SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP"

Bản ghi

1 I. PHẠM VI ÁP DỤNG: 02. TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM 16 22m Tiêu chuẩn này được áp dụng cho trụ điện bê tông cốt thép ly tâm cao 16-22m dùng cho lưới điện phân phối và lưới điện 110kV trên không. II. TIÊU CHUẨN: - TCVN : Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm - Kết cấu và kích thước. - TCVN : Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, JIS A (Nhật Bản). - TCVN : Nước cho bêtông. - TCVN : Ximăng cho bêtông. - TCVN : Cốt liệu dùng cho bê tông & vữa - TCVN : Tính chất cơ lý của cốt thép. - TCVN : Chi tiết thép để bắt lỗ xà và tiếp đất. - TCVN : Que hàn cốt thép dọc. - TCVN : Cường độ chịu nén của bêtông. - TCVN , 4031, : Tính chất cơ lý của ximăng. - TCVN , : Tính chất cơ lý của cát. - TCVN :Cốt liệu dùng cho bê tông & vữa-xác định phần hạt. - TCVN : Chiều dày lớp mạ. - TCVN : Chất lượng que hàn. - TCVN : Kết cấu bêtông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN : Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu. - TCVN : Tải trọng và tác động trong thiết kế. - TCVN : Thép tròn cán nóng. - TCVN : Hỗn hợp bêtông nặng và bêtông nặng Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử. - TCVN : Hỗn hợp bêtông nặng Phương pháp thử độ sụt. và các TCVN có liên quan. - TCVN ,2,3: Thép cốt bê tông dự ứng lực phần 1,2,3. - TCVN 311:2004: Phụ gia hoạt tính cao cho bê tông & vữa (dùng cho trụ BTLT vùng nhiễm mặn). TNX-02_Tru BTLT 16 22m Trang 1/8

2 III. THIẾT KẾ TRỤ III.1 Phần trụ chính: Nhà sản xuất phải cung cấp bản vẽ thiết kế trụ mô tả rõ: bố trí cốt thép, kích thước và hình dáng bên ngoài, các mặt cắt và biểu đồ moment kháng uốn cho phép, thỏa mãn tất cả các yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn này. Cột có mặt cắt tròn với độ côn 1,33 0,01 Bêtông đúc cột là bêtông nặng mác không nhỏ hơn 300, cường độ chịu nén thực tế của bêtông không nhỏ hơn 90% mác bêtông thiết kế. Các trụ BTLT 16m, 18m, 20m, 22m được chế tạo gồm 2 đoạn nối với nhau bằng mặt bích bắt chặt bằng bu long. Bề mặt ngoài cột không chịu tải trọng khi giao cho người tiêu thụ phải nhẵn. Cho phép có vết nứt với bề rộng không lớn hơn 0,1mm, các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. Cho phép được rỗ ở mép khuôn. Chiều sâu vết rỗ không lớn hơn 3mm, chiều dài không quá 15mm. Lực đầu trụ, chiều dài: Loại trụ Chiều dài Lực kéo/nén đầu trụ Trụ BTLT cốt thép 22m Trụ BTLT cốt thép 20m Trụ BTLT cốt thép 18m Trụ BTLT cốt thép 16m 22m 20m 18m 16m 1400kgf 1300kgf 1000kgf 1000kgf Cho phép sai lệch kích thước chiều dài cột 25mm. Đường kính ngoài: Loại trụ Đỉnh cột Đáy cột Trụ BTLT cốt thép 22m Trụ BTLT cốt thép 20m Trụ BTLT cốt thép 18m Trụ BTLT cốt thép 16m Cho phép sai lệch đường kính ngoài 5mm. III.2 Bảng ký hiệu cột: Tên NSX Chiều dài trụ Lực đầu trụ Năm SX Ví dụ : Thu Duc kg 2012 TNX-02_Tru BTLT 16 22m Trang 2/8

3 Ký hiệu cột phải đúc chìm vào bề mặt cột, sâu 3mm. Chiều cao của chữ và số không nhỏ hơn 5cm, vị trí ký hiệu cách đáy cột 3m. Phần chân trụ chôn trực tiếp dưới đất có 4 lỗ xuyên suốt để lắp boulon ngáng được bố trí hai lỗ ở gần mặt đất vuông góc nhau và 2 lỗ gần đáy trụ vuông góc nhau. Các lỗ dọc theo thân trụ, các lỗ bắt đà, sứ, chằng, thiết bị... các lỗ phần đầu trụ theo yêu cầu thông dụng của lưới trung hạ thế. Các lỗ trụ cho phép thực hiện theo văn bản 173/EVN-ĐL2.6 ngày 10/11/2003 của Công Ty Điện Lực 2 về việc sử dụng các kết cấu cho trụ, móng, néo (trụ BTLT, đà cản, đế neo, ty neo), đính kèm các bản vẽ của một số nhà sản xuất. Đầu trụ và đáy trụ phải có lớp bêtông bảo vệ, ở đầu trụ là 50mm và đáy trụ là 60mm. III.3 Tiếp địa trong thân trụ: Dây tiếp đất được sử dụng bằng sắt tròn 10, độc lập và không phải sắt chịu lực trụ. Sắt được đặt âm trong bê tông từ đầu đến gốc trụ. Dây sắt 10 được dẫn ra mặt ngoài trụ bằng cách: Hàn điện với đai ốc vuông có kích thước 60mm x 60mm dày 10mm, cùng bulon 12 dài 25mm, đai ốc vuông được tarô (ven) răng vị trí giữa đai ốc, ren bước lớn (Loại K). Bulon và đai ốc được nhúng kẽm nóng, chiều dày lớp mạ theo qui định hiện hành, chiều dài đường hàn 50mm, hàn 02 phía, chiều dày mối hàn 06mm. Mặt ngoài đai ốc phẳng, bằng với mặt ngoài trụ. Độ sâu của lỗ bắt tiếp địa từ mặt ngoài trụ tối thiểu 25mm nhưng không được xuyên qua tâm trụ, quá trình quay ly tâm phải bịt kín lỗ tiếp địa, không để bêtông làm bít hoặc độ sâu lỗ tiếp địa không đạt yêu cầu. Vị trí đai ốc vuông nối dây tiếp đất phải lệch với lỗ lắp đà của trụ, không được thẳng hàng. Trụ có 03 điểm nối dây tiếp đất. Ngọn trụ có 02 điểm cách đầu trụ 1,2m và 03m; 01 điểm cách gốc trụ 2,5m. III.4 Phụ gia cho bê tông (Silicafume): Sử dụng cho trụ BTLT vùng nhiễm mặn Các yêu cầu về lý hoá: Stt Chỉ tiêu Yêu cầu Chào thầu 1. Tiêu chuẩn áp dụng TCXDVN 311 : SiO 2 (%) 85,0 3. Độ ẩm (%) 3,0 4. Lượng mất khi nung (%) 6,0 TNX-02_Tru BTLT 16 22m Trang 3/8

4 IV. YÊU CẦU THỬ NGHIỆM IV.1 Thử nghiệm điển hình: Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu Biên bản thử nghiện điển hình trụ chào được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập với hạng mục thử: Thử tải đầu trụ để kiểm tra khả năng chịu lực của trụ và thử lực phá hủy IV.2 Thử nghiệm nghiệm thu Thử trụ được tiến hành đối với từng lô. Lô gồm những trụ sản xuất cùng những thép, cốt, que hàn, bích măng sông với cùng điều kiện kỹ thuật và cùng sản xuất trong một thời gian. a) Đo kiểm tra kích thước trụ, các khuyết tật, sai lệch cho phép bằng dụng cụ đo thông dụng với yêu cầu các sai lệch, khuyết tật tối đa bằng thông số qui định tại bảng 1.15, 1.17 TCVN , qui định: Nếu lô đến 20 trụ thì kiểm tra 100% số trụ, trụ nào không đạt yêu cầu thì loại bỏ. Nếu lô nhiều hơn 20 trụ, lấy bất kỳ 10% số trụ của lô để kiểm tra. Nếu số trụ lấy ra đều đạt yêu cầu thì kết luận cả lô đạt yêu cầu. Nếu có một trụ trong số trụ lấy ra kiểm tra không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 20% số trụ còn lại để kiểm tra. + Nếu cả 20% số trụ kiểm tra đạt yêu cầu thì cả lô đạt yêu cầu, trừ các trụ không đạt yêu cầu thuộc 10% số trụ đã kiểm tra. + Nếu có một trụ không đạt yêu cầu thì tiến hành kiểm tra từng trụ, trụ nào đạt yêu cầu thì giữ lại, không đạt yêu cầu thì loại bỏ. b) Lấy bất kỳ 3% số trụ của lô nhưng không ít hơn một trụ để thử tải (trụ thử tải phải đạt việc kiểm tra sai lệch, khuyết tật nêu trên): Đặt lực thử 25% tải trọng, dừng lại 10 phút, ghi tình trạng biến dạng, sự phát triển các vết nứt sẵn có và sự phát sinh các vết nứt mới. Đặt lực thử 50% tải trọng, dừng lại 10 phút, ghi tình trạng biến dạng, sự phát triển các vết nứt sẵn có và sự phát sinh các vết nứt mới. Đặt lực thử 75% tải trọng, dừng lại 10 phút, ghi tình trạng biến dạng, sự phát triển các vết nứt sẵn có và sự phát sinh các vết nứt mới. Đặt lực thử 100% tải trọng, dừng lại 10 phút, ghi tình trạng biến dạng, sự phát triển các vết nứt sẵn có và sự phát sinh các vết nứt mới. Xả tải ghi biến dạng dư của trụ. Độ rộng vết nứt tối đa cho phép sau khi xả tải 0,3mm và không cho phép có vết nứt nào phát triển nối nhau vòng quanh thân trụ. Lưu ý: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có thể tự thực hiện việc giám sát thử TNX-02_Tru BTLT 16 22m Trang 4/8

5 nghiệm tại xưởng sản xuất của Bên bán, miễn là phải nêu rõ nội dung tự thực hiện thí nghiệm (bao gồm hạng mục, phương pháp thử và đánh giá kết quả) trong hồ sơ mời thầu và trong hợp đồng để các Bên tuân thủ thực hiện. V. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Stt Mô tả Yêu cầu Chào thầu 1. Nhà sản xuất Khai báo 2. Nước sản xuất Khai báo 3. Mã hiệu Khai báo 4. Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG 5. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 hoặc tương đương 6. Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm Thiết kế trụ : Hình dạng và kích thước: TCVN , TCVN , JIS A (Nhật Bản) hoặc tương đương Phải đáp ứng yêu cầu ở mục III 7. Trụ bê tông ly tâm có mặt cắt tròn với độ côn 1,33 0,01 8. Các trụ BTLT 16 22m, gồm 02 đoạn được nối với nhau bằng mặt bích 9. Chiều dài trụ Sai số chiều dài trụ 10. Đường kính ngoài đầu trụ Trụ BTLT 22m Trụ BTLT 20m Trụ BTLT 18m Trụ BTLT 16m 11. Đường kính ngoài đáy trụ Trụ BTLT 22m Trụ BTLT 20m Trụ BTLT 18m Trụ BTLT 16m 12. Chiều dày lớp bê tông đầu trụ bảo vệ cốt thép 16, 18, 20, 22 m 25 mm Khai báo Khai báo 70 ± 10mm TNX-02_Tru BTLT 16 22m Trang 5/8

6 Stt Mô tả Yêu cầu Chào thầu 13. Chiều dày lớp bê tông đáy trụ bảo vệ cốt thép 85 ± 10mm 14. Các lổ trụ bao gồm lổ leo trụ (và để bắt thiết bị), lổ tiếp địa và lổ bắt ngáng bê tông có vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm 15. Phải có nút chặn bằng bê tông ở hai đầu trụ ly tâm. 16. Chi tiết ký hiệu cột yêu cầu ở mục III.2 (*) 17. Hệ thống tếp địa trong thân trụ yêu cầu ở mục III.3 (*) Vật liệu chế tạo: 18. Mác Bê tông đúc trụ - Thông thường - Vùng nhiễm mặn 19. Cường độ chịu nén thực tế của bê tông không nhỏ hơn 90% mác bê tông thiết kế. các tiêu chuẩn nêu ở mục III Nước cho bê tông phù hợp với TCVN Xi măng cho bê tông phù hợp với TCVN Cốt liệu cho bê tông phù hợp với TCVN Cốt liệu cho bê tông phù hợp với TCVN Cốt thép cho bê tông phù hợp với TCVN Chi tiết thép của lổ bắt xà và lổ tiếp địa dùng thép cacbon chất lượng thường theo TCVN 1765 và phải có lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn 26. Que hàn dùng loại có đặc tính phù hợp với thép cốt dọc phù hợp với TCVN Bề mặt ngoài trụ không chịu tải trọng khi giao cho người tiêu thụ phải nhẵn TNX-02_Tru BTLT 16 22m Trang 6/8

7 Stt Mô tả Yêu cầu Chào thầu 28. Vết nứt Cho phép có vết nứt với bề rộng không lớn hơn 0,1mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân trụ 29. Cho phép được rỗ ở mép khuôn. Chiều sâu vết rổ không lớn hơn 3mm, chiều dài không quá 15mm 30. Đường kính lỗ rò: Ngoài trụ Mút trụ 31. Chiều sâu lỗ rò: Ngoài trụ Mút trụ 32. U cục bộ (chiều cao), vết lõm (chiều sâu) Ngoài trụ Mút trụ 33. Chiều sâu đá dăm bê tông ở mút trụ Tải trọng thiết kế: 34. Trụ BTLT 22m Trụ BTLT 20m Trụ BTLT 18m Trụ BTLT 16m Lực kéo/nén ngang đầu trụ tối thiểu 1400kgf 1300kgf 1000kgf 1000kgf mm 10 8 mm 5 8 mm mm Khoảng cách từ điểm đặt lực đến đầu trụ (mm) Tải trọng phá hủy (N) với điể đặt lực như trường hợp lực ké gấp 1,5 lần lực kéo ngang đầu trụ ngang đầu trụ 36. Phụ gia cho bê tông (Silicafume) Tiêu chuẩn áp dụng TCXDVN 311 : SiO 2 (%) 85,0 Độ ẩm (%) 3,0 TNX-02_Tru BTLT 16 22m Trang 7/8

8 Stt Mô tả Yêu cầu Chào thầu Lượng mất khi nung (%) 6,0 37. Các tài liệu bắt buộc cung - Bản vẽ thiết kế trụ: bố trí cốt cấp trong hồ sơ dự thầu thép, kích thước và chi tiết bên (không áp dụng phần yêu ngoài trụ, định lượng nguyên vật cầu cung cấp tài liệu trong liệu cho một trụ, mác bêtông mục các yêu cầu kỹ thuật thiết kế, hệ số an toàn, biểu đồ chung ) momen dọc theo thân trụtrong trạng thái mang tải danh định. - Biên bản thí nghiệm điển hình - Các tài liệu kỹ thuật liên quan. 38. Thử nghiệm theo yêu cầu mục IV Ghi chú: (*): Phần đặc tính kỹ thuật của trụ chào trong Hồ sơ dự thầu phải thể hiện rõ thiết kế liên quan đến các yêu cầu nêu tại mục III của đặc tính kỹ thuật này. TNX-02_Tru BTLT 16 22m Trang 8/8

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] qcvn bgtvt

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] qcvn bgtvt QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 22:2010/BGTVT VỀ CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ XẾP DỠ National technical regulation on construction and survey of lifting appliances 1. Quy định chung 1.1.

Chi tiết hơn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded stee

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded stee TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded steel mesh for the reinforcement of concrete - Standard

Chi tiết hơn

Bài 4 XÂY DỰNG THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC NẮP CỐ ĐỊNH

Bài 4  XÂY DỰNG THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC NẮP CỐ ĐỊNH Bài 4 XÂY DỰNG THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC NẮP CỐ ĐỊNH Dự án Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt nam 2007 2011 Cục Chăn nuôi - Tổ chức Phát triển Hà Lan - SNV 1 Mục tiêu giảng dạy Cần làm học

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] qcvn bct

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] qcvn bct QCVN 01:2016/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT CỐ ĐỊNH BẰNG KIM LOẠI National technical safety regulation of metallic rigid gas pipelines Lời nói đầu QCVN 01: 2016/BCT do

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN Moc noi do dam

Microsoft Word - TCVN Moc noi do dam MỤC LỤC Lời nói đầu...5 1 Phạm vi áp dụng... 7 2 Tài liệu viện dẫn... 7 3 Thuật ngữ và định nghĩa... 7 4 Yêu cầu kỹ thuật... 7 4.1 Yêu cầu chung... 7 4.2 Yêu cầu kỹ thuật của móc nối và khung đuôi móc

Chi tiết hơn

SoŸt x¾t l·n 1

SoŸt x¾t l·n 1 Phần 8D, Chương 1 II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Phần 8D TÀU CHỞ XÔ KHÍ HOÁ LỎNG CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Quy định chung 1.1.1 Phạm vi áp dụng 1 Các yêu cầu trong Phần này áp dụng cho tàu chở xô khí hóa lỏng

Chi tiết hơn

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thi công lắp ráp hệ trục- máy chính Tàu hàn

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thi công lắp ráp hệ trục- máy chính Tàu hàn PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thi công lắp ráp hệ trục- máy chính Tàu hàng 4000-5000T Tàu hàng cỡ nhỏ 4000T- 5000T ngày nay

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A Soát xét lần 3 QUY TẮC GHI KÍCH THƯỚC Dimensioning HÀ NỘI - 2009 2 Lời nói ñầu ñược xây dựng trên cơ sở ISO R129 : 1959. thay thế cho các phần 1, 2, 3 của TCVN 9 :

Chi tiết hơn

quy phạm trang bị điện chương ii.4

quy phạm trang bị điện chương ii.4 Chương II.4 ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV Phạm vi áp dụng và định nghĩa II.4.1. Chương này áp dụng cho đường dây tải điện trên không (ĐDK) điện áp đến 1kV dùng dây trần, dây bọc cách điện

Chi tiết hơn

Hướng Dẫn Sử Dụng Tấm D-Plate Tài liệu này cung cấp các thông tin thực tiễn liên quan đến việc cắt, tạo hình và chế tạo tấm chịu mòn D-Plate. Nếu khôn

Hướng Dẫn Sử Dụng Tấm D-Plate Tài liệu này cung cấp các thông tin thực tiễn liên quan đến việc cắt, tạo hình và chế tạo tấm chịu mòn D-Plate. Nếu khôn Hướng Dẫn Sử Dụng Tấm D-Plate Tài liệu này cung cấp các thông tin thực tiễn liên quan đến việc cắt, tạo hình và chế tạo tấm chịu mòn D-Plate. Nếu không được mô tả ngược lại, các quy trình trong tài liệu

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

untitled

untitled NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG THIẾT KẾ CẤU TẠO KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG NGHIỆP THIẾT KẾ CẤU TẠO KIẾN TRÚC KẾT CẤU CHỊU LỰC 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 YÊU CẦU CHUNG THIẾT KẾ CẤU TẠO NHÀ CÔNG NGHIỆP Thiết kế cấu tạo kiến trúc

Chi tiết hơn

2 CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016

2 CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016 2 CÔNG BÁO/Số 1275 + 1276/Ngày 28-12-2016 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcvn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcvn TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7552-1 : 2005 ISO 1496-1 : 1990 CÔNG TE NƠ VẬN CHUYỂN LOẠT 1 - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ THỬ NGHIỆM PHẦN 1: CÔNG TE NƠ THÔNG DỤNG VẬN CHUYỂN HÀNG THÔNG THƯỜNG Series 1 freight containers

Chi tiết hơn

Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 218 Chương 5: Bản mặt cầu Hệ dầm mặt cầu Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặ

Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 218 Chương 5: Bản mặt cầu Hệ dầm mặt cầu Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặ Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 18 Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặt cầu và hệ mặt cầu theo tiêu chuẩn hiện hành TCN 7-05 5.1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Người học

Chi tiết hơn

Microsoft Word _QD-BCT.doc

Microsoft Word _QD-BCT.doc BỘ CÔNG THƯƠNG Số: 6061/Qð-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ðịnh Về việc công bố ðịnh mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác

Chi tiết hơn

5

5 T I Ê U C H U Ẩ N V I Ệ T N A M Xuất bản lần 1 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic Aggregates for concrete and mortar - Test methods - Part

Chi tiết hơn

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 10798:2015 Xuất bản lần 1 TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG Precast reinforced c

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 10798:2015 Xuất bản lần 1 TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG Precast reinforced c TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 10798:2015 Xuất bản lần 1 TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG Precast reinforced concrete slabs for canal-slope and pavement HÀ NỘI 2015

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN

Microsoft Word - TCVN Lời nói đầu TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9361:2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Foundation works - Check and acceptance TCVN 9361:2012 được chuyển đổi từ TCXD 79:1980 theo quy định tại khoản

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN18_2011_BGTVT_ doc

Microsoft Word - QCVN18_2011_BGTVT_ doc QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 18:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU TOA XE KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI National technical regulation on acceptance test of newly

Chi tiết hơn

1

1 1 {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} Tài liệu Dạy học Vật lí 6 đã được Hội đồng bộ môn Vật lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh thẩm định. Một số hình ảnh minh hoạ trong sách được sử dụng từ nguồn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxd

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxd 1. Quy định chung TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 190:1996 MÓNG CỌC THIẾT DIỆN NHỎ - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Minipile foundation - Standard for constrution, check and acceptance 1.1. Định nghĩa:

Chi tiết hơn

QUY TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHOAN ĐCCT (Ban hành theo QĐ số 292 /QĐ-QLKT ngày 05 tháng 07 năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định và Địa

QUY TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHOAN ĐCCT (Ban hành theo QĐ số 292 /QĐ-QLKT ngày 05 tháng 07 năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định và Địa QUY TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHOAN ĐCCT (Ban hành theo QĐ số 292 /QĐ-QLKT ngày 05 tháng 07 năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định và Địa kỹ thuật) Phần I: Quy định chung CHƯƠNG I: NHỮNG QUY

Chi tiết hơn

Chương 11: Mômen động lượng Chủ đề trung tâm của chương này là mômen động lượng, là đại lượng đóng vai trò quan trọng trong động lực học chuyển động q

Chương 11: Mômen động lượng Chủ đề trung tâm của chương này là mômen động lượng, là đại lượng đóng vai trò quan trọng trong động lực học chuyển động q Chương 11: Mômen động lượng Chủ đề trung tâm của chương này là mômen động lượng, là đạ lượng đóng va trò quan trọng trong động lực học chuyển động quay. Tương tự như nguyên lý bảo toàn động lượng, ta cũng

Chi tiết hơn

bé x©y dùng céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam

bé x©y dùng céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam TCXDVN TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM Biên soạn lần1 HỆ THỐNG CẤP KHÍ ĐỐT TRUNG TÂM TRONG NHÀ Ở - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Gas supply - Internal system in domestic- Design standard HÀ NỘI 2006 Lời nói đầu TCXDVN:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 338 : 005 KẾT CẤU THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Steel strutures Design stndrd LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 338 : 005 th thế ho TCVN 5575 : 99. TCXDVN 338 : 005 Kết ấu thép Tiêu huẩn

Chi tiết hơn

RM6 Manual - Huong dan xay lap & lap dat

RM6 Manual - Huong dan xay lap & lap dat RM6 Tủ hợp bộ trung thế phục vụ khách hàng HƯỚNG DẪN XÂY LẮP VÀ LẮP ðặt ****************** P1: NỘI DUNG Lời nói ñầu Các ký hiệu và quy ước Phù hợp với ISO 3864-2 Phù hợp với ISO 3864-2 Phù hợp với ISO

Chi tiết hơn

môc lôc

môc lôc NỘI DUNG BIÊN CHẾ Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV được biên chế thành các Tập như sau: Tập 1: Quy định chung Tập 2: Nội dung biên chế hồ sơ Tập 3: Các bản vẽ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Chuong 3. cac may lam nho.doc

Microsoft Word - Chuong 3. cac may lam nho.doc CHƯƠNG 3 CÁC THIẾT BỊ LÀM NHỎ 3.1. Máy nghiền: 3.1.1. Khái niệm : Trong công nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm thường gặp quá trình nghiền nhỏ vật liệu từ các cục to, các hạt thành dạng bột thô, vừa

Chi tiết hơn

GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI NGUYỄN HỒNG MAI Gia đình là một thể chế xã hội có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ ki

GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI NGUYỄN HỒNG MAI Gia đình là một thể chế xã hội có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ ki GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI NGUYỄN HỒNG MAI Gia đình là một thể chế xã hội có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ kia vẫn có sự khác biệt. Ai cũng có một gia đình, thuộc

Chi tiết hơn

Chương 12: Trạng thái cân bằng tĩnh và sự đàn hồi Chương 10 và 11 đã trình bày các kiến thức động lực học để khảo sát chuyển động của vật rắn. Trong c

Chương 12: Trạng thái cân bằng tĩnh và sự đàn hồi Chương 10 và 11 đã trình bày các kiến thức động lực học để khảo sát chuyển động của vật rắn. Trong c Chương 12: Trạng thái cân bằng tĩnh và sự đàn hồi Chương 10 và 11 đã trình bày các kiến thức động lực học để khảo sát chuyển động của vật rắn. Trong chương 12 này ta sẽ khảo sát vật rắn ở trạng thái cân

Chi tiết hơn

GVHD: NGUYỄN THỊ HIỀN CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN CÁ Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1

GVHD: NGUYỄN THỊ HIỀN CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN CÁ Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1 Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1 MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU... 3 1. Chất dinh dưỡng trong cá... 3 1.1 Nước... 3 1.2 Protein... 3 1.3 Mỡ... 3 1.4 Vitamin... 3 1.5 Khoáng chất... 3 2. Lợi ích của việc sử

Chi tiết hơn

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Định mức dự toán xây dựng công trình Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức dự t

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Định mức dự toán xây dựng công trình Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức dự t THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Định mức dự toán xây dựng công trình Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức về

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐIỀU ĐỘNG TÀU MÃ SỐ MĐ 04 NGHỀ THUYỀN TRƢỞNG TÀU CÁ HẠNG TƢ Trình độ Sơ cấp nghề

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐIỀU ĐỘNG TÀU MÃ SỐ MĐ 04 NGHỀ THUYỀN TRƢỞNG TÀU CÁ HẠNG TƢ Trình độ Sơ cấp nghề BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐIỀU ĐỘNG TÀU MÃ SỐ MĐ 04 NGHỀ THUYỀN TRƢỞNG TÀU CÁ HẠNG TƢ Trình độ Sơ cấp nghề 2 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên

Chi tiết hơn

2 CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 04/2015/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘ

2 CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 04/2015/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘ 2 CÔNG BÁO/Số 597 + 598/Ngày 16-6-2015 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 04/2015/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà

Chi tiết hơn

TCVN TIÊU CHUẨN Q UỐC GIA TCVN 9411 : 2012 Xuất bản lần 1 NHÀ Ở LIÊN KẾ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Row houses - Design standards HÀ NỘI

TCVN TIÊU CHUẨN Q UỐC GIA TCVN 9411 : 2012 Xuất bản lần 1 NHÀ Ở LIÊN KẾ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Row houses - Design standards HÀ NỘI TCVN TIÊU CHUẨN Q UỐC GIA Xuất bản lần 1 NHÀ Ở LIÊN KẾ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Row houses - Design standards HÀ NỘI - 2012 2 TCVN 9411: 2012 Mục lục Lời nói đầu... 4 1 Phạm vi áp dụng... 5 2 Tài liệu viện

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan 8H

Microsoft Word - Phan 8H Phần 8H, Chương 1 II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT PHẦN 8H SÀ LAN CHUYÊN DÙNG CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Quy định chung 1.1.1 Phạm vi áp dụng 1 Quy định trong Phần này áp dụng cho vật liệu, hàn, tính ổn định, kết

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Bài Giả

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Bài Giả ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Bài Giảng Giám Sát Thi Công Đường Bộ Giảng viên trình bày:

Chi tiết hơn

Microsoft Word

Microsoft Word Phòng cháy chữa cháy Hệ thống Sprinkler tự động Yêu cầu thiết kế và lắp đặt Fire protection Automatic sprinkler systems Design and installation requirements LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7336:2003 do Ban kỹ thuật tiêu

Chi tiết hơn

BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP I. TÊN TÁC GIẢ NGUYỄN ANH TIẾN II. TÊN GIẢI PHÁP Mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép dùng cho các công trình kè bả

BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP I. TÊN TÁC GIẢ NGUYỄN ANH TIẾN II. TÊN GIẢI PHÁP Mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép dùng cho các công trình kè bả BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP I. TÊN TÁC GIẢ NGUYỄN ANH TIẾN II. TÊN GIẢI PHÁP Mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép dùng cho các công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển III. TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HIỆN

Chi tiết hơn

Tài liệu hướng dẫn công tác an toàn lao động Shared by by HSEVIET.COM TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Điều 56 và các điều liên quan 29, 39, 61 của Hiến pháp nướ

Tài liệu hướng dẫn công tác an toàn lao động Shared by by HSEVIET.COM TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Điều 56 và các điều liên quan 29, 39, 61 của Hiến pháp nướ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Điều 56 và các điều liên quan 29, 39, 61 của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; 2. Bộ Luật lao động. 3. Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 4. Luật Bảo vệ môi trường

Chi tiết hơn

Kỹ thuật nuôi lươn Kỹ thuật nuôi lươn Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn Kỹ thuật nuôi lươn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình n

Kỹ thuật nuôi lươn Kỹ thuật nuôi lươn Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn Kỹ thuật nuôi lươn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình n Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình nuôi trong bể có đất. Mô hình đó giống với điều kiện tự nhiên. Nhưng tới nay, cách nuôi đó chỉ thích hợp với

Chi tiết hơn

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Diễn giải trò chơi trạm cho Sói Con GIẢI CỨU MOWGLI (Tài liệu dành cho Ban Sói Gìa) Lê Thọ - biên soạn thân tặng Lê Thọ - biên soạn

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Diễn giải trò chơi trạm cho Sói Con GIẢI CỨU MOWGLI (Tài liệu dành cho Ban Sói Gìa) Lê Thọ - biên soạn thân tặng Lê Thọ - biên soạn HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Diễn giải trò chơi trạm cho Sói Con GIẢI CỨU MOWGLI (Tài liệu dành cho Ban Sói Gìa) Lê Thọ - biên soạn thân tặng Lê Thọ - biên soạn 1 Chiến thắng trong cuộc chơi là đánh giá qua sự nỗ

Chi tiết hơn

Kết cấu thép sử dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam

Kết cấu thép sử dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam Kết cấu thép sử dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam Thép là một trong hai loại vật liệu quan trọng nhất trong xây dựng ở Việt Nam hiện tại, cùng với vật liệu bê tông cốt thép. Đặc biệt

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 N

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 N CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA,

Chi tiết hơn

Sè:…………………………

Sè:………………………… BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM SÀN MÁI Tên dự án/khách hàng: Địa điểm: SÀN MÁI Công ty Ngọc Diệp 118 Nguyễn Du, Hai Bà Trƣng, Hà Nội Vật liệu đề xuất: Hóa chất tạo màng co giãn đàn hồi cao Neoproof PU W

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SỞ GD&ĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 9 phút; (5 câu trắc nghiệm trong 6 trang) Mã đề thi 1 Họ, tên thí sinh: SBD: Cho g = 1m/s, π = 1, h=

Chi tiết hơn

THƯ MỤC TẠP CHÍ XÂY DỰNG SỐ 3 NĂM 2018 Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Xây dựng số 3 năm Một số vấn đề về

THƯ MỤC TẠP CHÍ XÂY DỰNG SỐ 3 NĂM 2018 Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Xây dựng số 3 năm Một số vấn đề về THƯ MỤC TẠP CHÍ XÂY DỰNG SỐ 3 NĂM 2018 Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Xây dựng số 3 năm 2018. 1. Một số vấn đề về quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo

Chi tiết hơn

tai-lieu-ky-thuat-giai-phap-tầng-hầm-Lanko 225.cdr

tai-lieu-ky-thuat-giai-phap-tầng-hầm-Lanko 225.cdr GIẢI PHÁP THI CÔNG Phạm vi Chống thấm cho vách và sàn tầng hầm, tường xây trong và ngoài trời Mô tả sản phẩm Lanko 225 K11 Slurry được sử dụng kết hợp với chất kết dính LANKO 225 K11 BONDING AGENT phản

Chi tiết hơn

Microsoft Word TT DA DT NMCDTIMI docx

Microsoft Word TT DA DT NMCDTIMI docx BỘ CÔNG THƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP TÓM TẮT DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TỬ IMI Đơn vị lập dự án : Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp Tháng 08/2017

Chi tiết hơn

KỸ THUẬT VÔ KHUẨN 1. MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi hoàn thành bài này, sinh viên có khả năng: 1.1 Thực hiện được kỹ thuật rửa tay nội khoa đúng quy trình.

KỸ THUẬT VÔ KHUẨN 1. MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi hoàn thành bài này, sinh viên có khả năng: 1.1 Thực hiện được kỹ thuật rửa tay nội khoa đúng quy trình. KỸ THUẬT VÔ KHUẨN 1. MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi hoàn thành bài này, sinh viên có khả năng: 1.1 Thực hiện được kỹ thuật rửa tay nội khoa đúng quy trình. 1.2 Thực hiện được kỹ thuật mang và tháo găng tay vô

Chi tiết hơn

03. CTK tin chi - CONG NGHE KY THUAT CO KHI.doc

03. CTK tin chi - CONG NGHE KY THUAT CO KHI.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ CĐCT ngày 18

Chi tiết hơn

KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN GÂY NỨT VỠ VÀ GIA CƯỜNG SI-LÔ ỨNG LỰC TRƯỚC TS. NGUYỄN ĐẠI MINH, TS. NGUYỄN ĐỨC THẮNG, TS.

KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN GÂY NỨT VỠ VÀ GIA CƯỜNG SI-LÔ ỨNG LỰC TRƯỚC TS. NGUYỄN ĐẠI MINH, TS. NGUYỄN ĐỨC THẮNG, TS. KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN GÂY NỨT VỠ VÀ GIA CƯỜNG SI-LÔ ỨNG LỰC TRƯỚC TS. NGUYỄN ĐẠI MINH, TS. NGUYỄN ĐỨC THẮNG, TS. CAO DUY KHÔI, KS. NGUYỄN TUẤN ANH Viện KHCN Xây dựng Tóm tắt: Bài báo này trình

Chi tiết hơn

HỆ THỐNG Ổ ĐỠ BÔI TRƠN BẰNG NƯỚC Ống Lót Bánh Lái Bằng Nhựa Composite DuraBlue E Không Dầu, Tự Bôi Trơn, Không Ô Nhiễm E Tuổi Thọ Cực Lâu Bền E Khả Nă

HỆ THỐNG Ổ ĐỠ BÔI TRƠN BẰNG NƯỚC Ống Lót Bánh Lái Bằng Nhựa Composite DuraBlue E Không Dầu, Tự Bôi Trơn, Không Ô Nhiễm E Tuổi Thọ Cực Lâu Bền E Khả Nă HỆ THỐNG Ổ ĐỠ BÔI TRƠN BẰNG NƯỚC Ống Lót Bánh Lái Bằng Nhựa Composite DuraBlue E Không Dầu, Tự Bôi Trơn, Không Ô Nhiễm E Tuổi Thọ Cực Lâu Bền E Khả Năng Chịu Tải Cao & Ma Sát Cực Thấp Ống Lót Chuôi Bánh

Chi tiết hơn

Kinh Từ Bi

Kinh Từ Bi Kinh Từ Bi Ni sư Ayya Khema Diệu Liên-LTL chuyển ngữ 1 Người hằng mong thanh tịnh: Nên thể hiện pháp lành, Có khả năng, chất phác, Hiền hòa, không kiêu mạn. Sống dễ dàng, tri túc, Thanh đạm không rộn ràng,

Chi tiết hơn

MINUET 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VI Issue 13 03/ with people in mind

MINUET 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VI Issue 13 03/ with people in mind MINUET 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 746-396-VI Issue 13 03/2016...with people in mind Chính sách thiết kế và bản quyền và là các nhãn hiệu thuộc tập đoàn ArjoHuntleigh. ArjoHuntleigh 2016 Vì chính sách của chúng

Chi tiết hơn

Th«ng tin nghiªn cøu B o tån Di s n Sè 03(35) 2016 KHU VỰC CHỢ HỘI AN QUA TIẾP CẬN KHẢO CỔ HỌC Võ Hồng Việt Chợ Hội An (khối An Định, phường Minh An,

Th«ng tin nghiªn cøu B o tån Di s n Sè 03(35) 2016 KHU VỰC CHỢ HỘI AN QUA TIẾP CẬN KHẢO CỔ HỌC Võ Hồng Việt Chợ Hội An (khối An Định, phường Minh An, KHU VỰC CHỢ HỘI AN QUA TIẾP CẬN KHẢO CỔ HỌC Võ Hồng Việt Chợ Hội An (khối An Định, phường Minh An, thành phố Hội An) là di tích lịch sử văn hóa nằm trong khu vực bảo vệ I của Khu phố cổ Hội An, có vai

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 6 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GI 7 Môn thi: TÁN Thời gian làm bài: 9 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu Cho bảng biến thiên của hàm số = f () trên nửa khoảng

Chi tiết hơn

ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH Địa chất động lực công trình nghiên cứu và vạch ra: Qui luật phân bố các quá trình và hiện tượng địa chất khác nhau; chủ

ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH Địa chất động lực công trình nghiên cứu và vạch ra: Qui luật phân bố các quá trình và hiện tượng địa chất khác nhau; chủ ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH Địa chất động lực công trình nghiên cứu và vạch ra: Qui luật phân bố các quá trình và hiện tượng địa chất khác nhau; chủ yếu là ngoại sinh và một số là nội sinh xảy ra trên

Chi tiết hơn

VÔ THƯỜNG Những biến động đàn áp Phật Giáo khởi đầu vào năm 63. Lúc ấy tôi cũng vừa tròn 13 tuổi. Cái tuổi của thắt nơ tóc bím đầy thơ mộng. Thì cũng

VÔ THƯỜNG Những biến động đàn áp Phật Giáo khởi đầu vào năm 63. Lúc ấy tôi cũng vừa tròn 13 tuổi. Cái tuổi của thắt nơ tóc bím đầy thơ mộng. Thì cũng VÔ THƯỜNG Những biến động đàn áp Phật Giáo khởi đầu vào năm 63. Lúc ấy tôi cũng vừa tròn 13 tuổi. Cái tuổi của thắt nơ tóc bím đầy thơ mộng. Thì cũng chính vào những năm tháng thơ mộng nhất của đời tôi,

Chi tiết hơn

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hoạt động vì quyền trẻ em. Chúng tôi mang đến sự cải thiện trước mắt cũng như lâu dài cho cuộc sống của trẻ em trên toàn thế gi

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hoạt động vì quyền trẻ em. Chúng tôi mang đến sự cải thiện trước mắt cũng như lâu dài cho cuộc sống của trẻ em trên toàn thế gi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hoạt động vì quyền trẻ em. Chúng tôi mang đến sự cải thiện trước mắt cũng như lâu dài cho cuộc sống của trẻ em trên toàn thế giới. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Tòa nhà E3, Khu ngoại giao

Chi tiết hơn

T&P chap1 online

T&P chap1 online Cutting Tool Applications Tài liệu này được dịch sang tiếng việt bởi: Từ bản gốc: https://docs.google.com/file/d/0b2jjjmzjbjcwytbbzw9tsjhqvgm/edit Liên hệ: thanhlam1910_2006@yahoo.com hoặc frbwrthes@gmail.com

Chi tiết hơn

Quality Plan

Quality Plan MỤC LỤC 1 DANH MỤC VIẾT TẮT... 3 2 TỔNG QUÁT... 3 2.1. PHẠM VI... 3 2.2. MỤC TIÊU HSSE... 4 3 TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC HSSE... 4 3.1. TỔ CHỨC... 4 3.2. KIỂM SOÁT THẦU PHỤ... 7 3.2.2. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐC

Chi tiết hơn

Phân tích nét tương đồng trong thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương

Phân tích nét tương đồng trong thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương Phân tích nét tương đồng trong thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương Author : vanmau Phân tích nét tương đồng trong thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương Bài làm 1 Trần Tế Xương ( hay Tú Xương) và Nguyễn Khuyến

Chi tiết hơn

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich Kinh Bát Chu Tam Muội Ðời Tùy Tam Tạng, Khất Ða và Cấp Ða Việt dịch: HT Minh Lễ Nguồn http://niemphat.com/ Chuyển sang ebook 21-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BKOI2013-CT.doc

Microsoft Word - BKOI2013-CT.doc Đề th Olympc Tn học snh vên ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - 0 Khố chuyên Tn Thờ gan: 80 phút TỔNG QUAN BÀI THI Tên bà Tên chương trình Fle dữ lệu vào Fle kết quả Bà Xếp cột trụ VOL.? VOL.INP VOL.OUT Bà Lật

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Áp dụng và phát triển kết cấu & công nghệ xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực ở Viêt Nam ( Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Công nghệ HỘI KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT NAM) (2) PGS.TS. Đặng Gia

Chi tiết hơn

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT KINH BẢN NGUYỆN CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG SA MÔN: THÍCH ĐẠO THỊNH HỘI TẬP NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 5 PHẦN NGHI LỄ ( Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng chắp tay đọc ) Chủ lễ xướng:

Chi tiết hơn

Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử

Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử Author : vanmau Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử - Bài làm 1 Chưa bây giờ tôi thấy lòng mình nặng trĩu như lúc này. Bởi tôi vừa vô tình nghe được câu chuyện bà kể

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai bao_Pham Van Hung_Nguyen Cong Oanh.doc

Microsoft Word - Bai bao_Pham Van Hung_Nguyen Cong Oanh.doc MỘT SỐ VẤN ðề KHI TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ðất YẾU DƯỚI NỀN ðường BẰNG CỌC ðất GIA CỐ XIMĂNG. NCS. ThS. Phạm Văn Hùng Phân Viện KHCN GTVT Phía Nam Nguyễn Công Oanh Quynh Tram Geotechnic Construction

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN MINH HẰNG THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TOÁN HỌC CHO HỌC SINH CÁC LỚP CUỐI CẤP TIỂU HỌC LUẬN VĂN TH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN MINH HẰNG THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TOÁN HỌC CHO HỌC SINH CÁC LỚP CUỐI CẤP TIỂU HỌC LUẬN VĂN TH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN MINH HẰNG THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TOÁN HỌC CHO HỌC SINH CÁC LỚP CUỐI CẤP TIỂU HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, 2018 ĐẠI HỌC THÁI

Chi tiết hơn

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 10592:2014 ISO 14125:1998 WITH AMENDMENT 1:2011 Xuất bản lần 1 COMPOSITE CHẤT DẺO GIA CƯỜNG SỢI XÁC ĐỊNH CÁC

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 10592:2014 ISO 14125:1998 WITH AMENDMENT 1:2011 Xuất bản lần 1 COMPOSITE CHẤT DẺO GIA CƯỜNG SỢI XÁC ĐỊNH CÁC TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A ISO 1415:1998 WITH AMENDMENT 1:011 Xuất bản lần 1 COMPOSITE CHẤT DẺO GIA CƯỜNG SỢI XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT UỐN Fibre-reinorced plastic composites Determination o lexural

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN

Microsoft Word - TCVN Lời nói đầu TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9355:2012 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC Ground improvement by pretabricated vertical drain (PVD) TCVN 9355:2012 được chuyển đổi từ TCXD 245:2000 theo

Chi tiết hơn

Cảm nghĩ về tình bạn

Cảm nghĩ về tình bạn Cảm nghĩ về tình bạn Author : elisa Cảm nghĩ về tình bạn - Bài số 1 Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: Con ong làm mật yêu hoa Con cá bơi yêu nước con chim ca yêu trời Con người muốn sống con ơi Phải yêu đồng

Chi tiết hơn

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan Dịch giả: Kỳ Thư Lời tựa Cho dù bạn đang ở đâu trên trái đất này, nơi núi non hùng vĩ hay ở chốn phồn hoa đô hội, trên thiên đường hay dưới địa ngục, thì bạn cũng chính là người tạo dựng nên cuộc sống

Chi tiết hơn

Bình giảng tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Bình giảng tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu Bình giảng tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu Author : Hà Anh Đề bài: Bình giảng tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu Bài làm Thông qua câu chuyện kể về chuyến đi của

Chi tiết hơn

Cần xét xử Cuộc Tàn sát Tết Mậu Thân ở Huế Luật sư Trần Thanh Hiệp LTS. Luật sư Trần Thanh Hiệp là chủ tịch Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền, trụ sở đ

Cần xét xử Cuộc Tàn sát Tết Mậu Thân ở Huế Luật sư Trần Thanh Hiệp LTS. Luật sư Trần Thanh Hiệp là chủ tịch Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền, trụ sở đ Cần xét xử Cuộc Tàn sát Tết Mậu Thân ở Huế Luật sư Trần Thanh Hiệp LTS. Luật sư Trần Thanh Hiệp là chủ tịch Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền, trụ sở đặt tại Paris. Ông viết bài dưới đây theo lời yêu cầu

Chi tiết hơn

INSTRUCTION MANUAL AQR-IFG50D

INSTRUCTION MANUAL AQR-IFG50D Update: 8 AUG 205 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Tủ lạnh AQR-IFG50D MỤC LỤC TRANG VỊ TRÍ ĐẶT TỦ LẠNH...2 CHỨC NĂNG... 3 Nơi trữ thực phẩm... 3 Cách sử dụng màn hình cảm ứng... 4 Tên gọi của các đèn, các phím điều khiển

Chi tiết hơn

Thuyết minh về Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Thuyết minh về Văn Miếu – Quốc Tử Giám Thuyết minh về Văn Miếu - Quốc Tử Giám Author : Kẹo ngọt Thuyết minh về Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Bài làm 1 Văn Miếu - Quốc Tử Giám được coi là trường đại học cổ nhất Việt Nam, biểu tượng cho truyền thống

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG -

BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ CÔNG THƢƠNG - BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 32 /2013/TTLT-BCT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƢ LIÊN TỊCH Hƣớng dẫn giao, nhận và hoàn

Chi tiết hơn

ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH Website: Hotline: THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ MỞ RỘN

ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH Website:   Hotline: THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ MỞ RỘN ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH Website: http://lapduan.com.vn Hotline: 08.39118552-0918755356 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ MỞ RỘNG QUY MÔ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 009 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Chi tiết hơn

META.vn Mua sắm trực tuyến HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG SHARP R-201VN-W/ R202VN-S/R03VN-M/R-204VN-S/R-205VN-S/R-206VN-SK Sản phẩm tuân thủ theo yêu cầ

META.vn Mua sắm trực tuyến HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG SHARP R-201VN-W/ R202VN-S/R03VN-M/R-204VN-S/R-205VN-S/R-206VN-SK Sản phẩm tuân thủ theo yêu cầ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG SHARP R-201VN-W/ R202VN-S/R03VN-M/R-204VN-S/R-205VN-S/R-206VN-SK Sản phẩm tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn Châu Âu EN550011. Theo tiêu chuẩn này, sản phẩm được phân loại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Chuong3.Tong quan CTN_TNR.doc

Microsoft Word - Chuong3.Tong quan CTN_TNR.doc 3-1 Chương 3.Tổng quan về các phương pháp, công nghệ thi công xây dựng công trình ngầm 3.1 Khái quát Với nhu cầu xây dựng công trình ngầm nói chung và công trình ngầm thành phố nói riêng ngày càng nhiều,

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 009 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Chi tiết hơn

Title

Title EKI64500OX VI Nồi Hướng dẫn Sử dụng 2 www.electrolux.com MỤC LỤC 1. THÔNG TIN VÊ AN TOAǸ... 3 2. HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN...5 3. MÔ TẢ SẢN PHẨM...8 4. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU... 9 5. NGĂN LÒ - SỬ DỤNG HÀNG

Chi tiết hơn

BaocaoThuongnien2009_KHPC_New.doc

BaocaoThuongnien2009_KHPC_New.doc MỤC LỤC Lịch sử hoạt động của Công ty Trang 01 Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Trang 04 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty Trang 08 Báo cáo tài chính đã kiểm toán Trang 17 Bản giải trình Báo cáo

Chi tiết hơn

Tùng, Một Chỗ Ngồi Dưới Chân Cầu Thang _ (Nguyễn Vĩnh Nguyên) (Tạp ghi)

Tùng, Một Chỗ Ngồi Dưới Chân Cầu Thang _ (Nguyễn Vĩnh Nguyên) (Tạp ghi) TÙNG, MỘT CHỖ NGỒI DƯỚI CHÂN CẦU THANG SGTT Xuân 2013 - Tùng có một không gian chính, nhiều người biết. Và một góc phụ khiêm cung nằm khuất phía sau quầy phục vụ, ít ai ngồi. Không biết ngày trước thì

Chi tiết hơn

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 CHUYÊN VINH – MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 CHUYÊN VINH – MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 4 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 - LẦN Bài thi: Khoa học Tự nhiên, Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - TCVN9385_2012 Ch?ng s\351t cho c\364ng tr\354nh x\342y d?ng - Hu?ng d?n thi?t k?, ki?m tra v\340 b?o tr\354 h? th?ng)

(Microsoft Word - TCVN9385_2012 Ch?ng s\351t cho c\364ng tr\354nh x\342y d?ng - Hu?ng d?n thi?t k?, ki?m tra v\340 b?o tr\354 h? th?ng) 9385 : 2012 BS 6651:1999 Xuất bản lần 1 CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG Protection of structures against lightning - Guide for design, inspection and

Chi tiết hơn

Phân tích cái hay, cái đẹp của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ

Phân tích cái hay, cái đẹp của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ Phân tích cái hay, cái đẹp của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ Author : Ngân Bình Phân tích cái hay, cái đẹp của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ Hướng dẫn Bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ trích trong tập thơ có tựa đề là Thơ Điên

Chi tiết hơn

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd Mắt đỏ Thảo Nguyên Đoa đưa tay lên kéo chiếc màn ngăn giữa căn bếp nhỏ với chiếc giường ngủ mỗi đêm của nàng rồi đặt lưng lên những mảnh tre thưa, đã được trải lên manh chiếu ngắn. Đó là giang sơn của

Chi tiết hơn

 Phần 10 Nguyên khẽ bước đến bên vợ, khẽ khoác chiếc áo vào bờ vai Hảo, nỗi xúc động trong anh chợt dâng đầy khi nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại nơi mi mắt vợ. Ánh cúi xuống thật thấp bên vai

Chi tiết hơn

DLVN 284, Can phan tich - QTHC chuan do luong

DLVN 284, Can phan tich - QTHC chuan do luong ĐLVN VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƢỜNG VIỆT NAM NHIỆT KẾ Y HỌC THUỶ TINH THUỶ NGÂN CÓ CƠ CẤU CỰC ĐẠI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Clinical mercury - in - glass thermometers with maximum device Verification procedure SOÁT

Chi tiết hơn

TCCS

TCCS TCCS TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 102 : 2015/TĐCNCSVN Xuất bản lần 2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHUẨN CHẾ BIẾN CAO SU SVR 10 & SVR 20 TỪ MỦ PHỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2015 Lời nói đầu TCCS 102 : 2015/TĐCNCSVN thay

Chi tiết hơn

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƢ Quy định về q

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƢ Quy định về q BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƢ Quy định về quản lý chất lƣợng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

Chi tiết hơn

1 Xã hội Việt Nam trong sơ diệp nền đô hộ Pháp Dương Đình Khuê Thực dân Pháp đã chiếm Lục tỉnh Nam bộ từ năm 1867, nhưng mãi đến năm 1884 mới đặt được

1 Xã hội Việt Nam trong sơ diệp nền đô hộ Pháp Dương Đình Khuê Thực dân Pháp đã chiếm Lục tỉnh Nam bộ từ năm 1867, nhưng mãi đến năm 1884 mới đặt được 1 Xã hội Việt Nam trong sơ diệp nền đô hộ Pháp Dương Đình Khuê Thực dân Pháp đã chiếm Lục tỉnh Nam bộ từ năm 1867, nhưng mãi đến năm 1884 mới đặt được nền bảo hộ trên toàn quốc. Tuy nhiên, triều đình Huế

Chi tiết hơn

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT (Tập 3A- Lời khuyên anh chị em) Tác giả: Cư sỹ Diệu Âm (Minh Trị Úc Châu) 1 MỤC LỤC Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ:... 3 Lời Giới Thiệu... 5 Lời Tâm Sự!... 6 Đôi Lời Trần Bạch:...

Chi tiết hơn