Sarokaran Di Awaz September 201.PDF

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Sarokaran Di Awaz September 201.PDF"

Bản ghi

1 Distributed in Toronto, Calgary, Vancouver, Winnipeg and Edmonton and Online Worldwide. Voice of Social Concerns Pro-People Arts Project Media Group Ò-G, ß ÂßÏapple Website: HARBANS SINGH DEVINDER TOOR MASTER BHAJAN SINGH Registration No. Ó apple ÀÈ Á apple Ï Ï πapple D A@ Ì appleùappleè «ÿ Ô Á apple«á ª -ϱ «ßÿ ÈÚªÙ«apple IDFCD-GDCDB «ıapple apple BE  apple æ ΩÁ Á Óπ πappleó  apple Ó apple Ó «ßÿ.Ï.. Á Á Ò ÚÒØ ±appleú apple apple apple Á «Áæ «Õ «ÂßÈ «ÁÈ Ï Á π B@ Ò Ï ÓπÙæ  ÀÁ  C@ Òæ appleπí Á π Õ «È Ò «Ê π Á ÁÀÚ Óπ Ω Ò«π Á Óπ «appleó «appleá apple Ï ÍappleÁ Ø «πµê π Á Ï Áapple Á Ò Â Ú Ó «Á ÙÒ Ò «Á Ú π Í ª Ú Ô Â «ÎÒÓª «Ú æ -Úæ appleá «apple Õ π πµíapple Í apple Á ª Ë ª È Ò Ïapple È Á ß È Óπ æáó æò «apple Õ «ÂØ «ÏȪ, π πµíapple ͱapple æ ıï apple Á ßÍ Á apple Ó ßÁapple ÂappleÍ  apple Á Ï ÍzÏßË ÓÀ Ïapple apple  «ßÿ ÂÒ apple π  apple Á apple Ω Ú Á appleª ÈÍπß Ï π Á «ÂßÈ Øapple ß È Óπ æáó Ú π Ú Ë È ÈÕ «À Ò Á «Íæ «Ú «π Ó Ó Â «ÂÁ È «apple «Ú Û Ø ÂØ Ï «È ª Á «Óπ «appleó È Ò ß - «Âapple Ú Â π «æë ÂΩapple  «Á πappleóª «Ú «æ Á apple ÈÕ Ó Á Úæ «æ Á «ÿ π ̱«Ó Ú Ó Õ ÍÒ±.Ú. ÀÈÒª Á Ó Ò Á Ø, π ÂØ Ï Á π apple ÂØapple Â Ï Ï ÂØ π ß Ï «Õ «Óπ æáó Á À Ò π ««π Á apple Á «Ë ÚÒØ Ó B@@B apple Óπ πµíapple «È ÙØÙ Á «Ò Ó Ò Á Ø ÍzË È ÓßÂapple «Ï È Ó «æ «Ò È Ò Ø««Á È Ò Íø Ï- «apple Øapple Á «Ì apple «Ú Ë ª Á «È ÙØÙ Á ÿπ Ò Á ª Á Óß Â Õ appleæï Á Á±Â ÚÒØ æâ Á «Ò «apple ª «Ú Í ÏappleÁ  apple ±ı Ó Â apple appleï «Â Ó Ò apple «Ó ÓÒ ÁÏ π Á ͱapple Ú Ò Õ «Ó ÓÒ π π Ú «Ò ª  πè ª Á Ê Á Ú «Ò ª ËÓ ª Á ÂØ ÒÀ (Ï AE) BE Øapple Íπapple ÍÂ Ò Áπ ªÂ: «º Óπ º Ò ÍÛ ØÒ ÍzΩ appleà«ú Ò appleò À Ø ÙÈ ÀÒ apple ÚÒØ I ÂßÏapple «ÁÈ ÙÈ Ú apple 鱧 HÚª Âapple Ù Ò È Ó Ó A.C@ ÂØ E.@@ Ú Âæ ÀÈ À apple «Ú ØÚ Õ AI Sherjang Singh Rana Sandeep Ahuja

2 22 ÂßÏapple apple Â Ò Á Í Ï È Ú Á ÒØ ª Á Ì apple «º «Ú ÒØ - apple«íâ Ì appleâ Ì Ú ÓÒ «Ò Î, Úº Ø-Úº Ø ÿº -«Â ª Á Á ÒØÛ : apple Ô»Ï ÏappleÀ Í È, (. π Á Ú «ÿ fi /. appleá Í «ÿ Ú Ò) : Ï Â ÙÈ Ú apple AI  ÍappleØ-Í ÍÒ apple Íz Ø À Ó apple ºÍ,  ÀÈ È È apple apple ÚºÒØ Øapple ª -ÚË» Ê Úª Á «ÔØ È Ò À apple apple È apple apple ÙÈ À apple «Ú ÍzÌ ÚÙ Ò Ó ˆÓ appleú ««««Úº Íπ  apple Â Ò : È Ó ºÚapple- ºÍ È Ò Ì appleâ «Ú Â«Ò Ó Ú Ò Ò «Â Ï -ͺÂapple apple apple Ô»Ï È ÒØ ª ÏØËÈ Â Õ Ó ˆÓ «Ú apple Ô»Ï Á «apple Íπ  Á Í Ï È Ú Á apple  Ҫ : ÍappleÁ ÍØÙ Á apple Û Ú ÒØ - apple«íâ  ««Á È Ú Á Ï» «ÿ ÈÚª- Ù«apple ÚºÒØ Â «ÀÕ «Á È Ò «±. ÀµÓ. Ω È È Á Ó Ó apple» Áπ ªÂ Ï apple apple «Ú «Ò Íπ  Á Í Ï È Ú Á Ó Ó apple» Á Ô Âapple Ú apple Ò Â Õ Ó Ó ÁΩapple È apple Ô»Ï È ÏØÒ«Á ª ««Ì appleâ «Ú ÿº - «Â ª È Ò Ï «Ë ÒØ ª Í «Ú ÒÛÈ Á Ï «-Óπ º Ø Á ıâ apple»appleâ ÀÕ Âª ÓΩ»Á Ì Ú Á«Ù apple᪠ںÒØ È ª µíapple Ø apple Ò Â apple Ó«Ò ª Á apple È Â ÂØ Á Ù Ï Á ÈÕ È ª ««apple ÈÚ Ïapple AIHD «Ú «ÁºÒ Â Ì appleâ Á Øapple Ù«appleª «Ú Ø «º -«ÚappleØË Ó«Ò ª Á ÁØÙ ª È È apple Úª «ÓÒ ª Á ª ª apple  «Ú AIIC  B@@B «Ú Óπ «ÒÓ-«ÚappleØË Á «ª Á ª Ó apple»-ÿ È Úª È Ú ÍappleÁ ª Â È «apple Û È Â ª Ó appleè Â Û È Á ª «appleá Ú Ë ÿ È Úª Á ªÕ Í ÏØËÈ «Ú º ºÒ È ª Øapple ««µê Ì appleâ «Ú Í«Òª F@ Ò ª apple È Úº -Úº ËappleÓª Á ÒØ ª Í «Ú ÒÛ apple  À Â Ì appleâ ÈÂ Í apple Ú È ª Ò ª  ºÒ«Á ª Ø«ª ÿº - «Â ª  Á«Òª Ì Ú Á«ÙÂ È Ò apple Ò Ú Ò apple È Â Â ºÒ apple ÀÕ È ª Áº««Â«Ò ÓÀˆ È «Ú Ó apple«á ª È ª B@A@ «Ú Ì Ú ÓÀ«ÊÒ «Â È Ó «Á» ÒÛ Â Ì Í apple Ȫ Á apple»í «Ú «- Íapple ÙÈ ÁΩapple È apple apple appleª  ں -Úº ÒØ ª È Ò ºÒÏ Â apple apple  «Ú Ø Óπ «ÒÓ- «ÚappleØË Á «ª È Ò Ï «ËÂ ÂºÊ «º apple apple«â Á Â Ú apple Â Ò : È Ó ºÚapple- ºÍ «Â apple Â Ø ÚÒ «Íπ Â È À Ø apple  «Ú ÿº -«Â Óπ ÒÓ Èª µíapple Ø º«Â ª appleª Á º Ê ÀÕ È ª Áº«««Íπ  AC Úº -Úº Ì Ù Úª «Ú Í π º À  º Òº ÂØ µíapple «Ú π º ÀÕ Òº ̺ ºË ÿ Á Í ÏØËÈ ÂØ Ï Á apple Ô»Ï È «ÓΩ Ì apple «º «Ú Ù ÓÒ ÒØ ª Á π Òª Á Ï ÏÛ Â ºÒ Í»appleÚ «ÁºÂ Õ Ó ˆÓ Á Ó - ÒÈ appleø appleª Á Ú Óπ º Í Á appleï «ÿ ÚºÒØ Ï ı»ï «ÈÌ «Õ appleø appleª Á Ú Á «- Í Á. appleá Í «ÿ Ú Ò ÚºÒØ ÏÛ πapple Ò Ú «Ú πapple Â Í Âapple Á Á -Ï apple ˆ Ò fi «Âª È apple apple «Ú π Â È apple apple Â Ï Á È Ì appleâ «Úº Á «ª  ËappleÓª Á apple È Â Ï apple «-Í Âapple «ª Á Í ˆÒ ÁÓ Á Ï Â appleøò Ú. Ì appleùappleè «ÿ Á Á «Ú Í Ù Â Õ apple Ô»Ï ÂØ Ï Á ÀÈ È È apple apple Á apple appleó Ò apple ÈÀÒ Á È apple È ÏØËÈ apple«á ª ««Ì appleâ «Ú ÿº «Â ª Á «Úapple ºË Ø apple º«Â appleª Á «Úapple ºË È ª Á apple ºÍ ÚºÒØ Óπ apple apple -Ï Ú ªÁ À  ÒØ ª «Á Íz apple»  ªÁ ÀÕ «ÓΩ z Ⱥ Âapple «ÿ ÏÁ Ù ÚºÒØ Í Ï «Â Á Ò Ò Â ÁØ ª Íπ  ª Á ı»ï «Ú apple Ø Õ «ÓΩ È apple Á ÀµÓ. Í. Í «Úº «ºÒØ, «apple Áapple ÓºÒ, Í Ï ÂØ Í Á «ÚË «Úapple Ë», ÙÓÙ ÁÙÓÙ, ÏÒÁ Ú ΩÒ, appleè  Ïapple Û È apple È ÒºÏ Á z ÍappleÓ Â Ï«Û, Ó Â À Û ÒØ apple ÈÕ appleø appleª Á Ú Á z Á«Ú Áapple «ÿ Â±Û ÚºÒØ Ó ˆÓ «Ú ÌappleÍ»apple apple Ò apple È Á apple«á Ë ÈÚ Á   «Ó ˆÓ Ò ÏÈ Ò Í Ï Ó Â Íª apple «ÔØ ª Á «ÚÙ Ù Ë ÈÚ Á  Õ

3 ÂßÏapple 3 SARO KARAN DI AWAZ Publisher Pro-People Arts Project Media Group 29 Mapleview Ave, Brampton Ontario, CA, L6R 1M2 Chief Editor Harbans Singh Managing Director Devinder Toor, Toronto Sub Editor Master Bhajan Singh Calgary (Alberta) Sub Editor Dr. Hardeep Singh, Milton (Ontario) Literary Advisor Gurbachan Singh Brar Calgary (NE) Alberta Sports Advisor Sukhvir Grewal Advisory Board Narbhinder Singh (India) Buta Singh Nawan Shahr (India) Randeep Singh (India) Jaswant Zirakh (India) Jagmohan Singh Dhudike Parshotam Dosanjh, Surrey (BC) Sukhdev Singh Sandhu (Toronto) Master Balbir Singh Gill (Toronto) Jaspreet Dhaliwal (Toronto) Baljinder Singh Graphic Desinger πíapple Ú, Ò Â ««Ï«Ò «ßÙØappleÀ Á Ó «apple ßÍ Á Óß Ò Á «Ú apple È È Ò «ÓÂ Ø apple±apple È Õ ÓÀ apple «Ú Ú Ë -ÿ appleè Á «Ë apple Á apple appleø appleª Á Ú È±ß ØÚ Õ Í Íapple «Ú Í apple «Ò  ª «Ù«Â apple ÏßË Ò Â «Ù«Â appleá  «ßÓ Ú apple ØÚ Õ

4 44 ÂßÏapple Ó apple ÀÈ Á apple Ï Ï πapple apple Í Ò ÁØ ÀÈ Á ºÒ appleá ª ª ÀÈ Á ÒØ ª Ï apple Ø ºÒ «ÛÁ À ª «ÏÛ ÚË ««Í apple «ÁÓ «Ú Ï Á À «ÀÈ Û ª ÚË, È π ºÒ Ò ÓπÒ Âª Òº Á À «ÀÈ Á Ì Úapple ª Á ÒØ ÏÛ Ó apple  πù Ò Ø Íapple Ò «Ú «È ÀÕ ÀÈ «Ê «Ï apple ª Ïπ Í ÍÀÈÙÈ, ÀÈ ÍÀÈÙÈ ÍÒ È Â apple «È Ó ÍÒ ÓÀ «ª»Òª È Ú «Ï apple ÒØ ÍÁ Ïπ Í Á Ò «È ª ͺ Ó «Ú ØÒ È Ô apple «ªÁ À, ÏÛ ÚË «Á º apple Ø Íapple «È À, «È À, apple «Ï apple «Ú apple apple Õ Ï apple ª «Ú apple Ï Áapple Ò Ï Â Â È Ò ÚË apple ÀÕ Á È- È «appleíøapple Á «Ï, «Ò Ï apple Ωappleª, Á Ú Ï apple, «Ó appleà È apple, «ÏÒ È apple,  ÒÀ Ï È È apple Ïπapple Âapple ª apple Ï Á «z  «Ú πº ÈÕ «º Á Óπ «Ï ÀÈ Á Òº Ï apple ª Á ÒÂ Ï Â Âapple Ó ÀÕ «Û «ÍÁ ÓÁÈ Á È Ò ª ÍÁ ÍÀÈÙÈ Á È Ò Í «Á Á ª Óπ Ò ª ÒØÛª Í»apple ª È apple Á Õ º ºÒ Ï Â ÍÈ ª È «È ª Á ÓπÒ Ó ÀÈÀ ÍÀÈÙÈ ÍÒÀÈ ÂØ Úªfi È ««Ï  ÍÈ ª ÀÈ ÍÀÈÙÈ Î È «Úº ÔØ Á È È appleè Á ªÕ «Ï È ºÒ apple À Â È Ó apple À Íapple Úapple appleª Ò Ø ÀÈ ÍÀÈÙÈ È À «È À? ««ÍÈ ª È Âª «È Óapple Ó ÒÀ Íapple Úapple appleª fi È Á Õ «Ì Á «Ò appleª Í À Â È ª Á Ⱥ ÊºÒ «Ì Ø «apple À ª «È È Ï ªÁ «ÀÈ ÍÀÈÙÈ Î «Ú apple Ï» appleè Ò «È ª ÍÈ ª Ó Ï»apple Â Ú Íapple È «««ÊØ «Ú apple «Îapple ««ºË Á À ««apple È Â Í apple ª Úapple appleª Á ª È Ø ÍÈ ª Á Ô È «appleó Á appleª Á È Ó «Á appleá ª ÈÕ Á» ÈßÏapple  Ïπ Í ÍÀÈÙÈ (.. À.)  apple ÍÒ ÓÀ «È Ó (.. À.) ÚËÁ Ó«Áapple Á Óπ «Ï È ÚË ªÁ Õ ÓΩ»Á «ÒÏappleÒ apple apple Á «Ú Á «apple «È Ó ÍÒ ÓÀ ª.. À. «Ò È apple Ò Íz ÙÂ Ú Ë apple «ÁºÂ Ú, Íapple «Ï apple ª Á Ò πë appleè Á È Û Â Û Ú È ªÁ Õ ÏappleΩ ÏÀ ««± Á ÈÚ «appleíøapple Á ÓπÂ Ï Ú Ò Ó «Ú ÀÈ È Ï apple ª ØÒ «È Ϻ   ÍÀÈÙȪ Á Ò Ì È Ø «ÁØ Ú Â Á appleø  «apple  ºÂ Á ÈßÁ Ó Õ º ºÒ Í«Òª È ÒØ «Â «Á ÍÈ ª «π ºÒ «ÓÒ Ø À «. Í. Í. «Ú ÍÁ «º Í ÂØ «ÏȪ Ú ÍÁ È Ó Á È Â apple«apple «apple «appleóà Î ( apple. apple. À. Í.)  À «Ú ± Á Î «Á Ú apple Ï ª Ó Úapple apple È Ø Ó apple ÒØ apple ÈÕ Ï Â apple ÀÈ È Í«appleÚ appleª ØÒ «È ÍÀ È È «apple. apple. À. Í. ª À «Ú ± Á Î «Á ÒÀ Õ «Á È «ØÚ «. Í.Í.,.. À. ª.. À.  «ÈappleÌapple Ø Ú Ò ÒØ apple Ï Á apple ÂØ ÊºÒ ÚÈ «± Ò Ó Ï»apple Ø Õ apple ÍÀÈÙÈ «Ó «Ú Ó apple πë apple È Â Âª Ò Á ª ÂØ ÒÀ Í Áappleª Òª «Ú ÀÈ Á Ï Á Á Ï Â Úº «º apple Ï «Ú apple««apple ØÚ Õ «Ï  apple»apple À, Ó ºÂÚÍ»appleÈ À fiú È ÀÈ È ÒØ ª «apple appleª ÂØ Ó Ï»apple appleè ª «ÀÈ Á ÍÀÈÙÈ «Ó «Ú Úº Úº πë apple Â Õ «Øapple ÏÛ Àapple È Á ºÒ À «Ï apple ª Á apple Ï Ï apple «ÈÎ appleó ÙÈ Ï Â ÿº «º  ÀÕ apple Ï «Áapple ÓÈ º ª Á «Á  apple Í ªÁ «Ï ÿapple ÒØ ª Á Ω Â Óapple «apple CH Ò ÀÕ ÀÈÀ «Ú apple ΩÊ Ï apple apple Ï Á Ò È ÂØ ª ÀÕ Ï apple Ø Á ÓÂÒÏ À «Ó ÂØ Ï Á  ÚÈ Â Á «Ú Ò Á fi Ò Âª Ï Á apple Ó È Ò ÒÚ Íapple «È ÀÕ Íapple AIIF Á À Á «appleíøapple È apple Òº ÂØ Íapple Ï apple Ïπ Í «Ú Ú Ω ΩϪ Â Ó apple apple È «Ú Î appleóª Ó, Á Ó, À appleº Á Ó ª appleø apple Øappleª  ÓÕ Ó apple ÓπÒ «Ú D@ apple Ï apple È «È ª Á Óapple G@  GD Á «Ú Ò À, Ó appleè ÍÀ Á À  GE Ò ÂØ Íapple Ú Ò AFˆ Ï apple ª Ú Óπ Ò ª ÒØÛª Á Í»appleÂ Ò Ó appleè ÍÀ Á ÀÕ ÁØ Ú apple appleª Ï Ï ÒÀ appleè Ò Ø Ò Á ª È Âª Ì ÂØ Í«Òª Û Ï apple ª Á ÍÀÈÙÈ Â ÚÀÒÎ apple «Ó  ÍÀ Á ÀÕ Ï Â apple Ô»appleÍ È ÓπÒ ª Á Ò ª Ω Àapple Ò» appleè ÚÒ «Âapple ª Ø «È ª Í Í Ò± ºÂ «ÏÒ ª º Ú Ú Í Õ Íº Ó ÓπÒ ª Á Ò «Ú À «apple»ò⪠apple ÁØ «ÓÈ º Á Ω Â Óapple ÚË À ª Ò Ó À «apple «appleóà ÍÀÈ Ú ÚË «À «apple ÍÀÈÙÈ Á Óª ÒßÏ Ø ªÁ À ª apple appleª «ºÒØ Ú Â È «È ª Ï Â «apple ÍÀÈÙÈ Á ÍÀ Á ÀÕ «Ú «Í«Òª Í«Òª Á FE Ò Á Óapple «apple «appleóà Ò «ÈappleË appleâ Ø Âª Ω Â ÍÀÈÙÈ Á Óapple Í ÂØ Á Ò «Û «ÚË «AE ÂØ B@ º Ò À «apple apple appleª Á ª È ««apple «appleóà Á ºÁ FE ÂØ ÚË G@ Ò Â Á ÀÕ fi ΩÛ ª ª : ÀÈ «Ú apple appleø Á «Ú  ÂÓ º«Â appleá ÈÕ Ô È «CF@@ ÂØ Íapple «Ú  ÀÈÀ «Ú «Ò «Ú ÂÓ º«Â appleá È, «È ª «Ú Ø ÂÓ º«Â appleè Ú Ò Ì ÂØ Úº apple ºÍ Ï apple ª Á ÀÕ ª fi appleè «Ï apple «Ò apple ª : A. «º Ò Í - Ï Â «ºÒ Á È, Ϻ«ª ØÒ, «Ú Ò È «È ª Ò Â apple Ú Â º «ÓÒÁ apple«««ïº Ú «Ùª  «ÏºÒª Á º apple «Ú ̺ «ÎappleÁ ÈÕ B. apple«ê  -«Ú Ï Â Úº appleè À «πù ª ÂØ Úªfi apple«ªá ÈÕ C. Ó È«ÁÏ D. πí«è ª Á º - Ú È «Ú È ª È Í Ù ÈÁ apple Ïπ Í Ï apple Ø πíè Ò Á È Ì «Ï apple ªÁ ÈÕ E. πappleº«á Ì ÚÈ - Ï Â Ú apple ÓÒ ª Ò «apple ª ÚÒØ È ª  À  ªÁ ÀÕ Ï Â ÿ È Úª Á ª È «Ê «ºÒ «apple apple«á Ï apple ª ÊØÛ Ï Â ÍÀ «Í Ó apple «ÁºÂ ªÁ ÀÕ Ïπ Í Â Ó Øapple apple ÍÁ πappleº«ú Í È apple Á Õ «Ø ÀÈ È Ï apple ª Á ÒÂ Ï Ùº ÀÈ È Ø«apple ª Òº Á À «ÍappleÚ ÒØ Úº ª Úº ª ÎÀ«ÓÒ ª «Ú apple«apple È «apple ÍÀ Á Ϻ  apple ÍappleÚ Ï apple ª Á Ò Øapple Ï apple ª È ÒØ ØÚ Íapple «Ú È ÀÕ ÍÀ Á ÁΩÛ apple «ÊØ Á Øapple  ÓÍÒ ÒØ º apple È Âª «ÍappleÚ È Ø «ÁΩÛ Á Ù - Ú apple ÈÕ Ï apple ª Ó «ªÁ À Ϻ Ì Ò Õ Á Ï apple ª Á ««± Ù apple» Ø ªÁ À ª È Ò Áº«ªÁ À Í apple Ó ª Îπ ºÒ Ó Ú Àapple ª Î appleóª Á Ó Ù apple» apple Á ÚØÕ Ï apple Ωapple Ϻ ªÌÁ À, apple «ÁÈ apple Ø Á Ó appleá À Â Ï apple ÁÓ Ò È- ºÍ ª Î appleóª ÎπºÒ Ó Ó Ù apple» appleá ÀÕ Á Ϻ Úº Ø ªÁ È Âª ÏπÛ ÏπÛ ÎπºÒ Ó Ó Â Ì «ÁºÂ ªÁ ÀÕ Ï apple º ÍÁ ª Ó À ª appleï È appleá apple«á ÈÕ Ï Øapple Ú «Û ª ÍappleÚ «Ó ±«È ª È È ª Á Ï apple Á Ú ÒÂ Ò Ì «Ø «ÀÕ apple ±È ±È Á, apple ÍØapple Á ª ÀÈ Á Î appleó ª Ï Â «Ø ÀÈ È Ï apple Ó appleá «Á Á ÈÕ Ï Â Ï apple ª Á ª apple apple ÒÂ Ú «È È Á Î apple «ÏÒ«ª ª apple ÍØapple ª  fi Û» Ó appleá È, Î appleóª «Ú «Óº È Ò «Óº Á È Â «È ª Á Âapple Ïπ Í Á º ª Ò Á È È ª ØÒ Í Ó «Í ª Ï apple Ø Á «Ú Ò È ÀÕ ÓπÈ Á ΩÁ : appleó Á apple «Ó Á Ø «Áπ ªÂ «Ú Ø Ú È Ì ÒÁ ÀÕ Ó«Ó«È apple ØÓ Ï apple È, «Ú «ªÁ À «Î Ú apple»ò⪠«ÁºÂ ª apple ª ÈÕ «È ª È apple ÿappleª Á Ó Ò ª apple apple ÚÒØ Ú ºÎ «ÁºÂ ªÁ ÈÕ «apple «È ª È apple ÿappleª Á Ó Ò ª ÚÒØ È È-Íapple «Î È apple ØÓ Á Ïπapple Âapple ª «ÚappleØË Â ªÁ ÀÕ «Î ±ÈÒ ØÓ Ú Ï Â Â Û «Ï È Ï «À «Ê «ÿ Á Ó Á º ª Á apple «Ò ªÁ ÀÕ È Ú ÿapple Ú Ò ÍÁ «ÚºÂ Óπ «Ï Ó«Â apple Á appleá ÈÕ Óπapple«Á ª Á ÎÈ Ú Ú Ò «ÚÍ apple apple apple È «Ú Ú appleª ª Á ºÎ «ÁºÂ ªÁ ÈÕ Ï apple Í «ºÒ Á»apple appleè Ò «apple  ÓappleÁ ª «Âapple ÁØ Â «apple apple Á È «Û «È ª È Ò ÿ Ó «ÎappleÈ «Èapple appleè ª «ÒÓ Ú Àapple Á Á Ó appleá ÈÕ Ï apple ª Ò ºÂ «ÏÒ ª Ú «apple  «ÁºÂ ª ªÁ ª ÈÕ ÁØ Ù Ó fi È Ò Â Ú Âª «Îapple ÓÈ º «appleù«â ª Á Ï Õ Â «Ú : ÒØ ª ÂÈ appleè ØÚ «Ïπ Í «Ï È È À Â È «Ï apple «Âapple Á Í Âapple ÈÕ «È ª Ï apple ª È «Á Ù Á Ó Ò Í apple È Ò «ÁºÂ È ª Á fi º Ú ÈÕ È ª Á Ïπ Í Ú Ó appleª Á Âapple ª Ù ÈÁ apple Â Ω Ø Á ÀÕ È È-Íapple «Î È apple ØÓ Ï Ø Á È ««Ú Ï apple ÍÁ ÍÀÈÙÈ Á «ÚºÂ Óπ «Ï apple fiºò Õ apple ÿapple Ú È È-Íapple «Î Ø Á È Ø «apple»appleâ  «ÚºÂ Óπ «Ï Ò È «È Ò Õ Ï apple ª Á ÍÀÈÙÈ Ó» Á «Ï ÚË Á ÀÕ Ï apple ª È Ò «Ó Ï Ú appleè Ú «Ò ª ıâ Úª «ÓÒ ª Á ª ÈÕ Ï Â Ú apple ª appleº ª ª ÓÒ ª Á ÓÒ Á «Ù apple ««Ú apple Ï apple Á ÈÕ Ïπ Í «Âapple ª Ø Á À «Ï apple Á Ú πá Ù ª Ï apple È Ø Ø Øapple ÒßÏ «apple «± Ò Ø Õ apple È Â Ò apple «Û «Í Á ª ÚØ ª ͺ ª appleè Ò Ë apple«ó Á «apple ª Ë apple«ó»òª appleª ª Á ºÎ Ï ÙÁ È Â Û»apple, «Ω Òapple, ÀÓ. ÀÒ.. ª ÀÓ. Í. ÍÁ ª ÂÈ ª ÚË ÒÀ Á È È ª Ï apple ª Á «È Âapple ÔØ ÒÂ È «Áº Á Õ ÒØ ÁØ ÂºÊ Ø Ò» Á ÏÀÒ Úª» º apple º Á apple«â È Ø «È ª Á Ò Áπ Ò Ø «apple À, ÀÈ È Ó Øapple ÓπÒ ª Á Âapple ª «Èÿ apple ÚºÒ Ú Õ ËappleÓª ÌappleÓª «Ú «Û «Ó «Ú appleê  ªÁ À, «Óª «È ª Ï apple ª Á Ò πë appleè Ï apple Ò Á À «««apple Ï apple ª Ì È Ø ÀÕ

5 ÂßÏapple 5 Ï«Á Í Ò Ø È È È ÂØ apple apple, Ì Í ÿ  apple ÍzÏ Ë Óπ appleóª Á «apple È«appleßÁapple πó apple  «ºÒ Ø Ùº È «appleó  apple Ó apple Ó «ÿ Í»Ò Á Ï Á Ò ÚÒØ π ÂØ Ï Á, Ê Â Í Ï Â «apple Á Úº Úº «Ò «ª «Ú Ø «Á ª Ú Ø«À Ò Óπº ÂΩapple  apple. À. À Â Ì Í, «apple Á º apple apple apple  apple º ΩÁ Á ÍzÏ Ë Óπ ÂΩapple Â Ó Ú apple ÈÕ ««ÊÂ È ÍÙ À «Í Ï Â «apple Øapple Ú Âʪ Á ÓÁ È apple πá «««Í «ÁØ Í»Ò Ò «apple ª «apple Á apple apple Í ÚØ «Â ª « πºí Ë apple ÏÀ Õ «Ì Û Í«Òª «Ø,  Πapple ÂÍ Â Ó Á πºò Á ÂØ Ï Á ÍπÒ Â È Ó ÎΩ ÏÒ È Ú«ÙÂ È Ò Ì Ûª Â Í Â ÈÂ Ú Ø Ò Ì «Â È Áapple È «Ú  ØÒ ª È Ò Ì È π Â Ω ÂØ Íapple ØÒ ª È Ò Ó apple «ÁÂ Õ apple «apple apple apple È Ù apple» «Ú ««Â  ÁÓ πº Á ª È-Ó Ò Á «È È appleø«á Õ Íz ±, Ï Â Ó Á  appleï ««Á Á À ««Ó Ó«Ò ª «Ú apple apple Á È Â Î È Á Õ Í«Òª «Ê ÊØ «È Ò Âº Ïπºfi «Ú ÛÁ À  «Îapple ÒØ ª Â È Ïapple apple ÓÈ- È Ï Ò appleè Á Í appleá ÀÕ «ÓÒ È ª «ÈappleÁØÙ ÒØ ª Á Ȫ Á ÏÒ ÒÀ Á ÀÕ ««Â «Ú Í«Òª È Ò Â apple, «Îapple apple ÓÍ Ò Ë Á ÙappleÓ Á ÿ È Â Í»Ò ª, ««Ò appleè «Ó ª Á ÒÛ Á «ÀÕ «Âª apple apple È È È apple ÓÒ appleè Á À  «apple«á ª Í «Â Ï Â ÏÁÒ Øapple Á Ì ÚÈ ÂØ Í Í Á»apple apple Á ÀÕ Íapple, ÍappleØ Â apple Ó Ó«Ò ª «Ú Ó apple Â Í Ò Á Ó ÓÒ «Ú apple apple apple Á apple «ÂØ apple apple Ò apple Ø«ÀÕ apple È apple È Ó ÎΩ ÏÒª Í ÍÀÒ Èª ÓΩ»Á È Íapple «Èª Úapple«Â È «Õ «È Ò È È È ÿ «Á Õ apple apple Á ««Ú apple Ó apple ÒØ ª Á ª Ò Ùª È ª Á Ú apple ª º Í Á Ó ÓÒ «Ú Ú Úapple «Ò Â Ï ÍappleÚ appleª apple Ø«ÀÕ Í Ï «z«ï ±È Á Ïapple È apple Ò Ùª Á ª Ϫ Í ÓØÏ Ò ÎØÈ apple apple Â Ú Á apple Íapple «apple apple «Ë apple È ÎØÈ appleè Ú «Ò ª È Ò apple Ï apple Ò Ùª ««apple Í Á «ÓÂ È Õ apple apple Á «appleú «Â Ú ÁÈ, Ú«Ù Â «ÿè ÀÕ ««Ú apple ª ÁπÙÓ Á Á «Í ª È Ò Ú È Â ªÁ Õ «Ê «ºÒ Ú ÈØ appleè Á À «apple Á Ï Â ÍÀappleØ apple, apple Á ÍzÏ Ë ª ÚÒØ Óapple apple  ÌÛ «Ò ªÁ ÈÕ ««Ú º apple apple apple ÚÒØ Úapple «Ò, Ȫ Á Ω Ò Øapple ÏπÒßÁ appleè Ò Ó Ú apple ÀÕ apple ÍzÏ Ë ª Á ÌÛ Â apple apple Á πºò «apple «Á «Ú Í Ë apple Ï ÈÕ ÏÒ Â apple Á ÓπÒ Ó apple ÂØ ÒÀ Í Ò Âº À Û ª Á ÎÒ «Ú Ë Ù ÈØ ÙØ Â È Ò «Ò  apple «Ú Í ÍÀappleØ appleª Øapple Ú ÌÛ Á ÓΩ Á º apple apple apple Á Óπ appleó È appleú ÀÕ Ó»apple ÒØ ª Á «Ú Îapple Ï Á À ««Ê apple apple, Ì Í, apple À À  apple ÍzÏ Ë Á ª ÒØ «ÚappleØË appleú ª Â Í Á «apple appleè Ê «ºÒ Ú È apple Á È appleè ««Ø apple ÙappleË Ò» ª Ø Ï Â Óapple Ø Ë apple ÒØ ÈÕ ÍzÙ È Èª π È Ò È«Á ª «apple ª Áπ Á ÿ È Úª ÂØ Ï«Á Õ È Ò Â apple ÂØ Ï Á Á ÿ È Úª ÂØ Ï ÒÀ «Á ª «ºÒ «Ë È apple Á À «Úª» Í Ò Ú «Â ÒØ ª Á ««Ò È»apple È Ï Ú «È Ò ÒØ ª Áapple«Ó È Ú ª Í Á «Ò apple «Ú Õ «Ò Ó»apple ÈÂ Ê Ï Á ª Á À «ÁØ «Ò Ùª Í Ï Â «apple Á Áapple Ȫ «Í ª ª  apple À À, Ì Í Â Øapple «Í apple ª «Èª ÂØ ÚØ Ò ÒÀ Ò Âapple ª Âapple ª Á Í appleè ª ª «Èª Ê Ï Á ÒØ ª Á Ì apple ªfi π Â Ò Ú Ò ª «Ëappleª Á «Ò Î ÒØ ª Ω appleè Á À  ÒØ ª Á  Á apple ÒÂ Ï Ò Â Ò Á ÀÕ Í Ëª ÂØ Ë ª ÌÀ ª Á ª «º ª Ï Ò Ú! Îapple Á Ø Á «º ÈÏ Ò ÒÛ Ò ª  ÍπÒ Á Í Ò± «ª ÚºÒØ ÁØ Ú apple Ú Â Ï Ë Á ÁØ ÓÀ ÍÀappleÚ apple «apple ª «º «ÍÀ apple appleà Á ÍπÒ Î apple È Ò ºÒ Ï Â appleè Á ÓΩ «Ó«Ò «Ò Í Ù appleè ÂØ Í«Òª ÂÎÂ Ù Ω Í? È ÓÀ «««ÁØÚ Î Òª ÓÀ Ï Â apple Á ª È, apple  ÓÀ È Á È Á, «º Í µ «Ë apple ª Á apple Á appleè Ò Ò Â apple ÁÏ ÍÀ «apple À, Á» Í... ÓÀ Ø «apple ª «ºÒ Ó apple ÚÁ Ë È Ú Ú È Ø À, «Èª «ª Ó» ÍÀ «Âª Ó apple Ë Á Ú πapple«øú Õ Î ÒßÏ ΩÛ ºÒ Ï Â Ø Õ apple È ÚÁ Ë Á Ì«Úº «Ë È «Ú appleº «Á ª, µ Î appleª Á ÁÏ Ó È ÂØ «È apple apple «ÁºÂ Õ «Ú ÓΩ Ó Ò «Ó «º Ú ÁÈÙ Ò Â «Â apple ÍπÒ Óπ Ê ÍØ Ø «, «Ò  ÂΠ٠º ÂØappleÈ ÓºÁÁ Â? ÍπÒ Á µ «Ë apple ª Á appleú ÏÁÒ «Èª, Â Ó Á»appleª, «Ú«Á appleê ª, ÓπÒ Óª,  ٫apple Á «È Î Í Á ÒØ ª È Ò ÓÏ Á apple Ò «Ó Ò ÔØ Á È Í «Õ appleó  apple Ó apple Ó Á Ó ÓÒ. Î Ò «ÓÁ «Ò ÿ ª Á fi» -Íz apple Óapple Á µÿ Ò Ó apple Ú È È «À «Ó»apple ª È Ò Ï«È appleø, Í«Òª Â Í Ó»apple  Á ͺËapple µâ ÒÀ  «Îapple Í Â appleï È Ò Â apple Á Õ Ó»apple  Á ʪ È Â ÙÏÁ appleº Á ª Ú «ºÒ È ÏÀ Á ÀÕ È Â fi» ÒØ ª Á Ì ÂØ Úº «Ê apple Á À «Í «ÚappleØË Á «appleâapple µâ «º Û π º Ø,  «Ó «Úº ÿ ª ÂØ µâ Ω Ø Á ÀÕ fi «ÁÈ Í«Òª Øapple Íπapple ÓÀ Ò Ò «Úº ÁØ È Á ÍÒ ºÍ Ø È Ò Ïº«ª Á ÓΩÂ Ø apple, Ó ÍÂ Ò Á «º apple. Ò «ÓÁ apple  Ìapple ̺ -ÁΩÛ appleá Ø«È «Òß apple º appleá «apple ª ««Ú - È-«Ú ÍÒ ºÒÁ apple Õ ÚºÒØ «ÈÌ Ì±«Ó È «ºÊ ÒØ ª ØÒØ Â apple ÁÚ, µê Á «Ó È µâappleízá Ù Á ÔØ - apple apple ÚºÒØ Ó ÓÒ Ò ÏØÒ Ù apple»  fi» «ÁÓ «È Ó «Ï apple «ÁºÂ Õ µâappleízá Ù Á Ó Âapple - appleù ª È ««È Á Ø Ó Ø È, Íapple ««. Î Ò apple  Ìapple «Òß apple º appleá «apple, «Ò «fi» Ú ÔØ Â Á «apple «Á ª Ò Ω apple «ÏÂ Ø«Õ Á» apple, Óπ ÒÓ Èª «Ò È appleâ ÌÛ «Â Á ª appleø ª Ú ˇ ÔØ Ò ««Ú Ú apple Ø Á «Ø Óπ «ÒÓ ÂØ Ì apple ÀÕ Á Òº ª ÙappleË Ò», «appleíz Â, ÚØ ª Ú Øapple» ØÒ Á «Ó «Â Â Ø ÈÕ Â «apple ØÒ ÒÛ «apple À Ȫ «Ú apple ª Ó»Ó ÒÛ ª È Ò Ø appleó  apple Ó apple Ó ºÊØ Í «ÛÂ Ø ªÕ «ºÂ Á Ï Ó º apple ÀÕ «º Í Ê ËÈ ÁΩÒÂ, «Â Â, appleøûª ÙappleË Ò» ª Á ÎΩ À, «È Á Ø ÀÁ? È±È È Ó «È, Á Òª Á Óª Á ª Ú Ëº ª ªÕ Á» Í Ó Ò»Ó Û ª È, Ø «Ë apple«ó ÒÂÈ Á ΩÎ «ÁÈ apple apple ª ÈÕ «Ë apple«ó ÒÂÈ Á Ê Ó Ï ØÒ Ø apple Ó ÒØ ª Á  apple º  Ȫ Á «Îapple Íz  Á «apple ÎÀÒ Ò Â «Ó È «Í «Ø À Í Ú Õ «Îapple Ù apple» Ø «, ÿ ÙØÙÒ-Ó ÀµÒ Á Íz apple-â ÂappleÕ. Î Ò µâ Âapple ª-Âapple ª Á «Ò Ó Ò Â ÔØ apple apple È Íz Ú -Íz À «Á Ï È ÿû ÍÁ ÂØ ÒªÌ apple Í «È Ó Í Á Ø«ÙÙ Â Õ. Î Ò ÏÒ Â apple- Û È Á Íapple Ë Áº««, Íapple fi» Á ÍÀapple ÁØ Á ÈÕ «fi» «Ì ºÒ ««appleóª Á Íapple Ë apple apple ÈΩ apple «Úº È Á Õ «Èª Á «fi» Á ÍØÒ ÒÁ π ºÒ Õ «Îapple «Èª È ««. Ò È Ó ÓÀÈ Â À!! Ó Ò À, ÓØÁ Á Û ««apple È «Ó ÓÀÈ Â À! «Îapple ÁØ «ºÒ Ú È Ï Âª «««. Ò ÍÂ Ò Á È «Òß apple Øapple «Ù «Á Á «Ø Á Ú Ò È «ÓÒ ««apple fi Ȫ Á ª Í ª Ë ª È Ò Ú Í«apple Á ª «Îapple Ú Èª Á «Ø appleú Á Õ Ù apple» ÂØ «ØÒ Á ÓÒ appleó «Úapple ºË apple Ú Á   Á Øapple ÿ ÈºÍ Á «apple ÀÕ «Ø Ò apple È «Â» ª  Ȫ Á «Â Ó apple apple appleø ª Á ÀÕ ÁØ ÂØ «Ó ÓÒ Ù Ò Ó Ò Á, Ò ª «ºÍ ª ª ÌÛ ± «Ï ÈÏ appleè Á È Õ ÁØ «ÚÁÚ È ÒØ Ú «ª «ºÍ ª appleá È Âª Áπº Á ÀÕ «apple ª, appleáú «apple ª, Ó «Áappleª, Ó «Áª  Øapple Í» ÿappleª Ú «Ò ª Á «Â appleøûª ÀÕ Ø Ú ËappleÓ «ºÒ Á apple È appleá «Á Í» Ê Èª ÍÁ «Ù ª, Í» apple ª, Ê Á appleª,  ËappleÓ apple» ª Á ÎΩ ÁπºË ËØ ÀÕ «Èª Í Ëª  ËappleÓ apple» ª ÂØ Ë ª ÌÀ ª Á ª «º ª Ï Ò Íª appleò º Í ±Õ Í «Ûª «Ó «Â Â Ω Ò Á Í ±, Ȫ Á apple Ú Ò Á «Ó È Í ±Õ Í ËappleÓ apple» ª Á ºÂ π Ω Á Í ±! apple Í ÍÂ Ò ÒÀ ªÁ Õ Íapple «fi» Ú ÓªÁapple» Ëapple Á «Ù apple Õ µê È ÍÒ Óπ º ÍÒª ÂØ Í Íª apple Á À, È ««Òß appleª apple Õ «Îapple «ÂØ Ï Á Íz Ú ÍzÀ «Á Ï È ÿ«û «, Íapple «ºÊ Ú fi» Õ Í«Ò ºÒ ª. Ò ÓÀ Ò Ò Á appleà»òapple appleó apple È À, Ò È µâ appleº«ø«àõ Á» ºÒ, ÔØ - apple apple È ÍÒ apple ÂØ Ï Á Í Һ «. Ò Íz Ú Íz À «appleá ÀÕ «ÂØ º, Ï appleà»òapple apple Áπ ºË- ËØ È, «ÏÒ Ò Ú È Õ «Îapple «apple. Ò «Ò appleú, «apple À «Íz Ú ÍzÀ «Ú ˇ ÓπºÁ À È Õ ÓπºÁ À «Îapple Íz  Á º ÚË Â Í Èß «º Ò Õ apple apple appleª Áπ apple Íz Ú Íz À «Ò Ú Ò ÁØÙ Ω À, «Ï apple Ò ÍØ «Úº ºÒ appleº ª ÕÕ

6 66 ÂßÏapple Ó ÁÚ apple Á «Ó Ú apple Ï Á À «ÒØ ª Á Ú Ï ÁØ Èª apple»appleâ Á ÀÕ ÓÀ º ºfi Óº«Á ª  ºÒ apple» Â Ú Ò «Ó ª «Úº «Èª Óπ º«Á ª  ºfi Øapple Ú Óπ º«Á ª  appleè «Â apple ª, ÓÀ «Â È Ïº«ª Á «Í «º ÁÒ apple Óª Á Íπ ºÂapple  «º ÁÒ apple ÍÂÈ Á ÍÂ Ø Á Ȫ  «ÚÙÚ Ù appleº Á ª «Ωappleª Ïapple Ïapple Á º «ÓÒ Á ÀÕ Âª Ø Ó «Úº «º Â È Ò «Ú apple«á ª «ÏȪ «apple ÌÀ Á Í ª «Ó Ú apple ª «ÈÌ Õ J È«Ù ª ȱ ß appleø ÏßË :- È«Ù ª Á ÚappleÂØ appleè Ú Ò «Ú Â Â Ï Â apple Í«appleÚ apple ÏappleÏ Á Ø apple ÈÕ ÀÈ Â Óapple «Úº Ú Ì ÂØ Úº Óº«ÈÙ Á ÀÕ ÈÙ Á «Á Ó Âapple «Úº ÚappleÂØ appleè Á appleè Íπ«Ò, Î «appleî apple  ÍÀapple ÓÀ Ï Â ÓπÙ«Ò Á Ó appleè ÍÀ «apple ÀÕ «Ó ±È Ò apple  «ÒÀ «Î appleª Íπ«Ò, Î «appleî apple  ÍÀapple ÓÀ «ÔØ Á Á È Ò-È Ò ÍzÌ«Ú ͫappleÚ appleª Ú «ÔØ Á Á ÀÕ ÓÀ Í Ï «Ó ±«È ÀÒÊ apple«ú ÚË Á Á ª Ø Ω «Ò apple ÍzÌ «Ú ͫappleÚ appleª apple «Á Á ÈÕ appleº Ú appleèà Î ± ÙÈ Ú Ò Ú ÚË Á Í Âapple È Ø Ó «Ú ÈÙ Íz apple»  ÍÀÁ appleá ÈÕ J Ϻ Í Ï Ë :- ÓÀ ÀÒ apple appleª««úº G@ Ò ÂØ ÚºË Ï apple  AH Ò ÂØ ÿº Óapple Á Ϻ«ª Á ÓπÎÂ Ú appleè Á Ó Ìapple ÀÕ «Ï apple ÒßÓ Â Â «ÒÂ Ø appleè ÂØ Ï Á ÓÀ «Ó  À ««Ú ÓπΠ Á ÀÕ J ÀÈ «À apple Ï Ë :- ÀÈ «À apple «Ó ±È Á «º Á Áapple ÀÕ «Ê «ÓÒÁ ª»Òª «Úº Ú Ë Ø apple»apple À ª Ø apple Óapple Úapple Á ÒØ Ïº Ï apple  Ωappleª Í π«úë Á È apple ÚappleÂØ apple Õ ««ÁÙ «Úº Í«Ò Á Ë apple Â Ó apple Ó À «ÀÈ «À apple Á Áapple «ÓÈ Ó Â Ï appleò Áapple «Úº ÍØapple À apple Ï «Ú Õ Âª «ÈÀÒ È Ó Ò»Ò Á «Ú«Á appleê Â Ó È «Èª»Òª Á Í»apple Ò Ì ÒÀ Õ «ºÊ «Áº apple»apple À «appleèà ÓÀ«Èß»Ò «Úº Òª Í«Òª ÓΩ»Á ÈÕ «Ó Í»apple appleè Ú Â apple apple apple Á apple  ÍÏ«Ò»Ò appleº «ÓÒ Ó appleè ª Ø Ï Á º «ÓÒ Õ ÓÀ «È Á ««Ó È ٠«Ë Í Â ÚÒß apple Í Ï «Úº Ø ÍÀ apple appleèõ «Íz À Âapple È Ò appleè Ò ÓÀ Í ÍÛ Â Â appleï È Ò ÔØ È Á ÚappleÂØ appleª «È Ò apple «ºÂª Á «Ò appleº«, ª ««ÊØ Á apple«ú Ò apple Ú È ª Á apple»appleâ Á «Ë È appleº «Á ª Ø«ª «Á ««È «Â apple Â Õ «Âapple ª Á Íz Ø apple Ó Ïº«ª È «appleî «Â Â Â Áapple  «Á Á È ÏÒ«ÈÙ ÂØ Á»apple appleº «Úº Ú Á ÈÕ J ÀÎØapple «ÚÒ ØÓ Â È apple À apple Ï Ë :- Ó apple Á» apple Ì apple Á ÒØ ª È Ò «ÓÒ Ó appleè Á  appleï ÀÕ «Ò ÓÀ Á ª «Ï apple ª Ò Âapple È Ò È apple ±«ÎÀ«Ò Íz À Ï «Âapple ª È Ì apple È Ï «ÀÕ ««Úº Í º«Ì apple È apple appleú «Â ÌØ È Â ÏØÒ ÏØÒ Ú Ò apple Èapple ª Á ÍzÏ Ë ØÚ Õ «Î ÀÒ apple È ÀÈ «Áapple «Úº È ÏÒ ØÓ Á «ÚÒÍÓÀ Á Íz À Í Â ÀÕ ««Ú ÊØÛ Ì Â È apple ÿapple ª Í apple ÓÀ apple «Á Á ÀÕ ÀÈ «Úº Ú Ò apple Í«appleÚ apple Á º Ú» Ó apple Ó Â «Í Á Ì ÂØ Í«Òª «apple ««º Ø «Óapple ««Úº apple««á ª Ø«ª Ȫ È Â «Ó È apple ÍÛ «Ò ÓÔ Ï Ï «Õ ÓÀ Ó apple «Ó Ú apple ««ÁÚ Á À «Ø Ú Í«appleÚ apple Á» apple Á Ùª  Á» apple «appleª «Úº Ø Á È Èª ÿapple Á Ø Ú Óº«È Ú Âª Ø ÁØ ÀÒ apple «Úº Â Í Í» È apple   ÚË ÿapple ÒÀ Õ ±«ÎØapple ÏÒ Á µíapple Ó apple «Ú Íapple Ò ØÚ «ÓÈ»appleÙ Á Ï ÓÀ ª Ø Â Èª Á ÍzÚ È Á Âapple appleò ͺ Â Í appleáappleùâ Ú Ò ØÚ Âª Ø «ÏÈÀ appleª Á ÓπÙ«Òª ÿº ÂØ ÿº Ø Õ ÓÀ «È Á «Â Î «Â ÿappleª Á Ø Óº«ÀÒ apple «Úº ØÚ «Âapple ª «Óº«Ï ( apple )  appleª Ø apple «Úº Ø ÀÕ J Ó apple Í Ï apple :- ÓÀ È appleê apple ÀÒ apple Á ÓÍÒ ª Â Í «Á Á Ï Â apple Ò ««Ò Á «Úº º ÈÕ ««Ò Á «Úº apple««á ª Í «ÍÒÀ«Èß Á Ó apple «apple Ô»È Úapple«Î ÀÒ apple ÂØ Í Â ÀÕ «ÂØ «Ò Ú ÓÀ ÍÒÀ«Èß Î apple ÀÊ«È «Úapple«(È Ò Ì ÁÌ Ú) È Ò Ï «ËÂ Í Ï «º «Ó ±È  «È ± Ó Ò Î ±«ÎØapple ÏÒ Á Âapple «Úº Ø Â ÀÕ «Ï apple «º «Â Ï ÓÀ «Ò À appleáπ apple ÁÙÓ Ù Ò apple Á Ò «Ïz apple «Úº ÓΩ»Á ÀÕ Ó ÁÚ apple Á «Ó Ú apple Ï ÒØ ª Á Ú J Ó apple Ï È :- ÓÀ Ωapple Ò Â «apple ª Á «ÔØ ÒÀ Ú Â Í Ò appleá ª «Ú Ò ª «Ó ± ÍÒ Ø ª «Úº Í «º «º Ó ÚØ Í ÓÀ ÓÔ Ï Ï Âª Ø ÓÀ «Î ÀÒ apple «Úº Â Ú apple«á ª Ø«ª µâapple Í»appleÏ «Ò Ï Á º «ÁÚ Â Ú apple Á Ë»apple Óª È Ò Í»apple apple ªÕ

7 ÂßÏapple 7 Rana Ayyub Honoured In Canada in Communal Harmony Courageous author and journalist Rana Ayyub who exposed the involvement of the Indian officials in the systematic killings of Muslims was honoured by Radical Desi in Surrey on Saturday. She was presented with Courage in Journalism Award at a well attended event held at Dr. Ambedkar room in the Surrey Central Library. Those who presented her the award included Amandeep Singh- a Courageous author and journalist Rana Ayyub who exposed the involvement of the Indian officials in the systematic killings of Muslims will be honoured by Radical Desi in Surrey, Canada this Saturday. The writer of Gujarat Files based on her undercover investigation of the administrative and police officers who were responsible for the murders of the members of the minority community had risked her life by taking part in sting operation for Tehlka magazine. She was sent to Gujarat following the anti Muslim pogrom of 2002 and spate of murders of Muslim men by the police in staged lawyer and a human rights activist who was recently honoured by Radical Desi for drafting the petition seeking release of disabled Delhi University Professor G.N. Saibaba who continues to be persecuted by the Indian state for standing up for minorities and the oppressed communities. Others who joined Singh for presenting the award were one of the Radical Desi founders Parshottam shootouts. The violence against Muslims was followed by the burning of a train carrying Hindu pilgrims leaving more than 50 people dead. The Gujarat government under right wing Hindu nationalist Bhartiya Janata Party (BJP) had blamed the Muslim fundamentalists for the incident. Thousands of Muslims were targeted by the goons led by BJP activists. Human rights activists and survivours continue to allege the complicity of the then Chief Minister of Gujarat Narendra Modi in the mass murders. The bloodshed was followed by series of murders of Muslim men by the police in fake encounters. The slain Dosanjh and the leader of the Prof. Mohan Singh Memorial Foundation Sahib Thind. Ayyub is the author and publisher of Gujarat Files based on her undercover investigation of the administrative and police officers who were responsible for the murders of the members of the minority community had risked her life by taking part in sting operation for Tehlka magazine. She was sent to Gujarat following the anti Muslim pogrom of 2002 and spate of murders of Muslim men by the police in staged shootouts. Thousands of Muslims were targeted by the goons led by BJP activists. Human rights activists and survivours continue to allege the complicity of the then Chief Minister of Gujarat Narendra Modi in the mass murders. The bloodshed was followed by series of murders of Muslim men by the police in fake encounters. The RanaAyyub To Be Honoured In Surrey men were frequently branded as Jihadist extremists. Rana posed herself as a Hindu woman with strong family affiliations with the BJP and befriended people in the police and administration. She later spoke to them about the violence against Muslims and found how thickly the BJP government and Modi were involved in these crimes. Being a Muslim woman,she was playing with the fire by secretly recording these conversations in an extremely hostile environment. The first challenge came to her from none other than Tehlka that chickened out as she was close to secretly interviewing Modi- who became the Prime Minister of India in She was told by her bosses that they cannot afford to get into any trouble with the future Prime Minister. Later, she unsuccessfully tried to get her book published, but due to political pressure nobody dared to publish her work. Finally she had to go for self publishing. Rana took slain men were frequently branded as Jihadist extremists. Ayyub told the gathering how she posed herself as a Hindu woman with strong family affiliations with the BJP and befriended people in the police and administration. She later spoke to them about the violence against Muslims and found how thickly the BJP government and Modi were involved in these crimes. Being a Muslim woman,she was playing with the fire by secretly recording these conversations in an extremely hostile environment. She added that the event being held in Dr. Ambedkar room was a fitting tribute to the author of the Indian constitution that is under attack by the BJP government and also because her book brings out the fact that how Dalits or so called untouchables were used for getting the dirty job done by the Hindutva forces. She called upon the personal bank loan to get her book printed and circulated. Until now she has published more than 1,50,000 prints in different languages. But her fight did not end there. She was unable to get a full time job in the media as most potential employers wanted her not to talk against Modi. So much so, the Indian officials tried to get her event cancelled in Doha while on many occasions she got threats from the BJP supporters. Rana believes that the history of Gujarat episode remains relevant today as the violence against minorities, particularly Muslims has now spread across India under Modi government. She feels that the majoritarianism is the root cause of the problem as the previous Congress government also tried to divide people on the basis of religion. She never forgets to make a connection between the 1984 and Thousands of Sikhs were murdered by the mobs led by members of Indian diaspora to break silence over the growing threat of Hindutva extremism under Modi and urged all minorities to join hands to fight back against repression. There was a pin drop silence in the room as she shared her story. Her speech was followed by a Questions and Answers session after which she signed the copies of her book. Those in attendance included well known community activists, such as Chinmoy Banerjee of South Asian Network of Secularism and Democracy, former BC Human Rights Commissioner Harinder Mahil, Indians Abroad for Pluralist India founder and documentary filmmaker Ajay Bhardwaj, Sikh Nation volunteer Sunil Kumar, research scholar and activist Kamal Arora, besides Progressive Pakistani activists Shahzad Nazir Khan, Saif Khalid, Masood Punjabi and Fauzia Rafique. the so called secularist Congress party in India in 1984 after the then Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by her Sikh bodyguards. Rana was only nine when she experienced first hand the pain of sectarian killings in She lived in Mumbai that was rocked with anti Muslim violence by Hindu fanatics. She still remembers how a Sikh family came to their rescue and saved her family from death when the Hindu fundamentalists targeted Muslims at the behest of the police that remained a mute spectator. She will be speaking at an event being organized by Radical Desi and Indians Abroad for Pluralist India on Saturday August 12 at 2pm in Dr. Amebdkar room of the Surrey Central Library. Following her talk,she will be presented with Courageous Journalism Award. Both English and Punjabi editions of her book will be available at the event and Rana will be present for book signing.

