Microsoft Word - audio_va_video_trong_html5.docx

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - audio_va_video_trong_html5.docx"

Bản ghi

1 Audio và Video trong HTML5 Các đặc trưng HTML5, bao gồm sự hỗ trợ audio và video tự nhiên mà không cần Flash. Thẻ HTML5 <audio> và <video> làm nó đơn giản để thêm đa phương tiện tới một Website. Bạn cần thiết lập thuộc tính src để nhận diện nguồn phương tiện và bao gồm một thuộc tính control để người sử dụng có thể chơi và dừng đa phương tiện. Nhúng video Dưới đây là mẫu đơn giản nhất để nhúng một video file trong trang web của bạn: <video src="foo.mp4" width="300" height="200" controls> not support the <video> element. </video> Your browser does Chi tiết kỹ thuật bản phác thảo của HTML5 hiện tại không xác định định dạng video nào mà các trình duyệt nên hỗ trợ trong thẻ video. Nhưng định dạng video được sử dụng phổ biến nhất là: Ogg: Ogg file với Thedora video và Vorbis video. mpeg4: MPEG4 file với H.264 video và AAC audio. Bạn có thể sử dụng thẻ <source> để xác định đa phương tiện cùng với kiểu đa phương tiện và nhiều thuộc tính khác. Một phần tử video cho phép nhiều phần tử source và trình duyệt sẽ sử dụng định dạng được nhận ra đầu tiên: <!DOCTYPE HTML> <html> <body> <video width="300" height="200" controls autoplay> <source src=" type="video/ogg" /> <source src=" type="video/mp4" /> Your browser does not support the <video> element. </video> </body> </html> - Thuộc tính của thẻ video Thẻ HTML5 video có thể có một số thuộc tính để điều khiển sự nhìn và cảm nhận và các tính năng đa dạng của sự điều khiển:

2 Thuộc tính autoplay Thuộc tính logic này nếu được xác định trước, video sẽ tự động bắt đầu chơi lại (playback) ngay sau khi nó có thể thực hiện mà không dừng lại để hoàn thành việc tải dữ liệu. autobuffer Thuộc tính logic này nếu được định cấu hình, video sẽ tự động bắt đầu đệm ngay cả khi nó không được thiết lập để tự động chơi. controls Nếu thuộc tính này có mặt, nó sẽ cho phép người sử dụng để điều khiển video phát lại sau, bao gồm âm lượng, chơi lại từ đầu và dừng/khôi phục lại sự phát lại. height Thuộc tính này xác định chiều cao khu vực hiển thị của video, bằng đơn vị CSS pixel. loop Thuộc tính logic này nếu được xác định, sẽ cho phép video tự động playback từ đầu sau khi kết thúc. preload Thuộc tính này xác định video sẽ được tải tại trang tải, và sẵn sàng chạy. Bị bỏ qua nếu autoplay có mặt. poster Đây là một URL của một hình ảnh để hiển thị cho tới khi người sử dụng chơi hoặc chơi lại từ đầu. src URL của video được nhúng. Nó là tùy ý; bạn có thể thay thế cho sử dụng phần tử <source> trong khối video để xác định video để nhúng. width Thuộc tính này xác định độ rộng khu vực hiển thị của video, bằng đơn vị CSS pixel. Nhúng Audio HTML5 hỗ trợ thẻ <audio> mà được sử dụng để nhúng nội dung âm thanh trong một tài liệu HTML hoặc XHTML như sau:

3 <audio src="foo.wav" controls autoplay> <audio> element. </audio> Your browser does not support the Chi tiết kỹ thuật bản phác thảo HTML5 hiện tại không xác định định dạng audio nào mà trình duyệt nên hỗ trợ trong thẻ audio. Nhưng các định dạng audio được sử dụng phổ biến nhất là ogg, mp3 và wav. Bạn có thể sử dụng thẻ <source> để xác định đa phương tiện cùng với kiểu media và nhiều thuộc tính khác. Một phần tử audio cho phép nhiều phần tử source và trình duyệt sẽ sử dụng định dạng mà nó nhận ra đầu tiên: <!DOCTYPE HTML> <html> <body> <audio controls autoplay> <source src=" type="audio/ogg" /> <source src=" type="audio/wav" /> Your browser does not support the <audio> element. </audio> </body> </html> Các thuộc tính của Audio Thẻ HTML5 audio có thể có một số thuộc tính để điều khiển sự nhìn và cảm nhận và các tính năng đa dạng khác của điều khiển: Thuộc tính autoplay Thuộc tính logic này nếu được xác định trước, audio sẽ tự động bắt đầu playback ngay sau khi nó có thể thực hiện mà không dừng lại để hoàn thành việc tải dữ liệu. autobuffer Thuộc tính logic này nếu được định cấu hình, audio sẽ tự động bắt đầu đệm ngay cả khi nó không được thiết lập để tự động chơi. controls Nếu thuộc tính này có mặt, nó sẽ cho phép người sử dụng để điều khiển audio phát lại sau, bao gồm âm lượng, chơi lại từ đầu và dừng/khôi phục lại sự phát lại. loop Thuộc tính logic này nếu được xác định, sẽ cho phép audio tự động chơi lại từ đầu sau khi kết thúc.

