ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đỗ Thị Len PHƯƠNG PHÁP VB VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ NỘI

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đỗ Thị Len PHƯƠNG PHÁP VB VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ NỘI"

Bản ghi

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đỗ Thị Len PHƯƠNG PHÁP VB VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ NỘI

2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NÔI ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đỗ Thị Len PHƯƠNG PHÁP VB VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. Trần Mạnh Cường HÀ NỘI

3 Lời cảm ơn Luận văn này được hoàn thành với sự hướng dẫn tận tình và cũng hết sức nghiêm khắc của TS. Trần Mạnh Cường. Trước khi trình bày nội dung chính của luận văn, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới người thầy đáng kính của mình. Thầy đã luôn tận tình hướng dẫn cũng như giải đáp các thắc mắc của tác giả trong suốt quá trình làm luận văn. Tác giả cũng muốn gửi tới toàn thể các thầy cô Khoa Toán - Cơ - Tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, các thầy cô đã đảm nhận giảng dạy khóa Cao học , đặc biệt là các thầy cô tham gia giảng dạy nhóm Xác suất thống kê lời cảm ơn chân thành đối với công lao dạy dỗ trong suốt thời gian của khóa học. Tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các anh chị em trong nhóm Xác suất thống kê , các thành viên trong nhóm Seminar do thầy Trần Mạnh Cường phụ trách về các chủ đề liên quan đến đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện và động viên tinh thần để tác giả có thể hoàn thành được khóa học này. Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm Học viên Đỗ Thị Len 0

4 Mục lục Lời cảm ơn 0 Lời mở đầu Giới thiệu Một số phân phối thường dùng Suy luận Bayes cho tham số tỉ lệ phân phối nhị thức Tiên nghiệm Hậu nghiệm Ước lượng Kiểm định giả thiết Suy luận Bayes cho kỳ vọng phân phối Gaussian Tiên nghiệm Hậu nghiệm Ước lượng Kiểm định giả thiết Hồi quy Bayes Suy luận Bayes cho mô hình hồi quy tuyến tính Bayes đơn Mô hình hồi quy tuyến tính Bayes bội Mô hình hồi quy Logistic Bayes

5 MỤC LỤC MỤC LỤC 2 Phương pháp VB Nguồn gốc toán học Xấp xỉ phân phối hậu nghiệm Xấp xỉ phân phối hậu nghiệm của biến Z độc lập từng khối Xấp xỉ địa phương - Tham số biến phân Áp dụng phương pháp VB cho phân phối Gaussian Phân phối Gaussian một chiều Phân phối đa thức Gaussian Áp dụng phương pháp VB cho mô hình hồi quy Bayes Mô hình hồi quy tuyến tính Bayes Mô hình hồi quy Logistic Bayes Ứng dụng Phân phối hậu nghiệm không thuộc họ phân phối nào đã biết Bài toán Thuật toán Code chạy phần mềm mathlab Kết quả Phân phối hậu nghiệm thuộc họ phân phối đã biết Bài toán Thuật toán Code chạy phần mềm mathlab Kết quả Kết luận 75 1

6 Lời mở đầu Hiện nay, thống kê có hai trường phái: Thống kê tần suất và thống kê Bayes. Thống kê tần suất ra đời trước và là phương pháp phổ biến hiện nay. Nó dựa trên những kết quả quan sát mẫu của hiện tại mà không cần đến những thông tin, dữ liệu đã biết trước. Thống kê Bayes dựa trên những thông tin dữ liệu đã biết trước và kết quả quan sát mẫu của hiện tại để suy luận cho những thống kê hiện tại. hay còn gọi là suy luận Bayes ra đời trên cơ sở định lý Bayes. Đó là kiểu suy luận thống kê mà trong đó, các nhà thống kê sử dụng phân phối tiên nghiệm thông tin đã biết trước) về vấn đề đang xét và thông tin mẫu các quan sát hay bằng chứng), áp dụng công thức trong định lý Bayes để tìm ra phân phối hậu nghiệm xác suất xảy ra ở hiện tại), từ đó dùng phân phối hậu nghiệm để suy luận cho thống kê hiện tại. Ví dụ: Xét bài toán ước lượng cho tham số θ của biến ngẫu nhiên X với mẫu X 1, X 2,..., X n. Theo thống kê tần suất, tham số θ của biến ngẫu nhiên nhận một giá trị nào đó. Ta tìm được tham số của mẫu θ theo công thức tính dựa theo giá trị quan sát mẫu. Ta có E[θ ] = θ. Do đó, ta dùng θ để ước lượng cho tham số θ. Chẳng hạn, ước lượng cho giá trị trung bình µ của biến ngẫu nhiên: ta tính trung bình mẫu X = 1 n X i, sau đó dùng n giá trị trung bình mẫu để ước lượng cho µ. Theo thống kê Bayes, tham số θ cũng là một biến ngẫu nhiên liên tục. Trước hết, ta biết phân phối tiên nghiệm của θ là p θ). Sau đó, áp dụng định lý Bayes ta tính được mật độ hậu nghiệm p θ X 1, X 2,..., X n ). Khi đó tham số của mẫu dùng để ước lượng được xác i=1 2

7 Lời mở đầu định như sau: θ = E[θ] = θp θ X 1, X 2,..., X n )dθ Để ước lượng cho các tham số của các thống kê hiện tại, các nhà thống kê Bayes cần dùng phân phối hậu nghiệm để ước lượng. Như vây ta có thể nói rằng phân phối hậu nghiệm là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong quá trình suy luận Bayes. Tuy nhiên, việc tính toán để tìm ra phân phối hậu nghiệm đôi khi rất phức tạp hoặc có thể không tính được. Để giải quyết vấn đề này, người ta tìm cách xấp xỉ phân phối hậu nghiệm. Do đó, phương pháp VB Variational Bayesian) ra đời để tìm giá trị gần đúng nhất của phân phối hậu nghiệm. Trong luận văn này, tác giả trình bày về một phương pháp trong suy luận Bayes là phương pháp VB và một số ứng dụng của phương pháp này. Luận văn của tác giả được chia làm 3 chương: Chương 1. Trong chương này, tác giả giới thiệu chung về thống kê Bayes; một số phân phối thông thường; một số mô hình suy luận Bayes: Suy luận Bayes cho tham số của phân phối nhị thức, kỳ vọng của phân phối Gaussian một chiều, tham số của mô hình hồi quy tuyến tính Bayes đơn. Từ đó làm cơ sở để nghiên cứu các phần tiếp theo. Chương 2. Phương pháp VB Trong chương này, tác giả trình bày kiến thức về phương pháp VB bao gồm: Nguồn gốc toán học; xấp xỉ phân phối hậu nghiệm; áp dụng phương pháp VB cho phân phối Gaussian, áp dụng phương pháp VB cho mô hình hồi quy Bayes. Chương 3. Ứng dụng Trong chương này, tác giả giới thiệu ứng dụng phương pháp VB cho hai trường hợp: Phân phối hậu nghiệm không thuộc họ phân phối nào đã biết; phân phối hậu nghiệm thuộc họ phân phối đã biết. Để nghiên cứu về đề tài "Phương pháp VB và ứng dụng", tác giả đã tham khảo một số tài liệu trong và ngoài nước về thống kê tần suất, thống kê Bayes, phần mềm Mathlab. Trong đó 3