8 88 ÂßÏapple The visiting journalist from India Rana Ayyub has been denied an opportunity to address the congregation at the Ross Street Sikh temple in Vancouver, Canada The visiting journalist from India Rana Ayyub has been denied an opportunity to address the congregation at the Ross Street Sikh temple in Vancouver, Canada. Ayyub has published Gujarat Files, a book based on her undercover investigation of the complicity of the government in anti Muslim pogrom of Gujarat in 2002 and the killings of the Muslim men in staged police shootouts. The current Indian Prime Minister Narendra Modi used to be the Chief Minister of Gujarat when Ayyub was sent there for a sting operation by Tehelka magazine. Human rights activists and survivours of the anti Muslim massacre maintain that Modi was directly involved in violence. Notably, Modi was denied entry by numerous countries, including US in the aftermath of the bloody events of However, he visited Canada after being elected as Prime Minister in 2015 and was welcomed at the Ross Street Sikh temple that year despite protests by number of activists. Ayyub is here on the invitation of Radical Desi magazine that presented her with Courage in Journalism Award at a well attended public event in Surrey.After all, she risked her life by going undercover to find how politicians belonging to Modi s Hindu nationalist Bhartiya Janata Party (BJP) and the police and the administrative officers were involved in violence against Muslims. She has spoken at more than 500 events worldwide and more than 1,60,000 copies of her book has been sold. Since Ross Street Sikh temple is managed by Khalsa Diwan Society- the oldest Sikh body that was established to fight against racism and British occupation of India, Radical Desi had requested the management of the gurdwara to let her address the congregation. It was brought to the knowledge of the temple president Malkiat Singh Dhami that she will speaking about the glorious history of the revolutionaries who had established the gurdwara and growing religious extremism in India. After a long wait, Radical Desi was told that the the temple executives are not receptive as Ayyub has a controversial background. It is unfortunate that Ayyub was not allowed to speak to the congregation of a temple whose founders fought against injustice and wished to establish a secular and egalitarian society. Letting Ayyub speak and standing up for her for exposing a sectarian government under which attacks on religious minorities have grown would have been a real tribute to our elders whose legacy remains relevant as the world is grappling with bigotry. For more information Gurpreet Singh :

9 ÂßÏapple 9 «È-Ó Á»apple ı Á Ù ª Ò apple Í apple ª»appleÚ apple apple apple Ò «Ë Á «Í apple «Ú «Èª Â Ó Á»appleª Á ªfi «º ÏØËÈ apple«á ª Í Ô» Á µÿ appleê Ù Âapple, apple«ê Â Ó ««ÚÌ Á Óπ Íz Ø. π Í Ò «ÿ È ÂºÊ ÌappleÍ»apple Ø ª Á Ë apple  «Èª-Ó Á»appleª Á apple«ª  πá Ù ª Á Ò appleèª Ï apple ÍºÙ Â Õ Íz Ø. π Í Ò È «««Û ÒØ «Íz appleá È ««Èª/ Ó Á»appleª È Ó appleè º «ÁºÂ À, È «ıapple ÚË Ò È, ÈÙ appleè Òº È, Ò Â Í apple ÈÕ È ª Ò ÂØ Âº πá Ù ª Á Û Í Ù apple«á ª Áº«««È ª Òª «Úº ÒØ ª È πá Ù ª  ª È «È ª «Úº «È Â Ó Á»apple ÈÕ «È ª «Ú Ø FC Î Á ÈÙ È appleá  «Ú Ò Ú È apple«á Õ Íz Ø. π Í Ò «ÿ È «ºÂ ««Ò ª Á Í«Ò Ô»È Úapple«ÚºÒØ apple  «appleíøapple Á Ú Ò È Ò Áº««GCG ÒØ ª ÚºÒØ πá Ù ª  ª «È ª «Úº CIG Ó Á»apple  «È ÈÕ «ÂØ ÍºÙ À «Ó Á»appleª «Úº πá Ù ª Á apple fi È «Èª È ˇØ Ú ÚË «apple ÀÕ È ª ı Á Ù ª Á appleèª Ó «Á ʪ apple«ê  apple È Â Áº«Õ È ª «Ú ««Â Á Ó «Úº ÓÙ Èapple Á ÚappleÂØ ÚË È Ò Ó Á»apple «Ó ÂØ «Ú Ò Ø È Â «Á ÏÁÒ «Úº «Øapple Â È Â/ À apple «Á Á «ÈappleÓ È Ø«, «ºÊ ÚË apple Ó «ÓÒÁ Õ Í «ÈappleÏ appleè Ò «Èª Â Ó Á»appleª ÁØÚª apple Á apple ÒÀ ÍÀ Á ÀÕ ÓÁÈ ÿº Ø apple apple Ú Í È ÓπÛÁ Ø ΩÛ Ú Ò Úª ÚËÁ apple«á ÀÕ «Èª Á Áπ º Ï apple Ì appleâ «È Ô»È È Á» πá apple ÿ È ««Â Ò Â «È ÚË À «Â Ò Â apple ÿ «Úº apple ÀÕ apple appleª Ï ÂØ Í«Òª apple ª «Í apple ª «Èª/ Ó Á»appleª È Ò Úº Úº Ò Ì» Ú Á apple ÚØ ª ª ÒÀ ÒÀ Á ª È Íapple apple apple Ï Ï Á Ì Óπ º apple ªÁ ÈÕ Èª «Èª Â Ó Á»appleª «º Ø Í «Á Ï Âapple Ï Ò apple appleª Â Ê Ï Á ÁÏ Ï Ò ºÁ «ÁºÂ Õ appleó Ò «ÿ ÀÈ È πfi «Á «Á ª «««Èª  ıapple ÿ Ò ªfi appleóª «Úº  appleè ÚºÒ ÚË Á ÀÕ ÒÈ Ú Â apple È «ÈÌ «Õ «Ó appleí ÏÒÁ Ú «ÿ, ÓÀ Ïapple appleó  «ÿ, ÂÈ Ó «ÿ, apple»í «ÿ appleèó apple, appleèàò «ÿ, Ó apple «ÿ, Ó apple «ÿ, Ïπ ºË «ÿ Ù ÓÒ ÈÕ

10 10 ÂßÏapple ÚÒ Â È «Ó ª Á Ú ÔØË «ÿ È È ª Á «Ú ØÛ Â «Ò«Â± À -«º apple À - appleÿ ª Á ÌÀappleÚ «º ÿøò À -Ï ÏØÒ À - ȱapple Á Ì«apple «º ØÒ À Õ È±apple Á Ì«apple ØÒ À Õ È±apple Á Ìapple ØÒ È Ò Óapple È «apple ª Ú «apple, ÒÒ «apple Õ Ò Á «Ê apple Ó ÏÁÒ Á «È Ò Ï Ò«apple Á ÚË apple Ò ÚappleÂ, ÒØ ÂÈ Â Ò Á Ì appleùappleè «ÿ Óπ º ÚÈ ««Â «º π ºÒ «Â Ï Úª Ó ÀÕ «Ò È ª «Á «Úapple  ÀÕ Ó Ú Á Ò ÿappleù «Â ÀÕ appleªâ «Ï Á ÀÕ «Ùı  Á apple apple Àapple apple ÒØ È «Á ÁappleÙ, πíè, Ì appleâ, Ú ÁÈÙ Ò «ÂÒ ÀÕ º - π º Ì appleùappleè «ÿ º - π º «È Ò Ï apple È ÈÕ Ó apple ÒØ Ø «appleî  «appleî Ïapple ÏappleÂ, apple Âapple ª Á Ó Ïapple ÏappleÂ Ó apple πíè ÀÕ appleê Í Û, apple Ï Â Ó apple Á Îapple Ì «Ëapple ÂØ «Ó Á ÈÕ Ïapple ÏappleÂ Ú Ò Ó «ºÊ Ø µ È ØÚ Ø È Úª È ØÚ, Ì appleùappleè «ÿ Ô Á apple«á ª Ø Â Û È ØÚ Ø Ó Û È ØÚ Õ apple «Í Û Úapple ÒØ Á ÈÕ Ê apple ª»Òª Â Ó apple «Í ª ºfi Ú È - È È Ó apple ÒØ Ø «Ò À- «ÏÒ ºÒ, «ÏÒ ºÒ, «ÏÒ ºÒ, «ÏÒ ºÒ ÒÂ- Ø Î Á ÒÂÕ ÍÀÁ apple, Ï ÂØ ÀÙª apple Ø Øapple -Ó Â ÏØÒ«Á ª Ò Ò πapple º ª «appleª Úª ÓÿÁ ª È- ÏØÒ È apple Á Ø Úª Û Á È- Ï ª Ú µòappleá ª ºfi ÎÛ Á Ø«ÙÙ appleá ª ÈÕ «Îapple ÁØ Í Ò π È Úapple ªÁ ß -ÏappleÎ Ò Í Á apple Úª, ß «Óº apple Ó Á Ú Á ÏπÒ Úª «º -«º ÙÏÁ appleøâ»è Ï ÙÁ Õ ÀÈ Úapple Á apple «Ú Á - Óπ  Á,  Á Õ Ì È «Íapple, Ò Ù Â apple, «appleâ Á»È È Ò Í apple apple «È Ó, ««È Ó Á ª Ò Óª apple Óapple appleº È appleâ  apple È Úª È Â Õ È ª apple Óapple Í Í«ÚºÂapple Á È Ò ÚÎ Á apple Ó Õ «Èapple Á «º º π º ÔØË Ì appleùappleè «ÿõ Í È ª apple, apple È Úª apple, Íπ  ª apple, appleáò, Ó  «Â apple È Ú Á, ÒßÓ apple ª Á ʺ ÍªË ÂÒ ª º Ùapple apple Í «Â Á Ò Ó È Ï«Õ ÒºÂª Ó È appleá ª È Â «ÁÒ Â «ÁÓ Áπ º - «Â ÁØÛÁ ÈÕ apple «Ó ª  ÏÀµ  «Í Ú - «Î apple Á Ϫ ÎÛ appleº Ò Íz apple Ú Ò, ØappleÈ Ú Ò»apple º «Ú apple È -Íapple Ú Ò, π Ø ª Øapple Ú apple ª  ÁÓ Øapple Ï π º ª ÈÕ ÀÓapple À Á Î Ù Ïapple ÁΩapple Á º Ó appleè Ú Ò Ì appleùappleè «ÿ Á Àapple apple «Îapple» Î Ù Ú Á Á ÁΩapple «Ú»«Û  «Í «Ò, «È «ª Á, «È º«Íº«Ò Ø«, ªÁÈ Ø ÂØ apple«á º ÈÚ È ª Á apple»appleâ ÀÕ «Áπ Â È «Á» ª Á Á Î «ÙÙ ÀÒ Èª  ÓÒª ÁΩapple È ÈÚ appleùappleè «ÿª Á ÒØÛ ÀÕ Ì appleùappleè «ÿ È Í È ª apple «ÁºÂ± Ó Ï, «ÓÒ ÿ «Ó apple, «ºÏ» ª «ÚÁappleØ Á Ï È «ÁºÂ Â È ª «º Ø «Óº Á Íπ ºÂ Ø apple ªfi ÁπÙÓ «Ò ÈÚª Ï ÒÀ Á ºÁ «ÁºÂ «ÀÓ» Ò ØÈ Í È ª «appleâ Â Ø Á Ø apple «Á appleº ÓÙ Ò µ π º «apple ÀÕ Ì appleâ Ó Á Ì ÂØ Úº Ò È  ÍzÏ Ë «Ò Ì appleùappleè «ÿ, Á  apple«â Ó Á πíè apple Ìapple «apple ÀÕ Â È appleâ, Ó Ï ª Á Á«Ò «ÚappleØË Ë appleúª «Ò Î Â ÎØ º Ú Á  µ  apple Á ÿ Ì È Á Ó Á Í»apple appleè Ò «Ò È «Ò Î Ó Â ÿappleù Á ÓÙ Ò µ π º Á apple»appleâ ÀÕ Ì È Í È Ò apple, Í È ª Ò Ωapple Úapple È Ò apple ͺËapple Â Ø apple «Ú apple «Úapple ºË Ωappleª Ï Ø, «ÚÁappleØ ÏÈ Â apple ÁØ «Á Ó» apple Ø º Á ºÁ «ÁºÂ Õ Ï ÓØ Á Ë, appleí, Ó Â «Øapple È ª apple «ºÊ Ωapple º ª Á È ª ºÒ  µê Ωapple Óπ Â Ò ºÒ apple ÿappleù Á È ª º Ϫ ÎÛ Õ Ωappleª Á «apple Á º Ê ÈÕ Í Ï ª Á Ò Á Ó Íz Ò ÁÂ, Ωapple «Ò Î ÓappleÁ Á Á Ï, Ìapple» º«Â, Á º«Â «Ò Î È ª Í È «Ê apple Ï»Ï Úapple«Â Õ È ª Á È Ó Óª Ωappleª Á «Á apple È ª Ò Úº Â Ù Õ Ó«Ò Òª «appleè  ª «ÚappleØË ÿappleù È Ò Èª Á Ò, «Â È ÒØ» ª Á È «Óapple ÀÁ, «Ò Î ºÒ ÒßÓ ÿappleù Ȫ Á «º Á apple Ò Ωapple Óπ  Á Ωappleª Ò Ïapple ÏappleÂ, Ωapple Á Íπº   Ωappleª «Ò Î apple Âapple ª Á º«Â apple Á ÂÓ Èª Á «ÓÙÈ Õ Á ÒØ apple º«Ì apple «Ò, ÙÒ Ò À Ò apple «Ò Î, apple Âapple ª Á  Íz Â, «Òß Ì Á «Ò Î È ª Á È apple «Âº Ú apple appleá Õ È ª Á, ÙÒ Ò, ÁØ appleê Ó Ò Ó apple «ª «Ò ª ÚË», ÒØ Íº, «È Ò Ï Âª Á À «º ÏÁÒ Úº Ø Ì apple Á «Èapple Âapple µáó Â Õ «Ó Á Ò AIHD apple Í Ï ÒØ º«Ì apple Ó, «Á ª apple appleó ª, È ª Í»È È Ò ««Õ Í: Ò: : Ó ÚºÒØ Ê Í ÒØ Íº   apple º apple ÏÁÒÚª À Ò apple Ì appleè Ò È ª Á ÔÂÈ ºÌ Ò ÈÕ À ÙÈ Âª, Øapple z Î ª apple È ª ÒØ ÓȪ Ò»È, fi ØÛ Á Ê ÔÂÈ Â Õ Ø º«Ì apple «Áz٠ Ϻ ª ÂØ ÒÀ ÏÀ apple»óª º ÍappleØ««apple Á Ò apple «Ú Ó ÓπºÒª, Áappleª- Óª, «appleù«â ª Á ÿ apple «apple ÀÕ ÓπÏ «Ò ÎØȪ, Ú ÀÍ, Ô»-«±Ï  ÁπÈ ª Ìapple Á Á È Ú È Á «ÁÒØ «ÁÓ Â, Ø ÍzÏ Ë Â «È ÂappleÈ ºÒ «Úº«Ø«ÀÕ Á Ù Á ÍπÒ Ê «ª  ÚØÓÀÈ ÀÒª appleò Á ª, ÚÀ Í Á ª Ë ª «ºÊ ÿappleª ÚºË apple ª ÊπÛ ª Á appleè Í Á ª È, µê È«Ù ª Á «Âº Ø «apple Û, Àapple Ωappleª È Ò Íº Ó Âapple  ÍÈÍ apple «appleùâ, ÏÒ Â apple ÿappleª «Âº Ø «apple Â, ÒÛ fi Û, «º Ò Í, «Èº Â Ú appleê «Èª ºfi À- º«Ì apple Á

11 ÂßÏapple 11 Âapple Í ª Ø apple ª fiòª Á «apple ÒºÌ Â ÒÛ ÎÛ Ò º - Óπ º appleùappleè «ÿ Úapple ÈÚ «apple ª Á ÒØÛ À, ÈÚ Óπ Ú«apple ª Á apple»appleâ À  ÈÚ ª apple È Úª, ÈÚ È ª Á «ÒÛ º«Ì apple Îapple  ºÒ appleø Á «º ÔÂÈ ØÚ Õ «Â º«Ì apple Á Âapple ÛØÂ, µâapple Ëπ«È Ø ÍzÏ Ë,  «Èº «È ÀÒß È, «È ª È Ò ÓºÊ Ò Ò «È appleùappleè «ÿª Á apple»appleâ ØÚ Õ È«Ù ª Á ÁÒÁÒ π ºÌ Í Ï Ò «È Øapple «Óº apple ÁÈ apple «È ª Óª Á apple, «º Øapple apple Ò, Áπ Á apple Í Ï Á «ª Ú ÁÈÙ Ò apple È Úª Á apple»appleâ ÀÕ ÈÚ» È Â È ÒØ È apple «º «Í ª ÏÁÒ «ÁºÂ À Íapple «È «Í Û «ÁºÂ È, «Ï Ò Â «Ï Ïapple Ïapple appleè Ò «º È «È appleùappleè «ÿ ÒØÛ Á ÈÕ «È Ò Ï È, «Â Óº apple Í Â Ú ÂØ Ú ÚºË Ì appleùappleè «ÿ Øappleª Á Ì ÂØ Úº «Î apple - «È Ò Ï Ò«apple Á Â Õ AIHB Ì Á µáó Á «È Ò Ï Â Áapple Ø Á «, «È ºfi apple «Îapple»  Á«Ù appleá Á È Ò ÁØapple ÁØ ª Á«Ù appleá ª «Ò fi µ π º«Õ Ô appleø  ÓÂÌ Á Òº Ø Íapple ªfi ÁπÙÓ «Ò Î ªfi ÒÛ È ª Á ÂÛÍ Õ Ô appleø ºfi È ºfi apple ÚØÕ ÁØ Ú «ÓÒÁ È, È ª Á ÓÈ À Û ÍÒ Èª apple «Ëapple Á Ê È Ò ªfi appleá ÈÕ ÓºÂÌ Á appleº Ø-«Àapple È Íapple ªfi Ï appleº ØÕ AG «È Ó Á»apple- ºÊ Ï Á ª Á ª ÿøò apple appleó ª, BG ÂÏ apple B@@G Á Ù Á Ì Â «ÿ ÈÓ Ù ÏÁ  ÏappleÈ Ò Ó Ó, «appleè Â Ó«Ò Òª Á ÂÒ Â «Â È ÒØ» ª Á Óapple ÀÁ «Ò ÒßÓ ªfi ÿappleù È ª»È «Á Á Õ ÏØÒÁ È- À Òº ÁÀ ºfi È ºfi Ï ±Õ B@A@ Í Ï apple apple ÚºÒØ ÊØÍ apple Ó»apple º ª «Ò Î «Ò ªÁ Ò È «Úapple ºË ªfi ÿappleù È È ª Á appleóì±ó Û «Ú apple «ÁÈ Û ª Ó apple Í ÒØ È «Ùapple˪ Ò «ÁºÂ Õ À apple DE «È Ò Ï Ò«apple Í apple Ó È ««ÂÓ Ú apple ÓØ Á apple Â Û Á Óπº Òª«ÿ ª  ÿappleùù Ò «appleâ Ò È ÒºÂ Ó apple È apple ÏπÒßÁ apple apple È- «È Ò Ï apple Ó Á»»apple Ò Ò Ò ÓÕ Û Á È «ª Â Â Û Á À apple CE Á ÓÙ È ÿ µ Á È «apple ª Á» «º -«Óº Ø apple Õ ÒÚ Û Í apple, Óª Ò «apple ª Á Ò Ë» Í apple Õ º -Óπº «Ú ØÛ Á Óª «ÓÒ Á Óª Ú Á ÀÕ Ì Á «Ú ØÛ Â «º «appleâ Ò«apple Á apple Ì «ÂÓ Ó Ùapple˪ Ò Á apple Õ apple È Â, Ó ««ÍÛ ÈÚ º«Ò ª «ÌÛ, «Ú Ù apple «Îapple» Î Ù Ú Á «Ò Î º appleè Ò Ì Á ÒØÛÚ Á Í«Òª Á «Ú Ó È ÒØ Ï ºÁ apple»apple À- «Â  apple»apple ÀÕ appleùappleè «ÿ Úapple ÏÈ Á Ø«ÙÙ apple Õ Ó ÁΩapple Ï apple.. apple.. Á «Ï È [ Ò «Ú AB-AC  ӻapple º ª Á ª Ê Ï Á ª Á  ÒÓ Ò Áapple Á ªfi Ó ºÂ Û Á π Ó «Ò «Ú ÓÈ º º ª Á ª Òßÿ Úª Á ÂºÊ È Ò µê Õ ª Ó «Ú «È ª Ê Ï Á ª Á Ú Á Ù ÓÒ È:.Í.. apple. ( ØÒ Â ),. ÀµÒ.. ( Òß È ),. ÀµÒ.. ( ªËapple ÍzÁ ),. ÀµÎ.. apple. (Í Ï),... apple  «ÓÒÈ ±,.Í.. apple. Ó apple Ù apple, Í.Ô».. apple.-«áºò Õ Ó «Ú Ó»apple «Ë apple Ì Í Ï Á ÁØ È Ó «Á «ÍzÂÍ Ò «ÿ  À ÚØ ÀµÈ.. Â Ú Ù ÓÒ ÈÕ Ó π Ó Íπ«Ò ÚÒØ ÀÒ È ÂΩapple  «apple  «Ú ÒÀ «Ò «Â È ª ª Ò «Í ª «Ú Á «Â È «ÁºÂ Õ Ï È «Ï «««AE Â Ó Ú Á Í Ó appleª ÚÒØ Ó«Ò ª Á Á Ù À «apple Ó ÓÀ Ïappleª Á µê πappleº«â È Õ È ª Í ÒÈ apple Á «È ª Ø Ò Á ª ÒÛ ª «ÓÒ ÂØ Ú appleø «ÁºÂ ««È ª µíapple appleº Û Ú Ò «ÁÈ. apple.í. ÀµÎ. Á Ú Èª ÚÒØ «È ÓÒ appleè Á Ó ÓÒ apple «Ú «Õ Íπ«Ò ÚÒØ «apple  ÂØ Ï Á Ó È Ø «Ï È apple  À Á Í apple ªfi  «apple À -»Ï Ó Ó»apple «Ë apple Ì Í Ï] -ϱ «ßÿ ÈÚªÙ«apple IDFCD-GDCDB Ø apple È ÙÈ Î ÀÓØ apple «apple apple È ÙÈ (.. apple..) Á AH ÓÀ Ïapple Ó ÂºÊª Á ª Ò Ï Âapple Á ÁΩapple Â Õ Ó «Ò È appleè apple Ò ÍÒª Á «Èº appleè, Í ÒÈ apple «È Ø Ò «Ú AF ÒÛ ª È Ò Û Û Â «È «Â Ïπapple Í Ò Á «Í Ú ª µíapple. apple.í. ÀµÎ.  Íπ«Ò Á º«Â appleª Á ª ıïappleª Á ÍπÙ appleè Â ÂºÊ È Á Á Ù È Ò Õ Ï Âapple «Ú «ÁÚ -«Èª Á Ó È À Ú «apple appleè (ÏÀÒ «Ò À Ú «apple) ÒÀ È AIE@«Ú ª ÂØ ÒÀ «ÚappleØË Ø «apple ÀÕ ı apple ºÂ Û»Ï Ï È ÂØ Ï Á «ÿappleù «Âº Ø«ÀÕ È appleè apple Ò ÍÒª Á ««Â «Á ««Ó Û ÀÕ È appleè apple «Ú.. apple.. Á Ó È appleí Â Ò ÍÒª Ô»È È Á Á Á appleª È Ò ºÒÏ Â Â Õ appleí Â Ô»È È Á Á Á appleª È Áº«««ÍÒª Á Ù apple»  Óπ Ò ÍÈ ÚÒØ AIIB «Ú Â Õ ÒØ ª Á «ÚappleØË Á ÓºÁ È apple «ÔØ È º È Â apple Õ È B@@@ «Ú ºÂ Û»Ï Ï È ÂØ Ï Á ºÂ Û apple apple È Óπ ÍzØ À º ÚË Á Ø «ÍzØ À ÀµÈ. ÀµÓ... Ω Í «ÁºÂ Ø «apple apple Âapple Á «Ó ÍÈ ÀÕ «ÚÒØ «Â È ÍÛ Úª «Ú  appleª Í «Âª Á Ó È À Ú «apple Â Õ B@@A «Ú AA@@ Û Â B@A@ «Ú A@@@ Û Ó È º «Í ª ÂØ Ò Õ B@@A ÓπÛ Ú Ï ÔØ È Á « «È ª «Í ª Ú «Ò ª «Ò  ÌappleØ «Ú È appleè apple Ò ÍÒª «Ú «Í Ú ª Á ÈΩ apple Á apple Â Õ B@@A «Ú «È ª Á Ó È Ø, È ª C@C ÒØ ª «Úº Ø «apple A@@ B@@B «Ú ÈΩ apple «ÁºÂ Õ Ï B@@ ÒØ ª B@A@ «Ú ÒßÓ ÿappleù ÂØ Ï Á ÈΩ apple «ÓÒ Õ B@A@ «Ú «È ª È Ó È «ÁºÂ A@EB ÒØ ª «Úº Ø ÈΩ apple Ò «apple HCH Á apple«z ÙÈ Â, Íapple Â È ª «Úº Ø «Ú ÈΩ apple È «ÓÒ Õ B@@A ÂØ B@A@ ÁΩapple È Ìapple ÁΩapple È Ωappleª apple«z ÙÈ ÂØ Ï apple appleº««õ Ó È πº Ú «Ò ª Á Ï «Â ÍzÓπº ÂΩapple  «ÁÚ Ì apple Á  fi Àµ.. Ì apple «Úº Ø ÈÕ B@@A «Ú Ó È Á Óπ Ú H-AF apple apple Í ÍzÂ Û Õ B@A@ «Ú «apple Ó ÚË A@- AC Òº ÍzÂ Û «ÁºÂ «Õ ÁØ Ó È «À Ú «apple apple Ò Õ B@AG «Ú Óπ Ú D@ Òº ÍzÂ Û Ì Ú apple ª «ÁºÂ «apple À «Îapple Ú ÒØ Ó È º Ò «Â apple È ««apple apple È Ò «ÍÒª Á «Èº appleè Ú apple apple ÀÕ B@@A  B@A@ «Ú BB@@ Û Ó È ÒÀ ÂØ Ï Á B@AG «Ú ÍÈ BC@@ Û Øapple Ó È À Ú «apple appleè Á ÀÕ AC z Ó Í «Âª È «À Ò «Ò À «ÀµÈ. ÀµÓ... ««Ú Ó È È Á «Á Óπº appleè «Á «Èº appleè Á ÀÒ È ÀÕ Ï ºÒ «À ««ÍÒª apple Ë È À Ò «È «Ú Á ÔØ È apple apple È Í«Òª Ï Ò ÀÕ ÍzÌ «Ú «Í ª Á Ú ª Á ««À ««ÍÒª Ï Á Ù apple» «ÚappleØË Â Ò «È apple apple ÌappleØ Â apple apple ÍzØ À Ø appleè «ÍÒª Ò Ó È Á Ó È Õ.. apple.. Á Ó À «- A. BC@@ Û Ó È À Ú «apple appleè appleø«ú ««ÒØ «Á «ÚappleØË apple apple ÈÕ B. ÍÒª Á «Èº appleè appleø«ú Õ C. Ì Âapple ª Á ÓfiΩ ͻapple Âapple ª Ò»  «È ª «Ú appleø apple, Óπ Ú Â ÓπÛ Ú Ï Ò appleê ÓÁÁ Á Ù ÓÒ ÀÕ D. ÀµÈ. ÀµÓ... Â È ª Á Á apple «appleâ È Á Í Ò appleèõ E. «ÁÚ ª Á Ó È ÒÀ Á Ú Â È «ÚÚ Ê Ò» Â Ú Õ F. ÍÒª È Ò ÒØ ª Á «Â Â Ú Â Úapple Á È È È ØÚ «Á apple Ô È Ï Ú Õ Í ÒÈ apple «Ú ÁØ.. apple.. Á Ó «È Ø Ò Í Â ÒÛ ª Â Ø Ò Á «Ë apple ª È Ò ºÒÏ Â appleè Á Ø«Ù٠ ª «ÈÔÓª Á Ú Ò Á ºÒ appleè ÂØ Èª apple «ÁºÂ Õ appleº Û Á Ȫ Â Ø ÍzØ apple Ó Â «apple «È «Á Ú appleá  «Ú ÂÏÁ Ò Ø «Õ ÒÀ Ú Ò È «È ª Á Ï apple ÂºÊ È Á - A. È Ï Ò ÒÛ ª Á Ø Ò «Ú «Èº.Ú. ÀÈÒ ÚÒØ ÍzØ apple Ó Á ÓÈ»apple «È «ÁºÂ? ««Ú È apple Íπ«Ò Â. apple.í. ÀµÎ.  Øapple «Ë apple ÓΩ»Á ÈÕ π Ó «Ò «Ë apple Á È apple «Âapple ª Á ÍzØ apple Ó Á ÓÈ»apple ÚÒØ «ÁºÂ È Õ B. «Ú appleá  ÁØ Ø ÁØ È apple «Ë apple ª Á ÓΩ»Á «Ú CA Ò appleº Û Á «Â apple ÓÈ ««apple Õ ««Ú ÌÚ À ««Ú appleá  Á Ï Ë «Ú È apple «Ë apple ª apple È Õ C. Àµ.Í. Â. ÀµÓ. Ò «ÁÈ (A Â) ÿ È Á apple «ÓÒ πº Ò «È À ºÎ.. apple. «ÁÈ Ï Á G  Áapple apple, «? D. Ú Á «Ó Ú apple Á Â«Â Ú apple È, Àµ. Í.,. apple. Í. ÀµÎ. Á apple  appleí «Ó Ú apple ÈÕ È ª È È ÚÒ «ÍzØ apple Ó Ø «ÁºÂ Ø ««Ú Ù ÓÒ È Ø È ÂΩapple  appleó ÀÕ ««Ú Ø Ò Á ª È Ï Ò Ïº ª ÏappleÁ  ٠ÓÒ Â «Õ «ÂØ «ÏÈ, Àµ. Í. Â. ÀµÓ. È ÀµÎ.. apple. Áapple appleè «Ú ØÂ Â Ø «ÈappleÌÀ Á È apple appleó Á Ùz «Ú Á ÀÕ E. «Ú Ó È À ««È ª AF È Ï Ò «Ú«Á appleê ª Á È Ò ÚÒ ÁØ «Í ª ÚÒØ ««ÿz  ÿ È Ó «ÁºÂ «ØÚ «Í»apple Âapple ª º È ÀÕ «ˆÀapple È Ú appleá   ÀµÎ.. apple. Áapple appleè «Ú Ø ٺ Íπı appleá À «ÂºÊª Í ««apple ÀÕ Òª«ÀµÎ.. apple. Áapple Ø À Ò «È Ó Á Ó È À ««Ú È Á ª Øapple Ë apple Úª ØÛÈ ª apple»apple È «È ª «Ú CD ( appleó Á ÓÈÙ ) Â Ë apple DEB (Óπ appleó È ÿ ÍÀ ) ØÛ Á ÀÕ.. apple.. Ó appleá À «Á ª Á Ò Á Á -apple «Ú. Ï.. ÂØ appleú Ú ««««Ú µ ͺËapple Á «Ë apple Ù ÓÒ ÈÕ «Ë apple ª Á ˆÀapple«Ó Á apple È «Ú apple Á ÓºÁ È apple Àµ.. Àµ.. º«Â apple À  ÍΩ Ø À Á ª Ë apple Úª ØÛ ª Õ.. apple.. Ó Á Ïπapple Í Ò Á Ó Á «Í Ú ª ÂØ «Í appleè ««Á ª Á ª Ø apple ıïappleª apple ª È È ª Á ÂºÊ ÈÕ Ïπapple Í Ò Á ÿ È «ÁappleÁÈ ÿ È Íapple ± À ª ıïappleª apple ª È «ÂØ Ï Á. apple. Í. ÀµÎ.  Íπ«Ò È «Í Ú ª ÎÛ ˆÀapple È ÂΩapple  Íπ«Ò «apple  «Ú appleº«à «Á ıïapple Í«appleÚ appleª Ú È Õ ÁØ «Í Á ª Ωappleª ÚÒØ ØÈ Øapple È Ò Íapple apple «ıïapple È  ª Íπ«Ò È Á «ÁÈ Ï Á D@ «Í Ú «Ò ª «z  apple appleè Á ºÒ Ó È Õ ÁØ «ıïappleª È «È ÛÒ «Í ª ÂØ H@ ÒØ ª Î«Û «ÀÕ.. apple.. ÍÙ appleá À««Ó ÚÒØ Íπ«Ò ÂØ apple«á ʪ Á Ó È Â Ò «È Àµ. Í. Á «Ï È Ø À ««Ú ««À «Ó È È ª ÂØ «apple «Ù Á «Â Ó appleè Á Ó Â (Á «Á», AD  B@AG)Õ π Ó Àµ.Í. È ««.. apple.. Á Ó AE  ÂØ Ï Á Ï appleø - Ø È ÚÒ Ïπapple Í Ò Ø π Ó «Ò Á ÁΩapple apple Á ÀÕ

12 ß ß ß ß 12 ÂßÏapple Èapple«ÌßÁapple  «apple AE Òª Â Í Ù ª ÂØ «Í Ø apple æ ΩÁ Á Óπ πappleó  «ßÿ πapple πappleó  apple Ó apple Ó «ßÿ ȱ ß ËÚ ª Á apple apple ÙØÙ (Ì Ú ÏÒ Â apple) appleè Á ÁØÙ «apple ««Õ. Ï.. Á «Ï ª appleâ ÓπÂ Ï ««Â π ßfiÒÁ apple  «È «ÁØÙ «apple«ê Íæ Ø Â ÂÚapple È Ø π Á apple È Â Í π ß Â Â Â Ú Ï Ê Ì Ú apple æâ Ë apple ª æâ ÂØ Ï apple Í apple π Á «Íæ πâ Õ «ÂØ «Ò Ú π Á «Ó Ï±Â Ë apple«ó Óapple Ú π «apple Ø«Â «È ª appleè Ó Â «Í Ø È± Ú Ò Â apple ÍzÌ «ÚÂ Â Õ Ì ÂØ ÚæË ÁØÙ Ï Ï «Âπapple Ò Â Íapple «Ë Íz«Úapple ª Ú Ò apple È Õ «apple apple ÙØÙ Á È Ó ÂØ ÒÀ Ï Ï ÚÒØ ÙØÙ Á «Ù apple ÒÛ Á Ìapple apple  «ßÿ  ÍæÂapple apple apple Ó ßÁapple æâappleíâ Ó Â Èª Ë ª appleøûª appleπí Á Èπ È Â Â «apple «Ú ÁØÙ «apple «Í Ø Ú «ÂßÈ Áapple È ÂØ πíapple ÓÈπæ «ßÁ ª ȱ ß Ø «Ò Õ appleª appleøûª Á ßÍ Á Èπ È Ó Â Íø Ï «apple È «ÁæÒ Ó Â πâapple Ì appleâ Á «ßÁ ȱ ß Ïπapple Âapple ª ÍzÌ «ÚÂ Â Õ ÍzÌ «Ú ٫appleª Ø «ÚÙ Ù apple «apple Ù«apple ª Á apple «ÎΩ Â ÍÀapple «ÓÒ apple ÎØapple ª Ó «apple ÁıÒ È «ÁßÁ ª ª ͱapple Ù«apple Û π Ø Õ «apple : apple æ ΩÁ Á Ê ÍÈ AIDH Ø Õ ÏÒØ Â È (Í «Â È) Á «ÚÍ apple Ó ÓæÒ «Ë ÂÓ Â Á Ì Ò apple Ë π Ó apple «Ï  «Îapple «ßÁappleÍπapple («apple ) «Û apple Ë π Ó Ï Ï Á æá «Íø, Á apple ȱ ßÌ Ò Òæ Õ Ï ÍzÚ Â Â æò È Ò ªÁ «Ù Á apple Ë π Ó ª È Ò Ø Ó Ó±Ò apple «Â πè ª «apple ÂØ Ï apple Ï ± appleø πâ «Ï «Ò Õ Á櫪Á ««Ï ÍzÚ Ó Â È «È ª 鱧 «Í Ø Ù Ó Â È «Òæ, Á «Ï Ï À Ì ÂÈ Ï «π È Í Íø Û Ó È πè ª ȱ ß Á È apple «ÁæÂ Õ Í«Òª apple «Ó È π «apple Õ πè «ÁÈ ««apple ÂØ ÁØ «ÒØÓ apple Á±apple πßá Õ «apple Á Í Ø Ë apple«ó Í«È È Õ «Ú Íø Ï Á «apple ª Á apple Õ ««æ ËappleÓ «Ú Ú Ê appleæ Á È Â «ßÁ± Á Ú Á Ú«Â ª Á πí ÙÈ Ú appleá ÈÕ Óπ ÒÓ È Î appleª Úª ±ß apple«- «appleæ Ú Ò «È ª «apple ª Á «Í Òæ ÁπÈ ª Õ Ì Ú ««Ë apple«ó ÏßË «Ú È ÈÕ AIF@ Ù Ó Â È Á ÓΩÂ È Â Ø Õ ÁØ π «ÁæÒ ÈÕ ««Í Ø æá Á ÔØ πó ÁÚ apple «Ú Ò Èª Á Ò È, Íapple ÁØ apple Ë π Ó Óπ apple Ó ««apple πâ ª πè ª È æá Ù ÂÈ Ó «ßÿ ȱ ß Ω Í «ÁæÂ Õ Ù ÂÈ Ó «ßÿ π È Íapple «Ë (E ÂÒ apple æ ΩÁ : apple Á Âæʪ Á πï È ª) ª «Ú ÒÂ È È Â appleò πóapple apple Í «ßÁ Á apple ͱapple apple apple ÈÕ πè ª È Á Â Í ± Ì Ù «Ú, «Íø Ï Ï Û Ì Ù Á «ÓÙappleÈ Ù ÓÒ - «Ë ÂÓ Â Á «Ú «Ú   πè ª Á ««Ú «apple Á «Ë ÂÓ Â Á Ë apple Ï Â Ï Ø Õ πëapple æá Úªfi Ú Ò È «Íø Ó Ò Ú Ò «Ú Í «apple ( æ ΩÁ ) Ó «Ò  «Ù Ó Â È Á apple æ ΩÁ Á ª ÁØ Ïzª ª Ê ÍÂ Ø ªÕ ÁØ ª «Ú ØÛ Ì Ú Óπ ÏÒ Ú Õ H@-I@ Á Á ÁØ Íø Ï ßÂ Í ß «apple ª «apple Ú Ò apple «Ú πfi «ÒÂ È ª È ÙappleÈ Ú ÒÀ Ùπapple± Â Õ «È ª πapple ß apple Ê È Á Ȫ Ú apple Õ «È ª Û ± ª È Ù ÂÈ Ó Á «Ù apple πâ apple Ó Ò Ú Ò Á ÍÀappleØ appleª πâ ÓÒ Ú Â «Á Ú «ßÿ Ȫ Á «ÍÀappleØ apple ( Ó Ò Ú Ò apple Á ) Ó «apple «Õ Ù«apple «Ú π Á Ȫ πâ «Ω Ú «Ê «Ê π Á Ïπ æâ Òæ ÀÕ «ÁΩapple È È Ù ÂÈ Ó Í Ò È Ò apple Ê È Á «Íø πapple± apple ÓØ«Û Â πêø Óæÿapple «ßÿ Á ÈΩ Ú È ÒÛ πappleó  «ßÿ ȱ apple ÒÀ Â Í Ò æá ÈÙ È π ȱ ß Ê Í «ÁæÂ Õ πappleó  «Í Ø apple Ó apple Ó πappleó  «ßÿ Ï«Õ apple Óπ Ú Ø ««ÈÔπ Â Ï apple ª ÒÁ ª È ««πappleó  ȱ ß πapple ß apple Ê È Á Ì Ú «ªÁ  ٠ÂÈ Ó Á ÓΩ πâ Ú Ùæ ± π Á apple Õ ««æá ÈÙ È Ø «Í Ø ÁØ Ó È «Ú Ù ÂÈ Ó apple apple æ ÈÕ BC ÂßÏapple AII@ ÂØ ÒÀ «Ï Ï πappleó  «ßÿ apple Á «ÚÙ Ï««apple Õ «Ó ÁΩapple È apple Á «Ú Ê apple Ø«Â apple Á Ó «Â «Ë ÂÓ ΩË Á È Ò È Ò apple È Â È± ß ÍzÌ «Ú appleè Ú Ò ± Ú Ó Õ «ÁΩapple ««Ò Á ÁΩapple «ÒØ apple Óæ«Úª Ø ÿ apple Õ Á± apple Í ÈΩ Ú È «ß Ò«appleª ÂØ ÍzÌ «ÚÂ Ø apple ÈÕ Ì apple Í apple ª «ÈÍπß Ø ª ÈÕ apple«ê «Ú appleπ «Õ ÈΩ Ú Èª Ò appleø apple Á ÓΩ ªÁ apple ÈÕ ««Ò Ú Ò ÁΩapple apple Ï ÒØ È± ß Ë apple«ó ØÒ ª Á πè ª Á Ê È± ß «Ê π appleè Ò Á Ù Ìapple «Ú Ï «Ï ª Á apple øïª Úª ± ß π apple ÈÕ «ÁΩapple Íø Ï Â «apple Á «ÚÙ Ù apple Ó ÒÚ Á «æ«â ª Ø π apple Ï Úapple «È± ß «Ó «æâapple ª apple Á ÒØÛ, «apple ÚæÒ Ë Í Õ ««Ó ÒÚ «æâ «Ú apple Ï ÒØ Í«Òª «Ë apple«ó Â È Ò ÏæË Ø È Â H@«Ú ª «Ú «æ ËappleÓ «Íø ª Á ªÁ Í Á ª Íπ æ Â Ú Ò Í«appleÚ appleª Á «z  «Ú «Ø«Õ Í Ó Ø Á Â Í«Ò Ó «Ó ÈÓ È ÂØ Úªfi «apple Ï ÒØ Ú Ò Ï Á apple æ ΩÁ Á πí Ù Ï Â «È apple Á Ó«Ó È± ß «Ú Ê apple «ÁæÂ Õ Á± apple Í «apple ȱ ß «Ú Ê apple Á «Ú πappleó  apple Ó apple Ó «ßÿ Á ̱«Ó È «apple ȱ ß «Ú ÔØ È ÏæË ß È Ò «Ú  «Ú «Â  «Â «apple ««Í ««ªÁ «««æ ÓÀ Ïapple Ó «Ó «Ú Ω Ì apple±, ««Ø Á «ÚÙ «««apple Á Ëπ«È apple«ê Ò ß Ò Ó «Â apple È Â Â -Ï Íapple «Ë  «ÚË ª Ò apple È ÎØapple Á Ȫ Á «Íz Ú appleó, Í «π ÂßÂapple, Ó ÂßÂapple «Á «Á Ì Ú Í±apple Óapple π appleè πappleó  Á «ÁÓ Á πí È Ø Á Â È Õ ËÚ ª : «ª Á Ùπapple± Â Ó B@@B «Ú Ùπapple± Ø ÁØ «π ßÓÈ Ó «æ π Ó Á ÍzË È ÓßÂapple, Íø Ï Â «apple Øapple Á æ  Øappleª π «Ë apple ª ȱ ß «Ò «apple «Ú Ωappleª Á apple apple ÙØÙ Á «Ú Ê apple  πappleó  apple Ó apple Ó «ßÿ πâ Ò π Õ «ÂØ Í«Òª apple AIIH apple Á «ÚÙ Ï«ÁØ apple Á «Â apple  apple æ È «Ïæ ÁappleÛ «ÁæÂ Õ Ïæ Á ÓΩ πâ Ù«apple Ú ª  Ïæ Á Ó «Í ª È appleø Íz  ª apple Á Òæ Ó apple ËÓ ÈÕ «Ê  ͱappleÈ apple Õ «ÁΩapple È apple Í Ò Áπ Ò Ó Èª ȱ ß Ω ÍΩ Ó πâ «Ê «apple Â Ï ± Â È ÛÒ «Íø ª Á apple Ï «Èª π Û «apple Õ ««Úæ apple Õ πíappleø  «æ Á ßÙ Óapple π Ò Óπ  apple ÂØ «Í  «Îapple «apple ÂØ «È ÒÁ Íapple ͱapple æ «Á ßÍ Á apple Ó ßÁapple æâappleíâ È, È Â±Ïapple B@@B «Ú «È± ß Óπ ßÓÒ Í «ÁæÂ Õ ««æ πáø ÈÚª Ó È «Ú Ú Í Õ «ÁΩapple È A@ πò B@@B ȱ ß apple Á «ÍzÏßË apple  «ßÿ Á π Á «Íø ÈÍπapple Ò ª ( πapple± Ù Âapple) «Ú ÁØ ÈΩ Ú Èª ÚÒØ ØÒ ª Ó apple æ«â apple «ÁæÂ Õ apple  «ßÿ apple Á ÍzÏßË ª Ø «Â π apple Á ª apple appleó ª ÂØ «Èapple Ù Ø «Íø Ò «Õ apple  «ßÿ Á ÌÀ ËÚ Â π Ú apple apple ÙØÙ Á ª «Ù apple Ωappleª «Ú Ø «Õ «ÁΩapple È BD ±Ïapple B@@B ȱ ÍæÂapple apple æâappleíâ πâ ÈÒ Ú ÓÒ Ø«Â π ȱ ß ÁØ apple Ó «Â ª È ØÒ ª È Ò «ÚßÈ «ÁæÂ, «Á BA ÈÚßÏapple ȱ ß ÓΩÂ Ø Õ BE ±Ïapple  «Îapple BB ÈÚßÏapple ȱ ß «apple ÏßÁ «apple  «apple Á ÒØ ª È apple Á «ÚappleØË Ú π Õ «È ª ÿ È Úª «Í Ø «Í apple  «ßÿ Á Í«appleÚ apple È Â Á± apple Í apple Ó ßÁapple æâappleíâ Á Í«appleÚ apple È Øapple Á ÁappleÚ «Â ª Á Óß Â Õ Øapple ÚÒØ «apple Á ÓÀ«z ÂØ «appleíøapple Óß Õ «È apple «Ú Ò apple æ Ó Ò Á apple «ÁæÂ Õ «apple «. Ï.. ȱ ß Ω «Í «Íapple «Á ª «Ú Ú ÓπÙ«Òª ÈÕ Í Û Ωappleª Á Í«appleÈ, ϱ π π  «Â apple appleè Ò apple Á ßÁapple. Ï.. ª «Ë apple ª Á ÍzÚ Ù appleè Õ Àapple. Ï.. È ««Ú «Ú ̱«Ó «ÈÌ Â π Ú Øapple Á «È apple È π Á Í «Ó Ò Õ «ÁΩapple È. Ï.. ȱ ß ËÓ ª  apple«ê Í Ù Ùª Ú Ø ª «Á «apple. Ï.. Á ª «appleíøapple ª  «æ ª «Ú Ú Õ. Ï.. Á æ AF ËÚ ª È apple apple ÙØÙ Á «apple  Íapple Á Ò Âæ «appleî ÁØ ËÚ ª Ï Ω Ø Ú Á Í π ß ªÕ «È ª Ø ««Óz apple  «ßÿ Á ÌÀ Õ apple  «ßÿ È apple È ÒØ È Â «ÂØ«Û? Áæ««apple  «ßÿ  π Á Í«appleÚ apple apple «Ú Ê Ê appleæ Á  apple apple«ßá Õ «apple Í«Òª π Á ̱ Ú Õ apple  «ßÿ Á ÌÀ Ò ÍÛ Á  π«ù apple ÒÛ Õ Íapple Ê Á Í È± ßÈ π ßÁ Õ apple Â È π ȱ ß Ò Ø «apple apple ÒÀ ªÁ  «Îapple πappleó  apple Ó apple Ó Á Á Ù πâ ËÚ Ï «Áæ  apple Óπ È π ȱ ß apple ËÓ Â ÏØ apple Í «z  «Ú Î «Ò Õ ««Ú Ò Áπ Ò Á ª ËÚ ª Á πâ È È Ó ΩÒ Ú Õ «Ê «Áæ Á «apple «Ú «πî Ȫ Á «Ó appleâ «Ê ÁØÙ Ï Ï Á «apple «Ù Õ «π «Ú «apple ËÚ ª Á ÍzÚ Ù π ßÁ  «π (Áapple Ò ««Â Ëπ«È Ø Ó È È Ò ÒÀ ß«Í ± apple Â.. «ÏÒ«ß Â È È «Ó Á ««Ó appleâ Á Óπæ «È apple È ËÚ ª ØÒ Õ Ï apple «Û apple Íz Ó (Ìß Á apple) «È apple È π ßÁ È π Ú «ÈÍπ ß Ë π ßÁ ÈÕ «ÈÍπ ß Ëª Á Òæ «ÚÙ Õ) «Ú apple Á Óπ Á Ù Ø π ßÁ ÈÕ «Ê apple Á ª ËÚ ª Ò Í appleáappleù Í«apple Ú Â Â Îπapple Á ÒÓ Íπapple ÂÈ Ó ªapple «ª ª Ëπ«È Ó apple «Á ª Úapple Â Ó apple «È ª È Úapple«ª È±ß Ó Â Í Á Õ æò apple  Á ÌÀ Âæ ÓÂ È apple Õ πappleó Â È «Í«appleÚ apple Á «Øapple ÈΩ Ú È ÒÛ È± ß Ë Ï π Ò apple  «ßÿ ȱ ß «Ó apple «Ò Íapple «Ó Âæ apple  apple ßÁappleÒ Â È±ß æ Õ π Á Í«appleÚ apple  apple  apple æ «Íø Õ Óπ æ Ó Á ÓÀ Ïapple Ø apple apple  ØÒ apple Á Ï πâ Ì Á ÈÕ ÁØ «π ßÓÈ Ó «æ apple Ø Âª apple Ú «Ò ª ȱ ß «Ùæ Ø««apple  π apple Á ÍappleÁ Î Ù apple Õ πè ª apple  Á ÂÒ appleú «ÁæÂ Õ apple  «ßÿ Á «Í ثßÁapple «ßÿ «Û apple Ø ÏÀ Á «appleà apple  ÒÀ Ó apple ÏÀ Á appleóàè, È «ÂÒ «Í Ø apple Óπ  «æë ÁØÙ Ò «Â Øapple Í π ß Â Õ B@@C ȱ ß apple  «ßÿ Á ÂÒ Á ª Ú. Ï.. ȱ ß Ω Í «Áæ  A@ ÈÚßÏapple ȱ ß. Ï.. È ÀÎ.. apple. Áapple Â Õ «ÁΩapple È ÍæÂapple apple æâappleíâ Á ÂÒ Á ª Ú. Ï.. Á æê æ Õ «ÂßȪ ª- ËÚ ª Á apple apple ÙØÙ, apple   ÂappleÍ æ«â ª Á. Ï.. ÚÒØ Á «ÚappleØË apple È πíapple Ó Øapple «Ú ÈÚßÏapple B@@D «Ú

13 ß ÂßÏapple 13 «ª appleø Á Í Ò Â Íapple πíapple Ó Øapple È appleæá apple. Ï.. ȱ ª appleè Á Á Ù Á «Áæ Õ. Ï.. È Á ßÏapple «Ú πappleó  apple Ó apple Ó πâ Ë apple CGF-  Áapple Â Õ «Ú «Øapple ËÚ Â Ù apple Ú. Ï.. Á Ó «Û apple apple ÙØÙ È Ò Í ÛÂ Õ πò «Ú. Ï.. È ßÏ Ò «ÚÙ Ù Øapple «Ú apple Ù Î «Ò Â Õ «Í Ø «Á Ò Íø ±Ò «Ú ÂÏÁ Ò Ø Õ «ÁÒ Í ÂæÊ ««apple ÍzÏßË ª ȱ ÁØ «Íæ Ø æ «. Ï.. apple Ù Ò Ó Í Ù apple ª «πâ ÁÏ Ï π Á «Øapple È «Õ Ó «Ú apple Óπ apple Ó apple Ó È Ò ÏÂÍπapple apple «Ú πapple± Ø«ÏßÁ «ßÿ Á Í«apple Ú Á È Ò Â ß«Óz π Á È Ò apple Ó- -«ß ª «ÍÒ π Á Õ «Á Íø Ï «Ú Úª «ÚappleØË Ø«Õ AC Ó È± «æ ª È «Á ÍπÂÒ Î±«Õ AD Ó È± apple Ó «Â ª  «æ ª Áapple«Ó È fiûíª Ø ªÕ Ó ÒÚ «ÈÚ Â Á «Ù apple Ø «Õ AG Ó È± πè Ó «Ú apple Ó «Â ª È «æ ª Á «ÚappleØË ÍzÁappleÙÈ πâ ØÒ Ò «Áæ «ØÓÒ «ßÿ ÈΩ Ú È Ó «apple «Õ «æ ª È Íø Âıª Á Ê Á appleª È «Á Ï «Úappleπ æë ÎÂÚ apple Â Õ «Ú Óπ æò Ú Ò «Ú Ú «apple Íz Ó È Î «apple apple æ ÒØ ª ȱ ıó apple «ÁæÂ Õ «æ ª  apple Ó «Â ª Áapple«Ó È apple ÍÀÁ apple π Ú Ò ª Ù Â ª Á Í«È Ø apple±apple Íapple ««Í æá ßÌ Ò ÂØ ÒÀ Âæ Ì Ú AG Òª «Ú πappleó  Á «Ë ÂÓ Â Ê Á «Û Óapple π apple æ Õ «È± π È apple «apple ª 鱧 ÒÒ π, ÌappleÓ π  ÀÙ appleè Ò Ï ±Ï Úapple«Â  «Ø Ú «Í È «apple Õ ª apple È «È± Í«Òª ±Ï Ù««Áæ  π Ú apple Õ Íø Ï Á Ò ÁÒ Ú «Í È «apple Õ Úapple ÓÀ Ó Ï ÁÒ ( π«appleßáapple Ωapple)  π Ï apple Ï ÁÒ Á apple ÈÓ Â Ø Á ª Â Ú appleª æ «apple ÈÕ Ï ÁÒ Âª «æâá æ ΩÁ Á ÚØ Ù appleú Á È Ò ÈÕ ßÁapple  apple«ê ÒÀ Á Ú Õ «Í Ø apple. À. À. Â Ì Í È Ú apple πâ Øapple Í Ò Õ Øappleª Ø ª ÓØ ª Í apple ª Â Ò appleª È Ú apple ͱ «Ò π «Ú apple È æ Õ «appleè «apple apple ÓÙ Èapple π Íø Ï Á ØÚ ª «apple Á ª Øapple ÍzÁ Ùª Á Ó Â Áapple apple apple Á æ ΩÁ ÈÓ Â π ßÁ apple Õ Ïæ Ì Û Á ÒΩ ΩË π ßÁ apple Â Õ D ±Ïapple B@@G ȱ Í«Ò Ú apple apple Óπ. Ï.. Á Á Ò «Ú Í Ù Ø«Õ ßÏ Ò Á π æ À apple I Á ÓÀÁ È «Ú Ï Ï È BE apple Ó «Â «æ apple appleæ ÈÕ æ ª  Øapple «Ú Ó È«ÁÏ Ï π Á ««Âapple Õ «Û Ò Â apple B@@ Âapple ª πâ Ú È± «ÓÒÁ «apple Õ apple apple  ÍzÙ È È± Á «««ÁÈ ÏÒ Â apple Úapple ß È πappleó «Á Ø È «È± Ò ÏßÁ apple «ÁßÁ Íapple apple ÁÚ æë «apple apple È È «apple Ó È Á «ÁæÂ Ø π 鱧 ÍzÚ È appleè Á «Â Ú «Áæ  πappleæ«ú ÚË «ÁæÂ Õ ßÏ Ò Á ÒÂ Í Ù Ó ÁØ ÍÀappleØ appleª Á Ì Û Á Á Ò πâ ÍzÌ Ú Í π Á Ø«Ù٠ ª. Ï.. È Í«Òª apple apple ȱ «È± ß appleøò appleè Á πfi «Áæ Íapple apple apple ÚÒØ Ω«Ò appleè πâ π «Ú Ï Ï Á Í Ù Ú ÈÎappleß apple «apple ÂØ appleè Á ÍzÏßË Â Õ apple Í Ù «Ú «apple Á «apple ª  ÏappleÈ Ò appleø πâ Ú «Ø «ÁzÙ Áπ apple «ªÁ «apple Õ appleª Á «Â apple ÍÀappleØ apple ÓØ ª ª ª, Ø ª  «Ê appleª È Ò apple ÂØ ÒÀ «apple «apple ª Âæ apple Á «Èæ ÎØapple Ú Ø Â «È  πßá  apple appleª  ٫apple ª Ò Á«Ù Á ßÂ Í Á appleè Ï Á Õ «È ª Í Ù ª ÁΩapple È À Û ÒØ ÍæÂapple appleª  Øapple «Ë apple ª È Ò πæ Ó apple Á«Ù Á appleè Á ª ÚË ª Á Í ««apple apple Õ fi Ú «apple Ú Í±appleÏÒ ÁØ ª Óπ ª Â ÓΩ ±Á Óπ Á ÈÓ «Á Û Á Ìß «apple ª ( Ó Ó) ÂØ «Ò Ú apple Ó È Ø Ú Ò Ìß «apple ª πâ πûè Ú Ò appleª, Òæ ª ÍÀappleØ appleª  πè ª Á Òæ Ó apple «È±ß Ù ÂÈ Ó apple È «Ïz «ßÁ È, Á «Í Ò apple B@ Ò ÂØ «apple fiòá apple ÈÕ «ÁΩapple È apple È Í «Ú Ê apple «Ú ±Òª Ò ª Á «ÈappleÓ Ú Â Â ÍÂ Ò Á Ú Õ Í apple«ê Óapple π appleè «Ú «Ó Ò Ú Ø æ Ó apple, ÿapple Ò± ÒØÛª Ú Ò ª Ú Â± ª Á ª ÎÀ apple ª, appleà ØappleÀ, Ø Ò Á Ò ß Ò ÂØ «Ò Ú «apple, Íø Ï, apple Ê È, Ô±. Í. πâapple ø  Áæ «Ú «Â Û Ó Èª  Πappleó ± ª Á «ÈappleÓ «Á ««Á Õ apple ÚÒØ «ßÁ  Íø Ï «Ú Í ıï apple æ ± ß Ú æ ªÁ ÈÕ «Ê apple Á ÍÀappleØ appleª Á «Â ÚË πê apple Í apple ª Á Úæ ÂØ ÒÀ Ø Ò appleª Âæ Ú apple Á apple ÌappleÈ Á apple Õ Ï ± appleø «πâ apple «Ê ± apple appleø «Á Õ apple È Íø Ï «Ú Ò Ì IH È Ó apple ÿapple  πfi Ë Ó π apple È, «apple Ò Ì G@ È Ó apple ÿappleª Á «apple «ÓÒÁ Õ «ÁΩapple È apple Á ª Øapple appleâ±âª Ú Ó ª «È ª apple Á ˱ ª 鱧 «ÈÍπß Ï π  «ÚappleØË ª ȱ ÂÒ apple π «Á ÈÕ ««ÈÍπ ß Ë± Ø È Ú ß apple Á È, Áæ««apple Óπ «È±ß «ÈÍπ ß appleè π ßÁ π Á ß È apple «Ò π apple «apple Á ÍÂ Ò «Ú «Ò  ªÁ  «Ì πfi ˱ Ï È Á ª Ùappleª Ê «Ú ßÈ apple  ÁÏ Â ªÁ Õ Ò Ì D@@ ˱ ª Á «ÈÍπ ß Ï π Á ª Ú. Ï.. apple apple Õ «ÂØ «Ò Ú πappleó  apple Ó apple Ó πâ ÀÍπapple Á «Ωapple ÍÀappleØ apple ȱ «Ï appleè Á ÁØÙ «Á ÀÎ.. apple. ÀÍπapple Á Ú apple apple Ò Ê «Ú Áapple Õ «Ï ÓÀÈ apple apple ßÁ Á ÂÒ Á «Ò Ó Ú apple Óπ   «Ú Øapple «Ú Õ apple Á ÍÀappleØ appleª Á ±Ó Ø Í πáapple È Õ «Íø ÍæËapple ÏÒ Â «Ò ÍæËapple Á «Ú ÂÏæË Ê ÏßÁ ª «Á ÈÀ Úapple apple Ø ÒÁ Õ apple Óπ apple ª Íø «ÚÙÚ Í Âappleª Á Ó «Îapple BE ÓÀ Ïapple Ó Â «Îapple DE ÓÀ Ïapple Ó Õ apple ÎÀ Ò ÔØ È ÏæË ß È Ò «Ò ªÁ Â Ò ±  ªÁ Õ æ Ø «Èª «Ú Ú Ó ª È ÈΩ Ú Èª È±ß Â Òæ Ó apple Íapple «Ë Íz«Úapple ª Ú «Ò ª ȱ Ù ÂÈ Ó apple È «Ïz «Ú Ù ÓÒ Â ªÁ Õ «Ø apple Á Òæ Ó apple «Úß Õ ÚÀ πfi Ó ÌÒ «Úß Ú È «È ª apple ß Â È ßÓª Á «Á Ú apple Í «Áæ appleè Á ª Ø«ÙÙª π ßÁ ª ÈÕ «Ó Ò Ú Ø ±ÈÁ È, «apple Ï Í«appleÚ apple Á Ó È Ï Á, ÍÂ Ò ÓÁÁ appleè, ϱ Ò π «Á «Á Íapple ««Á Ú ÚË apple Õ ËÚ ÏÒ Â apple ÁΩapple È EB Ú Í Ù Ø AE Íz Ω «± È Â CG «ÎÀ Á. Ï.. È AH Ωappleª ȱ apple  «È ª È Ò Ò Ú Ìapple ß apple Ï Ï È apple apple ÏßË Ï, ÚÀ ««Â BE@ ÂØ πíapple Áæ ªÁ Õ Íapple Øapple «Ú ÁØ Ωappleª ª apple ªÕ Á± apple ª Á«Ù  apple«ê Ò Ò «Ú «Í ªÕ «È ª Á Í«appleÚ appleª È±ß Ú ÂÓ appleè Á ª ËÓ ª «Áæ ª ª  apple È Â Í ÒÈπÓ ÍÀappleØ apple «Á Ú apple Á ÈÕ ±È B@AG «Ú apple Óπ È Ï apple Á Í Ò Â Íapple Øapple È È ÓÈ ±apple apple «ÁæÂ Õ BE πò B@AG ȱ Ï Ø apple appleø π Ú appleè Á «ÈappleÁ Ù «Áæ ª ««ÈÍ Ú Õ «È± AE Ò ÒÓ π «Ú apple Óπ ÚÒØ Øapple ȱ «ÔØ È Á Õ Óπ  ÍÀappleØ apple Øapple «apple ª  apple apple ÓÒ ÎÀÒ È± «ÊØ Âæ Íπ«Ò ȱ «æ Á ÈÕ «apple Íπ«Ò Á Óπ æ Ò apple ª Ú Í± «Ò Á «Á Á ÈÕ AG  B@AG ȱ ÁØ ª Íæ ª Á apple Ï«Ø Â BE  ȱ ÎÀ Ò Á Âapple Õ Óπ  apple ÚÒØ Âapple πâ È Í π ß Á ÀÒ È Â ÈÕ. Ï.. Á ÒÂ È Øapple ȱ Ï apple «Áæ ««Ú Øapple È «apple apple apple  À πappleæ«ó Á Óπ ȱ Í Ù apple π Á Á Ù «Áæ ÈÕ ÍÀappleØ appleª Á Ì Û È π π Á ª Á «Âª  apple apple ȱ «æ È Ø Á Á Á Ù Ú «Áæ ÈÕ Í Ù È Ø ª Í Ù È± ÏØ appleè Á ª ͱapple ª «Ú ª È Íapple æò «apple Íπ«Ò Âæ ÓÂ È apple «ÁΩapple È ÍÀapple «ÓÒ apple ÎØapple ª È Ó È ßÌ Ò Ò Õ Íø ±Ò  «apple «Ú ÍÀappleØ appleª Á Ì Û «æ Ø Õ Á ADD Ë appleè ÒØ ª Ò, «apple apple apple Á  apple Á ÍÀappleØ appleª Ò È Õ Òæ ª Á «Â Ù ÓÒ Ø Õ Øapple Á Á Ù Ú «æ apple apple Á Ùπapple± ÂØ È Â apple «Ì Û È Ò apple  «È ª ȱ ÍzÌ «Ú appleè Õ apple ÍzÏßË ª ÚÒØ Í«Òª «Ï È «Áæ apple È «Á ÎÀ Ò «ÚappleØË Ø «Âª «ß ØÚ Õ Á Ú apple apple È ÈØ«È «Ò Õ «È ª «ÁȪ Ò Ì A@@@ appleøû ÂØ πâ «Á Á Á Èπ È Â Íø Ï «apple  πâapple Ì appleâ «Ú Òæ appleøûª Á appleøï apple Â È ÚÈ ÍzÌ «ÚÂ Ø«Õ «apple AE Ò Ï Á «Â ÂÚapple Ë apple«ó «ÒÏ «Ú ÏÀ ΩÂ Ï Ï Â Í Ù Úapple Íapple «Ë Ó È«Â Ú Ò Ù Ù È±ß Ë apple CGF Ë È ËÚ ª Á apple apple ÙØÙ appleè Á ÏßË «Ú ÁØÙ apple apple Á «Áæ «Â BH  ȱ B@ Ò Á Ú π «ÁæÂ Õ «ÎÀ Ò π «Á ª Íø ±Ò «Ú apple Á ÍÀappleØ apple Ú Í Òæ ª apple Á ÍzÏßË ª «È ª Á Í«È «ÁÂÔ «ß ª Â Ë ÓÈ «ß Ú Ø Ø, apple ÍÀappleØ appleª ȱ «ß appleè Ò Íz «apple Íø ±Ò Í«Ò «ÈÙ È Ó Ï«Â «Îapple Òæ ª Á Ì Û È Ø Âª Ú apple««ùappleóè  ÁappleÁÈ ª Õ ÍzÁ Ù Á Øapple apple æ - «Áapple  apple ª Á ª apple appleª ÚØ ÏÀ Ò apple Óπ æ Ò ª Ø ª ÈÕ «apple Á Ó«È apple È Âª apple Íz Ó ª ȱ Ò È «æ Á «Áæ  «««ßÓ apple Íz Ó È appleá ßÁapple πí Ùapple appleâ È appleª Á Õ «ÂØ Ú ª ª«Á ª Óπ æ ÓßÂapple «««ÊØÛ «ÁȪ apple apple Èπ È Á ÌappleÍ apple Á Ú Õ ÁØ «Øapple È «Èπ È apple Á «Á Á Ï apple ͱapple appleè Á æò Õ Ì Í Á ÓÀ Ïapple Í appleò ÓÀ Ù Ó apple È Á Ò Á ÎÀ Ò Á ÎÀ Ò Á Èπ Â È apple«á ª ««, Øapple 鱧 Òæ ª ÒØ ª (Ì Ú Ì Û) Á ª Ì ÚÈ Úª Á «ı Ò appleæ Á Õ ««ÁßÁ «Ï «Ï ª 鱧 ÏÒ Â apple appleè Á πæò Ø Ø Á Õ ÚÀ «Ú ßÏÈ «ÁæÒ «ÈappleÌÀ È Ò ÏÒ Â apple πâ Òæ ª ÒØ ÍzÁappleÙÈ appleá È Â ÏÒ Â apple Ò Îª Á Óß appleá È Âª Á± apple Í «Ë apple«ó Ù Â Á apple±í «Ú ÁØ apple Óπ apple Ó apple Ó πappleó  ª Ï Í± apple Ó ª π Á Íπ æâapple Èapple «ª, Ú Ó «ÈÂÔ ÈßÁ (B@A@) «Û ««ÒÓ «ÌÈ Âapple Á apple apple ÙØÙ appleá Á Ú Ú «appleò Ø Õ «æ Ë apple Ï Ï Ì Ó ÈßÁ «Û À appleà Ò Á, Ï Ï ÍappleÓ ÈßÁ «Û Ωappleª Á ØÁ ÌappleÈ Á Ȫ  ÏÒ Â apple appleá «Á Á Ë apple«ó «apple Á Á ª ª Ò Á Á«appleß«Á ª Ó ª  Íapple Ë ª Á ÍÈ Ë apple«ó Á apple apple«èõ ««ËappleÓ Á Áapple Ì πfi Óπ, «Õ Íø ±Ò «apple  Íø Ï «apple «ÁæÒ, Ô±. Í. Á Ù«appleª «Ú Ø πfi Ø««apple Á ÔØ È ÏæË Á«ÙÂ Ó π Á «æ Íø ±Ò Î «apple «Ïz ( apple Á æ ) Á æ  Øappleª æ ª ÂØ «Ò Ú Úæ -Úæ «apple ª Ø «ÓÒ ÒÈÙ Ò ÍÁ appleê, «Ê apple ª ª «ÁÕ «Á«ÙÂ Ï È Á ÍzÂæ ϱ ÈÕ «apple ª  Íz Ó ª ØÒØ «πfi ª Î«Û «Íapple «Ë apple«ó Íπ  Íz ÍÂ Ø Á «apple Âæ È «Õ «Ú Ò π Á «apple «Û Ë apple«ó «æ«««apple Õ «ß ª ÁØ Ú Èª Úapple «Ú π apple apple apple Ø Â È Ó apple ÿapple ª apple ÿapple Ï æ Ø Âª «Îapple Ë apple«ó πíá Ù ÍzÚ È ÌÒ Ó«appleæ Á È Â ÁØ Âæ ÎΩ Â È Ó ÎΩ Á  πappleæ«á «ßÂ Ó appleá apple«? «ÂÓ Á æò ««Û Íz À È Í «Ï Ï È± π π «Í Ø ÁØ π 鱧 «ÁØÙ Ú Ø «ÓÒ apple Á Ú Ò Â «apple ª π Á À πappleæ«apple ª  «Èæ πappleæ«apple ª È «apple ª Á  «Ú È «apple «π Íπ«Ò «Ë apple Á ÊæÍÛ (..) Ó «apple Ø ØÒ Ú Ò Õ «Øapple Á ÁappleÚ æ «È ª Á Ò± È Õ Ï Ùæ «È ª πâ Óπ æáó Áapple apple «Ò «Õ «Îapple Ú π «apple «Ú «Ê «Û Ú È ÎÛ Á ÍzÏßË Â «, Á «ÿ È Á Ú ÍappleÈ «ß Á «ÚÙ Õ apple ««π Ï Ï È± π Á «Èæ Ú È «Ï Ò Âæ «Ò Á Ï È apple apple È Íapple «Ú Ìπ æòá È «BE Â È±ß ÁØ ÁØÙ Ï Ï «apple ÂØ «Ò ª D@@ ÂØ ÚæË appleª Á Ò π Á È Ò «««Ó Á πappleæ«apple ÈÕ «apple π π ßÁ ÈÕ Ï Ùæ apple Ò apple «ÁæÂ È ª appleè Á Á Ù È, Ï Ùæ apple ÍzÏßË ª πâ Áapple Ø æ È Â Ø apple È, Íapple «Íapple «Ë Ë apple«ó Óapple ȱ ÂØÛÈ ÀÈ È È Õ Á ÒÂ È «Óapple Íz «appleπ Í «Âª Ì«Úæ «Ú «Íapple «Ë Ë apple«ó Óapple Ú Ò apple «Îapple Á È πìappleè? «apple Í«Ò apple ÓÍ Ò Â π æ ΩÁ apple Á Â Ú apple Ó æ Õ ÁØ Âæ ÒØ apple Ï, Ï appleπ apple, ßË «ÚÙÚ Â Ï ÀÈ Á «z  apple«πáø Âæ «Íapple «Ë Ë apple«ó Óapple ª Á π appleè Â Í appleè apple apple  πáø Âæ «È ª Ë apple«ó Óapple ª Á Óπ Ù «ßÁ Â Ù Ω appleá apple«õ ÒØ «appleâ Ø «È ª ˪ Á Ú«Ùª  Á«appleßÁ ««apple ª Á Í apple Á ÈÕ

