O O ÎÔ FONDERIE SIME S.p.A. ÌÂ Ú ÛÙËÓ Ô fi Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy appleèû ÙÔappleÔÈÂ fiùè ÔÈ Ï ËÙÂ appleâùúâï Ô apple Ú ÁÔÓÙ È Û ÌÊ Ó ÌÂ fiû

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "O O ÎÔ FONDERIE SIME S.p.A. ÌÂ Ú ÛÙËÓ Ô fi Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy appleèû ÙÔappleÔÈÂ fiùè ÔÈ Ï ËÙÂ appleâùúâï Ô apple Ú ÁÔÓÙ È Û ÌÊ Ó ÌÂ fiû"

Bản ghi

1 O O ÎÔ FONDERIE SIME S.p.A. ÌÂ Ú ÛÙËÓ Ô fi Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy appleèû ÙÔappleÔÈ fiùè ÔÈ Ï ËÙ appleâùúâï Ô apple Ú ÁÔÓÙ È Û ÌÊ Ó Ì fiû Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÚıÚÔ 3 ÎfiÌÌ 3 ÙÔ ÓÔÓÈÛÌÔ PED 7/23 CEE, ÛË ÙË ˆÛÙ Ù ÛΠÛÙÈÎ È ÈÎ Û, Î ı` fiùè Û Â È ÛÌ ÓÔÈ Î È Î Ù ÛΠÛÌ ÓÔÈ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔÓ Î ÓÔÓÈÛÌfi UNI EN 303 -: RONDO - ESTELLE E HNIKA π ƒπ à ª ø EPI PAºH TOY EBHTA. EI A ø H IA TA EI.3 TEXNIKA XAPAKTHPI TIKA Tø H IE H NEPOY IA PAMMA EITOYP IA.6 A AMO KAY H KATA H OI KAY THPE 2 E KATA TA H 2. EBHTO TA IO IA TA EI EBHTO TA IOY 2.3 YN E H EBHTA 2.4 YN E H A ø OY KAY AEPIøN 2. YNAPMO O H H E øtepikøn KA YMMATøN «RONDOã» 2.6 H EKTPO O IKH YN E H XPH H KAI YNTHPH H 3. E E XO PIN THN EKKINH H ENAY H KAI EITOYP IA TOY EBHTA 3.3 KA API MO EBHTA ANTI A øtikh PO TA IA YMBOY E IA TON KATANA øth

2 EPI PAºH TOY EBHTA. EI A ø H È ÙÔÛÈ ËÚÔ Ï ËÙ «RONDO ESTELLE» ÌÂÏÂÙ ıëî Ó Û ÌÊˆÓ Ì ٠ÚfiÙ apple appleô fiûâˆó ÙË 2/42. ÂÈÙÔ ÚÁÔ Ó Ì appleâùú -Ï ÈÔ Î È Ô Ó ÌÈ Ù ÏÂÈ ÈÛÔÚÚÔappleË-Ì ÓË Î ÛË Ì ËÏ ıâúìèî appleô fiûâè ÁÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. Ùfi ÙÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ó Ê ÚÔÓÙ È ÔÈ Ô ËÁ  appleô ÊÔÚÔ Ó Ù ÎfiÏÔ ı ÌÔÓÙ Ï Ï وÓ: - «RONDO» ÌfiÓÔ ÁÈ ı ÚÌ ÓÛË, ÌappleÔÚÂ Ó Û Ó ÛÙÂ Î È Ì Í ˆÚÈÛÙfi boiler «µ 00 - µ 0 - µ 200» - «ESTELLE» ÌfiÓÔ ÁÈ ı ÚÌ ÓÛË, Ì ÓÔÈÁfiÌÂÓË applefiúù, ÌappleÔÚÂ Ó Û Ó ÛÙÂ Î È Ì Í ˆÚÈÛÙfi boiler «µ 00 - µ 0 - µ 200» È Ï ËÙ «RONDO» appleúôûê ÚÔ-ÓÙ È Û ÙÚÂÈ Í ˆÚÈÛÙ Û ÛΠ-Û Â : ÙÔ ÛÒÌ ÙÔ Ï ËÙ, Â͈ÙÂ-ÚÈÎ Î Ï ÌÌ Ù ÌÂ Ê ÎÂÏÔ appleô appleâ-úè ÂÈ ÙÔ Ê ÏÏ ÈÔ Î È ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi apple Ó Î..2 IA TA EI 460 P = = M 80 ø S R = = Rondo - Estelle 3 OF4 OF OF6 OF7 OF P M ÎÔ M ÚÔÛ ÁˆÁ / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 R EappleÈÛÙÚÔÊ / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 S Õ ÂÈ ÛÌ appleï ÚˆÛË /2 /2 /2 /2 /2..2. MapplefiÈÏÂÚ BA U C E C H 0 M2 S4 R3 B A L = = BA 00 BA 0 BA 200 U EÍÔ Ô ÓÂÚÔ Ú ÛË 3/4 3/4 3/4 C Eapple Ó Î ÎÏÔÊÔÚ 3/4 3/4 3/4 E E ÛÔ Ô ÓÂÚÔ Ú ÛË 3/4 3/4 3/4 M2 ÚÔÛ ÁˆÁ ÌapplefiÈÏÂÚ R3 EappleÈÛÙÚÔÊ ÌapplefiÈÏÂÚ S4 EÎÎ ÓˆÛË ÌapplefiÈÏÂÚ /2 /2 /2 BA00 BA0 BA200 L º mm 0 0 H mm A mm B mm /a 64

3 .3 TEXNIKA XAPAKTHPI TIKA RONDO - ESTELLE boiler BA 3 OF4 OF OF6 OF7 OF ÂÚÌÈÎ ÈÛ EÏ ÈÛÙË kw 8, 24, 32, 4,7 4, M ÁÈÛÙË kw 23,8 3,3 40,0 48, 6,3 IÛ ÂÛÙ EÏ ÈÛÙË kw 2, 27,2 36,0 46,,0 M ÁÈÛÙË kw 26, 34,8 44,3 3, 62,0 AÚÈıÌfi ÛÙÔÈ Â ˆÓ M ÁÈÛÙË apple ÂÛË bar ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ ÓÂÚÔ l 2,8 6,8 20,8 24,8 28,8 AappleÒÏÂÈ ÊÔÚÙ Ô Î Û ÂÚ ˆÓ EÏ ÈÛÙË/Ì ÁÈÛÙË mbar 0,0/0, 0,2/0,6 0,/0,2 0,30/0,3 0,32/0,43 Ú ÓÂÚÔ ( t 0 C Ô ) mbar ÂÛË ı Ï ÌÔ Î ÛË mbar 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 ÓÈÛÙÒÌÂÓË appleôapple ÂÛË ÔÙËÓ Î appleóô fi Ô mbar 0,07/0,3 0,4/0,8 0,7/0,23 0,32/0,37 0,34/0,4 ÂÚÌÔÎÚ Û Î Û ÂÚ ˆÓ EÏ ÈÛÙË/Ì ÁÈÛÙË ÔC 60/8 60/8 60/8 60/70 60/70 ÚÔ Î Û ÂÚ ˆÓ EÏ ÈÛÙË/Ì ÁÈÛÙË m 3 n/h 24,0/3,6 32,4/4,4 42,/2,8 4,8/63,3 6,/73,8 ŸÁÎÔ Î Û ÂÚ ˆÓ dm CO 2 % 2, 2, 2, 2, 2, Â Ô Ú ıìèûë ı ÚÌ ÓÛË ÔC Â Ô Ú ıìèûë ÓÂÚÔ Ú ÛË ÔC Ú ÁˆÁ ÓÂÚÔ Ú ÛË t 30 Ô C* l/h XˆÚËÙÈÎfiÙËÙ ÌapplefiÈÏÂÚ l M ÁÈÛÙË apple ÂÛË ÔÎÈÌ ÌapplefiÈÏÂÚ bar B ÚÔ kg * ÂÚÌÔÎÚ Û ÂÈÛfi Ô ÓÂÚÔ Ú ÛË Ô C - ıâúìôîú Û Ï ËÙ 80 Ô C  ÓÈÎ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ RONDO /ESTELLE - NOx: Classe 3 ( ÛÙ Ú ÌËÏÒÓ ÂÎappleÔÌapple Ú appleˆó) 3 OF4 OF OF6 OF 7 OF ÂÚÌÈÎ ÈÛ EÏ ÈÛÙË kw 8,0 27, 36,2 4,0 M ÁÈÛÙË kw,7 27,6 32,8 4,7, IÛ ÂÛÙ EÏ ÈÛÙË kw 20,0 30, 40,0 4,6 M ÁÈÛÙË kw 2, 30,7 36,3 0, 60,7 AÚÈıÌfi ÛÙÔÈ Â ˆÓ n Ô M ÁÈÛÙË apple ÂÛË bar ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ ÓÂÚÔ l 2,8 6,8 20,8 24,8 28,8 AappleÒÏÂÈ ÊÔÚÙ Ô Î Û ÂÚ ˆÓ EÏ ÈÛÙË mbar 0,04 0,08 0,20 0,22 M ÁÈÛÙË mbar 0,06 0,07 0,3 0,3 0,44 Ú ÓÂÚÔ ( t 0 C Ô ) mbar ÂÛË ı Ï ÌÔ Î ÛË mbar 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 ÓÈÛÙÒÌÂÓË appleôapple ÂÛË ÔÙËÓ Î appleóô fi Ô EÏ ÈÛÙË mbar 0,06 0,0 0,22 0,24 M ÁÈÛÙË mbar 0,08 0,0 0, 0,33 0,46 ÂÚÌÔÎÚ Û Î Û ÂÚ ˆÓ EÏ ÈÛÙË ÔC M ÁÈÛÙË ÔC ÚÔ Î Û ÂÚ ˆÓ EÏ ÈÛÙË m 3 n/h 24,3 36,8 48,7, M ÁÈÛÙË m 3 n/h 26,8 37,4 43, 6, 72,8 ŸÁÎÔ Î Û ÂÚ ˆÓ dm CO 2 % 2,8 2,8 2, 2,8 3,0 Â Ô Ú ıìèûë ı ÚÌ ÓÛË C B ÚÔ kg