8 Lời mở đầu Nội dung chính chương 1 của luận văn tham khảo tài liệu [5] và [8]; Nội dung chính chương 2 của luận văn tham khảo tài liệu [5] và [6]; Nội dung chính chương 3 của luận văn tham khảo tài liệu [5]; Ở phần ứng dụng phương pháp VB, tác giả áp dụng phương pháp VB để tính toán. Từ đó, viết thuật toán và dùng phần mềm Mathlab để thực hiện ra kết quả. 4

9 Chương 1 có sự khác biệt so với thống kê tần suất ở cách thức tiếp cận vấn đề: Thống kê tần suất quan niệm tham số của biến ngẫu nhiên là một giá trị nào đó, còn thống kê Bayes quan niệm tham số của biến ngẫu nhiên cũng là một biến ngẫu nhiên. Suy luận Bayes thực hiện theo trình tự: từ phân phối tiên nghiệm mà ta tin tưởng, áp dụng định lý Bayes tìm phân phối hậu nghiệm, sau đó dùng phân phối hậu nghiệm để ước lượng, kiểm định giả thiết thống kê, phân tích hồi quy tuyến tính. 1.1 Giới thiệu Suy luận Bayes xuất phát từ định lý Bayes điều chỉnh các xác suất khi có thông tin mới theo cách sau đây: P X Z ).P Z ) P Z X ) = P X ) Trong đó Z đại diện cho một giả thiết, giả thiết này được suy luận trước khi có thông tin mới. P Z ) được gọi là xác suất tiên nghiệm của Z. P X Z ) là xác suất xảy ra X nếu biết giả thiết Z là đúng. Đại lượng này còn được gọi là hàm hợp lý likelihood) biểu diễn dưới dạng một hàm của X khi cho trước Z và là thông tin mới. 5

10 Giới thiệu P X ) được gọi là xác suất biên duyên của X. P Z X ) được gọi là xác suất hậu nghiệm của Z nếu biết X. Theo định lý này thì xác suất hậu nghiệm tỉ lệ với tích của xác suất tiên nghiệm và hàm hợp lý, kí hiệu là P Z X ) P Z ) P X Z ). Tức là tiên nghiệm nhân với hằng số bất kỳ cũng không ảnh hưởng đến kết quả của hậu nghiệm. P X Z ) Hệ số Bayes B = đại diện cho ảnh hưởng của thông tin mới thu được đối với P X ) xác xuất xảy ra Z nếu biết X. Nếu hệ số này sẽ có giá trị lớn, khi nhân xác suất tiên nghiệm với hệ số này, ta được một xác suất hậu nghiệm lớn. Nhờ đó, trong suy luận Bayes, định lý Bayes đo được mức độ mà thông tin mới sẽ làm thay đổi mức độ tin tưởng vào một giả thiết. Khi có thông tin mới về một biến ngẫu nhiên, suy luận Bayes cho biến ngẫu nhiên đó thực hiện theo các bước sau: Xác định phân phối tiên nghiệm Phân phối tiên nghiệm prior distribution) của biến ngẫu nhiên Z là phân phối mà ta tin tưởng, có được từ kinh nghiệm tích lũy, kí hiệu là p Z ). Áp dụng định lý Bayes để tìm phân phối hậu nghiệm. Phân phối hậu nghiệm posterior distribution) của biến Z nếu biết X là phân phối có được bằng tính toán theo định lý Bayes, sau khi có thông tin mới p X Z ). Kí hiệu là p Z X ). Dùng phân phối hậu nghiệm để suy luận cho thống kê hiện tại: Ước lượng, kiểm định giả thiết thống kê, phân tích hồi quy tuyến tính. Trong luận văn này, phân phối tiên nghiệm để suy luận cho biến ngẫu nhiên là phân phối tiên nghiệm liên hợp. Phân phối tiên nghiệm liên hợp conjugate prior) là phân phối tiên nghiệm mà phân phối hậu nghiệm tìm được cùng họ với phân phối tiên nghiệm. Các nhà thống kê Bayes lập luận rằng ngay cả khi người ta có các xác suất chủ quan tiên nghiệm rất khác nhau thì với thông tin mới từ các quan sát lặp đi lặp lại sẽ có xu hướng đưa các xác suất hậu nghiệm của họ lại gần nhau hơn. 6

11 1.2. MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG 1.2 Một số phân phối thường dùng Phân phối Bernoulli Phân phối Bernoulli với tham số π là phân phối của biến ngẫu nhiên X nhận hai giá trị 0,1 với P X = 1) = π;p X = 0) = 1 π có hàm mật độ xác định như sau: Ber n X π) = π x 1 π) 1 x Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên X : E[X ] = π var[x ] = π1 π) Phân phối này là trường hợp đặc biệt của phân phối nhị thức chỉ có một quan sát. Phân phối tiên nghiệm liên hợp cho tham số π là phân phối Beta. Phân phối Beta Phân phối Beta với hai tham số a và ba > 0,b > 0) là phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục Π nhận giá trị trên [0,1] có hàm mật độ xác định như sau: trong đó Γx) = u x 1 e u du. 0 Bet a Π a,b) = Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên Π Γa + b) Γa)Γb) πa 1 1 π) b 1 E[Π] = a a + b ab var[π] = a + b) 2 a + b + 1) Phân phối Beta là phân phối tiên nghiệm liên hợp cho phân phối Bernoulli. Khi a = b = 1 thì phân phối Beta trở thành phân phối đều. Phân phối Beta là trường hợp đặc biệt của phân phối Dirichlet K chiều với K = 2. Phân phối nhị thức 7

12 Một số phân phối thường dùng Phép thử ngẫu nhiên thực hiện n lần với xác suất thành công các lần thử đều bằng nhau và bằng π. Trong n lần thực hiện có m lần thành công. Phân phối nhị thức với tham số n số lần thử) và tham số π [0,1]xác suất thành công của các lần thử) của biến ngẫu nhiên M số lần thành công) nhận giá trị 1,2,...,n có hàm mật độ xác định như sau: B M n,π) = n m π m 1 π) N m Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên M: E[M] = nπ var[m] = nπ1 π) Khi n = 1 thì phân phối nhị thức chính là phân phối Bernoulli và khi n rất lớn thì phân phối nhị thức xấp xỉ phân phối Gaussian. Phân phối tiên nghiệm liên hợp cho π là phân phối Beta. Phân phối Dirichlet Phân phối Dirichlet với tham số α = α 1,...,α K ) T,α k > 0,k = 1,K là một phân phối đa thức của biến ngẫu nhiên K chiều Π = Π 1,...,Π K ) T sao cho có hàm mật độ xác định như sau: 0 π k 1,k = 1,K K π k = 1 k=1 Dir Π α) = C α) K k=1 π α k 1 k 8

13 Một số phân phối thường dùng Trong đó Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên Π: Γ α) C α) = Γα 1 )...Γα K ) K α = α k k=1 E[Π k ] = α k α var[π k ] = α k α α k ) α 2 α + 1) cov [ ] α j α k Π j Π k = α 2 α + 1) E[lnπ k ] = ψα k ) ψ α) Trong đó ψa) d da lnγa) Phân phối Dirichlet là phân phối tiên nghiệm liên hợp cho phân phối đa thức và là dạng tổng quát của phân phối Beta. Phân phối Gamma Phân phối Gamma với hai tham số a và ba > 0,b > 0) là phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên dương τ > 0 có hàm mật độ xác định như sau: Gam τ a,b) = 1 Γa) ba τ a 1 e bτ Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên τ: E[τ] = a b var[τ] = a b 2 E[lnτ] = ψa) lnb 9

