SOPHIA GIRLS COLLEGE (AUTONOMOUS), AJMER Average percentage of full time teachers with Ph.D. / D.M. / M.Ch. / D.N.B Super speciality / D.

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SOPHIA GIRLS COLLEGE (AUTONOMOUS), AJMER Average percentage of full time teachers with Ph.D. / D.M. / M.Ch. / D.N.B Super speciality / D."

Bản ghi

1 SOPHIA GIRLS COLLEGE (AUTONOMOUS), AJMER Average percentage of full time s with Ph.D. / D.M. / M.Ch. / D.N.B Super speciality / D.Sc. / D.Litt. during the last five years

2 2 LIST OF FACULTY MEMBERS WITH Ph.D Dr. Sr. Serena Ph.D Foods and Nutrition 2 Dr. Sr. Pearl Ph.D Dr. Mrs. Jyoti Chandel Ph.D Dr. Taruna Sethi Ph.D Dr. Mrs. Sandhya Ph.D Dr. Monika Kannan Ph.D Dr. Anju Tiwari Ph.D Commerce 8 Dr. Mrs. Sunita Siyal Ph.D Arts 9 Dr. Sr. Rani Ph.D Dr. Shruti Rawal Ph.D Humanities 11 Dr. Mrs. Reena Gaur Ph.D Business Administration 12 Dr. Jyoti Jagwani Ph.D Commerce The Maharaja Sayajirao of Baroda, Vadodara Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Mohanlal Sukhadia, Udaipur Saraswati, Saraswati, 13 Dr. Bhawana Sharma Ph.D Management The IIS, Jaipur 14 Dr. Ritu Bhargava Ph.D Management Gujarat, Patan

3 Prof. Sr. Pearl Ph.D Prof. Dr. Jyoti Chandel Ph.D Dr. Mrs. Taruna Sethi Ph.D Dr. Mrs. Sandhya Ph.D Dr. Monika Kannan Ph.D Dr. Anju Tiwari Ph.D Commerce 7 Dr. Mrs. Sunita Siyal Ph.D Arts 8 Dr. Jyoti Jagwani Ph.D Commerce Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, 9 Dr. Bhawana Sharma Ph.D Management The IIS, Jaipur 10 Dr. Sr. Rani Ph.D Dr. Ritu Bhargava Ph.D Management 12 Dr. Anshu Joshi Ph.D English 13 Dr. Suneeta Rao Ph.D Saraswati, Gujarat, Patan, Kanpur of Rajasthan, Jaipur

4 Prof. Dr. Sr. Pearl Ph.D Prof. Jyoti Chandel Ph.D Dr. Taruna Sethi Ph.D Dr. Mrs. Monika Kannan Ph.D Dr. Mrs. Sandhya Ph.D Dr. Anju Tiwari Ph.D Commerce 7 Dr. Mrs. Sunita Siyal Ph.D Arts 8 Dr.Jyoti Jagwani Ph.D Commerce Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, 9 Dr. Bhawana Sharma Ph.D Management The IIS, Jaipur 10 Dr. Ritu Bhargava Ph.D Management Gujarat, Patan 11 Dr. Suneeta Rao Ph.D of Rajasthan, Jaipur 12 Dr. Sr. Rani Ph.D Dr. Neha Sharma Ph.D Computer 14 Dr. Anshu Joshi Ph.D English 15 Dr. Avantika Gaur Ph.D English Saraswati, Mahatma Jyoti Rao Phoole, Jaipur, Kanpur Mohanlal Sukhadia, Udaipur

5 Prof. Dr. Sr. Pearl Ph.D Dr. Sr. Rani Ph.D Prof. Jyoti Chandel Ph.D Dr. Taruna Sethi Ph.D Dr. Monika Kannan Ph.D Dr. Mrs. Sandhya Ph.D Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Saraswati, 7 Dr. Persis Latika Dass Ph.D History of Kota, Kota 8 Dr. Anju Tiwari Ph.D Commerce 9 Dr. Mrs. Sunita Siyal Ph.D Arts 10 Dr. Jyoti Jagwani Ph.D Commerce Saraswati, Saraswati, Saraswati, 11 Dr. Bhawana Sharma Ph.D Management The IIS, Jaipur 12 Dr. Ritu Bhargava Ph.D Management Gujarat, Patan 13 Dr. Suneeta Rao Ph.D of Rajasthan, Jaipur 14 Dr. Neha Sharma Ph.D Computer 15 Dr. Anshu Joshi Ph.D English 16 Dr. Avantika Gaur Ph.D English Mahatma Jyoti Rao Phoole, Jaipur, Kanpur Mohanlal Sukhadia, Udaipur 17 Dr. Pooja Bhambhani Ph.D Physics Banasthali, Jaipur 18 Dr. Varsha Maheshwari Ph.D Management Studies 19 Dr. Sunil Tiwari Ph.D Mohanlal Sukhadia, Udaipur Saraswati,

6 Prof. Dr. Sr. Pearl Ph.D Saraswati, 2 Dr. Sr. Rani Ph.D Saraswati, 3 Prof. Mrs. Jyoti Saraswati Ph.D Chandel, 4 Dr. Mrs. Deepmala Ph.D Saraswati, 5 Dr. Taruna Sethi Ph.D Saraswati, 6 Prof. Monika Kannan Ph.D Saraswati, 7 Dr. Sandhya Ph.D Saraswati, 8 Dr. Persis Latika Dass Ph.D History of Kota, Kota 9 Dr. Anju Tiwari Ph.D Commerce Saraswati, 10 Dr. Madhumita Hussain Ph.D Arts Mahatma Jyoti Rao Phoole, Jaipur 11 Dr. Asha Sharma Ph.D of Rajasthan, Jaipur 12 Dr. Mrs. Sunita Siyal Ph.D Arts Saraswati, 13 Dr. Jyoti Jagwani Ph.D Commerce Saraswati, 14 Dr. Bhawana Sharma Ph.D Management The IIS, Jaipur 15 Dr. Suneeta Rao Ph.D of Rajasthan, Jaipur 16 Dr. Ritu Bhargava Ph.D Management Gujarat, Patan 17 Dr. Neha Sharma Ph.D Computer Mahatma Jyoti Rao Phoole, Jaipur 18 Dr. Tanmay Sharma Ph.D Mohanlal Sukhadia, Udaipur 19 Dr. Anshu Joshi Ph.D English, Kanpur 20 Dr. Varsha Maheshwari Ph.D Management Mohanlal Sukhadia, Studies Udaipur 21 Dr. Tanveer Alam Khan Ph.D Chemistry Central of Rajasthan

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 òÿëétu gf ghœî

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 òÿëétu gf ghœî mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id 600 006. nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 òÿëétu gf ghœî nj Î fhy«mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id 600 006. nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 gf ghœî RU f«nj Î KoÎfŸ btëæl gl«ehÿ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - RESULT AIU.docx

Microsoft Word - RESULT AIU.docx RESULT OF ALL INDIA INTER UNIVERSITY GRAPPLING TOURNAMENT- 2018-19 VENUE- M.D UNIVERSITY, ROHTAK, HARYANA DATE: 1 to 4 MARCH 2019 Weight Style Sex Position Name University State -46 NO-GI Men 1st Milan

Chi tiết hơn

bsc_rvres.txt Date : OSMANIA UNIVERSITY B.SC.(cbcs) NOV (r.v) Changed list Page no.:

bsc_rvres.txt Date : OSMANIA UNIVERSITY B.SC.(cbcs) NOV (r.v) Changed list Page no.: B.SC.(cbcs) NOV.-2017 (r.v) Changed list Page no.: 1 101016441011 MATHEMATICS.3 C 101016468018 MATHEMATICS.3 101016468026 PHYSICS.3 E 101017441056 PHYSICS.1 C 101017468022 COMP. SCIENCE.1 C 101116441002

Chi tiết hơn

Draft 1

Draft 1 Giới thiệu về IELP IELP là một phần của Portland State University (Đại Học Tiểu Bang Portland), một trường đại học định hướng cộng đồng với tập thể sinh viên và giảng viên đa văn hóa. IELP mang lại cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - dh ktd 2012.doc

Microsoft Word - dh ktd 2012.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Trình độ đào tạo: Loại hình đào tạo: Ngành đào tạo: Tên tiếng Anh:

Chi tiết hơn

District wise applications - SC.xls

District wise applications - SC.xls ÀªÀiÁd PÀ Áåt E ÁSÉ ÀjÃPÁë ÀƪÀð vàgà ÉÃw PÉÃAzÀæ 2018-19 Éà Á À è JEE & NEET ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀƪÀð sá«vàgà ÉÃwUÉ váváì PÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ Àj²µÀÖ eáw C sàåyðuà¼à ÀnÖ PÀ ÄâVð f Éè JEE NEET Cast NAME Mobile

Chi tiết hơn

B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses Day&Time Mon Tue Wed Thu Fri H1 H G* Q (ME&PI) Q(ME&PI) S7 P PH 103 Q(ME

B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses Day&Time Mon Tue Wed Thu Fri H1 H G* Q (ME&PI) Q(ME&PI) S7 P PH 103 Q(ME B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses H1 H2 G* 10 11 Q (ME&PI) Q(ME&PI) 11 12 S7 P PH 103 Q(ME&PI) S5,S6 P PH 103 (PA) {Comp. Lab} (PA) {Comp. Lab} 12 13 PJA Abh. 14 15 L PHN-103 (PA) 16

Chi tiết hơn

UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC International Training & Education Center Loại THÔNG BÁO Ngày cập nhật 29/12/2014 Nội dung LỊCH THI BLOCK 20, HỌC KỲ 1,NĂM

UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC International Training & Education Center Loại THÔNG BÁO Ngày cập nhật 29/12/2014 Nội dung LỊCH THI BLOCK 20, HỌC KỲ 1,NĂM Loại THÔNG BÁO Ngày cập nhật 29/12/2014 Nội dung LỊCH THI BLOCK 20, HỌC KỲ 1,NĂM HỌC 2014-2015 Đối tượng LỚP 11BSM1 Mã HP Tên HP Ngày thi Giờ thi Phòng thi ART 201 History of Western Arts Thứ Hai 12/1/2015

Chi tiết hơn

HỆ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ ENRICHING WISDOM RÈN LU

HỆ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ ENRICHING WISDOM RÈN LU HỆ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC 2018-2019 NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CULTIVATING MORALITY TRAU DỒI TRÍ TUỆ ENRICHING WISDOM RÈN LUYỆN NGHỊ LỰC MOTIVATING EFFORT NỘI DUNG TỔNG QUAN Học

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO (Ban hành theo quyết định số.../qđ-hvnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tot nghiep doc

Microsoft Word - tot nghiep doc DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm học : 2009-2010 STT MSSV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp GPA Xếp loại Chuyên ngành SCHOOL OF BIOTECHNOLOGY 1 BT050001 Đặng Vy An Nữ 5/14/1987 BT051 70 Khá Giỏi Biotechnology

Chi tiết hơn

University of Languages and International Studies Faculty of English Language Teacher Education DIVISION OF TRANSLATIONAND INTERPRETING Đánh Giá Bản D

University of Languages and International Studies Faculty of English Language Teacher Education DIVISION OF TRANSLATIONAND INTERPRETING Đánh Giá Bản D University of Languages and International Studies Faculty of English Language Teacher Education DIVISION OF TRANSLATIONAND INTERPRETING Đánh Giá Bản Dịch Học kỳ 7 1 Page Thông tin chung về môn học Chương

Chi tiết hơn

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id kh /V uš 2019 Ïilãiy, nkšãiy Kjyh«M L k W«nkšãiy Ïu lh«m L bghj nj ÎfS fhd nj Î fhy m ltiz, nj Î fhy neu«k W«nj Î Ko

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id kh /V uš 2019 Ïilãiy, nkšãiy Kjyh«M L k W«nkšãiy Ïu lh«m L bghj nj ÎfS fhd nj Î fhy m ltiz, nj Î fhy neu«k W«nj Î Ko mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id-600 006. kh /V uš 2019 Ïilãiy, nkšãiy Kjyh«M L k W«nkšãiy Ïu lh«m L bghj nj ÎfS fhd nj Î fhy m ltiz, nj Î fhy neu«k W«nj Î KoÎfŸ btëæl gl«ehÿ M»ait F j brœâ F ò murhiz (ãiy) v.118,

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương

Chi tiết hơn

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín 34 tín (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO (Ban hành theo quyết định số 36/QĐ-HVNH

Chi tiết hơn

B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses Day&Time Mon Tue Wed Thu Fri H1 H G* Q (ME&PI) Q(ME&PI) S7 P PH 103 Q(ME

