Microsoft PowerPoint - HHTP_Chuong7_phan3.pptx

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft PowerPoint - HHTP_Chuong7_phan3.pptx"

Bản ghi

1 7.2. PHẢN ỨNG XY HÓA KHỬ TRNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 1

2 PHẢN ỨNG XY HÓA KHỬ TRNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHẢN ỨNG XY HÓA KHỬ TRNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VAI TRÒ CỦA PHẢN ỨNG XY HÓA KHỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CƠ CHẾ CỦA QT XY HÓA KHỬ SINH HỌC PHẢN ỨNG XY HÓA KHỬ TRNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Phản ứng oxy hóa khử sinh học trong quá trình lên men Phản ứng oxy hoá khử khi bảo quản và chế biến sản phẩm giàu lipit Các phản ứng oxy hoá khử xảy ra khi bảo quản và chế biến sản phẩm giàu glucid BIẾN ĐỔI THỰC PHẨM D PHẢN ỨNG XY HÁ KHỬ TRNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 2

3 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHẢN ỨNG XY HÓA KHỬ TRNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - Phản ứng oxy hóa khử sinh học (enzyme) :quá trình hô hấp tế bào, quá trình β oxy hóa acid béo, quá trình lên men, quá trình tôm biến đen, sx chè đen - Phản ứng oxy hóa khử phi enzyme (T 0, ánh sáng): ôi hóa chất béo, phản ứng melanoidin, quá trình khử màu thực phẩm bằng phương pháp hóa học. ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 3

4 VAI TRÒ CỦA PHẢN ỨNG XY HÓA KHỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tác dụng làm tăng chất lượng thực phẩm - Sản xuất trà đen, trà đỏ, trà vàng, trà xanh: điều chỉnh phản ứng oxy hóa khử sinh học và phi enzyme - Chế biến tôm chín (tôm từ xanh xám vàng đỏ): T 0 cao, alcol, acid - Sản phẩm mới: nem chua, rau quả chua PU oxy hóa khử Làm giảm chất lượng thực phẩm: - Ôi hóa chất béo - Biến đen tôm, bột mì, nước quả, khoai tây ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 4

5 Cơ chế của QT oxy hóa khử sinh học Các thuyết oxy hóa sinh học cổ điển: a. Thuyết peroxyt của Bach: sự oxy hóa là sự kết hợp oxy phân tử vào chất bị oxy hóa để tạo ra peroxyt A+ 2 A 2 A 2 + B B +A Hay B 2 + A Sự tạo thành peroxyt có ý nghĩa quyết định đối với quá trình oxy hóa khử sinh học. Hệ enzym xúc tác: - Enzym hoạt hóa oxy phân tử - oxydase. - Các hợp chất hữu cơ không no có khả năng tạo thành peroxyt kém bền khi tự oxy hóa bởi oxy phân tử - oxygenase ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 5

6 Cơ chế của QT oxy hóa khử sinh học Các thuyết oxy hóa sinh học cổ điển: b. Thuyết khử hydro của Palladin Wieland: - Theo ông: Gđ đầu: của sự oxy hóa chất hữu cơ là sự loại hydro và QT hô hấp được thực hiện nhờ các tác nhân đặc hiệu có khả năng oxy hóa- khử thuận nghịch (chất sinh màu hô hấp). Chất bị oxy hóa (-H 2 ) (chất sinh màu) chất bị khử (chất màu hô hấp) ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 6

7 Cơ chế của QT oxy hóa khử sinh học Quan niệm hiện đại về cơ chế quá trình oxy hóa khử sinh học: Các phản ứng oxy hóa khử: Quan niệm hiện đại: QT mất electron hay hydro của phân tử chất nào đó gọi là sự oxy hóa; QT ngược lại nạp electron hoặc hydro vào phân tử gọi là sự khử a. Kết hợp trực tiếp oxy vào cơ chất bị oxy hóa và tạo ra sản phẩm oxy hóa A + 2 A 2 b. Cho và nhận không cần có oxy tham gia c. Khử hydro hóa: tách hydro khỏi cơ chất Thế oxy hóa khử: AH 2 + B A + BH 2 Trong mọi trường hợp việc chuyển electron chỉ có thể thực hiện trong tế bào cơ chất có khả năng nhận electron. Chất nào ái lực với electron lớn thì chất đó nhận electron và ngược lại Đại lượng đặc trưng cho khả năng oxy hóa khử của chất: thế oxy hóa khử ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 7

8 THẾ NĂNG XY HÁ KHỬ Trong điều kiện sinh học (ph=7, 25 o C): E' E ' 0,06log 0 [ oxh] [ kh] E o là E khi: oxh kh ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 8

9 Cặp oxy hóa-khử 2H + /H 2 FAD/FADH NAD + /NADH,H + FAD/FADH 2 Fumarat/succinat Cytb Fe +3 /Cytb Fe +2 Cytc Fe +3 /Cytc Fe +2 ½ 2 / -2 E 0 (volt) ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 9

10 Hệ enzym oxyhóa khử- xidoreductase Các enzyme thuộc lớp này là những enzyme 2 thành phần có các coenzyme như NAD+, NADP+, FMN, FAD, hem... Gồm: dehydrogenase, reductase, oxygenase, peoxydase ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 10

11 xidoreductase (1) Dehydrogenase (enzym hoạt hoá hydro): xúc tác cho phản ứng tách H trực tiếp từ cơ chất và chuyển đến NAD +. NADP +, FMN, FAD xúc tác gia đoạn đầu chuỗi hô hấp và theo chiều ngược lại, vai trò quan trọng sinh tổng hợp Dehydrogen hiếu khí: hoạt hóa hydro của cơ chất và chuyển nó trực tiếp oxy không khí. Dehydrogen kỵ khí: E không có khả năng chuyển tới oxy không khí mà chuyển đến chất trung gian Dựa vào nhóm ngoại: dehydrogenase piridin (NAD, NADP), dehydrogenase flavin (FMN, FAD) - Alcoholdehydrogenase ( ), enzym chứa Zn, có coenzym là NAD + xúc tác phản ứng: Alcol +NAD + aldehyt (xeton) +NADH +H + CH 3 CH 2 H + NAD+ CH 3 CH + NADH +H + - Glutamatdehydrogenase: Acid L- gluatmic + H 2 + NAD + acid α- xetoglutaric +NH 3 + NADH + ThS. H + Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 11

12 (2)xydase (enzym hoạt hóa oxy): xidoreductase citocromoxydase, polyphenoloxydase, ascorbatoxydase, peroxydase, catalase, các oxydase flavin (hiếu khí) - Dựa vào nhóm ngoại: Sắt proteit: citocrom, catalase, peroxydase Peroxydase: catalase (coenzyme là hem, XT cho PU oxy hóa các chất hữu cơ khi có H 2 2 : loại tác dụng độc của H 2 2 được tạo thành trong cơ thể. H H H 2 Cơ chất bị oxy hóa bỡi peroxydase khi có hydro peroxyt là: phenol(pirocatechin, pirogalol, acid galic,), các amin thơm, chất dễ oxy hóa (acid ascorbic) ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 12

13 xidoreductase (2)xydase (enzym hoạt hóa oxy): Đồng proteit: polyphenoloxydase, ascorbatoxydase. - polyphenoloxydase: xúc tác hợp chất polyphenol và các dẫn suất; - Ascorbatoxydase: xúc tác oxy hóa acid ascorbic, chất lượng thực phẩm. xygenase: pirocatechinase, trytophanoxygenase, lipoxydase Các oxydase flavin (dehydrogenase hiếu khí):xúc tác sự chuyển trực tiếp hydro của cơ chất cho oxy phân tử, gồm: glucooxydase, oxydase của các acid amin và amin. ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 13

14 Nhận xét: xidoreductase - xidoreductase trong tế bào sống là chúng tạo thành chuỗi hô hấp( chuỗi các enzym oxy hóa -khử), chuyển vận đa bậc nguyên tử hydro từ cơ chất sơ cấp đến chất cuối cùng là oxy. - Xúc tác một số lượng lớn phản ứng oxy hóa khác nhau nhưng coenzym không nhiều. - Đặc điểm chính của nhóm này là chúng xúc tác quá trình hóa học liên hợp với việc giải phóng năng lượng ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 14

15 PHẢN ỨNG XY HÓA KHỬ TRNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Phản ứng oxy hóa khử sinh học trong quá trình lên men Bản chất của quá trình lên men là quá trình oxy hóa khử, nhờ quá trình oxy hóa khử mà cơ chất đã được chuyển hóa thành sản phẩm lên men. Cơ chất Tế bào vi sinh vật Các chất dinh dưỡng khác Sản phẩm lên men ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 15

16 Ví dụ 1: Quá trình tạo thành ethanol trong tế bào nấm men có thể khái quát theo sơ đồ là một quá trình oxy hoá khử. C 6 H 12 6 NAD Quá trình oxy hóa CH 3 C CH NADH + H C 2 CH 3 CH Quá trình khử CH 3 CH 2 H ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 16

17 Ví dụ 2: Quá trình tạo thành acid lactic trong tế bào vi khuẩn lactic là một quá trình oxy hoá khử. Quá trình oxy hóa C 6 H 12 6 NAD NADH + H NADP NADPH 2 CH 3 C CH Quá trình khử CH 3 CHH CH ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 17

18 Ví dụ 3. Quá trình lên men sản xuất bột ngọt cũng là một quá trình oxy hoá khử Glucose Acid Pyruvic NAD NADH + H + Chu trình Pentose Acetyl CoA xaloacetate Quá trình oxy hóa Citrate Fumarate -cetoglutarate NADH + H + Sơ đồ lên men sản xuất bột ngọt là một quá trình oxy hóa khử + NH 3 Acid glutamic NAD ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 18

19 Ví dụ 3. Quá trình lên men sản xuất bột ngọt cũng là một quá trình oxy hoá khử HC CH 2 CH 2 C CH NH 3 H 2 HC CH 2 CH 2 C CH NADH + H NAD NH HC CH 2 CH 2 C CH NH 2 Quá trình biến đổi từ -xetoglutaric thành glutamic ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 19

20 Ví dụ 4: Quá trình lên men sinh khối tổng hợp acid amin của vi sinh vật là một quá trình oxy hoá khử theo sơ đồ sau Con đường Entner-Doudorow 6 phosphogluconate 2 ceto 3 oxy Glucose Glucose 6 phosphate Fuctose 6 phosphate Phospho glyceraldehyde 3 phosphate Acid 6 phosphogluconate Phosphopentose Protein Glycin Cystein Serine Alanine Leucine Valine Lysine Aspartic acid Threonine isoleucine Glutamic acid Proline rnithine Arginine + NH 3 NADH+H + + NH 3 NADH+H + Acid pyruvic NAD + NAD + + NH Acid oxaloacetic Acid succinic AcetylCoA + 2 CHU TRÌNH Acid malic KREBS + 2 HSCoA Acid citric + 2 Acid cetoglutaric NADH+H + NAD + ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 20

21 Glucose xy hóa NAD NADH 2 - Pyruvic Khung cacbon - α xetoglutaric - xaloacetic - Fumaric NADH 2 NAD Khử NH 3 Các acid amin tương ứng Cơ chế cụ thể: NH 3 H 2 C 6 H 12 6 CH 3 C CH CH 3 C CH NAD NADH + H NADH + H NAD NH 2 Alanin ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 21

22 C 6 H 12 6 NAD xy hoá NADH + H + CH 3 C CH CH 3 C ~ SCoA HC CH 2 CH CH NH 3 H 2 HC CH 2 C CH Acid Citric NH NADH + H + 2 Aspactic NH 3 HC CH 2 CH CH NAD H 2 xy hoá HC CH = CH CH CHU TRÌNH KREBS xy hoá HC (CH 2 ) 2 C CH Aspactic NH 2 NADH + H NAD xy hoá NH 3 NADH + H Sơ đồ tổng quát lên men sinh tổng hợp acid amin bởi vi sinh vật H 2 NAD HC (CH 2 ) 2 CH CH ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 Glutamic NH 22 2

23 Phản ứng oxy hoá khử khi BQ&CB SP giàu lipit Cơ chế oxy hoá lipit có enzyme tham gia a. xy hoá do xúc tác của lipoxydase - Xúc tác oxy hoá mạnh các acid béo không no (có 2, 3 nối đôi trở lên) thành peroxit và hydroperoxit. Acid béo Lipoxydase Epoxide, aldehyd, ceton, rượu bậc cao, sản phẩm oxy hoá khác Lipoxydase có 881 gốc acid amin, phần protein enzyme là globulin. Cơ chế tác dụng của lipoxydase: Lipoxydase phản ứng với 2 tạo thành phân tử peroxit và chuyển oxy hoạt động sang phân tử acid béo. Sau đó nguyên tử H từ nhóm metylen ( CH 2 ) được chuyển ra vị trí 2 (do vai trò của lipoxydase xúc tác mào đầu) tiếp diễn theo cơ chế phản ứng mạch không có sự tham gia của enzyme, giả thuyết này chưa được nhiều người ủng hộ. Theo Tappel Bower mỗi phân tử acid béo đều bị oxy hoá trực tiếp dưới tác dụng của lipoxydase theo cơ chế: Tạo phức chất ban đầu: Enzyme cơ chất 2. Sau đó hình thành gốc đôi do hydro được chuyển từ acid béo đến 2. Gốc đôi tạo sự luân hợp và cùng bị phân giải cho hydroperoxxit và giải phóng lipoxydase tự do. ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 23

24 R CH = CH CH 2 CH = CH R Lipoxydase 2 + R CH = CH CH = CH CH R H Lipoxydase (Phức hợp gốc đôi) R CH = CH CH 2 CH = CH R 2 Lipoxydase (Phức hợp) H R CH = CH CH = CH CH R Lipoxydase (Dạng hydroperoxit luân hợp) H R CH = CH CH = CH CH R + Lipoxydase Theo cơ chế phản ứng mạch Epoxide, aldehyd, rượu ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 24

25 b. xy hoá kiểu β oxy hoá R CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 C HSCoA ATP (1) AMP + P H R CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 C ~ SCoA FAD (2) FADH 2 R CH 2 CH 2 CH = CH C (3) H 2 R CH 2 CH 2 CHH CH 2 C NAD (4) NADH + H R CH 2 CH 2 C CH 2 C P (oxy hoá) H (acid béo) H (oxy hoá) SCoA (5) HSCoA Sơ đồ oxy hoá acid béo kiểu R CH 2 CH 2 C ~ SCoA - 2C - 2C - 2C - 2C CH 3 C Chu trình Krebs CH 3 C SCoA C 2 H 2 C 2 SCoA ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 25

26 c. Kiểu α oxy hoá acid béo R CH 2 CH 2 C R CH 2 C H Aldehit của acid béo H H 2 2H 2 NAD Peroxydase C 2 NADH + H Aldehyd dehydrogenase R CH2 C H Aldehid của acid béo R CH 2 C H acid béo mới ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 26

27 R CH 2 CH 2 C H R CH 2 C H NADH + H NADH + H R CH H 2 2 (1) H 2 2 (1) (2) + H 2 (2) + H 2 C 2 C 2 C 2 NAD NAD R C H R CH 2 C H Sơ đồ oxy hoá acid béo kiểu α ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 27

28 Phản ứng oxy hoá chất béo phi enzyme (tự ôi hoá) * Cơ chế của quá trình ôi hoá hoá học Thời kì phát sinh: hγ RH R * + [H * ] (1) 2 RH R * + H * 2 (2) RH R 1 H R * + R 1* + H * 2 (3) Me RH 3+ R * + Me 2+ + H * 2 (4) Me 2+ RH Me 3+ + R * + H * (5) Thời kì phát triển: R * + 2 R 2 (6) R 2 + RH RH + R * (7) RH R * + H * (8) 2RH R 2* + R * + H 2 (9) RH + RH R * + R * + H 2 (10), R * (Alcocxyl) ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 28

29 Từ Alcocxyl có thể biến đổi tiếp tạo thành rượu, ketone, aldehyd - Acocxyl tương tác với phân tử lipit mới tạo thành rượu + gốc tự do mới R * + R H RH + R * (11) (Rượu) (Gốc tự do) - Acocxyl tương tác với nhau tạo thành rượu, keton R CH R + R * R H + R C R (12) * - Tương tác của gốc Alcocxyl với gốc alkil (rượu) (Keton) R CH R + R * R H + R C R (13) hoặc * (Keton) R CH R R * + R C H (14) * (gốc tự do) (aldehyd) ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 29

30 hoặc tương tác với giữa gốc alkyl với một hydropeoxit cũng tạo ra keton R * + R CH R H R CH R + RH H R C R + H * (Keton) - Sự oxy hoá các xêton cũng có thể cho ra các aldehyd và acid R 1 C CH 2 R 2 R 1 C CH R 2 H R 1 C H + R 2 C H ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 30

31 - Trong quá trình oxy hoá còn tạo thành các phản ứng trùng hợp cao phân tử R 1 CH = CH CH = CH CH R + R 1 C = CH R 1 R C = CH C = C R CH CH hoặc R 1 R 1 R R + R 1 CH = CH R 2 R 1 CH CH R 2 R 1 CH = CH R 2 R CH CH CH CH CH CH R 2 Thời kỳ kết thúc: R + R* R + R* R + R* R 1 R 2 Sản phẩm cao phân tử ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 31 R 1 R 2 R 1

32 * Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ oxy hoá phi enzyme Các yếu tố kích thích quá trình ôi hoá hoá học: Ảnh hưởng của hàm lượng acid béo tự do Ảnh hưởng của oxy Ảnh hưởng của nhiệt độ Ảnh hưởng của trạng thái lipit Ảnh hưởng của ion kim loại giao chuyển Ảnh hưởng của năng lượng mặt trời và tia ion Ảnh hưởng của nước Ảnh hưởng của các yếu tố kìm hãm Kìm hãm sự oxy hoá bằng cách làm đứt mạch oxy hoá. Kìm hãm oxy hoá bằng cách làm giảm tốc độ phát triển mạch Kìm hãm phản ứng oxy hoá bằng cách vô hoạt các hợp chất chứa kim loại có hoạt động xúc tác Kìm hàm phản ứng bằng chất hiệp trợ Tác hại của sản phẩm oxy hoá Sản phẩm oxy hoá thường làm vô hoạt enzyme, đặc biệt hệ enzyme tiêu hoá. Sản phẩm oxy hoá lipit có khả năng phản ứng cao với protein tạo thành hợp chất bền vững, không tan trong nước cũng như trong dung môi hữu cơ và cũng không bị thủy phân bởi enzyme. ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 32

33 Kìm hãm sự oxy hoá bằng cách làm đứt mạch oxy hoá Có thể giảm tốc độ phản ứng này theo chiều hướng đưa vào phản ứng chất chống oxy hoá InH, có mức năng lượng liên kết nhỏ, có khả năng dễ dàng xảy ra phản ứng với R 2 hơn, khi đó: R 2 + InH RH + In* Gốc In* là gốc kém hoạt động, không thể tương tác với phân tử lipit. Sau đó gốc In sẽ bị vô hoạt bởi tổ hợp. R 2 + InH RH + In* In* + In* In In R* + In RIn Các chất chống oxy hoá có thể là những chất có bản chất phenol hoặc amin. R 2 + R 1 Phenol R 3 R 2 R 3 H RH + R 1 R 3 R 2 Gốc In kém hoạt động R 2 + NHR 1 H R 2 NHR 1 R 2 Amin - phenol R 2 R 2 R 2 H + R 2 NR 1 Gốc In kém hoạt động ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 33 R 2

34 Kìm hãm oxy hoá bằng cách làm giảm tốc độ phát triển mạch Ví dụ: sulfua có khả năng phá hủy hydroperoxit RH + R 1 SR 2 RH + R 1 SR 2 RH + R 1 SR 2 RH + R 1 S 2 R 2 Tiuram (hợp chất sulfua) có khả năng phản ứng kiểu này CH 3 CH 3 N C S S C N CH CH 3 3 S S ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 34

35 Kìm hãm phản ứng oxy hoá bằng cách vô hoạt các hợp chất chứa kim loại có hoạt động xúc tác Các ion kim loại giao chuyển là yếu tố xúc tiến quá trình oxy hoá trong các phản ứng: Fe 2+ + RH Fe 3+ + R* + H* Fe 3+ + RH Fe 2+ + R 2 * + H* chất có khả năng tạo phức với kim loại loại trừ được khả năng chuyển hoá trị của kim loại. Các chất chống oxy hoá dạng này như acid citric, acid malic, acid fitinic = C CH 2 CNa + CH 2 Me Na + C H CH 2 CNa + Citratnatri + Me Na + C CH 2 CNa + ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 35

36 Kìm hãm phản ứng bằng chất hiệp trợ C C H C H C 2RH H C H CH 2 H H C C = C = 2R 2 C H InH H C H (Hydroquinon) CH 2 H Trong đó vòng quinon là gốc kém hoạt động ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 36

37 Các phản ứng oxy hoá khử xảy ra khi bảo quản và chế biến sản phẩm giàu glucid Quá trình hô hấp tế bào SH 2 NAD FADH 2 Q 2Fe 2+ 2Fe 3+ 2Fe 2+ WFe 3+ ½ 2 S NADH + H FAD QH 2 2Fe 3+ 2Fe 2+ 2Fe 3+ WFe H + ATP H 2 C 6 H C 2 + 6H Kcal (1) C 6 H 12 6 Yếm khí 2 CH 3 CHH CH VK. lactic Acid lactic (2) C 6 H 12 6 Yếm khí 2 CH 3 CH 2 H + C 2 Nấm men Rượu etylic (3) ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 37

38 Phương trình (1) là phương trình đốt cháy hoàn toàn các chất tỷ số C 2 / 2 = 1, tỉ số này gọi là hệ số hô hấp. Như vậy có 3 trường hợp xảy ra: Nếu C 2 / 2 > 1: bên cạnh quá trình hô hấp hiếu khí còn quá trình hô hấp yếm khí sản sinh ra C 2 như lên men rượu, lúc này trong nguyên liệu tích tụ acid hoặc rượu, tuỳ thuộc vào điều kiện bảo quản và tác nhân vi sinh vật. Nếu C 2 / 2 < 1: lượng oxy hấp thụ nhiều hơn C 2 bay ra, như vậy sản phẩm tạo thành không những là C 2, H 2 mà còn có các chất hữu cơ khác Nếu C 2 / 2 = 1: quá trình chỉ xảy ra hô hấp hiếu khí hoàn toàn ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 38

39 xy hoá glucose dưới tác dụng của glucoxydase ½ C 6 H H 2 6 C 6 H H 2 glucoxydase 2 Gluconic ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 39

40 Sự oxy hoá khử sinh học các acid amin. Acid amin (mạch thẳng) 2 Enzyme xyacid Xetoacid Acid amin (mạch vòng) 2 Enzyme Sản phẩm thẫm màu ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 40

41 Câu hỏi ôn tập 1. Phản ứng oxy hóa khử sinh học là gì? Tại sao phản ứng oxy hóa khử sinh học thường gặp trong quá trình chế biến thực phẩm? 2. Trình bày cơ chế của quá trình oxy hóa khử sinh học. 3. Chất béo bị ôi hóa chủ yếu là do quá trình nào? Acid béo như thế nào thì dễ bị ôi hóa? 4. So sánh sự khác nhau giữa quá trình oxy hóa và oxy hóa chất béo. ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 41

42 Kết thúc Bài giảng tiếp theo: Biến đổi thực phẩm do phản ứng oxy hoá khử trong một số quá trình công nghệ Trang web: ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa học TP Chương 7 42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bài 1. Nhận biết một số thành phần hóa học của tế bào 1. - Hạn chế của thuốc thử Benedict : 1. Phụ thuộc vào hàm lượng đường có trong thực phẩm 2. Chỉ có thể phát hiện được các monosaccharides và disaccharides

Chi tiết hơn

Mẫu đề cương chi tiết môn học

Mẫu đề cương chi tiết môn học BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Sinh Hóa B-Sƣ phạm Sinh (Biochemistry for biological

Chi tiết hơn

Vai trò các chất dinh dưỡng Vai trò các chất dinh dưỡng Bởi: Nguyễn Thế Phúc Ðặc điểm của cơ thể sống là trao đổi vật chất thường xuyên với môi trường

Vai trò các chất dinh dưỡng Vai trò các chất dinh dưỡng Bởi: Nguyễn Thế Phúc Ðặc điểm của cơ thể sống là trao đổi vật chất thường xuyên với môi trường Bởi: Nguyễn Thế Phúc Ðặc điểm của cơ thể sống là trao đổi vật chất thường xuyên với môi trường bên ngoài. Cơ thể lấy oxy, nước và thức ăn từ môi trường. Khẩu phần của con người là sự phối hợp các thành

Chi tiết hơn

CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tác giả: Lê Hoàng Việt Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các trang web của Đại Học Catolica, Bồ Đào Nha

CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tác giả: Lê Hoàng Việt Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các trang web của Đại Học Catolica, Bồ Đào Nha CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tác giả: Lê Hoàng Việt Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các trang web của Đại Học Catolica, Bồ Đào Nha về xử lý nước thải. Các trang web này trình bày tóm

Chi tiết hơn

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ XI, NĂM 2018 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC 10 (HDC gồm 06 tra

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ XI, NĂM 2018 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC 10 (HDC gồm 06 tra KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ XI, NĂM 2018 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC 10 (HDC gồm 06 trang) Câu Nội dung chính cần đạt Điểm Câu 1 1.1. - Liên

Chi tiết hơn

Sinh hồc - 207

Sinh hồc - 207 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời

Chi tiết hơn

GVHD: NGUYỄN THỊ HIỀN CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN CÁ Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1

GVHD: NGUYỄN THỊ HIỀN CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN CÁ Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1 Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1 MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU... 3 1. Chất dinh dưỡng trong cá... 3 1.1 Nước... 3 1.2 Protein... 3 1.3 Mỡ... 3 1.4 Vitamin... 3 1.5 Khoáng chất... 3 2. Lợi ích của việc sử

Chi tiết hơn

Svth: Nguyễn Trường Giang Gvhd: Võ Anh Huy Luận văn TÌM HIỂU VỀ CÀ CHUA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM Trang 1

Svth: Nguyễn Trường Giang Gvhd: Võ Anh Huy Luận văn TÌM HIỂU VỀ CÀ CHUA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM Trang 1 Luận văn TÌM HIỂU VỀ CÀ CHUA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM Trang 1 MỤC LỤC A. TỔNG QUAN TÌM HIỂU VỀ CÀ CHUA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 1. Giá trị dinh dưỡng của sản phẩm Trang 2 2. Tổng quan về nguyên

Chi tiết hơn

Table of Contents LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU I- NGUỒN GỐC CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT II- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT P

Table of Contents LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU I- NGUỒN GỐC CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT II- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT P Table of Contents LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU I- NGUỒN GỐC CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT II- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT PHẦN MỘT - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Chương

Chi tiết hơn

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document _2_

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document _2_ Chế độ ăn uống "ngũ sắc" và 5 cách đơn giản phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát sức khỏe cho trái tim, phòng ngừa và điều trị các bệnh tim mạch thông qua chế độ dinh dưỡng

Chi tiết hơn

Sinh hồc - 202

Sinh hồc - 202 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN THI CƠ SỞ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2019 Ban hành theo QĐ số 446 /QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày

Chi tiết hơn

THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG GIA LAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN 1 Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Người ta phân biệt nhóm thực vậ

THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG GIA LAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN 1 Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Người ta phân biệt nhóm thực vậ THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG GIA LAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN 1 Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Người ta phân biệt nhóm thực vật C3, C4 chủ yếu dựa vào: A. Sự khác nhau về cấu tạo

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 TRIẾT LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Chính sách Nông nghiệp hóa học hiện đại đã tạo ra Thời kỳ đủ ăn một cách tuyệt vời cho nhân loại từ trong nhiều năm qua. Trải qua hơn 50

Chi tiết hơn

Chăm sóc sức khỏe gia đình khi chế biến thức ăn

Chăm sóc sức khỏe gia đình khi chế biến thức ăn Chăm sóc sức khỏe gia đình khi chế biến thức ăn Bạn tin tưởng vốn kiến thức của mình và dinh dưỡng trong từng loại thực phẩm trong mỗi món ăn? Nhưng không hiểu sao con bạn vẫn không tăng cân, thi thoảng

Chi tiết hơn

Sinh hồc - 222

Sinh hồc - 222 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời

Chi tiết hơn

OpenStax-CNX module: m Công nghệ chế biến nước mắm ThS. Phan Thị Thanh Quế This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creativ

OpenStax-CNX module: m Công nghệ chế biến nước mắm ThS. Phan Thị Thanh Quế This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creativ OpenStax-CNX module: m30469 1 Công nghệ chế biến nước mắm ThS. Phan Thị Thanh Quế This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN

Chi tiết hơn

TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XIII TUYÊN QUANG 2017 ĐỀ THI OLYMPIC MÔN SINH LỚP 11 Ngày thi: 29 tháng 7 năm 2017 Thời gian làm bài:180 phút (không kể thờ

TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XIII TUYÊN QUANG 2017 ĐỀ THI OLYMPIC MÔN SINH LỚP 11 Ngày thi: 29 tháng 7 năm 2017 Thời gian làm bài:180 phút (không kể thờ TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XIII TUYÊN QUANG 2017 ĐỀ THI OLYMPIC MÔN SINH LỚP 11 Ngày thi: 29 tháng 7 năm 2017 Thời gian làm ài:180 phút (không kể thời gian giao đề) (HDC có 09 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu

Chi tiết hơn

- Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! Sở Giáo dục - Đào tạo Đồng Nai THI THỬ TH

- Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! Sở Giáo dục - Đào tạo Đồng Nai THI THỬ TH Sở Giáo dục - Đào tạo Đồng Nai THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 - LẦN 2 Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh Bài thi: Khoa học tự nhiên Môn: Sinh học ĐỀ THI THỬ Ngày thi: 14/5/2017 Thời gian làm bài: 50 phút

Chi tiết hơn

OpenStax-CNX module: m Kỹ thuật chế biến đồ hộp mứt quả ThS. Lê Mỹ Hồng This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative C

OpenStax-CNX module: m Kỹ thuật chế biến đồ hộp mứt quả ThS. Lê Mỹ Hồng This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative C OpenStax-CNX module: m29861 1 Kỹ thuật chế biến đồ hộp mứt quả ThS. Lê Mỹ Hồng This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN ĐỒ

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật Lý trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật Lý trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1 GV: Phan Khắc Nghệ (Đề thi có 7 trang) Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐỀ 02 Môn thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 1 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không

Chi tiết hơn

dau Nanh

dau Nanh Đâ u Na nh Đậu nành, tên Hán-Việt là Hoàng đại đậu la ha t cu a Cây Đâ u Tương (Glycine Max) có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau lan sang Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên... Theo Đông y, đậu nành có vị ngọt,

Chi tiết hơn

CATALOGUE HUS NEW.cdr

CATALOGUE HUS NEW.cdr CÔNG TY TNHH VI SINH H.US Webside: www.phanvisinhhus.com Email: h.us@outlook.com.vn technology in America HUMIC.UNITED STATES OF AMERICA L i Ngˆ Chúng tôi CÔNG TY TNHH VI SINH H.US (H.US Co., Ltd) chuyên

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 6 KỸ THUẬT THU NHẬN CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN Thu nhận các sản phẩm của các quá trình sinh học thường chia ra hai nhóm rất rõ rệt - Sản phẩm là sinh khối sinh vật - Sản phẩm là các chất được tạo thành

Chi tiết hơn

Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa - Paracetamol mg - Tá dược: Lactose, Natri starch glycolat, Tinh bột khoai tây, Nat

Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa - Paracetamol mg - Tá dược: Lactose, Natri starch glycolat, Tinh bột khoai tây, Nat Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa - Paracetamol..... 500 mg - Tá dược: Lactose, Natri starch glycolat, Tinh bột khoai tây, Natri benzoat, Talc, Magnesi stearat, Colloidal silicon

Chi tiết hơn

GII THIU MN HOC SINH LY BNH

GII THIU MN HOC SINH LY BNH 16 Chương 3 Khái niệm về bệnh nguyên I. Định nghĩa Bệnh nguyên học (Etiology) là môn học nghiên cứu về nguyên nhân gây bệnh và điều kiện phát sinh ra bệnh. Bệnh nguyên học có ý nghĩa rất quan trọng về

Chi tiết hơn

1

1 1 MỤC LỤC 1. Thông tin chung về CTĐT... 3 2. Mô tả chi tiết CTĐT... 3 2.1. Mục tiêu đào tạo... 3 2.1.1. Mục tiêu chung... 3 2.1.2. Mục tiêu cụ thể... 3 2.1.3. Chuẩn đầu ra CTĐT (CĐR)... 4 2.2. Phân loại

Chi tiết hơn

ch­ng1

ch­ng1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT Công trình được hoàn thành tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội LÊ THỊ YẾN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hữu Nghị PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Sinh Hóa (Biochemistry) - Mã số học phần : CS114 -

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GT Cong nghe moi truong.doc

Microsoft Word - GT Cong nghe moi truong.doc TRỊNH THỊ THANH - TRẦN YÊM - ĐỒNG KIM LOAN GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (ln lần thứ hai) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Chi tiết hơn

Hệ máu

Hệ máu Chương 5.1 HỆ MÁU Hematology 1. Các thành phần của máu a. Huyết tương b. Bạch cầu c. Hồng cầu d. Tiểu cầu 2. Nhóm máu và sự đông máu 1 Mô máu (Blood Tissue) 2 Chức năng của máu 1. Chức năng vận chuyển

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 8 KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 8 KÌ I ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 8 KÌ I Câu 1: Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Tại sao phải xét nghiệm máu trƣớc khi truyền? Nêu chức năng của huyết tƣơng và hồng cầu. * Máu gồm những thành phần: - Huyết

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA (Đề có 5 trang) KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC Bài khảo sát: KHOA HỌC TỰ NHIÊN MÔN: Sinh học Thời

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA (Đề có 5 trang) KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC Bài khảo sát: KHOA HỌC TỰ NHIÊN MÔN: Sinh học Thời SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA (Đề có 5 trang) KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017-2018 Bài khảo sát: KHOA HỌC TỰ NHIÊN MÔN: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG GHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP-LCASP GÓI THẦU 42: THÍ ĐIỂM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHUYÊN D

BỘ NÔNG GHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP-LCASP GÓI THẦU 42: THÍ ĐIỂM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHUYÊN D BỘ NÔNG GHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP-LCASP GÓI THẦU 42: THÍ ĐIỂM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHUYÊN DÙNG CHO CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TỪ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ TUYẾT ANH TỐI ƢU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THU NHẬN DỊCH CHIẾT AXIT HIDROXYC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ TUYẾT ANH TỐI ƢU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THU NHẬN DỊCH CHIẾT AXIT HIDROXYC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ TUYẾT ANH TỐI ƢU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THU NHẬN DỊCH CHIẾT AXIT HIDROXYCITRIC TỪ VỎ QUẢ BỨA KHÔ VỚI QUY MÔ 10KG NGUYÊN LIỆU/MẺ

Chi tiết hơn

Khóa học LĐ Nâng cao 2018 Sinh học Thầy Phan Khắc Nghệ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NÂNG CAO MÔN SINH SỐ 10 ID: LINK XEM LỜI

Khóa học LĐ Nâng cao 2018 Sinh học Thầy Phan Khắc Nghệ   ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NÂNG CAO MÔN SINH SỐ 10 ID: LINK XEM LỜI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NÂNG CAO MÔN SINH SỐ 10 ID: 64044 LINK XEM LỜI GIẢI http://moon.vn/fileid/64044 I. Nhận biết Câu 1 [643476]: Đối với các loài thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua bộ phận nào

Chi tiết hơn

CÁC TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG TRONG BỆNH HÔ HẤP Triệu chứng cơ năng là những triệu chứng do bệnh nhân tự cảm thấy khi mắc các bệnh hô hấp. Các triệu chứng c

CÁC TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG TRONG BỆNH HÔ HẤP Triệu chứng cơ năng là những triệu chứng do bệnh nhân tự cảm thấy khi mắc các bệnh hô hấp. Các triệu chứng c CÁC TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG TRONG BỆNH HÔ HẤP Triệu chứng cơ năng là những triệu chứng do bệnh nhân tự cảm thấy khi mắc các bệnh hô hấp. Các triệu chứng chính là: đau ngực, ho, khó thở, khạc đờm và ho ra máu.

