ƒ ƒπ Ã ª 1 ƒπ ƒ º À À ÛÂÏ ÛÂÏ Ã ƒ ƒπ π

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ƒ ƒπ Ã ª 1 ƒπ ƒ º À À ÛÂÏ ÛÂÏ Ã ƒ ƒπ π"

Bản ghi

1 ƒ ƒπ à ª À À ÛÂÏ ÛÂÏ. 9 à ƒ ƒπ π ÛÂÏ. 99 à π ÛÂÏ. 0 FORMAT.zip - π ƒ Ã ÚÈÓ Á ÓÂÈ Ë Ó ÛË ÙË Û ÛΠappleú appleâè Ó ÂÏ ÁÍÂÙ ٠apple Ú Î Ùˆ: - Ï ÁÍÙ fiùè ÂÓ Ú ÔÓÙ È Û ÌÂÛË Âapple Ê Ú ÛÎÔÓÙ È ÎÔÓÙ ÛÙË Û ÛΠ ÊÏÂÎÙ ÁÚ ÛÙÂÚÂ. - ÈÁÔ Ú Ù Ù fiùè Ô Ó Á ÓÂÈ ÛˆÛÙ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÛÂÈ Î È fiùè Ë Á ˆÛË ÂÈ Á ÓÂÈ ÛˆÛÙ. - ÓÔ ÍÙ ÙËÓ apple ÚÔ ÙÔ ÂÚ Ô Î È ÛÈÁÔ Ú Ù Ù ÁÈ ÙËÓ ÛÙÂÁ ÓfiÙËÙ ÙˆÓ Û Ó ÛÂˆÓ ÙË Û ÛÎÂ Î È ÙÔ Î ÛÙ Ú. - ÈÁÔ Ú Ù Ù fiùè Ë Û ÛÎÂ Â Ó È Î Ù ÏÏËÏË ÁÈ ÙÔÓ Ù appleô ÙÔ ÂÚ Ô appleô ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÂ. - Ï ÁÍÙ fiùè Ô Î appleó ÁˆÁfi Â Ó È ÂÏ ıâúô, Î È ÂÈ ÙÔappleÔıÂÙËı ۈÛÙ. - µâ Ȉı Ù fiùè fiïâ ÔÈ appleâúû Â Â Ó È ÓÔÈ Ù. - µâ Ȉı Ù fiùè Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÈ ÓÂÚfi Î È fiùè ÂÈ Á ÓÂÈ ÂÍ ÚˆÛË. - Ï ÁÍÙ fiùè Ô Î ÎÏÔÊÔÚËÙ ÂÓ Â Ó È ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔ. - Í ÂÚÒÛÙ ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ ÂÚ Ô applefi ÙÔ ÛËÌÂ Ô appleô Î ÓÔ Ì ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙË apple ÂÛË, ÛÙËÓ Â ÛÔ Ô ÙË Ï ÂÚ Ô. - ÂÁÎ Ù ÛÙ ÙË appleú appleâè Ó ÂappleÈ Â ÍÂÈ ÛÙÔ Ú ÛÙË ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ Î È Ó ÙÔ ÒÛÂÈ Ó Ê Ï ÍÂÈ ÙÈ Ô ËÁ Â Ú ÛË ÙË. Ô ÎÔ SIM S.p.A ÌÂ Ú ÛÙËÓ Ô fi Garbo 7 - Legnano (VR) - πù Ï ËÏÒÓÂÈ fiùè ÔÈ Ï ËÙ ÙÔ ÁÈ apple Ú ÁˆÁ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ, appleô Ô Ó ÛÊÚ Á CE ÛÂÈ ÙˆÓ È Ù ÍÂˆÓ ÁÈ ÚÈÔ 90/96/CEE Î È appleô Â Ó È ÂÊÔ È ÛÌ ÓÔÈ Ì ıâúìôûù ÙË ÛÊ ÏÂ Ú ıìèûì ÓÔ ÁÈ Ì ÁÈÛÙË ıâúìôîú Û 0 Ô C, ÂÓ Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÓÙ È ÛÙÔ appleâ Ô ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ È Ù ÍÂˆÓ PED 97//CEE, ÈfiÙÈ appleïëúô Ó ÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÚıÚÔ ÎfiÌÌ,6 ÙÔ ÈÔ.

2 À À. ƒ À π FORMAT zip. ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ Âapple ÙÔÈ Â ÌÔÓ Â ÚÈˆÓ Î Û ÌˆÓ ÁÈ ı ÚÌ ÓÛË Î È apple Ú ÁˆÁ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË. Â È ÛÌ ÓÂ Î È Î Ù ÛΠÛÌ Ó Ì ٠ÙÔÈÔ ÙÚfiappleÔ appleô Ó ÈÎ ÓÔappleÔÈÔ Ó ÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ ÌÔÓÙ ÚÓˆÓ ÔÈÎÈ ÎÒÓ Û ÛΠÒÓ. Ó È Î Ù ÛΠÛÌ ÓÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ Â Úˆapple Î appleúô È ÁÚ Ê 90/96/CEE, 89/6/CEE, 7//CEE, 9//CEE Î È Ù Â Úˆapple Î ÛÙ ÓÙ Ú EN 97-EN 8. OÈ Ï ËÙ ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÔ Ó Ì ÌÂı ÓÈÔ, Ô Ù ÓÈÔ appleúôapple ÓÈÔ. Ô ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ùfi apple Ú ÂÈ appleïëúôêôú  ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ÌÔÓÙ Ï : - FORMAT.zip OF 0 OF Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Ó ÛË Î È Ê ÛÈÎfi ÂÏÎ ÛÌfi. - FORMAT.zip BF 0 BF BF Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Ó ÛË, ÎÏÂÈÛÙÔ ÒÚÔ Î Ûˆ Î È Ì ÌÔÙ Ú ÁÈ ÙËÓ appleôì ÎÚ ÓÛË ÙˆÓ Î Û ÂÚ ˆÓ. È Ô ËÁ  appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ ÓÔÓÙ È ÁÈ ÙËÓ ÛˆÛÙ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î È Ù ÏÂÈ Ú ÛË ÙË Û ÛÎÂ.. π π.. FORMAT.zip OF 0 OF ø D À π R appleèûùúôê ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË / M ÚÔÛ ÁˆÁ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË / G ÚÔÊÔ ÔÛ ÂÚ Ô / E ÈÛ ÁˆÁ ÓÂÚÔ Ú ÛË / U ŒÍÔ Ô ÓÂÚÔ Ú ÛË / OF 0 OF L mm 00 0 D mm 0 0 L 60 R M G E U = = ÈÎ... FORMAT zip BF 0 BF BF K ø 60/ À π R appleèûùúôê ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË / M ÚÔÛ ÁˆÁ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË / G ÚÔÊÔ ÔÛ ÂÚ Ô / E ÈÛ ÁˆÁ ÓÂÚÔ Ú ÛË / U ŒÍÔ Ô ÓÂÚÔ Ú ÛË / BF 0 BF BF L mm D mm L 60 R M G E U = = EÈÎ. / 88

3 . à π à ƒ ƒπ π OF 0 OF BF 0 BF BF ÂÚÌÈÎ ÈÛ ı ÚÌ ÓÛË ÓÔÌ ÛÙÈÎ kw, 8,8, 8,8,6 kcal/h Ï ÈÛÙË kw 9,,9 9,0,, kcal/h ÂÚÌÈÎ ÈÛ ÓÂÚÔ Ú ÛË ÓÔÌ ÛÙÈÎ kw, 8,8, 8,8,6 ÂÚÌÈÎ apple ÚÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎ kw,8,6,8,6,8 Ï ÈÛÙË kw 0,8, 0,8,, ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ ÓÂÚÔ l 6,6 7, 7, 8,0 8,0 ÏÂÎÙÚÈÎ Î Ù Ó ÏˆÛË W µ ıìfi ËÏÂÎÙÚÈÎ appleúôûù Û IPXD IPXD IPXD IPXD IPXD ª ÁÈÛÙË apple ÂÛË bar ª ÁÈÛÙË ıâúìôîú Û Ô C Ô Â Ô È ÛÙÔÏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ / ÂÛË appleúôêfiúùèûë l / bar 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / ÂÚÈÔ Ú ıìèûë ı ÚÌ ÓÛË Ô C ÂÚÈÔ Ú ıìèûë ÓÂÚÔ Ú ÛË Ô C Ó fiìâóë apple ÚÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË t 0 Ô C l/min,,8,,8, Ú ÁˆÁ ÓÂÚÔ Ú ÛË Û ÌÊˆÓ Ì (EN 6) l/min,0, 0,7,, Ï ÈÛÙË apple ÚÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË l/min,,,,, ÂÛË ÓÂÚÔ Ú ÛË Ï ÈÛÙË bar 0, 0, 0, 0,6 0,80 ª ÁÈÛÙË bar ÂÚÌÔÎÚ Û Î Û ÂÚ ˆÓ ÂÏ ÈÛÙË/Ì ÁÈÛÙË Ô C 87/ 89/ /7 8/ 9/ ÚÔ Î Û ÂÚ ˆÓ min/max gr/s 8,6/9,7,0/,7,7/6, 7,/9, 9,6/, K ÙËÁÔÚ IIH+ IIH+ IIH+ IIH+ IIH+ appleô BBS BBS B/ B/ B/ C----8 C----8C----8 µ ÚÔ kg ÚÈ ÌappleÂÎ ÂÚ Ô ÔÛfiÙËÙ n Ô ªÂı ÓÈÔ mm,0,0,0,0,0 G0 - G mm 0,77 0,76 0,77 0,78 0,80 ÚÔ ÂÚ Ô * ªÂı ÓÈÔ m /h,7,,7,,68 BÔ Ù ÓÈÔ (G0) kg/h,0,8,0,8,7 ÚÔapple ÓÈÔ (G) kg/h,99,,99,,70 ÂÛË ÂÚ Ô Î ÛÙ Ú MÂı ÓÈÔ mbar,,, 0,,,8,6,7,,7 BÔ Ù ÓÈÔ (G0) mbar,0 7,7, 7,,9 8,, 8,, 8, ÚÔapple ÓÈÔ (G) mbar 6,,7 7,0, 7,7 6, 7, 6,,8 6, ÂÛË ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÂÚ Ô ªÂı ÓÈÔ mbar BÔ Ù ÓÈÔ (G0) mbar ÚÔapple ÓÈÔ (G) mbar * È apple ÚÔ ÂÚ Ô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ıâúìôáòóô Ó ÌË ÙˆÓ Î ı ÚÒÓ ÂÚ ˆÓ Û ΠÓÔÓÈÎ Û Óı ΠÛÂ Ô C 0 mbar, ÁÈ Ùfi ÌappleÔÚÂ Ó È Ê ÚÔ Ó applefi ÙÈ appleú ÁÌ ÙÈÎ ÛÂ Û Ó ÚÙËÛË Ì ÙËÓ Û ÓıÂÛË ÙÔ ÂÚ Ô Î È ÙÈ Û Óı ΠÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ. 89

4 . à π π Àƒ π appleô OF - 0 OF U E G M R appleô BF - 0 BF - BF ÃÒÚÔ Î Û ÂÚ ˆÓ/ ÂÓÙÈÏ Ù Ú ( Î ÔÛË BF ) ÂÓÙÚÈÎfi ÂÓ ÏÏ ÎÙË ÃÒÚÔ Î ÛË µ Ï ÂÚ Ô Ó ÏÏ ÎÙË ÓÂÚÔ Ú ÛË 6 È ÔÛÙ ÙÈÎ Ï 7 ÈÛıËÙ ÚÈÔ ı ÚÌ ÓÛË (SM) 8 ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï 9 µ Ï ÂÍ ÚˆÛË 0 ÎÏÔÊÔÚËÙ Ô Â Ô È ÛÙÔÏ µ Ï ÛÊ Ï ÎÎ ÓˆÛË Ï ËÙ ƒôôûù ÙË ÓÂÚÔ ÂÚÌÔÌ ÓfiÌÂÙÚÔ 6 ÙfiÌ ÙÔ by-pass 7 º ÏÙÚÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË 8 µ Ï ÂappleÈÛÙÚÔÊ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË (Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË ) 9 µ Ï appleúôû ÁˆÁ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË (Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË ) 0 µ Ï ÓÂÚÔ Ú ÛË (Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË ) µ Ï ÂÚ Ô (Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË ) Ù ÚÈÁÌ Ï ˆÓ (Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË ) ÈÛıËÙ ÚÈÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË (SS) ÈıÂÚÌÈÎfi ÂÓ Ï ÎÙË È ÔÛÙ ÙË ÓÂÚÔ 6 È ÎfiappleÙË appleï ÚˆÛË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË 7 º ÏÙÚÔ Aqua Guard U E G M R ÈÎ. 90

5 . µ π ª ƒ À µ appleô OF - 0 OF appleô BF - 0 BF - BF Ó Î ÂÏ Á Ô ªÂÙ Û ËÌ ÙÈÛÙ Ó ÛË Ï ÌÔ Î ÛË µâóùèï Ù Ú ÛË ÁÈ Ó Ï ÛË Î Û ÂÚ ˆÓ 6 ÛË ÁÈ Ì ÙÚËÛË ÚÓËÙÈÎ appleè Ûˆ 7 ÛË ÁÈ Ì ÙÚËÛË ıâùèî appleè Ûˆ 8 È ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ 9 ÈÛıËÙ ÚÈÔ ı ÚÌ ÓÛË (SM) 0 KÂÓÙÚÈÎfi ÂÓ ÏÏ ÎÙË ( Î ÔÛË BF ) ÈıÂÚÌÈÎfi ÂÓ ÏÏ ÎÙË ( Î ÔÛË OF ) ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï µ Ï ÂÚ Ô ƒôôûù ÙË ÓÂÚÔ È ÔÛÙ ÙÈÎ Ï È ÔÛÙ ÙË ÓÂÚÔ 6 ÈÛıËÙ ÚÈÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË (SS) 7 Ï ÌÔ Î Û ÂÚ ˆÓ 8 ÂÚÌÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ 9 º ÏÙÚÔ Aqua Guard ÈÎ. 9

