Top Half, Bottom Half và Softirqs Trong bài trước, chúng ta đã có một ví dụ về việc viết một kernel module đăng kí một hàm xử lý ngắt. Trong bài này,

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Top Half, Bottom Half và Softirqs Trong bài trước, chúng ta đã có một ví dụ về việc viết một kernel module đăng kí một hàm xử lý ngắt. Trong bài này,"

Bản ghi

1 Top Half, Bottom Half và Softirqs Trong bài trước, chúng ta đã có một ví dụ về việc viết một kernel module đăng kí một hàm xử lý ngắt. Trong bài này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu một số chủ đề chuyên sâu hơn trong phần ngắt và ngoại lệ. Top Half và Bottom Half Như đã đề cập ở những bài trước, việc xử lý một ngắt cần được thực hiện một cách nhanh chóng, vì trong quá trình xử lý, ngắt đó tạm thời bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, khi một ngắt xảy ra, thông thường hệ thống cần phải thực hiện một số lượng lớn công việc tương ứng với ngắt đó. Ta có thể thấy, việc một ngắt cần được thực hiện một cách nhanh chóng, và việc hệ thống cần thực hiện một số lượng lớn công việc khi ngắt xảy ra trở nên mâu thuẫn với nhau. Để đáp ứng được cả hai tiêu chí vấn đề này, quá trình xử lý một ngắt được chia làm hai giai đoạn (hoặc gọi là hai nửa - halves). Giai đoạn đầu được gọi là top half. Top half được chạy ngay lập tức khi có ngắt xảy ra ở phần cứng, và thực hiện một vài công việc quan trọng, có tính khẩn cấp về mặt thời gian (ví dụ như gửi phản hồi ngắt, hoặc cài đặt một số thông số phần cứng). Những công việc không mang tính khẩn cấp về mặt thời gian khác mà có thể delay một chút, sẽ được thực hiện sau, trong thời gian thích hợp hơn, với tất cả các ngắt vẫn được bật. Cùng lấy một ví dụ về một thiết bị phần cứng quen thuộc để làm rõ về hai khái niệm này: Card mạng. Khi một card mạng nhận được một gói tin, nó sẽ tạo ra một ngắt để thông báo cho kernel biết Hey kernel! Có gói tin mới đến thiết bị. Hàm xử lý ngắt của kernel sẽ chạy, gửi phản hồi lại cho phần cứng Tao đã nhận được ngắt rồi, sao chép gói tin từ card mạng vào bộ nhớ chính, và thiết lập lại card mạng để card mạng tiếp tục nhận được những gói tin tiếp theo. Tất cả những việc trên là những việc quan trọng, khẩn cấp về mặt thời gian, và đặc trưng riêng cho phần cứng. Chúng cần được thực thi ngay lập tức khi hệ thống nhận được ngắt vì nếu như không sao chép gói tin từ card mạng vào bộ nhớ chính ngay, bộ nhớ của card mạng vốn ít sẽ nhanh bị đầy, các gói tin tới sau sẽ bị drop loại bỏ. Hay nếu không cài đặt lại card mạng nhanh để card mạng sẵn sàng nhận các gói tin tiếp theo, các gói tin tới sau cũng sẽ bị drop loại bỏ. Những công việc như trên sẽ được thực hiện ở top half. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, kernel cần thực hiện thêm rất nhiều công việc khi nhận được một gói tin từ card mạng: xử lý gói tin, phân tích gói tin để gửi gói tin, định tuyến gói tin hay đẩy lên xử lý ở tầng ứng dụng Những công việc trong network stack của kernel tốn rất nhiều thời gian, nhưng không cấp thiết phải xử lý ngay lập tức. Những công việc như thế này thường được thực hiện ở bottom half. Trong bài hàm xử lý ngắt ví dụ viết hàm xử lý ngắt của bàn phím là một ví dụ về top half. Khi đăng kí hàm xử lý ngắt, hàm sẽ được gọi ở top half được thực thi ngay lập tức khi có ngắt. Thêm một vấn đề nữa, với bottom half, công việc sẽ không được thực hiện ngay lập tức, mà sẽ được thực hiện sau. Vậy thế nào, khi nào là sau. Thực tế, việc thực hiện bottom half không thể xác định được ở thời điểm nào trong tương lai, nhưng về cơ bản, bottom half delay công việc tới một thời điểm bất kì trong tương lai khi mà hệ thống bớt busy bận, và khi toàn bộ các ngắt được enable trở lại. Điểm quan trọng là ở đây: Toàn bộ các ngắt được enable trở lại. Công việc nào nên thực hiện ở top half, công việc nào ở bottom half?

2 Có một vài mẹo nhỏ để lập trình viên có thể chọn được, công việc nào nên đặt ở top half, công việc nào nên thực hiện ở bottom half như sau: Nếu công việc thuộc loại nhạy cảm về mặt thời gian, thực hiện ở top half Nếu công việc liên quan đến phần cứng, thực thi ở top half Nếu công việc cần chắc chắn không bị ngắt khác (đặc biệt là ngắt cùng loại) làm gián đoạn, thực thi nó ở top half Những công việc còn lại, cân nhắc thực thi ở bottom half. Vì nguyên tắc, top half càng thực hiện nhanh càng tốt, càng nhiều việc đẩy cho bottom half càng tốt. Để hỗ trợ việc thực hiện các công việc ở bottom half, linux kernel hiện tại đang có 3 phương thức: softirqs, tasklets, và workqueues. Chúng còn được gọi chung là hàm có thể trì hoãn deferrable functions. Softirqs Softirqs hiếm khi được sử dụng trực tiếp, trong khi Tasklets được sử dụng phổ biến hơn ở bottom half. Tuy nhiên chúng ta đề cập tới Softirqs trước vì Tasklets bản chất được tạo ra từ Softirqs. Một vài tính chất của Softirqs Softirqs được khởi tạo ở thời điểm biên dịch. Nghĩa là không thể khởi tạo Softirqs khi thiết bị đang chạy ví dụ về việc khởi tạo khi thiết bị đang chạy là việc install và uninstall các kernel modules. Softirqs có thể chạy đồng thời trên nhiều CPU cùng một lúc, kể cả là cùng một loại softirqs. Vì thế khi sử dụng softirqs việc bảo vệ dữ liệu (ví dụ dùng spin lock) là rất quan trọng. Tại sao lại nói softirqs được khởi tạo ở thời điểm biên dịch, và softirqs không thể tạo thêm, hay xóa bỏ trong khi thiết bị đang chạy? Mã nguồn softirqs: /*include/linux/interrupt.h*/ struct softirq_action { void( * action)(struct softirq_action * ); ; /*kernel/softirq.c*/ static struct softirq_action softirq_vec[nr_softirqs]; Softirqs được mô tả bằng kiểu dữ liệu softirq_action. Kiểu dữ liệu này chứa phần tử action là con trỏ hàm xử lý của softirqs. Khi kernel thực thi một softirqs, kernel sẽ thực hiện gọi hàm action. Trong linux kernel, số lượng tối đa softirqs được sử dụng là mảng softirq_action gồm NR_SOFTIRQS phần tử. Trong phiên bản kernel hiện tại, có tất cả 10 loại softirqs đang được sử dụng (NR_SOFTIRQS = 10). Những loại này được mô tả trong file interrupt.h như dưới đây enum {

3 ; HI_SOFTIRQ = 0, TIMER_SOFTIRQ, NET_TX_SOFTIRQ, NET_RX_SOFTIRQ, BLOCK_SOFTIRQ, IRQ_POLL_SOFTIRQ, TASKLET_SOFTIRQ, SCHED_SOFTIRQ, HRTIMER_SOFTIRQ, /* Unused, but kept as tools rely on the numbering. Sigh! */ RCU_SOFTIRQ, /* Preferable RCU should always be the last softirq */ NR_SOFTIRQS Thông tin về softirqs trong thiết bị thực tế chạy Linux: Hình 1: Softirqs trong thiết bị Linux Từ những mã nguồn trên, chúng ta có thể tóm tắt một vài ý chính về cách kernel quản lý và thực thi softirqs như sau: Kernel quản lý tối đa NR_SOFTIRQS loại softirqs, được thể hiện bằng mảng dữ liệu softirq_action softirq_vec[nr_softirqs]. Trong phiên bản kernel hiện tại, có tất cả 10 loại softirqs đang được sử dụng thể hiện bằng khai báo enum trong file interrupt.h. Như vậy ta có thể thấy, số lượng softirqs đã được cố định, không thể thêm mới cũng như xóa bỏ một softirqs khi thiết bị đang chạy => Softirqs được khởi tạo ở thời điểm biên dịch. Kernel thực thi softirqs như thế nào? Một softirqs phải được đánh dấu trước khi chúng được thực thi hay còn được gọi là raising the softirq. Như đã đề cập ở phần trước, softirqs được thực thi ở bottom haft, còn hàm xử lý ngắt được thực thi ở top half. Thông thường hàm xử lý ngắt sẽ là người đánh dấu softirqs, để sau đó, softirqs được thực thi. Softirqs có thể được thực thi tại một trong ba ngữ cảnh sau: Sau khi hàm xử lý ngắt phần cứng thực thi xong, và gọi hàm irq_exit(). Được thực thi bởi ksoftirqd kernel thread (giải thích ở phần tiếp theo). Được thực thi trong một vài điểm trong mã nguồn của kernel, ví dụ như trong hệ thống mạng networking subsystem. Ba ngữ cảnh này còn có thể gọi là điểm kiểm tra softirqs checkpoint. Tại bất kì một trong ba ngữ cảnh này, nếu một softirqs được phát hiện đang ở trạng thái đánh dấu, kernel sẽ gọi hàm

4 do_softirq() thực thi toàn bộ những softirqs đang ở trạng thái chờ được thực hiện. Các kiểm kiểm tra softirqs này có thể dễ dàng tìm được trong kernel source code bằng việc tìm hàm do_softirq(). ksoftirqd kernel thread? Trong những phiên bản kernel gần đây, mỗi CPU có một ksoftirqd/n kernel thread của riêng nó trong đó n là số thứ tự CPU. Mỗi một luồng ksoftirqd/n thực thi hàm run_ksoftirqd(): /*Linux kernel file softirq.c*/ static int run_ksoftirqd(void * bind_cpu) { while (!kthread_should_stop()) { if (!local_softirq_pending()) { preempt_enable_no_resched(); schedule(); while (local_softirq_pending()) { /* Preempt disable stops cpu going offline.if already offline, we'll be on wrong CPU:don't process */ if (cpu_is_offline((long) bind_cpu)) goto wait_to_die; do_softirq(); preempt_enable_no_resched(); cond_resched(); rcu_note_context_switch((long) bind_cpu); preempt_enable(); return 0; wait_to_die: preempt_enable(); /* Wait for kthread_stop */ while (!kthread_should_stop()) { schedule(); return 0; oạn code trên thực hiện hai việc cơ bản như sau: Nếu có bất kì softirqs nào đang được đánh dấu, luồng sẽ gọi hàm do_softirq() để xử lý. Ở trong mỗi một vòng lặp, cond_resched() được gọi để thực hiện lập lịch chuyển sang thực thi tiến trình khác có độ ưu tiên cao hơn nếu cần. Vậy tại sao lại cần đến luồng ksoftirqd/n để thực thi các softirqs? Luồng ksoftirqd/n được sử dụng để giải quyết hai vấn đề sau: Vấn đề đầu tiên softirqs sẽ bị bỏ qua trong quá trình hàm do_softirq() được thực thi. Thật vậy, các điểm kiểm tra softirqs kiểm tra có những softirqs nào được đánh dấu, và gọi hàm do_softirq() để thực thi. Trong khi hàm do_softirq() đang chạy mà có một softirq được đánh dấu tại thời điểm đó, softirq này sẽ bị bỏ qua và chỉ được thực hiện tại lần kiểm tra

5 tiếp theo. Trường hợp này rất dễ xảy ra với các softirqs cho việc gửi nhận các gói tin trong mạng. Khi các gói tin đến liên tục, các softirqs sẽ được đánh dấu liên tục. Khi đó việc thực thi các softirqs được đánh dấu trong lúc gọi hàm do_softirq() sẽ bị dừng cho tới lần tiếp theo, ngay cả khi CPU đang rảnh rỗi. Điều này là khó chấp nhận, đặc biệt trong lĩnh vực network mạng. Vấn đề thứ 2, giả sử chúng ta có một vòng lặp tại mỗi điểm kiểm tra softirqs, và kiểm tra trạng thái các softirqs liên tục, thực thi softirqs liên tục, và chỉ thoát ra khỏi vòng lặp khi không còn softirqs nào đang được đánh dấu. Nếu làm như thế, cũng trong trường hợp các gói tin đến liên tục, vòng lặp gần như sẽ không bao giờ kết thúc, CPU liên tục bị chiếm dụng, các ứng dụng còn lại trong hệ thống sẽ bị tạm dừng. ksoftirqd/n giải quyết hai vấn đề trên. Luồng này đảm bảo sẽ cố gắng thực thi hết tất cả các softirqs bằng vòng lặp liên tục kiểm tra trạng trái các softirqs, tuy nhiên trong vòng lặp vẫn thực hiện việc lập lịch, để đảm bảo các tiến trình khác có độ ưu tiên cao hơn không bị dừng lại. Kết luận Bài viết trình bày khái niệm về top half, bottom half, cũng như giải thích thế nào là softirqs. Trong bài này không đi sâu quá nhiều vào việc hướng dẫn cách tạo ra softirqs mà cố gắng giải thích về khái niệm, cũng như ý nghĩa của softirqs. Về cách sử dụng, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở hai đường dẫn dưới đây: Trong bài tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu về tasklet và workqueue, cũng là hai loại hàm có thể trì hoãn được.

Microsoft Word - Day_lop_4_P1.doc

Microsoft Word - Day_lop_4_P1.doc Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học GIÁO TRÌNH Dạy Học Lớp 4 Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Ebook.moet.gov.vn, 2008 Tiếng Việt A. Tổng quan về tiểu mô-đun 1. Mục tiêu của tiểu mô-đun Học xong tiểu môđun

Chi tiết hơn

Chương trình dịch

Chương trình dịch CHƯƠNG TRÌNH DỊCH BÀI 1: NHẬP MÔN Nội dung 1. Giới thiệu môn học 2. Khái niệm chương trình dịch 3. Cấu trúc một chương trình dịch 4. Hệ thống dịch vs Chương trình dịch 5. Chương trình dịch trong thực tế

Chi tiết hơn

No tile

No tile Vụ Án Thứ Năm Mối Tình Si Xuyên Thời Gian Chương năm Cửa Ải Mĩ Nhân Khó Qua Chủ đề về yêu quái chân to giữa Vĩ Ca và Miêu Miêu đã cho tôi một gợi ý, đó là chủ nhân của dấu chân trong nhà vệ sinh không

Chi tiết hơn

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

MỘT SỐ LƯU Ý KHI DẠY CÁC TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG Môn Tin học cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông về ngành khoa học tin học, hình thành và phát

MỘT SỐ LƯU Ý KHI DẠY CÁC TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG Môn Tin học cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông về ngành khoa học tin học, hình thành và phát MỘT SỐ LƯU Ý KHI DẠY CÁC TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG Môn Tin học cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông về ngành khoa học tin học, hình thành và phát triển khả năng tư duy thuật toán, năng lực sử dụng

Chi tiết hơn

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơtron nhân tạo hỗ trợ công tác chọn thầu thi công ở Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơtron nhân tạo hỗ trợ công tác chọn thầu thi công ở Việt Nam Nghiên cứu ứng dụng mạng nơtron nhân tạo hỗ trợ công tác chọn thầu thi công ở Việt Nam I. Đặt vấn đề Công tác đấu thầu trong XD tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó có cả các đặc điểm của dự án lẫn các

Chi tiết hơn

Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới Đời Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Xoa Nan Ðà, Người nước Vu Ðiền dịch từ Phạm Văn qua Hoa Văn Việt Dịch:

Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới Đời Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Xoa Nan Ðà, Người nước Vu Ðiền dịch từ Phạm Văn qua Hoa Văn Việt Dịch: Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới Đời Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Xoa Nan Ðà, Người nước Vu Ðiền dịch từ Phạm Văn qua Hoa Văn Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Minh Lễ ---o0o--- Nguồn http:// www.niemphat.net

Chi tiết hơn

Tham lam - Nguồn gốc Yêu thương và sáng tạo

Tham lam - Nguồn gốc Yêu thương và sáng tạo Nguồn gốc của những buổi trà đàm là do trước đây, khi chưa tổ chức các buổi trà đàm có nhiều người gặp khó khăn đến gặp mình để nói chuyện như khó khăn trong tiền bạc, tình yêu, công việc, gia đình, cha

Chi tiết hơn

Đêm Hoa Đăng Bi Thảm Nguyễn Văn Lập Tái chiếm Quảng Trị xong, Sư đoàn Nhảy Dù tiếp tục đóng chốt trên dãy Trường Sơn làm thành một tuyến dài Bắc Nam t

Đêm Hoa Đăng Bi Thảm Nguyễn Văn Lập Tái chiếm Quảng Trị xong, Sư đoàn Nhảy Dù tiếp tục đóng chốt trên dãy Trường Sơn làm thành một tuyến dài Bắc Nam t Đêm Hoa Đăng Bi Thảm Nguyễn Văn Lập Tái chiếm Quảng Trị xong, Sư đoàn Nhảy Dù tiếp tục đóng chốt trên dãy Trường Sơn làm thành một tuyến dài Bắc Nam từ bờ Nam sông Thạch Hản về đến căn cứ Bastongne tây

Chi tiết hơn

50. Làm cách nào để người ta ngoan ngoãn bước vào trại tù mặc dù không biết trước ngày về? Đó là câu hỏi mà nhiều người không bị nếm mùi «học tập cải

50. Làm cách nào để người ta ngoan ngoãn bước vào trại tù mặc dù không biết trước ngày về? Đó là câu hỏi mà nhiều người không bị nếm mùi «học tập cải 50. Làm cách nào để người ta ngoan ngoãn bước vào trại tù mặc dù không biết trước ngày về? Đó là câu hỏi mà nhiều người không bị nếm mùi «học tập cải tạo» thường đặt ra khi biết là có hàng trăm ngàn người

Chi tiết hơn

Tác giả: Hoàng Thu Dung MÀU HOA HẠNH PHÚC CHƯƠNG I Buổi sáng trời còn đầy hơi sương. Thành phố như còn mơ màng ngủ, sau một đêm chìm trong tĩnh lặng.

Tác giả: Hoàng Thu Dung MÀU HOA HẠNH PHÚC CHƯƠNG I Buổi sáng trời còn đầy hơi sương. Thành phố như còn mơ màng ngủ, sau một đêm chìm trong tĩnh lặng. CHƯƠNG I Buổi sáng trời còn đầy hơi sương. Thành phố như còn mơ màng ngủ, sau một đêm chìm trong tĩnh lặng. Ở xứ sở sương mù này, không khí luôn bàng bạc vẻ hư thực, như một cô thiếu nữ dịu dàng trầm lặng.

Chi tiết hơn

Lập trình và ngôn ngữ lập trình

Lập trình và ngôn ngữ lập trình Lập trình và ngôn ngữ lập trình Nội dung Thế nào là lập trình Ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ C và C++ Xây dựng một chương trình đơn giản Lập trình (programming) Các thao tác xây dựng chương trình máy tính

Chi tiết hơn

DUYÊN ĐẾN CHÙA VẠN HẠNH, SAUGUS, MA [Liên thỉnh thoảng viết bài (trên tt.com, trên FB, trên s gởi đi khắp nơi) kêu gọi đóng góp giúp thầy/trò Tru

DUYÊN ĐẾN CHÙA VẠN HẠNH, SAUGUS, MA [Liên thỉnh thoảng viết bài (trên tt.com, trên FB, trên  s gởi đi khắp nơi) kêu gọi đóng góp giúp thầy/trò Tru DUYÊN ĐẾN CHÙA VẠN HẠNH, SAUGUS, MA [Liên thỉnh thoảng viết bài (trên tt.com, trên FB, trên emails gởi đi khắp nơi) kêu gọi đóng góp giúp thầy/trò Trung Thu hoặc một người xa lạ ở Việt Nam khi họ lâm vào

Chi tiết hơn

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III:

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III: MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT ĐỂ ÁP DỤNG TÀI HÙNG BIỆN TRONG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Con se lam duoc.doc

Microsoft Word - Con se lam duoc.doc Biên dịch: Như Quỳnh An Bình Ngọc Hân 1 Bìa 4 o Bạn có cho rằng điểm số và thành tích hiện tại của con bạn chưa thật sự phản ánh được thực lực của cháu? o Có phải con bạn luôn hết sức vất vả để cân bằng

Chi tiết hơn

INSTRUCTION MANUAL AQR-IFG50D

INSTRUCTION MANUAL AQR-IFG50D Update: 8 AUG 205 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Tủ lạnh AQR-IFG50D MỤC LỤC TRANG VỊ TRÍ ĐẶT TỦ LẠNH...2 CHỨC NĂNG... 3 Nơi trữ thực phẩm... 3 Cách sử dụng màn hình cảm ứng... 4 Tên gọi của các đèn, các phím điều khiển

Chi tiết hơn

Chiến lược kiểm thử Chiến lược kiểm thử Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Các công đoạn kiểm thử Quá trình kiểm thử có thể chia làm các giai đoạn : Kiểm

Chiến lược kiểm thử Chiến lược kiểm thử Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Các công đoạn kiểm thử Quá trình kiểm thử có thể chia làm các giai đoạn : Kiểm Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Các công đoạn kiểm thử Quá trình kiểm thử có thể chia làm các giai đoạn : Kiểm thử mô đun Kiểm thử tích hợp Kiểm thử hệ con Kiểm thử hệ thống Kiểm thử big bang Kiểm thử

Chi tiết hơn

Bình luận về câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Bình luận về câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Bình luận về câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Author : Hồng Thắm Bình luận về câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây - Bài làm 1 Từ xa xưa, tục ngữ ca dao đã là một kho tàng vô giá, là túi khôn của nhân

Chi tiết hơn

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai RICHARD TEMPLAR VIỆC HÔM NAY (CỨ) CHỚ ĐỂ NGÀY MAI Bản quyền tiếng Việt 2012 Công ty Sách Alpha Lời giới thiệu Tôi đoán rằng khi chọn đọc cuốn sách này, hẳn bạn đang nghĩ mình chẳng làm được gì nên hồn,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van pháp ti?ng Vi?t.doc

Microsoft Word - Van pháp ti?ng Vi?t.doc Văn Pháp Tiếng Việt Và Tiến Trình Viết Văn Khải Chính Phạm Kim Thư I. Dẫn Nhập 1. Văn Tự Của Người Việt Ở bất cứ nơi nào, hễ có con người là có tiếng nói riêng của giống người đó. Tiếng nói của người Việt

Chi tiết hơn

SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 08/2015. Rev.1.0

SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 08/2015. Rev.1.0 SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 08/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 5 Phụ kiện trong hộp 6 Sơ đồ thiết bị 12 Pin 18 Thẻ SIM

Chi tiết hơn

Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả

Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả nước Tàu Trung ương ba cõi người mau rõ tường 4 Điển

Chi tiết hơn

Document

Document Chương 11 Kết Thúc Triệu Lập Đông tươi cười đầy đùa cợt, lén lút ngó nghiêng ngoài của sổ của Phong Đình. Bên trong truyền đến tiếng hát ngâm nga lạc nhịp của Phong Đình, Gội rửa lâu... Mỹ nhân gội rửa

Chi tiết hơn

LÔØI TÖÏA

LÔØI TÖÏA ĐỪNG MẤT THỜI GIAN VÌ NHỮNG ĐIỀU VỤN VẶT Nguyên tác Don t Sweat the Small Stuff with Your Family RICHARD CARLSON Nguyễn Minh Tiến dịch Những bí quyết đơn giản giúp bạn có được cuộc sống hạnh phúc trong

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 11 Chương 41 Liên Hệ Tô Niệm Đường xoay người, cúi thấp đầu: Em... Em không sao! Kỷ Lang còn muốn nói thêm nhưng đã đến Sở Sự Vụ, Đặng Phỉ xuống xe: Tôi tự về Cục cảnh sát, khi nào có báo cáo nghiệm

Chi tiết hơn

SM-G935F SM-G935FD Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 02/2016. Rev.1.0

SM-G935F SM-G935FD Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 02/2016. Rev.1.0 SM-G935F SM-G935FD Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 6 Phụ kiện trong hộp 7 Sơ đồ thiết bị 9 Pin 15 Thẻ SIM hoặc USIM (thẻ nano

Chi tiết hơn

Nghị luận xã hội về gian lận trong thi cử – Văn mẫu lớp 9

Nghị luận xã hội về gian lận trong thi cử – Văn mẫu lớp 9 Nghị luận xã hội về gian lận trong thi cử - Văn mẫu lớp 9 Author : Kẹo ngọt Nghị luận xã hội về gian lận trong thi cử - Bài làm 1 Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Câu tục ngữ đã thể hiện phần nào sự thông

Chi tiết hơn

Animation, Modules 6 - Hoạt hình, tách file

Animation, Modules 6 - Hoạt hình, tách file Animation, Modules 6 - Hoạt hình, tách file https://github.com/tqlong/advprogram Hoạt hình Các trò chơi trên máy tính thường không thể thiếu hoạt hình https://www.quora.com/why-is-animation-important Trực

Chi tiết hơn

SM-G960F/DS SM-G965F/DS Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 03/2018. Rev.1.1

SM-G960F/DS SM-G965F/DS Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 03/2018. Rev.1.1 SM-G960F/DS SM-G965F/DS Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 03/2018. Rev.1.1 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 6 Tình huống và cách xử lý thiết bị nóng quá mức 10 Bố trí và các chức

Chi tiết hơn

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà TẬP BỐN Hàng thứ ba trang thứ nhất

Chi tiết hơn

VINCENT VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH 1 VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT (Bài 49) 2/ Thư TTBG gửi anh Đặng Văn Âu. Sàigòn, thứ Tư June 14/2017 Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Không phải chỉ anh Âu đánh bạo làm quen mới được gặp em, mà em cũng

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 13 Chương 61 Xúc Nghịch Lân Giả Tử Nâng chân nhỏ lên, một cước đá văng ra, người phụ nữ kia ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu. Không ngó ngàng tới bà ta, bàn tay nhỏ nhấc thằng nhóc

Chi tiết hơn

Bài tập làm văn số 1 lớp 7 - Đề 4

Bài tập làm văn số 1 lớp 7 - Đề 4 Bài tập làm văn số 1 lớp 7 - Đề 3 Bài viết số 1 lớp 7 đề 3: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè (có thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đồng hay rừng núi quê em). Dàn bài

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 10 Đạt Thành ngồi ủ rũ trong công ty. Anh đang khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Công ty anh đang xuống dốc. Anh cứ mãi mê chạy theo tham vọng, anh luôn nghĩ đến việc làm thế nào để chiếm được ông

Chi tiết hơn

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 5-8-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Chi tiết hơn

Kinh Dai Thong Phuong Quang Sam Hoi Diet Toi Trang Nghiem Thanh Phat - HT Trung Quan Dich

Kinh Dai Thong Phuong Quang Sam Hoi Diet Toi Trang Nghiem Thanh Phat - HT Trung Quan Dich Kinh Ðại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Việt Dịch HT Trung Quán Nguồn http://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 27-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com

Chi tiết hơn

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan Dịch giả: Kỳ Thư Lời tựa Cho dù bạn đang ở đâu trên trái đất này, nơi núi non hùng vĩ hay ở chốn phồn hoa đô hội, trên thiên đường hay dưới địa ngục, thì bạn cũng chính là người tạo dựng nên cuộc sống

Chi tiết hơn

Phân biệt các phương thức biểu đạt trong văn bản

Phân biệt các phương thức biểu đạt trong văn bản Phân biệt các phương thức biểu đạt trong văn bản Author : vanmau Có 6 phương thức biểu đạt : Tự sự, Miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, hành chính công vụ 1. Tự sự: là dùng ngôn ngữ để kể một chuỗi

Chi tiết hơn

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà TẬP BA Xin mở cuốn Hạ của bộ Kinh,

Chi tiết hơn

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài nào trả lời được. Từ hôm nhận được bó hoa của bác tài xế nói là của chủ gởi tặng đến nay hơn mười

Chi tiết hơn

Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ 2 Thích Thái Hòa Đôi mắt tình xanh biếc 3 MỤC LỤC THAY LỜI TỰA... 5 BÁT NHÃ VÀ TÌNH YÊU... 7 NỔI BUỒN MÂY KHÓI...

Chi tiết hơn

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một triệu lượt truy cập trên mạng, rất nhiều độc giả để

Chi tiết hơn

Đi Tìm Dấu Vết Cột Đồng Mã Viện Cao Nguyên Lộc Vào năm thứ 9 sau công nguyên ở Trung Hoa, quan đại triều Vương Mãn làm loạn cướp ngôi nhà H

Đi Tìm Dấu Vết Cột Đồng Mã Viện Cao Nguyên Lộc Vào năm thứ 9 sau công nguyên ở Trung Hoa, quan đại triều Vương Mãn làm loạn cướp ngôi nhà H Đi Tìm Dấu Vết Cột Đồng Mã Viện Cao Nguyên Lộc 22.07.2014 Vào năm thứ 9 sau công nguyên ở Trung Hoa, quan đại triều Vương Mãn làm loạn cướp ngôi nhà Hán; tuy thành công nhưng đường lối cai trị lẫn cải

Chi tiết hơn

Phân tích những bi kịch của phụ nữ dưới thời phong kiến

Phân tích những bi kịch của phụ nữ dưới thời phong kiến Phân tích những bi kịch của phụ nữ dưới thời phong kiến Author : vanmau Bài văn hay phân tích những bi kịch của phụ nữ dưới thời phong kiến DÀN BÀI 1.Mở bài Hướng dẫn - Nguyễn Du đã có hai câu thơ khái

Chi tiết hơn

HDSD 1551K TV (up web)

HDSD 1551K TV (up web) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Owner s Manual LOA DI ĐỘNG 15 INCH MỤC LỤC Mục lục Trang 1 Cảnh báo an toàn Trang 2 Mặt sau Trang 3 Bảng điều khiển chính Trang 4 Hướng dẫn kết nối và Remote điều khiển từ xa Trang 5

Chi tiết hơn

Tình Thương Nhân Loại, bài Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Tình Thương Nhân Loại, bài Đức Diêu Trì Kim Mẫu Tình Thương Nhân Loại, Bài 2 Bút Điển của Vu Lan tháng Bảy năm Nhâm Thìn, 2012 (email: vienluutd@yahoo.com) Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quí độc giả bài Bút Điển của có tựa đề mà nhóm Bạch-Y-Huynh-Đệ

Chi tiết hơn

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Vietnamese. 03/2019. Rev.1.1

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Vietnamese. 03/2019. Rev.1.1 SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Vietnamese. 03/2019. Rev.1.1 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 7 Tình huống và cách xử lý thiết bị nóng quá mức 11 Bố trí

Chi tiết hơn

Cảm nghĩ về người thân – Bài tập làm văn số 3 lớp 6

Cảm nghĩ về người thân – Bài tập làm văn số 3 lớp 6 Cảm nghĩ về người thân - Bài tập làm văn số 3 lớp 6 Author : hanoi Cảm nghĩ của em về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô giáo ) - Cảm nghĩ về ông nội Thế mà đã hai năm kể từ ngày ông

Chi tiết hơn

Tải truyện Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên | Chương 37 : Chương 37

Tải truyện Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên | Chương 37 : Chương 37 Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Chương 37 : Chương 37 Trong một giây, sự ý tứ kiềm chế lại giống như mang theo sự đè nén vô hạn, một nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên mi cô. Phần 36 : Lên Đường Bình An Đỉnh Lạc Hà

Chi tiết hơn

SM-G925F Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 04/2015. Rev.1.0

SM-G925F Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 04/2015. Rev.1.0 SM-G925F Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 5 Phụ kiện trong hộp 6 Sơ đồ thiết bị 8 Thẻ SIM hoặc USIM 10 Pin 15 Bật và tắt thiết

Chi tiết hơn

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich Kinh Bát Chu Tam Muội Ðời Tùy Tam Tạng, Khất Ða và Cấp Ða Việt dịch: HT Minh Lễ Nguồn http://niemphat.com/ Chuyển sang ebook 21-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website

Chi tiết hơn

Microsoft Word - I To03_Copy.doc

Microsoft Word - I To03_Copy.doc CON NGƯỜI HẠNH PHÚC, ĐỨC HỶ XẢ XUÂN MẬU NGỌ 1978 Con người hạnh phúc, có thân khỏe tâm an. Muốn được thân tâm đều khỏe thì chúng ta phải làm sao? Sở dĩ chúng ta hay áo não sầu bi là tại cái gì? Tại trong

Chi tiết hơn

(Microsoft Word LU?N V? GI\301O D?C GIA \320\314NH)

(Microsoft Word LU?N V? GI\301O D?C GIA \320\314NH) LUẬN VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH Trích Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Gia đình muốn hưng thịnh, phải bắt đầu từ gia quy nghiêm chỉnh. Gia đình gần như tan nát là do từ đầu đã bỏ phế gia quy. Muốn con em thành người,

Chi tiết hơn

Những cơ sở của ngôn ngữ C# Những cơ sở của ngôn ngữ C# Bởi: phamvanviet truonglapvy Trong chương này sẽ trình bày về hệ thống kiểu trong C#; phân biệ

Những cơ sở của ngôn ngữ C# Những cơ sở của ngôn ngữ C# Bởi: phamvanviet truonglapvy Trong chương này sẽ trình bày về hệ thống kiểu trong C#; phân biệ Những cơ sở của ngôn ngữ C# Bởi: phamvanviet truonglapvy Trong chương này sẽ trình bày về hệ thống kiểu trong C#; phân biệt kiểu dựng sẵn (int,long,bool, ) với các kiểu do người dùng định nghĩa. Ngoài

Chi tiết hơn

Tác giả: Giáo sư Andreas Thalassinos (Trưởng phòng Đào tạo của FXTM)

Tác giả: Giáo sư Andreas Thalassinos (Trưởng phòng Đào tạo của FXTM) Tác giả: Giáo sư Andreas Thalassinos (Trưởng phòng Đào tạo của FXTM) Con Đường Dẫn Tới Thành Công 50 Thói Quen Của Các Nhà Giao Dịch Thành Công 1 / 51 ĐẦU TƯ VÀO CHÍNH BẠN TRƯỚC KHI BẠN ĐẦU TƯ VÀO THỊ

Chi tiết hơn

Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác (Cẩm nang quản lý hiệu quả) Roy Johnson & John Eaton Chia sẽ ebook : Tham gia cộn

Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác (Cẩm nang quản lý hiệu quả) Roy Johnson & John Eaton Chia sẽ ebook :   Tham gia cộn Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác (Cẩm nang quản lý hiệu quả) Roy Johnson & John Eaton Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree

Chi tiết hơn

ĐÔI DÒNG VỀ TÁC GIẢ: DU LI Tác giả Du Li, tên thật là Nguyễn Thị Phương Dung, aka June Nguyen, sinh năm 1938 tại Hà Nội. Thuở nhỏ đi học ở Hải Phòng (

ĐÔI DÒNG VỀ TÁC GIẢ: DU LI Tác giả Du Li, tên thật là Nguyễn Thị Phương Dung, aka June Nguyen, sinh năm 1938 tại Hà Nội. Thuở nhỏ đi học ở Hải Phòng ( ĐÔI DÒNG VỀ TÁC GIẢ: DU LI Tác giả Du Li, tên thật là Nguyễn Thị Phương Dung, aka June Nguyen, sinh năm 1938 tại Hà Nội. Thuở nhỏ đi học ở Hải Phòng (trường Nữ Tiểu học Lệ Hải và trường Trung Học Ngô Quyền).

Chi tiết hơn

ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc

ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc Đề cương môn Quản trị Hành chính văn phòng Mục Lục Câu 1: Khái niệm và phân loại công việc hành chính văn phòng?... 2 Câu 2: Đánh giá các công việc HCVP theo tiêu chuẩn số lượng và tính phức tạp?... 2

Chi tiết hơn

- DEEBOT của tôi không thể kết nối với Wi-Fi. Tôi có thể làm gì? 1. Vui lòng kiểm tra cài đặt Wi-Fi. Robot chỉ hỗ trợ Wi-Fi 2.4G. Nó không hỗ trợ Wi-F

- DEEBOT của tôi không thể kết nối với Wi-Fi. Tôi có thể làm gì? 1. Vui lòng kiểm tra cài đặt Wi-Fi. Robot chỉ hỗ trợ Wi-Fi 2.4G. Nó không hỗ trợ Wi-F - DEEBOT của tôi không thể kết nối với Wi-Fi. Tôi có thể làm gì? 1. Vui lòng kiểm tra cài đặt Wi-Fi. Robot chỉ hỗ trợ Wi-Fi 2.4G. Nó không hỗ trợ Wi-Fi 5G và mạng doanh nghiệp. 2. Đặt robot gần router

Chi tiết hơn

Tải truyện "Chiến" Chiếm Hữu | Chương 20 : Chương 20: Cuộc chiến thứ 20

Tải truyện Chiến Chiếm Hữu | Chương 20 : Chương 20: Cuộc chiến thứ 20 "Chiến" Chiếm Hữu Chương 20 : Chương 20: Cuộc chiến thứ 20 Tùy Nhạc nghe được âm thanh khôi phục vững vàng của cô, ngửa đầu nhíu mày: "Thanh tỉnh rồi sao?" Chiến Chiến không khỏi có chút chột dạ quay đầu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QUI CHE QUAN TRI NOI BO CTY.doc

Microsoft Word - QUI CHE QUAN TRI NOI BO CTY.doc CHƯƠNG I: Quy định chung Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chunn mực

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN MÔN TOÁN I. Kĩ thuật đánh giá thường xuyên trong dạy học môn Toán ở tiểu học Để thực hiện đánh giá thường xuyên (ĐGTX)

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN MÔN TOÁN I. Kĩ thuật đánh giá thường xuyên trong dạy học môn Toán ở tiểu học Để thực hiện đánh giá thường xuyên (ĐGTX) HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN MÔN TOÁN I. Kĩ thuật đánh giá thường xuyên trong dạy học môn Toán ở tiểu học Để thực hiện đánh giá thường xuyên (ĐGTX) trong quá trình dạy học môn Toán, giáo viên (GV) căn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - doc-unicode.doc

Microsoft Word - doc-unicode.doc KHÓA LỄ BÁT NHÃ (Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngay trán, niệm bài cúng hương) CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT Nguyện thử diệu hương vân, Biến mãn thập phương giới. Cúng dường nhất thiết Phật,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NGÔI-SAO-ẤY-VỪA-ĐÃ-LẶN.docx

Microsoft Word - NGÔI-SAO-ẤY-VỪA-ĐÃ-LẶN.docx NGÔI SAO ẤY VỪA LẶN Thế là thầy Nguyễn Đăng Mạnh đã ra đi. Đi mãi mà không trở lại. Không hiểu như thế có đúng ý thầy không, bởi mấy năm gần đây, lần nào gặp tôi, thầy cũng nói: mình sống lâu quá. Nhất

Chi tiết hơn

META.vn Mua sắm trực tuyến HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÀM SỮA ĐẬU NÀNH BLUESTONE SMB-7389 CẢNH BÁO AN TOÀN 1. Không để nước thấm vào phích cắm, bảo đảm phích c

META.vn Mua sắm trực tuyến HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÀM SỮA ĐẬU NÀNH BLUESTONE SMB-7389 CẢNH BÁO AN TOÀN 1. Không để nước thấm vào phích cắm, bảo đảm phích c HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÀM SỮA ĐẬU NÀNH BLUESTONE SMB-7389 CẢNH BÁO AN TOÀN 1. Không để nước thấm vào phích cắm, bảo đảm phích cắm khô ráo trước khi sử dụng. 2. Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện trước khi lấy

Chi tiết hơn

2018 Nhận xét, phân tích, góp ý cho Chương trình môn Tin học trong Chương trình Giáo dục Phổ thông mới

2018 Nhận xét, phân tích, góp ý cho Chương trình môn Tin học trong Chương trình Giáo dục Phổ thông mới 2018 Nhận xét, phân tích, góp ý cho Chương trình môn Tin học trong Chương trình Giáo dục Phổ thông mới Nhận xét, phân tích, góp ý cho CT môn Tin học trong CT GDPT mới Bùi Việt Hà Nhiều bạn bè, giáo viên

Chi tiết hơn

 Chương 1 Bầu trời xanh xám bao phủ lên rặng núi phía xa xa. Lớp tuyết mỏng trải đầy trên lối đi nhỏ trong rừng cây. Không khí giá lạnh và trong lành khiến con người nhanh chóng cảm thấy cơ thể tựa hồ được

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc Phần 1 Reng... reng... reng! - Alô... - Nè cô, cô ngủ không được thì để cho người khác ngủ với chứ. Mới sáng ra mà cô đã làm ồn ào vậy hả? - Tôi... tôi... Chưa kịp nói lời xin lỗi thì đầu dây bên kia đã

Chi tiết hơn

Lỗi thường gặp ở Windows Lỗi thường gặp ở Windows Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi LỖI THƯỜNG GẶP Ở WINDOWS Khi hệ thống gặp bất ổn, hệ điều hành (HĐH) sẽ cố

Lỗi thường gặp ở Windows Lỗi thường gặp ở Windows Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi LỖI THƯỜNG GẶP Ở WINDOWS Khi hệ thống gặp bất ổn, hệ điều hành (HĐH) sẽ cố Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi LỖI THƯỜNG GẶP Ở WINDOWS Khi hệ thống gặp bất ổn, hệ điều hành (HĐH) sẽ cố gắng đưa ra các thông báo lỗi cho người sử dụng nhận biết để xử lý. Trong một số trường hợp, thông báo

Chi tiết hơn

VINCENT VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH 1 VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT (Bài 75) */ Bài 2. TIẾNG GÕ CỦA ĐỊNH MỆNH I. Sau hơn ba mươi năm dập vùi sóng gió, nhìn lại đời mình như nhìn một bức tranh từng đã vẽ (chứ không còn là đang vẽ), mới thấy rõ ràng

Chi tiết hơn

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới đến, không gì cản nổi. Giàn giáo, gỗ, sơn và những vật dễ bắt lửa bày la liệt trong căn hộ đang được trang trí, chẳng

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 TÂM ĐIỂM CỦA THIỀN ĐỊNH Tương truyền rằng ngay sau khi rời gốc bồ đề, ra đi lúc mới vừa thành Phật, Ðức thế tôn đã gặp trên đường một du sĩ ngoại giáo. Bị cuốn hút bởi phong thái siêu phàm cùng

Chi tiết hơn

Ngũ Luân Thư CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT SÁCH KINH DOANH

Ngũ Luân Thư CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT SÁCH KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT SÁCH KINH DOANH Tác giả: Miyamoto Musashi Người dịch: Bùi Thế Cần Nhà xuất bản Thế Giới, 2013 Về tác giả Miyamoto Musashi (1584-1645) là một Thánh kiếm, sáng lập trường phái binh pháp

Chi tiết hơn

Một LỊCH-SỬ HÃI-HÙNG! Bị Giấu Kín và Phanh-Phui!!! (Nguyễn-Thông Blog) Bây giờ, thời buổi này, nếu nhắc tới cụm từ Cải-Cách Ruộng Đất, lứa U50, thậm c

Một LỊCH-SỬ HÃI-HÙNG! Bị Giấu Kín và Phanh-Phui!!! (Nguyễn-Thông Blog) Bây giờ, thời buổi này, nếu nhắc tới cụm từ Cải-Cách Ruộng Đất, lứa U50, thậm c Một LỊCH-SỬ HÃI-HÙNG! Bị Giấu Kín và Phanh-Phui!!! (Nguyễn-Thông Blog) Bây giờ, thời buổi này, nếu nhắc tới cụm từ Cải-Cách Ruộng Đất, lứa U50, thậm chí U60 trở lại đây hầu như không biết, giả dụ đã từng

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 3 Công việc hôm nay coi như cũng tạm ổn. Vy ngước lên nhìn đồng hồ, mới gần sáu giờ. Hôm nay được về sớm, phải ghé Ngọc Hạnh mới được. Nghĩ thế rồi Vy thu dọn đồ cho gọn gàng. Đeo túi xách lên vai,

Chi tiết hơn

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND & VIRGINIA P.O. Box 772, Springfield, Virginia Phone: CDVietNam

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND & VIRGINIA P.O. Box 772, Springfield, Virginia Phone: CDVietNam CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND & VIRGINIA P.O. Box 772, Springfield, Virginia 22153 Phone: 703-350-6241- Email: CDVietNam DMV@gmail.com Ngày 6 tháng 9 năm 2019 Kính thưa Quý Đồng Hương,

Chi tiết hơn

HD reset mật khẩu cho các hệ điều điều hành HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU CHO CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH MỤC LỤC 1 Hướng dẫn chỉnh boot bằng cd-rom trên vps R

HD reset mật khẩu cho các hệ điều điều hành HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU CHO CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH MỤC LỤC 1 Hướng dẫn chỉnh boot bằng cd-rom trên vps R HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU CHO CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH MỤC LỤC 1 Hướng dẫn chỉnh boot bằng cd-rom trên vps... 2 2 Reset mật khẩu đối với windows server 2008... 4 2.1 Cách 1: Sử dụng windows xp mini trên đĩa Hiren

Chi tiết hơn

Câu lệnh (statement) Câu lệnh (statement) Bởi: Khuyet Danh Trong C# một chỉ dẫn lập trình đầy đủ được gọi là câu lệnh. Chương trình bao gồm nhiều câu

Câu lệnh (statement) Câu lệnh (statement) Bởi: Khuyet Danh Trong C# một chỉ dẫn lập trình đầy đủ được gọi là câu lệnh. Chương trình bao gồm nhiều câu Bởi: Khuyet Danh Trong C# một chỉ dẫn lập trình đầy đủ được gọi là câu lệnh. Chương trình bao gồm nhiều câu lệnh tuần tự với nhau. Mỗi câu lệnh phải kết thúc với một dấu chấm phẩy, ví dụ như: int x; //

Chi tiết hơn

Trường ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Điều khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ Bài 1: Lập trình cơ sở 1 Mục đích bài th

Trường ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Điều khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ Bài 1: Lập trình cơ sở 1 Mục đích bài th Bài 1: Lập trình cơ sở Giúp học viên làm quen với công cụ lập trình Visual C++, thử nghiệm viết chương trình theo phong cách hướng hàm, qua đó nắm vững các kiến thức lập trình cơ sở như: 1) Phương pháp

Chi tiết hơn

KỸ THUẬT CƠ BẢN LÁI Ô TÔ

KỸ THUẬT CƠ BẢN LÁI Ô TÔ GIÁO TRÌNH : KỸ THUẬT LÁI XE CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ, TÁC DỤNG CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU TRONG BUỒNG LÁI XE ÔTÔ 1.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU TRONG BUỒNG LÁI ÔTÔ Trong buồng lái ôtô có bố trí nhiều bộ phận

Chi tiết hơn

Viết thư gửi một người bạn ở xa

Viết thư gửi một người bạn ở xa Viết thư gửi một người bạn ở xa Author : vanmau Nga thân yêu! Viết thư gửi một người bạn ở xa Bài làm 1 Hà Nội đang mưa và lạnh, tớ thấy nhớ bạn vô cùng. Bạn đã xa tớ bao lâu rồi nhỉ? Có phải mới chỉ có

Chi tiết hơn

Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa Tiểu tự... 2 1. Không quên được cái cũ... 5 2. Lúc đi trắng, lúc về đen... 7 3. Lợi Mê Lòng Người... 8 4. Lấy Của Ban Ngày... 9 5. Khổ Thân Làm Việc Nghĩa... 10 6. Cách Cư Xử Ở Đời... 11 7. Tu Thân...

Chi tiết hơn

2.3. Đào tạo phương pháp điều tra và thực hành điền dã trong ngành nhân học xã hội: «Ảnh hưởng lợi-hại căng thẳng và xung đột quanh vấn đề sở hữu và s

2.3. Đào tạo phương pháp điều tra và thực hành điền dã trong ngành nhân học xã hội: «Ảnh hưởng lợi-hại căng thẳng và xung đột quanh vấn đề sở hữu và s 2.3. Đào tạo phương pháp điều tra và thực hành điền dã trong ngành nhân học xã hội: «Ảnh hưởng lợi-hại căng thẳng và xung đột quanh vấn đề sở hữu và sử dụng đất» Pascal Bourdeaux Trường cao học thực hành

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 9 Vĩnh Phúc ngồi chờ Đức Minh mà trong lòng rất sốt ruột. Thật tình thì anh rất muốn biết tình cảm giữa hai người như thế nào. Họ có yêu nhau không? Nếu có thì có lẽ anh phải âm thầm mà rút lui thôi.

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tọa đàm Dạy con từ góc nhìn Nhân tướng phương Đông - Nhân tướng trẻ em - Hình thành từ trường tích cực cho việc sinh và dạy con - Dạy con sự rộng lượng, khoan dung. Gameshow: Trả lời một số câu hỏi và

Chi tiết hơn

ZTE-G R255 越南说明书.doc

ZTE-G R255 越南说明书.doc Thông tin pháp lý Bản quyền 2012 bởi Công ty Viễn thông VIETTEL Mọi Quyền Được Bảo Lưu Nghiêm cấm việc nhân bản, chuyển nhượng một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức, phương tiện

Chi tiết hơn

No tile

No tile CHƯƠNG 7 Trúc Vân cầm lon nước trên tay một cách hờ hững. Đôi mắt đẹp như vẽ của cô nheo lại vì nắng chói. Cô nhìn tư lự ra ngoài xạ Rồi chợt quay lại Quốc Bình. Thấy cái nhìn dò xét của anh. vẻ tư lự

Chi tiết hơn

1

1 1 2 LỜI TỰA Pháp môn Niệm Phật hợp với tất cả mọi người. Già, trẻ, tại gia, xuất gia, ai cũng niệm Phật được. Nếu hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về thế giới của đức Phật A Di Đà, mà niệm danh hiệu Phật

Chi tiết hơn

GẶP GỠ TUỔI TRẺ Nói chuyện với sinh viên khoa Sử, Ðại học Sư phạm Vinh 1999 HT.Thiện Siêu ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook 8

GẶP GỠ TUỔI TRẺ Nói chuyện với sinh viên khoa Sử, Ðại học Sư phạm Vinh 1999 HT.Thiện Siêu ---o0o--- Nguồn   Chuyển sang ebook 8 GẶP GỠ TUỔI TRẺ Nói chuyện với sinh viên khoa Sử, Ðại học Sư phạm Vinh 1999 HT.Thiện Siêu ---o0o--- Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 8-8-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com

Chi tiết hơn

Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự

Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Phần thứ nhất

Chi tiết hơn

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 Mục Lục: 1. Duyên khởi:.......................... trang 03 2. Lời tri ân:............................ trang 06 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm:.......... trang 09 4. Chương 2: Người

Chi tiết hơn

NGÔN NGƯ LÂ P TRIǸH Biên tập bởi: nguyenvanlinh

NGÔN NGƯ LÂ P TRIǸH Biên tập bởi: nguyenvanlinh NGÔN NGƯ LÂ P TRIǸH Biên tập bởi: nguyenvanlinh NGÔN NGƯ LÂ P TRIǸH Biên tập bởi: nguyenvanlinh Các tác giả: unknown Phiên bản trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/7a0aeef9 MỤC LỤC 1. Tổng quan Ngôn ngữ lập

Chi tiết hơn

 Phần 3 Anh và Huân rời quán. Người nào về nhà người nấy. Vừa bước vào phòng khách anh đã nghe chuông reo từng hồi. Anh vội đi nhanh tới cầm máy. - Alô! Bên đầu dây kia là giọng Mai Trân: - Alô, có phải

Chi tiết hơn

VINCENT VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH 1 VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT (Bài 27) */ Chuyện đời nay. San Jose, Thứ Ba, May 31/2017 lúc 11:58 sáng. Hôm nay không có đại sự gì kể ra, ngoài chỉ một chuyện bé bằng con kiến mới vừa tìm thấy trong đống thư

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Chương 7 Hiên Mặc Lâu vốn không gọi Hiên Mặc Lâu, tên là Văn Hiên Lâu, ông chủ của họ đúng là họ Văn tên Hiên. Nói tới cái tên Văn Hiên này, cũng là có chút địa vị. Phụ thân hắn Văn Như Cảnh đã từ làm

Chi tiết hơn

Chủ đề 4

Chủ đề 4 1 I. QUY ĐỊNH TRONG CÁC LUẬT. Đặc biệt có Luật chuyên biệt về trẻ em 1. Luật BV, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1991. 2. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 3. Luật trẻ em năm 2016. 2 II.

Chi tiết hơn

Bước đầu để hiểu sâu sắc về thiền định Dorothy Figen; Mỹ Thanh dịch Tại sao hành thiền? Có rất nhiều lý do. Nhưng trội hơn hết là sự suy nghĩ sáng suố

Bước đầu để hiểu sâu sắc về thiền định Dorothy Figen; Mỹ Thanh dịch Tại sao hành thiền? Có rất nhiều lý do. Nhưng trội hơn hết là sự suy nghĩ sáng suố Bước đầu để hiểu sâu sắc về thiền định Dorothy Figen; Mỹ Thanh dịch Tại sao hành thiền? Có rất nhiều lý do. Nhưng trội hơn hết là sự suy nghĩ sáng suốt, xóa tan ngu si, ảo tưởng, tham lam, sân hận và ham

Chi tiết hơn

Kinh Từ Bi

Kinh Từ Bi Kinh Từ Bi Ni sư Ayya Khema Diệu Liên-LTL chuyển ngữ 1 Người hằng mong thanh tịnh: Nên thể hiện pháp lành, Có khả năng, chất phác, Hiền hòa, không kiêu mạn. Sống dễ dàng, tri túc, Thanh đạm không rộn ràng,

Chi tiết hơn

NH?NG M?NH TR?I KHÁC BI?T

NH?NG M?NH TR?I KHÁC BI?T NHỮNG MẢNH TRỜI KHÁC BIỆT 15. Tháng Sáu 2012 by tiengquehuong in KÝ SỰ- PHÓNG SỰ- HỒI KÝ, TIỂU THUYẾT- TRUYỆN NGẮN. Nhân dịp kỷ niệm ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19.06.2012 xin giới thiệu đến các bạn

Chi tiết hơn