HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ KHÁCH HÀNG (DSA) TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ KHÁCH HÀNG (DÙNG CHO DSA) THÁNG 06/201

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ KHÁCH HÀNG (DSA) TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ KHÁCH HÀNG (DÙNG CHO DSA) THÁNG 06/201"

Bản ghi

1 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ KHÁCH HÀNG (DÙNG CHO DSA) THÁNG 06/2017 TAM NGUYEN FE CREDIT 0

2 MỤC LỤC 1. MỤC TIÊU: ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ CỦA KHÁCH HÀNG (PRE-QUALIFICATION)_DSA DE NHẬP THÔNG TIN HỒ SƠ TRÊN PEGA TSA TU/XS TRUY VẤN KHÁCH HÀNG TU/XS TRÊN VTIGER

3 Lịch sử sửa đổi Hiệu chỉnh Ngày Nội dung hiệu chỉnh Người biên soạn 1 08/05/2017 Nguyễn Thị Thanh Tâm Ban hành văn bản 2 16/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Tâm Bổ sung văn bản 0

4 1. MỤC TIÊU: Hiện tại, không có hệ thống phục vụ cho việc kiểm tra sơ bộ thông tin của khách hàng trước khi thực hiện tư vấn và tiến hành làm hồ sơ cũng như thu thập chứng từ của khách hàng. Đối với những khách hàng có thể bị từ chối dựa trên những thông tin cơ bản (như số CMND của khách hàng, số CMND của chủ hộ, ngày sinh của khách hàng...), DSA vẫn phải tư vấn và yêu cầu khách hàng hoàn tất đầy đủ những giấy tờ liên quan đến khoản vay trước khi chuyển hồ sơ đến bộ phận nhập liệu trên hệ thống. Việc này đang chiêm nhiều thời gian của DSA. Để giảm thiểu tỷ lệ hồ sơ bị chuyển trả (do chọn sản phẩm vay không phù hợp với khách hàng), tỷ lệ hồ sơ bị từ chối, thời gian chờ của khách hàng cũng như giảm tải khối lượng hồ sơ xử lý cho DSA/TSA, hệ thống đánh giá thông tin sơ bộ của khách hàng hỗ trợ việc loại các khách hàng không đủ điều kiện trước khi DSA tư vấn và tiến hành hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. 2. ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN SƠ BỘ CỦA KHÁCH HÀNG (PRE-QUALIFICATION)_DSA Đăng nhập vào Webportal (chọn 1 trong 2 địa chỉ bên dưới) In house: Third party: DSA nhập user và PW được cấp -> LOGIN 2.3. Chọn Customer Application Score Check under For DSA In house: SYSTEM. 1

5 For 3 rd party: THIRD PARTY 2.4. Màn hình App Score Check sẽ thể hiện như sau DSA nhập các thông tin sau: Tên khách hàng (nhập đầy đủ dấu và khoảng trắng giữa các từ. vd: Nguyễn Văn A) Số CMND của KH (9 hoặc 12 số. Vd: ) Số điện thoại ( số điện thoại di động của KH. 10 hoặc 11 số. vd: ) Ngày sinh của KH (vd: 11/12/1981. Tuổi của khách hàng phải từ 20 đến 60 tuổi) Số CMND của chủ hộ (thể hiện trên sổ hộ khẩu. 9 hoặc 12 số. vd: ) Tỉnh/thành phố (click, nhập ký tự đầu của tỉnh để tìm) 2

6 Nhập dãy ký tự thể hiện trên màn hình (vd: (Nhấn trong trường hợp dãy ký tự không nhìn rõ, cần dãy ký tự khác) Chọn để kiểm tra khách hàng. Chọn trong trường hợp kiểm tra khách hàng tiếp theo hoặc chỉnh sửa thông tin sai của khách hàng 2.5. Kết quả kiểm tra đánh giá sơ bộ của khách hàng như sau 3

7 Kết quả đánh giá sơ bộ sẽ thể hiện những giá trị sau: Kết quả Diễn giải DSA thực hiện REJECTED Khách hàng không thỏa yêu cầu Không làm hồ sơ vay cho khách hàng PL_TU_XS PASSED Khách hàng thuộc danh sách bán sản phẩm PL Top Up/ Xsell Khách hàng thỏa yêu cầu Thông báo khách hàng sẽ có nhân viên liên lạc làm hồ sơ PL TU/XS Thực hiện kiểm tra sản phẩm tương ứng dựa trên thông tin của khách hàng ( Xem mục 2.6) 2.6. Thực hiện kiểm tra sản phẩm phù hợp dựa trên thông tin khách hàng cung cấp: Step 1: Chọn từng loại sản phẩm dựa vào thông tin khách hàng cung cấp Step 2: Nhập tất cả các thông tin yêu cầu: Step 3: Click khi các thông tin đã được nhập đầy đủ và chính xác. Click khi muốn nhập lại thông tin. Kết quả kiểm tra sản phẩm sẽ thể hiện những giá trị sau: Kết quả Diễn giải DSA thực hiện DETAILED_OFFER SIMPLE OFFER: PL NTB Thông tin khách hàng cung cấp thỏa các điều kiện yêu cầu về sản phẩm được liệt kê Thông tin khách hàng không thỏa sản phẩm được liệt kê Thực hiện làm hồ sơ vay cho khách hàng với thông tin sản phẩm được liệt kê (xem bảng thông tin sản phẩm bên dưới) Thực hiện làm hồ sơ vay cho khách hàng với sản phẩm PL NTB khác 4

8 Bảng thông tin sản phẩm được liệt kê Các sản phẩm được quy định như sau: Nhóm sản phẩm KHÁCH HÀNG CÓ BẢO HIỂM NHÂN THỌ KHÁCH HÀNG CÓ XE MÁY KHÁCH HÀNG CÓ HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN Sản phẩm FC UP SUR INS FC UP SUR INS LIGHT FC UP SUR BIKE BASIC FC UP SUR BIKE PLUS FC UP EVN STANDARD FC UP EVN VIP KHÁCH HÀNG CÓ VAY TẠI CÁC TC TDTC KHÁC FC UP SUR CF KHÁCH HÀNG CÓ THU NHẬP KHÁCH HÀNG THỎA ĐIỀU KIỆN CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TS FC UP CAT A FC UP CAT B FC UP CAT C FC UP L@W-TOP EMPLOYER-SOURCE FC UP L@W-TOP EMPLOYER-SOURCE FC UP DSA TS SCORE FC UP DSA TS SCORE FC UP DSA TS SCORE Ghi chú: Danh sách sản phẩm có thể được cập nhật theo từng thời kỳ Mã sản phẩm 5