4 preload Thuộc tính này xác định audio sẽ được tải tại trang tải, và sẵn sàng chạy. Bị bỏ qua nếu autoplay có mặt. src URL của audio được nhúng. Nó là tùy ý; bạn có thể thay thế cho sử dụng phần tử <source> trong khối video để xác định video để nhúng. Xử lý các sự kiện của Media Các thẻ HTML5 audio và video có thể có một số thuộc tính để điều khiển các tính năng đa dạng bơi sử dụng Javascript: Sự kiện abort Sự kiện này được tạo khi playback bị bở dở. canplay Sự kiện này được tạo khi đủ dữ liệu có sẵn mà đa phương tiện có thể được chơi. ended Sự kiện này được tạo khi playback hoàn thành. error Sự kiện này được tạo khi một lỗi xảy ra loadeddata Sự kiện này được tạo khi Frame đầu tiên của media đã hoàn thành tải. loadstart Sự kiện này được tạo khi quá trình tải của media bắt đầu. pause Sự kiện này được tạo khi playback bị dừng. play Sự kiện này được tạo khi playback bắt đầu hoặc khôi phục. progress Sự kiện này được tạo định kỳ để thông báo tiến trình của việc tải media.

5 ratechange Sự kiện này được tạo khi tốc độ playback thay đổi. seeked Sự kiện này được tạo khi một hoạt động seek hoàn thành. seeking Sự kiện này được tạo khi một hoạt động seek bắt đầu. suspend Sự kiện này được tạo khi việc tải media bị hoãn. volumechange Sự kiện này được tạo khi âm lượng audio thay đổi waiting Sự kiện này được tạo khi hoạt động được yêu cầu (ví dụ như playback) bị trì hoãn để đợi hoạt động khác kết thúc (ví dụ như hoạt động seek). Sau đây là ví dụ mà cho phép play một video đã cho: <!DOCTYPE HTML> <head> <script type="text/javascript"> function PlayVideo(){ var v = document.getelementsbytagname("video")[0]; v.play(); } </script> </head> <html> <body> <form> <video width="300" height="200" src=" Your browser does not support the <video> element. </video> <input type="button" onclick="playvideo();" value="play"/> </form> </body> </html> Định cấu hình Server cho kiểu media Theo mặc định thì hầu hết Server không phục vụ kiểu phương tiện Ogg hoặc mp4 với các kiểu MIME chính xác, vì thế bạn cần bổ sung định cấu hình chính xác cho chúng: AddType audio/ogg.oga AddType audio/wav.wav AddType video/ogg.ogv.ogg AddType video/mp4.mp4

Nhúng mã-cách khai báo biến Nhúng mã-cách khai báo biến Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Nhúng mã javascript trong trang HTML Bạn có thể nhúng JavaScri

Nhúng mã-cách khai báo biến Nhúng mã-cách khai báo biến Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Nhúng mã javascript trong trang HTML Bạn có thể nhúng JavaScri Nhúng mã-cách khai báo biến Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Nhúng mã javascript trong trang HTML Bạn có thể nhúng JavaScript vào một file HTML theo một trong các cách sau đây: Sử dụng các câu lệnh và các

Chi tiết hơn

Bài 3 Tựa bài

Bài 3 Tựa bài Thiết kế và lập trình Web Ba i 1 Tổng quan về Thiết kế va lập trình Web Viện CNTT & TT Mục đích Cung cấp cho Sinh viên kiến thức về cơ chế hoạt động của trang web Khái niệm siêu văn bản (hypertext) Máy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - form_trong_html.docx

Microsoft Word - form_trong_html.docx Form trong HTML Các mẫu form trong HTML được yêu cầu khi bạn muốn thu thập một vài dữ liệu từ người sử dụng., khi người sử dụng đăng ký, bạn có thể muốn thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, thẻ tín

Chi tiết hơn

Hướng dẫn tích hợp

Hướng dẫn tích hợp Hướng dẫn tích hợp PHẦN MỀM ĐẶT VÉ MÁY BAY SBS SOFTWARE DEPARTMENT DATACOM VIETNAM MỤC LỤC ĐẦU MỤC TRANG Thông tin cần biết 2 1. Tích hợp module tìm kiếm chuyến bay 3 2. Tích hợp module kết quả tìm kiếm

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/ Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang tr

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/ Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang tr HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/816 1. Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang trái, quay camera sang trái, giảm 1 đơn vị 2 Phím Enter

Chi tiết hơn

Bài 1 Nội dung chính trong bài: Khám phá những công cụ vẽ cải tiến Lệnh Copy và Paste Motion Tìm hiểu tính năng nhập và xuất thành video cải tiến Sử d

Bài 1 Nội dung chính trong bài: Khám phá những công cụ vẽ cải tiến Lệnh Copy và Paste Motion Tìm hiểu tính năng nhập và xuất thành video cải tiến Sử d Bài Nội dung chính trong bài: Khám phá những công cụ vẽ cải tiến Lệnh Copy và Paste Motion Tìm hiểu tính năng nhập và xuất thành video cải tiến Sử dụng ActionScript 3.0 và Flash Player 0 Xem trước đoạn

Chi tiết hơn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ CÁC KHÓA TẬP HUẤN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần thơ 01 Lý Tự Trọng Quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ BM06.125/DT/CUSC 1/0 1/18 CÁC KHÓA TẬP HUẤN Giáo viên và cán bộ quản lý tại

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM TRÊN CƠ SỞ YII FRAMEWORK Hà Nội 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM TRÊN CƠ SỞ YII FRAMEWORK Hà Nội 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM TRÊN CƠ SỞ YII FRAMEWORK Hà Nội 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA

Chi tiết hơn

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng mozabook mozabook 2 Cài đặt, bắt đầu, Bản đồ màn hình Mở ấn phẩm, Nhập PDF và PPT Dẫn đường, Cập nhật ấn phẩm Ấn phẩm mới Nộ

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng mozabook mozabook 2 Cài đặt, bắt đầu, Bản đồ màn hình Mở ấn phẩm, Nhập PDF và PPT Dẫn đường, Cập nhật ấn phẩm Ấn phẩm mới Nộ Hướng dẫn bắt đầu sử dụng mozabook mozabook Cài đặt, bắt đầu, Bản đồ màn hình Mở ấn phẩm, Nhập PDF và PPT Dẫn đường, Cập nhật ấn phẩm Ấn phẩm mới Nội dung thêm Bổ sung năng động Cảnh và video D, Lớp Công

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc 1. Thông tin về giáo viên ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ WEB WEB TECHNOLOGIES TT Họ tên giáo viên Học hàm Học vị

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 1.2 Công Ty TNHH Uratek Website: TP.HCM, 11/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 1.2 Công Ty TNHH Uratek   Website:   TP.HCM, 11/2017 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 1.2 Công Ty TNHH Uratek Email: support@uratek.vn Website: www.uratek.vn TP.HCM, 11/2017 MỤC LỤC I. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG... 1 II. NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN...

Chi tiết hơn

Thiết kế Website với themes Thiết kế Website với themes Bởi: Khuyet Danh Bạn có thể tạo Themes bằng cách bạn thêm vào ứng dụng một Folder đặc biệt của

Thiết kế Website với themes Thiết kế Website với themes Bởi: Khuyet Danh Bạn có thể tạo Themes bằng cách bạn thêm vào ứng dụng một Folder đặc biệt của Bởi: Khuyet Danh Bạn có thể tạo Themes bằng cách bạn thêm vào ứng dụng một Folder đặc biệt của ứng dụng được đặt tên là App_Themes trong thư mục gốc của ứng dụng, Trong Folder themes có thể chứa nhiều

Chi tiết hơn

Làm việc với các thư viện chung (common library) và các thư viện chia sẻ Làm việc với các thư viện chung (common library) và các thư viện chia sẻ Bởi:

Làm việc với các thư viện chung (common library) và các thư viện chia sẻ Làm việc với các thư viện chung (common library) và các thư viện chia sẻ Bởi: Làm việc với các thư viện chung (common library) và các thư viện chia sẻ Bởi: Phạm Quang Huy Làm việc với các thư viện chung (common library) Ngoài ra bạn cũng có thể tạo ra các thư viện tạm thời trong

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Công Ty TNHH Uratek Website: TP.HCM, 08/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Công Ty TNHH Uratek   Website:   TP.HCM, 08/2017 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Công Ty TNHH Uratek Email: support@uratek.vn Website: www.uratek.vn TP.HCM, 08/2017 MỤC LỤC I. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG... 1 II. NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN... 1 2.1

Chi tiết hơn

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Phần 1. Hướng dẫn sử dụng và quản trị Website A. Đối với người sử dụng (người truy cập thông thường) CHỨC NĂNG: Chức năng chính: Trang chủ, CTTK Cấp tỉnh, CTTK Sở - Ngành, CTTK Quận Huyện, Truy vấn: luôn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bang_trong_html.docx

Microsoft Word - bang_trong_html.docx Bảng trong HTML Các bảng HTML cho phép lập trình viên sắp xếp các dữ liệu như văn bản, hình ảnh, đường link vào các ô trong bảng. Bảng HTML được tạo ra bằng cách sử dụng thẻ trong đó: thẻ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - status_code_trong_servlet.docx

Microsoft Word - status_code_trong_servlet.docx Status Code trong Servlet Định dạng của các thông báo HTTP request và HTTP response là tương tự nhau và sẽ có cấu trúc sau: Một dòng status + CRLF ( Carriage Return + Line Feed ví dụ: New Line) 0 hoặc

Chi tiết hơn

Website review luanvancaohoc.com

Website review luanvancaohoc.com Website review luanvancaohoc.com Generated on September 20 2018 06:57 AM The score is 65/100 Title Luận Văn Cao Học, Luận Văn Thạc Sĩ - Thư Viện Miễn Phí Length : 54 Perfect, your title contains between

Chi tiết hơn

Microsoft Word - action_trong_jsp.docx

Microsoft Word - action_trong_jsp.docx Action trong JSP JSP action sử dụng các chỉ lệnh trong cú pháp XML để điều khiển hành vi của Servlet engine. Bạn có thể chèn động một file, tái sử dụng các thành phần JavaBeans, chuyển người dùng tới trang

Chi tiết hơn

Viện Đại học Mở Hà Nội Trung tâm Đào tạo Trực tuyến (E-Learning) Tài liệu hướng dẫn học viên TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN Dà

Viện Đại học Mở Hà Nội Trung tâm Đào tạo Trực tuyến (E-Learning) Tài liệu hướng dẫn học viên TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN Dà Viện Đại học Mở Hà Nội TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN Dành cho học viên Trung tâm Đào tạo Trực tuyến E-learning Chương trình EHOU MỤC LỤC 1. Chuẩn bị thiết bị học tập... 3 2. Đăng

Chi tiết hơn

Bài tập số 1:

Bài tập số 1: Phần 1 Thiết kế HTML và định dạng CSS 1.1 Bài tập số 1: Mô tả: đặt tên trang web: bai_tap so_1.html 1 Trang web Tiêu đề: Bài tập số 1 Lề trái=lề phải=lề trên=50 2 Dòng 1: Tiêu đề bài thơ 3 Dòng 2: tác

Chi tiết hơn

Các biến và các kiểu dữ liệu trong JavaScript Các biến và các kiểu dữ liệu trong JavaScript Bởi: Hà Nội Aptech Các biến (Variables) Biến là một tham c

Các biến và các kiểu dữ liệu trong JavaScript Các biến và các kiểu dữ liệu trong JavaScript Bởi: Hà Nội Aptech Các biến (Variables) Biến là một tham c Các biến và các kiểu dữ liệu trong JavaScript Bởi: Hà Nội Aptech Các biến (Variables) Biến là một tham chiếu đến một vị trí trong bộ nhớ. Nó dùng để chứa các giá trị có thể thay đổi khi script đang được

Chi tiết hơn

ThemeGallery PowerTemplate

ThemeGallery PowerTemplate Academy Of Finance Internet & Thương Mại Điện Tử Hà Văn Sang Academy Of Finance CHƯƠNG 3 AN NINH BẢO MẬT 2 Nội dung 1. Các vấn đề an ninh trực tuyến 2. An ninh cho máy khách 3. An ninh cho kênh giao tiếp

Chi tiết hơn

التحكم بالروبوت عبر صفحة الويب

التحكم بالروبوت عبر صفحة الويب اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮوﺑﻮت ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻮﻳﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻨﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺳﺒﻴﺮي ﺑﺎي ﻣﻦ ﺧﻼل واﺟﻬﺔ اﻟﻮﻳﺐ. وﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻹﺿﺎءة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﺳﻨﻘﻮم ﺧﻼل ﻫﺬا

Chi tiết hơn

NẮM BẮT XU HƯỚNG BỨT PHÁ THÀNH CÔNG 1

NẮM BẮT XU HƯỚNG BỨT PHÁ THÀNH CÔNG 1 NẮM BẮT XU HƯỚNG BỨT PHÁ THÀNH CÔNG 1 LỜI NÓI ĐẦU Du lịch Việt Nam những năm gần đây có rất nhiều chuyển biến khởi sắc. Vào tháng 9/2018 vừa qua, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực Châu Á

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG Ngu

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG Ngu Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) 71-83 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG Nguyễn Văn Dung *, Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa Trường Đại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - hieu_ung_trong_jquery.docx

Microsoft Word - hieu_ung_trong_jquery.docx Hiệu ứng trong jquery jquery cung cấp một giao diện đơn giản để thực hiện các loại hiệu ứng tuyệt vời đa dạng. Các phương thức jquery cho phép chúng ta áp dụng nhanh chóng các hiệu ứng phổ biến với cấu

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH G

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH G CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM 347/28 Lê Văn Thọ, P.9,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - jsp_client_request.docx

Microsoft Word - jsp_client_request.docx Client Request trong JSP Khi một trình duyệt yêu cầu một Webpage, nó gửi nhiều thông tin tới Web server, mà không thể được đọc một cách trực tiếp bởi vì thông tin này là một phần trong Header của HTTP

Chi tiết hơn

UWSHD18D.cdr

UWSHD18D.cdr MX VIETNAMESE IPTV BOX Hướng dẫn sử dụng Giới Thiệu Xin cảm ơn quí vị đã lựa chọn MX Vietnamese IPTV Box - thiết bị media player đã được cài đặt chương trình xem TV tiếng Việt qua internet. Để có thể sử

Chi tiết hơn

ZTE-U V889D Hướng dẫn sử dụng

ZTE-U V889D Hướng dẫn sử dụng ZTE-U V889D Hướng dẫn sử dụng THÔNG TIN PHÁP LÝ Bản quyền 2012 của TẬP ĐOÀN ZTE Mọi quyền đều được bảo vệ. Nghiêm cấm việc nhân bản, chuyển nhượng, dịch lại hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tong_hop_thuoc_tinh_trong_css.docx

Microsoft Word - tong_hop_thuoc_tinh_trong_css.docx Tổng hợp các thuộc tính trong CSS Trong chương này, mình sẽ liệt kê hầu như tất cả các thuộc tính trong CSS để giúp bạn tiện tìm kiếm và tham khảo. Trong List dưới đây, mình tổng hợp và phân loại các thuộc

Chi tiết hơn

27_7193.pdf

27_7193.pdf Photo Flash Maker: Tạo slideshow ảnh 3D đẹp "miễn chê" Từ hình ảnh hoặc video dạng FLV, Photo Flash Maker sẽ hỗ trợ bạn chế tác slideshow dạng Flash 9 o đẹp lộng lẫy với 60 hỉệu ứng chuyển cảnh độc đáo

Chi tiết hơn

HDSD ST106.cdr

HDSD ST106.cdr HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BẢNG ST106 Ver 1.0-2017 Hotline: 0961 071 071 Lưu ý quan trọng Tờ hướng dẫn này có các thông tin quan trọng cho việc bảo quản, sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách. Vui lòng

Chi tiết hơn

TRƯỜNG Đ CK Joel Murach lay Harris TÜ SACH BẢN QUYỄN FPT Polytechnic P H P v ä MySQL Murach's PHP and MySQL Khởi động nhanh với PHP & MySQL

TRƯỜNG Đ CK Joel Murach lay Harris TÜ SACH BẢN QUYỄN FPT Polytechnic P H P v ä MySQL Murach's PHP and MySQL Khởi động nhanh với PHP & MySQL TRƯỜNG Đ CK.0000071332 Joel Murach lay Harris TÜ SACH BẢN QUYỄN FPT Polytechnic P H P v ä MySQL Murach's PHP and MySQL Khởi động nhanh với PHP & MySQL Học cách xây dựng, kiểm thử, gỡ lãi ứng dụng PHP sử

Chi tiết hơn

Microsoft Word - xu_ly_su_kien_trong_jquery.docx

Microsoft Word - xu_ly_su_kien_trong_jquery.docx Xử lý sự kiện trong jquery Chúng ta có khả năng tạo các trang web động bởi sử dụng các Sự kiện (Event). Các sự kiện là các hành động mà có thể được phát hiện bởi ứng dụng web của bạn. Sau đây ví dụ một

Chi tiết hơn

ST T Thuật ngữ Viết đầy đủ Gia i thi ch y nghi a 1 Back Links Những liên kết được trỏ tới website của bạn từ những website bên ngoài (còn gọi là backl

ST T Thuật ngữ Viết đầy đủ Gia i thi ch y nghi a 1 Back Links Những liên kết được trỏ tới website của bạn từ những website bên ngoài (còn gọi là backl huật ngữ Viết đầy đủ Gia i thi ch y nghi a 1 Back Links Những liên kết được trỏ tới website của bạn từ những website bên ngoài (còn gọi là backlinks hay inlinks) 2 Bounces Số lần truy cập vào 1 trang trên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Vietnamese_Adient Public Privacy Notice.doc

