B-8720.jdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "B-8720.jdf"

Bản ghi

1 Baûn Tin haèng tuaàn Weekly bulletin - October 03 rd, 2021 Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time Office hours - Gi làm vi c c a văn phòng Monday-Friday: 8:30am- 4:00pm Thứ hai - Thứ sáu: 8:30am - 4:00pm Saturday Vigil- L V ng 7:00 PM (Vietnamese) Sunday Masses L Chúa Nh t 08:30 AM (English) 10:30AM (Vietnamese) 1:15PM (Vietnamese - Sept to May) Holy Days of Obligation L Bu c 8:30 AM (English) 7:00PM (Vietnamese) Weekday Masses - L ngày th ng Tuesday 8:30 AM (English) 6:00 PM (Vietnamese) Eucharistic Exposition - Ch u Thánh Th : Tuesday 9:00am to 1:00pm Thứ Bảy 9:00am to 5:00pm Thứ Năm & Thứ Sáu đầu tháng- 5:30pm - 6:00pm Thứ bảy đầu tháng 6:00pm to 7:00pm Chúa Nhật đầu tháng 9:45am-10:15am Divine Mercy Chaplet: L n Chu i Lòng Th ng Xót:- Th sáu đ u tháng 5:30pm - 6:00pm Thứ Bảy 3:00pm - 3:45pm Chúa Nhật đầu tháng 9:45am - 10:15am H i C u n Thiên Tri u Chúa Nhật đầu tháng sau TL 10:30am Baptism R a T i Chúa Nhật tuần I đầu tháng lúc 12:00 trưa Giờ Giáo Huấn: Thứ Bảy tuần I lúc 12:00PM Reconciliation Gi i T i Half hour prior to Mass times Nửa giờ trước các Thánh Lễ. Marriage Hôn Ph i Contact Pastor at least 6 months in advance. Liên lạc với Cha Xứ ít nhất 6 tháng Confession and Anointing of the Sick X ng t i và X c d u B nh Nhân Please call the parish office 8:30am - 4pm Xin gọi Văn Phòng 8:30am-4pm After office hours - Sau gi làm vi c (Cha Xứ) ONLIVE GIVING is now available at Web Site Giáo Xứ: Giaùo Xöù Thaùnh Anna - Thaùnh Giuse Hieån St. Anne - St. Joseph Hien Church 2627 Queen Ave. North - Minneapolis, MN Tel: Fax: MISSION SÖÙ MAÏNG Love one another and unify to accomplish the mission of Evangelization. Soáng yeâu thöông vaø Hôïp Nhaát ñeå thöïc thi söù maïng Truyeàn giaùo. PHÚC ÂM: Mc 10, 2-12 {hoặc 2-16} Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ". Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình". {Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.} KHÓA GIÁO LÝ DỰ TÒNG 10/2021 Khóa Giáo Lý Dự Tòng dành cho người lớn sẽ bắt đầu vào trong tháng 10/2021 và kéo dài đến Tuần Lễ Vọng Phục Sinh 2022 (16/4/2022). Quí Anh Chị nào muốn học hỏi để được gia nhập gia đình Công Giáo xin vui lòng ghi danh vào đơn Tiến Trình Dự Tòng hiện có tại Nhà Thờ (kệ trước phòng thay áo của Quí Cha) hoặc tại VPGX. Xin Quí Anh Chị trả lời đầy đủ các câu hỏi trong đơn, kèm theo để tiện liên lạc, và gửi lại cho VPGX. Mọi thắc mắc xin gọi: Chân thành cám ơn.

2 Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time - Year B October 03, 2021 He said to them in reply, What did Moses command you? They replied, Moses permitted a husband to write a bill of divorce and dismiss her. But Jesus told them, Because of the hardness of your hearts he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. - Mk 10:3-6 READING OF THE WEEK October 03, 2021 Sunday: Gn 2:18-24/Ps 128:1-2, 3, 4-5, 6 [cf. 5]/Heb 2:9-11/Mk 10:2-16 or 10:2-12 Monday: Jon 1:1 2:2, 11/Jon 2:3, 4, 5, 8/Lk 10:25-37 Tuesday: Jon 3:1-10/Ps 130:1b-2, 3-4ab, 7-8 [3]/Lk 10:38-42 Wednesday: Jon 4:1-11/Ps 86:3-4, 5-6, 9-10 [15]/Lk 11:1-4 Thursday: Mal 3:13-20b/Ps 1:1-2, 3, 4 and 6 [Ps 40:5a]/Lk 11:5-13 Friday: Jl 1:13-15; 2:1-2/Ps 9:2-3, 6 and 16, 8-9 [9]/Lk 11:15-26 Saturday: Jl 4:12-21/Ps 97:1-2, 5-6, [12a]/Lk 11:27-28 Next Sunday: Wis 7:7-11/Ps 90:12-13, 14-15, [14]/Heb 4:12-13/Mk 10:17-30 or 10:17-27 Sun 10/03 8:30am For The Ladies of St. Anne & Holy Name Members (living & deceased) Sun 10/07 8:30am Bulletin Copy Deadline Please submit your announcement by MONDAY afternoon (earlier for Holidays) Xin gửi thông báo vào VP trong ngày THỨ HAI mỗi tuần (sớm hơn vào ngày lễ) FROM THE PASTOR S DESK Dear brothers and sisters in Christ, The modern society makes us tolerant of divorces, but today s Gospel Christ invites us to reflect on the ideal of permanence of marriage and on the value of lifelong commitment. His words on the indissolubility of marriage set an ideal that is especially difficult for our times when we are so much influenced by a libertarian ideology that prizes personal fulfillment above all else. Our Catholic Church sees marriage as a covenant between a woman and a man, who enter a partnership of their whole lives. It is a vocation for which they receive the grace of marriage sacrament to make it viable. For a marriage to succeed requires a constant effort of goodwill, to cooperate with the grace of God. The couple should foster a relationship that is dynamic, never static; some say that if it is not moving forward, it is going backward. Living in married love with another means dying to self in many little ways because love is a kind of laying down a life for one s friend. Our faith says that it is only by dying to self that we are capable of giving life to others, which carries within it Christ s promise of eternal life. Rev. Louis Pham Ha, CRM Chia sẻ của Cha Xứ Ông bà, anh chị em rất quí mến, Xã hội hiện nay khiến chúng ta khoan dung với những vụ ly dị, nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Kitô mời gọi chúng ta suy nghĩ về lý tưởng bền vững của hôn nhân và về giá trị của sự cam kết suốt đời. Những lời nói của Chúa về tính bất khả phân ly của hôn nhân đã đặt ra một lý tưởng đặc biệt khó cho thời đại chúng ta, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi luồng tư tưởng tự do khi coi trọng sự thỏa mãn cá nhân là trên hết. Giáo hội Công giáo luôn coi hôn nhân là giao ước giữa một người nữ và một người nam, họ sống với nhau suốt cuộc đời. Đó là một ơn gọi mà họ nhận được ân sủng của bí tích hôn nhân để làm cho ơn gọi đó có thể thực hành được. Để hôn nhân thành công, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng với thiện chí, và sự cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Hai vợ chồng nên nuôi dưỡng một mối quan hệ năng động chứ không thụ động; một số người cho rằng nếu sự quan hệ đó không tiến lên, thì nó sẽ lùi lại. Sống trong tình yêu vợ chồng thì người ta phải chết cho bản thân mình bằng nhiều cách nhỏ nhặt, bởi vì tình yêu là thí mạng sống cho người mình yêu. Đức tin dậy chúng ta rằng chỉ khi chết cho chính mình, chúng ta mới có khả năng ban sự sống cho người khác, chính điều này giúp chúng ta đạt được lời hứa của Chúa Giêsu về cuộc sống đời đời. Cha xứ Luy Phạm Hữu Độ, CRM

3 Church of Saint Anne Saint Joseph Hien Community News Minneapolis, Minnesota FREE FLU SHOT & COVID 19 VACCINES SUNDAY 10/03/2021 from 10:00AM - 2:00PM On Sunday October 03, we will be hosting Free Flu Shot and Covid-19 vaccination for first time recipients, and also for people who need the second dose. Please bring your Covid-19 vaccination card with you if you want to receive the second dose of Covid-19 vaccines. Flu shots are available for children ages 6 and up. Covid-19 vaccines are available for ages 12 and up. Thank you! Archdiocesan Candlelight Rosary Procession Friday, October 1, 6:30 p.m. at the Minnesota State Capitol, St. Paul Join in praying the rosary as we process from the State Capitol to the Cathedral of Saint Paul. Gather at the MN State Capitol approach at 6:30 p.m., for the procession which will begin at 7 p.m. We will conclude with Marian prayers, Eucharistic Adoration, and Benediction at the Cathedral. See more information at minnesotarosaryprocessions.org. 70th Annual Red Mass Saturday, October 9, 6:30 p.m., Church of St. Joseph, West St. Paul All lawyers, judges and others involved in the administration of justice are invited to attend this Mass with their families. A reception will follow. Archdiocesan Youth Day 2021 (AYD21) Saturday, October 16, 6-10 p.m. at Mary, Mother of the Church, Burnsville, and St. John the Baptist, New Brighton Archdiocesan Youth Day connects our youth with our Lord, our bishops and other teens. The evening will include great music, Mass, adoration, inspiring talks, conversation with the bishops and more. Visit archspm.org/ayd21 for registration and more info. Pray for the Synod Friday, October 22, 12:15 p.m., St. Lawrence Newman Center, Minneapolis All are invited to pray for our Archdiocesan Synod in this special way! Each month through Pentecost 2022, a different parish in our Archdiocese hosts a votive Mass of the Holy Spirit and Eucharistic Adoration. Join us for daily Mass