14 14 ÂßÏapple - «apple «Ú apple æ ΩÁ Á Ê ÍÈ Ù Ó Â È ÏÒØ È AIDH «Ú Â Ø ÓπÒ Á Úß ÂØ Ï Á ÏÒØ Â È ÂØ «Ê ÈÕ - πè ª ÂØ Ï Á Ù ÂÈ Ó apple Óπ Ï Õ -Ù ÂÈ Ó Á ʪ AII@ «Ú πappleó  «ßÿ apple Óπ Ú Ø æá ÈÙ È Ø«Õ -AIIH «Ú «Íø Ï ± Á «Ïæ apple Á Í ÊæÒ π «Ò «Õ «Íø Ú «Ò ª È Ò apple Á fi Û Ø «Õ «Á ıïapple Í Ú Ò ıï appleª Á ÈπÓ «ß«Á ª apple «- ËÓ ««Õ apple Á ÙappleË Ò± æ ª Ìapple «apple Á ß«Ë ÁÀ«È ıï apple apple Ó Ó Á Á Âapple «Ú ËÓ Â ÍæÂapple apple «ÚÙÚ Â ÙappleÓ ËÓ «ÁæÂ Õ «ıapple apple apple Á «ßÂ Ó Ó Â Ó Ú «Ò ª Á Íø «Â Ø Õ ««Ú apple ÚÒØ «Ò Â Ó Óß Â Ó ÓÒ apple -Á Ø «Õ - Ó B@@B «Ú apple æ ΩÁ Óπ πappleó  apple Ó apple Ó «ßÿ πµíapple «È ÙØÙ Á «Ò Ó Ò Á Ø apple Á «Ë ÚÒØ Ï È Ó «æ ÍzË È ÓßÂapple Ì «Á «Í Íø Ï Â «apple Øapple Á «Ì Õ - A@ πò B@@B apple æ ΩÁ Á «ßÂ Ó Ó Á Ï ÓÀ Ïapple πapple Ù Âapple Á apple  «ßÿ Á ÂÒ Ø «Õ «Á «Ò Ó apple πµíapple Òæ«Õ apple  «ßÿ πµíapple apple Á appleâ -Ëapple ÒØ ª Ùæ «πíappleø Â Ï È Ó «æ π È Í ÌÀ ÂØ «Ò Ú Õ ˆΩappleÂÒÏ «apple  «ßÿ Á ÌÀ Ú apple «Ú Ë Õ Íπ«Ò ª ÂØ ßÂπÙ apple  «ßÿ Á «ÍÂ È ÈÚapple B@@C «Ú Øapple «Ú Áappleı  Á.Ï.. ª Á Óß Â Õ - BD ÂßÏapple B@@B Øapple È Ë ª Á «È ÙØÙ Ó ÓÒ «Ú Ï È Ó «æ Á ÈØ«ÒÀ Á Ø apple Á ª.Ï.. ÂØ apple Á Á Ù «Áæ Õ.Ï.. È Ó ÓÒ Áapple apple ª Ùπapple± apple «ÁæÂ Õ - BD ±Ïapple B@@B «apple Á ß«Ë ÁÀ«È ıï apple ͱapple æ Á ßÍ Á apple Ó ßÁapple ÂappleÍ πµíapple apple Á Ïß«Á ª ÚÒØ ÂÒ È ÓÒ Â «Õ ÂappleÍ ÿapple ÂØ Ï apple ÏπÒ Íø ØÒ ª Ó apple ª ªÕ -BE ±Ïapple B@@B «Ú appleá  Á «ıò «apple Ù«apple apple Á «ÚappleØË «Ú ÏßÁ «apple Õ ÓπÒ Á πµâapple «æ «Ú Ó πµíapple ÓÒ ÒÀ appleø ÎÀÒ «Õ Ó Ú «Ò ª ÚÒØ Êª-ʪ ËappleÈ -Óπ apple Â Õ -AF ÈÚßÏapple B@@B «apple «Ú Ó Á Ó ªÍø «Â æá  apple æ ΩÁ Á Ï appleè Á «Á «Ò «Õ - BA ÈÚßÏapple B@@B ÍæÂapple apple apple Ó ßÁapple ÂappleÍ «ßÁ ÓΩ Á ÒÛ ÒÛ«Á ª «ÁæÒ Á ÍØÒØ ÍÂ Ò «Ú ÁÓ ÂØÛ Õ - Á ßÏapple B@@B ÂappleÍ ͫappleÚ apple È Íπ«Ò ª ÂØ ßÂπÙ Ø Ó ÓÒ Á ª.Ï.. ÂØ appleú Á Óß Óπæ ÓßÂapple ÂØ Â Õ Í«appleÚ apple Á «Ò Ó «ÂÒ Á Óπ æ ÓπÒ Ó Â «Ùÿ Û Íπ«Ò Ï apple Õ - ÈÚapple B@@C «Ú ÍæÂapple apple ÂappleÍ Á Íπ æâapple ßÙπÒ ÂappleÍÂ È Øapple «Ú Áappleı  Á «apple apple ÂappleÍÂ Ó ÓÒ Á ª.Ï.. ÂØ appleú Á Óß Â Õ Áappleı  «Ú apple Óπ πappleó  apple Ó apple Ó «ßÿ πµíapple ÂÒ Á «Ò Ó Ò ««Õ Íø Ï Â «apple Øapple È ÍæÂapple apple ÂappleÍ  apple  «ßÿ ÂÒª Á Ó Ó«Ò ª Á π Ú ªfi ÂΩapple  appleá Ø A@ ÈÚßÏapple B@@C.Ï.. ÀµÎ.. apple. Áapple apple ª Á Á Ù «ÁæÂ Õ -Á ßÏapple B@@C «Ú.Ï.. È ÂappleÍ  apple  «ßÿ ÂÒ ª ª «Ú ª Ùπapple± Â Õ -Á ßÏapple B@@C «Ú apple Ú «Ò ª È πíapple Ó Øapple «Ú Áappleı  Á «apple apple.ï.. ÚÒØ Â apple ª πµíapple appleø Ò Á Óß Â Õ πíapple Ó Øapple È πíappleø  Áappleı  πµíapple appleú appleá Ø ª appleø «ÁæÂ Õ -ÈÚßÏapple B@@D «Ú Á± «Ëapple Á Íæ π È ÂØ Ï Á πíapple Ó Øapple È apple Á Áappleı  ı apple apple «Áæ Â.Ï.. ª apple appleæ Á Á Ù «ÁæÂ Õ -.Ï.. È ÓπÛ πíappleø Â Ó Ó«Ò ª Á ª Ùπapple± apple apple Óπ Ó Â Øapple ÒØ ª ÓπÒ Ó È Ó Á apple «Ò Õ ª ÂØ ÏΩ Ò apple Ú «Ò ª È.Ï.. Á «Ë apple ª Á «ıò ß Û «Ú appleª Á  Á Á «Ú «æ Ø ÍzÁappleÙÈ Â Õ -Ó B@@G «Ú apple Ò ÚÂÍπapple (Ï«ß ) «Ú apple Óπ È «æ πapple± Ø«ÏßÁ «ßÿ Úapple Í«apple Ú Í«È Ó- -«ß ª «Í Á Ø Â Ú appleª «Ú ª  πè ª ıï appleª «Ú ÍÚ «Õ -AC Ó B@@G «æ ª È πapple± Ø«ÏßÁ «ßÿ Á È Ò Â Á «ıò Ï«ß «Ú apple Óπ Á ÍπÂÒ Î±«Õ apple Íz Ó ª È ÍzÁappleÙÈ apple «æ ª πµíapple ÓÒ apple «ÁæÂ Õ «ÂØ Ï Á AD Ó B@@G ͱapple πµâapple «ßÁπ Â È «Ú «ß ÿ È Úª Ø ªÕ «æ ª  apple Íz Ó ª Áapple«Ó È Êª-ʪ apple Ø Õ -AG Ó B@@G ÍzÁappleÙÈ apple apple «æ ª πµíapple πè Ó «Ú apple Íz Ó È ØÒ Ò «ÁæÂ, ««Ú «æ ÈΩ Ú È ØÓÒ «ßÿ Á ÓΩÂ Ø Õ «ÂØ Ï Á «æ Ê ÏßÁ ª È apple Óπ Á «z  apple ÒÀ ßÁØÒÈ Ùπapple± apple «ÁæÂ Õ apple Óπ Á Íø Ï «Ú πµíapple Í ÏßÁ Òæ Õ apple æ ΩÁ «Ó ÓÒ «Ú fiπ Ò «Â apple È Õ Ò «Ú ÛÁ Á ͱapple Íø Ï Â «apple «Ú πappleæ«â ª Ò «Áæ ª ªÕ -AH ±È B@@G Ï«ß Á Á ÒÂ È apple «ßÁapple «ßÿ «æë± Á Áappleı  πµíapple apple Óπ Á ˆÀapple Ó ÈÂ Ú appleß apple Â Õ «È Ò apple æ ΩÁ Ú Ò Øapple ÏΩ Ò Â apple Íz Ó ª È Íø Ï Á Ï ÁÒ apple apple Á «ıò ʪ-ʪ ÍzÁappleÙÈ Â Õ -AF πò B@@G «apple Á «Íø ÿπ æ ªÚ Ò «Ú ÍzÙ «È Í ÏßÁ Á Ï Ú ±Á apple æ ΩÁ È È Ó apple appleæ Õ ««Ú apple Óπ Ò Ó Â Ù ÓÒ Ø Ò Í πß «Õ «æ ª È Ò Ò fiß «Á Õ «ÒÀ ÁØȪ «Ëappleª «Ú apple Ùπapple± Ø «Õ Á Á Á Á ±Ó Á  Úapple «Ú Û Â ÁØȪ «Ëappleª «Ú ÍÊapple Ùπapple± Ø «Õ apple Óπ È Ó apple «Ú Ò æ Ìæ «Í Õ -BD πò B@@G «Íß ÓæÒ Ú Ò «Ú È Ó apple ÂØ fi Û Û Ø «Õ «apple Í zó È Í ÏßÁ± È Ò ØÒ ª Ò «Áæ ª ««Ú «ÂßÈ ÍπÒ Â Íø «æ ıó Ø Õ Ó ΩÒ «Îapple  ͱappleÈ Ø «Õ «æ ª È apple Íz Ó ª πµíapple Ò Ó æ Á Óß appleá Ø Êª-ʪ ÍzÁappleÙÈ Â Õ Íø Ï Á πµí Óπ æ ÓßÂapple π Ï apple Ï ÁÒ È ıó ª Á Ò- Ò Íπæ«Â «apple apple apple «æ ª Á πappleæ«á «ßÂ Ó appleè Ò «Õ -CA πò B@@G.Ï.. È ÂÒª Á Ó Ó«Ò ª Â Ë «È ÙØÙ Ó Ó«Ò ª «Ú ª ͱapple apple Ò Á Ò «Ú Í Ù apple «Áæ Õ.Ï.. È «ÂßȪ Ó Ó«Ò ª «Ú apple Óπ Óπ æ ÓπÒ Ó È Ó Á Â Õ Á ÒÂ È apple Óπ CA  B@@G  Á Ò «Ú Í Ù Ø Á Á Ù «ÁæÂ Õ apple È.Ï.. Á «ÚÙ Ù æ Ú ËÓ Ìapple «æ Ì «Á ÓæÁ È apple æ Ú πappleæ«óß Í Õ Á ÒÂ È ÂÒ Â Ïapple È Úapple «ÂßȪ ß È Ó Ó«Ò ª «Ú Óπ æ ÓπÒ Ó apple Óπ Ï «Á Ó È Á «Áæ Á«ÂÒ Á Ó Ó«Ò ª Á π Á È Ò Á ÓπÒ Ó Ò «Ú ÏßÁ ÈÕ - «ÂßÈØ Ó ÓÒ Íø ±Ò «ÊÂ. Ï.. Á «ÚÙ Ù Á Ò «Ú «Ú apple- Ë È ÈÕ B@@G ÂØ ÒÀ π  «È ª «ÂßȪ Ó Ó«Ò ª Á Á Ò appleú ÍzÌ «Ú appleè Ò apple æ ΩÁ È Ø apple Ï È æ Õ -B@@G «Ú.Ï.. Á Ò ßÏ Ò «Ú Òæ Á Õ π ÁΩapple È Í Ù Á Ò Á Ò ÚÒØ ßÏ Ò «Ú Í Ù Ò æá  apple Óπ Á ÚÒØ appleª Ó «Â ª «æ apple Ù Â ÍzÁappleÙÈ Â «Â Ò Â apple Á Ò πµíapple ÁÏ Á apple È Â Á « ÒØ ª Á ±Ó «æ Â Õ -ÒØ ª Óπ  «ÁÚ π Á Á Ú appleè Ú Ò Í appleæï È ıπá Á È ıâapple Áæ Ìπ«ÍøÁapple «ßÿ π apple apple ÂØ Àµ + πappleæ«ò   «ıâapple Á Ú Ò Á Á Ò ÂØ Í Ù πµíapple apple Ø ÂØ Ø Á Á Óß Â Õ Á ÒÂ È Ò Â apple Ø Á Á Ï Í Ù «apple Á Ò ÂØ Ú ÈÎappleß«ß apple appleú Á ÓØ Ò apple Óπ Á «ÁæÂ Õ - Ò «È «apple Á Ò «Ú Ú πappleó  apple Ó apple Ó «ßÿ Á Í Ù Á ÁΩapple È apple ÚÒØ Í Ó «Â ª Á ±Ó «æ apple ÁÏ Ï π Á ª Ò Â apple Ø«ÙÙª apple apple ªÕ Àµ + πappleæ«á Ï Ú ±Á apple Óπ Á È ıâapple Áæ Á Ø apple æ ΩÁ ÂØ ÒÀ Á Ò Á   apple Á Òæ Ó apple Í Ù Á ÁΩapple È ÓÈπ æ ÒÛ Ï appleæ Á ÈÕ apple Óπ Á apple ÂØ apple æ ΩÁ ÂæÊ ÚÒ - «Ò Óª ÂØ Âæ -ϱ «ßÿ ÈÚªÙ«apple IDFCD-GDCDB «È Ò Á Ò «Ú Í πß Â π Û ÏßÁ apple «Áæ ªÁ «È Ò apple appleª Íz Ù È ª Á Ó appleè ÍÀ Á «apple Õ -«ÁΩapple È apple Óπ ÚÒØ Íø Ï Â «apple Øapple «Ú Áappleı  Á «apple apple Í πµíapple Áapple Ó ÓÒ ı apple appleè Á Óß Â Õ Ò «È ««Ú Ú apple ÓÔ Ï È «ÓÒ Âª Ó Ó«Ò ª Ò π Ò Ø«ÙÙª  apple «Áæ ª ªÕ Ú apple Ú apple Âapple ª-Âapple ª Á ª Áappleı ª πíappleò Á Ò «Ú Á «apple apple Ò Á Ò Á appleú «Ú appleπ Ú Í π Á ª Ø«ÙÙª apple ÚÒØ Â ª ªÕ - «ÂßÈ Ó Ó«Ò ª «Ú Ú ª Á ÁΩapple ÒÁ «apple Õ Ë «È ÙØÙ Ó ÓÒ «Ú apple ÚÒØ IH Ú ª Á ± Á Ò Á ÍπappleÁ Â Õ «È ª «Úæ Ø BI Ú ª Á Ú Á Ò «Ú Áapple  æ Õ.Ï.. Á «ÚÙ Ù Á Ò Á æ..ô ÁÚ È Ï Íæ Á ª Øapple Ú ª appleú ÂØ «È apple apple «ÁæÂ Õ æ È ıapple Ú Á apple±í «Ú Î«Â Ï Á Á ßÁ Á Ú Í±apple appleè Á Á Ù Ï Íæ «ÁæÂ Õ ˆΩappleÂÒÏ «ßÁ Á Ú Á Ò «Ú Áapple Ø æ Á«π Á Ú πµíapple «Â «Ëapple Á ÚÒØ apple appleú Ï Õ «ÏßË «Ú ßÁ ßÓÈ apple Â È Ò «È apple ÚÒØ Ë «È ÙØÙ Ó ÓÒ «Ú apple Øapple Ú ª appleú Á Áappleı  Á «apple apple «ÁæÂ Õ Á ÒÂ È Áappleı  ı apple appleá Ø ßÁ Á Ú Í±apple appleè Ò Ï Íæ «Õ Ò «È apple Á Ú Á Ò «Ú apple È Ø«Õ «πµíapple Á ÒÂ È ıâ appleúæ ı«â apple appleá Ø ßÁ Á ˆÀapple Ó ÈÂ Ú appleß apple apple «ÁæÂ Õ «Îapple apple æ ΩÁ Øapple Ú ª Á Ú appleú π Á Áappleı  ÒÀ Øapple «Ú Í πß«õ -««Íæ Ø B@A@ «Ú apple Á «Ï ˱ apple Ó πó apple «ÏÙÈØ È Øapple «Ú Áappleı  Á «apple apple apple Á Ï ÓÀÈ apple apple ßÁ Á πßóùπá Á ª.Ï.. ÂØ apple π Á Óß Â Õ «ÏÙÈØ Á «Ò Ó «apple Óπ Á Á Ù πµíapple apple ßÁ Á ÂÒ apple «Áæ «Õ «Ó ÓÒ «Ú Ú Øapple È.Ï.. ª Á Á Ù «ÁæÂ Õ ÏΩ Ò Ø apple Íz Ó ª È «apple, Íø Ï Â apple Ê È «Ú «Ø Ú Â apple apple «Á Á Èπ È Í π ß «Â Ïæ ª Á Ûα Â Õ Òª«ª Á ÁΩapple È.Ï.. «Ó ÓÒ «Ú Ï±Â È π  ÒØ apple «appleíøapple Ò apple «ÁæÂ Õ «ÏÙÈØ È Øapple «Ú ÒØ apple «appleíøapple Ω Á appleæ Õ - Á ßÏapple B@AB «Ú «apple «Ú apple æ ΩÁ Á È Ó apple ÒÀ «Ú apple «Îapple «æ ª  apple Íz Ó ª

15 ÂßÏapple 15 Áapple«Ó È Â apple apple Ø «Õ «Ê apple Íz Ó ª È πß appleá   πappleáπ apple πµíapple ÓÒ apple «ÁæÂ Õ «ÂØ «ÏȪ «æ ª Á ª æ ª Ú æ Ò «Áæ  ÍÊapple Â Õ «apple «Ú Ò πµíapple ϱ Í π Ò apple«± Ò π «Í Õ - ÍzÙ È È apple Íz Ó ª πµíapple Ó ÓÒ Áapple apple «Ò Õ - ÎÂ«Ï Á «Ò Á Ï Ø Á apple«ú Ò ß apple Ω È ( apple Á Ï Ë) È AG πò B@AB Øapple «Ú Áappleı  Á «apple apple apple Óπ πµíapple apple Á D@@ ˪ ÈÍπß Ï π Á «Ò Ó Ò Õ Ω È Á ««apple Óπ Á «Â apple Á appleª Á Ó ÚÒØ Ëª ÈÍπß Ï «ªÁ Õ «È ª ˪ «ªÁ «ÈÍπß Ï ÂØ Ï Á πè ª Ì Ú È Á Á Á apple Ø Õ Ω È È Á Ò æ AFF ˪ Á È Úª Ó Â Ú appleú Í Ù Â ÈÕ Ω È È Í Áappleı  «Ú «Ú Áæ««ÂappleÍ ÂÒ ª Á ÓπÒ Ó «ÈappleÓÒ Â πòá Í Ú apple æ ΩÁ Á ÈÍπß Ë ÈÕ «ÂØ Ï Á Á ÒÂ È ÂÒ Á Ó Ó«Ò ª «Ú Ò «Ú ÏßÁ apple Á ˪ ÂØ Íπ æ «æ appleè Á Á Ù «Áæ ««Ú πè ª È Ú Ú apple  «π ÈÍπ ß ÈÕ Ò «È π Í Óapple È Ò ÈÍπ ß Ï ÈÕ Áappleı  «Ú «ıπò Ú Â ««apple Á «Ë «ÚÈØÁ Èapple±Ò È apple Óπ Á Í Ù Á Ú Â «apple Á Ò «Ú ıπá ØÒ Ó apple ıπá πù apple Ò Õ π Ë Ú ÈÍπß Õ Áappleı  appleâ È «Óz Á ÍØ Ó apple Ó «appleíøapple Ú Á Ò «Ú Í Ù Â Õ «ÂØ Ï Á «Ó ÓÒ Á Ò «Ú «Ú apple Ë È Õ - «Ó ÓÒ «Ú π Ú appleá Ø Øapple ÚÒØ «apple apple apple «Ó È Á ßÁapple ª apple «appleíøapple Í Ù appleè Á Á Ù apple Â Õ - Ë ª Á «È ÙØÙ Ó ÓÒ «Ú ÁØȪ Íæ ª Ï apple «Ú π È ÂØ Ï Á.Ï.. Á Ò È  Íπæ Íapple π È À Ò apple Úª appleæ Á Ø BE  Á  apple ÂÀ apple «ÁæÂ Õ À Ò ÓΩ apple Óπ apple Ø Á Á Ù «Áæ Íapple apple Óπ ÒÓ ØÒ appleá «apple  Á Ò Á À Ò À Ò ÍzÌ «Ú appleè Ò «Ú Í «ß «Ú ÂÏßÁ Â Õ - BE  B@AG Á «ÁÈ «apple apple apple ÚÒØ Ï Á ÁπÍ«apple apple Óπ ıâ πappleæ«.ï. Á Íø ±Ò Á Ò «Ú «Ò ªÁ «Õ «Ê.Ï.. Á æ Á Í «ßÿ ÚÒØ π ±appleú apple apple apple «Áæ «Íapple apple Íz Ó ª Á «ß Íz appleó Á ÓæÁ È apple Á ÀÒ È π «ÁÈ appleè Á Ï BH Â Â Í «Áæ «Õ - BH  ÍΩ «ÂßÈ Ú appleø Â Ò «Ú æ ÚÒØ apple Óπ Ú Ò Ï ÓπÙæ  ÀÁ   Òæ appleπí πappleó È Á π Õ ( ıï apple ͱapple æ ÚÒØ apple  ÂæÊ ± Á ËßÈÚ Á «Â) appleæï Á Á±Â - π apple π apple π æ ıπá ıπá apple ( A Á Ï ) ÂÒª Á «Ò«Ò æ«ò Õ «ÁΩapple È apple Óπ Á «apple  «ßÿ  ßÍ Á apple Ó ßÁapple ÂappleÍ Á ÂÒ Ø Õ Øapple ÚÒØ Ï È Ó «æ Á ÈØ«ÒÀ.Ï.. «Áæ ª Á Á ٠« ÀµÎ.. apple. Áapple Ø Â ª Á Ó ÓÒ ÂØ Ï Á Óπ æáó Ò Ùπapple± Ø Õ apple Óπ Á Á Ò ÓÒ apple«óè ±apple È Õ π ÚÒØ πíappleò ª Á Òª «Ú Í π ß apple Ò ª Á Òª Á ÓÒ «Ú «Ûæ Í ««Â Í πµíapple Áapple Ó ÓÒ apple apple π Ò Áappleı ª Á Á Ò ÓÒ πòfi «Â ÒÓ ««Õ Ò «È ß È «Ò Óª Á ϱ ͱapple Âapple ª Ø È Â «È ª Ò ÒÛ apple Í Û  πè ª Á Ê Á Ú Ò «È ªÍ ßÁ Í «apple Á Á Íæ ÈÕ Û æ Á «æâ Ø Õ Á«Ù ÒÂÈ «Úappleπ æë Ú Á Ò æ ª Ë ª, ÍæÂapple apple ÂappleÍ  apple  «ßÿ Á Í«appleÚ apple, Øapple Í Û ͫappleÚ apple, æ Á æ Ê Á Ú Ò Ó apple ÏÒÚß «ßÿ  Øapple «È Í ßÁ apple π ßÈ, ÒÛÈ Ú Ò Ú Ò Â Øapple Ï ÙπÓ apple «ÔØ - «apple Ò Ó Á æ Á apple È «È ª È «Í ø Á ÒÂÈ Á «ıò È ÒÛ «È ª Á Âapple ß Â ßÂ Â Ω Ò È Ò apple appleæ«â ËappleÓ Á Û Í Íª ß Ó Á Ú Ò «apple  ßÁappleÒ «apple Â È Ò æ apple Ò Õ Ò «È apple Óπ Á Í apple Íz Ó ª πµíapple ÓÈØ«Ú«È Û ÀÈ ÒÚ «Ú Á«-Òæ ª ÙappleË Ò± æ Á Ó appleè Á Ï «πapple Ø «Ò Óª fi±  «Ù apple apple Á apple È Â Ï Â Ù «ß «Ú Òæ Ø ÈÕ π «Ú Ò πµíapple ß «ÁÓ È Ò Ø -«Ú apple appleè Ò «Â apple È «Í ÛÂ Ë ª «È ª Á «apple±apple Õ «ÓπÒ Á ß «Â «Ú Ωappleª È Ò Ëæ  Á Ï Ó ÍzÚ È Á ª Û ª «Áapple Ó Ï±Â È «apple Á ÙappleË Ò± ª apple Óπ Á apple±í «Ú appleæï Á Á±Â ª È apple Á Íapple Ë ª È Ò «È «ß  apple Óπ Á ª æô Ù ª Á Èß æ πè ª Á ª Ì ÚÈ Úª Á È πßïá Õ ı Ò Â È apple πapple ß «ßÿ apple Ê È È Ò ±Û ªfi ÂØ ÒÀ Ï ±Á «Ú«Ù ª Ú Ò ª ÌæÁ ª «ÎÒÓª Ï π Á Ò apple  «Ë Á Úæ Ø-Úæ apple apple±í «Û Ë apple«ó  apple± È Óπ æòª Á ÈπÓ «ßÁ appleá È, «È ÂΩapple  ˆπÒ Ó ÒØ «Á È Ø Á Õ Íø Ï Á Ï ÁÒ«ª, ÀÍ È«ª ÂØ ÒÀ ßÿ Í«appleÚ apple Á Ø Á ± «Ë Á Ù appleú Á ÒÀ Ò apple apple Á ª Ω ª ÌappleÁ apple«ßá ÈÕ Íapple apple Íz Ó ßÈ ÙappleË «Úæ Ø Ï apple «È Ò «Ø Ò «Â apple È «ÚØ Ï Øapple± Ó Ó Â Í apple ª Á Úæ -Úæ ± «apple Óπ Á ÍÀappleª «Ú «Ú Ò ÂæÂÍapple apple«ßá È π Á «ıò fi± «Ò Óª ÒÀ Á Ò ÓÒ ÍøÁappleª Ò «Ú «Á Õ πè ª È Á «Ø Á Ø«ÙÙ È Â ««apple Óπ È «Èæ πappleæ«ò æúò Áapple Á Àµ + πappleæ«æâapple ÒÀ appleæ  «È Í È ıâapple Á Ï È Á Ò «Ú Í Ù Ø Á Ï Ú ÈÎappleß«ß apple Á Ò ÓÒ «Ú Ù ÓÒ Ø Á Íæ ÓØ Ò Øapple ÂØ Ò Â Ø π Á πµíapple Ï Ïπ«È Á Óπ æáó «Ú ßÌÚ ÈÕ «Ë ±appleú apple ÀÒ È Á Á apple «ÙappleË Ò± ª È Á Ò À Ò πíappleò Á Ò «Ú Ω Á Á apple  ı«â apple appleè  «Á «ıò Íπapple ÓÈ «ÚappleØË ÍzÁappleÙÈ appleè Á Ï Ï Â Ù Ûα  «ß Á È æ apple  ı«â apple apple «Ò Õ «ÂØ «Ú apple «Îapple ÏÂ Ø «««È ª «apple ª Á ٪  ÓÈπ æ  Á Ú Á Á Ú «ßÈ fi± ÈÕ ««ß Í«Ò Á È Ø, «ÂØ Í«Òª B@@G «Ú Ú apple Íz Ó ª Á ±Óª ÚÒØ apple Óπ πµíapple È appleú  Á «ıò ß Û Â ßÏ Ò «Ú Úæ Ù Â ÍzÁappleÙÈ Â ÈÕ «Âapple ª, Íø Ï Á Ó ÒÚ «Â «Ú «æ «Îapple È Ò apple «Úæ Ø Ú apple Ú apple «ß ÍzÁappleÙȪ Á «Ò«Ò Ò Â apple Ò ««Õ Ò «ß Ú ÍÓπ apple È Ø «Á «Â apple apple Óπ Á «æë Ú apple ÍzÏßË ª ÚÒØ Ó Ó ÂØ Í±apple Âapple ª «-«ÓæÊ Â Õ Ï πâ Ê Úª πµíapple È Ó apple ÿappleª ßÁappleØ Â Íz Ó ª ØÒØ «Ú ÎØ Óæ apple  ıâappleè «Ê apple Ïapple ÓÁ Ø È Ø «Ú Í «ß Á «Â apple Á ϱ ÈÕ BE  ÂØ πfi «ÁÈ Í«Òª Íø Ï Â «apple ÂØ Íø ±Ò «Ú apple Ò ÏÀ  «apple Áapple Óπ Ó Â Øapple È Ó apple ÿappleª «Ú Óª Ø æ ±Óª Á «ß «apple «Á ª Á  Íz Ó ª Á ßÌ Ú Íz appleó Á «apple apple apple  ÍzÙ È Í±apple apple Õ æâ Ë apple Â Ò Íπ«Ò «Ë apple «Ú Á È «apple Óπ Á «ıò Á Ò À Ò «Áæ Á ıá«ù ª Á ÓæÁ È apple apple ÍzÏßË ª ÚÒØ «Ú ÂÏæË «ß Á ͱapple «Â apple   π ß ª ØÒ «Á ª «Ú  appleâ «appleíøapple ª ÈÕ «Á Ï Ú ±Á Úæ «æ Ø ÂØ appleø Á Ø apple apple Í ÙÏßÁ È Â Õ «ÈappleÓ ØÙ Á ÈØ«ÒÀ Øapple ÚÒØ «Â ÂØ Ï Á Ú Íπ«Ò ÚÒØ Ò È «ª πµíapple À«ß È Ó«È Á Õ «ÂØ «apple æ Û apple apple Ó Â Í±apple ßÿ Ïapple apple ÂΩapple  apple Á È apple È Û Â apple Óπ ÌappleÓ -Í«Â «apple «Ú «Ò π Á Ø - Ófi È Â Â æò «apple Õ ««Ú π ÓÔ Ï Ú Ø«Õ ÁØ Á Ò ÚÒØ ±appleú apple apple apple «Áæ  ±Óª ÚÒØ Êª-ʪ «ß «Úæ «Áæ ª π ÁÏ π Ò Íπ«Ò  πappleæ«ïòª ÚÒØ Â Ï Â Ù ØÒ Ï apple È CA «Ú  ª Á È ÒÀ Ò Õ «È Èπ È appleø«á Õ «Á Ø Ú ÍÙ appleè «ÁæÂ È æ apple apple «πappleó ÂØ Ïapple Ø Á È apple Á ÍzÏßË Õ «ß ÂØ Ï Á Óπ æ ÓßÂapple æ Û Á «Ï È apple apple Á È Â Â Ø - Ófi È Â Øapple ÍÙ appleá ««Ú π È Á Ú Â ««ß apple Íz Ó ª È È Ø Ùapple appleâ È appleª ÚÒØ Â Õ Á«apple Á πµÿ «apple Ûα apple apple Óª ØÒ æí Í Û ÂÓ Ù Á apple È, «Á Ú «ÒæÍ.Ú. ÀÈÒª πíapple Ú apple-ú apple Íz appleâ Ø æ ÈÕ Ú Ò ««æ Û È «Ë apple  ΠΠÙapple appleâ È appleª Á ÙÈ ıâ apple Ò «apple Íz Ó È È? «æêø  apple apple  «Èæ «Á Áª Á «Ú Í Ûα Á ÈØ«ÒÀ Øapple Á «Á apple È Í±apple apple Á ª «Á Áª Á πapple Áπ apple appleè Á Ú Ò «À Ò Âª Íapple Íπ«Ò ÚÒØ Â «Ú Í Ú z Á Ë apple  π Ú Ò «ÁȪ «Ú Ë appleè ÙappleË Ò± ª Á «æ ˱  Á Ø ßÌ ÚÈ Ú «È ª apple Á ÍzÏßË ª ÚÒØ π Â Ò ÓÏßÁ apple «Ò ªÁ «Õ «ß Á Ò «Ùÿ Û Ï apple»ı ÍzÏßË Ó«± apple«â Ë appleè ÙappleË Ò± ª Íπ«Ò æêø æ  æ Òıπ apple Á Ó appleè ÍÚ «È ª «Ú Óπ æ ÂΩapple  «appleâ  ÁæÏ π Ò ÒØ ÈÕ Ø Û ª Ó apple ßÂ Í «ßÁ Á Ó Ô± «Úæ Ø «apple ª Á Ò «Ú Î Á È Â πáø  ΠÁ apple«áø  ««È Ò Ï ÏÁÒ È Ò πè ª Á «ßÁ Á Ò Â È ÏÁÒÁ Õ «È Ò «Øapple ıâappleè ßÌ ÚÈ Ú πû Ø Õ «apple ı apple «apple «Ú ßÿ Í«appleÚ apple Á Ó Ë apple Á ÎÀÒ «Ú ««Ûæ «È Á«Òæ ª Á  Á Á «Ú ÁæÏ π Ò ÒØ ª Í «z  «Ú «Ò Ø«Õ apple Óπ Ò Á ßÁappleØ apple Ò π Á ÔÂÈ apple Õ «æëapple apple. Àµ. Àµ. Ú «ıò Á Ò «Ú apple «Ú ÿπ ÍÀ apple apple Á ßÁappleØ «À «Ú Â æ «Ò π Á ÔÂÈ apple Ø ßÿ Í«appleÚ apple È Ò «ÔØ appleè Ò apple ÓßÁ ØÚ Õ æ Û apple apple Á ÈappleÓ ØÙ «Í π æfi ß Â appleá Õ «Ò, π  apple«øú «apple Ó apple Ó Á ÿûóæ «Ú Ú Ò Ø apple Óπ ÂØ Ú ıâappleè «ßÁ±ÂÚ Î Ù Ú Á Á π ıâapple È «Ú apple Ú Ø Á Á Á Ø«ÓπÒ Í Û «Ú ÒÀ «apple Õ «Ú  appleæ apple±apple «««apple Ó Øapple apple±apple apple Á Íapple apple Ú Á È Ø «ÍzÏßË Á Ò Ó πí Õ apple Â Ó Ó Â «ÂÁ È «Á± Á ͱapple ÈÕ «ÂØ Í«Òª apple ÓÍ Ò Â apple Ó Úapple apple Á appleª Á ª «Ó Òª Ó È, πè ª Úª Ø Â Ò ª «Ú æ Á Ï Ú ±Á apple Ú Á Á Ó Û Ò «Ú Î ÒØ ª Á ÙappleË «Ú Âapple ª ÿæ È Ø Õ ««Ú «Ø«Õ ßË«ÚÙÚ ª «Ú Î ÒØ apple± È ±È Á ÈÚ πßó ÂÒ Ù ÒÀ Á ÈÕ Ó± ÒØ Íæ  «È Ò Ï Ó ±apple  ª Øapple Ú ßÌ appleâ È Ò ÒØ ª Ò ÓÏßÁ appleè Á apple±appleâ «È Ò πè ª ««æò «Úæ Ø æ Í «ßÁ «± ÔØ Ï π Ò ßÿappleÙ appleè ÚæÒ ÓØ«Û Õ «È, «Ú À ÁØ Û ª Á. «ºÂ Á Ù ÈÁ apple Ó ª «Ú! AE Ò Á apple ÒÛÈ Ò «º Ó È Á ÀÕ apple ÁØ Á» Í «apple apple Ú ÒÒ apple Ó apple «apple ØÚ Õ Ø Ø! appleá ØÚ «È ª Û ª Á «ÁÒ Â ÁØ «apple Ú Á ÁappleÏ apple «Úº Á Ù Á Ó Âapple  Âapple Ò» Ó appleá Ø Â Ò «ÁÈ Á Ï appleª «Úº apple Ú È Ò È ª Á ª Â Ú appleª Ú Á ª Ø ªÕ È ª Á Óapple Á ª Ï ÒÛ ª «ÏÈ apple Ú Á Ó «Ófi ÒÚ Ô» Í Í «Á ª Ø ª Â È ª ÚºÒ «ÈßÁ -Ìapple ª È appleª È...Ò Ú Á ª Ø ªÕ «apple ª Áapple Íπ«Ò Ú «Ò ª Á apple º «Ú apple Â Ú Òª Á «Âº Ú Ò... È ª «ºÊØ Âº ıó È appleá Ø...Íapple È ØÒ ªÕ È ª Á ª º ª Ìapple ª Ø ª Íapple ÒÛÁ ª apple ªÕ «º Ó ÀÕ apple Ú Á Òß ÛÈ Ù apple» Ø π º ÀÕ Í apple Á Í» Í ª Һª «Úº ÒÀ appleø «apple À Ò Á Ø Û «Úº Õ Ù «Á Á apple È Â Ï apple º ÒÀ fi Ó «È ª Ï Á Íapple ÁπÈ ª Ò «º apple È Â Í Ò± ÂØ ÚºË fi È ØÚ Õ Á Ø Á apple Á Ò «Ó «ÀÕ Ø Ú È ØÚ Õ «Û ª Ω È! È Á Õ È Ú È Á Õ Íapple Á ª «Û ª «ÒÀ... È ª È ««Â ÏÁÒ «ÁºÂ À. È ª È ËappleÓ Á ØÒ Í «apple ª Áapple «ÎappleÁ Ó Á Ì º Ò» ÏÛª Á ØÒ Ò appleø-ò apple apple π º«ÀÕ È ª Á ÒÛ Ï apple È Õ È ª ÂØ Íz appleè ÒÀ Øapple Ú Û ª Ω Ò appleè ª  «Ø «Ò» ÏÛª Á Ò ÂØ Óπ Â Ø Í «Á «ªÕ «ÒÀ «È ª È Ø Â, appleè Ï ºÁ apple»apple  ٠«Á apple Á ª ÈÕ ÒÀ «È ª È È apple - Ó Á «º Ù ÈÁ apple Ó ª «Ú «apple«à Â Í «Ó ª «Ú Á ª Ó ª-È «Úª ÈÕ - Í Ò Ìπ«ÍøÁapple

16 16 ÂßÏapple π «Ú Áapple «ÿ apple º ΩÁ Á Óπ appleó  apple Ó apple Ó «ÿ ÁØÙ apple apple «ÁºÂ ÂØ Ï Á «apple  Á» apple ª «Úº ÌÛ «apple «Ú  apple ÓappleÊ ª Á «ıò Ø «ÀÕ ««Úº ÂØ µíapple ÒØ ª Á ÓΩÂ Ø Õ «È ª «Úº Ωappleª ÈΩ Ú È Â Ï apple Ù ÓÒ ÈÕ Ò «À «Ò Ùª Í»Ò «ÚÒ ÍÂ Ò «Ò «««ºÊØ AG Ò Ùª Ø ÒÀ È Í «Õ «Èª Á Ò Âº Í È Ø Õ ÓappleÈ Ú «Ò ª Á ÓØÏ Ò È ª Á Ϫ «Úº Úº Á apple Õ Í»Ò «Úº Í ÒØ Ø «Â apple È ÈÕ Í Ïº«ª, Ë ª, Ó Úª Â Ï apple Ωappleª Ó Â «ºÊ ÈÕ ºÒ ÁØ «Ø ª «Í È Ï Ò «apple «Ù «Ò «ª «Úº Õ «ºÊ Íπ«Ò appleú Á «Ù apple Ø Õ «ÿ È «Úº «º Â Ú apple È ÓÀ ÁappleØ fi Ø«Û ««Úº Í»Ò Á «apple «Ù «Ò «Úº ÿapple Á º Í Ò Ù Á È Û «º Ωapple «ÚappleÒ Í apple apple ÀÕ Á ÏÀ Â Ó È Ú Á ØÒ «Í Ø«ÀÕ Á È Ò «º Øapple Ò Ù Í ÀÕ ÿapple Á Ó Ò Ë ÂØ «Ì Á apple ÀÕ «Â Ú apple Á Ó apple ÓÈ «Úº «««ıapple «Û Ú apple «ÓΩ Á ÍzÚ Â «ÏÈ «ºÊ Í? «Û Ú È Ò apple È Ò»Û apple»í «Úº Û Ø È? ÍzÙ È Á Ú apple «Â Ú «ºÊØ È Õ «È Á ÓΩÂ Ò «Ó Ú apple Ω À? ÿ È Ò «Ó Ú apple Ω À : AH  «apple apple apple Í Һ «««Á  apple ı, Óª, Ê È Â ««È appleè ÀÕ «apple apple apple È AH Â Ë apple ADD Òº «ÁºÂ Íapple Í»Ò «Úº apple Íz Ó ª Á  appleø È Ò Õ «È È apple apple È Øapple Ú Ì Ò «Úº appleº«õ Øapple ÚºÒØ Ú apple-ú apple Òapple appleè Â Ú apple apple Ó ÂØ Í«Ò ÒØ ª Í»Ò «º Ø ÂØ appleø È Õ ºÁ ª ÁØ Á À ÁØ «apple Á À«ÏÈ Ó Âapple apple Ó «ÏÒ ÙappleÓ È ««ÁºÂ «apple Íz Ó ª Â Ë apple ADD Ò» È Á Õ «Ò «Úº «À ««Ò apple Ï Ò apple apple È º Â Â Ò Í Á Ó Â ÀÕ apple apple ÓappleÊ ª Ó Â Í»Ò Á Ò Ø ÂØ appleø «Ò ªÁ ª «È Úº «Â ÓΩª È Á ªÕ «apple apple apple È «ºÒ «Úapple : ª apple ««º «Í apple È Ò Íº ÂΩapple  ں«È Ø«Íapple «Ú Á ««À ««Ó - Ó Í «Â -«Ó  «Úº Ø «È Ò ««ÁÒ Ø ª Ú Ò «ÔØ «Á Á «apple ÀÕ apple È «apple «Úº Ï Â «ÚË È Ì Ø «Úº ÓÈØ apple Ò Ò º apple Á apple apple π ºÒ ÓappleÊÈ «ÁºÂ Õ apple apple È Â ÁÒª Í À ««apple «Úº apple Á Úº «Â «Úº ÓappleÊ ª appleè Ø «Úº À Ò ß È È Á «Úº Ó ÂÍπapple ̱«Ó Á appleá ÀÕ º apple apple apple Á «Û Ó Âapple apple Íz Ó ª Á «º «Ú º... È «È apple Óπ º «apple È fi «ØÚ Õ AE  apple Óπ Á ÈÓ «ÁÈ Â «apple Á ÁØ ÀÏ«È Ó Âapple apple Ó «ÏÒ ÙappleÓ Â «ÈÒ «Ìº È ı Á apple appleó  apple Ó apple Ó Á ÈÓ «ÁÈ Á ª ÚË ª Á EA Òº Á ÈÕ «ºÊØ º Û apple apple  apple Óπ Á»Û «appleù«â ª Ï apple Í Һ Á ÀÕ Û «appleùâ Í»Ò Á «Á appleè Ï Õ «Ò apple «Ú «Ó Ú apple : Ì Ú apple «È Óapple «ºÒ ÂØ ÓπÈ apple ØÚ «apple ÚºÒØ ÍzÌ «Ú appleè Ò ÒØ ª Í»Ò ÏπÒ ««Õ «ºÒ Á Íz Ú ı Á apple Íz Ó ª È Â À «È ª «Â È «ÁȪ Á  Á Ï È Í»Ò ÏπÒ ««Õ «È È ÁÀ«È Ì apple È Í «appleíøapple «Úº ««Í»Ò Á À ÙÈ Á Ú ºË Áapple È ÒØ apple ÈÕ «Û Ó - Ó Â apple ÓappleÊ ª Á Ù apple apple apple ÈÕ «ºÒ Á Í Ï Â «apple Øapple È Ú ÈØ««Ò ÀÕ «ÂØ Î «apple À «Í»Ò «Úº ÒØ ª Á Úº «º «Íº apple Á ÓÈÙ ÍzÌ «Ú appleè Õ «ÒØ Ï apple È apple Íz Ó : Ò «Úº «apple apple º ΩÁ «apple Á  À «ºÊ «Â È»Ï Í Ï «apple  apple Ê È Á Ï apple ÛÁ ÈÕ «Â È»«Ï ª Á ÏÀÒ Á ÒØ apple È Ò Û Ø ÈÕ «ÏÀÒ À «Û G@ Ò Á Á ÂØ Ï Á Ú Ó «apple«ê  apple È Â «Ú ͺ Ø «Í Û Ø ÀÕ «Âapple «Úº apple apple ÚºÒØ «Ú È Á Ø È ÈÕ apple È Ò Û «Á Âapple ÒØ È «Û Í«Òª apple apple Â Ó ÚºÒØ «ÒÂ Û Ø ÈÕ apple Í Ï Á ºÒ apple ª «Á Âapple ÓappleÊ apple»apple, ÏappleÈ Ò, Ó È, Ï«ß, «Ò, apple Á Ø Â «appleø Íπapple ««Ò ª ÂØ ÈÕ ««Ò È «ºÊ º Í Ï Á «È-Ó Á»apple Ì ÂØ ÚºË πá Ù ª apple apple ÈÕ È Â Â appleø apple È Á Ø È ÀÕ À apple  ÈÙ Á Ó apple È ÒØ ª Á apple«ê apple Û Á º ÂØÛ «ÁºÂ ÀÕ ÒØ ª appleø appleø Á ËȪ Á Ï Â Ó ÀÕ Ó»Ò appleèª «ÏÈ Ú «º ª ÚºÒØ apple Íz Ó ª È «apple ª ÀÕ Ï Ùº «º ª Á ÓØ z apple» È È Á Ú È «º ª «Úº Â-Í Â Ì apple«á ª apple ÓÈ º ª «º È Á Ø «ÁºÂ, Íapple Ï ËappleÓª Úª «º ª Á ÓȪ Ø Â-Í Â È Õ «Âapple «Úº ÓΩ»Á «Í ª «Úº Á«Òª Á appleáπ apple, ËappleÓÙ Ò Â «ºÊØ Âº ÙÓÙ Èÿ Ú Úº ÈÕ «ºÊ Ò Ú ± È Á «Ú apple Í «ªÁ ÀÕ «È È Á«Ò Úapple Á apple ÍzÂ Ò appleè «È Ï apple «ªÁ À «apple ªÁ appleº, A@@ «Úº «º º Õ apple ÓÈ º Ò Ó È Ó È ÂØ Úº Ø È Á apple È «È ÒØ ª Ó È ÈÓ È «ÁºÂ Õ apple ÚºÒØ apple Íz Ó ª «ª Ȫ «ÁºÂ «, «Á ÓÂÒÏ apple «È È È Â apple Ó Ù ÓÈ º  Á Á Ù «Á Á ÀÕ apple Á ÍzÏ ËÈ Ò Úº -Úº Û ª Ï ª È, «È ª Á Ú appleè Ú Ò Ì Á Á Áapple «ÁºÂ «ÀÕ È Áº««Ì ÙÏÁ Ø Â Ò Úapple«Â ªÁ À Íapple apple «Úº «º Óπ Á Á Ì Á Ȫ Á Ïapple Ïapple Á Á Ù «ÁºÂ ªÁ ÀÕ apple È Ò «º ÚÍ apple Ó Â Ú Û À «Û ÒØ ª Á Ú apple apple ÀÕ «Ó  Íz Ó ª Á apple»í «Úº Í apple «ÓÒ ªÁ ÈÕ «È Ò È ª Á ÚÍ apple «Á «ÓÒÁ ÀÕ «Ú appleè «È È Í ª Áπ Ȫ «Ï ÈÀµ º Íz Ó ÙÏÁ «Ò«Á ÀÕ «À apple apple Íz Ó ª «apple «Â ÌØ È Â Óπ  ÁÚ ª, «Â»Òª, À apple Á «Ò, ˆapple Ï Ïº«ª Á ÍÛ Á ÍzÏ Ë appleá ÀÕ «È È ««Ò «Úº ÈÙ Ï Â Úº Óº«À «Ò apple È ÈÙ ıâó appleè Ò ı Íz Ø apple Ó Ù apple»  ÈÕ «È È ˆapple Ï Û ª Á «Ú Á È Ò «ÂØ «Ò Ú apple º ΩÁ Ú Â ÚappleÈ Â Ó apple ª «Úº Ú º apple«á ÀÕ Ì Ú ÍΩÁ Ò Ø, Ú Ú «apple «Úº ˺ ª Ωappleª Á ÓπÛ «Ú appleú Ø ª «ˆapple Ï Â «ÚËÚ ΩappleÂ Ò «apple ª Á «ÔØ È Ò ÿapple «Â apple appleè ØÚ Õ «apple Ó «È Ȫ Ò Ï Â Ó ºÂÚÍ»appleÈ Á ÈÕ Âª  Áº Ø «Ò «Úº «È Ø «Ú  apple È Ò Û Õ «ºÊ «È ÒØ ª Ò apple apple, «º Ò Ø È µê «ÒØ ª Ò «È Ò Ï appleè Ú Ò Ò Ò fi Ú Ò Óapple Ú Ò Ø ÈÕ «Í apple ª «È «ÒÂ Û ÒØ ª Á Ó «apple«ê ÓπºÁ πº «Úº È ÓÔ Ï Ø ÈÕ ««È ÒØ ª Ó È ÈÓ È Â ÔØ Ú Á «Úº Ú Í»apple Âapple ª ÎÒ Ø ÈÕ «Â Á Í apple : apple ÁØ Ù apple» Á È Âª Ï Â Ø Á È Íapple «Úº «Â È Ò Á ÈÕ «Â apple Á π ºÒ ÚappleÂØ appleá ÀÕ Ò ÁÒ, ª apple, Ï Í Â Øapple Ï Â apple ª Í apple ª Ó Ù apple È Ò Ï Ë apple ÈÕ «Û Ò apple È «Û apple Óπ Á ÍÀappleª  «º«ØÚ Õ «Â apple ÍÀÁ Ø «Úº apple Ï Á ÀÕ «ºÊ ÒØ ª È «Â Á «ıò ˆapple Ï Ì º Óapple Ï apple apple  «È ª Á «ıò ÒÛÈ Á À µê Í Óπ º«Á ª ÂØ ÌÛ apple ÚºÒ «º ªÁ ÈÕ «È Ò «ºÊ Ó Á Óª «Á Á À µê apple Óπ Â È Ò Û Â Âª apple appleá ª ÈÕ «apple ÓΩ»Á Ó apple Ù Á apple»í È «ºÊ Óπ ª Ò π º»Òª  «ÚÒ Â Á ÂÓ Ó ËÈ ÓΩ»Á Á ÈÕ Øapple ª Øapple «È Ø πèωâ Ú È Á Á Õ Á Ù «Úº π Ϫ Úª «Ï Ï ÍÀÁ Ø apple È Â apple apple Á Ïapple Ïapple ºÂ Ò apple ÈÕ «Ò «Úº apple Ï È Ï appleè Ú Ò ÂÓ Ó ÒØ ª Á Ï Áapple Ò Ó appleè Ï Á ÀÕ «Û «Ò Í È Ú apple Õ «È È È ª ÁØ Í Û ËÚ ª Á  apple appleè Ï Á À «È È ÏÛ «Ó  ÁÒ apple È Ò «Í Ó «Úº Í Úº appleøò Á Â Õ Áπ º Á ºÒ À «Û ª Á È Ó Â Úº ª-B ºÒª appleè Ú Ò apple È Â ÁÒª È ÁØ Ï Áapple ËÚ ª ÈÓ «È appleè Á Ú Ó Ù ÁØÙ apple Ó apple Ó Á appleèª «Úº «Á apple ÈÕ apple Ú Á ÒØ Â Âapple Ò ÿ  ÀÕ apple «ıâó appleè À ª Ó «Â apple«ê «Ú Á È Ò Ó Á «Í Û ÒØ ª Ó È ÈÓ È Á Ï Â apple»apple ÀÕ «È ÒØ ª Ò «º«, «Â  apple apple Á ª Óπ º apple Á ÀÕ È Âª «º Ï Ï ıâó ØÚ Âª Á» Û Ø Ú Õ Ó ÒØ «º apple «Úº Í Á apple«õ «apple Á ÂÒ apple apple apple ÒÁ appleè Á Ó ÏappleÈ Ò : «apple Á Ì Í apple apple CB apple ÓappleÊ ª Á ÓappleÈ, À «Û ª Á  Á Á ıó Ø, appleïª appleπ. Á ÒØ ª Á  apple apple «Á Á Á È È Ò «ºË ÂΩapple  «Ó Ú apple À ««apple Í«Òª apple ÓÍ Ò Èª Á apple «Ó Í Ù Â apple ÓÍ Ò ÈºÊ Á Ȫ Â Ø«È È «Îapple «apple appleú ÙÈ Á Óπ ºÁ Â Ø ««ÚÁappleØ appleøò appleè ÚappleÂ È Ó Â À Û ÓΩª, ÏÒ Â apple, appleïª appleπ. Á È È Â Í»Ò Â «apple  Øapple È ª Ê Úª  appleª ÓappleÊ ª ÚºÒØ Èº«appleÁ Á Èß È º apple apple apple Á apple Í Á Íπ  ϻ ÈÕ «ÒØ «ÚappleØË apple apple ºÂ Ï apple«á Ø º È Õ «apple apple  apple  ÒÁ  Á ÀÕ ««Ú apple º «ºÊ «È Ò Ï Áapple Í Ï Á ÍzË È Ê Èapple «ÁºÂ  ÈappleÒ ºÂapple ÚÒ Â È È Í Ù Â Õ» ª ««ËappleÓ Â Ê, apple Ú Á Í ΩÛ «Ó ÂÚª Ò Úapple Á «Ó Ó apple ª «Í apple ª Èß ª È Ø apple Âapple ª Á apple Ú Á «appleíz  Á Í ÚØ ÏÀ Ò apple Ó ÒÂ È apple«á ª ÈÕ» ª Øapple «««apple«ê ÂΩapple  º  Â, Ó Â Á Ï Á «Ù apple ÌØÒ Ì Ò «appleâ ÒØ ª fi» Úapple ª Á Ò apple Ò Í µò» «ºË appleá, Í Á Ï Á «apple Ò ÒØ ª Á ÓΩ»Á apple ÍzÏ Ë Íz ÓØ Ì Ò«Í ª Á apple Û Ò apple Óapple ª  ͻ Í Úapple Á Ú appleá ÈÕ Ï Â «ÁÈ Í»Ò, «apple  ØappleȪ Ê Úª Â Ú Íapple ª Áπappleÿ È Úª Ò Ïπ ºfi Ú ÍappleÈ Á ÓΩ Á Áapple»Ó Óÿ Ì «Èª-Ó Á»appleª Ó Â ØappleȪ «Ó È ÂÏ«ª Á «Û ª ÂØ ÒØ ª Á «Ë È Ò Ïπ«È Á ÂÏ Â Óπ«Á ª ÂØ «ÂÒ Á Ò «ÓÊ Â Ø Ófi «Ù ÀÕ È ª Ω «apple ª Á ÍzÙ Ù ª  ÓappleÊ ª ««È ª Ò «Í Ë Á ÏÒ Â apple Á ª Í Û ÒÛ ª Á ͺ ÛÈ Á ÀÕ È ª ÁØ Ï ËÚ ª Á ÁÒ apple, ªÏ  «Èº appleâ Á ÙÒ ÿ apple«á ª Ó Â ««È ª Á Ìapple apple  «ÿ  πí»apple º U Á Í Á apple Ó Áapple ÂappleÍ Á ÂÒª  ڪ «ÁºÂ ª Õ apple «apple Á Óπ πè ÂØ Ï Á Í»Ò,«apple Ó Â ØappleȪ Ê Úª µâ È Ó Ò È È Ò «apple Á Óπ º Ó Âapple, µ Íπ«Ò  «ÚÒ «Ë apple ª  apple Óπ  ÍzÏ Ë Ó «Ò Î Â È appleú appleè Á ØappleÁ apple Ó Â ÀÕ ÒØ ª ÁÌ ÚÈ,Ì apple Ï appleº Ó Â Í º ª,«ºÂª Ò apple«á ºÁ «ÁºÂ Õ «««Á«Ù Á Ò Á Ò ÒÀ «Á ª Áapple»Ó «appleâ Ȫ «Úº Í» Í Úapple ͺ «Âº ª Ø˪ appleè Á apple Í Ø ÀÕ ÚÒ Â È -IDAG@A@GG@

