Seznam léků bez doplatku v lékárnách Magistra. Stav Abilify 10mg tbl.nob.28x Abilify 15mg tbl.nob.28x Abilify 15mg

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Seznam léků bez doplatku v lékárnách Magistra. Stav Abilify 10mg tbl.nob.28x Abilify 15mg tbl.nob.28x Abilify 15mg"

Bản ghi

1 Abilify 10mg tbl.nob.28x Abilify 15mg tbl.nob.28x Abilify 15mg tbl.nob.28x Abilify 15mg tbl.nob.56x Abilify10mg tbl.nob.56x Aciclovir Aurovitas 200mg tbl.nob Aciclovir Aurovitas 400mg tbl.nob Aclexa 100mg por.cps.dur.60x100mg Aclexa 100mg tvrdé tobolky por.cps.dur.30x100mg Aclexa 200mg por.cps.dur.60x200mg Aclexa 200mg tvrdé tobolky por.cps.dur.30x200mg Actrapid Penfill 100IU/ml inj.sol.5x3ml Adadut 0.5mg cps.mol.30x0.5mg Adadut 0.5mg cps.mol.90x0.5mg Adafin 5mg tbl.flm.100x5mg Adatam 0.5mg/0.4mg cps.dur Adenuric 80mg tbl.flm.84 II Adjuvin 100mg por.tbl.flm.30x100mg Adjuvin 50mg por.tbl.flm.30x50mg Advagraf 0.5mg por.cps.pro.30x0.5mg Advagraf 1mg por.cps.pro.60x1mg Advagraf 3mg por.cps.pro.30x3mg Advagraf 5mg por.cps.pro.30x5mg Agen 10 por.tbl.nob.30x10mg Agen 5 por.tbl.nob.30x5mg Agen 5 por.tbl.nob.90x5mg Agnis 50mg tbl.nob Agomelatin +pharma 25mg tbl.flm.30x25mg Agomelatin +pharma 25mg tbl.flm Agomelatine Aurovitas 25mg tbl.flm Agomelatine G.L.Pharma 25mg tbl.flm Agomelatine G.L.Pharma 25mg tbl.flm Agomelatine Glenmark 25mg tbl.flm Agomelatine Teva 25mg tbl.flm Agomelatine Teva 25mg tbl.flm Airbufo Forspiro 160mcg/4.5mcg inh.plv.dos.1x60dáv Airbufo Forspiro 320mcg/9mcg inh.plv.dos.1x60dáv Airflusan Forspiro 50/250mcg inh.plv.dos.1x60dáv Airflusan Forspiro 50/500mcg inh.plv.dos.1x60dáv Airflusan sprayhaler 25/125mcg inh.sus.pss.120dáv Airflusan sprayhaler 25/250mcg inh.sus.pss.120dáv Akistan 50mikrogram/ml oph.gtt.sol.3x2.5ml/0.125mg AKISTAN DUO 50mcg/ml + 5mg/ml oph.gtt.sol.3x2.5ml Aknenormin 20mg měkké tobolky por.cps.mol.30x20mg Aktiprol 200mg tbl.nob.30x200mg II Aktiprol 50 mg tablety por.tbl.nob.60x50mg II Akynzeo 300mg/0.5mg cps.dur.1x300mg Aldara 5% cream crm.12x250mg/12.5mg Alendrogen 70mg tbl.nob Alendronic Acid Aurovitas 70mg tbl.nob Alendronic acid/vit.d3 Accord 70mg/2800IU tbl Alendronic acid/vit.d3 Accord 70mg/5600IU tbl Alendronic Acid/Vit.D3 Mylan 70mg/2800IU tbl Alendronic Acid/Vit.D3 Mylan 70mg/5600IU tbl Alendronic Acid/Vit.D3 Teva 70/0.14mg por.tbl.n Aletro 2.5mg tbl.flm Alfamino HMO por.plv.sol.1x400g Alfamino Junior HMO por.plv.sol.2x400g Alfuzosin Aurovitas 10mg tbl.pro Algifen tbl Alikval 50mg tbl.nob Alkapidan 0.5mg/0.4mg cps.dur Alkeran 2mg tbl.flm.25x2mg Allergo-comod 20mg/ml oph.gtt.sol.1x10ml Allergocrom Kombi (oční+nosní) oph.10ml+nas.15ml Allergocrom oční kapky oph.gtt.sol.1x10ml Allopurinol Apotex 100mg tbl.nob Alopurinol Sandoz 100mg tbl.nob Alopurinol Sandoz 100mg tbl.nob Alozex 1mg tbl.flm Althyxin 100mcg tbl.nob Althyxin 200mcg tbl.nob Althyxin 50mcg tbl.nob Althyxin 75mcg tbl.nob Alutard SQ 801 Včela medonosná inj.sus.4x5ml Alutard SQ 802 Vosa inj.sus.4x5ml Alzil 10mg Potahovaná tableta por.tbl.flm.28x10mg Alzil 10mg potahovaná tableta por.tbl.flm.98x10mg Alzil 5mg Potahovaná tableta por.tbl.flm.28x5mg Amaryl 2 mg por.tbl.nob.30x2mg Amedo 10mg por.tbl.flm.100x10mg Amedo 10mg por.tbl.flm.30x10mg Amedo 20mg por.tbl.flm.100x20mg Amedo 20mg por.tbl.flm.30x20mg Amedo 40mg por.tbl.flm.30x40mg Amisulprid Generics 200mg tbl.nob.150 (3x50) Amisulprid Generics 200mg tbl.nob Amisulprid Generics 50mg tbl.nob Amisulprid Generics 50mg tbl.nob Amitriptylin Slovakofarma 25mg tbl.flm Amlator 10mg/10mg tbl.flm Amlator 10mg/5mg tbl.flm Amlator 20mg/10mg tbl.flm Amlator 20mg/5mg tbl.flm Amlodipin Aurovitas 5mg tbl.nob Amloratio 10mg por.tbl.nob.30x10mg Amloratio 5mg por.tbl.nob.100x5mg Amloratio 5mg por.tbl.nob.30x5mg Amoksiklav 1g 875/125mg tbl.flm Amoksiklav 457mg/5ml 400/5+57/5 por.plv.sus.70ml Amprilan 10 por.tbl.nob.30x10mg Amprilan 10 por.tbl.nob.90x10mg Amprilan 5 por.tbl.nob.30x5mg Amprilan 5 por.tbl.nob.90x5mg Amprilan H 2.5mg/12.5mg por.tbl.nob Amprilan H 2.5mg/12.5mg por.tbl.nob.30 bli Amprilan H 5mg/25mg por.tbl.nob Amprilan H 5mg/25mg por.tbl.nob.30 bli Anagrelid Leram 0.5mg cps.dur Anagrelid Stada 0.5mg cps.dur Anagrelide Teva 0.5mg cps.dur Anagrelide Vipharm 0.5mg cps.dur Anaprex 1mg tbl.flm Anaprex 1mg tbl.flm Anastrozol Mylan 1mg tbl.flm Anastrozol-Teva 1mg por.tbl.flm.30x1mg Anau 100mg tbl.flm 98 II Anau 100mg tbl.flm.28 II Androfin 5mg tbl.flm.50x5mg Angeliq 1mg/2mg tbl.flm.3x Apidra 100 jednotek/ml sdr.inj.sol.5x3ml solostar Apidra 100 U/ml sdr.inj.sol.5x3ml Apo-Tamis 0.4mg cps.pro Apo-Tamis 0.4mg cps.pro Aprepitant Accord 80mg+125mg cps.dur Aprepitant Sandoz 125mg+80mg cps.dur Aprepitant Teva 125mg+80mg cps.dur Arava 20mg por.tbl.flm.30x20mg Argofan 150mg tbl.pro.30 (2x15) Aricept 5mg tbl.obd.28x5mg Aricogan 10mg por.tbl.nob.28x10mg Aricogan 15mg por.tbl.nob.28x15mg Aridya 2mg tbl.nob Aridya 2mg tbl.nob Aripiprazol +Pharma 10mg tbl.nob.28x10mg Aripiprazol +Pharma 15mg tbl.nob.28x15mg Aripiprazol Accord Healthcare 10mg tbl.nob Aripiprazol Apotex 15mg por.tbl.dis.28x1 II Aripiprazole Accord 10mg tbl.nob.28x Aripiprazole Accord 15mg tbl.nob.28x Aripiprazole Neuraxpharm 10mg tbl.nob Aripiprazole Neuraxpharm 15mg tbl.nob Aripiprazole Sandoz 10mg tbl.nob Aripiprazole Sandoz 15mg tbl.nob Aripiprazole Teva 10mg por.tbl.nob.28x10mg Aripiprazole Teva 15mg por.tbl.nob.28x15mg Aripiprazole Zentiva 10mg tbl.nob.28x10mg Aripiprazole Zentiva 10mg tbl.nob Aripiprazole Zentiva 15mg tbl.nob.28x15mg Arketis 20mg por.tbl.nob.30x20mg Arketis 20mg por.tbl.nob.90x20mg Arkvimma 100mg tbl.flm Arkvimma 150mg tbl.flm Arkvimma 200mg tbl.flm Arkvimma 50mg tbl.flm Aropilos 2mg tbl.pro Aropilos 4mg tbl.pro Aropilos 8mg tbl.pro Arusol 10mg tbl.flm Arusol 5mg tbl.flm Aryzalera 10mg por.tbl.nob.30x10mg Aryzalera 15mg por.tbl.nob.30x15mg Asduter 10mg tbl.nob Asduter 15mg tbl.nob Asduter 30mg tbl.nob.56 II Asentra 100mg tbl.flm Asentra 100mg tbl.flm Asentra 50mg tbl.flm.100