6 ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË appleú appleâè Ó ÂÎÙÂÏÂ Ù È ÌfiÓÔ applefi ÂÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ Ù ÓÈÎÔ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ appleúô ÏÂapplefiÌÂÓ appleúô È ÁÚ Ê ÙË ÒÚ fiappleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ٠È.. µ Û ÛΠF ( ÓÔÈÎÙÔ ÒÚÔ Î ÛË ) ÙÔappleÔıÂÙÂ Ù È Û ÒÚÔ appleô appleú appleâè Ó ÂÚ ÔÓÙ È Ê ÛÈÔÏÔÁÈÎ È ÙË ÌÂÛË ÌÌÂÛË ÚÔ. ÔappleÔıÂÙÂ Ù È Î Ù Ù ÙÔÈÔ ÙÚfiappleÔ, ÒÛÙ Û appleâú appleùˆûë appleô ÚÂÈ ÛıÂ Ó Û ÓÙËÚËıÂ, Ó ÂappleÈÛΠÛıÂ Ó ÌÂÙ ÎÈÓËıÂ, Ùfi Ó Â Ó È Ó Ùfi. È ÓˆÙ Úˆ Û ÛΠÙÔappleÔıÂÙÔ ÓÙ È Û ÒÚÔ appleô ÔÚ ÂÈ Ô Î ÓÔÓÈÛÌfi appleâú ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ÂÚ ˆÓ Î Û ÌˆÓ.  appleâú appleùˆûë appleô Ô ÒÚÔ appleô Ô Ì ÂappleÈÏ ÍÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÙÔappleÔı ÙËÛË ÙË Û ÛÎÂ Â Ó È ÌÈÎÚfi Û fiáîô, ÙfiÙ ÛÂÈ Î ÓÔÓÈÛÌÔ ÓÔ ÁÔ Ì ı Ú Â ÂÍ ÂÚÈÛÌÔ Û Π٠ÏÏËÏ ÛËÌ ÙÔ ÙÔ Ô ÙË applefiúù ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÂÙ È Ë Ó ÁÎ appleôûfiùëù ÓˆappleÔ Ú Î Ûˆ ÁÈ ÙËÓ appleï ÚË Î È ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ. Ó È appleô ÚˆÙÈÎfi ÛÙÔ ÒÚÔ appleô Ô Ì ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙÔÓ Ï ËÙ ÂÚ Ô ÓÔÈÎÙÔ ÒÚÔ Î ÛË Ó apple Ú ÂÈ ÌÂÁ ÏË ÚÔ Ú ÙÔÓ ÔappleÔ Ô ÚÂÈ ÔÓÙ È ÔÈ Û ÛΠÁÈ ÙËÓ Î ÛË. Ùfi ÂappleÈÙ Á ÓÂÙ È Ì ÙÔ ÓÔÈÁÌ ı Ú ˆÓ Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ Ô ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : - M ÓÔÈÁÌ 6cm ÁÈ Î ıâ kw ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓË ıâúìèî apple ÚÔ, Î È appleôù ÏÈÁfiÙÂÚÔ applefi 00cm - È ı Ú Â Ó Â Ó È ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ Ó Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ Ô Î È ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ Ô Ì ÙÔ appleâ Ô. È Û ÛΠÙÔ Ù appleô BF (ÎÏÂÈÛÙÔ ÒÚÔ Î ÛË ) ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ıô Ó ˆÚ È È ÙÂÚ apple ÈÙ ÛÂÈ ÂÚÈÛÌÔ ÙÔ ÒÚÔ.. ø µ ø Ô appleâúèûûfiùâúôè Ï ËÙ appleô appleúôôú ÔÓÙ È ÁÈ ÙËÓ È Ú ÛË Î È Â Ó È ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÈÔ ÒÚÔ Û ÒÚÔ appleô ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÔ Ó ÌÂÛ, ÌÂ Û ÓÔÏÈÎ ıâúìèî apple ÚÔ apple Óˆ applefi kw, appleôïôá ÔÓÙ È Û Ó Ó Â Ó È Ì ÌfiÓÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÁÈ Ùfi Ô ÒÚÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÏÂ ÙˆÓ appleú appleâè Ó ÂÈ ÙÈ È ÛÙ ÛÂÈ Î È Ù Ù ÓÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ appleô appleúô Ï appleô Ó ÔÈ Î ÓÔÓÈÛÌÔ Î È Ó ÙËÚÔ ÓÙ È Ù appleô appleúô Ï appleâè Ë apple ÚÔÛ ÂÛÙÈÎ appleëúâû. Ù ÙËÓ Î Ù ÛΠÙÔ ÒÚÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÏÂ ÙˆÓ appleô Î Ó ÚÈ Î ÛÈÌ ı appleú appleâè Ó appleúô ÏÂÊÙÂ Ë ÚÔ Ú ÛÙÔÓ ÒÚÔ ÓÔ ÁÔÓÙ ı Ú Â ÂÚÈÛÌÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎÔ ÙÔ Ô Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ Ù ÓÈÎ Ô ËÁ Â.  Πıâ appleâú appleùˆûë ÔÈ ı Ú Â ÂÚÈÛÌÔ appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚ applefi.000 cm Î È Û appleâú appleùˆûë ÂÚ Ô Ì apple ÎÓfiÙËÙ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË applefi 0,8 appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚ applefi.000 cm.. ƒ ª π È ÙËÓ Â ÎÔÏË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ Ï ËÙ appleúôûê ÚÔÓÙ È Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË Ù ÎfiÏÔ ı ÂÍ ÚÙ Ì Ù Ì ÙÈ Û ÂÙÈÎ Ô ËÁ  ÁÈ ÙËÓ Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛ ÙÔ : - Ï Î ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Îˆ ÂÙ ÎÚÔ ÓÒÓ Î È ÁˆÓ Û Ó ÂÛË apple ÚÔ ÂÚ Ô Îˆ ÂÙ ÎÚÔ ÓÒÓ Îˆ ÂÙ Ú ÎfiÚ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË Âapple ÙÔÈ Ô Ï ËÙ Ì ÏÏÂ Ì ÚΠΈ À ÚÈÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÈ Û Ó ÛÂÈ ÙÔ Ï ËÙ, fiïâ ÔÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË appleú appleâè Ó appleï ıô Ó appleúôûâîùèî, Ô Ùˆ ÒÛÙÂ Ó Ê ÈÚÂıÔ Ó appleèı Ó appleôïâ ÌÌ Ù Ù ÔappleÔ ı ÌappleÔÚÔ Û Ó Ó ÂappleËÚ ÛÔ Ó ÙËÓ Î Ï ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. ÛˆÏ Ó ÂÎÎ ÓˆÛË ÙË Ï ÛÊ Ï ı appleú appleâè Ó Û Ó Âı ÌÂ Ó ˆÓ, appleúôîâèì ÓÔ Ó appleô ÂÙ ÂÙ È ÙÔ ÓÂÚfi ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Û appleâú appleùˆûë Âapple Ì ÛË ÙË Ï ÛÊ ÏÂ. Ó Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı ÚÌ ÓÛË Ú ÛÎÂÙ È ÛÂ Ó appleâúîâ ÌÂÓÔ Âapple appleâ Ô, ÛÂ Û ÛË Ì ÙÔÓ Ï ËÙ, Â Ó È apple Ú ÙËÙË Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÛÙÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÂÈÛfi Ô Î È ÂÍfi Ô, ÙˆÓ ÎÚÔ ÓÒÓ apple ÚÂÌapplefi ÈÛË ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ apple Ú ÔÓÙ È Ì ÙÔ ÛÂ٠Έ Û Ó ÂÛË ÂÚ Ô appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È ÛÂÈ ÙˆÓ ÈÛ fióùˆó Î ÓÔÓÈÛÌÒÓ. ŸÛÔÓ ÊÔÚ ÙÈ È ÛÙ ÛÂÈ ÙˆÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ÂÚ Ô appleô Û Ó Ô Ó ÙÔÓ ÌÂÙÚËÙ Ì ÙÔ Ï ËÙ, ı appleú appleâè Ó ÏËÊıÔ Ó apple fi ÈÓ ÙfiÛÔ Ë apple ÚÔ fiáîˆó (Î Ù Ó ÏˆÛË) Û m /h, Î ıò Î È Ë Û ÂÙÈÎ apple ÎÓfiÙËÙ appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ٠È. ÙÌ Ì Ù ÙˆÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ appleô appleôùâïô Ó ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË appleú appleâè Ó Â Ó È Ù ÙÔÈ Ô Ùˆ ÒÛÙÂ Ó ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂÁÁ ËıÔ Ó Âapple ÚÎ apple ÚÔ ÂÚ Ô ÁÈ Ó Î Ï Ô Ó ÙË Ì ÁÈÛÙË ÙËÛË, appleâúèôú ÔÓÙ ÙËÓ appleòïâè apple ÂÛË ÌÂÙ Í ÌÂÙÚËÙ Î È ÔappleÔÈ Û appleôùâ Û ÛΠappleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È fi È apple Óˆ applefi: -,0 mbar ÁÈ Ù ÚÈ ÙË Â ÙÂÚË Î ÙËÁÔÚ (Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ). -,0 mbar ÁÈ Ù ÚÈ ÙË ÙÚ ÙË ŒÎ ÔÛË OF - 0 OF 8 9 ÔÏÂÎÙ Ú Â ÛÔ Ô / ÍÔ Ô ÓÂÚÔ Ú ÛË µ Ï appleï ÚˆÛË º ÏÙÚÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË By pass Î ÙËÁÔÚ ( Ô Ù ÓÈÔ appleúôapple ÓÈÔ). ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ Î Ï ÌÌ ÙÔ Â Ó È ÙÔappleÔıÂÙËÌ ÓË Ì ÙÔÎfiÏÏËÙË ÂÙÈÎ Ù ÛÙËÓ ÔappleÔ Ó Ê ÚÔÓÙ È fiï Ù Ù ÓÈÎ ÛÙÔÈ Â appleèûùôappleô ËÛË Î ıò Î È Ô Ù appleô ÂÚ Ô ÁÈ ÙÔ ÔappleÔ Ô appleúôôú ÂÙ È Ô Ï ËÙ... º ÏÙÚÔ ÛÙË ÁÚ ÌÌ apple ÚÔ ÂÚ Ô Ï ÂÚ Ô ÂÈ ÛÙËÓ Â ÛÔ fi ÙË Ó Ê ÏÙÚÔ, ÙÔ ÔappleÔ Ô fiìˆ ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó Û ÁÎÚ Ù ÛÂÈ fiïâ ÙÈ Î ı ÚÛ Â appleô appleâúè ÔÓÙ È ÛÙÔ ÚÈÔ Î È ÛÙÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÙÔ ÈÎÙ Ô È ÓÔÌ. È Ó appleôêâ ıâ Ë Î Î ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Ï, appleúôùâ ÓÂÙ È Ë ÙÔappleÔı ÙËÛË ÂÓfi Ó ÏÔÁÔ Ê ÏÙÚÔ ÛÙÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÙÔ ÂÚ Ô.. π ƒ À Ô ÓÂÚfi ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÙˆÓ Î ÎÏˆÌ ÙˆÓ ı ÚÌ ÓÛË Î È Ú ÛË ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÈ ıìfi ÛÎÏËÚfiÙËÙ apple Óˆ applefi 0 Ô F, Ô Ùˆ ÒÛÙÂ Ó appleúôïëêıâ Ë ËÌÈÔ ÚÁ Ï ÙˆÓ Î È ÂappleÔÌ Óˆ Ù fió ËÌÈ.  Πıâ appleâú appleùˆûë Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó ÍÈÔÏÔÁËıÔ Ó Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË Î È Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ıô Ó ÔÈ Î Ù ÏÏËÏÂ È Ù ÍÂÈ ÁÈ ÙËÓ Î ÙÂÚÁ Û ÙÔ. È ÙËÓ appleôê Á ÙˆÓ Ï ÙˆÓ ÛÙÔÓ Î ÚÈÔ ÂÓ ÏÏ ÎÙË, ı appleú appleâè ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ ı ÚÌ ÓÛË Ó appleôûùâ Î È Ùfi ÙËÓ apple Ú ÙËÙË Î ÙÂÚÁ Û appleô Á ÓÂÙ È ÛÂÈ ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÛÌÒÓ. Î ÙÂÚÁ Û Â Ó È appleôï Ùˆ apple Ú ÙËÙË ÛÙÈ ÂÍ appleâúèappleùòûâè : - ÔÏ ÌÂÁ Ï Î ÎÏÒÌ Ù (Ì ÌÂÁ ÏË appleôûfiùëù ÓÂÚÔ ). - Ó appleïëúòûâè ÓÂÚÔ ÛÙÔ ÎÙ Ô. -  appleâú appleùˆûë appleô Â Ó È Ó ÁÎ Ë ÌÂÚÈÎ ÔÏÈÎ ÂÎÎ ÓˆÛË ÙÔ ÈÎÙ Ô..6 ƒø ƒ À π À À appleï ÚˆÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Á ÓÂÙ È applefi ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi appleï ÚˆÛË (ÛËÌÂ Ô ÂÈÎfiÓ ). apple ÂÛË appleï ÚˆÛË ÙÔ ÓÂÚÔ ÛÙÔ ÎÙ Ô ı ÚÌ ÓÛË fiù Ó Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Â Ó È ÎÚ appleú appleâè Ó Â Ó È -, bar. Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ù, appleúôùâ ÓÂÙ È Ë È ÎÔapple ÙË ËÏÂÎÙÚÈÎ ŒÎ ÔÛË BF - 0 BF - BF ƒ ıìèûù apple ÚÔ 6 Ó ÏÏ ÎÙË ÓÂÚÔ Ú ÛË 7 ªÈÎÚÔ È ÎfiappleÙË 8 ƒôôûù ÙË ÓÂÚÔ 9 ÎÎ ÓˆÛË Ï ËÙ ÈÎ. 9

7 ÁÚ ÌÌ appleô ÙÚÔÊÔ ÔÙ ÙÔ Ï ËÙ. appleï ÚˆÛË appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È Ì ÚÁfi Ú ıìfi, ÒÛÙÂ Ó appleúôï ÓÔ Ó Ù ÂÍ ÂÚÈÛÙÈÎ Ó ÂÎÎÂÓÒÓÔ Ó ÙÔÓ Ú applefi ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. Ó Ë apple ÂÛË Ó  apple Óˆ applefi ÙËÓ ÂappleÈı ÌËÙ ÙfiÙÂ Ê ÈÚ ÛÙ ÓÂÚfi applefi ÙË Ï ÛÊ Ï ÚÔ applefi Ó ÂÍ ÂÚÈÛÙÈÎfi ÛˆÌ ÙˆÓ..6. Õ ÂÈ ÛÌ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÂÎÎ ÓˆÛË (ÛËÌÂ Ô 9 ÂÈÎfiÓ ) ÁÈ ÙËÓ ÂÎÎ ÓˆÛË ÙÔ Ï ËÙ. ÚÈÓ appleúô  Ù Û ٠ÙËÓ ÂÚÁ Û ÎÏ ÛÙ ÙÔÓ Ï ËÙ. y C x min, m - max m ø π À ƒπø / ªπ x + y = Ì ÁÈÛÙÔ max,, m m "" x + y = Ì ÁÈÛÙÔ max,0,0 m m "0-" 0- C.7. Ï Ë ÙË Ë apple Ú Ô Û Î ÌÈÓ Ì ÂÈÛ ÁˆÁ ÙË Ì Û Û ÏÏË Ì ÁÈÛÙÔ max, m "" Ì ÁÈÛÙÔ max,0 m "0-" 0- È ÙËÓ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË ÙËÓ Î Ï Ë ÙË Ë apple Ú Ô Û Î ÌÈÓ ı appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÔÈ ÔappleÔ Â ı Â Ó È Î Ù ÏÏËÏ ÁÈ Ù ÙÈ ÂÚÁ Û Â Î È ÔÈ ÔappleÔ Â ı appleïëúô Ó ÙÈ appleúô ÏÂapplefiÌÂÓ appleúô È ÁÚ Ê..8 ª ƒø ø ø ( Î ÔÛË BF ) Ô ÛÂÙ ÔÌfiÎÂÓÙÚˆÓ ÁˆÁÒÓ ÁÈ ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ Ú Î È ÙËÓ ÂÎÎ ÓˆÛË Î Û ÂÚ ˆÓ È ÛÙ ÛÂˆÓ 60/00 ÓÔÓÙ È Ì ÙÔÓ Îˆ ÈÎfi 8088 appleô appleúôûê ÚÂÙ È ÌÂ Ô ËÁ  ÁÈ ÙËÓ ÛˆÛÙ ÙÔappleÔı ÙËÛË. ªÂ ÙËÓ Î Ìapple ÏË appleô ÓÂÙ È Ì ÙÔ ÛÂÙ ÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ ÔÚÈ fióùèô Ì ÎÔ ÙÔ ÁˆÁÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÍÂappleÂÚÓ Ù, Ì ÙÚ ÛÙËÓ Î ÔÛË BF Î È Ù Ì ÙÚ ÛÙËÓ Î ÔÛË 0 BF - BF. T Û È ÙË ÂÈÎfiÓ Â ÓÔ Ó Î appleôè apple Ú Â ÁÌ Ù È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù appleˆó ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ÔÌfiÎÂÓÙÚˆÓ ÁˆÁÒÓ..8. È ÊÚ ÁÌ ÔÌfiÎÂÓÙÚÔ ÁˆÁÔ Ï ËÙ appleúôûê ÚÂÙ È ÌÂ È ÊÚ ÁÌ 87,. ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ È ÊÚ ÁÌ ÛÂÈ ÙÔ Ù appleô ÙË ÂÎÎ ÓˆÛË Î È ÙÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ 6..9 À Ãøƒπ ø ø ø ( Î ÔÛË BF ) Ù ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ Î appleó ÁˆÁÒÓ ÎÔÏÔ ıâ ÛÙ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ appleúô È ÁÚ Ê Î È appleú ÎÙÈÎ Û Ì Ô Ï : -  appleâú appleùˆûë apple  ıâ ÂÈÛ ÁˆÁ ÓˆappleÔ C ÂÙ ÔÌfiÎÂÓÙÚÔ ÁˆÁÔ Îˆ ÚÔ ÎÙ ÛË Ì ÎÔ 000 mm Έ b ÚÔ ÎÙ ÛË Ì ÎÔ 00 mm Έ ÚÔ ÎÙ ÛË Î ıâùë Ì ÎÔ 00 mm Έ ˆÓ Û ÌappleÏËÚˆÌ ÙÈÎ 90 Ô Îˆ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÂÍ ÚÙËÌ ÛÎÂapple Έ ÂÚÌ ÙÈÎ ÍÔ Ô ÛÙ ÁË Ì ÎÔ 8 mm Έ ıâùô Û ÏÏ ÎÙË Ú ÙÌÒÓ Ì ÎÔ 00 mm Έ ÈÎfi ƒ à : ÙÔappleÔı ÙËÛË Î ıâ appleúfiûıâùë Î Ìapple ÏË Ì ÁˆÓ 90 Ô ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ È ı ÛÈÌÔ ÙÌ Ì Î Ù 0,90m. ÙÔappleÔı ÙËÛË Î ıâ appleúfiûıâùë Î Ìapple ÏË Ì ÁˆÓ Ô ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ È ı ÛÈÌÔ ÙÌ Ì Î Ù 0,m. - appleúôûı ÎË ÙÔ Û ÏÏ ÎÙË Ú ÙÌÒÓ (8) appleúôùâ ÓÂÙ È ÁÈ Î ıâù ÙÌ Ì Ù ÌÂÁ Ï ÙÂÚ ÙˆÓ, m Î È appleâúèôú ÂÈ ÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ Û ÓÔÏÈÎfi Ì ÎÔ ÛÙ m. Ú applefi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÒÚÔ Î È ÂÊ fiûôó ÙÔ Ì ÎÔ ÙÔ Î appleó ÁˆÁÔ Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ applefi Ì ÙÚÔ Ùfi ı appleú appleâè Ó ÌÔÓÒÓÂÙ È, ÒÛÙÂ Ó ÌËÓ ËÌÈÔ ÚÁÔ ÓÙ È Â͈ÙÂÚÈÎ Û Ìapple ÎÓÒÌ Ù Î Ù ÙËÓ È ÚÎÂÈ appleôï ÚÒÓ ËÌÂÚÒÓ. -  appleâú appleùˆûë appleô Ô ÁˆÁfi Î Û ÂÚ ˆÓ ÈÎ. È ÙÔ Ù appleô ÂÎÎ ÓˆÛË C Î È C appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È Ú ÛË ÙÔ È ÊÚ ÁÌ ÙÔ 87, ÌfiÓÔ ÂÊ fiûôó ÙÔ Ì ÎÔ ÙˆÓ ÔÌfiÎÂÓÙÚˆÓ ÛˆÏ ÓˆÓ Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ applefi,8 Ì ÙÚ ÁÈ ÙÈ ÂÎ fiûâè «BF» Î È, Ì ÙÚ ÛÙÈ ÂÎ fiûâè «0 BF - BF». È ÙÔ Ù appleô ÂÎÎ ÓˆÛË C appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È Ú ÛË, ÛÂÈ ÙÔ Ì ÎÔ ÙÔ ÛˆÏ Ó Î È ˆÚ Âapple appleï ÔÓ ÂappleÈappleÚfiÛıÂÙ ΠÌapple ÏÂ, ÙˆÓ ÎfiÏÔ ıˆó È ÊÚ ÁÌ ÙˆÓ: ÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Ì appleúô ÎÙ ÛË Î ıâùë Ì ÎÔ 00 mm ÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÌÂ Û ÏÏÔÁ Έ Û Ìapple ÎÓˆÌ ÙˆÓ Îˆ È ÊÚ ÁÌ Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË 86 (Έ.6086) *LÂÏ ÈÛÙÔ =, m LÌ ÁÈÛÙÔ =, m *L = Ì ÎÔ È ÊÚ ÁÌ standard 87, LÂÏ ÈÛÙÔ =, m LÌ ÁÈÛÙÔ = m ÃˆÚ È ÊÚ ÁÌ LÂÏ ÈÛÙÔ = m LÌ ÁÈÛÙÔ = m È ÊÚ ÁÌ standard 87, LÂÏ ÈÛÙÔ =, m ÃˆÚ È ÊÚ ÁÌ LÂÏ ÈÛÙÔ =, m LÌ ÁÈÛÙÔ = m ÈÎ. 6 9

