BP Code of Conduct – Vietnamese

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BP Code of Conduct – Vietnamese"

Bản ghi

1 Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta Code of Conduct

2 Hướng dẫn bạn đưa ra các quyết định đúng

3 Các giá trị và hành vi của chúng ta là nền tảng của Bộ Quy Tắc Những điều chúng ta đánh giá cao An toàn An toàn nghĩa là thành công. Những gì chúng ta làm đều dựa trên sự an toàn của nhân viên và cộng đồng quanh ta. Chúng ta quan tâm đến việc quản lý an toàn môi trường. Chúng ta cam kết cung cấp năng lượng cho thế giới một cách an toàn. Tôn trọng Chúng ta tôn trọng cộng đồng nơi chúng ta hoạt động. Sự tôn trọng bắt đầu từ việc tuân thủ luật và quy định. Chúng ta hành xử theo những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và sao cho chiếm được sự tín nhiệm của người khác. Chúng ta tin cậy vào các mối quan hệ của mình, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng những người làm việc cùng chúng ta. Chúng ta trân trọng tính đa dạng ở con người và tư tưởng. Chúng ta quan tâm đến kết quả của các quyết định của mình, dù lớn hay nhỏ, đến những người xung quanh. Xuất sắc Chúng ta hoạt động trong lĩnh vực có nguy hiểm và tận tụy hướng tới sự hoàn hảo bằng việc quản lý hoạt động của mình một cách có hệ thống và kỷ luật. Chúng ta tuân thủ và duy trì các quy chế, tiêu chuẩn đã đề ra trong công ty. Chúng ta cam kết những kết quả chất lượng, mong muốn học hỏi và không ngừng hoàn thiện. Nếu có điều gì không đúng, chúng ta sẽ sửa chữa. Can đảm Những việc chúng ta làm hiếm khi dễ dàng. Để đạt được kết quả tốt nhất thường đòi hỏi sự can đảm đối diện với khó khăn, lên tiếng và bảo vệ những điều mà chúng ta tin tưởng. Chúng ta luôn nỗ lực làm điều đúng. Chúng ta khám phá những lối tư duy mới và không e ngại nhờ người khác giúp đỡ. Chúng ta phải thành thật với bản thân, chủ động tìm kiếm phản hồi từ người khác. Chúng ta hướng đến những giá trị lâu dài bất chấp những ưu tiên ngắn hạn trong thế giới của mình. Đồng đội Dù mỗi cá nhân có điểm mạnh riêng, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành công hơn khi cùng hợp tác. Chúng ta đặt thành tựu của tập thể lên trên thành tích của cá nhân và cam kết tạo dựng năng lực tập thể. Chúng ta tin tưởng lẫn nhau khi thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của mình. Các yêu cầu của BP và các kênh trợ giúp hữu ích Mạng nội bộ về các Giá trị và Hành vi

4 Bộ Quy Tắc của chúng ta - Trách nhiệm của chúng ta 4 4 Ai phải tuân thủ Bộ Quy Tắc của chúng ta 5 Trách nhiệm của nhân viên 5 Trách nhiệm cộng thêm của các cấp quản lý 6 Lên Tiếng 6 Không khoan thứ hành động trả thù Hoạt động một cách an toàn, có trách nhiệm và đáng tin cậy 8 9 Sức khỏe, an toàn, an ninh và môi trường Nhân viên của chúng ta Đa dạng và hòa nhập 12 Cơ hội bình đẳng 12 Môi trường làm việc không bị quấy rối 13 Bảo mật thông tin cá nhân Đối tác kinh doanh của chúng ta 14 Các chính phủ và cộng đồng hợp tác với chúng ta Nhà cung cấp và đối tác kinh doanh 16 Quà tặng và chiêu đãi 16 Mâu thuẫn lợi ích 17 Cạnh tranh và chống độc quyền 17 Thương mại quốc tế 17 Chống rửa tiền 19 Kết nối với cộng đồng 20 Nhân quyền 20 Hối lộ và tham nhũng 21 Truyền thông đại chúng 21 Hoạt động chính trị Tài sản và toàn vẹn tài chính của chúng ta Quản lý hồ sơ 24 Bảo vệ tài sản của BP 24 Giao dịch nội gián Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 1

5 Thông điệp từ Bob Dudley Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 2

6 Các bạn đồng nghiệp thân mến, Chào mừng đến với Bộ Quy Tắc Ứng Xử mới của BP. Đây là kim chỉ nam của chúng ta để thực hiện những điều đúng trong kinh doanh. Tất cả chúng ta đều phải đọc và phải tuân thủ Bộ quy tắc này. Đối với BP, không gì quan trọng hơn việc chắc chắn điều chúng ta làm là đúng không gì rủi ro hơn việc không làm điều đúng. Bạn sẽ nhận thấy Bộ quy tắc này ngắn và đơn giản hơn, nhưng không kém phần quan trọng. Bởi vì chúng ta tập trung vào những nguyên tắc và kỳ vọng, quan trọng hơn là nêu những quy định chi tiết. Tôi tin rằng nhân viên BP hoàn toàn có khả năng đưa ra những quyết định đúng khi đối diện với những lựa chọn khó khăn và họ sẽ được dẫn lối bằng sự suy xét hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ phải cảm thấy rằng chúng ta phải hành động một mình khi chúng ta không chắc chắn làm điều đúng. Một trong những trách nhiệm của chúng ta là tìm kiếm hướng dẫn từ cấp trên của mình hoặc các kênh nội bộ khác khi cần. Bob Dudley Giám đốc Điều hành Tập đoàn Hãy dũng cảm lên tiếng nếu bạn thấy bất kỳ điều gì vi phạm Bộ quy tắc này. Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc mối quan ngại của bạn và BP sẽ không dung thứ cho hành động trả thù đối với bất kỳ người nào. Các giá trị và hành vi của chúng ta là nền tảng của Bộ quy tắc. Chúng xác định cách thức mỗi chúng ta phải hành động để bảo đảm BP duy trì được danh tiếng của mình và tiếp tục giành được niềm tin để công ty chúng ta thành công. Khi bạn đọc Bộ quy tắc này, hãy tuân theo những kỳ vọng được nêu ra trong Bộ Quy Tắc và tiếp tục thực hiện các giá trị đó trong công việc hàng ngày của mình. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 3

7 Để trở thành một công ty được tín nhiệm, hàng năm, chúng ta phải hoạt động theo bộ tiêu chuẩn cao và nhất quán và tuân thủ những tiêu chuẩn đó trong mọi hành động và lời nói của chúng ta. Bộ Quy tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta Bộ Quy tắc của chúng ta là bản tuyên bố công khai rằng BP cam kết thực hiện điều đúng. Bộ Quy tắc này đóng vai trò là nguồn thông tin quý giá giúp nhân viên BP và những người khác đưa ra các quyết định đúng, có đạo đức. Bộ Quy tắc của chúng ta bao gồm các tham chiếu đến những Yêu Cầu có liên quan của BP (về Chính sách, Thủ Tục, Hoạt động), các công cụ và các kênh trợ giúp hữu ích khác. Do không Bộ Quy tắc ứng xử nào có thể bao trùm hết mọi tình huống có thể xảy ra, BP tin tưởng vào bạn, người sẽ suy xét hợp lý và lên tiếng khi bạn có thắc mắc hoặc quan ngại. BP đang hoạt động tại hơn 80 quốc gia, nghĩa là có thể có lúc luật, các quy định hoặc tập quán địa phương mâu thuẫn với Bộ Quy tắc của chúng ta. Bất kỳ khi nào có mâu thuẫn hoặc khác biệt giữa yêu cầu pháp lý hiện hữu và Bộ Quy tắc của chúng ta, bạn phải áp dụng tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất. Không tuân theo các tập quán mà vi phạm Bộ Quy tắc của chúng ta. Ai phải tuân thủ Bộ Quy Tắc của chúng ta Bộ Quy tắc của chúng ta áp dụng đối với tất cả các nhân viên BP, cấp quản lý và các thành viên Hội đồng Quản trị. Các đối tác kinh doanh, bao gồm các liên doanh do BP điều hành và các bên thứ ba, có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của chúng ta thông qua hành vi của họ. Vì lý do này, chúng ta muốn cộng tác với các đối tác kinh doanh chia sẻ cam kết của chúng ta về an toàn, đạo đức và tuân thủ. Chúng ta kỳ vọng và khuyến khích tất cả các nhà thầu và nhân viên của họ tuân thủ Bộ Quy Tắc của chúng ta. Chúng ta sẽ áp dụng những biện pháp thích hợp khi tin rằng họ đã không đáp ứng các kỳ vọng của chúng ta hoặc nghĩa vụ hợp đồng của họ. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 4

8 Cách thức chúng ta thực hiện cũng quan trọng như điều chúng ta thực hiện. Trách nhiệm của nhân viên Đọc và thông thạo nội dung của Bộ Quy tắc. Hàng năm xác nhận bạn đã hành động tuân thủ bộ Quy tắc. Hành động theo cách thức an toàn, có đạo đức và nhất quán với luật và quy định hiện hành, các Yêu Cầu của BP, các giá trị và hành vi của BP và các mục tiêu HSSE của chúng ta. Nêu lên những thắc mắc và quan ngại nếu bạn biết có thể là hành vi vi phạm luật, quy định, Bộ Quy tắc này hoặc các Yêu Cầu của BP. Hợp tác toàn diện khi ứng phó với việc điều tra hoặc kiểm toán. Trách nhiệm cộng thêm của cấp quản lý Là người hết sức gương mẫu và hỗ trợ các thành viên trong nhóm của mình bằng cách: Tạo môi trường làm việc tôn trọng và hòa nhập. Khuyến khích các thành viên lên tiếng. Lắng nghe và phản hồi các quan ngại khi họ lên tiếng. Thực hiện vai trò của mình để đảm bảo không thành viên nào phải chịu sự trả thù vì đã lên tiếng hoặc hợp tác điều tra. Hỗ trợ các thành viên trong nhóm hiểu các nguyên tắc và kỳ vọng của Bộ Quy Tắc, các Yêu Cầu của BP và luật hiện hành. Kiên định thực thi các yêu cầu của công ty và để nhân viên tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi làm việc. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 5

9 Khi nào bạn cần lên tiếng? Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm lên tiếng nếu chúng ta thấy điều gì không an toàn, phi đạo đức hay có thể gây nguy hại. Nếu bạn có thắc mắc, cần giúp đỡ hoặc muốn nêu lên mối quan ngại, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn. Vui lòng xem sơ đồ ra quyết định Cách thức lên tiếng ở trang sau. Không khoan thứ hành vi trả thù BP không khoan thứ hành vi trả thù. Chúng tôi cho rằng hành vi trả thù là sai trái. Trả thù có thể dưới nhiều hình thức, ví dụ: đe dọa, ép buộc, tẩy chay, nhục mạ, nêu vấn đề một cách ác ý hay có dụng ý xấu. Nếu bạn cho rằng bạn hay bất cứ ai bạn biết là nạn nhân của sự trả thù đó, hãy liên hệ với bất kỳ kênh Lên Tiếng nào được nêu trong Bộ Quy tắc. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 6

10 Các yêu cầu của BP và các kênh trợ giúp hữu ích Mạng nội bộ về Lên Tiếng Opentalk.bpweb.bp.com Cách thức lên tiếng Liệu bạn có thể trao đổi với cấp trên trực tiếp về mối quan ngại hay thắc mắc của mình? không? không Liệu bạn có thể trao đổi với cấp trên khác trong nhóm không? không Liệu bạn có thể trao đổi với một phòng ban hỗ trợ có liên quan không? không Nếu bạn thấy không lựa chọn nào phù hợp, hãy gọi OpenTalk có có có có Trao đổi với cấp trên trực tiếp của bạn Nói với cấp trên khác trong nhóm Liên hệ bộ phận hỗ trợ (An toàn và Kiểm soát Rủi ro, & Đạo Đức và Tuân thủ, Nhân sự, phòng luật) Gọi OpenTalk (xem trang 28) Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 7

11 Hoạt động an toàn, có trách nhiệm và đáng tin cậy Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 8

12 Các yêu cầu của BP và các kênh trợ giúp hữu ích Mạng nội bộ về An toàn và Kiểm soát Rủi ro Hệ thống Quản lý Hoạt động (OMS) Chuẩn mực về An toàn Văn phòng (OSF) Nguyên tắc của chúng ta Chúng ta cam kết vì sự an toàn, bảo vệ môi trường và tôn trọng cộng đồng nơi chúng ta hoạt động. Chúng ta cam kết tránh gây tổn hại đến môi trường hay tác động xấu đến cộng đồng. Các mục tiêu của chúng ta về sức khỏe, an toàn, an ninh và môi trường (HSSE) là: không có tai nạn, không gây nguy hiểm cho con người và không làm tổn hại môi trường. Kỳ vọng của chúng ta Luôn hoạt động an toàn và an ninh Không có gì quan trọng đối với chúng ta hơn sức khỏe, sự an toàn và an ninh của lực lượng lao động và cộng đồng nơi chúng ta hoạt động và hành xử có trách nhiệm đối với môi trường chung. Chúng ta phải thận trọng, có kỷ luật và luôn quan sát. Hành vi đe dọa, ép buộc và bạo lực sẽ không được khoan thứ. Mỗi chúng ta sẽ gương mẫu trong vấn đề an toàn. Không thực hiện công việc nếu bạn không đủ năng lực thực hiện. Dừng công việc của bạn hoặc của người khác nếu bạn cảm thấy công việc đó không an toàn. Thực hiện vai trò của mình trong việc bảo vệ môi trường, coi công việc này là ưu tiên cá nhân. Đảm bảo việc thực hiện công việc của bạn không bị ảnh hưởng của: việc thiếu ngủ, rượu hoặc bất kỳ chất gây nghiện nào bao gồm việc sử dụng các loại thuốc có kê đơn hoặc không kê đơn. Lên tiếng nếu bạn nhận thấy môi trường làm việc không an toàn hoặc không đảm bảo sức khỏe. Lắng nghe người khác khi họ lên tiếng. Kỳ vọng và khuyến khích các nhà thầu và những người chúng ta cộng tác tuân thủ các yêu cầu hiện hành về Sức khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường (HSSE). Báo cáo ngay lập tức bất kỳ tai nạn, tổn thương, bệnh tật hoặc điều kiện không an toàn nào. Không bao giờ giả định rằng người khác đã báo cáo hay sẽ báo cáo rủi ro hoặc quan ngại. Hiểu quy trình khẩn cấp áp dụng tại nơi bạn làm việc. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 9

13 Con người của chúng ta Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 10

14 Nguyên tắc của chúng ta Con người là chìa khóa dẫn đến thành công của BP. Khi chúng ta tôn trọng và đánh giá cao người khác, chúng ta thành công về mặt cá nhân nói riêng và công ty nói chung. Tất cả chúng ta đều có vai trò duy trì văn hóa công ty dựa trên sự tôn trọng và công bằng. Kỳ vọng của chúng ta Sự đa dạng và hòa nhập tạo dựng tinh thần làm việc theo nhóm và thành công Chúng ta trân trọng sự độc đáo của mỗi cá nhân mang đến BP. Chúng ta đạt được nhiều thành tựu hơn khi nhân viên có nguồn gốc xuất thân đa dạng, có tài năng và ý tưởng khác biệt cùng cộng tác trong một môi trường nơi mọi người có thể đóng góp và phát huy tài năng của mình một cách toàn diện. Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng. Khuyến khích và lắng nghe những người lên tiếng. Tôn trọng sự khác biệt văn hóa. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 11

15 Cơ hội bình đẳng là vấn đề của sự công bằng, tôn trọng và phẩm giá Chúng ta đối xử với mọi người bằng sự công bằng, tôn trọng và phẩm giá. Chúng ta kỳ vọng những người cộng tác cùng chúng ta hành động nhất quán với ý thức công bằng và cơ hội bình đẳng của chúng ta. Đưa ra những quyết định liên quan đến công việc của bạn dựa trên thành tích không dựa vào chủng tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, xu hướng tình dục, xác định giới tính, tình trạng hôn nhân, khuyết tật hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được luật pháp hiện hành bảo vệ. Tuyệt đối không chấp nhận các thông điệp hàm ý xúc phạm, những nhận xét phỉ báng và những trò đùa không phù hợp. Xây dựng môi trường làm việc không có sự quấy rối và hăm dọa Chúng ta không dung thứ bất kỳ hình thức lạm dụng hoặc quấy rối nào. Điều này bao gồm các hành vi có thể cho là mang tính xúc phạm, hăm dọa hoặc phân biệt, cũng như bất kỳ hình thức quấy rối tình dục nào. Hãy nhớ rằng quấy rối không nhất thiết xảy ra tại nơi làm việc hoặc có liên quan đến một nhân viên nào của BP vi phạm Bộ Quy tắc này hoặc pháp luật. Hãy chung sức tạo dựng một môi trường làm việc không có bất kỳ hành vi quấy rối nào. Không dung thứ những nhận xét không phù hợp về thiên hướng tình dục hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm tình dục nào. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 12

16 Các yêu cầu của BP và các kênh trợ giúp hữu ích Mạng nội bộ Thông tin toàn cầu OneHR Mạng nội bộ về Tính đa dạng & Hội nhập Mạng nội bộ Quyền Riêng Tư Dữ liệu Yêu cầu về An ninh Thông tin Bảo vệ thông tin cá nhân BP tôn trọng quyền riêng tư của nhân viên và sẽ chỉ quan tâm đến hành vi mà nhân viên làm bên ngoài nếu hành vi đó ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc lợi ích kinh doanh hợp pháp của BP. Chúng ta chỉ sử dụng thông tin cá nhân khi cần thiết để hoạt động hiệu quả và tuân thủ pháp luật. Dán nhãn và xử lý thông tin cá nhân một cách bảo mật. Nếu có thắc mắc, hãy tham vấn điều phối viên về quyền riêng tư tại địa phương của bạn. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 13

17 Đối tác kinh doanh của chúng ta Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 14

18 Nguyên tắc của chúng ta Chúng ta cộng tác với các đối tác kinh doanh một cách trung thực, tôn trọng và có trách nhiệm. Chúng ta là một công ty mà đối tác có thể tin cậy. BP đạt được những lợi thế cạnh tranh thông qua kết quả hoạt động tốt, không phải bằng những hoạt động kinh doanh phi đạo đức hoặc trái pháp luật. Kỳ vọng của chúng ta Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh Các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh của chúng ta đóng vai trò quan trọng đối với năng lực kinh doanh cũng như đáp ứng các kỳ vọng của các cổ đông của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta lựa chọn họ một cách cẩn thận và áp dụng một quy trình lựa chọn khách quan. Chúng ta mong muốn cộng tác với các đối tác chia sẻ cam kết của chúng ta về an toàn, đạo đức và tuân thủ. Trao đổi rõ các kỳ vọng có liên quan của chúng ta với các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh, đồng ý bằng hình thức nghĩa vụ hợp đồng nếu có thể áp dụng. Thực hiện các biện pháp thích hợp nếu họ không đáp ứng các kỳ vọng hoặc các nghĩa vụ đó. Báo cáo bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh không tuân thủ luật hiện hành hoặc các nghĩa vụ theo hợp đồng của họ. Đảm bảo bạn biết và tuân thủ các yêu cầu liên quan đến nhà cung cấp của BP áp dụng đối với mảng kinh doanh bạn đang phụ trách. Điều này bao gồm các yêu cầu về hợp đồng với chính phủ và các yêu cầu về liên doanh. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 15

19 Trao đổi quà tặng và chiêu đãi phù hợp Chúng ta không nhận hay trao quà tặng hoặc chiêu đãi để đổi lấy bất kỳ hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoặc thông tin mật nào hay nhằm mục đích gây ảnh hưởng người khác ra quyết định thiên vị. Nếu có mâu thuẫn giữa các yêu cầu về quà tặng hoặc chiêu đãi của BP với các yêu cầu về quà tặng hoặc chiêu đãi bên ngoài được áp dụng, hãy tuân thủ yêu cầu nào nghiêm khắc nhất. Một số quà tặng và chiêu đãi không bao giờ được chấp nhận vì có thể trái pháp luật hoặc có thể gây tổn hại đến danh tiếng của chúng ta; ví dụ, bất kỳ điều gì có thể xem là hối lộ, không đứng đắn hoặc không phù hợp. Phải có sự phê duyệt của phòng Pháp lý trước khi thanh toán các chi phí đi lại cho các nhân viên chính phủ hoặc đồng ý chi trả mức công tác phí theo ngày có liên quan đến chuyến công tác của họ. Hãy chủ động và quản lý các xung đột lợi ích Xung đột lợi ích có thể xảy ra khi lợi ích hoặc các hoạt động của bạn ảnh hưởng đến khả năng đưa ra những quyết định khách quan cho BP. Nhận biết nhiều hình thức xung đột lợi ích khác nhau có thể xảy ra. Ví dụ như: Các công việc bên ngoài và hoạt động liên kết với các đối thủ cạnh tranh, khách hàng hoặc nhà cung cấp. Cộng tác với người thân, đặc biệt những cá nhân là nhân viên chính phủ. Có mối quan hệ thân mật với nhân viên khác có thể gây ảnh hưởng đến các quyết định về lương, kết quả đánh giá quá trình thực hiện công việc hoặc thăng tiến. Đóng vai trò là thành viên hội đồng quản trị của tổ chức khác. Đầu tư, bao gồm cả khoản đầu tư của người thân, có thể ảnh hưởng hoặc có khả nâng gây ảnh hưởng đến khả năng đánh giá của bạn. Báo cáo với cấp cấp trên trực tiếp của bạn về các tình huống có thể gây ra xung đột, hoặc thậm chí có vẻ như xung đột. Một khi được báo cáo, chúng ta sẽ có cơ hội xử lý tình huống này tốt hơn. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 16

20 Các yêu cầu của BP và các kênh trợ giúp hữu ích Sổ đăng ký Đạo đức & Tuân thủ (bao gồm Quà tặng và Chiêu đãi & Xung đột Lợi ích) Hướng dẫn Vai trò Giám đốc Phi điều hành Các Hướng dẫn Toàn cầu về Xử lý Mối quan hệ tại Nơi làm việc Các Yêu cầu về Chống Hối lộ và Tham nhũng Các Yêu cầu về Chống Rửa tiền Các Yêu cầu về Cạnh tranh và Chống độc quyền Các Yêu cầu về Quy định Thương mại Quốc tế Các Yêu cầu về Thẩm quyền Mua hàng Tránh hành vi chống cạnh tranh Luật cạnh tranh và chống độc quyền thường phức tạp và căn cứ vào sự việc cụ thể. Vì lý do này, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy tham vấn phòng pháp lý. Không tham gia các hoạt động sau: bất kỳ hình thức thỏa thuận hoặc thống nhất nào với các đối thủ cạnh tranh nhằm ấn định giá, sắp xếp đấu thầu, phân bổ khách hàng và/hoặc giới hạn cung cấp. Tôn trọng luật thương mại quốc tế Chúng ta tôn trọng luật thương mại của tất cả các quốc gia nơi chúng ta hoạt động, bao gồm các trừng phạt kinh tế, luật xuất nhập khẩu. Hầu hết các quốc gia nơi BP hoạt động đều áp dụng hạn chế việc dịch chuyển hàng hóa qua biên giới. Ngăn chặn việc rửa tiền Rửa tiền là quá trình che giấu các nguồn tiền phi pháp hoặc khiến cho nó có vẻ hợp pháp. Điều này bao gồm việc sử dụng các nguồn tiền hợp pháp để tài trợ cho các hoạt động tội phạm hoặc khủng bố. Không bao giờ được liên quan đến hoạt động rửa tiền. Hiểu về bên mà bạn đang hợp tác kinh doanh bằng cách tuân thủ các thủ tục của chúng ta về thẩm tra đối tác. Nêu lên quan ngại khi bạn biết những hoạt động này. Trừng phạt thương mại, bao gồm trừng phạt về kinh tế, rất phức tạp. Nếu bạn có liên quan đến các giao dịch như thỏa thuận kinh doanh với các nước, pháp nhân hoặc cá nhân bị trừng phạt, bạn phải đảm bảo tuân thủ luật thương mại đang áp dụng. Các sản phẩm chủ định nhập khẩu hoặc xuất khẩu, bao gồm trang thiết bị, phần mềm và công nghệ, phải được phân loại trước và tất cả phải hoàn tất việc ghi nhãn, lập hồ sơ, được cấp giấy phép và phê chuẩn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy trao đổi với cấp trên trực tiếp của bạn, người sẽ liên hệ với phòng pháp lý. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 17

21 Các chính phủ và cộng đồng hợp tác với chúng ta Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 18

22 Nguyên tắc của chúng ta Chúng ta cộng tác với các chính phủ và cộng đồng để đóng góp cho sự phát triển bền vững, tạo việc làm và đầu tư vào con người. Kỳ vọng của chúng ta Gắn kết cùng cộng đồng, tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của họ Chúng ta muốn là người láng giềng đáng tin cậy trong cộng đồng nơi chúng ta sống và hoạt động. Duy trì quan điểm cởi mở, có đạo đức và tôn trọng sự đa dạng, văn hóa và phong tục địa phương tạo sự khác biệt tích cực. Chúng ta khuyến khích sự tham gia vào cộng đồng địa phương. Thông báo với cấp trên trực tiếp của bạn hoặc nhóm Truyền Thông và Quan Hệ Đối ngoại tại địa phương của bạn trước khi trao đổi với đại diện của các tổ chức cộng đồng hoặc các tổ chức phi chính phủ (NGO). Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 19

23 Cam kết về nhân quyền Chúng ta mong muốn thực hiện hoạt động kinh doanh theo cách tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người. Mỗi chúng ta đều có vai trò loại bỏ lạm dụng nhân quyền như lao động trẻ em, buôn người và lao động cưỡng bức. Báo cáo bất kỳ hành vi lạm dụng nhân quyền nào trong hoạt động của chúng ta hoặc trong các hoạt động của đối tác kinh doanh. Quan điểm kiên định chống hối lộ và tham nhũng Chúng ta không khoan thứ hành vi hối lộ và tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào trong hoạt động kinh doanh của chúng ta. Chúng ta tuân thủ pháp luật và các quy định về chống hối lộ và tham nhũng, hỗ trợ các nỗ lực loại bỏ hối lộ và tham nhũng trên phạm vi toàn cầu. Chúng ta hành động để đảm bảo các đối tác kinh doanh của chúng ta cùng chia sẻ cam kết của chúng ta. Không đề nghị hoặc nhận hối lộ, tiền lại quả hoặc bất kỳ khoản thanh toán không phù hợp nào bao gồm thanh toán bôi trơn. Duy trì sổ sách và hồ sơ chính xác để các khoản thanh toán được mô tả trung thực và ngân quỹ công ty không bị sử dụng cho các mục đích phạm pháp. Hiểu về đối tác bạn đang hợp tác kinh doanh bằng cách tuân thủ các thủ tục thẩm tra của chúng ta về các đối tác. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 20

24 Các yêu cầu của BP và các kênh trợ giúp hữu ích Chính sách về Kinh doanh và Nhân quyền Các Yêu cầu về Chống Hối lộ và Tham nhũng Mạng nội bộ về Truyền thông của Tập đoàn Các Yêu cầu về Truyền thông Xã hội Truyền thông đại chúng và bảo vệ danh tiếng của BP Điều quan trọng là vấn đề truyền thông ra đại chúng của chúng ta phải rõ ràng, chính xác, nhất quán và có trách nhiệm. Hãy nhớ rằng các bài đăng trên mạng xã hội và các nhận xét của bạn không dấu tên có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến danh tiếng của BP. Chỉ có những nhân viên được phép mới được trả lời giới truyền thông hay các thành viên của cộng đồng đầu tư; hãy liên hệ với Phòng Báo chí hoặc Hợp tác Đầu tư để được tham vấn. Thuyết trình bên ngoài có thể là một cách tuyệt vời để chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta với những người khác, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn nhận được sự chấp thuận cần thiết trước khi nhận bất kỳ lời mời nào cũng như có được sự phê chuẩn cần thiết về nội dung thuyết trình. Lập trường của chúng ta về hoạt động chính trị Tuân thủ luật lệ hiện hành, BP thực thi quyền và trách nhiệm của mình để vị thế của công ty được biết đến trong các vấn đề liên quan. Là một cá nhân, bạn có quyền tham gia với tư cách cá nhân vào các tiến trình chính trị, bao gồm các hoạt động đóng góp chính trị cá nhân. Tuy nhiên, bạn cần làm rõ quan điểm và hành động đó là của cá nhân mình, không phải của BP. Không sử dụng ngân quỹ hoặc nguồn lực của công ty để hỗ trợ bất kỳ ứng cử viên hoặc đảng phái chính trị nào. Phải được chấp thuận trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động vận động hành lang nào. Các hoạt động chính trị cá nhân đôi khi có thể tạo ra mâu thuẫn lợi ích với BP. Hãy nói chuyện với cấp trên trực tiếp của bạn nếu bạn hoặc người thân tìm cách có được hay nhận một chức vụ công, hoặc nếu bất kỳ hoạt động chính trị nào có tác động đến BP hoặc công việc của bạn. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 21

25 Tài sản và tính toàn vẹn về tài chính của chúng ta Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 22

26 Nguyên tắc của chúng ta Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ giá trị của cổ đông, bảo vệ tài sản và nguồn lực của mình, trung thực và minh bạch về các hoạt động và kết quả hoạt động của chúng ta. Kỳ vọng của chúng ta Duy trì thông tin và hồ sơ một cách chính xác và hoàn chỉnh Tất cả chúng ta đóng góp vào quy trình tạo lập các thông tin tài chính và phi tài chính. Trong khi chúng ta bảo vệ lợi ích của mình, chúng ta phải cởi mở và trung thực về hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động của chúng ta cả tốt lẫn xấu. Các đối tác kinh doanh, nhân viên chính phủ và công chúng dựa vào những công bố và hồ sơ kinh doanh chính xác và hoàn thiện của chúng ta. Thông tin này cũng quan trọng đối với BP để chúng ta có thể đưa ra các quyết định đúng. Đảm bảo rằng tất cả các giao dịch đều được cho phép đầy đủ, được ghi nhận và được báo cáo theo yêu cầu. Tuân thủ luật và các Yêu cầu hiện hành của BP khi tạo lập, duy trì, lưu giữ hoặc tiêu hủy tài liệu, bao gồm các tài liệu dưới dạng điện tử. Đảm bảo bạn có được sự phê duyệt cần thiết khi bạn hồi đáp các yêu cầu thông tin từ chính phủ hoặc cơ quan quản lý nhà nước. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 23

27 Các yêu cầu của BP và các kênh trợ giúp hữu ích Các Yêu cầu về Kế toán và Báo cáo của Tập đoàn Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo của Tập đoàn (GRM) Giao dịch Chứng khoán của BP An ninh mạng nội bộ của BP Các Yêu cầu về Bảo vệ Thông tin Hệ thống Kiểm soát Nội bộ Bảo vệ tài sản của BP Tất cả chúng ta có trách nhiệm bảo vệ tài sản của BP. Tài sản của công ty bao gồm các cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị, máy tính và hệ thống CNTT, thông tin, cơ hội kinh doanh và nguồn tài chính. Hãy tận tâm và hành động phù hợp để đảm bảo tài sản của công ty không bị thiệt hại, sử dụng sai trái hay mất mát. Bảo mật ID người dùng và mật khẩu của bạn. Việc truy cập thiết bị máy tính, điện thoại, và internet được cấp sử dụng vì mục đích kinh doanh và được giám sát thường xuyên nhằm bảo vệ BP khỏi sự tấn công mạng và các hoạt động gây nguy hiểm. Sử dụng cho mục đích cá nhân có giới hạn thông thường có thể chấp nhận được. Bảo vệ thông tin của BP. Khi xử lý thông tin mật và bí mật, hãy đặc biệt cẩn trọng bằng cách mã hóa thông tin đó khi được yêu cầu và chỉ chia sẻ thông tin đó với các bên được phép. Không chia sẻ thông tin của BP trên các diễn đàn công cộng hoặc trên các phương tiện truyền thông xã hội. Hãy cảnh giác trước các vụ tấn công mạng và các hành vi lừa đảo như lừa đảo qua mạng và báo cáo ngay bất kỳ sự việc nào, bao gồm các thiệt hại tiềm ẩn hoặc thực tế về thông tin hoặc tài sản của BP. Bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của chúng ta và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Không tham gia giao dịch nội gián Bạn có thể biết các thông tin về BP không được công khai và có thể được coi là có liên quan đến nhà đầu tư khi quyết định có đầu tư hay không vào chứng khoán của BP ( thông tin nội bộ ). Giao dịch chứng khoán của BP khi bạn có thông tin nội bộ hoặc chia sẻ thông tin đó với người khác là phi pháp và có thể dẫn đến hậu quả là bị phạt rất nặng. Không bao giờ được mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào của BP nếu bạn có thông tin nội bộ. Không bao giờ được lan truyền thông tin sai sự thật để thao túng giá của các chứng khoán được niêm yết. Nghiêm cấm giao dịch gián tiếp khi sở hữu thông tin nội bộ, ví dụ thông qua thành viên trong gia đình hoặc người khác hoặc mách nước. Tuân thủ các nguyên tắc tương tự liên quan đến thông tin nội bộ của các công ty được niêm yết khác. Hãy nhớ các quy tắc này vẫn tiếp tục được áp dụng khi bạn không còn là nhân viên của BP. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với phòng Pháp lý hoặc văn phòng Thư ký của Công ty. Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 24

28 OpenTalk Một trong những lựa chọn lên tiếng của bạn là OpenTalk. OpenTalk, đường dây trợ giúp toàn cầu của BP, là cách thức bảo mật để giải đáp những thắc mắc của bạn và để bạn nêu lên mối quan ngại. Đường dây này được quản lý bởi một công ty độc lập, hoạt động vào bất kỳ thời điểm nào mỗi ngày trong tuần, cả ngày lẫn đêm và có thể cung cấp các cuộc gọi với hơn 75 ngôn ngữ. Bạn có thể liên hệ với OpenTalk một cách ẩn danh từ hầu hết các địa điểm. Bất kỳ báo cáo nào bạn thực hiện sẽ được bảo mật ở mức cao nhất có thể phù hợp với pháp luật và tập quán kinh doanh đúng đắn. Bạn có thể liên hệ với OpenTalk thông qua những số điện thoại sau: +44 (0) tại Anh tại Hoa Kỳ số điện thoại người nhận trả tiền sẽ nhận cuộc gọi của bạn mà không tính bất kỳ cước phí nào cho bạn. Bạn sẽ tìm thấy danh sách đầy đủ các số điện thoại địa phương tại: opentalk.bpweb.bp.com Bạn cũng có thể nộp báo cáo thông qua trang web tại: Không phần nào trong Bộ quy tắc này có thể được miễn trừ mà không được phê duyệt trước. Việc miễn trừ chỉ có thể được phê chuẩn trong các trường hợp đặc biệt. Tất cả các trường hợp miễn trừ phải được đệ trình lên Viên chức Phụ trách Đạo đức & Tuân thủ của Tập đoàn. Quy tắc của chúng ta không thay thế các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng lao động của bạn. Quy tắc này quy định chi tiết điều BP kỳ vọng ở mỗi nhân viên của mình và hỗ trợ chúng ta trong việc chịu trách nhiệm và tôn trọng. Không tuân thủ Quy tắc này có thể phải chịu xử lý kỷ luật đến mức và bao gồm việc chấm dứt hợp đồng. 25 Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta 25

Code of Conduct

Code of Conduct Bộ Quy tắc Ứng xử Cho tất cả đơn vị Sứ mệnh của KONE là hoàn thiện lưu lượng giao thông đô thị. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp trải nghiệm Lưu Chuyển Con Người People Flow tốt nhất., mang lại sự thoải

Chi tiết hơn

Hành động liêm chính Quy trình Quản lý Quy tắc Hành xử tại Celestica

Hành động liêm chính Quy trình Quản lý Quy tắc Hành xử tại Celestica Hành động liêm chính Quy trình Quản lý Quy tắc Hành xử tại Celestica Những Giá Trị của chúng ta Tinh thần đồng đội Chúng ta tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau từ môi trường làm việc để hoàn thành môt tương lai

Chi tiết hơn

Print

Print QUY TẮC ỨNG XỬ KINH DOANH Các Giá Trị Của Chúng Tôi Trong Hoạt Động QUY TẮC ỨNG XỬ KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN SIME DARBY Tại Sime Darby, sự thành công của bạn không chỉ được đánh giá bằng các kết quả bạn

Chi tiết hơn

Simplot Code of Conduct 0419R_VI

Simplot Code of Conduct 0419R_VI Công ty J.R. Simplot Bộ Quy Tắc Ứng Xử 2019 J.R. Simplot Company. Bảo lưu Mọi Quyền. Nội dung Thông điệp từ Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành... 2 Bộ Quy tắc Ứng xử của Công ty J.R. Simplot: Liên tục kế thừa

Chi tiết hơn

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ Chúng ta hoạt động trong một nền văn hóa với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ Chúng ta hoạt động trong một nền văn hóa với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ Chúng ta hoạt động trong một nền văn hóa với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất MỤC LỤC THƯ TỪ CHỦ TỊCH & CEO... 3 CAM KẾT VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA... 4 CÁC NGUỒN LỰC CHO NHÂN VIÊN... 5... 6

Chi tiết hơn

Sống theo các giá trị và kỳ vọng của chúng ta Quy tắc ứng xử của chúng ta

Sống theo các giá trị và kỳ vọng của chúng ta Quy tắc ứng xử của chúng ta Sống theo các giá trị và kỳ vọng Quy tắc ứng xử Tổng quan 3 Giới thiệu 4 Quy tắc ứng xử của chúng ta tổng quan 4 Sống theo các giá trị và kỳ vọng 5 Các giá trị và kỳ vọng của 6 Các giá trị và kỳ vọng có

Chi tiết hơn

Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Microsoft Sứ mệnh của Microsoft là hỗ trợ tất cả mọi người và mọi tổ chức trên toàn cầu đạt được nhiều thành

Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Microsoft Sứ mệnh của Microsoft là hỗ trợ tất cả mọi người và mọi tổ chức trên toàn cầu đạt được nhiều thành Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Microsoft Sứ mệnh của Microsoft là hỗ trợ tất cả mọi người và mọi tổ chức trên toàn cầu đạt được nhiều thành công hơn nữa. Để hoàn thành sứ mệnh này, chúng ta không

Chi tiết hơn

Quy tắc Ứng xử của chúng tôi Sống theo giá trị của chúng tôi

Quy tắc Ứng xử của chúng tôi Sống theo giá trị của chúng tôi Quy tắc Ứng xử của chúng tôi Sống theo giá trị của chúng tôi Câu hỏi. Quy tắc Ứng xử của chúng tôi? A. Tất cả những người làm việc cho GSK Quy tắc Ứng xử của chúng tôi áp dụng cho nhân viên và bất kỳ ai

Chi tiết hơn

Các giá trị của chúng ta Khuôn khổ cho hoạt động kinh doanh thường ngày của chúng ta Chúng ta chia sẻ ba giá trị cốt lõi - Tập Thể, Niềm Tin và Hành Đ

Các giá trị của chúng ta Khuôn khổ cho hoạt động kinh doanh thường ngày của chúng ta Chúng ta chia sẻ ba giá trị cốt lõi - Tập Thể, Niềm Tin và Hành Đ Các giá trị của chúng ta Khuôn khổ cho hoạt động kinh doanh thường ngày của chúng ta Chúng ta chia sẻ ba giá trị cốt lõi - Tập Thể, Niềm Tin và Hành Động. Những giá trị này là động lực của nhân viên Alstom

Chi tiết hơn

QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ QUY TẮC ỨNG XỬ *TEAMS: Total Environmental Advanced Management System Toàn tập đoàn vận dụng có hiệu quả TEAMS xúc tiến nâng cao hơn nữa các hoạt động môi trường. TUYÊN NGÔN MÔI TRƯỜNG Một công ty càng

Chi tiết hơn

Tập đoàn Astellas Quy tắc Ứng xử

Tập đoàn Astellas Quy tắc Ứng xử Tập đoàn Astellas Quy tắc Ứng xử Một thông điệp từ Giám Đốc Điều Hành Tháng Năm 2016 Thân gửi các Đồng nghiệp, Tại Astellas, cách thức chúng ta kinh doanh có tầm quan trọng ngang hàng với kết quả chúng

Chi tiết hơn

ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA MSD QUY TĂ C Ư NG XƯ "Các Giá Trị và Tiêu Chuẩn Của Chúng Tôi" dành cho Các Đối Tác Kinh Doanh Quy tắc Ứng Xử Dành Cho Đối Tác

ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA MSD QUY TĂ C Ư NG XƯ Các Giá Trị và Tiêu Chuẩn Của Chúng Tôi dành cho Các Đối Tác Kinh Doanh Quy tắc Ứng Xử Dành Cho Đối Tác ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA MSD QUY TĂ C Ư NG XƯ "Các Giá Trị và Tiêu Chuẩn Của Chúng Tôi" dành cho Các Đối Tác Kinh Doanh Quy tắc Ứng Xử Dành Cho Đối Tác Kinh Doanh của MSD [Ấn Bản I] MSD cam kết về tính bền

Chi tiết hơn

Hãy làm thành viên 3M Thực hiện tốt Trung thực Công bằng Trung thành Chính xác Tôn trọng Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu

Hãy làm thành viên 3M Thực hiện tốt Trung thực Công bằng Trung thành Chính xác Tôn trọng Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu Hãy làm thành viên 3M Thực hiện tốt Trung thực Công bằng Trung thành Chính xác Tôn trọng Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu Thông điệp của Mike F. Roman Các công ty lớn và lâu năm đều hoạt động có mục đích và

Chi tiết hơn

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 29/2013/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 201

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 29/2013/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 201 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 29/2013/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013 LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Hiến pháp nước

Chi tiết hơn

THINK QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TÍNH TRUNG THỰC CÁC ĐỒNG NGHIỆP THÂN MẾN, Tính Trung Thực là căn bản của tập đoàn SGS. Sự tin tưởng mà chúng ta t

THINK QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TÍNH TRUNG THỰC CÁC ĐỒNG NGHIỆP THÂN MẾN, Tính Trung Thực là căn bản của tập đoàn SGS. Sự tin tưởng mà chúng ta t THINK QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TÍNH TRUNG THỰC CÁC ĐỒNG NGHIỆP THÂN MẾN, Tính Trung Thực là căn bản của tập đoàn SGS. Sự tin tưởng mà chúng ta tạo được với khách hàng và các bên liên doanh là chìa

Chi tiết hơn

QUY CHẾ ỨNG XỬ Mã số: NSĐT/QC-01 Soát xét: 00 Hiệu lực: 03/07/2018 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG... 3 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng

QUY CHẾ ỨNG XỬ Mã số: NSĐT/QC-01 Soát xét: 00 Hiệu lực: 03/07/2018 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG... 3 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG... 3 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng... 3 Điều 2. Giải thích từ ngữ... 3 CHƯƠNG II. CAM KẾT CỦA CÔNG TY... 3 Điều 3. Cam kết đối với Cán bộ CBNV...

Chi tiết hơn

Điều khoản sử dụng The Chemours Company, các chi nhánh và công ty con (gọi chung là Chemours ) cung cấp trang web ( Trang web ) này cho bạn theo các đ

Điều khoản sử dụng The Chemours Company, các chi nhánh và công ty con (gọi chung là Chemours ) cung cấp trang web ( Trang web ) này cho bạn theo các đ Điều khoản sử dụng The Chemours Company, các chi nhánh và công ty con (gọi chung là Chemours ) cung cấp trang web ( Trang web ) này cho bạn theo các điều khoản và điều kiện sau đây, cũng như các điều khoản

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 MỤC LỤC Mục lục 3 Thiếp chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng SỰ KIỆN 4 Kỳ diệu thay Đảng của chúng ta 7 Thông báo Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chi tiết hơn

LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : C

LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :   C LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach Người lãnh

Chi tiết hơn

Phong thủy thực dụng

Phong thủy thực dụng Stephanie Roberts PHONG THỦY THỰC DỤNG Bản quyền tiếng Việt Công ty Sách Alpha NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI Dự án 1.000.000 ebook cho thiết bị di động Phát hành ebook: http://www.taisachhay.com Tạo ebook:

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN MỤC LỤC LỜI TỰA 04 NGUYÊN TẮC VÀ GIÁ TRỊ CỦA MICHELIN 06 NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN 08 - Sứ mệnh - Đạo đức, quy tắc đạo đức và quy tắc ứng xử chống

Chi tiết hơn

MỤC LỤC TIÊU CHUẨN LÃNH ĐẠO TRONG QUY TẮC CỦA NIKE MU C TRANG TRIỂN KHAI 3 LAO ĐỘNG LÀ TỰ NGUYỆN 6 TUỔI TỐI THIỂU CỦA NHÂN VIÊN LÀ NHÀ THẦU KHÔN

MỤC LỤC TIÊU CHUẨN LÃNH ĐẠO TRONG QUY TẮC CỦA NIKE MU C TRANG TRIỂN KHAI 3 LAO ĐỘNG LÀ TỰ NGUYỆN 6 TUỔI TỐI THIỂU CỦA NHÂN VIÊN LÀ NHÀ THẦU KHÔN MỤC LỤC MU C TRANG TRIỂN KHAI 3 LAO ĐỘNG LÀ TỰ NGUYỆN 6 TUỔI TỐI THIỂU CỦA NHÂN VIÊN LÀ 16 10 NHÀ THẦU KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 12 TỰ DO LẬP HỘI 14 KHÔNG DUNG THỨ QUẤY RỐI/LẠM DỤNG 18 GIỜ LÀM VIỆC KHÔNG

Chi tiết hơn

1

1 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THANH TRÚC TƯ TƯỞNG NHÂN SINH CỦA MINH MẠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN

Chi tiết hơn

Quy Tắc Đạo Đức Panasonic

Quy Tắc Đạo Đức Panasonic Quy Tắc Đạo Đức Panasonic Quy Tắc Đạo Đức Panasonic Nội dung Phạm vi áp dụng và thực hiện... - 3 - Chương 1: Các nguyên tắc căn bản của chúng ta... - 4 - Chương 2: Thực hiện nguyên tắc trong hoạt động

Chi tiết hơn

Quy tắc Ứng xử & Đạo đức Kinh doanh của Plexus

Quy tắc Ứng xử & Đạo đức Kinh doanh của Plexus Quy tắc Ứng xử & Đạo đức Kinh doanh (CP 472) Ngày 10 tháng 5 năm 2019 Mã tài liệu: (CP 472) Thư Sửa đổi: I Trang 1 / 22 MỤC LỤC Thư từ Plexus CEO... 2 Tổng quan... 3 Cân nhắc đạo đức... 4 Các giá trị của

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ

BỘ Y TẾ Phụ lục I - 1b TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐỐI VỚI QUẦY THUỐC (Ban hành kèm theo Thông tư số /201 /TT-BYT ngày tháng năm 201 của Bộ trưởng Bộ Y tế) I. Nhân sự 1. Người phụ trách chuyên

Chi tiết hơn

Nhà quản lý tức thì

Nhà quản lý tức thì CY CHARNEY NHÀ QUẢN LÝ TỨC THÌ Bản quyền tiếng Việt Công ty Sách Alpha NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC Ebook miễn phí tại : www.sachvui.com Ebook thực hiện dành cho những bạn chưa có điều kiện mua sách. Nếu bạn

Chi tiết hơn

NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ PHÁP HÌNH SỰ HIỆN NAY DÀNH CHO NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM Tài liệu thảo luận của dự án UNODC Tăng cường

NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ PHÁP HÌNH SỰ HIỆN NAY DÀNH CHO NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM Tài liệu thảo luận của dự án UNODC Tăng cường NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ PHÁP HÌNH SỰ HIỆN NAY DÀNH CHO NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM Tài liệu thảo luận của dự án UNODC Tăng cường năng lực cho cơ quan hành pháp và tư pháp phòng chống

Chi tiết hơn

Bài thu hoạch chính trị hè Download.com.vn

Bài thu hoạch chính trị hè Download.com.vn BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2018 - Mẫu số 1 Câu 1. Hãy trình bày những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 2- Giai phap han che su phu thuoc kinh te vao Trung Quoc.doc

Microsoft Word - 2- Giai phap han che su phu thuoc kinh te vao Trung Quoc.doc CÁC KỊCH BẢN CÓ THỂ XẢY RA TRONG QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC - GIẢI PHÁP HẠN CHẾ SỰ PHỤ THUỘC KINH TẾ VÀO TRUNG QUỐC Bài tổng thuật này sử dụng các nguồn tư liệu từ các báo cáo nghiên cứu đã

Chi tiết hơn

a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 18 tháng 6 năm 2018

a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 18 tháng 6 năm 2018 a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 18 tháng 6 năm 2018 Bộ, ngành 1. Hợp nhất mã số hợp tác xã: Giảm thủ tục đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã 2. Áp dụng mô hình quản lý

Chi tiết hơn

Bài học về Tình thương

Bài học về Tình thương Trong nhiều thế kỷ người Tây Phương thường có quan niệm xem vật chất và tinh thần là hai thứ hoàn toàn khác biệt Tôi hy vọng rằng ngày nay chúng ta không nên xem thường cảm xúc của nội tâm cũng như các

Chi tiết hơn

QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ 2 NỘI DUNG Thư của Chủ tịch Crown...3 Giới thiệu....4 Giá trị của chúng ta...4 Chính sách tuân thủ toàn cầu...5 1. Tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định...6 2. Con người và an toàn...7 Tôn trọng cá nhân

Chi tiết hơn

I CÁC TIÊU CHUẨN HẠNH KIỂM MỤC VỤ I. Những người tham gia trong bất kỳ hình thức mục vụ nào trong Giáo Phận của Camden phải luôn luôn thực hiện chức v

I CÁC TIÊU CHUẨN HẠNH KIỂM MỤC VỤ I. Những người tham gia trong bất kỳ hình thức mục vụ nào trong Giáo Phận của Camden phải luôn luôn thực hiện chức v I CÁC TIÊU CHUẨN HẠNH KIỂM MỤC VỤ I. Những người tham gia trong bất kỳ hình thức mục vụ nào trong Giáo Phận của Camden phải luôn luôn thực hiện chức vụ của họ phù hợp với giáo lý và đạo đức của Giáo Hội

Chi tiết hơn

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5236/VBHN-BLĐTBXH Hà Nộ

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5236/VBHN-BLĐTBXH Hà Nộ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5236/VBHN-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 N

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 N CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA,

Chi tiết hơn

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

LUẬN VĂN: Áp dụng quản lý rủi ro vào qui trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

LUẬN VĂN: Áp dụng quản lý rủi ro vào qui trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu LUẬN VĂN: Áp dụng quản lý rủi ro vào qui trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quản lý nhà nước về hải quan là hoạt động quản lý nhà nước đối với hàng

Chi tiết hơn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 42-CT/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo

Chi tiết hơn

Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 5/11/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh

Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 5/11/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG * Số 04-NQ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2016 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƢ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG ĐẢNG KHOÁ XII NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƢ BAN

Chi tiết hơn

LUẬT XÂY DỰNG

LUẬT XÂY DỰNG MỤC LỤC LUẬT XÂY DỰNG 2014 SỐ 50/2014/QH13 NGÀY 18/06/2014...3 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG...3 Chương II QUY HOẠCH XÂY DỰNG...12 Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG...12 Mục 2. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG...15 Mục 3.

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1: 1.1. Tổng quan Cảng biển. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CẢNG BIỂN Khái niệm cảng biển Cảng biển là khu

CHƯƠNG 1: 1.1. Tổng quan Cảng biển. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CẢNG BIỂN Khái niệm cảng biển Cảng biển là khu CHƯƠNG 1: 1.1. Tổng quan 1.1.1. Cảng biển. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CẢNG BIỂN 1.1.1.1. Khái niệm cảng biển Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây

Chi tiết hơn

73 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Những ngày mùa Thu tháng Tám của

73 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Những ngày mùa Thu tháng Tám của 73 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Những ngày mùa Thu tháng Tám của 73 năm về trước, từ Khu Giải phóng Tân Trào, lệnh Tổng

Chi tiết hơn

Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 BỘ TRƯỞNG LÊ

Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 BỘ TRƯỞNG LÊ Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/2016 http://phapluatplus.vn CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: BỘ TRƯỞNG LÊ THÀNH LONG: Lực lượng Công an phải tin và dựa vào nhân dân S áng 27/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ

BỘ Y TẾ Phụ lục I - 1a TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐỐI VỚI NHÀ THUỐC (Ban hành kèm theo Thông tư số /201 /TT-BYT ngày tháng năm 201 của Bộ trưởng Bộ Y tế) I. Nhân sự 1. Người phụ trách chuyên môn

Chi tiết hơn

SỔ TAY NHÂN VIÊN SỔ TAY NHÂN VIÊN

SỔ TAY NHÂN VIÊN SỔ TAY NHÂN VIÊN SỔ TAY NHÂN VIÊN LỜI MỞ ĐẦU Thay mặt BGĐ (1) Công ty, tôi rất vui mừng chào đón bạn trở thành thành viên của Công ty Cổ Phần Quốc Tế EIV. Với khả năng và trình độ chuyên môn, bạn đã được tuyển chọn vào

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 11 Chương 41 Liên Hệ Tô Niệm Đường xoay người, cúi thấp đầu: Em... Em không sao! Kỷ Lang còn muốn nói thêm nhưng đã đến Sở Sự Vụ, Đặng Phỉ xuống xe: Tôi tự về Cục cảnh sát, khi nào có báo cáo nghiệm

Chi tiết hơn

Số 196 (7.544) Thứ Hai ngày 15/7/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 196 (7.544) Thứ Hai ngày 15/7/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 196 (7.544) Thứ Hai ngày 15/7/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Thường trực Chính phủ bàn giải pháp thúc đẩy thương mại với các đối tác lớn

Chi tiết hơn

English

English FRUIT OF THE LOOM CÁC TIÊU CHUẨN TRONG QUY TẮC ỨNG XỬ MỤC LỤC ĐỊNH NGHĨA... 3 QUY TẮC ỨNG XỬ... 5 CÁC TIÊU CHUẨN... 6 1. QUAN HỆ LAO ĐỘNG... 6 2. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN... 8 3. LAO ĐỘNG TRẺ EM... 11 4. LAO

Chi tiết hơn

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * Nha Trang, ngày 30 tháng 6 năm 2016 Số 05 -CTr/TU CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ

Chi tiết hơn

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một triệu lượt truy cập trên mạng, rất nhiều độc giả để

Chi tiết hơn

Thứ Số 320 (7.303) Sáu, ngày 16/11/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Thủ

Thứ Số 320 (7.303) Sáu, ngày 16/11/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Thủ Thứ Số 320 (7.303) Sáu, ngày 16/11/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn Thủ tướng chỉ đạo xử lý tồn tại, bất cập trong các dự án BOT T heo thông báo Kết luận của Thủ tướng

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày QUỐC HỘI Luật số: 68/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT DOANH NGH

CÔNG BÁO/Số /Ngày QUỐC HỘI Luật số: 68/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT DOANH NGH CÔNG BÁO/Số 1175 + 1176/Ngày 30-12-2014 3 QUỐC HỘI Luật số: 68/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Chi tiết hơn

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 Mục Lục: 1. Duyên khởi:.......................... trang 03 2. Lời tri ân:............................ trang 06 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm:.......... trang 09 4. Chương 2: Người

Chi tiết hơn

Báo cáo tuân thủ lần thứ 10 Báo Cáo Tổng Hợp Về Tuân Thủ Trong Ngành May Mặc THỜI GIAN BÁO CÁO Tháng 1/ Tháng 6/2018

Báo cáo tuân thủ lần thứ 10 Báo Cáo Tổng Hợp Về Tuân Thủ Trong Ngành May Mặc THỜI GIAN BÁO CÁO Tháng 1/ Tháng 6/2018 Báo cáo tuân thủ lần thứ 10 Báo Cáo Tổng Hợp Về Tuân Thủ Trong Ngành May Mặc THỜI GIAN BÁO CÁO Tháng 1/2017 - Tháng 6/2018 BIÊN MỤC ILO TRONG HỆ THỐNG DỮ LIỆU CHUNG [Phiên bản Tiếng Việt] Better Work Vietnam:

Chi tiết hơn

I - CÁC KHÁI NIỆM VỀ CHỢ VÀ PHÂN LOẠI CHỢ :

I - CÁC KHÁI NIỆM VỀ CHỢ VÀ PHÂN LOẠI CHỢ : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ ANH TUẤN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHỢ TRUYỀN THỐNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng

Chi tiết hơn

KINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG

KINH  THUYẾT  VÔ  CẤU  XỨNG KINH THUYẾT VÔ CẤU XƯNG Hán dịch: Ðại Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Thích nữ Tịnh Nguyên Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðỗng Minh, Tỳ kheo Thích Tâm Hạnh. --- o0o --- Quyển thứ nhất. 1- PHẨM

Chi tiết hơn

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH Pháp sư Viên Nhân 1 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 LỜI NÓI ĐẦU... 6 PHẦN I. CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH... 14 LỜI DẪN... 14 CHUƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ?... 20 Phóng sinh có những công đức gì?... 22 CHUƠNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - china_vietnamese_2012

Microsoft Word - china_vietnamese_2012 Trung Quốc Tương phản với tốc độ thay đổi nhanh chóng về kinh tế - xã hội và hiện đại hóa, Trung Quốc vẫn là một quốc gia độc đảng độc quyền, áp đặt sự kiểm soát chặt chẽ nhằm khống chế các quyền tự do

Chi tiết hơn

Nguồn Động lực BÁO CÁO CỦA Sample Report Nguồn Động lực Bản đánh giá Phong cách động lực Báo cáo của: Sample Report Ngày: 08/06/2017 Bản quyền Copyrig

Nguồn Động lực BÁO CÁO CỦA Sample Report Nguồn Động lực Bản đánh giá Phong cách động lực Báo cáo của: Sample Report Ngày: 08/06/2017 Bản quyền Copyrig Bản đánh giá Phong cách động lực Báo cáo của: Sample Report Ngày: 08/06/2017 Bản quyền Copyright 1996-2018 A & A, Inc. All rights reserved. 1 Bảng Chỉ số Giá trị Nội tại này là tổng hợp nghiên cứu của

Chi tiết hơn

Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã khôn

Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã khôn Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã không biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời mình

Chi tiết hơn

Con đường dẫn đến chân hạnh phúc

Con đường dẫn đến chân hạnh phúc Là con người căn bản chúng ta đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều sống chung trên quả đất này. Mọi người đều có cùng một ước nguyện là muốn sống hạnh phúc và không thích khổ đau. Tất cả chúng ta đều yêu

Chi tiết hơn

HƯỚNG ĐẠO, CHỈ THẾ THÔI! Lý thuyết và thực hành dành cho các Trưởng Hướng Đạo Nam và nữ. Hướng Đạo, đơn giản thế thôi! 1

HƯỚNG ĐẠO, CHỈ THẾ THÔI! Lý thuyết và thực hành dành cho các Trưởng Hướng Đạo Nam và nữ. Hướng Đạo, đơn giản thế thôi! 1 Lý thuyết và thực hành dành cho các Trưởng Hướng Đạo Nam và nữ. Hướng Đạo, đơn giản thế thôi! 1 Tổ chức Thế Giới của Phong trào Hướng Đạo. ĐƯỜNG LỐI Tư liệu này là một yếu tố thực hiện đường lối. Văn phòng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 75-nguyen-tac-thanh-cong.docx

Microsoft Word - 75-nguyen-tac-thanh-cong.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: 75 NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí hay, bổ ích về Hạnh phúc, Thành công, Giàu có (Kiếm tiền

Chi tiết hơn

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO: RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM Ngô

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO: RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM Ngô ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO: RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2013. NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011-2015 Ngô Văn Hùng UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Năm 2012,

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số: 2731 /QĐ-HVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc H

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số: 2731 /QĐ-HVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc H BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số: 2731 /QĐ-HVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc

Chi tiết hơn

Document

Document Chương 3 Thục Phi Thân mình Chu Anh không tự chủ được run lên một cái, trong lòng quyết định thật nhanh, giọng nói lại mang theo một tia run rẩy, hướng đường rẽ bên cạnh đi đến: Đi thôi, hôm nay ta mới

Chi tiết hơn

Đau Khổ

Đau Khổ Chúng tôi đã thuyết giảng về những cảm xúc đau khổ và các tai hại mà chúng sẽ gây ra cho việc hành trì tu tập của chúng ta. Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là chúng ta không quan tâm đến những cảm xúc

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 Thời gian: Thứ bảy (từ 08h30) ngày 27 tháng 04 năm 2013 Địa điểm: 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quậ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 Thời gian: Thứ bảy (từ 08h30) ngày 27 tháng 04 năm 2013 Địa điểm: 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quậ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 Thời gian: Thứ bảy (từ 08h30) ngày 27 tháng 04 năm 2013 Địa điểm: 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM STT Nội dung Đón tiếp cổ đông và đại biểu

Chi tiết hơn

tuonglainaochoVN_2018MAY26_sat

tuonglainaochoVN_2018MAY26_sat Thời sự Chính trị Chủ đề: Việt Nam Tác giả: Nguyễn Quốc Đống, K13/TVBQGVN Tương Lai Nào Cho Việt Nam? Ngày 30-4-1975, Bắc quân cộng sản xâm lược hoàn thành việc cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Công trình

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NghiDinh CP ve SoHuuTriTue.doc

Microsoft Word - NghiDinh CP ve SoHuuTriTue.doc CHÍNH PHỦ Số: 105/2006/Nð-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006 NGHỊ ðịnh Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Sở hữu

Chi tiết hơn

SỐNG HẠNH PHÚC - CHẾT BÌNH AN The Joy of Living - Dying in Peace Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14 Dịch: Chân Huyền ---o0o--- Nguồn Chuyể

SỐNG HẠNH PHÚC - CHẾT BÌNH AN The Joy of Living - Dying in Peace Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14 Dịch: Chân Huyền ---o0o--- Nguồn   Chuyể SỐNG HẠNH PHÚC - CHẾT BÌNH AN The Joy of Living - Dying in Peace Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14 Dịch: Chân Huyền Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 26-7-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - coi-vo-hinh.docx

Microsoft Word - coi-vo-hinh.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: CÕI VÔ HÌNH sưu tầm Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí hay, bổ ích về Hạnh phúc, Thành công, Giàu có (Kiếm tiền - Làm

Chi tiết hơn

Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú t

Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú t Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú thích sơ lược những điểm thiết yếu Tường Quang Tùng

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH TM LÔ HỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN

CÔNG TY TNHH TM LÔ HỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN CÔNG TY TNHH TM LÔ HỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN 2019 1 Mục lục: PHẦN I (trang 03) KIẾN THỨC PHÁP LUẬT BÁN HÀNG ĐA CẤP PHẦN II (trang 09) CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP PHẦN III

Chi tiết hơn

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điện thoại: 3822472-3822473 Fax: 3827608 E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

Chi tiết hơn

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III:

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III: MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT ĐỂ ÁP DỤNG TÀI HÙNG BIỆN TRONG

Chi tiết hơn

Hạnh Phúc Bên Trong

Hạnh Phúc Bên Trong Khổ đau và Hạnh phúc Chúng ta phải chịu khổ đau mà không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta không muốn khổ đau, chúng ta tìm mọi cách để được hạnh phúc nhưng khổ đau lại xuất hiện bất kể ước muốn của chúng

Chi tiết hơn

BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 33/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội

BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 33/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 33/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung

Chi tiết hơn

ĐIỀU KHOẢN KHÁCH HÀNG CỦA HP - Portfolio Số Hợp đồng nếu cần: HP: Khách hàng: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY HP 1. Các Bên. Các điều khoản này

ĐIỀU KHOẢN KHÁCH HÀNG CỦA HP - Portfolio Số Hợp đồng nếu cần: HP: Khách hàng: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY HP 1. Các Bên. Các điều khoản này CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY HP 1. Các Bên. Các điều khoản này thể hiện hợp đồng ( Hợp đồng ) điều chỉnh việc mua sản phẩm và dịch vụ từ Công ty Hewlett-Packard có pháp nhân được xác định tại

Chi tiết hơn

Brochure Privater - Tieng viet view Sercure

Brochure Privater - Tieng viet view Sercure Ấn phẩm của Deloitte Insights Mục tiêu dài hạn đáp ứng động lực ngắn hạn Trung tâm Doanh nghiệp Gia đình của Deloitte Mục lục Lời mở đầu Thông tin chung về cuộc khảo sát Tóm tắt Lập kế hoạch phù hợp với

Chi tiết hơn

SỞ GDĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG XÂY DỰNG VĂN HÓA PHÁP LÝ, ỨNG XỬ VĂN MINH Số 08 - Thứ Hai,

SỞ GDĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG XÂY DỰNG VĂN HÓA PHÁP LÝ, ỨNG XỬ VĂN MINH     Số 08 - Thứ Hai, SỞ GDĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG XÂY DỰNG VĂN HÓA PHÁP LÝ, ỨNG XỬ VĂN MINH http://binhduong.edu.vn/phapche http://sgdbinhduong.edu.vn/phapche Số 08 - Thứ Hai, ngày 31/7/2017 Xây dựng văn bản hướng dẫn luật: Nỗi

Chi tiết hơn

KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ Trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày con người luôn phải ứng phó với biết bao tình huống, có lúc dễ dàng xử lý, có lúc

KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ Trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày con người luôn phải ứng phó với biết bao tình huống, có lúc dễ dàng xử lý, có lúc KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ Trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày con người luôn phải ứng phó với biết bao tình huống, có lúc dễ dàng xử lý, có lúc thật phức tạp, khó xử. Xã hội càng văn minh thì nhu

Chi tiết hơn

QUỐC HỘI Luật số: /201 /QH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự thảo 2 LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hò

QUỐC HỘI Luật số: /201 /QH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự thảo 2 LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hò QUỐC HỘI Luật số: /201 /QH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự thảo 2 LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật

Chi tiết hơn

1

1 QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ TRỢ TRỢ CẤP NẰM VIỆN (FWD CARE BẢO HIỂM TRỢ CẤP NẰM VIỆN) (Được phê chuẩn theo Công văn số 7653/ BTC-QLBH, ngày 04 tháng 07 năm 2019 của Bộ Tài Chính) 1 Sản phẩm

Chi tiết hơn

Thứ Số 111 (7.094) Bảy, ngày 21/4/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Khẩn

Thứ Số 111 (7.094) Bảy, ngày 21/4/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Khẩn Thứ Số 111 (7.094) Bảy, ngày 21/4/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn Khẩn trương kiểm tra, báo cáo Thủ tướng tình trạng xâm hại danh thắng vịnh Nha Trang T hanh tra Chính

Chi tiết hơn

39 SỰ LÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNH (1) Luangpor Khemadhammo (2) Khi nghĩ về chủ đề chính của hội nghị này, Sự Tiếp Cận Phật Giáo Tới Sự

39 SỰ LÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNH (1) Luangpor Khemadhammo (2) Khi nghĩ về chủ đề chính của hội nghị này, Sự Tiếp Cận Phật Giáo Tới Sự 39 SỰ LÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNH (1) Luangpor Khemadhammo (2) Khi nghĩ về chủ đề chính của hội nghị này, Sự Tiếp Cận Phật Giáo Tới Sự Lãnh Đạo Toàn Cầu và Trách Nhiệm Chia Sẻ Đối Với Các

Chi tiết hơn

Đại Hội Phật Giáo Việt Nam kỳ IX Phật Lịch Việt Lịch 4890 Dương Lịch 2011 Khánh Vân tổng hợp Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ

Đại Hội Phật Giáo Việt Nam kỳ IX Phật Lịch Việt Lịch 4890 Dương Lịch 2011 Khánh Vân tổng hợp Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ Đại Hội Phật Giáo Việt Nam kỳ IX Phật Lịch 2555 - Việt Lịch 4890 Dương Lịch 2011 Khánh Vân tổng hợp Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ IX Suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ Phòng

Chi tiết hơn

D I S ẢN TỪ SỰ DẠY DỖ CỦA DEREK PRINCE Bông Trái Đức Tin Trong thư lần trước của tôi, chúng ta đã cùng nhau xem xét chín bông trái Thánh Linh được Pha

D I S ẢN TỪ SỰ DẠY DỖ CỦA DEREK PRINCE Bông Trái Đức Tin Trong thư lần trước của tôi, chúng ta đã cùng nhau xem xét chín bông trái Thánh Linh được Pha D I S ẢN TỪ SỰ DẠY DỖ CỦA DEREK PRINCE Bông Trái Đức Tin Trong thư lần trước của tôi, chúng ta đã cùng nhau xem xét chín bông trái Thánh Linh được Phao-lô liệt kê trong 1 Cô-rinh-tô 12:8-10. Bây giờ chúng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - KHÔNG GIAN TINH THẦN

Microsoft Word - KHÔNG GIAN TINH THẦN KHÔNG GIAN TINH THẦN Nguyễn Trần Bạt Chủ tịch / Tổng giám đốc, InvestConsult Group Khi nghiên cứu về sự phát triển của con người, tôi đã rút ra kết luận rằng sự phát triển của con người lệ thuộc vào hai

Chi tiết hơn

Luận văn tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẬU THỊ TRÀ GIANG GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Đà Nẵng Năm 2017 Công trình được

Chi tiết hơn

Số 132 (7.115) Thứ Bảy, ngày 12/5/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 CUộC

Số 132 (7.115) Thứ Bảy, ngày 12/5/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 CUộC Số 132 (7.115) Thứ Bảy, ngày 12/5/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 CUộC THI VIếT DOANH NGHIệP, DOANH NHÂN THượNG TÔN PHÁP LUậT, PHÁT TRIểN BềN VữNG

Chi tiết hơn

Nhu cầu của sự an lạc và tình thương

Nhu cầu của sự an lạc và tình thương Tôi du hành đến nhiều nơi vòng quanh thế giới và khi thuyết giảng trước quần chúng, tôi có cảm nghĩ rằng tôi là một người bà con trong gia đình của họ. Mặc dù chúng tôi có thể mới gặp lần đầu tiên, tôi

Chi tiết hơn

Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch

Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Phẩm 13. Pháp Phiến Để Ca Các pháp Phiến Để Ca, Bổ Sắc Trưng Ca, A Tỳ Giá Rô Ca ở trước nói chưa rõ, và cũng chưa đầy đủ lắm. Nay nói rộng thêm nghĩa lý ấy để ba pháp khiến mau thành tựu. Nên như pháp

Chi tiết hơn

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG A. Thỏa thuận sử dụng chung Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG A. Thỏa thuận sử dụng chung Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG A. Thỏa thuận sử dụng chung Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tin tuyển dụng Viectotnhat.com (gọi là Website

Chi tiết hơn

Mở đầu

Mở đầu CẦU NGUYỆN HY VỌNG TẬP 6 ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN Cầu Nguyện Hy Vọng 6. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Trang 1 MỤC LỤC 1. Chúng ta rao giảng điều gì?... 5 2. Đừng cắt xén

Chi tiết hơn

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề (550-577). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích, tại Canada, năm 2016. 1 Đệ

Chi tiết hơn

Số 361 (6.979) Thứ Tư, ngày 27/12/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TỔNG

Số 361 (6.979) Thứ Tư, ngày 27/12/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TỔNG Số 361 (6.979) Thứ Tư, ngày 27/12/2017 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân

Chi tiết hơn