B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses Day&Time Mon Tue Wed Thu Fri H1 H G* Q (ME&PI) Q(ME&PI) S7 P PH 103 Q(ME B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses H1 H2 G* 10 11 Q (ME&PI) Q(ME&PI) 11 12 S7 P PH 103 Q(ME&PI) S5,S6 P PH 103 (PA) {Comp. Lab} (PA) {Comp. Lab} 12 13 PJA Ab. 14 15 L PHN-103 (PA) 16

Chi tiết hơn

MOLISA / DVET Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam Programme Reform of TVET in Viet Nam HỘI THẢO QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Wor

MOLISA / DVET Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam Programme Reform of TVET in Viet Nam HỘI THẢO QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Wor MOLISA / DVET Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam Programme Reform of TVET in Viet Nam HỘI THẢO QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Workshop on Effective school management for Technical

Chi tiết hơn

PAWAN HANS LIMITED Bank Payments To Suppliers Location : Northern Region Payments for the period : 01/11/2013 to 30/11/2013 done through State Bank of

PAWAN HANS LIMITED Bank Payments To Suppliers Location : Northern Region Payments for the period : 01/11/2013 to 30/11/2013 done through State Bank of PAWAN HANS LIMITED Bank Payments To Suppliers Location : Northern Region Payments for the period : 01/11/2013 to 30/11/2013 done through State Bank of India PARLIAMENT STREET SL Voucher No Narration Supplier

Chi tiết hơn

AMBE SCHOOL – CBSE

AMBE SCHOOL – CBSE Name :... Std VI Div..... Roll No. :... be of 80 Marks for Class VI VIII and that of F.I.T & Sanskrit/Gujarati will be of 40 marks. Time Duration of examinations will be of 3 Hours. Saturday 21 st September

Chi tiết hơn

tapchi yhocduphong_HUE.pdf

tapchi yhocduphong_HUE.pdf TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG TRẺ EM DƯỚI 1 TUỔI TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮC LẮC, 2005 2009 Phạm Văn Hậu, Hồ Thị Trà *, Phan Trọng Lân** Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, * Trung Tâm Y tế huyện Krông Năng * Bộ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1 Ho so dieu chinh_MFT_ (OGA)

Microsoft Word - 1 Ho so dieu chinh_MFT_ (OGA) 2.7.2 Cấu trúc chương trình đào tạo Ngành CNTP dự định tổ chức đào tạo theo hai chương trình (Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu và chương trình đào tạo Thạc sĩ Nghiên cứu) với cấu trúc

Chi tiết hơn

75 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CÁC XÃ HỘI BỀN VỮNG Prof. Kanchan Saxena* Hiện tại, thế giới đang trải qua khủng hoảng lớn bởi sự ph

75 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CÁC XÃ HỘI BỀN VỮNG Prof. Kanchan Saxena* Hiện tại, thế giới đang trải qua khủng hoảng lớn bởi sự ph 75 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CÁC XÃ HỘI BỀN VỮNG Prof. Kanchan Saxena* Hiện tại, thế giới đang trải qua khủng hoảng lớn bởi sự phát triển của khoa học và công nghệ đang gây nguy hiểm

Chi tiết hơn

ST

ST ST.JOSEPH S COLLEGE (AUTONOMOUS), TIRUCHIRAPPALLI 620002 DEPARTMENT OF TAMIL STAFF PROFILE S.BACKYA SELVA RATHI Assistant Professor in Tamil Department of Tamil St.Joseph s College (Autonomous), Tiruchirappalli

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Ngôn ngữ Pháp Mã số: 52220203 (Ban hành theo Quyết định số 3605/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) PHẦN I: GIỚI

Chi tiết hơn

ww.padasalai.o md òe ww.padasalai.org Kidt.Á.cõhuhâ, v«.v ì., Ã.v., Ãv.o., mur nj ÎfŸ Ïa Fe, br id

ww.padasalai.o md òe   ww.padasalai.org Kidt.Á.cõhuhâ, v«.v ì., Ã.v., Ãv.o., mur nj ÎfŸ Ïa Fe, br id md òe g rg Kidt.Á.cõhuhâ, v«.v ì., Ã.v., Ãv.o., mur nj ÎfŸ Ïa Fe, br id - 600 006. g rg g rg Iah/m«ikp, g rg g rg g rg g rg g rg g rg g rg g rg bgwe brœâ MÁça, mid J Clf fÿ. e.f.v. 077171/v 1 /2019 ehÿ.

Chi tiết hơn

Fuhua_SS_2015_Timetable_table Sem1_301214_V10b

Fuhua_SS_2015_Timetable_table Sem1_301214_V10b S FT:He Tianchan, Huang Xiaojun : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : HC.- GE P HC.- MT MT ChanBJ / TDeepa LohKW_R / HonCW CH HuYJ_J HC.- PE CH YipSY HuYJ_J HonCW

Chi tiết hơn

LUKSOOT2

LUKSOOT2 262 âπ ß Ÿà ± μ ß â ßÀ Ÿμ «ß» μ å æ ËÕ æ π ª μ ËÕÀ Ÿμ ËÕ ËÕ Õ ß ƒ ËÕª ËÕ μá ËÕ àõ ËÕ μá Õ ß ƒ ËÕ àõ Õ ß ƒ» ª» μ ± μ «ß» μ å æ ËÕ æ π Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development» ª» μ ±

Chi tiết hơn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MỤC LỤC Chương trình đào tạo Thạc sỹ QTKD (MBA) liên kết với Đại học Troy - Hoa Kỳ. Chương trình đào tạo Thạc

Chi tiết hơn

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số: 899/QĐ-ĐHM ngày 31 tháng 10 năm 2012 của

Chi tiết hơn

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER I SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1   RESULTS FOR SEMESTER I SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH Class: Pre-Intermediate 1 No. Speaking Listening Grammar Reading & Geography Physics Chemistry Mathematics History Literature 1 Nguyen Tran Gia An 8.6 9.2 9.1 8.4 9.2 7.6 8.6 8.7 8.7 B 2 Le Thi Hai Anh

Chi tiết hơn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Masan Group đạt biên lợi nhuận hai chữ số trong quý 1/2019; Doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2019 trên đà đạt tăng trưởng 20% Thà

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Masan Group đạt biên lợi nhuận hai chữ số trong quý 1/2019; Doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2019 trên đà đạt tăng trưởng 20% Thà THÔNG CÁO BÁO CHÍ Masan Group đạt biên lợi nhuận hai chữ số trong quý 1/2019; Doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2019 trên đà đạt tăng trưởng 20% Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019 Công

Chi tiết hơn

Phụ lục 1

Phụ lục 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1372/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 28

Chi tiết hơn

DU MSc Physics Topic:- DU_J18_MSC_PHY_Topic01 1) [Question ID = 5127] 1. [Option ID = 20507] 2. [Option ID = 20505] 3. [Option ID = 20506] 4. [Option

DU MSc Physics Topic:- DU_J18_MSC_PHY_Topic01 1) [Question ID = 5127] 1. [Option ID = 20507] 2. [Option ID = 20505] 3. [Option ID = 20506] 4. [Option DU MSc Physics Topic:- DU_J18_MSC_PHY_Topic01 1) [Question ID = 5127] 1. [Option ID = 20507] 2. [Option ID = 20505] 3. [Option ID = 20506] 4. [Option ID = 20508] [Option ID = 20505] 2) [Question ID = 5148]

Chi tiết hơn

Ấn Độ, đi lạc vào xứ sở huyền bí 1 / 11 ẤN ĐỘ, ĐI LẠC VÀO XỨ SỞ HUYỀN BÍ LƯƠNG NGUYÊN HIỀN Máy bay đáp xuống phi trường quốc tế Indira Gandhi sau một

Ấn Độ, đi lạc vào xứ sở huyền bí 1 / 11 ẤN ĐỘ, ĐI LẠC VÀO XỨ SỞ HUYỀN BÍ LƯƠNG NGUYÊN HIỀN Máy bay đáp xuống phi trường quốc tế Indira Gandhi sau một Ấn Độ, đi lạc vào xứ sở huyền bí 1 / 11 ẤN ĐỘ, ĐI LẠC VÀO XỨ SỞ HUYỀN BÍ LƯƠNG NGUYÊN HIỀN Máy bay đáp xuống phi trường quốc tế Indira Gandhi sau một chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ. Delhi, trời

Chi tiết hơn

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Duy Tân CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỦY ĐIỆN TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN ĐOÀN TRANH * ABSTRACT The Cen

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Duy Tân CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỦY ĐIỆN TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN ĐOÀN TRANH * ABSTRACT The Cen CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỦY ĐIỆN TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN ĐOÀN TRANH * ABSTRACT The Central and Highlands regions of Vietnam are the second-highest potential source of hydroelectric power

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC 2018-2022 Các em sinh viên thân mến! Sổ tay học tập là một trong những tài

Chi tiết hơn

1 HƯỚNG DẪN TÌM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN TRÊN INTERNET I. Công cụ tìm tin trên Internet Công cụ tìm tin trên Internet được thiết kế để hỗ trợ người sử dụ

1 HƯỚNG DẪN TÌM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN TRÊN INTERNET I. Công cụ tìm tin trên Internet Công cụ tìm tin trên Internet được thiết kế để hỗ trợ người sử dụ 1 HƯỚNG DẪN TÌM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN TRÊN INTERNET I. Công cụ tìm tin trên Internet Công cụ tìm tin trên Internet được thiết kế để hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm thông tin trên web. Các loại công cụ tìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

Backup Cloud Server

Backup Cloud Server TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT (VIETTEL IDC) HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH IIS, FTP TRÊN WINDOWS SERVER (dành cho khách hàng). MỤC LỤC 1. Giới thiệu... 2 2. Hướng dẫn

Chi tiết hơn

Website

Website Trường trung học Balwyn là trường dạy chung cho cả nam lẫn nữ học sinh từ lớp 7 12 với khoảng 2000 học sinh. Vị trí trường chúng tôi nằm vào hướng Đông của thành phố Melbourne, trường được thành lập vào

Chi tiết hơn

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn học quản trị học của sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn học quản trị học của sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên CÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN Bùi Thị Thu Hương *, Đỗ Đình Long, Lê Ngọc Nương, Đặng Phi Trường,

Chi tiết hơn

Catalogue 2019

Catalogue 2019 2019 VÌ SAO BẠN YÊN TÂM CHỌN NUTRI NEST? NUTRI NEST Yến sào của nhà phát minh ra nghề nuôi yến NGUỒN GỐC UY TÍN Yến sào từ công ty phát minh ra nghề nuôi yến Việt Nam (Từ 2005). DINH DƯỠNG VƯỢT TRỘI Kỹ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Subject Teachers

Microsoft Word - Subject Teachers Subject Teachers of 1A English Mr Adrian chia_wen_mien_adrian@moe.edu.sg Chia Mdm Ng ng_hui_ling_a@moe.edu.sg Hui Ling Malay Mr iskandar_shah_abu_bakar@moe.edu.sg Iskandar Geography Mdm chang_yee_ping_cynthia@moe.edu.sg

Chi tiết hơn

w w w. c a f e l a n d. v n BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ 1 NĂM 2015 Thực hiện: Bộ phận phân tích CafeLand Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Việt Plaza, 402 N

w w w. c a f e l a n d. v n BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ 1 NĂM 2015 Thực hiện: Bộ phận phân tích CafeLand Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Việt Plaza, 402 N w w w. c a f e l a n d. v n BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ 1 NĂM 2015 Thực hiện: Bộ phận phân tích CafeLand Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Việt Plaza, 402 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, Tp.HCM Điện thoại:

Chi tiết hơn

TRANG 16 ÁI HỮU CÔNG CHÁNH Những Ngày Đầu Tiên Trên Đất Mỹ Lời Mở Đầu: Xin cám ơn hai bạn Thụ và Xương đã giúp và san sẻ với tôi trong những ngày đầu

TRANG 16 ÁI HỮU CÔNG CHÁNH Những Ngày Đầu Tiên Trên Đất Mỹ Lời Mở Đầu: Xin cám ơn hai bạn Thụ và Xương đã giúp và san sẻ với tôi trong những ngày đầu TRANG 16 Những Ngày Đầu Tiên Trên Đất Mỹ Lời Mở Đầu: Xin cám ơn hai bạn Thụ và Xương đã giúp và san sẻ với tôi trong những ngày đầu tiên trên đất Mỹ. Cũng thành thực cám ơn mục sư Kelm, cựu mục sư Redeemer

Chi tiết hơn

CÁC BIỂU MẪU NHÂN SỰ KHÓ TÌM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HARD TO FIND TEMPLATES OF HUMAN RESOURCE RELATING TO LABOUR LAW Mục lục Timetable LỜI CẢ

CÁC BIỂU MẪU NHÂN SỰ KHÓ TÌM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HARD TO FIND TEMPLATES OF HUMAN RESOURCE RELATING TO LABOUR LAW Mục lục Timetable LỜI CẢ Mục lục Timetable LỜI CẢM ƠN...8 ACKNOWLEDGEMENTS...9 PHẦN MỞ ĐẦU...10 INTRODUCTION...11 CHƯƠNG I: TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỬ VIỆC CHAPTER I: LABOUR RECRUITMENT AND PROBATION 1 MẪU SỔ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC ÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ------------------------------- CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----****---- CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành: Nuôi trồng thủy sản

Chi tiết hơn

TrÝch yÕu luËn ¸n

TrÝch yÕu luËn ¸n THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Dũng 2.Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/03/1985 4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TKB_HKC2017_K43_CLC.doc

Microsoft Word - TKB_HKC2017_K43_CLC.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Số: /ĐHKT-KHKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Các khoa đào tạo,

Chi tiết hơn

BIA CHINH PHAN C.cdr

BIA CHINH PHAN C.cdr ISSN 1859-2333 Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Can Tho University Journal of Science Tập 48c (2017) Volume 48c (2017) Tạp chí khoa học Can Tho University Journal of Science Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn

Chi tiết hơn

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on and at IVIVU's transa

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on   and at IVIVU's transa IVIVU Customers when paying with Agribank JCB card on www.ivivu.com and at IVIVU's transaction offices will get 20% discount on total bill, maximum discount amount is 1,000,000 VND. Each JCB crardholder

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final Newsletter BẢN TIN PHÁP LUẬT TRONG SỐ NÀY THÁNG 7 NĂM 2013 NGÂN HÀNG... 2 Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay... 2 Quy định về lãi suất tối đa

Chi tiết hơn

CHI DUNG NGUYEN Minister of Planning and Investment of Vietnam CHI DUNG NGUYEN Minister of Planning and Investment of Vietnam Dr. Chi Dung Nguyen is a

CHI DUNG NGUYEN Minister of Planning and Investment of Vietnam CHI DUNG NGUYEN Minister of Planning and Investment of Vietnam Dr. Chi Dung Nguyen is a CHI DUNG NGUYEN Minister of Planning and Investment of Vietnam CHI DUNG NGUYEN Minister of Planning and Investment of Vietnam Dr. Chi Dung Nguyen is a Vietnamese politician. He is currently the Minister

Chi tiết hơn

hangiaophamCG_2019AUG18_sun

hangiaophamCG_2019AUG18_sun Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới Peace As The FruitOf Justice and Solidarity (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) http://www.conggiaovietnam.net conggiaovietnam@gmail.com Sưu tầm Chủ Đề: Công việc

Chi tiết hơn

a225f1f41faf55f48e fe53316ca36ec93f8658d22b344236e49c8bad.xlsx

a225f1f41faf55f48e fe53316ca36ec93f8658d22b344236e49c8bad.xlsx Prasad Institute of Medical Sciences Sarai Shahzadi Banthara, Kanpur Road, Lucknow, U.P. 226401 Teaching Faculty & Resident 1 Principal Dr. V.K. Srivastava MBBS, MD 9-Oct-18 2 Med Supdt Dr. M.C. Srivastava

Chi tiết hơn

Period /Time Days Mon Day I HM-ENG-ENG-A/B 30/20/21 EM- MIL-HN-A/B -33/ 04 PUN DR,SN-02 BEN-A/B-16/19 TIME TABLE DESHBANDHU COLLEG

Period /Time Days Mon Day I HM-ENG-ENG-A/B 30/20/21 EM- MIL-HN-A/B -33/ 04 PUN DR,SN-02 BEN-A/B-16/19 TIME TABLE DESHBANDHU COLLEG Period /Time HM---A/B 30/20/21 EM- ML--A/B -33/ 04 PUN DR,SN-02 BEN-A/B-16/19 TME TABLE - 2018-19 DESHBANDHU COLLE, UNERSTY OF DELH, KALKAJ, NEW DELH-110019 B.A.(PROGRAMME), SEMESTER- - ES-A/B/C P-4/18/17

Chi tiết hơn

NOTICE Verification of additional UG seats for Round-3 To, The Dean/Director/Principal/Director Medical Education Participating Colleges (as per attac

NOTICE Verification of additional UG seats for Round-3 To, The Dean/Director/Principal/Director Medical Education Participating Colleges (as per attac NOTICE Verification of additional UG seats for Round-3 To, The Dean/Director/Principal/Director Medical Education Participating Colleges (as per attached list) Subject: Additional UG seats to be included

