O O ÎÔ FONDERIE SIME S.p.A. ÌÂ Ú ÛÙËÓ Ô fi Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy appleèû ÙÔappleÔÈÂ fiùè ÔÈ Ï ËÙÂ appleâùúâï Ô apple Ú ÁÔÓÙ È Û ÌÊ Ó ÌÂ fiû

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "O O ÎÔ FONDERIE SIME S.p.A. ÌÂ Ú ÛÙËÓ Ô fi Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy appleèû ÙÔappleÔÈÂ fiùè ÔÈ Ï ËÙÂ appleâùúâï Ô apple Ú ÁÔÓÙ È Û ÌÊ Ó ÌÂ fiû"

Bản ghi

1 O O ÎÔ FONDERIE SIME S.p.A. ÌÂ Ú ÛÙËÓ Ô fi Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy appleèû ÙÔappleÔÈ fiùè ÔÈ Ï ËÙ appleâùúâï Ô apple Ú ÁÔÓÙ È Û ÌÊ Ó Ì fiû Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÚıÚÔ 3 ÎfiÌÌ 3 ÙÔ ÓÔÓÈÛÌÔ PED 7/23 CEE, ÛË ÙË ˆÛÙ Ù ÛΠÛÙÈÎ È ÈÎ Û, Î ı` fiùè Û Â È ÛÌ ÓÔÈ Î È Î Ù ÛΠÛÌ ÓÔÈ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔÓ Î ÓÔÓÈÛÌfi UNI EN 303 -: RONDO - ESTELLE E HNIKA π ƒπ à ª ø EPI PAºH TOY EBHTA. EI A ø H IA TA EI.3 TEXNIKA XAPAKTHPI TIKA Tø H IE H NEPOY IA PAMMA EITOYP IA.6 A AMO KAY H KATA H OI KAY THPE 2 E KATA TA H 2. EBHTO TA IO IA TA EI EBHTO TA IOY 2.3 YN E H EBHTA 2.4 YN E H A ø OY KAY AEPIøN 2. YNAPMO O H H E øtepikøn KA YMMATøN «RONDOã» 2.6 H EKTPO O IKH YN E H XPH H KAI YNTHPH H 3. E E XO PIN THN EKKINH H ENAY H KAI EITOYP IA TOY EBHTA 3.3 KA API MO EBHTA ANTI A øtikh PO TA IA YMBOY E IA TON KATANA øth

2 EPI PAºH TOY EBHTA. EI A ø H È ÙÔÛÈ ËÚÔ Ï ËÙ «RONDO ESTELLE» ÌÂÏÂÙ ıëî Ó Û ÌÊˆÓ Ì ٠ÚfiÙ apple appleô fiûâˆó ÙË 2/42. ÂÈÙÔ ÚÁÔ Ó Ì appleâùú -Ï ÈÔ Î È Ô Ó ÌÈ Ù ÏÂÈ ÈÛÔÚÚÔappleË-Ì ÓË Î ÛË Ì ËÏ ıâúìèî appleô fiûâè ÁÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. Ùfi ÙÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ó Ê ÚÔÓÙ È ÔÈ Ô ËÁ  appleô ÊÔÚÔ Ó Ù ÎfiÏÔ ı ÌÔÓÙ Ï Ï وÓ: - «RONDO» ÌfiÓÔ ÁÈ ı ÚÌ ÓÛË, ÌappleÔÚÂ Ó Û Ó ÛÙÂ Î È Ì Í ˆÚÈÛÙfi boiler «µ 00 - µ 0 - µ 200» - «ESTELLE» ÌfiÓÔ ÁÈ ı ÚÌ ÓÛË, Ì ÓÔÈÁfiÌÂÓË applefiúù, ÌappleÔÚÂ Ó Û Ó ÛÙÂ Î È Ì Í ˆÚÈÛÙfi boiler «µ 00 - µ 0 - µ 200» È Ï ËÙ «RONDO» appleúôûê ÚÔ-ÓÙ È Û ÙÚÂÈ Í ˆÚÈÛÙ Û ÛΠ-Û Â : ÙÔ ÛÒÌ ÙÔ Ï ËÙ, Â͈ÙÂ-ÚÈÎ Î Ï ÌÌ Ù ÌÂ Ê ÎÂÏÔ appleô appleâ-úè ÂÈ ÙÔ Ê ÏÏ ÈÔ Î È ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi apple Ó Î..2 IA TA EI 460 P = = M 80 ø S R = = Rondo - Estelle 3 OF4 OF OF6 OF7 OF P M ÎÔ M ÚÔÛ ÁˆÁ / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 R EappleÈÛÙÚÔÊ / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 S Õ ÂÈ ÛÌ appleï ÚˆÛË /2 /2 /2 /2 /2..2. MapplefiÈÏÂÚ BA U C E C H 0 M2 S4 R3 B A L = = BA 00 BA 0 BA 200 U EÍÔ Ô ÓÂÚÔ Ú ÛË 3/4 3/4 3/4 C Eapple Ó Î ÎÏÔÊÔÚ 3/4 3/4 3/4 E E ÛÔ Ô ÓÂÚÔ Ú ÛË 3/4 3/4 3/4 M2 ÚÔÛ ÁˆÁ ÌapplefiÈÏÂÚ R3 EappleÈÛÙÚÔÊ ÌapplefiÈÏÂÚ S4 EÎÎ ÓˆÛË ÌapplefiÈÏÂÚ /2 /2 /2 BA00 BA0 BA200 L º mm 0 0 H mm A mm B mm /a 64

3 .3 TEXNIKA XAPAKTHPI TIKA RONDO - ESTELLE boiler BA 3 OF4 OF OF6 OF7 OF ÂÚÌÈÎ ÈÛ EÏ ÈÛÙË kw 8, 24, 32, 4,7 4, M ÁÈÛÙË kw 23,8 3,3 40,0 48, 6,3 IÛ ÂÛÙ EÏ ÈÛÙË kw 2, 27,2 36,0 46,,0 M ÁÈÛÙË kw 26, 34,8 44,3 3, 62,0 AÚÈıÌfi ÛÙÔÈ Â ˆÓ M ÁÈÛÙË apple ÂÛË bar ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ ÓÂÚÔ l 2,8 6,8 20,8 24,8 28,8 AappleÒÏÂÈ ÊÔÚÙ Ô Î Û ÂÚ ˆÓ EÏ ÈÛÙË/Ì ÁÈÛÙË mbar 0,0/0, 0,2/0,6 0,/0,2 0,30/0,3 0,32/0,43 Ú ÓÂÚÔ ( t 0 C Ô ) mbar ÂÛË ı Ï ÌÔ Î ÛË mbar 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 ÓÈÛÙÒÌÂÓË appleôapple ÂÛË ÔÙËÓ Î appleóô fi Ô mbar 0,07/0,3 0,4/0,8 0,7/0,23 0,32/0,37 0,34/0,4 ÂÚÌÔÎÚ Û Î Û ÂÚ ˆÓ EÏ ÈÛÙË/Ì ÁÈÛÙË ÔC 60/8 60/8 60/8 60/70 60/70 ÚÔ Î Û ÂÚ ˆÓ EÏ ÈÛÙË/Ì ÁÈÛÙË m 3 n/h 24,0/3,6 32,4/4,4 42,/2,8 4,8/63,3 6,/73,8 ŸÁÎÔ Î Û ÂÚ ˆÓ dm CO 2 % 2, 2, 2, 2, 2, Â Ô Ú ıìèûë ı ÚÌ ÓÛË ÔC Â Ô Ú ıìèûë ÓÂÚÔ Ú ÛË ÔC Ú ÁˆÁ ÓÂÚÔ Ú ÛË t 30 Ô C* l/h XˆÚËÙÈÎfiÙËÙ ÌapplefiÈÏÂÚ l M ÁÈÛÙË apple ÂÛË ÔÎÈÌ ÌapplefiÈÏÂÚ bar B ÚÔ kg * ÂÚÌÔÎÚ Û ÂÈÛfi Ô ÓÂÚÔ Ú ÛË Ô C - ıâúìôîú Û Ï ËÙ 80 Ô C  ÓÈÎ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ RONDO /ESTELLE - NOx: Classe 3 ( ÛÙ Ú ÌËÏÒÓ ÂÎappleÔÌapple Ú appleˆó) 