Kingdom Game White Paper 1

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Kingdom Game White Paper 1"

Bản ghi

1 Kingdom Game White Paper 1

2 MỤC LỤC Tổng quan Vấn đề và nhu cầu Giải pháp Kingdom Game 4.0 Thực hiện kỹ thuật Cấu trúc hạ tầng mạng và bảo mật Mô hình kinh doanh Cơ hội thị trường Lộ trình phát triển Phát hành và chào bán Token Đội ngũ Các vấn đề khác 02 Kingdom Game White Paper

3 TỔNG QUAN Hiện tại ước ti nh co khoảng 2 ty game thu tre n toàn cầu đem đến doanh thu ước đạt 100 ty USD vào na m Các cổng thanh toán cho game hiện tại vâ n thiếu linh hoạt trong khi đo thị trường tiền mã hoá lại đang rất phát triển. U ớc ti nh co đến 32 triệu người đang sư du ng vi Bitcoin và nă m giư Bitcoin. Tại sàn giao dịch Coinbase, co hơn 11 triệu người du ng đa ng ky và xác minh KYC. Do ng tiền thanh khoản cho tiền mã ho a hiện tại đang ta ng dần. Tiền mã ho a không chi đơn thuần là một ke nh đầu tư, nă m giư tiền mã ho a mà se là một ke nh thanh toán rất tiềm na ng cho thị trường game. Kingdom Game White Paper 03

4 VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU Nhu cầu thị trường Trong thời đại ky nguye n số ngày nay, công nghệ là một phần không thể tách rời cuộc sống. Theo thống ke tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan 4,1 ti USD đã chi tie u na m 2019 cho các tro chơi điện tư (game), ta ng 22% so với na m trước 2017, theo báo cáo cu a hãng nghie n cứu thị trường Newzoo. Giá trị ngành công nghiệp game toàn cầu đã vượt 93 ti USD, trong đo các nước đang phát triển se đo ng vai tro quan trọng để đưa con số tre n chạm mốc 100 ti USD trong tương lai. 04 Kingdom Game White Paper

5 Vấn đề và nhu cầu Vấn đề thị trường Hiện tại các hệ thống game, các công ty phát hành game tại Châu Á vâ n đang duy trì mô hình nền tảng phát hành game truyền thống. Đa số người chơi sau khi tham gia tro chơi đều thất vọng bởi vì các ly do sau: Các hãng phát hành game chi cố gă ng thu hút người chơi để thu tiền cu a họ Không co chế độ bảo đảm tài sản game cho người chơi Chế độ hỗ trợ game thu không hoàn toàn tốt Kingdom Game White Paper 05

6 Vấn đề và nhu cầu Khan hiếm hệ thống games chấp nhận tiền mã hóa Sự phát triển cu a cu a công nghệ Blockchain và các loại tiền mã ho a đã làm thay đổi hoàn toàn nền tài chi nh so với các phương thức truyền thống. Hiện tại, quốc gia số này co 15 triệu người sở hư u Bitcoin và các đồng tiền mã ho a khác, co một nền kinh tế giá trị 151 ty USD (tương đương nền kinh tế xếp hạng thứ tre n thế giới) vâ n ở giai đoạn phát triển đầu tie n, chưa co nhiều sản phẩm, dịch vu tie u du ng. Ti nh đến nay, số lượng các công ty phát hành game chấp nhận giải pháp thanh toán bằng tiền mã ho a vâ n co n rất hiếm. Mu c tie u cu a Kingdom Game 4.0 là tham gia vào quá trình thúc đẩy sự phát triển cu a tiền mã ho a và trở thành một trong như ng Token game đầu tie n, đi tie n phong kết nối với các game đang thịnh hành hiện tại. Với hợp đồng thông minh, sự thanh khoản đa dạng dành cho cộng đồng game thu se tạo ra một thị trường mới gồm như ng người sở hư u tiền mã ho a, Token cu a Kingdom Game 4.0 co thể du ng để hàng hoá vật du ng trong game, được nie m yết tre n các sàn giao dịch tiền mã ho a uy ti n, co thể thanh khoản dễ dàng thông qua hệ thống như ng đại ly trung gian. Như ng yếu tố tre n se đảm bảo giá trị và khả na ng ta ng giá cu a KDG khi bán tre n các sàn giao dịch. 06 Kingdom Game White Paper

7 Vấn đề và nhu cầu Các hãng phát hành game chỉ cố gắng thu hút người chơi đểthu tiền của họ Việc lựa chọn các tựa game mới rồi lie n tu c mở như ng máy chu mới khiến cho số lượng người chơi tre n mỗi máy chu i t đi, sự tương tác kém hơn. Nhà phát hành chi chú trọng vào việc gia ta ng các sự kiện để thu hút người chơi nạp tiền nhưng sau đo miễn trừ mọi trách nhiệm co n lại. Khi số lượng thành vie n trong máy chu i t dần đi vì công ty đã mở máy chu khác, người chơi dễ co cảm giác chán nản và từ bỏ game. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng thiếu thân thiện Mặc du người chơi là như ng người đo ng go p tài chi nh, nguồn thu để game co thể tồn tại và vận hành, họ thường không co nhiều quyền lợi và trong rất nhiều trường hợp là không được tôn trọng. Do đo, việc họ co thể rời bỏ game là hệ quả tất yếu. Kingdom Game White Paper 07

8 GIẢI PHÁP Kingdom Game 4.0 Kingdom Game 4.0 là một nền tảng chơi game với các ti nh na ng xã hội linh hoạt và cơ hội kiếm tiền, được thiết kế để trở thành cư a ngõ duy nhất đưa bạn vào vũ tru tro chơi MMO/MMORPG. Đây là như ng giải pháp nền tảng cu a Kingdom Game 4.0 mà các hệ thống game, các công ty phát hành game hiện tại không co. Mo hi nh Kinh tế chia sẻ Doanh thu từ game se được hoàn lại từ 25% - 50% lại cho người chơi. Ba o chư ng tài sa n trong game Tất cả như ng tài sản quy trong game se được bảo chứng (bảo hiểm giá trị). Mu c đi ch quan trọng là tối ưu ho a tài sản ảo cá nhân. Mức bảo chứng le n đến 75% giá trị sản phẩm, và co giá trị đảm bảo thanh khoản 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Thanh toán bằng tiền mã hóa Tiền trong game được áp du ng công nghệ Blockchain, se được nie m yết le n 5 sàn giao dịch tiền mã ho a lớn tre n thế giới. Lộ trình nie m yết se được thông báo và cập nhật tre n trang web cu a Kingdom Game. 08 Kingdom Game White Paper

9 Giải pháp Kingdom Game Chương tri nh giới thiệu để phát triển ma ng lưới Như ng người tham gia co thể mời bạn be mình tham gia chơi game và nhận được phần thưởng xứng đáng Chơi game ta o ra thu nhập Với mô hình kinh tế chia sẻ tất cả game thu khi tham gia chơi bất cứ game nào trong nền tảng Kingdom Game 4.0 đều co cơ hội kiếm được thu nhập bởi vì đây là nền tảng chia sẻ lợi nhuận. Ty lệ chia sẻ dựa tre n số tiền cu a người chơi tham gia chơi và nạp vào hệ thống. Trong đo, ty lệ 35-50% gi a trị tiền nạp se quay lại trở thành các phần thường cho như ng người chơi trong game thông qua các sự kiện, các chương trình đánh boss, đánh quái vật Ty lệ giải thưởng được đảm bảo se hấp dâ n và phu hợp với như ng gì mà game thu đo ng go p cho hệ thống, từ như ng game thu mới gia nhập cho đến lão luyện. Được quyền đầu tư và sơ hư u cổ phần của Kingdom Game 4.0 Được quyền nă m giư cổ phần cu a hệ thống, được đầu tư và sinh ra lợi nhuận thông qua các đợt chào bán cổ phần và lần gần nhất se là vào ngày 26/9/2019. Như ng nhà đầu tư tham gia đầu tư trong giai đoạn này se được quyền nằm giư 20% cổ phần cu a công ty và 20,000,000 Token cu a Kingdom Game 4.0. Quyền được bi nh chọn cho các hoa t đọ ng trong game Đây là quyền cu a các cư dân trong hệ thống Kingdom Game 4.0, mỗi một cư dân se co quyền Vote (bỏ phiếu) cho các sự kiện, các hoạt động cu a game trong hệ thống. Kingdom Game White Paper 09

10 THỰC HIỆN KỸ THUẬT Hệ thống chư c năng Mô hình tổng quan hệ thống Kingdom Game Kingdom Game White Paper

11 Thực hiện Kỹ thuật Hệ thống Hoa ch định Tài nguyên Doanh nghiệp (ERP) Là trung tâm, quản ly toàn bộ dư liệu cu a hệ thống, gồm các module: Catalog Quản ly dư liệu về các game phát hành. CRM Quản ly dư liệu về game thu, thông tin cá nhân, lịch sư mua bán và lịch sư lie n hệ với khách hàng. SO Tiếp nhận các ye u cầu mua bán từ game, web game, mobile app... quản ly và vận hành hoạt động bảo chứng tài sản cho khách hàng. PO Quản ly và vận hành hoạt động đàm phán với các nhà phát hành game về các tựa game mới để mua lại và phát hành tre n Kingdom Game 4.0. Marketing Hỗ trợ các hoạt động sau: o Gư i marketing, SMS, tin nhă n Facebook, tin nhă n Viber cho khách hàng. o Ti ch hợp với Google, Facebook và các dịch vu khác để chạy các chiến dịch marketing tự động. o Phân ti ch dư liệu lớn để thực hiện các chiến dịch marketing. o Đo lường hiệu quả cu a các chiến dịch marketing. Tài chi nh Quản ly ty giá, ti nh phi, thanh toán, cân đối tài chi nh với các đại ly phát triển mạng lưới cũng như giải ngân cho các nhà đầu tư theo các mốc thời gian: hàng tuần/hàng tháng/ hàng na m. Thanh toán Ti ch hợp các phương thức thanh toán bằng KDG, ETH, BTC, và các token giá trị khác để nâng cao khả na ng thanh khoản cho người chơi game cũng như các đại ly phát triển mạng lưới Kingdom Game 4.0. Kingdom Game White Paper 11

12 Thực hiện Kỹ thuật Hệ thống tổng đài Giư vai tro giao tiếp với khách hàng: Tiếp nhận các phản hồi từ các game thu. Thông báo thời gian xư ly, phản hồi cho game thu. Tư vấn về dịch vu, sản phẩm. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại từ game thu. Hệ thống qua n trị nọ i dung (CMS) Nhằm mu c đi ch sản xuất, bie n tập và quản trị hình ảnh, nội dung chi tiết về sản phẩm cũng như các nội dung phu trợ tre n website và mobile app. Hệ thống Kingdom Game 4.0 sẽ cha y trên hai nền ta ng Website. Mobile app. Phần mềm tre n smartphone đo ng vai tro như website nhưng được tối ưu để sư du ng thuận tiện tre n smartphone. Sử dụng co ng nghệ Blockchain Dịch vu sư du ng công nghệ Blockchain dựa tre n nền tảng hợp đồng thông minh cu a Ethereum. Như ng hoạt động chi nh được sư du ng hợp đồng thông minh gồm: đa ng ky tài khoản các đại ly, các nhà đầu tư, các game thu Be n cạnh đo, Kingdom Game 4.0 co n được thiết lập hệ thống vi điện tư để dễ dàng thanh toán. 12 Kingdom Game White Paper

13 Thực hiện Kỹ thuật Ha tầng triển khai ERP Ứng du ng chạy tre n hệ thống máy chu gồm cu m máy chu chi nh và cu m máy chu dự pho ng. Cơ sở dư liệu được lưu trư và xư ly tre n hệ thống máy chu gồm cu m máy chu chi nh và cu m máy chu dự pho ng, các máy chu này lie n tu c đồng bộ dư liệu với nhau. Máy chu phân tải (load balancer) đo ng vai tro tiếp nhận kết nối với người du ng và các hệ thống khác, phân tải các ye u cầu kết nối này cho các máy chu ứng du ng xư ly, nhận biết máy chu ứng du ng nào bị lỗi, bị quá tải để thông báo tự động cho quản trị hệ thống. Kingdom Game White Paper 13

14 Thực hiện Kỹ thuật Ha tầng triển khai tổng đài Co tối thiểu hai tổng đài, một chạy chi nh, một dự pho ng. Tổng đài kết nối tới dịch vu cu a nhà mạng bằng SIP Trunk qua internet. Tổng đài kết nối tới các máy con bằng giao thức SIP qua mạng LAN hoặc internet. Tổng đài kết nối với hệ thống ERP và CRM thông qua Webservice. 14 Kingdom Game White Paper

15 Thực hiện Kỹ thuật Ha tầng triển khai các hệ thống Web, CMS, Mobile Backend Máy chu web gồm cu m máy chu chi nh và cu m máy chu dự pho ng. Máy chu cơ sở dư liệu gồm cu m máy chu chi nh và cu m máy chu dự pho ng, luôn đồng bộ dư liệu với nhau. Máy chu phân tải (Load Balancer) đo ng vai tro tiếp nhận kết nối với người du ng và các hệ thống khác, phân tải các ye u cầu kết nối này cho các máy chu ứng du ng xư ly, nhận biết máy chu ứng du ng nào bị lỗi, bị quá tải để thông báo tự động cho quản trị hệ thống. Máy chu Caching được thiết kế đặc biệt để lưu trư dư liệu cu a ứng du ng tre n RAM, phu c vu việc lưu trư các dư liệu cần truy xuất nhanh để đáp ứng lượng người du ng lớn. Kingdom Game White Paper 15

16 Thực hiện Kỹ thuật TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MÁY CHỦ LƯU TRỮ MÁY CHỦ ĐÁM MÂY Để đảm bảo cho toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định và độ an toàn dư liệu cao tránh xảy ra ru i ro về dư liệu, toàn bộ các sản phẩm và dịch vu được lưu trư tre n tre n hạ tầng lưu trư sư du ng ổ cứng SSD truy xuất dư liệu cực nhanh cu ng với giải pháp vsan cu a VMware được nhiều tổ chức lớn và uy ti n tre n thế giới sư du ng. 1 Gia i Pháp Lưu Trư vsan VMware: Cho phép ảo ho a và lie n kết ổ cứng từ nhiều node máy chu lại với nhau và tạo ne n như ng khối lưu trư dư liệu an toàn và ổn định. Không như ng lie n kết ổ cứng mà giải pháp vsan co n lie n kết nhiều node phần cứng như RAM, CPU cu a máy chu lại với nhau, tạo ne n cấu hình máy cực mạnh me và hiệu suất cao, tránh được ru i ro khi 1 đến 2 node máy chu bị sự cố nhưng hệ thống không hề bị gián đoạn. Khi gặp sự cố, các dư liệu se được trung chuyển lập tức qua node khác trong cu ng hệ thống. 16 Kingdom Game White Paper

17 Thực hiện Kỹ thuật 2 Ổ Cư ng SSD: Toàn bộ hệ thống sư du ng ổ cứng SSD 100% cho việc truy xuất dư liệu nhanh hơn ổ cứng thường gấp 5 lần, đảm bảo hệ thống ổn định, không bị chậm trễ và đem đến trải nghiệm người du ng tốt nhất. 3 Tính sẵn sàng: Với giải pháp vsan, khi một node đột ngột xảy ra sự cố, hệ thống vâ n đảm bảo hoạt động bình thường và không xảy ra gián đoạn. 4 Kết hợp Google Cloud: Ngoài hệ thống được xây dựng đảm bảo ti nh ổn định cao, chúng tôi vâ n thiết lập hệ thống dự pho ng N+1 song song luôn să n sàng để sư du ng. Với hệ thống đám mây hàng đầu cu a thế giới, Google Cloud được lựa chọn là hệ thống dự pho ng và phu c vu nhu cầu khách hàng ngoài khu vực Việt Nam. Kingdom Game White Paper 17

18 CẤU TRÚC HẠ TẦNG MẠNG VÀ BẢO MẬT Sơ đồ Trung tâm Dư liệu Racespace 18 Kingdom Game White Paper

19 Cấu trúc hạ tầng và Bảo mật Chúng tôi xây dựng hạ tầng mạng với cơ chế bảo mật hai lớp, kết hợp với hệ thống ba ng thông lớn le n đến 40 Gbps trong nước và 1 Gbps ba ng thông nước ngoài, đảm bảo cho việc kết nối thông suốt. Hệ thống tường lư a thông minh chặn lọc các đợt tấn công DDOS theo cơ chế AI, lọc như ng lưu lượng truy cập lạ và các go i tin gư i về máy chu quá nhanh, tránh ảnh hưởng và làm nghe n hệ thống mạng. Hệ thống cân bằng tải Load Balancer giúp phân bổ lượng truy cập đồng đều tre n tất cả các Node Server, nhằm giúp cho các truy cập vào máy chu nhanh nhất, đảm bảo như ng khoảng thời gian cao điểm không tă c nghe n truy cập. Tất cả các thiết bị Switch, Router được chúng tôi trang bị và nhập từ các hãng lớn và uy ti n như Cissco, IBM nhằm đảm bảo độ bền và ổn định cao nhất. Bảo mật dư liệu: Tất cả dư liệu khách hàng bao gồm các thông tin như: te n tài khoản, địa chi, số điện thoại và các thông tin mà khách hàng cung cấp đều được chúng tôi mã ho a an toàn tre n máy chu và chúng tôi cam kết không chia sẻ dư liệu với be n thứ ba. Tất cả dư liệu tre n máy chu cu a Kingdom Game đều được bảo mật nghie m ngặt qua nhiều lớp. Kingdom Game White Paper 19

20 MÔ HÌNH KINH DOANH Nguồn thu Mô hình Kingdom Game 4.0 se tạo ra các nguồn thu như sau: Từ Game thủ Mọi hoạt động nạp tiền mua token tham gia chơi game, mua bán item vật phẩm trong game và các hoạt động trong game khác đều se làm cho game thu tie u tốn lượng token tạo ra do ng tiền sinh ra chu đạo cho hệ thống. Từ qua ng cáo Với số lượng đông đảo game thu tham gia hệ thống Kingdom Game 4.0, chúng ta se co được một nguồn thu ấn tượng từ các chiến dịch quảng cáo. Từ hệ thống ba o chư ng Mọi vật phật trong game se được bảo chứng nhưng se mất một mức phi nhất định cho item đo, seri cu a item se được áp du ng công nghệ blockchain để đảm bảo mỗi vật phẩm được bảo chứng se tạo ra một seri rie ng, đảm bảo an toàn cũng như giá trị tuyệt đối cho vật phẩm. Phi bảo chứng vật phẩm se phu thuộc vào thời gian mà game thu muốn bảo chứng cho vật phẩm cu a mình. VD: 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. 20 Kingdom Game White Paper

21 Mô hình Kinh doanh Niêm yết token lên các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn. Với số lượng người chơi đông đảo, hệ thống Kingdom Game 4.0 dễ dàng đạt đến số lượng người du ng lớn mà các dự án tiền mã ho a khác kho co được. Đây cũng là điều kiện rất tốt để chúng ta co thể đưa token cu a Kingdom Game 4.0 le n nie m yết các sàn giao dịch tiền mã ho a dưới dạng ưu tie n nhờ thế mạnh cu a cộng đồng. Một số chiến lược đảm bảo khả na ng ta ng giá Kingdom Game 4.0 se được áp du ng. Lợi thế ca nh tranh Mô hình tie n phong khác biệt lớn so với các công ty phát hành game hiện tại. Thị trường ngách, đại dương xanh với quy mô thị trường toàn cầu. Lợi thế hệ sinh thái, đo n bẩy hỗ trợ hiệu quả kinh doanh qua lại. Đội ngũ Kingdom Game 4.0 đã co kinh nghiệm nhiều na m trong quá trình phát hành, quản ly vận hành game. Đội ngũ marketing đã co kinh nghiệm trong truyền thông, quảng cáo các dự án số. Khái niệm chơi game tạo ra thu nhập, khác hẳn với các mô hình game hiện tại chơi game tốn thời gian và tốn chi phi. Kingdom Game White Paper 21

22 CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG Kingdom Game 4.0 co kế hoạch se đẩy mạnh thị trường trong giai đoạn đến 4 quốc gia chi nh là Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Philippines Trong na m 2017, Philippines co 29.2 triệu game thu, chi tổng cộng 354 triệu đô la. Điều này giúp cho Philippines đứng thứ 29 tre n toàn thế giới về doanh thu từ game. 22 Kingdom Game White Paper

23 Theo con số thống ke cu a Newzoo, người du ng tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã chi tie u 4,1 ti USD na m 2019 cho các tro chơi điện tư (game), ta ng 22% so với na m Việt Nam Theo thống ke cu a Newzoo, trong na m 2017, co 32.8 triệu game thu tại Việt Nam, chi tổng cộng 365 triệu đô la. Điều này giúp cho Việt Nam đứng thứ 28 tre n toàn thế giới về doanh thu từ game. Kingdom Game White Paper 23

24 Cơ hội Thị trường Indonesia Trong na m 2017, Indonesia đã co 43.7 triệu game thu, chi tổng cộng 880 triệu đô la. Điều này giúp Indonesia đứng thứ 16 tre n toàn thế giới về doanh thu từ game. 24 Kingdom Game White Paper

25 Cơ hội Thị trường Thái Lan Trong na m 2017, Thái Lan đã co 18.3 triệu game thu, chi tổng cộng 597 triệu đô la. Điều này giúp Thái Lan đứng thứ 20 tre n toàn thế giới về doanh thu từ game. Kingdom Game White Paper 25

26 LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN 2019 Q1 Khảo sát và nghie n cứu để tạo ra một nền tảng tro chơi cho phép thanh toán và giao dịch bằng tiền mã ho a, là một trong như ng nền tảng tie n phong áp du ng cho thể loại MMO / MMORPG. Trong đo, người tham gia chơi game, nhà phát triển dịch vu và các đại ly phân phối co cơ hội kiếm tiền tại Kingdom Game 4.0. Giới thiệu nền tảng Kingdom Game 4.0. Triển khai thư nghiệm hệ thống và áp du ng công nghệ Blockchain vào game MMO / MMORPG Q Q3 Thư nghiệm Testnet hệ thống Kingdom Game 4.0 tre n hai game: Võ Lâm Truyền Kỳ và Mu Online phie n bản PC. Gọi vốn cộng đồng vo ng Thie n Thần để gây quỹ phát triển dự án. Phát hành KDG Token, co thể dễ dàng trao đổi bằng tiền. Sư du ng KDG để mua các game mới và mua hàng trong game. Hoàn thành đàm phán cho giấy phép bản quyền game phie n bản Mobile. Ra mă t phie n bản game tre n nền tảng smartphone và tablet. Ra mă t hệ thống Bảo chứng game 4.0. Kết nối thanh khoản KDG tre n 5 sàn giao dịch lớn tre n thế giới. Sự kiện ra mă t hệ thống Kingdom Game 4.0 tại Singapore, Thái Lan, Cambodia, Philippines, Việt Nam Q4 26 Kingdom Game White Paper

27 Lộ trình phát triển 2020 Q1 Nâng cấp hệ thống chịu tải đến 5,000,000 game thu cu ng tham gia trong cu ng một thời điểm. Phát triển mạnh kế hoạch marketing tổng thế cho hệ thống Kingdom Game 4.0. Ra mă t Pho ng nghie n cứu phát triển game Kingdom Game Labs co khả na ng đáp ứng môi trường phát triển cho đội ngũ 100 kỹ sư lập trình game Q Q3 Nâng cấp và cập nhật các ti nh na ng cho hệ thống Kingdom Game 4.0. Nâng cấp hệ thống bảo chứng trong game thông qua APPS và DAPP. Đàm phán và mua the m một số hot game MMO / MMORPG để làm phong phú cho hệ thống Kingdom Game 4.0. Ra mă t giải game lớn dành cho công dân Kingdom Game 4.0. Ra mă t cuộc thi Game Blogger để tìm ra như ng người bình luận các trận đấu trong game sôi nổi, gay cấn và hấp dâ n nhất với hàng loạt giải thưởng danh giá se được trao cho người xứng đáng Q4 Kingdom Game White Paper 27

28 Lộ trình phát triển Chiến lược marketing Marketing cho Kingdom Game 4.0 Digital Marketing Search Engine Marketing Các chiến dịch Adwords tập trung vào các game Kingdom Game 4.0 đã được phát hành. Social Marketing Quảng bá các ti nh na ng đặc biệt cu a hệ thống Kingdom Game 4.0, các chương trình, các lợi i ch khi gia nhập Kingdom Game 4.0. SEO Chiến lược theo bộ từ kho a về các game đang phát hành và se phát hành. Marketing Marketing lặp lại hàng ngày, chương trình sự kiện, chiến dịch dựa tre n các ưu đãi đặc biệt, các giải thưởng đặc biệt cho người chơi Lie n kết (Affiliate) Hợp tác với các mạng lưới lie n kết như MasOffer, InvolveAsia và iprice. Banner Tiếp thị lại bằng cách sư du ng quảng cáo hiển thị cu a Google, làm việc với Criteo và Rtbhouse. 28 Kingdom Game White Paper

29 Lộ trình phát triển Bán hàng qua hệ sinh thái Phân phối Kingdom Game 4.0 Token đến từng đại ly, pho ng game thuộc từng khu vực địa bàn Chính sách cho đa i lý - Các sự kiện giảm giá, khuyến mãi. - Hoạt động hợp tác ưu đãi với đối tác thứ 3. - Chi nh sách thưởng Giới thiệu bạn be. Kingdom Game White Paper 29

30 PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN TOKEN Đơn vị chủ qua n: KINGDOM VENTURES LTD. Tầm nhi n: Trờ thành NỀN TẢNG TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN DÀNH CHO THẾ HỆ GAME THỦ KỶ NGUYÊN SỐ Sư mệnh: Trang bị cho mọi game thu số và thế hệ trẻ về tiền mã ho a, để co thể nă m bă t được xu thế Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 và nuôi dưỡng như ng doanh nhân công nghệ tương lai 30 Kingdom Game White Paper

31 Phát hành và chào bán Token Nhà phát hành Quốc gia hành pháp Vị tri pháp ly Hình thức chào bán Đơn vị chấp nhận Số Token phát hành Số Token chào bán Số KDG cho 1 ETH Giá tham chiếu KINGDOM VENTURES LTD Belize Mã Token, kết hợp với va n bản chứng nhận cổ đông công ty Trao đổi Token BTC, ETH, USDT 100,000,000 KDG 50,000,000 KDG 1 ETH = 1000 KDG (Giá tham thiếu tại CMC co thể thay đổi) 1 KDG = 0.2 USD Tiêu chuẩn ERC 20 Website chi nh thức Giai đoạn gọi vốn Thie n Thần 26/09/2019 Giá tham chiếu vo ng Thie n Thần Token chào bán 1 KDG = 0.05 USD 20,000,000 KDG Số cổ phần chào bán 20% Giai đoạn gọi vốn vo ng Thie n Thần se diễn ra vào ngày 26/9/2019 Số vốn gọi: 1,000,000 USD Nhà đầu tư se nhận được 20% cổ phần và 20,000,000 KDG Kingdom Game White Paper 31

32 Phát hành và chào bán Token Số lượng phát hành KINGDOM VENTURES LTD phát hành 100,000,000 Kingdom Game 4.0 Token với mã KDG, theo chuẩn Ethereum ERC 20. KDG là đồng tiền mã ho a để mua sản phẩm hàng hoá tại nền tảng Kingdom Game 4.0. KDG được tạo ra và chào bán trong đợt huy động vốn này theo đúng điều khoản cu a Bản cáo bạch. Số Token KDG no i tre n được phân bổ như sau: Giá trị Token Tương đương Phân bổ 20,000,000 KDG 30,000,000 KDG 15,000,000 KDG 5,000,000 KDG 5,000,000 KDG 5,000,000 KDG 10,000,000 KDG 10,000,000 KDG 20% số lượng Token phát hành 30% số lượng Token phát hành 15% số lượng Token phát hành 5% số lượng Token phát hành 5% số lượng Token phát hành 5% số lượng Token phát hành 10% số lượng Token phát hành 10% số lượng Token phát hành se được bán tới nhà đầu tư Thie n Thần. se được bán lại cho các game thu và các đại ly game, mạng lưới phân phối. được dành cho đội ngũ sáng lập và phát triển Kingdom Game 4.0. Số lượng Token này se bị phong toả và không được giao dịch trong vo ng 24 tháng kể từ thời điểm Token được phát hành. dành làm phần thưởng cho các hoạt động tre n mạng xã hội. du ng để làm phần thưởng cho đội ngũ cố vấn hỗ trợ dự án. Số lượng Token này bị kho a trong 06 tháng. du ng để tài trợ cho các sự kiện cộng đồng Kingdom Game 4.0. được sư du ng như chi phi marketing và các hoạt động truyền thông quảng bá cho Kingdom Game 4.0. được sư du ng như quỹ dự pho ng cho Kingdom Game 4.0 và số lượng Token này bị phong tỏa trong 12 tháng. 32 Kingdom Game White Paper

33 Phát hành và chào bán Token Mục đích sử dụng vốn Số vốn gây quỹ 1 triệu USD no i tre n được sư du ng vào mu c đi ch duy nhất để phát triển mở rộng hệ sinh thái trong một na m tới (từ 2019 đến hết 2020), đạt mu c tie u 5,000 game thu trong hệ thống, từ đo ta ng trưởng giá trị cu a Kingdom Game 4.0 và KDG Token. Giá trị 200,000 USD Mu c đi ch sư du ng xây dựng, phát triển và duy trì hạ tầng công nghệ cho nền tảng theo mô hình mạng phân tán tre n Blockchain. 500,000 USD chi phi hoạt động Marketing phát triển kinh doanh. 200,000 USD chi phi cho đội ngũ kinh doanh, Marketing thương hiệu Kingdom Game 4.0 đến khách hàng. 100,000 USD các chi phi hành chi nh, va n pho ng và dự pho ng khác... 1,000,000 USD chi phí bản quyền phát hành game Lưu ý: phần chi phi bản quyền phát hành game trị giá 1,000,000 USD được tri ch từ nguồn vốn từ Founder và các đối tác phát hành, không nằm trong nguồn vốn vo ng Thie n Thần. Lợi nhuận nhà đầu tư Nhà đầu tư đầu tư vào Kingdom Game 4.0 được sở hư u lượng phần tra m cổ phần cu a công ty ứng theo go i đầu tư cu a họ. Được nhận lợi tức chi trả từ lợi nhuận cu a công ty. Token KDG được sư du ng làm tiền tệ trong hệ thống game cũng như tre n thị trường giao dịch tiền mã hoá nhằm thu về lợi nhuận từ việc ta ng giá trị cu a token tre n thị trường. Trong mô hình này, lợi nhuận cu a công ty se được phân phối như sau: 50% lợi nhuận se du ng để chi trả lợi tức cho toàn bộ cổ đông mỗi tháng một lần, lợi nhuận se được chi trả qua USDT, KDG và dễ dàng thanh khoản. 20% lợi nhuận co được để ta ng cường marketing mở rộng thị trường, nhằm mu c đi ch ta ng số lượng game thu cu a Kingdom Game % lợi nhuận co được du ng để duy trì hoạt động cu a công ty, đàm phán với các nhà phát triển để mua the m các game co doanh số và người chơi lớn, go p phần làm Game Labs cu a Kingdom Game 4.0 trở ne n mạnh hơn. Với nhà đầu tư Thie n Thần, các cổ đông se được báo cáo lợi nhuận thông qua ứng du ng hàng tuần, và co thể rút lợi nhuận cu a mình về hoặc giư lại để tái đầu tư. Kingdom Game White Paper 33

34 ĐỘI NGŨ TUYEN HOANG - Giám đốc Điều hành & Đồng sáng lập PHÁT TRIỂN LinkedIn: Giám Đốc Điều hành & Đồng sáng lập: ODS - Online Data Solution. Co 10 na m kinh nghiệm làm việc và nghie n cứu về hệ thống Network Datacenter, xây dựng hệ thống máy chu lie n kết và cân bằng tải hệ thống. Co 7 na m kinh nghiệm quản ly các dự án về Bảo Mật Dư Liệu, xây dựng giải pháp lưu trư và bảo mật dư liệu cho doanh nghiệp. Co 5 na m kinh nghiệm nghie n cứu về truyền thông và Marketing. Co 4 na m kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và nghie n cứu giải pháp Máy Chu Đám Mây - Cloud Server, Cloud Network, Cloud Storage. Co kinh nghiệm vận hành hệ thống máy chu game cho VNG và nhiều đối tác khách hàng phát hành game khác. Tốt nghiệp Cư Nhân CNTT - Khoa MMT & Truyền Thông, Đại Học CNTT TP. HCM. KIMI PHAN - Giám Đốc Sa n Phẩm Co 10 na m kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và quản ly sản phẩm game online. Co 7 na m quản ly và phát hành các game tại VNG. Co kinh nghiệm xư ly các vấn đề về truyền thông, báo chi. Tốt nghiệp khoa CNTT tại trường Đại Học Công Nghiệp TP. HCM. TDO NEM Chuyên gia Game 34 Kingdom Game White Paper

35 Đội ngũ MD HIDAYAT - Giám đốc Marketing Hidayat co hơn một thập ky kinh nghiệm trong ngành marketing và truyền thông số. Ông mang theo kiến thức và kinh nghiệm toàn diện về phu c vu khách hàng, quản ly dự án và quản ly nho m. Ông xem một ngày là tốt lành khi cả khách hàng và đồng nghiệp đều vui vẻ, các dự án đang thực hiện đi trước tiến độ hoặc đúng thời gian và trong ngân sách cho phép. Ông truyền cảm hứng và dâ n dă t đội ngũ cu a mình đạt được như ng tie u chuẩn cao hơn, giành được nhiều giải thưởng từ các cuộc thi cả trong nước lâ n quốc tế như International Design Firms Web Award, Agency of The Year, MARKIES, Marketing Excellence và Marketing Magazine. Hidayat đã làm việc với nhiều khách hàng bao gồm AIA, Johnson & Johnson, Procter and Gamble, Singapore Technologies (ST) Engineering, Singapore Institute of Technology (SIT), Disney Interactive, Temasek Holdings, OCBC Bank, Standard Chartered Bank, Hilton, Frasers, Marina Bay Sands, Mercedes-Benz, SingTel, Prudential, Singapore Grand Prix. NGÔ HOÀNG ĐÔNG - Giám Đốc Tho ng tin & Đồng sáng lập LinkedIn: Quản trị và sáng lập cộng đồng Trade Coin Club - một trong như ng cộng đồng tiền Cryptocurrency và ICO lớn nhất tại Việt Nam. Chuye n gia đầu ngành trong lĩnh vực nghie n cứu, xây dựng, tư vấn ứng du ng công nghệ Blockchain & Cryptocurrency, ICO. 14 na m kinh nghiệm, quản ly và điều hành các đơn vị kinh doanh công nghệ, truyền thông, thương mại trực tuyến. 10 na m kinh nghiệm trực tiếp nghie n cứu, xây dựng, phát triển và tư vấn về hệ thống thanh toán trực tuyến cho hoạt động đầu tư, tiền tệ quốc tế. Giám Đốc Điều hành & Nhà sáng lập công ty Công nghệ Phương Đông. Cư nhân học viện công nghệ Douglas Mawson Institute of Technology tại Úc. Kingdom Game White Paper 35

36 Đội ngũ HỒ TẮT CHANH - Lập Tri nh Game 4 na m kinh nghiệm lập trình cho Micro-star International (MSI). 1 na m cộng tác với AVerMedia. Từng tham gia nhiều dự án phát triển game online cho nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước. TRẦN QUỐC THỊNH - Marketing & Qua n Lý Sa n Phẩm PHÁT TRIỂN LinkedIn: Chuye n vie n phát triển sản phẩm các dự án game online đã từng thành công tại thị trường Việt Nam. Hơn 8 na m kinh nghiệm trong ngành game online ở các Nhà Phát Hành lớn tại thị trường Việt Nam. Hơn 5 na m trực tiếp quản ly các dự án game online. 3 na m kinh nghiệm marketing cho nhiều sản phẩm game online 2 na m là trưởng nho m cu a đội ngũ quản ly cộng đồng cu a sản phẩm Vua Hải Tặc Webgame. 1 na m là Giám đốc Dự án cho BlueStack (ứng du ng giả lập Android tre n PC) tại thị trường Việt Nam. ĐẶNG QUANG TRUNG KIÊN - Phát Triển Cọ ng Đồng LinkedIn: 5 na m kinh nghiệm trực tiếp vận hành, quảng bá, marketing cho thương hiệu Laptop MSI. 1 na m kinh nghiệm trực tiếp nghie n cứu, sản xuất, cải tiến sản phẩm tại Công ty TNHH Unilever Việt Nam. 1 na m kinh nghiệm tại Công ty TNHH DKSH Việt Nam. Tốt nghiệp Kỹ sư tại Đại Học Bách Khoa TP. HCM. 36 Kingdom Game White Paper

37 Đội ngũ TRẦN LÊ HOÀI ĐƯ C - Tester & Hỗ Trợ FB: Hơn 5 na m kinh nghiệm test các sản phẩm game Mu Online và hỗ trợ phát triển cộng đồng. 2 na m kinh nghiệm cộng tác vie n (CTV) Test game cho nhiều nhà phát hành Game lớn tại thị trường Việt Nam. 1 na m kinh nghiệm với chức danh CTV Fanpage và test sản phẩm cho NPH VTC. 1 na m kinh nghiệm CTV phát triển cộng đồng cho Fanpage FanMU NGUYỄN THỊ THUỲ NGÂN - Thiết Kế Sáng Ta o 4 na m kinh nghiệp chuye n ngành thiết kế. 1 na m là chuye n vie n thiết kế cho Hoa Nie n Design. 1 na m với vị tri nhân vie n thiết kế cho Havaran. 2 na m kinh nghiệm cho Tập đoàn Tài chi nh Mutibank Exchange Group. Cư Nhân Đại Học Tôn Đức Thă ng chuye n ngành thiết kế công nghiệp. PHÁT TRIỂN DƯƠNG TƯỜNG VY - Thiết Kế Sáng Ta o 1 na m kinh nghiệm tại vị tri nhân vie n thiết kế cho công ty KTC Game. 1 na m hỗ trợ bán hàng và marketing cho các sản phẩm tại sự kiện triển lãm Nepcon. Tốt nghiệp Kỹ sư tại Đại Học Bách Khoa TP. HCM. Tốt nghiệp Học Viện Green Academy (ngành thiết kế đồ họa). THANH TÂM P.R.O - Quan Hệ Quốc Tế Kingdom Game White Paper 37

