PowerPoint Presentation

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PowerPoint Presentation"

Bản ghi

1 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHỐI 7 Học Trực Tuyến BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ TUẦN 7 Khối 7 Giáo viên: NGUYỄN VĂN QUÝ

2 MỤC TIÊU Học sinh biê t sư du ng thuâ t ngữ, kê t hơ p vơ i hi nh a nh đê tri nh ba y va thực hiện động tác cu a ba i thể du c vơ i cờ. Thực hiện đươ c bài tâ p phát triển thể lực (nha y dây hoặc chạy nâng cao đùi) 03 Vâ n du ng đươ c trong các giờ học thê du c va tự tâ p luyện ha ng nga y.

3 YÊU CẦU BỘ MÔN 1 Vào học đúng giờ quy định. 2 Lơ p trâ t tự, nghiêm túc, tự giác trong học tâ p và rèn luyện. 3 Có ý kiến, xin phép phát biểu. 4 Hoàn thiện bài tập gửi cho GV.

4 TUẦN 5 Ba i 13+14: Thể Du c Vơ i Cờ NỘI DUNG BÀI HỌC * Trước khi học các em tự kiểm tra sức khỏe của mình, trang phục sao cho phù hợp và chọn một địa điểm lý tưởng để tập luyện. * Nội dung: Kiểm tra Bài thể dục với cờ ( Nam Nữ) + Ôn: động tác 1 đến 9 + Kiểm tra bài TD: động tác * Tập nội dung: Nhảy dây - Nâng cao đùi ( thực hiện 3 tổ) + Nam thực hiện 25 giây + Nữ thực hiện 20 giây

5 KHỞI ĐỘNG: Khởi động chung Các em thực hiện xoay đều các khớp: 1/ Xoay cổ 4/ Tay ngực 7/ Xoay hông 10/ Ép ngang 2/ Xoay cổ tay cổ chân 5/ Xoay khuỷu tay 8/ Xoay khớp gối 11/ Động tác lưng bụng 3/ Đánh tay cao thấp 6/ Xoay cách tay 9/ Ép dọc 12/ Căng cơ Lưu ý: ( Mỗi động tác các em thực hiện 2 x 8 Nhịp )

6 ÔN Động tác 1: Vương thở 1. ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ - Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay cầm cờ đưa ra trước lên cao song song,lòng bàn tay hướng vào nhau,cờ hướng lên cao ưỡn than,mặt ngửa (hít vào) - Nhịp 2: Đưa hai tay ra trước xuống thấp chếch ra sau,cờ hướng xuống đất,cúi đầu,hóp bụng(thở mạnh ra bằng miệng) - Nhịp 3:Đưa hai tay và cờ từ dưới- ra trướcdang ngang,lòng bàn tay hướng trước,ngực hơi uỡn(hít sâu vào bằng mũi) - Nhịp 4:Đưa hai tay va cờ ra trước xuống thấp về TTCB (thở mạnh ra bằng miệng) - Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4

7 ÔN Động tác 2: TAY 2.ĐỘNG TÁC TAY - Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay đưa từ dưới ra trước lên cao song song,lòng bàn tay hướng vào nhau,cờ hướng lên cao,mặt ngửa (hít vào) - Nhịp 2: Đưa hai tay ra trước song song cao ngang vai,lòng bàn tay hướng vào nhau cờ hướng ra trước(thở mạnh ra bằng miệng) - Nhịp 3:Đưa hai tay dang ngang,lòng bàn tay ngửa cờ hướng sang hai bên (hít sâu vào bằng mũi) - Nhịp 4: Về TTCB (thở mạnh ra bằng miệng) - Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4 (đổi chân)

8 ÔN Động tác 3: CHÂN 3.ĐỘNG TÁC CHÂN - Nhịp 1: :Kiễng 2 bàn chân 2 tay cầm cờ chống vào hông cờ hướng trước (hít vào) - Nhịp 2: Dồn trọng tâm vào chân trái,mũi bàn chân chạm đất,đồng thời nghiêng lườn sang phải,tay trái duỗi thẳng áp nhẹ vào tai,tay phải co cẳng tay phía sau lưng,cờ hướng sang trái(thở ra) - Nhịp 3:Chuyển trọng tâm về đứng đều trên hai chân,thân người thẳng hai tay dang ngang,tay ngửa cờ hướng sang hai bên,mắt nhìn theo cờ bên trái(hít vào) - Nhịp 4: Về TTCB (thở ra) - Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4 nhịp 7 mắt nhìn sang phải

9 4. ĐỘNG TÁC LƯỜN - Nhịp 1: Kiễng hai bàn chân, hai tay cầm cờ chống vào hông,cờ hướng ra trước (hít vào) - Nhịp 2: Khuỵu gối kiễng hai bàn chân hai tay đưa ra trước song song cao ngang vai,lưng thẳng lòng bàn tay hướng vào nhau,cờ hướng trước,mắt nhìn theo cờ(thở ra) - Nhịp 3:Đứng thẳng người lên,hai tay dang ngang,bàn tay ngửa,hai cờ hướng sang hai bên,mặt quay sang trái mắt nhìn theo cờ (hít vào) - Nhịp 4: Về TTCB (thở ra) - Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4 nhịp 7 mắt nhìn sang phải ÔN Động tác 4: Lườn

10 ÔN Động tác 5: Bu ng 5. ĐỘNG TÁC BỤNG - Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đưa hai tay va cờ ra trước lên cao song song,lòng bàn tay hướng vào nhau,cờ hướng lên cao,mặt ngửa (hít vào) - Nhịp 2: Gập thân,2 tay chạm 2 bàn chân,cờ hướng về trước,2 chân thẳng mắt nhìn theo cờ (thở ra) - Nhịp 3:Nâng thân 2 tay dang ngang,bàn tay sấp,cờ hướng sang 2 bên,mắt nhìn theo cờ bên trái (hít sâu vào bằng mũi) - Nhịp 4: Về TTCB (thở ra) - Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4 (đổi chân) nhịp 7 mắt nhìn cờ bên phải

11 Ôn Động tác 6: Phối hơ p 6. ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP - Nhịp 1: Bước chân trái ra trước chếch 45 0, khuỵu gối,chân sau thẳng,tay trái đưa ra trước chếch lên cao,tay phải đưa ra sau chếch xuống dưới.trọng tâm dồn vào chân trước,cờ hướng theo chiều của 2 tay,thân trên hơi ngã về trước,mắt nhìn theo cờ tay trái(hít vào) - Nhịp 2: Đưa chân trái về với chân phải đồng thời gập than,tay hướng vào chân,2 chân thẳng(thở ra) - Nhịp 3:Đứng thẳng người lên,vặn mình sang trái tay dang ngang,tay ngửa,mắt nhìn theo cờ tay trái (hít vào) - Nhịp 4: Về TTCB (thở ra) - Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4 (đổi chân) nhịp 7 vặn mình sang phải

12 Ôn Động tác 7: Thăng bằng 7. ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG - Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau mũi chân chạm đất,đồng thời đưa 2 tay ra trước lên cao song song,lòng bàn tay hướng vào nhau,cờ hướng lên cao,trọng tâm dồn vào chân phải (hít vào) - Nhịp 2: Nâng chân trái lên cao ở phía sau đồng thời ngã than trên về trước,ưỡn ngực 2 tay đưa ra trước,dang ngang tay sấp,cờ hướng sang 2 bên mặt hướng về trước và giữ thăng bằng(thở ra) - Nhịp 3:Về nhịp 1 (hít vào) - Nhịp 4: Về TTCB (thở ra) - Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4 (đổi chân)

13 Ôn Động tác 8: Nha y 8. ĐỘNG TÁC NHẢY - Nhịp 1: Bật nhảy người lên sau đó rơi xuống ở tư thế 2 chân dang rộng bằng vai,tay trái đưa cờ sang ngang,tay sấp (hít vào) - Nhịp 2: Bật nhảy người lên về tư thế đứng thẳng,tay phải đưa cờ sang ngang thành tư thế 2 tay dang ngang,bàn tay sấp,cờ hướng sang 2 bên (thở ra) - Nhịp 3: Bật nhảy như nhịp 1,đưa 2 tay ra trước song song cao ngang vai,lòng bàn tay hướng vào nhau (hít vào) - Nhịp 4: Về TTCB (thở ra) - Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4 nhưng nhịp 5 đưa tay phải sang ngang,nhịp 6 tay trái đưa cờ sang ngang

14 9. ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA Ôn Động tác 9: Điều hoà - Nhịp 1: Nâng gối chân trái lên cao 1 cách nhẹ nhàng,đồng thời 2 tay đưa cờ ra trước và rung lắc cổ tay (hít vào) - Nhịp 2: Về TTCB (thở ra) - Nhịp 3: Nâng gối chân phải lên cao 1 cách nhẹ nhàng,đồng thời 2 tay đưa cờ sang ngang và rung lắc cổ tay (hít vào) - Nhịp 4: Về TTCB (thở ra) - Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4

15 Đây là động tác gì? Vươn thở Tay Lườn Chân

16 Đây là động tác gì? Thăng bằng Nhảy Lườn Điều Hoà

17 Yêu cầu cần đạt khi kiểm tra: Các em biết thực hiện thực hiện được tương đối chính xác, đúng hướng, biên độ, nhịp điệu động tác là đạt yêu cầu. CỦNG CỐ Các em lưu ý khi thực hiện Thao tác quay clip và gửi bài:các em thực hiện quay được và gửi cho GV bài Thể dục động tác là đạt yêu cầu.

18 CỦNG CỐ Các em lưu ý khi thực hiện Bật nhảy dây chân (liên tiếp): Lúc sợi dây được tung lên phía trên đầu, di chuyển đôi chân của mình lên trên sàn nhà (tạo khoảng cách với sàn nhà/mặt đất). Tại mỗi vòng xoay của sợi dây, chân bạn sẽ tiếp xúc với sàn nhà khác nhau, động tác giống như đang bật tại chỗ, hai chân tiếp đất 1 lần, nhảy cố gắng duy trì trong 25 giây nhé.

19 BÀI TẬP VỀ NHÀ Quay video va gửi va o zalo cu a giáo viên Học sinh tích cực tham gia tâ p luyện tại nhà. Tha lỏng : gâ p người kê t hơ p hít thở. Căng cơ dẻo lưng bu ng Thực hiện 4 động tác( ) bài thể du c. Nha y dây bâ t nha y 2 chân, thời gian thực hiện là 25 giây ( thực hiện 3 tổ).

20 20