8 Â Ó È Â͈ÙÂÚÈÎfi Û ÌË ıâúì ÈÓfiÌÂÓÔ ÒÚÔ apple ÈÙÂ Ù È Ë ÌfiÓˆÛ ÙÔ Î È Ë appleúfi ÏÂ Ë Û ÏÏÔÁ Û Ìapple ÎÓˆÌ ÙˆÓ. - ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô appleú appleâè Ó appleâú ÛÂÈ Ì Û applefi  ÊÏÂÎÙ ÙÔÈ ÒÌ Ù ı appleú appleâè Ó ÌÔÓˆı ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÎÔÌÌ ÙÈ Ì ÏÔ Ì Î apple Ô 0mm, apple ÎÓfiÙËÙ 0kg/m. Ô Ì ÁÈÛÙÔ Û ÓÔÏÈÎfi Ì ÎÔ ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÙÔ ıúôèûì appleòïâè ÊÔÚÙ Ô ÙˆÓ ÂappleÈÌ ÚÔ ÂÍ ÚÙËÌ ÙˆÓ, Ë ÔappleÔ ÂÓ appleú appleâè Ó appleâú ÓÂÈ Ù 7,6 mm H O ÛÙËÓ Î ÔÛË BF, 0, mm H O ÛÙËÓ Î ÔÛË 0 BF Î È,0 mm H O ÛÙËÓ Î ÔÛË BF. È ÙËÓ appleòïâè ÊÔÚÙ Ô ÙˆÓ ÂÍ ÚÙËÌ ÙˆÓ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Û Ì Ô Ï Ù Ù ÙÔÓ apple Ó Î Î È ÙÔ apple Ú ÂÈÁÌ ÙË ÂÈÎfiÓ ÂÙ Í ˆÚÈÛÙÒÓ ÁˆÁÒÓ Ô ÛÂÙ Í ˆÚÈÛÙÒÓ ÁˆÁÒÓ Ì Έ (ÂÈÎ 8) apple Ú ÂÙ È Ì ÙÔ È ÊÚ ÁÌ Ó ÚÚfiÊËÛË Î È appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ appleòïâèâ ÊÔÚÙ Ô fiappleˆ appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ 8/. È Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÔ Ì ÙÔ ÂÍ ÚÙËÌ ÂÈÛ ÁˆÁ Ú Û ÙfiÓ ÙÔÓ Ù appleô ÂÎÎ ÓˆÛË Î Û ÂÚ ˆÓ ı appleú appleâè Ó Ó Î Í ÚÙ Ì Ù 80 appleòïâè ÊÔÚÙ Ô (mm HO) BF 0 BF - BF Ó ÚÚfiÊËÛË ÎÎ ÓˆÛË ŒÍÔ Ô ÔÚÔÊ Ó ÚÚfiÊËÛË ÎÎ ÓˆÛË ŒÍ. ÔÚÔÊ Ìapple ÏË 90 Ô MF 0,0 0,0 0,0 0,0 - Ìapple ÏË Ô MF 0,0 0,0 0,0 0,0 - ÚÈ fióùè appleúô ÎÙ ÛË m 0,0 0,0 0,0 0,0 - ıâùë appleúô ÎÙ ÛË m 0,0 0,0 0,0 0,0 - ÂÚÌ ÙÈÎfi ÂÎÎ ÓˆÛË 0,0 0,0 - ÂÚÌ ÙÈÎfi Ó ÚÚfiÊËÛË 0,0 0,0 - ÔÏÂÎÙ Ú 0,0,60 0,0,80 - ÂÚÌ Ù. ÂÍfi Ô ÛÎÂapple Ì ÎÔ 90mm 0,0 0,60 Ê appleâúèû ÏÏÔÁ Û Ìapple ÎÓˆÌ ÙˆÓ,00,0 Ú ÂÈÁÌ appleôïôáèûìô ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Ì Û ÛΠBF ÛÙËÓ ÔappleÔ Ë Û ÓÔÏÈÎ appleòïâè ÊÔÚÙ Ô ÙˆÓ ÌÔÓÒÓ ÂÍ ÚÙËÌ ÙˆÓ ÂÓ ÍÂappleÂÚÓ Ù 7,6 mm H0. Ó ÚÚfiÊËÛË ÎÎ ÓˆÛË 7 Ì ÙÚ ÛˆÏ Ó ÔÚÈ fióùèô 80 0,0,0-7 Ì ÙÚ ÛˆÏ Ó ÔÚÈ fióùèô 80 0,0 -,0 Î Ìapple Ï ,0 0,60 - Î Ìapple Ï ,0-0,80 ÙÂÚÌ ÙÈÎfi 80 0,0 0,0 ÏÈÎ appleòïâè ÊÔÚÙ Ô,0 +,0 =, mm H0 ªÂ Ù ÙË Û ÓÔÏÈÎ appleòïâè ÊÔÚÙ Ô ÚÂÈ ÂÙ È Ó Á ÏÂÙ applefi ÙÔ È ÊÚ ÁÌ Ó ÚÚfiÊËÛË Ù Ì ÚË applefi ÙÔ ˆ ÙÔ 7 ÈÎ. 7 K ø ø 80 6 ÙÂÁ ÓˆÙÈÎfi /9 µ  ÊÈÍ Ú ÛÌ ÙÔ ºÏ Ù ÂÎÎ ÓˆÛË Î Û ÂÚ ˆÓ È ÊÚ ÁÌ Ó ÚÚfiÊËÛË 6 ÔÏÂÎÙ Ú Ì ÛËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË 6 0 BF 0 BF BF K mm ÈÎ. 8 Ì Ì Ù appleúô ÓÔÏÈÎ appleòïâè ÊÔÚÙ Ô mm HO Ê ÚÂÛË BF 0 BF BF Î Ó Ó 0 0,8 0,0-0,8,6,0,0 - -,6,,0,0 0,0 -,,,0,0,0,0 -,,8,0,0,0,0 -,8,,0,9,0,0-6,,,9 6,8,0,0-7,,8 6,8 7,7,0 6,0-8,8 6, 7,7 8,6 6,0 7,0-9 6, 7,0 8,6 9, 7,0 8, ,0 0,0 ˆÚ È ÊÚ ÁÌ 7,0 7,6 9, 0, 0,0,0 ÈÎ. 8/ 9

9 ÎÔÏÔ ı ÛÔ Ì ÙÈ apple Ú Î Ùˆ ÂÓ ÚÁÂÈ (ÂÈÎ. 9): - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔÓ apple ÙÔ ÙÔ ÂÍ ÚÙ Ì ÙÔ Îfi ÔÓÙ ÙÔ ÌÂ Ó Î Ù ÏÏËÏÔ ÂÚÁ ÏÂ Ô ( ) - Ó appleô ÔÁ Ú ÛÙ ÙÔ ÂÍ ÚÙËÌ (b) Î È ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ ÛÙÂÁ ÓˆÙÈÎfi () Ì Ùfi appleô ÓÂÙ È Ì ÙÔ ÛÂÙ Ì Έ ÈÎfi ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ È ÊÚ ÁÌ Ó ÚÚfiÊËÛË appleô appleúôûê ÚÂÙ È Ì ÙÔ ÛÂÙ Ì Έ ÈÎfi , Ì ÚÈ Ó ÊÙ ÛÂÈ ÛÙÔ Ù ÚÌ. ÒÚ Â Ó È Ó Ù Ë ÙÔappleÔı ÙËÛË ÙË ÁˆÓÈ ÙË Âapple ÎÙ ÛË ÁÈ ÙËÓ Ó ÚÚfiÊËÛË. ( ÂÓ Â Ó È apple Ú ÙËÙË Ë Ú ÛË ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÛÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎÔ o-ring). b a ƒ à : È ÙÚÂÈ Ú apple Óˆ ÛÙÔ È ÊÚ ÁÌ ÔÚ Ô Ó ÙËÓ ÙÔappleÔı ÙËÛË ÙÔ ÂÍ ÚÙ Ì ÙÔ Ó ÚÚfiÊËÛË ÌfiÓÔ ÛÂ Ì Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ı ÛË (Ë Ú ıìëûë ÙˆÓ ÙÌËÌ ÙˆÓ Â Ó È Á ÚÈÛÌ ÓË ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ appleïâ Ú )..9. ª ıô Ô ÂÎÎ ÓˆÛË Û È ÙË ÂÈÎfiÓ 9/  ÓÔ Ó ÌÂÚÈÎ apple Ú Â ÁÌ Ù È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù appleˆó ÌÂıfi ˆÓ ÂÎÎ ÓˆÛË. ÈÎ C ÂÙ Í ˆÚÈÛÙÒÓ ÁˆÁÒÓ Îˆ ˆÓ 90 Ô / (n Ô 6) Έ ˆÓ 90 Ô / ÌÔÓˆÌ ÓË Îˆ ÚÔ ÎÙ ÛË L 000 (n Ô 6) Έ ÚÔ ÎÙ ÛË L 000 ÌÔÓˆÌ ÓË Îˆ c ÚÔ ÎÙ ÛË L 00 (n Ô 6) Έ ÂÚÌ ÙÈÎfi ÂÎÎ ÓˆÛË Îˆ ÂÙ ÚÔ Ù ÂÛˆÙÂÚÈÎ / Â͈ÙÂÚÈΠΈ ÂÚÌ ÙÈÎfi Ó ÚÚfiÊËÛË Îˆ ˆÓ Ô / (n Ô 6) Έ ÏÏ ÎÙË Û Ìapple ÎÓˆÌ ÙˆÓ L Έ ÔÏÂÎÙ Ú Îˆ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÂÍ ÚÙËÌ ÛÎÂapple Έ ÂÚÌ ÙÈÎ ÍÔ Ô ÛÎÂapple L 90 Έ Ê Û ÏÏÔÁ Û Ìapple ÎÓˆÌ ÙˆÓ Îˆ C C 6 8 C8 7 C 6 6 max 0, m max 0, m ƒ à : ÙÔÓ Ù appleô C ÔÈ ÁˆÁÔ ÙË ÂÎÎ ÓˆÛË Î È Ó ÚÚfiÊËÛË ÂÓ ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÁÔ Ó ÛÙ apple Ó ÓÙÈ ÙÔÈ ÒÌ Ù. ÈÎ. 9/ 9

10 .0 ª ø ( appleô µ) È ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ Û ÛÙ ÛÂÈ : - ªÔÓÒÛÙ ÙÔ ÛˆÏ Ó ÂÎÎ ÓˆÛË Î È appleúô Ï ÙÂ, ÛÙË ÛË ÙÔ Î ıâùô ÛˆÏ Ó, Ó Û ÛÙËÌ Û ÏÏÔÁ Ú ÙÌÒÓ. - ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô Ô ÛˆÏ Ó È appleâúó ÙÔÈ ÒÌ Ù ÙÌËÌ ÙˆÓ fiappleô Á ÓÂÙ È Î ÛË, ÌÔÓÒÛÙ ÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ ÛˆÏ Ó ÂÎÎ ÓˆÛË Î Û ÂÚ ˆÓ Ì Πappleâïïô applefi ÏÔ Ì Î apple Ô 0mm, apple ÎÓfiÙËÙ 0kg/m. Ùfi Ô Ù appleô ÂÎÎ ÓˆÛË appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÛÙÈ ÂÎ fiûâè µf Ì ÙÔ ÂÈ ÈÎfi kit Έ ÈÎÔ È ÙË Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ kit Ï appleâ ÛËÌ Ô.9.. cod ÈÎ. 0 ÚÔÊ Ï ÍÙ ÙËÓ appleôúúfiêëûë ÙÔ Ú Ì ÙÔ ÂÍ ÚÙËÌ Ì Έ ÈÎfi appleô ÓÂÙ È Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË. Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎÔ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È apple ÚÓÔÓÙ ÌÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleúô ÎÙ ÛË 80 Ì ÌÔ Ê Ì ÎÔ 0, Ë ÔappleÔ appleú appleâè Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ıâ ÛÙËÓ Â ÛÔ Ô ÙÔ Ú Î È ı appleú appleâè Ó ÂÓÛˆÌ Ùˆı ÛÙÔ ÂÍ ÚÙËÌ ÙÔ ÔappleÔ Ô ı appleú appleâè Ó Â Ó È ÛÙ ıâúôappleôèëì ÓÔ ÛÙË ÌÔ Ê Ì Ûˆ ÙˆÓ Î Ù ÏÏËÏˆÓ È ÒÓ (ÂÈÎ. 0). Ô kit Ì Έ ÈÎfi appleúôûê ÚÂÙ È Ì ÙÔ È ÊÚ ÁÌ appleôúúfiêëûë ÙÔ Ú appleô appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ٠È, ÛÂÈ ÙË Ì ÁÈÛÙË appleòïâè ÊÔÚÙ Ô, fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙË ÂÈÎ. 8/. Ì ÁÈÛÙË ÂappleÈÙÚÂappleÙ appleòïâè ÊÔÚÙ Ô ÂÓ appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÙˆÓ 7,6 mm ÛÙËÓ Î ÔÛË BF, 0, mm H O ÛÙËÓ Î ÔÛË 0 BF Î È,0 mm H O ÛÙËÓ Î ÔÛË BF. appleâè ÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ Ì ÎÔ ÙÔ ÛˆÏ Ó ÔÚ ÂÙ È applefi ÙÔ ıúôèûì ÙˆÓ appleˆïâèòó ÙˆÓ ÊÔÚÙ ˆÓ ÙˆÓ ÂappleÈÌ ÚÔ ÍÂÛÔ Ú appleô Â Ó È ÙÔappleÔıÂÙËÌ Ó, ÁÈ ÙÔÓ appleôïôáèûìfi Ï ÂÙ apple fi ÈÓ ÙÔÓ Ó... ø ƒª π ø ø ÙÂÚÌ ÙÈÎ ÂÎÎ ÓˆÛË ÁÈ ÙÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÂÍ Ó ÁÎ ÛÌ ÓÔ ÂÏÎ ÛÌÔ ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÙÔappleÔıÂÙËıÔ Ó Û appleâúèìâùúèîô Â͈ÙÂÚÈÎÔ ÙÔ Ô ÙÔ ÎÙÈÚ Ô. Ó ÂÈÎÙÈÎ Î È ˆÚ appleâúèôúèûìô, Ó Ê ÚÔ Ì ÛÙÔÓ Ó Î ÙÈ ÂÏ ÈÛÙÂ È ÛÙ ÛÂÈ appleô appleú appleâè Ó ÏËÊıÔ Ó apple fi ÈÓ ÛÂÈ ÙÔ Ù appleô ÙÔ ÎÙÈÚ Ô fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙË ÂÈÎ.. ÙÔappleÔı ÙËÛË ÙˆÓ ÙÂÚÌ ÙÈÎÒÓ ÂÎÎ ÓˆÛË Á ÓÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÈÛ ÔÓÙ ΠÓÔÓÈÛÌÔ.. ƒπ À π Ï ËÙ ÙÚÔÊÔ ÔÙÂ Ù È Ì Ûˆ ÂÓfi Πψ Ô ÙÔ ÔappleÔ Ô Û appleâú appleùˆûë ÏÏ Á appleú appleâè Ó ËÙËı ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Ô ÎÔ SIME. Ô Î ÏÒ ÈÔ appleú appleâè Ó ÙÚÔÊÔ ÔÙÂ Ù È Ì ÌÔÓÔÊ ÛÈÎfi ÚÂ Ì 0 V-0Hz, Ì Ûˆ ÂÓfi ÛÊ ÏÔ È ÎfiappleÙË, Ô ÔappleÔ Ô Ó ÂÈ È ÎÂÓÔ fiù Ó Â Ó È ÓÔÈÎÙfi ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ mm. ËÌ ˆÛË: ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË appleú appleâè Ó Â Ó È Û Ó Â ÂÌ ÓË Ì ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË Á ˆÛË. SIME appleôappleôèâ Ù È Â ı ÓË ËÌÈÒÓ Û ÏÈÎ ÙÔÌ Û appleâú appleùˆûë appleô Ù ÔÊ ÏÔÓÙ È ÛÙËÓ ÏÏÂÈ Ë ÛˆÛÙ Á ˆÛË ÙË Û ÛÎÂ. Ó Î ÛÂÈ ÁˆÁÒÓ Î Û ÂÚ ˆÓ È Û ÛΠapplefi 7 ˆ w Ï ÈÛÙË applefiûù ÛË Û mm A Ùˆ applefi apple Ú ı ÚÔ 600 µ Ùˆ applefi ÛÙfiÌÈÔ ÂÚÈÛÌÔ 600 C Ùˆ applefi Ì ÚÎ 00 D Ùˆ applefi Ìapple ÏÎfiÓÈ () 00 applefi appleï Ófi apple Ú ı ÚÔ 00 F applefi appleï Ófi ÛÙfiÌÈÔ ÂÚÈÛÌÔ 600 G applefi appleô Ù ÛË ÔÚÈ fióùè Î Ù ÎfiÚ ÊË ÚÔÚÚÔ () 00 applefi ÎÌ ÎÙÈÚ Ô 00 J applefi ÂÛÔ ÎÙÈÚ Ô 00 L applefi ÊÔ ÏÏË È ÌÔÚÊˆÌ ÓË ÂappleÈÊ ÓÂÈ 00 ª ªÂÙ Í Ô Î Ù ÎfiÚ ÊˆÓ ÛÙÔÌ ˆÓ 00 ªÂÙ Í Ô ÔÚÈ fióùèˆó ÛÙÔÌ ˆÓ 000 applefi ÏÏË appleúfiûô Ë ˆÚ ÓÔ ÁÌ Ù ÛÙfiÌÈ 000 ƒ applefi ÏÏË appleúfiûô Ë Ì ÓÔ ÁÌ Ù ÛÙfiÌÈ 000 ) ÙÂÚÌ ÙÈÎ Î Ùˆ applefi Ó Ìapple ÏÎfiÓÈ appleú appleâè Ó Â Ó È ÙÔappleÔıÂÙËÌ Ó Û ٠ÙÔÈ ı ÛË, ÒÛÙÂ Ë ÔÏÈÎ È ÚÔÌ ÙˆÓ Î Û ÂÚ ˆÓ, apple ÙÔ ÛËÌÂ Ô ÙË ÂÍfi Ô ÙˆÓ ÙÂÚÌ ÙÈÎÒÓ Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓË ÙË È ÚÔÌ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎÔ Ìapple ÏÎÔÓÈÔ Î È ÂÓ Â ÔÌ Óˆ ÂÓfi Ô ÛÊ ÏÂ, Ó ÌËÓ Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚË applefi.000mm. ) ÙËÓ Û Ó ÂÛË ÙˆÓ ÙÂÚÌ ÙÈÎÒÓ appleú appleâè Ó Ê ÓÔÓÙ È appleôûù ÛÂÈ fi È ÌÈÎÚfiÙÂÚ وÓ.00mm applefi Ù Â apple ı ÏÈÎ Ì ÚÈ Ù Î Û ÚÈ (apple.. appleï ÛÙÈÎ ÚÔÚÔ, Í ÏÈÓ ÛÙËÚ ÁÌ Ù ÛÎÂapple ÎÏapple), appleúôîâèì ÓÔ Ó ÌËÓ appleúô  Ù Û ÂÈ ÈÎ Ì ÙÚ appleúôê Ï ÍË ÁÈ Ù ÏÈÎ Ù. Fig. 96

11 .. ÏÂÎÙÚÈÎfi apple Ó Î (ÂÈÎ. ) ÚÈÓ applefi ÔappleÔÈ appleôùâ ÂÚÁ Û appleôû Ó ÛÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ apple ÚÔ. Ê ÈÚ ÛÙ ÙÈ ÙÚÂÈ Â (9) appleô Û ÁÎÚ ÙÔ Ó ÙÔÓ apple Ó Î ÂÏ Á Ô Î È ÙÚ ÍÙ ÙÔÓ ÂÌappleÚfi, ÁÈ Ó Î Ù ÂÈ ˆ Î Ùˆ. È Ó Âapple Ì ÂÙ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ apple Ó Î ÍÂ È ÒÛÙ ÙÈ Â appleô Û ÁÎÚ ÙÔ Ó ÙÔ appleúôûù Ù ÙÈÎfi ÙÔ apple Ó Î (6)... Ó ÂÛË ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË (ÂÈÎ. ) È Ó Êı ÛÂÙ ÛÙÈ Âapple Ê Á ÏÙ ÙÔ Î Ï ÌÌ (7) ÙÔ apple Ó Î Û Ó ÛÂˆÓ Î È Û Ó ÛÙ ËÏÂÎÙÚÈÎ ÙÔÓ ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÙÈ Âapple Ê 0- ÙË ÎÏ Ì ÊÔ ÂÙÂ Ë Ê ÈÚ ÛÂÈ ÙËÓ apple Ú Ô Û Á Ê Ú. ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË appleô ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÂ, appleú appleâè Ó Â Ó È ÎÏ ÛË ππ Î È Û ÌʈÓo Ì ÙÈ appleúô È ÁÚ Ê ÁÈ ÙËÓ Î Ï ÙÂÚË Ú ıìèûë ÙË ıâúìôîú Û ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ. ƒ à : AÊÔ ÂÙÂ Ê ÈÚ ÛÂÈ ÙÈ ÙÚÂÈ Â (9) ÙÚ ÍÙ ÌappleÚÔÛÙ ÙÔÓ apple Ó Î ÁÈ Ó Î Ù ÂÈ ˆ Î Ùˆ ÂÚÌÔÌ ÓfiÌÂÙÚÔ ÛË ÙÔappleÔı ÙËÛË ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË appleèïôá ÎÏÂÈÛÙfi/Î ÏÔÎ ÚÈ/ ÂÈÌÒÓ /ÍÂÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù apple Ê Á ˆÛË 6 ÚÔÛÙ Û ÔÚÁ ÓˆÓ 7 Ï ÌÌ ( ıâúìôûù ÙË) 8 Ó ÂÛË ( ıâúìôûù ÙË) 9 µ Â Û Ó Ûˆ 8 ÈÎ. 97

12 .. ÏÂÎÙÚÈÎfi Û ÈÔ ŒÎ ÔÛË OF - 0 OF π ˆ ÈÎÔ ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎÒÓ Û Ó ÂÛË J Έ J Έ J Έ J6 Έ J0 Έ J Έ ŒÎ ÔÛË BF - 0 BF - BF ˆ ÈÎÔ ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎÒÓ Û Ó ÂÛË J Έ J Έ J Έ J6 Έ J0 Έ (S-SIEMENS) J0 Έ (HONEYWELL) (HONEYWELL) F ÛÊ ÏÂÈ (,6AT) TR MÂÙ Û ËÌ ÙÈÛÙ 0/V ƒπ ÓÙÏ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË EV - ËÓ Ô Ï ÂÚ Ô V µâóùèï Ù Ú PF È ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ VP È ÔÛÙ ÙÈÎ Ï ª ƒ ıìèûù (S - SIEMENS) C appleèïôá ÎÏÂÈÛÙfi/Î ÏÔÎ ÚÈ/ ÂÈÌÒÓ / ÍÂÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ SM AÈÛıËÙ ÚÈÔ ı ÚÌ ÓÛË SS AÈÛıËÙ ÚÈÔ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË ÃÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË EAR ÏÂÎÙÚfi ÈÔ Ó ÛË RA ªÂÙ Û ËÌ ÙÈÛÙ Ó ÛË S ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï PA È ÔÛÙ ÙË ÓÂÚÔ FL TF P ƒôôûù ÙË ÓÂÚÔ ÂÚÌÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ ƒôïfiè appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ ª πø : Ó ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÓÔıÂÚÌÔ- ÛÙ ÙË ÛÙÈ Âapple Ê 0- ÙË ÎÏ Ì ã ã ÙÔ ıâúìôûù ÙË ÒÚÔ ÊÔ ÂÙÂ Ê ÈÚ ÛÂÈ ÙËÓ Á Ê Ú. ÈÎ. 98

13 à ƒ ƒπ π. ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Ï Î Ù È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù Π٠ÛΠÔÓÙ È ÛÂÈ ÙˆÓ appleúô È ÁÚ ÊÒÓ CEE 7/ ÁÈ ÌËÏ Ù ÛË. Ù ÛË ÙÚÔÊÔ ÔÛ Â Ó È 0 V Î È Ì Ûˆ ÂÓfi ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ ÓÔ ÌÂÙ Û ËÌ ÙÈÛÙ ÓÂÈ ÌËÏ Ù ÛË V ÛÙ ÎfiÏÔ ı ÂÍ ÚÙ Ì Ù : ÌÂÙ ÙÚÔapple, ÈÛıËÙ ÚÈÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË / ı ÚÌ ÓÛË, ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË, ÚÔÔÛÙ ÙË ÓÂÚÔ Î È ÚÔÏfiÈ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ. ŒÓ Û ÛÙËÌ Û ÓÂ Ô Î È ÙfiÌ ÙË Ú ıìèûë ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ï ËÙ ÛÂÈ ÙˆÓ apple ÈÙ ÛÂˆÓ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ Ó ÁÎÒÓ ÙÔ Ú ÛÙË. ŸÏ Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÂÍ ÚÙ Ì Ù Â Ó È ÂÁÁ ËÌ Ó ÁÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Û ıâúìôîú Û appleâúè ÏÏÔÓÙÔ applefi 0 ˆ +60Æ C.. ÛÏÂÈÙÔ ÚÁ  - Ó ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ÚˆÌË appleú ÛÈÓË ÎÏÂÈÛÙ, Û appleâú appleùˆûë ÏÏÂÈ Ë Ù ÛË. - Ó ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ÚˆÌË appleôúùôî Ï, Û appleâú appleùˆûë Î Î ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÈÛıËÙËÚ Ô (SM). - Ó ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó appleú ÛÈÓË appleô Ó ÔÛ ÓÂÈ / Ï Ë ÂÓÙÈÏ Ù Ú / appleèâ ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ / Âapple Ì ÛË ıâúìôûù ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ. - ÔÚÙÔÎ Ï led ÙÙÔ Ó ÔÛ ÓÂÈ Û ÙÙÂÚ ÙÙÙˆÛË ÓÂÙÙ ÚÎÔ ÙÙ ÂÛË ÓÂÚÔ (ÌÔÓÈ. OF ) / appleô Û Î ÎÏÔÊÔÚ ÓÂÚÔ (ÌÔÓÙ. BF ) Ó ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ÎfiÎÎÈÓË, ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ, Ó ÛË / Âapple Ì ÛË ıâúìôûù ÙË ÛÊ ÏÂ. Ú ÛÙ ÙÔÓ ÂappleÈÏÔÁ OFF/T/INV/SBLOCCO ÛÙËÓ ı ÛË (), ÁÈ Ó Âapple Ó ÏıÂÈ Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ÈÎ. È ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó Â appleô appleô ÂÈÎÓ Ô Ó Ì ÓˆÌ Ï Î È / Î Î ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ê ÓÔÓÙ È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ... Í ÚÙ Ì Ù ÙË appleï Î Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù appleôùâïâ Ù È applefi Ù apple Ú Î Ùˆ ÂÍ ÚÙ Ì Ù (ÂÈÎfiÓ ): - π ª ƒ π ÃÀ À POT.RISC () ƒ ıìèûë ÙË Ì ÁÈÛÙË ÈÛ Ô ı ÚÌ ÓÛË. È ÍËÛË ÙË ÙÈÌ Á Ú ÛÙ ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ, ÁÈ Ì ˆÛË Á Ú ÛÙ ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ. - π ª ƒ π ÃÀ À POT ACC (6) ƒ ıìèûë ÙË apple ÂÛË Ó Ì ÙÔ (STEP) ÙË Ï ÂÚ Ô. ÌÊˆÓ Ì ÙÔÓ Ù appleô ÙÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÌÂÓÔ ÂÚ Ô Î Û ÌÔ ÙÔ appleôùâóûèfiìâùúô appleú appleâè Ó Ú ıìèûùâ ÒÛÙ Π٠ÙËÓ Ó ÛË ÌÂ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ Ó Â Ó È appleâú appleô mbar, Î È 7 mbar ÁÈ Ô Ù ÓÈÔ (G0) appleúôapple ÓÈÔ (G). È ÙËÓ ÍËÛË ÙË apple ÂÛË Á Ú ÛÙ ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ, ÁÈ ÙËÓ Ì ˆÛË ÛÙÚ Ù ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ. Ù ÙË Ú ıìèûë ÙË apple ÂÛË ÌappleÔÚÔ Ì ÌfiÓÔ Ó ÙËÓ ÂÏ ÁÍÔ Ì Π٠٠appleúòù 0  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÙË Ó ÛË. ÊfiÛÔÓ ÂÙÂ Ú ıì ÛÂÈ ÙËÓ apple ÂÛË Ó ÛË Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ Ù appleô ÙÔ ÂÚ Ô, ÂÏ ÁÍÙÂ Î È Ó Ë apple ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÓÙ appleôîú ÓÂÙ È ÛÙËÓ Ë appleúôî ıôúèûì ÓË ÙÈÌ. - ºÀƒ π À À ƒπ À ã㪠π /GPL () ŸÙ Ó Ë Á Ê Ú Û Ó ÂÛË Â Ó È ÙÔappleÔıÂÙËÌ ÓË, ÙfiÙÂ Ô Ï ËÙ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ GPL, ÂÓÒ fiù Ó Ë ÓˆÙ Úˆ (Á Ê Ú ) ÂÓ Â Ó È ÙÔappleÔıÂÙËÌ ÓË, ÙfiÙÂ Ô Ï ËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÌÂı ÓÈÔ (Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ). - ºÀƒ À ƒ À ANN R () ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù Â Ó È appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË ÛÙËÓ Ê ÛË ÙË ı ÚÌ ÓÛË Ó Î ı ÛÙÂÚ 90  ÙÂÚfiÏÂappleÙ Î È ÛÙËÓ Ú ÈÎ Ó ÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÏÏ Î È ÛÙÈ ÏÏ ÂÓ ÛÂÈ, ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó appleôêâ ÁÔÓÙ È ÂÓ ÛÂÈ Î È ÎÏÂÈÛ Ì Ù Û ÌÈÎÚ ÚÔÓÈÎ È ÛÙ Ì Ù, appleô Û Ó ıˆ apple Ú ÙËÚÔ ÓÙ È Û ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Ì ÌÂÁ Ï appleòïâèâ ÊÔÚÙ Ô.  Πıâ Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË applefi Ì appleâú Ô Ô ÚÁ Ó ÛË Ô Ï ËÙ ı ÙÂı ÁÈ appleâú appleô Ó ÏÂappleÙfi ÛÙËÓ ÂÏ ÈÛÙË apple ÂÛË Ú ıìèûë ÁÈ Ó Âapple Ó ÏıÂÈ ÌÂÙ ÛÙË Ú ıìèûì ÓË ÙÈÌ apple ÂÛË ÙË ı ÚÌ ÓÛË. ªÂ ÙË appleúfiûıâûë ÙË Á Ê Ú ı Î ÚˆıÂ Î È Ë Ù ÓÈÎ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ (ÈÛ ı ÚÌ ÓÛË ) ÛÊ ÏÂÈ (,6 A) ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË Ê Ú "ªÂı ÓÈÔ/ GPL" Ê Ú " Î ÚˆÛË Î ı ÛÙ ÚËÛË " 6 ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ "ÈÛ Ó ÛË " 7 Ó ÎfiÎÎÈÓË Ï Ë (ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ ) 8 ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ ı ÚÌ ÓÛË 9 Ó Ô ÚˆÌ ÙˆÓ appleú ÛÈÓÔ/ appleôúùôî Ï 0 Ó ÂÛË "T " ıâúìôûù ÙË ÒÚÔ 6 ƒ Ã È Ó ÓÔ ÍÂÙ ÙÔ ÙÚ ÌÂÚ ÙË Ú ıìèûë () Î È (6) Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÙÔ appleôùâóûèôì ÙÚÔ ı ÚÌ ÓÛË. ÈÎ. 99

14 Î ı ÛÙ ÚËÛË Î È Ë appleâú Ô Ô ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÙËÓ ÂÏ ÈÛÙË apple ÂÛË ÛÙË Ê ÛË Ó ÛË. Â Ù Ó ÙËÓ appleâú appleùˆûë ÔÈ ÚfiÓÔÈ appleô apple Ú ÙËÚÔ ÓÙ È ÌÂÙ Í ÙÔ Û ËÛ Ì ÙÔ Î È ÙˆÓ ÂapplefiÌÂÓˆÓ ÂÓ ÛÂˆÓ ı Â Ó È ÛÂ Û Ó ÚÙËÛË Ì ÌÈ È ÊÔÚ Æ C appleô apple Ú ÙËÚÂ Ù È ÛÙÔÓ ÈÛıËÙ Ú ı ÚÌ ÓÛË. ƒ à : appleôè appleôùâ applefi ÙÈ apple Ú apple Óˆ ÂÚÁ Û Â appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È applefi ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Ù ÓÈÎfi appleèûùôappleôèëì ÓÔ applefi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ ÛÈÔ È ÊÔÚÂÙÈÎ apple ÂÈ Ó ÈÛ ÂÈ Ë ÂÁÁ ËÛË.. π ƒπ ƒª ƒ π.. ŒÎ ÔÛË ããbfãã Ô Û ÛÙËÌ ÓÙÈapple ÁˆÙÈÎ appleúôûù Û appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÌÂ Ó ÈÛıËÙ ÚÈÔ NTC ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È fiù Ó Ë ıâúìôîú Û ÙÔ ÓÂÚÔ ÊÙ ÛÂÈ ÛÙÔ 6 Ô C. Ô ÈÛıËÙ ÚÈÔ ı ÚÌ ÓÛË ÂÓÂÚÁÂ Î È Û Ó ıâúìôûù ÙË ÔÚ Ô, Û ÓÂÈ ÙÔÓ Ï ËÙ fiù Ó Ë ıâúìôîú Û appleô ÓÈ Ó ÂÈ Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË applefi 8 Ô C. ıâúìôîú Û Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË Â Ó È ÛÙ ıâú ÛÙÔ 80 Ô C. ªÂ ÈÛıËÙ ÚÈÔ ÎÔÌÌ ÓÔ (SM) o Ï ËÙ ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ. Ú Î Ùˆ ÛÙÔÓ apple Ó Î Ó ÁÚ ÊÔÓÙ È ÔÈ ÙÈÌ ÙË ËÏÂÎÙÚÈÎ ÓÙ ÛÙ ÛË appleô ÂÈ ÙÔ ÈÛıËÙ ÚÈÔ Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ ıâúìôîú Û... ŒÎ ÔÛË ããofãã Ô Û ÛÙËÌ ÓÙÈ ÎÙÈÎ appleúôûù Û Ì ÙÔ ÈÛıËÙ ÚÈÔ NTC ÙË ı ÚÌ ÓÛË ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È fiù Ó Ë ıâúìôîú Û apple ÊÙÂÈ ÛÙÔ 6 Ô C. ÙÔÓ Ó Î Ó ÁÚ ÊÔÓÙ È ÔÈ ÙÈÌ ÙË ËÏÂÎÙÚÈÎ ÓÙ ÛÙ ÛË appleô ÂÈ ÙÔ ÈÛıËÙ ÚÈÔ Ó ÏÔÁ Ì ÙË ıâúìôîú Û. ªÂ ÙÔ ÈÛıËÙ ÚÈÔ (SM) ÎÔÌÌ ÓÔ Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ È ÎfiappleÙÂÙ È. ªÂ ÙÔ ÈÛıËÙ ÚÈÔ (SS) ÎÔÌÌ ÓÔ Ô Ï ËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÏÏ ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÙËÓ ÏÏ Á ÈÛ Ô Î Ù ÙË Ê ÛË ÓÂÚÔ Ú ÛË. π ÂÚÌÔÎÚ Û ( Ô C) ÓÙ ÛÙ ÛË (ø) ÂÈÌÒÓ, ÔapplefiÙÂ Î È Ë ÓÙ ÛÙÔÈ Ë ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ı appleú appleâè Ó Ó ÂÈ. Ó ÛË ÙÔ Î ÛÙ Ú ı appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı ÂÓÙfi 0  ÙÂÚÔÏ appleùˆó max. ªappleÔÚÂ Ó apple ÚÍÂÈ ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÙË Û ÛΠ̠ÙËÓ Ó ÏÔÁË Û Ì ÓÛË ÛÙÈ ÎfiÏÔ ıâ appleâúèappleùòûâè : - ŒÏÏÂÈ Ë ÚÈÔ Î Û ÌÔ Ô ËÏÂÎÙÚfi ÈÔ Ó ÛË ËÌÈÔ ÚÁ ÛappleÈÓı Ú ÁÈ Ì ÁÈÛÙÔ ÚfiÓÔ 0  ÙÂÚÔÏ appleùˆó. Ó Ô Î ÛÙ Ú ÂÓ Ó ÂÈ ÙfiÙÂ, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÎÔÓÙÚfiÏ ÌappleÏÔÎ ÚÂÈ. Ùfi ÌappleÔÚÂ Ó Û Ì Â Î Ù ÙÔ appleúòùô Ó ÌÌ ÌÂÙ applefi ÛÙ Ì ÙËÌ ÙË Û ÛΠÁÈ ÌÂÁ ÏÔ È ÛÙËÌ Ì apple ÚÔ Û Ú ÛÙÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ. apple ÛË ÌappleÔÚÂ Ó Û Ì Â Ó Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÂÚ Ô Â Ó È ÎÏÂÈÛÙfi, Î appleôèô appleëó Ô ÙË Ï ÂÈ ÎÔÌÌ ÓË ÙËÓ appleâúè ÏÈÍ ÙÔ ÔapplefiÙÂ Ë Ï ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÓÔ ÍÂÈ. - Ô ËÏÂÎÙÚfi ÈÔ Ó ÛË ÂÓ ËÌÈÔ ÚÁ ÛappleÈÓı Ú È appleèûùòóô Ì fiùè apple Ú ÂÙ È ÚÈÔ appleúô ÙÔÓ Î ÛÙ Ú. ªÂÙ applefi Ì ÁÈÛÙÔ ÚfiÓÔ 0  ÙÂÚÔÏ appleùˆó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÎÔÓÙÚfiÏ ÌappleÏÔÎ ÚÂÈ. Ùfi ÌappleÔÚÂ Ó Û Ì Â ÏfiÁˆ È ÎÔapple Ù ÛË appleúô ÙÔ ËÏÂÎÙÚfi ÈÔ Î Î Âapple Ê ÙÔ Î Ïˆ Ô ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚfi ÈÔ ÛÙË ÎÏ Ì ÙÔ ÌÂÙ Û ËÌ ÙÈÛÙ Ó ÛË. ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù Â Ó È Ï ÛÌ ÓË. Ó apple ÚÍÂÈ È ÎÔapple Ù ÛË appleúô ÙË Û ÛÎÂ, Ì ÙËÓ Âapple Ó ÊÔÚ ÙË Ù ÛË Ë Û ÛΠı Âapple ÓÂÎÎÈÓ ÛÂÈ ÙfiÌ Ù.. π À ƒπø ãã OF - 0 OFãã ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÛÊ ÏÂÈ appleô ÂÌappleÔ ÂÈ ÙËÓ ÂappleÈÛÙÚÔÊ Î appleóòó ÛÙÔÓ ÒÚÔ ÁÈ ÙËÓ ÌË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙËÓ ÌÂÚÈÎ ÌÊÚ ÍË ÙÔ Î appleó ÁˆÁÔ (8 ÂÈÎ.). È Ù ÍË ÂappleÂÌ ÓÂÈ ÌappleÏÔÎ ÚÔÓÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Ï ÂÚ Ô fiù Ó Ë apple ÚÔ Û ÙˆÓ Î Û ÂÚ ˆÓ ÛÙÔ ı Ï ÌÔ Î Ûˆ Â Ó È appleâú ÔÏÈÎ, Û ÓÂ Î È ÂappleÈÎ Ó ÓË. ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË ÙË È Ù ÍË ÌappleÏÔÎ ÚÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Î ÛÙ Ú, Î È Û ٠ÙËÓ appleâú appleùˆûë ı appleú appleâè Ó ÛÙÚ ÂÙ ÙÔÓ È ÎfiappleÙË ÛÙË ı ÛË appleô ÂÈ Û ËÌ ÙÈÎ ÌÈ ÊÏfiÁ ÁÈ Ó Âapple Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÂÈ Ë Û ÛÎÂ.  appleâú appleùˆûë appleô Â Ó È Û Ófi ÙÔ ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÙË Û ÛΠÙfiÙÂ Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó ÂÏÂÁıÂ Ô Î appleó ÁˆÁfi, ÂÏ Á ÔÓÙ appleèı ÓfiÓ ÏÏ Á ÌÂÙ ÛÎÂ Û ÙfiÓ. ÛÙÂÚ applefi Î ıâ Âapple Ì ÛË appleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÛÙËÓ È Ù ÍË ÂÏ ÁÍÙ ÙË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô Á ÓÂÙ È ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË Î appleôèô ÙÌ Ì ÙÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÌfiÓÔ ıâóùèî ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎ ÙÔ Ô ÎÔ SIME. ËÌ ˆÛË: apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë È ÎÔapple ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂÓ ÏfiÁˆ È Ù ÍË.. π À ƒπø ãã BF - 0 BF - BF. appleèâ ÔÛÙ ÙË (8 ÂÈÎ. ) appleúôú ıìèûì ÓÔ applefi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ ÛÈÔ ÛÙ 9,, mm H O ÂÁÁ Ù È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ï ËÙ ÎfiÌ Î È Ì ÁˆÁÔ Ó ÚÚfiÊËÛË Î È ÂÎÎ ÓˆÛË Ì ÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ ÂappleÈÙÚÂappleÙfi Ì ÎÔ. ËÓ apple ÂÛË ÙÔ appleèâ ÔÛÙ ÙË ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó ÙËÓ ÌÂÙÚ ÛÔ Ì ÌÂ Ó È ÊÔÚÈÎfi Ì ÓfiÌÂÙÚÔ Û Ó Â ÂÌ ÓÔ ÛÙÈ Ó ÏÔÁ appleô Ô (ÂÈÎ.6)..6 π ƒ À " OF - 0 OF" appleèâ ÔÛÙ ÙË ÓÂÚÔ ( ÂÈÎ.) ÂappleÂÌ ÓÂÈ ÌappleÏÔÎ ÚÔÓÙ ÙÔÓ Î ÛÙ Ú, fiù Ó Ë apple ÂÛË ÙÔ Ï ËÙ Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 0,6 bar. È Ó Âapple Ó Ê ÚÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Î ÛÙ Ú appleúô  Ù ÛÙËÓ appleï ÚˆÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı ÚÌ ÓÛË Ì ÓÂÚfi apple ÂÛË ÌÂÙ Í -, bar..7 ƒ ƒ À ÙÔ ÌÔÓÙ ÏÔ "OF" Ô ÚÔÔÛÙ ÙË (8 ÂÈÎ.) ÂappleÂÌ ÓÂÈ ÌappleÏÔÎ ÚÔÓÙ ÙÔÓ Î ÛÙ Ú, fiù Ó ÂÓ ÓÙÈÏ Ì ÓÂÙ È ÙËÓ Î ÎÏÔÊÔÚ ÓÂÚÔ ÛÙÔ Î ÎÏˆÌ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË. ÙÔ ÌÔÓÙ ÏÔ "µf" ÓÙ ıâù, ÂappleÂÌ ÓÂÈ ÌappleÏÔÎ ÚÔÓÙ ÙÔÓ Î ÛÙ Ú, fiù Ó ÂÓ ÓÙÈÏ Ì ÓÂÙ È ÙËÓ Î ÎÏÔÊÔÚ ÓÂÚÔ ÛÙÔ appleúˆù Ú ÈÎfi Î ÎÏˆÌ (>00 l/h). È Ó Âapple Ó Ê ÚÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Î ÛÙ Ú ÂÏ ÁÍÙ ÙËÓ apple ÂÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÓÙÏ Î È ÙÔ ÚÔÔÛÙ ÙË, Î ıò Âapple ÛË Î È fiùè ÙÔ Ê ÏÙÚÔ "Aqua Guard" ÂÓ ÂÈ ÌappleÏÔÎ ÚÂÈ applefi Î ı ÚÛ Â.. ƒ π À Ó ÛË Î È Ô ÏÂÁ Ô ÙË ÊÏfiÁ Á ÓÂÙ È applefi Ó Î È ÌfiÓÔ ËÏÂÎÙÚfi ÈÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔÓ Î ÛÙ Ú Î È ÂÁÁ Ù È ÙÛÈ ÙËÓ Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ, Ì ÙËÓ Âapple Ì ÛË ÙÔ Û appleâú appleùˆûë Ï Ë È ÎÔapple ÙË apple ÚÔ ÙÔ ÂÚ Ô ÛÂ È ÛÙËÌ ÂÓfi  ÙÂÚÔÏ appleùô... À À ÂÚÈÛÙÚ Ù ÙÔÓ È ÎfiappleÙË ÛÙË ı ÛË Î ÏÔÎ ÚÈ ÈÎ. 6 00

