Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 3 * 2019 ỨNG DỤNG TẦM SOÁT TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN TRONG PHÁT HIỆN SỚM LỆCH BỘI NHIỄM SẮ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 3 * 2019 ỨNG DỤNG TẦM SOÁT TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN TRONG PHÁT HIỆN SỚM LỆCH BỘI NHIỄM SẮ"

Bản ghi

1 ỨNG DỤNG TẦM SOÁT TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN TRONG PHÁT HIỆN SỚM LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ QUA DNA THAI TỰ DO TRONG MÁU MẸ Lê Thị Xuân Thảo**, Lương Bắc An*, Lê Thị Khánh Linh***, Trịnh Nhựt Thư Hương***, Phan Thanh Bình***, Quách Thị Hoàng Oanh***, Nguyễn Khắc Hân Hoan***, Lê Quang Thanh***, TÓM TẮT Đỗ Thị Thanh Thủy* Đặt vấn đề: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới trong phát hiện sớm một số lệch bội nhiễm sắc thể thai nhi thông qua DNA thai tự do có trong máu mẹ được xem là phương pháp tầm soát trước sinh không xâm lấn (NIPT) có độ an toàn cao cho thai nhi mà vẫn đạt hiệu quả tốt. Đây cũng là phương pháp đã được ứng dụng phổ biến ở các nước phát triển trong chương trình sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể thai nhi ở thai phụ nguy cơ cao. Mục tiêu: Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu của phương pháp NIPT trong phát hiện sớm lệch bội nhiễm sắc thể thai nhi ở những thai phụ nguy cơ cao. Phương pháp: Những thai phụ có kết quả tầm soát từ khoảng mờ da gáy (NT) và double test nguy cơ cao với lệch bội nhiễm sắc thể thai nhi (T13, T18, T21), chưa thực hiện phân tích nhiễm sắc thể đồ (karyotype), và đồng ý tham gia nghiên cứu, sẽ được thu thập mẫu huyết thanh nhằm tách chiết cfdna và tiến hành phân tích bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới. Chỉ số Z-score được tính toán để phát hiện các trường hợp bất thường. Kết quả NIPT sẽ được so sánh với kết quả karyotype phân tích nhiễm sắc thể đồ nhằm xác định độ nhạy, độ đặc hiệu của NIPT. Kết quả: Có 124 thai phụ nguy cơ cao với lệch bội nhiễm sắc thể thai nhi đã được chọn vào nghiên cứu. Tuổi mẹ trung bình 32,6±6,3 tuổi, tuổi thai trung bình 12,6±1,8 tuần, và độ mờ da gáy trung bình 4,1±1,7mm. Tỉ lệ dương tính qua NIPT đối với trisomy 13 là 4:124, trisomy 18 là 13:124, và trisomy 21 là 17:124. Có 01 trường hợp âm tính giả T18 do thể khảm. Độ nhạy của NIPT trong phát hiện trisomy 13, 18, 21 là 97,1% (85,1% 99,9%), độ đặc hiệu là 100% (95,9% 100%). Kết luận: Tầm soát trước sinh không xâm lấn NIPT có độ nhạy, độ đặc hiệu rất cao, nên được ứng dụng trong sàng lọc sớm lệch bội nhiễm sắc thể, đặc biệt ở những thai phụ không muốn thực hiện thủ thuật xâm lấn phục vụ xét nghiệm chẩn đoán. Từ khóa: NIPT, cfdna, cffdna, giải trình tự thế hệ mới, lệch bội nhiễm sắc thể thai nhi ABSTRACT APPLICATION OF NON-INVASIVE PRENATAL TESTING USING NEXT GENERATION SEQUENCING TO DETECT ANEUPLOIDIES WITHIN CELL-FREE FETAL DNA Le Thi Xuan Thao, Luong Bac An, Le Thi Khanh Linh, Trinh Nhut Thu Huong, Phan Thanh Binh, Quach Thi Hoang Oanh, Nguyen Khac Han Hoan, Le Quang Thanh, Do Thi Thanh Thuy * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol No : *Trung tâm Y Sinh học Phân tử, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh **Bộ môn Hoá Sinh, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh ***Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ TP. TP. Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc: ThS.BS Lê Thị Xuân Thảo ĐT: xuanthao.le@gmail.com 478

2 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 3 * 2019 Nghiên cứu Y học Background: Studying the application of next-generation sequencing technique in the early screening of fetal aneuploidies from maternal blood was considered to be non-invasive prenatal testing (NIPT) which is safe and highly effective for maternal. NIPT also a common test in many developed countries for screening on aneuploidies in high-risk pregnancies. Objectives: Determination of sensitivity and specificity of NIPT in prenatal screening of aneuploidies in high-risk pregnancies. Methods: Pregnant women who have a nuchal translucency (NT) and double test results with high-risk screening for aneuploidies (T13, T18, T21), who have not performed a karyotype test, and agreed to participate in this research by written informed consent, will be evaluated. Maternal blood was collected and extracted cfdna. And then, CfDNA were sequenced by using NGS technique. The z-score was calculated to detect chromosomal aneuploidies. These results will be compared with the results of the karyotype to confirm the sensitivity and specificity of the NIPT method. Results: There were 124 high-risk pregnancies with aneuploidies selected for the study. The mean age of the pregnancies was 32.6 ± 6.3 years old, mean gestational age was 12.6 ± 1.8 weeks, and the mean nuchal translucency was 4.1 ± 1.7mm. By NIPT, the proportion of trisomy 13 positive cases was 4:124. Trisomy 18 was 13:124. Trisomy 21 was 17:124. A case of trisomy 18 was false negative by mosaicism. The sensitivity of NIPT in detecting trisomy 13, 18, 21 was 97.1% (85.1%-99.9%), the specificity was 100% (95.9% - 100%). Conclusion: Non-invasive prenatal testing with high sensitivity and specificity should be used in the screening of aneuploidies on, especially the maternals did not agree with karyotyping tests. Keywords: NT, NIPT, next-generation sequencing, cell-free fetal DNA, aneuploidies ĐẶT VẤN ĐỀ Tầm soát trước sinh là chương trình phổ biến, được phát triển trên toàn thế giới, khuyến cáo thực hiện cho tất cả thai phụ trong thời kỳ mang thai, giúp dự đoán và xác định các điều kiện di truyền, hạn chế những rủi ro tiền sản khi thai nhi có rối loạn di truyền hoặc trẻ sinh ra mang dị tật bẩm sinh. Hiện nay, hầu hết thai phụ đều được tầm soát trước sinh bằng nhóm kỹ thuật không xâm lấn như siêu âm (đo khoảng mờ da gáy NT) kết hợp xét nghiệm máu ở giai đoạn thai từ 11 đến 13 tuần 6 ngày tuổi (xét nghiệm Double test) và giai đoạn thai từ 15 đến 21 tuần (xét nghiệm Triple test). Các xét nghiệm này nhằm đánh giá nguy cơ mang hội chứng Down (trisomy 21), Edward (trisomy 18) và Patau (trisomy 13) có thể có ở thai nhi. Những thai phụ thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc đã có tiền sử sinh con dị tật sẽ được tư vấn thực hiện xét nghiệm chẩn đoán có tính xâm lấn như sinh thiết gai nhau hoặc chọc ối nhằm xác định chính xác đặc tính di truyền và bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi qua phân tích nhiễm sắc thể đồ (karyotyping) (10), một kỹ thuật được xem là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán tiền sản (3). Tuy nhiên, karyotyping đòi hỏi kỹ thuật nhiều bước, thời gian trả kết quả dài Vì vậy, với việc phát hiện DNA tự do của thai nhi (cffdna) trong máu ngoại vi của mẹ đã tạo một bước tiến quan trọng, gợi mở những phương pháp mới không đòi hỏi kỹ thuật xâm lấn, hướng đến hiệu quả và an toàn khi thực hiện tầm soát trước sinh (5,11,16). Sự ra đời của kỹ thuật tầm soát trước sinh không xâm lấn NIPT (Noninvasive prenatal testing), đã mang đến tính khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế khi thực hiện ở tất cả thai phụ trong tương lai. Việc ứng dụng NIPT đã được phát triển rộng rãi ở các quốc gia phát triển trên thế giới, và trong những năm gần đây tại Việt Nam, NIPT đã xuất hiện và thu hút sự chú ý của nhiều thai phụ. Trên cơ sở đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu ứng dụng tầm soát trước sinh không xâm lấn trong phát hiện sớm một số lệch bội nhiễm sắc thế qua DNA thai tự do trong máu mẹ nhằm cung cấp những bằng chứng khoa học và khuyến cáo chung khi sử dụng phương pháp 479

3 NIPT trong phát hiện sớm một số lệch bội nhiễm sắc thể qua DNA thai tự do trong máu mẹ, nhằm giúp các bác sĩ sản khoa có thêm những lựa chọn khi tư vấn, thực hiện tầm soát trước sinh phù hợp cho từng thai phụ. Mục tiêu nghiên cứu Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu của phương pháp NIPT trong phát hiện sớm lệch bội nhiễm sắc thể thai nhi ở những thai phụ nguy cơ cao. ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNG PHÁP Nghiên cứu chẩn đoán. Dân số mục tiêu Các thai phụ đang mang thai có nguy cơ cao lệch bội nhiễm sắc thể đến khám tại Khoa Chăm sóc Trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ trong thời gian từ tháng 09/2017 đến tháng 9/2018. Phương pháp chọn mẫu Chọn toàn bộ thai phụ khi thỏa các tiêu chí lựa chọn và không có tiêu chí loại ra. Tiêu chí chọn vào Đơn thai từ 11 đến 13 tuần 6 ngày tuổi. Có một trong hai tiêu chí sau: Khoảng mờ da gáy NT 3,5mm hoặc NT 3 mm và kết quả Double test ở ba tháng đầu thai kỳ (PAPPA (Pregnancy-Associated Plasma Protein A) và f βhcg (Free beta HCG)) có nguy cơ >1/150. Đồng ý tham gia nghiên cứu. Tiêu chí loại ra Khi đã được chọn vào nghiên cứu, nếu thai phụ có một trong số các tiêu chí hoặc chống chỉ định như sau thì sẽ bị loại, bao gồm: Thai phụ có bệnh lí thai kì. Các trường hợp chống chỉ định khi thực hiện NIPT: thai phụ hoặc chồng có bất thường cấu trúc hoặc số lượng NST; đa thai; không phải là mẹ sinh học của thai (xin trứng, mang thai hộ); ghép tủy xương. Cách tiến hành Tư vấn, thu thập thông tin lâm sàng (tuổi mẹ, tuổi thai, NT, kết quả Doule test) và lấy 10ml mẫu máu thai phụ tham gia nghiên cứu. Mẫu máu được lưu giữ trong ống Streck BCT, lập tức đảo ống 180 o khoảng 10 lần để máu trộn đều với các chất bảo quản bên trong ống. Nếu chưa xử lý kịp thời, có thể lưu mẫu ở nhiệt độ phòng (18 o C- 25 o C) trong vòng 14 ngày. Li tâm ống máu thu huyết tương. Trữ mẫu huyết tương trong tủ - 80 o C. Tiến hành tách chiết cfdna từ các mẫu huyết tương qua hệ thống máy tách chiết tự động Prepito-D (Chemagen/PerkinElmer) với bộ kít Free circulating NA kit (Chemagen/PerkinElmer). Chất lượng DNA sau tách chiết được kiểm tra bằng hệ thống máy quang phổ Qubit 3.0 (Thermo Fisher), sử dụng bộ kít Qubit dsdna HS (High Sensitivity) Assay kit (Thermo Fisher). Mẫu cfdna được tạo thư viện giải trình tự bằng bộ kít Ion Plus Fragment Library (ThermoFisher), có gắn nhãn bằng bộ mã vạch Ion Xpress Barcode Adaptors 1-16 (Thermo Fisher). Thư viện sau khi chuẩn bị sẽ được kiểm tra chất lượng trên hệ thống điện di mao quản LabChip GX Touch 24 (PerkinElmer) sử dụng bộ kít DNA High Sensitivity Reagent (PerkinElmer). Thư viện đạt chất lượng sẽ trải qua bước làm giàu và nạp vào chip giải trình tự thông qua hệ thống chuẩn bị chip Ion Chef (ThermoFisher). Chip sau chuẩn bị sẽ được tiến hành giải trình tự trên hệ thống giải trình tự Ion S5XL(ThermoFisher). Dữ liệu giải trình tự được phân tích bằng phần mềm thương mại của công ty YOUNGENE (Đài Loan), các thuật toán tính toán hàm lượng DNA thai tự do (thuật toán SeqFF) và tính hệ số z-scores được tích hợp trong phần mềm phân tích. Phần mềm tính toán đúng hệ số Z-score khi hàm lượng DNA thai phải đạt được >3,5% mới cho đủ độ tin cậy trong phát hiện thể lệch bội. Hệ số Z-score phản ánh khả năng bất thường NST trong mẫu phân tích. Hệ số Z-scores được tính cho mỗi NST trong đó có cả NST 13, 18 và 21. Về thuật toán, người ta xem xét hệ số biến thiên (coefficient of variation - CV) phần trăm các đoạn trình tự duy nhất (unique reads percentage - UR%) trên mỗi NST từ dữ liệu, hệ số này sẽ mô tả hiệu quả các thay đổi tương đối UR% của các NST, cụ thể: Z-scores 480

4 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 3 * 2019 Nghiên cứu Y học 3,5 là thể lệch bội NST, 3,5 Z-scores 2,8 là nghi ngờ có lệch bội và -6 Z-scores 2,8 là bình thường. Toàn bộ quy trình được thực hiện tại Trung tâm Y sinh học phân tử - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh. Thực hiện sinh thiết gai nhau hoặc chọc hút hút dịch ối và làm xét nghiệm NST đồ cho thai phụ có nguy cơ cao mang thai bị bất thường số lượng nhiễm sắc thể đã chọn vào nghiên cứu. Xét nghiệm này cho biết số lượng và cấu trúc NST. Cho đến nay, kỹ thuật karyotype vẫn được xem là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán trước sinh nhằm phát hiện các bất thường NST. Quy trình thực hiện cấy và làm NST đồ được thực hiện theo quy trình thường quy của bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng hợp, phân tích và so sánh kết quả của hai phương pháp NIPT và NST đồ trong việc phát hiện thai nhi bị một số rối loạn bất thường nhiễm sắc thể. Xử lý số liệu Dữ liệu được lưu trữ bằng phần mềm Excel 2010 và xử lý phân tích bằng phần mềm Stata Các biến số định lượng (tuổi mẹ, tuổi thai, NT) được mô tả bằng trung bình và độ lệch chuẩn. Độ nhạy, độ đặc hiệu được mô tả bằng bảng 2x2 và khoảng tin cậy 95%. Y đức Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng Y đức của Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. KẾT QUẢ Bảng 1: Các đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu (n=124) Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Tuổi mẹ 32,6 6, <25 11 (8,9)* (31,4)* (20,2)* (22,6)* (16,9)* Tuổi thai (tuần) 12,6 1, ,5 Độ mờ da gáy (NT) mm 4,1 1,7 1,1 8,5 *tần số và tỉ lệ phần trăm % Nghiên cứu chọn được 124 thai phụ có nguy cơ cao mang thai lệch bội thỏa tiêu chí chọn mẫu, và không có thai phụ nào gặp tai biến sản khoa khi tham gia nghiên cứu. Tuổi trung bình của thai phụ là 32,6±6,3 tuổi. Trong đó, thai phụ nhỏ tuổi nhất là 19 tuổi, và lớn tuổi nhất là 41 tuổi. Tuổi thai trung bình 12,6±1,8 tuần. Khoảng mờ da gáy (NT) trung bình là 4,1±1,7 mm, trong đó, NT nhỏ nhất là 1,1mm, lớn nhất là 8,5mm (Bảng 1). Bảng 2: So sánh kết quả NIPT và karyotype ở thai phụ mang thai lệch bội NST 13 (n=4) Trường hợp Tuổi mẹ NT mm Z-score NIPT Karyotype ,3 T13 T ,3 4,8 T13 T13,XY ,6 7,3 T13 T13,XX ,2 8,0 T13 T13,XX Phân tích giá trị z-scores của NST 13, NIPT phát hiện 04 trường hợp lệch bội T13 (z-score 3,5). Khi so sánh với kết quả NST đồ thì 04 trường hợp này đều có lệch bội NST 13 và những trường hợp còn lại (NIPT âm tính với giá trị z-score < 3,5) đều cho kết quả NST đồ bình thường. Tất cả các trường hợp trisomy 13 được phát hiện đều có tuổi mẹ 35 tuổi. Thai nhi có khoảng mờ da gáy thấp nhất là 2,2 mm và cao nhất là 6,3 mm. Hầu hết các trường hợp lệch bội NST 13 có NT 3,5mm, và ghi nhận 01 trường hợp có NT = 2,2mm (Bảng 2). Kết quả từ Bảng 3 cho thấy khi phân tích giá trị z-scores của NST 18, NIPT ghi nhận 13 trường hợp lệch bội NST 18 (T18) (z-score 3,5). Trong các trường hợp bình thường (z-score < 3,5), NST đồ ghi nhận 01 trường hợp có bất thường trên NST 18 (dạng thể khảm một phần trên NST 18). Như vậy, khi so sánh kết quả NIPT với NST đồ đã cho thấy NIPT có 01 trường hợp âm tính giả. Đa số trường hợp trisomy 18 được phát hiện ở thai phụ 35 Tuổi, trong đó chủ yếu là người mẹ 40 tuổi. Có 04 trường hợp thai phụ < 35 tuổi. Khoảng mờ da gáy thấp nhất là 1,1 mm và cao nhất là 7,6mm. Phần lớn các trường hợp thai thai lệch bội T18 đều có NT 3,5 mm (Bảng 3). 481