9 LƯU Ý: Hệ thống chỉ thực hiện đánh giá thông tin sơ bộ của khách hàng. Tất cả khách hàng PASSED tại hệ thống đánh giá thông tin sơ bộ khách hàng (App Score Check) sẽ được kiểm tra toàn diện tại bước UW của Pega/ F1. Do đó, trường hợp khách hàng PASSED tại App Score Check nhưng bị Từ chối tại bước UW trong Pega/ F1 là hoàn toàn có thể xảy ra. Lưu ý khách hàng có sử dụng đầu số Viettel, là khách hàng trả lời tin nhắn đến số 5566 theo cú pháp "TD_CO" (TD khoảng trắng CO) nếu nhận được tín nhắn từ FE CREDIT trong vòng 3 phút. Nội dung tin nhắn: "Bạn đang làm hồ sơ vay với FE Credit. Bạn có đồng ý chia sẻ xếp hạng tín dụng với FE Credit không? Nếu đồng ý soạn TD CO gửi Nếu không, soạn TD KHONG. Để biết thêm thông tin soạn TD THEM." Đối vơi nhóm sản phẩm KHÁCH HÀNG THỎA ĐIỀU KIỆN CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TS, hệ thống sẽ tự kiểm tra dựa vào số điện thoại của khách hàng PASSED và điểm tín dụng TS để quyết định. Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu của : DSA thực hiện kiểm tra lại các thông tin nhập có đầy đủ và đúng yêu cầu tại phần kiểm tra sản phẩm Phải click chọn (mục 2.6, bước 1), nếu không hệ thống sẽ không thực hiện kiểm tra được thông tin sản phẩm 3. DE NHẬP THÔNG TIN HỒ SƠ TRÊN PEGA. Dựa vào ACCA, DE nhập thông tin trên Pega/F1. Đối với 3 schemes bên dưới, phải chọn chính xác schemes trên Pega như sau: Offer Product code PEGA FC UP DSA TS SCORE PEGA FC UP DSA TS SCORE PEGA FC UP DSA TS SCORE Trong trường hợp chọn sai (do DE chọn nhầm hoặc do thông tin ACCA sai), khi DE hoàn tất nhập Short Application và bấm Submit, Pega sẽ hiện thị lỗi như bên dưới Selected scheme is inaccurate. Please contact with Sales to revise. Đối với trường hợp này, DE kiểm tra lại scheme nhập trên Pega và ACCA. Nếu thông tin DE nhập đúng. Thực hiện hủy hồ sơ và thông báo cho DSA do khách hàng không thuộc nhóm khách hàng được offer sản phẩm trên. 6

10 4. TSA TU/XS TRUY VẤN KHÁCH HÀNG TU/XS TRÊN VTIGER. Đối với các khách hàng được kiểm tra bởi hệ thống đánh giá thông tin sơ bộ khách hàng, sau khi DSA thực hiện kiểm tra trên Webportal, nếu khách hàng thuộc danh sách PL_TU_XS, hệ thống sẽ chuyển Sub campaign trên Vtiger TU/XS sang Tool_XS : 7

11 8

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chƣơng trình khuyến mại: Khuyến mại trúng thưởng dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chƣơng trình khuyến mại: Khuyến mại trúng thưởng dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chƣơng trình khuyến mại: Khuyến mại trúng thưởng dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ VAS của Viettel. Dịch vụ thông báo cuộc

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DIGIPAY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO C Ơ BẢN N H Â N V I Ê N T Ư V Ấ N TÀ I C H Í N H K Ê N H VAY T I Ề N M Ặ T T r a i n e r : V o H o n g T r u n g Phần 1 CÁC SẢN PHẨM MCREDIT VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 1.2 Công Ty TNHH Uratek Website: TP.HCM, 11/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 1.2 Công Ty TNHH Uratek   Website:   TP.HCM, 11/2017 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 1.2 Công Ty TNHH Uratek Email: support@uratek.vn Website: www.uratek.vn TP.HCM, 11/2017 MỤC LỤC I. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG... 1 II. NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN...

Chi tiết hơn

Hướng dẫ đăng ký và tham gia thi trực tuyến tìm hiểu địa danh lịch sử tỉnh bình phước và 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam Bước 1: truy cập vào

Hướng dẫ đăng ký và tham gia thi trực tuyến tìm hiểu địa danh lịch sử tỉnh bình phước và 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam Bước 1: truy cập vào Hướng dẫ đăng ký và tham gia thi trực tuyến tìm hiểu địa danh lịch sử tỉnh bình phước và 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam Bước 1: truy cập vào địa chỉ https://cuocthi.ldldbinhphuoc.org.vn Hoặc

Chi tiết hơn

Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] SMS MARKETING TỪ A TỚI Z Bùi Quốc Hưng SMS MARKETING TỪ A TỚI Z Giới thiệu về SMS marketing

Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] SMS MARKETING TỪ A TỚI Z Bùi Quốc Hưng SMS MARKETING TỪ A TỚI Z Giới thiệu về SMS marketing Giới thiệu về SMS marketing Giới thiệu về thị trường di động tại Việt Nam Kinh nghiệm để chạy một SMS Marketing Plan hiệu quả Quy trình để thực hiện một SMS Marketing Plan GIỚI THIỆU VỀ SMS MARKETING

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Công Ty TNHH Uratek Website: TP.HCM, 08/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Công Ty TNHH Uratek   Website:   TP.HCM, 08/2017 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Công Ty TNHH Uratek Email: support@uratek.vn Website: www.uratek.vn TP.HCM, 08/2017 MỤC LỤC I. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG... 1 II. NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN... 1 2.1

Chi tiết hơn

1. Xem tin tuyển dụng Khi lựa chọn vào Thông tin tuyển dụng hoặc các tin tuyển dụng tại các vị trí, thí sinh sẽ nhìn thây nút Nộp đơn, khi lựa chọn sẽ