3 OF4 OF OF6 OF 7 OF ÂÚÌÈÎ ÈÛ EÏ ÈÛÙË kw 8,0 27, 36,2 4,0 M ÁÈÛÙË kw,7 27,6 32,8 4,7, IÛ ÂÛÙ EÏ ÈÛÙË kw 20,0 30, 40,0 4,6 M ÁÈÛÙË kw 2, 30,7 36,3 0, 60,7 AÚÈıÌfi ÛÙÔÈ Â ˆÓ n Ô M ÁÈÛÙË apple ÂÛË bar ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ ÓÂÚÔ l 2,8 6,8 20,8 24,8 28,8 AappleÒÏÂÈ ÊÔÚÙ Ô Î Û ÂÚ ˆÓ EÏ ÈÛÙË mbar 0,04 0,08 0,20 0,22 M ÁÈÛÙË mbar 0,06 0,07 0,3 0,3 0,44 Ú ÓÂÚÔ ( t 0 C Ô ) mbar ÂÛË ı Ï ÌÔ Î ÛË mbar 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 ÓÈÛÙÒÌÂÓË appleôapple ÂÛË ÔÙËÓ Î appleóô fi Ô EÏ ÈÛÙË mbar 0,06 0,0 0,22 0,24 M ÁÈÛÙË mbar 0,08 0,0 0, 0,33 0,46 ÂÚÌÔÎÚ Û Î Û ÂÚ ˆÓ EÏ ÈÛÙË ÔC M ÁÈÛÙË ÔC ÚÔ Î Û ÂÚ ˆÓ EÏ ÈÛÙË m 3 n/h 24,3 36,8 48,7, M ÁÈÛÙË m 3 n/h 26,8 37,4 43, 6, 72,8 ŸÁÎÔ Î Û ÂÚ ˆÓ dm CO 2 % 2,8 2,8 2, 2,8 3,0 Â Ô Ú ıìèûë ı ÚÌ ÓÛË C B ÚÔ kg

4 Tø H IE H NEPOY Tø H IE H Perdite NEPOY di carico (mbar) 2 20 RONDO - ESTELLE 7 OF RONDO - ESTELLE 6 OF RONDO - ESTELLE OF RONDO - ESTELLE OF 0 RONDO - ESTELLE 4 OF RONDO - ESTELLE 3 OF Portata ÚÔ (l/h) (l/h). 2. IA PAMMA EITOYP IA U C E 2 M R 4 ƒπ Ã ª ÛÙ Ú 2 ËÙ 3 ÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ï ËÙ 4 ÎÎ ÓˆÛË Ï ËÙ µ Ï ÓÙÂappleÈÛÙÚÔÊ 6 ÙfiÌ ÙÔ ÂÍ ÂÚÈÛÌfi 7 ÓÙÏ boiler 8 Ófi ÈÔ Ì ÁÓËÛ Ô ÎÎ ÓˆÛË boiler 0 Boiler BA Ô Â Ô È ÛÙÔÏ boiler 2 µ Ï ÛÊ ÏÂ Boiler 3 ª ÓfiÌÂÙÚÔ. 2/a 66

5 M8.6 A AMO KAY H ı Ï ÌÔ Î ÛË Â Ó È ÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÛÔ apple Ú ÛÌ Î È Â Ó È Û Ìʈ-ÓÔ Ì ÙËÓ appleúô È ÁÚ Ê EN Û ÓËÌÌ ÓÔ. È È ÛÙ ÛÂÈ ÙÔ ı Ï ÌÔ Î ÛË Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ Û ÈÔ 3. L ŸÁÎÔ mm dm 3 RondÔ /Estelle 3 OF 30 7, RondÔ /Estelle 4 OF 40 24,0 RondÔ /Estelle OF 0 30, RondÔ /Estelle 6 OF 60 37,0 RondÔ /Estelle 7 OF 70 43, KATA H OI KAY THPE ÓÈÛÙ Ù È, ÔÈ Î ÛÙ Ú appleâùúâï Ô Ó Û Ó ÔÓÙ È Ì ÙÔ Ï ËÙÂ. Ù ÛËÌÂ.7. Î È.7.2 Ó Ê ÚÔÓÙ È Ù ÌÔÓÙ Ï Î ÛÙ ÚˆÓ Ì ٠ÔappleÔ ÔÎÈÌ ÛÙËÎÂ Ô Ï ËÙ. 270 L À ƒ RIELLO MÔÓÙÂÏÔ MappleÂÎ ˆÓ ÂÛË ÓÙÏ T appleô P ÂÏ. P ÌÂÁ. æâî ÛÌÔ P ÂÏ. P ÌÂÁ. º º P ÂÏ. P ÌÂÁ. bar bar RondÔ /Estelle 3 OF RG0.R DELAVAN 0,0 0,60 60 Ô W 60 Ô W, 2,0 R2000 G26 R DANFOSS 0,0 0, 60 Ô S 60 Ô S 0, 2,0 RondÔ /Estelle 4 OF RGR DELAVAN 0,6 0,7 80 Ô W 60 Ô W 2, 3,0 R2000 G38 R DELAVAN 0,60 0,7 80 Ô W 60 Ô W 3,0 2, RondÔ /Estelle OF RGR DELAVAN 0,8,00 60 Ô W 60 Ô W,, R2000 G46 R DELAVAN 0,7 0,8 80 Ô W 60 Ô W 3, 4,0 RondÔ /Estelle 6 OF RG2 DELAVAN,00,0 60 Ô W 60 Ô W 0,0 0,0 R2000 G20 DELAVAN,0 60 Ô W 2,0 RondÔ /Estelle 7 OF RG2 DELAVAN,0,2 60 Ô W 60 Ô W,0,0 R2000 G20 DELAVAN,2 60 Ô W 3,0.7.2 À ƒ SIME - NOx: Classe 3 MÔÓÙÂÏÔ MappleÂÎ ˆÓ ÂÛË ÓÙÏ T appleô P ÂÏ. P ÌÂÁ. æâî ÛÌÔ P ÂÏ. P ÌÂÁ. º º P ÂÏ. P ÌÂÁ. bar bar RondÔ /Estelle 3 OF BLUE MACK LC DANFOSS 0,0 0,0 80 Ô H 80 Ô H 2,0 2,0 RondÔ /Estelle 4 OF BLUE MACK LC DANFOSS 0,6 0,6 60 Ô S 60 Ô S 2,0 2,0 RondÔ /Estelle OF BLUE MACK 2 LC DANFOSS 0,7 0,7 60 Ô H 60 Ô H 2,0 2,0 RondÔ /Estelle 6 OF BLUE MACK 2 LC DANFOSS,0,0 60 Ô H 60 Ô H 2,0 2,0 RondÔ /Estelle 7 OF BLUE MACK 3 DANFOSS,2,2 60 Ô S 60 Ô S 0,0 2,8 πª πø : ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Ù ÌappleÂÎ Danfoss 60Æ ÂappleÈÙ Á ÓÔÓÙ È ÔÈ Î Ï ÙÂÚ ÙÈÌ ÂÎappleÔÌapple. appleèùfiappleô, Û ÓÈÛÙ Ù È Ë Ú ÛË ÙˆÓ ÌappleÂÎ Danfoss 60ÆS, ÁÈ Ó Î Ù ÛÙ ÛÂÙ appleèô ÍÈfiappleÈÛÙË ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Î ÛÙ Ú ÛÙÔ apple Ú ÛÌ ÙÔ ÚfiÓÔ..7.3 TÔappleÔı ÙËÛË ÙÔ Î ÛÙ Ú H applefiúù ÙÔ Ï ËÙ Â Ó È Î Ù ÏÏËÏË ÁÈ ÙËÓ ÙÔappleÔı ÙËÛË Î ÛÙ Ú (Û 4). OÈ Î ÛÙ Ú appleú appleâè Ó Â Ó È Ú ıìèûì ÓÔÈ ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÙÈÌ ÙÔ CO2 Ó Â Ó È ÂΠÓË appleô Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙÔ ÛËÌ Ô.3 Ì ÓÔ ± %. ø 0 R

6 2 E KATA TA EI 2. EBHTO TA IO Ô Ï ËÙÔÛÙ ÛÈÔ appleú appleâè Ó È ı ÙÂÈ fiï Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ D.P.R Î È ÙË ÁÎ ÎÏ Ô ª.π..73 ÛÙÈ (ÁÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ı ÚÌ ÓÛË Ì ÁÚ Î ÛÈÌ ). 2.2 IA TA EI EBHTO TA IOY ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ ÛÒÌ ÙÔ Ï ËÙ Û ÌÈ ÛË, appleô ÂÈ ÙÔappleÔıÂÙËı appleúôëáô Ì Óˆ, ÌÂ Ô ÙÔ Ï ÈÛÙÔ 0 ÂÎ. Ô ÛÒÌ ı appleú appleâè Ó ÛÙËÚ ÂÙ È Û ÂappleÈÊ ÓÂÈ appleô ÂappleÈÙÚ appleô Ó ÌÈ ÚÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Î Ù appleúôù ÌËÛË ÛÈ Â-Ú ÓÈÂ Ï Ì Ú ÓÂ. ªÂÙ Í ÙˆÓ ÙÔÈ ˆ-Ì ÙˆÓ ÙÔ Ï ËÙÔÛÙ Û Ô Î È ÙÔ Ï - ËÙ appleú appleâè Ó apple Ú ÂÈ Ì applefiûù ÛË ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 0,60 Ì., Î È ÌÂÙ Í ÙÔ apple Óˆ Ì ÚÔ ÙÔ Î Ï ÌÌ ÙÔ Î È ÙË ÔÚÔÊ ı appleú appleâè Ó apple Ú ÂÈ applefiûù ÛË ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Ì., appleô ÌappleÔÚÂ Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È ÛÙÔ 0,0 Ì. ÁÈ Ï ËÙ Ì ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ ÓÔ boiler (ÙÔ ÂÏ ÈÛÙÔ Ô ÙÔ Ï ËÙÔÛÙ Û Ô ÂÓ appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 2, Ì.). 2.3 YN E H EBHTA ŸÙ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËıÔ Ó ÔÈ Ú ÏÈÎ Û Ó ÛÂÈ Ó Â Èˆı Ù fiùè ı ÙËÚËıÔ Ó fiû Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÈ Ô ËÁ  ÙË ÂÈÎfiÓ. Ï ı Â Ó È ÔÈ Û Ó ÛÂÈ Ó Â Ó È ÌÂ Ú ÎfiÚ, ÁÈ Ó ÌappleÔÚÔ Ó Ó appleôû -Ó ÔÓÙ È Â ÎÔÏ. ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË appleú appleâè Ó Â Ó È ÎÏÂÈ- ÛÙÔ Ù appleô Ì ÎÏÂÈÛÙfi Ô Â Ô È -ÛÙÔÏ. UNI-CTI 806. H ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙÔ ÓÂÚÔ appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È ÁÈ ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı ÚÌ ÓÛË Â Ó È apple Ú ÙËÙË ÛÙÈ ÎfiÏÔ ıâ appleâúèappleùòûâè : - ÔÏ ÌÂÁ Ï ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ (Ì ÌÂÁ - ÏË appleâúèâîùèîfiùëù ÓÂÚÔ ) - Ó appleï ÚˆÛË Ì ÓÂÚfi ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË - ÙËÓ appleâú appleùˆûë ÛÙËÓ ÔappleÔ ÚÂÈ - ÂÙ È ÌÂÚÈÎfi ÔÏÈÎfi ÂÈ ÛÌ ÙË ÂÁÎ - Ù ÛÙ ÛË Boiler ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË È Ï ËÙ «RONDO -ESTELLE» ÌappleÔ- ÚÔ Ó Ó Û Ó ÛÙÔ Ó ÌÂ Ó Í ˆÚÈ-ÛÙfi boiler «BA00-BA0-BA200». Ï ÈÓ boiler Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎ Âapple - ÛÙÚˆÛË ÛÌ ÏÙÔ Û ÓÔ Â ÔÓÙ È applefi Ófi ÈÔ ª ÁÓËÛ Ô Î È ÌÈ ÊÏ ÓÙ appleô ÂappleÈÙÚ appleâè ÙÔÓ ÏÂÁ Ô Î È ÙÔ Î -ı ÚÈÛÌ. Ô Ófi ÈÔ Ì ÁÓËÛ Ô appleú appleâè Ó ÂÏ Á- ÂÙ È Î ıâ ÚfiÓÔ Î È Ó ÓÙÈÎ -ı ÛÙ Ù È, Â Ó Ê ÓÂÙ È fiùè ÂÈ Êı ÚÂ, ÏÏÈÒ ı apple ÛÂÈ Ë ÈÛ ÙË ÂÁÁ ËÛË ÙÔ boiler. ÙÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÙÔ ÎÚ Ô ÓÂÚÔ ÙÔ boiler ı appleú appleâè Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ıâ ÌÈ Ï ÛÊ ÏÂ Ú ıìèûì ÓË ÛÙ 6 bar (2 Û ÈÔ 2).  appleâú appleùˆûë appleô Ë apple ÂÛË ÛÙÔ ÎÙ Ô Â Ó È appleâú ÔÏÈÎ ı appleú appleâè Ó appleúôûı -ÛÂÙÂ Ó ÌÂȈ٠apple ÂÛË. Ó Ë Ï ÛÊ ÏÂ Ú ıìèûì ÓË ÛÙ 6 bar ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È Û Ó ÂÈ, Ó appleúôûı ÛÂÙÂ Ó Ô Â Ô È ÛÙÔÏ 8 Ï ÙÚˆÓ Î È ÓÒÙ ÙË apple ÂÛË 8 bar ( Û ÈÔ 2). Ô Ô Â Ô ı appleú appleâè Ó Â Ó È Ì ÌÂÌ- Ú ÓË applefi Ê ÛÈÎfi Î Ô ÙÛÔ Î Î Ù Ï-ÏËÏÔ ÁÈ ÙÚfiÊÈÌ. m applefi ÔappleÔÈ appleôùâ ÎÔÓÙÈÓ ÔÌ (Û ÌappleÂÚÈ-Ï Ì ÓÔÌ ÓË Î È ÙËÓ ÎÔÚ Ê ÙË ÛÙ ÁË ) applefiûù ÛË ÏÈÁfiÙÂÚË applefi 8 m. - ÁˆÁfi Î Û ÂÚ Ô ÂÓ appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚË È Ì ÙÚÔ applefi ÂΠÓË ÙË ÂÍ ÁˆÁ ÙÔ Ï ËÙ : ÁÈ ÙÂÙÚ ÁˆÓÔ ÁˆÁÔ Î Û -ÂÚ ˆÓ Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ È ÛÙ ÛË appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Î Ù 0% ÛÂ Û ÁÎÚÈÛË Ì Î ÓË ÙË ÂÍ ÁˆÁ ÙÔ Ï ËÙ. - Ó ÁÎ È ÛÙ ÛË ÙÔ ÁˆÁÔ Î Û ÂÚ ˆÓ ÌappleÔÚÂ Ó appleôïôáèûùâ Ì ÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô Ù appleô: P S = K H S = ÙÔÌ Û cm 2 = Û ÓÙÂÏÂÛÙ Ì ˆÛË : - 0,04 ÁÈ Í Ï - 0,030 ÁÈ Î Ú Ô Ó - 0,024 ÁÈ appleâùú Ï ÈÔ - 0,06 ÁÈ ÚÈ ƒ = ÈÛ ÙÔ Ï ËÙ Û kcal/h H = Ô ÙË Î ÌÈÓ ÛÂ Ì ÙÚ applefi ÙÔÓ ÍÔÓ ÙË ÊÏfiÁ Ì ÚÈ ÙËÓ ÂÎÎ ÓˆÛË ÙË Î ÌÈÓ ÛÙËÓ ÙÌfiÛÊ ÈÚ. È ÙÈ È ÛÙ ÛÂÈ ÙÔ ÁˆÁÔ Î Û ÂÚ Ô ı appleú appleâè Ó Ï ÂÙ apple fi ÈÓ ÙÔ appleú ÁÌ ÙÈÎfi Ô ÙË Î ÌÈÓ ÛÂ Ì ÙÚ, applefi ÙÔ ÍÔÓ ÙË ÊÏfiÁ Ì ÚÈ ÙËÓ ÎÔÚ Ê, ÌÂÈˆÌ ÓË Î Ù : - 0,0 m. ÁÈ Î ıâ ÏÏ Á Î Ù ı ÓÛË ÙÔ ÁˆÁÔ ÌÂÙ Í ÙË ÂÍ ÁˆÁ ÙÔ Ï ËÙ Î È ÙÔ ÁˆÁÔ Î Û ÂÚ Ô. -,00 m. ÁÈ Î ıâ Ì ÙÚÔ ÔÚÈ fióùè Ó appleù ÍË ÙÔ ÈÔ ÙÔ ÁˆÁÔ Ï ÚˆÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÚÈÓ appleúô ˆÚ ÛÔ Ì ÛÙË Û Ó ÂÛË ÙÔ Ï ËÙ Î Ïfi Â Ó È Ó Î ÎÏÔÊÔÚ ÛÂÈ ÓÂÚfi Ì Û ÛÙÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÁÈ Ó Ê ÁÔ Ó ÂÓ Â- fiìâó Í Ó ÛÒÌ Ù appleô ı ÌappleÔ-ÚÔ Û Ó Ó ı ÛÔ Ó ÛÂ Î Ó ÓÔ ÙË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ. Ô Á ÌÈÛÌ Á ÓÂÙ È ÚÁ, ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó Ê ÁÔ Ó ÔÈ Ê Û Ï Â Ú Ì Û applefi Ù ÂÍ ÂÚÈÛÙÈÎ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË.  ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ı ÚÌ ÓÛË ÎÏÂÈÛÙÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ, Ë apple ÂÛË ÊfiÚÙËÛË ÂÓ ÚÒ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î È Ë apple ÂÛË appleúôêfiúùëûë ÙÔ Ô Â Ô È ÛÙÔÏ ı appleú appleâè Ó ÓÙÈÛÙÔÈ Â Ó ÌËÓ Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚË applefi ÙÔ Ô ÙË ÛÙ ÙÈÎ ÛÙ ÏË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË (apple.. ÁÈ ÌÈ ÛÙ ÙÈÎ ÛÙ ÏË Ì., Ë apple ÂÛË appleúôêfiúùèûë ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı appleú appleâè Ó ÓÙÈÛÙÔÈ Â ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ÂÏ ÈÛÙË ÙÈÌ 0, bar) X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ ÓÂÚÔ ÙÚÔÊÔ fiùëûë Ô ÓÂÚfi ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÙÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ ı ÚÌ ÓÛË appleú appleâè Ó appleô ÏÏÂÙ È Û ÂappleÂÍÂÚÁ Û Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔÓ ÓÔÓÈÛÌfi 2.4 YN E H A ø OY KAY AEPIOY ÁˆÁfi Î Û ÂÚ Ô apple ÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ ÙË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. Ú ÁÌ ÙÈ, Â Ó ÂÓ ÂappleÈÏ ıâ Ì ۈÛÙ ÎÚÈÙ ÚÈ Î È ÂÓ ÙÔappleÔıÂÙËı ۈÛÙ, ÌappleÔÚÔ Ó Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛıÔ Ó ÛÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ  ÛÙÔÓ Î ÛÙ Ú, ÍËÛË ıôú ˆÓ, ËÌÈÔ ÚÁ Î Û ÂÚ ˆÓ, ÁÚÔ-appleÔÈ ÛÂÈ Î È È ÚÒÛÂÈ. ÁˆÁfi Î Û ÂÚ Ô appleú appleâè Ó ÂÈ Ù ÎfiÏÔ ı Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ : - Â Ó È applefi È ÚÔ Ô ÏÈÎfi appleô ÓÙ ÂÈ ÛÙÈ ıâúìôîú Û Â ÙˆÓ Î -appleóòó Î È Û ÂÙÈÎÒÓ ÁÚÔappleÔÈ ÛˆÓ. - appleú appleâè Ó ÂÈ Âapple ÚÎ ÌË ÓÈÎ ÓÙÔ Î È ÌÈÎÚ ıâúìèî ÁˆÁÈÌfiÙËÙ. - Ú appleâè Ó ÂÈ Ù ÏÂÈ ÛÙÂÁ ÓÔappleÔ ËÛË ÁÈ ÙËÓ appleôê Á ÍË ÙÔ È Ô ÙÔ ÁˆÁÔ Î Û ÂÚ Ô. - Ú appleâè Ó Â Ó È fiûô appleâúèûûfiùâúô Î ıâùô Î È ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi Ì ÚÔ appleú appleâè Ó ÂÈ Ó ÛÙ ÙÈÎfi appleôú-úôêëù Ú appleô È ÛÊ Ï ÂÈ ÌÈ ÛÙ ıâú ÂÎÎ ÓˆÛË ÙˆÓ Î Û ÂÚ ˆÓ. - ªÂ ÛÎÔapplefi Ó appleôêâ ÁÔÓÙ È appleâ-úèô appleè Ûˆ Á Úˆ applefi ÙËÓ Î -ÌÈÓ appleô ı ÌappleÔÚÔ Û Ó Ó ÂÌappleÔ Ô Ó ÙËÓ ÓÔ Ô ÙˆÓ Î Û -ÂÚ ˆÓ, appleú appleâè Ë Ôapple ÂÎÎ ÓˆÛË Ó ÍÂappleÂÚÓ ÂÈ ÙÔ Ï ÈÛÙÔ 0,4 2. YNAPMO O H H KA YMMATøN RONDO Î Ï ÌÌ Ù Î È Ô apple Ó Î ÂÏ Á Ô appleâúè ÔÓÙ È Û Í ˆÚÈÛÙ ÎÔ ÙÈ. ÙËÓ Û ÛÎÂ Û ÙˆÓ Î Ï ÌÌ ÙˆÓ ı Ú -Ù ٠ÂÁ ÂÈÚ È Î È ÙÔÓ ÏÔ Ì Î ÁÈ ÙË ÌfiÓˆÛË ÙÔ ÛÒÌ ÙÔ ÙÔ Ï ËÙ. ÎÔÏÔ ıâ ÛÙ ÙËÓ Î ÙˆıÈ È ÈÎ Û (Û ÈÔ ): - ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ Î Ùˆ-ÌappleÚÔÛÙÈÓfi ÛÙ ÚÈÁÌ () Î È ÙÔ apple Ûˆ (2) ÛÙÈ ÎÂÊ Ï Ì ÙÈ Ù ÛÛÂÚÈ Â appleô Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÓÙ È ÛÙË Û ÛΠÛ. - ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ Óˆ ÛÙ ÚÈÁÌ () ÛÙÂÚÂÒÓÔÓÙ ÙÔ ÛÙËÓ ÌappleÚÔÛÙÈÓ ÎÂÊ Ï Ì ÙÈ Ô Â TE. - ªÔÓÒÛÙ ÙÔ ÙÔÛ ËÚÔ ÛÒÌ Ì ÏÔ Ì Î appleô ÌappleÏÔÎ ÚÂÙ È ÌÂ Ù Ô ÂÏ Ù ÚÈ appleô Û ÌappleÂÚÈÏ Ì -ÓÔÓÙ È ÛÙË Û ÛΠÛ. - ÔappleÔı ÛÙ ÙÔv apple v Î () Ì ÙÈ Â appleô  v È ÛÙÂÚÂˆÌ Ó ÛÙËv applefiúù ÙÔ ı Ï ÌÔ Î ÛË. - Ó ÚÌÔÏÔÁ ÛÙ ÙÔ ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ ˆÌ (3) Î È ÙÔ ÂÍÈfi ÙÔ ˆÌ (4) ÙÔappleÔıÂÙÒÓÙ Ù ÛÙÈ appleô Ô ÙˆÓ ÛÙËÚÈÁÌ ÙˆÓ (-2) Ó ÔÏÔÁ Ì ٠ÌÔÓÙ ÏÔ. - AÛÊ Ï ÛÙ ٠appleïâ Ú ÛÙ ÛÙËÚ ÁÌ Ù ( - ) Ì ÙÈ 4  appleô 68

7 Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÓÙ È ÛÙË Û ÛΠÛ. - ºÈÍ ÚÂÙ ÙÈ Ô apple Ûˆ appleï Π(6) Î È (7) ÛÙ ÙÔÈ ÒÌ Ù Ì ÙÈ Î Â appleô Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÓÙ È ÛÙË Û ÛÎÂ Û - ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔÓ apple Ó Î ÂÏ Á Ô () ÔÓÙ ÙÈ Ô Î Ùˆ appleúôâíô- ÙÔ apple Ó Î ÛÙÈ appleô Ô appleô apple Ú Ô Ó ÛÙ ÙÔÈ ÒÌ Ù, Î È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔÓ Ì ÙÈ apple ÛÛÂÚÈ Ï Ì ÚÈÓfi È Â appleô appleâúèï ÓÔÓÙ È ÛÙË Û ÛΠÛ. ÚÈÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙËÓ È ÈÎ -Û Ù ı appleú appleâè Ó ÍÂÙ Ï ÍÂÙ ٠ÌÈÎÚ Î ÏÒ È ÙˆÓ Ô ıâúìôûù ÙÒÓ Î È ÙÔ ıâúìôì ÙÚÔ ÙÔappleÔıÂÙÒÓÙ ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÈÛıËÙ Ú ÛÙÔ Ô ËÁÔ (0), ÌappleÏÔÎ ÚÔÓÙ Ù fiï Ì ÂÈ ÈÎfi ÙÛÈÌappleÈ ÎÈ. - Ó ÚÌÔÏÔÁ ÛÙ ÙË ÌappleÚÔÛÙÈÓ appleï Î (8) ÛÙËÚ ÔÓÙ ÙËÓ ÛÙ ÙÔÈ ÒÌ Ù Ì Ûˆ ÙˆÓ ÂÈ ÈÎÒÓ ÛÙËÚÈÁÌ ÙˆÓ. - ÌappleÏËÚÒÛÙ ÙË Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË ÊÈÍ ÚÔÓÙ ÙÔ Î apple ÎÈ (2) ÛÙ ÙÔÈ- ÒÌ Ù Ì Ûˆ ÂÈ ÈÎÒÓ ÛÙËÚÈÁÌ ÙˆÓ ƒo Oà : Ú Ù ÛÙÂ Ì Ì ٠ÁÁÚ Ê ÙÔ Ï ËÙ Î È ÙÔ «ÈÛÙÔappleÔÈËÙÈÎfi ÔÎÈÌ» appleô Ú - ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ı Ï ÌÔ Î ÛË H EKTPIKH YN E H Ï ËÙ È ı ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Î ÏÒ ÈÔ ÙÚÔÊÔ ÔÛ appleô appleú appleâè Ó ÙÚÔÊÔ ÔÙÂ Ù È Ì ÌÔÓÔÊ ÛÈÎ Ù ÛË 230V 0Hz Ì Ûˆ ÂÓfi ÁÂÓÈÎÔ È ÎfiappleÙË appleúôûù ÙÂ Ì ÓÔ applefi ÛÊ ÏÂÈÂ. Ô Î ÏÒ ÈÔ ÙÔ ıâúìôûù ÙË ÒÚÔ, ÙÔ ÔappleÔ Ô Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Â Ó È appleô- ÚˆÙÈÎ ÁÈ Ó appleâù Ô Ì ÌÈ Î Ï ÙÂ-ÚË Ú ıìèûë ÙË ıâúìôîú Û appleâúè Ï-ÏÔÓÙÔ, ı appleú appleâè Ó Û Ó Âı fiappleˆ Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ 6 (. 6). Ó ÛÙ ÌÂÙ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÙÚÔÊÔ fiùëûë ÙÔ Î ÛÙ Ú Î È ÙÔ Î ÎÏÔÊÔÚËÙ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. HMEIø H: Û ÛΠappleú appleâè Ó Û Ó Âı Û ÌÈ ÁÂÈˆÌ ÓË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. H SIME appleôappleôèâ Ù È Î ıâ  ı ÓË ËÌÈÒÓ Û ÏÈÎ ÙÔÌ Û appleâú appleùˆûë appleô ÁÈÓ Ó ÏfiÁˆ ÏÏÂÈ Ë Á ˆÛË ÛÙËÓ Û ÛÎÂ. ÚÈÓ applefi ÔappleÔÈ appleôùâ Âapple Ì ÛË ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi apple Ó Î, È Îfi Ù ÙËÓ ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÙÔ ÚÂ Ì ÙÔ HÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÂÛË ÙÔ boiler «µ» È Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËıÂ Ë ËÏÂÎÙÚÈÎ 3. Û Ó ÂÛË ÙÔ Ï ËÙ Ì ÙË ÌÔÓ boiler «µ» Ó ÎÔÏÔ ı ÛÂÙ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ È ÈÎ Û Â : - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ Âapple Óˆ Î Ï ÌÌ ÙÔ Ï ËÙ Î È ÙËÓ apple Ûˆ appleúôûù Û ÙÔ apple Ó Î ÂÏ Á Ô ÁÈ Ó ÊÙ ÛÂÙ ÛÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÛÂÈ ÙÔ Ï ËÙ. - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ Âapple Óˆ Î Ï ÌÌ ÙÔ boiler ÁÈ Ó ÊÙ ÛÂÙ ÛÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÛÂÈ ÙÔ boiler. - Ó ÛÙ ٠ΠÏÒ È fiappleˆ Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙÔ Û ÈÔ (. 6/a). PO OXH: To Î Ê Î ÏÒ Èo (ÌovˆÌ vo) xpëûèìoappleoèâ Ù È appleoîïâèûùèî ÁÈ ÙË Û v ÂÛË Ùˆv Î ÛÙ pˆv Ì ÌfivÈÌË ÙpoÊo oû (Ù appleo B). EPIEXOMENO L Ú ÌÌ N Ou ÙÂÚo IG ÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË TS ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï TC ÂÚÌÔÛÙ ÙË Ï ËÙ SA Ú ÛÈÓÔ led apple ÚouÛ Ù ÛË P ÎÏÔÊÔÚËÙ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË B K ÛÙ Ú Ì appleâu  ÙÚoÊo oû ( Âv apple Ú ÂÙ È) B K ÛÙ Ú Ì ÌfivÈÌË ÙÚoÊo oû ( Âv apple Ú ÂÙ È) TA ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÒÚÔ OP XÚovo È ÎfiappleÙË appleúoáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ (appleúo ÈÚÂÙÈÎ ) Ó ovù ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÒÚÔ (TA) ÈÚ ÛÙ Ùo Ú xuîuîïˆù Ú applefi Ùou ÎÚo ÎÙ 4-. Ó ovù Ùo XÚovo È ÎfiappleÙË appleúoáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ (OP) ÈÚ ÛÙ Ùo Ú xuîuîïˆù Ú applefi Ùou ÎÚo ÎÙÂ

8 B B4 L N P PB L N TB C EPIEXOMENO L Ú ÌÌ N Ou ÙÂÚo IG ÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË TS ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï TC ÂÚÌÔÛÙ ÙË Ï ËÙ SA Ú ÛÈÓÔ led apple ÚouÛ Ù ÛË P ÎÏÔÊÔÚËÙ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË B K ÛÙ Ú Ì ÌfivÈÌË ÙÚoÊo oû ( Âv apple Ú ÂÙ È) OP XÚovo È ÎfiappleÙË appleúoáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ (appleúo ÈÚÂÙÈÎ ) PB ÎÏÔÊÔÚËÙ boiler TB ÂÚÌÔÛÙ ÙË boiler R RÂÏ IG TC TS SA OP RONDO - ESTELLE NC NA C MapplefiÈÏÂÚ BA00 - BA0- BA200 R Ó oùâ Ùo ÂÚÌÔÛÙ ÙË appleâúè ÏÏovÙo ÛÙou ÎÚo ÂÎÙ Â - ÙË ÛË ÎÚo ÂÎÙÒv o ÈÚ ÛÙ Ùo Ú xuîuîïˆù Ú. A ÈÚ ÛÙ Ùou Ú xuîuîïˆù Ú 4- Î È 8- ÙË ÛË ÎÚo ÂÎÙÒv Ùou Ï ËÙ. Ó ovù Ùo XÚovo È ÎfiappleÙË appleúoáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ (OP) ÈÚ ÛÙ Ùo Ú xuîuîïˆù Ú applefi Ùou ÎÚo ÎÙ /a 3 XPH H KAI YNTHPH H 3. E E XO PIN TH EITOYP IA ÚÈÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı ÙÔ appleúòùô ÍÂÎ ÓËÌ ÙÔ Ï ËÙ Î ÓÙ ÙÔ ÎfiÏÔ ıô ÂÏ Á Ô : - µâ Ȉı Ù fiùè Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Â Ó È ÁÂÌ ÙË Ì ÓÂÚfi Î È ÂÈ Á ÓÂÈ Î Ï ÂÍ ÚˆÛË. - µâ Ȉı Ù fiùè ÔÈ ÓÂ Â Ó È ÓÔÈ-ÎÙ. - µâ Ȉı Ù fiùè Ô ÁˆÁfi Î Û Â-Ú ˆÓ Â Ó È ÂÏ ıâúô. - µâ Ȉı Ù fiùè Ë ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó- ÂÛË appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛˆÛÙ Î È ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÙË Á ˆÛË Â Ó È Û Ó-  ÂÌ ÓÔ. - µâ Ȉı Ù fiùè ÂÓ apple Ú Ô Ó Ú ÛÙ Â ÊÏÂÎÙ ÏÈÎ ÎÔÓÙ ÛÙÔ Ï ËÙ. - µâ Ȉı Ù fiùè Ô Î ÎÏÔÊÔÚËÙ ÂÓ Â Ó È ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔ. RONDO - ESTELLE EKINHMA KAI EITOYP IA 3.2. ÂÎ ÓËÌ Ï ËÙ (. 7) È Ó Á ÓÂÈ ÙÔ ÍÂÎ ÓËÌ ÙÔ Ï ËÙ Ó ÎÔÏÔ ı ÛÂÙ ÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô ÙÚfiappleÔ: - µâ Ȉı Ù fiùè ÙÔ «ÈÛÙÔappleÔÈËÙÈÎfi ÔÎÈÌ» ÂÓ Â Ó È Ì Û ÛÙÔ ı Ï ÌÔ Î ÛË. - ÚÔÊÔ ÔÙ ÛÙ ٠ÛË ÛÙÔ Ï ËÙ apple ÙÒÓÙ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË (), Ùo v ÌÌ ÙÔÓ appleú ÛÈÓÔ led (3) Û ÂappleÈÙÚ appleâè v ÂÏ ÏÍÂÙ ÙËÓ apple ÚouÛ Ù ÛË ÛÙË ÛuÛÎÂu ; Û Á ÚfiÓˆ ı ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Î È Ô Î -ÛÙ Ú. EPIEXOMENO ÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË 2 ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï 3 Ú ÛÈÓÔ led apple ÚouÛ Ù ÛË 4 ÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ï ËÙ ÂÚÌÔÛÙ ÙË Ï ËÙ 6 ÂÚÌÔÛÙ ÙË boiler 7 ÂÚÌfiÌÂÙÚÔ boiler 8 ÈÙÙÏfi Ì Ó ÙÚÈ ÔÂÈ ÒÓ ÈÛıËÙ ÚˆÓ ıâúìôûù ÙË/ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ú ÛÙ Ú ƒâï 0 µ ÛË ÎÚÔ ÂÎÙÒÓ MapplefiÈÏÂÚ BA00 - BA0- BA

9 RONDO' 3/4 OF ESTELLE 3/4 OF RONDO' /6 OF ESTELLE /6 OF. 8 - ƒ ıì ÛÙ ÙÔÓ ıâúìôûù ÙË ÙÔ Ï ËÙ () Û ÌÈ ıâúìôîú Û fi È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 60 Ô C. ÙÈÌ ÙË Ú ıìè fiìâóë ıâúìôîú -Û ÂÏ Á ÂÙ È ÛÙÔ ıâúìfiìâùúô (4). - ƒ ıì ÛÙ ÙË ıâúìôîú Û ÓÂÚÔ Ú -ÛË Ú ıì ÔÓÙ ÙÔ ıâúìôûù ÙË ÙÔ boiler (6). ÙÈÌ ÙË Ú ıìè fiìâóë ıâúìôîú Û ÂÏ Á ÂÙ È ÛÙÔ ıâúìfi- ÌÂÙÚÔ (7) ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï (. 7) ıâúìôûù ÙË ÛÊ Ï Ì ÂÈÚÔÎ -ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌfi (2) ÂappleÂÌ ÓÂÈ, ÛÙ Ì -ÙÒÓÙ ÌÂÛ ÙÔÓ Î ÛÙ Ú, fiù Ó Ë ıâúìôîú Û ÙÔ Ï ËÙ appleâú  ÙÔ 00 Ô C. È Ó Âapple Ó Ê ÚÂÙÂ Í Ó Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔÓ Î ÛÙ Ú appleú appleâè Ó ÍÂ È ÒÛÂÙ ÙÔ Ì ÚÔ Î Ï ÌÌ Î È Ó appleè ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple. Ó Ùfi Âapple Ó Ï Ì ÓÂÙ È Û Ó, ËÙ ÛÙ ÙËÓ Âapple Ì ÛË ÙË ÍÔ ÛÈÔ- ÔÙËÌ ÓË Â ÓÈÎ ÀappleÔÛÙ ÚÈÍË ÁÈ Ó Ó ÏÂÁ Ô Ï ÚˆÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË µâ Ȉı Ù appleâúèô ÈÎ fiùè ÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ (3. 2) fiù Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Â Ó È ÎÚ Ô Ë apple ÂÛË Î Ì ÓÂÙ applefi,2 bar. Ó Ë apple ÂÛË Â Ó È ÌËÏfiÙÂÚË ÙÔ bar Ó ÙËÓ Âapple Ó Ê ÚÂÙ ÛÙËÓ Ú ÈÎ ÙË ÙÈÌ Ù Ì ÙËÌ ÙÔ Ï ËÙ (. 7) È Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÙ ÙÔÓ Ï ËÙ appleúô- ÛˆÚÈÓ appleè ÂÙ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË (). È Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÙ ÙÔÓ Ï ËÙ ÁÈ Ó ÌÂÁ ÏÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ ÎÔ-ÏÔ ı ÛÙ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ È ÈÎ Û Â : - ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙË ı ÛË "ÎÏÂÈÛÙfi" - Ï ÛÙ ÙÔ ÎÚÔ ÓÔ ÙˆÓ Î Û ÌˆÓ Î È ÙÔ ÓÂÚÔ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. - ÂÈ ÛÙ ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Â Ó apple Ú ÂÈ Î Ó ÓÔ apple ÁÂÙÔ. 3.3 E OXIAKO KA API MO Û ÓÙ ÚËÛË appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È Î ıâ ÚfiÓÔ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ Úı., apple Ú. 4 ÙÔ.. 42/3, Î È ı appleú appleâè Ó ËÙËı applefi ÙËÓ ÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓË Â ÓÈÎ ÀappleÔÛÙ ÚÈÍË. ÚÈÓ Á ÓÂÈ ÔappleÔÈ appleôùâ È ÈÎ Û Î ı ÚÈÛÌÔ Û ÓÙ ÚËÛË, appleôû Ó- ÛÙ ÙË Û ÛΠapplefi ÙÔ ÎÙ Ô ÙÚÔÊÔ ÔÛ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ ÚÂ Ì ÙÔ K ı ÚÈÛÌfi ÙË Î appleó ÙÔ Ï ËÙ (. 8) È Ó Á ÓÂÈ Ô Î ı ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÛËÌ ˆÓ appleô appleâúóô Ó Ù Î Û ÚÈ appleú appleâè Ó Ê ÈÚ ÛÂÙ ÙÈ Â appleô Û ÁÎÚ ÙÔ Ó ÙËÓ applefiúù ÛÙÔ ÛÒÌ ÙÔ Ï ËÙ Î È Ì ÙËÓ ÂÈ ÈÎ Ô ÚÙÛ Ó Î ı Ú ÛÂÙÂ Î Ï ÙÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙÔ Ï ËÙ Î È ÙÔÓ ÁˆÁfi ÂÎÎ ÓˆÛË ÙˆÓ Î Û ÂÚ ˆÓ, Ê ÈÚÒÓÙ Ù Î Ù ÏÔÈapple. ÊÔ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë Û ÓÙ ÚËÛË, ÛÙ ÌÔÓÙ Ï «RONDO /ESTELLE OF», Âapple Ó ÙÔappleÔıÂÙ ÛÙÂ Ù Ì ÚË appleô Ê ÈÚ ıëî Ó Î Ù ÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ Ú ÈÎ ÙÔ ı ÛË. È ÙÔ ÌÔÓÙ ÏÔ «ESTELLE» ÔÈ È - ÈÎ Û Â Û ÓÙ ÚËÛË appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È ˆÚ ÙËÓ Ê ÚÂÛË ÙÔ Î ÛÙ Ú AÓfi ÈÔ appleúôûù Û ÙÔ boiler Ô boiler «µ 00 µ 0 µ 200» È ı ÙÂÈ Ófi ÈÔ appleúôûù Û ÌÂ Ì ÁÓ ÛÈÔ (. ). Ùfi ÙÔ ÓÙÈ È ÚˆÙÈÎfi Ófi ÈÔ Û ΠÓÔÓÈÎ Û Óı ΠÏÂÈÙÔ ÚÁ ÂÈ ÌÈ È ÚÎÂÈ ÚÔÓÒÓ Y OMNHMA ºÏ ÓÙ MapplefiÈÏÂÚ 2 ÙÂÁ ÓˆÙÈÎfi 3 AÓfi ÈÔ Ì ÁÓËÛ Ô 33x8 4 Óˆ Î Ï Ë K Ï ÌÌ appleúôûù Û. 7

10 Ó È Î Ïfi Ó ÂÏ Á ÂÙ Πıâ ÚfiÓÔ ÙË È ÚˆÛ ÙÔ Î È Ó ÙÔ ÓÙÈÎ ıèûù ÙÂ Â Ó apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ ÊıÔÚ AappleÔÛ Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Î Ï ÌÌ ÙˆÓ ESTELLE 6 2 È Ó appleúô Ô Ì ÛÙËÓ appleôû Ó ÚÌÔÏfi-ÁËÛË ÙˆÓ Î Ï ÌÌ ÙˆÓ ı appleú appleâè Ó Á ÓÔ Ó Î Ù ÛÂÈÚ ÔÈ ÎfiÏÔ ıâ È È-Î Û Â : - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ Î apple ÎÈ (2) appleô Â Ó È ÊÈÍ ÚÈÛÌ ÓÔ Ì Ûˆ ÂÈ ÈÎÒÓ ÛÙËÚÈÁÌ ÙˆÓ. - Á ÏÙ ÙÔÓ ÂÌappleÚfi apple Ó Î (8) appleô Â Ó È ÛÙÂÚÂˆÌ ÓÔ ÛÙ appleïâ Ú Ì ÛÊ ÏÂÈÂ Û Ó ÂÛË ; - ÂÌÔÓÙ ÚÂÙ ÙÔÓ apple Ó Î ÂÏ Á Ô () ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔ ÛÙ ÙÔÈ ÒÌ Ù Ì 4 ÂÈ ÈÎ Â. - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÈ apple Ûˆ appleï Π(6) Î È (7) ÊÈÍ ÚÈÛÌ Ó ÛÙ ÙÔÈ ÒÌ Ù Ì 0 ÂÈ ÈÎ Â. - ÂÌÔÓÙ ÚÂÙ ÙÔ ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ ˆÌ (3) ÍÂ È ÒÓÔÓÙ ÙÈ Â appleô ÙÔ ÌappleÏÔÎ ÚÔ Ó ÛÙÔ Óˆ ÛÙ ÚÈÁÌ (), Î È Ê ÈÚ ÛÙ ÙË appleô ÙÔ ÌappleÏÔ-Î ÚÂÈ ÛÙÔ Î Ùˆ ÛÙ ÚÈÁÌ () - ÂÌÔÓÙ ÚÂÙ ÙÔ ÂÍÈfi ÙÔ ˆÌ (4) ÎÔÏÔ ıòóù ÙÈ ÈÂ È È-Î Û Â AappleÚfiÔappleÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ RONDO ESTELLE Ó Ê ÚÔ Ì Πappleôèâ ÈÙ Â Î È ÓÙ -ÛÙÔÈ Â Ï ÛÂÈ ÌÈ ÛÂÈÚ ÓˆÌ ÏÈÒÓ appleô ÌappleÔÚÔ Ó Ó Û Ì Ô Ó Î È Ó ËÌÈ-Ô ÚÁ ÛÔ Ó ÙË È ÎÔapple ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÌË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ. ªÈ ÓˆÌ Ï ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ, ÛÙÈ appleâúèûûfiùâúâ appleâúèappleùòûâè, Î ÓÂÈ Ó Ó ÂÈ Ë Ï Ó ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ, ÙˆÓ ÔÚÁ ÓˆÓ ÂÈÚÈÛÌÔ Î È ÂÏ Á Ô. Î ÛÙ Ú ı ÌappleÔÚ ÛÂÈ Ó Í Ó -ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÂÈ ÌfiÓÔ Â Ó apple ÙËı ıè ÙÔ ÎÔ Ìapple ÍÂÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ. ªÂ ÙËÓ Î ÓËÛË Ù, Â Ó Á ÓÂÈ Ó Î ÓÔÓÈÎfi ÍÂÎ ÓËÌ, ÙÔ ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÌappleÔÚÂ Ó ÔÊ ÏÂÙ È Û ÌÈ apple ÚÔ ÈÎ Î È ÌË ÂappleÈ- Î Ó ÓË ÓˆÌ Ï. ÓÙÈı Ùˆ, Â Ó ÙÔ ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ apple Ú -Ì ÓÂÈ ı appleú appleâè Ó ÚÔ Ì ÙËÓ ÈÙ ÙË ÓˆÌ Ï Î È Ó ÂÊ ÚÌfiÛÔ Ì ÙÈ Ï ÛÂÈ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ˆ ÎÔ-ÏÔ ıˆ : O Î ÛÙ Ú ÂÓ Ó ÂÈ - Ï ÁÍÙ ÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÛÂÈ - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë ÂÈÛÚÔ ÙˆÓ Î Û ÌˆÓ Â Ó È Î ÓÔÓÈÎ, Ó ı ÏÔ Ó ÂÍ ÂÚÈÛÌfi ÔÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÙÚÔÊÔ ÔÛ Î Û -ÌÔ, ÙËÓ Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙˆÓ Ê -ÏÙÚˆÓ Î È ÙÔ ÂÎ ÛÙ Ú (Ìapple Î). - Ï ÁÍÙ ÙËÓ Î ÓÔÓÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÛappleÈÓı Ú Ó ÌÌ ÙÔ Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ ÔÚÁ ÓˆÓ ÙÔ Î -ÛÙ Ú. Î ÛÙ Ú Ó ÂÈ Î ÓÔÓÈÎ ÏÏ Û ÓÂÈ Ì Ûˆ ÌÂÙ - Ï ÁÍÙ ÙË ÊÏfiÁ, ÙË Ú ıìèûë ÙÔ ÚÔ Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ. ÛÎÔÏ Ú ıìèûë ÙÔ Î ÛÙ Ú Î È ÌÂÈˆÌ ÓË applefi ÔÛË - Ï ÁÍÙ ÙËÓ Î ÓÔÓÈÎ ÂÈÛÚÔ ÙˆÓ Î Û ÌˆÓ, ÙËÓ Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙÔ Ï ËÙ, ÙË Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙˆÓ Áˆ-ÁÒÓ ÂÎÎ ÓˆÛË ÙˆÓ Î appleóòó, ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÈÎ ÈÛ appleô ÓÂÈ Ô Î ÛÙ -Ú Î È ÙËÓ Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙÔ. Ï ËÙ ÏÂÚÒÓÂÙ È Â ÎÔÏ - Ï ÁÍÙ ÙË Ú ıìèûë ÙÔ Î ÛÙ Ú ( Ó Ï ÛË Î appleóòó), appleôûfiùëù ÙˆÓ Î Û ÌˆÓ, Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙË Î appleóô- fi Ô. Ï ËÙ ÂÓ Âapple ÚΠÛÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ ÙË ı ÚÌ ÓÛË - µâ Ȉı Ù ÁÈ ÙËÓ Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙÔ ÛÒÌ ÙÔ ÙÔ Ï ËÙ, ÙË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ, ÙË Ú ıìèûë, ÙÈ appleô fiûâè ÙÔ Î ÛÙ Ú, ÙËÓ appleúô-î ıôúèûì ÓË ıâúìôîú Û, ÙË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È ÙË ı ÛË ÙÔ ıâúìôûù ÙË Ú ıìèûë. - µâ Ȉı Ù fiùè Ô Ï ËÙ ÂÈ Âapple ÚÎ ÈÛ ÁÈ ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÔappleÔ appleúôôú ÂÙ È. ª Úˆ È appleúô fióùˆó Î ÛË - µâ Ȉı Ù ÁÈ ÙËÓ Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙÔ ÛÒÌ ÙÔ ÙÔ Ï ËÙ Î È ÙË ÂÎÎ ÓˆÛË ÙˆÓ Î appleóòó, ÂÓ Â fi-ìâóâ È ÚÚÔ ÙÔ Ï ËÙ ÙÔ ÈÎÙ Ô ÂÎÎ ÓˆÛË (appleôúù ÎÈ, ı Ï ÌÔ Î ÛË, ÎÙ Ô ÂÎÎ Óˆ-ÛË Î appleóòó, Î appleóô fi Ô, ÊÏ Ó- Ù Â ). - Ï ÁÍÙ ÙËÓ appleôèfiùëù ÙˆÓ Î -Û ÌˆÓ. Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË ÙË Ï ÛÊ Ï ÙÔ Ï ËÙ - Ï ÁÍÙ ÙËÓ apple ÚÍË Ú ÛÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÙËÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ / ÙˆÓ Î ÎÏÔÊÔÚËÙÒÓ. - µâ Ȉı Ù ÁÈ ÙËÓ apple ÂÛË ÊfiÚÙÈÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÙËÓ appleôùâïâûì -ÙÈÎfiÙËÙ ÙÔ / ÙˆÓ Ô Â ˆÓ È -ÛÙÔÏ Î È ÙË Ú ıìèûë ÙË È ÙË Ï. 3.4 ANTI A øtikh PO TA IA  appleâú appleùˆûë apple ÁÔ Â Èˆı Ù fiùè Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı ÚÌ ÓÛË apple Ú Ì ÓÂÈ Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È Ù ˆÌ ÙÈ Î È ÙÔ Ì ÚÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ Ï ËÙ Ô Ó Âapple ÚÎ ı ÚÌ ÓÛË, Û ÓÙ ıâùë appleâú appleùˆûë Î È Ô Ï ËÙ Î È Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı appleú appleâè Ó ÂÈ ÛÔ Ó appleï Úˆ. È Ó appleï ÚË ÂÈ ÛÌ ı appleú appleâè Ó Ê ÈÚ ÛÂÙ ÙÔ ÓÂÚfi Î È applefi ÙÔ boiler Î È applefi ÙÔÓ ÂÓ ÏÏ ÎÙË ÙÔ boiler. 3. XPH IME HPOºOPIE IA TON KATANA øth  appleâú appleùˆûë Ï Ë Î Î ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ, Ó ÙËÓ appleôû Ó ÛÂÙÂ, ˆÚ Ó Âapple Ì ÂÙ Û ΠÌÈ ÂÓ ÚÁÂÈ appleôî Ù ÛÙ ÛË ÙË Ï Ë. È ÔappleÔÈ appleôùâ ÂÓ ÚÁÂÈ appleôî Ù ÛÙ -ÛË Î Ï ÛÙ appleôîïâèûùèî ÙËÓ ÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓË Â ÓÈÎ ÀappleÔÛÙ ÚÈÍË. 72