DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ SỐ DỰ THƯỞNG ĐỢT 2 (20/05-19/06) "MÙA HÈ SÔI ĐỘNG CÙNG TECHCOMBANK" Số TT Tên KH Tên CN Số lượng MSDT Chuỗi mã dự thưởng

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ SỐ DỰ THƯỞNG ĐỢT 2 (20/05-19/06) "MÙA HÈ SÔI ĐỘNG CÙNG TECHCOMBANK" Số TT Tên KH Tên CN Số lượng MSDT Chuỗi mã dự thưởng"

Bản ghi

1 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ SỐ DỰ THƯỞNG ĐỢT 2 (20/05-19/06) "MÙA HÈ SÔI ĐỘNG CÙNG TECHCOMBANK" Số TT Tên KH Tên CN Số lượng MSDT Chuỗi mã dự thưởng 1 LE TRAN ANH TUAN TKY- TECHCOMBANK TO KY 30 SA SA /05/ NGUYEN THI KIM NHUNG BKA- TCB BACH KHOA 156 SA SA /05/ NGUYEN THI HOAI KLN- TCB KIM LIEN 50 SA SA /05/ NGUYEN THI HAI NSS-TCB NGUYEN SY SACH 600 SA SA /05/ NGUYEN THUY DUONG CGY- TCB CAU GIAY 120 SA SA /05/ TRAN HUU CHUYEN TDO-QTK-TRAN HUNG DAO 270 SA SA /05/ TRAN THI BACH TUYET BIH-PGD-TCB BINH HOA 120 SA SA /05/ NGUYEN THI XANH BCU-TCB BA CHIEU 10 SA SA /05/ NGUYEN THI KIM OANH HDU- TCB HANG DAU 55 SA SA /05/ BUI LE ANH TUAN TBN- TCB TAN BINH 900 SA SA /05/ DUONG MINH THU NOH-TCB NGUYEN OANH 50 SA SA /05/ VU THI TUYET MINH MDH- TCB MY DINH 100 SA SA /05/ PHAM THI GOONG PLO-TECHCOMBANK PHU LO 180 SA SA /05/ NGUYEN THI PHUONG SMI - TCB SAO MAI 42 SA SA /05/ NGUYEN VAN TICH DAH- TCB DONG ANH 9 SA SA /05/ NGUYEN VAN CUONG BGN- TCB BAC GIANG 78 SA SA /05/ NGUYEN THI NGHI HAI NTD-QTK NG THI DINH 150 SA SA /05/ VO THI KIM THAM LDT- TCB LE DUC THO 80 SA SA /05/ DANG THI PHUONG THUY YVN- TCB YEN VIEN 120 SA SA /05/ THAI THUY KIM PHUONG PMH- TCB P.M.HUNG 60 SA SA /05/ NGUYEN HANH HOA NBI- TCB NOI BAI 84 SA SA /05/ VU NGOC THANH KMA-TCB KIM MA 60 SA SA /05/ NGUYEN TAN THANH BDA - TCB - HA LONG 30 SA SA /05/ PHAM XUAN CAC LTN- TCB LAC TRUNG 30 SA SA /05/ PHAM THI VUI HMI- TCB HOANG MAI 108 SA SA /05/ NGUYEN DUY SAN PTR- TCB PASTEUR 10 SA SA /05/ TRAN LE BICH NGOC HCH- TCB HAI CHAU 20 SA SA /05/ CAO THI THUY TDG-TCB THANH DONG 50 SA SA /05/ HOANG THU THUY MDH- TCB MY DINH 36 SA SA /05/ TRAN THI MY HAO BKA- TCB BACH KHOA 57 SA SA /05/ DOAN THI LO BMT- TECHCOMBANK 30/4 12 SA SA /05/ NGUYEN THANH LINH CNM- TCB CUA NAM 100 SA SA /05/ NGUYEN DOAN QUANG MINH BDN- TCB BA DINH 100 SA SA /05/ TRAN THI XUAN THU TDH- TCB TRAN DUY HUNG 60 SA SA /05/ PHAN THI TO DUYEN TSO- TCB TRUONG SON 50 SA SA /05/ NGUYEN CHI DUNG CGY- TCB CAU GIAY 560 SA SA /05/ PHAM THI THANH HANG NSN- TCB NGUYEN SON 100 SA SA /05/ NGO THI MINH TRAN DBL-TCB DINH BO LINH 240 SA SA /05/ LE THI NGOC HIEU NOH-TCB NGUYEN OANH 26 SA SA /05/ NGUYEN HUU TAM KMI- TCB KHUONG MAI 75 SA SA /05/ VU THI HANG PSM - TCB LONG BIEN 160 SA SA /05/ DO THI NGOC HOA HQV- TCB H.Q.VIET 120 SA SA /05/ BUI TRANG DAI PMH- TCB P.M.HUNG 105 SA SA /05/ NGUYEN THI HONG HANH TAL-TCB THANG LOI 5 SA SA /05/ NGO QUANG THIEN LTK- TCB L.T.KIET 31 SA SA /05/ VO THI HONG HUYEN BDH-QTK-THANH SEN 20 SA SA /05/ TRUONG HOANG PHUC LOI TBN- TCB TAN BINH 53 SA SA /05/ DANG THI MUOI TSN- TCB T.SON.NHAT 3 SA SA /05/ NGUYEN THI THU THUY BTX-TCB BUI THI XUAN 1080 SA SA /05/ DAO THUY HUONG TTN- TCB TAN THUAN 30 SA SA /05/ NGUYEN THI MINH YEN DDA- TCB DONG DO 600 SA SA /05/ NGUYEN THI THANH CBC- TCB CUA BAC 75 SA SA /05/ TA THI MAI BTY- TCB BEN THUY 24 SA SA /05/ NGUYEN THI THANH BAY TSO- TCB TRUONG SON 100 SA SA /05/ CONG THI KIM LLQ- TCB LAC LONG QUAN 192 SA SA /05/ PHAM VAN HOA LLQ- TCB LAC LONG QUAN 144 SA SA /05/ TRINH XUAN NAM VHG-QTK TCB VIET HUNG 60 SA SA /05/ TRAN THI KIM HIEP LDT- TCB LE DUC THO 24 SA SA /05/ NGUYEN THI TAM TSN- TCB T.SON.NHAT 108 SA SA /05/ NGO THI THUY AI HUE- TECHCOMBANK HUE 30 SA SA /05/ DAO VAN CUONG HVT-QTK-HOANG VAN THU 63 SA SA /05/ NGUYEN THI HUE BAN- TCB BAC NINH 50 SA SA /05/ NGUYEN DUC CUONG THK- TCB THANH KHE 60 SA SA /05/ LE VAN CHUNG HQV- TCB H.Q.VIET 120 SA SA /05/ TRAN THI HOA CLI - TCB CAT LAI 150 SA SA /05/ LUONG NGOC CU HTK-TCB-H.T.KHANG 120 SA SA /05/2016 Từ Đến Ngày thực hiện giao dịch

2 67 LE NGOC TU LQD- TCB LE QUANG DINH 1 SA /05/ VO THI THANH TRA NPS-TCB TRAN THAI TONG 58 SA SA /05/ DANG THI THUY LINH NTU- TCB NGO GIA TU 120 SA SA /05/ NGUYEN THI THE TNN- TCB THUY NGUYEN 21 SA SA /05/ VU THI MINH HANG LND-TCB LY NAM DE 870 SA SA /05/ PHAN THI PHUONG TRANG DNG- TCB DA NANG 72 SA SA /05/ NGUYEN THANH HIEN LCI- TCB LAO CAI 9 SA SA /05/ VU THI THANH HUYEN CGY- TCB CAU GIAY 60 SA SA /05/ NGUYEN HUY DU XDU- TCB XUAN DIEU 30 SA SA /05/ LUC THI DAI DDG-TCB DONG DANG 72 SA SA /05/ TRAN THI TOAN BRI-TECHCOMBANK BA RIA 1023 SA SA /05/ LE THI VAN ANH LLQ- TCB LAC LONG QUAN 60 SA SA /05/ TRAN DINH QUANG LHA- TCB LANG HA 105 SA SA /05/ TRAN THI TO TRINH ANG- TCB BINH DANG 90 SA SA /05/ NGUYEN THI HANH HCH- TCB HAI CHAU 22 SA SA /05/ NGUYEN THU HUYEN CNM- TCB CUA NAM 96 SA SA /05/ NGUYEN THU HONG HHT-TCB HOANG HOA THAM 60 SA SA /05/ NGUYEN THI HAI NGT-TCB NGUYEN ANH THU 20 SA SA /05/ LUONG THI HOA CUC TDG-TCB THANH DONG 71 SA SA /05/ HOANG PHUONG LINH TLG- TCB THANG LONG 504 SA SA /05/ DAM THI THUY HA PMI- TCB PHUONG MAI 98 SA SA /05/ HOANG THU HA LND-TCB LY NAM DE 22 SA SA /05/ TA THI HONG DIEP NSG- TCB NAM SAI GON 35 SA SA /05/ NGUYEN THI THU QUYEN LDC-TECHCOMBANK LO DUC 1200 SA SA /05/ VU THI LOAN BTR- TCB BA TRIEU 120 SA SA /05/ NGUYEN TRONG DOAN NBI- TCB NOI BAI 2058 SA SA /05/ MACH NGOC TAM TDA- TCB THANH DA 44 SA SA /05/ NGUYEN THI MA TOH- TCB TO HIEU 600 SA SA /05/ NGUYEN MINH HA TLG- TCB THANG LONG 60 SA SA /05/ DINH THI THUY TDA- TCB THANH DA 100 SA SA /05/ TANG ANH HAO NOH-TCB NGUYEN OANH 100 SA SA /05/ NGUYEN THI PHUONG KHANH KDG-TCB KY DONG 50 SA SA /05/ NGUYEN THI LE BTA-TCB BINH THANH 20 SA SA /05/ DAO THI THU HUONG TAL-TCB THANG LOI 4 SA SA /05/ TRAN THI CAM HUONG BMT- TECHCOMBANK 30/4 330 SA SA /05/ LAI THI ANH NGA APB-TECHCOMBANK AP BAC 110 SA SA /05/ PHAM DUC NAM HMI- TCB HOANG MAI 120 SA SA /05/ HUYNH THI NI AHA-TECHCOMBANK AN HOA 65 SA SA /05/ LAI THI DUNG NBH-TCB NINH BINH 210 SA SA /05/ PHAM THI TIEP BDA - TCB - HA LONG 20 SA SA /05/ LA HUU HAM BAN- TCB BAC NINH 26 SA SA /05/ VO MAI DUNG KTN- TCB KHAM THIEN 24 SA SA /05/ NGUYEN TRUONG SON LTN- TCB LAC TRUNG 150 SA SA /05/ PHAM VAN SANH VAH- TCB VAN THANH 90 SA SA /05/ VU VAN TRUY HTY-TECHCOMBANK HA TAY 7 SA SA /05/ PHAM THI ANH DAO CTH-TCBNGUYEN CO THACH 4 SA SA /05/ NGUYEN THI MY DUNG MTN-NGUYEN THUONG HIEN 15 SA SA /05/ TANG THI HOAN THN- TCB THAI NGUYEN 20 SA SA /05/ LE THI XUYEN DPG-TCB DAN PHUONG 100 SA SA /05/ NGUYEN TRONG SO TSN- TCB T.SON.NHAT 204 SA SA /05/ LE KY THANH SMI - TCB SAO MAI 120 SA SA /05/ THAI THI HUONG HCU- TCB HOANG CAU 31 SA SA /05/ DUONG THI THU HIEN TRN-QTK TCB TRAN DIEN 60 SA SA /05/ DAO NGUYEN DIEM VCO- TCB VAN CAO 72 SA SA /05/ BUI THI NGA TOH- TCB TO HIEU 24 SA SA /05/ VU THI HOAI PHUONG TSN- TCB T.SON.NHAT 89 SA SA /05/ VU HUONG THAO CDG-QTK-TCB CAM DUONG 300 SA SA /05/ DAO VAN TAN LNM-PGD LINH NAM 26 SA SA /05/ NGO THI THUY AN HMI- TCB HOANG MAI 120 SA SA /05/ PHAM THANH HUONG LTK- TCB L.T.KIET 26 SA SA /05/ LE CHI NHAN VAH- TCB VAN THANH 140 SA SA /05/ TRAN THU HANH NPS-TCB TRAN THAI TONG 45 SA SA /05/ NGUYEN THI NGUYET NGA DCN- TCB DOI CAN 1560 SA SA /05/ DOAN NGOC HUNG TNI-TCB TRAN DANG NINH 30 SA SA /05/ HOANG THI KIM LIEU DAH- TCB DONG ANH 13 SA SA /05/ PHAN HONG LOAN PMH- TCB P.M.HUNG 589 SA SA /05/ NGUYEN THI THANH HUYEN NTU- TCB NGO GIA TU 111 SA SA /05/ NGUYEN THIEN VINH TKY- TECHCOMBANK TO KY 26 SA SA /05/ THIEU THI MY PCD-QTK-PHO CO DIEU 50 SA SA /05/ NGUYEN THUONG UYEN BTA-TCB BINH THANH 60 SA SA /05/ BUI VAN THO TDN-TCB THAO DIEN 140 SA SA /05/ TRAN THANH THUY CMO-TECHCOMBANK CHO MO 60 SA SA /05/2016

3 139 NGUYEN QUOC VAN KMI- TCB KHUONG MAI 165 SA SA /05/ BACH THI QUYNH MAI PBC- TCB PHAN BOI CHAU 22 SA SA /05/ HOANG THI PHUONG DUNG HTY-TECHCOMBANK HA TAY 10 SA SA /05/ NGUYEN KHANH HKM- TCB HOAN KIEM 120 SA SA /05/ LUONG VAN CHE HQV- TCB H.Q.VIET 20 SA SA /05/ LUU THI BICH HOA XAL-TCB XA LA 30 SA SA /05/ NGUYEN NGOC HA MDH- TCB MY DINH 40 SA SA /05/ LAM QUANG HUNG VHI-TCB VINH HAI 30 SA SA /05/ BUI THI HUE HVT-QTK-HOANG VAN THU 120 SA SA /05/ NGUYEN VAN TUAN TDO-QTK-TRAN HUNG DAO 32 SA SA /05/ TRAN THI BACH TUYET TNO- TCB TRAN NAO 18 SA SA /05/ NGUYEN THI THUY NBI- TCB NOI BAI 72 SA SA /05/ HONG HOC HUE TBN- TCB TAN BINH 296 SA SA /05/ DAO VAN VUONG HSO-TCB TTGD HOI SO 120 SA SA /05/ NGUYEN THI HAI NGT-TCB NGUYEN ANH THU 60 SA SA /05/ NGUYEN NGOC QUYNH NVT- TCB N.V.TROI 30 SA SA /05/ HOANG NHU AN AGG- TCB AN GIANG 120 SA SA /05/ NGUYEN THI TOAN TGA-TCB TRANG AN 150 SA SA /05/ HUYNH TAM MUOI BTN-TCB BINH TIEN 240 SA SA /05/ NGUYEN THI HANH CCI-TCB CU CHI 50 SA SA /05/ LUONG THI NGOC TUYEN ANC-TECHCOMBANK AN LAC 50 SA SA /05/ LE THI HUONG LTT- TCB LY THAI TO 20 SA SA /05/ DAO THI LAM NBI- TCB NOI BAI 100 SA SA /05/ BUI HUU TRAN HSO-TCB TTGD HOI SO 190 SA SA /05/ LE NGUYEN CAU LDC-TECHCOMBANK LO DUC 100 SA SA /05/ NGUYEN THI HUONG GIANG HTY-TECHCOMBANK HA TAY 150 SA SA /05/ NGUYEN CHI DUNG NAH-TCB NGUYEN AN NINH 50 SA SA /05/ TRAN THI DUYEN KMI- TCB KHUONG MAI 55 SA SA /05/ HOANG THI VIET NOH-TCB NGUYEN OANH 28 SA SA /05/ THAN THI THANH NGA BGN- TCB BAC GIANG 54 SA SA /05/ LE THI PHI YEN