Aus4Skills AAGF Application Round Form Preview Introduction The Australian Alumni Grants Fund (AAGF) is an activity under the Australian Alumni

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Aus4Skills AAGF Application Round Form Preview Introduction The Australian Alumni Grants Fund (AAGF) is an activity under the Australian Alumni"

Bản ghi

1 Introduction The Australian Alumni Grants Fund (AAGF) is an activity under the Australian Alumni in Vietnam Strategy and administered by Aus4Skills. The AAGF has been established to fund proposals from Vietnamese alumni of Australian education institutions to consolidate their professional knowledge and skills; contribute to organisational and institutional change in selected Vietnamese government, private sector, civil society and other partner organisations; and strengthen linkages between Australia and Vietnam. Four grant rounds implemented by Aus4Skills have supported Australian alumni in Vietnam to develop and implement projects in selected priority areas. These guidelines apply to the AAGF Round 4 which targets Broader Alumni and Aus4Skills HRD Alumni cohorts. Proposals in any priority area/sector will be given special consideration if they contribute to the targeted outcomes of the three key pillars and cross-cutting themes of DFAT s Vietnam COVID-19 Development Response Plan. All applicants should read the following documents carefully and prepare all supporting documents prior to completing this online Application Form: Guidelines for Applicants, Financial Guidelines and Communication Guidelines. Please note that applicants must respond to all questions in the application form in ENGLISH. Further information can be obtained from Aus4Skills at: Australian Alumni Grants Fund Aus4Skills Room 502A, Building A, Ham Long Street Hoan Kiem District, Hanoi Phone: /2 Fax: Website: Project Information * indicates a required field Project Title * Page 1 of 22

2 Brief Project Description * Must be no more than 200 words. Nêu ngắn gọn vấn đề cần giải quyết và những hoạt động dự kiến triển khai trong Dự án. Project Locations * Xã/phường, Quận/huyện, Thành phố/tỉnh, Đất nước Proposed Start Date * Must be a date. Ước tính thời gian bắt đầu thực hiện Dự án tính từ hạn cuối nộp hồ sơ ít nhất 4 tháng. Project Categories Professional and Community Development and/or Capacity Building Public Awareness and/or Advocacy Campaigns Organisational and Institutional Change Lựa chọn loại hình phù hợp nhất dựa trên mục tiêu và kết quả mong đợi của Dự án Project Sector * Agriculture and Rural Development Climate Change Cyber Security Disability Education Gender Equality Governance and Economic Growth Health Infrastructure and Transport Regional Stability and Human Rights Water and Sanitation How many alumni applicants named in your proposal? * and more This Section will be automatically filled in after applicant(s) have completed the Budget Section. Total Aus4Skills and Contingency (VND) Total Other Source (VND) Total Matching Funds (VND) Total Project Cost (VND) Page 2 of 22

3 This Section will be automatically filled in after applicant(s) have completed the Budget Section. Total Aus4Skills and Contingency (VND) Total Other Source (VND) Total Matching Funds (VND) Total Project Cost (VND) This Section will be automatically filled in after applicant(s) have completed the Budget Section. Total Aus4Skills and Contingency (VND) Total Other Source (VND) Total Matching Funds (VND) Total Project Cost (VND) Grant Experience Have you received any funding under the Australian Alumni Grants Fund (previously known as Small Grants Fund) before? * Yes No If Yes, specify the title, start date, end date and amount of all grants that any applicant(s) named in the application have previously been awarded: * Must be no more than 200 words. Nêu cụ thể tên, thời gian bắt đầu/ kết thúc Dự án và số tiền tài trợ đã được nhận. Were there any further actions or results of a previous grant project that were not included in the grant completion report? If Yes, please specify. * Nêu cụ thể các hoạt động tiếp nối hoặc kết quả đạt được sau khi hoàn thành Dự án được tài trợ. Ví dụ: nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học, nhân rộng mô hình dự án ở địa phương khác... Nếu không có, ghi N/A. Project/ Action Plan under Aus4Skills HRD activities Page 3 of 22

4 Do you intend to extend or upscale a project/action plan that you developed and applied as a result of your participation in Aus4Skills HRD activities? * Yes No Please specify the name of the Aus4Skills HRD Activity in which you were engaged and the name of your project/ action plan Name of Aus4Skills HRD Activity attended and Project/ Action Plan Title * Must be no more than 150 words. Nêu cụ thể tên khóa học đã tham gia và tên cùng với thời gian của Dự án/ Kế hoạch hoạt động. Results achieved so far * Must be no more than 200 words. Tóm tắt các kết quả chính mà Dự án/ Kế hoạch hoạt động đã đạt được tói thời điểm hiện tại. Applicant Information * indicates a required field Personal Information Full Name * Organisation Name Viết đầy đủ họ tên bằng tiếng Việt KHÔNG DẤU theo thứ tự trên chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu, ví dụ: Nguyen Van A. Sex * Female Male Other Date of birth * Must be a date. Upload copy of your Identity card/passport * Dung lượng không vượt quá 5Mb/ tài liệu. Ethnicity * Are you a Person with Disability? * Yes No Page 4 of 22

5 Your Disability Status * Contact Information Nêu rõ tình trạng khuyết tật, ví dụ: Khuyết tật vận động,... Your Mobile Phone Number * Your Personal * Your Work Must be a number. Must be an address. Must be an address. Điền địa chỉ sử dụng thườngđiền địa chỉ công việc (nếu xuyên nhất. có). Australian Education Australian Degree/Course * Australian Institution * Type of Funding * Submit evidence of Australian Degree/Course * Minh chứng đã hoàn thành chương trình/ khóa học từ các trường Đại học của Australia, có thể là chứng chỉ, hoặc bằng cấp, hoặc giấy chứng nhận/ xác nhận đã hoàn thành chương trình/ khóa học Which year did you complete your studies in Australia? * Thời gian hoàn thành khóa học tính từ năm 2021 trở về trước. Submit evidence of funding type * Minh chứng nguồn tài trợ cho chương trình học tại Australia, có thể là thư/ công văn cấp học bổng, hoặc thư tài trợ. Trường hợp học tập tự túc tại Australia, có thể đính kèm bằng/ xác nhận hoàn thành khóa học tại mục này. Dung lượng file đính kèm không vượt quá 5Mb/ tài liệu. Employment Information Current Position/Job Title * Name of Employment Organisation/Company * Website of Employment Organisation/ Company Chức vụ hiện tại. Nếu đã nghỉ hưu, ghi Retired. Cơ quan hiện tại. Nếu đã nghỉ hưu, ghi Retired. Must be a URL. Trang web của cơ quan hiện tại. Your Office Address * Address Page 5 of 22

6 Suburb/Town, State/Province, and Country are required. Ấn chọn "Can't find your address?" để điền thông tin được yêu cầu nếu không thể tìm thấy vị trí chính xác trên bản đồ. Additional Alumni * indicates a required field If you have additional Alumni who are proposed to participate in the project, please click the "Add More" button. If no more Alumni to be added, please click the "Next Page". Personal Information Australian Education Employment Information Full Name * Organisation Name Viết đầy đủ họ tên bằng tiếng Việt KHÔNG DẤU như trên chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu, ví dụ: Nguyen Van A. Sex * Female Male Other Date of Birth * Must be a date. Upload copy of Identity card/passport * Australian Degree/Course * Submit evidence of Australian Degree/Course * Minh chứng đã hoàn thành chương trình/ khóa học từ các trường Đại học của Australia, có thể là chứng chỉ, hoặc bằng cấp, hoặc giấy chứng nhận/ xác nhận đã hoàn thành chương trình/ khóa học Australian University * Current Position/ Job Title * Chức vụ hiện tại. Nếu đã nghỉ hưu, ghi Retired. Name of Employment Organisation/ Company * Cơ quan hiện tại. Nếu đã nghỉ hưu, ghi Retired. Website of Employment Organisation Must be a URL. Trang web của cơ quan hiện tại. Dung lượng không vượt quá 5Mb/ tài liệu. Which year did you complete your studies in Australia? * Work Must be an address. Are you a Person with Disability? * Page 6 of 22

7 Yes Your Disability Status No Thời gian hoàn thành khóa học tính từ năm 2021 trở về trước. Điền địa chỉ công việc (nếu có). Nêu rõ tình trạng khuyết tật, ví dụ: Khuyết tật vận động,... Nếu không có, ghi N/A. Ethnicity * Type of Funding * Submit evidence of funding type * Office Address * Address Minh chứng nguồn tài trợ cho chương trình học tại Australia, Mobile Phone Number * có thể là thư/ công văn cấp học bổng, hoặc thư tài trợ. Trường hợp học tập tự túc tại Australia, có thể đính kèm bằng/ xác nhận Personal * hoàn thành khóa học tại mục này. Dung lượng file đính kèm không vượt quá 5Mb/ tài liệu. Must be an address. Điền địa chỉ sử dụng thường xuyên nhất. Suburb/Town, State/Province, and Country are required. Ấn chọn "Can't find your address?" để điền thông tin được yêu cầu nếu không thể tìm thấy vị trí chính xác trên bản đồ. Nếu có thêm cựu sinh đề xuất tham gia Dự án, ấn chọn nút "Add More" để điền thông tin. Nếu không điền thêm thông tin của cựu sinh, ấn chọn nút "Next Page". Strategic Purpose * indicates a required field Problem Analysis Describe the problem/ issue(s) that your Project designed will address. * Must be no more than 300 words. Page 7 of 22

8 Miêu tả cụ thể vấn đề Dự án đề xuất giải quyết. Sử dụng các số liệu, ví dụ,... minh chứng cho các luận điểm. Objectives and Expected Result of the Project Project Objective(s) * Must be no more than 200 words. Nêu rõ các mục tiêu cần đạt được để giải quyết vấn đề đã nêu trên trong phạm vi của Dự án. Project's Expected Results * Must be no more than 200 words. Sử dụng gạch đầu dòng để liệt kê kết quả dự kiến sẽ đạt được. Giải thích cụ thể những kết quả đó đóng góp cho mục tiêu của Dự án như thế nào, bao gồm: 1. Những thay đổi cụ thể về mặt nhận thức, hành vi, chính sách, chất lượng dịch vụ, v.v sau khi khi triển khai các hoạt động; 2. Cụ thể hóa bằng số lượng hoạt động tập huấn/khảo sát, sự kiện cộng đồng, số báo cáo nghiên cứu, báo cáo trình bày hội nghị,... mà Dự án sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra. Contribution to Aus4Skills' Program Outcomes Program Outcome 1: Male and female alumni use new skills and knowledge to make positive contributions to selected priority areas Program Outcome 2: Selected Vietnamese government, private sector and civil society organisations, and other partners, demonstrate organisational change as program-facilitated improvement(s) in policies, practices and/or performance standards Program Outcome 3: Australia and Vietnam have stronger, sustainable links in selected sectors/agencies How will your Project contribute to the above-mentioned Aus4Skills Program Outcomes? * Must be no more than 200 words. Làm rõ dự án sẽ đóng góp như thế nào cho 03 mục tiêu của Chương trình Aus4Skills? Contribution to Broader Impacts Please tick any of the boxes below that your proposed Project is contributing to. Page 8 of 22

9 Tick the relevant boxes * Improve capability of alumni or their work units to apply learned knowledge and skills gained from Australian education institutions to their work Improve organisational changes, including improvement in policy, procedures, practices, performance standards etc Establish and strengthen linkages between Vietnam and Australia Improve Vietnamese Government policy development and implementation Promote gender equality, women s leadership, women's economic empowerment Promote empowerment/inclusion of people with disability Improve development of local communities, including contributions to inclusion of the rural disadvantaged or ethnic minorities Promote private sector engagement and development Strengthen, extend professional networks of alumni Lựa chọn các tác động khác mà Dự án đóng góp, có thể chọn nhiều hơn một tác động. Contribution to the DFAT's Vietnam COVID-19 Development Response Plan Please read the DFAT's Vietnam COVID-19 Development Response Plan carefully and explain whether your Project will contribute to the targeted outcomes of this plan in the areas of health security, stability, economic recovery, and/or protecting the most vulnerable, especially women and children, ethnic minorities and people with disabilities. How does your Project contribute to the expected outcomes of the Vietnam COVID-19 Development Response Plan? * Must be no more than 200 words. Dự án sẽ đóng góp như thế nào cho các mục tiêu nằm trong Kế hoạch Hỗ trợ Phát triển Ứng phó với COVID-19 của Australia dành cho Việt Nam. Nếu không có, ghi N/A. Methodology and Implementation Plan * indicates a required field What is your methodology for delivering the Project and achieving the desired outputs? If your Project involves research or applied research with data collection or/and training activities, please indicate to what extent the research methodology has been reviewed and endorsed by an expert in the field (e.g. your Australian or Vietnamese supervisor or another expert), or relate to research methods used in published research studies, and provide such evidence justify the number of interviews, surveys and focus groups and state how the target numbers will be achieved and schedule for data collection Page 9 of 22

10 * explain how you identify and prioritise the need for particular training. At what stage was or will a training needs analysis be undertaken justify the number of targeted participants and topics of trainings. Must be no more than 400 words. Nêu cụ thể về phương pháp thực hiện Dự án nhằm đạt được các mục tiêu và kết quả đề ra. Sử dụng dữ liệu thông tin để giải thích vì sao phương pháp này là cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết vấn đề. Đọc kỹ phần gợi ý (in nghiêng) và lựa chọn nội dung trả lời phù hợp. Upload further information for clarification Minh chứng cho việc chuyên gia xem xét phương pháp nghiên cứu có thể là trao đổi giữa cựu sinh và chuyên gia qua ,... Có thể cung cấp nhiều hơn một tài liệu để minh chứng. For professional and community development and/or capacity building related- Project, explain how you find this particular community development/ capacity building needed and how the capacity building needs assessment was or will be undertaken? * Must be no more than 100 words. Đối với Dự án hướng tới nâng cao năng lực/ phát triển cộng đồng và chuyên môn, làm rõ tính cấp thiết của việc xây dựng và nâng cao năng lực chuyên môn và cộng đồng; việc đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực đã hoặc sẽ được thực hiện như thế nào. Nếu không có, ghi N/A. For public awareness and/or advocacy campaigns-related Project, explain why the issue matters to a public audience and provide ways for the public to get involved in addressing the issue * Must be no more than 100 words. Đối với Dự án hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng/ vận động chính sách, làm rõ vì sao vấn đề có tác động rộng rãi tới công chúng và đưa ra phương pháp để công chúng tham gia cùng giải quyết vấn đề. Nếu không có, ghi N/A. Page 10 of 22

11 Upload further information for clarification Có thể cung cấp nhiều hơn một tài liệu để minh chứng. For an organisational/ institutional change-related Project, explain how you identified and prioritised the key problem/ issue to be addressed by this Project? (e.g. using SWOT analysis, survey, problem analysis tools etc.), and provide information of how your Project will contribute to organizational/ institutional changes? * Must be no more than 100 words. Đối với Dự án hướng tới thay đổi tổ chức/ thể chế, giải thích cách xác định và ưu tiên vấn đề đề xuất trong Dự án. Nếu không có, ghi N/A. Upload further information for clarification Có thể cung cấp nhiều hơn một tài liệu để minh chứng. Implementation Plan Your Implementation Plan should be no longer than 12 months. The start date of your Project should be at least 4 months after the deadline of application submission. If your Project is approved, you will have the opportunity to update your Implementation Plan. In the format provided below, provide a clear list of tasks or activities with a proposed time frame and person(s) responsible. In cases where a group of alumni will implement a project, the specific role of each alumnus must be specified. Please click "Add More" button to add more rows. What are the planned activities that you will do? Danh sách công việc cụ thể thực hiện trong Dự án. Start Date End Date Person(s) responsible Must be a date. Must be a date. Nêu rõ vai trò của từng thành viên trong nhóm. Nếu Dự án có người/ tổ chức hỗ trợ, vai trò của họ cần được thể hiện trong bảng. Gender, Disability and Social Inclusion * indicates a required field Page 11 of 22

12 How will your Project contribute to gender equality? * Must be no more than 150 words. Dự án đóng góp như thế nào cho bình đẳng giới? Nếu không có, ghi N/A. Disability Definition of People with Disability (PWD): Under DFAT s Strategy for Strengthening Disability-inclusive Development in Australia s Aid Program ( ), the term People with Disabilities includes those who have episodic or long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which, in interaction with various barriers, may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. Disabilities = Impairments + Barriers Impairments may limit an individual s personal or social functioning in comparison with those who do not share the same impairment (characteristic or condition, such as hearing and/or vision impairment, developmental delay or physical impairment). The full inclusion of people with impairments in society can be inhibited by attitudinal and/or societal barriers (such as stigma), physical and/or environmental barriers (such as stairs), and policy and/or systemic barriers, which can create a disabling effect. See the web link for further information: How will your Project benefit people with disabilities? * Must be no more than 100 words. Dự án mang lại lợi ích như thế nào cho người khuyết tật? Nếu không có, ghi N/A. Rural Disadvantaged Rural Disadvantaged are persons living in one of the Designated Poor Districts. How will your Project benefit people that are rural disadvantaged, including rural disadvantaged ethnic minorities? * Page 12 of 22

13 Must be no more than 150 words. Dự án mang lại lợi ích như thế nào cho người có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn? Nếu không có, ghi N/A. Direct Beneficiaries Direct beneficiaries are those who directly participate in and benefit from the outputs of your project, (e.g, participants in trainings and workshops, field workers, co-researchers, etc.) Estimate number of direct beneficiaries in the project, excluding grantees Data listed should be disaggregated into subgroup of sex, disability and ethnic groups where applicable The statement should be "Type of direct beneficiaries". Noted that direct beneficiaries of People with disability and Ethnic minority people should be listed separately in the table. If there are more than one type of direct beneficiaries, please list out as much as possible below by clicking the "Add More" button. Type of estimated direct beneficiaries Female Male Other Người hưởng lợi trực tiếp Số lượng ước tính. Nếu bao gồm Người khuyết không có, ghi 0. tật, Người dân tộc thiểu số và các loại hình khác (ví dụ: nông dân, giáo viên, học sinh,...) Lưu ý cần liệt kê riêng 2 nhóm Người khuyết tật và Dân tộc thiểu số trong bảng, KHÔNG GỘP vào các nhóm đối tượng tưởng lợi khác Số lượng ước tính. Nếu không có, ghi 0. Số lượng ước tính. Nếu không có, ghi 0. Must be a number. Female Male Other Total Estimated Direct Beneficiaries Tổng số lượng ước tính người hưởng lợi trực tiếp đã bao gồm người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. Indirect Beneficiaries Indirect beneficiaries are those who indirectly benefit from the outputs of your project, but do not directly participate in the project. For example: Individuals (i.e. students, farmers, business people, employees, patients, etc.) who benefit from improved policies, procedures, practices, curriculum, or performance standards resulting from your project Page 13 of 22

14 Individuals who benefit from reading reports, articles, books or other publications produced through your project (may include online viewing) Individuals who later benefit from workshops/trainings conducted by trainers who were trained through your project (i.e. train the trainer workshops/trainings) Households/community members whose livelihoods are improved because a member of their household/community was trained through your project. - Estimate number of indirect beneficiaries of your project. - Data listed should be disaggregated into subgroups of sex where possible. - Specify how you have estimated the number of indirect beneficiaries of your project. Female * Male * Other * Total Indirect Beneficiaries Must be a number. Số lượng ước tính. Nếu không có, ghi 0. Must be a number. Số lượng ước tính. Nếu không có, ghi 0. Must be a number. Số lượng ước tính. Nếu không có, ghi 0. How do you estimate the number of indirect beneficiaries in your project? * Must be no more than 100 words. Số lượng người hưởng lợi gián tiếp được ước tính như thế nào? Nếu không có, ghi N/A. Budget * indicates a required field Important notes You must refer to the Financial Guidelines when preparing your budget. The content in the Budget Items table will be considered your FINAL budget so please provide comprehensive information and use the Budget Items table in this form. Other documents provided (i.e. quotations) are for reference only. All items costing over VND 5,000,000 must be accompanied by a quotation. Total Aus4Skills Funding including a 5% contingency cannot exceed the maximum grant amount specified below so please make sure this is not exceeded in your application. Your budget MUST NOT contain any ineligible items listed in Financial Guidelines. Any translation costs must be included in the application budget. Additional funding: Co-funding Aus4Skills will provide matching funds of 100% of a contribution by the applicant, employer or other relevant Vietnamese/ Australian organisation (e.g. industry association, universities) to a maximum of VND50,000,000. The co-funding must be in the form of cash (not in kind contribution) and be shown as part of the budget in the AAGF application Page 14 of 22

15 including the timing of the provision of the co-funding. Such a co-funding arrangement will increase the amount of funds available for a proposal as well as strengthen the commitment of the applicant/employer/organisation to the proposal. Aus4Skills will assess in its sole discretion whether matching funds are available. Example 1 (VND) Example 2 (VND) Example 3 (VND) AAGF project grant 165,000, ,000, ,000,000 Co-funding (i.e. from employer) 30,000,000 50,000, ,000,000 AAGF matching funds 30,000,000 50,000,000 50,000,000 Total 225,000, ,000, ,000,000 The maximum matching funds are VND50,000,000 regardless of the amount of co-funding amount. Aus4Skills will not match funds sourced from loans. Please select the most suitable option below regarding your proposal and budget * My proposal ONLY includes funding from Aus4Skills My proposal includes co-funding from other sources (applicant/ employer/ other Vietnamese or Australian organisation) and funds requested from Aus4Skills Upload Evidence of Financial Commitment * Minh chứng khoản đồng tài trợ phải là văn bản có xác nhận của ứng viên hoặc cơ quan chủ quản của ứng viên hoặc tổ chức Việt Nam/ Australia có liên quan khác thể hiện rõ số tiền đồng tài trợ cho dự án. Có thể cung cấp nhiều hơn một tài liệu để minh chứng. Budget Items Page 15 of 22

16 The additional amount must be shown as a part of the Budget below, please click "Add More" button if you have more budget items. If your proposal ONLY includes funding from Aus4Skills, place 0 in column Quan. (Other Source) and Quan. (Matching Funds) Item Unit Description Nội dung khoản chi, ví dụ: vé máy bay, địa điểm,... Quotations Đơn vị tính, ví dụ: chuyến, ngày,... Quan. Quan. (Aus4Skills) (Other Source) Số lượng từ ngân sách Chương trình Aus4Skills. Must be a number. Số lượng từ ngân sách nguồn tài trợ khác. Must be a number. Quan. Unit cost(a) (B) (C) (Matching(VND) Aus4Skills Other Matching Funds) (VND) Source (VND) Funds (VND) Số lượng từ ngân sách tài trợ tương ứng. Must be a number. Đơn giá tính bằng VND. This number/ amount is This number/ amount is This number/ amount is If a budget line item is above VND 5,000,000 then you must upload supporting quotations. Upload quotations Budget Totals This Section is automatically calculated from the information above Total Aus4Skills Funding including Contingency (5%) cannot exceed VND 165,000,000 for 1-2 Alumni (not including any matching funds). (A) Total Aus4Skills (VND) Contingency (VND) Bằng 5% của Total Aus4Skills Total Aus4Skills and Contingency (VND) Kết quả không được vượt quá VND165,000,000. Nếu báo lỗi, kiểm tra lại các nội dung đã điền ở bảng trên. Budget Totals This Section is automatically calculated from the information above. Total Aus4Skills Funding including Contingency (5%) cannot exceed VND 245,000,000 for 3 Alumni (not including any matching funds). Page 16 of 22

17 (A) Total Aus4Skills (VND) Contingency (VND) Bằng 5% của Total Aus4Skills Total Aus4Skills and Contingency (VND) Kết quả không được vượt quá VND245,000,000. Nếu báo lỗi, kiểm tra lại các nội dung đã điền ở bảng trên. Budget Totals This Section is automatically calculated from the information above. Total Aus4Skills Funding including Contingency (5%) cannot exceed VND 325,000,000 for 4 Alumni and more (not including any matching funds). (A) Total Aus4Skills (VND) Contingency (VND) Bằng 5% của Total Aus4Skills Total Aus4Skills and Contingency (VND) Kết quả không được vượt quá VND325,000,000. Nếu báo lỗi, kiểm tra lại các nội dung đã điền ở bảng trên. Total Other Source (B) Total Other Source (VND) Total Matching Funds (C) Total Matching Funds (VND) Kết quả không vượt quá VND50,000,000. Nếu báo lỗi, kiểm tra lại các nội dung đã điền ở bảng trên. Total Project Cost (VND) Total Project Cost (VND) Total Project Cost (VND) Risk Management Risks Page 17 of 22

18 In the table below, outline all the risks including COVID-19-related risks that may affect the implementation of your Project or hinder the achievement of the Project's objective(s). Please assess their likelihood and impact of these risks (with ratings: low, medium or high); and explain how you intend to manage them by proposing mitigating actions/responses. Risk Likelihood of occurring Impact if occurs Mitigating Actions Nêu các nguy cơ có thể Khả năng xảy ra nguy cơ ảnh hưởng đến việc thực này như thế nào? hiện Dự án và các kết quả, ví dụ: chính quyền địa phương không đồng ý thực hiện dự án trên địa bàn, không tiếp cận được đơn vị địa phương do COVID-19 hạn chế di chuyển... Must be no more than 50 words. Nếu xảy ra, nguy cơ này có ảnh hưởng như thế nào? Nêu cụ thể các phương án, hành động nhằm giảm thiểu nguy cơ, đặc biệt đối với các nguy cơ liên quan đến COVID-19. Must be no more than 50 words. Ownership and Sustainability * indicates a required field How is the Project relevant to your expertise and skills gained from your Australian studies? * Must be no more than 200 words. Nêu cụ thể Dự án có liên quan như thế nào tới chuyên môn, kiến thức học tập tại Australia của tất cả các thành viên trong nhóm. Cần thể hiện rõ giá trị gia tăng của việc thực hiện đề xuất theo nhóm so với cá nhân thực hiện dự án. If this Project is supported by your employer or community, please explain what that support entails or will involve * Must be no more than 200 words. Hỗ trợ của cơ quan chủ quản, cộng đồng bao gồm chính quyền địa phương cho dự án như cấp phép, tạo điều kiện về thời gian làm việc, phòng họp, cử người hỗ trợ, kết nối các đơn vị liên quan... Upload further information for clarification Page 18 of 22

19 Các tài liệu thể hiện sự hỗ trợ có thể là thư, công văn nêu rõ hỗ trợ như thế nào,... Nếu có văn bản đồng ý của chính quyền địa phương cho phép thực hiện dự án, vui lòng cung cấp tại đây. Will your Project have lasting benefits/results that will continue beyond Project completion? Do you have plan to scale up or replicate your Project in other organisations, locations or communities? If yes, please describe the plan in detail. * Must be no more than 150 words. Dự án có kế hoạch duy trì thành quả sau khi kết thúc như thế nào? Dự án có kế hoạch mở rộng quy mô hoặc áp dụng mô hình cho tổ chức, địa phương hoặc cộng đồng khác không? Nếu có, cung cấp thông tin chi tiết. Nếu không có, ghi N/A. How do you intend to promote the findings, results and outputs of the Project to a wide audience? * Must be no more than 250 words. Nêu các ví dụ cụ thể về quảng bá rộng rãi kết quả của dự án bao gồm hội thảo, hội nghị, đăng báo, các trang mạng xã hội, các kênh truyền thông đại chúng,... Monitoring and Evaluation To show evidence of progress against your Project s objectives, please clarify what your Project s outcome and output indicators are. It is important to identify indicators that are specific, relevant, measurable and adequate, and to regularly update them. Outcome Indicators OUTCOMES are specific and measurable aspects of your Project s objectives. Outcome indicators demonstrate the changes (or impact) that are expected to occur after the delivery of an output or several outputs. They commonly involves changes in individual or organisational behavior, practice, quality, access, or systematic capacity. Examples of outcome indicators: Outcome Indicators Page 19 of 22

20 Target number/percentage Percentage of farmers who demonstrate improved practices in natural farming 90% Percentage of participants who can apply learned knowledge in their work 60% Percentage of targeted persons with disability having access to clean water 80% Number of policy recommendations shared with the Ministry 5 Outcome Indicators Target number/ percentage Đối chiếu với Mục tiêu Dự án (Project Objectives) Đặt số lượng/ phần trăm mục tiêu cho từng chỉ số. và Kết quả mong đợi (Expected Results) đề xuất trong phần Mục tiêu Chiến lược (Strategic Purpose) để xác định rõ các Chỉ số Kết quả (Outcome indicators) của Dự án. Các Chỉ số Kết quả dùng để đo lường xem các mục tiêu đề ra của dự án có đạt được như mong đợi sau khi đã hoàn thành các hoạt động không. Chỉ số kết quả thường đề cập đến các thành quả trung gian (ví dụ: các thay đổi (cấp độ cá nhân hay tổ chức) về mặt chính sách, thay đổi hành vi, thay đổi về thực hành, chất lượng, khả năng tiếp cận ) sau khi hoàn thành các hoạt động dự án. Cần đưa ra tỷ lệ %, con số dự kiến cụ thể cho các chỉ số kết quả một cách phù hợp. Output Indicators OUTPUTS are the tangible (easily measurable, practical), direct and intended products of your Project s activities. This could be goods, services, publications or infrastructure produced, or events resulting directly from delivered activities. Examples of output indicators: Output Indicators Target number/percentage Number of female participants who attended the training 20 Number of ethnic minority participants who attended the training 30 Number of trainings organised 5 Percentage of participants who increased knowledge about after attending the training 90% Page 20 of 22

21 Number of articles published 3 Output Indicators Target number/ percentage Để xác định các Chỉ số Đầu ra (Output Indicators), Đặt số lượng/ phần trăm mục tiêu cho từng chỉ số. cần đối chiếu với các Kết quả mong đợi (Expected Results) của Dự án trong phần Mục tiêu Chiến lược (Strategic Purpose), đồng thời liên kết với phần Kế hoạch Thực hiện (Implementation Plan) dưới phần Phương pháp và Kế hoạch Thực hiện (Methodology and Implementation Plan) để đưa ra được các chỉ số đầu ra phù hợp, thực tế và đo lường được. Các chỉ số đầu ra là những kết quả trực tiếp cụ thể đạt được ngay sau khi hoàn thành hoạt động Dự án (Ví dụ: số lượng tập huấn, số lượng người tham gia, số lượng ấn phẩm, số bài báo, số lượng hàng hóa phân phối ). Cần đưa ra con số dự kiến cụ thể cho từng chỉ số đầu ra. Agreement and Certification * indicates a required field I/We declare that I/we have read and understood the Guideline for Applicants, Financial Guidelines and Communication Guidelines for AAGF Round I/We confirm that the information provided within this application is accurate and truthful to the best my/our knowledge. * Yes If there are more than one alumni named in the application, all alumni please fill in the information in the below table. Title Full name Job Title - Employing Organisation Viết đầy đủ họ tên bằng tiếng Việt KHÔNG DẤU theo thứ tự trên chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu, ví dụ: Nguyen Van A. Chức vụ - Cơ quan hiện tại Must be an address. Applicant Feedback Page 21 of 22

22 Feedback You are nearing the end of the application process. Before you review your application and click SUBMIT button please take a few moments to provide some feedback. Please indicate how you found the online application process Very Easy Easy Neutral Difficult Very Difficult How many hours in total did it take you to complete this application? Must be a number. I.e.: 2.5; 3; 4 Please provide us with your suggestions on how we can change or improve the application process generally or this form in particular. Page 22 of 22