el

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "el"

Bản ghi

1 ÏËÚÔÊÔÚ Â ÁÈ Ùfi ÙÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Ùfi ÙÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ appleâúè ÂÈ fiïâ ÙÈ appleïëúôêôú  appleô ı ÚÂÈ Û٠٠ÁÈ ÙËÓ Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Ó Û ÙËÏÂfiÚ ÛË. È ÛÙ Âapple ÛË Ù Î ÌÂÓ Ô ıâè appleô ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË. Ó ÙÔ apple ÚfiÓ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ô ËÁÈÒÓ ÂÓ apple ÓÙ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ Û ÔÈ Û Ì Ô Ï appleô apple Ú ÔÓÙ È ÛÙËÓ ' ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË appleúô ÏËÌ ÙˆÓ' ÂÓ Ï ÓÔ Ó ÙÔ appleúfi ÏËÌ ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Î Ï ÛÂÙ ÙÔ ÓÙÚÔ Í appleëú ÙËÛË ÂÏ ÙÒÓ ÙÔ ÓÙÚÔ Ú È ÙË Philips appleô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙËÓ appleâúèô Û. Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ Ê ÏÏ ÈÔ ÈÂıÓÔ ÂÁÁ ËÛË appleô apple Ú ÂÙ È. Ú Î ÏÔ Ì appleúèó ÙËÏÂÊˆÓ ÛÂÙ ÛÙË ÁÚ ÌÌ Ô ıâè ÙË Philips, ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ ÚÈıÌÔ ªÔÓÙ ÏÔ Î È ÂÈÚ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÙÔ ÔappleÔ Ô ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù ÛÙÔ apple Ûˆ Ì ÚÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÛÙËÓ Ú ÈÎ ÙË Û ÛΠÛ. Ú. ªÔÓÙ ÏÔ : 32PF9731D/10 Ú. ÂÈÚ :... ÂÚÈ fiìâó ÚÔÂÈ ÔappleÔÈ ÛÂÈ ÛÊ ÏÂÈ ÂÎÈÓÒÓÙ ÃÚ ÛË ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô RC4401/ ÃÚ ÛË ÙÔ appleï ÎÙÚÔ option Ï ÎÙÚ ÛÙË appleïâ Ú ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÈÛ ÁˆÁ : æëêè Î ÙËÏÂfiÚ ÛË ÕÓÔÈÁÌ ÙËÏÂfiÚ ÛË Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÚÈ ÁËÛË ÛÙ ÌÂÓÔ ÃÚ ÛË ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ªÂÓÔ TV ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ô appleôï ÛÙ ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ Ambilight ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Ó ÙËÛË Î È appleôı ΠÛË ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ apple Ó È Ù ÍË ÙË Ï ÛÙ ÚÈıÌËÌ ÓˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ ƒ ıìèûë appleúôùèì ÛÂˆÓ appleèïôá Û Ó ÛÂˆÓ appleèïôá ÚÈıÌÔ Î Ó ÏÈÔ appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËÙ apple Ó ÊÔÚ ÂÚÁÔÛÙ ÛÈ ÎÒÓ Ú ıì ÛÂˆÓ Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÙËÏÂfiÚ ÛË.. 34 ËÌÈÔ ÚÁ Ï ÛÙ Á appleëì ÓˆÓ EPG ( ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ô ËÁfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ ) Ó ÙËÛË appleôï Ì ÛˆÓ Teletext È ÈÎ Û Û Ó ÂÛË Ô Î È ÓÙÂÔ appleèûîfiappleëûë appleï ÓÔ apple Ó Î appleèûîfiappleëûë apple Ûˆ apple Ó Î Ó ÂÛË: ÓÙÂÔ Û ÛΠÂÁÁÚ Ê DVD Ô ÓÙÂÔ ÓÙÂÔ Î È Û ÛΠÂÁÁÚ Ê DVD ÔÚ ÊÔÚÈÎÔ ÎÙË DVD player, ÎÔ ÙÈÔ Û Ó ÂÛË Î Ïˆ È Î /ÎÔÓÛfiÏ apple È ÓÈ ÈÒÓ DVD player ÎÔ ÙÈÔ Û Ó ÂÛË Î Ïˆ È Î DVD player, ÔÚ Ê. ÎÙË ÎÔ ÙÈÔ Û Ó ÂÛË Î Ïˆ È Î ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ appleôïôáèûù ÂÓÈÛ Ù ÁÈ Home Cinema ÃÚ ÛË ÙË appleô Ô ÎÔÈÓ È Û Ó ÂÛË appleèïôá Û Ó Â ÂÌ ÓË Û ÛΠÁÁÚ Ê ÌÂ Û ÛΠÂÁÁÚ Ê Ï ÎÙÚ Û ÛΠÒÓ Ô Î È ÂÈÎfiÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË appleúô ÏËÌ ÙˆÓ Ú ÚÙËÌ 1: ƒ ıìèûë ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ÁÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ appleâúèêâúâè ÎÒÓ Û ÛΠÒÓ Ú ÚÙËÌ 2 - Ó ıìèûë ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÙË Philips Ì ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË Ú ÚÙËÌ 3 - ªÔÚÊ È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙË Philips Ì ÌÔ ÛÈÎfi apple Ú ÛÎ ÓÈÔ Ú ÚÙËÌ 4 - ΔËÏÂfiÚ ÛË Philips - Ì Ù Û ÂÙÈÎ Ì ËÊÈ Î Î ÌÂÚÂ Î È Û ÛΠUSB Ú ÚÙËÌ 5 - Ì Ù Û ÂÙÈÎ Ì ÙÈ appleâúèêâúâè Î Û ÛΠappleô Û Ó ÔÓÙ È Ì Ûˆ appleô Ô HDMI ÚÂÙ ÚÈÔ Ó Î ÎψÛË ÏËÚÔÊÔÚ Â ÁÈ ÙÔ appleúô fió

2 ÚÔÂÈ ÔappleÔÈ ÛÂÈ ÛÊ Ï ÂÓÈÎ ªËÓ ÂÈÛ ÁÂÙ ÙÔ ÊÈ ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÛÙËÓ appleú Î È ÌËÓ ÎÚÂÌ Ù ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ Ô appleúèó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ Ó fiïâ ÔÈ Û Ó ÛÂÈ. ñ ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÙÔappleÔıÂÙ ÛÂÙÂ Ó ÎÚÂÌ ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË ÔappleÔ appleôùâ, ÚÎÂ Ó Â Èˆı Ù fiùè Ô Ú ÌappleÔÚÂ Ó Î ÎÏÔÊÔÚ ÓÂÌapplefi ÈÛÙ Ì Û applefi ÙÈ Û ÈÛÌ ÂÍ ÂÚÈÛÌÔ. ñ ªËÓ ÙÔappleÔıÂ٠٠ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË Û appleâúèôúèûì ÓÔ ÒÚÔ fiappleˆ È ÏÈÔı ÎË apple ÚfiÌÔÈ ı ÛË. ñ È ÙËÓ appleôê Á Ù fió ÂappleÈÎ Ó ÓˆÓ Î Ù ÛÙ ÛˆÓ, ÌË ÂÙ ÂÛ٠ ʈÙÈ, fiappleˆ Ó ÌÌ Ó ÎÂÚÈ, ÎÔÓÙ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. ñ appleôê ÁÂÙ ÙÈ ËÏ ıâúìôîú Û Â, ÙËÓ ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ÏÈÔ, ÙË ÚÔ ÙÔ ÓÂÚfi. ñ Û ÛΠÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÙ ıâù È Û ÛÙ ÁfiÓ appleèùûèïè ÁÚÒÓ. ºÚÔÓÙ ÙË ÔıfiÓË ªËÓ ÁÁ ÂÙÂ, appleè ÂÙÂ, ÙÚ ÂÙ ٠apple Ù ÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÛÎÏËÚfi ÓÙÈΠÌÂÓÔ Î ıò ÌappleÔÚÂ Ó appleúôîïëıô Ó ÌfiÓÈÌ ÁÚ ÙÛÔ ÓÈ, ÊıÔÚ ËÌÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. apple ÛË, ÌËÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ÍÂÛÎÔÓfiapple Ó ÂÌappleÔÙÈÛÌ Ó Ì ËÌÈÎ appleúô fióù ÁÈ Ó Î ı Ú ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË. ªËÓ ÁÁ ÂÙ ÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ Ì Á ÌÓ ÚÈ ÌÂ Ê ÛÌ ÂÌappleÔÙÈÛÌ ÓÔ Ì ÏÈapple Ú Ô Û Â (ÔÚÈÛÌ Ó Î ÏÏ ÓÙÈÎ Â Ó È ÂappleÈ Ï ÁÈ ÙËÓ ÔıfiÓË). appleôû Ó ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË appleúèó applefi ÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙË ÔıfiÓË. ŸÙ Ó Ë ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÛÎÔÓÈÛÙÂ, ÛÎÔ apple ÛÙ ÙËÓ apple Ï Ì appleôúúôêëùèîfi Ì ÎÈ ÏÏÔ Ì Ï Îfi ÏÈÎfi, apple.. ÌÂ Ó ÎÔÌÌ ÙÈ ÚÂÁÌ ÓÔ ÚÌ ÙÔ Û ÌÔ. ªËÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ÛÂÙfiÓ, ÙÔÏÔ fiïèô Î È ÔÈÓfiappleÓÂ Ì ÂappleÂÈ appleúôî ÏÔ Ó ËÌÈÎ ÊıÔÚ. ªËÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ÁÚ Î ı ÚÈÛÙÈÎ Î ı ÚÈÛÙÈÎ Û ÌÔÚÊ ÛappleÚ È. ÎÔ apple ÛÙ ÙÈ ÛÙ ÁfiÓÂ Û ÏÈÔ ÓÂÚÔ ÙÔ Û ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ó Ùfi. apple Ú ÙÂÙ Ì ÓË Âapple Ê ÙÔ Ì ÙËÓ ÔıfiÓË appleúôî Ï apple Ú ÌÔÚÊÒÛÂÈ Î È ÍÂıÒÚÈ ÛÌ ÙˆÓ ÚˆÌ ÙˆÓ. Ù ıâú ÂÈÎfiÓ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ŒÓ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ÔıÔÓÒÓ appleï ÛÌ ÙÔ LCD Â Ó È fiùè appleúô ÏÏÔÓÙ ÙËÓ È ÂÈÎfiÓ ÁÈ ÌÂÁ ÏÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ apple Ú ÂÈ appleèı ÓfiÙËÙ Ó ËÌÈÔ ÚÁËıÂ Ó ÂÓ appleôì ÓÔÓ ÌfiÓÈÌÔ Â ˆÏÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. Ùfi ÙÔ Ê ÈÓfiÌÂÓÔ Ï ÁÂÙ È "Î ÈÌÔ" ÙÔ ÊˆÛÊfiÚÔ. Î ÓÔÓÈÎ Ú ÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË Û ÓÂapple ÁÂÙ È ÙËÓ ÂÌÊ ÓÈÛË ÂÈÎfiÓˆÓ appleô È ÚÎÒ ÎÈÓÔ ÓÙ È Î È ÏÏ Ô Ó Î È Î Ù Ï Ì ÓÔ Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔıfiÓË. Ú Â ÁÌ Ù ÛÙ ıâúòó ÂÈÎfiÓˆÓ (Ë Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË Ï ÛÙ ÂÓ Â Ó È appleï ÚË, Î Ù ÙË Ú ÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÌappleÔÚÂ Ó Â ÙÂ Î È ÏÏÔ Ù appleô ÂÈÎfiÓˆÓ): ñ ªÂÓÔ ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È DVD: Ï ÛÙ appleâúèâ ÔÌ ÓˆÓ ÙÔ ÛÎÔ DVD. ñ ª Ú ÁÚ ÌÌ : fiù Ó ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Ì Ú ÁÚ ÌÌ ÛÙËÓ ÚÈÛÙÂÚ Î È ÙË ÂÍÈ appleïâ Ú ÙË ÔıfiÓË, Û ÓÈÛÙ Ù È Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ÏÏÔ ÊÔÚÌ ÂÈÎfiÓ, ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÂÈÎfiÓ Ó Î Ï appleùâè ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔıfiÓË. ñ ÔÁfiÙ apple ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ: apple ÚÔ ÛÈ Ô Ó appleúfi ÏËÌ Ó Â Ó È ÊˆÙÂÈÓ Î È ÛÙ ıâú. Δ ÎÈÓÔ ÌÂÓ ÁÚ ÊÈÎ Ù ÁÚ ÊÈÎ ÌËÏ ÓÙ ıâûë Â Ó È ÏÈÁfiÙÂÚÔ appleèı Ófi Ó appleúôî Ï ÛÔ Ó ÓÔÌÔÈÔÁÂÓ ÊıÔÚ ÙË ÔıfiÓË. ñ ÏËÚÔÊÔÚ Â ÚËÌ ÙÈÛÙËÚ Ô : ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË. ñ ÔÁfiÙ apple ÂÌappleÔÚÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ Î È ÙÈÌ : ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Û Ó ÂÈ Âapple ÓÂÈÏËÌÌ Ó ÛÙÔ ÈÔ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË ˆ ʈÙÂÈÓ ÂÓ Â ÍÂÈ. ÕÏÏ apple Ú Â ÁÌ Ù ÛÙ ıâúòó ÂÈÎfiÓˆÓ Â Ó È Ù ÏÔÁfiÙ apple, ÔÈ ÂÈÎfiÓ appleôïôáèûùòó, Ë Ó ÂÈÍË ÙË ÒÚ, ÙÔ teletext Î È ÔÈ ÂÈÎfiÓ appleô appleúô ÏÏÔÓÙ È Û Π٠ÛÙ ÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ 04:03 appleì, ÔÈ ÛÙ ÙÈÎ ÂÈÎfiÓÂ Ú ÎÙ Ú ÎÏapple. Ì Ô Ï : ÌÂÈÒÛÙ ÙËÓ ÓÙ ıâûë Î È ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ Î Ù ÙËÓ appleúô ÔÏ. ÏÂÎÙÚÈÎ, ª ÁÓËÙÈÎ Î È ÏÂÎÙÚÔÌ ÁÓËÙÈÎ Â (H/M  ) H Philips Royal Electronics Î Ù ÛΠÂÈ Î È appleúôˆıâ appleôïï appleúôèfióù appleô appleúôôú ÔÓÙ È ÁÈ Î Ù Ó ÏˆÙ, Ù ÔappleÔ fiappleˆ Î ıâ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Û ÛÎÂ, Ô Ó ÁÂÓÈÎ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂÎapple ÌappleÔ Ó Î È Ó Ï Ì ÓÔ Ó ËÏÂÎÙÚÔÌ ÁÓËÙÈÎ Û Ì Ù. MÈ applefi ÙÈ ÛÈÎ Ú ÙË Philips Â Ó È Ë Ï Ë fiïˆó ÙˆÓ apple Ú ÙËÙˆÓ Ì ÙÚˆÓ ÁÂ Î È ÛÊ Ï ÁÈ Ù appleúôèfióù Ì, Ë Û ÌÌfiÚʈÛË Ì fiïâ ÙÈ ÈÛ Ô ÛÂ Î È Ë ÂÊ ÚÌÔÁ fiïˆó ÙˆÓ appleúô È ÁÚ ÊÒÓ appleâú H/M  ˆÓ appleô ÈÛ Ô Ó Î Ù ÙË ÚÔÓÈÎ Î Ù ÛÎÂ ÙˆÓ appleúôèfióùˆó. H Philips ÂÈ Ó Ï ÂÈ ÙË ÛÌ ÛË Ó Û Â È ÂÈ, Ó Û Â È ÂÈ, Ó Î Ù ÛΠÂÈ Î È Ó appleúôˆıâ appleúôèfió Ù ÔappleÔ ÂÓ appleúôî Ô Ó Î Ì ÂappleÈÎ Ó ÎË apple ÚÂÓ ÚÁÂÈ ÛÙËÓ ÁÂ. H Philips  ÈÒÓÂÈ fiùè Ó Ë Ú ÛË ÙˆÓ appleúôèfióùˆó ÙË Á ÓÂÙ È ÛˆÛÙ Î È ÁÈ ÙËÓ appleúôôúè fiìâóë Ú ÛË, Â Ó È ÛÊ Ï Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ ÂÊ ÚÌÔ fiìâóâ ÛËÌÂÚÈÓ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ appleú ÎÙÈÎ. H Philips apple ÂÈ Ó ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Ó appleù Ë ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ appleúô È ÁÚ ÊÒÓ H/M  ˆÓ Î È ÙˆÓ ÛÊ ÏÂ, appleô ÙË ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleúôû ÔÎ appleâú ÈÙ Úˆ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÁÈ appleâúèûûfiùâúâ ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÂÏÙȈÛÂÈ ÛÙËÓ Ù appleôappleô ËÛË ÁÈ ÁÎ ÈÚË ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Ì ٠appleúôèfióù ÙË. 2

3 COMMON INTERFACE COMMON INTERFACE HDMI EXT3 OUT OUT R R Y EXT3 in L/R DISPLAY SYNCHRONIZED OUT L IN Pb L Pr DIGITAL OUT DIGITAL IN HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i DIGITAL IN VGA ANTENNA EXT2 EXT1 o o o o o HDMI 1 HDMI 2 IN L/R PC-VGA ANTENNA 75 EXT2 EXT1 ÂÎÈÓÒÓÙ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ ÛÂÙÂ ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË: ÌËÓ Û Ó ÛÂÙÂ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÚÂ Ì ÙÔ ÛÙËÓ appleô Ô ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È ÛÙËÓ appleú Ó ÂÓ Ô Ó Á ÓÂÈ appleúòù fiïâ ÔÈ Û Ó ÛÂÈ. ÚÈÓ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û, Û Ó ÛÙÂ fiïâ ÙÈ appleâúèêâúâè Î Û ÛÎÂ. Â ÙÂ È ÈÎ Û Û Ó ÂÛË Ô Î È ÓÙÂÔ, ÛÙË ÛÂÏ. 43. appleèûîfiappleëûë apple Ûˆ apple Ó Î appleô Ô ÒÓ Û Ó ÂÛË Àapple Ú Ô Ó appleôïï Û ÛÎÂ Ô Î È ÂÈÎfiÓ appleô ÌappleÔÚÔ Ó Ó Û Ó ÂıÔ Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û. Â ÙÂ È ÈÎ Û Û Ó ÂÛË Ô Î È ÓÙÂÔ, ÛÙË ÛÂÏ. 43. OUT OUT R OUT DISPLAY SYNCHRONIZED L DIGITAL OUT R IN L Y Pb DIGITAL Pr IN DIGITAL IN COMMON INTERFACE EXT3 EXT3 HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i COMMON INTERFACE HDMI in L/R VGA ANTENNA EXT2 EXT1 o HDMI 1 o o o o IN L/R HDMI 2 ANTENNA 75 PC-VGA EXT2 EXT1 EXT1 ÂÙ È Û Ì Ù CVBS, RGB Î È Audio L/R. EXT2 ÂÙ È Û Ì Ù CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R. EXT3 ÂÙ È Û Ì Ù YPbPr Î È Audio L/R. HDMI 1 Î È 2. VGA ÂÙ È Û Ì Ù VGA, SVGA, XGA Î È 480p, 576p, 1080i, Audio L/R. ÀappleÔÛÙËÚÈ fiìâó ÊÔÚÌ ÂÈÎfiÓ : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i. ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË: appleôû Ó ÛÙÂ fiïâ ÙÈ appleëá ÙÚÔÊÔ ÔÛ appleúèó ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË ÔappleÔÈ Û appleôùâ Û Ó ÂÛË. Ì Ô Ï : Û ÓÈÛÙ Ù È Ë Û Ó ÂÛË appleâúèêâúâè ÎÒÓ Û ÛÎÂ ÒÓ appleô È ı ÙÔ Ó ÍÔ Ô RGB ÛÙÈ appleô Ô EXT1 EXT2 Î ıò ÙÔ RGB apple Ú ÂÈ Î Ï ÙÂÚË appleôèfiùëù ÂÈÎfiÓ. 3

4 ÂÎÈÓÒÓÙ ( Ó ÂÈ ) appleèûîfiappleëûë appleï ÓÔ apple Ó Î appleô Ô ÒÓ Û Ó ÂÛË - È Ó Û Ó ÛÂÙ ÌÈ Î ÌÂÚ, camcorder ÎÔÓÛfiÏ apple È ÓÈ ÈÒÓ,  ÙÂ È ÈÎ Û Û Ó ÂÛË Ô Î È ÓÙÂÔ, ÛÙË ÛÂÏ È Ó Û Ó ÛÂÙ ÎÔ ÛÙÈÎ,  ÙÂ È ÈÎ Û Û Ó ÂÛË Ô Î È ÓÙÂÔ, ÛÙË ÛÂÏ È Ó Û Ó ÛÂÙÂ Û ÛΠUSB,  ÙÂ Ó ÙËÛË ÔÏ Ì ÛˆÓ, ÛÙË ÛÂÏ. 38. Ó ÂÛË ÙË ÎÂÚ < ÈÛ Á ÁÂÙÂ Î Ï ÙÔ ÛÌ ÙË ÎÂÚ ÛÙËÓ appleô Ô ÎÂÚ x ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. Ì Ô Ï : ÁÈ Î Ï ÙÂÚË appleôèfiùëù ÂÈÎfiÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ apple Ú fiìâóô Î ÏÒ ÈÔ ÎÂÚ Ì Π٠ÛÙÔÏ. Ó ÂÛË ÙÔ Î Ïˆ Ô ÚÂ Ì ÙÔ < Ó ÛÙ ÙÔ apple Ú fiìâóô Î ÏÒ ÈÔ ÚÂ Ì ÙÔ ÛÙËÓ ÓÙ ÛÙÔÈ Ë appleô Ô ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È ÛÙËÓ appleú..μ. - UK πúï Ó - EIRE ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË:  Ȉı Ù fiùè Ù ÛË ÙË apple ÚÔ ÚÂ Ì ÙÔ ÓÙÈÛÙÔÈ Â Ì ÙËÓ Ù ÛË appleô Ó ÁÚ ÊÂÙ È ÛÙÔ ÙÔÎfiÏÏËÙÔ appleô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ apple Ûˆ Ì ÚÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. ΔËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ < ΔÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÈ 2 Ìapple Ù Ú Â appleô apple Ú ÔÓÙ È (Δ appleô R6-1,5V). μâ Ȉı Ù fiùè ÔÈ applefiïôè (+) Î È (-) ÙˆÓ Ìapple Ù ÚÈÒÓ Ô Ó ÙË ÛˆÛÙ Î Ù ı ÓÛË (fiappleˆ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË ı ÎË ). Δ appleâúèûûfiùâú appleï ÎÙÚ, Ó apple ÙËıÔ Ó Ì ÊÔÚ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ. Ó apple ÙËıÔ Ó Â ÙÂÚË ÊÔÚ, Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ appleâóâúáôappleôèâ Ù È. 4

5 ÃÚ ÛË ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô RC4401/01 v a B ÙÔÈÌfiÙËÙ È ÛÙ ÙÔ ÁÈ ÂÓ ÏÏ Á ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË applefi Û Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ. ŸÙ Ó Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË Â Ó È Û Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ, Ó ÂÈ ÌÈ ÎfiÎÎÈÓË ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó. ÚÔÛÔ : Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË ÂÓ appleâóâúáôappleôèâ Ù È appleôù ÂÓÙÂÏÒ apple Ú ÌfiÓÔ Â Ó appleôû Ó Âı applefi ÙÔ Ú Ì. TV È ÛÙ ÙÔ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙËÏÂfiÚ ÛË. DVD STB VCR AUX È ÛÙ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ì applefi ÙÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Û ÛÙ Ì ÙÔ ÁÈ ÙÈ ÔappleÔ Â ÌappleÔÚÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ.  ÙÂ Ï ÎÙÚ Û ÛΠÒÓ Ô Î È ÂÈÎfiÓ, ÛÙË ÛÂÏ. 55. DEMO ( apple ÂÈÍË) È ÛÙ ÙÔ ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙÂ Ó appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ apple ÂÈÍË. ŒÁ ÚˆÌ appleï ÎÙÚ ÂappleÈÏÔÁ - ŸÙ Ó ÓÙÈÛÙÔÈ Â Ù ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÛÙ Á ÚˆÌ appleï ÎÙÚ, Ù appleï ÎÙÚ ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË. - È Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÌÈ ÛÂÏ Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ Teletext. Ï ÎÙÚÔ OPTION - È Ó ÓÔ ÍÂÙÂ Î È Ó ÎÏ ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ " Ú ÁÔÚË appleúfiû ÛË" ÙÔ ÔappleÔ Ô appleâúèï Ì ÓÂÈ ÔÚÈÛÌ ÓÂ Û Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÌÂÓ ÂappleÈÏÔÁ Û Ó, apple.. ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ "ºÔÚÌ ÂÈÎfiÓ ". - ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ teletext, appleè ÛÙ ÙÔ Âapple ÓÂÈÏËÌÌ Ó ÁÈ Ó ÌÂÁÂı ÓÂÙ ÙË ÛÂÏ teletext appleô appleúô ÏÂÙÂ.  Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ Teletext, ÛÂÏ. 42. a È Ó ÓÔ ÍÂÙÂ Î È Ó ÎÏ ÛÂÙ ÙÔÓ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ô ËÁfi appleúáú ÌÌ ÙÔ.  Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ EPG ( ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ô ËÁfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ ), ÛÂÏ. 36. Ï ÎÙÚ Î ÚÛÔÚ È ÛÙ ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ, ÚÈÛÙÂÚ / ÂÍÈ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ, ÁÈ Ó appleâúèëáë ıâ ÙÂ Ì Û ÛÙ ÌÂÓÔ. OK - È Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÌÈ Ú ıìèûë - ŒÓ ÚÍË Ó apple Ú ÁˆÁ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ Ì ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ Ó ÙËÛË ÔÏ Ì ÛˆÓ. BROWSE/MENU: È Ó ÓÔ ÍÂÙÂ Î È Ó ÎÏ ÛÂÙ ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÂÓÔ.  Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ ÂÚÈ ÁËÛË ÛÙ ÌÂÓÔ, ÛÂÏ. 11. b ÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË/ appleâóâúáôappleô ËÛË Teletext È ÛÙ ÙÔ ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËı ÙÔ teletext.  Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ Teletext, ÛÂÏ. 41. ªfiÓÔ ÁÈ H.B.: È Ú ÛÙÈÎ ÙËÏÂfiÚ ÛË / ËÊÈ ÎÔ ÎÂÈÌ ÓÔ. ÚÔÛÔ : ÔÚÈÛÌ Ó Î Ó ÏÈ ÂÓ Ó ÌÂÙ Ô Ó apple ÓÙ ÙËÏÂÔappleÙÈÎ ÂÊ ÚÌÔÁ ÏÏËÏÂapple Ú ÛË. V ŒÓÙ ÛË È ÛÙ + - ÁÈ Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙËÓ ÓÙ ÛË ÙÔ Ô. Ô Ìapple Û Á ÛË : È ÎfiappleÙÂÈ Âapple Ó Ê ÚÂÈ ÙÔÓ Ô. 5

6 ÃÚ ÛË ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô RC4401/01 ( Ó ÂÈ ) v a +P - appleèïôá Î Ó ÏÈÔ - ÁÈ appleâúè ÁËÛË ÛÙ ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ Î È ÙÈ appleëá appleô Ô Ó appleôıëîâ Ù ÛÙË Ï ÛÙ Á appleëì ÓˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ. - ÁÈ ÂappleÈÏÔÁ ÌÈ ÛÂÏ Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ Teletext. - ÁÈ ÁÚ ÁÔÚË appleâúè ÁËÛË ÛÙÈ Ï ÛÙÂ ÙˆÓ ÌÂÓÔ. - ÁÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË applefi Î Ù ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ. ÚÈıÌËÙÈÎ appleï ÎÙÚ 0/9 È Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi Î Ó ÏÈ applefi ÙÔ 0 ˆ ÙÔ 999. AV È Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÌÈ applefi ÙÈ appleâúèêâúâè Î Û ÛÎÂ Û Â Ù ªÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË, appleèïôá Û Ó ÛˆÓ, ÛÙË ÛÂÏ ÚÔËÁÔ ÌÂÓÔ Î Ó ÏÈ È ÛÙ ÁÈ ÂÓ ÏÏ Á ÌÂÙ Í ÙÔ ÙÚ ÔÓÙÔ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÔ Î Ó ÏÈÔ Î È ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ. Ambilight - MODE Ambilight: È ÛÙ ÁÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË appleâóâúáôappleô ËÛË ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ambilight. È appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÙÔ Ambilight,  Ù ÃÚ ÛË ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ªÂÓÔ TV, appleôï ÛÙ ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ Ambilight, ÛÙË ÛÂÏ. 20. MODE ( ÂÈÙÔ ÚÁ ); È ÛÙ Âapple ÓÂÈÏËÌÌ Ó Ùfi ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ ÂÓ ÏÏ Á Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  Ambilight. ËÌ ˆÛË: Â Ó Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË Ú ÛÎÂÙ È Û Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ Î È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÔ Ambilight, ÙfiÙ ı ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËıÂ Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ambilight.  ٠ÙËÓ appleâú appleùˆûë ÌfiÓÔ, ı Â Ó È È ı ÛÈÌ ÏÈÁfiÙÂÚ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â. Ò π Ï ÎÙÚ Û ÛΠÒÓ Ô Î È ÂÈÎfiÓ Â ÙÂ Ï ÎÙÚ Û ÛΠÒÓ Ô Î È ÂÈÎfiÓ, ÛÙË ÛÂÏ. 55.  ÙÂ Ï ÎÙÚ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÒÓ ÙË Ó ÙËÛË ÔÏ Ì ÛˆÓ, ÛÙË ÛÂÏ. 40. CANC ( Ï ÎÙÚÔ Î ÚˆÛË ) ªfiÓÔ ÁÈ H.B.: È Ú ÛÙÈÎ ÙËÏÂfiÚ ÛË/ ËÊÈ ÎÔ ÎÂÈÌ ÓÔ. È ÛÙ Ùfi ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó Î ÚÒÛÂÙ ٠ÙÈ ÂÈ ÈÎ appleëúâû  (Î È ÙË ÁÚ ÌÌ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÒÓ ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË ). Ì ÏÂÈÙÔ ÚÁ i ÌÊ ÓÈÛË appleïëúôêôúèòó ÛÙËÓ ÔıfiÓË È ÛÙ ÁÈ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ appleïëúôêôú  ( Ó Â Ó È È ı ÛÈÌ ) ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi Î Ó ÏÈ Î È ÙÔ appleúfiáú ÌÌ. ËÌ ˆÛË: ƒ ıìèûë ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ÁÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÂÓfi DVD DVD/R ÙË Philips,  ÙÂ Ú ÚÙËÌ 1, ÛÙË ÛÂÏ. 57. b ÈappleÏ ÔıfiÓË È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ b ÁÈ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ ÙÔ Teletext ÛÙÔ ÂÍ ÙÌ Ì ÙË ÔıfiÓË. FAV È Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ë Ï ÛÙ ÌÂ Ù Î Ó ÏÈ. ªappleÔÚ ÙÂ Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÙ ˆ Ù ÛÛÂÚÈ Ï ÛÙ Á appleëì ÓˆÓ. 6

7 ÃÚ ÛË ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OPTION a ΔÔ appleï ÎÙÚÔ OPTION Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ Ú ÁÔÚË appleúfiû ÛË appleô Û apple Ú ÂÈ ÌÂÛË appleúfiû ÛË Û ÔÚÈÛÌ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Î È ÂappleÈÏÔÁ ÌÂÓÔ. 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OPTION. > ÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ ÌÂÓÔ Ú ÁÔÚË appleúfiû ÛË. 2. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÌÂÓÔ. 3. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ ªÂÓÔ TV. ( Í ÈÚÂ Ù È Ë ÂappleÈÏÔÁ ƒôïfiè). 4. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó Î ÓÂÙ ÌÈ ÂappleÈÏÔÁ. 5. Ù ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OPTION ÁÈ ÍÔ Ô. ËÌ ˆÛË: Ù ÛÙÔÈ Â ÌÂÓÔ appleô Ô Ó Û ÛË Ì ÙËÓ ËÊÈ Î Ù ÓÔÏÔÁ Â Ó È È ı ÛÈÌ ÌfiÓÔ fiù Ó Ë Ó ÌÂÙ ÔÛË Â Ó È ËÊÈ Î. ÏÒÛÛ ËÊÈ ÎÔ Ô :  Ù ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ô, ÛÙË ÛÂÏ. 18. ÏÒÛÛ ËÊÈ ÎÒÓ appleôù ÙψÓ:  Ù ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ, ÛÙË ÛÂÏ. 23. Ú ÁÔÚË appleúfiû ÛË ÏÒÛÛ ËÊÈ ÎÔ Ô ÏÒÛÛ ËÊÈ ÎÔ appleôù... ÀapplefiÙÈÙÏÔ ºÔÚÌ ÂÈÎfiÓ IÛÔÛÙ ıìèûù PÔÏfiÈ ÀapplefiÙÈÙÏÔÈ:  Ù ÚÔÛ ÚÌÔÁ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ, ÛÙË ÛÂÏ. 23. ºÔÚÌ ÂÈÎfiÓ :  Ù ÃÚ ÛË ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ªÂÓÔ TV, ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ, ÛÙË ÛÂÏ. 17. πûôûù ıìèûù :  Ù ÃÚ ÛË ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ªÂÓÔ TV, ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ô, ÛÙË ÛÂÏ. 18. ƒôïfiè: < appleèï ÍÙ ÙÔ ÁÈ Ó ÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙÂ/ appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙËÓ ÂÌÊ ÓÈÛË ÙÔ ÚÔÏÔÁÈÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. Ï ÎÙÚ ÛÙË appleïâ Ú ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË Â appleâú appleùˆûë appleô ıâ Ï ÛÂÈ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ, ÂÎÙfi applefi ÙË Ó ÙfiÙËÙ ÏÏ Á Î Ó ÏÈÒÓ Î È Ú ıìèûë Ô, ÂÙ ÎfiÌË ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÔÚÈÛÌ Ó applefi ÙÈ ÛÈÎ Ú ıì ÛÂÈ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Ù appleï ÎÙÚ appleô Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙÔ appleï È ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. < È ÛÙ ÙÔ È ÎfiappleÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ B ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙÂ Ó appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. ΔÔ appleï ÎÙÚÔ MENU ÌappleÔÚÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı ÁÈ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ ÙÔ ªÂÓÔ TV ˆÚ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. < ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙÂ: - Ù appleï ÎÙÚ VOLUME - Î È + Î È PROGRAM/CHANN - Î È + ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÌÂÓÔ. - ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU ÁÈ Ó ÂappleÈ Â ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ Û. B POWER VOLUME MENU PROGRAM 7

8 ÈÛ ÁˆÁ : æëêè Î ÙËÏÂfiÚ ÛË ÎÙfi applefi ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ï Ë Ó ÏÔÁÈÎÔ Û Ì ÙÔ, Ë Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÂÈ Ó Ó ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ ÓÔ ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi ÎÙË appleô Ï Ì ÓÂÈ, appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈÂ Î È appleúô ÏÏÂÈ Âapple ÁÂÈ ËÊÈ Î Û Ì Ù. È ËÊÈ ÎÔ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÔ Î È Ú ÈÔʈÓÈÎÔ ÛÙ ıìô Â Ó È È ı ÛÈÌÔÈ Î È Ó apple Ú ÁÔÓÙ È ÌfiÓÔ: - fiù Ó Ó ÌÂÙ ÂÙ È Âapple ÁÂÈÔ Û Ì ËÊÈ Î ÂÈÎfiÓ (DVB-T) ÛÙËÓ appleâúèô Û. - Î È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ Û Ì DVB-T appleôûùëú ÂÙ È applefi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û ÛÙË ÒÚ È ÌÔÓ Û. È Ó Â Ù ÙË Ï ÛÙ Ì ÙÈ ÒÚ appleô appleôûùëú ÔÓÙ È, ÌÂÙ Â Ù ÛÙË È ı ÓÛË ÕÓÔÈÁÌ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË < È ÛÙ ÙÔ È ÎfiappleÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ B ÛÙÔ Âapple Óˆ Ì ÚÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. > ªÈ ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ÛÙËÓ appleúfiûô Ë ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È Ë ÔıfiÓË Ó Ô Ó. < Ó Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË Ú ÛÎÂÙ È Û Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ, appleè ÛÙ ٠appleï ÎÙÚ -P+ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ B ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. ËÌ ˆÛË: ÙËÓ appleúòùë ÊÔÚ (Î È ÌfiÓÔ ÙfiÙÂ) appleô ı ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û, ı ÂÌÊ ÓÈÛÙ ÌÈ ÔıfiÓË appleô Ô Î È ÛÙË Û Ó ÂÈ Ô ËÁ  ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË.  Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÛÂÏ. 10. Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ËÌ ˆÛË: ÙËÓ appleúòùë ÊÔÚ (Î È ÌfiÓÔ ÙfiÙÂ) appleô ı ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û, ı ÂÌÊ ÓÈÛÙ ÌÈ ÔıfiÓË appleô Ô Î È ÛÙË Û Ó ÂÈ Ô ËÁ  ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. È Ô ËÁ  ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Â Ó È ÌÈ ÛÂÈÚ ÔıÔÓÒÓ appleô Û Î ıô ËÁÔ Ó Î Ù ÙË È ÈÎ Û ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ Ô ËÁ  appleô ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ËÌ ˆÛË: Ó ÂÙÂ Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË /Î È ı ÏÂÙÂ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÙË Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÌÂÙ Â Ù ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ ÃÚ ÛË ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ªÂÓÔ TV, ÛÂÏ

9 Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ( Ó ÂÈ ) μ Ì 1: ÂappleÈÏ ÍÙ ÙË ÁÏÒÛÛ appleô ı ÏÂÙÂ Ó ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÊÔ ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ë ÔıfiÓË appleô Ô, Û ËÙÂ Ù È Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÌÈ ÁÏÒÛÛ ÁÈ Ù ÌÂÓÔ appleô ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. ( ÁÏÒÛÛ ÙÔ ÎÂÈÌ ÓÔ ÙË ÂappleÈÎÂÊ Ï Î È ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÏ ÂÈ Û Ó Ò.) apple ÛË, ÛÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ appleô ÂappleÈÏ ÁÂÙ È ÁÈ Ù ÌÂÓÔ, ı ÔÚÈÛÙÂ Ë ÁÏÒÛÛ ËÊÈ ÎÔ Ô Î È appleôù ÙψÓ. a 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ appleô ÂappleÈı Ì ÙÂ. 2. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. 3. ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ Ô ËÁ  appleô ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÈ Ó Û Ó ÛÂÙÂ. μ Ì 2: ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙ ÙË È ÈÎ Û Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË 1. È ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô Û ÌfiÏÈ ÂappleÈÛËÌ ÓıÂ Ë ÂappleÈÏÔÁ ΔËÏÂfiÚ ÛË. 2. appleèï ÍÙ ÙË ÒÚ ÛÙËÓ ÔappleÔ Ú ÛÎÂÛÙÂ. Ú Î ÏÔ Ì ÂappleÈÏ ÍÙ ÁÏÒÛÛ... PHILIPS ÚËÛÈÌÔappleÈÒÓÙ ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ. applefiìâóô PHILIPS ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÏÒÛÛ ÌÂÓÔ English Español Français Hrvatski Italiano Magyar... o ËÁfi ı Û oëı ÛÂÈ v ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙ ÙÈ ÂapplefiÌÂv ÂvfiÙËÙ : TËÏÂfiÚ ÛË BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ ÚÔËÁÔ... EapplefiÌÂÓÔ YappleÂÚapple... È ÎÔapple PHILIPS TËÏÂfiÚ ÛË TÔ Û ÛÙËÌ ÂÈ. Ú Î ÏÔ Ì appleâúèì ÓÂÙÂ... BÚ ıëî Ó ËÊÈ Î Î Ó ÏÈ : 16 BÚ ıëî Ó Ó ÏÔÁ Î Ó Ï : 22 ËÌÂÈÒÛÂÈ : - Â Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ï ıô ÒÚ, Ë Ú ıìëûë ÙˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ ÂÓ ı Û ÌʈÓ Ì ٠appleô ÈÛ ÂÈ ÛÙË ÒÚ Û. - Û appleâú appleùˆûë Ë ÙËÏÂfiÚ Û Û ÂÓ appleôûùëú ÂÈ ÙÔ Û Ì DVB-T ÙË ÒÚ appleô ÂappleÈÏ Í ÙÂ, Ù ÛÙÔÈ Â ÌÂÓÔ appleô Ô Ó Û ÛË Ì ËÊÈ Î Ù ÓÔÏÔÁ ÂÓ ı Â Ó È È ı ÛÈÌ. 3. È ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈfi Û ÁÈ Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ë ÙfiÌ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î Ó ÏÈÒÓ. > ÎÙÂÏÂ Ù È ÙfiÌ ÙË Ó ÙËÛË Î È appleôı ΠÛË fiïˆó ÙˆÓ È ı ÛÈÌˆÓ ËÊÈ ÎÒÓ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î È Ú ÈÔʈÓÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ Î È ÙˆÓ Ó ÏÔÁÈÎÒÓ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ. Ù Ë È ÈÎ Û ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ È ÛÂ Ï Á ÏÂappleÙ. ªfiÏÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ Ë Ó ÙËÛË, ÙÔ ÌÂÓÔ ı ÂÌÊ Ó ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÊÈ ÎÒÓ Î È Ó ÏÔÁÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ appleô ÂÓÙÔapple ÛÙËÎ Ó. ËÌÂÈÒÛÂÈ : - Ë Ï Ë ËÊÈ ÎÒÓ Âapple ÁÂÈˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ Â Ó È ÂÊÈÎÙ Ó ÏÔÁ Ì ÙË ÒÚ appleô ÂÈ ÂappleÈÏÂÁÂ. - Â Ó appleôê Û ÛÂÙÂ Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙ ÚÁfiÙÂÚ Ù Î Ó ÏÈ, ÂappleÈÏ ÍÙ "ªÂÓÔ TV", " ÁÎ Ù ÛÙ ÛË", " Ó ÏÈ " Î È " ÙfiÌ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË" ÁÈ Ó ÂÎÙÂÏÂÛÙÂ Ó ÙËÛË ÁÈ Ù È ı ÛÈÌ Î Ó ÏÈ. 4. È ÛÙÂ Í Ó ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÌfiÏÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ Ë Ó ÙËÛË. È ÎÔapple 9