1. Xem tin tuyển dụng Khi lựa chọn vào Thông tin tuyển dụng hoặc các tin tuyển dụng tại các vị trí, thí sinh sẽ nhìn thây nút Nộp đơn, khi lựa chọn sẽ 1. Xem tin tuyển dụng Khi lựa chọn vào Thông tin tuyển dụng hoặc các tin tuyển dụng tại các vị trí, thí sinh sẽ nhìn thây nút Nộp đơn, khi lựa chọn sẽ có 2 tình huống xảy ra: 1) Thí sinh đã có hồ sơ: khi

Chi tiết hơn

MB_ver3_Full

MB_ver3_Full OBILE BANKING MOBILE BANKING TIỆN ÍCH - AN TOÀN - BẢO MẬT PHIÊN BẢN 2014 DỊCH VỤ MOBILE BANKING MOBILE BANKING MỤC LỤC Số trang Giới thiệu tổng quan về Mobile Banking... 01 Chức năng & Tiện ích... 01 Xác

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1.Tên đơn vị tổ chức: Ngân hàng TMCP Á Châu (gọi tắt là ACB) 442 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Điện thoại

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1.Tên đơn vị tổ chức: Ngân hàng TMCP Á Châu (gọi tắt là ACB) 442 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Điện thoại THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1.Tên đơn vị tổ chức: Ngân hàng TMCP Á Châu (gọi tắt là ACB) 442 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3929. 0999 Fax: (028) 3839.9885 2. Hàng hóa,

Chi tiết hơn

PHẦN 8: LỊCH TUẦN I. Giới thiệu: Chương trình lịch tuần với các tính năng như sau: Lịch chạy trên giao diện WEB với CSDL chạy tập trung. Theo dõi lịch

PHẦN 8: LỊCH TUẦN I. Giới thiệu: Chương trình lịch tuần với các tính năng như sau: Lịch chạy trên giao diện WEB với CSDL chạy tập trung. Theo dõi lịch PHẦN 8: LỊCH TUẦN I. Giới thiệu: Chương trình lịch tuần với các tính năng như sau: Lịch chạy trên giao diện WEB với CSDL chạy tập trung. Theo dõi lịch thuận tiện thông qua đánh số tuần làm việc. Cho phép

Chi tiết hơn

I

I I. QUẢN LÝ NỘI DUNG: 1. CHUYÊN MỤC: Chuyên mục là nơi chứa bài viết. Một chuyên mục chứa nhiều bài viết và một bài viết cũng có thể thuộc nhiều chuyên mục. Chuyên mục được tổ chức theo cấu trúc cây(giống

Chi tiết hơn

TCVN 11391:2016 MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt Thuật ngữ và định nghĩa...

TCVN 11391:2016 MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt Thuật ngữ và định nghĩa... MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng... 7 2 Tài liệu viện dẫn... 8 3 Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt... 9 3.1 Thuật ngữ và định nghĩa... 17 3.2 Từ viết tắt... 17 4, sự phù hợp và mức toàn vẹn về an toàn

Chi tiết hơn

Chào bạn, mình là Đạt. Chào mừng bạn đã đến với cuốn sách Làm thế nào để có được một triệu lượt xem trên Youtube của mình. Đây là cuốn sách giá trị mà

Chào bạn, mình là Đạt. Chào mừng bạn đã đến với cuốn sách Làm thế nào để có được một triệu lượt xem trên Youtube của mình. Đây là cuốn sách giá trị mà Chào bạn, mình là Đạt. Chào mừng bạn đã đến với cuốn sách Làm thế nào để có được một triệu lượt xem trên Youtube của mình. Đây là cuốn sách giá trị mà bình thường có lẽ những người khác cần trả rất nhiều

Chi tiết hơn

QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP GIÁO DỤC TÍCH HỢP BỆNH LÝ NGHIÊM TRỌNG MỞ RỘNG (Được phê chuẩn theo Công văn số 1997/BTC-QLBH ngày 20 th

QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP GIÁO DỤC TÍCH HỢP BỆNH LÝ NGHIÊM TRỌNG MỞ RỘNG (Được phê chuẩn theo Công văn số 1997/BTC-QLBH ngày 20 th QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP GIÁO DỤC TÍCH HỢP BỆNH LÝ NGHIÊM TRỌNG MỞ RỘNG (Được phê chuẩn theo Công văn số 1997/BTC-QLBH ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài Chính) CHƯƠNG 1 NHỮNG QUY

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HƯỚNG DẪN THAO TÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM TRÊN APPAY 1. BẢO HIỂM XE MÁY TOÀN DIỆN Vào mục Mua sắm, Chọn Bảo hiểm Global Care Chọn Mua bảo hiểm Bước 1 Bước 2 Bước 3: Chọn Bảo hiểm toàn diện xe máy 1. Chọn Quyền

Chi tiết hơn

Giới thiệu MSB trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ M-Banking của chúng tôi. Sứ mệnh đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của Khách hàng Doa

Giới thiệu MSB trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ M-Banking của chúng tôi. Sứ mệnh đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của Khách hàng Doa Giới thiệu MSB trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ M-Banking của chúng tôi. Sứ mệnh đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của Khách hàng Doanh nghiệp là động lực giúp MSB ngày càng cải tiến sản

Chi tiết hơn

Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước v/v hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị

Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước v/v hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN LINH Số: 98/TB-THCSNVL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Chánh, ngày 17 tháng 5năm 2019 THÔNG BÁO Về tuyển dụng

Chi tiết hơn

Báo cáo thường niên 2017

Báo cáo thường niên 2017 thường niên 2017 Bảo hiểm VietinBank hướng tới trở thành Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về phân khúc bán lẻ. 4 5 MỤC LỤC CHƯƠNG 01 CHƯƠNG 02 CHƯƠNG 03 Các chỉ số hoạt động 08 Hoạt động kinh doanh 2017 và

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 2.9 Công Ty TNHH Uratek Website: TP.HCM, 7/2018

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 2.9 Công Ty TNHH Uratek   Website:   TP.HCM, 7/2018 Version 2.9 Công Ty TNHH Uratek Email: support@uratek.vn Website: www.uratek.vn TP.HCM, 7/2018 Thuật Ngữ Các thuật ngữ trong bài hướng dẫn sử dụng sẽ được thay thế nhằm mục đích phù hợp với người sử dụng:

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng VIS Mobile Trading

Hướng dẫn sử dụng VIS Mobile Trading Hướng dẫn sử dụng VIS Mobile Trading Đăng nhập tài khoản 3 Mục lục Đổi mật khẩu Quên mật khẩu Đăng ký mở tài khoản 4 5 6 Bảng giá Danh mục quan tâm Thông tin tài khoản 08 09 10 1. Tải và cài đặt ứng dụng

Chi tiết hơn

Presentations

Presentations 1 đăng ký và sử dụng Soft Token VietinBank OTP 2 Quý Khách tải ứng dụng VietinBank OTP sau đó thực hiện theo hướng dẫn đăng ký Soft Token sau đây. Tải ứng dụng và cài đặt Đối với điện thoại sử dụng hệ

Chi tiết hơn

Đụng tới bất cứ thứ gì liên quan tới Bitcoin, cho dù là mua trữ hay đầu tư Bitcoin vào các sàn thì bạn phả biết giao dịch mua bán Bitcoin. Nói tới gia

Đụng tới bất cứ thứ gì liên quan tới Bitcoin, cho dù là mua trữ hay đầu tư Bitcoin vào các sàn thì bạn phả biết giao dịch mua bán Bitcoin. Nói tới gia Đụng tới bất cứ thứ gì liên quan tới Bitcoin, cho dù là mua trữ hay đầu tư Bitcoin vào các sàn thì bạn phả biết giao dịch mua bán Bitcoin. Nói tới giao dịch mua bán Bitcoin ở Việt Nam thì Remitano là phổ

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Hiện nay, ngoài các hình thức thanh toán tiền điện truyền thống như: thanh toán tiền mặt tại

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Hiện nay, ngoài các hình thức thanh toán tiền điện truyền thống như: thanh toán tiền mặt tại HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Hiện nay, ngoài các hình thức thanh toán tiền điện truyền thống như: thanh toán tiền mặt tại quầy thu tiền của các Điện lực, thanh toán tại các

Chi tiết hơn

BƯỚC 1 CÀI LẮP SIM BƯỚC 2 APN BƯỚC 3 ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH Bỏ SIM vào máy di động. Cài đặt APN. Vui lòng khởi động lại thiết bị. Vui lòng mở trình duyệt

BƯỚC 1 CÀI LẮP SIM BƯỚC 2 APN BƯỚC 3 ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH Bỏ SIM vào máy di động. Cài đặt APN. Vui lòng khởi động lại thiết bị. Vui lòng mở trình duyệt BƯỚC CÀI LẮP SIM BƯỚC APN BƯỚC ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH Bỏ SIM vào máy di động. Cài đặt APN. Vui lòng khởi động lại thiết bị. Vui lòng mở trình duyệt và đăng ký thông tin cá nhân của bạn (họ tên, ngày sinh,

Chi tiết hơn

No tile

No tile BỘ TƯ PHÁP Số: 212/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật BỘ TRƯỞNG

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Người hướng dẫn : Đặng Quốc Hưng (FPT-IS HN) Nội

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng 1

Hướng dẫn sử dụng 1 Hướng dẫn sử dụng 1 Nội dung Contents Giới thiệu... 4 Cài đặt... 4 Đăng nhập vào ứng dụng... 5 Điều hướng Ứng dụng... 6 Màn hình chính... 6 Bảng điều khiển phụ... 6 Thay đổi tuỳ thích: Cài đặt ngôn ngữ...

Chi tiết hơn

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Phần 1. Hướng dẫn sử dụng và quản trị Website A. Đối với người sử dụng (người truy cập thông thường) CHỨC NĂNG: Chức năng chính: Trang chủ, CTTK Cấp tỉnh, CTTK Sở - Ngành, CTTK Quận Huyện, Truy vấn: luôn

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH Mã môn học: ENP309 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH Mã môn học: ENP309 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH Mã môn học: ENP09 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2018 BẢN MÔ TẢ MÔN HỌC MÔN ANH VĂN CHUYÊN

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH VNCS MOBILE TRADING 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt Viết tắt CTCK KH TK PHT Mô tả Công ty chứng khoán Khách hàng Tài khoản Phát h

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH VNCS MOBILE TRADING 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt Viết tắt CTCK KH TK PHT Mô tả Công ty chứng khoán Khách hàng Tài khoản Phát h HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH VNCS MOBILE TRADING 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt Viết tắt CTCK KH TK PHT Mô tả Công ty chứng khoán Khách hàng Tài khoản Phát hành thêm 2. Giới thiệu VNCS Mobile Trading là dịch

Chi tiết hơn

CHÍNH SÁCH/CÁC NGUYÊN TẮC Phụ bản A ST. JOHN HEALTH SYSTEM CHÍNH SÁCH HÓA ĐƠN VÀ THU NỢ Ngày 1 tháng 7 năm 2019 Chính sách của St. John Health System

CHÍNH SÁCH/CÁC NGUYÊN TẮC Phụ bản A ST. JOHN HEALTH SYSTEM CHÍNH SÁCH HÓA ĐƠN VÀ THU NỢ Ngày 1 tháng 7 năm 2019 Chính sách của St. John Health System CHÍNH SÁCH/CÁC NGUYÊN TẮC Phụ bản A ST. JOHN HEALTH SYSTEM CHÍNH SÁCH HÓA ĐƠN VÀ THU NỢ Ngày 1 tháng 7 năm 2019 Chính sách của St. John Health System ( Tổ Chức ) là đảm bảo sự thực thi công bằng xã hội

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÀN HÌNH QUẢN LÝ Honki de Nihongo là một sản phẩm mà đội ngũ công ty chúng tôi đã dày công nghiên cứu và phát triển nhằm mục đích ph