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD ĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày tháng năm 2014 DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD ĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày tháng năm 2014 DANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD ĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày tháng năm 2014 DANH SÁCH MÔN HỌC ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2013-2014

Chi tiết hơn

1. DinhDuongTriLieu-Noun

1. DinhDuongTriLieu-Noun PHẦN 7 BÀI THỰC TẬP Với mục đích trình bày cùng độc giả các quy tắc chuẩn mà Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ đã áp dụng để thiết lập các tiêu đề chuẩn cho những tài liệu thư viện của họ qua việc sử dụng những

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ PHÚ QUỐC HÀNH TRÌNH TÌM BẢN SẮC RIÊNG BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE Nội dung 3 Thuật ngữ và Định nghĩa 4 Tóm tắt Báo cáo 5 Tổng quan 6 Vị trí và Khí hậu 7 Kết nối giao thông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Mau 1_Ly lich khoa hoc cua Chuyen gia KHCN_Tieng Viet_Hu?

Microsoft Word - Mau 1_Ly lich khoa hoc cua Chuyen gia KHCN_Tieng Viet_Hu? LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Họ và tên: Lê Thị Thanh Huệ. Năm sinh: 98. Nam/Nữ: Nữ 4. Học hàm: Học vị: Thạc sĩ 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Năm được phong: Năm đạt

Chi tiết hơn

Nội dung chương 3 IT1110 Tin học đại cương Phần I: Tin học căn bản Chương 3: Hệ thống máy tính 3.1. Giới thiệu 3.2. Chức năng và các thành phần của má

Nội dung chương 3 IT1110 Tin học đại cương Phần I: Tin học căn bản Chương 3: Hệ thống máy tính 3.1. Giới thiệu 3.2. Chức năng và các thành phần của má Nội dung chương 3 IT1110 Tin học đại cương Phần I: Tin học căn bản Chương 3: Hệ thống máy tính 3.1. Giới thiệu 3.2. Chức năng và các thành phần của máy tính 3.3. Liên kết hệ thống 3.4. Hoạt động của máy

Chi tiết hơn

T Ạ P CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 31, THÁNG 9 NĂM 2018 NG H Ệ THUẬT C Ả I LƯƠNG N A M BỘ: THỰC TRẠNG V À ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI S

T Ạ P CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 31, THÁNG 9 NĂM 2018 NG H Ệ THUẬT C Ả I LƯƠNG N A M BỘ: THỰC TRẠNG V À ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI S T Ạ P CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 31, THÁNG 9 NĂM 2018 NG H Ệ THUẬT C Ả I LƯƠNG N A M BỘ: THỰC TRẠNG V À ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI S Ả N V Ă N HÓA Nguyễn Thị T r ú c Bạch 1 SOUTHERN CAI

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75A, Số 6, (2012), BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊ

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75A, Số 6, (2012), BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊ TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75A, Số 6, (2012), 197-207 BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT Hoàng Đình

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. Họ và tên: V

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. Họ và tên: V BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. Họ và tên: VŨ HUY THÔNG 2. Năm sinh: 1966 3. Giới tính: Nam 4.

Chi tiết hơn

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website : vik bs ZvwiL: 20 R

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website :     vik bs ZvwiL: 20 R jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : 081-76328 d v : 081-76438 website : www.comillaboard.gov.bd. E-mail : info@comillaboard.gov.bd. vik bs ZvwiL: 20 Ryb 2015 gva wgk I D Pgva wgk wk v evw, Kzwgj v Gi 2015

Chi tiết hơn

Online new.ai

Online new.ai www.thanhnien.com.vn nien.com.vn Báo điện tử Thanh Niên Online trực thuộc Báo Thanh Niên www.thanhnien.com.vn,. Đây là một trong những trang tin điện tử được ưa chuộng nhất trong các trang web tiếng Việt

Chi tiết hơn

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS Science & Technology Development, Vol 0, No.T1-017 Phát triển phương pháp phân tích toàn phổ FSA (Full Spectrum Analysis) cho xử lý phổ gamma tán xạ trên bê tông Lƣơng Thanh Tùng Đỗ Trọng Viễn Huỳnh Đình

Chi tiết hơn

Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 0

Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 0 Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 05 Muslim Residential Schools & 04 Minority Model Residential

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/04/1983 Giới tính: Nữ Nơi sinh: Thọ Lập, Huyện Thọ

Chi tiết hơn