and holy hour with lectio divina prayer! HELP WANTED Our Parish is looking for a part-time custodian, working hours a week, starting January 01, The scope of works include but not limited to: cutting grass, shovel sidewalks during winter time, cleaning the Church, Rectory facilities, checking boilers, and other handy works as needed. The ability to lift 50# and basic boilers operation comprehension is preferred, but willing to lend support. Please apply within. Thank you.

4 Chúa Nhật 27 mùa thường niên - Naêm B Ngaøy 03/10/2021 LỊCH PHỤNG-VỤ Tuần 03/10-09/10/ /10 CHÚA NHẬT XXVII Thường Niên. Ngày Tôn Trọng Sự Sống. 04/10 THỨ HAI - Ngày Tuần 27 Thường Niên. Thánh PHANXICÔ ASSISI Linh Mục Lễ Nhớ. 05/10 THỨ BA - Ngày Mùa Thường Niên. Thánh MARIA FAUSTINA KOWALKA Trinh Nữ Lễ Nhớ. Chân Phước FRANCIS XAVIER SEELOS Linh Mục (Hoa Kỳ). 06/10 THỨ TƯ - Ngày Mùa Thường Niên. Thánh BRUNÔ Linh Mục. Chân Phước MARIE-ROSE DUROCHER Trinh Nữ (Hoa Kỳ). 07/10 THỨ NĂM - Thứ Năm Đầu Tháng Kính MÌNH MÁU THÁNH CHÚA. Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Lễ Nhớ. 08/10 THỨ SÁU - Ngày Mùa Thường Niên. 09/10 THỨ BẢY - Ngày Mùa Thường Niên Kính Đức Mẹ Ngày Thứ Bảy. Thánh ĐIÔNYSIÔ Giám Mục và Các Bạn Tử Đạo. Thánh GIOAN LÊÔNARĐÔ Linh Mục. Bảo Trợ Hiện Vật 800 Bánh Bột Lọc Sửa Đậu Nành Chè Thưng Chè Thái Bánh Flan & Rau Câu GĐ Vy Hồ Hủ Tiếu Mì AC. Minh Loan Nem Chua Chú Cô Đạt Xuân Bánh Ít Lá Gai, Ít Trần và Bao Chỉ AC Hưng Thơm Bánh Cuốn Bánh Bèo Bà Thành Bánh Cuốn Bánh Ướt ÔB Hoá Bánh Bèo PH Ca Đoàn Các Loại Chề, Xôi và Bánh Nhóm Thăng Tiến Hôn Nhân Mực, Chim Cút, Hến... Ẩn danh Ủng hộ $4000 thực phẩm ÔB Toàn Cây Bát Tiên Các Vị tặng Rau Thơm, Xà Lách Rau Chua... AC. Tân Thu Ủng hộ nước Chanh Dây Bảo Trợ Hiện kim AC Khanh Hồng $ Lanhart Auto Repair Inc. $ GĐ Nguyễn Gia Hoà $ GĐ Dũng Thơm $ $ Bà Đinh Thị Ngọc Dung $ GĐ.Ninh Thị Hồng Hạnh $ $ $ Intrust Realty $1, CONTACT LIÊN LẠC PARISH STAFF NHÂN VIÊN NHÀ XỨ Pastor Cha Xứ: Fr. Louis Phạm H. Độ, CRM (Cell: ) Parochial Vicar Cha Phó: Fr. Thomas Vu, CRM (Cell: ) Maintenance Bảo Trì: Lawrence McNichols / John Heltemes, Music Director: Michelle Plombon, / Parish Secretary Thư Ký VPGX Ngọc Quý Nguyễn , COUNCILS - CÁC HỘI ĐỒNG Pastoral Council - Hội đồng Mục vụ: Ô. Hoàng Tấn Sĩ Finance Council - Hội đồng Tài chánh: A. Hà Minh Tâm Trustee Ủy thác viên: A. Phạm Ngọc Sủng Trustee - Ủy thác viên: A. Nguyễn Quang Khanh Bookkeeper- Kế toán viên: PASC Accountant MINISTERS THỪA TÁC VIÊN Adoration Group- Nhóm Chầu TT: Ô. Lại Ngọc Hiện Catechetical- Vietnamese language Coordinator Giáo Lý/ Việt ngữ Principal- Hiệu trưởng: Fr. Thomas Vu, CRM Office phone/ ĐT Văn Phòng GLVN: (attendance line) Catholic Mothers Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: B. Maria Madelena Nguyễn Kim Vân, Choirs: Ca Đoàn Cecilia: C. Nguyễn T. Bích Thủy Ca Đoàn Giuse Hiển: Cô. Nguyễn T. Thanh Tâm Ca Đoàn Mẫu Tâm: A.. Phạm Ngọc Hinh Ca Đoàn : C. Lê Kim Ánh Ca Đoàn Têrêxa: A. Đinh Công Chính Church Cleaning Group - Nhóm làm đẹp Nhà Chúa: B. Lê Thị Thu CMC Consecrated Family - Gia đình Tận Hiến Đồng Công - C. Quách Tú Phương Community Caring For Life: Roger Newinski, Cursillo Movement- P/T Cursillo: Ô. Nguyễn Hồ Sơ Divine Mercy Group - Hội LCTX: Phạm Vũ Emmaus Group-Nhóm Emmaus: C. Nguyễn Thị LIên Entertainment Committee-Ban Văn Nghệ: C. Nguyễn Thị Bích Thủy : Eucharistic Minister - TTVTT : Ô. Nguyễn Thành Đạt Eucharistic Youths Movement Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể: A. Giuse Matinô Trần Hữu Phát Family Ministry -Mục vụ gia đình AC Dương Lân & Ánh Tuyết: Flowers Arrangement Committee - Ủy viên Cắm hoa: Phạm Tuyết Dung Funeral service Coordinator: - Ủy viên Tang chế: Ô. Cù Trung Nhân Humanity Committee- Ủy viên Bác Ái: Ô. Phạm Văn Yến Kitchen Committee - Ủy viên Ẩm Thực: Phạm Xuyến Ladies of St. Anne: Mrs. Marilyn Piazza Liturgy Coordinator -UV Phụng Vụ: Ô. Cù Trung Nhân, Marriage Preparation Giáo Lý Hôn Nhân: Giáo Xứ Men s Club & Holy Name Members: Roger Newinski/ Tom Lamb RCIA UV Giáo Lý Dự Tòng: Bảo Đỗ Sacred Heart Association Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm: A. Martino Nguyễn Chấn Quốc: Sound Committee - UV Âm Thanh: Andrew Phạm Vũ Phạm St.JosephWorkshop-Xưởng Thợ Giuse: Nguyễn X. Sơn Ban Điện Nước: Phạm Ngọc Ánh Summer Festival:(Committee chairperson)mr. Tam Ha ( ) Ushers Coordinator-TrậtTự/TiếpTân: A.Trần Ngọc Hải Visitation Committee - Thăm viếng: Vocation prayer group-cầu nguyện Ơn TT: Ô. Hay Wedding Coordinator - Ủy viên hôn phối: Mrs. Phạm Bạch Linh

5 LÒCH PHAÂN NHIEÄM PHUÏNG VUÏ GIAÙO XÖÙ Ngày Tu n & Ý L G. L Th a Tác VTT Đ c Sách D. L V t Giúp L Ca Đoàn Thứ 7 Ngày CĐ Têrêxa BM Chúa Nhật 27B TN Ngày :00C Ô Xuân Ô Cử 10:30S Bái, Sĩ Tâm Hòa Hợi Hay Ô Cử Ô Xuân LCTX LCTX BáiHòa(Chầu) Sĩ, Tâm Cêcilia 1:15C Tommy,Long, Liên, Bảo Hey,Jonathan, Matt,Alvin,Nath Thứ 7 Ngày :00C Ô Cử Ô Xuân GĐ Xuân Trang GX Ô Xuân Ô Cử Chúa Nhật 28B TN Ngày :30S Xuân Yến Giang Thái Sơ Hùng GĐ Lại Ngọc Hiện GĐ Lại Ngọc Hiện Xuân Hùng Cêcilia 1:15 C Anh Đào,Long, Liên, Bảo L7 L2 Lam,Vy, Thien, Kaden,Kevin CHÍCH NGỪA CẢM CÚM VÀ COVID 19 MIẾN PHÍ CHÚA NHẬT NGÀY 03 THÁNG 10, 2021 TỪ 10:00AM - 2:00PM tại hầm nhà thờ. Chúa Nhật ngày 03 tháng 10 Giáo Xứ sẽ có chương trình chích ngừa cảm cúm miễn phí cho người lớn và trẻ em tại hầm Nhà Thờ. Đồng thời, những ai muốn chích thuốc Covid-19 lần đầu tiên, hoặc những ai chưa chích mũi thứ II cũng có thể chích hôm đó nếu Quí vị muốn. Xin Quí Vị nhớ mang theo Vaccine Card để y tá có thể cập nhật cho Quí Vị. Lưu ý: Trẻ em từ 6 tuổi trở lên chỉ có thể chích ngừa cảm cúm. Trẻ em từ 12 tuổi trở lên mới có thể chích ngừa Covid-19 nếu phụ huynh đồng ý. Xin chân thành cám ơn. THẮP NẾN CẦU NGUYỆN VỚI TRÀNG KINH MÂN CÔI Thứ Sáu, ngày 01 tháng 10 lúc 6:30pm tại Minnesota State Capitol, Saint Paul Tổng Giáo Phận sẽ tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện với tràng Kinh Mân Côi vào chiều Thứ Sáu ngày 01/10/2021. Chương trình bắt đầu lúc 6:30pm tại State Capitol và khởi hành tiến về Nhà Thờ Chính Tòa lúc 7:00pm. Buổi cầu nguyện sẽ kết thúc tại Nhà Thờ Chính Tòa với lời cầu Đức Bà, Chầu Mình Thánh và Phép Lành Thánh Thể. Xin trân trọng kính mời. TÌM NGƯỜI GIÚP VIỆC BÁN THỜI GIAN Hiện nay Giáo Xứ đang tìm người giúp việc bán thời gian, làm việc từ giờ mỗi tuần (Thứ hai - Thứ Sáu), bắt đầu làm việc từ ngày 01/01/2022. Công việc bao gồm dọn vệ sinh nhà thờ, nhà xứ, cắt cỏ mùa hè, xúc tuyết đường đi mùa đông, và những công việc sửa chữa thông thường, có khả năng di chuyển vật nặng 50 pounds khi cần thiết, thêm hiểu biết cơ bản về hệ thống boiler để kiểm tra hệ thống sưởi hằng ngày vào mùa đông. Tuy nhiên nếu cần, giáo xứ cũng có thể giúp huấn luyện cho việc này. Xin vui lòng liên lạc Cha Xứ để biết thêm chi tiết. Chân thành cám ơn.

6 washburn-mcreavy.com Funeral Chapels, Cemeteries and Cremation Services ROBBINSDALE CHAPEL 4239 W Broadway SWANSON CHAPEL 1600 Lowry Avenue N CRYSTAL LAKE CHAPEL 3816 Penn Avenue N DỊCH VỤ ÐƯA ÐÓN PHI TRƯỜNG ĐẶC BIỆT *** Giúp quý khách láy boarding pass *** Gời hánh lý và dưa tặn cứa *** Xin gọi lăy hẹn truởc AN TOÁN - UY TÍN BĂO ÐÅM Xin vui long lien lac (612) Tri Tang Loan Officer Office: Cell: NMLS # Plymoth Blvd Suite 105 Plymouth, MN Mỹ Hạnh Tel: Auto, Home, Motorcycle, Boat, Life Insurance, Personal & Business Bảo Hiểm Xe Nhà Xe may Tau Nhân Thọ Cho Cá Nhân và Thương Mại AAA, Progressive, State Auto, Safeco, Encompass, Ram, Main Street, MetLife, Nationwide, Universal, ASI, Foremost, Bristol West, and much more Special: Low Premium for Nails Salon, Restaurant or Food to go. ĐặcBiệt: Gia bảo hiểm thấp cho tiệm Nails & Restaurant-Food to go USA Dream Home Realty Inc Mortgage and Real Estate Residential, Commercial, Retail, Office, Appartment, Land North End Hardware & Rental Darryl Weivoda, Owner 3117 Penn Ave. No. (612) Micky s Liquor Serving the Northside Since 1939 Contact Tom Maakestad to place an ad today! or 683 N. Snelling Ave. St. Paul, MN Phone: Fax: Central Ave. NE. Ste: 101, Columbia Heights, MN Plymouth Ave. N. (800) x5858 If you come to Dan Thai and buy a new or pre-owned vehicle at Rudy Luther s Toyota, we will donate $100 to the church. Dan Thai Cell# (612) (763) RUDY LUTHER TOYOTA 8805 Wayzata Boulevard Golden Valley, MN intrust Realty Let us help you succeed! Trong Ha General Manager intrust-realty.com P & D MECHANICAL ST AVE. N PLUMBING AND HEATING Liem Nguyen Reator / Legal Assistant / Interpreter Mua Bán Nhà / Trợ Lý Hợp Pháp Thông Dịch Viên Tai Nạn Lao Động Tai Nạn Xe Cộ Tai Nạn Cá Nhân Luật Di Trú Luật Gia Đình Luật Hình Sự (651) University Ave W. Suite 204 Saing Paul, MN White Bear Ave N. Saint Paul, MN For ad info. call St. Anne-St. Joseph Hein, Minneapolis, MN A 4C