Luận văn thạc sĩ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Luận văn thạc sĩ"

Bản ghi

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Cửu Nguyệt Huế NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA QUERCETIN TÁCH TỪ HÀNH TÂY Allium cepa L. LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội 2016

2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Cửu Nguyệt Huế NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA QUERCETIN TÁCH TỪ HÀNH TÂY Allium cepa L. Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy Hà Nội

3 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn trên, em đã may mắn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ quý báu cả về vật chất, tinh thần cũng như kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm của các thầy cô, gia đình, bạn bè. Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới. T. Ng y n Quang Huy, ngươi Thày giúp đỡ em rất nhiều trong việc phát triển tư d y khoa học, luôn tận tình chỉ bảo em về chuyên môn, kinh nghiệm làm việc cũng như động vi n, giúp đỡ em rất nhiều trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu khoa học,thực hiện luận văn. m in gưi lơi cam ơn sâu săc tơi cac thây cô giao trong bộ môn Sinh lý thực vật và hóa sinh, đặc biệt TS. Lê Hồng Điệp luôn quan tâm, động viên và tạo mọi điều kiện để em thực hiện thí nghiệm. Trong suốt quá trình học em đã tiếp th được các kiến thức chuyên sâu của các thầy cô thuộc khoa inh hoc, trương Đai hoc hoa hoc Tư nhiên đa nhi t tinh giang day. Tiếp đến, em xin gửi lời cảm ơn sâ sắc tới NC. L H y Hoàng, người đa luôn nhi t tinh, theo sat va chi dân cac thao tac thi nghi m. Em xin cảm ơn các chị, em trong nhóm thí nghiệm thuộc bộ môn Sinh lý thực vật và hóa sinh đã l ôn b n cạnh và hỗ trợ trong quá trình thực hiện đề tài. m gưi lơi cam ơn tơi phòng Đào tạo sa Đại học, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên đã tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu,nguyện vọng của em và hoàn thành chương trình học tập của khóa học. Cuối cùng con xin gửi lời gia đình, bạn bè đã l ôn động viên, cổ vũ và tạo môi trường tinh thần thuận lợi nhất cho tôi trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu vừa qua. 1 2 ăm 2016 Học viên cao học t Huế

4 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU... 1 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Tổng quan về polyphenol Định nghĩa Phân loại Một số phương pháp chiết xuất hợp chất phenol Quercetin và tính chất đặc trưng Định danh và đặc tính của quercetin Đặc tính chống oxi hóa của Quercetin Một số ứng dụng của Quercetin Tác dụng chống lão hóa Chống dị ứng Đặc tính bảo vệ hệ tuần hoàn Chống ung thư Chống viêm Ngăn ngừa béo phì Điều trị viêm khớp Giảm nguy cơ mắc hen suyễn Điều trị bệnh đái tháo đường Tăng cường thể lực Dẫn xuất Quercetin trong hành tây và phương pháp chiết suất Đặc điểm hành tây (Allium cepa L.) Hàm lượng Quercetin trong một số loại rau quả Các dẫn xuất Quercetin trong hành tây Tác dụng chống vi khuẩn gây hại của dịch chiết hành tây CHƯƠNG NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luậ vă ạc sĩ Trang i Nguy n C u Nguy t Huế

5 2.1. Nguyên liệu Mẫu thực vật Mẫu vi sinh vật Hoá chất Thiết bị thí nghiệm Thiết bị tách chiết hợp chất Thiết bị nuôi cấy vi vi sinh Phương pháp nghiên cứu Quá trình chiết thực vật Các phương pháp chiết quercetin từ hành tây Các phản ứng định tính 1 số chất trong hành tây Phương pháp định lượng Flavonoid trong dịch chiết các phần hành tây Phân lập các hợp chất và tinh chế quercetin Phương pháp thử hoạt tính sinh học Phương pháp thử hoạt tính thu dọn gốc tự do DPPH Phương pháp thống kê CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết quả thử nghiệm phương pháp chiết suất quercetin từ hành tây Kết quả thử nghiệm phương pháp chiết Kết quả thử nghiệm phương pháp chiết Khảo sát độ tinh sạch của quercetin đối chiếu với quercetin chuẩn Kết quả định tính, định lượng hoạt chất sinh học trong dịch chiết hành tây Kết quả định tính flavonoid trong hành tây Kết quả định lượng flavonoid trong hành tây Kết quả định tính glycoside trong hành tây Kết quả thử hoạt tính sinh học Quercetin tách chiết từ hành tây Kết quả thử hoạt tính sinh học với vi khuẩn của Quercetin đối chứng Kết quả thử hoạt tính sinh học kháng khuẩn của các dịch chiết hành tây 47 Luậ vă ạc sĩ Trang ii Nguy n C u Nguy t Huế

6 Ảnh hưởng của hoạt tính sinh học kháng khuẩn của quercetin chiết từ hành tây Kết quả thử hoạt tính chống gốc tự do Xác định độ tinh sạch Quercetin tách chiết từ hành tây Kết quả sắc ký điều chế Quercetin từ các mẫu hành tây TÀI LIỆU THAM KHẢO Luậ vă ạc sĩ Trang iii Nguy n C u Nguy t Huế

7 DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1. Phân loại các hợp chất phenol theo Harborne... 3 Bảng 1.2. So sánh các phương pháp chiết thực vật... 5 Bảng 1.3. Định danh và đặc tính của quercetin... 9 Bảng 1.4. Quercetin trong một số thực phẩm Bảng 1.5. Hàm lượng polyphenol trong hành tây Bảng 2.1. Mức độ hấp thụ OD quercetin 415nm Bảng 3.1. Khối lượng cao tương ứng với dung môi chiết hành tây (g) Bảng 3.2. Kết quả thủy phân phân rutin tạo quercetin Bảng 3.3. Tối ưu hệ dung môi chạy sắc ký Bảng 3.4. Tách chiết Quercetin từ hành tây với các nồng độ EtOH khác nhau Bảng 3.5. Phản ứng định tính flavonoid trong các dịch chiết hành tây Bảng 3.6. Định lượng Flavonoid trong mẫu hành tây Bảng 3.7. Kết quả định tính glycoside trong các mẫu hành tây Bảng 3.8. Nồng độ các mẫu thử hoạt tính Bảng 3.9. Đường kính vòng kháng khuẩn (cm) của các mẫu Quercetin đối chiếu.. 46 Bảng Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn các dịch chiết hành tây Bảng Đường kính vòng kháng khuẩn (cm) của các mẫu quercetin tách chiết 49 Bảng Kết quả thử hoạt tính chống gốc tự do DPPH Bảng Kết quả chạy sắc ký bản mỏng điều chế mẫu hành tây tím (21) Luậ vă ạc sĩ Trang iv Nguy n C u Nguy t Huế

8 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1. Các phương pháp chiết chất trong dung môi... 4 Hình 1.2. Cấu trúc hóa học của quercetin... 8 Hình 1.3. Quá trình loại bỏ gốc oxi hóa (R ) bởi flavonoids Hình 1.4. Vị trí thực hiện liên kết với gốc oxi hóa tự do tại vòng A, B Hình 1.5. Hành tây (Allium cepa) Hình 1.6. Cấu trúc của các dẫn xuất chủ yếu quercetin trong hành tây Hình 2.1. Các bước ngâm chiết quercetin trong các hệ dung môi phân cực tăng dần Hình 2.2. Các bước thủy phân trực tiếp dẫn xuất trong hành tây thu quercetin Hình 2.3. Đường chuẩn nồng độ quercetin Hình 2.4. Cách xác định đường kính vòng kháng khuẩn Hình 3.1. Kết quả TLC các mẫu cao chiết hành tây trong các dung môi khác nhau Hình 3.2. Kết quả chạy sắc ký Quercetin đối chiếu với Quercetin chuẩn Hình 3.3. Ảnh sắc ký bản mỏng so sánh quercetin thu nhận đối chiếu với quercetin chuẩn Hình 3.4. Ảnh định tính glycoside trong các mẫu hành tây vàng (HTV) và hành tây tím (HTT) được chiết trong EtOH 80% Hình 3.5. Vòng kháng khuẩn 4 chủng vi khuẩn của các mẫu dịch chiết hành tây Hình 3.6. Hình ảnh kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn ở 1 số vi khuẩn Hình 3.7. Kết quả hoạt tính chống gốc tự do DPPH Hình 3.8. Sắc ký điều chế Quercetin từ mẫu hành tây chiết số Luậ vă ạc sĩ Trang v Nguy n C u Nguy t Huế

9 BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ EA : Etyl axetat EtOH : Dung môi Ethanol DPPH : 2,2 - Diphenyl-1-picrylhydrazyl DMSO : Dimethyl sulfoxide HPLC : (High Performance Liquid Chromatography) Sắc ký lỏng hiệu năng cao MetOH : Methanol M : Khối lượng PCR : (Polymerase Chain Reaction) phản ứng khuếch đại gen Q : Quercetin TLC : (thin layer chromatography) Sắc ký bản mỏng Vit C/ E : Vitamin C/ E w/v : (weight/volume) Khối lượng mẫu/ thể tích dung môi w/w : (weight/weight) Khối lượng mẫu/ Khối lượng hệ dung môi mẫu Luậ vă ạc sĩ Trang vi Nguy n C u Nguy t Huế

10 MỞ ĐẦU Hợp chất Flavonoids là polyphenols có rất nhiều trong các loại quả, rau củ, và ngũ cốc. Flavonoids được chia thành nhiều nhóm khác nhau bao gồm các anthocyanidins, nhóm tạo các màu đỏ và xanh trái cây; nhóm catechin có nhiều trong lá trà; nhóm flavonone và flavanone glycosides, tìm thấy trong cam quýt và mật ong và các flavon, flavonols và flavonol glycosides có nhiều trong lá trà, trái cây, rau củ. Hợp chất flavonoid được biết đến với khả năng chống oxy hóa, tạo phức với các ion kim loại hoá trị 2. Các nhóm chất này đã và đang được quan tâm nghiên cứu do chúng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người như hoạt tính chống oxi hóa, ngăn chặn và điều trị một số bệnh mãn tính. Trong nhóm hợp chất flavonoids, nhóm chất quercetin đã được nghiên cứu rộng rãi với trên 14 loại tác dụng chính đã được công bố [29]. Quercetin hiện đang được sử dụng dưới dạng thực phẩm chức năng hay thuốc bổ sung cần thiết cho sức khoẻ con người. Quercetin tồn tại với hàm lượng lớn trong thực vật so với các nhóm hợp chất thứ sinh khác đặc biệt trong các cây chè, táo, hành tây [29]. Hành tây (Allium cepa L) là loại thực phẩm được sử dụng hàng ngày, có giá trị lợi ích cao về dinh dưỡng và gia vị, tuy nhiên hiện nay chưa có nghiên cứu sâu và đầy đủ về hợp chất Quercetin có trong hành tây. Để góp phần đánh giá hàm lượng cũng như vai trò của Quercetin trong hành tây, chúng tôi lựa chọn thực hiện đề tài nghiên cứu Nghiên cứu hoạt tính sinh học và một số tính chất của quercetin tách từ hành tây Allium cepa L. với mục tiêu là tách tinh sạch Quercetin từ hành tây và xác định một số hoạt tính sinh học trong đó có hoạt tính quét gốc tự do DPPH và hoạt tính kháng khuẩn. Luậ vă ạc sĩ Trang 1 Nguy n C u Nguy t Huế

11 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1. Kiều Mai Dung (2007), Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng rutin trong hòe hoa, (Khóa luận dược sĩ khóa ), tr Nguyễn Văn Đậu (2003), Ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha ngược (RP-HPLC) để phân tích định lượng nhanh các hợp chất Phenol trong thực vật, Hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ IV, tr Nguyễn Văn Đậu (2001), Đóng góp vào việc nghiên cứu Flavonoid trong nụ Hòe, Tạp chí dược học, số 304, tr Phan Tuấn Nghĩa (2012), Giáo trình hóa sinh học thực nghiệm, NXB Giáo dục Việt Nam 5. Nguyễn Kim Phi Phụng (2007), phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 6. Hoàng Văn Tuấn, Phạm Hương Sơn, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Thanh Hảo, (2013), Nghiên cứu tách chiết và xác định một số hoạt tính sinh học của dịch chiết flavonoid từ cây diếp cá (Houttuynia cordata thunberg) thu hái tại Hà Nội, Tạp chí sinh học, 35 (3), tr Viện dược liệu, Kỹ thuật chiết xuất dược liệu, (2012) Bộ giáo dục và đào tạo. Tài liệu tiếng Anh 8. Ansari, M.A.; Hafiz, M.A.; Joshi, G.; Opii, W.O. (2009), Butterfield, D.A. Protective effect of quercetin in primary neurons against Aβ (1-42): relevance to Alzheimer's disease, J. Nutr. Biochem., 20, pp Ansari MA, Ahmed SP, Haider S, Ansari NL: Nigella sativa, (2006), A nonconventional herbal option for the management of seasonal allergic rhinitis, Pak J Pharm, 23, pp Arts, M.J.T.J.; Dallinga, J.S.; Voss, H.P., Haenen, G.R.M.M.; Bast, A. (2004), A new approach to assess the total antioxidant capacity using the TEAC assay, Food Chem., 88, pp Luậ vă ạc sĩ Trang 55 Nguy n C u Nguy t Huế

12 11. Aruona, O.. (1998), Free radicals, oxidative stress, and antioxidants in human health and disease, Journal of the American Oil Chemists Society, 75,pp Augusti, K. (1996), Therapeutic values of onion and garlic, Indian Journal of Experimental Biology, 34,6 pp Bast, A.; Haenen, G.R.M.M. (2002), The toxicity of antioxidants and their metabolites, Environ. Toxicol. Pharmacol., 11, pp Bae, S.C.; Jung, W.J.; Lee, E.J., Yu, R., Sung, M.K., (2009), Effects of antioxidant supplements intervention on the levelof plasma inflammatory molecules and disease severity of rheumatoid arthritis patients. J. Am. Coll. Nutr., 28, pp Begum, A.N., Terao J., (2002), Protective effect of quercetin against cigarette tar extract induced impairment of erythrocyte deformability, J. Nutr. Biochem., 13, pp Celestino Santos-Buelga, Williamson Gary (2003), Methods in Polyphenol Analysis, The Royal Society of Chemistry, UK, 1, pp Chang C. C., Yang M. H., Chern J. C., (2002) Estimation of total flavonoid content in Propolis by two complementary colorimetric methods, Journal of Food and Drug Analysis, 10(3), pp Chirumbolo, S (2011), Quercetin as a potential anti-allergic drug: which perspectives? Iran J. Allergy Asthma Immunol., 10, pp Chirumbolo (2013), S. Quercetin in cancer prevention and therapy, Integr. Cancer Ther., 12, pp Chondrogianni N., Kapeta S., Chinou I., Vassilatou K., Papassideri I., Gonos, E.S. (2010), Anti-ageing and rejuvenating effects of quercetin, Exp. Gerontol., 45, pp Cushnie T.P., Lamb A.J, (2005), Antimicrobial activity of flavonoids, Int. J. Antimicrob. Agents, 26, pp Luậ vă ạc sĩ Trang 56 Nguy n C u Nguy t Huế

13 22. Dajas F., (2012), Life or death: neuroprotective and anticancer effects of quercetin, J. Ethnopharmacol, 143, pp D. Procházková,. Boušová, N. Wilhelmová (2011), Antioxidant and prooxidant properties of flavonoids, Fitoterapia, 82, pp De Souza R.F., De Giovani W.F, (2004), Antioxidant properties of complexes of flavonoids with metal ions, Redox Rep., 9, pp Erdogrul O.T., (2002), Antibacterial activities of some plant extracts used in folk medicine, Pharm Biol, 40, pp Fan J., Chen, J., (1999), Inhibition of aflatoxinproducing fungi by Welsh onion extracts, Journal of Food Protection. 62(4), pp Freddy Remos, Yoshihisa Takaishi, Miki Shirotori, Yousuke Kawaguchi, Koichiro Tsuchiya, Hirofumi Shibata, Tomihiko Higuti, Tetsuo Tadokoro, Minoru Takeuchi, (2006), Antibacterial and Antioxidant Activities of Quercetin Oxidation Products from Yellow Onion (Allium cepa) Skin, Journal of agricultural and food chemistry, 54, pp Frei B, Higdon J.V., (2003), Antioxidant activity of tea polyphenols in vivo:evidence from animal studies, J Nutri, 133(S32), pp Gabriele D.Andrea, (2015), A flavonol with multifaceted therapeutic applications?, Fitoterapia, S X(15) Griffiths G., Trueman L., Crowther T., Thomas B., Smith B.,(2002), Onions global benefit to health, Phytother. Res., 16, pp Goodwin Avery C., Steele-Moore Lynn, Schwalbe Richard (2007), Antimicrobial Susceptibility Testing Protocols, CRC Press USA, (3) pp Haenen, G.R.M.M., Paquay J.B., Korthouwer R.E., (1997), A. Peroxynitrite scavenging byflavonoids, Biochem. Biophys. Res. Commun., 236, pp Luậ vă ạc sĩ Trang 57 Nguy n C u Nguy t Huế

14 33. Halliwell B., Gutteridge J.M.C., (1998), Free radicals in biology and medicine Oxford University Press, 3 rd ed. 34. Harborne J. B., (1989), Plant Phenolics, Academic Press, UK, pp Hashem F.A., (2007), Investigation of free radical scavenging activity by ESR for coumarins isolated from Tecoma radicans, J. Med.Sci., 7(6), pp Heijnen, C.G.; Haenen, G.R.M.M.; Oostveen, R.M.; Stalpers, E.M.; Bast (2002), A. Protection of flavonoids against lipid peroxidation: the structure activity relationship revisited, Free Radic. Res, 36, pp Heim KE, Tagliaferro AR, Bobilya DJ., (2002), Flavonoid antioxidants: chemistry, metabolism and structure activity relationships, J Nutr Biochem (13), pp Herera E., Kohen, R. (2000), Biological redox activity: ts importance methods for its quantification and implication for health and disease, Drug Develop Res., 50, pp Hirano T., Kawai M., Arimitsu J., Ogawa M., Kuwahara Y., Hagihara K., Shima Y., Narazaki M., Ogata A., Koyanagi M., Kai T., Shimizu R., Moriwaki M., Suzuki Y., Ogino S., Kawase I., Tanaka T., (2009), Preventative effect of a flavonoid, enzymatically modified isoquercitrin on ocular symptoms of Japanese cedar pollinosis, Allergol. Int., 58, pp Hollman, P.C.H., Katan M.B, (1997), Absorption, metabolism and health effects of dietary flavonoids in man, Biomed.Pharmacother.,51, pp Iram Gull, Mariam Saeed, Halima Shaukat, Shahbaz M Aslam, Zahoor Qadir Samra and Amin M Athar (2012), Inhibitory effect of Allium sativum and Zingiber officinale extracts on clinically important drug resistant pathogenic bacteria, Clinical Microbiology and Antimicrobials Luậ vă ạc sĩ Trang 58 Nguy n C u Nguy t Huế

15 42. Jung C.H., Cho I., Ahn J., Jeon T.I., Ha T.Y., (2013), Quercetin reduces high-fat diet-induced fat accumulation in the liver by regulating lipid metabolism genes, Phytother. Res., 27, pp J. lachman d. proněk, A. Hejtmánková, J. Dudjak, V. Pivec, K. Faitová, (2003), Total polyphenol and main flavonoid antioxidants in different onion (Allium cepa l.) varieties, Research project of the ministry of education, youth and sports of the czech republic, 30 (4) pp Kareru P.G, Kerriko J.M, Kenji G.M, Thioyng O.G.T, Gachanja A.N, Mukiira H.N., (2010), Antimicrobial activities of skincare preparations from plant extracts, Research paper, 7 (3), pp Kawai M., Hirano T., Arimitsu J., Higa S., Kuwahara Y., Hagihara K., Shima Y., Narazaki M,, Ogata A., Koyanagi M., Kai T., Shimizu R., Moriwaki M., Suzuki Y., Ogino S., Kawase, I., Tanaka T., (2009), Effect of enzymatically modified isoquercitrin, a flavonoid, on symptoms of Japanese cedar pollinosis: a randomized double-blind placebo controlled trial, Int. Arch. Allergy Immunol., 149, pp Kim H.P., Mani I., Ziboh V.A., (1998), Effects of naturally-occurring flavonoids and bioflavonoids on epidermal cyclooxygenase from guinea pigs, Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids, 58, pp Kressler J., Millard-Stafford M., Warren G.L., (2011), Quercetin and endurance exercise capacity: a systematic review and meta-analysis. Med. Sci. Sports Exerc., 43, pp Lai P.B., Zhang L., Yang L.Y., (2012), Quercetin ameliorates diabetic nephropathy by reducing the expressions of transforming growth factorβ1 and connective tissue growth factor in streptozotocin-induced diabetic rats, Ren. Fail., 34, pp Larson A.J., Symons J.D., Jalili T., (2012), Therapeutic potential of quercetin to decrease blood pressure: review of efficacy and mechanisms, Adv. Nutr., 3, pp Luậ vă ạc sĩ Trang 59 Nguy n C u Nguy t Huế

16 50. Lars Mogren (2006), Quercetin Content in Yellow Onion (Allium cepa L.) Effects of Cultivation Methods, Curing and Storage, Doctoral thesis, Swedish University of Agricultural Sciences 51. Lee K.M., Hwang M.K., Lee D.E., Lee K.W., Lee H.J., (2010), Protective effect of quercetin against arsenite-induced COX-2 expression by targeting PI3K in rat liver epithelial cells, J. Agric. Food Chem., 58, pp Matsuno H., Nakamura H., Katayama K., Hayashi S., Kano S., Yudoh K., Kiso Y., (2009), Effects of an oral administration of glucosaminechondroitin-quercetin glucoside on the synovial fluid properties in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis, Biosci. Biotechnol. Biochem., 73, pp Malgorzata Materska, (2007), Quercetin and its derivatives: Chemical structure and bioactivity a review Polish Journal of food and nutririon sciences Vol. 58, No. 4, pp McAnulty S.R., McAnulty L.S., Nieman D.C., Quindry J.C., Hosick P.A., Hudson M.H., Still L., Henson D.A., Milne G.L., Morrow J.D., Dumke C.L., Utter A.C., Triplett N.T, (2008), Chronic quercetin ingestion and exercise-induced oxidative damage and inflammation, Appl. Physiol. Nutr. Metab., 33, pp Meena M.C., Vidya P., (2008), Isolation and identification of flavonoid quercetin from Citrullus colocynthis (Linn.), Schrad. Asian journal of experimental science, 22(1), pp Nicholson Ralph, Vermerris Wilfred (2008), Phenolic Compound Biochemistry, Springer, USA, 40; pp Onions Phytochemical and Health Properties, Provided by the National Onion Association 58. Pashevin D.A., Tumanovska L.V., Dosenko V.E., Nagibin V.S., Gurianova V.L., Moibenko A.A., (2011), Antiatherogenic effect of quercetin is Luậ vă ạc sĩ Trang 60 Nguy n C u Nguy t Huế

17 mediated by proteasome inhibition in the aorta and circulating leukocytes, Pharmacol Rep., 63, pp Patel Rajesh M., Patel Natvar J. (2011), n vitro antioxidant activity of coumarin compounds by DPPH, Super oxide and nitric oxide free radical scavenging methods, Journal of Advanced Pharmacy Education & Research, pp Peter C.H Hollman, André H M de Vries, Jeanne H M de Vries (1995), Absorption of dietary quercetin glycosides a quercetin in healthy ileostomy volunteers, Paolini M., Pozzentti L,. Pedulli G. F., Marrchesi E., Cantelli Forti G. (1999), The nature of prooxidant activity of vitamin C, Life science, 64, pp Pietta P.G., (2000), Flavonoids as antioxidants, J Nat Prod, 63, pp Podmore I. D., Griffiths H. R., Herbert K. E., Mistry N., Mistry P., Luneec J. (1998), Vitamin C exhibits pro-oxidant properties, Nature, 392, pp Prior R.L, Cao G. (2000) Antioxidant phytochemicals in fruits and vegetables:diet and health implications, Hortic Sci, 35, pp Rodriguez-Gonzalo E., Carabias-Martinez R., Hernandez-Mendez J., Revilla Ruiz P. (2005), Pressurized liquid extraction in the analysis of food and biological samples, Journal of Chromatography A, 1089, pp Samuni, A., Aronovitch, J., Godinger, D., Chevion, M., Czapki, G. (1983), On the cytotocicity of vitamin C and metal ions, A site specific Fenton mechanism, Eur. J. Biochem., 137, pp Shaik Y.B., Castellani M.L., Perrella. A., Conti F., Salini V., Tete S., Madhappan B., Vecchiet J., De Lutiis M.A., Caraffa A., Cerulli G., (2006), Role of quercetin (a natural herbal compound) in allergy and inflammation, J. Biol. Regul. Homeost. Agents, 20, pp Luậ vă ạc sĩ Trang 61 Nguy n C u Nguy t Huế

18 68. Shoskes D.A., Zeitlin S.I., Shahed A., Rajfer J., (1999), Quercetin in men with category III chronic prostatitis: a preliminary prospective, double blinded, placebo controlled trial, Urology, 54, pp Sirichai A., Kasem S., Sophon R., Amorn P., Nattaya N., Warinthorn C., Sujitra D., Sirintorn, (2004) Structure-actitivity relationship of transcinnamic acid derivatives on alpha-gucosidase inhibition, Bioorganic and Medichinal Chemistry Letters, 14, pp Suh H. J., Lee J. M., Cho J. S., Kim Y. S., Chung S. H., (1999), Radical scavenging compounds in onion skin, Food Res. Int., 32, pp Svendsen L., Rattan S.I., Clark B.F, (1994), Testing garlic for possible antiageing effects on long-term growth characteristics, morphology and macromolecular synthesis of humanfibroblasts in culture, J. Ethnopharmacol., 43, pp Tsan-C.C, Hung-D.J, Wang. D,L, Peng F.D, (2006), Antioxidant and antimicrobial activities of commercial rice wine extracts of Taiwanese Allium fistulosum, Food Chemistry, 190, pp USDA Nutrient Data Laboratory (2011). USDA Database for the Flavonoid Content of Selected Foods. Beltsville, Md.: U.S. Dept. of Agriculture, U.S. National Library of Medicine, Open Chemistry Database, (Accessed September 16, 2015). 75. Vuorelaa P, Leinonenb M, Saikkuc P, Tammelaa P, Rauhad JP, Wennberge T, Vuorela H, (2004), Natural products in the process of finding new drug candidates, Curr Med Chem, 11, pp Williams Ch.A., Grayer R.J. (2004), Anthocyanins and other flavonoids. Nat. Prod. Rep., 21, pp Luậ vă ạc sĩ Trang 62 Nguy n C u Nguy t Huế

19 77. Yoon J.S., Chae M.K., Lee S.Y., Lee E.J., (2012) Anti-inflammatory effect of quercetin in a whole orbital tissue culture of Graves' orbitopathy, Br. J. Ophthalmol., 96, p Young I.S., Woodside J.V. (2001), Antioxidants in health and disease, J Clin Pathol, 54, pp Zohri A., Abdel-Gawad K., Saber S., (1995), Antibacterial, antidermatophytic and antitioxigenic activities of onion (Allium cepa L.) oil, Microbiol. Res. 150, pp Zeinab M., Mehdi H., (2015). The Effects of Allium sativum Extracts on Biofilm Formation and Activities of Six Pathogenic Bacteria, Jundishapur J Microbiol, 8(8). Luậ vă ạc sĩ Trang 63 Nguy n C u Nguy t Huế

Microsoft Word DO THANH XUAN( )

Microsoft Word DO THANH XUAN( ) PHÂN LẬP HAI HỢP CHẤT TINH KHIẾT TỪ VỎ TRÁI MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.) VÀ THỬ HOẠT TÍNH CỦA CHÚNG Đỗ Thanh Xuân 1, Trần Văn Quốc 1, Nguyễn Ngọc Hạnh 2 và Phùng Văn Trung 2 ABSTRACT From the alcohol

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Anh văn chuyên môn Công Nghệ Sinh học (The language

Chi tiết hơn

KHOA H C CÔNG NGH NH H NG C A CÁC Y U T CÔNG NGH CHÍNH N KH N NG TRÍCH LY 1- DEOXYNOJIRIMYCIN (DNJ) T LÁ DÂU T M VI T NAM Hoàng Th L H ng 1, Nguy n Mi

KHOA H C CÔNG NGH NH H NG C A CÁC Y U T CÔNG NGH CHÍNH N KH N NG TRÍCH LY 1- DEOXYNOJIRIMYCIN (DNJ) T LÁ DÂU T M VI T NAM Hoàng Th L H ng 1, Nguy n Mi NH H NG C A CÁC Y U T CÔNG NGH CHÍNH N KH N NG TRÍCH LY 1- DEOXYNOJIRIMYCIN (DNJ) T LÁ DÂU T M VI T NAM Hoàng Th L H ng 1, Nguy n Minh Châu 1, Nguy n Th Di u Thúy 1 TÓM T T T tiêu c a nghiên c u này là

Chi tiết hơn

Stt Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài THỐNG KÊ ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN - NĂM 2014 Mô phỏng bố cục canteen trường Đại học Quốc tế Thành

Stt Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài THỐNG KÊ ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN - NĂM 2014 Mô phỏng bố cục canteen trường Đại học Quốc tế Thành Stt Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 THỐNG KÊ ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN - NĂM 2014 Mô phỏng bố cục canteen trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Máy in 3D (3D Printer Manufacturing)

Chi tiết hơn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. Thông tin chung Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Lan Giới tính: Nữ Năm sinh: 1979 Nơi sinh: Thái Nguyên Quê quán: Thái Nguyên Đơn vị công tác: Khoa Sinh học, trường ĐH Sư phạm ĐH Thái Nguyên

Chi tiết hơn

20 Khoa hoïc Coâng ngheä KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY LÔ HỘI (Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berger) TÓM TẮT Cao Minh Trí * Bùi Văn Hậu

20 Khoa hoïc Coâng ngheä KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY LÔ HỘI (Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berger) TÓM TẮT Cao Minh Trí * Bùi Văn Hậu 20 KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY LÔ HỘI (Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berger) TÓM TẮT Cao Minh Trí * Bùi Văn Hậu ** Lê Tiến Dũng ** Lô hội (Aloe vera) là một trong những nguồn tài nguyên

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA, KHÁNG VI SINH KIỂM ĐỊNH VÀ GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA LOÀI BÚP LỆ CHÙM TO

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA, KHÁNG VI SINH KIỂM ĐỊNH VÀ GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA LOÀI BÚP LỆ CHÙM TO NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA, KHÁNG VI SINH KIỂM ĐỊNH VÀ GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA LOÀI BÚP LỆ CHÙM TO TÓM TẮT (Buddleja Macrostachya Benth.) Trương Thị Thu Hiền 1 ; Nguyễn Phương Hiền 2 Trần Đức

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN (GERD) Ở PHỤ NỮ MANG THAI PGS.TS.BS. BÙI HỮU HOÀNG Tăng dần nồng độ Progesterone Giảm trương lực LES, cơ vòng thư giãn lâu hơn Thai lớn lên Chèn ép Tăng

Chi tiết hơn

KHOA HỌC CÔNG NGHÊ TÓM TẮT NGHIÊN CỨU CÔNG NGHÊ SẢN XUÂ T RƯỢU TỪ HỘT MÍT ThS. Phan Vĩnh Hưng, Nguyễn Thu Trang Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm T

KHOA HỌC CÔNG NGHÊ TÓM TẮT NGHIÊN CỨU CÔNG NGHÊ SẢN XUÂ T RƯỢU TỪ HỘT MÍT ThS. Phan Vĩnh Hưng, Nguyễn Thu Trang Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm T TÓM TẮT NGHIÊN CỨU CÔNG NGHÊ SẢN XUÂ T RƯỢU TỪ HỘT MÍT ThS. Phan Vĩnh Hưng, Nguyễn Thu Trang Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Ngày gửi bài: 16/10/2015 Ngày chấp nhận đăng: 13/6/2016 Rươ u có

Chi tiết hơn

Mẫu số 03 TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ 1. Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LỘC 2. Năm sinh: Chức vụ và cơ quan công tác

Mẫu số 03 TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ 1. Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LỘC 2. Năm sinh: Chức vụ và cơ quan công tác Mẫu số 03 TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ 1. Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LỘC 2. Năm sinh: 1962 3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: Chức vụ: Viện trưởng Viện nghiên cứu Hoạt

Chi tiết hơn

KCT dao tao Dai hoc nganh TN Hoa hoc_phan khung_final

KCT dao tao Dai hoc nganh TN Hoa hoc_phan khung_final CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: HÓA HỌC MÃ SỐ: 52440112 (Ban hành theo Quyết định số 3604/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) PHẦN I: GIỚI THIỆU

Chi tiết hơn

NGHIÊN CỨU TRỒNG NẤM BÀO NGƯ VÀNG PLEUROTUS CITRINOPILEUTUS BẰNG PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP NGUYỄN THỊ THƠM 1 MAI HƯƠNG TRÀ 1 - NGUYỄN THÀNH HƯNG 2 1 Trường

NGHIÊN CỨU TRỒNG NẤM BÀO NGƯ VÀNG PLEUROTUS CITRINOPILEUTUS BẰNG PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP NGUYỄN THỊ THƠM 1 MAI HƯƠNG TRÀ 1 - NGUYỄN THÀNH HƯNG 2 1 Trường NGHIÊN CỨU TRỒNG NẤM BÀO NGƯ VÀNG PLEUROTUS CITRINOPILEUTUS BẰNG PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP NGUYỄN THỊ THƠM 1 MAI HƯƠNG TRÀ 1 - NGUYỄN THÀNH HƯNG 2 1 Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai 1huongtra1983@yahoo.com.vn

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) SO SÁNH HIỆU QUẢ TRÍCH LY CHẤT MÀU BETACYANIN TỪ VỎ QUẢ THANH LONG BẰNG VI SÓNG VÀ SIÊU ÂM

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) SO SÁNH HIỆU QUẢ TRÍCH LY CHẤT MÀU BETACYANIN TỪ VỎ QUẢ THANH LONG BẰNG VI SÓNG VÀ SIÊU ÂM Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) 59-66 SO SÁNH HIỆU QUẢ TRÍCH LY CHẤT MÀU BETACYANIN TỪ VỎ QUẢ THANH LONG BẰNG VI SÓNG VÀ SIÊU ÂM Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Lâm Nhu, Nguyễn Thị Hồng Hạnh*

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1 Ho so dieu chinh_MFT_ (OGA)

Microsoft Word - 1 Ho so dieu chinh_MFT_ (OGA) 2.7.2 Cấu trúc chương trình đào tạo Ngành CNTP dự định tổ chức đào tạo theo hai chương trình (Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu và chương trình đào tạo Thạc sĩ Nghiên cứu) với cấu trúc

Chi tiết hơn

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO LÝ LỊCH KHOA HỌC Họ và tên: LÊ ANH TUẤN Ngày, tháng, năm sinh: 1978 Học hàm/ học vị cao nhất: PGS. TS Đơn vị công tác hiện tại: -

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO LÝ LỊCH KHOA HỌC Họ và tên: LÊ ANH TUẤN Ngày, tháng, năm sinh: 1978 Học hàm/ học vị cao nhất: PGS. TS Đơn vị công tác hiện tại: - I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO LÝ LỊCH KHOA HỌC Họ và tên: LÊ ANH TUẤN Ngày, tháng, năm sinh: 1978 Học hàm/ học vị cao nhất: PGS. TS Đơn vị công tác hiện tại: - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nano, Trường ĐH Phenikaa

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶ

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶ Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) 118-124 NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME Trần Quốc Đảm *, Đào Thị Tuyết Mai,

Chi tiết hơn

J. Sci. & Devel., Vol. 10, No. 5: Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012 Tập 10, số 5: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN ĐỒ UỐ

J. Sci. & Devel., Vol. 10, No. 5: Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012 Tập 10, số 5: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN ĐỒ UỐ J. Sci. & Devel., Vol. 10, No. 5: 714-722 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012 Tập 10, số 5: 714-722 www.hua.edu.vn NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN ĐỒ UỐNG TỪ BƯỞI VÀ LÔ HỘI Trần Thị Định * Nguyễn Thị Nhung,

Chi tiết hơn

7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm m

7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm m 7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm ma Stinging nettle is a plant with a long history of

Chi tiết hơn

TÓM TẮT B6-319 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 15, Quaän 11, HCMC Tel: Fax: Web: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

TÓM TẮT B6-319 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 15, Quaän 11, HCMC Tel: Fax: Web:   XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN TÓM TẮT XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN BẰNG BỂ SINH HỌC TIẾP XÚC HIẾU KHÍ Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp có công suất 250 m 3 /ngày với bể sinh học hiếu khí Aerotank được cải tạo thành

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 06-CN-TRAN HUU DANH(43-51)

Microsoft Word - 06-CN-TRAN HUU DANH(43-51) HỆ THỐNG ƯƠM RAU MẦM SẠCH TỰ ĐỘNG Trần Hữu Danh, Đặng Trâm Anh, Nguyễn Thanh Tài và Lê Nhựt Linh Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ DOI:10.22144/ctu.jvn.2016.510 Thông tin chung: Ngày nhận: 18/12/2015

Chi tiết hơn

VIỆN KHOA HỌC

VIỆN KHOA HỌC TIỂU BAN TÀI NGUYÊN SINH VẬT PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT CHUYÊN CANH RAU Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Việt, Lê Thị Hoa Sen Trường Đại học Khoa học, Đại

Chi tiết hơn

4 Khoa hoïc Coâng ngheä THIẾT BỊ SẤY NÔNG SẢN BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM Nguyễn Xuân Trung * Tóm tắt Đinh Vương Hùng ** Sấy nông sản bằng n

4 Khoa hoïc Coâng ngheä THIẾT BỊ SẤY NÔNG SẢN BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM Nguyễn Xuân Trung * Tóm tắt Đinh Vương Hùng ** Sấy nông sản bằng n 4 THIẾT BỊ SẤY NÔNG SẢN BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM Nguyễn Xuân Trung * Tóm tắt Đinh Vương Hùng ** Sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời đã và đang được nghiên cứu phát triển nhiều nơi trên thế

Chi tiết hơn

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS Xử lý nước thải chế biến cá da trơn bằng lồng quay sinh học yếm khí kết hợp lồng quay sinh học hiếu khí Lê Hoàng Việt Ngô Huệ Đức Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Võ Châu Ngân Trường Đại học Cần Thơ ( Bài nhận

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT lu?n án TS. Huy?n.doc

Microsoft Word - TT lu?n án TS. Huy?n.doc 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HUYỀN KHẢO SÁT NGUỒN NGUYÊN LIỆU, NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU SUẤT TÁCH CHIẾT VÀ CHẤT LƯỢNG RUTIN TỪ NỤ HOA HOÈ VIỆT NAM Chuyên ngành:

Chi tiết hơn

HỘI NGHỊ HÓA SINH 2017

HỘI NGHỊ HÓA SINH 2017 HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2018 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH PHÁT HIỆN HỘI CHỨNG DOWN TỪ DNA THAI TỰ DO TRONG HUYẾT TƯƠNG MẸ Ths.Bs Hoàng Hải Yến PGS.TS Nguyễn Duy Ánh Bs Nguyễn Thúy Linh

Chi tiết hơn

Tóm tắt Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ mầm đậu xanh (Vigna radiata) STUDY ON BEVERAGE FROM GREEN BEAN (Vigna radiata) Trần Thị Dịu, Nguyễn Đức

Tóm tắt Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ mầm đậu xanh (Vigna radiata) STUDY ON BEVERAGE FROM GREEN BEAN (Vigna radiata) Trần Thị Dịu, Nguyễn Đức Tóm tắt Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ mầm đậu xanh (Vigna radiata) STUDY ON BEVERAGE FROM GREEN BEAN (Vigna radiata) Trần Thị Dịu, Nguyễn Đức Thắng Hạt đậu xanh nảy mầm chứa nhiều hợp chất dinh

Chi tiết hơn

Tập 164, Số 04, 2017 Tập 164, số 04, 2017

Tập 164, Số 04, 2017 Tập 164, số 04, 2017 Tập 164, Số 04, 2017 Tập 164, số 04, 2017 164(04) N m 2017 T¹p chý Khoa häc vµ C«ng nghö Journal of Science and Technology CHUYÊN SAN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC Môc lôc Nguyễn Thế Hùng,

Chi tiết hơn

393 MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÁNH NIỆM VÀ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC CỦA TĂNG NI SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM PGS.TS. Phan Thị Mai Hương SC.ThS. Thích Nữ Mi

393 MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÁNH NIỆM VÀ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC CỦA TĂNG NI SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM PGS.TS. Phan Thị Mai Hương SC.ThS. Thích Nữ Mi 393 MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÁNH NIỆM VÀ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC CỦA TĂNG NI SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM PGS.TS. Phan Thị Mai Hương SC.ThS. Thích Nữ Minh Hoa* TÓM TẮT Chánh niệm là thuật ngữ vốn có nguồn

Chi tiết hơn

THùC TR¹NG TI£U THô RAU AN TOµN T¹I MéT Sè C¥ Së

THùC TR¹NG TI£U THô RAU AN TOµN T¹I MéT Sè C¥ Së J. Sci. & Devel., Vol. 10, No. 5: 723-729 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012 Tập 10, số 5: 723-729 www.hua.edu.vn NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM BỘT UỐNG LIỀN TỪ DỊCH TRÍCH LY LÁ DÂU TẰM (Morus alba L.)

Chi tiết hơn

ISSN Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Can Tho University Journal of Science Táûp 55, Säú 2B,D (2019)

ISSN Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Can Tho University Journal of Science Táûp 55, Säú 2B,D (2019) ISSN 1859-2333 Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Can Tho University Journal of Science Táûp 55, Säú 2B,D (2019) Tập 55, Số 2B (2019) Tạp chí khoa học Can Tho University Journal of Science Phần B: Nông nghiệp,

Chi tiết hơn

Tựa

Tựa GÓP PHẦN KHẢ SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY KIM TIỀN THẢ (DESMDIUM STYRACIFLIUM (SBECK) MERR.) Nguyễn Thị Màu, Phùng Văn Trung 2 và Nguyễn Ngọc Hạnh 2 ABSTRACT From the ethyl acetate and n-butanol extracts

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN. Tên học phần: Báo Cáo Chuyên đề CNSH (Biotechnology Seminar) - Mã số

Chi tiết hơn

OXFORD AGAR PHÁT HIỆN LISTERIA I. ỨNG DỤNG Oxford agar là môi trường chọn lọc được sử dụng để phân lập và định lượng Listeria monocytogenes từ sữa và

OXFORD AGAR PHÁT HIỆN LISTERIA I. ỨNG DỤNG Oxford agar là môi trường chọn lọc được sử dụng để phân lập và định lượng Listeria monocytogenes từ sữa và OXFORD AGAR PHÁT HIỆN LISTERIA I. ỨNG DỤNG Oxford agar là môi trường chọn lọc được sử dụng để phân lập và định lượng Listeria monocytogenes từ sữa và phô mai, cũng như trong các mẫu thực phẩm khác. Môi

Chi tiết hơn

Tựa

Tựa NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÂY MAI DƯƠNG (Mimosa pigra L.) TRONG KHẨU PHẦN CỦA DÊ THỊT ABSTRACT Nguyễn Thị Thu Hồng 1 và Võ Ái Quấc 2 A study was carried out at An Giang University from April to June

Chi tiết hơn

Công nghệ sinh học & Giống cây trồng NHÂN GIỐNG CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. et Thomson) BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ Bùi Văn Thắng

Công nghệ sinh học & Giống cây trồng NHÂN GIỐNG CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. et Thomson) BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ Bùi Văn Thắng NHÂN GIỐNG CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. et Thomson) BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ Bùi Văn Thắng 1, Cao Thị Việt Nga 2, Vùi Văn Kiên 3, Nguyễn Văn Việt 4 1,2,3,4 Trường Đại học Lâm nghiệp

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - 7 HT1 11G30 GS NGO QUY CHAU-CHAN DOAN VA DIEU TRI COPD

Microsoft PowerPoint - 7 HT1 11G30 GS NGO QUY CHAU-CHAN DOAN VA DIEU TRI COPD NỘI UNG TRÌNH ÀY ẬP NHẬT HẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ỆNH PHỔITẮNGHẼNMẠNTÍNH TÍNH GS.TS. Ngô Quý hâu Phó giám đốc ệnh viện ạch Mai Giám đốc trung tâm Hô hấp hủ tịch Hội Hôhấp HàNội. ĐẠI ƯƠNG PTNMT 2. HẨN ĐOÁN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CNTP-13-NGUYEN MINH THUY(84-91)25

Microsoft Word - CNTP-13-NGUYEN MINH THUY(84-91)25 DOI:1.22144/ctu.jsi.216.25 A NH HƯƠ NG CU A QUA TRI NH THẨM THẤU VA CHIÊN CHÂN KHÔNG ĐÊ N CA C HƠ P CHÂ T CO HOAṬ TI NH SINH HO C TRONG HA NH TI M (Allium cepa L.) XẮT LÁT Nguyêñ Minh Thu y, Ngô Văn Ta

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ KHOA DƯỢC HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thế Huân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ KHOA DƯỢC HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thế Huân TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ KHOA DƯỢC HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thế Huân huan.pharma@gmail.com 2 TỪ KHÓA 3 4 Một số cú pháp quan trọng trong tìm kiếm thông tin bằng GOOGLE... : tìm chính

Chi tiết hơn

LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học, Bộ môn Điều Dưỡng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá

LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học, Bộ môn Điều Dưỡng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học, Bộ môn Điều Dưỡng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khóa luận này. Với lòng

Chi tiết hơn

Vietnam J. Agri. Sci. 2019, Vol. 17, No. 1: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2019, 17(1): NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY RAU

Vietnam J. Agri. Sci. 2019, Vol. 17, No. 1: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2019, 17(1): NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY RAU Vietnam J. Agri. Sci. 2019, Vol. 17, No. 1: 22-28 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2019, 17(1): 22-28 www.vnua.edu.vn NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY RAU ĐẮNG ĐẤT (Glinus oppositifolius (L.) DC.) Vũ Thị Hoài

Chi tiết hơn

PBIOTROPIC EFFECT OF THE MAIN ANTIHYPERTENSIVE DRUGS: THE CASE OF ACE, ARBs AND BETA-BLOCKERS

PBIOTROPIC EFFECT OF THE MAIN ANTIHYPERTENSIVE DRUGS:  THE CASE OF ACE, ARBs AND BETA-BLOCKERS HIỆU QUẢ ĐA DẠNG CỦA THUỐC ĐIỀU TRỊ THA: CÁC THUỐC UCMC, CHẸN THỤ THỂ AG II VÀ CHẸN BETA PGS. TS Phạm Nguyễn Vinh Bệnh viện Tim Tâm Đức Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Viện Tim Tp. HCM 1 Tần suất THA/ địa

Chi tiết hơn

Ngày sửa đổi: 04/04/2018 Sửa đổi: 7 Ngày thay thế: 04/05/2016 PHIẾU AN TOÀN DỮ LIỆU A 100 PHẦN 1: Nhận dạng chất/ hỗn hợp chất và công ty/doanh nghiệp

Ngày sửa đổi: 04/04/2018 Sửa đổi: 7 Ngày thay thế: 04/05/2016 PHIẾU AN TOÀN DỮ LIỆU A 100 PHẦN 1: Nhận dạng chất/ hỗn hợp chất và công ty/doanh nghiệp PHIẾU AN TOÀN DỮ LIỆU PHẦN 1: Nhận dạng chất/ hỗn hợp chất và công ty/doanh nghiệp Nhận dạng sản phẩm Tên sản phẩm Mục đích sử dụng của chất hoặc hỗn hợp có liên quan được xác định và mục đích sử đụng

Chi tiết hơn

ươomỹ p*1ẳ â m VÉ VIỆC't u y ế n DỤNG CỘNG CHƯC NAM 2018 THÙNG TIN KẾT NÚI Cữ SÒ CUNG ỨNG THUŨC 4 GIỚI THIỆU NỘI DUNG THÔNG T ự s ổ 10/2Ọ18/TT-BYT NGÀ

ươomỹ p*1ẳ â m VÉ VIỆC't u y ế n DỤNG CỘNG CHƯC NAM 2018 THÙNG TIN KẾT NÚI Cữ SÒ CUNG ỨNG THUŨC 4 GIỚI THIỆU NỘI DUNG THÔNG T ự s ổ 10/2Ọ18/TT-BYT NGÀ ươomỹ p*1ẳ â m VÉ VIỆC't u y ế n DỤNG CỘNG CHƯC NAM 2018 THÙNG TIN KẾT NÚI Cữ SÒ CUNG ỨNG THUŨC 4 GIỚI THIỆU NỘI DUNG THÔNG T ự s ổ 10/2Ọ18/TT-BYT NGÀY 04/5/2018 vt Hõl ĐÒNG TU,VÁN CẤP PHÉP KINH DŨANH

Chi tiết hơn

TC so 6_2015

TC so 6_2015 HIỆU QUẢ KẾT HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃO Vũ Thị Tâm 1, Nguyễn Thị Kim Liên 2 1 Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, 2 Trường

Chi tiết hơn

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document _2_

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document _2_ Chế độ ăn uống "ngũ sắc" và 5 cách đơn giản phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát sức khỏe cho trái tim, phòng ngừa và điều trị các bệnh tim mạch thông qua chế độ dinh dưỡng

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 TT Tên đề tài Chủ trì Quyết định phê duyệt 1. Bước đầu đánh giá thực trạng về tuân thủ điều trị và k

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 TT Tên đề tài Chủ trì Quyết định phê duyệt 1. Bước đầu đánh giá thực trạng về tuân thủ điều trị và k KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 1. Bước đầu đánh giá thực trạng về tuân thủ điều trị và kỹ ật sử dụng các ốc dạng hít trên bệnh nhân COPD và hen phế quản TS. Nguyễn Thị Liên Hương 2.

Chi tiết hơn

GIÁ TRỊ DƯỢC LIỆU CỦA CÂY LAN THẠCH HỘC TÍA (DENDROBIUM OFFICINALE)

GIÁ TRỊ DƯỢC LIỆU CỦA CÂY LAN THẠCH HỘC TÍA (DENDROBIUM OFFICINALE) GIÁ TRỊ DƯỢC LIỆU CỦA CÂY LAN THẠCH HỘC TÍA (DENDROBIUM OFFICINALE) Nguyễn Thanh Thuận Trường Đại học Thủ Dầu Một TÓM TẮT Thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale) là một loài thuộc chi Dendrobium, họ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 18.Tu

Microsoft Word - 18.Tu ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÓI MÒN ĐẤT TẠI LƯU VỰC SÔNG ĐA TAM TỈNH LÂM ĐỒNG (ASSESSING SOIL EROSION IN DA TAM WATERSHED, LAM DONG PROVINCE USING GIS TECHNIQUE) Lê Hoàng Tú (1), Nguyễn Duy Liêm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 10-MT-DANG PHAM THU THAO(80-86)

Microsoft Word - 10-MT-DANG PHAM THU THAO(80-86) PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH CÁC DÒNG VI KHUẨN BẢN ĐỊA CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY THUỐC KÍCH THÍCH RA HOA ACLOBUTRAZOL TỪ ĐẤT VƯỜN TRỒNG CÂY ĂN TRÁI Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Đặng Phạm Thu Thảo 1, Đỗ Thị

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Pham Van Tuan - LLKH. FINAL doc

Microsoft Word - Pham Van Tuan - LLKH. FINAL doc Biểu B1-4-LLCN 10//TT-BKHCN LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ KH&CN 1 ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ: ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 1. Họ và tên: PHẠM VĂN TUẤN 2. Năm sinh: 28/03/1978

Chi tiết hơn

Chăm sóc sức khỏe gia đình khi chế biến thức ăn

Chăm sóc sức khỏe gia đình khi chế biến thức ăn Chăm sóc sức khỏe gia đình khi chế biến thức ăn Bạn tin tưởng vốn kiến thức của mình và dinh dưỡng trong từng loại thực phẩm trong mỗi món ăn? Nhưng không hiểu sao con bạn vẫn không tăng cân, thi thoảng

Chi tiết hơn

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT CHỌN VÒNG CHUNG KHẢO GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 Tên công trình, đề tài, tác phẩm, giải pháp, mô hìn

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT CHỌN VÒNG CHUNG KHẢO GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 Tên công trình, đề tài, tác phẩm, giải pháp, mô hìn DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT CHỌN VÒNG CHUNG KHẢO GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 I. LĨNH VỰC 1 (kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh): 09 công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm,

Chi tiết hơn

HỎI - ĐÁP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO NGƯỜI CHẾ BIẾN, KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ Hà Nội -2016

HỎI - ĐÁP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO NGƯỜI CHẾ BIẾN, KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ Hà Nội -2016 HỎI - ĐÁP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO NGƯỜI CHẾ BIẾN, KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ Hà Nội -2016 CHỦ BIÊN TS. NGUYỄN THANH PHONG THAM GIA BIÊN SOẠN GS. TS. PHAN THỊ KIM TS. TRẦN THỊ THU LIỄU TS. LÂM QUỐC HÙNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - .I?N T.M .? TRONG VI.M M.NG NGO.I TIM V. TR.N D?CH M.NG NGO.I TIM.doc

Microsoft Word - .I?N T.M .? TRONG VI.M M.NG NGO.I TIM V. TR.N D?CH M.NG NGO.I TIM.doc ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG VIÊM MÀNG NGOÀI TIM VÀ TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM TS. Tạ Mạnh Cường Viện Tim Mạch Việt Nam Cả viêm màng ngoài tim và tràn dịch màng ngoài tim đều có thể gây ra những thay đổi đặc trưng

Chi tiết hơn

Rodin concept

Rodin concept CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Địa chỉ: Số 14 ngõ 69 phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel: 024-66526986 Hotline: 0982835996 Email: info@vietmetec.com

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA CHÂN VỊT TÀU THỦY CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP CÁNH EVALUATING THE STRENGTH OF BUILT-UP PROPELLER TÓM TẮT Ngày nhận bài: 21/01/2016; Ngày phản biện thông qua:

Chi tiết hơn

Microsoft Word HC chuyen hoa_dot quy

Microsoft Word HC chuyen hoa_dot quy ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG BS Nguyễn Văn Dũng, BS Nguyễn Thị Ngọc Thảo - BVĐK Tiền Giang TÓM TẮT: Mục tiêu: Khảo sát

Chi tiết hơn

25421.dvi

25421.dvi Í 21 Ä Í 4 ² Vol. 21, No. 4 2006 7 Ì Jul., 2006 «: 1000-324X(2006)04-0833-05 - Đ ² ÆÅË Ê Ç Ì È ÌÄÉ (Á Â À Ã 310027) Å Ø Û ÜÇ ½½ - ½ ³ Ø (MgB 4O 7 Mg 2B 2O 5) Ý X ½ (XRD) Ó Ý Æ ÏÕ ÆÙ (SEM) Ñ ÏÕÆÙ (TEM)

Chi tiết hơn

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2013 VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TS. Vũ Sỹ Cường 88 Dẫn nhập Sau khi lạm phát tăng mạnh vào năm 2011 thì năm 2

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2013 VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TS. Vũ Sỹ Cường 88 Dẫn nhập Sau khi lạm phát tăng mạnh vào năm 2011 thì năm 2 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2013 VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TS. Vũ Sỹ Cường 88 Dẫn nhập Sau khi lạm phát tăng mạnh vào năm 2011 thì năm 2012 lạm phát chỉ ở mức thấp (6,81%) và lần đầu tiên

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ KẾT QUẢ H TH T NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TRONG CHẬU H NG NHỎ TÓM TẮT Nguy

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ KẾT QUẢ H TH T NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TRONG CHẬU H NG NHỎ TÓM TẮT Nguy MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ KẾT QUẢ H TH T NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TRONG CHẬU H NG NHỎ TÓM TẮT Nguyễn Tr ng H e 1 ; Nguyễn Hoàng ia 1 Mục tiêu: nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm

Chi tiết hơn

MCQ

MCQ 1. Cho biết trong phản ứng PCR thì nhiệt độ nào là thích hợp nhất cho men polymerase họat động? a. 94oC b. 55oC c. 72oC 2. Cho biết trong phản ứng PCR thì nhiệt độ nào là thích hợp nhất cho sự bắt cặp

Chi tiết hơn

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 20, SOÁ T Nghiên cứu tác dụng giảm cân nặng và lipid huyết tương của gạo lức nâu, gạo lức tím và gạo lức đỏ tr

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 20, SOÁ T Nghiên cứu tác dụng giảm cân nặng và lipid huyết tương của gạo lức nâu, gạo lức tím và gạo lức đỏ tr TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 20, SOÁ T5-2017 Nghiên cứu tác dụng giảm cân nặng và lipid huyết tương của gạo lức nâu, gạo lức tím và gạo lức đỏ trên mô hình chuột ăn chế độ béo cao Nguyễn Ngọc Thanh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 15-CN-PHAN CHI TAO( )

Microsoft Word - 15-CN-PHAN CHI TAO( ) KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI 2 LOẠI VACCINE CÚM GIA CẦM H5N1 TRÊN VỊT TẠI HẬU GIANG Phan Chí Tạo 1 và Trần Ngọc Bích 2 1 Chi cục Thú y Hậu Giang 2 Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng,

Chi tiết hơn

GII THIU MN HOC SINH LY BNH

GII THIU MN HOC SINH LY BNH 16 Chương 3 Khái niệm về bệnh nguyên I. Định nghĩa Bệnh nguyên học (Etiology) là môn học nghiên cứu về nguyên nhân gây bệnh và điều kiện phát sinh ra bệnh. Bệnh nguyên học có ý nghĩa rất quan trọng về

Chi tiết hơn

Bổ thể Bổ thể Bởi: Wiki Pedia Bổ thể Lịch sử Cuối thế kỷ 19, người ta tìm thấy trong huyết tương những nhân tố hay yếu tố có khả năng diệt vi khuẩn. N

Bổ thể Bổ thể Bởi: Wiki Pedia Bổ thể Lịch sử Cuối thế kỷ 19, người ta tìm thấy trong huyết tương những nhân tố hay yếu tố có khả năng diệt vi khuẩn. N Bởi: Wiki Pedia Lịch sử Cuối thế kỷ 19, người ta tìm thấy trong huyết tương những nhân tố hay yếu tố có khả năng diệt vi khuẩn. Năm 1895, Jules Bordet chứng minh rằng yếu tố này có thể được phân tích thành

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 N

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 N CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

Chi tiết hơn

VIỆN KHOA HỌC

VIỆN KHOA HỌC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 7 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HÓA MÁU LOÀI CÁ HEO ÔNG SƢ (ORCAELLA BREVIROSTRIS GRAY, 1866) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT

Chi tiết hơn

KHOA HÓA HỌC

KHOA HÓA HỌC PHÂN MÔN HÓA LÝ LÝ LỊCH KHOA HỌC I. Thông tin chung Họ và tên: Đỗ Trà Hương Giới tính: Nữ Năm sinh: 1969 Nơi sinh: Bảo Lý - Phú Bình - Thái Nguyên Quê quán: Đoàn Tùng - Thanh Miện -Hải Dương Đơn vị công

Chi tiết hơn

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY U D AI. PH THAN U (N OC MAT ME. HIÈN) T AI BAN Y eu C`au Pho Bien Rong. Rãi In Lai. Theo An Ban 2011 U D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ TUYẾT ANH TỐI ƢU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THU NHẬN DỊCH CHIẾT AXIT HIDROXYC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ TUYẾT ANH TỐI ƢU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THU NHẬN DỊCH CHIẾT AXIT HIDROXYC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ TUYẾT ANH TỐI ƢU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THU NHẬN DỊCH CHIẾT AXIT HIDROXYCITRIC TỪ VỎ QUẢ BỨA KHÔ VỚI QUY MÔ 10KG NGUYÊN LIỆU/MẺ

Chi tiết hơn

Winning Health Member Newsletter - May Vietnamese

Winning Health Member Newsletter - May Vietnamese MÙA XUÂN NĂM 2019 SỨC KHỎE TUYỆT VỜI Medi-Cal/Healthy Kids HMO Sức khỏe tâm thần Chìa khóa để sống khỏe mạnh Sức khỏe tâm thần là việc suy nghĩ và cảm xúc của quý vị ảnh hưởng đến đời sống của quý vị như

Chi tiết hơn

CÁC BỘ PHẬN ĐÍNH KÈM POWEReam

CÁC BỘ PHẬN ĐÍNH KÈM POWEReam CÁC BỘ PHẬN ĐÍNH KÈM POWEReam Hướng dẫn sử dụng Sổ tay hướng dẫn này cung cấp các thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng các sản phẩm an toàn, hiệu quả và thích hợp. Nó dành cho các nhân viên đào tạo tại

Chi tiết hơn

Hình ảnh lâm sàn và kết cục của 17 trường hợp K màng phổi

Hình ảnh lâm sàn và kết cục của 17 trường hợp K màng phổi NHẬN XÉT 17 TRƯỜNG HỢP UNG THƯ MÀNG PHỔI Phan Thanh Viên, Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Việt Tiến, Trương Thị Huệ TÓM TẮT: Ung thư màng phổi không thường gặp như ung thư phổi. Hầu hết các trường hợp ung thư

Chi tiết hơn

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯÒI BỆNH TRƯỚC MỔ UNG THƯ DẠ DÀY Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Bá Anh, Lê Minh Hương, Nguyễn Thanh Long ĐặT VấN Đề Tình

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯÒI BỆNH TRƯỚC MỔ UNG THƯ DẠ DÀY Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Bá Anh, Lê Minh Hương, Nguyễn Thanh Long ĐặT VấN Đề Tình ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯÒI BỆNH TRƯỚC MỔ UNG THƯ DẠ DÀY Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Bá Anh, Lê Minh Hương, Nguyễn Thanh Long ĐặT VấN Đề Tình trạng dinh dưỡng (TTDD) là tập hợp các đặc điểm cấu

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BỆNH HỌC NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN (Tái bản lần thứ nhất c

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BỆNH HỌC NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN (Tái bản lần thứ nhất c TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BỆNH HỌC NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa) NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2018 CHỦ BIÊN:

Chi tiết hơn

Dự thảo ngày 19/4/2018 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỔ SUNG VITAMIN A VÀO THỰC PHẨM National technical regulation on subst

Dự thảo ngày 19/4/2018 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỔ SUNG VITAMIN A VÀO THỰC PHẨM National technical regulation on subst Dự thảo ngày 19/4/2018 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỔ SUNG VITAMIN A VÀO THỰC PHẨM National technical regulation on substances may be added for vitamine A fortification in

Chi tiết hơn

TOM TAT NHU HC.doc

TOM TAT NHU HC.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ THỊ VIỆT NHƯ NGHIÊN CỨU TÁCH KHÍ HELI TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN Chuyên ngành: Công nghệ nhiệt Mã số : 60.52.80 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng Năm 2013 Công

Chi tiết hơn

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN LỚP QUẢN LÝ BỆNH VIỆN KHÓA 8 ( ) STT Tên đề tài Tên tác giả Giáo viên hướng dẫn 1 Đáp ứng nhu cầu chăm sóc

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN LỚP QUẢN LÝ BỆNH VIỆN KHÓA 8 ( ) STT Tên đề tài Tên tác giả Giáo viên hướng dẫn 1 Đáp ứng nhu cầu chăm sóc LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN LỚP QUẢN LÝ BỆNH VIỆN KHÓA 8 (2015-) STT Tên đề tài Tên tác giả Giáo viên hướng dẫn 1 Đáp ứng nhu cầu chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh thoái hóa cột sống thắt

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH VIỆT NAM HỌC - Tên chương trình: Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học - Trình độ đào tạo: Đại học - Ngành đà

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH VIỆT NAM HỌC - Tên chương trình: Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học - Trình độ đào tạo: Đại học - Ngành đà CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH VIỆT NAM HỌC - chương trình: Chương trình đào tạo ngành Nam học - Trình độ đào tạo: Đại học - Ngành đào tạo: Nam học - Loại hình đào tạo: Chính quy - Mã ngành đào

Chi tiết hơn

1

1 SẢN PHẨM WHEY, KHOÁNG SỮA VÀ SỮA Những ứng dụng, lợi ích và khám phá mới. TS. D. DiRienzo Phó Chủ Tịch, Nghiên cứu dinh dưỡng, Hiệp Hội Bơ sữa Hoa Kỳ Canxi có thể thu được qua khẩu phần ăn từ nhiều nguồn

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN SINH HÓA CƠ BẢN CỦA RONG NHO (Caulerpa lentillifera) THEO THỜI GIAN NUÔI TRỒNG CHANGES OF SENSORY QUALITY AND BASIC BIOCHEMICAL CONTENTS

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) ỨNG DỤNG PECTIN TỪ NHA ĐAM ĐỂ BAO BỌC SUBMICRON CURCUMIN Nguyễn Cẩm Hƣờng *, Nguyễn Bích Ng

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) ỨNG DỤNG PECTIN TỪ NHA ĐAM ĐỂ BAO BỌC SUBMICRON CURCUMIN Nguyễn Cẩm Hƣờng *, Nguyễn Bích Ng Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (217) 37-43 ỨNG DỤNG PECTIN TỪ NHA ĐAM ĐỂ BAO BỌC SUBMICRON CURCUMIN Nguyễn Cẩm Hƣờng *, Nguyễn Bích Ngọc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM * Email:

Chi tiết hơn

MỤC LỤC

MỤC LỤC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ------------------------ ĐÀO THỊ PHƯƠNG THU KHẢO SÁT HÀNH VI NGÔN NGỮ TRONG CÁC QUẢNG CÁO DÀNH CHO NỮ GIỚI (Trên một số báo in năm 2011)

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 13 (1) (2017) 104-110 THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT CÀ PHÊ TÚI LỌC Phan Thị Thanh Diệu 1,*, Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long 2, Lữ Thị Mộng Thy 1, Võ Phạm Phương Trang 1 1 Trường

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 16 (1) (2018) TỐI ƢU HÓA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG POLYPHENOL TỪ VỎ LỤA HẠT ĐIỀU Mạc Xuân H

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 16 (1) (2018) TỐI ƢU HÓA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG POLYPHENOL TỪ VỎ LỤA HẠT ĐIỀU Mạc Xuân H Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 16 (1) (2018) 106-116 TỐI ƢU HÓA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG POLYPHENOL TỪ VỎ LỤA HẠT ĐIỀU Mạc Xuân Hòa*, Nguyễn Thị Thảo Minh, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn

Chi tiết hơn

Hen Suyễn & các Liệu Pháp bổ sung Hướng dẫn sử dụng các liệu pháp bổ sung cho những người mắc bệnh hen suyễn DÀNH CHO BỆNH NHÂN & NGƯỜI CHĂM SÓC Asthm

Hen Suyễn & các Liệu Pháp bổ sung Hướng dẫn sử dụng các liệu pháp bổ sung cho những người mắc bệnh hen suyễn DÀNH CHO BỆNH NHÂN & NGƯỜI CHĂM SÓC Asthm Hen Suyễn & các Liệu Pháp bổ sung Hướng dẫn sử dụng các liệu pháp bổ sung cho những người mắc bệnh hen suyễn DÀNH CHO BỆNH NHÂN & NGƯỜI CHĂM SÓC Asthma & Complementary Therapies - Vietnamese Các Liệu Pháp

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế:Kinh tế và Phát triển; ISSN Tập 126, Số 5D, 2017, Tr ; DOI: /hueuni-jed.v126i5D.4578 GIẢI PHÁP

Tạp chí Khoa học Đại học Huế:Kinh tế và Phát triển; ISSN Tập 126, Số 5D, 2017, Tr ; DOI: /hueuni-jed.v126i5D.4578 GIẢI PHÁP Tạp chí Khoa học Đại học Huế:Kinh tế và Phát triển; ISSN 2588 1205 Tập 126, Số 5D, 2017, Tr. 205 218; DOI: 10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4578 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN

Chi tiết hơn

HỆ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ ENRICHING WISDOM RÈN LU

HỆ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ ENRICHING WISDOM RÈN LU HỆ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC 2018-2019 NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ ENRICHING WISDOM RÈN LUYỆN NGHỊ LỰC MOTIVATING EFFORT NỘI DUNG TỔNG QUAN Học

Chi tiết hơn

Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa Biên tập bởi: nguyenxuantrach

Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa Biên tập bởi: nguyenxuantrach Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa Biên tập bởi: nguyenxuantrach Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa Biên tập bởi: nguyenxuantrach Các tác giả: phungquocquang nguyenxuantrach Phiên bản trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/a2111257

Chi tiết hơn

Lời giới thiệu Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : C

Lời giới thiệu Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :   C Lời giới thiệu Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach Các bạn

Chi tiết hơn

Các thủ thuật Đặt tĩnh mạch ngoại biên và cố định tĩnh mạch slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 303

Các thủ thuật Đặt tĩnh mạch ngoại biên và cố định tĩnh mạch slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 303 Các thủ thuật Đặt tĩnh mạch ngoại biên và cố định tĩnh mạch slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 303 Chương trình S.T.A.B.L.E - Sách hướng dẫn học viên 304 Các thủ thuật Thông khí áp lực dương

Chi tiết hơn

huong dan du phong lay truen tu me sang con 31.3_Layout 1.qxd

huong dan du phong lay truen tu me sang con 31.3_Layout 1.qxd BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON Hà Nội, 2011 HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS HƯỚNG DẪN THỰC

Chi tiết hơn

1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận án Tất cả các hoạt động trong sinh hoạt và sản xuất của con người đều tạo ra chất thải. Các chất thải tồn tại ở dạ

1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận án Tất cả các hoạt động trong sinh hoạt và sản xuất của con người đều tạo ra chất thải. Các chất thải tồn tại ở dạ 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận án Tất cả các hoạt động trong sinh hoạt và sản xuất của con người đều tạo ra chất thải. Các chất thải tồn tại ở dạng rắn, lỏng và khí. Ngoài các chất ô nhiễm vô cơ,

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 15, Số 1; 2015: DOI: / /15/1/ NGHIÊN CỨU THỰC N

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 15, Số 1; 2015: DOI: / /15/1/ NGHIÊN CỨU THỰC N Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 15, Số 1; 2015: 98-103 DOI: 10.15625/1859-3097/15/1/4925 http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TÁC DỤNG GIẢM CHẤN CỦA CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG

Chi tiết hơn