TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA"

Bản ghi

1 TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA Website: Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C Lc 9: "Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy".

2 LỜI DẪN LỄ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM C. (Để thánh lễ được sốt sắng, xin cộng đoàn vui lòng tắt cell phone) Kính thưa Cộng Đoàn. Đời sống là một cuộc hành trình đức tin, đòi hỏi người theo Chúa phải phấn đấu, hy sinh và chọn lựa liên lỉ. Chúa Giêsu khi xuống thế làm người, Ngài cũng đã dứt khoát chọn lựa kiếp sống làm người để chia sẻ, sống với, sống vì, và sống cho con người. Chọn lựa của Ngài được dệt nên bởi muôn vàn hy sinh, phấn đấu và thử thách. Vì khi chọn lựa những gì không dễ dãi với mình, những gì đòi hỏi cố gắng, hy sinh, từ bỏ là con người chấp nhận đi lên Giêrusalem với Chúa Giêsu. Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong giáo xứ, gia đình chúng ta được tăng thêm đức tin để chúng ta biết chọn lựa Chúa chính là gia nghiệp mãi mãi. Kính mời cộng đoàn cùng đứng cùng đọc kinh dâng ngày. Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu. ********************************************** Alleluia: 1 Sm 3, 9 Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

3 BÀI Ð ỌC I: 1 V 19, 16b "Êlisê đi theo Êlia". Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: "Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi". Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang cày ruộng với mười hai cặp bò, chính ông đang dẫn cày cặp thứ mười hai. Khi Êlia đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Êlia mà nói rằng: "Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài". Êlia nói với ông: "Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu?" Êlisê rời Êlia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Ðoạn ông đi theo làm đầy tớ Êlia. Ðó là lời Chúa.

4 Ðáp Ca: Tv 15, 1-2a và Ðáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). Xướng: 1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa tể con; Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. - Ðáp. 2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. - Ðáp. 3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nát. - Ðáp. 4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời. - Ðáp.

5 BÀI ÐỌC II: Gl 4, 31b - 5, "Anh em được kêu gọi để được tự do". Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Hỡi anh em, anh em được tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt; trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng, tất cả lề luật tóm lại trong lời này: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thây nhau, anh em hãy coi chừng kẻo huỷ diệt nhau. Tôi nói điều này là: Anh em hãy sống theo thần trí, và đừng tìm thoả mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt; giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa. Ðó là lời Chúa. Alleluia: 1 Sm 3, 9 Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

6 Lời Nguyện Giáo Dân Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C. 1.Chúng ta hãy cầu xin cho Giáo Hội Chúa luôn được thái bình, thịnh trị. Xin cho dân Chúa khắp hoàn vũ luôn trung kiên và nhiệt thành trong sứ vụ rao giảng tin mừng để loan báo ơn cứu độ cho muôn dân. 2. Chúa vẫn bình thản trước mọi suy nghĩ, và sự nóng giận của con người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được bình thản và đầy lòng nhân ái, nhất là khi gặp mọi nghịch cảnh trong đời sống, xin chúng con biết xử sự một cách khôn ngoan và luôn có lòng khoan dung với mọi người. 3. Xin Thánh Thần Chúa tác động và khơi dậy lòng hy sinh, quãng đại của dân Chúa trong giáo xứ, để tất cả cùng nhau chung sức xây dựng Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin sớm hoàn thành mỹ mãn. 4. Giáo xứ đang hướng về những ngày Hội Chợ Hè năm 2019 với chủ đề Khởi Công. Xin cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa biết chung sức cộng tác để những ngàyhội Chợ Hè năm nay được mang lại thành quả tốt đẹp 5. Xin Chúa thương đến các đẳng linh hồn, các linh hồn thân yêu của chúng con, cùng những linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, xin cho tất cả được nghỉ an đời đời trên Thiên Quốc. 6. Nhờ Đức trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt nam chuyển cầu. Mọi người hãy dâng lên Chúa, những ý nguyện riêng tư của mình. ( Giữ thinh lặng 10 giây)

7 Phúc Âm: Lc 9: "Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác. Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa". Phúc Âm của Chúa. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết rùng rợn, khủng khiếp đang chờ đợi, Chúa vẫn ung dung, tự tin và bình thản. Tấm lòng nhân hậu của Chúa vẫn không bị mất đi vì sự cau có, nóng giận của các môn đệ và thái độ bất kính của dân miền Samari. Xin Chúa ban cho chúng con biết học gương của Ngài. Luôn có cái nhìn bình thản và một tấm lòng nhân ái. Ðể trước mọi nghịch cảnh của

8 cuộc đời, chúng con biết xử sự một cách khôn khéo và khoan dung như Chúa. Amen. Suy Niệm 1. Phản ứng của tôi thế nào khi tôi bị chối từ trong một nhóm, trong một xã hội hay một quốc gia mới? Tôi làm gì để trung dung trong một xã hội đa chủng? Cảm nghiệm sự khó chịu của Giacôbê và Gioan, nhưng hãy lắng nghe lời nói và hành động của Đức Giêsu lúc ấy. 2. Hãy tưởng tượng cuộc hành trình của Đức Giêsu từ Galilêa tới Giêrusalem là cuộc hành trình của cuộc đời. Tôi có cùng đích không? Nếu có, cùng đích đó là gì? Ưu tiên trong cuộc sống hiện tại của tôi là gì? Tôi phải đi theo con đường này thế nào? Thirteenth Sunday in Ordinary Time READING I : 1KGS 19: 16B, The LORD said to Elijah: "You shall anoint Elisha, son of Shaphat of Abelmeholah, as prophet to succeed you." Elijah set out and came upon Elisha, son of Shaphat, as he was plowing with twelve yoke of oxen; he was following the twelfth. Elijah went over to him and threw his cloak over him. Elisha left the oxen, ran after Elijah, and said, "Please, let me kiss my father and mother goodbye, and I will follow you." Elijah answered, "Go back! Have I done anything to you?" Elisha left him, and taking the yoke of oxen, slaughtered them; he used the plowing equipment for fuel to boil their flesh, and gave it to his

9 people to eat. Then Elisha left and followed Elijah as his attendant. The Word of the Lord Responsorial Psaim : PS 16: 1-2,5,7,8, 9-10,11 R. You are my inheritance, O Lord. 1. Keep me, O God, for in you I take refuge; I say to the LORD, "My Lord are you. O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot." R. You are my inheritance, O Lord. 2. I bless the LORD who counsels me; even in the night my heart exhorts me. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R. You are my inheritance, O Lord. 3. Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R. You are my inheritance, O Lord. 4. You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. R. You are my inheritance, O Lord. READING II : GAL 5:1,13-18

10 Brothers and sisters: For freedom Christ set us free; so stand firm and do not submit again to the yoke of slavery. For you were called for freedom, brothers and sisters. But do not use this freedom as an opportunity for the flesh; rather, serve one another through love. For the whole law is fulfilled in one statement, namely, You shall love your neighbor as yourself. But if you go on biting and devouring one another, beware that you are not consumed by one another. I say, then: live by the Spirit and you will certainly not gratify the desire of the flesh. For the flesh has desires against the Spirit, and the Spirit against the flesh; these are opposed to each other, so that you may not do what you want. But if you are guided by the Spirit, you are not under the law. The word of the Lord Alleluia 1SM 3:9 ; JN 6 : 68 C R. Alleluia, alleluia. Speak, Lord, your servant is listening; you have the words of everlasting life. R. Alleluia, alleluia. GOSPEL : LK 9: When the days for Jesus' being taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem, and he sent messengers ahead of him. On the way they entered a Samaritan village to prepare for his reception there, but they would not welcome him because the destination of his journey was Jerusalem. When the disciples James and John saw this they asked, "Lord, do you

11 want us to call down fire from heaven to consume them?" Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village. As they were proceeding on their journey someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." And to another he said, "Follow me." But he replied, "Lord, let me go first and bury my father." But he answered him, "Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the kingdom of God." And another said, "I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home." To him Jesus said, "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God." The Gospel of the Lord. Reflections 1. What is my reaction when I feel unwelcome in a group, a society or a new land? How do I tolerate diversity? Feel the anger of James and John, but listen to the words and the deed from Jesus. 2. Imagine the journey of Jesus from Galilee to Jerusalem as the journey of my life. Do I have a destination? What is it? What is my priority in life? How do I follow the way?