2 Asentra 50mg tbl.flm Asketon 50 mg tbl.flm. 100x50mg II Asketon 50 mg tbl.flm. 40x50mg II Asmanex 400mcg inh.plv.60dáv I Asolfena 10mg por.tbl.flm. 100x10mg Asolfena 5mg por.tbl.flm. 100x5mg Asthmex 50mcg/100mcg inh.plv.dos.1x60dáv Asthmex 50mcg/100mcg inh.plv.dos.3x60dáv Asthmex 50mcg/250mcg inh.plv.dos.1x60dáv Asthmex 50mcg/500mcg inh.plv.dos.1x60dáv Asthmex 50mcg/500mcg inh.plv.dos.3x60dáv Atofab 10mg cps.dur.30 I Atofab 18mg cps.dur.30 I Atofab 25mg cps.dur.30 I Atofab 40mg cps.dur.30 I Atofab 60mg cps.dur.30 I Atominex 100mg cps.dur Atominex 10mg cps.dur Atominex 10mg cps.dur Atominex 18mg cps.dur Atominex 18mg cps.dur Atominex 25mg cps.dur Atominex 25mg cps.dur Atominex 60mg cps.dur Atominex 80mg cps.dur Atomoxetin Actavis 18mg cps.dur Atomoxetin Actavis 25mg cps.dur Atomoxetin Actavis 40mg cps.dur Atomoxetin Actavis 60mg cps.dur Atomoxetin Glenmark 100mg cps.dur.28 I Atomoxetin Glenmark 10mg cps.dur.28 I Atomoxetin Glenmark 18mg cps.dur.28 I Atomoxetin Glenmark 18mg cps.dur.7 I Atomoxetin Glenmark 25mg cps.dur.28 I Atomoxetin Glenmark 40mg cps.dur.28 I Atomoxetin Glenmark 60mg cps.dur.28 I Atomoxetin Glenmark 80mg cps.dur.28 I Atomoxetin Mylan 100mg cps.dur Atomoxetin Mylan 10mg cps.dur Atomoxetin Mylan 18mg cps.dur Atomoxetin Mylan 25mg cps.dur Atomoxetin Mylan 40mg cps.dur Atomoxetin Mylan 60mg cps.dur Atomoxetin Mylan 80mg cps.dur Atomoxetin Sandoz 100mg cps.dur.28 I Atomoxetin Sandoz 10mg cps.dur.28 I Atomoxetin Sandoz 18mg cps.dur.28 I Atomoxetin Sandoz 25mg cps.dur.28 I Atomoxetin Sandoz 40mg cps.dur.28 I Atomoxetin Sandoz 60mg cps.dur.28 I Atomoxetin Sandoz 80mg cps.dur.28 I Atomoxetine Accord 10mg cps.dur.28 I Atomoxetine Accord 18mg cps.dur.28 I Atomoxetine Accord 25mg cps.dur.28 I Atomoxetine Accord 40mg cps.dur.28 I Atomoxetine Accord 60mg cps.dur.28 I Atomoxetine Accord 80mg cps.dur.28 I Atoris 10 por.tbl.flm.30x10mg Atoris 10 por.tbl.flm.90x10mg Atoris 20 por.tbl.flm.30x20mg Atoris 20 por.tbl.flm.90x20mg Atoris 30 por.tbl.flm. 30x30mg Atoris 30mg tbl.flm.90x30mg Atoris 40 por.tbl.flm.30x40mg Atoris 40 por.tbl.flm.90x40mg Atoris 60 por.tbl.flm. 30x60mg Atoris 60mg tbl.flm.90x60mg Atoris 80 por.tbl.flm. 30x80mg Atoris 80mg tbl.flm.90x80mg Atorstad 10mg tbl.flm. 100x10mg Atorstad 20mg tbl.flm.100x20mg Atorvastatin Aurovitas 10mg tbl.flm.90 II Atorvastatin Aurovitas 20mg tbl.flm.90 II Atorvastatin Mylan 10mg tbl.flm Atorvastatin Mylan 20mg tbl.flm Atorvastatin Mylan 20mg tbl.flm Atorvastatin Mylan 40mg tbl.flm Atorvastatin ratiopharm GmbH 10mg tbl.flm Atorvastatin ratiopharm GmbH 10mg tbl.flm Atorvastatin ratiopharm GmbH 20mg tbl.flm Atorvastatin ratiopharm GmbH 20mg tbl.flm Atorvastatin ratiopharm GmbH 40mg tbl.flm Atorvastatin ratiopharm GmbH 40mg tbl.flm Atrocela 1mg tbl.flm Atrovent N 0.20mg/dáv. inh.sol.pss.200 dáv ATUCARE 0.5mg/0.4mg cps.dur Augmentin 1g 875mg/125mg tbl.flm.14 II Azitromycin Sandoz 250mg tbl.flm Azitromycin Sandoz 500mg tbl.flm.3x500mg Azitrox 500 por.tbl.flm.3x500mg Azoneurax 150mg tbl.ret Azoneurax 75mg tbl.ret Baraclude 0.5mg tbl.flm.30x0.5mg Baraclude 1mg tbl.flm.30x1mg Benemicin cps.100x300mg Berodual N inh.sol.pss.200dáv Betahistin Accord 24mg tbl.nob Betahistin Actavis 16mg tbl.nob Betahistin Actavis 8mg tbl.nob Betahistin Aurovitas 16mg tbl.nob Betahistin Aurovitas 8mg tbl.nob Betaxolol Mylan 20mg tbl.flm Betaxolol PMCS 20mg por.tbl.nob.100x20mg Bevespi Aerosphere 7.2/5mcg inh.sus.pss.1x120dáv Bicaluplex 150mg por.tbl.flm.28x150mg Bicalutanorm 150mg por.tbl.flm. 30x150mg Bigital 10mg/5mg por.tbl.nob Bikalard 150mg por.tbl.flm.30x150mg bli I Bikalard 150mg tbl.flm.90 I Bimatoprost Olikla 0.3mg/ml oph.gtt.3x3ml Bimatoprost Olikla 0.3mg/ml oph.gtt.sol.1x3ml Bimatoprost Stada 0.3mg/ml oční kapky roztok 3x3ml Bimican Neo 0.3mg/ml oph.gtt.sol.1x3ml Binabic 150mg tbl.flm Binabic 50mg tbl.flm Bisogamma 10 por.tbl.flm.100x10mg Bisogamma 10 por.tbl.flm.30x10mg Bisoprolol Mylan 10mg tbl.flm Bisoprolol Mylan 10mg tbl.flm Bisoprolol Mylan 5mg tbl.flm Bisoprolol Mylan 5mg tbl.flm Bisoprolol PMCS 10mg por.tbl.nob.100x10mg Bisoprolol PMCS 10mg por.tbl.nob.30x10mg Bisoprolol Vitabalans 10mg por.tbl.nob.30x10mg Bisoprolol Vitabalans 10mg tbl.nob.100 I Bisoprolol Vitabalans 5mg por.tbl.nob.30x5mg Bisoprolol Vitabalans 5mg tbl.nob.100 I Bisoprolol-Ratiopharm 10mg por.tbl.nob.100x10mg Bisoprolol-Ratiopharm 10mg por.tbl.nob.30x10mg Bisoprolol-Ratiopharm 5mg por.tbl.nob.100x5mg Bisoprolol-Ratiopharm 5mg por.tbl.nob.30x5mg Bitinex 100mg cps.dur.28 I Bitinex 10mg cps.dur.28x10mg I Bitinex 10mg cps.dur.56 I Bitinex 18mg cps.dur.28x18mg I Bitinex 18mg cps.dur.56 I Bitinex 25mg cps.dur.28x25mg I Bitinex 25mg cps.dur.56 I Bitinex 40mg cps.dur.28x40mg I Bitinex 40mg cps.dur.56 I Bitinex 60mg cps.dur.28x60mg I Bitinex 60mg cps.dur.56 I Bitinex 80mg cps.dur. 28 I Bitinex 80mg cps.dur.56 I Bixebra 5mg tbl.flm.112x5mg Bixebra 5mg tbl.flm.56x5mg Bixebra 7.5mg tbl.flm.112x7.5mg Blessin 160mg tbl.flm.30x160mg Blessin 160mg tbl.flm.98x160mg Blessin 80mg tbl.flm.30x80mg Blessin 80mg tbl.flm.98x80mg Bretaris Genuair 322mcg inh.plv.1x60dáv Brimica Genuair 340mcg/12mcg inh.plv.1x60dáv Brimonidine Polpharma 2mg/ml oph.gtt.sol.1x5ml Brintellix 10mg tbl.flm.28x10mg Brintellix 10mg tbl.flm Brintellix 15mg tbl.flm Brintellix 20mg tbl.flm Brintellix 20mg/ml por.gtt.sol.1x15ml Brintellix 5mg tbl.flm.28x5mg Brinzolamid Olikla 10mg/ml oph.gtt.sus.1x5ml II Brinzolamid Olikla 10mg/ml oph.gtt.sus.3x5ml II Brinzolamide Stada 10mg/ml oph.gtt.sus.1x5ml Brinzolamide Stada 10mg/ml oph.gtt.sus.3x5ml Briviact 10mg tbl.flm.14x10mg Briviact 25mg tbl.flm.56x25mg Briviact 50mg tbl.flm.56x50mg Brotmin 1000mg tbl.flm.60

3 Brotmin 500mg tbl.flm Brotmin 850mg tbl.flm Buccolam 10mg orm.sol.4x2ml Buccolam 2.5mg orm.sol.4x0.5ml Buccolam 5mg orm.sol.4x1ml Buccolam 7.5mg orm.sol.4x1.5ml Buprenorfin Mylan 35mcg/h tdr.emp Buprenorfin Mylan 52.5mcg/h tdr.emp Buprenorfin Mylan 70mcg/h tdr.emp Buprenorphine Actavis 35mcg/h drm.emp.tdr.5x35rg/h Buprenorphine Actavis 52.5 drm.emp.tdr.5x52.5rg/h Buprenorphine Actavis 70mcg/h drm.emp.tdr.5x70rg/h Buprenorphine Sandoz 35 mikrogramů/h tdr. emp Buprenorphine Sandoz 52.5 mikrogramů/h tdr. emp Buprenorphine Sandoz 70 mikrogramů/h tdr. emp Bupretec 35mcg/h tdr.emp Bupretec 52.5 mcg/h tdr.emp Bupretec 70 mcg/h tdr.emp Caduet 10mg/10mg tbl.flm Caduet 10mg/10mg tbl.flm Caduet 5mg/10mg por.tbl.flm Caduet 5mg/10mg tbl.flm Calciferol BBP 7.5mg/ml inj.sol.5x1ml Calcichew D3 Lemon 1000mg/800IU tbl.mnd Calcichew D3 Lemon 500mg/400IU tbl.mnd Calcii Carbonici 0.5 tbl.mvm por.tbl.nob.1000x0.5g Calcium/Vitamin D3 Mylan 500mg/800IU tbl.mnd Calcium/Vitamin D3 Mylan 500mg/800IU tbl.mnd Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000mg/880IU tbl.mnd Calciumfolinat-Ebewe cps.20x15mg Calmolan 0.52mg tbl.pro.30x0.52mg Calmolan 2.1mg tbl.pro.30x2.1mg Capecitabine Accord 150mg tbl.flm.60x150mg Capecitabine Accord 500mg por.tbl.flm.120x1x500mg Capecitabine Medac 500mg tbl.flm.120 I Capecitabine Pharmagen 150mg tbl.flm.60 II Capecitabine Pharmagen 500mg tbl.flm.120x500mg Caramlo 16mg/10mg tablety tbl.nob Caramlo 16mg/5mg tbl.nob Caramlo 8mg/5mg tablety tbl.nob Carsaxa 100mg tbl.nob Carzap 16mg por.tbl.nob. 90x16mg Carzap 32mg por.tbl.nob. 28x32mg Carzap 8mg por.tbl.nob. 28x8mg Carzap 8mg tbl.nob Carzap HCT 8mg/12.5mg tbl.nob Castispir 10mg por.tbl.flm.28x10mg Castispir 10mg por.tbl.flm.98x10mg Castispir 4mg žvýkací tablety por.tbl.mnd.28x4mg Castispir 4mg žvýkací tablety por.tbl.mnd.98x4mg Castispir 5mg žvýkací tablety por.tbl.mnd.28x5mg Castispir 5mg žvýkací tablety por.tbl.mnd.98x5mg Celebrex 100mg cps.dur.30 I Celebrex 200mg cps.dur.30 I Certican 0.25mg tablety por.tbl.nob.60x0.25mg Certican 0.75mg tablety por.tbl.nob.60x0.75mg Cerucal por.tbl.nob.50x10mg Cezera 5mg por.tbl.flm 90x5mg Cezera 5mg por.tbl.flm.30x5mg Ciclosporin Mylan 100mg cps.mol Ciclosporin Mylan 25mg cps.mol Ciclosporin Mylan 50mg cps.mol Cinacalcet Accordpharma 30mg tbl.flm Cinacalcet Accordpharma 60mg tbl.flm Cinacalcet Accordpharma 90mg tbl.flm Cinacalcet Heaton 30mg tbl.flm Cinacalcet Stada 30mg tbl.flm Cinacalcet Stada 60mg tbl.flm Cinglan 30mg tbl.flm Cinglan 60mg tbl.flm Cipralex 10mg tbl.flm.100x10mg II Cipralex 20mg tbl.flm.100x20mg Cipralex 20mg tbl.flm.28x20mg I Cisordinol 25mg tbl.flm.50x25mg II Citalec 10mg tbl.flm Citalec 10mg tbl.flm Citalec 20mg tbl.flm Citalec 20mg tbl.flm Citalec 20mg tbl.flm Citalopram +pharma 20mg tbl.flm.28x20mg Citalopram Aurovitas 20mg tbl.flm Citalopram Aurovitas 20mg tbl.flm Citalopram Orion 10mg por.tbl.flm.28x10mg Citalopram Orion 20mg por.tbl.flm.28x20mg Citalopram Teva 10mg por.tbl.flm.30x10mg Citalopram Teva 20mg por.tbl.flm.100x20mg Citalopram Teva 20mg por.tbl.flm.30x20mg Citalopram Teva 40mg por.tbl.flm.30x40mg Citalopram Vitabalans 20mg por.tbl.flm.30x20mg Clexane 10000IU(100mg)/1ml inj.sol.isp.10x1ml I Clini-base D por.plv.sol.1x300g Clobex 500mcg/g sat.1x125ml Clopidogrel Actavis 75mg por.tbl.flm.28x75mg II Clopidogrel Actavis 75mg tbl.flm.90 II Clopidogrel Mylan 75mg por.tbl.flm Clopidogrel Mylan 75mg por.tbl.flm Clopidogrel Stada 75mg tbl.flm. 30 III Clopidogrel STADA 75mg tbl.flm.100x75mg Clozapin Desitin 100mg tbl.nob.30x100mg Coaxil 12.5mg tbl.obd Cognomem 10mg tbl.flm Cognomem 10mg tbl.flm Cognomem 20mg tbl.flm Colchicum-dispert 0.5mg tbl.obd Colchicum-dispert por.tbl.obd.20x500rg Comtan 200mg tbl.flm.60x200mg II Conaret 10mg tbl.nob.30 II Conaret 2.5mg tbl.nob.30 II Conaret 5mg tbl.nob.100 II Conaret 5mg tbl.nob.30 II Converide 150mg/12.5mg tbl.flm.30 II Converide 300mg/12.5mg tbl.flm.30 II Convulex 300mg cps.etm Convulex 500 cps.etm Cortiment 9mg por.tbl.pro.30x9mg Corvapro 10mg tbl.flm.90x10mg Corvapro 20mg tbl.flm.90x20mg Curacné 20mg měkká tobolka por.cps.mol.30x20mg Curatoderm drm.ung.1x60g Cuvitru 200mg/ml inj.sol.1x5ml Dailiport 0.5mg cps.pro.30x Dailiport 1mg cps.pro.60x Dailiport 3mg cps.pro.30x Dailiport 5mg cps.pro.30x Dalacin C 150mg por.cps.dur.16x150mg Dalacin C 300mg por.cps.dur.16x300mg Dalmevin 50mg.tbl.nob Darezil 10mg tbl.flm Darezil 10mg tbl.flm Darezil 5mg tbl.flm Dasselta 5mg por.tbl.flm. 10x5mg Dasselta 5mg por.tbl.flm. 30x5mg Dasselta 5mg por.tbl.flm. 50x5mg Dasselta 5mg por.tbl.flm. 90x5mg Daxas 500mcg tbl.flm Degan 10mg tbl.nob Delipid Plus 10mg/10mg cps.dur Delipid Plus 10mg/10mg cps.dur Delipid plus 10mg/10mg cps.dur Delipid Plus 20mg/10mg cps.dur Delipid Plus 20mg/10mg cps.dur Delipid Plus 20mg/10mg cps.dur Depakine Chrono 300mg secáble por.tblret.100x300mg Depakine Chrono 500mg tbl.mrl Depresinal 10mg por.tbl.flm.30x10mg Deprex 20mg cps.dur Derin 200mg tbl.flm Derin 25mg por.tbl.flm.60x25mg Derin Prolong 200mg tbl.pro Derin Prolong 300mg tbl.pro Derin Prolong 400mg tbl.pro Desloratadin Aurovitas 5mg tbl.flm Desloratadin Mylan 5mg tbl.flm Desloratadin Mylan 5mg tbl.flm Desloratadin Mylan 5mg tbl.flm Desloratadin Xantis 5mg tbl.nob.50x5mg Desloratadin Xantis 5mg tbl.nob.90x5mg Desloratadine Actavis 5mg tbl.flm.50x5mg Desloratadine Actavis 5mg tbl.flm.90x5mg Diazepam STADA 10mg tbl.nob Diazepam STADA 5mg tbl.nob Diclofenac AL 50 tbl.ent.20x50mg Diclofenac AL 50 tbl.obd.50x50mg Diflucan 100mg cps.28x100mg (F) Diflucan 150mg cps.1x150mg (F) Digoxin tbl.30x0.25mg Léčiva Dolforin 100mcg/h tdr.emp Dolforin 25mcg/h tdr.emp.5

4 Dolforin 50mcg/h tdr.emp Dolforin 75mcg/h tdr.emp Dolyxan 60mg cps.etd Donepezil Accord 10mg tbl.flm Donepezil Accord 10mg tbl.flm Donepezil Accord 5mg tbl.flm Donepezil Accord 5mg tbl.flm Donepezil Actavis 10mg por.tbl.flm.28x10mg Donepezil Actavis 5mg por.tbl.flm.28x5mg Donepezil Krka 10mg por.tbl.dis. 28x10mg Donepezil Mylan 10mg por.tbl.dis Donepezil Mylan 10mg tbl.flm Donepezil Mylan 10mg tbl.flm Donepezil Mylan 10mg tbl.flm Donepezil Mylan 5mg tbl.flm Donepezil Sandoz 10mg distab por.tbl.dis.28x10mg Donepezil Sandoz 10mg por.tbl.flm.28x10mg Donepezil Sandoz 10mg por.tbl.flm.84x10mg Donpethon 10mg Potah.tableta por.tbl.flm.28x10mg Donpethon 10mg tbl.flm Donpethon 5mg por.tbl.flm.28x5mg Donpethon 5mg tbl.flm Doreta 75mg/650mg por.tbl.flm Doreta 75mg/650mg por.tbl.flm Dorzolamid Olikla 20mg/ml oph.gtt.1x5ml Dorzolamid/timolol Olikla 20+5mg/ml oph.gtt.1x5ml Dorzolamid/timolol Olikla 20+5mg/ml oph.gtt.3x5ml Dospelin 10mg tbl.flm Dospelin 5mg tbl.flm Dostinex 0.5mg tbl.nob. 2 II Dostinex 0.5mg tbl.nob.8x0.5mg II Dretacen 1000mg por.tbl.flm. 100x1000mg Dretacen 1500mg tbl.flm Dretacen 250mg por.tbl.flm. 50x250mg Dretacen 500mg por.tbl.flm. 100X500mg Duaklir Genuair 340mcg/12mcg inh.plv. 1x60dáv Dubelotam 0.5/0.4mg cps.dur Duitam 0.5mg/0.4mg cps.dur Dulasolan 60mg por.cps.etd. 28x60mg Duloxetin +pharma 30mg cps.etd.10x30mg Duloxetin +pharma 60mg cps.etd.30x60mg Dulsevia 30mg por.cps.etd.30x30mg Dulsevia 60mg por.cps.etd.30x60mg Duodart 0.5mg/0.4mg por.cps.dur Durogesic 100mcg/H drm.emp.tdr. 5x16.8mg Durogesic 25mcg/H drm.emp.tdr.5x4.2mg Durogesic 50mcg/H drm.emp.tdr.5x8.4mg Durogesic 75mcg/H drm.emp.tdr.5x12.6mg Dutacomp 0.5mg/0.4mg cps.dur Dutalan 0.5mg cps.mol Dutamon 0.5mg cps.mol Dutasterid Aristo 0.5mg cps.mol Dutasterid/Tamsulosin Xantis 0.5/0.4mg cps.dur Dutasteride/Tamsulosin Accord 0.5/0.4mg cps.dur Dutasteride/Tamsulosin Accord 0.5/0.4mg ps.dur Dutrozen 0.5mg/0.4mg cps.dur Ebixa 10mg tbl.flm.56x10mg I Ebixa 20mg tbl.flm. 28x20mg I Ebixa 20mg tbl.flm.98x20mg I Ebixa 5mg/dávka por.sol.1x100ml Effentora 100mcg orm.tbl.buc.28x100mcg Effentora 200mcg orm.tbl.buc.28x200mcg Effentora 400mcg orm.tbl.buc.28x400mcg Effentora 600mcg orm.tbl.buc.28x600mcg Effentora 800mcg orm.tbl.buc.28x800mcg Efflumidex liquifilm 1mg/ml oph.gtt.sus.1x5ml Egiramlon 10mg/10mg por.cps.dur Egiramlon 10mg/10mg por.cps.dur Egiramlon 10mg/5mg por.cps.dur Egiramlon 10mg/5mg por.cps.dur Egiramlon 5mg/10mg por.cps.dur Egiramlon 5mg/10mg por.cps.dur Egiramlon 5mg/5mg por.cps.dur Egiramlon 5mg/5mg por.cps.dur Egistrozol 1mg por.tbl.flm.30x1mg Egistrozol 1mg por.tbl.flm.90x1mg Egitim 10mg tbl.nob. 30 (3x10) Egitim 10mg tbl.nob. 90 (9x10) Elicea 10mg por.tbl.flm.98x10mg Elicea 10mg tbl.flm.30x10mg Elicea 10mg tbl.flm.56x10mg Elicea 20mg tbl.flm.30x20mg Elicea 5mg tbl.flm.30x5mg Elify 150mg por.cps.pro.30x150mg Elify 75mg por.cps.pro.30x75mg Eliquis 2.5mg por.tbl.flm.20x2.5mg Emend 125mg+80mg cps.1(125mg)+2(80mg) Emerade 500mcg ims.inj.sol.pep.1x0.5ml Endovelle 2mg tbl.nob.1x28 Kal Ensure Plus Juce přích.pomerančová por.sol.1x220ml Ensure Plus Juce příchuť jablková por.sol.1x220ml Entecavir Aurovitas 0.5mg tbl.flm Entecavir Aurovitas 1mg tbl.flm Entecavir Mylan 0.5mg tbl.flm Entecavir Mylan 1mg tbl.flm Entecavir Sandoz 0.5mg tbl.flm Entecavir Sandoz 1mg tbl.flm Entecavir Xantis 0.5mg tbl.flm.30x Entecavir Xantis 1mg tbl.flm.30x Envarsus 0.75mg por.tbl.pro. 60x0.75mg Envarsus 1mg por.tbl.pro. 60x1mg Envarsus 4mg por.tbl.pro. 30x4mg Epiletam 1000mg tbl.flm. 5x Epiletam 250mg por.tbl.flm.60x250mg Epiletam 500mg por.tbl.flm.120x500mg Epiletam 500mg tbl.flm. 5x Epiletam 750mg tbl.flm. 5x Equoral 100mg por.cps.mol.50x100mg Equoral 25mg por.cps.mol.50x25mg Equoral 50mg por.cps.mol.50x50mg Equoral por.sol.1x50ml/5g Erdomed 300mg cps.dur Ersittin 100mg cps.dur Ersittin 25mg cps.dur Ersittin 50mg cps.dur Escirdec NEO 10mg por.tbl.flm.98x10mg Escitalopram +pharma 10mg por.tbl.flm.30x10mg Escitalopram +pharma 10mg tbl.flm Escitalopram Accord 10mg por.tbl.flm.98x10mg I Escitalopram Accord 10mg tbl.flm.28 I Escitalopram Accord 20mg tbl.flm Escitalopram Farmax 10mg tbl.flm Escitalopram Farmax 10mg tbl.flm Escitalopram Mylan 10mg tbl.flm Escitalopram Mylan 10mg tbl.flm Escitalopram Mylan 20mg tbl.flm Escitalopram Teva 10mg por.tbl.flm.28x10mg Escitalopram Teva 10mg por.tbl.flm.56x10mg Escitil 10mg tbl.flm. 84x10mg Escitil 20mg tbl.flm.84x20mg Eslibon 800mg tbl.nob.30 I Esprital 30 por.tbl.flm.30x30mg Esprital 45 por.tbl.flm.30x45mg Estan 10mg por.tbl.flm. 28x10mg I Estrofem tbl.28x2mg Etruzil 2.5mg por.tbl.flm.30x2.5mg Etruzil 2.5mg por.tbl.flm.90x2.5mg Eucreas 50mg/1000mg por.tbl.flm Everio Airmaster 50mcg/100mcg inh.plv.dos Everio Airmaster 50mcg/500mcg inh.plv.dos Evrenzo 100mg tbl.flm.12x Evrenzo 150mg tbl.flm.12x Evrenzo 20mg tbl.flm.12x Evrenzo 50mg tbl.flm.12x Evrenzo 70mg tbl.flm.12x Explemed 10mg tbl.nob Explemed 15mg tbl.nob Ezen 10mg tbl. nob Ezen 10mg tbl.nob.30 III Ezen 10mg tbl.nob.90 III Ezetimib Stada 10mg tbl.nob Ezetimib Stada 10mg tbl.nob Ezetimib Teva 10mg tbl.nob Ezetimib Teva 10mg tbl.nob Ezetrol 10mg tbl.nob.30 II Ezetrol 10mg tbl.nob.98 II Ezoleta 10mg tbl.nob Ezoleta 10mg tbl.nob Febuxostat Accord 80mg tbl.flm Febuxostat Krka 80mg tbl.flm Febuxostat MSN 80mg tbl.flm Febuxostat Mylan 80mg tbl.flm Febuxostat Zentiva 80mg tbl.flm Fenroo 100mcg buc.tbl.nob Fenroo 200mcg buc.tbl.nob Fenroo 400mcg buc.tbl.nob Fenroo 600mcg buc.tbl.nob Fenroo 800mcg buc.tbl.nob.28

5 Fentalis 100mcg/h Transderm. drm.emp.tdr.5x23.12mg Fentalis 12.5mcg/h Transderm. drm.emp.tdr.5x2.89mg Fentalis 25mcg/h Transderm. drm.emp.tdr.5x5.78mg Fentalis 50mcg/h Transderm. drm.emp.tdr.5x11.56mg Fentalis 75mcg/h Transderm. drm.emp.tdr.5x17.34mg Fentalis Akut 100mcg slg.tbl.nob.30x Fentalis Akut 200mcg slg.tbl.nob.30x Fentalis Akut 300mcg slg.tbl.nob.30x Fentalis Akut 400mcg slg.tbl.nob.30x Fentalis Akut 600mcg slg.tbl.nob.30x Fentalis Akut 800mcg slg.tbl.nob.30x Fentanyl Mylan 100mcg/h tdr.emp Fentanyl Mylan 12mcg/h tdr.emp Fentanyl Mylan 25mcg/h tdr.emp Fentanyl Mylan 50mcg/h tdr.emp Fentanyl Mylan 75mcg/h tdr.emp Fentanyl-ratiopharm 100mcg/h drm.emp.tdr.5x16.5mg Fentanyl-ratiopharm 12mcg/h drm.emp.tdr.5x2.1mg Fentanyl-ratiopharm 25mcg/h drm.emp.tdr.5x4.125mg Fentanyl-ratiopharm 50mcg/h drm.emp.tdr.5x8.25mg Fentanyl-ratiopharm 75mcg/h drm.emp.tdr.5x12.375mg Ferriprox 500mg tbl.flm.100 I Finanorm 5mg tbl.flm.100x5mg Finard 5mg tbl.flm Finasterid Aurovitas 5mg tbl.flm Finasterid Mylan 5mg flm Finex por.tbl.flm.100x5mg Finpros 5mg por.tbl.flm.100x5mg Flixotide 50 inhaler N 50mcg/dáv.inh.sus.pss.120dá Floxal ung.opht.1x3g Flucloxacilina Azevedos 500mg cps.dur Fluconazole Aurovitas 100mg cps.dur Fluconazole Aurovitas 150mg cps.dur Fluconazole Vitabalans 150mg tbl.nob Fluconazole Vitabalans 150mg tbl.nob Fludrocortison 0.1mg tbl.nob Flukonazol Sandoz 100mg cps.dur Fluoxetine Vitabalans 20mg por.tbl.flm.100x20mg Fluoxetine Vitabalans 20mg por.tbl.flm.30x20mg Fluzak 20mg cps.dur Fokusin 0.4mg cps.dur.mrl Fokusin por.cps.rdr.30x0.4mg Fokusin por.cps.rdr.90x0.4mg Folinar 10mg potah.tablety tbl.flm.100 I Folinar 5mg tbl.flm.90 I Formano 12mcg inh.plv.cps.dur inh Formano 12mcg inh.plv.cps.dur.60+1 inh Formoterol-Ratiopharm 12mcg inh.cps.60x12rg+apl Formovent 12mcg inh.plv.cps.dur inh Forsteo inj.sol.1x2.4ml Forxiga 10mg por.tbl.flm. 90x1x10mg Forxiga 10mg por.tbl.flm.30x1x10mg Forxiga 10mg tbl.flm.28 kal Forxiga 10mg tbl.flm.98 kal Fresubin Energy Fibre višeň por.sol.4x200ml FULLHALE 25/125mcg/dávka inh.sus.pss.120x25/125rg FULLHALE 25/250mcg/dávka inh.sus.pss.120x25/250rg Fulphila 6mg ing.sol.1x0.6ml PFS Furolin 100mg tbl.nob.30x100mg Furorese 40 por.tbl.nob.100x40mg Furorese 40 por.tbl.nob.50x40mg Furorese 500 por.tbl.nob.100x500mg Furorese 500 por.tbl.nob.50x500mg Fycompa 0.5mg/ml por.sus 1x340ml+stř.+ad Fycompa 8mg tbl.flm Gabagamma 100mg por.cps.dur.200x100mg Gabagamma 300mg por.cps.dur.200x300mg Gabagamma 400mg por.cps.dur.200x400mg Gabanox 100mg tvrdé tobolky por.cps.dur.90x100mg Gabanox 300mg tvrdé tobolky por.cps.dur.90x300mg Gabanox 400mg tvrdé tobolky por.cps.dur.90x400mg Gabapentin Aurovitas 300mg cps.dur Gabapentin Aurovitas 400mg cps.dur Gabapentin Teva 100mg cps.dur Gabapentin Teva 300mg cps.dur Gabapentin-Teva 300mg por.cps.dur.50x300mg Gabapentin-Teva 400mg por.cps.dur.50x400mg Gabapentin-Teva 600mg por.tbl.flm.50x600mg Galantamin Mylan 16mg cps.pro.30 II Galantamin Mylan 24mg cps.pro.30 II Galvus 50mg tbl.nob.56x50mg Gecrol 1mg por.cps.dur.60x1mg Gentamicin WZF Polfa 0.3% oph.gtt.sol.1x5ml Gerousia 150mg por.tbl.flm.3x150mg Glepark 0.18mg por.tbl.nob.100x0.18mg Glepark 0.7mg por.tbl.nob.100x0.70mg Glezisim 10mg/20mg tbl.nob Glimepirid Sandoz 3mg tablety por.tbl.nob.30x3mg Glimepirid Sandoz 4mg por.tbl.nob.120x4mg Glimepirid Sandoz 4mg tablety por.tbl.nob.30x4mg Glucagen 1mg Hypokit inj.pso.lqf.1mg+sol.střík Glypvilo 50mg tbl.nob Gordius 300mg cps.dur Gordius 300mg cps.dur Gordius 400mg cps.dur Granegis 1mg por.tbl.flm.10x1mg Granegis 2mg por.tbl.flm.5x2mg Granisetron Mylan 1mg tbl.flm.10x1mg Grazax SQ-T por.lyo.30x75555sq-t Grimodin 300mg por.cps.dur.60x300mg Grimodin 400mg por.cps.dur.60x400mg Grimodin 600mg tbl.flm Gyrablock 400 por.tbl.flm.14x400mg Gyrablock 400 por.tbl.flm.30x400mg Haloperidol-Richter 1.5mg tbl.nob Herpesin 200 por.tbl.nob.25x200mg Hizentra 200mg/ml inj.sol.1x10ml I Hizentra 200mg/ml inj.sol.1x20ml I Hizentra 200mg/ml inj.sol.1x5ml I Humatrope 18 IU (6mg)inj.sicc.18UT+solv Humulin N (NPH) cartr. 100IU/ml inj.sus.zvl.5x3ml Humulin R cartridge 100IU/ml inj.sol.zvl.5x3ml Humulin R Kwikpen 100IU/ml inj.sol.pep.2x(5x3ml) Hydrochlorothiazid Tainex 25mg tbl.nob.20x25mg Hydrochlorothiazide Aurovitas 25mg tbl.nob Hyplafin 5mg tbl.flm.98 I Hyqvia 100mg/ml sdr.inf.sol.1x100ml+1x5ml Hyqvia 100mg/ml sdr.inf.sol.1x200ml+1x10ml Hyqvia 100mg/ml sdr.inf.sol.1x50ml+2.5ml Iasibon 50mg por.tbl.flm.28x50mg Ibandronic Acid Aurovitas 150mg tbl.flm Ibandronic Acid Teva 150mg por.tbl.flm.3x150mg Ikametin 150mg por.tbl.flm.3x150mg II Ikametin 50mg por.tbl.flm.30x50mg II Imacort 10mg/g+2.5mg/g+5mg/g crm.20g Imigran 6mg inj.sol.zvl.2x0.5ml + pouzdro Incresync 25mg/30mg por.tbl.flm Indometacin Berlin-Chemie 100mg sup.10x100mg Inegy 10mg/10mg tbl.nob Infasource por.sol.32x90ml Infatrini Peptisorb por. sol. 24x200ml Infatrini por. sol. 24x125ml Injexate 50mg/ml inj.sol.isp.1x0.15ml Injexate 50mg/ml inj.sol.isp.1x0.2ml Injexate 50mg/ml inj.sol.isp.1x0.3ml I Injexate 50mg/ml inj.sol.isp.1x0.4ml Injexate 50mg/ml inj.sol.isp.1x0.5ml Injexate 50mg/ml inj.sol.isp.4x0.15ml Injexate 50mg/ml inj.sol.isp.4x0.2ml Injexate 50mg/ml inj.sol.isp.4x0.3ml Injexate 50mg/ml inj.sol.isp.4x0.4ml Injexate Autoinjektor 10mg inj.sol.pfi 4x0.2ml Injexate Autoinjektor 12.5mg inj.sol.pfi 4x0.25ml Injexate Autoinjektor 15mg inj.sol.pfi 4x0.3ml Injexate Autoinjektor 20mg inj.sol.pfi 4x0.4ml Injexate Autoinjektor 25mg inj.sol.pfi 4x0.5ml Injexate Autoinjektor 30mg inj.sol.pfi 4x0.6ml Injexate Autoinjektor 7.5mg inj.sol.pfi 4x0.15ml Inovelon 200mg tbl.flm Inovelon 400mg tbl.flm Instanyl 100mikrogr/dávku nas.spr.sol1x5.0ml/40dáv Instanyl 200mikrogr/dávku nas.spr.sol1x5.0ml/40dáv Instanyl 50mikrogr/dávku nas.spr.sol.1x5.0ml/40dáv Insulatard Penfill 100 IU/ml inj.sus.5x3ml/300ut Insuman Basal 100 IU/ml inj.sus.5x3ml/300ut Insuman Basal Solostar 100IU/ml inj.sus5x3ml/300ut Insuman Rapid 100 IU/ml inj.sol.5x3ml/300ut Insuman Rapid 100IU/ml inj.sol5x3ml/300ut Solostar Invega 6mg tbl.pro.49x6mg (bli-a) Invega 9mg tbl.pro.49x9mg (bli-a) Isame 150mg por.tbl.nob.100x150mg Isame 150mg por.tbl.nob.30x150mg Isame 300mg por.tbl.nob.100x300mg Isame 300mg por.tbl.nob.30x300mg Isoptin 40mg tbl.flm Isoptin SR 240mg tbl.pro Isoptin SR 240mg tbl.pro Isotretinoin Belupo 20mg cps.mol.30(2x15)

6 Itakem 10mg por.tbl.flm.28x10mg Itakem 20mg por.tbl.flm.28x20mg Itoprid Pmcs 50mg por.tbl.flm.100x50mg II Itoprid Pmcs 50mg por.tbl.flm.40x50mg II Itoprid PMCS 50mg tbl.flm.120 II Itoprid Xantis 50mg tbl.nob Itoprid Xantis 50mg tbl.nob Ivabradin Teva 5mg tbl.flm.56 kal.bli Ivabradin Teva 7.5mg tbl.flm.56 kal.bli Ivabradin Zentiva 5mg tbl.flm Ivabradin Zentiva 7.5mg tbl.flm Jamesi 50mg/1000mg tbl.flm Jamesi 50mg/1000mg tbl.flm Jamesi 50mg/850mg tbl.flm Jamesi 50mg/850mg tbl.flm Jansitin 100mg tbl.flm Jazeta 100mg tbl.flm Jazeta 100mg tbl.flm Jodid dras/sodný Unimed Ph.20+20mg/ml gtt.sol.10ml Jovesto 5mg por.tbl.flm. 30x5mg I Jovesto 5mg por.tbl.flm. 50x5mg I Jovesto 5mg por.tbl.flm. 90x5mg I Juzina 100mg tbl.flm Juzina 100mg tbl.flm Kalium Chloratum Biomedica 500mg tbl.ent Kalnormin por.tbl.pro. 30x1g Kanavit 20mg/ml por.gtt.eml. 1x5ml Kanilad 100mg tbl.flm Kanilad 100mg tbl.flm Kanilad 150mg tbl.flm Kanilad 150mg tbl.flm Kanilad 200mg tbl.flm Kanilad 200mg tbl.flm Kanilad 50mg tbl.flm Kanilad 50mg tbl.flm Kartesada 150mg cps.dur Kartesada 75mg cps.dur Kemarel tbl.flm Kemarel tbl.flm Keppra 1000mg tbl.flm.50x1000mg Keppra 250mg tbl.flm.50x250mg Keppra 500mg tbl.flm.100x500mg Keppra 500mg tbl.flm.50x500mg Ketilept 100mg tbl.flm Ketilept 25mg tbl.flm Ketilept 300mg tbl.flm Ketilept prolong 200mg tbl.pro Ketilept Prolong 300mg tbl.pro Ketilept Prolong 400mg tbl.pro Ketosteril por.tbl.flm. 300(3x100) Ketosteril tbl.flm Kinito 50mg tbl.flm.100 (5x20) Kognezil 10mg tbl.flm Kognezil 5mg por.tbl.flm.28x5mg Kreon 10000U cps.etd Kventiax 100mg tbl.flm Kventiax 200mg tbl.flm Kventiax 25mg tbl.flm Kventiax 300mg tbl.flm Kventiax Prolong 150mg tbl.pro Kventiax prolong 200mg tbl.pro Kventiax Prolong 300mg tbl.pro Kventiax Prolong 400mg tbl.pro Kventiax Prolong 50mg tbl.pro Lacosamide Accord 100mg tbl.flm Lacosamide Accord 150mg tbl.flm Lacosamide Accord 200mg tbl.flm Lacosamide Accord 50mg tbl.flm Lacosamide Glenmark 100mg tbl.flm Lacosamide Glenmark 150mg tbl.flm Lacosamide Glenmark 200mg tbl.flm Lacosamide Glenmark 50mg tbl.flm Ladurot 0.5mg/0.4mg cps.dur Lamegom 25mg tbl.flm.28x25mg Lamictal 100mg tbl.nob.98 II Lamotrigin Actavis 100mg tbl.nob Lamotrigin Actavis 100mg tbl.nob.98 Kal Lamotrigin Actavis 25mg tbl.nob Lamotrigin Actavis 50mg tbl.nob Lamotrigine Farmax 200mg tbl.nob Lamotrix 100 mg por.tbl.nob.100x100mg Lamotrix 100 mg por.tbl.nob.30x100mg Lamotrix 200mg por.tbl.nob.30x200mg Lamotrix 25 mg por.tbl.nob.30x25mg Lamotrix 50 mg por.tbl.nob.30x50mg Lanbica 150mg por.tbl.flm.30x150mg Landex 10mg por.tbl.flm.28x10mg II Landex 10mg por.tbl.flm.56x10mg II Landex 5mg por.tbl.flm.28 II Landex 5mg tbl.flm. 4x14 II Lanvis 40mg tbl.nob.25x40mg Latanoprost Actavis 50mcg/ml oph.gtt.sol.3x2.5ml Latanoprost Olikla 50mcg/ml oph.gtt.sol.3x2.5ml Latanoprost STADA 50mcg/ml oph.gtt.sol. 3x2.5ml Latanoprost/Timolo mg/ml oph.gtt.sol.3x2.5ml Latanoprost/timolol Olikla oph.gtt.1x2.5ml Latanoprost/timolol Olikla oph.gtt.3x2.5ml Leflon 20mg por.tbl.flm. 30x20mg I Leflugen 20mg tbl.flm.30 I Leflunomid Apotex 20mg tbl.nob Leflunomid Aurobindo 20mg tbl.nob Leflunomid Sandoz 20mg por.tbl.flm.30x20mg Leflunomide Medac 10mg tbl.flm Leflunomide Medac 20mg tbl.flm Leflunomide Medac 20mg tbl.flm Leflunopharm 10mg por.tbl.flm.30x10mg Leflunopharm 20mg por.tbl.flm.100x20mg Leflunopharm 20mg por.tbl.flm.30x20mg Leponex 100mg tbl.nob.50 I Leponex 25mg tbl.nob.50 I Letmylan 2.5mg tbl.flm Letmylan 2.5mg tbl.flm Letrovena 2.5mg tbl.flm Letrovena 2.5mg tbl.flm Letrox 100 mcg. tbl.nob Letrox 125 por.tbl.nob.100x125mcg Letrozol Teva pharma 2.5mg por.tbl.flm.30x2.5mg Leukeran 2mg tbl.flm.25x2mg Levelanz 1000mg tbl.flm.56 II Levelanz 250mg tbl.flm 56 II Levelanz 500mg tbl.flm.56 II Levelanz 500mg tbl.flm.98 II Levetiracetam Accord 1000mg por.tbl.flm.100x1000mg Levetiracetam Accord 250mg por.tbl.flm.50x250mg Levetiracetam Accord 500mg por.tbl.flm.100x500mg Levetiracetam Accord 500mg por.tbl.flm.50x500mg Levetiracetam Actavis 1000mg por.tbl.flm.50x1000mg Levetiracetam Actavis 250mg tbl.flm Levetiracetam G.L.Pharma 1000mg tbl.flm.50 II Levetiracetam G.L.Pharma 500mg tbl.flm.100 II Levetiracetam Stada Arzneimittel 1000mg tbl.flm Levetiracetam Stada Arzneimittel 250mg tbl.flm Levothyroxine Aristo 100mcg tbl.nob Levothyroxine Aristo 200mcg tbl.nob Levothyroxine Aristo 25mcg tbl.nob Levothyroxine Aristo 50mcg tbl.nob Likarda 2.5mg por.tbl.flm. 30x2.5mg Likarda 2.5mg por.tbl.flm. 90x2.5mg Linezolid Accord 600mg tbl.flm Linezolid KRKA 600mg tbl.flm.10x600mg Linezolid Mylan 600mg tbl.flm Linezolid Olikla 600mg tbl.flm.10x600mg Linezolid Sandoz 600mg por.tbl.flm.10x600mg Lipanor por.cps.dur.60x100mg Lipanthyl S 215mg tbl.flm Litak 2mg/ml inj.sol.1x5ml Lithium carbonicum Slovakofarma 300mg tbl.nob Locoid 0.1% 1mg/g crm.1x30g Locoid 0.1% 1mg/g ung.30g Locoid Lipocream 0.1% 1mg/g crm.1x30g Lodronat 520mg tbl.flm Lomexin 600mg vag.cps.mol.2x600mg Lonamo 100mg tbl.flm Lopridam 4mg/1.25mg/10mg tbl.nob Lopridam 4mg/1.25mg/5mg tbl.nob Lopridam 8mg/2.5mg/10mg tbl.nob Lopridam 8mg/2.5mg/10mg tbl.nob Lopridam 8mg/2.5mg/5mg tbl.nob Lorista H 100mg/12.5mg tbl.flm Lorista H 100mg/25mg tbl.flm Lorista H 50mg/12.5mg tbl.flm Lozap 100 Zentiva por.tbl.flm.30x100mg Lozap 100 Zentiva port.tbl.flm.90x100mg Lozap 50 Zentiva por.tbl.flm.30x50mg Lozap 50 Zentiva por.tbl.flm.90x50mg Lunaldin 100mcg slg.tbl.nob Lunaldin 200mcg slg.tbl.nob Lunaldin 300mcg slg.tbl.nob.30

