THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI Chắc Mới Yêu Cho Cuộc Sống Vẹn Toàn 1. Tên chương trình khuyến mại: Chắc Mới Yêu Cho Cuộc Sống Vẹn Toàn ( Chương trình

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI Chắc Mới Yêu Cho Cuộc Sống Vẹn Toàn 1. Tên chương trình khuyến mại: Chắc Mới Yêu Cho Cuộc Sống Vẹn Toàn ( Chương trình"

Bản ghi

1 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI Chắc Mới Yêu Cho Cuộc Sống Vẹn Toàn 1. Tên chương trình khuyến mại: Chắc Mới Yêu Cho Cuộc Sống Vẹn Toàn ( Chương trình khuyến mại ) 2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Prudential phát hành thông qua kênh phân phối Đại Lý tại các Văn phòng Tổng Đại Lý Prudential thuộc Phụ lục 1 đính kèm ( Hợp đồng/hợp đồng bảo hiểm ). 3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 30/07/ Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng cá nhân là Bên mua bảo hiểm của các Hợp đồng bảo hiểm được Prudential phát hành trong thời gian khuyến mại, thỏa mãn đồng thời tất cả các điều kiện tham dự Chương trình khuyến mại như tại mục 8.1.

2 7. Cơ cấu quà tặng: Quà tặng Trị giá tương đương (VNĐ/mỗi quà tặng) Số lượng quà tặng ước tính Tổng trị giá quà tặng ước tính (VNĐ) Mức phí thực thu lần đầu của một (01) Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ (VNĐ) Mã phiếu quà tặng trị giá VND Từ trở lên Tổng cộng Prudential sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân (PIT) của người nhận quà tặng này (nếu có) Quà sẽ được trao cho tất cả các Khách hàng thỏa điều kiện tại điều 8. Quà tặng sẽ được sử dụng trực tiếp khi khách hàng đóng phí bảo hiểm lần đầu tiên Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng). Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại dự kiến là 11,3%. 8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 8.1 Điều kiện để được tham gia Chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân là Bên mua bảo hiểm (BMBH) của các Hợp đồng bảo hiểm được Prudential phát hành qua kênh phân phối Đại lý thuộc Phụ lục 1 đính kèm, thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau (được gọi là Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ): Có hợp đồng bảo hiểm nằm trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đầu tiên được nộp trong thời gian khuyến mại từ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 30/07/2022. Hợp đồng bảo hiểm có ngày phát hành đầu tiên và ngày phát hành sau cùng (trong trường hợp có điều chỉnh) không trễ hơn ngày 30/07/2022 và không bị hủy trong thời gian cân nhắc. Trong trường hợp Hợp đồng có điều chỉnh trong thời hạn 21 ngày cân nhắc mà dẫn đến việc Hợp đồng không còn thỏa điều kiện của Chương trình khuyến mại thì Khách hàng sẽ không còn là Khách hàng hợp lệ để được nhận quà của chương trình, trường hợp quà tặng đã được áp dụng thì quà tặng này sẽ bị hủy và khách hàng sẽ phải đóng bổ sung số tiền đã được khấu trừ bởi quà tặng này cho Prudential. Mã phiếu quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng khi khách hàng hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cho Prudential và thỏa điều kiện tham gia chương trình. Phí bảo hiểm thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên ít nhất từ 17 triệu đồng trở lên xét cho từng Hợp đồng. Phí bảo hiểm được tính trong Chương trình khuyến mại là phí bảo hiểm thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên của một (01) Hợp đồng bảo hiểm, bao gồm một (01) Sản phẩm bảo

3 hiểm chính và có thể đính kèm sản phẩm bổ trợ (không bắt buộc), không áp dụng cho phí bảo hiểm tích lũy/đầu tư thêm (nếu có). Trường hợp Khách hàng đã nhận được quà tặng nhưng Hợp đồng bảo hiểm có điều chỉnh hoặc hủy sau Thời hạn 21 ngày cân nhắc, Prudential không xét lại ưu đãi quà tặng. Lưu ý: Khách hàng thỏa điều kiện của chương trình có khoản phí bảo hiểm thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của một (01) Hợp đồng bảo hiểm với giá trị ít nhất từ VNĐ trở lên sẽ được nhận được một (01) mã phiếu quà tặng trị giá VNĐ. Khách Hàng nhập mã của phiếu quà tặng vào ô Nhập mã ưu đãi (nếu có) và nhấn Áp dụng. Số phí bảo hiểm phải thanh toán còn lại sau khi áp dụng mã phiếu quà tặng sẽ được hiển thị để Khách Hàng xác nhận. Sau đó, Khách Hàng thực hiện thanh toán phí bảo hiểm của Hợp Đồng Bảo Hiểm. Một khách hàng có thể nhận nhiều hơn một (01) phần quà nếu có nhiều hơn một (01) Hợp đồng thỏa điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mại này. Mỗi hợp đồng chỉ được áp dụng một phần quà tương ứng, không được chuyển giao hoặc cộng dồn sang hợp đồng khác. Mã phiếu quà tặng sẽ được gửi đến Khách hàng khi Khách hàng hoàn tất thủ tuc nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi có đủ Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đầu tiên được nộp thỏa điều kiện của Chương trình. Prudential sẽ thực hiện thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng đã tham gia chương trình. 8.2 Cách thức thông báo: Prudential sẽ thông báo kết quả ưu đãi cho Khách hàng theo số điện thoại di động Khách hàng đã đăng ký với Prudential khi Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ. Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm có điều chỉnh trong Thời hạn 21 ngày cân nhắc và Hợp đồng bảo hiểm sau điều chỉnh vẫn hợp lệ tham gia Chương trình khuyến mại, Prudential sẽ cập nhật kết quả quà tặng cho Khách hàng thông qua tin nhắn xác nhận ưu đãi mới Trường hợp khách hàng hủy Hợp đồng hoặc điều chỉnh Hợp đồng trong Thời hạn 21 ngày cân nhắc, dẫn đến việc Hợp đồng không còn thỏa điều kiện nhận quà theo quy định của chương trình khuyến mại, Prudential sẽ thông báo cho Khách hàng qua tin nhắn theo số điện thoại di động Khách hàng đã đăng ký với Prudential. Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại và địa chỉ liên hệ cho Prudential. Prudential sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được tin nhắn thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp nhầm số điện thoại. 8.3 Cách thức trao quà: Mã phiếu quà tặng sẽ được Prudential gởi đến cho Khách hàng hợp lệ để sử dụng ngay khi Hợp đồng của Khách hàng được đăng ký, trừ một số trường hợp có những khó khăn khách quan dẫn đến việc không thể thực hiện được việc trao quà tăng trong thời

4 hạn trên. Trường hợp này, Prudential sẽ nỗ lực trao quà cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể khi sự kiện khách quan gây khó khăn cho việc trao quà không còn. Prudential sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào sau 6 tháng kể từ khi Chương trình khuyến mại kết thúc. 9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ Tổng đài Phục vụ Khách hàng Trách nhiệm công bố thông tin: - Prudential có trách nhiệm thông báo về thể lệ Chương trình khuyến mại trên website: và/hoặc tại các Văn phòng Tổng Đại Lý Prudential thuộc Phụ lục 1 đính kèm. 11. Các quy định khác: a. Chương trình không áp dụng cho: - Tư vấn viên, Chuyên viên bán hàng thuộc các kênh phân phối của Prudential - Bên mua bảo hiểm là tổ chức hoặc Doanh nghiệp - Bên mua bảo hiểm là Khách hàng cá nhân được bán qua kênh đối tác ngân hàng và kênh bán hàng thành thị PruVenture b. Prudential có trách nhiệm thông báo về thể lệ Chương trình trên website và/hoặc tại các Văn phòng Tổng Đại Lý Prudential thuộc Phụ lục 1 đính kèm. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: để được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chương trình, Khách hàng liên hệ Tổng đài Phục vụ Khách hàng c. Một khách hàng có thể cùng lúc nhận được nhiều phần quà từ những Chương trình khuyến mãi khác nhau do Prudential thực hiện nếu Hợp đồng của khách hàng thỏa đồng thời các điều khoản, điều kiện của các Chương trình khuyến mãi này và số lượng quà tặng vẫn còn. 12. Các điều khoản chung: a. Khi tham gia Chương trình, trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng, Prudential sẽ có quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động quảng cáo thương mại và thông báo rộng rãi với công chúng và không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào. b. Prudential chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định kết quả quà tặng được trao cho Khách hàng. c. Thể lệ Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của Prudential sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại. d. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất kỳ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Prudential hay không phải do lỗi của Prudential mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc làm thay đổi hay ảnh hưởng đến sự điều hành, quản lý và bảo vệ tính công bằng, tình trạng nguyên vẹn hay việc thực hiện hợp thức

5 Chương trình, Prudential có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng. Prudential cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại theo quy định của phát luật hiện hành.

6 PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG TỔNG ĐẠI LÝ PRUDENTIAL ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THEO THÔNG BÁO SỐ MKT/0407 STT Tên Văn Phòng Địa chỉ Văn Phòng Số điện thoại An Khê Tx. An Khê - Tỉnh Gia Lai, 28 Hoàng Văn Thụ, P Tây, Sơn, Tx. An Khê, T. Gia Lai An Nhơn H. An Nhơn - T. Bình Định, 45 Nguyen Dinh Chieu, P.Binh Dinh-Tx.An Nhon Ayun Pa Tx. Ayun Pa - Tỉnh Gia Lai, 353 Trần Hưng Đạo, P. Hòa Bình, Tx. Ayun Pa Ba Đồn Tx. Ba Đồn - T.Quảng Bình, 107 Lê Lợi - P. Ba /527 4 Đồn, Tx. Ba Đồn - T.Quảng Bình Bắc Giang 2 Tp.Bắc Giang - T.Bắc Giang, 52 Hùng Vương P.Ngô Quyên, Tp.Bắc Giang - T.Bắc Giang Bắc Giang Tp. Bắc Giang-T. Bắc Giang, Lo 38n18 Quach Nhan,Kdc 2, P.Xuong Giang-Tp.Bac Giang Bắc Kạn Tx. Bắc Kạn - T. Bắc Kạn, 66 To 10,P. Phùng Chí Kiên, Tx. Bắc Kạn - T. Bắc Kạn Bảo Lâm H. Bảo Lâm - T. Lâm Đồng, Tổ 1 - Tt. Lộc Thắng, H. Bảo Lâm - T. Lâm Đồng Bảo Lộc Tx. Bảo Lộc-T. Lâm Đồng, 837a Trần Phú-P.B'lao, Tx. Bảo Lộc-T. Lâm Đồng Buôn Ma Thuột Tp.Buôn Ma Thuột-T.Đak Lak, Số3 Tú Xương P.Tân Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột-T.Đak Lak Bắc Ninh Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh, Số 10lk1 Võ Cường 8, P. Võ Cường-Tp. Bắc Ninh Bắc Quang H. Bắc Quang - T. Hà Giang, Số 201a, Tổ 1, Tt Việt, Quang, H. Bắc Quang Bắc Quảng Bình H.Quảng Trạch T.Quảng Bình, 47 Hùng Vương- P Ba Đồn, Tx. Ba Đồn - T.Quảng Bình Bình Sơn H.Bình Sơn-T.Quảng Ngãi, Kdc Đ0^Ng Nam Tt.Châu Ổ, H.Bình Sơn-T.Quảng Ngãi Bồng Sơn H.Hoài Nhơn-T. Bình Định, 215 Tran Hung Dao P.Bong Sơn, Tx.Hoài Nhơn-T. Bình Định Cam Lâm H. Cam Lâm - T. Khánh Hòa, 499 Truong Chinh Bai Gieng Nam, Tt. Cam Đức - H. Cam Lâm Cao Bằng Tp.Cao Bằng - T.Cao Bằng, 72, Tổ 3, P. Sông Bằng, Tp. Cao Bằng, T. Cao Bằng Chi Lăng H.Chi Lăng - T. Lạng Sơn, Thôn Khun Phang Tt.Dong Mo, H.Chi Lăng - T. Lạng Sơn Cukuin H. CƯ KUIN - T. ĐAKLAK, THÔN NAM HÒA, X. DRAY BHĂNG, H. CƯ KUIN - T. ĐAKLAK Cẩm Lệ Q. Hải Châu-Tp. Đà Nẵng, 168 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây - Da Nang 21 Cư Mgar H. Cư Mgar - T. Đắk Lắk, 8 Hùng Vương, Thôn Tiến, Cường, Xã Quảng Tiến

7 Cam Ranh Tx. Cam Ranh - T. Khánh Hòa, A4 Cc Lạc Hòa,T.Ltrường, P.Cam Lộc,Tx.Cam Ranh,K.Hòa Đắk Hà H. Đắk Hà - Tỉnh Kontum, 633 Hùng Vương - Tt. Dak Ha, H. Đắk Hà - Tỉnh Kontum Điện Bàn Tx.Điện Bàn - T.Quảng Nam, 70 Mẹ Thứ - P.Vĩnh Điện, Tx.Điện Bàn - T.Quảng Nam Điện Biên Tp.Dien Bien Phu - T.Dien Bien, 261, To Dan Pho 12,P.Him Lam, Tp.Dien Bien Phu - T.Dien Bien Đơn Dương H.Đơn Dương-T.Lâm Đồng, 246 Duong 2/4, Tt.Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương-T.Lâm Đồng Đồng Hới 2 Đồng Hới-T. Quảng Bình, 58 Nguyễn Hữu Cảnh, P.Hải Đình-Tp.Đồng Hới Đông Hà Tp. Đông Hà- T. Quảng Trị, 49 Nguyễn Huệ, P. 1, Tp. Đông Hà, T. Quảng Trị Đông Hà 2 Tp. Đông Hà- T. Quảng Trị, 299 Lê Duẩn - P.Đông Lễ, Tp. Đông Hà, T. Quảng Trị Đạ Huoai H. Đạ Hoai - T. Lâm Đồng, 240 Hung Vuong- Tt.Ma Đa Guôi, H. Đạ Huoai - T.Lâm Đồng Di Linh H. Di Linh - T. Lâm Đồng, 1300b Hùng Vương- Tt.Di Linh, H.Di Linh - T.Lâm Đồng Đinh Văn H. Lâm Hà - T. Lâm Đồng, 114 Tổ 5,Khu Phố Sơn Hà,, Tt. Đinh Văn, H. Lâm Hà Diên Khánh H.Diên Khánh - T.Khánh Hòa, Phú Ân Nam - X. Diên Khánh, H.Diên Khánh - T.Khánh Hòa Đà Lạt 2 Tp. Đà Lạt - T.Lâm Đồng, 84 Đường 3/2 - Phường 1, Tp. Đà Lạt - T.Lâm Đồng Đà Lạt 3 Tp. Đà Lạt - T.Lâm Đồng, 21c Phu Dong Thien Vuong - P.8, Tp. Đà Lạt - T.Lâm Đồng Đồng Lê Tt. Đồng Lê-T.Quảng Bình, Tiểu Khu 1 - Tt. Đồng Lê, H. Tuyên Hóa- T.Quảng Bình Đại Lộc H. Đại Lộc - T. Quảng Nam, Khu 5 - Tt. Ái Nghĩa, H. Đại Lộc - T. Quảng Nam Đắc Nông H.Đắk R'lâp-T.Đắk Nông, Tdp 6, Tt. Kiến Đức,, H.Đắk R'lâp-T.Đắk Nông Đức Phổ H. Đức Phổ - Quảng Ngãi, Huỳnh Công Thiệu, Tt.Đức Phổ-H.Đức Phổ Đức Trọng H.Đức Trọng-T.Lâm Đồng, Số 27a Thống Nhất, Tt.Liên Nghĩa-T.Lâm Đồng Đại Từ H.Đại Từ - T.Thái Nguyên, Phố Đình -Tt.Hùng Sơn, H.Đại Từ- T.Thái Nguyên Ea H'leo H. Ea H'leo - T. Đaklak, 282b Giải Phóng-Tt.Ea Drăng, H. Ea H'leo - T. Đaklak Ea Kar H. Ea Kar - T. Đaklak, 75a, Km 55, Ql 26, Tt. Ea Kar, H. Ea Kar - T. Đaklak Gia Lai Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai, 153 Cmt8 P. Hoa Lư, Tp. Pleiku, T. Gia Lai / /379

