NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội ĐT: Fax: Website: D

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội ĐT: Fax: Website: D"

Bản ghi

1 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội ĐT: Fax: Website: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH "LỘC VÀNG NHƯ Ý, TIỀN TỶ ĐẾN NHÀ" TỪ NGÀY 01/02/2018 ĐẾN 28/02/2018 *Danh sách hoàn tiền đối với các giao dịch hợp lệ theo điều kiện chương trình STT Họ Tên KH Số tài khoản Số tiền giao dịch Số tiền đươc hoàn 1 NGUYEN DUC DUNG 191xxxxxxx ,000 50,000 2 DANG VAN CUONG 110xxxxxxx , ,000 3 TRAN MY HUONG 400xxxxxxx8510 1,000, ,000 4 NGUYEN QUANG HUNG 320xxxxxxx , ,000 5 NGUYEN THI KIM THOA 410xxxxxxx , ,000 6 PHAM THANH HUYEN 290xxxxxxx , ,000 7 NGUYEN THI MINH HA 310xxxxxxx , ,000 8 TRUONG HOANG PHU 320xxxxxxx , ,000 9 DANG MANH QUAN 300xxxxxxx , , NGUYEN THI LAN ANH 500xxxxxxx , , DO DOAN TRANG 210xxxxxxx , , NGUYEN QUANG NGOC 310xxxxxxx , , TRAN THI THANH HOA 310xxxxxxx , , TRUONG THI THANH 440xxxxxxx , , DAO TRUNG HIEU 110xxxxxxx , , LE VAN PHUNG 410xxxxxxx8682 1,300, , LE HOAI XUYEN 410xxxxxxx , , TRAN QUOC HOAN 360xxxxxxx9504 2,000, , NGUYEN VAN LOI 130xxxxxxx , , PHAN DINH AN 320xxxxxxx , , NGUYEN THI HIEN 300xxxxxxx , , DANG THI THU THUY 210xxxxxxx , , CAO THI THUY VAN 210xxxxxxx1743 1,500, , TRAN DUC HOANG 320xxxxxxx , , NGUYEN THI THANH MAI 110xxxxxxx , , TRUONG VAN DAT 410xxxxxxx , , TRINH THE CUONG 300xxxxxxx , , NGUYEN PHUONG NGA 310xxxxxxx , , NGUYEN THI BICH THUY 440xxxxxxx , , TRAN KHIET THI 400xxxxxxx7266 1,100, , NGUYEN VAN QUYNH 400xxxxxxx3797 3,000, , LY CAM LOI 400xxxxxxx , , DU VINH HUNG 400xxxxxxx , , BUI NGOC SON 310xxxxxxx , , VU THANH TUNG 340xxxxxxx , , TRAN VAN CHUONG 320xxxxxxx , , NGUYEN VAN HOANG ANH 400xxxxxxx7582 1,300, , VU HUY HAI 400xxxxxxx , , LE THI KHANH TRANG 400xxxxxxx , , NGUYEN VAN NGOC 350xxxxxxx , , NGUYEN THI LUONG 320xxxxxxx , , TRINH QUOC HUNG 440xxxxxxx , , VU THI THU HA 200xxxxxxx , , NGUYEN HUY QUANG 310xxxxxxx , , NGUYEN THI MINH THO 320xxxxxxx , ,000

2 46 HA VU ANH KHOA 420xxxxxxx , , DINH VAN TRUONG 360xxxxxxx , , HUYNH THI THU HA 400xxxxxxx , , DUONG NHAT LIEM 420xxxxxxx , , TRUONG T THANH TRUC 410xxxxxxx , , NGUYEN NHAT HUNG 190xxxxxxx , , LE THI HUONG GIANG 330xxxxxxx , , THAI THI CAM XOAN 140xxxxxxx , , LE THI NGOC HIEU 110xxxxxxx , , DOAN TIEN DUNG 510xxxxxxx0828 1,100, , LE THI THUY LINH 330xxxxxxx , , NGUYEN VAN THANH 191xxxxxxx , , VU MINH DUC 350xxxxxxx , , NGUYEN THI THUONG THAO 410xxxxxxx , , NGUYEN THI LOI 300xxxxxxx , , NGUYEN BAY 110xxxxxxx , , TRAN THI LAN ANH 350xxxxxxx , , TRAN PHU CUONG 400xxxxxxx , , TRINH THI HONG DOAN 900xxxxxxx , , TRAN THI MAI DUNG 320xxxxxxx , , LE THI TRANG 310xxxxxxx , , NGUYEN THI MAI 360xxxxxxx , , NGO NHAN QUY 310xxxxxxx , , NGUYEN MINH DUC 330xxxxxxx , , DAO THI THU GIANG 360xxxxxxx , , TRAN THI DIEP 110xxxxxxx , , TRAN THI LAN ANH 320xxxxxxx , , HOANG XUAN GIAP 420xxxxxxx0757 1,300, , BUI KIM OANH 420xxxxxxx , , TRUONG TRAN MINH DUY 400xxxxxxx , , PHAM MINH HIEN 310xxxxxxx , , TRAN THANH THUY 300xxxxxxx2054 1,500, , LUONG QUANG HIEU 300xxxxxxx , , NGUYEN HA MI 300xxxxxxx , , HOANG VAN THIET 360xxxxxxx4955 1,000, , TRAN QUANG HANH 360xxxxxxx , , TONG VAN PHUC 410xxxxxxx8333 1,000, , CAO XUAN TUNG 310xxxxxxx , , TRAN THI HUYEN ANH 350xxxxxxx , , NGUYEN DUC HIEU 610xxxxxxx , , TRAN VAN HOAN 300xxxxxxx , , NGUYEN VAN LUC 310xxxxxxx , , CAN THI HANH 300xxxxxxx , , TRUONG THI LAN ANH 310xxxxxxx , , NGUYEN LY PHA 350xxxxxxx , , DUONG CONG MINH 330xxxxxxx , , BUI VAN HAI 400xxxxxxx2750 1,000, , DANG THI THANH THUY 900xxxxxxx , , CHU THI NGOC OANH 700xxxxxxx , , TRAN QUANG DAI 400xxxxxxx , , NGUYEN THANH HAI 900xxxxxxx , , TRAN HUU DONG 280xxxxxxx , , LE BA QUAN 110xxxxxxx , , PHAM THI THUY AN 350xxxxxxx , , LE THI HUE 170xxxxxxx , , NGUYEN NGOC HA 500xxxxxxx , , PHAM THI PHUONG 330xxxxxxx , ,000

3 103 NGUYEN TUAN DUY 440xxxxxxx , , DAO DUONG HA UYEN 430xxxxxxx9341 1,100, , VU VUONG TRUONG 500xxxxxxx , , PHAM HOANG LONG 310xxxxxxx , , PHAM MINH TUAN 350xxxxxxx , , TRAN XUAN BACH 350xxxxxxx , , PHAM HONG QUAN 310xxxxxxx , , TRAN VAN KIEN 220xxxxxxx , , PHAM VAN KHAI 210xxxxxxx , , PHAM NGOC VU 380xxxxxxx , , DOAN THI TRANG 310xxxxxxx , , NGUYEN HUU GIANG 360xxxxxxx , , VO MAI HUONG 340xxxxxxx , , LAI VAN DAI 240xxxxxxx , , NGUYEN THI LE THUY 300xxxxxxx , , NGUYEN THI THANH HUYEN 240xxxxxxx , , PHAM THI ANH 380xxxxxxx , , LE THI THANH NHAN 130xxxxxxx , , MAI THI HUE 350xxxxxxx , , PHAM MINH TUAN 350xxxxxxx , , LE HONG QUAN 320xxxxxxx , , MAI VAN BAC 350xxxxxxx , , HUYNH THANH TRUNG 400xxxxxxx , , PHI THI THU HA 500xxxxxxx , , TA TRUNG NGHIA 300xxxxxxx , , NGUYEN THANH TIEN 320xxxxxxx , , TRAN THI BICH PHUONG 290xxxxxxx , , NGUYEN XUAN HOANG 110xxxxxxx , , NGUYEN VU VIET 110xxxxxxx , , NGUYEN HUYNH TRANG 140xxxxxxx , , NGUYEN THI THU HUONG 500xxxxxxx , , LE THI BICH LIEN 410xxxxxxx , , LE PHAN HOAI PHUONG 420xxxxxxx , , DAO THI THU THAO 320xxxxxxx , , TRUONG THI DUYEN 220xxxxxxx , , VO VAN HOANG 400xxxxxxx , , VUONG THI HONG VAN 330xxxxxxx , , NGUYEN THI MINH HUE 320xxxxxxx , , VU THI PHUONG THAO 350xxxxxxx , , PHAM THI BICH NGAN 410xxxxxxx , , VU HOANG SON 320xxxxxxx , , TRUONG THI LAN(TRUONG THI Q430xxxxxxx , , MAC THI ANH 320xxxxxxx , , NGUYEN THI THAI LINH 210xxxxxxx , , NGO VAN DO 310xxxxxxx , , PHUNG THI THUONG 310xxxxxxx , , NGUYEN XUAN HOA 160xxxxxxx , , DO PHUONG THAO 340xxxxxxx , , LUU DUC TRUONG 360xxxxxxx , , NGUYEN THU HIEN 210xxxxxxx , , DINH THUY NGAN 310xxxxxxx , , NGUYEN XUAN HAI 310xxxxxxx , , NINH VAN PHUONG 380xxxxxxx , , VU XUAN MANH 310xxxxxxx , , NGO THI THANH NGAN 330xxxxxxx , , PHAN THI DONG KIEU 420xxxxxxx , , DAO VAN THINH 110xxxxxxx , ,000

4 160 HUYNH THI KIM XUAN 330xxxxxxx , , DAO NGOC LAN 300xxxxxxx , , NGUYEN VAN DAN 520xxxxxxx , , BUI VAN HOANG 210xxxxxxx , , NGUYEN HUYEN TRANG 200xxxxxxx , , DAO XUAN DUONG 330xxxxxxx , , THAN THI BICH DAO 350xxxxxxx , , CHU THI NGUYET QUE 310xxxxxxx , , NGUYEN THI HAI HUYEN 310xxxxxxx , , LE THI THANH PHUONG 400xxxxxxx , , NGUYEN DUC THI NHAT VINH KH900xxxxxxx , , NGUYEN HUYEN HAI 320xxxxxxx , , NGUYEN THU THUY 360xxxxxxx , , NGUYEN THU TRANG 110xxxxxxx , , HOANG HONG HUE 330xxxxxxx , , LE TRINH NU 140xxxxxxx , , LUU VAN HUY 900xxxxxxx , , NGO PHU CUONG 300xxxxxxx , , DAO PHU BAO 300xxxxxxx , , KIEU HOANG ANH 320xxxxxxx , , LAI THI TUYET MAI 400xxxxxxx ,000 75, PHAN THANH THAO 361xxxxxxx , , DO THI NGAN 410xxxxxxx , , VO THI THIEN NGA 600xxxxxxx , , NGUYEN CONG LUYEN 110xxxxxxx , , PHAM LE PHU 900xxxxxxx , , NGUYEN NGOC HUNG 440xxxxxxx , , PHAM DUC HAI SON 800xxxxxxx , , NGUYEN TRUONG GIANG 340xxxxxxx , , HOANG VAN DANG 360xxxxxxx , , THAN VAN TUAN 191xxxxxxx , , LE THI NHAN 400xxxxxxx , , NGUYEN HONG HAI 420xxxxxxx , , NGUYEN THI THANH HUYEN 300xxxxxxx , , NGUYEN THI NGOC THUY 110xxxxxxx , , LA VAN LANG 300xxxxxxx , , DAO THI NGOC BICH 330xxxxxxx , , HOANG THI THANH HOA 360xxxxxxx , , LE HUU LY 380xxxxxxx , , TRUONG MANH TIEN 130xxxxxxx , , TRINH QUOC VIET 300xxxxxxx , , VO THI NGOC HAN 400xxxxxxx , , PHAM THE HUYNH 320xxxxxxx , , MAI THANH TIEN 350xxxxxxx , , NGUYEN BICH NGUYET 360xxxxxxx , , NGUYEN AN PHI 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THUY TRANG 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN DINH 190xxxxxxx ,000 50, MAC DUY NHAT 430xxxxxxx ,000 75, TRAN VU HOAN 320xxxxxxx ,000 75, NGUYEN TRAN KHANH UYEN 440xxxxxxx , , VO VAN CHIEN 410xxxxxxx , , NGUYEN NGOC KHOI 110xxxxxxx , , MAI VAN KHANH 800xxxxxxx , , NGUYEN PHUONG NGA 310xxxxxxx , , PHAM NGOC BIEN 200xxxxxxx , , CHU PHUONG THAO 360xxxxxxx , ,000

5 217 NGUYEN VIET HUNG 360xxxxxxx , , NGUYEN THI THU YEN 300xxxxxxx , , CAO THI MAI 500xxxxxxx , , NGUYEN HUY CUONG 340xxxxxxx , , NGUYEN HAI TUNG 330xxxxxxx , , TRAN NGOC TIEN 360xxxxxxx , , NGUYEN DINH THI 400xxxxxxx , , NGUYEN THANH TUAN 410xxxxxxx , , CAO THI THUY DUONG 420xxxxxxx , , LUU BAO NGOC 420xxxxxxx , , NGUYEN TIEN LUC 350xxxxxxx , , NGUYEN PHUONG DUNG 330xxxxxxx , , NGUYEN VAN MINH 130xxxxxxx , , NGUYEN THUY LIEN 191xxxxxxx , , LAI VIET DUNG 110xxxxxxx , , LE THI MY HOANG 400xxxxxxx , , NGUYEN THANH HANG 320xxxxxxx , , NGUYEN THI YEN TRAM 371xxxxxxx , , NGUYEN THI MAI 200xxxxxxx , , NGUYEN HONG HAI 330xxxxxxx , , NGUYEN KIM NGAN 380xxxxxxx , , NGUYEN THI YEN 210xxxxxxx , , NGUYEN THI LE 340xxxxxxx , , LE HUU QUY 330xxxxxxx , , NGUYEN ANH DUNG 330xxxxxxx , , LUU CONG THUONG 420xxxxxxx , , TRAN THI LOAN 800xxxxxxx , , NGUYEN DUY HUNG 300xxxxxxx , , TRAN THI NGOC 310xxxxxxx , , LE MINH DUC 360xxxxxxx , , NGUYEN VAN DUONG 300xxxxxxx , , LE DANG DUNG 250xxxxxxx , , NGUYEN NGOC HIEN 310xxxxxxx , , NGUYEN VAN TUYEN 130xxxxxxx , , HOANG VAN CHINH 340xxxxxxx , , LE HAI YEN 400xxxxxxx , , NGUYEN ANH TUAN 700xxxxxxx , , NGUYEN SON CUONG 130xxxxxxx , , DANG QUANG TRUNG 240xxxxxxx , , NGUYEN THI YEN 240xxxxxxx , , TRAN THI NGOC ANH 330xxxxxxx , , BUI THI ANH TUYET 310xxxxxxx , , DINH VAN THANG 350xxxxxxx , , PHAM THI KIM QUYEN 410xxxxxxx , , DO XUAN TU 310xxxxxxx , , NGUYEN THI NGOC ANH 110xxxxxxx , , LE XUAN THANH 340xxxxxxx , , NGUYEN THI THUY THANH 200xxxxxxx , , NGUYEN THI LE HUYEN 410xxxxxxx , , NGUYEN VANG 430xxxxxxx , , TRAN QUANG BINH 320xxxxxxx , , TO THUY DOAN TRANG 300xxxxxxx , , TRUONG THANH TUYEN 420xxxxxxx , , TRINH DINH TAI 310xxxxxxx , , NGUYEN KHANH HUYEN 110xxxxxxx , , NGO VAN THANG 340xxxxxxx , , NGUYEN VIET CUONG 310xxxxxxx , ,000

6 274 DUONG VAN THUONG 320xxxxxxx , , NGUYEN THU HA 800xxxxxxx , , PHAM VAN CHOT 290xxxxxxx , , NGUYEN DUONG THU 330xxxxxxx , , PHAN THI BICH NGOC 220xxxxxxx , , LE KIM THU 110xxxxxxx , , NGUYEN TRUNG CUONG 510xxxxxxx , , NGUYEN QUOC KHANH 410xxxxxxx , , CHUNG THI VEN 440xxxxxxx , , LE XUAN DONG 420xxxxxxx , , DONG PHAM HUY 360xxxxxxx , , NGUYEN HUY HOANG 400xxxxxxx , , PHAM THI THUONG 350xxxxxxx , , TA THI THU HANG 400xxxxxxx , , DANG THUY HANG 320xxxxxxx , , LE THU THU 310xxxxxxx , , DANG CONG SON 360xxxxxxx , , TRAN MAI LIEN 300xxxxxxx , , VU SON TUNG 310xxxxxxx , , TRAN TONG KIM PHUONG 420xxxxxxx , , LAM THI MY LAI 600xxxxxxx , , VU THI HUONG 310xxxxxxx , , LOC THI BAO CHAU 420xxxxxxx , , NGUYEN CAO TRUONG 310xxxxxxx , , NGUYEN DUC DUY 400xxxxxxx , , MAI THI TU 410xxxxxxx , , PHAM ANH THU 310xxxxxxx , , LE THI LUONG YEN 110xxxxxxx , , LAM THI HIEN 440xxxxxxx , , NGUYEN THI TAM 320xxxxxxx , , NGUYEN THI LIEN 400xxxxxxx , , NGUYEN THI NGOC THUONG 440xxxxxxx , , TRUONG KIM OANH 350xxxxxxx , , TRAN KIM OANH 200xxxxxxx , , HOANG TIEN THANH 310xxxxxxx , , NGUYEN HOANG TUAN ANH 350xxxxxxx , , PHAM THI BICH HONG 300xxxxxxx , , NGUYEN TRONG PHAT 410xxxxxxx , , NGUYEN QUANG TRUNG 510xxxxxxx , , NGUYEN THI HANH 410xxxxxxx , , NGUYEN VAN LUC 440xxxxxxx , , DOAN MINH TUAN 340xxxxxxx , , LE NGOC NHAT 250xxxxxxx , , NGUYEN XUAN TRUONG 350xxxxxxx , , HO DANG KHOA 400xxxxxxx , , TRAN THANH HA 500xxxxxxx , , NGUYEN XUAN TUAN 360xxxxxxx , , HOANG NGOC TRAM 340xxxxxxx , , LUONG VAN TUNG 350xxxxxxx , , NGUYEN HOANG AN 360xxxxxxx , , NGUYEN LAM DONG 420xxxxxxx , , NGUYEN THI HIEN ANH 110xxxxxxx , , TRAN TRUNG KIEN 210xxxxxxx , , HOANG MINH TUAN 300xxxxxxx , , NGUYEN SON DUONG 320xxxxxxx , , NGUYEN THI HANG 500xxxxxxx , , TRAN THI HANG 410xxxxxxx , ,000

7 331 CAO THI NGOC ANH 350xxxxxxx , , DO THI HIEN 180xxxxxxx , , DO THI DUYEN 360xxxxxxx , , VU THI HAI TRANG 400xxxxxxx , , BUI VAN NGUYEN 380xxxxxxx , , TRAN HOAI THU 330xxxxxxx , , LUU VAN LUONG 110xxxxxxx , , TRAN THI LOAN 210xxxxxxx , , LO TUNG SON 110xxxxxxx , , LAI THI KIM DUYEN 430xxxxxxx , , PHAM HONG NGOC 510xxxxxxx , , TRAN VAN HAO 340xxxxxxx , , NGUYEN HONG PHONG 400xxxxxxx , , NGUYEN ANH TUAN 210xxxxxxx , , BUI THI THU PHUONG 500xxxxxxx , , NGUYEN THAI TUNG 200xxxxxxx , , TRAN THIEN TOAN 410xxxxxxx , , LE THI HIEN 360xxxxxxx , , TANG THI THU HUONG 110xxxxxxx , , HOANG HA 400xxxxxxx , , CAO HOANG GIANG 440xxxxxxx , , DO THI MAI HUONG 520xxxxxxx , , NGUYEN ANH HUY 400xxxxxxx , , TRAN THI THIN 900xxxxxxx , , LE CHI HUNG 400xxxxxxx , , DANG THI KHOA MY 400xxxxxxx , , NGUYEN THI HUYEN TRANG 110xxxxxxx , , DO AN NINH 300xxxxxxx , , TRAN THI BICH NGOC 240xxxxxxx , , NGO KIEU HAN 390xxxxxxx , , LE BUU DUONG 410xxxxxxx , , NGO QUANG HUY 310xxxxxxx , , LE TIEN DUNG 210xxxxxxx , , NGUYEN THI PHUONG 150xxxxxxx , , PHAM THU HUYEN 300xxxxxxx , , PHAM THI MINH TAM 350xxxxxxx , , TRAN THU TAM 440xxxxxxx , , NGUYEN THU HUONG 340xxxxxxx , , TRAN THI DUYEN 400xxxxxxx , , LE TRONG NGHIA 330xxxxxxx , , TRAN THU HUONG 350xxxxxxx , , MAI XUAN THU 350xxxxxxx , , NGUYEN HUU QUAN 320xxxxxxx , , NGUYEN TAN VU 430xxxxxxx , , NGUYEN VIET PHONG 400xxxxxxx , , LE DUONG SI MY 250xxxxxxx , , NGUYEN PHUC QUAN 400xxxxxxx , , PHAM VAN HUYNH 250xxxxxxx , , DANG THI NHU QUYNH 420xxxxxxx , , BUI THI SOI 110xxxxxxx , , DUONG THI VINH 320xxxxxxx , , NGUYEN VAN TRUONG 400xxxxxxx , , NGUYEN VIET CUONG 350xxxxxxx , , NGUYEN DOAN CAN 320xxxxxxx , , TRAN NAM NINH 440xxxxxxx , , NGUYEN NGOC LAN 330xxxxxxx , , NGO THI LE HOA 300xxxxxxx , ,000

8 388 QUANG NGUYEN TIN 420xxxxxxx , , CHU KY DUYEN 520xxxxxxx , , TRAN THI CUC 350xxxxxxx , , NGO VAN HUNG 350xxxxxxx , , LUU HAI NGO 110xxxxxxx , , NGUYEN HONG NHUNG 310xxxxxxx , , NGUYEN DIEU NGAN 360xxxxxxx , , PHAN THI THANH TRAM 400xxxxxxx , , DOAN THI PHUONG NGA 310xxxxxxx , , LEU THI HUONG GIANG 310xxxxxxx , , DO THI THU HA 300xxxxxxx , , VO THI HA THU 420xxxxxxx , , TA THI DIEM THI 290xxxxxxx , , LE VAN DUC 400xxxxxxx , , BUI VAN DUNG 400xxxxxxx , , DU VAN TUAN 310xxxxxxx , , GIAP VAN DUC 310xxxxxxx , , NGUYEN VAN THIEN 400xxxxxxx , , NGUYEN THI PHUONG CHI 310xxxxxxx , , HUYNH THI THU THUY 400xxxxxxx , , QUACH NGOC TOAN 350xxxxxxx , , LE THI LY 320xxxxxxx , , NGUYEN TRUONG GIANG 110xxxxxxx , , DOAN XUAN HAU 900xxxxxxx , , NGO DUC DUONG 610xxxxxxx , , NGO THI HUE 320xxxxxxx , , TA QUANG TRUNG 500xxxxxxx6266 2,200, , DO TRONG HONG VIET 330xxxxxxx , , TRAN THANH VINH 600xxxxxxx , , VU TIEN THINH 320xxxxxxx , , NGUYEN MINH TUAN 300xxxxxxx , , GIP CHANH LUNG 250xxxxxxx , , HO DANG TOAN 800xxxxxxx , , TRINH THI MAI ANH 210xxxxxxx , , NGUYEN NGOC HOA 110xxxxxxx , , NGOC THI CHIEN 330xxxxxxx , , CAO THI HAI YEN 900xxxxxxx , , PHAM HUYNH TRUONG 410xxxxxxx , , NGUYEN THI NGOC 190xxxxxxx , , NGUYEN PHUONG LINH 300xxxxxxx ,000 25, NGUYEN THI BICH THUY 400xxxxxxx ,000 50, CAO THI HUYEN 900xxxxxxx ,000 75, TRAN THI MAI ANH 350xxxxxxx ,000 75, NGUYEN NGOC ANH 240xxxxxxx ,000 75, PHAN THI CHUONG 410xxxxxxx ,000 75, TRAN THANH THUY 310xxxxxxx ,000 75, NGUYEN THI KIM TUYEN 410xxxxxxx ,000 75, VO THANH TAM 440xxxxxxx ,000 75, VO TA ANH SUONG 420xxxxxxx ,000 75, NGUYEN XUAN HUY 900xxxxxxx ,000 75, PHAM THI CHUC 440xxxxxxx ,000 75, PHAM NHAT LINH 310xxxxxxx ,000 75, VU TRONG DUONG 130xxxxxxx ,000 75, DOAN THI NGOC ANH 350xxxxxxx ,000 75, HOANG MANH HOANG 110xxxxxxx ,000 75, DINH THI HUYEN TRANG 110xxxxxxx ,000 75, NGUYEN HAI YEN 110xxxxxxx ,000 75,000

9 445 NGO THI MINH HUYEN 300xxxxxxx ,000 75, NGO THI DIEU LINH 310xxxxxxx ,000 75, NGUYEN THI MEN 310xxxxxxx ,000 75, NGUYEN HUU QUANG 350xxxxxxx ,000 75, LE XUAN LUONG 350xxxxxxx ,000 75, NGUYEN THI LAM 300xxxxxxx ,000 75, TRAN VAN MINH 210xxxxxxx ,000 75, TRAN TAN CAU 440xxxxxxx ,000 75, NGUYEN THI HOAN 340xxxxxxx ,000 75, LE THI MINH THUAN 240xxxxxxx ,000 75, HA THI THU HANG 400xxxxxxx ,000 75, NGUYEN THI TUYET 130xxxxxxx ,000 75, PHAN THI CHU TRINH 440xxxxxxx ,000 75, TRAN THI THU THUONG 440xxxxxxx ,000 75, NGUYEN VAN DONG 800xxxxxxx ,000 75, BUI PHUONG THAO 210xxxxxxx ,000 75, CHU THANH NGOC TAN 320xxxxxxx ,000 75, DO THI NGOC TU 310xxxxxxx ,000 75, HOANG VAN KHIEM 110xxxxxxx ,000 75, NGUYEN THI PHUONG 310xxxxxxx ,000 75, NGUYEN THI THU NGAN 320xxxxxxx ,000 75, NGUYEN THI THUAN 410xxxxxxx ,000 75, NGUYEN THI THIEN THANH 900xxxxxxx ,000 75, VU MANH HUNG 340xxxxxxx ,000 75, DOAN THI KIM DUNG 200xxxxxxx ,000 75, TRAN TRUNG NHAN 440xxxxxxx ,000 75, NGUYEN HOAI THU 110xxxxxxx ,000 75, NGUYEN NGUYEN NGOC 160xxxxxxx ,000 75, DOAN THI BICH THUY 350xxxxxxx ,000 75, DANG MINH TRUONG 310xxxxxxx ,000 75, TRAN THI MINH THU 110xxxxxxx ,000 75, VU MANH CUONG 210xxxxxxx ,000 75, HOANG THI NHUNG 360xxxxxxx ,000 75, CHU THANH DAT 360xxxxxxx ,000 75, VU THI THOM 110xxxxxxx ,000 75, HUYNH THI KIM ANH DAI 400xxxxxxx ,000 75, NGUYEN HUONG LAN 300xxxxxxx ,000 75, HOANG THI LAN 300xxxxxxx ,000 75, LE VAN SAU 300xxxxxxx ,000 75, PHAM THI HIEN 200xxxxxxx ,000 75, LE THI HOANG MY 420xxxxxxx ,000 75, VU THI HUYEN TRANG 160xxxxxxx ,000 75, DINH THI KIM DUNG 110xxxxxxx ,000 75, PHAM THI HIEN GIANG 300xxxxxxx ,000 75, NGUYEN THI HAU 130xxxxxxx ,000 75, MAI THI HA 310xxxxxxx ,000 75, PHAM THI PHUONG LAN 310xxxxxxx ,000 75, TRAN THANH VUONG 250xxxxxxx ,000 75, NGUYEN THI THANH TRUYEN 420xxxxxxx ,000 75, HOANG VIET SON 330xxxxxxx ,000 75, PHAM THI KIM ANH 300xxxxxxx ,000 75, VU THI NGOC CHAU 420xxxxxxx ,000 75, NGUYEN HIEP THUAN 520xxxxxxx ,000 75, LUONG THI THAO 340xxxxxxx ,000 75, TRAN QUOC PHUONG 330xxxxxxx ,000 75, DAO DUY TUNG 400xxxxxxx ,000 75, MAI VAN CU 350xxxxxxx ,000 25,000

10 502 NGUYEN THI TUYET 520xxxxxxx ,000 25, TRAN THI THUY DUNG 430xxxxxxx ,000 50, HO VOONG NGOC 410xxxxxxx ,000 50, NGUYEN TRA MY 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THUY DUYEN 600xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI CUC 180xxxxxxx ,000 50, PHAM VAN ANH 340xxxxxxx ,000 50, VU VAN SON 210xxxxxxx ,000 50, NGUYEN NHY PHUONG DUNG 800xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THANH PHUNG 400xxxxxxx ,000 50, LE THI HUYEN TRANG 420xxxxxxx ,000 50, CAO MINH DUC 380xxxxxxx ,000 50, NGO HUU VU 410xxxxxxx ,000 50, NG T THANH PHUONG 360xxxxxxx ,000 50, TRAN THI QUYNH GIANG 110xxxxxxx ,000 50, DANG THI TRANG 200xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI MONG 400xxxxxxx ,000 50, DO HAI DOAN 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN BA NGOC TUAN 300xxxxxxx ,000 50, TRAN DANG DUC 380xxxxxxx ,000 50, HOANG TRONG LOC 140xxxxxxx ,000 50, DO THU HA 170xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI DAI TRANG 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN CHUNG 240xxxxxxx ,000 50, PHAM HUU QUANG 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THUY 110xxxxxxx ,000 50, DANG THI HONG THANH 200xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI DIEU TRAM 140xxxxxxx ,000 50, PHAN THI BICH LAM 410xxxxxxx ,000 50, NGUYEN TRAN TRA MY 340xxxxxxx ,000 50, TRAN QUOC TOAN 300xxxxxxx ,000 50, DO LAN HUONG 200xxxxxxx ,000 50, TRAN TUAN ANH 200xxxxxxx ,000 50, LE THI HAI YEN 380xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI HOAI THU 360xxxxxxx ,000 50, BUI VAN TRINH 210xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THANH MAI 310xxxxxxx ,000 50, TRAN PHUONG HUYEN 200xxxxxxx ,000 50, DINH HOANG YEN 420xxxxxxx ,000 50, DANG VAN LONG 320xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI HUE 440xxxxxxx ,000 50, TRAN VAN TAN 200xxxxxxx ,000 50, DINH THI THUY 430xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VIET ANH 300xxxxxxx ,000 50, SAH DAH 140xxxxxxx ,000 50, DANG VU HIEP 190xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THANH HUONG 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN NGOC MINH QUYNH 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THE VAN 410xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI BICH ANH 310xxxxxxx ,000 50, PHAM THI HUONG NGAT 130xxxxxxx ,000 50, VU THU LOC 350xxxxxxx ,000 50, TRINH QUANG DAI 320xxxxxxx ,000 50, DINH HONG HA 310xxxxxxx ,000 50, DO THANH CONG 320xxxxxxx ,000 50, NGO VAN LOI 330xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THUY HANG 230xxxxxxx ,000 50,000

11 559 TRAN THI THU MO 400xxxxxxx ,000 50, PHAM VAN BO 360xxxxxxx ,000 50, NGUYEN DINH THAI 350xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THUY LINH 300xxxxxxx ,000 50, HOANG THI LINH CHI 300xxxxxxx ,000 50, KHUU THUY DUNG 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HOANG TRUC LINH 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI QUYNH NGA 200xxxxxxx ,000 50, NGUYEN SON TUNG 320xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THUY 350xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI DU 130xxxxxxx ,000 50, MAI HUYEN TRANG 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HONG HANH 210xxxxxxx ,000 50, DOAN THI VIET THU 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HOANG AN 410xxxxxxx ,000 50, TRAN NGOC HAO 900xxxxxxx ,000 50, LE THI THANH HAO 330xxxxxxx ,000 50, NGUYEN TIEN MINH 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN NGOC THANH NHA 420xxxxxxx ,000 50, VUONG QUOC TUAN 410xxxxxxx ,000 50, PHAM THI THANH TRA 410xxxxxxx ,000 50, NGUYEN KIEN SON 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HOANG LAM 500xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI KIM HAN 300xxxxxxx ,000 50, BUI VAN LONG 110xxxxxxx ,000 50, TA THI DUNG 520xxxxxxx ,000 50, HUYNH TAN PHU 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN MINH DUY 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN NGOC HAI 900xxxxxxx ,000 50, DOAN THI THU MAI 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HOAI PHUONG 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THANH TRUNG 440xxxxxxx ,000 50, VU XUAN HAI 300xxxxxxx ,000 50, TRAN DUY THANH 340xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI MAI 350xxxxxxx ,000 50, NGO TAT THANH 210xxxxxxx ,000 50, TRAN THI DIEU MY 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN MINH QUYET 300xxxxxxx ,000 50, NGUYEN DINH NGHIA 430xxxxxxx ,000 50, HA VAN MANH 300xxxxxxx ,000 50, LE VIET DUNG 150xxxxxxx ,000 50, TRAN THI THU 360xxxxxxx ,000 50, HOANG QUANG HUY 400xxxxxxx ,000 50, VU THI PHUONG THAO 240xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THANH TRIEU 900xxxxxxx ,000 50, PHAM NGOC SON 610xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THUY 210xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HOANG VIET 440xxxxxxx ,000 50, NGO HONG QUAN 320xxxxxxx ,000 50, TRAN THI LOAN 350xxxxxxx ,000 50, NGUYEN MANH THANH 420xxxxxxx ,000 50, TRAN DINH HUA 340xxxxxxx ,000 50, TRAN THU HA 320xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI NGA 200xxxxxxx ,000 50, TRUONG THI THU HIEN 140xxxxxxx ,000 50, DINH THANH MAI 110xxxxxxx ,000 50, BUI QUOC KHANH 510xxxxxxx ,000 50,000

12 616 TRAN MANH CUONG 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN QUANG THANG 350xxxxxxx ,000 50, DO DUC TOAN 350xxxxxxx ,000 50, TRAN THAI HOA 700xxxxxxx ,000 50, TRAN THANH TUNG 210xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI CHUYEN 350xxxxxxx ,000 50, DUONG HUU PHUONG 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VIET CUONG 310xxxxxxx ,000 50, LE CAO KHA 800xxxxxxx ,000 50, DINH VAN THIEN 130xxxxxxx ,000 50, DINH NGOC LINH 500xxxxxxx ,000 50, TRAN HOA THAO VI 400xxxxxxx ,000 50, PHAM KHAC BONG 330xxxxxxx ,000 50, BUI VAN NAM 130xxxxxxx ,000 50, DAO THI THU NGA 400xxxxxxx ,000 50, HUYNH THI MY LINH 400xxxxxxx ,000 50, PHAM HOANG PHUONG 800xxxxxxx ,000 50, DAO XUAN LAM 310xxxxxxx ,000 50, DAO KHANH LINH 500xxxxxxx ,000 50, PHAM HUU PHUOC 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN LINH HOAN 320xxxxxxx ,000 50, TRAN DANG TIN 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI PHUONG DUYEN 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN KHOA 350xxxxxxx ,000 50, TRAN THI KIM DUNG 410xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN KEM 410xxxxxxx ,000 50, PHAM MINH PHI 410xxxxxxx ,000 50, HUYNH NGOC ANH KHOA 410xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THIEN TAI 410xxxxxxx ,000 50, PHAM THI HOA 310xxxxxxx ,000 50, PHAM MINH TU 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI HUONG 360xxxxxxx ,000 50, DO THI THU HOAI 320xxxxxxx ,000 50, HA VAN HAU 410xxxxxxx ,000 50, HUYNH VAN THAO 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI BINH 340xxxxxxx ,000 50, PHAM DUC CUONG 350xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HONG ANH 320xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI XUAN DUNG 420xxxxxxx ,000 50, TRAN THANH TUNG 510xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN NHIEU 700xxxxxxx ,000 50, VU VAN THE 200xxxxxxx ,000 50, TRAN NHAT QUYEN 160xxxxxxx ,000 50, TRINH THI BICH LINH 320xxxxxxx ,000 50, VO THI PHUONG 410xxxxxxx ,000 50, VU THI LICH 320xxxxxxx ,000 50, LE THANH TON 430xxxxxxx ,000 50, LY THI NGOC 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN XUAN VIET 800xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HA MI 110xxxxxxx ,000 50, DANG MANH HA 200xxxxxxx ,000 50, TRAN THI NGA 320xxxxxxx ,000 50, TRINH NGUYEN THANH HANG 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN PHUNG HIEP 320xxxxxxx ,000 50, TRAN THI KIM OANH 180xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THANH PHONG 140xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN KHANH 400xxxxxxx ,000 50,000

13 673 NGUYEN THI HUONG 410xxxxxxx ,000 50, HOANG VAN LUAN 800xxxxxxx ,000 50, DINH THI MY DUNG 400xxxxxxx ,000 50, NINH DUY DAT 600xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HONG VAN 710xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI MINH KIM 200xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THUY DUONG 371xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HANG ANH 361xxxxxxx ,000 50, LE THANH DIEN 380xxxxxxx ,000 50, DUONG THI NGAN 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN QUOC CUONG 400xxxxxxx ,000 50, PHAN NGUYEN KHANH HOA 341xxxxxxx ,000 50, NGUYEN MINH PHUOC 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN TUAN KIET 380xxxxxxx ,000 50, DOAN DONG KHANG 361xxxxxxx ,000 50, TA TIEN THANH 120xxxxxxx ,000 50, CAO LONG KHANH 400xxxxxxx ,000 50, LE THI GIANG 440xxxxxxx ,000 50, DO THI CHINH 160xxxxxxx ,000 50, PHAM HOANG LONG 360xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THUY 360xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI MAI 330xxxxxxx ,000 50, NGUYEN TUAN HUNG 310xxxxxxx ,000 50, DANG THI QUYNH LIEN 320xxxxxxx ,000 50, VU DUC HIEN 310xxxxxxx ,000 50, TRAN TRUNG DAT 190xxxxxxx ,000 50, PHAM TRI MINH QUAN 400xxxxxxx ,000 50, DO THI ANH 160xxxxxxx ,000 50, VU MINH DUNG 310xxxxxxx ,000 50, BE THANH TRA 230xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HOANG MINHCHI 440xxxxxxx ,000 50, NGHIEM THI THU HIEN 440xxxxxxx ,000 50, HOANG THI LAN 360xxxxxxx ,000 50, TRAN TUAN DAT 330xxxxxxx ,000 50, HUYNH ANH TU 400xxxxxxx ,000 50, LE THU QUYNH 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI KIM HUYNH 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN NGOC HONG NHUNG 440xxxxxxx ,000 50, PHAN HOANG LONG 440xxxxxxx ,000 50, HO THI LIEN 440xxxxxxx ,000 50, DAO VAN TIN 140xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THANH PHUOC 430xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN CUONG 440xxxxxxx ,000 50, TRAN THI THANH 150xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI MY NGOC 420xxxxxxx ,000 50, TRAN VAN TU 400xxxxxxx ,000 50, LY TUAN CUONG 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN MINH 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THU THAO 410xxxxxxx ,000 50, DO THUY NGAN HANG 340xxxxxxx ,000 50, NGUYEN NGOC THIEN TRANG 410xxxxxxx ,000 50, PHAM VAN THANH 120xxxxxxx ,000 50, CHU MINH HUNG 350xxxxxxx ,000 50, LAM THANH BINH 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN DANG KHOA 400xxxxxxx ,000 50, PHAM XUAN BAO 400xxxxxxx ,000 50, VUONG VAN LINH 330xxxxxxx ,000 50,000

14 730 DO VAN TUAN 330xxxxxxx ,000 50, GIANG XUAN TIEN 450xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HUNG CUONG 340xxxxxxx ,000 50, HO THI HONG 340xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THO DUNG 220xxxxxxx ,000 50, NGUYEN TRUNG PHONG 220xxxxxxx ,000 50, HOANG VAN KINH 620xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THANH NHAN 310xxxxxxx ,000 50, BUI DUC KHA 440xxxxxxx ,000 50, LE THI PHUONG 350xxxxxxx ,000 50, TRAN PHUONG THUY OANH 430xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI HUONG 300xxxxxxx ,000 50, THAN THI CONG TAM 440xxxxxxx ,000 50, PHAM PHUC HANH 130xxxxxxx ,000 50, LE VAN HOANG 410xxxxxxx ,000 50, LE VAN HOANG 400xxxxxxx ,000 50, TCHING CHI HENH 372xxxxxxx ,000 50, TRAN CHUNG KIEN 210xxxxxxx ,000 50, DIEU THI NHAN 120xxxxxxx ,000 50, TRAN QUE DUONG 320xxxxxxx ,000 50, PHAM THI HANH 400xxxxxxx ,000 50, LE THI NHUNG 400xxxxxxx ,000 50, LE VAN SI 310xxxxxxx ,000 50, NGO THI HOAI 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THANH NHA 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI NHAT LE 300xxxxxxx ,000 50, PHAM THI TRUC ANH 310xxxxxxx ,000 50, VU THI NGOC LUYEN 310xxxxxxx ,000 50, DO THI THUY 350xxxxxxx ,000 50, TRAN THI DUYEN 440xxxxxxx ,000 50, HUYNH THANH ANH TUAN 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THANH LAN 250xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HA TAN 320xxxxxxx ,000 50, VU THI VAN ANH 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN PHUONG LY 110xxxxxxx ,000 50, TRAN VAN LONG 140xxxxxxx ,000 50, DO THI THANH HANG 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HONG PHUC 430xxxxxxx ,000 50, NGUYEN DINH DUNG 310xxxxxxx ,000 50, VUONG THI BICH HANH 191xxxxxxx ,000 50, PHAN VAN MIEN 320xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI XUAN THUY 900xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HAI LONG 240xxxxxxx ,000 50, PHAM DANG KHAM 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN XUAN QUY 130xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI NGOC ANH 160xxxxxxx ,000 50, MAI THI NHUNG 320xxxxxxx ,000 50, PHAM VAN LUAN 130xxxxxxx ,000 50, NGUYEN NGOC DUNG 400xxxxxxx ,000 50, HA VIET DUNG 600xxxxxxx ,000 50, TRAN QUANG THANH 600xxxxxxx ,000 50, LUONG THI SON 420xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THANH NGA 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI KIM PHUNG 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI KIEU THU 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN QUOC THAI 380xxxxxxx ,000 50, NGUYEN MINH PHUONG 110xxxxxxx ,000 50,000

15 787 NGUYEN THI HOE 210xxxxxxx ,000 50, DANG NHU VIET 380xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI LAN 320xxxxxxx ,000 50, DONG THI DU 320xxxxxxx ,000 50, DAO QUANG TRUNG 320xxxxxxx ,000 50, NGUYEN DUC TUAN 191xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN HOAT 320xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THO TU 320xxxxxxx ,000 50, DINH THI MAI HUONG 320xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HONG HANH 191xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI DIEU HUYEN 210xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI TU UYEN 400xxxxxxx ,000 50, VU MINH THANG 160xxxxxxx ,000 50, NGUYEN DANG KHOA 400xxxxxxx ,000 50, HO THI MAI HUONG 900xxxxxxx ,000 50, PHAN DUC TRUONG 360xxxxxxx ,000 50, LE TUAN VU 320xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI BINH 410xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THU HIEN 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI UYEN 330xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI PHUONG LINH 900xxxxxxx ,000 50, LANG HOANG PHUC 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THANH VU 410xxxxxxx ,000 50, TRUONG MINH HAI 900xxxxxxx ,000 50, LUONG THAI BINH 430xxxxxxx ,000 50, PHAM MINH TUAN 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN TRAN DAI TRANG 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI GIANG 310xxxxxxx ,000 50, VU QUOC DUNG 340xxxxxxx ,000 50, VU DINH KIEN 110xxxxxxx ,000 50, LUONG QUANG BINH 340xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN TRUNG 320xxxxxxx ,000 50, HOANG NGOC HUAN 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN NAM 230xxxxxxx ,000 50, DINH VAN KHANG 500xxxxxxx ,000 50, HOANG THI BE 360xxxxxxx ,000 50, HA THI KHANH VAN 310xxxxxxx ,000 50, DANG THI THU HIEN 330xxxxxxx ,000 50, LUONG HUU TINH 380xxxxxxx ,000 50, LE NHU QUYNH 250xxxxxxx ,000 50, DO THI MINH THU 210xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI DINH 320xxxxxxx ,000 50, PHAM THI HOA 150xxxxxxx ,000 50, TA THUY DUONG 110xxxxxxx ,000 50, DINH HOANG ANH 110xxxxxxx ,000 50, VU BICH HOA 330xxxxxxx ,000 50, PHAM QUANG SANG 700xxxxxxx ,000 50, NGUYEN XUAN NGHIEM 430xxxxxxx ,000 50, LE VAN THANG 140xxxxxxx ,000 50, DAO THI BAO NGOC 350xxxxxxx ,000 50, TA ANH HUY 400xxxxxxx ,000 50, BUI THIEN PHUC 410xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN TAM 110xxxxxxx ,000 50, DO VAN NGOC 140xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI DUNG 400xxxxxxx ,000 50, TRAN CU QUI 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VINH 110xxxxxxx ,000 50,000

16 844 TRAN HUY KHANH 400xxxxxxx ,000 50, TRAN THI NHUNG 140xxxxxxx ,000 50, HOANG THI HUE 110xxxxxxx ,000 50, DO THU THAO 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HOANG THIEN VU 430xxxxxxx ,000 50, NGUYEN KHANH LINH 360xxxxxxx ,000 50, UNG DOAN TAN 110xxxxxxx ,000 50, HOANG THI HUYEN 310xxxxxxx ,000 50, TRAN THI NGA 220xxxxxxx ,000 50, NGO VAN DUC 191xxxxxxx ,000 50, LE THU DIEU 400xxxxxxx ,000 50, TRAN VAN HAI 140xxxxxxx ,000 50, NGUYEN DUY LUAN 140xxxxxxx ,000 50, HA THI LUYEN 140xxxxxxx ,000 50, CAO THI MONG TRINH 700xxxxxxx ,000 50, VU TIEN DUNG 130xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI MINH 300xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI MINH YEN 900xxxxxxx ,000 50, VO THI HOA PHUONG 900xxxxxxx ,000 50, DINH THI HOA 130xxxxxxx ,000 50, LE THI THANH TAM 410xxxxxxx ,000 50, LE TRONG TUAN 140xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI TAM 410xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN THAO 360xxxxxxx ,000 50, TRAN QUYNH 210xxxxxxx ,000 50, LE VU THO 340xxxxxxx ,000 50, DO HOANG ANH QUAN 200xxxxxxx ,000 50, TRAN QUANG DUY 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN KY 600xxxxxxx ,000 50, NGUYEN QUANG LUU 900xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN CUONG 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN PHAM THANH DUY 350xxxxxxx ,000 50, TRAN MINH 510xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THANH 360xxxxxxx ,000 50, DOAN QUOC PHUONG 700xxxxxxx ,000 50, LE THI PHUONG DUNG 410xxxxxxx ,000 50, BUI VIET PHU 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN NGOC HA 500xxxxxxx ,000 50, PHAM LAM LINH 200xxxxxxx ,000 50, VU TIEN DUC 300xxxxxxx ,000 50, TRUONG THI PHUONG 220xxxxxxx ,000 50, NGUYEN CHI DUNG 400xxxxxxx ,000 50, TA TIEN DAT 300xxxxxxx ,000 50, DANG HA THANH TAM 420xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THANH THUY 300xxxxxxx ,000 50, HUYNH VAN NHON 140xxxxxxx ,000 50, KIEU CONG QUANG 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THANH BINH 440xxxxxxx ,000 50, LE DANG KHAC 440xxxxxxx ,000 50, DUONG NGO VIEN 400xxxxxxx ,000 50, VO DUC HUY 140xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VI CHINH 400xxxxxxx ,000 50, PHAM MINH HAI 600xxxxxxx ,000 50, LY TUAN ANH 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN ANH 330xxxxxxx ,000 50, CAO THI MY NHAN 400xxxxxxx ,000 50, PHAM THI PHUONG 350xxxxxxx ,000 50,000

17 901 PHUNG THI HONG THAM 300xxxxxxx ,000 50, VU THI THANH THAO 410xxxxxxx ,000 50, LUONG THI THANH TAM 500xxxxxxx ,000 50, DANG THU THUY 110xxxxxxx ,000 50, CHU THI DIEN 360xxxxxxx ,000 50, VO LAM THU THAO 350xxxxxxx ,000 50, VAN DINH BIET 310xxxxxxx ,000 50, DAO THI LY 300xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HONG NHA 390xxxxxxx ,000 50, PHAM VAN NUI 300xxxxxxx ,000 50, BUI QUANG LINH 310xxxxxxx ,000 50, HA THI HONG THAM 400xxxxxxx ,000 50, LE THIEN KIEN 330xxxxxxx ,000 50, NGUYEN TRUNG THANH 710xxxxxxx ,000 50, DANG THI THUY TRAM 600xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI CUC 200xxxxxxx ,000 50, PHAM THI THANH DUNG 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THANH LUAN 200xxxxxxx ,000 50, DOAN THI TRUC DIEM 400xxxxxxx ,000 50, LE THU HANG 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN MINH KHOI 320xxxxxxx ,000 50, CAM TRUNG KIEN 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THUY 200xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI DUYEN 360xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THANH 320xxxxxxx ,000 50, LO CONG QUY 190xxxxxxx ,000 50, LE THI NGOC LINH 410xxxxxxx ,000 50, TRAN THANH THAO 410xxxxxxx ,000 50, DANG THI PHUONG ANH 210xxxxxxx ,000 50, TRAN THI KIEN 300xxxxxxx ,000 50, TRAN THI KIEU HOA 170xxxxxxx ,000 50, NGUYEN QUANG VUONG 190xxxxxxx ,000 50, PHAM THI MY LINH 500xxxxxxx ,000 50, HOANG MINH TRANG 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN MANH CUONG 110xxxxxxx ,000 50, LE THI THINH 340xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THUY 300xxxxxxx ,000 50, NGO VAN DAT 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THANH THE 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THUY TRANG 110xxxxxxx ,000 50, VU TIEN SY 600xxxxxxx ,000 50, PHAN VAN TOAN 350xxxxxxx ,000 50, PHAM VAN THIEU 380xxxxxxx ,000 50, PHAM THI NGOC 310xxxxxxx ,000 50, LUYEN THANH SON 310xxxxxxx ,000 50, VU THI THOM 120xxxxxxx ,000 50, TRAN VIET LUAN 300xxxxxxx ,000 50, DOAN THANH HAI 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN NHU VY 340xxxxxxx ,000 50, NGHIEM THI MINH THUY 300xxxxxxx ,000 50, DO HUONG GIANG 380xxxxxxx ,000 50, NGUYEN TUAN LONG 430xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HUYNH TAN DAT 371xxxxxxx ,000 50, HA MINH QUAN 350xxxxxxx ,000 50, LUU NGOC UOT 191xxxxxxx ,000 50, VU HOANG ANH 110xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HUU MANH 360xxxxxxx ,000 50,000

18 958 VU THI THU THAO 300xxxxxxx ,000 50, BUI MINH HIEU 210xxxxxxx ,000 50, NGUYEN TRUNG DUC 350xxxxxxx ,000 50, NG XUAN DAN PHUONG 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI NHUNG 360xxxxxxx ,000 50, LE THI VIET ANH 420xxxxxxx ,000 50, LE THI THU HUYEN 440xxxxxxx ,000 50, TRAN THI HA 360xxxxxxx ,000 50, PHAM XUAN LONG 310xxxxxxx ,000 50, DAO HUU HIEU 330xxxxxxx ,000 50, DO THI NGOC THEM 320xxxxxxx ,000 50, LE THI TUYET 350xxxxxxx ,000 50, GIANG THANH CHAU 340xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THU HUYEN 440xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THU NGA 110xxxxxxx ,000 50, PHAM GIA HUAN 350xxxxxxx ,000 50, VU VAN HOAN 350xxxxxxx ,000 50, PHAN VAN DUNG ANH 440xxxxxxx ,000 50, CHU VAN TU 300xxxxxxx ,000 50, VU TRUONG GIANG 430xxxxxxx ,000 50, HOANG ANH DAI 340xxxxxxx ,000 50, TRAN VAN QUYET 330xxxxxxx ,000 50, DAO THU PHUONG 240xxxxxxx ,000 50, PHAM THI NGAN HA 310xxxxxxx ,000 50, DANG THU HUONG 110xxxxxxx ,000 50, PHAM THI THU HIEN 350xxxxxxx ,000 50, HOANG MANH TUAN 440xxxxxxx ,000 50, DO THI DIU 600xxxxxxx ,000 50, PHAM HONG LIEN 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI HA THANH 360xxxxxxx ,000 50, DANG THI MINH TAM 110xxxxxxx ,000 50, HOANG THI HANG 300xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THU HANG 110xxxxxxx ,000 50, LAI TUAN ANH 310xxxxxxx ,000 50, VU NGOC PHUONG 160xxxxxxx ,000 50, NGUYEN DANG DAI 330xxxxxxx ,000 50, TRAN THE CHUNG 110xxxxxxx ,000 50, PHAM VAN TRI 350xxxxxxx ,000 50, TRAN QUANG CUONG 400xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THU THUY 500xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI QUYNH TRANG 350xxxxxxx ,000 50, TRAN HONG PHUONG 270xxxxxxx ,000 50, NGUYEN NGOC MAI ANH 300xxxxxxx ,000 50, NGUYEN LONG THANH 110xxxxxxx ,000 50, DOAN PHUONG DIEM TRUC 430xxxxxxx ,000 50, TRAN NGOC HUONG 610xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI QUYNH MAI 440xxxxxxx ,000 50, LE THI KIEU DIEM 430xxxxxxx ,000 50, NGUYEN VAN VU 310xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI HONG DIEM 900xxxxxxx ,000 50, CAO MAU TUNG 600xxxxxxx ,000 50, LE THI THUY KIEU 350xxxxxxx ,000 50, NGUYEN HAI NINH 500xxxxxxx ,000 50, TRAN NHAT TRANG 350xxxxxxx ,000 50, TRAN THI HIEN 350xxxxxxx ,000 50, NGUYEN THI THU HUONG 310xxxxxxx ,000 50, DAM THI KHANH LINH 200xxxxxxx ,000 50,000