17 ÂßÏapple 17 == Û ª Á apple «º«ÓπΠappleø == ÀÍ È apple apple ÚºÒØ Â Ú Á Ò» appleú Ò «π Ø ÿappleù Á apple Í!! «Ú«Á appleê ÁØ ÂØ, Ú Ø «º Í «Â Á ª apple apple Ï Â AI»È Í Ï «ÚË È Ì «Úº«Á Ê Úª «Úº Ú Î Ú»Ò «Úº Óπ º Ó Âapple ÀÍ È Ó«apple Áapple «ÿ È ªÁ À  Á» Í ÍÛ Á È Ó Â ÀÒ È Â À «Û ª Á Èapple apple ÂØ «Èº»Òª, Ò ª, Ô»È Úapple«ª Í Àµ ͺËapple º Á apple «º«ÓπΠ«ª Áπ Ȫ ËÛ ËÛ π ºÒ apple ª È Â Ú Õ ª apple È Í Ø «ºÊ Ó ªÓ» Î Ú»Ò ªÁ À Ø Á ÓÀÈ ÎÀ Ø «Úº Ú Û ª ÓπΠ«º«appleÈ Ï «Â Í«appleÚ appleª Á Úº Á ºÒ Á Á ºÒ   «ÚË È Ì «Úº È ÀÕ Í»apple Á Ù Úª «Âapple ª Á  «ÀÒ È Á Áπ apple ÀÕ apple«ê Í Û Í Ï «Úº ÓΩ»Á À Íapple Ò «ÁȪ «Úº «ÚºÂ Ó Âapple ÓÈÍz  «Úº Ï «Â Ï Á µ -«º«Á «ÿ Ï ÁÒ ÚºÒØ Í Ù Â»Ï Ï «Úº apple È º Á Õ apple, «Á Ø Ú «apple È Â «ÚË È «È «apple, appleøï apple «Á Á ÍÛ Á Ì «Úº Ú «Ï Ë Ò Âº Ø apple Á ÓºËÚapple º Á Í«appleÚ appleª Ò «ÏÒ Í È Â «ÀÕ «Ú Ω È ÀÕ È ª Í«appleÚ apple «ÀÒ È ÁØ Ó È ÂØ µíapple Á Óª Ï Â È «Èª ØÒ «º Ϻ Á ÍÛ Á π º À Íapple «µíapple Ø ÓÒ È apple º Ø apple ËÈ Ø Âª Óπ Ø«ÀÕ ÈÚ «Úº«Á ÙÀÙÈ Á Ú ÍÛ Â Û ÿapple «Ï Ù apple» Â Ø π º À »Ҫ, Ò ª «Úº Í«Ò «Á Á ÈÕ «fi apple appleª Á Ú «Ï Ë Ø ÈØ «Î ÙÈ È «Ú«Á appleê ª «º«Á Á Í «ÀÕ «apple Ì Û ª Î ª «Ó Ú apple ÂØ Ìº Á Ì ÂØ ÚºË Ó apple ÌappleÈ Ò Ó Ï»apple Ø «Í À «È ˇ Û ª µíapple Í ÀÕ «apple «º««ÀÒ È ÂØ Ï Á Û ª Â Ó «Í ª Ï Ë πë appleª «Úº Ú Èª Í«Ò Á Á «Û «apple Óπapplefi ÈÕ Á ÀÕ Ωappleª «Ú Ó Á ºË «º ª apple apple apple È Û ª Ï Á ª È Â Èª Á «Ú ÂØ «ÏȪ «º«Á Á Ø Ú Á  À ««Ú Ó Á Âappleº ÌÚ È ÀÕ Ø «È È À Ø º ÀÕ Í Ï Ì appleâ Á Ȫ»«Ï ª Ø «º À «º Ú apple apple ÂØ Î «Úº È Á «ºÊ Ωapple ÍÀapple Á ºÂ, π ºÒ - Ω Á apple Ø ««Ú«Á appleê ÿappleùª Á ÒßÓ Ó ªÌ Ú Ò «º Ò Ó Ófi Á Íz Íapple Á È ÀÕ ««Â Ú À ÓºËÔ Ó È«Â Ò Ú Î Í apple ««Ú«Á appleê ª Ϻ Í, Òapple«ÙÍ Ø ÀÕ Û ª Ó ÂØ ÒÀ «Á Á «Á «Ø Ú º «Óˇ È apple appleª apple ÁÓ Â Ú «Ú apple Á «Ù apple Á ª È Í Óapple È ˇ È «ÁºÂ Ø ÈÕ Û ª Á Ó, Í Ò -ÍØ ÂØ «Ú«Á appleê ÿappleùª Á È ÈÕ ÒÀ Ȫ Á «Â, «º«, apple apple «Èª apple appleª Á «««Â Ú Â «Ú «Á Ì Ó Ó«Ò ª»Ï Á Ô Á appleº Á À ««appleó Á appleª, ÒÂ Ú Âapple ÔØ ÀÕ Û Ó ËÈ ª Á ª Ú Ò Âª «º -Á» ÂØ Â Ò Ú ÒØ ª Á Ó» π º ªÁ È Â ÚË- Û º Á ª apple ª È Ø Ó Ó ΩÒ Ï ªÁ ÀÕ Ó ª Â Ó ÒØ ª ÀÒ Èª Â Ò «apple ª È ˇ Û ª º «Úº Ó appleè «Úº Ú ß apple appleº Á È Â Í ÀÕ»Ï º ÀÕ B@AA Á «Û ª ÓπÂ Ï»Ï Á apple apple «º«ÍzÏ Ë Á Ò Í Ï «Úº A@@@ Ó𠫪 «Íº HIC Ó ÀÕ apple apple»òª Á Û ª È Â F Ò Âº Á Ϻ«ª Ò «ºÁ º «Èºÿapple Í À ««HDF/A@@@ ÀÕ»Ï «Úº Ωappleª Á Á Á G@ Ò Ï Â Ó appleø Ú È ª ıappleâ Áapple G@.G Î Á À Á«ÓappleÁª»Òª «Úº Óapple, Í Ò Î Í Ò «H@.D Î Á ÀÕ apple apple ÈΩ apple ª  «Â Ϫ «ª Ïπ«È Á»Òª Ò Ú Ωappleª «appleî BE.D Î Á ÈÕ Âapple apple ÈÕ «Ë Í ª Á ÿ ª «Á È Ò Û Û, ÏÒ Â apple, Á «º appleú-«ú Í Óº«Ï Ø ÀÕ Ò ÂÒ, Ò ÂÒ «Á «apple apple Ò, Ô»È Úapple«ª Ò Ωappleª «Úapple ºË appleó Ú «ºÊ Úº «Â ÂØ Ú»Ï apple apple Ò Â apple ̺ apple À  «Úº Á ÈÕ «Èª Òª πë appleè «Èª «ÁºÂ ªÁ zª ÿ Ò «º ÒØÛ «Ú À ««º«, «Èª «Ú«Á appleê ª Á ª Î ª apple apple Â Ó «ÚÈ Á apple Âapple apple ºÒ Ò Ó Ï»apple  «apple «Úº Ωappleª º Á ÓΩ «Óˇ Õ ÀÕ Í Ï «Úº ª apple apple ØÚ Ï Ùº Ó ««Ú  ÒØ ÂÈÈ Ò Ì apple appleª Á «º«Íz «Ø Á Û ª Á «º «º ÿappleª Ø Ï apple Ú ˇ appleúº «apple ÀÕ «Ó ΩÒ Ï apple «Èº ˇ ÍÛ È-«Ò Â Ó apple «Úº ª apple ÚºÒØ Â Û ª Á ÓπΠappleè Á ÓΩ «Óˇ È Íapple Ò Ú «º «º«Á Ú Á Ú «Â Ø Ò apple Úº «º Ò «Ì πíè Ï«ª «ÈappleØÒ Ø Ï È apple«ú Ø«ÀÕ «È   ª «Ò «Ú«Á appleê Úapple «apple «Ó Ú apple apple appleª Á «Ó Ú apple Ù apple» Á ÀÕ apple À ««Ú Á Ò» appleú Ò È «apple ÓπΠ«º«Óπ º Ê Ï Á Ø ÌÒ Ó «apple Ú Õ «appleú apple apple Á Îapple Ï Á À Ú Ó À ««Ú Á «Ò ÂØ ««apple apple appleª Á apple»í «Úº ÒØ ª ÂØ Ò» Â Ú Â Ì «Ú«Á appleê ª ÂØ Ï Â apple ÍÀ Ú»ÒÁ ª È Ø ÒØ Ò Î Ú Í Â Ú Õ Ì ÌÒ Á Óª Ò Úapple«Â Ú ÁÈÙ Ò, ±apple Ú È, «ÈÂÙ Ò Â Á ÀÕ Íapple ª apple appleª È «Ï Áapple «Ú«Á appleê ª ºÁ «Á Á ª Îapple Í»apple appleè Á ʪ «º«ÚÍ apple «Ê Ï Á Ø «Ú Á Ò» Á Ú Â «Úº ÏÁÒ «ÁºÂ À «Á È appleú Á ÒÛ ÒÛ Õ Ø «Á ÙÌ Â Á ÒØÛ È ƒ apple«øáapple «øÿ* Ì Ú ØÒ Á apple Á» «ÁÈ ÎπappleÓ È Á Í «Â È Ò, Í «Â È Ò Õ Í «Â È Òª º ª, Í «Â È Á È Ó Â º ª Ò Ò apple.ú. ÀÈÒ Â «apple π Ò Á ÙÌ Â Á ÍÀÓ È Ï «ÁºÂ «Õ Íapple «Á Ù Ì Â Á «ÒÎ Î Ï Á πò Ø Ù «Á Á Ù ËÃØ Á ÿ apple Á, π Í «Â È Á «apple apple«á ª º ª Ìapple ÒÀ, Í «Â È Í øó ÌØ«ø º Á Ë»apple apple fi È Ò ÓÈ Ó Ø«Õ «Èª «º Ó apple È È. «ÓÒ «øÿ Ï«apple apple È, Ø Á Ù Á Úø apple «ÁȪ Á appleωò Ófi Í «Í º Â Ø Á apple Á ÓπÒ Ú Úø ªÁ, apple «ÁȪ ÿappleƒ Íapple Íapple G@ Ò Ï Â Â Ú π apple «ÁÈ È Ï Â Â π ÿappleƒ ÍappleÂ È Õ G@ Ò Ê π appleè ÂØ Ï Á Ú Í Í πê ØÛ appleº «ºÊ Óª-Ï Í È ««, «ºÊ Ï ÍÈ Ï «Â, ÍÛ -«Ò Õ ÁØ Íπº«, Ï Í» «Û «Í πù Ø º ª Ó «Ò Áº «Í Ê appleè «һapple «Ò Ò ΩappleÕ Ò Ωapple π Ó appleè È «Á Ù ËÃØ Õ «øá «È Ò Ωapple È Ú «π ø«ó È ƒõ Ï Í» È Ó Ù Í Ï ÍÛ πappleóπ «ÒÍ Â «Ò Ó Ù Ù Óπ «ÒÍ Õ Í Ï «º ª Á πappleá» Óπ ÒÓ Èª Á ««apple» Ófi Á È Û Á Ú È Òøÿ Õ Íapple «ªfi øÿ ª Á ΩÓ ΩÂÓ øì apple È ƒ Ófi Á Õ Ï πapple Ø ÏøÁ È ÂÓ Ø, Íapple π È Ò ÂÓ Ø ªÁ  appleï Á π È Ø π È Í º ƒ ø «πøá Õ Íapple Ï Í» Á Áπº «ºÒ apple Øapple «Á ªfi Í Ï Á ºÒ appleè Ú Ò Í Û Á ÈπÓ «øá ÂÓ Ø apple ÈÕ Ó apple «º ÍÃØÎÀ apple ÁØ Â È Í Ï Á Áπ ªÂ  «º Ô»... Á Íà À  øó apple apple È Âª π Ȫ «ÓÀ πfi π Ȫ Ï πapple ª «ÓÒ πøá ª «Èª Úø Ú Ò πappleâ, ƒ «Èª Ï πapple ª «ÓÒ Ï Í» π Ȫ Ø «º Íapple Ù «Á «Í Û Á Ï πapple E-G Òª º ÂÓ Ø Õ «Èª π ª Á Ù ÍàÁ π Âapple ª Á È appleâ È ƒ appleº «Âapple ª Á º ÍÀÁ appleè Á Ø«ÙÙ Â apple Õ ÈÚ Ùapple Î Á ÍÃË È ÓøÂapple Ï È Â ÂappleÈ appleè Á  πóapple «Í «Úº Òº» Úø ªÁ È ««Í Á Óπø Í «Â È Á ÍÃË È ÓøÂapple Ï «Õ apple»apple ««Ï πapple Á «Ò ØÚ Ø Á «Ëapple - πëappleò Í Ï Òº - Òº È «ÂÚ Õ ø«ò  apple Í apple Ú Á º ª Á ª Ô Áª Ó Ù ÓÈ Ú appleº ªÕ ªfi Í Ï Á Àapple-«apple»»fi Ï Í» Á ª ª Ø Ó «Á Á Õ Ï Í» Á ª ºÒª πapple» «Ï È Á È Ò Ï Ï ÏπºÒ Ù, «È «Â Ù Ú apple apple Õ ÈÏ ª Â È ª ÂØ «ÏȪ πµ Á Í apple «Â«Ú È ƒ Á, «ªfi Í Ï Á apple» Õ Íapple Óπ ÒÓ Èª ºÂÚ Á ª Á apple»í «Úº Í Ù appleá ÓΩ»Á «Â Á π ø apple Ø Í Ï Á apple» «Úº Ø«Ì «apple Õ ÒøÓ Óª Á Úƒ Á «Ò Ï «Úº Ø «øÿ Ù ÂÒ Á È ÚÒ Â»Âª Ú Ò» º «øÿ  «ÒÓÁ È Á Ȼ Ú Ò» ËøÈ Ù È π «Û Õ ËøÈ Ù º Ú «ÁºÒ ÁappleÏ apple ÏÀ «ÒÓÁ Ȫ  º «øÿª «ıò Ø Áª πøá «apple Õ Ï Í» ØÒ Ó «Ò ª Á Ó Ò Á apple, ÍÛ È Á appleπ Ú, «Ú Ó Ò Â Ï«, «Ú apple- apple Ø Á Õ Ï Í» º Û πì Á π Á ª ºÒª È Ò «Ó Íapple Ï πâ apple ª ºÒª È Ò «ÓÂ Õ apple ª Ï Í» È È Ò ªfi ª  ª Íapple ƒ Ø Õ ºÒª º ÓfiÁ Ï πâ Ó ÈÕ º ÁØ Í Ï Á «È apple Á Ò Î, apple Óπ Î Á ºÒ  ªÁ ª πfi ÒØ apple Ø» apple Ó Á ºÒ appleá ÈÕ Ï Í» È Áº««Ø» apple Ó ÁØ ÍÛ Á ª π Á Ï Í Ù» apple ØÒ Î Ò ÍÀ ÒÀ «Âª π È ÍÀ Á Á Ï «π Á ÂØ apple «ÁÈ Íº ÿπó «Õ Ø» apple Ó π - π Í Ï Í Á «Âª π Ù» apple Á ͺ Û «apple Õ Ø» apple Ó Â «ºÒ Á Ï πâ apple Ø«Â ÁØ π Ó«È apple ϫª π Ù» appleª «ıò  «Èª Á ͺ «Úº ÛÁ «apple Õ Ï Í» ÙÓ apple Ó Ò Â Ú ÓfiÁ «ÙÓ apple ª È«apple» Øappleª ˺ È Ò Ì appleâ «Úº «ÓÒ «Íapple π Ȫ Òº Á «Ì appleâ È Ù «Á «º È ƒõ Í «Â È Á «apple ª Á  apple Î appleè Á Ù ËÃØ «Ú Ò ÒØ «ÌπºÒ ªÁ È «Ó «ÓÒ «øÿ ÊÒ ÎÒ «ø «º Á È Ó Í «Â È ÂØ «Ó«Ò Õ π Á ÈÓ ÌØ«ø Ú Í «Â È Õ Ó apple Ï Í». «ÓÒ «øÿ Ï apple ºÒ apple«á ª ÎÒ «ø «º «ÓÒ «øÿ Ô Á ªÁ Â È Ò Ì «ÓÒ Ì «ÒÓ Á π «ÁzÙ ÁØ «ÓÒ «øÿ Í «Â È ÁΩÛÈ ªÁ ª π Í «Í Ò ªÁ  πµê Ø«ª Ì apple Í ÿapple ØÒ ÏÀ ÌπºÏª Ó apple appleø Á ª π Á Ï ÍÈ Á «º ÁØ Â π Í ÒÀ Á ª π ºÍ apple «Á ª «øá «, «ÓÒ«ÒØ È ƒ Ó Û πøá, Á - Á Óª Ó Û Ø ªÁ Õ «ÁappleÁ, π ÎÒ «ø «º Á È ƒ, «ÁappleÁ Ó apple Ï Í» Á È ƒ, Ø π Ȫ apple Íπapple«ª Á «È ª Á Í «Í Íapple Á «Ù «Úº «øá π apple Õ ÒØ ª ª Úø ª Í ª È ƒ, Úø ª ª È ƒ, ÒØ ª Á ªfi «øè»û Õ Ó apple «º ÁØ Â πfi Øapple ÒØ Í «Â È, ÿπøó«á ª Ò Ø, «Ú Ò Á «øâ apple apple apple ª «º ÍπÒ Ú Ò È Íπº««ºÁª Û Ø? π Ȫ «fi «Á ª Áº«Ø Ò Í π ø Ò Ø, «ø ÂØ ªÕ π È º «Âπ ƒ Âª Ó«Ó È, apple appleπ ØÕ π Ȫ Ø ÏπÒ «Â π  Á  ÍÀ È ÚºË ÒÚƒ, «Í Ó«Ó È È Õ Íapple 𠫪fi Ï apple «apple π Ò Ú Ò Ì Ú πø øâ-ó ÂÓ Â ªfi Ï apple ºÒ appleè Ú Ò Á Ù-ËÃ Ø ªÁ ÈÕ Óπº Á ºÒ, Í «º Á Ï Í» Ó Ù ÓȪ apple  ÓÈ apple«ª ªfi Í Ï Á ª Ï Í» Á ª Áº ª ºÒªÕ Í Ï Á ÓÂÒÏ Í Á«apple Õ Í Ï Á appleê ÂØ ÈappleÊ Ø Ú «Òº Òº Á «Ú Õ Í «Â È ÓπappleÁ Ï Á «Á Á ÙÌ Â Ó apple πºâ Á Ô Á È ƒõ Ï Ï È È Â Í Íπapple«ª Á øó ÌØ«ø ÓπappleÁ Ï Á «Á ÿ «Ò Á ÓÈ È ƒ Ú Õ Ù «Á ««Ú ÛÁ apple Í Û «øá appleº Á «Ø Âapple ØÚ Õ»Ï ÍÃË È Í Ï» À Ô»È È GHCGH-BBCEE

18 18 ÂßÏapple ıïapple À «È Ú «apple Û ª ÓπÛ ÓπÛ Í«ª Á Ú Ò Í Ï Á «ÚÂ È apple «È Ó Ò «Ë  «ÏÒ Ò ÏÀ Á À, ««Ò «Úº ± Øapple««Úº appleº H À...  AF»È apple «È apple, Ò «Ë Á Ó apple, ÀÓ. ÀÒ.. ÙappleÈ Â «ÿ «ºÒØ, Â Ï Ó Âapple «ÈÒ ØÙ Á «appleùâ Á apple  «Î appleù ÈÕ ÁØ À...  «Â È»È apple «È apple ª «Ø «È «È Á ÔØ Â Ú ÍØ Ò Í»apple È ÀÕ «Á Ï Ú»Á Ú ËÛºÒ È Ò ÈΩ apple apple apple ÈÕ ıïapple À ««È ÓπÒ Óª Á ÌappleÂ Ò Ø Ú «apple«ú ± È Ò Â È Èª Á È Ó apple apple Á Âapple «Úº ÓΩ»Á ÀÕ «πò» È «Ë apple Ë È ««ÂÀÙ È Â ÀÕ «º Ú «Ò ÁÀ, «ÌzÙ apple È ÍØÒ À Á Ù Â, Øapple apple ÍØÒ» Ø«Ò ª Õ Á Á Òº Á, Ò «apple, º ÙappleÓ Ô Â «Ò ª Õ «Ê ª «Ëapple Ú Ø, «ÌzÙ apple- Ï «È Î Õ «Ëapple Ú Ø, Ì º - apple Ï Õ «Ëapple Ú Ø, Áπº -Óπ ÏÂªÕ «Ëapple Ú Ø, ÈÙ -Ó Î, Ò º - πº! Ì «º appleø Á Ø, «Ê ª Ú ±«Â «Í Õ «º π º«ª, «Ê È Â «ÓÒÁ Õ Á» «º πº«ª «Ê È Â Á ÁÒ Ò «ÓÒÁ Õ ÁØ Ô º ÁÒ Ò Á ØÚ, «Îapple ÔØ Â Á Óπ ºÒ? ÔØ Â Á, È Â Á «appleùâ Á apple Õ ÔØ Â Á, È Â Á ÍÒ» Õ ÔØ Â Á, Ë È apple Á Õ Ú Ø Í «È È ª Á apple, Ó Ò Ô Ӫ Á apple Õ ««Ì «ÁØ Â È Á È Ô Ó, Á Ï Ò -Ú apple Ø È Õ È Ø Ó πë apple! È Ø Ú, «ÚÁÚ È Â Âª «Ú Òº Òº «Í À «Âª ÁπÈ Á apple Â Ú Ï Ò Ú apple È «apple «È Ô Ӫ Á Õ Á Ù apple ıïapple À «Ô».Í. Á Øapple Íπapple «Úº apple apple ÍÂ Ò «Ú C@ Ϻ»È Á Ó, ÁÓ ÿ º È Ò «Ø Ú Ò Ó apple Õ Íapple πè «Úº Á À «««Â DE ª G@ Ϻ«ª º Á Ú Ø Á ÀÕ»Ï Á Óπ º Ó Âapple È ««ÁØÙ ª Ï Ù È, È ««ÓΩª È Á Ó È Ò È Ø ª Á«««ÁÈ Í«Ò «appleíøapple Í «ÓΩª È Á ÍÒ È Ø appleè Ø ª ÈÕ apple apple È FH Òº apple Í À Á Á È Íapple apple apple Á È apple  ÍÈ È À ÍÒ Ï Á apple «ÁºÂ Õ Ô Á apple «ÓappleÈ Ú Ò Ïº«ª «Úº AG Ϻ «Ø «È, «È Á Óapple Ò AE ª AG «ÁÈ Â È Á È Ó appleè Ú È Ø«Õ ıïapple À «ª apple À apple apple ÂΩapple  Íapple appleú Ø È Ø apple Õ Ø Ù Ù ÁØÙ ª Á È «Á Á, Ï Á «Úº Á Ì ÂÁ À Ú Ò ºÒ Ú Ì ıâó ÓfiØ Ì appleâ «Úº «Ê apple«à Ï Á Ó ÂappleÓ «À! «Ê ª «º Á Ù À «À ÀÕ «Ê ª «º Á Ù À «Ø «Ì apple Á ºÒ Ø apple ÀÕ «Ê ª «º Ù Ù À, Ï apple ÿ Ø Í ÈÕ «Ê ÔØ Ù Ù È «Û «ÁÈ apple  ÔØ appleá ÈÕ ÍappleÒ Á Ó«Óª Á ÈÕ Ì Âª ÍzÙ Á «Á Á ÈÕ º ª Ó Ó Ë Ò Á ÈÕ Ò Áπ Ò Ú Íapple «apple, «ÂØ È Âapple Á ÈÕ ÂÁ ª ÒØ Á È «Ù Ù È, Ì Ù ÈÕ Ì ÙÈ «Á Á ÈÕ Í appleø Á ÈÕ ÒØ ª apple Á ÈÕ «Îapple ÍØ- Í ª fi» ª ÚÛ apple Ó ÎappleÓ Á ÈÕ Ø Óapple, Ø Ú, «È! «È È apple «È ÓÈ º Á «Ò Ø ÍappleÒ È, ÌØ, ÓÈ º È, Ù Ù apple Á ª? Ì Ù apple Á? È Ó Âª «Ø Ó Ò «ÓØÁ -Ù È Á Ù - apple, Á apple «Ò ÚºÒ apple Õ Â Í ÔØ «Ø Îapple «ÈÌ apple Õ ÈÙ Ú È, È«Ù apple, Ó Úª «Á, Íπ ºÂapple Óapple ıïapple À «Ï Ú»Á Ø ÓØ ÈÙ Â apple ÎÛ Á, Í Ï «Ú Ø ÈÙ Óπº È apple  «Ú ıïapple À «apple apple apple Ò È apple «Á «ÓÒ ÓÀ Ïapple Ó «Ë apple ª È ÈÙ Ò ÍÁ appleêª Á Ó «Òß Á ÁØÙ Ï» Â Õ apple «Á Á ÒÀ Ú Ò apple Û «Ú Ø Â apple ÏÈ ÁØ «ÒØ ª «º ÓÒ ÓÀ Ïapple ØÒØ Î«Û «ÀÕ Ëapple ÀÈ Á ÏappleÀ Í È Á «apple Áapple Ë Ò Ú Ò ÈÙ Â apple Á Íπapple « Óapple «Ú B@ Ò ÀÁ Á π ÀÕ Â AC@@ «ÓÒ È Òappleª Á ÈÙ Ò ÍÁ appleêª Á  apple Á ÁØÙ ÏÂ Ø ÈÕ Ëapple Í Ï Ï apple «º «appleíøapple Í À «Í Ï Ùapple Ï È ÒØ ÚºË «º Á «Ù apple À, «È Ò Úº «Â ÈΩ Ú È Óapple apple ÈÕ À Ó! Í Ï Á «ÚappleÒ Í π! ÈØ ÏØÒ Óª! Óª Á «ÚappleÒ Í π Õ «Á ΩÍ ÿapple Ø«, ΩÍ Ï apple Ø«, Á Óª Á «ÚappleÒ Í π Õ À Ó! Í Ï Á Ú È È«Ù Ò Õ Í Ï Á «apple È Áª, Ï ª, È Ù ª Ò Õ À Ó! appleâ «Ú Ò º Â Ú «Ëapple Ó apple fi Â, Ëapple Ó apple fi Â Õ Ù«appleª «Ú È apple È fi Ò, ÈΩ Ú Èª Á Ò» ÎappleÙ Ò Õ Ò ª Á «Ú «Îapple Á, Î apple Ò ÓΩ Á Ó Õ Íapple  apple «Ú Û À Óª «apple Ú Ò apple «Ò-Í«Ò? appleâ ª Ú, À Ó! appleâ «Ú Ò º Â Ú «Ø Í Ï ÈÙ Ú È È«Ù apple, Ó Úª «Á, ÍπºÂapple Óapple! À Ó! Óª Á appleê ÓØ Ω Á ±! À Ó! appleâ ª Ø!!! Ì º Èß ÓÀ «È «Á Á ıïapple À «Ì appleâ Á EG «Ú  ª ØÒ G@ Î Á Ï Á Á Ïapple Ïapple Á ÁΩÒ À Â Ì appleâ Á «Î Á appleïíâ Á Ù Á EH Î Á ÁΩÒÂ Â Ï ÈÕ Á Ù Á Ò C.B Òº appleøû Òapple Á Í» Ø A.C@ Òº appleøû Òapple Á «º Ò Óπ Ù Ï È Ó Ò ÀÕ Á Ù Á «Á Ï Á Hundreds of Brampton-Springdale residents and community members attend the annual BBQ hosted by MPP Harinder Malhi MPP Malhi hosted her annual BBQ for residents to meet with their local MPP and gather information from different community organizations at the Community Services Fair. The event hosted residents of all ages that enjoyed the afternoon meeting with MPP Malhi and her staff from the constituency and Queens Park. Hundreds of residents came together at the annual BBQ at Brampton Soccer Centre. Community members relished the festivities as they enjoyed food, music and activities. There was plenty of entertainment provided by singers, a live DJ, face painting, and a clown that made balloon animals for ß Â Ø̪ appleó  «ÿ ÍÒ IHAEH-@B@G@ children. Alongside the other activities was the alwayspopular Brampton Fire Truck and Police car with members of Brampton Fire Services and Peel Regional Police. Alongside the BBQ, community members were able to meet with representatives of the various community partners and government organizations to take in helpful information at the community services fair. QUOTE "This year, the BBQ was a widely attended gathering, larger than in past years! Residents from across the riding came out to meet with me and my staff their local representative and learn more about the great work that is being done by different community organizations. I would like to personally thank everybody for taking time out of their weekend to attend the annual event and making it a successful one." - Harinder Malhi, Member of Provincial Parliament, Brampton-Springdale Ú Í È ª Á apple, Ó Ò Ô Ӫ apple apple Ï ÂØ Í Û ÀÕ Í Á º Ïπfi Ò ÒØ ı»è, apple apple Á Ú Âº Ó Ï»apple ÈÕ Ø Ïº»Ò Á Óapple Ó Á»apple appleá ÈÕ «Èª apple ª Óº«Úª Á Û apple Ï ÀÕ ÏÊ apple apple ËappleÓª È apple Ï Ò «ÀÕ ÏÊ apple ««Ï  ÍÀ ÌÒ appleè, appleø Á ÁØ º Û «º fi Ò Á Ò Õ Íapple Ì ÏÛ ª ÒØÛª È Õ À «È? Íπ ºÂ Ë ª ÍÛ Â «Ú Õ È È º Á Õ apple º ÌÀ appleº Û Â ÓÈ Õ ÿapple Á ÌÛØÒ Ìapple appleº Õ Í Íπapple Ò Î ÓπÛ π Õ Ø Á Ø Ø Ø Õ ÿapple, Á Ò, «ÿ Ú apple, ͺ Á ÍzÏ Ë appleè Õ Íapple ÍÀ «ÏȪ Ì «ÊØ apple? Ì º Èß Á Ó «apple Ï Á apple apple ª apple? «Ú Ú, «Ú Óapple? «Ú «Á Á ª ÒØÛª Í»apple ª apple? ÂÁ ª Ï Á ª Á, Ì º Èß ÓÀ «È «Á Á «È Û ºÍÛ «È «Á Á Õ «Á ª ÂÁ «Î apple apple«á «apple Ó Òº Û Â ºÎ Ú «ÓÒ «È? È apple ª Á Ù Ó È Á ª AIDG «Úº HH Î Á Ì appleâ ÈÍÛ È,  Íz «Ú  ÓÁÈ BDG apple Í Â Ω Â Óapple CB Ò Õ GD Î Á Ï Á ÍÛ «Ò À, Íz «Ú  ÓÁÈ A,@C,BAD apple Í À Â Ω Â Óapple FH.GG Ò ÀÕ JÁ Ù «Úº Ò Ú BE Î Á Í ± Ï Á º «Ï Ò È Í Ø Õ JÍ «Â È«apple» AIE@ Á Ò «Ú ÁÔØ«appleªÂ Á apple Ì Â, ÂØ «Â È Á Ï Á apple Ú ªË È» È Â apple zªâ Á apple Ì Â Â ÂØ «Â È Á Ï Á ÓØÁ È «Ò apple»íªâapple Á zªâ Á ÒÈ Á apple Ì Â ÀÕ

19 ß ß ÂßÏapple 19 ÍzΩ appleà«ú Ò appleò À Ø ÙÈ ÀÒ apple ÚÒØ «Ú apple- apple I ÂßÏapple È±ß Ø apple IÚ Ò È Âapple Ù Ò È Á ÍØ apple «appleò ÀÒ apple /Ó. Ì È «ßÿ ÍzΩ appleà«ú Ò appleò À Ø ÙÈ ÀÒ apple ÚÒØ «Ê Ø Ø Ò «Ú Í Ó «Ó «ß «Ú HÚ «Ì apple Âapple Ù Ò È Ó Ó Á ÍØ apple «appleò Â Õ Ò apple Í Ò È Ó apple ÀÈ Á Ï πapple ª Á Âapple ÔØ Ò Á ÚappleÈ ÏÛ «ÁÒ πìú ßÁ ß «Û ª Ó Â «ÁæÂ Õ appleà ÀÎ. ÀÓ. Á «È ± «appleà apple z «appleù È apple È ÀÈ «Ú È«Ù ª È ÒØ Ú À Ú apple Óæ«Á ßÌ apple apple±í Ë appleè appleè  «ß Á Íz Ú appleá Ø «««Ï Ó apple ÈΩ Ú È Í Û È±ß «È Ò Ú Õ πè ª ÀÈ Á ª «Â  «æ«â Ø apple«á ª ÒØ ª ȱ ß «Óπ æ «ÚappleØË appleè Ò apple±í appleè Á æá «ÁæÂ Õ ÓÒÍz  ÍøË apple È ÂÈ Ó Á ß ÒÈ Ó «Â Ï Ï apple È È apple appleø«â ª Ó appleæ «Á ª ««Ò È πá «ÁÚ ÒØ ª Ó È ÍÁ æ ß ÍÒ ªfi apple«á ª Áæ««π ÒØ «Ú Ω «Ú «Ú ± ÈÕ πè ª Á apple««, Í, appleâ appleè, Ú Â Úapple ȱ ß Ï π  «ÁzÛ Â È Ò ÒÛÈ Á Á - Í ª Á Ì Úπ ß È Ò Í Ù apple Â Õ πappleï È Ïapple Û È I ÂßÏapple ȱ ß ÀÈ À apple «Ú Ø apple È Ó Ó Á apple ÏÛ π æ ß È Ò «ÁæÂ Õ Ì È± ß Ìappleͱapple «ÔØ Á Í Ò Â Õ πè ª ««ÒØ ª Á ±Ò ȱ ß Óπ æ appleæ ÀÈ À apple apple apple ªÕ Ï櫪 ȱ ß π apple± Ò apple È Ò ØÛÈ Ò AH Ò Âæ Ø «È Òæ Õ À Ø ÙÈ Á À À «Ú Ó Â È «Â apple Ó ÚÒØ È Á ÍØ apple æ Á «æ «appleò  «Õ ß ÒÈ apple apple Ó apple Ì È «ßÿ È Áæ««AI-B@  ȱ DÚª Íπ Â Ó Ò ÏÀÒ πèà ÙÈ Á Ó ÒÚÒ Ú Â «æòø ÎÀÙÈ Á È Ò Ìπ æòapple ÍÒ ( apple È ÍÒ ) Ú Ò Ïappleª «Ú Òæ Õ ÁØ «ÁȪ «Ó Ò Á πáÿ È Ò Â «Â Ï Íz Ó z apple Í Ò AI Â Ú apple A@.C@ Ú appleè Õ apple «Ó Á ª π apple± «Â Ϫ apple Á Ò (Íø Ï, «ßÁ, ß apple ) ÁØÚ «ÁÈ Ú apple A@ ÂØ G Ú Âæ Íπ æ ØÕ π apple  ΠҪ «Â Ï Á Ò «apple Ô±Ï ÀÈ Íπ æ apple Õ B@  π Á ÒÀ apple ÀÒ apple «Ú ØÚ Õ Ô Á apple «AD Ì Ù Úª ÈπÚ Á «apple«â «Â Ï ÓØÁ Á π apple Â Ó Ò Á ª Ëæ ª π Á Õ ±apple Á æ Á Ò ÏÒÁ Ú ( Û È Ó ) Ø ÒØ ª Á π«appleá Ò, Á «Ò Ï ÒØÛ Ú Ú Ò «ÚÚ Á Û appleè È Õ «Á «ß Íz appleá Ø Ò È Ò «Óπæ  Á «apple appleá ªÕ Ì Ò Ê ÏßÁ ª ȱ Ò Á æ Ú Ïπ Á appleè Á Í Ò appleá ªÕ πò Ó È ÒØ ª Âapple ±fiè Ú Ò Ó È Ù Áª ±ËÓ «ßÿ, «Ú«appleÊ ± «ÍzÊ Í Ò «ßÿ appleßë Ú, Ï Ï Ï±fi «ßÿ, apple± Ó ±ÓÁ apple, Ú apple «ßÿ π æ, Ò Ò«ßÁapple Ò Ò Ø Úª  Øapple Ì ÔØ«Ë ª ȱ ß Íz Ó appleá ªÕ F  ÍzÓ ± «ÚappleØË «ÁÚ Â appleø Ó Â È Á «Ù apple Òæ ª Ù Áª ȱ ß Ô Á  «Õ AC  «±Ï Á ªÂ apple Î Ò ÂappleØ Á ÈÓ «ÁÈ Õ AG  ÓÁÈ Ò Ò apple ȱ ß È Îª «ÁæÂ Õ «È ª Ì πfi apple± ª ȱ ß ÏÛ Ó, «Í apple  «Â apple È Ò Ô Á  «Õ ÈÚ«appleÈ πæ, «ÙÚ ÙappleÓ, «Ï «ßÿ ÊØ, appleèàò «ßÿ Âæ Û, Ï Í± πappleè Ó «ßÿ «æò È «Ú ڪ π ªÕ Á Ú «ßÿ «æë±, «ß πapple«á Ò «ßÿ «apple  πapple appleè Ωapple «ÊßÁ È «Ú apple ªfi ÂÕ È appleè ÂßÏapple Ó È Ú Ò Ó «ß È ØÚ Õ Øapple apple Ò ÎØÈ Ó. Ì È D@C-DEE-DBB@

20 20 ÂßÏapple Ì appleâ ÍæÂapple apple ÓÀ Ó apple Ô±Ï Á ÀÒ apple ÍÏ«Ò Â Ó apple±ïapple± ÀÒ apple / ßÁ «ßÿ «Á πû Íz Ω À«Ú Ò appleò À Ø ÙÈ Â «æ «Úapple ÓÀ È ÀÒ apple Á «ÚÙ Ù æá  B@  Á Ù Ó «ß Ø- ÀÈ È À - apple«ú ÓÀÈ À Ø Ò «Ú Ì appleâ Ï π apple«â, ÁÒ apple  «appleû ª ÍæÂapple apple ÓÀ Ó apple Ô±Ï Á ÒØ apple±ïapple± Á ÔØ È Â «Õ ß Ê æâapple Ó. Ì È «ßÿ ÚÒØ z Ø Ó È, apple appleè Íz apple, ÓÀ Ó apple Ô±Ï, z Á Ïπ apple  Óapple ÍzÙØÂÓ Áπ ªfi 鱧 «Â apple «Â ÍzË È Óß Ò «Ú πùø«ìâ appleú ««Õ Ó ««æ «Úapple ÓÀ È Á À apple È ÓÀ Ó apple Ô±Ï Â Óπ æ «æâappleâ ȱ ß «ª «Õ apple appleà ÀÎ. ÀÓ. Á «È ± «appleà apple z «appleù È apple È Ó«Ó È ÍæÂapple apple ÓÀ Ó apple Ô±Ï Â π Á ª Ï apple appleωùè Í Õ ÓÀ Ó Ô±Ï apple Ì appleâ ª ÍæÂapple apple È π apple  «Ú z È«appleßÁapple ÓØÁ Á apple apple Ó Ø B@@B «Ú ÿæ «Â ÂÒ Ó Á ª Ò Â«Ò ÓÀ È ÚÒØ «Úæ «ß Íz ÙÈ «Ú ÓÀÊÒ «Â È Ó «ÒÛ Á ÂΩapple  «ßÂapple Úapple Ú Ø Ò Â apple æ Ó È ª Â, Íapple Â«Ò ÚÒØ «ÔØ È «ÓÒ Â Â Á «ÁæÂ Õ «Ï Áapple ÍæÂapple apple «È± ß appleè«ò Ó «Úapple  «Ú Ø «Ó«Ò  π Í Ù Ï æ, È «Èæ ÍæËapple  «ÁÒ Í ÒÀ B@AF «Ú π apple  ΠҪ È Ó Íπ  «Ò, «Á π Âæ AC Ì Ù Úª «Ú «Òæ æâapple apple Í ª «Ú æ ª ÈÕ ÓÀ Ó apple Á «Èπ apple π apple  ΠҪ Ó apple Ò ««Â Ï È, Ø Ó ««È ª Ò «ßÌÒ, ««Ú ÒØ ª Á «ÔØ Á ÒØÛ Õ Ì appleâ Ó Â Ï π«â ÒØ Ø apple apple apple Á ÍzÌ Ú ÊæÒ «Í apple È, ÚÒØ «ÔØ È «ÓÒ Â π È «ÚÁ Ù ÏÀ Ì appleâ ª ÚÒ appleπ Â Õ π Âæ π È «ª È ª ÚÀ  ª È, ««Ú appleòúª «ÓÒ ª π ß apple «Ó«Ò Õ Ó± Íø Ï appleø«â ª ȱ ß ßÏØËÈ appleá Ø, πè ª ««apple AIHD Á ª ÿ È Úª Ï apple «È «Ó«Ò π ßÁ ª AIIC  B@@B Á ª ÁappleÁÈ ÿ È Úª È Ú ÍappleÁ ªÕ πè ª Ó± ÿæ «Â ª ȱ ß «æ Ø ßÿappleÙ appleè Á æá «ÁæÂ Õ Óß ß Ò z Ì È «æò Á æá Â Ï πâ apple appleø«â ª ÚÒØ ÓÀ Ó apple Á Ï Áapple Á Íz ß appleá Ø Ú Ò Íπæ, «Á πè ª ÔÊ ÔØ πâapple «ÁæÂ Õ πíappleßâ ÍzË È Óß Ò ÚÒØ ÓÀ Ó Ô±Ï apple ÍÒ È Ò ÈÓ «È  «Õ ÓÀ Ó apple È ÒÏapple ÓßÂapple Ó ÈÔØ «appleî È ÙÏ apple È±ß Í Íπ Â Ì Â, «È ª Í ßÏØËÈ «Ú «ª «ßÁ Ø, ËßÈÚ Á Â Õ BH Ò Íπapple ß Ê, Íz Ø À«Ú Ò appleò À Ø. Á ÍzË È z Ø Ó È È apple Ô±Ï È± ß «Èæ apple Â Ï Áapple ÍæÂapple apple Áæ«Õ πè ª ««ÀÒ apple Î apple Ò ËßÈÚ Á Â Â Ì Úπ ÙÏÁª «Ú Óπæ appleø«â ª Á Ò Ó È Ò π È Ò Ùπ apple Á appleá Ø ««È «ßÁ± Ï ª È Óπ ÒÓ È Ï, «È È Á ΩÒ Á, «È È Ï Õ «Í  ÍzÏßË ª Á ËßÈÚ Á πíappleßâ appleøâ Í ÿappleª 鱧 ÍappleÂ Õ «ÒÛ Â«Â BA  Á ÁπÍ«apple ÍzÏßË æ ª È ÓÀ Ó Ô±Ï apple Á Óπ æ Ó Íz apple±ïapple± æ ª È ÀÈ «À apple «Ú  Íz ß± Ó È apple Ó Ó «Ú Ø «Á apple È «Ùapple Â È Â Õ ±Ê Ù È Ó «Ú Ø æ Íø Ï ÂØ z «ÚßÁapple «ßÿ  «ÓappleÈ, apple appleà ÀÎ. ÀÓ. ÂØ z «appleù È apple  appleóèíz  «æë±, ÀÈ È Ó ÂØ z π Ò «ÓÁ, Í «Â È Ò appleò À Ø. ÂØ z Ù Á Ïπ apple, «æ «Úapple ÂØ z. apple appleè «ßÿ Íz apple, ÍzØ À«Ú Ò appleò À Ø ÙÈ ÂØ Ì È «æò  ÓÒÍz  ÍøË apple, æ Ï ÂØ z apple Ú ÙappleÓ, Íø Ï ÈÀÙÈÒ ÂØ ßÁ «ßÿ «Á πû, Íø Ï Ó ÒæÏ ÂØ z Ó πapple  appleí Ò Â Úæ -Úæ ß Ê Úª ÂØ z Ó ÀÓapple «Â πfi Øapple «Â appleâ æ ª È «Ùapple Â Â Õ z apple appleè «ßÿ Íz apple Á «πíappleßâ ÓÀ Ó Ô±Ï apple È apple ÍæÂapple apple Ì apple È Ò Í «ß Íz ÙÈ ÁΩapple È ÓπÙ«Òª  Íz Í ª Á ªfi Í Â Óß Â «ÒÓª Ú Ò Â Ú ª Ú Ò Í Í Ó appleøâ apple  ±fiú È appleøâ ÙØÙÒ Ó apple ÿæ «Â ª Â Ø apple πappleó Á «ÈßÁ appleá Ø, Í Ú Ïπ Á appleèõ «Óπ æ Ó appleó, Óπ æ Ó«Ó È Â ÍzÏßË «Íæ Ì±Ó Á ÒØ ª Ò ß apple Ì«Úæ Á Áπ apple appleá, Í - Í Ò«ª ÚæÒ ÍzÚ apple Õ

21 ß ÂßÏapple 21 ÀÒ apple Íπ Â Ó Ò...Í ª Ò Óæ ÀÒ apple / ßÁ «ßÿ «Á πû Á ß ß apple«ßá ª «Â ÏªÕ «ÏÈ ÏØÒ Ì πfi «ßÁ ª «Â ÏªÕ Ó. Á«ÚßÁapple apple Ú Ò ÓÈπ æ ÂÈ ȱ ß πò apple Á, Òæ appleâ ȱ ̪ Á  π apple± Ó «apple Ò Ô ÈÈ Íπ  ª Á «ÚÙ Ù ÔØ Á È Õ Úæ -Úæ Ê Úª  «Ù Ò ÓÈπ æ «± Ó Â È± ß Íz ß appleè Ò ÔÂÈÙ Ò ÈÕ ÀÒ apple Ù«apple Á πâapple ͱappleÏ «Ò «Ú ÙÒ ÿ appleè Ï Á, Ó. Ì È «ßÿ Á Ø «Í Ò Ò ÂØ apple«ê Íπ  ҫapple ȱ ß ÒØ «Íz Ï π Ò ÓappleæÊ Ø«ÙÙª apple apple ÈÕ Í«Òª Ó± «Ò apple Ì Úª Á Ó È Ú apple «æ ª «Ú Ò Ò Â π «Í Ò ÁØ π Ò ÂØ, Ò «Ú ÁØ Ú apple apple È ÍÒ Á Úappleª «Ú Úæ Ó Âapple «Ú ÁØ «ÁÈ Ò Ò Ò Á È, «ÂØ À Û Íπ  «Í apple, Í apple± «ÂzÍÂ Ò Ò Ì π Á ÈÕ «Ú apple AI  B@AG Á Ú apple apple Ï A@ π Ú, ÒÚÒ Ú, ÏÀÒ πèà ÙÈ Â «æòø ÎÀÙÈ Á Ï apple Úappleª «Ú Ù Á Ì Â «ßÿ Ò «Ïz apple Á ΩÊ ÁØ «ÁȪ Íπ Â Ó Ò Á «ÚË Ú πáÿ È ª Ú˱ Ò z apple Í Ò ÚÒØ z apple appleè «ßÿ Íz apple Óπ æ ßÍ Á «æ «Úapple Á «ÚÙ Ù «ÔØ È Ò Ï πâ apple Íø Ï Í ª Á apple «Ú  «Õ Ó. Ì È «ßÿ ÚÒØ Ó± apple È È± ß «ª «Á È Ò Íπ  ÓØ Ò ËßÈÚ Á  «Â ÀÒ apple Ù«apple Á Í Ø - Ø Ù«appleª «Ú Ú Á Íø Ï ª «Ú Íø Ï Íπ  ª Á Ú Á «Í apple Á apple π Â Õ Óπæ πáÿ È Ó appleø ȱ ß ØÙÒ Ó Â Ò Ú «Á π  ÎØ Ø z Ò z apple appleè Íz apple Á apple appleè Ï Á Õ Í ª Á Óß Â ÍzÏßË ª ÚÒØ Íø Ï Á È Ò «ßÁ Â ß apple Íπ  ª Á ÍzÏßË Ú Â «, Íapple π ß apple Óæ Õ Ï πâ apple «Ó ÈÂ, Óª  ÍÀ Òæ, «Ø«Ù٠ȱ ß «ÈappleßÂapple apple appleæ Ò ÙÒ ÿ appleè Ï Á Õ Ó. Ì È «æò  Óπ æ Í«appleÚ apple Á ª Ú Úª Á Ì apple ÍzÂ Õ «ÁØ «ÁÈ Íπ Â Ó Ò Ò Â apple Í ª «Ú πùï± Úß Á «apple  πôø Í ª Á È Ò Íø Ï Ó È Ú Ô Âapple Â Õ ÚË apple apple ª Íπ  ª Á Óß Ò Ó. Ì È «æò ȱ ß D@C-DEE-DBB@  ßÍapple appleøõ

22 22 apple Ù ÀÈ ÂßÏapple ÂÚ apple AIBF Á Í«Ò Ó «È ª ÁΩapple È ÈΩ Ú È Ì appleâ Ì Á «Ó È apple apple Á «Ë È «º«Õ Ì Ú «Á fi Ê ª Á ªfi µáó, Íapple ÁΩapple Á ª ı ª «appleíøapple ª «Úº Ì Â «ÿ Á Ȫ Á ı «apple  «Õ Ì appleâ apple apple Á z««úì Á «appleà apple, «ÀÒ À «Ï ±appleø Á BD»È AIBF Á Â Ú apple «appleíøapple Á  apple «À: «ÂºÊ, «Ì  «ÿ «Á ºÂapple À, «π «Á Ò Ú Ó Á È Ø Ï apple Ô È È «ÁÚ Á Õ Ì Â «ÿ, Ø µÿ»  «ÿ Á Ì À, Á «Ó «È «È Ò È Ò Û Ø Á «appleíøapple Ò «Úº «ÓÒ Â Ï Ò, ÏÈ apple  ÈÍπapple Á «È Ò Ï ª È Ò Íapple Ò «ªÁ ÀÕ «Á È Ò ÚºÒØ Ò Ωapple «Úº «È «È Ò Á Íapple «È Ò Ï Ú Á Ú Ùº  «È «È Ò Á «ÁØ Â È «appleíïò È À Ø ÙÈ Á Í Ï «Ú Ò «º Û «ªÁ ÀÕ apple apple È «ÏÒ Ò Óª È «Õ Á «Úapple   ÓΩ»Á apple appleó ª apple apple fi «Á ıâappleè Í ªÕ «È ª apple ª ºÒª È apple apple Í ª apple appleó ª Ò ÍºËapple  «Ò Ò «Ø AIBF «Úº z««úì Á «º ÈØ ÂØ ÍÙ À, ««Úº Ì Â «ÿ Á ıâø-«â Ï À apple appleè Ò ««Õ ÈØ «Úº «Ò«À: Íapple Ë ª «ÚÌ È CE «Ú  ª Á» Í Ù Â À, «È ª Ï Ë «Ùº À ««È ª ÚºÒØ apple Ó Ì ª Íz Í  Á ÀÕ «È ª «Úº Ø «ÎÒ Ò «apple º «Ú  ª Á «º -ͺÂapple À apple ØÚ Â Ì appleâ apple apple Á ª «º Úª Í»apple Âapple ª ÍzÌ Ú Ï Ò Ê È apple apple Ò «Ò Ó ØÚ Õ ÍØ «Î  ÀÒ z Î À « «Á ª Ù Â ª Á Óπº ÂΩapple  ÚappleÂØ appleè ØÚ Õ ØÒ Úª Ȫ Ì Â «ÿ Á, Ø Ó»Ò apple»í «Úº ÒßËapple «Ò, Ú Û, Í. Àµ. Ó, Ò Ωapple È Ò Ï «ËÂ Õ apple apple Ó Ì ª Íz Í appleè Ï apple apple apple Á ÂΩıÒ.  «ÿ Á Á Ù ÂØ Ï apple Ø Á ÓºÁ È apple Ú «Ó ÀÕ Ó Ò«Ú Áapple  «ÿ ÚÛÀ È Í Íπ  «Úº «ÈØ Á  apple Íz «Ù  ÀÕ Íapple È Ï apple «ÂÈ apple«á ª «º Ú Ò Û appleá À «Ì  «ÿ Ó Í Á À apple«ùí Á ÂºÊ ÂØ»? «Ò Á Ó Á ««ÚÙ Â appleωùè Í Â «È ª ºÒª Á Ú Ï ÒºÌ Á Ø«ÙÙ appleè À «Á Á Íπ - Á Ó «È  ÁØ apple Â Õ «Íz««apple «Úº «Ò Ì Â «ÿ Á ÁÒ apple, Á  apple ª Ω Ûª Á Ï Ú»Á ÿappleù apple appleº Á «ÁzÛ Â µâ Ú È Í Ú, ı apple Ú Â ÁØ apple ÁappleÚ Ï Á Ø Í apple ÈÕ Ì Â «ÿ Á ª apple appleó ª Á «Ú  apple È Ò apple apple ÚºÒØ «È apple È Ú ÚË Õ ºÁØ ÚºË È apple È Â ÍÙ Ø Õ Áapple Ò, Ò Â apple Í Áπ Ò Ú Íapple apple ª ÓπÁ ıòâ appleú ª  «Ë È «Úº Ò «Á Óª È Òº Á Õ Â Ï Â Â Í «Íº  apple Á Ò Á Í Û Ó appleè Òº Á Ø Â È Ò À apple appleè Ú «Ò ª ÚºÒØ Â È Ò Â Û Û Ú Ò Â apple ÚË apple Ízº Á ªÁ À Â È ª Á Ó»Û Â Â Ï «Á Ú ÍÙ Ø ªÁ ÀÕ Íapple Ì Â «ÿ»óâ Á   ӻ apple fi Ú Ò Ï Á È Õ apple Â Í º ª ı Âapple ÒÛÈ Ò «ÁzÛ «apple Á Ú Ò «Ú Â Õ «Ì ÚÈ Á ÒßÓ Óπ ºÁÓ Â Ì º Û Ҫ «Úº Ø fiò Á Õ «Âª Ù apple» Â Õ ÁØ Â±Ïapple AIBF «Úº À apple«ùí Ï Â ±  Ízº Ø Âª Í ØÒ ÍÛ Â ««Úº Á apple Ø Ï apple È Í Ï Á ÍØ Ó apple ÈappleÒ «º ͺÂapple «Ò Ù apple» Â Õ ÚºÒØ «Ò ª «º ª «Úº Ø BF  apple ı Ú Ò «º «º Á Ú Ï «Úº ÍØ Ó apple ÈappleÒ ÚºÒØ ÍØ Ó apple ÈappleÒ, ÍØ «Î, Ò Ωapple È C@ ±Ïapple AIBF ıâ «Ò«Õ «Ú Ï «º «Úº Áapple À: Ò Â ÚºÒØ ÍØ Ó apple ÈappleÒ, Í Ï Â µâapple ͺ Ó apple ºÁ apple Ò, Ò Ωapple «Ò «º «ÓÒ Á  Á appleè Á ı Ù ÒÀ «apple ªÕ ÓÀ Ï È appleá ª «Â È ª «º ª Á «Ò Ì Ø «È ª µâ «Ê ÁπÏ apple ÓØ apple Òº   ØÒ Á apple È Ò Í Á ÁØÙ Ò ÈÕ ÈºÊ Â «Ò µâ Á» ÓØ apple È Òº Õ Á ª Ó Ø apple ª Áapple Á ª È «Ï Ï ÂØ AE  apple ı Ì Â «Á Âapple «Úº ÀÂÚ apple AG Âapple Ú apple AA Ú Ú Ò apple Íz ÍÂ Ø Õ «appleí apple ÓÀ È ª Ò Â ÂØ» appleú «È ª «  «Á Ø ««BC  apple ı  «ÓÒ Õ Ì Â «ÿ È ÍØ Ó apple Á «º Á Ú Ï Á «Úº Óª È Ò «Â Í«Ò ÈÚ Ïapple Á apple Ú Òª Á Ú Ï Á «ÁºÂ Õ È Í Á À apple«ùí Á ÓπºÁ «Îapple ØappleÁ apple È Ò πº«â ÍØ Ó apple Í Ú Ò Á ÍÙ Ú Ï Á Ò ««Á À apple  apple Õ È «Ò«:  ںÒØ C@ ±Ïapple AIBF apple apple Ïapple «Úapple ºË ««apple Ì Â «ÿ ͺÂapple ÈßÏapple BHE@ apple  «Ó appleï È Ò ÓÀ Â Ë ÈÚ Á ªÕ Â Ú Ò Á Ú Ï «Úº ÓÀ apple appleá ª «ÓÀ apple «Ò ÁØ Í Û «ÁºÂ ÁØ ÓÀ «ÓÒ ÈÕ Íapple Ó apple «Í Ò «º «Úº Áº«««Ò ÓÀ appleº «Ò  «ÍºÂapple È Ò ÈºÊ Â «apple ÀÕ ««º Øapple «º ÂØ ÁØ «ÁÈ Í«Òª AC ±Ïapple Ï Ï ÂØ apple Ì ««, Íapple «º È Ò «Ó apple ØÒ BC  apple ı Í ««Õ Ò Â Âª «ÏÒ Ò Ó ÈÕ Í«Ò «ÒÚapple Ó ÒÀ apple Ï «Úº fi «º ª ÈÕ ÓÀ ÒÀ apple Ï Ò apple «ÁºÂ Õ ÁØ Ï appleª Ú ª ÁπÍ«apple Ú Ò «Á Ò Í ÓÀ ÒÀ apple Ï ÓπÛ Ø«Ò Âª ÓÀ «ıâ  «º Øapple ıâ «Ó«Ò Õ «Ò  «ÏÒ Ò Ó ÈÕ Íapple ÓÀ «º ÁØ Ó «È ª ÂØ Á «apple ª «Ó apple ª apple ª «º ª  ÓØ apple Òº Ø Â «Îapple È ª  ÁπÏ apple ÓØ apple Ò Á Õ «apple À ««È Ó apple ÓÈ «Úº Ùº ÍÀÁ apple «ÁºÂ Õ Í«Òª ª Í «º «Ò Á Ó apple Ø «º È, Íapple «ÁØ «º ª «ÓÒ Â ÓÀ «Á Ò appleè È Ò Â ÚÒ Ø «Õ ««Ò Ó apple ÚºÒØ Ò ÁØÙ Á Ï appleè «Úº fi ºÁ Â Í Á ÓÁÁ