Microsoft Word - Vietnamese_Adient Public Privacy Notice.doc Thông báo về Quyền riêng tư của Adient Adient plc (đăng ký tại Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), và các công ty liên kết của mình (sau đây được gọi chung là Adient hoặc chúng tôi, của chúng

Chi tiết hơn

UBND TỈNH LONG AN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (

UBND TỈNH LONG AN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ( UBND TỈNH LONG AN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TCDNLA ngày tháng

Chi tiết hơn

Xóa và cập nhật dữ liệu dạng mảng trong PHP Xóa và cập nhật dữ liệu dạng mảng trong PHP Bởi: Phạm Hữu Khang Trong bài trước chúng ta đã làm quen với c

Xóa và cập nhật dữ liệu dạng mảng trong PHP Xóa và cập nhật dữ liệu dạng mảng trong PHP Bởi: Phạm Hữu Khang Trong bài trước chúng ta đã làm quen với c Xóa và cập nhật dữ liệu dạng mảng trong PHP Bởi: Phạm Hữu Khang Trong bài trước chúng ta đã làm quen với cách xoá mẩu tin trong cơ sở dữ liệu mysql. Đối với trường hợp xoá một lúc nhiều mẩu tin, chúng

Chi tiết hơn

SM-G925F Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 04/2015. Rev.1.0

SM-G925F Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 04/2015. Rev.1.0 SM-G925F Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 5 Phụ kiện trong hộp 6 Sơ đồ thiết bị 8 Thẻ SIM hoặc USIM 10 Pin 15 Bật và tắt thiết

Chi tiết hơn

BẢN TIN MARKETING SỐ 09 THÁNG Mừng Quốc Khánh 2/9 01 XU HƯỚNG CTR Bao Nhiêu Là Tốt? Làm Thế Nào Để Cải Thiện Tỷ Lệ Thấp? 03 TIÊU ĐIỂM KINH DOAN

BẢN TIN MARKETING SỐ 09 THÁNG Mừng Quốc Khánh 2/9 01 XU HƯỚNG CTR Bao Nhiêu Là Tốt? Làm Thế Nào Để Cải Thiện Tỷ Lệ Thấp? 03 TIÊU ĐIỂM KINH DOAN BẢN TIN MARKETING SỐ 09 THÁNG 9-2018 Mừng Quốc Khánh 2/9 01 XU HƯỚNG CTR Bao Nhiêu Là Tốt? Làm Thế Nào Để Cải Thiện Tỷ Lệ Thấp? 03 TIÊU ĐIỂM KINH DOANH PR Online Miễn Phí Trên Sanphamtop.net 05 BÍ QUYẾT

Chi tiết hơn

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung của luận văn này hoàn toàn được hình thành và phát triển từ quan điểm của chính cá nhân tôi, dưới

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung của luận văn này hoàn toàn được hình thành và phát triển từ quan điểm của chính cá nhân tôi, dưới i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung của luận văn này hoàn toàn được hình thành và phát triển từ quan điểm của chính cá nhân tôi, dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của PGS.TS Lê Bá Dũng. Các số

Chi tiết hơn

Microsoft Word - jsp_syntax.docx

Microsoft Word - jsp_syntax.docx Cú pháp trong JSP Chương này trình bày về cú pháp đơn giản (ví dụ: các phần tử) liên quan tới lập trình JSP. Scriptlet trong JSP Scriptlet có thể chứa bất kỳ số lượng lệnh, biến, khai báo phương thức hoặc

Chi tiết hơn

Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic Bởi: Khuyet Danh Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic Tổng quan

Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic Bởi: Khuyet Danh Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic Tổng quan Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic Bởi: Khuyet Danh Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Visual Basic Visual Basic, con đường nhanh nhất và đơn giản nhất để tạo những ứng dụng cho Microsoft Windows. Bất

Chi tiết hơn

Microsoft Word - client_request_trong_servlet.docx

Microsoft Word - client_request_trong_servlet.docx Client Request trong Servlet Khi một trình duyệt yêu cầu một trang web, nó gửi nhiều thông tin tới Web Server, mà không thể được đọc một cách trực tiếp bởi vì thông tin này chuyển động như là một phần

Chi tiết hơn

Microsoft Word - selector_trong_jquery.docx

Microsoft Word - selector_trong_jquery.docx Selector trong jquery Thư viện jquery khai thác sức mạnh của các CSS (Cascading Style Sheets) Selector để giúp chúng ta truy cập nhanh và dễ dàng hơn tới các phần tử hoặc nhóm các phần tử trong DOM. Một

Chi tiết hơn

Bài 7 PHP Cơ bản

Bài 7 PHP Cơ bản Thiết kế & Lập trình Web 1 Ba i 8 PHP Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web Khoa CNTT ĐH.KHTN 2007 Khoa Công nghệ thông tin Nội dung Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web Truyền/Nhận qua Phương

Chi tiết hơn

Tự học Macromedia Flash 5.0 Biên tập bởi: Phạm Quang Huy

Tự học Macromedia Flash 5.0 Biên tập bởi: Phạm Quang Huy Tự học Macromedia Flash 5.0 Biên tập bởi: Phạm Quang Huy Tự học Macromedia Flash 5.0 Biên tập bởi: Phạm Quang Huy Các tác giả: Phạm Quang Huy Phiên bản trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/7a381e76 MỤC LỤC

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Nhập môn Công nghệ thông tin 1 Mạng máy tính và Internet Các ứng dụng trên mạng Virus máy tính và phần mềm chống virus 10/15/2011 Khoa CNTT - ĐH Khoa học tự nhiên 2 Mạng máy tính là một tập hợp gồm nhiều

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thuoc_tinh_trong_jquery.docx

