TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 STT Tên lớp HP Tên học phần Mã HP Nhóm TC Mã Lớp XTKB

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 STT Tên lớp HP Tên học phần Mã HP Nhóm TC Mã Lớp XTKB"

Bản ghi

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 1 AN1259 _01 Thực hành sư phạm âm nhạc AN D60A 2 AN2206 _01 Lí thuyết âm nhạc cơ bản 2 AN D60A 3 AN2209 _01 Thanh nhạc 1 AN D60A 4 AN2210 _01 Thanh nhạc 2 AN D60A 5 AN2211 _01 Phương pháp học đàn phím điện tử 1 AN D60A 6 AN2212 _01 Phương pháp học đàn phím điện tử 2 AN D60A 7 AN2222 _01 Lịch sử âm nhạc phương tây AN D60A 8 AN2226 _01 Lịch sử âm nhạc phương đông AN D60A 9 AN2262 _01 Thanh nhạc 3 AN D60A 10 AN2263 _01 Phương pháp học đàn phím điện tử 3 AN D60A 11 AN2266 _01 Phân tích tác phẩm âm nhạc 2 AN D60A 12 AN2271 _01 Phối hợp xướng AN D60A 13 AN2272 _01 Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp AN D60A 14 AN2314 _01 Hoà âm AN D60A 15 AN2334 _01 Kí - xướng âm 2 AN D60A 16 AN2360 _01 Lý luận dạy học âm nhạc AN D60A 17 AN2367 _01 Chỉ huy AN D60A 18 AN2378 _01 PP biểu diễn thanh nhạc trên sân khấu AN D60A 19 AN2385 _01 Âm nhạc AN D05A 20 AN2385 _02 Âm nhạc AN D05B 21 AN2464 _01 Hát đồng ca, Hợp xướng AN D60A 22 AN2479 _01 Âm nhạc dân gian Phú Thọ AN D60A 23 AN2576 _01 Thực tập sư phạm 2 AN D60A 24 AN2777 _01 Khóa luận tốt nghiệp AN D60A 25 CH1201 _01 PP nghiên cứu trong công tác xã hội CH D83A 26 CH2206 _01 Chăm sóc sức khỏe tâm thần CH D83A 27 CH2213 _01 Giáo dục và sự phát triển xã hội CH D83A 28 CH2218 _01 Công tác xã hội trẻ em CH D83A 29 CH2221 _01 Công tác xã hội trong hôn nhân và gia đình CH D83A 30 CH2307 _01 Gia đình học CH D83A 31 CH2331 _01 Thực tập 1 CH D83A 32 CH2414 _01 Tham vấn cơ bản CH D83A 33 CH2417 _01 Thực hành công tác xã hội 3 CH D83A 34 CK2213 _01 Thực hành cơ sở khối ngành Cơ-Điện-Điện tử CK D42A 35 CK2311 _01 Dung sai và đo lường CK D42A 36 CK2317 _01 Vật liệu kỹ thuật CK D42A 37 CK2410 _01 Sức bền vật liệu CK D42A 38 CN2201 _01 Vi sinh vật đại cương CN D30A 39 CN2201 _02 Vi sinh vật đại cương CN D12A 40 CN2205 _02 Di truyền động vật CN D30A 41 CN2206 _01 PP nghiên cứu khoa học chuyên ngành CN D30A 42 CN2209 _02 Miễn dịch học CN D30A 43 CN2209 _03 Miễn dịch học CN D13A 44 CN2209 _04 Miễn dịch học CN D13A 45 CN2210 _01 Công nghệ sinh học CN D13A 46 CN2216 _01 Độc chất học CN D30A

2 Trang 2 47 CN2219 _01 Bệnh sản khoa CN D30A 48 CN2242 _01 Chăn nuôi đại cương CN D50A 49 CN2242 _02 Chăn nuôi đại cương CN D50A 50 CN2246 _01 Dinh dưỡng động vật CN D30A 51 CN2250 _01 Vệ sinh chăn nuôi CN D30A 52 CN2254 _01 Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi CN D13A 53 CN2255 _01 Chăn nuôi động vật quý hiếm CN D13A 54 CN2257 _01 Chăn nuôi lợn CN D30A 55 CN2261 _01 Rèn nghề chăn nuôi CN D13A 56 CN2303 _01 Sinh hoá động vật CN D13A 57 CN2315 _02 Dược lý học CN D30A 58 CN2315 _03 Dược lý học CN D13A 59 CN2325 _01 Thực tập 1 CN D13A 60 CN2330 _01 Bệnh truyền nhiễm CN D30A 61 CN2330 _02 Bệnh truyền nhiễm CN D13A 62 CN2347 _01 Thú y cơ bản CN D13A 63 CN2348 _01 Chọn và nhân giống vật nuôi CN D13A 64 CN2353 _01 Sinh lý động vật ứng dụng CN D13A 65 CN2534 _01 Thực tập 2 CN D13A 66 CN2735 _01 Khóa luận tốt nghiệp CN D13A 67 DI2209 _01 Kỹ thuật điện tử số DI D41A 68 DI2211 _01 Vật liệu điện DI D41A 69 DI2214 _01 Thực tập kỹ thuật nhóm ngành điện DI D41A 70 DI2220 _01 Cơ sở lý thuyết trường điện từ DI D41A 71 DI2223 _01 Điện dân dụng DI D42A 72 DI2225 _01 Điều khiển số truyền động điện DI D41A 73 DI2226 _01 Lý thuyết điều khiển nâng cao DI D41A 74 DI2227 _01 Tự động hóa quá trình sản xuất DI D41A 75 DI2228 _01 Logic mờ và mạng nơron DI D41A 76 DI2229 _01 Hệ thống điều khiển phân tán DI D41A 77 DI2234 _01 Hệ thống SCADA DI D41A 78 DI2235 _01 Điều khiển ghép nối máy tính DI D41A 79 DI2237 _01 Khí cụ điện DI D41A 80 DI2302 _01 Vẽ kỹ thuật DI D42A 81 DI2303 _01 Cơ sở lý thuyết mạch điện 1 DI D41A 82 DI2304 _01 Cơ sở lý thuyết mạch điện 2 DI D41A 83 DI2330 _01 Thực tập 1 DI D41A 84 DI2333 _01 Truyền động điện thông minh DI D41A 85 DI2407 _01 Máy điện DI D41A 86 DI2410 _01 Đo lường và thông tin công nghiệp DI D41A 87 DI2417 _01 Hệ thống cung cấp điện DI D41A 88 DI2531 _01 Thực tập 2 DI D41A 89 DI2732 _01 Đồ án tốt nghiệp DI D41A 90 DL1219 _01 Điạ lý đại cương DL D09A 91 DL1219 _02 Điạ lý đại cương DL D04A 92 DL1219 _03 Điạ lý đại cương DL D04A 93 DL1220 _01 Địa lý kinh tế Việt Nam DL D50A 94 DL1222 _01 Địa lý thực vật DL D12A 95 DL1227 _01 Môi trường và phát triển DL D02A 96 DL2113 _01 Thực địa 2 (thực địa tổng hợp) DL C03A 97 DL2153 _01 Thực địa kinh tế - xã hội DL D06A 98 DL2212 _01 Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 2 DL C03A 99 DL2227 _01 Địa lí địa phương DL D06A 100 DL2246 _01 Các nước Châu Âu DL D06A

3 Trang DL2247 _01 Các nước Châu á DL D06A 102 DL2250 _01 Địa lý KT - XH Việt Nam 1 DL D06A 103 DL2263 _01 Địa lí các ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam DL D06A 104 DL2264 _01 Địa lí tự nhiên miền nhiệt đới DL D06A 105 DL2267 _01 Một số VĐ trong DHĐL ở trường PT DL C03A 106 DL2273 _01 Cơ sở tự nhiên và Xã hội 2 DL D03A 107 DL2273 _02 Cơ sở tự nhiên và Xã hội 2 DL D03B 108 DL2273 _03 Cơ sở tự nhiên và Xã hội 2 DL C09A 109 DL2279 _01 Địa lí Việt Nam 2 DL D17A 110 DL2345 _01 Các nước châu Phi-Mỹ-Đại dương DL D06A 111 DL2349 _01 Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2 DL D06A 112 DL2355 _01 PPDH Địa lí ở trường phổ thông DL D06A 113 DL2362 _01 PPDH địa lí theo hướng tích cực DL D06A 114 DL2366 _01 Địa lí du lịch Việt Nam DL C03A 115 DL2424 _01 Thực tập sư phạm 2 DL C03A 116 DL2433 _01 Địa lý tự nhiên đại cương 2 (Khí quyển-thủy quyển) DL D06A 117 DL2560 _01 Thực tập sư phạm 2 DL D06A 118 DL2761 _01 Khóa luận tốt nghiệp DL D06A 119 HH1209 _02 Hóa phân tích HH D13A 120 HH1209 _03 Hóa phân tích HH D30A 121 HH1209 _04 Hóa phân tích HH D12A 122 HH1250 _01 Hóa học hữu cơ HH D23A 123 HH2221 _01 Thí nghiệm hóa học vô cơ HH D24A 124 HH2227 _01 Thí nghiệm hóa học phân tích HH D24A 125 HH2229 _01 Hóa lí 2 HH D24A 126 HH2233 _01 Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm HH D24A 127 HH2237 _01 Thí nghiệm hóa học ở trường phổ thông HH D24A 128 HH2240 _01 Ăn mòn và bảo vệ kim loại HH D24A 129 HH2246 _01 PPDH HH ở trường PT theo hướng tích cực HH D24A 130 HH2247 _01 Tổng hợp hữu cơ HH D24A 131 HH2248 _01 Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ HH D24A 132 HH2259 _01 Hoá học phân tích 2 HH D24A 133 HH2312 _01 Hóa học đại cương 2 HH D24A 134 HH2320 _01 Hoá học vô cơ 2 HH D24A 135 HH2322 _01 Hoá học hữu cơ 2 HH D24A 136 HH2330 _01 Hóa lí 3 HH D24A 137 HH2336 _01 PPDH hóa học ở trường phổ thông HH D24A 138 HH2339 _01 Hóa học các hợp chất thiên nhiên HH D24A 139 HH2343 _01 Thực tập sư phạm 1 HH D24A 140 HH2544 _01 Thực tập sư phạm 2 HH D24A 141 HH2745 _01 Khóa luận tốt nghiệp HH D24A 142 KE2213 _01 Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ KE D10A 143 KE2220 _01 Chuyên đề kiểm toán tài chính KE D10A 144 KE2220 _02 Chuyên đề kiểm toán tài chính KE D10B 145 KE2220 _03 Chuyên đề kiểm toán tài chính KE D10C 146 KE2222 _01 Chuyên đề kế toán quản trị KE D10A 147 KE2222 _02 Chuyên đề kế toán quản trị KE D10B 148 KE2222 _03 Chuyên đề kế toán quản trị KE D10C 149 KE2224 _01 Phân tích hoạt động kinh doanh KE D10A 150 KE2224 _02 Phân tích hoạt động kinh doanh KE C10A 151 KE2227 _01 Thực hành chứng từ kế toán KE C10A 152 KE2228 _01 Thực hành sổ sách - Báo cáo tài chính KE C10A 153 KE2229 _01 Kế toán doanh nghiệp thương mại KE C10A 154 KE2232 _01 Thực tập 1 KE C10A