Chi tiết hơn

Câu 1

Câu 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 LONG AN Môn thi: SINH HỌC Bảng B ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 07/10/2016 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm 02 trang)

Chi tiết hơn

12. Chuong trinh TCCN 3 nam - QUAN TRI KINH DOANH.doc

12. Chuong trinh TCCN 3 nam - QUAN TRI KINH DOANH.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Hệ đào tạo chính quy) (Ban hành

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG Nguyễn Việt Hoàng NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIÀU CHẤT HỮU CƠ VÀ NITƠ BẰNG PH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG Nguyễn Việt Hoàng NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIÀU CHẤT HỮU CƠ VÀ NITƠ BẰNG PH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG Nguyễn Việt Hoàng NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIÀU CHẤT HỮU CƠ VÀ NITƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỤC KHÍ LUÂN PHIÊN Khóa luận tốt nghiệp đại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HBO860X \( \) -Vn

Microsoft Word - HBO860X \( \) -Vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LẮP ĐẶT 535.00.280 / HBO730X-316513 Lò nướng âm tủ Hafele 1 Thông tin cảnh báo an toàn Thiết bị gia dụng nội thất chỉ có thể được kết nối với nguồn điện bởi nhân viên kỹ thuật hoặc

Chi tiết hơn

Thiếu hụt 25-hydroxyvitamin D và gia tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm trùng

Thiếu hụt 25-hydroxyvitamin D và gia tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm trùng Ths Lê Văn Tuấn - ICU Giới thiệu Vitamin D là một vitamin tan trong chất béo. Các tế bào khắp cơ thể, bao gồm cả tim, não, đại tràng, và hệ thống miễn dịch đều có thụ thể vitamin D, và nó đóng vai trò

Chi tiết hơn

Thiếu bài:

Thiếu bài: KĨ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC NGẦM 1. Một số quá trình cơ bản xử lý nước ngầm Có rất nhiều phương pháp để xử lý nước ngầm, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như: nhu cầu cấp nước, tiêu chuẩn dùng nước, đặc điểm của nguồn

Chi tiết hơn

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC BẢO VỆ RƠLE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Tài liệu tham khảo nội bộ dùng trong Khoa Hệ thố

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC BẢO VỆ RƠLE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Tài liệu tham khảo nội bộ dùng trong Khoa Hệ thố TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC BẢO VỆ RƠLE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Tài liệu tham khảo nội bộ dùng trong Khoa Hệ thống điện TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CÁC TÁC GIẢ THs. Nguyễn

Chi tiết hơn

Thầy Nguyễn Đình Độ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 MÔN: HÓA HỌC Thời gian 90 phút Mã đề 190 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU

Thầy Nguyễn Đình Độ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 MÔN: HÓA HỌC Thời gian 90 phút Mã đề 190 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 MÔN: HÓA HỌC Thời gian 90 phút Mã đề 190 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Thủy phân este đơn chức

Chi tiết hơn

PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ HT. Trí Thủ ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link A

PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ HT. Trí Thủ ---o0o--- Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link A PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ HT. Trí Thủ ---o0o--- Nguồn http://www.niemphat.net Chuyển sang ebook 19-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Mục

Chi tiết hơn

Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng

Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng Author : binhtn Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng - Bài số 1 Phân tích 13 câu thơ đầu bài Vội Vàng của Xuân Diệu cho con người ta thấy được: Thời gian là một cái

Chi tiết hơn

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 8

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 8 TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 8 I. CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT CƠ THỂ NGƢỜI Câu 1: Cấu tạo cơ thể ngƣời đƣợc chia làm mấy phần: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 2: Đơn vị chức năng của cơ thể là: A. Tế bào B. Các nội bào C. Môi

Chi tiết hơn

CANH CÁ CHUA NGỌT ĐẦY MÀU SẮC 500 g cá 5 g Hạt nêm AJI-NGON 1000 ml nước 100 g cà chua 50 g me 100 g Dọc mùng 20 g rau mùi 20 g hành lá xanh 2 quả ớt

CANH CÁ CHUA NGỌT ĐẦY MÀU SẮC 500 g cá 5 g Hạt nêm AJI-NGON 1000 ml nước 100 g cà chua 50 g me 100 g Dọc mùng 20 g rau mùi 20 g hành lá xanh 2 quả ớt CANH CÁ CHUA NGỌT ĐẦY MÀU SẮC 500 g cá 5 g Hạt nêm AJI-NGON 1000 ml nước 100 g cà chua 50 g me 100 g Dọc mùng 20 g rau mùi 20 g hành lá xanh 2 quả ớt 1. Cắt cá thành những lát nhỏ. Trộn đều với hạt nêm.

Chi tiết hơn

1

1 SẢN PHẨM WHEY, KHOÁNG SỮA VÀ SỮA Những ứng dụng, lợi ích và khám phá mới. TS. D. DiRienzo Phó Chủ Tịch, Nghiên cứu dinh dưỡng, Hiệp Hội Bơ sữa Hoa Kỳ Canxi có thể thu được qua khẩu phần ăn từ nhiều nguồn

Chi tiết hơn

Trường Đại học Văn Lang - Nội san Khoa học & Đào tạo, số 9, tháng 4/2012 TRỒNG RAU MẦM AN TOÀN Ở QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH PGS.TS. Trần Minh Tâm, TS. Nguyễn

Trường Đại học Văn Lang - Nội san Khoa học & Đào tạo, số 9, tháng 4/2012 TRỒNG RAU MẦM AN TOÀN Ở QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH PGS.TS. Trần Minh Tâm, TS. Nguyễn TRỒNG RAU MẦM AN TOÀN Ở QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH PGS.TS. Trần Minh Tâm, Việc ứng dụng một cách ồ ạt, thiếu chọn lọc các tiến bộ khoa học kỹ thuật về hóa học, sinh học cùng với các điều kiện môi trường như đất,

Chi tiết hơn

pdf moon.vn - Đề thi thử THPT Quốc Ga 2019 môn Hóa học trường Chuyên ĐH Vinh lần 2

pdf moon.vn - Đề thi thử THPT Quốc Ga 2019 môn Hóa học trường Chuyên ĐH Vinh lần 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Giục giã của nhà thơ Xuân Diệu

Phân tích bài thơ Giục giã của nhà thơ Xuân Diệu Phân tích bài thơ Giục giã của nhà thơ Xuân Diệu Author : Ngân Bình Phân tích bài thơ giục giã của nhà thơ Xuân Diệu Hướng dẫn Sinh ra trên đời là một việc hết sức đơn giản nhưng sống trên đời lại là một

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC TRẦN VŨ THẮNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ VINYL POLYME ỨNG DỤNG LÀM TÁ DƢỢC Chuyên ngành: Hoá hữu cơ Mã số: 62.44.01.14 Chuyên

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ “Đàn ghi-tar của Lor ca” của Thanh Thảo – Văn hay lớp 12

Phân tích bài thơ “Đàn ghi-tar của Lor ca” của Thanh Thảo – Văn hay lớp 12 Phân tích bài thơ "Đàn ghi-tar của Lor ca" của Thanh Thảo - Văn hay lớp 12 Author : Hồng Thắm Phân tích bài thơ "Đàn ghi-tar của Lor ca" của Thanh Thảo - Bài làm 1 Thanh Thảo là nhà thơ có tiếng nói riêng,

Chi tiết hơn

Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Khối 1 Giáo viên: Nguyễn Thanh Quang Ngày dạy: thứ, ngày tháng năm 201 Môn Mỹ thuật tuần 19 Chủ đề EM VÀ NHỮNG VẬT NU

Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Khối 1 Giáo viên: Nguyễn Thanh Quang Ngày dạy: thứ, ngày tháng năm 201 Môn Mỹ thuật tuần 19 Chủ đề EM VÀ NHỮNG VẬT NU Ngày dạy: thứ, ngày tháng năm 201 Môn Mỹ thuật tuần 19 Chủ đề EM VÀ NHỮNG VẬT NUÔI YÊU THÍCH Vẽ Gà (MT) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Học sinh nhận biết hình dáng chung, đặc điểm các bộ phận và vẻ đẹp của

Chi tiết hơn

Mục tiêu SINH LÝ HỌC TẾ BÀO THẦN KINH - Trình bày cấu tạo của một neuron và chức năng của chúng. - Trình bày các loại khác nhau của TB đệm (TB gian TK

Mục tiêu SINH LÝ HỌC TẾ BÀO THẦN KINH - Trình bày cấu tạo của một neuron và chức năng của chúng. - Trình bày các loại khác nhau của TB đệm (TB gian TK Mục tiêu SINH LÝ HỌC TẾ BÀO THẦN KINH - Trình bày cấu tạo của một neuron và chức năng của chúng. - Trình bày các loại khác nhau của TB đệm (TB gian TK) và chức năng của chúng. - Mô tả tính chất hóa học

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG MWE 210G Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ sách hướng dẫn để tiện việc tham khảo về sau. 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG MWE 210G Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ sách hướng dẫn để tiện việc tham khảo về sau. 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG MWE 210G Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ sách hướng dẫn để tiện việc tham khảo về sau. 1 MỘT SỐ CẢNH BÁO ĐỂ NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG RÒ RỈ NĂNG LƯỢNG VI

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 40 phút; (30 câu trắc nghiệm) Mã

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 40 phút; (30 câu trắc nghiệm) Mã BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 40 phút; (30 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 362 Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Thí

Chi tiết hơn

BẢO QUẢN NGHÊU BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA VÀ LẠNH ĐÔNG 1

BẢO QUẢN NGHÊU BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA VÀ LẠNH ĐÔNG 1 BẢO QUẢN NGHÊU BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA VÀ LẠNH ĐÔNG 1 Chƣơng 1 Giới thiệu chung 1.1. Tình hình sản xuất và xuất khẩu nghêu của nƣớc ta hiện nay 1.1.1. Tình hình sản xuất Trong tháng 01/2014, tại

Chi tiết hơn

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ (LẦN 1)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ (LẦN 1) TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ DIỄN TẬP THPT QUỐC GIA 2017 LẦN I Môn: SINH HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên học sinh:... Lớp:...

Chi tiết hơn

Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ (lần 3) KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM

Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ (lần 3)   KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ (lần 3) KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu

Chi tiết hơn

Thuyết minh về Phố Cổ Hội An

Thuyết minh về Phố Cổ Hội An Thuyết minh về Phố Cổ Hội An Author : elisa Thuyết minh về Phố Cổ Hội An - Bài số 1 Hội An - địa danh đã gắn liền với quá khứ nổi bật về sự giao lưu của nhiều nền văn hóa: Việt, Nhật, Hoa; một đô thị gắn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Giai chi tiet de thi DH mon Hoa khoi A nam 2007.doc

Microsoft Word - Giai chi tiet de thi DH mon Hoa khoi A  nam 2007.doc BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A, Mã đề: 182 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc)

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: SINH HỌC; Khối: B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 827 Họ, tên thí sinh:...

Chi tiết hơn

Đề 11 – Giới thiệu về một loài cây hoặc loài hoa.(cây mai) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

Đề 11 – Giới thiệu về một loài cây hoặc loài hoa.(cây mai) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9 Đề 11 Giới thiệu về một loài cây hoặc loài hoa.(cây mai) Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9 Author : vanmau Đề 11 Giới thiệu về một loài cây hoặc loài hoa.(cây mai) Phát triển kỹ năng làm bài văn

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 273 Họ, tên thí sinh:...

Chi tiết hơn

2 CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ Y TẾ BỘ Y TẾ Số: 08/2015/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

2 CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ Y TẾ BỘ Y TẾ Số: 08/2015/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - 2 CÔNG BÁO/Số 835 + 836/Ngày 17-7-2015 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ Y TẾ BỘ Y TẾ Số: 08/2015/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2015

Chi tiết hơn

KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ Trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày con người luôn phải ứng phó với biết bao tình huống, có lúc dễ dàng xử lý, có lúc

KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ Trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày con người luôn phải ứng phó với biết bao tình huống, có lúc dễ dàng xử lý, có lúc KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ Trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày con người luôn phải ứng phó với biết bao tình huống, có lúc dễ dàng xử lý, có lúc thật phức tạp, khó xử. Xã hội càng văn minh thì nhu

Chi tiết hơn

BÀI GIẢI

BÀI GIẢI ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2013 Môn thi : SINH HỌC Mã đề 749 (Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Ở một

Chi tiết hơn

THIẾT BỊ HỖ TRỢ TẬP BÓNG BÀN TỰ CHẾ *-*-*-*-* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY BẮN BÓNG BÀN HIEPASC Homemade ( Có kèm tài liệu chi tiết cấu tạo máy ) Thiết bị đư

THIẾT BỊ HỖ TRỢ TẬP BÓNG BÀN TỰ CHẾ *-*-*-*-* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY BẮN BÓNG BÀN HIEPASC Homemade ( Có kèm tài liệu chi tiết cấu tạo máy ) Thiết bị đư THIẾT BỊ HỖ TRỢ TẬP BÓNG BÀN TỰ CHẾ *-*-*-*-* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY BẮN BÓNG BÀN HIEPASC Homemade ( Có kèm tài liệu chi tiết cấu tạo máy ) Thiết bị được giải nhất cuộc thi nhà sáng chế số 3 năm 2014 Thiết

Chi tiết hơn

Phong thủy thực dụng

Phong thủy thực dụng Stephanie Roberts PHONG THỦY THỰC DỤNG Bản quyền tiếng Việt Công ty Sách Alpha NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI Dự án 1.000.000 ebook cho thiết bị di động Phát hành ebook: http://www.taisachhay.com Tạo ebook:

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 947 Họ và tên thí

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DeHoaACt_CD_M231.doc

Microsoft Word - DeHoaACt_CD_M231.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi 231 PHẦN

Chi tiết hơn

Lời giới thiệu Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : C

Lời giới thiệu Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :   C Lời giới thiệu Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach Các bạn

Chi tiết hơn

Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước – Văn mẫu lớp 12

Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước – Văn mẫu lớp 12 Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước - Văn mẫu lớp 12 Author : Kẹo ngọt Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước - Bài làm 1 Đã có thời trong xã hội chúng ta quan niệm một cách đơn giản

Chi tiết hơn

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QG MÔN: SINH HỌC ĐỀ THI TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 THANH HÓA LẦN 1 [ID: 61726] Kiểm duyệt đề và lời giải: thầy Phạm Ngọc Hà. F

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QG MÔN: SINH HỌC ĐỀ THI TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 THANH HÓA LẦN 1 [ID: 61726] Kiểm duyệt đề và lời giải: thầy Phạm Ngọc Hà. F ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QG MÔN: SINH HỌC ĐỀ THI TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 THANH HÓA LẦN 1 [ID: 61726] Kiểm duyệt đề và lời giải: thầy Phạm Ngọc Hà. FB: ha.t.pham.56 LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ĐỀ THI chỉ có

Chi tiết hơn

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2015, LẦN 1 - TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ, BẮC NINH -Tuyensinh247.com Thời gian làm bài thi: 90 phút không kể thời

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2015, LẦN 1 - TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ, BẮC NINH -Tuyensinh247.com Thời gian làm bài thi: 90 phút không kể thời ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2015, LẦN 1 - TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ, BẮC NINH -Tuyensinh247.com Thời gian làm bài thi: 90 phút không kể thời gian phát đề Câu 1 : Hợp chất hữu cơ X có công thức

