Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn Chương 4: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG SINH HỌC Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là dự

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn Chương 4: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG SINH HỌC Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là dự"

Bản ghi

1 Chương 4: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG SINH HỌC Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là dựa vào khả năng sống và hoạt động của VSV có khả năng phân hoá những hợp chất hữu cơ. Các chất hữu cơ sau khi phân hoá trở thành nước, những chất vô cơ hay các khí đơn giản. Có loại công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học: - Điều kiện tự nhiên. - Điều kiện nhân tạo. 4.. CÔNG TRÍNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 4... Cánh đồng tưới công cộng và bãi lọc Trong nước thải sinh hoạt chứa một hàm lượng N, P, K khá đáng kể. Như vậy, nước thải là một nguồn phân bón tốt có lượng N thích hợp với sự phát triển của thực vật. Tỷ lệ các nguyên tố dinh dưỡng trong nước thải thường là 5:: N:P:K. Nước thải CN cũng có thể sử dụng nếu chúng ta loại bỏ các chất độc hại. Để sử dụng nước thải làm phân bón, đồng thời giải quyết xử lý nước thải theo điều kiện tự nhiên người ta dùng cánh đồng tưới công cộng và cánh đồng lọc. Nguyên tắc hoạt động : Việc xử lý nước thải bằng cánh đồng tưới, cánh đồng lọc dựa trên khả năng giữ các cặn nước ở trên mặt đất, nước thấm qua đất như đi qua lọc, nhờ có oxy trong các lỗ hỏng và mao quản của lớp đất mặt, các VSV hiếu khí hoạt động phân hủy các chất hữu cơ nhiễm bẩn. Càng sâu xuống, lượng oxy càng ít và quá trình oxy hóa các chất hữu cơ càng giảm xuống dần. Cuối cùng đến độ sâu ở đó chỉ xảy ra quá trình khử nitrat. Đã xác định được quá trình oxy hóa nước thải chỉ xảy ra ở lớp đất mặt sâu tới.5m. Vì vậy các cánh đồng tưới và bãi lọc thường được xây dựng ở những nơi có mực nước nguồn thấp hơn.5m so với mặt đất. Nguyên tắc xây dựng: Cánh đồng tưới và bãi lọc là những mảnh đất được san phẳng hoặc tạo dốc không đáng kể và được ngăn cách tạo thành các ô bằng các bờ đất. Nước thải phân bố vào các ô bằng hệ thống mạng lưới phân phối gồm : mương chính, máng phân phối và hệ thống tưới trong các ô. Nếu khu đất chỉ dùng xử lý nước thải, hoặc chứa nước thải khi cần thiết gọi là bãi lọc. Cánh đồng tưới, bãi lọc thường được xây dựng ở những nơi có độ dốc tự nhiên, cách xa khu dân cư về cuối hướng gió. Xây dựng ở những nơi đất cát, á cát, cũng có thể ở nơi đất á sét, nhưng với tiêu chuẩn tưới không cao và đảm bảo đất có thể thấm kịp. Diện tích mỗi ô không nhỏ hơn 3 ha, đối với những cánh đồng công cộng diện tích trung bình các ô lấy từ 5 đến 8 ha, chiều dài của ô nên lấy khoảng -500 m, chiều rộng lấy căn cứ vào địa hình. Mực nước ngầm và các biện pháp tưới không vượt quá 0-00 m. Trang 95

2 Cánh đồng tưới công cộng và cánh động lọc thường xây dựng với i~0,0 Sơ đồ cánh đồng tưới. Mương chính và màng phân phối;. Máng, rãnh phân phối trong các ô; 3. Mương tiêu nước; 4. Ống tiêu nước; 5. Đường đi Khoảng cách vệ sinh phụ thuộc vào công suất: + Đối với bãi lọc: - lm; Q m 3 /ng.đ - l500m; Q m 3 /ng.đ - l000m; Q>50000 m 3 /ng.đ + Đối với cánh đồng tưới - l00m; Q m 3 /ng.đ - l400m; Q m 3 /ng.đ - l000m; Q>50000 m 3 /ng.đ Mạng lươí tưới bao gồm: + Mương chính + Mương phân phối + Hệ thống mạng lưới tưới trong các ô + Hệ thống tiêu nước (nếu nước không thấm đất). ( Chiều sâu ống tiêu:,-m) Kích thước các ô phụ thuộc vào địa hình + Cánh đồng tưới: S TB 5-8 ha R D Đối với bãi lọc thì nhỏ hơn + Tuy nhiên chiều dài ô: D -500 ; R Để xác định diện tích của cánh đồng tưới người ta phân biệt các loại tiêu chuẩn: - T/C tướitb ngày đêm (m 3 /ng.đ.ha.năm) - T/C tưới theo vụ (lượng nước tưới trong suốt t/g một vụ). 3- T/C tưới lần (lượng nước tưới lần). Trang 96

3 4- T/C tưới bón (lượng nước cho loại cây trồng xuất phát từ khả năng bón của nước thải). Diện tích thực dụng của cánh đồng tưới, bãi lọc: F td Q q (ha) o + q o : T/C tưới nước lấy theo các bảng sau Tiêu chuẩn tưới đối với cánh đồng công cộng t o TB năm của KK 6-9,5 o C 9,5- o C -5 o C Loại cây trồng Tiêu chuẩn tưới ((m 3 /ha.ng.đ) Á sét Á cát Cát Vườn Đồng Vườn Đồng Vườn Đồng Loại cây trồng T/C tưới (m 3 /ha) Bắp cải sớm và xúp lơ Bắp cải muộn Cà chua Củ cải Khoai tây Hành tỏi, rau thơm T/C phụ thuộc mực nước ngầm.5m.0m 3.0m A sét 6- o C o C Cát 6- o C o C Mỗi cánh đồng có một vùng đất dự trữ F dt α Q q dt α F td q o q dt + ( q o q dt ) + α: hệ số kể đến việc lượng nước thải ở khu vực dự trữ luôn nhỏ hơn dự định và nó phụ thuộc vào t o t < 0 o C α 0.75 t > 0oC α 0.5 Tổng diện tích của cánh đồng F F dt + F td + K(F dt + F td ) Trang 97

4 + K(F dt + F td ): phần công trình phụ, bờ chắn, kênh mương) + K ( ), thường K 0.5 Vận tốc tưới: + h.0 m v m/s + h.0 m v v o h 0. h: chiều sâu TB của dòng chảy (m). v o : vận tốc khi chiều sâu dòng chảy h m. Độ dốc: I Lưu lượng tính toán cho mạng lưới ô: q F td.m t + m: T/C tưới cho loại cây chủ yếu + t: t/g tưới Lưu lượng nước tính toán tiêu nước: q t αq ot t mf td.000 t.3600 (m 3 /ha.ng.đ) (l/s) + q o : T/C tưới (m 3 /ha.ng.đ) + T: t/g giữa các lần tưới trong ngày (h). + t: t/g tiêu nước ( )T Vì nước không đồng đều nên nhân thêm hệ số n (.5): q mt q t.n (l/s.ha) (modun dòng chảy tiêu nước) Lưu lượng tính cho ống: q F. q m.t (F : diện tích phục vụ) bl F 0000 (ha) + b: khoảng cách giữa các ống tiêu nước. + l: chiều dài ống tiêu. k l 69(H-h) p + H: chiều sâu chân cống + h: chiều sâu của lớp đất cần tiêu nước + k: hệ số thấm Loại đất Kích thước hạt đất (mm) Hệ số thấm (cm/s) Cát A cát Trang 98

5 A sét Sét thấm nước P: chiều cao lớp nước tiêu đi trong ngày P αq ot t.000 H h h o b 4... Cánh đồng tưới nông nghiệp: Từ lâu người ta cũng đã nghĩ đến việc sử dụng nước thải như nguồn phân bón để tưới lên các cánh đồng nông nghiệp ở những vùng ngoại ô. Theo chế độ nước tưới người ta chia thành loại: - Thu nhận nước thải quanh năm - Thu nước thải theo mùa Khi thu hoạch, gieo hạt hoặc về mùa mưa người ta lại giữ trữ nước thải trong các đầm hồ (hồ nuôi cá, hồ sinh học, hồ điều hòa, ) hoặc xả ra cánh đồng cỏ, cánh đồng trồng cây ưa nước hay hay vào vùng dự trữ. Chọn loại cánh đồng nào là tùy thuộc vào đặc điểm thoát nước của vùng và loại cây trồng hiện có Trước khi đưa vào cánh đồng, nước thải phải được xử lý sơ bộ qua song chắn rác, bể lắng cát hoặc bể lắng. Tiêu chuẩn tưới lấy thấp hơn cánh đồng công cộng và có ý kiến chuyên gia nông nghiệp. b Hồ sinh học: Cấu tạo: Hồ sinh vật là các ao hồ có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo, còn gọi là hồ oxy hóa, hồ ổn định nước thải, Trong hồ sinh vật diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ nhờ các loài vi khuẩn, tảo và các loại thủy sinh vật khác. Nguyên tắc hoạt động: Vi sinh vật sử dụng oxy sinh ra từ rêu tảo trong quá trình quang hợp cũng như oxy hóa từ không khí để oxy hóa các chất hữu cơ, rong tảo lại tiêu thụ CO, photphat và nitrat amon sinh ra từ sự phân hủy, oxy hóa các chất hữu cơ bởi vi sinh vật. Để hồ hoạt động bình thường cần phải giữ giá trị ph và nhiệt độ tối ưu. Nhiệt độ không được thấp Trang 99

6 hơn 6 0 C. Theo quá trình sinh hóa, người ta chia hồ sinh vật ra các loại:hồ hiếu khí, hồ kỵ khí và hồ tùy nghi. Hồ sinh học dùng xử lý nước thải bằng sinh học chủ yếu dựa vào quá trình làm sạch của hồ. Ngoài việc xử lý nước thải còn có nhiệm vụ: + Nuôi trồng thuỷ sản. + Nguồn nước để tưới cho cây trồng. + Điều hoà dòng chảy. Có các loại sau đây: + Hồ kỵ khí. + Hồ kỵ hiếu khí + Hồ hiếu khí _ Hồ kỵ khí a/ Đặc điểm o Dùng để lắng và phân huỷ cặn lắng bằng PP sinh học tự nhiên dựa trên sự phân giải của VSV kỵ khí. o Chuyên dùng xử lý nước thải CN nhiễm bẩn. o Khoảng cách vệ sinh (cách XN thực phẩm):.5- km. o Chiều sâu: h m b/ Tính toán: chủ yếu là theo kinh nghiệm o Skỵ khí (0-0%) Skỵ hịếu khí o t/g lưu + Mùa hè:.5 ngày + Mùa đông: > 5 ngày o E% BOD + Mùa hè: 65-80% + Mùa đông: 45-65% c/ Lưu ý o Hồ có ngăn để dự phòng (tháo bùn, ) o Cửa cho nước thải vào phải đặt chìm o S < 0.5 ha: miệng xả o S > 0.5 ha: bổ sung thêm o Cửa lấy nước thiết kế giống thu nước bề mặt _ Hồ kỵ hiếu khí: thường gặp Trong hồ xảy ra quá trình song song + Oxy hoá hiếu khí. + Phân hủy metan cặn lắng. Có 3 lớp: + Hiếu khí + Trung gian + Kỵ khí Nguồn oxy cấp chủ yếu là do quá trình quang hợp rong tảo. Quá trình kỵ khí ở đáy phụ thuộc vào to. Chiều sâu của hồ kỵ hiếu khí: m. TÍNH TOÁN / Chiều sâu của hồ: m / Tỷ lệ chiều dài và rộng: D R ( : ) 3/ Vùng có gió: S rộng ; Vùng ít gió: Hồ có nhiều ngăn 4/ Nếu đáy dễ thấm phủ lớp đất sét S 5 cm Trang 00

7 5/ Bờ hồ có mái dốc: + Trong (:.5:) + Ngoài (:.5:) 6/ Nên trồng cỏ dọc hồ (cách mặt taly và đáy 30 cm phải gia cố bê tông). 7/ Cấu tạo cửa vào và cửa ra: Ống dẫn nước Mực nước Hố Ống dẫn nước Mực nước Hố Tấm ngăn nổi Ong dẫn nước ra 8/ Hiệu quả xử lý E L t L a + k t t + L a : BOD 5 nước thải (mg/l) + Lt: BOD 5 đã xử lý + t: t/g lưu nước thải + k t : Hệ số phụ thuộc vào t o (T - 0) k t k 0. C k 0 (0.5-): nước thải sinh hoạt k 0 (0.3-.5): nước thải CN C ( ): hồ tự nhiên C (.045): tiếp khí nhân tạo T: nhiệt độ hồ ( o C) 9/ Thời gian lưu nước: t L a - L t k t.l t Trang 0

8 (.8T + 3) 0/ Tải lượng BOD5: BOD 5.(.054) Hồ hiếu khí: Oxy hoá các chất HC nhờ VSV hiếu khí. Có loại: a/ Hồ làm thoáng tự nhiên: cấp oxy chủ yếu do khuyếch tán không khí qua mặt nước và quang hợp của các thực vật. Chiều sâu của hồ: cm. Tải trọng BOD: 50- kg/ha.ngày. t/g lưu nước: 3- ngày. Diện tích hồ lớn. b/ Hồ làm thoáng nhân tạo: cấp oxy bằng khí nén, máy khuấy, Chiều sâu: h -4.5 m. Tải trọng BOD: 400 kg/ha.ngày. Thời gian lưu: -3 ngày. Tuy nhiên hoạt động như hồ kỵ hiếu khí. Ví dụ áp dụng: Tính hồ sinh học cho công trình xử lý nước thải khu đô thị với các số liệu cho sau đây: Các số liệu đầu vào để tính toán: Lưu lượng trung bình của nước thải trong ngày đêm: Q 988,6 m 3 /ngđ; Hàm lượng chất lơ lửng: 5,5 mg/l; Hàm lượng NOS 0 sau xử lý: 40 mg/l; Nhiệt độ của nước thải: 5 0 C. Số liệu đầu ra cần đạt: Hàm lượng chất lơ lửng 5 mg/l Hàm lượng NOS 0 70 mg/l Chọn hồ sinh học hiếu khí hai bậc với làm thoáng tự nhiên để tính toán thiết kế. Phương pháp tính toán dựa theo TCXD-5-84, phụ lục E, mục 6. a. Tính toán hồ sinh học bậc I: Giả sử rằng hiệu quả xử lý nước thải ở hồ sinh vật bậc I đạt 30%. Như vậy, hàm lượng NOS 0 của nước thải ra khỏi hồ bậc I sẽ là 40 x 70% 98 mg/l. Thời gian lưu nước tại hồ bậc I được tính theo công thức: La 40 t lg lg α K L 0,35 0,58 98 t 3,5 ngày đêm α : Hệ số sử dụng thể tích hồ: chọn tỉ lệ B:L : - :3, α 0,35; K : Hằng số nhiệt độ, ứng với nhiệt độ nước thải ở hồ bậc I là 5 0 C, ta có: ( 5 0) K 0,,047 0,58; L a : Hàm lượng NOS 0 dẫn vào hồ bậc I; L t : Hàm lượng NOS 0 từ hồ bậc I dẫn vào hồ bậc II. Thể tích hồ bậc I được tính theo công thức: tb W Q t 988,6 3, ngd m 3 Diện tích mặt thoáng của hồ bậc I được tính theo công thức: Trang 0

9 ( C C ) ( L L ) 8,58 ( 40 98) ( 8,58 5) 4,5 tb Qngd C p a t 988,6 F 7479 a T 0,9 m p 0 r C p : Lượng oxy hòa tan tương ứng với nhiệt độ của nước trong hồ, lấy C p 8,58 mg/l; C 0 : Hàm lượng oxy hòa tan trong nước ra khỏi hồ, lấy 5-6 mg/l; L a : Hàm lượng NOS 0 dẫn vào hồ bậc I; L t : Hàm lượng NOS 0 từ hồ bậc I dẫn vào hồ bậc II; T r : Độ hòa tan tự nhiên của không khí vào nước ứng với độ thiếu hụt oxy bằng, lấy bằng 4-6 g/m 3.ngđ, chọn T r 4,5 g/m 3.ngđ; a : Hệ số đặc trưng tính chất bề mặt của hồ: Khi bờ hồ khúc khuỷu, a 0,5-0,6; Khi bờ hồ bình thường, a 0,8-0,9, lấy a 0,9. Chọn thiết kế hồ sinh học bậc I gồm 4 đơn nguyên, ta tính được kích thước mỗi hồ sinh học bậc I trên mặt bằng được chọn như sau: 7479 L B m 5m 4 Chiều sâu lớp nước của hồ sinh vật bậc I: W 0460 H 0,56 m F 8570 b. Tính toán hồ sinh học bậc II: Thời gian lưu nước tại hồ bậc I được tính theo công thức: Lt 98 t lg lg,6 ngày đêm α K L 0,8 0,48 70 r α : Hệ số sử dụng thể tích hồ, α 0,8 ứng với tỉ lệ B : L đến : 30; K : Hằng số nhiệt độ, ứng với nhiệt độ nước thải ở hồ bậc II là 3 0 C, ta có: ( 3 0) K 0,,047 0,48 ; L t : Hàm lượng NOS 0 dẫn vào hồ bậc II; L r : Hàm lượng NOS 0 cần đạt sau xử lý. Thể tích hồ bậc II được tính theo công thức: tb W Q t 988,6, ngd m 3 Diện tích mặt thoáng của hồ bậc I được tính theo công thức: ( C C ) ( L L ) 8,58 ( 98 70) ( 8,58 5) 4,5 tb Qngd C p t r 988,6 F 4950 a T 0,9 m p 0 r Chọn thiết kế hồ sinh học bậc II gồm đơn nguyên, ta tính được kích thước mỗi hồ sinh học bậc II trên mặt bằng được chọn như sau: Trang 03

10 TRÖÔØNG ÑHDL KTCN TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA MOÂI TRÖÔØNG NGHIEÂN CÖÙU CAÛI TAÏO HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TAÄP TRUNG KHU COÂNG NGHIEÄP VIEÄT NAM - SINGAPORE GVHD GV KS. LAÂM VÓNH SÔN CNBM GS TS. LAÂM MINH TRIEÁT SVTH NGUYEÃN KHA TUAÁN 30 TYÛ LEÄ : :80 SOÁ BAÛN VEÕ : 5 BAÛN VEÕ SOÁ : THAÙNG L B m 55m Chiều sâu lớp nước của hồ sinh vật bậc II: W 4755 H 0, m F CÔNG TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC NHÂN TẠO 4... Bể lọc sinh học (Bể Biophin)( có lớp vật liệu không ngập nước) CHI TIEÁT THAÙP LOÏC SINH HOÏC 800 CAÀU THANG CHI TIEÁT 35 DAØN PHAÂN PHOÁI NÖÔÙC VAÄT LIEÄU LOÏC 4000 GIAÙ ÑÔÕ VAÄT LIEÄU LOÏC COÄT x mm A - A COÄT * NÖÔÙC VAØO CÖÛA NÖÔÙC RA THANG THAÊM CAÙCH BOÁ TRÍ HEÄ THOÁNG PHAÂN PHOÁI NÖÔÙC 4754 A A OÁNG NÖÔÙC TUAÀN HOAØN TÖØ MAÙY EÙP BUØN BEÅ TUAÀN HOAØN 500 OÁNG SUÏC KHÍ CÖÛA NÖÔÙC TUAÀN HOAØN LAÏI HOÁ BÔM SINH HOÏC MAËT BAÈNG CÖÛA NÖÔÙC QUA BEÅ AEROTEN VAÄT LIEÄU LOÏC TÆ LEÄ : CHI TIEÁT DAØN OÁNG PHAÂN PHOÁI NÖÔÙC ÔÛ 4 GOÙC THAÙP TÆ LEÄ : LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP CAÙCH SAÉP XEÁP VAÄT LIEÄU LOÏC CHI TIEÁT OÁNG QUAY PHAÂN PHOÁI NÖÔÙC TL :0 Lọc sinh học có vật liệu không ngập nước THAÙP LOÏC SINH HOÏC Cấu tạo: có vật liệu tiếp xúc không ngập nước. - Các lớp vật liệu có độ rỗng và diện tích lớn nhất (nếu có thể). - Nước thải được phân phối đều. - Nước thải sau khi tiếp xúc VL tạo thành các hạt nhỏ chảy thành màng nhỏ luồng qua khe hở VL lọc. - Ở bề mặt VL lọc và các khe hở giữa chúng các cặn bẩn được giữ lại tạo thành màng _ Màng sinh học. - Lượng oxy cần thiết để cấp làm oxy hoá chất bẩn đi từ đáy lên. - Những màng VS đã chết sẽ cùng nước thải ra khỏi bể được giữ ở bể lắng. Vật liệu lọc: - Có diện tích bề mặt/đvị diện tích lớn - Than đá cục, đá cục, cuội sỏi lớn, đá ong (60-00 mm) - HVL.5-.5 m. - Nhựa đúc sẵn PVC được sử dụng rộng rãi ngày nay HVL 69 m. Hệ thống phân phối nước: - Dàn ống tự động qua (bể trộn, tháp lọc). - Dàn ống cố định (lọc sinh học nhỏ giọt) cao tải. Trang 04

11 - Khoảng cách từ vòi phun đến bề mặt VL: m. Sàn đỡ và thu nước: có nhiệm vụ: - Thu đều nước có các mảnh vở của màng sinh học bị tróc. - Phân phối đều gió vào bể lọc để duy trì MT hiếu khí trong các khe rỗng. - Sàn đỡ bằng bê tông và sàn nung - Khoảng cách từ sàn phân phối đến đáy bể thường m, i - % Phân loại bể lọc sinh học: Thông số Đơn vị đo Tải trọng thấp Tải trọng cao Chiều cao lớp VL m (đá) 6-8 (nhựa tấm) Loại VL Đá cục, than cục, đá ong, Đá cục, than, đá ong, nhựa đúc. Tải trọng theo chất HC Kg BOD 5 / m 3.ngày Tải trọng thuỷ lực theo diện m 3 /m.ngày tích bề mặt Hiệu quả BOD % TÍNH TOÁN / Hiệu quả khử BOD: E (%) + W: tải trọng BOD của bể lọc (kg/ngày) W Q (S o S) (S: 4-5 mg/l) + V: thể tích VL lọc V S o - S CO : thể tích / m3 nước 6 < t kk < 0 o C: CO 50 t kk > 0 o C: CO t kk 0 o t C: CO C (CO: công suất oxy hoá (g/m 3.ng.đ) ) V V Q + F: thông số tuần hoàn nước +R F ( + R 0 ) R Q T Q : Hệ số tuần hoàn / Xác định lại thể tích VL lọc theo hiệu suất E o E o E W VF Giải PT V mới 4/ Diện tích bể lọc: Trang 05

12 S V H 5/ Đường kính bể lọc D 4S Nếu Hình chữ nhật: 6/ Tải trọng thuỷ lực: 7/ Tải trọng chất HC S DxR a Q + Q T S b W V (kg BOD / m3.ngày) 8/ Lượng khí cấp: W KK f + f: lượng BOD 0 nước thải + : tỷ lệ oxy không khí Các công thức tính tải trọng trên áp dụng tính bể lọc sinh học là đá cục, sỏi, (60-00 mm); HVL m. Đối với bể lọc sinh học có lớp vật liệu là các tấm nhựa gấp nếp, HVL 4-9 m: tháp sinh học. / Tải trọng: Co P.H.K T /η (g BOD 5 / m.ngày) + H: chiều cao vật liệu lọc + P: độ rỗng lớp VL (%). + K T : hằng số nhiệt độ ( o C) K T K 0.,047 T 0 0,.,047 T 0 + η: phụ thuộc BOD 5 đầu ra. S (mg/l) η / Tải trọng thuỷ lực tính bằng (m 3 NT/m 3 TTVL lọc) q o Co. F a /S o + F a : diện tích bề mặt VL lọc trên đơn vị VL lọc (m /m 3 ) + S o : BOD 5 vào 4/ Thể tích VL lọch W Q q o Trang 06

13 ±0.00 ±0.00 ±0.00 CHI TIEÁT _ Bể lọc sinh học có lớp VL ngập trong nước thải CHI TIEÁT BEÅ LOÏC SINH HOÏC OÁNG DAÃN NÖÔÙC THAÛI VAØO Þ90 OÁNG DAÃN KHÍ CHÍNH Þ68 MAÙNG CHAÛY TRAØN OÁNG DAÃN NÖÔÙC THAÛI RA Ø50 LAN CAN OÁNG DAÃN KHÍ NHAÙNH Þ60 CAÀU THANG 0 VAÄT LIEÄU BAÙM DÍNH CHI TIEÁT OÁNG PHAÂN PHOÁI NÖÔÙC THAÛI ÑUÏC LOÃ Þ4 MAËT CAÉT B-B R60 MAËT CAÉT A-A OÁNG DAÃN NÖÔÙC THAÛI VAØO Þ90 00 VAÄT LIEÄU BAÙM DÍNH B CHI TIEÁT A OÁNG DAÃN NÖÔÙC THAÛI RA Ø50 A CHI TIEÁT (TYÛ LEÄ 0/) ÑÓA SUÏC KHÍ CHI TIEÁT (TYÛ LEÄ 0/) CHAÂN ÑEÁ ÑÔÕ OÁNG DAÃN KHÍ D Þ4 00 B MAËT BAÈNG CHI TIEÁT BOÙ VAÄT LIEÄU BAÙM DÍNH CHI TIEÁT 3 (OÁNG PVC RUOÄT GAØ Þ34) (OÁNG PHAÂN PHOÁI NÖÔÙC Þ4 ÑUÏC LOÃ) SO Ð? KHÔNG GIAN M?NG LU? I PHÂN PH? I KHÍ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT - COÂNG NGHEÄ KHOA MOÂI TRÖÔØNG - CNSH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NUÔÙC THAÛI SINH HOAÏT TYÛ LEÄ : KHU DAÂN CÖ TAÂN QUY ÑOÂNG-QUAÄN 7 SOÁ BAÛN VEÕ: SVTH NGUYEÃN COÂNG HANH GVHD Th.s. LAÂM VÓNH SÔN CHI TIEÁT BEÅ LOÏC SINH HOÏC BAÛN VEÕ SOÁ: 08 / 007 Lọc sinh học có lớp vật liệu ngập trong nước nước BOD + NH 3 + O Tế bào VS (C 5 H 7 NO ) + O + H O O NH 3 + CO + H O + O NO - + O NO 3 - Trong lớp VL lọc BOD bị khử và chuyển hoá NH NO 3 Khi tổn thất trong lớp VL lọc 0,5 m đóng van và xả cặn (30-40 giây) Cường độ rửa lọc: -4 l/s.m TÍNH TOÁN + BOD Tốc độ lọc 3m/h. + d hạt -5 mm. + Hiệu quả lọc: K S o S 0αF+β - F: chuẩn số : F H.B 0,6.K T /q 0,4 Trang 07

14 K T 0, x,047 T 0 T ( o C): nhiệt độ nước thải H: chiều cao lớp VL lọc B: lưu lượng đơn vị của KK: 8 (m 3 KK / m 3 nước thải) - q: tải trọng thuỷ lực (0-80 m 3 /m.ng). - α, β: phụ thuộc vào q đvị của KK, vào F B F α β Bài tập áp dụng. Tính toán bể lọc sinh học có lớp vật liệu ngập nước - BOD 5 90 mg/l - Tốc độ lọc 3m/h. - d hạt -5 mm. - Hiệu quả lọc: K S o S 0αF+β S o : Nồng độ BOD 5 đầu vào bể lọc sinh học, S o 90 mg/l S : Nồng độ BOD 5 đầu ra bể lọc sinh học F : Chuẩn số : F 0.6 H vl B q K K T 0. x.047 T 0 0. x.047 (5-0) 0.5 T ( o C): Nhiệt độ nước thải, T 5 o C H vl : Chiều cao lớp vật liệu lọc, H vl.5 - m, Chọn H vl m B: Lưu lượng đơn vị của không khí: 8 (m 3 không khí /m 3 nước thải). Chọn B 0 (m 3 không khí /m 3 nước thải) q: Tải trọng thuỷ lực (0-80 m 3 /m.ng), chọn q 50 (m 3 /m.ng) α, β: Phụ thuộc vào q đơnvị của không khí và chuẩn số F. Chọn α.5, β 0 B F α β S S 0 S > S 0 0 α F +β 0 α F +β Thể tích bể lọc sinh học: 9 mg/l Trang 08

15 W ( S S) 0 Q NO Ngày TB S o : Nồng độ BOD 5 đầu vào bể lọc sinh học, S o 90 mg/l S : Nồng độ BOD 5 đầu ra bể lọc sinh học, S 3.45 mg/l Ngày Q TB : Lưu lượng trung bình ngày đêm, Q 00 m 3 /ngàyđêm NO : Năng lực oxy hóa của bể lọc, NO 550 go /m 3.ngàyđêm (Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp Lâm Minh Triết) ( 9) W 373 m Diện tích hữu ích của bể lọc sinh học: W F H vl n n : So ngăn của bể lọc sinh học. Chọn n Ngày TB 373 F 86.5 m Chọn chiều dài của bể D 3m, chiều rộng R 6m - Chiều cao phần đáy h 0.5 m - Chiều cao lớp vật liệu H vl m - Chiều cao dành cho vật liệu dãn nở h m - Chiều cao phần chứa nước rửa h 3 m - Chiều cao bảo vệ h bv 0.5 m Tổng chiều cao bể lọc: H H vl + h + h + h 3 + h bv m * Lượng khí cần thiết - Lưu lượng không khí cần cung cấp cho bể điều hòa: L k B Q h max B: Lưu lượng đơn vị của không khí: 8 (m 3 không khí /m 3 nước thải). Chọn B 0 (m 3 không khí /m 3 nước thải) h h Q max : Lưu lượng giờ lớn nhất, Q max 83 m 3 /h L m 3 /h k Chọn hệ thống cung cấp khí bằng ống thép, phân phối khí bằng đĩa sục khí, được phân bố dọc theo chiều dài bể cách nhau m. Như vậy có tất cả 30 ống. - Lưu lượng khí trong mỗi ống: L 830 q ống khí 0 83 m 3 /h 0 Vận tốc khí trong ống 0 5 m/s. Chọn v ống 0 m/s - Đường kính ống chính: 4 Lkhí D ông 0.7 m 7 mm π v 3600 π ông Chọn ống chính D ống φ 68 mm. Trang 09