4 Trang KE2301 _01 Nguyên lý kế toán KE D10A 156 KE2301 _02 Nguyên lý kế toán KE D10B 157 KE2301 _03 Nguyên lý kế toán KE D11A 158 KE2303 _02 Kế toán tài chính 2 KE D10A 159 KE2303 _03 Kế toán tài chính 2 KE D10B 160 KE2305 _01 Kế toán quản trị KE D11A 161 KE2306 _01 Kế toán quốc tế KE D10A 162 KE2315 _02 Kế toán tài chính KE D16A 163 KE2317 _01 Thực tập 1 KE D10A 164 KE2321 _01 Chuyên đề kế toán tài chính KE D10A 165 KE2321 _02 Chuyên đề kế toán tài chính KE D10B 166 KE2321 _03 Chuyên đề kế toán tài chính KE D10C 167 KE2518 _01 Thực tập 2 KE D10A 168 KE2518 _02 Thực tập 2 KE D10B 169 KE2518 _03 Thực tập 2 KE D10C 170 KE2719 _01 Khoá luận tốt nghiệp KE D10A 171 KE2719 _02 Khoá luận tốt nghiệp KE D10B 172 KE2719 _03 Khoá luận tốt nghiệp KE D10C 173 KT1201 _01 Lịch sử các học thuyết kinh tế KT D10A 174 KT1201 _02 Lịch sử các học thuyết kinh tế KT D10B 175 KT1201 _03 Lịch sử các học thuyết kinh tế KT D11A 176 KT1203 _01 Luật kinh tế KT D11A 177 KT1204 _01 Kinh tế công cộng KT D10A 178 KT1204 _02 Kinh tế công cộng KT D10B 179 KT1206 _01 Quản lý Nhà nước về kinh tế KT D10A 180 KT1206 _02 Quản lý Nhà nước về kinh tế KT D10B 181 KT1207 _01 Kinh tế phát triển KT D10A 182 KT1207 _02 Kinh tế phát triển KT D10B 183 KT1221 _01 Kinh tế học đại cương KT D28A 184 KT1221 _04 Kinh tế học đại cương KT D81A 185 KT1221 _05 Kinh tế học đại cương KT D04A 186 KT1230 _02 Phát triển nông thôn KT D50A 187 KT1230 _03 Phát triển nông thôn KT D30A 188 KT1230 _04 Phát triển nông thôn KT D50A 189 KT1244 _01 Phát triển cộng đồng KT D83A 190 KT1302 _01 Toán kinh tế KT D10A 191 KT1302 _02 Toán kinh tế KT D10B 192 KT1302 _03 Toán kinh tế KT D11A 193 KT2211 _01 Phương pháp nghiên cứu kinh tế KT D50A 194 KT2214 _01 Thống kê doanh nghiệp KT D10A 195 KT2216 _01 Lập và phân tích dự án KT D10A 196 KT2220 _01 Thương hiệu và thị trường nông sản KT D12A 197 KT2225 _01 Kinh tế vi mô 2 KT D50A 198 KT2226 _01 Kinh tế vĩ mô 2 KT D50A 199 KT2237 _01 Chuyên đề kinh tế học KT D50A 200 KT2239 _01 Dự án phát triển nông thôn KT D50A 201 KT2252 _01 Kinh tế môi trường KT D50A 202 KT2252 _03 Kinh tế môi trường KT D10A 203 KT2252 _04 Kinh tế môi trường KT D10B 204 KT2252 _05 Kinh tế môi trường KT D11A 205 KT2260 _01 Chuyên đề Phân tích lợi ích-chi phí KT D51A 206 KT2309 _01 Kinh tế vĩ mô 1 KT D10A 207 KT2309 _02 Kinh tế vĩ mô 1 KT D10B 208 KT2309 _03 Kinh tế vĩ mô 1 KT D11A

5 Trang KT2338 _01 Chuyên đề Kinh tế nông nghiệp KT D50A 210 KT2359 _01 Chuyên đề kinh tế đầu tư KT D51A 211 KT2361 _02 Kinh tế du lịch KT D81A 212 KT2535 _01 Thực tập 2 KT D50A 213 KT2557 _01 Thực tập 2 KT D51A 214 KT2736 _01 Khóa luận tốt nghiệp KT D50A 215 KT2758 _01 Khóa luận tốt nghiệp KT D51A 216 LC1202 _04 Tư tưởng Hồ Chí Minh LC D10A 217 LC1202 _05 Tư tưởng Hồ Chí Minh LC D10B 218 LC1202 _11 Tư tưởng Hồ Chí Minh LC D18A 219 LC1202 _12 Tư tưởng Hồ Chí Minh LC D30A 220 LC1202 _13 Tư tưởng Hồ Chí Minh LC D41A 221 LC1202 _18 Tư tưởng Hồ Chí Minh LC D83A 222 LC1202 _19 Tư tưởng Hồ Chí Minh LC D04A 223 LC1204 _01 Logic học đại cương LC D60A 224 LC1204 _02 Logic học đại cương LC D40A 225 LC1204 _04 Logic học đại cương LC D60A 226 LC1204 _06 Logic học đại cương LC D02A 227 LC1204 _07 Logic học đại cương LC D04A 228 LC1204 _08 Logic học đại cương LC D12A 229 LC1204 _09 Logic học đại cương LC D23A 230 LC1204 _10 Logic học đại cương LC D24A 231 LC1204 _11 Logic học đại cương LC D04A 232 LC1205 _01 Xã hội học đại cương LC D60A 233 LC1205 _02 Xã hội học đại cương LC D60A 234 LC1205 _06 Xã hội học đại cương LC D81A 235 LC1206 _01 Thống kê xã hội LC D04A 236 LC1206 _02 Thống kê xã hội LC D06A 237 LC1206 _03 Thống kê xã hội LC D04A 238 LC1207 _01 Pháp luật đại cương LC D60A 239 LC1207 _02 Pháp luật đại cương LC D60A 240 LC1303 _02 Đường lối CM của Đảng CSVN LC D10A 241 LC1303 _07 Đường lối CM của Đảng CSVN LC D15A 242 LC1303 _09 Đường lối CM của Đảng CSVN LC D16A 243 LC1303 _12 Đường lối CM của Đảng CSVN LC D18A 244 LC1303 _13 Đường lối CM của Đảng CSVN LC D30A 245 LC1326 _01 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC C08A 246 LC1326 _03 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC D01A 247 LC1326 _04 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC D02A 248 LC1326 _05 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC D03A 249 LC1326 _06 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC D03B 250 LC1326 _08 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC D05A 251 LC1326 _09 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC D05B 252 LC1326 _12 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC D10A 253 LC1326 _13 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC D10B 254 LC1326 _14 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC D11A 255 LC1326 _20 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC D18A 256 LC1326 _23 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC D28A 257 LC1326 _24 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 LC D30A 258 LC2214 _01 Lịch sử tư tưởng Việt Nam LC C03A 259 LC2214 _02 Lịch sử tư tưởng Việt Nam LC D09A 260 LC2215 _01 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa LC C03A 261 LC2216 _01 Lịch sử triết học Trung Quốc cổ đại LC D09A 262 LC2217 _01 Lịch sử triết học ấn Độ cổ đại LC D09A

6 Trang LC2224 _01 Đạo đức và PPDH đạo đức ở Tiểu học LC C09A 264 LC2313 _01 PP giảng dạy môn giáo dục công dân LC D09A 265 LC2321 _02 Pháp luật du lịch LC D81A 266 LC2409 _01 Pháp luật chuyên ngành LC D09A 267 LN1201 _01 Sinh thái môi trường LN D13A 268 LN1201 _02 Sinh thái môi trường LN D30A 269 LS1201 _01 Dân tộc học đại cương LS D02A 270 LS1201 _03 Dân tộc học đại cương LS D81A 271 LS1203 _02 Lịch sử văn minh thế giới 1 LS D28A 272 LS1203 _05 Lịch sử văn minh thế giới 1 LS D03A 273 LS1203 _06 Lịch sử văn minh thế giới 1 LS D03B 274 LS1203 _07 Lịch sử văn minh thế giới 1 LS D04A 275 LS1203 _10 Lịch sử văn minh thế giới 1 LS D04A 276 LS1204 _01 Tôn giáo học đại cương LS D09A 277 LS1204 _04 Tôn giáo học đại cương LS D81A 278 LS1205 _01 Lịch sử Đông Nam á đại cương LS D09A 279 LS1206 _01 Lịch sử địa phương và PPNC LS địa phương LS D09A 280 LS1232 _01 Lịch sử ngoại giao Việt Nam LS D28A 281 LS1232 _03 Lịch sử ngoại giao Việt Nam LS C04A 282 LS1232 _04 Lịch sử ngoại giao Việt Nam LS D04A 283 LS1232 _05 Lịch sử ngoại giao Việt Nam LS D04A 284 LS1233 _01 Đại cương lịch sử Việt Nam LS D02A 285 LS1233 _02 Đại cương lịch sử Việt Nam LS D03A 286 LS1233 _03 Đại cương lịch sử Việt Nam LS D03B 287 LS1334 _01 Lịch sử quan hệ quốc tế LS D18A 288 LS2108 _01 Thực tế lịch sử LS D09A 289 LS2209 _01 PP luận sử học và nhập môn sử học LS D09A 290 LS2212 _01 Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử LS D09A 291 LS2213 _01 Lịch sử sử học và sử liệu học LS D09A 292 LS2221 _01 Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam LS D09A 293 LS2222 _01 Những vấn đề LS Trung Quốc cổ - trung đại LS D09A 294 LS2223 _01 Nâng cao hiệu quả bài học LS ở trường PT LS D09A 295 LS2261 _01 Lịch sử Việt Nam 3 LS D17A 296 LS2320 _01 Quan hệ quốc tế từ cuối thế kỷ XIX đến nay LS D09A 297 LS2357 _01 Lịch sử thế giới hiện đại LS D09A 298 LS2415 _01 Lịch sử Việt Nam cận đại LS D09A 299 MN1201 _01 Văn học dân gian MN D05A 300 MN1201 _02 Văn học dân gian MN D05B 301 MN1202 _01 Tiếng Việt MN C08A 302 MN1271 _01 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non MN C08A 303 MN1271 _02 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non MN D05A 304 MN1271 _03 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non MN D05B 305 MN1272 _01 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non MN D05A 306 MN1272 _02 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non MN D05B 307 MN2209 _01 Múa và phương pháp dạy múa MN C08A 308 MN2219 _01 Đồ chơi MN C08A 309 MN2219 _02 Đồ chơi MN D05A 310 MN2219 _03 Đồ chơi MN D05B 311 MN2221 _01 Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non MN D05A 312 MN2222 _01 Biên đạo múa cho trẻ mầm non theo chủ đề MN D05A 313 MN2222 _02 Biên đạo múa cho trẻ mầm non theo chủ đề MN C08A 314 MN2222 _03 Biên đạo múa cho trẻ mầm non theo chủ đề MN D05A 315 MN2223 _01 DDSK và PTVĐ cho trẻ MN theo hướng t.hợp MN D05A 316 MN2223 _02 DDSK và PTVĐ cho trẻ MN theo hướng t.hợp MN C08A

7 Trang MN2223 _03 DDSK và PTVĐ cho trẻ MN theo hướng t.hợp MN D05A 318 MN2233 _01 Đánh giá trong giáo dục mầm non MN C08A 319 MN2244 _01 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ MN D05A 320 MN2244 _02 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ MN D05B 321 MN2246 _01 Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em MN D05A 322 MN2246 _03 Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em MN C08A 323 MN2256 _01 Nghề giáo viên mầm non MN D05A 324 MN2256 _02 Nghề giáo viên mầm non MN C08A 325 MN2256 _03 Nghề giáo viên mầm non MN D05A 326 MN2257 _01 Lý luận văn học và văn học trẻ em MN D05A 327 MN2257 _02 Lý luận văn học và văn học trẻ em MN D05B 328 MN2258 _01 Dinh dưỡng trẻ em MN C08A 329 MN2304 _01 Toán cơ sở MN D05A 330 MN2304 _02 Toán cơ sở MN D05B 331 MN2334 _01 Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non MN C08A 332 MN2345 _01 LL và PP cho trẻ làm quen với TPVH MN D05A 333 MN2347 _01 LL và PP hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho MN C08A 334 MN2347 _02 LL và PP hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho MN D05A 335 MN2348 _01 Lý luận và PP hướng dẫn trẻ làm quen với MT xung MN C08A 336 MN2350 _01 LL và PP tổ chức HĐ tạo hình cho trẻ em MN C08A 337 MN2355 _01 Múa và phương pháp dạy múa MN D05A 338 MN2355 _02 Múa và phương pháp dạy múa MN D05A 339 MN2428 _01 P.Triển và TC thực hiện chương trình GDMN MN D05A 340 MN2436 _01 Thực tập sư phạm 2 MN C08A 341 MN2526 _01 Thực tập sư phạm 2 MN D05A 342 MN2727 _01 Khóa luận tốt nghiệp MN D05A 343 MT2260 _01 Hình họa (3) MT D61A 344 MT2269 _01 Bố cục (3) MT D61A 345 MT2274 _01 Thực tế chuyên môn 1 MT D61A 346 MT2276 _01 Thực tế chuyên môn 3 MT D61A 347 MT2286 _01 Mỹ thuật MT C09A 348 MT2373 _01 Bố cục 7 MT D61A 349 MT2382 _01 Phân tích tác phẩm mĩ thuật MT D61A 350 MT2388 _01 Mỹ thuật MT D05A 351 MT2388 _02 Mỹ thuật MT D05B 352 MT2457 _01 Lịch sử mỹ thuật thế giới MT D61A 353 MT2483 _01 Phương pháp sáng tác tác phẩm mĩ thuật MT D61A 354 MT2580 _01 Thực tập sư phạm 2 MT D61A 355 MT2781 _01 Khóa luận tốt nghiệp MT D61A 356 NH2203 _01 Tài chính doanh nghiệp NH D51A 357 NH2203 _02 Tài chính doanh nghiệp NH D10A 358 NH2203 _03 Tài chính doanh nghiệp NH D10B 359 NH2208 _01 Thị trường chứng khoán NH D10A 360 NH2214 _01 Phân tích báo cáo tài chính NH D10A 361 NH2220 _01 Phân tích tài chính NH D16A 362 NH2227 _01 Thuế nhà nước NH D10A 363 NH2229 _01 Đầu tư tài chính NH D16A 364 NH2304 _01 Tài chính quốc tế NH D16A 365 NH2306 _01 Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương NH D16A 366 NH2311 _01 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 NH D16A 367 NH2313 _01 Phân tích và đầu tư chứng khoán NH D16A 368 NH2316 _01 Thực tập 1 NH D16A 369 NH2321 _01 Tín dụng và Thẩm định tín dụng ngân hàng NH D16A 370 NH2333 _01 Tiền tệ và thanh toán quốc tế NH D80A

8 Trang NH2517 _01 Thực tập 2 NH D16A 372 NH2718 _01 Khoá luận tốt nghiệp NH D16A 373 NN1203 _01 Tiếng Anh (3) NN C08A 374 NN1203 _02 Tiếng Anh (3) NN C08A 375 NN1203 _03 Tiếng Anh (3) NN C09A 376 NN1203 _05 Tiếng Anh (3) NN D05A 377 NN1203 _06 Tiếng Anh (3) NN D01A 378 NN1203 _07 Tiếng Anh (3) NN D02A 379 NN1203 _08 Tiếng Anh (3) NN D03A 380 NN1203 _09 Tiếng Anh (3) NN D03B 381 NN1203 _10 Tiếng Anh (3) NN D05A 382 NN1203 _11 Tiếng Anh (3) NN D05B 383 NN1203 _13 Tiếng Anh (3) NN D09A 384 NN1203 _14 Tiếng Anh (3) NN D10A 385 NN1203 _15 Tiếng Anh (3) NN D10B 386 NN1203 _17 Tiếng Anh (3) NN D13A 387 NN1203 _18 Tiếng Anh (3) NN D15A 388 NN1203 _19 Tiếng Anh (3) NN D16A 389 NN1203 _21 Tiếng Anh (3) NN D18A 390 NN1203 _22 Tiếng Anh (3) NN D23A 391 NN1203 _24 Tiếng Anh (3) NN D30A 392 NN1203 _25 Tiếng Anh (3) NN D40A 393 NN1203 _33 Tiếng Anh (3) NN D81A 394 NN1203 _34 Tiếng Anh (3) NN D83A 395 NN1203 _35 Tiếng Anh (3) NN D02A 396 NN1203 _36 Tiếng Anh (3) NN D83A 397 NN1203 _37 Tiếng Anh (3) NN D03A 398 NN1301 _01 Tiếng Anh (1) NN C08A 399 NN1301 _03 Tiếng Anh (1) NN D01A 400 NN1301 _04 Tiếng Anh (1) NN D02A 401 NN1301 _05 Tiếng Anh (1) NN D03A 402 NN1301 _06 Tiếng Anh (1) NN D03B 403 NN1301 _07 Tiếng Anh (1) NN D05A 404 NN1301 _08 Tiếng Anh (1) NN D05B 405 NN1301 _09 Tiếng Anh (1) NN D06A 406 NN1301 _11 Tiếng Anh (1) NN D10A 407 NN1301 _12 Tiếng Anh (1) NN D10B 408 NN1301 _13 Tiếng Anh (1) NN D11A 409 NN1301 _14 Tiếng Anh (1) NN D12A 410 NN1301 _15 Tiếng Anh (1) NN D13A 411 NN1301 _16 Tiếng Anh (1) NN D15A 412 NN1301 _17 Tiếng Anh (1) NN D16A 413 NN1301 _19 Tiếng Anh (1) NN D18A 414 NN1301 _22 Tiếng Anh (1) NN D30A 415 NN1301 _26 Tiếng Anh (1) NN D10A 416 NN1301 _27 Tiếng Anh (1) NN D10B 417 NN1301 _28 Tiếng Anh (1) NN D05A 418 NN1301 _30 Tiếng Anh (1) NN D70A 419 NN2313 _01 Tiếng Anh chuyên ngành NN D16A 420 NN2318 _01 Tiếng Anh du lịch 2 NN D80A 421 NN2318 _04 Tiếng Anh du lịch 2 NN D81A 422 NV1201 _01 Tiếng Việt thực hành NV D09A 423 NV1201 _02 Tiếng Việt thực hành NV D06A 424 NV1201 _05 Tiếng Việt thực hành NV D23A

9 Trang NV1201 _06 Tiếng Việt thực hành NV D24A 426 NV1201 _07 Tiếng Việt thực hành NV D30A 427 NV1204 _01 Ngôn ngữ học đại cương NV C08A 428 NV1204 _02 Ngôn ngữ học đại cương NV D05A 429 NV1204 _03 Ngôn ngữ học đại cương NV D05B 430 NV1205 _01 Phân tích văn bản tiếng Việt NV D28A 431 NV1205 _03 Phân tích văn bản tiếng Việt NV C04A 432 NV1205 _04 Phân tích văn bản tiếng Việt NV D04A 433 NV1205 _05 Phân tích văn bản tiếng Việt NV D04A 434 NV1213 _01 Nhân học xã hội NV D02A 435 NV1252 _01 Dẫn luận ngôn ngữ NV C04A 436 NV1351 _01 Tiếng Việt NV C04A 437 NV1351 _02 Tiếng Việt NV D04A 438 NV1351 _03 Tiếng Việt NV D28A 439 NV2220 _01 Tiến trình văn học (LLVH 3) NV D02A 440 NV2229 _01 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt NV D02A 441 NV2315 _01 Văn bản Hán văn Trung Quốc NV D02A 442 NV2355 _01 Văn học Việt Nam trung đại NV D17A 443 NV2424 _01 VHVN trung đại II (TK XVIII - TKXIX) NV D02A 444 QP1008 _02 Giáodụcquốcphòngvàanninh QP D10A 445 QP1008 _12 Giáodụcquốcphòngvàanninh QP D41A 446 QT1221 _01 Văn hóa kinh doanh QT D10A 447 QT1221 _02 Văn hóa kinh doanh QT D10B 448 QT1221 _05 Văn hóa kinh doanh QT D81A 449 QT2209 _01 Quản trị doanh nghiệp QT D10A 450 QT2213 _01 Quản trị chất lượng QT D11A 451 QT2225 _01 Kỹ năng và quản trị bán hàng QT D11A 452 QT2226 _01 Khởi sự doanh nghiệp QT D11A 453 QT2302 _01 Marketing căn bản QT D10A 454 QT2302 _02 Marketing căn bản QT D10B 455 QT2303 _01 Quản trị nhân lực QT D11A 456 QT2304 _01 Quản trị sản xuất QT D11A 457 QT2305 _01 Quản trị tài chính QT D11A 458 QT2307 _01 Quản trị Marketing QT D11A 459 QT2315 _01 Thực tập 1 QT D11A 460 QT2319 _01 Quản trị doanh nghiệp QT D11A 461 QT2335 _01 Quản trị kinh doanh khách sạn QT D81A 462 QT2516 _01 Thực tập 2 QT D11A 463 QT2717 _01 Khoá luận tốt nghiệp QT D11A 464 SH1203 _01 Môi trường và con người SH D23A 465 SH1204 _01 Giáo dục môi trường SH C09A 466 SH1205 _01 Dân số-môi trường-aids-ma tuý SH D60A 467 SH1205 _02 Dân số-môi trường-aids-ma tuý SH D24A 468 SH1209 _01 Động vật học SH D13A 469 SH1209 _02 Động vật học SH D30A 470 SH1215 _01 Lý sinh học SH D23A 471 SH1260 _01 Sinh học phân tử SH D12A 472 SH2232 _01 Thực tập NC thiên nhiên SH D23A 473 SH2245 _01 Hệ sinh thái nông nghiệp SH D23A 474 SH2246 _01 Kĩ thuật dạy học sinh học SH D23A 475 SH2325 _01 Giải phẫu học người SH D23A 476 SH2330 _01 Tiến hóa SH D23A 477 SH2341 _01 Thực tập sư phạm 1 SH D23A 478 SH2344 _01 Di truyền học người SH D23A

10 Trang SH2372 _01 Thực vật học 1 SH D23A 480 SH2374 _01 Động vật học 2 SH D23A 481 SH2424 _01 Sinh lý học thực vật SH D23A 482 SH2426 _01 Sinh lý học người và động vật SH D23A 483 SH2427 _01 Di truyền học SH D23A 484 SH2475 _01 Hóa sinh học SH D23A 485 SH2542 _01 Thực tập sư phạm 2 SH D23A 486 SH2743 _01 Khóa luận tốt nghiệp SH D23A 487 TA1238 _01 Ngôn ngữ học đối chiếu TA C04A 488 TA2205 _01 Nghe 2 (Inter) TA D04A 489 TA2205 _02 Nghe 2 (Inter) TA D28A 490 TA2206 _01 Nói 2 TA D04A 491 TA2206 _02 Nói 2 TA D28A 492 TA2207 _01 Đọc 2 TA D04A 493 TA2207 _02 Đọc 2 TA D28A 494 TA2208 _01 Viết 2 TA D04A 495 TA2208 _02 Viết 2 TA D28A 496 TA2210 _01 PP Nghiên cứu khoa học chuyên ngành TA D04A 497 TA2210 _02 PP Nghiên cứu khoa học chuyên ngành TA D04A 498 TA2215 _01 Ngữ âm - âm vị học TA C04A 499 TA2215 _02 Ngữ âm - âm vị học TA D28A 500 TA2215 _03 Ngữ âm - âm vị học TA D04A 501 TA2216 _01 Ngữ nghĩa học TA D28A 502 TA2216 _02 Ngữ nghĩa học TA D04A 503 TA2217 _01 Từ vựng học TA C04A 504 TA2217 _02 Từ vựng học TA D28A 505 TA2219 _01 Văn hoá Anh TA D04A 506 TA2219 _02 Văn hoá Anh TA D04B 507 TA2219 _03 Văn hoá Anh TA D28A 508 TA2221 _01 Lý thuyết dịch TA D28A 509 TA2228 _01 Tiếng Anh công nghệ thông tin TA D28A 510 TA2228 _02 Tiếng Anh công nghệ thông tin TA D04A 511 TA2229 _01 Tiếng Anh du lịch TA D28A 512 TA2229 _02 Tiếng Anh du lịch TA D04A 513 TA2230 _01 Tiếng Anh kinh tế TA D28A 514 TA2230 _02 Tiếng Anh kinh tế TA D04A 515 TA2231 _01 Giao tiếp giao văn hoá TA D28A 516 TA2231 _02 Giao tiếp giao văn hoá TA D04A 517 TA2232 _01 Kỹ năng thuyết trình TA D28A 518 TA2232 _02 Kỹ năng thuyết trình TA D28A 519 TA2260 _01 Dịch 2 TA C04A 520 TA2265 _01 Phân tích diễn ngôn TA D28A 521 TA2269 _01 Dịch 1 TA C04A 522 TA2309 _01 Ngữ pháp TA C04A 523 TA2309 _02 Ngữ pháp TA D28A 524 TA2309 _03 Ngữ pháp TA D04A 525 TA2324 _01 Biên dịch 2 TA D04A 526 TA2325 _01 Phiên dịch 2 TA D04A 527 TA2333 _01 Thực tập 1 TA D04A 528 TA2337 _01 Ngữ pháp nâng cao TA D04A 529 TA2337 _02 Ngữ pháp nâng cao TA D04B 530 TA2352 _01 Phương pháp giảng dạy bộ môn 1 TA D28A 531 TA2352 _02 Phương pháp giảng dạy bộ môn 1 TA C04A 532 TA2353 _01 Phương pháp giảng dạy bộ môn 2 TA D28A

11 Trang TA2361 _01 Kỹ năng tổng hợp TA C04A 534 TA2367 _01 Dịch nâng cao TA D28A 535 TA2380 _01 Nghe - Nói 4 TA D04A 536 TA2381 _01 Đọc - Viết 4 TA D04A 537 TA2436 _01 Kĩ năng tổng hợp (Advanced) TA D04A 538 TA2436 _02 Kĩ năng tổng hợp (Advanced) TA D04B 539 TA2436 _03 Kĩ năng tổng hợp (Advanced) TA D28A 540 TA2455 _01 Thực tập sư phạm 2 TA C04A 541 TA2534 _01 Thực tập 2 TA D04A 542 TA2534 _02 Thực tập 2 TA D04B 543 TA2563 _01 Thực tập sư phạm 2 TA D28A 544 TA2735 _01 Khoá luận tốt nghiệp TA D04A 545 TA2735 _02 Khoá luận tốt nghiệp TA D04B 546 TA2764 _01 Khóa luận tốt nghiệp TA D28A 547 TC1002 _01 Giáo dục thể chất TC C08A 548 TC1002 _03 Giáo dục thể chất TC D01A 549 TC1002 _04 Giáo dục thể chất TC D02A 550 TC1002 _05 Giáo dục thể chất TC D03A 551 TC1002 _06 Giáo dục thể chất TC D03B 552 TC1002 _07 Giáo dục thể chất TC D04A 553 TC1002 _08 Giáo dục thể chất TC D05A 554 TC1002 _09 Giáo dục thể chất TC D05B 555 TC1002 _12 Giáo dục thể chất TC D10A 556 TC1002 _13 Giáo dục thể chất TC D10B 557 TC1002 _14 Giáo dục thể chất TC D11A 558 TC1002 _16 Giáo dục thể chất TC D13A 559 TC1002 _17 Giáo dục thể chất TC D15A 560 TC1002 _23 Giáo dục thể chất TC D28A 561 TC1002 _24 Giáo dục thể chất TC D30A 562 TC1004 _01 Giáo dục thể chất TC D01A 563 TC1004 _02 Giáo dục thể chất TC D02A 564 TC1004 _03 Giáo dục thể chất TC D03A 565 TC1004 _04 Giáo dục thể chất TC D03B 566 TC1004 _05 Giáo dục thể chất TC D05A 567 TC1004 _06 Giáo dục thể chất TC D05B 568 TC1004 _07 Giáo dục thể chất TC D08A 569 TC1004 _08 Giáo dục thể chất TC D09A 570 TC1004 _09 Giáo dục thể chất TC D10A 571 TC1004 _10 Giáo dục thể chất TC D10B 572 TC1004 _11 Giáo dục thể chất TC D11A 573 TC1004 _12 Giáo dục thể chất TC D04A 574 TC1004 _13 Giáo dục thể chất TC D15A 575 TC1004 _16 Giáo dục thể chất TC D18A 576 TC1004 _17 Giáo dục thể chất TC D23A 577 TC1004 _19 Giáo dục thể chất TC D28A 578 TC1004 _20 Giáo dục thể chất TC D30A 579 TC1004 _28 Giáo dục thể chất TC D81A 580 TC1004 _29 Giáo dục thể chất TC D83A 581 TC1004 _30 Giáo dục thể chất TC D03A 582 TC2226 _01 Huấn luyện thể thao TC D70A 583 TC2237 _01 Thể dục dụng cụ TC D70A 584 TC2245 _01 Y học thể dục thể thao TC D70A 585 TC2247 _01 Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT TC D70A 586 TC2248 _01 Thể dục thực dụng, đồng diễn và nhịp điệu TC D70A

12 Trang TC2249 _01 Vệ sinh thể dục thể thao TC D70A 588 TC2251 _01 Chạy trung bình và chạy việt dã TC D70A 589 TC2255 _01 Đẩy tạ TC D70A 590 TC2256 _01 Thể dục tự do TC D70A 591 TC2266 _01 Cờ vua TC D70A 592 TC2268 _01 Bóng đá chuyên sâu 2 TC D70A 593 TC2272 _01 Bóng chuyền chuyên sâu 2 TC D70A 594 TC2276 _01 Cầu lông chuyên sâu 2 TC D70A 595 TC2280 _01 Thể dục chuyên sâu 2 TC D70A 596 TC2284 _01 Điền kinh chuyên sâu 2 TC D70A 597 TC2287 _01 Vật tự do TC D70A 598 TC2288 _01 Quần vợt TC D70A 599 TC2289 _01 Aerobic TC D70A 600 TC2290 _01 Võ Taekwondo TC D70A 601 TC2291 _01 Trò chơi vận động TC D70A 602 TC2296 _01 Quản lý thể dục thể thao TC D70A 603 TC2344 _01 Sinh lý thể dục thể thao TC D70A 604 TC2353 _01 Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất TC D70A 605 TC2361 _01 Cầu lông TC D70A 606 TC2363 _01 Bóng bàn TC D70A 607 TC2374 _01 Bóng chuyền chuyên sâu 4 TC D70A 608 TC2378 _01 Cầu lông chuyên sâu 4 TC D70A 609 TC2395 _01 Thể thao trường học TC D70A 610 TC2458 _01 Bóng chuyền TC D70A 611 TC2593 _01 Thực tập sư phạm 2 TC D70A 612 TC2794 _01 Khóa luận tốt nghiệp TC D70A 613 TG1202 _01 Lý luận dạy học và lý luận giáo dục TG D01A 614 TG1202 _02 Lý luận dạy học và lý luận giáo dục TG D02A 615 TG1202 _03 Lý luận dạy học và lý luận giáo dục TG D08A 616 TG1202 _04 Lý luận dạy học và lý luận giáo dục TG D09A 617 TG1202 _05 Lý luận dạy học và lý luận giáo dục TG D23A 618 TG1202 _07 Lý luận dạy học và lý luận giáo dục TG D28A 619 TG1203 _01 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT TG C01A 620 TG1203 _03 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT TG C08A 621 TG1203 _04 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT TG C09A 622 TG1205 _01 Tâm lý học đại cương TG D01A 623 TG1205 _02 Tâm lý học đại cương TG D02A 624 TG1205 _03 Tâm lý học đại cương TG D03A 625 TG1205 _04 Tâm lý học đại cương TG D03B 626 TG1206 _01 Giáo dục học đại cương TG C08A 627 TG1219 _01 Tổ chức các HD GD theo hướng tích hợp TG C08A 628 TG1219 _02 Tổ chức các HD GD theo hướng tích hợp TG D05A 629 TG1219 _03 Tổ chức các HD GD theo hướng tích hợp TG D05B 630 TG1221 _01 Tâm lý học quản lý TG D10A 631 TG1221 _02 Tâm lý học quản lý TG D10B 632 TG2204 _01 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục TG D01A 633 TG2204 _02 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục TG D02A 634 TG2204 _03 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục TG D03A 635 TG2204 _04 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục TG D03B 636 TG2204 _05 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục TG D08A 637 TG2204 _06 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục TG D09A 638 TG2204 _07 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục TG D23A 639 TG2204 _09 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục TG D28A 640 TG2208 _01 LLDH và lý luận giáo dục tiểu học TG D03A

13 Trang TG2208 _02 LLDH và lý luận giáo dục tiểu học TG D03B 642 TG2209 _01 Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học TG D03A 643 TG2209 _02 Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học TG D03B 644 TG2213 _01 Tâm lý học trẻ em 1 TG D05A 645 TG2213 _02 Tâm lý học trẻ em 1 TG D05B 646 TG2214 _01 Tâm lý học trẻ em 2 TG C08A 647 TG2214 _02 Tâm lý học trẻ em 2 TG D05A 648 TG2214 _03 Tâm lý học trẻ em 2 TG D05B 649 TG2216 _01 Giáo dục học trẻ em 2 TG C08A 650 TG2216 _02 Giáo dục học trẻ em 2 TG D05A 651 TG2216 _03 Giáo dục học trẻ em 2 TG D05B 652 TG2229 _01 Tâm lý học giới tính TG D83A 653 TG2307 _01 TLH lứa tuổi và TLH sư phạm tiểu học TG C09A 654 TG2326 _01 Tâm lí học trẻ em và giáo dục học trẻ em TG D05A 655 TH1202 _01 Cơ sở ngôn ngữ và thực hành Tiếng Việt TH C09A 656 TH1202 _02 Cơ sở ngôn ngữ và thực hành Tiếng Việt TH D03A 657 TH1202 _03 Cơ sở ngôn ngữ và thực hành Tiếng Việt TH D03B 658 TH1203 _01 Phong cách học Tiếng Việt TH C09A 659 TH1203 _02 Phong cách học Tiếng Việt TH D03A 660 TH1203 _03 Phong cách học Tiếng Việt TH D03B 661 TH1222 _01 Xác suất thống kê TH C09A 662 TH1222 _02 Xác suất thống kê TH D03A 663 TH1222 _03 Xác suất thống kê TH D03B 664 TH1223 _01 Toán sơ cấp TH D03A 665 TH1223 _02 Toán sơ cấp TH D03B 666 TH1269 _01 Giáo dục kỹ năng sống TH C09A 667 TH1269 _02 Giáo dục kỹ năng sống TH D03A 668 TH1269 _03 Giáo dục kỹ năng sống TH D03B 669 TH1273 _01 Số học TH C09A 670 TH1273 _02 Số học TH D03A 671 TH1273 _03 Số học TH D03B 672 TH2206 _01 Ngôn ngữ học văn bản TH D03A 673 TH2206 _02 Ngôn ngữ học văn bản TH D03B 674 TH2225 _01 PPDH Toán học ở tiểu học 1 TH D03A 675 TH2225 _03 PPDH Toán học ở tiểu học 1 TH C09A 676 TH2243 _01 PPDH Tự nhiên và xã hội ở tiểu học TH C09A 677 TH2244 _01 Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu học TH D03A 678 TH2246 _01 PPDH thủ công và kỹ thuật ở tiểu học TH D03A 679 TH2246 _03 PPDH thủ công và kỹ thuật ở tiểu học TH C09A 680 TH2247 _01 Âm nhạc TH D03A 681 TH2248 _01 PPDH Âm nhạc ở tiểu học TH D03A 682 TH2249 _01 Mỹ thuật TH D03A 683 TH2250 _01 PPDH Mỹ thuật ở tiểu học TH D03A 684 TH2251 _01 PPDH Thể dục ở tiểu học TH D03A 685 TH2257 _01 Rèn luyện NVSP thường xuyên TH C09A 686 TH2261 _01 Toán và PPDH toán ở Tiểu học TH C09A 687 TH2263 _01 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 1 TH D03A 688 TH2263 _03 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 1 TH C09A 689 TH2304 _01 Tiếng Việt 1 TH D03A 690 TH2304 _02 Tiếng Việt 1 TH D03B 691 TH2308 _01 Văn học 2 TH D03A 692 TH2308 _02 Văn học 2 TH D03B 693 TH2329 _01 Toán và PPDH toán ở tiểu học TH D03A 694 TH2358 _01 Toán học 2 TH C09A

14 Trang TH2362 _01 Tiếng Việt, Văn học và PPDH TH C09A 696 TH2413 _01 Tiếng Việt văn học và PPDH TH D03A 697 TH2460 _01 Thực tập sư phạm 2 TH C09A 698 TH2756 _01 Khoá luận tốt nghiệp TH D03A 699 TI1201 _01 Tin học cơ sở TI C08A 700 TI1201 _02 Tin học cơ sở TI C09A 701 TI1201 _03 Tin học cơ sở TI D01A 702 TI1201 _04 Tin học cơ sở TI D02A 703 TI1201 _05 Tin học cơ sở TI D03A 704 TI1201 _06 Tin học cơ sở TI D03B 705 TI1201 _07 Tin học cơ sở TI D05A 706 TI1201 _08 Tin học cơ sở TI D05B 707 TI1201 _09 Tin học cơ sở TI D06A 708 TI1201 _11 Tin học cơ sở TI D28A 709 TI1201 _12 Tin học cơ sở TI D40A 710 TI1201 _13 Tin học cơ sở TI D60A 711 TI1201 _15 Tin học cơ sở TI D70A 712 TI1205 _01 Quản lý hệ thống máy tính TI D15A 713 TI1242 _01 Ngôn ngữ lập trình Pascal 1 TI D40A 714 TI1242 _03 Ngôn ngữ lập trình Pascal 1 TI C01A 715 TI1245 _01 Phương pháp tính TI D40A 716 TI1303 _01 Hệ quản trị CSDL 1 TI C15A 717 TI1303 _02 Hệ quản trị CSDL 1 TI D15A 718 TI2245 _01 Tin học ứng dụng TI D10A 719 TI2245 _03 Tin học ứng dụng TI D11A 720 TI2245 _04 Tin học ứng dụng TI D10A 721 TI2252 _01 ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non TI D05A 722 TI2252 _02 ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non TI D05A 723 TI2253 _01 Lập trình trên thiết bị di động TI D15A 724 TI2253 _02 Lập trình trên thiết bị di động TI C15A 725 TI2254 _01 Quản lý dự án phần mềm TI D15A 726 TI2263 _01 Tin học ứng dụng trong du lịch TI D81A 727 TI2263 _02 Tin học ứng dụng trong du lịch TI D81A 728 TI2264 _01 Tin học ứng dụng trong kỹ thuật TI D42A 729 TI2265 _01 Phương pháp tính TI D15A 730 TI2266 _01 Toán rời rạc TI D01A 731 TI2266 _02 Toán rời rạc TI D08A 732 TI2266 _03 Toán rời rạc TI D15A 733 TI2319 _01 Đồ họa máy tính TI C15A 734 TI2319 _02 Đồ họa máy tính TI D15A 735 TI2322 _01 Hợp ngữ và lập trình điều khiển thiết bị TI D15A 736 TI2322 _02 Hợp ngữ và lập trình điều khiển thiết bị TI C15A 737 TI2323 _01 Thiết bị ngoại vi và ghép nối TI C15A 738 TI2323 _02 Thiết bị ngoại vi và ghép nối TI D15A 739 TI2324 _01 Lập trình hướng đối tượng TI D15A 740 TI2325 _01 Công nghệ phần mềm TI D15A 741 TI2327 _01 Mạng máy tính TI D15A 742 TI2329 _01 Lập trình ứng dụng mạng TI D15A 743 TI2336 _01 Thực tập 1 TI D15A 744 TI2355 _01 Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến TI D15A 745 TI2356 _01 Mạng không dây và di động TI D15A 746 TI2356 _03 Mạng không dây và di động TI C15A 747 TI2356 _04 Mạng không dây và di động TI D15A 748 TI2459 _01 Thực tập 2 TI C15A

15 Trang TI2537 _01 Thực tập 2 TI D15A 750 TI2738 _01 Khoá luận tốt nghiệp TI D15A 751 TN1201 _01 Lý thuyết tập hợp TN C01A 752 TN1201 _02 Lý thuyết tập hợp TN D01A 753 TN1201 _03 Lý thuyết tập hợp TN D08A 754 TN1206 _01 Lịch sử Toán TN C01A 755 TN1206 _02 Lịch sử Toán TN D01A 756 TN1206 _03 Lịch sử Toán TN D08A 757 TN1260 _01 Toán cao cấp A2 TN D15A 758 TN1262 _01 Xác suất thống kê 1 TN D42A 759 TN1262 _02 Xác suất thống kê 1 TN D06A 760 TN1262 _03 Xác suất thống kê 1 TN D10A 761 TN1262 _04 Xác suất thống kê 1 TN D10B 762 TN1262 _05 Xác suất thống kê 1 TN D11A 763 TN1262 _06 Xác suất thống kê 1 TN D12A 764 TN1262 _07 Xác suất thống kê 1 TN D13A 765 TN1262 _08 Xác suất thống kê 1 TN D16A 766 TN1262 _09 Xác suất thống kê 1 TN D23A 767 TN1262 _10 Xác suất thống kê 1 TN D24A 768 TN1262 _11 Xác suất thống kê 1 TN D30A 769 TN1262 _12 Xác suất thống kê 1 TN D50A 770 TN1262 _13 Xác suất thống kê 1 TN D51A 771 TN1268 _01 Phương trình vi phân TN D24A 772 TN1270 _01 Hình học giải tích TN C01A 773 TN1283 _01 Hình học mới của tam giác TN D08A 774 TN2215 _02 Đại số tuyến tính 2 TN D40A 775 TN2215 _03 Đại số tuyến tính 2 TN D42A 776 TN2222 _01 Phương trình vi phân TN C01A 777 TN2223 _01 Quy hoạch tuyến tính TN C01A 778 TN2223 _02 Quy hoạch tuyến tính TN D01A 779 TN2225 _01 Hàm phức 1 TN C01A 780 TN2225 _02 Hàm phức 1 TN D01A 781 TN2225 _03 Hàm phức 1 TN D40A 782 TN2225 _05 Hàm phức 1 TN D08A 783 TN2230 _01 Phương pháp tính TN D01A 784 TN2230 _02 Phương pháp tính TN D01A 785 TN2231 _01 Lý thuyết Galois TN D01A 786 TN2231 _02 Lý thuyết Galois TN D01A 787 TN2232 _01 Lý thuyết môđun TN D01A 788 TN2233 _01 Hình học vi phân 2 TN D01A 789 TN2233 _02 Hình học vi phân 2 TN D01A 790 TN2234 _01 Phương trình đạo hàm riêng TN D01A 791 TN2238 _01 Hàm phức 2 TN D01A 792 TN2239 _01 Lý thuyết phạm trù TN D01A 793 TN2239 _02 Lý thuyết phạm trù TN D01A 794 TN2279 _01 Chuyên đề đa thức và phân thức hữu tỉ TN D01A 795 TN2279 _02 Chuyên đề đa thức và phân thức hữu tỉ TN C01A 796 TN2284 _01 Hình học sơ cấp và thực hành giải toán TN C01A 797 TN2287 _01 ứng dụng CNTT trong dạy học môn Toán TN C01A 798 TN2287 _02 ứng dụng CNTT trong dạy học môn Toán TN D01A 799 TN2287 _03 ứng dụng CNTT trong dạy học môn Toán TN D08A 800 TN2309 _01 Phương pháp dạy học đại cương môn toán TN D01A 801 TN2311 _01 Phương pháp dạy học cụ thể 2 TN D01A 802 TN2320 _01 Hình học afin và hình học ơclit TN C01A

16 Trang TN2320 _02 Hình học afin và hình học ơclit TN D01A 804 TN2321 _01 Hình học xạ ảnh TN D01A 805 TN2324 _01 Xác suất thống kê 3 TN D01A 806 TN2351 _01 Phương pháp dạy học cụ thể môn Toán TN C01A 807 TN2351 _02 Phương pháp dạy học cụ thể môn Toán TN D08A 808 TN2375 _01 Đại số cao cấp 1 TN D01A 809 TN2377 _01 Số đại số TN D01A 810 TN2381 _01 Tô pô đại cương TN D01A 811 TN2386 _01 Giải tích toán học 2 TN D01A 812 TN2386 _03 Giải tích toán học 2 TN D40A 813 TN2386 _04 Giải tích toán học 2 TN D41A 814 TN2386 _05 Giải tích toán học 2 TN D42A 815 TN2473 _01 Thực tập sư phạm 2 TN C01A 816 TN2536 _01 Thực tập sư phạm 2 TN D01A 817 TN2737 _01 Khoá luận tốt nghiệp TN D01A 818 TQ1202 _01 Tiếng Trung (2) TQ D04A 819 TQ1203 _01 Tiếng Trung (3) TQ D28A 820 TQ1301 _01 Tiếng Trung (1) TQ C04A 821 TQ1301 _02 Tiếng Trung (1) TQ D28A 822 TQ2221 _01 Ngữ âm - Văn tự Hán TQ D18A 823 TQ2223 _01 Ngữ pháp TQ D18A 824 TQ2225 _01 Đất nước học Trung Quốc TQ D18A 825 TQ2231 _01 Tiếng Hán môi trường TQ D18A 826 TQ2232 _01 Tiếng Hán thương mại TQ D18A 827 TQ2233 _01 Tiếng Hán du lịch TQ D18A 828 TQ2234 _01 Ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc TQ D18A 829 TQ2235 _01 Giao tiếp giao văn hoá TQ D18A 830 TQ2240 _01 Ngữ pháp nâng cao TQ D18A 831 TQ2241 _01 Văn học Trung Quốc nâng cao TQ D18A 832 TQ2261 _01 Nghe 4 TQ D18A 833 TQ2262 _01 Nói 4 TQ D18A 834 TQ2263 _01 Đọc 4 TQ D18A 835 TQ2264 _01 Viết 4 TQ D18A 836 TQ2339 _01 Tiếng Trung Quốc cổ đại TQ D18A 837 TQ2346 _01 Nghe 2 TQ D18A 838 TQ2348 _01 Đọc 2 TQ D18A 839 TQ2349 _01 Viết 2 TQ D18A 840 TQ2356 _01 Nói 2 TQ D18A 841 TQ2428 _01 Biên dịch 1 TQ D18A 842 TQ2430 _01 Biên dịch 2 TQ D18A 843 TQ2738 _01 Khoá luận tốt nghiệp TQ D18A 844 TT1240 _01 Sinh thái học nông nghiệp TT D12A 845 TT2207 _01 Canh tác học TT D12A 846 TT2216 _02 Khuyến nông TT D30A 847 TT2216 _03 Khuyến nông TT D50A 848 TT2216 _04 Khuyến nông TT D12A 849 TT2217 _01 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng TT D12A 850 TT2224 _01 Hệ thống nông nghiệp TT D13A 851 TT2224 _02 Hệ thống nông nghiệp TT D30A 852 TT2233 _01 Cây đặc sản nông nghiệp TT D12A 853 TT2243 _01 Cỏ dại TT D12A 854 TT2246 _01 Sinh lý thực vật ứng dụng TT D12A 855 TT2250 _01 Trồng trọt đại cương TT D13A 856 TT2250 _02 Trồng trọt đại cương TT D30A

17 Trang TT2260 _01 Rèn nghề trồng trọt TT D12A 858 TT2309 _01 Bệnh cây nông nghiệp TT D12A 859 TT2328 _01 Thực tập 1 TT D12A 860 TT2337 _01 Phân bón TT D12A 861 TT2338 _01 Sinh lý thực vật TT D12A 862 TT2339 _01 Chọn, tạo giống cây trồng TT D12A 863 TT2345 _01 Cây dược liệu TT D12A 864 TT2358 _01 Cây lương thực TT D12A 865 TT2529 _01 Thực tập 2 TT D12A 866 TT2730 _01 Khoá luận tốt nghiệp TT D12A 867 TY2205 _01 Dịch tễ học thú y TY D30A 868 TY2210 _01 Luật thú y TY D30A 869 TY2311 _01 Rèn nghề thú y TY D30A 870 TY2315 _01 Thực tập 1 TY D30A 871 VH1201 _02 Văn bản Hán Nôm VH D81A 872 VH1260 _01 Hán Nôm cơ sở VH D17A 873 VH2206 _01 Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành VH D80A 874 VH2206 _02 Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành VH D81A 875 VH2213 _01 Thực tế chuyên đề 2 VH D80A 876 VH2213 _02 Thực tế chuyên đề 2 VH D80A 877 VH2226 _01 Kỹ năng hướng dẫn du lịch nâng cao VH D80A 878 VH2227 _01 Nghiệp vụ lữ hành nâng cao VH D80A 879 VH2261 _02 Văn hóa du lịch VH D81A 880 VH2307 _01 Tuyến điểm du lịch Việt Nam VH D80A 881 VH2307 _02 Tuyến điểm du lịch Việt Nam VH D81A 882 VH2322 _01 Thực tập 1 VH D80A 883 VH2325 _01 Tài nguyên du lịch VH D80A 884 VH2342 _01 Thực tập 1 VH D81A 885 VH2523 _01 Thực tập 2 VH D80A 886 VH2724 _01 Khóa luận tốt nghiệp VH D80A 887 VL1252 _01 Vật lý đại cương A2 VL D24A 888 VL1252 _02 Vật lý đại cương A2 VL D42A 889 VL1259 _01 Vật lí và Thiên văn đại cương VL D06A 890 VL2201 _01 Toán cho Vật lý VL D42A 891 VL2205 _01 Dao động và sóng VL C01A 892 VL2212 _01 Thiên văn học VL C01A 893 VL2213 _01 Lịch sử vật lý VL D40A 894 VL2215 _01 Nhiệt học và vật lí phân tử VL C01A 895 VL2225 _01 Vật lý môi trường VL D40A 896 VL2226 _01 Sử dụng máy tính trong dạy học vật lí VL D40A 897 VL2229 _01 Thí nghiệm Cơ - Nhiệt VL D40A 898 VL2245 _01 Bài tập vật lí phổ thông VL D40A 899 VL2249 _01 Vật lí bán dẫn và linh kiện VL D40A 900 VL2250 _01 Đại cương về khoa học vật liệu VL D40A 901 VL2254 _01 Nhập môn lý thuyết trường lượng tử VL D40A 902 VL2256 _01 Quang và quang phổ VL D40A 903 VL2272 _01 Lý luận dạy học Vật lý VL C01A 904 VL2272 _02 Lý luận dạy học Vật lý VL D08A 905 VL2272 _03 Lý luận dạy học Vật lý VL D40A 906 VL2274 _01 Thí nghiệm Vật lý ở trường THCS VL C01A 907 VL2276 _01 Thiết kế hoạt động dạy học Vật lý VL D40A 908 VL2277 _01 Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Vật lý VL D40A 909 VL2277 _02 Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Vật lý VL D40A 910 VL2304 _01 Điện và từ VL C01A

. Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 4

. Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 4 . Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học 13-14 Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 44) Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 01234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1

Chi tiết hơn

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn Trình độ đào tạo

Chi tiết hơn

. Trường ðại Học Hùng Vương Phòng ðào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Học Kỳ 3 - Năm Học Mẫu In X5010B Lớp: Học kỳ phụ Cơ sở 1 (KPCS1A) - Sĩ Số: 0

. Trường ðại Học Hùng Vương Phòng ðào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Học Kỳ 3 - Năm Học Mẫu In X5010B Lớp: Học kỳ phụ Cơ sở 1 (KPCS1A) - Sĩ Số: 0 Lớp: Học kỳ phụ 113 - Cơ sở 1 (KPCS1A) - Sĩ Số: 0 - Ngoại ngữ Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 01234567 (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 45) Các ký

Chi tiết hơn

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Đào tạo cao đẳng Sư phạm Sử Giáo dục công dân Trình

Chi tiết hơn

DANH MỤC MÔN HỌC BỔ SUNG VÀ CHUYỂN ĐỔI KIẾN THỨC TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC STT Ngành Môn học ngành gần Môn học ngành khác thuộc khối KHXH&NV 1 Châu Á học

DANH MỤC MÔN HỌC BỔ SUNG VÀ CHUYỂN ĐỔI KIẾN THỨC TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC STT Ngành Môn học ngành gần Môn học ngành khác thuộc khối KHXH&NV 1 Châu Á học DANH MỤC MÔN HỌC BỔ SUNG VÀ CHUYỂN ĐỔI KIẾN THỨC TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC STT Ngành Môn học ngành gần Môn học ngành khác thuộc khối KHXH&NV 1 Châu Á học 1/ Các giai đoạn phát triển lớn của lịch sử P. Đông

Chi tiết hơn

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định /QĐ-ĐHTD, ngàyoẵ tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng

Chi tiết hơn

Mẫu trình bày chương trình đào tạo theo tín chỉ

Mẫu trình bày chương trình đào tạo theo tín chỉ Ký hiệu: VHU/CTĐT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ban hành: / /2013 Trang 1/1 Tên chương trình: Cử nhân Trình độ đào tạo: Đại Tên ngành đào tạo (tiếng Việt): Tên ngành đào tạo (tiếng Anh): Sociology Mã ngành đào

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT408M Kèm theo quyết

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 33_CDR_ _Kinh te.doc

Microsoft Word - 33_CDR_ _Kinh te.doc 138 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kinh tế (Economics) Mã ngành: 7310101 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế 1. Mục

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 183 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kinh tế nông nghiệp (Agricultural Economics) Mã ngành: 52620115 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Kinh

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Tên chương trình : KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN Tên tiếng Anh : SEA TRANSPORT ECONOMICS Trình độ đào tạo :

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 2016 Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú P

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 2016 Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú P BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 016 Địa chỉ: 0 Tăng Nhơn Phú Phường Phước Long B Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh Điện

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHĐL, ngày / /2017 của Hiệu trưởng trường Đại

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 267 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Bảo vệ vật (Plant Protection) Mã ngành: 52620112 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Kỹ sư Đơn vị quản lý: Bộ môn: Bảo vệ vật - Khoa Nông

Chi tiết hơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐAI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Biểu mẫu 20 THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giá

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐAI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Biểu mẫu 20 THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giá BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐAI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Biểu mẫu 20 THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 (Kèm theo

Chi tiết hơn

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PH

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ NGÀNH KHÁC (Đào tạo trình độ tiến

Chi tiết hơn

THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN VẬT LÝ TRONG TRƯỜNG THCS HIỆN NAY, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN VẬT LÝ TRONG TRƯỜNG THCS HIỆN NAY, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuø Lao Dung, thaùng 4 naêm 2017 MỤC LỤC STT NỘI DUNG TRANG 1 Lời nói đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Thực trạng dạy và học môn Vật lý ở trường

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biểu mẫu 20 THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (Tháng 03 năm 2015) 1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biểu mẫu 20 THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (Tháng 03 năm 2015) 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biểu mẫu 20 THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (Tháng 03 năm 2015) 1. Ngành Sư phạm Toán học 1. 1. Chương trình đào tạo:

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 178 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kiểm toán (Auditing) Mã ngành: 52340302 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 04 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán - Khoa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 38_CDR_ _Kinhdoanhthuongmai.doc

Microsoft Word - 38_CDR_ _Kinhdoanhthuongmai.doc 160 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành : Kinh doanh thương mại (Commercial Business) Mã ngành: 7340121 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 04 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Quản trị

Chi tiết hơn

10 CÔNG BÁO/Số ngày BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 17/2010/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI

10 CÔNG BÁO/Số ngày BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 17/2010/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI 10 CÔNG BÁO/Số 384 + 385 ngày 09-7-2010 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BNH VÀ XÃ HỘ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BNH VÀ XÃ HỘ Số: 17/2010/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ 2 - Năm học Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã môn h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ 2 - Năm học Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã môn h TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ 2 - Năm học 27-28 Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã môn học: LC12 Khối lớp: ĐH, CĐ Hình thức thi: Tự luận Thi ngày

Chi tiết hơn

13. CTK tin chi - CONG NGHE MAY - THIET KE THOI TRANG.doc

13. CTK tin chi - CONG NGHE MAY - THIET KE THOI TRANG.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ CĐCT ngày 18

Chi tiết hơn

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ Vĩnh Long 2017

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ Vĩnh Long 2017 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ Vĩnh Long 2017 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG

Chi tiết hơn

NguyenThiThao3B

NguyenThiThao3B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - KTHH_2009_KS_CTKhung_ver3. Bo sung phuong phap danh gia

Microsoft Word - KTHH_2009_KS_CTKhung_ver3. Bo sung phuong phap danh gia TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC Ver. 3 1 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2009 KỸ SƯ CÁC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC 2 Thông qua Hội đồng KH&ĐT Phê duyệt của Hiệu trưởng Ngày tháng

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ PHỤ LỤC II BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ,

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ PHỤ LỤC II BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ ----- ----- PHỤ LỤC II BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ, THƯ VIỆN NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN, TRÌNH ĐỘ

Chi tiết hơn

Microsoft Word ke toan_da bs muc 9

Microsoft Word ke toan_da bs muc 9 Biết lập và kê khai các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm, sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ khai thuế, quy trình khai thuế đang áp dụng. 1.3. Thái độ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Nam Định, năm 2016

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Nam Định, năm 2016 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Nam Định, năm 2016 DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 1 Ông Lê Thanh Tùng Hiệu

Chi tiết hơn

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM HUYỆN ỦY LÝ NHÂN * Số CV/HU V/v triệu tập dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, n

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM HUYỆN ỦY LÝ NHÂN * Số CV/HU V/v triệu tập dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, n ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM HUYỆN ỦY LÝ NHÂN * Số 507 - CV/HU V/v triệu tập dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, ngày 10 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Các đồng chí Ủy

Chi tiết hơn

BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHHS NHÂN LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC

BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHHS NHÂN LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HƯỞNG Số: 58/KH-THPT.NVH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Chợ Mới, ngày 05 tháng 04 năm 2019 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ý

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM CHU THỊ HỒNG NHUNG GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM CHU THỊ HỒNG NHUNG GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM --------------------------------- CHU THỊ HỒNG NHUNG GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MẦM NON Chuyên ngành: Lý luận

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nganh Kinh te quoc te

Microsoft Word - Nganh Kinh te quoc te TRƯỜNG ðại HỌC MỞ TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ðại HỌC Chuyên ngành Kinh tế quốc tế Khoa Kinh Tế 2007-2011 K H O A K I N H T Ế, P. 2 0 3, 9 7 V Õ V Ă N T Ầ N, P. 6, Q. 3, ð T : 8 4-8 - 3 9 3 0 7 1 7 2

Chi tiết hơn

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH HUYỆN ỦY TUY PHƢỚC * Số 185- BC/HU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tuy Phước, ngày 03 tháng 8 năm 2018 BÁO CÁO sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Phƣớc lần

Chi tiết hơn

QUỐC HỘI

QUỐC HỘI QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 38/2005/QH11 LUẬT GIÁO DỤC Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD ĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày tháng năm 2014 DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD ĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày tháng năm 2014 DANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD ĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày tháng năm 2014 DANH SÁCH MÔN HỌC ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2013-2014

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Giảng viên: Th.S. Trần Thị Thập Điện thoại/ Bộ môn:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Giảng viên: Th.S. Trần Thị Thập Điện thoại/  Bộ môn: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Giảng viên: Th.S. Trần Thị Thập Điện thoại/e-mail: thaptt@ptit.edu.vn Bộ môn: Quản trị - Khoa QTKD1 Học kỳ/năm biên soạn: I/2009 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG VÀ

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2016 Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú Phường P

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2016 Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú Phường P BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 016 Địa chỉ: 0 Tăng Nhơn Phú Phường Phước Long B Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại:

Chi tiết hơn

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THPT THANH NƯA HUYỆN ĐIỆN BIÊN- TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG BỐI C

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THPT THANH NƯA HUYỆN ĐIỆN BIÊN- TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG BỐI C QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THPT THANH NƯA HUYỆN ĐIỆN BIÊN- TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Tác giả: Lê Thị Kiều Oanh Phó hiệu trưởng THPT Thanh Nưa A. MỤC ĐÍCH,

Chi tiết hơn

STT MaMH TenMH Số TC MaSV TenDayDu Ngay DK LyDoNV 1 AV001 Anh văn chuyên ngành 2 (2+1) Vũ Trung Kiên 17/09/2018 Học lại 2 AV001 Anh vă

STT MaMH TenMH Số TC MaSV TenDayDu Ngay DK LyDoNV 1 AV001 Anh văn chuyên ngành 2 (2+1) Vũ Trung Kiên 17/09/2018 Học lại 2 AV001 Anh vă STT MaMH TenMH Số TC MaSV TenDayDu Ngay DK LyDoNV 1 AV001 Anh văn chuyên ngành 2 (2+1) 3 1643801010013 Vũ Trung Kiên 17/09/2018 Học lại 2 AV001 Anh văn chuyên ngành 2 (2+1) 3 1424801040029 Nguyễn Xuân

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ  TỈNH LẦN THỨ XV TỈNH ỦY THỪA THIÊN HUẾ * Số 391-BC/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Thành phố Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2015 XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN; PHÁT TRIỂN

Chi tiết hơn

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA IX ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 1. Cử tri phường Định Hòa phản ánh: Quỹ quốc phòng an ninh k

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA IX ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 1. Cử tri phường Định Hòa phản ánh: Quỹ quốc phòng an ninh k TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA IX ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 1. Cử tri phường Định Hòa phản ánh: Quỹ quốc phòng an ninh không thu nên không có kinh phí cho lực lượng dân quân.

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH THI HỌC KỲ 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH THI HỌC KỲ 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOA ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 851/HD-PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Đông, ngày 07 tháng 9

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 851/HD-PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Đông, ngày 07 tháng 9 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 851/HD-PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Đông, ngày 07 tháng 9 năm 2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CẤP

Chi tiết hơn

Vận dụng quan điểm tích hợp trọng dạy học địa lí lớp 12 trung học phổ thông

Vận dụng quan điểm tích hợp trọng dạy học địa lí lớp 12 trung học phổ thông ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG VIỆT HÀ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí Mã số : 60140111

Chi tiết hơn

2018 Nhận xét, phân tích, góp ý cho Chương trình môn Tin học trong Chương trình Giáo dục Phổ thông mới

2018 Nhận xét, phân tích, góp ý cho Chương trình môn Tin học trong Chương trình Giáo dục Phổ thông mới 2018 Nhận xét, phân tích, góp ý cho Chương trình môn Tin học trong Chương trình Giáo dục Phổ thông mới Nhận xét, phân tích, góp ý cho CT môn Tin học trong CT GDPT mới Bùi Việt Hà Nhiều bạn bè, giáo viên

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ THU HIỀN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở PHƯỜNG NINH PHONG, THÀNH PHỐ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ THU HIỀN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở PHƯỜNG NINH PHONG, THÀNH PHỐ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ THU HIỀN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở PHƯỜNG NINH PHONG, THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN SINH TẦNG 8 TOÀ NHÀ 36 HOÀNG CẦU, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CÔNG NỢ - THỦ QUỸ I. MỤC TIÊU CỦA CÔNG VIỆC.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN SINH TẦNG 8 TOÀ NHÀ 36 HOÀNG CẦU, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CÔNG NỢ - THỦ QUỸ I. MỤC TIÊU CỦA CÔNG VIỆC. KẾ TOÁN CÔNG NỢ - THỦ QUỸ Thực hiện các công việc liên quan đến công nợ phải thu, phải trả khách hàng 1. Theo dõi và thực hiện các công việc kế toán thuộc phạm vi các phần hành kế toán công nơ phải thu

Chi tiết hơn

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điện thoại: 3822472-3822473 Fax: 3827608 E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

Chi tiết hơn

cn_cntt_14

cn_cntt_14 UBND ỈNH AN GIANG RƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập ự do Hạnh phúc CHƯƠNG RÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information echnology) rình độ đào tạo:

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Giáo dục Mầm non - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Giáo dục Mầm

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Giáo dục Mầm non - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Giáo dục Mầm CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành Giáo dục Mầm non - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON) 1. ên chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non (tiếng iệt). ên chương trình đào tạo Early Childhood Education

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH, TÀI L

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH, TÀI L TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN CỘNG HÒA Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HỌC KỲ I NĂM HỌC Mã học phần Học phần TC Mã LHP Lớp học phần dành cho sinh v

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HỌC KỲ I NĂM HỌC Mã học phần Học phần TC Mã LHP Lớp học phần dành cho sinh v ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Lớp học phần dành cho sinh viên QH-2017-I/CQ Lớp số 1 1 INT1003 Tin học cơ sở 1 (học 7 tuần đầu) 2 INT1003 1 80

Chi tiết hơn

TT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SP TPHCM Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh DANH SÁCH GV CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO (Đính kèm công văn số 1024/ĐHS

TT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SP TPHCM Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh DANH SÁCH GV CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO (Đính kèm công văn số 1024/ĐHS BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SP TPHCM DANH SÁCH GV CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO (Đính kèm công văn số 1024/ĐHSP-TCHC ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng) 1 1 Nguyễn Kim Hồng 16-06-1957 PGS TS

Chi tiết hơn

CHUYÊN ĐỀ 7 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON ThS. Hồ Đắc Thụy Thiên Thi

CHUYÊN ĐỀ 7 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON ThS. Hồ Đắc Thụy Thiên Thi CHUYÊN ĐỀ 7 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON ThS. Hồ Đắc Thụy Thiên Thi MỤC TIÊU - Kiến thức: Nắm được khái niệm chất lượng, chất lượng giáo dục, đánh giá chất lượng giáo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Day_lop_4_P1.doc

Microsoft Word - Day_lop_4_P1.doc Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học GIÁO TRÌNH Dạy Học Lớp 4 Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Ebook.moet.gov.vn, 2008 Tiếng Việt A. Tổng quan về tiểu mô-đun 1. Mục tiêu của tiểu mô-đun Học xong tiểu môđun

Chi tiết hơn

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND TỈNH AN GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 166 /QĐ-SGDĐT An Giang, ngày 15 tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về ệc công nhận giáo ên hướng dẫn

Chi tiết hơn

ActiveReports Document

ActiveReports Document BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày... tháng... năm 2017 DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC HUẾ

ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC HUẾ KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Số: 93 /BC-K-KTĐBCLGD CỘNG HÒA Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên, ngày 28 tháng 2 năm 208 BÁO CÁO Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN,

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN, 2014 1 NGHỊ QUYẾT TW8 VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1. Tình hình và nguyên nhân 1.1.

Chi tiết hơn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 21-NQ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về công tác dân số trong tình hình mới

Chi tiết hơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Tên chương trình : QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Tên tiếng Anh : LOGISTICS AND MULTIMODAL

Chi tiết hơn

Nhiều trường tuyển bổ sung khối A1 Ngay sau khi Bộ GD-ĐT chính thức quyết định bổ sung khối A1 vào tuyển sinh trong kỳ tuyển sinh ănm nay, nhiều trườn

Nhiều trường tuyển bổ sung khối A1 Ngay sau khi Bộ GD-ĐT chính thức quyết định bổ sung khối A1 vào tuyển sinh trong kỳ tuyển sinh ănm nay, nhiều trườn Nhiều trường tuyển bổ sung khối A1 Ngay sau khi Bộ GD-ĐT chính thức quyết định bổ sung khối A1 vào tuyển sinh trong kỳ tuyển sinh ănm nay, nhiều trường ĐH đã bổ sung khối này vào khối thi tuyển sinh của

Chi tiết hơn

Tái sản xuất tư bản xã hội Tái sản xuất tư bản xã hội Bởi: unknown ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TRONG TÁI SẢN XUẤT GIẢN ĐƠN VÀ TÁI SẢN XUẤT MỞ RỘNG TƯ BẢN XÃ H

Tái sản xuất tư bản xã hội Tái sản xuất tư bản xã hội Bởi: unknown ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TRONG TÁI SẢN XUẤT GIẢN ĐƠN VÀ TÁI SẢN XUẤT MỞ RỘNG TƯ BẢN XÃ H Bởi: unknown ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TRONG TÁI SẢN XUẤT GIẢN ĐƠN VÀ TÁI SẢN XUẤT MỞ RỘNG TƯ BẢN XÃ HỘI Những vấn đề chung của tái sản xuất tư bản xã hội Tổng sản phẩm xã hội Tổng sản phẩm xã hội là toàn bộ

Chi tiết hơn

UÛy ban nhaân daân

UÛy ban nhaân daân ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1276/KH-GDĐT-TH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Củ Chi, ngày 01 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GDMN

CHƯƠNG TRÌNH GDMN Chuyên đề 5: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON CÁC KHỐI, LỚP. 8/17/2018 NGUYEN THI TUYEN 1 I: Khái niệm Khái niệm Chương trình GDMN Chương trình GDMN được thực hiện biên soạn trên cơ sở quy định

Chi tiết hơn

Microsoft Word - _BT1_ 35. THS TRAN HUU HIEP_MOT SO VAN DE VE PHAT TRIEN VUNG VA LIEN KET VUNG DBSCL.doc

Microsoft Word - _BT1_ 35. THS TRAN HUU HIEP_MOT SO VAN DE VE PHAT TRIEN VUNG VA LIEN KET VUNG DBSCL.doc MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG VÀ LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1. Đặt vấn đề Trần Hữu Hiệp (1) Từ sau năm 1975 đến trước giai đoạn Đổi mới (1996), vấn đề phân vùng kinh tế, phát triển kinh tế

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ths. Châu Liễu Trinh Bộ môn Tổ chức Quản lý Y tế Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 1- Định nghĩa được stress tâm lý, nêu được các nguyên nhân của stress tâm lý 2- Nêu được mối liên quan giữa gia đình với stress

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 796 /BGDĐT-GDĐH V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 209 CỘNG HÒA XÃ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NINH VIỆT TRIỀU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NINH VIỆT TRIỀU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NINH VIỆT TRIỀU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO

Chi tiết hơn

ĐÈ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT ( ) I. BỐI CẢNH RA ĐỜI NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT - Sau chiến thắng đánh tan quân Nam Hán

ĐÈ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT ( ) I. BỐI CẢNH RA ĐỜI NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT - Sau chiến thắng đánh tan quân Nam Hán ĐÈ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968-2018) I. BỐI CẢNH RA ĐỜI NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT - Sau chiến thắng đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào cuối năm 938, Ngô Quyền xưng

Chi tiết hơn

Bài 29: ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 1. Nền nông nghiệp nhiệt đới: a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một

Bài 29: ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 1. Nền nông nghiệp nhiệt đới: a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một Bài 29: ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 1. Nền nông nghiệp nhiệt đới: a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới: * Đặc điểm khí hậu, địa

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO K.57 (Ban hành theo Qu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO K.57 (Ban hành theo Qu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO K.57 (Ban hành theo Quyết định số: 1735/QĐ-ĐHNT ngày 27 tháng 12 năm 2013

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP 1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH ******** CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2009 2 BÔ GIA O DU C VA ĐA O TAỌ TRƢƠ NG ĐAỊ HO C MƠ TP. HCM ---------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chi tiết hơn

Moät soá bieän phaùp gaây höùng thuù hoïc taäp moân Sinh hoïc 7 Trang I. MỞ ĐẦU o ọn ề t M ề t m v ề t n p p n n u ề t

Moät soá bieän phaùp gaây höùng thuù hoïc taäp moân Sinh hoïc 7 Trang I. MỞ ĐẦU o ọn ề t M ề t m v ề t n p p n n u ề t Trang I. MỞ ĐẦU... 2 1. o ọn ề t... 2 2. M ề t... 3 3. m v ề t... 3 4. n p p n n u ề t... 3 5. m v n n u ề t... 3 6. Đố t n n n u... 4 7. T n mớ ề t... 4 II. ỘI DU G... 4 A. CƠ SỞ KHOA HỌC( Ý UẬ )... 4

Chi tiết hơn

Số tín chỉ Lý thuyết Chữa bài tập /Thảo luận Thí nghiệm /Thực hành (tiết) BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Số tín chỉ Lý thuyết Chữa bài tập /Thảo luận Thí nghiệm /Thực hành (tiết) BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ------------------------------- Biểu mẫu 17 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập do Hạnh phúc -------o0o------- Hà Nội, ngày tháng

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HOC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC Các lưu ý khi xem thời khóa biểu: 1. Thời gian

TRƯỜNG ĐẠI HOC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC Các lưu ý khi xem thời khóa biểu: 1. Thời gian TRƯỜNG ĐẠI HOC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019 Các lưu ý khi xem thời khóa biểu: 1. Thời gian học: Các môn học 4,5 tiết/ Các môn học 5 tiết/ Sáng:

Chi tiết hơn

năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG TRƯỜNG

năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG TRƯỜNG năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG TRƯỜNG M Lời mở đầu ột thập kỉ đi qua chưa thể coi là một hành trình dài trong sự nghiệp trăm năm trồng người. Nhưng với trường THPT Long Trường, 10 năm đầu tiên trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GT Phuong phap thi nghiem.doc

Microsoft Word - GT Phuong phap thi nghiem.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðại HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI NGUYỄN THỊ LAN (Chủ biên) & PHẠM TIẾN DŨNG GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM HÀ NỘI 005 MỞ ðầu Phương pháp thí nghiệm là một ngành khoa học ñược

Chi tiết hơn

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2013 QUY CHẾ TỔ CHỨC

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2013 QUY CHẾ TỔ CHỨC UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2013 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT (Ban

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Hmong_Cultural_Changes_Research_Report_2009_Final_Edit.doc

Microsoft Word - Hmong_Cultural_Changes_Research_Report_2009_Final_Edit.doc Trung tâm Con người và Thiên nhiên Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò Biến đổi văn hóa và phát triển: KHẢO CỨU BAN ĐẦU Ở CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MÔNG TẠI HÒA BÌNH Nguyễn Thị Hằng (Tập đoàn HanoiTC) Phan Đức

Chi tiết hơn

26 CÔNG BÁO/Số /Ngày VĂN BẢN HỢP NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi

26 CÔNG BÁO/Số /Ngày VĂN BẢN HỢP NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi 26 CÔNG BÁO/Số 327 + 328/Ngày 10-5-2016 VĂN BẢN HỢP NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo

Chi tiết hơn

MỘT SỐ LƯU Ý KHI DẠY CÁC TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG Môn Tin học cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông về ngành khoa học tin học, hình thành và phát

MỘT SỐ LƯU Ý KHI DẠY CÁC TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG Môn Tin học cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông về ngành khoa học tin học, hình thành và phát MỘT SỐ LƯU Ý KHI DẠY CÁC TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG Môn Tin học cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông về ngành khoa học tin học, hình thành và phát triển khả năng tư duy thuật toán, năng lực sử dụng

Chi tiết hơn

DAIHQCTHAINGUYEN TRUONG DH KINH Tit va QTKD Bi~u miu 7 THONGBAo Cong khai danh sach can b{}giang vien tham gia tirng chirong trinh (lao tao BoA leu 71

DAIHQCTHAINGUYEN TRUONG DH KINH Tit va QTKD Bi~u miu 7 THONGBAo Cong khai danh sach can b{}giang vien tham gia tirng chirong trinh (lao tao BoA leu 71 DAIHQCTHAINGUYEN TRUONG DH KINH Tit va QTKD Bi~u miu 7 THONGBAo Cong khai danh sach can b{}giang vien tham gia tirng chirong trinh (lao tao BoA leu 71: Ch U'O'ngtri ridh (I' ao tao KE ToAN TONG HQP HQc

Chi tiết hơn

ActiveReports Document

ActiveReports Document BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày... tháng... năm 2017 DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 MỤC LỤC Mục lục SỰ KIỆN 3 NGUYỄN XUÂN THẮNG: Chủ nghĩa Mác trong thế kỷ XXI và giá trị lý luận đối với con đường phát triển của Việt Nam 13 TẠ NGỌC TẤN: Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị - Vấn đề trung

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGA NH KY THUÂṬ CÔNG TRÌNH XÂY DƯṆG (Ban ha nh ke m theo Quyê t điṇh sô 446 /QĐ-ĐHXDMT nga y 08 tha ng 12 năm 2015 cu a Hiêụ trươ ng Trươ ng ĐHXD Miê n Tây) -------------------------------------

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1460 /TB-ĐHBK-SĐH Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ----- ----- TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN CHỦ GVHD: Th.S Thái Ngọc Tăng Thành viên:

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÃ ĐỀ THI 132 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC: Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 5

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÃ ĐỀ THI 132 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC: Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 5 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÃ ĐỀ THI 132 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC: 2018-2019 Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề) Số câu của đề

Chi tiết hơn

UBND HUYỆN ĐẦM HÀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 17/KH-PGD&ĐT Người ký: Phòng Giáo dục và Đào tạo angninh.gov.vn Cơ quan: Huyện

UBND HUYỆN ĐẦM HÀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 17/KH-PGD&ĐT Người ký: Phòng Giáo dục và Đào tạo   angninh.gov.vn Cơ quan: Huyện UBND HUYỆN ĐẦM HÀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 17/KH-PGD&ĐT Người ký: Phòng Giáo dục và Đào tạo Email: phonggdvdt.dh@qu angninh.gov.vn Cơ quan: Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh Thời gian ký: 21.03.2019 08:21:43

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số: 65 /QĐ-ĐHNCT, ngày 25 tháng 6 năm 2014 của

Chi tiết hơn

1 BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỰC TẬP SƯ PHẠM Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: - Xác định đúng mục đích, nhiệm vụ,

1 BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỰC TẬP SƯ PHẠM Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: - Xác định đúng mục đích, nhiệm vụ, 1 BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỰC TẬP SƯ PHẠM Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: - Xác định đúng mục đích, nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu của thực tập sư phạm.; - Xác định

Chi tiết hơn

OpenStax-CNX module: m Một số phạm trù cơ bản của Đạo đức học TS. Đinh Ngọc Quyên TS Lê Ngọc Triết ThS Hồ Thị Thảo This work is produced by Ope

OpenStax-CNX module: m Một số phạm trù cơ bản của Đạo đức học TS. Đinh Ngọc Quyên TS Lê Ngọc Triết ThS Hồ Thị Thảo This work is produced by Ope OpenStax-CNX module: m30148 1 Một số phạm trù cơ bản của Đạo đức học TS. Đinh Ngọc Quyên TS Lê Ngọc Triết ThS Hồ Thị Thảo This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution

Chi tiết hơn

HUYỆN UỶ LÝ NHÂN VĂN PHÒNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, ngày 13 tháng 10 năm 2017 BÁO CÁO Kết quả công tác Tuần thứ 41 năm 2017 (Từ ngày 07/10 đế

HUYỆN UỶ LÝ NHÂN VĂN PHÒNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, ngày 13 tháng 10 năm 2017 BÁO CÁO Kết quả công tác Tuần thứ 41 năm 2017 (Từ ngày 07/10 đế HUYỆN UỶ LÝ NHÂN VĂN PHÒNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, ngày 13 tháng 10 năm 2017 BÁO CÁO Kết quả công tác Tuần thứ 41 năm 2017 (Từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2017) A- TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TUẦN QUA I-

Chi tiết hơn

Tuần: 2

Tuần: 2 Chương III: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945-2000) Bài 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I. Mục tiêu bài học: 1/ Về kiến thức: Qua bài này HS: - Biết được những biến đổi lớn lao của khu vực Đông Bắc Á (TQ, bán đảo

Chi tiết hơn

CT02002_VuTieuTamAnhCT2.doc

CT02002_VuTieuTamAnhCT2.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI VŨ TIỂU TÂM ANH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN TRONG HỖ TRỢ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHỤC HỒI

Chi tiết hơn