8 Hòa Bình 2 Tp. Hòa Bình, T. Hòa Bình, Số 216 Xóm 6, Xã Sủ Ngòi, Tp. Hòa Bình, T. Hòa Bình Hòa Bình Tx. Hòa Bình - T. Hòa Bình, 29 - Tổ 1a - P.Tân Thịnh, Tp.Hòa Bình - T.Hòa Bình Hải Châu 2 Q. Hải Châu- Tp. Đà Nẵng, Hoàng Diệu, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu Hương An H.Quế Sơn - T.Quảng Nam, Thôn 7, X. Hương An, H.Quế Sơn - T.Quảng Nam Hà Giang Tp. Hà Giang - T. Hà Giang, 127 Trần Hưng Đạo- Tổ 8, P. Trần Phú -Tp. Hà Giang Hương Thủy Tx. Hương Thủy - T.Tt Huế, Thon 1b,Xa Thuy Phu, Tx.Huong Thuy-T.Thua Thien Hue Hữu Lũng H.Hữu Lũng - T. Lạng Sơn, Thôn Dốc Mới 1- X.Sơn Hà, H.Hữu Lũng - T. Lạng Sơn Hội An Tp.Hội An - T.Quảng Nam, 315a Nguyen Tat Thanh-Thanh Ha, Tp.Hội An - T.Quảng Nam Huế 2 TP.HUẾ T.THỪA THIÊN HUẾ, 108 TRUONG CHINH,P.AN DONG, TP.HUE-T.THUA THIEN HUE Hòa Vang H. Hòa Vang-Tp. Đà Nẵng, Ql 14g-Hòa Phú2- X.Hòa Nhơn, H. Hòa Vang-Tp. Đà Nẵng Krông Năng H.Krông Năng- T.Đắk Lắk, 186 Nguyễn Tất Thành, Tt.Krông Năng-H.Krông Năng Khuê Trung Q. Cẩm Lệ-Tp. Đà Nẵng, 344 Nguyễn Phước Lan, P. Hòa Xuân - Q. Cẩm Lệ Kontum TX. KONTUM - TỈNH KONTUM, 177 BÀ TRIỆU - P.THANG LOI, TP. KONTUM - TỈNH KONTUM Lạng Giang H. Lạng Giang - T.Bắc Giang, Khu 3 - Thị Trấn Kép, H. Lạng Giang - T.Bắc Giang Lai Châu 2 Tp. Lai Châu - T. Lai Châu, 532 Trần Hưng Đạo, Tổ 6, P.Quyết Tiến -Tp.Lai Châu Lào Cai 2 Tp. Lào Cai - T. Lào Cai, Số 010 Đặng Văn Ngữ, P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai Lai Châu Tp. Lai Châu - T. Lai Châu, 16, Tổ 9, Lò Văn Hặc, P. Tân Phong, Tp. Lai Châu Lào Cai Tp. Lào Cai - T. Lào Cai, Lo 22 Dai Lo Tran Hung Dao, P.Bac Cuong-Tp.Lao Cai Liên Chiểu Q. Lien Chieu- Tp. Đà Nẵng, 171e Nguyễn Lương Bằng, P.Hoa Khanh Bac-Tp.Đà Nẵng Lục Nam H. Lục Nam - T. Bắc Giang, P.Thanh Xuân - Tt.Đồi Ngô, H. Lục Nam - T. Bắc Giang Lục Ngạn H. Lục Ngạn - T. Bắc Giang, Khu Cay Long Ven Ql31,Thon Huu, X.Tru Huu-H.Luc Ngan-T.Bgiang Lạng Sơn Tp. Lạng Sơn - T. Lạng Sơn, Khu A-Tdc 1 Mai Pha-X.Mai Pha, Tp. Lạng Sơn - T. Lạng Sơn /

9 Mộc Châu H. Mộc Châu - T. Sơn La, Tiểu Khu 12-Tt. Mộc Châu, H. Mộc Châu - T. Sơn La Mộ Đức H. Mộ Đức - Quảng Ngãi, To Dan Pho 2 - Tt. Mộ Đức, H. Mộ Đức - Quảng Ngãi Mai Sơn H. Mai Sơn - T. Sơn La, 105 Tiểu Khu 19-Tt.Hát Lót, H. Mai Sơn - T. Sơn La Nghĩa Lộ Tx. Nghĩa Lộ T. Yên Bái, Số 249 Tổ 6 - P. Tân An, Tx. Nghĩa Lộ T. Yên Bái Ninh Hòa Tx. Ninh Hòa - T. Khánh Hòa, Số584 Trần Quý Cáp,, P. Ninh Hiệp, Tx. Ninh Hòa Ngũ Hành Sơn Q.Sơn Trà - Tp.Da Nang, 278 Trần Hưng Đạo, P.An Hải Tây - Q.Sơn Trà Nam Phước H.Duy Xuyên-T.Quảng Nam, Ql1a-Long Xuyen 2- Tt.Nam Phuoc, H.Duy Xuyên-T.Quảng Nam Nha Trang Tp. Nha Trang - T.Khánh Hòa, 50 Lý Thánh Tôn, P.Phương Sài - Tp.Nha Trang Núi Thành H. Núi Thành - T.Quảng Nam, 433 Phạm Văn Đồng - Kp 3, Tt.Núi Thành - H.Núi Thành Phú Bình H.Phú Bình - T.Thái Nguyên, Tổ 1 - Tt. Hương Sơn, H.Phú Bình - T.Thái Nguyên Phù Cát 2 H. Phù Cát - T. Bình Định, 42 Duong 3/2 - Tt.Ngo May, H. Phù Cát - T. Bình Định Phù Cát Tt.Ngô Mây - H.Phù Cát, 353 Quang Trung - Tt.Ngô Mây, H. Phù Cát - T. Bình Định Phú Lộc Tx. Phú Thọ - T. Phú Thọ, Khu 18 - X.Phú Hộ, Tx. Phú Thọ - T. Phú Thọ Phổ Yên Tx.Phổ Yên-T.Thái Nguyên, 453 Hoàng Quốc Việt, X.Trung Thành-Tx.Phổ Yên Phú Lương H.Phú Lương-T.Thái Nguyên, Phố Giang Trung, Tt.Giang, Tiên, H.Phú Lương Phú Nhuận 2 Q. Phú Nhuận - Tp. Hcm, 384/16 Huỳnh Văn Bánh-P.14, Q. Phú Nhuận - Tp. Hcm Phan Rang Tp.Phan Rang - T. Ninh Thuận, 39 Duong 16/4,Tp.Phan Rang, Thap Cham - T. Ninh Thuận Phú Thọ Tp. Việt Trì - T. Phú Thọ, 1682 Hùng Vương, P.Nông Trang - Tp.Việt Trì Phú Lộc H. Phú Lộc - Thua Thien Hue, 180 Le Thanh Ton - Tt.Phu Loc, H. Phú Lộc - Thua Thien Hue Quảng Ngãi 2 Tp Quảng Ngãi-T.Quảng Ngãi, 105 Nguyễn Trãi, P. Nghĩa Lộ-Tp.Quảng Ngãi Quảng Ngãi 3 Tp Quảng Ngãi-T.Quảng Ngãi, 4 Chu Văn An- P.Trần Phú, Tp.Quảng Ngãi-T.Quảng Ngãi Qui Nhơn 2 Tp. Quy Nhơn -T. Bình Định, 584 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung - T. Binh Dinh Quy Nhơn 3 Tp.Quy Nhơn-T.Bình Định, 125 Trần Cao Vân, P. Lê Lợi, Tp.Quy Nhơn / /

10 Quảng Ngãi Tp Quảng Ngãi-T.Quảng Ngãi, 4 Bà Triệu -P.Le Hong Phong, Tp.Quảng Ngãi-T.Quảng Ngãi Quảng Trị Tx.Quảng Trị- T.Quảng Trị, Kiệt 154 Lê Duẩn,Kp 3,P.1, Tx.Quảng Trị- T.Quảng Trị Qui Nhơn Tp.Quy Nhơn - T. Bình Định, Số 592 Trần Hưng Đạo, P. Thị Nại - T. Bình Định Quế Võ H. Quế Võ - T. Bắc Ninh, Thôn Đỉnh - Tt. Phố Mới, H. Quế Võ - T. Bắc Ninh Sông Công Tp.Sông Công-T.Thái Nguyên, 175 Tổ 7-P.Thắng Lợi, Tp.Sông Công-T.Thái Nguyên Sông Cầu H. Sông Cầu - T. Phú Yên, Kp Phước Lý,P.Xuân Yên, Tx.Sông Cầu - T. Phú Yên Sông Công H.Phổ Yên - T.Thái Nguyên, 166 Pham Van Dong,X.Hong Tien, H.Phổ Yên - T.Thái Nguyên Sơn La Tp. Sơn La - T. Sơn La, 295 Trần Đăng Ninh, Tổ 7, P.Quyết Tâm, Tp.Sơn La Tiên Du H. Tiên Du - T. Bắc Ninh, 168 Ly Thuong Kiet - Tt. Lim, H. Tiên Du - T. Bắc Ninh Thanh Khê Q. Thanh Khê- Tp. Đà Nẵng, 94 Ha Huy Tap- P.Thanh Khe Dong, Q. Thanh Khê- Tp. Đà Nẵng Quảng Nam Tp. Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam, Lô A 15 Trần Quý Cáp, P.Tân Thạnh - T. Quảng Nam Thái Nguyên Tp Thái Nguyên-T.Thai Nguyen, Tổ 1-Phố Phan Bội Châu, P.Phan Đình Phùng Thái Nguyên 2 Tp. Thai Nguyen- T.Thai Nguyen, 259 Quang Trung,P.Tan Thinh, Tp.Thai Nguyen-T.Thai Nguyen Thái Nguyên 3 Tp. Thai Nguyen- T.Thai Nguyen, 529, Tổ 3, P. Cam Giá, Tp. Thai Nguyen- T.Thai Nguyen Tuyên Quang Tp.Tuyên Quang-T.Tuyên Quang, 340 Trường Chinh - Tổ 23, P. Tân Hà - Tp. Tuyên Quang Tam Quan 2 H.Hoaì Nhơn - T.Bình Định, 249 Trần Phú - Tt. Tam Quan, H.Hoaì Nhơn -T.Bình Định Tây Sơn H.Tây Sơn - T. Bình Định, Lô 41e Khu Dân Cư Ql19, Tt.Phú Phong - T.Bình Định Từ Sơn Tp.Từ Sơn - T. Bắc Ninh, K.Đô Thị Mới Tân Hồng, P.Tân Hồng - Tp.Từ Sơn Thuận Thành H.Thuận Thành, T.Bắc Ninh, Thôn Lễ, P. Đông Côi, Tt. Hồ, H. Thuận Thành Tuy Hòa 2 Tp. Tuy Hòa - T. Phú Yên, 190a Lê Lợi - Phường 4, Tp. Tuy Hòa - T. Phú Yên Tuy Hòa Tp. Tuy Hòa - T. Phú Yên, 111 Trần Hưng Đạo - P. 1, Tp. Tuy Hòa - T. Phú Yên Vĩnh Linh H.Vĩnh Linh- T. Quảng Trị, 39 Trần Hưng Đạo,Tt.Hồ, Xá, H.Vĩnh Linh,T.Quảng Tri Vĩnh Linh 1 H. Vĩnh Linh - T. Quảng Trị, 117 Lê Duẩn, Tt. Hồ Xá, H. Vĩnh Linh, T. Quảng Trị / / /

11 Yên Bái Tp. Yên Bái - T. Yên Bái, To 45,Duong Nguyen Tat Thanh, P.Dong Tam-Tp.Yen Bai Yên Dũng H. Yên Dũng - T. Bắc Giang, Thôn Chanh - X. Hương Gián, H. Yên Dũng - T. Bắc Giang Vị Xuyên H. Vị Xuyên - T. Hà Giang, Ql 2, Tổ 10, Tt. Vị Xuyên, H. Vị Xuyên - T. Hà Giang

MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH VÀ PHÒNG GIAO DỊCH Tính đến 31/12/2012, ACB có tổng cộng 342 đơn vị. Số lượng chi nhánh và phòng giao dịch tăng thêm mỗi năm là: 7

MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH VÀ PHÒNG GIAO DỊCH Tính đến 31/12/2012, ACB có tổng cộng 342 đơn vị. Số lượng chi nhánh và phòng giao dịch tăng thêm mỗi năm là: 7 MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH VÀ PHÒNG GIAO DỊCH Tính đến 31/12/2012, ACB có tổng cộng 342 đơn vị. Số lượng chi nhánh và phòng giao dịch tăng thêm mỗi năm là: 75 (2008), 51 (2009), 45 (2010), 45 (2011) và 16 (2012).

Chi tiết hơn

CBIP-Post office list locations

CBIP-Post office list locations No AREA NAME ADRESS PROVINCE/CITY DISTRICT 1 South VP 18A Cộng Hòa 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân, TP. HCM Quận Tân 2 South Kho 18A Cộng Hòa 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân, TP. HCM Quận Tân 3 South

Chi tiết hơn

CBIP-Post office list locations (Officially)

CBIP-Post office list locations (Officially) No AREA NAME ADRESS PROVINCE/CITY DISTRICT PHONE 1 South VP 18A Cộng Hòa 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. TP. Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 02838117676 2 South Kho 18A Cộng Hòa 18A Cộng Hòa, Phường

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HỌC VIÊN NGÀY SÁT HẠCH: 16 THÁNG 07 NĂM 2017 (Chiều) ĐỊA ĐIỂM THI: 51/2 THÀNH THÁI, PHƯỜNG 14, QUẬN 10 STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CƯ TRÚ GP

DANH SÁCH HỌC VIÊN NGÀY SÁT HẠCH: 16 THÁNG 07 NĂM 2017 (Chiều) ĐỊA ĐIỂM THI: 51/2 THÀNH THÁI, PHƯỜNG 14, QUẬN 10 STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CƯ TRÚ GP DANH SÁCH HỌC VIÊN NGÀY SÁT HẠCH: 16 THÁNG 07 NĂM 2017 (Chiều) ĐỊA ĐIỂM THI: 51/2 THÀNH THÁI, PHƯỜNG 14, QUẬN 10 STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CƯ TRÚ GPLX 1 2 3 4 5 I. THI MÔÙI 1 NGUYỄN T HỊ THIÊN AN 24/10/1995

Chi tiết hơn

CBIP-Post office list locations (Officially)

CBIP-Post office list locations (Officially) CÔNG TY CP ĐT TM PT NHẤT TÍN No AREA NAME ADRESS PROVINCE/CITY DISTRICT PHONE 1 North Bưu cục Bắc 2 North Bắc 3 North VP Bắc Cạn 4 North VPGD Bắc Cạn 5 North ĐĐGD Ba Bể 6 North ĐĐGD Ngân Sơn 7 North Bưu

Chi tiết hơn

CBIP-Post office list locations (Officially)

CBIP-Post office list locations (Officially) CÔNG TY CP ĐT TM PT NHẤT TÍN No KHU VỰC TỈNH/ THÀNH PHỐ TÊN BƯU CỤC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI 1 Bắc Bắc Giang Bưu cục Bắc Giang Số Nhà 11 Đường Ngô Văn Cảnh, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang 02043820886

Chi tiết hơn

CBIP-Post office list locations (Officially)

CBIP-Post office list locations (Officially) CÔNG TY CP ĐT TM PT NHẤT TÍN No AREA NAME ADRESS PROVINCE/CITY DISTRICT PHONE 1 South VP 18A Cộng Hòa 2 South 3 South Kho đường bộ (Trung Tâm Khai thác Quốc Lộ 1K) Kho Miền Tây (Trung tâm Khai Thác Quận

Chi tiết hơn

THÔNG TIN VỀ TRIỆU HỒI SẢN PHẨM I. Thông tin chung 1. Mã số đợt triệu hồi THSP/2014/08 Ngày công bố: 10/09/2014 II Thông tin chi tiết 2. Nhà sản xuất:

THÔNG TIN VỀ TRIỆU HỒI SẢN PHẨM I. Thông tin chung 1. Mã số đợt triệu hồi THSP/2014/08 Ngày công bố: 10/09/2014 II Thông tin chi tiết 2. Nhà sản xuất: THÔNG TIN VỀ TRIỆU HỒI SẢN PHẨM I. Thông tin chung 1. Mã số đợt triệu hồi THSP/2014/08 Ngày công bố: 10/09/2014 II Thông tin chi tiết 2. Nhà sản xuất: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam Địa chỉ: Lô M, KCN Bình

Chi tiết hơn

CHDG-2019-DS-TONG-THE_Updated xls

CHDG-2019-DS-TONG-THE_Updated xls BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI "CHỈ HUY GIỎI" THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 23 - NĂM 2019 * * * DANH SÁCH CHỈ HUY THAM GIA HỘI THI 1 K6-14 Phan Nguyễn Gia Bảo QUẬN 1 2007 6/4 THCS Đức Trí 0966 048 203 23 Nguyễn

Chi tiết hơn

ViỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO HỘI ĐỒNG THI TUYỂN KSV Phụ lục số 2 DANH SÁCH ĐIỂM THI KIỂM SÁT VIÊN ĐỢT II NĂM 2017 CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM (Ban

ViỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO HỘI ĐỒNG THI TUYỂN KSV Phụ lục số 2 DANH SÁCH ĐIỂM THI KIỂM SÁT VIÊN ĐỢT II NĂM 2017 CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM (Ban ViỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO HỘI ĐỒNG THI TUYỂN KSV Phụ lục số 2 DANH SÁCH ĐIỂM THI KIỂM SÁT VIÊN ĐỢT II NĂM 2017 CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM (Ban hành kèm theo Công văn số 311/HĐTTKSV ngày 23/01/2018

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MỞ THẺ TÍN DỤNG HÁI NGAY TÁO XỊN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 1. Tên chương trình khuyến mãi: Mở thẻ tín dụng hái ngay táo xịn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MỞ THẺ TÍN DỤNG HÁI NGAY TÁO XỊN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 1. Tên chương trình khuyến mãi: Mở thẻ tín dụng hái ngay táo xịn THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MỞ THẺ TÍN DỤNG HÁI NGAY TÁO XỊN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 1. Tên chương trình khuyến mãi: Mở thẻ tín dụng hái ngay táo xịn khu vực Bắc Trung Bộ 2. Thời gian triển khai CTKM khách

Chi tiết hơn

STT SỐ TK Tên Khách hàng Chi nhánh BHXH thành phố Hà Nội So Giao Dich BHXH Quận Ba Đình Ba Dinh BHXH

STT SỐ TK Tên Khách hàng Chi nhánh BHXH thành phố Hà Nội So Giao Dich BHXH Quận Ba Đình Ba Dinh BHXH STT SỐ TK Tên Khách hàng Chi nhánh 1 0021105349006 BHXH thành phố Hà Nội So Giao Dich 1 2 0861100745009 BHXH Quận Ba Đình Ba Dinh 3 0041101058008 BHXH Quận Tây Hồ Tay Ho 4 0571103835008 BHXH Quận Hoàn

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG PICKUP POINT - PUP Updated date 27-Feb-19 STT Servicing RDC/ Kho xử lý ĐH From/ Kho phụ trách Vendor/ Dịch vụ To/ Tỉnh phá

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG PICKUP POINT - PUP Updated date 27-Feb-19 STT Servicing RDC/ Kho xử lý ĐH From/ Kho phụ trách Vendor/ Dịch vụ To/ Tỉnh phá DANH SÁCH ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG PICKUP POINT - PUP Updated date 27-Feb-19 STT RDC/ 1 HCM Bình Dương WH VNPost Bình Dương Vũng Tàu Vũng Tàu 36 2 HCM Bình Dương WH VNPost Bình Dương Đắk Lăk Buôn Mê Thuột 36

Chi tiết hơn

BẢNG PHÂN CHIA KHU VỰC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2019 Mã Tỉnh Tên tỉnh Khu vực Đơn vị hành chính (Huyện, Xã thuộc huyện) 01 Hà Nội KV1 Gồm: 7

BẢNG PHÂN CHIA KHU VỰC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2019 Mã Tỉnh Tên tỉnh Khu vực Đơn vị hành chính (Huyện, Xã thuộc huyện) 01 Hà Nội KV1 Gồm: 7 BẢNG PHÂN CHIA KHU VỰC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2019 Mã Tỉnh Tên tỉnh Khu vực Đơn vị hành chính (Huyện, Xã thuộc huyện) 01 Hà Nội KV1 Gồm: 7 xã: Ba Trại, Ba Vì, Khánh Thượng, Minh Quang, Tản Lĩnh,

Chi tiết hơn

84 GIÁ TRÀ VINH 2018.xlsx

84 GIÁ TRÀ VINH 2018.xlsx VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRẢ HÀNG Tỉnh TT Mã vùng Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN MES Đường bộ Thành phố A An Giang B TP.Long Xuyên 8-16h 12-24h X 1-1,5 ngày B BR - Vũng Tàu D TP Bà Rịa, TP Vũng

Chi tiết hơn

NV GDV2.xlsx

NV GDV2.xlsx DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN GIAO DỊCH VIÊN 1 Nguyễn Thị Hoài Vân Nữ '25/08/1992 '183935907 '20/02/2009 Hà Tĩnh Xóm 5, Phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 2 Nguyễn

Chi tiết hơn

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN TỈNH / THÀNH PHỐ CHẤP NHẬN DỊCH VỤ EMS VISA THÁNG STT BƯU ĐIỆN TỈNH / THÀNH PHỐ MÃ TỈNH ĐỊA CHỈ MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI 1 An Gian

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN TỈNH / THÀNH PHỐ CHẤP NHẬN DỊCH VỤ EMS VISA THÁNG STT BƯU ĐIỆN TỈNH / THÀNH PHỐ MÃ TỈNH ĐỊA CHỈ MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI 1 An Gian DANH SÁCH BƯU ĐIỆN TỈNH / THÀNH PHỐ CHẤP NHẬN DỊCH VỤ EMS VISA THÁNG 4-2018 STT BƯU ĐIỆN TỈNH / THÀNH PHỐ MÃ TỈNH ĐỊA CHỈ MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI 1 An Giang 880,000 106 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH: "TRI ÂN VÀNG - NGÀN SẺ CHIA" Tên CH Họ Tên CMT Số điện thoại Địa chỉ Đỗ Thị Hạnh xxxxxx243 xxxxxxx228 Kh

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH: TRI ÂN VÀNG - NGÀN SẺ CHIA Tên CH Họ Tên CMT Số điện thoại Địa chỉ Đỗ Thị Hạnh xxxxxx243 xxxxxxx228 Kh DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH: "TRI ÂN VÀNG - NGÀN SẺ CHIA" Tên CH Họ Tên CMT Số điện thoại Địa chỉ Đỗ Thị Hạnh xxxxxx243 xxxxxxx228 Khánh Vân, Thanh Hóa Nguyễn Đắc Trường xxxxxxxxx558 xxxxxxx838

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT S T T 1 DANH SÁCH MÃ BỆNH VIỆN ĐƢỢC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ Các cơ sở KCB tuyến trung ƣơng STT - BHYT TÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT S T T 1 DANH SÁCH MÃ BỆNH VIỆN ĐƢỢC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ Các cơ sở KCB tuyến trung ƣơng STT - BHYT TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT S T T 1 DANH SÁCH MÃ BỆNH VIỆN ĐƢỢC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ Các cơ sở KCB tuyến trung ƣơng STT - BHYT TÊN CƠ SỞ KCB 1 1 Bệnh viện Thống Nhất 025 01 Lý Thường

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI E (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở GTVT ) STT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/2018 31/3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản Số điện thoại Giá trị quà tặng (VND) 1 NGUYEN VAN SON

Chi tiết hơn

DANH SÁCH MA NG LƯƠ I ĐIÊ M THANH TOA N PAYOO THEO NHÀ CUNG CẤP STT Tên cửa hàng Địa chỉ Giờ mở cửa 1 Thế giới Di Động 116 Tôn Đức Thắng P.Hòa Minh Q.

DANH SÁCH MA NG LƯƠ I ĐIÊ M THANH TOA N PAYOO THEO NHÀ CUNG CẤP STT Tên cửa hàng Địa chỉ Giờ mở cửa 1 Thế giới Di Động 116 Tôn Đức Thắng P.Hòa Minh Q. DANH SÁCH MA NG LƯƠ I ĐIÊ M THANH TOA N PAYOO THEO NHÀ CUNG CẤP STT Tên cửa hàng Địa chỉ Giờ mở cửa 1 Thế giới Di Động 116 Tôn Đức Thắng P.Hòa Minh Q.Liên Chiểu Đà Nẵng 2 Thế giới Di Động 116 Tôn Đức Thắng

Chi tiết hơn

STT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI FAX BUÔN MÊ THUỘT 1 Công ty TNHH K & T CTY CP TRUYỀN HÌNH CÁP NTH / BLUE SKY CÔNG TY TNHH DICH VU VE MÁY BA

STT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI FAX BUÔN MÊ THUỘT 1 Công ty TNHH K & T CTY CP TRUYỀN HÌNH CÁP NTH / BLUE SKY CÔNG TY TNHH DICH VU VE MÁY BA STT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI FAX BUÔN MÊ THUỘT 1 Công ty TNHH K & T 2 3 4 5 CTY CP TRUYỀN HÌNH CÁP NTH / BLUE SKY CÔNG TY TNHH DICH VU VE MÁY BAY NGOC ANH Công ty TNHH MTV XD TM Thanh Khoa Công ty

Chi tiết hơn

Trường Đại học Dược Hà Nội Trung tâm DI - ADR Quốc gia Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh Giai đoạn tháng 11/ /2018 Miề

Trường Đại học Dược Hà Nội Trung tâm DI - ADR Quốc gia Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh Giai đoạn tháng 11/ /2018 Miề Tây Bắc Bộ SLBáo cáo: 292 Số tỉnh: 6 Số BV: 42 Điện Biên Hòa Bình Lai Châu Lào Cai Sơn La Yên Bái Bắc Giang Bệnh viện Đa khoa Khu vực thị xã Mường Lay 5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 23 Bệnh viện Lao

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM ĐỔI QUÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI GOM ĐIỂM - RINH QUÀ BIBICA (Kèm theo công văn số./2018/tb-bbc ngày / / của Công Ty Cổ Phần Bibica)

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM ĐỔI QUÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI GOM ĐIỂM - RINH QUÀ BIBICA (Kèm theo công văn số./2018/tb-bbc ngày / / của Công Ty Cổ Phần Bibica) DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM ĐỔI QUÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI GOM ĐIỂM - RINH QUÀ BIBICA (Kèm theo công văn số./2018/tb-bbc ngày / / của Công Ty Cổ Phần Bibica) STT Khu vực Tên shop Địa Chỉ 1 Sa Đéc - Đồng Tháp Chị

Chi tiết hơn

Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh năm 2018 giai đoạn tháng 11/2017-7/2018 Miền Tây Bắc Bộ SLBáo cáo: 192 Số tỉnh: 6 Số BV: 34

Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh năm 2018 giai đoạn tháng 11/2017-7/2018 Miền Tây Bắc Bộ SLBáo cáo: 192 Số tỉnh: 6 Số BV: 34 Tây Bắc Bộ cáo: 192 Số tỉnh: 6 Số : 34 Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Mường Lay 5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 17 Điện Biên Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Điện Biên 6 Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L PHÒNG: 1 1 7001 Trương Thái Hạnh An 10/05/2006 7A2 2 7002 Nguyễn Hoàng Khánh An 11/01/2006 7A3 3 7003 Đặng Thuý Minh An 11/02/2006 7A1 4 7004 Trần Đặng Nhật An 05/09/2006 7A4 5 7005 Nguyễn Trần Quý An

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ĐỘI DỰ TUYỂN THÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ĐỘI DỰ TUYỂN THÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ĐỘI DỰ TUYỂN THÀNH PHỐ THAM GIA THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2016

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRA HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùng Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiết Kiệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRA HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùng Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiết Kiệ CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRA HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùng Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiết Kiệm Đường bộ A An Giang B TP.Long Xuyên 12h - 20h 12h

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẬN HƯỞNG HIỆN TẠI, TÍCH LŨY TƯƠNG LAI 1. Tên chương trình khuyến mại: Tận Hưởng Hiện Tại, Tích Lũy Tương Lai 2. Hàng h

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẬN HƯỞNG HIỆN TẠI, TÍCH LŨY TƯƠNG LAI 1. Tên chương trình khuyến mại: Tận Hưởng Hiện Tại, Tích Lũy Tương Lai 2. Hàng h THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẬN HƯỞNG HIỆN TẠI, TÍCH LŨY TƯƠNG LAI 1. Tên chương trình khuyến mại: Tận Hưởng Hiện Tại, Tích Lũy Tương Lai 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Gửi tiết kiệm qua các kênh:

Chi tiết hơn

Danh sách chi nhánh tổ chức ngày hội 1/6 STT Tên chi nhánh Địa chỉ Khu vực 1 TPBank Tha nh Đô Tầng 1, Khối nha 2 (tháp B), Tòa nha số 7 Trần Phú, Ha Đ

Danh sách chi nhánh tổ chức ngày hội 1/6 STT Tên chi nhánh Địa chỉ Khu vực 1 TPBank Tha nh Đô Tầng 1, Khối nha 2 (tháp B), Tòa nha số 7 Trần Phú, Ha Đ Danh sách chi nhánh tổ chức ngày hội 1/6 STT Tên chi nhánh Địa chỉ Khu vực 1 TPBank Tha nh Đô Tầng 1, Khối nha 2 (tháp B), Tòa nha số 7 Trần Phú, Ha Đông, Ha 2 TPBank Tây Hà 535 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Ba

Chi tiết hơn

DANH SACH TRUNG TUYEN.xls

DANH SACH TRUNG TUYEN.xls DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHYD ngày 06 tháng 8 năm 2018) 1 7000080 GIÀNG A CHÔ 15/04/1999 Xã Nùng

Chi tiết hơn

KỲ THI TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019 DANH SÁCH SỐ BÁO DANH - PHÒNG THI - HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THCS ÂU LẠC (Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 6h30 n

KỲ THI TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019 DANH SÁCH SỐ BÁO DANH - PHÒNG THI - HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THCS ÂU LẠC (Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 6h30 n KỲ THI TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019 DANH SÁCH SỐ BÁO DANH - PHÒNG THI - HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THCS ÂU LẠC (Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 6h30 ngày 02/06/2019) TT SỐ BD PHÒNG ĐIỂM THI HỌ VÀ TÊN NGÀY

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN" (Từ ngày 15/11/ /01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số d

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN (Từ ngày 15/11/ /01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số d DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN" (Từ ngày 15/11/2018-15/01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số dự thưởng Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VND) 1

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRA HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùng Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiết Kiệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRA HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùng Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiết Kiệ CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRA HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùng Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiết Kiệm Đường bộ A An Giang H TP.Long Xuyên 24-36 h 36-48

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET LỚP 4, NĂM HỌC (Kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-BGDĐT ngày 04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET LỚP 4, NĂM HỌC (Kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-BGDĐT ngày 04 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET LỚP 4, NĂM HỌC 2014-2015 (Kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA ***

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA *** DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG 1.500.000VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA 135258*** 0948873*** 1,500,000 2 NG THI THANH HUONG 131509*** 0983932***

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRẢ HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùn Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiết Kiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRẢ HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùn Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiết Kiệm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRẢ HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùn Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiết Kiệm Đường bộ A An Giang B TP.Long Xuyên 12h - 20h 12h

Chi tiết hơn

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 1 Trương

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HỌC SINH Năm học: In ngày: STT Ho va tên ho c sinh GT Nga y sinh Nơi sinh Lớp 18_19 Ghi chú 1 Hoàng Lê Huệ Anh Nữ 25/08/

DANH SÁCH HỌC SINH Năm học: In ngày: STT Ho va tên ho c sinh GT Nga y sinh Nơi sinh Lớp 18_19 Ghi chú 1 Hoàng Lê Huệ Anh Nữ 25/08/ 1 Hoàng Lê Huệ Anh Nữ 25/08/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 11A 1 10A 1 TCTA_XH 2 Nguyễn Phương Anh Nữ 10/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 11A 1 10A 1 TCTA_XH 3 Nguyễn Vương Tú Anh Nữ 06/06/2003 Thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

1 BƯỚC ĐƠN GIẢN CẦN LÀM KHI CÓ SỰ CỐ XẢY RA Gọi hoặc truy cập để thông báo sự cố. THỨ 2 THỨ 4 THỨ 6 2 Mang xe đến Garage đ

1 BƯỚC ĐƠN GIẢN CẦN LÀM KHI CÓ SỰ CỐ XẢY RA Gọi hoặc truy cập   để thông báo sự cố. THỨ 2 THỨ 4 THỨ 6 2 Mang xe đến Garage đ 1 BƯỚC ĐƠN GIẢN CẦN LÀM KHI CÓ SỰ CỐ XẢY RA Gọi hoặc truy cập www.libertyinsurance.com.vn để thông báo sự cố. THỨ 2 THỨ 4 THỨ 6 2 Mang xe đến Garage đạt chuẩn gần nhất. 3 Nhận lại xe sau khi được sửa chữa.

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Xuân Thịnh 2 Bắc Ninh Ngô Văn Luyện 3 Bắc Ninh Nguyễn Sỹ Khoa 4 Bình Định Cao

Chi tiết hơn

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM I. Thông tin chung 1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2019/18 Ngày phê duyệt: 19/06/2019 II. Thông tin chi tiết 2 Nhà nhập khẩu

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM I. Thông tin chung 1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2019/18 Ngày phê duyệt: 19/06/2019 II. Thông tin chi tiết 2 Nhà nhập khẩu THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM I. Thông tin chung 1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2019/18 Ngày phê duyệt: 19/06/2019 II. Thông tin chi tiết 2 Nhà nhập khẩu, phân phối/ Nhà sản xuất xe : Công ty HONDA Việt Nam

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở chính: 88 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội *ĐT: Fax: Website: THỂ LỆ CHƢƠN

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở chính: 88 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội *ĐT: Fax: Website:  THỂ LỆ CHƢƠN THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI Hoàn tiền tới 20% cho chủ thẻ Maritime Bank MasterCard khi mua tour du lịch tại Vietravel *** I. Tên chƣơng trình: Hoàn tiền tới 20% cho chủ thẻ Maritime Bank MasterCard

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRA HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùng Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiê t Ki

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRA HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùng Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiê t Ki CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRA HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùng Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiê t Kiê m Đường Bộ A An Giang C TP.Long Xuyên 12-20h 20-24h

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác TÀI SẢN Mã số T/M Số cuối kỳ Số đầu năm A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 2,293,746,217,755 1,957,691,709,903

Chi tiết hơn

VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHÍ TƯỢNG KHÍ HẬU Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) tại một số điểm trạm Khí

VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHÍ TƯỢNG KHÍ HẬU Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) tại một số điểm trạm Khí VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHÍ TƯỢNG KHÍ HẬU Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn Bản tin phát lúc: 13h00 ngày 15/07/2019

Chi tiết hơn

VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHÍ TƯỢNG KHÍ HẬU Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) tại một số điểm trạm Khí

VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHÍ TƯỢNG KHÍ HẬU Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) tại một số điểm trạm Khí VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHÍ TƯỢNG KHÍ HẬU Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn Bản tin phát lúc: 13h00 ngày 27/01/2019

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở chính: 88 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội *ĐT: Fax: Website: THỂ LỆ CHƢƠN

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở chính: 88 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội *ĐT: Fax: Website:  THỂ LỆ CHƢƠN THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Nội dung ƣu đãi từ Vietravel Theo phân hạng Gold dành cho khách hàng Maritime Bank: - Trong thời gian từ nay đến 30/4/2016 khách hàng Maritime Bank vẫn nhận được ưu đãi

Chi tiết hơn

YLE Starters PM PB - Results.xls

YLE Starters PM PB - Results.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 24/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 DANG THUY AN 28/07/2011 3 1 3 7 2 DANG HOANG GIA AN 15/03/2012 5 5 5 15 3 TRAN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỢP TÁC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ (Cập nhật đến ngày 24/06/2019) STT Khu vực Trang 01 Bà Rịa Vũng Tàu Bắc Ninh Bình Dương 02

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỢP TÁC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ (Cập nhật đến ngày 24/06/2019) STT Khu vực Trang 01 Bà Rịa Vũng Tàu Bắc Ninh Bình Dương 02 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỢP TÁC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ (Cập nhật đến ngày 24/06/2019) STT Khu vực Trang 01 Bà Rịa Vũng Tàu 02 02 Bắc Ninh 02 03 Bình Dương 02 03 04 Cần Thơ 03 05 Đà Nẵng 03 04 06 Đồng Nai 04 07

Chi tiết hơn

Chương trình chăm sóc khách hàng VIP Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 STT Tỉnh/Thành phố 1 An Giang Dương Thị Lệ Th

Chương trình chăm sóc khách hàng VIP Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 STT Tỉnh/Thành phố 1 An Giang Dương Thị Lệ Th Chương trình chăm sóc khách hàng VIP 2018 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 1 An Giang Dương Thị Lệ Thu 2 An Giang Ngô Thị Bích Lệ 3 An Giang Võ Thị Xuân Mai 4 An Giang Hà

Chi tiết hơn

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CH

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CH UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Cập nhật đến 31/5/2019) TT Họ, tên

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ THI VIẾT VÒNG 2 TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2019 STT Họ tên Ngày sinh Số CMTND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Số báo danh Kết quả 1 Lê Kiều Gia

KẾT QUẢ THI VIẾT VÒNG 2 TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2019 STT Họ tên Ngày sinh Số CMTND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Số báo danh Kết quả 1 Lê Kiều Gia KẾT QUẢ THI VIẾT VÒNG 2 TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2019 1 Lê Kiều Giang '26/10/1995 '221363319 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên 1725 Đạt 2 Trương Thị Kim Giang '16/07/1995 '273516814 Bà Chiểu Chuyên

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày 20/10/2016 Những học sinh tô sai mã đề/sbd sẽ được

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG Giải thưởng tháng ĐỢT II "Quốc khánh trọn niềm vui" MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG GIẢI THƯỞNG STT TÊN KHÁCH HÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG Giải thưởng tháng ĐỢT II Quốc khánh trọn niềm vui MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG GIẢI THƯỞNG STT TÊN KHÁCH HÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG Giải thưởng tháng ĐỢT II "Quốc khánh trọn niềm vui" MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG GIẢI THƯỞNG STT TÊN KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH Giải nhất 1 LAM THI VAN HỒ CHÍ MINH QK0841917

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Kết quả sơ loại ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '1

DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Kết quả sơ loại ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '1 DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '10/02/1994 '341726878 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên Huỳnh Lê Nữ '07/01/1997 '281171007 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên Lê Kiều

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT MSSV Họ và Tên Ngày Sinh Phái Nơi Si

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT MSSV Họ và Tên Ngày Sinh Phái Nơi Si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đại học chính quy khóa 2013-2017 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT

Chi tiết hơn

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỢP TÁC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ (Cập nhật đến ngày 04/07/2019) STT Khu vực Trang 01 Bà Rịa Vũng Tàu Bắc Ninh Bình Dương 02

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỢP TÁC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ (Cập nhật đến ngày 04/07/2019) STT Khu vực Trang 01 Bà Rịa Vũng Tàu Bắc Ninh Bình Dương 02 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỢP TÁC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ (Cập nhật đến ngày 04/07/2019) STT Khu vực Trang 01 Bà Rịa Vũng Tàu 02 02 Bắc Ninh 02 03 Bình Dương 02 03 04 Cần Thơ 03 05 Đà Nẵng 03 04 06 Đồng Nai 04 07

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI E (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở GTVT ) STT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT DUYỆT VÀO

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT DUYỆT VÀO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT DUYỆT VÀO LỚP 6 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2019-2020

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" STT Họ tên khách hàng CMT Khác

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT STT Họ tên khách hàng CMT Khác DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" 1 NGUYEN THI MAI HUONG 027***063 200,000 CN TP. Hà Nội 2 HOANG PHUONG ANH 001***041

Chi tiết hơn

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 1 260001 Lê Thị Như Anh Nữ 28/02/02 Quảng Ngãi B4 THPT Lê Trung Đình Điện DD

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Trang 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 57 N

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Trang 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 57 N BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Trang 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 57 NĂM 2018 - ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Trường Đại học Ngoại

Chi tiết hơn

N N N N TT iải Mã dự thưởng Loại B ọ ên Địa chỉ 1 iải đặc biệt BANKPLUS Đặng Thị Lan Yên Dũng, Bắc Giang 2 iải nhất BANKPLUS Vũ Văn

N N N N TT iải Mã dự thưởng Loại B ọ ên Địa chỉ 1 iải đặc biệt BANKPLUS Đặng Thị Lan Yên Dũng, Bắc Giang 2 iải nhất BANKPLUS Vũ Văn 1 đặc biệt 02740947 BANKPLUS Đặng Thị Lan Yên Dũng, Bắc Giang 2 nhất 03672337 BANKPLUS Vũ Văn Tuấn Tiền Hải, 3 G nhất 10349738 KIT Nguyễn Hoàng Sơn Hoàn Kiếm, 4 G nhất 5 G nhất 11236592 KIT 33010105 DATA

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT

Chi tiết hơn

Lưu ý: DANH SÁCH HỘI VIÊN PRUREWARDS NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KÍCH HOẠT PRUONLINE, NHẬN QUÀ PRUREWARDS (ĐỢT 2) Đợt 2 của chương trình dành tặng 499 mã

Lưu ý: DANH SÁCH HỘI VIÊN PRUREWARDS NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KÍCH HOẠT PRUONLINE, NHẬN QUÀ PRUREWARDS (ĐỢT 2) Đợt 2 của chương trình dành tặng 499 mã Lưu ý: DANH SÁCH HỘI VIÊN PRUREWARDS NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KÍCH HOẠT PRUONLINE, NHẬN QUÀ PRUREWARDS (ĐỢT 2) Đợt 2 của chương trình dành tặng 499 mã ưu đãi Lazada tới các hội viên đăng ký PRUonline sớm

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC ĐẠI H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC ĐẠI H ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC NHẬN HỌC BỔNG (CHÍNH THỨC) HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ ĐÀO TẠO DOANH CHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Phòng thi DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ ĐÀO TẠO DOANH CHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Phòng thi DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ ĐÀO TẠO DOANH CHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN Thi cơ sở: 8h00-10h00

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC STT MÔN HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI 1 Toán Nguyễn Tiến Hoàng 12 TOÁN THPT chuyên Năng Khiếu NHẤT 2 Toán Nguy

KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC STT MÔN HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI 1 Toán Nguyễn Tiến Hoàng 12 TOÁN THPT chuyên Năng Khiếu NHẤT 2 Toán Nguy KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2018-2019 STT MÔN HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI 1 Toán Nguyễn Tiến Hoàng 12 TOÁN THPT chuyên Năng Khiếu NHẤT 2 Toán Nguyễn Nguyễn 12 TOÁN THPT chuyên Năng Khiếu NHẤT 3 Toán

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG ĐIỂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐỢT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG ĐIỂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐỢT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG ĐIỂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐỢT 2 Stt Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẶC CÁCH VÀO VÒNG PHỎNG VẤN STT Họ Tên Số báo danh Giới tính Ngày sinh Số CMTND Nghiệp vụ đăng ký Đơn vị đăng ký 1 NGUYỄN THỊ KIM L

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẶC CÁCH VÀO VÒNG PHỎNG VẤN STT Họ Tên Số báo danh Giới tính Ngày sinh Số CMTND Nghiệp vụ đăng ký Đơn vị đăng ký 1 NGUYỄN THỊ KIM L DANH SÁCH THÍ SINH ĐẶC CÁCH VÀO VÒNG PHỎNG VẤN 1 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN MT001 Nữ '18/10/1990 '215138551 Chuyên viên - Giao dịch viên Bà Chiểu 2 Nguyễn Thị Huyền MT002 Nữ '23/01/1996 '1429799672 Chuyên viên

Chi tiết hơn

DS QUAN LY THONG TIN SVTT Ngan nhap KQ PV

DS QUAN LY THONG TIN SVTT Ngan nhap KQ PV NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT VÒNG PHỎNG VẤN ĐỢT TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2014 TẠI ACB Lịch tổ chức buổi chào đón sinh viên: Thời gian: Ngày 02/12/2013, Ca sáng: Từ 8h30; Ca chiều:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: Phòng thi: PA01 1 100001 Lê Hồng An 1/29/2003 Nam A11 2 100002 Phạm Thành An 6/9/2003 Nam A2 3 100003 Lê Hoàng Anh 4/4/2003 Nam A6 4 100004 Lê Tuấn Anh 10/28/2003 Nam A5 5 100005 Lý Hoàng Trâm Anh 4/7/2003

Chi tiết hơn

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/2001 21030107 730231 8.5 8.5 55.5 Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2001 21030113 730402 8.25 8.75 55 Minh Khai 3 Nguyễn Thị Khuyên 30/12/2001 21030113 730381 8.5 8 54.5 Minh Khai

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TSĐH 2019 STT SBD Họ tên Mã ngành trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển Cao Hoàng An Thiết kế cô

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TSĐH 2019 STT SBD Họ tên Mã ngành trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển Cao Hoàng An Thiết kế cô DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TSĐH 2019 Tên ngành 1 02047735 Cao Hoàng An 7210402 Thiết kế công nghiệp 2 42002883 Đào Vũ Hoàng An 7580101DL Kiến trúc (Đà Lạt) 3 41000923 Lê Thảo An 7580101 Kiến

Chi tiết hơn

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh 2 1 31131021256 Lương Ngọc Quỳnh Anh 19 2 2 31131021346 La Thị Thúy Kiều 28 2 3 31131021265 Nguyễn Quốc Thanh 22 2 4 31131021319 Chiêm Đức Nghĩa 23 2 5 31131021211 Lại Duy Cuờng 10 3 6 31121021229 Trần

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BANCA "AN TÂM VUI XUÂN MỚI" GIAI ĐOẠN 26-31/12/2018 STT HỌ VÀ TÊN KH SỐ CMT CHI NHÁNH GIAO DỊCH GIAI_TH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BANCA AN TÂM VUI XUÂN MỚI GIAI ĐOẠN 26-31/12/2018 STT HỌ VÀ TÊN KH SỐ CMT CHI NHÁNH GIAO DỊCH GIAI_TH DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BANCA "AN TÂM VUI XUÂN MỚI" GIAI ĐOẠN 26-31/12/2018 STT HỌ VÀ TÊN KH SỐ CMT CHI NHÁNH GIAO DỊCH GIAI_THUONG 1 Bàn Kim Sao 085xxx029 VPBANK XUAN LA SET HOP

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 9A1 1 013 Đoàn Lê Hoàng Anh 02/06/2003 P01 2 014 Đỗ Ngọc Trâm Anh 09/07/2003 P01 3 017 Hà Quỳnh Anh 07/12/2003 P01 4 018 Hoàng Lê Huệ Anh 25/08/2003 P01 5 019 Hoàng Minh Anh 30/03/2003 P01 6 039 Võ

Chi tiết hơn

Ket Qua TS tu SBD den xls

Ket Qua TS tu SBD den xls ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012 STT SBD Họ và tên Giới tính NTNS Nơi sinh Ngữ văn (KC) Tiếng Anh (KC) Toán (KC) Toán chuyên Điểm thi Tin học

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC NHẬN HỌC BỔNG (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2, NĂM HỌC STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG (HK1/17-18) XẾP LOẠI HỌC TẬP

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC NHẬN HỌC BỔNG (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2, NĂM HỌC STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG (HK1/17-18) XẾP LOẠI HỌC TẬP DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC NHẬN HỌC BỔNG (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018 STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG (HK1/17-18) XẾP LOẠI HỌC TẬP XLĐRL HKI/17-18 XẾP LOẠI HỌC BỔNG ĐỊNH MỨC TIỀN HỌC

Chi tiết hơn

DanhSachDuThiTinHoc_Dot8_ xlsx

DanhSachDuThiTinHoc_Dot8_ xlsx UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A Kỳ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP MẪU SỐ 3 DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2017 Tình trạng việc làm Khu vực làm việc Có việc làm STT Mã

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP MẪU SỐ 3 DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2017 Tình trạng việc làm Khu vực làm việc Có việc làm STT Mã BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP MẪU SỐ 3 DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2017 liên tố Nơi 1 0009411755 Đầu Thanh Duy X X Tp. HCM 2 0010411923 Nguyễn Hoàng Khải X 3 0010411947 Trần Văn

Chi tiết hơn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Trung Tâm Ngoại ngữ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH THAM

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Trung Tâm Ngoại ngữ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH THAM Hội đồng: D402 1 AB01 Huỳnh Nguyễn Ngọc Ân Nữ 01/08/1997 Vũng Tàu 4.0 6.0 981017339 2 AB02 Nguyễn Văn An Nam 04/10/1997 Quảng Ngãi 987043760 3 AB03 Trần Thị Chúc An Nữ 22/09/1997 An Giang 987775262 4 AB04

Chi tiết hơn

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential VN 2 BUI THI HAI YEN Công

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ CUỘC THI VẼ TRANH QUỐC TẾ TOYOTA CHỦ ĐỀ "CHIẾC Ô TÔ MƠ ƯỚC" LẦN THỨ VIII - NĂM HỌC STT 15 GIẢI NHẤT Họ và tên Họ, đệm Tên 1 Đinh Phư

KẾT QUẢ CUỘC THI VẼ TRANH QUỐC TẾ TOYOTA CHỦ ĐỀ CHIẾC Ô TÔ MƠ ƯỚC LẦN THỨ VIII - NĂM HỌC STT 15 GIẢI NHẤT Họ và tên Họ, đệm Tên 1 Đinh Phư KẾT QUẢ CUỘC THI VẼ TRANH QUỐC TẾ TOYOTA CHỦ ĐỀ "CHIẾC Ô TÔ MƠ ƯỚC" LẦN THỨ VIII - NĂM HỌC 2018-2019 15 GIẢI NHẤT 1 Đinh Phương Anh Nữ 3D Trường TH Yên Thắng, huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 2 Nguyễn

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM TIN HỌC KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THI LẦN 2_NGÀY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM TIN HỌC KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THI LẦN 2_NGÀY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM TIN HỌC KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THI LẦN 2_NGÀY THI: 15 THÁNG 09 NĂM 2018 Win_Word Excel Powerpoint

Chi tiết hơn

Vallet_THPT_2019

Vallet_THPT_2019 DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG VALLET KHU VỰC MIỀN NAM - NĂM 2019 khối Phổ thông STT Họ và tên Lớp Trường THPT Tỉnh Ghi chú 1 1 Quách Lê Gia Huy 11H Chuyên Thoại Ngọc Hầu Tỉnh An Giang 2 2 Lê Phan Minh Mỹ Kim

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bang gia dat tinh ba ria vung tau

Microsoft Word - bang gia dat tinh ba ria vung tau ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2011/QĐ-UBND.v n Vũng Tàu, ngày 19 tháng 12 năm 2011 nd QUYẾT ĐỊNH ca

Chi tiết hơn

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng 1 538742******7691 ****829 TRUONG VAN PHUC Vali cao cấp

Chi tiết hơn

Lưu ý: DANH SÁCH HỘI VIÊN PRUREWARDS NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KÍCH HOẠT PRUONLINE, NHẬN QUÀ PRUREWARDS (ĐỢT 1) Mã ưu đãi Lazada sẽ được gửi vào tài kh

Lưu ý: DANH SÁCH HỘI VIÊN PRUREWARDS NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KÍCH HOẠT PRUONLINE, NHẬN QUÀ PRUREWARDS (ĐỢT 1) Mã ưu đãi Lazada sẽ được gửi vào tài kh Lưu ý: DANH SÁCH HỘI VIÊN PRUREWARDS NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KÍCH HOẠT PRUONLINE, NHẬN QUÀ PRUREWARDS (ĐỢT 1) Mã ưu đãi Lazada sẽ được gửi vào tài khoản PRURewards của các hội viên nhận thưởng muộn nhất

Chi tiết hơn

DSSV THAM GIA 02 CHUYÊN ĐỀ SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhân tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn phím ENTER để kiểm tra tên

DSSV THAM GIA 02 CHUYÊN ĐỀ SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhân tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn phím ENTER để kiểm tra tên DSSV THAM GIA 02 CHUYÊN ĐỀ SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2018-2019 HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhân tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn phím ENTER để kiểm tra tên trong danh sách STT MSSV HỌ TÊN CHUYÊN ĐỀ 1 1412093

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SV THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019 ĐỢT 2 STT MSSV Họ tên GHI CHÚ Nguyễn Thị Kim Liên Tăng Chí Thành Lê Thế Hoà

DANH SÁCH SV THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019 ĐỢT 2 STT MSSV Họ tên GHI CHÚ Nguyễn Thị Kim Liên Tăng Chí Thành Lê Thế Hoà DANH SÁCH SV THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019 ĐỢT 2 STT MSSV Họ tên GHI CHÚ 1 1311162 Nguyễn Thị Kim Liên 2 1311434 Tăng Chí Thành 3 1312211 Lê Thế Hoàng 4 1312212 Nguyễn Cao Hoàng 5 1312310 Cao Duy Lâm

Chi tiết hơn

a

a ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 72a/2012/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 21 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH.v n Về việc ban hành Bảng giá các loại

Chi tiết hơn

DSSV THAM GIA ĐẦY ĐỦ 2 CHUYÊN ĐỀ SHCD ĐẦU NĂM, NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra

DSSV THAM GIA ĐẦY ĐỦ 2 CHUYÊN ĐỀ SHCD ĐẦU NĂM, NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra DSSV THAM GIA ĐẦY ĐỦ 2 CHUYÊN ĐỀ SHCD ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2018-2019 HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra tên trong danh sách STT MSSV HỌ TÊN CHUYÊN ĐỀ 1 1653070

Chi tiết hơn

Xep lop 12-13

Xep lop 12-13 TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN DANH SÁCH CHÍNH THỨC HỌC SINH 7 NĂM HỌC 2012-2013 S Lop HoLot Ten R O lop moi 1 6a7 Đặng Quế Kim Anh x G T 7A1 2 6a1 Đoàn Tuấn Anh G T 7A1 3 6a7 Lê Nguyễn Mai Anh x G T 7A1 4 6a1

Chi tiết hơn

Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước Phát triển thủy lợi ở nước ta. Giáo sư, Tiến sĩ kh

Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước Phát triển thủy lợi ở nước ta. Giáo sư, Tiến sĩ kh Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước Phát triển thủy lợi ở nước ta. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Hồng Giang Nước cùng với khí quyển và địa

Chi tiết hơn

banggia2010.xls

banggia2010.xls BẢNG 6 BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN TÂN BÌNH (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m 2 ĐOẠN ĐƯỜNG STT

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG KHU VỰC 4 DANH SÁCH VÀO VÒNG 2 - KHU VỰC 4 (THI TẠI TP HỒ CHÍ MINH) Chuyên

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG KHU VỰC 4 DANH SÁCH VÀO VÒNG 2 - KHU VỰC 4 (THI TẠI TP HỒ CHÍ MINH) Chuyên NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG KHU VỰC 4 DANH SÁCH VÀO VÒNG 2 - KHU VỰC 4 (THI TẠI TP HỒ CHÍ MINH) Chuyên đề: Tín dụng - mã 01 THI CA SÁNG NGÀY 03/12/2011 1 Trần

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5162xxxxxx6871 5162xxxxxx7129 5324xxxxxx2262 5324xxxxxx0796

Chi tiết hơn