Microsoft Word - thuoc_tinh_trong_jquery.docx Thuộc tính trong jquery Một số thành phần cơ bản nhất, chúng ta có thể thao tác với các phần tử DOM, là các đặc tính và các thuộc tính được gán cho các phần tử đó. Hầu hết những thuộc tính này là có sẵn

Chi tiết hơn

IPTV

IPTV TÌM HIỂU IPTV VÀ GIẢI PHÁP IPTV CỦA ZTE 1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống IPTV... 2 2. Mô hình kiến trúc hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV... 3 2.1. Hệ thống cung cấp nội dung... 3 2.1.1 Video Headend (DVB)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - dinh_dang_text_trong_css.docx

Microsoft Word - dinh_dang_text_trong_css.docx Text trong CSS Trong chương này, mình sẽ trình bày cách để định dạng text bởi sử dụng các thuộc tính CSS đa dạng liên quan tới định dạng văn bản. Với một phần tử bất kỳ, bạn có thể thiết lập các thuộc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - server_response_trong_servlet.docx

Microsoft Word - server_response_trong_servlet.docx Server Response trong Servlet Như đã bàn luận trong chương trước, khi một Web Server phản hồi một HTTP Request tới trình duyệt, phản hồi đặc trưng bao gồm một dòng Status, một số trường Header, một dòng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - font_trong_css.docx

Microsoft Word - font_trong_css.docx Font trong CSS Để thiết lập font cho một trang HTML hoặc cho từng phần tử trong trang, bạn sử dụng các thuộc tính sau: Thuộc tính font-family: được sử dụng để thay đổi bề mặt font Thuộc tính font-style:

Chi tiết hơn

Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Mục tiêu của chương: Giúp

Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Mục tiêu của chương: Giúp Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Mục tiêu của chương: Giúp học viên nhận biết được khi nào sự kiện xảy ra Viết các câu lệnh JavaScript đặt vào các sự kiện khi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 10 quy tac then chot ve bao mat.doc

Microsoft Word - 10 quy tac then chot ve bao mat.doc Mười quy tắc then chốt về an toàn và bảo mật Tại trung tâm hỏi đáp về an toàn bảo mật thông tin của hãng Microsoft, hàng nghìn các bản báo cáo về an ninh hệ thống đã được nghiên cứu trong mỗi năm. Trong

Chi tiết hơn

User manual TC cdr

User manual TC cdr I. Thông tin an toàn...1 II. Dò và xóa chương trình...2 1. Dò chương trình...2 2. Xóa chương trình...3 III. Chức năng USB...4 1. Ghi hình chương trình...4 2. Dừng ghi chương trình...4 3. Xem chương trình

Chi tiết hơn

Microsoft Word - session_tracking_trong_servlet.docx

Microsoft Word - session_tracking_trong_servlet.docx Session Tracking trong Servlet HTTP là một giao thức Stateless, nghĩa là mỗi khi một Client thu nhận một trang Web, thì Client mở một kết nối riêng rẽ tới Web Server và Server tự động không giữ bất kỳ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - su_kien_trong_html5.docx

Microsoft Word - su_kien_trong_html5.docx Sự kiện (Event) trong HTML5 Khi một khách truy cập thăm trang web của bạn, họ thực hiện những hành động như click vào văn bản và hình ảnh và các đường link đã cho, di chuyển chuột qua các thứ,. Đó là các

Chi tiết hơn

Microsoft Word - dinh_dang_trong_html.docx

Microsoft Word - dinh_dang_trong_html.docx Định dạng HTML: in đậm, in nghiêng, gạch chân, chỉ số trên, chỉ số dưới trong HTML Nếu bạn sử dụng một ứng dụng Word, bạn phải làm quen với các thao tác để in đậm, in nghiêng, hay gạch chân; đó là 3 trong

Chi tiết hơn

TÓM TẮT HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƢƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ENGLISH DISCOVERIES ONLINE

TÓM TẮT HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƢƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ENGLISH DISCOVERIES ONLINE TÓM TẮT HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƢƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ENGLISH DISCOVERIES ONLINE I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH EDO English Discoveries Online (EDO) của Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) là chương

Chi tiết hơn

Microsoft Word - co_ban_ve_jquery.docx

Microsoft Word - co_ban_ve_jquery.docx Cơ bản về jquery jquery là một Framework được xây dựng dựa trên các tính năng của JavaScript. Vì thế trong khi phát triển các ứng dụng sử dụng jquery, bạn có thể sử dụng tất cả các hàm và các tính năng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - phan_tu_ve_cum_tu_trong_html.docx

Microsoft Word - phan_tu_ve_cum_tu_trong_html.docx Các phần tử về cụm từ trong HTML Các phần tử cụm từ được thiết kế cho những mục đích đặc biệt, mặc dù chúng được trình bày tương tự như các thẻ cơ bản khác như , , , và , mà bạn đã theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SGV-Q4.doc

Microsoft Word - SGV-Q4.doc PHẠM THẾ LONG (Chủ biên) BÙI VIỆT HÀ - BÙI VĂN THANH QUYỂN TIN HỌC DÀNH CHO TRUNG HỌC CƠ SỞ SÁCH GIÁO VIÊN (Tái bản lần thứ bảy, có chỉnh lí và bổ sung) Nhµ xuêt b n gi o dôc viöt nam 2 PHẦN MỘT. NHỮNG

Chi tiết hơn

iCeeNee iOS User's Manual.docx

iCeeNee iOS User's Manual.docx CeeNee iceenee ios Remote HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Version 2.0 2013 Copyright 2013 All rights reserved CeeNee, Inc. Website: www.ceenee.com Bản quyền đã được bảo hộ. Không được sao chép, lưu trữ trong hệ thống

Chi tiết hơn

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN MÁY CHIẾU DỮ LIỆU VI Hướng Dẫn Chức Năng Mạng Phải đọc Phòng Ngừa An Toàn và Biện Pháp Phòng Ngừa khi Vận Hành trong tài liệu Hướng Dẫn Người Sử Dụng, và chắc chắn rằng bạn phải sử dụng sản phẩm này đúng

Chi tiết hơn

Bài 4 Tựa bài

Bài 4  Tựa bài Ba i 9 PHP framework Viện CNTT & TT 1. Hệ quản trị nội dung (CMS) là gì? 2 CMS (Content Management System) là một hệ thống phần mềm cho phép người sử dụng thiết kế, quản lý và truyền tải nội dung của hệ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - jsp_file_uploading.docx

Microsoft Word - jsp_file_uploading.docx Upload File trong JSP Một JSP có thể được sử dụng với một thẻ HTML form để cho phép người dùng upload các file tới Server. Một file được tải lên có thể là file dạng text, nhị phân hoặc hình ảnh hoặc bất

Chi tiết hơn

BONGDAPLUS.VN CÔNG TY CP QUANG MINH VIỆT NAM Hotline: Địa chỉ: P.604, tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Li

BONGDAPLUS.VN CÔNG TY CP QUANG MINH VIỆT NAM Hotline: Địa chỉ: P.604, tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Li BONGDAPLUS.VN CÔNG TY CP QUANG MINH VIỆT NAM Hotline: 0912 225 667 Địa chỉ: P.604, tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội. THÔNG SỐ PHÁT TRIỂN WEBSITE 18-24 tuổi

Chi tiết hơn

SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 08/2015. Rev.1.0

SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 08/2015. Rev.1.0 SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 08/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 5 Phụ kiện trong hộp 6 Sơ đồ thiết bị 12 Pin 18 Thẻ SIM

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Pro 7.0

Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Pro 7.0 TÀI LIỆU TẬP HUẤN (Lưu hành nội bộ) MỤC LỤC MODUL 1 : ELEARNING VÀ BÀI GIẢNG ELEARING... 3 1.1 Elearning và bài giảng elearning... 3 1.1.1 Tổng quan về elearning... 3 1.1.2 Bài giảng elearing... 3 1.2

Chi tiết hơn

Chương trình dịch

Chương trình dịch THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GAME Bài 3: Làm quen với Unity Nội dung 1. Giới thiệu về unity 2. Cài đặt unity 3. Bắt đầu một project unity 4. Giao diện của unity 5. Các khái niệm cơ bản của unity 6. Kiến trúc

Chi tiết hơn

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG LẬP LỘ TRÌNH DU LỊCH TRÊN NỀN T

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG LẬP LỘ TRÌNH DU LỊCH TRÊN NỀN T HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG LẬP LỘ TRÌNH DU LỊCH TRÊN NỀN TẢNG MOBILE WEB APPLICATION TOUR ROUTE PLANNING SUPPORT SYSTEMON MOBILE WEB APPLICATION PLATFORM SVTH: Nguyễn Lê Xuân Vinh Lớp 08CNTT1, Khoa Tin

Chi tiết hơn

SM-G960F/DS SM-G965F/DS Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 03/2018. Rev.1.1

SM-G960F/DS SM-G965F/DS Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 03/2018. Rev.1.1 SM-G960F/DS SM-G965F/DS Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 03/2018. Rev.1.1 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 6 Tình huống và cách xử lý thiết bị nóng quá mức 10 Bố trí và các chức

Chi tiết hơn

Kết nối và thao tác với CSDL trong ASP Kết nối và thao tác với CSDL trong ASP Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Qui tắc chung - Tạo đối tượng Connection

Kết nối và thao tác với CSDL trong ASP Kết nối và thao tác với CSDL trong ASP Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Qui tắc chung - Tạo đối tượng Connection Kết nối và thao tác với CSDL trong ASP Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Qui tắc chung - Tạo đối tượng Connection và Recordset sử dụng phương thức Server.CreateObject - Kết nối đến CSDL - Thực thi các câu

Chi tiết hơn

_VLC

_VLC ŸÀπ ß øíß æ ß π VLC ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß ø å µ Õ π Õ å πáµ ø å Ë ß «πå À à Á Õ â«ª π È ß π â ª PowerDVD ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß

Chi tiết hơn

Chương trình dịch

Chương trình dịch Linux và Phần mềm Mã nguồn mở Bài 11: Cài đặt các dịch vụ cơ bản của máy chủ Internet trên linux Nhắc lại và chú ý Quá trình khởi động hệ điều hành linux Tiến trình deamon cung cấp các chức năng quan trọng

Chi tiết hơn

SM-G935F SM-G935FD Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 02/2016. Rev.1.0

SM-G935F SM-G935FD Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 02/2016. Rev.1.0 SM-G935F SM-G935FD Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 6 Phụ kiện trong hộp 7 Sơ đồ thiết bị 9 Pin 15 Thẻ SIM hoặc USIM (thẻ nano

Chi tiết hơn

Chia Sẻ Trực Tuyến 3.1

Chia Sẻ Trực Tuyến 3.1 Chia Sẻ Trực Tuyến 3.1 2008 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ. Nokia, Nokia Connecting People, và Nseries là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu

Chi tiết hơn

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Vietnamese. 03/2019. Rev.1.1

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Vietnamese. 03/2019. Rev.1.1 SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Vietnamese. 03/2019. Rev.1.1 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 7 Tình huống và cách xử lý thiết bị nóng quá mức 11 Bố trí

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 2.9 Công Ty TNHH Uratek Website: TP.HCM, 7/2018

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 2.9 Công Ty TNHH Uratek   Website:   TP.HCM, 7/2018 Version 2.9 Công Ty TNHH Uratek Email: support@uratek.vn Website: www.uratek.vn TP.HCM, 7/2018 Thuật Ngữ Các thuật ngữ trong bài hướng dẫn sử dụng sẽ được thay thế nhằm mục đích phù hợp với người sử dụng:

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISPRING SUITE I. Giới thiệu ispring Suite: Bài giảng theo chuẩn e-learning là bài giảng có khả năng tích hợp đa phương tiện

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISPRING SUITE I. Giới thiệu ispring Suite: Bài giảng theo chuẩn e-learning là bài giảng có khả năng tích hợp đa phương tiện Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISPRING SUITE I. Giới thiệu ispring Suite: Bài giảng theo chuẩn e-learning là bài giảng có khả năng tích hợp đa phương tiện truyền thông (multimedia) và tuân thủ một trong các

Chi tiết hơn

XBOX

XBOX STB-1306 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG Mục lục Các chỉ dẫn quan trọng về an toàn 3 Lưu ý khi sử dụng 4 Giới thiệu 5 Các chức năng và đặc điểm chính 5 Điều khiển từ xa 6 Lắp pin 7

Chi tiết hơn

VinaGame VinaGame Bởi: Wiki Pedia VNG là công ty phát hành trò chơi trực tuyến và kinh doanh thương mại điện tử được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004

VinaGame VinaGame Bởi: Wiki Pedia VNG là công ty phát hành trò chơi trực tuyến và kinh doanh thương mại điện tử được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004 Bởi: Wiki Pedia VNG là công ty phát hành trò chơi trực tuyến và kinh doanh thương mại điện tử được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004 ở Việt Nam. VNG là công ty đầu tiên phát hành trò chơi trực tuyến có

Chi tiết hơn

Backup Cloud Server

Backup Cloud Server TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT (VIETTEL IDC) HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH IIS, FTP TRÊN WINDOWS SERVER (dành cho khách hàng). MỤC LỤC 1. Giới thiệu... 2 2. Hướng dẫn

Chi tiết hơn

Điện toán đám mây của Google và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ Đỗ Thị Phương Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ Chuy

Điện toán đám mây của Google và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ Đỗ Thị Phương Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ Chuy Điện toán đám mây của Google và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ Đỗ Thị Phương Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10 Cán bộ

Chi tiết hơn

Chương trình dịch

Chương trình dịch Linux và Phần mềm Mã nguồn mở Bài 1: Giới thiệu Nội dung 1. Giới thiệu môn học 2. Tài nguyên học tập 3. Sự ra đời của mã nguồn mở 4. Các loại giấy phép phân phối mã nguồn 5. Giới thiệu về Linux TRƯƠNG

Chi tiết hơn

Windows Media Player Windows Media Player Bởi: Wiki Pedia Windows Media Player (tiếng Anh của Trình chơi phương tiện Windows, viết tắt WMP) là một trì

Windows Media Player Windows Media Player Bởi: Wiki Pedia Windows Media Player (tiếng Anh của Trình chơi phương tiện Windows, viết tắt WMP) là một trì Bởi: Wiki Pedia (tiếng Anh của Trình chơi phương tiện Windows, viết tắt WMP) là một trình đa phương tiện hỗ trợ miễn phí của Microsoft Windows để chơi các phương tiện số đồng thời là một thư viện phương

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HDSD_NVR_304&3016.docx

Microsoft Word - HDSD_NVR_304&3016.docx HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NVR_304 & NVR_3016 R&D Vantech Page 1 MENU Chương 1: Hướng dẫn sử dụng và các chức năng cơ bản... 3 1.1 Hướng dẫn lắp đặt ổ cứng:... 3 1.2 Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống:... 4 1.3 Hướng

Chi tiết hơn

$ Đăng ký tại g.co/launchvn để nhận được hỗ trợ đặc biệt từ đội ngũ Google : function (x, t, b, c, d) { return (t==0)? b : c * Math.pow(2, 10 * (t/d -

$ Đăng ký tại g.co/launchvn để nhận được hỗ trợ đặc biệt từ đội ngũ Google : function (x, t, b, c, d) { return (t==0)? b : c * Math.pow(2, 10 * (t/d - $ Đăng ký tại để nhận được hỗ trợ đặc biệt từ đội ngũ Google : function (x, t, b, c, d) { return (t==0)? b : c * Math.pow(2, 10 * (t/d - 1)) + b; easeoutexpo: function (x, t, b, c, d) { return (t==d)?

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan su dung Mailchimp.docx

Microsoft Word - Huong dan su dung Mailchimp.docx Đăng ký Đầu tiên, bạn truy cập tại địa chỉ http://mailchimp.com/ Chọn Sign Up Free để có thể sử dụng tài khoản miễn phí. Với Mail Chimp, bạn có thể gửi tối đa 12.000 email cho tối đa 2.000 khách hàng trong

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOÁN RỜI RẠC (DISCRETE MATHEMATICS) Bùi Thị Thủy Đặng Xuân Thọ Support 2 Full name: Đặng Xuân Thọ Mobile: 091.2629.383 Email: thodx@hnue.edu.vn Website: http://fit.hnue.edu.vn/~thodx/ Toán rời rạc - ĐHSPHN

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Bài 12: Các kỹ thuật tấn công và cách phòng chống 1 Các phương pháp tấn công Lợi dụng lỗi bảo mật kết hợp với các nguyên tắc khác Lỗi chưa công bố Lỗi đã công bố Mã độc: Virus, sâu, trojan, XSS, SQL injection,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - xu_ly_cookie_trong_servlet.docx

Microsoft Word - xu_ly_cookie_trong_servlet.docx Xử lý Cookie trong Servlet Cookie là các text file được lưu giữ trên máy tính Client và chúng được giữ cho mục đích theo dõi các thông tin đa dạng. Rõ ràng một điều là, Java Servlet hỗ trợ các HTTP cookie.

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Người hướng dẫn : Đặng Quốc Hưng (FPT-IS HN) Nội

Chi tiết hơn