23 ÂßÏapple 23 apple Õ ÓÀ Í ıapple «º Á ͺ Ú Ï «Ò Ì Á Ï È apple Á ª? Ø «º À apple Ø ª appleø À, apple «À ª «? «º ºÒ Ï apple ÓÀ Ô È À  «À «ÓÀ Í«Ò «ÒÚapple ÓΩ Í ª È ª, Íapple «º ª ÁØ «ÁÈ Ò appleø ª ª ÈÕ ««Ò «Ó ÓÒ «Úº Ú Â ÓÁÁ apple Õ ÍØ Ó apple È «Á Ú Ï Á «Úº Í Áappleª «ÁÈ Ò «ÁºÂ, Íapple «Á ª-Ú Ú Ï «ÁºÂ «Í Ï apple apple Á Óª « Á appleø  À apple  apple ÀÕ Ì Â «ÿ È AG ÈÚ Ïapple AIBF Í Ï apple apple Á ºÂapple «Ò«: ÓÀ ÍØ Ó apple Ò Ωapple.Í.. Á AF  apple ı Á «º ͺÂapple Á ÓÀ ÏØ«ËÂ Í ÈºÊ apple «apple ªÕ Í«Ò Â apple ı È ª ÚºÒ «Ò Ó apple «º «º Á Ú Ï «Úº È ª È «Ò«««ÚÌ ÚºÒØ Í Ï apple apple Á Óª Â«Â Ó apple ª «º ª appleø ª ª ÈÕ ÓÀ Á ª ««ÚÌ ÚºÒØ «Ø Ó apple  È? ª ª ÁØ Â «? «ª «º ª Ú ÓΩ»Á È Ø appleø ª ª  Á Ú Ó apple Â È Í ª ª? ÓÀ Ï È appleá ª ««appleí apple «Á «ºË  «Ú Ê apple «Â µâapple «Á Õ Â ÓÀ «Áº Á Ò appleø ««ºÒ apple  «Ó apple appleè Í? Ì Â «ÿ apple apple «ºË Ú Ò Íπº «apple Õ «Ó «ÁºÂ È, ª ª «Ó ÁØ Â «È «ÁºÂ ÈÕ Í appleø  À apple Â Ï apple Í Һ Â Í Ï ª Ò Ò Ìº«È, È È À apple«ùí ÂØ apple«á ª Í ª apple appleó ª Ï Á  ª Ø πºò «ÚappleØË Â «Á ª apple apple ÂØ «Ï apple ÍÙ appleè Ó «Â Ó Á Á Óapple Ó«AI Ò Õ «ÈØ Ì Â «ÿõ Ì Â «ÿ ««Óº Á Ï«Ø Ï Â «È apple  «È Á Í Á «º«ª ÂØ Ó Ùª Ï ÍappleÚ Õ ««º È Ò ÀÈ È «Õ apple apple ÚºÒØ Á «ÁȪ ÂØ Ú «Á Óª Ú Ï È «ÓÒ appleè È BH ÈÚ Ïapple AIBF ºÂapple, Í Ï apple apple, Ò Ωapple ÚºÒ «º Øapple «º «Ò Ì : ÓÀ Í Á «Ë È apple«apple apple Â Ì AG ÈÚ Ïapple AIBF Á «º ÚºÒ «ÁÚ Á ª Ø Â Ò «ÁÈ «ÓÒ Õ «ºÒ «º  ÂØ «Á Óª Ø «À  ÓÀ «Á Ú Ï È «ÁºÂ «Õ ÓÀ «Ó AF ÈÚ Ïapple AIBF Á ÍØ Ó apple ÚºÒØ ÓÀ «Ò «º Á Í Ì, ««Úº Áº«««Í Ï apple apple Á Óª Â«Â Ó apple ª «º ª appleø ª ªÁ ª ÈÕ Áapple ÂΩapple  ÓÀ «È Ò Ï Â Â ÚÒ ª ««Û ºÒ appleè Í Ï apple apple «Ó Á Í Õ ÓÀ Ø Á ª ««º «Ó ÈÁ apple È «apple Ø È Â ÓÀ ı Á È Ò Ï «Ë «ÍzÙÈ Íπº Á «Ë apple ÀÕ Íapple ÓÀ «º Á Ø Ú Ï È «Ó«Ò Õ «appleí apple  «Á Ú Ï Â Ì «Á  ÓÀ Á apple Á appleè ÂØ» appleú? «º È «apple Á «Ë appleª Á «apple apple«á ª Í Í«Ò Ú Òª Á Ú Ï Á È Ò È Ò Ú Ï «Úº Á apple Á appleè È Ò Â π Õ Íapple ÍÂ È «apple apple È Í«Òª BG ÈÚ Ïapple AIBF Á Í«Ò «º Á Ú Ï Á «ÁºÂ Õ Í Ï apple apple Á À apple È «º apple Ì Â «ÿ Á appleø Ï Ë Óª Á apple «ÁºÂ :  AG ÈÚ Ïapple AIBF Á «º Á Ú Ï «Úº ÓÀ Â È Á Á «ÈappleÁ Ù È «Â ıâø-«â Ï appleø  «Á Íπ - appleè Ï Ë Ó ÚappleÈapple È Ì appleâ ÍØ «Î È, AHIA Á Ë apple -BF (A) « «ÁºÂ È, ««Úº AIAB Á Ì appleâ ÍØ «Î ( ØË) È Á Ë apple -F È Ò ØË Â Õ «apple apple ÍπÙ appleè È Ò Á  ÙÀ apple«ùí  appleø Ï apple apple Á Ì Ò ıâó Ø Õ ÍÙ Ø ««Á Ȫ È ª «Ú  ª Á» «Úº Áapple À «È ª Á ª apple appleó ª Â È apple appleº ªÁ ÀÕ Á «apple Ï Ï «Úº Á «z  apple ÂØ B@ «ÁȪ Ó appleø. «ÙÈ «ÿ ÚºÒØ Í «ÍÂ. apple È «ÿ ÚºÒ «Ò «º ÂØ Í Һ Á À ««Ó ÓÒ Í«appleÚ apple Á «Ë È «Úº Õ Í ÍπºÂapple Á Ê -«Ï apple fi Ú ÍÂ È Òº Â. «ÙÈ «ÿ Á ºÊª Á ÂØ µ ÈÕ Ó Ô»  «ÁÒ apple È Ò È ª È «Ò«: «ËappleØ - ËappleØ π Á ª «Ò  «ıò Ø ÁØÙ È Ò 3 È ÂØ ÍπÒ «º Ò ÂØ ÚºË Ó ÂØ Á À apple appleá  appleø Á apple ÀÕ Ø È Ò «º -ͺÂapple apple apple È, Ú «È apple È Õ È ª Á ÈÀµ Úapple Ï apple Ø apple È, Íapple ÍπÒ Á À  «È ª Á ºÊ Úº ÀÕ «ÚÛÀ Á Ú Ò Á Óπ ÓÒ Ú Ï ÀÕ Ì Â «ÿ È Ø Á «ÍÂ Ú À apple«ùí Ï apple Á ÈÕ Ì Â «ÿ È Ï Â Ú Á apple apple ÂØ» È Ó Â ÍzÙ È Á apple ͺËappleª ÂØ Ï Â Ú Ï Ó «Úº apple «ÓÒ Õ Íapple apple Ì Â «ÿ È Á ÂØ Ï Á (» È «Ë apple ÂØ Í«Òª Á ÁΩapple «Úº ) È ª «Ë apple ª ÂØ» È Ó Á ª Ú apple Ú apple  appleú Â Ú Ø Ú Ï È «ÓÒÁ Õ B@@E «Úº» È «Ë apple È Í Ø È Ò Ò Â ÊØÛ ÏÁÒ Â «Â«Â Ï «Ë «Ë apple ÂØ fi Ú Ï «ÓÒ Á À, Íapple apple È Á Ë apple -H « ΩÓ πappleº«è Ò Û Ó «Ò ª ÂØ Ù apple» Ø Âapple ª Á apple «Â«Â Ú È «ÓÒ Á Õ ÓΩ»Á ÍzÏ Ë «Úº «À apple È «Ì  «ÿ apple apple ª Á ª appleú ª Ï Ë Á Ú Ï Ú Ò Á Ú Ï Ú È «ÁºÂ Á Õ «Ø «Á «ÓÒ À! Ïapple  «ÚÙ Ù Ò Í Á Ó È ˆÁapple Ù Á-appleπÒ «ÿ apple Ì appleπò «ÿ apple Ì Á ÈÓ «ÍÂ.  «ÿ Á ÿapple Ò «Ë «Ò Á «Í apple Ì «Ú AIÚ Á Á IÚ Á ÁΩapple È Ø«Õ «ÍÂ Ï ÍÈ «Úº «Ú ØÛ Á Õ «ÚËÚ Ó Â È Ï Â ÓπÙ«Òª fiºò«á ª, ʺ ÿ Ò ÿ Ò«Á ª appleπò «ÿ Á Í Ò ÍØÙ Â Â ÍÛ «Õ ÏÛ Úª, ÓÒ appleª È Ò Í Á «Ú Â, Íapple ± ÊØÛ Ó «È ª Ï Á Í Á ÍÂÈ Á ÓΩÂ Ø Õ Ï appleπ apple  appleïâ «Úº Ø º Ò «ÏappleË Ó Â È Í Ó Ò Óapple Ì «Õ Ø º Ø Ò Ó apple Îapple apple Ø «È «ÁÈ Óapple È È ÒÍz ª  «ºË Í Ï Íπ º«Õ ÚºÒØ «Á Ó Á»appleª  ÓÒ Â Õ appleπò «ÿ, appleâ apple «ÿ Ú apple Ì appleâ ª Ïapple º ª Á ««Â «Ó ««Úº «Ó«Ò ; «Û Á»apple-Áπapple Óapple Òª «Úº E@-F@ ˆÁapple ÔØË Ù ÓÒ Ø Õ appleπò º Á ª Ó Á ÿ È Úª Ú «ÿ ˆÁapple Í apple ÚºÒØ Ó apple apple «ª Ú Íapple ªÕ Ϻ º«ª, apple ÒÚ ÙȪ, appleâ apple «ÿ È Ò Ù ÓÒ Á Õ ÎΩ Ø Òª, Ï appleª  ÿappleª Ì appleâ ª ª «Ú ÎΩ ª ˆÁapple ºÂ U, «Á Ò ÚU «Á «Ò «Â apple appleè ÓØ apple appleøò Íπ appleè Ó ºÒ Ï Ø Õ «È ª «ÈÌ Á Õ «Ú apple Ï Ó apple Ø apple, Ò Âª È Â ÀappleÂÓ Á appleπò «ÿ appleπò «ÿ «Í «ºËÚª «Ú, Ú «ÿ Á È Ó È Ò Ó Íz ÈÎapple  Á ÿapple «apple Ø ÈÕ apple Íπ«Ò  º Íz apple «ÁºÂ  Á Á ÂÛÍ... ˆÁapple ª Á ÎÛØ ÎÛ Ò Â Âªÿ Á «Û Ï Ò «ÁºÂ Õ «Í -«Í º«Â ª Úª appleò- appleò appleπò «ÿ AIAB «Úº Øapple appleá «ÎappleÁ Õ... Ú Ò «Ù«apple Á ««ÓºÒ «Úº Ó Â Òº ÏÁÈ Ó ± ÒÀ Ú «ÿ Á ÿapple Ø«Õ apple Óapple Ú Á ÂØ «Á Íπ º, Óºfiª Á ÚÍ apple Ï Õ Ùº ÍÀ Á Óπ   Ïapple Ïapple Ú Ò ÈÚ ÈappleØ Á Ù Â Ú «ÿ È appleπò «ÿ «apple Á Ê ÍÈ Ò Ø Ú Ò ª ««Í Ò ÍΩÛ Û «È Ò Ú Õ «Á ª Á ª Ó «ª apple appleó È Ò appleπò «ÿ È Ø««Ó apple ̺ «Íº Ø Ì ÒÀ Òº«Õ appleâ apple «ÿ apple Ì Ú «ÿ Î«Û Ú ( Ø «apple Ì Ïapple Ò Ô»È Úapple«ºfi º ª Ø «Í Ú À)Õ È ª È Í Ï appleè, appleπò «ÿ Í «Ø«º«Ì apple Á ª ª- πº ª Õ Ú «Ó «È Ò Ò Áappleª- Óª Óπ «Ï Í Á ʪ  «Õ appleπò «ÿ È appleâ apple «ÿ Ú ÎÛ Ò ӫfi Õ Ø «, ± Ò ºÒ Á Óπ Õ Â apple Óapple Í ÎÛ Á ÎÀ Ò apple «Ò Õ «È «Ó appleè Á È Õ È Ò ÂÀ Í Íπ«Ò È ÿapple ÿ apple Í appleπò  apple Ó Â -«Í  apple «Èº «Á ª  apple «ÿ «zîâ apple apple «Ò Õ ÈÕ Â apple Á Á Á ª  apple Â Ò Ωapple «Ú Í«Ò Ò Ωapple «Ù «È ª Ó Áª È Õ ÂÀ Óapple ÍÛ È U ºÒ appleπò «ÿ Ó Â BD Ì «Õ ÍÛ È Ò apple apple Á Ù ÂØ ˆÁapple ª Ϊ Á Ø Õ ««Úº Ø Ì apple ÈÕU appleâ apple «ÿ  «È ª ºÒª appleπò «ÿ Ó Â AG Á Ú «apple Á ºfi apple Ø«Õ appleπò «ÿ È È ÏÁÒ Ò Í Á Óapple ÀÁ «Úº Ú Í Ïapple Ò Ô»È : Ì «ÁºÂ Õ Íapple ± ÊØÛ ÍÒ «ÁºÂ Õ Í Ó È/«È ØÏ apple Á Ó «È ª «Íº Ø «Ø Ò «Ú, «Á Ò Í ª «Úº apple»óâ Á Ï apple «Ò«Ø«, Ì appleâ  ºÂ Ú«Ù È Ïapple Á «Ò Î apple Ì º Áapple È Á U-Ú Íapple º apple È ÛÂ Ò À ÙÈ «Úº º Ì ÒÀ Á appleâ apple «ÿ ÓπÛ appleπò «ÿ Í ÒÀ apple Õ apple Øapple apple apple Á «Â ªÁ Õ appleâ apple «ÿ È apple Ú appleâ «Â fiºòá Ø A  Ïapple AIAH Íapple  «, ÓÀ «ÏÒ ºÒ È Ó È Á ÀÒ»Òapple Ò Ù Á Í appleø ÕU appleπò «ÿ È «, Õ ˆÁapple Ù Áª Ó Â Óπ º Á Ù Ì Â Ó𠫪 Ú Ò ºÒ È apple, ºfi apple ÔØ«Ë ª Á ª Ï «Ó Ò appleï È ª Á «Ú ÕU appleâ apple «ÿ È Ú Ï «ÁºÂ, «ºÊ Ïapple ÈÚ Óapple «Á Ø Â Í Í Һ Ú,  «È Ò «Í, Ê È ª Á Ïapple Ïapple Ó apple  ÌappleØ appleº ØÕU πù Ò Â «È ª Ú Ò º - π º Â apple appleπò «ÿ ˆÁapple Í apple Á ÎÀ Ò Ó Ú Á ÒØ Ó»apple apple ÍzÏ Ë «Ó È apple, ÂØÙ Ó apple»u apple Òº  appleè Á πíè º Ú Ë»apple ÀÕ «Íπ º Õ Øapple apple apple È ˆÁapple ª  ͫҪ Ë»apple πíè apple appleè Ò»fi Úº ÓÒ «Úº«Ø«Õ appleπò apple ª Á Ù Íz Ó, ª ÚË», Ó»apple  «ÿ  apple È «ÿ apple Ì À Û zªâ apple  ª Ò appleπò «ÿ ˆÁapple ª «ÚÙ Ù apple Ò º ª apple Íπ«Ò apple Ì «appleøùè» «Â apple Á Âapple ª Á «È apple È «Úº Í Ï «Ò apple È Á - Á Ò Íz appleè, ÂÙ Â «º««º apple «Ú ÙÈ Â ΩÒ Ø Õ Á Óπ ØÓ Ï Óapple apple«õ «πî Î apple È appleï Á Ú apple ÒÀ Á Ú «ÿ ÒÒÂØ «, ª appleπò «ÿ ÎπappleÂ È Ò

24 24 ÂßÏapple Ì Â «ÿ  Úapple apple «Á«Ú Ó apple È. : appleó  «ÿ BF ÎappleÚapple apple Ù appleíâ ÏÁπÒ Ò Ó È Á ÌÚÈ Á Áapple Ò «Úº Úapple apple Á «ºÂapple Ê Í appleè Á apple Ó Á Â Õ «ÂØ Ï Á B Ó apple Í Ï Á «Í Û Òª (ÈÚª Ù«apple), «ºÊ Ȫ È Ì Â «ÿ «Ó ±«Ó Á «Õ ÁØ Í «Úº «ÚappleØË apple ª  Һ ª Ú Ò «Ú  ª Ú ÁØ Á Ù Ì Â «ªÁ À ª «Èª Á Á Ù Ì Â Â «Ó ÈÁ apple Íapple Ú Ò «ÈÙ È Òº ªÁ ÀÕ Úapple apple, Ì Â «ÿ ÂØ ΩÚ Ò Í«Òª ÍÀÁ Ø«Â Ì Â «ÿ Á Ù Á ÂØ ÍÀ  Úapple Ï Á º «Á «apple Õ Áapple Í apple Á fi apple» ÁØÒÈ apple ª È Í Íæ«Âz «Úº Úapple apple Á apple È Í«Ò Ì appleâ Ú Ë È apple Ó AHEG ( Ø AI@G «Úº «Ò ) AIAC ÂØ ÒÀ Ï Á «Úº z ª «Úº Íz «ÙÂ Â Õ Íapple ± ˆÁapple Á ÁØÒ apple ª «apple È «z Ê Íz ÙÈ Á Ù apple» Â Ø Âº Úapple apple È ÏappleÂ È ª»Ó Á» apple Ï apple (Í«Ò Ú apple Ó È Ò»Òapple Ò «Ò ÂØ fi Óª Ï Á È È AIAA «Úº ) Óπ È Ó Á Ò «Úº Ø «apple Ø Á ÔÂÈ Â Õ Ì Â «ÿ Á ÁappleÙ appleâ apple «ÿ Úapple Ú Òª Á ÈΩ Ú È zªâ apple È º «Á ª Ø«ª Ϊ Á appleº π «Ó ( ºÒ Í Â Ò Áapple Ϊ Á Âı  fi»ò Õ) Ì Â «ÿ È Îª Â Û È Ú Ò «ÁÈ ÂØ (BC Ó apple AICA) Ó È Í«Òª Úapple apple  apple Ú apple Óπ È Ó Á ÏappleÂ È ª apple apple º «Û«Û «apple Õ ªË Á º«Â ÂØ Ï Á AIDH. «Úº  «Îapple AIE@. «Úº ª apple apple apple ØÒ «Ó Ô È apple«á ª Ø«ª Úapple apple È Ø Ú Ò apple È Â Í Õ «À Á Ù Ì Â Úapple apple Á Á Ù ÁzØ Úapple apple «Úº Í«appleÚappleÂÈ Á apple Ó Õ Ì appleâ ÈÂ Í apple Á ºÂ Ë apple ª Á ª È appleª «Úº Ù «Á «ÚÁ Ù»Ó Á Ó Ø Á Ù Ì Â ØÚ Õ ÁØ «Ì  «ÿ Á «Í appleá apple «ÙÈ «ÿ È C@  Ïapple, AIC@ «z«ï ±ÈÒ «º apple Á Ï Í Ù appleè Ò Ó Á Ó Â Õ «Í ںÒØ «ÁºÂ apple ÂØ Ì Â «ÿ Á Ì ÚÈ Í Õ È Í «ËªÂª Íapple Øapple «Á «Á ª Ø«ª D ±Ïapple AIC@ «Í Á È Ó «Ò «º ıâ «Úº «, ÓÀ apple À «ÓÀ   ÁØ٠ʺÍÁ Ø«ª «ÂØ ª Â Ó Á «ÈßÁ appleá Ø««Â «Ì  Á ºÁ È Òßÿ Úª Â Ó apple ÙÏÁ «Á ıâ È Ø Õ Íapple ± ÓÀ Í ºÒ ͺ٠ÙÏÁª «Úº apple»apple ª Õ Øapple Ø ÁÓ Ó apple È Ò ««Ú apple appleá ª ÓÀ «ºÁ apple ÂØ ÿº È Ó ÈÁ, Íapple ±  Íz «Úº ÓÀ «È ª «««º Ó Øapple À Ò Áapple Á Ó Øapple Õ ««º «Óª ÁØ apple «º «Ó«Â È «Úº Ø Á apple apple ªÕ ÓÀ ««Á ª «Â ««Ó«Â È «Úº È Ó apple ØÕ Ò Ωapple «Ù Á π Ú Ò «º «z«ï ±ÈÒ Ï ««Õ «Á Ó G ±Ïapple, AIC@ Ì Â «ÿ, apple apple»  π Á Ú Îª Á π Õ «Èª Á Ù Ì Âª Íapple Ì ÂØ Úº ÁØÙ ««Èª È apple Í Ú «Úapple ºË Á ÀÒ È Â Õ «Èª È «ÁØÙ È «apple È, Ø Èª È ««, Ô ºË Ï Á ª ÏÛ Ò Ó È Ò Í Íz appleêè appleá ª «Â Í ÀÈ Ó «Á «ØÒ È Ò Ò À«È Á Â Ì Õ «È apple Úapple apple Â Ì Â «ÿ «Ú appleõ «È È Í «Úº «ÚappleØË «Ú appleõ ««ÚappleØË Ì «È Áapple À «Úapple apple Á Ì Â «ÿ È Ò Â ÒÈ appleè Á ÔÂÈ Ú apple ÂØ ÿº È Ó «È Á Õ «º Ú À ««º Á ÙËappleØ «º º Á Ù Ì Â Á Ú Â ÒÈ Ò Û È Â Á Õ Í ª- Í ª «Ú appleë apple Úª Â È Â ª Ò Úapple apple Â Ì Â «ÿ ÁØȪ È ªË Á «ÚappleØË Â Õ ªË Ò «Á»  Óπ ÒÓ È Ïapple Ïapple ÈÕ Ì Ú ªË ÍappleÓ Ì Â Íapple Óπ ÒÓ È «ÚappleØË È Õ «Ò Úapple apple ªË Á º«Â Á «Ù Á»ÂappleË apple Ï«Õ Ì Â «ÿ È Ò ÂØ zªâ apple ÍzØ apple Ó Á Ó ΩÁ Ȫ  ÈΩ Ú È apple È Â apple Ȫ Á È Ó «º Á Â Ú Ï apple Ì Õ ««Úº «««ªË Ú Á Á Ù È ÚÒ Í»appleÈ Á Áπ «Úº ÓappleÊ À, Ïҫª ºÂ «Úº «apple Ì Ú Ò Á ÀÕ ªË Á Ò appleù Í Ú Ò ª apple Í apple Â ÚºÒ Áapple Á Ú appleê Úapple Á Ï «apple ÀÕ ªË Ú Á Á È Â apple Ò «È Ó Á»apple  ӺËÚapple ÈÂ, «apple ª «º apple ÿappleù Á apple Â Ò ÍÚ Õ ªË Ì Ú ËappleÓ Á ÍÀappleØ apple «apple ØÚ Íapple Á» apple ËappleÓ Á «ÚappleØË È Õ «appleè «Úapple apple ªË µíapple º Õ «Ò apple apple ÂΩapple  ıâó appleú «ÁºÂ «Õ ÁØ «Ì  «ÿ Â Ê Á È «ªË Á ÁÒ Ò «appleºâapple Â È Â ª Á fi apple» ÒØ Ò«appleª apple Ú Ï «Á Á Ø apple È «Â Û «Úº apple «Ú Õ Ì Â «ÿ È Ó ÂÚ Á ÌÛ º Ú Ò È apple Ú Á Ó ÂappleÓ Á ʪ  «È Ò Ï «Á Ï Á, Óapple Ú Á ÓπappleÁ Ï Á «ÍºÙ Á Ù Ì Â Í»appleÈ È apple Ò Õ Úapple apple È «Á»Ú Á º Î Ú Á ΩÓ «Ú appleë apple º «Ò ªÁ Õ Ì Â «ÿ Á Íz apple z Ø È, ÁπÈ Á Ó Á»apple Úapple, Óapple «ÚappleØË Á Ù Ì Â Í»appleÈ ÿappleù Â Ó Ú ÁÕ Á«Úapple apple È Í Âapple È Ò Ì appleâ È «Úº Îπº Í Èª π «Û ª «Úº Ú «Õ appleóè È Ú Á Á apple «Á» apple ͺ Í Á» apple ª ΩÓª ÚºÒ ÚÀapple Ì Ú appleº «Á ª Ø«ª Î Ù Ú Á «Ú appleë apple Â Ê Úª «Ú  «apple «Õ «Âapple ª Úapple apple Ïapple ÈÚ»Ó Á «ÚÙÚ ª Â È Â ª «Ú appleê Ø ÂØ Ï «Á ª Ø«ª Ȫ ÓÒ «Úº «Ò «Úº ««ºË Ø«Õ «««Ú appleª Á «ÚappleØË «Ó ÈÂ ÙªÂ Â Ì apple Á ÚÈ «Í Û Áapple Í Û «Ú «Â apple«á ª  ÚË «Á ª Ø«ª ËappleÓ «Èappleͺ «Ì apple ÂÏ Ø Ø Ï Âª ««apple Ì«apple apple Ò» «Ì apple Û ª È ÎÛ Õ «Á»Ú Á ª Á «È  apple À «««Â  ÚappleÂÓ È ÁΩapple apple ÌÚ Íz  ÿ È Á apple ÍzÁ ««apple Øapple ÎÀÒ «Ú Õ ««ÿapple ÔØ ÔÂÈ Á Ò? ËappleÓ «Èappleͺ   ÓÂÁ È ºÁ ª Ò appleè Á Ø Û apple È Â Âº Ó apple ÙÒ Ò «Úº ÏÁÒ «ÁºÂ «Â «ÒØ (Ì Í Ú Ò ) Úapple apple ÂØ «º Ø Í Â «º È Â Á apple»í «Úº «Ú «Â apple ÓÒ «Úº «Ò apple ÈÕ ΩÓ È appleâ Ú «Á «Á ª Ø«ª ÚØ ª ÒÀ ª  ºÁ ª «Ò apple ºÂ «Úº apple Ò Âº Ȫ È Úapple apple Á Ȫ Ïπ ºÒ ª Â È «ÁºÂ Õ Á ««ºË Á ÌÚÈ Á Áapple Ò «Úº Ê «Í apple «ÁºÂ «ÀÕ Í«Òª Á ªË Ú Á Ó Ú Á «Á»ÂÚ Á apple»í «Úº ÏÁÒ «Èª ÒØ ª È ÚÁ Ù Ï -apple Ù apple ÍÈ ª Á ÁÒ ÒÍπ Á apple»í «Úº ÁØ «Ú «Â  ª Úapple apple Á Ù Ì Â Â apple Ù apple È Â Á apple»í «Úº Í«Áπ «Úº Àapple È Á Ø ºÒ È Õ ÁØ apple ÁπÈ π ºÒ «Èß«Á apple«á ª Ø«ª Óapple Ô ºËÍz  Á È apple apple ª «Èª ÒØ ª (Ì Í Ú «Ò ª) È Óapple Ô ºËÍz  Á «ÈßÁ appleè Ï apple º -«Íº Ø «Á ª Ø«ª Ø Ú Ò ª È Â ª «Úº Óª Ú «Õ ÿ Í«appleÚ apple Á ª  ª ª Á» «apple ª ÒØ ª ÚÒØ Ëª Íapple «Â - «Â «È apple «Ò apple È, Ì appleâ Ó Â Á ͻ ª? Ì Â «ÿ Á Ø Ìapple ªÕ Úapple apple Ú Á Ù Ì Â Á apple»í «Úº Ó È Á ÂØ ÚºË Øapple «È  ËØ Ï Ø Á À? «ÚappleØË «Ëappleª Á ÀÓ. Í. Á Ù Ìapple Á ËappleÓ «Èappleͺ ÒØ, ÒØ Â Âapple «Úº «ÚÙÚ appleè Ú Ò Â ªË Ú Á ÒØ «apple Á ÁØ È apple apple È Âª Úapple apple Á «ºÂapple Á ÌÚÈ «Úº Ê Í appleè Á Í Í apple Ù appleíâ ÏÁπÒ Ò Ó, Ì Â «ÿ Á «Ó ± Ó «Úº ËØ Ò Ù «Á Í Ï Á ÁΩapple  ÈÕ «Íz «Úº : -- Úapple apple È «Èª ÂØ Ú Í«Òª ÁØ apple Ù appleª «Á»  Óπ «ÒÓ Á È apple «ÁºÂ Õ --Í Ò È Ú apple Ò Ò È«apple» «º ͺÂapple apple Úapple apple ªË Á ÂÒ Ò «Ó Ú apple «apple «Õ «ÍºÂapple Ó AIGC Í Ò Á ª Á ÒÈ Á Ú Ì «Úº Íz «ÙÂ Ø«Õ --AIAC Á Ó È Ó Á Í»apple Í AIGE «Úº Ó»ÓÁ apple Á Íπ  ÍÀÈÒ À ÒÓÀ «È Ó È «Úº Íz «ÙÂ Ø«Õ «ÂØ Í«Òª Úapple apple apple. Àµ. Àµ. Á ÍÀappleØ appleª È Ú apple Úapple apple Ï «ÁºÂ, Á Â Ê Úª apple Õ Ó È Á ÀÒ»Òapple Ò Á ª  ª ÂØ apple«á ª Úapple apple È Óπ È Ó Á apple «Ò Õ «Úº apple «zùè Ω apple, Ù ÿøù, Â Ù Í Û Ù, πïøë apple «, ÒØ È Ê ÏÒ Èß «ÿ, πïøë ΩËapple, «ÙÚ ÚappleÓ «ÙØapple Ò Ò Úapple«ª È ÒßÏ ª Úª º ª ÈÕ -- Á ÌÚÈ «Úº Úapple apple Á «ºÂapple ªË Á ÀÈ Ó Ò ««ÀÕ --ÏÛ Ë»Ó-ËÛ È Ò ÍØapple ÏÒ apple Ú º Á Ȫ ÏÁÒ Ú apple Úapple apple Ú appleº «ÁºÂ «ÀÕ --«Ø Û «Úº Úapple apple Ï Á «apple «Úº «º κ  «Ò««À «Úapple apple È «Á»ÂÚ Á, «Á» ª Á Ó È Á, «Á» apple Ù appleú Á Á, Ì appleâ Á Ó Âapple «ÁºÂ Õ B. «ºÊ ͺÂapple Á «º Á apple ª Ø AD ÈÚ Ïapple, AIAC Ï.. Úapple apple È ØÓ ÓÀ Ïapple Á Ȫ «Ò«Õ ÓÀ Â Ú «Úº «Ò È Â appleº Á ª? C. ÓÀ Ì appleâ Ò ª «Úº Á ª º ÓÀ «Úº Ω ª «ÓÒ π º ª Ø ª Õ ÓÀ «ºÂ ÚË apple ( È ÒØ ) «º ª ÿapple Ì «ÁºÂ ª Á ªÕ Ó apple ª ÓπÒ Âª ª Á ªÕ ÓÀ Ó««º Ï Á Á ª º ÓÀ «Ò ÂØ «apple apple «ÁºÂ «Á  ÓÀ «Â º Á apple «apple Á Íapple ± «Ê «À «ÓÀ È Âª Ì appleâ Ò Á Ò Ì Ò È Â È «Ï Á ÒØÈ Á «ÈÔÓª Ú Ò, Íapple È È ÁØȪ Í «ª ÂØ fiºò ÍÀ «apple ÀÕ D. «Ò Ó Ó«Ó Â «zí Ò apple Ó apple ««Ú  ͻappleÈ ÁÙ Á  appleú? «Ò ÓÀ Ì appleâ Ò ª «Úº «Ì Ú ª «Îapple ÓÀ «Á» apple Ï Á Úª «apple «ÈappleÚ «Â Á «Ú apple Áπ Õ ÓÀ «È «apple Ú Ò Úapple Á Ó È apple «apple ªÕ Ì Ú «Ó apple Ó È À ««apple È «Â Ï Á Ø È Â ÁπÈ ª Á Á Á Ùª «Úº «Ú «Ì ÍzÙ È ÂØ «Á Ó Á  Á ÀÕ Ó apple Ó Âª Ȫ ÿapple Ò± ßÓ appleè Ú Ò Ò ÒØÛ+ÈÀÈ ÏappleÀ Í È «Ú HWY 50 Á È Û ßÓ appleè Ú Ò Ò Á ÒØÛ Ø ÿapple Ò± ßÓ Â ÁØ Ï櫪 Á ÈÀÈ Á ßÓ apple Õ Call : Varun Mehra

25 ÂßÏapple 25 «apple «Âª  π«úë Úª Á À Ø Ì ÂØ ÁπÙ ÀÁ ª  ͺ Íapple Ë ª «ÁºÂ ª ªÁ ª ÈÕ ÓÀ «Ò «Úº Ê ÂΩapple Â Ï Á appleº Á ÓΩ»Á ÔØ È ÚÈ Â Ù appleº Á «Ú Ì ÚÈ Á «ÁzÙ ÂØ Í»apple Âapple ª «Èapple Ù apple apple ÀÕ Ø «ÈÙ«Â Ó Á Ï Á Á È, Ȫ Á Ò ں apple Á ÀÕ Íapple ± Ó apple Ó Âª Í Ò Á ÒßÓ Óª «Í Ø«ÀÕ ÓÀ «Ï Á appleá Ú apple «Úº «Èª Í Ú«apple ª «Ú Òßÿ Á ÈÀ«Â Ù Â «º apple Á ªÕ ÁØ «ÓÀ Ȫ «apple «Âª ÂØ Ú Á»apple appleº««apple À Ø ÌÀÛ ÂØ ÌÀÛ Ï Á ª Ò Á ª È Âª «Í ÚÈ «Ï Âapple Ï Õ «Ò «zí apple ÓÀ ª ª Ì appleâ Ò «Úº Ì «ÁºÂ Ú, ««ÓÀ Á ª Ω ª «Ò apple ª Õ ( ) apple ΩÊ Ó È Í ÒØ ª È Ò ÓπÒ Â apple ª, ««Ø Ú ÌÀÛ «ÓÂ È Ò Ò πº È, Á È «Á? Á Í ÒØ ª «ÓÒ «È Ó Á ÀÕ (?) Ì ÂØ Úº ºÒ È È ØÚ Íapple ÈÀ«Â ÂΩapple  AD Ò Ï Á «apple Á «Ë apple ª Í ÒÚª Õ ( ) «ÂØ «Ò Ú Øapple «Á «º ª  Á» apple Ò Ì Íz Í apple ª Õ apple ÓÀ Ì apple È Ì «Á ª ÓÀ ( Ò»Òapple Ò ÂØ ) «apple apple «ÁºÂ Ú Â «Ó Á È Ò Ï apple Ì «ÁºÂ Ú «Á» apple «Ú ÀÁ Úª Í Ò ÂØ Ï Á apple appleè Á «- º Ò appleè Á Â Í Í«appleÚ apple «ºÊ ÏπÒ Á ÓΩ «ÓÒ Õ Ó apple «Ï ÈÂ Ó È Ò ªÁ À ª ÂØ Ï Á «apple «º «Ù «Â apple«ú «ÓÀ «apple Í ÁØÙª Ò «Ó Á apple «apple «Á À, È «Á» «apple ª Á ÁØÙª Ò Õ «Á Á «ÚÙ À «ÓÀ «Ó appleè ÍÀ apple À, ÁØ ««Âª apple ÓÈ º Á ÓΩ«Ò «Ë apple ÀÕ «ıapple «º Í Âª B@ apple È «Â ÀÁ È, ÈΩ Ú È, «z Â Ï ÀÈ Â Á» apple Í ÀÁ ÒØÈ Á «Á - ÈÕ Í «Âapple appleè «Á - È «Ú apple  Íz Á Á Ï ºÁ ÿ «Á Á ÈÕ ««Ê «Úº «apple»apple À «ÁØ - ÁØ Èª «Úº Ø Ø «º Ë«ÈÔÓ Á Òßÿ appleè Á ÁØÙ ØÚ Âª, apple «Ò «apple ª «Ó Á apple «apple «ªÁ ÀÕ «Âapple ª «Ò «Úº Ø «apple À, ª Ó apple Ò Ò ÂØ Ï apple apple«á Ï Â ÿº «Ù Ï apple«ú Õ Â «Úº ÓÀ Ó ªÓ«Ó «Ô Á appleú Á ª ««zí apple Ó apple «Ó -Ô È Á apple ÿºíapple Ωapple appleè Ø ÓÀ AIAA «Úº Ì Â Ì appleâ apple apple Ì «ºÂ Í «Ó Á Õ Ì appleâ apple È Â Á ª  ÿ È Úª Á «Ú È Â apple apple Á πò - ÓfiΩÂ Ú Á È Â È «º Ú apple «Îapple «ÚË È apple  ØÒ «ÁºÂ ÀÕ «ÁÒ ÂØ Ì appleâ Â Ó ÈÚ Á «ºÂ Ú Ò Ø Ú ÁÓ º ª Ó «Ò apple   ÁÓ «appleº, «È AI@F-AI@G Á Â È Í»appleÈ Â apple Íz «Ê «Úº ٪  Íz  Á apple Ø Ì Í ÚºÒ «º «Ò Õ «Ò apple apple apple Í Óπ º «zí  «Á ÒÂ È Ò ÓÀ «apple apple «Á Á À ª «ÂÀ À «ÓÀ «ÚË È Íz  Á  apple apple ÍzÂ Ú Á apple Á Ø ««Íz  Á Í«Ò Ùapple À, Ì ÂØ Íº ÍÀappleØ apple ØÚª Õ ÁØ Âº Ò ª «Úº ª, Ì appleâ «Úº Ó apple «Ëapple Á Ú Á apple Íapple Á Òº ª ÿappleª «Úº º πù È Á ««ı»è Í ÂØ Û Á ÀÕ Íapple ± apple «apple apple «ÁºÂ ªÁ À ª ÒØ πì Ú πù Á  apple apple Á «apple Ø Á È apple Ò Õ Ø «Î appleè  Á Á ÂØ «Á «Á À ««Ó «Ú  ªÁ À  πë «apple «Ú ªÁ ÀÕ È È «ÚË È apple  Á ͺ «Úº Ó apple ÏÁÒ Ì appleâ  «ÚÁ Ùª «Úº Ȫ apple Óapple Ó ÈΩ Ú Èª Ú apple   ÒÀ Ú, «Û ÓÀ «º Ó È ÂØ Í apple È Ó Ó ÈÁ apple ÈÕ ÓÀ «Ú À  «Úº, «Ú «apple apple Á «º ØÚ, Á Ú appleè Ò «Â apple ª ««Í«appleÚappleÂÈ «Ó ÈÁ apple Á À  «Ò ÓÀ appleá ª «Ó apple Ò apple Ú Âapple ª Á ØÚ Õ ÓÀ Ò «Úº Ø º È Ò Ø fi Ò Ø Á À, fi Ò «Ú appleº È Ò È Ø Á Õ Â ÂÚapple Á«ÙØÌ «Á Á À  «Ò, «Ú «Û Ø««Ï apple apple Óª-Ï Í Á Áapple ÂØ «Ò Ú Ú «Í Øapple «ºÊ Ú? appleá ª «Ó Ó«Ó «Èª È «Â ª  «Ú apple appleè Õ Øapple Íπapple ÍÂ Ò Áπ ªÂ: «º Óπ º Ò ÍÛ ØÒ. ÈÁ Í «ÿ Ù apple«ºò ÓπÒ «Úº Ú Á Ó ÂappleÓ ÏØÒ, Ó»Óª Á «Á È ÒØ «Á «Ó Ï «ÀÕ Ó Á ÈÏ Í È Á ÒØÛ ÀÕ ˆapple Ϫ Â Ó ÒØ ª «º Ø «ª ÏÁÒ ÍÚ Õ «ÿ  ı»è» «Ó Á È ÍÒ Ï Á appleè Á Ó Á»apple Ó Â Ò appleè ÍÚ Õ µâapple ÍzÁ Ù, Í Á» Ì ÂØ Úº apple apple ÍÂ Ò «Úº E «ÁȪ Á Áapple Ø ª FC Ϻ«ª Á ÓΩ appleè apple «Úº ÀÕ «Áπ ªÂ Ô».Í. Á Øapple Íπapple «Ú «ÊÂ Ï Ï apple ÿú Á ÓÀ Ò Ò «Úº I-AB Â Ú Í«apple ÀÕ «Óz Ϻ«ª «Úº Ï -«Â ÀÈ ÀÎÒ «Ì Ú «ÁÓ ˆ Ïπı apple ª «ÁÓ ˆ Ø«Ù ÂØ Í Û  ÍÂ Ò Á È ÍÒ Ï Á Ø apple È ª Í È ÂØ ºÊ ËØ Í Õ Íapple «Ø ÈÚª Ó ÓÒ È ÀÕ «apple «Ò «ÍÂ Ò «Úº, ««ÏÓ apple È Ò z  DGF Ϻ Á ıò Ø «È ª «Úº Ø AAG Á ÓΩÂ Ø Õ ÏÀµ ª Á ÿ appleè Ø Óapple Á Ò È Ø Â Ëapple- Ëapple Óapple, ««Â Á «º È Õ Ú Ò ª ÓΩª Ú π ºÍ- Í «Â «Úº ÍÀ ª È, apple ÍÂ Ò «Úº È ÍÒ Ï Á Ø apple Óapple ª «Úº apple È Ó Á  apple ºÒ Ó Â È Í Á Õ AIG@ «Úº Í«Ò Ú apple ««ÏÓ apple Á Øapple Íπapple «Úº Ó «Õ Ó ÂØ ÒÀ º  ÓΩª  ª Á «Â ÚË ÀÕ apple appleª ÏÁÒ ªÕ appleøûª apple Í Á Í apple Ï Ú Ò Á«ÒÂ Ï Á apple apple È ««ÏÓ apple Ò «apple AH appleøû apple Í Ò Â ÈÕ ÍÂ Ò Á ÍzÏ Ë ª È ÍÈ ÍÀ «Ò È Á  «««Úª Á Ï Á «º Á ÂØ «È apple ÈÕ «appleùúâ Øapple Ï Ó È Â ÒØ ª ÂØ Ï Óπ apple appleª Á ««ÿèω «apple -Ï Ó Á apple«á ÀÕ ÓΩÈ»È Á ÓΩ Ó «Úº Ϻ«ª «Á ÒÍ «Úº ÒÀ Á «ÀÈ ÀÎÒ ««º ı «Ó Á Ú «apple ÂØ ÎÀÒÁ À Ø appleª ª fi Í ª Á ª Íz  ª «Úº ÍÈÍÁ ÀÕ «ÏÓ apple z »apple º Óº apple ÁØ «Îapple ÓÈ º º Á À ª «Ú «apple ÓÈ º Á ı»è Á Áapple ÎÀÒ ªÁ ÀÕ ı»è apple ««ÁÓ ˆ «Úº Í Á À  «ÁÓ ˆ π º ªÁ ÀÕ Â Ïπ apple, «appleáappleá, Ò ª, Á ÁÒª Â Ï ØÙ Íapple Â È «Ò Ø Á Ò «Úº «ÈÒ Ú Ï Á ÀÕ ««ÏÓ apple Ø ÂØ appleø Ò ÚÀ È Ú Ï Ò ÀÕ Í«Òª «ºÊ Í È, Øapple Â È «Úº ««ÏÓ apple È Ò Ó ªÓ apple ÎÀÒ ªÁ, µê «ÚÀ È Á «Â Ó Ò appleè Ø ªÚ - ºÒ È apple Á ÀÕ ÓπÒ «Úº Ú Á Ó ÂappleÓ ÏØÒ, Ó»Óª Á «Á È ÒØ «Á «Ó Ï «ÀÕ Ó Á ÈÏ Í È Á ÒØÛ ÀÕ ˆapple Ϫ Â Ó ÒØ ª «º Ø «ª ÏÁÒ ÍÚ Õ «ÿ  ı»è» «Ó Á È ÍÒ Ï Á appleè Á Ó Á»apple Ó Â Ò appleè ÍÚ Õ È Á Ó «? ºÒ ««ÍπÙÍ Ò Èª Á ÍÈ «Á ÍÂ Ò È ÍÒ appleè Á, È Ê ÍÒ appleø «ÁºÂ Õ ÔØ apple apple È ÿ È Á ÁØÙ Ó È«Á ª ÍÈ Á Ó Ò «z  apple appleè Á Ó apple apple «ÁºÂ Õ Ó Ò Îapple apple ÀÕ ÍÈ Ú «Ò ª Á Ú Ï «Úº «À «È ª Á Ê ÚºÒ Ò Í FE Òº apple Í Á Ï «Â È ª È Ê Â apple ÏÈ D@ «º ª Ú «Ï Ë «Ò ª ÈÕ apple «º Ò Ó Ó «Â ÍÀ «Á È Âª ÍÒ Ï Á apple Á Úª Õ Â «ÁÈ ÍÒ Ï Á apple «ÁºÂ Õ ÍÂ Ò Á È Ô»«È Á appleó apple ª È Ú «Ò  apple»í «Úº ÍÂ Ò Â «Ò ÍzÏ ËÈ «Ï Ï ͫҪ apple «ÁºÂ Õ Íapple ÍzÏ Ë ª È «º È ΩÒ Õ ÍzÏ Ë ª È «Óz ª  -  «Ò Á ÍzÏ Ë Â Õ Ï «Óz ª Á ÍØ Ó apple Ó Ø ÓΩ Á Ò appleèª Á Íπ  Âapple È Ò Í Һ Á Õ «ÂØ µíapple ÍzÏ Ë ª È E@@@ Ú Ë» πappleº«ïò  «È  apple «ÁºÂ ª «ÒØ ª appleø È ÌÛ Õ Ú Ò À ««ÏÓ apple ÚÀ È apple appleø Á À- appleø «È apple? Á» ºÒ «ÏÓ apple Á Í «Úº Íapple Â È ÊÀapple Í Á ««ÏÓ apple «Úº Ï ºÁ Ó ºÂÚÍ»appleÈ appleøò ÀÕ apple  Á Øapple «Î Á È Óπ º appleú «Úº Ø appleøò È «««Ó ÍzÏ Ë ª Á ÀÕ Ï Ú»Á «Á «««ÙºÁÂ È Ò «ı «Úº. appleî «ÓÁ Úapple «ÁÈapple  «Ó È appleá, Í ÏØ ÍÀ ıapple «Á ª Í apple» È Ò «ËappleØ - ËappleØ È «Òß appleª Á Û Â Õ apple ͺ ÂØ Ï Á apple ÍzÏ Ë Íº ÚºÒ È apple Ó apple Õ ÍÂ Ò «Úº È Ó Â ÀÓapple À ÁÚ ª Á Ò Â apple Ï«apple, «Â Î-Áapple º  apple  Óapple ª Ø Íz Ù È È Ú, «Á «Ó ÍÂ Ò Á ÍzÏ Ë ª Á Á ÀÕ ÍÂ Ò «Úº ÍÏ«Ò ÀÒÊ apple «Ó apple ª µâ ÀÕ «ÍÂ Ò Á ºË ÓπÒ Óª ÁØ-ÁØ Òª ÂØ ÂÈ È «ÓÒ Õ apple  Øapple Î Á Ï ºÁ ÿ ÀÕ ÀÈ ÀÎÒ «Â Ϻ Ú apple «Úº I@@ Óapple Á Ò È Â apple ÚÒ E, «Ò «Ò Á À «ºÊØ ı Á ÓΩ»Á Óπ º Ó Âapple «Í Ò B@ Òª ÂØ Ò Â apple ÒØ Ì Á «ºÂÁ «ÀÕ Â apple apple «Û ª È apple Ì appleâ apple apple ÚÒ A.C Íz Ù «Â µíapple ıapple appleá ÀÕ «Û ÙappleÓÈ ÀÕ apple apple «Â  «º«ª Á ÔØ È ÏºË Âapple È Ò Ò ÿ º Á ª Óª.. Ó«apple ª «Úº «ÁÈ-apple  ºÒÁ ª ÈÕ HCF@B-HFCC@

26 26 ÂßÏapple Ì Ù Ï Â È apple ÏØÒ ßÂ Ï apple ß «Â ±Í Ò Ì Ù Ï Â È apple æò «ßÈ Ø ßÂ Ï apple È ß «Â ª ± Á Ò Ó apple Ì Ù Á Ú Á Á«apple Ø ÍÂ È Í πfi ÓØ Ú««apple π Ø Ó Ì «± Á ª Á ª Ì Ù Úª ÙπæË Á ÙÈ πßá ª È ««ÁÈ «Òæ ÙØ Ú Í ÓÀ ÁappleÚ Ø«Ò Óapple «Ú «Ò πapple  ÏÀ ««Â Ï ØÒ ª Íø Ï «apple «Ïappleª Á ÏØÒ Íapple ««Ú «Â Ï Â ÁappleÚ apple È Óapple Íπapple πapple appleï Â Ò ß apple Ì Ù «Ú«È «ßÁ È Ì Ù Á ÍÂ Ò ÂØ È Ú ÂØ Òæ Á  «Ú «««apple πßá Ó apple ÒΠª π Á Í ÌappleÁ È πfi Ú «È ª Ì Ù Úª È Ò Ú ÍÀ Á πè ª Á Ò Ì Ù «Ú Á Á È Íæ Á πß«á ª πß«á ª apple ÂØ Á  apple È «apple Íæ ÂØ Ú «Á ٠ȪÓæÂ Ï Â «ßÿª È π «Ú Í «apple Ú appleò  Á ª Í ª Á Íæ Á - apple Ï ÍappleÓ ÂÓ Á πß«á ª πß«á ª appleï ª ıωapple «Ïapple È ÂØ appleæï «Â Áπæ πæ Ú Ò È±ß ÍappleÓ ÂÓ ÂØ Ú ÚæË Ô Á «Á ΩÛ Òæ ª Ó Í π Á Ú Â appleæï æ Í «; appleæï appleæï Ó Úapple Ø Á Í Â Á Ø «Ù apple ÂØ «Â Íz Ó ÂØ Ú ±Û Ø «Ò Ò È Ò πappleı Í Ò È Ò appleá «æ È Ò ÀÁ «Â «ÁzÙ Â ˇ È Ò «π«û ª apple appleß ª Á appleß Øapple ±Û Ø Íapple Ó apple appleß πfi «Îæ Ø «Á ÓÀ Ø«apple È Âª È «Ò Íø Ï ÂØ Ø Ò ß apple ª È Âª Á È «Í ÓÁapple 鱧 ßÓ Â Áapple È±ß Ï Í± πè ª È Âª ØÒØ ˇ Â Ú È Ò Ó Ó,,  «, È È, È È, È È Â È ÁØ, ̱  ÎπæÎÛ Ú È Ò Á «πè ª ØÒ Ú È ÈÕ Íø Ï Âª Í «Ú æò apple«á ª Ú ß apple ÏØÒÁ ª ß apple ª È Âª Á È Ò æò apple«á ª Ú Íø Ï È ÏØÒ ÏØÒÁ ª ß apple Á Í ÒÎ ÒæÌ ª «apple Á Ò ÂØ Ï Ò Íapple Ï πâ Ú apple Ω apple Ò ª «Á Ú Á fi± Ù È Ò Áª «πßá apple Ú apple πè ª ª Á È Í««È πâ apple πè ª ª Á È «Ò Ø Ò, Ø Ú «Ï Á ª Á πè ª Á apple Ï Ù «Á «Ò «Í Á È Á π ª Ê Úª ÂØ È Ú ª Ê Úª ÚæÒ Íapple πæ È appleè Ò Ú Á È Á π ª Ì Ù Úª ÂØ È Ú ª ÚæÒ? Ì Ù È Ú? Á Ø Âπ πæ apple Õ Ï Ï È «; appleø π È À πâappleπ Á À πæ È appleø «Ú apple appleø «Ú apple ÓÀ «Âª È «ßÁ Ì Ù È Ú Íapple Âπ Í Ø Ø apple Â ß apple «Ú Ø appleª Ò Í apple ÚÒØ Ú «Ø Ò π Í apple? ª æ ««ÁÈ ÏÛ Ó Á apple æò Ø «Ï apple ÂØ «ÿapple ßÓ appleá ÌØˇ «apple «Ó Âapple apple Ó ÒıÈ «Òæ, Ï, Íø Ï Ó Óπfi ÍÂ Ò «Ò Ì Ù ÂØ Íø Ï Ï Ì Ì Ù ««Ï Û apple ÏÈ ÓÀ æ «Í : ª apple Ó Ò È «Û Ì Ù «Ï Á πßá π Á æ apple Ò Ó πè«apple Ø ªÁ È Â ÓÀ鱧 æò Ófi «Ò «Ú π ª È Ú ª Ì Ù Úª È πßá ª π ª È Ú ª Ê Úª πßá ª È π ª Ê Úª  ÏÀ ª Ì Ù Úª π ª Ø ªÁ ª È Â È Ú ª Ê Úª  ÏÀ ª È Ú ª  Á apple«ßá È π ª Ê Úª ÚÒØ Ò È Ú ª Ê Úª ÚæÒ ØappleÁ æ appleª È±ß Ò ª 鱧 ª Ï Âª, Ïπfi appleâª, Úª 鱧 ÒØ Âª 鱧 Íπapple«ª Á Ï Ò ª Á ÍπÒª 鱧 Íapple «Ì Ù Úª π ª Ê Úª  «Ú Ï«ßÁ ª È? ß apple «æ⪠«æâá  πè ª È Ò ß apple Ú Û Á π ª ÍΩÛ ª Âapple ª π ÿø«û ª Â Ú apple ÏÒ ßË apple ÂØ apple «ßÁπ Â È È±ß «Á Ù«ÈÙ Ï Â Ù«ÈÙ ª Á Ï È «ÁÒª «ÁÓ ª  apple appleè Òæ ÿapple ÿapple Ó ª Ø Òæ ÏØÒ Ø Úapple Ó apple Ï Ï apple ÓØ«Ïæ, apple ª ÿapple ˇ ÓÀ Í Óß apple Á Á «Í Ò Íapple apple È πè ª Á ÿapple Ò «È ª È «fi± Ù È Ò Í «È ª È «Á π È Â «Í È±ß Í «Í π ÔØ È±ß Í «Ò appleæï, «Ï, Ò ÓÂ, «Ó apple, π Ó, apple, πáappleâ ÿapple Á Ï Ó apple Ëapple ßÚ Á Á ËappleÂ Ï Ó apple Ëapple ØÒ Ù ı apple Á Ú À, Ù Í apple Ú Ò Á Ú, Ó± Ú πapple± È È Ú, È ÂÙ Ú ÏπÒ Ú, ÏzÀıÂ Ú ÓÀ πè ª È ÒØ ÚæË Ó apple ª «È ª ØÒ Ù Í apple ª Íapple Ù ı apple Á È È Â٠ª Íapple πapple± È È È Ïæ apple Ø π Ú Ò ÒØ Ø Ø Ú «Ò «apple Ó Ë πâapple «Ò «ßÁ Á ÂÍÙ Ø Ù Á apple «Ò Õ - πapple Â Í Âapple IHADE-@DBGB «Ú Ϻ«ª Á ÒØÛ È, Î apple Úª Á ÒØÛ À Ì Ú È Ò Ó»Â Ø«ª Á ÒØÛ À ÁÚ Á apple» Ú À È Í È Ïπ apple Ò, «Îapple Ú È Í Ò Ì ÂØ Óapple ÂØͪ Á ÒØÛ À Í Ҫ Á Ó È Ú Ï apple ØÒ È ÀÓapple À apple ÀÈ,» appleº ª Á ÒØÛ À Ø Ï Á È Î Ò È appleè  ͪ «Á ÒØ ª Á «Â Ò Ï Ï apple Ó Á Úª Á ÒØÛ À ºÍÛª Ϻ ÍÛ Á Ì Ú» È Ò Òº ª ÓappleÁ»Òª È ÒØ «Á Ó «Áappleª  Á «ª Á ÒØÛ À Íπ ºÂ ˇÛÁ Óapple ªÁ ÍÂ Ò Á apple ºÁª  ıóª πâ Ò «ª Ò ÙÈ Á ª Á ÒØÛ ÀÕ «ÚÂ Ú ª Ø Ó Á»appleª Á ºÒ Ȫ appleè Ó Ï»appleª Á ºÒ Ȫ appleè - ØÈ ÏappleÈ Ò appleó Á appleª Á Ò º Á ºÒ Ȫ appleè Íπˇ Á º Á ºÒ Ȫ appleè apple Ϫ Á ºÒ Ȫ appleè ÏÁÈ Ïª Á ºÒ Ȫ appleè ÏÒ Â appleª Á ºÒ Ȫ appleè º«Â appleª Á ºÒ Ȫ appleè Ϻ «È Óª ÈÓ Èª Á ºÒ appleè π Á Í Ú Èª Á ºÒ appleè Ωapple Á ª Á ºÒ appleè π Ó Á ª Á ºÒ appleè È Âª ÏÒ Â Í ÏØÂÒ apple º Ú ÍÒ Í Óπapple π Ú Ú ª Ø Ó Á»appleª Á ºÒ Ȫ appleø Ó Ï»appleª Á ºÒ Ȫ appleø - apple Í Ò π apple± «Â, «Ú ڪ, Â, È ÚÒ, ª, Âapple Ù Ò, «Ú«È  ««Â «Â Ϫ Íz Í appleè Ò ÀÒ apple : Ó apple Ì È Øappleª Ø : appleïß «ßÿ Á «ÚßÁapple ±apple appleè Ë Ò Ú Ò «ÚÈ ÍÀµ

27 ÂßÏapple 27 ÏÒ«Áapple «ÿ Ø Í Â «appleú ± «È ± È Á «ÈÔÓ Óπ «Ï Ó È appleá ª «Ú appleá À? B. Í Â Á «ËªÂ È ª Òª «Úº Ò» Á Á ÁØ «Ú  «º Á» Á ÁappleÌ «Úº Û Ø ª «º Ë «Ú «º Ø Â µâ apple Ø Õ Íapple Á  «Úº Ú Ë, ÿ ª «ÁÙ «Ú ÂÏÁ Ò Ø apple ØÚ Ò «Úº Ò» È Á Õ Ò Á Ò «È È «È ª ÿ ª Í»apple appleè «Ú Òº «apple Õ Í«Ò ÎÒ «Ú «ÓÒ Á Í Â Ï apple «º apple Ò Ò «Ò «apple Õ È apple»â (Ëapple Á «º )  ÚË ª ÿ apple Â Ú Ò «Ê (ÍzÚ ) «Ú Ó ÈÂ Ï apple «Ò«Õ Ó È Ò «º «Ú  apple «Ú Û À «Á Íapple ÚºÒ apple  apple ÚË apple ÀÕ Á» apple «Ú  ËappleÂ Â Û À, Ø Ëapple Á apple»â Á apple ÀÕ apple «Ú Ò «Ú  ºÊ «Ú Ø «º º «Á Á ÀÕ «apple Á Í«Ò Ò «Úº ÒÏapple «È È Á Í Â Á «ËªÂ Ï apple π º ªÕ ««Ú «È È ÁØ ÿ ª appleû apple ª ÈÕ A. «ËªÂ Á Á» «ÈÔÓ Ø Ú appleωùè Á  (appleîâ apple) È ÒØ Â È Á Õ «È Ò «È ± È Á apple»â Á «ËªÂ ÒÂ Ø ªÁ Õ «È ± È Óπ «Ï «º Ú Â± Á» apple «Á À  ««º Ú Ò ÂÓ Ø Ú Á È ª «Ú Ø «º «Ï Ø Ú Õ Á apple apple Á ÂΩapple  apple»apple «Ëapple «Ï Ø Ú Âª Ëapple»apple Áπ Ò Í ØÒ Á «apple Ú Ò apple Ú Ò º «ºË ÍπÒ Û «Ú Ò Ú Õ Íapple Í Â Á «ËªÂ È ««ÁºÂ «È, H «Ó ÂØ ÎappleÙ ÚºÒ «Õ ËappleÂ Â Û «Ú  ͫҪ «fi Ø È Á ««Á ºÊ «Ú Ø º««º Ú appleωùè Á appleîâ apple ÂØ Â «apple ËappleÂ Ú Õ apple Ú Ò Òº «Á º È Í Á Õ «Îapple apple apple»â ÍÀapple ÎappleÙ ÚºÒ ÁºÏ apple ÈÕ ËappleÂ Â Û Ú «Ó apple Õ apple «Ú Ò È Ó : ÚÈ Ù Á Ì Â «ÿ Ò : ÓÒ«Ú Áapple  «ÿ ÚÛÀ Íz Ù : Âapple Ì appleâ Íz ÙÈ Ó : H@/- apple Í «appleú ± appleâ : Íz Ø: apple «ÿ, Áπ º apple, Ò «Ë IHAEE-EAEDB «Íπ  Á Ò È ÓÚapple ««Â apple ÓÒ«Ú Áapple  «ÿ ÚÛÀ ÈÕ AD ÍzÀÒ AIAI Ì Â «ÿ (AB Ò) Á «Ò ª Ú Ò Ï Ø Ù Ù «Óº Ìapple «Ò «Ø «Á Ìapple Íz apple appleøâ Ï apple Â Ì Â «ÿ È apple«á AB Ò Á Ù Á Á Á Ò Ò «ÁºÂ Õ Ò Ì Â «ÿ Á «Í Ø Û Ï apple apple «Á Á Ø, Á apple Í«appleÚ apple È Ò Í appleúªá À  «ÚÙ Ù ÂΩapple  Á Á apple È «ÿ  «Í «ÙÈ «ÿ Á ÍzÌ Úª Íapple È Í Á ÀÕ Ì Â «ÿ Á»Ò Â Ò Á ÍÛ Ó «ÓÒ Ê ª Ï apple apple «ÓÒÁ ÀÕ «ÁØ Â È «appleíï«ò È À Ø ÙÈ Ï È Á ««Â  «Îapple ÈΩ Ú È Ì appleâ Ì Ï apple apple «ÓÒÁ ÀÕ Ì Â «ÿ Á Í«Ò «z  apple, «Îapple Ó Ú Á ÚºÒ ÛÈ Á Ø Â Ò Ò Ò Í apple Á ÓΩ Íapple  ÏÁÒ ÒÀ Ò ª apple Á ÂÒ Á «Ú «ÀÕ Ï Ï Ï Ò «ÂÈ Á Á ÔØ Á È Â «Îapple À ÏÒ Ì Â «ÿ Â Ï ÙÚapple ÁºÂ ÚÒØ Ï Ï π º «È Ò Ï «Á Ï Á Óapple ÓπappleÁ Ï Á Á È apple Ò Ø Ï Á Á Ù Ìapple È apple Ï «, Ï apple apple «ÓÒÁ ÀÕ Ì Â «ÿ Á FC «ÁÈ Á Ì º ÛÂ Ò Â «ÂÈ Á Á Ó È Ù Á Íz Í FC «ÁÈ Á Ì º ÛÂ Ò Ï apple apple ÀÕ ÍÀÙÒ «z«ï ±ÈÒ Ò Óπ ºÁÓ Á apple Á È Ò Ì Â «ÿ, π Á Ú Â apple apple» Á Ϊ Á «ÓÒ ÂØ Ï Á BD Ó apple Ϊ Á «ÁÈ Âº Ø ª  «ÚË ª Ï apple «Ú «ÀÕ «Íπ Â Ï Â apple Á Ù Ì Âª/ zªâ apple ª Ï apple Í apple ÀÕ «Íπ Â Ø Ì Â «ÿ Á Í«appleÚ apple  Á Ê ª Ï apple «Èº apple Ú Óπ ºÒ ÀÕ «fi apple ÚÒØ «ÚÈ º Óπ Áapple Ï Á  «ÀÕ Ì Â «ÿ Á»appleÓ Â µ Ó Ø Ú Ò Ï È Á apple Á»Ï»apple apple ÀÕ apple apple» Ø Ú Ò «Íπ  ÍÛ È Á ÀÕ Íz Ø: apple «ÿ Áπ º apple (Ò «Ë ) Ï «Íz ÍÒ IHAEE-EAEDB «È È Á Í Â Á «ËªÂ «Ú Â Ì apple Ø Á «Ø Òº ª Ï Á apple «Ú È Áº «apple ª ÚºÒ Â È Ò ««apple À, «apple µ «apple À ª «apple»â Ù Â ÂØ Ï apple π º ÀÕ ÍappleØ Â ºÒª ª Ó «È È Ú Ø Á À, Íapple «È È Ó È Õ «Ó È Øapple º ÒÀ «Õ È ««apple Â Ø apple  «Ú Ò apple Á «º Í Á ÓØapple «Ú Ø È Áapple π«ú ª «º Ë ÂØ Á» apple Ë Âº «ºË Ò apple «Ú È Ú Õ apple «Ú «º Í Ï Ú Õ ««Á appleωùè Á «appleè «º Í ÂØ Á» Í apple À ª Ú Ò apple Ú ÚË apple Â È Ò Âª ÚºÒ «apple À Ø «Âapple ª Úº º ÚºÒ π ««º Í Á Ù Ò «Ú º «, «Âapple ª Á apple «appleωùè Á «appleè Ú ÒÚ Õ «ÂØ «º Øapple π Ò «È Ò «Õ appleωùè Ó Ù «ºË Ò apple «Ú ÒÁ ÀÕ apple apple»â appleωùè Á «appleè Á apple Í Úapple apple (ÓØÛ) «Á Á À ª Á «ºË Ò apple «Ú ºÒ Á Ï? «Â «È È È «««ÓπÛÈ Â Ú «ºË Ò apple «Ú ÒÁ ÀÕ ««ºË Ò apple ͺËapple ʪ Ú Ò «ºË È «ØÒ Â Ó apple «ºË Ò apple Á ÀÕ «Á Á apple Ú ª ÚÒØ «º ʪ ÂØ Á» apple ʪ Ò Ò ªÁ «ºË apple «Â ª  «È Ó apple Ú Á ªÕ Ò È Ù «Ú ÈÚ «ÁºÒ ÂØ Òß È, ÎappleÀ Îapple ª ÍÀ«apple Ò Ò ªÁ «ºË apple Áapple ÈÕ Ú «Anti racist rally It was news like a bombshell.that some white supremacists were planning to demonstrate at Vancouver city hall on 19th August in the guise of free speech?happengins in USA were fresh on people's minds.immediately an ad hok group to counter it was formed by democratic and liberal people which are in majority in the western coast of USA Canada.communist party of Canada was also in.they mailed me on 18 th morning to attend.the city had given them permission the anti group asked to cancel permission but they did not.on the same the mayor too took the side of anti racists the price ire too came in.we four people from abbotsford self,sher Singh,Ikbal,and hardev went there was a sea of people from onwards. Racists rally time was 2.00.by noontime entire space around city was jam packed by young and «º Í Á Ù Ò «Ú Ò Á ÈÕ Íapple «Ø apple Ò «Ú Ëapple Á ØÒ Á È Ò È Ò ªÁ «ºË ÈÕ «È Ù «Ú ÈÚ «ÁºÒ  Òß È «Ú apple apple «ºË Ò apple È Ò Ú «ÁºÂ Ú Â Á Óπ «Ï ºÒ, apple ÒßÏ ÍÚ Õ «Ó - Ê È «Ú ØÒ ÿ ««Ú Ø «appleè Òßÿ apple Á À, apple Úapple Ì apple Ú Â± Á apple»â appleè Á Ò Áπ Ò Á ÍπÒ Û «Ú Ï Á ÀÕ «Ò «Ú Ø Òßÿ apple appleωùè Á «appleè Ï Ùº Á»appleØ Ú ÓπÛ apple Á À Íapple Ò «Ú «ÍπÒ Û «Ú Ò ± ÿ «Ú «ºË ºÒ apple Á ÀÕ «Ï apple «È È È AIAA «Ú «º Ø ÍºÂapple «Ò«, ««Ú È ««apple Ó apple Ë appleè À ª  «apple ª ÂØ apple appleωùè Á»apple ØÒØ Òßÿ ª»apple Á apple»â appleè ÍπÒ Û «Ú Í ± ÿ «Ú «º ÓπÛ Õ È È apple ««È ÓπÛ Á Û Ú Áº «ÁºÂ Õ»apple Á  appleωùè appleè Á «Í Ò Â apple Ó «ÁȪ «Ú ª «Á Á È Íapple Á Í»appleÈ»apple z«òº ªÁ À ª «Ù «Ú «Á Ò Á ÈÕ Â apple «Ú«È ª Ù «Ú «È ª Á Ò Êª Á apple Á ÀÕ apple z«ú Ò Ú «ª»apple È ÛÒ Â «apple ª Á «Ê ÏÁÒÁ À ª «ÍzÓ Ø Á ««È «È Á «ËªÂ ÀÕ BA  AIAD»apple z«òæ Ø apple» Á apple Ó «Ò «Ú Í»appleÈ Ø Õ Ω Ω ÍÀ Â Ó È Á ÍzÏ Ë apple Í Ê ª Ó Â «ÈΩ Ú È Â apple «Ú«È «apple«úè Îapple» «Òº µê Í Ú «Íapple Ú Ò Í«Ò Úº Òº π º Õ apple» Á ÎΩ ª È È ª Á Ó È Ø «Ò Â È ª Ú «Í Ì «ÁºÂ Õ apple È Ú ÎÛ ªÁ ª Ú ««Ó Â È Ø ««apple Ó ª Á Í»appleÈ z«ú Ò «Ò «Ú «ÁÈ ÏºÁÒ apple Õ fi Ú Ø««««È È ÍºÂ Òº «Á È ÒÂ Â Ò «Ú appleωùè Á «appleè «Ú ÓØÛ Í«Ò «Ï È ÒØ Áπ ÍÀ Õ «È È È Í «ËªÂ «Ú ÂÏÁ Ò ª apple Í Â Á Î appleó»ò BE ÈÚ Ïapple AIAE Óπ ÓÒ apple Ò ÈÕ Ï Ù ÏappleÂ È ª  appleóè Áapple«Ó È ÒÛ ºÒ apple «Îapple Ú À Ï«apple Ô»È Úapple«Á appleêapple ««È È Ø apple, BI Ó AIAI Òº Ú Ò Í»appleÈ»apple z«ó, appleóè «Á È «È È Á «ËªÂ «ºË appleè Ò ÎØ Ø ª ÒÀ Á ÎÀ Ò Â Õ z«òº ÂØ Í«Òª ÒÛ Ú ÂÓ Ø Õ ««È  Á Ê ª È Ïz Ò Á ÀÓ È Ò Â Îapple Á ͺ Ó «Ú Òª«Ó ª apple «Ú Ò «Íz Í Í» ÂØ»apple z«á ª ÎØ Ø ª Ò ª  «È È Áπ apple Áapple È apple appleωùè Á ÓπÛÈ Í «Õ Í ««ËªÂ Á Î appleó»ò ÒºÌ Ò «È È È ØÒ ª «Ú ª ª Ê Úª  һ Ø Ú Ò ÓÀ apple Âapple ª «º  «apple Î appleó»ò «Á  «È ª Úapple z«ª Á»apple Áπ Ò Â Ïz«Ó «Ú Ò ª Ù Úª Á º appleª Áapple «Á ÀÕ «È ± È Á «ÈÔÓª È Ò «È ª Á Á ««apple ª  apple ÏÈ «Ï «È ª Á Íapple «È È Á Î appleó»ò «È ª Á º appleª Á Í»apple Âapple ª Áapple Á ÈÕ «ÂØ «Ò Ú ««ËªÂ È Ò «È È È «ºË apple «ÁºÂ «: ÿ apple»â Á ÍzÌ Ú «Ú ΩÒ ÒÁ È, «ÊØ Âº «Ò ÓØapple «Ú ª Úº  apple º ªÁ ÀÕ z«ª Á º apple Ú Ò Ëπapple Á Ø ÏÁÒÁ apple«á À, Ó Â Ëapple Á Õ Ïz«Ó ÎÀÒ «apple ÀÕ ÿ Ó apple Ì apple  apple Ó - Ê È Í È Ò ÿ Á ÈÕ appleωùè Á «appleè apple»â «Ú ÓπÛ ªÁ ÀÕ «È ª apple È «Â ª Ófi Ò Î «Ú Ê apple «Ú apple»apple À, ««Ú Ó Í ª Á «ÁÒ Í Ù «Á È ØÚ, «Ò «Ò ÒÛ «Êª ÂÓ Â ªÁ I@E GHA AAIG not so young people around their time some four five people came with anti Immigrant banners. People encircled them some rebuked them some yelling,,,kick them out kick them out.police was present they took them out.one leader of them was handcuffed.mayor addressed the rally.horgan also sent a message.the mood of the rallyists was seen to be believed. The police estimated the gathering to be 4000 plus but it was more only we two were turbaned so most of the media enjoyed clicking us.

28 28 ÂßÏapple Èapple «Áæ ««Â æ «æê Ïapple À, µê æ apple À Á apple Ú Ò «Á Á ªÕ Íapple Ù Á «appleè  Ωapple Ó«Ò Òª Á Ò Ó ÒØ -ÿøò È «æ, Ïapple «Ò Î æ apple Á appleú «Â Øapple ÚæË ±Û  ÀÕ «- Í «Ò -«æ ØÛ «Ò Î Ù apple± Ø«ÿappleÙ «æ ÍÛ Â apple Ó apple Á apple «Úæ Á Á ÒÂ È ÿappleù Á Ú appleè Ú Ò «Â È ÒØ ± ª (Èapple «ÁæÂ, ÓÈ Â ËÈ apple, ÍÃ Ó Ó apple) fi± Ó æáó «Úæ Óapple ÀÁ Á Ò Á ª Ò ª «Íæ Ï Á apple «Áæ ª ÿappleù Á Ë apple «È ª Ó Â Á Ò æ ØÛ «ˇ Î Ú ËÂ Ø / ÀÕ «È ª «ÿappleù Ωappleª µíapple Á æ«â appleª Ó Â «appleâ ÒØ ª Á Ï «È Á Ó «Ò ª Á «Ó Ú apple «Ò apple  Ïapple apple ÍÃÏ Ë «Ò Î Ú Ë π ßÁ Ø«ÈÚª ÒØ Íæ Ó «apple Á æá Á «apple ÀÕ AIIG ÂØ Í«Òª Ú «Ò ÚæÒØ Í Í Ò appleª Á apple ÒØ ª µíapple ÒÓ Â ªÁ ÈÕ ÂæÊ «æò Á Ú ÌappleÁ È ««Ò Á ÒÓª Á Á Â È Ï Â Ò Ó ÀÕ «Ò Á ÓØ Ú apple ÂØ Ù apple± Ø ÒØ ª πµíapple ÚË ª Á Û «È ª Á Â Í Û Á Ò Ø æ ÀÕ «È ª Á apple «Ó Á ÒØ «ÚappleØË appleè «Ó ª Á Ù Á ÏappleÈ Ò -Ó«Ò Òª Ê «ª Áapple Ó æáó Ï ±Ï ÌappleÁ ÈÕ Ø Áapple È Ø È ª Á «Â Úæ apple ÀÕ apple «Ó Á ÈÀ«Â ( ÂÒ, ÈÙ, Ó «Ò, Ωappleª Á à ÁØ ÎappleØ Â, Ó Èª «Á Áª πµíapple Ï ) Ó «Ò Á «æâ Õ H@«Ú ª Á ÁΩapple Á ÈΩ Ú È Ì Úª ͱapple Û Â È Âª Ó À ÙÈ Ó Ó«Ò Òª Á Óapple ±Ó ÈÚ Èapple Ê Ì Ú Â «ÿ, ÍÃ Ó Ó apple, Íà ÂÓ ÁappleÁ Á Ú ÈΩ Ú È Ì appleâ Ì Á ± ª È «Ò Á ÓØ ÁÒ Í Ú «apple Â Ì Û ª Ú Í ª ÈÕ Íapple ÈΩ Ú È Ì Á ÁΩapple ÈappleÓ ÍÀ ÂØ Ï Á «ÒØ «ÚappleØË «appleá apple Ú Ò Ò È «Îapple Í ÎÈ æ «Ò Õ ÒØ ª µíapple «Èª Á apple Í ªÁ Á«Ù Á «æ ««Èæ «Ò «ÒØ ª πµíapple ÚË ª appleè Á «È ª Á ÓÒ Â Á «Õ æò Ó«Ò Òª Âæ Ó appleæ Ú ª ª Ù «Á «æ æ ÓÔ Ï È Ø Õ Í Ï Áapple È ª «ÁÒ Ï ± ÿ È Úª Ù Á «appleè  Á B@Ú Ïapple µâ Ó«Ò Òª ÒØ -ÿøò Á apple Ó ««Â Á ÓÂ Ï ª ëappleØ Ú Íapple ª È «È ª «ˇ Î ÿappleù ÒÛ «È Î Ò appleè Á ««Â «apple ÀÕ Á «ÓÈ ª «ÁæÒ, «Í ª Ïapple  Ùapple±Â ª Îapple Á Ø «ÈÔØ ÿ È Úª È «È ª «Ò Î ÒØ Û ª πµíapple «Èæ Ò ÈÕ ÁØÙ ª Úª «ÁÚ Ú ÎÒÂ Ò Â Õ «appleè  ÿøò È «È ª ÿ È Úª apple Í Ï ÁappleÒ ª ÁØÚ ÿ È Úª ªfi  «Ú Í Ë apple Ú Ò ÏÈ «Úæ Ë Á Ó æâúí±appleè appleøò Á  ÀÕ Ó«Ò Òª «Ò Á Ï Â Ó æò ª Úæ -Úæ Ò«appleª «apple æ ÔØ Á È «apple ÀÕ Úæ ÿæò±ÿ apple æí-appleø Û Â ÂÏ - Ï Ó ª  «Ò, Áapple Ò«apple, ÏæÏapple Ò Ò«apple, Íapple Ó Ò, «appleâ Í apple, Ò Ò Í apple, ÍÀÍ ± Ó apple Ò«apple, Ù À  À «ÚappleØË ÓØapple ÂØ «Ò Ú È ÒÚ Û Ò«apple, ÈÂ Ó ±apple Ê Ï Á ª ÈΩ Ú È Ì appleâ Ì, Í Ï ± À Ô±È È Á Ú ««Ò Û «apple ÀÕ Ú «Èª-Ó Á±appleª-Ó Ò Óª Ó Â Øapple ÈÂ Ê Ï Á ª Á Â Û Ë apple ÀÕ Ïapple ÒÓ æ «æ ±fi ÂØ æ Óapple «Ó (Ù Á ª Í ) Á Ù È Óæ ««Â ««Ò Í Ï æ Ò ÓØ ÏÀ ÀÕ æò Ó«Ò Òª Á Ëapple apple Óª Á ËappleÂ Ú Ø ªÁ apple ÀÕ Ù Á Ú «ÿ apple Ú Ò, apple«óâ Ò Ú Á, Ï Ï Á æò «ÿ Ò ÒÁ Ú Ò Â È ÒÚ Û Ò«apple Á Ù Áª, apple «ÙØapple, appleá Ú ÁappleÁ, Ó apple «ÿ Ó Ú, «Èapple «ÿ Ò Ò ª, Ù Á Ï Â Ó± Ó, «Í apple «ÿ, «Ò «ÿ ÁæË ±apple, Ó ÓÁ Ùapple Î ªfiÒ, Ï Ï± «ÿ, ÁÒ Í «ÿ, Ø «ÿ Ò ÈÍ apple ÂØ «Ò Ú ªfi «Ó ±«È Í apple Â. appleè Ó «ÿ Ó,. «ÿ  Âapple, Ï Ï apple È «ÿ ÌÁΩÛ Á Ò ª Ò Ï Óª æ, ±Ó Á apple Ïapple ÂÙæÁÁ fiæò, ±ÓÂ È Ò ÿó È æ appleª ÒÀ «æò Á Ù Á ÌappleÁ ÀÕ Ó«Ò Òª Á ÒØ ÿappleù È Í ««Â «Úapple ÂØ Ï ª ÍæÒ Ï È «Á ª apple  æ  appleè Á ÔÂÈ Â ÀÕ «apple ÒØ ÿappleù Á Ú appleè Ú Ò «Â È ÒØ ± ª πµíapple Í «Ò ÚæÒØ C Ó apple B@@A «Ù « fi± appleè  BH-C@ Ó apple B@@E ÏappleÈ Ò ÙÀÙÈ Øapple ÚæÒØ Óapple ÀÁ Úapple ª Úª Á Ò Á ª Ò Ø Û ª «Íæ ÀÁ appleè Á Ïapple Ú apple ÒØ Â Â Á πµ apple «Ò Á ÿæ appleøò Í Â Â Á ÒØ ÓÈÚ «Õ ÁØÙ ÚºÒØ Í±apple appleè ÂØ Ï Á Ï apple «º Ú apple «Îapple Ù Á Ï Ï «appleè  Ωapple ÓÀÓØapple Ò È apple À apple ±Ò Ó«Ò Òª Á È Ó «Ó Á «Ù apple Íapple Ò Ó À Ó«Ò Òª Á ËappleÂ, «Á º Ú apple ª «È ª È B@ Ò Á Ò Â apple ºÁØ- «Á ÂØ Ï Á Ú Í Â, «ÁÃÛ Á ϱ «Á «Á ª ÁØÙ ª Á «Ù ÍÀappleª appleøò appleº «ÁºÂ Õ º Ù Á Ï Ï «appleè  Ωapple ÓÀÓØapple Ò È apple À apple ±Ò Ó«Ò Òª Ïappleª Á «º µâ Á Ú Á Ú Ï ÏÒ «apple ÀÕ «Âapple ª «ÒØ ÿappleù πµíapple Á ÿø Ú fi Â Ó appleá ª ª Ó Á Ò Â «««Ò Áapple ªfi ÿappleùª Á Áapple Â Ï «È Á Ï Ò Á appleá ± Û ÓΩ ±Á Õ «ÿ È ÂØ æfi Óª Í«Òª «Í Í Øapple Á Á«Ò Ωapple «ÈappleÚ Âapple apple Ï «æ  appleè «ˇ Î ªfi ÿappleù apple ÁØÙ ª Ìapple «æ «Úæ «ÁÚ Â ««Ò Á «Í «appleí Ò «ÿ Ú Ò Á apple Ï Á«ÒÂ Ó Á±apple «Í apple «ÿ Ó«Ò Òª Ê «Úæ æ Ó appleè «Ò Î ªfi ÿappleù æ«ò Õ «ÿappleù «Úæ Òª ««appleè  Ωapple Á ÂÒ Ò «Ó Ú apple ÍÃ Ú apple Á Ò Á ÒØ Ú Í Ø ÈÕ «È Ò Ï Ó ±apple Ò«apple Á Ú Û Á apple appleó  Áapple  ÙÓ±Ò Â Á ÏÁΩÒ apple æ Á Ò Â «Úæ «æ «Ú«Á appleê «È Î «ÁÚ ÂØ Ù apple± Ø æáø «Á Ȫ «appleî - Í «Ò -«- Á Ò æ ØÛ «Ò Î ËÂ Ø æ À Ø «Ï apple Á Û Ò æ Ïapple  Á Ï Ú Ò ÍÃÏ Ë Á Ïapple Í æ Á æò apple «È Ò Ï ß apple Ó Á ß Ï æ ÀÕ «È ««apple æfi «Ú Íapple «Õ «apple  «ºË ÍæËapple È Õ Ø «ÒØ ÿøò Í Ú Òª Á ß apple Ó apple ÁΩapple È Ï πâ apple È π ÓØÛª ÿøûª Ø æ Ú«Ë Õ «ÁΩapple È Úæ -Úæ «Ú appleª Á Íà«ÈË appleá Ê ª Ú Ò Á apple Áapple Ò Â Á «ÏÈ, Á ÙÓ Á Ï Â ÓÒ «Ë È appleæ, «Ò Á «Ò  Á «ÈappleÈ appleè, ÒØ ª  apple Á Ø ÿappleù Á ÿ apple Ò Â apple «ÚÙ Ò appleè, ÿappleù «ÁÙ ÚæÒ Ë appleæ, «Ì «Úæ È Á  apple apple È Ò ßÿappleÙ Á Óß ª ÓÈÚ π ÏßË æòá apple æòï  ÁΩapple È Ó Ùª ÒØ «Âª Ó± apple appleæ  ßÿappleÙ Øapple ÚË apple «Âæ appleè Á Ë Â æ æòá apple«á Ω apple È Õ Ï Â apple ÓΩ «Ú Á Á ÙÓ ÚæÒØ apple ª apple ª «Ùª ̪ ÎØÛ appleá Ø πè ª Á ÚË apple «Á «ÁÒ È Ò apple Ú Â Â ÿappleù πµíapple Ï appleø Ï æ appleæ apple ««ÚappleØË «Ú appleª Á ª «æí ª Ú È «Í Ø Ò Ú «È «apple±í ÁappleÍ Ù ÈÕ «Ú πµíapple apple  À ««ÒØ ÿappleù Á Ï «È Á appleæ Ú Ò Â«apple «Ò ««ÿappleù ÚØ Ú Øapple± Í apple ª Á «ÂÁ Ȫ πµíapple appleæ æò Á ʪ Ó Ù ÒØ ª πµâ appleæ æò Õ «ÿappleù «Úæ Ê Ï Á ª, Ó ÒØ ª, Ó «Ê Úª, Í «Âª, π æfi «Ê Ï Á ª ÚæÒØ «Èª «apple±í Ï Á ÔØ Á È Í «ÀÕ Ì Ú «Â «Ú À ««apple  ª ÿappleù Á «ÂÓ ÍÛ Âæ È «ÈÌ ª Á Ó æââ ««Ú È Á Õ ÒØ ª Á Íà apple ËȪ Á apple «ÿappleù Á Ù Â Á È ª ÍæËapple  Íà appleè Á Íapple Ò Â Õ «ÁæÒ ÂØ À Û Ó Ò Á±apple Ø Á Ï Ú ±Á ÒØ Íæ ÒÓª È ÒØ ª Á Ú Ï apple Í «È ª Á «æ Ï «À, Í Á ª «Ò ª È, Ò «Ò È, «Â Ϫ,, Ú apple ÒØ ª Âæ «Ú Í ÀÕ «Âapple ª «Í Ò Ú Òª ÂØ ÓÿÁ Ìæ Á  Ïπ Á ª πµâ Í πß Á «apple «Ó«Ò Òª Á ÒØ ÿøò ÒØ Íæ Ú Á «æ Ù ÈÁ apple «æ Ï«Õ «ÿøò Á Øapple Íæ «Â Ó Â «Á ß apple Ó ««Â «æ Û ÏØÒÁ Ø ÒØ Íæ Ò apple ÁÒ Â Ó «ÈappleÁ Ù  ±ÓÀ apple «ÒÓ apple «Óæ π 櫪 È ÌπappleÁ È ÒØ Íæ Ó ßÁapple «æ appleá apple ʪ Ï Ø Õ B@ Ò Á Ò Ï apple ÁΩapple È Ó«Ò Òª Á ÒØ ÿappleù «æò Á Ï Â Ó È Ò Ø Ú ÀÒ È appleá À ««ÿappleù «Úæ Î Á apple±í «Úæ Ì ÂØ ÚæË ÔØ Á È «Ó È ٠«æ«ª (Ì Ò ÒØ ª) «Úæ Ø «ÀÕ apple apple Î Á À ÙÈ Ó ØÒ «æ Ë Ò Ú È «È apple apple Î πµíapple Ø appleæ Õ Ó ÒØ ª Úª æfi «ÂÁ Ȫ È «ÒØ ÿappleù «Úæ ÔØ Á È Í «ÀÕ Íapple æò Î Á Ï Â «È ± «æ ÀÕ À ÙÈ Ó Í «Èª-Ó Ò Óª-Ó Á±appleª Ó Â ØappleȪ ÂÏ«ª Á Î Á «ÂÈ apple Úª Ì apple «Í À «ÒØ ± ÓÈ Â Ú Ò Á Íapple Ó Øapple «Úæ ÍÀappleÚ appleè Ò Ø ÂØ È ÀÕ apple Íæ Ø apple appleó ª apple appleæ Ò æ Ú Î Á Ï Â apple±appleâ ÀÕ «Ùª «æ È À Û apple ª : B  AIIG À ÙÈ Ó Ó«Ò Òª Á Ï «È Á appleæ Õ Ó ÂØ «Ùª Á ÁΩapple Ù apple± Ø «Õ À ÙÈ Ó Ï apple ÎÚ ª ÎÀÒ ÂØ Ù apple± Ø««Ùª Á ÁΩapple C Ó apple B@@A ÁÒ Í Á Ø ÂÒ ÂØ Ï Á Úæ «Ù Á apple±í «Â apple apple «Õ Á «Â È À ÙÈ Ó ÓÀ Ïappleª - Í «Ò -«æ ØÛ È «Ú ÂÏæË «Ù È Ò «fi± «Úæ Û «ÁæÂ Õ Á Òª Ú «Ïapple ÍÃÏ Ë Á «æ È «È ª æ Áapple«È apple apple Í «Ò Á fi± πµíapple ÓØ apple Ò ÒØ ª «Úæ apple, «Ó  Á«Ù ÍÀÁ appleè Ò BH,C@ Ó apple B@@E Óapple ÀÁ Á Í ÒØ «ÚappleØË Á ϱ «ÁæÂ Õ ÒØ Ó Ù Í æê Í ««Â «apple Á È, Ó«Ò Òª Á Ëapple Á Ú apple ª È Ú ««Â ÍÁ «Èª πµíapple æò«á ª Ò Ó apple Ï Â Á Ï Ú ±Á Á ÙÓ Á «Ù È ±apple Â Õ «ÚÙ Ò Ò ÓÏ Á apple ÿappleù Á «ÁÏ Ï ««±Ó «Â È ÒØ ± ª Á Ò ÚæÒØ Óapple ÀÁ Á Ó appleæá appleè Á ΩÛ ÿ æ ÌappleÈ Ò Ó Ï±apple Â Õ Íapple T«È Î Á Ó «Áapple Í Ï Â «apple Øapple U «ÒØ Ù æ Ó appleè Ω Õ «apple Â È Ï È ÒæÌ ÚappleÈapple ÚæÒØ ÂÓ Â Á Ó appleæá apple «ÁæÂ Õ «Á «æ «À «ÁØ ÒØ ± ª Á Á Ò ÚæÒØ Ïapple Ø ÂØ Ï Á «ÒØ ± ÓÈ Â ËÈ apple Á Ï Ò appleæ Óapple ÀÁ Ú Ò Úæ Ω ÁappleÍ Ù ÀÕ Ù Á Ï Ï «appleè  Ωapple ÓÀÓØapple Ò È apple À apple ±Ò Ó«Ò Òª Á È Ó ÂÏÁ Ò appleè Á «Ù apple Á ÙÓ Á Ø Í«Ò ª «apple «Ù È Õ «æ Ú apple «Íæ ÂØ Ï Á Ó± Ï Ú Ò ª ÓÈ ª apple ÒØ Â Â Á πµ apple «Ò Í ÛÈ «Á ÌappleÓ Í ÒÁ Õ Á ÙÓ Ø Á «appleª Ò Ï Â apple «Úæ appleøû Ω ÀÕ Íapple À ÙÈ Ó È Ò Ï Ó ÂØ «ÒØ ÿappleù apple appleæ Á ÒØÛ «apple Ó«±  ««ÿappleù Á Ë apple Óæ Í

29 ÂßÏapple 29 Á ÙÓ Í ª Í«Ò ª ÓÈ ª appleè  πµâapple Õ «Á «Ó Ó ÒØ ª Ì Â ÍÚ Õ ÿappleù apple apple«á «æ À Ò ÂØ Á ÂØ ÒØ ª È «apple ØÛ ÿappleùª Á «ÍÛ Óæ«Ò À Á ÙÓ ØÒ Á apple Â È Í ««Á Ë ÌÀ ÚæÒ Àapple æ æ Ú Ú Õ «ÿ È È ª ÒØ ª Ò Ú apple apple Ú Ï À Ø Ø Á È «apple±appleâ À «appleè  Ωapple Á ÿappleù apple appleæ Á Õ ÁØÙ ª Ø ÀÕ Íapple Ò Ó À Ì Ò ÒØ ª Á Ú apple ª «È ª AIIG Ú Ò ««Â Á ÙÓ Á apple «Ù «Ò Î Á apple ««Á ÙÓ Ó± Á Í Õ «ÒØ ÿappleù Í Ï Áapple È, ØappleȪ Ê Úª πµíapple Ú «æ «Ó Ò-ÍæÊapple Ï ث««ÿappleÙ È Í«Òª Ê Í apple± apple«á- ± Á Á ª Áappleª Óª Ì È æ ªÕ «ÒØ ÿappleù È ª ÿappleùª Ò «æ È Ó È apple Ï«ÀÕ À ÙÈ Ó Ó Ó πµâ «æò È Ò ÁØ apple Ø ÍÀ «apple À «ÁØ πæfi Óπæ Ìapple ÒØ ª ÚæÒØ «Íz apple Ë Ó «ªÁ À ÙÈ Ó Ó Ó Â «ÂÁ Ȫ Á fiøò ÍÀ ÀÕ Íapple æ Í «È Á Õ æ ª «À «À ÙÈ Ó È Ó Ù ÒØ ª πµâ appleæ À/ appleæ Õ Íapple «ÂÁ Ȫ ÍÃÂ Í ØÚ «Î fiòá apple Ó Ò ÀÕ À ÙÈ Ó È «ÂÁ Ȫ Â Ï Ò ÂØ Ú Ï È «ÁæÂ Õ Íapple È Ò Á È Ò À ÙÈ Ó Á ÏÂ Ú Ïapple apple apple appleæ«à «Ø Ú «ÂÁ È «Á ÚØ Ó Ò ÚappleÂØ È apple Á Õ Ó «Ïapple Á Ó æá Â Í æò appleæ Á ÀÕ «Ó ÁØ Íà æ«òâ appleú «Âª È ««æ ª «ÂÁ Ȫ Á È Û È Î «ÁæÂ Ú Á± «Ú apple «À «Í Ï «È Á Ì Ò «ÂÁ Ȫ æò Ω Í Á ÓΩ Á «ÁæÂ Ú Õ Ò «Úæ Ó«Ò Òª Á ÒØ ««ÈÚ Ò ÿappleù È «È ª ÁØÚ ÒÂ Í ª appleæá apple«á ª Ò Á ªfi  «ÚÙ Ò Ïapple «ÚappleØË ÿappleù Ó «ÂÁ Ȫ Ï «Úæ apple«ωapple⪠πµíapple Ø apple Ïapple Ï Ë ÏØÒ Ò ª ««ÒÚØ ÒØ ª Á æò «Ò Ó Ï±apple  ÀÕ Ó. ÁappleÙÈ «ÿ Á ÍÃ Ú apple Ò Ó : Óª È æ æò ÍÃ Ú appleª à Á Á ÈÚª ÒæÌ «Ò ÀÕ Á Ú Á «Úapple apple Ú ÍappleÁ À ª Ó ÍÃ Ú apple πµíapple «Ú ª È Ò ÁÏ Í ÓfiΩ appleè ÒÂ È apple«á ÈÕ «ÒØ ª È ÒØ Ï Ë ÍÃ Ú apple «È ÛÈ Á ÈÚª Âapple À ««ÒØ «ÓfiÁ È «ÍÃ Ú apple È apple apple ØÒØ «apple «Â Ò apple Ò ÀÕ È Ò Ò Á ÀÕ «È «Ó. ÁappleÙÈ «ÿ Á ÍÃ Ú apple Óª È Ã Á Á ÔÂÈ È Â Õ Á À ÙÈ Ó Á apple Ó æ Ó Âapple Íà ٠«ÿ Ï ÁÒ È Ó ÁappleÙÈ «ÿ Á ÍÃ Ú apple È Ò «æ«ò ª æòï  appleè Á «æ apple apple«á ª Ó Ï apple Í æ«âª Ù Á «appleè  Ωapple Á Ó Â ÍappleÓ Â Ωapple È ÁØ æ ÙÏÁª ««Âª «æ Ø «æ À «T«Êª Ó apple Ë È Ò appleó Ø«À, ʪ ÁØÙ ª Î «ÁæÂ Ú UÕ «Ú Ï Ó æ Ó Âapple Ï ÁÒ ««Í «ÓÀ «Âª È apple Á ª ÍÃ Ú apple È ««Ï Ì æfi ª ØÒ À  «Àapple  Á Ø ÒØÛ È Õ Ó ÂØ æ Âæ Ó.ÁappleÙÈ «ÿ Á ÍÃ Ú apple Ȫ «appleî ÒØ ÿappleù È Ò «æ Û À Ø apple Ò ÿappleù «Úæ apple Íæ Ø ÔØ Á È Í Á «apple ÀÕ ÿøò Á Ï : «ÿøò Á Ú apple apple Ú Û Ò «ÿappleù Á Ë apple πµíapple  appleè Ó È Õ Úæ æ  ± ß apple -Í «Ò - «- Á Ò æ ØÛ «Ò Î æòá «ÿappleù ÁΩapple È Ï Â apple ÓΩ «Ú ÁØ «ÿøò Á ± Û Ò «apple Á Íapple Á ÿû Õ «æê Ó Ò Ò Â «Úæ Á ÙÓ È «Âæ Û È Ò «æë ÓæÊ ÒÀ ÓΩÂ Ó «Á  æò Õ Ò «Úæ Ú Ó È «æë apple±í «appleª πµâ ÓΩ Á æîè Ï È ÿappleù Á Ú Â À È Ò Á È Ò Ó - Ó πµíapple Ú Á Á Ó æâúí±appleè appleøò πµíapple Ú Â Í«apple «Áæ ÀÕ «Ò «Úapple apple Á ª Û ª Ï Íapple ÈÕ «ÒØ ÿappleù Á «Ó Ï ª ÍæÒ Ï È «Á ªÕ «Úæ Á ª Ì ÚÈ Úª ÍàÁapple æ  apple È Â ÿûè Î Ø «Ú apple appleè Á Ó æá ÀÕ Òª«Ï  apple ÒØ «Ú Ó Ò Â ÂΩapple Â Ú Á ÈÕ Ó ÓÒ Á Ë Û ÓÒ Ï apple ±ÿ È Ø Á Õ Ø «æ Ó Ò æò Ø Á ±appleâ «Úæ ÿappleù ÂÓ appleè ÒØ Á Á È Á «æ «Á À «Ï apple ÂΩapple  «Á apple Ó ÓÒ Á ª Û ª ±ÿ È Ò È apple Ó «apple ª «ÍÃÏ Ë Á Û Âæ ÒæÌÁ ª ÈÕ «Ú «appleè  Ωapple Ú Ò Ó Ò Ï apple Ú Ó Ò Á æò Ø ÂØ Ï Á Á ÙÓ ÚæÒØ ΩÂ Û appleè Á ÓÒ Ò Â apple æò «apple ÀÕ «ÍÃÏ Ë Ë È ÎΩapple  ßÙ Óß ª Ò πµ Ú Ò ÒØ ÿappleùª apple È ª Íà Í ª appleª Íapple ÍÃÏ Ë Ø apple «ÈÚ apple±í Óæ«Úª «Îapple πµ ªÕ «Ò ßÙ Óß ª Ò ÿøòª ßÁapple ÿappleù appleá «apple±apple ÒØÛ Íapple «Èª π æfi ÿøòª ßÁapple «æ⪠Íz Í πßá ª È πè ª ÒØ ª ßÁapple Ê Í appleè «Â apple±apple Õ Íapple Ωapple ÿøò  «È ª «Úæ Ø π æfi ßÁapple Íz Í  ª «æâª Ì πæfi È Íapple Ú apple Â Ò ÒØÛ Ò æ, Ïapple  Á Ï Ú Ò ÍÃÏ Ë Ø Ú apple-ú apple πµ Ú Ò ª Óæ«Úª Á Ó ÌØ«À ÂÏÁ Ò apple Ù Á Ì Â «ÿ  Á Ê ª Á Í«È ª Á ÒØ Íæ Ó «apple Á ÀÕ Ó «Ïapple apple Ωappleª πµíapple Úæ æë apple Ïapple æò Í Ò «ÒØ ÿappleùª Ò æ - Ïapple  Á Ï Ú Ò ÒØ ÁØ ÍÃÏ Ë ÏÁÒ Á ÒÛ Ú Ø æ ÚË «Á ª Ø apple È Â «Â apple appleè Á ÒØÛ ÀÕ «Á»ÂÚ Î Ù Ú Á π Ω Á Ò ª ÚË»  ª º : ÙÓ πò «Ò Ó Ò «Ë : «Á»ÂÚ Î Ù Ú Á Á Ë apple «Ò Á Á «apple À ««Ó «ÚappleØË Úapple apple µíapple Ú Ò È apple Õ ««Ú apple º «Ê Ó»apple «Ë apple Ì Í Ï ÚÒØ º Ê È Í Ï ÌÚÈ «Ú ÔØ Â ÍzØÎÀ apple Ó apple «ÿ ΩÒ Ô Á apple ÒÀ apple Á ÓΩ «Á»ÂÚ Ù Ú Á  ӻapple º ª Á Ò«apple º π Ω ª «ÚÙ µíapple ÏØÒ«Á ª «ÁºÒ Ô»È Úapple«Á Ï ÍzØÎÀ apple  apple appleó ÍzØÎÀ apple ÙÓ πò «Ò Ó È Íz Â Õ ÈÚÀÈÙÈ Á ÍzË È Ó Ò «Ú Óπ º Ú Â Á È Ò Íz ØÎÀ apple ÓØ «ÿ, Íz ØÎÀ apple..óò apple, «Íz ÍÒ Ïº «ÿ  ÍzØÎÀ apple ΩÒ Á ª Ï ª πíèá Í Ωapple Â Ó Â Ωapple Ù ÙØ«Ì ÈÕ ÍzØÎÀ apple ΩÒº Ï apple ºÒ apple«á ª Óπ º Ú Â È ««È ª Á Á ªÂ È Ò º«Ì apple Âapple Á Óª apple-«è- ÂØ Úªfi Ø ªÕ Â È Ù ª  ÒÓª Á Ï ÒØ È ª «Á Ú È ÒØ È «ª Ô Á appleá È Ø Á ÒÓª «Úapple ºË Ï ıω»fiá ÈÕ ÍzØÎÀ apple ΩÒ Í Ó, Í È ª apple «Á apple«õ ÓπÒ Á º Á Ò Â Â «ºÍ apple«á ª È ª ««ºÂ «È Ȫ Á «Óª È ª Á «ÁÓ ª apple appleøò appleá ÀÕ «º ºÂ µíapple Ï ÿ Í«appleÚ apple apple «apple ÀÕ «Á»ÂÚ À Í Ù apple» ÂØ «ÚË È Â «Âapple fi Á ÁπÙÓ «apple À Â Ï Â Ú Á ÁΩapple «Ú ««Á» Ó ª Ì Á ª apple appleª «Âapple Ò«apple Ú «Ò ª µíapple ÓÒ appleá ª apple ª È Á ÙËz Ø º Âapple Á Ȫ º Á ÙÌ Âª, ÿº «Â ª  «Ó «Â ª «ÈÙ È Ï «apple ÈÕ Ø «Ó Ò «Á «Á ª È ª «««Ù Ó Íz Á Óπ apple «ÿ Í«appleÚ apple ÚÒØ Ó Ò apple Ù appleú Á Ï Í Ù Â «apple À ÁØ Ï Â Ú Á apple «Ú Ï Ò Íz À À Á «Í ÍzË È Ó Âapple Ì appleâ º Ø ÁØÒÈ ÁÏ Á «Ó «ÁºÂ «Õ È ª ««Ì Ú ºÂ ÏÁÒ Á Ó ÂØ Ì appleâ Óapple È Ó Â «ÚË È Â ËappleÓ«Èappleͺ  Á Ó ÌappleÁ È Íapple È ª Á ÿº «Â ª, Á«Òª Ò È Øapple apple È Â Ï «Â, µ  ª Ò ØappleÕ «Ò º  ÿº -«Â ª  Á«Òª Á ÂÒ Óª Ó Á Ú Ò «Ú»appleÚ apple È «ÓÒ Õ «apple»appleú apple Ó ÈÂ Â Ï apple πº ÈÕ È ª ««Ó B@AD «Ú Ì Í Á ºÂ Ë apple Ø ÂØ Ï Á ÿº «Â ª  «ÓÂ Ú ª µíapple Ó«Ò ª «Ú Ï Â Ù Ú Ë Ø«À, Á«Òª µíapple º«Â apple C@@ Á ÚË ÈÕ ÁØ «Á» apple Ù appleú Á Ø Â Ó appleè Ú Ò ÿ Íz apple ÍzË È Ó Âapple Ï π º À ª À apple Ù appleú Á, apple Ó Ó Áapple, ± º«Â, apple Ú Á Ó»apple «Á «Á»ÂÚ Á Ù Á Óπº Ó Ò Ï Í Ù appleè Àapple È È È Õ º, «Ú appleª Á ˆapple Ï Á ÁΩapple «Ú Î Ù Ú Á  ª Á Ó «apple È Ø «À ««È ª appleâ È Ò Ú Ò Íπ º Ò ÒØ º È apple Õ «apple ØÒÚ Ò apple Á «Ò «Ò È Ò «º Ó È «Ò ««Óπ ÒÓ Èª  ª Á ÂØ Ï Á ± º«Â Ù apple» Ø Õ È ª. Ï apple Á Ø Á Ú Ò È Ò «««Á» z ʪ «Ú È «apple ± Ó µíapple Øapple «ÁºÂ «À Ø «È ª z ʪ «Ú Âapple πfi È «± Ó «È ª Âapple «ª È Ò «Á apple Ï «Á ÀÕ È ª È Ï Á Ó ÂappleÓ È apple Á Ó»Ò appleøâ È ÚÒ ÈßÁ Óº Á Ú Ò È Ò ÍÙ Â ««Í»apple Âapple ª apple Ù appleú Á È Ó «È Á ««È ÚÒ Á  «Ú Óπ «ÒÓ «apple «Úapple ºË È appleâ ÍÀÁ appleè Ú Ò Â Ïapple ÈÚ ÍzÙ È «Úapple ºË ÒÛ Ï Á appleè Á Á Ù «Á «Õ È ª «««apple Ù appleú Á Ò«apple È «È apple Á ÂΩapple Â Í ««È «apple Ù apple  Á ÂΩapple Â Õ È ª ««Óapple Ȫ Á Íz apple Ó Ù Ò ÒØ ª Óapple apple È apple «Ú È appleº Á Õ Ú Ò appleè Ò º «Á»ÂÚ Î Ù Ú Á ª ÚÒØ ÎÀÒ Ë apple ÂØÛÈ ØÚ Õ È ª È ı Ò Â ««Á»ÂÚ Î Ù Ú Á ª ÚÒØ ÿº «Â ª, Á«Òª  «Ó ±«È ª Ó Â ª ÚË»  ª «apple «ÈÙ È Ï ««apple À ««««Ë appleª Á Ó appleá ÈÕ ««º «Èª Á ª ı Á Ù ª «Ú «, appleø apple apple«â «Ú, «ÁÈØ«ÁÈ ÚË apple Ó Ï ÀÈ Â Í Ù È Á È Ó Ï apple Ú Ò È «Ò apple Ù appleú Á Á Ë apple ÎÀÒ «È ª Ò apple»apple ÀÕ È ª ««apple. Àµ. Àµ. Á Ô ºËÈ Â Ó Ófi apple»apple À, Óπ ÒÓ Èª «Ò Ï «Á È ««Óπ ÒÓ Èª È ËappleÓÏÁÒ apple Á«Òª Ó «Ïapple Ïapple Á Á Ø«ÙÙ Â Ø Óȱ Ó«apple Á ÍÀappleØ appleª apple«óè»apple È Õ È ª ««AE  µíapple Á Ù Á ÒØ ª È Ò «ÂØ Úº Ó Ø Á À «Øapple Íπapple «Ú Í Áapple È ÂØ µíapple Ϻ«ª È È ıâó Ø È Ò ÁÓ ÂØ«Û ØÚ Â ÍzË È Ó Âapple «ÚÙ Ù ÍπÙ È Ò Ï - Âappleº Á ÁÓ º Ó apple Õ «ÓΩ Ì Á ÈappleÒ ºÂapple Íz ØÎÀ apple ÓØ «ÿ ÚÒØ ÒØ È apple ÍzØÎÀ apple ΩÒ Á ÔØ Á È Á ºÒ apple«á ª ««È ª È Ó Á Ó È È Ò Û È ª Á «apple   ÒØ ª Á «ª Ï È Á Ú Á apple «Õ È ª ««Ó ÏÁÒ Ò È appleè È ª Á Á Ù Õ º Á Ò Â «Ú Ó»apple º ª Á «Ï  «Ó ÀÕ «ÂÈ ÎÀÒ ÒØ È apple Á πè È ª Á ÂÈ Á ÓÙ Ò ÏπÒßÁ appleº Á ÒØÛ ÀÕ «ÓΩ Íz ØÎÀ apple ÓÒ apple ÚÒØ Í Ù Â Ó«Â ª «Ú «Ú appleª Á Á µíapple Ø apple Ó«Ò ª  «Â ª «ÚappleØË Î Ù Ú Á Ó ΩÒ µíapple «Â «apple   «Á» Î Ù Ú Á Á ªfi «ÚappleØË È Ò «Óπ º Â Íz Õ Øapple Íπapple «Ú Ϻ«ª Á ÓΩ µíapple Áπ º Á «apple apple«á ª «Â Ú Úª Á «Èº appleè «Ó Ú apple apple apple «ÁºÂ «Õ «Øapple Ó apple apple Ô»È È» ª «º«Ó Âapple Á «ıò ÍzÁappleÙÈ ÒÀ apple  ÈØ«ª Ó»apple º µíapple ÓÒ apple apple «ÁºÂ «Õ fi Øapple «Ó ÓÂ Ú Í Â Õ appleï Øȱ, πapple  ̺ Ò, «Ú À Èapple «ÚÒØ Â Í Ù Â Õ Íz ØÎÀ apple ÙÓ πò «Ò Ó ÚÒØ Ú ı apple «Ú Ï Â ÍzÌ ÚÙ Ò Â Í Ù Â ««Ó» apple È ÚÒØ Ú «ÁºÂ Õ Á ÒÈ «Ò ÍzË È Ú Â apple ÚÒØ Â «Õ «ÓΩ Ó»apple ª ÚË» ٠ª «Íz ÍÒ Ú Â «ÿ «ºÒ, appleèò Àµ Ïapple Û,. π Á Ú «ÿ,. π Í Ò «ÿ, Íz ØÎÀ apple apple.í. ÌappleÚ Ò, ÍzØÎÀ apple Íz Ó Íz Ù, Í. Àµ. Ô».  Øapple «Ú«Á appleê ÈΩ Ú È Ê Ï Á ª Â Ó Á»apple Ê Ï Á ª Á», ÍÒ Ó Á»Ï Ó, È apple ͺÂapple apple apple Ú È ( À «È ± )  «ÙÚ«Áapple «ÿ ( Í Á» Ú apple), À ÚØ È«apple Áapple «ÿ, À ÚØ apple appleè  «ÿ, À ÚØ appleíz  «ÿ ÂØ «Ò Ú, Ì Á Ó»»Ï Ó ÓÀ Ïapple  «Ò «ª Á apple appleó» apple ÈÕ

30 30 ÂßÏapple - appleï È Ì ºÒapple Ì Â «ÿ Á «Ï  Íz º«ÒÂ Â Ú apple Ø È Ê, apple «Ò ª, ıï appleª  Íπ  ª «Ú Í π º Â Òº Ì apple «È Á... Ø ÀÕ Ïª Á π Ú Ò Ú Á «ºÒ «Ó µâ Ì Â «ÿ ÏÀ ÀÕ ºÏ ºÊ «Ú ºÊ Û, «Á ÒßÓª Ò Á Ø Â Íº µâ «Í Ø«À Õ Á º ºÊ «Ò È Ò Ï «Ë È «apple ÀÕ Èß «apple Á «Ú apple «ºÒ Û Â «º µâ Ú Ò «Ø ÈÕ Ò» Á Û Â Îπ º Á Óπ º, «È AI- Ò Á ºÌapple» Á Á ÀÕ ÒºÂª  ÍÀapple Èß ÈÕ ºÂ «Â Íapple Í Ø Ú «Á È «Á Á Õ Úº Ø-Úº Ø«ÓÀˇ, π ºÒ ÒÓ Á ª Â Ó ÒÀ Òappleª Ú Ò Ó, Ø º ÓØ ÂØ ª Í «Ø«ÀÕ «Íº ͺ ª «º ª Á Ë ÀÕ Ì Â «ÿ ºÏ ÚºÒ Ó» apple ÏÀ Ø«, «Ú «È Ò ºÒª apple «apple ØÚ Õ Ú Íº Ò Íπapple ºÒ ÀÕ ««ÁÈ ÓÀ Í «ÓºÂapple-Í«appleÚ apple «ÓÒ «Âª Í«appleÚ apple Á Ï apple Ì «ÓÒ «ÿ «Èºfiapple Á ºÊª «Ú Í Ï apple Ò Õ «Ú Ì Â «ÿ Á «Â Ú apple È Ò «Ò «Í Ø«Õ «Ú «ÙÏÁ «Ò Ø È, «Â Ú apple Ï Á «Ú «... Á Ï Á È Ì Â «ÿ Á Í«appleÚ apple «Ò «ÁºÂ Õ Ì È ÿapple Áapple ÍÀapple appleº «Á ª ÓÀ º È Ò «, À Á,  apple apple «Ò ª Ú Ò «Ò ªÁ È? Í πâ Âapple apple Ó Â Óapple- ͺÂapple «Ú  ÈÕ ÓÀ È ª Á Áº Ú apple Ò «Ú Ø ÍÛ Ú Ò È appleª, È ª Á «apple  º «ÁºÂ ªÕ Í ÏØÒª «Ú º Á È Ò Ó Ìapple «Òº, ÍÂ, «Â Ú apple Á «Ø «Í Ì Â «ÿ Á Í«appleÚ apple «È «ÁºÂ, «ºÊØ «º Íz º«Ò Ø? ÓÀ «ÁºÂ!... «apple «Ò ª Ú Ò... È «ÁºÂ «Ò ªÁ È Õ Ó apple  π  ÚË πì «Ú Õ ÓÀ Íapple Í apple «º Ì Á apple Á È Û apple«á ª «, ıï appleªapple «Ò ª Á Ì «, Ø fi Ø «Ò Ì «Á Á, Í «Á Á È Õ Íapple  «Â Ú apple Á π Õ Â ««ºÊØ «ÓÒ? ««Á Ø apple ÂØ µ ÒØÂ, «Â Ú apple ª Ò «Ú ºË, Í«Òª ÓÀ ÂÀ Í»apple «Ò «Á Á ÚªÕ Â ÁappleØ apple Ó Ò «Ú Ϻfi Ø Í ª Á ÍØ Ò «Ò Õ ««Ú ÀÓapple Á Ò Ø Ò Â Ú apple Õ Í»apple Â Ú apple «Ú Ì Â «ÿ Á»Û Á Ë Âº Í Â Ø Ë ÀÕ ÂØ µíappleò Ë Á ª «º ª, «ÏȪ Í ÂØ º ª «Á «Á Á ª ÈÕ Ω Û Á Ïπ  «Ú Ïπ Ø Óπ Á Ó Á ª Ê º ÒÓ Á ª appleº ª Ú Ò Â Ó ΩÒ Á È apple  «Ú Ú Ë appleá ª ÈÕ ÊØÊ Ïª Úº Í «Ø«apple ÚºÒ Á appleú Í «Ø º º È Ò Á «apple ÀÕ «Ò ª Ø ª»Òª  fi fi Ø Í Ú, Ù «Á Ó Á apple Óapple Á Ò Á Íz ÈÕ Ó Á Íπ ªÁ Á Ïapple Ïapple «Úº Áappleı Á ÓØ ÍØapple À Õ Áappleı ØÒ «Ú Ò Á Ò «ÈͺÂapple «º ÀÕ ÁappleıÂ Â Ú Ò Á «apple Ò Ø Ø Îapple Ó ÂØ Âª apple«àõ ÁappleıÂ Â Ó Á «Ú apple ÏÀ  Á Ïπ Ø Òº Û Á, Ï ª Ú Ò Ì apple apple Â Ú apple Óapple Á «ÁÓ ÏÀ Ø«ÀÕ Ë appleè «Ï È Ø ÀÁ ͺ Û, ÀÁ Û  ÀÁ ÍØ Ø apple ÒÚ apple, Î «Â ª Ú Ò Ï Í «ÒÙ Íπapple Ï», ºÊ Á ª ± Òª «Á» «Ú Î ª Ø ª, π ºÒ º Ø Òº Ì ËΩÒ Á Û Õ Ì Â «ÿ Ë»apple Â Ú apple «Ú ««Ú Â È Ò ºÒ appleá «Á Á Õ «Âª Ø Ë apple«ó ÍπappleÙ Ò Á, ÓÀ Ì Á ªÕ È, «Ø Ë apple«ó ÍπappleÙ È Õ ÓÀ «Âapple ª Á ªÕ «... Á. Àµ.Í. ØÍ Ò «ÿ È Ù«apple Í ª «Í Á apple«ú Ò «Õ apple ÚºÒ ØÍ Ò «ÿ Á apple Úapple «Øapple apple Ò Í Õ Ù «Á Íπ º «º «Ú Ù «ÓÒ «Øapple «Ë apple µ «Ëapple Ò «ª Ù ÓÒ Ø Ò Ú Ò Õ «Â Ú apple «ÓΩ Á? ÓÀ «Ú Ò Â Õ Ì «ÓÒ «ÿ È Áº«««Â Ú apple AIBG Á ÀÕ ÈΩ Ú È Ì appleâ Ì Á ª apple appleó ª Ó Ò Â apple Â Ø apple ª ÈÕ Ì Â «ÿ «appleè Íπ º «º Ò Î«Û «Â Ò Ωapple Á apple ÒÚ ÙÈ È ÛÒ Ú Ò Â «Ú «Â È Â Á apple Ï appleº««õ Ú Ò Â Á «Ú Û «Ú Áappleı ÂØ Ú apple Íπ º «º Â Õ ÓÀ Ì Â «ÿ Á «ºÒ»Û, Èß ÍÀappleª  ı apple Í Ø Úº Ø-Úº Ó Á «apple apple«á ª º -Ó apple Ï apple Íπº«Õ Ì Á «, È, Ó ««ÚÙ Ù ÁØÙ appleè È Î«Û «Õ apple apple ÈΩ Ú È Ò«apple Á ª Â Ì Â «ÿ Á ª Ì ÚÈ Úª ÂØ appleá Õ ÓΩ º«-Ó «apple È «Õ ª, Íπ º «º Ú apple-ú apple Ø Â Î apple º «ÁºÂ «Õ Ì È «apple apple Á Ë apple Ú Áº«Õ apple» Ï ˆ Á ÓØapple Ó Â AIBB ÂØ ÎappleÚapple AIBC º «Ó Óapple À Í Ò «Ú ÀÁ º π º ÈÕ ÁπÏ apple ϺÏapple Ò Ò«apple «Ú «z  apple Ø ÈÕ Øapple È AI ÈÚapple AIBF È ª Ïapple ª apple «ÁºÂ, Íapple «Í «Ú È appleï Á Á Ó π «ÁºÂ Õ AIBG «Ú ÁØ Ùz ØÓ appleáπ apple Ó Á «Úapple ºË ψ Ú apple appleó appleè «Ù Ï«Âª Ì Ó Á ͺ «Ú Ú Á Ò.. Áapple Á Ó apple  ÂÒÏ Â «Õ.. Á «º ª ÓÈ Á È Ò «ÒÓºÁ È appleº Ò, µëapple Ò Ωapple ÙÈ µâ «ª ÒÀ apple Ì... Á ΩÒÁ apple ÂÓ «ÿ È Í «Ò Õ Á ««È ª «Í «Ú È appleï Á  «Õ Ø «Ò  ϻ ØÒ È Ø appleè, È «È ª Á Ï È ºÒ µâ «ÂÏ apple appleè ÂØ «È apple apple «ÁºÂ Õ «È appleï Á Á ÿ apple ÂØÛÈ Á ÁØÙ «Ú «È ª Ò Ωapple Á Ú Ò Â «Ú ˺ «ÁºÂ «Õ «È ª «Ø Û «Ú appleº««, ÏºÏ È Ò Á È Ò Ú Ò Ø Û «Ú Ì Â «ÿ Ï Á Õ Ì ÍÛÂ Ò Í»apple Ø Âº, ÁØ Â µê Ï Á appleº««õ Ì È Áº«, Ó ÓÀ Ú apple Íπº «º Ò µê ÏÀ«Á «Õ È ª «Ú «, Ì Â «ÿ Ó Íz«ºË È Ø«Õ ÓÀ «Ú È Í ««ÁØÙ «Ú Î«Û «Õ «Ú apple Ú Ò Â «Ú ºÒ appleè Á ÓΩ «ÓÒ«Á ª ÓÀ, Ø -» Ó «Óπ Á «, Ó ÏÛ Ò Á Á È, º Á Ó appleá È... ± «appleè «? º Ø Ì Â «ÿ È Ïª Ó» apple apple«á ª «, À ÓÛ Û Á Ò ÀÕ «È ÒØ Ï Â Â Ò Âª È È Ø Òº Õ È Ò Ó apple «ºÒÏ Â Ú Ó apple Ȫ «Ú» apple Õ Ì Â «ÿ «È ª È ÒØ Í«Òª Ú Ò Â «Ú «Â  ͫҪ º «ÁºÂ «Õ Ì «Òº, ªÁ Ø«ÓÀ «ÓÒ «Õ «È ª «ÁȪ «Ú Á Á Ù Ì Â, «ÁÛ Â Â ÁÒ apple È ÓÀ ÏÛ ÍzÌ «Ú apple «ÁºÂ Õ ÓÀ  ÚÒÂ È Ò Íπ º«, Íapple Ì, «Â Ú apple  ºÊ «Ú Òº, ÁØ Òº  «ºÊØ Òº? ÒÀ «Ú π! È ª «Ú apple «Îapple Â Ú apple ÚºÒ Á «Á ª «, Á ºÒ À Õ ÓÀ È «ÁÈ Ú Ò appleÿ»è Ê ØÒ ÓπÈÙ Ú Ø Ó apple «apple...õ Í«Òª ϺÏappleª Á Óπ ºÁÓ ÒÛ π º Â ª apple È Ò Ï «ËÂ Ú Ò Ó Ò «Ú Ø «Õ ««ÁÈ «Ó Òª Á ÿø Ò Õ «Ò «Ú «Â Ú apple Òº Ø Õ Ò Ωapple Á Ú Ò Â Á «Ú Û Ì Â «ÿ Á Íπ º «º Á «ÁzÙ, Ø «Ó apple Ø Û «Ú Ø «Á Á Á, ÓÀ fiº Í «««Âª Ó Á Â Ú apple À Õ Ó apple apple È Øapple, «Â Ú apple Ò Ò «Ú appleº Ò Õ Ì Â «ÿ Á Ó Á Íz«ºË ÚºÒ Â ª apple ÚºÒ Á «Á ª, ÓÀ ÎπappleÈ Îπ«apple ««Âª Ï Â «Ó Â Ú apple À Õ ÓÀ º -«Íº Á «Â Ú apple Ò «Ú Ø «º Í Ó Á È «Ú Ò Õ «Ó Òª Á Ï apple «È Ò Ó Ó Âª ÂÒ Ù ÒÀ Á, Íapple appleø Á Ú Ø apple Ϫ Â Ø Ï appleú «Í»apple apple ÒÀ Á ÈÕ Ì «º ÁÓ Á Ø, Ò Ò Á Ù Ì Â apple ª Ø Â «Â Ú apple ÓÀ ÿapple Ò º Õ Ì «ÓÒ «ÿ «Èºfiapple È ÚÒ «Â Ú apple Ï apple ÒÀ Á Ù Ì apple È Â, È ª Ú Ò appleÿ È Ê Á Á Âapple «Ú ÁØ Úº apple «ÒÁª Á apple»í «Ú Í ª ϺÏapple Ò Á apple «Ú Í Ø Ú appleâ Ù Á Ì Â «ÿ Á Â Ú apple Á Ï Ï Ï»fi «ÿ Íz ÙÈ ÚºÒØ apple Ô»Ï Á apple«â Íπ  apple Â Î Ò Íz «Ù  ÀÕ «Íπ  Á È Ú Á z Ï» «ÿ È Â ÀÕ apple  Ҫ ͺÂapple apple apple Ô»Ï ÚÒØ apple  Á Áª, Îapple Óπ Ï«Ò ª Â»Ï Á z«ó Âapple apple È Íª«Á ÂÒ Á Ì Ú Â Ï Á Ú appleú À «È Ò Ω Á Ú Ò «Ù Î Ó Á ÈÕ Óapple È «ÎÒÓ ««± È appleú apple Á ««ÎÒÓ, ÓÀ«ÊÒ «Â, Ï apple È apple  Á È ª ÈΩ appleù ª Â Ò Íπ«Ò appleª È Ò ÓπÒ Âª  ª Ø B@@A  B@A@ Áapple«Ó È»Ï «Ú «Ó «Á ª µíapple  «È  apple ÈÕ «Íapple ÙÈ Á «Â apple apple  «Á «Ë apple ª Á ÓÈ º  «Úapple ºË appleóª «Ú «ÓÒ Ì Â Á ̪ Ì ÈÁ ÀÕ È ª Ó Ó«Ò ª Ï apple, Ø È«apple Áapple ÓØÁ  «Ó ٠Á Óπ ÓÒ «apple apple Á ª Í ª «Ú Ø «Í Ú «Ò ªÌ Ò Õ Ó appleø È ª ϺÏapple Ò«apple «Ú Ù «ÓÒ apple Ø apple Í ª Ô Áª  ««apple apple Á Ë apple µâ Ò«apple Á ÍzÓ «««Â «Ò«Õ ϺÏapple Ò Ò«apple Á ««Â Ȫ Á E@@ Í È Á «z Ê, ÈÚÔ º ÍÏ«ÒÙapple, «ÁºÒ È AIHF «Ú Íz ÙÂ Â Õ ÓÀ Íπº«,  «Â Ú apple Ì Â «ÿ Á Í«appleÚ apple ÁØ «ÁºÂ? Ì È Áº«, «AIE@ Á ºÒ À Õ Ì Â «ÿ Á Ìapple ÒÏ apple «ÿ ««ÁÈ ÁÓÍπapple Áπ Ï Á Ϻ º «Ú ÒØ ÈÕ ÓÀ È ª Á, Íapple ÓÀ È È Á Õ ÓÀ Í Í Áº È ª «Â Ú apple Ï apple Áº«Â Ó appleω «Á «Í appleú È ª º Íπ º Á apple «ÁºÂ Õ µêø «º Íz º«ÒÂ Ø Õ ØÚ Â Á»Â Ú Á» È «ÚÌ «Ú Ó appleè Ó, ««ÁÈ ÓÀ Í ««appleó «ÓºÂapple Á Óapple «Ú «Âª µê «Íapple º ÏÀ ÈÕ Ó apple «ÓºÂapple È -Í appleú Õ Ì Â «ÿ Á Ìapple  ÒÏ apple «ÿ ÈÕ Ì «ÓÒ «ÿ «Èºfiapple Á Áº Ø Ì Â «ÿ Á Â Ú apple Á «º ÁÓ Ó apple  «Ú º apple Ø Õ ÓÀ Ø«ÒÏ apple «ÿ ÂØ Ú Â Ú apple Ï apple Íπ º ÒÀ Á À Õ Ó apple Ì Ú «È ª «Â Ú apple Á Íz Í Á Ú Ò Â «È Õ ÏØÒ, ª, «Â Ú apple «ÓÒ «ÿ «Èºfiapple ÂØ Íz ÍÂ Ø Õ «Âapple È ª Á Ï Â Ë ÈÚ Á ªÕ  «Ù «Á, πâ Âapple - apple Ó Ú Ø, Ù Á Ì Â «ÿ Á ÀÓapple Á Íz Í «Ø «Â Ú appleõ Ï Ï Ï»fi «ÿ Íz ÙÈ ÚºÒØ apple Ô»Ï Á apple«â Íπ  apple Â Î Ò Íz «Ù ºÂ Ë apple Ø Â È ª Á apple  ÂØ «ÁºÒ Â Í Á apple Á È ÒØ È Ò ºÒÁ È, È È ı Ò appleá Ø ««Â Ï È ª ÒØ ª Á Ï È apple  Á º ÁÏ Á Á Â È «Ï È appleá À «È ª È ª «ÓÙȪ º «Ï È Á Ó fi Ú Â È Ø Á  Íapple ««apple apple««ú È ª È fi Ú È Í «Õ È ª Á «Ï È «È± «Â Ï Á Ë apple ÈÕ «Â Ï «Ú Ø fi Ù «Ò È :- È B@@B ÁΩapple È apple  «Úº Ú Íapple ª Íz Ù È appleè Ú Ò ª ÿ È Úª  Îapple Óπ Ï«Ò ª Á Ê Á º Á «Í Ù apple Ë» -Í ± ÀÕ Ò «È apple ««Â Ï «Úº Í Ò Á «ÁzÙ À Ø» ÀÓapple Á ÒÀ » Ó z Ø ØÈ Óπ º apple Á È «Èª Á «Â Ó Ò ÒßÓ Óª ºÒ Ú Ò «Íapple ÙÈ «Úº ÂΩapple   «Õ «Á À Ò Í È appleè À, «««Â Ï «Úº Í Ù Â Óº apple ºʪ Á È Ó «Á appleá À, ª ÿ È Úª Ó«Ì«Úº Á «Óπ Ó ÂØ Á Á «ÁzÙ ÀÕ Á Ïapple AIIB ÈÚapple AIIC ÁΩapple È Óπ Ï «Úº Ø Áª  «ÿ È Úª Á «Ò«Ò º«Ò Ȫ Á ª Ò Ï ª «ÓÙÈ Á Áπ Á È ÌÚ,  Ȫ Áª Á Í Ûª Íz apple Ï ÍzÚ Á Ó Á ÀÕ «apple ÓÙ Èapple  «ÚË È «Ò appleª À Áª Á appleèª Á Ï appleè  º Ú Í appleè Ò ÚË apple Ì appleâ «Á ØÚ Âª Ø «ÓπÛ Á È Ú ÍappleÈÕ