10 Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ( Ó ÂÈ ) PHILIPS ÁÎ Ù ÛÙ ÛË TËÏÂfiÚ ÛË BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ ÚÔËÁÔ... EapplefiÌÂÓÔ YappleÂÚapple... È ÎÔapple PHILIPS BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ Ú Î ÂappleÈÏ Í ÙËÓ ÙÔappleÔı appleô Ú ÛÎÂÛÙ appleúèó Û ÓÂ. apple ÙÈ ÌappleoÚÈÎfi μ Ì 3: μôëıfi Ú ıì ÛˆÓ: ÂappleÈÏ ÍÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ appleô ı ÏÂÙ ÁÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË ª Ûˆ ÔÚÈÛÌ ÓˆÓ È ÈÚÔ ÌÂÓˆÓ/ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÔıÔÓÒÓ Û ËÙÂ Ù È Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÙË appleúôù ÌËÛ Û ÁÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ, ÙÔÓ Ô Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ambilight, ÒÛÙÂ Ó Î Ù Ï ÍÂÙ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ ÓË Ú ıìèûë appleô Û ÈÎ ÓÔappleÔÈÂ. 1. È ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ ÎÔ Ìapple ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ μôëıfi Ú ıì ÛˆÓ. 2. appleèï ÍÙ ΔÔappleÔıÂÛ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ. > Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ " ÌappleÔÚÈÎfi", Ô "μôëıfi Ú ıì ÛˆÓ" ı apple Ú ÏËÊıÂ. ø ÂÎ ÙÔ ÙÔ, ı ÔÚÈÛÙÔ Ó appleúôî ıôúèûì Ó ÙÈÌ ÁÈ ÙÈ apple Ú Ì ÙÚÔ ÙˆÓ ÂappleÈÏÔÁÒÓ " ÈÎfiÓ ", " Ô " Î È "Ambilight". È ÛÙÂ Í Ó ÙÔ appleú ÛÈÓÔ ÎÔ Ìapple ÁÈ Ó Û Ó ÛÂÙÂ. > Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ apple ÙÈ ı ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ô μôëıfi Ú ıì ÛˆÓ. 3. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ / ÂÍÈ Î ıâ ÊÔÚ appleô ı ÏÂÙÂ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ÙË appleúôù ÌËÛ Û. 4. È ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ Î ıâ ÊÔÚ appleô ı ÏÂÙÂ Ó ÂappleÈ Â ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ Û Î È Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË ÔıfiÓË. > ÂÌÊ ÓÈÛÙÔ Ó È Ô ÈÎ Ù ÂÍ ÛÙÔÈ Â : ÙËÓ ÂappleÈÎÂÊ Ï Ó Ê ÚÂÙ È applefiûâ ÔıfiÓÂ Ô Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ Î È applefiûâ apple Ú Ô Ó Û ÓÔÏÈÎ. μôëıfi Ú ıì ÛÂˆÓ ı appleúô ˆÚ ÛÂÈ È Ô ÈÎ ÛÙÈ ÂÍ Ú ıì ÛÂÈ : ÈÎfiÓ, Ô Î È Ambilight. 5. È ÛÙÂ Í Ó ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó appleôıëîâ ÛÂÙ fiïâ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ Î È Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙËÏÂfiÚ ÛË. ËÌ ˆÛË: Â Ó apple Ú Ï ÂÙÂ È Îfi ÂÙ ÙËÓ ÂÎÙ ÏÂÛË ÙÔ μôëıô Ú ıì ÛˆÓ, ı ÔÚÈÛÙÔ Ó ÔÈ Δ appleèî Ú ıì ÛÂÈ appleô ÂÈ ÂappleÈÏ ÍÂÈ Ë Philips ÁÈ ÂÛ. 6. È ÛÙÂ Í Ó ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ Ë È ÈÎ Û Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î È Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙ ÙÔ appleúòùô ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi Î Ó ÏÈ appleô ÂÈ appleôıëîâ ÙÂ. ËÌ ˆÛË: ÌappleÔÚ Ù fiappleôùâ ı ÏÂÙÂ Ó ÏÏ ÍÂÙÂ Ó Âapple Ó Ê ÚÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ Ó Î ÓÂÙ ÙÈ ÈÎ Û appleúôû ÚÌÔÁ ÛÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ, Ô Î È ambilight applefi ÙÔ ÌÂÓÔ "ƒ ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË ".  Ù ÛÙË ÛÂÏ. 14, ÃÚ ÛË ÙÔ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ªÂÓÔ TV È Ó ÂÏ ÁÍÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÂÈ ÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÒÓ Î È Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË, Î ıò Î È ÙÈ appleúfiûıâùâ Û ÛÎÂ,  Ù ÛÙË ÛÂÏ. 23, ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ. 10

11 ÂÚÈ ÁËÛË ÛÙ ÌÂÓÔ TËÏÂfiÚ ÛË oï Ì Û a MÂÓÔ TV TËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ËÁfi appleúôáú Ì ÈÛ ÁˆÁ ŸÙ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ٠ÌÂÓÔ appleúôûapple ıâ ÙÂ Ó ÂÎÙÂÏ ÛÂÙ ÌÈ ÂÓ ÚÁÂÈ, ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË appleôïï Ô ËÁ Â, ΠÌÂÓ Ô ıâè Î È ÌËÓ Ì Ù. È ÂÙ ٠ΠÌÂÓ Ô ıâè appleô ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÛÙÔÈ Â Ô appleô ÂÈ ÂappleÈÛËÌ ÓıÂ. Δ Á ÚˆÌ appleï ÎÙÚ ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÈ È ÊÔÚ ÂÓ ÚÁÂÈ appleô ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ Ó. È Ó ÂÎÙÂÏ ÛÂÙ ÙËÓ apple ÈÙÔ ÌÂÓË ÂÓ ÚÁÂÈ, appleè ÛÙ ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô Á ÚˆÌÔ appleï ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. ËÌ ˆÛË: Ù ÛÙÔÈ Â ÌÂÓÔ appleô Ô Ó Û ÛË Ì ÙËÓ ËÊÈ Î Ù ÓÔÏÔÁ Â Ó È È ı ÛÈÌ ÌfiÓÔ fiù Ó Ë Ó ÌÂÙ ÔÛË Â Ó È ËÊÈ Î. 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. > ÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÂÓÔ. - ªÂÓÔ TV: Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË.  Ù apple Ú Î Ùˆ. - ΔËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ : Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙË Ï ÛÙ Ì ٠ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ Î È Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÙ ˆ Ù ÛÛÂÚÈ Ï ÛÙ Á appleëì ÓˆÓ Ì ٠ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ Î È ÙÔ ËÊÈ ÎÔ Ú ÈÔʈÓÈÎÔ ÛÙ ıìô ÙË appleúôù ÌËÛ Û.  Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ ËÌÈÔ ÚÁ Ï ÛÙ Á appleëì ÓˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ, ÛÂÏ ËÁfi appleúôáú Ì: Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÌÂÙ Â Ù Û ÏÂappleÙÔÌÂÚ appleïëúôêôú  ÁÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó appleúôáú ÌÌ Ù ËÊÈ Î ÙËÏÂfiÚ ÛË. Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ Â Ô ÙÔ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ Ô ËÁÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ, ÂÙ Âapple ÛË ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔÓ apple Ó Î Ì ٠appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ Ó appleúôáú ÌÌ Ù ËÊÈ Î ÙËÏÂfiÚ ÛË ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Î È Ó Û ÓÙÔÓÈÛ٠٠ÛÙÔ appleúfiáú ÌÌ appleô ı ÏÂÙÂ.  Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ EPG ( ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ô ËÁfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ ), ÛÂÏ ÔÏ Ì Û : Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ " Ó ÙËÛË appleôï Ì ÛˆÓ". ÂappleÈÙÚ appleâè Ó appleúô ÏÏÂÙ ٠appleúôûˆappleèî Û Ú Â appleôï Ì ÛˆÓ. Δ appleôï Ì Û ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÌfiÓÔ Ó Û Ó ÛÂÙ ÌÈ Û ÛΠUSB.  ÙÂ Ó ÙËÛË appleôï Ì ÛˆÓ, ÛÂÏ ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÛËÌ ÓÂÙÂ Î È Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÌÂÓÔ. 3. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ ÂÍ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ ÂappleÈÛËÌ ÛÌ ÓÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÌÂÓÔ. > ÙÔÓ ÂÍÈfi apple Ó Î ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Ù appleâúèâ fiìâó ÙÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÌÂÓÔ appleô ÂÈ ÂappleÈÛËÌ ÓıÂ. MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ŒÍÔ Ô P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó.. ÈÎfiv Ô Ambilight Info 11

12 ÂÚÈ ÁËÛË ÛÙ ÌÂÓÔ (Û Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ŒÍÔ Ô Info P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó.. ÈÎfiv Ô Ambilight 4. È ÛÙ ÙÔ Âapple Óˆ/Î Ùˆ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÌÂÓÔ. - ƒ ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË : Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÙ appleúôû ÚÌÔÁ ÙË appleúôù ÌËÛ Û ÛÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ, Ô Î È ambilight. - Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ : Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂÏ Á ÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÁÈ ÂÈ ÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË - ÁÎ Ù ÛÙ ÛË: Û ÂappleÈÙÚ appleâè - Ó ÏÏ ÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÁÏÒÛÛ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ appleúôùèì ÛÂÈ Û - Ó ÂÎÙÂÏ ÙÂ Ó ÙËÛË Î È appleôı ΠÛË Î Ó ÏÈÒÓ - Ó Ú ıì ÂÙÂ Ó appleúôû ÚÌfi ÂÙÂ È ÊÔÚ ÂÈ ÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  - Ó ÂappleÈÏ ÁÂÙÂ Û Ó Â ÂÌ ÓÔ appleâúèêâúâè Îfi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi - Ó ÔÚ ÂÙÂ Ó appleâúèûûfiùâú Î Ó ÏÈ ˆ ÚÈıÌÔ Î Ó ÏÈÒÓ appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËÙ - Ó Âapple Ó Ê ÚÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ, Ô Î È ambilight ÛÙÈ ÂÚÁÔÛÙ ÛÈ Î, Ù appleèî Ú ıì ÛÂÈ - Ó Ó ıì ÛÂÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. 5. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÌÂÓÔ appleô ÂÈ ÂappleÈÛËÌ ÓıÂ. > ΔÔ appleâúèâ fiìâóô ÙÔ ÂÍÈÔ apple Ó Î ÌÂÙ Ê ÚÂÙ È ÛÙÔÓ ÚÈÛÙÂÚfi apple Ó Î Î È Ô ÂÍÈfi apple Ó Î Â ÓÂÈ ÙÔ appleâúèâ fiìâóô ÙË ÂappleÈÏÔÁ appleô ÂappleÈÛËÌ ÓıËΠÛÙÔÓ ÚÈÛÙÂÚfi apple Ó Î. ËÌ ˆÛË:  ÔÚÈÛÌ Ó appleâúèappleùòûâè Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎfi Ó apple Ú ÎÔÏÔ ıâ Ù È Ë ÂÈÎfiÓ Î Ù ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ Ú ıì ÛˆÓ. Ùfi ÛËÌ ÓÂÈ fiùè fiù Ó Ë ÂappleÈÛ Ì ÓÛË Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ÂÍÈfi apple Ó Î, ÔÈ applefiïôèappleâ ÂappleÈÏÔÁ ÌÂÓÔ ÂÓ ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È. ŸÙ Ó appleè ÛÂÙÂ Î È apple ÏÈ ÙÔ ÚÈÛÙÂÚfi appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ, ÔÈ ÎÚ ÌÌ Ó ÂappleÈÏÔÁ ÌÂÓÔ ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Î È apple ÏÈ Î È Ë ÂappleÈÛ Ì ÓÛË ÌÂÙ Ê ÚÂÙ È ÛÙÔÓ ÚÈÛÙÂÚfi apple Ó Î. 6. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÁÈ ÍÔ Ô applefi ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÂÓÔ. 12

13 ÃÚ ÛË ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ªÂÓÔ TV TËÏÂfiÚ ÛË oï Ì Û MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ŒÍÔ Ô Info MÂÓÔ TV TËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ËÁfi appleúôáú Ì P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó.. ÈÎfiv Ô Ambilight ΔÔ ªÂÓÔ TV Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÈ Ú ıì ÛÂÈ Î È ÙÈ appleúôùèì ÛÂÈ Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË appleô ı ÏÂÙÂ Ó ÏÏ ÍÂÙ /Î È Ó ÂÏ ÁÍÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÂÈ ÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÒÓ, Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î È appleâúèêâúâè ÎÔ ÂÍÔappleÏÈÛÌÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. ÚÔÛ ÚÌfiÛÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ appleúô ÔÏ Î È ÎÚfi ÛË 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. > ÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÂÓÔ. 2. appleèï ÍÙ ªÂÓÔ TV Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ ªÂÓÔ TV. 3. appleèï ÍÙ ƒ ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ÌÂÓÔ "ƒ ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË " ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙ ÚÈÛÙÂÚ. 4. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÁÈ ÍÔ Ô applefi ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÂÓÔ. È Â ÎÔÏfiÙÂÚË ÏÏ Á ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË, È Ù ıâóù È 3 ÙÚfiappleÔÈ.  Ù ÙÈ ÂapplefiÌÂÓ ÛÂÏ Â. A. ÎÔÏË ÏÏ Á ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ applefi ÙÔ ÌÂÓÔ μôëıfi Ú ıì ÛÂˆÓ ıâ ÊÔÚ appleô Î ÓÂÙ ÌÈ ÂappleÈÏÔÁ, apple Ù ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó ÙËÓ ÂappleÈ Â ÈÒÛÂÙÂ. 1. appleèï ÍÙ ƒ ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ª Ûˆ ÔÚÈÛÌ ÓˆÓ È ÈÚÔ ÌÂÓˆÓ/ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÔıÔÓÒÓ Û ËÙÂ Ù È Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÙË appleúôù ÌËÛ Û ÁÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ, ÙÔÓ Ô Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ambilight, ÒÛÙÂ Ó Î Ù Ï ÍÂÙ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ ÓË Ú ıìèûë appleô Û ÈÎ ÓÔappleÔÈÂ.  Ù ÙËÓ Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, μ Ì 3: μôëıfi Ú ıì ÛˆÓ: ÂappleÈÏ ÍÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ appleô ı ÏÂÙ ÁÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË, ÛÂÏ È ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ apple ÏÈ ÛÙÔ ªÂÓÔ TV. 13

14 ÃÚ ÛË ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ªÂÓÔ TV ( Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó... BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ ΔÚ ÔÓ apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó.. º ÛÈÎ ÈÎfiv ˆÓÙ vfi Ô È ÎÚÈÙÈÎfi Ambilight Info B. ÃÚ ÛË ÙˆÓ ÓÔÓÈÎÒÓ Ú ıì ÛÂˆÓ (Â Ó apple Ú Ô Ó) Ùfi Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ì applefi ÙÈ Î ÓÔÓÈÎ Ú ıì ÛÂÈ ÁÈ appleúô ÔÏ Î È ÎÚfi ÛË. 1. appleèï ÍÙ apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î ÓÔÓÈÎfi Î È appleè ÛÙ ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ÌÊ Ó ÂÙ È Ó ÌÂÓÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ì applefi ÙÈ appleúôî ıôúèûì Ó ÂÚÁÔÛÙ ÛÈ Î Ú ıì ÛÂÈ. > ΔÔ ΔÚ ÔÓ Â ÓÂÈ ÙÈ ÙÚ Ô ÛÂ Ú ıì ÛÂÈ Û ÁÈ appleúô ÔÏ Î È ÎÚfi ÛË. > Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ º ÛÈÎfi, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÔÚ ÛÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ, Ô Î È ambilight ÛÙÈ Û ÓÈÛÙÒÌÂÓ ٠appleèî ÙÈÌ. ÙÈ appleâúèûûfiùâúâ appleâúèappleùòûâè, Ì ٠ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÂÙ ÙË ÏÙÈÛÙË Î È appleèô ÈÛÔÚÚÔappleËÌ ÓË ÂÌappleÂÈÚ ÙËÏÂı ÛË. > Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ˆÓÙ Ófi, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÔÚ ÛÂÙ ËÏ ÙÈÌ ÁÈ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ, Ô Î È ambilight, ÍÈÔappleÔÈÒÓÙ ÛÙÔ apple ÎÚÔ ÙÈ Ó ÙfiÙËÙ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. > Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ È ÎÚÈÙÈÎfi, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÔÚ ÛÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ, Ô Î È ambilight ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÛÂÙ ÙËÓ appleèûùfiùâúë applefi ÔÛË ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÙË Ú ÈÎ appleëá. 2. È ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ Á ÚˆÌÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó appleôıëîâ ÛÂÙ ÙËÓ Ú ıìèûë appleô ÂappleÈÏ Í ÙÂ. C. ªÂÌÔÓˆÌ ÓÂ Ú ıì ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ, ÙÔÓ Ô Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ambilight < appleèï ÍÙ ÈÎfiÓ, Ô Ambilight Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ÌÊ Ó ÂÙ È Ó ÌÂÓÔ appleô Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÌÈÎÚÔÛ ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙË ÂÈÎfiÓ, ÙÔ Ô Î È ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ Ambilight. > È appleúôû ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ,  Ù ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ, ÛÙË ÛÂÏ. 15. > È appleúôû ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ô,  Ù ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ô, ÛÙË ÛÂÏ. 18. > È appleúôû ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ Ambilight,  Ù appleôï ÛÙ ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ Ambilight, ÛÙË ÛÂÏ

15 ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ŒÍÔ Ô Info MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó. ÈÎfiv Ô Ambilight Info P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó.. ÈÎfiv Ô Ambilight ÈÎfiv AÓÙ ıâûë ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ XÚÒÌ ÃÚÔÈ ÎÚ ÓÂÈ Aapplefi ÚˆÛË... ΔÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ appleâúèï Ì ÓÂÈ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ appleô ÂappleËÚÂ Ô Ó ÙËÓ appleôèfiùëù ÙË ÂÈÎfiÓ. 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. > ÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÂÓÔ. 2. appleèï ÍÙ ªÂÓÔ TV Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ªÂÓÔ TV ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙ ÚÈÛÙÂÚ. 3. appleèï ÍÙ ƒ ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ÌÂÓÔ "ƒ ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË " ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙÔÓ ÚÈÛÙÂÚfi apple Ó Î. 4. appleèï ÍÙ ÈÎfiÓ Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ Î ÚÛÔÚ appleúô Ù ÂÍÈ. > ΔÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙÔÓ ÚÈÛÙÂÚfi apple Ó Î. 5. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ٠ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ. 6. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ. ËÌ ˆÛË: fiû ÛÙÔÈ Â ÌÂÓÔ Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì ÙËÓ ËÊÈ Î Ù ÓÔÏÔÁ ı Â Ó È È ı ÛÈÌ ÌfiÓÔ fiù Ó Ë Ó ÌÂÙ ÔÛË Â Ó È ËÊÈ Î. 7. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ. 8. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ. AÓÙ ıâûë ƒ ıì ÂÈ ÙËÓ ÓÙ ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ ˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ, È ÙËÚ fiìˆ Ù ÛÎÔÙÂÈÓ ÛËÌ ÌÂÙ ÏËÙ. ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ ƒ ıì ÂÈ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÂÈÎfiÓ, Ë ÔappleÔ Î Ú ˆ ÂappleËÚ ÂÈ ÙÈ ÛÎÔÙÂÈÓfiÙÂÚ appleâúèô ÙË. XÚÒÌ ƒ ıì ÂÈ ÙÔ Âapple appleâ Ô ÎÔÚÂÛÌÔ ÙˆÓ ÚˆÌ ÙˆÓ Ó ÏÔÁ Ì ÙÈ appleúôùèì ÛÂÈ Û. ÃÚÔÈ ÓÙÈÛÙ ıì ÂÈ ÙÈ ÌÂÙ ÔÏ ÚÒÌ ÙÔ ÛÙËÓ appleôîˆ ÈÎÔappleÔ ËÛË ÂÎappleÔÌapple NTSC. ÎÚ ÓÂÈ ÚÔÛ ÚÌfi ÂÈ ÙËÓ Â ÎÚ ÓÂÈ ÙˆÓ ÏÂappleÙÔÌÂÚÂÈÒÓ ÙË ÂÈÎfiÓ. Aapplefi ÚˆÛË Í ÓÂÈ ÌÂÈÒÓÂÈ Ù ÂÚÌ (ÎfiÎÎÈÓÔ) Î È æ Ú (ÌappleÏÂ) ÚÒÌ Ù ÁÈ Ó Ù ÈÚÈ Ô Ó ÛÙÈ appleúôùèì ÛÂÈ Û. < appleèï ÍÙ æ Ú ÁÈ Ó ÒÛÂÙ ÛÙÔ Ï Îfi ÌÈ ÌappleÏ applefi ÚˆÛË, ÓÔÓÈÎ ÁÈ Ó ÒÛÂÙ ÛÙÔ Ï Îfi ÌÈ Ô ÙÂÚË applefi ÚˆÛË, ÂÚÌ ÁÈ Ó ÒÛÂÙ ÛÙÔ Ï Îfi ÌÈ ÎfiÎÎÈÓË applefi ÚˆÛË. < appleèï ÍÙÂ Ó ıë ÁÈ Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÙ ÌÈ appleúôû ÚÌÔÛÌ ÓË Ú ıìèûë ÛÙÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÌÂÓÔ ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÚˆÌ ÙÈÛÌÔ. 15

16 ÚÔÛ ÚÌÔÁ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ ( Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó. ÈÎfiv Ô Ambilight Info ÈÎfiv... Ó ıë ÚˆÌ ÙÈÛÌ.. Pixel Plus Digital Natural Motion Clear LCD Ó ÌÈÎ ÓÙ ıâûë... ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÚˆÌ ÙÈÛÌÔ (ÌfiÓÔ fiù Ó Ë ÂappleÈÏÔÁ applefi ÚˆÛË ÂÈ Ú ıìèûùâ ÛÙÔ ÚÔÛ ÚÌÔÁ ) Ú ÂÈ Ó ÙfiÙËÙ ÌÈÎÚÔÛ ÓÙÔÓÈÛÌÔ ÙÔ Ï ÎÔ ÛËÌÂ Ô (WP) Î È ÙË ÛÙ ıìë Ì ÚÔ (BL) ÙË ÂÈÎfiÓ. 1. appleèï ÍÙÂ Ó ıë ÚˆÌ ÙÈÛÌÔ Î È appleè ÛÙ ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ appleúô Ù ÂÍÈ. 2. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Î È Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙÈ apple Ú Î Ùˆ Ú ıì ÛÂÈ : R-WP: Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙËÓ applefi ÚˆÛË ÙÔ ÚˆÌ ÙÈÛÌÔ Ú ıì ÔÓÙ ÙÔ ÛËÌÂ Ô Ï ÎÔ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÚÒÌ ÙÔ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ. G-WP: Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙËÓ applefi ÚˆÛË ÙÔ ÚˆÌ ÙÈÛÌÔ Ú ıì ÔÓÙ ÙÔ ÛËÌÂ Ô Ï ÎÔ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ ÚÒÌ ÙÔ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ. B-WP: Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙËÓ applefi ÚˆÛË ÙÔ ÚˆÌ ÙÈÛÌÔ Ú ıì ÔÓÙ ÙÔ ÛËÌÂ Ô Ï ÎÔ ÙÔ ÌappleÏ ÚÒÌ ÙÔ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ. R-BL: Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙËÓ applefi ÚˆÛË ÙÔ ÚˆÌ ÙÈÛÌÔ Ú ıì ÔÓÙ ÙË ÛÙ ıìë Ì ÚÔ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÚÒÌ ÙÔ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ. G-BL: Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙËÓ applefi ÚˆÛË ÙÔ ÚˆÌ ÙÈÛÌÔ Ú ıì ÔÓÙ ÙË ÛÙ ıìë Ì ÚÔ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ ÚÒÌ ÙÔ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ. 3. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ٠Á ÚˆÌ appleï ÎÙÚ ÁÈ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ Âapple Ó ÊÔÚ ÙˆÓ appleúôî ıôúèûì ÓˆÓ Ú ıì ÛˆÓ. 4. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ. Pixel Plus ΔÔ Pixel Plus appleôùâïâ ÙË ÏÙÈÛÙË ÂappleÈÏÔÁ, Î ıò appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ appleï ÚË ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙË ÂÈÎfiÓ ÁÈ Ó ÂÏÙÈÛÙÔappleÔÈ ÛÂÈ Î ıâ pixel, ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ ÙËÓ ÓÙ ıâûë, ÙËÓ Â ÎÚ ÓÂÈ, ÙÔ ıô ÙË ÂÈÎfiÓ, ÙËÓ Ó apple Ú ÁˆÁ ÙˆÓ ÚˆÌ ÙˆÓ Î È ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ ÁÈ Î ıâ appleëá, Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓˆÓ ÙˆÓ appleëáòó ËÏ Â ÎÚ ÓÂÈ. < appleèï ÍÙ KÏÂÈÛÙfi ÓÔÈ Ùfi ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙÂ/ appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Pixel plus. Digital Natural Motion (æëêè Î Ê ÛÈÎ Î ÓËÛË) ªÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÙÚÂÌfiapple ÈÁÌ ÙˆÓ ÁÚ ÌÌÒÓ Î È ÙÔ appleâ Ô Î È Ó apple Ú ÁÂÈ ÔÌ Ï Î ÓËÛË ÂÈ ÈÎ ÛÙÈ ÎÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÈÎ Ù ÈÓ Â. < appleèï ÍÙ KÏÂÈÛÙfi, Ï ÈÛÙÔ ª ÁÈÛÙÔ ÁÈ Ó Â Ù appleú ÁÌ ÙÈÎ ÙË È ÊÔÚ ÛÙËÓ appleôèfiùëù ÙË ÂÈÎfiÓ. Ó ÌÈÎ ÓÙ ıâûë ÓÂÈ ÙfiÌ Ù appleèô ÓÙÔÓË ÙËÓ ÓÙ ıâûë ÛÙÈ ÛÎÔÙÂÈÓfiÙÂÚÂ Î È ÊˆÙÂÈÓfiÙÂÚ appleâúèô ÙË ÂÈÎfiÓ, Î ıò Ë ÂÈÎfiÓ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÏ ÂÈ. < Û Ó ıë ÂappleÈÏÔÁ Â Ó È ª ÙÚÈÔ. Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ appleâú appleùˆûë, ÌappleÔÚÂ Ó Â Ó È appleúôùèìfiùâúô Ó ÂappleÈÏ ÍÙÂ Ï ÈÛÙÔ, ª ÁÈÛÙÔ KÏÂÈÛÙfi. 16

17 ÚÔÛ ÚÌÔÁ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ ÈÎfiÓ ( Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó. ÈÎfiv Ô Ambilight Info A ÙfiÌ ÙÔ Û Ì ÈÎfiv... DNR Mpeg Ì ˆÛË Ù ÓÔ... μâïù ˆÛË ÚÒÌ Ù... Active control ºˆÙo ÈÛıËÙ Ú ºoÚÌ ÂÈÎfiv ÀappleÂÚ ÈÂ Ú ÓÛË DNR ΔÔ DNR ÊÈÏÙÚ ÚÂÈ ÙfiÌ Ù Î È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ıfiú Ô ÙË ÂÈÎfiÓ. Ùfi ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ appleôèfiùëù ÙË ÂÈÎfiÓ fiù Ó Ï Ì ÓÂÙÂ Ó ÌÔ Û Ì. < appleèï ÍÙ KÏÂÈÛÙfi, Ï ÈÛÙÔ, ª ÙÚÈÔ ª ÁÈÛÙÔ Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ ıfiú Ô appleô apple Ú ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ. MPEG Ì ˆÛË Ù ÓÔ ÚÁËÌ ÙˆÓ ÂappleÈÏÔÁ MPEG Ì ˆÛË Ù ÓÔ ÚÁËÌ ÙˆÓ ÓÔÈ Ùfi ÂÍÔÌ Ï ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ ÛË ÙÔ ËÊÈ ÎÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ. < appleèï ÍÙ ÏÂÈÛÙfi ÓÔÈ Ùfi. BÂÏÙ ˆÛË ÚÒÌ ÙÔ Ï Á ÂÈ ÙfiÌ Ù ÙË ÂÏÙ ˆÛË ÙÔ appleú ÛÈÓÔ ÚÒÌ ÙÔ Î È ÙÔ Â ÚÔ ÙÔ ÌappleÏ ÚÒÌ ÙÔ. ÓÂÈ Ù ÚÒÌ Ù ˆËÚfiÙÂÚ. < appleèï ÍÙ ÏÂÈÛÙfi, Ï ÈÛÙÔ, ª ÙÚÈÔ ª ÁÈÛÙÔ. Active Control ÙËÏÂfiÚ ÛË ÌÂÙÚ Î È ÈÔÚıÒÓÂÈ Û ÓÂ Ò fiï Ù ÂÈÛÂÚ fiìâó Û Ì Ù, ÒÛÙÂ Ó apple Ú ÁÂÈ ÙËÓ Î Ï ÙÂÚË Ó Ù ÂÈÎfiÓ. < appleèï ÍÙ ÓÔÈ Ùfi ÏÂÈÛÙfi ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙÂ/ appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙÔ Active control. ºˆÙÔ ÈÛıËÙ Ú ÂappleÈÏÔÁ ºˆÙÔ ÈÛıËÙ Ú ÓÔÈ Ùfi appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÙfiÌ ÙË appleúôû ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÂÈÎfiÓ Î È ambilight ÁÈ Ó Û ÂÍ ÛÊ Ï ÛÂÈ ÙË ÏÙÈÛÙË ı ÛË Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ Û Óı ΠʈÙÈÛÌÔ appleô ÂappleÈÎÚ ÙÔ Ó ÛÙÔ ˆÌ ÙÈÔ. < appleèï ÍÙ ÏÂÈÛÙfi ÓÔÈ Ùfi. ºÔÚÌ ÂÈÎfiÓ ÂappleÈÙÚ appleâè Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙÔ Ì ÁÂıÔ ÙË ÂÈÎfiÓ Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ ÊÔÚÌ Ó ÌÂÙ ÔÛË Î È ÙË Ú ıìèûë ÙË appleúôù ÌËÛ Û. ÂÚÈ ÁËÛË ÛÙÔ ÌÂÓÔ ƒ ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË,  Ù ÛÙË ÛÂÏ. 13: ÃÚ ÛË ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ªÂÓÔ TV. Ì Ô Ï : Ù Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Ó È Âapple ÛË È ı ÛÈÌË Ì Ûˆ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OPTION ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. 4:3 ÈÂ Ú ÓÛË 14:9 ÈÂ Ú ÓÛË 16:9 OıfiÓË 16:9 appleèï ÍÙÂ Ó applefi Ù apple Ú Î Ùˆ ÊÔÚÌ ÂÈÎfiÓ : A ÙfiÌ ÙÔ Û Ì, ÀappleÂÚ ÈÂ Ú ÓÛË, 4:3, ÈÂ Ú ÓÛË 14:9, ÈÂ Ú ÓÛË 16:9 OıfiÓË 16:9. appleèï ÁÔÓÙ ÙÔ ÙfiÌ ÙÔ Û Ì Ë ÂÈÎfiÓ ÁÂÌ ÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË fiûô Á ÓÂÙ È appleâúèûûfiùâúô. ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô apple Ú Ô Ó applefiùèùïôè ÛÙËÓ Î Ùˆ Ì ÚË ÁÚ ÌÌ, ÙÔ ÙfiÌ ÙÔ Û Ì ÙÔ Î ıèûù ÔÚ ÙÔ. ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÂÎapple ÌappleÂÙ È ÙÔ ÏÔÁfiÙ appleô ÙÔ ÛÙ ıìô ÛÙË ÁˆÓ ÙË Âapple Óˆ Ì ÚË ÁÚ ÌÌ, ÙÔ ÏÔÁfiÙ appleô ÂÓ ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ÀappleÂÚ ÈÂ Ú ÓÛË Ê ÈÚ ÙÈ appleï Ó Ì Ú ÁÚ ÌÌ ÙˆÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ Ì ÌÔÚÊ ÂÈÎfiÓ 4:3 appleúôî ÏÒÓÙ ÙËÓ ÂÏ ÈÛÙË Ó Ù apple Ú ÌfiÚʈÛË. ŸÙ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ٠ÊÔÚÌ ÂÈÎfiÓ ÈÂ Ú ÓÛË 14:9, ÈÂ Ú ÓÛË 16:9 ÀappleÂÚ ÈÂ Ú ÓÛË, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ ÙÔ applefiùèùïô ÌÂÙ ÎÈÓÒÓÙ ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ appleúô Ù Âapple Óˆ Î Ùˆ. ËÌ ˆÛË: ªÂ ÙÈ appleëá HD ÂÓ Â Ó È È ı ÛÈÌ fiï Ù ÊÔÚÌ ÂÈÎfiÓ. 17

18 ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ô MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó. ÈÎfiv Ô Ambilight Info Ô IÛoÛÙ ıìèûù ŒvÙ ÛË IÛoÚÚoapple ÏÒÛÛ ËÊÈ ÎÔ.. Dual I/II Movo/ ÙÂÚÂo ΔÔ ÌÂÓÔ Ô appleâúèï Ì ÓÂÈ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ appleô ÂappleËÚÂ Ô Ó ÙËÓ appleôèfiùëù ÙÔ Ô. 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. > ÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÂÓÔ. 2. appleèï ÍÙ ªÂÓÔ TV Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ªÂÓÔ TV ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙ ÚÈÛÙÂÚ. 3. appleèï ÍÙ ƒ ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ÌÂÓÔ "ƒ ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË " ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙÔÓ ÚÈÛÙÂÚfi apple Ó Î. 4. appleèï ÍÙÂ Ô Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ Î ÚÛÔÚ appleúô Ù ÂÍÈ. > ΔÔ ÌÂÓÔ Ô ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙÔÓ ÚÈÛÙÂÚfi apple Ó Î. 5. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ٠ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÌÂÓÔ Ô. 6. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ ÌÂÓÔ Ô. ËÌ ˆÛË: Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ Û Ì ÂÈÛfi Ô, Ó appleâúèûûfiùâú ÛÙÔÈ Â ÌÂÓÔ Ûˆ ÂÓ Â Ó È Ó Ùfi Ó ÂappleÈÏÂÁÔ Ó. 7. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ. 8. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ Ô. πûôûù ıìèûù ÂappleÈÙÚ appleâè ÙËÓ ÏÏ Á ÙË applefiîúèûë Û ÓfiÙËÙ ÙÔ Ô Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ appleúôûˆappleèîfi Û ÁÔ ÛÙÔ. Ì Ô Ï : Ù Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Ó È Âapple ÛË È ı ÛÈÌË Ì Ûˆ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OPTION ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. ŒÓÙ ÛË ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙËÓ ÓÙ ÛË ÂÍfi Ô ÙÔ Ô. IÛÔÚÚÔapple ƒ ıì ÂÈ ÙËÓ ÍÔ Ô ÙÔ ÂÍÈÔ Î È ÙÔ ÚÈÛÙÂÚÔ Ë Â Ô ÒÛÙÂ Ó ÂÙ ÙËÓ Î Ï ÙÂÚË ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎ Ó apple Ú ÁˆÁ ÁÈ ÙËÓ ÂÎ ÛÙÔÙ ı ÛË ÎÚfi ÛË. ÏÒÛÛ ËÊÈ ÎÔ Ô (ÌfiÓÔ Ì ËÊÈ Î ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ) ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂappleÈÏ ÁÂÙ ÌÈ ÁÏÒÛÛ Ô applefi ÙË Ï ÛÙ Ì ÙÈ È ı ÛÈÌ ÁÏÒÛÛÂ Ó ÌÂÙ ÔÛË ÁÈ ÙÔ ÙÚ ÔÓ ËÊÈ Îfi appleúfiáú ÌÌ. ËÌ ˆÛË: Â Ó apple Ú Ô Ó apple Óˆ applefi Ì apple Ú ÏÏ Á ÙË ÁÏÒÛÛ Ô, ÙfiÙ ÂappleÈÏ ÍÙ Πappleôè applefi ÙÈ apple Ú ÏÏ Á. È Ó ÏÏ ÍÂÙ ÌfiÓÈÌ ÙË ÁÏÒÛÛ Ô, ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ ÌÂÓÔ ÏÒÛÛ appleô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ªÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË. Ì Ô Ï : Ù Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Ó È Âapple ÛË È ı ÛÈÌË Ì Ûˆ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OPTION ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. 18

19 ÚÔÛ ÚÌÔÁ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ô ( Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó. ÈÎfiv Ô Ambilight Info Ô... Movo/ ÙÂÚÂo... ÂÈÙo ÚÁ surr... ŒvÙ ÛË Îo ÛÙÈÎo AVL ŒvÙ ÛË A ÙfiÌ Ùo surround Dual I/II ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ, Ó Î Ó ÏÈ, Dual I Dual II, fiù Ó Â Ó È È ı ÛÈÌË Ë ÈappleÏ ÂÎappleÔÌapple Ô. MÔÓÔ./ ÙÂÚÂÔ. Ô ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ, Ó ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi Î Ó ÏÈ, ªÔÓÔʈÓÈÎfi Ô ÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Ô fiù Ó Â Ó È È ı ÛÈÌ ÔÈ ÂÎappleÔÌapple Û ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Ô. ÂÈÙÔ ÚÁ surround ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÁÈ appleâúèûûfiùâúô spatial surround Ô, Ó ÏÔÁ ÌÂ Ù Û Ì Ù appleô ÂÎapple ÌappleÔÓÙ È Ù Û Ì Ù appleô Ï Ì ÓÂÙ applefi Â͈ÙÂÚÈÎ appleô Ô ÂÈÛfi ˆÓ. ŒÓÙ ÛË ÎÔ ÛÙÈÎÔ ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂÏ Á ÂÙ ÙÔ Âapple appleâ Ô ÓÙ ÛË ÙÔ Ô Ì Ûˆ ÙˆÓ ÎÔ ÛÙÈÎÒÓ. AVL (Automatic Volume Leveler - ŸÚÈÔ ŒÓÙ ÛË ) ªÂÈÒÓÂÈ ÙfiÌ Ù ÙÈ È ÊÔÚ ÓÙ ÛË Ô ÌÂÙ Í ÙˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ Î È ÙˆÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ, apple Ú ÔÓÙ Ó appleèô ÛÙ ıâúfi Âapple appleâ Ô Û ÓÔÏÈÎ. Ùfi Âapple ÛË ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË Ó ÌÈÎ ÙÔ Ô. ŒÓÙ ÛË ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÈÔÚıÒÛÂÙ ÔappleÔÈÂÛ appleôùâ ÌfiÓÈÌÂ È ÊÔÚ ÓÙ ÛË Ó ÌÂÛ ÛÙ ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ÙÈ Â͈ÙÂÚÈÎ appleëá. A ÙfiÌ ÙÔ surround ŸÙ Ó Â Ó È Ú ıìèûì ÓÔ Û ÓÔÈ Ùfi, ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÌÂÙ ÓÂÈ ÙfiÌ Ù ÛÙË ÏÙÈÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ô surround appleô ÂÎapple ÌappleÂÈ Ô ÛÙ ıìfi. 19

20 appleôï ÛÙ ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ Ambilight MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó.. ÈÎfiv Ô Ambilight Info Ambilight Ambilight ºˆÙÂÈvfiÙËÙ ÂÈÙo ÚÁ XÚÒÌ v ıë ÚÒÌ Ù È ˆÚÈÛÌfi... ΔÔ ÌÂÓÔ Ambilight appleâúèï Ì ÓÂÈ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÁÈ ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÊˆÙÈÛÌÔ ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÊˆÙÈÛÌÔ, Ë ÙËÏÂı ÛË Á ÓÂÙ È ÌÈ appleèô Ï ÚˆÙÈÎ ÂÌappleÂÈÚ Î È ÂÏÙÈÒÓÂÙ È Ë appleôèfiùëù ÙË ÂÈÎfiÓ appleô Ï Ì ÓÂÙ È. Ó Ï ÛË ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÙË ÂÈÎfiÓ appleúôû ÚÌfi ÂÈ Û ÓÂ Ò Ù ÚÒÌ Ù. ÏÏ Î È Ô ÊˆÙÈÛÌfi ÌappleÔÚÂ Ó Ú ıìèûùâ Û ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÛÙ ıâúfi ÚÒÌ Î È appleôïï È ıì ÛÂÈ ÙÔ Ï ÎÔ. Ì Ô Ï :  Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ Ù ÊÒÙ ÌappleÔÚÔ Ó Ó Ú ıìèûùô Ó/ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÔ Ó Ì ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÚÒÌ Î È Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÔ Ó Ó ÌÔÓ ÈÎfi appleâúè ÏÏÔÓ ÛÙÔ ˆÌ ÙÈÔ. 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. > ÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÂÓÔ. 2. appleèï ÍÙ ªÂÓÔ TV Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ªÂÓÔ TV ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙ ÚÈÛÙÂÚ. 3. appleèï ÍÙ ƒ ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ÌÂÓÔ "ƒ ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË " ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙÔÓ ÚÈÛÙÂÚfi apple Ó Î. 4. appleèï ÍÙ Ambilight Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ÌÂÓÔ "Ambilight" ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙÔÓ ÚÈÛÙÂÚfi apple Ó Î. 5. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ٠ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÌÂÓÔ Ambilight. 6. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ ÌÂÓÔ Ambilight. 7. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ. 8. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ Ambilight. Ambilight ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÙÂ Ó appleâóâúáôappleôèâ Ù ٠ÊÒÙ ÛÙÔ apple Ûˆ Ì ÚÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. < appleèï ÍÙ appleâóâúá. ÁÈ Ó appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙÔÓ appleâúè ÏÏÔÓ٠ʈÙÈÛÌfi Î È Ó ÌËÏÒÛÂÙ ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÁÈ fiï Ù ÏÏ ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÌÂÓÔ Ambilight. < appleèï ÍÙ ÓÂÚÁ. ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ٠ÊÒÙ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ. μâïùèòûùâ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÊˆÙÈÛÌÔ ÛÙ apple Ú Î Ùˆ ÌÂÓÔ. ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ ÂappleÈÙÚ appleâè Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÊˆÙÈÛÌÔ. 20

21 appleôï ÛÙ ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ Ambilight ( Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... Ambilight BÔËıfi Ú ıì ÛˆÓ... apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó... ÂÈÙo ÚÁ ÈÎfiv XÚÒÌ Ô v ıë ÚÒÌ Ù Ambilight È ˆÚÈÛÌfi IÛoÚÚoapple Info ÂÈÙÔ ÚÁ ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂappleÈÏ ÁÂÙ ÌfiÓÈÌÔ ÊˆÙÈÛÌfi apple Ú ÛÎËÓ Ô ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi apple Ú ÛÎËÓ Ô appleô Ù ÈÚÈ ÂÈ Ì ÙÈ ÂÈÎfiÓ appleô appleúô ÏÏÔÓÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË. < ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÃÚÒÌ, ÂÎÔ Ú ÛÙÔ, ª ÙÚÈÔ Ó ÌÈÎfi. - ÃÚÒÌ : ÂÌÊ Ó ÂÈ ÛÙ ıâúfi ʈÙÈÛÌfi Ó ÏÔÁ Ì ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÃÚÒÌ appleô ÎÔÏÔ ıâ. Ú ÂÈ Ó ÙfiÙËÙ ÌË ÙfiÌ ÙÔ ÌÈÎÚÔÛ ÓÙÔÓÈÛÌÔ ÁÈ Ù ÂapplefiÌÂÓ ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÌÂÓÔ Ambilight. - È ÂappleÈÏÔÁ ÂÎÔ Ú ÛÙÔ, ª ÙÚÈÔ Ó ÌÈÎfi Û Ó Ô Ó Ó ÌÈÎ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ Î È ÙÔ ÚÒÌ Ì ÙÔ appleâúèâ fiìâóô ÙË ÔıfiÓË. ÂappleÈÏÔÁ appleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÂappleËÚ ÂÈ ÙËÓ Ù ÙËÙ appleô Î ıôú ÂÈ ÙËÓ ÛıËÛË ÙË ı ÛË. È apple Ú ÂÈÁÌ : - ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÂÎÔ Ú ÛÙÔ, Ô Ú ıìfi ÏÏ Á ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ Î È ÙˆÓ ÚˆÌ ÙˆÓ fiappleˆ ÂÈ Î ıôúèûùâ applefi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ ÛÈÔ (ÂÚÁÔÛÙ ÛÈ Î Ú ıìèûë), Â Ó È ÔÌ Ïfi Î È appleèô Î È Û apple Ú ÂÈ ı ÛË appleô Û Î ıëïòóâè ÎfiÌ appleâúèûûfiùâúô, ÏÏ apple Ú ÏÏËÏ Û ÍÂÎÔ Ú ÂÈ. - ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ª ÙÚÈÔ, Ô Ú ıìfi ÏÏ Á ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ Î È ÙˆÓ ÚˆÌ ÙˆÓ apple Ú ÂÈ ÌÈ ÂÌappleÂÈÚ ÌÂÙ Í ÂÎÔ Ú ÛÙÔ Î È ÙÔ Ó ÌÈÎÔ. - ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ó ÌÈÎfi, Ô Ú ıìfi ÏÏ Á ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ Î È ÙˆÓ ÚˆÌ ÙˆÓ Â Ó È appleèô ÁÚ ÁÔÚÔ Î È Ó ÌÈÎfi. ªÂ Ù ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ı ÂÛÙ ÙÂÏ ˆ Î È Â Ù Ú ÏÈÛÙÈÎ fi, ÙÈ appleúô ÏÏÂÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË. XÚÒÌ ËÌÂÈÒÛÂÈ : - Ô Ú ıìfi ÏÏ Á Â Ó È appleâúèôúèûì ÓÔ ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÌËÓ appleúôî Ï ÛÂÈ Û ÚÂÛÙË ÛıËÛË. - Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ appleô ÂÙ ΠÓÂÈ, ÌÂÚÈÎ applefi Ù ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÌÂÓÔ Ambilight ı apple ÚÔ ÛÈ Ô Ó ÂÏ ÙÙˆÌ ÓÔ ÊˆÙÈÛÌfi Î È ÂÓ ı ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂappleÈÏ ıô Ó. ËÌ ˆÛË: È ı ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ Û appleâú appleùˆûë appleô ÂÈ ÂappleÈÏ ıâ ÙÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÃÚÒÌ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÈÙÔ ÚÁ. ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂappleÈÏ ÁÂÙÂ Ó appleúôû ÚÌfi ÂÙ ÙÔ ÚÒÌ ÙÔ ÊˆÙfi Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÈÎ Û appleúôù ÌËÛË. - ÂÛÙfi Ï Îfi: ÓÙÈÛÙÔÈ Â ÛÙÔ ÚÒÌ ÙˆÓ appleèô Û ÓËıÈÛÌ ÓˆÓ Ï ÌappleÙ ÚˆÓ ÊˆÙÈÛÌÔ. appleèï ÍÙ ٠ÙË Ú ıìèûë Â Ó ı ÏÂÙ ÙÔ Ambilight Ó Ù ÈÚÈ ÂÈ fiûô ÙÔ Ó Ùfi Ì ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÙÔ Î ıèûùèîô Û. - æ Úfi Ï Îfi: ÓÙÈÛÙÔÈ Â ÛÙÔ ÚÒÌ appleô ÂÈ ÙÔ ˆ ËÌ Ú (6.500K). appleèï ÍÙ ٠ÙË Ú ıìèûë Â Ó appleúôùèì ÙÂ Ó Ó appleèô Úfi ʈÙÈÛÌfi. ËÌ ˆÛË: Ù K Â Ó È Ë Ú ıìèûë appleô appleúôùâ ÓÂÙ È applefi ÙÔÓ SMPTE ÁÈ ÙÔÓ ÔappleÈÛıÔʈÙÈÛÌfi appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÙˆÓ ÔıÔÓÒÓ. - ªappleÏÂ: appleúôùèì Ù È applefi ÙÔ appleâúèûûfiùâúô Î Ù Ó ÏˆÙ ÁÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÌÈ ÌÔÓÙ ÚÓ /Î È Ì ÛÙÈÎÈÛÙÈÎ ÙÌfiÛÊ ÈÚ. appleèï ÍÙ ٠ÙË Ú ıìèûë Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ appleúôûˆappleèîfi Û ÁÔ ÛÙÔ È ıâûë. - fiîîèóô: appleúôùèì Ù È applefi ÙÔ appleâúèûûfiùâúô Î Ù Ó ÏˆÙ ÁÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÌÈ ÂÛÙ, È È ÙÂÚË ÙÌfiÛÊ ÈÚ. appleèï ÍÙ ٠ÙË Ú ıìèûë Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ appleúôûˆappleèîfi Û ÁÔ ÛÙÔ È ıâûë. - ÚÔÛ ÚÌÔÁ : ÂappleÈÏ ÍÙ ٠ÙË Ú ıìèûë Â Ó ı ÏÂÙÂ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙÔ ÚÒÌ ambilight. 21

22 appleôï ÛÙ ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ Ambilight ( Ó ÂÈ ) ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÚÒÌ ÙÔ MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... Ambilight BÔËıfi Ú ıì ÛˆÓ... apple Ó ÊÔÚ ÛÙÔ Î Ó... ÂÈÙo ÚÁ ÈÎfiv XÚÒÌ Ô v ıë ÚÒÌ Ù Ambilight È ˆÚÈÛÌfi IÛoÚÚoapple Info ËÌ ˆÛË: È ı ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ Û appleâú appleùˆûë appleô ÂÈ ÂappleÈÏ ıâ Ë Ú ıìèûë ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÃÚÒÌ. ÂappleÈÙÚ appleâè Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙÔ ÚÒÌ ambilight. < appleèï ÍÙÂ Ï Ù ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÚÒÌ ÙÔ ÂÍÂÚ fiìâóô ʈÙfi. < appleèï ÍÙ ÔÚÂÛÌfi ÁÈ Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙËÓ appleïëúfiùëù ÚÒÌ ÙÔ ÙÔ ÊˆÙfi. È ˆÚÈÛÌfi ÂappleÈÙÚ appleâè Ó Î ıôú ÂÙ ÙÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ÂÊ Û appleâú appleùˆûë appleô ÂÈ ÂappleÈÏÂÁÂ Ë Ú ıìèûë ÂÎÔ Ú ÛÙÔ, ª ÙÚÈÔ Ó ÌÈÎfi ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÈÙÔ ÚÁ. < appleèï ÍÙ appleâóâúá. ÁÈ ÌÔÓÔʈÓÈÎ Û ÌappleÂÚÈÊÔÚ, ÙÔ ÔappleÔ Ô ÛËÌ ÓÂÈ fiùè fiïâ ÔÈ Ï Ó Â Û ÌappleÂÚÈÊ ÚÔÓÙ È ÈÛÔ Ó Ì. < appleèï ÍÙÂ Ï ÈÛÙÔ, ª ÙÚÈÔ ª ÁÈÛÙÔ ÁÈ Ó Î ıôú ÛÂÙ ÙÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ÂÊ Ambilight ÛÙÈ È ı ÛÈÌÂ Ï Ó Â. IÛÔÚÚÔapple ÂappleÈÙÚ appleâè Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙÔ ÚÒÌ Î È Âapple appleâ Ô ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ ÛÙËÓ ÚÈÛÙÂÚ Î È ÂÍÈ appleïâ Ú ÙË ÂÈÎfiÓ. Ambilight Û Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ ŸÙ Ó appleâóâúáôappleôèâ Ù ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË, appleâóâúáôappleôèô ÓÙ È Î È Ù ÊÒÙ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ. ŸÙ Ó Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË Â Ó È Û Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ, Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ambilight ÌappleÔÚÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı ÁÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÌÈ ÌÔÓ ÈÎ ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÛÙÔ ˆÌ ÙÈÔ. < È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË / appleâóâúáôappleô ËÛË Ambilight ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÁÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË appleâóâúáôappleô ËÛË ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ambilight.  Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ ÃÚ ÛË ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ÛÙË ÛÂÏ. 6. < È ÛÙ Âapple ÓÂÈÏËÌÌ Ó ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MODE ÁÈ ÂÓ ÏÏ Á Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  Ambilight. ËÌ ˆÛË: Â Ó Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË Ú ÛÎÂÙ È Û Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ Î È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÔ Ambilight, ÙfiÙ ı Â Ó È È ı ÛÈÌ ÏÈÁfiÙÂÚ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  Ambilight. ÚÔÛÔ : ÚÂÌ ÔÏ appleâú ıúˆó È Ó appleôê ÁÂÙ ÙËÓ Î Î Ï Ë ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô appleâú ıúˆó, ÙÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÈ appleâúèêâúâè Î Û ÛÎÂ Û Ì ÎÚÈ applefi ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. ΔÔ Ambilight ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ Î Ï fiù Ó Ë ıâúìôîú Û ˆÌ Ù Ô Â Ó È ÌËÏfiÙÂÚË applefi 15ÆC. 22

23 ÚÔÛ ÚÌÔÁ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ŒÍÔ Ô Info X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ YapplefiÙÈÙÏo ÏÒÛÛ ËÊÈ ÎÔ... XÚovo applev KÏ ˆÌ ÁÈ apple È È ÛÂ/AÏÏ Á Έ ÈÎ.. XÚov/appleÙË... ΔÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂÏ Á ÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÂÈ ÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÒÓ, Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î È appleâúèêâúâè ÎÔ ÂÍÔappleÏÈÛÌÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. > ÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÂÓÔ. 2. appleèï ÍÙ ªÂÓÔ TV Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ªÂÓÔ TV ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙ ÚÈÛÙÂÚ. 3. appleèï ÍÙÂ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙÔÓ ÚÈÛÙÂÚfi apple Ó Î. 4. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ٠ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ. 5. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ. 6. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ. 7. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ. ÀapplefiÙÈÙÏÔ ÌÊ Ó ÔÓÙ È ÔÈ applefiùèùïôè ÁÈ Teletext Î È DVB-T applefi ÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi Î Ó ÏÈ. È applefiùèùïôè ÌappleÔÚÂ Ó ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÌÔÓ Ìˆ ÌfiÓÔ fiù Ó Â Ó È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓË Ë Û Á ÛË. È Î ıâ ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi Ó ÏÔÁÈÎfi Î Ó ÏÈ, appleú appleâè Ó appleôıëîâ ÙÂ Ë ÛÂÏ ÙˆÓ appleôù ÙÏˆÓ ÁÈ ÙÔ teletext. 1. ÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ Teletext Î È ÂappleÈÏ ÍÙ ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË ÛÂÏ appleôù ÙÏˆÓ applefi ÙÔ Â ÚÂÙ ÚÈÔ. 2. appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙÔ Teletext. 3. appleèï ÍÙÂ: - ÀapplefiÙÈÙÏÔ ÓÂÚÁ. ÁÈ Ó ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È applefiùèùïôè ÛÙ ÂappleÈÏÂÁÌ Ó ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ. - ÂÈÙÔ ÚÁ ÌÂ Û Á ÛË ÁÈ Ó ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÙfiÌ Ù ÔÈ applefiùèùïôè ÌfiÓÔ fiù Ó ÂÈ ÂappleÈÏÂÁÂ Û Á ÛË ÙÔ Ô Ì ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. Ì Ô Ï : Ù Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Ó È Âapple ÛË È ı ÛÈÌË Ì Ûˆ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OPTION ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. ÏÒÛÛ ËÊÈ ÎÒÓ appleôù ÙÏˆÓ (ÌfiÓÔ Ì ËÊÈ Î ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ) ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ (appleúôûˆúèó ) ÙË ÁÏÒÛÛ appleôùèùïèûìô ÙË appleúôù ÌËÛ Û applefi ÙË Ï ÛÙ Ì ÙÈ È ı ÛÈÌ ÁÏÒÛÛÂ Ó ÌÂÙ ÔÛË ÁÈ ÙÔ ÙÚ ÔÓ ËÊÈ Îfi appleúfiáú ÌÌ. ËÌ ˆÛË: ÁÈ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÌfiÓÈÌ ÙÈ ÁÏÒÛÛ appleôù ÙψÓ, ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ ªÂÓÔ ÏÒÛÛ appleô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ªÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË. < È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó appleâúèû ÛÂÈ appleúôûˆúèó Ó ÓÙÈ ÙË ÌfiÓÈÌË ÂappleÈÏÔÁ Û ÁÈ ÙË ÁÏÒÛÛ Î È ÂappleÈ Â ÈÒÛÙ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK. Ì Ô Ï : Ù Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Ó È Âapple ÛË È ı ÛÈÌË Ì Ûˆ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OPTION ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. 23

24 ÚÔÛ ÚÌÔÁ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ( Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ŒÍÔ Ô Info 24 X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ... XÚovo applev KÏ ˆÌ ÁÈ apple È È ÛÂ/AÏÏ Á Έ ÈÎ.. XÚov/appleÙË KoÈv È Û v ÂÛË apple ÂÈÍË ÃÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË appleóô Ùfi Ú ıì ÂÈ ÙËÓ ÚÔÓÈÎ È ÚÎÂÈ ÌÂÙ ÙËÓ ÔappleÔ Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË appleâúó Û Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ. 1. appleèï ÍÙ ÃÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË appleóô. 2. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. 3. appleèï ÍÙ ÌÈ ÙÈÌ Ì ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ. > Ï ÛÙ appleâúè ÂÈ ÙÈÌ applefi 0 ˆ 180 ÏÂappleÙ. ŸÙ Ó Â Ó È ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÙÔ 0, Ô ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË appleóô Â Ó È appleâóâúáôappleôèëì ÓÔ. ËÌ ˆÛË: ÂÙ apple ÓÙ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÎÏ ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û ÓˆÚ ÙÂÚ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙË Ú ıìèûì ÓË ÒÚ. Ï ˆÌ ÁÈ apple È È ªÂ Ó Ó 4- ÊÈÔ Îˆ ÈÎfi, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÎÏÂÈ ÒÓÂÙ ٠ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ Î È ÙÈ Â͈ÙÂÚÈÎ appleëá ÁÈ Ó ÂÌappleÔ ÂÙ ÙËÓ appleúfiû ÛË ÙˆÓ apple È ÈÒÓ Û ÔÚÈÛÌ Ó appleúôáú ÌÌ Ù. 1. appleèï ÍÙ Ï ˆÌ ÁÈ apple È È. 2. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ Ï ˆÌ ÁÈ apple È È. 3. ÏËÎÙÚÔÏÔÁ ÛÙ ÙÔÓ 4- ÊÈÔ Îˆ ÈÎfi Û. 4. appleèï ÍÙÂ Ó applefi Ù ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÌÂÓÔ Ï ˆÌ ÁÈ apple È È Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ : - Ï ˆÌ ÁÈ Ó ÎÏÂÈ ÒÛÂÙ fiï Ù Î Ó ÏÈ Î È ÙÈ Â͈ÙÂÚÈÎ appleëá. - È ÈÎfi ÎÏ ˆÌ ÁÈ Ó ÎÏÂÈ ÒÛÂÙÂ Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ appleúfiáú ÌÌ Ó ÎÏÂÈ ÒÛÂÙ fiï Ù Î Ó ÏÈ applefi ÌÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÒÚ Î È appleâèù. < appleèï ÍÙÂ: - Ï ˆÌ ÌÂÙ ÁÈ Ó ÎÏÂÈ ÒÛÂÙ fiï Ù appleúôáú ÌÌ Ù appleô ÌÂÙ ÔÓÙ È ÚÁfiÙÂÚ applefi Î appleôè ÒÚ. < È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ (2x). < appleèï ÍÙ ÓÔÈ Ùfi ÁÈ Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙÔ ÎÏ ˆÌ. < È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ. < appleèï ÍÙ øú Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. < ÏËÎÙÚÔÏÔÁ ÛÙ ÙËÓ ÒÚ Ì ÙÔ apple Óˆ/Î Ùˆ Î È ÂÍ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ. - Ï ˆÌ Î Ó ÏÈÔ ÁÈ Ó ÎÏÂÈ ÒÛÂÙ Πappleôèô Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ Î Ó ÏÈ Â͈ÙÂÚÈÎ appleëá. < È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË/ appleâóâúáôappleôèâ Ù È. - ÔÓÈÎ È ıìèûë ÁÈ Ó ÔÚ ÛÂÙ ÌÈ È ıìèûë ËÏÈÎ ÁÈ Ó ËÊÈ Îfi appleúfiáú ÌÌ ÂÊfiÛÔÓ Ùfi Ê ÚÂÈ ÁÔÓÈÎ È ıìèûë. È È ıì ÛÂÈ Á ÓÔÓÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÒÚ appleô ÂÙ ÂappleÈÏ ÍÂÈ ÛÙËÓ Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. < È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ Î È ÂappleÈÏ ÍÙ ÌÈ È ıìèûë ËÏÈÎ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ. - appleèï ÍÙ ÂÎÏ ˆÌ ÁÈ Ó ÍÂÎÏÂÈ ÒÛÂÙ fiï Ù appleúôáú ÌÌ Ù Î È ÙÈ Â͈ÙÂÚÈÎ appleëá. ËÌ ÓÙÈÎfi: Ó Í ÛÂÙ ÙÔÓ Îˆ ÈÎfi Û! 1. appleèï ÍÙ ÏÏ Á Έ ÈÎÔ Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. 2. ÏËÎÙÚÔÏÔÁ ÛÙ ÙÔÓ Îˆ ÈÎfi Ó ÁÎË ÏËÎÙÚÔÏÔÁ ÛÙ ÙÔ Ó Ô appleúôûˆappleèîfi Û 4- ÊÈÔ Îˆ ÈÎfi. 4. appleè  ÈÒÛÙ ÙÔ Ó Ô Îˆ ÈÎfi appleô appleïëîùúôïôá Û ÙÂ. > appleúôëáô ÌÂÓÔ Îˆ ÈÎfi È ÁÚ ÊÂÙ È Î È appleôıëîâ ÂÙ È Ô Ó Ô Îˆ ÈÎfi.

25 ÚÔÛ ÚÌÔÁ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ( Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ŒÍÔ Ô Info X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ... XÚovo applev KÏ ˆÌ ÁÈ apple È È ÛÂ/AÏÏ Á Έ ÈÎ.. XÚov/appleÙË KoÈv È Û v ÂÛË apple ÂÈÍË ÚÈÛÌfi / ÏÏ Á Έ ÈÎÔ ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÔÚ ÛÂÙÂ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙÔÓ appleúôûˆappleèîfi Û 4 ÊÈÔ Îˆ ÈÎfi appleúfiû ÛË appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È ÛÙÈ È ÊÔÚ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÎÏÂÈ ÒÌ ÙÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. < appleèï ÍÙ ÚÈÛÌfi ÏÏ Á Έ ÈÎÔ. > Ó ÂÓ apple Ú ÂÈ Î Ù ˆÚËÌ ÓÔ Îˆ ÈÎfi PIN, ÂappleÈÏ ÁÂÙ È ÙÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÌÂÓÔ ÚÈÛÌfi Έ ÈÎÔ. ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ Ô ËÁ  appleô ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË. > Ó apple Ú ÂÈ Ë Î Ù ˆÚËÌ ÓÔ Îˆ ÈÎfi PIN, ÂappleÈÏ ÁÂÙ È ÙÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÌÂÓÔ ÏÏ Á Έ ÈÎÔ. ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ Ô ËÁ  appleô ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË. < Ù ˆÚ ÛÙ ÙÔÓ Îˆ ÈÎfi Û ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Ù ÚÈıÌËÙÈÎ appleï ÎÙÚ. ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÙ ÔappleÔÈÔÓ appleôùâ Û Ó ÛÌfi ÚÈıÌÒÓ applefi 0000 ˆ > ΔÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÂÌÊ Ó ÂÙ È Í Ó ÌÂ Ó Ì Ó Ì appleô ÂappleÈ Â ÈÒÓÂÈ fiùè Ô Îˆ ÈÎfi PIN appleô ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ÂÈ ËÌÈÔ ÚÁËı ÂÈ ÏÏ ÍÂÈ. ÃÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË Ó ÚÍË Â Î Ù ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ, Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË ÓÔ ÁÂÈ ÙfiÌ Ù ÛÙÔÓ Î ıôúèûì ÓÔ ÚÈıÌfi Î Ó ÏÈÔ, Û Πıôúèûì ÓË ÒÚ. 1. appleèï ÍÙ ÃÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË Ó ÚÍË. 2. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÃÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË Ó ÚÍË. 3. appleèï ÍÙ ÃÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. 4. appleèï ÍÙ ÓÔÈ Ùfi. 5. appleèï ÍÙÂ Ó ÏÈ Î È ÛÙË Û Ó ÂÈ ÙÔ ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi Î Ó ÏÈ ÛÙÔ ÔappleÔ Ô ı ÏÂÙÂ Ó Û ÓÙÔÓÈÛÙÂ Ë ÙËÏÂfiÚ Û Û Û Πappleôè Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ Î È ÒÚ. 6. appleèï ÍÙÂ Ì Ú Î È ÛÙË Û Ó ÂÈ ÌÈ ËÌ Ú ÙË Â ÔÌ ÂappleÈÏ ÍÙ ÌÂÚËÛ ˆ. 7. appleèï ÍÙ flú Î È appleïëîùúôïôá ÛÙ ÙËÓ ÒÚ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Ù ÚÈıÌËÙÈÎ appleï ÎÙÚ Ù appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ. 8. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË. 9. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ apple Ù ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÁÈ Ó appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ. ËÌ ˆÛË: applefi ÙÒÚ Î È ÛÙÔ ÂÍ Î ıâ  ÔÌ,Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË Û ı ÓÔ ÁÂÈ ÙfiÌ Ù ÛÙÔ Î Ó ÏÈ appleô ÂappleÈÏ Í Ù ÙËÓ ËÌ Ú Î È ÒÚ appleô ÂappleÈÏ Í ÙÂ, Ì ÚÈ Ó appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË ÓÔ ÁÌ ÙÔ 25

26 ÚÔÛ ÚÌÔÁ Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ( Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ŒÍÔ Ô Info MÂÓÔ TV X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ YapplefiÙÈÙÏo ÏÒÛÛ ËÊÈ ÎÔ... XÚovo applev KÏ ˆÌ ÁÈ apple È È ÛÂ/AÏÏ Á Έ ÈÎ.. XÚov/appleÙË KoÈv È Û v ÂÛË apple ÂÈÍË Info X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ... XÚovo applev KÏ ˆÌ ÁÈ apple È È ÛÂ/AÏÏ Á Έ ÈÎ.. XÚov/appleÙË KoÈv È Û v ÂÛË apple ÂÈÍË apple ÂÈÍË Pixel Plus Ambilight ClearLCD BÔËıfi Ú ıì ÛÂˆÓ Active control ÔÈÓ È Û Ó ÂÛË ËÌ ˆÛË: Ù Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Ó È È ı ÛÈÌË ÌfiÓÔ ÛÂ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÒÚÂ. ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÈ ÂÊ ÚÌÔÁ ÎÔÈÓ È Û Ó ÂÛË appleô Î ıôú ÔÓÙ È applefi ÙÔÓ apple ÚÔ appleëúâûèòó ÙË appleôìôó ÔÈÓ È Ó ÂÛË (CI). ÌÔÓ ÔÈÓ È Û Ó ÂÛË (CI) ÂÓ ÂÙ È Ó appleâúè ÂÈ Ì appleâúèûûfiùâúâ ÂÊ ÚÌÔÁ appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔÓ apple ÚÔ appleëúâûèòó CI Î È apple Ú Ô Ó ÔÚÈÛÌ Ó ÂappleÈappleÏ ÔÓ Ó ÙfiÙËÙ ÛÙÔ Ú ÛÙË.  Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ ÃÚ ÛË ÙË appleô Ô ÎÔÈÓ È Û Ó ÂÛË, ÛÂÏ. 53. ËÌ ˆÛË: ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÌÂÓÔ Î È ÙÈ ÂÊ ÚÌÔÁ ÎÔÈÓ È Û Ó ÂÛË ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ù ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÌfiÓÔ Â Ó È ı ÙÂÙ ÌÈ appleèûùôappleôèëì ÓË ÁÓËÛÈfiÙËÙ Î ÚÙ ÔÈÓ È Û Ó ÂÛË Î È Ó ÁÚ ÊÔÓÙ È appleâú Ô ÔÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË È Û Ó ÂÛË applefi ÙÔ Ú ÛÙË ÙË Î ÚÙ ÔÈÓ È Û Ó ÂÛË. Àapple ı ÓÔ ÁÈ Ù ÌËÓ Ì Ù Î È ÙÔ Î ÌÂÓÔ appleô ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË, Â Ó È Ô apple ÚÔ appleëúâûèòó CI.  appleâú appleùˆûë Ï Ë appleâú ÂÚÁË Û ÌappleÂÚÈÊÔÚ, appleú appleâè Ó ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÂÙ Ì ÙÔÓ apple ÚÔ appleëúâûèòó CI. apple ÂÈÍË ÓÂÙ È Ë Ó ÙfiÙËÙ Ó apple ÚÂÙ ÌÈ È ÁÈ ÙÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  appleô appleâúèï Ì ÓÂÈ Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË. 1. appleèï ÍÙ apple ÂÈÍË. 2. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. 3. appleèï ÍÙ ÙËÓ Âapple ÂÈÍË ÙË appleúôù ÌËÛ Û. 4. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÁÈ Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ë Âapple ÂÈÍË. > ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË Âapple ÂÈÍË Ó apple Ú ÁÂÙ È Ì ÊÔÚ. 5. È ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó È Îfi ÂÙ ÙËÓ Âapple ÂÈÍË Î È Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ apple ÂÈÍË. 6. È ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ ÍÔ Ô applefi ÙÔ ÌÂÓÔ apple ÂÈÍË 26

27 Ó ÙËÛË Î È appleôı ΠÛË ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ Ì Ô Ï : Ùfi ÙÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ı Û Ê ÓÂ Ú ÛÈÌÔ Â Ó ı ÏÂÙÂ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. ªÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË TËÏÂfiÚ ÛË MÂÓÔ TV TËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ËÁfi appleúôáú Ì oï Ì Û MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ ÛË ÏÒÛÛ X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ XˆÚ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË øúoïoáè Î ÒvË ŒÍÔ Ô K Ó ÏÈ ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ... Info MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÏÒÛÛ ÏÒÛÛ ÏÒÛÛ ÌÂÓÔ XˆÚ ÚoÙ.ÁÏ. È ÏfiÁˆv øúoïoáè Î ÒvË ÚoÙ.ÁÏ. appleoù Ùψv K Ó ÏÈ Úo Ï Ì Ù ÎoË ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË Info ªÂ Ùfi ÙÔ ÌÂÓÔ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ appleô Ô Ó Û ÛË Ì ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ, ÙË ÁÏÒÛÛ Î È ÙË ÒÚ Î È Ì ÙËÓ Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. > ÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÂÓÔ. 2. appleèï ÍÙ ªÂÓÔ TV Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ªÂÓÔ TV ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙ ÚÈÛÙÂÚ. 3. appleèï ÍÙ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙÔÓ ÚÈÛÙÂÚfi apple Ó Î. 4. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ٠ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË. 5. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË. 6. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ. 7. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË. 8. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË apple Ù ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÁÈ Ó appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ. appleèï ÍÙ ÙÈ appleúôùèì ÛÂÈ Û ÁÈ ÙË ÁÏÒÛÛ Ùfi ÙÔ ÌÂÓÔ Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂappleÈÏ ÁÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ ÙË appleúôù ÌËÛ Û ÁÈ ÙÔ ÌÂÓÔ, ÙÔÓ Ô Î È ÙÔ applefiùèùïô. ÏÒÛÛ ÌÂÓÔ Ùfi Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙÔ ÈÎfi Û ÌÂÓÔ ÁÏÒÛÛ applefi ÙË Ï ÛÙ Ì ÙÈ È ı ÛÈÌ ÁÏÒÛÛÂ. ÚÔÙÈÌÒÌÂÓË ÁÏÒÛÛ È ÏfiÁˆÓ (ÌfiÓÔ Ì ËÊÈ Î ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ) ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÌÂÙ ÔÓÙ È appleôïï ÁÏÒÛÛÂ, Û apple Ú ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ È ÏfiÁˆÓ appleô appleúôùèì ÙÂ. ÚÔÙÈÌÒÌÂÓË ÁÏÒÛÛ appleôù ÙÏˆÓ (ÌfiÓÔ Ì ËÊÈ Î ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ) ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÌÂÙ ÔÓÙ È appleâúèûûfiùâúâ ÁÏÒÛÛ appleôù ÙψÓ, Û apple Ú ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ appleô appleúôùèì ÙÂ. ÚÔ Ï Ì Ù ÎÔ (ÌfiÓÔ Ì ËÊÈ Î ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ) ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙÔÓ Ô ÙË ÁÏÒÛÛ appleôù ÙÏˆÓ ÁÈ ÙÔÌ Ì appleúô Ï Ì Ù ÎÔ. ŸÙ Ó Â Ó È ÓÔÈ Ùfi, Á ÓÂÙ È Ó apple Ú ÁˆÁ ÙË Î ÔÛË ÚÔ Ï Ì Ù ÎÔ ÙË appleúôùèìòìâóë ÁÏÒÛÛ È ÏfiÁˆÓ appleôù ÙψÓ, Â Ó Â Ó È È ı ÛÈÌË. ŸÙ Ó Â Ó È appleâóâúá., ı ÂÌÊ Ó ÂÙ È Ë ÁÏÒÛÛ È ÏfiÁˆÓ Î È appleôù ÙÏˆÓ Ì ÙÔ Û Ó ıë ÙÚfiappleÔ. 27

28 Ó ÙËÛË Î È appleôı ΠÛË ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ ( Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV P ıì ÛÂÈ ÙËÏÂfiÚ... X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ŒÍÔ Ô Info ÁÎ Ù ÛÙ ÛË... K Ó ÏÈ ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË... ÂÚÁoÛÙ ÛÈ Î Ú... Av ıìèûë ÏoÁÈÛ... appleèï ÍÙ ÒÚ ªÂ Ù ÙË Ú ıìèûë ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙË ÒÚ ÛÙËÓ ÔappleÔ Ú ÛÎÂÛÙ ÙË Â ÔÌ ÓË ÛÙÈÁÌ. ËÌÂÈÒÛÂÈ : - Â Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ï ıô ÒÚ, Ë Ú ıìëûë ÙˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ ÂÓ ı Û ÌʈÓ Ì ٠appleô ÈÛ ÂÈ ÛÙË ÒÚ Û. - Û appleâú appleùˆûë Ë ÙËÏÂfiÚ Û Û ÂÓ appleôûùëú ÂÈ ÙÔ Û Ì DVB-T ÙË ÒÚ appleô ÂappleÈÏ Í ÙÂ, Ù ÛÙÔÈ Â ÌÂÓÔ appleô Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì ËÊÈ Î Ù ÓÔÏÔÁ ÂÓ ı Â Ó È È ı ÛÈÌ. appleèï ÍÙ ˆÚÔÏÔÁÈ Î ÒÓË (ÌfiÓÔ Ì ËÊÈ Î ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ) È ı ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ ÁÈ ÔÚÈÛÌ Ó ÒÚÂ Î È Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË ÒÚ. ªÂ Ù ÙË Ú ıìèûë ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙË ˆÚÔÏÔÁÈ Î ÒÓË ÙË appleâúèô Û ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ó ÂÌÊ Ó ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ ÒÚ. MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÏÒÛÛ XˆÚ øúoïoáè Î ÒvË K Ó ÏÈ ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË Info K Ó ÏÈ A ÙfiÌ ÙË ÂÁÎ Ù... vëì ÚˆÛË ÂÁÎ Ù.. æëêè ÎÔ: oîèì Ï... AÓ ÏÔÁ: ÂÈÚoÎÈvËÙË.. apple Ó Ù ÍË appleôı ΠÛË ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î È Ú ÈÔʈÓÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ ÊÔ Ë ÁÏÒÛÛ Î È Ë ÒÚ Ú ıìèûùô Ó ÛˆÛÙ, ÌappleÔÚ Ù ÙÒÚ Ó ÂÎÙÂÏ ÛÂÙÂ Ó ÙËÛË Î È appleôı ΠÛË ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ. < appleèï ÍÙÂ Ó ÏÈ applefi ÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ ªÂÓÔ TV. A ÙfiÌ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙËÏÂfiÚ ÛË ı ÂÎÙÂÏ ÛÂÈ Ó ÙËÛË Û fiïô ÙÔ Ê ÛÌ Ú ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË ÒÚ. > ÎÙÂÏÂ Ù È ÙfiÌ ÙË Ó ÙËÛË Î È appleôı ΠÛË fiïˆó ÙˆÓ È ı ÛÈÌˆÓ ËÊÈ ÎÒÓ Î È Ó ÏÔÁÈÎÒÓ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ Î È ËÊÈ ÎÒÓ Ú ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ ıìòó. Ù Ë È ÈÎ Û ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ È ÛÂ Ï Á ÏÂappleÙ. > ªfiÏÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ Ë Ó ÙËÛË, ÙÔ ÌÂÓÔ ı ÂÌÊ Ó ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÊÈ ÎÒÓ Î È Ó ÏÔÁÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ appleô ÂÓÙÔapple ÛÙËÎ Ó. 28

29 Ó ÙËÛË Î È appleôı ΠÛË ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ ( Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÏÒÛÛ XˆÚ K Ó ÏÈ XÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÂÁÎ Ù. ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË Info K Ó ÏÈ A ÙfiÌ ÙË ÂÁÎ Ù... vëì ÚˆÛË ÂÁÎ Ù.. æëêè ÎÔ: oîèì Ï... AÓ ÏÔÁ: ÂÈÚoÎÈvËÙË.. apple Ó Ù ÍË ÓËÌ ÚˆÛË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË (ÌfiÓÔ Ì ËÊÈ Î ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ) ªÂ Ù ÙË Ú ıìèûë, fiï Ù È ı ÛÈÌ ËÊÈ Î Î Ó ÏÈ Û ÓÙÔÓ ÔÓÙ È Î È ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ È ÙfiÌ Ù ˆÚ Ó ÏÏ ÂÈ Ë Ù ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ appleô Ô Ó Ë ÂÓÙÔappleÈÛÙÂ. È apple Ú ÂÈÁÌ, ÙÔ fióôì ÙÔ Î Ó ÏÈÔ ÂÓ ÏÏ ÂÈ. ËÌÂÈÒÛÂÈ : - Ùfi ÂÓ ı Âapple Ó Û ÓÙÔÓ ÛÂÈ Î Ó ÏÈ appleô appleâáî Ù ÛÙ Û Ù appleúôëáô Ì Óˆ. - Ù ËÊÈ Î Î Ó ÏÈ appleô ÂÓ apple ÓÙÒÓÙ È appleï ÔÓ ı Ê ÈÚÔ ÓÙ È. - Ù Î ÈÓÔ ÚÁÈ Î Ó ÏÈ ÂÓ ı appleúôûù ıâóù È ÛÂ Î Ì applefi ÙÈ Ï ÛÙ Á appleëì ÓˆÓ. - ÂÓ ı Á ÓÂÙ È ÏÏ Á ÙË Ú ıìëûë Î Ó ÏÈÒÓ appleô ÂÙÂ Ë Û ÓÙÔÓ ÛÂÈ. - Ë ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Á ÓÂÙ È ÙfiÌ Ù fiù Ó Ë ÙËÏÂfiÚ Û Û Ú ÛÎÂÙ È Û Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ. æëêè Îfi: ÔÎÈÌ Ï Ë (ÌfiÓÔ Ì ËÊÈ Î ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ) ªÂ Ù ÙË Ú ıìèûë ÌappleÔÚ Ù ÂÏ Á ÂÙ ÙËÓ appleôèfiùëù Î È ÙËÓ ÓÙ ÛË ÙÔ Û Ì ÙÔ Ï Ë ÌÈ ËÊÈ Î Û ÓfiÙËÙ. ŒÙÛÈ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË ı ÛË ÙË ÎÂÚ appleô ÂÍ ÛÊ Ï ÂÈ ÙË ÏÙÈÛÙË Ï Ë. < appleèï ÍÙ æëêè Îfi: ÔÎÈÌ Ï Ë Î È appleè ÛÙ ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ appleúô Ù ÂÍÈ. > Ì ÓÂÙ ÌÈ Ó ÂÈÍË ÙË ÙÚ Ô Û Û ÓfiÙËÙ ÙÔ Î Ó ÏÈÔ, ÙÔ ÔÓfiÌ ÙÔ ÙÔ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÔ ÈÎÙ Ô, Î ıò Î È ÙË appleôèfiùëù Î È ÙË ÈÛ Ô ÙÔ Û Ì ÙÔ. > Ó Ë appleôèfiùëù Î È Ë ÈÛ ÙÔ Û Ì ÙÔ ÂÓ Â Ó È Î Ï, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó appleúôûapple ı ÛÂÙÂ Ó ÙË ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÏÏ ÔÓÙ ı ÛË ÛÙËÓ ÎÂÚ. Ì Ô Ï : øûùfiûô, ÁÈ ÏÙÈÛÙ appleôùâï ÛÌ Ù, Û ÓÈÛÙ Ù È Ó ËÙ ÛÂÙÂ Ô ıâè applefi Ó Âapple ÁÁÂÏÌ Ù ÁÈ ÙËÓ ÙÔappleÔı ÙËÛË ÎÂÚ. ªappleÔÚ Ù Âapple ÛË Ó Î Ù ˆÚ ÛÂÙ appleâ ıâ ÙË Û ÓfiÙËÙ Ù ËÊÈ Î Î Ó ÏÈ appleô ı ÏÂÙÂ Ó ÂÏ ÁÍÂÙÂ. 29

30 Ó ÙËÛË Î È appleôı ΠÛË ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ ( Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÏÒÛÛ XˆÚ øúoïoáè Î ÒvË K Ó ÏÈ ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË Info K Ó ÏÈ A ÙfiÌ ÙË ÂÁÎ Ù... vëì ÚˆÛË ÂÁÎ Ù.. æëêè ÎÔ: oîèì Ï... AÓ ÏÔÁ: ÂÈÚoÎÈvËÙË.. apple Ó Ù ÍË Ó Ï.: ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ªÂ Ù ÙË Ú ıìèûë ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙ Ì ÌË ÙfiÌ ÙÔ ÙÚfiappleÔ Ù Ó ÏÔÁÈÎ Î Ó ÏÈ (Û ÓÙÔÓ ÔÓÙ Ù Ó appleúô Ó ). ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÓ ÂÎÙÂÏÂ Ó ÙËÛË appleôı ΠÛË ÁÈ Ù ( ËÊÈ Î ) Î Ó ÏÈ Û Ì ÙÔ DVB-T. 1. appleèï ÍÙÂ Ó Ï.: ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. 2. appleèï ÍÙ ÛÙËÌ. 3. EappleÈÏ ÍÙ ÙË ÒÚ ÙÔ Ì ÚÔ ÙÔ ÎfiÛÌÔ appleô Ú ÛÎÂÛÙÂ. 4. appleèï ÍÙÂ Ó ÙËÛË Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. Ì Ô Ï : Â Ó ÁÓˆÚ ÂÙ ÙË Û ÓfiÙËÙ, appleïëîùúôïôá ÛÙ ٠3 ËÊ ÙË Û ÓfiÙËÙ Ì ٠ÚÈıÌËÙÈÎ appleï ÎÙÚ 0 ˆ 9 (ÁÈ apple Ú ÂÈÁÌ, 049). 5. appleèï ÍÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó Û Ó ÛÂÙÂ. 6. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ ÁÈ Ó appleôıëîâ ÛÂÙ ÙÔ Î Ó ÏÈ appleô ÂÓÙÔapple ÛÙËÎÂ Ó ÂÎÙÂÏ ÛÂÙÂ Ó ÙËÛË ÁÈ ÏÏÔ Î Ó ÏÈ. 7. appleèï ÍÙ ªÈÎÚÔÛ ÓÙÔÓÈÛÌfi Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. ªÈÎÚÔÛ ÓÙÔÓÈÛÌfi ÌappleÔÚÂ Ó ÚËÛÈÌ ÛÂÈ fiù Ó Ë Û ÓfiÙËÙ ÂÈ ÌÂÙ ÎÈÓËıÂ Ï ÁÔ fiù Ó Á ÓÔÓÙ È apple ÚÂÌ ÔÏ applefi ÏÏÂ Û ÓfiÙËÙÂ.  appleâú appleùˆûë Î Î Ï Ë ÙÔ Î Ó ÏÈÔ appleô Ú ıëîâ Ú ıì ÛÙ ÙË Û ÓfiÙËÙ appleè ÔÓÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ. 8. appleèï ÍÙ appleôı ΠÛË ÙÚ ÔÓÙÔ Î Ó ÏÈÔ Â Ó ı ÏÂÙÂ Ó appleôıëîâ ÛÂÙ ÙË Û ÓfiÙËÙ Ì ÙÔÓ ÙÚ ÔÓÙ ÚÈıÌfi Î Ó ÏÈÔ. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ Î È ÂappleÈ Â ÈÒÛÙ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK. appleèï ÍÙ appleôı ΠÛË ˆ Ó Ô Î Ó ÏÈ Â Ó ı ÏÂÙÂ Ó appleôıëîâ ÛÂÙ ÙË Û ÓfiÙËÙ ÌÂ Ó Ô ÚÈıÌfi Î Ó ÏÈÔ. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ Î È ÂappleÈ Â ÈÒÛÙ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK. 9. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ ÌÂÓÔ apple Ó È Ù ÍË ÁÈ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙÔ fióôì ÙË ÛÂÈÚ ÙˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ. ËÌ ˆÛË: fiù Ó Ú ÛÎÂÛÙ ÛÂ Û ÓfiÙËÙ fiappleô Á ÓÂÙ È ÂÎappleÔÌapple Û Ì ÙÔ DVB, Ô ÎÙË appleúôûapple ıâ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÈ appleôîˆ ÈÎÔappleÔ ËÛË Ó ÏÔÁÈÎÔ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÔ Î Ó ÏÈÔ Î È, ÂappleÔÌ Óˆ, ÂÓ ÂÌÊ Ó ÂÈ ÂÈÎfiÓ. 30

31 apple Ó È Ù ÍË ÙË ÚÈıÌËÙÈÎ Ï ÛÙ Î Ó ÏÈÒÓ MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÏÒÛÛ XˆÚ øúoïoáè Î ÒvË K Ó ÏÈ ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË Info MÂÓÔ TV/ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË K Ó ÏÈ apple Ó Ù ÍË A ÙfiÌ ÙË ÂÁÎ Ù... 0 vëì ÚˆÛË ÂÁÎ Ù.. 1 æëêè ÎÔ: oîèì Ï... 2 AÓ ÏÔÁ: ÂÈÚoÎÈvËÙË.. 3 apple Ó Ù ÍË Info AÏ/Á ÔÓ/ÙÔ AappleÂÁÎ Ù ÛÙ. K Ó ÏÈ A ÙfiÌ ÙË ÂÁÎ Ù... vëì ÚˆÛË ÂÁÎ Ù.. æëêè ÎÔ: oîèì Ï... AÓ ÏÔÁ: ÂÈÚoÎÈvËÙË.. apple Ó Ù ÍË apple Ó Ù ÍË ªÂÙ Î. Âapple Ó ªÂÙ Î. Î Ùˆ Ùfi Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÌÂÙÔÓÔÌ ÛÂÙÂ, Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙË ÛÂÈÚ Î È Ó appleâáî Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Ó Âapple Ó Û ÓÙÔÓ ÛÂÙ ٠appleôıëîâ Ì Ó Î Ó ÏÈ. < È ÛÙ ٠ÓÙ ÛÙÔÈ Á ÚˆÌ appleï ÎÙÚ Î È ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ Ô ËÁ  ÛÙËÓ ÔıfiÓË. apple Ó È Ù ÍË Ùfi Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙË ÛÂÈÚ ÙˆÓ appleôıëîâ Ì ÓˆÓ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ. 1. appleèï ÍÙ ÙÔ Î Ó ÏÈ ÙÔ ÔappleÔ Ô ÙË ı ÛË ÂappleÈı Ì ÙÂ Ó ÏÏ ÍÂÙÂ. 2. È ÛÙ ÙÔ Î ÙÚÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó ÌÂÙ ÎÈÓËı ÙÂ Ì ı ÛË appleúô Ù apple Óˆ ÛÙË Ï ÛÙ. 3. È ÛÙ ÙÔ ÌappleÏ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó ÌÂÙ ÎÈÓËı ÙÂ Ì ı ÛË appleúô Ù Î Ùˆ ÛÙË Ï ÛÙ. 4. apple Ó Ï ÂÙ ÁÈ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙË ÛÂÈÚ Î È ÏÏˆÓ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ. ªÂÙÔÓÔÌ Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙÔ fióôì appleô ÂÈ appleôıëîâ ıâ Ó ÒÛÂÙÂ Ó fióôì ÛÂ Ó ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi Î Ó ÏÈ appleô Â È ı ÙÂÈ. 1. appleèï ÍÙ ÙÔ Î Ó ÏÈ appleô ı ÏÂÙÂ Ó ÌÂÙÔÓÔÌ ÛÂÙÂ. 2. È ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. 3. appleèï ÍÙ ÙÔ Ú ÎÙ Ú Ì ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ. appleèï ÍÙ ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË ı ÛË Ì ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. 4. ŸÙ Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ fióôì, appleè ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK. ËÌÂÈÒÛÂÈ : - appleè ÛÙ ÙÔ Î ÙÚÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó È ÁÚ ÂÙ fiïô ÙÔ Ú ÎÙ ÚÂ. Î ÚÛÔÚ ÂappleÈÛÙÚ ÊÂÈ Í Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÂÎÎ ÓËÛË. - appleè ÛÙ ÙÔ ÌappleÏ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó È ÁÚ ÂÙ ÙÔ Ú ÎÙ Ú ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô appleô Ú ÛÎÂÙ È Ô Î ÚÛÔÚ. ÈÛ ÁÂÙÂ Ó Ó Ô Ú ÎÙ Ú Ì ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ. - ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÔÓÔÌ ÛÂÙÂ Ù Î Ó ÏÈ appleô Ú ÛÎÔÓÙ È ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÚÈıÌÒÓ 0 Î È ÙÔ ÎÂÓfi, ÔÈ ÚÈıÌÔ Î È ÔÈ ÏÏÔÈ ÂÈ ÈÎÔ Ú ÎÙ ÚÂ Ú ÛÎÔÓÙ È ÌÂÙ Í ÙÔ ø Î È ÙÔ. 5. appleèï ÍÙ Πappleôèôó ÏÏÔ ÚÈıÌfi Î Ó ÏÈÔ Î È Âapple Ó Ï ÂÙÂ Ù Ì Ù 2 ˆ 5. appleâáî Ù ÛÙ ÛË - Âapple Ó Û ÓÙÔÓÈÛÌfi ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleâáî Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Ó Î Ó ÏÈ appleëá appleô ÂÈ appleôıëîâ Ù ÛÙË ÌÓ ÌË ÒÛÙÂ Ó ÌËÓ ÌappleÔÚ Ù appleï ÔÓ Ó Û ÓÙÔÓÈÛ٠٠۠Ùfi. apple Ú ÂÈ Âapple ÛË ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Âapple Ó Û ÓÙÔÓ ÛÂÙ Πappleôèô Î Ó ÏÈ appleô ÂÙÂ Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ. 1. appleèï ÍÙ ÙÔ Î Ó ÏÈ appleô ı ÏÂÙÂ Ó appleâáî Ù ÛÙ ÛÂÙÂ. 2. È ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó appleâáî Ù ÛÙ ÛÂÙ ÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ Î Ó ÏÈ. > ΔÔ Î Ó ÏÈ appleô appleâáî Ù ÛÙ Û Ù appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È applefi Ó ÂÈÎÔÓ ÈÔ ÌappleÚÔÛÙ applefi ÙËÓ Ó ÂÈÍË ÙÔ Î Ó ÏÈÔ. 3. È ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó Âapple Ó Û ÓÙÔÓ ÛÂÙ ÙÔ Î Ó ÏÈ appleô appleâáî Ù ÛÙ Û ÙÂ. ËÌ ˆÛË: Ù Î Ó ÏÈ appleô appleâáî ıèûùòóù È ÂÓ Âapple Ó Û ÓÙÔÓ ÔÓÙ È Î Ù ÙËÓ ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. 31

32 ÚÈÛÌfi appleúôùèì ÛÂˆÓ MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË... øúoïoáè Î ÒvË K Ó ÏÈ ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË... EÚÁÔÛÙ Û Î Ú... Av ıìèûë ÏoÁÈÛ... Info ÚoÙÈÌ ÛÂÈ ΔÔappleÔıÂÛ Teletext 2.5 OSD T ÙÏÔ appleúôá Ì... ΔÔ ÌÂÓÔ Ùfi appleâúè ÂÈ ÛÙÔÈ Â appleô ÌappleÔÚÔ Ó Ó Ú ıì ÛÔ Ó Ó appleúôû ÚÌfiÛÔ Ó È ÊÔÚ ÂÈ ÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË, ÛÙÈ ÔappleÔ Â ÌÂÙ ÓÂÙ Ûapple ÓÈ. appleèïôá ÙÔappleÔıÂÛ Ùfi Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙËÓ ÙÔappleÔıÂÛ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÌappleÔÚÈÎfi ÙÔ appleôù ÏÂÛÌ ı Â Ó È ÛÙ ıâú Ú ıì ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ Î È Ô. ÙÔappleÔıÂÛ apple ÙÈ ı Û ÒÛÂÈ appleï ÚË ÂÏ ıâú Ó ÏÏ ÍÂÙ fiïâ ÙÈ appleúôî ıôúèûì ÓÂ Ú ıì ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ Î È Ô. appleèïôá Teletext 2.5 ªÂÚÈÎÔ ÛÙ ıìô Û apple Ú Ô Ó ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂÙ appleâúèûûfiùâú ÚÒÌ Ù, ÊfiÓÙÔ È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÚˆÌ ÙˆÓ Î È appleèô fiìôúêâ ÂÈÎfiÓ ÛÙÈ ÛÂÏ Â teletext. < appleèï ÍÙ Teletext 2.5 ÓÂÚÁ. ÁÈ Ó ÂÎÌÂÙ ÏÏ ıâ Ù ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ù. < appleèï ÍÙ Teletext 2.5 appleâóâúá.â Ó appleúôùèì Ù ÙËÓ appleèô Ô ÙÂÚË È Ù ÍË teletext. > ÂappleÈÏÔÁ Û ÈÛ ÂÈ ÁÈ fiï Ù Î Ó ÏÈ appleô ÂÎapple ÌappleÔ Ó Teletext 2.5. ËÌ ˆÛË: ÂÓ ÂÙ È Ó ÚÂÈ ÛÙÔ Ó ÌÂÚÈÎ Â ÙÂÚfiÏÂappleÙ appleúèó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËıÂ Ë Ï Ë teletext Ì ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Teletext 2.5. appleèïôá OSD ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó ÂÌÊ Ó ÂÙ È Ë ÁÚ ÌÌ ÓÙ ÛË Ô Î È ÌÈ Û ÚÚÈÎÓˆÌ ÓË ÈÂ Ú Ì ÓË appleúô ÔÏ ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ. < appleèï ÍÙÂ Ï ÈÛÙÔ ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙËÓ appleâúèôúèûì ÓË appleúô ÔÏ appleïëúôêôúèòó ÁÈ ÙÔ Î Ó ÏÈ. < appleèï ÍÙ ÓÔÓÈÎfi ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙË ÈÂ Ú Ì ÓË appleúô ÔÏ ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ Î È Î Ó ÏÈÒÓ. È apple Ú ÂÈÁÌ, appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ appleúfiáú ÌÌ, ÙËÓ appleôèfiùëù Û Ì ÙÔ ÂÈÛfi Ô ÙˆÓ appleâúèêâúâè ÎÒÓ Û ÛΠÒÓ, ÙÔ ÊÔÚÌ ÙË ÔıfiÓË Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ô, ÙËÓ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË ÁÏÒÛÛ Ô, ÙË ÁÏÒÛÛ appleôù ÙψÓ, ÙÈ È ıì ÛÂÈ, ÙÔ ÚfiÓÔ appleô appleôì ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË appleóô,... ÌÊ ÓÈÛË Ù ÙÏÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ Ùfi Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ ÙÔÓ Ù ÙÏÔ ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ ÂÎappleÂÌapplefiÌÂÓË appleïëúôêôú. > Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ È, ÌÂÙ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ ÂÓfi ÙËÏÂÔappleÙÈÎÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ ÊÔ apple Ù ÛÂÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ i ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ, ı ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ó Ù ÙÏÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ, Â Ó ÌÂÙ ÂÙ È. 32

33 appleèïôá Û Ó ÛÂˆÓ MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË... XˆÚ øúoïoáè Î ÒvË K Ó ÏÈ ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË... EÚÁÔÛÙ Û Î Ú... Av ıìèûë ÏoÁÈÛ... Info v ÛÂÈ EXT1 EXT2 EXT3 HDMI 1 HDMI 2 VGA Side Av/Î Â Û/Ô.. Digital Audio IN Ùfi Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙÔÓ appleâúèêâúâè Îfi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi appleô ÂÙÂ Û Ó ÛÂÈ ÛÙÈ appleô Ô Ô Î È ÂÈÎfiÓ. 1. appleèï ÍÙÂ Ó ÛÂÈ. 2. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. 3. appleèï ÍÙ ÙËÓ appleô Ô ÂÈÛfi Ô ÛÙËÓ ÔappleÔ ÂÈ Û Ó ÂıÂ Ô appleâúèêâúâè Îfi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi. > Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, VGA, Side ( Ï Ó ) Av/Î Â Û/Ô ou Digital Audio In ( ÛÔ Ô ËÊÈ ÎÔ Ô ), ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÌÈ Ï ÛÙ appleô Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleúôû ÈÔÚ ÛÂÙ ÙÔÓ Ù appleô ÙÔ appleâúèêâúâè ÎÔ ÂÍÔappleÏÈÛÌÔ appleô ÂÈ Û Ó Âı Û ٠ÙËÓ appleô Ô ÂÈÛfi Ô. 4. È ÛÙÂ Î È apple ÏÈ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙË Ï ÛÙ ÙˆÓ Ù appleˆó appleâúèêâúâè ÎÒÓ ÌÔÓ ˆÓ appleô Â Ó È Û Ó Â ÂÌ Ó ÛÙËÓ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË appleô Ô ÂÈÛfi Ô. 5. appleèï ÍÙ ÙÔÓ appleâúèêâúâè Îfi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi Ì ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ. ÛÔ Ô ËÊÈ ÎÔ Ô Ó Ì appleâúèêâúâè Î Û ÛΠÂÈ Ì ËÊÈ Î ÍÔ Ô Ô, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÙË Û Ó ÛÂÙ ÌÂ Ó appleïfi Î ÏÒ ÈÔ ÛÙÔ Û Ó ÂÛÌÔ DIGITAL IN ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. ÙÔ ÌÂÓÔ Ó ÛÂÈ, appleúôû ÈÔÚ ÛÙ ÙÔ Digital Audio In ÛÙËÓ ÓÙ ÛÙÔÈ Ë Â͈ÙÂÚÈÎ Â ÛÔ Ô ÛÙËÓ ÔappleÔ Ë appleâúèêâúâè Î Û ÛÎÂ Û Â Ó È Û Ó Â ÂÌ ÓË. ÎÙfi applefi ÙËÓ appleô Ô ÂÈÛfi Ô Ô Ì Ûˆ ÙË ÈÛfi Ô ËÊÈ ÎÔ Ô, Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË ÌappleÔÚÂ Ó ÂÍ ÁÂÈ Îˆ ÈÎÔappleÔÈËÌ ÓÔ Ô Dolby Digital Ì Ûˆ ÙË appleô Ô DIGITAL OUT appleúô Ó Ó Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÓÈÛ Ù Ú ÈÔÂÓÈÛ Ù. Ó Ô ÂÓÈÛ Ù Ô Ú ÈÔÂÓÈÛ Ù È ı ÙÂÈ appleô Ô Û Ì Ù Ì ÙËÓ ÛÔ Ô ËÊÈ ÎÔ Ô, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÙËÓ Û Ó ÛÂÙ ÌÂ Ó Î ÏÒ ÈÔ ÛÙËÓ appleô Ô DIGITAL OUT ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË.  ÙÂ È ÈÎ Û Û Ó ÂÛË Ô Î È ÓÙÂÔ, ÓÈÛ Ù ÁÈ Home Cinema ÛÙË ÛÂÏ. 52. appleèïôá ÚÈıÌÔ Î Ó ÏÈÔ appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËÙ MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË... øúoïoáè Î ÒvË K Ó ÏÈ ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË... EÚÁÔÛÙ Û Î Ú... Av ıìèûë ÏoÁÈÛ... Info AappleoΈ ÈÎoappleoÈË... Ó ÏÈ Ù ÛÙ ÛË Ùfi Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÔÚ ÛÂÙÂ Ó Ó appleâúèûûfiùâúô ÚÈıÌÔ Î Ó ÏÈÒÓ ˆ ÚÈıÌÔ Î Ó ÏÈÒÓ appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËÙ Ó ÂÈ Û Ó Âı appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËÙ appleôîú appleùôáú ÊÔ ÛÙËÓ EXT1 ÛÙËÓ EXT2. 1. appleèï ÍÙ ÙÔÓ ÚÈıÌfi Î Ó ÏÈÔ ÛÙÔÓ ÔappleÔ Ô ÂÙ appleôıëîâ ÛÂÈ ÙÔ appleúfiáú ÌÌ applefi ÙÔÓ appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËÙ. 2. appleèï ÍÙ ٠ÛÙ ÛË. 3. appleèï ÍÙ ÙËÓ Â ÛÔ Ô appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Û Ù ÁÈ ÙË Û Ó ÂÛË ÙÔ appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËÙ : Ì, EXT1 EXT2. < appleèï ÍÙÂ Ì Â Ó Â ı ÏÂÙÂ Ô ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÚÈıÌfi Î Ó ÏÈÔ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËı ˆ ÚÈıÌfi Î Ó ÏÈÔ appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËÙ. 33

34 apple Ó ÊÔÚ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ ÛÈ ÎÒÓ Ú ıì ÛÂˆÓ MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË... øúoïoáè Î ÒvË K Ó ÏÈ ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË... EÚÁÔÛÙ Û Î Ú... Av ıìèûë ÏoÁÈÛ... Info EÚÁÔÛÙ Û Î Ú... apple Ó ÊÔÚ Ùfi Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Âapple Ó Ê ÚÂÙ ÙÈ appleâúèûûfiùâúâ applefi ÙÈ appleúôî ıôúèûì Ó ÂÚÁÔÛÙ ÛÈ Î ÙÈÌ. 1. appleèï ÍÙÂ Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. 2. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÁÈ Ó È ÁÚ ÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ appleô ÂÙ ΠÓÂÈ Î È Ó ÙÈ Âapple Ó Ê ÚÂÙ ÛÙÈ Ú ÈÎ ÙÔ ÙÈÌ. Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÙËÏÂfiÚ ÛË MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË... øúoïoáè Î ÒvË K Ó ÏÈ ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË... EÚÁÔÛÙ Û Î Ú... Av ıìèûë ÏoÁÈÛ... Info Av ıìèûë ÏoÁÈÛ... ÏËÚÔÊÔÚ Â ÙÚ... ΔÔappleÈÎ Ó ı Û... Ó ÎÔ ÓˆÛË Ùfi Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Ó ıì ÛÂÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ ÌÈ Û ÛΠUSB. Ó ıìèûë ÌÂ Û ÛΠUSB Œ ÂÙ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÙ ÌÈ È ÈÎ Û Ó ıìèûë applefi ÌÈ Û ÛΠUSB appleúôùô ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. Û ÛΠÌÓ ÌË ı appleú appleâè Ó appleâúè ÂÈ ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË Ó ıìèûë ÂÈÎfiÓ (Î È ÔÌ ) appleô ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ www. philips.com/software. È ÈÎ Û ÊfiÚÙˆÛË Ó Î ÔÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÛÙË Û ÛΠÌÓ ÌË,  ÙÂ Ú ÚÙËÌ 2, Ó ıìèûë ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÙË Philips Ì Ûˆ ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË, ÛÙË ÛÂÏ. 58. ÙfiÌ ÙË Ó ÎÔ ÓˆÛË Ó Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ (Â Ó apple Ú Ô Ó) ŸÙ Ó Ó ÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û ÂÓ ÂÙ È Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ó Ì Ó Ì fiùè Â Ó È È ı ÛÈÌË ÌÈ Ó Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ. < È ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ Â Ó ı ÏÂÙÂ Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Û ÂÙÈÎ appleâóı ÌÈÛË ÚÁfiÙÂÚ. < È ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÁÈ Ó ÂappleÈ Â ÈÒÛÂÙ fiùè ÂÙÂ È ÛÂÈ ÙÔ Ì Ó Ì. > ªÂÙ ÙËÓ ÂappleÈ Â ˆÛ Û, ÙÔ Ì Ó Ì ÂÓ ı Í Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ. Ó ˆÛÙfiÛÔ, ı ÏÂÙÂ Ó Í Ó Â Ù ÙËÓ ÙÂÏÂ Ù Ó ÎÔ ÓˆÛË appleô ÌÂÙ fiıëîâ, ÂappleÈÏ ÍÙÂ Ó ÎÔ ÓˆÛË applefi ÙÔ ÌÂÓÔ Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ. ËÌ ˆÛË: ÂÊfiÛÔÓ ÂÓ ÂÈ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËıÂ Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ, ÙÔ Ì Ó Ì ı Â Ó È È ı ÛÈÌÔ. 34

35 ËÌÈÔ ÚÁ Ï ÛÙ Á appleëì ÓˆÓ Ùfi Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ì ÚÈ Î È Ù ÛÛÂÚÈ Ï ÛÙ appleúôùèìòìâóˆó Î Ó ÏÈÒÓ Ì ٠ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ Î È ÙÔ Ú ÈÔʈÓÈÎÔ ÛÙ ıìô appleô appleúôùèì ÙÂ. È apple Ú ÂÈÁÌ, Î ıâ Ì ÏÔ ÙË ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ Û ÌappleÔÚÂ Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÈ ÙË ÈÎ ÙÔ Ï ÛÙ appleúôù ÌËÛË. ÎÙfi applefi ÙÈ Ï ÛÙÂ ÙˆÓ appleúôùèìòìâóˆó Î Ó ÏÈÒÓ ÌappleÔÚ Ù Âapple ÛË Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÌÈ Ï ÛÙ ÌfiÓÔ Ì ËÊÈ Î ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ÌÈ Ï ÛÙ ÌfiÓÔ ÌÂ Ú ÈÔʈÓÈÎ Î Ó ÏÈ ÌÈ Ï ÛÙ ÌfiÓÔ ÌÂ Ó ÏÔÁÈÎ Î Ó ÏÈ. ËÌ ˆÛË: fiù Ó Ùfi ÙÔ appleï ÎÙÚÔ appleèâûùâ ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ ÌÂÙ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË ÙÔ Û ÓÙÔÓÈÛÌÔ ÙˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ, ı ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ë appleï ÚË Ï ÛÙ Î Ó ÏÈÒÓ.  ÔappleÔÈ appleôùâ ÏÏË appleâú appleùˆûë ı ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ë ÙÂÏ ٠ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË Ï ÛÙ Î Ó ÏÈÒÓ. ŸÏ Ù Î Ó ÏÈ EXT1 EXT2 HDMI A 1 Analogue channel 1 2 Digital channel 1 3 Digital channel 2 4 Radio channel 1 b2 5 Data channel 1 appleèïoá Ï ÛÙ. AÏÏ Á Î Ó Ï. Ì OK. M +/- ÏÏ ÂÈ Ûˆ/ÎfiÙˆ. ŸÏ Ù Î Ó ÏÈ ŸÏ TV Î Ó ÏÈ Radio Î Ó ÏÈ A Anal ÚÔÙ ÌËÛË 1 ÚÔÙ ÌËÛË 2 ÚÔÙ ÌËÛË 3 b3 ÚÔÙ ÌËÛË 4 appleèïoá Ï ÛÙ. ÃÚËÛÈÌÔapple. Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ ÂappleÈÏÔÁ, OK ÁÈ ÂappleÈ Â ˆÛË. ÚÔÙ ÌËÛË 1 EXT1 EXT2 HDMI A 1 Analogue channel 1 2 Digital channel 1 3 Digital channel 2 4 Radio channel 1 b4 5 Data channel 1 EÍÔ Ô Ûˆ È ÛÙ OK ÁÈ Ó Ì ÚÎ ÚÂÙÂ Ó ÍÂÌ ÚÎ ÚÂÙÂ. ËÌ ˆÛË: ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÂappleÈÏ ÁÂÙÂ Ù Î Ó ÏÈ appleô ÂÓ Ô Ó Ì ÚÎ ÚÈÛÙ ˆ appleúôùèìòìâó Ì ٠ÚÈıÌËÙÈÎ appleï ÎÙÚ. È Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó Î Ó ÏÈ applefi ÙËÓ appleúô ÏÏfiÌÂÓË Ï ÛÙ appleúôù ÌËÛË 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ FAV ( ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK). > ÌÊ Ó ÂÙ È Ë ÙÂÏ ٠ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË Ï ÛÙ Î Ó ÏÈÒÓ. 2. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ Âapple Óˆ/Î Ùˆ appleï ÎÙÚÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó Î Ó ÏÈ. 3. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÁÈ appleúô ÔÏ ÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ Î Ó ÏÈÔ. È Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÌÈ ÏÏË Ï ÛÙ appleúôùèìòìâóˆó Î Ó ÏÈÒÓ 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ FAV. > ÌÊ Ó ÂÙ È Ë ÙÂÏ ٠ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË Ï ÛÙ Î Ó ÏÈÒÓ. 2. È ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Á ÚˆÌÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ ÙÈ È ı ÛÈÌÂ Ï ÛÙ appleúôùèìòìâóˆó Î Ó ÏÈÒÓ. 3. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ Âapple Óˆ/Î Ùˆ appleï ÎÙÚÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÌÈ Ï ÛÙ. 4. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK. 5. È ÛÙÂ Í Ó ÙÔ appleï ÎÙÚÔ FAV ÁÈ Ó Á Ù applefi ÙÔ ÌÂÓÔ. È Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÙÂ Ì Ï ÛÙ appleúôù ÌËÛË Ó ÙÚÔappleÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙË Ï ÛÙ 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ FAV. > ÌÊ Ó ÂÙ È Ë ÙÂÏ ٠ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË Ï ÛÙ Î Ó ÏÈÒÓ. 2. È ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Á ÚˆÌÔ appleï ÎÙÚÔ. > ÌÊ Ó ÂÙ È Ì Ï ÛÙ Ì fiïâ ÙÈ È ı ÛÈÌÂ Ï ÛÙ appleúôùèìòìâóˆó Î Ó ÏÈÒÓ. 3. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ Âapple Óˆ/Î Ùˆ appleï ÎÙÚÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ì Ï ÛÙ appleúôùèìòìâóˆó Î Ó ÏÈÒÓ (1 ˆ 4). 4. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK. 5. È ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ Á ÚˆÌÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Edit. > ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË Ï ÛÙ appleúôù ÌËÛË ı ÂÌÊ Ó ÛÂÈ Ì appleï ÚË Ï ÛÙ Î Ó ÏÈÒÓ. 6. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ Âapple Óˆ/Î Ùˆ appleï ÎÙÚÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó Î Ó ÏÈ. 7. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÁÈ Ó Ì ÚÎ ÚÂÙÂ Ó ÍÂÌ ÚÎ ÚÂÙ ÙÔ ÂappleÈÛËÌ ÛÌ ÓÔ Î Ó ÏÈ Î È Ó ÙÔ appleúôûı ÛÂÙÂ Ó ÙÔ Ê ÈÚ ÛÂÙ applefi ÙËÓ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË Ï ÛÙ appleúôù ÌËÛË. 8a. < È ÛÙÂ Í Ó ÙÔ appleú ÛÈÓÔ Á ÚˆÌÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó Á Ù applefi ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Edit. > ÌÊ Ó ÂÙ È Ë ÙÚÔappleÔappleÔÈËÌ ÓË Ï ÛÙ appleúôùèìòìâóˆó Î Ó ÏÈÒÓ. < È ÛÙÂ Í Ó ÙÔ appleï ÎÙÚÔ FAV ÁÈ Ó Á Ù applefi ÙÔ ÌÂÓÔ. > ªÂ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ P+ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ ٠ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ÙË ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË Ï ÛÙ. 8b. È ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Á ÚˆÌÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó ÂÍ Ê ÓÈÛÙÂ Ë Ï ÛÙ Î Ó ÏÈÒÓ. 35

36 ËÌÈÔ ÚÁ Ï ÛÙ Á appleëì ÓˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ ( Ó ÂÈ ) È Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÌfiÓÔ ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Ú ÈÔʈÓÈÎ Î Ó ÏÈ applefi ÙË Ï ÛÙ ŸÏ Ù Î Ó ÏÈ ŸÙ Ó ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÂÈ ÂappleÈÏÂÁÂ Ë Ï ÛÙ ŸÏ Ù Î Ó ÏÈ, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÊÈÏÙÚ ÚÂÙ ÙË Ï ÛÙ Î È Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÙ ÌÈ Ï ÛÙ appleô ı appleâúèï Ì ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ù ÙËÏÂÔappleÙÈÎ ÌfiÓÔ Ù Ú ÈÔʈÓÈÎ Î Ó ÏÈ. 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ FAV. > ÌÊ Ó ÂÙ È Ë ÙÂÏÂ Ù Ï ÛÙ Î Ó ÏÈÒÓ appleô ÂappleÈÏ Í ÙÂ. 2. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ. 3. appleèï ÍÙ ÙË Ï ÛÙ ŸÏ Ù Î Ó ÏÈ. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. 4. È ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ ÊÈÏÙÚ ÚÈÛÌ. 5. appleèï ÍÙ ÙË Ï ÛÙ Î Ó ÏÈÒÓ appleô ÂappleÈı Ì ÙÂ. 6. È ÛÙÂ Í Ó ÙÔ appleï ÎÙÚÔ FAV ÁÈ Ó ÍÔ Ô. > ªÂ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ P+ ı ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Â Ù ٠ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ÙË ÊÈÏÙÚ ÚÈÛÌ ÓË Ï ÛÙ. ËÌ ˆÛË: Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË ÂÓ ı È ÙËÚ ÛÂÈ ÙÔ ÊÈÏÙÚ ÚÈÛÌ ÊÔ ÙËÓ appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙË ı ÛÂÙ Û Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ. EPG ( ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ô ËÁfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ ) (ÌfiÓÔ Ì ËÊÈ Î ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ) ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ô ËÁfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ Û appleúôûê ÚÂÈ ÏÂappleÙÔÌÂÚ appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ ÙÚ ÔÓ appleúfiáú ÌÌ, Î ıò Î È Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ appleúfiáú ÌÌ (ÌfiÓÔ ÁÈ ÙËÏÂÔappleÙÈÎ appleúôáú ÌÌ Ù appleô È ı ÙÔ Ó appleïëúôêôú  EPG). 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ a. > ÌÊ Ó ÂÙ È Ë ÔıfiÓË EPG. Ó ÏÔÁ Ì ÙÈ Û Óı Πa a ËÌ ˆÛË: Ù ÔÈ Ô ËÁ  ÂÓ ÂÙ È Ó È Ê ÚÔ Ó Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ Ù appleô ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ Ô ËÁÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ appleô È ı ÙÂÙÂ. ÂÓ ÂÙ È Ó apple ÈÙËı Πappleôèô ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ Ì ÚÈ Ó appleôîù ÛÂÙ appleúfiû ÛË ÛÙ Â ÔÌ Ó EPG. > ÔıfiÓË EPG ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ È ÙfiÌ Ù Â Ó Á ÓÂÈ Ï Ë Â ÔÌ ÓˆÓ EPG. È ÊÔÚÂÙÈÎ, Ë ÔıfiÓË EPG apple Ú Ì ÓÂÈ ÎÂÓ. > ÌÊ Ó ÔÓÙ È appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ appleúfiáú ÌÌ. < ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ٠Á ÚˆÌ appleï ÎÙÚ ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÈ È ı ÛÈÌ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  EPG appleô ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË. 2. È Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÍÔ Ô applefi ÙË ÛÂÏ ÙÔ Ô ËÁÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ, appleè ÛÙÂ Í Ó ÙÔ appleï ÎÙÚÔ a. Ó Ô Ù appleô ÙÔ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ Ô ËÁÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ appleô ÂÙ ÛÙË È ıâû Û ÂÌÊ Ó ÂÈ ÌÈ Ï ÛÙ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ (ÌfiÓÔ ÛÙÔ.μ.): 1. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙÔ ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi appleúfiáú ÌÌ appleô ÂappleÈı Ì ÙÂ. > ÌÊ Ó ÔÓÙ È appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ appleúfiáú ÌÌ. Ì Ô Ï : - ÁÈ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú  (appleô ÂÓ ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË) Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ appleúfiáú ÌÌ, appleè ÛÙ ÙÔ ÌappleÏ appleï ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. - ÁÈ Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÙ ÙËÓ ÂÌÊ ÓÈÛË ÏÂappleÙÔÌÂÚÒÓ appleïëúôêôúèòó, appleè ÛÙÂ Í Ó ÙÔ ÌappleÏ appleï ÎÙÚÔ. 36

37 EPG ( ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ô ËÁfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ ) ( Ó ÂÈ ) a a O ËÁfi appleúôáú Ì ΔÈ apple Ú ÂÈ ΔÈ apple Ú ÂÈ 12:00 South today Ó Ù... Ó Â Ô 13:30 Working lunch ÚÔÁÚ... appleâóı Ì Û... 12:30 Brainteaser ÚÔÙÈÌfiÌÂÓ Î Ó.EPG 12:00 This is BBC THREE appleôîù..  ÔÌ Ó. EPG... Info 2. È ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÁÈ Ó apple Ú ÎÔÏÔ ı ÛÂÙÂ/ ÎÔ ÛÂÙ ÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ appleúfiáú ÌÌ appleô ÌÂÙ ÂÙ È ÂΠÓË ÙË ÛÙÈÁÌ. 3. È ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ / appleâappleèï ÍÂÙ ÌÈ appleâóı ÌÈÛË ÛÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ appleúfiáú ÌÌ. ªappleÔÚ ÙÂ Ó Ú ıì ÛÂÙ 10 appleâóı Ì ÛË ÙÔ ÓÒÙÂÚÔ. > ÙËÏÂfiÚ ÛË ı ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËı ÙfiÌ Ù ı ÂÌÊ ÓÈÛÙ Ó Ì Ó Ì fiù Ó Ú ÂÈ ÙÔ appleúfiáú ÌÌ appleô ı ÏÂÙÂ. ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ Ô ËÁ  ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÈ Ó apple Ú ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÔ appleúfiáú ÌÌ. 4. È ÛÙ ÙÔ Î ÙÚÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó apple Ù ÛÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË appleúô ÁÔ ÌÂÓË ËÌ Ú ÁÈ Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙÔ Û ÌÂÚ. 5. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ª U/BROWSE Ì ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓÔ ÙÔÓ Ô ËÁfi appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ ÁÈ Ó Ìapple Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÙÔ. ªÂ ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ -Î Ùˆ ÂappleÈÏ ÍÙ ÙÔ appleôìâóô appleô ı ÏÂÙÂ. - ΔÈ apple Ú ÂÈ: Ùfi Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÍÂÙÂ Ì Û ÛÙÈ appleïëúôêôú  ÙÔ Ô ËÁÔ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ applefi Ù Î Ó ÏÈ EPG appleô appleúôùèì ÙÂ. - Ó ÙËÛË Ó Â Ô : Ùfi Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÍÂÙ appleúôáú ÌÌ Ù Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ applefi ÂÛ appleâúèâ fiìâóô. - ÚÔÁÚ ÌÌ. appleâóı Ì ÛÂÈ : Ùfi Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó Â ÙÂ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙÈ appleâóı Ì ÛÂÈ Û. ËÌ ˆÛË: È appleâóı Ì ÛÂÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÔ Ó ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË ÌfiÓÔ Ó ÙËÓ ÂÙ ÎÏ ÛÂÈ Ì ÙÔ appleï ÎÙÚÔ standby B appleô ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ Û. - ÚÔÙÈÌfiÌÂÓ Î Ó ÏÈ EPG: Ó È Ù Î Ó ÏÈ appleô ÙÔ EPG apple ÚÓÂÈ appleïëúôêôú  ÙÒÚ. Ùfi Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó Ì ÚÎ ÚÂÙÂ Ó ÍÂÌ ÚÎ ÚÂÙ ٠appleúôùèìëì Ó Î Ó ÏÈ EPG (ª ÚÈ 51). ËÌ ˆÛË: ªÂÙ ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ, 41 ÛÙ ıìô Ì appleïëúôêôú  EPG ÙfiÌ Ù Ì ÚÎ ÚÔÓÙ È Ò appleúôùèìfiìâóôè ÛÙ ıìô EPG. - appleôîù ÛÙ  ÔÌ Ó. EPG: ÂappleÈÙÚ appleâè Ó appleôîù ÛÂÙ appleïëúôêôú  EPG ÁÈ EPG Î Ó ÏÈ appleô ı ÏÂÙÂ. È ÈÎ Û È ÚÎÂ Ï Á ÏÂappleÙ. ÎÔÏÔ ı ÛÙ appleïëúôêôú  ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ËÌ ˆÛË: applefiîùëûë appleïëúôêôúèòó EPG ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ ÙfiÌ Ù ÙËÓ ÒÚ appleô Ï appleâùâ ÙËÏÂfiÚ ÛË. 6. È Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÍÔ Ô applefi ÙË ÛÂÏ ÙÔ Ô ËÁÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ, appleè ÛÙÂ Í Ó ÙÔ appleï ÎÙÚÔ a. Ì Ô Ï : - ÔıfiÓË EPG ÂÓ Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÂÈ Î Ó ÏÈ appleô ÂÓ Â Ó È ÛÙËÓ Ï ÛÙ appleúôùèìô ÌÂÓˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ appleô Ô Ó appleâáî Ù ÛÙ ıâ (  Ù ÌÂÓÔ Ó Î Ù Ù ÍË. - Î Ó ÏÈ ( appleô ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Âapple ÓÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË) appleú appleâè appleúòù Ó Ì ÚÎ ÚÈÛÙÔ Ó ÛÙËÓ Ï ÛÙ appleúôùèìô ÌÂÓˆÓ EPG Î Ó ÏÈÒÓ ÁÈ Ó Â Ù ÙÈ appleïëúôêôú  EPG. 37

38 Ó ÙËÛË ÔÏ Ì ÛˆÓ Ó ÙËÛË appleôï Ì ÛˆÓ Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ ÂÈÎfiÓ /Î È Ù ÈÓ Â Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙÂ Ó apple Ú ÁˆÁ Ú Â ˆÓ Ô appleô Ú ÛÎÔÓÙ È appleôıëîâ Ì Ó ÛÂ Û ÛΠUSB. ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË Ó ÙËÛË appleôï Ì ÛˆÓ Î ÏÂ Ù È applefi ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÂÓÔ. a - ªappleÔÚ ÙÂ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙÂ Ó apple Ú ÁˆÁ ÙˆÓ apple Ú Î Ùˆ ÌÔÚÊÒÓ Ú Â ˆÓ: ÁÈ ÂÈÎfiÓ : JPEG ÁÈ Ô: MP3, MP3 Pro, LPCM ÁÈ Ù ÈÓ Â : MPEG1, MPEG2 - ÀappleÔÛÙËÚ ÔÓÙ È ÌfiÓÔ Û ÛΠÌÓ ÌË Ì ÊÔÚÌ FAT/DOS. - Philips ÂÓ Â Ó È appleâ ı ÓË Â Ó Ë Û ÛΠUSB ÂÓ appleôûùëú ÂÙ È. È Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ ٠appleâúèâ fiìâó ÌÈ Û ÛΠUSB Ì Ô Ï : Â Ó Ë Û ÛΠUSB appleô È ı ÙÂÙ ÂÓ Ù ÈÚÈ ÂÈ ÛÙËÓ appleô Ô USB appleô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ appleï È, ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙÂ Ó Î ÏÒ ÈÔ Âapple ÎÙ ÛË USB ÁÈ Ó Û Ó ÛÂÙ ÙË Û ÛΠUSB ÛÙË ı Ú USB. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ appleïëúôêôú  ËÙ ÛÙ applefi ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ fiappleô ÁÔÚ Û Ù ÙË Û ÛÎÂ. È Ó Û Ó ÛÂÙ ÌÈ Û ÛΠUSB ËÌÂÈÒÛÂÈ : ÂÓ apple Ú ÔÓÙ È Û ÛΠUSB Ì ÙËÓ apple ÚÔ Û Û ÛΠÙËÏÂfiÚ ÛË. Ó ÂÙ memory stick USB ËÊÈ Î Î ÌÂÚ, Û Ó ÛÂÙ ٠ÛÙËÓ appleô Ô USB appleô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ appleï È.  ÙÂ È ÈÎ Û Û Ó ÂÛË Ô Î È ÓÙÂÔ, appleèûîfiappleëûë appleï ÓÔ apple Ó Î, ÛÙË ÛÂÏ. 41. ŸÙ Ó Û Ó ÛÂÙ ÌÈ Û ÛΠUSB, Ë Ó ÙËÛË appleôï Ì ÛˆÓ ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÙfiÌ Ù.  Ù apple Ú Î Ùˆ. È Ó appleôû Ó ÛÂÙ ÙË Û ÛΠUSB 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÁÈ Ó appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÂÓÔ. 2. appleôû Ó ÛÙ ÙË Û ÛΠUSB. 38

39 Ó ÙËÛË appleôï Ì ÛˆÓ ( Ó ÂÈ ) TËÏÂfiÚ ÛË oï Ì Û ÛΠUSB 1 ªÔ ÛÈÎ ÈÎfiÓ Δ ÈÓ Â USBDevice 1 ÈÎfiÓ London2005 The Beatles Xmas2004.alb arnold.jpg ÈÎfiÓ ÔÓ ÓÔ 2005 The Beatles Xmas2004.alb arnold.jpg London 2005 pic001.jpg pic002.jpg pic003.jpg pic004.jpg USBDevice 1/ ÈÎfiÓ /London05 London2005 pic001.jpg pic001.jpg pic002.jpg pic003.jpg pic004.jpg ÛΠUSB 1/ ÈÎfiÓ /London2005 London2005 pic001,jpg Ù ÛÙ OK ÁÈ Ó apple Ú ÁˆÁ. pic001.jpg ªappleÔÚÂ Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÔ Ó Ù ÎfiÏÔ ı ÂÈÎÔÓ È : Ê ÎÂÏÔ ÂÈÎfiÓ ÌÔ ÛÈÎ MÂÓÔ TV TËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ËÁfi appleúôáú Ì appleúôûˆappleèî Ï ÛÙ Ó apple Ú ÁˆÁ / ÏÌappleÔ Ì ÂÈÎfiÓ ªÂÓÔ Ó ÙËÛË ÔÏ Ì ÛˆÓ 1. Ó ÛÙ ÌÈ Û ÛΠUSB. 2. appleèï ÍÙ ÙË Û ÛΠUSB applefi ÙÔ ÌÂÓÔ ÔÏ Ì Û Ì ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ. > Ó ÙËÛË appleôï Ì ÛˆÓ Û ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ ٠appleâúèâ fiìâó appleô Ú ÛÎÔÓÙ È appleôıëîâ Ì Ó ÛÙË Û ÛΠUSB appleô ÂÙÂ Û Ó ÛÂÈ. > ÌÊ Ó ÔÓÙ È Ù Ô ÙÌ Ì Ù ÙË Ó ÙËÛË Ì ÙÔ ÚÈÛÙÂÚfi ÙÌ Ì Ó appleâúè ÂÈ ÙÔ Ù appleô ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ (ªÔ ÛÈÎ, ÈÎfiÓÂ, Ù ÈÓ Â ). > ΔÔ ÂÍ ÙÌ Ì ÂÌÊ Ó ÂÈ ÙÔ appleâúèâ fiìâóô appleô Â Ó È È ı ÛÈÌÔ ÁÈ ÙÔÓ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ Ù appleô appleâúèâ ÔÌ ÓÔ. 3. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ appleâúèâ fiìâóô. 4. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ appleâúèâ fiìâóô. 5. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ appleâúèâ fiìâóô. 6. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó Ú Â Ô Î Ù ÏÔÁÔ. ËÌ ˆÛË: Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË Ó ÙËÛË ÂÈÎfiÓˆÓ, appleè ÛÙ ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ fiï Ù Ú Â ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÚ ÔÓÙ Î Ù ÏÔÁÔ ˆ ÌÈÎÚÔÁÚ Ê Â. È ÛÙÂ Í Ó ÙÔ appleú ÛÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙÂ Ù Ú Â ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÂ Ï ÛÙ. 7. ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÂÈ ÂappleÈÏ ıâ Ó Ú Â Ô, appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÁÈ ÂÌÊ ÓÈÛË ÂÓfi Ú Â Ô ÂÈÎfiÓ Ó apple Ú ÁˆÁ ÂÓfi Ú Â Ô Ô. ÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÂÈ ÂappleÈÏ ıâ Ó Î Ù ÏÔÁÔ, Ó ÏÌappleÔ Ì ÌÈ Ï ÛÙ Ó apple Ú ÁˆÁ, appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÌÂÙ Â Ù ÛÙÔ appleâúèâ fiìâóô ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÁÈ Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÙ ÌÈ È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ ÌÈ Âapple Ó Ï Ì ÓfiÌÂÓË Ó apple Ú ÁˆÁ ÙˆÓ apple ÚfiÓÙˆÓ Ú Â ˆÓ. 8. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ ÁÈ Ó Û Ó ÛÂÙ ÙËÓ Ó apple Ú ÁˆÁ ÙË ÌÔ ÛÈÎ Î È Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÔÏ Ì Û. 9. È ÛÙÂ Ó applefi Ù Á ÚˆÌ appleï ÎÙÚ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÁÈ Ó ÂÎÙÂÏ ÛÂÙ ÙËÓ ÓÙ ÛÙÔÈ Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ appleô Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË. Ì Ô Ï : ÙÔ ÌappleÏ appleï ÎÙÚÔ ÌappleÔÚÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı ÒÛÙÂ Ó ÂappleÈÙÚ appleâ Ë Âapple ÓÂÌÊ ÓÈÛË ÙÔ ÚÒÌ ÙÔ. 10. È Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÙ ÙËÓ Ó apple Ú ÁˆÁ ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ, appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. ËÌÂÈÒÛÂÈ : - Ë ÙËÏÂfiÚ Û Û appleôûùëú ÂÈ ÙËÓ È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ Ì ÌÔ ÛÈÎfi apple Ú ÛÎ ÓÈÔ.  ÙÂ Ú ÚÙËÌ 3 - ªÔÚÊ È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙË Philips Ì ÌÔ ÛÈÎfi apple Ú ÛÎ ÓÈÔ, ÛÙË ÛÂÏ Ó apple Ú ÁˆÁ Û Ó ÂÙ È ÎfiÌË Î È Ó ÌÂÙ Â Ù appleúôûˆúèó ÛÙÈ ÔıfiÓÂ Ó ÙËÛË. Ô ı ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ fiù Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ë Ó apple Ú ÁˆÁ ÂÓfi ÏÏÔ ÙÚ ÁÔ ÈÔ fiù Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ Ë Ó apple Ú ÁˆÁ ÙÔ. - appleâúèûûfiùâúâ Ù ÓÈÎ apple Ú ÙËÚ ÛÂÈ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù ÛÙÔ Ú ÚÙËÌ 4, ΔËÏÂfiÚ ÛË Philips- Ì Ù Û ÂÙÈÎ Ì ËÊÈ Î Î ÌÂÚÂ Î È Û ÛΠUSB, ÛÙË ÛÂÏ

40 Ó ÙËÛË appleôï Ì ÛˆÓ ( Ó ÂÈ ) Ï ÎÙÚ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË ÂappleÙÔÌ ÚÂÈ ÁÈ appleúô ÔÏ ÌÈ appleâúèáú Ê ÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ Ú Â Ô Î Ù ÏfiÁÔ ªÂÙ ÛÂÈ ÃÚfiÓÔ appleúô. ÂÚÈÛÙÚÔÊ apple Ó ÏË Ë ÂÓfi /fiïˆó Ó Î Ù Ù ÍË Zoom Ï ÚË /ÌÈÎÚ ÔıfiÓË ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Â Ó ı ÏÂÙ ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË ÌÂÙ ÛË Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙË È ÚÎÂÈ appleúô ÔÏ ÌÈ ÂÈÎfiÓ Û ÌÈ È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÁÈ appleâúèûùúôê ÌÈ ÂÈÎfiÓ ÁÈ ÙËÓ Âapple Ó ÏË Ë ÙË Ó apple Ú ÁˆÁ ÂÓfi Ú Â Ô ÌÔ ÛÈÎ ÁÈ ÙËÓ Ó apple Ú ÁˆÁ ÌÔ ÛÈÎÒÓ Û ÏÏÔÁÒÓ Ì ٠ÛÂÈÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó applefi Ù Âapple appleâ ÌÂÁ ı ÓÛË Ô Ì (x1, x2, x4) Ì ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ. Ó ÏÏ ÎÙÈÎ, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÌÂÙ ÎÈÓ ÛÂÙ ÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ apple Ú ı ÚÔ Ô Ì apple Óˆ applefi ÙËÓ ÔıfiÓË Ì ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ. ÁÈ ÂÓ ÏÏ Á Ó ÌÂÛ Û appleï ÚË Î È ÌÈÎÚ ÔıfiÓË ËÌ ˆÛË: ÁÈ Ó appleâúèûùú ÂÙ ÌÈ ÂÈÎfiÓ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó applefi Ù Âapple appleâ ÌÂÁ ı ÓÛË Ô Ì, ÛÙ Ì Ù ÛÙ appleúòù ÙËÓ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ Ì ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK Ì ÙÔ ÌappleÏ appleï ÎÙÚÔ. Ï ÎÙÚ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÒÓ appleôï Ì ÛˆÓ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ Ò ÁÈ ÁÚ ÁÔÚË appleúô Ù apple Ûˆ ÂÌÊ ÓÈÛË ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÁÈ È ÎÔapple ÙË Ó apple Ú ÁˆÁ ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ π - ÁÈ Ó apple Ú ÁˆÁ ÂÓfi ÌfiÓÔ Ú Â Ô, ÂÎÎ ÓËÛË È Ô ÈÎ apple ÚÔ Û ÛË, Ó apple Ú ÁˆÁ Ê Î ÏÔ ÏÏË Û ÏÏÔÁ - ÁÈ È ÎÔapple ÙË Ó apple Ú ÁˆÁ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÁÈ ÁÚ ÁÔÚË appleúô Ù ÂÌappleÚfi ÂÌÊ ÓÈÛË ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ 40

41 Teletext ËÌ ˆÛË: ÙÔ teletext ÂÓ Â Ó È È ı ÛÈÌÔ applefi Û ÛΠappleô Â Ó È Û Ó ÂÌ ÓË Ì HDMI. Δ appleâúèûûfiùâú ÙËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ÂÎapple ÌappleÔ Ó appleïëúôêôú Â Ì Ûˆ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Teletext. ÙËÏÂfiÚ ÛË Ù È ı ÙÂÈ ÌÓ ÌË ÛÂÏ ˆÓ fiappleô ÌappleÔÚ ÙÂ Ó appleôıëîâ ÛÂÙ ÙÈ appleâúèûûfiùâúâ applefi ÙÈ ÛÂÏ Â Î È ÙÈ appleôûâï  appleô ÌÂÙ ÔÓÙ È ÁÈ Ó ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ÚfiÓÔ Ó ÌÔÓ. ªÂÙ applefi Î ıâ ÏÏ Á appleúôáú ÌÌ ÙÔ, Á ÓÂÙ È Ó Ó ˆÛË ÙË ÌÓ ÌË. < È ÛÙ b ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÔ teletext. > ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ Ó ÂÙ È Ë Î ÚÈ ÛÂÏ ÙÔ Â ÚÂÙËÚ Ô. a appleèïôá ÌÈ ÛÂÏ Teletext < appleèï ÍÙ ÙÔÓ ÂappleÈı ÌËÙfi ÚÈıÌfi ÛÂÏ Ì ٠ÚÈıÌËÙÈÎ appleï ÎÙÚ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ -P+. < Ú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÙ ÙÈ ÂappleÈÏÔÁ Û Ì ٠Á ÚˆÌ appleï ÎÙÚ ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË. ÚÔËÁÔ ÌÂÓË ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË ÛÂÏ teletext < È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ 0. appleèï ÍÙ ÂÎappleÔÌapple teletextìâ T.O.P. < È ÛÙ i. > ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÌÈ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË Û T.O.P. ÙˆÓ È ı ÛÈÌˆÓ ıâì ÙˆÓ teletext. < appleèï ÍÙ Ì ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ, ÚÈÛÙÂÚ / ÂÍÈ ÙÔ ÂappleÈı ÌËÙfi ı Ì Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK. v ËÌ ˆÛË: Â È ı ÙÔ Ó fiï Ù Î Ó ÏÈ ÙÔ Û ÛÙËÌ teletext Ì Δ..ƒ. appleèïôá appleôûâï ˆÓ ŸÙ Ó ÌÈ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË ÛÂÏ teletext appleâúè ÂÈ È ÊÔÚ appleôûâï Â, ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÌÈ Ï ÛÙ Ì ÙÈ È ı ÛÈÌ appleôûâï Â. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ / ÂÍÈ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË appleôûâï. ÈÎfiÓ /Teletext 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ b. 2. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ b ÁÈ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ ÙÔ Teletext ÛÙÔ ÂÍ ÙÌ Ì ÙË ÔıfiÓË. 3. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ b ÁÈ Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ Û ÂÈÎfiÓ teletext appleï ÚÔ ÔıfiÓË. 4. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ b ÁÈ Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ Û appleï ÚË ÂÈÎfiÓ ÙË ÔıfiÓË. 41

42 Teletext ( Ó ÂÈ ) ÀappleÂÚΠÌÂÓÔ ªÂ ÙÔ appleâúîâ ÌÂÓÔ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÌÂÙ Â Ù ÁÚ ÁÔÚ Û ÌÈ ÛÂÏ Ó Ó ËÙ ÛÂÙ ÌÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË Ï ÍË appleô ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÙÚ Ô Û ÛÂÏ teletext. a 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÁÈ Ó ÂappleÈÛËÌ ÓÂÙ ÙËÓ appleúòùë Ï ÍË ÚÈıÌfi ÙË ÛÂÏ. 2. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ, ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÔappleÔÈ appleôùâ ÏÏË Ï ÍË ÚÈıÌfi appleô ı ÏÂÙÂ Ó Ó ËÙ ÛÂÙÂ. 3. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÁÈ ÂappleÈ Â ˆÛË. Ó ÙËÛË ÍÂÎÈÓ. > ÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË ÂÌÊ Ó ÂÙ È Ó Ì Ó Ì appleô  ÓÂÈ fiùè Ë Ó ÙËÛË Ú ÛÎÂÙ È Û ÂÍ ÏÈÍË fiùè Ë ÛÂÏ Ë Ï ÍË Â Ú ıëîâ. 4. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ ÁÈ Ó Á Ù applefi ÙÔ appleâúîâ ÌÂÓÔ. ªÂÁ ı ÓÛË ÌÈ ÛÂÏ Teletext < È ÛÙ Âapple ÓÂÈÏËÌÌ Ó ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OPTION ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÁÈ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙ ÙÔ Âapple Óˆ Î È Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙÔ teletext Î È, ÛÙË Û Ó ÂÈ, ÁÈ Ó Âapple Ó ÏıÂÙ ÛÙÔ Ê ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ì ÁÂıÔ ÙË ÛÂÏ. MÂÓÔ appleôî Ï Ë ÎÏÔ appleôû ÏÈ ˆÓ ÏÒÛÛ ÏÂÈÛÙ ÏÂÈÛÙ II ªÂÓÔ Teletext ΔÔ ÌÂÓÔ Teletext apple Ú ÂÈ È ÊÔÚ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÁÈ ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙÔ teletext. 1. ÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ teletext Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ. 2. È ÛÙ ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ Πappleôèô ÛÙÔÈ Â Ô ÌÂÓÔ. 3. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË. 4. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE ÁÈ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÍÔ Ô applefi ÙÔ ÌÂÓÔ teletext. AappleÔÎ Ï Ë appleôî Ï appleùâè/ appleôîú appleùâè ÎÚ Ê appleïëúôêôú  ÌÈ ÛÂÏ, fiappleˆ Ï ÛÂÈ ÁÚ ÊˆÓ Î.Ï.apple. ÎÏÔ appleôû ÏÈ ˆÓ (ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ appleôûâï Â Â Ó È È ı ÛÈÌ ) Ó ÏÏ ÛÛÂÈ ÙfiÌ Ù ÙÈ appleôûâï  ΠÎÏÈÎ. < È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÁÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË Î È Í Ó appleâóâúáôappleô ËÛË. ÏÒÛÛ Ó ÔÈ Ú ÎÙ Ú appleô ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÓ ÓÙÈÛÙÔÈ Ô Ó ÛÙÔ Ú ÎÙ Ú appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙÔ Î Ó ÏÈ appleô ÂÎapple ÌappleÂÈ ÙÔ teletext, ÌappleÔÚ Ù Ì ÙÔ ÛÙÔÈ Â Ô Ùfi Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙËÓ ÔÌ ÁψÛÛÒÓ. < appleèï ÍÙ I II Ì ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK. 42

43 Teletext ( Ó ÂÈ ) æëêè Îfi ΠÌÂÓÔ (ÌfiÓÔ ÛÙÔ.μ.) ÚÈÛÌ Ó ËÊÈ Î Î Ó ÏÈ appleúôûê ÚÔ Ó ÊÈÂÚˆÌ Ó appleëúâû  ÎÂÈÌ ÓÔ (ÁÈ apple Ú ÂÈÁÌ BBCi). a 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ b ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ËÊÈ ÎÔ ÎÂÈÌ ÓÔ. ËÌ ˆÛË: ÌfiÓÔ ÛÙÔ.μ.: Ó ÂÈÍË ÂÌÊ Ó ÂÙ È fiù Ó Î appleôèô appleúfiáú ÌÌ È ı ÙÂÈ appleëúâû  appleô apple ÈÙÔ Ó Âapple Ì ÛË ÙÔ Ú ÛÙË. 2. È Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÔ ËÊÈ Îfi ΠÌÂÓÔ, ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ Ô ËÁ  ÛÙËÓ ÔıfiÓË. 3. Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ appleëúâû, ÂÓ ÂÙ È Ó Û ËÙËıÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÙ ٠appleï ÎÙÚ Î ÚÛÔÚ, ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK, Ù Á ÚˆÌ appleï ÎÙÚ, ÙÔ appleï ÎÙÚÔ teletext Î È, Û ÔÚÈÛÌ Ó appleâúèappleùòûâè, Ù ÚÈıÌËÙÈÎ appleï ÎÙÚ. 4. ŸÙ Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÙÂ Ó apple Ú ÎÔÏÔ ıâ Ù teletext, ÂappleÈÏ ÍÙÂ Ó È ÊÔÚÂÙÈÎfi Î Ó ÏÈ Ì ٠appleï ÎÙÚ -P+ ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ Ô ËÁ  ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÈ Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙËÓ Ù ÈÓ. 5. È ÛÙ CANC ÁÈ Ó Î ÚÒÛÂÙ ÙÈ appleëúâû  appleô apple ÈÙÔ Ó Âapple Ì ÛË ÙÔ Ú ÛÙË. v ÏËÚÔÊÔÚ Â ÎÂÈÌ ÓÔ ÚÈÛÌ Ó ËÊÈ Î Î Ó ÏÈ appleúôûê ÚÔ Ó Âapple ÛË appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ appleúfiáú ÌÌ appleô ÌÂÙ ÂÙ È ÂΠÓË ÙË ÛÙÈÁÌ. ÙËÓ appleâú appleùˆûë Ù ÂÓ ÂÙ È Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ó Ì Ó Ì ÁÈ ÌÂÚÈÎ Â ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË. ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ Ô ËÁ  ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î È ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó È ÙÚ ÍÂÙ ÙÈ ÂapplefiÌÂÓ ÛÂÏ Â. ËÌ ˆÛË: ÙÔ ËÊÈ Îfi ΠÌÂÓÔ ÂÓ ı Â Ó È È ı ÛÈÌÔ Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÀapplefiÙÈÙÏÔÈ Û ÓÂÚÁ. ÛÙÔ ÌÂÓÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ. 43

44 È ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË Û Ó ÛÂˆÓ ÂÈÎfiÓ Î È Ô Ì Ô Ï : ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÈ appleô Ô ÂÈÛfi Ô ÙË Û ÛΠappleô ı Û appleúôûê ÚÔ Ó ÙËÓ Î Ï ÙÂÚË applefi ÔÛË ÂÈÎfiÓ Ô, fiappleˆ apple Ú Î Ùˆ. ËÌ ˆÛË: Ë ÙËÏÂfiÚ Û Û È ı ÙÂÈ fiïô ÙÔ Ù appleô appleô Ô ÒÓ ÂÈÛfi Ô Ì ÂÍ ÚÂÛË ÙËÓ appleô Ô DVI, ÏÏ ÌÂÚÈÎ Û ÛÎÂ Û ÂÓ ÂÙ È Ó È ı ÙÔ Ó ÙfiÓ ÙÔÓ Ù appleô appleô Ô. ÙËÓ appleâú appleùˆûë Ù ı ÚÂÈ ÛÙ ÙÂ Ó ÌÂÙ ÙÚÔapple DVI Û HDMI Ó Î ÏÒ ÈÔ DMI Û DVI Î È Í ˆÚÈÛÙ Î ÏÒ È Ô, Ù ÔappleÔ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó appleúôìëıâ ٠٠applefi Ó ÔappleÔÈÔ appleôùâ Û ÂÙÈÎfi Î Ù ÛÙËÌ. ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË: ÊÚÔÓÙ ÛÙÂ Ó Û Ó ÛÂÙ appleúòù ÙËÓ appleô Ô ÂÍfi Ô DVI Î È, ÛÙË Û Ó ÂÈ, ÙËÓ appleô Ô ÂÈÛfi Ô HDMI ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û. μ ÏÙÈÛÙË applefi ÔÛË ÂÈÎfiÓ ÏÒ ÈÔ appleô Ô apple ÈÙÂ Ù È Û Ó ÂÛË Ô HDMI HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Ÿ È R Y EXT3 IN Pb L DIGITAL Pr IN HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i ÏÒ ÈÔ ÓÙÂÔ component (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i) Digital audio È R Y EXT3 IN Pb L DIGITAL Pr IN HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i R Y EXT3 IN Pb L DIGITAL Pr IN HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i ÏÒ ÈÔ ÓÙÂÔ component (480p/576p/720p/4 80i/576i/1080i) Analog audio È R Y EXT3 IN Pb L DIGITAL Pr IN HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i Scart Ÿ È EUROCONNECTOR S-VIDEO S-VIDEO È VIDEO Video È 75 RF/Coaxial Ÿ È 44 ËÌÂÈÒÛÂÈ : - Ù Î ÏÒ È Û Ó Ô Ó ÙÔ ÈÔ ÚÒÌ Ì ÙÈ appleô Ô. Ó ÛÙ ÎfiÎÎÈÓÔ Î ÏÒ ÈÔ Ì ÎfiÎÎÈÓË appleô Ô, Ï Îfi Î ÏÒ ÈÔ Ì Ï Πappleô Ô... - Û Ó ÂÛË Î Ïˆ Ô ÓÙÂÔ component (YPbPr) Â Ó È apple Ú ÙËÙË ÁÈ ÙËÓ appleúô ÔÏ ÔÚÈÛÌ ÓˆÓ appleëáòó ÓÙÂÔ, ÁÈ apple Ú ÂÈÁÌ ËÊÈ Î ÂÎappleÔÌapple appleúôâú fiìâóâ applefi Û ÛΠsettop box Û ÊÔÚÌ ÂÈÎfiÓ 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i 480p. - ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ appleô È ı ÙÂÈ appleô Ô VGA ÛÙË ÛÂÏ. 47.

45 È ÈÎ Û Û Ó ÂÛË Ô Î È ÓÙÂÔ - appleèûîfiappleëûë appleï ÓÔ apple Ó Î ÌÂÚ, Camcorder, ÔÓÛfiÏ apple È ÓÈ ÈÒÓ 1. Ó ÛÙ ÙËÓ Î ÌÂÚ, ÙÔ camcorder ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ apple È ÓÈ ÈÒÓ fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙÔ Û Ì. 2. Ó ÛÙ ÙË Û ÛΠÛÙËÓ appleô Ô VIDEO 2 Î È L 3 Â Ó appleúfiîâèù È ÁÈ ÌÔÓÔʈÓÈÎ Û ÛÎÂ. ΔÈ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎ Û ÛÎÂ, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÙÈ Û Ó ÛÂÙÂ Î È ÛÙËÓ appleô Ô R 3. appleôèfiùëù S-VHS ÌÂ Ó camcorder S- VHS Â Ó È Ó Ù Â Ó Û Ó ÛÂÙ ٠ΠÏÒ È S-VHS ÛÙËÓ Â ÛÔ Ô S-VIDEO 1 Î È ÙÈ ÂÈÛfi Ô 3. ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË: ÌË Û Ó ÂÙ ٠ΠÏÒ È 1 Î È 2 Ù Ùfi ÚÔÓ. ÙÈ Ù ÙÔÈÔ ÌappleÔÚÂ Ó appleúôî Ï ÛÂÈ apple Ú ÌfiÚʈÛË ÙË ÂÈÎfiÓ! ÎÔ ÛÙÈÎ 1. ΔÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ ÛÌ ÛÙËÓ appleô Ô ÙˆÓ ÎÔ ÛÙÈÎÒÓ L fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙÔ Û Ì. 2. Û ÓıÂÙË ÓÙ ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÎÔ ÛÙÈÎÒÓ appleú appleâè Ó Â Ó È ÌÂÙ Í 8 Î È 4000 hm. appleô Ô ÙˆÓ ÎÔ ÛÙÈÎÒÓ ÂÙ È ÛÌ 3,5 mm. ÙÔ ÌÂÓÔ Ô ÂappleÈÏ ÍÙ ŒÓÙ ÛË ÎÔ ÛÙÈÎÔ ÁÈ Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙËÓ ÓÙ ÛË ÙˆÓ ÎÔ ÛÙÈÎÒÓ. Ì Ô Ï : È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÁÈ Ó appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ٠ÂÛˆÙÂÚÈÎ Ë Â ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. USB  ÙÂ Ó ÙËÛË appleôï Ì ÛˆÓ, ÛÂÏ

46 ETHERNET o ETHERNET o HDMI 1 HDMI EXT3 OUT OUT R R Y EXT3 OUT IN DISPLAY SYNCHRONIZED DIGITAL L OUT Pb L DIGITAL IN Pr HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i DIGITAL IN VGA ANTENNA EXT2 EXT1 o o o o HDMI 2 IN L/R PC-VGA ANTENNA 75 EXT2 EXT1 Pr È ÈÎ Û Û Ó ÂÛË Ô Î È ÓÙÂÔ - appleèûîfiappleëûë Ôapple ÛıÈÔ apple Ó Î CABLE μ ÓÙÂÔ Ó ÏÔÁÈÎfi ÔÏ Î Ó ÏÔ ƒ ÈÔÂÓÈÛ Ù Surround æëêè Îfi ÔÏ Î Ó ÏÔ ƒ ÈÔÂÓÈÛ Ù Surround DVD player ÔÚ ÊÔÚÈÎfi ÎÙË OUT R R OUT IN DISPLAY SYNCHRONIZED L L DIGITAL DIGITAL OUT IN IN Ô Ù Û Ó ÂÛË Î Ïˆ È Î Y Pb YPbPr PC - VGA IN L/R EXT3 VGA HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i o o o o o HDMI 1 HDMI 2 IN L/R PC-VGA ANTENNA 75 EXT2 EXT1 IN L/R DIGITAL IN DVI DVD player PC DVI 1 ÛΠÂÁÁÚ Ê DVD - 1 VCR 2 ÛΠÂÁÁÚ Ê DVD 2 VCR Ô Ù Û Ó ÂÛË Î Ïˆ È Î DVI DVI DVD player VCR AappleÔΈ È- ÎÔappleÔÈËÙ Ó ÏÔÁÈÎfi ÔÏ Î Ó ÏÔ ƒ ÈÔÂÓÈÛ Ù Surround Ô Ù Û Ó ÂÛË Î Ïˆ È Î Decoder 46

47 Ó ÂÛË VCR Û ÛΠÂÁÁÚ Ê DVD ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË: ÌËÓ ÙÔappleÔıÂ٠٠ÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê appleôï ÎÔÓÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î ıò ÌÂÚÈÎ Û ÛΠÂÁÁÚ Ê ÂÓ ÂÙ È Ó ÂappleËÚ ÛÙÔ Ó applefi Ù Û Ì Ù ÙË ÔıfiÓË. È ÙËÚ ÛÙ applefiûù ÛË ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 50 ÂÎ ÙÔÛÙÒÓ applefi ÙËÓ ÔıfiÓË. ø π ªÂ  ڈΠÏÒ ÈÔ 1. Ó ÛÙ ٠ΠÏÒ È ÙË ÎÂÚ 1 Î È 2 fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙÔ Û Ì. 2. Ó ÛÙ ÙÔ Â ÚˆÎ ÏÒ ÈÔ 3 fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙÔ Û Ì. 3. appleèï ÍÙ ÙËÓ appleëá ÛÙËÓ ÔappleÔ ÂÈ Û Ó Âı ÙÔ VCR ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË, appleèïôá Û Ó ÛÂˆÓ ÛÙË ÛÂÏ. 33. À À ƒ º ªfiÓÔ Ì ΠÏÒ ÈÔ ÎÂÚ CABLE ø π 1 ANTENNA o ANTENNA 75 2 EXT2 1. Ó ÛÙ ٠ΠÏÒ È ÙË ÎÂÚ 1 Î È 2 fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙÔ Û Ì. 2. ÓÙÔÓ ÛÙ ÙÔ Û Ì ÔÎÈÌ ÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê Î È appleôıëîâ ÛÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÚÈıÌfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ 0.  Ù " Ó ÏÔÁ.: ÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË" ÛÙË ÛÂÏ. 30.  ÙÂ, Âapple ÛË, ÙÈ Ô ËÁ Â Ú ÛË ÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê. À À RECORDER ƒ º Ó ÂÛË appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËÙ Î È VCR Ó ÛÙÂ Ó Â ÚˆÎ ÏÒ ÈÔ 4 ÛÙÔÓ appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËÙ Û Î È ÛÙËÓ ÂÈ ÈÎ appleô Ô ÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê appleô È ı ÙÂÙÂ.  ÙÂ, Âapple ÛË, ÙÈ Ô ËÁ Â Ú ÛË ÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê. À À ƒ º A ø π- π Δ Ì Ô Ï : ÌappleÔÚ Ù Âapple ÛË Ó Û Ó ÛÂÙ ÙÔÓ appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËÙ appleâ ıâ ÛÙÈ appleô Ô EXT1 EXT2 ÌÂ Ó Â ÚˆÎ ÏÒ ÈÔ. 47

48 Ó ÂÛË Ô VCR ÂÓfi VCR Î È Ì Û ÛΠÂÁÁÚ Ê DVD ËÌ ˆÛË: ÂÓ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÂÁÁÚ Ê ÛËÌ ÙˆÓ applefi Û ÛΠappleô Â Ó È Û Ó Â ÂÌ Ó ÛÙËÓ appleô Ô ÂÈÛfi Ô YPbPr. ø π CABLE ANTENNA EXT2 EXT1 EXT2 EXT1 ANTENNA 75 ªÂ  ڈΠÏÒ È 1. Ó ÛÙ ٠ΠÏÒ È ÙË ÎÂÚ 1 Î È 2 fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙÔ Û Ì. 2. Ó ÛÙ ٠VCR ÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê DVD ÛÙÈ appleô Ô EXT1 Î È 2 ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓ٠٠ ڈΠÏÒ È 4 Î È appleèï ÍÙ ÙË Û ÛΠappleô ÂÙÂ Û Ó ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË, appleèïôá Û Ó ÛÂˆÓ ÛÙË ÛÂÏ. 33 Î È Û Ó ÛÙ ÙË ÛÙËÓ appleô Ô EXT1 2. EXT 1/ À À ƒ º RECORDER À À RECORDER ƒ º 5 ªfiÓÔ Ì ΠÏÒ È ÎÂÚ 1. Ó ÛÙ ٠ΠÏÒ È ÎÂÚ 1, 2 Î È 3 fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙÔ Û Ì. 2. ÓÙÔÓ ÛÙ ÙÔ Û Ì ÔÎÈÌ ÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê Î È appleôıëîâ ÛÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÚÈıÌfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ 0.  Ù " Ó ÏÔÁ.: ÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË" ÛÙË ÛÂÏ. 30.  ÙÂ, Âapple ÛË, ÙÈ Ô ËÁ Â Ú ÛË ÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê Û. Ó ÂÛË Û ÔÚ ÊÔÚÈÎfi ÎÙË 1 ø π CABLE 2 o ANTENNA 75 3 EXT2 EXT2 EXT1 EXT1 EXT 1/2 ªÂ Ó Â ÚˆÎ ÏÒ ÈÔ 1. Ó ÛÙ ٠ΠÏÒ È ÙË ÎÂÚ 1 Î È 2 fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÛÙÔ Û Ì. 2. Ó ÛÙ ÙÔ ÔÚ ÊÔÚÈÎfi ÎÙË ÛÙÈ appleô Ô EXT1 2 Ì ÙÔ Â ÚˆÎ ÏÒ ÈÔ appleèï ÍÙ ÙË Û ÛΠappleô ÂÙÂ Û Ó ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂÓÔ " ÁÎ Ù ÛÙ ÛË", appleèïôá Û Ó ÛÂˆÓ ÛÙË ÛÂÏ. 33 Î È Û Ó ÛÙ ÙË ÛÙËÓ appleô Ô EXT1 2. ªÂ appleô Ô Î Ïˆ Ô ÓÙÂÔ component  ÙÂ Ó ÂÛË DVD player, ÔÚ ÊÔÚÈÎÔ ÎÙË ÎÔ ÙÈÔ Û Ó ÂÛË Î Ïˆ È Î ÛÙË ÛÂÏ

49 Ó ÂÛË DVD player, ÎÔ ÙÈÔ Û Ó ÂÛË Î Ïˆ È Î ÎÔÓÛfiÏ apple È ÓÈ ÈÒÓ ËÌ ˆÛË: ÂÊfiÛÔÓ Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙË ı ÛË ÙË ÂÈÎfiÓ ÛÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË ÔıfiÓË Ì ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ. HDMI 1/2 ªÂ appleô Ô HDMI ΔÔ HDMI Â Ó È ÙÔ ÎÔÚ Ê Ô Ó Ô appleúfiù appleô È Û Ó ÂÛË ËÊÈ Î ÂÈÎfiÓ Î È Ô. HDMI o o HDMI 1 HDMI 2 o IN L/R o PC-VGA 1. Ó ÛÙ ÙË Û ÛΠ̠ÙËÓ appleô Ô HDMI. 2. appleèï ÍÙ ÙË Û ÛΠappleô ÂÙÂ Û Ó ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂÓÔ " ÁÎ Ù ÛÙ ÛË", appleèïôá Û Ó ÛÂˆÓ ÛÙË ÛÂÏ. 33 Î È Û Ó ÛÙ ÙË ÛÙËÓ appleô Ô HDMI 1 2. ËÌ ˆÛË: Û appleâú appleùˆûë appleô ÓÙÈÌÂÙˆapple ÛÂÙ appleúô Ï Ì Ù,  ÙÂ Ú ÚÙËÌ 5: Ì Ù Û ÂÙÈÎ Ì appleâúèêâúâè Î Û ÛΠappleô Û Ó ÔÓÙ È Ì Ûˆ appleô Ô HDMI, ÛÙË ÛÂÏ. 64. Ó ÂÛË DVD player ÎÔ ÙÈÔ Û Ó ÂÛË Î Ïˆ È Î ËÌ ˆÛË: ÂÊfiÛÔÓ Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙË ı ÛË ÙË ÂÈÎfiÓ ÛÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË ÔıfiÓË Ì ٠appleï ÎÙÚ Î ÚÛÔÚ. ªÂ appleô Ô DVI ËÌ ˆÛË: ÌfiÓÔ Ó DVD player Ì appleô Ô DVI appleô È ı ÙÂÈ ËÊÈ Îfi Ô ÌappleÔÚÂ Ó Û Ó Âı ÛÙËÓ appleô Ô Û Ó ÂÛË HDMI. 1. Ó ÛÂÙ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ DVI Û HDMI ÛÂ Ì applefi ÙÈ appleô Ô HDMI ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û Ó ÛÙ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ Ô 2 ÛÙËÓ appleô Ô Â ÛÔ Ô ËÊÈ ÎÔ Ô ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. 3. appleèï ÍÙ ÙË Û ÛΠappleô ÂÙÂ Û Ó ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË, appleèïôá Û Ó ÛˆÓ, ÛÙË ÛÂÏ. 33 Î È Û Ó ÛÙ ÙË ÛÙËÓ appleô Ô HDMI appleèï ÍÙÂ, Âapple ÛË, Digital audio In ( ÛÔ Ô ËÊÈ ÎÔ Ô ) apple ÏÈ applefi ÙÔ ÌÂÓÔ Ó ÛÂÈ. 49

50 Pr Ó ÂÛË DVD player, ÔÚ ÊÔÚÈÎÔ ÎÙË ÎÔ ÙÈÔ Û Ó ÂÛË Î Ïˆ È Î ËÌ ˆÛË: ÂÊfiÛÔÓ Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙË ı ÛË ÙË ÂÈÎfiÓ ÛÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË ÔıfiÓË Ì ٠appleï ÎÙÚ Î ÚÛÔÚ. EXT3 : IN R / L 3 OUT R R Y EXT3 OUT IN DISPLAY SYNCHRONIZED Pb 1 L L DIGITAL DIGITAL OUT IN HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i DVD / STB EXT3 : YPbPr 2 DIGITAL IN ªÂ appleô Ô Î Ïˆ Ô ÓÙÂÔ component 1. Ó ÛÙ ٠ÙÚ Í ˆÚÈÛÙ Î ÏÒ È ÓÙÂÔ component 1 ÛÙÈ appleô Ô YPbPr ÙÔ DVD player Î È ÛÙÈ appleô Ô Y, Pb Î È Pr ÙË EXT3 ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. 2. Ó ÛÙ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ Ô 2 ÛÙËÓ appleô Ô DIGITAL IN ËÊÈ Î ÙË Û ÛÎÂ Î È ÛÙËÓ appleô Ô Â ÛÔ Ô ËÊÈ ÎÔ Ô ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. 3. appleèï ÍÙ ÙË Û ÛΠappleô ÂÙÂ Û Ó ÛÂÈ applefi ÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË, appleèïôá Û Ó ÛˆÓ, ÛÙË ÛÂÏ. 33. apple ÛË, ÂappleÈÏ ÍÙ Digital Audio In ÙÔ ÈÔ ÌÂÓÔ Ó ÛÂÈ Î È Û Ó ÛÙ ÙË Ì EXT3. 4.  appleâú appleùˆûë appleô ÙÔ DVD player È ı ÙÂÈ Ó ÏÔÁÈÎfi Ô, Û Ó ÛÙ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ Ô ÛÙÈ appleô Ô Ô ÙÔ DVD audio L Î È R Î È ÛÙËÓ appleô Ô Ô L/R ÙË EXT  appleâú appleùˆûë appleô È ı ÙÂÙ ÎÔ Ù Û Ó ÂÛË Î Ïˆ È Î /Î È ÔÚ ÊÔÚÈÎfi ÎÙË Û Ó ÛÙÂ, Âapple ÛË, ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ Î Ïˆ È Î ÙËÏÂfiÚ ÛË /Î È ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÙË ÔÚ ÊÔÚÈÎ ÎÂÚ 4 Î È ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÎÂÚ 5. EXT3 : IN R / L 3 OUT R R Y EXT3 OUT IN DISPLAY SYNCHRONIZED Pb 1 L L DIGITAL Pr DIGITAL OUT IN HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i EXT3 : YPbPr 2 5 DIGITAL IN ANTENNA o ANTENNA 75 4 CABLE ËÌÂÈÒÛÂÈ : - Ù Î ÏÒ È Û Ó Ô Ó ÙÔ ÈÔ ÚÒÌ Ì ÙÈ appleô Ô. Ó ÛÙ ÎfiÎÎÈÓÔ Î ÏÒ ÈÔ Ì ÎfiÎÎÈÓË appleô Ô, Ï Îfi Î ÏÒ ÈÔ Ì Ï Πappleô Ô... - ÔÈ ÂÙÈÎ ÙÂ ÙˆÓ appleô Ô ÒÓ ÓÙÂÔ component ÌappleÔÚÂ Ó È Ê ÚÔ Ó Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ DVD player appleô ÂÙÂ Û Ó ÛÂÈ. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ Û ÓÙÌ ÛÂÈ ÌappleÔÚÂ Ó È Ê ÚÔ Ó, Ù ÁÚ ÌÌ Ù B Î È R Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙ Û Ì Ù ÌappleÏÂ Î È ÎfiÎÎÈÓÔ component, ÓÙ ÛÙÔÈ, Î È ÙÔ Y appleô ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Û Ì ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ. Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÈ Ô ËÁ Â Ú ÛË ÙÔ DVD player ÁÈ ÔÚÈÛÌÔ Î È ÏÂappleÙÔÌ ÚÂÈÂ Û Ó ÂÛË. - ÁÈ ÏÙÈÛÙË appleâèîfióèûë, Â Ó È appleúôùèìfiùâúô Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙËÓ ËÏfiÙÂÚË Ó Ù applefi ÙÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  appleâèîfióèûë appleô appleôûùëú ÔÓÙ È ÁÈ ÙË Û ÛΠÛ. SAT / STB ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË: Û appleâú appleùˆûë appleô apple Ú ÙËÚ ÛÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û ÌÂÙ ÎÈÓÔ ÌÂÓË ÂÈÎfiÓ, Ï ıô ÚÒÌ Ù Î ıfiïô ÚÒÌ Ù, Î ıfiïô ÂÈÎfiÓ, Û Ó ÛÌfi ÙˆÓ appleúôëáô ÌÂÓˆÓ, ÂÏ ÁÍÙÂ Ó ÔÈ Û Ó ÛÂÈ Ô Ó Á ÓÂÈ ÛˆÛÙ, Î ıò Î È Ó ÂÈ Á ÓÂÈ ÛˆÛÙ Ë Ú ıìèûë ÙË Ó Ï ÛË Î È ÙÔ appleúfiù appleô Û Ì ÙÔ ÙË Û Ó Â ÂÌ ÓË Û ÛÎÂ. Ì Ô Ï ıâ Ù ÙÈ Ô ËÁ Â Ú ÛË ÙË Û ÛΠÛ. 50

51 Ó ÂÛË appleôïôáèûù ËÌÂÈÒÛÂÈ : - ÌfiÓÔ appleôïôáèûù ÌÂ Ó ÙfiÙËÙ ËÊÈ ÎÔ Ô ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Û Ó ÛÂÙ ÛÙËÓ appleô Ô HDMI. - Â Ó Ô appleôïôáèûù Û Â È ı ÙÂÈ ËÊÈ Î ÍÔ Ô Ô, Û Ó ÛÙ ÙÔÓ appleôïôáèûù Û Ì Ûˆ ÙË appleô Ô VGA ÙË HDMI 2 Î È ÙË ÂÈÛfi Ô L/R ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. - appleúèó Û Ó ÛÂÙ ÙÔÓ appleôïôáèûù ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û, Ú ıì ÛÙ ÙË Û ÓfiÙËÙ Ó Ó ˆÛË ÙË ÔıfiÓË ÙÔ appleôïôáèûù ÛÙ 60 Hz. - appleôûùëúè fiìâóâ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  appleâèîfióèûë ÔıfiÓË appleôïôáèûù : VGA 640 x 480 SVGA 800 x 600 XGA 1024 x 768 ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ appleô È ı ÙÂÈ appleô Ô VGA: 1. Ó ÛÙ ÙÔ Ó ÎÚÔ ÙÔ Î Ïˆ Ô VGA 1 ÛÙËÓ Î ÚÙ ÔıfiÓË ÙÔ appleôïôáèûù Î È ÙÔ ÏÏÔ ÎÚÔ ÛÙËÓ appleô Ô VGA ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. ÙÂÚÂÒÛÙ ÁÂÚ Ù ÛÌ Ù ÛÊ ÁÁÔÓÙ ÙÈ Â. 2. ÙËÓ appleâú appleùˆûë ÂÓfi appleôïôáèûù appleôï Ì ÛˆÓ, Û Ó ÛÙ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ Ô 2 ÛÙÈ appleô Ô ÂÍfi Ô Ô ÙÔ appleôïôáèûù Û Î È ÛÙÈ appleô Ô ÂÈÛfi Ô Ô L/R ( ÚÈÛÙÂÚ / ÂÍÈ ) ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. 3. appleèï ÍÙ VGA ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÂappleÈÏ ÍÙ ÙÈ Û Ó ÛÂÈ Û, ÛÂÏ. 33 Î È Û Ó ÛÙ ÛÙÔ VGA. 4. appleèï ÍÙÂ, Âapple ÛË, Av/Î Â Û/Ô ou apple ÏÈ applefi ÙÔ ÌÂÓÔ Ó ÛÂÈ. HDMI o HDMI 1 HDMI o HDMI 2 1 EXT3 in L/R o IN L/R 3 OUT R R Y EXT3 DVI o PC-VGA OUT IN DISPLAY SYNCHRONIZED Pb L L DIGITAL Pr DIGITAL OUT IN HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i 2 DIGITAL IN ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ appleô È ı ÙÂÈ appleô Ô DVI: Digital audio 1. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙÂ Ó Î ÏÒ ÈÔ DVI Û HDMI ÁÈ Ó Û Ó ÛÂÙ ÙÔÓ appleôïôáèûù ÛÂ Ì applefi ÙÈ appleô Ô HDMI ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û Ó ÛÙ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ Ô 2 ÛÙËÓ appleô Ô DIGITAL IN ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. 3. appleèï ÍÙ ÙË Û ÛΠappleô ÂÙÂ Û Ó ÛÂÈ applefi ÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË, appleèïôá Û Ó ÛˆÓ, ÛÙË ÛÂÏ. 33 Î È Û Ó ÛÙ ÙË ÛÙËÓ appleô Ô HDMI appleèï ÍÙÂ, Âapple ÛË, Digital audio In apple ÏÈ applefi ÙÔ ÌÂÓÔ Ó ÛÂÈ. Analog audio 1. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙÂ Ó Î ÏÒ ÈÔ DVI Û HDMI ÁÈ Ó Û Ó ÛÂÙ ÙÔÓ appleôïôáèûù ÛÂ Ì applefi ÙÈ appleô Ô HDMI 2 ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û Ó ÛÙ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ Ô 3 ÛÙËÓ appleô Ô L/R ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. 3. appleèï ÍÙ ÙË Û ÛΠappleô ÂÙÂ Û Ó ÛÂÈ applefi ÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË, appleèïôá Û Ó ÛˆÓ, ÛÙË ÛÂÏ. 33 Î È Û Ó ÛÙ ÙË ÛÙËÓ appleô Ô HDMI appleèï ÍÙÂ, Âapple ÛË, Av/Î Â Û/Ô ou apple ÏÈ applefi ÙÔ ÌÂÓÔ Ó ÛÂÈ. 51

52 Ó ÂÛË ÂÓÈÛ Ù ÁÈ Home Cinema OUT OUT R OUT DISPLAY SYNCHRONIZED L DIGITAL OUT DIGITAL OUT æëêè Îfi ÂÓÈÛ Ù ÁÈ Home Cinema < Ó ÛÙÂ Ó Ó ËÊÈ Îfi ÂÓÈÛ Ù ÁÈ Home Cinema ÛÙËÓ appleô Ô DIGITAL OUT 1 appleô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. R Y EXT3 IN Pb L DIGITAL Pr IN HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i DIGITAL OUT 1 Ì Ô Ï : ÁÈ Ó appleôê ÁÂÙ ÂÌÊ Ó Πı ÛÙÂÚ ÛÂÈ ÛÂ Û ÛË Ì ÙËÓ ÂÌÊ ÓÈÛË ÙË ÂÈÎfiÓ Î È ÙÔ ÎÔ ÛÌ ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ˆÓ, ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙË Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË appleô Ô DIGITAL OUT ÁÈ Ó Û Ó ÛÂÙ ÙÔÓ ÂÓÈÛ Ù ÁÈ Home Cinema. OUT R R Y EXT3 OUT IN 3 DISPLAY SYNCHRONIZED Pb L L DIGITAL IN Pr DIGITAL OUT HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i OUT OUT 3 EXT2 EXT2 2 EXT1 EXT1 EXT 1 / 2 Ó ÏÔÁÈÎfi ÂÓÈÛ Ù ÁÈ Home Cinema < Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ Ù appleô ÙˆÓ Î Ïˆ ˆÓ appleô Ô appleô È ı ÙÂÈ Ë Û ÛÎÂ Û Î È ÙËÓ appleô Ô ÂÈÛfi Ô ÙÔ ÂÓÈÛ Ù ÁÈ Home Cinema, Û Ó ÛÙ ÙÔ ÎÙË ÛÙÈ appleô Ô OUT L Î È R 3 ÛÙËÓ EXT1 2 2 appleô Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙÔ Î Ùˆ ÛÙÔ apple Ûˆ Ì ÚÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. 52

53 COMMON INTERFACE HDMI 1 ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙËÓ appleô Ô ÎÔÈÓ È Û Ó ÂÛË ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË: appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û appleúèó ÙËÓ ÙÔappleÔı ÙËÛË ÔappleÔÈ Û appleôùâ ÌÔÓ ÛÙËÓ appleô Ô ÎÔÈÓ È Û Ó ÂÛË. ËÌ ˆÛË: Ù Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Ó È È ı ÛÈÌË ÌfiÓÔ ÛÂ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÒÚÂ. COMMON INTERFACE COMMON INTERFACE o o ø TOP o o HDMI 2 È Ï Ë Îˆ ÈÎÔappleÔÈËÌ ÓˆÓ ÛËÌ ÙˆÓ DTV ı ÚÂÈ ÛÙ ÙÂ Ì ÌÔÓ CA ( ÚfiÛ ÛË applefi Û Óı Π) Î È Ì ŒÍ appleóë Î ÚÙ appleô apple Ú ÂÙ È applefi ÙËÓ ÂÙ ÈÚ apple ÚÔ appleëúâûèòó. ªÈ ÌÔÓ CA ÌappleÔÚÂ Ó Û ÒÛÂÈ appleúfiû ÛË Û appleâúèûûfiùâúâ appleëúâû Â, ÁÈ apple Ú ÂÈÁÌ Pay TV. appleèîôèóˆó ÛÙ Ì ÙÔÓ apple ÚÔ appleëúâûèòó ÔÈÓ È Û Ó ÂÛË ÁÈ Ó Ï ÂÙ appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ٠ÙÈ ÌÔÓ Â. Ó Î È ÔÈ Ù appleôè ÌÔÓ ˆÓ CA ÂÓ ÂÙ È Ó È Ê ÚÔ Ó Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ Î Ù ÛΠÛÙ ÙÔ, fiïâ appleôûùëú Ô Ó Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ Â Ô Û ÛÙ Ì ÙÔ ÎÚ appleùôáú ÊËÛË. ÙËÏÂfiÚ Û Û appleôûùëú ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÌÔÓ ˆÓ CA Ì ÙÔ appleúfiù appleô DVB-T. ÂÙ applefi Ë Û appleˆ Î ıâ Í appleóë Î ÚÙ ÈÛ ÂÈ ÁÈ Ó ÌfiÓÔ Î Ó ÏÈ. È ÌÔÓ Â CA Î È ÔÈ Í appleóâ Î ÚÙ ÂÓ apple Ú ÔÓÙ È Ô Ù appleôùâïô Ó appleúô ÈÚÂÙÈÎ ÍÂÛÔ Ú ÙË Philips. Àapple ı ÓË ÁÈ Ù ÌËÓ Ì Ù Î È ÙÔ Î ÌÂÓÔ appleô ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË, Â Ó È Ë ÌÔÓ CA.  appleâú appleùˆûë Ï Ë appleâú ÂÚÁË Û ÌappleÂÚÈÊÔÚ, appleú appleâè Ó ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ÛÙ ıìfi ÂÎappleÔÌapple appleëúâû CI. ΔÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÌÈ ÌÔÓ CA < appleúòíùâ ÙËÓ Î ıôúèûì ÓË ÌÔÓ CA ÛÙËÓ appleô Ô ÎÔÈÓ È Û Ó ÂÛË fiûô appleèô ıè Á ÓÂÙ È. ÚÂÈ ÛÙÔ Ó ÌÂÚÈÎ ÏÂappleÙ ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËıÂ Ë ÌÔÓ CA Î È Ó Á ÓÂÈ Ï Ë appleïëúôêôúèòó Û ÂÙÈÎ Ì appleëúâû Â. ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË: Ó Û Ó ÛÂÙÂ Ï Óı ÛÌ Ó ÙË ÌÔÓ CA, ÂÓ ÂÙ È Ó appleúôî Ï ÛÂÙ ËÌÈ ÛÙËÓ Î ÚÙ Î È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. ÊÔ ÙÔappleÔıÂÙ ÛÂÙ ÙËÓ Î ÚÙ, ÌËÓ ÙËÓ Ê ÈÚ ÛÂÙ appleôù applefi ÙËÓ appleô Ô. ªËÓ ÙËÓ Ê ÈÚ ÛÂÙ applefi ÙËÓ appleô Ô ÂÎÙfi Î È Ó Û ËÙËıÂ Ó ÙÔ Î ÓÂÙÂ. È apple Ú ÂÈÁÌ, Ë Î ÚÙ appleú appleâè Ó Ú ÛÎÂÙ È ÛÙËÓ appleô Ô fiù Ó Ô ÛÙ ıìfi ÂÎappleÔÌapple appleëúâû CI ı ÏÂÈ Ó ÌÂÙ Ê ÚÂÈ appleïëúôêôú  ÛÙËÓ Í appleóë Î ÚÙ. Ó Ê ÈÚ ÛÂÙ ÙË ÌÔÓ CA applefi ÙËÓ appleô Ô, Ë ÙËÏÂfiÚ Û Û ÂÓ ı ÌappleÔÚ appleï ÔÓ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ appleôîˆ ÈÎÔappleÔ ËÛË Îˆ ÈÎÔappleÔÈËÌ ÓÔ Û Ì ÙÔ ËÊÈ ÎÒÓ Î Ó ÏÈÒÓ DVB-T. È Ó appleôîù ÛÂÙ appleúfiû ÛË ÛÙÈ appleëúâû  ÎÔÈÓ È Û Ó ÂÛË,  Ù "ªÂÓÔ TV", ÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË Ú ıì ÛÂˆÓ ÙÔ ÌÂÓÔ X Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ, ÔÈÓ È Û Ó ÂÛË ÛÙË ÛÂÏ

54 appleèïôá Û Ó Â ÂÌ ÓË Û ÛΠa ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ ÛÂÙÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ÙË Û Ó Â ÂÌ ÓË Û ÛΠappleú appleâè Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÌÈ ÂappleÈÏÔÁ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË, appleèïôá Û Ó ÛÂˆÓ ÛÙË ÛÂÏ È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/BROWSE. 2. appleèï ÍÙ MÂÓÔ TV Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ Î ÚÛÔÚ appleúô Ù ÂÍÈ. 3. appleèï ÍÙ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË. 4. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. 5. appleèï ÍÙÂ Ó ÛÂÈ. 6. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. 7. appleèï ÍÙ ÙËÓ appleô Ô ÂÈÛfi Ô ÛÙËÓ ÔappleÔ ÂÈ Û Ó ÂıÂ Ë appleâúèêâúâè Î Û ÛÎÂ. 8. È ÛÙÂ Î È apple ÏÈ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙË Ï ÛÙ ÙˆÓ Ù appleˆó appleâúèêâúâè ÎÒÓ Û ÛΠÒÓ appleô Â Ó È Û Ó Â ÂÌ Ó ÛÙËÓ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË appleô Ô ÂÈÛfi Ô. 9. appleèï ÍÙ ÙËÓ appleâúèêâúâè Î Û ÛΠ̠ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ. ÁÁÚ Ê ÌÂ Û ÛΠÂÁÁÚ Ê ËÌ ˆÛË: ÁÈ ÂÁÁÚ Ê ËÊÈ ÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ ÛÂ Ó ÏÔÁÈÎ Û ÛΠÂÁÁÚ Ê, appleú appleâè Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È Ó ÙË Û ÓÙÔÓ ÛÂÙ ÛÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ËÊÈ Îfi appleúfiáú ÌÌ. ÁÁÚ Ê ÙËÏÂÔappleÙÈÎÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÁÚ ÂÙÂ Ó ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi appleúfiáú ÌÌ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ ÙÔ ÎÙË ÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê ˆÚ Ó ÂappleËÚ ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. 1. appleèï ÍÙ ÙÔÓ ÚÈıÌfi Î Ó ÏÈÔ ÛÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê Û. 2. ƒ ıì ÛÙ ÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê ÁÈ ÂÁÁÚ Ê. Ì Ô Ï Ù Ù ÙÈ Ô ËÁ Â Ú ÛË ÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê appleô È ı ÙÂÙÂ. ËÌ ˆÛË: Î Ù ÙËÓ ÂÁÁÚ Ê Ó ÏÔÁÈÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û ˆÚ Ó ËÌÈÔ ÚÁËı appleúfi ÏËÌ ÛÙËÓ ÂÁÁÚ Ê! 54

55 Ï ÎÙÚ Û ÛΠÒÓ Ô Î È ÂÈÎfiÓ È appleâúèûûfiùâúâ Û ÛÎÂ Ô Î È ÂÈÎfiÓ applefi Ù appleúô fióù Ì, ÏÂÈÙÔ ÚÁÔ Ó Ì Ûˆ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. È ÛÙÂ Ó applefi Ù appleï ÎÙÚ ÊÔ apple Ù ÛÂÙÂ Ó applefi Ù appleï ÎÙÚ ÏÂÈÙÔ ÚÁ (DVD, STB, VCR, AUX) Ó ÏÔÁ Ì ÙË Û ÛΠÁÈ ÙËÓ ÔappleÔ ı ÏÂÙÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ.  Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ ÃÚ ÛË ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô, ÛÂÏ a B ÁÈ ÂÁÁÚ Ê, Ò ÁÈ È ÎÔapple, π ÁÈ ÌÂÙ ÛË Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ ÁÈ ÁÚ ÁÔÚË Î ÓËÛË appleúô Ù apple Ûˆ (VCR, CD), ÁÈ Ó ÙËÛË appleúô Ù apple Ûˆ (DVD) ÁÈ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÁÈ apple ÛË ÙË Ó apple Ú ÁˆÁ ÁÈ ÁÚÁÔÚË Î ÓËÛË appleúô Ù ÂÌappleÚfi (VCR, CD), ÁÈ Ó ÙËÛË appleúô Ù ÂÌappleÚfi (DVD) i MENU/BROWSE ÁÈ appleúô ÔÏ appleïëúôêôúèòó ÁÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË/ appleâóâúáôappleô ËÛË ÙÔ ÌÂÓÔ - P + ÁÈ ÂappleÈÏÔÁ ÂÓfiÙËÙ, Î Ó ÏÈÔ, ÎÔÌÌ ÙÈÔ 0 ˆ 9 Î Ù ÒÚËÛË ËÊ ˆÓ, Î ÚÛÔÚ apple Óˆ/Î Ùˆ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ / ÂÍÈ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙÔÓ ÂapplefiÌÂÓÔ ÙÔÓ appleúôëáô ÌÂÓÔ ÛÎÔ (CD) ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ ÎÔÌÌ ÙÈ (CD) 0 ÁÈ ÂappleÈÏÔÁ Ù ÙÏÔ /ÎÂÊ Ï Ô DVD, b  ÚÂÙ ÚÈÔ (AUX) ÁÈ ÂappleÈÏÔÁ ÁÏÒÛÛ appleôù ÙÏˆÓ (DVD) v ÓÔÓÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ : Â Ó Â Á ÓÂÈ Î appleôè ÂÓ ÚÁÂÈ Ì Û Û 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ, ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÂappleÈÛÙÚ ÊÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙËÏÂfiÚ ÛË. ÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓË ÏÂÈÙÔ ÚÁ : ÙËÓ ÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ı apple Ú Ì ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÎfiÌË Î È ÌÂÙ ÙÔ apple Ú ÛÌ 30  ÙÂÚÔÏ appleùˆó. È Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÌÂÙ Í ÓÔÓÈÎ Î È ÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓË ÏÂÈÙÔ ÚÁ 1. appleèï ÍÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ TV Ì Ûˆ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ TV. 2. Ú Ù ÛÙ apple ÙËÌ ÓÔ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK Ù Ùfi ÚÔÓ Ì ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ù ÛÛÂÚ Â ÙÂÚfiÏÂappleÙ. > ŸÙ Ó ÙÔ appleï ÎÙÚÔ B Â Ó È ÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓÔ ÁÈ Ó Â ÙÂÚfiÏÂappleÙÔ, ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È Ë ÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ apple Ú Ì ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË ÏÂÈÙÔ ÚÁ. 3. appleèï ÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ appleô ÂappleÈı Ì Ù (DVD, STB, VCR, AUX). 4. È Ó ÂappleÈÛÙÚ ÂÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙËÏÂfiÚ ÛË, ÂappleÈÏ ÍÙ TV Î È Âapple Ó Ï ÂÙÂ Ù Ì Ù 1 ˆ 3. 55

56 ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË appleúô ÏËÌ ÙˆÓ ÌappleÙÒÌ Ù Èı Ó ÈÙ / ÛË ÂÓ ÂÌÊ Ó ÂÙ È < μâ Ȉı Ù appleˆ ÂÈ Á ÓÂÈ ÛˆÛÙ Ë Û Ó ÂÛË ÙˆÓ apple Ú fiìâóˆó Πψ ˆÓ. ÂÈÎfiÓ (ΔÔ Î ÏÒ ÈÔ ÙË ÎÂÚ appleúô ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË, ÙÔ ÏÏÔ Î ÏÒ ÈÔ ÙË ÎÂÚ ÛÙË Û ÛΠÂÁÁÚ Ê, Ù Î ÏÒ È ÙÚÔÊÔ ÔÛ,...) < μâ Ȉı Ù appleˆ ÂÙ ÂappleÈÏ ÍÂÈ ÙË ÛˆÛÙ appleëá. < μâ Ȉı Ù appleˆ Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÎÏÂÈ ÒÌ ÙÔ ÁÈ apple È È Â Ó È appleâóâúáôappleôèëì ÓË. Î appleôèfiùëù < Ï ÁÍÙ applefi ÙÔ ÌÂÓÔ "ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË" appleˆ ÂÙ ÂappleÈÏ ÍÂÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÈÎfiÓ ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi Û ÛÙËÌ. < μâ Ȉı Ù appleˆ Ë ÎÂÚ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÙÔ ÛappleÈÙÈÔ Û ÂÓ Ú ÛÎÂÙ È appleôï ÎÔÓÙ ÛÂ Ë Â, ÛÂ Û ÛÎÂ Ô ˆÚ Á ˆÛË Û ÊÒÙ ÊıÔÚÈÛÌÔ, ÎÏapple. < μô Ó ËÏ ÎÙ ÚÈ ÌappleÔÚÂ Ó ËÌÈÔ Á ÛÔ Ó Â ˆÏ. ÚÈÛÌ Ó ÊÔÚ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙËÓ appleôèfiùëù ÙË ÂÈÎfiÓ ÏÏ ÔÓÙ ÙËÓ Î Ù ı ÓÛË ÙË ÎÂÚ. < Ó È ÙÔ teletext ÌË Ó ÁÓˆÚ ÛÈÌÔ ÂÙÂ Î Î Ï Ë ÙÔ teletext; appleè  ÈÒÛÙ fiùè ÂÙ ÂÈÛ ÁÂÈ ÙË ÛˆÛÙ Û ÓfiÙËÙ ÌÈÎÚÔÛ ÓÙÔÓ ÛÙ ÙË Û ÓfiÙËÙ ÁÈ Ùfi ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ Î Ó ÏÈ Ú ıì ÛÙ ÙËÓ Î Ù ı ÓÛË ÙË ÎÂÚ, Â Ó ÙÔ appleúfi ÏËÌ ÂÓ Ï ıëîâ Ì ÙÔ ÌÈÎÚÔÛ ÓÙÔÓÈÛÌfi.  ÙÂ Ó ÏÔÁ.: ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÛÙË ÛÂÏ. 30. Î appleôèfiùëù < appleèï ÍÙ apple Ó ÊÔÚ ÂÚÁÔÛÙ Û. Ú ıì Û. applefi ÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË. ÚˆÌ ÙˆÓ < Ï ÁÍÙ ÙÈ Û Ó ÛÂÈ ÌÂÙ Í ÙË appleúô ÈÚÂÙÈÎ Û ÛÎÂ Î È ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. ÂÓ ÎÔ ÁÂÙ È < μâ Ȉı Ù appleˆ ÂÓ ÂÙÂ Ú ıì ÛÂÈ ÙËÓ ÓÙ ÛË Ô ÛÙÔ ÂÏ ÈÛÙÔ. Ô < μâ Ȉı Ù appleˆ ÂÓ ÂÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËıÂ Ë Û Á ÛË Ô Ì ÙÔ appleï ÎÙÚÔ. < Ï ÁÍÙ ÙÈ Û Ó ÛÂÈ ÌÂÙ Í ÙË appleúô ÈÚÂÙÈÎ Û ÛÎÂ Î È ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. ÂÓ ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È < appleèîôèóˆó ÛÙ Ì ÙÔ ÛËÌÂ Ô appleòïëûë ÁÈ appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ ËÊÈ Î Î Ó ÏÈ Ì ÙË È ıâûèìfiùëù ÙËÏÂÔappleÙÈÎÔ Û Ì ÙÔ ËÊÈ Î Ù ÓÔÏÔÁ ÛÙË ÒÚ Û. ÃˆÚ applefiùèùïô (ÌfiÓÔ ÁÈ ÁÁÏ ) <  Πappleôèâ appleâúèappleùòûâè ÙÔ ËÊÈ Îfi ΠÌÂÓÔ Ë È Ú ÛÙÈÎ appleëúâû  ÌappleÔÚÂ Ó Ô Ó appleúôùâú ÈfiÙËÙ Û ÚÔ ÙˆÓ appleôù ÙψÓ. Ùfi ÂÈ Û Ó appleôù ÏÂÛÌ Ó ÌËÓ ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÔÈ applefiùèùïôè ÙfiÌ Ù fiù Ó Ê ÁÔ Ì applefi ÙÔ ËÊÈ Îfi ΠÌÂÓÔ È Ú ÛÙÈÎ appleëúâû Â Î È ÂappleÈÛÙÚ ÊÔ Ì ÛÂ Ó Î Ó ÏÈ appleô ÂÎapple ÌappleÂÈ applefiùèùïô.  ٠ÙËÓ appleâú appleùˆûë ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËıÔ Ó ÔÈ applefiùèùïôè appleú appleâè Ó ÙÔ ÂappleÈÏ ÍÔ Ì apple ÏÈ Ó appleè ÛÔ Ì ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÌÂÓÔ ÛÙÔ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ Ó ÏÏ ÍÔ ÌÂ Î Ó ÏÈ. ΔÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ < μâ Ȉı Ù appleˆ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ Â Ó È ÛˆÛÙ Ú ıìèûì ÓÔ ÁÈ Â ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Û ÛΠappleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÙÂ. < μâ Ȉı Ù appleˆ ÔÈ Ìapple Ù Ú Â ÂÓ Ô Ó ÂÍ ÓÙÏËıÂ. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÈ Ìapple Ù Ú Â. ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ٠appleï ÎÙÚ appleô Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙË appleïâ Ú ÙË TV. < appleèï ÍÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ TV ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. < ŸÙ Ó apple Ù ÛÂÙÂ Ó appleï ÎÙÚÔ Î È ÌÂÚÈÎ Ï Ó Â appleï ÎÙÚˆÓ Ó ÔÛ ÓÔ Ó Ì ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Ù ÙËÙ Î È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÓÙ ÛË applefi ÙËÓ Î ÓÔÓÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È Ë ÙËÏÂfiÚ Û Û ÂÓ ÓÙÈ Ú ÛÙÔ apple ÙËÌ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ, Ê ÈÚ ÛÙ ÙÈ Ìapple Ù Ú Â applefi ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ Î È ÙÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÈ Í Ó. ΔÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ < Δ apple Ú ıú Û Ì Ù ÙË ÔıfiÓË ÌappleÔÚÂ Ó ÂappleËÚ ÛÔ Ó ÙËÓ ÙË Û Ó Â ÂÌ ÓË Â ÈÛıËÛ Ï Ë ÙˆÓ applefiïôèappleˆó appleâúèêâúâè ÎÒÓ Û ÛΠÒÓ. Û ÛΠÂÓ ÛË: ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÈ Ìapple Ù Ú Â ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ Î Ï ÏÏˆÓ appleâúèêâúâè ÎÒÓ Û ÛΠÒÓ. Ó ÙË < μâ Ȉı Ù appleˆ Ë appleëá Û ÌʈÓ ÌÂ Ó Ó Îˆ ÈÎfi appleô appleôûùëú ÂÙ È. Ë Ó apple Ú ÁˆÁ ʈÙÔÁÚ ÊÈÒÓ ÌÔ ÛÈÎ Ì ΠΠappleôèfiùëù ªË ÛÙ ıâú ÌË < μâ Ȉı Ù appleˆ ÂÙ ÂappleÈÏ ÍÂÈ ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË ÏÂÈÙÔ ÚÁ VGA Û Á ÚÔÓÈÛÌ ÓË ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û. ÂÈÎfiÓ ÂÈÎfiÓ Â ÙÂ Ó ÂÛË appleôïôáèûù ÛÙË ÛÂÏ. 51. < Ï ÁÍÙ ÙÈ Û Ó ÛÂÈ ÌÂÙ Í ÙÔ appleôïôáèûù Î È ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË Â Ú ıëîâ Ï ÛË < appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È, ÛÙË Û Ó ÂÈ, ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÁÈ ÙÔ appleúfi ÏËÌ ÙËÓ Î È apple ÏÈ. ÂÈÎfiÓ Úfi ÏËÌ ªËÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÙ appleôù ÂÛ ÔÈ ÈÔÈ Ó ÂappleÈÛΠÛÂÙ ÌÈ ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎ Ô ÙËÏÂfiÚ ÛË. Ì Ô Ï Ù Ù ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ ÁÔÚ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì Ù ÓÈÎfi. 56 fiîîèóë Ï Ó appleô Ó ÔÛ ÓÂÈ < appleôû Ó ÛÙ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÙÔ ÚÂ Ì ÙÔ ÁÈ 10  ÙÂÚfiÏÂappleÙ Î È Û Ó ÛÙ ÙÔ Í Ó.

57 Ú ÚÙËÌ 1: ƒ ıìèûë ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ÁÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÂÓfi DVD DVD/R ÙË Philips ΔÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË Û apple Ú ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂÏ Á ÂÙ ÙÔ DVD ÙÔ DVD/R ÙË Philips appleô È ı ÙÂÙÂ. a 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ DVD ÁÈ 4  ÙÂÚfiÏÂappleÙ Ì ÚÈ Ë Ï Ó Ó Ó ÂÈ Û Ó Ò. 2. ÏËÎÙÚÔÏÔÁ ÛÙ ÙÔÓ Îˆ ÈÎfi 500 Ì ٠ÚÈıÌËÙÈÎ appleï ÎÙÚ ÁÈ Ì Û ÛÎÂ Ó apple Ú ÁˆÁ DVD ÙË Philips. ÏËÎÙÚÔÏÔÁ ÛÙ ÙÔÓ Îˆ ÈÎfi 542 Ì ٠ÚÈıÌËÙÈÎ appleï ÎÙÚ ÁÈ Ì Û ÛΠÂÁÁÚ Ê DVD ÙË Philips. > ŸÏ ÔÈ Ï Ó Â Ó ÔÛ ÓÔ Ó ÁÈ 3  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ˆ ÂappleÈ Â ˆÛË fiùè ÂÈ ÂÈÛ ıâ Ô ÛˆÛÙfi Έ ÈÎfi. Ó Â Ù ÂÈÛ ÁÂÈ Ï Óı ÛÌ ÓÔ Îˆ ÈÎfi fiïâ ÔÈ Ï Ó Â ı apple Ú Ì ÓÔ Ó Ó ÌÌ Ó ÁÈ 2  ÙÂÚfiÏÂappleÙ. apple Ó Ï ÂÙ ÙÔ Ì 2. > ΔÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈfi Û Ú ÛÎÂÙ È ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ DVD DVD/R È Î ÚˆÛË ÙË ÂappleÈÏÂÁÌ ÓË ÏÂÈÙÔ ÚÁ < È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ DVD ÁÈ 4  ÙÂÚfiÏÂappleÙ. > ΔÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ı ÂappleÈÛÙÚ ÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ TV. 57

58 Ú ÚÙËÌ 2 - Ó ıìèûë ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÙË Philips Ì ÙË Ú ÛË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË... øúoïoáè Î ÒvË K Ó ÏÈ ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË... EÚÁÔÛÙ Û Î Ú... Av ıìèûë ÏoÁÈÛ... Info Av ıìèûë ÏoÁÈÛ... ÏËÚÔÊÔÚ Â ÙÚ... ΔÔappleÈÎ Ó ı Û... Ó ÎÔ ÓˆÛË ÈÛ ÁˆÁ Philips appleúôûê ÚÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ıìèûë ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÌÂ Ú ÛË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË. ªÂÙ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË Ì Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ, Ë ÙËÏÂfiÚ Û Û ı appleô ÂÈ Û ÁÂÓÈÎ ÁÚ ÌÌ Î Ï ÙÂÚ. È ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÂÍ ÚÙÒÓÙ È applefi ÙËÓ Ó ıìèûë appleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ Û Ù Πıò Âapple ÛË Î È applefi ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi appleô Â Â Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË appleúèó applefi ÙËÓ Ó ıìèûë. ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÂÎÙÂÏ ÛÂÙ ÙËÓ Ó ıìèûë ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÌfiÓÔÈ Û. Œ ÂÙ applefi Ë Û fiùè ÙÔ appleâúèâ fiìâóô ÙÔ ÙÔ ÂÁÁÚ ÊÔ appleâ ı ÓÂÙ È Û Ù ÓÈÎÔ Ú ÛÙ Ì ÂÍÈfiÙËÙ ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. È Ó ÂÙÔÈÌ ÛÂÙ ÌÈ ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË ÁÈ ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ È ÙË È ÈÎ Û ı ÚÂÈ ÛÙ ÙÂ: - Ó appleúôûˆappleèîfi appleôïôáèûù ÌÂ Ó ÙfiÙËÙ Û Ó ÂÛË Î È Ó ÙËÛË ÛÙÔ È ÎÙ Ô. - Ó ÔËıËÙÈÎfi appleúfiáú ÌÌ È Â ÚÈÛË Ú Â ˆÓ appleô Ó appleôûùëú ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ ZIP (apple.. WinZip ÁÈ Windows Stuffit ÁÈ Mac OS). - Ó, Î Ù appleúôù ÌËÛË ÂÈÔ, memory stick USB. ËÌ ˆÛË: appleôûùëú ÂÙ È ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË ÌfiÓÔ Ì ÊÔÚÌ FAT/DOS. ªappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù ÙË Ó Î ÔÛË ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ applefi ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ appleô ÁÔÚ Û Ù ÙË Û ÛÎÂ Ó ÙËÓ Î Ù ÛÂÙ applefi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ 1. ªÂÙ Â Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ ÙÔ appleúfiáú ÌÌ Û Ó ÂÛË ÛÙÔ È ÎÙ Ô ÙÔ appleôïôáèûù Û. 2. ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙË È ÈÎ Û ÁÈ Ó Ú Ù ÙÈ appleïëúôêôú Â Î È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi appleô ÓÙÈÛÙÔÈ Â ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û. 3. appleèï ÍÙ ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Ú Â Ô Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ Î È Î Ù ÛÙ ÙÔ ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û. 4. appleôû ÌappleÈ ÛÙ ÙÔ Ú Â Ô ZIP Î È ÓÙÈÁÚ Ù ÙÔ Ú Â Ô autorun.upg ÛÙÔÓ Î ÚÈÔ Î Ù ÏÔÁÔ ÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË USB. ËÌ ˆÛË: ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÌfiÓÔ ÙÈ Ó ıì ÛÂÈ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ appleô ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ È ÂappleÈ Â ˆÛË ÙË Î ÔÛË ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ ÛÂÙ ÙË È ÈÎ Û Ó ıìèûë ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ, Û Û Ì Ô ÏÂ Ô ÌÂ Ó ÂÏ ÁÍÂÙ appleôè Â Ó È Ë ÙÚ Ô Û Î ÔÛË ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. 1. appleèï ÍÙÂ Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ applefi ÙÔ ªÂÓÔ TV, ÁÎ Ù ÛÙ ÛË, Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ. 2. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ. > ΔÔ ÌÂÓÔ Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È ÛÙÔ ÚÈÛÙÂÚfi ÙÌ Ì ÙË ÔıfiÓË. 3. appleèï ÍÙ ÏËÚÔÊÔÚ Â ÙÚ ÔÓÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÁÈ Ó Ú Ù ÙËÓ Î ÔÛË Î È ÙËÓ appleâúèáú Ê ÙÔ ÙÚ ÔÓÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ. 58

59 Ú ÚÙËÌ 2 ( Ó ÂÈ ) È ÈÎ Û ÙfiÌ ÙË Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ Software Upgrade Application Upgrade busy... Software Id: TL32E-234 Loading Done Validating Done Programming 1. appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È appleôû Ó ÛÂÙ fiïâ ÙÈ Û ÛΠÌÓ ÌË. 2. ΔÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË USB appleô appleâúè ÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ó ıìèûë appleô Î ÙÂ Û ÙÂ. 3. ÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË Ì ÙÔ È ÎfiappleÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ B ÛÙÔ Âapple Óˆ Ì ÚÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. 4. Ù ÙËÓ Ó ÚÍË ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË ı ÓÈ Ó ÛÂÈ ÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË USB Ì ÚÈ Ó ÚÂÈ ÙÔ appleâúèâ fiìâóô ÂÓËÌ ÚˆÛË. ÙËÏÂfiÚ ÛË ÌÂÙ ÓÂÈ ÙfiÌ Ù ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ó ıìèûë. ªÂÙ applefi ÌÂÚÈÎ Â ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÂÌÊ Ó ÂÈ ÙËÓ Î Ù ÛÙ ÛË ÙË È ÈÎ Û Ó ıìèûë. ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË: - ÂÓ ÂappleÈÙÚ appleâù È Ó Ê ÈÚ ÛÂÙ ÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË USB ÂÓÒ Ë È ÈÎ Û ÙË Ó ıìèûë ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ Ú ÛÎÂÙ È Û ÂÍ ÏÈÍË. - Û appleâú appleùˆûë È ÎÔapple ÙÔ ÚÂ Ì ÙÔ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË Ó ıìèûë, ÌËÓ Ê ÈÚ ÛÂÙ ÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË USB applefi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. ÙËÏÂfiÚ ÛË ı Û Ó ÛÂÈ ÙË È ÈÎ Û Ó ıìèûë ÌfiÏÈ appleôî Ù ÛÙ ıâ Ë ÙÚÔÊÔ ÔÛ. - Â Ó appleúôûapple ı ÛÂÙÂ Ó ÌÂÙ Â Ù Û appleúôëáô ÌÂÓË Î ÔÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ applefi ÙËÓ ÙÚ Ô Û, ı Û ËÙËı ÂappleÈ Â ˆÛË. ÌÂÙ ÛË Û appleúôëáô ÌÂÓË Î ÔÛË ı appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È ÌfiÓÔ Û appleâúèappleùòûâè appleô appleú ÁÌ ÙÈÎ ÚÂÈ ÂÙ È. - Â Ó apple Ú ÙËÚËı Πappleôèô ÛÊ ÏÌ Î Ù ÙË È ÈÎ Û Ó ıìèûë, ı appleú appleâè Ó appleúôûapple ı ÛÂÙÂ Í Ó Ó ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÂÙ Ì ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ fiappleô ÁÔÚ Û Ù ÙË Û ÛÎÂ. - Ë È ÈÎ Û ÙfiÌ ÙË Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ı ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ ÌfiÓÔ Â Ó Ë Î ÔÛË ÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË USB Â Ó È È ÊÔÚÂÙÈÎ applefi Ù ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. 5. ŸÙ Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı ÂappleÈÙ Ò Ë Ó ıìèûë ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ, Ê ÈÚ ÛÙ ÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË USB Î È Âapple ÓÂÎÎÈÓ ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË Ì ÙÔ È ÎfiappleÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ B ÛÙÔ appleï È ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. ÙËÏÂfiÚ ÛË ı ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÙÔ Ó Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ËÌ ˆÛË: ÌfiÏÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ Ë Ó ıìèûë ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔÓ appleúôûˆappleèîfi Û appleôïôáèûù ÁÈ Ó È ÁÚ ÂÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË applefi ÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË USB. 59

60 Ú ÚÙËÌ 2 ( Ó ÂÈ ) MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË... øúoïoáè Î ÒvË K Ó ÏÈ ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ AappleoΈ ÈÎoappleoÈË... EÚÁÔÛÙ Û Î Ú... Av ıìèûë ÏoÁÈÛ... Info Av ıìèûë ÏoÁÈÛ... ÏËÚÔÊÔÚ Â ÙÚ... ΔÔappleÈÎ Ó ı Û... Ó ÎÔ ÓˆÛË È ÈÎ Û ÂÈÚÔÎ ÓËÙË Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ È ÙË ÂÈÚÔÎ ÓËÙË Ó ıìèûë ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÓÙÈÁÚ Ù ÙÔ Ú Â Ô autorun.upg ÛÙÔÓ Î Ù ÏÔÁÔ Upgrades appleô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔÓ Î ÚÈÔ Î Ù ÏÔÁÔ ÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË USB. ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÌÂÙÔÓÔÌ ÛÂÙ ÙÔ Ú Â Ô Â Ó ı ÏÂÙ ÏÏ È ÙËÚ ÛÙ ÙËÓ Âapple ÎÙ ÛË.upg. 1. ΔÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË appleô appleâúè ÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ó ıìèûë appleô Î ÙÂ Û ÙÂ. 2. appleèï ÍÙÂ Ó ıìèûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË. ªÂÙ Â Ù ÛÙÔ ΔÔappleÈÎ Ó ıì ÛÂÈ /ÂÊ ÚÌÔÁ. ÙËÏÂfiÚ ÛË ı ÂÌÊ Ó ÂÈ ÙË Ï ÛÙ fiïˆó ÙˆÓ Û Ì ÙÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ appleô Â Ó È È ı ÛÈÌ ÛÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË USB Î È Ù Â ÔÌ Ó ÁÈ Î ıâ ÂÈÎfiÓ Ó ıìèûë appleô ÂappleÈÏ ÁÂÙ È. 3. appleèï ÍÙ ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË Î ÔÛË Ó ıìèûë Î È appleè ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ appleï ÎÙÚÔ ÁÈ Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÙ ÙË È ÈÎ Û Ó ıìèûë. ÙËÏÂfiÚ ÛË Âapple ÓÂÎÎÈÓÂ Ù È Î È ÌÂÙ ÓÂÈ ÙfiÌ Ù ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ó ıìèûë. ªÂÙ applefi ÌÂÚÈÎ Â ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÂÌÊ Ó ÂÈ ÙËÓ Î Ù ÛÙ ÛË ÙË È ÈÎ Û Ó ıìèûë. ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË: Â Ó appleúôûapple ı ÛÂÙÂ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙÂ Ó ıìèûë ÛÙËÓ È Û appleúôëáô ÌÂÓË Î ÔÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ applefi ÙËÓ ÙÚ Ô Û, ı Û ËÙËı ÂappleÈ Â ˆÛË. ÌÂÙ ÛË Û appleúôëáô ÌÂÓË Î ÔÛË ı appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È ÌfiÓÔ Û appleâúèappleùòûâè appleô appleú ÁÌ ÙÈÎ ÚÂÈ ÂÙ È. 4. ŸÙ Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı ÂappleÈÙ Ò Ë Ó ıìèûë ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ, Ê ÈÚ ÛÙ ÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË USB Î È Âapple ÓÂÎÎÈÓ ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË Ì ÙÔ È ÎfiappleÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ B ÛÙÔ appleï È ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. ÙËÏÂfiÚ ÛË ı ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÙÔ Ó Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. 60

61 Ú ÚÙËÌ 3 - ªÔÚÊ È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙË Philips Ì ÌÔ ÛÈÎfi apple Ú ÛÎ ÓÈÔ ËÌÂÈÒÛÂÈ : - ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù ÙËÓ ÙÂÏ ٠ΠÔÛË ÙÔ ÂÁÁÚ ÊÔ ÙÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ appleôûù ÚÈÍË ÙË Philips ( ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔÓ ÚÈıÌfi Ù appleô ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û ÁÈ Ó Ú Ù ÙË Û ÂÙÈÎ ÙÂÎÌËÚ ˆÛË Î È ÏÏ Ú Â. - Philips Â Ê ÚÂÈ Î Ì Â ı ÓË ÁÈ Ù fió appleúô Ï Ì Ù appleô ÌappleÔÚÂ Ó appleúôî Ô Ó ˆ appleôù ÏÂÛÌ ÙˆÓ fiûˆó Ó Ê ÚÔÓÙ È Û Ùfi ÙÔ ÁÁÚ ÊÔ. Δ ÛÊ ÏÌ Ù appleô ı Ó ÊÂÚıÔ Ó ÛÙËÓ Philips, ı appleúôû ÚÌÔÛÙÔ Ó Î È ı ËÌÔÛÈ ÙÔ Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ appleôûù ÚÈÍË ÙË Philips ÙÔ Û ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ó Ùfi. ÈÛ ÁˆÁ ΔÔ ÁÁÚ ÊÔ Ùfi ÂappleÂÍËÁ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ËÌÈÔ ÚÁ ÂÓfi Ú Â Ô appleúô ÔÏ È Ê ÓÂÈÒÓ Philips ÌÂ Ô ÛÙÔ apple Ú ÛÎ ÓÈÔ. Œ ÂÙ applefi Ë Û fiùè ÙÔ appleâúèâ fiìâóô ÙÔ ÙÔ ÂÁÁÚ ÊÔ appleâ ı ÓÂÙ È Û Ù ÓÈÎÔ Ú ÛÙ Ì ÂÍÈfiÙËÙ ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. È Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÙ ÙËÓ appleúô ÔÏ ÙˆÓ È Ê ÓÂÈÒÓ ÓÔ ÍÙ ÙÔ Ú Â Ô ÙˆÓ È Ê ÓÂÈÒÓ ÛÙÔ Multimedia Browser ( Ó ÙËÛË ÔÏ Ì ÛˆÓ) ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. 1. È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ MENU/appleÂÚÈ ÁËÛË ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÊÔ ÙÔappleÔıÂÙ ÛÂÙ ÙË Û ÛΠUSB Î È ÓÔ ÍÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. 2. ªÂÙ Â Ù ÛÙË ı ÛË appleô ÂÙ appleôıëîâ ÛÂÈ ÙÔ Ú Â Ô È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ (.alb) ÛÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË. 3. appleèï ÍÙ ÙÔ Ú Â Ô ÙË È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ Î È appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÁÈ Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ë appleúô ÔÏ. 4. È Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÙ ÙË È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ, appleè ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ. ÂÓÈÎÔ ÓfiÓ - ÙÈ È Ê ÓÂÈ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È appleï Û ÓÙ ÍË Ú ÎÙ ÚˆÓ ASCII XML ÒÛÙÂ Ó ÂappleÈÙÚ appleâù È Ë ËÌÈÔ ÚÁ Î È Ë ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙˆÓ Ú Â ˆÓ È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ ÌÂ Ú ÛË appleïòó ÂÚÁ Ï ˆÓ. - ŸÏ ÔÈ Ó ÊÔÚ Û appleâúèâ fiìâóô ÙÔ ÈÎÙ Ô appleú appleâè Ó Û ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÁÎfiÛÌÈ È ı ÓÛË ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ. - ΔÔ appleâúèâ fiìâóô ÙË ºÔÚËÙ ªÓ ÌË (PM - Portable Memory) Â È ı ÙÂÈ apple ÁÎfiÛÌÈ È ı ÓÛË, Ì appleôù ÏÂÛÌ Ó ÌËÓ ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ Ó ÊÔÚ Û Ùfi applefi ÌÈ È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ appleô ÂÓ ÂÈ appleôıëîâ Ù ÛÙËÓ È ÊÔËÙ ÌÓ ÌË. - È Ó È ÙËÚËıÂ Ë ÊÔÚËÙfiÙËÙ, Ó Ú Â Ô È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ appleôıëîâ Ì ÓÔ Û ÌÈ ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË ÌappleÔÚÂ Ó Ó Ê ÚÂÙ È Û appleâúèâ fiìâóô appleô Ú ÛÎÂÙ È ª ÛÙËÓ È ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË. Ó ÊÔÚ Û apple ÁÎfiÛÌÈ È ı ÓÛÂÈ ÌappleÔÚÂ Ó Ô ËÁ ÛÂÈ Û ÓÙÈÊ ÛÂÈ ÂÊfiÛÔÓ Ë ºÔÚËÙ ªÓ ÌË ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È Û ÌË ÈÎÙ ˆÌ ÓË Û ÛΠCE. ΔÔ ÙÂÏÂ Ù Ô ˆÛÙfiÛÔ ÂÓ apple ÁÔÚ ÂÙ È, appleôùâïâ ÌfiÓÔ Ì Û ÛÙ ÛË. - ÓÈÛÙ Ù È ÙÔ appleâúèâ fiìâóô ÙË ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË appleô Ó Ê ÚÂÙ È Û URL Ó Û ÂÙ È Û ÌÈ Û ÂÙÈÎ È ÚÔÌ appleô Ó ÍÂÎÈÓ applefi ÙÔÓ Î Ù ÏÔÁÔ fiappleô ÂÈ appleôıëîâ ÙÂ Ë È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ. Ù Ë È ÚÔÌ appleâúèï Ì ÓÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ Û ÙË Û ÛΠÙÔ Ô ËÁÔ ÙË ºÔÚËÙ ªÓ ÌË. ÀappleÔÛÙËÚ ÂÙ È Âapple ÛË Ë appleï ÚË È ÚÔÌ appleúô ÙÔ appleâúèâ fiìâóô. - Û ÂÙÈÎ È ÚÔÌ : pictures\test1.jpg, tamper.jpg,..\new\bird.jpg,... - appleï ÚË È ÚÔÌ : USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg,... ÂÓÈÎ ªÔÚÊ apple Ú Î Ùˆ ÌÔÚÊ Î È Û ÓÙ ÍË ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È ÁÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ Ú Â Ô È Ô ÈÎ appleúô ÔÏ ÂÈÎfiÓˆÓ ( appleïfi ΠÌÂÓÔ ascii) Ì Âapple ÎÙ ÛË.alb (.ALB) Ú Â ÁÌ Ù : slshow1.alb, summer_holiday_2004.alb, test.alb,... È ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ Ú Â Ô ÎÂÈÌ ÓÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È Ë ÎfiÏÔ ıë Û ÓÙ ÍË: <?xml version="1,0" encoding="iso-885h9-1"?> <philips-slideshow version="1.0" > <title>title of the slideshow</title> <audio>audio_url</audio> <slide-duration>30</slide-duration> <slides> <slide>slide_1_url</slide> <slide>slide_2_url</slide> <slide>slide_3_url</slide> <slide>slide_4_url</slide> <slide>slide_5_url</slide> <slide>slide_6_url</slide>... <slide>slide_n-1_url</slide> <slide>slide_n_url</slide> </slides> </philips-slideshow> 61

62 Ú ÚÙËÌ 3 ( Ó ÂÈ ) ÀappleÔÛÙËÚÈ fiìâó ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ (tags) XML apple Ó Î appleô ÎÔÏÔ ıâ ÓÂÈ Ì appleâúèáú Ê ÙË Û ÓÙ ÍË XML. ÓÔÌ Û Ó ÂÈÎÙÈÎÔ (tag) philips-slideshow title audio slide-duration slides slide ÃÚ ÛË appleô ÚˆÙÈÎfi appleúô ÈÚÂÙÈÎfi appleúô ÈÚÂÙÈÎfi appleúô ÈÚÂÙÈÎfi appleô ÚˆÙÈÎfi appleúô ÈÚÂÙÈÎfi ÂÚÈÁÚ Ê ÀappleÔÁÚ Ê apple ÚÔ Û ÛË Philips Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓË ÙË Î ÔÛË. Ù ÙÏÔ ÙË Ï ÛÙ Ó apple Ú ÁˆÁ. ÈÎÙ Îfi ΔfiappleÔ (URL) ÙÔ Ô appleô ÎÔÏÔ ıâ Ùfi ÙÔ ÂÓ ÂÈÎÙÈÎfi (tag) appleúôû ÈÔÚ ÂÈ ÙË ÌÔ ÛÈÎ appleô Ó apple Ú ÁÂÙ È ÛÙÔ apple Ú ÛÎ ÓÈÔ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË appleúô ÔÏ ÙˆÓ È Ê ÓÂÈÒÓ. ŒÓ ÌfiÓÔ ÙÚ ÁÔ È Ï ÛÙ Ó apple Ú ÁˆÁ (.m3u &.pls) appleôùâïô Ó ÙÈ ÌÔÓ ÈÎ ÁÎ ÚÂ Ó ÊÔÚ Ô. Ì ÏÏË Ó ÊÔÚ Â ı Ô ËÁ ÛÂÈ ÛÂ Ó apple Ú ÁˆÁ Ô. Ó Á ÓÂÈ Ó ÊÔÚ ÛÂ Ó ÌfiÓÔ ÙÚ ÁÔ È, ÙÔ ÙÚ ÁÔ È Ùfi ı Ó apple Ú ÁÂÙ È Û Ó Ò. Ó Á ÓÂÈ Ó ÊÔÚ ÛÂ Ï ÛÙ Ó apple Ú ÁˆÁ, Ë Ï ÛÙ ı Ó apple Ú ÁÂÙ È ÛÂÈÚÈ Î Î È ı Âapple Ó Ï Ì ÓÂÙ È ÌfiÏÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ. appleúôî ıôúèûì ÓÔ ÚfiÓÔ ÂÌÊ ÓÈÛË Ì È Ê ÓÂÈ (Û 0,1  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ). ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÂÓ Â Ó È appleô ÚÂˆÌ ÓË Ó appleôûùëú ÂÈ Ùfi ÙÔ ÂÓ ÂÈÎÙÈÎfi (tag). ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ÌappleÔÚÂ Ó ÂappleÈ ÏÂÈ ÙË Ú ÛË Ì appleâúèûûôù ÚˆÓ appleúôî ıôúèûì ÓˆÓ ÚfiÓˆÓ ÂÌÊ ÓÈÛË. ÚÔÛ ÈÔÚ ÂÈ ÙÈ È Ê ÓÂÈ appleô ı appleúô ÏËıÔ Ó. ÚÔÛ ÈÔÚ ÂÈ ÙÔ URL ( ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ) Î ıâ ÌÂÌÔÓˆÌ ÓË È Ê ÓÂÈ. 62

63 Ú ÚÙËÌ 4 - ΔËÏÂfiÚ ÛË Philips - Ì Ù Û ÂÙÈÎ Ì ËÊÈ Î Î ÌÂÚÂ Î È Û ÛΠUSB ËÌÂÈÒÛÂÈ : - ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù ÙËÓ ÙÂÏ ٠ΠÔÛË ÙÔ ÂÁÁÚ ÊÔ ÙÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ appleôûù ÚÈÍË ÙË Philips ( - ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û Â Ó È Ó ıì ÛÈÌÔ. Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple ÛÂÙ appleúô Ï Ì Ù ÂÏ ÁÍÙ appleúòù Â Ó È ı ÙÂÙ ÙËÓ ÙÂÏ ٠ΠÔÛË ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓË ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û. ªappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù ÙËÓ ÙÂÏ ٠ΠÔÛË ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ, Ì ÌÂ Ô ËÁ Â, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ appleôûù ÚÈÍË ÙË Philips. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔÓ ÚÈıÌfi Ù appleô ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û ÁÈ Ó Ú Ù ÙË Û ÂÙÈÎ ÙÂÎÌËÚ ˆÛË Î È ÏÏ Ú Â. - Philips ÂÓ Â Ó È appleâ ı ÓË ÁÈ Ù fió ÛÊ ÏÌ Ù ÛÙ appleâúèâ fiìâó ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÁÁÚ ÊÔ, ÏÏ Î È Ô Ù ÁÈ appleúô Ï Ì Ù appleô appleúôî appleùô Ó ˆ appleôù ÏÂÛÌ ÙÒÓ ÙˆÓ appleâúèâ ÔÌ ÓˆÓ. Δ ÛÊ ÏÌ Ù appleô ı Ó ÊÂÚıÔ Ó ÛÙËÓ Philips, ı appleúôû ÚÌÔÛÙÔ Ó Î È ı ËÌÔÛÈ ÙÔ Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ appleôûù ÚÈÍË ÙË Philips ÙÔ Û ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ó Ùfi. Ì Ù ËÊÈ ÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÌË ÓÒÓ Ó ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ Ì Û Ó ÂÛË USB ÌÂÙ Í ÙË ËÊÈ Î ÊˆÙÔÁÚ ÊÈÎ ÌË Ó Î È ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÔÎÈÌ ÛÂÙ ÙÈ apple Ú Î Ùˆ appleúôù ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ Âapple Ï ÛË ÙÔ appleúô Ï Ì ÙÔ. - μâ Ȉı Ù fiùè Ë ËÊÈ Î Û Î ÌÂÚ ÂÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËıÂ Î È Âapple ÏËı ÛÙ fiùè ÔÈ Ú ıì ÛÂÈ ÙË Â Ó È ÛˆÛÙ ( Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÈ Ô ËÁ Â Ú ÛË ÙË ËÊÈ Î Î ÌÂÚ ÁÈ appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú  ). - ªÂÚÈÎ ËÊÈ Î Î ÌÂÚ ÂappleÈÙÚ appleô Ó ÙËÓ appleâóâúáôappleô ËÛË ÙË È Û Ó ÂÛË USB. μâ Ȉı Ù fiùè Ë È Û Ó ÂÛË USB ÂÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËı appleúôùô ÙË Û Ó ÛÂÙ Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. - Ó È ı ÙÂÙ ËÊÈ Î Î ÌÂÚ ÌfiÓÔ Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÌÓ ÌË ( ˆÚ appleôûappleòìâóë ÌÓ ÌË) ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÔÎÈÌ ÛÂÙÂ Ó ÓÙÈÁÚ ÂÙ ٠appleâúèâ fiìâó ÂÈÚÔÎ ÓËÙ Û ÌÈ Û ÛΠÌÓ ÌË USB ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Ó appleúôûˆappleèîfi appleôïôáèûù. - ªÂÚÈÎ ËÊÈ Î Î ÌÂÚ ÂappleÈÙÚ appleô Ó ÙËÓ ÂÓ ÏÏ Á ÌÂÙ Í PTP (Picture Transfer Protocol) PC Link Î È USB Mass Storage. μâ Ȉı Ù fiùè ÂÙ ÂappleÈÏ ÍÂÈ USB Mass Storage PC Drive ÛÙËÓ ËÊÈ Î ÊˆÙÔÁÚ ÊÈÎ ÌË Ó. - Ó Ë Î ÌÂÚ appleôûùëú ÂÈ È ÊÔÚÂÙÈÎ Ú ıì ÛÂÈ È Û Ó ÂÛË, ÔÎÈÌ ÛÙ ÙÈ Ì appleúô Ì ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ appleòïëûë ÙË ÊˆÙÔÁÚ ÊÈÎ ÌË Ó ÁÈ Ó Ú Ù ÙË ÛˆÛÙ Ú ıìèûë. Ì Ù Û ÛΠÒÓ ÌÓ ÌË USB - È Û ÛΠappleô Û Ó ÔÓÙ È ÛÙË USB ı Ú ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ı appleú appleâè Ó Â Ó È Û Ì Ù Ì Mass Storage Class. Ó Ë Û ÛÎÂ Û ( ËÊÈ Î ÊˆÙÔÁÚ ÊÈÎ ÌË Ó, MP3 player, ÊÔÚËÙfi ÛÎÏËÚfi ÛÎÔ,...) ÂÓ Â Ó È Û Ì Ù Ì Mass Storage Class ÂÓ ı ÓÈ Ó Ù applefi ÙËÓ Ó ÙËÛË appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. - ÀappleÔÛÙËÚ ÔÓÙ È ÔÈ apple Ú Î Ùˆ appleôôì  ÙË appleúô È ÁÚ Ê Mass Storage Class: ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË Û ÂÙ È ÛÙËÓ appleúô È ÁÚ Ê Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview (v1.2, June 23, 2003) Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓˆÓ fiïˆó ÙˆÓ ÂÁÁÚ ÊˆÓ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙËÓ appleúô È ÁÚ Ê. appleúô È ÁÚ Ê ÌappleÔÚÂ Ó ÚÂı ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ ÙË Ù appleôappleô ËÛË USB ( Ï ÚË appleôûù ÚÈÍË ÙÔ USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (binterfaceprotocol = 50h). Ï ÚË appleôûù ÚÈÍË ÙÔ SubClass Code = 05h, SFF-8070i spec. Ï ÚË appleôûù ÚÈÍË ÙÔ SubClass Code = 06h, ÛÂÙ ÂÓÙÔÏÒÓ SCSI. - È ÙÈ Û ÛΠÌÓ ÌË USB Ì ÌÂÁ ÏË ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ, fiù Ó Ú ÛÎÂÛÙ ÛÙËÓ Ó ÙËÛË appleâúèâ ÔÌ ÓÔ, ÂÓ ÂÙ È Ó appleâú ÛÂÈ ÌÂÁ ÏÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ appleúèó appleôîù ÛÂÙ appleúfiû ÛË ÛÙ Ú Â Û. - ŸÙ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÙÂ Ó ÊÔÚËÙfi ÛÎÏËÚfi ÛÎÔ USB: ÂÍ ÈÙ ÙË ÌÂÁ ÏË Î Ù Ó ÏˆÛË ÈÛ Ô ÙÔ ÛÎÏËÚÔ ÛÎÔ, Û ÓÈÛÙ Ù È Ë Ú ÛË Â͈ÙÂÚÈÎÔ ÙÚÔÊÔ ÔÙÈÎÔ ÁÈ ÙÔ ÊÔÚËÙfi ÛÎÏËÚfi ÛÎÔ ÒÛÙÂ Ë ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ó Â Ó È ÂÁÁ ËÌ ÓË Û fiïâ ÙÈ Û Óı ÎÂ. Ì Ù ËÊÈ ÎÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÀappleÔÛÙËÚ ÂÙ È ÊÔÚËÙ ÌÓ ÌË ÌfiÓÔ Ì ÊÔÚÌ FAT (DOS). Ê ÏÌ Ù Û Ùfi ÙÔ ÊÔÚÌ ÌappleÔÚÂ Ó Ô Ó ˆ appleôù ÏÂÛÌ ÙÔ appleâúèâ fiìâóô Ó ÌË ÌappleÔÚÂ Ó È ÛÙÂ. Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÔ Ó Ù ÙÔÈ appleúô Ï Ì Ù appleúôûapple ı ÛÙÂ Ó ÌÔÚÊÔappleÔÈ ÛÂÙÂ Í Ó ÙËÓ Î ÚÙ. Œ ÂÙ applefi Ë Û fiùè Î Ù ÙË ÌÔÚÊÔappleÔ ËÛË ÙË Î ÚÙ È ÁÚ ÊÔÓÙ È Î È fiï Ù appleâúèâ fiìâó Ù (ÂÈÎfiÓÂ, ÌÔ ÛÈÎ,...). ñ ΔÔ Ì ÁÈÛÙÔ Ì ÁÂıÔ ÔappleÔÈÔ appleôùâ Ú Â Ô appleôï Ì ÛˆÓ ÂÓ appleú appleâè Ó appleâú ÓÂÈ Ù 4Gbyte. ñ ªË ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ÙËÓ ÎÔ Î "." ÛÙÈ ÔÓÔÌ Û Â ÙˆÓ Ê Î ÏˆÓ. ñ Ó Ù ÓÙÂÔ stream appleôûùëú Ô Ó appleôïï appleï ÎÔÌÌ ÙÈ Ô ÙÔ appleúòùô ÎÔÌÌ ÙÈ Ô ı ÂappleÈÏ ıâ ÙfiÌ Ù, Ù ÏÏ ÎÔÌÌ ÙÈ Ô ÂÓ ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂappleÈÏ ıô Ó. ñ Δ Â͈ÙÂÚÈÎ Ú Â applefiùèùïˆó (apple.. Ú Â applefiùèùïˆó DivX.srt) ÂÓ appleôûùëú ÔÓÙ È. 63

64 Ú ÚÙËÌ 5 - Ì Ù Û ÂÙÈÎ Ì ÙÈ appleâúèêâúâè Î Û ÛΠappleô Û Ó ÔÓÙ È Ì Ûˆ appleô Ô HDMI appleô Ô HDMI IN apple Ú ÂÈ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  appleâèîfióèûë ÙËÏÂfiÚ ÛË Î È ÔıfiÓË : HD ΔËÏÂfiÚ ÛË Ù appleèî  ÎÚ ÓÂÈ (SDTV) 640x480i 720x480i 720x576i ΔËÏÂfiÚ ÛË ÂÏÙÈˆÌ ÓË Â ÎÚ ÓÂÈ (EDTV) ΔËÏÂfiÚ ÛË ËÏ Â ÎÚ ÓÂÈ (HDTV) 640x480p 720x480p 720x576p 1920x1080i 1280x720p PC VGA 640x480 SVGA 800x600 XGA 1024x768 - ÊfiÛÔÓ ÚÂÈ ÛÙÂ, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙË ı ÛË ÙË ÂÈÎfiÓ ÛÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË ÔıfiÓË Ì ٠appleï ÎÙÚ Î ÚÛÔÚ. - fiሠÓÔÌÈÎÒÓ apple ÈÙ ÛˆÓ, Â Ó È Ó Ùfi Ó ÂÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËıÂ Ë Û Á ÛË ÙÔ Û Ì ÙÔ ÂÍfi Ô ËÊÈ ÎÔ Ô Û ÔÚÈÛÌ Ó appleúôûù ÙÂ Ì Ó applefi ÓÙÈÁÚ Ê appleôèfiùëù Ô PCM applefi appleâúèêâúâè Î Û ÛÎÂ Û Ó Â ÂÌ Ó ÛÙËÓ appleô Ô ÂÈÛfi Ô hdmi. - ÙËÏÂfiÚ Û Û appleôûùëú ÂÈ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÚÔÛÙ Û æëêè ÎÔ ÂÚÈ ÔÌ ÓÔ Ú ÒÓË ). Ùfi Â Ó È Ó Û ÛÙËÌ appleúôûù Û applefi ÓÙÈÁÚ Ê appleâúèâ ÔÌ ÓÔ DVD appleô ÂÍ ÁÂÙ È applefi ÙËÓ appleô Ô HDMI. Ú ÂÈ ÌÈ ÛÊ Ï ËÊÈ Î Û Ó ÂÛË ÌÂÙ Í ÌÈ appleëá ÓÙÂÔ (DVD, PC, ÎÏapple.) Î È ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. ΔÔ appleâúèâ fiìâóô Â Ó È ÎÚ appleùôáú ÊËÌ ÓÔ ÛÙËÓ appleâúèêâúâè Î Û ÛΠappleëá, ÒÛÙÂ Ó appleôùú appleâù È Ë ËÌÈÔ ÚÁ ÌË ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓˆÓ ÓÙÈÁÚ ÊˆÓ. - ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÂÍ ÛÊ Ï ÂÙ È ÌfiÓÔ ÌÂ Î Ù Ó ÏˆÙÈÎ appleúô fióù Û Ì Ù Ì HDMI. - È ËÊÈ Î appleâúèêâúâè Î Û ÛΠapplefi È ÊÔÚÂÙÈÎÔ Î Ù ÛΠÛÙ Ô Ó ÙË Ó ÙfiÙËÙ È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ appleúôù appleˆó ÂÍfi Ô, ÁÂÁÔÓfi appleô ÌappleÔÚÂ Ó appleúôî Ï ÛÂÈ ÛÎÔÏ Â ÛÙË ÛˆÛÙ appleâèîfióèûë applefi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. -  appleâú appleùˆûë ÌË Ó Ó ÛË Î appleôèô Û Ì ÙÔ applefi ÙË Û ÛΠHDMI, appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙË Û ÛΠHDMI Î È, ÛÙË Û Ó ÂÈ, ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÙËÓ Î È apple ÏÈ. È ÏÙÈÛÙË appleâèîfióèûë, Â Ó È appleúôùèìfiùâúô Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙËÓ ËÏfiÙÂÚË Ó Ù applefi ÙÈ appleôûùëúè fiìâóâ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  appleâèîfióèûë ÛÙÔ DVD player, Blu-Ray ÛÙË Û ÛΠsettop box HD. 64

65 ÚÂÙ ÚÈÔ camcorder...45 DVB-T...8 DVD... 47,48 DVD player...50 EPG...36 euroconnector... 47,48,52 T.O.P. ÛÂÏ Â teletext...40 teletext...40 teletext 2, VCR...47 ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ...5 ÊÔÚÌ ÂÈÎfiÓ...13 ÊÚÔÓÙ ÙË ÔıfiÓË...2 ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË Ó ÚÍË...27 ÚÒÌ...12 ËÊÈ Îfi: ÔÎÈÌ Ï Ë...29 ËÊÈ Îfi teletext...43 ËÊÈ Îfi ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi Î Ó ÏÈ...8 ÎÔ ÛÙÈÎ...45 ÏÏ Á Έ ÈÎÔ...25 appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËÙ...33 appleôı ΠÛË Î Ó ÏÈÒÓ...27 ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË appleúô ÏËÌ ÙˆÓ.56 Ú ÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË...8 ÙfiÌ ÙË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË...27 Ó ÙËÛË Î Ó ÏÈÒÓ...31 Ó ÙËÛË appleôï Ì ÛˆÓ...38 Ó ÏÔÁ.: ÂÈÚÔÎ ÓËÙË... ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË...30 ÓÔÈÁÌ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË...8 ÔËıfi Ú ıì ÛˆÓ...9 Âapple Ó È Ù ÍË Ï ÛÙ Î Ó Ï. 35 ÂappleÈÏÔÁ ÒÚ...28 ÂappleÈÏÔÁ ÒÓË ÒÚ...28 Âapple ÂÈÍË...26 ÂÓÈÛ Ù ÁÈ home cinema.52 Á ÚˆÌ appleï ÎÙÚ...4 ÓÙ ÛË...5 ÈÛÔÛÙ ıìèûù...7 Î ÌÂÚ...45 ÎÏ ˆÌ ÁÈ apple È È...24 Έ ÈÎfi PIN...25 ÌÂÓÔ teletext...42 ÌÂÓÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË...29 ÌÈÎÚÔÛ ÓÙÔÓÈÛÌfi...30 appleï ÎÙÚÔ OK...5 appleï ÎÙÚ Î ÚÛÔÚ...2 appleï ÎÙÚÔ ÌÂÓÔ appleï ÎÙÚÔ option...8 appleï ÎÙÚÔ standby...5 appleï ÎÙÚÔ Û Á ÛË...5 appleïëúôêôú  ÛÙËÓ ÔıfiÓË...6 appleúôëáô ÌÂÓÔ Î Ó ÏÈ...8 appleúôâè ÔappleÔÈ ÛÂÈ ÛÊ ÏÂ...2 ÚÔÏfiÈ

66 Ó Î ÎψÛË Ó Î ÎψÛË R Û ÛÎÂ Û ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ appleúô fióùô ÌappleÔÚÂ Ó Ó Î ÎψıÂ. appleèîôèóˆó ÛÙ Ì ÙÈ ÚÌfi ÈÂ Ú ÁÈ appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙË ÛˆÛÙ applefiúúè ÙË. applefiúúè Ë ÙÔ apple ÏÈÔ appleúô fióùô Û ΔÔ appleúô fió Â Ó È Û Â È ÛÌ ÓÔ Î È Î Ù ÛΠÛÌ ÓÔ applefi ËÏ appleôèfiùëù ÏÈÎ Î È ÛÙÔÈ Â, Ù ÔappleÔ ÌappleÔÚÔ Ó Ó Ó Î ÎψıÔ Ó Î È Ó Í Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó. ŸÙ Ó Ó appleúô fió È ı ÙÂÈ ÙÔ Û Ì ÔÏÔ ÙÔ È ÁÚ ÌÌ ÓÔ Î Ô Ì Úfi Â, ÙfiÙ ÙÔ appleúô fió Î Ï appleùâù È applefi ÙËÓ Úˆapple Î Ô ËÁ 2002/96/E. ÓËÌÂÚˆı ÙÂ Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ ÓÂÍ ÚÙËÙÔ ÙÔappleÈÎfi Û ÛÙËÌ Û ÏÏÔÁ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ appleúô fióùˆó. ªËÓ apple Ú Â Ù ÙÔ ÙÔappleÈÎÔ Î ÓÔÓÈÛÌÔ Î È ÌËÓ appleôúú ÂÙ ٠apple ÏÈ Û appleúô fióù Ì Ì ٠applefiïôèapple ÔÈÎÈ Î appleôúú ÌÌ Ù. ÛˆÛÙ applefiúúè Ë ÙÔ apple ÏÈÔ Û appleúô fióùô ı ÔËı ÛÂÈ ÛÙËÓ appleôùúôapple Ù fió ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂappleÈappleÙÒÛÂˆÓ appleô ÂÓ ÂÙ È Ó apple ÚÍÔ Ó ÛÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ Î È ÛÙËÓ ÓıÚÒappleÈÓË ÁÂ. applefiúúè Ë Ìapple Ù ÚÈÒÓ È Ìapple Ù Ú Â appleô apple Ú ÔÓÙ È ÂÓ appleâúè Ô Ó Ú Ì Ù ÏÏ Ú ÚÁ ÚÔ Î È Î Ì Ô. Ú Î ÏÔ ÌÂ Ó appleôúú appleùâùâ ÙÈ apple ÏÈ Ìapple Ù Ú Â Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÙÔappleÈÎÔ Î ÓÔÓÈÛÌÔ. ÏËÚÔÊÔÚ Â appleúô fióùô - ÙËÏÂfiÚ Û Û Î Ù Ó ÏÒÓÂÈ ÂÓ ÚÁÂÈ fiù Ó Ú ÛÎÂÙ È Û Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ. Î Ù Ó ÏˆÛË ÂÓ ÚÁÂÈ ÂappleÈ ÂÈÓÒÓÂÈ ÙË ÌfiÏ ÓÛË ÙÔ Ú Î È ÙÔ ÓÂÚÔ. ÔÏ ÌËÏ Î Ù Ó ÏˆÛË ÂÓ ÚÁÂÈ Û Π٠ÛÙ ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ. - Δ ÓÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ :  Ù ÙÔ Ê ÏÏ ÈÔ ÙÔ appleúô fióùô ÛÙË È ı ÓÛË - Ó ÚÂÈ ÂÛÙ appleâú ÈÙ Úˆ Ô ıâè, ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙËÓ appleëúâû ÂÍ appleëú ÙËÛË appleâï ÙÒÓ ÛÙË ÒÚ Û. È ÓÙ ÛÙÔÈ ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ ÚÈıÌÔ Î È È ı ÓÛÂÈ apple Ú ÔÓÙ È ÛÙÔ apple Ú fiìâóô Ê ÏÏ ÈÔ apple ÁÎfiÛÌÈ ÂÁÁ ËÛË. België / Belgique /min Danmark Local Deutschland /min France /min E A ˆÚÂ Ó España /min Ireland Local Italia /min Luxembourg Local Nederland /min Norge Local Österreich /min Portugal Local Schweiz / Suisse / Svizzera Local Svenska Local Suomi Local United Kingdom /min 66

67 ÂÚÈ fiìâó È Â Ó È ÙÔ Connected Planet È ÚÂÈ ÂÛÙ ÁÈ Ó appleôï ÛÂÙ ÙÔ Connected Planet µ Ì 1: ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ Philips Media Manager µ Ì 2: Ó ÁÓÒÚÈÛË ÙË È ÌfiÚʈÛË ÙÔ ÈÎÙ Ô Û µ Ì 3: Ó ÂÛË Î È Ú ıìèûë ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û µ Ì 4: ÚÔ ÔÏ appleâúèâ ÔÌ ÓˆÓ appleôï Ì ÛˆÓ Ú ÚÙËÌ 1: ËÌÈÔ ÚÁ Û ÚÌ ÙË Û Ó ÂÛË ÈÎÙ Ô Ú ÚÙËÌ 2: ÛÊ ÏÂÈ Û ÚÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô Ú ÚÙËÌ 3: ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙË È ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÈÎÙ Ô Ú ÚÙËÌ 4: ÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË ÙÔ DHCP ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û Ú ÚÙËÌ 5: ÀappleÔÛÙËÚÈ fiìâóôè Ù appleôè Ú Â ˆÓ apple Ï ÛË appleúô ÏËÌ ÙˆÓ appleâí ÁËÛË fiúˆó È Â Ó È ÙÔ Connected Planet? Ô Connected Planet apple Ú ÂÈ Â ÎÔÏË appleúfiû ÛË Û ËÊÈ Î ÂÈÎfiÓÂ, ÓÙÂÔ Î È Ú Â ÌÔ ÛÈÎ ÙÔ appleôïôáèûù Û. Ú Î ÏÔ ÌÂ È ÛÙ appleúôûâîùèî ÙÈ Ô ËÁ  appleô ÎÔÏÔ ıô Ó Î È ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ appleèûù Ì appleúô Ì. È ÚÂÈ ÂÛÙ ÁÈ Ó appleôï ÛÂÙ ÙÔ Connected Planet? & ª Û Ó ÂÛË ÈÎÙ Ô ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û. é ÁÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û ÙÔ Philips Media Manager (PMM È ÂÈÚÈÛÙ ª ÛˆÓ ÙË Philips) applefi ÙÔ Û ÓÔ Â ÙÈÎfi CD.! Ó ÂÙ appleúô Ï Ì Ù appleôú Â Â Ó ÈÛı ÓÂÛÙ fiùè ÂÓ ÂÙ Âapple ÚΠÁÓÒÛÂÈ Û ÂÙÈÎ Ì ÙË Û Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ Î È ÙË ÈÎÙ ˆÛË appleôïôáèûùòó, apple Ú Î ÏÔ Ì ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ appleòïëûë ÙÔ appleôïôáèûù Û ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. 1

68 µ Ì 1: ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ Philips Media Manager (PMM) Ú Ù ÚËÛË: È Ô ËÁ  ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Â Ó È È ı ÛÈÌ ÌfiÓÔ ÛÙ ÁÁÏÈÎ. & ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ apple Ú fiìâóô CD ÛÙÔÓ Ô ËÁfi CD ÙÔ appleôïôáèûù Û. ÂÎÙÂÏÂÛÙ ÙfiÌ Ù. Ó ÙÔ CD ÂÓ ÂÎÙÂÏÂ Ù È ÙfiÌ Ù, Î ÓÙ ÈappleÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ My Computer ( ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ ÌÔ ), ÛÙË Û Ó ÂÈ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ ÈÔ ÙÔ Ô ËÁÔ CD-ROM Î È Ù ÏÔ ÛÙÔ start.htm ÁÈ Ó ÂÎÙÂÏÂÛÙ ÙÔ CD. é Ú Î ÏÔ Ì ÂappleÈÏ ÍÙ ÁÏÒÛÛ,k ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Install Media Manager ( ÁÎ Ù ÛÙ ÛË Media Manager) Î È ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ Ô ËÁ  appleô ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ËÌÂÈÒÛÂÈ : - Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ë ÔıfiÓË Product Configuration ( È ÌfiÚʈÛË ÚÔ fióùô ), ª Î ÓÂÙ ÎÏÈÎ ÛÙ WMA WMV, Î ıò Ë ÙËÏÂfiÚ Û Ì ÂÓ appleôûùëú ÂÈ Ù Ù appleâúèâ fiìâó. - ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙ ÙÔ PMM Û appleâúèûûfiùâúô applefi Ó Ó appleôïôáèûù ÛÙÔ ÔÈÎÈ Îfi Û ÎÙ Ô. - ÈÔ Ó Ï ÙÈÎ Ô ËÁ Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î È Ú ÛË ÙÔ Connected Planet ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù ÛÙÔ Ó Ï ÙÈÎfi ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ ÛÙÔ Û ÓÔ Â ÙÈÎfi CD. appleèï ÍÙ ÙË ÁÏÒÛÛ ÁÈ ÙÔ PMM ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÌÂÙ Í ÌÂÚÈÎÒÓ È ı ÛÈÌˆÓ ÁψÛÛÒÓ applefi ÙÔ Settings (ƒ ıì ÛÂÈ )). ÏÏ ÍÙ ÙÔ fióôì ÙÔ È ÎÔÌÈÛÙ PMM ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙÔ fióôì ÙÔ PMM Server ( È ÎÔÌÈÛÙ ) ÛÙÔ ÌÂÓÔ PMM Settings (ƒ ıì ÛÂÈ ). Ô fióôì ÙÔ È ÎÔÌÈÛÙ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎfi Î ıò ı ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û fiù Ó ÓÈ Ó Ù ÙÔ PMM. Ó ÂÈÎÙÈÎ ÔÓfiÌ Ù Â Ó È "PC Study" (ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ ÁÚ ÊÂ Ô ), "PC John" (ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ È ÓÓË), "PC bedroom" (ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ ÎÚ ÙÔÎ Ì Ú ). ( apple ÓÂÎÎÈÓ ÛÙ ÙÔÓ appleôïôáèûù Û ÌÂÙ ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ PMM. 2

69 ÚÔÛı ÎË Ú Â ˆÓ ÛÙÔ Philips Media Manager (PMM) & appleèï ÍÙ ÙÔ PMM applefi ÙÔ ÌÂÓÔ Start (ŒÓ ÚÍË) ÙˆÓ Windows Î ÓÙ ÈappleÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ Û Ì ÔÏÔ PMM ÛÙË ÁÚ ÌÌ ÂÚÁ ÛÈÒÓ. é ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Music (ªÔ ÛÈÎ ), Pictures ( ÈÎfiÓ ) Movies ( ÈÓ Â ) ÛÙÔ Óˆ Ì ÚÔ ÙÔ apple Ú ı ÚÔ PMM. appleèï ÍÙ Add Music, Add Pictures Add Movies ( ÚÔÛı ÎË ªÔ ÛÈÎ, ÈÎfiÓˆÓ ÈÓÈÒÓ). ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Add Files or Folders... ( ÚÔÛı ÎË Ú Â ˆÓ º ΠψÓ...) ( appleèï ÍÙÂ Ó Ê ÎÂÏÔ Ó appleâúèûûfiùâú Ú Â Ì ÛˆÓ Î È Î ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Open ( ÓÔÈÁÌ ) ÁÈ Ó appleúôûı ÛÂÙ ÙÔÓ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ Ê ÎÂÏÔ Ú Â ÛÙÔ apple Ú ı ÚÔ Media Manager. 3

70 µ Ì 2: Ó ÁÓÒÚÈÛË ÙË ÙÚ Ô Û È ÌfiÚʈÛË ÙÔ ÈÎÙ Ô Û ÂappleÈÎÂÓÙÚˆıÔ Ì ÛÙÈ Ô Î ÚÈÂ È ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÈÎÙ Ô appleô apple ÓÙÒÓÙ È Û ÌÂÚ ÛÙ Û Á ÚÔÓ ÓÔÈÎÔÎ ÚÈ. È ÌfiÚʈÛË A È ÌfiÚʈÛË B Ó Â Ó È ÂÊÈÎÙfi, Â Ó È appleúôùèìfiùâúô Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Ó ÎÙ Ô Û ÚÔÌÔÏÔÁËÙ fiappleˆ appleâúèáú ÊÂÙ È ÛÙË È ÌfiÚʈÛË appleúèó Û Ó ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û. ÚÈÓ applefi ÙË Û Ó ÂÛË Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË ÚÈÓ applefi ÙË Û Ó ÂÛË Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË Œ ÂÙÂ Ó router Ó Ó appleâúèûûfiùâúô appleôïôáèûù Û Ó Â ÂÌ ÓÔ ÛÙÔ ÚÔÌÔÏÔÁËÙ ÌÈ ÂÏ ıâúë appleô Ô Ethernet ( ÈÎÙ Ô ) ÛÙÔ ÚÔÌÔÏÔÁËÙ Œ ÂÙ ÌÈ ÂÏ ıâúë appleô Ô Ethernet ( ÈÎÙ Ô ) ÛÙÔÓ appleôïôáèûù. ËÌ ˆÛË: Ó Ô appleôïôáèûù Û ÂÓ ÂÈ Î Ì ÂÏ ıâúë appleô Ô Ethernet ı ÚÂÈ ÛÙÂ Ó ÁÔÚ ÛÂÙÂ Ì ÂappleÈappleÏ ÔÓ Î ÚÙ Ethernet. Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ Ó ÂÛË Î È Ú ıìèûë ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û, È ÌfiÚʈÛË, ÛÂÏ. 5. Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ Ó ÂÛË Î È Ú ıìèûë ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û, È ÌfiÚʈÛË B, ÛÂÏ. 5.! Û Ó ÂÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û Û ÌÔÓfi appleôïôáèûù apple ÈÙÂ Ó ÂÈ ÈÎfi ÛÙ ÚˆÙfi Î ÏÒ ÈÔ ÈÎÙ Ô (crossed). 4

71 Ó ÂÛË Î È Ú ıìèûë ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û È ÌfiÚʈÛË A µâ Ȉı Ù fiùè Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Auto IP ( ÙfiÌ ÙË applefi ÔÛË È ı ÓÛÂˆÓ ÈÎÙ Ô ) ÂÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËı ÛÙÔ ÚÔÌÔÏÔÁËÙ Î È ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û. ÙÔ appleâúèûûfiùâúô appleúfiûê Ù ÁÔÚ ÛÌ ÓÔ appleôïôáèûù Î È ÚÔÌÔÏÔÁËÙ, Ë ÙfiÌ ÙË applefi ÔÛË È ı ÓÛÂˆÓ ÈÎÙ Ô ÂÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËı applefi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ ÛÈÔ. ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÂÏ ÁÍÂÙ ٠ÙË Ú ıìèûë Ì ÙÔ ÂÚÁ ÏÂ Ô Ó ÁÓÒÚÈÛË ÈÎÙ Ô. Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ Network Utility ÛÙÔ apple Ú fiìâóô CD. Ó ÙÔ DHCP/Auto IP ÂÓ Â Ó È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓÔ,  Ù ÙÔ Ú ÚÙËÌ 4, ÛÂÏ. 14 ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÔ DHCP ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û. È ÌfiÚʈÛË B µâ Ȉı Ù fiùè Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Auto IP ( ÙfiÌ ÙË applefi ÔÛË È ı ÓÛÂˆÓ ÈÎÙ Ô ) ÂÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËı ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û. ÙÔ appleâúèûûfiùâúô appleúfiûê Ù ÁÔÚ ÛÌ ÓÔ appleôïôáèûù, Ë ÙfiÌ ÙË applefi ÔÛË È ı ÓÛÂˆÓ ÈÎÙ Ô ÂÈ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËı applefi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ ÛÈÔ. ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÂÏ ÁÍÂÙ ٠ÙË Ú ıìèûë Ì ÙÔ ÂÚÁ ÏÂ Ô Ó ÁÓÒÚÈÛË ÈÎÙ Ô. Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ Network Utility ÛÙÔ apple Ú fiìâóô CD. Ó ÙÔ DHCP/Auto IP ÂÓ Â Ó È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓÔ,  Ù ÙÔ Ú ÚÙËÌ 4, ÛÂÏ. 14 ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÔ DHCP ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û. ÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ DHCP ÛÙÔ ÚÔÌÔÏÔÁËÙ Û, Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË ÙÔ ÚÔÌÔÏÔÁËÙ Û. Ó ÂÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û & Ó ÛÙ ÙÔ Ó ÎÚÔ ÂÓfi Πψ Ô ÈÎÙ Ô ( ÛÈÔ Î ÏÒ ÈÔ) ÛÙËÓ appleô Ô ÛÙË ÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. Ó ÂÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û & Ó ÛÙ ÙÔ Ó ÎÚÔ ÂÓfi ÛÙ ÚˆÙÔ Î Ïˆ Ô ÈÎÙ Ô (ÛÙ ÚˆÙfi Î ÏÒ ÈÔ) ÛÙËÓ appleô Ô NETWORK ÛÙË ÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. ÛÈÔ Straight Î ÏÒ ÈÔ cable ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË! Warning! Ù ÚˆÙfi Crossed cable Î ÏÒ ÈÔ é Ó ÛÙ ÙÔ ÏÏÔ ÎÚÔ Û ÌÈ ÂÏ ıâúë appleô Ô ÈÎÙ Ô ÛÙÔÓ ÚÔÌÔÏÔÁËÙ. Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ ' ÚÔ ÔÏ appleâúèâ ÔÌ ÓˆÓ appleôï Ì ÛˆÓ ÛÙË ÛÂÏ. 6 ÁÈ Ó ÂÏ ÁÍÂÙ ÙË Û Ó ÂÛ Û. é Ó ÛÙ ÙÔ ÏÏÔ ÎÚÔ ÛÙËÓ ÂÏ ıâúë appleô Ô ÈÎÙ Ô ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û. Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ ' ÚÔ ÔÏ appleâúèâ ÔÌ ÓˆÓ appleôï Ì ÛˆÓ ÛÙË ÛÂÏ. 6 ÁÈ Ó ÂÏ ÁÍÂÙ ÙË Û Ó ÂÛ Û. 5

72 µ Ì 4: ÚÔ ÔÏ appleâúèâ ÔÌ ÓˆÓ appleôï Ì ÛˆÓ µâ Ȉı Ù fiùè Â Ó È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓÔ Ô appleôïôáèûù Ì ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓÔ ÙÔ Philips Media Manager (  Ù ÛÂÏ. 2). & ÓÔ ÍÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û Î È. é È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ BROWSE/MENU ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÁÈ Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙ ÙÔ ÌÂÓÔ Browse ( Ó ÙËÛË). appleèï ÍÙ ÙÔÓ appleôïôáèûù ÛÙÔÓ ÔappleÔ ÔÓ ı ÏÂÙÂ Ó appleôîù ÛÂÙ appleúfiû ÛË ÛÙ appleâúèâ fiìâó ÙÔ Î È appleè ÛÙ ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ appleúô Ù ÂÍÈ. a TËÏÂfiÚ ÛË oï Ì Û MÂÓÔ TV TËÏÂÔappleÙÈÎ Î Ó ÏÈ ËÁfi appleúôáú Ì È ÎÔÌÈÛÙ Ì ÛˆÓ ËÌ ˆÛË: ÌÂÙ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË ı ÚÂÈ ÛÙÔ Ó 2 ÏÂappleÙ ÁÈ Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ô appleôïôáèûù Û ÛÙÔ ÌÂÓÔ Browse ( Ó ÙËÛË). ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ٠appleï ÎÙÚ Î ÚÛÔÚ ÁÈ Ó ÌÂÙ ÎÈÓËı ÙÂ Ì Û ÛÙ Ú Â ÙÔ Ê Î ÏÔ Pictures ( ÈÎfiÓˆÓ), Music (ªÔ ÛÈÎ ) Î È Video (µ ÓÙÂÔ). º ÎÂÏÔ v Ú Â Ô ÂÈÎfiÓ Ï ÎÙÚ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË Details ( ÂappleÙÔÌ ÚÂÈ ) Transitions (ªÂÙ ÛÂÈ ) 6 ÁÈ appleúô ÔÏ appleâúèáú Ê ÙÔ ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ Ú Â Ô Î Ù ÏfiÁÔ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Â Ó ı ÂÊ ÚÌfi ÂÙ È Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÌÂÙ ÛË Û ÌÈ appleúô ÔÏ È Ô ÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Slide time (ÃÚfiÓÔ appleúô ÔÏ È Ô ÈÎ ÂÈÎfiÓ ) È ÚÎÂÈ appleô ı appleúô ÏÏÂÙ È ÌÈ ÂÈÎfiÓ È Ô ÈÎ Û ÌÈ appleúô ÔÏ È Ô ÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Rotate ( ÂÚÈÛÙÚÔÊ ) ÁÈ appleâúèûùúôê ÌÈ ÂÈÎfiÓ. Repeat one/all ( apple Ó ÏË Ë ÂÓfi /fiïˆó) ÁÈ Âapple Ó ÏË Ë ÙË Ó apple Ú ÁˆÁ ÂÓfi ÌÔ ÛÈÎÔ Ú Â Ô Shuffle ( ÛÂÈÚ ) Ú Â Ô ÌÔ ÛÈÎ Ú Â Ô ÓÙÂÔ ( È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ OK ÁÈ Ó apple Ú ÁˆÁ ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ. È ÛÙ ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ ÁÈ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó Ú Â Ô Ê ÎÂÏÔ. ÁÈ Ó apple Ú ÁˆÁ ÌÔ ÛÈÎÒÓ Û ÏÏÔÁÒÓ Ì ٠ÛÂÈÚ Zoom ( Ô Ì) ÁÈ ÂappleÈÏÔÁ Û ÓÙÂÏÂÛÙ ÌÂÁ ı ÓÛË (x1, x2, x4) Ì ٠appleï ÎÙÚ ÙÔ Î ÚÛÔÚ Âapple Óˆ/Î Ùˆ. appleèappleï ÔÓ, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÌÂÙ ÎÈÓ ÛÂÙ ÙÔ apple Ú ı ÚÔ ÙË ÌÂÁ ı ÓÛË appleô ÂappleÈÏ Í ÙÂ Ì Û ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Ù appleï ÎÙÚ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ / ÂÍÈ. Full/small screen ( Ï ÚË /ÌÈÎÚ ÔıfiÓË) ÁÈ ÂÓ ÏÏ Á ÌÂÙ Í appleï ÚÔ ÌÈÎÚ ÔıfiÓË

73  Ù ÙËÓ apple Ï ÛË appleúô ÏËÌ ÙˆÓ (ÛÂÏ. 20) Â Ó ÂÙ appleúô Ï Ì Ù ÛÙËÓ Ó apple Ú ÁˆÁ ÙˆÓ Ú Â ˆÓ Â Ó Ô appleôïôáèûù Û ÂÓ ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙÔ ÌÂÓÔ Browse ( Ó ÙËÛË). Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ Ú ÚÙËÌ 5 (ÛÂÏ. 17) ÁÈ appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ appleôûùëúè fiìâóô Ù appleô Ú Â ˆÓ. Ó ËÌÈÔ ÚÁ Ù ÈÎfi Û appleâúèâ fiìâóô,  Ȉı Ù fiùè Â Ó È Û ÌʈÓÔ Ì ٠ÙÈ appleúô È ÁÚ Ê. ËÌ ˆÛË: Ó Ó Ú Â Ô Ì ÛˆÓ (ÌÔ ÛÈÎ, ÂÈÎfiÓ ÓÙÂÔ) ÂÓ Ó apple Ú ÁÂÙ È Ó apple Ú ÁÂÙ È Ì ΠΠappleôèfiùëù : Ù appleô Ú Â ˆÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÌËÓ appleôûùëú ÂÙ È applefi ÙÔ Û ÛÙËÌ. Ó apple Ú ÁÂÙ È Ó Ú Â Ô Ì ÛˆÓ Ì appleôûùëúè fiìâóô Ù appleô Ú Â Ô. ªappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù apple Ú Â ÁÌ Ù Ú Â ˆÓ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÛÙÔ apple Ú fiìâóô CD (  ÙÂ Ú ÚÙËÌ 5, ÛÂÏ. 17). appleôèfiùëù ÙÔ Ú Â Ô Û Â Ó È ÌËÏ. ÔÎÈÌ ÛÙ ÙÔ Ú Â Ô ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û ÁÈ Ó ÂappleÈ Â ÈÒÛÂÙ ÙËÓ appleôèfiùëù. ÃÚ ÛÈÌÂ Û Ì Ô Ï : - È ÛÙ ٠Á ÚˆÌ appleï ÎÙÚ ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÁÈ Ó ÂÎÙÂÏ ÛÂÙ ÙËÓ ÓÙ ÛÙÔÈ Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ appleô Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË. - È ÛÙ ÔappleÔÈÔ appleôùâ Á ÚˆÌÔ appleï ÎÙÚÔ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ i ÁÈ Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Í Ó Ë ÁÚ ÌÌ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÒÓ ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË. - È ÛÙ ÙÔÓ Î ÚÛÔÚ ÚÈÛÙÂÚ ÁÈ Ó ÂÌÊ Ó ÛÂÙÂ Í Ó ÙË Ï ÛÙ appleâúèâ ÔÌ ÓˆÓ. - - Ï ÎÙÚ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÒÓ Ó ÙËÛË appleôï Ì ÛˆÓ: Ù Ì ÙËÌ Ó apple Ú ÁˆÁ ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÁÈ ÁÚ ÁÔÚË Î ÓËÛË appleúô Ù ÂÌappleÚfi Ò ÁÈ ÁÚ ÁÔÚË Î ÓËÛË appleúô Ù apple Ûˆ π ÁÈ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÁÈ apple ÛË -P+ MÂÙ ÛË ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ Ú Â Ô Ì ÛˆÓ appleï ÎÙÚÔ Î ÚÛÔÚ ÌÊ ÓÈÛË ÙˆÓ applefiùèùïˆó Âapple Óˆ/Î Ùˆ 7

74 Ú ÚÙËÌ 1: ËÌÈÔ ÚÁ Û ÚÌ ÙË Û Ó ÂÛË ÈÎÙ Ô Ó ÂÙ appleúô Ï Ì Ù appleôú Â Â Ó ÈÛı ÓÂÛÙ fiùè ÂÓ ÂÙ Âapple ÚΠÁÓÒÛÂÈ Û ÂÙÈÎ Ì ÙË Û Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ Î È ÙË ÈÎÙ ˆÛË appleôïôáèûùòó, apple Ú Î ÏÔ Ì ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ appleòïëûë ÙÔ appleôïôáèûù Û ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. ÚÔÛapple ıâ Ù apple ÓÙ Ó ÌÂÈÒÓÂÙ ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û ÚÌ ÙˆÓ Û Ó ÛˆÓ. ÙÈ appleâúèûûfiùâúâ appleâúèappleùòûâè ÂÓ ı ÌappleÔÚ ÛÂÙÂ Ó ÂÙÂ Û Ó ÚÔ ÓÙÂÔ (video streaming) Â Ó Î È Ô appleôïôáèûù Û Î È Ë ÙËÏÂfiÚ Û Û Â Ó È Û ÚÌ Ù Û Ó Â ÂÌ Ó ÛÙÔ ÎÙ Ô. Ì Ô Ï Ù Ù ÙË Ï ÛÙ ÙˆÓ appleúôùâèófiìâóˆó Û ÚÌ ÙˆÓ ÁÂÊ ÚÒÓ ÈÎÙ Ô ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ appleôûù ÚÈÍË ÙË Philips: Ó ÂÛË ÔÈfiÙËÙ Ó apple Ú ÁˆÁ ÓÛ ÚÌ ÙË µ ÓÙÂÔ ++++ MÔ ÛÈÎ ++++ ÈÎfiÓ ++++ Û ÚÌ ÙË a Û ÚÌ ÙË g µ ÓÙÂÔ ++ MÔ ÛÈÎ +++ ÈÎfiÓ +++ µ ÓÙÂÔ + MÔ ÛÈÎ +++ ÈÎfiÓ +++ È Ó appleôê ÁÂÙ appleúô Ï Ì Ù ÏÔappleÔ ËÛË Û Ó ÛÙ Ù È Ë Ú ÛË ÌÈ Û ÛÎÂ Û ÚÌ ÙÔ ËÌÂ Ô ÚfiÛ ÛË (Wireless Access Point) (apple.. Philips CPWBS054) ÛÂ Û Ó ÛÌfi Ì ÌÈ Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô ( appleôî ÏÂ Ù È Âapple ÛË "Game adapter" ( ÚÔÛ ÚÌÔÁ È ÓÈ ÈÔ ). È Û ÚÌ ÙÂ Û ÛΠÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ Ó Ó Û ÚÌ ÙÔ appleúˆùfiîôïïô ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Ì Ûˆ Ú ÈÔÎ Ì ÙˆÓ. Û ÚÌ Ù Ú ÈÔÎ Ì Ù ÂÎapple ÌappleÔÓÙ È applefi ÙËÓ ÎÂÚ appleúô fiïâ ÙÈ Î Ù ı ÓÛÂÈ Î È ÌappleÔÚÔ Ó Ó È ÏıÔ Ó applefi ÙÔ Ô Î È appleâ. Û ÚÌ Ù Ú ÈÔÎ Ì Ù Ô Ó ıâˆúëùèî ÂÌ ÏÂÈ 100 Ì ÙÚˆÓ Û ÓÔÈÎÙfi appleâúè ÏÏÔÓ. ÙËÓ appleú ÍË Ë ÂÌ ÏÂÈ ÙÔ ÌappleÔÚÂ Ó Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚË applefi 10 Ì ÙÚ Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ Â Ô ÙˆÓ ÙÔ ˆÓ Î È ÙˆÓ apple ˆÓ ÙÔ ÛappleÈÙÈÔ Û Î È ÏÏˆÓ appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û ÓıËÎÒÓ. appleôèfiùëù Ó apple Ú ÁˆÁ ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ı ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÙËÓ appleôèfiùëù ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ Û Ì ÙÔ Î È ÙÔ Ù appleô Û Ó ÂÛË. ËÌ ˆÛË: ÚÔÙ ÓÂÙ È Ë appleúôì ıâè ÂÓfi Û ÚÌ ÙÔ ËÌÂ Ô ÚfiÛ ÛË (Wireless Access Point) appleô Ó appleôûùëú ÂÈ a/b/g b/g. È Û ÛΠ٠appleô a Â Ó È È ÓÈÎ ÁÈ ÌÂÙ ÊÔÚ ÓÙÂÔ Î Ï appleôèfiùëù Î È ÔÈ Û ÛΠ٠appleô g Â Ó È Î Ù ÏÏËÏ ÁÈ Î Ï appleôèfiùëù Ô. È Û ÛΠ٠appleô b ÂÓ Â Ó È Î Ù ÏÏËÏ ÁÈ video streaming (Û Ó ÚÔ ÓÙÂÔ). ªËÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÙÂ Û ÚÌ ÙË Û Ó ÂÛË ad-hoc (ÙËÏÂfiÚ ÛË- appleôïôáèûù ) Î ıò appleâúèôú ÂÈ ÙÔ bandwidth ( ÚÔ ÒÓË ). Û ÚÌ ÙË b µ ÓÙÂÔ - MÔ ÛÈÎ +++ ÈÎfiÓ +++ 8

75 ƒ ıìèûë Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô ŸÓÔÌ ÈÎÙ Ô (SSID): ÏÂÈ WEP 1: ÏÂÈ WEP 2: ÏÂÈ WEP 3: ÏÂÈ WEP 4: ÏÂÈ WPA: µâ Ȉı Ù fiùè Â Ó È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓÔ ÙÔ DHCP/Auto IP ( ÙfiÌ ÙË applefi ÔÛË È ı ÓÛÂˆÓ ÈÎÙ Ô ) Û ÙÈ Û ÛΠÙÔ ÈÎÙ Ô Û ( Û ÚÌ ÙÔ ËÌÂ Ô ÚfiÛ ÛË, appleôïôáèûù ). ËÌ ˆÛË: ÌÂÚ ÔÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÂÓfi Û ÚÌ ÙÔ ËÌÂ Ô ÚfiÛ ÛË Î È ÂÓfi ÚÔÌÔÏÔÁËÙ Â Ó È Û Ó ıˆ Û Ó ÛÌ Ó ÛÂ Ó ÎÔ Ù. Ó ÂÓ ÈÛ ÂÈ Ùfi, Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÌappleÔÚÂ Ó È Ê ÚÂÈ ÂÏ ÊÚ ÛÂ Û ÛË Ì ÙÈ apple Ú Î Ùˆ Ô ËÁ Â. & ÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ DHCP/Auto IP Û À ÙÔ appleôïôáèûù Û ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÂÏ ÁÍÂÙ ٠ÙË Ú ıìèûë Ì ÙÔ ÂÚÁ ÏÂ Ô Ó ÁÓÒÚÈÛË ÈÎÙ Ô. Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ Tools ( ÚÁ Ï ), Network Utility ÛÙÔ apple Ú fiìâóô CD. Ó ÙÔ DHCP/Auto IP ÂÓ Â Ó È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓÔ,  Ù ÙÔ Ú ÚÙËÌ 4, ÛÂÏ. 14 ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÔ DHCP/Auto IP ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û. é ÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ DHCP/Auto IP ÛÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ËÌÂ Ô ÚfiÛ ÛË, Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË ÙÔ ÚÔÌÔÏÔÁËÙ Û. ÚÔÂÙÔÈÌ Û ÙÔ ÈÎÙ Ô Û & Ú ÈÎ ÂÏ ÁÍÙÂ Î È Î Ù ÁÚ Ù ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ËÌÂ Ô ÚfiÛ ÛË. ÃÚÂÈ ÂÛÙ ٠SSID, ÎÏÂÈ ( ) WEP ÎÏÂÈ ( ) WPA. ËÌ ˆÛË: Ó È appleèı Ófi Ù ÎÏÂÈ È WEP WPA Ó Â Ó È ÎÚ ÌÌ Ó. é È Ó appleïôappleôè ÛÂÙ ÙË È ÈÎ Û ÙË Ú ıìèûë Î Ù ÚÁ ÛÙ appleúôûˆúèó ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô Û (Â Ó Â Ó È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓË). Ì Ô Ï Ù Ù ÙÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ËÌÂ Ô ÚfiÛ ÛË ÁÈ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ Ú ıì ÛÂÈ : ÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÙËÓ ÂÎappleÔÌapple SSID. appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙËÓ Û ÚÌ ÙË ÛÊ ÏÂÈ (ÎÏÂÈ È WEP/WPA). appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ MAC. ËÌ ˆÛË: appleâóâúáôappleôè ÛÙ Âapple ÛË ÙËÓ Û ÚÌ ÙË ÛÊ ÏÂÈ (ÎÏÂÈ È WEP/WPA) ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ Ô ËÁÔ ÙÔ appleôïôáèûù Û. 9

76 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ ÏÂappleÙÔÌ ÚÂÈÂ Û ÂÙÈÎ Ì ÙË È ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ appleúôùâèófiìâóˆó Û ÚÌ ÙˆÓ ÁÂÊ ÚÒÓ ÈÎÙ Ô ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ appleôûù ÚÈÍË ÙË Philips: ƒ ıìèûë ÙË Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô & appleôû Ó ÛÙ ÙÔÓ appleôïôáèûù Û applefi ÙÔ ÎÙ Ô.  appleâú appleùˆûë Û ÚÌ ÙÔ ÎÏÂÈ ÈÔ ÛÊ Ï (dongle) USB, Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ ÎÏÂÈ ÛÊ Ï applefi ÙÔÓ appleôïôáèûù Û.  appleâú appleùˆûë ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ ÓÔ appleúôû ÚÌÔÁ Û ÚÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô (apple.. ÊÔÚËÙfi appleôïôáèûù ), appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙÔÓ appleúôû ÚÌÔÁ ÈÎÙ Ô. Ó Ô appleôïôáèûù Û ÂÈ ÂÓÛ ÚÌ ÙË Û Ó ÂÛË, appleôû Ó ÛÙ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÈÎÙ Ô applefi ÙÔÓ appleôïôáèûù Û. é Ó ÛÙ ÙËÓ Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û. Ì Ô Ï Ù Ù ÙÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË appleô Û ÓÔ Â ÂÈ ÙËÓ Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô ÁÈ ÙË Ú ıìèûë ÙË Û ÛÎÂ. Ú appleâè Ó ÂÊ ÚÌÔÛÙÔ Ó ÔÈ ÎfiÏÔ ıâ Ú ıì ÛÂÈ : ˆ ÈÎfi (  Ù ٠ÁÁÚ Ê ÙÔ ÛËÌÂ Ô appleúfiû ÛË ) ËÌ ˆÛË: ªËÓ ÏÏ ÂÙÂ Î Ó Ó Ó Îˆ ÈÎfi Ù ÙË ÛÙÈÁÌ. appleèïôá appleô ÔÌ (ÛËÌÂ Ô appleúfiû ÛË ) ŸÓÔÌ SSID ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô Û ÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË DHCP/Auto IP appleâóâúáôappleô ËÛË ÎÚ appleùôáú ÊËÛË ÛÊ ÏÂ Ó Ô appleôïôáèûù Û ÌappleÔÚÂ Ó Û Ó Âı ÛÙÔ Internet Ì Ûˆ ÂÓfi web browser, Ë Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô Â Ó È ÛˆÛÙ Ú ıìèûì ÓË. ËÌÂÈÒÛÂÈ : - ÊÔ Ú ıì ÛÂÙ ÙËÓ Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô ÌappleÔÚÂ Ó ÚÂÈ ÂÙ È Ó Ó Ì ÓÂÙ ÁÈ Ï ÁÔ Ì ÚÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËıÂ Ë Û Ó ÂÛË. ªappleÔÚ ÎfiÌË Ó ÚÂÈ ÂÙ È Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË ÙË Á Ê Ú. - È ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË ÙË Á Ê Ú, Û Ì Ô Ï Ù Ù ÙÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË ÙË Á Ê Ú. Ô ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË ı ÂappleÂÍËÁ Âapple ÛË ÙË ÛËÌ Û ÙˆÓ È ÊÔÚˆÓ ÂÓ ÂÈÎÙÈÎÒÓ (LED) ÙË Á Ê Ú Û Î È appleˆ Ù appleú appleâè Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁÔ Ó ÌÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ fiùëûë ÙË Á Ê Ú. - Ó ÂÓ Î Ù Ê ÚÂÙÂ Ó Û Ó Âı Ù ÛÙÔ Internet Ì ÙËÓ Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô, apple Ú Î ÏÔ Ì ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ appleòïëûë ÙË Á Ê Ú ( ÓÙ ÙË Philips). appleôû Ó ÛÙ ÙËÓ Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô applefi ÙÔÓ appleôïôáèûù Î È Û Ó ÛÙ ÙË ÛÙËÓ appleô Ô NETWORK ( π À ) ÛÙË ÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. ( Ó ÛÙÂ Í Ó ÙÔÓ appleôïôáèûù Û ÛÙÔ ÎÙ Ô. ÔÎÈÌ ÙË Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô & µâ Ȉı Ù fiùè Ë Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô Â Ó È Û Ó Â ÂÌ ÓË ÛÙËÓ appleô Ô NETWORK ( π À ) ÛÙË ÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. é ÓÔ ÍÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û.  Ù " ÔÎÈÌ ÙË Û Ó ÂÛ Û " ÛÙË ÛÂÏ

77 apple Ó ÊÔÚ ÛÊ ÏÂÈ ÛÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ÎÙ fi Û Â Ù Âapple ÛË Ú ÚÙËÌ 2: ÛÊ ÏÂÈ Û ÚÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô, ÛÂÏ. 12. & Ì Ô Ï Ù Ù ÙÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ËÌÂ Ô ÚfiÛ ÛË ÁÈ Ó ÂÊ ÚÌfiÛÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÛÊ Ï appleô  Ù Π٠ÁÚ ÂÈ appleúôëáô Ì Óˆ. appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙËÓ ÂÎappleÔÌapple SSID. ÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÙËÓ Û ÚÌ ÙË ÛÊ ÏÂÈ (ÎÏÂÈ È WEP/WPA). ËÌ ˆÛË: Ó ÂÓ ÁÓˆÚ ÂÙ ٠ÎÏÂÈ È WEP/WPA ı appleú appleâè Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÙ ΠÈÓÔ ÚÁÈ Î È Ó Ù ÂÊ ÚÌfiÛÂÙ Û fiïâ ÙÈ Û Ó Â ÂÌ ÓÂ Û ÚÌ ÙÂ Û ÛΠÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô Û. é appleôû Ó ÛÙ ÙÔÓ appleôïôáèûù Û applefi ÙÔ ÎÙ Ô.  appleâú appleùˆûë Û ÚÌ ÙÔ ÎÏÂÈ ÈÔ ÛÊ Ï (dongle) USB, Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ ÎÏÂÈ ÛÊ Ï applefi ÙÔÓ appleôïôáèûù Û.  appleâú appleùˆûë ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ ÓÔ appleúôû ÚÌÔÁ Û ÚÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô (apple.. ÊÔÚËÙfi appleôïôáèûù ), appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙÔÓ appleúôû ÚÌÔÁ ÈÎÙ Ô. Ó Ô appleôïôáèûù Û ÂÈ ÂÓÛ ÚÌ ÙË Û Ó ÂÛË, appleôû Ó ÛÙ ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÈÎÙ Ô applefi ÙÔÓ appleôïôáèûù Û. Ó ÛÙ ÙËÓ Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û. Ì Ô Ï Ù Ù ÙÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË appleô Û ÓÔ Â ÂÈ ÙËÓ Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô ÁÈ ÙË Ú ıìèûë ÙË Û ÛÎÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ ÙÚ Ô ÛÂ Ú ıì ÛÂÈ ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô Û. Ó Ô appleôïôáèûù Û ÌappleÔÚÂ Ó Û Ó Âı ÛÙÔ Internet Ì Ûˆ ÂÓfi web browser, Ë Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô Â Ó È ÛˆÛÙ Ú ıìèûì ÓË. ËÌ ˆÛË: ÊÔ Ú ıì ÛÂÙ ÙËÓ Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô ÌappleÔÚÂ Ó ÚÂÈ ÂÙ È Ó Ó Ì ÓÂÙ ÁÈ Ï ÁÔ Ì ÚÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËıÂ Ë Û Ó ÂÛË. ªappleÔÚ ÎfiÌË Ó ÚÂÈ ÂÙ È Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË ÙË Á Ê Ú. ( appleôû Ó ÛÙ ÙËÓ Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô applefi ÙÔÓ appleôïôáèûù Î È Û Ó ÛÙ ÙË ÛÙËÓ appleô Ô NETWORK ( π À ) ÛÙË ÛË ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. Ó ÛÙÂ Í Ó ÙÔÓ appleôïôáèûù Û ÛÙÔ ÎÙ Ô. ËÌ ˆÛË: ÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ Âapple ÛË ÙËÓ Û ÚÌ ÙË ÛÊ ÏÂÈ (ÎÏÂÈ È WEP/WPA) ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ Ô ËÁÔ ÙÔ appleôïôáèûù Û. 11

78 Ú ÚÙËÌ 2: ÛÊ ÏÂÈ Û ÚÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô ÚÔÛÔ ÊfiÛÔÓ Ù Û ÚÌ Ù ÎÙ appleôïôáèûùòó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ Ó Ú ÈÔÎ Ì Ù, Â Ó È Ó ÙfiÓ ÏÏÂ Û ÛÎÂ Û ÚÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô ÂÎÙfi ÙË ÌÂÛË appleâúèô Û Ó appleè ÛÔ Ó Ù Û ÚÌ Ù Û Ì Ù Î È Â ÙÂ Ó Û Ó ÂıÔ Ó ÛÙÔ ÎÙ fi Û Ó Î Ù Ï Ô Ó ÙËÓ Î ÎÏÔÊÔÚ ÙÔ ÈÎÙ Ô. Ì Ô Ï Ù Ù ÙÔ ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË appleô Û ÓÔ Â ÂÈ ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ÛËÌÂ Ô ÚfiÛ ÛË ÙËÓ Û ÚÌ ÙË Á Ê Ú ÈÎÙ Ô ÁÈ appleâú ÈÙ Úˆ appleïëúôêôú Â. È ÈÔ, Ù spyware Î È ÏÏ Î Îfi Ô Ï appleúôáú ÌÌ Ù ÌappleÔÚÔ Ó Ó appleôóôìâ ÛÔ Ó ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ ÙÔ ÈÎÙ Ô Û. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ Î Ù ÏÏËÏÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ ÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ appleôïôáèûù Û applefi Ù ÙÈ appleâèï. ÏÏ ÍÙ ÙÔ Ú ÈÎÔ Îˆ ÈÎÔ ÙˆÓ Û ÛΠÒÓ ÙÔ ÈÎÙ Ô Û. Ê ÓÔÓÙ ÙÔ Ì ÙÈ Ú ÈÎ ÙÈÌ Â Ó È Â ÎÔÏÔ ÛÂ Ó Ó ÂÈÛ ÔÏ Ó appleôîù ÛÂÈ appleúfiû ÛË. ËÌ ˆÛË: Ó ÏÏ ÍÂÙ Έ ÈÎÔ, Î Ù ÁÚ Ù ÙÔ Î È Ê Ï ÍÙ ÙÔ Û ÛÊ Ï ÛËÌ Ô. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÚÔÌÔÏÔÁËÙ Û ÚÌ ÙÔ ËÌÂ Ô ÚfiÛ ÛË Ì Network Address Translation (NAT) firewall. Â Ó Û ÚÌ ÙÔ ÎÙ Ô, ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ ËÏfiÙÂÚÔ Âapple appleâ Ô ÎÏÂÈ ÈÔ WEP appleô È ı ÙÔ Ó ÔÈ Û ÛΠÛ. Ó ıì ÛÙ ÙÔ ÏÈÎfi Û, fiappleô Â Ó È Ó ÙfiÓ. Ó ÂÓ appleúôûù Ù ÛÂÙ ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ÎÙ fi Û, fiï Ù Â ÔÌ Ó ÙÔ appleôïôáèûù Û ÂÓ ÂÙ È Ó Á ÓÔ Ó appleúôû ÛÈÌ ÛÙÔ Á ÙÔÓ Û Û appleâú ÛÙÈÎÔ, ÁÈ apple Ú ÂÈÁÌ. appleâóâúáôappleôè ÛÙ ÙËÓ ÂÎappleÔÌapple SSID ÛÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ËÌÂ Ô ÚfiÛ ÛË. ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ËÌÂ Ô ÚfiÛ ÛË Ì ÎÚÈ applefi apple Ú ı Ú Î È appleúô ÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙÔ ÛappleÈÙÈÔ Û. ŒÙÛÈ ÌÂÈÒÓÂÙ È Ë ÈÛ ÙÔ Û Ì ÙÔ Íˆ applefi ÙÔ Ûapple ÙÈ Û. ÚÈÛÌ Ó ÛËÌ appleúfiû ÛË ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂÏ Á Ô Ó ÙËÓ appleúfiû ÛË Ì ÛË ÙË ÌÔÓ ÈÎ È ı ÓÛË MAC ÙˆÓ Û ÛΠÒÓ ÈÎÙ Ô appleô appleúôûapple ıô Ó Ó Û Ó ÂıÔ Ó Û Ù.  Ù ٠ÁÁÚ Ê ÙˆÓ Û ÛΠÒÓ ÈÎÙ Ô ÁÈ Ó Ú Ù ÙÈ È ı ÓÛÂÈ MAC. È ÙË È ı ÓÛË MAC ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û,  ÙÂ Ú ÚÙËÌ 3, ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÈÎÙ Ô, ÚÔ ÔÏ Ú ıì ÛÂˆÓ ÈÎÙ Ô, ÛÂÏ.13 ª ªËÓ Âapple Ê ÂÛÙ ÛÙÔ appleâúèôúèûìô ÂÌ ÏÂÈ ÙË Û ÚÌ ÙË ÌÂÙ ÔÛË ÁÈ ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ ÙÔ ÈÎÙ Ô Û. ªËÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ÎÏÂÈ È WEP/WPA Î È Îˆ ÈÎÔ appleô Â Ó È Â ÎÔÏÔ Ó ÙÔ Ì ÓÙ ÂÈ Î appleôèô. ªËÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ Ù ÊÚ ÛÂÈ appleúfiû ÛË ÁÈ ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ÈÎÙ Ô Û Î ıò ÂÓ ÂÙ È Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛÙÂ Û Ì ÙfiÙËÙ Ì ÏÏÂ Ì ÚÎÂ Û ÚÌ ÙˆÓ Û ÛΠÒÓ ÈÎÙ Ô. 12

79 Ú ÚÙËÌ 3: ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙË È ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÈÎÙ Ô ÚÔÛÔ : Ó ÂÙ appleúô Ï Ì Ù appleôú Â Â Ó ÈÛı ÓÂÛÙ fiùè ÂÓ ÂÙ Âapple ÚΠÁÓÒÛÂÈ Û ÂÙÈÎ Ì ÙË Û Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ Î È ÙË ÈÎÙ ˆÛË appleôïôáèûùòó, apple Ú Î ÏÔ Ì ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ appleòïëûë ÙÔ appleôïôáèûù Û ÙË ÙËÏÂfiÚ Û Û. MÂÓÔ TV ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÏÒÛÛ XˆÚ øúoïoáè Î ÒvË K Ó ÏÈ XÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÂÁÎ Ù Ô. ÚoÙÈÌ ÛÂÈ v ÛÂÈ... Info XÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÂÁÎ Ù Ô. ÚÔ ÔÏ Ú ıì ÛˆÓ.. ÂÈÙÔ ÚÁ ÈÎÙ Ô... È ÌfiÚʈÛË IP Ô ÌÂÓÔ Ùfi Û apple Ú ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ ÈÎÙ Ô ÌfiÓÔÈ Û Î È Ó È ÌÔÚÊÒÛÂÙ ÙË È Ù ÍË ÙÔ ÈÎÙ Ô Û. & appleèï ÍÙ ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÈÎÙ Ô applefi ÙÔ ÌÂÓÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË. é È ÛÙ ÙÔ appleï ÎÙÚÔ Î ÚÛÔÚ ÂÍÈ ÁÈ Ó Ìapple Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÈÎÙ Ô. Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ appleúôûˆappleèî Û Ú ıìèûë ÈÎÙ Ô, ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Î È ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂappleÈÏÂÁÔ Ó Ù È ı ÛÈÌ ÛÙÔÈ Â ÌÂÓÔ. È ÛÙÂ Î È ÎÔÏÔ ı ÛÙ ÙÈ appleïëúôêôú  ÌÂÓÔ ÛÙÔ Î Ùˆ Ì ÚÔ ÙË ÔıfiÓË ÁÈ Ó ÂÎÙÂÏ ÛÂÙ ÙÈ ËÙÔ ÌÂÓ ÂÓ ÚÁÂÈÂ. ÚÔ ÔÏ Ú ıì ÛÂˆÓ ÈÎÙ Ô ÌÊ Ó ÂÈ ÙÈ ÙÚ Ô Û ÙÈÌ ÙˆÓ apple Ú Ì ÙÚˆÓ ÙÔ ÈÎÙ Ô appleô Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì ÙÔ ÎÙ Ô. Ô DHCP/Auto IP/Auto IP Ë ÙfiÌ ÙË applefi ÔÛË È ı ÓÛÂˆÓ ÈÎÙ Ô Â Ó È Ó appleúˆùfiîôïïô appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È ÁÈ ÙËÓ ÙfiÌ ÙË Û Ó ÂÛË Û ÛΠÒÓ ÈÎÙ Ô ÛÂ Ó ÎÙ Ô. Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÈ Ô ËÁ  ÙÔ ÚÔÌÔÏÔÁËÙ ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ÛËÌÂ Ô appleúfiû ÛË ÁÈ Ó Â ÙÂ Â Ó Ùfi appleôûùëú ÂÙ È. Ù ÙÈÎ ( ÛÙ ıâú ) È ı ÓÛË IP: Ù Â Ó È ÌÈ È ı ÓÛË πƒ appleô Ë ÙËÏÂfiÚ Û Û ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈ apple ÓÙ ÁÈ Ó Û Ó Âı ÛÙÔ ÔÈÎÈ Îfi Û ÎÙ Ô. ŸÙ Ó ÂÓ apple Ú ÂÈ È ı ÛÈÌÔ DHCP/Auto IP, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÔÚ ÛÂÙ ÌÈ ÛÙ ÙÈÎ È ı ÓÛË IP ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ Û Û. ªÈ Subnet mask ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È ÁÈ Ó ÔÚ ÛÂÈ Ó appleô ÎÙ Ô (subnet) ÙÔ ÔappleÔ Ô È ˆÚ ÂÙ È applefi fiï Ù ÏÏ ÎÙ ÌÂ Ó ÚÔÌÔÏÔÁËÙ. subnet mask ËÏÒÓÂÈ appleôèô ÙÌ Ì ÙË È ı ÓÛË πƒ Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ÙÔappleÈÎfi ÎÙ Ô Î È appleôèô appleú appleâè Ó ÂÍ ÏıÂÈ applefi ÙÔ ÚÔÌÔÏÔÁËÙ. ÂÈÙÔ ÚÁ ÈÎÙ Ô Ùfi Û apple Ú ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ È ÌfiÚʈÛË ÙÔ ÈÎÙ Ô Û. appleèï ÍÙ DHCP & Auto IP ( ÙfiÌ ÙË IP) ÁÈ ÙfiÌ ÙË È ÌfiÚʈÛË ÈÎÙ Ô applefi ÙÔ ÚÔÌÔÏÔÁËÙ ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ÛËÌÂ Ô appleúfiû ÛË (appleúôùâ ÓÂÙ È). appleèï ÍÙ ٠ÙÈÎ IP ÁÈ ÂÈÚÔÎ ÓËÙË Î Ù ÒÚËÛË ÛÙ ÙÈÎ È ÌfiÚʈÛË ÈÎÙ Ô. ÚÔ ˆÚ ÛÙ Ì ÙË È ÌfiÚʈÛË IP. È ÌfiÚʈÛË IP Ùfi Û apple Ú ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂÈÛ ÁÂÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ È ÌfiÚʈÛË IP Â Ó ÂÙ ÂappleÈÏ ÍÂÈ Ù ÙÈÎ IP ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÈÙÔ ÚÁ ÈÎÙ Ô : È ı ÓÛË IP: Û ËÙÂ Ù È Ó appleïëîùúôïôá ÛÂÙÂ Ì ÛÙ ıâú È ı ÓÛË IP appleô Ë ÙËÏÂfiÚ ÛË ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙÔ ÎÙ fi Û. appleèï ÍÙ Π٠appleúôù ÌËÛË Ì applefi ÙÔ appleâ Ô: xxx xxx xxx Subnet mask: Û ËÙÂ Ù È Ó appleïëîùúôïôá ÛÂÙ ÙË È ı ÓÛË subnet mask ÙÔ ÈÎÙ Ô Û. ÏËÎÙÚÔÏÔÁ ÛÙ ÙËÓ È subnet mask Û fiïô ÙÔ ÎÙ fi Û, apple

80 Ú ÚÙËÌ 4: ÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË ÙÔ DHCP/Auto IP ÛÙÔÓ appleôïôáèûù Û Windows XP & ÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÂÚÁ Û ÙˆÓ Windows, Î ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Start (ŒÓ ÚÍË) Î È ÂappleÈÏ ÍÙ Control Panel ( Ó Î Ï Á Ô ). é ÙÔ apple Ú ı ÚÔ ÙÔ Ó Î Ï Á Ô, Î ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Network and Internet Connections ( Ó ÛÂÈ ÈÎÙ Ô Î È Internet). ÓÔ ÍÂÈ ÙÔ apple Ú ı ÚÔ Ó ÛÂˆÓ ÈÎÙ Ô. ÓÙ ÈappleÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ LAN-connection ( Ó ÂÛË ÈÎÙ Ô ) ÙÔ appleôïôáèûù Û. ÙËÓ ÔıfiÓË Î Ù ÛÙ ÛË Û Ó ÂÛË, Î ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Properties (π ÈfiÙËÙ ). ( ÓÙ ÈappleÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ Internet Protocol (TCP/IP) ( ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Internet (TCP/IP)). Ó Â Ó È ÂappleÈÏÂÁÌ Ó Ù Obtain an IP address automatically ( ÙfiÌ ÙË applefi ÔÛË È ı ÓÛË πƒ) Î È Obtain DNS server address automatically ( ÙfiÌ ÙË applefi ÔÛË È ı ÓÛË È ÎÔÌÈÛÙ DNS), Ô appleôïôáèûù Û Â Ó È Ë È ÌÔÚÊˆÌ ÓÔ ÁÈ DHCP/Auto IP. Ó fi È, ÂappleÈÏ ÍÙ ٠ÙÈ ÂappleÈÏÔÁ. Windows 2000 & ÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÂÚÁ Û ÙˆÓ Windows, Î ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Start > Settings > Network and Dial- Up Connections (ŒÓ ÚÍË > Ó ÛÂÈ ÈÎÙ Ô Î È Dial-Up). é ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ ÈÔ appleô ÓÙÈÛÙÔÈ Â ÛÙË Û Ó ÂÛË ÈÎÙ Ô ÙÔ appleôïôáèûù Û. ÓÔ ÍÂÈ Ë ÔıfiÓË Î Ù ÛÙ ÛË Û Ó ÂÛË. ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Properties (π ÈfiÙËÙ ). ÓÙ ÈappleÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ Internet Protocol (TCP/IP) ( ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Internet (TCP/IP)). ( Ó Â Ó È Ë ÂappleÈÏÂÁÌ Ó Ù Obtain an IP address automatically ( ÙfiÌ ÙË applefi ÔÛË È ı ÓÛË πƒ) Î È Obtain DNS server address automatically ( ÙfiÌ ÙË applefi ÔÛË È ı ÓÛË È ÎÔÌÈÛÙ DNS), Ô appleôïôáèûù Û Â Ó È È ÌÔÚÊˆÌ ÓÔ ÁÈ DHCP/Auto IP. Ó fi È, ÂappleÈÏ ÍÙ ٠ÙÈ ÂappleÈÏÔÁ. È Ù Â ÁÌ Ù ÙˆÓ ÔıÔÓÒÓ,  Ù ÙÈ apple Ú apple Óˆ ÙˆÓ Windows XP. 14

81 Windows 98/Me Àapple Ú ÂÈ appleèı ÓfiÙËÙ ÔÈ Ô ËÁ  ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ Ó ÌËÓ Ù ÈÚÈ Ô Ó applefiï Ù Ì ÙË ÈÎ Û Î ÔÛË ÙˆÓ Windows. Ùfi ÈfiÙÈ Ù Ì Ù Ù Î È Ù Â ÁÌ Ù ÔıÔÓÒÓ ËÌÈÔ ÚÁ ıëî Ó applefi Ù Windows 98. Windows Millennium Edition Â Ó È apple ÚfiÌÔÈ, ÏÏ fi È apple ÓÔÌÔÈfiÙ apple Ì ٠Windows 98. & ÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÂÚÁ Û ÙˆÓ Windows, Î ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Start > Settings > Control Panel (ŒÓ ÚÍË > ƒ ıì ÛÂÈ > Ó Î ÂÏ Á Ô ). é ÙÔÓ Ó Î Ï Á Ô, Î ÓÙ ÈappleÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ ÈÔ Network ( ÎÙ Ô). ÙÔ apple Ú ı ÚÔ ÈÎÙ Ô, Î Ùˆ applefi ÙËÓ ÂÙÈÎ Ù Configuration ( È ÌfiÚʈÛË), Î ÓÙ ÈappleÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÛÙÔÈ Â Ô TCP/IP appleô Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙËÓ Î ÚÙ Û ÈÎÙ Ô. ÙÔ apple Ú ı ÚÔ TCP/IP, ÂappleÈÏ ÍÙ ÙËÓ ÂÙÈÎ Ù IP Address ( È ı ÓÛË πƒ). Ó Â Ó È Ë ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÙÔ Obtain an IP address automatically ( ÙfiÌ ÙË applefi ÔÛË È ı ÓÛË πƒ), Ô appleôïôáèûù Û Â Ó È È ÌÔÚÊˆÌ ÓÔ ÁÈ DHCP/Auto IP. Ó fi È, ÂappleÈÏ ÍÙÂ Ù Ó ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ. ( Ó ÏÏ Í Ù ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÙÈÎ Ù IP address ( È ı ÓÛË πƒ), ÂappleÈÏ ÍÙ Âapple ÛË ÙËÓ ÂÙÈÎ Ù DNS Configuration ( È ÌfiÚʈÛË DNS) Î È ÂappleÈÏ ÍÙ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ Enable DNS ( ÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË DNS). Û ËÙËıÂ Ë ÔÓÔÌ Û Host ( ÚÈÔ appleôïôáèûù ) ÏËÎÙÚÔÏÔÁ ÛÙ Home ÔappleÔÈ appleôùâ ÔÓÔÌ Û ÂappleÈı Ì ÙÂ. Windows ÌappleÔÚÂ Ó ÚÂÈ ÛÙÔ Ó ÙÔ CD ÙˆÓ Windows 98/Me ÁÈ Ó ÓÙÈÁÚ Ô Ó ÔÚÈÛÌ Ó Ú Â. ªÂÙ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË ÙË ÓÙÈÁÚ Ê, ı Û ËÙËıÂ Ó Âapple ÓÂÎÎÈÓ ÛÂÙ ÙÔ Û ÛÙËÌ Û. ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Yes ( È) Î È Ô appleôïôáèûù Û ı Âapple ÓÂÎÎÈÓ ÛÂÈ. 15

82 ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ Apple Macintosh Mac OS 10.x Àapple Ú ÂÈ appleèı ÓfiÙËÙ Ù ÔÈ Ô ËÁ Â Ó ÌËÓ Ù ÈÚÈ Ô Ó applefiï Ù Ì ÙÔ ÈÎfi Û ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ. Ùfi ÈfiÙÈ Ù Ì Ù Ù ËÌÈÔ ÚÁ ıëî Ó Ì ÙÔ Mac OS ÚÔËÁÔ ÌÂÓ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚ ÂÎ fiûâè ÙÔ Mac OS 10 ı Â Ó È apple ÚfiÌÔÈÂ, ÏÏ fi È apple ÓÔÌÔÈfiÙ appleâ. & ÓÔ ÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ Apple. é appleèï ÍÙ System Preferences ( ÚÔÙÈÌ ÛÂÈ ÛÙ Ì ÙÔ )... ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ ÈÔ Network ( ÎÙ Ô) Î Ùˆ applefi ÙÔ Internet & Network (Internet & ÎÙ Ô). ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Configure... ( Ó Â Ó È Ë ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÙÔ Using DHCP (ÃÚ ÛË DHCP) ÛÙÔ appleâ Ô Configure, Ô appleôïôáèûù Û Â Ó È Ë È ÌÔÚÊˆÌ ÓÔ ÁÈ DHCP/Auto IP. Ó fi È, ÂappleÈÏ ÍÙÂ Ù Ó ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ Î È ÎÏ ÛÙ ÙÔ apple Ú ı ÚÔ Network. Mac OS 9.x Àapple Ú ÂÈ appleèı ÓfiÙËÙ Ù ÔÈ Ô ËÁ Â Ó ÌËÓ Ù ÈÚÈ Ô Ó applefiï Ù Ì ÙÔ ÈÎfi Û ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ. Ùfi ÈfiÙÈ Ù Ì Ù Ù ËÌÈÔ ÚÁ ıëî Ó Ì ÙÔ Mac OS 9.2. ÚÔËÁÔ ÌÂÓ ÂÎ fiûâè ÙÔ Mac OS ı Â Ó È apple ÚfiÌÔÈÂ, ÏÏ fi È apple ÓÔÌÔÈfiÙ appleâ. & ÓÔ ÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ Apple. é Ùˆ applefi ÙÔ Control Panels (ƒ ıì ÛÂÈ ) ÂappleÈÏ ÍÙ TCP/IP. Ó Â Ó È Ë ÂappleÈÏÂÁÌ ÓÔ ÙÔ Via DHCP-server ÛÙÔ appleâ Ô Configure, Ô appleôïôáèûù Û Â Ó È Ë È ÌÔÚÊˆÌ ÓÔ ÁÈ DHCP/Auto IP. Ó fi È, ÂappleÈÏ ÍÙÂ Ù Ó ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ Î È ÎÏ ÛÙ ÙÔÓ apple Ó Î ÂÏ Á Ô TCP/IP. 16