ƒ ƒπ Ã ª 1 ƒπ ƒ º À À ÛÂÏ ÛÂÏ Ã ƒ ƒπ π

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ƒ ƒπ Ã ª 1 ƒπ ƒ º À À ÛÂÏ ÛÂÏ Ã ƒ ƒπ π"

Bản ghi

1 ƒ ƒπ à ª À À ÛÂÏ ÛÂÏ. 9 à ƒ ƒπ π ÛÂÏ. 99 à π ÛÂÏ. 0 FORMAT.zip - π ƒ Ã ÚÈÓ Á ÓÂÈ Ë Ó ÛË ÙË Û ÛΠappleú appleâè Ó ÂÏ ÁÍÂÙ ٠apple Ú Î Ùˆ: - Ï ÁÍÙ fiùè ÂÓ Ú ÔÓÙ È Û ÌÂÛË Âapple Ê Ú ÛÎÔÓÙ È ÎÔÓÙ ÛÙË Û ÛΠ ÊÏÂÎÙ ÁÚ ÛÙÂÚÂ. - ÈÁÔ Ú Ù Ù fiùè Ô Ó Á ÓÂÈ ÛˆÛÙ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÛÂÈ Î È fiùè Ë Á ˆÛË ÂÈ Á ÓÂÈ ÛˆÛÙ. - ÓÔ ÍÙ ÙËÓ apple ÚÔ ÙÔ ÂÚ Ô Î È ÛÈÁÔ Ú Ù Ù ÁÈ ÙËÓ ÛÙÂÁ ÓfiÙËÙ ÙˆÓ Û Ó ÛÂˆÓ ÙË Û ÛÎÂ Î È ÙÔ Î ÛÙ Ú. - ÈÁÔ Ú Ù Ù fiùè Ë Û ÛÎÂ Â Ó È Î Ù ÏÏËÏË ÁÈ ÙÔÓ Ù appleô ÙÔ ÂÚ Ô appleô ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÂ. - Ï ÁÍÙ fiùè Ô Î appleó ÁˆÁfi Â Ó È ÂÏ ıâúô, Î È ÂÈ ÙÔappleÔıÂÙËı ۈÛÙ. - µâ Ȉı Ù fiùè fiïâ ÔÈ appleâúû Â Â Ó È ÓÔÈ Ù. - µâ Ȉı Ù fiùè Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÈ ÓÂÚfi Î È fiùè ÂÈ Á ÓÂÈ ÂÍ ÚˆÛË. - Ï ÁÍÙ fiùè Ô Î ÎÏÔÊÔÚËÙ ÂÓ Â Ó È ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔ. - Í ÂÚÒÛÙ ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ ÂÚ Ô applefi ÙÔ ÛËÌÂ Ô appleô Î ÓÔ Ì ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙË apple ÂÛË, ÛÙËÓ Â ÛÔ Ô ÙË Ï ÂÚ Ô. - ÂÁÎ Ù ÛÙ ÙË appleú appleâè Ó ÂappleÈ Â ÍÂÈ ÛÙÔ Ú ÛÙË ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ Î È Ó ÙÔ ÒÛÂÈ Ó Ê Ï ÍÂÈ ÙÈ Ô ËÁ Â Ú ÛË ÙË. Ô ÎÔ SIM S.p.A ÌÂ Ú ÛÙËÓ Ô fi Garbo 7 - Legnano (VR) - πù Ï ËÏÒÓÂÈ fiùè ÔÈ Ï ËÙ ÙÔ ÁÈ apple Ú ÁˆÁ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ, appleô Ô Ó ÛÊÚ Á CE ÛÂÈ ÙˆÓ È Ù ÍÂˆÓ ÁÈ ÚÈÔ 90/96/CEE Î È appleô Â Ó È ÂÊÔ È ÛÌ ÓÔÈ Ì ıâúìôûù ÙË ÛÊ ÏÂ Ú ıìèûì ÓÔ ÁÈ Ì ÁÈÛÙË ıâúìôîú Û 0 Ô C, ÂÓ Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÓÙ È ÛÙÔ appleâ Ô ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ È Ù ÍÂˆÓ PED 97//CEE, ÈfiÙÈ appleïëúô Ó ÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÚıÚÔ ÎfiÌÌ,6 ÙÔ ÈÔ.

2 À À. ƒ À π FORMAT zip. ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ Âapple ÙÔÈ Â ÌÔÓ Â ÚÈˆÓ Î Û ÌˆÓ ÁÈ ı ÚÌ ÓÛË Î È apple Ú ÁˆÁ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË. Â È ÛÌ ÓÂ Î È Î Ù ÛΠÛÌ Ó Ì ٠ÙÔÈÔ ÙÚfiappleÔ appleô Ó ÈÎ ÓÔappleÔÈÔ Ó ÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ ÌÔÓÙ ÚÓˆÓ ÔÈÎÈ ÎÒÓ Û ÛΠÒÓ. Ó È Î Ù ÛΠÛÌ ÓÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ Â Úˆapple Î appleúô È ÁÚ Ê 90/96/CEE, 89/6/CEE, 7//CEE, 9//CEE Î È Ù Â Úˆapple Î ÛÙ ÓÙ Ú EN 97-EN 8. OÈ Ï ËÙ ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÔ Ó Ì ÌÂı ÓÈÔ, Ô Ù ÓÈÔ appleúôapple ÓÈÔ. Ô ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ùfi apple Ú ÂÈ appleïëúôêôú  ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ÌÔÓÙ Ï : - FORMAT.zip OF 0 OF Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Ó ÛË Î È Ê ÛÈÎfi ÂÏÎ ÛÌfi. - FORMAT.zip BF 0 BF BF Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Ó ÛË, ÎÏÂÈÛÙÔ ÒÚÔ Î Ûˆ Î È Ì ÌÔÙ Ú ÁÈ ÙËÓ appleôì ÎÚ ÓÛË ÙˆÓ Î Û ÂÚ ˆÓ. È Ô ËÁ  appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ ÓÔÓÙ È ÁÈ ÙËÓ ÛˆÛÙ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î È Ù ÏÂÈ Ú ÛË ÙË Û ÛÎÂ.. π π.. FORMAT.zip OF 0 OF ø D À π R appleèûùúôê ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË / M ÚÔÛ ÁˆÁ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË / G ÚÔÊÔ ÔÛ ÂÚ Ô / E ÈÛ ÁˆÁ ÓÂÚÔ Ú ÛË / U ŒÍÔ Ô ÓÂÚÔ Ú ÛË / OF 0 OF L mm 00 0 D mm 0 0 L 60 R M G E U = = ÈÎ... FORMAT zip BF 0 BF BF K ø 60/ À π R appleèûùúôê ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË / M ÚÔÛ ÁˆÁ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË / G ÚÔÊÔ ÔÛ ÂÚ Ô / E ÈÛ ÁˆÁ ÓÂÚÔ Ú ÛË / U ŒÍÔ Ô ÓÂÚÔ Ú ÛË / BF 0 BF BF L mm D mm L 60 R M G E U = = EÈÎ. / 88

3 . à π à ƒ ƒπ π OF 0 OF BF 0 BF BF ÂÚÌÈÎ ÈÛ ı ÚÌ ÓÛË ÓÔÌ ÛÙÈÎ kw, 8,8, 8,8,6 kcal/h Ï ÈÛÙË kw 9,,9 9,0,, kcal/h ÂÚÌÈÎ ÈÛ ÓÂÚÔ Ú ÛË ÓÔÌ ÛÙÈÎ kw, 8,8, 8,8,6 ÂÚÌÈÎ apple ÚÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎ kw,8,6,8,6,8 Ï ÈÛÙË kw 0,8, 0,8,, ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ ÓÂÚÔ l 6,6 7, 7, 8,0 8,0 ÏÂÎÙÚÈÎ Î Ù Ó ÏˆÛË W µ ıìfi ËÏÂÎÙÚÈÎ appleúôûù Û IPXD IPXD IPXD IPXD IPXD ª ÁÈÛÙË apple ÂÛË bar ª ÁÈÛÙË ıâúìôîú Û Ô C Ô Â Ô È ÛÙÔÏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ / ÂÛË appleúôêfiúùèûë l / bar 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / ÂÚÈÔ Ú ıìèûë ı ÚÌ ÓÛË Ô C ÂÚÈÔ Ú ıìèûë ÓÂÚÔ Ú ÛË Ô C Ó fiìâóë apple ÚÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË t 0 Ô C l/min,,8,,8, Ú ÁˆÁ ÓÂÚÔ Ú ÛË Û ÌÊˆÓ Ì (EN 6) l/min,0, 0,7,, Ï ÈÛÙË apple ÚÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË l/min,,,,, ÂÛË ÓÂÚÔ Ú ÛË Ï ÈÛÙË bar 0, 0, 0, 0,6 0,80 ª ÁÈÛÙË bar ÂÚÌÔÎÚ Û Î Û ÂÚ ˆÓ ÂÏ ÈÛÙË/Ì ÁÈÛÙË Ô C 87/ 89/ /7 8/ 9/ ÚÔ Î Û ÂÚ ˆÓ min/max gr/s 8,6/9,7,0/,7,7/6, 7,/9, 9,6/, K ÙËÁÔÚ IIH+ IIH+ IIH+ IIH+ IIH+ appleô BBS BBS B/ B/ B/ C----8 C----8C----8 µ ÚÔ kg ÚÈ ÌappleÂÎ ÂÚ Ô ÔÛfiÙËÙ n Ô ªÂı ÓÈÔ mm,0,0,0,0,0 G0 - G mm 0,77 0,76 0,77 0,78 0,80 ÚÔ ÂÚ Ô * ªÂı ÓÈÔ m /h,7,,7,,68 BÔ Ù ÓÈÔ (G0) kg/h,0,8,0,8,7 ÚÔapple ÓÈÔ (G) kg/h,99,,99,,70 ÂÛË ÂÚ Ô Î ÛÙ Ú MÂı ÓÈÔ mbar,,, 0,,,8,6,7,,7 BÔ Ù ÓÈÔ (G0) mbar,0 7,7, 7,,9 8,, 8,, 8, ÚÔapple ÓÈÔ (G) mbar 6,,7 7,0, 7,7 6, 7, 6,,8 6, ÂÛË ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÂÚ Ô ªÂı ÓÈÔ mbar BÔ Ù ÓÈÔ (G0) mbar ÚÔapple ÓÈÔ (G) mbar * È apple ÚÔ ÂÚ Ô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ıâúìôáòóô Ó ÌË ÙˆÓ Î ı ÚÒÓ ÂÚ ˆÓ Û ΠÓÔÓÈÎ Û Óı ΠÛÂ Ô C 0 mbar, ÁÈ Ùfi ÌappleÔÚÂ Ó È Ê ÚÔ Ó applefi ÙÈ appleú ÁÌ ÙÈÎ ÛÂ Û Ó ÚÙËÛË Ì ÙËÓ Û ÓıÂÛË ÙÔ ÂÚ Ô Î È ÙÈ Û Óı ΠÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ. 89

4 . à π π Àƒ π appleô OF - 0 OF U E G M R appleô BF - 0 BF - BF ÃÒÚÔ Î Û ÂÚ ˆÓ/ ÂÓÙÈÏ Ù Ú ( Î ÔÛË BF ) ÂÓÙÚÈÎfi ÂÓ ÏÏ ÎÙË ÃÒÚÔ Î ÛË µ Ï ÂÚ Ô Ó ÏÏ ÎÙË ÓÂÚÔ Ú ÛË 6 È ÔÛÙ ÙÈÎ Ï 7 ÈÛıËÙ ÚÈÔ ı ÚÌ ÓÛË (SM) 8 ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï 9 µ Ï ÂÍ ÚˆÛË 0 ÎÏÔÊÔÚËÙ Ô Â Ô È ÛÙÔÏ µ Ï ÛÊ Ï ÎÎ ÓˆÛË Ï ËÙ ƒôôûù ÙË ÓÂÚÔ ÂÚÌÔÌ ÓfiÌÂÙÚÔ 6 ÙfiÌ ÙÔ by-pass 7 º ÏÙÚÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË 8 µ Ï ÂappleÈÛÙÚÔÊ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË (Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË ) 9 µ Ï appleúôû ÁˆÁ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË (Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË ) 0 µ Ï ÓÂÚÔ Ú ÛË (Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË ) µ Ï ÂÚ Ô (Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË ) Ù ÚÈÁÌ Ï ˆÓ (Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË ) ÈÛıËÙ ÚÈÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË (SS) ÈıÂÚÌÈÎfi ÂÓ Ï ÎÙË È ÔÛÙ ÙË ÓÂÚÔ 6 È ÎfiappleÙË appleï ÚˆÛË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË 7 º ÏÙÚÔ Aqua Guard U E G M R ÈÎ. 90

5 . µ π ª ƒ À µ appleô OF - 0 OF appleô BF - 0 BF - BF Ó Î ÂÏ Á Ô ªÂÙ Û ËÌ ÙÈÛÙ Ó ÛË Ï ÌÔ Î ÛË µâóùèï Ù Ú ÛË ÁÈ Ó Ï ÛË Î Û ÂÚ ˆÓ 6 ÛË ÁÈ Ì ÙÚËÛË ÚÓËÙÈÎ appleè Ûˆ 7 ÛË ÁÈ Ì ÙÚËÛË ıâùèî appleè Ûˆ 8 È ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ 9 ÈÛıËÙ ÚÈÔ ı ÚÌ ÓÛË (SM) 0 KÂÓÙÚÈÎfi ÂÓ ÏÏ ÎÙË ( Î ÔÛË BF ) ÈıÂÚÌÈÎfi ÂÓ ÏÏ ÎÙË ( Î ÔÛË OF ) ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï µ Ï ÂÚ Ô ƒôôûù ÙË ÓÂÚÔ È ÔÛÙ ÙÈÎ Ï È ÔÛÙ ÙË ÓÂÚÔ 6 ÈÛıËÙ ÚÈÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË (SS) 7 Ï ÌÔ Î Û ÂÚ ˆÓ 8 ÂÚÌÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ 9 º ÏÙÚÔ Aqua Guard ÈÎ. 9