31 ÂßÏapple 31 Âapple Ù Ò π «Á «Í «È Ì apple appleω ª apple «Ú Á À «ÎÀ Ò BH Ó apple - «ÎÀ Ò BH  ÏappleÀ Í È/ apple Â Ï Á È appleê ÓÀapple«È Âapple Ù Ò π «Î È apple Á Ò È Í«appleÚ apple «Í «È  «ÁÈ ÀÂÚ apple Ó Ò È Á Ú Ò Ú º Í apple «Úº Ø Õ Óπº apple È apple ÏÒapple Ø apple Á Ú «Úº Úº «Â «Úº Ϻ«ª Ó Â apple Óapple  Úapple Á ÒØ Ù ÓÒ Ø Õ apple È ÁπÍ«apple Á AB Ú ÂØ E Ú Âº Ò Â apple Í, Ï櫪 Á ª ª, Ú Ò Ï Ò Á ÓÀ  Øapple ÓÈØapple ««apple Úª Á ÈßÁ Ó Á apple Õ Ò B@@E «Úº Âapple Ù Ò π «Á Í«Ò «Í «È Ú «Í apple ÂØ Ù apple» Ø Õ «ÂÎ Á ºÒ «Âapple ª ««Í «È «Úº Ú Ï Â π ÁÒ Â Ú È- πú È π «Á Ú Òß appleª È Í Â «Â apple apple Ó«Ó Èª Á Ó Ï È Â Õ «Á Ó«Ó Èª ÚÒØ ÌappleÍ»apple ÙÒ ÿ Â Õ ««Í «È «Úº Ï Â, Ò Â ÂÙ È Ò ÂappleÒØ ÓπÒ Á «È apple È appleï «ÿ ÓºÒ, ÏÒÏ apple Ωapple ÓºÒ, «ÈappleÓÒ Ë», È ºÂapple ÏÁ Ù, ÒÁ Í Ò, π«apple Áapple ÿ Ó, «apple Áapple ÁÒ, «Ó ÏÒ Â ÏÀ, ØÈ, apple Â Ï Á Ò«Ú Áapple ÏÛÀ, «Ó  «Ó: Á Ù ª Û, apple º Û Â π Á Ú Ò È «Â apple appleè  Úapple «Úº ÔØ Á È Í «Õ «Í «È ÁΩapple È Úº Úº Óapple apple ºÍª Á Ï櫪 Á ª ÁΩÛª, Ó apple, «Â È ÁΩÛ, ÓÈØapple È Ìapple Ú apple ÏÀÒ»È Óπ ÏÒ Â Ú Ò Ï Ò Á ÓÀ Ø«Õ Í«Ò ª «Â È Íπ ÙȪ  apple«ú «Ò ª apple Î ª «È Ó Ú Ø «ÁºÂ ª ª Â Ì ÒÀ Ú Ò apple Ϻ«ª ÓÀ Ò «ÁºÂ Õ «Èª Óª Á ÍzÏ Ë «Úº ÌappleÍ»apple apple Ë Ú, : appleá Í «ÿ, ÈÚȱapple, Óapple, : appleóè  ثÁapple ͺ, Ø,  πapple  ØÂ È ÔØ Á È Í «Õ Âapple Ù Ò π «ÚÒØ Ó È appleàúò Á Óapple Â Ó È, -ÚÈ À Á Í Ò Ø, Ï À appleª ÍØapple Á π«apple Áapple ÿ Ó Â «ÙØappleÀ ÏappleØ apple ÒÁ Í Ë» Á ÈÓ È Â «Õ π «ÚÒØ appleൠ«ÚºÒØ ÒºÏ Á ÔØ Á È Ò «ÚÙ Ù ÂΩapple Â Ë ÈÚ Á  «Õ Ï Â apple Í«appleÚ appleª ÂØ «ÏȪ Ú«apple Ó Ë», appleï «ÿ appleø apple, : Â Í Ò, π «Áapple «ºÒ, apple «ÿ, Ú Ò, ÍappleÓ Â Ï«Û, ÏÒÁ Ú «Á Ú, π Á Ú «ÿ Ë Ò Ú Ò, ÓÒ» ÒØ, ÂÒ«Ú Áapple Ó,Ú Ò «ÚÍÈ ÓÛØ Â appleèàò «ÿ appleú Ò Ó Â ÍzÓπº ٠ª apple ÈÕ. ÏÒ«Áapple Ø È Ø Ó«Ó Èª Á Ú Â Â Õ ««Í «È Í«appleÚ «apple fiª Â Ó ««appleù«â ª Ó Ï»Â appleá Ø Ï Â ÎÒ apple Õ π «Ï Ë «Ú Âapple ª Á apple Ò ÏÒapple Ø apple FDG-HCH-DGDI, «ÈappleÓÒ Ë» DAF-HCE-CDE@, È ºÂapple ÏÁ Ù FDG- BFG-CCIG ª : ÏÒ«Áapple Ø I@E-GHA-AAIG È Ò Íapple  Á ÀÕ µâapple Óapple Í Ï «Ú Í «Á Í«Ò Úapple Ù Í - appleíz  - F  apple ÍÏ«Ò Ò «Ïz apple Á «È ± È Ïzª «Úº «Úº ΩÈÒ È ÓÀ È ÚÂÈ ÚºÒØ Í Ï «Ú Í «Á Í«Ò Úapple Ù Í Á ÍzÏ Ë Â «Õ µâapple Óapple «Úº Í Ï «Ú Í Ï apple «Âapple ª Á «Í«Ò Úapple Ù Í Õ Úapple Ù Í Á Ù apple» «Úº Ô»È Úapple«Î «Ïz«Ù ØÒßÏ «Úº Í Ï «Ë Í Â Í Ï «Ú Í «Ò apple appleó È Ò ÔØ Á È Í apple π Ú Â ÁÒ È «Ú Í «Á Ó ºÂÂ Ï apple «Ú Ê apple È Ò Áº«Õ È ª ««Ú Í «Ó «È Ò appleè, «È «ºÂapple appleè, «È Ì Ò «Úº ««È Ò Ï ÂÏÁ Ò «Ò «apple ÀÕ «Ófi Ï Â apple»apple ÀÕU Í Ï «Ú Í Á Ó ºÂÂ Ï apple ºÒ apple«á ª Ȫ «, «Á Ó ºÂ Ófi Ò ÓÀ «Ú Í Á Ï È «Ó Ú Ò Á ÙÏÁª ÊØÛ «ÏÁÒ Áπ apple Á ªÕ ÒÍÈ appleø «ÁπÈ Á apple «È Í Ï «Úº ÍÒÏË ØÚ Â ««È  apple Í Ï Á Í ØÚ Õ ««ÁÈ «ØÚ, «ÁÈ Í Ï ÒØ ª, Í Ï ÏØÒ Â Í Ï «Ì apple Ò «Ó Ӻ «ÁÈ Ø Ú Õ Í Ï ÍÛ Ú Ò apple «Ú  ÁπÈ Á «ÚÙ Ò «È º Í Óª ÏØÒ «Úº Í apple Õ Ó Í Ï Ï Á ØÒ È ª ÒØ ª π Ω Á Ò ËÈ ØÚ «Û ÒØ «È Óπº Ìapple ÒØ ª Á ÓÒ Â appleº Á ÈÕ apple «Í Ï Í Óª ÏØÒ Á ÚappleÂØ apple«á ª Í «Úapple, Í ««Â  «Í Ø Û È Ò ÛÈ Á È Ò È Ò ÁπÈ Á «È È Ò Û Â Ò ÁπÈ «ÚÙÚ È apple È Ò Á Á ª Ì ÚÈ Úª ÍÀÁ Ø ªÕU «ÂØ Ï Á «ÁºÒ Ô»È Úapple««Úº ÀÓ «ÎºÒ Á «Ú«Á appleê  «Ú Í Á ÍzÏ Ë ÂÁ Í «ºÒ È «Ú Í «Ï apple apple «ÁºÂ Õ È ª ««ÏØÒ Ï Ò «Ú Í «Ï Â Ó ºÂÚÍ»appleÈ»Ò À  º Á «appleèൠÁ Ô º «Úº Í Ï Ò «appleèൠµâ Í Êª Ï apple»apple ÀÕ «ÂØ Ï Á È ª È «Úº Í µíapple apple Í Á Úº Úº ͺ ª Ï apple Áº «Ú Í µíapple apple Í Á Óπ º Ò z «Èß «ÁºÂ Õ È ª Áº«««Ó BE Á apple Ï Í Á Í Ï «Ú Í µíapple Ó apple apple È, «Èª «Úº Ï Â C@ Òª ÂØ ÿº Óapple Á ÈÕ È ª È «ºÒ  Øapple «ÁºÂ «Í Ï «Ú Í Á Âappleº Ò Í Á ª Á «Â «Úº Øapple Ú Ë Ø apple»apple ÀÕ «Îapple È ª È «Ú Í Á «ÔØ Íz Ø À ª ñ «Ú ÙÈapple  «Ú zøâ- Ï apple Áº«Õ «ÁØÚ ÍzØ À Ù apple»  ÁΩapple «Úº ÈÕ «Ú ÙÈapple Íz Ø À «Ï Ì Ù «ÙÈapple Ï Á Íz Ø À À  «Ú z ØÂ Í Ï «Â Ϫ Í ÀµÎ  «Ò  Á Î appleóൠ«Úº ÈÒ È Í Á Íz Ø À À ª «««Â Ϫ ÁπÈ Ìapple «Úº ÒØ ª º Í Õ «Íz Ø À «Úº «Â Ϫ ÍÚ Ò Ò ª «Í apple Ë È Í ª «Â Ϫ «ÍzØ À Ò «appleò appleè ª ÍÀ ªÕ «Úapple Ù Í «Úº D@ Á apple Ï ÒØ ª È Ì «Ò Â Ï Â ÂÙ È Ò «Ú Í Á Úº Úº ͺ ª Ï apple Ú Ò Íπ º Õ «Âapple ª Á ÁØ-Í Á È ÍzÁ È È Úapple Ù Í «ÁÒ Í Ï appleº«õ Á Òª Ú Ø Á ª È, ÎÀ Ò ««ÁÈ ÏappleÈ Ò Á ÙÀÙÈ Øapple È Úº Ú Èª º ª È πè Á È Ó apple Ó apple«á ª «appleè Â Ó«Ò Òª Íapple À Ò π È Ú Ò apple È Á Õ ÒØ ÿappleù Á Ú appleè Ú Ò «Â È À Ò π È Ú «Ò ª «Úº «Â ÈΩ Ú È ÒØ» ª Ó apple Ó Â ÓÈ Â ËÈ apple  Ϻ ª È Ò ÏÒ Â apple «appleó appleè Íz Ó Ó apple Á Û ÁÒ Í Á ÂÒ Ú Ò Á È Â «Â «appleóª «ıò Óapple ÀÁ Á π «ÁºÂ ÒÛÈ Ú Ò Á È Õ appleø Óapple «Úapple apple Õ ÎÀ Ò «Úº º È Í Ó «ÒÁ apple«áàõ Íapple apple Á «Úº Ó Â (class struggle) Ú ÎÀ Ò Á ÍØ- Í Êª Ó ºÂÂ Ú Ò ºÒ Áapple Â Õ Á Á ÀÕ ««««Â º Á ÎÀ Ò º Ú apple ÁÎÂapple È Ò Ï Ë πè ÂØ Ï Á È apple Ò, ««º Øapple «Úº «Ò «apple Á appleê À «Â apple ºÂ Á «ıò «Õ «apple Â Ú Ò Ê «Û Ø À Õ ÊØÛ Ó Á apple  «ºÒØ È Ò ºÒÏ Â Èª ØÚ ÂØ Ï Á ««º  Íπ º «Ë»apple Í «Ó Á apple«áàõ Í Â Â Ø Í Â Ú È Õ ÊØÛ Óª «ÓÒÁÀ Íapple ÊΩÛ Ó ºÒª º ÚºÒØ ÎÀ Ò π ÂØ apple apple ª apple Ò Á ª ÀÕ º Ï Á Ú ÒØ ÿappleù apple appleº Á Ì Úª «ÚÙ «appleó  apple Ó apple Ó «º Ø Úª ÀÒ È Â Ø º º Ú Ò Ó apple Õ BE  appleó  Øapple ÚºË Ú È Ò º ÚË «apple ÀÕ apple Ó apple Ó ÁØÙ apple apple Á ÂØ Ï Á ÎÀ Ò «Úº Ó Â Ú Ò «ºÒ Óπ º «apple apple Í»Ò «Ú Áapple appleú Íz ÍÂ Õ Ù Â Á Íπ apple ª ÚºÒØ Ø Èß Âª Ú appleó  apple Ó apple Ó Úª Á Ò «Úº È Èº««, Á «apple «Û«Û ª È ÈappleÓ Úapple Á ª apple«á ª  «ºÒØ Á ««Ò ÒÛ ª ª È º ªÕ Ï «º «apple Ú appleá  ÎÀ Ò «Úº appleí π Íπapple Ï Ó Øapple «ÊØÛ Áapple apple È È Ò Á È Ò Â Ó Á apple Ï Â Â π Â È Ò π appleú «ÁºÂ BH Ó apple B@@E Á «ÁÈ apple ÈÕ «Á À ÎÀ Ò ÎÀ Ò Îapple Õ «Â apple Ù ÀÈ Á Î apple ÁΩapple È apple Ô±Ï Ò «π apple Â Î Ò È Ó Úapple æí Øappleª Ø «ÈÚ ª È±ß Ú π Á «Ú apple π È Á ÓΩ Íz Í ث««Ú π È AIHD «æ ª Á, B@@B «Ú π apple  ÂÒ Ó Â Á Ú ª Á ÁØ apple ÂÒ Â ÂÙæÁÁ Á «Ú Ê apple È Ò «Ú «Â Õ «ÍzØ apple Ó È±ß Ò Ï π Ò «È ª È apple«ê ÓÁÁ  Á apple πè ª Á ««ÁÒØ ËßÈÚ Á appleá Õ 1. Vipendeep Marook $ (Marook Law Office) 2. Jaspal Grewal & Baljinder Lailna $ (Greater Toronto Mortgages) 3. Inderjit Bal $ (Brampton crematorium visitation center ) 4. Kuldip Chahal $ (Peet Insurance Service) 5. Daljit Singh Gaidhu $ (Skydome Group Of Companies) 6. Puran Singh Pandhi $ Beldev Singh AULKH $ Darshan Singh Grewal $ Master Balbir Gill $ Sukhdev Sidhwan $ Surinder Gill $ Resham Singh Dosanjh $ Sherdaljit Singh Dhillion $ Mehar Singh Thandhi $ Jarnail Singh Acharwal $50.00

32 » 32 ÂßÏapple ÀÈ«Í apple Ï È Ú Ò ÿappleª Á ÒØ ª ÚÒØ «ÚappleØË apple ÀÈ«Í apple Ï Ó ÚÒØ ««Ë apple ª  «Ò Á ÁØÙ ÀÒ apple : ÀÈ«À apple Á È ˇ Òº Á apple -Ìapple Í apple Íapple Ï È Ú ˇ ÿappleª Á Â Ú Á Ê «È ÒØ ª ÚÒØ Ò Â apple «ÚappleØË apple ÀÕ ÀÒ apple «Ω «Ò ÚÒØ AE  AG  ÀÈ«À apple «Úº ÍÈ ± appleº «Ï apple Ê «È ÒØ ª Á «Ú apple Íπº Õ ÀÈ«Í apple Ï Ó Á ºÁ  «ÀÙÈ «Úº ÒØ Úº «Â «Úº Íπ º Â «Ò  apple»í «Úº ÿapple Ï Á Â Ú Á «ÚappleØË Â Õ AE  Á ÀÙÈ Ù Ó Ø apple ««Úº ÒØ Úº «Â «Úº Íπ º Õ Ò Á Ï apple «ÚÒØ «º πfi Ï appleº««««úº ÒØ ª È «Èª ÿappleª Ï apple Í «Ò  «Ú apple appleº Õ «ÂØ Ï Á ÓÒ ÍappleÍ Ò Áapple ÒØ ª apple Óπ º appleú Õ «apple Íz««apple Á ÀÈ«Í apple Ï Ó ÚÒØ «ÚappleØË Â «Õ Ó ÚÒØ appleïá Í (Íapple Â) ÏÀÁÚ È Â appleó Â Ì È ªfi «Ï È apple Áº«««Ω «Ò ÚÒØ ÒØ ª Á apple Á Ò Ø Ú apple«apple È Ò ««, «º Ú Ø «Ω «Ò Øˇ apple ÒØ ª Á Ø «apple apple È Õ Ó È «Ú Áº«««Û Î appleóª Íapple ÒØ ª Á apple Ò «Úº Ú Ó ª È apple ªÕ «Èª Î appleóª «Úº ÒØ ª ÂØ Íπ º Ú Òª Úapple ª «Úº È Ú «««apple ÒØ apple Ï apple Ú appleú «º Âapple È Ø Õ «ÁÒ Í ºÒ «Ú apple ««Èª Î appleóª «Úº ÒØ ª Á «apple «Ù Í  ÎØÈ ÈßÏapple Á Ø Ú ÒÓ È Õ «Ω «Ò È «Èª ÀÙȪ «Úº ÒØ ª Á apple ÒÀ Á Ï ÿappleª Á apple Á Íapple «Á Øapple Ò «Â Ò «Úº ÿappleª Á apple Ï apple ÏÀÈapple «Á È apple Õ ÀÈ«Í apple Ó È «Ú ÁØÙ Ò ««ÁØȪ ÀÙȪ «Úº «Ω «Ò Á «Ë apple apple apple Á «ÒØ ª ÚÒØ π Ø È Ó «Á È apple È Õ Í«Ò ÀÙÈ Ù Ó Ø apple ÒØ Úº «Â «Úº Íπº Á«AG  ÁπÍ«apple ÂØ Í«Òª appleº Á» ÀÙÈ «Úº apple Ȫ-Ó Âapple apple Õ Á» ÀÙÈ Á Óª º Úª È Ø appleè ««Ê ÍÀÁ Ø Õ Íapple  ÏÀÁÚ È È Áº«««ÍÀÙÒ apple apple ÙÈ ØÈ Ë È Á «apple ««appleî  Úapple«Ù Á ª  «ÚË ª Ò Úapple«Â Á À Íapple «Ω «Ò «Â ÿapple Ï ««Ò Á º apple ÒØ ª Á «Â È ˇ «ÒÚ Û apple apple ÀÕ Èª Áº«««Èª ÿappleª Á apple ȱ appleπ Ú Ò ÀÈ«Í apple Ó Í»apple Ú Ò Õ appleó Â Ì È ÀÙÈ «Úº apple ÒØ ª Á Ë ÈÚ Á  Õ

33 ÂßÏapple 33 apple Ï apple Ó Á»apple ÁπÈ ª «Úº «Â Ú πappleº«â È ÈÕ «Â «πappleº«óπ ÏÒÂÈ ÿº À   ںËÕ Íapple Ó Á»appleª apple Á ØÈ - ØÈ «Úº Ó Á ª Ïπapple ª Òª Á Ó appleè ÍÀ apple ÀÕ Ó Ì appleâ ª, apple Í Ï ª Á πí諪 Á Á Ù ÀÈ «Úº Ú «Ø Ò ÀÕ Ó Á»appleª Ò Óπ Ú Ï Ë ÀÈ Á apple apple Ê À Ø ÙÈ Úapple apple ÍÈ ÙÈ ÏØapple È Á «Û ª Óπ «Ï È B@AE «Úº Ó Á ª Ê Úª Â Ø Á«ª «Úº HEB Ó Á»appleª È Ú Í Õ «Û ª «apple Ȫ Á«ª Ï Ë È «Èª Á apple «apple apple Ê Øˇ Í À  «Èª Ø Ú Èª Á«ª Ï Ë «Û È, «Èª «apple apple ʪ È Ó ÁΩapple È Á Ó «È ÀÕ Ò «Úº «ÂØ «Â ÚË apple Ó Á»apple Ó ÁΩapple È ÓΩ Á «Ù apple Ø ÈÕ «ÂØ Ï Á Á Óπ º Û ÍÒÏË È È Íapple Ó Ê Úª  Á«ª ÁΩapple È Ó Á»appleª Á Ó apple Á ª ıïappleª «ÈÔ«Ó Á ª apple ª ÈÕ ºfi «ÁÈ Í«Òª AH Ò ØappleØ Ø Á «º appleı È «Úº ÓÙ È «Úº Î appleè «º Ó Á»apple Á ÓΩÂ Ø ÀÕ È B@AE «Úº ÀÈ «Úº Ó È ˇ Ï Ë Á«ª ª «ÏÓ apple ª Á ª B,CB,FBI ÿ È Úª Ø ª È, «Èª «Úº Ó Á»appleª È È fiºò «Í ÀÕ «Ú «ÓΩª Á Ï Ë «Úº «apple Â π º À, «Û Ú Í»apple º Í Ù È appleá Õ Íapple «Èª «Û ª Ú «Á ª Ò «Á À «ÀÈ «Úº Ó ÁΩapple È Ó Á»appleª «ÍºËapple ÀÈ «Úº Ú Ó Á»apple πappleº«â È Á πappleº«á Ó appleè ÍÀ Á ÀÕ Í Ù Â «Â  πappleº«ï Ë. À. À. È Èª Á «º ÓÀ È «Úº Ó apple B@AE «Úº «º «appleíøapple Í ««Úº Ï ºÁ «Â È Û Í Ù Â ÈÕ ««appleíøapple Óπ «Ï ÀÈ «Úº apple Ò Ó Ê Úª µâ Ò È D@ apple Ó Á»apple «ÂÒ appleè º ª Á «Ù apple Á ÈÕ «Èª «Úº Ø È ª ÓΩ Á Ó» «Úº «º Á ÈÕ «Èª Á«ª appleè Ó Á»appleª apple apple  apple«ê È È fiºò ÍÀ Á ÀÕ ÀÈ Á «appleâ Ȫ Óπ «Ï Ó Ê Úª πappleº«á ÍzÏ Ë appleè Ó Ò ª Á «Ó Ú apple ÀÕ «È Ø Á»apple «Úº Ȫ Ò Úª ÂÀ  ª ª ÈÕ Íapple «Á Âapple Ó Ó«Ò ª «Úº È ª Øapple-ÓØapple ª apple Ó Ò Ï «È ˇÁ ÈÕ ÍappleØ Â ÓÀ È Á «À «Ó Á»apple «ÂÒ appleè Á«ª Á «Ù apple «apple È Á «Ò ÍzÚ È Ø «Ò Á È ««Ó Ê Úª  πappleº«á π Ú ÍzÏ Ë È ÈÕ apple ÎappleÙ, ÍΩÛ ª, ÍÀÁÒ-apple, appleº ª- appleª «Á º ª Ò apple, «Á Âapple ª Ï, Ó «apple «ÈÔ«Ó Óπapple Ó Á Ó ØÚ, Á«ª Á appleèª Ï apple  «Èª Á»apple appleè Ï apple Ì appleâ È Ò Ø««Ú «apple Ú Â Ú ÁÓ Íπ º Âª Á«ª ÂØ Ï«Á ÀÕ Ó Á»apple ª Á«ª ÂØ Ï Á Í»apple Ø«ÙÙ appleá È Íapple appleó Á appleª ÚºÒØ πappleº«á ÍzÏ Ë È Â ªÁ Õ ÀÈ «Úº Ó Á»appleª Á πappleº«á ÿ apple Øapple Ú Úº ÀÕ Á apple Á ÂΩapple Â Ï Íapple appleª Ú apple ª ÚºÒØ apple «, Ȫ µâ Êπ º - ΩÎ «Á π º, Ò - ÒØ, «Á Á Ó appleè ÍÀ Á ÀÕ Èª µâ «Ê appleª È ˇ ÓÒ apple «ÁºÂ ªÁ ÈÕ «ÚÈ ÍÀµ «Úº, AD ÎappleÚapple B@AE, «ÙÎ Á  «Úº «appleú È Îapple apple Ȫ Á «º Íapple apple È Ï «Úº πºâ Í «Ú  Á Ø«Ù٠ ª µâ» È ˇ ÓÒ apple «ÁºÂ «Õ Îapple apple Á «appleè ÊØÛ Ó Ï Á ÓΩÂ Ø Õ Ï Íapple apple «Á«ª appleè apple Á Ò «Úº ÈÕ Ó Ò ª ÚºÒØ Èª Á πappleº«ò Ø ÁÓ πº apple Ø «Á Íapple appleª Ø Ô È È ÀÕ ÀÈ «Úº appleó Á apple Ó Á»appleª ÂØ «Íz apple Ó ÒÀ Á È ««º «ÁÒ- Ï ± ÿ È ÂØ Ó«fi Á ÀÕ «º Ωapple apple- apple Úapple Í Ò ÍÂ Ò «Úº Á Ò Ø ÂØ ÀÈ Í«Òª Ú apple Á Ó «Ò º Í «Í Õ «Ò Ȫ Á apple -Ù apple ÍÈ È Í «apple Úapple Á Ï Áapple, Ó Ì ÚÈ Á ÍzÙ Á Íπˇ Ï È «Úº Ø apple È º Õ Íapple «Ø Ï Áapple ª Ó-Ì ÚÈ È Õ «Á Ó Ï»apple, Í ÈΩ apple Ï Á Ó Ï»apple Õ Í apple Ò Á Ó Ï»apple,Õ Í Ú Ò Ïº Á «º ÌappleÈ Á Ó Ï»apple Õ Á «Ó Ï»apple appleè ª Á Ϻ Ø È È Ø ªÁ «Á ÍÈ Ø ÍappleÚ È ÀÕ Âª Ϻ Ó-Ì ÚÈ ÂØ ÓÂÒÏ À, Ì Ú Ó Á»apple «Ú Ú, Ø Ú Óπ ÏÂ, Â Ò Î fiºò, «Á Á  Ò, º ª, Ï ÓπÈ ÍÀÁ appleá apple«, Ï ÓπÈ ÍÀÁ appleá apple«õ

34 34 ÂßÏapple ª Á fiappleø Ø Ì appleâ Ó Á ª Ï apple ͺ -Í Â Úapple apple. π ÁappleÙÈ «ÿ «Ò ÁπÈ Á Ï Â apple ÓπÒ «È, «È ª Áapple«Ó È «Ú Âapple Ø Ú Ò Óπ ÏÒ Ï Ó Ùª «ÚÙ Ù «º Á Áapple Ï apple«á ÀÕ «Ì appleâ Â Í «Â È Áapple«Ó È Úº - Úº Âappleª Ø Ú Ò Óπ ÏÒ Ï ÁØȪ Á Ùª Á Ú ÂØ ÒÀ appleùè Á «Ï Á» ºÒ apple ÀÕ «ÁappleÌ Ì appleâ-í «Óπ ÏÒ Ú Á ÓÀÁ È È ÒØ ÿº ÏÂ È Á Õ Ò «Úº «È ª ÁØȪ ÓπÒ Áapple«Ó È Â «z Á ÓÀ, «È ª Áapple«Ó È Ø Â Ò «z «ÁºÂ «, È ÂÚº Ø Ú «Ò ª È «ÁºÂ Õ ÂΩapple  Á Ù Á apple ËȪ ÚºÒØ «z ÓÀ ª «Âapple ª Í Ù Â «, ÂØ «Í «ÁØȪ Á Ùª «Ú apple Òº Ú Ò ÀÕÓ Á «Ò apple appleú È Ï Â apple  «ÒÂ Í Ú Ò ÒØ ª Á ª Ì ÚÈ Úª Ú Í Õ Ù apple»  appleá ª  «z Á ÓΩ»Á «ÊÂ Ï apple Õ Òß«Í ÁπÈ Ø Ú Ò Ì ÂØ Úº Â Ú apple Ó Ó ÀÕ ««Úº «º ÒÀ apple «apple Á Ì ÂØ Úº «º Á À  ÁπÈ ª È Ò Û ÒØ ª Ø.@@A Íz Ù ÒØ ª ÒßÍ È Á Ó «ÓÒÁ ÀÕ «º «À Ø Òß«Í Ò«apple Á ª ª Ù ÓÒ À  Á «ª ÂØ Òß«Í ª Á º «º Ï Ø ÀÕ Á» apple ºÒ «Ú Ò ÓπÒ ª Á ºÒ apple ª E@ Á apple Ï Á Ùª apple appleó È Ò apple À  ΩÓªÂapple ÎÀ apple ÙÈ Á ACE Á Ù ÓÀ Ïapple ÈÕ «Á Òß«Í, Ù È Â apple Ù appleó Ò ª ÂØ «Ò Ú «ÚÙÚ ºÍ, «ÚÙÚ Ò, «ÚÙÚ À Í È apple Î, Úº -Úº Ó ªÁ Í ºÍ  À Í È«ÙÍ Â ÒÓ ÍºËapple Á ª Ò Á ª È Ì Ú apple Ò Á»appleÈ ÓÀ ºÒÁ apple«á ÈÕ «ºÊØ Âº Ì appleâ Á π Ò ÀÕ ÓπÒ Á Ó È «º Ú apple «ÚÙÚ ºÍ, H Ú apple Òß«Í ª  C Ú apple Ù È À Í È Ï È Á Ó Íz Í  ÀÕ Á Ù Á Òº ̺ apple apple ª «ªÁ ÀÕ Á» apple Í «z Á apple ºÒ apple ª «Á ΩÓªÂapple «z ÿ Á Ú A@E ÓÀ Ïapple È Íapple apple appleó ÓÀ Ïappleª Á «Â «appleî AB ÀÕ «Òº ̺ BF ÓπÒ ª ªÁ ÀÕ Íapple À «z Á Áapple «appleî A@ ÓπÒ ª «Ó«Ò ÀÕ «Á ΩÓªÂapple»appleÈ ÓÀ ª «ÚÙÚ ºÍ, «ÚÙÚ À Í È apple Î Â Ù ºÍ Ù ÓÒ ÈÕ «Á «Á Âapple ÓÀ AB Á Ùª Á ª Óª Áapple«Ó È ÒÛ ª Á apple»í ªÁ ÈÕ«Á ª «Â È Ú È ª ÈÕ «Á È Ò -B@ «z Á ª Ì appleâ, ÚÀ «Â apple Ò Óπº ÂΩapple Â Ò ª ªÁ ª ÈÕ «Í»apple Âapple ª Í Ù Úapple ÀÕ ºÒ appleá ª  «z Á Ì appleâ «ÊÂ Ï apple Õ «ºÊ È Ì appleâ Òß«Í Ó «ÁÚ «À, µê «z Ú Ò «Ó ÓÒ appleø ÈÕ Ì appleâ  «z «ÚÙÚ À Í È À Â Ù È À Í È Ú ÀÕ apple Íz Í ª Á ºÒ apple ª Ú «Ò ª Á ºÊ Íapple ÀÕ Á» apple ºÒ appleá ª»È Ó È «ÒÀ Ø Â «z Á Ì appleâ-í «ÓÀ ª Á Õ Ì appleâ Ó È Í ÁØÈØ Ó Úº Âapple È Ò «ºÂ Õ È AIHB Á ª Ù È ª ÁΩapple È Ì appleâ Ó Í «ÂØ A-G È Ò apple  «Úº ØÒ Âapple Ú Ò apple Á ÏÁÒ Â apple ÏÈ CE Ò Ï Á Ì appleâ Ó È «ÒÀ Ø «ÚÙÚ Ò ÀÓ Î ÈÒ Á Í»Ò ÓÀ Í «G-A È Ò apple «Ò  «Îapple Áapple Ï Á ÓÀ Ú Ì appleâ È Í «F-A È Ò apple «Õ Íapple «z Ú Ò Í»Ò ÓÀ ª Ù È È Ò «ºÂ  ΠÈÒ Óπ ÏÒ Ïπapple Âapple ª apple Õ «Âapple ª Í«Ò Ú apple ««Â «ÚÁ Ù ËappleÂ Â Ì appleâ Â Í «Áapple«Ó È Â «z Á Úº -Úº ª Á»appleÈ ÓÀ ª ÓªÂapple ÁØ-ÁØ ÓÀ Ø Õ «È ª Ú «Ò ª È «Âapple Á Ù È ÚË Õ ««ÊÂ Ú Ó Á Úº -Úº ËȪ È Ú «Ò ª Á ª «ºÂª Ïapple Ïapple Á ÂÚº Ø Á Á Ï «z Á apple Ú ÚºË- Í Ï Ô»È Úapple«Í«Ò È A@Ú Ú apple Ó apple Î «ºÂ ª Á Âapple Í Ï Ô»È Úapple«Í«Ò «Í Ò Á ÂØ Á Ù Á ºÚÒ ÈßÏapple Ô»È Úapple«Ï Ø À «Á «Ô»È Úapple«ª Á Âapple Á Ù Á appleúøâó Ô»È Úapple««ÁºÂ Ú Ò ÓΩÒ È ÏπÒ Ò Ó Á (Ó ) apple Î ÀÙÈ B@AF-AG Á Ó apple Î «ºÂ Ò ÀÕ Ô»È Úapple«Á ÈÚ «ÈÔ Â Í ÒÍ Ï. À.ÿ Ó È «Íz ÍÂ Ò «ÚÌ Á Óπº Ó ÚË «ÁºÂ ÀÕ «Ô»È Úapple««ºÊ ºÒ «Á ÂappleÚapple«Óπ Ï«Ò ª Á Ù Á ºÚÒ ÈßÏapple Úapple«Ï Ø À, µê ΩÓ À Í È«Ùͪ Ú «Á «apple Í Ï Ò Â Ó «ºÂ apple ÈÕ ΩÓªÂapple ͺËapple Â Ú «Úapple«Á «apple Á Ù Á È Ó «Á apple, Â Ó «ºÂ apple ÈÕ «Í Ò Ó È «Úapple«Á  apple Á ÓÈ Â «ÿ ÓºÒÛ È «ÚÙÚ À Í È Ï ÈÚª ««Â «apple«àõ Í Ï Ô»È Úapple«Á ª ª Á Âapple «ÊappleÂ È Ò apple ª Íz Í ª «Íº Úapple«ÚºÒØ «apple ª «ÁºÂ ª Ú Ò ª»Òª  ÔØ È Ï Á Í Ø ÀÕ Í ÍºËapple  «Ú Ê Í appleè Ú Ò «Á Ù Á «ÒΩÂ Ô»È Úapple«ÀÕ Â± «apple ª, Ò ª Â Ø ª È Á Íπapple apple Á Ú «Úapple«Á «º «ÀÕ «apple ª È ª Á ª Íz Í ª È apple»ò⪠ ÚË Øapple ª Á Ò «ÁºÂ ªÁ ÈÕ «Á È Ò Í Ï Ô»È Úapple«ÚºÒØ Í Ø ª Â Ò ª Á Ò ª ÚºÒØ Ò ª Ú Ò ª apple appleó ª Á È Ò ÍØapple Ê «apple Î «, «ÚÌ Í Ï Â Í Ï ««± Î ÍØapple Á Ø ª Á ª Ú Úª Á Ú Í»apple Î «Á ««apple ÀÕ ΩÓ ÍºËapple Á»appleÈ ÓÀ ª Á Ó Ï È appleè  ± «apple ª Á Ú Â appleè Á Ø «Ó apple Í Ï Úapple«È Ê Í  È, ª Á Âapple Ó apple ÁappleÙ Ï ÈÔØ ÈÕ «Ú apple Í Ï Úapple«Á «apple ª È ΩÓªÂapple ͺËapple  G ØÈ Â B ªÁ Á Â Ó «ºÂ Õ ΩÓ À Í È«Ùͪ Á Ó Úapple «Úapple«Á «apple ª È BH ØÈ, B@ ªÁ  AH ª Á Â Ó «ºÂ Õ apple Ù apple À Í È«Ùͪ Á «Ú   Óπ Ï«Ò ª G ØÈ, A@ ªÁ  AE ª Á Â Ó «ºÂ Õ ºÒ «Á Âapple Úapple«Óπ Ï«Ò ª Á Ó Óπ Ï«Ò ª Í Ï Úapple«È CH ØÈ, CD ªÁ  AE ª Á Â Ó «ºÂ Õ «È ª Óπ Ï«Ò ª Á «Ú   Úapple EC ØÈ, C@ ªÁ  DI ª Á Â Ó «ºÂ Õ «ÂØ «Ò Ú Ï Â apple «apple ª È ΩÊ Ê È Ú Íz ÍÂ Â Õ «Âapple ª Í Ï Ô»È Úapple«È Ó apple Î Ò Á Ù Ìapple Á ª Ô»È Úapple«ª Ø Ì ÂØ ÚË apple HIFCE ª È Ò «ºÂ ÀÕ Í Ï Ô»È Úapple«Á «ÈappleÁ Ù. appleá Í Ωapple apple Ë Ú Á «À «È ª Á Úapple«ØÒ ª Á Á Ù Á ª ØappleȪ Úapple«ª Á Óπ ÏÒ Î ÿ À Íapple È ª Á ÔØ È Ï Á  ØappleȪ «ÚÌ ª ÂØ «ÔØ ÒÀ Á Íz««apple È «º Úº Ó Ú Ò Ó Â ÀÕ Ô»È Úapple«Á µ «Ë apple ª Á appleíz  «Ó Á ÔÂȪ Á Ó ÒÚ Á Íz «ÈË appleè Ú Ò Í Ï Ô»È Úapple«, Í Ï Á Ó Ï πº ÀÕ Û Úapple «ÁºÂ Õ «ÂØ Ó Á apple È º Õ «appleè «Á Ò apple» appleú Á Íz Ú Á À Á Á Ù «º ËappleÓ Ï π º À  ΩÓ Â Á Ì ÚÈ Ú Â Á Ù Á apple È «apple «Ï apple ÊØÛ - Í Á ÀÕ Ø Ú «Ú  ΩÓªÂapple Ó Ï Â»fi appleº Á ÀÕ «appleè «z ÂØ Á Ù Ò Ó ÒÀ Á À Á Ù Á apple Ïappleª Ò Íz apple Á Ó Â ÒØ ª ÂØ Ïapple Ïapple Á «Â apple Ì ÂØ Úº ËÈ Ï π º ÀÕ Á º Á apple ÈÕ Íapple Ú «Ò ª È Ò Ú «Ò ª È «Í Ò fi Òª ÂØ «Ø «Ú apple Ï Ó Á ͺ - Í «Ë È «ÁºÂ ÀÕ Íapple «Âapple ª Í Â Â Í Ù Úapple Ø Á ϻ «Á Á «z Ò Ó Â ÍÀ Ò ÀÕ «Íº Í Â appleúº Á Ì ÂØ Úº apple È, È ª Ú Ò È apple apple Õ appleè ÍÀ ÀÕ «z Í»apple Âapple ª Í Ù Úapple «apple Ú «appleî ÍÀ È Ò ÍπÒªÿ ÀÕ «Á Ò ª È «Íπº Ú Ò Á Ù Á Ó Ï Â Í Ù Úapple Á Ó Á ΩÓ Â Â Á Ù Á Ó «Â apple Á Ï appleº«àõ Ì Ú «z Ì ºÒ «appleî ËÈ Á Ïapple  appleè Ò ª È Ó Á apple ËÈ Á «z «ßÈ «Ú Âapple È Í»apple ÚappleÂØ Â À  «Á Íz apple Á «apple Õ

35 ª Á fiappleø Ø ÂßÏapple 35 π«apple Áapple Ò «È»appleÈ ÓÀ Ô»È «ÏzÁapple Á «Â Ï «ºÂ»È apple Úapple π«apple Áapple Ò «È ÒºÏ Á fi π Ú apple apple Ú Ò apple : π«apple Áapple Ò «È ÒºÏ ÚÒØ A@Úª ΩÓªÂapple»appleÈ ÓÀ «Ú apple BE  ÂØ ÒÀ BG  º apple Á ÓÀÈ«Ú Í apple «Úº appleú ««Õ ÍzÏ Ë Ó È ÒºÏ Á Óapple»Ó ÓÀ Ïapple π«apple Áapple «ÿ appleè ÓÀ Óapple«Í apple È ˇ Á Ú ªfi Á «Ó Ò appleº ÀÕ ÒºÏ Á»È apple Íz Ø apple Ó Á È π«apple Áapple Á Ø apple appleº «Á «ÒºÏ Á»È apple «apple ÀÈ ÍºËapple Â È Ó º apple ÈÕ È apple Íz Ø apple Ó Ó«Áapple «ÿ ÏÀÈ Í Ò Á «È apple È ÎÒ ͻappleÚ ºÒ «apple ÀÕ appleè ÓÀ Á  «À «««Úº Ï «apple ª ÂØ ÒÀ ÈÚ «apple ª º apple Í Ò «Á Á ÓΩ «ÓÒÁ ÀÕ Ì ÂØ «appleò Íz Ó apple Úapple «Úº «apple Á È «Èª Á «apple Íapple À  «Û ÈÚ Óapple Á «apple ª Ò Ó apple ÁappleÙ Ï Á ÈÕ Íz Ó apple Úapple «Úº Ô»È «ÏzÁapple  π«apple Áapple Ò «È Á ª Óª Î ÈÒ «Úº Íπ º ªÕ ÁappleÙ ª È «ÓÀ appleø Á «Õ «ÈappleË «appleâ Ó Âº ØÒ apple«â Ïapple Ïapple ÂØ Ï Á ÓÀ Ïz apple º Íπ º«Õ «Ïz apple «Úº Ô»È «ÏzÁapple Á Ó Ï Ó apple «««Ó ÚÒØ ÀÈ Á Ó Á ØÒ Íapple «Ú apple apple «apple Õ Á Ï º º «ÚappleØË Ó Á apple ÓÈ»Ï Î Ò «ÏÂ Ø Â ««Â Ï Ô»È «ÏzÁapple Á fiøò «Í Õ apple apple Ò «Úapple «Úº fi «Ú   «È Ó Ú «ÁºÂ Õ Ô»È «ÏzÁapple Á πº ÍÈ apple»appleè ÓÀ Á ÀÓ.Ú.Í. ÀÒ «È «Õ «Ú apple apple (Ô»È «ÏzÁappleapple ) appleè ÓÀ Á «Ï Âapple È ØÒ Íapple Ï«Õ «Âapple ª π«apple Áapple Ò «È Á appleó Ò «ÿ «Ï Âapple È Îπ ºÒÏÀ Â Ô»È «ÏzÁapple Á ÏÒapple ÍÈ apple «Ï Âapple È Î appleúapple ÀÒ «È «Õ ØÙÒ Úapple : Ï «apple ª ÓÀÁ È È ˇ ØÛ appleº Ò ØÙÒ Úapple Ï Â ÚË Íapple Ò ÀÕ «Ú apple Á Í apple, ÍzÌ Ø «ÿ (ÁØÚ ÒßÍ È)  ÏÒ Â «ÿ È»appleÈ ÓÀ «Úº apple ÒÚ Õ«Úapple «Úº Ô»Ï ÏzÁapple Á Ó È Í«Ò Â Î È ΩappleÍ È È Á» Ê È Ò Â Õ»È apple Úapple : apple-ah Óapple Úapple Á Î ÈÒ ÓÀ Ï Â «ÁÒ Í Õ À È Ë Ò Ú Ò Â ÈÚÈ ÙappleÓ Á Ù ÈÁ apple Øˇª Á π«apple Áapple Ò «È È «Óπ ÏÒ ÍÀ Êapple ÒºÏ ØˇØ B-A Á Îapple È ˇ «ºÂ «Ò Õ ÍÀ Êapple ÚÒØ «º Ø-«º Øˇ ÍÚÈ È Â Õ apple- AF Óapple Úapple Á «Â Ï Ú π«apple Áapple Ò «È Á «º «Õ Î ÈÒ ÓÀ «Úº π«apple Áapple Ò «È ÒºÏ È ÍÀ Êapple ÒºÏ B-@ Á Îapple È ˇ apple «Õ ± Ó ÚÒØ Â Ï apple  ÓÈÚ apple ÓºÒ È «º -«º Øˇ Â Õ Û ª Á Úapple «Úº «Ò ÒºÏ È Í«Ò Â «ÒºÏ È Á» Ê È Íz ÍÂ Â Õ DE Ò ÂØ ÚºË Óapple Á Úapple «Úº Ô»È «ÏzÁapple Í«Ò Â π«apple Áapple Ò «È ÒºÏ Á» Ê È «Ó«Ò Õ Ú Ò Ï Ò (Ù»«) Óπ ÏÒ «Úº Ø π«apple Áapple Ò «È È Í«Ò Â ÎappleÀ ÀÏ ÎØapple ÒºÏ È Á» Ê È «Ò  Á «Ú Ò Ï Ò ( ÓÀ«Ù ) Ø apple Ô»È «ÎappleÀ  π«apple Áapple Ò «È ÒºÏ Á ª Óª zóú apple Í«Ò Â Á» Ê È Â apple ªÕ FE Ò ÂØ ÚºË Óapple Á Ï apple ª Á ÁΩÛ «Úº Ø appleá Í «ÿ Ë» È Í«Ò, ÓØ È Á»  Óapple  «ÿ È Â Â Ê È Ízz ÍÂ Â Õ Ó ÍÂ Ó Ó ÁΩapple È Ù È- -Í Ï apple ÒºÏ ÚÒØ Í Ù Â Ì Û È Ú Ú - Ú Ú º Õ Ó ÍÂ Ó Ó «Úº È Ó «ÎÒÓ Â ª apple apple Ï apple, ΩÏ Ë Ò Ú Ò ÂØ «Ò Ú ÚÈ «ºË» È Ú apple Ìapple Õ π«apple Áapple Ò «È ÒºÏ ÚÒØ Ú apple «ÿ º appleª È Ó Â apple ͪ appleª ÂØ «Ò Ú apple Ë Ò Ú ˇ (ÚappleÒ Î ÈÀ ÙÒ appleπ ºÍ),.. ÀÒ. apple«âø ÂÈ Â «ÿ Á «ÚÙ Ù Ë ÈÚ Á Â Õ Î ÈÒ ÓÀ ÓΩ π º Ï,. Ì apple È Ú apple Ìapple Õ»appleÈ ÓÀ Á ÎÒ «Úº π«apple Áapple Ò «È ÒºÏ Á ÚÒß apple Ó Í»appleapple Ï È ˇ Ó Â Õ «Ó «Úº apple«ú Áapple apple, Ó«Áapple ÏÀÈ Í Ò, Òº Ú«Û, «apple Áapple ÁÒ, appleè Ó Ó È, À apple Ú Ò, Ø Â ÚÈ «ºË» Á Ȫ ÚappleÈ ÔØ ÈÕ I  Ïapple Ø Ú Ò HÚ Âapple Ù Ò È Ó Ó Á ª «Â apple ª Øappleª  ÀÒ apple : ÍzΩ appleà«ú Ò appleò À Ø ÙÈ ÀÒ apple ÚÒØ º Úª Ò È Âapple Ù Ò È Ó Ó I  Ïapple «ºÊØ Á ÀÈ«À apple Á Î apple «Ó «Úº appleú «Ú Õ «Ó Ó apple Ò Á Âappleª ÒØ Ò Ó Ó Óπ ºÒªÍπapple Á «ÔØ È ˇ appleú «Ú Õ «Ï Ë Óπ º Ó ÚÒØ «Â apple ª Øappleª  ºÒ apple ª ÈÕ À Ø ÙÈ Á apple appleè Ó Á Ó «ÁΩapple È Á Ó È Ó Ó Á «Â apple Ï Ë apple ªfi Â Õ Ø È Ó È, ÂÓ«Áapple, apple appleè «ÿ Íapple apple, Ó apple Ì È «ºÒ, ØÍ Ò, apple«á Ò «ÿ «apple, ÓÒÍz Â Í Ë apple, ÈÚ«appleÈ º, apple Í Ò, Ϻ«Âapple «ºÒ, π Ú apple apple Ú Ò ÀÈ«À apple Á Î apple «Ó ØÚ Ó Ó, AH Ò ÂØ ÿº Óapple Ò Á Ò ÓπΠ «apple Áapple Ïapple Û È «Ó ««Úº Ù ÓÒ Ø «Â apple ª Á ««Ò Õ Ó ««ÎÀ Ò «Ò ««Îapple Í Ï Ò ª ÍÛ Ú ˇ apple ÚÒß apple «Ë Í ª «Ò È Ó Ó ÁΩapple È ÈÓ «ÈÂ Â Ú Õ È Ó Â Øapple apple Î «Úº Ì ÒÀ Ú ˇ Ϻ«ª Ú ÈÓ «ÈÂ Â Ú Õ Ó «ÁΩapple È apple Í appleª Â Ó ÚÒØ «ÓÒ apple «ÔØ Á «ÚÙ Ù Ë ÈÚ Á  «Õ ÓÒÍz Â Í Ë apple È Áº«««Ú apple Ó Ó «Úº apple Ù ΩËapple Áπ apple «Ò«Â «ÈappleÁ «ÙÂ È Í ÍÀÛª Ø ÍÀapple «Ú Õ «È «È πá Ù ª Ï apple À  «πè Á Ú ««appleî πá Ù «Ó«Á ºÒ È Õ Á» È Â Á Ú ÍπappleÙ apple Ï «Ï ª Íapple apple apple Ø Ó apple Õ È Ó «Úº «Ú apple «apple Áapple Ïapple Û, ÙÈÍz  «ºÒ, ÓÈ «ºÒ, ÓÒ «ºË», ÈÚ«appleÈ º, Ó ÙappleÓ Â º ÒßÓ Úº -Úº ̱«Ó Úª «Úº «Á Á Õ ÀÒ apple Á Ó͡ Ϻ «ÚÂÈ» Ȫ Ø«apple apple Î ÂØ «Ò Ú Øapple apple» Ú È ª apple «Ó Ó Á «º Ï È Õ Ù Á Ì Â «ÿ Ò «Ïapple apple ÚÒØ Íπ  ÍzÁappleÙÈ Ò Ú Õ Ó apple Ì È È Áº«««Ú apple Ó Ó ÒØ ª Á Ó Â ÀÈ«À apple Á Úº Ò Î apple «Ó «Úº appleú «Ú Õ I  Ïapple «º Ú «Ò Á ÁappleÚ ØÒ «ÁºÂ Õ Í«Ò È Ú È Ù apple» Ø Ú Õ «Ú apple AH Ò Âº Á Ϻ«ª Á Ø «È Òº Íapple Ï ª Ò ««appleî A@ Òapple appleº ÀÕ «ª ÒÀ Á Ú È «º «Úapple Á ÁÎÂapple ÂØ «ª apple Á Á È ª ÎØÈ ÈßÏapple D@C-BE@-HHIH Â Í apple apple Á ÈÕ Ó Ó Ï Ë Øapple apple Ò Ó apple Ì È È ˇ ÎØÈ ÈßÏapple D@C-DEE-DBB@  Íapple  Á ÀÕ

36 36 ÂßÏapple ıïappleè Ó apple -Í Û «Èª Á appleø Ì«Ó ª appleàò appleª Ωappleª Ó Â Ò -«Ó Ò «º, apple -Óπ Â Ò BB ÂÏapple ÂØ ÓØÂ Ó«Ò Í«Ò º Í appleø «ÁÈ apple  ËappleÈ Á ÀÒ È apple / πá Ù ª/ apple ª ÂØ Óπ   apple apple Íz Í Úapple «Ó Óπ º«Á ª ÒÀ Í Ï Á ª G ÿappleùù Ò «È Ê Ï Á ª Á ºÁ  º «ºÊ Á Ó Â apple -Óπ Â Ó ª appleàò appleª Ωappleª Ó Â E@,@@@ ÂØ µíapple «Èª-Ó Á»appleª Á Ò -«Ó Ò «º Ø«Õ H-I Ûª Á «ÚÙ Ò Í Ò appleø -Ìapple È «apple ª È Ò apple «ÚÙ Ò «º ÏØËÈ appleè Ú Ò Óπ º ÏπÒ «apple ª «Úº Ì : «: Ô» (  ) Á ÍzË È Ø«Áapple «ÿ apple ª; Ì : «: Ô»:  ( Ω Á ) Á ÍzË È Ï» «ÿ Ïπapple «ºÒ; «appleâ «È Ô»È È Á ÍzË È «ÈappleÌÀ «ÿ º ; «È ÿappleù Ó Á ÈÚ Èapple ÚÒÍz  «ÿ Í È±; zªâ apple «È Ô»È È Í Ï Á ÍzË È «Ù Áapple «ÿ ÈºÊ»Ú Ò ; Ì : «: Ô»: ( zªâ apple ) Á ÍzË È πapple  «ÿ λÒ; «È ÿappleù Ó ( Á) Á ÍzË È apple«áapple «ÿ ª  Ωapple «È» apple«ú Áapple Ωapple «Ï Á» Ù ÓÒ ÈÕ ºÂapple Á «Ó Ú apple π Á Ú «ÿ Ø apple Òª È «ÈÌ Õ ªfi ÿøò Á Âapple Ó È apple«á ª Ó» ÏπÒ «apple ª È «È πá Ù ª appleø Ò Ì Á «È Ó Ò Â apple  ºÒ appleè Á Ú Â apple«á ª ÀÍ È apple apple Á «ºÒØ ØappleÁ apple «È Ë Â «apple -Í Û ӻ «Èª Á apple «Ó Á apple ıâó appleè Á Í Ø -Ú Á ÂØ «Íº Ø / Ӫ «Èª Á «appleî Î Ò apple B Òº º Ó appleè Á ÎØ ÀÒ È Âº «Ó apple«àõ Ø Í Ï Á «Èª È Ò Ú Á «Ò ÀÕ Û ª  apple Ò apple E@ Òº Á apple Ï Ï apple appleª ͺ apple apple Á Á Ú Á Ï apple Ú Óπ appleó È π ºÍ Ë apple appleº ÀÕ apple«ª ÏÁÒ apple ª Á ÁΩapple Ï -Á ±apple apple ÀÕ È ª È Áapple Á ÓØÁ apple apple Á Ú Ó ÒØ È Â Â «««È apple -Óπ Â Ò Í Ï «ÚÙ Ù ÍÀ Á ÂØ Â Ú Ó È ÊÈ «appleíøapple È apple Î Òª Á Ì Á ÂØ «È apple appleè Á È Ò-È Ò Â Ï«ª Á ÌØ Í Ú Ò È Â Ë appleè apple ËÛ -ËÛ πá Ù ª Á «Ù apple Ø apple «Èª-Ó Á»appleª Á Óª  һ Ì º««ÀÕ ÏπÒ «apple ª È Ó Â «apple ÓØÛÈØ ÓºappleÊ Ó» «apple⠫Ȫ Á apple «Ó Á apple«ª Â Ò apple Ó apple Ú Â B Òº Á «È» apple  Á ÈØ Î ÙÈ Â apple  apple Â Ú Õ apple ÒÀ Ó «Èª Á Ó Ï»apple Á È «Î «Á Ò Â Á Â/» Ú Ò Ò Àµ /Íz ØÈØ / Ù Ó ÏÀ ª  Û ª ØÒØ Â apple Â Ú Í appleú Õ º ÂØ «Èª Á Â Ú ª Ó Â Ú - «Â ª Á È Ó È appleºá Â Ú Â Í«Òª ºÒ apple Øapple Ú Í Ò Õ Ïapple apple -Ú»Ò Âapple apple ª/«ÈÒ Ó ª, «zîâ apple ª, ÍπÒ -Á Ò Â ÎØ Ø ª Ó Â Î Ò apple «Ò ª Úapple ºÊ «ª Â Í Ï Á, «Ú -Íapple-«Ú  ӻÒËÈ ÂØ ÚºË «Ú Ú»Ò Â Í Ï Á »Á Øapple «ºÂ Ò Ò Ó Ï Ú Ò apple È Â apple Â Ï «Ú Õ ÈÒ Ú apple ÓπÛ Û ÈØ appleø Ò ÏÁÒÚ ª  -ͺ È Â ª Á Ú Ø apple ª  «ª Á Ò Ì apple ÓappleÊÈ Óπ ºÒ. Ú Ó È ÊÈ Á «Î «appleù È apple «ÓºÊ  ͻapple apple Á Á apple Â Ú Õ Ò Â apple ÿ Ò È appleíøapple ÓπÈ «ª  appleø Ò Ú Õ ÿ Ï ª/ÁÚ ª/ Áª Ú Àapple ÂØ «Ò Ú «Ï Ò Á Ó Û ÍzÏ Ëª ª Áapple ª Áπ apple ÏappleÏ Á Ø ª Òª Á Óπ Ú Ω Â fi Û Á Í»apple Óπ ºÒ Á Ïapple Ïapple «ÁºÂ Ú Õ apple«ª  apple«ê  ª ÂØ Í Û ı Á Ù ª Á «Ù apple Ø «Èª Á Ú apple ª A@-A@ Òº apple Í, A-A apple apple ÈΩ apple  Óπ º apple Â Ò apple Á ÎΩapple apple   apple  «ÁºÂ Ú Õ Í Ï Á ÍÛ -«Ò  ÈÍÛ Í ± Ï apple appleª ͺ ÈΩ apple  apple  «ÁºÂ Ú Â ÂØ Í«Òª apple ÔØ Ï apple apple ̺ «ÁºÂ Ú Õ Ó» Ï Á apple  Óπ apple «Èª apple «Ó Á Ï Ó È Á Ó Ò º  apple  «ÁºÂ Õ apple Âapple ª Á Ú apple ÍÙ» ª/ º«Â ª Á Ê ºÒ Â Ú Õ /fiøè Á È Û/Íapple Ò ÛÈ Â Í Ï Á / appleó È Ò Á ÎÀ Ò appleºá Â Ú Õ Ò «Ì È ÂÙ «Â appleè Ò Øapple Òª ÂØ ÚË apple ÓÁÈ Á apple Â Ú Â ÏÁÒÚ Ì Ò-ÍzÏ Ëª Ò BE@@ apple Í. À.. ÂÓ Â Ú Õ Â Ó ª Á  ºÒ Ï Ù «ÈÍ apple È Â «Âª ªfi apple -Óπ  ÿ ØÒ Á Ò ÍÛ Â BB  Ïapple ÂØ Óπ º Ó Âapple Á «apple «Ù ÓØÂ Ó«Ò Í«Ò º Í appleø «ÁÈapple  ËappleÈ Ò «Ú Õ apple «Îapple Ú Ò-Ó- ØÒ apple apple ª ÓΩ Â ÎÀ Ò Â Ú Õ ÏπÒ «apple ª È Í»apple Á Ù ÎÀÒ apple «Îapple Íz   Â-Í Â «Ú Á È appleâ Â Ú Ò º Úapple ª Ï -Ïπ«È Á ÎÚ ª Á ØappleÁ apple «È Ë apple«á ª «Óπ º Úapple apple ºÂ Ë apple ª Á ª «ª «ÓºÊ ª «Ùª ««Èª Á Ó Á ÿappleù Ì apple «Èª Ó Á»appleª Á µ apple apple «ÚÙ Ò «Â Ó È Á «Ë È Ò Óπº«Á ª ÂØ Í «ÂÒ ÀÕ È ª Ó» «Èª Ó Á»appleª «ª Òª ÂØ ÏappleÁ apple apple«á ºÁ «ÁºÂ Õ «º ÏØËÈ appleè Ú Ò Øapple ÏπÒ «apple ª Á  apple «ÿ, ÓÈ Â «ÿ ÍzÂ Û apple  «ÁºÂ Ú Õ Áª, / ËÈ apple, «Áapple  «ÿ Ø Ïπ º, fi «ÿ ÈÁ ÈÈ Ù ª,  Áª  Ò-Íπapple«ª ±, ÁÒ«Ú Áapple «ÿ Ù apple ª, ÏÒÁ Ú «ÿ «Â È ÂÒ : ËappleÓ ÂØ ÚË apple «appleú «Â Á Ó ÓÒ Ó Â Øapple Â Ò Âª Â Ò «apple  apple  «ÿ fi Ù «ÓÒ ÈÕ «Â È ÂÒ Ï apple πíapple Ó Øapple Á «appleú «Âª Á ÂÓ apple»apple À Íapple ÎÀ Ò ÂØ Ï Á «º ÈÚ Ï««Û «ª appleú «Âª Á ÂÓ Ó»apple À? ÿ Í«appleÚ apple  Ȫ Á «Ù «apple ª È Ò Ì Ú ÒØ ª ««Â apple «À Á «ÚÙ ÀÓ È apple Á ÔØ È Â Èº Ú Ò Ó ºÒ ÂØ «Â Ȫ ÌappleØ ÒÀ Ø ÎÀ Ò Á È appleè Òº Ø«Á ÀÕ «appleî Èß±È apple Î apple È Ò ÀÕ «Âapple ª ÿ πá Óπ «ÒÓ Ωappleª ÒØ ª Á Ò ÚÈ Ø ÂÓ Á ÁappleÁÓ Áª Ú Ø Í Ù apple apple ÈÕ Íapple Îapple È ÍÀ Á Õ fi π«appleá ÒØ Ú «ÎÀ Ò Á Øapple Á ÎÀ Ò Á Ó «Â «Ó «Â «ÈºÂapple È, 𠫪 «ÚappleØË Òfi È ÒØ π «Í Ó Óπ «ÒÓ Ωappleª Ò «º ÚappleÁ È Ú Ø appleá Ò apple ª Á ÍappleÁ Î Ù appleè Í Ù apple apple ÈÕ Á ÀÕ «ÎÀ Ò À ª Ò π ÂØ «ÏȪ Ùº «Â È ÂÒ «º È apple Ú ÚË apple «Ófi apple»apple À «««ÚappleØË «appleú «Â ÀÕ Íapple Âapple ª Á ª ÎÀ Ò «Ø«? apple Ù apple ÚÀ Ú È apple «ÚappleØË «appleú «Âª «appleî Óπ «ÒÓ ÿ Ì appleâ «º apple Ù apple Ï Ì apple È Øappleª Ì «apple ª Á À, «Â «Á» apple apple ª ÊØÍ ª Ú ÈÕ Á appleè Ú Ø Èß±È ÂΩapple Â Û ª Í«appleÚ apple Á «Á Á Õ «Ò Á «ª ÂØ Ì appleâ Ò ªfi «ÚÒ Ø Á Ó appleá «À? «Â È ÂÒ Á ÂÓ Ú «Ø Á ÀÕ «Â È ÂÒ Á ÂÓ Ì appleâ «apple Ù apple Ï Á «ÁÙ «ÿ Á Í«Ò ÁÓ ÀÕ Èª Á Ò «ÈÙ È «ÚË È Á Ë apple CEA À, «Â«Â Ó»  ÙÓ apple Èß ± fi «ÚÙ Ù º «ÓÒ Ø ÈÕ «Â È ÂÒ Á Ó ÓÒ ËappleÓ ÂØ ÚË apple «appleú «Â Á Ó ÓÒ ÀÕ «Ò Ó ËappleÓ Á apple «ÚÁÚ Èª Á «À «apple È «apple  Á ºÒ È appleá Õ «ÈÙ ª «Ò ªÁ Õ «appleè º «ÓπÒ ÚË apple «Í Û È apple Á ÈÕ «Ò «Ó Á Ùª Ø appleú ª Ú «ºÒ Ó À ««Á Âapple «Ò Ó Á Ùª Á ÒØ πê «Ò Ó apple Á «Ò È Â «º ËappleÓ «ÈappleÍ apple Á º ÈÕ Á Ù ÿ Óπ ÒÓ Èª Ï apple ºÁ Áapple Á ÿ Íz apple appleè apple fi apple«á ÈÕ «Â È ÂÒ Â πíapple Ó Øapple Á ÎÀ Ò ÿ ª Ò Óπ «ÒÓ «ÚappleØË Íz apple Á ÈÚª «Ê apple ÀÕ Ïapple Ïapple Á ª «º Á apple È, Íapple «È ª Û ª «Èß ±È º «ÓÒÁ ÀÕ Ìapple» æ«â Ú «º Ó ÓÒ ÀÕ Óπ ÒÓ È Ï apple apple «Íz apple  ªÁ À «π Àapple Ó»apple, Ëπ«È  «ÚappleØË, ÓË Ô Áappleª Óª È Ò «ÏÛ apple«ú Ò, Ïapple ÈÕ Íapple Á «À «Î «È  È, «apple, «apple È, Ò «Ï «Á «Ò «Ó Á Ùª Á» apple ÂØ Ï Á fi Á Î Ëπ«È Ó ΩÒ Õ Ωappleª  ÓæËÔ Í Ï Á ª È ÈÕ «Âª Óapple ª È Á Ò Á πê Ë apple«ó Ó»ÒÚ Á ª º ÿ È Á Ù Â ÍÁ Î Ú Á ß ÊØÍ Á «ÈÚª Í «À «Í ««Ú  ÂØ Øapple Í ÙÈ Á Ò appleú Øapple apple ÍÁ ÓÈÌ Á ÎÀ Ò appleú Õ apple «Ó apple apple apple ª π Ȫ Á Í apple Á apple apple Á ÏÁÈ Ó ØÚ Â ÒØ ÎÀ «Ò ª ÚË apple Ùº Á È apple È Ò Á Õ apple Øapple À Ò apple ª «Èª ÎÀ «Ò ª Á «ÚappleØË appleè Ú «Ò ª  Á ÙËz Ø Ø Á ºÍ ÛÈ Ω Ø Ú Õ π È Ï apple apple Óπ ÒÓ Èª Ï apple «Íz apple appleè Ω Ø Ú «Á Ø «Âª «Á Ù Á È Ú È Ó ÈÁ, «Í «Â È Íº ÈÕ «Â È ÂÒ Úª π Ȫ «º Í ÙÈ CEA Ï apple Ú Á Ò apple appleº ÀÕ Ù Á appleâ apple «ÿ apple Ì Ò «Ïz apple ̱ ÁÛ «Ú «À Á «ÚÙ Â Í ± Ó Á»apple Ô»È È Á». π Á Ú Ì± ÁÛ Â «Ù ÁappleÍ Ò «ÿ  ٠Á Ì Â «ÿ ÈΩ Ú È «Ú apple Ó Á» appleóè Ò ª, appleÿú apple Øapple»apple  «Ò Á»fiÚ È apple Ȫ Á ÏÀ Ø? Ì ÂØ Í«Òª «ÁÈ Á «Îapple» º Á «Ù apple Ø ÒØ ª appleëª Ò «ÁºÂ Õ Ï Á «Úº Ê π«apple Áapple ÙappleÓ È Áº««AIDG ÂØ Ï Á Øapple apple ª Á ʪ Â Ò apple ª È apple ºÁ Ì Ò Â Óapple È Ò ÓfiΩ apple appleó Á apple ÍzÏ Ë «apple«õ. π Á Ú Ì± ÁÛ È Áº«««Ú AIDG «Ú Ì appleâ Óª È ºÂ Ì Ò Â appleó Á apple Á «ÈappleÓ Â? º Á Ì appleâ Ó Óapple È Ò Ô apple Í Ó Á»appleª, apple Ï «Èª, ÈΩ Ú Èª  Ωappleª Á Ò º π º apple apple ÈÕ º ÁØ Ì appleâ «º «appleâ ÒØ ª Á Ì appleâ  Á» appleó Á appleª Á Ì appleâ Ø Á «Ú π º ÀÕ º «appleî Ó Á»apple Ó Â Á Ú «Úº «È Ò Ï «Ó»«È Í apple Áπ apple «È Ò Ï apple Ó Á»appleª, apple Ï «Èª Ò Ó Ú Á apple ÌÒ Ø Á ÀÕ «Îapple Ȫ apple. À. À Á ª º Û «Á»ÂÚÚ Á È Â ª Ï apple Áº«Õ  «Úº Ú Ò Ú Â «È ª Á Ú Ï ÁÒ ÒÏ È Ò «ÁºÂ Õ º Ú Â Ú «Íz Ø apple Ó appleè Á Ú Á Â Õ «Ó Ù Ì±Ó Ò, ÔØ Ù Ø«Ò, Á ٠̱ ÁÛ, apple Ú apple Øapple»apple, Óπ Ù apple, Í Ò Øapple»apple, «ÓÈ Ì± ÁÛ, Ú apple Ò ª, Ó apple «ÿ ÎΩ, ÙØ Ó apple, π «Ú Áapple ÏÛ, Ò Ò «ÿ «Á Ù ÓÒ ÈÕ

37 ÂßÏapple 37 ß Û Â ÓØÁ Á Ó apple «ÍzØ À Ó È Á Í Û Á π È fi Ò Á È «apple ª, À apple AG Á ª appleω ª  appleø apple È Á ª Ï appleª Á apple apple Í Ï «ª «Úº Á ÀÕ «Â Û «Úº ËÈ Í«appleÚ appleª Á «ª Á ºÔ Ù Á Ø Á ÈÕ Íapple Í Ï «Ï apple «Ú apple Á Î apple º «Á ª Á ÒßÏ apple ÂØ Áapple Ï Ù«apple Û Ï apple ºÒ appleª Õ ÓÀ º Ú Ô Á À Í Ò Í«Òª ÓÀ ÁØ Í«Ò Ú apple Û ÍÛÈ Ò «Õ ΩÛ ª  πêapple ª Û ª, Ò Ù È ÿapple,   Ú, apple -Ìapple Ï ˆ, Û ª Á -Í Â Øapple ı Ò Êª  «Á È Øapple È Ï Ú Ò appleª «Óª Á apple º «Èª «Ú Ø Ï apple Â Í Ò, ÓÈ, «º, Ò Ò, Ò Ï, apple -Ïapple ÎπºÒª È Ò «Û µ Á Õ Á - Á «Á π ºÍ «È appleè Á Á Õ Ó Ù«appleª Úª «ºÊ Ì Û-ÌÛº  appleωˇ -appleºí Ú È ÀÕ Ïº Á - Á ÏπÒ Ú Ò Í «ª È Ò ÙªÂ Ì appleá ª Ȫ  ÂÒı Á À, fi «ºÊ»È Ì«apple ÚÈ ÀÕ Í Ҫ-»Òª, «Ï Ò -Í, apple Â Û ª  appleωùè, Ú Á ËÈ, «ºÊ ̻Ҫ Á Ú ÍzÏ Ë ÀÕ «ı»ï»appleâ Ù«apple È «º ÁÓ ÓÈ Ì «Ò Õ «fi Òº Á ««Ù«apple «È apple fiª È Ò Ï «Ø«À, «ºÊ «Á Ó È ÍÁ Õ ÁØ Á Û ÂØ Ï apple - Á À ª «Í» Á ª ºÁª «Á «Á Á ª ÈÕ Ò «Ë, ÒßËapple ªÁ Ø Ú apple Ω ÒßÿÁ «πº - π«úë Ú ˇ ÚÈ «Íº º ªÁ À Â Ì ºfi ÿûóº Ì«apple Â Ï ÂappleÂ Ï Òº Á ÀÕ Í«Ò, «ÁºÒ ªÁ Ø «z«ï ±È Ω ºÍÁ ÓÈ Ï ÀÈ «Ø Òº Á ÀÕ «º «Áº Ò apple À «Á «º Í Ì»Òª  Á» Í «Ï Ò, Í Á ÍÒ, Í Á «È, Û ª, apple Ïπ«È Á Ú Â Ò ÀÕ ıapple Ï Ù«appleª  «Í ª «È Û Úª Ú «apple ªÁ? Ï «Ò «ª Á ˆapple Ï Â Ò Ú «Ú Ò ««È «Úº µ Á ÈÕ Û «Úº Ú Í«Òª Ó ÚÈ Á ÏÁ Ò Ìapple ºfi «ÁÒ ÏÚ «ÁzÙ Á ÈÕ Íapple «Ì Û «Ú Ø ıâó Ø «apple ÀÕ ÓÀ Ô Á À, DC À apple Á Ϻ º È Û «º Ó Á»appleª Á Ï Â «E ÈßÏapple ÒØÈ «ªÁ Õ «È ª Ó Á»appleª Á Ï Â «È ª È Û Ù«apple Á apple  ÀÕ appleø È «Ù«apple Á appleª È»Û Ï apple Ø Ù«apple appleá,  ÎÒ, Ï ª ÿappleª «Úº Ø Á, «apple «Ù ª, Ø ª «Úº ÒØ ª Ø Á, Ø ª «Úº appleá, Áπ Ȫ Â Ó appleá, «Á Û ª appleá, apple Û -ÎÛ Ò Á, «Ù«apple Á ª ÒØÛª Í»apple ª appleá  «Ò Á ÈÕ «Âappleª Ȫ È «º -«º ØÛ Í ª ºÒ ª Ï ª ÈÕ Íapple «ºÊ Û Á Ï À appleª Úª ػҪ È ÈÕ Á - Á Ø-«apple Ù «Úº ÒØÈ È ÛÒ Û ÂØ Á Òßÿ ÍÀ Á ª apple Ô Âapple ª Á ÏÁÏ» È Ò ÿ È Ø Ò Á  apple Ⱥ  apple Ó Ò appleº ÊØÛ Á apple Ω ÒÀ Á Õ Íapple ÊØ Òßÿ  Ⱥ È ÍÀ Á Õ Û ÍzÙ È È «Á apple «ÁºÂ ÀÕ «apple «È E ÈßÏapple ÒØÈ Úapple ª Ø Øapple Ï Â ª Ȫ «Ú Ø «Á Âapple Á Û «Úº Ø «Â πº ÀÕ Á Ïapple Á «º Û Á ß Ú ˇ Ú apple ÁØ ÒØ»apple ÛÈ Á apple apple ÁØ Èª Á ª fi º ª µâ ÏπÒ Ø apple Û «ÁºÂ Õ ÍπÒ È ÏÀapple Ò Ï ÿapple ÒØ ª -Í Á «Í ª «Úº ÍÈ ÒÀ ÂØ Ú appleø«õ appleª ÒØ Í Ïº«ª Ó Â ÁØ- apple apple ª Û ª  º Ø Ò È Á Ú Ù«apple º Ò Ó Ï»apple Ø Õ Ò «Úº ÁØ Ù«apple µ apple «À ª Í«Òª Í ÒØÛ «Úº Ø Ú appleª Á Ó Á»apple Ï Á Á «Èª ÒØÛ È Õ Á» ºÒ «À ««Û Ó È Â Ú Ù«apple Á apple ÂØ Ï Á Á Ó appleïª Á Ø À «ºÊ Ò Ù È «Ó apple⪠apple ª ªÕ «Ò Ȫ «apple «Ù Á apple apple apple ˆ Â Ø Á Ï Ú»Á Ú Àapple È Ï «Û «ÁºÂ «Õ «È Ó Á»apple Ï Á Á Ù«apple ÒØÛ À È Ï Á ÍzÙ È È Í «Á Ò» Íπ «Á Á Ø Û Á À appleª Á ª ºÁª ÂØ Á»apple appleá Ú apple apple «º ÒØÈ Á «ÁºÂ À «ºÊ apple Ó Òª «Ó apple⪠«Úº H-A@ ª Á ÍappleÚ appleª H-A@ Îπº Á πº «apple  Á «ÁºÂ ÈÕ Ó Á»appleª Á ª Ï Â ª Ù «Á «Ù«apple Á Â Ú Á»«Ù appleá ª È, Ȫ Á ª Èß ª «º ª Ú Ò ª «Ó appleâª È Ò Û Á «Ù apple «Îº ÍÀ ªÁ Õ ıïapple ª Ȫ Ò «ºÊ Ø È ÀÕ º Óπº, «Ù«apple Ï Â apple fiª È ˇ Ï «Ø«ÀÕ Íapple Ó ÒØ «Èª Ò «Ù«apple «Ú Ø È À È ª Ò «Ú ÁØ ØÚ? B@AD «Úº Á Ù Á Ó ÒØ ª È «Ú Á Ú «Á ª  ÌappleØ apple Ì Í ÚØ ª Í ªÕ C Ò ÂØ ÚºË Óª Ï Â πº À  «Ú Á Ò Ú Á Ú Ø apple ÈÕ Íapple ««Ú «Á À? ÓØÁ apple apple È ºÂ ªÌÁ Ó apple «Ï Ë ÍzØ À Á Áÿ È Â Õ Á Ù Á EI Ù«appleª «ÍzØ À «Úº Ù ÓÒ Â «««Úº Û Ú Ù ÓÒ ÀÕ ÓØÁ Á Ó apple ««Úº - Á Í»apple ÍzÏ Ë, ΩÚ ÿ «Ï Ò -Í, ΩÛ ª Â Ø ª Û ª, Úapple «È Á ÍzÏ Ë, Ó apple appleª ÍØapple, appleà«â apple Ò ª, fi º ª-fiΩ ÍÛ ª Á «, «ÈÚ ª Í»apple Ó apple ««Úº Ú Î «appleèൠÁ π«úë,»ò, Ò, Ô»È Úapple«ª, Í Ò, Ê apple, Í apple «Á apple Âappleª Á π«úë Ò ØÚ Õ fi ª Û «Úº Ò Ì «apple ª»Òª Í«Òª ÍÒÏË ÈÕ ºfi ª ª ÒØÛ ÂØ ÚºË ÈÕ «Ú «Û «Úº Ú apple Ù Ó Í Á ÍÒ Á À «appleè Ò È À appleª «Úº appleø È Íz «Ú  A@@@ Ò apple ÂØ ÚºË Í «Â Ó Ò Á ÀÕ «Í Ú ˇ Í Á ÁπappleÚappleÂØ Ò È Â Ï ˆª Á «Ò  º ª ËØ Ò Â ªÁ ÀÕ Â Ó À appleª «Úº Íz «Ú  D@@ Ò apple Í Á Í  ªÁ ÀÕ Ò «Í Á «ºÒ Áº«ªÁ ÀÕ Á«Ù«apple Á Íz «Ú  ÿapple Ò» ÒØÛ BEB Ò apple ÀÕ Øapple Í Ò apple ºfi À appleª «Úº ΩÚ ÿ ÍÒ Â Ú Õ «CPHEEO (Central Public Health Engineering and Environment Organisation) Á «ÈÔÓ Á Òßÿ À «Óπ «Ï Íz «Ú  ACE Ò apple Í «ÈappleË «appleâ ÀÕ ΩÚ ÿ «Ï Ò, Úapple «Ó, Û ª, appleà«â apple Ò ª, Í apple ª, apple ÍzÏ Ë ÓΩ»Á ÀÕ «Á Âapple À appleª «Ú «º ÂØ ÚºË apple apple»ò, «Èª ÂØ «Ò Ú Áapple Ȫ Ó«Íz Ú»Ò Ú ÈÕ µ «º«Ò Í Ï Ô»È Úapple«Â Áapple Ȫ Ò, «Â»Òª Ò Ó «ÍÀ apple ª ÂØ «Ò Ú «Â È Úº apple apple ÍÂ Ò ÈÕ Òª«Á»apple-Áπapple Âappleª ÂØ Ú ÒØÛÚ Á ÒØ ª Á ÓÁ Ø apple «Èª Ê Úª «Ú»Òª ºfi Ω ª «ÓÒÁ ª È Â «Èª «Úº πë apple Á ÒØÛ ÀÕ Íapple Ó apple «ÍzØ À Á «Èª Ò ÒØÛª ÍzÂ Ø appleø apple È ÀÕ Î apple ıapple «Û ª Ó apple»ò⪠Á Ò appleª appleøûª apple Í ıapple   «Á Ò Ì «ØÚ? ««apple À «Û Ó apple «Ï Á Ò E,HEF.GE appleøû apple Í ıapple Â Õ «apple ÁØ «º«ª «Úº Ú ««ÀÕ Í«Ò À «Ò Ë appleâ «Ú «Â«Â Ù«apple Á «º ı Â Ø ««Ò «Ú Ò π««à  Á» «º À Í»apple Ù«apple Á «Ú Õ ÓØÁ Á apple Ó apple «ÍzØ À «Úº appleª appleøûª Á ª Á I@% ÂØ ÚºË «º «Ò Ë appleâ «Ú Á È Ó Â Ù«apple Á C% ÂØ Ú ÿº «Ò   «apple ÀÕ Áapple Ò «apple Ó apple Ï È apple Ù«apple Í«Òª Ï Â «Ú «Â È Â «Èª Á Ú «apple Ø ««Ò Ó apple Ï È «ºÊ Í«Òª»Òª Á ÍzÏ Ë ÀÕ ««Ò ËÈ Â µ -ÓºËÚapple Ï Á Á «apple «Ù  ºÔ Ù Á º ÈÕ Û «Úº Í»apple Ù«apple Á «Ú ÔØ È Ò «apple B@A appleøû apple Í ÚappleÂ Õ «È Ò apple apple ˆ Ó ÈÒ È appleè, ÀÓapple Ò Â Ó apple appleª ÍØapple Ò ( È Ø Ï Â ÈÚª appleª ÍØapple Ò È Ø Óπº ÂΩapple  «apple ºÒ apple Ó apple Ï ) ÀÕ Ï E,FEE appleøû «Ò Ë appleâ «Ú ÔØ È Ò apple Úª ÀÕ «Á « apple À appleª (AG, BB, CE, DC) «Úº «Ï Ò, Í Â appleª ÍØapple µâ GBB appleøû ıapple«ú Õ Â Ï Ï«apple D,ICB.E appleøû À apple DC «Úº Ò Ù È Ø Ò, ±, appleà ØappleÀ, apple ÀÒapple ª, Ù «Í ÓΩÒ Â Øapple ºÔ Ù Á º appleè Á Ò ıapple«ú Õ ÓÂÒÏ «Ò Ò Õ «º «apple Û Á È À, ÓØÁ Á apple Ó apple Ù«appleª Á «Ø ÀÕ «ºÊ «ºÒ «Ë È Á ÔØ À «Û Â Ï Ù«appleª «Ú «Ï ÒØÛ apple «Ò È Â «apple ««Ò π«úë Úª Í«Òª ÌappleÍ»apple ÈÕ fi ª «Èª π Ú Ù«appleª º Øapple apple Ù«appleª, «Ï ª  «Í ª Ïπ«È Á»Òª Á Ú Ï Â ÿ À «apple apple È «ÏÒ Ò «º apple appleºï apple º «ÁºÂ ÀÕ Íapple «Èª Ó apple Ï apple Ù«appleª Á Ú «Á «Ò Â Ó ÒØ Ïπ«È Á»Òª ÂØ Úªfi ÈÕ Ó apple «Ó ÒØ ª Ò À È, ««apple Ó appleª «º Øapple Ω Â ÀÕ ºfi ÒØ Ò Ú ««Á È ««Èª «Ú  «Ò «ª «Â «Ú «Â apple «Èª «Ú Ø «Ú ºÒ Òº ÍÚ Â «Îapple «Ú «apple -«apple Ó ÒØ ª Â Ú Õ «ÓºËÚapple ÒØ ª Ó apple «Á È Ó Â apple apple Â Ó ÚºÒØ «Á πè«apple πí«è ª Á apple À ««ÒØ Ò Ú º ª Ó πºâ Í ÈÕ Ω «Á À ««ËappleÂ Ò À? ºÒ «apple È À «º «Á ËÈ-ÁΩÒ «Á «ª Ò È ÀÕ Ó apple «ÍzØ À apple È Á Òº ª- appleøûª apple Í È Ò «Èº ÍÈ ª Á Ó«Â È ıapple Á ºÔ Ù Á Í» ª Á apple apple ÒØ ª Á ÍÀ appleó Á appleª Á ª Ê ˇ ª «Úº ÍappleØ««apple ÀÕ «È Ò Ó ÒØ ª  Íapple Ú Ø ª «Ú Ò º Øapple ± ÿ Ø apple ÀÕ «ÍzÏ Ë À «ºÊ Í«Òª apple ÙÀ À µê Ì ºfi Ò ««apple À?  «Ëapple ËÈÚ È Ï Ú Ò ÒØ, πº - π«úë Â Ó apple Á Í» Í ºÊ appleè Ú ˇ ÒØ Í ˆapple Ï Á Ó ª apple «Úº Ò Á Â Í apple ÈÕ

38 38 ÂßÏapple ÈÒ Ú Ïz È À «Á À? : ÂÍ Ò «ÿ ÀÓ. È Â ª «Úº «Ú È Ωapple Á ÓΩÂ Ø ªÁ ÀÕ Â ΩÁ Á, Á Ï«Á «Ø Á apple«á Ø ««Â È ÂÓ º«Â ª È Â ÀÕ «Îapple ÂØ «Ú apple Ø Ø ««Â Á Ø Øapple apple ª È À «Âapple ª Á Óπ ºÁ Ú apple Ï Â Ì apple apple»í ÒÀ ÒÀÁª À Â Ï Á Ø Â Ó Ï»apple apple «Á Á ÀÕ Á «Ú ª ««Âapple ª È Ò Ïz È À Ú Ø Á ÀÕ ÁπÈ ª apple Ò ÒÌ Ì Í Òº Âæ «Ú Â Ïz È À Á appleè Óapple apple È Â Èª Ø ºË ÈØ Ú È Í ÛÂ È Â «Èª Ø ÁÓ Á È Í Â C:B À  Ïz È À Á Óπ º Ú À «ÁÓ Â È Ò ÏÒº ÍÒ È Ø Õ Ø «appleè Ú «ÁÓ ÏÒº ÍÒ apple º ªÁ À ª Ó apple Ïz È À Á «Ù apple Ø Á ÈÕ Ó ÏØÒ Ò Á Ì Ù Ò Ú Ó apple Ëapple Ú Ïz È À Á apple»í ÈÕ Ú apple Ú Ú ««À «Ïz È À Á Òº Ï Á È «Á Á È «È Ò Èª Á Á Ø ªÁ ÀÕ Ïz È À Á Ï Â apple Ùª «Ú ««À ««ÁÓ ÏÒº ÍÒ «Ú Û ªÁ À  apple À Ø ªÁ ÀÕ Ïz È À Ø Ï Â Ó Á À, Ê Ïz È À Ø ªÁ À Ø ÏÒº Á ª ÈÙ È Ò Â appleª Úª» Û Á À, apple Ò Î «Ú Ú «Á ÈÕ Ò Ì CE Ò Á ª Ωappleª «Á Âappleª ÚºË Ï«apple«Á À Õ Òª «Ï  apple Ø -Íz ÂØ «ºÒ Ó À «Ωappleª ÓappleÁª Á  ÒÈ «Úº Áπ Â È Ò Ïz È À Ø «apple ÀÕ Ï Â apple Ïz È À Òº È Á  «appleî «Øapple À ÁΩapple È Í Һ Á ÈÕ apple Ì«Ë Ò Ïz È À Ï Á Ó Ù «apple ÁappleÁ È Ò Í Û apple«á ÀÕ Ïz È À Á Òº :- J «apple ÁappleÁ Á È Ò º Ø ª Ò, appleáè Û, ͺ«Ó Øapple, apple apple Á «Ú «º Ò Ω Õ J È apple Îapple ÍÀ Õ J º Á ÍÒ Á Ò Õ J π Â, ÁΩapple ÍÀ J ÏØÒ Íz Ù È Ø Õ J «ÂØ «Ò Ú Ï Â apple Ò º È Í apple Â Ú«È ÍappleÂ Ó Øapple appleá ÈÕ «È Ò Ïz È À Á Âapple ÚË Á apple«á ÀÕ Ïz È À ÓappleÁª Á Óπ ÏÒ Ωappleª Ø Ï Â Ó ÀÕ È Ò «Á Ú «Ú À Á ÀÕ Øapple ª Øapple Ú apple «Ó Á»apple Ø ÁÀÕ Ωappleª Ïz È À ÚºË Ø Á apple :- «Âapple ÓΩª ÁappleÁ Á «Â Î Á apple ÀÕ appleú È apple Ωapple ÓappleÁ Á  ÒÈ ÚºË Ïz È À Ú ««ÀÕ «È Ò Ó π Ò «À «apple Ωappleª «Á Âapple ÚË «Á ««apple Õ «Á ºÌ ÂØ Í«Ò apple Ωappleª Á Ó ÈØÍ ÂØ Í«Ò ÂØ «Í Ø Á «Ê Ȫ Á Ú È Ó appleïapple ȱ«apple Ó Á ØÛ ÍzÌ «Ú appleá ÀÕ Ø ª ÂØ «Ú Í Һ«À ««Á «apple «z Ø È Ú Î ºÁ  «Ó Ú apple ÀÕ Òª «Â «Á Ø «º È «È Ò «ÀÕ Íapple «Á «apple «apple Íz «Í Ø «È Ò Á À  À «zø È Â È apple «Ó Á ÎÂØapple  «Á» È Ò «Û Ï Ë Á Ø Õ Ï Â apple Óapple Ò Ì C@Î Á Á apple Ï «ÂØ È Ï Á Õ È Ò E@ Î Á ÂØ ÚºË Óapple «ÏÈ «Ò Á «Ó È ÂØ ÚºË È Ï Á È ««È±«apple Ó «Ú Ø Ò» Ú ÁÏ apple Ù apple» Ø ªÁ ÀÕ ÀÈ«apple Ó Ò» Á Ú «Â «ÒÈ «Ò ÀÕ «z Î Â ÒÁ ȱ«apple Ó «Ò È Ò ÁπÏ apple»è Ú Ø Ú Ò Íz Ù È Á Àȱ«apple Ó «Ø «Í«ÀÕ «Á È Ò «Á «Ó apple Ú Ø ªÁ À «È ª Â Ó Á  ͻapple ÿapple ÍzÚ È Á ÏØfi apple«á À «Èª «Â   ÍzÙ È Á ÏØfi apple«á À «Èª «ÂØ ÚºË Â Â Â Íz Ù È Á Ó appleè ÍÀÁª ÀÕ «Á apple Í ÚºÒ «Ë È È Á Á È Â Í Â Ò Î Í appleæ Á È ««ÓappleÁ Ò Ú Íz Ù È «Â Á fiappleø Ø ª º Ò Á À ª ÚË ÂØ ÚË «Ò «ÁºÂ ªÁ À  Á Ï Â ªÁ À Íapple Ê «Ωapple Á È Ò fi Á À Â È apple Á apple «Á ªÁ ÀÕ «Á «Ú Ø Ó «apple «Ò È «ÓÒ apple Íz Ù È «ÿ  appleø Ï ªÁ ÀÕ ºÒ  «Ò apple «Á «Ò «appleú «Â «ÚË apple apple apple  ªÁ ÀÕ apple apple Íπapple Â È À ««Úº «ÁÓ apple apple «Ò apple ÈÙ Ø ÈÙ «Úº «ÒÍ Ò»È Ú appleø«ªá Õ È Ú Ï Â Ú Á  appleøó ( º Î ) Ú ªÁ Íapple Ê «Ø Â È apple ÍÀappleª Ø «πapple apple ÀÊ apple Á ÚË «Ó Á ÀÊ «Ê ÈÙ ÈÙ Âæ Í «ªÁ À Ø È Á Ú Ï Á apple «Á Á ÀÕ ««z Ú «Òß «Á À «Á Î «Á «À ««È Ò Íz ÙÈ Íz «ÿº Á À  Π«Ï  ÿº È È Í Á À «Ó z Ø ÀÊ apple («Ï  ÍÂÒ «±Ï) ÍÀapple Á ª apple Â Ú«È apple «ÁÓ Á ȱ«apple Ó apple««àõ Ëπ«È Ú «Òß Â È apple Àȱ«apple Ó Á «Ò  ªÁ ÀÕ «ÓÒ Ú «Òß «Á ΩÛ «ÈßÓ Á «Óº ÈÕ «È Ò ÿº Ø-ÿº Âapple  «Ï Âapple «º Ìapple «ÀÕ Ó apple Á ««À «Ú«Òß apple apple ««Ò Á Ï Âapple ÏÁÒ ÀÕ Òª «««Ò Á apple È Ø Á apple Á Ù È Ï Á «fiò apple È Â «Â È Á Î «Á Ú È apple ÈÕ Ëπ«È «appleúàùèò Á È Ò «ØÚ»Òapple Â È C-  Øapple «Ú Â Â È Á ÚappleÂØ apple apple À «È Ò Óapple ÿº Âapple  Íz Ù È Á È Ò È Ò Ï Âapple «º «ÓÒ apple ÈÕ IHAEFBIC@A J «ÈßÓ Á ͺ«Â ª Á ÙappleÏÂ Í «Ù «Ú Î «Á Ó Á ÀÕ J «ÈßÓ Á Û Í Ó» Â Ò «Ú ª Óπ Â Ø ªÁ ÈÕ J Ï Ø ª Á Â È Ø Â «ÈßÓ Á D-E Îπ ºÒ apple Â Ω Ó appleó Í È Ò È Ò Ò Ì Á ÀÕ J «ÈßÓ Á ͺ«Â ª Á apple «ÁÈ «Ú ÁØ Ú apple ºË - ºË ÂØÒ ÚÈ appleè È Ò Ù Â «ÍºÂ «Ú apple Ó «ÓÒÁ ÀÕ J apple apple «Ú Ò Ø Â «ÈßÓ Á ØÓÒ Íº«Â ª Í Í»apple apple apple  ÓÒ Á ÀÕ J Íπapple ıó  «ÈßÓ Á ͺ«Â ª Á Íπ«Ò Ï Ï È È Ò Â Ò Ì Á À  ıó ÌappleÈ «Ú È Á ÀÕ J «ÈßÓ Á Â Ò ÎØÛ -«ÎÈ ª  appleá ÀÕ J «ÈßÓ Á ͺ«Â ª Ò π «Óº Â Ò Á È Ò «ÓÒ Ò È Ò π Ò Â Á ÀÕ J «ÈßÓ Á ͺ«Â ª Ï Ò Á Í È Ò ÎØÛ, ıó «Á ËØ È Ò Ò Ì Á ÀÕ J appleø Ò «ÈßÓ Á ÚappleÂØ «apple ÓÏ ÂØ ÿº È Õ «Á ÚappleÂØ apple Âapple ª È Ò Â Á ÀÕ «ÈßÓ Á «, Ï Û Á Ï Â ÒÁ - Ó «ÓÒ Í Ò Õ BA «ÁÈ Âº ß Í È Ò «Á ÚÈ appleè È Ò Á apple È apple«á Õ «ÈßÓ Á E-G ͺ«Â ª Ò «Óapple Á È Ò apple appleø Ú apple -Ù Ó È Ò «Ò º Ø Á ıâapple È apple«á Õ -Ó È ÀÈ ÏÛ

39 ø ÂßÏapple 39 Ó apple «øÿ Í Ï Á ÓÙ»apple Ú øâ apple Ó πá ÁØ È ª µâ «È Â Â Ó Á»apple Á Ø Á Á Â È È» ø «Ï È appleá Â, Ò Òº apple Á º appleøú - ÏØ Òª «Úº Ø È apple Úº«, Á È Âª appleø«â ª Á ª º ª ÈÓ Ø «ÏȪ È ƒ È apple«á ªÕ «π Óª ÁØ «È Â Ó Á»apple Âø -Âπapple Á «Ù apple ª È Íapple ÚÈ Á ÒÛ apple ıπá πù ª appleè º È ƒ Íπº Õ «È Í apple Á «Ì «È» È ƒ Òº «ÁøÁ Õ «Ó «Úº Ï «Â  Ϻ«ª Á Ù Á appleè «Úº π Ú Ò Ó «ÓπÙ«Ò Ú Ø Á «ªÁ Õ π ÁØ Í «appleø Í apple Ø «Âª π «È Â Ó Á»apple apple Á apple ÍappleÁ Ò apple «º Á Ó appleº Ò Ó Ï»apple Õ ««Ê «Úº apple appleª È «È Â Ó Á»apple Á È Ó µâ ÚØ ª Ò ª, apple appleª Ï ª  ÍappleÈ Ò µê Á µê «apple Õ ÁØ Á Í«Òª º Ú Á Ù Á Ï»Ï Í Ï Úapple Ï È ÒØ Á ÈÕ È Á Ï apple Ò Á Ù Á «º ÌappleÈ ÂØ Í Ï «Ï apple Â Ô»Í Á Ó Á»appleª Á appleø apple Á Â Ú Ø Ú Á «ªÁ Õ π π Í Ï Í Ø µâ fi» Ú «apple Õ Í Ï Á Í apple π Ò º ª Ò «, ÏØ Ú apple Ï Ø È Ò «ÏÓ apple ª ÚºÒØ Í apple apple ÍÀapple  «Óº «Úº «Û ª «appleª È Ò «apple Ò Ø ËappleÂ»Ï Á ÏappleÏ Á Á «Ï È apple apple Õ «ÓΩ Í Ï Á Ϫ ÎÛ È Ú Ò Ø È ƒ Õ πáappleâ  ÓÈπ º «ÚappleØË «Ú Á Ó Ò Á Òº«Á ª πì «Ú Â Á Ó Ò Ú ««ø «Úº «Û «Õ «È, Ó Á»apple  ͻ appleê«úú Ê µâ «ÈappleÌapple Øapple Ø «º«Â ª Ú Ò ÒØ ª Á Ò apple Ú Ò «Ê Á π ºfi ÎΩapple «apple «Âª apple ƒ ÚØ ÒÀ Á apple È Â ı«â apple apple Ò Õ ««Úº πè ª ÓÔ Ï Ú «ÓÒ Õ «È Á È Ó µâ»ï «Â Ø apple Õ ÀÍ È Ó«apple Áapple «øÿ È «Èª Â Â Ó Á»appleª apple Óπ  appleè Á Ú Á Â Õ Ú Á È»ø ÍÙ apple«á ª, ÏÀ ª, «apple Ì Úª  ٻ appleª Á Òº Òº «Ú «È ƒ ÏÒ«Î appleó º ÌappleÚ Ò Õ»Ï Á «Èª «apple Ω ÂÈ H@ apple appleπí Á apple Õ Â Ó Á»appleª «apple Ú apple apple appleøû ÂØ ÚºË Á apple Õ apple apple Ï È ÂØ Ï Á ÁÏ Ï È πì «Ú Âª ÍÙ ÎÀ Ò Á Ï «Ó Áapple Ó Ï Á Õ apple apple, apple Óπ  - Ò Òº apple Á º appleøú, ÏØ Òª «Úº Ø È apple Úº«πÁ πù ª Á ÚË apple ÁappleÁÈ Úapple apple Ï apple øú ÁÈÙ Ò Í π ø apple»apple ÍÃ Ú Â «apple ÏÀ ª, «apple Ì Úª Ó Â ø Ê Â apple Á Óπ Ï apple πfi Á Ò.. º Á Ú «Úº Ó Ï «ÁºÂ Õ ıπá πù Í Û ͫappleÚ apple Â Â Ó Á»apple apple«á ÓπºÁ µì«apple ª «º «ÚË È Ì Á Ó Ï «ÁºÂ Õ Ù» apple apple º «ÁºÂ Á Óπ ºÁ apple «ÂøÈ ÓøÂapple ª ÈÚ Ø «ºË», ÓÈÍÃ Â Ï ÁÒ Â «ÂzÍ apple«øáapple «øÿ Ï Ú µâ Ë «appleâ Ó Ï «ÁºÂ Õ «Ó È Âª Ó «ø ª Øapple «Úº È«ºÂ Í ÙÈ Á «apple Ø ÂØ Ï Á Ùπapple»  ª ÈÕ ÀÍ È Â Ï ÁÒ Á ª Í«Ò ª apple appleª Ó Ú Ó ª apple ƒ øó «Óº appleú «ÁºÂ «Õ º Ó Á ø«âzó «appleíøapple Á Ë apple µâ Í Û Âº Ú Ò «Èª Á ÁØ Òº appleπí Á Î Ò apple, Û Âº Ú «Ò ª Á π ºÒ apple Ø ÁØ Òº appleπí Óπ appleè Á ÀÒ È apple «ÁºÂ «Õ «È Ò A@.BE Òº «Â ª Ø ÍÀ Óπ Ø Á ÈπÓ È Í Ù Â Õ ıπá πù Í Û ͫappleÚ appleª Á Óπ º apple Óπ appleè Á ÀÒ È Ó Â π ºÒ IE@@ appleøû appleπí Á apple»appleâ Õ Ï «Úº appleº AE@@ appleøû «Úº Ø Í Ω appleøû ıπá πù Í Û ͫappleÚ appleª Ò Ú Õ Â Ó Á»appleª Á Û È Ø Á Ï È È Ò «ÎÒ Ò πºfi È ƒ  «Õ appleó ÒØÈ («Ó Á apple ) Ï apple ÓØ ØÙ Õ «Ëø«Á ª Á apple«ª Ï apple Ø ºÒ È ƒõ Í«Ò «Ù ÒÀ Óπ º ÓøÂapple Áapple apple apple Á º apple º apple È «Á apple appleøû apple ÈÚª ÒÀ Á «Â «ÁºÂ Ú Õ Áapple «Úº Ì Ú Ò Ùà ØÓ Ò ÁÒ Á ÍÃË È π Ï apple «øÿ Ï ÁÒ «apple È «Áapple ÂØ apple Óπ «Ú º «ÔØ «Óø««apple Õ Í «Èª Â Ó Á»appleª Á ª ÁappleÁÈ ÓΩª ÂØ Ú ÚºË Áapple apple apple Á ø? øÿ ª Á ÓπÁ Í apple π Áapple Á ͺ «Ø? appleíøapple Á apple Óπ appleè Ó Áapple πá ÎÀ Ò «Ú ÒÀ ÒÀ Á? «º ºÒ Î «ÀÍ È Ó«apple Áapple «øÿ «Ø Óapple «Íapple Óπ º apple Óπ Î appleè Á ºÒ ÂØ «Íº ÈÕ Ù» apple apple Á Óπ ÂØ Âª πè ª π Ó «Íº ÿπó Ò ÁØ Ù» appleª Á ÂØ Î apple ΩÓ Á «ıâ Ï ÒÀ Ò Õ «Èª- Ó Á»appleª Á ª πá πù ª Á «Â ª «º ÂØ ÚË Í Âº Í πø º Õ «Ò «Úº Ï Á ØÒ Âª Îıapple appleè Ò Ú π ºfi È ƒ Ï«Õ Í Ï È» ø ÓπÛ apple Ø» apple Ó Úapple «Èª Á ÓÁappleÁ Â Ø ÎÀ Ò appleè Ú Ò» Á Áapple apple Õ «È Ïapple ÈÚ apple Á ÁΩapple È Ú AICD «Úº «Á  apple «ÈÚ appleè Á È Í appleú «Ú Á Áapple «È  apple «ÁºÂ, appleø appleø Á ËÈ Ú Ø Úapple ªÁ Ó È Ó Â apple Á πapple µâ appleø Ò «ÁºÂ  Áπ º ÍÀ ÓØÛ «ÁºÂ µâ apple Ú Í «Ófi «Ò «Õ π º Á apple π apple Á ø  «È ««ÓΩ apple Ø» apple Ó Ï È Á Ù Â Ú Ò» ÓπÙ«Ò øó Õ ıπá πù Í Û «È-Ó Á»apple Í«appleÚ appleª Á ª apple ª Ú Â È ÿπ ÂappleÏ appleè appleºá Ø apple ª ÈÕ AGHC «Úº Ø A@DG apple ª appleºá apple «ÁºÂ ª ªÕ «ÍÃÙ «È ͺËapple µâ øú ÁÈ Í πø Á «ÈÙ È Â ÁÒ apple Á ÁappleÚ apple Ï «Èª Â Ó Á»appleª Ò Ï πâ Á»apple Á Ω Ï«Ø«Õ apple apple apple ª ÎÀ Ò «ÏÈ ª ÍÀ Ú Ò Á ÈÕ Ó ÂÓ ªË «Á  appleø apple apple È Â«Â ÿº Ø ÿº A@@ «ÁÈ Á øó ø«úë È «Ë apple Ø «Õ Í Û Âº Ó È Ú Ò «È Ú Í Â «Úº øó apple Ó Èapple Á «Á Û Â Ó apple Ò Ò Â Á Ò Ì ÒÀ Á ÈÕ Ì È ƒ ª ıπá πù Í Û «È Â Ó Á»apple Í«appleÚ appleª Ω «ÁÈ Á øó Á apple «È ƒ Ø Á? Í Ï «Úº Ò Í Á apple πá πù ª Á ÂºÊ Í Ï Á ª Ô»È Úapple«ª Á appleú ª Â«Â Ú Óø«È «Õ ««Úº ª ÍÀ Óø Á Ú ÒØÛ È ƒ, Óø Ë «appleâ Ó Â«Â Áapple Á «øó Ú apple «ÍÀ «ÓÒ Õ Í Ï «Úº øó Á «ÁÈ Ó Á»appleª Ò Ú ÿ apple ÈÕ Ï apple apple Á apple π apple µâ π Ò «ÈÙ È Õ «ÂØ «Ò Ú Ó Èapple «Úº apple Í ΩÏ apple ª «Íº «º Ó, apple «Í «Úº appleø apple Ú, BE@@ ΩÏ apple ª «Íº.., ØÙÒ «Óª Ó Â appleª ÈΩ apple ª Í» Âapple «Úº Á Á ÏøÁØÏ Â Õ Î Ò Ú È πú ÈÂ Ú «π ø apple Á Á Õ «È ª Í«appleÚ appleª Á Ϻ«ª Á Óπ  π Ò ÍÛ Á ÍÃÏøË appleè  πè ª appleø apple Á ÏÒ Ï π Á ÔØ È BE@@ ΩÏ apple ª «Íº.., ØÙÒ «Óª Ó Â appleª ÈΩ apple ª Í» Âapple «Úº Á Á ÏøÁØÏ Â Õ Î Ò Ú È πú ÈÂ Ú «πø apple Á Á Õ «Í ª Í ØË Û Ø ÂØ appleø Ò Ã Ó Ì Úª apple ƒ Ó Á»appleª Á «Â  apple Á «Ï Ò Ú apple apple Í ø«úë È «øó Ú apple Í»apple apple Á Õ π ª Óπº Í «Â «ÚÌ Â apple apple Ã Ó Ì Úª appleè Á ø«úë È «øó Ú apple ÂØ Ø ª Á»apple Õ Ã Ó Ì Úª apple ƒ Ó «Ò«appleª π apple «Í ª Á Ú Â Úapple øì Ò Á øó «Ú Í ÍºËapple µâ  Á Õ πá πù Í Û ͫappleÚ appleª Á Ϻ«ª Á Óπ  π Ò ÍÛ Á ÍÃÏøË appleè  πè ª appleø apple Á ÏÒ Ï π Á ÔØ È Ï π Ù «Á «Á ÓπÙ«Ò øó È Õ «ÎΩapple apple Â È Ò πó Á Ϻfi Á  ÈÚ πí«è ª Á Ø Á Õ Í Ï Á ª ««Ëappleª Ú «ÁappleÁÈ Ó ΩÒ «Úº øú ÁÈÙ Ò Ø Á ÒØÛ Õ «Ò «º π º Ø «È Â Ó Á»apple ø «Úº Ø º Ò Áapple µâ ÁÏ Ï «Ú Õ «Àapple Â È ƒ ÏÒ««Èª-Ó Á»appleª Á º Õ "Hiring Full and Part Time mechanics" Open 7 days a week and, make it nice

40 40 ÂßÏapple

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

Prithvi Lakshya Final

Prithvi Lakshya Final ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú AII@ Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple B@@@ Ò«ÚÁ Á È Â B@AA Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ B@AA (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

LUKSOOT2

LUKSOOT2 262 âπ ß Ÿà ± μ ß â ßÀ Ÿμ «ß» μ å æ ËÕ æ π ª μ ËÕÀ Ÿμ ËÕ ËÕ Õ ß ƒ ËÕª ËÕ μá ËÕ àõ ËÕ μá Õ ß ƒ ËÕ àõ Õ ß ƒ» ª» μ ± μ «ß» μ å æ ËÕ æ π Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development» ª» μ ±

Chi tiết hơn

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û «µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û Kissa Pardesi Raanjhan (Poetry) by : Sher Singh Kanwal 12016 N 36th. Street Phoenix AZ 85028, U.S.A. Phone : (602) 482-2276 Email : sher.singh.kanwal@hotmail.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤚꤢ ꤡꤟꤢ ꤢ Listen and Obey ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤟꤢ ꤏꤥ ꤕꤟꤢ ꤕꤟꤢ ꤔꤢ ꤍꤟꤥꤗꤟꤌꤣꤕꤚꤟꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤤ ꤞꤛꤥꤤ ꤞꤛꤢ ꤚꤢ ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤢ

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn ( TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn (  TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh... 7 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):... 7 1.2 Verb (động từ):... 7 1.3 Complement (bổ ngữ):... 8

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng

Chi tiết hơn

Õ—µ√“°“√‡°‘¥

Õ—µ√“°“√‡°‘¥ π π æ æå π π æ æå ªìπ Ë π Õ Ÿà â««à π π Õπ πªí ÿ π ŸμâÕß ª Õßμπ Õß â«á ªìπ»Ÿπ å ß (Child Center) π π Õπ μàõ à ß Áμ Ÿ-Õ åºÿâ Õπ Á μâõß ªìπ ºŸâ Õ Àâ π π â ß μ μ «Èß μâõߪ Ÿ Ωíß Àâπ π ÿ «Ë π π Ÿâ π ª â Àâ

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx ꤙꤢ ꤏꤛꤥ ꤙꤢ ꤏꤢ ꤜꤢ ꤟꤛꤢ ꤞꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ, ꤋꤛꤢꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤓꤢ ꤙꤢ ꤒꤟꤢ ꤕꤝꤟꤥ ꤒꤣ ꤡꤣ Take Courage and Persevere ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ

Chi tiết hơn

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết về hình thái dĩ thành mà chúng tôi đã có dịp giới

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

beach(3)-ebook

beach(3)-ebook ß ËÕππ ⪠πåà Õπÿ å»» μ å À «ß π π å â π «π ß Õ Õ π ßÀ«ß, 2554 π åμÿπ à π È ªìπ ËÕß «μàõ Ÿâ π Õßæ ß âß ÕßΩÉ Ë Èπ π ß Õß πÿ å ΩÉ Àπ Ëß Õ æ ß â ß Ë àß â â ß «À μàõ æ μ øíπ øóõß â ß ª Õ â«ù «º æ ß«û ù «â

Chi tiết hơn

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại do Sở Giáo

Chi tiết hơn

Unit 4

Unit 4 62 Ë 4 Ÿ Ÿ π«π Ë ÕßÀ π«π Ë À Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë «à ËÀ «π Ÿ π«π Ë ÕßÀ Ÿ «π Ÿ Ÿ π«π Ë À π«π Ë À Ÿ π«π Ë À À åª í À Ÿ ÿ ª ß å π Ÿâ ËÕ Àπ å Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë À À Àâ À μõ ß«æ âõ Èßμ Àπ ß «Àμÿ º Õß μõ Ë

Chi tiết hơn

untitled

untitled «ÿ å π««å.»ÿπ å π À «ÿ Ààß μ æ ßÕ»Õ : «Ëß â àßâõπè π çbeyond Tomorrow È é μõπàπ Ëß âπ πõ ËÕß Õß πμå Ë «Ëß â â æ ßß π Õ»Õ (compressed air) ÀâÀ π «π ß «à π Õß πμå π π È «ªìπ Õ à ß π È æ π â «Àπâ ª ß Àπ π

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

For advertisement and donations contact DEVINDER TOOR HARBANS SINGH Om Parkash Sharma E

For advertisement and donations contact DEVINDER TOOR HARBANS SINGH Om Parkash Sharma E For advertisement and donations contact DEVINDER TOOR 416-902-9372 HARBANS SINGH 416-817-7142 Email: ppapmg@gmail.com Om Parkash Sharma 647-891-8500 Email : omjagraon@yahoo.com Pro-People Arts Project

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc Qua bức hình này, Cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về cách yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì dù ai mạnh mẽ (163) đến mấy, dức tin cũng chẳng ích gì nếu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

ยคำนร“-รŠร’รบร‘

ยคำนร“-รŠร’รบร‘ ÿ ÿ æª μ «Õß Ÿ â ß Ë ß π Ë «ªí Ë ß μ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ ËÕ...π ÿ... ËÕ πª Õ... πμ «à «ß ßß πõõ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ Àπ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด Õÿ π Ààß µ À À â À Ÿà Á â «à «À À ß «æµâõß ÿ ªÉ ΩÉ ß â ªÀ ªìπ «À «π ßµâÕß À à æ Ë ßÀ«Õß ËßÀà ß ÿß æœ æ ß 220 µ ªìπ ˵ Èß ÕßÕÿ π Ààß µ À À â -À Ÿà Á «À À ß «æ à æâ ËÕ Ëπ π ß «æ Õ Ÿà π âõß Ë µ æ Õ Õ Õß Õ

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

§”π”

§”π” ËÕ... È𪻠ªï Ë 2... Ë... ß π... ß µ π π æ æåøî å Áπ µõ å Ë ÕÀπ ß Õ English Guide 2 ß» µπå «ππ å 105 æ æå Àπà ËÕ π 2554 µ µàõ Ëß È Õ â Ë π æ æåøî å Áπ µõ å 45, 47 Õ π «ß»å 40 ππ π «ß»å «ß ß Ë π µ ßæ ÿß

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử dụng nạng an toàn để giúp quý vị phục hồi và lành

Chi tiết hơn

Mass Appeal

Mass Appeal Thánh Lễ Mời Gọi Sư quan tro ng cu a tha nh lê Lể thức - Nguyên nhân và Hội nghị Thượng đỉnh Lể thức là hội nghị thượng đỉnh đối với sinh ho at cu a Gia o Hội là chỉ đạo, đồng thời là nguồn mạch mà từ

Chi tiết hơn

LO1B

LO1B å µÿ πµå» * 𠪻 Õ å â π Õ À ªìπ Ë Õ Ë«ª Õ ÿ» µ å â ßÕ À Àâ ªìπÕ À Ë «π π «10 ªï ç ß â ß «Õߪ» é â Àπ Àâ ºπ π πß π «Õß (2544-2553) Àâ µ å π Õ À ªìπ Àπ Ëß Ë â àß π πÿπõ à ß æ ÀÁπ â Àπà«ß π Õ π Ë Ë «âõß

Chi tiết hơn

_7-Zip

_7-Zip π Ÿâ π Õ ø å ⫪ 7-Zip 7-Zip ª Ë Ÿ â ß æ ËÕ À ø å Ë Ÿ Õ æ ËÕ μ ÕÕ ª 7-Zip π Èπ Õß ß π Õ ø å π Ÿª 7ZIP, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM DEB πõ π È ß Õ ø å ZIP GZIP â «à ª Õ ËπÊ ª π È Á ß

Chi tiết hơn

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to Students 1. Allow about 45 minutes for Section 3. 2.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx ꤗꤟꤢ ꤗꤟꤥ ꤗꤟꤢ ꤚꤛꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤚꤢ ꤞꤢ ꤐꤟꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ ꤔꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ Be Kind and Compassionate to One Another ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-cua-tinh-tu-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-cua-tinh-tu-trong-tieng-anh.docx So sánh bằng, So sánh không bằng, So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh

Chi tiết hơn

_VLC

_VLC ŸÀπ ß øíß æ ß π VLC ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß ø å µ Õ π Õ å πáµ ø å Ë ß «πå À à Á Õ â«ª π È ß π â ª PowerDVD ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß

Chi tiết hơn

uid32355

uid32355 (7 pages) MAY 011 Time : Three hours Maximum : 100 marks PART A (10 3 = 30 marks) Answer any TEN questions. 1. If H is a subgroup of G and N is a normal subgroup of G, show that subgroup of H. H N is a

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

indd

indd Àπ ß Õ π «æ Èπ π π Ø» ªá ÿà π Ÿâ» ª Èπ» ªï Ë Ò µ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ «ß» ISBN 978-974-01-9518-4 æ æå Èß Ë Õß Úapple,appleappleapple à æ.». ÚııÛ Õß å â Õß. æ æå Àπà æ æå Ë ßæ æå. æ â «ÚÚÙ ππ æ â

Chi tiết hơn

UNIT1

UNIT1 Àπà«π Ÿâ Ë 1 æ Èπ ˺ «ª µ 1 1 æ Èπ ˺ «ª µ 7. π Ë ««(. 2.1 µ «È«âÕ 4) 6. ª Àπà««ÿÀ Õª µ π «πà Õ µà ß (. 2.1 µ «È«âÕ 3) 5. æ Èπ ˺ «Õߪ µ ß ß Õ µ ß (. 2.1 µ «È«âÕ 1,. 2.2 µ «È«âÕ 1,. 6.1 µ «È«âÕ 2, 4, 5)

Chi tiết hơn

36-46 u.2

36-46 u.2 36 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.2 π Ë 1 2 «1. Àπà«««π µ Õ ß ƒ Àπà««Àπà«πÈ Àπ Ë 1 1. Àâπ π µ µõ ß π àõß«à ßµàÕ ªπ È (1) 1. =.... (2) 1. =.... (3) 1. =.... (4) 300. =.... (5) 4,500. =.... (6) 1,250. =.... (7) 1,250.

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3 1 » µ å«æ» µ å Õß» µ å πµ æ ÿ µ æ æå Ë 1 æ æå Èß æƒ» π 55 æ æå È Èß Ë 4 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㆓㈩㆓課 Lesson 22 ㈤百字說華語 等他回話 Waiting for Him to Call Back 一 課文 TEXT 林先生 : 喂, 我是林大, 請問王先生在嗎? Lín xiān shēng wèi wǒ shì Lín dà zhōng qǐng wèn Wáng xiān shēng zài ma Mr. Lin: Hello, this is Lin Da-zhong. Is

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a service that offers a complimentary airport lounge visit

Chi tiết hơn

! LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 T

! LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 T LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 + Thảo luận các quy định lớp học + Giới thiệu các bé với

Chi tiết hơn

Assignment, 6th Semester , 2015(philosophy).pmd

Assignment, 6th Semester , 2015(philosophy).pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Suryya Kumar Bhuyan School of Social Sciences Home Assignment Bachelor of Arts (Philosophy) Applied Ethics, BPH M -13 [õ À ±ø fl ÚœøÓ ± a] 6th Semester, 2015

Chi tiết hơn

chapter2

chapter2 2 πè Õÿª å À ÕÕ ß π ËÀ ÕÀπà«À À Õ Ωñ ºŸâªÉ«ÕÕ ß π πè «ª Õ â«àâõß æ ÀâÕß ª Ë π ÈÕºâ ÀâÕßπÈ ÀâÕß Á Õÿª å Ë ªìπ à«π ËÀπà««â ÕÕ Àâ ª µÿ Àπâ µà ßπâÕ ª µÿ ««â ßæÕ À Àâ Áπ µ ß Áπºà π â ««Õ Ê «æ Èπ Ë «â ß Õ æõ

Chi tiết hơn

Cover MBall JB Grammar

Cover MBall JB Grammar SAMPLE PAGES UNIT 1 ΔÔ Ú Ì Â Ì È... 4 UNIT 2 1. ΔÔ Ú Ì h ve got (= ˆ)... 8 2. ÙËÙÈÎ Âapple ıâù UNIT 3 EÓÂÛÙÒÙ È ÚÎÂ [Present continuous]... 12 UNIT 4 ÏËı ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi... 16 REVISION Units 1-4... 20 UNIT

Chi tiết hơn

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹ Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 1 Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 ß Õ µõ Ë Ÿ µâõß Ë ÿ æ ß µõ «1. Õß ß Õß À Õß µ µà ß πõ à ß 1. Õß ß ªìπ π ÈÕ «Õß À Õß ªìπ π ÈÕº 2. Õß ß ªìπ Õß Áß Õß À Õß ªìπ Õß À «3. Õß ß ªìπ ÿ Ï Õß À Õß ªìπ 4. Õß

Chi tiết hơn

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn: BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn:   BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Thầy Võ Anh Tuấn 1. I have money, enough to buy a ticket. A. a lot of B. little C. many D. a little 2. She has books, not enough

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

(Microsoft Word \320? TH? MINH TH?O _thu binh__T\320_.doc)

(Microsoft Word \320? TH? MINH TH?O _thu binh__T\320_.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 30, Số 1 (2014) 43-53 Phương pháp của Các Mác trong việc phát hiện bản chất của cái đẹp Đỗ Thị Minh Thảo* Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

Chi tiết hơn

uid2032 RPA

uid2032 RPA (8 pages) OCTOBER 2011 Time : Three hours Maximum : 100 marks PART A (25 1 = 25 marks) Answer ALL questions. All questions carry equal marks. Choose the correct answer from the given alternatives : 1.

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ

Chi tiết hơn

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1 44 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.3 π Ë 1 2 ø 1. ø Õß ß âπ Õßµ «ª 1.1 ø Õß ß âπ Õßµ «ª ß âπ Õßµ «ª Ÿª Ë«ª Õ Ax By C = 0 ËÕ A, B, C ªìπ à ßµ «Ë A B à à»ÿπ åæ âõ π À à π Ÿª y = Ax B C B â Àâ m = A B b = C B â y = mx b

Chi tiết hơn

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 26 (2010) 200-205 Ti nh kha ch quan cu a vai tro chińh phu trong quy triǹh lâ p pha p Trâ n Quô c Biǹh ** Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 VIETNAM HR SUMMIT 2019 Friday, 20th September 2019 White Palace Pham Van Dong 108 Pham Van Dong, Thu Duc Dist, HCMC, Vietnam www.vietnamhrsummit.vn OVERVIEW DATE: Friday, 20 th September, 2019 VENUE: THEME:

Chi tiết hơn

_Putty

_Putty π Ÿâ À À Linux â«putty Putty Õ ªìπÕ Àπ Ëß ª Open Source Ë π âß π àμâõß ß«ËÕß Ï «πå À âß π â ª Putty ß ªìπÕ Àπ Ëß ª Ë À π Ë â πÿ å æ Putty ªìπ ª æ ËÕ À πÿ åºà π Secure Shell ªìπ ª Security À μ ª ß ËÕß à

Chi tiết hơn

Sonata IV Sei Sonate per il Cembalo Solo Johan Agrell Published by Johan Tufvesson for Project Runeberg. Non-commercial copying welcome Revi

Sonata IV Sei Sonate per il Cembalo Solo Johan Agrell Published by Johan Tufvesson for Project Runeberg. Non-commercial copying welcome Revi Sonata IV Sei Sonate per il embalo Solo Johan Agrell 101 15 Published by Johan Tufvesson for Project Runeberg. Noncommercial copying welcome Revision : 1.1 ` ) ` ` ` ` Preface This is an edition of Johan

Chi tiết hơn

untitled

untitled Tip Ÿâ SPC π Õ ß π «Õ åæ Vol.14 No.117 42 π ««ßÕÿμ À ß ÿâπ «à ç «ÿ ÿ æé Ë μâπ Õ ßà Ê æ π Àâ «Õ Ÿ μâõß ËßπÕ ªìπ âõ Àπ ISO 9001:2000 âõ Ë 8.0 TS 16949 â«ß π È«ÿ μ Õß π â «à π â ˺ μ Ÿà âõßμ â μ πà Õ à À

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ π ËÕß π Ë ªìπ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

Using a Walker - Vietnamese

Using a Walker - Vietnamese Sử Dụng Khung Đi Bộ Using a Walker Walking with a walker 1. Lift the walker and place it at a comfortable distance in front of you with all four of its legs on the floor. This distance is often equal to

Chi tiết hơn

«Á Õß µ «Õ ÕÕ Õß ÿ æõ ËÕߪ Ÿà Õ π 1.1 ÀâÕßªØ µ µ «Õ Õ Õß π â «Ÿà µ π â Õß æ π åõ ËÕߪ (CIBJO) Àâ ªìπ CIBJO Registered Laboratory æ ß Ààß «πª» π ª ÿ À

«Á Õß µ «Õ ÕÕ Õß ÿ æõ ËÕߪ Ÿà Õ π 1.1 ÀâÕßªØ µ µ «Õ Õ Õß π â «Ÿà µ π â Õß æ π åõ ËÕߪ (CIBJO) Àâ ªìπ CIBJO Registered Laboratory æ ß Ààß «πª» π ª ÿ À «Á Õß µ «Õ ÕÕ Õß ÿ æõ ËÕߪ Ÿà Õ π 1.1 ÀâÕßªØ µ µ «Õ Õ Õß π â «Ÿà µ π â Õß æ π åõ ËÕߪ (CIBJO) Àâ ªìπ CIBJO Registered Laboratory æ ß Ààß «πª» π ª ÿ À Õß æ π åõ ËÕߪ À Õ The World Jewellery Confederation

Chi tiết hơn

VINCENT VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH 1 TRẦN THỊ BÔNG GIẤY VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT (Tâm Bút) (TẬP I) VĂN UYỂN 2018. 2 VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT (Tập I) (Tâm Bút) (Bản duy nhất, tự tay TTBG trình bày và in ấn.) */ Bìa trước: Cái Chòi Tiền Kiếp

Chi tiết hơn