Chi tiết hơn

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: SINH LÝ HỌC: SINH LÝ CỦA TIỂU CẦU, BẠCH CẦU VÀ HỒNG CẦU 1

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: SINH LÝ HỌC: SINH LÝ CỦA TIỂU CẦU, BẠCH CẦU VÀ HỒNG CẦU 1 BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: SINH LÝ HỌC: SINH LÝ CỦA TIỂU CẦU, BẠCH CẦU VÀ HỒNG CẦU 1 MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ: Sau khi học xong chuyên đề Sinh lý học: Sinh lý của Tiểu cầu, Bạch cầu và Hồng cầu, người học nắm được

Chi tiết hơn

CUỘC THI QUỐC GIA LÁI XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU LẦN THỨ 31

CUỘC THI QUỐC GIA LÁI XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU LẦN THỨ 31 CUỘC THI LÁI XE SINH THÁI - TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU Honda 2015 NĂM THỨ 6 TẠI VIỆT NAM QUY ĐỊNH CUỘC THI Thời gian: 11/4/2015 (Thứ bảy) Chạy thử 12/4/2015 (Chủ nhật) Thi đấu chính thức Địa điểm (dự kiến):

Chi tiết hơn

Người Đặt Nền Móng Cho Cây Phúc Bồn Tử ( Mâm Xôi ) Ở Việt Nam

Người Đặt Nền Móng Cho Cây Phúc Bồn Tử  ( Mâm Xôi ) Ở Việt Nam Thành tỷ phú từ trồng cây phúc bồn tử ( Anh Quân đang thu hoặch những quả mâm xôi chín thơm ngon tại vườn ) 1 / 8 Với lượng kiến thức có được từ trường lớp, sách vở cùng bản tính ham học hỏi, anh tích

Chi tiết hơn

META.vn Mua sắm trực tuyến HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ CHIÊN CHÂN KHÔNG MAGIC A70 New 1. Cảnh báo Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và giữ lại cho các lần sử dụn

META.vn Mua sắm trực tuyến HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ CHIÊN CHÂN KHÔNG MAGIC A70 New 1. Cảnh báo Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và giữ lại cho các lần sử dụn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ CHIÊN CHÂN KHÔNG MAGIC A70 New 1. Cảnh báo Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và giữ lại cho các lần sử dụng sau. Sản phẩm chứa thiết bị điện và thiết bị làm nóng nên không đặt lò trong

Chi tiết hơn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free THÔNG TIN EBOOK Tên sách: Viêm gan - Biết để sống tốt hơn Tác giả: Nguyễn Minh Tiến Thể loại:health Năm xuất bản: 2010 Tạo và hiệu chỉnh ebook: Hoàng Nghĩa Hạnh Ngày hoàn thành: 25-04-2012 Lời nói đầu

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hãy an lòng- có chúng tôi NHẬN ĐỊNH NHU CẦU CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ MỘT SỐ CAN THIỆP ĐIỀU DƯỠNG Ths Nguyễn Quang NỘI DUNG 1. Một số khái niệm cơ bản có liên quan. 2. Tại sao phải nhận định nhu cầu của người

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SINH 1_SINH 1_132.doc

Microsoft Word - SINH 1_SINH 1_132.doc TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 1 NĂM 2016 MÔN SINH HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 132 Câu 1: Cơ sở tính quy luật của hiện tượng di truyền các tính trạng

Chi tiết hơn

OSHO Cuộc sống, Tình yêu, Tiếng cười Mở hội sự tồn tại của bạn Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpa

OSHO Cuộc sống, Tình yêu, Tiếng cười Mở hội sự tồn tại của bạn Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpa OSHO Cuộc sống, Tình yêu, Tiếng cười Mở hội sự tồn tại của bạn Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng

Chi tiết hơn

Tay khoan Siêu âm Sonopet Hướng dẫn sử dụng Phiên bản D Ngày in: 31/08/ :40:31 PM , Phiên bản D.

Tay khoan Siêu âm Sonopet Hướng dẫn sử dụng Phiên bản D   Ngày in: 31/08/ :40:31 PM , Phiên bản D. Tay khoan Siêu âm Sonopet Hướng dẫn sử dụng 06-2015 www.stryker.com Giới thiệu Sổ tay hướng dẫn sử dụng này chứa thông tin toàn diện nhất nhằm đảm bảo việc sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả. Số tay

Chi tiết hơn

Cảm nhận bài thơ Đàn ghita của Lor-ca của Thanh Thảo

Cảm nhận bài thơ Đàn ghita của Lor-ca của Thanh Thảo Cảm nhận bài thơ Đàn ghita của Lor-ca của Thanh Thảo Author : Ngân Bình Trong nửa đầu bài thơ, một không gian Tây Ban Nha đặc thù, nhất là không gian miền quê An-đa-luxi-a yêu dấu của Lor-ca đã được gợi

Chi tiết hơn

Phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

Phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu Phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu Author : vanmau Phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu Bài làm 1 Trong phòng trào thơ mới,

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Ngày 03 tháng 3 năm 2012 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể t

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Ngày 03 tháng 3 năm 2012 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể t SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Ngày 03 tháng 3 năm 2012 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh...lớp...trường Mã

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng Bếp Từ Bosch PID775N24E Bếp từ 3 bếp nhập khẩu Bosch PID775N24E có DirectControl với truy cập trực tiếp đến 17 cấp độ nấu ăn. 3 khu

Hướng dẫn sử dụng Bếp Từ Bosch PID775N24E Bếp từ 3 bếp nhập khẩu Bosch PID775N24E có DirectControl với truy cập trực tiếp đến 17 cấp độ nấu ăn. 3 khu Hướng dẫn sử dụng Bếp Từ Bosch PID775N24E Bếp từ 3 bếp nhập khẩu Bosch PID775N24E có DirectControl với truy cập trực tiếp đến 17 cấp độ nấu ăn. 3 khu của cảm ứng với Sprint cho từng khu vực. Công suất

Chi tiết hơn

Microsoft Word - giao an hoc ki I.doc

Microsoft Word - giao an hoc ki I.doc Ngày soạn:.. Tuần: 01. Tiết PPCT: 01 Bài 1. BÀI MỞ ĐẦU I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS nêu được mục đích và ý nghĩa của kiến thức phần cơ thể người. - Xác định được vị trí của con người trong giới động

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỪ BOSCH PID679F27E Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm bếp điện từ mang thương hiệu nổi tiếng BOSCH, hi vọng sản phẩm sẽ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỪ BOSCH PID679F27E Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm bếp điện từ mang thương hiệu nổi tiếng BOSCH, hi vọng sản phẩm sẽ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỪ BOSCH PID679F27E Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm bếp điện từ mang thương hiệu nổi tiếng BOSCH, hi vọng sản phẩm sẽ đem đến cho khách hàng sự yên tâm và hài lòng. Để

Chi tiết hơn

Ái Người sống mặc buông lung Ái tăng như dây rừng Sống đời này đời khác Như vượn tham quả rừng. (1) Bàng bạc trong kinh Phật, chữ Ái được nhắc đến hầu

Ái Người sống mặc buông lung Ái tăng như dây rừng Sống đời này đời khác Như vượn tham quả rừng. (1) Bàng bạc trong kinh Phật, chữ Ái được nhắc đến hầu Ái Người sống mặc buông lung Ái tăng như dây rừng Sống đời này đời khác Như vượn tham quả rừng. (1) Bàng bạc trong kinh Phật, chữ Ái được nhắc đến hầu như không thể tính đếm vì Ái là cội nguồn của sinh

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD&ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - LẦN 1 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHẠM THU TRANG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHẠM THU TRANG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------------- PHẠM THU TRANG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY CỦA POLYETYLEN TRONG SỰ CÓ MẶT CỦA MỘT SỐ MUỐI

Chi tiết hơn