Microsoft PowerPoint - Copy of قطاع النقل البرى المملكة [Compatibility Mode]

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft PowerPoint - Copy of قطاع النقل البرى المملكة [Compatibility Mode]"

Bản ghi

1 النقل البرى واقع العربية السعودية بالمملكة إعداد المعلومات مركز أغسطس ٢٠٠٨ الشرقية لغرفة محفوظة والنشر الطبع حقوق جميع

2 المحتويات حقاي ق عامة... ٢ القسم الا ول: أهم المو شرات الاقتصادية لقطاع النقل بالمملكة العربية السعودية... ٣ القسم الثانى: النقل العام بالمملكة العربية السعودية... ٤ القسم الثالث: السكك الحديدية بالمملكة العربية السعودية... ٩ الرؤية المستقبلية لقطاع النقل فى المملكة العربية السعودية... ١٢ المراجع...١٣ ١

3 حقاي ق عامة أهمية قطاع النقل بالمملكة يعتبر قطاع النقل والمواصلات من القطاعات الهامة جدا للاقتصاد الوطني لما يوفره من تا مين حركة نقل الركاب والبضاي ع على المحلي والدولي وما يلعبه من ومايلعبهمن دور النطاقين راي د في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الا نتاجية والخدمية الا خرى. كما يوفر هذا القطاع فرصا للاستثمار وإيجاد. للعمل فرص وتهتم المملكة بهذا القطاع أهتماما كبيرا نظرا لا رتباطه المباشر بكافة جوانب الحياة ولا هميته فى دفع عجلة التنمية ولذلك تعمل داي ما علىرع رفع كفاءة أجهزتهو و ومو سساته. بعض الاتفاقيات الموقعة في مجال النقل البري اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي. اتفاقيات النقل بالعبور بين دول جامعة الدول العربية. اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضاي ع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية. الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. اتفاقية لنقل الركاب والبضاي ع والمواد على الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية. اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشا ن تنسيق وتنظيم عمليات النقل البري بين البلدين. ي ل مسي ولية الا شراف على قطاع النقل تتولى وزارة النقل القيام با عمال التنظيم والا شراف على قطاع النقل بالمملكة فيما عدا النقل الجوي وكذلك التنسيق بين وساي له المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وخطة التنمية ولها سبيل في ذلك: تخطيط قطاع النقل بالمملكة على أساس انه وحدة واحدة يكمل كل نشاط من أنواع النشاط الا خرى والتنسيق بين خطة خطةكل كل نشاط وخطط خطط النشاط المتصلة به كالطرق والسكة الحديد والموانىء. إعداد البحوث الفنية والاقتصادية لقطاع النقل وفق ما وصلإلي إليه التقدم العلمي والتكنولوجيفي صناعة النقل و وساي لة. إعداد ومراجعة الاتفاقيات الدولية للنقل والا شراف على تنفيذها بما يكفل حماية المنشا ت الوطنية من شبكة طرق و مواني وسكة حديد وغيرها. التنسيق بين أنواع نشاط النقل المختلفة ووساي له بما يمنع ازدواج خدمات النقل مع استخدام كل وسيلة بما يتفق وخصاي صها ومميزاتها مع تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية ممكنة. إعداد الا حصاي يات اللازمة لوساي ل النقل المختلفة داخل المملكة. الا شراف على الشركات الملتزمة أو المرخص لها با عمالالنقل النقل واتخاذ االا جراءاتال المناسبة حيال أي تقصير يقع منها. ٢

4 القسم الا ول أهم المو شرات الاقتصادية لقطاع النقل بالمملكة ١٥٠ ١٢٠ ٩٠ ٦٠ ٣٠ ٠ مساهمة نشاط النقل والاتصالات فى الناتج المحلى الا جمالى تقدر مساهمة نشاط النقل والتخزين والاتصالات فى الناتج المحلى الاجمالى بالا سعار الحقيقية حسب البيانات الا ولية خلال عام ٢٠٠٦ م حوالى ٤٥١٦٠ مليون ريال بزيادة مقدارها ٤٠١٥ مليون ريال وبنسبة ٩.٨% عن العام السابق وبلغت مساهمة نشاط النقل والتخزين والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى لعام ٢٠٠٦ م بالا سعار الحقيقية نسبة ٥.٧% من الناتج المحلى الا جمالى. مساهمة نشاط النقل والاتصالات فى الناتج المحلى الاجمالى البيان بالا سعار الحقيقية (مليون ريال) بالا سعار الجارية ريال) ٢٠٠٦ ٤٥١٦٠ ٤١٣٦٧ ٢٠٠٥ ٤١١٤٥ ٣٨٤٢٩ ٢٠٠٤ ٣٧٨٦٣ ٣٥٦٦٧ كما تقدر مساهمة نشاط النقل والتخزين ( بيانات أولية والاتصالات فى الناتج المحلى الا جمالى بالا سعار الجارية حسب البيانات الا ولية خلال عام ٢٠٠٦ م حوالى ٤١٣٦٧ مليون ريال بزيادة مقدارها ٢٩٣٨ مليون ريال وبنسبة ٧.٦% عن العام السابق وبلغت مساهمة نشاط النقل والتخزين والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى لعام ٢٠٠٦ م نسبة ٣.٢% من إجمالى الناتج المحلى. مخصصات قطاع النقل والاتصالات فى الميزانية العامة للدولة التقديرية بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات فى الميزانية التقديرية العامة للدولة لعام ٢٠٠٧ حوالى ١١٣٢٩ مليون ريال بزيادة مقدارها ١٥٢٥ مليون ريال وبنسبة ١٥.٦% عن العام المالى السابق الذى بلغت مخصصاته حوالى ٩٨٠٤ مليون ريال ومثلت نسبته ٣% من إجمالى الا نفاق البالغ ٣٨٠ مليار ريال. المصدر : مصلحة الا حصاءات العامة والمعلومات - وزارة الاقتصاد والتخطيط المشتغلون فى قطاع النقل والتخزين والاتصالات بالقطاع الخاص ١٢٤.٩٥ ١٢٧.٣٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ المشتغلون فى قطاع النقل والتخزين والاتصالات بالقطاع الخاص بلغ إجمالى المشتغلين فى قطاع النقل والتخزين والاتصالات حوالى ١٢٧.٣٦ ألف عامل عام ٢٠٠٦ بزيادة قدرها ٢.٤١ ألف عامل مقارنة بعام ٢٠٠٥. المصدر : وزارة العمل (ألف عامل) ٣

5 القسم الثانى النقل العام بالمملكة العربية السعودية ٨ ٦ ٤ ٢ ٠ ٧.٣ ١. أطوال الطرق ومستخدمى النقل العام أولا : إجمالى أطوال الطرق بلغ إجمالى أطوال الطرق التى نفذتها ١٤٢٧ ه زاة وزارة النقل حتى نهاية اة ١٤٢٦ ه / (٢٠٠٦ م ( حوالى ٥٠.٦ ألف كيلو متر منها ١٥.٥ ألف كيلو متر طرق ري يسية تربط بين المناطق الري يسية فى المملكة والحدود الدولية كما تخدم المناطق الحضرية الكبرى تطور عدد مستخدمى النقل العام خلال الفترة (٢٠٠٣ م - ٢٠٠٦ م ( ٧.٣ (مليون مسافر) ٧.٢ ٧.١ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ التى لها طابع محلى ودولى واضح وحوالى ٩.١ ألف كيلو متر طرق ثانوية تربط بين المدن الكبرى داخل المناطق و ٢٥.٩ ألف كيلو متر طرق فرعية تتفرع من الطرق الثانوية وتخدم القرى والمناطق الزراعية. ثانيا : إجمالى عدد مستخدمى النقل العام بلغ عدد المستخدمين للنقل العام بين المصدر : وزارة النقل تطور عدد مستخدمى النقل العام ٢٠٠٦ م ( الفترة ) (٢٠٠٣ م - خلال المدن خلال (١٤٢٦ ه / ١٤٢٧ ه) (٢٠٠٦ م ( حوالى ٦.٨ مليون راكب مقابل ٦.٦ مليون راكب فى العام السابق أى بارتفاع مقداره ٠.٢ مليون راكب. وبلغ عدد المسافرين بواسطة النقل العام السنة ٢٠٠٣ النقل بين المدن (مليون مسافر) ٦.٦ النقل الدولى (مليون مسافر) ٠.٦ ٠.٦ ٠.٧ ٠.٥ ٦.٥ ٦.٦ ٦.٨ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ خلال ١٤٢٦) ه / ١٤٢٧ ه) ٢٠٠٦) م ( من وإلى الدول المجاورة حوالى ٠.٥ مليون راكب مقابل ٠.٧ مليون راكب عام ٢٠٠٥ م با نخفاض مقداره السابق ٠.٢ مليون راكب عن العام المصدر : وزارة النقل ٤

6 ٢. الشركة السعودية للنقل الجماعي أ. الهدف من إنشاء الشركة السعودية للنقل الجماعى: الشركة السعودية للنقل الجماعي شركة مساهمة سعودية تم تا سيسها في عام ١٣٩٩ ه ( ١٩٧٩ م) رأسمالها ) مليار ( ريال سعودي وغرضها الري يسي هو هاالري يسيهونقل نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى ) مليار وماي تان و خمسون مليون) ريال سعودي وذلك في إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر التي إنعقدت في تاريخ ١٤٢٨/٤/١٧ ه الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٤ م. ج. الشركة السعودية للنقل الجماعى حتى نهاية ٢٠٠٧ م البيان عدد الركاب عدد الحافلات بالشركة المصدر : الشركة السعودية للنقل الجماعى القيمة ٢.٦ مليار راكب ٣٠٠٠ حافلة الشركة السعودية للنقل الجماعى حتى نهاية عام ٢٠٠٧ م : بلغ عدد الحافلات بالشركة ما يقارب( ٣٠٠٠) حافلة مختلفة السعات والا حجام وفقا لا حدث عام نهاية أنتجته الشركات العالمية حتى ما ب. الخدمات الري يسية للشركة السعودية للنقل ٢٠٠٧ م. الجماعى: تقدم الشركة خدماتها في المجالات التالية : تربط شبكة خطوط خدمات النقل بين المدن خدمات النقل العام داخل المدن خدمات أكثر من (٣٨٢) مدينة وقرية في مختلف أنحاء النقل بين المدن خدمات النقل الدولي المملكة خدمات العقود والتا جير خدمات النقل في لفي مواسم الحج والعمرة الخدمة المميزة وخدمات عقود النقل المدرسي. تغطي خدمات الشركة المحلية ) داخل تسع) مدن ري يسية بالمملكة )( المدن هي : ) مكة المكرمة المدينة المنورة الرياض جدة الطاي ف الدمام أبها القصيم و حاي ل). في جل مجال النقل وي الدولي تصل رحلات الشركة إلى عشر دول عربية هي: الا مارات العربية البحرين قطر الكويت مصر الا ردن سوريا اليمن و السودان. بلغ عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة حتى نهاية عام ٢٠٠٧ م مليون راكب ). أكثر من( مليارين وستماي ة تقوم الشركة بتسيير رحلات مجدولة يوميا لاتمجدولةيوميا تبلغ دولية. (٦٠٠-٩٠٠) رحلة ما بين المدن ورحلات يبلغ عدد وكلاء الشركة المحليين والدوليين ١٤٣ وكيلمحل محلي ١٥ وكيل (١٥٨ وكيلا. ) ) دولي ). ٥

7 ٣. حركة النقل والركاب عبر جسر الملك فهد ومملكة البحرين أولا : السيارات والشاحنات القادمة والمغادرة عبر جسر الملك فهد النقل عبر جسر الملك فهد بين المملكة حركة والبحرين خلال الفترة (٢٠٠٤ م- ٢٠٠٦ م) بلغ عدد السيارات القادمة عام ٢٠٠٦ م عبر جسر الملك فهد حوالى ٢٤٥٣١.٣ ألف البيان ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ير سيارات قادمة ٢٤٥٣١٣٣٣ ٢٤٠٨١٠٣ ١٩٨٩٦٧٧ ألف ألف سيارة ٢٢١٢٣.٢٢ سيارة با رتفاع مقداره مقارنة بعام ٢٠٠٥ م. كما بلغ عدد السيارات المغادرة عام ٢٠٠٦ م عبر جسر الملك فهد حوالى ٣٢٧٢.٥٧ ألف سيارات مغادرة شاحنات قادمة برسم المملكة شاحنات مغادرة ٣٢٧٢٥٧١ ٢٤٥٦٠ ٢٧٨٣٦٢٤ ٢٢٨٦١ ٢٣٩٨١٧٥ ٢١٣٥٣ ٥٤٥٩ ٢٥٤٩٨ ٢١٦٠٩ سيارة ألف ٤٨٨.٩ سيارة با رتفاع مقداره برسم الترانزيت مقارنة بعام ٢٠٠٥ م. كذلك بلغ عدد الشاحنات القادمة برسم المملكة عام ٢٠٠٦ م عبر جسر الملك فهد حوالى ٢٤٥٦٠ ير سيارة با رتفاع مقداره ١.٧ ألف شاحنة مقارنة بعام ٢٠٠٥ م. شاحنات مغادرة فارغة المصدر : مصلحة الجمارك ٢٩٩٨٤ ٢٤٣٣٢ ٢٢١٤٥ وبلغ عدد الشاحنات المغادرة الفارغة عام ٢٠٠٦ م عبر جسر الملك فهد حوالى ٢٩٩٨٤ شاحنة با رتفاع مقداره مقارنة بعام ٢٠٠٥ م. ٥.٧ ألف شاحنة حركة الركاب عبر جسر الملك فهد بين المملكة والبحرين خلال الفترة ) (٢٠٠٤ م - ٢٠٠٦ م) ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ٣٢٨٩ ٣٨٨٦ ٣٨٥٩ ٤٣٦٥ ٣٤٢١ ٤٨٦٠ ثانيا : الركاب القادمون والمغادرون عبر جسر الملك فهد: بلغ إجمالى الركاب المغادرين عام ٢٠٠٦ م عبر ألف راكب جسر الملك فهد حوالى ٤٨٦٠ با رتفاع مقداره (ألف راكب) ٤٩٥ ألف راكب مقارنة بعام ١٠٠٠ ٢٠٠٥ م. ٠ بينما بلغ عدد الركاب القادمون عام ٢٠٠٦ م ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ألف ألف راكب ركاب مغادرون ركاب قادمون حوالى ٣٤٢١ الملك فهد عبر جسر بانخفاض مقداره بعام ٢٠٠٥ م. ٤٣٨ ألف راكب مقارنة المصدر : مصلحة الجمارك ٦

8 ٤. السيارات المسجلة بالمملكة العربية السعودية إجمالى عدد ير السيارات المسجلة بالمملكة أولا : العربية السعودية إجمالى السيارات المسجلة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة (١٤٢٢ ه - ١٤٢٦ ه) ١٤٢٦ ١٤٢٥ ١٤٢٤ ١٤٢٣ ٩٤٨٥ ١٠٣٨٦ ٩٩٤٧ ١٣٤٣٨ بلغ إجمالى عدد السيارات المسجلة بالمملكة العربية السعودية حتى نهاية عام ١٤٢٦ ه حوالى ١٣٤٣٨ ألف سيارة بزيادة قدرها ٣٠٥٢ ألف سيارة مقارنة بعام ١٤٢٥ ه وبزيادة قدرها بعام ١٤٢٢ ه. ٤٤٢٩ ألف سيارة مقارنة ١٤٢٢ (ألف سيارة) ٠ ٥٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٩٠٠٩ ارتفع معدل النمو السنوى لا جمالى السيارات المسجلة بالمملكة العربية السعودية بحوالى ٢٩.٤% عام ١٤٢٦ ه مقارنة بعام ١٤٢٥ ه كما ارتفع بحوالى ٤٩.٢% مقارنة بعام ١٤٢٢ ه. المصدر : وزارة الداخلية - الا دارة العامة للمرور ثانيا : رخص القيادة الممنوحة بالمملكة العربية السعودية بلغ إجمالى رخص القيادة الممنوحة بالمملكة العربية السعودية عام ١٤٢٦ ه رخص القيادة الممنوحة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة (١٤٢٢ ه - ١٤٢٦ ه ( ١٤٢٦ ٢٥١.٢ ألف ألفرخصة رخصة با نخفاض مقداره حوالى ٢٥١.٢٢ ١٧.٥ ألف رخصة مقارنة بعام ١٤٢٥ ه وبا نخفاض مقداره بعام ١٤٢٢ ه. ١٣.٥ ألف رخصة مقارنة ١٤٢٥ ١٤٢٤ ٢٦٨.٧ ٢٥٤.٩ ١٤٢٣ ١٤٢٢ انخفض معدل النمو السنوى لا جمالى الرخص الممنوحة بالمملكة العربية السعودية بحوالى ٦.٥% عام ١٤٢٦ ه مقارنة بعام ١٤٢٥ ه كما انخفض بحوالى ٥.١% مقارنة بعام ١٤٢٢ ه. ٢٨٢.٠ ٢٦٤.٧ (ألف رخصة) ٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ للمرور العامة الا دارة - الداخلية وزارة : المصدر ٧

9 ثالثا : المنصرف سنويا من لوحات المركبات بالمملكة العربية السعودية بلغ العدد الاجمالى المنصرف من لوحات المركبات عام ١٤٢٦ ه. لوحة بزيادة قدرها ١٠٢.٤ حوالى ٥٤١.٩ ألف ألف لوحة مقارنة المنصرف سنويا من لوحات المركبات بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة (١٤٢٢ ه - ١٤٢٦ ه) النوع خصوصى ١٤٢٦ ٤٠١٣٥٤ ١٤٢٥ ٣٠٨٥٦٧ ١٤٢٤ ٣١١٦٦٨ ١٤٢٣ ٢٩٢٦٧٣ ١٤٢٢ ٣٢٩٦٧٢ أجرة ٨٨٩٦ ٧٩٧٠ ٧٤٥٦ ٩١١٠ ١١٥٦٦ السابق. بالعام كما بلغ عدد المنصرف من لوحات السيارات الخاصة ٤٠١.٤ قدرها السابق. ٩٢.٨ ألف لوحة عام ١٤٢٦ ه بزيادة ألف لوحة مقارنة بالعام نقل حافلة دراجة نارية ١١٥٢٨١ ١٠٩٠٩ ٢٧٥٠ ١٠٩٢٤٢ ٨٣٩٤ ٣٠٠٠ ١٢٢٧١٩ ١٣٠٩٦ ٥٦٠٣ ١٥٣١٢٧ ١٣٦٤٤ ٦١٦٤ ١٨٣٤٣١ ١٣١٣٦ ٣٧٩٥ ٢٧٤٩ ٢٤١٥ ١١٥٤ ١٦٢ ١٠٦٢ ٥٣٨ أليات بق كما بلغ عدد المنصرف من لوحات سيارات الا جرة قدرها ٨.٩ ألف لوحة عام ١٤٢٦ ه بزيادة ٠.٩ ألف لوحة مقارنة بالعام السابق. كمابلغ بلغ عددال المنصرفمن من لوحات سيارات النقل ١١٥.٣ ألف لوحة عام ١٤٢٦ ه بزيادة قدرها المجموع ٤٧٥٧٨٠ ٥٤٢١٣٨ المصدر : وزارة الداخلية - الا دارة العامة للمرور ٤٣٩٥٨٨ ٤٦١٦٩٦ عدد التراخيص لا نشطة النقل البرى بالمملكة العربية السعودية ٥٤١٩٣٩ ٦.٠ ألاف لوحة مقارنة بالعام السابق. البيان عدد التراخيص ٧٨٤ ١٣٩١ ٦٨٩ ٢٣٥٣٩ ١٧٣ مكاتب ترحيل البضاي ع والمهمات مكاتب تا جير السيارات الصغيرة تراخيص الا جرة العامة رخص التشغيل الفردية (رخصة تشغيل) لسيارات الا جرة العامة مكاتب نقل وترحيل الركاب خارج المملكة كما بلغ عدد المنصرف من لوحات الحافلات ٢.٥ ألفلوحة عام ١٤٢٦ ه بزيادة قدرها ١٠.٩ ألف لوحة مقارنة بالعام السابق. ٣٠٦ ترحيل الركاب بين المدن مكاتب ٣٠٧ ١٨ ٢٦٩٩ ١١٤ ٤ النقل المدرسى نقل المعلمات عدد الشركات والمو سسات المرخص لها بنقل البضاي ع والمهمات على الطرق تراخيص النقل الدولى بالحافلات نقل المعتمرين والزوار من خارج المملكة المصدر : وزارة النقل ٨

10 القسم الثالث السكك الحديدية فى المملكة العربية السعودية وتمتلك المو سسة أكثر من ألفين عربة لنقل ١. نشا ة السكك الحديدية بالمملكة الركاب وأنواع البضاي ع الصلبة والساي لة والساي بة كما قامت المو سسة با نشاء محطات حديثة في نشا ت فكرة السكك الحديدية في عام كل من الرياض والدمام والهفوف إضافة إلى ١٣٦٦ ه الموافق عام ١٩٤٧ م عندما أمر تحديث عربات الركاب وعربات الشحن وإنشاء جلالة الملك عبدالعزيز يب (طيب االله ر ثراه) با نشاء خط حديدي يربط ميناء الدمام بالعاصمة الرياض لغرض نقل البضاي ع والسلع والمواد الغذاي ية ومستلزمات البناء والتعمير المستوردة عن طريق الدمام إلى مدينة الرياض. تم افتتاح الخط رسميا من قبل جلالة الملك عبد العزيز (طيب االله ثراه) بتاريخ ١٣٧١/١/١٩ ه الموافق ٢٠ أكتوبر ١٩٥١ م وفي عام ١٤٠٥ ه الموافق ١٩٨٥ م تم إنشاء خط آخر جديد اختصر مسافة وزمن السفر ب( ٤ )ساعات بدلا من (٧) ساعات بطول ٤٥٠ كيلو متر. مراكز لصيانة القاطرات إضافة إلى إنشاء الميناء الجاف بمدينة الرياض. قامت وزارة النقل با جراء الدراسات لتوسعة الشبكة وصدرت موافقة المجلس الاقتصادي الا على في المملكة على تنفيذها حيث تم دعوة المستشارين الماليين والفنيين والقانونيين لا عداد وثاي ق المشروع وطرحه في منافسة دولية للاستثمار فيه من قبل القطاع الخاص وتضمنت الدراسات توسعة الشبكة لتنفيذ الخطوط التالية: أولا : خط الشرق / الغرب. ٢ مزايا النقل بالسكك الحديدية والذي يمتد من ميناء جدة الا سلامي على البحر القدرة على نقل الاحجام والكميات الكبيرة من الا حمر وحتى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام البضاي ع وفق برامج نقل منظمة با سعار وميناء الملك فهد بالجبيل بالمنطقة الشرقية منافسة. على الخليج العربي ويبلغ طول الخط (٩٥٠) كيلو متر ويشكل الخط القاي م حاليا جزء من هذا وسيلة نقل آمنة. توفر للركاب المتعة والراحة الخط. وستكون المنقولات الري يسية لهذا الخط داخل العربات. وحرية أكبر في الحركة هي الحاويات القادمة للا سواق المحلية إضافة إلى شبه من الحاويات التي تصل إلى بعض دول الحفاظ على البيي ة من التلوث. الخليج العربي. التخفيف من الازدحام على الطرق. اقتصادية في التكاليف إذ يخفض تكلفة النقل وتكاليف صيانة الطرق. ٣. تشغيل وإدارة خطوط السكك الحديدية بالمملكة تقوم المو سسة العامة للخطوط ي الحديدية التي يرأس مجلس إدارتها معالي وزير النقل بتشغيل وصيانة هذه الخطوط كما تقوم بتشغيل عدد من القاطرات الحديثة. ثانيا : خط الشمال / الجنوب ويربط هذا الخط الرياض بمنطقة حزم الجلاميد شمال المملكة بطول (١٤٠٨) كيلو متر كما سيتم بمشيي ة االله تعالى ربط الجبيل بالدمام (١١٥) يو كيلو متر وكذلك ربط جدة بخط يبلغ يبغ طوله بمكة المكرمة والمدينة المنورة مع وصلة لربط ينبع وبطول يبلغ (٥٧٠) كيلو متر وسيساهم هذا الخط في خدمة ونقل ضيوف الرحمن في مواسم الحج والعمرة والزيارة. ٩

11 ٤. نقل الركاب بالسكك الحديدية عدد ركاب السكك الحديدية: أولا: بلغ عدد ركاب السكك الحديدية لجميع المحطات ١١٦٩ ألف راكب عام ١٤٢٦ ه. ارتفع عدد ركاب السكك الحديدية لجميع ألف راكب ألفراكبمقارنة مقارنة بعام ٦١٠ المحطات بحوالى ١٤١٧ ه. وبحوالى ٦٥ ألف راكب مقارنة بعام السنة ١٤١٧ تطور عدد ركاب السككالحديدية خلال الفترة (١٤١٧ ه - ١٤٢٦ ه ( عدد الركاب لجميع المحطات (بالا لف) ٥٥٩ عدد الركاب / الكيلو مترى (بالمليون) ١٩٢ ٢٢٤ ٦٧٤ ١٤١٩ ١٤٢٥ ه. ارتفع معدل النمو السنوى لركاب السكك ٢٨٥ ٨٢٢ ١٤٢١ ٢٣٢ ٧٢٠ ١٤٢٣ ١٤٢٦ ه الحديدية لجميع ةلجميع المحطاتفى فى عام بحوالى ١٠٩.١% مقارنة بعام ١٤١٧ ه. كذلك ارتفع عدد الركاب / كيلو مترى عام ١٤٢٦ ه بحوالى ١٨٦ مقارنة بعام ١٤١٧ ه. مترى) (مليون راكب / كيلو ١١٠٤ ١٤٢٥ المصدر : المو سسة العامة للخطوط الحديدية ٣٦٠ ٣٧٨ ١١٦٩ ١٤٢٦ ثانيا : قيمة الا جور المستوفاه لركاب السكك الحديدية: بلغت قيمة الا جور المستوفاة لركاب جميع هه. ألف ريال عام ١٤٢٦ المحطات ٣٨٢١٩ قيمة الا جور المستوفاه لركاب جميع المحطات خلال الفترة (١٤١٧ ه - ١٤٢٦ ه) ١٤٢٦ ١٤٢٥ ٣٤.٣٧ ٣٨.٢٢ ارتفعت قيمة الا جور المستوفاة لركاب جميع المحطات بحوالى ٢١٥٤٦ ألف ريال مقارنة بعام ١٤١٧ ه. وبحوالى ٣٨٤٦ ألف ريال مقارنة ١٤٢٣ ٢٣.٩٨ بعام ١٤٢٥ هه. ١٤٢١ ٢٣.٤٤ ارتفع معدل النمو السنوى لقيمة الا جور ١٤١٩ ١٨.٧١ المستوفاة لركاب جميع المحطات عام ١٤١٧ ١٦.٦٧ ١٤٢٦ ه بحوالى ١٢٩.٢% مقارنة بعام ١٤١٧ ه. (مليون ريال سعودى) ٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ المصدر : المو سسة العامة للخطوط الحديدية ١٠

12 ٥. شحن البضاي ع بالسكك الحديدية حجم البضاي ع المنقولة بالسكك الحديدية أولا: بلغ حجم الا طنان المنقولة بالسكك الحديدية لجميع المحطات عام ١٤٢٦ ه. ٢٤٥٨ ألف طن ارتفعحج حجم الا طنان المنقولة بالسكك السنة ١٤١٧ شحن البضاي ع بالسكك الحديدية خلال الفترة (١٤١٧ ه - ١٤٢٦ ه) الا طنان المنقولة لجميع المحطات (بالا لف) ١٥٨٨ عدد الا طنان / الكيلو مترى (بالمليون) ٧٢٦ ٩٣٨ ٨٠٢ ٧٧٨ ١٠١٢ ١٥٧٠ ١٦٦٤ ٢٤٩٦ ١٤١٩ ١٤٢١ ١٤٢٣ ١٤٢٥ الحديدية لجميع المحطات بحوالى ٨٧٠ الف طن مقارنة بعام ١٤١٧ ه. بينما انخفض بحوالى ٣٨ الف طن مقارنة بعام ١٤٢٥ ه. ارتفع ارتفع معدلالنمو النمو السنوى لحجم الا طنان المنقولة بالسكك الحديدية لجميع المحطات عام ١٤٢٦ ه بحوالى بعام ١٤١٧ ه. ثانيا : قيمة الا جور المستوفاه لشحن بالسكك الحديدية البضاي ع المصدر : المو سسة العامة للخطوط الحديدية ١١٤٥ ١١٧١ ٢٤٥٨ ١٤٢٦ ٥٤.٨% مقارنة بلغت قيمة الا جور المستوفاة لشحن البضاي ع لجميع المحطات ١٤٢.١ مليون ريال عام ١٤٢٦ ه. ارتفعتق قيمة الا جور المستوفاة لشحن البضاي ع لجميع المحطات بحوالى ٧٩.٩ مليون قيمة الا جور المستوفاه لشحن البضاي ع بالسكك الحديدية لجميع المحطات خلال الفترة (١٤١٧ ه - ١٤٢٦ ه) ١٤٢٦ ١٤٢٥ ١٤٢٣ ١٠٩.٧ ١٣٠.٥ ١٤٢.١ ريال مقارنة بعام ١٤١٧ ه. وبحوالى ١١.٦ مليون ريال مقارنة بعام ١٤٢٥ ه. ارتفع اتفع معدل النموالسنى السنوى لقيمة الا جور المستوفاة لشحن البضاي ع بالسكك ١٤٢١ ٨٣.٩ الحديدية لجميع المحطات عام ١٤٢٦ ه ١٤١٩ ٧٦.٠ بحوالى ١٢٨.٥% مقارنة بعام ١٤١٧ ه. ١٤١٧ ٦٢.٢ (مليون ريال سعودى) ٠ ٣٠ ٦٠ ٩٠ ١٢٠ ١٥٠ المصدر : المو سسة العامة للخطوط الحديدية ١١

13 الرؤية المستقبلية لقطاع النقل في المملكةالعربيةالسعودية تتمثل الرؤية المستقبلية لقطاع النقل فى المملكة العربية السعودية فى: توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع الا نماط لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية. ويتميز بالسلامة والفاعلية والكفاءة والتطور التقني. ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة الدولي. المستوى على كما يضمن توفير بيي ة صحية وآمنه لا فراد المجتمع. ١٢

14 المراجع: وزارة الاقتصاد والتخطيط مصلحة الا حصاءات العامة والمعلومات الكتاب الا حصاي ى السنوى أعوام مختلفة. مو سسة العربى النقد السعودى العامة الا دارة للا بحاث الاقتصادية والاحصاء التقرير السنوى أعوام مختلفة. غرفة الشرقية حقاي ق وأرقام ٢٠٠٨ م. ٢. بيانات: وزارة النقل بيانات منشورة. الشركة السعودية للنقل الجماعى بيانات منشورة. المو سسة العامة للخطوط الحديدية بيانات المعلومات الواردة فى هذا التقرير لا تعبر عن أي موقف للغرفة ولا نتحمل أية مسي ولية رغم اتباع أقصى درجات الدقة والحذر أثناء إعداد هذا التقرير. ١٣

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد قسم تكنولوجيات الا علام و الاتصال دليل تسجيل تلاميذ القسم النهاي ي على الفضاء التعليمي الافتراضي الانترنت

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 15 20 6 5395 11 5 5395 11 6 ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ﻳ ﻘﻴﱢ ﻤﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻗﺒﻞ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 http://www.alousboue.com/28679/ 2 ﻟﻲ ﻳﺒﻐﺎ ﻳﺸﻜﻲ ﺣﺪاﻩ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx ﺳﻮرﯾﺎ : ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻮرة دراﺳﺔ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺪد 373 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 4 رﻣﻀﺎن 1439 ه اﻟﻤﻮاﻓﻖ 23 ﻣﺎﯾﻮ 2018 م ت ردا ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ "ﺛﻼﺛﯿﺔ" وﻟﻢ ﺗﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil national des droits de l'homme 1 21/12/2015 Conseil

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 ادوار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ...

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن : ﻃﻠﺒﺎت اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ 8 ﻣﺪراء ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺣﺪى ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ "ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺷﻴﻒ" وﻫﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ أن ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻔﺎﺟﺂﺗﻪ اﻟﺒﺎﻫﺮة واﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻵن ﺗﺠﺮﺑﺔ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ وأن ﺗﻀﻊ ﻃﺎﻫﻴﻨﺎ

Chi tiết hơn

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 الصدقة وزيادة احلسنات «باللغة الفيتنامية» مجع وترتيب: أبو زيتون

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page ﺷﻬﺎدة ﻓ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 6 ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ. ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻫ أﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘ ﺗﺘﺤﺪى اﻟﻘﻴﺎدات

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 http://www.medias24.com/societe/152699-avortement.-le-ministre-louardi-repond-au-professeur-chraibi.html

Chi tiết hơn

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان : ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﺨﺼﺺ : ﻣﺎﻟﻴﺔ

Chi tiết hơn

مشروع المروحة الذكية,مشروع محاكاة إشارة المرور,عمل بيانو بسيط باستخدام اردوينو,التحكم بالروبوت عبر الأوامر الصوتية,حساب المسافة بإستخدام حساس الموجات

مشروع المروحة الذكية,مشروع محاكاة إشارة المرور,عمل بيانو بسيط باستخدام اردوينو,التحكم بالروبوت عبر الأوامر الصوتية,حساب المسافة بإستخدام حساس الموجات ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮوﺣﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺮوﺣﺔ ذﻛﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﺤﺪدة وﺗﺰداد ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ اﻷدوات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ Inventor Kit اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 12 ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻬﺎرات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠ ﻣﻌﺘﻤﺪ ).(CIA ﻳﻌﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil national des droits de l'homme 1 اﻟﺪورة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة

Chi tiết hơn

ANOC_CA_Riv-SB-SD

ANOC_CA_Riv-SB-SD 2018 THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÀNG NĂM CHO NĂM 2018 California Chương Trình Molina Dual Options Cal MediConnect Chương Trình Medicare-Medicaid Dịch vụ Thành viên (855) 665-4627, TTY/TDD 711 Từ thứ Hai đến thứ

Chi tiết hơn

11/02/2015 Conseil national des droits de l'homme 4

11/02/2015 Conseil national des droits de l'homme 4 4 ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﻘﺘﺤﻤﻮن اﻟﺴﻴﺎج اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻴﻠﻴﺔ وﺑﻘﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف اﻟﺮﺑﺎط»اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﰊ«ﺑﻌﻴﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ إﻋﻼن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﻟﺪﻣﺞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ اﻗﺘﺤﻢ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﻴﺎج

Chi tiết hơn

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ sina dream ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ رﺣﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺨــﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﻪ رﺣﻠﺔ ﻳﺨـﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

مستكشف سقوط الأمطار,نظام الدخول الآمن بإستخدام RFID,التحكم في محرك التيار المستمر بإستخدام L298,لعبة Whac-A-Mole,روبوت تتبع المسار,التحكم في محرك تيار

مستكشف سقوط الأمطار,نظام الدخول الآمن بإستخدام RFID,التحكم في محرك التيار المستمر بإستخدام L298,لعبة Whac-A-Mole,روبوت تتبع المسار,التحكم في محرك تيار ﻣﺴﺘﻜﺸﻒ ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﺴﻠﻴﻢ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا. ﻟﺬا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺴﺘﻜﺸﺎف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أﻣﻄﺎر ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات وﺣﻔﻆ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر. ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﺷﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ

Chi tiết hơn

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04 ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﻳ ﻮﻓﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15000 ﻛﺘﺎب ﺻﻮﺗ ﻣﺠﺎﻧ ﻳ ﻤ ﻦ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻟﻺﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﺑﺪون إﻧﺘﺮﻧﺖ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﺪون أﻳﺔ ﻧﻘﻮد. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤ ﺘﺤﺪة

Chi tiết hơn

التحكم بالروبوت عبر صفحة الويب

التحكم بالروبوت عبر صفحة الويب اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮوﺑﻮت ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻮﻳﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻨﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺳﺒﻴﺮي ﺑﺎي ﻣﻦ ﺧﻼل واﺟﻬﺔ اﻟﻮﻳﺐ. وﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻹﺿﺎءة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﺳﻨﻘﻮم ﺧﻼل ﻫﺬا

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện

Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện ] فيتنا [Tiếng Việt Vietnamese Tác giả Abdurra-uf Al-Hanawi Được sự khen ngợi và tuyên dương của Học giả uyên bác Sheikh: Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz Biên dịch Abu Zaytune

Chi tiết hơn

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த தவக க ல ந ன ப த த ய னம 24022018 St.Anna Kappelle, Annaberg 35, 45721 Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன 2. 3. 4. 5. 6. 7. ழ த த க ன வ ம ணங க க ன வ ம 8. த ய ஆ வய வத அக க ன வய 9. எந

Chi tiết hơn