SEAJETS ACROPOLIS RALLY 2016 œòèûùèífi K Ù Ù ÓÁ 23/05/ :29 ÂÎ. 1» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SEAJETS ACROPOLIS RALLY 2016 œòèûùèífi K Ù Ù ÓÁ 23/05/ :29 ÂÎ. 1» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o"

Bản ghi

1 œòèûùèífi K Ù Ù ÓÁ 23/05/ :29 ÂÎ. 1» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o < È ˆ.> ÒÔÁ. LASCARIS FOUNDATION TEAM GREECE... C1 1 9» Õ œ À À Ï ÒÔÚ GRE R5 SKODA 1:24:34.4 1:24:34.4 Õ Ÿ œ Õ««Îfl Ú GRE Fabia R5 22:41.6 (1) 9:55.5 (1) 9:17.7 (1) 22:17.9 (1) 9:45.7 (1) 10:36.0 (4) START LINE C À Õ«ÛflÎÁÚ GRE R4 MITSUBISHI 1:26:15.7 1:26: : :41.3 À Õ«ÌÌÁÚ GRE Lancer Evo IX 23:04.4 (2) 10:14.4 (3) 9:37.6 (2) 22:45.2 (3) 10:04.0 (3) 10:30.1 (2) à / œ C À ƒ«è Ò ÔÚ GRE N4 MITSUBISHI 1:26:17.3 1:26: : à À Ìfl Ú GRE Lancer Evo IX 23:35.5 (3) 10:10.5 (2) 9:39.6 (3) 22:39.8 (2) 9:55.1 (2) 10:16.8 (1) à / œ C à «Ù ˆ ÌÔÚ GRE N4 MITSUBISHI 1:28:05.4 1:28: : :48.1 à ƒ «ÒÔÚ GRE Lancer Evo IX 23:45.0 (4) 10:32.0 (5) 9:41.8 (4) 23:12.7 (6) 10:14.1 (5) 10:39.8 (6) C MITSUBISHI Õ À«ÙÒÔÚ CYP N4 1:28:23.7 1:28: : ŸÕ Õ Õœ ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ CYP Lancer Evo X 23:54.1 (5) 10:25.8 (4) 9:50.7 (5) 23:12.0 (4) 10:23.3 (6) 10:37.8 (5) œ C À «ÀÂıÙ ÒÁÚ GRE N4 MITSUBISHI 1:29:18.7 1:29: : «ƒ «ÃÈ ÎÁÚ GRE Lancer Evo IX 24:19.0 (6) 10:34.7 (6) 9:53.3 (7) 23:36.1 (9) 10:24.0 (7) 10:31.6 (3) à / À C 'IAVERIS JUNIOR' GRE N4 MITSUBISHI 1:29:38.3 1:29: : œà ƒ ÒÔÚ GRE Lancer Evo IX 24:30.9 (7) 10:56.1 (10) 9:51.4 (6) 23:12.0 (5) 10:11.3 (4) 10:56.6 (8) œ C Õ Ÿ ÒÁ ÒÁÚ GRE N4 SUBARU 1:30:25.1 1:30: : À«ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ GRE Impreza WRX STi N12 24:34.3 (8) 10:36.1 (7) 10:05.0 (9) 23:52.0 (10) 10:27.4 (9) 10:50.3 (7) YIANGOU MOTOR SPORT LTD C Õ œ Ì È ÙÁÚ CYP N4 MITSUBISHI 1:31:0 1:31:0 +6: œ Ì È ÙÁÚ CYP Lancer Evo IX 24:47.0 (10) 10:46.5 (9) 10:06.8 (10) 23:35.6 (8) 10:43.7 (10) 11:05.7 (10) œ / À œ Õ» C À ıë ÏÈÔÚ GRE N4 SUBARU 1:32:48.6 1:33: : :13.3 œ œ À«ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ GRE Impreza WRX STi 27:08.1 (25) 10:38.7 (8) 10:00.0 (8) 23:34.9 (7) 10:26.7 (8) 11:00.2 (9) COLIN RALLYING-A œ / À œ Õ» C Õ ÕŸ œ ÌÌÁÚ GRE A7 MG 1:33:46.3 1:33: : F2 à ÀŸ «ÒfiÛÙÔÚ GRE ZR 24:35.9 (9) 10:56.8 (11) 10:51.5 (15) 24:38.9 (11) 10:57.0 (12) 11:46.2 (12) GREEK FIRE DEPARTMENT- à / À C œ Õ«ÌÌÁÚ GRE N4 SUBARU 1:35:16.4 1:35: : :30.1 Õ«ƒÁÏfiÙÒÁÚ GRE Impreza WRX STi 25:43.4 (17) 11:08.3 (12) 10:32.2 (12) 25:12.1 (14) 10:50.3 (11) 11:50.1 (13) à C » œ œ œ Àœ Ù ˆ ÌÔÚ GRE N4 MITSUBISHI 1:37:09.5 1:37: : :53.1 œ À«È Ò ÔÚ GRE Lancer Evo IX 26:22.4 (20) 11:30.3 (16) 10:48.4 (14) 25:34.5 (15) 11:21.4 (13) 11:32.5 (11) TheRallyShop24.com-ASSOAA/START LINE C à À Õ œ ƒáïfiùòáú GRE R3C RENAULT 1:39:29.7 1:39: :5 +2:20.2 F2 à œ ÛflÎÁÚ GRE Clio R3 26:09.1 (19) 11:47.4 (20) 11:19.6 (19) 26:06.3 (17) 11:56.8 (18) 12:10.5 (14) œ» C à œƒ«ƒèôì ÛÁÚ GRE A8 SUBARU 1:40:14.0 1:40: : œ ÛflÎÁÚ GRE Impreza :36.8 (21) 11:57.7 (22) 11:16.1 (18) 26:15.4 (18) 11:45.7 (16) 12:22.3 (16) À C À À «Ã ÍÁÚ GRE E11 NISSAN 1:42:56.6 1:42: : :42.6 F2 Ã Õ ÌÌÁÚ GRE Almera Gti 27:01.1 (24) 12:10.5 (26) 11:46.7 (23) 26:51.7 (21) 12:11.4 (20) 12:55.2 (22) à C Õ «ÕÈÍ Î ÔÚ GRE A7 RENAULT 1:43:32.6 1:43: : F2 ÿ «ÛÈÎÈÍfi GRE Clio 27:18.5 (26) 12:05.1 (24) 11:54.4 (26) 27:1 (25) 12:12.7 (21) 12:46.6 (17) STORE YOUR CAR SA- à C œ œàœ ÛÙ Ú GRE E11 VW 1:43: :44: : F2 à œ ÕÈÍÁˆ ÒÔÚ GRE GTi 27:47.9 (32) 12:15.0 (27) 12:16.0 (31) 26:36.5 (20) 12:04.7 (19) 12:48.5 (18) YIANGOU MOTOR SPORT LTD C Õ œ È Ì ÍÔÚ CYP N4 MITSUBISHI 1:44:21.8 1:44: : œ ƒ«èâòfiú CYP Lancer Evo IX 28:00.8 (33) 12:25.5 (28) 11:05.7 (16) 27:31.8 (26) 12:26.8 (22) 12:51.2 (19) œ» à Œ Õ «ÌÙ ÌÁÚ GRE A5 TOYOTA 1:44:47.5 1:44: : F2 à Œ Õ «ÎÔÚ GRE Yaris 27:20.6 (27) 12:31.1 (32) 12:24.1 (32) 27:04.5 (24) 12:32.9 (23) 12:54.3 (21)