14 Một số phân phối thường dùng Phân phối Gamma là phân phối tiên nghiệm liên hợp cho độ chính xác của biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối Gaussian. Nói cách khác, phân phối Gama ngược là phân phối tiên nghiệm liên hợp của phương sai của biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối Gaussian. Đặc biệt khi a = 1 phân phối Gamma chính là phân phối mũ. Phân phối Gaussian - Phân phối Chuẩn Phân phối Gaussian là phân phối biến ngẫu nhiên liên tục và là phân phối phổ biến nhất của biến ngẫu nhiên. Trường hợp biến ngẫu nhiên một chiều: Phân phối Gaussian với tham số kỳ vọng µ và tham số phương sai σ 2 > 0 là phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục X nhận giá trị trên R, kí hiệu là N X µ,σ 2) có hàm mật độ xác định như sau: p X µ,σ 2) = { 1 ) 2πσ 2 1/2 exp 1 } ) 2 x µ 2σ 2 Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên X : E[X ] = µ var[x ] = σ 2 Nghịch đảo của phương sai τ = 1 được gọi là độ chính xác, căn bậc hai của phương σ2 sai σ 2 được gọi là độ lệch chuẩn. Phân phối tiên nghiệm liên hợp của µ là phân phối Gaussian và phân phối tiên nghiệm liên hợp của τ là phân phối Gamma. Nếu cả µ và τ đều chưa biết thì phân phối tiên nghiệm của phân phối đồng thời là phân phối Gaussian - Gamma. Trường hợp biến ngẫu nhiên X là vecto D-chiều: Phân phối Gaussian với tham số là vecto kỳ vọng µ D-chiều và ma trận phương sai là phân phối của biến ngẫu nhiên X R D, kí hiệu là N X µ,σ ) có hàm mật độ xác định như sau: p X µ,σ 2) { 1 1 = 2π) D/2 exp 1 ) T 1/2 x µ Σ 1 x µ )} Σ 2 10

15 Một số phân phối thường dùng Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên X E[X ] = µ var[x ] = Σ Nghịch đảo của ma trận phương sai Λ = Σ 1 là ma trận độ chính xác. Phân phối tiên nghiệm liên hợp của µ là phân phối Gaussian và phân phối tiên nghiệm liên hợp của Λ là phân phối Wishart. Nếu cả µ và Λ đều chưa biết thì phân phối tiên nghiệm của phân phối đồng thời là phân phối Gaussian - Wishart. Phân phối Gaussian - Gamma Phân phối Gaussian - Gamma với tham số µ 0,β, a,b là phân phối của biến ngẫu nhiên µ,λ ) kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên một chiều tuân theo quy luật phân phối Gaussian)có hàm mật độ xác định như sau: p µ,λ µ 0,β, a,b ) = N µ µ 0, βλ ) 1 ) Gam λ a,b) Phân phối Gaussian - Gamma là phân phối tiên nghiệm của phân phối Gaussian N X µ,λ 1) trong đó cả kỳ vọng và phương sai đều chưa biết. Phân phối Gaussian - Wishart Phân phối Gaussian - Wishart với tham số µ 0,β,W, v là phân phối của biến ngẫu nhiên µ,λ ) vectơ kỳ vọng và ma trận độ chính xác của biến ngẫu nhiên nhiều chiều tuân theo quy luật phân phối Gaussian) có hàm mật độ xác định như sau: p µ,λ µ 0,β,W, v ) = N µ µ 0, βλ ) 1 ) W Λ W, v) Phân phối Gaussian - Wishart là phân phối tiên nghiệm của phân phối đa thức Gaussian N X µ,λ 1) trong đó cả kỳ vọng và ma trận phương sai đều chưa biết. Phân phối đa thức Biến ngẫu nhiên K -chiều X = X 1,..., X K ) trong đó X k nhận 2 giá trị 0 và 1 với k = 1,K thỏa mãn K x k = 1 và P X k = 1) = π k, K π k = 1 k=1 k=1 11

16 Một số phân phối thường dùng Khi đó, ta có hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X p X ) = K k=1 π x k k Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên thành phần: E[X k ] = π k var[x k ] = π k 1 π k ) cov [ X j X k ] = I j k π k Phân phối đa thức với hai tham số n quan sát và π = π 1,...π K ) là phân phối của biến ngẫu nhiên rời rạc K -chiều với các thành phần là biến đếm M k có hàm mật độ xác định như sau: Mul t M 1, M 2,..., M K π,n) = n m 1 m 2...m K K k=1 π m k k Đặc trưng của các thành phần: E[M k ] = nπ k var[m k ] = nπ k 1 π k ) cov [ M j M k ] = nπj π k Phân phối tiên nghiệm liên hợp cho các tham số Π k là phân phối Dirichlet. Phân phối Student Trường hợp biến một chiều: Phân phối Student với các tham số µ,λ, v của biến ngẫu nhiên liên tục X nhận giá trị 12

17 Một số phân phối thường dùng trên R có hàm mật độ và các đặc trưng xác định như sau: St X µ,λ, v ) ) Γv/2 + 1/2) λ 1/2 = [1 + λ x µ ) 2 Γv/2) πv v E[X ] = µ, v > 1 var[x ] = 1 λ v v 2, v > 2 ] v/2 1/2 Trong đó v > 0 là hệ số tự do của phân phối. Trường hợp biến D-chiều: Phân phối Student với tham số µ,λ, v của biến ngẫu nhiên X R D có hàm mật độ và các đặc trưng xác định như sau: St X µ,λ, v ) Γv/2 + D/2) Λ 1/2 = [1 Γv/2) vπ) D/2 + 2 v E[X ] = µ, v > 1 cov[x ] = v v 2 Λ 1, v > 2 ] v/2 1/2 Trong đó 2 = x µ ) T Λ x µ ) Khi v phân phối Student trở thành phân phối Gaussian với kỳ vọng µ và ma trận độ chính xác Λ. Phân phối Wishart Phân phối Wishart với tham số W, v của biến ngẫu nhiên ma trận Λ có hàm mật độ 13

18 1.3. SUY LUẬN BAYES CHO THAM SỐ TỈ LỆ PHÂN PHỐI NHỊ THỨC và các đặc trưng xác định như sau: W Λ W, v) = B W, v) Λ v D 1)/2 exp 12 Tr W 1 Λ )) B W, v) = W v/2 E[Λ] = vw D v + 1 i E[ln Λ ] = ψ 2 i=1 2 vd/2 π DD 1)/4 D i=1 ) + D ln2 + ln W ) ) 1 v + 1 i Γ 2 Trong đó W là ma trận xác định dương cỡ D D, tham số v là hệ số tự do và v > D 1. Phân phối Wishart là phân phối tiên nghiệm liên hợp của ma trận độ chính xác của biến nhiều chiều tuân theo quy luật phân phối Gaussian. Trong trường hợp một chiều thì phân phối Wishart chính là phân phối Gam λ a,b) với tham số a = v/2 và b = 1/2W. 1.3 Suy luận Bayes cho tham số tỉ lệ phân phối nhị thức Tiên nghiệm Họ liên hợp các phân phối tiên nghiệm của tham số tỷ lệ Π của phân phối nhị thức là họ phân phối Bet a Π a,b) có dạng. g Π a,b) = Γa + b) Γa)Γb) πa 1 1 π) b 1 1.1) Trong đó tham số a,b được xác định như sau: Dựa theo kinh nghiệm và cái mà người ta tin tưởng, phân phối tiên nghiệm có kỳ vọng π 0 và phương sai σ 2 0. Theo công thức tính kỳ vọng và phương sai của phân phối Beta ta có: π 0 = a a + b σ 2 0 = ab a + b) 2 a + b + 1) = π 0 1 π 0 ) a + b + 1) Giải hệ trên ta sẽ tìm được a,b. Từ đó có phân phối nghiệm của tham số Π. 14

19 Suy luận Bayes cho tham số tỉ lệ Theo công thức tính đặc trưng của phân phối nhị thức, ta cần chọn mẫu quan sát để thu thập thông tin có kích thước là n = a +b +1 và kết quả số lần thành công là M. Khi đó ta có hàm hợp lý: f M n,π) = n m π m 1 π) n m,0 π ) Hậu nghiệm Theo định lý Bayes và công thức 1.1), 1.2) ta có phân phối hậu nghiệm của tham số Π được xác định như sau: g Π M = m) = g Π) f M n,π) 1 g Π) f M n,π)dπ 0 = πa+m 1 1 π) n m+b 1 1 π a+m 1 1 π) n m+b 1 dπ = 0 Γn + a + b) Γm + a)γn m + b) πa+m 1 1 π) n m+b 1 1.3) Như vậy, phân phối hậu nghiệm của tham số Π là phân phối Bet a Π a,b ) với a = a + m và b = b + n m Ước lượng Ước lượng điểm cho tham số Π là π = m n Ước lượng khoảng cho tham số Π: Phân phối hậu nghiệm xấp xỉ phân phối chuẩn N m, s ) 2 ) Kỳ vọng của phân phối hậu nghiệm là m = a a + b Phương sai của phân phối hậu nghiệm là s ) 2 a b = a + b ) 2 a + b + 1) Với độ tin cậy 1 α) 100%, khoảng tin cậy của π xấp xỉ khoảng xác định như sau: m z α 2 s ;m + z α 2 s ) 1.4) 15

20 Suy luận Bayes cho tham số tỉ lệ Trong đó z α là phân vị trên mức α/2 của phân phối chuẩn tắc, ví dụ với độ tin cậy 95% 2 thì z α = Xấp xỉ hiệu quả nếu ta có cả a 10 và b Kiểm định giả thiết Kiểm định một phía Bài toán kiểm định với mức ý nghĩa α H 0 : π π 0 H 1 : π > π 0 Ta tính xác suất để giả thiết đúng bằng tích phân của mật độ hậu nghiệm 1.3) trên miền giả thiết π 0 P H 0 : π π 0 m) = g Π m)dπ Ta bác bỏ giả thiết nếu xác suất hậu nghiệm nhỏ hơn mức ý nghĩa α. Kiểm định hai phía Bài toán kiểm định với mức ý nghĩa α 0 H 0 : π = π 0 H 1 : π π 0 Ta không tính xác suất hậu nghiệm mà tìm khoảng tin cậy của π với mức ý nghĩa α. Nếu giá trị quan sát được không thuộc khoảng tin cậy 1.4) thì ta bác bỏ giả thiết; nếu giá trị quan sát được thuộc khoảng tin cậy thì ta không thể bác bỏ giả thiết. 16

21 1.4. SUY LUẬN BAYES CHO KỲ VỌNG PHÂN PHỐI GAUSSIAN 1.4 Suy luận Bayes cho kỳ vọng phân phối Gaussian Tiên nghiệm Xét biến quan sát Y tuân theo quy luật phân phối chuẩn có kỳ vọng bằng µ và phương sai bằng σ 2 đã biết. Giả sử phân phối tiên nghiệm là phân phối chuẩn với kỳ vọng m và phương sai s 2. Khi đó hàm mật độ tiên nghiệm của µ có dạng: g µ ) e 1 2s 2 µ m) 2 1.5) Ở đây, ta bỏ qua phần không phụ thuộc µ vì tiên nghiệm nhân với hằng số bất kỳ sẽ không ảnh hưởng đến kết quả hậu nghiệm. Hàm hợp lý có dạng: f Y µ ) 1 2σ e 2 y µ)2 1.6) Ở đây, ta bỏ qua phần không phụ thuộc µ vì tiên nghiệm nhân với hằng số bất kỳ sẽ không ảnh hưởng đến kết quả hậu nghiệm Hậu nghiệm Theo định lý Bayes hậu nghiệm tỷ lệ với tích tiên nghiệm và hàm hợp lý g µ y ) g µ ) f Y µ ) Do đó, theo 1.5) và 1.6) ta có: g µ y ) { exp { exp [ 1 µ m) 2 + y µ)2 2 s 2 1 2σ 2 s 2 /σ 2 +s 2 ) ]} σ 2 [ ] µ σ2 m+s 2 y) 2 } σ 2 +s 2 Như vậy phân phối hậu nghiệm của tham số µ là phân phối chuẩn với kỳ vọng và 17

22 Suy luận Bayes cho kỳ vọng phương sai xác định như sau: σ 2 m + s 2 y ) m = σ 2 + s 2 s ) 2 = σ 2 s 2 σ 2 + s 2 [ s ) 2 ] 1 = 1 σ s 2 Công thức tính kỳ vọng có thể biến đổi sang dạng: m = σ 2 m + s 2 y ) σ 2 + s 2 = σ2 σ 2 + s 2 m + s2 σ 2 + s 2 y 1/s 2 = 1/σ 2 + 1/s 2 m + 1/σ 2 1/σ 2 + 1/s 2 y Một cách khác, với mẫu ngẫu nhiên y 1,... y n phân phối chuẩn kỳ vọng µ và phương sai σ 2 đã biết, ta dùng hàm hợp lý của trung bình mẫu y. Trong đó y tuân theo quy luật phân phối chuẩn với kỳ vọng µ và phương sai σ2. Phân phối hậu nghiệm xác định với kỳ n vọng và phương sai theo biểu thức sau: m = 1 1/s 2 n/σ 2 + 1/s 2 m + n/σ 2 n/σ 2 + 1/s 2 y 1.7) s ) 2 = 1 s 2 + n σ 2 1.8) Ước lượng Phương sai đã biết Phân phối hậu nghiệm xấp xỉ phân phối chuẩn N m, s ) ) 2 Kỳ vọng của phân phối hậu nghiệm m được xác định theo công thức 1.7), thực hiện theo 3 bước: 1. Độ chính xác bằng nghịch đảo của phương sai: 1 s 2 2. Độ chính xác của hậu nghiệm bằng tổng độ chính xác của tiên nghiệm và độ chính xác của trung bình mẫu: 1 s 2 + n σ 2 3. Kỳ vọng hậu nghiệm bằng tổng có trọng số giữa kỳ vọng tiên nghiệm và trung bình 18

23 Suy luận Bayes cho kỳ vọng mẫu, trọng số bằng tỷ lệ của độ chính xác với độ chính xác của hậu nghiệm: 1/s 2 n/σ 2 + 1/s 2 m + n/σ 2 n/σ 2 + 1/s 2 y Phương sai s xác đinh theo công thức 1.8). sau: Từ đó, với độ tin cậy 1 α) 100%, khoảng tin cậy của π xấp xỉ khoảng xác định như m z α 2 s ;m + z α 2 s ) 1.9) Trong đó z α là phân vị trên mức α/2 của phân phối chuẩn tắc. 2 Phương sai chưa biết Tìm phương sai mẫu: σ 2 = 1 n yi y ) 2 n 1 i=1 Từ đó tìm m và s theo công thức 1.7), 1.8) trong đó dùng σ 2 xác định như trên thay cho phương sai σ 2 chưa biết. Khi đó, phân phối hậu nghiệm xấp xỉ phân phối Student. Với độ tin cậy 1 α) 100%, khoảng tin cậy của µ xấp xỉ khoảng xác định như sau: m t α 2 s ;m + t α 2 s ) 1.10) Trong đó t α 2 là phân vị trên mức α/2 của phân phối Student với hệ số tự do n Kiểm định giả thiết Kiểm định một phía Bài toán kiểm định với mức ý nghĩa α H 0 : µ µ 0 H 1 : µ > µ 0 19

24 1.5. HỒI QUY BAYES thiết Ta tính xác suất giả thiết đúng bằng tích phân của mật độ hậu nghiệm trên miền giả P µ0 ) H 0 : µ µ 0 y 1, y 2,... y n = g µ y 1, y 2,... y n ) dµ µ m = P s µ 0 m ) s = P Z µ 0 m ) Ta bác bỏ giả thiết nếu xác suất hậu nghiệm nhỏ hơn mức ý nghĩa α. Nếu dùng ước lượng cho phương sai mẫu thì Z tuân theo quy luật phân phối Student với hệ số tự do bằng n 1. Kiểm định hai phía Bài toán kiểm định với mức ý nghĩa α s H 0 : µ = µ 0 H 1 : µ µ 0 Ta không tính xác suất hậu nghiệm mà tìm khoảng tin cậy của µ với mức ý nghĩa α theo 1.9) hoặc 1.10). Nếu giá trị quan sát được không thuộc khoảng tin cậy thì ta bác bỏ giả thiết; nếu giá trị quan sát được thuộc khoảng tin cậy thì ta không thể bác bỏ giả thiết. 1.5 Hồi quy Bayes Mô hình hồi quy tuyến tính biểu biễn mối liên hệ giữa hai biến X và Y quan sát được. Với niềm tin rằng giá trị Y phụ thuộc vào giá trị của X, 20

25 Hồi quy Bayes Suy luận Bayes cho mô hình hồi quy tuyến tính Bayes đơn Mô hình hồi quy đơn giữa hai biến X và Y y = βx + α Trước hết, ta thu thập thông tin n cặp giá trị ) x i, y i,i = 1,2,...,n. Từ đó tìm hai tham số β và α sao cho tổng bình phương sai số của các điểm quan sát được là nhỏ nhất. n [ SS = yi βx i + α )] 2 Theo định lý Bayes hậu nghiệm tỉ lệ với tích tiên nghiệm và hàm hợp lý. Hàm hợp lý Các quan sát là độc lập, với mỗi quan sát thứ i ta có i=1 y i = α x + β x i x ) + ε i Trong đó α x là giá trị trung bình của y khi x = x, β là hệ số góc và các ε i độc lập với nhau, tuân theo quy luật phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng 0 và phương sai σ 2. Do đó các y i x i độc lập với nhau và tuân theo quy luật phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng α x + β x i x ) và phương sai σ 2 Ta có hàm hợp lý của quan sát thứ i f i αx,β ) e 1 2σ 2 [ y i α x + β x i x ))] 2 Ở đây, ta bỏ qua phần không chứa tham số, α x. Các quan sát là độc lập nên ta có hàm 21

26 Hồi quy Bayes hợp lý của hai tham số α x,β là f α x,β ) n i=1 e 1 2σ 2 e 1 2σ 2 [y i α x +βx i x))] 2 n i=1 [y i α x +βx i x))] 2 [ e 1 2σ 2 [SS y 2βSS x y +β 2 SS x] e 1 2σ 2 nα x y) 2] [ 1 e 2σ 2 /SSx β SS x y SSx e 1 2σ 2 /SSx [β B]2 e 1 2σ 2 /n f α x ) f β ) ] 2 [ e 1 2σ 2 αx y) 2] /n [ αx A x ) 2] Trong đó Tiên nghiệm SS x = SS y = SS x y = n xi x ) 2 i=1 n yi y ) 2 i=1 1.11) 1.12) n xi x ) y i y ) 1.13) i=1 Phân phối tiên nghiệm đồng thời cho α x,β là B = SS x y SS x ; A x = y 1.14) g α x,β ) = g α x ) g β ) Trong đó α x,β tuân theo phân phối chuẩn: g α x ) = N m αx, s 2 α x ) g β ) = N ) m β, s 2 β Hậu nghiệm 22

27 Hồi quy Bayes Phân phối tiên nghiệm đồng thời cho α x,β là g α x,β dat a ) g α x,β ) f α x,β ) g α x dat a ) g β dat a ) g α x dat a ) ) ) = N m, s 2 α αx x g β dat a ) ) ) = N m β, s 2 β Theo 1.11) 1.14), kỳ vọng và phương sai của α x,β được xác định như sau: 1 s α x ) 2 = m α x = 1 s β 1 ) 2 = 1 s 2 β s 2 α x + n σ 2 1/s2 α x 1/ s α x ) 2 m α x + n/σ2 1/ s α x ) 2 A x + SS x σ ) 1/s 2 m = β β ) 2 m + SS x/σ 2 β ) 2 B 1.16) 1/ 1/ s β s β Ước lượng cho hệ số góc Trường hợp phương sai đã biết Theo 1.15), 1.16), với độ tin cậy 1 α) 100% ta có khoảng tin cậy của hệ số góc β là ) ) 2;m m z α s ) 2 β 2 β + z α s β 2 β 1.17) Ở đây z α là phân vị trên mức α/2 của phân phối chuẩn tắc. 2 Trường hợp phương sai chưa biết Ta dùng ước lượng cho phương sai n [ yi A x + B x i x ))]2 σ 2 = i=1 n 2 23

28 Hồi quy Bayes Khi đó, kỳ vọng và phương sai của β xác định theo 1.15), 1.16) và dùng phương sai mẫu thay cho phương sai chưa biết của biến ngẫu nhiên. Từ đó, với độ tin cậy 1 α) 100% ta có khoảng tin cậy của hệ số góc β xác định theo công thức: ) ) 2;m m t α s ) 2 β 2 β + t α s β 2 β 1.18) Hoặc B t α σ ;B + t α σ ) 2 SSx 2 SSx 1.19) Trong đó, t α phân vị trên mức α/2 của phân phối Student với hệ số tự do là n 2. 2 Kiểm định hệ số góc Kiểm định một phía Bài toán kiểm định với mức ý nghĩa α H 0 : β β 0 H 1 : β > β 0 Ta tính xác suất giả thiết đúng bằng tích phân của mật độ hậu nghiệm trên miền giả thuyết P H 0 : β β 0 dat a ) = β 0 = P g β dat a ) dβ Z β 0 m β s β Ta bác bỏ giả thiết nếu xác suất hậu nghiệm nhỏ hơn mức ý nghĩa α. Nếu dùng ước lượng phương sai mẫu thì Z là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối Student với hệ số tự do là n 2. Kiểm định hai phía Ta biết rằng nếu β = 0 thì y không phụ thuộc vào x. Do đó ta chỉ cần làm bài toán 24

29 Hồi quy Bayes kiểm định với mức ý nghĩa α H 0 : β = 0 H 1 : β 0 Ta không tính xác suất hậu nghiệm mà tìm khoảng tin cậy của β với mức ý nghĩa α theo 1.17) hoặc 1.18) hay 1.19). Nếu giá trị 0 không thuộc khoảng tin cậy thì ta bác bỏ giả thiết; nếu giá trị 0 thuộc khoảng tin cậy thì ta không thể bác bỏ giả thiết. Do có sự sai khác giữa hàm hồi quy và giá trị quan sát nên khi sử dụng hàm hồi quy người ta viết dạng: y = βx + α + ε Trong đó ε là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng 0, phương sai bằng β 1. Người ta gọi ε là yếu tố ngẫu nhiên hoặc nhiễu) Mô hình hồi quy tuyến tính Bayes bội Mô hình hồi quy giữa hai biến X - k chiều và biến Y một chiều y = w T φx) Trong đó y = ) T y 1, y 2,..., y n w = w 0,w 1,...,w k ) T [ ] T φx) = 1 x 1i... x ki 1 i n Như vậy, mô hình hồi quy tổng quát coi w là hệ số, φx) là biến đại diện cho x. 25

30 Hồi quy Bayes Phân phối của tham số w là p w) = N m,s) Ngoài ra tham số w phụ thuộc tham số α theo quy luật phân phối p w α) = N 0,α 1 I ) Từ số liệu thu thập n cặp giá trị y i,φ i ) người ta thấy có sự sai khác giữa mô hình và giá trị quan sát được nên người ta đưa ra mô hình biến quan sát T phụ thuộc biến Y như sau t = y w,φ ) + ε Trong đó t = t 1, t 2,..., t n ) T ε = ε 1,ε 2,...,ε n ) T ;ε i N 0,β 1) Ta có biến quan sát tuân theo quy luật phân phối: p T i φ,w,β ) = N y i w,φi ),β 1 ) Từ đó ta có hàm hợp lý p T φ,w,β ) n = N ) y i w,φi,β 1 ) ln p T φ,w,β ) = i=1 n lnn y i w, X i ),β 1) i=1 = n 2 lnβ n 2 ln2π) β1 2 n { ti w T } 2 φ i i=1 26

31 Hồi quy Bayes Mô hình hồi quy Logistic Bayes Mô hình hồi quy Logistic Ta có biến cố xảy ra hoặc không xảy ra tương ứng biến ngẫu nhiên chỉ nhận 2 giá trị X = 0,1 và xác suất xảy ra P X = 1) = π. Khi đó không thể dùng hàm hồi quy tuyến tính thông thương mà dùng hàm hồi quy logistic: Từ đó suy ra log π 1 π ) = α + βx eα+βx π = 1 + e α+βx Ta có biến quan sát X = X 1,..., X n ) ta có tương ứng π = π 1,...,π n ). Biến ngẫu nhiên Y phụ thuộc biến X theo công thức Từ đó eβ 0+β i x i π i = P Y i = 1 X i = x i ) = 1 + e β 0+β i x i ) πi log = β 0 + β 1 x i1 + β 2 x i β n x in 1 π i Mô hình hồi quy Logistic Bayes Đây là mô hình kết hợp giữa hai mô hình hồi quy Bayes và mô hình hồi quy Logistic Mô hình hồi quy Logistic Bayes giữa hai biến X - k chiều và biến Y một chiều: y = w T φx). 27

32 Hậu nghiệm thuộc họ phân phối đã biết Ứng dụng Hình 3.3: Xấp xỉ hậu nghiệm µ,σ 2 74

Chương 5 Kiểm định giả thuyết thống kê Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán Khái niệm chung Giả thuyết thống kê Thủ tục kiểm định Các bước ti

Chương 5 Kiểm định giả thuyết thống kê Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán Khái niệm chung Giả thuyết thống kê Thủ tục kiểm định Các bước ti Chương 5 Kiểm định giả thuyết thống kê Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán Lê Phương Bộ môn Toán kinh tế Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Homepage: http://docgate.com/phuongle 5.1 Nội dung 1

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất

Chi tiết hơn

Chương 4 Ước lượng tham số Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán Lý thuyết mẫu Phương pháp mẫu Cách trình bày mẫu Các đặc trưng mẫu Tính các đ

Chương 4 Ước lượng tham số Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán Lý thuyết mẫu Phương pháp mẫu Cách trình bày mẫu Các đặc trưng mẫu Tính các đ Chương 4 Ước lượng tham số Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán Lê Phương Bộ môn Toán kinh tế Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Homepage: http://docgate.com/phuongle 4.1 Nội dung 1 Cách trình bày

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TOÁN Cao học phương pháp Toán Sơ Cấp K25 Thực hiện : Nguyễn Hạ Thi Giang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÀM Người hướng dẫn: GS.TSK

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TOÁN Cao học phương pháp Toán Sơ Cấp K25 Thực hiện : Nguyễn Hạ Thi Giang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÀM Người hướng dẫn: GS.TSK ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TOÁN Cao học phương pháp Toán Sơ Cấp K5 Thực hiện : Nguyễn Hạ Thi Giang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÀM Người hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu Đà Nẵng - 0 BÀI TẬP : (Tuần hoàn cộng

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH Mã môn học: AMA303 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH Mã môn học: AMA303 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH Mã môn học: AMA303 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2018 BẢN MÔ TẢ MÔN HỌC MÔN LÝ THUYẾT XÁC

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dang lan chuong 7 11

Microsoft Word - Dang lan chuong 7 11 CHƯƠNG 4: TỪ TRƯỜNG Câu 1: Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra A. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó. B. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó. C. lực đàn hồi tác dụng lên

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

MỞ ĐẦU

MỞ ĐẦU 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- ĐỖ QUANG VINH NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ HOÁ VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN VĂN BẢN ỨNG DỤNG TRONG THƯ VIỆN

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 8-9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 9 Phút; (Đề có 5 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 6 Câu : Cho hàm số y = Mệnh

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LÊ MINH THÀNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ HƠI TẦNG SÔI TUẦN HOÀN ỨNG DỤNG

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LÊ MINH THÀNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ HƠI TẦNG SÔI TUẦN HOÀN ỨNG DỤNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA --------------------------------------- LÊ MINH THÀNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ HƠI TẦNG SÔI TUẦN HOÀN ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Chuyên ngành : KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Tên chương trình : QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Tên tiếng Anh : LOGISTICS AND MULTIMODAL

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

Chương 2 Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất

Chương 2 Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất CHƯƠNG.1 Khái niệm và phân loại BIẾN NGẪU NHIÊN MỘT CHIỀU Khái niệm. Biến số gọi là biến ngẫu nhiên (random variable) nếu trong kết quả của phép thử nó sẽ nhận một và chỉ một giá trị có thể có của nó tùy

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 MOONVN Đề thi: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang-8 Thời gian làm bài : 9 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfacebookcom/groups/thuviendethi/

Chi tiết hơn

Chương 21: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tư

Chương 21: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tư Chương 1: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tưởng: Chất khí bao gồm một số rất lớn các phân tử. Mỗi

Chi tiết hơn

Chương 11: Mômen động lượng Chủ đề trung tâm của chương này là mômen động lượng, là đại lượng đóng vai trò quan trọng trong động lực học chuyển động q

Chương 11: Mômen động lượng Chủ đề trung tâm của chương này là mômen động lượng, là đại lượng đóng vai trò quan trọng trong động lực học chuyển động q Chương 11: Mômen động lượng Chủ đề trung tâm của chương này là mômen động lượng, là đạ lượng đóng va trò quan trọng trong động lực học chuyển động quay. Tương tự như nguyên lý bảo toàn động lượng, ta cũng

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI -

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI - 25 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 CHUYÊN VINH – MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 CHUYÊN VINH – MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 4 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 - LẦN Bài thi: Khoa học Tự nhiên, Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG PHẠM VĂN NAM PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM LI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG PHẠM VĂN NAM PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM LI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------- PHẠM VĂN NAM PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM LIÊN TỤC Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của:

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của: SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ HÍNH THỨ (Đề thi có trang) KỲ THI THỬ TRUNG HỌ PHỔ THÔNG QUỐ GIA LẦN II NĂM 08 Bài thi: KHOA HỌ TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian

Chi tiết hơn

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN :2013 ISO :2013 Xuất bản lần 1 BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT PHẦN 2: BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT SHEWHART Control char

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN :2013 ISO :2013 Xuất bản lần 1 BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT PHẦN 2: BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT SHEWHART Control char TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A ISO 7870-2:2013 Xuất bản lần 1 BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT PHẦN 2: BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT SHEWHART Control charts Part 2: Shewhart control charts HÀ NỘI - 2013 9 2 Mục lục Trang Lời

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Chapter 3_Frontier function

Microsoft PowerPoint - Chapter 3_Frontier function NỘI DUNG CHƯƠNG 3 (FRONTIER FUNCTION) 1. Khái niệm về hàm cực biên. Các dạng hàm cực biên 3. Hàm cực biên và Hàm trung bình. Các loại mô hình hàm cực biên có tham số 5. Ước lượng hàm cực biên. Ứng dụng

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1-C 2-B 3-A 4-D 5-B 6-A 7-A 8-B 9-C 10-C 11-A 12-A 13-C 14-B 15-A 16-C 17-C 18-A 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1-C 2-B 3-A 4-D 5-B 6-A 7-A 8-B 9-C 10-C 11-A 12-A 13-C 14-B 15-A 16-C 17-C 18-A 19 Đáp án - -B 3-A 4-D 5-B 6-A 7-A 8-B 9- - -A -A 3-4-B 5-A 6-7- 8-A 9-A -B -B - 3-A 4-D 5-6-B 7-A 8-B 9-B 3-B 3-B 3-D 33-B 34-B 35-B 36-B 37-B 38-A 39-A 4-B LỜI GIẢI HI TIẾT âu : Đáp án Phương pháp: Phương

Chi tiết hơn

Đề minh họa THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý Sở Giáo dục và Đào tạo - Bình Dương

Đề minh họa THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý Sở Giáo dục và Đào tạo - Bình Dương BỘ GD & ĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian

Chi tiết hơn

LUẬN VĂN: Áp dụng quản lý rủi ro vào qui trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

LUẬN VĂN: Áp dụng quản lý rủi ro vào qui trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu LUẬN VĂN: Áp dụng quản lý rủi ro vào qui trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quản lý nhà nước về hải quan là hoạt động quản lý nhà nước đối với hàng

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN-TIN BÀI GIẢNG ÔN TẬP GIẢI TÍCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỒNG THÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN-TIN BÀI GIẢNG ÔN TẬP GIẢI TÍCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỒNG THÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN-TIN BÀI GIẢNG ÔN TẬP GIẢI TÍCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỒNG THÁP - 24 MỤC LỤC Lời nói đầu 3 Đạo hàm 4. Tính đạo hàm bằng định nghĩa...................

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Lần 1 BỘ GD & ĐT TỈNH HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 1 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bia va muc luc.doc

Microsoft Word - Bia va muc luc.doc CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA DU LỊCH GIA LAI Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 18 Lê Lai, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 MỤC LỤC

Chi tiết hơn

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ."

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ. I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ." II. ĐẶT VẤN ĐỀ:. Tầm qun trọng củ vấn đề: Bồi dưỡng về

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 6 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GI 7 Môn thi: TÁN Thời gian làm bài: 9 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu Cho bảng biến thiên của hàm số = f () trên nửa khoảng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SINH 1_SINH 1_132.doc

Microsoft Word - SINH 1_SINH 1_132.doc TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 1 NĂM 2016 MÔN SINH HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 132 Câu 1: Cơ sở tính quy luật của hiện tượng di truyền các tính trạng

Chi tiết hơn

Like page: để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm

Like page:   để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT Ý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng A. biên độ. B. cường độ âm. C. mức cường độ âm. D. tần số. Chọn đáp án D. Câu : Khi nói

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính,

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu : Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A. tăng cường độ chùm sáng B. tán sắc ánh sáng C. nhiễu xạ ánh sáng D. giao thoa ánh sáng

Chi tiết hơn

Ôn tập xác suất thống kê Ngày 9 tháng 11 năm 2017 Câu 1. Xác suất có bệnh của những người chờ khám bệnh tại 1 bệnh viện là 12%. Khám lần lượt 20 người

Ôn tập xác suất thống kê Ngày 9 tháng 11 năm 2017 Câu 1. Xác suất có bệnh của những người chờ khám bệnh tại 1 bệnh viện là 12%. Khám lần lượt 20 người Ôn tập xác suất thống kê Ngày 9 tháng 11 năm 2017 Câu 1. Xác suất có bệnh của những người chờ khám bệnh tại 1 bệnh viện là 12%. Khám lần lượt 20 người này, hỏi xác suất có ít nhất 2 người bị bệnh là bao

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

doc.docx

doc.docx BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ------------ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN VẬN DỤNG MÔ HÌNH CAPM TRONG ĐO LƢỜNG RỦI RO HỆ THỐNG CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành:

Chi tiết hơn

Toán rời rạc

Toán rời rạc Bà toán đếm TOÁN RỜI RẠC GIỚI THIỆU Vệt Nam có bao nhêu tỉnh, thành phố? Có bao nhêu tỉnh có tên bắt đầu bằng chữ A? Lớp có bao nhêu snh vên? Có bao nhêu bạn th qua môn toán rờ rạc? Đơn gản Có bao nhêu

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM LUYỆN THI THỦ KHOA Hồ Chí Minh - Năm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM LUYỆN THI THỦ KHOA Hồ Chí Minh - Năm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM LUYỆN THI THỦ KHOA Hồ Chí Minh - Năm wwwluyenthithukhoavn PHƯƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP PHẦN : XÁC ĐỊNH SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH Việc biết một phương trình có bao nhiêu nghiệm,

Chi tiết hơn

TÊN CHƯƠNG

TÊN CHƯƠNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯƠNG VĂN NGHĨA THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN THEO TIẾP CẬN KHAI PHÁ DỮ LIỆU Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số: 62 48 01 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA NĂM 2019 LẦN Vật lí 12 Câu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A. C. n U Ba Kr 3 n B. 3 H 2 H 4

ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA NĂM 2019 LẦN Vật lí 12 Câu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A. C. n U Ba Kr 3 n B. 3 H 2 H 4 ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤ THANH HÓA NĂM 019 LẦN 1 00 âu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A.. n U Ba Kr 3 n B. 3 H H He 1 n 35 1 89 1 0 9 56 36 0 n U Xe Sr n D. 35 139 95 1 0 9 5 38 0 1 0

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 6 Câu Tìm số gio điểm củ đồ thị hàm số = và đồ thị

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA DU LỊCH GIA LAI Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 Gia Lai CTC

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA DU LỊCH GIA LAI Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 Gia Lai CTC CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA DU LỊCH GIA LAI Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA DU LỊCH GIA LAI MỤC LỤC Trang Khái quát về Công ty 1-2 Báo cáo kiểm toán 3 Các

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT (LƯU HÀNH NỘI BỘ) CẦN THƠ 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT (LƯU HÀNH NỘI BỘ) CẦN THƠ 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT (LƯU HÀNH NỘI BỘ) CẦN THƠ 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT 1.

