SEAJETS ACROPOLIS RALLY 2016 œòèûùèífi K Ù Ù ÓÁ 23/05/ :29 ÂÎ. 1» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SEAJETS ACROPOLIS RALLY 2016 œòèûùèífi K Ù Ù ÓÁ 23/05/ :29 ÂÎ. 1» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o"

Bản ghi

1 œòèûùèífi K Ù Ù ÓÁ 23/05/ :29 ÂÎ. 1» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o < È ˆ.> ÒÔÁ. LASCARIS FOUNDATION TEAM GREECE... C1 1 9» Õ œ À À Ï ÒÔÚ GRE R5 SKODA 1:24:34.4 1:24:34.4 Õ Ÿ œ Õ««Îfl Ú GRE Fabia R5 22:41.6 (1) 9:55.5 (1) 9:17.7 (1) 22:17.9 (1) 9:45.7 (1) 10:36.0 (4) START LINE C À Õ«ÛflÎÁÚ GRE R4 MITSUBISHI 1:26:15.7 1:26: : :41.3 À Õ«ÌÌÁÚ GRE Lancer Evo IX 23:04.4 (2) 10:14.4 (3) 9:37.6 (2) 22:45.2 (3) 10:04.0 (3) 10:30.1 (2) à / œ C À ƒ«è Ò ÔÚ GRE N4 MITSUBISHI 1:26:17.3 1:26: : à À Ìfl Ú GRE Lancer Evo IX 23:35.5 (3) 10:10.5 (2) 9:39.6 (3) 22:39.8 (2) 9:55.1 (2) 10:16.8 (1) à / œ C à «Ù ˆ ÌÔÚ GRE N4 MITSUBISHI 1:28:05.4 1:28: : :48.1 à ƒ «ÒÔÚ GRE Lancer Evo IX 23:45.0 (4) 10:32.0 (5) 9:41.8 (4) 23:12.7 (6) 10:14.1 (5) 10:39.8 (6) C MITSUBISHI Õ À«ÙÒÔÚ CYP N4 1:28:23.7 1:28: : ŸÕ Õ Õœ ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ CYP Lancer Evo X 23:54.1 (5) 10:25.8 (4) 9:50.7 (5) 23:12.0 (4) 10:23.3 (6) 10:37.8 (5) œ C À «ÀÂıÙ ÒÁÚ GRE N4 MITSUBISHI 1:29:18.7 1:29: : «ƒ «ÃÈ ÎÁÚ GRE Lancer Evo IX 24:19.0 (6) 10:34.7 (6) 9:53.3 (7) 23:36.1 (9) 10:24.0 (7) 10:31.6 (3) à / À C 'IAVERIS JUNIOR' GRE N4 MITSUBISHI 1:29:38.3 1:29: : œà ƒ ÒÔÚ GRE Lancer Evo IX 24:30.9 (7) 10:56.1 (10) 9:51.4 (6) 23:12.0 (5) 10:11.3 (4) 10:56.6 (8) œ C Õ Ÿ ÒÁ ÒÁÚ GRE N4 SUBARU 1:30:25.1 1:30: : À«ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ GRE Impreza WRX STi N12 24:34.3 (8) 10:36.1 (7) 10:05.0 (9) 23:52.0 (10) 10:27.4 (9) 10:50.3 (7) YIANGOU MOTOR SPORT LTD C Õ œ Ì È ÙÁÚ CYP N4 MITSUBISHI 1:31:0 1:31:0 +6: œ Ì È ÙÁÚ CYP Lancer Evo IX 24:47.0 (10) 10:46.5 (9) 10:06.8 (10) 23:35.6 (8) 10:43.7 (10) 11:05.7 (10) œ / À œ Õ» C À ıë ÏÈÔÚ GRE N4 SUBARU 1:32:48.6 1:33: : :13.3 œ œ À«ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ GRE Impreza WRX STi 27:08.1 (25) 10:38.7 (8) 10:00.0 (8) 23:34.9 (7) 10:26.7 (8) 11:00.2 (9) COLIN RALLYING-A œ / À œ Õ» C Õ ÕŸ œ ÌÌÁÚ GRE A7 MG 1:33:46.3 1:33: : F2 à ÀŸ «ÒfiÛÙÔÚ GRE ZR 24:35.9 (9) 10:56.8 (11) 10:51.5 (15) 24:38.9 (11) 10:57.0 (12) 11:46.2 (12) GREEK FIRE DEPARTMENT- à / À C œ Õ«ÌÌÁÚ GRE N4 SUBARU 1:35:16.4 1:35: : :30.1 Õ«ƒÁÏfiÙÒÁÚ GRE Impreza WRX STi 25:43.4 (17) 11:08.3 (12) 10:32.2 (12) 25:12.1 (14) 10:50.3 (11) 11:50.1 (13) à C » œ œ œ Àœ Ù ˆ ÌÔÚ GRE N4 MITSUBISHI 1:37:09.5 1:37: : :53.1 œ À«È Ò ÔÚ GRE Lancer Evo IX 26:22.4 (20) 11:30.3 (16) 10:48.4 (14) 25:34.5 (15) 11:21.4 (13) 11:32.5 (11) TheRallyShop24.com-ASSOAA/START LINE C à À Õ œ ƒáïfiùòáú GRE R3C RENAULT 1:39:29.7 1:39: :5 +2:20.2 F2 à œ ÛflÎÁÚ GRE Clio R3 26:09.1 (19) 11:47.4 (20) 11:19.6 (19) 26:06.3 (17) 11:56.8 (18) 12:10.5 (14) œ» C à œƒ«ƒèôì ÛÁÚ GRE A8 SUBARU 1:40:14.0 1:40: : œ ÛflÎÁÚ GRE Impreza :36.8 (21) 11:57.7 (22) 11:16.1 (18) 26:15.4 (18) 11:45.7 (16) 12:22.3 (16) À C À À «Ã ÍÁÚ GRE E11 NISSAN 1:42:56.6 1:42: : :42.6 F2 Ã Õ ÌÌÁÚ GRE Almera Gti 27:01.1 (24) 12:10.5 (26) 11:46.7 (23) 26:51.7 (21) 12:11.4 (20) 12:55.2 (22) à C Õ «ÕÈÍ Î ÔÚ GRE A7 RENAULT 1:43:32.6 1:43: : F2 ÿ «ÛÈÎÈÍfi GRE Clio 27:18.5 (26) 12:05.1 (24) 11:54.4 (26) 27:1 (25) 12:12.7 (21) 12:46.6 (17) STORE YOUR CAR SA- à C œ œàœ ÛÙ Ú GRE E11 VW 1:43: :44: : F2 à œ ÕÈÍÁˆ ÒÔÚ GRE GTi 27:47.9 (32) 12:15.0 (27) 12:16.0 (31) 26:36.5 (20) 12:04.7 (19) 12:48.5 (18) YIANGOU MOTOR SPORT LTD C Õ œ È Ì ÍÔÚ CYP N4 MITSUBISHI 1:44:21.8 1:44: : œ ƒ«èâòfiú CYP Lancer Evo IX 28:00.8 (33) 12:25.5 (28) 11:05.7 (16) 27:31.8 (26) 12:26.8 (22) 12:51.2 (19) œ» à Œ Õ «ÌÙ ÌÁÚ GRE A5 TOYOTA 1:44:47.5 1:44: : F2 à Œ Õ «ÎÔÚ GRE Yaris 27:20.6 (27) 12:31.1 (32) 12:24.1 (32) 27:04.5 (24) 12:32.9 (23) 12:54.3 (21)