2 œòèûùèífi K Ù Ù ÓÁ 23/05/ :29 ÂÎ. 2» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o < È ˆ.> ÒÔÁ. AÀ À à C œ ÛflÎÁÚ GRE A7 PEUGEOT 1:45:51.3 1:45: : :03.8 F2 œàÿ㜠à Òfl GRE 206 RC 29:08.8 (39) 12:07.5 (25) 11:45.0 (22) 26:59.1 (22) 11:51.4 (17) 13:59.5 (29) œ À œ ƒáïfiùòáú GRE A5 TOYOTA 1:46:21.9 1:46: : F2» Õ œ ÌÌÁÚ GRE Yaris 27:41.9 (31) 12:29.8 (31) 12:25.6 (33) 27:44.5 (27) 12:54.7 (27) 13:05.4 (24) À À/ À À à C «È Ò ÔÚ GRE E11 SEAT 1:47:06.5 1:47: : F2 Õƒ «ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ GRE Ibiza 27:40.1 (30) 12:29.7 (30) 12:10.1 (29) 28:19.7 (31) 12:38.0 (24) 13:48.9 (27) À / œ œ œ œ ÂÎÔÚ GRE A5 TOYOTA 1:47:55.2 1:47: : F2 œà œõœ œ Àœ È Ò ÔÚ GRE Starlet EP 91 28:24.4 (35) 12:47.0 (33) 12:35.7 (34) 27:46.1 (28) 12:42.1 (25) 13:39.9 (26) à / œ à œ ƒ«ƒáïfiùòáú GRE A5 NISSAN 1:48:11.5 1:48: : F2 œ à Òfl - ÒÈÛÙflÌ GRE Micra K-11 Kit Car 28:08.6 (34) 12:59.4 (36) 12:44.0 (36) 28:23.4 (32) 13:04.7 (29) 12:51.4 (20) AÀ À à ƒ«ã«œ ƒáïfiùòáú GRE A5 TOYOTA 1:49:00.0 1:49: : F2 œ œ Àœ ÎÁÚ GRE Yaris 28:34.0 (36) 13:05.6 (38) 12:57.8 (37) 28:06.3 (30) 13:02.5 (28) 13:13.8 (25) œà / œ Õ œà œ Ì GRE A5 TOYOTA 1:50:28.7 1:50: : :28.7 F2 Õœ È Ò ÔÚ GRE Yaris 28:39.4 (38) 12:52.7 (35) 13:29.5 (39) 29:37.7 (34) 12:48.8 (26) 13:00.6 (23) À À Ÿ ƒ à ÕÈÍ Î ÔÚ GRE A5 TOYOTA 1:52:01.0 1:52: : :32.3 F2 ««Ò ÍÎfiÚ GRE Starlet EP 91 29:11.9 (40) 13:14.3 (39) 13:21.0 (38) 29:05.2 (33) 13:12.3 (30) 13:56.3 (28) À œ Õ» Õ «ÌÙ ÌÁÚ GRE A5 TOYOTA 2:12:39.6 2:13: : :08.6 F2 À Ã«È Ò ÔÚ GRE Starlet EP 91 34:20.9 (44) 15:30.5 (41) 16:00.4 (40) 35:02.2 (36) 15:36.5 (32) 16:09.1 (31) ÍÙ Ú Ù Ù ÓÁÚ Ã C2 26 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 1 À À «ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ GRE N4 MITSUBISHI ÓÔ ÔÚ œ œ Àœ à ÒÈÔÚ GRE Lancer Evo IX C2 29 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 4 Àœ ÎÔÚ CYP N4 MITSUBISHI 48: :55.0 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á Àœ ÎÂÌ CYP Lancer Evo X 25:59.8 (18) 11:37.5 (18) 11:07.7 (17) YIANGOU MOTOR SPORT LTD C2 35 ÂÍÎÂflÛËÁ Õ œ ÀflÙÛ CYP N4 SUBARU 1:55:3 1:55:3 «À Î ÌÁ CYP Impreza WRX STi 30:59.0 (43) 13:52.2 (40) 12:38.8 (35) 29:57.6 (35) 13:34.4 (31) 14:33.3 (30) À C3 37 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 2 À œ Õ«ÒÁÚ GRE R3T OPEL 29: :55.9 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 «œ ıûû Ú GRE Corsa D OPC1.6 Turbo 29:55.9 (41) OLKI SPORT RALLYING- À œ Õ» C2 54 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3 Õœ ƒèôì ÛÁÚ GRE N4 SUBARU 36: :51.5 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ œ œ œ ÙfiÒÁÚ GRE Impreza WRX STi 25:31.9 (14) 11:19.6 (14) œ C2 55 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 5 ŸÕ Õ œ Ì È ÙÁÚ GRE N4 MITSUBISHI 1:14:21.5 1:14:21.5 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ ƒ  ÒÔÚ GRE Lancer Evo IX 24:48.8 (11) 11:08.4 (13) 10:25.2 (11) 27:59.1 (29) C2 58 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 5 Õ œà œ Ôfl ÔÚ CYP N4 SUBARU 1:12:24.2 1:12:24.2 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á M œ ÕflÍÔÚ CYP Impreza 25:38.1 (16) 11:24.8 (15) 10:33.7 (13) 24:47.6 (12) À Œ Õ»«/ œ» C2 61 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 6 Œ Õœ Ÿ È Ò ÔÚ GRE A8 MITSUBISHI 1:29:51.6 1:00.0 1:31:01.6 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á œ À Ÿ «À Ê ÒÔÚ GRE Lancer Evo III 27:29.5 (29) 12:47.9 (34) 11:54.3 (25) 25:58.7 (16) 11:41.2 (15) AÀ O Õ» C3 62 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 2 à œ œõ Àœ ÌÌÁÚ GRE E11 FORD 25: :31.7 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 Õ «ı ÂÎÔÚ GRE Escort RS :31.7 (13) À œ Õ» C4 65 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 5 Ò Î Ï ÔÚ GRE S1600 OPEL 1:17:03.0 1:17:03.0 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 À «Ì È ÙÁÚ GRE Corsa Super :43.3 (22) 11:51.5 (21) 11:25.0 (20) 27:03.2 (23) Àœ «- Õ «œ / À ÔÒÈÌ... C5 66 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 2 À ƒ «Ú GRE A6 PEUGEOT 25: :33.4 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 œ Ë Ì ÛÈÔÚ GRE 206 XS 25:33.4 (15)

3 œòèûùèífi K Ù Ù ÓÁ 23/05/ :29 ÂÎ. 3» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o < È ˆ.> ÒÔÁ. À ÀŸÕ C3 67 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 4 ««È Ò ÔÚ GRE E11 FORD 51: :06.2 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 «ÛÙ Ú GRE Escort RS :51.6 (23) 12:25.5 (29) 11:49.1 (24) À À à C3 69 à Ÿ «Ì È ÙÁÚ GRE E11 FORD 53: :36.2 F2 À««Îfl Ú GRE Escort RS :35.5 (37) 13:00.5 (37) 11:55.1 (27) À À à 73 'PAZONEN' GRE A5 TOYOTA 1:37:21.0 1:37:21.0 F2 œ ŸÕ«ÔÛÙ ÎÁÚ GRE Yaris Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3A ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ ÂÍÎÂflÛËÁ 25:26.5 (12) 11:31.6 (17) 11:37.5 (21) 25:09.3 (13) 11:25.4 (14) 12:10.7 (15) AÀ À-ARà RALLLY TEAM 74 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 5 ' Rà ' GRE A5 NISSAN 1:18:07.5 1:18:07.5 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 ' Rà ' GRE Micra 27:23.9 (28) 12:02.8 (23) 12:09.4 (28) 26:31.4 (19) COLIN RALLYING-AÀ / À À à 75 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 2 'EL NAK Jr' GRE A5 MG 51: :47.2 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 Ãœ «ÕflÍÔÚ GRE ZR :47.2 (46) À À à C4 83 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3 ÕflÍÔÚ GRE E10 TOYOTA 47: :34.3 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 œ œ Àœ ƒáïfiùòáú GRE Celica TA 22 30:46.2 (42) 16:48.1 (42) œà 85 Àœ œ Àœ ÌÙ ÌÁÚ GRE A5 TOYOTA 1:08:02.2 1: :00.0 1:20:42.2 F2 ƒ À ÒfiÛÙÔÚ GRE Yaris Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3C Ò ÛÂ Í ÒÌ 44:05.6 (45) 11:43.9 (19) 12:12.7 (30) œ ÌÈÊ ÏÂÌÔÚ ÕÔ 73 ÂÍÎÂflÛËÁ Ï ˆ ÛÁ ÌÔ ÈÍ Ì

4 Ù Ù ÓÁ Í Ù ÙÁ ÔÒflÂÚ & Î ÛÂÈÚ 23/05/ :29 ÂÎ. 1» ÛÁNo ÎfiÒ Ï O/K AıÙÔÍflÌÁÙÔ XÒ ÌÔÚ E.ƒ. ÔÈÌ Ú ÌÔÎÔ 1o < È ˆ.> ÒÔÁ. «œ 1 80 à Œ Õ «ÌÙ ÌÁÚ TOYOTA 1:44:47.5 1:44:47.5 à Œ Õ «ÎÔÚ A5 Yaris 2 79 À œ ƒáïfiùòáú TOYOTA 1:46:21.9 1:46: : :34.4» Õ œ ÌÌÁÚ A5 Yaris 3 77 œ œ œ ÂÎÔÚ TOYOTA 1:47:55.2 1:47: : :33.3 œà œõœ œ Àœ È Ò ÔÚ A5 Starlet EP à œ ƒ«ƒáïfiùòáú NISSAN 1:48:11.5 1:48: : œ à Òfl - ÒÈÛÙflÌ A5 Micra K-11 Kit Car 5 78 ƒ«ã«œ ƒáïfiùòáú TOYOTA 1:49:00.0 1:49: : œ œ Àœ ÎÁÚ A5 Yaris 6 76 Õ œà œ Ì TOYOTA 1:50:28.7 1:50: : :28.7 Õœ È Ò ÔÚ A5 Yaris 7 86 Ÿ ƒ à ÕÈÍ Î ÔÚ TOYOTA 1:52:01.0 1:52: : :32.3 ««Ò ÍÎfiÚ A5 Starlet EP Õ «ÌÙ ÌÁÚ TOYOTA 2:12:39.6 2:13: : :08.6 À Ã«È Ò ÔÚ A5 Starlet EP ÂÍÍÈÌfiÛ ÌÙÂÚ «œ C4+C Õ ÕŸ œ ÌÌÁÚ C3 MG 1:33:46.3 1:33:46.3 à ÀŸ «ÒfiÛÙÔÚ A7 ZR 2 64 à À Õ œ ƒáïfiùòáú C3 RENAULT 1:39:29.7 1:39: : :43.4 à œ ÛflÎÁÚ R3C Clio R À À «Ã ÍÁÚ C3 NISSAN 1:42:56.6 1:42: : :26.9 Ã Õ ÌÌÁÚ E11 Almera Gti 4 71 Õ «ÕÈÍ Î ÔÚ C3 RENAULT 1:43:32.6 1:43: : ÿ «ÛÈÎÈÍfi A7 Clio 5 72 œ œàœ ÛÙ Ú C3 VW 1:43: :44: : à œ ÕÈÍÁˆ ÒÔÚ E11 GTi 6 36 œ ÛflÎÁÚ C3 PEUGEOT 1:45:51.3 1:45: : :42.7 œàÿ㜠à Òfl A7 206 RC 7 68 «È Ò ÔÚ C3 SEAT 1:47: :47: : :30.5 Õƒ «ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ E11 Ibiza 13 ÂÍÍÈÌfiÛ ÌÙÂÚ «œ C À Õ«ÛflÎÁÚ C2 MITSUBISHI 1:26:15.7 1:26:15.7 À Õ«ÌÌÁÚ R4 Lancer Evo IX 2 51 À ƒ«è Ò ÔÚ C2 MITSUBISHI 1:26:17.3 1:26: à À Ìfl Ú N4 Lancer Evo IX 3 84 à «Ù ˆ ÌÔÚ C2 MITSUBISHI 1:28:05.4 1:28: : :48.1 à ƒ «ÒÔÚ N4 Lancer Evo IX 4 27 Õ À«ÙÒÔÚ C2 MITSUBISHI 1:28:23.7 1:28: : ŸÕ Õ Õœ ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ N4 Lancer Evo X 5 56 À «ÀÂıÙ ÒÁÚ C2 MITSUBISHI 1:29:18.7 1:29: : «ƒ «ÃÈ ÎÁÚ N4 Lancer Evo IX 6 24 'IAVERIS JUNIOR' C2 MITSUBISHI 1:29:38.3 1:29: : œà ƒ ÒÔÚ N4 Lancer Evo IX 7 53 Õ Ÿ ÒÁ ÒÁÚ C2 SUBARU 1:30:25.1 1:30: : À«ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ N4 Impreza WRX STi N Õ œ Ì È ÙÁÚ C2 MITSUBISHI 1:31:0 1:31:0 +4: œ Ì È ÙÁÚ N4 Lancer Evo IX 9 25 À ıë ÏÈÔÚ C2 SUBARU 1:32:48.6 1:33: : :13.3 œ œ À«ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ N4 Impreza WRX STi œ Õ«ÌÌÁÚ C2 SUBARU 1:35:16.4 1:35: : :57.8 Õ«ƒÁÏfiÙÒÁÚ N4 Impreza WRX STi 11 59» œ œ œ Àœ Ù ˆ ÌÔÚ C2 MITSUBISHI 1:37:09.5 1:37: : :53.1 œ À«È Ò ÔÚ N4 Lancer Evo IX à œƒ«ƒèôì ÛÁÚ C2 SUBARU 1:40:14.0 1:40: : :04.5 œ ÛflÎÁÚ A8 Impreza Õ œ È Ì ÍÔÚ C2 MITSUBISHI 1:44:21.8 1:44: : :07.8 œ ƒ«èâòfiú N4 Lancer Evo IX 20 ÂÍÍÈÌfiÛ ÌÙÂÚ œ ÌÈÊ ÏÂÌÔÚ ÕÔ 73 ÂÍÎÂflÛËÁ Ï ˆ ÛÁ ÌÔ ÈÍ Ì

