HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ KHÁCH HÀNG (DSA) TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ KHÁCH HÀNG (DÙNG CHO DSA) THÁNG 06/201

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ KHÁCH HÀNG (DSA) TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ KHÁCH HÀNG (DÙNG CHO DSA) THÁNG 06/201"

Bản ghi

1 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ KHÁCH HÀNG (DÙNG CHO DSA) THÁNG 06/2017 TAM NGUYEN FE CREDIT 0

2 MỤC LỤC 1. MỤC TIÊU: ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ CỦA KHÁCH HÀNG (PRE-QUALIFICATION)_DSA DE NHẬP THÔNG TIN HỒ SƠ TRÊN PEGA TSA TU/XS TRUY VẤN KHÁCH HÀNG TU/XS TRÊN VTIGER

3 Lịch sử sửa đổi Hiệu chỉnh Ngày Nội dung hiệu chỉnh Người biên soạn 1 08/05/2017 Nguyễn Thị Thanh Tâm Ban hành văn bản 2 16/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Tâm Bổ sung văn bản 0

4 1. MỤC TIÊU: Hiện tại, không có hệ thống phục vụ cho việc kiểm tra sơ bộ thông tin của khách hàng trước khi thực hiện tư vấn và tiến hành làm hồ sơ cũng như thu thập chứng từ của khách hàng. Đối với những khách hàng có thể bị từ chối dựa trên những thông tin cơ bản (như số CMND của khách hàng, số CMND của chủ hộ, ngày sinh của khách hàng...), DSA vẫn phải tư vấn và yêu cầu khách hàng hoàn tất đầy đủ những giấy tờ liên quan đến khoản vay trước khi chuyển hồ sơ đến bộ phận nhập liệu trên hệ thống. Việc này đang chiêm nhiều thời gian của DSA. Để giảm thiểu tỷ lệ hồ sơ bị chuyển trả (do chọn sản phẩm vay không phù hợp với khách hàng), tỷ lệ hồ sơ bị từ chối, thời gian chờ của khách hàng cũng như giảm tải khối lượng hồ sơ xử lý cho DSA/TSA, hệ thống đánh giá thông tin sơ bộ của khách hàng hỗ trợ việc loại các khách hàng không đủ điều kiện trước khi DSA tư vấn và tiến hành hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. 2. ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ CỦA KHÁCH HÀNG (PRE-QUALIFICATION)_DSA Đăng nhập vào Webportal (chọn 1 trong 2 địa chỉ bên dưới) In house: Third party: DSA nhập user và PW được cấp -> LOGIN 2.3. Chọn Customer Application Score Check under For DSA In house: SYSTEM. 1

5 For 3 rd party: THIRD PARTY 2.4. Màn hình App Score Check sẽ thể hiện như sau DSA nhập các thông tin sau: Tên khách hàng (nhập đầy đủ dấu và khoảng trắng giữa các từ. vd: Nguyễn Văn A) Số CMND của KH (9 hoặc 12 số. Vd: ) Số điện thoại ( số điện thoại di động của KH. 10 hoặc 11 số. vd: ) Ngày sinh của KH (vd: 11/12/1981. Tuổi của khách hàng phải từ 20 đến 60 tuổi) Số CMND của chủ hộ (thể hiện trên sổ hộ khẩu. 9 hoặc 12 số. vd: ) Tỉnh/thành phố (click, nhập ký tự đầu của tỉnh để tìm) 2

6 Nhập dãy ký tự thể hiện trên màn hình (vd: (Nhấn trong trường hợp dãy ký tự không nhìn rõ, cần dãy ký tự khác) Chọn để kiểm tra khách hàng. Chọn trong trường hợp kiểm tra khách hàng tiếp theo hoặc chỉnh sửa thông tin sai của khách hàng 2.5. Kết quả kiểm tra đánh giá sơ bộ của khách hàng như sau 3

7 Kết quả đánh giá sơ bộ sẽ thể hiện những giá trị sau: Kết quả Diễn giải DSA thực hiện REJECTED Khách hàng không thỏa yêu cầu Không làm hồ sơ vay cho khách hàng PL_TU_XS PASSED Khách hàng thuộc danh sách bán sản phẩm PL Top Up/ Xsell Khách hàng thỏa yêu cầu Thông báo khách hàng sẽ có nhân viên liên lạc làm hồ sơ PL TU/XS Thực hiện kiểm tra sản phẩm tương ứng dựa trên thông tin của khách hàng ( Xem mục 2.6) 2.6. Thực hiện kiểm tra sản phẩm phù hợp dựa trên thông tin khách hàng cung cấp: Step 1: Chọn từng loại sản phẩm dựa vào thông tin khách hàng cung cấp Step 2: Nhập tất cả các thông tin yêu cầu: Step 3: Click khi các thông tin đã được nhập đầy đủ và chính xác. Click khi muốn nhập lại thông tin. Kết quả kiểm tra sản phẩm sẽ thể hiện những giá trị sau: Kết quả Diễn giải DSA thực hiện DETAILED_OFFER SIMPLE OFFER: PL NTB Thông tin khách hàng cung cấp thỏa các điều kiện yêu cầu về sản phẩm được liệt kê Thông tin khách hàng không thỏa sản phẩm được liệt kê Thực hiện làm hồ sơ vay cho khách hàng với thông tin sản phẩm được liệt kê (xem bảng thông tin sản phẩm bên dưới) Thực hiện làm hồ sơ vay cho khách hàng với sản phẩm PL NTB khác 4

8 Bảng thông tin sản phẩm được liệt kê Các sản phẩm được quy định như sau: Nhóm sản phẩm KHÁCH HÀNG CÓ BẢO HIỂM NHÂN THỌ KHÁCH HÀNG CÓ XE MÁY KHÁCH HÀNG CÓ HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN Sản phẩm FC UP SUR INS FC UP SUR INS LIGHT FC UP SUR BIKE BASIC FC UP SUR BIKE PLUS FC UP EVN STANDARD FC UP EVN VIP KHÁCH HÀNG CÓ VAY TẠI CÁC TC TDTC KHÁC FC UP SUR CF KHÁCH HÀNG CÓ THU NHẬP KHÁCH HÀNG THỎA ĐIỀU KIỆN CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TS FC UP CAT A FC UP CAT B FC UP CAT C FC UP EMPLOYER-SOURCE FC UP EMPLOYER-SOURCE FC UP DSA TS SCORE FC UP DSA TS SCORE FC UP DSA TS SCORE Ghi chú: Danh sách sản phẩm có thể được cập nhật theo từng thời kỳ Mã sản phẩm 5

9 LƯU Ý: Hệ thống chỉ thực hiện đánh giá thông tin sơ bộ của khách hàng. Tất cả khách hàng PASSED tại hệ thống đánh giá thông tin sơ bộ khách hàng (App Score Check) sẽ được kiểm tra toàn diện tại bước UW của Pega/ F1. Do đó, trường hợp khách hàng PASSED tại App Score Check nhưng bị Từ chối tại bước UW trong Pega/ F1 là hoàn toàn có thể xảy ra. Lưu ý khách hàng có sử dụng đầu số Viettel, là khách hàng trả lời tin nhắn đến số 5566 theo cú pháp "TD_CO" (TD khoảng trắng CO) nếu nhận được tín nhắn từ FE CREDIT trong vòng 3 phút. Nội dung tin nhắn: "Bạn đang làm hồ sơ vay với FE Credit. Bạn có đồng ý chia sẻ xếp hạng tín dụng với FE Credit không? Nếu đồng ý soạn TD CO gửi Nếu không, soạn TD KHONG. Để biết thêm thông tin soạn TD THEM." Đối vơi nhóm sản phẩm KHÁCH HÀNG THỎA ĐIỀU KIỆN CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TS, hệ thống sẽ tự kiểm tra dựa vào số điện thoại của khách hàng PASSED và điểm tín dụng TS để quyết định. Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu của : DSA thực hiện kiểm tra lại các thông tin nhập có đầy đủ và đúng yêu cầu tại phần kiểm tra sản phẩm Phải click chọn (mục 2.6, bước 1), nếu không hệ thống sẽ không thực hiện kiểm tra được thông tin sản phẩm 3. DE NHẬP THÔNG TIN HỒ SƠ TRÊN PEGA. Dựa vào ACCA, DE nhập thông tin trên Pega/F1. Đối với 3 schemes bên dưới, phải chọn chính xác schemes trên Pega như sau: Offer Product code PEGA FC UP DSA TS SCORE PEGA FC UP DSA TS SCORE PEGA FC UP DSA TS SCORE Trong trường hợp chọn sai (do DE chọn nhầm hoặc do thông tin ACCA sai), khi DE hoàn tất nhập Short Application và bấm Submit, Pega sẽ hiện thị lỗi như bên dưới Selected scheme is inaccurate. Please contact with Sales to revise. Đối với trường hợp này, DE kiểm tra lại scheme nhập trên Pega và ACCA. Nếu thông tin DE nhập đúng. Thực hiện hủy hồ sơ và thông báo cho DSA do khách hàng không thuộc nhóm khách hàng được offer sản phẩm trên. 6

10 4. TSA TU/XS TRUY VẤN KHÁCH HÀNG TU/XS TRÊN VTIGER. Đối với các khách hàng được kiểm tra bởi hệ thống đánh giá thông tin sơ bộ khách hàng, sau khi DSA thực hiện kiểm tra trên Webportal, nếu khách hàng thuộc danh sách PL_TU_XS, hệ thống sẽ chuyển Sub campaign trên Vtiger TU/XS sang Tool_XS : 7

11 8