2 œòèûùèífi K Ù Ù ÓÁ 23/05/ :29 ÂÎ. 2» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o < È ˆ.> ÒÔÁ. AÀ À à C œ ÛflÎÁÚ GRE A7 PEUGEOT 1:45:51.3 1:45: : :03.8 F2 œàÿ㜠à Òfl GRE 206 RC 29:08.8 (39) 12:07.5 (25) 11:45.0 (22) 26:59.1 (22) 11:51.4 (17) 13:59.5 (29) œ À œ ƒáïfiùòáú GRE A5 TOYOTA 1:46:21.9 1:46: : F2» Õ œ ÌÌÁÚ GRE Yaris 27:41.9 (31) 12:29.8 (31) 12:25.6 (33) 27:44.5 (27) 12:54.7 (27) 13:05.4 (24) À À/ À À à C «È Ò ÔÚ GRE E11 SEAT 1:47:06.5 1:47: : F2 Õƒ «ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ GRE Ibiza 27:40.1 (30) 12:29.7 (30) 12:10.1 (29) 28:19.7 (31) 12:38.0 (24) 13:48.9 (27) À / œ œ œ œ ÂÎÔÚ GRE A5 TOYOTA 1:47:55.2 1:47: : F2 œà œõœ œ Àœ È Ò ÔÚ GRE Starlet EP 91 28:24.4 (35) 12:47.0 (33) 12:35.7 (34) 27:46.1 (28) 12:42.1 (25) 13:39.9 (26) à / œ à œ ƒ«ƒáïfiùòáú GRE A5 NISSAN 1:48:11.5 1:48: : F2 œ à Òfl - ÒÈÛÙflÌ GRE Micra K-11 Kit Car 28:08.6 (34) 12:59.4 (36) 12:44.0 (36) 28:23.4 (32) 13:04.7 (29) 12:51.4 (20) AÀ À à ƒ«ã«œ ƒáïfiùòáú GRE A5 TOYOTA 1:49:00.0 1:49: : F2 œ œ Àœ ÎÁÚ GRE Yaris 28:34.0 (36) 13:05.6 (38) 12:57.8 (37) 28:06.3 (30) 13:02.5 (28) 13:13.8 (25) œà / œ Õ œà œ Ì GRE A5 TOYOTA 1:50:28.7 1:50: : :28.7 F2 Õœ È Ò ÔÚ GRE Yaris 28:39.4 (38) 12:52.7 (35) 13:29.5 (39) 29:37.7 (34) 12:48.8 (26) 13:00.6 (23) À À Ÿ ƒ à ÕÈÍ Î ÔÚ GRE A5 TOYOTA 1:52:01.0 1:52: : :32.3 F2 ««Ò ÍÎfiÚ GRE Starlet EP 91 29:11.9 (40) 13:14.3 (39) 13:21.0 (38) 29:05.2 (33) 13:12.3 (30) 13:56.3 (28) À œ Õ» Õ «ÌÙ ÌÁÚ GRE A5 TOYOTA 2:12:39.6 2:13: : :08.6 F2 À Ã«È Ò ÔÚ GRE Starlet EP 91 34:20.9 (44) 15:30.5 (41) 16:00.4 (40) 35:02.2 (36) 15:36.5 (32) 16:09.1 (31) ÍÙ Ú Ù Ù ÓÁÚ Ã C2 26 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 1 À À «ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ GRE N4 MITSUBISHI ÓÔ ÔÚ œ œ Àœ à ÒÈÔÚ GRE Lancer Evo IX C2 29 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 4 Àœ ÎÔÚ CYP N4 MITSUBISHI 48: :55.0 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á Àœ ÎÂÌ CYP Lancer Evo X 25:59.8 (18) 11:37.5 (18) 11:07.7 (17) YIANGOU MOTOR SPORT LTD C2 35 ÂÍÎÂflÛËÁ Õ œ ÀflÙÛ CYP N4 SUBARU 1:55:3 1:55:3 «À Î ÌÁ CYP Impreza WRX STi 30:59.0 (43) 13:52.2 (40) 12:38.8 (35) 29:57.6 (35) 13:34.4 (31) 14:33.3 (30) À C3 37 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 2 À œ Õ«ÒÁÚ GRE R3T OPEL 29: :55.9 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 «œ ıûû Ú GRE Corsa D OPC1.6 Turbo 29:55.9 (41) OLKI SPORT RALLYING- À œ Õ» C2 54 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3 Õœ ƒèôì ÛÁÚ GRE N4 SUBARU 36: :51.5 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ œ œ œ ÙfiÒÁÚ GRE Impreza WRX STi 25:31.9 (14) 11:19.6 (14) œ C2 55 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 5 ŸÕ Õ œ Ì È ÙÁÚ GRE N4 MITSUBISHI 1:14:21.5 1:14:21.5 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ ƒ  ÒÔÚ GRE Lancer Evo IX 24:48.8 (11) 11:08.4 (13) 10:25.2 (11) 27:59.1 (29) C2 58 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 5 Õ œà œ Ôfl ÔÚ CYP N4 SUBARU 1:12:24.2 1:12:24.2 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á M œ ÕflÍÔÚ CYP Impreza 25:38.1 (16) 11:24.8 (15) 10:33.7 (13) 24:47.6 (12) À Œ Õ»«/ œ» C2 61 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 6 Œ Õœ Ÿ È Ò ÔÚ GRE A8 MITSUBISHI 1:29:51.6 1:00.0 1:31:01.6 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á œ À Ÿ «À Ê ÒÔÚ GRE Lancer Evo III 27:29.5 (29) 12:47.9 (34) 11:54.3 (25) 25:58.7 (16) 11:41.2 (15) AÀ O Õ» C3 62 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 2 à œ œõ Àœ ÌÌÁÚ GRE E11 FORD 25: :31.7 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 Õ «ı ÂÎÔÚ GRE Escort RS :31.7 (13) À œ Õ» C4 65 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 5 Ò Î Ï ÔÚ GRE S1600 OPEL 1:17:03.0 1:17:03.0 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 À «Ì È ÙÁÚ GRE Corsa Super :43.3 (22) 11:51.5 (21) 11:25.0 (20) 27:03.2 (23) Àœ «- Õ «œ / À ÔÒÈÌ... C5 66 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 2 À ƒ «Ú GRE A6 PEUGEOT 25: :33.4 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 œ Ë Ì ÛÈÔÚ GRE 206 XS 25:33.4 (15)

3 œòèûùèífi K Ù Ù ÓÁ 23/05/ :29 ÂÎ. 3» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o < È ˆ.> ÒÔÁ. À ÀŸÕ C3 67 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 4 ««È Ò ÔÚ GRE E11 FORD 51: :06.2 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 «ÛÙ Ú GRE Escort RS :51.6 (23) 12:25.5 (29) 11:49.1 (24) À À à C3 69 à Ÿ «Ì È ÙÁÚ GRE E11 FORD 53: :36.2 F2 À««Îfl Ú GRE Escort RS :35.5 (37) 13:00.5 (37) 11:55.1 (27) À À à 73 'PAZONEN' GRE A5 TOYOTA 1:37:21.0 1:37:21.0 F2 œ ŸÕ«ÔÛÙ ÎÁÚ GRE Yaris Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3A ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ ÂÍÎÂflÛËÁ 25:26.5 (12) 11:31.6 (17) 11:37.5 (21) 25:09.3 (13) 11:25.4 (14) 12:10.7 (15) AÀ À-ARà RALLLY TEAM 74 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 5 ' Rà ' GRE A5 NISSAN 1:18:07.5 1:18:07.5 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 ' Rà ' GRE Micra 27:23.9 (28) 12:02.8 (23) 12:09.4 (28) 26:31.4 (19) COLIN RALLYING-AÀ / À À à 75 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 2 'EL NAK Jr' GRE A5 MG 51: :47.2 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 Ãœ «ÕflÍÔÚ GRE ZR :47.2 (46) À À à C4 83 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3 ÕflÍÔÚ GRE E10 TOYOTA 47: :34.3 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 œ œ Àœ ƒáïfiùòáú GRE Celica TA 22 30:46.2 (42) 16:48.1 (42) œà 85 Àœ œ Àœ ÌÙ ÌÁÚ GRE A5 TOYOTA 1:08:02.2 1: :00.0 1:20:42.2 F2 ƒ À ÒfiÛÙÔÚ GRE Yaris Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3C Ò ÛÂ Í ÒÌ 44:05.6 (45) 11:43.9 (19) 12:12.7 (30) œ ÌÈÊ ÏÂÌÔÚ ÕÔ 73 ÂÍÎÂflÛËÁ Ï ˆ ÛÁ ÌÔ ÈÍ Ì

4 Ù Ù ÓÁ Í Ù ÙÁ ÔÒflÂÚ & Î ÛÂÈÚ 23/05/ :29 ÂÎ. 1» ÛÁNo ÎfiÒ Ï O/K AıÙÔÍflÌÁÙÔ XÒ ÌÔÚ E.ƒ. ÔÈÌ Ú ÌÔÎÔ 1o < È ˆ.> ÒÔÁ. «œ 1 80 à Œ Õ «ÌÙ ÌÁÚ TOYOTA 1:44:47.5 1:44:47.5 à Œ Õ «ÎÔÚ A5 Yaris 2 79 À œ ƒáïfiùòáú TOYOTA 1:46:21.9 1:46: : :34.4» Õ œ ÌÌÁÚ A5 Yaris 3 77 œ œ œ ÂÎÔÚ TOYOTA 1:47:55.2 1:47: : :33.3 œà œõœ œ Àœ È Ò ÔÚ A5 Starlet EP à œ ƒ«ƒáïfiùòáú NISSAN 1:48:11.5 1:48: : œ à Òfl - ÒÈÛÙflÌ A5 Micra K-11 Kit Car 5 78 ƒ«ã«œ ƒáïfiùòáú TOYOTA 1:49:00.0 1:49: : œ œ Àœ ÎÁÚ A5 Yaris 6 76 Õ œà œ Ì TOYOTA 1:50:28.7 1:50: : :28.7 Õœ È Ò ÔÚ A5 Yaris 7 86 Ÿ ƒ à ÕÈÍ Î ÔÚ TOYOTA 1:52:01.0 1:52: : :32.3 ««Ò ÍÎfiÚ A5 Starlet EP Õ «ÌÙ ÌÁÚ TOYOTA 2:12:39.6 2:13: : :08.6 À Ã«È Ò ÔÚ A5 Starlet EP ÂÍÍÈÌfiÛ ÌÙÂÚ «œ C4+C Õ ÕŸ œ ÌÌÁÚ C3 MG 1:33:46.3 1:33:46.3 à ÀŸ «ÒfiÛÙÔÚ A7 ZR 2 64 à À Õ œ ƒáïfiùòáú C3 RENAULT 1:39:29.7 1:39: : :43.4 à œ ÛflÎÁÚ R3C Clio R À À «Ã ÍÁÚ C3 NISSAN 1:42:56.6 1:42: : :26.9 Ã Õ ÌÌÁÚ E11 Almera Gti 4 71 Õ «ÕÈÍ Î ÔÚ C3 RENAULT 1:43:32.6 1:43: : ÿ «ÛÈÎÈÍfi A7 Clio 5 72 œ œàœ ÛÙ Ú C3 VW 1:43: :44: : à œ ÕÈÍÁˆ ÒÔÚ E11 GTi 6 36 œ ÛflÎÁÚ C3 PEUGEOT 1:45:51.3 1:45: : :42.7 œàÿ㜠à Òfl A7 206 RC 7 68 «È Ò ÔÚ C3 SEAT 1:47: :47: : :30.5 Õƒ «ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ E11 Ibiza 13 ÂÍÍÈÌfiÛ ÌÙÂÚ «œ C À Õ«ÛflÎÁÚ C2 MITSUBISHI 1:26:15.7 1:26:15.7 À Õ«ÌÌÁÚ R4 Lancer Evo IX 2 51 À ƒ«è Ò ÔÚ C2 MITSUBISHI 1:26:17.3 1:26: à À Ìfl Ú N4 Lancer Evo IX 3 84 à «Ù ˆ ÌÔÚ C2 MITSUBISHI 1:28:05.4 1:28: : :48.1 à ƒ «ÒÔÚ N4 Lancer Evo IX 4 27 Õ À«ÙÒÔÚ C2 MITSUBISHI 1:28:23.7 1:28: : ŸÕ Õ Õœ ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ N4 Lancer Evo X 5 56 À «ÀÂıÙ ÒÁÚ C2 MITSUBISHI 1:29:18.7 1:29: : «ƒ «ÃÈ ÎÁÚ N4 Lancer Evo IX 6 24 'IAVERIS JUNIOR' C2 MITSUBISHI 1:29:38.3 1:29: : œà ƒ ÒÔÚ N4 Lancer Evo IX 7 53 Õ Ÿ ÒÁ ÒÁÚ C2 SUBARU 1:30:25.1 1:30: : À«ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ N4 Impreza WRX STi N Õ œ Ì È ÙÁÚ C2 MITSUBISHI 1:31:0 1:31:0 +4: œ Ì È ÙÁÚ N4 Lancer Evo IX 9 25 À ıë ÏÈÔÚ C2 SUBARU 1:32:48.6 1:33: : :13.3 œ œ À«ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ N4 Impreza WRX STi œ Õ«ÌÌÁÚ C2 SUBARU 1:35:16.4 1:35: : :57.8 Õ«ƒÁÏfiÙÒÁÚ N4 Impreza WRX STi 11 59» œ œ œ Àœ Ù ˆ ÌÔÚ C2 MITSUBISHI 1:37:09.5 1:37: : :53.1 œ À«È Ò ÔÚ N4 Lancer Evo IX à œƒ«ƒèôì ÛÁÚ C2 SUBARU 1:40:14.0 1:40: : :04.5 œ ÛflÎÁÚ A8 Impreza Õ œ È Ì ÍÔÚ C2 MITSUBISHI 1:44:21.8 1:44: : :07.8 œ ƒ«èâòfiú N4 Lancer Evo IX 20 ÂÍÍÈÌfiÛ ÌÙÂÚ œ ÌÈÊ ÏÂÌÔÚ ÕÔ 73 ÂÍÎÂflÛËÁ Ï ˆ ÛÁ ÌÔ ÈÍ Ì

5 œòèûùèífi Ù Ù ÓÁ F2 23/05/ :30 ÂÎ. 1» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o < È ˆ.> ÒÔÁ. COLIN RALLYING-A œ / À œ Õ» C Õ ÕŸ œ ÌÌÁÚ GRE A7 MG 1:33:46.3 1:33:46.3 F2 à ÀŸ «ÒfiÛÙÔÚ GRE ZR 24:35.9 (1) 10:56.8 (1) 10:51.5 (1) 24:38.9 (1) 10:57.0 (1) 11:46.2 (1) TheRallyShop24.com-ASSOAA/START LINE C à À Õ œ ƒáïfiùòáú GRE R3C RENAULT 1:39:29.7 1:39: : :43.4 F2 à œ ÛflÎÁÚ GRE Clio R3 26:09.1 (5) 11:47.4 (4) 11:19.6 (2) 26:06.3 (3) 11:56.8 (4) 12:10.5 (2) À C À À «Ã ÍÁÚ GRE E11 NISSAN 1:42:56.6 1:42: : :26.9 F2 Ã Õ ÌÌÁÚ GRE Almera Gti 27:01.1 (8) 12:10.5 (9) 11:46.7 (6) 26:51.7 (6) 12:11.4 (6) 12:55.2 (8) à C Õ «ÕÈÍ Î ÔÚ GRE A7 RENAULT 1:43:32.6 1:43: : F2 ÿ «ÛÈÎÈÍfi GRE Clio 27:18.5 (9) 12:05.1 (7) 11:54.4 (8) 27:1 (10) 12:12.7 (7) 12:46.6 (4) STORE YOUR CAR SA- à C œ œàœ ÛÙ Ú GRE E11 VW 1:43: :44: : F2 à œ ÕÈÍÁˆ ÒÔÚ GRE GTi 27:47.9 (14) 12:15.0 (10) 12:16.0 (13) 26:36.5 (5) 12:04.7 (5) 12:48.5 (5) œ» 6 80 à Œ Õ «ÌÙ ÌÁÚ GRE A5 TOYOTA 1:44:47.5 1:44: : F2 à Œ Õ «ÎÔÚ GRE Yaris 27:20.6 (10) 12:31.1 (14) 12:24.1 (14) 27:04.5 (9) 12:32.9 (8) 12:54.3 (7) AÀ À à C œ ÛflÎÁÚ GRE A7 PEUGEOT 1:45:51.3 1:45: : :03.8 F2 œàÿ㜠à Òfl GRE 206 RC 29:08.8 (20) 12:07.5 (8) 11:45.0 (5) 26:59.1 (7) 11:51.4 (3) 13:59.5 (15) œ 8 79 À œ ƒáïfiùòáú GRE A5 TOYOTA 1:46:21.9 1:46: : F2» Õ œ ÌÌÁÚ GRE Yaris 27:41.9 (13) 12:29.8 (13) 12:25.6 (15) 27:44.5 (11) 12:54.7 (12) 13:05.4 (10) À À/ À À à C «È Ò ÔÚ GRE E11 SEAT 1:47:06.5 1:47: : F2 Õƒ «ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ GRE Ibiza 27:40.1 (12) 12:29.7 (12) 12:10.1 (11) 28:19.7 (14) 12:38.0 (9) 13:48.9 (13) À / œ œ œ œ ÂÎÔÚ GRE A5 TOYOTA 1:47:55.2 1:47: : F2 œà œõœ œ Àœ È Ò ÔÚ GRE Starlet EP 91 28:24.4 (16) 12:47.0 (15) 12:35.7 (16) 27:46.1 (12) 12:42.1 (10) 13:39.9 (12) à / œ à œ ƒ«ƒáïfiùòáú GRE A5 NISSAN 1:48:11.5 1:48: : F2 œ à Òfl - ÒÈÛÙflÌ GRE Micra K-11 Kit Car 28:08.6 (15) 12:59.4 (17) 12:44.0 (17) 28:23.4 (15) 13:04.7 (14) 12:51.4 (6) AÀ À à ƒ«ã«œ ƒáïfiùòáú GRE A5 TOYOTA 1:49:00.0 1:49: : F2 œ œ Àœ ÎÁÚ GRE Yaris 28:34.0 (17) 13:05.6 (19) 12:57.8 (18) 28:06.3 (13) 13:02.5 (13) 13:13.8 (11) œà / œ Õ œà œ Ì GRE A5 TOYOTA 1:50:28.7 1:50: : :28.7 F2 Õœ È Ò ÔÚ GRE Yaris 28:39.4 (19) 12:52.7 (16) 13:29.5 (20) 29:37.7 (17) 12:48.8 (11) 13:00.6 (9) À À Ÿ ƒ à ÕÈÍ Î ÔÚ GRE A5 TOYOTA 1:52:01.0 1:52: : :32.3 F2 ««Ò ÍÎfiÚ GRE Starlet EP 91 29:11.9 (21) 13:14.3 (20) 13:21.0 (19) 29:05.2 (16) 13:12.3 (15) 13:56.3 (14) À œ Õ» Õ «ÌÙ ÌÁÚ GRE A5 TOYOTA 2:12:39.6 2:13: : :08.6 F2 À Ã«È Ò ÔÚ GRE Starlet EP 91 34:20.9 (24) 15:30.5 (21) 16:00.4 (21) 35:02.2 (18) 15:36.5 (16) 16:09.1 (16) ÍÙ Ú Ù Ù ÓÁÚ À C3 37 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 2 À œ Õ«ÒÁÚ GRE R3T OPEL 29: :55.9 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 «œ ıûû Ú GRE Corsa D OPC1.6 Turbo 29:55.9 (22) AÀ O Õ» C3 62 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 2 à œ œõ Àœ ÌÌÁÚ GRE E11 FORD 25: :31.7 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 Õ «ı ÂÎÔÚ GRE Escort RS :31.7 (3) À œ Õ» C4 65 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 5 Ò Î Ï ÔÚ GRE S1600 OPEL 1:17:03.0 1:17:03.0 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 À «Ì È ÙÁÚ GRE Corsa Super :43.3 (6) 11:51.5 (5) 11:25.0 (3) 27:03.2 (8) Àœ «- Õ «œ / À ÔÒÈÌ... C5 66 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 2 À ƒ «Ú GRE A6 PEUGEOT 25: :33.4 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 œ Ë Ì ÛÈÔÚ GRE 206 XS 25:33.4 (4)

6 œòèûùèífi Ù Ù ÓÁ F2 23/05/ :30 ÂÎ. 2» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o < È ˆ.> ÒÔÁ. À ÀŸÕ C3 67 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 4 ««È Ò ÔÚ GRE E11 FORD 51: :06.2 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 «ÛÙ Ú GRE Escort RS :51.6 (7) 12:25.5 (11) 11:49.1 (7) À À à C3 69 à Ÿ «Ì È ÙÁÚ GRE E11 FORD 53: :36.2 F2 À««Îfl Ú GRE Escort RS :35.5 (18) 13:00.5 (18) 11:55.1 (9) À À à 73 'PAZONEN' GRE A5 TOYOTA 1:37:21.0 1:37:21.0 F2 œ ŸÕ«ÔÛÙ ÎÁÚ GRE Yaris Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3A ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ ÂÍÎÂflÛËÁ 25:26.5 (2) 11:31.6 (2) 11:37.5 (4) 25:09.3 (2) 11:25.4 (2) 12:10.7 (3) AÀ À-ARà RALLLY TEAM 74 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 5 ' Rà ' GRE A5 NISSAN 1:18:07.5 1:18:07.5 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 ' Rà ' GRE Micra 27:23.9 (11) 12:02.8 (6) 12:09.4 (10) 26:31.4 (4) COLIN RALLYING-AÀ / À À à 75 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 2 'EL NAK Jr' GRE A5 MG 51: :47.2 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 Ãœ «ÕflÍÔÚ GRE ZR :47.2 (26) À À à C4 83 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3 ÕflÍÔÚ GRE E10 TOYOTA 47: :34.3 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 œ œ Àœ ƒáïfiùòáú GRE Celica TA 22 30:46.2 (23) 16:48.1 (22) œà 85 Àœ œ Àœ ÌÙ ÌÁÚ GRE A5 TOYOTA 1:08:02.2 1: :00.0 1:20:42.2 F2 ƒ À ÒfiÛÙÔÚ GRE Yaris Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3C Ò ÛÂ Í ÒÌ 44:05.6 (25) 11:43.9 (3) 12:12.7 (12) œ ÌÈÊ ÏÂÌÔÚ ÕÔ 73 ÂÍÎÂflÛËÁ Ï ˆ ÛÁ ÌÔ ÈÍ Ì

7 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.1 - SEAJETS New Gravia km 07/05/ :22 Óåë. 1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 1 9 ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 22: ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 22: :41.6 SKODA Fabia R km/h SKODA Fabia R5 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C2 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 23: ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 23: :04.4 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C2 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 23: ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 23: :35.5 MITSUBISHI Lancer Evo IX 66 km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C2 ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 23: ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 23: :45.0 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C2 ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóô... N4 23: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóôáí... N4 23: :54.1 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo X ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C2 ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 24: ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 24: :19.0 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX 'IAVERIS JUNIOR' C2 'IAVERIS JUNIOR' C ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 24: ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 24: :30.9 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C2 ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 24: ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 24: :35.9 SUBARU Impreza WRX STi N km/h F2 MG ZR ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C3 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 24: ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 24: :39.6 F2 MG ZR km/h SUBARU Impreza WRX STi N12 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 24: ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 24: :47.0 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíá... C2 ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíáãé... C ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 24: ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 24: :48.8 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX 'PAZONEN' 'PAZONEN' ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 25: ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 25: :26.5 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris ÌÐÏÆÉÏÍÅËÏÓ ÉùÜííçò C3 ÌÐÏÆÉÏÍÅËÏÓ ÉùÜííçò C ÐÁÍÁÑÉÔÇÓ ÅõÜããåëïò E11 25: ÐÁÍÁÑÉÔÇÓ ÅõÜããåëïò E11 25: :31.7 F2 FORD Escort RS km/h F2 FORD Escort RS2000 ÓÐÁÍÏÓ Äéïíýóçò C2 ÓÐÁÍÏÓ Äéïíýóçò C ÃÊÏÔÏÂÏÓ ÓùôÞñçò N4 25: ÃÊÏÔÏÂÏÓ ÓùôÞñçò N4 25: :31.9 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ËÅÕÊÁÄÉÔÇÓ ÓÜââáò C5 ËÅÕÊÁÄÉÔÇÓ ÓÜââáò C ÔÓÉÏÕÊÁÓ ÁèáíÜóéïò A6 25: ÔÓÉÏÕÊÁÓ ÁèáíÜóéïò A6 25: :33.4 F2 PEUGEOT 206 XS km/h F2 PEUGEOT 206 XS ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C2 ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 25: MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 25: :38.1 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C2 ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 25: ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 25: :43.4 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÐÁÕËÏÕ Ðáýëïò C2 ÐÁÕËÏÕ Ðáýëïò C ÐÁÕËÏÕ Åëåíá N4 25: ÐÁÕËÏÕ Åëåíá N4 25: :59.8 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo X ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C3 ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 26: ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 26: :09.1 F2 RENAULT Clio R km/h F2 RENAULT Clio R3 ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Óô... C2 ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÓôÝö... C ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 26: ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 26: :22.4 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C2 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 26: ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 26: :36.8 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza 555 ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C4 ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : :43.3 F2 OPEL Corsa Super km/h F2 OPEL Corsa Super 1600 ÁÔÆÇÃÁÊÇÓ Ãéþñãïò C3 ÁÔÆÇÃÁÊÇÓ Ãéþñãïò C ÅÉÑÁÊÇÓ Êþóôáò E11 26: ÅÉÑÁÊÇÓ Êþóôáò E11 26: :51.6 F2 FORD Escort RS km/h F2 FORD Escort RS2000 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C3 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 27: ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 27: :01.1 F2 NISSAN Almera Gti km/h F2 NISSAN Almera Gti ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C2 ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíô... N4 27: ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 27: :08.1 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C3 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 27: ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 27: :18.5 F2 RENAULT Clio km/h F2 RENAULT Clio ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 27: ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 27: :20.6 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris 'ÁRÌÁ' 'ÁRÌÁ' 'ÁRÌÁÊÉ' A5 27: 'ÁRÌÁÊÉ' A5 27: :23.9 F2 NISSAN Micra km/h F2 NISSAN Micra : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :42.3

8 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.1 - SEAJETS New Gravia km 07/05/ :22 Óåë. 2 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C2 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 27: ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 27: :29.5 MITSUBISHI Lancer Evo III km/h MITSUBISHI Lancer Evo III ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C3 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáí... E11 27: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 27: :41.9 F2 SEAT Ibiza km/h F2 TOYOTA Yaris ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 27: ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáíôßíïò E11 27: :45.4 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 SEAT Ibiza ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C3 ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 27: ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 27: :47.9 F2 VW GTi km/h F2 VW GTi ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 28: ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 28: :00.8 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 28: ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 28: :08.6 F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car km/h F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ... A5 28: ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ Ãé... A5 28: :24.4 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞ... ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞôñçò ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ Âáã... A5 28: ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÂáããÝëçò A5 28: :34.0 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris ÁÑÌÕÑÉÙÔÇÓ Ðáíáãéþôçò C3 ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÁÃÃÅËÇÓ Çëßáò E11 28: ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 28: :39.4 F2 FORD Escort RS km/h F2 TOYOTA Yaris ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÁÑÌÕÑÉÙÔÇÓ Ðáíáãéþôçò C ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 28: ÁÃÃÅËÇÓ Çëßáò E11 28: :40.6 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 FORD Escort RS2000 ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C3 ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 29: ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 29: :08.8 F2 PEUGEOT 206 RC km/h F2 PEUGEOT 206 RC ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 29: ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 29: :11.9 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÊÁËÔÓÏÕÍÇÓ Üñçò C3 ÊÁËÔÓÏÕÍÇÓ Üñçò C ÔÓÁÃÊÁÑÇÓ ÏäõóóÝáò R3T 29: ÔÓÁÃÊÁÑÇÓ ÏäõóóÝáò R3T 29: :55.9 F2 OPEL Corsa D OPC1.6 Turbo km/h F2 OPEL Corsa D OPC1.6 Turbo ÐÁÑÁÐÅÑÁÓ Íßêïò C4 ÐÁÑÁÐÅÑÁÓ Íßêïò C ÔÓÉÃÊÏÐÏÕËÏÓ ÄçìÞôñçò E10 30: ÔÓÉÃÊÏÐÏÕËÏÓ ÄçìÞôñçò E10 30: :46.2 F2 TOYOTA Celica TA km/h F2 TOYOTA Celica TA 22 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 30: ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 30: :59.0 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 34: ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 34: :20.9 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Áíôþíçò ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Áíôþíçò ÄÉÐËÁÓ ñþóôïò A5 44: ÄÉÐËÁÓ ñþóôïò A5 44: :05.6 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris 'EL NAK Jr' 'EL NAK Jr' ÌÏÕÆÁÊÇÓ Íßêïò A5 51: ÌÏÕÆÁÊÇÓ Íßêïò A5 51: :47.2 F2 MG ZR km/h F2 MG ZR : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :05.6

9 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.2 - EKO Racing Amfissa km 07/05/ :02 Óåë. 1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 1 9 ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 9: ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 32: :37.1 SKODA Fabia R km/h SKODA Fabia R5 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C2 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 10: ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 33: :18.8 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C2 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 10: ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 33: :46.0 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C2 ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóô... N4 10: ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 34: :17.0 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C2 ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 10: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóôáí... N4 34: :19.9 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo X ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C2 ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 10: ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 34: :53.7 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C2 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 10: ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 35: :15.7 SUBARU Impreza WRX STi N km/h SUBARU Impreza WRX STi N12 ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C2 'IAVERIS JUNIOR' C ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíô... N4 10: ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 35: :27.0 SUBARU Impreza WRX STi km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C2 ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 10: ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 35: :32.7 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 MG ZR 'IAVERIS JUNIOR' C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 10: ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 35: :33.5 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C3 ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíáãé... C ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 10: ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 35: :57.2 F2 MG ZR km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C2 ÓÐÁÍÏÓ Äéïíýóçò C ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 11: ÃÊÏÔÏÂÏÓ ÓùôÞñçò N4 36: :51.5 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíá... C2 ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 11: ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 36: :51.7 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h SUBARU Impreza WRX STi ÓÐÁÍÏÓ Äéïíýóçò C2 'PAZONEN' ÃÊÏÔÏÂÏÓ ÓùôÞñçò N4 11: ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 36: :58.1 SUBARU Impreza WRX STi km/h F2 TOYOTA Yaris ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C2 ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 11: MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 37: :02.9 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Óô... C2 ÐÁÕËÏÕ Ðáýëïò C ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 11: ÐÁÕËÏÕ Åëåíá N4 37: :37.3 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo X 'PAZONEN' ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÓôÝö... C ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 11: ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 37: :52.7 F2 TOYOTA Yaris km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÐÁÕËÏÕ Ðáýëïò C2 ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C ÐÁÕËÏÕ Åëåíá N4 11: ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 37: :56.5 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h F2 RENAULT Clio R3 ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Áíôþíçò ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C ÄÉÐËÁÓ ñþóôïò A5 11: ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 37: :16.8 F2 TOYOTA Yaris km/h SUBARU Impreza WRX STi ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C3 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 11: ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 38: :34.5 F2 RENAULT Clio R km/h SUBARU Impreza 555 ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C4 ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : :34.8 F2 OPEL Corsa Super km/h F2 OPEL Corsa Super 1600 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C2 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 11: ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 39: :11.6 SUBARU Impreza km/h F2 NISSAN Almera Gti 'ÁRÌÁ' ÁÔÆÇÃÁÊÇÓ Ãéþñãïò C 'ÁRÌÁÊÉ' A5 12: ÅÉÑÁÊÇÓ Êþóôáò E11 39: :17.1 F2 NISSAN Micra km/h F2 FORD Escort RS2000 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C3 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 12: ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 39: :23.6 F2 RENAULT Clio km/h F2 RENAULT Clio ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C3 'ÁRÌÁ' ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 12: 'ÁRÌÁÊÉ' A5 39: :26.7 F2 PEUGEOT 206 RC km/h F2 NISSAN Micra ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C3 ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 12: ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 39: :51.7 F2 NISSAN Almera Gti km/h F2 TOYOTA Yaris ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C3 ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 12: ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 40: :02.9 F2 VW GTi km/h F2 VW GTi ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C2 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 12: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 40: :11.7 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 TOYOTA Yaris : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :34.6

10 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.2 - EKO Racing Amfissa km 07/05/ :02 Óåë. 2 ÁÔÆÇÃÁÊÇÓ Ãéþñãïò C3 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C ÅÉÑÁÊÇÓ Êþóôáò E11 12: ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 40: :17.4 F2 FORD Escort RS km/h MITSUBISHI Lancer Evo III ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C3 ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C E11 12: E11 F2 SEAT Ibiza km/h F2 SEAT Ibiza ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáí... ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáíôßíïò 40: :25.1 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 12: ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 40: :26.3 F2 TOYOTA Yaris km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 12: ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 41: :08.0 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ... A5 12: ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ Ãé... A5 41: :11.4 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C2 ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 12: ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 41: :16.3 MITSUBISHI Lancer Evo III km/h F2 PEUGEOT 206 RC ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 12: ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 41: :32.1 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞôñçò ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 12: ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÂáããÝëçò A5 41: :39.6 F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car km/h F2 TOYOTA Yaris ÁÑÌÕÑÉÙÔÇÓ Ðáíáãéþôçò C3 ÁÑÌÕÑÉÙÔÇÓ Ðáíáãéþôçò C ÁÃÃÅËÇÓ Çëßáò E11 13: ÁÃÃÅËÇÓ Çëßáò E11 41: :41.1 F2 FORD Escort RS km/h F2 FORD Escort RS2000 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞ... ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ Âáã... A5 13: ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 42: :26.2 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 13: ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 44: :51.2 F2 TOYOTA Starlet EP km/h SUBARU Impreza WRX STi ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C2 ÐÁÑÁÐÅÑÁÓ Íßêïò C ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 13: ÔÓÉÃÊÏÐÏÕËÏÓ ÄçìÞôñçò E10 47: :34.3 SUBARU Impreza WRX STi km/h F2 TOYOTA Celica TA 22 ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 15: ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 49: :21.4 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÐÁÑÁÐÅÑÁÓ Íßêïò C4 ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Áíôþíçò ÔÓÉÃÊÏÐÏÕËÏÓ ÄçìÞôñçò E10 16: ÄÉÐËÁÓ ñþóôïò A5 1: : :29.5 F2 TOYOTA Celica TA km/h F2 TOYOTA Yaris : : : : : : : : : : : : : : : : : :52.4

11 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.3 - Paleohori km 07/05/ :45 Óåë. 1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 1 9 ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 9: ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 41: :00.1 SKODA Fabia R km/h SKODA Fabia R5 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C2 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 9: ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 42: :56.4 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C2 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 9: ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 43: :25.6 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C2 ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 9: ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 43: :58.8 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C2 ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóô... N4 9: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóôáí... N4 44: :10.6 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo X 'IAVERIS JUNIOR' C2 ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 9: ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 44: :47.0 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C2 'IAVERIS JUNIOR' C ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 9: ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 45: :18.4 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C2 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíô... N4 10: ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 45: :20.7 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi N12 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 10: ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 45: :40.3 SUBARU Impreza WRX STi N km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C2 ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíáãé... C ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 10: ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 46: :22.4 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíá... C2 ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 10: ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 46: :24.2 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 MG ZR ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C2 ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 10: ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 47: :23.9 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C2 ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 10: MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 47: :36.6 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Óô... C2 ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 10: ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 47: :16.8 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h SUBARU Impreza WRX STi ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C3 'PAZONEN' ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 10: ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 48: :35.6 F2 MG ZR km/h F2 TOYOTA Yaris ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C2 ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÓôÝö... C ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 11: ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 48: :41.1 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÐÁÕËÏÕ Ðáýëïò C2 ÐÁÕËÏÕ Ðáýëïò C ÐÁÕËÏÕ Åëåíá N4 11: ÐÁÕËÏÕ Åëåíá N4 48: :45.0 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo X ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C2 ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 11: ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 49: :16.1 SUBARU Impreza km/h F2 RENAULT Clio R3 ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C3 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 11: ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 49: :50.6 F2 RENAULT Clio R km/h SUBARU Impreza 555 ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C4 ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : :59.8 F2 OPEL Corsa Super km/h F2 OPEL Corsa Super 1600 'PAZONEN' ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 11: ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 50: :58.3 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 NISSAN Almera Gti ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C3 ÁÔÆÇÃÁÊÇÓ Ãéþñãïò C ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 11: ÅÉÑÁÊÇÓ Êþóôáò E11 51: :06.2 F2 PEUGEOT 206 RC km/h F2 FORD Escort RS2000 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C3 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 11: ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 51: :18.0 F2 NISSAN Almera Gti km/h F2 RENAULT Clio ÁÔÆÇÃÁÊÇÓ Ãéþñãïò C3 ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C ÅÉÑÁÊÇÓ Êþóôáò E11 11: ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 51: :32.0 F2 FORD Escort RS km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C2 'ÁRÌÁ' ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 11: 'ÁRÌÁÊÉ' A5 51: :36.1 MITSUBISHI Lancer Evo III km/h F2 NISSAN Micra ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C3 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 11: ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 52: :11.7 F2 RENAULT Clio km/h MITSUBISHI Lancer Evo III ÁÑÌÕÑÉÙÔÇÓ Ðáíáãéþôçò C3 ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÁÃÃÅËÇÓ Çëßáò E11 11: ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 52: :15.8 F2 FORD Escort RS km/h F2 TOYOTA Yaris 'ÁRÌÁ' ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C A5 12: E11 F2 NISSAN Micra km/h F2 VW GTi 'ÁRÌÁÊÉ' ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò 52: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :34.2

12 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.3 - Paleohori km 07/05/ :45 Óåë. 2 ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C3 ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C E11 12: E11 F2 SEAT Ibiza km/h F2 SEAT Ibiza ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáí... ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáíôßíïò 52: :35.2 ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Áíôþíçò ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÄÉÐËÁÓ ñþóôïò A5 12: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 52: :37.3 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C3 ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 12: ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 53: :01.3 F2 VW GTi km/h F2 PEUGEOT 206 RC ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÁÑÌÕÑÉÙÔÇÓ Ðáíáãéþôçò C ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 12: ÁÃÃÅËÇÓ Çëßáò E11 53: :36.2 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 FORD Escort RS2000 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 12: ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ Ãé... A5 53: :47.1 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ... A5 12: ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 53: :52.0 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C2 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞôñçò ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 12: ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÂáããÝëçò A5 54: :37.4 SUBARU Impreza WRX STi km/h F2 TOYOTA Yaris ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 12: ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 55: :01.6 F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car km/h F2 TOYOTA Yaris ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞ... ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ Âáã... A5 12: ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 55: :47.2 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 13: ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 57: 57: F2 TOYOTA Starlet EP km/h SUBARU Impreza WRX STi ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 13: ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 1:05:51.8 1:06:21.8 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Áíôþíçò ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 16: ÄÉÐËÁÓ ñþóôïò A5 1:40.0 1:08:02.2 1:20:42.2 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Yaris 11: : : : : : : : : : : : : : : :42.1

13 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.4 - SEAJETS New Gravia km 07/05/ :07 Óåë. 1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 1 9 ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 22: ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 1:04:12.7 1:04:18.0 SKODA Fabia R km/h SKODA Fabia R5 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C2 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 22: ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 1:05:41.6 1:05:41.6 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C2 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 22: ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 1:06:05.4 1:06:05.4 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX 'IAVERIS JUNIOR' C2 ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 23: ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 1:07:11.5 1:07:11.5 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C2 ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóô... N4 23: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóôáí... N4 1:07:22.6 1:07:22.6 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo X ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C2 ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 23: ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 1:08:23.1 1:08:23.1 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C2 'IAVERIS JUNIOR' C ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíô... N4 23: ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 1:08:30.4 1:08:30.4 SUBARU Impreza WRX STi 69 km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C2 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 23: ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 1:09:07.4 1:09:12.7 MITSUBISHI Lancer Evo IX 66 km/h SUBARU Impreza WRX STi N12 ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 23: ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 1:09:15.9 1:09:15.9 MITSUBISHI Lancer Evo IX 63 km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C2 ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 23: ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 1:11:03.1 1:11:03.1 SUBARU Impreza WRX STi N km/h F2 MG ZR ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C3 ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 24: ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 1:11:21.7 1:11:51.7 F2 MG ZR km/h SUBARU Impreza WRX STi ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C2 ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 24: MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 1:12:24.2 1:12:24.2 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza 'PAZONEN' ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 25: ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 1:12:36.0 1:12:36.0 F2 TOYOTA Yaris km/h SUBARU Impreza WRX STi ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C2 'PAZONEN' ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 25: ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 1:13:44.9 1:13:44.9 SUBARU Impreza WRX STi km/h F2 TOYOTA Yaris ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Óô... C2 ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÓôÝö... C ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 25: ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 1:14:15.6 1:14:15.6 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C2 ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíáãé... C ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 25: ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 1:14:21.5 1:14:21.5 MITSUBISHI Lancer Evo III km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C3 ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 26: ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 1:15:22.4 1:15:22.4 F2 RENAULT Clio R km/h F2 RENAULT Clio R3 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C2 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 26: ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 1:16:06.0 1:16:06.0 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza 555 'ÁRÌÁ' ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C 'ÁRÌÁÊÉ' A5 26: ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S1600 1:17:03.0 1:17:03.0 F2 NISSAN Micra km/h F2 OPEL Corsa Super 1600 ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C3 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 26: ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 1:17:50.0 1:17:50.0 F2 VW GTi km/h F2 NISSAN Almera Gti ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C3 'ÁRÌÁ' ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 26: 'ÁRÌÁÊÉ' A5 1:18:07.5 1:18:07.5 F2 NISSAN Almera Gti km/h F2 NISSAN Micra ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C3 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 26: ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 1:18:33.3 1:18:33.3 F2 PEUGEOT 206 RC km/h F2 RENAULT Clio ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C4 ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 1:19:03.8 1:19:03.8 F2 OPEL Corsa Super km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 27: ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 1:19:20.3 1:19:20.3 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C3 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 27: ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 1:18:10.4 1:19:20.4 F2 RENAULT Clio km/h MITSUBISHI Lancer Evo III 1:00.0 ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C2 ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C N4 27: E MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 VW GTi ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò 1:18:55.4 1:19:20.8 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 27: ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 1:20:00.4 1:20:00.4 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 PEUGEOT 206 RC ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ... A5 27: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 1:20:21.8 1:20:21.8 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Yaris +1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :03.8

14 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.4 - SEAJETS New Gravia km 07/05/ :07 Óåë. 2 ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíá... C2 ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C N4 27: E11 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 SEAT Ibiza ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáíôßíïò 1:20:39.6 1:20:54.9 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞ... ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ Âáã... A5 28: ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ Ãé... A5 1:21:33.2 1:21:33.2 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C3 ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáí... E11 28: ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 1:22:15.4 1:22:25.4 F2 SEAT Ibiza km/h F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞôñçò ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 28: ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÂáããÝëçò A5 1:22:43.7 1:22:43.7 F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car km/h F2 TOYOTA Yaris ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 29: ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 1:24:39.3 1:24:39.3 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Yaris ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 29: ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 1:24:52.4 1:24:52.4 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 29: ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 1:27:27.6 1:27:27.6 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 35: ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 1:40:54.0 1:41:24.0 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Starlet EP : : : : : : : : : : :06.0

15 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.5 - EKO Racing Amfissa km 07/05/ :20 Óåë. 1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 1 9 ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 9: ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 1:13:58.4 1:14:03.7 SKODA Fabia R km/h SKODA Fabia R5 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C2 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 9: ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 1:15:45.6 1:15:45.6 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C2 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 10: ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 1:16:00.5 1:16:00.5 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX 'IAVERIS JUNIOR' C2 ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 10: ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 1:17:25.6 1:17:25.6 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C2 ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 10: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóôáí... N4 1:17:45.9 1:17:45.9 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo X ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C2 'IAVERIS JUNIOR' C ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóô... N4 10: ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 1:18:41.7 1:18:41.7 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C2 ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 10: ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 1:18:47.1 1:18:47.1 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C2 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíô... N4 10: ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 1:19:34.8 1:19:40.1 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi N12 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 10: ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 1:19:59.6 1:19:59.6 SUBARU Impreza WRX STi N km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C2 ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 10: ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 1:22:00.1 1:22:00.1 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 MG ZR ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C2 ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 10: ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 1:21:48.4 1:22:18.4 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C3 ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 10: ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 1:23:26.3 1:23:26.3 F2 MG ZR km/h SUBARU Impreza WRX STi ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Óô... C2 'PAZONEN' ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 11: ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 1:25:10.3 1:25:10.3 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 TOYOTA Yaris 'PAZONEN' ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÓôÝö... C ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 11: ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 1:25:37.0 1:25:37.0 F2 TOYOTA Yaris km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C2 ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 11: ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 1:27:19.2 1:27:19.2 MITSUBISHI Lancer Evo III km/h F2 RENAULT Clio R3 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C2 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 11: ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 1:27:51.7 1:27:51.7 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza 555 ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C3 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 11: ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 1:30:01.4 1:30:01.4 F2 PEUGEOT 206 RC km/h F2 NISSAN Almera Gti ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C3 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 11: ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 1:30:46.0 1:30:46.0 F2 RENAULT Clio R km/h F2 RENAULT Clio ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C3 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 12: ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 1:29:51.6 1:31:01.6 F2 VW GTi km/h MITSUBISHI Lancer Evo III 1:00.0 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C3 ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C E11 12: E F2 NISSAN Almera Gti km/h F2 VW GTi ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò 1:31:00.1 1:31:25.5 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C3 ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 12: ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 1:31:30.6 1:31:30.6 F2 RENAULT Clio km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C2 ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 12: ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 1:31:51.8 1:31:51.8 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 PEUGEOT 206 RC ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 12: ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 1:31:53.2 1:31:53.2 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C3 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáí... E11 12: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 1:33:16.5 1:33:16.5 F2 SEAT Ibiza km/h F2 TOYOTA Yaris ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C A5 12: E11 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 SEAT Ibiza ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ... ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáíôßíïò 1:33:17.6 1:33:32.9 ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 12: ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ Ãé... A5 1:34:1 1:34:1 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 12: ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 1:35:20.1 1:35:30.1 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞ... ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞôñçò ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ Âáã... A5 13: ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÂáããÝëçò A5 1:35:46.2 1:35:46.2 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris +1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :42.5