16 - Đường kính ống nhánh: 4 qông 4 83 d ông 0.54 m 54 mm π v 3600 π ông Chọn ống phân phối khí có d ống φ 60 mm. - Chọn dạng đĩa xốp: Đường kính : d mm Diện tích bề mặt : f 0.07 m Cường độ khí 00 l/phút.đĩa 3.33 l/s - Số lượng đĩa phân phối trong bể : L Đ k > Số lượng đĩa: chọn Đ 90 đĩa - Bố trí hệ thống sục khí: Chiều rộng :B 6 m Chiều dài : D 3 m Số lượng đĩa 90 đĩa chia làm 30 hàng, mỗi hàng 3 điã được phân bố đều cách mặt sàn của bể x m, cách mặt sàn 0. m - Xác định công suất thổi khí: 0.9 ( p ) Lkhí W 0 n L khí : Lưu lượng khí cần cung cấp. L khí 0.3 (m 3 /s) n: Hiệu suất máy bơm: Chọn n 75% p: Ap lực của không khí nén H p d.5 (atm) H d h d + h c + h f + H h d : Tổn thất do ma sát h c : Tổn thất cục bộ ống h d + h c 0.4 Chọn h d + h c 0.4 h f : Tổn thất qua thiết bị phân phối khí. h f 0.5 Chọn h f 0.5 H: Chiều cao hữu ích của bể, H 4.5 m H d m Vậy công suất thổi khí là: 0.9 (.5 ) W 3.35 (KW/h) Công suất thực của máy thổi khí: N tt. x W. x KW/h Vậy chọn máy thổi khí có công suất 8 KW / h. Hai máy chạy luân phiên nhau cung cấp khí cho bể điều hòa và bể lọc sinh học Tóm tắt kích thước bể lọc sinh học: Ký hiệu Kích thước D x R x (H + h bv ) 3m x 6m x (4.5m + 0.5) Công suất máy sục khí(w) 3.35 KW/h Trang 0

17 Bài tập ví dụ áp dụng. Tính bể lọc sinh học nhỏ giọt Tính toán theo tải trọng thủy lực: Xác định hệ số K: La 956,3 K 6,3 Lt 0 L a : Lượng NOS 0 trước khi đưa vào bể Biophin; L t : Lượng NOS 0 cần đạt sau xử lý tại bể. Chọn tải trọng thủy lực q 0 0 m 3 /m.ngđ Với lý do: Không tuần hoàn nước thải; Lượng không khí cấp vào nhỏ; Chiều cao công trình nhỏ; Diện tích công trình nhỏ. Ta chọn các số liệu như sau: B 8 m 3 /m.ngđ H 3,5 m Với lưu lượng không khí đưa vào bể B 8 m 3 /m nước thải Khi chiều cao công tác bể: H 3,5 m; (tra bảng 7.5 Giáo trình xử lý nước thải ĐHXD, 975) ta có hệ số K 8,05 > K 6,3 nên không cần tuần hoàn nước thải. Diện tích bể Biophin: Q F q tb ngd tb Q ngd : Lưu lượng nước thải trung bình ngày đêm; q 0 : Tải trọng thủy lực. Thể tích của bể: Chọn số bể n 4 Diện tích mặt bằng một bể: Đường kính bể: 0 988,6 49,43 0 m W F H 49,43 3,5 53 m 3 49,43 f F 37,36 m f 4 37,36 D 6,9 m π 3,4 Chiều cao xây dựng bể Biophin: H xd H ct + h + h + h3 + h4 + h5 3,5 + 0, ,5 + 0,5 6,05 m H ct : Chiều sâu của lớp vật liệu lọc, H ct 3,5 m; Trang

18 h : Chiều sâu từ mặt nước trong bể đến lớp vật liệu lọc, h 0,4 m; h : Chiều sâu không gian giữ sàn để vật liệu lọc và nền, h m; h 3 : Độ sâu của máng thu nước chính, h 3 0,5 m; h 4 : Độ sâu của phần móng, h 4 0,5 m; h 5 : Chiều cao bảo vệ (từ mặt nước đến thành bể), h 5 0,5 m. Cấu tạo của lớp vật liệu lọc gồm: Sỏi với cỡ đường kính hạt là 5 mm; Lớp lát sàn đỡ vật liệu lọc 0, m; Dùng sỏi với cỡ đường kính 6-0 mm. Tính toán hệ thống tưới phản lực: Bể Biophin thiết kế dạng hình tròn, phân phối nước bằng hệ thống tưới phản lực với các cánh tưới đặt cách lớp vật liệu lọc 0, m. Lưu lượng tính toán nước thải trên bể Biophin cao tải: Qmax. s 67,45 q 6,86 L/s n 4 Đường kính hệ thống tưới: D t D b 0, 6,9 0, 6,7 m 0, là khoảng cách giữa đầu ống tưới tới thành bể Chọn 4 ống phân phối trong hệ thống tưới đường kính mỗi ống tưới được xác định theo công thức: 4. q 4 0,067 D 0,6 m, chọn D 00 mm 4. π. ν 4 3,4 0,8 v : Vận tốc chuyển động của nước trong ống; v m/s, chọn v 0,8 m/s. Số lỗ trên mỗi ống tưới: Khoảng cách từ mỗi lỗ đến trục ống đứng là: m 4 lỗ D t Dt r i là số thứ tự của lỗ kể từ trục cách tưới: i i m 6700 r i 57 mm r i 73 mm 4 Số vòng quay của hệ thống trong: 6 34,8 0 n q m d D t ,8 0 4,5 3,6 vòng/phút Trang

19 d : Đường kính lỗ trên ống tưới d mm (theo Điều TCXD-5-84); q 0 : Lưu lượng mỗi ống tưới, q 0 6,86 4, 5 L/s 4 Áp lực cần thiết của hệ thống tưới: Dt h q d. m d0 K h 4,5 + 40, mm 0,4 m k : Môđun lưu lượng lấy theo bảng: k (Tra bảng 7.5, Giáo trình xử lý nước thải ĐHXD, 974) Ta có h 0,4 m > 0, m thỏa mãn áp lực yêu cầu để hệ thống tưới phản lực hoạt động được Bể Aerotank Động học của qúa trình xử lý sinh học Để quá trình xử lý bằng PP sinh học xảy ra tốt thì cần thiết phải tạo điều kiện ph, nhiệt độ,. Lúc đó quá trình xử lý sẽ xảy ra.: a/ Tăng trưởng TB: Tốc độ tăng trưởng có thể biểu diễn r t μ.x d x d μ.x () t + r t : tốc độ tăng trưởng của VK.(g/m 3.s) + μ: tốc độ tăng trưởng riêng /s. + X: nồng độ bùn hoạt tính (g/m 3 ) b/ Chất nền- giới hạn tăng trưởng Trong quá trình sinh trưởng chất nền (BOD) cấp liên tục quá trình tăng trưởng tuân theo định luật: S μ μ m K s + S () + μ m : tốc độ tăng trưởng riêng max. + S: nồng độ chất nền trong nước thải ở thời điểm tăng trưởng bị hạn chế (lúc số lượng chất nền chỉ có giới hạn).(nồng độ còn lại trong nước thải) + K s : hằng số bán tốc độ (nói lên sự ảnh hưởng của nồng độ chất nền ở thời điểm: μ μ max Từ () và () r t μ m.x.s K s + S (3) c/ Sự tăng trưởng TB và sử dụng chất nền Các TB mới Tiếp tục Hấp thụ chất nền Chất nền Oxy hoá Chất VC và HC ổn định Trang 3

20 Quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và lượng chất nền được sử dụng: r t -Y.r d (4) + r d : tốc độ sử dụng chất nền (g/m 3.s). + Y: hệ số năng suất sử dụng chất nền cực đại (mg/mg). Từ (3) và (4) μ m.x.s r d Y(K s + S) K.X.S K s + S (Đặt K μ m Y ) (5) d/ Ảnh hưởng hô hấp nội bào Sự giảm khối lượng của các TBào do chết và tăng trưởng chậm tỷ lệ với lượng vi sinh có trong nước thải và gọi là phân huỷ nội bào (endogenous decay). r d -K d.x + r d : (do phân hủy nội bào) sử dụng chất nền. + K d :hệ số phân huỷ nội bào + X: nồng độ bùn hoạt tính. Do đó, tốc độ tăng trưởng thực: r t μ m.x.s K s + S - K d.x ( μ m.s K s + S - K d).x Hay r t -Yr d K d.x Tốc độ tăng trưởng riêng thực: S μ μ m. K s + S - K d - Tốc độ tăng sinh khối (bùn hoạt tính): y b r t' r d Nguyên lý làm việc của bể Aerotank Bể A được đưa ra và nghiên cứu rất lâu (từ áp dụng). Bể A là công trình XL sinh học sử dụng bùn hoạt tính (đó là loại bùn xốp chứa nhiều VS có khả năng oxy hoá các chất hữu cơ). Thực chất quá trình xử lý nước thải bằng bể A vẫn qua 3 giai đoạn: + Giai đoạn : Tốc độ xoxy hoá xác định bằng tốc độ tiêu thụ oxy. + Giai đoạn : Bùn hoạt tính khôi phục khả năng oxy hoá, đồng thời oxy hoá tiếp những chất HC chậm oxy hoá. + Giai đoạn 3: Giai đoạn nitơ hoá và các muối amôn. Khi sử dụng bể A phải có hệ thống cấp khí (hình vẽ theo tài liệu) Phân loại bể Aerotant a/ Theo nguyên lý làm việc Bể A thông thường: công suất lớn + Bể A xử lý sinh hoá không hoàn toàn (BOD 0 ra ~ mg/l) + Bể A xử lý sinh hoá hoàn toàn (BOD 0 ra ~ 5-0). Trang 4

Nước thải

Nước thải BÁO CÁO MÔN NƯỚC TRONG CNCB THỰC PHẨM VÀ XỬ LÝ NƯỚCTHẢI GVHD: HỒ THỊ NGUYỆT THU LỚP: LT09BQ SVTH: NHOM 05 1. Nguyễn Ngọc Sang 2. Đào Thị Bính 3. Đoàn Thị Kim Thoa 4. Trần T.Ánh Tuyết 5. Trần T.Cẩm Quyên

Chi tiết hơn

Báo cáo thực tập tốt nghiệp TRƯỜNG BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp TRƯỜNG BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐ TRƯỜNG BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT

Chi tiết hơn

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC 2017-2018 HOÏC KYØ 1: LT TH DH14CC CC 207201 Vaän haønh baûo

Chi tiết hơn

4 Hiệu đính nội dung bản tiếng việt TS. BS. Trần Quốc Hùng CN. Trần Sỹ Pha CN. Đỗ Thị Thúy Hồng Trưởng Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa, Trung ương

4 Hiệu đính nội dung bản tiếng việt TS. BS. Trần Quốc Hùng CN. Trần Sỹ Pha CN. Đỗ Thị Thúy Hồng Trưởng Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa, Trung ương 4 Hiệu đính nội dung bản tiếng việt TS. BS. Trần Quốc Hùng CN. Trần Sỹ Pha CN. Đỗ Thị Thúy Hồng Trưởng Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Chuyên viên Ban Phòng ngừa

Chi tiết hơn

1 VÀI NÉT VỀ KÊNH NHIÊU LỘC THỊ NGHÈ XƯA VÀ NAY NCS. Trần Hữu Thắng ThS. Nguyễn Bá Cường Phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến môi trư

1 VÀI NÉT VỀ KÊNH NHIÊU LỘC THỊ NGHÈ XƯA VÀ NAY NCS. Trần Hữu Thắng ThS. Nguyễn Bá Cường Phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến môi trư 1 VÀI NÉT VỀ KÊNH NHIÊU LỘC THỊ NGHÈ XƯA VÀ NAY NCS. Trần Hữu Thắng ThS. Nguyễn Bá Cường Phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến môi trường, đôi khi vì lợi ích trước mắt hay sự thờ ơ của

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chuong 2..doc

Microsoft Word - chuong 2..doc Chương : XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC.1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC Phương pháp này được sử dụng để tách các tạp chất không hòa tan và một phần các chất

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ÖÙNG DUÏNG BAÛNG ÑIEÅM APACHE II VAØ IPCS PSS TRONG TIEÂN LÖÔÏNG BEÄNH NHAÂN NGOÄ ÑOÄC CAÁP THUOÁC DIEÄT COÛ PARAQUAT NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : ThS.BS.NGUYEÃN VAÊN CHÔØ HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS.BS.TRÖÔNG NGOÏC

Chi tiết hơn

CẨM NANG LÀM VƯỜN RAU TẠI NHÀ Cho người mới bắt đầu Lời mở đầu Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành mối quan tâm, lo ngại hàng đầu của mọi

CẨM NANG LÀM VƯỜN RAU TẠI NHÀ Cho người mới bắt đầu Lời mở đầu Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành mối quan tâm, lo ngại hàng đầu của mọi CẨM NANG LÀM VƯỜN RAU TẠI NHÀ Cho người mới bắt đầu Lời mở đầu Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành mối quan tâm, lo ngại hàng đầu của mọi gia đình, đặc biệt là các bà nội trợ. Chắc hẳn mỗi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GT modun 02 - Gieo trong

Microsoft Word - GT modun 02 - Gieo trong 1 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN GIEO TRỒNG MÃ SỐ: MĐO2 NGHỀ: TRỒNG ĐẬU TƯƠNG, LẠC Trình độ: Sơ cấp nghề 2 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN

Microsoft Word - TCVN Lời nói đầu TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9361:2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Foundation works - Check and acceptance TCVN 9361:2012 được chuyển đổi từ TCXD 79:1980 theo quy định tại khoản

Chi tiết hơn

TRNG AI HOC S PHAM TP

TRNG AI HOC S PHAM TP TOÅNG HÔÏP TIEÀN - VAØNG CHO VAY MS-KH NGAØY VAY DIEÄN VAY ÑÔN VÒ TÍNH SOÁ VAY MN120-01 19/7/01 300.00 MX024-02 10/7/01 5,000,000.00 MK012-03 5/6/01 5,000,000.00 MN060-04 6/3/01 310.00 MK024-05 29/10/00

Chi tiết hơn

52631-KY THUAT NUOI TOM THE CHAN TRANG

52631-KY THUAT NUOI TOM THE CHAN TRANG KỸ THUẬT NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG Tôm chân trắng (Penaeus vannamei) có nguồn gốc từ vùng biển xích đạo Ðông Thái Bình Dương (biển phía Tây Mỹ La tinh). Ðây là loài tôm quý có nhu cầu cao trên thị trường.! PHẦN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Muc luc.doc

Microsoft Word - Muc luc.doc MÔÛ ÑAÀU:... 1 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI... 1 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU.... 1 3. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU... 2 4. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5.1. Phöông phaùp thu thaäp

Chi tiết hơn

Khoa Cô Khí Coâng Ngheä Baøi giaûng Maùy GCCH NSTP BM: Maùy STH vaø CB Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1. Vai trò của phương pháp GCCH trong CBNSTP. Th

Khoa Cô Khí Coâng Ngheä Baøi giaûng Maùy GCCH NSTP BM: Maùy STH vaø CB Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1. Vai trò của phương pháp GCCH trong CBNSTP. Th Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1. Vai trò của phương pháp GCCH trong CBNSTP. Thay đổi tính chất vật lý học cơ học nhằm tăng giá trị sử dụng theo mục đích của nhà sử dụng yêu cầu. Trong sản xuất lương thực,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GT Cong nghe moi truong.doc

Microsoft Word - GT Cong nghe moi truong.doc TRỊNH THỊ THANH - TRẦN YÊM - ĐỒNG KIM LOAN GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (ln lần thứ hai) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BomthuyluanVw.doc

Microsoft Word - BomthuyluanVw.doc CẤP NƯỚC CHO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VÀ TÂY NGUYÊN BẰNG CÔNG NGHỆ THU NƯỚC VÀ BƠM THỦY LUÂN CẢI TIẾN I. ĐẶT VẤN ĐỀ. Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam Tài nguyên đất Việt Nam hạn chế về số lượng, bình

Chi tiết hơn

Kỹ thuật nuôi lươn Kỹ thuật nuôi lươn Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn Kỹ thuật nuôi lươn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình n

Kỹ thuật nuôi lươn Kỹ thuật nuôi lươn Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn Kỹ thuật nuôi lươn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình n Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình nuôi trong bể có đất. Mô hình đó giống với điều kiện tự nhiên. Nhưng tới nay, cách nuôi đó chỉ thích hợp với

Chi tiết hơn

Bestplant Co.,Ltd Tài liệu giới thiệu về Jokaso

Bestplant Co.,Ltd Tài liệu giới thiệu về Jokaso Bestplant Co.,Ltd. ------------ Tài liệu giới thiệu về Jokaso 1. Jokaso là gì Chủ yếu sử dụng năng lực của vi sinh vật để phân giải chất thải. Cùng áp dụng nguyên lý vật lý như lắng phân ly, lọc. Là thiết

Chi tiết hơn

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý tự nhiên Bài: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh th

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý tự nhiên Bài: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh th Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý tự nhiên Bài: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ Câu 1. Lãnh thổ nước ta trải dài: A. Trên 12º vĩ. B. Gần 15º vĩ. C. Gần 17º vĩ. D. Gần 18º vĩ. Câu 2. Nội thuỷ

Chi tiết hơn

CANH CÁ CHUA NGỌT ĐẦY MÀU SẮC 500 g cá 5 g Hạt nêm AJI-NGON 1000 ml nước 100 g cà chua 50 g me 100 g Dọc mùng 20 g rau mùi 20 g hành lá xanh 2 quả ớt

CANH CÁ CHUA NGỌT ĐẦY MÀU SẮC 500 g cá 5 g Hạt nêm AJI-NGON 1000 ml nước 100 g cà chua 50 g me 100 g Dọc mùng 20 g rau mùi 20 g hành lá xanh 2 quả ớt CANH CÁ CHUA NGỌT ĐẦY MÀU SẮC 500 g cá 5 g Hạt nêm AJI-NGON 1000 ml nước 100 g cà chua 50 g me 100 g Dọc mùng 20 g rau mùi 20 g hành lá xanh 2 quả ớt 1. Cắt cá thành những lát nhỏ. Trộn đều với hạt nêm.

Chi tiết hơn

HỎI - ĐÁP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO NGƯỜI CHẾ BIẾN, KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ Hà Nội -2016

HỎI - ĐÁP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO NGƯỜI CHẾ BIẾN, KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ Hà Nội -2016 HỎI - ĐÁP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO NGƯỜI CHẾ BIẾN, KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ Hà Nội -2016 CHỦ BIÊN TS. NGUYỄN THANH PHONG THAM GIA BIÊN SOẠN GS. TS. PHAN THỊ KIM TS. TRẦN THỊ THU LIỄU TS. LÂM QUỐC HÙNG

Chi tiết hơn

Chapter 2

Chapter 2 Baøi giaûng 3 vaø 4 CAÀU, CUNG VAØ CAÂN BAÈNG THÒ TRÖÔØNG CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH Thị trường laø gì? Kinh teá thò tröôøng vaø kinh teá keá hoaïch taäp trung Caàu Cung Traïng thaùi caân baèng cuûa thò tröôøng

Chi tiết hơn

Soá BAÛN TIN AÛnh: Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái kiểm tra đề tài Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất lúa lai hai dòng, ba dòng đạ

Soá BAÛN TIN AÛnh: Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái kiểm tra đề tài Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất lúa lai hai dòng, ba dòng đạ Soá 5-2015 BAÛN TIN AÛnh: Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái kiểm tra đề tài Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất lúa lai hai dòng, ba dòng đạt năng suất cao tại huyện Tân Yên CHÒU TRAÙCH NHIEÄM

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Hmong_Cultural_Changes_Research_Report_2009_Final_Edit.doc

Microsoft Word - Hmong_Cultural_Changes_Research_Report_2009_Final_Edit.doc Trung tâm Con người và Thiên nhiên Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò Biến đổi văn hóa và phát triển: KHẢO CỨU BAN ĐẦU Ở CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MÔNG TẠI HÒA BÌNH Nguyễn Thị Hằng (Tập đoàn HanoiTC) Phan Đức

Chi tiết hơn

Kể về một chuyến về thăm quê – Văn mẫu lớp 6

Kể về một chuyến về thăm quê – Văn mẫu lớp 6 Kể về một chuyến về thăm quê - Văn mẫu lớp 6 Author : Kẹo ngọt Kể về một chuyến về thăm quê - Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Bố mẹ tôi lấy nhau ở thành phố nên nghiễm nhiên sinh

Chi tiết hơn

Ch­¬ng 3

Ch­¬ng 3 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN BÁO CÁO QUY HOẠCH QUẢN LÝ, KHAI THÁC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT MIỀN ĐỒNG BẰNG TỈNH

Chi tiết hơn

Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa Biên tập bởi: nguyenxuantrach

Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa Biên tập bởi: nguyenxuantrach Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa Biên tập bởi: nguyenxuantrach Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa Biên tập bởi: nguyenxuantrach Các tác giả: phungquocquang nguyenxuantrach Phiên bản trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/a2111257

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thiet ke XD be tu hoai.doc

Microsoft Word - Thiet ke XD be tu hoai.doc 1. Giới thiệu Thiết kế, xây dựng và sử dụng bể tự hoại Bể tự hoại đầu tiên xuất hiện ở Pháp vào năm 1860, do kỹ sư Fosse Mouras phát minh ra. Cho đến nay, loại công trình xử lý nước thải tại chỗ này đã

Chi tiết hơn

ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH Địa chất động lực công trình nghiên cứu và vạch ra: Qui luật phân bố các quá trình và hiện tượng địa chất khác nhau; chủ

ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH Địa chất động lực công trình nghiên cứu và vạch ra: Qui luật phân bố các quá trình và hiện tượng địa chất khác nhau; chủ ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH Địa chất động lực công trình nghiên cứu và vạch ra: Qui luật phân bố các quá trình và hiện tượng địa chất khác nhau; chủ yếu là ngoại sinh và một số là nội sinh xảy ra trên

Chi tiết hơn

BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP I. TÊN TÁC GIẢ NGUYỄN ANH TIẾN II. TÊN GIẢI PHÁP Mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép dùng cho các công trình kè bả

BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP I. TÊN TÁC GIẢ NGUYỄN ANH TIẾN II. TÊN GIẢI PHÁP Mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép dùng cho các công trình kè bả BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP I. TÊN TÁC GIẢ NGUYỄN ANH TIẾN II. TÊN GIẢI PHÁP Mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép dùng cho các công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển III. TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HIỆN

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRẦN THỊ THANH TÂM MÔ PHỎNG NỒNG ĐỘ CHẤT Ô NHIỄM CÁC CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN HÒA C

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRẦN THỊ THANH TÂM MÔ PHỎNG NỒNG ĐỘ CHẤT Ô NHIỄM CÁC CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN HÒA C ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRẦN THỊ THANH TÂM MÔ PHỎNG NỒNG ĐỘ CHẤT Ô NHIỄM CÁC CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN HÒA CẦM. ĐỀ XUẤT, CẢI TIẾN VẬN HÀNH ĐỂ NỒNG ĐỘ ĐẦU RA ĐẠT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GT modun 03 - SX thuc an hon hop chan nuoi

Microsoft Word - GT modun 03 - SX thuc an hon hop chan nuoi 1 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN CHUẨN BỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN SẢN XUẤT MÃ SỐ: MĐ 03 NGHỀ: SẢN XUẤT THỨC ĂN HỖN HỢP CHĂN NUÔI Trình độ: Sơ cấp nghề Hà Nội, Năm 2011 2

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 5 Chương 17 L Lúc ăn cơm chiều, chị dâu anh cứ luôn luôn trừng mắt với em á!" Tư Đồ Tĩnh bước vào phòng, Hồng Diệp liền mãnh liệt lay lay cánh tay anh, bắt đầu lải nhải tố cáo, muốn anh tin lời mình

Chi tiết hơn

Trường Đại học Văn Lang - Nội san Khoa học & Đào tạo, số 9, tháng 4/2012 TRỒNG RAU MẦM AN TOÀN Ở QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH PGS.TS. Trần Minh Tâm, TS. Nguyễn

Trường Đại học Văn Lang - Nội san Khoa học & Đào tạo, số 9, tháng 4/2012 TRỒNG RAU MẦM AN TOÀN Ở QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH PGS.TS. Trần Minh Tâm, TS. Nguyễn TRỒNG RAU MẦM AN TOÀN Ở QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH PGS.TS. Trần Minh Tâm, Việc ứng dụng một cách ồ ạt, thiếu chọn lọc các tiến bộ khoa học kỹ thuật về hóa học, sinh học cùng với các điều kiện môi trường như đất,

Chi tiết hơn

Hạ Nguồn Sông Mekong trong Cơn Khát Vô Tận của Bắc Kinh Gần hai mươi triệu người Việt Nam phụ thuộc vào nước ở hạ nguồn sông Mekong. Nhưng thượng nguồ

Hạ Nguồn Sông Mekong trong Cơn Khát Vô Tận của Bắc Kinh Gần hai mươi triệu người Việt Nam phụ thuộc vào nước ở hạ nguồn sông Mekong. Nhưng thượng nguồ Hạ Nguồn Sông Mekong trong Cơn Khát Vô Tận của Bắc Kinh Gần hai mươi triệu người Việt Nam phụ thuộc vào nước ở hạ nguồn sông Mekong. Nhưng thượng nguồn bị kiểm soát bởi một quốc gia có cơn khát vô tận.

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ÔN VĂN HUY NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH CỦA BỜ SÔNG THẠCH HÃN QUẢNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ Chuyên ngành: Xây

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ÔN VĂN HUY NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH CỦA BỜ SÔNG THẠCH HÃN QUẢNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ Chuyên ngành: Xây BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ÔN VĂN HUY NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH CỦA BỜ SÔNG THẠCH HÃN QUẢNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy Mã số : 60.58.40 TÓM TẮT LUẬN

Chi tiết hơn

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 2 (AÁU NHI 2 8 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Bài Giả

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Bài Giả ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Bài Giảng Giám Sát Thi Công Đường Bộ Giảng viên trình bày:

Chi tiết hơn

Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh.

Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh. Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh. Thanh chưa bao giờ đặt chưn xuống miệt đồng bằng.

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS69N48EU Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm máy rửa bát mang thương hiệu nổi tiếng BOSCH, hi vọng sản ph

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS69N48EU Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm máy rửa bát mang thương hiệu nổi tiếng BOSCH, hi vọng sản ph HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS69N48EU Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm máy rửa bát mang thương hiệu nổi tiếng BOSCH, hi vọng sản phẩm sẽ đem đến cho khách hàng sự yên tâm và hài lòng.

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN TRỒNG GLADIOLI (Bản tóm tắt) Chi tiết xem tại Hoa lay-ơn vốn là loài hoa vùng cận nhiệt đới và có thể dễ dàng trồng ở

HƯỚNG DẪN TRỒNG GLADIOLI (Bản tóm tắt) Chi tiết xem tại   Hoa lay-ơn vốn là loài hoa vùng cận nhiệt đới và có thể dễ dàng trồng ở HƯỚNG DẪN TRỒNG GLADIOLI (Bản tóm tắt) Chi tiết xem tại WWW.STOOPFLOWERBULB.NL Hoa lay-ơn vốn là loài hoa vùng cận nhiệt đới và có thể dễ dàng trồng ở những cánh đồng rộng. Các yếu tố quan trọng để việc

Chi tiết hơn

TÌM NƯỚC

TÌM NƯỚC Nước Cội Nguồn Của Sự Sống 346 TÌM NƯỚC TRONG HOANG DÃ Nước là nhu cầu số một và cũng là chìa khoá của sự sống và sự mưu sinh nơi hoang dã. Cơ thể của chúng ta chứa 75% nước, nhưng cũng dễ mất nước qua

Chi tiết hơn

AI SO TO HP

AI SO TO HP ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP Chöông II HOAÙN VÒ 1. Giai thöøa Vôùi soá nguyeân döông n, ta ñònh nghóa n giai thöøa, kí hieäu n!, laø tích caùc soá nguyeân lieân tieáp töø 1 ñeán n. n! = 1..3 (n ) (n 1)n. Vì tieän

Chi tiết hơn

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH HOAÏT KHOÁI THEÂM SÖÙC 3 (THIEÁU NHI 3 12 Tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh nöôùc bieån) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn

Chi tiết hơn

Nguồn (Aug 27,2008) : Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm

Nguồn (Aug 27,2008) :   Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm Nguồn (Aug 27,2008) : http://phamtinanninh.com/?p=239 Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm từ ngày miền Nam thất thủ) Phạm Tín An Ninh. Những

Chi tiết hơn

QUY TRÌNH THUẦN DƯỠNG CÁ THỦY TINH (Kryptopterus bicirrhis Valenciennes, 1840) I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ THỦY TINH 1. Đặc điểm phân loại Hình1: cá thủy

QUY TRÌNH THUẦN DƯỠNG CÁ THỦY TINH (Kryptopterus bicirrhis Valenciennes, 1840) I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ THỦY TINH 1. Đặc điểm phân loại Hình1: cá thủy QUY TRÌNH THUẦN DƯỠNG CÁ THỦY TINH (Kryptopterus bicirrhis Valenciennes, 1840) I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ THỦY TINH 1. Đặc điểm phân loại Hình1: cá thủy tinh (http://www.fishbase.us) Trong hệ thống phân loại,

Chi tiết hơn

TỔNG HỢP, SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN BỞI NGUYỄN TRƯỜNG THÁI TỔNG HỢP 1090 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 THEO BÀI BÀI 2. VỊ T

TỔNG HỢP, SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN BỞI NGUYỄN TRƯỜNG THÁI   TỔNG HỢP 1090 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 THEO BÀI BÀI 2. VỊ T TỔNG HỢP 1090 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 THEO BÀI BÀI 2. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ Câu 1. Khung hệ tọa độ địa lí của nước ta có điểm cực Bắc ở vĩ độ: A. 23 23'B. B. 23 24'B. C. 23 25'B D. 23 26'B

Chi tiết hơn

SỔ TAY KỸ THUẬT TRỒNG NẤM GIAO THỦY, 2009

SỔ TAY KỸ THUẬT TRỒNG NẤM GIAO THỦY, 2009 SỔ TAY KỸ THUẬT TRỒNG NẤM GIAO THỦY, 2009 SỔ TAY KỸ THUẬT TRỒNG NẤM NỘI DUNG Câu lạc bộ sản xuất nấm Vườn Quốc gia Xuân Thủy HÌNH ẢNH Viện Phát Triển Các Nguồn Lực Ven Biển Châu Á tại Việt Nam (CORIN-Asia

Chi tiết hơn

TØnh §iÖn Biªn

TØnh §iÖn Biªn TỈNH ĐIỆN BIÊN - Diện tích tự nhiên : 954.125,06 ha - Dân số năm 2015: 547.785 người - Mật độ dân cư: 57 người/km2 - Tổng SP NN trong nền KT (2015): 24,81% Điện Biên là tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc

Chi tiết hơn

Kyyeu hoithao vung_bong 2_Layout 1.qxd

Kyyeu hoithao vung_bong 2_Layout 1.qxd 316 CƠ SỞ KHOA HỌC CHO PHÁT TRIỂN VÙNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT, RỪNG, NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khánh

Chi tiết hơn

Hieän traïng moâi tröôøng noâng thoân Chöông MÔI TRƯỜNG ĐẤT Tình hình chung chất lượng đất khu vực nông thôn Nhìn chung, chất lượng môi

Hieän traïng moâi tröôøng noâng thoân Chöông MÔI TRƯỜNG ĐẤT Tình hình chung chất lượng đất khu vực nông thôn Nhìn chung, chất lượng môi Hieän traïng moâi tröôøng noâng thoân Chöông 3 3.4. MÔI TRƯỜNG ĐẤT 3.4.1. Tình hình chung chất lượng đất khu vực nông thôn Nhìn chung, chất lượng môi trường đất các vùng nông thôn hiện nay vẫn đáp ứng

Chi tiết hơn

BẢO QUẢN NGHÊU BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA VÀ LẠNH ĐÔNG 1

BẢO QUẢN NGHÊU BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA VÀ LẠNH ĐÔNG 1 BẢO QUẢN NGHÊU BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA VÀ LẠNH ĐÔNG 1 Chƣơng 1 Giới thiệu chung 1.1. Tình hình sản xuất và xuất khẩu nghêu của nƣớc ta hiện nay 1.1.1. Tình hình sản xuất Trong tháng 01/2014, tại

Chi tiết hơn

Microsoft Word TT DA DT NMCDTIMI docx

Microsoft Word TT DA DT NMCDTIMI docx BỘ CÔNG THƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP TÓM TẮT DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TỬ IMI Đơn vị lập dự án : Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp Tháng 08/2017

Chi tiết hơn

Microsoft Word - I To03_Copy.doc

Microsoft Word - I To03_Copy.doc CON NGƯỜI HẠNH PHÚC, ĐỨC HỶ XẢ XUÂN MẬU NGỌ 1978 Con người hạnh phúc, có thân khỏe tâm an. Muốn được thân tâm đều khỏe thì chúng ta phải làm sao? Sở dĩ chúng ta hay áo não sầu bi là tại cái gì? Tại trong

Chi tiết hơn

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 Mục Lục: 1. Duyên khởi:.......................... trang 03 2. Lời tri ân:............................ trang 06 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm:.......... trang 09 4. Chương 2: Người

Chi tiết hơn

INSTRUCTION MANUAL AQR-IFG50D

INSTRUCTION MANUAL AQR-IFG50D Update: 8 AUG 205 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Tủ lạnh AQR-IFG50D MỤC LỤC TRANG VỊ TRÍ ĐẶT TỦ LẠNH...2 CHỨC NĂNG... 3 Nơi trữ thực phẩm... 3 Cách sử dụng màn hình cảm ứng... 4 Tên gọi của các đèn, các phím điều khiển

Chi tiết hơn

Table of Contents LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU I- NGUỒN GỐC CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT II- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT P

Table of Contents LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU I- NGUỒN GỐC CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT II- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT P Table of Contents LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU I- NGUỒN GỐC CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT II- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT PHẦN MỘT - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Chương

Chi tiết hơn

A

A VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ HẢI CHUYỂN BIẾN KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN DUY TIÊN TỈNH HÀ NAM TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số : 60.22.03.13.

Chi tiết hơn

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Định mức dự toán xây dựng công trình Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức dự t

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Định mức dự toán xây dựng công trình Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức dự t THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Định mức dự toán xây dựng công trình Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức về

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 3 Công việc hôm nay coi như cũng tạm ổn. Vy ngước lên nhìn đồng hồ, mới gần sáu giờ. Hôm nay được về sớm, phải ghé Ngọc Hạnh mới được. Nghĩ thế rồi Vy thu dọn đồ cho gọn gàng. Đeo túi xách lên vai,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 05_PVS Ho ngheo_xom 2_ xa Hung Nhan-Nghe An.doc

Microsoft Word - 05_PVS Ho ngheo_xom 2_ xa Hung Nhan-Nghe An.doc BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU HỘ NGHÈO, XÓM 2, XÃ HƯNG NHÂN HƯNG NGUYÊN - NGHỆ AN H: Giới thiệu về mục tiêu nghiên cứu và nội dung trao đổi về thực trạng và cách ứng phó của địa phương với các hiện tượng thủy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Sach TTNT A4_P2.doc

Microsoft Word - Sach TTNT A4_P2.doc PGS.TS. Đinh Văn Cải, ThS. Nguyễn Ngọc Tấn TRUYỀN TINH NHÂN TẠO CHO BÒ Nhà xuất bản Nông nghiệp Năm 2007 - Tiếp cận và cầm cột bò cẩn thận trong giá phối tinh. Kiểm tra âm đạo, tử cung để chắc bò không

Chi tiết hơn

CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tác giả: Lê Hoàng Việt Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các trang web của Đại Học Catolica, Bồ Đào Nha

CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tác giả: Lê Hoàng Việt Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các trang web của Đại Học Catolica, Bồ Đào Nha CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tác giả: Lê Hoàng Việt Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các trang web của Đại Học Catolica, Bồ Đào Nha về xử lý nước thải. Các trang web này trình bày tóm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 8

Microsoft Word - 8 Bảo vệ sức khỏe cá tra nuôi trong mùa mưa Trong thời gian gần đây, hầu như tất cả các vùng nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long đều đã xuất hiện những loại bệnh phổ biến như xuất huyết, bệnh gan-thận

Chi tiết hơn

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ KINH PHÁP CÚ MINH HỌA: Mr. P. Wickramanayaka (Illustrated Dhammapada) CHUYỂN DỊCH THƠ:

Chi tiết hơn

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. Mô hình kiến trúc xanh từ bài học kinh nghiệm của kiến

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only. Mô hình kiến trúc xanh từ bài học kinh nghiệm của kiến Mô hình kiến trúc xanh từ bài học kinh nghiệm của kiến trúc truyền thống Việt Nam 1. Đặt vấn đề Mô hình Kiến trúc xanh - kiến trúc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đã được áp dụng khá phổ biến

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI PHAÀN PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho phöông trình : Ax + By + C = 0 () vôùi A + B > 0. Meänh ñeà naøo sau ñaây sai? A. () laø phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng

Chi tiết hơn

Chiều Trên Phá Tam Giang Trần Thiện Thanh Chiều Trên Phá Tam Giang anh chợt nhớ em nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận em ơi! em ơi! Giờ này thươn

Chiều Trên Phá Tam Giang Trần Thiện Thanh Chiều Trên Phá Tam Giang anh chợt nhớ em nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận em ơi! em ơi! Giờ này thươn Chiều Trên Phá Tam Giang Trần Thiện Thanh Chiều Trên Phá Tam Giang anh chợt nhớ em nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận em ơi! em ơi! Giờ này thương xá sắp đóng cửa người lao công quét dọn hành lang

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation X y dùng c c c«ng tr nh thñy lîi, thñy iön ë viöt nam Nh ng vên Ò èi mæt PGS. TS. Phạm Văn Quốc Bộ môn Thủy công, Khoa Công trình, Đại học Thủy lợi Hµ Néi 2013 1 H HáNG, Sù Cè MéT Sè C NG TR NH THñY LîI

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHẦN 2 - BOÁ TRÍ THÍ NGHIEÄM VAØ XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU 1. THÍ NGHIEÄM LAØ GÌ? Ñoù laø moät hình thöùc nghieân cöùu khoa hoïc maø con ngöôøi taïo ra ñeå : - Tìm hieåu nhöõng hieän töôïng - Phaùt hieän baûn

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP 1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH ******** CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2009 2 BÔ GIA O DU C VA ĐA O TAỌ TRƢƠ NG ĐAỊ HO C MƠ TP. HCM ---------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bao cao thuong nien nam CFC.doc

Microsoft Word - Bao cao thuong nien nam CFC.doc CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM Số: 134 / 2015 /HĐQT-CFC MẪU CBTT- PHỤ LỤC SỐ II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT/BTC ngày 05.4.2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính). CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chi tiết hơn

GVHD: NGUYỄN THỊ HIỀN CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN CÁ Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1

GVHD: NGUYỄN THỊ HIỀN CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN CÁ Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1 Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1 MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU... 3 1. Chất dinh dưỡng trong cá... 3 1.1 Nước... 3 1.2 Protein... 3 1.3 Mỡ... 3 1.4 Vitamin... 3 1.5 Khoáng chất... 3 2. Lợi ích của việc sử

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 11 Chương 51 Chiến Đấu Với Dị Năng Giả Mặc Hi cũng không quan tâm tới bóng roi dày đặc kia, trực tiếp thò tay ra bắt cái roi, nắm chặt trong tay rồi phá tan cái roi, tại tĩnh điện trước mặt mà còn

Chi tiết hơn

LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI

LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI Thích Thái Hòa -----{----- LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI Chùa Phước Duyên, Huế - 2016 - NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC Mục lục Hưng và cá...7 Giọt nắng chiều và mướp...10 Cái đẹp từ bên trong...13 Lời

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Chuong 3. cac may lam nho.doc

Microsoft Word - Chuong 3. cac may lam nho.doc CHƯƠNG 3 CÁC THIẾT BỊ LÀM NHỎ 3.1. Máy nghiền: 3.1.1. Khái niệm : Trong công nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm thường gặp quá trình nghiền nhỏ vật liệu từ các cục to, các hạt thành dạng bột thô, vừa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ngay XuaNguoiTinh_pthienthu.doc

Microsoft Word - Ngay XuaNguoiTinh_pthienthu.doc PHẠM THIÊN THƯ NGÀY XƯA NGƯỜI TÌNH NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ Chịu trách nhiệm xuất bản NGUYỄN ðức BÌNH Biên tập KIM PHƯỚC Sửa bản in BẢO BẢO Bìa GIANG VŨ Phụ bản PHẠM CUNG NGÀY XƯA NGƯỜI TÌNH, PHẠM THIÊN THƯ

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CÁC THỰC HÀNH TỐT VỆ SINH AN TOÀN Bài 4 THỰC PHẨM YÊU CẦU CỦA BÀI: - Đối với học viên: sau khi kết th

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CÁC THỰC HÀNH TỐT VỆ SINH AN TOÀN Bài 4 THỰC PHẨM YÊU CẦU CỦA BÀI: - Đối với học viên: sau khi kết th TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CÁC THỰC HÀNH TỐT VỆ SINH AN TOÀN Bài 4 THỰC PHẨM YÊU CẦU CỦA BÀI: - Đối với học viên: sau khi kết thúc, học viên nắm được 5 nội dung thực hành tốt vệ sinh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - huythuc-miennam2mua[2]

Microsoft Word - huythuc-miennam2mua[2] Miền Nam Mưa Nắng Hai Mùa Huy Thục Hình (Trần Công Nhung): Miền Nam mưa nắng hai mùa (cảnh lụt lội ở đường Bùi Viện, Saigon). Miền Nam ở đây tôi muốn dùng để chỉ vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long, thế nhưng

Chi tiết hơn

Vẻ đẹp bi tráng cùa hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng – Bài tập làm văn số 3 lớp 12

Vẻ đẹp bi tráng cùa hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng – Bài tập làm văn số 3 lớp 12 Vẻ đẹp bi tráng cùa hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng - Bài tập làm văn số 3 lớp 12 Author : hanoi Vẻ đẹp bi tráng cùa hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Chi tiết hơn

TCCS

TCCS TCCS TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 102 : 2015/TĐCNCSVN Xuất bản lần 2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHUẨN CHẾ BIẾN CAO SU SVR 10 & SVR 20 TỪ MỦ PHỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2015 Lời nói đầu TCCS 102 : 2015/TĐCNCSVN thay

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 TÂM ĐIỂM CỦA THIỀN ĐỊNH Tương truyền rằng ngay sau khi rời gốc bồ đề, ra đi lúc mới vừa thành Phật, Ðức thế tôn đã gặp trên đường một du sĩ ngoại giáo. Bị cuốn hút bởi phong thái siêu phàm cùng

Chi tiết hơn

Cảm nghĩ về người thân – Bài tập làm văn số 3 lớp 6

Cảm nghĩ về người thân – Bài tập làm văn số 3 lớp 6 Cảm nghĩ về người thân - Bài tập làm văn số 3 lớp 6 Author : hanoi Cảm nghĩ của em về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô giáo ) - Cảm nghĩ về ông nội Thế mà đã hai năm kể từ ngày ông

Chi tiết hơn

META.vn Mua sắm trực tuyến HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG SHARP R-201VN-W/ R202VN-S/R03VN-M/R-204VN-S/R-205VN-S/R-206VN-SK Sản phẩm tuân thủ theo yêu cầ

META.vn Mua sắm trực tuyến HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG SHARP R-201VN-W/ R202VN-S/R03VN-M/R-204VN-S/R-205VN-S/R-206VN-SK Sản phẩm tuân thủ theo yêu cầ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG SHARP R-201VN-W/ R202VN-S/R03VN-M/R-204VN-S/R-205VN-S/R-206VN-SK Sản phẩm tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn Châu Âu EN550011. Theo tiêu chuẩn này, sản phẩm được phân loại

Chi tiết hơn

OnTap HKII T7(11-12)

OnTap HKII T7(11-12) Tröôøng THCS Traàn Vaên Ôn Q HÖÔÙNG DAÃN NOÄI DUNG OÂN THI HKII TOAÙN 7 naêm hoïc 0 0 A) LYÙ THUYEÁT: I) ÑAÏI SOÁ: ) Chöông 3: Thống kê ) Ñôn thöùc 3) Ñôn thöùc ñoàng daïng 4) Ña thöùc 5) Ña thöùc moät

Chi tiết hơn

MỘT VÀI VẺ ĐẸP CỦA NGÔN NGỮ VĂN CHƯƠNG TRONG CÁC BÀI TẬP ĐỌC Ở TIỂU HỌC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ RÈN KĨ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC CHO HỌC SINH Lê Phương Nga ĐHSP Hà

MỘT VÀI VẺ ĐẸP CỦA NGÔN NGỮ VĂN CHƯƠNG TRONG CÁC BÀI TẬP ĐỌC Ở TIỂU HỌC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ RÈN KĨ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC CHO HỌC SINH Lê Phương Nga ĐHSP Hà MỘT VÀI VẺ ĐẸP CỦA NGÔN NGỮ VĂN CHƯƠNG TRONG CÁC BÀI TẬP ĐỌC Ở TIỂU HỌC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ RÈN KĨ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC CHO HỌC SINH Lê Phương Nga ĐHSP Hà Nội Cảm thụ văn học, nói chính xác hơn tiếp nhận văn

Chi tiết hơn

Đà Lạt Những Hương Vị Khó Quên _ (Thiên Hương) (Hồi Ký)

Đà Lạt Những Hương Vị Khó Quên _ (Thiên Hương) (Hồi Ký) ĐÀ LẠT, NHỮNG HƯƠNG VỊ KHÓ QUÊN Thiên Hương Từ ngày bước chân ra nước ngoài, mỗi lần trộn dĩa rau xà lách hay sửa soạn rau ăn kèm với bún, với thịt, tôi luôn ngùi ngùi nhớ đến những cây rau Đà Lạt. Không

Chi tiết hơn

VĂN BẢN MỚI - CHÍNH SÁCH MỚI BAÉC GIANG TRIEÅN KHAI THÖÏC HIEÄN ÑEÀ AÙN HOÃ TRÔÏ SAÛN XUAÁT RAU AN TOAØN TAÄP TRUNG THEO TIEÂU CHUAÅN VIETGAP TRONG NA

VĂN BẢN MỚI - CHÍNH SÁCH MỚI BAÉC GIANG TRIEÅN KHAI THÖÏC HIEÄN ÑEÀ AÙN HOÃ TRÔÏ SAÛN XUAÁT RAU AN TOAØN TAÄP TRUNG THEO TIEÂU CHUAÅN VIETGAP TRONG NA VĂN BẢN MỚI - CHÍNH SÁCH MỚI BAÉC GIANG TRIEÅN KHAI THÖÏC HIEÄN ÑEÀ AÙN HOÃ TRÔÏ SAÛN XUAÁT RAU AN TOAØN TAÄP TRUNG THEO TIEÂU CHUAÅN VIETGAP TRONG NAÊM 2016 Hương Giang Thực hiện Quyết định số 2303/ QĐ-UBND

Chi tiết hơn

02_Cac dang toan dem trong tam - p1

02_Cac dang toan dem trong tam - p1 CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM P1 Thầy Đặng Việt Hùng DẠNG 1. BÀI TOÁN ĐẾM NGƯỜI, VẬT Bài 1: Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho học sinh trường A và học

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Hoàng Thu Thảo ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THỦY ĐỘNG LỰC ĐẾN XU T

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Hoàng Thu Thảo ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THỦY ĐỘNG LỰC ĐẾN XU T ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- Hoàng Thu Thảo ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THỦY ĐỘNG LỰC ĐẾN XU THẾ ỔN ĐỊNH THEO MÙA VÙNG CỬA SÔNG ĐÀ DIỄN LUẬN VĂN

Chi tiết hơn

MINUET 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VI Issue 13 03/ with people in mind

MINUET 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VI Issue 13 03/ with people in mind MINUET 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 746-396-VI Issue 13 03/2016...with people in mind Chính sách thiết kế và bản quyền và là các nhãn hiệu thuộc tập đoàn ArjoHuntleigh. ArjoHuntleigh 2016 Vì chính sách của chúng

Chi tiết hơn

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt? Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt? - Khỉ ốm, chỉ có da bọc xương. Thịt khỉ lại tanh, không ai

Chi tiết hơn

chulangnghiem.com Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4

chulangnghiem.com Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4 Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4 Lúc bấy giờ Tôn giả Phú-lâu-na-di-đa-la-ni Tử đang ở giữa đại chúng,

Chi tiết hơn

Đề 11 – Giới thiệu về một loài cây hoặc loài hoa.(cây mai) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

Đề 11 – Giới thiệu về một loài cây hoặc loài hoa.(cây mai) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9 Đề 11 Giới thiệu về một loài cây hoặc loài hoa.(cây mai) Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9 Author : vanmau Đề 11 Giới thiệu về một loài cây hoặc loài hoa.(cây mai) Phát triển kỹ năng làm bài văn

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 4 Chương 16 Mất Tích Cục công án thành phố Bạch, Nguyễn Vi ngẩng đầu lên liếc nhìn đồng hồ được treo trên vách tường. Khi cô và Trương Ức An bước vào phòng họp, người cảnh sát tiếp bọn họ mang ra

Chi tiết hơn

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích Author : Hà Anh Đề bài: Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích Bài làm Sáng và ấm quá. Nắng đã lên rồi ư? Mở mắt ra nào!

Chi tiết hơn

Bài 4 XÂY DỰNG THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC NẮP CỐ ĐỊNH

Bài 4  XÂY DỰNG THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC NẮP CỐ ĐỊNH Bài 4 XÂY DỰNG THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC NẮP CỐ ĐỊNH Dự án Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt nam 2007 2011 Cục Chăn nuôi - Tổ chức Phát triển Hà Lan - SNV 1 Mục tiêu giảng dạy Cần làm học

Chi tiết hơn

MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY KEO VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ I. Triệu chứng nhận dạng 1. Sâu kèn nhỏ (Acanthopsyche sp). Sâu kèn nhỏ - Đặc điểm hình thái,

MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY KEO VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ I. Triệu chứng nhận dạng 1. Sâu kèn nhỏ (Acanthopsyche sp). Sâu kèn nhỏ - Đặc điểm hình thái, MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY KEO VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ I. Triệu chứng nhận dạng 1. Sâu kèn nhỏ (Acanthopsyche sp). Sâu kèn nhỏ - Đặc điểm hình thái, tập tính sinh học + Trưởng thành: Con đực có thân dài

Chi tiết hơn