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÀN HÌNH QUẢN LÝ Honki de Nihongo là một sản phẩm mà đội ngũ công ty chúng tôi đã dày công nghiên cứu và phát triển nhằm mục đích ph HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÀN HÌNH QUẢN LÝ Honki de Nihongo là một sản phẩm mà đội ngũ công ty chúng tôi đã dày công nghiên cứu và phát triển nhằm mục đích phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập cũng như sử dụng tiếng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thongtu doc

Microsoft Word - thongtu doc BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04 /2012/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

Chi tiết hơn

profile Tgroup

profile Tgroup PROFILE Ồ SƠ NĂNG LỰC HCÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ http://giaiphaptruyenthong.vn 0962 036 105 info@giaiphaptruyenthong.vn VỀ CHÚNG TÔI TGROUP hội tụ những con người nhiệt huyết, có am hiểu sâu

Chi tiết hơn

KIẾM TIỀN THẬT 100% TRÊN MẠNG VỚI CASHFIESTA (bản hướng dẩn chi tiết nhất)

KIẾM TIỀN THẬT 100% TRÊN MẠNG VỚI CASHFIESTA (bản hướng dẩn chi tiết nhất) KIẾM TIỀN THẬT 100% TRÊN MẠNG VỚI CASHFIESTA (bản hướng dẩn chi tiết nhất) (1/1) SERPANT18: KIẾM TIỀN THẬT 100% TRÊN MẠNG VỚI CASHFIESTA (bản hướng dẩn chi tiết nhất) CASHFIESTA được đánh giá là một trong

Chi tiết hơn

Cách thức sử dụng phần mềm MT4 của FxPro

Cách thức sử dụng phần mềm MT4 của FxPro Hướng dẫn Cài đặt Lưu ý: - Nếu chưa có phần mềm MT4 thì bạn vào đường link sau để download https://direct.fxpro.com/dwn/fxpro4setup.exe - Để tạo tài khoản thật, vui lòng vào đường link sau: https://direct.fxpro.com/ib/vn/usd/147122

Chi tiết hơn

Công Ty Công Nghệ Tin Học Mũi Tên Vàng Địa chỉ: Số 7 Nam Quốc Cang, Quận 1, TP HCM Điện thoại: Hotline: Website:

Công Ty Công Nghệ Tin Học Mũi Tên Vàng Địa chỉ: Số 7 Nam Quốc Cang, Quận 1, TP HCM Điện thoại: Hotline: Website: Hướng Dẫn Sử Dụng MU C LU C Giới thiê u chung:... 2 Đăng nhập :... 2 I. Hê thống :... 3 1. Giấy phép :... 3 2. Thông tin nhân viên :... 4 3. Đô i mật khâ u:... 5 II. Danh mục :... 5 1. Đối tượng.... 7

Chi tiết hơn

July 15 th 2017 Lê Hoàng Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GuardingVision Guardingvision App Version V3.0.0xx Hỗ Trợ Kỹ Thuật (0283) Địa

July 15 th 2017 Lê Hoàng Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GuardingVision Guardingvision App Version V3.0.0xx Hỗ Trợ Kỹ Thuật (0283) Địa HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GuardingVision Guardingvision App Version V3.0.0xx Hỗ Trợ Kỹ Thuật (0283) 981 5678 1 Địa chỉ : 18 đường 239 khu III Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh Email: kythuat@lehoangcctv.com

Chi tiết hơn

FPT – Information System

FPT – Information System TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL ONLINE TRÊN TRÌNH DUYỆT WEB VÀ TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (CHO NGƯỜI DÙNG) 1 THÔNG TIN TÀI LIỆU MÔ TẢ TÀI LIỆU Customer: Title: Document Name: Trường đại học Kinh tế Quốc

Chi tiết hơn

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - 10 chính sách hỗ trợ đặc biệt: Miễn phí lấy hàng - thu tiền hộ. Miễn phí thay đổi thông tin đơn hàng. Miễn phí gi

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - 10 chính sách hỗ trợ đặc biệt: Miễn phí lấy hàng - thu tiền hộ. Miễn phí thay đổi thông tin đơn hàng. Miễn phí gi CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - 10 chính sách hỗ trợ đặc biệt: Miễn phí lấy hàng - thu tiền hộ. Miễn phí thay đổi thông tin đơn hàng. Miễn phí giao lại nhiều lần. Miễn cước phí các đơn hàng trễ hẹn.

Chi tiết hơn

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀI LIỆU 1. Mục đích Tài liệu này được xây dựng đễ hỗ trợ người dùng hiểu rõ các thao tác và cách thức sử dụng hệ thống FEB. 2. Đố

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀI LIỆU 1. Mục đích Tài liệu này được xây dựng đễ hỗ trợ người dùng hiểu rõ các thao tác và cách thức sử dụng hệ thống FEB. 2. Đố GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀI LIỆU 1. Mục đích Tài liệu này được xây dựng đễ hỗ trợ người dùng hiểu rõ các thao tác và cách thức sử dụng hệ thống FEB. 2. Đối tượng sử dụng Người dùng hàng ngày: những người chịu

Chi tiết hơn

BTT truong an.doc

BTT truong an.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRƯỜNG AN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số:

Chi tiết hơn

HOW TO REQUEST A BOOKING CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM ANL

HOW TO REQUEST A BOOKING CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM   ANL HOW TO REQUEST A BOOKING CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM https://www.cma-cgm.com/ ANL https://www.anl.com.au/ CNC http://www.cnc-ebusiness.com/ Đăng nhập

Chi tiết hơn

Hướng dẫn khai lý lịch cán bộ, công chức mẫu 2a Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC MẪU 2A Bước 1: Đăng nhập hệ th

Hướng dẫn khai lý lịch cán bộ, công chức mẫu 2a Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC MẪU 2A Bước 1: Đăng nhập hệ th HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC MẪU 2A Bước 1: Đăng nhập hệ thống EGOV - Link truy cập: EGOV.YDS.EDU.VN - Tài khoản: Mỗi nhân viên sẽ được cấp 01 tài khoản gồm o Tên đăng nhập: địa chỉ mail UMP

Chi tiết hơn

Hướng dẫn chuyển hoặc rút tiền Tài khoản FXCM Nic

Hướng dẫn chuyển hoặc rút tiền Tài khoản FXCM   Nic Lưu ý : chuyển và rút tiền đúng tài khoản Visa Debit mà bạn đã đăng ký FXCM khi mở tài khoản - chuyển tiền từ 2-3 tiếng tiền sẽ vào tài khoản của các bạn (tối đa 1 ngày) - khi ra lệnh rút tiền FXCM thông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - phuong-phap-thuyet-minh.docx

Microsoft Word - phuong-phap-thuyet-minh.docx Soạn bài: Phương pháp thuyết minh Composite Start Composite End Hướng dẫn soạn bài: Phương pháp thuyết minh I. Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh - Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh +

Chi tiết hơn

Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chún

Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chún Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta sẽ làm quen với công việc tạo User, Group và tiến hành gởi Mail cho nhau giữa các User Tại màn hình Exchange

Chi tiết hơn

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ HỌC Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Nguyễn Anh Bắc * Tóm tắt: Doanh nghiệp

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ HỌC Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Nguyễn Anh Bắc * Tóm tắt: Doanh nghiệp CHÍNH TRỊ - KINH TẾ HỌC Nguyễn Anh Bắc * Tóm tắt: Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vai trò quan trọng và nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA DU LỊCH T CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA DU LỊCH T CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA DU LỊCH T CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng Bảng giá đặt lệnh

Hướng dẫn sử dụng Bảng giá đặt lệnh Hướng dẫn sử dụng Bảng giá đặt lệnh 2 1 MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU...4 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG...5 2.1. Tính năng bảng giá...5 2.1.1. Cách truy cập bảng giá...5 2.1.2. Tra cứu thông tin toàn thị trường...6 2.1.3.

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2015 SỔ TAY CHẤT L

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2015 SỔ TAY CHẤT L BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2015 Người viết ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO Người phê duyệt GIÁM ĐỐC VIỆN Trần

Chi tiết hơn

Tom tatluan van DONG THI VIET HA ban sua doc

Tom tatluan van DONG THI VIET HA ban sua doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỐNG THỊ VIỆT HÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Tài chính -

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng DONGA ONLINE ---o0o--- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DONGA ONLINE Version 3.0

Hướng dẫn sử dụng DONGA ONLINE ---o0o--- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DONGA ONLINE Version 3.0 Hướng dẫn sử dụng DONGA ONLINE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DONGA ONLINE Version 3.0 Revision History Date Version Description Author 23/11/2011 1.0 Modify Lylt 27/12/2011 1.1 Update Lylt 17/02/2012 1.2

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC 2018-2022 Các em sinh viên thân mến! Sổ tay học tập là một trong những tài

Chi tiết hơn

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ HỆ CHÍNH QUY BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Số: 485/QĐ-HV CỘNG

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ HỆ CHÍNH QUY BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Số: 485/QĐ-HV CỘNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Số: 485/QĐ-HV CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- do-hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc hiệu chỉnh

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 THÔNG TIN TÀI LIỆU MÔ TẢ TÀI LIỆU Customer: Trường đại học Kinh tế Quốc dân Title: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Document

Chi tiết hơn

N ĐẠI HỌC ĐÀNẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN NGỌC DUY GIẢI PHÁP MARKETING TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT N

N ĐẠI HỌC ĐÀNẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN NGỌC DUY GIẢI PHÁP MARKETING TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT N N ĐẠI HỌC ĐÀNẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN NGỌC DUY GIẢI PHÁP MARKETING TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị kinh

Chi tiết hơn

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN ĐIỆN TỬ Đối tượng Văn thư

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN ĐIỆN TỬ Đối tượng Văn thư TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN ĐIỆN TỬ Đối tượng Văn thư (Lưu hành nội bộ) Hà Nội, 01/2017 LỜI NÓI ĐẦU... 3

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH G

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH G CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM 347/28 Lê Văn Thọ, P.9,

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN TIN HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN TIN HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 1.1. Tên môn học: QUẢN TRỊ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Mã MH: ITEC4402 1.2. Khoa phụ trách: Công nghệ thông tin 1.3.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCHV 2013_ChinhThuc_2.doc

Microsoft Word - QCHV 2013_ChinhThuc_2.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ HỌC VỤ Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HƯỚNG DẪN ĐỔI QUÀ CHƯƠNG TRÌNH VIETINBANK LOYALTY PHẦN I HƯỚNG DẪN ĐỔI QUÀ TRÊN ipay QUY TRÌNH ĐỔI QUÀ TRÊN ipay 01 02 03 04 05 06 Đăng nhập ipay Chọn Thông tin điểm thưởng Kiểm tra điểm & Lựa chọn quà

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: THUẬT NGỮ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tác giả: Thạc sĩ Dương Tố Dung Tháng 9 năm 2012 Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Giới thiệu Các sản phẩm Dịch vụ Ngân hàng điện tử VietinBank VietinBank Ebanking Center Website: www.vietinbank.vn Ha Noi, 20 10 2013 Mục lục Giới thiệu Dịch vụ VietinBank ipay Tiện ích dịch vụ VietinBank

Chi tiết hơn

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Chủ biên: TS. Nguyễn T

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Chủ biên: TS. Nguyễn T BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI ----------------------------- Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Vân TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKPLUS TRÊN CLIENT I. TỔNG QUAN 1. Giới thiệu tổng quan ứng dụng Client dịch vụ Mobile Bankplus Client Ban

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKPLUS TRÊN CLIENT I. TỔNG QUAN 1. Giới thiệu tổng quan ứng dụng Client dịch vụ Mobile Bankplus Client Ban TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKPLUS TRÊN CLIENT I. TỔNG QUAN 1. Giới thiệu tổng quan ứng dụng Client dịch vụ Mobile Bankplus Client Bankplus là ứng dụng mobile của dịch vụ Bankplus được

Chi tiết hơn

Bài tập thực hành NNLT Visual Basic GV. Nguyễn Thị Hải Bình BÀI THỰC HÀNH ÔN TẬP 1. Sinh viên ĐỌC CẨN THẨN TẤT CẢ NỘI DUNG trong bài thực hành trước k

Bài tập thực hành NNLT Visual Basic GV. Nguyễn Thị Hải Bình BÀI THỰC HÀNH ÔN TẬP 1. Sinh viên ĐỌC CẨN THẨN TẤT CẢ NỘI DUNG trong bài thực hành trước k BÀI THỰC HÀNH ÔN TẬP 1. Sinh viên ĐỌC CẨN THẨN TẤT CẢ NỘI DUNG trong bài thực hành trước khi làm bài. 2. Sinh viên TỰ GÕ CODE, KHÔNG COPY từ bài có sẵn, để nắm được việc lập trình. 1. Chuẩn đầu ra Củng

Chi tiết hơn

Bao gia VietNamNet Video

Bao gia VietNamNet Video BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG TRÊN CHUYÊN TRANG Giá sản xuất clip Nội dung Sản xuất clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ của cá nhân, doanh nghiệp Mô tả Áp dụng cho clip có độ dài từ 1-3 phút

Chi tiết hơn

DLVN 284, Can phan tich - QTHC chuan do luong

DLVN 284, Can phan tich - QTHC chuan do luong ĐLVN VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƢỜNG VIỆT NAM NHIỆT KẾ Y HỌC THUỶ TINH THUỶ NGÂN CÓ CƠ CẤU CỰC ĐẠI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Clinical mercury - in - glass thermometers with maximum device Verification procedure SOÁT

Chi tiết hơn

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIM OPERATOR v1.2 (Dành cho Đơn vị phát điện) Hà Nội, tháng 2/2008

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIM OPERATOR v1.2 (Dành cho Đơn vị phát điện) Hà Nội, tháng 2/2008 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIM OPERATOR v1.2 (Dành cho Đơn vị phát điện) Hà Nội, tháng 2/2008 Mục lục MỞ ĐẦU U...3 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH...5

Chi tiết hơn

Phụ lục số II

Phụ lục số II I. THÔNG TIN CHUNG: 1. Thông tin khái quát: TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104093672. Vốn điều lệ: 413.766.490.000 đồng. Địa

Chi tiết hơn

Phuong an CPH CAO SU 1-5 TÂY NINH_V10 final

Phuong an CPH CAO SU 1-5 TÂY NINH_V10 final PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 1 5 TÂY NINH MỤC LỤC KHÁI NIỆM... 1 1. Trong phương án này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:... 1 2. Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Phương án

Chi tiết hơn

Hợp đồng Chính

Hợp đồng Chính Hợp đồng Chính Chỉnh sửa ngày 12/10/2018 QUAN TRỌNG ĐỌC CẨN THẬN Trừ khi được thay thế bởi một thỏa thuận cấp phép đã ký giữa bạn và Esri, Esri sẵn sàng cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ của Esri cho bạn chỉ

Chi tiết hơn

4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ACB TRONG NĂM Hoạt động kinh doanh Năm 2016 là năm cuối cùng của ACB trong giai đoạn hoàn thiện nền tảng, xây dựng năn

4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ACB TRONG NĂM Hoạt động kinh doanh Năm 2016 là năm cuối cùng của ACB trong giai đoạn hoàn thiện nền tảng, xây dựng năn 4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ACB TRONG NĂM 2016 4.1 Hoạt động kinh doanh Năm 2016 là năm cuối cùng của ACB trong giai đoạn hoàn thiện nền tảng, xây dựng năng lực tiến tới vị trí ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH Mã môn học: BAF305 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH Mã môn học: BAF305 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH Mã môn học: BAF305 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2018 BẢN MÔ TẢ MÔN HỌC MÔN TÀI TRỢ DỰ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯƠ C KHOA NG QUẢNG NINH Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯƠ C KHOA NG QUẢNG NINH Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯƠ C KHOA NG QUẢNG NINH Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại: 0203 3844196 Fax: 0203 3847311 DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số: 65 /QĐ-ĐHNCT, ngày 25 tháng 6 năm 2014 của

Chi tiết hơn

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI CẤP NƢỚC Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2018

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI CẤP NƢỚC Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI CẤP NƢỚC Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2018 MỤC LỤC CHƢƠNG 1. PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÊN WEBGIS

Chi tiết hơn

L P M C TIÊU 12 nguyên tắc vàng Bạn thân mến, Thật vui mừng vì bạn là một người có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, có

L P M C TIÊU   12 nguyên tắc vàng Bạn thân mến, Thật vui mừng vì bạn là một người có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, có 12 nguyên tắc vàng Bạn thân mến, Thật vui mừng vì bạn là một người có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, có trách nhiệm với những mong muốn đang ở phía trước cho bản thân và những người thân yêu.

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ibanking MỤC LỤC A. ĐĂNG NHẬP... 3 I. ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU... 3 II. QUÊN MẬT KHẨU... 6 B. TRANG CHỦ... 9 C. TÀI KHOẢN VÀ THẺ I. T

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ibanking MỤC LỤC A. ĐĂNG NHẬP... 3 I. ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU... 3 II. QUÊN MẬT KHẨU... 6 B. TRANG CHỦ... 9 C. TÀI KHOẢN VÀ THẺ I. T MỤC LỤC A. ĐĂNG NHẬP... 3 I. ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU... 3 II. QUÊN MẬT KHẨU... 6 B. TRANG CHỦ... 9 C. TÀI KHOẢN VÀ THẺ... 12 I. TRUY VẤN THÔNG TIN TÀI KHOẢN... 12 1. TÀI KHOẢN KHÔNG KỲ HẠN... 12 2. TÀI KHOẢN

Chi tiết hơn

1

1 QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ TRỢ TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN (FWD CARE BẢO HIỂM TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT) (Được phê chuẩn theo Công văn số 7653/ BTC-QLBH, ngày 04 tháng 07 năm 2019

Chi tiết hơn

Lập trình cấu trúc trong Visual Basic Lập trình cấu trúc trong Visual Basic Bởi: Nguyễn Sơn Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đ

Lập trình cấu trúc trong Visual Basic Lập trình cấu trúc trong Visual Basic Bởi: Nguyễn Sơn Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đ Lập trình cấu trúc trong Visual Basic Bởi: Nguyễn Sơn Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: - Sử dụng môi trường lập trình VB để viết mã lệnh. - Các kiểu dữ liệu trong VB. -

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP SMART OTP - GIẢI PHÁP XÁC THỰC GIAO DỊCH QUA E-BANKING TECHCOMBANK 1 A. SỰ CẦN THIẾT CỦA SMART OTP 1. Smart OTP là gì? Smart OTP là phương thức xác thực giao dịch trực tuyến thế

Chi tiết hơn

NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ PHÁP HÌNH SỰ HIỆN NAY DÀNH CHO NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM Tài liệu thảo luận của dự án UNODC Tăng cường

NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ PHÁP HÌNH SỰ HIỆN NAY DÀNH CHO NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM Tài liệu thảo luận của dự án UNODC Tăng cường NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ PHÁP HÌNH SỰ HIỆN NAY DÀNH CHO NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM Tài liệu thảo luận của dự án UNODC Tăng cường năng lực cho cơ quan hành pháp và tư pháp phòng chống

Chi tiết hơn

Số 213 (7.196) Thứ Tư, ngày 1/8/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Đề xuấ

Số 213 (7.196) Thứ Tư, ngày 1/8/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Đề xuấ Số 213 (7.196) Thứ Tư, ngày 1/8/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn Đề xuất nhiều giải pháp để công tác kiểm tra ngày càng sắc nét hơn Chiều 31/7, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu

Chi tiết hơn

A. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hướng dẫn khách hàng sử dụng Smart OTP Quý khách tải và cài đặt ứng dụng BIDV Smart OTP từ kho ứng dụng App Store cho cá

A. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hướng dẫn khách hàng sử dụng Smart OTP Quý khách tải và cài đặt ứng dụng BIDV Smart OTP từ kho ứng dụng App Store cho cá A. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hướng dẫn khách hàng sử dụng Smart OTP Quý khách tải và cài đặt ứng dụng BIDV Smart OTP từ kho ứng dụng App Store cho các thiết bị chạy hệ điều hành ios và Google Play cho

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC CHO TÂN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NĂM 2016 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo thủ tục nhập học hệ đại học chính

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC CHO TÂN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NĂM 2016 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo thủ tục nhập học hệ đại học chính HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC CHO TÂN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NĂM 2016 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo thủ tục nhập học hệ đại học chính quy ngày /09/2016 và ngày 07/09/2016 như sau: I. THỜI

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VCB –

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VCB – HƯỚNG DẪN THAO TÁC SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC OTP VCB m-token (Dịch vụ ngân hàng điện tử VCB-iB@nking Khách hàng Tổ chức) 1 Nội dung 1. Quy trình đăng ký mới và kích hoạt PTXT OTP VCB m-token... 3 2.

Chi tiết hơn

Backup Cloud Server

Backup Cloud Server TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT (VIETTEL IDC) HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH IIS, FTP TRÊN WINDOWS SERVER (dành cho khách hàng). MỤC LỤC 1. Giới thiệu... 2 2. Hướng dẫn

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) *** 89 Láng Hạ - Đống Đa Hà Nội Số ĐKDN: Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993 Đăng ký thay đổi 41 ngày 2

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) *** 89 Láng Hạ - Đống Đa Hà Nội Số ĐKDN: Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993 Đăng ký thay đổi 41 ngày 2 NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) *** 89 Láng Hạ - Đống Đa Hà Nội Số ĐKDN: 0100233583 Đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993 Đăng ký thay đổi 41 ngày 27/11/2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Chi tiết hơn

PGS - Tai lieu DHDCD v2

PGS - Tai lieu DHDCD v2 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM DỰ THẢO TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2019 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 1.

Chi tiết hơn

Hướng dẫn KHG sử dụng dịch vụ BaaS do Mobifone Global cung cấp Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE là nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và CNTT hàng đầu tạ

Hướng dẫn KHG sử dụng dịch vụ BaaS do Mobifone Global cung cấp Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE là nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và CNTT hàng đầu tạ Hướng dẫn KHG sử dụng dịch vụ BaaS do Mobifone Global cung cấp Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE là nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và CNTT hàng đầu tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Chúng tôi luôn đặt

Chi tiết hơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - ACB ONLINE Nội dung của các Điều kiện và Điều khoản dưới đây cùng với Phiếu đăng ký dịch vụ ACB Online tạo thành Hợp đồng sử dụng dịch vụ ACB

Chi tiết hơn

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM HUYỆN ỦY LÝ NHÂN * Số CV/HU V/v triệu tập dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, n

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM HUYỆN ỦY LÝ NHÂN * Số CV/HU V/v triệu tập dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, n ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM HUYỆN ỦY LÝ NHÂN * Số 507 - CV/HU V/v triệu tập dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, ngày 10 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Các đồng chí Ủy

Chi tiết hơn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 21-NQ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về công tác dân số trong tình hình mới

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH Mã môn học: BAF307 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH Mã môn học: BAF307 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH Mã môn học: BAF307 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2018 BẢN MÔ TẢ MÔN HỌC MÔN THANH TOÁN

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH SINH VIÊN K24 NHẬN HỌC BỔNG (Hộ khẩu: Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Than

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH SINH VIÊN K24 NHẬN HỌC BỔNG (Hộ khẩu: Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Than BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH SINH VIÊN K24 NHẬN HỌC BỔNG (Hộ khẩu: Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa ; Chuyên ngành: Hệ thống nhúng, Điện tự động,

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ƯU ĐÃI LỚN MÙA LỄ HỘI CÙNG THẺ AGRIBANK VISA Giảm ngay 10% cho 03 giao dịch đầu tiên tại Adayroi 1. Thơ i gian khuyến m

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ƯU ĐÃI LỚN MÙA LỄ HỘI CÙNG THẺ AGRIBANK VISA Giảm ngay 10% cho 03 giao dịch đầu tiên tại Adayroi 1. Thơ i gian khuyến m THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ƯU ĐÃI LỚN MÙA LỄ HỘI CÙNG THẺ AGRIBANK VISA Giảm ngay 10% cho 03 giao dịch đầu tiên tại Adayroi 1. Thơ i gian khuyến mại: Từ nay đến ngày 16/12/2017. Trong thời gian khuyến

Chi tiết hơn

HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH QUYỀN KHU HÀNH CHÍNH ĐẶC BIỆT HỒNG KÔNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH QUYỀN KHU HÀNH CHÍNH ĐẶC BIỆT HỒNG KÔNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH QUYỀN KHU HÀNH CHÍNH ĐẶC BIỆT HỒNG KÔNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN

Chi tiết hơn