5 Bảng 3: So sánh kết quả NIPT và karyotype ở thai phụ mang thai lệch bội NST 18 (n=14) Trường hợp Tuổi mẹ NT mm Z-score NIPT Karyotype ,3 13,8 T18 T18,XY ,4 5,6 T18 T18,XX ,6 5,5 T18 T18,XX ,1 14,0 T18 T18,XX ,8 T18 T18,XX ,6 7,2 T18 T18,XX ,7 10,7 T18 T18,XY ,3 16,1 T18 T18,XX ,4 T18 T18,XY ,4 5,8 T18 T18,XY ,3 4,4 T18 T18,XX ,4 8,1 T18 T18,XY ,6 1,1 - T18,XX (khảm) ,7 14,3 T18 T18,XX Bảng 4: So sánh kết quả NIPT và karyotype ở thai phụ mang thai lệch bội NST 21 (n=17) Trường Tuổi mẹ NT mm Z-score NIPT Karyotype hợp ,3 7,5 T21 T21,XY ,3 10,5 T21 T21,XX ,5 4,8 T21 T21,XY ,3 5,9 T21 T ,7 13,3 T21 T21,XY ,1 7,2 T21 T21,XY ,7 5,5 T21 T21,XX ,2 9,1 T21 T21,XX ,6 7,8 T21 T21,XX ,7 13,9 T21 T21,XX ,1 4,3 T21 T21,XY ,8 14,7 T21 T21,XX ,9 5,4 T21 T21,XY ,3 13,6 T21 T21,XX ,8 3,9 T21 T21,XY ,2 10,3 T21 T21,XY ,1 8,6 T21 T21,XY Trong phân tích giá trị z-scores của NST 21, NIPT ghi nhận có 17 trường hợp lệch bội T21 (zscore 3,5). Khi so sánh với kết quả NST đồ thì tất cả trường hợp z-score 3,5 (NST 21) đều có kết quả NST đồ lệch bội NST 21 và các mẫu có z- score < 3,5 đều mang kết quả NST đồ bình thường. Đa số trường hợp trisomy 21 được phát hiện thì tuổi mẹ 35 tuổi và có 05 trường hợp người mẹ < 35 tuổi. Khoảng mờ da gáy NT thấp nhất là 2,3mm và cao nhất là 6,6mm. Phần lớn các trường hợp lệch bội T21 đều có giá trị NT 3,5 mm (Bảng 4). Bảng 5: Độ nhạy, độ đặc hiệu của NIPT (n=124) Độ nhạy % (Khoảng tin cậy 95%) NIPT Độ đặc hiệu % (Khoảng tin cậy 95%) Trisomy (39,8 100) 100 (95,9 100) Trisomy 18 90,9 (58,7 99,8) 100 (95,6 100) Trisomy (73,5 100) 100 (95,6 100) Chung (T13, T18, 97,1 (85,1 99,9) 100 (95,9 100) T21) Từ Bảng 5 cho thấy phân tích NIPT cho độ nhạy 97,1%, độ đặc hiệu 100%, đặc biệt là trong phân tích trisomy 13, trisomy 21 đều có độ nhạy và độ đặc hiệu là 100%. BÀN LUẬN Dân số nghiên cứu là những thai phụ có nguy cơ cao với trisomy (khoảng mờ da gáy NT 3,5mm, hoặc NT 3 mm và kết quả combined test nguy cơ >1/150), mặc dù tuổi mẹ không thuộc tiêu chí chọn vào nhưng kết quả cho thấy tuổi mẹ trung bình là khá cao với 33±6 tuổi, đa số thuộc nhóm từ 35 tuổi trở lên. Đặc biệt, ở những thai phụ mang thai lệch bội NST, chúng tôi ghi nhận phần lớn đều > 35 tuổi. Điều này hoàn toàn phù hợp với y văn và các báo cáo trong, ngoài nước khi tuổi mẹ càng cao, đặc biệt là từ 35 tuổi trở lên, hay NT 3,5mm là các yếu tố nguy cơ cao của trisomy và các rối loạn nhiễm sắc thể khác (4,13). Trong số 124 thai phụ được khảo sát thì có 89 trường hợp NIPT cho kết quả bình thường, tương đồng kết quả NST đồ. Một (01) trường hợp NIPT không phát hiện trisomy 18 do thể khảm (T18-partial). Mặc dù hàm lượng DNA thai đạt 9,4% (lớn hơn ngưỡng yêu cầu của thuật toán là 3,5%) nhưng do sự bất thường chỉ xảy ra tại một vùng nhỏ của NST 18 vị trí 18p p11.32 và kích thước vùng này chỉ chiếm (6,15%) trong tổng số chiều dài NST 18 (khoảng 4,8 Mbases trong tổng số 78 Mbases của NST 18). Chính vì vậy, thuật toán phân tích không đủ cơ sở dữ liệu để gọi được đúng thể lệch bội. Không 482

6 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 3 * 2019 Nghiên cứu Y học có kết quả dương tính giả nào được ghi nhận. Khi so sánh NIPT với NST đồ, kết quả cho thấy NIPT có độ đặc hiệu và độ nhạy rất cao. Các nghiên cứu gần đây khi sử dụng giải trình tự gen thế hệ mới trong NIPT đã chứng minh rằng hầu hết các trường hợp trisomy 21, 18, 13 có thể được phát hiện từ việc phân tích cfdna huyết tương của mẹ với tỉ lệ dương tính giả thấp, âm tính giả rất thấp (1,2,6,12). Nghiên cứu của Bianchi và cộng sự (2012) cho kết quả NIPT với độ nhạy và độ đặc hiệu 100% ở phân tích trisomy 21, độ nhạy 97,2% ở trisomy 18 và 78,6% ở trisomy 13 ( 2 ). Tương tự, nghiên cứu của Ashoor và cộng sự (2012) cũng có kết quả NIPT khi phân tích trisomy 21 đạt độ nhạy và độ đặc hiệu 100%, nhưng với trisomy 18 chỉ đạt độ nhạy 98% (1). Tầm soát trước sinh không xâm lấn bằng phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới đã được nghiên cứu phát triển mạnh mẽ với đặc tính an toàn, độ nhạy, độ đặc hiệu cao, đặc biệt trong tầm soát trisomy 21, và đã được một số quốc gia như Anh, Mỹ khuyến cáo thực hiện ở những thai phụ nguy cơ cao, nhằm hạn chế những rủi ro do kỹ thuật xâm lấn (17). Tại Việt Nam, một số bệnh viện hay phòng khám đã ứng dụng NIPT cho các thai phụ nguy cơ cao, nhưng không phổ biến rộng rãi và thường phải gửi mẫu phân tích sang nước ngoài hoặc hạn chế ở một số trung tâm trong nước. Việc đòi hỏi các thiết bị công nghệ cao, phần mềm phân tích kết quả và chi phí cao khi thực hiện NIPT là một trở ngại cho việc ứng dụng rộng rãi NIPT. Do vậy, khi phương pháp NIPT được nghiên cứu phát triển và chứng minh đạt độ tin cậy khi thực hiện tại Việt Nam sẽ thu hút nhiều thai phụ tham gia. Khi đó, NIPT không chỉ giảm thiểu chi phí và những thai phụ có nguy cơ cao có cơ hội được lựa chọn một xét nghiệm tầm soát trước sinh an toàn, hiệu quả cao. Ngoài ra, NIPT còn có thể ứng dụng phát hiện trong một số các rối loạn hay bất thường liên quan nhiễm sắc thể, đột biến gen khác như hội chứng Turner XO, thalassemia, Huntington, xơ nang (Cystic fibrosis - CF) và bệnh loạn dưỡng trương lực cơ (7,8) Mặc dù NIPT là một giải pháp hữu hiệu so với các xét nghiệm tầm soát hiện nay như double test, tripble test, thế nhưng NIPT vẫn còn một số điểm cần lưu ý như thu thập mẫu phải bảo quản tốt, hàm lượng DNA thai phải 3,5% (tác động của yếu tố như cân nặng hay chỉ số khối cơ thể (BMI) cao của thai phụ, tuổi thai nhỏ, kiểu lệch bội NST thai nhi) (15). Nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng của các yếu tố này, NIPT thường được khuyến cáo thực hiện khi thai phụ ở tuần thai thứ 10 trở lên (14) ; những thai phụ có BMI cao và nồng độ cffdna thai nhi thu nhận thấp sẽ được lưu ý hơn khi thực hiện xét nghiệm. Thể khảm trong lệch bội NST, thường gặp ở trisomy 13, 18 là yếu tố mà cho đến nay vẫn đang được nghiên cứu cải thiện khi thực hiện NIPT. Trong nghiên cứu của chúng tôi, kết quả cho thấy có 01 trường hợp âm tính giả trisomy 18 do thể khảm: thai phụ 28 tuổi, tiền sử 2 lần sảy thai tự nhiên, NT đo vào thời điểm 11 tuần 4 ngày là 4,6mm. Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên dân số nguy cơ cao, do vậy, tần suất phát hiện các bất thường trisomy chiếm tỉ lệ cao với 28,2% (35/124 trường hợp). Tần suất này không có ý nghĩa để áp dụng cho dân số chung mà chỉ nhằm mục đích đánh giá tính ứng dụng về độ nhạy, độ đặc hiệu của NIPT lần đầu thực hiện chính quy trên dân số Việt Nam. Điểm mạnh của nghiên cứu là đã minh chứng cho việc ứng dụng NIPT cho thai phụ Việt Nam cũng cho kết quả tương tự như nghiên cứu tại các nước khác. Khi so sánh với kết quả phân tích nhiễm sắc thể đồ được thực hiện độc lập thì NIPT đã có kết quả gần như tương đồng trong phát hiện thể lệch bội. Tuy vậy, hạn chế của nghiên cứu này là cỡ mẫu nhỏ và đối tượng là thai phụ nguy cơ cao nên kết quả nghiên cứu có thể cao hơn so với nghiên cứu mở rộng thực hiện trên dân số chung. KẾT LUẬN NIPT là một xét nghiệm tiền sản không xâm lấn mới, đáng tin cậy với độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt đạt 97,1% và 100% trong tầm soát 483

7 trisomy 13, 18, 21. Đối với những thai phụ nguy cơ cao và từ chối thực hiện kỹ thuật xâm lấn trong tầm soát trước sinh thì NIPT là một lựa chọn phù hợp. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ashoor G, Syngelaki A, Wagner M, Birdir C, Nicolaides KH. (2012). Chromosome-selective sequencing of maternal plasma cell-free DNA for first-trimester detection of trisomy 21 and trisomy 18. Am J Obstet Gynecol; 206:pp Bianchi DW, Platt LD, Goldberg JD et al. (2012). Genome-wide fetal aneuploidy detection by maternal plasma DNA sequencing. Obstet Gynecol; 119:pp Caine A, Maltby AE, Parkin CA, Waters JJ, Crolla JA (2005). Prenatal detection of Down's syndrome by rapid aneuploidy testing for chromosomes 13, 18, and 21 by FISH or PCR without a full karyotype: a cytogenetic risk assessment. Lancet, 366:pp Guraya SS (2013). The Associations of Nuchal Translucency and Fetal Abnormalities; Significance and Implications. J Clin Diagn Res, 7(5):pp Herzenberg LA, Bianchi DW, Schröder J, Cann HM, Iverson GM (1979). Fetal cells in the blood of pregnant women: detection and enrichment by fluorescence-activated cell sorting. Proc Natl Acad Sci USA, 76:pp Hochstenbach R, Page-Christiaens GCML, van Oppen ACC et al (2015). Unexplained false negative results in noninvasive prenatal testing: two cases involving trisomies 13 and 18. Case Rep Genet; pp Hudecova I, Chiu RW (2017). Non-invasive prenatal diagnosis of thalassemias using maternal plasma cell free DNA. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 39:pp Lo YM (2000). Fetal DNA in maternal plasma: biology and diagnosis applications. Clin Chem; 46(12):pp Manotaya S, Xu H, Uerpairojkit B et al (2016). Clinical experience from Thailand: noninvasive prenatal testing as screening tests for trisomies 21, 18 and 13 in 4736 pregnancies. Prenat Diagn, 36(3):pp Morris JK, Waters JJ, de Souza E (2012). The population impact of screening for Down syndrome: audit of invasive diagnostic tests in England and Wales in Prenat Diagn, 32:pp Morris JK, Waters JJ, de Souza E (2012). The population impact of screening for Down syndrome: audit of invasive diagnostic tests in England and Wales in Prenat Diagn, 32:pp Poot M (2015). To NIPT or Not to NIPT. Mol Syndromol; 6(4):pp Schaelike M, Kossakiewicz M, Kossakiewicz A, Schild RL (2009). Examination of a first-trimester Down syndrome screening concept on a mix of 11,107 high- and low-risk patients at a private center for prenatal medicine in Germany. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 144(2):pp Srinivasan A, Bianchi D, Liao W, Sehnert A, Rava R (2013). Maternal plasma DNA sequencing: effects of multiple gestation on aneuploidy detection and the relative cell-free fetal DNA (cffdna) per fetus. Am J Obstet Gynecol; 2081:S Suzumori N, Ebara T, Yamada T et al (2016). Fetal cell-free DNA fraction in maternal plasma is affected by fetal trisomy. J Hum Genet; 61(7):pp Thomas MR, Tutschek B, Frost A et al (1995). The time of appearance and disappearance of fetal DNA from the maternal circulation. Prenat Diagn, 15:pp Vanstone M, Cernat A, Nisker J and Schwartz L (2018). Women s perspectives on the ethical implications of noninvasive prenatal testing: a qualitative analysis to inform health policy decisions. BMC Med Ethics, 19: Willems PJ, Dierickx H, Vandenakker ES, et al. (2014), The first 3,000 Non-Invasive Prenatal Tests (NIPT) with the Harmony test in Belgium and the Netherlands. Facts Views Vis Obgyn, 6(1):pp Ngày nhận bài báo: 31/01/2019 Ngày phản biện nhận xét bài báo: 25/02/2019 Ngày bài báo được đăng: 20/04/

HỘI NGHỊ HÓA SINH 2017

HỘI NGHỊ HÓA SINH 2017 HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2018 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH PHÁT HIỆN HỘI CHỨNG DOWN TỪ DNA THAI TỰ DO TRONG HUYẾT TƯƠNG MẸ Ths.Bs Hoàng Hải Yến PGS.TS Nguyễn Duy Ánh Bs Nguyễn Thúy Linh

Chi tiết hơn

AFP, CÁC C ẤN N CHỈ SINH HÓA, SIÊU ÂM VÀV LỆCH BỘI I NHIỂM M SẮC S C THỂ Ths.. Bs. Trần Mộng Thúy Đối tượng : Lớp siêu âm Sản Phụ khoa

AFP, CÁC C ẤN N CHỈ SINH HÓA, SIÊU ÂM VÀV LỆCH BỘI I NHIỂM M SẮC S C THỂ Ths.. Bs. Trần Mộng Thúy Đối tượng : Lớp siêu âm Sản Phụ khoa AFP, CÁC C ẤN N CHỈ SINH HÓA, SIÊU ÂM VÀV LỆCH BỘI I NHIỂM M SẮC S C THỂ Ths.. Bs. Trần Mộng Thúy Đối tượng : Lớp siêu âm Sản Phụ khoa 9.2013 AFP, CÁC C ẤN N CHỈ SINH HÓA, H SIÊU ÂM VÀ LỆCH BỘI B I NHIỂM

Chi tiết hơn

Microsoft Word HC chuyen hoa_dot quy

Microsoft Word HC chuyen hoa_dot quy ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG BS Nguyễn Văn Dũng, BS Nguyễn Thị Ngọc Thảo - BVĐK Tiền Giang TÓM TẮT: Mục tiêu: Khảo sát

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ KẾT QUẢ H TH T NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TRONG CHẬU H NG NHỎ TÓM TẮT Nguy

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ KẾT QUẢ H TH T NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TRONG CHẬU H NG NHỎ TÓM TẮT Nguy MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ KẾT QUẢ H TH T NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TRONG CHẬU H NG NHỎ TÓM TẮT Nguyễn Tr ng H e 1 ; Nguyễn Hoàng ia 1 Mục tiêu: nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm

Chi tiết hơn

NGHIÊN CỨU TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BẰNG THANG ĐIỂM FOUR Ở BỆNH NHÂN HÔN MÊ Võ Thanh Dinh 1, Vũ Anh Nhị 2 TÓM TẮT Mở đầu: Năm 2005, Wijdicks và cộng sự đề x

NGHIÊN CỨU TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BẰNG THANG ĐIỂM FOUR Ở BỆNH NHÂN HÔN MÊ Võ Thanh Dinh 1, Vũ Anh Nhị 2 TÓM TẮT Mở đầu: Năm 2005, Wijdicks và cộng sự đề x NGHIÊN CỨU TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BẰNG THANG ĐIỂM FOUR Ở BỆNH NHÂN HÔN MÊ Võ Thanh Dinh 1, Vũ Anh Nhị 2 TÓM TẮT Mở đầu: Năm 2005, Wijdicks và cộng sự đề xuất thang điểm mới, the Full Outline of Unresponsiveness

Chi tiết hơn

NguyenThanhLong[1]

NguyenThanhLong[1] PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA CÁC NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN CHỦ YẾU Ở TỈNH SÓC TRĂNG Nguyễn Thanh Long 1 ABSTRACT This study was conducted in two coastal Long Phu and Vinh Chau districts of

Chi tiết hơn

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th c ph m T h inh ) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÙNG

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th c ph m T h inh ) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÙNG Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th c ph m T h inh 98-017) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Huỳnh Công Lực *, Nguyễn Thị

Chi tiết hơn

BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 33/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội

BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 33/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 33/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung

Chi tiết hơn

T¹p chý y - d îc häc qu n sù sè chuyªn Ò ngo¹i bông-2018 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KÍCH THƯỚC LỚN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ

T¹p chý y - d îc häc qu n sù sè chuyªn Ò ngo¹i bông-2018 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KÍCH THƯỚC LỚN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KÍCH THƯỚC LỚN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC TÓM TẮT Nguyễn Văn Thành*; Nguyễn Quang Nghĩa** Mục tiêu: đánh giá kết quả gần, thời gian sống thêm

Chi tiết hơn

chuong4

chuong4 PHẦN II. DỊCH TỄ HỌC MÔ TẢ CHƯƠNG 4 CÁC DẠNG SỐ LIỆU VÀ ðặc TÍNH CỦA ðo LƯỜNG TRONG LÂM SÀNG Theo cá nhân, tôi luôn luôn cảm thấy rằng bác sĩ giỏi nhất trên thế giới là bác sĩ thú y. Người ấy không thể

Chi tiết hơn

LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học, Bộ môn Điều Dưỡng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá

LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học, Bộ môn Điều Dưỡng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học, Bộ môn Điều Dưỡng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khóa luận này. Với lòng

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶ

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶ Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) 118-124 NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME Trần Quốc Đảm *, Đào Thị Tuyết Mai,

Chi tiết hơn

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một triệu lượt truy cập trên mạng, rất nhiều độc giả để

Chi tiết hơn

Mô hình thực hành của người bác sĩ gia đình trong bối cảnh mới

Mô hình thực hành của người bác sĩ gia đình trong bối cảnh mới BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC GIA ĐÌNH 1. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Hiểu được tầm quan trọng của việc ghi nhận và mã hóa thông tin phù hợp trong công tác chăm sóc ngoại trú. Liệt kê một vài ứng dụng

Chi tiết hơn

PHÂN LOẠI ĐAU SAU TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

PHÂN LOẠI ĐAU SAU TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO PHÂN LOẠI ĐAU SAU ĐỘT QUỴ NÃO Classification of post stroke pain Vũ Anh Nhị 1, Nguyễn Mạnh Bảo 2 Tóm Tắt: Mục tiêu: Nhằm xác định tỷ lệ bệnh nhân (BN) có đau sau đột quỵ não (ĐQN). Phương pháp: 157 BN

Chi tiết hơn

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯÒI BỆNH TRƯỚC MỔ UNG THƯ DẠ DÀY Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Bá Anh, Lê Minh Hương, Nguyễn Thanh Long ĐặT VấN Đề Tình

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯÒI BỆNH TRƯỚC MỔ UNG THƯ DẠ DÀY Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Bá Anh, Lê Minh Hương, Nguyễn Thanh Long ĐặT VấN Đề Tình ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯÒI BỆNH TRƯỚC MỔ UNG THƯ DẠ DÀY Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Bá Anh, Lê Minh Hương, Nguyễn Thanh Long ĐặT VấN Đề Tình trạng dinh dưỡng (TTDD) là tập hợp các đặc điểm cấu

Chi tiết hơn

Kinh tế & Chính sách GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1,

Kinh tế & Chính sách GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1, Triệu Đức Tân 2 1 Trường Đại học Lâm nghiệp 2 Chi cục Thuế huyện Định Quán,

Chi tiết hơn

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 09-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI(80-86)55

Microsoft Word - 09-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI(80-86)55 DOI:10.22144/jvn.2017.055 SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH GIỮA CHĂN NUÔI SINH THÁI VÀ CHĂN NUÔI TRUYỀN THỐNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU NÔNG HỘ CHĂN NUÔI Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Quốc Nghi 1,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 03-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI( )027

Microsoft Word - 03-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI( )027 DOI:10.22144/ctu.jvn.2019.027 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Quốc Nghi Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ *Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn

Chi tiết hơn

Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2016

Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2016 Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2016 Thông tin KT-ĐTXD-GPMB Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2016 http://www.badinh.gov.vn/htx/vietnamese/default.asp?newid=16218 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Sự cần thiết Lập

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 33 5. ĐÁNH GIÁ XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN BỆNH Khi đề cập đến dịch tễ học mô tả về bệnh hay một trạng thái nào đó liên quan sức khỏe, quan trọng nhất là xác định con thú có bệnh hay có trạng thái đó không. Để

Chi tiết hơn

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th ph m T h inh -2017) NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ TÂY NINH VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th ph m T h inh -2017) NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ TÂY NINH VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th ph m T h inh -2017) NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ TÂY NINH VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG Đặng Hồ Phƣơng Thảo Trường

Chi tiết hơn

Tựa

Tựa LAI TẠO VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG NẾP THAN THƠM NGẮN NGÀY CÓ NĂNG SUẤT CAO, PHẨM CHẤT TỐT Nguyễn Phúc Hảo 1, Nguyễn Ngọc Giao 1 và Võ Công Thành 1 ABSTRACT Beginning from the degenerated seasonal black sticky

Chi tiết hơn

tomtatluanvan.doc

tomtatluanvan.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THỊ THANH HUYỀN GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 4_Vuong NC-T\ doc)

(Microsoft Word - 4_Vuong NC-T\ doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 29, Số 2 (2013) 34-49 Động thái hướng tới mô hình Trung Hoa trong nỗ lực hoàn thiện thể chế chính trị - xã hội triều Nguyễn giai đoạn nửa đầu thế

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường Đại học Y Hà Nội Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng hỗ trợ hạ

Chi tiết hơn

ĐẶT VẤN ĐỀ

ĐẶT VẤN ĐỀ Trường Đại học Vinh Tạp chí khoa học, Tập 47, Số 1A (2018), tr. 35-40 MẬT ĐỘ XƢƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MÃN KINH Đào Thị Minh Hiền (1), Trần Đình Quang (2) 1 Viện Khoa học kỹ thuật Nông

Chi tiết hơn

Lời giới thiệu Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : C

Lời giới thiệu Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :   C Lời giới thiệu Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach Các bạn

Chi tiết hơn

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG x Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp đóng thông liên nhĩ lỗ thứ phát bằng dụng cụ qua thông tim can thiệp PGS.TS. Trương Quang Bì

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG x Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp đóng thông liên nhĩ lỗ thứ phát bằng dụng cụ qua thông tim can thiệp PGS.TS. Trương Quang Bì NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG x Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp đóng thông liên nhĩ lỗ thứ phát bằng dụng cụ qua thông tim can thiệp PGS.TS. Trương Quang Bình*, BS.TS. Đỗ Nguyên Tín*, BS.CKI. Võ Mỹ Phươ ng*