Chi tiết hơn

Mét sè ph ng ph p gi i ph ng tr nh v«tû NguyÔn V n Rin To n 3A LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương

Mét sè ph ng ph p gi i ph ng tr nh v«tû NguyÔn V n Rin To n 3A LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương trình Toán phổ thông Giải phương trình là bài toán có nhiều dạng và giải rất linh hoạt, với nhiều học sinh kể cả học sinh khá giỏi

Chi tiết hơn

BCTC Mẹ Q xlsx

BCTC Mẹ Q xlsx GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 01 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ ( Dạng đầy đủ) Quý 01 năm 2019 31 tháng 03 năm 2019 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN ĐĂNG TUẤN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TR

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN ĐĂNG TUẤN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TR ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN ĐĂNG TUẤN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN Chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện Mã

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC NGUYỄN DUY KHÁNH BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC NGUYỄN DUY KHÁNH BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC NGUYỄN DUY KHÁNH BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Chuyên ngành:

Chi tiết hơn

Chương 2 Cung lao động: Lý thuyết và thực tiễn Nhóm

Chương 2 Cung lao động: Lý thuyết và thực tiễn Nhóm Chương 2 Cung lao động: Lý thuyết và thực tiễn Nhóm 6 23 06-2007 1 Nội dung trình bày I. Lý thuyết cung lao động II. Vận dụng vào thực tiễn Việt Nam 23/06/2007 Nhóm 6 2 I. Lý thuyết cung lao động 1. Đo

Chi tiết hơn

BÀI GIẢI

BÀI GIẢI GIẢI CHI TIẾT ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014 Môn thi : SINH HỌC Mã đề 426 (Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề) ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ

Chi tiết hơn

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02 Moonvn Học để khẳng định mình ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trng) ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 08 09 ĐỀ 0 Môn: TOÁN Lớp Thời gin m ài: 50 phút, không kể thời gin phát đề Họ, tên thí sinh: Số áo dnh: ID

Chi tiết hơn

1. PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 tín chỉ Học phần tiên quyết: Không Tóm tắt nội dung học phần: Học phần những nguyên lý c

1. PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 tín chỉ Học phần tiên quyết: Không Tóm tắt nội dung học phần: Học phần những nguyên lý c 1. PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 tín chỉ Học phần tiên quyết: Không Học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 cung cấp cho người học thế giới quan và phương

Chi tiết hơn

MÔN SINH HỌC 11 GV. Phạm Hữu Nghĩa GIÁO ÁN BÀI 24: ỨNG ĐỘNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Nêu được khái niệm ứng động. - P

MÔN SINH HỌC 11 GV. Phạm Hữu Nghĩa GIÁO ÁN BÀI 24: ỨNG ĐỘNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Nêu được khái niệm ứng động. - P GIÁO ÁN BÀI 24: ỨNG ĐỘNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Nêu được khái niệm ứng động. - Nêu được vai trò của ứng động trong đời sống thực vật. 2. Kĩ năng, thái độ: - Phát triển

Chi tiết hơn

Mô hình Biến Công cụ (Instrumental Variables Design) Lê Việt Phú Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngày 21 tháng 5 năm / 16

Mô hình Biến Công cụ (Instrumental Variables Design) Lê Việt Phú Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngày 21 tháng 5 năm / 16 Mô hình Biến Công cụ (Instrumental Variables Design) Lê Việt Phú Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngày 21 tháng 5 năm 2016 1 / 16 Ôn tập mô hình hồi quy đánh giá tác động chính sách Giả sử chúng

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

MỐI GHÉP REN

MỐI GHÉP REN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Khoa KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH Bài giảng CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG RĂNG GV: Trần Đại Nguyên 2010 LƯU Ý Bài giảng điện tử không thay thế cho giờ lên lớp bắt buộc của

Chi tiết hơn

Kỹ thuật và Công nghệ 179 MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG HIỆN NAY SOME THOUGHTS ON THE CURRENT CALCULATION F

Kỹ thuật và Công nghệ 179 MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG HIỆN NAY SOME THOUGHTS ON THE CURRENT CALCULATION F Kỹ thuật và Công nghệ 179 MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG HIỆN NAY SOME THOUGHTS ON THE CURRENT CALCULATION FOR REINFORCED WALLS IN HIGH BUILDINGS Nguyễn Thành

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

NguyenThiThao3B

NguyenThiThao3B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc - - N TËP M«n to n II PHẦN RIÊNG (, điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm hần dành riêng cho chương trình đó (hần hoặc hần ) Theo chương trình Chuẩn: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 9 A CẤU TRÚC

Chi tiết hơn

Microsoft Word Bia va muc luc.doc

Microsoft Word Bia va muc luc.doc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 MỤC LỤC Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 1-3 Báo cáo kiểm toán 4 Các Báo cáo tài chính Bảng

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Tên chương trình : KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN Tên tiếng Anh : SEA TRANSPORT ECONOMICS Trình độ đào tạo :

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA DU LỊCH GIA LAI Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA DU LỊCH GIA LAI Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA DU LỊCH GIA LAI Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 MỤC LỤC Trang Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 1-4 Báo cáo kiểm toán 5 Các Báo cáo tài chính hợp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Chương trình ĂÀo tạo - Website

Microsoft Word - ChÆ°Æ¡ng trình ĂÀo tạo - Website NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG MINH VÀ ĐA PHƢƠNG TIỆN (SIM) I. Khung chƣơng trình Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 85 tín chỉ Việt Nam (123 ECTS Hệ Châu Âu

Chi tiết hơn

Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 218 Chương 5: Bản mặt cầu Hệ dầm mặt cầu Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặ

Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 218 Chương 5: Bản mặt cầu Hệ dầm mặt cầu Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặ Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 18 Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặt cầu và hệ mặt cầu theo tiêu chuẩn hiện hành TCN 7-05 5.1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Người học

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên Đề thi thử THPT QG THPT huyên Thái Nguyên - lần âu : Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình u u 4cos( πt) mm.. oi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=5cm/s.

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn

ch­ng1

ch­ng1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT Công trình được hoàn thành tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội LÊ THỊ YẾN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hữu Nghị PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HÀ KHẢO SÁT THÀNH NGỮ TRÊN BÁO AN NINH THẾ GIỚI Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 48 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 89 Câu Cho f (x) dx = 3, 3 f (x) dx =, 3

Chi tiết hơn

Tình hình tài chính qua phân tích Tình hình tài chính qua phân tích Bởi: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tình hình tài chính qua phân tích báo cáo cáo tài ch

Tình hình tài chính qua phân tích Tình hình tài chính qua phân tích Bởi: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tình hình tài chính qua phân tích báo cáo cáo tài ch Tình hình tài chính qua phân tích Bởi: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân báo cáo cáo tài chính. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua phân tích báo cáo cáo tài chính. Công việc này sẽ cung cấp cho chúng ta

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH Phạm Lê Thanh Thảo HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH Phạm Lê Thanh Thảo HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH Phạm Lê Thanh Thảo HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ D. không thể nhỏ hơn dung kháng Z C. Câu 61: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ D. không thể nhỏ hơn dung kháng Z C. Câu 61: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không D không thể nhỏ hơn dung kháng Z C Câu 6: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không đổi U AC một hiệu điện thế U DC Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HEV_BCTC nam 2009 da kiem toan.doc

Microsoft Word - HEV_BCTC nam 2009 da kiem toan.doc CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC DẠY NGHỀ Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 MỤC LỤC Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 1-2 Báo cáo kiểm toán 3 Các Báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Toan 12 - Chuong De on HKI

Toan 12 - Chuong De on HKI Phân lo i và ph ng pháp gi i toán www.mathvn.com Chương Bài : LŨY THỪA CÁC PHÉP TÍNH VỀ LŨY THỪA VỚI HÀM SỐ THỰC HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT. Kiến thức cơ bản Gọi và b là những số thực

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn