Name

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Name"

Bản ghi

1

2

3 Liên quan đến hội thánh địa phương và các thực hành trong hội thánh Tác giả: Đa-vít Bát-ti Hướng dẫn học Tái bản lần thứ năm

4 Liên quan đến hội thánh địa phương và các thực hành trong hội thánh Hướng dẫn học Tái bản lần thứ 5 Tác giả: Đa-vít Bát-ti Trích dẫn Kinh thánh sử dụng trong khóa học này lấy từ các bản Kinh thánh sau: Các câu có chú thích NIV lấy từ bản Kinh thánh NEW INTERNATIONAL VERSION. Bản quyền 1973, 1978, 1984 Biblica. Được sự cho phép của Zondervan. Bản quyền đã được bảo hộ. Nhãn hiệu NIV hay New International Version được Biblica đăng ký tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (United States Patent and Trademark Office). Khi sử dụng cả hai nhãn hiệu này phải được sự cho phép của Biblica. Các câu có chú thích NLT lấy từ bản Kinh thánh New Living Translation, bản quyền 1996, Được sự cho phép của Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois Bản quyền đã được bảo hộ. Các câu có chú thích (NLB) lấy từ bản Kinh thánh NEW LIFE VERSION. Bản quyền 1969, 1976, 1978, 1983, 1986, Christian Literature International, PO Box 777, Canby, Oregon Đã được phép sử dụng. Các câu có chú thích (TLB) lấy từ bản The Living Bible, bản quyền 1971, Tyndale House Publishers, Wheaton, IL. Đã được phép sử dụng. Các câu có chú thích The Message lấy từ bản Message. Bản quyền 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, Được sự cho phép của NavPress Publishing Group. Bản quyền 2021, Thách Thức Thanh Thiếu Niên Hoa Kỳ. Khóa học này được xuất bản lần đầu dưới tên Group Studies for New Christians Christian Practices, 5th edition. Được cấp phép dịch bởi tổ chức Thách Thức Thanh Thiếu Niên Toàn Cầu. Những tài liệu này có thể được sao chép và phát hành để sử dụng trong tổ chức Teen Challenge, hoặc những chương trình tương tự, các hội thánh địa phương, nhà trường, các tổ chức và cá nhân khác. Những tài liệu này cũng có thể được tải từ internet tại trang web: Những người muốn xuất bản và bán các tài liệu này cần có sự cho phép bằng văn bản từ tổ chức Global Teen Challenge. Khóa học này là một phần của các khóa Học Nhóm Cho Người Mới Tin Chúa (Group Studies for New Christians) nhằm sử dụng trong các hội thánh, trường học và mục vụ trong nhà tù, chương trình Thách Thức Thanh Thiếu Niên và các mục vụ tương tự trong quá trình làm việc với người mới tin Chúa. Khóa học này bao gồm sổ tay giáo viên, sổ tay học viên, hướng dẫn học, bài kiểm tra và chứng chỉ. Để biết thêm thông tin về những khóa học này, xin vui lòng liên hệ: Global Teen Challenge PO Box 511 Columbus, GA, USA Web: và Sửa đổi lần cuối vào tháng

5 Tên Lớp Dự án 1 Ngày nộp Định nghĩa Viết định nghĩa cho từng từ trong sáu từ dưới đây. Một số từ có thể có nhiều nghĩa. Bạn có thể dùng từ điển làm công cụ hỗ trợ. 1. Hội thánh 2. Lời chứng (làm chứng) 3. Người quản trị 4. Lễ tiệc thánh 5. Lễ báp tem (báp-tem)

6 Dự án 1, trang 2 6. Sự cầu nguyện 7. Khi còn nhỏ, bạn tham dự hội thánh hoặc những hội thánh nào? A. Viết tên của hệ phái đó. B. Nếu bạn tham gia nhiều hệ phái, hãy viết tên từng hệ phái và tuổi của bạn khi tham gia từng hệ phái. C. Bạn đến hội thánh bao lâu một lần? Một tuần một lần, một tháng một lần hay hiếm khi đến hội thánh? A. Tên B. Tuổi của tôi C. Tần suất đến hội thánh. 8. Khi còn nhỏ, việc tham dự hội thánh có tác động gì tới đời sống bạn? Giải thích câu trả lời của bạn. 9. Trong vòng hai năm gần đây, thái độ của bạn với hội thánh đã thay đổi như thế nào?

7 Tên Lớp Dự án 2 Ngày nộp Lời chứng của tôi Viết lời chứng theo những hướng dẫn dưới đây. Viết những điều bạn sẽ nói nếu phải làm chứng trong một buổi nhóm tại hội thánh. Đừng viết lời chứng theo dạng trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, khi viết lời chứng, hãy nhớ đề cập đến cả bốn điều. Dùng Mẫu Học tập từ Đời sống đến Đời sống để nghĩ ý tưởng cho lời chứng của mình. Xem trang 10 trong Sổ tay Học viên. Hướng dẫn viết lời chứng và làm chứng 1. Kể về một khía cạnh trong đời sống mà Chúa đang giúp bạn tăng trưởng. 2. Đưa ra một câu Kinh thánh giúp bạn tăng trưởng trong khía cạnh này. 3. Kể cho họ cách bạn dùng câu Kinh thánh này để giúp mình trong khía cạnh đó. 4. Cho một ví dụ cụ thể về những ngày gần đây để minh họa cách bạn dùng câu Kinh thánh này.

8 Dự án 2, trang 2

9 Tên Lớp Dự án 3 Ngày nộp 1. Hãy đọc Ê-phê-sô 4:11-16 dưới dây. Người quản trị cho Chúa (11) Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư, (12) nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ, gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế, (13) cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế.(14) Lúc ấy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con nữa, bị sóng đánh trôi giạt và cuốn theo mọi luồng gió đạo lý của những người bịp bợm, xảo trá dùng thủ đoạn lừa gạt. (15) Nhưng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương nói lên sự thật, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên Đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế. (16) Nhờ Ngài toàn thân kết hiệp và ăn khớp với nhau do gân cốt hỗ trợ; khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi, thân thể sẽ tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. 2. Ai ban những ân tứ này cho Cơ Đốc nhân? 3. Theo câu 12, tại sao Chúa lại ban những ân tứ này cho Cơ Đốc nhân? 4. Khi chúng ta tham gia vào công việc mà Chúa muốn chúng ta làm, điều gì sẽ xảy ra? a. c. 13 b. c Khi trở thành những Cơ Đốc nhân mạnh mẽ hơn, chúng ta cần thay đổi những gì mình nói như thế nào? (c. 15)

10 Dự án 3, trang 2 6. Trong câu 15 & 16, Phao-lô so sánh hội thánh với. Ai là đầu? 7. Khi từng bộ phận (người) khác nhau trong hội thánh địa phương hoạt động đúng chức năng thì điều gì sẽ xảy ra? 8. Chúng ta có thể thấy được đặc điểm gì của một hội thánh địa phương khỏe mạnh? (Xem các câu 15&16) 9. Có thể nói các ân tứ mà Chúa ban cho những người mới tin Chúa như chúng ta gắn liền với một số trách nhiệm. Hãy kể ra ba điều mà bạn biết rằng Chúa muốn mình làm. (Câu trả lời cá nhân.) Hãy đọc câu chuyện trong Lu-ca 12: Những điều gì khiến ông chủ hài lòng với công việc của người đầy tớ trung tín? 11. Hãy kể ra một việc mà bạn có thể làm trong tuần để trở thành một người quản trị giỏi hơn cho Chúa

11 Tên Lớp Dự án 4 Ngày nộp 2 Cô-rinh-tô 9:7 2 Cô-rinh-tô 9:7 Mỗi người nên quyên giúp tùy lòng đã định, không phải vì miễn cưỡng hay bị ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng. 1. Lập một mục tiêu để thực hành 2 Cô-rinh-tô 9:7 trong hôm nay. (Cố gắng liên hệ mục tiêu của bạn với những điều chúng ta đã thảo luận trong Chương 3 của Sổ tay Học viên.) 2. Hãy thực hiện mục tiêu đó. (Dù mục tiêu đó là gì.) 3. Ghi lại điều đã xảy ra. Ghi lại điều đã xảy ra khi bạn thực hiện những gì mình định làm. (Mục tiêu của bạn trong mục 1.)

12 Dự án 4, trang 2

13 Tên Lớp Dự án 5 Ngày nộp Công việc của tôi 1. Tra Kinh thánh và đọc Cô-lô-se 3:23 và Rô-ma 12:11. Những câu này nói với bạn điều gì về công việc? Viết ý nghĩa của những câu này theo cách hiểu của bạn. (Đừng chép lại các câu trên.) 2. Nghĩ đến công việc mà bạn đã làm trong hôm nay (rửa bát, lau sàn, dọn nhà tắm,...) Nếu hôm nay bạn chưa làm gì thì hãy dùng công việc đã làm trong hôm qua. Nghĩ về cách bạn thực hiện công việc của mình. Sau đó, hãy viết một đoạn đánh giá công việc mình làm. Dưới dây là một số câu hỏi hỗ trợ. Mình có hào hứng làm việc không? Mình có thích làm không? Mình có làm việc chăm chỉ không? Hay mình thấy lười làm? Mình có tận tâm làm công việc của mình không? Hay mình cố gắng lẩn tránh nó? Mình có nghĩ rằng mình đang làm việc này cho Chúa không? Hay mình chỉ nghĩ là làm cho xong? Mình nghĩ gì về đánh giá của nhân viên trung tâm với công việc mình làm? Nếu bạn cần thêm khoảng trống để trả lời, hãy viết vào trang sau.

14 Dự án 5, trang 2

15 Tên Lớp Dự án 6 Ngày nộp Lễ báp-tem nước 1. Ai nói rằng Cơ Đốc nhân nên được báp-tem nước? (Ma-thi-ơ 28:16-20) 2. Đức Chúa Trời Cha phản ứng như thế nào sau khi Chúa Giê-su được báp-tem nước? (Ma-thi-ơ 3:13-17) 3. Tại sao người mới tin Chúa lại được báp-tem nước? Hãy đọc Rô-ma 6:3. 4. Trong Rô-ma 6:3-6, Phao-lô nói đến năm điều thể hiện rằng chúng ta giống với Đấng Christ trong lễ báp-tem nước. Liệt kê từng điều một và nói xem bạn tìm thấy câu trả lời trong câu nào. a. c. b. c. c. c. d. c. e. c.

16 Dự án 6, trang 2 5. Trong Ga-la-ti 2:20, Phao-lô nói rằng Cơ Đốc nhân phải sống lối sống mới. Bạn có thể sống đời sống mới này như thế nào? 6. Một người cần được báp-tem nước khi nào? (Công vụ 8:26-40) 7. Điều gì xảy ra với Chúa Giê-su sau khi Ngài được báp tem nước? Hãy đọc Mác 1:9-13. (Khi được báp tem nước, bạn cũng cần sẵn sàng đón nhận điều đó.)

17 Danh Sách Bài Tập Trên Lớp Tên khóa học Các bài kiểm tra nhỏ Các câu cần học thuộc Ngày Dự án Ngày nộp Kiểm tra Ngày

18