HUE- TECHCOMBANK HUE 100 SA SA /05/ NGUYEN HOANG PHUONG DTN- TCB DAO TAN 150 SA SA /05/ TRAN THI KIM DUNG NKH- TCB NGOC KHANH 1320 SA SA /05/ DANG THI TRUC LY BTX-TCB BUI THI XUAN 20 SA SA /05/ NGUYEN THI MAI TDA- TCB THANH DA 22 SA SA /05/ TRAN THI NGOC PHUNG PDP-TCBPHAN DINH PHUNG 2 SA SA /05/ VU KHOA DDA- TCB DONG DO 108 SA SA /05/ NGUYEN THANH LONG NTS- TCB N.T.SON 20 SA SA /05/ LE NGOC CU HCH- TCB HAI CHAU 100 SA SA /05/ LE NGOC KHOA NAH-TCB NGUYEN AN NINH 8326 SA SA /05/ PHAN NGOC DUC BAN- TCB BAC NINH 20 SA SA /05/ CAN THI VINH PMI- TCB PHUONG MAI 240 SA SA /05/ HOANG TRONG NGHIEM TDA- TCB THANH DA 67 SA SA /05/ LE MINH HA TOH- TCB TO HIEU 20 SA SA /05/ HOANG THU TRANG CTH-TCBNGUYEN CO THACH 27 SA SA /05/ BUI VAN HAI STN- TCB SONG THAN 20 SA SA /05/ LE ANH TUAN HVT-QTK-HOANG VAN THU 148 SA SA /05/ TRIEU DINH QUYNH GIAO VAH- TCB VAN THANH 38 SA SA /05/ NGUYEN HUYEN TRANG DPG-TCB DAN PHUONG 48 SA SA /05/ NGUYEN CHI CONG CHD- TCB CH.DUONG 20 SA SA /05/ DOAN NGOC SON TNO- TCB TRAN NAO 600 SA SA /05/ TRAN QUANG PHUC KAN- TCB KIEN AN 30 SA SA /05/ NGUYEN HA MINH NGOC CTO- TCB CAN THO 112 SA SA /05/ DANG THI NGOC DUNG TSN- TCB T.SON.NHAT 20 SA SA /05/ DAO THI MINH TAN SGO- TCB HA THANH 50 SA SA /05/ HOANG THI HOA DCN- TCB DOI CAN 210 SA SA /05/ PHUNG THI THAI LAI TKY- TECHCOMBANK TO KY 120 SA SA /05/ HOANG THI KIM TUYET CNM- TCB CUA NAM 20 SA SA /05/ NGUYEN THI HUYEN BDN- TCB BA DINH 26 SA SA /05/ DO THI THUY LIEN TKC- TCB HAI BA TRUNG 60 SA SA /05/ NGUYEN THI QUANG PLO-TECHCOMBANK PHU LO 138 SA SA /05/ NGUYEN THI PHUONG DAH- TCB DONG ANH 108 SA SA /05/ NGUYEN TIEN HUNG BDH-QTK-THANH SEN 120 SA SA /05/ LA THI BANG THANH CGY- TCB CAU GIAY 70 SA SA /05/ LE QUE PHUONG TBN- TCB TAN BINH 120 SA SA /05/ DUONG THI GIANG HHT-TCB HOANG HOA THAM 15 SA SA /05/ LE DOAN DUC HQV- TCB H.Q.VIET 120 SA SA /05/ DINH THI PHUONG HVT-QTK-HOANG VAN THU 52 SA SA /05/ CHU DUONG HOAI DTN- TCB DAO TAN 600 SA SA /05/ TRUONG CAM UYEN VAH- TCB VAN THANH 1 SA /05/ BUI THUY HONG KMI- TCB KHUONG MAI 100 SA SA /05/ NGUYEN THI BANG DAH- TCB DONG ANH 60 SA SA /05/2016

4 211 NGUYEN XUAN TAO DXH-QTK DO XUAN HOP 30 SA SA /05/ VU THI DU TRP-TCB TRAN PHU 20 SA SA /05/ TRUONG VAN NGOT DTP-TCB DONG THAP 3 SA SA /05/ PHAM THI NGOC LAN LTT- TCB LY THAI TO 14 SA SA /05/ DO THI MAI QUYEN HTY-TECHCOMBANK HA TAY 4 SA SA /05/ DO THI VAN YEN XAL-TCB XA LA 20 SA SA /05/ BUI THI HUE NBI- TCB NOI BAI 21 SA SA /05/ NGUYEN THI AT THN- TCB THAI NGUYEN 24 SA SA /05/ NGUYEN THI MINH TNH-TCB TAY NINH 20 SA SA /05/ BUI THI BICH LIEN HKM- TCB HOAN KIEM 100 SA SA /05/ PHAM THI PHUONG MINH HSO-TCB TTGD HOI SO 500 SA SA /05/ CHU THI BICH LOAN BCU-TCB BA CHIEU 60 SA SA /05/ NGUYEN PHUONG LAN TDH- TCB TRAN DUY HUNG 20 SA SA /05/ TRAN VAN THOAN THP- TCB TAM HIEP 66 SA SA /05/ VU THI DU TRP-TCB TRAN PHU 15 SA SA /05/ CHU THI NHAN HQV- TCB H.Q.VIET 318 SA SA /05/ LE THI THANH THUY PTG-TCB PHU TRUNG 80 SA SA /05/ TRAN MY THANH TKU- TCB THUAN KIEU 50 SA SA /05/ PHAM THI PHUONG XDU- TCB XUAN DIEU 50 SA SA /05/ HUYNH KIM THANG TDA- TCB THANH DA 6 SA SA /05/ NGUYEN TUAN ANH TGA-TCB TRANG AN 120 SA SA /05/ PHAN TRUNG SON NAN- TCB NGHE AN 42 SA SA /05/ TRAN THI MANH CTO- TCB CAN THO 5 SA SA /05/ BUI KIM DUNG HKM- TCB HOAN KIEM 100 SA SA /05/ NGUYEN THI KIM TIEN PHO- TCB PHU THO 50 SA SA /05/ NGUYEN THI KIM CHI KDG-TCB KY DONG 32 SA SA /05/ NGUYEN THI THANH HUYEN PDL- TCB PHAN DANG LUU 20 SA SA /05/ NGUYEN CONG MINH NVL-NGUYEN VAN LINH 105 SA SA /05/ PHAN VAN VIEN PDL- TCB PHAN DANG LUU 22 SA SA /05/ TRAN VAN HOA CHN- TCB CHO HAN 20 SA SA /05/ VO THI NAM APB-TECHCOMBANK AP BAC 27 SA SA /05/ HUYNH THI MY LE PTG-TCB PHU TRUNG 1 SA /05/ PHAM THI KIM ANH BPU- TCB BINH PHU 10 SA SA /05/ TRUONG HUONG THUY BGC- TECHCOMBANK BIG C 600 SA SA /05/ DO THUY HANG YVN- TCB YEN VIEN 600 SA SA /05/ TRUONG MONG NHAT XDU- TCB XUAN DIEU 9 SA SA /05/ NGUYEN TUAN NHAT LHA- TCB LANG HA 600 SA SA /05/ LE THI LIEN HTK-TCB-H.T.KHANG 100 SA SA /05/ BUI THI NGA NQN- TCB NGO QUYEN 200 SA SA /05/ PHAN NGOC PHUOC QTN- TCB QUANGTRUNG 100 SA SA /05/ LA THI KIM NGAN TLG- TCB THANG LONG 120 SA SA /05/ NGUYEN THI THUY HANG XAL-TCB XA LA 5 SA SA /05/ PHAM DUC HUNG PDL- TCB PHAN DANG LUU 900 SA SA /05/ MAI VAN XUAN LDM- TCB LINH DAM 720 SA SA /05/ BUI XUAN NHO DNG- TCB DA NANG 20 SA SA /05/ THAI THI HONG SEN BHA-TCB BIEN HOA 100 SA SA /05/ LE THANH HIEN NHE- TCB NGUYEN HUE 5 SA SA /05/ CHUNG THI TUYET MAI KAN- TCB KIEN AN 120 SA SA /05/ PHAM THI DINH HQV- TCB H.Q.VIET 48 SA SA /05/ VU HONG PHUC AUC- TECHCOMBANK AU CO 30 SA SA /05/ TRAN