6 ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË appleú appleâè Ó ÂÎÙÂÏÂ Ù È ÌfiÓÔ applefi ÂÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ Ù ÓÈÎÔ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ appleúô ÏÂapplefiÌÂÓ appleúô È ÁÚ Ê ÙË ÒÚ fiappleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ٠È.. µ Û ÛΠF ( ÓÔÈÎÙÔ ÒÚÔ Î ÛË ) ÙÔappleÔıÂÙÂ Ù È Û ÒÚÔ appleô appleú appleâè Ó ÂÚ ÔÓÙ È Ê ÛÈÔÏÔÁÈÎ È ÙË ÌÂÛË ÌÌÂÛË ÚÔ. ÔappleÔıÂÙÂ Ù È Î Ù Ù ÙÔÈÔ ÙÚfiappleÔ, ÒÛÙ Û appleâú appleùˆûë appleô ÚÂÈ ÛıÂ Ó Û ÓÙËÚËıÂ, Ó ÂappleÈÛΠÛıÂ Ó ÌÂÙ ÎÈÓËıÂ, Ùfi Ó Â Ó È Ó Ùfi. È ÓˆÙ Úˆ Û ÛΠÙÔappleÔıÂÙÔ ÓÙ È Û ÒÚÔ appleô ÔÚ ÂÈ Ô Î ÓÔÓÈÛÌfi appleâú ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ÂÚ ˆÓ Î Û ÌˆÓ.  appleâú appleùˆûë appleô Ô ÒÚÔ appleô Ô Ì ÂappleÈÏ ÍÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÙÔappleÔı ÙËÛË ÙË Û ÛÎÂ Â Ó È ÌÈÎÚfi Û fiáîô, ÙfiÙ ÛÂÈ Î ÓÔÓÈÛÌÔ ÓÔ ÁÔ Ì ı Ú Â ÂÍ ÂÚÈÛÌÔ Û Π٠ÏÏËÏ ÛËÌ ÙÔ ÙÔ Ô ÙË applefiúù ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÂÙ È Ë Ó ÁÎ appleôûfiùëù ÓˆappleÔ Ú Î Ûˆ ÁÈ ÙËÓ appleï ÚË Î È ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ. Ó È appleô ÚˆÙÈÎfi ÛÙÔ ÒÚÔ appleô Ô Ì ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙÔÓ Ï ËÙ ÂÚ Ô ÓÔÈÎÙÔ ÒÚÔ Î ÛË Ó apple Ú ÂÈ ÌÂÁ ÏË ÚÔ Ú ÙÔÓ ÔappleÔ Ô ÚÂÈ ÔÓÙ È ÔÈ Û ÛΠÁÈ ÙËÓ Î ÛË. Ùfi ÂappleÈÙ Á ÓÂÙ È Ì ÙÔ ÓÔÈÁÌ ı Ú ˆÓ Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ Ô ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : - M ÓÔÈÁÌ 6cm ÁÈ Î ıâ kw ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓË ıâúìèî apple ÚÔ, Î È appleôù ÏÈÁfiÙÂÚÔ applefi 00cm - È ı Ú Â Ó Â Ó È ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ Ó Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ Ô Î È ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ Ô Ì ÙÔ appleâ Ô. È Û ÛΠÙÔ Ù appleô BF (ÎÏÂÈÛÙÔ ÒÚÔ Î ÛË ) ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ıô Ó ˆÚ È È ÙÂÚ apple ÈÙ ÛÂÈ ÂÚÈÛÌÔ ÙÔ ÒÚÔ.. ø µ ø Ô appleâúèûûfiùâúôè Ï ËÙ appleô appleúôôú ÔÓÙ È ÁÈ ÙËÓ È Ú ÛË Î È Â Ó È ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÈÔ ÒÚÔ Û ÒÚÔ appleô ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÔ Ó ÌÂÛ, ÌÂ Û ÓÔÏÈÎ ıâúìèî apple ÚÔ apple Óˆ applefi kw, appleôïôá ÔÓÙ È Û Ó Ó Â Ó È Ì ÌfiÓÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÁÈ Ùfi Ô ÒÚÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÏÂ ÙˆÓ appleú appleâè Ó ÂÈ ÙÈ È ÛÙ ÛÂÈ Î È Ù Ù ÓÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ appleô appleúô Ï appleô Ó ÔÈ Î ÓÔÓÈÛÌÔ Î È Ó ÙËÚÔ ÓÙ È Ù appleô appleúô Ï appleâè Ë apple ÚÔÛ ÂÛÙÈÎ appleëúâû. Ù ÙËÓ Î Ù ÛΠÙÔ ÒÚÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÏÂ ÙˆÓ appleô Î Ó ÚÈ Î ÛÈÌ ı appleú appleâè Ó appleúô ÏÂÊÙÂ Ë ÚÔ Ú ÛÙÔÓ ÒÚÔ ÓÔ ÁÔÓÙ ı Ú Â ÂÚÈÛÌÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎÔ ÙÔ Ô Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ Ù ÓÈÎ Ô ËÁ Â.  Πıâ appleâú appleùˆûë ÔÈ ı Ú Â ÂÚÈÛÌÔ appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚ applefi.000 cm Î È Û appleâú appleùˆûë ÂÚ Ô Ì apple ÎÓfiÙËÙ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË applefi 0,8 appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚ applefi.000 cm.. ƒ ª π È ÙËÓ Â ÎÔÏË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ Ï ËÙ appleúôûê ÚÔÓÙ È Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË Ù ÎfiÏÔ ı ÂÍ ÚÙ Ì Ù Ì ÙÈ Û ÂÙÈÎ Ô ËÁ  ÁÈ ÙËÓ Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛ ÙÔ : - Ï Î ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Îˆ ÂÙ ÎÚÔ ÓÒÓ Î È ÁˆÓ Û Ó ÂÛË apple ÚÔ ÂÚ Ô Îˆ ÂÙ ÎÚÔ ÓÒÓ Îˆ ÂÙ Ú ÎfiÚ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË Âapple ÙÔÈ Ô Ï ËÙ Ì ÏÏÂ Ì ÚΠΈ À ÚÈÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÈ Û Ó ÛÂÈ ÙÔ Ï ËÙ, fiïâ ÔÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË appleú appleâè Ó appleï ıô Ó appleúôûâîùèî, Ô Ùˆ ÒÛÙÂ Ó Ê ÈÚÂıÔ Ó appleèı Ó appleôïâ ÌÌ Ù Ù ÔappleÔ ı ÌappleÔÚÔ Û Ó Ó ÂappleËÚ ÛÔ Ó ÙËÓ Î Ï ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. ÛˆÏ Ó ÂÎÎ ÓˆÛË ÙË Ï ÛÊ Ï ı appleú appleâè Ó Û Ó Âı ÌÂ Ó ˆÓ, appleúôîâèì ÓÔ Ó appleô ÂÙ ÂÙ È ÙÔ ÓÂÚfi ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Û appleâú appleùˆûë Âapple Ì ÛË ÙË Ï ÛÊ ÏÂ. Ó Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı ÚÌ ÓÛË Ú ÛÎÂÙ È ÛÂ Ó appleâúîâ ÌÂÓÔ Âapple appleâ Ô, ÛÂ Û ÛË Ì ÙÔÓ Ï ËÙ, Â Ó È apple Ú ÙËÙË Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÛÙÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÂÈÛfi Ô Î È ÂÍfi Ô, ÙˆÓ ÎÚÔ ÓÒÓ apple ÚÂÌapplefi ÈÛË ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ apple Ú ÔÓÙ È Ì ÙÔ ÛÂ٠Έ Û Ó ÂÛË ÂÚ Ô appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È ÛÂÈ ÙˆÓ ÈÛ fióùˆó Î ÓÔÓÈÛÌÒÓ. ŸÛÔÓ ÊÔÚ ÙÈ È ÛÙ ÛÂÈ ÙˆÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ÂÚ Ô appleô Û Ó Ô Ó ÙÔÓ ÌÂÙÚËÙ Ì ÙÔ Ï ËÙ, ı appleú appleâè Ó ÏËÊıÔ Ó apple fi ÈÓ ÙfiÛÔ Ë apple ÚÔ fiáîˆó (Î Ù Ó ÏˆÛË) Û m /h, Î ıò Î È Ë Û ÂÙÈÎ apple ÎÓfiÙËÙ appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ٠È. ÙÌ Ì Ù ÙˆÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ appleô appleôùâïô Ó ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË appleú appleâè Ó Â Ó È Ù ÙÔÈ Ô Ùˆ ÒÛÙÂ Ó ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂÁÁ ËıÔ Ó Âapple ÚÎ apple ÚÔ ÂÚ Ô ÁÈ Ó Î Ï Ô Ó ÙË Ì ÁÈÛÙË ÙËÛË, appleâúèôú ÔÓÙ ÙËÓ appleòïâè apple ÂÛË ÌÂÙ Í ÌÂÙÚËÙ Î È ÔappleÔÈ Û appleôùâ Û ÛΠappleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È fi È apple Óˆ applefi: -,0 mbar ÁÈ Ù ÚÈ ÙË Â ÙÂÚË Î ÙËÁÔÚ (Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ). -,0 mbar ÁÈ Ù ÚÈ ÙË ÙÚ ÙË ŒÎ ÔÛË OF - 0 OF 8 9 ÔÏÂÎÙ Ú Â ÛÔ Ô / ÍÔ Ô ÓÂÚÔ Ú ÛË µ Ï appleï ÚˆÛË º ÏÙÚÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË By pass Î ÙËÁÔÚ ( Ô Ù ÓÈÔ appleúôapple ÓÈÔ). ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ Î Ï ÌÌ ÙÔ Â Ó È ÙÔappleÔıÂÙËÌ ÓË Ì ÙÔÎfiÏÏËÙË ÂÙÈÎ Ù ÛÙËÓ ÔappleÔ Ó Ê ÚÔÓÙ È fiï Ù Ù ÓÈÎ ÛÙÔÈ Â appleèûùôappleô ËÛË Î ıò Î È Ô Ù appleô ÂÚ Ô ÁÈ ÙÔ ÔappleÔ Ô appleúôôú ÂÙ È Ô Ï ËÙ... º ÏÙÚÔ ÛÙË ÁÚ ÌÌ apple ÚÔ ÂÚ Ô Ï ÂÚ Ô ÂÈ ÛÙËÓ Â ÛÔ fi ÙË Ó Ê ÏÙÚÔ, ÙÔ ÔappleÔ Ô fiìˆ ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó Û ÁÎÚ Ù ÛÂÈ fiïâ ÙÈ Î ı ÚÛ Â appleô appleâúè ÔÓÙ È ÛÙÔ ÚÈÔ Î È ÛÙÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÙÔ ÈÎÙ Ô È ÓÔÌ. È Ó appleôêâ ıâ Ë Î Î ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Ï, appleúôùâ ÓÂÙ È Ë ÙÔappleÔı ÙËÛË ÂÓfi Ó ÏÔÁÔ Ê ÏÙÚÔ ÛÙÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÙÔ ÂÚ Ô.. π ƒ À Ô ÓÂÚfi ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÙˆÓ Î ÎÏˆÌ ÙˆÓ ı ÚÌ ÓÛË Î È Ú ÛË ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÈ ıìfi ÛÎÏËÚfiÙËÙ apple Óˆ applefi 0 Ô F, Ô Ùˆ ÒÛÙÂ Ó appleúôïëêıâ Ë ËÌÈÔ ÚÁ Ï ÙˆÓ Î È ÂappleÔÌ Óˆ Ù fió ËÌÈ.  Πıâ appleâú appleùˆûë Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó ÍÈÔÏÔÁËıÔ Ó Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË Î È Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ıô Ó ÔÈ Î Ù ÏÏËÏÂ È Ù ÍÂÈ ÁÈ ÙËÓ Î ÙÂÚÁ Û ÙÔ. È ÙËÓ appleôê Á ÙˆÓ Ï ÙˆÓ ÛÙÔÓ Î ÚÈÔ ÂÓ ÏÏ ÎÙË, ı appleú appleâè ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ ı ÚÌ ÓÛË Ó appleôûùâ Î È Ùfi ÙËÓ apple Ú ÙËÙË Î ÙÂÚÁ Û appleô Á ÓÂÙ È ÛÂÈ ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÛÌÒÓ. Î ÙÂÚÁ Û Â Ó È appleôï Ùˆ apple Ú ÙËÙË ÛÙÈ ÂÍ appleâúèappleùòûâè : - ÔÏ ÌÂÁ Ï Î ÎÏÒÌ Ù (Ì ÌÂÁ ÏË appleôûfiùëù ÓÂÚÔ ). - Ó appleïëúòûâè ÓÂÚÔ ÛÙÔ ÎÙ Ô. -  appleâú appleùˆûë appleô Â Ó È Ó ÁÎ Ë ÌÂÚÈÎ ÔÏÈÎ ÂÎÎ ÓˆÛË ÙÔ ÈÎÙ Ô..6 ƒø ƒ À π À À appleï ÚˆÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Á ÓÂÙ È applefi ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi appleï ÚˆÛË (ÛËÌÂ Ô ÂÈÎfiÓ ). apple ÂÛË appleï ÚˆÛË ÙÔ ÓÂÚÔ ÛÙÔ ÎÙ Ô ı ÚÌ ÓÛË fiù Ó Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Â Ó È ÎÚ appleú appleâè Ó Â Ó È -, bar. Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ù, appleúôùâ ÓÂÙ È Ë È ÎÔapple ÙË ËÏÂÎÙÚÈÎ ŒÎ ÔÛË BF - 0 BF - BF ƒ ıìèûù apple ÚÔ 6 Ó ÏÏ ÎÙË ÓÂÚÔ Ú ÛË 7 ªÈÎÚÔ È ÎfiappleÙË 8 ƒôôûù ÙË ÓÂÚÔ 9 ÎÎ ÓˆÛË Ï ËÙ ÈÎ. 9

7 ÁÚ ÌÌ appleô ÙÚÔÊÔ ÔÙ ÙÔ Ï ËÙ. appleï ÚˆÛË appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È Ì ÚÁfi Ú ıìfi, ÒÛÙÂ Ó appleúôï ÓÔ Ó Ù ÂÍ ÂÚÈÛÙÈÎ Ó ÂÎÎÂÓÒÓÔ Ó ÙÔÓ Ú applefi ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. Ó Ë apple ÂÛË Ó  apple Óˆ applefi ÙËÓ ÂappleÈı ÌËÙ ÙfiÙÂ Ê ÈÚ ÛÙ ÓÂÚfi applefi ÙË Ï ÛÊ Ï ÚÔ applefi Ó ÂÍ ÂÚÈÛÙÈÎfi ÛˆÌ ÙˆÓ..6. Õ ÂÈ ÛÌ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÂÎÎ ÓˆÛË (ÛËÌÂ Ô 9 ÂÈÎfiÓ ) ÁÈ ÙËÓ ÂÎÎ ÓˆÛË ÙÔ Ï ËÙ. ÚÈÓ appleúô  Ù Û ٠ÙËÓ ÂÚÁ Û ÎÏ ÛÙ ÙÔÓ Ï ËÙ. y C x min, m - max m ø π À ƒπø / ªπ x + y = Ì ÁÈÛÙÔ max,, m m "" x + y = Ì ÁÈÛÙÔ max,0,0 m m "0-" 0- C.7. Ï Ë ÙË Ë apple Ú Ô Û Î ÌÈÓ Ì ÂÈÛ ÁˆÁ ÙË Ì Û Û ÏÏË Ì ÁÈÛÙÔ max, m "" Ì ÁÈÛÙÔ max,0 m "0-" 0- È ÙËÓ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË ÙËÓ Î Ï Ë ÙË Ë apple Ú Ô Û Î ÌÈÓ ı appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÔÈ ÔappleÔ Â ı Â Ó È Î Ù ÏÏËÏ ÁÈ Ù ÙÈ ÂÚÁ Û Â Î È ÔÈ ÔappleÔ Â ı appleïëúô Ó ÙÈ appleúô ÏÂapplefiÌÂÓ appleúô È ÁÚ Ê..8 ª ƒø ø ø ( Î ÔÛË BF ) Ô ÛÂÙ ÔÌfiÎÂÓÙÚˆÓ ÁˆÁÒÓ ÁÈ ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ Ú Î È ÙËÓ ÂÎÎ ÓˆÛË Î Û ÂÚ ˆÓ È ÛÙ ÛÂˆÓ 60/00 ÓÔÓÙ È Ì ÙÔÓ Îˆ ÈÎfi 8088 appleô appleúôûê ÚÂÙ È ÌÂ Ô ËÁ  ÁÈ ÙËÓ ÛˆÛÙ ÙÔappleÔı ÙËÛË. ªÂ ÙËÓ Î Ìapple ÏË appleô ÓÂÙ È Ì ÙÔ ÛÂÙ ÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ ÔÚÈ fióùèô Ì ÎÔ ÙÔ ÁˆÁÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÍÂappleÂÚÓ Ù, Ì ÙÚ ÛÙËÓ Î ÔÛË BF Î È Ù Ì ÙÚ ÛÙËÓ Î ÔÛË 0 BF - BF. T Û È ÙË ÂÈÎfiÓ Â ÓÔ Ó Î appleôè apple Ú Â ÁÌ Ù È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù appleˆó ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ÔÌfiÎÂÓÙÚˆÓ ÁˆÁÒÓ..8. È ÊÚ ÁÌ ÔÌfiÎÂÓÙÚÔ ÁˆÁÔ Ï ËÙ appleúôûê ÚÂÙ È ÌÂ È ÊÚ ÁÌ 87,. ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ È ÊÚ ÁÌ ÛÂÈ ÙÔ Ù appleô ÙË ÂÎÎ ÓˆÛË Î È ÙÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ 6..9 À Ãøƒπ ø ø ø ( Î ÔÛË BF ) Ù ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ Î appleó ÁˆÁÒÓ ÎÔÏÔ ıâ ÛÙ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ appleúô È ÁÚ Ê Î È appleú ÎÙÈÎ Û Ì Ô Ï : -  appleâú appleùˆûë apple  ıâ ÂÈÛ ÁˆÁ ÓˆappleÔ C ÂÙ ÔÌfiÎÂÓÙÚÔ ÁˆÁÔ Îˆ ÚÔ ÎÙ ÛË Ì ÎÔ 000 mm Έ b ÚÔ ÎÙ ÛË Ì ÎÔ 00 mm Έ ÚÔ ÎÙ ÛË Î ıâùë Ì ÎÔ 00 mm Έ ˆÓ Û ÌappleÏËÚˆÌ ÙÈÎ 90 Ô Îˆ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÂÍ ÚÙËÌ ÛÎÂapple Έ ÂÚÌ ÙÈÎ ÍÔ Ô ÛÙ ÁË Ì ÎÔ 8 mm Έ ıâùô Û ÏÏ ÎÙË Ú ÙÌÒÓ Ì ÎÔ 00 mm Έ ÈÎfi ƒ à : ÙÔappleÔı ÙËÛË Î ıâ appleúfiûıâùë Î Ìapple ÏË Ì ÁˆÓ 90 Ô ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ È ı ÛÈÌÔ ÙÌ Ì Î Ù 0,90m. ÙÔappleÔı ÙËÛË Î ıâ appleúfiûıâùë Î Ìapple ÏË Ì ÁˆÓ Ô ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ È ı ÛÈÌÔ ÙÌ Ì Î Ù 0,m. - appleúôûı ÎË ÙÔ Û ÏÏ ÎÙË Ú ÙÌÒÓ (8) appleúôùâ ÓÂÙ È ÁÈ Î ıâù ÙÌ Ì Ù ÌÂÁ Ï ÙÂÚ ÙˆÓ, m Î È appleâúèôú ÂÈ ÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ Û ÓÔÏÈÎfi Ì ÎÔ ÛÙ m. Ú applefi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÒÚÔ Î È ÂÊ fiûôó ÙÔ Ì ÎÔ ÙÔ Î appleó ÁˆÁÔ Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ applefi Ì ÙÚÔ Ùfi ı appleú appleâè Ó ÌÔÓÒÓÂÙ È, ÒÛÙÂ Ó ÌËÓ ËÌÈÔ ÚÁÔ ÓÙ È Â͈ÙÂÚÈÎ Û Ìapple ÎÓÒÌ Ù Î Ù ÙËÓ È ÚÎÂÈ appleôï ÚÒÓ ËÌÂÚÒÓ. -  appleâú appleùˆûë appleô Ô ÁˆÁfi Î Û ÂÚ ˆÓ ÈÎ. È ÙÔ Ù appleô ÂÎÎ ÓˆÛË C Î È C appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È Ú ÛË ÙÔ È ÊÚ ÁÌ ÙÔ 87, ÌfiÓÔ ÂÊ fiûôó ÙÔ Ì ÎÔ ÙˆÓ ÔÌfiÎÂÓÙÚˆÓ ÛˆÏ ÓˆÓ Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ applefi,8 Ì ÙÚ ÁÈ ÙÈ ÂÎ fiûâè «BF» Î È, Ì ÙÚ ÛÙÈ ÂÎ fiûâè «0 BF - BF». È ÙÔ Ù appleô ÂÎÎ ÓˆÛË C appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È Ú ÛË, ÛÂÈ ÙÔ Ì ÎÔ ÙÔ ÛˆÏ Ó Î È ˆÚ Âapple appleï ÔÓ ÂappleÈappleÚfiÛıÂÙ ΠÌapple ÏÂ, ÙˆÓ ÎfiÏÔ ıˆó È ÊÚ ÁÌ ÙˆÓ: ÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Ì appleúô ÎÙ ÛË Î ıâùë Ì ÎÔ 00 mm ÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÌÂ Û ÏÏÔÁ Έ Û Ìapple ÎÓˆÌ ÙˆÓ Îˆ È ÊÚ ÁÌ Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË 86 (Έ.6086) *LÂÏ ÈÛÙÔ =, m LÌ ÁÈÛÙÔ =, m *L = Ì ÎÔ È ÊÚ ÁÌ standard 87, LÂÏ ÈÛÙÔ =, m LÌ ÁÈÛÙÔ = m ÃˆÚ È ÊÚ ÁÌ LÂÏ ÈÛÙÔ = m LÌ ÁÈÛÙÔ = m È ÊÚ ÁÌ standard 87, LÂÏ ÈÛÙÔ =, m ÃˆÚ È ÊÚ ÁÌ LÂÏ ÈÛÙÔ =, m LÌ ÁÈÛÙÔ = m ÈÎ. 6 9

8 Â Ó È Â͈ÙÂÚÈÎfi Û ÌË ıâúì ÈÓfiÌÂÓÔ ÒÚÔ apple ÈÙÂ Ù È Ë ÌfiÓˆÛ ÙÔ Î È Ë appleúfi ÏÂ Ë Û ÏÏÔÁ Û Ìapple ÎÓˆÌ ÙˆÓ. - ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô appleú appleâè Ó appleâú ÛÂÈ Ì Û applefi  ÊÏÂÎÙ ÙÔÈ ÒÌ Ù ı appleú appleâè Ó ÌÔÓˆı ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÎÔÌÌ ÙÈ Ì ÏÔ Ì Î apple Ô 0mm, apple ÎÓfiÙËÙ 0kg/m. Ô Ì ÁÈÛÙÔ Û ÓÔÏÈÎfi Ì ÎÔ ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÙÔ ıúôèûì appleòïâè ÊÔÚÙ Ô ÙˆÓ ÂappleÈÌ ÚÔ ÂÍ ÚÙËÌ ÙˆÓ, Ë ÔappleÔ ÂÓ appleú appleâè Ó appleâú ÓÂÈ Ù 7,6 mm H O ÛÙËÓ Î ÔÛË BF, 0, mm H O ÛÙËÓ Î ÔÛË 0 BF Î È,0 mm H O ÛÙËÓ Î ÔÛË BF. È ÙËÓ appleòïâè ÊÔÚÙ Ô ÙˆÓ ÂÍ ÚÙËÌ ÙˆÓ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Û Ì Ô Ï Ù Ù ÙÔÓ apple Ó Î Î È ÙÔ apple Ú ÂÈÁÌ ÙË ÂÈÎfiÓ ÂÙ Í ˆÚÈÛÙÒÓ ÁˆÁÒÓ Ô ÛÂÙ Í ˆÚÈÛÙÒÓ ÁˆÁÒÓ Ì Έ (ÂÈÎ 8) apple Ú ÂÙ È Ì ÙÔ È ÊÚ ÁÌ Ó ÚÚfiÊËÛË Î È appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ appleòïâèâ ÊÔÚÙ Ô fiappleˆ appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ 8/. È Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÔ Ì ÙÔ ÂÍ ÚÙËÌ ÂÈÛ ÁˆÁ Ú Û ÙfiÓ ÙÔÓ Ù appleô ÂÎÎ ÓˆÛË Î Û ÂÚ ˆÓ ı appleú appleâè Ó Ó Î Í ÚÙ Ì Ù 80 appleòïâè ÊÔÚÙ Ô (mm HO) BF 0 BF - BF Ó ÚÚfiÊËÛË ÎÎ ÓˆÛË ŒÍÔ Ô ÔÚÔÊ Ó ÚÚfiÊËÛË ÎÎ ÓˆÛË ŒÍ. ÔÚÔÊ Ìapple ÏË 90 Ô MF 0,0 0,0 0,0 0,0 - Ìapple ÏË Ô MF 0,0 0,0 0,0 0,0 - ÚÈ fióùè appleúô ÎÙ ÛË m 0,0 0,0 0,0 0,0 - ıâùë appleúô ÎÙ ÛË m 0,0 0,0 0,0 0,0 - ÂÚÌ ÙÈÎfi ÂÎÎ ÓˆÛË 0,0 0,0 - ÂÚÌ ÙÈÎfi Ó ÚÚfiÊËÛË 0,0 0,0 - ÔÏÂÎÙ Ú 0,0,60 0,0,80 - ÂÚÌ Ù. ÂÍfi Ô ÛÎÂapple Ì ÎÔ 90mm 0,0 0,60 Ê appleâúèû ÏÏÔÁ Û Ìapple ÎÓˆÌ ÙˆÓ,00,0 Ú ÂÈÁÌ appleôïôáèûìô ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Ì Û ÛΠBF ÛÙËÓ ÔappleÔ Ë Û ÓÔÏÈÎ appleòïâè ÊÔÚÙ Ô ÙˆÓ ÌÔÓÒÓ ÂÍ ÚÙËÌ ÙˆÓ ÂÓ ÍÂappleÂÚÓ Ù 7,6 mm H0. Ó ÚÚfiÊËÛË ÎÎ ÓˆÛË 7 Ì ÙÚ ÛˆÏ Ó ÔÚÈ fióùèô 80 0,0,0-7 Ì ÙÚ ÛˆÏ Ó ÔÚÈ fióùèô 80 0,0 -,0 Î Ìapple Ï ,0 0,60 - Î Ìapple Ï ,0-0,80 ÙÂÚÌ ÙÈÎfi 80 0,0 0,0 ÏÈÎ appleòïâè ÊÔÚÙ Ô,0 +,0 =, mm H0 ªÂ Ù ÙË Û ÓÔÏÈÎ appleòïâè ÊÔÚÙ Ô ÚÂÈ ÂÙ È Ó Á ÏÂÙ applefi ÙÔ È ÊÚ ÁÌ Ó ÚÚfiÊËÛË Ù Ì ÚË applefi ÙÔ ˆ ÙÔ 7 ÈÎ. 7 K ø ø 80 6 ÙÂÁ ÓˆÙÈÎfi /9 µ  ÊÈÍ Ú ÛÌ ÙÔ ºÏ Ù ÂÎÎ ÓˆÛË Î Û ÂÚ ˆÓ È ÊÚ ÁÌ Ó ÚÚfiÊËÛË 6 ÔÏÂÎÙ Ú Ì ÛËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË 6 0 BF 0 BF BF K mm ÈÎ. 8 Ì Ì Ù appleúô ÓÔÏÈÎ appleòïâè ÊÔÚÙ Ô mm HO Ê ÚÂÛË BF 0 BF BF Î Ó Ó 0 0,8 0,0-0,8,6,0,0 - -,6,,0,0 0,0 -,,,0,0,0,0 -,,8,0,0,0,0 -,8,,0,9,0,0-6,,,9 6,8,0,0-7,,8 6,8 7,7,0 6,0-8,8 6, 7,7 8,6 6,0 7,0-9 6, 7,0 8,6 9, 7,0 8, ,0 0,0 ˆÚ È ÊÚ ÁÌ 7,0 7,6 9, 0, 0,0,0 ÈÎ. 8/ 9

9 ÎÔÏÔ ı ÛÔ Ì ÙÈ apple Ú Î Ùˆ ÂÓ ÚÁÂÈ (ÂÈÎ. 9): - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔÓ apple ÙÔ ÙÔ ÂÍ ÚÙ Ì ÙÔ Îfi ÔÓÙ ÙÔ ÌÂ Ó Î Ù ÏÏËÏÔ ÂÚÁ ÏÂ Ô ( ) - Ó appleô ÔÁ Ú ÛÙ ÙÔ ÂÍ ÚÙËÌ (b) Î È ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ ÛÙÂÁ ÓˆÙÈÎfi () Ì Ùfi appleô ÓÂÙ È Ì ÙÔ ÛÂÙ Ì Έ ÈÎfi ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ È ÊÚ ÁÌ Ó ÚÚfiÊËÛË appleô appleúôûê ÚÂÙ È Ì ÙÔ ÛÂÙ Ì Έ ÈÎfi , Ì ÚÈ Ó ÊÙ ÛÂÈ ÛÙÔ Ù ÚÌ. ÒÚ Â Ó È Ó Ù Ë ÙÔappleÔı ÙËÛË ÙË ÁˆÓÈ ÙË Âapple ÎÙ ÛË ÁÈ ÙËÓ Ó ÚÚfiÊËÛË. ( ÂÓ Â Ó È apple Ú ÙËÙË Ë Ú ÛË ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÛÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎÔ o-ring). b a ƒ à : È ÙÚÂÈ Ú apple Óˆ ÛÙÔ È ÊÚ ÁÌ ÔÚ Ô Ó ÙËÓ ÙÔappleÔı ÙËÛË ÙÔ ÂÍ ÚÙ Ì ÙÔ Ó ÚÚfiÊËÛË ÌfiÓÔ ÛÂ Ì Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ı ÛË (Ë Ú ıìëûë ÙˆÓ ÙÌËÌ ÙˆÓ Â Ó È Á ÚÈÛÌ ÓË ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ appleïâ Ú )..9. ª ıô Ô ÂÎÎ ÓˆÛË Û È ÙË ÂÈÎfiÓ 9/  ÓÔ Ó ÌÂÚÈÎ apple Ú Â ÁÌ Ù È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù appleˆó ÌÂıfi ˆÓ ÂÎÎ ÓˆÛË. ÈÎ C ÂÙ Í ˆÚÈÛÙÒÓ ÁˆÁÒÓ Îˆ ˆÓ 90 Ô / (n Ô 6) Έ ˆÓ 90 Ô / ÌÔÓˆÌ ÓË Îˆ ÚÔ ÎÙ ÛË L 000 (n Ô 6) Έ ÚÔ ÎÙ ÛË L 000 ÌÔÓˆÌ ÓË Îˆ c ÚÔ ÎÙ ÛË L 00 (n Ô 6) Έ ÂÚÌ ÙÈÎfi ÂÎÎ ÓˆÛË Îˆ ÂÙ ÚÔ Ù ÂÛˆÙÂÚÈÎ / Â͈ÙÂÚÈΠΈ ÂÚÌ ÙÈÎfi Ó ÚÚfiÊËÛË Îˆ ˆÓ Ô / (n Ô 6) Έ ÏÏ ÎÙË Û Ìapple ÎÓˆÌ ÙˆÓ L Έ ÔÏÂÎÙ Ú Îˆ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÂÍ ÚÙËÌ ÛÎÂapple Έ ÂÚÌ ÙÈÎ ÍÔ Ô ÛÎÂapple L 90 Έ Ê Û ÏÏÔÁ Û Ìapple ÎÓˆÌ ÙˆÓ Îˆ C C 6 8 C8 7 C 6 6 max 0, m max 0, m ƒ à : ÙÔÓ Ù appleô C ÔÈ ÁˆÁÔ ÙË ÂÎÎ ÓˆÛË Î È Ó ÚÚfiÊËÛË ÂÓ ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÁÔ Ó ÛÙ apple Ó ÓÙÈ ÙÔÈ ÒÌ Ù. ÈÎ. 9/ 9

10 .0 ª ø ( appleô µ) È ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ Û ÛÙ ÛÂÈ : - ªÔÓÒÛÙ ÙÔ ÛˆÏ Ó ÂÎÎ ÓˆÛË Î È appleúô Ï ÙÂ, ÛÙË ÛË ÙÔ Î ıâùô ÛˆÏ Ó, Ó Û ÛÙËÌ Û ÏÏÔÁ Ú ÙÌÒÓ. - ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô Ô ÛˆÏ Ó È appleâúó ÙÔÈ ÒÌ Ù ÙÌËÌ ÙˆÓ fiappleô Á ÓÂÙ È Î ÛË, ÌÔÓÒÛÙ ÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ ÛˆÏ Ó ÂÎÎ ÓˆÛË Î Û ÂÚ ˆÓ Ì Πappleâïïô applefi ÏÔ Ì Î apple Ô 0mm, apple ÎÓfiÙËÙ 0kg/m. Ùfi Ô Ù appleô ÂÎÎ ÓˆÛË appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÛÙÈ ÂÎ fiûâè µf Ì ÙÔ ÂÈ ÈÎfi kit Έ ÈÎÔ È ÙË Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ kit Ï appleâ ÛËÌ Ô.9.. cod ÈÎ. 0 ÚÔÊ Ï ÍÙ ÙËÓ appleôúúfiêëûë ÙÔ Ú Ì ÙÔ ÂÍ ÚÙËÌ Ì Έ ÈÎfi appleô ÓÂÙ È Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË. Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎÔ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È apple ÚÓÔÓÙ ÌÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleúô ÎÙ ÛË 80 Ì ÌÔ Ê Ì ÎÔ 0, Ë ÔappleÔ appleú appleâè Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ıâ ÛÙËÓ Â ÛÔ Ô ÙÔ Ú Î È ı appleú appleâè Ó ÂÓÛˆÌ Ùˆı ÛÙÔ ÂÍ ÚÙËÌ ÙÔ ÔappleÔ Ô ı appleú appleâè Ó Â Ó È ÛÙ ıâúôappleôèëì ÓÔ ÛÙË ÌÔ Ê Ì Ûˆ ÙˆÓ Î Ù ÏÏËÏˆÓ È ÒÓ (ÂÈÎ. 0). Ô kit Ì Έ ÈÎfi appleúôûê ÚÂÙ È Ì ÙÔ È ÊÚ ÁÌ appleôúúfiêëûë ÙÔ Ú appleô appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ٠È, ÛÂÈ ÙË Ì ÁÈÛÙË appleòïâè ÊÔÚÙ Ô, fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙË ÂÈÎ. 8/. Ì ÁÈÛÙË ÂappleÈÙÚÂappleÙ appleòïâè ÊÔÚÙ Ô ÂÓ appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÙˆÓ 7,6 mm ÛÙËÓ Î ÔÛË BF, 0, mm H O ÛÙËÓ Î ÔÛË 0 BF Î È,0 mm H O ÛÙËÓ Î ÔÛË BF. appleâè ÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ Ì ÎÔ ÙÔ ÛˆÏ Ó ÔÚ ÂÙ È applefi ÙÔ ıúôèûì ÙˆÓ appleˆïâèòó ÙˆÓ ÊÔÚÙ ˆÓ ÙˆÓ ÂappleÈÌ ÚÔ ÍÂÛÔ Ú appleô Â Ó È ÙÔappleÔıÂÙËÌ Ó, ÁÈ ÙÔÓ appleôïôáèûìfi Ï ÂÙ apple fi ÈÓ ÙÔÓ Ó... ø ƒª π ø ø ÙÂÚÌ ÙÈÎ ÂÎÎ ÓˆÛË ÁÈ ÙÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÂÍ Ó ÁÎ ÛÌ ÓÔ ÂÏÎ ÛÌÔ ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÙÔappleÔıÂÙËıÔ Ó Û appleâúèìâùúèîô Â͈ÙÂÚÈÎÔ ÙÔ Ô ÙÔ ÎÙÈÚ Ô. Ó ÂÈÎÙÈÎ Î È ˆÚ appleâúèôúèûìô, Ó Ê ÚÔ Ì ÛÙÔÓ Ó Î ÙÈ ÂÏ ÈÛÙÂ È ÛÙ ÛÂÈ appleô appleú appleâè Ó ÏËÊıÔ Ó apple fi ÈÓ ÛÂÈ ÙÔ Ù appleô ÙÔ ÎÙÈÚ Ô fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙË ÂÈÎ.. ÙÔappleÔı ÙËÛË ÙˆÓ ÙÂÚÌ ÙÈÎÒÓ ÂÎÎ ÓˆÛË Á ÓÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÈÛ ÔÓÙ ΠÓÔÓÈÛÌÔ.. ƒπ À π Ï ËÙ ÙÚÔÊÔ ÔÙÂ Ù È Ì Ûˆ ÂÓfi Πψ Ô ÙÔ ÔappleÔ Ô Û appleâú appleùˆûë ÏÏ Á appleú appleâè Ó ËÙËı ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Ô ÎÔ SIME. Ô Î ÏÒ ÈÔ appleú appleâè Ó ÙÚÔÊÔ ÔÙÂ Ù È Ì ÌÔÓÔÊ ÛÈÎfi ÚÂ Ì 0 V-0Hz, Ì Ûˆ ÂÓfi ÛÊ ÏÔ È ÎfiappleÙË, Ô ÔappleÔ Ô Ó ÂÈ È ÎÂÓÔ fiù Ó Â Ó È ÓÔÈÎÙfi ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ mm. ËÌ ˆÛË: ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË appleú appleâè Ó Â Ó È Û Ó Â ÂÌ ÓË Ì ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË Á ˆÛË. SIME appleôappleôèâ Ù È Â ı ÓË ËÌÈÒÓ Û ÏÈÎ ÙÔÌ Û appleâú appleùˆûë appleô Ù ÔÊ ÏÔÓÙ È ÛÙËÓ ÏÏÂÈ Ë ÛˆÛÙ Á ˆÛË ÙË Û ÛÎÂ. Ó Î ÛÂÈ ÁˆÁÒÓ Î Û ÂÚ ˆÓ È Û ÛΠapplefi 7 ˆ w Ï ÈÛÙË applefiûù ÛË Û mm A Ùˆ applefi apple Ú ı ÚÔ 600 µ Ùˆ applefi ÛÙfiÌÈÔ ÂÚÈÛÌÔ 600 C Ùˆ applefi Ì ÚÎ 00 D Ùˆ applefi Ìapple ÏÎfiÓÈ () 00 applefi appleï Ófi apple Ú ı ÚÔ 00 F applefi appleï Ófi ÛÙfiÌÈÔ ÂÚÈÛÌÔ 600 G applefi appleô Ù ÛË ÔÚÈ fióùè Î Ù ÎfiÚ ÊË ÚÔÚÚÔ () 00 applefi ÎÌ ÎÙÈÚ Ô 00 J applefi ÂÛÔ ÎÙÈÚ Ô 00 L applefi ÊÔ ÏÏË È ÌÔÚÊˆÌ ÓË ÂappleÈÊ ÓÂÈ 00 ª ªÂÙ Í Ô Î Ù ÎfiÚ ÊˆÓ ÛÙÔÌ ˆÓ 00 ªÂÙ Í Ô ÔÚÈ fióùèˆó ÛÙÔÌ ˆÓ 000 applefi ÏÏË appleúfiûô Ë ˆÚ ÓÔ ÁÌ Ù ÛÙfiÌÈ 000 ƒ applefi ÏÏË appleúfiûô Ë Ì ÓÔ ÁÌ Ù ÛÙfiÌÈ 000 ) ÙÂÚÌ ÙÈÎ Î Ùˆ applefi Ó Ìapple ÏÎfiÓÈ appleú appleâè Ó Â Ó È ÙÔappleÔıÂÙËÌ Ó Û ٠ÙÔÈ ı ÛË, ÒÛÙÂ Ë ÔÏÈÎ È ÚÔÌ ÙˆÓ Î Û ÂÚ ˆÓ, apple ÙÔ ÛËÌÂ Ô ÙË ÂÍfi Ô ÙˆÓ ÙÂÚÌ ÙÈÎÒÓ Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓË ÙË È ÚÔÌ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎÔ Ìapple ÏÎÔÓÈÔ Î È ÂÓ Â ÔÌ Óˆ ÂÓfi Ô ÛÊ ÏÂ, Ó ÌËÓ Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚË applefi.000mm. ) ÙËÓ Û Ó ÂÛË ÙˆÓ ÙÂÚÌ ÙÈÎÒÓ appleú appleâè Ó Ê ÓÔÓÙ È appleôûù ÛÂÈ fi È ÌÈÎÚfiÙÂÚ وÓ.00mm applefi Ù Â apple ı ÏÈÎ Ì ÚÈ Ù Î Û ÚÈ (apple.. appleï ÛÙÈÎ ÚÔÚÔ, Í ÏÈÓ ÛÙËÚ ÁÌ Ù ÛÎÂapple ÎÏapple), appleúôîâèì ÓÔ Ó ÌËÓ appleúô  Ù Û ÂÈ ÈÎ Ì ÙÚ appleúôê Ï ÍË ÁÈ Ù ÏÈÎ Ù. Fig. 96

11 .. ÏÂÎÙÚÈÎfi apple Ó Î (ÂÈÎ. ) ÚÈÓ applefi ÔappleÔÈ appleôùâ ÂÚÁ Û appleôû Ó ÛÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ apple ÚÔ. Ê ÈÚ ÛÙ ÙÈ ÙÚÂÈ Â (9) appleô Û ÁÎÚ ÙÔ Ó ÙÔÓ apple Ó Î ÂÏ Á Ô Î È ÙÚ ÍÙ ÙÔÓ ÂÌappleÚfi, ÁÈ Ó Î Ù ÂÈ ˆ Î Ùˆ. È Ó Âapple Ì ÂÙ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ apple Ó Î ÍÂ È ÒÛÙ ÙÈ Â appleô Û ÁÎÚ ÙÔ Ó ÙÔ appleúôûù Ù ÙÈÎfi ÙÔ apple Ó Î (6)... Ó ÂÛË ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË (ÂÈÎ. ) È Ó Êı ÛÂÙ ÛÙÈ Âapple Ê Á ÏÙ ÙÔ Î Ï ÌÌ (7) ÙÔ apple Ó Î Û Ó ÛÂˆÓ Î È Û Ó ÛÙ ËÏÂÎÙÚÈÎ ÙÔÓ ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÙÈ Âapple Ê 0- ÙË ÎÏ Ì ÊÔ ÂÙÂ Ë Ê ÈÚ ÛÂÈ ÙËÓ apple Ú Ô Û Á Ê Ú. ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË appleô ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÂ, appleú appleâè Ó Â Ó È ÎÏ ÛË ππ Î È Û ÌʈÓo Ì ÙÈ appleúô È ÁÚ Ê ÁÈ ÙËÓ Î Ï ÙÂÚË Ú ıìèûë ÙË ıâúìôîú Û ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ. ƒ à : AÊÔ ÂÙÂ Ê ÈÚ ÛÂÈ ÙÈ ÙÚÂÈ Â (9) ÙÚ ÍÙ ÌappleÚÔÛÙ ÙÔÓ apple Ó Î ÁÈ Ó Î Ù ÂÈ ˆ Î Ùˆ ÂÚÌÔÌ ÓfiÌÂÙÚÔ ÛË ÙÔappleÔı ÙËÛË ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË appleèïôá ÎÏÂÈÛÙfi/Î ÏÔÎ ÚÈ/ ÂÈÌÒÓ /ÍÂÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù apple Ê Á ˆÛË 6 ÚÔÛÙ Û ÔÚÁ ÓˆÓ 7 Ï ÌÌ ( ıâúìôûù ÙË) 8 Ó ÂÛË ( ıâúìôûù ÙË) 9 µ Â Û Ó Ûˆ 8 ÈÎ. 97

12 .. ÏÂÎÙÚÈÎfi Û ÈÔ ŒÎ ÔÛË OF - 0 OF π ˆ ÈÎÔ ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎÒÓ Û Ó ÂÛË J Έ J Έ J Έ J6 Έ J0 Έ J Έ ŒÎ ÔÛË BF - 0 BF - BF ˆ ÈÎÔ ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎÒÓ Û Ó ÂÛË J Έ J Έ J Έ J6 Έ J0 Έ (S-SIEMENS) J0 Έ (HONEYWELL) (HONEYWELL) F ÛÊ ÏÂÈ (,6AT) TR MÂÙ Û ËÌ ÙÈÛÙ 0/V ƒπ ÓÙÏ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË EV - ËÓ Ô Ï ÂÚ Ô V µâóùèï Ù Ú PF È ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ VP È ÔÛÙ ÙÈÎ Ï ª ƒ ıìèûù (S - SIEMENS) C appleèïôá ÎÏÂÈÛÙfi/Î ÏÔÎ ÚÈ/ ÂÈÌÒÓ / ÍÂÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ SM AÈÛıËÙ ÚÈÔ ı ÚÌ ÓÛË SS AÈÛıËÙ ÚÈÔ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË ÃÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË EAR ÏÂÎÙÚfi ÈÔ Ó ÛË RA ªÂÙ Û ËÌ ÙÈÛÙ Ó ÛË S ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï PA È ÔÛÙ ÙË ÓÂÚÔ FL TF P ƒôôûù ÙË ÓÂÚÔ ÂÚÌÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ ƒôïfiè appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ ª πø : Ó ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÓÔıÂÚÌÔ- ÛÙ ÙË ÛÙÈ Âapple Ê 0- ÙË ÎÏ Ì ã ã ÙÔ ıâúìôûù ÙË ÒÚÔ ÊÔ ÂÙÂ Ê ÈÚ ÛÂÈ ÙËÓ Á Ê Ú. ÈÎ. 98

13 à ƒ ƒπ π. ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Ï Î Ù È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù Π٠ÛΠÔÓÙ È ÛÂÈ ÙˆÓ appleúô È ÁÚ ÊÒÓ CEE 7/ ÁÈ ÌËÏ Ù ÛË. Ù ÛË ÙÚÔÊÔ ÔÛ Â Ó È 0 V Î È Ì Ûˆ ÂÓfi ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ ÓÔ ÌÂÙ Û ËÌ ÙÈÛÙ ÓÂÈ ÌËÏ Ù ÛË V ÛÙ ÎfiÏÔ ı ÂÍ ÚÙ Ì Ù : ÌÂÙ ÙÚÔapple, ÈÛıËÙ ÚÈÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË / ı ÚÌ ÓÛË, ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË, ÚÔÔÛÙ ÙË ÓÂÚÔ Î È ÚÔÏfiÈ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ. ŒÓ Û ÛÙËÌ Û ÓÂ Ô Î È ÙfiÌ ÙË Ú ıìèûë ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ï ËÙ ÛÂÈ ÙˆÓ apple ÈÙ ÛÂˆÓ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ Ó ÁÎÒÓ ÙÔ Ú ÛÙË. ŸÏ Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÂÍ ÚÙ Ì Ù Â Ó È ÂÁÁ ËÌ Ó ÁÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Û ıâúìôîú Û appleâúè ÏÏÔÓÙÔ applefi 0 ˆ +60Æ C.. ÛÏÂÈÙÔ ÚÁ  - Ó ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ÚˆÌË appleú ÛÈÓË ÎÏÂÈÛÙ, Û appleâú appleùˆûë ÏÏÂÈ Ë Ù ÛË. - Ó ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ÚˆÌË appleôúùôî Ï, Û appleâú appleùˆûë Î Î ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÈÛıËÙËÚ Ô (SM). - Ó ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó appleú ÛÈÓË appleô Ó ÔÛ ÓÂÈ / Ï Ë ÂÓÙÈÏ Ù Ú / appleèâ ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ / Âapple Ì ÛË ıâúìôûù ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ. - ÔÚÙÔÎ Ï led ÙÙÔ Ó ÔÛ ÓÂÈ Û ÙÙÂÚ ÙÙÙˆÛË ÓÂÙÙ ÚÎÔ ÙÙ ÂÛË ÓÂÚÔ (ÌÔÓÈ. OF ) / appleô Û Î ÎÏÔÊÔÚ ÓÂÚÔ (ÌÔÓÙ. BF ) Ó ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ÎfiÎÎÈÓË, ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ, Ó ÛË / Âapple Ì ÛË ıâúìôûù ÙË ÛÊ ÏÂ. Ú ÛÙ ÙÔÓ ÂappleÈÏÔÁ OFF/T/INV/SBLOCCO ÛÙËÓ ı ÛË (), ÁÈ Ó Âapple Ó ÏıÂÈ Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ÈÎ. È ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó Â appleô appleô ÂÈÎÓ Ô Ó Ì ÓˆÌ Ï Î È / Î Î ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ê ÓÔÓÙ È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ... Í ÚÙ Ì Ù ÙË appleï Î Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù appleôùâïâ Ù È applefi Ù apple Ú Î Ùˆ ÂÍ ÚÙ Ì Ù (ÂÈÎfiÓ ): - π ª ƒ π ÃÀ À POT.RISC () ƒ ıìèûë ÙË Ì ÁÈÛÙË ÈÛ Ô ı ÚÌ ÓÛË. È ÍËÛË ÙË ÙÈÌ Á Ú ÛÙ ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ, ÁÈ Ì ˆÛË Á Ú ÛÙ ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ. - π ª ƒ π ÃÀ À POT ACC (6) ƒ ıìèûë ÙË apple ÂÛË Ó Ì ÙÔ (STEP) ÙË Ï ÂÚ Ô. ÌÊˆÓ Ì ÙÔÓ Ù appleô ÙÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÌÂÓÔ ÂÚ Ô Î Û ÌÔ ÙÔ appleôùâóûèfiìâùúô appleú appleâè Ó Ú ıìèûùâ ÒÛÙ Π٠ÙËÓ Ó ÛË ÌÂ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ Ó Â Ó È appleâú appleô mbar, Î È 7 mbar ÁÈ Ô Ù ÓÈÔ (G0) appleúôapple ÓÈÔ (G). È ÙËÓ ÍËÛË ÙË apple ÂÛË Á Ú ÛÙ ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ, ÁÈ ÙËÓ Ì ˆÛË ÛÙÚ Ù ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ. Ù ÙË Ú ıìèûë ÙË apple ÂÛË ÌappleÔÚÔ Ì ÌfiÓÔ Ó ÙËÓ ÂÏ ÁÍÔ Ì Π٠٠appleúòù 0  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÙË Ó ÛË. ÊfiÛÔÓ ÂÙÂ Ú ıì ÛÂÈ ÙËÓ apple ÂÛË Ó ÛË Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ Ù appleô ÙÔ ÂÚ Ô, ÂÏ ÁÍÙÂ Î È Ó Ë apple ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÓÙ appleôîú ÓÂÙ È ÛÙËÓ Ë appleúôî ıôúèûì ÓË ÙÈÌ. - ºÀƒ π À À ƒπ À ã㪠π /GPL () ŸÙ Ó Ë Á Ê Ú Û Ó ÂÛË Â Ó È ÙÔappleÔıÂÙËÌ ÓË, ÙfiÙÂ Ô Ï ËÙ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ GPL, ÂÓÒ fiù Ó Ë ÓˆÙ Úˆ (Á Ê Ú ) ÂÓ Â Ó È ÙÔappleÔıÂÙËÌ ÓË, ÙfiÙÂ Ô Ï ËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÌÂı ÓÈÔ (Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ). - ºÀƒ À ƒ À ANN R () ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù Â Ó È appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË ÛÙËÓ Ê ÛË ÙË ı ÚÌ ÓÛË Ó Î ı ÛÙÂÚ 90  ÙÂÚfiÏÂappleÙ Î È ÛÙËÓ Ú ÈÎ Ó ÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÏÏ Î È ÛÙÈ ÏÏ ÂÓ ÛÂÈ, ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó appleôêâ ÁÔÓÙ È ÂÓ ÛÂÈ Î È ÎÏÂÈÛ Ì Ù Û ÌÈÎÚ ÚÔÓÈÎ È ÛÙ Ì Ù, appleô Û Ó ıˆ apple Ú ÙËÚÔ ÓÙ È Û ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Ì ÌÂÁ Ï appleòïâèâ ÊÔÚÙ Ô.  Πıâ Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË applefi Ì appleâú Ô Ô ÚÁ Ó ÛË Ô Ï ËÙ ı ÙÂı ÁÈ appleâú appleô Ó ÏÂappleÙfi ÛÙËÓ ÂÏ ÈÛÙË apple ÂÛË Ú ıìèûë ÁÈ Ó Âapple Ó ÏıÂÈ ÌÂÙ ÛÙË Ú ıìèûì ÓË ÙÈÌ apple ÂÛË ÙË ı ÚÌ ÓÛË. ªÂ ÙË appleúfiûıâûë ÙË Á Ê Ú ı Î ÚˆıÂ Î È Ë Ù ÓÈÎ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ (ÈÛ ı ÚÌ ÓÛË ) ÛÊ ÏÂÈ (,6 A) ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË Ê Ú "ªÂı ÓÈÔ/ GPL" Ê Ú " Î ÚˆÛË Î ı ÛÙ ÚËÛË " 6 ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ "ÈÛ Ó ÛË " 7 Ó ÎfiÎÎÈÓË Ï Ë (ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ ) 8 ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ ı ÚÌ ÓÛË 9 Ó Ô ÚˆÌ ÙˆÓ appleú ÛÈÓÔ/ appleôúùôî Ï 0 Ó ÂÛË "T " ıâúìôûù ÙË ÒÚÔ 6 ƒ Ã È Ó ÓÔ ÍÂÙ ÙÔ ÙÚ ÌÂÚ ÙË Ú ıìèûë () Î È (6) Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÙÔ appleôùâóûèôì ÙÚÔ ı ÚÌ ÓÛË. ÈÎ. 99

14 Î ı ÛÙ ÚËÛË Î È Ë appleâú Ô Ô ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÙËÓ ÂÏ ÈÛÙË apple ÂÛË ÛÙË Ê ÛË Ó ÛË. Â Ù Ó ÙËÓ appleâú appleùˆûë ÔÈ ÚfiÓÔÈ appleô apple Ú ÙËÚÔ ÓÙ È ÌÂÙ Í ÙÔ Û ËÛ Ì ÙÔ Î È ÙˆÓ ÂapplefiÌÂÓˆÓ ÂÓ ÛÂˆÓ ı Â Ó È ÛÂ Û Ó ÚÙËÛË Ì ÌÈ È ÊÔÚ Æ C appleô apple Ú ÙËÚÂ Ù È ÛÙÔÓ ÈÛıËÙ Ú ı ÚÌ ÓÛË. ƒ à : appleôè appleôùâ applefi ÙÈ apple Ú apple Óˆ ÂÚÁ Û Â appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È applefi ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Ù ÓÈÎfi appleèûùôappleôèëì ÓÔ applefi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ ÛÈÔ È ÊÔÚÂÙÈÎ apple ÂÈ Ó ÈÛ ÂÈ Ë ÂÁÁ ËÛË.. π ƒπ ƒª ƒ π.. ŒÎ ÔÛË ããbfãã Ô Û ÛÙËÌ ÓÙÈapple ÁˆÙÈÎ appleúôûù Û appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÌÂ Ó ÈÛıËÙ ÚÈÔ NTC ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È fiù Ó Ë ıâúìôîú Û ÙÔ ÓÂÚÔ ÊÙ ÛÂÈ ÛÙÔ 6 Ô C. Ô ÈÛıËÙ ÚÈÔ ı ÚÌ ÓÛË ÂÓÂÚÁÂ Î È Û Ó ıâúìôûù ÙË ÔÚ Ô, Û ÓÂÈ ÙÔÓ Ï ËÙ fiù Ó Ë ıâúìôîú Û appleô ÓÈ Ó ÂÈ Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË applefi 8 Ô C. ıâúìôîú Û Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË Â Ó È ÛÙ ıâú ÛÙÔ 80 Ô C. ªÂ ÈÛıËÙ ÚÈÔ ÎÔÌÌ ÓÔ (SM) o Ï ËÙ ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ. Ú Î Ùˆ ÛÙÔÓ apple Ó Î Ó ÁÚ ÊÔÓÙ È ÔÈ ÙÈÌ ÙË ËÏÂÎÙÚÈÎ ÓÙ ÛÙ ÛË appleô ÂÈ ÙÔ ÈÛıËÙ ÚÈÔ Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ ıâúìôîú Û... ŒÎ ÔÛË ããofãã Ô Û ÛÙËÌ ÓÙÈ ÎÙÈÎ appleúôûù Û Ì ÙÔ ÈÛıËÙ ÚÈÔ NTC ÙË ı ÚÌ ÓÛË ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È fiù Ó Ë ıâúìôîú Û apple ÊÙÂÈ ÛÙÔ 6 Ô C. ÙÔÓ Ó Î Ó ÁÚ ÊÔÓÙ È ÔÈ ÙÈÌ ÙË ËÏÂÎÙÚÈÎ ÓÙ ÛÙ ÛË appleô ÂÈ ÙÔ ÈÛıËÙ ÚÈÔ Ó ÏÔÁ Ì ÙË ıâúìôîú Û. ªÂ ÙÔ ÈÛıËÙ ÚÈÔ (SM) ÎÔÌÌ ÓÔ Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ È ÎfiappleÙÂÙ È. ªÂ ÙÔ ÈÛıËÙ ÚÈÔ (SS) ÎÔÌÌ ÓÔ Ô Ï ËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÏÏ ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÙËÓ ÏÏ Á ÈÛ Ô Î Ù ÙË Ê ÛË ÓÂÚÔ Ú ÛË. π ÂÚÌÔÎÚ Û ( Ô C) ÓÙ ÛÙ ÛË (ø) ÂÈÌÒÓ, ÔapplefiÙÂ Î È Ë ÓÙ ÛÙÔÈ Ë ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ı appleú appleâè Ó Ó ÂÈ. Ó ÛË ÙÔ Î ÛÙ Ú ı appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı ÂÓÙfi 0  ÙÂÚÔÏ appleùˆó max. ªappleÔÚÂ Ó apple ÚÍÂÈ ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÙË Û ÛΠ̠ÙËÓ Ó ÏÔÁË Û Ì ÓÛË ÛÙÈ ÎfiÏÔ ıâ appleâúèappleùòûâè : - ŒÏÏÂÈ Ë ÚÈÔ Î Û ÌÔ Ô ËÏÂÎÙÚfi ÈÔ Ó ÛË ËÌÈÔ ÚÁ ÛappleÈÓı Ú ÁÈ Ì ÁÈÛÙÔ ÚfiÓÔ 0  ÙÂÚÔÏ appleùˆó. Ó Ô Î ÛÙ Ú ÂÓ Ó ÂÈ ÙfiÙÂ, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÎÔÓÙÚfiÏ ÌappleÏÔÎ ÚÂÈ. Ùfi ÌappleÔÚÂ Ó Û Ì Â Î Ù ÙÔ appleúòùô Ó ÌÌ ÌÂÙ applefi ÛÙ Ì ÙËÌ ÙË Û ÛΠÁÈ ÌÂÁ ÏÔ È ÛÙËÌ Ì apple ÚÔ Û Ú ÛÙÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ. apple ÛË ÌappleÔÚÂ Ó Û Ì Â Ó Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÂÚ Ô Â Ó È ÎÏÂÈÛÙfi, Î appleôèô appleëó Ô ÙË Ï ÂÈ ÎÔÌÌ ÓË ÙËÓ appleâúè ÏÈÍ ÙÔ ÔapplefiÙÂ Ë Ï ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÓÔ ÍÂÈ. - Ô ËÏÂÎÙÚfi ÈÔ Ó ÛË ÂÓ ËÌÈÔ ÚÁ ÛappleÈÓı Ú È appleèûùòóô Ì fiùè apple Ú ÂÙ È ÚÈÔ appleúô ÙÔÓ Î ÛÙ Ú. ªÂÙ applefi Ì ÁÈÛÙÔ ÚfiÓÔ 0  ÙÂÚÔÏ appleùˆó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÎÔÓÙÚfiÏ ÌappleÏÔÎ ÚÂÈ. Ùfi ÌappleÔÚÂ Ó Û Ì Â ÏfiÁˆ È ÎÔapple Ù ÛË appleúô ÙÔ ËÏÂÎÙÚfi ÈÔ Î Î Âapple Ê ÙÔ Î Ïˆ Ô ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚfi ÈÔ ÛÙË ÎÏ Ì ÙÔ ÌÂÙ Û ËÌ ÙÈÛÙ Ó ÛË. ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù Â Ó È Ï ÛÌ ÓË. Ó apple ÚÍÂÈ È ÎÔapple Ù ÛË appleúô ÙË Û ÛÎÂ, Ì ÙËÓ Âapple Ó ÊÔÚ ÙË Ù ÛË Ë Û ÛΠı Âapple ÓÂÎÎÈÓ ÛÂÈ ÙfiÌ Ù.. π À ƒπø ãã OF - 0 OFãã ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÛÊ ÏÂÈ appleô ÂÌappleÔ ÂÈ ÙËÓ ÂappleÈÛÙÚÔÊ Î appleóòó ÛÙÔÓ ÒÚÔ ÁÈ ÙËÓ ÌË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙËÓ ÌÂÚÈÎ ÌÊÚ ÍË ÙÔ Î appleó ÁˆÁÔ (8 ÂÈÎ.). È Ù ÍË ÂappleÂÌ ÓÂÈ ÌappleÏÔÎ ÚÔÓÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Ï ÂÚ Ô fiù Ó Ë apple ÚÔ Û ÙˆÓ Î Û ÂÚ ˆÓ ÛÙÔ ı Ï ÌÔ Î Ûˆ Â Ó È appleâú ÔÏÈÎ, Û ÓÂ Î È ÂappleÈÎ Ó ÓË. ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË ÙË È Ù ÍË ÌappleÏÔÎ ÚÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Î ÛÙ Ú, Î È Û ٠ÙËÓ appleâú appleùˆûë ı appleú appleâè Ó ÛÙÚ ÂÙ ÙÔÓ È ÎfiappleÙË ÛÙË ı ÛË appleô ÂÈ Û ËÌ ÙÈÎ ÌÈ ÊÏfiÁ ÁÈ Ó Âapple Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÂÈ Ë Û ÛÎÂ.  appleâú appleùˆûë appleô Â Ó È Û Ófi ÙÔ ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÙË Û ÛΠÙfiÙÂ Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó ÂÏÂÁıÂ Ô Î appleó ÁˆÁfi, ÂÏ Á ÔÓÙ appleèı ÓfiÓ ÏÏ Á ÌÂÙ ÛÎÂ Û ÙfiÓ. ÛÙÂÚ applefi Î ıâ Âapple Ì ÛË appleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÛÙËÓ È Ù ÍË ÂÏ ÁÍÙ ÙË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô Á ÓÂÙ È ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË Î appleôèô ÙÌ Ì ÙÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÌfiÓÔ ıâóùèî ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎ ÙÔ Ô ÎÔ SIME. ËÌ ˆÛË: apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë È ÎÔapple ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂÓ ÏfiÁˆ È Ù ÍË.. π À ƒπø ãã BF - 0 BF - BF. appleèâ ÔÛÙ ÙË (8 ÂÈÎ. ) appleúôú ıìèûì ÓÔ applefi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ ÛÈÔ ÛÙ 9,, mm H O ÂÁÁ Ù È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ï ËÙ ÎfiÌ Î È Ì ÁˆÁÔ Ó ÚÚfiÊËÛË Î È ÂÎÎ ÓˆÛË Ì ÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ ÂappleÈÙÚÂappleÙfi Ì ÎÔ. ËÓ apple ÂÛË ÙÔ appleèâ ÔÛÙ ÙË ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó ÙËÓ ÌÂÙÚ ÛÔ Ì ÌÂ Ó È ÊÔÚÈÎfi Ì ÓfiÌÂÙÚÔ Û Ó Â ÂÌ ÓÔ ÛÙÈ Ó ÏÔÁ appleô Ô (ÂÈÎ.6)..6 π ƒ À " OF - 0 OF" appleèâ ÔÛÙ ÙË ÓÂÚÔ ( ÂÈÎ.) ÂappleÂÌ ÓÂÈ ÌappleÏÔÎ ÚÔÓÙ ÙÔÓ Î ÛÙ Ú, fiù Ó Ë apple ÂÛË ÙÔ Ï ËÙ Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 0,6 bar. È Ó Âapple Ó Ê ÚÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Î ÛÙ Ú appleúô  Ù ÛÙËÓ appleï ÚˆÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı ÚÌ ÓÛË Ì ÓÂÚfi apple ÂÛË ÌÂÙ Í -, bar..7 ƒ ƒ À ÙÔ ÌÔÓÙ ÏÔ "OF" Ô ÚÔÔÛÙ ÙË (8 ÂÈÎ.) ÂappleÂÌ ÓÂÈ ÌappleÏÔÎ ÚÔÓÙ ÙÔÓ Î ÛÙ Ú, fiù Ó ÂÓ ÓÙÈÏ Ì ÓÂÙ È ÙËÓ Î ÎÏÔÊÔÚ ÓÂÚÔ ÛÙÔ Î ÎÏˆÌ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË. ÙÔ ÌÔÓÙ ÏÔ "µf" ÓÙ ıâù, ÂappleÂÌ ÓÂÈ ÌappleÏÔÎ ÚÔÓÙ ÙÔÓ Î ÛÙ Ú, fiù Ó ÂÓ ÓÙÈÏ Ì ÓÂÙ È ÙËÓ Î ÎÏÔÊÔÚ ÓÂÚÔ ÛÙÔ appleúˆù Ú ÈÎfi Î ÎÏˆÌ (>00 l/h). È Ó Âapple Ó Ê ÚÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Î ÛÙ Ú ÂÏ ÁÍÙ ÙËÓ apple ÂÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÓÙÏ Î È ÙÔ ÚÔÔÛÙ ÙË, Î ıò Âapple ÛË Î È fiùè ÙÔ Ê ÏÙÚÔ "Aqua Guard" ÂÓ ÂÈ ÌappleÏÔÎ ÚÂÈ applefi Î ı ÚÛ Â.. ƒ π À Ó ÛË Î È Ô ÏÂÁ Ô ÙË ÊÏfiÁ Á ÓÂÙ È applefi Ó Î È ÌfiÓÔ ËÏÂÎÙÚfi ÈÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔÓ Î ÛÙ Ú Î È ÂÁÁ Ù È ÙÛÈ ÙËÓ Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ, Ì ÙËÓ Âapple Ì ÛË ÙÔ Û appleâú appleùˆûë Ï Ë È ÎÔapple ÙË apple ÚÔ ÙÔ ÂÚ Ô ÛÂ È ÛÙËÌ ÂÓfi  ÙÂÚÔÏ appleùô... À À ÂÚÈÛÙÚ Ù ÙÔÓ È ÎfiappleÙË ÛÙË ı ÛË Î ÏÔÎ ÚÈ ÈÎ. 6 00

15 .8 π ª ª ƒπ Ô ÂappleÈappleÏ ÔÓ Ì ÓÔÌÂÙÚÈÎfi ÁÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ı ÚÌ ÓÛË ÓÂÙ È ÛÂ Û Ó ÚÙËÛË ÙË apple ÚÔ, applefi ÙË ÁÚ ÊÈÎ apple Ú ÛÙ ÛË ÙË ÂÈÎ.7. È Ó ÂÙ ÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ È ı ÛÈÌÔ Ì ÓÔÌÂÙÚÈÎfi Ô ÛÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, appleôîïâ ÛÙ ÙÔ bypass Á Ú ÔÓÙ ÙÔ Ú ÎfiÚ Û Π٠ÎfiÚ ÊË ı ÛË (ÂÈÎ. 7/a)..9 ƒπ À π ø È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Û ÛÙËÌ ÙˆÓ appleô ı ÂÍ appleëúâùô Ó ÌË Ó Ì Ù ÙÔ ÙÔ Ù appleô (Format.zip), ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÌÈ Í ˆÚÈÛÙ ËÏÂÎÙÚÈÎ ÁÚ ÌÌ ÛÙËÓ ÔappleÔ ı Û Ó ÂıÔ Ó ÔÈ ıâúìôûù Ù ÒÚÔ Ì ÙÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Â ËÏÂÎÙÚÔ Ó ÒÓË. Û Ó ÂÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ È ÎÔappleÙÒÓ ÙˆÓ ÚÂÏ Á ÓÂÙ È ÛÙÈ ı ÛÂÈ 0- ÙË ÎÏ Ì ÙË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù ÊÔ Ê ÈÚ ÛÂÙ ÙËÓ apple Ú Ô Û Á Ê Ú (ÂÈÎ. 8). PREVALENZA RIDUA (mbar) ª ª ƒπ (mbar) By-pass 0- ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓÔ inserito By-pass escluso 0- By-pass appleâóâúáôappleôèëì ÓÔ ƒ à PORTATA (l/h) (l/h) ÈÎ. 7 Format.zip By-pass appleâóâúáôappleôèëì ÓÔ escluso By-pass By-pass ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓÔ inserito ÈÎ. 7/a L Ó ÂÛË Connettore TA "TA" TA TA N VZ R VZ R - ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÒÚÔ ÒÓË VZ-VZ ÏÂÎÙÚÔ Ó R-R ƒâï ÒÓË CR-CR Ó ÛÂÈ ÚÂÏ ÌÈÎÚÔ È ÎÔappleÙÒÓ ÒÓË CR CR ª πø : ÚÂÏ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÌfiÓÔ Ó ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔ Ó ÂÓ Ô Ó ÌÈÎÚÔ È ÎfiappleÙ ÈÎ. 8 0

16 à π À ƒ. ƒà ªπ ƒª ƒ π Ã Ô Û ÛÙËÌ Ì appleôùâóûèfiìâùúô ÁÈ ÙË Ú ıìèûë ÙË ıâúìôîú Û ÓÂÚÔ Ú ÛË, Ì appleâ Ô Ú ıìèûë applefi 0 ˆ 60 o C, ÓÂÈ Ó ÈappleÏfi appleïâôó ÎÙËÌ : ) Ï ËÙ appleúôû ÚÌfi ÂÙ È appleï Úˆ Û ÔappleÔÈÔ appleôùâ Ù appleô ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Ú ÛË,  Ù appleúfiîâèù È ÁÈ Û ÛÙËÌ Ó ÌÈÍË ÌË ÓÈÎÔ Ù appleô ıâúìôûù ÙÈÎÔ. ) ıâúìèî ÈÛ Ú ıì ÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÙËÛË, ÔÓÙ ÙÛÈ ÈÛıËÙ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Î ÛÈÌË ÏË. ª πø : È ÙËÓ appleôê Á appleèı ÓÒÓ Û ÊÂÈÒÓ, Û appleâóı Ì Ô Ì fiùè ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ appleô appleúôî appleùâè apple ÙË È ÊÔÚ ıâúìôîú Û ( Ô C) ÌÂÙ Í ÂÍfi Ô Î È ÂÈÛfi Ô ÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË ÛÙÔ Ï ËÙ Âapple ÙËÓ ˆÚÈ apple ÚÔ appleô ÌÂÙÚÈ Ù È ÛÙÔÓ ÎÚÔ Ófi Ï Ë (Ï ÙÚ /ÒÚ ), ÂÓ appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ applefi ÙËÓ ˆÊ ÏÈÌË ÈÛ appleô Ó appleù ÛÂÈ Ô Ï ËÙ. È ÙÈ ÌÂÙÚ ÛÂÈ Î È ÙÔ ÂÏ Á Ô apple ÚÔ Î È ıâúìôîú Û ÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È Ù Î Ù ÏÏËÏ fiúá Ó, Ï Ì ÓÔÓÙ apple fi ÈÓ ÙÈ appleòïâèâ ıâúìfiùëù Î Ù Ì ÎÔ ÙˆÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ÌÂÙ Í Ï ËÙ Î È ÛËÌÂ Ô Ï Ë.. ƒà ªπ ƒ à Ã È ÙË Ú ıìèûë ÙË apple ÚÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË ı appleú appleâè Ó Âapple Ì ÂÙ ÛÙÔ Ú ıìèûù apple ÚÔ ÙË appleèâûôûù ÙÈÎ Ï ( ÂÈÎ ). appleâóı Ì Ô Ì fiùè ÔÈ apple ÚÔ Î È ÔÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Â ıâúìôîú Û Â ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË, appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÛËÌ Ô., Ï Ì ÓÔÓÙ È Ú ıì ÔÓÙ ÙÔÓ ÂappleÈÏÔÁ ÙÔ Î ÎÏÔÊÔÚËÙ ÛÙË Ì ÁÈÛÙË ÙÈÌ. ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô apple Ú ÂÈ Ì ˆÛË ÛÙËÓ apple ÚÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó appleúô  Ù ÛÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙÔ Ê ÏÙÚÔ ( ÂÈÎ. ) appleô ÙÔappleÔıÂÙÂ Ù È ÛÙËÓ Â ÛÔ Ô ÙË appleèâ ÔÛÙ ÙÈÎ Ï. PRSIONE ÂÛË UGELLO ÌappleÂÎ mbar PRSIONE ÂÛË UGELLO ÌappleÂÎ mbar È ÁÚ ÌÌ apple ÂÛË / ÈÛ Ô ÌÂ Ú ÛË Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô (ÌÂı ÓÈÔ) (G0) , (7.000),6 (0.000) 7, (.000), (0.000) ,0 (.000) EPMIKH POTENZA I XY TERMICA kw kw ((kcal/òú (kcal/h) ) È ÁÚ ÌÌ apple ÂÛË / ÈÛ Ô ÌÂ Ú ÛË Ô Ù Ó Ô (G0) 0 8, (7.000),6 (0.000) 7, (.000), (0.000) 9,0 (.000) EPMIKH I XY kw ((kcal/òú ) POTENZA TERMICA kw (kcal/h) È ÁÚ ÌÌ apple ÂÛË / ÈÛ Ô ÌÂ Ú ÛË appleúôapple Ó Ô (G) (G0) 0 (G0) (G.) EÈÎ. 9 EÈÎ. 9/a. ƒà ªπ π ÃÀ ƒª È ÙËÓ Ú ıìèûë ÙË ÈÛ Ô ı ÚÌ ÓÛË, È ÊÔÚÂÙÈÎ apple ÂΠÓË appleô ÂÈ Á ÓÂÈ ÂÚÁÔÛÙ ÛÈ Î, 6 kw ÛÙËÓ Î ÔÛË, 0 kw ÛÙËÓ Î ÔÛË 0 Î È kw ÛÙËÓ Î ÔÛË, ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙÂ Ó Î ÙÛ È ÁÈ Ó Âapple Ì ÂÙ ÛÙÔ ÙÚ ÌÂÚ ÙË ÈÛ Ô ı ÚÌ ÓÛË ( ÂÈÎ. ). È Ó Í ÛÂÙ ÙËÓ apple ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Á Ú ÛÙ ÙÔ ÙÚ ÌÂÚ ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ, ÂÓÒ ÁÈ Ó ÙË ÌÂÈÒÛÂÙ ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ. È ÙË È ÎfiÏ ÓÛË ÙË Ú ıìèûë ÙË ÈÛ Ô ı ÚÌ ÓÛË Â Ó È È ı ÛÈÌ Ù È ÁÚ ÌÌ Ù apple ÂÛË /ÈÛ Ô ÁÈ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ (ÌÂı ÓÈÔ) Î È Ô Ù ÓÈÔ appleúôapple ÓÈÔ (ÂÈÎ. 9 9/ 9/b)... ŒÏÂÁ Ô apple ÂÛË ÂÚ Ô ÛÙ ÌappleÂÎ. È ÙË Ì ÙÚËÛË ÙË apple ÂÛË ÛÙÔ Ìapple Î, PRSIONE ÂÛË UGELLO ÌappleÂÎ mbar mbar , (7.000),6 (0.000) 7, (.000), (0.000) 9,0 (.000) EPMIKH POTENZA I XY kw TERMICA ((kcal/òú kw (kcal/h) ) EÈÎ. 9/b 0

17 S 8 SIGMA. ËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË ÙË apple ÂÛË ÂÍfi Ô. ËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË apple ÂÛË ÂÓÙÈÏ Ù Ú. ÏÂÈÛÙfi ı Ï ÌÔ Î ÛË. È ÊÔÚÈÎfi Ì ÓfiÌÂÙÚÔ HONEYWELL VK 0M ÈÎ. 0 Û Ó ÛÙ ÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Ï Ë ÛÙËÓ ÍÔ Ô ÙË Ï ÂÚ Ô. ÙÈ ÂÎ fiûâè "µf" Û Ó ÛÙ ÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙËÓ ÂÈÎ. 0. Ù Ë Û Ó ÂÛË ı appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È Î È ÁÈ ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙË Ì ÁÈÛÙË Î È ÂÏ ÈÛÙË apple ÂÛË ÂÚ Ô, Û appleâú appleùˆûë fiìˆ appleô appleú appleâè Ó Á ÓÂÈ ÈfiÚıˆÛË ÛÙË Ú ıìèûë Ï ÂÙ apple fi ÈÓ Û ÙÈ appleô  ÍÂÈ ÙÔ ÛËÌ Ô.... µ µπ ƒπ À Ï ËÙ apple Ú ÂÙ È ÌÂ Ï Â ÂÚ Ô S 8 SIGMA HONYWELL VK 0M (ÂÈÎ. ). Ï ÂÚ Ô Ú ıì ÂÙ È ÛÂ Ô ÙÈÌ apple ÂÛË : ÙËÓ Ì ÁÈÛÙË Î È ÙËÓ ÂÏ ÈÛÙË ÔÈ ÔappleÔ Â ÓÙÈÛÙÔÈ Ô Ó, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔÓ Ù appleô ÙÔ ÂÚ Ô ÛÙÈ ÙÈÌ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔÓ Ó Î. Ú ıìèûë ÙË apple ÂÛË ÂÚ Ô ÛÙË Ì ÁÈÛÙË Î È ÙËÓ ÂÏ ÈÛÙË ÙÈÌ Á ÓÂÙ È applefi ÙË SIME Î Ù ÙËÓ apple Ú ÁˆÁ : ÁÈ Ùfi Û ÛÙ ÓÔ ÌÂ Ó ÌËÓ Á ÓÔÓÙ È ÌÂÙ ÙÚÔapple. È ÌÂÙ ÙÚÔapple ÛÙËÓ apple ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Ó È appleô ÂÎÙ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë ÏÏ Á Ù appleô ÂÚ Ô ÙÚÔÊÔ ÔÛ (ÌÂı ÓÈÔ) ÏÏÔ ( Ô Ù ÓÈÔ appleúôapple ÓÈÔ). 6 π. ËÓ Ô Ú ıìèûë apple ÂÛË. ËÓ Ô EV-EV. ËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË ÙË apple ÂÛË ÂÈÛfi Ô. ËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË ÙË apple ÂÛË ÂÍfi Ô. ËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË apple ÂÛË ÂÓÙÈÏ Ù Ú appleô ª ÁÈÛÙË apple ÂÛË Î ÛÙ Ú ƒâ Ì Ï ÈÛÙË apple ÂÛË Î ÛÙ Ú ƒâ Ì ÂÚ Ô mbar appleëó Ô mbar appleëó Ô OF 0 OF BF 0 BF BF ma OF 0 OF BF 0 BF BF ma G0 (*), 0,,8,7,7 0,,,,6, 0 G0 7,7 7, 8, 8, 8, 6,0,,9,, 0 G,7, 6, 6, 6, 6 6, 7,0 7,7 7,,8 0 (*) Ì ÁÈÛÙË apple ÂÛË ÙÔ Î ÛÙ Ú Â Ó È ÂÍ ÛÊ ÏÈÛÌ ÓË ÌfiÓÔ fiù Ó Ë apple ÂÛË ÙÚÔÊÔ ÔÛ Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ mbar ÛÂ Û ÛË Ì ÙË Ì ÁÈÛÙË apple ÂÛË ÙÔ Î ÛÙ Ú. ÈÎ. TÚÂÏfi Ú ÎfiÚ / fióùú apple ÍÈÌ È / ÔÏÂÎÙ Ú Î ÛÙ Ú ƒô Ï 6, ÛÙ Ú 6 ªappleÂÎ M6 7 µ  ƒ à : È Ì ÂÁÁ ËÌ ÓË ÛÙÂÁ ÓfiÙËÙ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù apple ÓÙ ÛÙËÓ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ Ìapple Î ÙË ÚÔ Ï () appleô apple Ú ÂÙ È ÛÙÔ ÛÂÙ, ÎfiÌË Î È ÁÈ ÙÈ ÔÌ Â Î ÛÙ ÚˆÓ appleô ÂÓ appleúô Ï appleâù È. ÈÎ.. ª ƒ À π À ƒπ Ù Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ appleú appleâè ÔappleˆÛ appleôùâ Ó Á ÓÂÙ È applefi ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ appleúôûˆappleèîfi Î È Ì ٠ıâóùèî ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎ ÙÔ Ô ÎÔ SIME, ÏÏÈÒ ÂÎapple appleùâè Ë ÂÁÁ ËÛË. È ÙË ÌÂÙ ÛË applefi ÌÂı ÓÈÔ Û GPL Î È ÓÙ ÛÙÚÔÊ, Î ÓÂÙ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ ÂÓ ÚÁÂÈ (ÂÈÎ. ). - Ï ÛÙ ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÂÚ Ô. - appleôû Ó ÚÌÔÏÔÁ ÛÙ ÙÔÓ Û ÏÏ ÎÙË ÙÔ Î ÛÙ Ú (). - ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ٠ΠÚÈ Ìapple Î (6) Î È ÙË ÏÎÈÓË ÚÔ Ï () Ì ٠appleô apple Ú ÔÓÙ È ÛÙÔ ÛÂÙ, ÁÈ Ù ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙÂ Ó ÛÙ ıâúfi ÎÏÂÈ 7. - ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙË Á Ê Ú Û Ó ÂÛË «ME π /GPL» ÙË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù ÛÙË ı ÛË appleô ÓÙÈÛÙÔÈ Â ÛÙÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÌÂÓÔ ÚÈÔ ( ÂÈÎ.). - È ÙË Ú ıìèûë ÙË Ì ÁÈÛÙË Î È ÙË ÂÏ ÈÛÙË ÙÈÌ apple ÂÛË Ï appleâ ÛËÌ Ô... - ŸÙ Ó Á ÓÔ Ó fiïâ ÔÈ apple Ú ÙËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÙÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙËÓ ÂÙÈÎ Ù appleô apple Ú ÂÙ È Ì ÙÔ ÛÂÙ Î È Ë ÔappleÔ Â ÓÂÈ ÙÔÓ Ù appleô ÂÚ Ô appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ٠È. ª πø : Ù ÙË Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÍ ÚÙËÌ ÙˆÓ appleô Â Ó Ê ÈÚÂı ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ٠ÛÙÂÁ ÓˆÙÈÎ ÂÚ Ô Î È ÌÂÙ ÙË Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË, ÂÏ ÁÍÙ ÙË ÛÙÂÁ ÓfiÙËÙ fiïˆó ÙˆÓ Û Ó ÛÂˆÓ ÂÚ Ô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Û appleô ÓfiÓÂÚÔ Ù Î Ù ÏÏËÏ appleúô fióù, appleôêâ ÁÔÓÙ ÙË Ú ÛË ÂÏ ıâúë ÊÏfiÁ... ƒ ıìèûë ÙË Ï apple ÂÛË È ÙË Ú ıìèûë ÙË Ì ÁÈÛÙË Î È ÙË ÂÏ ÈÛÙË 0

18 apple ÂÛË ÛÙÈ Ï Â S 8 SIGMA HONEYWELL VK 0M ÂÓÂÚÁ ÛÙ ˆ ÎÔÏÔ ıˆ (ÂÈÎ./ ). - Ó ÛÙ ÙËÓ ÎÔÏÒÓ ÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Ï Ë ÛÙËÓ ÍÔ Ô ÙË Ï ÂÚ Ô. ÙÈ ÂÎ fiûâè «µf» appleôû Ó ÛÙ ÙÔ ÛˆÏ Ó Ï Ë VENT ÙË Ï ( ÂÈÎ.). - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ Î apple ÎÈ () ÙÔ appleëó Ô Ú ıìèûë ÂÚ Ô. - ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ È ÎfiappleÙË ÙÔ appleôùâóûèfiìâùúô Ú ÛË ÛÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ. - Ó Ù ÙÔ Ï ËÙ ÂappleÂÌ ÓÔÓÙ ÛÙÔ ÙÂÙÚ Ô Ô È ÎfiappleÙË Î È ÓÔ ÍÙ appleï Úˆ ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË. - ÌËı Ù fiùè ÁÈ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ, ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ Í ÓÂÙ È Ë apple ÂÛË Î È ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ ÂÏ ÙÙÒÓÂÙ È. - ƒ ıì ÛÙ ÙË Ì ÁÈÛÙË apple ÂÛË ÂappleÂÌ ÓÔÓÙ ÛÙÔ apple ÍÈÌ È () ÌÂ Ó ÛÙ ıâúfi ÎÏÂÈ (0 ÁÈ ÙË 8 SIGMA, 9 ÁÈ ÙË VK0) ÂÏ Á ÔÓÙ ÙË Ì ÁÈÛÙË ÙÈÌ apple ÂÛË appleô appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È ÛÙÔÓ Ó Î. - ªfiÓÔ ÊÔ Á ÓÂÈ Ë Ú ıìèûë ÙË Ì ÁÈÛÙË apple ÂÛË appleúô  Ù ÛÙË Ú ıìèûë ÙË ÂÏ ÈÛÙË. - appleôû Ó ÛÙ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÙÔ appleëó Ô Ú ıìèûë ÂÚ Ô Î È Ê ÛÙ ÓÔÈ Ùfi ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÓÂÚÔ Ú ÛË. - ªappleÏÔÎ ÚÂÙ ÙÔ apple ÍÈÌ È () Î È Á Ú ÛÙ ÙË (), ÁÈ ÙË 8 SIGMA, ÙÔ apple ÍÈÌ È (), Ì ÛÙ ıâúfi ÎÏÂÈ 7 ÁÈ ÙË VK0, ÁÈ ÙËÓ Ó ÂÚÂÛË ÙË ÂÏ ÈÛÙË apple ÂÛË fiappleˆ appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È ÛÙÔÓ Ó Î. - ÛÙÂ Î È Í Ó Ó Ù ÚÎÂÙ ÊÔÚ ÙÔ Ï ËÙ, È ÙËÚÒÓÙ apple ÓÙÔÙ ÓÔÈ Ùfi ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÁÈ ÙÔ ÂÛÙfi ÓÂÚfi Ú ÛË Î È ÂÏ ÁÍÙÂ Ó Ë Ì ÁÈÛÙË Î È ÂÏ ÈÛÙË apple ÂÛË ÓÙ appleôîú ÓÔÓÙ È ÛÂ Ù ÙˆÓ appleúôî ıôúèûì ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ, Â Ó Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ ÈÔÚıÒÛÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ. - ŸÙ Ó Á ÓÔ Ó ÔÈ Ú ıì ÛÂÈ Â Èˆı Ù fiùè ÂÈ Á ÓÂÈ Âapple Ó Û Ó ÂÛË ÙË ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÛÙÔ appleëó Ô Ú ıìèûë ÙÔ ÂÚ Ô. - Ó ÛÙÂ Î È apple ÏÈ ÙÔ ÛˆÏËÓ ÎÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Ì ÙÚËÛË ÙË apple ÂÛË ÂÓÙÈÏ Ù Ú ÛÙË Ï. - appleôû Ó ÛÙ ÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ Ï Ì ÓÔÓÙ apple fi ÈÓ fiùè appleú appleâè Ó Í Ó ÛÊ ÍÂÙ ÙË ÎÏÂÈÛ Ì ÙÔ ÙÔ ÛËÌÂ Ô Ï Ë ÙË apple ÂÛË. - ÔappleÔıÂÙ ÛÙÂ Î È apple ÏÈ ÙÔ appleï ÛÙÈÎfi Î apple ÎÈ () ÛÙÔ appleëó Ô Ú ıìèûë apple ÂÛË Î È ÛÊÚ Á ÛÙ ٠apple ÓÙ ÌÂ Ì ÛÙ ÁfiÓ ÚÒÌ ÙÔ. S 8 SIGMA Î È ÎÏ ÛÙ ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÂÚ Ô. - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ Î Ï ÌÌ Î È ÙÔÓ Î ÛÙ Ú. È ÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÙÂ Ê ÛËÙ Ú Ú ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ Î ÛÙ ÚˆÓ, ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó Ê ÈÚ ÛÂÙ appleúô fióù ÛÎfiÓË appleô Ûˆ Ô Ó Û ÛÛˆÚ ÙÂ. - ÚÔ ˆÚ ÛÙ ÛÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙÔ ÂÓ ÏÏ ÎÙË Ê ÈÚÒÓÙ ÛÎfiÓË Î È appleúô fióù Î ÛË. È ÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙÔ ÂÓ ÏÏ ÎÙË ÙˆÓ Î ÛÙ ÚˆÓ ÂÓ appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È appleôù ËÌÈÎ appleúô fióù ÙÛ ÏÈÓÂ Ô ÚÙÛÂ. - apple Ó ÙÔappleÔıÂÙ ÛÙÂ Ù Ì ÚË appleô Â Ó Ê ÈÚÂı applefi ÙÔ Ï ËÙ, ÎÔÏÔ ıòóù ÙË ÛˆÛÙ ÛÂÈÚ. - Ï ÁÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Î ÚÈÔ Î ÛÙ Ú. - ªÂÙ ÙËÓ ÙÔappleÔı ÙËÛË fiïˆó ÙˆÓ Û Ó ÛÂˆÓ ÂÚ Ô appleú appleâè Ó ÂÏÂÁ ıâ Ë ÛÙÂÁ ÓfiÙËÙ, ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ È Ï Ì Û appleô ÓÈÔ ÏÏ appleúô fióù, appleôêâ ÁÔÓÙ. Ï ÛÙÈÎfi Î apple ÎÈ ÍÈÌ È Ú ıìèûë ÂÏ ÈÛÙË apple ÂÛË ÍÈÌ È Ú ıìèûë Ì ÁÈÛÙË apple ÂÛË HONEYWELL VK 0M ÈÎ. /a ÙË Ú ÛË ÂÏ ıâúë ÊÏfiÁ. - Ù ÙË Û ÓÙ ÚËÛË ÙË Û ÛΠÌËÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ψÚÈÎfi Û ÛÙÈÔ ÛÙ appleï ÛÙÈÎ ÂÍ ÚÙ Ì Ù. appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË Û ÓÙ ÚËÛË ÙË Û ÛΠÁ ÓÂÙ È ÂÙËÛ ˆ..7. ª ÙÚËÛË Î Û ÂÚ ˆÓ (ÂÈÎ. ) È Ó ÂÏ ÁÍÂÙ ÙËÓ Î ÛË ÙÔ Ï ËÙ Á Ú ÛÙ ÙÔ Ú ıìèûù ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÊÙ ÛÂÈ ÛÙËÓ Ó ÂÈÍË ( ) Ì ÚÈ Ó Ú ÛÂÈ Ó Ó ÔÛ ÓÂÈ Ë appleú ÛÈÓË / appleôúùôî Ï Ï Ó. applefi ÙË ÛÙÈÁÌ Ù Ô Ï ËÙ ı Ú ÛÂÈ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÁÈ ı ÚÌ ÓÛË ÌÂ Ì ÁÈÛÙË ÈÛ, Û ÓÔÓÙ ÛÙÔ 80 Ô C Î È Í Ó Ó ÔÓÙ ÛÙÔ 70 Ô C. ÚÔÙÔ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙË.6 º πƒ À Àªª È ÙË È ÎfiÏ ÓÛË ÙË Û ÓÙ ÚËÛË ÙÔ Ï ËÙ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ê ÈÚ ÛÂÙ ÂÓÙÂÏÒ ÙÔ Î Ï ÌÌ, fiappleˆ appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È ÛÙËÓ ÂÈÎ...7 ƒπ ª π À ƒ ÚÔ ˆÚ ÛÙ ÛÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙË Û ÛΠ̠ÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô ÙÚfiappleÔ: - È Îfi Ù ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ apple ÚÔ ÙÔ Ï ËÙ ÈÎ. 0

19 ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÙÚËÛË Î Û ÂÚ ˆÓ  Ȉı Ù fiùè ÔÈ È ÎfiappleÙÂ ÙˆÓ ÛˆÌ ÙˆÓ Î È ÂÓ Â ÔÌ Óˆ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔ ÓÂ Â Ó È ÓÔÈÎÙ. Ì ÙÚËÛË ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ Âapple ÛË Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË. È Ó ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÚÎÂ, ÊÔ ÂÙ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÙÚËÛË Î Û ÂÚ ˆÓ, Ó Ê ÛÂÙÂ Ó ÙÚ ÍÂÈ ÓÂÚfi applefi Ó Ó appleâúèûûfiùâúô ÎÚÔ ÓÔ. Â Ù Ó ÙËÓ Î Ù ÛÙ ÛË, Ô Ï ËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÙË Ì ÁÈÛÙË ÈÛ Ú ıìèûì ÓÔ apple ÓÙ Ó ÌÂÛ ÛÙÔ 80 Ô Î È 70 Ô C. ı fiïë ÙË È ÚÎÂÈ Ù ÙË ÔÎÈÌ, ÔÈ ÎÚÔ ÓÔ ÙÔ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ appleú appleâè Ó apple Ú Ì ÓÔ Ó ÓÔÈ ÙÔ. ÊÔ ÌÂÙÚ ÛÂÙÂ Ù Î Û ÚÈ, Û ÛÙ ÙÔ Ï ËÙ Á ÚÓÒÓÙ ÙÔ Ú ıìèûù ÛÙË ı ÛË (OFF): ÌÂÙ Á Ú ÛÙ ÙÔÓ Ú ıìèûù ÛÙËÓ ÂappleÈı ÌËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ƒ à : ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÙÚËÛË Î Û ÂÚ ˆÓ appleâóâúáôappleôèâ Ù È ÙfiÌ Ù ÌÂÙ applefi ÏÂappleÙ ÌfiÏÈ ÈÎ ÓÔappleÔÈËıÂ Ë ÙËÛË ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË..7. ı ÚÈÛÌfi ÙÔ Ê ÏÙÚÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ ı ÚÌ ÓÛË (ÂÈÎ. / ) È ÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙÔ Ê ÏÙÚÔ ÎÏ ÛÙ ÙÔ ÎÚÔ ÓÔ apple ÚÂÌapplefi ÈÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, Îfi Ù ÙÔ ÚÂ Ì applefi ÙÔÓ apple Ó Î ÂÏ Á Ô, appleôû Ó ÚÌÔÏÔÁ ÛÙ ÙÔ Î Ï ÌÌ Î È ÂÈ ÛÙ ÙÔ Ï ËÙ ÛÙËÓ ÂÎÎ ÓˆÛË (9 ÂÈÎ. ) Ì ÚÈ ÛÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ë Ó ÂÈÍË «ÌË Ó». ÔappleÔıÂÙ ÛÙ Πو applefi ÙÔ Ê ÏÙÚÔ Ó Ô Â Ô Û ÏÏÔÁ Î È appleúô  Ù ÛÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi Ê ÈÚÒÓÙ ÙÈ Î ı ÚÈÛ Â Î È Ù fió Ï Ù. Ú Ó applefi ÙË Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ appleòì ÙÔ ÌÂ Ê ÏÙÚÔ, ÂÏ ÁÍÙ ÙÔ ÛÙÂÁ ÓˆÙÈÎfi Ù Ï È. ÈÎ. /a.8 ƒ µ ª π Àƒ π Î ÛÙ Ú ÂÓ Ó ÂÈ Î È Ô Î ÎÏÔÊÔÚËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë apple ÂÛË ÙÔ ÓÂÚÔ ÂÓ ÍÂappleÂÚÓ Ù -, bar. - ÚÔÔÛÙ ÙË Â Ó È ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎfi. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔÓ. - apple Ì ÛË ÙÔ ÚÔÔÛÙ ÛÙË ÏfiÁˆ ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ ÙÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ ı ÚÌ ÓÛË applefi Î ı ÚÈÛ Â : appleúô  Ù ÛÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi. Î ÛÙ Ú ÂÓ Ó ÂÈ Ô Ù ÁÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ú ÛË Ô Ù ÁÈ ÙË ı ÚÌ ÓÛË. - Ï ÁÍÙ ΠÈ, Ó ÎÚÈıÂ Ó ÁÎ Ô, ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ ÚÔÔÛÙ ÙË. - ıâúìôûù ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ appleúfi ÏËÌ. ÂÌappleÏÔÎ ÚÂÙ ÙË Û ÛΠ(ŒÎ ÔÛË " F"). - Ï ÁÍÙÂ Ó ÂÈ Ù ÛË ÙÔ appleëó Ô ÙË Ï ÂÚ Ô. Ï ÁÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È, Ó ÎÚÈıÂ Ó ÁÎ Ô, ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ. - Ï ÁÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ appleèâ ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ (ŒÎ ÔÛË "µf"). - Ô ÂÓÙÈÏ Ù Ú ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÏÏ Ì ÌÂÈˆÌ Ó ÛÙÚÔÊ, ˆÚ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÙÔÓ appleèâ ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔÓ (ŒÎ ÔÛË "µf"). - ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù. Ï ËÙ Ó ÂÈ, ÏÏ ÌÂÙ applefi 0  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÌappleÏÔÎ ÚÂÈ. - Ï ÁÍÙÂ Ó ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÂÛË ÙËÚ ıëî Ó ÔÈ ı ÛÂÈ Ê ÛË Î È Ô ÙÂÚÔ. - Ô ËÏÂÎÙÚfi ÈÔ Ó ÛË / Ó Ó ÛË Â Ó È Ï ÛÌ ÓÔ. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ. - ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù. Ï ÂÚ Ô ÂÓ Ú ıì ÂÙ È ÁÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ú ÛË Î È ÙË ı ÚÌ ÓÛË. - ÈÛıËÙ Ú ÂÓ Ô Ï ÂÈ. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔÓ. - Ô appleëó Ô Â Ó È Ï ÛÌ ÓÔ. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ. - Ï ÁÍÙÂ Ó ÙÔ ÚÂ Ì ÛÙÔ appleëó Ô Â Ó È Ùfi appleô appleú appleâè. - ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù ÁÈ Ù Â Ó È ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎ. Ï ËÙ apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ ıfiú Ô ÛÙÔÓ ÂÓ ÏÏ ÎÙË. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ô Î ÎÏÔÊÔÚËÙ Â Ó È ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔ. Ó ÎÚÈıÂ Ó ÁÎ Ô, ÍÂÌappleÏÔÎ ÚÂÙ ÙÔÓ. - ÓÂÙ applefiêú ÍË ÙÔ Î ÎÏÔÊÔÚËÙ applefi Î ı ÚÛ Â appleô Ô Ó Û ÛÛˆÚ ÙÂ. - Î ÎÏÔÊÔÚËÙ Â Ó È Î Ì ÓÔ apple ÚÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ ÛÙÚÔÊ apple fiûâ appleú appleâè. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔÓ. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë ÈÛ ÙÔ Ï ËÙ Â Ó È Ó ÏÔÁË ÙˆÓ apple ÈÙ ÛÂˆÓ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙË ı ÚÌ ÓÛË. Ï ÛÊ Ï ÙÔ Ï ËÙ apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ È ÚÚÔ ÓÂÚÔ - Ï ÁÍÙÂ Ó Ô ÎÚÔ Ófi appleï ÚˆÛË Â Ó È ÎÏÂÈÛÙfi. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔÓ Ó ÂÓ ÎÏ ÓÂÈ Î Ï. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë apple ÂÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÓ Â Ó È appleâú ÔÏÈÎ ËÏ. È ÙËÚ ÛÙ ÙÈ appleúôùâèófiìâóâ ÙÈÌ. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë Ï ÛÊ ÏÂ Â Ó È appleôú ıìèûì ÓË. Ó ÎÚÈıÂ Ó ÁÎ Ô, Ó Spia lampeggiante appleô Ó ÔÛ ÓÂÈ verde/arancio appleú ÛÈÓË/appleÔÚÙÔÎ Ï ÈÎ. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙËÓ. - Ï ÁÍÙÂ Ó ÙÔ Ô Â Ô È ÛÙÔÏ Â Ó È ÈÎ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi ÁÈ ÙÈ Ó ÁΠÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. - Ï ÁÍÙ ÙËÓ apple ÂÛË appleúôêfiúùèûë ÙÔ Ô Â Ô È ÛÙÔÏ. - ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ Ô Â Ô È ÛÙÔÏ Ó Â Ó È ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎfi. ÛÒÌ Ù ÂÓ ıâúì ÓÔ Ó. - Ú ıìèûù OFF/ πƒπ /à πªø / ª ƒπ ª Â Ó È ÛÙË ı ÛË " ÏÔÎ ÚÈ". Ú ÛÙ ÙÔ ÛÙË ı ÛË "ÃÂÈÌÒÓ ". - ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË Â Ó È Ú ıìèûì ÓÔ appleôï ÌËÏ ÚÂÈ ÂÙ È ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË ÂappleÂÈ Â Ó È ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎfi. - È ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË ÂÓ Â Ó È ÛˆÛÙ. Î ÚÈÔ Î ÛÙ Ú ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ۈÛÙ : ÊÏfiÁ appleôï ËÏ, ÊÏfiÁ Î ÙÚÈÓË. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë apple ÂÛË ÙÔ ÂÚ Ô ÛÙÔÓ Î ÛÙ Ú Â Ó È Î ÓÔÓÈÎ. - Ï ÁÍÙÂ Ó ÔÈ Î ÛÙ ÚÂ Â Ó È Î ı ÚÔ. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë ÔÌfiÎÂÓÙÚÔÈ ÁˆÁÔ Î Û ÂÚ ˆÓ Ô Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ıâ ÛˆÛÙ (ÌÔÓÙ ÏÔ "µf"). Àapple Ú Ô Ó ÔÛÌ applefi ÚÈÔ appleô ÂÓ ÂÈ Î Â - Ï ÁÍÙÂ Ó Ô Ï ËÙ Â Ó È Î ı ÚÈÛÌ ÓÔ Î Ï. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ô ÂÏÎ ÛÌfi Â Ó È Âapple ÚÎ. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë apple ÚÔ ÂÚ Ô ÂÓ Â Ó È appleâú ÔÏÈÎ. Ï ËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÏÏ Ë ıâúìôîú Û ÂÓ Í ÓÂÙ È - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë Î Ù Ó ÏˆÛË ÂÚ Ô Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË applefi ÙÔ Î ÓÔÓÈÎfi. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ô Ï ËÙ Â Ó È Î ı Úfi. - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë ÈÛ ÙÔ Ï ËÙ ÂÓ ÓÙ appleôîú ÓÂÙ È ÛÙÈ Ó ÁΠÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. Ù ÌÔÓÙ Ï "µf", Î Ù ÙË ÙËÛË ÓÂÚÔ Ú ÛË ı ÚÌ ÓÛË, ÙÔ ÂÓÙÈÏ Ù Ú ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ. - µâ Ȉı Ù fiùè Ô appleèâ ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ Ô Ï ÂÈ Î È fiùè Ë Û ÂÙÈÎ Û Ó ÂÛË Ú ÛÎÂÙ È Û Π٠ÛÙ ÛË ËÚÂÌ. - Ï ÁÍÙÂ Î È appleôêú ÍÙ ÙÔ ÛˆÏ ÓÂ Û Ó ÂÛË ÙÔ appleèâ ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ applefi Î ı ÚÛ Â Ê ÁÚ ÓÛË. - appleèâ ÔÛÙ ÙË Î Û ÂÚ ˆÓ ÚÂÈ ÂÙ È ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË. - ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleï Î Ù. 0

20 π à ƒ à - ÙËÓ appleâú appleùˆûë Ï Óı ÛÌ ÓË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ, appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙËÓ, ˆÚ Ó Î ÓÂÙÂ Î Ì ÂappleÈ ÈfiÚıˆÛË Ó Âapple Ì ÂÙ ÌÂÛ. appleâ ı Óı Ù appleôîïâèûùèî ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Â ÓÈÎfi ÓÙÚÔ. - ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ Ï ËÙ Î È ÔappleÔÈ appleôùâ Û ÓÙ ÚËÛË ı appleú appleâè Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È applefi ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ appleúôûˆappleèîfi. apple ÁÔÚ ÂÙ È ÛÙËÚ Ë Âapple Ì ÛË ÛÂ Ì ÚË appleô Ô Ó ÛÊÚ ÁÈÛÙ applefi ÙÔÓ Î Ù ÛΠÛÙ. - apple ÁÔÚ ÂÙ È ÛÙËÚ Ó ÊÚ ÂÙ ÙÈ ÁÚ ÏÈÂ Î È Ù ÓÔ ÁÌ Ù ÂÚÈÛÌÔ ÙÔ ÒÚÔ appleô Â Ó È ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓË Ë Û ÛÎÂ. - Î Ù ÛΠÛÙ ÂÓ ı appleú appleâè Ó ıâˆúâ Ù È appleâ ı ÓÔ ÁÈ appleèı Ó ËÌÈ appleô appleúôî ÏÔ ÓÙ È applefi ÙË Ï Óı ÛÌ ÓË Ú ÛË ÙË Û ÛÎÂ. À π π Àƒ π À À µ (ÂÈÎ.) ÓÔ ÍÙ ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÂÚ Ô Î È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔÓ Ï ËÙ Á ÚÓÒÓÙ ÙÔÓ Ú ıìèûù ÛÙË ı ÛË "Î ÏÔÎ ÚÈ" ( ). appleú ÛÈÓË Ï Ó appleô ÂÈÎÓ ÂÈ fiùè Ë Û ÛÎÂ È appleâúó Ù È applefi Ú Ì. - ªÂ ÙÔÓ Ú ıìèûù ÛÙË ı ÛË Î ÏÔÎ ÚÈ ( ), Ô Ï ËÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ΠÙfiappleÈÓ ÙËÛË ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË, Á Ú ÔÓÙ ÙÔ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÛÙË Ì ÁÈÛÙË ÈÛ Ë apple ÂÛË ÛÙË Ï ÂÚ Ô ÌÂÙ ÏÂÙ È ÙfiÌ Ù, Ô ÏÂÁ Ô ÙË apple ÂÛË ÙË Ï Á ÓÂÙ È ÙfiÌ Ù Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ ıâúìôîú Û appleô ÂÌ ÂappleÈÏ ÁÔ ÌÂ. - ªÂ ÙÔ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÛÙË ı ÛË " ÂÈÌÒÓ " ( ), ÌfiÏÈ Ô Ï ËÙ ÊÙ ÛÂÈ ÛÙË ıâúìôîú Û appleô Ô Ì ÂappleÈÏ ÍÂÈ, ı Ú ÛÂÈ Ó Ú ıì ÂÈ ÙfiÌ Ù Ó ÏÔÁ Ì ÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ï ËÙ ı ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ Ì ÙËÓ apple Ú Ì ÛË ÙÔ ÚÔÓÔıÂÚÌÔÛÙ ÙË. ƒà ªπ ø ƒª ƒ πø (ÂÈÎ.6) - Ú ıìèûë ÙË ıâúìôîú Û ÙÔ ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË Á ÓÂÙ È Á Ú ÔÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ÙÔ appleôùâóûèfiìâùúô ÓÂÚÔ Ú ÛË ( ), ÔÈ ÙÈÌ ÙÔ ÔappleÔ Ô Î Ì ÓÔÓÙ È ÌÂÙ Í 0 Ô Î È 60 Ô C. - H Ú ıìèûë ÙË ıâúìôîú Û ÙË ı ÚÌ ÓÛË Á ÓÂÙ È Á Ú ÔÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ÙÔ appleôùâóûèfiìâùúô ı ÚÌ ÓÛË ( ), ÔÈ ÙÈÌ ÙÔ ÔappleÔ Ô Î Ì ÓÔÓÙ È ÌÂÙ Í 0 Ô Î È 80 Ô C. È Ó Ô ÌÂ Ì Î Ï applefi ÔÛË ÙÔ Ï ËÙ Û ÓÈÛÙÔ ÌÂ Ó ÌËÓ Ê ÓÂÙ ÙË ıâúìôîú Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ó apple ÛÂÈ Î Ùˆ applefi ÙÔ 0 Ô C. µ πª À µ (ÂÈÎ. ) ÈÎ. 6 È Ó Û ÛÂÙ ÙÔ Ï ËÙ Á Ú ÛÙ ÙÔÓ Ú ıìèûù ÛÙË ı ÛË OFF. Ó Ô Ï ËÙ ÂÓ appleúfiîâèù È Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı ÁÈ ÚÎÂÙfi È ÛÙËÌ, Û Û ÓÈÛÙÔ ÌÂ Ó ÎÏ ÛÂÙ ÙËÓ apple ÚÔ ÚÂ Ì ÙÔ, ÙÔÓ ÎÚÔ Ófi ÂÚ Ô Î È Ó appleúô Ï appleôóù È ÌËÏ ıâúìôîú Û Â, ÂÈ ÛÙ ÙÔ Ï ËÙ Î È ÙËÓ Ú ÏÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó appleôê ÁÂÙ ÙÔ Ûapple ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÛˆÏ ÓˆÓ, appleô ÌappleÔÚÂ Ó appleúôîïëıâ applefi ÙÔ apple ÁˆÌ ÙÔ ÓÂÚÔ. Apre ÓÔ ÁÂÈ À À ƒπ À ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÎÚÈıÂ Ó ÁÎ Ë ÏÏ Á Û ÏÏÔ Ù appleô ÂÚ Ô, appleâ ı Óı Ù appleôîïâèûùèî Û ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Ù ÓÈÎfi appleúôûˆappleèîfi ÙË SIME. Fig. ƒπ ª π À ƒ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË Û ÓÙ ÚËÛË ÙÔ Ï ËÙ Á ÓÂÙ È ÂÙËÛ ˆ, applefi ÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Â ÓÈÎfi ÚÔÛˆappleÈÎfi. Ï ËÙ Û ÓÔ Â ÂÙ È Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Î ÏÒ ÈÔ ÙÚÔÊÔ ÔÛ, appleô Û appleâú appleùˆûë ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË, ı appleú appleâè Ó ÙÔ appleúôìëıâ ٠٠appleôîïâèûùèî applefi ÙËÓ ÂÙ ÈÚ SIME. 06

21 À π Àƒ π π Àƒ π - ªappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÛÙÔ Ó ÌÌ / appleúfi ÏËÌ ÙÔ ıâúìôûù ÙË ÛÊ ÏÂ Î È Î Û ÂÚ ˆÓ (ÂÈÎ.7) Ó Ô Î ÛÙ Ú ÂÓ Ó ÂÈ, ı Ó ÂÈ Ë ÎfiÎÎÈÓË Ï Ó ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ. Ó ı ÏÂÙÂ Ó Í Ó appleúôûapple ı ÛÂÙÂ Ó Ó ÂÙ ÙÔ Ï ËÙ, Á Ú ÛÙ ÙÔÓ Ú ıìèûù ÛÙË ı ÛË ( ) Î È Í Ó Á Ú ÛÙ ÙÔÓ ÛÙË ı ÛË "Î ÏÔÎ ÚÈ" ( ) " ÂÈÌÒÓ " ( ). Ó Âapple Ó ÏËÊı ÙÔ appleúfi ÏËÌ appleâ ı Óı Ù Û ÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Â ÓÈÎfi ÚÔÛˆappleÈÎfi ÁÈ Ó Ó ÏÂÁ Ô. appleôî Ù ÛÙ ÛË apple ÂÛË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı ÚÌ ÓÛË (ÂÈÎ. 7/a) Ï Á ÂÙ appleâúèô ÈÎ Ó Ë apple ÂÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î Ì ÓÂÙ È ÌÂÙ Í Î È, bar. Ó Ë apple ÂÛË, Ì ÎÚ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚË applefi bar, ÊÚÔÓÙ ÛÙ ÁÈ ÙËÓ appleôî Ù ÛÙ ÛË ÂappleÂÌ ÓÔÓÙ ÛÙÔ ÚÔ ÌappleÈÓ ÙÔ appleï ÚˆÛË ÒÛÙÂ Ó Âapple Ó Ê ÚÂÙ ÙÔ Â ÎÙË ÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ Ì Û ÛÙËÓ ÎÏ Ì Î ÌappleÏ ÚÒÌ ÙÔ. ª Õ ƒø, ÿ ƒ À Ÿ. Ô appleâ Ô Ì ÙÔ Á Ï ÈÔ ÚÒÌ Â ÓÂÈ ÙËÓ apple ÂÛË ÙË ÚÔ ÙÔ ÓÂÚÔ Î Ù ÙËÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı ÚÌ ÓÛË. Scala colore azzurro 0 Ï Ì Î ÚÒÌ ÙÔ Á Ï ÈÔ Spia rossa C fiîîèóë Ó 0 bar 0 Scala colore blu Ï Ì Î ÚÒÌ ÙÔ ÌappleÏ ÈÎ. 7 - ÕÏÏÂ Ï Â (ÂÈÎ. 7/ )  ÙÙÂÚ ÙÙÙˆÛË ÙÙÔ Ó ÊÂÈ Ë ÙÙÔÚÙÔÎ Ï ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ( Ï Ë ÓÈ ÓÂ È SM) Û ÛÙ ÙÔ Ï ËÈ Î È ÍËÈ ÛÙ ÙËÓ ÂÙÙ Ì ÛË ÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÈËÌ ÓÔ Ú È. - MovÈ Ïo BF :  ÙÙÂÚ ÙÙÙˆÛË ÙÙÔ Ó ÔÛ ÓÂÈ Ë ÙÙÚ ÛÈvn Âv ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ( Ï Ë ÓÂÌÈÛÈ Ú /ÙÙÈÂÍoÛÈ ÈË Î Ô ÂÚ ˆv) Ô ÛÙ ÙÔ Ï ËÈ Î È ÍËÈ ÛÙ ÙËÓ ÂÙÙ Ì ÛË ÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÈËÌ ÓÔ Ú È.  appleâú appleùˆûë appleô Ó ÔÛ ÓÂÈ Ë appleôúùôî Ï ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ( appleô Û Î ÎÏÔÊÔÚ ÓÂÚÔ ) Û ÛÙÂ Î È Ó ÙÂ Î È apple ÏÈ ÙÔ Ï ËÙ ÁÈ Ó appleôî Ù ÛÙ ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ. Ó Ó ÂÈ Î È apple ÏÈ Ë ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó, appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙÔ Ï ËÙ Î È Î Ï ÛÙ ÙÔ ÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Ú È. - MovÈ Ïo OF :  ÙÙÂÚ ÙÙÙˆÛË ÙÙÔ Ó ÔÛ ÓÂÈ Ë ÙÙÚ ÛÈvË Âv ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó (ÂÙÙ Ì Ûn ıâúìôûù ÈË Î Ô ÂÚ ˆv), ÁÈ v ÙÙoÎ Ù oè ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÙÈ ÛÙ ÙÔ ÎÔ ÌÙÙ ÙÔ ı ÚÌÔÛÙ ÈË Î Û ÂÚ ˆv.  ÙÙÂÚ ÙÙÙˆÛË ÙÙÔ Ë È È ÍË ÂÙÙÂÌ vâè Û Ó, ÍËÈ ÛÙ ÙËÓ ÂÙÙ Ì ÛË ÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÈËÌ ÓÔ Ú È.  appleâú appleùˆûë appleô Ó ÔÛ ÓÂÈ Ë appleôúùôî Ï ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ( ÓÂapple ÚÎ apple ÂÛË ÓÂÚÔ ), appleôî Ù ÛÙ ÛÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÙÔ ÚÔ ÌappleÈÓ ÙÔ appleï ÚˆÛË (ÂÈÎ. 7/a). ÓÔ ÁÂÈ Apre ÈÎ. 7/ ÈÎ. 7/ 07