FONDOS MUSICALES PARA ORQUESTA DE PULSO Y PÚA 16 DANUBIO AZUL J. STRAUSS

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "FONDOS MUSICALES PARA ORQUESTA DE PULSO Y PÚA 16 DANUBIO AZUL J. STRAUSS"

Bản ghi

1 FONDOS MUSICALES PARA ORQUESTA DE PULSO Y PÚA 16 DANUBIO AZUL J. STRAUSS

2 Bandurria 1ª 8 14 Andantino (q. 55) µ DANUBIO AZUL µ 20 Allegro (q 160) 2 3 cresc. 26 Johann Strauss, op.314 Ψ Nr. 1 WALZER 49 % % 71 %

3 2 DANUBIO AZUL-Bandurria 1ª Ÿ % 3 2 α α dolce % α α % Nr. 3 div. 140 % D.S. al Fine % % µ % µ µ

4 169 % Nr. 4 α 176 % α µ µ α 184 % α Ÿ 193 µ % α µ µ µ 202 µ % α µ µ 209 % α µ µ µ 256 µ 266 DANUBIO AZUL-Bandurria 1ª 3

5 4 DANUBIO AZUL-Bandurria 1ª CODA Τ Τ θ Fin 286 % CODA 2 µ µ α µ α µ µ α µ α µ µ µ α µ 333 % µ α µ µ 341 % α µ µ α 350 % α Ÿ 357 % α 365 µ div. α α

6 % µ Ÿ µ Ÿ Ÿ DANUBIO AZUL-Bandurria 1ª cresc. 428 % µ µ Ÿ θ Τ 5

7 Bandurria 2ª DANUBIO AZUL Andantino (q. 55) µ µ Allegro (q 160) cresc. Nr. 1 WALZER Ψ Johann Strauss, op µ

8 2 DANUBIO AZUL-Bandurria 2ª 90 µ µ % 3 2 α α % α α 128 Nr. 3 % αα D.S. al Fine div. 135 % 143 % 151 % 159 % 167 Nr. 4 % α α α α 175 % α

9 183 % α 192 % α 200 % α µ µ 209 % α DANUBIO AZUL-Bandurria 2ª µ CODA 1 θ 276

10 4 DANUBIO AZUL-Bandurria 2ª CODA µ α µ α µ 327 µ α µ α µ µ 336 α α 344 % α 352 % α 358 % α

11 395 DANUBIO AZUL-Bandurria 2ª µ µ µ µ cresc. µ 427 θ Τ

12 Laúd DANUBIO AZUL Johann Strauss, op.314 Andantino (q. 55) Υ Υ µ 18 Υ 2 3 Allegro (q 160) cresc. 26 Υ Ψ 36 Υ 45 Υ Nr. 1 WALZER 56 Υ 66 Υ 76 Υ 85 Υ Υ Ε Υ 3 2 µ µ

13 2 116 Υ 2 3 α α 122 α dolce DANUBIO AZUL-Laúd 129 α D.S. al Fine Ε 133 Υ Nr Υ 152 Υ 161 Υ 169 Υ α Nr. 4 α α µ µ µ µ µ µ µ

14 211 Υ 223 Υ DANUBIO AZUL-Laúd µ Υ 241 Υ 250 Υ 259 Υ 268 Υ 276 Υ 286 Υ 297 Υ µ CODA 1 CODA 2 µ µ µ θ µ 306 Υ 316 Υ µ µ

15 4 325 Υ DANUBIO AZUL-Laúd α α 334 Υ α α div Υ 380 Υ 389 Υ 400 Υ Ε 410 Υ 421 Υ 428 Υ cresc. θ Τ

16 Guitarra 9 Υ Andantino (q. 55) Υ µ 19 Υ Allegro (q 160) 3 2 cresc. 28 Υ 36 Υ Ψ 45 Υ Nr. 1 WALZER 58 Υ 66 Υ 74 Υ 83 Υ 91 Υ 99 Υ DANUBIO AZUL µ Johann Strauss, op.314 µ 1

17 2 DANUBIO AZUL-guitarra 107 Υ 115 Υ 3 2 α α 121 α 127 α 133 Υ 141 Υ 149 Nr. 3 µ µ Υ 157 Υ 166 µ Nr. 4 Υ µ α µ D.S. al Fine 1

18 210 µ µ µ DANUBIO AZUL-guitarra Υ Υ 237 Υ 245 Υ 253 Υ 261 Υ 269 Υ 276 Υ 286 Υ 294 Υ 302 Υ µ CODA 1 CODA 2 µ µ µ

19 4 DANUBIO AZUL-guitarra 311 Υ 320 Υ 329 Υ Υ α µ α 1 µ α α α µ µ α α µ µ α α α 1 µ µ α α α µ µ µ α 372 Υ 383 Υ 393 Υ 401 Υ 411 Υ µ 423 Υ µ cresc. µ µ µ µ µ µ µ Τ

20 Contrabajo DANUBIO AZUL > 7 5 Andantino (q. 55) 5 µ Johann Strauss, op > Allegro (q 160) > > 48 > 57 > 66 > cresc. Ψ 6 Nr. 1 WALZER 75 > 83 > > > 3 2

21 2 DANUBIO AZUL-Contrabajo 116 > 3 2 α α > α α Nr. 3 µ > D.S. al Fine 144 > 153 > > > 179 > α 188 Nr. 4 µ α > α 197 > α > α > 1 µ µ 2

22 222 > DANUBIO AZUL-Contrabajo 3 > > 251 > 259 > > 267 CODA > 286 CODA 2 > 295 > > 315 > > α α α α 2 α 324

23 4 DANUBIO AZUL-Contrabajo 337 > α 346 > α > α α µ α > 372 > 382 > 391 > 400 > 409 > 418 > cresc. 426 > Τ

Trumpet 2 Merengue q = 180 El Bacalao & # 4 œ.> œ.> œ.> œ.> œ.> œ.> œ.> œ.> [A] # e Ò Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Amarfis œ.> œ.> œ.> œ> [B] & # œ 30 # -

Trumpet 2 Merengue q = 180 El Bacalao & # 4 œ.> œ.> œ.> œ.> œ.> œ.> œ.> œ.> [A] # e Ò Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Amarfis œ.> œ.> œ.> œ> [B] & # œ 30 # - Trumpet 2 Merengue q = 180 E Bacaao & # 4 œ.> œ.> œ.> œ.> œ.> œ.> œ.> œ.> [A] # e Ò Œ Œ Œ Œ 1 4 2 3 Amarfis œ.> œ.> œ.> œ> [B] & # œ 30 # - - - - [C] > Œ œ œ œ œ œ Œ 13 14 43 ~~ 7 Ò 46 52 53 [D] 61 & &

Chi tiết hơn

Guns N' Roses medley.mus

Guns N' Roses medley.mus Score Appr tim 10:12 min Arr Dennis Smits Bells q=90 Paradise city Xylofoon 1 Xylofoon 2 Vibrafoon Marimba Guitar Conga's Beatring Shakers Cobell Triangle Ride Cymbal Tenor drum Drum Set Artikelnr115 -

Chi tiết hơn

Finale [Don Xuan Flute]

Finale [Don Xuan Flute] Flute c 4. 5. Nhåc và L i: Phåm ñình ChÜÖng Soån cho an nhåc: hoàng Kim Chi. n 9 16 21 27. 40 > > > 47 52 58 HKimchi2007 2 64 Ÿ 70. 77 82 87 9 99. > > > 105 112 117.. 124. Clarinet in Nhåc và L i: Phåm

Chi tiết hơn

for nathan churchill the riddle Oboe q. = 103 Mischievously AJ Churchill 6 & 8 { Harp 6 & 8 bœ p MMLOLMMM? 6 8 Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œ j œ j bœ

for nathan churchill the riddle Oboe q. = 103 Mischievously AJ Churchill 6 & 8 { Harp 6 & 8 bœ p MMLOLMMM? 6 8 Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œ j œ j bœ or nathan churchill the riddle Ooe q = 103 Mischievously A Churchill 8 Har 8 MMLOLMMM 8 j j j j j A oco Œ Œ j Œ Acoustic Guitar 8 Piano 8 with strings 8 Violin 1 q = 103 Mischievously 8 izz oco Violin

Chi tiết hơn

Tôn Vinh Các Thánh TØ ÐÕo Giai ði u: Charles Gounod L i Vi t: Nguyên HÕnh Hoà âm: Tr n ÐÕi Phß¾c Vi t Nam Andantino # Soprano # 6 «===================

Tôn Vinh Các Thánh TØ ÐÕo Giai ði u: Charles Gounod L i Vi t: Nguyên HÕnh Hoà âm: Tr n ÐÕi Phß¾c Vi t Nam Andantino # Soprano # 6 «=================== Tôn Vinh Các Thánh TØ ÐÕo Giai ði u: Chares Gounod L i Vi t: Nguyên HÕnh Hoà âm: Tr n ÐÕi Phß¾c Vi t Nam Andantino Soprano 6 ===================== 8 j j. Ngàn muôn con dân LÕc H ng cùng hân Ngàn muôn con

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5> Ï_ Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï Ï ú Ï ú Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï îðæåñòâåííî Ñ íñòðóìåíòîâà Ïîòàåíî _ ú _ Ï _ Ï ============================ I 4 Ìàëûå s ============================ 4 _ II s _ ú _ Ï _ Ï ============================

Chi tiết hơn

schema TIP

schema TIP Division 1 : Group A Group B Group C 1 / Loeuilly 1 (FR) 6 / Trekvogels (NL) 11 / KGW Essen (D) 2 / Viking Venlo A (NL) 7 / GB A (GB) 12 / Saint Omer 1 (FR) 3 / Keistad A (NL) 8 / Michiel de Ruyter 1 (NL)

Chi tiết hơn

Blessed be the Lord God Barnby.capx

Blessed be the Lord God Barnby.capx Blessed God o Israel Q À À A QQ Q2 3 Full Sw cresc (closed) E Q Q 3 Q2 Z Z Allegro moderato Æ=92 Ped A QQ Q A QQ Q Bless - ed Bless ĄQ Q Q Bless -ed ed Bless - ed God o God o God o God o or He or He or

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> œ œ œ œ Â Â Ñ Adagio esressivo ÏÐÈÄÈ Â ÑÅÁß Ì Ï T ======================= & bb b b4 4 = iano cadenza B L======================= b b b b 4 = & bb b b Ó Œ œ J œj œj œj 1 Ïðè_ äè â ñåáÿ, êàê áëóäíûé ñûí îä_

Chi tiết hơn

01_Quy tac cong va nhan_P1_BaiGiang

01_Quy tac cong va nhan_P1_BaiGiang Tài liệu bài giảng (Toán Moonvn) 0 QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN (Phần ) Thầy Đặng Việt Hùng wwwfacebookcom/lyhung9 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài : [ĐVH]

Chi tiết hơn

N TR N O T O Tên chương trình : ử nhân ngành Trình độ đào tạo : ại học LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ UỖI UN ỨN Ngành đào tạo : LO ISTI S V QUẢN LÝ UỖI UN ỨN Mã

N TR N O T O Tên chương trình : ử nhân ngành Trình độ đào tạo : ại học LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ UỖI UN ỨN Ngành đào tạo : LO ISTI S V QUẢN LÝ UỖI UN ỨN Mã N TR N O T O Tên chương trình : ử nhân ngành Trình độ đào tạo : ại học LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ UỖI UN ỨN Ngành đào tạo : LO ISTI S V QUẢN LÝ UỖI UN ỨN Mã số : 7510605 Loại hình đào tạo: Chính quy Bằng tốt

Chi tiết hơn

26-2

26-2 LEAD SHEET 26-2 4 A Fma 7 J œ J œ J G # 7 C # ma # # # 7 E 7 # # _ # (#) Ama 7 Cm 7 F 7 # _ (n )# _ C7(b) _ (b) Œ B b ma 7 C # 7 F # ma 7 # _ ( # ) _ # # _ ( b ) œ J A 7 ( n ) # n n Dm 7 G 7 Gm 7 C 7 Œ

Chi tiết hơn