THI NGOC DIEM BTA-TCB BINH THANH 22 SA SA /05/ VU THI NGOC TBH-TCB THAI BINH 300 SA SA /05/ VU THI HAO NHN-TCB NAM HA NOI 40 SA SA /05/ NGUYEN THI NAM PCT- TCB P.C.TRINH 20 SA SA /05/ PHAM THI TOAN TNS- TCB TIEN SON 42 SA SA /05/ DAO THI NGON QNN- TCB QUY NHON 30 SA SA /05/ KHUONG THI THANH HUONG NKH- TCB NGOC KHANH 21 SA SA /05/ VUONG THI NHU QUYNH TNI-TCB TRAN DANG NINH 24 SA SA /05/ VU THUY DUONG CGY- TCB CAU GIAY 100 SA SA /05/ LE THI KIM PHUONG GDN- TCB GIA DINH 51 SA SA /05/ DAO THI NGON QNN- TCB QUY NHON 15 SA SA /05/ TRINH THI OANH LTH-TCB AN DUONG 23 SA SA /05/ DON THI LE HANG VQN-QTK-TCB VAN QUAN 40 SA SA /05/ NGUYEN MANH HUNG LNM-PGD LINH NAM 900 SA SA /05/ NGUYEN TANG NAM TRAN PMH- TCB P.M.HUNG 40 SA SA /05/ NGUYEN THI THANH HANH DNG- TCB DA NANG 75 SA SA /05/ NGUYEN THU HUONG VYN- TCB VINH YEN 180 SA SA /05/ NGUYEN THI MINH NGUYET MNR-QTK-THE MANOR 100 SA SA /05/ VU NGOC BAO LTK- TCB L.T.KIET 57 SA SA /05/ HO MINH DUC BMT- TECHCOMBANK 30/4 120 SA SA /05/ PHAM THI TRANG KTN- TCB KHAM THIEN 20 SA SA /05/ NGUYEN TANG NAM TRAN PMH- TCB P.M.HUNG 50 SA SA /05/2016

5 283 NGUYEN THI THU HONG CMT-TCB C/M THANG TAM 30 SA SA /05/ PHAM THI ANH NGA SMI - TCB SAO MAI 118 SA SA /05/ NGUYEN THI MY DUNG HHU- TCB HOA HUNG 70 SA SA /05/ LY KIM HEN HTP- TCB H.TAN.PHAT 55 SA SA /05/ NGUYEN QUANG HIEP TSO- TCB TRUONG SON 100 SA SA /05/ VU PHUONG THAO NTD-QTK NG THI DINH 27 SA SA /05/ DO LE KHANH PCD-QTK-PHO CO DIEU 5 SA SA /05/ DO VAN QUYNH TSN- TCB T.SON.NHAT 20 SA SA /05/ NGUYEN THI HOA APB-TECHCOMBANK AP BAC 20 SA SA /05/ NGUYEN THI HANG NBI- TCB NOI BAI 9 SA SA /05/ NGUYEN QUANG PHONG QNN- TCB QUY NHON 50 SA SA /05/ NGUYEN THI KIM XUAN NTS- TCB N.T.SON 60 SA SA /05/ THAN VAN HUNG BGN- TCB BAC GIANG 20 SA SA /05/ VO THI LE HONG CHAU TNH-TCB TAY NINH 20 SA SA /05/ NGUYEN THU PHUONG TRN-QTK TCB TRAN DIEN 20 SA SA /05/ NGUYEN THI HIEN TXN- TCB THANH XUAN 12 SA SA /05/ BUI VAN AN DPG-TCB DAN PHUONG 30 SA SA /05/ DAO THI HANH CHD- TCB CH.DUONG 120 SA SA /05/ NGUYEN ANH TUAN BMT- TECHCOMBANK 30/4 5 SA SA /05/ NGUYEN QUANG PHONG QNN- TCB QUY NHON 30 SA SA /05/ DOAN THI NGOC ANH DDA- TCB DONG DO 51 SA SA /05/ NGUYEN THI LAN TNO- TCB TRAN NAO 120 SA SA /05/ NGUYEN THI HOA DDG-TCB DONG DANG 540 SA SA /05/ GIAP THI THANH CNM- TCB CUA NAM 60 SA SA /05/ NGUYEN THANH HIEN LHA- TCB LANG HA 14 SA SA /05/ LA HUU DAI HTY-TECHCOMBANK HA TAY 127 SA SA /05/ PHAM KIM ANH TNS- TCB TIEN SON 120 SA SA /05/ NGUYEN THUA LOC XLA- TCB XUAN LA 51 SA SA /05/ VU THI THANH HUYEN LND-TCB LY NAM DE 60 SA SA /05/ NGUYEN THI MAI TRANG NAH-TCB NGUYEN AN NINH 20 SA SA /05/ TA THI MINH HONG HQV- TCB H.Q.VIET 120 SA SA /05/ NGUYEN THI BICH THUY HCU- TCB HOANG CAU 115 SA SA /05/ TRAN THUY HUONG LTK- TCB L.T.KIET 750 SA SA /05/ NGUYEN DUC TUAN CMI- TCB CHO MOI 22 SA SA /05/ NGUYEN VAN BAO NBI- TCB NOI BAI 4 SA SA /05/ TRAN THI THANH HUONG LNM-PGD LINH NAM 1 SA /05/ NGUYEN THI THU HOA HPG- TCB HAI PHONG 100 SA SA /05/ DO VAN CUONG HHT-TCB HOANG HOA THAM 118 SA SA /05/ NGUYEN CHI MAI LTK- TCB L.T.KIET 600 SA SA /05/ NGUYEN TRI DUNG TDA- TCB THANH DA 540 SA SA /05/ VU THI HIEN BTY- TCB BEN THUY 4 SA SA /05/ NGUYEN THI CAM HUNG DTP-TCB DONG THAP 11 SA SA /05/ VU THI THU THUY CLG-PGD CHUA LANG 9 SA SA /05/ NGUYEN LAN PHUONG DCN- TCB DOI CAN 9 SA SA /05/ NGUYEN THI DIEU AN LTK- TCB L.T.KIET 190 SA SA /05/ PHAM THI VAN NSU -TCB LE THANH TONG 30 SA SA /05/ NGUYEN THONG QU5-TECHCOMBANK QUAN SA SA /05/ DANG THI LOAN PHUONG NSN- TCB NGUYEN SON 160 SA SA /05/ TRINH NGOC ANH SGO- TCB HA THANH 20 SA SA /05/ NGUYEN TRAN QUOC CUONG TDA- TCB THANH DA 19 SA SA /05/ TRINH NGOC PHIN NVL-NGUYEN VAN LINH 120 SA SA /05/ NGUYEN THI THAO PYN- TCB PHUC YEN 198 SA SA /05/ DANG HUONG LIEN TYN-QTK-TCB TRUNG YEN 132 SA SA /05/ NGUYEN VAN LOI DCN- TCB DOI CAN 21 SA SA /05/ PHAM THI MAI HUONG CTH-TCBNGUYEN CO THACH 20 SA SA /05/ NGO THI THANH HA NGG- TCB NHUE GIANG 470 SA SA /05/ TU VAN BAC STN- TCB SONG THAN 126 SA SA /05/ PHAM THI SEN HVT-QTK-HOANG VAN THU 1364 SA SA /05/ NGUYEN THI THANH TAM DTP-TCB DONG THAP 50 SA SA /05/ NGUYEN LAM HONG DDA- TCB DONG DO 228 SA SA /05/ TRAN THI KIM DUNG TSN- TCB T.SON.NHAT 60 SA SA /05/ PHAM THI HUONG THU HQV- TCB H.Q.VIET 74 SA SA /05/ PHAM THU MINH SGO- TCB HA THANH 115 SA SA /05/ DANG THI THANH VAN NGG- TCB NHUE GIANG 34 SA SA /05/ PHAM LE KHANH CLH- TCB CAT LINH 30 SA SA /05/ DANG THI THU NBI- TCB NOI BAI 20 SA SA /05/ NGUYEN THI TAM TCH- TCB T.CHINH 1 SA /05/ NGUYEN THI BICH NUONG THG-QTK-TCB TAN HUONG 130 SA SA /05/ LE THI THUY SUONG VTU- TCB VUNG TAU 20 SA SA /05/ PHAM THI NU TBH-TCB THAI BINH 21 SA SA /05/ NGUYEN THI THUY HIEN LHP-TCB LE HONG PHONG 60 SA SA /05/ VO THI TUYET HANG CCI-TCB CU CHI 104 SA SA /05/2016

6 355 BUI THI MY DUYEN CGY- TCB CAU GIAY 6 SA SA /05/ DO THI HANG HQV- TCB H.Q.VIET 39 SA SA /05/ PHI THI MUOI LDM- TCB LINH DAM 21 SA SA /05/ LE TRANG THANH THUY TBN- TCB TAN BINH 2 SA SA /05/ BUI THI ANH TDG-TCB THANH DONG 70 SA SA /05/ NGUYEN THAO YEN BCH-TCB ONG TA 500 SA SA /05/ VU DINH HUNG D32- TCB 3 THANG 2 90 SA SA /05/ TRAN THI TUY DIEP PTG-TCB PHU TRUNG 5 SA SA /05/ PHAM QUANG TRUNG NTS- TCB N.T.SON 24 SA SA /05/ NGUYEN THI KIM HOA ADG- TCB AN DONG 120 SA SA /05/ LE THI HOA BAN- TCB BAC NINH 99 SA SA /05/ PHAM NGOC KHANH HDG- TCB HAI DUONG 150 SA SA /05/ PHAN VAN HIEN HVG - PHAM NGOC THACH 20 SA SA /05/ TRAN DUY LUU NTG- TCB NHA TRANG 720 SA SA /05/ CAO THI THU MNR-QTK-THE MANOR 120 SA SA /05/ LUAN THI DIU LDM- TCB LINH DAM 30 SA SA /05/ NGUYEN NGOC LAN BKA- TCB BACH KHOA 133 SA SA /05/ NGUYEN THI PHUC NLM-QTK TCB NGOC LAM 72 SA SA /05/ NGUYEN THI HIEN TSG- TCB TAY SAI GON 20 SA SA /05/ LE THI XUAN TAM TDA- TCB THANH DA 20 SA SA /05/ PHAM HONG NHAN NSO- TCB NGA TU SO 840 SA SA /05/ NGUYEN THI LAN THANH LDC-TECHCOMBANK LO DUC 180 SA SA /05/ HO NGUYEN HOAI HUONG HVH- TCB NGUYEN KIEM 21 SA SA /05/ LE SON DNG- TCB DA NANG 134 SA SA /05/ HOANG THI BICH NHUNG TTH- TCB THAI THINH 27 SA SA /05/ PAEK SOONJEONG DXH-QTK DO XUAN HOP 120 SA SA /05/ THAI BA MINH LDC-TECHCOMBANK LO DUC 180 SA SA /05/ VU THI THANH THUY CBC- TCB CUA BAC 270 SA SA /05/ TRAN THI HONG NGT-TCB NGUYEN ANH THU 25 SA SA /05/ NGUYEN THI NHUONG HYN- TCB HUNG YEN 60 SA SA /05/ NGUYEN THI THU HANG LND-TCB LY NAM DE 55 SA SA /05/ HOANG THI BEN KAN- TCB KIEN AN 60 SA SA /05/ NGUYEN THI THANH DINH TBN- TCB TAN BINH 60 SA SA /05/ VU THI THU HUONG CTH-TCBNGUYEN CO THACH 30 SA SA /05/ NGUYEN THI HUONG TDN-TCB THAO DIEN 120 SA SA /05/ NGUYEN THI UT HOA QTN- TCB QUANGTRUNG 100 SA SA /05/ LE HAI YEN HSO-TCB TTGD HOI SO 9 SA SA /05/ DAO NGUYET NGA PMI- TCB PHUONG MAI 24 SA SA /05/ DANG THI HAN CMI- TCB CHO MOI 86 SA SA /05/ NGUYEN THI HIEN TXN- TCB THANH XUAN 57 SA SA /05/ TRAN HOANG HIEP TRN-QTK TCB TRAN DIEN 60 SA SA /05/ VU THI THANH CGY- TCB CAU GIAY 120 SA SA /05/ NGUYEN THI THAO TRANG TDN-TCB THAO DIEN 100 SA SA /05/ TRAN DUY MY LINH LQD- TCB LE QUANG DINH 180 SA SA /05/ TRINH HOANG LONG TBN- TCB TAN BINH 240 SA SA /05/ LE THU HUONG NTU- TCB NGO GIA TU 60 SA SA /05/ TRUONG VAN THINH HTY-TECHCOMBANK HA TAY 30 SA SA /05/ PHAM THI VIET NGOC DVN-QTK DANG VAN NGU 104 SA SA /05/ TRAN VAN HUNG BRI-TECHCOMBANK BA RIA 25 SA SA /05/ NGUYEN THU HUONG LTT- TCB LY THAI TO 159 SA SA /05/ PHAM THI KIM THOA DCN- TCB DOI CAN 150 SA SA /05/ LE THI DUOC DDA- TCB DONG DO 120 SA SA /05/ TRAN CONG THI VAH- TCB VAN THANH 54 SA SA /05/ LAM THI THANH THUY QTN- TCB QUANGTRUNG 30 SA SA /05/ BUI THI KIM OANH THP- TCB TAM HIEP 30 SA SA /05/ HOANG MINH HAI TDH- TCB TRAN DUY HUNG 60 SA SA /05/ TRAN THI MY NDH-TCB NAM DINH 60 SA SA /05/ NGUYEN THI LE THU HTH- TCB HA TINH 219 SA SA /05/ BUI THI OANH TDH- TCB TRAN DUY HUNG 60 SA SA /05/ NGUYEN PHU BINH HPU-TCB HIEP PHU 48 SA SA /05/ HUYNH VAN HAI VLG-TCB VINH LONG 15 SA SA /05/ DOAN TRAN NHAN TTH- TCB THAI THINH 120 SA SA /05/ PHAM VAN CHAN HQV- TCB H.Q.VIET 120 SA SA /05/ NGUYEN THI TOAN LHA- TCB LANG HA 29 SA SA /05/ PHAN THI KIM HOA DNG- TCB DA NANG 52 SA SA /05/ TRUONG MINH HUY VTU- TCB VUNG TAU 270 SA SA /05/ NGUYEN GIAO DCG- TCB DINH CONG 30 SA SA /05/ NGUYEN THI LIEN NOH-TCB NGUYEN OANH 61 SA SA /05/ NGO THI HOA TKY- TECHCOMBANK TO KY 1 SA /05/ VU THI THUY DCN- TCB DOI CAN 120 SA SA /05/ LE THI OANH MTN-NGUYEN THUONG HIEN 42 SA SA /05/ NGUYEN QUYET CHIEN DAH- TCB DONG ANH 8 SA SA /05/2016

7 427 DANG HOAI NAM TDI-TCB TAN DINH 1104 SA SA /05/ VU THI NGA LDM- TCB LINH DAM 90 SA SA /05/ NGUYEN THI THANH NPS-TCB TRAN THAI TONG 35 SA SA /05/ NGUYEN THI THANH HOA BDA - TCB - HA LONG 50 SA SA /05/ DO VAN THINH VYN- TCB VINH YEN 100 SA SA /05/ TRAN THI HAI NAN- TCB NGHE AN 20 SA SA /05/ NGUYEN THI HUE KMA-TCB KIM MA 30 SA SA /05/ PHAM VAN KY MCI- TCB MONG CAI 40 SA SA /05/ TRAN THI YEN NKT-NGUYEN KHANH TOAN 480 SA SA /05/ TRAN HUY HOANG TDI-TCB TAN DINH 30 SA SA /05/ HOANG THANH PHONG BIZ- CHI NHANH HA NOI 80 SA SA /05/ DO THI HAI YEN THN- TCB THAI NGUYEN 150 SA SA /05/ NGUYEN THI TRUC LINH BPC-TCB BINH PHUOC 30 SA SA /05/ NGUYEN NGUYET NGU VQN-QTK-TCB VAN QUAN 120 SA SA /05/ NGUYEN VIET DUNG LTK- TCB L.T.KIET 300 SA SA /05/ NGUYEN DANG HAN LDG-TCB LAM DONG 200 SA SA /05/ PHAM HUU DUNG PTO- TCB VIET TRI 20 SA SA /05/ LE CANH NHAC TGA-TCB TRANG AN 60 SA SA /05/ PHAM QUYET THANG TDI-TCB TAN DINH 30 SA SA /05/ NGUYEN THI THANH TAM CHD- TCB CH.DUONG 30 SA SA /05/ NGUYEN DUC THANH KNM-TCB KEANGNAM 600 SA SA /05/ NGUYEN THI HOAI HCU- TCB HOANG CAU 50 SA SA /05/ DO THI THUY LIEU DAI- TCB DONG NAI 50 SA SA /05/ KHONG VAN KY BAN- TCB BAC NINH 156 SA SA /05/ NGUYEN THI THEM TNN- TCB THUY NGUYEN 48 SA SA /05/ NGUYEN THI ANH THU BHA-TCB BIEN HOA 100 SA SA /05/ LE HUY CHAU BHI-TECHCOMBANK KY ANH 1140 SA SA /05/ DUONG THI MONG TRINH CLN- TCB CHO LON 28 SA SA /05/ NINH THI THU TRANG LTK- TCB L.T.KIET 4 SA SA /05/ HUYNH THI THU HANG SGM-TCB SAI GON MANOR 20 SA SA /05/ TRINH THI HONG BICH TNN- TCB THUY NGUYEN 60 SA SA /05/ DANG THI THUY NGA CKU- TCB CAU KIEU 23 SA SA /05/ DANG THI NGOC LOAN DTN- TCB DAO TAN 50 SA SA /05/ NGUYEN THI HUONG CTH-TCBNGUYEN CO THACH 180 SA SA /05/ LE HUY CHAU BHI-TECHCOMBANK KY ANH 20 SA SA /05/ PHAM THI MINH NGUYET HCM- TCB SAI GON 27 SA SA /05/ NGUYEN THI HA BAN- TCB BAC NINH 200 SA SA /05/ DINH THI THU HA BHA-TCB BIEN HOA 120 SA SA /05/ DANG THI NGA PMI- TCB PHUONG MAI 21 SA SA /05/ THAI VAN NGHIA KDV-TCB QUAN 6 50 SA SA /05/ TRINH MY ANH DSG- TCB DONG SAI GON 105 SA SA /05/ PHONG QUANG VINH MTN-NGUYEN THUONG HIEN 6 SA SA /05/ THAI VAN NGHIA KDV-TCB QUAN 6 30 SA SA /05/ TRUONG THI NANG NTU- TCB NGO GIA TU 373 SA SA /05/ TRINH MY ANH DSG- TCB DONG SAI GON 10 SA SA /05/ PHONG QUANG VINH MTN-NGUYEN THUONG HIEN 6 SA SA /05/ DOAN LAN HUONG NKH- TCB NGOC KHANH 10 SA SA /05/ DO THI PHUONG LIEN HSO-TCB TTGD HOI SO 2 SA SA /05/ LE NGOC DUNG CMO-TECHCOMBANK CHO MO 20 SA SA /05/ DAO THI THANH XUAN PMH- TCB P.M.HUNG 5 SA SA /05/ THAI THI LOAN DTN- TCB DAO TAN 30 SA SA /05/ NEIL ANDREW BAKER HTY-TECHCOMBANK HA TAY 99 SA SA /05/ NGUYEN VIET DUNG TLG- TCB THANG LONG 22 SA SA /05/ HUA VAN THUAN DDG-TCB DONG DANG 2 SA SA /05/ TRAN BA LUONG DSG- TCB DONG SAI GON 50 SA SA /05/ NGUYEN VAN DAN PHN-TCB PHO HIEN 20 SA SA /05/ BUI THI YEN NAN- TCB NGHE AN 120 SA SA /05/ LE THI HIEN PXL-TCB PHAN XICH LONG 216 SA SA /05/ VU THI CHIEN TDG-TCB THANH DONG 120 SA SA /05/ LE THI THANH TAM NGG- TCB NHUE GIANG 30 SA SA /05/ LE THI THANH NHAN THN- TCB THAI NGUYEN 240 SA SA /05/ LE THI KIM CHI HVH- TCB NGUYEN KIEM 240 SA SA /05/ NGUYEN THI THUY DDA- TCB DONG DO 100 SA SA /05/ DOAN VAN LINH VCO- TCB VAN CAO 94 SA SA /05/ LY THI KIM STG-TCB SOC TRANG 20 SA SA /05/ LUU THI HUE SSN-QTK-TCB SOC SON 30 SA SA /05/ NGUYEN PHUOC SONG HUONG CMT-TCB C/M THANG TAM 17 SA SA /05/ TONG THI KIM OANH HTY-TECHCOMBANK HA TAY 15 SA SA /05/ PHAM THI HONG PHUONG NTD-QTK NG THI DINH 90 SA SA /05/ PHAM THI SEN BDG- TCB BACH DANG(MN) 540 SA SA /05/ LEU THI UT BMT- TECHCOMBANK 30/4 263 SA SA /05/ KHUONG VAN CUONG VAH- TCB VAN THANH 10 SA SA /05/2016

8 499 VU HOANG PMI- TCB PHUONG MAI 20 SA SA /05/ PHAN THUY KHANH DDA- TCB DONG DO 240 SA SA /05/ TO THI HONG HANH HQV- TCB H.Q.VIET 100 SA SA /05/ NGUYEN KIM TOAN DDA- TCB DONG DO 103 SA SA /05/ NGUYEN THI THU THUY BTX-TCB BUI THI XUAN 10 SA SA /05/ NGUYEN THI QUYEN LDG-TCB LAM DONG 48 SA SA /05/ DUONG THI THANH XUAN HKM- TCB HOAN KIEM 120 SA SA /05/ NGUYEN THI HUONG GIANG TLG- TCB THANG LONG 48 SA SA /05/ TO QUOC HUNG HQV- TCB H.Q.VIET 100 SA SA /05/ MAI THE HUY HQV- TCB H.Q.VIET 60 SA SA /05/ DUONG KIEN CUONG SGO- TCB HA THANH 870 SA SA /05/ NGUYEN THI MAI PHUONG HTH- TCB HA TINH 100 SA SA /05/ NGUYEN THI THUY HDG- TCB HAI DUONG 103 SA SA /05/ BUI THI THUY DOA- TCB DONG DA 120 SA SA /05/ PHAN THI XUAN THAO BTA-TCB BINH THANH 5 SA SA /05/ DANG THI VAN CHI TXN- TCB THANH XUAN 600 SA SA /05/ BUI THI LE TLG- TCB THANG LONG 641 SA SA /05/ TRINH THI LAN TTH- TCB THAI THINH 20 SA SA /05/ THAI THI KIM XUAN STG-TCB SOC TRANG 10 SA SA /05/ PHAM THI MINH HOA HDG- TCB HAI DUONG 100 SA SA /05/ PHAM THI MINH HOA HDG- TCB HAI DUONG 45 SA SA /05/ NGUYEN THANH HUNG NCO-QTK TCB NGUYEN CAO 240 SA SA /05/ LAI THI XUAN XMI- TCB XUAN MAI 66 SA SA /05/ TRAN THI TAM NTU- TCB NGO GIA TU 600 SA SA /05/ TRAN QUOC BAO NAN- TCB NGHE AN 29 SA SA /05/ DOAN LE HOAI THUONG CLN- TCB CHO LON 150 SA SA /05/ NGUYEN THI THAI MAI VLG-TCB VINH LONG 70 SA SA /05/ LAM QUANG HUNG VHI-TCB VINH HAI 40 SA SA /05/ TRAN HONG BAO NGOC THT-TCB TAN HUNG THUAN 39 SA SA /05/ NGUYEN ANH TUAN BMT- TECHCOMBANK 30/4 16 SA SA /05/ PHAM THI MINH NGUYET NVT- TCB N.V.TROI 270 SA SA /05/ TRAN HUU HAI TRN-QTK TCB TRAN DIEN 120 SA SA /05/ NGUYEN THI HOA NDH-TCB NAM DINH 99 SA SA /05/ NGUYEN DUY DUNG NAN- TCB NGHE AN 27 SA SA /05/ NGUYEN THI HUONG VTU- TCB VUNG TAU 30 SA SA /05/ NGUYEN THANH QUAN DNG- TCB DA NANG 20 SA SA /05/ DANG THI DAM CTO- TCB CAN THO 20 SA SA /05/ VU VAN TRANG NBH-TCB NINH BINH 54 SA SA /05/ VO THI HUONG VIN-TCB DIEN CHAU 180 SA SA /05/ PHAN VAN TAM BPC-TCB BINH PHUOC 11 SA SA /05/ NGUYEN HOANG GIANG BDN- TCB BA DINH 75 SA SA /05/ LE MINH THANH LHA- TCB LANG HA 54 SA SA /05/ DOAN THI THU TRANG TBH-TCB THAI BINH 60 SA SA /05/ LE THI KIM LOAN KGG-TCB KIEN GIANG 1 SA /05/ DUONG THI THU HA THT-TCB TAN HUNG THUAN 15 SA SA /05/ LE THI THU HA TKE-TCB THUY KHUE 69 SA SA /05/ NGUYEN THANH THUY QNM-TCB TU LIEM 204 SA SA /05/ NGUYEN HUU DUC LLQ- TCB LAC LONG QUAN 204 SA SA /05/ NGUYEN THU NGA AGG- TCB AN GIANG 192 SA SA /05/ DANG XUAN THANH NTS- TCB N.T.SON 60 SA SA /05/ NGUYEN THI CHIN BGN- TCB BAC GIANG 120 SA SA /05/ TRAN THI HUE KAN- TCB KIEN AN 42 SA SA /05/ HOANG THI HOA PTO- TCB VIET TRI 30 SA SA /05/ CAO THI NHAN BIZ- CHI NHANH HA NOI 60 SA SA /05/ TRAN HAI DUONG DDA- TCB DONG DO 20 SA SA /05/ DINH XUAN HOANG CMI- TCB CHO MOI 120 SA SA /05/ THAI THI KIM XUAN STG-TCB SOC TRANG 20 SA SA /05/ NGUYEN NGOC TON BHA-TCB BIEN HOA 12 SA SA /05/ CHU THI THIEN BHD- TCB BINH DUONG 76 SA SA /05/ NGUYEN THI NHAT QNH- TCB QUANG NINH 54 SA SA /05/ PHAM HUU GIUC XMI- TCB XUAN MAI 180 SA SA /05/ NGUYEN THI THANH HUONG DAH- TCB DONG ANH 6 SA SA /05/ PHAM HONG HA TXN- TCB THANH XUAN 21 SA SA /05/ LE THI NGOC NGA DBL-TCB DINH BO LINH 20 SA SA /05/ PHAN THI TRUONG THU DBL-TCB DINH BO LINH 10 SA SA /05/ NGUYEN VAN PHAN HNM-TCB HA NAM 84 SA SA /05/ NGUYEN QUANG LONG DCN- TCB DOI CAN 228 SA SA /05/ HOANG THI LAN NHN-TCB NAM HA NOI 240 SA SA /05/ NGUYEN MINH HIEU QTN- TCB QUANGTRUNG 150 SA SA /05/ PHAN THI TRUONG THU DBL-TCB DINH BO LINH 30 SA SA /05/ PHAN THI THUY LAN PCD-QTK-PHO CO DIEU 192 SA SA /05/ TRAN THU HA SGO- TCB HA THANH 100 SA SA /05/2016

9 571 DO THANH TUNG LDT- TCB LE DUC THO 28 SA SA /05/ TRAN THANH NHAN LTU-QTK TCB LAI THIEU 14 SA SA /05/ VU THI HONG VAN TCH- TCB T.CHINH 660 SA SA /05/ VUONG LAN ANH TRN-QTK TCB TRAN DIEN 60 SA SA /05/ HOANG THI HUE DBA- TCB DONG BA 300 SA SA /05/ DANG THUY LINH LSN- TCB LANG SON 120 SA SA /05/ NGUYEN THI OANH KTG-TCB VAN PHUC 391 SA SA /05/ DANG VAN DU VQN-QTK-TCB VAN QUAN 105 SA SA /05/ NGUYEN THI KIM CHI DCN- TCB DOI CAN 20 SA SA /05/ NGUYEN THI DIEM HONG THK- TCB THANH KHE 120 SA SA /05/ HOANG THI HUE DBA- TCB DONG BA 270 SA SA /05/ LE TAN TOI VAH- TCB VAN THANH 240 SA SA /05/ VO THI LAN ANH TSN- TCB T.SON.NHAT 114 SA SA /05/ NGUYEN VIET THUAN LBT-TCBLANH BINH THANG 84 SA SA /05/ PHAM THI LIEN HBT- TECHCOMBANK BO HO 56 SA SA /05/ DO THI HUYEN TRANG TSO- TCB TRUONG SON 51 SA SA /05/ NGUYEN THI VI TSG- TCB TAY SAI GON 50 SA SA /05/ NGUYEN THI LIEN XDU- TCB XUAN DIEU 50 SA SA /05/ HOANG THI THU THUY MDH- TCB MY DINH 324 SA SA /05/ DANG PHUC SAU CGY- TCB CAU GIAY 18 SA SA /05/ TRAN THI LOI DSG- TCB DONG SAI GON 100 SA SA /05/ NGUYEN DUC THO NPS-TCB TRAN THAI TONG 45 SA SA /05/ DOAN LAN HUONG NKH- TCB NGOC KHANH 66 SA SA /05/ DANG DUC VIET VQN-QTK-TCB VAN QUAN 870 SA SA /05/ PHAM THI LIEN CTH-TCBNGUYEN CO THACH 53 SA SA /05/ NGUYEN THI BONG BPU- TCB BINH PHU 240 SA SA /05/ NGUYEN VAN DIEU NHT - THUONG TIN 70 SA SA /05/ PHAM CONG MINH PMI- TCB PHUONG MAI 20 SA SA /05/ NGUYEN THI PHUONG MCI- TCB MONG CAI 50 SA SA /05/ LE ANH DUNG CBC- TCB CUA BAC 50 SA SA /05/ TRAN HUU HUNG PDL- TCB PHAN DANG LUU 20 SA SA /05/ TANG XUAN HUONG BTA-TCB BINH THANH 24 SA SA /05/ NGUYEN THI LAN HUONG VHG-QTK TCB VIET HUNG 237 SA SA /05/ HOANG CAO KHAI CLN- TCB CHO LON 50 SA SA /05/ NGUYEN THI HAI YEN NTD-QTK NG THI DINH 160 SA SA /05/ NGUYEN THI TRUOC TRAN VVN-TCB VO VAN NGAN 60 SA SA /05/ LY THANH LONG CTO- TCB CAN THO 11 SA SA /05/ PHUNG THI BICH NGOC NGG- TCB NHUE GIANG 24 SA SA /05/ NGUYEN NGUYEN QUYNH ANH PMH- TCB P.M.HUNG 7 SA SA /05/ LAM MANH DU APB-TECHCOMBANK AP BAC 200 SA SA /05/ NGUYEN TAN TAI VVN-TCB VO VAN NGAN 60 SA SA /05/ TRUONG THI NGOC LAN PMI- TCB PHUONG MAI 180 SA SA /05/ NGUYEN TRUNG KIEN DCN- TCB DOI CAN 30 SA SA /05/ NGUYEN THI DUYEN VQN-QTK-TCB VAN QUAN 15 SA SA /05/ BUI THI HUONG NSO- TCB NGA TU SO 200 SA SA /05/ VU CAO CUONG NBI- TCB NOI BAI 60 SA SA /05/ DO THI THU THAO LDG-TCB LAM DONG 150 SA SA /05/ NGUYEN THI THU HUONG HQV- TCB H.Q.VIET 105 SA SA /05/ DO THI THU THAO LDG-TCB LAM DONG 60 SA SA /05/ DO THI THU THAO LDG-TCB LAM DONG 20 SA SA /05/ VU THI BICH HANH PTR- TCB PASTEUR 36 SA SA /05/ NGUYEN NGOC THANG BIZ- CHI NHANH HA NOI 30 SA SA /05/ PHAM THI THUY TOH- TCB TO HIEU 112 SA SA /05/ NGUYEN THI QUYNH NGA HSO-TCB TTGD HOI SO 30 SA SA /05/ BUI THI HANG LTK- TCB L.T.KIET 50 SA SA /05/ NGUYEN THANH THUY TLG- TCB THANG LONG 360 SA SA /05/ LE THI MAI ANH HGA-TCB HOANG GIA 100 SA SA /05/ LE THU HIEN CLG-PGD CHUA LANG 13 SA SA /05/ NGUYEN HOANG PDL- TCB PHAN DANG LUU 83 SA SA /05/ PHAM DUC MAN DXH-QTK DO XUAN HOP 14 SA SA /05/ NGUYEN VAN THANH DTP-TCB DONG THAP 50 SA SA /05/ BUI THI DANG KAT DNG- TCB DA NANG 50 SA SA /05/ NGUYEN MINH CHANH BCH-TCB ONG TA 12 SA SA /05/ LUU THI LAN HUONG CTH-TCBNGUYEN CO THACH 138 SA SA /05/ NGUYEN THI HONG HUONG HQV- TCB H.Q.VIET 300 SA SA /05/ DAO THI HUONG DXH-QTK DO XUAN HOP 20 SA SA /05/ BUI THUY TRANG NOH-TCB NGUYEN OANH 20 SA SA /05/ NGUYEN THI MINH HUE NBI- TCB NOI BAI 210 SA SA /05/ NGUYEN THI HUE DPG-TCB DAN PHUONG 60 SA SA /05/ LUONG HOAI NAM CLH- TCB CAT LINH 195 SA SA /05/ NGUYEN VAN MUOI TSG- TCB TAY SAI GON 30 SA SA /05/ NGUYEN THI MAI LINH SGN-TCB PHU NHUAN 30 SA SA /05/2016

10 643 NGUYEN HIEN NHAN TAL-TCB THANG LOI 360 SA SA /05/ NGUYEN THI CAM LOAN AUC- TECHCOMBANK AU CO 100 SA SA /05/ LUU THI NGA NBI- TCB NOI BAI 144 SA SA /05/ DAM THI PHI DXH-QTK DO XUAN HOP 5 SA SA /05/ TANG THI THU NHUNG HGA-TCB HOANG GIA 120 SA SA /05/ NGUYEN THI MINH NSO- TCB NGA TU SO 100 SA SA /05/ DANG XUAN THANH DDA- TCB DONG DO 60 SA SA /05/ NGUYEN THI THUY QTN- TCB QUANGTRUNG 108 SA SA /05/ NGUYEN PHI NINH HCM- TCB SAI GON 140 SA SA /05/ NGO VAN HA TDA- TCB THANH DA 150 SA SA /05/ LY THI PHUONG LAN TVK-TCB TRUONG VINH KY 20 SA SA /05/ DO LE PHUONG DUNG TKY- TECHCOMBANK TO KY 26 SA SA /05/ LY THI PHUONG LAN TVK-TCB TRUONG VINH KY 20 SA SA /05/ LE THI THUY HAI HSO-TCB TTGD HOI SO 35 SA SA /05/ DO HUYNH THANH VAN NSN- TCB NGUYEN SON 27 SA SA /05/ TRAN THI QUYNH TRANG DOA- TCB DONG DA 80 SA SA /05/ BUI DUY HIEU BCT-QTK TCB BAU CAT 120 SA SA /05/ VO THANH QUANG HTY-TECHCOMBANK HA TAY 147 SA SA /05/ DAO THI PHUONG NTD-QTK NG THI DINH 36 SA SA /05/ PHAN THI HUNG ADG- TCB AN DONG 20 SA SA /05/ NGUYEN THE QUY TKY- TECHCOMBANK TO KY 504 SA SA /05/ NGUYEN MINH THONG PMH- TCB P.M.HUNG 62 SA SA /05/ VU THI HONG NHUNG LDM- TCB LINH DAM 120 SA SA /05/ NGUYEN NGOC TUAN BTR- TCB BA TRIEU 96 SA SA /05/ NGUYEN DUC QUANG HPG- TCB HAI PHONG 22 SA SA /05/ NGUYEN DUC TIEN TKC- TCB HAI BA TRUNG 59 SA SA /05/ NGUYEN MAI A TDH- TCB TRAN DUY HUNG 4 SA SA /05/ NGUYEN HONG NHUNG HCU- TCB HOANG CAU 100 SA SA /05/ HA XUAN CANH DCG- TCB DINH CONG 20 SA SA /05/ CAO QUOC HUNG TNO- TCB TRAN NAO 2 SA SA /05/ LE THI MAI TRANG BTI- TCB BINH THOI 9 SA SA /05/ NGUYEN THI THUAN LDM- TCB LINH DAM 22 SA SA /05/ TRUONG NGOC MY PDL- TCB PHAN DANG LUU 660 SA SA /05/ DANG MAI KHUE HBT- TECHCOMBANK BO HO 100 SA SA /05/ TRINH THI KIM NAH-TCB NGUYEN AN NINH 420 SA SA /05/ DUONG THI HONG LOAN LHA- TCB LANG HA 120 SA SA /05/ PHAM THI NGA TOH- TCB TO HIEU 75 SA SA /05/ CHU MINH KIEN LNM-PGD LINH NAM 60 SA SA /05/ VAN THU HUONG HQV- TCB H.Q.VIET 20 SA SA /05/ NGUYEN BINH NGUYEN HKM- TCB HOAN KIEM 100 SA SA /05/ DU VAN DIEP TDH- TCB TRAN DUY HUNG 48 SA SA /05/ GIANG THI THUY NTU- TCB NGO GIA TU 36 SA SA /05/ PHAN THI MAI HUONG TRD-TCB TRUONG DINH 120 SA SA /05/ NGUYEN THI LY DVN-QTK DANG VAN NGU 60 SA SA /05/ NGUYEN THI MINH TRANG DNG- TCB DA NANG 30 SA SA /05/ TRAN NGOC QUANG LHA- TCB LANG HA 120 SA SA /05/ HOANG THI HAN BGN- TCB BAC GIANG 111 SA SA /05/ VU MINH CHAU GDN- TCB GIA DINH 100 SA SA /05/ PHAN THI THU HIEN TSN- TCB T.SON.NHAT 66 SA SA /05/ PHAM THI THU LNM-PGD LINH NAM 24 SA SA /05/ HOANG NGOC PHUONG TKC- TCB HAI BA TRUNG 120 SA SA /05/ NGUYEN XUAN KIEN KGG-TCB KIEN GIANG 10 SA SA /05/ NGUYEN THI THU HUONG KAN- TCB KIEN AN 120 SA SA /05/ NGUYEN THI NGOC LAN HTK-TCB-H.T.KHANG 3 SA SA /05/ PHAM THI HOI HQV- TCB H.Q.VIET 50 SA SA /05/ PHAN VAN CANH LTU-QTK TCB LAI THIEU 10 SA SA /05/ NGUYEN THI HUONG CHN- TCB CHO HAN 32 SA SA /05/ NGUYEN THI THANH VAN NTD-QTK NG THI DINH 12 SA SA /05/ VU MANH LAN HHU- TCB HOA HUNG 23 SA SA /05/ NGUYEN THI HAI KMA-TCB KIM MA 120 SA SA /05/ NGUYEN THI MINH CHAU XDU- TCB XUAN DIEU 600 SA SA /05/ TRUONG THI GIANG BDH-QTK-THANH SEN 600 SA SA /05/ LE THI NGU TNN- TCB THUY NGUYEN 50 SA SA /05/ DAO HUU SON DTN- TCB DAO TAN 40 SA SA /05/ NGUYEN THI MINH CHINH BCT-QTK TCB BAU CAT 240 SA SA /05/ DO ANH TAI TLG- TCB THANG LONG 100 SA SA /05/ VU DUC MINH HTK-TCB-H.T.KHANG 1200 SA SA /05/ NGUYEN VAN TINH BTA-TCB BINH THANH 24 SA SA /05/ LE THI NGU TNN- TCB THUY NGUYEN 101 SA SA /05/ NGUYEN NGOC HUNG THT-TCB TAN HUNG THUAN 14 SA SA /05/ TRAN NGOC ANH BTY- TCB BEN THUY 45 SA SA /05/ NGUYEN THE HUAN LNM-PGD LINH NAM 30 SA SA /05/2016