7 Lunaldin 400mcg slg.tbl.nob Lunaldin 600mcg slg.tbl.nob Lunaldin 800mcg slg.tbl.nob Luxfen 2mg/ml oph.gtt.sol.1x5ml Lyrica 150mg cps.dur Lyrica 150mg por.cps.dur.56x150mg Lyrica 225mg cps.dur Lyrica 225mg por.cps.dur. 56x225mg Lyrica 300mg cps.dur Lyrica 50mg cps.dur Lyrica 50mg por.cps.dur. 56x50mg Lyrica 75mg cps.dur.112 (2x56) Lyrica 75mg cps.dur Mabron 50mg cps.20x50mg Mabron Retard 100 por.tbl.pro.10x100mg Mabron Retard 100 por.tbl.pro.120x100mg Mabron retard 100 por.tbl.pro.30x100mg Mabron Retard 100 por.tbl.pro.60x100mg Mabron retard 150 por.tbl.pro.30x150mg Mabron Retard 150 por.tbl.pro.60x150mg Mabron retard 200 por.tbl.pro.30x200mg Mabron Retard 200 por.tbl.pro.60x200mg Madopar 250 por.tbl.nob.100x250mg Magrilan cps.30x20mg Mantomed 10mg por.tbl.flm.28 I Mantomed 10mg tbl.flm.60 I Mantomed 20mg tbl.flm.60 I Maratia 37.5mg/325mg por.tbl.nob Maratia 37.5mg/325mg por.tbl.nob Marixino 10mg por.tbl.flm.28x10mg Marixino 10mg tbl.flm.98x Marixino 20mg por.tbl.flm.28x20mg Marixino 20mg tbl.flm.98x20mg Marumax 0.5mg/0.4mg cps.dur Matever 1000mg tbl.flm Matever 250mg tbl.flm Matever 500mg tbl.flm Matrifen 100mcg/h drm.emp.tdr.5x11mg Matrifen 12mcg/h drm.emp.tdr.5x1.38mg Matrifen 25mcg/h drm.emp.tdr.5x2.75mg Matrifen 50mcg/h drm.emp.tdr 5x5.5mg Matrifen 75mcg/h drm.emp.tdr 5x8.25mg Maymetsi 50mg/1000mg tbl.flm.196 kal.ii Maymetsi 50mg/850mg tbl.flm.196 kal.ii Maysiglu 100mg tbl.flm Maysiglu 100mg tbl.flm Medocriptine tbl.30x2.5mg Medopexol 0.18mg por.tbl.nob.30x0.18mg Medopexol 0.7mg tbl.nob Medorisper 0.5mg por.tbl.flm.60x0.5mg Medorisper 1mg por.tbl.flm.20x1mg Medorisper 1mg por.tbl.flm.60x1mg Medorisper 2mg por.tbl.flm.20x2mg Medorisper 2mg por.tbl.flm.60x2mg Medorisper 3mg por.tbl.flm.60x3mg Medoxin 250mg potah.tbl. por.tbl.flm.10x250mg II Medoxin 500mg potah.tbl. por.tbl.flm.10x500mg II Medoxin 500mg potah.tbl. por.tbl.flm.14x500mg II Megace 160mg tbl.nob.30x160mg Megaplex 160mg por.tbl.nob.30x160mg Melkart 50mg tbl.nob Meloxicam Mylan 15mg tbl.nob Meloxicam Mylan 15mg tbl.nob Meloxicam Mylan 15mg tbl.nob Meloxicam-Teva 15mg por.tbl.nob.100x15mg I Meloxicam-Teva 15mg por.tbl.nob.10x15mg Meloxicam-Teva 15mg por.tbl.nob.20x15mg Meloxicam-Teva 15mg por.tbl.nob.30x15mg I Meloxicam-Teva 15mg por.tbl.nob.50x15mg I Memabix 20mg por.tbl.dis.28x20mg Memantin Mylan 10mg por.tbl.flm Memantin Mylan 10mg por.tbl.flm Memantin Mylan 10mg por.tbl.flm Memantin Mylan 20mg por.tbl.flm Memantine Accord 10mg tbl.flm Memantine Accord 10mg tbl.flm Memantine Accord 20mg tbl.flm Memantine Accord 20mg tbl.flm Memantine Accord 20mg tbl.flm Memantine Aurovitas 10mg tbl.flm Memantine Aurovitas 20mg tbl.flm Memantine Vipharm 10mg por.tbl.flm.56x10mg Memantine Vipharm 10mg tbl.flm Memantine Vipharm 20mg por.tbl.flm.56x20mg Memantine Vipharm 20mg por.tbl.flm.98x20mg Memigmin 10mg por.tbl.flm.28x10mg Memigmin 10mg tbl.flm Memixa 10mg tbl.flm Memixa 10mg tbl.flm Memixa 20mg tbl.flm Memixa 20mg tbl.flm Memolan 10mg potah.tablety por.tbl.flm.70x10mg Memolan 20mg potah.tablety por.tbl.flm.30x20mg Menasu 100mcg slg.tbl.nob Menasu 200mcg slg.tbl.nob Menasu 400mcg slg.tbl.nob Menasu 800mcg slg.tbl.nob Mertenil 10mg tbl.flm Mertenil 10mg tbl.flm Mertenil 20mg tbl.flm Mertenil 20mg tbl.flm Mertenil 40mg tbl.flm Mertenil 40mg tbl.flm Mestinon 60mg tbl.obd Metadon Alkaloid 10mg/ml por.gtt.sol. 1x10ml Metfogamma 1000mg Potah.tab.por.tbl.flm.120x1000mg Metfogamma 850 por.tbl.flm.120x850mg Metformin Aurovitas 1000mg tbl.flm.60x1000mg II Metformin Mylan 1000mg tbl.flm Metformin Sandoz 1000mg tbl.flm Metformin Teva 1000mg por.tbl.flm.60x1000mg Metformin Teva 500mg por.tbl.flm.60x500mg Metformin Zentiva 850mg tbl.flm Metformin Zentiva 850mg tbl.flm Metformin-Teva 850mg por.tbl.flm.60x850mg Methotrexat Ebewe 10mg por.tbl.nob.50x10mg Methotrexat Ebewe 2.5mg tbl.nob.50x2.5mg Methotrexat Ebewe 5mg por.tbl.nob.50x5mg Methylphenidate Neuraxpharm 18mg tbl.pro Methylphenidate Neuraxpharm 36mg tbl.pro Methylphenidate Neuraxpharm 54mg tbl.pro Metoject 50mg/ml Injekční Roztok inj.sol.1x0.15ml Metoject 50mg/ml Injekční Roztok inj.sol.1x0.20ml Metoject 50mg/ml Injekční Roztok inj.sol.1x0.30ml Metoject 50mg/ml Injekční Roztok inj.sol.1x0.40ml Metoject 50mg/ml Injekční Roztok inj.sol.1x0.50ml Metoject PEN 10mg předpl.pero inj.sol.4x0.2ml/10mg Metoject PEN 12.5mg inj.sol.pep. 4x0.25ml/12.5mg Metoject PEN 15mg předpl.pero inj.sol.4x0.3ml/15mg Metoject PEN 17.5mg inj.sol.pep. 4x0.35ml Metoject PEN 20mg předpl.pero inj.sol.4x0.4ml/20mg Metoject PEN 22.5mg inj.sol.pep. 4x0.45ml Metoject PEN 25mg předpl.pero inj.sol.4x0.5ml/25mg Metoject PEN 30mg inj.roztok inj.sol.4x0.6ml/30mg Metoject PEN 7.5mg předpl.pero inj.4x0.15ml/7.5mg Micalcet 30mg tbl.flm Micalcet 60mg tbl.flm Micalcet 90mg tbl.flm Midza 100mg tbl.flm Midza 150mg tbl.flm Midza 200mg tbl.flm Midza 50mg tbl.flm Mimpara 30mg por.tbl.flm.28x30mg Minirin Melt 60mcg por.lyo Mirtazapin +pharma 30mg por.tbl.dis.30x1x30mg Mirtazapin Aurovitas 45mg por.tbl.dis Mirtazapin Mylan 30mg por.tbl.dis Mirtazapin Mylan 45mg por.tbl.dis Mirtazapin Sandoz 15mg por.tbl.flm.30x15mg Mirtazapin Sandoz 30mg por.tbl.flm.30x30mg Mirtazapin Sandoz 45mg por.tbl.flm.30x45mg Mirtor 30mg por.tbl.dis.30x30mg Mirtor 45mg por.tbl.dis.30x45mg Mirzaten 30mg por.tbl.flm.30x30mg Mirzaten 30mg por.tbl.flm.90x30mg Mirzaten 45mg por.tbl.flm.30x45mg Mirzaten Oro Tab 15mg por.tbl.dis.30x15mg Mirzaten Oro Tab 30mg por.tbl.dis.30x30mg Mirzaten Oro Tab 45mg por.tbl.dis.30x45mg Modigraf 1mg por.gra.sus.50x1mg Mometason furoát Cipla 50mcg/dáv.nas.spr. 140dáv Mommox 0.05mg/dávku nas.spr.sus. 140x50rg Monkasta 10mg tbl.flm Monkasta 10mg tbl.flm Monkasta 4mg por.tbl.mnd. 28x4mg Monkasta 5mg por.tbl.mnd. 28x5mg Montelar 10mg por.tbl.flm. 98x10mg Montelar 4mg por.tbl.mnd. 28x4mg

Liste officieuse des baisses de prix liées au patent cliff (pacte d'avenir) CNK Dénomination NveauPP Diff PP VieuxPP NveauPPh Diff PPh VieuxPPh DateAp

Liste officieuse des baisses de prix liées au patent cliff (pacte d'avenir) CNK Dénomination NveauPP Diff PP VieuxPP NveauPPh Diff PPh VieuxPPh DateAp Liste officieuse des baisses de prix liées au patent cliff (pacte d'avenir) CNK Dénomination NveauPP Diff PP VieuxPP NveauPPh Diff PPh VieuxPPh DateApplication 3154887 ABILIFY MAINTENA 1 FL 400 MG+ 1 FL

Chi tiết hơn

BLACK FRIDAY PRODUCT SALE LIST These Products Are On Sale Nov th! Log on to MastersRx.com or RiverCityRx.com to See More Details ITEM# SIZE STR

BLACK FRIDAY PRODUCT SALE LIST These Products Are On Sale Nov th! Log on to MastersRx.com or RiverCityRx.com to See More Details ITEM# SIZE STR BLACK FRIDAY These Products Are On Sale Nov. 23-25 th! Log on to MastersRx.com or RiverCityRx.com to See More Details DUEXIS TAB 90 90 800-26.6MG PENNSAID PUMP 2% 3.8OZ 1 20MG G(2%) GENVOYA TAB 30 30 150-200-10

Chi tiết hơn

SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH THEO DÕI PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên

SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH THEO DÕI PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH THEO DÕI PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên DS.Nguyễn Đào Đăng Thư DS.Hô ng Ngo c Dung Ký TRUNG

Chi tiết hơn

J01CR

J01CR Â. Ðàçðåøåíè çà óïîòðåáà íîâè ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè - íîâè òúðãîâñêè èìåíà, ëåêàðñòâåíè è/èëè äîçîâè ôîðìè Àìîêëàí/Amoclan 250 mg/125 mg ôèëìèðàíè òàáëåòêè x 15; x 21 500/125 mg ôèëìèðàíè òàáëåòêè x 15;

Chi tiết hơn

Г

Г Ã. Ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè ñ ïîäíîâåíè ðàçðåøåíèÿ çà óïîòðåáà Àíåðâèíà Anervina ïåðîðàëíè êàïêè, ðàçòâîð - 50 ml 20050286 14.01.2011 Íàòðèåâ áðîìèä/ Àìîíèåâ áðîìèä/ Êàëèåâ áðîìèä/ Âàëåðèàíà, òèíêòóðà Sodium

Chi tiết hơn

Г

Г Ã. Ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè ñ ïîäíîâåíè ðàçðåøåíèÿ çà óïîòðåáà Àëãîçîí Algozone 500 mg òàáëåòêè õ 20 20050308 Ìåòàìèçîë íàòðèé Metamizole sodium A02BB02 Ozone Laboratories LTD. Îáåäèíåíî Êðàëñòâî Àðîìàçèí

Chi tiết hơn

Bộ YTẾ CỤC QUẦN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc sốyl$66$> /QLD-GT Hà Nội, ngày,y thảng/q năm 2018 V/v mở rộng D

Bộ YTẾ CỤC QUẦN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc sốyl$66$> /QLD-GT Hà Nội, ngày,y thảng/q năm 2018 V/v mở rộng D Bộ YTẾ CỤC QUẦN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc sốyl$66$> /QLD-GT Hà Nội, ngày,y thảng/q năm 2018 V/v mở rộng Danh mục thuốc ĐTTT quốc gia và Danh mục thuốc ĐPG Kính

Chi tiết hơn

DANH MỤC THUỐC BẢO QUẢN ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT Hoạt chất Tên biệt dược Hàm lượng Dạng bào chế Dạng trình bày Đường dùng Đơn vị tính Hãng sản xuất Nước sản

DANH MỤC THUỐC BẢO QUẢN ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT Hoạt chất Tên biệt dược Hàm lượng Dạng bào chế Dạng trình bày Đường dùng Đơn vị tính Hãng sản xuất Nước sản DANH MỤC THUỐC BẢO QUẢN ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT Hoạt chất Tên biệt dược Hàm lượng Dạng bào chế Dạng trình bày Đường dùng Đơn vị tính Hãng sản xuất Nước sản xuất Ghi chú STT 1 Amiodarone (3) Cordarone 150mg/3ml

Chi tiết hơn

l©m sµng vµ ®iÒu trÞ hen phÕ qu¶n ë ng­êi lín

l©m sµng vµ ®iÒu trÞ  hen phÕ qu¶n ë ng­êi lín HƯỚNG DẪN KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN Ths Phạm Thị Lệ Quyên TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN BẠCH MAI iòu trþ cơ bản hen - Mục tiêu - Giảm tối thiểu các TC mạn tính, kể cả các TC về đêm. - Giảm tối thiểu

Chi tiết hơn

StockCode Description Lot ExpiryDate AA500PFV (Ascorbic Acid 500mg/ml 50mL Vial (Non-Corn) PFV) :59 07/26/ AA500

StockCode Description Lot ExpiryDate AA500PFV (Ascorbic Acid 500mg/ml 50mL Vial (Non-Corn) PFV) :59 07/26/ AA500 70731-0916-50 AA500PFV (Ascorbic Acid 500mg/ml 50mL Vial (Non-Corn) PFV) 07122018:59 07/26/19 70731-0916-50 AA500PFV (Ascorbic Acid 500mg/ml 50mL Vial (Non-Corn) PFV) 10052018:83 07/31/19 70731-0916-50

Chi tiết hơn

В

В Â. Ðàçðåøåíè çà óïîòðåáà íîâè ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè - íîâè òúðãîâñêè èìåíà, ëåêàðñòâåíè è/èëè äîçîâè ôîðìè Àçàëèÿ Àzalia 75 ìèêðîãðàìà ôèëìèðàíè òàáëåòêè- 1 x 28; 3 x 28 20100708 Äåçîãåñòðåë Desogestrel

Chi tiết hơn

Lời khuyên của thầy thuốc KÊ ĐƠN STATIN LÀM GIẢM NGUY CƠ TIM MẠCH Người dịch: Lê Thị Quỳnh Giang, Lương Anh Tùng Điều chỉnh rối loạn lipid máu được xe

Lời khuyên của thầy thuốc KÊ ĐƠN STATIN LÀM GIẢM NGUY CƠ TIM MẠCH Người dịch: Lê Thị Quỳnh Giang, Lương Anh Tùng Điều chỉnh rối loạn lipid máu được xe KÊ ĐƠN STATIN LÀM GIẢM NGUY CƠ TIM MẠCH Người dịch: Lê Thị Quỳnh Giang, Lương Anh Tùng Điều chỉnh rối loạn lipid máu được xem là một trong những biện pháp làm giảm nguy cơ chung về các biến cố tim mạch

Chi tiết hơn

ICH - Thang xlsx

ICH - Thang xlsx Phụ lục 3: Danh mục thuốc có hồ sơ đề nghị công bố không đạt yêu cầu (Tổng số 31 thuốc) (Ban hành kèm theo công văn số 4193 /QLD-ĐK ngày 04/3/2015 của Cục Quản lý Dược) 1 2 3 Amlodipin Stada 5 mg VD-19692-13

Chi tiết hơn

ANEXO I Qtde. Unid. Código Descrição material 1 Fr Oxcarbazepina 60mg/ml - Suspensão 1 Fr Deltametrina 0,2mg/ml Shampoo 100ml 1 sup 2204 G

ANEXO I Qtde. Unid. Código Descrição material 1 Fr Oxcarbazepina 60mg/ml - Suspensão 1 Fr Deltametrina 0,2mg/ml Shampoo 100ml 1 sup 2204 G ANEXO I Qtde. Unid. Código Descrição material 1 Fr 52901 Oxcarbazepina 60mg/ml - Suspensão 1 Fr 54140 Deltametrina 0,2mg/ml Shampoo 100ml 1 sup 2204 Glicerina Supositório 2 Fr 496 Bromoprida 4mg/ml sol

Chi tiết hơn

SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN, HIỆU QUẢ LIỆU PHÁP ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN Người dịch: ĐỖ THỊ ANH ĐÀO, LƯƠNG ANH TÙNG 20 SỐ

SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN, HIỆU QUẢ LIỆU PHÁP ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN Người dịch: ĐỖ THỊ ANH ĐÀO, LƯƠNG ANH TÙNG 20 SỐ LIỆU PHÁP ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN Người dịch: ĐỖ THỊ ANH ĐÀO, LƯƠNG ANH TÙNG 20 SỐ 90 - THÁNG 5/2018 TÓM TẮT STATIN LÀM GIẢM NGUY CƠ BỆNH TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆN

Chi tiết hơn

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH STT STT trong Hồ sơ mời thầu Hoạt chất BẢNG TỔNG HỢP CÁC SẢN PHẨM DỰ THẦU ĐẠT ĐIỂM KỸ T

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH STT STT trong Hồ sơ mời thầu Hoạt chất BẢNG TỔNG HỢP CÁC SẢN PHẨM DỰ THẦU ĐẠT ĐIỂM KỸ T BẢNG TỔNG HỢP CÁC SẢN PHẨM DỰ THẦU ĐIỂM KỸ THUẬT sau GÓI THẦU THUỐC BIỆT GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ về hợp 1 2 3 1 1 2 1 PHẨM VIỆT HÀ 10 Cefaclor CECLOR VN-17626-14 MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN 26 57 Floctafenin

Chi tiết hơn

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ trước 01/07/2014 (Đính kè

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ trước 01/07/2014 (Đính kè DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ trước 01/07/2014 (Đính kèm công văn số 8473 /QLD-ĐK ngày 20 tháng 06 năm 2017

Chi tiết hơn

Thông tin thuốc Detracyl 250

Thông tin thuốc Detracyl 250 TRUNG TÂM Y TẾ PHƯỚC LONG KHOA DƯỢC-TTB-VTYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phước Long, ngày 19 tháng 01 năm 2018 CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI VỀ THUỐC THÔNG TIN VỀ CODEIN - Căn

Chi tiết hơn

Ngh N áp d 1 ra ngày (1) N Berlin. (2) N ày c ày và gi c êm y (3) Gi ình thành m dân s 1a X Vi à x h ch 2 Quy (1) Có th à không c này có

Ngh N áp d 1 ra ngày (1) N Berlin. (2) N ày c ày và gi c êm y (3) Gi ình thành m dân s 1a X Vi à x h ch 2 Quy (1) Có th à không c này có Ngh N áp d 1 ra ngày 06.01.2009 1 (1) N Berlin. (2) N ày c ày và gi c êm y (3) Gi ình thành m dân s 1a X Vi à x h ch 2 Quy (1) Có th à không c này có th (2) i công nh c (3) S êu trong ph c b ày. Ph à m

Chi tiết hơn

Ã. Ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè ñ ïîäíîâåíè ðàçðåøåíèÿ çà óïîòðåáà Ñâîáîäíî èçáðàíî èìå Ëåêàðñòâåíà ôîðìà I N N ÀÒÑ êîä Àöèêëîâèð Àêòàâèñ /Aciclovir Actavis 2

Ã. Ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè ñ ïîäíîâåíè ðàçðåøåíèÿ çà óïîòðåáà Ñâîáîäíî èçáðàíî èìå Ëåêàðñòâåíà ôîðìà I N N ÀÒÑ êîä Àöèêëîâèð Àêòàâèñ /Aciclovir Actavis 2 Ã. Ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè ñ ïîäíîâåíè ðàçðåøåíèÿ çà óïîòðåáà Àöèêëîâèð Àêòàâèñ /Aciclovir Actavis 200 mg òàáëåòêè õ 10 x 20 x 30 õ 100 400 mg òàáëåòêè x 10 x 30 õ 100 Àöèêëîâèð Aciclovir J05AB01 9900316

Chi tiết hơn

Các OPIOID

Các OPIOID CÁC OPIOID Giảng viên: Thạc sĩ. BS Nguyễn Phúc Học Uỷ viên BCH Hội GMHS Việt Nam & Phó Chủ tịch Chi hội GMHS Miền Trung - Tây Nguyên. Phó Trưởng Khoa Y & Trưởng Bộ môn Lâm sàng / DTU. Nguyên Đại tá Phó

Chi tiết hơn

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: BỆNH HỌC: SUY CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP Biên soạn: TS.Hoàng Trung Vinh (Học viên Quân Y) 1

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: BỆNH HỌC: SUY CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP Biên soạn: TS.Hoàng Trung Vinh (Học viên Quân Y) 1 BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: BỆNH HỌC: SUY CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP Biên soạn: TS.Hoàng Trung Vinh (Học viên Quân Y) 1 MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ: Sau khi học xong chuyên đề Bệnh học: Suy chức năng tuyến giáp, người học nắm

Chi tiết hơn

Г

Г Ã. Ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè ñ ïîäíîâåíè ðàçðåøåíèÿ çà óïîòðåáà Àãåí Agen 4 lf òàáëåòêè w 0/: w 2/: w 8/ 0/ lf òàáëåòêè w 0/: w 2/: w 8/ Àìëîäèïèí @lknchohmd B/7B@/0 Zentiva k.s. åøêà ðåïóáëèêà 1//7///6 1//7///7

Chi tiết hơn

Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] LỜI MỞ ĐẦU Qua 2 năm học tập ở trường TCTH Đông Nam Á, được sự giúp đỡ của nhà trường, em đã trải qua 3

Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] LỜI MỞ ĐẦU Qua 2 năm học tập ở trường TCTH Đông Nam Á, được sự giúp đỡ của nhà trường, em đã trải qua 3 Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] LỜI MỞ ĐẦU Qua 2 năm học tập ở trường TCTH Đông Nam Á, được sự giúp đỡ của nhà trường, em đã trải qua 3 đợt thực tế ở 3 cơ sở đó là Trạm y tế, Bệnh viện và

Chi tiết hơn

Иìå

Иìå Ã. Ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè ñ ïîäíîâåíè ðàçðåøåíèÿ çà óïîòðåáà Àâåëîêñ Avelox Ïðèòåæàòåë íà 3// lf ôèëìèðàíè òàáëåòêè w 4; w 6; w 0/ 1////32/ Ìîêñèôëîêñàöèí Lnwheknw`bhm I/0L@03 Bayer Schering Pharma AG ïî

Chi tiết hơn

BO Y Tft cue QUAN LY mroc S6' :)Jftg..lQLD-TT vlv: Thong tin ve 59 loai thuoc trang Danh muc can quan 19 dac biet cua '-effquan quan 1y dtroc pharn Ph

BO Y Tft cue QUAN LY mroc S6' :)Jftg..lQLD-TT vlv: Thong tin ve 59 loai thuoc trang Danh muc can quan 19 dac biet cua '-effquan quan 1y dtroc pharn Ph BO Y Tft cue QUAN LY mroc S6' :)Jftg..lQLD-TT vlv: Thong tin ve 59 loai thuoc trang Danh muc can quan 19 dac biet cua '-effquan quan 1y dtroc pharn Phap eong HoA xa HOl CHUNGHIA VIET NAM. DQc l*p - Til

Chi tiết hơn

CẬP NHẬT THÔNG TIN AN TOÀN MỚI VỀ NGUY CƠ UNG THƢ DA KHÔNG TẾ BÀO HẮC TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HYDROCLOROTHIAZID: KHUYẾN CÁO TỪ HEALTH CANADA Ngà

CẬP NHẬT THÔNG TIN AN TOÀN MỚI VỀ NGUY CƠ UNG THƢ DA KHÔNG TẾ BÀO HẮC TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HYDROCLOROTHIAZID: KHUYẾN CÁO TỪ HEALTH CANADA Ngà CẬP NHẬT THÔNG TIN AN TOÀN MỚI VỀ NGUY CƠ UNG THƢ DA KHÔNG TẾ BÀO HẮC TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HYDROCLOROTHIAZID: KHUYẾN CÁO TỪ HEALTH CANADA Ngày 31/01/2019, Cơ quan Quản lý Y tế Canada (Health Canada)

Chi tiết hơn

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH Ngày 24/05/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã cấp Q

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH Ngày 24/05/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã cấp Q MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH Ngày 24/05/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã cấp Quyết định số 185/QĐ-SGDHCM cho Công ty Cổ phần Dược

Chi tiết hơn

Trung tâm DI & ADR Quốc gia Môc lôc Tæng quan vò tæn th ng gan do thuèc 1 PH N VÖ LI N QUAN ÕN EPERISON, DROTAVERIN Vµ GLUTATHION 6 TæNG KÕT C NG T C

Trung tâm DI & ADR Quốc gia Môc lôc Tæng quan vò tæn th ng gan do thuèc 1 PH N VÖ LI N QUAN ÕN EPERISON, DROTAVERIN Vµ GLUTATHION 6 TæNG KÕT C NG T C Trung tâm DI & ADR Quốc gia Môc lôc Tæng quan vò tæn th ng gan do thuèc 1 PH N VÖ LI N QUAN ÕN EPERISON, DROTAVERIN Vµ GLUTATHION 6 TæNG KÕT C NG T C B O C O ADR N M 2016 9 IÓM TIN C NH GI C D îc 14 Chịu

Chi tiết hơn

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐ

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC

Chi tiết hơn

GENERAL DEFINITIONS

GENERAL DEFINITIONS PHÂN TÍCH THỂ TÍCH I : NGUYÊN TẮC A + B C A và B đều ở trạng thái dung dịch Dung dịch A có nồng độ C 0 chưa biết Dung dịch B có nồng C đã biết Dùng dd B để xác định nồng dd A : phép chuẩn độ. Dd A: dd

Chi tiết hơn

STT Tên thuốc Đường Hàm lượng Đóng gói Nước SX ĐVT Đơn giá dùng 1 Augmentin 625g tablets Uống 500 mg + 125mg Hộp 2 vỉ x 7 viên; Viên nén bao phim Anh

STT Tên thuốc Đường Hàm lượng Đóng gói Nước SX ĐVT Đơn giá dùng 1 Augmentin 625g tablets Uống 500 mg + 125mg Hộp 2 vỉ x 7 viên; Viên nén bao phim Anh STT Tên thuốc Đường Hàm lượng Đóng gói Nước SX ĐVT Đơn giá dùng 1 Augmentin 625g tablets Uống 500 mg + 125mg Hộp 2 vỉ x 7 viên; Viên nén bao phim Anh Viên 11,936 2 Betaloc Zok 25mg Uống Metoprolol succinat

Chi tiết hơn

1. Trẻ sơ sinh có bao nhiêu thóp? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e Những bệnh lý thường gặp liên quan đến thóp đóng sớm hoặc thóp đóng trễ, chọn câu sai: a

1. Trẻ sơ sinh có bao nhiêu thóp? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e Những bệnh lý thường gặp liên quan đến thóp đóng sớm hoặc thóp đóng trễ, chọn câu sai: a 1. Trẻ sơ sinh có bao nhiêu thóp? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6 2. Những bệnh lý thường gặp liên quan đến thóp đóng sớm hoặc thóp đóng trễ, chọn câu sai: a. Thóp đóng sớm do tỉ số calcium/vitamin D cao khi

Chi tiết hơn

CÁC RỐI LOẠN HOẠT ĐỘNG BẢN NĂNG ThS. Đoàn Thị Huệ Bộ môn Tâm thần - Trường Đại Học Y Hà Nội

CÁC RỐI LOẠN HOẠT ĐỘNG BẢN NĂNG ThS. Đoàn Thị Huệ Bộ môn Tâm thần - Trường Đại Học Y Hà Nội CÁC RỐI LOẠN HOẠT ĐỘNG BẢN NĂNG ThS. Đoàn Thị Huệ Bộ môn Tâm thần - Trường Đại Học Y Hà Nội MỤC TIÊU HỌC TẬP 1. Phát hiện được các triệu chứng rối loạn hoạt động bản năng. 2. Chẩn đoán được một số bệnh

Chi tiết hơn

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: BỆNH HỌC: VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Biên soạn: ThS.Nguyễn Hữu Xoan (Học viện Quân Y) 1

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: BỆNH HỌC: VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Biên soạn: ThS.Nguyễn Hữu Xoan (Học viện Quân Y) 1 BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: BỆNH HỌC: VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Biên soạn: ThS.Nguyễn Hữu Xoan (Học viện Quân Y) 1 MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ: Sau khi học xong chuyên đề Bệnh học: Viêm khớp dạng thấp, người học nắm được những

Chi tiết hơn

04_He thuc luong trong tam giac_P3_Baigiang

04_He thuc luong trong tam giac_P3_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 0 Moon.vn) HỆ THỨ LƯỢNG TRONG TAM GIÁ (P3) Thầy Đặng Việt Hùng www.febook.o/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI HI TIẾT Á BÀI TẬP hỉ ó tại website MOON.VN Bài : [ĐVH]. hứng inh

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 MEDIC Điê u tri viêm gan siêu vi C ơ bê nh nhân bê nh thâ n ma n trong thư c tê lâm sa ng cu a Viê t Nam PGS.TS.BS. Pha m Thi Thu Thu y Trung tâm Y khoa Medic, TP. Hồ Chí Minh NÔ I DUNG I, Liên quan giư

Chi tiết hơn

cn_ktpm_14

cn_ktpm_14 UBND ỈNH AN GIANG RƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập ự do Hạnh phúc CHƯƠNG RÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Kỹ thuật phần mềm (oftware Engineering) rình độ đào tạo: Đại

Chi tiết hơn

ART

ART «π«ª π âinulin analogue π ºŸâªÉ«À«π Ë Õ 07001.01-312-2550 ß ª π π π â π ÿ æ Health Intervention and Technology Aement Program (HITAP) «π«ª π â Inulin analogue π ºŸâªÉ«À«π µÿ 2550 «à ß ß ª π π π â π ÿ æ

Chi tiết hơn

4/1/2014 Nguyên tắc sử dụng Glococorticoid ThS. DS. Trần Thị Thu Hằng Đại học Y Dược TP. HCM Nguyên tắc sử dụng Glococorticoid I. MỞ ĐẦU Glucocorticoi

4/1/2014 Nguyên tắc sử dụng Glococorticoid ThS. DS. Trần Thị Thu Hằng Đại học Y Dược TP. HCM Nguyên tắc sử dụng Glococorticoid I. MỞ ĐẦU Glucocorticoi ThS. DS. Trần Thị Thu Hằng Đại học Y Dược TP. HCM Nguyên tắc sử dụng Glococorticoid I. MỞ ĐẦU Glucocorticoid (GC) là hormon vỏ thượng thận có vai trò quan trọng duy trì chuyển hóa năng lượng và duy trì

Chi tiết hơn

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠO CỘNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÁNG THỂ CHUỘT KHÁNG IgG NGƯỜI GẮN ENZYME HORSERADISH PEROXIDASE ỨNG DỤNG TRONG CÁC PHƯƠNG PHÁ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠO CỘNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÁNG THỂ CHUỘT KHÁNG IgG NGƯỜI GẮN ENZYME HORSERADISH PEROXIDASE ỨNG DỤNG TRONG CÁC PHƯƠNG PHÁ TẠO CỘNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÁNG THỂ CHUỘT KHÁNG IgG NGƯỜI GẮN ENZYME HORSERADISH PEROXIDASE ỨNG DỤNG TRONG CÁC PHƯƠNG PHÁP ELISA SỬ DỤNG KHÁNG THỂ NGƯỜI Tóm tắt ThS Lại Đình Biên (1), NCS Quan

Chi tiết hơn

ANOC_CA_Riv-SB-SD

ANOC_CA_Riv-SB-SD 2018 THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÀNG NĂM CHO NĂM 2018 California Chương Trình Molina Dual Options Cal MediConnect Chương Trình Medicare-Medicaid Dịch vụ Thành viên (855) 665-4627, TTY/TDD 711 Từ thứ Hai đến thứ

Chi tiết hơn

DDD

DDD PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 1. Đại cương Hen phế quản là tình trạng viêm mạn tính đường thở. Viêm mạn tính là nguyên nhân của tính tăng phản ứng của đường thở với các kích thích, làm thu hẹp đường thở, tạo ra triệu

Chi tiết hơn

Điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân bệnh động mạch vành (tt)

Điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân bệnh động mạch vành (tt) TS Phan Đồng Bảo Linh - Khoa Nội TM 5. Qua n ly THA trong suy tim do thiê u ma u cu c bô Mặc dù guidelines của ACC và AHA đang co cho điều trị suy tim ma n tính, bằng chứng ma nhơ đo dư a vaò guidelines

Chi tiết hơn

TTYT BÊ N LƯ C Khoa Dược Tên thương mai: DinalvicVPC THÔNG TIN THUÔ C THA NG 06/2015 Hoaṭ châ t: Tramadol + Paracetamol Ha m lươṇg: 37,5mg + 325mg I-T

TTYT BÊ N LƯ C Khoa Dược Tên thương mai: DinalvicVPC THÔNG TIN THUÔ C THA NG 06/2015 Hoaṭ châ t: Tramadol + Paracetamol Ha m lươṇg: 37,5mg + 325mg I-T TTYT BÊ N LƯ C Khoa Dược Tên thương mai: DinalvicVPC THÔNG TIN THUÔ C THA NG 06/2015 Hoaṭ châ t: Tramadol + Paracetamol Ha m lươṇg: 37,5mg + 325mg I-TA C DUṆG DƯƠ C LY Paracetamol thươ ng la thuô c đươ

Chi tiết hơn

cn_cntt_14

cn_cntt_14 UBND ỈNH AN GIANG RƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập ự do Hạnh phúc CHƯƠNG RÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information echnology) rình độ đào tạo:

Chi tiết hơn

OpenStax-CNX module: m Công nghệ chế biến nước mắm ThS. Phan Thị Thanh Quế This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creativ

OpenStax-CNX module: m Công nghệ chế biến nước mắm ThS. Phan Thị Thanh Quế This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creativ OpenStax-CNX module: m30469 1 Công nghệ chế biến nước mắm ThS. Phan Thị Thanh Quế This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN

Chi tiết hơn

ĐI U CH NH LI U M T S LO I KHÁNG SINH TRONG L C MÁU LIÊN T C PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương Bộ môn Dược lâm sàng Đại học Dược Hà Nội

ĐI U CH NH LI U M T S LO I KHÁNG SINH TRONG L C MÁU LIÊN T C PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương Bộ môn Dược lâm sàng Đại học Dược Hà Nội ĐI U CH NH LI U M T S LO I KHÁNG SINH TRONG L C MÁU LIÊN T C PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương Bộ môn Dược lâm sàng Đại học Dược Hà Nội N I DUNG Một số lưu ý về thay đổi dược động học/dược lực học của kháng

Chi tiết hơn

Hệ máu

Hệ máu Chương 5.1 HỆ MÁU Hematology 1. Các thành phần của máu a. Huyết tương b. Bạch cầu c. Hồng cầu d. Tiểu cầu 2. Nhóm máu và sự đông máu 1 Mô máu (Blood Tissue) 2 Chức năng của máu 1. Chức năng vận chuyển

Chi tiết hơn

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Tha ng Hai 2014 bô phâ n ba o vê ba o ha nh cơ đô ng

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 21543/2015/ATTP-XNCB Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 201

BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 21543/2015/ATTP-XNCB Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 201 BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 21543/2015/ATTP-XNCB Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015 XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

Chi tiết hơn

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG ĐỢT 155 (Đính kèm

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG ĐỢT 155 (Đính kèm DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG ĐỢT 155 (Đính kèm công văn số 8473 /QLD-ĐK ngày 20 tháng 06 năm 2017

Chi tiết hơn

Ca Bong Lau - Pangasius Krempfi

Ca Bong Lau - Pangasius Krempfi Ca Bông Lau - Pangasius Krempfi Cá bông lau (Pangasius krempfi) là thực phẩm rất tốt cho phụ nữ có thai và nuôi con bú, người già sa sút trí não, tiểu đường, tim mạch huyết áp, sinh lý yếu, chứng mệt mỏi,

Chi tiết hơn

NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU Ở NGƯỜI CAO TUỔI NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG NÀO CÙNG RỬA TAY BẢO VỆ TƯƠNG LAI Kính

NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU Ở NGƯỜI CAO TUỔI NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG NÀO CÙNG RỬA TAY BẢO VỆ TƯƠNG LAI Kính NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU Ở NGƯỜI CAO TUỔI NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG NÀO CÙNG RỬA TAY BẢO VỆ TƯƠNG LAI Kính biếu NGND GS TS BS Nguyễn Đình Hối Giám đốc đầu tiên

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM DO TĂNG HUYẾT ÁP PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Đại học Y khoa Tân Tạo Bệnh viện Tim Tâm Đức Viện Tim Tp. HCM 1 Định nghĩa suy tim Suy tim là một

Chi tiết hơn

CÂY ĐU ĐỦ Carica papaya L. Họ Đu Đủ - Caricaceae BỘ Y TẾ XUẤT BẢN Địa chỉ Tòa soạn: 138A Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội Tel: 0243

CÂY ĐU ĐỦ Carica papaya L. Họ Đu Đủ - Caricaceae BỘ Y TẾ XUẤT BẢN Địa chỉ Tòa soạn: 138A Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội Tel: 0243 9 521 59 0866-7861 CÂY ĐU ĐỦ Carica papaya L. Họ Đu Đủ - Caricaceae BỘ Y TẾ XUẤT BẢN Địa chỉ Tòa soạn: 138A Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội Tel: 0243.8461430-0243.7368367 2019 TẠP CHÍ DƯỢC HỌC ISSN 0866-7861

Chi tiết hơn

ươomỹ p*1ẳ â m VÉ VIỆC't u y ế n DỤNG CỘNG CHƯC NAM 2018 THÙNG TIN KẾT NÚI Cữ SÒ CUNG ỨNG THUŨC 4 GIỚI THIỆU NỘI DUNG THÔNG T ự s ổ 10/2Ọ18/TT-BYT NGÀ

ươomỹ p*1ẳ â m VÉ VIỆC't u y ế n DỤNG CỘNG CHƯC NAM 2018 THÙNG TIN KẾT NÚI Cữ SÒ CUNG ỨNG THUŨC 4 GIỚI THIỆU NỘI DUNG THÔNG T ự s ổ 10/2Ọ18/TT-BYT NGÀ ươomỹ p*1ẳ â m VÉ VIỆC't u y ế n DỤNG CỘNG CHƯC NAM 2018 THÙNG TIN KẾT NÚI Cữ SÒ CUNG ỨNG THUŨC 4 GIỚI THIỆU NỘI DUNG THÔNG T ự s ổ 10/2Ọ18/TT-BYT NGÀY 04/5/2018 vt Hõl ĐÒNG TU,VÁN CẤP PHÉP KINH DŨANH

Chi tiết hơn

dhkjdscjl

dhkjdscjl PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (COPD) 1. Đại cương (COPD) là tình trạng bệnh lý đặc trưng bằng hiện tượng hạn chế (hay tắc nghẽn) lưu thông khí trên đường thở không hồi phục hoàn toàn. Hiện

Chi tiết hơn

CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tác giả: Lê Hoàng Việt Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các trang web của Đại Học Catolica, Bồ Đào Nha

CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tác giả: Lê Hoàng Việt Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các trang web của Đại Học Catolica, Bồ Đào Nha CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tác giả: Lê Hoàng Việt Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các trang web của Đại Học Catolica, Bồ Đào Nha về xử lý nước thải. Các trang web này trình bày tóm

Chi tiết hơn

NA_CARE_OTC_Addendum_VIE_2019_R

NA_CARE_OTC_Addendum_VIE_2019_R Quyền Lợi Thuốc Không Theo Đơn (OTC) Năm 2019 Tùy chọn thuốc OTC mới dành cho quý vị! Chúng tôi có những tin tức tuyệt vời về quyền lợi Thuốc Không Theo Đơn (OTC) dành cho quý vị. Kể từ khi in danh mục

Chi tiết hơn

1

1 SẢN PHẨM WHEY, KHOÁNG SỮA VÀ SỮA Những ứng dụng, lợi ích và khám phá mới. TS. D. DiRienzo Phó Chủ Tịch, Nghiên cứu dinh dưỡng, Hiệp Hội Bơ sữa Hoa Kỳ Canxi có thể thu được qua khẩu phần ăn từ nhiều nguồn

Chi tiết hơn

Bs. Nguyễn Lưu Giang VẾT THƢƠNG SỌ NÃO Mục tiêu 1. Nắm được sơ lược về vết thương sọ não. 2. Hiểu được sinh lý cũng như cơ chế chấn thương. 3. Thăm kh

Bs. Nguyễn Lưu Giang VẾT THƢƠNG SỌ NÃO Mục tiêu 1. Nắm được sơ lược về vết thương sọ não. 2. Hiểu được sinh lý cũng như cơ chế chấn thương. 3. Thăm kh VẾT THƢƠNG SỌ NÃO Mục tiêu 1. Nắm được sơ lược về vết thương sọ não. 2. Hiểu được sinh lý cũng như cơ chế chấn thương. 3. Thăm khám lâm sàng và cho các xét nghiệm cần thiết đối với bệnh nhân vết thương

Chi tiết hơn

BÀI TIỂU LUẬN MỘN: MẠNG THÔNG TIN QUỐC TẾ GV: TRUƯỜNG MINH HOÀ

BÀI TIỂU LUẬN MỘN: MẠNG THÔNG TIN QUỐC TẾ GV: TRUƯỜNG MINH HOÀ MỤC LỤC I. Mục tiêu: - Nắm vững kiền thức đã học về ứng dụng của internet - Thấy được những ưu và nhược điểm của giao dịch trên internet - Giúp sv chủ động, thực hành và thêm kỹ năng quản lý kinh doanh

Chi tiết hơn

Tiêu đề: Chính sách Thanh toán và Thu nợ Người sở hữu hợp đồng: Chu kỳ doanh thu VP *Có thể áp dụng với: Beaumont Health Loại tài liệu: Chính sách Ngà

Tiêu đề: Chính sách Thanh toán và Thu nợ Người sở hữu hợp đồng: Chu kỳ doanh thu VP *Có thể áp dụng với: Beaumont Health Loại tài liệu: Chính sách Ngà * Đối với Tài liệu này, bao gồm: Bệnh viện Beaumont, Dearborn Bệnh viện Beaumont Farmington Hills Bệnh viện Beaumont Grosse Pointe Bệnh viện Beaumont Royal Oak Bệnh viện Beaumont Taylor Bệnh viện Beaumont

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ Số: 4888/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tà

BỘ Y TẾ Số: 4888/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tà BỘ Y TẾ Số: 4888/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen

Chi tiết hơn

HDQG ve cac DV SKSS

HDQG ve cac DV SKSS BỘ Y TẾ ---o0o--- HƯỚNG DẪN QUỐC GIA về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Hà Nội, 2016 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Chi tiết hơn

D Ư O CvàmỹphẩmC TẠP CHÍ CỦA CỤC QUẢN LÝ Dược - BỘ Y TẾ NĂM d THÀNH LẬP CỰC QUẢN LÝ DƯỢC t \ NẬNG CAŨ HIỆU QUÁ CỘNG TẤC CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH TAI CỤC QU

D Ư O CvàmỹphẩmC TẠP CHÍ CỦA CỤC QUẢN LÝ Dược - BỘ Y TẾ NĂM d THÀNH LẬP CỰC QUẢN LÝ DƯỢC t \ NẬNG CAŨ HIỆU QUÁ CỘNG TẤC CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH TAI CỤC QU D Ư O CvàmỹphẩmC TẠP CHÍ CỦA CỤC QUẢN LÝ Dược - BỘ Y TẾ NĂM d THÀNH LẬP CỰC QUẢN LÝ DƯỢC t \ NẬNG CAŨ HIỆU QUÁ CỘNG TẤC CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH TAI CỤC QUÀN LÝ DƯỢC NHŨNG ĐIÊỤ CÀN BIẾT VÊ CHÉ PHÀM BO SUNG

Chi tiết hơn

CẨM NANG CHO CÁC BÀ MẸ TRẺ Mục lục Giải đáp một số câu hỏi về các biện pháp tránh thai Vitamin C làm giảm biến chứng của thai kỳ Ba tháng đầu của thai

CẨM NANG CHO CÁC BÀ MẸ TRẺ Mục lục Giải đáp một số câu hỏi về các biện pháp tránh thai Vitamin C làm giảm biến chứng của thai kỳ Ba tháng đầu của thai CẨM NANG CHO CÁC BÀ MẸ TRẺ Mục lục Giải đáp một số câu hỏi về các biện pháp tránh thai Vitamin C làm giảm biến chứng của thai kỳ Ba tháng đầu của thai kỳ Ba tháng giữa của thai kỳ Ba tháng cuối của thai

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 BỘ CÔNG AN CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT SỐ 47/2014/QH13 về Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Đại tá, Tiến sỹ Lê Xuân Viên Phó Cục trưởng NỘI DUNG

Chi tiết hơn

UÛy Ban Nhaân Daân

UÛy Ban Nhaân Daân MỨC ĐỘ ÁP DỤNG PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA 1 2 3 4 5 Điều trị viêm tụy cấp Điều trị hạ kali máu Chẩn đoán và điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) Loạn nhịp nhanh trên thất Nhiễm trùng tiểu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Done_reformatted_4C-Commercial-guidelines_v2.3_VIE.docx

Microsoft Word - Done_reformatted_4C-Commercial-guidelines_v2.3_VIE.docx HƯỚNG DẪN THƯƠNG MẠI Lịch sử sửa đổi Phiên bản Ngày hiệu lực Chi tiết thay đổi V.1.0 en Tháng 9/2013 Công bố phiên bản đầu tiên của Hướng Dẫn Thương Mại, mở rộng Hướng dẫn Báo Cáo Thương Mại trước đó với

Chi tiết hơn

2015 International Critical Care Symposium Da Nang, VN

2015 International Critical Care Symposium Da Nang, VN 2015 International Critical Care Symposium Da Nang, VN Nâng cao nhận biết và các bi n pháp dự phòng phù hợp Danh mục các bi n pháp can thi p được khuyến cáo để dự phòng biến ch ng. Lựa chọn các bi n pháp

Chi tiết hơn

ẤN - QUỐC TRUNG AT THỀ G IỚ I BÁCH KHOA TOÀN THƯ GUYẺN ; LIỆU NHÀ XUẤT BÀN VÁN Hó a - THÒNG TIN

ẤN - QUỐC TRUNG AT THỀ G IỚ I BÁCH KHOA TOÀN THƯ GUYẺN ; LIỆU NHÀ XUẤT BÀN VÁN Hó a - THÒNG TIN ẤN - QUỐC TRUNG AT THỀ G IỚ I BÁCH KHOA TOÀN THƯ GUYẺN ; LIỆU NHÀ XUẤT BÀN VÁN Hó a - THÒNG TIN BÍ MẬT TH Ế GIỚI BÁCH KHOA TOÀN THƯ ( h u y t u ấ n - QUỐC t r u n g ) BÍ MẬT THẾ GIÓI BÁCH KHOA TOÀN THƯ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm 2019 GIẤY XÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm 2019 GIẤY XÁ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm 2019 GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Chi tiết hơn

Numerat619.pmd

Numerat619.pmd ñåð³ÿ ô³çè íà «ßäðà, àñòèíêè, ïîëÿ», âèï. 1 /23/ Ïîëó åíèå öèíêà âûñîêîé èñòîòû ñî åòàíèåì... 95 669. 54..,..,.. -,,, 6118,.,,. 1. 12 24... limb. -.. - 4N, 6N (85...9) %. :,,, -,, -,. -. :,, -,.. [1 5]..,

Chi tiết hơn

ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA PHỐI HỢP: CẬP NHẬT 2016

ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA PHỐI HỢP: CẬP NHẬT 2016 ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA PHỐI HỢP: CẬP NHẬT 2016 PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Đại học Y khoa Tân Tạo Bệnh viện Tim Tâm Đức Viện Tim Tp. HCM 1 Milions Dự đoán

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BGYHCT_miYHCT_t2

Microsoft Word - BGYHCT_miYHCT_t2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BÀI GIẢNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TẬP 2 (Dùng cho Học viên chuyên khoa định hướng Y học cổ truyền) NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC BÀI GIẢNG

Chi tiết hơn

CTMTQG PHÒNG CHỐNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ HEN PHẾ QUẢN

CTMTQG PHÒNG CHỐNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ HEN PHẾ QUẢN CTMTQG PHÒNG CHỐNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ HEN PHẾ QUẢN Đọc kết quả? Cần thêm gì? Hiện đang có sự tách rời giữa bác sỹ - kỹ thuật viên đo chức năng hô hấp bệnh nhân Bạn có dùng thuốc chữa khó

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phieuhoctap 10NC_Hocsinh-ChuongI,II,III.doc

Microsoft Word - Phieuhoctap 10NC_Hocsinh-ChuongI,II,III.doc PHẦN MỘT : CƠ HỌC Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1. Chuyển động cơ là gì? - Định nghĩa:... - Vật được coi như đứng yên gọi là.... - Chuyển động cơ có tính... 2. Chất điểm. Quỹ đạo của

Chi tiết hơn

C QUI TRÌNH KỸ NĂNG THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT C1 - CHÍCH CHẮP, CHÍCH LẸO Mục đích: Giúp điều trị cho NB. Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ m

C QUI TRÌNH KỸ NĂNG THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT C1 - CHÍCH CHẮP, CHÍCH LẸO Mục đích: Giúp điều trị cho NB. Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ m C QUI TRÌNH KỸ NĂNG THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT C1 - CHÍCH CHẮP, CHÍCH LẸO Mục đích: Giúp điều trị cho NB. Mức : Mỗi bước thực hiện có qui định mức mà HV cần đạt được cuối khóa học, chia 3 mức : * Biết **

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Lạm dụng các loại ma túy mới: Ý nghĩa lâm sàng Scott Phillips, MD, FACP, FACMT, FAACT PGĐ chuyên môn Trung tâm chống độc Washington SPhillips@WAPC.org Các loại ma túy tổng hợp Các loại ma túy như Molly,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - compatibility.doc

Microsoft Word - compatibility.doc OYAMA Titan kompatibilitet Notera att nya laptops släpps hela tiden så denna lista är inte på något sätt komplett! Acer / Texas Instruments: AcerNote Light 370 370C 370CX 370PC 370PCX 370PDX 372 373 374

Chi tiết hơn

HDSD KS361_2018_v17.cdr

HDSD KS361_2018_v17.cdr HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG KS361 MICRO UHF CAO CẤP 9 Ver 1.2 190223 1. THÔNG TIN CƠ ẢN 1.1 Máy và phụ kiện tiêu chuẩn Phụ kiện tiêu chuẩn gồm: + Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA) + Adapter

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG ÔN THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 003 MÔN: HÓA HỌC Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG ÔN THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 003 MÔN: HÓA HỌC Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG ÔN THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 003 MÔN: HÓA HỌC Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5; Na=23; Mg=24; Al=27; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Ag=108;

Chi tiết hơn