15 .8 π ª ª ƒπ Ô ÂappleÈappleÏ ÔÓ Ì ÓÔÌÂÙÚÈÎfi ÁÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ı ÚÌ ÓÛË ÓÂÙ È ÛÂ Û Ó ÚÙËÛË ÙË apple ÚÔ, applefi ÙË ÁÚ ÊÈÎ apple Ú ÛÙ ÛË ÙË ÂÈÎ.7. È Ó ÂÙ ÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ È ı ÛÈÌÔ Ì ÓÔÌÂÙÚÈÎfi Ô ÛÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, appleôîïâ ÛÙ ÙÔ bypass Á Ú ÔÓÙ ÙÔ Ú ÎfiÚ Û Π٠ÎfiÚ ÊË ı ÛË (ÂÈÎ. 7/a)..9 ƒπ À π ø È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Û ÛÙËÌ ÙˆÓ appleô ı ÂÍ appleëúâùô Ó ÌË Ó Ì Ù ÙÔ ÙÔ Ù appleô (Format.zip), ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÌÈ Í ˆÚÈÛÙ ËÏÂÎÙÚÈÎ ÁÚ ÌÌ ÛÙËÓ ÔappleÔ ı Û Ó ÂıÔ Ó ÔÈ ıâúìôûù Ù ÒÚÔ Ì ÙÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Â ËÏÂÎÙÚÔ Ó ÒÓË. Û Ó ÂÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ È ÎÔappleÙÒÓ ÙˆÓ ÚÂÏ Á ÓÂÙ È ÛÙÈ ı ÛÂÈ 0- ÙË ÎÏ Ì ÙË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù ÊÔ Ê ÈÚ ÛÂÙ ÙËÓ apple Ú Ô Û Á Ê Ú (ÂÈÎ. 8). PREVALENZA RIDUA (mbar) ª ª ƒπ (mbar) By-pass 0- ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓÔ inserito By-pass escluso 0- By-pass appleâóâúáôappleôèëì ÓÔ ƒ à PORTATA (l/h) (l/h) ÈÎ. 7 Format.zip By-pass appleâóâúáôappleôèëì ÓÔ escluso By-pass By-pass ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓÔ inserito ÈÎ. 7/a L Ó ÂÛË Connettore TA "TA" TA TA N VZ R VZ R - ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÒÚÔ ÒÓË VZ-VZ ÏÂÎÙÚÔ Ó R-R ƒâï ÒÓË CR-CR Ó ÛÂÈ ÚÂÏ ÌÈÎÚÔ È ÎÔappleÙÒÓ ÒÓË CR CR ª πø : ÚÂÏ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÌfiÓÔ Ó ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔ Ó ÂÓ Ô Ó ÌÈÎÚÔ È ÎfiappleÙ ÈÎ. 8 0

16 à π À ƒ. ƒà ªπ ƒª ƒ π Ã Ô Û ÛÙËÌ Ì appleôùâóûèfiìâùúô ÁÈ ÙË Ú ıìèûë ÙË ıâúìôîú Û ÓÂÚÔ Ú ÛË, Ì appleâ Ô Ú ıìèûë applefi 0 ˆ 60 o C, ÓÂÈ Ó ÈappleÏfi appleïâôó ÎÙËÌ : ) Ï ËÙ appleúôû ÚÌfi ÂÙ È appleï Úˆ Û ÔappleÔÈÔ appleôùâ Ù appleô ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Ú ÛË,  Ù appleúfiîâèù È ÁÈ Û ÛÙËÌ Ó ÌÈÍË ÌË ÓÈÎÔ Ù appleô ıâúìôûù ÙÈÎÔ. ) ıâúìèî ÈÛ Ú ıì ÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÙËÛË, ÔÓÙ ÙÛÈ ÈÛıËÙ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Î ÛÈÌË ÏË. ª πø : È ÙËÓ appleôê Á appleèı ÓÒÓ Û ÊÂÈÒÓ, Û appleâóı Ì Ô Ì fiùè ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ appleô appleúôî appleùâè apple ÙË È ÊÔÚ ıâúìôîú Û ( Ô C) ÌÂÙ Í ÂÍfi Ô Î È ÂÈÛfi Ô ÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË ÛÙÔ Ï ËÙ Âapple ÙËÓ ˆÚÈ apple ÚÔ appleô ÌÂÙÚÈ Ù È ÛÙÔÓ ÎÚÔ Ófi Ï Ë (Ï ÙÚ /ÒÚ ), ÂÓ appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ applefi ÙËÓ ˆÊ ÏÈÌË ÈÛ appleô Ó appleù ÛÂÈ Ô Ï ËÙ. È ÙÈ ÌÂÙÚ ÛÂÈ Î È ÙÔ ÂÏ Á Ô apple ÚÔ Î È ıâúìôîú Û ÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È Ù Î Ù ÏÏËÏ fiúá Ó, Ï Ì ÓÔÓÙ apple fi ÈÓ ÙÈ appleòïâèâ ıâúìfiùëù Î Ù Ì ÎÔ ÙˆÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ÌÂÙ Í Ï ËÙ Î È ÛËÌÂ Ô Ï Ë.. ƒà ªπ ƒ à Ã È ÙË Ú ıìèûë ÙË apple ÚÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË ı appleú appleâè Ó Âapple Ì ÂÙ ÛÙÔ Ú ıìèûù apple ÚÔ ÙË appleèâûôûù ÙÈÎ Ï ( ÂÈÎ ). appleâóı Ì Ô Ì fiùè ÔÈ apple ÚÔ Î È ÔÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Â ıâúìôîú Û Â ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË, appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÛËÌ Ô., Ï Ì ÓÔÓÙ È Ú ıì ÔÓÙ ÙÔÓ ÂappleÈÏÔÁ ÙÔ Î ÎÏÔÊÔÚËÙ ÛÙË Ì ÁÈÛÙË ÙÈÌ. ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô apple Ú ÂÈ Ì ˆÛË ÛÙËÓ apple ÚÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó appleúô  Ù ÛÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙÔ Ê ÏÙÚÔ ( ÂÈÎ. ) appleô ÙÔappleÔıÂÙÂ Ù È ÛÙËÓ Â ÛÔ Ô ÙË appleèâ ÔÛÙ ÙÈÎ Ï. PRSIONE ÂÛË UGELLO ÌappleÂÎ mbar PRSIONE ÂÛË UGELLO ÌappleÂÎ mbar È ÁÚ ÌÌ apple ÂÛË / ÈÛ Ô ÌÂ Ú ÛË Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô (ÌÂı ÓÈÔ) (G0) , (7.000),6 (0.000) 7, (.000), (0.000) ,0 (.000) EPMIKH POTENZA I XY TERMICA kw kw ((kcal/òú (kcal/h) ) È ÁÚ ÌÌ apple ÂÛË / ÈÛ Ô ÌÂ Ú ÛË Ô Ù Ó Ô (G0) 0 8, (7.000),6 (0.000) 7, (.000), (0.000) 9,0 (.000) EPMIKH I XY kw ((kcal/òú ) POTENZA TERMICA kw (kcal/h) È ÁÚ ÌÌ apple ÂÛË / ÈÛ Ô ÌÂ Ú ÛË appleúôapple Ó Ô (G) (G0) 0 (G0) (G.) EÈÎ. 9 EÈÎ. 9/a. ƒà ªπ π ÃÀ ƒª È ÙËÓ Ú ıìèûë ÙË ÈÛ Ô ı ÚÌ ÓÛË, È ÊÔÚÂÙÈÎ apple ÂΠÓË appleô ÂÈ Á ÓÂÈ ÂÚÁÔÛÙ ÛÈ Î, 6 kw ÛÙËÓ Î ÔÛË, 0 kw ÛÙËÓ Î ÔÛË 0 Î È kw ÛÙËÓ Î ÔÛË, ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙÂ Ó Î ÙÛ È ÁÈ Ó Âapple Ì ÂÙ ÛÙÔ ÙÚ ÌÂÚ ÙË ÈÛ Ô ı ÚÌ ÓÛË ( ÂÈÎ. ). È Ó Í ÛÂÙ ÙËÓ apple ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Á Ú ÛÙ ÙÔ ÙÚ ÌÂÚ ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ, ÂÓÒ ÁÈ Ó ÙË ÌÂÈÒÛÂÙ ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ. È ÙË È ÎfiÏ ÓÛË ÙË Ú ıìèûë ÙË ÈÛ Ô ı ÚÌ ÓÛË Â Ó È È ı ÛÈÌ Ù È ÁÚ ÌÌ Ù apple ÂÛË /ÈÛ Ô ÁÈ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ (ÌÂı ÓÈÔ) Î È Ô Ù ÓÈÔ appleúôapple ÓÈÔ (ÂÈÎ. 9 9/ 9/b)... ŒÏÂÁ Ô apple ÂÛË ÂÚ Ô ÛÙ ÌappleÂÎ. È ÙË Ì ÙÚËÛË ÙË apple ÂÛË ÛÙÔ Ìapple Î, PRSIONE ÂÛË UGELLO ÌappleÂÎ mbar mbar , (7.000),6 (0.000) 7, (.000), (0.000) 9,0 (.000) EPMIKH POTENZA I XY kw TERMICA ((kcal/òú kw (kcal/h) ) EÈÎ. 9/b 0

17 S 8 SIGMA. ËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË ÙË apple ÂÛË ÂÍfi Ô. ËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË apple ÂÛË ÂÓÙÈÏ Ù Ú. ÏÂÈÛÙfi ı Ï ÌÔ Î ÛË. È ÊÔÚÈÎfi Ì ÓfiÌÂÙÚÔ HONEYWELL VK 0M ÈÎ. 0 Û Ó ÛÙ ÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Ï Ë ÛÙËÓ ÍÔ Ô ÙË Ï ÂÚ Ô. ÙÈ ÂÎ fiûâè "µf" Û Ó ÛÙ ÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙËÓ ÂÈÎ. 0. Ù Ë Û Ó ÂÛË ı appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È Î È ÁÈ ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙË Ì ÁÈÛÙË Î È ÂÏ ÈÛÙË apple ÂÛË ÂÚ Ô, Û appleâú appleùˆûë fiìˆ appleô appleú appleâè Ó Á ÓÂÈ ÈfiÚıˆÛË ÛÙË Ú ıìèûë Ï ÂÙ apple fi ÈÓ Û ÙÈ appleô  ÍÂÈ ÙÔ ÛËÌ Ô.... µ µπ ƒπ À Ï ËÙ apple Ú ÂÙ È ÌÂ Ï Â ÂÚ Ô S 8 SIGMA HONYWELL VK 0M (ÂÈÎ. ). Ï ÂÚ Ô Ú ıì ÂÙ È ÛÂ Ô ÙÈÌ apple ÂÛË : ÙËÓ Ì ÁÈÛÙË Î È ÙËÓ ÂÏ ÈÛÙË ÔÈ ÔappleÔ Â ÓÙÈÛÙÔÈ Ô Ó, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔÓ Ù appleô ÙÔ ÂÚ Ô ÛÙÈ ÙÈÌ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔÓ Ó Î. Ú ıìèûë ÙË apple ÂÛË ÂÚ Ô ÛÙË Ì ÁÈÛÙË Î È ÙËÓ ÂÏ ÈÛÙË ÙÈÌ Á ÓÂÙ È applefi ÙË SIME Î Ù ÙËÓ apple Ú ÁˆÁ : ÁÈ Ùfi Û ÛÙ ÓÔ ÌÂ Ó ÌËÓ Á ÓÔÓÙ È ÌÂÙ ÙÚÔapple. È ÌÂÙ ÙÚÔapple ÛÙËÓ apple ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Ó È appleô ÂÎÙ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë ÏÏ Á Ù appleô ÂÚ Ô ÙÚÔÊÔ ÔÛ (ÌÂı ÓÈÔ) ÏÏÔ ( Ô Ù ÓÈÔ appleúôapple ÓÈÔ). 6 π. ËÓ Ô Ú ıìèûë apple ÂÛË. ËÓ Ô EV-EV. ËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË ÙË apple ÂÛË ÂÈÛfi Ô. ËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË ÙË apple ÂÛË ÂÍfi Ô. ËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË apple ÂÛË ÂÓÙÈÏ Ù Ú appleô ª ÁÈÛÙË apple ÂÛË Î ÛÙ Ú ƒâ Ì Ï ÈÛÙË apple ÂÛË Î ÛÙ Ú ƒâ Ì ÂÚ Ô mbar appleëó Ô mbar appleëó Ô OF 0 OF BF 0 BF BF ma OF 0 OF BF 0 BF BF ma G0 (*), 0,,8,7,7 0,,,,6, 0 G0 7,7 7, 8, 8, 8, 6,0,,9,, 0 G,7, 6, 6, 6, 6 6, 7,0 7,7 7,,8 0 (*) Ì ÁÈÛÙË apple ÂÛË ÙÔ Î ÛÙ Ú Â Ó È ÂÍ ÛÊ ÏÈÛÌ ÓË ÌfiÓÔ fiù Ó Ë apple ÂÛË ÙÚÔÊÔ ÔÛ Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ mbar ÛÂ Û ÛË Ì ÙË Ì ÁÈÛÙË apple ÂÛË ÙÔ Î ÛÙ Ú. ÈÎ. TÚÂÏfi Ú ÎfiÚ / fióùú apple ÍÈÌ È / ÔÏÂÎÙ Ú Î ÛÙ Ú ƒô Ï 6, ÛÙ Ú 6 ªappleÂÎ M6 7 µ  ƒ à : È Ì ÂÁÁ ËÌ ÓË ÛÙÂÁ ÓfiÙËÙ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù apple ÓÙ ÛÙËÓ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ Ìapple Î ÙË ÚÔ Ï () appleô apple Ú ÂÙ È ÛÙÔ ÛÂÙ, ÎfiÌË Î È ÁÈ ÙÈ ÔÌ Â Î ÛÙ ÚˆÓ appleô ÂÓ appleúô Ï appleâù È. ÈÎ.. ª ƒ À π À ƒπ Ù Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ appleú appleâè ÔappleˆÛ appleôùâ Ó Á ÓÂÙ È applefi ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ appleúôûˆappleèîfi Î È Ì ٠ıâóùèî ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎ ÙÔ Ô ÎÔ SIME, ÏÏÈÒ ÂÎapple appleùâè Ë ÂÁÁ ËÛË. È ÙË ÌÂÙ ÛË applefi ÌÂı ÓÈÔ Û GPL Î È ÓÙ ÛÙÚÔÊ, Î ÓÂÙ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ ÂÓ ÚÁÂÈ (ÂÈÎ. ). - Ï ÛÙ ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÂÚ Ô. - appleôû Ó ÚÌÔÏÔÁ ÛÙ ÙÔÓ Û ÏÏ ÎÙË ÙÔ Î ÛÙ Ú (). - ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ٠ΠÚÈ Ìapple Î (6) Î È ÙË ÏÎÈÓË ÚÔ Ï () Ì ٠appleô apple Ú ÔÓÙ È ÛÙÔ ÛÂÙ, ÁÈ Ù ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙÂ Ó ÛÙ ıâúfi ÎÏÂÈ 7. - ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙË Á Ê Ú Û Ó ÂÛË «ME π /GPL» ÙË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù ÛÙË ı ÛË appleô ÓÙÈÛÙÔÈ Â ÛÙÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÌÂÓÔ ÚÈÔ ( ÂÈÎ.). - È ÙË Ú ıìèûë ÙË Ì ÁÈÛÙË Î È ÙË ÂÏ ÈÛÙË ÙÈÌ apple ÂÛË Ï appleâ ÛËÌ Ô... - ŸÙ Ó Á ÓÔ Ó fiïâ ÔÈ apple Ú ÙËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÙÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙËÓ ÂÙÈÎ Ù appleô apple Ú ÂÙ È Ì ÙÔ ÛÂÙ Î È Ë ÔappleÔ Â ÓÂÈ ÙÔÓ Ù appleô ÂÚ Ô appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ٠È. ª πø : Ù ÙË Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÍ ÚÙËÌ ÙˆÓ appleô Â Ó Ê ÈÚÂı ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ٠ÛÙÂÁ ÓˆÙÈÎ ÂÚ Ô Î È ÌÂÙ ÙË Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË, ÂÏ ÁÍÙ ÙË ÛÙÂÁ ÓfiÙËÙ fiïˆó ÙˆÓ Û Ó ÛÂˆÓ ÂÚ Ô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Û appleô ÓfiÓÂÚÔ Ù Î Ù ÏÏËÏ appleúô fióù, appleôêâ ÁÔÓÙ ÙË Ú ÛË ÂÏ ıâúë ÊÏfiÁ... ƒ ıìèûë ÙË Ï apple ÂÛË È ÙË Ú ıìèûë ÙË Ì ÁÈÛÙË Î È ÙË ÂÏ ÈÛÙË 0