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 13 (1) (2017) 104-110 THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT CÀ PHÊ TÚI LỌC Phan Thị Thanh Diệu 1,*, Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long 2, Lữ Thị Mộng Thy 1, Võ Phạm Phương Trang 1 1 Trường

Chi tiết hơn

Tác giả: Giáo sư Andreas Thalassinos (Trưởng phòng Đào tạo của FXTM)

Tác giả: Giáo sư Andreas Thalassinos (Trưởng phòng Đào tạo của FXTM) Tác giả: Giáo sư Andreas Thalassinos (Trưởng phòng Đào tạo của FXTM) Con Đường Dẫn Tới Thành Công 50 Thói Quen Của Các Nhà Giao Dịch Thành Công 1 / 51 ĐẦU TƯ VÀO CHÍNH BẠN TRƯỚC KHI BẠN ĐẦU TƯ VÀO THỊ

Chi tiết hơn

UL3 - APTDUV [Watermark]

UL3 - APTDUV [Watermark] QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM An Phúc Trọn Đời Ưu Việt QUY TẮC & ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM (Được phê chuẩn theo công văn số 4281/BTC-QLBH ngày 04/04/2014, sửa đổi, bổ sung theo công văn số 9971/BTC-QLBH

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ÁP LỰC NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƢƠNG SỌ NÃO NẶNG Phạm Thái Dũng 1 ; Nguyễ

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ÁP LỰC NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƢƠNG SỌ NÃO NẶNG Phạm Thái Dũng 1 ; Nguyễ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ÁP LỰC NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƢƠNG SỌ NÃO NẶNG Phạm Thái Dũng 1 ; Nguyễn Ngọc Thạch 2 TÓM TẮT Mục tiêu: khảo sát một số yếu tố liên quan đến áp lực nội sọ trước

Chi tiết hơn

Hôm nay liều mình, em mới dám nói lên những suy nghĩ của mình

Hôm nay liều mình, em mới dám nói lên những suy nghĩ của mình MẤT CÂN BẰNG TỈ SỐ GIỚI TÍNH LÚC SINH TẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ths- Bs. Ngô Thị Yên Khoa KHGĐ- BV Từ Dũ MỞ ĐẦU Có hai tỉ số giới tính thường được dùng trong công tác thống kê. Đó là: - Tỉ số

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG PERSONAL CREDIT DEVELOPMENT AT VIETCOMBANK - NHA

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA VI PHẪU THUẬT U TỦY NGỰC TÓM TẮT Nguyễn Quang Huy 1 ; Nguyễn Văn Hưng 1 ; Lê Khắc Tần

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA VI PHẪU THUẬT U TỦY NGỰC TÓM TẮT Nguyễn Quang Huy 1 ; Nguyễn Văn Hưng 1 ; Lê Khắc Tần ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA VI PHẪU THUẬT U TỦY NGỰC TÓM TẮT Nguyễn Quang Huy 1 ; Nguyễn Văn Hưng 1 ; Lê Khắc Tần 2 Mục tiêu: đánh giá kết quả sớm sau vi phẫu thuật u tủy ngực. Đối tượng và phương pháp: phân

Chi tiết hơn

595 MĂ T TRÁI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TT. Thích Nhật Từ 1. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mùa an cư năm 2018, tôi trình bày ch

595 MĂ T TRÁI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TT. Thích Nhật Từ 1. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mùa an cư năm 2018, tôi trình bày ch 595 MĂ T TRÁI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TT. Thích Nhật Từ 1. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mùa an cư năm 2018, tôi trình bày chuyên đề Phật giáo và cuộc cách mạng công nghiệp lần

Chi tiết hơn

Báo cáo Kế hoạch hành động THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH MUỐI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TÁ

Báo cáo Kế hoạch hành động THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH MUỐI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TÁ Báo cáo Kế hoạch hành động KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH MUỐI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ********* KẾ HOẠCH HÀNH

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 3(81) năm 2016 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁIVÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ SAO NUMIDA MELEAGRIS (LINNAEUS, 1758) TẠI

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 3(81) năm 2016 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁIVÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ SAO NUMIDA MELEAGRIS (LINNAEUS, 1758) TẠI TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 3(81) năm 2016 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁIVÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ SAO NUMIDA MELEAGRIS (LINNAEUS, 1758) TẠI NÔNG HỘ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ NGUYỄN

Chi tiết hơn

ĐẠI CƯƠNG VỀ TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ HỌC NHÀ TRƯỜNG

ĐẠI CƯƠNG VỀ TÂM LÝ  VÀ TÂM LÝ HỌC NHÀ TRƯỜNG Tâm lý học sư phạm và giao tiếp sư phạm TS. Lê Thị Thanh Thủy Chủ đề 1. Tâm lý học sư phạm Chủ đề 2. Giao tiếp trong sư phạm A. Tâm lý học sư phạm 1. Đối tượng của tâm lý học sư phạm Nghiên cứu những quy

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ MSIG VIỆT NAM QUY TẮC BẢO HIỂM SỨC KHỎE Sản phẩm bảo hiểm VIB CARE MSIG VIB CARE Policy Wordings Version

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ MSIG VIỆT NAM QUY TẮC BẢO HIỂM SỨC KHỎE Sản phẩm bảo hiểm VIB CARE MSIG VIB CARE Policy Wordings Version CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ MSIG VIỆT NAM QUY TẮC BẢO HIỂM SỨC KHỎE Sản phẩm bảo hiểm VIB CARE MSIG VIB CARE Policy Wordings Version 2019 1 PHẦN 1 ĐỊNH NGHĨA Trong quy tắc bảo hiểm này, những thuật

Chi tiết hơn

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Trịnh Quốc Trung Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG HCM - Email: trinhquoctrung@yahoo.com Phạm

Chi tiết hơn

Năm PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Th

Năm PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Th Năm 2010 2012 PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Thanh Bình Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2012 LỜI CẢM ƠN

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hãy an lòng- có chúng tôi NHẬN ĐỊNH NHU CẦU CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ MỘT SỐ CAN THIỆP ĐIỀU DƯỠNG Ths Nguyễn Quang NỘI DUNG 1. Một số khái niệm cơ bản có liên quan. 2. Tại sao phải nhận định nhu cầu của người

Chi tiết hơn

High levels of stress during 1st & 2nd trimester

High levels of stress during 1st & 2nd trimester University Medical Center, Utrecht, the NL Đái tháo đường thai kỳ: có phải là bệnh lý? Gerard H.A.Visser Đái tháo đường thai kỳ, có phải là bệnh lý? Có (liên quan đến thai to và các biến chứng kèm theo)

Chi tiết hơn

Quy tắc Ứng xử của chúng tôi Sống theo giá trị của chúng tôi

Quy tắc Ứng xử của chúng tôi Sống theo giá trị của chúng tôi Quy tắc Ứng xử của chúng tôi Sống theo giá trị của chúng tôi Câu hỏi. Quy tắc Ứng xử của chúng tôi? A. Tất cả những người làm việc cho GSK Quy tắc Ứng xử của chúng tôi áp dụng cho nhân viên và bất kỳ ai

Chi tiết hơn

KINH TẾ XÃ HỘI YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM FACTORS AFFECTING CREDIT QUALITY IN VIETNAM JOIN

KINH TẾ XÃ HỘI YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM FACTORS AFFECTING CREDIT QUALITY IN VIETNAM JOIN YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM FACTORS AFFECTING CREDIT QUALITY IN VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANKS Dương Thị Hoàn TÓM TẮT Nghiên cứu này nhằm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 15-CN-PHAN CHI TAO( )

Microsoft Word - 15-CN-PHAN CHI TAO( ) KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI 2 LOẠI VACCINE CÚM GIA CẦM H5N1 TRÊN VỊT TẠI HẬU GIANG Phan Chí Tạo 1 và Trần Ngọc Bích 2 1 Chi cục Thú y Hậu Giang 2 Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng,

Chi tiết hơn

Bài thu hoạch chính trị hè Download.com.vn

Bài thu hoạch chính trị hè Download.com.vn BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2018 - Mẫu số 1 Câu 1. Hãy trình bày những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội

Chi tiết hơn

Vietnam J. Agri. Sci. 2016, Vol. 14, No. 8: Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 8: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊN

Vietnam J. Agri. Sci. 2016, Vol. 14, No. 8: Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 8: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊN Vietnam J. Agri. Sci. 2016, Vol. 14, No. 8: 1255-1261 Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 8: 1255-1261 www.vnua.edu.vn NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ GEN KHÁNG BỆNH GỈ SẮT Ở ĐẬU TƯƠNG

Chi tiết hơn

Journal of Science 2015, Vol. 5 (1), An Giang University KỸ NĂNG SỐNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Hoàng Thế Nhật 1 1 ThS

Journal of Science 2015, Vol. 5 (1), An Giang University KỸ NĂNG SỐNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Hoàng Thế Nhật 1 1 ThS KỸ NĂNG SỐNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Hoàng Thế Nhật 1 1 ThS. Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang Thông tin chung: Ngày nhận bài: 08/09/14 Ngày nhận kết quả bình duyệt: 16/12/14

Chi tiết hơn

Ca lâm sàng: Thai kỳ và bệnh van tim Bs Huỳnh Thanh Kiều PSG.TS Phạm Nguyễn Vinh Bệnh nhân nữ 18 tuổi, PARA I, mang thai con lần 1, thai 37 tuần. Bệnh

Ca lâm sàng: Thai kỳ và bệnh van tim Bs Huỳnh Thanh Kiều PSG.TS Phạm Nguyễn Vinh Bệnh nhân nữ 18 tuổi, PARA I, mang thai con lần 1, thai 37 tuần. Bệnh Ca lâm sàng: Thai kỳ và bệnh van tim Bs Huỳnh Thanh Kiều PSG.TS Phạm Nguyễn Vinh Bệnh nhân nữ 18 tuổi, PARA I, mang thai con lần 1, thai 37 tuần. Bệnh nhân biết hở van 2 lá từ 2016, không triệu chứng cơ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DA17-TRAN THI HIEN( )

Microsoft Word - DA17-TRAN THI HIEN( ) BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN CƠ SỞ ẢNH VIỄN THÁM MODIS Trần Thị Hiền 1 và Võ Quang Minh 2 1 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre 2 Khoa Môi trường

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Kim Văn Chinh TÍCH TỤ TẬP TRUNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Kim Văn Chinh TÍCH TỤ TẬP TRUNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- Kim Văn Chinh TÍCH TỤ TẬP TRUNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội

Chi tiết hơn

Có phải bởi vì tôi là LGBT? Phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới tại Việt Nam Lương Thế Huy Phạm Quỳnh Phương Viện nghiên cứu

Có phải bởi vì tôi là LGBT? Phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới tại Việt Nam Lương Thế Huy Phạm Quỳnh Phương Viện nghiên cứu Có phải bởi vì tôi là LGBT? Phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới tại Việt Nam Lương Thế Huy Phạm Quỳnh Phương Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường Con người được dạy để

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bài giảng môn học THIẾT KẾ & QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT PGS.TS. Nguyễn Văn Định, Khoa CNTT, ĐHNN Hà Nội Chương 2. Thiết kế và quản lý dự án Công nghệ Thông tin Mở đầu. Dự án Công nghệ thông tin, trước hết đó cũng

Chi tiết hơn

The Total Economic Impact™ Of IBM Resilient

The Total Economic Impact™ Of IBM Resilient Nghiên cứu Tổng Tác động Kinh tế (Total Economic Impact ) của Forrester do IBM Ủy quyền Tháng Mười 2017 Tổng Tác động Kinh tế (Total Economic Impact ) của Giải pháp IBM Resilient Tiết kiệm Chi phí và Đạt

Chi tiết hơn

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 29/2013/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 201

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 29/2013/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 201 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 29/2013/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013 LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Hiến pháp nước

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 2 TẠI SAO PHẢI THIỀN ĐỊNH Từ những người sơ cơ cho đến cả những thiền sinh thâm niên vẫn thường có một câu hỏi cho chính mình về lý tưởng của đời sống thiền định, hay nói rõ hơn là hầu hết vẫn chưa

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 TS Nguyễn Xuân Hợi TỔNG QUAN Thụ tinh ống nghiệm (IVF - In Vitro Fertilization) là phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại, với tỷ lệ thành công khá cao, dao động trên dưới 40%. Ngay sau chuyển phôi 14 ngày,

Chi tiết hơn

1

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐỖ HỒNG ĐỨC QUẢN LÝ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 4 (2015-2017)

Chi tiết hơn

QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP CHI TRẢ TIỀN MẶT ĐỊNH KỲ (Ban hành kèm theo Công văn số 16480/BTC-QLBH ngày 06/12/2017 của Bộ Tài chín

QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP CHI TRẢ TIỀN MẶT ĐỊNH KỲ (Ban hành kèm theo Công văn số 16480/BTC-QLBH ngày 06/12/2017 của Bộ Tài chín QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP CHI TRẢ TIỀN MẶT ĐỊNH KỲ (Ban hành kèm theo Công văn số 16480/BTC-QLBH ngày 06/12/2017 của Bộ Tài chính) MỤC LỤC ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA... 2 ĐIỀU 2: HỢP ĐỒNG

Chi tiết hơn

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO: RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM Ngô

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO: RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM Ngô ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO: RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2013. NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011-2015 Ngô Văn Hùng UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Năm 2012,

Chi tiết hơn

META.vn Mua sắm trực tuyến HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG SHARP R-201VN-W/ R202VN-S/R03VN-M/R-204VN-S/R-205VN-S/R-206VN-SK Sản phẩm tuân thủ theo yêu cầ

META.vn Mua sắm trực tuyến HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG SHARP R-201VN-W/ R202VN-S/R03VN-M/R-204VN-S/R-205VN-S/R-206VN-SK Sản phẩm tuân thủ theo yêu cầ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG SHARP R-201VN-W/ R202VN-S/R03VN-M/R-204VN-S/R-205VN-S/R-206VN-SK Sản phẩm tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn Châu Âu EN550011. Theo tiêu chuẩn này, sản phẩm được phân loại

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM NUÔI SÁ SÙNG (Sipunculus nudus Linnaeus, 1767) TRONG BỂ XI MĂNG BẰNG CON GIỐNG SẢN XUẤT NHÂN TẠO CÓ KÍCH THƯỚC KHÁC NHAU RESEARCH RESULTS OF PEANUT WORM

Chi tiết hơn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 21-NQ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về công tác dân số trong tình hình mới

Chi tiết hơn

Vietrock2015 an ISRM specialized conference Vietrock March 2015, Hanoi, Vietnam Cơ sở chọn phương án bảo vệ và gia cố sườn dốc bên khối đất

Vietrock2015 an ISRM specialized conference Vietrock March 2015, Hanoi, Vietnam Cơ sở chọn phương án bảo vệ và gia cố sườn dốc bên khối đất Cơ sở chọn hương án bảo vệ và gia cố sườn dốc bên khối đất đá rời có liên kết sét Foundation of choosing rojects for defending and reinforcing sloes side massif of loose rocks, but are combinated by clayey

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm the

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm the BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HBU ngày tháng năm của Trường Đại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 03-GD-HO THI THU HO(18-24)

Microsoft Word - 03-GD-HO THI THU HO(18-24) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TỈNH HẬU GIANG Hồ Thị Thu Hồ 1 và Lê Văn Nhương 1 1 Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung:

Chi tiết hơn

Sống theo các giá trị và kỳ vọng của chúng ta Quy tắc ứng xử của chúng ta

Sống theo các giá trị và kỳ vọng của chúng ta Quy tắc ứng xử của chúng ta Sống theo các giá trị và kỳ vọng Quy tắc ứng xử Tổng quan 3 Giới thiệu 4 Quy tắc ứng xử của chúng ta tổng quan 4 Sống theo các giá trị và kỳ vọng 5 Các giá trị và kỳ vọng của 6 Các giá trị và kỳ vọng có

Chi tiết hơn

QUY TẮC BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ AN TÂM GÁNH NẶNG SẺ CHIA NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN

QUY TẮC BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ AN TÂM GÁNH NẶNG SẺ CHIA   NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN QUY TẮC AN TÂM GÁNH NẶNG SẺ CHIA NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN QUY TẮC Ban hành kèm theo Quyết định số: 3065/QĐ-BHBV ngày 04 tháng 08 năm 2016 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Bộ

Chi tiết hơn

Rượu bia uống thả ga, rau quả ăn rụt rè: Đừng hỏi vì sao ung thư tăng phi mã!

Rượu bia uống thả ga, rau quả ăn rụt rè: Đừng hỏi vì sao ung thư tăng phi mã! Kết quả điều tra quốc gia về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2015 ở Việt Nam cho thấy hiện còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, đặc biệt là tình trạng sử dụng rượu bia, thuốc lá... Đánh giá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - 1. Chuong 1. Tong quan ve marketing.pptx

Microsoft PowerPoint - 1. Chuong 1. Tong quan ve marketing.pptx Học phần KHOA MARKETING BỘ MÔN MARKETING MARKETING CÔNG MKMA1118, 2TC Đối tượng học tập Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Không theo học ngành Marketing Đang học năm 2-3-4 trong chương trình đào

Chi tiết hơn

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ Chúng ta hoạt động trong một nền văn hóa với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ Chúng ta hoạt động trong một nền văn hóa với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ Chúng ta hoạt động trong một nền văn hóa với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất MỤC LỤC THƯ TỪ CHỦ TỊCH & CEO... 3 CAM KẾT VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA... 4 CÁC NGUỒN LỰC CHO NHÂN VIÊN... 5... 6

Chi tiết hơn

Đề cương chương trình đại học

Đề cương chương trình đại học Khoa học quản lý Mục Lục Câu 1: Quan điểm toàn thể là gì các đòi hỏi của nó trong quản lý?...3 Câu 2: Khái niệm, trạng thái, mục tiêu, quỹ đạo của hệ thống? Mối quan hệ của chúng trong quản lý?...3 Câu

Chi tiết hơn

Dieãn ñaøn trao ñoåi 75 THÀNH NGỮ TRONG CUNG OÁN NGÂM KHÚC NGUYỄN GIA THIỀU Expressions in Cung oan Ngam Khuc Nguyen Gia Thieu Trần Minh Thương 1 Tóm

Dieãn ñaøn trao ñoåi 75 THÀNH NGỮ TRONG CUNG OÁN NGÂM KHÚC NGUYỄN GIA THIỀU Expressions in Cung oan Ngam Khuc Nguyen Gia Thieu Trần Minh Thương 1 Tóm 75 THÀNH NGỮ TRONG CUNG OÁN NGÂM KHÚC NGUYỄN GIA THIỀU Expressions in Cung oan Ngam Khuc Nguyen Gia Thieu Trần Minh Thương 1 Tóm tắt Dựa trên những khái niệm về thành ngữ của các nhà khoa học, bài viết

Chi tiết hơn

Triển khai M&A tại Việt Nam Những thách thức và giải pháp Góc nhìn Người trong cuộc kpmg.com.vn

Triển khai M&A tại Việt Nam Những thách thức và giải pháp Góc nhìn Người trong cuộc kpmg.com.vn Triển khai M&A tại Việt Nam Những thách thức và giải pháp Góc nhìn Người trong cuộc kpmg.com.vn 01 NỘI DUNG Tóm tắt báo cáo 04 M&A tại Việt Nam Những con số thú vị 06 Triển vọng và Cơ hội của hoạt động

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY VĂN HỌC SỬ Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, nhà nước đang khuyến khích giáo viên, học sinh học vào ứng dụng công nghệ thông tin

Chi tiết hơn

BÀI GIẢI

BÀI GIẢI ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2013 Môn thi : SINH HỌC Mã đề 749 (Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Ở một

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 MỤC LỤC Mục lục SỰ KIỆN 3 NGUYỄN XUÂN THẮNG: Chủ nghĩa Mác trong thế kỷ XXI và giá trị lý luận đối với con đường phát triển của Việt Nam 13 TẠ NGỌC TẤN: Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị - Vấn đề trung

Chi tiết hơn

BG CNheo full.doc

BG CNheo full.doc Chương 1 CÔNG TÁC GIỐNG 1. Đặc điểm sinh học của các giống heo 1.1. Các giống heo nội địa 1.1.1. Heo Móng Cái Được hình thành và phát triển lâu đời ở vùng Đông Bắc Việt Nam. Trong những năm 60-70 heo Móng

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 TÂM ĐIỂM CỦA THIỀN ĐỊNH Tương truyền rằng ngay sau khi rời gốc bồ đề, ra đi lúc mới vừa thành Phật, Ðức thế tôn đã gặp trên đường một du sĩ ngoại giáo. Bị cuốn hút bởi phong thái siêu phàm cùng

Chi tiết hơn

BanHuongDanEIDfinal

BanHuongDanEIDfinal 1 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HƯỚNG DẪN Xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi (Ban hành kèm theo Quyết định số 1053 /QĐ-BYT ngày 02 tháng

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN (GERD) Ở PHỤ NỮ MANG THAI PGS.TS.BS. BÙI HỮU HOÀNG Tăng dần nồng độ Progesterone Giảm trương lực LES, cơ vòng thư giãn lâu hơn Thai lớn lên Chèn ép Tăng

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ  TỈNH LẦN THỨ XV TỈNH ỦY THỪA THIÊN HUẾ * Số 391-BC/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Thành phố Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2015 XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN; PHÁT TRIỂN

Chi tiết hơn

fk­eh

fk­eh BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA TỔNG LUẬN SÔ 11 CHUYỂN DỊCH HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG - KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á Hà Nội, tháng 12/2018 0 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU...

Chi tiết hơn

Brochure Privater - Tieng viet view Sercure

Brochure Privater - Tieng viet view Sercure Ấn phẩm của Deloitte Insights Mục tiêu dài hạn đáp ứng động lực ngắn hạn Trung tâm Doanh nghiệp Gia đình của Deloitte Mục lục Lời mở đầu Thông tin chung về cuộc khảo sát Tóm tắt Lập kế hoạch phù hợp với

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG THỬ THÁCH KINH DOANH CÙNG DOUBLE X - Trong danh sách này, có một số mã số ADA có tô màu vàng vì lý do là 1 ADA nhưng lại

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG THỬ THÁCH KINH DOANH CÙNG DOUBLE X - Trong danh sách này, có một số mã số ADA có tô màu vàng vì lý do là 1 ADA nhưng lại - Trong danh sách này, có một số mã số ADA có tô màu vàng vì lý do là 1 ADA nhưng lại có 2 thông tin Họ Và Tên khác nhau. Đối với các anh chị nào rơi vào tình trạng trên, vui lòng liên hệ trực tiếp tổng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T ẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHO A HỌ C Y DƯỢ C LÂM SÀNG 108 CÔ NG TRÌNH ĐƯỢ C HO ÀN THÀNH TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KHO A HỌ C Y D

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T ẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHO A HỌ C Y DƯỢ C LÂM SÀNG 108 CÔ NG TRÌNH ĐƯỢ C HO ÀN THÀNH TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KHO A HỌ C Y D BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T ẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHO A HỌ C Y DƯỢ C LÂM SÀNG 108 CÔ NG TRÌNH ĐƯỢ C HO ÀN THÀNH TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KHO A HỌ C Y DƯỢ C LÂM SÀNG 108 ĐẶNG VIỆT ĐỨC NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ

Chi tiết hơn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 ĐẦU TƯ HIỆN TẠI HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 ĐẦU TƯ HIỆN TẠI HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 ĐẦU TƯ HIỆN TẠI HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI 2 I Nam Viet Corporation Báo cáo thường niên I 3 ĐẦU TƯ HIỆN TẠI HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI 4 I Nam Viet Corporation Báo cáo thường niên I 5 THÔNG

Chi tiết hơn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta và của nhân loại, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần

Chi tiết hơn

Số 102 (7.450) Thứ Sáu ngày 12/4/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 102 (7.450) Thứ Sáu ngày 12/4/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 102 (7.450) Thứ Sáu ngày 12/4/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Việt Nam đang xác minh thông tin hoạt động của giàn khoan Đông Phương 13-2

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NghiDinh CP ve SoHuuTriTue.doc

Microsoft Word - NghiDinh CP ve SoHuuTriTue.doc CHÍNH PHỦ Số: 105/2006/Nð-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006 NGHỊ ðịnh Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Sở hữu

Chi tiết hơn

CT02002_VuTieuTamAnhCT2.doc

CT02002_VuTieuTamAnhCT2.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI VŨ TIỂU TÂM ANH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN TRONG HỖ TRỢ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHỤC HỒI

Chi tiết hơn

Trung tâm Tin học và Thống kê Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn THÔNG TIN

Trung tâm Tin học và Thống kê Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn THÔNG TIN Trung tâm Tin học và Thống kê Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn THÔNG TIN THAM KHẢO ĐỊNH KỲ VỀ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN THÁNG 12/2018

Chi tiết hơn