hirnouta new.p65

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "hirnouta new.p65"

Bản ghi

1 ŸflÊøŸ Ê ŒÊapple Ÿ Ê ÈSÃ Ê Ê Á U UŸÊÒ UÊ Œ ËòÊË ÊÁ Ÿ Á Á ÿê M Ë UÊŸË Ê Á UŒË M Ê Ã UáÊ Í UÊ Á Ê Ê UË ÿapple appleàÿê Ÿapple ÊappleÃapple Áª ÊÍ apple ÊÕ apple apple U UÃÊ ÒU Áª ÊÍ apple Ê - Ê U øè apple Ò U Áª ÊÍ Ÿapple ŒÊŒÊ apple Ÿã appleu Á U Ÿ Ê Á Ê Ê U UŸapple Ê Êª U UÃÊ ÒU Í UÊ ª apple U ÃÊ ÒU ÊÒ U à apple U apple Ÿã UÊ Ê Á U UŸ ÁŒπÃÊ ÒU UÃÈ Í UÊ U U ªÊapple Ë Ÿ UË ø ÊÃÊ ÒU Á U UŸ apple ìêapple Êapple Œappleπ U apple Ÿapple ŸÊÕ ÊappleÃapple Ë ÿêœ Ê ÊÃË Ò ÊÁ ÕÊ Ê Uà ôêêÿ ÁflôÊÊŸ Á Áà ÍÀÿ væ L B - 21 Price: 10 Rupees

2 Á U UŸÊÒ UÊ U Œ ËòÊË ÊÁ Ÿ Á Á ÿê Hirnouta : Dmitri Mamin Sibiyark SÃÈÁà ÿêappleªapple㺠ŸÊª Ê Á UŸÊÒ UÊ ŸflÊøŸ Ê ÈSÃ Ê Ê apple à UÃ Ê Uà ôêêÿ ÁflôÊÊŸ Á Áà mê UÊ ÊÁ ÊÃ Ê Uà ôêêÿ ÁflôÊÊŸ Á ÁÃ ß Á ÃÊ Ê Ê ÊŸ Ê Uà ôêêÿ ÁflôÊÊŸ Á Áà Ÿapple UÊCÔ UËÿ ÊˇÊ UÃÊ Á ÊŸ apple UÿÊappleª apple Á ÿê ÒU Ÿ flêøÿ Ê ŒÊapple Ÿ apple à Uà ÊÁ Êà ߟ Á ÃÊ Êapple Ê Ugapple ÿ ªÊ fl apple ÊappleªÊapple ÊÒ U ìêêapple apple UŸapple-Á πÿapple Ë L Áø ÒŒÊ UŸÊ ÒU appleuπê Ÿ ÁflŸÊ Ê Œapple Ê Ê «appleu apple U ª ÊÁ» Ä ÿ È Ê U ÊÊ Ê ÊŸ fl v~~, v~~~, wæææ, wææw, wææ{ ÍÀÿ væ L Price : 10 Rupees Published by Bharat Gyan Vigyan Samithi, Basement of Y.W.A. Hostel No. II, G-Block Saket, New Delhi Phone : Fax : bgvs@vsnl.net 1

3 Á U UŸÊÒ UÊ ÈUà ŒÍ U U UÊ UÊ«UÊapple apple UûÊ UË Êª apple ÉÊŸapple ª apple ÃËë Ë ŸÊ Ê ªÊ fl ÕÊ ªÊ fl apple Á» ÇÿÊ U U ÉÊ U Õapple, ÿê ÿêapple Á U Á Œ, ÄÿÊapple Á ÇÿÊ U UflÊ ÉÊ U apple ª Á À È ª apple Ê UË ÕÊ ªÊ fl apple øê UÊapple Êapple U øë«u ÊÁŒ ŒÊ UÊ U apple«uêapple Ê flÿ øë ŒËflÊ U Ê π«uê ÕÊ $» U flîˇêêapple Ë øêappleá UÿÊapple apple Ë appleu È U UÊ«U ÁŒπÊß ŒappleÃapple Õapple ߟ Áfl ÊÊ ŸË apple- È U ß UÊ«UÊapple Ÿapple ÃËë Ë Êapple øê UÊapple Êapple U apple Ÿapple ÉÊapple appleu apple Œ U UπÊ ÕÊ apple Ê ÕÊ Ê UŸÊapple Ê UÊ«U, Á Ë $»apple Œ øêapple UË π UÊ ÊÒ apple œè œ apple ÊŒ Êapple apple Ë appleu Á U ÊÃË ÕË Ê UŸÊapple apple UÊ«U apple ÈUà apple ÊappleÃapple ÊÒ U Ê UŸapple UÃapple Õapple apple Ê UË Ê UŸÊ ÃËë Ë Ã ÊÃÊ ÕÊ ÊÒ U ŒË -ª Ë Ê U UÊapple UËŸapple Êappleª U Ê U«UÊ, Êapple Ê ÁŸ ËÃapple Õapple ÃËë Ë apple ÉÊ U appleã UÃË Ÿapple ÈU Õapple, Á Ê UÊ Ÿ ÊÿÊ ŸÊ Á ÿê ŒÊapple ÉÊ U appleÿ ŸŒË apple à U U Õapple, UÊ«U apple Ãapple$ U ÊŸ U ÊÒ U Ê Ë ŸŒË Á ŸÊ appleu ßœ U- Uœ U Ÿapple ÈU ÕappleóÁÃà U-Á à U UÊapple ªß apple«uêapple apple ÊŸ 2 3

4 ÃËë Ë apple Êappleß ª Ë Ë Ÿ UË ÕË, ÉÊ UÊapple apple Ëø ª«U«UË ø Ë ªß ÕË ÃËë Ë flê Êapple Êapple ª Ë Ë $ M Uà UË Ÿ UË ÕË, ÄÿÊapple Á UŸ apple Ê Êappleß ÉÊÊapple«UÊ-ªÊ«UË Ã Ÿ ÕË, Á apple flapple ª Ë apple ø ÊÃapple ªÁ ÿêapple apple ÿ U ªÊ fl ŒÈª Œ Œ Êapple ÊÒ U ÊÊ«U- ÊÊ π«u appleu ª apple ÁÉÊ UÊ UÊappleÃÊ ÕÊ, Êapple UË ª Ë ª«UÁ«UÿÊapple apple Ë fl UÊ ÈÁ apple UË È UøÊ Ê ÃÊ ÕÊ ÊÒ U fl U ŒÊ Ÿ UË ÊÁ U Ê apple ÁŒŸÊapple apple UÊ«UË ŸÁŒÿÊ U» ŸÃË ÊÒ U ÃËë Ë apple Á Ê ÊÁ UÿÊapple Êapple ÃËŸ-ÃËŸ ÁŒŸ Ã ÊŸË Uà UŸapple Ê ß Ã$ Ê U UŸÊ «UÃÊ ÃËë Ë apple Ë Œ Á Ê Ê U apple œûêë Õapple ÁŒ ÿê UÊapple ÿê ªÁ ÿê flapple ª apple UË ÉÊÈ apple U UÃapple Õappleó ë UÊ ÕÊ Á ª Ë ª apple UË ÕÊ U U ÊÒ Ê ŸÊ Á Ê Ê U UÊappleÃÊ ÕÊ Ê«UÊapple apple flapple Ê Í, Ê apple UŸ, appleá«uÿapple ÊÒ U Êapple «UË Ê Á Ê Ê U UÃapple Õapple, Ê UŒ apple Áª U UË Ê, fl à apple ª Ë Á UÿÊapple ÊÒ U ªÁ ÿêapple apple Ê ÁÃ- Ê Áà apple ÁˇÊÿÊapple Ê Á Ê Ê U UÃapple Õapple ˇÊapple apple, Ê U UÊapple UËŸapple UŸ Êapple Ê UË Ê UŸÊ UÊappleÃÊ ÕÊ, Êapple Ä U πã appleu apple πê Ë Ÿ UË UÊappleÃÊ ÕÊ ª apple Á À È Ê UË Ÿapple ÉÊ U apple Í UÊ Á Ê Ê UË ÿapple appleàÿê Ÿapple Ÿã appleu ÊappleÃapple Áª ÊÍ apple ÊÕ U UÃÊ ÕÊ ÿapple appleàÿê Ê «UË apple _ÔUÊapple Ê ŸÊ ÉÊ U $ ËŸ apple äê Ê ÈU Ê ªÃÊ ÕÊ, U apple UË Áπ«U Ë ÕË UÃ Ë 4 5

5 Á«UÿÊ Ë «U øè Ë ÕË, Áø ŸË ßZ UÊapple Ê appleu U Ÿ U U U ªß ÕË ÿapple appleàÿê apple ÉÊ U apple øê UÊapple Êapple U Ê«U Ÿ UË ÕË, Ÿ UË» Ê U ÕÊ ÊÒ U Ÿ Êappleß Êapple U UË UË ÉÊ U apple Œ UflÊ$ apple U Ÿapple _ÔUÊapple apple ø Íà appleu à apple UÊà Êapple ÍπÊ ËS Êapple ÍU ÃÊ U UÃÊ ÕÊ ËS Êapple Í appleu ªÊ fl Ê apple ë UÊ Á Ê Ê UË È ûêê ÕÊ U U Ê U Á Ê Ê U U ÁŸ Ÿapple appleapple U apple ÿapple appleàÿê appleøê appleu ËS Êapple Êapple ÃËŸ ÁŒŸ à ÍπÊ UπÃÊ ÕÊ, ÃÊÁ fl U ë UË Ã U U Á Ê Ê U Í U appleu ŒÊŒÊ... ŒÊŒÊ... ÃÊapple Á U UŸ Á U UŸÊÒ UÊapple apple ÊÕ ÉÊÍ U appleu UÊapple ªapple ÒU Ÿ, ŒÊŒÊ... ÊÊ Êapple Ÿã UÊ Áª ÊÍ ŒÊŒÊ apple Í U U UÊ ÕÊ U apple È U apple Êapple ÈÁ apple ÁŸ U appleu Õapple UÊ apple appleu, Á U UŸÊÒ UÊapple apple ÊÕ ÉÊÍ U appleu UÊapple ªapple, apple«u Ë UÊ apple Ÿapple ÍÃÊ ŸÊÃapple ÈU ŒÊŒÊ Ÿapple flê ÁŒÿÊ ŒÊŒÊ, Á U UŸÊÒ UÊ apple Ê Êapple, ÃÊapple Á ÃŸÊ ë UÊ U appleuªê, Ò U ŒÊŒÊ? UÊ, UÊ, apple appleu, Ê ªapple ÄÿÊapple Ÿ UË Ê ªapple ªÁ ÿê Ê ªß Ò U, Á U UŸ, Á U UŸÊÒ UÊapple apple ÊÕ È È U ÊÁ UÿÊapple apple øÿapple apple Á ÉÊŸapple ÊÈ U È UÊapple apple Á U apple ªapple Ã Ë Ò Á U UŸÊÒ appleu Ê Á Ê Ê U U Ê ªÊ ÃÈ ÕÊapple«UÊ UπÊapple «U apple Ÿapple È U flê Ÿ UË ÁŒÿÊ, U«UË Ê UË Áª ÊÍ Á $» U U U Ê ÕÊ, Á U apple ŒÊapple UËŸÊapple apple fl U «UË apple Ã$Åà U Á U UŸ Ë ª πê Êapple appleu «UÊ ÈU Ê ÕÊ fl à apple, $» Á ÉÊ U UË ÕË, Ã Ë U apple ŒË ª ªß ÕË ÊÒ U fl U à apple UË UË Ÿ UË UÊapple Ê U UÊ ÕÊ UŸ Ê Ê fl Ê øapple U UÊ Ë Ê «U ªÿÊ ÕÊ, Ê UÊapple ªÿÊ ÕÊ, Ê πapple «UË- «UË ªŸapple ªË ÕË, ŸÊ ÃËπË UÊapple ªß ÕË 6 7

6 ÿapple appleàÿê Œappleπ U UÊ ÕÊ Á ÊappleÃÊ ÁŒŸ U ÁŒŸ ÉÊÈ ÃÊ Ê U UÊ ÒU, U Ê Ÿ UË Ê U UÊ ÕÊ Á ÄÿÊ apple «UË- ÍÁ UÿÊapple Ê Ê UÊ ŸÊ U Ë Á ÊÃÊ U UÊ ÕÊ, ŒÊapple Ê U U apple Uê Ê apple Ë apple ªÿÊ ÕÊó U ìêapple Ë UÊ Ã Èœ U Ÿ UË U UË ÕË Áª ÊÍ πêãê Ë È U Ÿ UË ÕÊ UÊapple UË Ê ÈU «UÊ ø Ê appleãê ÊÒ U fl à apple UË Ê Ÿ ªÊ Ê øê ÈU Ê ÕÊ, U Áª ÊÍ U Ë Êapple U ŒappleπŸÊ à Ÿ UË øê UÃÊ ÕÊ UÊ apple ÍÃapple Ÿ øè apple Õapple ŒÊŒÊ Êappleø U appleu Õapple ŒappleπÊapple ÃÊapple, ÄÿÊ øê UÃÊ ÒU- Á U UŸÊÒ UÊ... Ò apple-ãò apple UÊÁ UŸÊ UË UÊappleªÊ ÿapple appleàÿê ûê U U Ê UÊapple ø Ê ÕÊ - Ê»apple Œ, U ÊÈ Ë ÈUß, Ê UË U ŒÈ Ê- Ã Ê ÊÒ U Ë- Ë Ê apple U ÿapple appleàÿê apple UÊÕÊapple Ë UªÁ ÿê ÈÁ appleapple È«UÃË ÕË, ÊŸÊapple flapple Ê U Ë ŸË UÊapple U ø ÃÊ fl U»È ÃË apple ÕÊ ÊÒ U ÕÊapple«UÊ- ÈUà Á Ê Ê U Ë U appleãê ÕÊ UÊ, Í appleu Ë Ÿ$ U flê ŒappleŸapple ª ªß ÕË, πê ÃÊÒ U U Ê«UÊapple apple œfl Á U Á Ê Á ÊÃÊ ÕÊ, UË UÊapple Ë ÁŸÿÊapple Ë Ã U U ø ÃÊ ÕÊ, Ã Í appleu ÿapple appleàÿê Êapple ÈUà à Ë$» UÊappleÃË ÕË ÿapple appleàÿê Ë Ê πêapple Ë fl U apple UË Áø ŸË U U ªß ÕË Êapple U Uà «U ªß ÕË ÊÒ U πèœ Ë fl U Ä U ÉÊ U Ò UÊ U UÃÊ ÕÊ, Á ŒÍ appleu Êappleª ª apple UÊappleÃapple Õapple 8 Í appleu apple Á øòÿ apple ÉÊ U U Ê UÊ apple U UŸapple apple ÁŒŸ Ê ª Õapple, U Êappleß U Ë ª U Ê Ÿapple flê Ê Ÿ UË ÕÊ, U apple Áª ÊÍ Êapple Ë U Ë Ê UÊ UÊ U U ªÿÊ ÕÊ, 9

7 Í appleu ÿapple appleàÿê Êapple U Ë Œappleπ Ê UŸË ÕË... Áª ÊÍ apple Ê Êapple ÃËŸ Ê U apple ÃÊ ÈU Ê ÕÊ, U Ë apple fl U U ªÿÊ ÕÊ Ê Ê«appleU Ë ÊÊ apple appleu apple ÊÕ ªÊ fl apple ÉÊ U ÊÒ U U UË ÕË, appleá«uÿêapple Ÿapple Uã apple U Ê ÉÊapple UÊ ÕÊ ÿ U ø à Ê U UË ÕÊ Á ìêê ø ªÿÊ Ê Ë UÊ ªÊapple U appleá«uÿapple ÍU U «appleu Õapple, ÃÊapple U Ÿapple apple appleu Êapple Ÿapple Ê UË U apple U Á ÿê ÕÊ ÊÒ U Áª ÊÍ ø ªÿÊ ÕÊ Í appleu ŒÊŒÊ Êapple ÊappleÃapple Ê Ê Ÿ- Êapple áê UŸÊ «UÊ, U apple ÿ U Ë Ê UË Ê ªß È Ë Ã Ë apple Ë Ÿ UË ÊÃË... ÍŸ apple UËŸapple apple ÊÁπ UË ÁŒŸ Õapple ÃËë Ë apple ßã UË ÁŒŸÊapple apple $ÖÿÊŒÊ ª Ë «UÃË ÕË Í appleu ÊÒ U ìêapple UË ÉÊ UÊapple U U U ª Õapple Á Ê Ê UË ª Êapple apple Á U UŸÊapple Ê Á Ê Ê U UŸapple Ê øè apple Õapple ÿapple appleàÿê apple ÉÊ U apple appleøê UÊ ËS Êapple ÃËŸ ÁŒŸ apple Íπ apple ÍU U UÊ ÕÊ, Ò apple appleá«uÿapple Ê«UÊapple apple ÍU Ãapple Ò U ªÃÊ ÒU, ÿapple appleàÿê Á Ê Ê U U Ê U UÊ ÒU, ªÊ fl Ë ÊÒ UÃapple U U UË ÕË ÿ U ø ÕÊ ø Èø UË, ÕÊapple«UË Œapple U apple ÿapple appleàÿê ŒÍ UÊÕ apple Á ÿapple ÉÊ U apple ÁŸ Ê, È ûêapple Êapple πêapple Ê Êapple U ª Ë Êapple U ø ÁŒÿÊ fl U UÊ apple Ÿ ÍÃapple UŸapple ÕÊ, œapple U ÊÊapple Ê U U UÊ ÕÊ, Á apple UÊapple UË ÕË U Ÿapple» UÊ- È UÊŸÊ $çãêÿ ÊÒ U Á U U Á U UŸ Ë πê Ê Ÿ UÊapple UŸ UπÊ ÕÊ Í UÊ ß U Êapple apple UÀ Ë UÊapple Ë Ÿ UË UŸ U UÊ ÕÊ, ŒË -ª Ë apple Á U UŸ Ë πê Ê Ÿ UÊapple UË UŸapple U UÃÊ ÕÊ Êapple U apple ª apple Á U Ë Ê apple apple Ë ÊÒ U ª Ë apple Ë ë UË Ã U U UˇÊÊ UÃË ÕË ë UÊ Áª ÊÍ apple appleu, ÃÈ apple appleu ÊŸapple à UË UÊapple Ê Êapple, ÿapple appleàÿê Ÿapple ø Ãapple ÈU ÊappleÃapple apple UÊ ÈÁ UÿÊ ÊãÿÊ ÃÈ Êapple Œappleπ ÊÿÊ appleuªë, Ò Ê U Ãapple appleu Á Á U UŸÊÒ UÊ ÊÃÊ Í U ŒÊŒÊ, Á U UŸÊÒ UÊ Ê Êappleªapple Ÿ? UÊ ÃÊapple apple appleu, apple Ê ªÊ Ë Ê- Ë Ê Á U UŸÊÒ UÊ? UÊ, ìêapple, Ë Ê- Ë Ê... ë UÊ, Ò ÃÈê UÊ UÊ UÊSÃÊ ŒappleπÍ ªÊ... ŒappleπŸÊ, ªÊapple Ë ø Ê Êappleªapple, ÃÊapple ÁŸ ÊÊŸÊ Ÿ øí apple... ÿapple appleàÿê ß ÁŒŸÊapple apple Á U UŸÊapple apple Á Ê Ê U U ÊŸapple Ë Êappleø U UÊ ÕÊ, appleá Ÿ ÊappleÃapple Êapple apple apple Ÿ UË UÊapple«UŸÊ øê UÃÊ ÕÊ ª U U Ë UÊ Ã È U Èœ UË ªÃË ÕË, Êapple Í appleu Ÿapple Á$ S à Ê$ ÊŸapple Ê $»Ò Ê Á ÿê ÕÊ ÊÒ U Í UË ÊãÿÊ Ë Áª ÊÍ Ë Œappleπ Ê UŸapple Ë ÃÒÿÊ U UÊapple ªß ÕË-ÉÊ U U apple apple Ò appleu U UŸapple apple ÿ UË ë UÊ ÕÊ ª ÿapple appleàÿê apple Á ÉÊ U apple ÊŸ UË ÕÊ fl U 10 11

8 ª Êapple ÊŸÃÊ Ë Ò apple Ÿ UË, Á Ê UË U fl U ŒÍ ÊÒ U È ûêapple apple ÊÕ ª apple ÉÊÍ ÃÊ U UÊ ÕÊ øê UÊapple Êapple U ÊÒ Ë Ã fl U Ê UË ª«UÁ«UÿÊ, Ê UË ÁŸ ÊÊÁŸÿÊ ÊŸÃÊ ÕÊ ÍŸ apple à apple ª «UÊ UË È UÊflŸÊ ª U UÊ ÕÊ Ã U U-à U U Ë ÉÊÊ ÊÒ U ÍÁ UÿÊapple apple Uª-Á Uªapple»Í Áπ U appleu Õapple, UflÊ apple ËŸË- ËŸË U ÕË ÊÒ U Ê Ê Ê apple ªÁ ÿêapple Ê Í U ø U UÊ ÕÊ, ª ÊÒ U ÉÊÊ U, UÃË ŸŒË ÊÒ U ŒÍ U apple UÊ«UÊapple U Ê Ê U U UÊ ÕÊ UÊ, Á œ U Ÿ$ U ÊÃË, fl UË Ÿ ÊflŸÊ ŒÎ ÿ Ÿ$ U ÊÃÊ ÕÊ ÿapple appleàÿê ß Ê U L Ê- Ê appleÿapple Êapple ÊÒ U ßœ U- Uœ U Œappleπ U Ê πêapple apple Èπ ÊŸapple Êapple Á ª«U«UË U fl U Ê U UÊ ÕÊ, fl U Ê Ë Ã U U πêãë, «appleu- «appleu àõ UÊapple ÊÒ U ø^ôuêÿêapple apple Ãapple$ U Ê UÊapple apple ø U ÁŸ ÃË ÈUß UÊ«U U ø Ë ªß ÕË «appleu- «appleu apple«u Ê appleu Ê øè apple Õapple, UÊSÃapple apple Ê - Ê Êapple apple Ÿ apple«u ÊÒ U œè fl ª Ë ÊÊÁ«UÿÊ Uª U UË ÕË, UÊappleflÊŸ flîˇêêapple apple U appleu UòÊ»Ò apple ÈU Õapple UÊ -à UÊ Ÿ $» U flîˇêêapple apple ÉÊŸapple ÊÈ U È U Ë Õapple - UÊSÃapple apple Ê UË UŸ Ë U UË Ê«U ŸË ÊappleÃË, appleÿè Ê, Ê UË Ë U UÁŸÿÊ»Ò Ë UÊappleÃË UÊ«U apple 12 13

9 Ëø Ã È Uø U ª U apple ŒÍ U apple UÊ«UÊapple ÊÒ U ÃËë Ë Ê πè Ê Ÿ$ Ê UÊ ÁŒπÃÊ ÕÊ ªÊ fl ª U UË, à ª ÉÊÊ UË apple à U πêappleÿê ÈU Ê ÕÊ Á ÊŸÊapple apple ÉÊ U ÿ UÊ apple Ê apple œé Êapple apple ªÃapple Õapple ÿapple appleàÿê Ê πêapple Êapple œí apple øêãapple ÈU Œapple U à Ÿapple ÉÊ U Êapple ŒappleπÃÊ U UÊ ÊÒ U ÊappleÃapple apple Ê appleu apple ÊappleøÃÊ U UÊ UÊ«U apple Uà U U flapple $» U flîˇêêapple apple ÉÊŸapple ª apple ÉÊÈ apple ÃÊapple ÿapple appleàÿê Ÿapple UÊ ø, ËS Êapple, Í U! ËS Êapple Êapple ŒÊapple Ê U UŸapple Ë $ M Uà Ÿ UË ÕË fl U ŸÊ Ê ë UË Ã U U ÊŸÃÊ ÕÊ ŸË ŸÈ Ë Ë ÕÍÕŸË apple ËŸ Í ÉÊÃÊ ÈU Ê fl U U appleu ÊÈ U È U apple πêapple ªÿÊ ÕÊapple«UË Œapple U Êapple UË Ë apple ø ûêêapple flê Ë U Ë Ë U Ÿ$ U Êß Á Ê Ê U ÊÈM UÊapple ªÿÊ ÕÊ Ë Êÿ $» U flîˇêêapple Ë ŸÈ Ë Ë øêappleá UÿÊ Ê ÊŸ à U UË ªÃË ÕË Ê UË Ë U UÁŸÿÊ ŒÍ appleu apple ªÈ ÕË ÈUß ÕË ÊÒ U UŸ apple Á Ê Ê UË apple Á U apple U applel Uà ŸË ÈUß ÕË, Á apple apple UË - UË UË Í U Ë Á UáÊ ß U ÊÃË ø Ë ÊÃË ÕË ÊÒ U Ë Ë Ë Êß U ÈŸ U UÊ ø ûêê ŸÊ ŒappleÃË ÕË ÿê Á Ë apple«u Ë øêò«uë ûêë Êapple ø Ê ŒappleÃË ÕË apple apple ª apple ÉÊÊ Ÿ UË UªÃË, ÿapple appleàÿê Ê ËŸ Ò Ë Ÿ U Êß U ø Ê Ê U UÊ ÕÊ È appleu ÉÊ UÊapple à Á Ê Ê UË ß ª apple U ÃÊ U UÊ 14 15

10 ËS Êapple ÃÊapple ÊŸÊapple œ UÃË apple Ê ªÿÊ ÕÊ, Ë- Ê U UË Ê fl à apple U UŸË ø U ÊÃË ÿê Êappleß ø U Ë Ê U» Êapple«UflÊ apple«u apple U«U U ŒÍ appleu U Ê Ò UÃÊ ÿapple appleàÿê «appleu äÿêÿ apple øê UÊapple Êapple U È U Œappleπ U UÊ ÕÊ UË Êappleß ÁŸ ÊÊŸË ÃÊapple Ÿ UË ÒU, Á U UŸ Ÿapple Ë ªÊapple apple Êappleß U UŸË ÃÊapple Ÿ UË ÃÊapple«U ªÿÊ, Êß U UË πè UÊapple apple ÁŸ ÊÊŸ ÃÊapple Ÿ UË ª apple UË - UË Êß apple Ëø $ ËŸ U UË ÈUß ÕË ÊÒ U ߟ U Ê UÊapple U ÉÊÊ UªÃË ÕË ÿapple appleàÿê Œappleπ U UÊ ÕÊ Á ÿ U ÉÊÊ UË ŸÈøË ÈUß ÒU Á Ÿ UË œapple UÊ ÁÉÊ UŸapple ªÊ ÕÊ Í appleu Êapple Õ Êfl U U Í UÊappleŸapple ªË ÕË UÊÃ Ê UŸapple Ê Ë Êappleß ß Ã$ Ê UŸÊ ÕÊ ÊÊÿŒ Á U UŸÊapple Êapple ŒÍ appleu Á Ê ÊÁ UÿÊapple Ÿapple «U UÊ ÁŒÿÊ ÒU, ÿapple appleàÿê Êappleø U UÊ ÕÊ U Ã Ë ËS Êapple apple Á Á ÿêÿapple Ë UÀ Ë Ë ÊflÊ$ ÈŸÊß ŒË, ÊÒ U ʪapple UË U UÁŸÿÊ ø U Ë ÿapple appleàÿê $» U apple ßapple apple U U π«uê UÊapple ªÿÊ ÊÒ U ß Ã$ Ê U UŸapple ªÊ ÿ U Á U UŸ UË ÕÊ Œ Ë ªÊapple flê Ê È Œ U Á U UŸ, Ë flãÿ ÊÈ Êapple apple apple ÿ Ëfl Êapple, U Ÿapple Ÿapple Ë ªÊapple Êapple Ë U apple ªÊ Á ÿê ÊÒ U äÿêÿ apple ÈŸŸapple ªÊ, UflÊ Í ÉÊŸapple ªÊ, ÃÊÁ Ê Ãapple UË Á Ë Ë Ã U U U appleu ÊÈ U È U apple ªÊÿ UÊapple Ê Í appleu ÿapple appleàÿê Ÿapple Á U UŸ Êapple Œappleπ Á ÿê, U fl U ÈUà ŒÍ U 16 17

11 ÕÊ ªÊapple Ë fl UÊ Ã Ÿ UË È UøappleªË ËS Êapple ÊÈ U È U apple apple UÊ ÈU Ê, Ê UÊapple apple ªÊapple Ë ø Ÿapple Ê ß Ã$ Ê U U U UÊ ÕÊ, U apple ŸÕÍŸÊapple apple Á U UŸ Ë ª œ ÕË ªÊapple Ë ø Ë ÊÒ U Á U UŸ ÃË U Ë Ã U U ʪ U UÊ ÿapple appleàÿê Ê ÁŸ ÊÊŸÊ øí ªÿÊ ÕÊ, ËS Êapple Íπ apple Ê appleu ÍU U UÊ appleøê appleu È ûêapple Êapple Á U UŸ apple ÈŸapple Ê Ë ª œ Ê U UË ÕË, «UË Ë UaÔUË ÁŒπÊß Œapple U UË ÕË, Êapple ÊÁ U apple ŒappleªÊ, appleá Ÿ ß apple Êÿ U apple Íπapple apple U ÊappleŸÊ «U U UÊ ÕÊ ÈUà UË È UË Êà ÕË ø Êapple, ÊÒ appleÿapple ŒÊapple U apple... U apple ÃÊapple Á U UŸÊÒ UÊ ÊŸÊ ÒU... ÈŸÊ ÃÍŸapple, ËS Êapple? UÊà Êapple ÊÒ Ê Ê $» U flîˇê apple ŸËøapple ʪ apple Ê Ò appleu ÈU ÿapple appleàÿê U U UÊ ÕÊ È ûêê ŸË ŸÈ Ë Ë ÕÍÕŸË ª apple Êapple U Uπapple ŒÈ Á U Ê U UÊ ÕÊ U apple ÊÇÿ apple Ê UÊapple UË Ê ÍπÊ ÈU «UÊ UË Á πê ÕÊ, Êapple ÿapple appleàÿê Ÿapple U apple ÁŒÿÊ ÃËŸ ÁŒŸ à ÿapple appleàÿê ª apple U ÃÊ U UÊ ÊÒ U apple Ê U Á U UŸÊÒ appleu apple ÊÕ Á U UŸ U Ë Ÿ$ U apple Ÿ UË Ê Í appleu Êapple ª U UÊ ÕÊ Á U apple ÊÒ U Á Uê à Ÿ UË U UË, ª U πê Ë UÊÕ ÉÊ U ÊÒ UŸapple Ê Ê U Ë fl U Ÿ UË U Ê U UÊ ÕÊ ËS Êapple Á À È UŒÊ UÊapple ªÿÊ ÕÊ ÊÒ U ŒÈ Ê «U ªÿÊ ÕÊ, UÊ Ê Á ß Ëø ŒÊapple- UÊapple appleu π UªÊapple Ê 18 19

12 U Ÿapple «U Á Õapple ÃË UË UÊÃ Ë Uã apple U ª apple ʪ apple Ê UË Ê UŸË «U U UË ÕË Ÿapple apple Ë Í appleu ÿapple appleàÿê Êapple Ë Ê Ê Á U UŸÊÒ UÊ ÁŒπÃÊ ÕÊ, Ò Ê Áª ÊÍ Ÿapple ÊŸapple Êapple UÊ ÕÊ, Í UÊ Œapple U à ÁŸ ÊÊŸÊ Ê œãê U UÃÊ, U U U Ê U Á U UŸ ʪ ÁŸ ÃÊ ËS Êapple Êapple Ë ÊÊÿŒ Á U UŸ ÁŒπ U appleu Õapple, ÄÿÊapple Á fl U ß Ê U Á Á ÿêÿê ÕÊ ÊÒ U ÊÒ Ÿapple ªÊ ÕÊ øêòõapple ÁŒŸ Á Ê Ê UË ÊÒ U È ûêê Á À È ÁŸ UÊ UÊapple ª Õapple, øêÿ UË Uã apple U Á U UŸ ÊÒ U Á U UŸÊÒ appleu apple ÁŸ ÊÊŸ Á ª flapple UÊ«U Ë U ÊŸ U $» U apple ÉÊŸapple ÊÈ U È U apple Õapple apple U apple ÃÊapple ËS Êapple Ÿapple fl U ª U Í U Ë, UÊ Á U UŸ Ÿapple UÊÃ Ê UË ÕË ÊÒ U Á» U ÉÊÊ apple πêappleß πè UË Ë Í ÉÊ ÁŸ Ê Ë Á U UŸË ÊÒ U Á U UŸÊÒ UÊ ÒU, ÉÊÊ U UÊapple appleu ÊÒ U «appleu πè UÊapple apple ÁŸ ÊÊŸ ŒappleπÃapple È ÿapple appleàÿê Êappleø U UÊ ÕÊ Ê È U ÿ UË Õapple... ËS Êapple, Í U, ÒÿÊ, Í U... Áø Áø ÊÃË œí ÕË, UflÊ apple à ÕË È ûêê Ë Ê U U ÁŸ Ê apple ÊÊÁ«UÿÊ ÊÒ U ÉÊÊ Í ÉÊ U UÊ ÕÊ; ÿapple appleàÿê ÈÁ apple UÊ ªapple ÉÊ Ë U U UÊ ÕÊ øêÿ ÊŸË- UøÊŸË ø U ÊÒ U U UÊ U U ÈŸÊß ŒË ËS Êapple ÉÊÊ U Ê U UÊapple ªÿÊ, $ UÊ Ë Á U -«ÈU Ÿ UË U UÊ ÕÊ ÿapple appleàÿê apple ÊŸÊapple apple ÊappleÃapple apple ÊéŒ ªÍ U Uapple Õapple ŒÊŒÊ, Á U UŸÊÒ UÊ ÊŸÊ... Ë Ê Á U UŸÊÒ UÊ UÊapple fl U U UË Á U UŸË Á ÃŸË È Œ U ÕË Á U UŸË fl U ª apple Á appleu U π«uë ÕË ÊÒ U U Ë Ë Ëœapple ÿapple appleàÿê Ë Êapple U Œappleπ U UË ÕË Ë«appleU- Êapple«UÊapple Ê ÊÈ «U U apple U «U UÊ U UÊ ÕÊ, Á apple fl U U U- U U U Á U U U UÃË ÕË Ÿ UË, ÃÍ È Êapple œêappleπê Ÿ UË Œapple Ê ªË, ÿapple appleàÿê Ÿapple ÉÊÊà SÕÊŸ apple Ê U U ÁŸ Ãapple ÈU Êappleø U UÊ ÕÊ Á U UŸË Ê$» Ë U apple UË Á Ê Ê UË Ë ª œ Ê øè Ë ÕË, flêappleu ÁŸ«U U UÊapple U U Ë U U ÃÊapple Êapple Œappleπapple Ê U UË ÕË È Êapple Á U UŸÊÒ Uapple apple ŒÍ U apple ÊŸÊ ø UÃË ÒU, apple Uª- apple Uª U U apple Ê È øãapple UË ÿapple appleàÿê apple Ÿ apple ÊÿÊ Í UÊ ÁŸ ÊÊŸÊ Ê œÿê UË øê UÃÊ ÕÊ Á Á U UŸË ÊflœÊŸË apple ÕÊapple«UË ŒÍ U ʪ ªß ÊÒ U Á» U π«uë UÊapple ªß ÿapple appleàÿê Á» U ŸË ŒÍ apple ÊÕ apple UªŸapple ªÊ Á» U fl U UÊÒ apple- UÊÒ apple Á U UŸË apple Ê È UøÊ ÊÒ U Á» U apple ÖÿÊapple UË U Ÿapple ªÊapple Ë ø ÊŸË øê UË, Á U UŸË ʪ π«uë ÈUß ß ÉÊ UÊapple à ÿapple appleàÿê «appleu œë U apple Á U UŸË Ê Ë UÊ UÃÊ U UÊ fl U ÈŒ ÈŒÊ U UÊ ÕÊ Ÿ UË ÃÍ Á U UŸÊÒ appleu apple ŒÍ U Ÿ UË Ê Ê ªË ŸÈcÿ ÊÒ U ÊÈ Ê ÿ U m Œ Ê Ê U apple à ø ÃÊ 20 21

13 U UÊ Á Ê Ê UË Êapple Á U apple Ò appleu Á U UŸÊÒ appleu apple ŒÍ U apple ÊŸapple Ë øapplec UÊ apple Ê Ÿapple Œ Ê U ŸË ÊŸ $πã appleu apple «UÊ Ë Í appleu ÿapple appleàÿê Êapple Ÿapple Á Ê Ê U Ë ß ÁŸ«U UÃÊ U ªÈS Ê Ë Ê U UÊ ÕÊ ÊÒ U ÒU UÊŸË Ë UÊapple U UË ÕË ÊÁ$π U ø U fl U Ê Ÿ UË Ê ªË... Á ÃŸË Ê U U Ÿapple ß Ã U U ŸË Á Œapple U UË Ê Êapple Ê UÊ ÕÊ! ËS Êapple U UÊß Ë Ê Áà Ÿapple ÊÁ apple Ë appleu- Ë appleu apple Uª U UÊ ÕÊ, ÊÒ U Á U UŸ Ÿ$ UÊapple apple Á À È Êapple Ê UÊapple ªÿÊ, ÃÊapple UÊÒ apple apple ŸË ª ŸÊ U Ë UÊ ª U Ê UË Í appleu Ÿapple U U ŒappleπÊ ÊÒ U $» ÊÒ UŸ ŸËøapple ÊÈ ªÿÊ U Ÿapple Êappleß Ë ª ŒÍ U œè fl ª Ë ÊÊ«UË Ã apple fl UË Ë Ê Á U UŸÊÒ UÊ π«uê ÕÊ, Á Ë πêapple apple fl U ÃËŸ ÁŒŸ apple U U UÊ ÕÊ «UÊ åÿê UÊ Á U UŸÊÒ UÊ ÕÊ, È U UË U$çÃÊapple Ê ó Ë apple- Ë apple UÊappleÿapple ÊÒ U Ã Ë UÊ ªapple, È Œ U Á U Ë appleu Êapple U UÊ ÈU Ê ÕÊ, ÊÒ U fl U U Ë U UŸË Êapple «UŸÊ øê UÃÊ ÃÊapple ŸË øë Ë ª UŒŸ πë øãê Á Ê Ê UË apple NUŒÿ Ë œ«u Ÿ ÊŸÊapple Õ ªß ÕË, U Ÿapple ŒÍ Ê ÉÊÊapple«UÊ ø UÊÿÊ ÊÒ U Ÿã appleu, UÊÿ Ëfl apple Á U Ê ÁŸ ÊÊŸÊ ÊœÊ... ˇÊáÊ ÊÒ U, ÊÒ U Ÿã UÊ Á U UŸÊÒ UÊ Áà øëπ apple ÊÕ ÉÊÊ U È U ÊÃÊ, U ß Ë ˇÊáÊ Í appleu Á Ê Ê UË Êapple ÿêœ UÊapple ÊÿÊ Á Á ÃŸË flë UÃÊ apple ÊÕ ß Ë Ê ß Ë UˇÊÊ U U UË ÕË, ÿ U Ë ÿêœ UÊapple ÊÿÊ Á Ò apple U apple Áª ÊÍ Ë Ê Ÿapple ŸË ÊŸ Œapple U apple appleu Êapple appleá«uÿêapple Ê ÁŸflÊ Ê UÊappleŸapple apple øêÿê ÕÊ Í appleu ÿapple appleàÿê apple ÁŒ U U Ê øêapple U Ë ªË, ÊÒ U U Ÿapple ŒÍ ŸËøË U Ë Á U UŸÊÒ UÊ U apple Ë UË Ã U U ÊÊ«UË apple Ê U U U UÊ ÕÊ, ÁûÊÿÊ ŸÊappleø U UÊ ÕÊ ÊÒ U $ UÊ Ë Ê U U ÈŸŸapple Êapple øêò ÛÊÊ ÕÊ ÿapple appleàÿê Ÿapple ÀŒË apple π«appleu UÊapple U Ë UË Êß, Ÿã UÊ Á U UŸÊÒ UÊ Á Ë Ë Ã U U ÊÊÁ«UÿÊapple apple ªÊÿ UÊapple ªÿÊ flê U appleu, Ò apple ŒÊÒ«UÃÊ ÒU, Í UÊ U U UÊ ÕÊ ÊÒ U È U ÊappleøÃapple ÈU ÈS UÊ U UÊ ÕÊ ÃË U Ê U«U ªÿÊ... ŒappleπÊ, ËS Êapple, ʪ ªÿÊ U Ê UÊ Á U UŸÊÒ UÊ! UË ÒU, Ë ÃÊapple U apple «UÊ UÊappleŸÊ ÒU.... Œappleπ ÃÊapple, Á ÃŸÊ»È ÃË Ê ÒU! Í UÊ Œapple U à UË ª U π«uê-π«uê ÈS È UÊ U UÊ, Á U UŸÊÒ appleu Êapple ÿêœ UÃÊ U UÊ ŒÍ appleu ÁŒŸ ÿapple appleàÿê Ÿapple ÉÊ U ÊÒ UÊ ŒÊŒÊ... Á U UŸÊÒ UÊ Ê? Áª ÊÍ Ÿapple Í UÊ, Êapple «UË apple Ë apple ŒÊŒÊ apple ÊÒ UŸapple Ê ß Ã$ Ê U U U UÊ ÕÊ Ÿ UË, Áª ÊÍ, U Ò Ÿapple ŒappleπÊ ÕÊ U apple! Ë Ê ÕÊ? UÊ, Ë Ê- Ë Ê, ÊÒ U ÕÍÕŸË Ê Ë ÊÊ«UË apple ŸËøapple 22 23

14 π«uê ÁûÊÿÊ ŸÊappleø U UÊ ÕÊ... Ò Ÿapple ÁŸ ÊÊŸÊ ÊœÊ.. ÊÒ U øí ª? Ÿ UË, Áª ÊÍ È Êapple à U Ê ªÿÊ Ÿã appleu Á U UŸÊÒ appleu U, Á U UŸË U Ò Ÿapple Ë UË Êß ÊÒ U Á U UŸÊÒ UÊ øêò Á«UÿÊ UÃÊ ÊÊÁ«UÿÊapple apple ªÊÿ UÊapple ªÿÊ Êª ªÿÊ, $ÅÃ.. Í UÊ ÿapple appleàÿê «UË Œapple U à ÊappleÃapple Êapple ÿ U ÃÊÃÊ U UÊ Á Ò apple fl U ÃËŸ ÁŒŸ à ª apple Á U UŸÊÒ appleu Êapple πêapple ÃÊ U UÊ ÕÊ ÊÒ U Ò apple fl U U apple ø U ʪ ÁŸ Ê «U Ê ÈŸÃÊ U UÊ ÊÒ U Í appleu ŒÊŒÊ apple ÊÕ Ë πêapple U U ÃÊ U UÊ ª Ë È$ªapple Êapple UË - UË U Ê$» Á ÿê ªÿÊ ÊÒ U ÃË apple apple «UÊ ÁŒÿÊ «U apple Ÿapple πè ÊË-πÈ ÊË ÊÊapple U Ê Á ÿê ÊappleŸapple apple U apple U Ÿapple ß Ê U ŒÊŒÊ apple Í UÊ ŒÊŒÊ, Á U UŸÊÒ UÊ Êª ªÿÊ? UÊ, apple appleu, ʪ ªÿÊ... Ë Ê ÕÊ? UÊ, Ê UÊ Ë Ê- Ë Ê ÕÊ, ÕÍÕŸË ÊÒ U πè U Ê apple Õapple ÿ U ÈŸÃapple- ÈŸÃapple UË ìêê Êapple ªÿÊ ÊÒ U Ê UË UÊà U apple Ÿapple apple Ÿã UÊ Ê, Ë Ê- Ë Ê Á U UŸÊÒ UÊ ÁŒπÊß ŒappleÃÊ U UÊ, Êapple ª apple ŸË Ê apple ÊÕ ÉÊÍ U UÊ ÕÊ; Í UÊ Ë ÊflÉÊ U U Êapple U UÊ ÕÊ ÊÒ U ŸË Œ apple ÈS È UÊ U UÊ ÕÊ 24 25