18 apple ÂÛË ÛÙÈ Ï Â S 8 SIGMA HONEYWELL VK 0M ÂÓÂÚÁ ÛÙ ˆ ÎÔÏÔ ıˆ (ÂÈÎ./ ). - Ó ÛÙ ÙËÓ ÎÔÏÒÓ ÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Ï Ë ÛÙËÓ ÍÔ Ô ÙË Ï ÂÚ Ô. ÙÈ ÂÎ fiûâè «µf» appleôû Ó ÛÙ ÙÔ ÛˆÏ Ó Ï Ë VENT ÙË Ï ( ÂÈÎ.). - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ Î apple ÎÈ () ÙÔ appleëó Ô Ú ıìèûë ÂÚ Ô. - ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ È ÎfiappleÙË ÙÔ appleôùâóûèfiìâùúô Ú ÛË ÛÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ. - Ó Ù ÙÔ Ï ËÙ ÂappleÂÌ ÓÔÓÙ ÛÙÔ ÙÂÙÚ Ô Ô È ÎfiappleÙË Î È ÓÔ ÍÙ appleï Úˆ ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË. - ÌËı Ù fiùè ÁÈ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ, ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ Í ÓÂÙ È Ë apple ÂÛË Î È ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ ÂÏ ÙÙÒÓÂÙ È. - ƒ ıì ÛÙ ÙË Ì ÁÈÛÙË apple ÂÛË ÂappleÂÌ ÓÔÓÙ ÛÙÔ apple ÍÈÌ È () ÌÂ Ó ÛÙ ıâúfi ÎÏÂÈ (0 ÁÈ ÙË 8 SIGMA, 9 ÁÈ ÙË VK0) ÂÏ Á ÔÓÙ ÙË Ì ÁÈÛÙË ÙÈÌ apple ÂÛË appleô appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È ÛÙÔÓ Ó Î. - ªfiÓÔ ÊÔ Á ÓÂÈ Ë Ú ıìèûë ÙË Ì ÁÈÛÙË apple ÂÛË appleúô  Ù ÛÙË Ú ıìèûë ÙË ÂÏ ÈÛÙË. - appleôû Ó ÛÙ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÙÔ appleëó Ô Ú ıìèûë ÂÚ Ô Î È Ê ÛÙ ÓÔÈ Ùfi ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÓÂÚÔ Ú ÛË. - ªappleÏÔÎ ÚÂÙ ÙÔ apple ÍÈÌ È () Î È Á Ú ÛÙ ÙË (), ÁÈ ÙË 8 SIGMA, ÙÔ apple ÍÈÌ È (), Ì ÛÙ ıâúfi ÎÏÂÈ 7 ÁÈ ÙË VK0, ÁÈ ÙËÓ Ó ÂÚÂÛË ÙË ÂÏ ÈÛÙË apple ÂÛË fiappleˆ appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È ÛÙÔÓ Ó Î. - ÛÙÂ Î È Í Ó Ó Ù ÚÎÂÙ ÊÔÚ ÙÔ Ï ËÙ, È ÙËÚÒÓÙ apple ÓÙÔÙ ÓÔÈ Ùfi ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÁÈ ÙÔ ÂÛÙfi ÓÂÚfi Ú ÛË Î È ÂÏ ÁÍÙÂ Ó Ë Ì ÁÈÛÙË Î È ÂÏ ÈÛÙË apple ÂÛË ÓÙ appleôîú ÓÔÓÙ È ÛÂ Ù ÙˆÓ appleúôî ıôúèûì ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ, Â Ó Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ ÈÔÚıÒÛÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ. - ŸÙ Ó Á ÓÔ Ó ÔÈ Ú ıì ÛÂÈ Â Èˆı Ù fiùè ÂÈ Á ÓÂÈ Âapple Ó Û Ó ÂÛË ÙË ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÛÙÔ appleëó Ô Ú ıìèûë ÙÔ ÂÚ Ô. - Ó ÛÙÂ Î È apple ÏÈ ÙÔ ÛˆÏËÓ ÎÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË ÙË apple ÂÛË ÂÓÙÈÏ Ù Ú ÛÙË Ï. - appleôû Ó ÛÙ ÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ Ï Ì ÓÔÓÙ apple fi ÈÓ fiùè appleú appleâè Ó Í Ó ÛÊ ÍÂÙ ÙË ÎÏÂÈÛ Ì ÙÔ ÙÔ ÛËÌÂ Ô Ï Ë ÙË apple ÂÛË. - ÔappleÔıÂÙ ÛÙÂ Î È apple ÏÈ ÙÔ appleï ÛÙÈÎfi Î apple ÎÈ () ÛÙÔ appleëó Ô Ú ıìèûë apple ÂÛË Î È ÛÊÚ Á ÛÙ ٠apple ÓÙ ÌÂ Ì ÛÙ ÁfiÓ ÚÒÌ ÙÔ. S 8 SIGMA Î È ÎÏ ÛÙ ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÂÚ Ô. - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ Î Ï ÌÌ Î È ÙÔÓ Î ÛÙ Ú. È ÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÙÂ Ê ÛËÙ Ú Ú ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ Î ÛÙ ÚˆÓ, ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó Ê ÈÚ ÛÂÙ appleúô fióù ÛÎfiÓË appleô Ûˆ Ô Ó Û ÛÛˆÚ ÙÂ. - ÚÔ ˆÚ ÛÙ ÛÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙÔ ÂÓ ÏÏ ÎÙË Ê ÈÚÒÓÙ ÛÎfiÓË Î È appleúô fióù Î ÛË. È ÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙÔ ÂÓ ÏÏ ÎÙË ÙˆÓ Î ÛÙ ÚˆÓ ÂÓ appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È appleôù ËÌÈÎ appleúô fióù ÙÛ ÏÈÓÂ Ô ÚÙÛÂ. - apple Ó ÙÔappleÔıÂÙ ÛÙÂ Ù Ì ÚË appleô Â Ó Ê ÈÚÂı applefi ÙÔ Ï ËÙ, ÎÔÏÔ ıòóù ÙË ÛˆÛÙ ÛÂÈÚ. - Ï ÁÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Î ÚÈÔ Î ÛÙ Ú. - ªÂÙ ÙËÓ ÙÔappleÔı ÙËÛË fiïˆó ÙˆÓ Û Ó ÛÂˆÓ ÂÚ Ô appleú appleâè Ó ÂÏÂÁ ıâ Ë ÛÙÂÁ ÓfiÙËÙ, ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ È Ï Ì Û appleô ÓÈÔ ÏÏ appleúô fióù, appleôêâ ÁÔÓÙ. Ï ÛÙÈÎfi Î apple ÎÈ ÍÈÌ È Ú ıìèûë ÂÏ ÈÛÙË apple ÂÛË ÍÈÌ È Ú ıìèûë Ì ÁÈÛÙË apple ÂÛË HONEYWELL VK 0M ÈÎ. /a ÙË Ú ÛË ÂÏ ıâúë ÊÏfiÁ. - Ù ÙË Û ÓÙ ÚËÛË ÙË Û ÛΠÌËÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ψÚÈÎfi Û ÛÙÈÔ ÛÙ appleï ÛÙÈÎ ÂÍ ÚÙ Ì Ù. appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË Û ÓÙ ÚËÛË ÙË Û ÛΠÁ ÓÂÙ È ÂÙËÛ ˆ..7. ª ÙÚËÛË Î Û ÂÚ ˆÓ (ÂÈÎ. ) È Ó ÂÏ ÁÍÂÙ ÙËÓ Î ÛË ÙÔ Ï ËÙ Á Ú ÛÙ ÙÔ Ú ıìèûù ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÊÙ ÛÂÈ ÛÙËÓ Ó ÂÈÍË ( ) Ì ÚÈ Ó Ú ÛÂÈ Ó Ó ÔÛ ÓÂÈ Ë appleú ÛÈÓË / appleôúùôî Ï Ï Ó. applefi ÙË ÛÙÈÁÌ Ù Ô Ï ËÙ ı Ú ÛÂÈ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÁÈ ı ÚÌ ÓÛË ÌÂ Ì ÁÈÛÙË ÈÛ, Û ÓÔÓÙ ÛÙÔ 80 Ô C Î È Í Ó Ó ÔÓÙ ÛÙÔ 70 Ô C. ÚÔÙÔ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙË.6 º πƒ À Àªª È ÙË È ÎfiÏ ÓÛË ÙË Û ÓÙ ÚËÛË ÙÔ Ï ËÙ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ê ÈÚ ÛÂÙ ÂÓÙÂÏÒ ÙÔ Î Ï ÌÌ, fiappleˆ appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È ÛÙËÓ ÂÈÎ...7 ƒπ ª π À ƒ ÚÔ ˆÚ ÛÙ ÛÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙË Û ÛΠ̠ÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô ÙÚfiappleÔ: - È Îfi Ù ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ apple ÚÔ ÙÔ Ï ËÙ ÈÎ. 0

19 ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÙÚËÛË Î Û ÂÚ ˆÓ  Ȉı Ù fiùè ÔÈ È ÎfiappleÙÂ ÙˆÓ ÛˆÌ ÙˆÓ Î È ÂÓ Â ÔÌ Óˆ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔ ÓÂ Â Ó È ÓÔÈÎÙ. Ì ÙÚËÛË ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ Âapple ÛË Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË. È Ó ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÚÎÂ, ÊÔ ÂÙ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÙÚËÛË Î Û ÂÚ ˆÓ, Ó Ê ÛÂÙÂ Ó ÙÚ ÍÂÈ ÓÂÚfi applefi Ó Ó appleâúèûûfiùâúô ÎÚÔ ÓÔ. Â Ù Ó ÙËÓ Î Ù ÛÙ ÛË, Ô Ï ËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÙË Ì ÁÈÛÙË ÈÛ Ú ıìèûì ÓÔ apple ÓÙ Ó ÌÂÛ ÛÙÔ 80 Ô Î È 70 Ô C. ı fiïë ÙË È ÚÎÂÈ Ù ÙË ÔÎÈÌ, ÔÈ ÎÚÔ ÓÔ ÙÔ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ appleú appleâè Ó apple Ú Ì ÓÔ Ó ÓÔÈ ÙÔ. ÊÔ ÌÂÙÚ ÛÂÙÂ Ù Î Û ÚÈ, Û ÛÙ ÙÔ Ï ËÙ Á ÚÓÒÓÙ ÙÔ Ú ıìèûù ÛÙË ı ÛË (OFF): ÌÂÙ Á Ú ÛÙ ÙÔÓ Ú ıìèûù ÛÙËÓ ÂappleÈı ÌËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ƒ à : ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÙÚËÛË Î Û ÂÚ ˆÓ appleâóâúáôappleôèâ Ù È ÙfiÌ Ù ÌÂÙ applefi ÏÂappleÙ ÌfiÏÈ ÈÎ ÓÔappleÔÈËıÂ Ë ÙËÛË ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË..7. ı ÚÈÛÌfi ÙÔ Ê ÏÙÚÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ ı ÚÌ ÓÛË (ÂÈÎ. / ) È ÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙÔ Ê ÏÙÚÔ ÎÏ ÛÙ ÙÔ ÎÚÔ ÓÔ apple ÚÂÌapplefi ÈÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, Îfi Ù ÙÔ ÚÂ Ì applefi ÙÔÓ apple Ó Î ÂÏ Á Ô, appleôû Ó ÚÌÔÏÔÁ ÛÙ ÙÔ Î Ï ÌÌ Î È ÂÈ ÛÙ ÙÔ Ï ËÙ ÛÙËÓ ÂÎÎ ÓˆÛË (9 ÂÈÎ. ) Ì ÚÈ ÛÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ë Ó ÂÈÍË «ÌË Ó». ÔappleÔıÂÙ ÛÙ Πو applefi ÙÔ Ê ÏÙÚÔ Ó Ô Â Ô Û ÏÏÔÁ Î È appleúô  Ù ÛÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi Ê ÈÚÒÓÙ ÙÈ Î ı ÚÈÛ Â Î È Ù fió Ï Ù. Ú Ó applefi ÙË Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ appleòì ÙÔ ÌÂ Ê ÏÙÚÔ, ÂÏ ÁÍÙ ÙÔ ÛÙÂÁ ÓˆÙÈÎfi Ù Ï È. ÈÎ. /a.8 ƒ µ ª π Àƒ π Î ÛÙ Ú ÂÓ Ó ÂÈ Î È Ô Î ÎÏÔÊÔÚËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë apple ÂÛË ÙÔ ÓÂÚÔ ÂÓ ÍÂappleÂÚÓ Ù -, bar. - ÚÔÔÛÙ ÙË Â Ó È ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎfi. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔÓ. - apple Ì ÛË ÙÔ ÚÔÔÛÙ ÛÙË ÏfiÁˆ ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ ÙÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ ı ÚÌ ÓÛË applefi Î ı ÚÈÛ Â : appleúô  Ù ÛÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi. Î ÛÙ Ú ÂÓ Ó ÂÈ Ô Ù ÁÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ú ÛË Ô Ù ÁÈ ÙË ı ÚÌ ÓÛË. - Ï ÁÍÙ ΠÈ, Ó ÎÚÈıÂ Ó ÁÎ Ô, ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ ÚÔÔÛÙ ÙË. - ıâúìôûù ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ appleúfi ÏËÌ. ÂÌappleÏÔÎ ÚÂÙ ÙË Û ÛΠ(ŒÎ ÔÛË " F"). - Ï ÁÍÙÂ Ó ÂÈ Ù ÛË ÙÔ appleëó Ô ÙË Ï ÂÚ Ô. Ï ÁÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È, Ó ÎÚÈıÂ Ó ÁÎ Ô, ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ. - Ï ÁÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ appleèâ ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ (ŒÎ ÔÛË "µf"). - Ô ÂÓÙÈÏ Ù Ú ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÏÏ Ì ÌÂÈˆÌ Ó ÛÙÚÔÊ, ˆÚ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÙÔÓ appleèâ ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔÓ (ŒÎ ÔÛË "µf"). - ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù. Ï ËÙ Ó ÂÈ, ÏÏ ÌÂÙ applefi 0  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÌappleÏÔÎ ÚÂÈ. - Ï ÁÍÙÂ Ó ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÂÛË ÙËÚ ıëî Ó ÔÈ ı ÛÂÈ Ê ÛË Î È Ô ÙÂÚÔ. - Ô ËÏÂÎÙÚfi ÈÔ Ó ÛË / Ó Ó ÛË Â Ó È Ï ÛÌ ÓÔ. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ. - ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù. Ï ÂÚ Ô ÂÓ Ú ıì ÂÙ È ÁÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ú ÛË Î È ÙË ı ÚÌ ÓÛË. - ÈÛıËÙ Ú ÂÓ Ô Ï ÂÈ. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔÓ. - Ô appleëó Ô Â Ó È Ï ÛÌ ÓÔ. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ. - Ï ÁÍÙÂ Ó ÙÔ ÚÂ Ì ÛÙÔ appleëó Ô Â Ó È Ùfi appleô appleú appleâè. - ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù ÁÈ Ù Â Ó È ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎ. Ï ËÙ apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ ıfiú Ô ÛÙÔÓ ÂÓ ÏÏ ÎÙË. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ô Î ÎÏÔÊÔÚËÙ Â Ó È ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔ. Ó ÎÚÈıÂ Ó ÁÎ Ô, ÍÂÌappleÏÔÎ ÚÂÙ ÙÔÓ. - ÓÂÙ applefiêú ÍË ÙÔ Î ÎÏÔÊÔÚËÙ applefi Î ı ÚÛ Â appleô Ô Ó Û ÛÛˆÚ ÙÂ. - Î ÎÏÔÊÔÚËÙ Â Ó È Î Ì ÓÔ apple ÚÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ ÛÙÚÔÊ apple fiûâ appleú appleâè. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔÓ. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë ÈÛ ÙÔ Ï ËÙ Â Ó È Ó ÏÔÁË ÙˆÓ apple ÈÙ ÛÂˆÓ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙË ı ÚÌ ÓÛË. Ï ÛÊ Ï ÙÔ Ï ËÙ apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ È ÚÚÔ ÓÂÚÔ - Ï ÁÍÙÂ Ó Ô ÎÚÔ Ófi appleï ÚˆÛË Â Ó È ÎÏÂÈÛÙfi. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔÓ Ó ÂÓ ÎÏ ÓÂÈ Î Ï. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë apple ÂÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÓ Â Ó È appleâú ÔÏÈÎ ËÏ. È ÙËÚ ÛÙ ÙÈ appleúôùâèófiìâóâ ÙÈÌ. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë Ï ÛÊ ÏÂ Â Ó È appleôú ıìèûì ÓË. Ó ÎÚÈıÂ Ó ÁÎ Ô, Ó Spia lampeggiante appleô Ó ÔÛ ÓÂÈ verde/arancio appleú ÛÈÓË/appleÔÚÙÔÎ Ï ÈÎ. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙËÓ. - Ï ÁÍÙÂ Ó ÙÔ Ô Â Ô È ÛÙÔÏ Â Ó È ÈÎ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi ÁÈ ÙÈ Ó ÁΠÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. - Ï ÁÍÙ ÙËÓ apple ÂÛË appleúôêfiúùèûë ÙÔ Ô Â Ô È ÛÙÔÏ. - ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ Ô Â Ô È ÛÙÔÏ Ó Â Ó È ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎfi. ÛÒÌ Ù ÂÓ ıâúì ÓÔ Ó. - Ú ıìèûù OFF/ πƒπ /à πªø / ª ƒπ ª Â Ó È ÛÙË ı ÛË " ÏÔÎ ÚÈ". Ú ÛÙ ÙÔ ÛÙË ı ÛË "ÃÂÈÌÒÓ ". - ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË Â Ó È Ú ıìèûì ÓÔ appleôï ÌËÏ ÚÂÈ ÂÙ È ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË ÂappleÂÈ Â Ó È ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎfi. - È ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË ÂÓ Â Ó È ÛˆÛÙ. Î ÚÈÔ Î ÛÙ Ú ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ۈÛÙ : ÊÏfiÁ appleôï ËÏ, ÊÏfiÁ Î ÙÚÈÓË. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë apple ÂÛË ÙÔ ÂÚ Ô ÛÙÔÓ Î ÛÙ Ú Â Ó È Î ÓÔÓÈÎ. - Ï ÁÍÙÂ Ó ÔÈ Î ÛÙ ÚÂ Â Ó È Î ı ÚÔ. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë ÔÌfiÎÂÓÙÚÔÈ ÁˆÁÔ Î Û ÂÚ ˆÓ Ô Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ıâ ÛˆÛÙ (ÌÔÓÙ ÏÔ "µf"). Àapple Ú Ô Ó ÔÛÌ applefi ÚÈÔ appleô ÂÓ ÂÈ Î Â - Ï ÁÍÙÂ Ó Ô Ï ËÙ Â Ó È Î ı ÚÈÛÌ ÓÔ Î Ï. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ô ÂÏÎ ÛÌfi Â Ó È Âapple ÚÎ. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë apple ÚÔ ÂÚ Ô ÂÓ Â Ó È appleâú ÔÏÈÎ. Ï ËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÏÏ Ë ıâúìôîú Û ÂÓ Í ÓÂÙ È - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë Î Ù Ó ÏˆÛË ÂÚ Ô Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË applefi ÙÔ Î ÓÔÓÈÎfi. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ô Ï ËÙ Â Ó È Î ı Úfi. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë ÈÛ ÙÔ Ï ËÙ ÂÓ ÓÙ appleôîú ÓÂÙ È ÛÙÈ Ó ÁΠÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. Ù ÌÔÓÙ Ï "µf", Î Ù ÙË ÙËÛË ÓÂÚÔ Ú ÛË ı ÚÌ ÓÛË, ÙÔ ÂÓÙÈÏ Ù Ú ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ. - µâ Ȉı Ù fiùè Ô appleèâ ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ Ô Ï ÂÈ Î È fiùè Ë Û ÂÙÈÎ Û Ó ÂÛË Ú ÛÎÂÙ È Û Π٠ÛÙ ÛË ËÚÂÌ. - Ï ÁÍÙÂ Î È appleôêú ÍÙ ÙÔ ÛˆÏ ÓÂ Û Ó ÂÛË ÙÔ appleèâ ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ applefi Î ı ÚÛ Â Ê ÁÚ ÓÛË. - appleèâ ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ ÚÂÈ ÂÙ È ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË. - ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù. 0

20 π à ƒ à - ÙËÓ appleâú appleùˆûë Ï Óı ÛÌ ÓË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ, appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙËÓ, ˆÚ Ó Î ÓÂÙÂ Î Ì ÂappleÈ ÈfiÚıˆÛË Ó Âapple Ì ÂÙ ÌÂÛ. appleâ ı Óı Ù appleôîïâèûùèî ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Â ÓÈÎfi ÓÙÚÔ. - ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ Ï ËÙ Î È ÔappleÔÈ appleôùâ Û ÓÙ ÚËÛË ı appleú appleâè Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È applefi ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ appleúôûˆappleèîfi. apple ÁÔÚ ÂÙ È ÛÙËÚ Ë Âapple Ì ÛË ÛÂ Ì ÚË appleô Ô Ó ÛÊÚ ÁÈÛÙ applefi ÙÔÓ Î Ù ÛΠÛÙ. - apple ÁÔÚ ÂÙ È ÛÙËÚ Ó ÊÚ ÂÙ ÙÈ ÁÚ ÏÈÂ Î È Ù ÓÔ ÁÌ Ù ÂÚÈÛÌÔ ÙÔ ÒÚÔ appleô Â Ó È ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓË Ë Û ÛÎÂ. - Î Ù ÛΠÛÙ ÂÓ ı appleú appleâè Ó ıâˆúâ Ù È appleâ ı ÓÔ ÁÈ appleèı Ó ËÌÈ appleô appleúôî ÏÔ ÓÙ È applefi ÙË Ï Óı ÛÌ ÓË Ú ÛË ÙË Û ÛÎÂ. À π π Àƒ π À À µ (ÂÈÎ.) ÓÔ ÍÙ ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÂÚ Ô Î È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔÓ Ï ËÙ Á ÚÓÒÓÙ ÙÔÓ Ú ıìèûù ÛÙË ı ÛË "Î ÏÔÎ ÚÈ" ( ). appleú ÛÈÓË Ï Ó appleô ÂÈÎÓ ÂÈ fiùè Ë Û ÛÎÂ È appleâúó Ù È applefi Ú Ì. - ªÂ ÙÔÓ Ú ıìèûù ÛÙË ı ÛË Î ÏÔÎ ÚÈ ( ), Ô Ï ËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ΠÙfiappleÈÓ ÙËÛË ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË, Á Ú ÔÓÙ ÙÔ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÛÙË Ì ÁÈÛÙË ÈÛ Ë apple ÂÛË ÛÙË Ï ÂÚ Ô ÌÂÙ ÏÂÙ È ÙfiÌ Ù, Ô ÏÂÁ Ô ÙË apple ÂÛË ÙË Ï Á ÓÂÙ È ÙfiÌ Ù Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ ıâúìôîú Û appleô ÂÌ ÂappleÈÏ ÁÔ ÌÂ. - ªÂ ÙÔ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÛÙË ı ÛË " ÂÈÌÒÓ " ( ), ÌfiÏÈ Ô Ï ËÙ ÊÙ ÛÂÈ ÛÙË ıâúìôîú Û appleô Ô Ì ÂappleÈÏ ÍÂÈ, ı Ú ÛÂÈ Ó Ú ıì ÂÈ ÙfiÌ Ù Ó ÏÔÁ Ì ÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ï ËÙ ı ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ Ì ÙËÓ apple Ú Ì ÛË ÙÔ ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË. ƒà ªπ ø ƒª ƒ πø (ÂÈÎ.6) - Ú ıìèûë ÙË ıâúìôîú Û ÙÔ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË Á ÓÂÙ È Á Ú ÔÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ÙÔ appleôùâóûèfiìâùúô ÓÂÚÔ Ú ÛË ( ), ÔÈ ÙÈÌ ÙÔ ÔappleÔ Ô Î Ì ÓÔÓÙ È ÌÂÙ Í 0 Ô Î È 60 Ô C. - H Ú ıìèûë ÙË ıâúìôîú Û ÙË ı ÚÌ ÓÛË Á ÓÂÙ È Á Ú ÔÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ÙÔ appleôùâóûèfiìâùúô ı ÚÌ ÓÛË ( ), ÔÈ ÙÈÌ ÙÔ ÔappleÔ Ô Î Ì ÓÔÓÙ È ÌÂÙ Í 0 Ô Î È 80 Ô C. È Ó Ô ÌÂ Ì Î Ï applefi ÔÛË ÙÔ Ï ËÙ Û ÓÈÛÙÔ ÌÂ Ó ÌËÓ Ê ÓÂÙ ÙË ıâúìôîú Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ó apple ÛÂÈ Î Ùˆ applefi ÙÔ 0 Ô C. µ πª À µ (ÂÈÎ. ) ÈÎ. 6 È Ó Û ÛÂÙ ÙÔ Ï ËÙ Á Ú ÛÙ ÙÔÓ Ú ıìèûù ÛÙË ı ÛË OFF. Ó Ô Ï ËÙ ÂÓ appleúfiîâèù È Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı ÁÈ ÚÎÂÙfi È ÛÙËÌ, Û Û ÓÈÛÙÔ ÌÂ Ó ÎÏ ÛÂÙ ÙËÓ apple ÚÔ ÚÂ Ì ÙÔ, ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÂÚ Ô Î È Ó appleúô Ï appleôóù È ÌËÏ ıâúìôîú Û Â, ÂÈ ÛÙ ÙÔ Ï ËÙ Î È ÙËÓ Ú ÏÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó appleôê ÁÂÙ ÙÔ Ûapple ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÛˆÏ ÓˆÓ, appleô ÌappleÔÚÂ Ó appleúôîïëıâ applefi ÙÔ apple ÁˆÌ ÙÔ ÓÂÚÔ. Apre ÓÔ ÁÂÈ À À ƒπ À ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÎÚÈıÂ Ó ÁÎ Ë ÏÏ Á Û ÏÏÔ Ù appleô ÂÚ Ô, appleâ ı Óı Ù appleôîïâèûùèî Û ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Ù ÓÈÎfi appleúôûˆappleèîfi ÙË SIME. Fig. ƒπ ª π À ƒ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË Û ÓÙ ÚËÛË ÙÔ Ï ËÙ Á ÓÂÙ È ÂÙËÛ ˆ, applefi ÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Â ÓÈÎfi ÚÔÛˆappleÈÎfi. Ï ËÙ Û ÓÔ Â ÂÙ È Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Î ÏÒ ÈÔ ÙÚÔÊÔ ÔÛ, appleô Û appleâú appleùˆûë ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË, ı appleú appleâè Ó ÙÔ appleúôìëıâ ٠٠appleôîïâèûùèî applefi ÙËÓ ÂÙ ÈÚ SIME. 06

21 À π Àƒ π π Àƒ π - ªappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÛÙÔ Ó ÌÌ / appleúfi ÏËÌ ÙÔ ıâúìôûù ÙË ÛÊ ÏÂ Î È Î Û ÂÚ ˆÓ (ÂÈÎ.7) Ó Ô Î ÛÙ Ú ÂÓ Ó ÂÈ, ı Ó ÂÈ Ë ÎfiÎÎÈÓË Ï Ó ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ. Ó ı ÏÂÙÂ Ó Í Ó appleúôûapple ı ÛÂÙÂ Ó Ó ÂÙ ÙÔ Ï ËÙ, Á Ú ÛÙ ÙÔÓ Ú ıìèûù ÛÙË ı ÛË ( ) Î È Í Ó Á Ú ÛÙ ÙÔÓ ÛÙË ı ÛË "Î ÏÔÎ ÚÈ" ( ) " ÂÈÌÒÓ " ( ). Ó Âapple Ó ÏËÊı ÙÔ appleúfi ÏËÌ appleâ ı Óı Ù Û ÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Â ÓÈÎfi ÚÔÛˆappleÈÎfi ÁÈ Ó Ó ÏÂÁ Ô. appleôî Ù ÛÙ ÛË apple ÂÛË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı ÚÌ ÓÛË (ÂÈÎ. 7/a) Ï Á ÂÙ appleâúèô ÈÎ Ó Ë apple ÂÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î Ì ÓÂÙ È ÌÂÙ Í Î È, bar. Ó Ë apple ÂÛË, Ì ÎÚ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚË applefi bar, ÊÚÔÓÙ ÛÙ ÁÈ ÙËÓ appleôî Ù ÛÙ ÛË ÂappleÂÌ ÓÔÓÙ ÛÙÔ ÚÔ ÌappleÈÓ ÙÔ appleï ÚˆÛË ÒÛÙÂ Ó Âapple Ó Ê ÚÂÙ ÙÔ Â ÎÙË ÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ Ì Û ÛÙËÓ ÎÏ Ì Î ÌappleÏ ÚÒÌ ÙÔ. ª Õ ƒø, ÿ ƒ À Ÿ. Ô appleâ Ô Ì ÙÔ Á Ï ÈÔ ÚÒÌ Â ÓÂÈ ÙËÓ apple ÂÛË ÙË ÚÔ ÙÔ ÓÂÚÔ Î Ù ÙËÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı ÚÌ ÓÛË. Scala colore azzurro 0 Ï Ì Î ÚÒÌ ÙÔ Á Ï ÈÔ Spia rossa C fiîîèóë Ó 0 bar 0 Scala colore blu Ï Ì Î ÚÒÌ ÙÔ ÌappleÏ ÈÎ. 7 - ÕÏÏÂ Ï Â (ÂÈÎ. 7/ )  ÙÙÂÚ ÙÙÙˆÛË ÙÙÔ Ó ÊÂÈ Ë ÙÙÔÚÙÔÎ Ï ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ( Ï Ë ÓÈ ÓÂ È SM) Û ÛÙ ÙÔ Ï ËÈ Î È ÍËÈ ÛÙ ÙËÓ ÂÙÙ Ì ÛË ÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÈËÌ ÓÔ Ú È. - MovÈ Ïo BF :  ÙÙÂÚ ÙÙÙˆÛË ÙÙÔ Ó ÔÛ ÓÂÈ Ë ÙÙÚ ÛÈvn Âv ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ( Ï Ë ÓÂÌÈÛÈ Ú /ÙÙÈÂÍoÛÈ ÈË Î Ô ÂÚ ˆv) Ô ÛÙ ÙÔ Ï ËÈ Î È ÍËÈ ÛÙ ÙËÓ ÂÙÙ Ì ÛË ÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÈËÌ ÓÔ Ú È.  appleâú appleùˆûë appleô Ó ÔÛ ÓÂÈ Ë appleôúùôî Ï ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ( appleô Û Î ÎÏÔÊÔÚ ÓÂÚÔ ) Û ÛÙÂ Î È Ó ÙÂ Î È apple ÏÈ ÙÔ Ï ËÙ ÁÈ Ó appleôî Ù ÛÙ ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ. Ó Ó ÂÈ Î È apple ÏÈ Ë ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó, appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙÔ Ï ËÙ Î È Î Ï ÛÙ ÙÔ ÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Ú È. - MovÈ Ïo OF :  ÙÙÂÚ ÙÙÙˆÛË ÙÙÔ Ó ÔÛ ÓÂÈ Ë ÙÙÚ ÛÈvË Âv ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó (ÂÙÙ Ì Ûn ıâúìôûù ÈË Î Ô ÂÚ ˆv), ÁÈ v ÙÙoÎ Ù oè ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÙÈ ÛÙ ÙÔ ÎÔ ÌÙÙ ÙÔ ı ÚÌÔÛÙ ÈË Î Û ÂÚ ˆv.  ÙÙÂÚ ÙÙÙˆÛË ÙÙÔ Ë È È ÍË ÂÙÙÂÌ vâè Û Ó, ÍËÈ ÛÙ ÙËÓ ÂÙÙ Ì ÛË ÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÈËÌ ÓÔ Ú È.  appleâú appleùˆûë appleô Ó ÔÛ ÓÂÈ Ë appleôúùôî Ï ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ( ÓÂapple ÚÎ apple ÂÛË ÓÂÚÔ ), appleôî Ù ÛÙ ÛÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÙÔ ÚÔ ÌappleÈÓ ÙÔ appleï ÚˆÛË (ÂÈÎ. 7/a). ÓÔ ÁÂÈ Apre ÈÎ. 7/ ÈÎ. 7/ 07

IT ES PT GB GR RO BG Metropolis export RUS CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA AZIENDALE

IT ES PT GB GR RO BG Metropolis export RUS CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA AZIENDALE Metropolis export CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALA AZIENDALE ƒ ƒπ Ã ª ƒπ ƒ º À À........................................ ÛÂÏ. 9.................................................. ÛÂÏ. 96 Ã ƒ ƒπ π................................................

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

00-STHM-JAVA2

00-STHM-JAVA2 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ i ÈÛ ÁˆÁ ÛÙË Á ÚÔÓË Â ÓÔÏÔÁ 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ vii ÂÚÈ fiìâó ÈÛ ÁˆÁ xv ÂÊ Ï ÈÔ 1 Ú ÙË ÛÊ ÏÂÈ 1 È Ù ÔÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ ÂÓ Ó È ÛÊ ÏÂ...2 πûùôú ÙË ÛÊ ÏÂÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ...4-1945...5

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ ÏË ÙÔÓÔÌ Kˆ ÈÎfi : 1490249 ıfióë: æ ÁˆÁ : 3.15 mega radio GPS ÎÙË : È, Ì A-GPS appleôûù ÚÈÍË 3.15 MP

Chi tiết hơn

exp2460_eur_grk

exp2460_eur_grk Portable MP3-CD Player EXP2460 EXP246 EXP2462 Användar-handbok Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË 2 3 6 7 8 Instruckcje obs ugi 9 0! LD 4 5 OF F RE SU M E HO @ # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

( ) ( )

( ) ( ) (183-184) øºà (øª ƒπ) 3-11-06 11:25 ÂÏ 183 (183-184) øºà (øª ƒπ) 3-11-06 11:25 ÂÏ 184 (185-197) 3-11-06 11:29 ÂÏ 185 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1.1 Ισότητα τριγώνων. 1.2 Λόγος ευθυγράων τηάτων. 1.3 Θεώρηα του

Chi tiết hơn

02_K.T._Patragas_013_018

02_K.T._Patragas_013_018 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 13 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔÜ ÈÂ ı ÓÙÔÜ ÙÉ ÛÂÈÚÄ K ıëáëùôü \Iˆ ÓÓÔ. M Ë 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 14 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 15 Ùa

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

MIXAH§I¢OY-™YNTA°E™

MIXAH§I¢OY-™YNTA°E™ ÚˆÙÂ Ì ÓË Ù ÊÏfiÌ Á ( Ú Â Ô ÛÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ ÈËÁ Ì ÙÔ ÙÔ ÓÂ Ì ÙÈÎÔ Ú ÎÙÔÚÂ Ô ÙÔ ÈÔ ÓÂÛÌappleÔ ÚÁÎ, 2003) ÙÔ, 26 πô Ï Ô. Î ÚÔÌ ÛÙËÓ ÁÈÓ. apple ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË Ì Ú ÂÙÔÈÌ Û Â. Ê ÓÙÚ Î È Ù apple

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

Υλικά Bauprodukte | 2011/10 | 11

Υλικά Bauprodukte | 2011/10 | 11 Υλικά Bauprodukte 8.1 AÛÙ ÚÈ & ÛÙÂÁ ÓˆÙÈÎ iefengrund plus ÛÙ ÚÈ Ê, Û ÓıÂÙÈÎÒÓ ÚËÙÈÓÒÓ, ˆÚ È Ï ÙÂ, ÁÈ ÛÙ ÚˆÌ appleôúúôêëùèîòó ÂappleÈÊ ÓÂÈÒÓ. Ù Ó ÏˆÛË :100gr/m 2 160249 2,5 lt/ Ô Â Ô 4,90/ Ô Â Ô 2,5 apple

Chi tiết hơn

01. EXOFYLLO

01. EXOFYLLO πûùôú ÙË Úˆapple Î ÔÁÔÙÂ Ó Δ ª ã ÈÒÚÁÔ μ ÚÛÔ ÎÙÔÚ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ıëóòó πûùôú ÙË Úˆapple Î ÔÁÔÙÂ Ó applefi ÙÔÓ 6Ô ˆ ÙÈ Ú ÙÔ 18Ô ÈÒÓ 1 ΔÔ ÚÁÔ Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È applefi ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË Î È ÙÔ ÏÏËÓÈÎfi

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

E.E. Ú. I(I) AÚ. 3679, N. 20(I)/2003 O appleâú ÚÔÊ ÌˆÓ (ŒÏÂÁ Ô Î È ÒÏËÛË) ( ÚÔappleÔappleÔÈËÙÈÎfi ) fiìô ÙÔ 2003 ÂÎ ÂÙ È Ì ËÌÔÛ Â ÛË ÛÙË

E.E. Ú. I(I) AÚ. 3679, N. 20(I)/2003 O appleâú ÚÔÊ ÌˆÓ (ŒÏÂÁ Ô Î È ÒÏËÛË) ( ÚÔappleÔappleÔÈËÙÈÎfi ) fiìô ÙÔ 2003 ÂÎ ÂÙ È Ì ËÌÔÛ Â ÛË ÛÙË E.E. Ú. I(I) AÚ. 3679, 31.1.2003 55 O appleâú ÚÔÊ ÌˆÓ (ŒÏÂÁ Ô Î È ÒÏËÛË) ( ÚÔappleÔappleÔÈËÙÈÎfi ) fiìô ÙÔ 2003 ÂÎ ÂÙ È Ì ËÌÔÛ Â ÛË ÛÙËÓ Eapple ÛËÌË EÊËÌÂÚ ÙË K appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÕÚıÚÔ 52

Chi tiết hơn

Cover MBall JB Grammar

Cover MBall JB Grammar SAMPLE PAGES UNIT 1 ΔÔ Ú Ì Â Ì È... 4 UNIT 2 1. ΔÔ Ú Ì h ve got (= ˆ)... 8 2. ÙËÙÈÎ Âapple ıâù UNIT 3 EÓÂÛÙÒÙ È ÚÎÂ [Present continuous]... 12 UNIT 4 ÏËı ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi... 16 REVISION Units 1-4... 20 UNIT

Chi tiết hơn

BA Montreux RCR 44 gr

BA Montreux RCR 44 gr ËÁ Â ÂÈÚÈÛÌÒÓ Montreux RCR 44 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 QuickOut a b QuickOut 3 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA NEDERLAND ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ÓÙÔÌÂ Ô ËÁ Â 1 ÓÈÛ Ù ÛË ÛÂ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛË

Chi tiết hơn

Συστήματα επιισκέψιμων οροφών, InTherm & Betoboard | 2011/10 | 8

Συστήματα επιισκέψιμων οροφών, InTherm & Betoboard | 2011/10 | 8 Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Chi tiết hơn

untitled

untitled 1 OÚÁ ÓˆÛË ÙË ˆ - BÈÔÏÔÁÈÎ Û ÛÙ Ì Ù. Δ ÔÌÈÎ Û ÛÙ ÙÈÎ ÙˆÓ appleúˆùâ ÓÒÓ Â Ó È Ù ÌÈÓÔÍ ÂÓÒ ÙˆÓ Ù ÓıÚ ÎˆÓ ÔÈ ÌÔÓÔÛ Î Ú ÙÂ. Á. Δ ÓÔ ÎÏ ΠÔÍ Â Ó È ÙÔ ÂÔÍ ÚÈ ÔÓÔ ÎÏ Îfi ÔÍ (DNA) Î È ÙÔ ÚÈ- ÔÓÔ ÎÏ Îfi ÔÍ (RNA).

Chi tiết hơn

BA AcaBiaMonSevRDM168/169 gr

BA AcaBiaMonSevRDM168/169 gr ƒ ÈfiʈÓÔ / CD Acapulco RDM 168 Biarritz RDM 169 Montana RDM 169 Sevilla RDM 168 ËÁ Â Ú Ûˆ 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISCH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 15 14 13 12 11 10 9

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ ã ÙÂ Ô

M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ ã ÙÂ Ô M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ ã ÙÂ Ô Y PAºEI KPITE -A IO O HTE Ã Ú Ï ÌappleÔ ÂÌÔÓ Ë, ıëáëù ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÙÈÎ ª ÎÂ ÔÓ Ù ÚappleË ÂÔ ÒÚÔ, Îapple È Â ÙÈÎfi ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

E π A π π ªπ Rolf Ehnert Martina Möllering Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache Mündliche Kommunikation Unterrichtsplanung, Schriftliche

E π A π π ªπ Rolf Ehnert Martina Möllering Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache Mündliche Kommunikation Unterrichtsplanung, Schriftliche E π A π π ªπ Rolf Ehnert Martina Möllering Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache Mündliche Kommunikation Unterrichtsplanung, Schriftliche Kommunikation gestaltung und evaluation Unterricht

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

08. ENOTHTA

08. ENOTHTA ENOTHTA 8: ÂÏÂ ı ÚˆÛË ÙË ÂÓ ÚÁÂÈ 8.1 À ƒπ È ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ ÁÈ Ó ÂappleÈ ÈÒÛÔ Ó ÚÂÈ ÔÓÙ È ÂÓ ÚÁÂÈ. Î ÙÙ ÚÈÎ Ó - appleóô Â Ó È Ë È ÈÎ Û Ì Û applefi ÙËÓ ÔappleÔ ÔÈ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ ÂÍ ÛÊ Ï Ô Ó ÙËÓ ÂÓ ÚÁÂÈ ÙÔ applefi

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Alb.Asp.Zerma149 GR95%

Alb.Asp.Zerma149 GR95% ƒ ÈfiʈÓÔ/Î ÛÂÙfiʈÓÔ Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ ËÁ Â Ú Ûˆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 ıfióë ÂÓ Â ÍÂˆÓ ÔıfiÓË ÂÓ Â ÍÂˆÓ ÂÈ ÙÚ appleâ Ó ÂÈÍË. È ÂÓ Â ÍÂÈ

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Eικαστικά Γ και ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών

Eικαστικά Γ και ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών Eικαστικά Γ και ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ YΠOEPΓOY ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ ã ÙÂ Ô

M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ ã ÙÂ Ô M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ ã ÙÂ Ô Y PAºEI KPITE -A IO O HTE Ã Ú Ï ÌappleÔ ÂÌÔÓ Ë, ıëáëù ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÙÈÎ ª ÎÂ ÔÓ Ù ÚappleË ÂÔ ÒÚÔ, Îapple È Â ÙÈÎfi ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

01-PERIEXOMENA

01-PERIEXOMENA INAKA EPIEXOMENøN MEPO ƒøδo O π Δπ Δø πª ƒoà ƒπoà π ø ΔOπà πø KEºA AIO 1 ÏÔÁÈÛÙÈÎ ÙˆÓ apple ÁÈˆÓ appleâúèô ÛÈ ÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ 1.1 ÂÓÈÎ appleâú Ùo apple ÁÈo ÂÓÂÚÁËÙÈÎo... 21 1.2 Í ÎÙ Ûˆ ÚoÛı ÎÂ, ÂÏÙÈÒÛÂÈ,

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

_F75_catalog_Gr

_F75_catalog_Gr o Û ÙË ÙÂÏÂÈfiÙËÙ È ÊÔÚ ÙË Nikon...... ÙÛÈ appleï ÌappleÚfi ÏÔÈapplefiÓ. ÛÙ ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ ÙË ÊˆÙÔÁÚ ÊËÛË SLR, Ì ÙË Ó Nikon F75. appleúôëáì ÓË Ù ÓÔÏÔÁ ÙË Á ÂÈ ÙfiÌ Ù appleèô Î ı Ú, Î Ï ÙÂÚ ÂÎÙÂıÂÈÌ

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

In Car Entertainment DVD-Player ME ËÁ Â ÂÈÚÈÛÌÔ Î È ÙÔappleÔı ÙËÛË

In Car Entertainment DVD-Player ME ËÁ Â ÂÈÚÈÛÌÔ Î È ÙÔappleÔı ÙËÛË In Car Entertainment DVD-Player ME4 7 607 004 575 ËÁ Â ÂÈÚÈÛÌÔ Î È ÙÔappleÔı ÙËÛË http://www.blaupunkt.gr 2 4 6 8 1 3 5 7 9 10 11 26 25 23 22 24 12 14 13 15 16 21 19 17 20 18 26 10 1 28 27 15 2 1 Ï ÎÙÚÔ,

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

TETPA.IO .IXP.MO

TETPA.IO .IXP.MO TETPA IO PA THPIOTHTøN E IOY PO PAMMA: A OPPIMMATA «O KYK O TøN XAMENøN Y IKøN» KENTPO EPIBA ONTIKH EK AI EY H KA AMATA KA AMATA 2009 TETPA IO PA THPIOTHTøN E IOY PO PAMMA: A OPPIMMATA «O KYK O TøN XAMENøN

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q q q r st t 123 45675 89610❶56❶ ❷9❸ ❶❹ ❷9❸1056❺❹9 79❹❹❺ ❻ ❼❻❼❽❼❾ ❼❿❼ ❷9❸ ❹9 8❸5➀❶6➁❶9 ➂❶➁❶❹❶❺69 ➃ ➄ ➅➄➆➇ ➈➇ ➉➊ ➋➌➍➎➊➏➐➐➑ ➒➈➓ ➇ ➄ ➅➈ ➇ ➇ ➈ ➌ ➅➄ ➇ ➌ ➅ ➈➆➇ ➆➇ ➈➓➇ ➄

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

xmas 05

xmas 05 µ Û. ÔÊ 46, 115 28 ı Ó 46 Vas. Sofias Avenue, 115 28 Athens, Greece TËÏ/ el: +30 210 728 1000 Fax: +30 210 728 1111 e-mail: sales.athens@hilton.com www.athens.hilton.com COLOURFUL CELEBRATIONS 2005/06

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

SPC620NC_09_Greek

SPC620NC_09_Greek Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË SPC620NC 2 Installation CD v.1.00 9082 100 03367 What s in the box? È appleâúèï Ì ÓÂÈ Ë Û ÛÎÂ Û ; Ú Î ÏÔ Ì  Ȉı Ù fiùè Ù ÎfiÏÔ ı ÓÙÈΠÌÂÓ apple Ú Ô Ó ÛÙË Û ÛÎÂ Û ÙË Philips SPC620NC.

Chi tiết hơn

C-2005-finalCorrect

C-2005-finalCorrect È ÈÂıÓÂ Ù ÛÂÈ ÛÙÈ ÙÚ appleâ ÈÎ Û Á ˆÓÂ ÛÂÈ Î È ÂÍ ÁÔÚ Î È appleèı Ó ÂappleÂÓ ÚÁÂÈÂ ÛÙÔÓ ÙÚ appleâ ÈÎfi ÎÏ Ô ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÙË ÚÒappleË ÙÔ π A À O À À ÈÂ ı ÓÔÓÙÔ Ì Ô ÏÔ ÙË Ú appleâ EFG Eurobank Ergasias µ ÓÙÈappleÚÔ

Chi tiết hơn

snack.dvi

snack.dvi ÃÙÖ Ò ÑÐ ØØ ÐÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÒÓÑ ØØ Ö Ú Ñ Ò Ø 100 Ñ Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô ØØ ØØ Ò Ø Ò ÖÙÒ Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò ØØ ÐÐ µ ÔÖÓ Ö Ñ ÔÖ º ØØ ÙÒÒ Ð Ò Ø ÜØ ÓÑ Ö Ú Ö ØØ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ú ÐÐ Ð Ø Ó Ð ØØÖ Ó ØØÖ Ô ØØ ØØ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñº ØØ

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Bombelli

Bombelli משפט מורלי משפט פיק שברים משולבים מעגל פויירבך בעיות מילוליות הסרת התשיעיות העשרה מתמטית סדרות Farey ÌÈÈÏappleÂȈ È ÌÈ ÙÒÓÏ Â È ËÈ ÌÈ ÏÂ Ó ÌÈ È È ÏÚ Èˆ È ÈËÓ Ó Ï Â ÙÒ ÚÈÙÂÓ ÈÚ Ë ÙÒÓ Ï ÈÚÂ È Â ÈˆÓÏ Ì È

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½¾ º Ä Î ÙÐØ Â Ù ½ ½¾ º½º Ð Î ÒØ Ø

Chi tiết hơn

pg /C80/22-Gr

pg /C80/22-Gr pg 241-264/C80/22-Gr 9/12/00 11:31 am Page 241 ƒπ ÃOª ENIKE HPOºOPIE HPOºOPIE A ºA EIA ÂÓÈÎ ÏËÚÔÊÔÚ Â...241 ÏËÚÔÊÔÚ Â AÛÊ ÏÂ...241 ÚÔÂÙÔÈÌ Û...242-243 Ï ÎÙÚ...244-246 ÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ......247-249

Chi tiết hơn

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ ± Û±Í œ [øî Î ] Û±Í œ-502 G - 1 1± Ü œ Mê ø ıapple ± Ú á ±Ú A-24 25, ±Ú á ±øúfl Œé S, Œ " 1-62, Ú Î ± Œ ÃÓ ı X Ú 1, Î M 1 õ Àapple - 201309 Œ ıª ± È Î ø ıvî Î ø ıvî Î ø ıvî. Ú ±,,.

Chi tiết hơn

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½ ˹ ÅØÖÑ ÜÑ ¾¼¼µ Ì ÄÒ Ó Ø È Ê ÉÙ ØÓÒ ÖÙÝ ÌÖ Ö Ø µ ØÓØ ÒÙÑÖ Ô º È ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æŵ ÓÒ ÚÖÝ Ôº ÆÑ Ò ËØÙÒØ Á ½ ÈÖØ Á ËÓÖØ ÉÙ ØÓÒ Ì ÓÓÛÒ ÕÙ ØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖØ Ò ÛÖ º Ó ½¾ ÛÓÖØ ÔÓÒØ ¼ ØÓصº ½º ÏØ ÓÒØÜØ

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó ÓÑÑ Ö ÙÖ ÖØ ÑÓÒ Ó ÙÒ ÙÔ ÖÒ ÔÒ ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö ³ «ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ ÑÖ ÓÑÑ ÒÑ ÒØ ÔÖ ØÙØ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ô Ö ÒÓÙ¹ Ö Ñ Ò Ò ÓÒÒ ÚÓº ÙÔ ÖÒ ÔÒ ÖÚ Ú ÐÑ ÒØ ÓÒØ ÔÖ ÓÑ ÒØ Ô ÖÑÙØ º ËÙÖ ÍÖ ÒØ Ð³Ù Ð ÔÐ µµ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

C:/Dokumente und Einstellungen/user/Eigene Dateien/SS 2009/Optimierungstheorie/Musterlösung.dvi

C:/Dokumente und Einstellungen/user/Eigene Dateien/SS 2009/Optimierungstheorie/Musterlösung.dvi Ä ÙÒ Ò ÞÙÖ ÃÐ Ù ÙÖ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ø ÓÖ ¾½ºË ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ Ù ½ µ Ë v K º º Ü Ø ÖØ Ò x K Ó x + λv K Ö ÐÐ λ 0. Ö β 0 Ø Ö x + λ(βv) K Ö ÐÐ λ 0 º Ñ Ø Ø βv K. Ë Ò ÒÙÒ v, v K º º Ü Ø Ö Ò x, x K Ó x + λv K, x + λv K

Chi tiết hơn

listini_ing_ted_rus_

listini_ing_ted_rus_ m5 marco costanzi mario nanni 1996 indoor spotlight made of white or grey painted metal. In brick walls it can be installed flush. In plasterboard it is installed with the special ring and completely recessed

Chi tiết hơn

K.T._Nikolaou_(03)

K.T._Nikolaou_(03) K.T._Nikolaou_(03) 14/10/11 12:23 Page 1 ÚfiÏÔÁÔ P Ê Ù àï- ÉÓÙ 1 K.T._Nikolaou_(03) 14/10/11 12:23 Page 2 2 K.T._Nikolaou_(03) 14/10/11 12:23 Page 3 OÙ Ó Ùe 1964, ÌÂÙa ÙcÓ È Ï ÛÈ ÙÔÜ KfiÌÌ ÙÔ àappleâê

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

atimaanushastavam.dvi

atimaanushastavam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á Í ÖÒ ÞË ÁÚØ ÑË ÚÖ ØÀ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

oikiakioikonErgOd

oikiakioikonErgOd Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ AappleÔÛÙÔÏfiappleÔ ÏÔ, E ÁÁÂÏ ÂˆÚÁÈÙÛÔÁÈ ÓÓË AÓ ÛÙ Û K Ó ÏÏÔ, ÕÓÓ ÙË, ÛappleÔÈÓ Ú ÏË, È Ì ÓÙˆ TÚÈ Ë OÈÎÈ Î OÈÎÔÓÔÌ EP A THPIAKO

Chi tiết hơn

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp ½ Ê ÁÇË Å þæá ÇÆ Ë ½ Ë Ö µ º Å Ò ÐÙ Ó ÓÒ Ø ÒØ Ò Ù Ø Ð ρ ad = 10 3»Ñ 3 Ò Ù Ð ρ as = 1, 030 10 3»Ñ 3 Ò Ó ÐÓ ρ gelo = 0, 917 10 3»Ñ 3 Ò Ó Ö ÆÈÌ ρ ar = 1, 29»Ñ 3 Ò Ó ÖÓ Ò Ó ÆÈÌ ρ H2 = 8, 99 10 2»Ñ 3 ½º Ç Ó

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt Ã Ô Ø Ð ÁÒ Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø Ø Ò ÃÓÒØÖÓÐÐÚÓÐÙÑ Ò ÖØ Ò Ø ¹ Ð Ñ ÒØ Î Ö ¹ Ö Ò Î Å µ ÞÙÖ Ô Ö ÐÐ Ð Ò Ä ÙÒ ÚÓÒ Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ò ÓÑÔÖ Ð Ò ÙÒ Ð Ñ Ò Ö Ò ËØÖ ÑÙÒ Ò Ù Ð Û Ø Ò À Ü Ö¹ ØØ ÖÒ ÒØÛ ÐØ ÛÓÖ Òº Ö Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ ÖØ

Chi tiết hơn