4 Tø H IE H NEPOY Tø H IE H Perdite NEPOY di carico (mbar) 2 20 RONDO - ESTELLE 7 OF RONDO - ESTELLE 6 OF RONDO - ESTELLE OF RONDO - ESTELLE OF 0 RONDO - ESTELLE 4 OF RONDO - ESTELLE 3 OF Portata ÚÔ (l/h) (l/h). 2. IA PAMMA EITOYP IA U C E 2 M R 4 ƒπ Ã ª ÛÙ Ú 2 ËÙ 3 ÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ï ËÙ 4 ÎÎ ÓˆÛË Ï ËÙ µ Ï ÓÙÂappleÈÛÙÚÔÊ 6 ÙfiÌ ÙÔ ÂÍ ÂÚÈÛÌfi 7 ÓÙÏ boiler 8 Ófi ÈÔ Ì ÁÓËÛ Ô ÎÎ ÓˆÛË boiler 0 Boiler BA Ô Â Ô È ÛÙÔÏ boiler 2 µ Ï ÛÊ ÏÂ Boiler 3 ª ÓfiÌÂÙÚÔ. 2/a 66

5 M8.6 A AMO KAY H ı Ï ÌÔ Î ÛË Â Ó È ÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÛÔ apple Ú ÛÌ Î È Â Ó È Û Ìʈ-ÓÔ Ì ÙËÓ appleúô È ÁÚ Ê EN Û ÓËÌÌ ÓÔ. È È ÛÙ ÛÂÈ ÙÔ ı Ï ÌÔ Î ÛË Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ Û ÈÔ 3. L ŸÁÎÔ mm dm 3 RondÔ /Estelle 3 OF 30 7, RondÔ /Estelle 4 OF 40 24,0 RondÔ /Estelle OF 0 30, RondÔ /Estelle 6 OF 60 37,0 RondÔ /Estelle 7 OF 70 43, KATA H OI KAY THPE ÓÈÛÙ Ù È, ÔÈ Î ÛÙ Ú appleâùúâï Ô Ó Û Ó ÔÓÙ È Ì ÙÔ Ï ËÙÂ. Ù ÛËÌÂ.7. Î È.7.2 Ó Ê ÚÔÓÙ È Ù ÌÔÓÙ Ï Î ÛÙ ÚˆÓ Ì ٠ÔappleÔ ÔÎÈÌ ÛÙËÎÂ Ô Ï ËÙ. 270 L À ƒ RIELLO MÔÓÙÂÏÔ MappleÂÎ ˆÓ ÂÛË ÓÙÏ T appleô P ÂÏ. P ÌÂÁ. æâî ÛÌÔ P ÂÏ. P ÌÂÁ. º º P ÂÏ. P ÌÂÁ. bar bar RondÔ /Estelle 3 OF RG0.R DELAVAN 0,0 0,60 60 Ô W 60 Ô W, 2,0 R2000 G26 R DANFOSS 0,0 0, 60 Ô S 60 Ô S 0, 2,0 RondÔ /Estelle 4 OF RGR DELAVAN 0,6 0,7 80 Ô W 60 Ô W 2, 3,0 R2000 G38 R DELAVAN 0,60 0,7 80 Ô W 60 Ô W 3,0 2, RondÔ /Estelle OF RGR DELAVAN 0,8,00 60 Ô W 60 Ô W,, R2000 G46 R DELAVAN 0,7 0,8 80 Ô W 60 Ô W 3, 4,0 RondÔ /Estelle 6 OF RG2 DELAVAN,00,0 60 Ô W 60 Ô W 0,0 0,0 R2000 G20 DELAVAN,0 60 Ô W 2,0 RondÔ /Estelle 7 OF RG2 DELAVAN,0,2 60 Ô W 60 Ô W,0,0 R2000 G20 DELAVAN,2 60 Ô W 3,0.7.2 À ƒ SIME - NOx: Classe 3 MÔÓÙÂÏÔ MappleÂÎ ˆÓ ÂÛË ÓÙÏ T appleô P ÂÏ. P ÌÂÁ. æâî ÛÌÔ P ÂÏ. P ÌÂÁ. º º P ÂÏ. P ÌÂÁ. bar bar RondÔ /Estelle 3 OF BLUE MACK LC DANFOSS 0,0 0,0 80 Ô H 80 Ô H 2,0 2,0 RondÔ /Estelle 4 OF BLUE MACK LC DANFOSS 0,6 0,6 60 Ô S 60 Ô S 2,0 2,0 RondÔ /Estelle OF BLUE MACK 2 LC DANFOSS 0,7 0,7 60 Ô H 60 Ô H 2,0 2,0 RondÔ /Estelle 6 OF BLUE MACK 2 LC DANFOSS,0,0 60 Ô H 60 Ô H 2,0 2,0 RondÔ /Estelle 7 OF BLUE MACK 3 DANFOSS,2,2 60 Ô S 60 Ô S 0,0 2,8 πª πø : ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Ù ÌappleÂÎ Danfoss 60Æ ÂappleÈÙ Á ÓÔÓÙ È ÔÈ Î Ï ÙÂÚ ÙÈÌ ÂÎappleÔÌapple. appleèùfiappleô, Û ÓÈÛÙ Ù È Ë Ú ÛË ÙˆÓ ÌappleÂÎ Danfoss 60ÆS, ÁÈ Ó Î Ù ÛÙ ÛÂÙ appleèô ÍÈfiappleÈÛÙË ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Î ÛÙ Ú ÛÙÔ apple Ú ÛÌ ÙÔ ÚfiÓÔ..7.3 TÔappleÔı ÙËÛË ÙÔ Î ÛÙ Ú H applefiúù ÙÔ Ï ËÙ Â Ó È Î Ù ÏÏËÏË ÁÈ ÙËÓ ÙÔappleÔı ÙËÛË Î ÛÙ Ú (Û 4). OÈ Î ÛÙ Ú appleú appleâè Ó Â Ó È Ú ıìèûì ÓÔÈ ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÙÈÌ ÙÔ CO2 Ó Â Ó È ÂΠÓË appleô Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙÔ ÛËÌ Ô.3 Ì ÓÔ ± %. ø 0 R

6 2 E KATA TA EI 2. EBHTO TA IO Ô Ï ËÙÔÛÙ ÛÈÔ appleú appleâè Ó È ı ÙÂÈ fiï Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ D.P.R Î È ÙË ÁÎ ÎÏ Ô ª.π..73 ÛÙÈ (ÁÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ı ÚÌ ÓÛË Ì ÁÚ Î ÛÈÌ ). 2.2 IA TA EI EBHTO TA IOY ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ ÛÒÌ ÙÔ Ï ËÙ Û ÌÈ ÛË, appleô ÂÈ ÙÔappleÔıÂÙËı appleúôëáô Ì Óˆ, ÌÂ Ô ÙÔ Ï ÈÛÙÔ 0 ÂÎ. Ô ÛÒÌ ı appleú appleâè Ó ÛÙËÚ ÂÙ È Û ÂappleÈÊ ÓÂÈ appleô ÂappleÈÙÚ appleô Ó ÌÈ ÚÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Î Ù appleúôù ÌËÛË ÛÈ Â-Ú ÓÈÂ Ï Ì Ú ÓÂ. ªÂÙ Í ÙˆÓ ÙÔÈ ˆ-Ì ÙˆÓ ÙÔ Ï ËÙÔÛÙ Û Ô Î È ÙÔ Ï - ËÙ appleú appleâè Ó apple Ú ÂÈ Ì applefiûù ÛË ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 0,60 Ì., Î È ÌÂÙ Í ÙÔ apple Óˆ Ì ÚÔ ÙÔ Î Ï ÌÌ ÙÔ Î È ÙË ÔÚÔÊ ı appleú appleâè Ó apple Ú ÂÈ applefiûù ÛË ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Ì., appleô ÌappleÔÚÂ Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È ÛÙÔ 0,0 Ì. ÁÈ Ï ËÙ Ì ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ ÓÔ boiler (ÙÔ ÂÏ ÈÛÙÔ Ô ÙÔ Ï ËÙÔÛÙ Û Ô ÂÓ appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 2, Ì.). 2.3 YN E H EBHTA ŸÙ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËıÔ Ó ÔÈ Ú ÏÈÎ Û Ó ÛÂÈ Ó Â Èˆı Ù fiùè ı ÙËÚËıÔ Ó fiû Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÈ Ô ËÁ  ÙË ÂÈÎfiÓ. Ï ı Â Ó È ÔÈ Û Ó ÛÂÈ Ó Â Ó È ÌÂ Ú ÎfiÚ, ÁÈ Ó ÌappleÔÚÔ Ó Ó appleôû -Ó ÔÓÙ È Â ÎÔÏ. ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË appleú appleâè Ó Â Ó È ÎÏÂÈ- ÛÙÔ Ù appleô Ì ÎÏÂÈÛÙfi Ô Â Ô È -ÛÙÔÏ. UNI-CTI 806. H ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙÔ ÓÂÚÔ appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È ÁÈ ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı ÚÌ ÓÛË Â Ó È apple Ú ÙËÙË ÛÙÈ ÎfiÏÔ ıâ appleâúèappleùòûâè : - ÔÏ ÌÂÁ Ï ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ (Ì ÌÂÁ - ÏË appleâúèâîùèîfiùëù ÓÂÚÔ ) - Ó appleï ÚˆÛË Ì ÓÂÚfi ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË - ÙËÓ appleâú appleùˆûë ÛÙËÓ ÔappleÔ ÚÂÈ - ÂÙ È ÌÂÚÈÎfi ÔÏÈÎfi ÂÈ ÛÌ ÙË ÂÁÎ - Ù ÛÙ ÛË Boiler ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË È Ï ËÙ «RONDO -ESTELLE» ÌappleÔ- ÚÔ Ó Ó Û Ó ÛÙÔ Ó ÌÂ Ó Í ˆÚÈ-ÛÙfi boiler «BA00-BA0-BA200». Ï ÈÓ boiler Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎ Âapple - ÛÙÚˆÛË ÛÌ ÏÙÔ Û ÓÔ Â ÔÓÙ È applefi Ófi ÈÔ ª ÁÓËÛ Ô Î È ÌÈ ÊÏ ÓÙ appleô ÂappleÈÙÚ appleâè ÙÔÓ ÏÂÁ Ô Î È ÙÔ Î -ı ÚÈÛÌ. Ô Ófi ÈÔ Ì ÁÓËÛ Ô appleú appleâè Ó ÂÏ Á- ÂÙ È Î ıâ ÚfiÓÔ Î È Ó ÓÙÈÎ -ı ÛÙ Ù È, Â Ó Ê ÓÂÙ È fiùè ÂÈ Êı ÚÂ, ÏÏÈÒ ı apple ÛÂÈ Ë ÈÛ ÙË ÂÁÁ ËÛË ÙÔ boiler. ÙÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÙÔ ÎÚ Ô ÓÂÚÔ ÙÔ boiler ı appleú appleâè Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ıâ ÌÈ Ï ÛÊ ÏÂ Ú ıìèûì ÓË ÛÙ 6 bar (2 Û ÈÔ 2).  appleâú appleùˆûë appleô Ë apple ÂÛË ÛÙÔ ÎÙ Ô Â Ó È appleâú ÔÏÈÎ ı appleú appleâè Ó appleúôûı -ÛÂÙÂ Ó ÌÂȈ٠apple ÂÛË. Ó Ë Ï ÛÊ ÏÂ Ú ıìèûì ÓË ÛÙ 6 bar ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È Û Ó ÂÈ, Ó appleúôûı ÛÂÙÂ Ó Ô Â Ô È ÛÙÔÏ 8 Ï ÙÚˆÓ Î È ÓÒÙ ÙË apple ÂÛË 8 bar ( Û ÈÔ 2). Ô Ô Â Ô ı appleú appleâè Ó Â Ó È Ì ÌÂÌ- Ú ÓË applefi Ê ÛÈÎfi Î Ô ÙÛÔ Î Î Ù Ï-ÏËÏÔ ÁÈ ÙÚfiÊÈÌ. m applefi ÔappleÔÈ appleôùâ ÎÔÓÙÈÓ ÔÌ (Û ÌappleÂÚÈ-Ï Ì ÓÔÌ ÓË Î È ÙËÓ ÎÔÚ Ê ÙË ÛÙ ÁË ) applefiûù ÛË ÏÈÁfiÙÂÚË applefi 8 m. - ÁˆÁfi Î Û ÂÚ Ô ÂÓ appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚË È Ì ÙÚÔ applefi ÂΠÓË ÙË ÂÍ ÁˆÁ ÙÔ Ï ËÙ : ÁÈ ÙÂÙÚ ÁˆÓÔ ÁˆÁÔ Î Û -ÂÚ ˆÓ Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ È ÛÙ ÛË appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Î Ù 0% ÛÂ Û ÁÎÚÈÛË Ì Î ÓË ÙË ÂÍ ÁˆÁ ÙÔ Ï ËÙ. - Ó ÁÎ È ÛÙ ÛË ÙÔ ÁˆÁÔ Î Û ÂÚ ˆÓ ÌappleÔÚÂ Ó appleôïôáèûùâ Ì ÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô Ù appleô: P S = K H S = ÙÔÌ Û cm 2 = Û ÓÙÂÏÂÛÙ Ì ˆÛË : - 0,04 ÁÈ Í Ï - 0,030 ÁÈ Î Ú Ô Ó - 0,024 ÁÈ appleâùú Ï ÈÔ - 0,06 ÁÈ ÚÈ ƒ = ÈÛ ÙÔ Ï ËÙ Û kcal/h H = Ô ÙË Î ÌÈÓ ÛÂ Ì ÙÚ applefi ÙÔÓ ÍÔÓ ÙË ÊÏfiÁ Ì ÚÈ ÙËÓ ÂÎÎ ÓˆÛË ÙË Î ÌÈÓ ÛÙËÓ ÙÌfiÛÊ ÈÚ. È ÙÈ È ÛÙ ÛÂÈ ÙÔ ÁˆÁÔ Î Û ÂÚ Ô ı appleú appleâè Ó Ï ÂÙ apple fi ÈÓ ÙÔ appleú ÁÌ ÙÈÎfi Ô ÙË Î ÌÈÓ ÛÂ Ì ÙÚ, applefi ÙÔ ÍÔÓ ÙË ÊÏfiÁ Ì ÚÈ ÙËÓ ÎÔÚ Ê, ÌÂÈˆÌ ÓË Î Ù : - 0,0 m. ÁÈ Î ıâ ÏÏ Á Î Ù ı ÓÛË ÙÔ ÁˆÁÔ ÌÂÙ Í ÙË ÂÍ ÁˆÁ ÙÔ Ï ËÙ Î È ÙÔ ÁˆÁÔ Î Û ÂÚ Ô. -,00 m. ÁÈ Î ıâ Ì ÙÚÔ ÔÚÈ fióùè Ó appleù ÍË ÙÔ ÈÔ ÙÔ ÁˆÁÔ Ï ÚˆÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÚÈÓ appleúô ˆÚ ÛÔ Ì ÛÙË Û Ó ÂÛË ÙÔ Ï ËÙ Î Ïfi Â Ó È Ó Î ÎÏÔÊÔÚ ÛÂÈ ÓÂÚfi Ì Û ÛÙÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÁÈ Ó Ê ÁÔ Ó ÂÓ Â- fiìâó Í Ó ÛÒÌ Ù appleô ı ÌappleÔ-ÚÔ Û Ó Ó ı ÛÔ Ó ÛÂ Î Ó ÓÔ ÙË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ. Ô Á ÌÈÛÌ Á ÓÂÙ È ÚÁ, ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó Ê ÁÔ Ó ÔÈ Ê Û Ï Â Ú Ì Û applefi Ù ÂÍ ÂÚÈÛÙÈÎ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË.  ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ı ÚÌ ÓÛË ÎÏÂÈÛÙÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ, Ë apple ÂÛË ÊfiÚÙËÛË ÂÓ ÚÒ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î È Ë apple ÂÛË appleúôêfiúùëûë ÙÔ Ô Â Ô È ÛÙÔÏ ı appleú appleâè Ó ÓÙÈÛÙÔÈ Â Ó ÌËÓ Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚË applefi ÙÔ Ô ÙË ÛÙ ÙÈÎ ÛÙ ÏË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË (apple.. ÁÈ ÌÈ ÛÙ ÙÈÎ ÛÙ ÏË Ì., Ë apple ÂÛË appleúôêfiúùèûë ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı appleú appleâè Ó ÓÙÈÛÙÔÈ Â ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ÂÏ ÈÛÙË ÙÈÌ 0, bar) X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ ÓÂÚÔ ÙÚÔÊÔ fiùëûë Ô ÓÂÚfi ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÙÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ ı ÚÌ ÓÛË appleú appleâè Ó appleô ÏÏÂÙ È Û ÂappleÂÍÂÚÁ Û Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔÓ ÓÔÓÈÛÌfi 2.4 YN E H A ø OY KAY AEPIOY ÁˆÁfi Î Û ÂÚ Ô apple ÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ ÙË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. Ú ÁÌ ÙÈ, Â Ó ÂÓ ÂappleÈÏ ıâ Ì ۈÛÙ ÎÚÈÙ ÚÈ Î È ÂÓ ÙÔappleÔıÂÙËı ۈÛÙ, ÌappleÔÚÔ Ó Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛıÔ Ó ÛÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ  ÛÙÔÓ Î ÛÙ Ú, ÍËÛË ıôú ˆÓ, ËÌÈÔ ÚÁ Î Û ÂÚ ˆÓ, ÁÚÔ-appleÔÈ ÛÂÈ Î È È ÚÒÛÂÈ. ÁˆÁfi Î Û ÂÚ Ô appleú appleâè Ó ÂÈ Ù ÎfiÏÔ ı Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ : - Â Ó È applefi È ÚÔ Ô ÏÈÎfi appleô ÓÙ ÂÈ ÛÙÈ ıâúìôîú Û Â ÙˆÓ Î -appleóòó Î È Û ÂÙÈÎÒÓ ÁÚÔappleÔÈ ÛˆÓ. - appleú appleâè Ó ÂÈ Âapple ÚÎ ÌË ÓÈÎ ÓÙÔ Î È ÌÈÎÚ ıâúìèî ÁˆÁÈÌfiÙËÙ. - Ú appleâè Ó ÂÈ Ù ÏÂÈ ÛÙÂÁ ÓÔappleÔ ËÛË ÁÈ ÙËÓ appleôê Á ÍË ÙÔ È Ô ÙÔ ÁˆÁÔ Î Û ÂÚ Ô. - Ú appleâè Ó Â Ó È fiûô appleâúèûûfiùâúô Î ıâùô Î È ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi Ì ÚÔ appleú appleâè Ó ÂÈ Ó ÛÙ ÙÈÎfi appleôú-úôêëù Ú appleô È ÛÊ Ï ÂÈ ÌÈ ÛÙ ıâú ÂÎÎ ÓˆÛË ÙˆÓ Î Û ÂÚ ˆÓ. - ªÂ ÛÎÔapplefi Ó appleôêâ ÁÔÓÙ È appleâ-úèô appleè Ûˆ Á Úˆ applefi ÙËÓ Î -ÌÈÓ appleô ı ÌappleÔÚÔ Û Ó Ó ÂÌappleÔ Ô Ó ÙËÓ ÓÔ Ô ÙˆÓ Î Û -ÂÚ ˆÓ, appleú appleâè Ë Ôapple ÂÎÎ ÓˆÛË Ó ÍÂappleÂÚÓ ÂÈ ÙÔ Ï ÈÛÙÔ 0,4 2. YNAPMO O H H KA YMMATøN RONDO Î Ï ÌÌ Ù Î È Ô apple Ó Î ÂÏ Á Ô appleâúè ÔÓÙ È Û Í ˆÚÈÛÙ ÎÔ ÙÈ. ÙËÓ Û ÛÎÂ Û ÙˆÓ Î Ï ÌÌ ÙˆÓ ı Ú -Ù ٠ÂÁ ÂÈÚ È Î È ÙÔÓ ÏÔ Ì Î ÁÈ ÙË ÌfiÓˆÛË ÙÔ ÛÒÌ ÙÔ ÙÔ Ï ËÙ. ÎÔÏÔ ıâ ÛÙ ÙËÓ Î ÙˆıÈ È ÈÎ Û (Û ÈÔ ): - ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ Î Ùˆ-ÌappleÚÔÛÙÈÓfi ÛÙ ÚÈÁÌ () Î È ÙÔ apple Ûˆ (2) ÛÙÈ ÎÂÊ Ï Ì ÙÈ Ù ÛÛÂÚÈ Â appleô Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÓÙ È ÛÙË Û ÛΠÛ. - ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ Óˆ ÛÙ ÚÈÁÌ () ÛÙÂÚÂÒÓÔÓÙ ÙÔ ÛÙËÓ ÌappleÚÔÛÙÈÓ ÎÂÊ Ï Ì ÙÈ Ô Â TE. - ªÔÓÒÛÙ ÙÔ ÙÔÛ ËÚÔ ÛÒÌ Ì ÏÔ Ì Î appleô ÌappleÏÔÎ ÚÂÙ È ÌÂ Ù Ô ÂÏ Ù ÚÈ appleô Û ÌappleÂÚÈÏ Ì -ÓÔÓÙ È ÛÙË Û ÛΠÛ. - ÔappleÔı ÛÙ ÙÔv apple v Î () Ì ÙÈ Â appleô  v È ÛÙÂÚÂˆÌ Ó ÛÙËv applefiúù ÙÔ ı Ï ÌÔ Î ÛË. - Ó ÚÌÔÏÔÁ ÛÙ ÙÔ ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ ˆÌ (3) Î È ÙÔ ÂÍÈfi ÙÔ ˆÌ (4) ÙÔappleÔıÂÙÒÓÙ Ù ÛÙÈ appleô Ô ÙˆÓ ÛÙËÚÈÁÌ ÙˆÓ (-2) Ó ÔÏÔÁ Ì ٠ÌÔÓÙ ÏÔ. - AÛÊ Ï ÛÙ ٠appleïâ Ú ÛÙ ÛÙËÚ ÁÌ Ù ( - ) Ì ÙÈ 4  appleô 68

7 Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÓÙ È ÛÙË Û ÛΠÛ. - ºÈÍ ÚÂÙ ÙÈ Ô apple Ûˆ appleï Π(6) Î È (7) ÛÙ ÙÔÈ ÒÌ Ù Ì ÙÈ Î Â appleô Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÓÙ È ÛÙË Û ÛÎÂ Û - ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔÓ apple Ó Î ÂÏ Á Ô () ÔÓÙ ÙÈ Ô Î Ùˆ appleúôâíô- ÙÔ apple Ó Î ÛÙÈ appleô Ô appleô apple Ú Ô Ó ÛÙ ÙÔÈ ÒÌ Ù, Î È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔÓ Ì ÙÈ apple ÛÛÂÚÈ Ï Ì ÚÈÓfi È Â appleô appleâúèï ÓÔÓÙ È ÛÙË Û ÛΠÛ. ÚÈÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙËÓ È ÈÎ -Û Ù ı appleú appleâè Ó ÍÂÙ Ï ÍÂÙ ٠ÌÈÎÚ Î ÏÒ È ÙˆÓ Ô ıâúìôûù ÙÒÓ Î È ÙÔ ıâúìôì ÙÚÔ ÙÔappleÔıÂÙÒÓÙ ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÈÛıËÙ Ú ÛÙÔ Ô ËÁÔ (0), ÌappleÏÔÎ ÚÔÓÙ Ù fiï Ì ÂÈ ÈÎfi ÙÛÈÌappleÈ ÎÈ. - Ó ÚÌÔÏÔÁ ÛÙ ÙË ÌappleÚÔÛÙÈÓ appleï Î (8) ÛÙËÚ ÔÓÙ ÙËÓ ÛÙ ÙÔÈ ÒÌ Ù Ì Ûˆ ÙˆÓ ÂÈ ÈÎÒÓ ÛÙËÚÈÁÌ ÙˆÓ. - ÌappleÏËÚÒÛÙ ÙË Û Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË ÊÈÍ ÚÔÓÙ ÙÔ Î apple ÎÈ (2) ÛÙ ÙÔÈ- ÒÌ Ù Ì Ûˆ ÂÈ ÈÎÒÓ ÛÙËÚÈÁÌ ÙˆÓ ƒo Oà : Ú Ù ÛÙÂ Ì Ì ٠ÁÁÚ Ê ÙÔ Ï ËÙ Î È ÙÔ «ÈÛÙÔappleÔÈËÙÈÎfi ÔÎÈÌ» appleô Ú - ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ı Ï ÌÔ Î ÛË H EKTPIKH YN E H Ï ËÙ È ı ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Î ÏÒ ÈÔ ÙÚÔÊÔ ÔÛ appleô appleú appleâè Ó ÙÚÔÊÔ ÔÙÂ Ù È Ì ÌÔÓÔÊ ÛÈÎ Ù ÛË 230V 0Hz Ì Ûˆ ÂÓfi ÁÂÓÈÎÔ È ÎfiappleÙË appleúôûù ÙÂ Ì ÓÔ applefi ÛÊ ÏÂÈÂ. Ô Î ÏÒ ÈÔ ÙÔ ıâúìôûù ÙË ÒÚÔ, ÙÔ ÔappleÔ Ô Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Â Ó È appleô- ÚˆÙÈÎ ÁÈ Ó appleâù Ô Ì ÌÈ Î Ï ÙÂ-ÚË Ú ıìèûë ÙË ıâúìôîú Û appleâúè Ï-ÏÔÓÙÔ, ı appleú appleâè Ó Û Ó Âı fiappleˆ Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ 6 (. 6). Ó ÛÙ ÌÂÙ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÙÚÔÊÔ fiùëûë ÙÔ Î ÛÙ Ú Î È ÙÔ Î ÎÏÔÊÔÚËÙ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. HMEIø H: Û ÛΠappleú appleâè Ó Û Ó Âı Û ÌÈ ÁÂÈˆÌ ÓË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. H SIME appleôappleôèâ Ù È Î ıâ  ı ÓË ËÌÈÒÓ Û ÏÈÎ ÙÔÌ Û appleâú appleùˆûë appleô ÁÈÓ Ó ÏfiÁˆ ÏÏÂÈ Ë Á ˆÛË ÛÙËÓ Û ÛÎÂ. ÚÈÓ applefi ÔappleÔÈ appleôùâ Âapple Ì ÛË ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi apple Ó Î, È Îfi Ù ÙËÓ ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÙÔ ÚÂ Ì ÙÔ HÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÂÛË ÙÔ boiler «µ» È Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËıÂ Ë ËÏÂÎÙÚÈÎ 3. Û Ó ÂÛË ÙÔ Ï ËÙ Ì ÙË ÌÔÓ boiler «µ» Ó ÎÔÏÔ ı ÛÂÙ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ È ÈÎ Û Â : - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ Âapple Óˆ Î Ï ÌÌ ÙÔ Ï ËÙ Î È ÙËÓ apple Ûˆ appleúôûù Û ÙÔ apple Ó Î ÂÏ Á Ô ÁÈ Ó ÊÙ ÛÂÙ ÛÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÛÂÈ ÙÔ Ï ËÙ. - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ Âapple Óˆ Î Ï ÌÌ ÙÔ boiler ÁÈ Ó ÊÙ ÛÂÙ ÛÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÛÂÈ ÙÔ boiler. - Ó ÛÙ ٠ΠÏÒ È fiappleˆ Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙÔ Û ÈÔ (. 6/a). PO OXH: To Î Ê Î ÏÒ Èo (ÌovˆÌ vo) xpëûèìoappleoèâ Ù È appleoîïâèûùèî ÁÈ ÙË Û v ÂÛË Ùˆv Î ÛÙ pˆv Ì ÌfivÈÌË ÙpoÊo oû (Ù appleo B). EPIEXOMENO L Ú ÌÌ N Ou ÙÂÚo IG ÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË TS ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï TC ÂÚÌÔÛÙ ÙË Ï ËÙ SA Ú ÛÈÓÔ led apple ÚouÛ Ù ÛË P ÎÏÔÊÔÚËÙ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË B K ÛÙ Ú Ì appleâu  ÙÚoÊo oû ( Âv apple Ú ÂÙ È) B K ÛÙ Ú Ì ÌfivÈÌË ÙÚoÊo oû ( Âv apple Ú ÂÙ È) TA ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÒÚÔ OP XÚovo È ÎfiappleÙË appleúoáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ (appleúo ÈÚÂÙÈÎ ) Ó ovù ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÒÚÔ (TA) ÈÚ ÛÙ Ùo Ú xuîuîïˆù Ú applefi Ùou ÎÚo ÎÙ 4-. Ó ovù Ùo XÚovo È ÎfiappleÙË appleúoáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ (OP) ÈÚ ÛÙ Ùo Ú xuîuîïˆù Ú applefi Ùou ÎÚo ÎÙÂ

8 B B4 L N P PB L N TB C EPIEXOMENO L Ú ÌÌ N Ou ÙÂÚo IG ÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË TS ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï TC ÂÚÌÔÛÙ ÙË Ï ËÙ SA Ú ÛÈÓÔ led apple ÚouÛ Ù ÛË P ÎÏÔÊÔÚËÙ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË B K ÛÙ Ú Ì ÌfivÈÌË ÙÚoÊo oû ( Âv apple Ú ÂÙ È) OP XÚovo È ÎfiappleÙË appleúoáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ (appleúo ÈÚÂÙÈÎ ) PB ÎÏÔÊÔÚËÙ boiler TB ÂÚÌÔÛÙ ÙË boiler R RÂÏ IG TC TS SA OP RONDO - ESTELLE NC NA C MapplefiÈÏÂÚ BA00 - BA0- BA200 R Ó oùâ Ùo ÂÚÌÔÛÙ ÙË appleâúè ÏÏovÙo ÛÙou ÎÚo ÂÎÙ Â - ÙË ÛË ÎÚo ÂÎÙÒv o ÈÚ ÛÙ Ùo Ú xuîuîïˆù Ú. A ÈÚ ÛÙ Ùou Ú xuîuîïˆù Ú 4- Î È 8- ÙË ÛË ÎÚo ÂÎÙÒv Ùou Ï ËÙ. Ó ovù Ùo XÚovo È ÎfiappleÙË appleúoáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ (OP) ÈÚ ÛÙ Ùo Ú xuîuîïˆù Ú applefi Ùou ÎÚo ÎÙ /a 3 XPH H KAI YNTHPH H 3. E E XO PIN TH EITOYP IA ÚÈÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı ÙÔ appleúòùô ÍÂÎ ÓËÌ ÙÔ Ï ËÙ Î ÓÙ ÙÔ ÎfiÏÔ ıô ÂÏ Á Ô : - µâ Ȉı Ù fiùè Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Â Ó È ÁÂÌ ÙË Ì ÓÂÚfi Î È ÂÈ Á ÓÂÈ Î Ï ÂÍ ÚˆÛË. - µâ Ȉı Ù fiùè ÔÈ ÓÂ Â Ó È ÓÔÈ-ÎÙ. - µâ Ȉı Ù fiùè Ô ÁˆÁfi Î Û Â-Ú ˆÓ Â Ó È ÂÏ ıâúô. - µâ Ȉı Ù fiùè Ë ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó- ÂÛË appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛˆÛÙ Î È ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÙË Á ˆÛË Â Ó È Û Ó-  ÂÌ ÓÔ. - µâ Ȉı Ù fiùè ÂÓ apple Ú Ô Ó Ú ÛÙ Â ÊÏÂÎÙ ÏÈÎ ÎÔÓÙ ÛÙÔ Ï ËÙ. - µâ Ȉı Ù fiùè Ô Î ÎÏÔÊÔÚËÙ ÂÓ Â Ó È ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔ. RONDO - ESTELLE EKINHMA KAI EITOYP IA 3.2. ÂÎ ÓËÌ Ï ËÙ (. 7) È Ó Á ÓÂÈ ÙÔ ÍÂÎ ÓËÌ ÙÔ Ï ËÙ Ó ÎÔÏÔ ı ÛÂÙ ÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô ÙÚfiappleÔ: - µâ Ȉı Ù fiùè ÙÔ «ÈÛÙÔappleÔÈËÙÈÎfi ÔÎÈÌ» ÂÓ Â Ó È Ì Û ÛÙÔ ı Ï ÌÔ Î ÛË. - ÚÔÊÔ ÔÙ ÛÙ ٠ÛË ÛÙÔ Ï ËÙ apple ÙÒÓÙ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË (), Ùo v ÌÌ ÙÔÓ appleú ÛÈÓÔ led (3) Û ÂappleÈÙÚ appleâè v ÂÏ ÏÍÂÙ ÙËÓ apple ÚouÛ Ù ÛË ÛÙË ÛuÛÎÂu ; Û Á ÚfiÓˆ ı ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Î È Ô Î -ÛÙ Ú. EPIEXOMENO ÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË 2 ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï 3 Ú ÛÈÓÔ led apple ÚouÛ Ù ÛË 4 ÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ï ËÙ ÂÚÌÔÛÙ ÙË Ï ËÙ 6 ÂÚÌÔÛÙ ÙË boiler 7 ÂÚÌfiÌÂÙÚÔ boiler 8 ÈÙÙÏfi Ì Ó ÙÚÈ ÔÂÈ ÒÓ ÈÛıËÙ ÚˆÓ ıâúìôûù ÙË/ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ú ÛÙ Ú ƒâï 0 µ ÛË ÎÚÔ ÂÎÙÒÓ MapplefiÈÏÂÚ BA00 - BA0- BA

9 RONDO' 3/4 OF ESTELLE 3/4 OF RONDO' /6 OF ESTELLE /6 OF. 8 - ƒ ıì ÛÙ ÙÔÓ ıâúìôûù ÙË ÙÔ Ï ËÙ () Û ÌÈ ıâúìôîú Û fi È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 60 Ô C. ÙÈÌ ÙË Ú ıìè fiìâóë ıâúìôîú -Û ÂÏ Á ÂÙ È ÛÙÔ ıâúìfiìâùúô (4). - ƒ ıì ÛÙ ÙË ıâúìôîú Û ÓÂÚÔ Ú -ÛË Ú ıì ÔÓÙ ÙÔ ıâúìôûù ÙË ÙÔ boiler (6). ÙÈÌ ÙË Ú ıìè fiìâóë ıâúìôîú Û ÂÏ Á ÂÙ È ÛÙÔ ıâúìfi- ÌÂÙÚÔ (7) ÂÚÌÔÛÙ ÙË ÛÊ Ï (. 7) ıâúìôûù ÙË ÛÊ Ï Ì ÂÈÚÔÎ -ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌfi (2) ÂappleÂÌ ÓÂÈ, ÛÙ Ì -ÙÒÓÙ ÌÂÛ ÙÔÓ Î ÛÙ Ú, fiù Ó Ë ıâúìôîú Û ÙÔ Ï ËÙ appleâú  ÙÔ 00 Ô C. È Ó Âapple Ó Ê ÚÂÙÂ Í Ó Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔÓ Î ÛÙ Ú appleú appleâè Ó ÍÂ È ÒÛÂÙ ÙÔ Ì ÚÔ Î Ï ÌÌ Î È Ó appleè ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple. Ó Ùfi Âapple Ó Ï Ì ÓÂÙ È Û Ó, ËÙ ÛÙ ÙËÓ Âapple Ì ÛË ÙË ÍÔ ÛÈÔ- ÔÙËÌ ÓË Â ÓÈÎ ÀappleÔÛÙ ÚÈÍË ÁÈ Ó Ó ÏÂÁ Ô Ï ÚˆÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË µâ Ȉı Ù appleâúèô ÈÎ fiùè ÙÔ Ì ÓfiÌÂÙÚÔ (3. 2) fiù Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Â Ó È ÎÚ Ô Ë apple ÂÛË Î Ì ÓÂÙ applefi,2 bar. Ó Ë apple ÂÛË Â Ó È ÌËÏfiÙÂÚË ÙÔ bar Ó ÙËÓ Âapple Ó Ê ÚÂÙ ÛÙËÓ Ú ÈÎ ÙË ÙÈÌ Ù Ì ÙËÌ ÙÔ Ï ËÙ (. 7) È Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÙ ÙÔÓ Ï ËÙ appleúô- ÛˆÚÈÓ appleè ÂÙ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË (). È Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÙ ÙÔÓ Ï ËÙ ÁÈ Ó ÌÂÁ ÏÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ ÎÔ-ÏÔ ı ÛÙ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ È ÈÎ Û Â : - ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙË ı ÛË "ÎÏÂÈÛÙfi" - Ï ÛÙ ÙÔ ÎÚÔ ÓÔ ÙˆÓ Î Û ÌˆÓ Î È ÙÔ ÓÂÚÔ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. - ÂÈ ÛÙ ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Â Ó apple Ú ÂÈ Î Ó ÓÔ apple ÁÂÙÔ. 3.3 E OXIAKO KA API MO Û ÓÙ ÚËÛË appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È Î ıâ ÚfiÓÔ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ Úı., apple Ú. 4 ÙÔ.. 42/3, Î È ı appleú appleâè Ó ËÙËı applefi ÙËÓ ÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓË Â ÓÈÎ ÀappleÔÛÙ ÚÈÍË. ÚÈÓ Á ÓÂÈ ÔappleÔÈ appleôùâ È ÈÎ Û Î ı ÚÈÛÌÔ Û ÓÙ ÚËÛË, appleôû Ó- ÛÙ ÙË Û ÛΠapplefi ÙÔ ÎÙ Ô ÙÚÔÊÔ ÔÛ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ ÚÂ Ì ÙÔ K ı ÚÈÛÌfi ÙË Î appleó ÙÔ Ï ËÙ (. 8) È Ó Á ÓÂÈ Ô Î ı ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÛËÌ ˆÓ appleô appleâúóô Ó Ù Î Û ÚÈ appleú appleâè Ó Ê ÈÚ ÛÂÙ ÙÈ Â appleô Û ÁÎÚ ÙÔ Ó ÙËÓ applefiúù ÛÙÔ ÛÒÌ ÙÔ Ï ËÙ Î È Ì ÙËÓ ÂÈ ÈÎ Ô ÚÙÛ Ó Î ı Ú ÛÂÙÂ Î Ï ÙÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙÔ Ï ËÙ Î È ÙÔÓ ÁˆÁfi ÂÎÎ ÓˆÛË ÙˆÓ Î Û ÂÚ ˆÓ, Ê ÈÚÒÓÙ Ù Î Ù ÏÔÈapple. ÊÔ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë Û ÓÙ ÚËÛË, ÛÙ ÌÔÓÙ Ï «RONDO /ESTELLE OF», Âapple Ó ÙÔappleÔıÂÙ ÛÙÂ Ù Ì ÚË appleô Ê ÈÚ ıëî Ó Î Ù ÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ Ú ÈÎ ÙÔ ı ÛË. È ÙÔ ÌÔÓÙ ÏÔ «ESTELLE» ÔÈ È - ÈÎ Û Â Û ÓÙ ÚËÛË appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È ˆÚ ÙËÓ Ê ÚÂÛË ÙÔ Î ÛÙ Ú AÓfi ÈÔ appleúôûù Û ÙÔ boiler Ô boiler «µ 00 µ 0 µ 200» È ı ÙÂÈ Ófi ÈÔ appleúôûù Û ÌÂ Ì ÁÓ ÛÈÔ (. ). Ùfi ÙÔ ÓÙÈ È ÚˆÙÈÎfi Ófi ÈÔ Û ΠÓÔÓÈÎ Û Óı ΠÏÂÈÙÔ ÚÁ ÂÈ ÌÈ È ÚÎÂÈ ÚÔÓÒÓ Y OMNHMA ºÏ ÓÙ MapplefiÈÏÂÚ 2 ÙÂÁ ÓˆÙÈÎfi 3 AÓfi ÈÔ Ì ÁÓËÛ Ô 33x8 4 Óˆ Î Ï Ë K Ï ÌÌ appleúôûù Û. 7

10 Ó È Î Ïfi Ó ÂÏ Á ÂÙ Πıâ ÚfiÓÔ ÙË È ÚˆÛ ÙÔ Î È Ó ÙÔ ÓÙÈÎ ıèûù ÙÂ Â Ó apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ ÊıÔÚ AappleÔÛ Ó ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Î Ï ÌÌ ÙˆÓ ESTELLE 6 2 È Ó appleúô Ô Ì ÛÙËÓ appleôû Ó ÚÌÔÏfi-ÁËÛË ÙˆÓ Î Ï ÌÌ ÙˆÓ ı appleú appleâè Ó Á ÓÔ Ó Î Ù ÛÂÈÚ ÔÈ ÎfiÏÔ ıâ È È-Î Û Â : - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ Î apple ÎÈ (2) appleô Â Ó È ÊÈÍ ÚÈÛÌ ÓÔ Ì Ûˆ ÂÈ ÈÎÒÓ ÛÙËÚÈÁÌ ÙˆÓ. - Á ÏÙ ÙÔÓ ÂÌappleÚfi apple Ó Î (8) appleô Â Ó È ÛÙÂÚÂˆÌ ÓÔ ÛÙ appleïâ Ú Ì ÛÊ ÏÂÈÂ Û Ó ÂÛË ; - ÂÌÔÓÙ ÚÂÙ ÙÔÓ apple Ó Î ÂÏ Á Ô () ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔ ÛÙ ÙÔÈ ÒÌ Ù Ì 4 ÂÈ ÈÎ Â. - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÈ apple Ûˆ appleï Π(6) Î È (7) ÊÈÍ ÚÈÛÌ Ó ÛÙ ÙÔÈ ÒÌ Ù Ì 0 ÂÈ ÈÎ Â. - ÂÌÔÓÙ ÚÂÙ ÙÔ ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ ˆÌ (3) ÍÂ È ÒÓÔÓÙ ÙÈ Â appleô ÙÔ ÌappleÏÔÎ ÚÔ Ó ÛÙÔ Óˆ ÛÙ ÚÈÁÌ (), Î È Ê ÈÚ ÛÙ ÙË appleô ÙÔ ÌappleÏÔ-Î ÚÂÈ ÛÙÔ Î Ùˆ ÛÙ ÚÈÁÌ () - ÂÌÔÓÙ ÚÂÙ ÙÔ ÂÍÈfi ÙÔ ˆÌ (4) ÎÔÏÔ ıòóù ÙÈ ÈÂ È È-Î Û Â AappleÚfiÔappleÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ RONDO ESTELLE Ó Ê ÚÔ Ì Πappleôèâ ÈÙ Â Î È ÓÙ -ÛÙÔÈ Â Ï ÛÂÈ ÌÈ ÛÂÈÚ ÓˆÌ ÏÈÒÓ appleô ÌappleÔÚÔ Ó Ó Û Ì Ô Ó Î È Ó ËÌÈ-Ô ÚÁ ÛÔ Ó ÙË È ÎÔapple ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÌË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ. ªÈ ÓˆÌ Ï ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ, ÛÙÈ appleâúèûûfiùâúâ appleâúèappleùòûâè, Î ÓÂÈ Ó Ó ÂÈ Ë Ï Ó ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ, ÙˆÓ ÔÚÁ ÓˆÓ ÂÈÚÈÛÌÔ Î È ÂÏ Á Ô. Î ÛÙ Ú ı ÌappleÔÚ ÛÂÈ Ó Í Ó -ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÂÈ ÌfiÓÔ Â Ó apple ÙËı ıè ÙÔ ÎÔ Ìapple ÍÂÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ. ªÂ ÙËÓ Î ÓËÛË Ù, Â Ó Á ÓÂÈ Ó Î ÓÔÓÈÎfi ÍÂÎ ÓËÌ, ÙÔ ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ ÌappleÔÚÂ Ó ÔÊ ÏÂÙ È Û ÌÈ apple ÚÔ ÈÎ Î È ÌË ÂappleÈ- Î Ó ÓË ÓˆÌ Ï. ÓÙÈı Ùˆ, Â Ó ÙÔ ÌappleÏÔÎ ÚÈÛÌ apple Ú -Ì ÓÂÈ ı appleú appleâè Ó ÚÔ Ì ÙËÓ ÈÙ ÙË ÓˆÌ Ï Î È Ó ÂÊ ÚÌfiÛÔ Ì ÙÈ Ï ÛÂÈ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ˆ ÎÔ-ÏÔ ıˆ : O Î ÛÙ Ú ÂÓ Ó ÂÈ - Ï ÁÍÙ ÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ Û Ó ÛÂÈ - Ï ÁÍÙÂ Ó Ë ÂÈÛÚÔ ÙˆÓ Î Û ÌˆÓ Â Ó È Î ÓÔÓÈÎ, Ó ı ÏÔ Ó ÂÍ ÂÚÈÛÌfi ÔÈ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ ÙÚÔÊÔ ÔÛ Î Û -ÌÔ, ÙËÓ Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙˆÓ Ê -ÏÙÚˆÓ Î È ÙÔ ÂÎ ÛÙ Ú (Ìapple Î). - Ï ÁÍÙ ÙËÓ Î ÓÔÓÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÛappleÈÓı Ú Ó ÌÌ ÙÔ Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ ÔÚÁ ÓˆÓ ÙÔ Î -ÛÙ Ú. Î ÛÙ Ú Ó ÂÈ Î ÓÔÓÈÎ ÏÏ Û ÓÂÈ Ì Ûˆ ÌÂÙ - Ï ÁÍÙ ÙË ÊÏfiÁ, ÙË Ú ıìèûë ÙÔ ÚÔ Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ. ÛÎÔÏ Ú ıìèûë ÙÔ Î ÛÙ Ú Î È ÌÂÈˆÌ ÓË applefi ÔÛË - Ï ÁÍÙ ÙËÓ Î ÓÔÓÈÎ ÂÈÛÚÔ ÙˆÓ Î Û ÌˆÓ, ÙËÓ Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙÔ Ï ËÙ, ÙË Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙˆÓ Áˆ-ÁÒÓ ÂÎÎ ÓˆÛË ÙˆÓ Î appleóòó, ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÈÎ ÈÛ appleô ÓÂÈ Ô Î ÛÙ -Ú Î È ÙËÓ Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙÔ. Ï ËÙ ÏÂÚÒÓÂÙ È Â ÎÔÏ - Ï ÁÍÙ ÙË Ú ıìèûë ÙÔ Î ÛÙ Ú ( Ó Ï ÛË Î appleóòó), appleôûfiùëù ÙˆÓ Î Û ÌˆÓ, Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙË Î appleóô- fi Ô. Ï ËÙ ÂÓ Âapple ÚΠÛÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ ÙË ı ÚÌ ÓÛË - µâ Ȉı Ù ÁÈ ÙËÓ Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙÔ ÛÒÌ ÙÔ ÙÔ Ï ËÙ, ÙË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ, ÙË Ú ıìèûë, ÙÈ appleô fiûâè ÙÔ Î ÛÙ Ú, ÙËÓ appleúô-î ıôúèûì ÓË ıâúìôîú Û, ÙË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È ÙË ı ÛË ÙÔ ıâúìôûù ÙË Ú ıìèûë. - µâ Ȉı Ù fiùè Ô Ï ËÙ ÂÈ Âapple ÚÎ ÈÛ ÁÈ ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÔappleÔ appleúôôú ÂÙ È. ª Úˆ È appleúô fióùˆó Î ÛË - µâ Ȉı Ù ÁÈ ÙËÓ Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙÔ ÛÒÌ ÙÔ ÙÔ Ï ËÙ Î È ÙË ÂÎÎ ÓˆÛË ÙˆÓ Î appleóòó, ÂÓ Â fi-ìâóâ È ÚÚÔ ÙÔ Ï ËÙ ÙÔ ÈÎÙ Ô ÂÎÎ ÓˆÛË (appleôúù ÎÈ, ı Ï ÌÔ Î ÛË, ÎÙ Ô ÂÎÎ Óˆ-ÛË Î appleóòó, Î appleóô fi Ô, ÊÏ Ó- Ù Â ). - Ï ÁÍÙ ÙËÓ appleôèfiùëù ÙˆÓ Î -Û ÌˆÓ. Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË ÙË Ï ÛÊ Ï ÙÔ Ï ËÙ - Ï ÁÍÙ ÙËÓ apple ÚÍË Ú ÛÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÙËÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ / ÙˆÓ Î ÎÏÔÊÔÚËÙÒÓ. - µâ Ȉı Ù ÁÈ ÙËÓ apple ÂÛË ÊfiÚÙÈÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÙËÓ appleôùâïâûì -ÙÈÎfiÙËÙ ÙÔ / ÙˆÓ Ô Â ˆÓ È -ÛÙÔÏ Î È ÙË Ú ıìèûë ÙË È ÙË Ï. 3.4 ANTI A øtikh PO TA IA  appleâú appleùˆûë apple ÁÔ Â Èˆı Ù fiùè Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı ÚÌ ÓÛË apple Ú Ì ÓÂÈ Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È Ù ˆÌ ÙÈ Î È ÙÔ Ì ÚÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ Ï ËÙ Ô Ó Âapple ÚÎ ı ÚÌ ÓÛË, Û ÓÙ ıâùë appleâú appleùˆûë Î È Ô Ï ËÙ Î È Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı appleú appleâè Ó ÂÈ ÛÔ Ó appleï Úˆ. È Ó appleï ÚË ÂÈ ÛÌ ı appleú appleâè Ó Ê ÈÚ ÛÂÙ ÙÔ ÓÂÚfi Î È applefi ÙÔ boiler Î È applefi ÙÔÓ ÂÓ ÏÏ ÎÙË ÙÔ boiler. 3. XPH IME HPOºOPIE IA TON KATANA øth  appleâú appleùˆûë Ï Ë Î Î ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛÎÂ, Ó ÙËÓ appleôû Ó ÛÂÙÂ, ˆÚ Ó Âapple Ì ÂÙ Û ΠÌÈ ÂÓ ÚÁÂÈ appleôî Ù ÛÙ ÛË ÙË Ï Ë. È ÔappleÔÈ appleôùâ ÂÓ ÚÁÂÈ appleôî Ù ÛÙ -ÛË Î Ï ÛÙ appleôîïâèûùèî ÙËÓ ÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓË Â ÓÈÎ ÀappleÔÛÙ ÚÈÍË. 72

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ ÏË ÙÔÓÔÌ Kˆ ÈÎfi : 1490249 ıfióë: æ ÁˆÁ : 3.15 mega radio GPS ÎÙË : È, Ì A-GPS appleôûù ÚÈÍË 3.15 MP

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

00-STHM-JAVA2

00-STHM-JAVA2 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ i ÈÛ ÁˆÁ ÛÙË Á ÚÔÓË Â ÓÔÏÔÁ 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ vii ÂÚÈ fiìâó ÈÛ ÁˆÁ xv ÂÊ Ï ÈÔ 1 Ú ÙË ÛÊ ÏÂÈ 1 È Ù ÔÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ ÂÓ Ó È ÛÊ ÏÂ...2 πûùôú ÙË ÛÊ ÏÂÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ...4-1945...5

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

02_K.T._Patragas_013_018

02_K.T._Patragas_013_018 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 13 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔÜ ÈÂ ı ÓÙÔÜ ÙÉ ÛÂÈÚÄ K ıëáëùôü \Iˆ ÓÓÔ. M Ë 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 14 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 15 Ùa

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

Cover MBall JB Grammar

Cover MBall JB Grammar SAMPLE PAGES UNIT 1 ΔÔ Ú Ì Â Ì È... 4 UNIT 2 1. ΔÔ Ú Ì h ve got (= ˆ)... 8 2. ÙËÙÈÎ Âapple ıâù UNIT 3 EÓÂÛÙÒÙ È ÚÎÂ [Present continuous]... 12 UNIT 4 ÏËı ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi... 16 REVISION Units 1-4... 20 UNIT

Chi tiết hơn

( ) ( )

( ) ( ) (183-184) øºà (øª ƒπ) 3-11-06 11:25 ÂÏ 183 (183-184) øºà (øª ƒπ) 3-11-06 11:25 ÂÏ 184 (185-197) 3-11-06 11:29 ÂÏ 185 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1.1 Ισότητα τριγώνων. 1.2 Λόγος ευθυγράων τηάτων. 1.3 Θεώρηα του

Chi tiết hơn

E π A π π ªπ Rolf Ehnert Martina Möllering Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache Mündliche Kommunikation Unterrichtsplanung, Schriftliche

E π A π π ªπ Rolf Ehnert Martina Möllering Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache Mündliche Kommunikation Unterrichtsplanung, Schriftliche E π A π π ªπ Rolf Ehnert Martina Möllering Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache Mündliche Kommunikation Unterrichtsplanung, Schriftliche Kommunikation gestaltung und evaluation Unterricht

Chi tiết hơn

MIXAH§I¢OY-™YNTA°E™

MIXAH§I¢OY-™YNTA°E™ ÚˆÙÂ Ì ÓË Ù ÊÏfiÌ Á ( Ú Â Ô ÛÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ ÈËÁ Ì ÙÔ ÙÔ ÓÂ Ì ÙÈÎÔ Ú ÎÙÔÚÂ Ô ÙÔ ÈÔ ÓÂÛÌappleÔ ÚÁÎ, 2003) ÙÔ, 26 πô Ï Ô. Î ÚÔÌ ÛÙËÓ ÁÈÓ. apple ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË Ì Ú ÂÙÔÈÌ Û Â. Ê ÓÙÚ Î È Ù apple

Chi tiết hơn

E.E. Ú. I(I) AÚ. 3679, N. 20(I)/2003 O appleâú ÚÔÊ ÌˆÓ (ŒÏÂÁ Ô Î È ÒÏËÛË) ( ÚÔappleÔappleÔÈËÙÈÎfi ) fiìô ÙÔ 2003 ÂÎ ÂÙ È Ì ËÌÔÛ Â ÛË ÛÙË

E.E. Ú. I(I) AÚ. 3679, N. 20(I)/2003 O appleâú ÚÔÊ ÌˆÓ (ŒÏÂÁ Ô Î È ÒÏËÛË) ( ÚÔappleÔappleÔÈËÙÈÎfi ) fiìô ÙÔ 2003 ÂÎ ÂÙ È Ì ËÌÔÛ Â ÛË ÛÙË E.E. Ú. I(I) AÚ. 3679, 31.1.2003 55 O appleâú ÚÔÊ ÌˆÓ (ŒÏÂÁ Ô Î È ÒÏËÛË) ( ÚÔappleÔappleÔÈËÙÈÎfi ) fiìô ÙÔ 2003 ÂÎ ÂÙ È Ì ËÌÔÛ Â ÛË ÛÙËÓ Eapple ÛËÌË EÊËÌÂÚ ÙË K appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÕÚıÚÔ 52

Chi tiết hơn

Συστήματα επιισκέψιμων οροφών, InTherm & Betoboard | 2011/10 | 8

Συστήματα επιισκέψιμων οροφών, InTherm & Betoboard | 2011/10 | 8 Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Chi tiết hơn

01. EXOFYLLO

01. EXOFYLLO πûùôú ÙË Úˆapple Î ÔÁÔÙÂ Ó Δ ª ã ÈÒÚÁÔ μ ÚÛÔ ÎÙÔÚ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ıëóòó πûùôú ÙË Úˆapple Î ÔÁÔÙÂ Ó applefi ÙÔÓ 6Ô ˆ ÙÈ Ú ÙÔ 18Ô ÈÒÓ 1 ΔÔ ÚÁÔ Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È applefi ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË Î È ÙÔ ÏÏËÓÈÎfi

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

exp2460_eur_grk

exp2460_eur_grk Portable MP3-CD Player EXP2460 EXP246 EXP2462 Användar-handbok Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË 2 3 6 7 8 Instruckcje obs ugi 9 0! LD 4 5 OF F RE SU M E HO @ # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Chi tiết hơn

IT ES PT GB GR RO BG Metropolis export RUS CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA AZIENDALE

IT ES PT GB GR RO BG Metropolis export RUS CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA AZIENDALE Metropolis export CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALA AZIENDALE ƒ ƒπ Ã ª ƒπ ƒ º À À........................................ ÛÂÏ. 9.................................................. ÛÂÏ. 96 Ã ƒ ƒπ π................................................

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Υλικά Bauprodukte | 2011/10 | 11

Υλικά Bauprodukte | 2011/10 | 11 Υλικά Bauprodukte 8.1 AÛÙ ÚÈ & ÛÙÂÁ ÓˆÙÈÎ iefengrund plus ÛÙ ÚÈ Ê, Û ÓıÂÙÈÎÒÓ ÚËÙÈÓÒÓ, ˆÚ È Ï ÙÂ, ÁÈ ÛÙ ÚˆÌ appleôúúôêëùèîòó ÂappleÈÊ ÓÂÈÒÓ. Ù Ó ÏˆÛË :100gr/m 2 160249 2,5 lt/ Ô Â Ô 4,90/ Ô Â Ô 2,5 apple

Chi tiết hơn

BA Montreux RCR 44 gr

BA Montreux RCR 44 gr ËÁ Â ÂÈÚÈÛÌÒÓ Montreux RCR 44 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 QuickOut a b QuickOut 3 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA NEDERLAND ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ÓÙÔÌÂ Ô ËÁ Â 1 ÓÈÛ Ù ÛË ÛÂ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛË

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

untitled

untitled 1 OÚÁ ÓˆÛË ÙË ˆ - BÈÔÏÔÁÈÎ Û ÛÙ Ì Ù. Δ ÔÌÈÎ Û ÛÙ ÙÈÎ ÙˆÓ appleúˆùâ ÓÒÓ Â Ó È Ù ÌÈÓÔÍ ÂÓÒ ÙˆÓ Ù ÓıÚ ÎˆÓ ÔÈ ÌÔÓÔÛ Î Ú ÙÂ. Á. Δ ÓÔ ÎÏ ΠÔÍ Â Ó È ÙÔ ÂÔÍ ÚÈ ÔÓÔ ÎÏ Îfi ÔÍ (DNA) Î È ÙÔ ÚÈ- ÔÓÔ ÎÏ Îfi ÔÍ (RNA).

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

Eικαστικά Γ και ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών

Eικαστικά Γ και ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών Eικαστικά Γ και ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ YΠOEPΓOY ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

08. ENOTHTA

08. ENOTHTA ENOTHTA 8: ÂÏÂ ı ÚˆÛË ÙË ÂÓ ÚÁÂÈ 8.1 À ƒπ È ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ ÁÈ Ó ÂappleÈ ÈÒÛÔ Ó ÚÂÈ ÔÓÙ È ÂÓ ÚÁÂÈ. Î ÙÙ ÚÈÎ Ó - appleóô Â Ó È Ë È ÈÎ Û Ì Û applefi ÙËÓ ÔappleÔ ÔÈ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ ÂÍ ÛÊ Ï Ô Ó ÙËÓ ÂÓ ÚÁÂÈ ÙÔ applefi

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ ã ÙÂ Ô

M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ ã ÙÂ Ô M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ ã ÙÂ Ô Y PAºEI KPITE -A IO O HTE Ã Ú Ï ÌappleÔ ÂÌÔÓ Ë, ıëáëù ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÙÈÎ ª ÎÂ ÔÓ Ù ÚappleË ÂÔ ÒÚÔ, Îapple È Â ÙÈÎfi ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Alb.Asp.Zerma149 GR95%

Alb.Asp.Zerma149 GR95% ƒ ÈfiʈÓÔ/Î ÛÂÙfiʈÓÔ Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ ËÁ Â Ú Ûˆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 ıfióë ÂÓ Â ÍÂˆÓ ÔıfiÓË ÂÓ Â ÍÂˆÓ ÂÈ ÙÚ appleâ Ó ÂÈÍË. È ÂÓ Â ÍÂÈ

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

TETPA.IO .IXP.MO

TETPA.IO .IXP.MO TETPA IO PA THPIOTHTøN E IOY PO PAMMA: A OPPIMMATA «O KYK O TøN XAMENøN Y IKøN» KENTPO EPIBA ONTIKH EK AI EY H KA AMATA KA AMATA 2009 TETPA IO PA THPIOTHTøN E IOY PO PAMMA: A OPPIMMATA «O KYK O TøN XAMENøN

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp ½ Ê ÁÇË Å þæá ÇÆ Ë ½ Ë Ö µ º Å Ò ÐÙ Ó ÓÒ Ø ÒØ Ò Ù Ø Ð ρ ad = 10 3»Ñ 3 Ò Ù Ð ρ as = 1, 030 10 3»Ñ 3 Ò Ó ÐÓ ρ gelo = 0, 917 10 3»Ñ 3 Ò Ó Ö ÆÈÌ ρ ar = 1, 29»Ñ 3 Ò Ó ÖÓ Ò Ó ÆÈÌ ρ H2 = 8, 99 10 2»Ñ 3 ½º Ç Ó

Chi tiết hơn

BA AcaBiaMonSevRDM168/169 gr

BA AcaBiaMonSevRDM168/169 gr ƒ ÈfiʈÓÔ / CD Acapulco RDM 168 Biarritz RDM 169 Montana RDM 169 Sevilla RDM 168 ËÁ Â Ú Ûˆ 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISCH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 15 14 13 12 11 10 9

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½¾ º Ä Î ÙÐØ Â Ù ½ ½¾ º½º Ð Î ÒØ Ø

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

td va.dvi

td va.dvi Î Ö Ð Ð ØÓ Ö Ö Ø Ü Ö ½ ÍÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö ÍÒ Úº X Ô ÙØ ÔÖ Ò Ö Ð³ÙÒ ØÖÓ Ú Ð ÙÖ 0 ÓÙ 1 ÓÙ 2 Ú ÔÖÓ Ð Ø ÔÓ Ø Ú ÓÙ ÒÙÐÐ º Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÐÓ ÔÖÓ Ð Ø X ÒØ ÕÙ E(X) = 3 2 Ø Var(X) = 1 4 Ü Ö ¾ Ä Â Ù ÅÓÒ ÙÖ ÙÔÓÒØ ÔÖÓÔÓ

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

atimaanushastavam.dvi

atimaanushastavam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á Í ÖÒ ÞË ÁÚØ ÑË ÚÖ ØÀ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

In Car Entertainment DVD-Player ME ËÁ Â ÂÈÚÈÛÌÔ Î È ÙÔappleÔı ÙËÛË

In Car Entertainment DVD-Player ME ËÁ Â ÂÈÚÈÛÌÔ Î È ÙÔappleÔı ÙËÛË In Car Entertainment DVD-Player ME4 7 607 004 575 ËÁ Â ÂÈÚÈÛÌÔ Î È ÙÔappleÔı ÙËÛË http://www.blaupunkt.gr 2 4 6 8 1 3 5 7 9 10 11 26 25 23 22 24 12 14 13 15 16 21 19 17 20 18 26 10 1 28 27 15 2 1 Ï ÎÙÚÔ,

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù ½ ½ º½Ä Å Ù ÌÓÑ Ù

Chi tiết hơn

xmas 05

xmas 05 µ Û. ÔÊ 46, 115 28 ı Ó 46 Vas. Sofias Avenue, 115 28 Athens, Greece TËÏ/ el: +30 210 728 1000 Fax: +30 210 728 1111 e-mail: sales.athens@hilton.com www.athens.hilton.com COLOURFUL CELEBRATIONS 2005/06

Chi tiết hơn

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ ± Û±Í œ [øî Î ] Û±Í œ-502 G - 1 1± Ü œ Mê ø ıapple ± Ú á ±Ú A-24 25, ±Ú á ±øúfl Œé S, Œ " 1-62, Ú Î ± Œ ÃÓ ı X Ú 1, Î M 1 õ Àapple - 201309 Œ ıª ± È Î ø ıvî Î ø ıvî Î ø ıvî. Ú ±,,.

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

rgc.eps

rgc.eps ½ º ˺ Ã Ò Ô Ãº κ Ù Ö Ò Îº κ Ò ÓÚ Ê Ú Û Ó ÈÐ Ñ È Ý ÓÒ ÙÐØ ÒØ ÙÖ Ù Æ Û ÓÖ µ ÚÓк ½ ½ ¼µº ¾ º Ð ÒÓ Êº ÈÖ Ò º È ÓÖ ÖÓ Ò Ëº κ ÙÐ ÒÓÚ È Ý º ÈÐ Ñ ¾ ¾ º Ò Èº Àº ÑÓÒ È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼ ¾¼¼¼µº º È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼¾¾

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ ã ÙÂ Ô

M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ ã ÙÂ Ô M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ ã ÙÂ Ô Y PAºEI KPITE -A IO O HTE Ã Ú Ï ÌappleÔ ÂÌÔÓ Ë, ıëáëù ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÙÈÎ ª ÎÂ ÔÓ Ù ÚappleË ÂÔ ÒÚÔ, Îapple È Â ÙÈÎfi ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ È

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

exam-acf-2007-corBar.dvi

exam-acf-2007-corBar.dvi Ü Ñ Ð ÓÖ Ø Ñ ÕÙ ¾¼¼ ÓÖÖ Ø ÓÒ Ø Ö Ñ Ä ½ Å ËË Ü Ö ½ ÔÓØ µ ÍÒ ÔÖÓ Ø ÔÓÙÖ Ñ Ð ÓÖ Ö Ð ÔÓÒØÙ Ð Ø Ú ÓÒ ÔÖ ÚÓ Ø Ö Ñ ÓÙÖ Ö Ð Ô Ö ÐÓÒ Ð Ø ÑÔ Ö Ø Ö º Ë Ð Ö Ø Ö Ø Ö ÙÖ ¼ ÑÙØ Ð Ò³Ý Ô Ö Ñ ÓÙÖ Ñغ Ë Ð Ö Ø Ö Ø ÓÑÔÖ ØÖ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

01-PERIEXOMENA

01-PERIEXOMENA INAKA EPIEXOMENøN MEPO ƒøδo O π Δπ Δø πª ƒoà ƒπoà π ø ΔOπà πø KEºA AIO 1 ÏÔÁÈÛÙÈÎ ÙˆÓ apple ÁÈˆÓ appleâúèô ÛÈ ÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ 1.1 ÂÓÈÎ appleâú Ùo apple ÁÈo ÂÓÂÚÁËÙÈÎo... 21 1.2 Í ÎÙ Ûˆ ÚoÛı ÎÂ, ÂÏÙÈÒÛÂÈ,

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÙ Ó ½ ½ º½ Ñ Ò Ó Ó ÓÐ ÓØ º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

oikiakioikonErgOd

oikiakioikonErgOd Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ AappleÔÛÙÔÏfiappleÔ ÏÔ, E ÁÁÂÏ ÂˆÚÁÈÙÛÔÁÈ ÓÓË AÓ ÛÙ Û K Ó ÏÏÔ, ÕÓÓ ÙË, ÛappleÔÈÓ Ú ÏË, È Ì ÓÙˆ TÚÈ Ë OÈÎÈ Î OÈÎÔÓÔÌ EP A THPIAKO

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Paper.dvi

Paper.dvi ÆÇÎÄ ÈÈÊÇÀ ÇÊ ÄÍÄÌÁÆ ÄÇÃÁÆ ÈÊÇÁÄÁÌÁË ÁÆ ÌÀ Å»»»Æ ÉÍͺ ÅØØÛ ÊÓÙÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ð ØÖØ ÏÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ Ò Ø Å»» ÕÙÙ ÛØ ÒØ ÛØÒ ÖÓÓÑ ÐÝ ÐÙÐØ Ø ÒÐÝØ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÕÙÙ ÒÓØ Óѹ ÑÓÒÐÝ ÚÒº Ì ÖÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ

Chi tiết hơn

C-2005-finalCorrect

C-2005-finalCorrect È ÈÂıÓÂ Ù ÛÂÈ ÛÙÈ ÙÚ appleâ ÈÎ Û Á ˆÓÂ ÛÂÈ Î È ÂÍ ÁÔÚ Î È appleèı Ó ÂappleÂÓ ÚÁÂÈÂ ÛÙÔÓ ÙÚ appleâ ÈÎfi ÎÏ Ô ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÙË ÚÒappleË ÙÔ π A À O À À ÈÂ ı ÓÔÓÙÔ Ì Ô ÏÔ ÙË Ú appleâ EFG Eurobank Ergasias µ ÓÙÈappleÚÔ

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼¾»¼»¾¼½¾ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ

Chi tiết hơn

Devoir-de-vacances dvi

Devoir-de-vacances dvi ÅÈËÁ ½ ¹¾¼µ ü ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð Ö ÒØÖ ¾¼½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä ÙØÙÖ Ð Ú ÅÈËÁ Ñ Ò ÒØ ÓÙÚ ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð ÙÖ ÔÖ Ñ Ö ÒÒ È º ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ Ú Ò Ö Ò Ð ÔÖ ÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ Ö ÔÔ Ð Ø ³ Ü Ö º Ä Ö

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

<D6E1EE20F0EBDEF1EFF5F220F3E5EBDFE4E1F2>

<D6E1EE20F0EBDEF1EFF5F220F3E5EBDFE4E1F2> Eπ ø ºÀ π π A ƒø ƒπµ Ô º ÛÈÎfi ÂÚÈ ÏÏÔÓ Copyright 1999 È ÙËÓ EÏÏ Î È fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ E HNIKO ANOIKTO ANE I THMIO O fi apple ÊÏ ÛÛ & Y ËÏ ÓÙË, 26222 ÙÚ TËÏ: (061) 314094, 314206, º Í: (061) 317244 Eapjk@pat.forthnet.gr

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

lisakon.dvi

lisakon.dvi Ð Ô ÓÑØÖÐ ÒÒØ ÐÒÑ Ð Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÓ¹ Î Ù ØÙÙ ÒÙ ÓÚÐØ ÚÐØÙ ÔÙÒØ Ñ ÓÓÒ Ø¹ Ò Ø ÑØØ ÖÐ ÚØ Ó º Ë ÔÙÒØ ØÙÐ ÚÐ Ò Ø Ø Ó ØÙ Ø Ð Ò ÒÑ ÒÙÖ ÚÐÙ ÙÙÖÙ ÐÙ ÚÖ¹ ÚÑÐÙÐØ ÔÙ ÐÙ ÔÙ Ø Ù ÚÑ µº ÌØ Ù ÔÙÒØ ÑÒÐ ÒÒ ØÑ ØÓÓÑ ÙÒ ÓÓÒ ÖÒ

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn