Quy Tắc Đạo Đức Panasonic

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Quy Tắc Đạo Đức Panasonic"

Bản ghi

1 Quy Tắc Đạo Đức Panasonic

2 Quy Tắc Đạo Đức Panasonic Nội dung Phạm vi áp dụng và thực hiện Chương 1: Các nguyên tắc căn bản của chúng ta Chương 2: Thực hiện nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh I-1. Nghiên cứu và phát triển I-2. Mua hàng I-3. Sản xuất I-4. Marketing và bán hàng I-5. Quan hệ quần chúng và hoạt động quảng cáo II - 1. Chung Sống với Môi Trường Toàn Cầu II-2. Yếu tố an toàn của sản phẩm II-3. Tuân thủ pháp luật, quy tắc và đạo đức kinh doanh II-4. Sử dụng và quản lý thông tin II-5. Công khai thông tin II-6. Hoạt động vì cộng đồng III. Thương Hiệu Chương 3: Mối quan hệ với người lao động

3 Phạm vi áp dụng và thực hiện <Phạm vi áp dụng> Bản quy tắc đạo đức này được áp dụng đối với tất cả các Giám đốc, các nhân viên quản lý, công nhân viên của Tập đoàn Panasonic (PC) và tất cả các công ty thành viên, công ty con của Tập đoàn. <Ban hành, phê duyệt và sửa đổi> Ban giám đốc của PC ban hành bản Quy tắc Đạo Đức và ban giám đốc của mỗi công ty con sẽ thông qua bản Quy tắc này. Với sự đồng ý của công ty mẹ PC, các công ty trong tập đoàn Panasonic có thể sửa đổi nội dung của bản quy tắc này cho phù hợp với tính chất và điều kiện của vùng doanh nghiệp, luật pháp, các quy định và tập quán của từng quốc gia và khu vực, và phải đảm bảo rằng những bổ sung và sửa đổi đó không có yếu tố đi ngược lại bản quy tắc này. <Sửa đổi> Bản Quy tắc Đạo Đức này sẽ được sửa đổi theo cách đã nêu trên theo yêu cầu của tình hình kinh doanh, xã hội và các điều kiện có liên quan khác. <Giám đốc/nhân viên quản lý có nhiệm vụ thực thi bản quy tắc này và phải đào tạo người lao động> Mỗi một công ty thành viên sẽ cử hoặc Giám đốc, hoặc nhân viên quản lý chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện bản Quy tắc Đạo đức này. Đồng thời mỗi công ty thành viên sẽ từng bước xúc tiến việc phổ biến cho nhân viên và thực hiện các chính sách của công ty thông qua việc thuyết trình về những chính sách này, bao gồm cả các chương trình đào tạo. < Vi phạm bản Quy tắc Đạo đức> Việc vi phạm Quy tắc này sẽ bị xử lý nghiêm minh. Bất cứ một thành viên nào của Ban Giám đốc cũng như nhân viên quản lý, nếu vi phạm quy tắc này sẽ bị xử lý hoặc theo quy định của pháp luật như luật thương mại hoặc theo quy định của công ty. Đối với nhân viên, nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý theo mức kỷ luật dành cho nhân viên

4 Chương 1: Các nguyên tắc căn bản của chúng ta Triết lý kinh doanh căn bản được coi là nền tảng kinh doanh của chúng ta Triết lý kinh doanh căn bản của chúng ta giúp chúng ta xác định mục đích, cách tiếp cận các hoạt động kinh doanh và phương pháp quản lý chung của công ty.triết lý này bao gồm Mục tiêu Quản lý Căn Bản, Tinh thần của công ty và Bảy phương châm xử thế. Thêm vào đó, những đường lối chỉ đạo này như một chiếc la bàn giúp chúng ta thiết lập và duy trì phương hướng kinh doanh đúng đắn. Triết Lý Kinh Doanh Căn Bản của chúng ta là vĩnh cửu và luôn có giá trị cho dù được áp dụng ở đâu. Tạo giá trị và đóng góp cho xã hội Hoạt động kinh doanh của chúng ta chủ yếu bao gồm các nguyên lý và các quy trình thống nhất sau: Thứ nhất, chúng ta được xã hội trao cho những nguồn tài nguyên có giá trị, bao gồm các nguồn nhân lực, nguyên liệu, các nguồn dự trữ và thông tin. Tiếp theo, chúng ta sử dụng các nguồn tài nguyên này để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng. Cuối cùng, chúng ta làm ra các sản phẩm và dịch vụ cho toàn thế giới. Sự cần thiết nhất của quy trình này là tạo ra giá trị gia tăng nhằm đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Nói một cách khác, tạo ra giá trị và đóng góp cho xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Mối liên hệ chặt chẽ với xã hội Phát triển các mối quan hệ chặt chẽ, có tác động qua lại với xã hội là một quá trình quan trọng khác. Chúng ta đóng góp vào sự phát triển không ngừng của xã hội nên công ty chúng ta cũng chịu sự ảnh hưởng tích cực của xã hội. Việc kinh doanh của chúng ta cần cả sự hỗ trợ hữu hình,vô hình và sự cộng tác của đông đảo các tổ chức có liên quan, bao gồm khách hàng, các cổ đông, bạn hàng, nhân viên và người dân địa phương. Đồng thời, các hoạt động kinh doanh của chúng ta có ảnh hưởng đối với các tổ chức đó về mặt kinh tế, xã hội và môi trường

5 Doanh nghiệp là một tổ chức cộng đồng Do hoạt động kinh doanh của chúng ta phụ thuộc vào khách hàng và các tổ chức liên quan khác, chúng ta phải nhớ rằng Doanh nghiệp là một tổ chức cộng đồng, và chúng ta phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình. Ngoài việc lắng nghe ý kiến của các tổ chức liên quan, chúng ta phải tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách minh bạch và có trách nhiệm. Tóm lại, chúng ta phải luôn công bằng, trung thực và nhạy bén trong hoạt động phù hợp với các trách nhiệm xã hội của mình. Trái đất chỉ có một Trái đất là ngôi nhà của chúng ta. Nó mang đến cho chúng ta vô vàn hạnh phúc khác nhau bao gồm các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sinh lực. Với ý nghĩ này, chúng ta phải chủ động thực hiện các hoạt động nhằm bảo tồn môi trường thiên nhiên vô giá cho thế hệ mai sau. Triển vọng toàn cầu - Đạo đức toàn cầu Là một công ty mang tính toàn cầu, chúng ta cần phải tôn trọng nhân quyền và phải luôn thấu hiểu, thừa nhận, trân trọng các nền văn hoá, tôn giáo, luật pháp và phép tắc tại mỗi quốc gia và khu vực nơi chúng ta kinh doanh. Thực hiện triết lý kinh doanh căn bản Phối hợp trách nhiệm đóng góp cho xã hội và đạo đức kinh doanh là việc làm quan trọng nhất mà ngay từ hôm nay chúng ta cần phải làm. Bản Quy tắc Đạo Đức này được thiết lập với những tiêu chí mà bất kỳ hoạt động kinh doanh ở một quốc gia nào cũng phải tuân theo nhằm giúp chúng ta thực hiện tốt Triết Lý Kinh doanh Căn Bản.. Tuy nhiên, bản Quy tắc Đạo Đức này không thể nêu hết tất cả các tình huống. Đối với những tình huống không nêu ra trong bản Quy tắc Đạo Đức này thì điều quan trọng là chúng ta luôn dựa trên Triết Lý Kinh Doanh Căn Bản để thực hiện các hoạt động theo tinh thần của triết lý kinh doanh đó

6 Mục Tiêu Quản Trị Cơ Bản Với tư cách là những nhà sản xuất công nghiệp, chúng ta phải đóng góp sức lực của mình vào sự tiến bộ và phát triển của xã hội, sự phồn thịnh của nhân loại thông qua các hoạt Tinh Thần Của Công Ty Sự tiến bộ và phát triển chỉ có thể được thực hiện nhờ sự nỗ lực và hợp tác lẫn nhau của mỗi nhân viên trong công ty. Trên tinh thần chung đó, chúng ta nguyện thực hiện nhiệm vụ - 6 -

7 Bảy Phương Châm Xử Thể Đóng góp cho xã hội Là những nhà sản xuất công nghiệp, chúng ta phải hành động theo mục tiêu quản trị cơ bản, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với xã hội. Công bằng và trung thực Chúng ta phải công bằng và trung thực trong mọi hoạt động kinh doanh và hành xử cá nhân. Dù chúng ta có tài giỏi và hiểu biết đến đâu mà không trung thực chúng ta không thể được mọi người kính trọng và không thể nâng cao lòng tự trọng của chính mình. Hợp tác và tinh thần đồng đội Chúng ta phải đóng góp khả năng của mình để hoàn thành mục tiêu chung. Chúng ta dù có tài giỏi đến đâu mà thiếu tinh thần đồng đội và sự hợp tác thì cũng chỉ là một công ty mang tính hình thức mà thôi. Không ngừng nỗ lực và hoàn thiện Chúng ta phải luôn phấn đấu hoàn thiện khả năng của mình nhằm đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh. Chỉ bằng những nỗ lực không mệt mỏi chúng ta mới có thể thực hiện được mục tiêu quản trị cơ bản và góp phần vào sự hòa bình, thịnh vượng lâu dài. Lịch sự và khiêm tốn Chúng ta phải luôn chân thành và khiêm tốn, tôn trọng quyền và nhu cầu của người khác nhằm củng cố các mối quan hệ lành mạnh và cải thiện chất lượng cuộc sống. Khả năng thích ứng Chúng ta không ngừng điều chỉnh tư duy về hành vi của mình để đáp ứng những điều kiện luôn thay đổi quanh ta, hành động hợp với tự nhiên để đảm bảo những nỗ lực của chúng ta thành công. Lòng biết ơn Chúng ta phải biết ơn vì những gì mà chúng ta được hưởng. Hy vọng rằng đây sẽ là nguồn vui và sức sống vô hạn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, trở ngại

8 Chương 2: Thực hiện nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh I-1. Nghiên cứu và phát triển (1) Nghiên cứu và phát triển cho một tương lai tốt đẹp hơn Chúng ta nghiên cứu và phát triển để có một tương lai tốt đẹp hơn. Đồng thời, chúng ta cố gắng không để ngành công nghệ mà chúng ta đang sử dụng bằng cách này hay cách khác huỷ hoại môi trường toàn cầu, hoà bình thế giới, công bằng xã hội hoặc các hoạt động nhân đạo. (2) Phát triển những sản phẩm mà con người mong muốn Chúng ta cam kết phát triển những sản phẩm nhằm nâng cao đời sống của khách hàng bằng cách không ngừng tiếp thu ý kiến của họ và những thay đổi của nhu cầu của xã hội và bằng cách quan sát xem sản phẩm của chúng ta có ảnh hưởng thế nào đối với cuộc sống của con người. Chúng ta phải phấn đấu phát triển các sản phẩm làm tăng sự hài lòng của khách hàng bằng chất lượng, kiểu dáng, chức năng, tác động đối với môi trường, tiện ích sử dụng và có thể sử dụng rộng rãi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. (3) Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ Chúng ta phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với những thành tựu nghiên cứu và phát triển của chúng ta, đồng thời đẩy mạnh quá trình ứng dụng công nghệ của chúng ta trên toàn thế giới. Chúng ta phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, đồng thời phải tích cực ngăn chặn không để cho quyền sở hữu của chúng ta bị xâm phạm. (4) Tiêu chuẩn mở rộng Trong quá trình kết hợp những tiêu chuẩn hiện tại và thiết lập những tiêu chuẩn chung, chúng ta sẽ cố gắng để đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng trên toàn thế giới, đồng thời phổ biến những thông tin có liên quan và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của công ty

9 I-2. Mua hàng (1) Giao dịch công bằng dựa trên sự bình đẳng Trong qúa trình mua hàng hoá và dịch vụ, chúng ta sẽ thiết lập mối quan hệ bình đẳng với các nhà cung cấp dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. (2) Lựa chọn nhà cung cấp Chúng ta phải tạo những cơ hội công bằng cho các nhà cung cấp tiềm năng trên thế giới. Việc lựa chọn nhà cung cấp dựa trên sự đánh giá công bằng và khách quan, cụ thể là những nhà cung cấp tiềm năng thì phải đáp ứng được tiêu chuẩn của chúng ta về sự an toàn của hàng hoá và dịch vụ, về ảnh hưởng đối với môi trường, về chất lượng, giá cả cạnh tranh và đáp ứng được thoả thuận về thời gian giao hàng cũng như việc tuân thủ luật pháp và các quy tắc xã hội. Ngoài ra, sự ủng hộ của các nhà cung cấp đối với triết lý kinh doanh và bản quy tắc đạo đức của chúng ta sẽ được đánh giá cao. (3) Công bằng trong quá trình mua hàng Trong quá trình mua hàng, chúng ta phải hành động một cách có đạo đức và tuân thủ pháp luật. Tuyệt đối không nhận bất cứ khoản tiền hay quà biếu nào từ phía các nhà cung cấp. I-3. Sản xuất (1) Đóng góp cho xã hội Chúng ta phải luôn nhớ rằng nhiệm vụ của chúng ta là đóng góp cho xã hội thông qua quá trình sản xuất, là tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Ngoài ra, chúng ta phải thường xuyên cải thiện môi trường sản xuất. (2) An toàn và Chất lượng của sản phẩm Ngoài việc tuân thủ luật pháp và các quy tắc, chúng ta phải ưu tiên đặc biệt cho sự an toàn của sản phẩm và không ngừng nâng cao chất lượng của sản phẩm. (3) Sự hài lòng của khách hàng Thông qua quá trình không ngừng nỗ lực để tăng năng suất và giảm giá thành, chúng ta sẽ cố gắng sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao với giá cả hợp lý. Chúng ta sẽ đẩy mạnh quá trình sản xuất và hệ thống giao hàng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sự chính xác và kịp thời

10 I-4. Marketing và bán hàng (1) Tạo thị trường mới Chúng ta phải hết sức nỗ lực tìm hiểu xem khách hàng cần gì, muốn gì và từ đó có thể phát triển, đẩy mạnh những sản phẩm và dịch vụ có lợi thế, dẫn dắt khách hàng vào một thời đại mới. (2) Vượt xa mong đợi của khách hàng Bất cứ khi nào gặp khách hàng, chúng ta phải nhớ rằng mỗi chúng ta đều là người đại diện cho công ty. Chúng ta phải cư xử thật nhã nhặn, chân thành và ân cần, thể lòng biết ơn của ta với họ, đồng thời phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Nói cụ thể hơn, chúng ta phải cố gắng hết sức để đáp ứng và vượt lên sự mong đợi của khách hàng bằng việc cung cấp kịp thời các sản phẩm và dịch vụ mà họ cần, thực sự lưu tâm đối với những phản hồi của họ.cuối cùng, chúng ta phải bảo mật tất cả các thông tin của khách hàng. (3) Nguyên tắc Marketing Bất kể việc cạnh tranh có khốc liệt thế nào, chúng ta phải tuân thủ sự công bằng và đạo đức kinh doanh theo pháp luật. Nói cách khác, chúng ta sẽ không bao giờ vi phạm luật pháp, các quy định hoặc quy tắc xã hội vì mục đích thúc đẩy bán hàng hay vì lợi nhuận. Chúng ta sẽ không tham gia vào việc hối lộ, thông đồng trong đấu thầu hoặc dàn xếp về giá cả. Chúng ta sẽ áp dụng biện pháp thích hợp để kiểm soát xuất khẩu để đảm bảo rằng sản phẩm và công nghệ của chúng ta không đe doạ nền hoà bình và an ninh. I-5. Quan hệ quần chúng và hoạt động quảng cáo (1) Giao tiếp Thông qua quá trình giao tiếp chung, bao gồm các mối quan hệ quần chúng và các hoạt động quảng cáo, chúng ta phải cung cấp thông tin một cách trung thực và chính xác về các chính sách kinh doanh căn bản, cũng như các thông tin về sản phẩm, dịch vụ và công nghệ nhằm công khai với khách hàng và các tổ chức có liên quan khác, vì vậy mà nâng cao giá trị thương hiệu. Đồng thời, chúng ta sẽ không ngừng lắng nghe và quan sát quần chúng, học hỏi và suy nghẫm về ý kiến của họ trong quá trình kinh doanh, trong các hoạt động marketing và bán hàng

11 (2) Nội dung và hình thức trung thực Chúng ta không được thể hiện những nội dung dối trá, sai lệch, lừa dối và không trung thực. Việc quảng cáo của chúng ta không được phỉ báng chính trị hoặc tôn giáo. (3) Sáng tạo và đổi mới Mục đích của chúng ta là phát triển và chứng minh cho sự sáng tạo và đổi mới trong các hoạt động giao tiếp chung, gây ấn tượng đối với người tiêu dùng để họ tin tưởng vào thương hiệu của chúng ta

12 II - 1. Chung Sống với Môi Trường Toàn Cầu 1) Hiện Thực Hóa một Xã Hội Bền Vững Chúng tôi cam kết tạo ra giá trị thông qua các hoạt động kinh doanh từ góc nhìn môi trường và luôn đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững phù hợp với việc bảo tồn môi trường. Chúng tôi sẽ đề ra các sáng kiến để giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn tới môi trường trong công việc kinh doanh của chúng tôi như các sáng kiến để: giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu; sử dụng hiệu quả các nguồn lực có hạn; quản lý hiệu quả các chất hóa học; sử dụng hiệu quả và ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước; và luôn lưu tâm tới sự đa dạng của cuộc sống. Chúng tôi sẽ luôn thông báo rộng rãi tới cộng đồng về các sáng kiến môi trường và những thành tựu của chúng tôi để công chúng hiểu và đồng cảm với những sáng kiến đó cũng như quảng bá chúng rộng rãi hơn nữa. 2) Phát Triển Các Sản Phẩm và Dịch Vụ thân thiện Với Môi Trường Chúng tôi sẽ chú ý tới môi trường trong tất cả các quá trình nghiên cứu và phát triển, lên kế hoạch và thiết kế sản phẩm nhằm tạo ra và truyền bá rộng rãi các sản phẩm và dịch vụ tận dụng điểm mạnh của chúng tôi về công nghệ môi trường. 3) Những Nỗ Lực Của Chúng Tôi trong Tất Cả Quá Trình Sản Xuất Chúng tôi sẽ tiếp tục với mục tiêu giảm những tác động tiêu cực tới môi trường và đồng thời tăng năng suất trong toàn bộ các quá trình sản xuất, như lên kế hoạch sản phẩm, mua nguyên liệu, sản xuất, bán hàng, kho vận và tái chế. 4) Nâng Cao Nhận Thức Về Môi Trường Chúng tôi sẽ nỗ lực để nâng cao nhận thức về môi trường của nhân viên của mình thông qua các hoạt động tăng cường nhận thức nhằm thúc đẩy các hoạt động hướng tới môi trường tại tất cả các khu vực, đơn vị và cấp bậc. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường liên lạc với các đối tác làm ăn và cộng đồng địa phương và cùng làm việc với họ để giải quyết những thách thức về môi trường. II-2. Yếu tố an toàn của sản phẩm (1) An toàn là yếu tố ưu tiên Chúng ta phải dành ưu tiên đặc biệt đối với tính an toàn của sản phẩm trong việc thiết kế, phát triển, sản xuất, marketing và các hoạt động bán hàng. Chúng ta cũng sẽ cố gắng đảm bảo an toàn trong tất cả các hoạt động có liên quan, từ việc lắp đặt sản phẩm cho tới việc bảo trì và sửa chữa. (2) Cung cấp thông tin Để đảm bảo sản phẩm của chúng ta được sử dụng đúng cách, cũng như ngăn ngừa những tai nạn có thể xảy ra, chúng ta phải cung cấp cho khách hàng tài liệu hướng dẫn và trú giải đơn giản về cách thức sử dụng đúng và an toàn. (3) Biện pháp xử lý tai nạn kịp thời Nếu chúng ta nhận được thông tin liên quan đến tính an toàn của sản phẩm, chúng ta phải lập tức điều tra để xác định nguyên nhân. Nếu xác định rằng vấn đề đó có liên quan đến tính an toàn, chúng ta phải hợp tác với với các cơ quan có thẩm quyền, nhanh chóng xử lý không để đe doạ nghiêm trọng tới sức khoẻ và sự an toàn của cộng đồng

13 và tránh không để lặp lại tình trạng tương tự. II-3. Tuân thủ pháp luật, quy tắc và đạo đức kinh doanh (1) Tuân thủ pháp luật, quy tắc và đạo đức kinh doanh Chúng ta phải kiểm soát việc kinh doanh chặt chẽ, tuân thủ luật pháp và chuẩn mực đạo đức cao nhất. Chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ bằng việc không những thường xuyên tuân thủ pháp luật, và các quy tắc hiện hành mà còn thực hiện những tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức kinh doanh. Việc tuân thủ pháp luật, quy tắc và đạo đức kinh doanh là yếu tố cần thiết để duy trì việc kinh doanh của chúng ta. (2) Hành động công bằng và trung thực Chúng ta tôn trọng cạnh tranh tự do và công bằng, tuân thủ chính sách chống độc quyền (luật cạnh tranh) và các quy định khác. Tất cả các giao dịch của chúng ta đều phải được ghi chép lại một cách chính xác và công bằng. Chúng ta sẽ không dàn xếp bằng việc hối lộ, đút lót trong bất cứ trường hợp nào. Chúng ta tôn trọng luật pháp, quy tắc và đạo đức xã hội, không vụ lợi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả quà tặng, ăn uống và giải trí. Bằng cách tương tự, chúng ta không nhận bất cứ quà tặng cá nhân nào từ phía các tổ chức có liên quan. Thêm vào đó, chúng ta duy trì thái độ kiên định để chống lại các tổ chức, tập đoàn phi pháp. (3) Theo dõi chặt chẽ luật pháp và các quy tắc Để đảm bảo rằng tất cả người lao động tuân thủ và tôn trọng luật hiện hành, chúng ta sẽ thiết lập các nội quy và truyền đạt cho người lao động hiểu thông qua các buổi thảo luận và đào tạo. (4) Nhanh chóng sửa chữa và nghiêm khắc xử lý những trường hợp vi phạm luật pháp và các quy tắc Nếu nghi ngờ rằng các hoạt động của chúng ta vi phạm luật pháp, quy tắc và đạo đức kinh doanh, trước hết phải báo cáo các thông tin này cho cấp trên hoặc báo cho cơ quan chức năng có liên quan, hoặc khai báo qua đường dây nóng. Người khai báo sẽ được đảm bảo không bị sa thải, giáng chức, hoặc bất cứ một biện pháp trả đũa nào khác vì lý do họ đã có những cảnh báo về khả năng vi phạm luật pháp. Chúng ta phải đảm bảo sẽ xử lý một cách bí mật những thông tin đã được báo cáo. Ngay khi nhận biết rằng đã vi phạm luật pháp hoặc các quy định, chúng ta phải lập tức tìm ra biện pháp khắc phục, thực hiện các hành động thích hợp và không để nó tái diễn một lần nữa. II-4. Sử dụng và quản lý thông tin (1) Sử dụng thông tin một cách hiệu quả Chúng ta sẽ sử dụng nguồn công nghệ thông tin một cách có hiệu quả nhằm thu thập, lưu trữ, kiểm soát, sử dụng, bảo vệ và bố trí quản lý các thông tin về công nghệ, cá nhân và các thông tin quan trọng khác để có thể sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả mà không ảnh hưởng đến việc bảo mật thông tin

14 (2) Bảo mật thông tin Chúng ta phải cố gắng ngăn chặn việc sao chụp, giả mạo hoặc rò rỉ thông tin. (3) Thông tin nhận được từ bên thứ 3 Khi nhận được thông tin mật từ một bên thứ 3, chúng ta phải tôn trọng việc bảo mật và tạo ra hệ thống thích hợp để bảo vệ thông tin đó. (4) Quản lý thông tin cá nhân Nhận thức về tầm quan trọng của việc lưu trữ thông tin cá nhân, chúng ta phải tập hợp, lưu trữ, quản lý, sử dụng, xử lý và sắp xếp chúng cho phù hợp với luật pháp và các quy định hiện hành.đồng thời phải tìm cách ngăn chặn sự rò rỉ, xuyên tạc những thông tin này. II-5. Công khai thông tin (1) Phương pháp căn bản cho việc công khai thông tin Chúng ta phải cung cấp cho các tổ chức có liên quan, bao gồm khách hàng và các cổ đông thông tin đầy đủ và chính xác về tài chính, triết lý kinh doanh căn bản, chính sách và các hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động về môi trường, xã hội, và quản trị một cách thích hợp, dễ hiểu và kịp thời. Đồng thời, chúng ta phải biết lắng nghe những yêu cầu, ý kiến của khách hàng, lưu tâm đến chúng khi đưa ra các chính sách và các hoạt động kinh doanh của chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng để trở thành một doanh nghiệp minh bạch. (2) Tuân thủ các quy định và luật áp dụng Cổ phiếu của chúng ta được niêm yết trên các thị trường chứng khoán tại một số nước và khu vực. Do đó, chúng ta phải tuân thủ các luật và quy định của các nước và khu vực có liên quan về hoạt động chứng khoán và việc tiết lộ thông tin. Chúng ta không được tham gia vào hoạt động kinh doanh nội bộ và các giao dịch khác bằng cách sử dụng thông tin nội bộ. (3) Phương thức công khai Bằngviệc thực hiện một hệ thống đảm bảo công khai thông tin kịp thời và thích hợp, chúng ta sẽ công bố các thông tin theo luật pháp và các quy định có liên quan và các thông tin khác mà chúng ta cho rằng cần thiết phải công bố, theo quy trình kiểm soát nội bộ thích hợp để đảm bảo rằng thông tin được đưa ra là chính xác, và đầy đủ

15 II-6. Hoạt động vì cộng đồng (1) Hoạt động vì cộng đồng Nhận thức được công ty chúng ta là một thành viên của xã hội, nhằm tạo lập một xã hội tốt đẹp hơn chúng ta phải thực hiện việc phối hợp các hoạt động nhân quyền như phát triển và đào tạo con người, giới thiệu về nghệ thuật và văn hoá, phúc lợi xã hội, tồn tại với môi trường xung quanh và hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ. Mục đích của chúng ta là thông qua các hoạt động này để hỗ trợ cho sự phát triển một xã hội phồn vinh hơn. (2) Cùng tồn tại với cộng đồng các nước Công ty chúng ta là một thành viên trong cộng đồng các quốc gia, chúng ta phải nỗ lực làm việc và phát triển cùng với cộng đồng các nước. Chúng ta phải hợp tác tích cực với cộng đồng các nước và tham gia vào các hoạt động của họ. Đặc biệt, chúng ta sẽ tiến hành các hoạt động vì cộng đồng nhằm giúp cộng đồng đẩy mạnh các hoạt động nghệ thuật, văn hoá, thể thao và môi trường. Đồng thời, chúng ta đáp ứng nhu cầu của cộng đồng địa phương bằng việc tạo ra các tiện nghi phù hợp và tổ chức các hoạt động quần chúng khi có thể. Trường hợp xảy ra thảm hoạ diện rộng do thiên tai, chúng ta phải phối hợp với các tổ chức có liên quan và nhanh chóng thực hiện các hành động hỗ trợ cần thiết. (3) Hoạt động từ thiện, tài trợ và hỗ trợ các tổ chức vì cộng đồng Góp phần làm giảm các vấn đề xã hội và đóng góp cho xã hội, công ty chúng ta sẽ thực hiện các hoạt động từ thiện và tài trợ có ý nghĩa cho xã hội. Công ty cũng sẽ hỗ trợ các tổ chức vì cộng đồng, trong đó có các quỹ tài trợ và các quỹ cấp vốn do công ty thành lập

16 III. Thương Hiệu 1) Cách Tiếp Cận Thương Hiệu Của Chúng Tôi Chúng tôi sẽ tìm cách thắt chặt mối quan hệ với khách hàng trên toàn cầu thông qua việc thúc đẩy truyền bá tầm nhìn của chúng tôi, và thông qua việc sử dụng hợp lý, thương hiệu Panasonic, đây chính là sự thể hiện các cam kết của chúng tôi với khách hàng cũng như là bằng chứng về sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng. 2) Nhận Diện Thương Hiệu Panasonic Chúng tôi tâm nguyện sẽ cống hiến hết mình để hiện thực hóa lời hứa thể hiện trong Câu Slogan Thương Hiệu Một Cuộc Sống Tốt Hơn, Một Thế Giới Tốt Hơn, hay có thể nói là liên tục đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội và hạnh phúc của người dân trên toàn cầu. Hơn nữa, chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn trong công việc của mình với việc luôn ghi nhớ ba giá trị sau đây: Nhìn xa trông rộng Tinh tế Tin cậy Chúng tôi liên tục tạo giá trị mới trong khi luôn nhận thức về những xu hướng đang lên và các vấn đề toàn cầu như là môi trường, qua đó vượt xa sự trông đợi của khách hàng bằng sự sáng tạo và khéo léo của mình. Chúng tôi liên tục nỗ lực để truyền tải tầm nhìn của mình vào chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, cho phép khách hàng tận hưởng cuộc sống mà họ khát khao. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng qua việc cung cấp những giá trị đem lại sự hài lòng thật sự. 3) Các Sản Phẩm và Dịch Vụ Tối Ưu Giúp Tăng Giá Trị Thương Hiệu Của Chúng Tôi Chúng tôi sẽ nỗ lực để duy trì và nâng cao giá trị của thương hiệu Panasonic qua những cố gắng không mệt mỏi để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đem lại lợi ích tốt đẹp cho khách hàng của mình

17 Chương 3: Mối quan hệ với người lao động Công ty sẽ cố gắng tạo ra một môi trường để khuyến khích người lao động thể hiện hết khả năng của mình. Công ty phải tôn trọng nhân cách và nguyện vọng của từng người lao động, và trong những trường hợp cụ thể, công ty sẽ dành các cơ hội phù hợp ở những lĩnh vực khác. Chúng ta sẽ thực hiện triết lý kinh doanh căn bản bằng việc thiết lập các mối quan hệ qua lại và có lợi giữa công ty và người lao động. (1) Phát triển nguồn nhân lực [1] Trung thành với nguyên tắc Sự căn bản trong việc quản lý là con người, chúng ta cam kết phát triển nguồn nhân lực với những đặc tính nổi bật, sáng tạo và thử thách cũng như phát triển khả năng của chính chúng ta thông qua các hệ thống nhân sự, huấn luyện và đào tạo người lao động. [2] Chúng ta phải tôn trọng nhân cách và cá tính của từng cá nhân, đồng thời duy trì và nâng cao hệ thống phát triển năng lực của người lao động. [3] Chúng ta phải cố gắng trở thành một thành viên ưu tú của xã hội cũng như là một thành viên tốt của công ty, có ý thức và biết tôn trọng người khác. [4] Người quản lý phải hoàn thành nhiệm vụ của mình dựa trên nhận thức rằng phát triển nhân sự là trách nhiệm quan trọng nhất. (2) Tôn trọng nhân quyền [1] Công ty sẽ tôn trọng các quyền con người cơ bản và sẽ tiến hành các công việc để đảm bảo các cơ hội việc làm bình đẳng. Không có bất kỳ sự khoan nhượng nào dành cho hành động phân biệt đối xử đối với các nhân viên hoặc những người khác trong lời nói hoặc cách cư xử, đối với vấn đề về giới tính, tuổi tác, chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, địa vị xã hội, quốc tịch, dân tộc, khuynh hướng tình dục, bản sắc giới, khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần, hoặc bất kỳ trạng thái hợp pháp nào được cân nhắc theo các luật áp dụng. [2] Công ty sẽ không tuyển dụng người lao động trái với nguyện vọng của họ, và không sử dụng lao động vị thành niên. Công ty luôn tuân thủ luật lao động của đất nước và khu vực mà công ty đặt trụ sở. [3] Phải nhận thức rõ ràng rằng mọi người đều không giống nhau và có giá trị khác nhau, chúng ta phải tôn trọng đời tư của mỗi người. Chúng ta phải cố gắng đảm bảo nơi làm việc an toàn và thoải mái bằng cách không phát ngôn hoặc có những hành vi vi phạm nhân quyền, chẳng hạn như phỉ báng, lăng mạ, quấy rối tình dục hoặc những hành động quá khích. [4] Công ty luôn coi trọng sức khoẻ của người lao động, duy trì điều kiện làm việc thoải mái, đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn lao động. [5] Nằm trong khuôn khổ của pháp luật và những nội quy lao động của mỗi quốc gia, Panasonic sẽ nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt với cán bộ công nhân viên và giải quyết các vấn đề nảy sinh tại nơi làm việc, về các vấn đề về điều kiện làm việc thông qua những cuộc tọa đàm, đối thoại chân thành và mang tính xây dựng. (3) Bảo vệ tài sản chung Những tài sản chung vật thể và phi vật thể, bao gồm hệ thống mạng trực tuyến và hệ thống thông tin, được cung cấp với mục đích kinh doanh. Chúng ta sẽkhông lạm dụng những thông tin này. Khi cán bộ công nhân viên rời khỏi công ty, tất cả đều phải trao trả lại mọi tài sản chung của công ty, bao gồm thông tin kinh doanh mật, và những tài liệu liên quan. Mọi cán bộ công nhân viên không được phép tiết lộ cho bên thứ 3 bất kỳ thông tin mật nào khi thực hiện nhiệm vụ của mình, trong đó có các bí mật kinh doanh, mà chưa được công ty cho phép. (4) Tranh chấp về quyền lợi Chúng ta sẽ không có bất kỳ động thái nào nếu lợi ích cá nhân của chúng ta mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của công ty. Với những tranh chấp như vậy, chúng ta hãy thông báo với cấp trên hoặc với người phù hợp

18 Quy Tắc Đạo Đức Panasonic Phát hành : Ngày 1 Tháng 1, 1992 Sửa đổi : Ngày 1 Tháng 1, 1998 Sửa đổi : Ngày 1Tháng 1, 2005 Sửa đổi: Ngày 1 Tháng 10, 2008 cập nhật: Ngày 1 Tháng 4, 2014 cập nhật: Ngày 1 Tháng 4, 2016 cập nhật: Ngày 1 Tháng 4,

Simplot Code of Conduct 0419R_VI

Simplot Code of Conduct 0419R_VI Công ty J.R. Simplot Bộ Quy Tắc Ứng Xử 2019 J.R. Simplot Company. Bảo lưu Mọi Quyền. Nội dung Thông điệp từ Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành... 2 Bộ Quy tắc Ứng xử của Công ty J.R. Simplot: Liên tục kế thừa

Chi tiết hơn

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ Chúng ta hoạt động trong một nền văn hóa với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ Chúng ta hoạt động trong một nền văn hóa với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ Chúng ta hoạt động trong một nền văn hóa với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất MỤC LỤC THƯ TỪ CHỦ TỊCH & CEO... 3 CAM KẾT VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA... 4 CÁC NGUỒN LỰC CHO NHÂN VIÊN... 5... 6

Chi tiết hơn

LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : C

LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :   C LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach Người lãnh

Chi tiết hơn

Code of Conduct

Code of Conduct Bộ Quy tắc Ứng xử Cho tất cả đơn vị Sứ mệnh của KONE là hoàn thiện lưu lượng giao thông đô thị. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp trải nghiệm Lưu Chuyển Con Người People Flow tốt nhất., mang lại sự thoải

Chi tiết hơn

Tập đoàn Astellas Quy tắc Ứng xử

Tập đoàn Astellas Quy tắc Ứng xử Tập đoàn Astellas Quy tắc Ứng xử Một thông điệp từ Giám Đốc Điều Hành Tháng Năm 2016 Thân gửi các Đồng nghiệp, Tại Astellas, cách thức chúng ta kinh doanh có tầm quan trọng ngang hàng với kết quả chúng

Chi tiết hơn

19/12/2014 Do Georges Nguyễn Cao Đức JJR 65 chuyễn lại GIÁO DỤC MIỀN NAM

19/12/2014 Do Georges Nguyễn Cao Đức JJR 65 chuyễn lại GIÁO DỤC MIỀN NAM http://boxitvn.blogspot.fr/2014/12/giao-duc-mien-nam-viet-nam-1954-1975.html 19/12/2014 Do Georges Nguyễn Cao Đức JJR 65 chuyễn lại GIÁO DỤC MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975) TRÊN CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT

Chi tiết hơn

Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 BỘ TRƯỞNG LÊ

Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 BỘ TRƯỞNG LÊ Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/2016 http://phapluatplus.vn CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: BỘ TRƯỞNG LÊ THÀNH LONG: Lực lượng Công an phải tin và dựa vào nhân dân S áng 27/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước

Chi tiết hơn

Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã khôn

Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã khôn Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã không biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời mình

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 MỤC LỤC Mục lục 3 Thiếp chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng SỰ KIỆN 4 Kỳ diệu thay Đảng của chúng ta 7 Thông báo Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chi tiết hơn

Nhà quản lý tức thì

Nhà quản lý tức thì CY CHARNEY NHÀ QUẢN LÝ TỨC THÌ Bản quyền tiếng Việt Công ty Sách Alpha NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC Ebook miễn phí tại : www.sachvui.com Ebook thực hiện dành cho những bạn chưa có điều kiện mua sách. Nếu bạn

Chi tiết hơn

Nguồn Động lực BÁO CÁO CỦA Sample Report Nguồn Động lực Bản đánh giá Phong cách động lực Báo cáo của: Sample Report Ngày: 08/06/2017 Bản quyền Copyrig

Nguồn Động lực BÁO CÁO CỦA Sample Report Nguồn Động lực Bản đánh giá Phong cách động lực Báo cáo của: Sample Report Ngày: 08/06/2017 Bản quyền Copyrig Bản đánh giá Phong cách động lực Báo cáo của: Sample Report Ngày: 08/06/2017 Bản quyền Copyright 1996-2018 A & A, Inc. All rights reserved. 1 Bảng Chỉ số Giá trị Nội tại này là tổng hợp nghiên cứu của

Chi tiết hơn

Thứ Số 342 (6.960) Sáu, ngày 8/12/2017 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Pháp lý phải đi cùng cuộ

Thứ Số 342 (6.960) Sáu, ngày 8/12/2017 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Pháp lý phải đi cùng cuộ Thứ http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn Số 342 (6.960) Sáu, ngày 8/12/2017 Pháp lý phải đi cùng cuộc sống QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM: Đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự

Chi tiết hơn

Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Microsoft Sứ mệnh của Microsoft là hỗ trợ tất cả mọi người và mọi tổ chức trên toàn cầu đạt được nhiều thành

Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Microsoft Sứ mệnh của Microsoft là hỗ trợ tất cả mọi người và mọi tổ chức trên toàn cầu đạt được nhiều thành Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Microsoft Sứ mệnh của Microsoft là hỗ trợ tất cả mọi người và mọi tổ chức trên toàn cầu đạt được nhiều thành công hơn nữa. Để hoàn thành sứ mệnh này, chúng ta không

Chi tiết hơn

Thứ Số 320 (7.303) Sáu, ngày 16/11/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Thủ

Thứ Số 320 (7.303) Sáu, ngày 16/11/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Thủ Thứ Số 320 (7.303) Sáu, ngày 16/11/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn Thủ tướng chỉ đạo xử lý tồn tại, bất cập trong các dự án BOT T heo thông báo Kết luận của Thủ tướng

Chi tiết hơn

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Người dịch phải tự

Chi tiết hơn

QUY CHẾ ỨNG XỬ Mã số: NSĐT/QC-01 Soát xét: 00 Hiệu lực: 03/07/2018 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG... 3 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng

QUY CHẾ ỨNG XỬ Mã số: NSĐT/QC-01 Soát xét: 00 Hiệu lực: 03/07/2018 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG... 3 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG... 3 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng... 3 Điều 2. Giải thích từ ngữ... 3 CHƯƠNG II. CAM KẾT CỦA CÔNG TY... 3 Điều 3. Cam kết đối với Cán bộ CBNV...

Chi tiết hơn

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT (Tập 3A- Lời khuyên anh chị em) Tác giả: Cư sỹ Diệu Âm (Minh Trị Úc Châu) 1 MỤC LỤC Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ:... 3 Lời Giới Thiệu... 5 Lời Tâm Sự!... 6 Đôi Lời Trần Bạch:...

Chi tiết hơn

Sống theo các giá trị và kỳ vọng của chúng ta Quy tắc ứng xử của chúng ta

Sống theo các giá trị và kỳ vọng của chúng ta Quy tắc ứng xử của chúng ta Sống theo các giá trị và kỳ vọng Quy tắc ứng xử Tổng quan 3 Giới thiệu 4 Quy tắc ứng xử của chúng ta tổng quan 4 Sống theo các giá trị và kỳ vọng 5 Các giá trị và kỳ vọng của 6 Các giá trị và kỳ vọng có

Chi tiết hơn

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một triệu lượt truy cập trên mạng, rất nhiều độc giả để

Chi tiết hơn

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

Bài thu hoạch chính trị hè Download.com.vn

Bài thu hoạch chính trị hè Download.com.vn BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2018 - Mẫu số 1 Câu 1. Hãy trình bày những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội

Chi tiết hơn

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx LỜI NÓI ĐẦU Phần đông Phật tử Quy Y Tam Bảo mà chưa ý thức nhiệm vụ mình phải làm gì đối với mình, đối với mọi người, đối với đạo. Hoặc có ít người ý thức lại là ý thức sai lầm, mình lầm hướng dẫn kẻ khác

Chi tiết hơn

Print

Print QUY TẮC ỨNG XỬ KINH DOANH Các Giá Trị Của Chúng Tôi Trong Hoạt Động QUY TẮC ỨNG XỬ KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN SIME DARBY Tại Sime Darby, sự thành công của bạn không chỉ được đánh giá bằng các kết quả bạn

Chi tiết hơn

Nghiên cứu Tôn giáo. Số PHẬT ĐÀI QUỐC THÁI DÂN AN THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN Đại đức Thích Kiến Nguyệt, trụ trì Thiền viện Tây Thiên (Vĩ

Nghiên cứu Tôn giáo. Số PHẬT ĐÀI QUỐC THÁI DÂN AN THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN Đại đức Thích Kiến Nguyệt, trụ trì Thiền viện Tây Thiên (Vĩ Nghiên cứu Tôn giáo. Số 1 2015 117 PHẬT ĐÀI QUỐC THÁI DÂN AN THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN Đại đức Thích Kiến Nguyệt, trụ trì Thiền viện Tây Thiên (Vĩnh Phúc) chủ trương: Xây dựng một công trình văn hóa

Chi tiết hơn

VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG SẢN VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘ

VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG SẢN VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘ VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG SẢN VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC Tập tài liệu bạn đang có trong tay là kết tụ những

Chi tiết hơn

1

1 1 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Thân gửi cán bộ công nhân viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được thành lập và chính thức đi vào hoạt

Chi tiết hơn

Quy tắc Ứng xử của chúng tôi Sống theo giá trị của chúng tôi

Quy tắc Ứng xử của chúng tôi Sống theo giá trị của chúng tôi Quy tắc Ứng xử của chúng tôi Sống theo giá trị của chúng tôi Câu hỏi. Quy tắc Ứng xử của chúng tôi? A. Tất cả những người làm việc cho GSK Quy tắc Ứng xử của chúng tôi áp dụng cho nhân viên và bất kỳ ai

Chi tiết hơn

Quốc hội CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Hòa bình-độc lập-dân chủ-thống nhất-thịnh vượng Số 11/QH Viêng chăn, ngày 9/11/2005 LUẬT DOA

Quốc hội CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Hòa bình-độc lập-dân chủ-thống nhất-thịnh vượng Số 11/QH Viêng chăn, ngày 9/11/2005 LUẬT DOA Quốc hội CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Hòa bình-độc lập-dân chủ-thống nhất-thịnh vượng ------------------ Số 11/QH Viêng chăn, ngày 9/11/2005 LUẬT DOANH NGHIỆP PHẦN MỘT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục

Chi tiết hơn

NguyenThiThao3B

NguyenThiThao3B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN

Chi tiết hơn

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TỐT? Có động cơ học tập Có mục đích học tập Có nguyên tắc học tập Có kế hoạch học tập Có phương pháp học tập Có những điều kiện học tập ĐỐI TƯỢNG HOẠT ĐỘNG

Chi tiết hơn

LUẬT XÂY DỰNG

LUẬT XÂY DỰNG MỤC LỤC LUẬT XÂY DỰNG 2014 SỐ 50/2014/QH13 NGÀY 18/06/2014...3 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG...3 Chương II QUY HOẠCH XÂY DỰNG...12 Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG...12 Mục 2. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG...15 Mục 3.

Chi tiết hơn

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan Dịch giả: Kỳ Thư Lời tựa Cho dù bạn đang ở đâu trên trái đất này, nơi núi non hùng vĩ hay ở chốn phồn hoa đô hội, trên thiên đường hay dưới địa ngục, thì bạn cũng chính là người tạo dựng nên cuộc sống

Chi tiết hơn

Microsoft Word - IP Law 2005 (Vietnamese).doc

Microsoft Word - IP Law 2005 (Vietnamese).doc LUẬT SỞ H ỮU TRÍ TUỆ C Ủ A Q U Ố C H Ộ I N ƯỚ C CỘ N G H Ò A X Ã H Ộ I C H Ủ N G H ĨA V IỆT N A M SỐ 50 /20 05 /Q H 11 N G À Y 29 TH Á NG 11 N Ă M 2 00 5 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa

Chi tiết hơn

THINK QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TÍNH TRUNG THỰC CÁC ĐỒNG NGHIỆP THÂN MẾN, Tính Trung Thực là căn bản của tập đoàn SGS. Sự tin tưởng mà chúng ta t

THINK QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TÍNH TRUNG THỰC CÁC ĐỒNG NGHIỆP THÂN MẾN, Tính Trung Thực là căn bản của tập đoàn SGS. Sự tin tưởng mà chúng ta t THINK QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TÍNH TRUNG THỰC CÁC ĐỒNG NGHIỆP THÂN MẾN, Tính Trung Thực là căn bản của tập đoàn SGS. Sự tin tưởng mà chúng ta tạo được với khách hàng và các bên liên doanh là chìa

Chi tiết hơn

GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI NGUYỄN HỒNG MAI Gia đình là một thể chế xã hội có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ ki

GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI NGUYỄN HỒNG MAI Gia đình là một thể chế xã hội có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ ki GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI NGUYỄN HỒNG MAI Gia đình là một thể chế xã hội có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ kia vẫn có sự khác biệt. Ai cũng có một gia đình, thuộc

Chi tiết hơn

Số 196 (7.544) Thứ Hai ngày 15/7/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 196 (7.544) Thứ Hai ngày 15/7/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 196 (7.544) Thứ Hai ngày 15/7/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Thường trực Chính phủ bàn giải pháp thúc đẩy thương mại với các đối tác lớn

Chi tiết hơn

Hành động liêm chính Quy trình Quản lý Quy tắc Hành xử tại Celestica

Hành động liêm chính Quy trình Quản lý Quy tắc Hành xử tại Celestica Hành động liêm chính Quy trình Quản lý Quy tắc Hành xử tại Celestica Những Giá Trị của chúng ta Tinh thần đồng đội Chúng ta tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau từ môi trường làm việc để hoàn thành môt tương lai

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NOI DUNG BAO CAO CHINH TRI.doc

Microsoft Word - NOI DUNG BAO CAO CHINH TRI.doc NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN, TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, CỔ VŨ THANH NIÊN SÁNG TẠO, XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG BÌNH THUẬN GIÀU ĐẸP, VĂN MINH (Báo cáo của Ban Chấp hành

Chi tiết hơn

BLUEPRINT BÀI THẢO LUẬN NHÓM

BLUEPRINT BÀI THẢO LUẬN NHÓM KỸ NĂNG THẢO LUẬN NHÓM MỤC TIÊU 1. Ứng dụng 5 điểm cần thực hiện khi chuẩn bị tổ chức thảo luận nhóm và 8 kỹ năng điều hành một cuộc thảo luận nhóm. 2. Phân tích tầm quan trọng của kỹ năng thảo luận nhóm

Chi tiết hơn

Công chúa Đông Đô, Hoàng hậu Phú Xuân Nàng là ai? Minh Vũ Hồ Văn Châm LGT: Bác sĩ Hồ Văn Châm là Cựu Tổng Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, Cựu Tổng Trưởng Bộ

Công chúa Đông Đô, Hoàng hậu Phú Xuân Nàng là ai? Minh Vũ Hồ Văn Châm LGT: Bác sĩ Hồ Văn Châm là Cựu Tổng Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, Cựu Tổng Trưởng Bộ Công chúa Đông Đô, Hoàng hậu Phú Xuân Nàng là ai? Minh Vũ Hồ Văn Châm LGT: Bác sĩ Hồ Văn Châm là Cựu Tổng Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, Cựu Tổng Trưởng Bộ Dân Vận Chiêu Hồi, Việt Nam Cộng Hòa Bác Sĩ sinh ngày

Chi tiết hơn

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 29/2013/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 201

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 29/2013/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 201 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 29/2013/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013 LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Hiến pháp nước

Chi tiết hơn

Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác (Cẩm nang quản lý hiệu quả) Roy Johnson & John Eaton Chia sẽ ebook : Tham gia cộn

Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác (Cẩm nang quản lý hiệu quả) Roy Johnson & John Eaton Chia sẽ ebook :   Tham gia cộn Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác (Cẩm nang quản lý hiệu quả) Roy Johnson & John Eaton Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree

Chi tiết hơn

Số 172 (7.520) Thứ Sáu ngày 21/6/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 172 (7.520) Thứ Sáu ngày 21/6/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 172 (7.520) Thứ Sáu ngày 21/6/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Kỷ NIệM 94 NăM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MạNG VIệT NAM (21/6/1925-21/6/2019) Bác

Chi tiết hơn

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III:

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III: MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT ĐỂ ÁP DỤNG TÀI HÙNG BIỆN TRONG

Chi tiết hơn

BP Code of Conduct – Vietnamese

BP Code of Conduct – Vietnamese Bộ Quy Tắc của chúng ta Trách nhiệm của chúng ta Code of Conduct Hướng dẫn bạn đưa ra các quyết định đúng Các giá trị và hành vi của chúng ta là nền tảng của Bộ Quy Tắc Những điều chúng ta đánh giá cao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TRAO Ð?I V?I N? CA SI B?O Y?N - Ban Biên T?p T?p Chí Quy Nguyên.doc

Microsoft Word - TRAO Ð?I V?I N? CA SI B?O Y?N - Ban Biên T?p T?p Chí Quy Nguyên.doc ĐÔI LỜI TRAO ĐỔI VỚI CA SĨ BẢO YẾN Bảo Yến bước lên sân khấu Việt Nam từ những ngày còn trẻ, được nhiều khán thính giả mến mộ - thương yêu. Chị là một trong những ca sĩ hàng đầu của Việt Nam vào thập niên

Chi tiết hơn

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 Mục Lục: 1. Duyên khởi:.......................... trang 03 2. Lời tri ân:............................ trang 06 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm:.......... trang 09 4. Chương 2: Người

Chi tiết hơn

193 MINH TRIẾT KHUYẾN THIỆN - TRỪNG ÁC VÌ HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO HIỂN LỘ QUA VIỆC THỜ HAI VỊ HỘ PHÁP TRONG NGÔI CHÙA NGƯỜI VIỆT Vũ Minh Tuyên * Vũ Thú

193 MINH TRIẾT KHUYẾN THIỆN - TRỪNG ÁC VÌ HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO HIỂN LỘ QUA VIỆC THỜ HAI VỊ HỘ PHÁP TRONG NGÔI CHÙA NGƯỜI VIỆT Vũ Minh Tuyên * Vũ Thú 193 MINH TRIẾT KHUYẾN THIỆN - TRỪNG ÁC VÌ HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO HIỂN LỘ QUA VIỆC THỜ HAI VỊ HỘ PHÁP TRONG NGÔI CHÙA NGƯỜI VIỆT Vũ Minh Tuyên * Vũ Thúy Hằng ** Như thách thức cùng năm tháng, như nằm ngoài

Chi tiết hơn

Tác giả: Giáo sư Andreas Thalassinos (Trưởng phòng Đào tạo của FXTM)

Tác giả: Giáo sư Andreas Thalassinos (Trưởng phòng Đào tạo của FXTM) Tác giả: Giáo sư Andreas Thalassinos (Trưởng phòng Đào tạo của FXTM) Con Đường Dẫn Tới Thành Công 50 Thói Quen Của Các Nhà Giao Dịch Thành Công 1 / 51 ĐẦU TƯ VÀO CHÍNH BẠN TRƯỚC KHI BẠN ĐẦU TƯ VÀO THỊ

Chi tiết hơn

Hãy làm thành viên 3M Thực hiện tốt Trung thực Công bằng Trung thành Chính xác Tôn trọng Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu

Hãy làm thành viên 3M Thực hiện tốt Trung thực Công bằng Trung thành Chính xác Tôn trọng Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu Hãy làm thành viên 3M Thực hiện tốt Trung thực Công bằng Trung thành Chính xác Tôn trọng Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu Thông điệp của Mike F. Roman Các công ty lớn và lâu năm đều hoạt động có mục đích và

Chi tiết hơn

TRUYỀN THỌ QUY Y

TRUYỀN THỌ QUY Y TRUYỀN THỌ QUY Y Nguyên tác: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Thích Chân Tính Kính thưa quý vị đồng tu. Nhận lời mời của quý vị, hôm nay có duyên cùng quý vị bàn về tam quy y trong Phật pháp tại Bờ biển Vàng

Chi tiết hơn

TÌM HIỂU “TẬN THẾ & HỘI LONG HOA”

TÌM HIỂU “TẬN THẾ & HỘI LONG HOA” TÌM HIỂU TẬN THẾ & HỘI LONG HOA (Tham khảo theo kinh sách các Tôn giáo và dựa trên thực tại) Tận thế và Hội Long Hoa là một chủ đề đặc biệt quan trọng trong giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo và Pháp chánh truyền

Chi tiết hơn

Một khuôn khổ cho việc hoạch định chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc Những ai suy nghĩ nghiêm túc về quan hệ Mỹ - Trung đều

Một khuôn khổ cho việc hoạch định chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc Những ai suy nghĩ nghiêm túc về quan hệ Mỹ - Trung đều Một khuôn khổ cho việc hoạch định chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc Những ai suy nghĩ nghiêm túc về quan hệ Mỹ - Trung đều hiểu rằng xác định cách thức đối phó với Trung Quốc là một thách thức nghiêm

Chi tiết hơn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 42-CT/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 75-nguyen-tac-thanh-cong.docx

Microsoft Word - 75-nguyen-tac-thanh-cong.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: 75 NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí hay, bổ ích về Hạnh phúc, Thành công, Giàu có (Kiếm tiền

Chi tiết hơn

Con đường dẫn đến chân hạnh phúc

Con đường dẫn đến chân hạnh phúc Là con người căn bản chúng ta đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều sống chung trên quả đất này. Mọi người đều có cùng một ước nguyện là muốn sống hạnh phúc và không thích khổ đau. Tất cả chúng ta đều yêu

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮ

BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮ BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU ÂU VIỆT NAM (EUROVN) VỚI SẢN PHẨM BOURJOIS

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 NHỮNG MA CHƯỚNG VÀ TRỞ LỰC CỦA THIỀN ĐỊNH Trong kinh điển Phật giáo Nguyên thủy vẫn thường nhấn mạnh đến những trở lực có nguy cơ phương hại cho hành trình tu tập mà gần như không một ai chẳng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN DOÃN ĐÀI QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH HUỀ TRÌ, XÃ AN PHỤ, HUYỆN KIN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN DOÃN ĐÀI QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH HUỀ TRÌ, XÃ AN PHỤ, HUYỆN KIN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN DOÃN ĐÀI QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH HUỀ TRÌ, XÃ AN PHỤ, HUYỆN KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN

Chi tiết hơn

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Số: 29/2011/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Số: 29/2011/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC,

Chi tiết hơn

Thứ Hai Số 65 (6.683) ra ngày 6/3/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại sứ t

Thứ Hai Số 65 (6.683) ra ngày 6/3/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại sứ t Thứ Hai Số 65 (6.683) ra ngày 6/3/2017 http://phapluatplus.vn XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại sứ tại Việt Nam Sáng 5/3, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa lãnh

Chi tiết hơn

AN NINH TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TS. Vũ Đình Anh Chuyên gia Kinh tế Đảm bảo an ninh tài chính đang ngày càng trở thành vấn đề sống còn đối

AN NINH TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TS. Vũ Đình Anh Chuyên gia Kinh tế Đảm bảo an ninh tài chính đang ngày càng trở thành vấn đề sống còn đối AN NINH TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TS. Vũ Đình Anh Chuyên gia Kinh tế Đảm bảo an ninh tài chính đang ngày càng trở thành vấn đề sống còn đối với mỗi quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NghiDinh CP ve SoHuuTriTue.doc

Microsoft Word - NghiDinh CP ve SoHuuTriTue.doc CHÍNH PHỦ Số: 105/2006/Nð-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006 NGHỊ ðịnh Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Sở hữu

Chi tiết hơn

Thiền tông và Tịnh độ tông - chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ

Thiền tông và Tịnh độ tông - chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ Thế thì dù niệm Phật, hay tu Thiền quán mà tâm chuyên chú an định từ một ngày cho đến bảy ngày thì nhất định người đó đạt được đạo quả. Tu Tịnh thì được thấy Phật, còn tu Thiền thì chứng từ sơ quả đến

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 4_Vuong NC-T\ doc)

(Microsoft Word - 4_Vuong NC-T\ doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 29, Số 2 (2013) 34-49 Động thái hướng tới mô hình Trung Hoa trong nỗ lực hoàn thiện thể chế chính trị - xã hội triều Nguyễn giai đoạn nửa đầu thế

Chi tiết hơn

BAÛN tin 285 THOÂNG TIN NOÄI BOÄ ( ) Taøi lieäu phuïc vuï sinh hoaït chi boä haøng thaùng Sinh hoạt chi bộ: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Học tập và làm

BAÛN tin 285 THOÂNG TIN NOÄI BOÄ ( ) Taøi lieäu phuïc vuï sinh hoaït chi boä haøng thaùng Sinh hoạt chi bộ: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Học tập và làm BAÛN tin 285 THOÂNG TIN NOÄI BOÄ (11-2018) Taøi lieäu phuïc vuï sinh hoaït chi boä haøng thaùng Sinh hoạt chi bộ: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Một

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1: 1.1. Tổng quan Cảng biển. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CẢNG BIỂN Khái niệm cảng biển Cảng biển là khu

CHƯƠNG 1: 1.1. Tổng quan Cảng biển. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CẢNG BIỂN Khái niệm cảng biển Cảng biển là khu CHƯƠNG 1: 1.1. Tổng quan 1.1.1. Cảng biển. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CẢNG BIỂN 1.1.1.1. Khái niệm cảng biển Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây

Chi tiết hơn

Tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay NGUYỄN THỊ THANH MAI Tóm tắt: Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức ra đời v

Tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay NGUYỄN THỊ THANH MAI Tóm tắt: Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức ra đời v Tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay NGUYỄN THỊ THANH MAI Tóm tắt: Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức ra đời và tồn tại đến nay đã hơn 2500 năm. Trong suốt thời

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 MỤC LỤC Mục lục SỰ KIỆN 3 NGUYỄN XUÂN THẮNG: Chủ nghĩa Mác trong thế kỷ XXI và giá trị lý luận đối với con đường phát triển của Việt Nam 13 TẠ NGỌC TẤN: Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị - Vấn đề trung

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 4 Chương 13 Việc Đã Thành Công Hì hì! Nữ tử ngồi trên giường, khuôn mặt tươi cười, thấy nam nhân tới gần giường, đột nhiên bướng bỉnh ôm thắt lưng nam tử kéo xuống một cái, tay nhỏ bé liền Ba ba đánh

Chi tiết hơn

Brochure Privater - Tieng viet view Sercure

Brochure Privater - Tieng viet view Sercure Ấn phẩm của Deloitte Insights Mục tiêu dài hạn đáp ứng động lực ngắn hạn Trung tâm Doanh nghiệp Gia đình của Deloitte Mục lục Lời mở đầu Thông tin chung về cuộc khảo sát Tóm tắt Lập kế hoạch phù hợp với

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN MỤC LỤC LỜI TỰA 04 NGUYÊN TẮC VÀ GIÁ TRỊ CỦA MICHELIN 06 NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN 08 - Sứ mệnh - Đạo đức, quy tắc đạo đức và quy tắc ứng xử chống

Chi tiết hơn

Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa

Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa Chú (Lần thứ tư) tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu Người

Chi tiết hơn

ĐIỀU KHOẢN KHÁCH HÀNG CỦA HP - Portfolio Số Hợp đồng nếu cần: HP: Khách hàng: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY HP 1. Các Bên. Các điều khoản này

ĐIỀU KHOẢN KHÁCH HÀNG CỦA HP - Portfolio Số Hợp đồng nếu cần: HP: Khách hàng: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY HP 1. Các Bên. Các điều khoản này CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY HP 1. Các Bên. Các điều khoản này thể hiện hợp đồng ( Hợp đồng ) điều chỉnh việc mua sản phẩm và dịch vụ từ Công ty Hewlett-Packard có pháp nhân được xác định tại

Chi tiết hơn

I

I ĐỀ CƢƠNG Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) I. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI NĂM 1930 MỞ RA BƢỚC NGOẶT LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Bối cảnh ra đời

Chi tiết hơn

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà TẬP MỘT Chư vị đồng tu. Hôm nay chúng

Chi tiết hơn

Đối với giáo dục đại học, hiện có 65 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập với tổng số 244 nghìn sinh viên, chiếm 13,8% tổng số sinh viên cả nước; đã

Đối với giáo dục đại học, hiện có 65 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập với tổng số 244 nghìn sinh viên, chiếm 13,8% tổng số sinh viên cả nước; đã Đối với giáo dục đại học, hiện có 65 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập với tổng số 244 nghìn sinh viên, chiếm 13,8% tổng số sinh viên cả nước; đã có 5 cơ sở giáo dục đại học nước ngoài hoạt động tại

Chi tiết hơn

L P M C TIÊU 12 nguyên tắc vàng Bạn thân mến, Thật vui mừng vì bạn là một người có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, có

L P M C TIÊU   12 nguyên tắc vàng Bạn thân mến, Thật vui mừng vì bạn là một người có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, có 12 nguyên tắc vàng Bạn thân mến, Thật vui mừng vì bạn là một người có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, có trách nhiệm với những mong muốn đang ở phía trước cho bản thân và những người thân yêu.

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH TM LÔ HỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN

CÔNG TY TNHH TM LÔ HỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN CÔNG TY TNHH TM LÔ HỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN 2019 1 Mục lục: PHẦN I (trang 03) KIẾN THỨC PHÁP LUẬT BÁN HÀNG ĐA CẤP PHẦN II (trang 09) CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP PHẦN III

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 6 (2016-2018) Hà Nội,

Chi tiết hơn

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT - HT

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT - HT PHÁP MÔN NIỆM PHẬT (Trích lục Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 19) Pháp sư: HT. TỊNH KHÔNG - Biên dịch: Vọng Tây cư sĩ - Biên tập: Diệu Thúy Giảng tại cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore, tháng 10-2003 Tất cả chư Phật

Chi tiết hơn

doc-unicode

doc-unicode NÓI CHUYỆN VỚI LỚP GIẢNG SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giảng tại Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng II) - 2000. Cùng tất cả Tăng Ni giảng sư, hôm nay tôi được Ban Hoằng Pháp mời giảng giải cho quý vị một buổi.

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NINH VIỆT TRIỀU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NINH VIỆT TRIỀU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NINH VIỆT TRIỀU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO

Chi tiết hơn

chulangnghiem.com Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4

chulangnghiem.com Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4 Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4 Lúc bấy giờ Tôn giả Phú-lâu-na-di-đa-la-ni Tử đang ở giữa đại chúng,

Chi tiết hơn

Đề cương chương trình đại học

Đề cương chương trình đại học ĐỀ CƢƠNG KHOA HỌC QUẢN LÝ Mục Lục Câu 1: Vì sao phải hình thành các tổ chức? Nêu các loại hình tổ chức?...3 Câu 2: Nêu các hoạt động cơ bản của tổ chức? Các hoạt động đó dẫn đến nhu cầu về quản lý như

Chi tiết hơn

Sach

Sach NGUYỄN TRẦN BẠT Cội nguồn cảm hứng NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN Lời tác giả Khi đặt bút viết quyển sách này, tôi như con chim hót những tiếng hót được khích lệ bởi âm thanh tự do của các bậc tiền bối như

Chi tiết hơn

Làm thế nào để chinh phục đối phương Tako Kagayaki Ebook miễn phí tại :

Làm thế nào để chinh phục đối phương Tako Kagayaki Ebook miễn phí tại : Làm thế nào để chinh phục đối phương Tako Kagayaki Ebook miễn phí tại : www.sachvui.com Mục lục Table of Contents Lời nhà xuất bản Lời đầu sách 1. Dùng phương pháp kích động gián tiếp 2. Để đối phương

Chi tiết hơn

Phần 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỒN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Phần 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỒN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU... 1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỒN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP... 3 1.1. Khái quát về vốn kinh doanh... 3 1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh... 7 1.1.2. Phân

Chi tiết hơn

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH & QUY CHẾ HỌC VỤ Tài liệu dành cho sinh viê

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH & QUY CHẾ HỌC VỤ Tài liệu dành cho sinh viê BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH ----------------- & ----------------- QUY CHẾ HỌC VỤ Tài liệu dành cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy học theo học chế tín

Chi tiết hơn

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4 Mấy Ðiệu Sen Thanh: Phần 4 PHƯƠNG HẢI SANH Đồng tử Phương Hải Sanh là con của cư sĩ Phương Dưỡng Thu ở Hương Cảng. Dưỡng Thu ưa làm việc phước thiện, sau tuổi trung niên lại chuyên tâm hướng về Tịnh độ.

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19. LỜI TỰA CHO BỘ TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC (Năm Dân Quốc 22 1933). Pháp Môn Tịnh Độ rộng

Chi tiết hơn

Báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập LỜI MỞ ĐẦU Ngay từ những ngày đầu còn học trên ghế phổ thông, tôi đã xác định con đường mình chọn là khối ngành kinh tế và chuyên ngành là quản trị nguồn nhân lực. Sau khi được tiếp xúc với những bài học

Chi tiết hơn

SỐNG HẠNH PHÚC - CHẾT BÌNH AN The Joy of Living - Dying in Peace Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14 Dịch: Chân Huyền ---o0o--- Nguồn Chuyể

SỐNG HẠNH PHÚC - CHẾT BÌNH AN The Joy of Living - Dying in Peace Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14 Dịch: Chân Huyền ---o0o--- Nguồn   Chuyể SỐNG HẠNH PHÚC - CHẾT BÌNH AN The Joy of Living - Dying in Peace Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14 Dịch: Chân Huyền Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 26-7-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com

Chi tiết hơn

1

1 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THANH TRÚC TƯ TƯỞNG NHÂN SINH CỦA MINH MẠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN

Chi tiết hơn

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich Kinh Bát Chu Tam Muội Ðời Tùy Tam Tạng, Khất Ða và Cấp Ða Việt dịch: HT Minh Lễ Nguồn http://niemphat.com/ Chuyển sang ebook 21-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website

Chi tiết hơn

PARENT RIGHTS

PARENT RIGHTS Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt Các Quyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt cho Trẻ Nhỏ (0-2 Tuổi) và Mầm Non (3-5 Tuổi) 2019-2020 Office of Student Services 255 Capitol Street

Chi tiết hơn

Nghị luận về thời gian

Nghị luận về thời gian Nghị luận về thời gian Author : elisa Nghị luận về thời gian - Bài số 1 Đoạn thơ này là những dự cảm về sự tàn phai của thời gian, tuổi trẻ, đời người: "Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua Xuân còn

Chi tiết hơn

Kinh Từ Bi

Kinh Từ Bi Kinh Từ Bi Ni sư Ayya Khema Diệu Liên-LTL chuyển ngữ 1 Người hằng mong thanh tịnh: Nên thể hiện pháp lành, Có khả năng, chất phác, Hiền hòa, không kiêu mạn. Sống dễ dàng, tri túc, Thanh đạm không rộn ràng,

Chi tiết hơn