38 Đội ngũ NHÀ ĐẦU TƯ ALEX LY Nhà đầu tư Thie n thần TRUONG THAI NGUYEN Nhà đầu tư Thie n thần HUNG BITCOIN Nhà đầu tư Thie n thần PHONG PHAM Nhà đầu tư Thie n thần WANG JIELONG Nhà đầu tư Thie n thần LYU WENMING Nhà đầu tư Thie n thần SEAN COLOPY Nhà đầu tư Thie n thần THIEN HO Nhà đầu tư Thie n thần TUAN VU Nhà đầu tư Thie n thần TRAN DUC Nhà đầu tư Thie n thần 38 Kingdom Game White Paper

39 Đội ngũ CỐ VẤN GEORGE NGUYEN Nhà cố vấn ĐẠI SƯ CAROLINA JULIEN Đại Sứ KIỀU ANH HERA Đại Sứ Game Online HARRY TRINH Đại Sứ Kingdom Game White Paper 39

40 CÁC VẤN ĐỀ KHÁC RỦI RO TIỀM ẨN Vui lo ng đọc kỹ các thông tin dưới đây, hiểu và phân ti ch ru i ro lie n quan trước khi quyết định tham gia đầu tư và mua Token KDG. Bất cứ ai nă m giư, sở hư u và sư du ng Token KDG cần phải nhận thức được rõ ràng các ru i ro co thể tiềm ẩn trong như ng trường hợp sau đây: a) Ru i ro mất quyền truy cập Token KDG do mất mật khẩu cá nhân hoặc bất kỳ lỗi nào cu a người quản ly hoặc người mua. b) Đối tác và khách hàng cần phải co một mật khẩu an toàn hoặc kết hợp mật khẩu với các phương thức xác thực khác, việc này là cần thiết để kiểm soát và đảm bảo KDG tokens được lưu trư trong vi cu a bạn. c) Ru i ro co thể phát sinh từ việc chi nh phu các nước sở tại ban hành các chi nh sách không thuận lợi cho việc phát triển cu a hệ sinh thái. d) Các ru i ro lie n quan đến giao thức Ethereum, bởi vì Token KDG và hệ sinh thái Kingdom Game 4.0 được dựa tre n giao thức Ethereum. Bất kỳ sự cố, hỏng ho c hoặc sơ hở nào cu a giao thức Ethereum co thể co tác động bất lợi le n nền tảng hoặc Token KDG. e) Thị trường toàn cầu và điều kiện kinh tế no i chung co thể co tác động tie u cực đến hiệu suất hoạt động Kingdom Game 4.0, kết quả hoạt động và do ng tiền. Tuyên bố pháp lý a) Nội dung Bản cáo bạch này chi nhằm mu c đi ch cung cấp thông tin. Như ng người tham gia quan tâm đến việc đầu tư vào Kingdom Game 4.0 cần nhận thức và xem xét các ru i ro khác nhau trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. b) Bản cáo bạch này không bao gồm bất kỳ lời khuye n nào cu a công ty, giám đốc, người quản ly đầu tư hoặc bất kỳ người nào khác, hoặc khuyến nghị cho bất kỳ ai. c) Tất cả như ng người tham gia cần nhận thức và suy nghĩ xem liệu một khoản đầu tư co phu hợp với hoàn cảnh và nguồn lực tài chi nh cu a họ hay không. d) KINGDOM VENTURES LTD không đại diện hay đảm bảo bất kỳ điều gì và từ chối chịu trách nhiệm trong phạm vi tối đa cu a luật pháp cho bất kỳ tuye n bố hoặc tài liệu thông tin truyền đạt nào. KINGDOM VENTURES LTD thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo ti nh toàn ve n và chi nh xác cu a thông tin được truyền đạt. e) KINGDOM VENTURES LTD chấp nhận đầu tư bằng các đơn vị tiền tệ pháp định truyền thống. 40 Kingdom Game White Paper

41

42 42 Kingdom Game White Paper

Whitepaper | Gron Digital

Whitepaper | Gron Digital Sách Trắng Nền Tảng Đánh Bạc và Cá Cược Chuỗi Khối Gron Digital "Thế hệ đầu tiên của cuộc cách mạng kỹ thuật số đã mang đến cho chúng ta mạng thông tin Internet. Thế hệ thứ hai hỗ trợ bởi công nghệ chuỗi

Chi tiết hơn

QUỐC HỘI Luật số: /201 /QH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự thảo 2 LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hò

QUỐC HỘI Luật số: /201 /QH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự thảo 2 LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hò QUỐC HỘI Luật số: /201 /QH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự thảo 2 LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation https://bitxmen.com CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ Thư ngỏ Blockchain và bitcoin ra đời là bước đột phá về công nghệ đã tạo ra giải pháp tuyệt vời để giải quyết các vấn đề về niềm tin, bảo mật, tính riêng

Chi tiết hơn

Quan tri vung nuoi

Quan tri vung nuoi CÔNG TY TNHH SX TM DV N.E.T Địa chỉ : 163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM Điện thoại : 1900561581 / (08) 3997 0295. Hotline: 01255 561 581 Fax : (08) 3997 9296. Email: info@netserver.vn

Chi tiết hơn

Báo cáo thường niên 2017

Báo cáo thường niên 2017 thường niên 2017 Bảo hiểm VietinBank hướng tới trở thành Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về phân khúc bán lẻ. 4 5 MỤC LỤC CHƯƠNG 01 CHƯƠNG 02 CHƯƠNG 03 Các chỉ số hoạt động 08 Hoạt động kinh doanh 2017 và

Chi tiết hơn

QUY CHẾ ỨNG XỬ Mã số: NSĐT/QC-01 Soát xét: 00 Hiệu lực: 03/07/2018 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG... 3 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng

QUY CHẾ ỨNG XỬ Mã số: NSĐT/QC-01 Soát xét: 00 Hiệu lực: 03/07/2018 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG... 3 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG... 3 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng... 3 Điều 2. Giải thích từ ngữ... 3 CHƯƠNG II. CAM KẾT CỦA CÔNG TY... 3 Điều 3. Cam kết đối với Cán bộ CBNV...

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 Ngày 26 tháng 04 năm 2019

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 Ngày 26 tháng 04 năm 2019 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 Ngày 26 tháng 04 năm 2019 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI TT DANH MỤC TÀI LIỆU TRANG 01 Nội dung

Chi tiết hơn

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nhiê u hình thức sở hữu, nhiê u thành phần kinh tê, hình

Chi tiết hơn

MỤC LỤC 1. TỔNG QUAN Thông tin chung về BAC A BANK Quá trình hình thành - phát triển Ngành nghề và địa bàn kinh doanh...

MỤC LỤC 1. TỔNG QUAN Thông tin chung về BAC A BANK Quá trình hình thành - phát triển Ngành nghề và địa bàn kinh doanh... MỤC LỤC 1. TỔNG QUAN... 1 1.1. Thông tin chung về BAC A BANK... 1 1.2. Quá trình hình thành - phát triển... 2 1.3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh... 3 1.4. Mô hình tổ chức quản lý... 5 1.5. Định hướng

Chi tiết hơn

JURGEN WOLFF TẬP TRUNG - SỨC MẠNH CỦA TƯ DUY CÓ MỤC TIÊU FOCUS: THE POWER OF TARGETED THINKING, Bản quyền tiếng Việt 2009 Công ty Sách Alpha Phan Thu

JURGEN WOLFF TẬP TRUNG - SỨC MẠNH CỦA TƯ DUY CÓ MỤC TIÊU FOCUS: THE POWER OF TARGETED THINKING, Bản quyền tiếng Việt 2009 Công ty Sách Alpha Phan Thu JURGEN WOLFF TẬP TRUNG - SỨC MẠNH CỦA TƯ DUY CÓ MỤC TIÊU FOCUS: THE POWER OF TARGETED THINKING, Bản quyền tiếng Việt 2009 Công ty Sách Alpha Phan Thu Lê dịch NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Chia sẽ ebook

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bài giảng môn học THIẾT KẾ & QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT PGS.TS. Nguyễn Văn Định, Khoa CNTT, ĐHNN Hà Nội Chương 2. Thiết kế và quản lý dự án Công nghệ Thông tin Mở đầu. Dự án Công nghệ thông tin, trước hết đó cũng

Chi tiết hơn

Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã khôn

Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã khôn Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã không biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời mình

Chi tiết hơn

2 Diễn đàn Phong Phú Số 41 - tháng 9/ Số 41 tháng Kính bieáu BAN CỐ VẤN Ông Trần Quang Nghị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam

2 Diễn đàn Phong Phú Số 41 - tháng 9/ Số 41 tháng Kính bieáu BAN CỐ VẤN Ông Trần Quang Nghị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam 2 3 Số 41 tháng 9-2015 28-33 Kính bieáu BAN CỐ VẤN Ông Trần Quang Nghị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU 5 thương hiệu thời trang nổi

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 MỤC LỤC Mục lục 3 Thiếp chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng SỰ KIỆN 4 Kỳ diệu thay Đảng của chúng ta 7 Thông báo Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chi tiết hơn

ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - EBANK ĐIỀU 1. ĐIỀU 2. Phạm vi áp dụng Điều khoản, điều kiện này áp dụng đối với các

ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - EBANK ĐIỀU 1. ĐIỀU 2. Phạm vi áp dụng Điều khoản, điều kiện này áp dụng đối với các ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - EBANK ĐIỀU 1. ĐIỀU 2. Phạm vi áp dụng Điều khoản, điều kiện này áp dụng đối với các Khách hàng mở tài khoản, sử dụng dịch vụ ngân hàng

Chi tiết hơn

One-IBC-Vietnam-FactSheet-Singapore-Final

One-IBC-Vietnam-FactSheet-Singapore-Final Singapore Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE Được phát hành bởi Công ty TNHH One IBC Việt Nam 2014-2019 One IBC. Bảo lưu mọi quyền. One IBC là mạng lưới One IBC

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở Trình bày: Marc Townsend, Tổng Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam Ngày 25/04/2014 NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. Tổng quan thị trường nhà ở bán Việt Nam 2. Cập nhật xu hướng

Chi tiết hơn

Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác (Cẩm nang quản lý hiệu quả) Roy Johnson & John Eaton Chia sẽ ebook : Tham gia cộn

Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác (Cẩm nang quản lý hiệu quả) Roy Johnson & John Eaton Chia sẽ ebook :   Tham gia cộn Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác (Cẩm nang quản lý hiệu quả) Roy Johnson & John Eaton Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree

Chi tiết hơn

2

2 CHUYÊN ĐỀ 2: Toàn cầu hoá và khoán ngoài Tác giả: John Vũ Người dịch và biên tập: Ngô Trung Việt Hà Nội, Tháng 06-2013 Nguồn tư liệu: John Vu, Carnegie Mellon University http://www.science-technology.vn

Chi tiết hơn

Mục Lục Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tóm tắt tổng quan Thị trường mua bán quảng cáo Cấu trúc thị trường mua bán quảng cáo Vấn đề về giải pháp dành ch

Mục Lục Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tóm tắt tổng quan Thị trường mua bán quảng cáo Cấu trúc thị trường mua bán quảng cáo Vấn đề về giải pháp dành ch Mục Lục Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tóm tắt tổng quan Thị trường mua bán quảng cáo Cấu trúc thị trường mua bán quảng cáo Vấn đề về giải pháp dành cho nhà quảng cáo Các vấn đề và giải pháp dành cho chủ

Chi tiết hơn

profile Tgroup

profile Tgroup PROFILE Ồ SƠ NĂNG LỰC HCÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ http://giaiphaptruyenthong.vn 0962 036 105 info@giaiphaptruyenthong.vn VỀ CHÚNG TÔI TGROUP hội tụ những con người nhiệt huyết, có am hiểu sâu

Chi tiết hơn

ĐẠO LÀM CON

ĐẠO LÀM CON ĐẠO LÀM CON Biên soạn: Lý Dục Tú - Giả Tồn Nhân Chuyển ngữ: Nhóm Tịnh Nghiệp Hiếu & Đạo 4 NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG Mục lục Lời giới thiệu...5 Phần 1: CHÁNH VĂN...9 Phần 2: GIẢI THÍCH...24 Phần tựa...25

Chi tiết hơn

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd Lưu hành trực tuyến: Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn) Facebook: Học Luật OnLine (fb.com/hocluat.vn) Nên chia sẻ để học tập, không nên thương mại hóa! LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM JICA PHÁP

Chi tiết hơn

CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY LÀÕP THÆÌA THIÃN HUÃÚ THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Trụ sở : Lô 9 P

CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY LÀÕP THÆÌA THIÃN HUÃÚ THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Trụ sở : Lô 9 P CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY LÀÕP THÆÌA THIÃN HUÃÚ THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Trụ sở : Lô 9 Phạm Văn Đồng Thành phố Huế Điện thoại : 054. 3821510

Chi tiết hơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - ACB ONLINE Nội dung của các Điều kiện và Điều khoản dưới đây cùng với Phiếu đăng ký dịch vụ ACB Online tạo thành Hợp đồng sử dụng dịch vụ ACB

Chi tiết hơn

whitepaper_vi.pages

whitepaper_vi.pages Giấy trắng Phiên bản 1.0, tháng 7 năm 2018 Chúng tôi hi vọng có thể từ bỏ chế độ sàn giao dịch truyền thống, tạo ra một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số kiểu mới an toàn, dễ dàng, có trật tự, minh bạch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tom tat luan an chinh thuc.doc

Microsoft Word - Tom tat luan an chinh thuc.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN DƯƠNG VĂN HÙNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GIẦY DÉP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý Thương mại

Chi tiết hơn

THÔNG ĐIỆP TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC Tại Anheuser-Busch InBev, chúng tôi sản xuất ra các loại bia để những người đủ độ tuổi uống bia rượu hợp pháp được hưởng t

THÔNG ĐIỆP TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC Tại Anheuser-Busch InBev, chúng tôi sản xuất ra các loại bia để những người đủ độ tuổi uống bia rượu hợp pháp được hưởng t THÔNG ĐIỆP TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC Tại Anheuser-Busch InBev, chúng tôi sản xuất ra các loại bia để những người đủ độ tuổi uống bia rượu hợp pháp được hưởng thụ theo cách có trách nhiệm. Chúng tôi rất lấy làm

Chi tiết hơn

BÁO CÁO

BÁO CÁO BÁO CÁO TẬN DỤNG CƠ HỘI THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC CPTPP I. Công tác phát triển thị trường thời gian qua 1. Những kết quả đạt được Thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, chúng

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG 1 MỤC LỤC 1 TỔNG QUAN CÔNG TY 16 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 30 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 36 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ BÀI DỰ THI CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2019 Học sinh thực hiện: Nguyễn Lưu Thạch Thảo Lớp 6/1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ BÀI DỰ THI CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2019 Học sinh thực hiện: Nguyễn Lưu Thạch Thảo Lớp 6/1 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ BÀI DỰ THI CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2019 Học sinh thực hiện: Nguyễn Lưu Thạch Thảo Lớp 6/1 CUỘC PHIÊU LƯU THÚ VỊ CỦA SÁCH Tác giả: Nguyễn Lưu Thạch

Chi tiết hơn

VinaGame VinaGame Bởi: Wiki Pedia VNG là công ty phát hành trò chơi trực tuyến và kinh doanh thương mại điện tử được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004

VinaGame VinaGame Bởi: Wiki Pedia VNG là công ty phát hành trò chơi trực tuyến và kinh doanh thương mại điện tử được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004 Bởi: Wiki Pedia VNG là công ty phát hành trò chơi trực tuyến và kinh doanh thương mại điện tử được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004 ở Việt Nam. VNG là công ty đầu tiên phát hành trò chơi trực tuyến có

Chi tiết hơn

Tác giả: Giáo sư Andreas Thalassinos (Trưởng phòng Đào tạo của FXTM)

Tác giả: Giáo sư Andreas Thalassinos (Trưởng phòng Đào tạo của FXTM) Tác giả: Giáo sư Andreas Thalassinos (Trưởng phòng Đào tạo của FXTM) Con Đường Dẫn Tới Thành Công 50 Thói Quen Của Các Nhà Giao Dịch Thành Công 1 / 51 ĐẦU TƯ VÀO CHÍNH BẠN TRƯỚC KHI BẠN ĐẦU TƯ VÀO THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - kham-pha-quyen-nang-thuong-mai-dien-tu-trong-07-gio-free.doc

Microsoft Word - kham-pha-quyen-nang-thuong-mai-dien-tu-trong-07-gio-free.doc Khám phá quyền năng Thương mại điện tử trong 07 giờ --------------------------- Tác giả: Thạc sĩ DƯƠNG TỐ DUNG Biên soạn: 09/2012 Tài liệu này dành cho: Cá nhân, Doanh nghiệp muốn tìm hiểu về Thương mại

Chi tiết hơn

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u Hoan nghênh đe n phiên đa o ta o gia o du c ve cha n đo ng cu a He Trươ ng Công la p Qua n Prince William cho ca c va n đo ng viên va phu huynh trung ho

Chi tiết hơn

QUAN TRỌNG LÀ BỀN VỮNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

QUAN TRỌNG LÀ BỀN VỮNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN QUAN TRỌNG LÀ BỀN VỮNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 1 3 VỚI TÂM HUYẾT DẪN ĐẦU BẰNG CHẤT LƯỢNG, HÒA PHÁT VƯƠN CAO TẦM VÓC MỚI 4 5 MỤC LỤC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 1 2 3 Định hướng phát triển Thông điệp của

Chi tiết hơn

Quy tắc Ứng xử của chúng tôi Sống theo giá trị của chúng tôi

Quy tắc Ứng xử của chúng tôi Sống theo giá trị của chúng tôi Quy tắc Ứng xử của chúng tôi Sống theo giá trị của chúng tôi Câu hỏi. Quy tắc Ứng xử của chúng tôi? A. Tất cả những người làm việc cho GSK Quy tắc Ứng xử của chúng tôi áp dụng cho nhân viên và bất kỳ ai

Chi tiết hơn

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III:

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III: MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT ĐỂ ÁP DỤNG TÀI HÙNG BIỆN TRONG

Chi tiết hơn

Ebook Facebook Marketing Du Kích Nguyễn Huỳnh Giao

Ebook Facebook Marketing Du Kích Nguyễn Huỳnh Giao Ebook Facebook Marketing Du Kích Nguyễn Huỳnh Giao MỤC LỤC...1 Giới thiệu tác giả và Tâm thư... 2 A. BẠN CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?... 3 B. NGUYÊN TẮC HỌC TẬP... 3 HÃY HỌC NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ... 3 KHI NGƯỜI HỌC

Chi tiết hơn

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P 4.0 3 MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1 TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mu a an cư năm 2018, tôi tri nh ba y chuyên

Chi tiết hơn

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

LUẬT BẤT THÀNH VĂN TRONG KINH DOANH Nguyên tác: The Unwritten Laws of Business Tác giả: W. J. King, James G. Skakoon Người dịch: Nguyễn Bích Thủy Nhà

LUẬT BẤT THÀNH VĂN TRONG KINH DOANH Nguyên tác: The Unwritten Laws of Business Tác giả: W. J. King, James G. Skakoon Người dịch: Nguyễn Bích Thủy Nhà LUẬT BẤT THÀNH VĂN TRONG KINH DOANH Nguyên tác: The Unwritten Laws of Business Tác giả: W. J. King, James G. Skakoon Người dịch: Nguyễn Bích Thủy Nhà xuất bản: NXB Tri thức Nhà phát hành: Phương Nam Khối

Chi tiết hơn

w w w. c a f e l a n d. v n BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÁNG 7 NĂM 2013 Thực hiện: Bộ phận phân tích CafeLand Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Việt Plaza, 402

w w w. c a f e l a n d. v n BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÁNG 7 NĂM 2013 Thực hiện: Bộ phận phân tích CafeLand Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Việt Plaza, 402 w w w. c a f e l a n d. v n BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÁNG 7 NĂM 2013 Thực hiện: Bộ phận phân tích CafeLand Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Việt Plaza, 402 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, Tp.HCM Điện

Chi tiết hơn

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 192A/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Chủ

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 192A/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Chủ QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 192A/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng)

Chi tiết hơn

Quốc hội CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Hòa bình-độc lập-dân chủ-thống nhất-thịnh vượng Số 11/QH Viêng chăn, ngày 9/11/2005 LUẬT DOA

Quốc hội CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Hòa bình-độc lập-dân chủ-thống nhất-thịnh vượng Số 11/QH Viêng chăn, ngày 9/11/2005 LUẬT DOA Quốc hội CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Hòa bình-độc lập-dân chủ-thống nhất-thịnh vượng ------------------ Số 11/QH Viêng chăn, ngày 9/11/2005 LUẬT DOANH NGHIỆP PHẦN MỘT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục

Chi tiết hơn

Số: 251/2019/BC-CTY TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 A. BỐI CẢNH THỊ TRƢỜNG: - Kinh tế Việt Nam 2018 đ

Số: 251/2019/BC-CTY TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 A. BỐI CẢNH THỊ TRƢỜNG: - Kinh tế Việt Nam 2018 đ Số: 251/2019/BC-CTY TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 A. BỐI CẢNH THỊ TRƢỜNG: - Kinh tế Việt Nam 2018 đạt nhiều thành tựu nổi bật với tốc độ tăng trưởng GDP

Chi tiết hơn

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một triệu lượt truy cập trên mạng, rất nhiều độc giả để

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 97/TTr - CP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019 TỜ TRÌNH Về dự án Luật Chứng

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 97/TTr - CP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019 TỜ TRÌNH Về dự án Luật Chứng CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 97/TTr - CP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019 TỜ TRÌNH Về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội

Chi tiết hơn

Đề cương chương trình đại học

Đề cương chương trình đại học Khoa học quản lý Mục Lục Câu 1: Quan điểm toàn thể là gì các đòi hỏi của nó trong quản lý?...3 Câu 2: Khái niệm, trạng thái, mục tiêu, quỹ đạo của hệ thống? Mối quan hệ của chúng trong quản lý?...3 Câu

Chi tiết hơn

VN_full_version_2018_Layout 1

VN_full_version_2018_Layout 1 (L NH V C S N XU T) 7 Báo cáo B n V ng 2017 CHÚNG TÔI CHỌN XANH VÌ MỘT VIỆT NAM TỐT ĐẸP HƠN Nội dung Chúng Tôi Là HEINEKEN 3 Thông điệp của Tổng Giám Đốc Điều Hành 4 Quan tâm đến con người & gìn giữ hành

Chi tiết hơn

HOSE - Vietnam TĂNG TỶ TRỌNG Giá mục tiêu Giá đóng cửa 25/12/2015 Nguyễn Hoàng Bảo Châu (+84-8) Thôn

HOSE - Vietnam TĂNG TỶ TRỌNG Giá mục tiêu Giá đóng cửa 25/12/2015 Nguyễn Hoàng Bảo Châu (+84-8) Thôn www.phs.vn HOSE - Vietnam 28.12.2015 TĂNG TỶ TRỌNG Giá mục tiêu Giá đóng cửa 25/12/2015 Nguyễn Hoàng Bảo Châu (+84-8) 5413-5472 chaunguyen@phs.vn Thông tin cổ phiếu Mã CP 55,000 VNĐ 47,800 VNĐ FPT Vốn

Chi tiết hơn

Lời giới thiệu Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : C

Lời giới thiệu Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :   C Lời giới thiệu Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach Các bạn

Chi tiết hơn

THINK QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TÍNH TRUNG THỰC CÁC ĐỒNG NGHIỆP THÂN MẾN, Tính Trung Thực là căn bản của tập đoàn SGS. Sự tin tưởng mà chúng ta t

THINK QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TÍNH TRUNG THỰC CÁC ĐỒNG NGHIỆP THÂN MẾN, Tính Trung Thực là căn bản của tập đoàn SGS. Sự tin tưởng mà chúng ta t THINK QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TÍNH TRUNG THỰC CÁC ĐỒNG NGHIỆP THÂN MẾN, Tính Trung Thực là căn bản của tập đoàn SGS. Sự tin tưởng mà chúng ta tạo được với khách hàng và các bên liên doanh là chìa

Chi tiết hơn

Đề cương chương trình đại học

Đề cương chương trình đại học ĐỀ CƢƠNG KHOA HỌC QUẢN LÝ Mục Lục Câu 1: Vì sao phải hình thành các tổ chức? Nêu các loại hình tổ chức?...3 Câu 2: Nêu các hoạt động cơ bản của tổ chức? Các hoạt động đó dẫn đến nhu cầu về quản lý như

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ACL - BAO CAO THUONG NIEN 2012.DOC

Microsoft Word - ACL - BAO CAO THUONG NIEN 2012.DOC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 I. THÔNG TIN CHUNG: 1. Thông tin khái quát: Tên Công ty : CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Tên giao dịch: CUULONG FISH JOINT STOCK COMPANY Giấy chứng nhận ñăng ký

Chi tiết hơn

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ TÀI CHÍNH NĂM 2018 TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ Tháng 01/2018 ( ) Số trang Tác giả 8 Ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc, toà

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ TÀI CHÍNH NĂM 2018 TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ Tháng 01/2018 ( ) Số trang Tác giả 8 Ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc, toà TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ TÀI CHÍNH NĂM 2018 TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ 1+2 - Tháng 01/2018 (672+673) Số trang Tác giả 8 Ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017 Bộ trưởng

Chi tiết hơn

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN dđ BÁO CÁO NGÀNH THAN QUÝ II/2017 Thực hiện bởi: Đầu tư Phái Sinh https://dautuphaisinh.com MỤC LỤC I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THAN THẾ GIỚI...... 02 1.1 Tổng quan về ngành than thế giới...... 02 1.2 Diễn biến

Chi tiết hơn

BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CEB Ngày: 2/7/217 (*) C-VALUE không đại diện hoặc đảm bảo bất cứ lời khuyên, ý kiến, hay báo cáo về tính chính xác cũng như mức

Chi tiết hơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc -----ooo----- HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ACB ONLINE (dành cho khách hàng doanh nghiệp) Hôm nay, ngày... tháng... năm..., tại... chúng tôi

Chi tiết hơn

Báo cáo thường niên Quỹ Hưu trí Tự nguyện 2018

Báo cáo thường niên Quỹ Hưu trí Tự nguyện 2018 Báo cáo thường niên 2018 Mục Lục 1 2 3 4 5 6 Thông điệp từ Tổng giám đốc Manulife Việt Nam Tình hình thị trường 2018 Phân tích tình hình hoạt động của Báo cáo tình hình hoạt động của Triển vọng và thách

Chi tiết hơn

Nhà quản lý tức thì

Nhà quản lý tức thì CY CHARNEY NHÀ QUẢN LÝ TỨC THÌ Bản quyền tiếng Việt Công ty Sách Alpha NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC Ebook miễn phí tại : www.sachvui.com Ebook thực hiện dành cho những bạn chưa có điều kiện mua sách. Nếu bạn

Chi tiết hơn

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DEVTEAM

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DEVTEAM HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DEVTEAM Giới thiệu DevTeam bắt đầu khởi nghiệp từ ý tưởng tạo một cuộc cách mạng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng hệ thống cho doanh

Chi tiết hơn

Số 49 (7.397) Thứ Hai ngày 18/2/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM

Số 49 (7.397) Thứ Hai ngày 18/2/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM Số 49 (7.397) Thứ Hai ngày 18/2/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc N

Chi tiết hơn

Bản kế hoạch cho chiến lược video marketing Bởi Nickel City Graphics LLC

Bản kế hoạch cho chiến lược video marketing Bởi Nickel City Graphics LLC Bản kế hoạch cho chiến lược video marketing Bởi Nickel City Graphics LLC Mục lục Lời dẫn Xác định khách hàng mục tiêu Xác định thông điệp Xác định dạng thức video Xác định lịch trình sản xuất video Đặt

Chi tiết hơn

BÁO CÁO CHI TIẾT

BÁO CÁO CHI TIẾT BÁO CÁO CHI TIẾT Nghiên cứu thị trường game mobile Báo cáo về tình hình sử dụng game mobile và đánh giá của khách hàng về dịch vụ hiện tại. Đánh giá tiềm năng thị trường game mobile. Tháng 2/ 2013 InfoQ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tom tat - Le Ha Anh Tuyet.doc

Microsoft Word - Tom tat - Le Ha Anh Tuyet.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ HÀ ANH TUYẾT PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LỮ HÀNH KHOA TRẦN, HỘI AN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05

Chi tiết hơn

1

1 1 2 LỜI TỰA Pháp môn Niệm Phật hợp với tất cả mọi người. Già, trẻ, tại gia, xuất gia, ai cũng niệm Phật được. Nếu hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về thế giới của đức Phật A Di Đà, mà niệm danh hiệu Phật

Chi tiết hơn

1 va 2

1 va 2 Địa chỉ: 124 Trần Nhân Tông, Tp Hội An Email: webhoian@gmail.com Hotline: 0905 61 22 63 www.webhoian.com HỒ SƠ NĂNG LỰC PROFILE www.webhoian.com 1 MỤC LỤC THƯ NGỎ 2 GIỚI THIỆU 3 PHƯƠNG CHÂM 5 CỚ SỞ PHÁP

Chi tiết hơn

CHUYỂN PHÁT NHANH SNAPPY SNAPPY CO., LTD Address: 33 To Vinh Dien street - District Thanh Xuan Ha Noi city. Hotline: Web: ht

CHUYỂN PHÁT NHANH SNAPPY SNAPPY CO., LTD Address: 33 To Vinh Dien street - District Thanh Xuan Ha Noi city. Hotline: Web: ht BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SNAPPY.VN (Áp dụng từ 15/06/2018) Bảng cước phí gửi hàng từ Hà Nội & Tp. HCM (Đã bao gồm 10% thuế VAT) NỘI TỈNH LIÊN MIỀN Hà Nội Hồ Chí Minh ĐIỂM 10 VỀ DỊCH VỤ Nội thành Ngoại thành Huyện,

Chi tiết hơn

Chiến lược PT CNpCNTT Việt Nam đến 2010

Chiến lược PT CNpCNTT Việt Nam đến 2010 HIỆN TRẠNG CNTT-TT VIỆT NAM QUA SÁCH TRẮNG 2013 ThS. Trần Nguyên Chung Vụ Công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh, 9/2013 Nội dung NỘI DUNG 1. GIỚI THIỆU SÁCH TRẮNG 2013 2. HIỆN

Chi tiết hơn

a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 16 tháng 01 năm 2019

a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 16 tháng 01 năm 2019 a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 16 tháng 01 năm 2019 Bộ, ngành 1. Ngành Y tế đã cắt giảm gần 73% điều kiện đầu tư, kinh doanh 2. Vẫn còn tình trạng bỏ cũ, thêm mới

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ---------- ---------- BỘ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CPJ_VNHRD.doc

Microsoft Word - CPJ_VNHRD.doc Việt Nam thu hẹp tự do báo chí mặc dù mở cửa nền kinh tế Ngày 19/9/2012, Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) Các quan chức Việt Nam đang đẩy mạnh đàn áp các phương tiện truyền thông cũ và mới ngay cả khi họ quảng

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Lô , đường số 3, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM TẬP ĐOÀN VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 1 VIỆT NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Lô , đường số 3, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM TẬP ĐOÀN VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 1 VIỆT NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Lô 6 8 10 12, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM TẬP ĐOÀN VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 1 VIỆT NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng

Chi tiết hơn

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH Thông điê p tư Chu ti ch và TGĐĐH cu a chúng ta Các ba n đô ng nghiê p thân mê n! Khi Honeywell ngày càng lơ n ma nh, chúng ta pha i tiê p tu c tâ p trung duy tri

Chi tiết hơn

Report-NganhSanXuat-Vie

Report-NganhSanXuat-Vie Navigos Group Việt Nam Tháng 10/ 2018 CHÂN DUNG NHÂN LỰC NGÀNH SẢN XUẤT THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI TRONG NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 LỜI NÓI ĐẦU Trong 5 năm trở lại đây cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Triển vọng đầu tư tư nhân Việt Nam 2019 Tạo lập và dẫn đầu xu hướng Tháng 5/2019 Mục lục Nội dung Lời nói đầu Tóm tắt báo cáo Kinh tế Việt Nam Góc nhìn và triển vọng Giai đoạn trước đầu tư Giai đoạn sau

Chi tiết hơn

Số 179 (6.797) Thứ Tư, ngày 28/6/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TƯ PHÁP VIỆT NAM LÀO: Đản

Số 179 (6.797) Thứ Tư, ngày 28/6/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TƯ PHÁP VIỆT NAM LÀO: Đản Số 179 (6.797) Thứ Tư, ngày 28/6/2017 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn TƯ PHÁP VIỆT NAM LÀO: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ủng hộ quân đội H ôm qua (27/7), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân

Chi tiết hơn

TTC_Whitepaper_越南

TTC_Whitepaper_越南 Giải pháp ứng dụng rộng rãi công nghệ blockchain và một mô hình kinh tế tiền thuật toán bền vững. V2.0 Khước từ trách nhiệm Foundation (cùng với các chi nhánh, tập đoàn ) vào tháng 3 năm 2018 đã tạo và

Chi tiết hơn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 13/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bcb doc

Microsoft Word - bcb doc UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM

Chi tiết hơn

LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : C

LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :   C LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach Người lãnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 75-nguyen-tac-thanh-cong.docx

Microsoft Word - 75-nguyen-tac-thanh-cong.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: 75 NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí hay, bổ ích về Hạnh phúc, Thành công, Giàu có (Kiếm tiền

Chi tiết hơn

10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao - Tin Học

10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao - Tin Học Mười vạn câu hỏi vì sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên. Bộ sách này dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi "Thế nào?", "Tại sao?" để trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu

Chi tiết hơn

QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ QUY TẮC ỨNG XỬ *TEAMS: Total Environmental Advanced Management System Toàn tập đoàn vận dụng có hiệu quả TEAMS xúc tiến nâng cao hơn nữa các hoạt động môi trường. TUYÊN NGÔN MÔI TRƯỜNG Một công ty càng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NINH VIỆT TRIỀU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NINH VIỆT TRIỀU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NINH VIỆT TRIỀU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 2- Giai phap han che su phu thuoc kinh te vao Trung Quoc.doc

Microsoft Word - 2- Giai phap han che su phu thuoc kinh te vao Trung Quoc.doc CÁC KỊCH BẢN CÓ THỂ XẢY RA TRONG QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC - GIẢI PHÁP HẠN CHẾ SỰ PHỤ THUỘC KINH TẾ VÀO TRUNG QUỐC Bài tổng thuật này sử dụng các nguồn tư liệu từ các báo cáo nghiên cứu đã

Chi tiết hơn

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV Báo cáo thường niên 2015 MỘT THẬP KỶ VỮNG BƯỚC VƯƠN XA (28/12/ /12/2015) Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nư

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV Báo cáo thường niên 2015 MỘT THẬP KỶ VỮNG BƯỚC VƯƠN XA (28/12/ /12/2015) Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nư TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV Báo cáo thường niên 2015 MỘT THẬP KỶ VỮNG BƯỚC VƯƠN XA (28/12/2005-28/12/2015) Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Xếp hạng B+ bởi A.M.Best Top 50

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation REOFFICE CHAIRS ĐỒ ÁN DIGITAL MARKETING HV: Nguyễn Thị Ngọc Diệu GVHD: Th.Sỹ Nguyễn Hữu Phát REOFFICECHAIRS Ghế văn phòng ReOffice đạt tiêu chuẩn chất lượng BIFMA, nhiều mẫu mã đẹp và sang trọng chuyên

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH NGUYỄN HOÀNG DŨNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH NGUYỄN HOÀNG DŨNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH NGUYỄN HOÀNG DŨNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG BẮC MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Kế toán

Chi tiết hơn

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese THÔNG BÁO HÀNG NĂM CHO PHỤ HUYNH / NGƯỜI 2018 2019 (Vietnamese) Pho ng Gia o Du c Rosemead Thông Ba o Ha ng Năm Page i MỤC LỤC ĐIE M CHI NH CU A LUA T VA QUY ĐI NH PHA N VIE T TA T 1 SƯ DU NG HƠ P LY

Chi tiết hơn

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) Địa chỉ: 91/85 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: Fax: 8

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) Địa chỉ: 91/85 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: Fax: 8 TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) Địa chỉ: 91/85 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 84-8-38684858 Fax: 84-8-39798815 Email:info@drdvietnam.com Website:www.drdvietnam.com,

Chi tiết hơn

Moät soá bieän phaùp gaây höùng thuù hoïc taäp moân Sinh hoïc 7 Trang I. MỞ ĐẦU o ọn ề t M ề t m v ề t n p p n n u ề t

Moät soá bieän phaùp gaây höùng thuù hoïc taäp moân Sinh hoïc 7 Trang I. MỞ ĐẦU o ọn ề t M ề t m v ề t n p p n n u ề t Trang I. MỞ ĐẦU... 2 1. o ọn ề t... 2 2. M ề t... 3 3. m v ề t... 3 4. n p p n n u ề t... 3 5. m v n n u ề t... 3 6. Đố t n n n u... 4 7. T n mớ ề t... 4 II. ỘI DU G... 4 A. CƠ SỞ KHOA HỌC( Ý UẬ )... 4

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 6 (2016-2018) Hà Nội,

Chi tiết hơn

Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết Chung 2018

Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết Chung 2018 Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết Chung 2018 Mục Lục 1 2 3 4 5 6 Thông điệp từ Tổng giám đốc Manulife Việt Nam Tình hình thị trường 2018 Phân tích tình hình hoạt động của Quỹ Liên kết Chung Báo cáo kết

Chi tiết hơn

a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 23 tháng 5 năm 2018

a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 23 tháng 5 năm 2018 a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 23 tháng 5 năm 2018 Bộ, ngành 1. Bỏ thủ tục rườm rà, xử nghiêm trang tin điện tử đội lốt báo chí 2. Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng

Chi tiết hơn

TOM TAT lv

TOM TAT lv BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BẢO UYÊN CHIẾN LƯỢC E-MARKETING CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LỮ HÀNH VITOURS ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.02.01

Chi tiết hơn