5 œòèûùèífi Ù Ù ÓÁ F2 23/05/ :30 ÂÎ. 1» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o < È ˆ.> ÒÔÁ. COLIN RALLYING-A œ / À œ Õ» C Õ ÕŸ œ ÌÌÁÚ GRE A7 MG 1:33:46.3 1:33:46.3 F2 à ÀŸ «ÒfiÛÙÔÚ GRE ZR 24:35.9 (1) 10:56.8 (1) 10:51.5 (1) 24:38.9 (1) 10:57.0 (1) 11:46.2 (1) TheRallyShop24.com-ASSOAA/START LINE C à À Õ œ ƒáïfiùòáú GRE R3C RENAULT 1:39:29.7 1:39: : :43.4 F2 à œ ÛflÎÁÚ GRE Clio R3 26:09.1 (5) 11:47.4 (4) 11:19.6 (2) 26:06.3 (3) 11:56.8 (4) 12:10.5 (2) À C À À «Ã ÍÁÚ GRE E11 NISSAN 1:42:56.6 1:42: : :26.9 F2 Ã Õ ÌÌÁÚ GRE Almera Gti 27:01.1 (8) 12:10.5 (9) 11:46.7 (6) 26:51.7 (6) 12:11.4 (6) 12:55.2 (8) à C Õ «ÕÈÍ Î ÔÚ GRE A7 RENAULT 1:43:32.6 1:43: : F2 ÿ «ÛÈÎÈÍfi GRE Clio 27:18.5 (9) 12:05.1 (7) 11:54.4 (8) 27:1 (10) 12:12.7 (7) 12:46.6 (4) STORE YOUR CAR SA- à C œ œàœ ÛÙ Ú GRE E11 VW 1:43: :44: : F2 à œ ÕÈÍÁˆ ÒÔÚ GRE GTi 27:47.9 (14) 12:15.0 (10) 12:16.0 (13) 26:36.5 (5) 12:04.7 (5) 12:48.5 (5) œ» 6 80 à Œ Õ «ÌÙ ÌÁÚ GRE A5 TOYOTA 1:44:47.5 1:44: : F2 à Œ Õ «ÎÔÚ GRE Yaris 27:20.6 (10) 12:31.1 (14) 12:24.1 (14) 27:04.5 (9) 12:32.9 (8) 12:54.3 (7) AÀ À à C œ ÛflÎÁÚ GRE A7 PEUGEOT 1:45:51.3 1:45: : :03.8 F2 œàÿ㜠à Òfl GRE 206 RC 29:08.8 (20) 12:07.5 (8) 11:45.0 (5) 26:59.1 (7) 11:51.4 (3) 13:59.5 (15) œ 8 79 À œ ƒáïfiùòáú GRE A5 TOYOTA 1:46:21.9 1:46: : F2» Õ œ ÌÌÁÚ GRE Yaris 27:41.9 (13) 12:29.8 (13) 12:25.6 (15) 27:44.5 (11) 12:54.7 (12) 13:05.4 (10) À À/ À À à C «È Ò ÔÚ GRE E11 SEAT 1:47:06.5 1:47: : F2 Õƒ «ÌÛÙ ÌÙflÌÔÚ GRE Ibiza 27:40.1 (12) 12:29.7 (12) 12:10.1 (11) 28:19.7 (14) 12:38.0 (9) 13:48.9 (13) À / œ œ œ œ ÂÎÔÚ GRE A5 TOYOTA 1:47:55.2 1:47: : F2 œà œõœ œ Àœ È Ò ÔÚ GRE Starlet EP 91 28:24.4 (16) 12:47.0 (15) 12:35.7 (16) 27:46.1 (12) 12:42.1 (10) 13:39.9 (12) à / œ à œ ƒ«ƒáïfiùòáú GRE A5 NISSAN 1:48:11.5 1:48: : F2 œ à Òfl - ÒÈÛÙflÌ GRE Micra K-11 Kit Car 28:08.6 (15) 12:59.4 (17) 12:44.0 (17) 28:23.4 (15) 13:04.7 (14) 12:51.4 (6) AÀ À à ƒ«ã«œ ƒáïfiùòáú GRE A5 TOYOTA 1:49:00.0 1:49: : F2 œ œ Àœ ÎÁÚ GRE Yaris 28:34.0 (17) 13:05.6 (19) 12:57.8 (18) 28:06.3 (13) 13:02.5 (13) 13:13.8 (11) œà / œ Õ œà œ Ì GRE A5 TOYOTA 1:50:28.7 1:50: : :28.7 F2 Õœ È Ò ÔÚ GRE Yaris 28:39.4 (19) 12:52.7 (16) 13:29.5 (20) 29:37.7 (17) 12:48.8 (11) 13:00.6 (9) À À Ÿ ƒ à ÕÈÍ Î ÔÚ GRE A5 TOYOTA 1:52:01.0 1:52: : :32.3 F2 ««Ò ÍÎfiÚ GRE Starlet EP 91 29:11.9 (21) 13:14.3 (20) 13:21.0 (19) 29:05.2 (16) 13:12.3 (15) 13:56.3 (14) À œ Õ» Õ «ÌÙ ÌÁÚ GRE A5 TOYOTA 2:12:39.6 2:13: : :08.6 F2 À Ã«È Ò ÔÚ GRE Starlet EP 91 34:20.9 (24) 15:30.5 (21) 16:00.4 (21) 35:02.2 (18) 15:36.5 (16) 16:09.1 (16) ÍÙ Ú Ù Ù ÓÁÚ À C3 37 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 2 À œ Õ«ÒÁÚ GRE R3T OPEL 29: :55.9 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 «œ ıûû Ú GRE Corsa D OPC1.6 Turbo 29:55.9 (22) AÀ O Õ» C3 62 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 2 à œ œõ Àœ ÌÌÁÚ GRE E11 FORD 25: :31.7 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 Õ «ı ÂÎÔÚ GRE Escort RS :31.7 (3) À œ Õ» C4 65 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 5 Ò Î Ï ÔÚ GRE S1600 OPEL 1:17:03.0 1:17:03.0 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 À «Ì È ÙÁÚ GRE Corsa Super :43.3 (6) 11:51.5 (5) 11:25.0 (3) 27:03.2 (8) Àœ «- Õ «œ / À ÔÒÈÌ... C5 66 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 2 À ƒ «Ú GRE A6 PEUGEOT 25: :33.4 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 œ Ë Ì ÛÈÔÚ GRE 206 XS 25:33.4 (4)

6 œòèûùèífi Ù Ù ÓÁ F2 23/05/ :30 ÂÎ. 2» ÛÁ No ıïïâù Ì/O Á Ú/ ıìô Á Ú O/K» ÛÁ AıÙÔÍflÌÁÙÔ È ÈÍ Ú Ò ÛË/K Ë/ ÒÔ ˆ ÌÔÎÔ 1o < È ˆ.> ÒÔÁ. À ÀŸÕ C3 67 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 4 ««È Ò ÔÚ GRE E11 FORD 51: :06.2 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 «ÛÙ Ú GRE Escort RS :51.6 (7) 12:25.5 (11) 11:49.1 (7) À À à C3 69 à Ÿ «Ì È ÙÁÚ GRE E11 FORD 53: :36.2 F2 À««Îfl Ú GRE Escort RS :35.5 (18) 13:00.5 (18) 11:55.1 (9) À À à 73 'PAZONEN' GRE A5 TOYOTA 1:37:21.0 1:37:21.0 F2 œ ŸÕ«ÔÛÙ ÎÁÚ GRE Yaris Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3A ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ ÂÍÎÂflÛËÁ 25:26.5 (2) 11:31.6 (2) 11:37.5 (4) 25:09.3 (2) 11:25.4 (2) 12:10.7 (3) AÀ À-ARà RALLLY TEAM 74 Í Ù ÎÂÈ Â: EIƒIKH 5 ' Rà ' GRE A5 NISSAN 1:18:07.5 1:18:07.5 MÁ ÌÈÍfi BÎ Á F2 ' Rà ' GRE Micra 27:23.9 (11) 12:02.8 (6) 12:09.4 (10) 26:31.4 (4) COLIN RALLYING-AÀ / À À à 75 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 2 'EL NAK Jr' GRE A5 MG 51: :47.2 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 Ãœ «ÕflÍÔÚ GRE ZR :47.2 (26) À À à C4 83 Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3 ÕflÍÔÚ GRE E10 TOYOTA 47: :34.3 ƒâì ÒÔıÛÈ ÛÙÁÍ F2 œ œ Àœ ƒáïfiùòáú GRE Celica TA 22 30:46.2 (23) 16:48.1 (22) œà 85 Àœ œ Àœ ÌÙ ÌÁÚ GRE A5 TOYOTA 1:08:02.2 1: :00.0 1:20:42.2 F2 ƒ À ÒfiÛÙÔÚ GRE Yaris Í Ù ÎÂÈ Â:.E.X. 3C Ò ÛÂ Í ÒÌ 44:05.6 (25) 11:43.9 (3) 12:12.7 (12) œ ÌÈÊ ÏÂÌÔÚ ÕÔ 73 ÂÍÎÂflÛËÁ Ï ˆ ÛÁ ÌÔ ÈÍ Ì

7 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.1 - SEAJETS New Gravia km 07/05/ :22 Óåë. 1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 1 9 ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 22: ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 22: :41.6 SKODA Fabia R km/h SKODA Fabia R5 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C2 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 23: ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 23: :04.4 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C2 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 23: ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 23: :35.5 MITSUBISHI Lancer Evo IX 66 km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C2 ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 23: ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 23: :45.0 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C2 ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóô... N4 23: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóôáí... N4 23: :54.1 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo X ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C2 ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 24: ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 24: :19.0 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX 'IAVERIS JUNIOR' C2 'IAVERIS JUNIOR' C ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 24: ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 24: :30.9 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C2 ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 24: ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 24: :35.9 SUBARU Impreza WRX STi N km/h F2 MG ZR ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C3 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 24: ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 24: :39.6 F2 MG ZR km/h SUBARU Impreza WRX STi N12 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 24: ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 24: :47.0 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíá... C2 ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíáãé... C ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 24: ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 24: :48.8 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX 'PAZONEN' 'PAZONEN' ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 25: ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 25: :26.5 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris ÌÐÏÆÉÏÍÅËÏÓ ÉùÜííçò C3 ÌÐÏÆÉÏÍÅËÏÓ ÉùÜííçò C ÐÁÍÁÑÉÔÇÓ ÅõÜããåëïò E11 25: ÐÁÍÁÑÉÔÇÓ ÅõÜããåëïò E11 25: :31.7 F2 FORD Escort RS km/h F2 FORD Escort RS2000 ÓÐÁÍÏÓ Äéïíýóçò C2 ÓÐÁÍÏÓ Äéïíýóçò C ÃÊÏÔÏÂÏÓ ÓùôÞñçò N4 25: ÃÊÏÔÏÂÏÓ ÓùôÞñçò N4 25: :31.9 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ËÅÕÊÁÄÉÔÇÓ ÓÜââáò C5 ËÅÕÊÁÄÉÔÇÓ ÓÜââáò C ÔÓÉÏÕÊÁÓ ÁèáíÜóéïò A6 25: ÔÓÉÏÕÊÁÓ ÁèáíÜóéïò A6 25: :33.4 F2 PEUGEOT 206 XS km/h F2 PEUGEOT 206 XS ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C2 ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 25: MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 25: :38.1 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C2 ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 25: ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 25: :43.4 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÐÁÕËÏÕ Ðáýëïò C2 ÐÁÕËÏÕ Ðáýëïò C ÐÁÕËÏÕ Åëåíá N4 25: ÐÁÕËÏÕ Åëåíá N4 25: :59.8 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo X ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C3 ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 26: ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 26: :09.1 F2 RENAULT Clio R km/h F2 RENAULT Clio R3 ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Óô... C2 ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÓôÝö... C ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 26: ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 26: :22.4 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C2 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 26: ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 26: :36.8 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza 555 ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C4 ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : :43.3 F2 OPEL Corsa Super km/h F2 OPEL Corsa Super 1600 ÁÔÆÇÃÁÊÇÓ Ãéþñãïò C3 ÁÔÆÇÃÁÊÇÓ Ãéþñãïò C ÅÉÑÁÊÇÓ Êþóôáò E11 26: ÅÉÑÁÊÇÓ Êþóôáò E11 26: :51.6 F2 FORD Escort RS km/h F2 FORD Escort RS2000 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C3 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 27: ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 27: :01.1 F2 NISSAN Almera Gti km/h F2 NISSAN Almera Gti ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C2 ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíô... N4 27: ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 27: :08.1 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C3 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 27: ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 27: :18.5 F2 RENAULT Clio km/h F2 RENAULT Clio ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 27: ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 27: :20.6 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris 'ÁRÌÁ' 'ÁRÌÁ' 'ÁRÌÁÊÉ' A5 27: 'ÁRÌÁÊÉ' A5 27: :23.9 F2 NISSAN Micra km/h F2 NISSAN Micra : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :42.3

8 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.1 - SEAJETS New Gravia km 07/05/ :22 Óåë. 2 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C2 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 27: ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 27: :29.5 MITSUBISHI Lancer Evo III km/h MITSUBISHI Lancer Evo III ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C3 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáí... E11 27: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 27: :41.9 F2 SEAT Ibiza km/h F2 TOYOTA Yaris ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 27: ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáíôßíïò E11 27: :45.4 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 SEAT Ibiza ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C3 ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 27: ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 27: :47.9 F2 VW GTi km/h F2 VW GTi ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 28: ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 28: :00.8 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 28: ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 28: :08.6 F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car km/h F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ... A5 28: ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ Ãé... A5 28: :24.4 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞ... ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞôñçò ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ Âáã... A5 28: ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÂáããÝëçò A5 28: :34.0 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris ÁÑÌÕÑÉÙÔÇÓ Ðáíáãéþôçò C3 ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÁÃÃÅËÇÓ Çëßáò E11 28: ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 28: :39.4 F2 FORD Escort RS km/h F2 TOYOTA Yaris ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÁÑÌÕÑÉÙÔÇÓ Ðáíáãéþôçò C ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 28: ÁÃÃÅËÇÓ Çëßáò E11 28: :40.6 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 FORD Escort RS2000 ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C3 ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 29: ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 29: :08.8 F2 PEUGEOT 206 RC km/h F2 PEUGEOT 206 RC ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 29: ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 29: :11.9 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÊÁËÔÓÏÕÍÇÓ Üñçò C3 ÊÁËÔÓÏÕÍÇÓ Üñçò C ÔÓÁÃÊÁÑÇÓ ÏäõóóÝáò R3T 29: ÔÓÁÃÊÁÑÇÓ ÏäõóóÝáò R3T 29: :55.9 F2 OPEL Corsa D OPC1.6 Turbo km/h F2 OPEL Corsa D OPC1.6 Turbo ÐÁÑÁÐÅÑÁÓ Íßêïò C4 ÐÁÑÁÐÅÑÁÓ Íßêïò C ÔÓÉÃÊÏÐÏÕËÏÓ ÄçìÞôñçò E10 30: ÔÓÉÃÊÏÐÏÕËÏÓ ÄçìÞôñçò E10 30: :46.2 F2 TOYOTA Celica TA km/h F2 TOYOTA Celica TA 22 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 30: ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 30: :59.0 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 34: ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 34: :20.9 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Áíôþíçò ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Áíôþíçò ÄÉÐËÁÓ ñþóôïò A5 44: ÄÉÐËÁÓ ñþóôïò A5 44: :05.6 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris 'EL NAK Jr' 'EL NAK Jr' ÌÏÕÆÁÊÇÓ Íßêïò A5 51: ÌÏÕÆÁÊÇÓ Íßêïò A5 51: :47.2 F2 MG ZR km/h F2 MG ZR : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :05.6

9 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.2 - EKO Racing Amfissa km 07/05/ :02 Óåë. 1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 1 9 ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 9: ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 32: :37.1 SKODA Fabia R km/h SKODA Fabia R5 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C2 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 10: ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 33: :18.8 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C2 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 10: ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 33: :46.0 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C2 ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóô... N4 10: ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 34: :17.0 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C2 ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 10: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóôáí... N4 34: :19.9 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo X ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C2 ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 10: ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 34: :53.7 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C2 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 10: ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 35: :15.7 SUBARU Impreza WRX STi N km/h SUBARU Impreza WRX STi N12 ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C2 'IAVERIS JUNIOR' C ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíô... N4 10: ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 35: :27.0 SUBARU Impreza WRX STi km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C2 ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 10: ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 35: :32.7 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 MG ZR 'IAVERIS JUNIOR' C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 10: ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 35: :33.5 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C3 ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíáãé... C ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 10: ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 35: :57.2 F2 MG ZR km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C2 ÓÐÁÍÏÓ Äéïíýóçò C ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 11: ÃÊÏÔÏÂÏÓ ÓùôÞñçò N4 36: :51.5 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíá... C2 ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 11: ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 36: :51.7 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h SUBARU Impreza WRX STi ÓÐÁÍÏÓ Äéïíýóçò C2 'PAZONEN' ÃÊÏÔÏÂÏÓ ÓùôÞñçò N4 11: ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 36: :58.1 SUBARU Impreza WRX STi km/h F2 TOYOTA Yaris ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C2 ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 11: MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 37: :02.9 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Óô... C2 ÐÁÕËÏÕ Ðáýëïò C ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 11: ÐÁÕËÏÕ Åëåíá N4 37: :37.3 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo X 'PAZONEN' ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÓôÝö... C ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 11: ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 37: :52.7 F2 TOYOTA Yaris km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÐÁÕËÏÕ Ðáýëïò C2 ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C ÐÁÕËÏÕ Åëåíá N4 11: ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 37: :56.5 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h F2 RENAULT Clio R3 ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Áíôþíçò ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C ÄÉÐËÁÓ ñþóôïò A5 11: ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 37: :16.8 F2 TOYOTA Yaris km/h SUBARU Impreza WRX STi ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C3 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 11: ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 38: :34.5 F2 RENAULT Clio R km/h SUBARU Impreza 555 ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C4 ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : :34.8 F2 OPEL Corsa Super km/h F2 OPEL Corsa Super 1600 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C2 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 11: ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 39: :11.6 SUBARU Impreza km/h F2 NISSAN Almera Gti 'ÁRÌÁ' ÁÔÆÇÃÁÊÇÓ Ãéþñãïò C 'ÁRÌÁÊÉ' A5 12: ÅÉÑÁÊÇÓ Êþóôáò E11 39: :17.1 F2 NISSAN Micra km/h F2 FORD Escort RS2000 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C3 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 12: ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 39: :23.6 F2 RENAULT Clio km/h F2 RENAULT Clio ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C3 'ÁRÌÁ' ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 12: 'ÁRÌÁÊÉ' A5 39: :26.7 F2 PEUGEOT 206 RC km/h F2 NISSAN Micra ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C3 ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 12: ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 39: :51.7 F2 NISSAN Almera Gti km/h F2 TOYOTA Yaris ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C3 ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 12: ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 40: :02.9 F2 VW GTi km/h F2 VW GTi ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C2 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 12: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 40: :11.7 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 TOYOTA Yaris : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :34.6

10 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.2 - EKO Racing Amfissa km 07/05/ :02 Óåë. 2 ÁÔÆÇÃÁÊÇÓ Ãéþñãïò C3 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C ÅÉÑÁÊÇÓ Êþóôáò E11 12: ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 40: :17.4 F2 FORD Escort RS km/h MITSUBISHI Lancer Evo III ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C3 ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C E11 12: E11 F2 SEAT Ibiza km/h F2 SEAT Ibiza ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáí... ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáíôßíïò 40: :25.1 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 12: ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 40: :26.3 F2 TOYOTA Yaris km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 12: ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 41: :08.0 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ... A5 12: ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ Ãé... A5 41: :11.4 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C2 ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 12: ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 41: :16.3 MITSUBISHI Lancer Evo III km/h F2 PEUGEOT 206 RC ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 12: ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 41: :32.1 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞôñçò ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 12: ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÂáããÝëçò A5 41: :39.6 F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car km/h F2 TOYOTA Yaris ÁÑÌÕÑÉÙÔÇÓ Ðáíáãéþôçò C3 ÁÑÌÕÑÉÙÔÇÓ Ðáíáãéþôçò C ÁÃÃÅËÇÓ Çëßáò E11 13: ÁÃÃÅËÇÓ Çëßáò E11 41: :41.1 F2 FORD Escort RS km/h F2 FORD Escort RS2000 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞ... ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ Âáã... A5 13: ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 42: :26.2 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 13: ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 44: :51.2 F2 TOYOTA Starlet EP km/h SUBARU Impreza WRX STi ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C2 ÐÁÑÁÐÅÑÁÓ Íßêïò C ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 13: ÔÓÉÃÊÏÐÏÕËÏÓ ÄçìÞôñçò E10 47: :34.3 SUBARU Impreza WRX STi km/h F2 TOYOTA Celica TA 22 ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 15: ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 49: :21.4 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÐÁÑÁÐÅÑÁÓ Íßêïò C4 ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Áíôþíçò ÔÓÉÃÊÏÐÏÕËÏÓ ÄçìÞôñçò E10 16: ÄÉÐËÁÓ ñþóôïò A5 1: : :29.5 F2 TOYOTA Celica TA km/h F2 TOYOTA Yaris : : : : : : : : : : : : : : : : : :52.4

11 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.3 - Paleohori km 07/05/ :45 Óåë. 1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 1 9 ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 9: ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 41: :00.1 SKODA Fabia R km/h SKODA Fabia R5 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C2 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 9: ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 42: :56.4 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C2 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 9: ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 43: :25.6 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C2 ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 9: ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 43: :58.8 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C2 ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóô... N4 9: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóôáí... N4 44: :10.6 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo X 'IAVERIS JUNIOR' C2 ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 9: ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 44: :47.0 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C2 'IAVERIS JUNIOR' C ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 9: ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 45: :18.4 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C2 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíô... N4 10: ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 45: :20.7 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi N12 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 10: ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 45: :40.3 SUBARU Impreza WRX STi N km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C2 ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíáãé... C ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 10: ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 46: :22.4 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíá... C2 ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 10: ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 46: :24.2 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 MG ZR ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C2 ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 10: ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 47: :23.9 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C2 ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 10: MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 47: :36.6 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Óô... C2 ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 10: ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 47: :16.8 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h SUBARU Impreza WRX STi ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C3 'PAZONEN' ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 10: ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 48: :35.6 F2 MG ZR km/h F2 TOYOTA Yaris ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C2 ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÓôÝö... C ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 11: ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 48: :41.1 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÐÁÕËÏÕ Ðáýëïò C2 ÐÁÕËÏÕ Ðáýëïò C ÐÁÕËÏÕ Åëåíá N4 11: ÐÁÕËÏÕ Åëåíá N4 48: :45.0 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo X ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C2 ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 11: ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 49: :16.1 SUBARU Impreza km/h F2 RENAULT Clio R3 ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C3 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 11: ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 49: :50.6 F2 RENAULT Clio R km/h SUBARU Impreza 555 ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C4 ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : :59.8 F2 OPEL Corsa Super km/h F2 OPEL Corsa Super 1600 'PAZONEN' ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 11: ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 50: :58.3 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 NISSAN Almera Gti ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C3 ÁÔÆÇÃÁÊÇÓ Ãéþñãïò C ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 11: ÅÉÑÁÊÇÓ Êþóôáò E11 51: :06.2 F2 PEUGEOT 206 RC km/h F2 FORD Escort RS2000 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C3 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 11: ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 51: :18.0 F2 NISSAN Almera Gti km/h F2 RENAULT Clio ÁÔÆÇÃÁÊÇÓ Ãéþñãïò C3 ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C ÅÉÑÁÊÇÓ Êþóôáò E11 11: ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 51: :32.0 F2 FORD Escort RS km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C2 'ÁRÌÁ' ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 11: 'ÁRÌÁÊÉ' A5 51: :36.1 MITSUBISHI Lancer Evo III km/h F2 NISSAN Micra ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C3 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 11: ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 52: :11.7 F2 RENAULT Clio km/h MITSUBISHI Lancer Evo III ÁÑÌÕÑÉÙÔÇÓ Ðáíáãéþôçò C3 ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÁÃÃÅËÇÓ Çëßáò E11 11: ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 52: :15.8 F2 FORD Escort RS km/h F2 TOYOTA Yaris 'ÁRÌÁ' ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C A5 12: E11 F2 NISSAN Micra km/h F2 VW GTi 'ÁRÌÁÊÉ' ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò 52: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :34.2

12 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.3 - Paleohori km 07/05/ :45 Óåë. 2 ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C3 ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C E11 12: E11 F2 SEAT Ibiza km/h F2 SEAT Ibiza ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáí... ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáíôßíïò 52: :35.2 ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Áíôþíçò ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÄÉÐËÁÓ ñþóôïò A5 12: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 52: :37.3 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C3 ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 12: ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 53: :01.3 F2 VW GTi km/h F2 PEUGEOT 206 RC ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÁÑÌÕÑÉÙÔÇÓ Ðáíáãéþôçò C ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 12: ÁÃÃÅËÇÓ Çëßáò E11 53: :36.2 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 FORD Escort RS2000 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 12: ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ Ãé... A5 53: :47.1 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ... A5 12: ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 53: :52.0 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C2 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞôñçò ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 12: ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÂáããÝëçò A5 54: :37.4 SUBARU Impreza WRX STi km/h F2 TOYOTA Yaris ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 12: ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 55: :01.6 F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car km/h F2 TOYOTA Yaris ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞ... ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ Âáã... A5 12: ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 55: :47.2 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 13: ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 57: 57: F2 TOYOTA Starlet EP km/h SUBARU Impreza WRX STi ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 13: ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 1:05:51.8 1:06:21.8 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Áíôþíçò ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 16: ÄÉÐËÁÓ ñþóôïò A5 1:40.0 1:08:02.2 1:20:42.2 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Yaris 11: : : : : : : : : : : : : : : :42.1

13 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.4 - SEAJETS New Gravia km 07/05/ :07 Óåë. 1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 1 9 ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 22: ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 1:04:12.7 1:04:18.0 SKODA Fabia R km/h SKODA Fabia R5 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C2 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 22: ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 1:05:41.6 1:05:41.6 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C2 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 22: ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 1:06:05.4 1:06:05.4 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX 'IAVERIS JUNIOR' C2 ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 23: ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 1:07:11.5 1:07:11.5 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C2 ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóô... N4 23: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóôáí... N4 1:07:22.6 1:07:22.6 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo X ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C2 ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 23: ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 1:08:23.1 1:08:23.1 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C2 'IAVERIS JUNIOR' C ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíô... N4 23: ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 1:08:30.4 1:08:30.4 SUBARU Impreza WRX STi 69 km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C2 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 23: ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 1:09:07.4 1:09:12.7 MITSUBISHI Lancer Evo IX 66 km/h SUBARU Impreza WRX STi N12 ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 23: ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 1:09:15.9 1:09:15.9 MITSUBISHI Lancer Evo IX 63 km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C2 ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 23: ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 1:11:03.1 1:11:03.1 SUBARU Impreza WRX STi N km/h F2 MG ZR ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C3 ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 24: ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 1:11:21.7 1:11:51.7 F2 MG ZR km/h SUBARU Impreza WRX STi ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C2 ÍÉÊÏËÁÏÕ Öïßâïò C MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 24: MÁÑÁÃÊÏÓ Íßêïò N4 1:12:24.2 1:12:24.2 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza 'PAZONEN' ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 25: ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 1:12:36.0 1:12:36.0 F2 TOYOTA Yaris km/h SUBARU Impreza WRX STi ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C2 'PAZONEN' ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 25: ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 1:13:44.9 1:13:44.9 SUBARU Impreza WRX STi km/h F2 TOYOTA Yaris ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Óô... C2 ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÓôÝö... C ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 25: ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 1:14:15.6 1:14:15.6 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C2 ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíáãé... C ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 25: ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò N4 1:14:21.5 1:14:21.5 MITSUBISHI Lancer Evo III km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C3 ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 26: ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 1:15:22.4 1:15:22.4 F2 RENAULT Clio R km/h F2 RENAULT Clio R3 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C2 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 26: ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 1:16:06.0 1:16:06.0 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza 555 'ÁRÌÁ' ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C 'ÁRÌÁÊÉ' A5 26: ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S1600 1:17:03.0 1:17:03.0 F2 NISSAN Micra km/h F2 OPEL Corsa Super 1600 ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C3 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 26: ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 1:17:50.0 1:17:50.0 F2 VW GTi km/h F2 NISSAN Almera Gti ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C3 'ÁRÌÁ' ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 26: 'ÁRÌÁÊÉ' A5 1:18:07.5 1:18:07.5 F2 NISSAN Almera Gti km/h F2 NISSAN Micra ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C3 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 26: ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 1:18:33.3 1:18:33.3 F2 PEUGEOT 206 RC km/h F2 RENAULT Clio ÃÁÆÅÔÁÓ áñüëáìðïò C4 ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C ÁËÁÔÓÇÓ Ðáíáãéþôçò S : ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 1:19:03.8 1:19:03.8 F2 OPEL Corsa Super km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 27: ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 1:19:20.3 1:19:20.3 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C3 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 27: ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 1:18:10.4 1:19:20.4 F2 RENAULT Clio km/h MITSUBISHI Lancer Evo III 1:00.0 ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C2 ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C N4 27: E MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 VW GTi ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò 1:18:55.4 1:19:20.8 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 27: ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 1:20:00.4 1:20:00.4 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 PEUGEOT 206 RC ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ... A5 27: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 1:20:21.8 1:20:21.8 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Yaris +1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :03.8

14 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.4 - SEAJETS New Gravia km 07/05/ :07 Óåë. 2 ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÓ Ðáíá... C2 ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C N4 27: E11 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 SEAT Ibiza ÓÉÄÅÑÁÊÇÓ Èåüäùñïò ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáíôßíïò 1:20:39.6 1:20:54.9 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞ... ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ Âáã... A5 28: ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ Ãé... A5 1:21:33.2 1:21:33.2 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C3 ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáí... E11 28: ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 1:22:15.4 1:22:25.4 F2 SEAT Ibiza km/h F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞôñçò ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 28: ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÂáããÝëçò A5 1:22:43.7 1:22:43.7 F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car km/h F2 TOYOTA Yaris ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 29: ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 1:24:39.3 1:24:39.3 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Yaris ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÊÙÔÓÁÄÁÌ Íéêüëáïò ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 29: ÆÇÊÁÓ ÇñáêëÞò A5 1:24:52.4 1:24:52.4 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ëßôóá C ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 29: ÇËÉÁ ÅëÝíç N4 1:27:27.6 1:27:27.6 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÔÆÁÍÁÂÁÑÇÓ Áíôþíçò ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 35: ÂËÁÌÇÓ Ãéþñãïò A5 1:40:54.0 1:41:24.0 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 TOYOTA Starlet EP : : : : : : : : : : :06.0

15 AðïôåëÝóìáôá ìå ôçí S.S.5 - EKO Racing Amfissa km 07/05/ :20 Óåë. 1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ ËÜìðñïò C1 1 9 ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 9: ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕÍÇÓ Çëßáò R5 1:13:58.4 1:14:03.7 SKODA Fabia R km/h SKODA Fabia R5 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C2 ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 9: ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 1:15:45.6 1:15:45.6 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÂÅËÁÍÇÓ Âáóßëçò C2 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãéþñãïò C ÂÅËÁÍÇÓ ÉùÜííçò R4 10: ÌÁ ÁÉÑÁÓ Ëåùíßäáò N4 1:16:00.5 1:16:00.5 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX 'IAVERIS JUNIOR' C2 ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 10: ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 1:17:25.6 1:17:25.6 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÊÁÌÉÔÓÁÊÇÓ ÓôÝöáíïò C2 ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ Óðýñïò N4 10: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóôáí... N4 1:17:45.9 1:17:45.9 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo X ÐÁÍÔÅËÇ ÐÝôñïò C2 'IAVERIS JUNIOR' C ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Êùíóô... N4 10: ÊÏËÔÓÉÄÁÓ Óðýñïò N4 1:18:41.7 1:18:41.7 MITSUBISHI Lancer Evo X km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C2 ÁËÕÃÉÆÁÊÇÓ ËåõôÝñçò C ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 10: ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ìé Üëçò N4 1:18:47.1 1:18:47.1 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C2 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíô... N4 10: ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 1:19:34.8 1:19:40.1 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi N12 ÍÉÙÑÁÓ Ãñçãüñçò C2 ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C ÊÁÊÁËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 10: ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 1:19:59.6 1:19:59.6 SUBARU Impreza WRX STi N km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÃÉÁÍÃÊÏÕ Ðáíáãéþôçò C2 ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C ÊÕÑÉÁÊÏÕ Ðáíáãéþôçò N4 10: ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 1:22:00.1 1:22:00.1 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 MG ZR ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C2 ÁËÊÉÁÓ Åõèýìéïò C ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 10: ÓÏÕÊÏÕËÇÓ Êùíóôáíôßíïò N4 1:21:48.4 1:22:18.4 SUBARU Impreza WRX STi km/h SUBARU Impreza WRX STi ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÏÓ ÉùÜííçò C3 ÆÏÕÍÇÓ ÉùÜííçò C ÌÐÁÊËÙÑÇÓ ñþóôïò A7 10: ÓÁÚÍÇÓ ÄçìÞôñçò N4 1:23:26.3 1:23:26.3 F2 MG ZR km/h SUBARU Impreza WRX STi ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Óô... C2 'PAZONEN' ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 11: ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 1:25:10.3 1:25:10.3 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 TOYOTA Yaris 'PAZONEN' ÈÅÏ ÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÓôÝö... C ÊÏÔÑÙÍÇÓ Áðïóôüëçò A5 11: ÊÏÔÓÁËÇÓ Ãéþñãïò N4 1:25:37.0 1:25:37.0 F2 TOYOTA Yaris km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C2 ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 11: ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 1:27:19.2 1:27:19.2 MITSUBISHI Lancer Evo III km/h F2 RENAULT Clio R3 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C2 ÌÁÕÑÏÄÇÓ Äéïíýóçò C ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 11: ÓÏÕÓÔÁÓ Âáóßëçò A8 1:27:51.7 1:27:51.7 SUBARU Impreza km/h SUBARU Impreza 555 ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C3 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 11: ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò E11 1:30:01.4 1:30:01.4 F2 PEUGEOT 206 RC km/h F2 NISSAN Almera Gti ÌÅËÅÍÉÏÓ ÄçìÞôñçò C3 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C ÌÐÁÓÉÏÕÊÁÓ Âáóßëçò R3C 11: ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 1:30:46.0 1:30:46.0 F2 RENAULT Clio R km/h F2 RENAULT Clio ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C3 ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ Ãéþñãïò C ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò E11 12: ÓÊÏÕËÁÑÉÙÔÇÓ ËÜæáñïò A8 1:29:51.6 1:31:01.6 F2 VW GTi km/h MITSUBISHI Lancer Evo III 1:00.0 ÁËÉÂÅËÁÊÇÓ ÌÜêçò C3 ÁÐÏÓÔÏËÏÕ Êþóôáò C E11 12: E F2 NISSAN Almera Gti km/h F2 VW GTi ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÉùÜííçò ÌÁÑÁÃÊÏÓ Íéêçöüñïò 1:31:00.1 1:31:25.5 ÍÔÁÂÁÑÇÓ Íéêüëáïò C3 ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C ØÁÑÁÊÇ ÂáóéëéêÞ A7 12: ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 1:31:30.6 1:31:30.6 F2 RENAULT Clio km/h MITSUBISHI Lancer Evo IX ÃÉÁÍÃÊÏÕ ÃéÜíãêïò C2 ÊÏÕÃÉÁÓ Âáóßëçò C ÏÕÑÉÄÇÓ ÐéåñÞò N4 12: ÓÏËÙÌÏÕ Ìáñßá A7 1:31:51.8 1:31:51.8 MITSUBISHI Lancer Evo IX km/h F2 PEUGEOT 206 RC ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Áíôþíçò ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 12: ÌÐÁÎÅÂÁÍÁÊÇÓ Ðáýëïò A5 1:31:53.2 1:31:53.2 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C3 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáí... E11 12: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 1:33:16.5 1:33:16.5 F2 SEAT Ibiza km/h F2 TOYOTA Yaris ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÁÕÃÅÑÇÓ Ãéþñãïò C A5 12: E11 F2 TOYOTA Starlet EP km/h F2 SEAT Ibiza ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ... ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ Êùíóôáíôßíïò 1:33:17.6 1:33:32.9 ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éáí ÊÏÕÔÓÏÕÊÏÓ Áããåëïò ÊÕÐÑÉÁÍÏÕ Ãéþñãïò A5 12: ÐÏËÕ ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ Ãé... A5 1:34:1 1:34:1 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Starlet EP 91 ÔÓÅËÉÊÏÓ ÄçìÞôñçò ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÄçìÞôñçò ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÉùÜííçò A5 12: ÐÁÓÓÏÕ Ìáñßá- ñéóôßíá A5 1:35:20.1 1:35:30.1 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 NISSAN Micra K-11 Kit Car ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞ... ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄçìÞôñçò ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ Âáã... A5 13: ÓÅÂÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÂáããÝëçò A5 1:35:46.2 1:35:46.2 F2 TOYOTA Yaris km/h F2 TOYOTA Yaris +1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :42.5

SEAJETS ACROPOLIS RALLY 2016 ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç 07/05/ :40 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò Ðñüóè/Káè/Ðñïáö

SEAJETS ACROPOLIS RALLY 2016 ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç 07/05/ :40 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò Ðñüóè/Káè/Ðñïáö ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç 07/05/2016-20:40 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò Ðñüóè/Káè/Ðñïáö Óýíïëï 1o ðñïçã. LASCARIS FOUNDATION TEAM GREECE... C1 1 9 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ

Chi tiết hơn

START LINE * 1o ÑÜëëõ Sprint START LINE * ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç - ANERT 15/03/ :36 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõô

START LINE * 1o ÑÜëëõ Sprint START LINE * ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç - ANERT 15/03/ :36 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõô ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç - ANERT 15/03/2015-16:36 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò Ðñüóè/Káè/Ðñïáö Óýíïëï 1o ðñïçã. ÁÓÌÁ- ÁËÁ 1 1 N ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Ãåþñãéïò 25:09.82 25:09.82

Chi tiết hơn

Start Line * EAPINO ÑÁËËÕ * ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç - C 05/05/ :02 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò Ðñü

Start Line * EAPINO ÑÁËËÕ * ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç - C 05/05/ :02 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò Ðñü ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç - C 05/05/2019-21:02 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò Ðñüóè/Káè/Ðñïáö Óýíïëï 1o ðñïçã. ÁÓÓÏÁÁ - ÁËÁÊïñéíèßáò C1 1 2 ÊÅ ÁÃÉÁÓ Ãéþñãïò R5 FORD

Chi tiết hơn

START LINE * 38ï ÑÜëëõ ÐáëÜäéï * ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç - C 04/11/ :30 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï Åéäéê

START LINE * 38ï ÑÜëëõ ÐáëÜäéï * ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç - C 04/11/ :30 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï Åéäéê ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç - C 04/11/2017-21:30 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò Ðñüóè/Káè/Ðñïáö Óýíïëï 1o ðñïçã. ÁÓÌÁ C3 1 1 6 ÁÍÁÄÉÙÔÇÓ Âáóßëçò A7 RENAULT 29:56.23

Chi tiết hơn

START LINE * 37ï SEAJETS ÑÜëëõ ÐáëÜäéï * KáôÜôáîç /11/ :46 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï Åéä

START LINE * 37ï SEAJETS ÑÜëëõ ÐáëÜäéï * KáôÜôáîç /11/ :46 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï Åéä KáôÜôáîç - 1234 05/11/2016-17:46 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò Ðñüóè/Káè/Ðñïáö Óýíïëï 1o ðñïçã. ÁÓÌÁ-ÐÕÈÁÃÏÑÁÓ 3 1 1 39 ÌÁÍÄÑÏÕÊÁÓ ÅëåõèÝñéïò D4 PORSCHE

Chi tiết hơn

Ï.Ì.Á.È. * ÑÁËËÕ ÁËÌÕÑÏÓ 2016 * ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç 10/07/ :53 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò

Ï.Ì.Á.È. * ÑÁËËÕ ÁËÌÕÑÏÓ 2016 * ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç 10/07/ :53 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç 10/07/2016-14:53 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò Ðñüóè/Káè/Ðñïáö Óýíïëï 1o ðñïçã. ÁËÁÊ/ÁËÁÊ C2 1 2 'ÍÉÊÏÍ' N4 Mitsubishi 27:40.26 27:40.26

Chi tiết hơn

Ë.Á.Â. * 23ï Rally Sprint ÖÉËÉÐÐÏÓ * ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç 14/05/ :07 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï Åéäéê

Ë.Á.Â. * 23ï Rally Sprint ÖÉËÉÐÐÏÓ * ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç 14/05/ :07 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï Åéäéê ÏñéóôéêÞ KáôÜôáîç 14/05/2017-15:07 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò O/K ÈÝóç Aõôïêßíçôï ÅéäéêÝò Ðñüóè/Káè/Ðñïáö Óýíïëï 1o ðñïçã. 1 1 3 ÌÐÑÏÆÏÓ ÖÙÔÉÏÓ E11 CITROEN 26:42.81 26:42.81 ÂÏÃÉÁÍÔÆÇÓ

Chi tiết hơn

Ë.Á.Ì.Ê.Å. * 3ç ÁÍÁÂÁÓÇ ÅËÁÓÓÏÍÁÓ * ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç ÊõðÝëëïõ 04/11/ :39 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüìåíïò Aõôïêßíçôï O/K Xñüíïò

Ë.Á.Ì.Ê.Å. * 3ç ÁÍÁÂÁÓÇ ÅËÁÓÓÏÍÁÓ * ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç ÊõðÝëëïõ 04/11/ :39 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüìåíïò Aõôïêßíçôï O/K Xñüíïò ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç ÊõðÝëëïõ 04/11/2018-16:39 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüìåíïò Aõôïêßíçôï O/K Xñüíïò ÄéáöïñÝò Åùò 1400 cc 1 5 ÏÌÁÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÁÓ ÌÉ ÁËÇÓ SUZUKI SWIFT GTI 1.3 E9 4:25.08 2 1 ÏÌÁÈÅÓÓÁËÉÁÓ

Chi tiết hơn

Á.Ï.Ð. * ÁÍÁÂÁÓÇ ÐËÁÔÁÍÉ 'ÐÉÔÉÔÓÁ' 2016 * ÐñïóùñéíÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 16/10/ :57 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí

Á.Ï.Ð. * ÁÍÁÂÁÓÇ ÐËÁÔÁÍÉ 'ÐÉÔÉÔÓÁ' 2016 * ÐñïóùñéíÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 16/10/ :57 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí ÐñïóùñéíÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 16/10/2016-15:57 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüìåíïò Aõôïêßíçôï O/K Xñüíïò ÄéáöïñÝò OMAÄA A 1 41 ÁÓÌÁ ËÉÙÑÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ FORD ESCORT WRC A8 3:43.13

Chi tiết hơn

START LINE * 17ç ÁÍÁÂÁÓÇ ÊÕÌÇÓ-Ã. ÇËÉÏÐÏÕËÏÓ * ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 12/05/ :46 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ

START LINE * 17ç ÁÍÁÂÁÓÇ ÊÕÌÇÓ-Ã. ÇËÉÏÐÏÕËÏÓ * ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 12/05/ :46 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 12/05/2019-17:46 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüìåíïò Aõôïêßíçôï O/K Xñüíïò ÄéáöïñÝò OMAÄA A 1 21 ÁËÁ ÍÔÏÖÇÓ ÁÍÄÑÅÁÓ MITSUBISHI LANCER EVO VIII A8

Chi tiết hơn

Ë.Á.ÂÏËÏÕ * 38ç ÁÍÁÂÁÓÇ ÐÏÑÔÁÑÉÁÓ * ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 09/09/ :20 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüì

Ë.Á.ÂÏËÏÕ * 38ç ÁÍÁÂÁÓÇ ÐÏÑÔÁÑÉÁÓ * ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 09/09/ :20 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüì 09/09/2018-15:20 Óåë. 1 OMAÄA A 1 48 ÁÓÌÁ-ÊIRKOS RACING TEAM ÊÕÑÊÏÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ FORD ESCORT RS COSWORTH A8 3:46.57 2 49 ÁÓÌÁ ËÉÙÑÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ FORD ESCORT RS COSWORTH A8 3:51.06 +4.49 3 50 ÁËÁ ÍÔÏÖÇÓ ÁÍÄÑÅÁÓ

Chi tiết hơn

Ë.Á.ÂÏËÏÕ * 39ç ÁÍÁÂÁÓÇ ÐÏÑÔÁÑÉÁÓ * ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 08/09/ :10 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüì

Ë.Á.ÂÏËÏÕ * 39ç ÁÍÁÂÁÓÇ ÐÏÑÔÁÑÉÁÓ * ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 08/09/ :10 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüì 08/09/2019-18:10 Óåë. 1 OMAÄA A 1 46 ÁËÁ ÍÔÏÖÇÓ ÁÍÄÑÅÁÓ MITSUBISHI EVO VIII A8 3:47.11 2 47 ÁÓÌÁ ËÉÙÑÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ FORD ESCORT RS COSWORTH A8 3:47.96 +0.85 3 49 ÁÓÌÁ ÊÕÑÊÏÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ FORD ESCORT RS COSWORTH

Chi tiết hơn

ÁËÁË * SEAJETS 21ç ÁÍÁÂÁÓÇ ÌÏÓ ÏÊÁÑÕÁÓ * ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 21/04/ :50 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áã

ÁËÁË * SEAJETS 21ç ÁÍÁÂÁÓÇ ÌÏÓ ÏÊÁÑÕÁÓ * ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 21/04/ :50 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áã ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç êáôü ÏìÜäåò, Êáôçãïñßåò êáé ÊëÜóåéò 21/04/2019-14:50 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüìåíïò Aõôïêßíçôï O/K Xñüíïò ÄéáöïñÝò OMAÄA A (Äåí ðñïóìåôñü) 1 9 ÁÓÓÏÁÁ ÊÏÕÑÔÉÄÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ TOYOTA YARIS

Chi tiết hơn

Á.Ë.Ð. * 3ç ÁÍÁÂÁÓÇ ÂËÁÓÔÇÓ * ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç ÊõðÝëëïõ 06/05/ :39 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüìåíïò Aõôïêßíçôï O/K Xñüíïò Äéáö

Á.Ë.Ð. * 3ç ÁÍÁÂÁÓÇ ÂËÁÓÔÇÓ * ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç ÊõðÝëëïõ 06/05/ :39 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüìåíïò Aõôïêßíçôï O/K Xñüíïò Äéáö ÏñéóôéêÞ ÊáôÜôáîç ÊõðÝëëïõ 06/05/2018-14:39 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí Áãùíéæüìåíïò Aõôïêßíçôï O/K Xñüíïò ÄéáöïñÝò Åùò 1400 cc 1 1 ÓÌÁÊ ÌÁÓÔÏÑÁÓ ÁËÅÎÉÏÓ PEUGEOT 106 RALLYE A5 6:26.62 2 2 ÓÌÁ ÓÉÏÌÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ TOYOTA

Chi tiết hơn

1ï Classic Rally Í.ÖéëáäÝëöåéáò-Í. áëêçäüíáò * KáôÜôáîç - Cat G,H,I,J 29/01/ :26 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò Káô ÈÝóç A

1ï Classic Rally Í.ÖéëáäÝëöåéáò-Í. áëêçäüíáò * KáôÜôáîç - Cat G,H,I,J 29/01/ :26 Óåë. 1 ÈÝóç No ÓõììåôÝ ùí/oäçãüò/óõíïäçãüò Káô ÈÝóç A KáôÜôáîç - Cat,,,J 29/01/2017-14:26 Óåë. 1 1 1 ÌÏÕÓÔÁÊÁÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ALFA ROMEO 15 15 ÌÏÕÓÔÁÊÁÓ ÌÁÑÊÏÓ ALFASUD T 0.2 (1) 1.9 (3) 1.5 (2) 0.7 (1) 0.3 (1) 2.4 (1) 1.4 (3) 4 (4) 0.1 (1) 0.9 (3) 1.6 (2) 2 2 ÃÉÁÍÍÏÕËÇÓ

Chi tiết hơn

Event: MGCCN Tar Speed Series Rnd 2 Ringwood on 10 Apr 2016 Provisional Results Outright Place No. Driver Club/s Car Class Fastest Time 1 16 Keith Ham

Event: MGCCN Tar Speed Series Rnd 2 Ringwood on 10 Apr 2016 Provisional Results Outright Place No. Driver Club/s Car Class Fastest Time 1 16 Keith Ham Event: MGCCN Tar Speed Series Rnd 2 Ringwood on 10 Apr 2016 Provisional Results Outright Place No. Driver Club/s Car Class Fastest 1 16 Keith Hammond (MGCCN) Debron RH10 Grp 2A/2C u 2 ltr 52.90 2 179 Gerard

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

2018 Teakle AutoSprint Combined Results - Overall Position Car Class Drive Driver Car Sat Total Sun Total Total Road Reg up to 2000cc 1 32 A 2 Glenn B

2018 Teakle AutoSprint Combined Results - Overall Position Car Class Drive Driver Car Sat Total Sun Total Total Road Reg up to 2000cc 1 32 A 2 Glenn B 2018 Teakle AutoSprint Combined Results - Overall Position Car Class Drive Driver Car Sat Total Sun Total Total Road Reg up to 2000cc 1 32 A 2 Glenn Boucher 1963 MG B 6:00.608 6:40.342 12:40.950 2 67 A

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Zuordnungliste Magnet-Skiträger Hersteller Modell Baujahr Shuttle Art.Nr Himalaya Art.Nr Aconcagua Art.Nr ALFA ROMEO >01 X

Zuordnungliste Magnet-Skiträger Hersteller Modell Baujahr Shuttle Art.Nr Himalaya Art.Nr Aconcagua Art.Nr ALFA ROMEO >01 X Zuordnungliste Magnet-Skiträger Hersteller Modell Baujahr Shuttle Art.Nr. 12923 Himalaya Art.Nr. 12924 Aconcagua Art.Nr. 12925 ALFA ROMEO 145 94>01 X X X ALFA ROMEO 146 95>01 X X X ALFA ROMEO 147 99> X

Chi tiết hơn

Targa Rallysprint - Round 3 CLASS Results Class: C2L (Targa Cup 2WD up to 2000cc) Place Car No Driver / Team Vehicle Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total 1 4

Targa Rallysprint - Round 3 CLASS Results Class: C2L (Targa Cup 2WD up to 2000cc) Place Car No Driver / Team Vehicle Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total 1 4 Targa Rallysprint - Round 3 CLASS Results Class: C2L (Targa Cup 2WD up to 2000cc) 1 44 2 40 3 59 4 71 Andrew CARRICK / Alex CARRICK Declan DOWLING / Jay SALMON Kean LOO / Luis BENNET Peter BASKOVICH /

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬA CHỮA VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG Hotline: Địa chỉ: Tầng 9, Tung Shing Square, Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Website:

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬA CHỮA VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG Hotline: Địa chỉ: Tầng 9, Tung Shing Square, Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Website: DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬA CHỮA VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG Hotline: 1900 54 55 85 Địa chỉ: Tầng 9, Tung Shing Square, Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Website: www.uic.vn STT TÊN GARA TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐIỆN

Chi tiết hơn

BẢNG GIÁ XE Hình ảnh Dòng xe Mô tả Giá Wigo 5MT 5 chỗ ngồi Số sàn 5 cấp Động cơ xăng dung tích 1197 cc, 4x VNĐ Wigo 4AT 5 chỗ ngồi Số tự

BẢNG GIÁ XE Hình ảnh Dòng xe Mô tả Giá Wigo 5MT 5 chỗ ngồi Số sàn 5 cấp Động cơ xăng dung tích 1197 cc, 4x VNĐ Wigo 4AT 5 chỗ ngồi Số tự BẢNG GIÁ XE Hình ảnh Dòng xe Mô tả Giá Wigo 5MT Số sàn 5 cấp 1197 cc, 345.000.000 VNĐ Wigo 4AT Số tự động 4 cấp 1197 cc, 405.000.000 VNĐ Yaris 1.5G CVT 1496 cc 650.000.000 VNĐ Vios 1.5E 5MT Số tay 5 cấp

Chi tiết hơn

Event: MGCCN Hillclimb Round TS3 Ringwood Track A2A ** Version 2 ** on 7 Apr 2019 Provisional Results Outright Place No. Driver Club/s Car Class Faste

Event: MGCCN Hillclimb Round TS3 Ringwood Track A2A ** Version 2 ** on 7 Apr 2019 Provisional Results Outright Place No. Driver Club/s Car Class Faste Event: MGCCN Hillclimb Round TS3 Ringwood Track A2A ** Version 2 ** on 7 Apr 2019 Provisional Results Outright Place No. Driver Club/s Car Class Fastest 1 82 Francesco MANGANO (MGCCN) Jedi Mk4 Tp 5 u 2

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

PANGKON.COM No. Nama dan jenis Bracket DAFTAR HARGA Agustus 2018 Perlengkapan Harga Bracket Pully Jenis Harga per Set 1 CHEVROLET A. DENSO 1. AVEO ND

PANGKON.COM No. Nama dan jenis Bracket DAFTAR HARGA Agustus 2018 Perlengkapan Harga Bracket Pully Jenis Harga per Set 1 CHEVROLET A. DENSO 1. AVEO ND PANGKON.COM DAFTAR HARGA Agustus 2018 Jenis per Set 1 CHEVROLET 1. AVEO ND 15A Rp 281.000 Rp 281.000 2. SPIN bensin ND 15A Rp 312.500 Rp 312.500 3. ZAFIRA ND 15A Rp 360.000 Rp 360.000 4. SPIN ND Avanza

Chi tiết hơn

1 BƯỚC ĐƠN GIẢN CẦN LÀM KHI CÓ SỰ CỐ XẢY RA Gọi hoặc truy cập để thông báo sự cố. THỨ 2 THỨ 4 THỨ 6 2 Mang xe đến Garage đ

1 BƯỚC ĐƠN GIẢN CẦN LÀM KHI CÓ SỰ CỐ XẢY RA Gọi hoặc truy cập   để thông báo sự cố. THỨ 2 THỨ 4 THỨ 6 2 Mang xe đến Garage đ 1 BƯỚC ĐƠN GIẢN CẦN LÀM KHI CÓ SỰ CỐ XẢY RA Gọi hoặc truy cập www.libertyinsurance.com.vn để thông báo sự cố. THỨ 2 THỨ 4 THỨ 6 2 Mang xe đến Garage đạt chuẩn gần nhất. 3 Nhận lại xe sau khi được sửa chữa.

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

Code Description Euro price ACCDA C.D.A INDUCTION KIT D100(150) 229,00 ACCDA C.D.A. INDUCTION KIT D100(220) 329,00 ACCDA MUSCLE

Code Description Euro price ACCDA C.D.A INDUCTION KIT D100(150) 229,00 ACCDA C.D.A. INDUCTION KIT D100(220) 329,00 ACCDA MUSCLE Code Description Euro price ACCDA100-150 C.D.A INDUCTION KIT D100(150) 229,00 ACCDA100-220-01 C.D.A. INDUCTION KIT D100(220) 329,00 ACCDA120-260MUSCLE C.D.A. INDUCTION KIT D120(260) 799,00 ACCDA70-130

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P qr s t s 1 2 34 5 66 6 s 7 8 9 ss 10 9 ❶❷ q 9 6 q s 66 5 5 ❸ ❹ ❺ q 1 s s ❻❼❽❾❼❿➀➁➂ ➃➄➅➆➄ ➇➈➅➉➊➄➅➊ ➋➈➌ ➊➍ ➋➈➌➉➄➅➎➍➈ ➆➈➍➍➎ ➏ ➐➏➐➑➐➒ ➐➓➐ ➋➈➌ ➍➈ ➇➌➄ ➊➅ ➊➈ ➊ ➊➍➊➎➅➈ Ï Ð

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

Informativo - Usados

Informativo - Usados Resumo Mensal Junho de 215 215 215 215 214 214 Jun Mai Acumulado Jun Acumulado (A) (B) (C) (D) (E) Segmentos Variação (A)/(B) (A)/(D) (C)/(E) A) Autos 736.875 78.67 4.163.98 625.343 4.1.524 3,99 17,84

Chi tiết hơn

Ed. 133 Informativo Usados São Paulo, 01 de Fevereiro de 2016 Resumo Mensal Janeiro de 2016 Segmentos 2016 Jan (A) 2015 Dez (B) 2016 Acumulado (C) 201

Ed. 133 Informativo Usados São Paulo, 01 de Fevereiro de 2016 Resumo Mensal Janeiro de 2016 Segmentos 2016 Jan (A) 2015 Dez (B) 2016 Acumulado (C) 201 Resumo Mensal Janeiro de 216 Segmentos 216 Jan (A) 215 Dez (B) 216 Acumulado (C) 215 Jan (D) 215 Acumulado (E) Variação (A)/(B) (A)/(D) (C)/(E) A) Autos 618.65 82.249 618.65 7.169 7.169-24,58-11,64-11,64

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

¾¼¼ ¹ Þ ÆÓ Ð¹ ÖØ Â Þ ØÚ ÄÓÖ Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝ Ý Ø Ñ ÃÓÑÔÐ Ü Ê Ò Þ Ö Þ Ì Ò Þ Ð ÖØ ÖØ Ö Ò ÐÐ ÑÔÓÐ Ö ½ ¹ Ò Þ Ð ØØ Ö ÓÒÒ Òº È Ó ÓÞ Ø Ø ½ ¼¹ Ò ÇÖ Ý Ò Þ ÍÒ Ú Ö Ø È

¾¼¼ ¹ Þ ÆÓ Ð¹ ÖØ Â Þ ØÚ ÄÓÖ Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝ Ý Ø Ñ ÃÓÑÔÐ Ü Ê Ò Þ Ö Þ Ì Ò Þ Ð ÖØ ÖØ Ö Ò ÐÐ ÑÔÓÐ Ö ½ ¹ Ò Þ Ð ØØ Ö ÓÒÒ Òº È Ó ÓÞ Ø Ø ½ ¼¹ Ò ÇÖ Ý Ò Þ ÍÒ Ú Ö Ø È ¾¼¼ ¹ Þ ÆÓ Ð¹ ÖØ Â Þ ØÚ ÄÓÖ Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝ Ý Ø Ñ ÃÓÑÔÐ Ü Ê Ò Þ Ö Þ Ì Ò Þ Ð ÖØ ÖØ Ö Ò ÐÐ ÑÔÓÐ Ö ½ ¹ Ò Þ Ð ØØ Ö ÓÒÒ Òº È Ó ÓÞ Ø Ø ½ ¼¹ Ò ÇÖ Ý Ò Þ ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ËÙ Ý Ø Ñ Ò Þ Ö ÞØ Ù Ý Ò ØØ ½ Ø ÔÖÓ¹ ÞÓÖº ½ Ø ÆÊË»Ì

Chi tiết hơn

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ ± Û±Í œ [øî Î ] Û±Í œ-502 G - 1 1± Ü œ Mê ø ıapple ± Ú á ±Ú A-24 25, ±Ú á ±øúfl Œé S, Œ " 1-62, Ú Î ± Œ ÃÓ ı X Ú 1, Î M 1 õ Àapple - 201309 Œ ıª ± È Î ø ıvî Î ø ıvî Î ø ıvî. Ú ±,,.

Chi tiết hơn

(tmpr9VZezt)

(tmpr9VZezt) s t t tt 2 t t 2 t t 2 t t t r t s ss t t t t t t t t t t 2 t t t t t t t t t t t t 2 2 2 t tt t t t t t t t t 2 t 6 7 8 9 10 s P P P P P P P P P q q P 1 P P 3 P q 4 5 ❶ t t t t t 2 t t ❷ 2 2 ❸ 2 ❹❺❻❼❽❾❿➀➁

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

Classic Permatex.xls

Classic Permatex.xls Final Overall Rally Results Previous Pos Car Driver Indemnity Navigator Indemnity License Class Spd Club Manufacturer Model Year Penalty 1 4 Kevin Bolon G413N Manfred Hertz G604N G413N E 1 R/Sport Porsche

Chi tiết hơn

Značka Model CC Rok Přední Zadní ALFER 125 VR 4T FD138 FD165 ALFER 125 VR 4T NO LIMITS FD138 FD165 ALFER 250 VR ENDURO FD138 F

Značka Model CC Rok Přední Zadní ALFER 125 VR 4T FD138 FD165 ALFER 125 VR 4T NO LIMITS FD138 FD165 ALFER 250 VR ENDURO FD138 F Značka Model CC Rok Přední Zadní ALFER 125 VR 4T 125 03- FD138 FD165 ALFER 125 VR 4T NO LIMITS 125 03- FD138 FD165 ALFER 250 VR ENDURO 250 95- FD138 FD165 ALFER 250 VR MOTOCROSS 250 95- FD138 FD165 ALFER

Chi tiết hơn

dvi

dvi SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS Game Theory Autumn Semester 2016 17 2 hours and 30 minutes ØØ ÑÔØ ÐÐ Ø ÕÙ Ø ÓÒ º Ì ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó Ñ Ö ÓÛÒ Ò Ö Ø º Please leave this exam paper on your desk Do not remove

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö ÒÖ ÕÙ ýö Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö, ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ð ÈÓÐ Ø Ò ËÙÔ Ö ÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø ÐÐ ¹Ä Å Ò Ð Ø Ô ÖÙÔÓ

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

Toyota Sienta User Manual

Toyota Sienta User Manual DOWNLOAD OR READ : TOYOTA SIENTA USER MANUAL PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 toyota sienta user manual toyota sienta user manual pdf toyota sienta user manual Toyota is headquartered in Toyota City,

Chi tiết hơn

135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á

135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á 135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á Ÿ U, Sà Áfl ʪÊäÿˇÊ, Sà appleä U U, äÿ Œapple Ê. Áfl

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tu

Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tu Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tuyến tương thích các câu hỏi sau phụ thuộc vào câu trả

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn