Microsoft Word - Whom shall I fear _Chris tomlin_ lyrics.docx

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Whom shall I fear _Chris tomlin_ lyrics.docx"
  • Hà Tô
  • 3 năm trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 22. WHOM SHALL I FEAR CON CHẲNG KHIẾP KINH (Chris Tomlin) Lời Việt: David Dong 2014 A A D (1) You hear me when I call You are my morning song. Though darkness D F#m F#m D A fills the night. It cannot hide the light. Whom shall I fear. You A D crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield D F#m F#m D though troubles linger still. Whom shall I fear. F#m E A F#m A F#m I know who goes before me. I know who stands behind. The God of D D A F#m E A F#m angel armies is always by my side. The One who reigns forever He is a E A F#m D friend of mine. The God of angel armies is always by my side. (2) My strength is in Your name for You alone can save. You will deliver me Yours is the victory. Whom shall I fear. Whom shall I fear. BRIDGE: D A E A Nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in D D A E D Your hands. I'm holding on to Your promises You are faithful You are D E D A E A faithful. Nothing formed against me shall stand. You hold the whole D D A F#m E D E world in Your hands. I'm holding on to Your promises You are faithful D E D E You are faithful. You are faithful. F#m E A F#m A F#m I know who goes before me. I know who stands behind. The God of D D A F#m E A F#m angel armies is always by my side. The One who reigns forever He is a

2 E A F#m D friend of mine. The God of angel armies is always by my side. OUTTRO F#m E/G# F#m I know who goes before me. I know who stands behind. The God of D E A A E/G# angel armies is always by my side. The One who reigns forever. He is F#m a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. F#m D D A [FINE] [no drums] The God of angel armies is always by my side A A D [1] Cha luôn nghe con kêu xin.như muôn câu ca ban mai dẫu bóng tối D F#m F#m D A phủ vây con không chi che ánh dương quang. Con chẳng khiếp kinh. Bởi A D Chúa khiến kẻ thù nghịch luôn ở dưới chân con. Gươm thiêng thuẫn đỡ là D F#m F#m E Ngài kia muôn thử thách vây quanh. Con chẳng khiếp kinh F#m E A F#m E A Chorus : Cha luôn phía trước để dắt đường và đàng sau nâng đỡ bước. F#m D D A F#m Đức Chúa Trời của muôn thiên binh hằng ngày ở bên con luôn. Ngài là E A F#m E A F#m D Vua oai nghi cai trị bạn thật bên con mãi mãi. Chúa của trời đất với muôn loài hằng ngày ở bên con luôn. [2] Sức mới duy nơi danh Cha. Chúa Đấng cứu giúp cuộc đời, Đấng đã giải thoát tâm con. Thật Ngài là nguồn đắc thắng! Con chẳng khiếp kinh và chẳng khiếp kinh. Chorus D A E A Bridge: Không chi có thể đứng trước danh Cha. Chúa Đấng cầm giữ thế D D A E D gian trong tay. Sẽ mãi nắm lấy lời hứa Chúa cho con vì Cha thành tín D E D A E A Ngài không thay đổi đâu. Không chi có thể đứng trước danh Cha. Chúa D D A E Đấng cầm giữ thế gian trong tay. Sẽ mãi nắm lấy lời hứa Chúa cho con D D E D E vì Cha thành tín Ngài không thay đổi đâu. Vì Cha thành tín... F#m E A F#m E A Chorus : Cha luôn phía trước để dắt đường và đàng sau nâng đỡ bước. F#m D D A F#m Đức Chúa Trời của muôn thiên binh hằng ngày ở bên con luôn. Ngài là E A F#m E A F#m D Vua oai nghi cai trị bạn thật bên con mãi mãi. Chúa của trời đất với

3 muôn loài hằng ngày ở bên con luôn. A E/G# Outtro : Biết chắc Cha luôn phía trước mình. Biết chắc Cha nâng đỡ F#m D E A bước. Đức Chúa Trời của muôn thiên binh. Hằng ngày ở bên con luôn. A E/G# F#m Chúa Đấng cầm quyền muôn muôn đời. Chúa Đấng bạn thật bên con. Chúa của trời đất với muôn loài hằng ngày ở bên con luôn. F#m D D E (KẾT/NO DRUMS) Ngợi khen Chúa Vua trên muôn người hằng ngày ở bên con A. (HẾT) luôn.

4 WHOM SHALL I FEAR CON CHẲNG KHIẾP KINH (Chris Tomlin) Lời Việt: David Dong 2014 (1) You hear me when I call You are my morning song. Though darkness fills the night. It cannot hide the light. Whom shall I fear. You crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield though troubles linger still. Whom shall I fear. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The One who reigns forever He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. (2) My strength is in Your name for You alone can save. You will deliver me Yours is the victory. Whom shall I fear. Whom shall I fear. BRIDGE: Nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in Your hands. I'm holding on to Your promises. You are faithful You are faithful. Nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in Your hands. I'm holding on to Your promises. You are faithful You are faithful. You are faithful. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The One who reigns forever He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. Outtro: I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The One who reigns forever. He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. The God of angel armies is always by my side. [1] Cha luôn nghe con kêu xin.như muôn câu ca ban mai dẫu bóng tối phủ vây con không chi che ánh dương quang. Con chẳng khiếp kinh. Bởi Chúa khiến kẻ thù nghịch luôn ở dưới chân con. Gươm thiêng thuẫn đỡ là Ngài kia muôn thử thách vây quanh. Con chẳng khiếp kinh Chorus : Cha luôn phía trước để dắt đường và đàng sau nâng đỡ bước. Đức Chúa Trời của muôn thiên binh hằng ngày ở bên con luôn. Ngài là Vua oai nghi cai trị bạn thật bên con mãi mãi. Chúa của trời đất với muôn loài hằng ngày ở bên con luôn.

5 [2] Sức mới duy nơi danh Cha. Chúa Đấng cứu giúp cuộc đời, Đấng đã giải thoát tâm con. Thật Ngài là nguồn đắc thắng! Con chẳng khiếp kinh và chẳng khiếp kinh. Bridge: Không chi có thể đứng trước danh Cha. Chúa Đấng cầm giữ thế gian trong tay. Sẽ mãi nắm lấy lời hứa Chúa cho con vì Cha thành tín Ngài không thay đổi đâu. Không chi có thể đứng trước danh Cha. Chúa Đấng cầm giữ thế gian trong tay. Sẽ mãi nắm lấy lời hứa Chúa cho con vì Cha thành tín Ngài không thay đổi đâu. Vì Cha thành tín! Chorus : Cha luôn phía trước để dắt đường và đàng sau nâng đỡ bước. Đức Chúa Trời của muôn thiên binh hằng ngày ở bên con luôn. Ngài là Vua oai nghi cai trị bạn thật bên con mãi mãi. Chúa của trời đất với muôn loài hằng ngày ở bên con luôn. Ngài là Vua oai nghi cai trị bạn thật bên con mãi mãi. Chúa của trời đất với muôn loài hằng ngày ở bên con luôn. Outtro : Biết chắc Cha luôn phía trước mình. Biết chắc Cha nânng đỡ bước. Đức Chúa Trời của muôn thiên binh. Hằng ngày ở bên con luôn Chúa Đấng cầm quyền muôn muôn đời. Chúa Đấng bạn thật bên con. Chúa của trời đất với muôn loài hằng ngày ở bên con luôn. Ngợi khen Chúa Vua trên muôn người hằng ngày ở bên con luôn.

I CHÚA NHẬT KINH SÁNG Giáo đầu Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Tv 94 Thỉnh ca: Nguyện Chúa Trời

I CHÚA NHẬT KINH SÁNG Giáo đầu Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Tv 94 Thỉnh ca: Nguyện Chúa Trời I CHÚA NHẬT KINH SÁNG Giáo đầu Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Tv 94 Thỉnh ca: Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta, Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người.

Chi tiết hơn

6. Đức Chúa trời yêu thương Giăng 3:11-21 Tin Mừng theo Giăng Sinh ra một lần nữa vào một mối quan hệ hôn nhân Chính Đức Chúa trời đã chủ động vươn ra

6. Đức Chúa trời yêu thương Giăng 3:11-21 Tin Mừng theo Giăng Sinh ra một lần nữa vào một mối quan hệ hôn nhân Chính Đức Chúa trời đã chủ động vươn ra 6. Đức Chúa trời yêu thương Giăng 3:11-21 Tin Mừng theo Giăng Sinh ra một lần nữa vào một mối quan hệ hôn nhân Chính Đức Chúa trời đã chủ động vươn ra từ Thiên đường đến Trái Đất để kêu gọi cơ thể của

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SC_LB3_VIE.doc

Microsoft Word - SC_LB3_VIE.doc HUYẾT SỰ SỐNG Phúc Âm: Chúng Ta Tin Như Thế Nào? Phần 3 Dr. David Platt 13/04/08 Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, xin mời cùng mở ra với tôi Rô-ma đoạn 3. Tôi khuyến khích quý vị cứ tiếp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 7 sac mau cua su ngoi khen tho phuong _David Dong_.doc

Microsoft Word - 7 sac mau cua su ngoi khen tho phuong _David Dong_.doc BẢY SẮC MÀU CỦA SỰ NGỢI KHEN THỜ PHƯỢNG MS David Dong (HT Vườn Nho Arizona) I. YADAH TRONG TIẾNG HÊ BƠ RƠ NGHĨA LÀ BIẾT ƠN: Giơ tay trong lúc thờ phượng: Thi thiên 134: Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh,

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT 436 Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa Ngày 1 tháng 5 năm 1989 Chúa ơi, Chúa có muốn viết Sứ Điệp cho buổi họp ngày 19 tháng 5 không? con đã sẵn sàng chưa? Con chẳng bao giờ sẵn sàng được, nhưng Chúa có thể

Chi tiết hơn

NƯỚC TRỜI KHÔNG BIÊN GIỚI Mục sư Nguyễn Văn Huệ 1

NƯỚC TRỜI KHÔNG BIÊN GIỚI Mục sư Nguyễn Văn Huệ 1 NƯỚC TRỜI KHÔNG BIÊN GIỚI Mục sư Nguyễn Văn Huệ 1 Mục Lục 1. Biết Trời Biết Ta 2. Ông Trời có thật 3. Ơn Trời vô biên 4. Lưới Trời lồng lộng 5. Ý Trời rõ ràng 6. Nước Trời không biên giới 7. Vui hưởng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc Qua bức hình này, Cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về cách yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì dù ai mạnh mẽ (163) đến mấy, dức tin cũng chẳng ích gì nếu

Chi tiết hơn

Mass Appeal

Mass Appeal Thánh Lễ Mời Gọi Sư quan tro ng cu a tha nh lê Lể thức - Nguyên nhân và Hội nghị Thượng đỉnh Lể thức là hội nghị thượng đỉnh đối với sinh ho at cu a Gia o Hội là chỉ đạo, đồng thời là nguồn mạch mà từ

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT 280 Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa Chúa ơi, Ngày 4 tháng 12 năm 1990 Chúa là Tất Cả, còn con là hư không. Chúa vô cùng Cao Cả, vậy những lời tán tụng của con thì đem lại được sự gì cho Chúa, vì Chúa là

Chi tiết hơn

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa 265 (Sứ điệp của Đức Mẹ.) Ngày 3 tháng 11 năm 1990 bình an cho các con, hỡi các con nhỏ bé; như người mẹ nuôi nấng và an ủi các con bé nhỏ của mình, Mẹ cũng nuôi nấng linh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 45-RÔ-MA.docx

Microsoft Word - 45-RÔ-MA.docx Thư của Phao-lô Gởi cho Người 1 Lời Mở Ðầu 1 Phao-lô, một đầy tớ 1 của Ðức Chúa Jesus Christ, được kêu gọi làm sứ đồ, được biệt riêng để rao truyền Tin Mừng của Ðức Chúa Trời, 2 là Tin Mừng đã được hứa

Chi tiết hơn

Mark Shea: Mariology From A-Z (Part 1)

Mark Shea: Mariology From A-Z (Part 1) Thánh Mẫu Học của một người thệ phản trở lại Đi thăm một tiệm sách Công Giáo ở Úc hay ở Mỹ hiện nay, ai cũng nghĩ rằng khó có thể viết gì thêm về Đức Mẹ. Nhưng lúc Mark Shea, một tác giả rất quen thuộc

Chi tiết hơn

LOI THUYET DAO CUA DUC HO PHAP Q.3

LOI THUYET DAO CUA DUC HO PHAP Q.3 ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH LỜI THUYẾT ÐẠO CỦA ÐỨC HỘ PHÁP Năm Kỷ Sửu - Canh Dần (1949-1950) QUYỂN BA Hội Thánh Giữ Bản Quyền In lần thứ nhứt Năm Giáp Dần (1974) LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BAI KHAO HACH GIOI TU TY KHEO 2017

Microsoft Word - BAI KHAO HACH GIOI TU TY KHEO 2017 ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA 2017 PHẦN THI DÀNH CHO GIỚI TỬ TỲ-KHEO NỘI DUNG SƠ LƯỢC VỀ THIỀN SƯ PHÁP LOA... 2 A. THI KHẢO HẠCH... 4 I. GIÁO LÝ CĂN BẢN... 4 II. KINH... 6 III. LUẬT... 8 IV. LỊCH SỬ... 11 B. TỤNG

Chi tiết hơn

Phoù Thaùc Hoaøn Toaøn Cho Chuùa Trôøi (8)

Phoù Thaùc Hoaøn Toaøn Cho Chuùa Trôøi (8) Dựa trên tài liệu trong quyển sách Totally Committed của Mục Sư Trương Hy Hòa Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền phiên dịch và biên soạn Chúng Ta Phải Lựa Chọn giữa Thiện và Ác Hàng ngày chúng ta đều phải lựa chọn

Chi tiết hơn

Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Ðà Quật, cùng chúng đại Tỳ kheo, một ngàn hai trăm năm mươi người câu hội. Chúng Bồ tát có ba vạn hai ngàn,

Chi tiết hơn

BÁO CÁO TỔNG KẾT LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 51 CAO ĐẲNG KHÓA 52 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ Kính thưa quí vị đại biểu; Kính thưa Thầy TS. Hoàng Hoa Hồng, Phó hi

BÁO CÁO TỔNG KẾT LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 51 CAO ĐẲNG KHÓA 52 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ Kính thưa quí vị đại biểu; Kính thưa Thầy TS. Hoàng Hoa Hồng, Phó hi BÁO CÁO TỔNG KẾT LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 51 CAO ĐẲNG KHÓA 52 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ Kính thưa quí vị đại biểu; Kính thưa Thầy TS. Hoàng Hoa Hồng, Phó hiệu trưởng Nhà trường; Kính thưa đại diện lãnh đạo các

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bien Phan Than Khi Final Revised 4.doc

Microsoft Word - Bien Phan Than Khi Final Revised 4.doc Những sách và CD bằng anh Ngữ liên hệ : For other related works, see the following : Biện Phân Thần Khí Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa 201 Ngày 3 tháng 9 năm 1990 (Tôi đi gặp một linh mục. Ngài là một linh mục dòng, và tôi biết loại áo dòng của vị linh mục đó như thế nào. Khi cửa vừa mở và nhìn thấy ngài,

Chi tiết hơn

ruot-waranty-full

ruot-waranty-full ƯU VIỆT TÍNH NĂNG, VỮNG BỀN CHẤT LƯỢNG! Xin chân thành cám ơn quý khách hàng đã lựa chọn một trong những sản phẩm của chúng tôi. Cuốn sổ nhỏ này bao gồm tài liệu hướng dẫn vận hành, sử dụng thang máy và

Chi tiết hơn

Baûn Tin Theá Ñaïo Soá 59 ngaøy Lễ Khánh Thành Văn phòng Hiệp Thiên Ðài. Lễ Khánh Thành văn phòng Hiệp Thiên Ðài, ngày mồng 8 tháng chạp năm

Baûn Tin Theá Ñaïo Soá 59 ngaøy Lễ Khánh Thành Văn phòng Hiệp Thiên Ðài. Lễ Khánh Thành văn phòng Hiệp Thiên Ðài, ngày mồng 8 tháng chạp năm Baûn Tin Theá Ñaïo Soá 59 ngaøy 17-6-2016 Lễ Khánh Thành Văn phòng Hiệp Thiên Ðài. Lễ Khánh Thành văn phòng Hiệp Thiên Ðài, ngày mồng 8 tháng chạp năm Ðinh Hợi (dl. 18-01-1948) Các bạn Hiệp Thiên, Cửu

Chi tiết hơn

memorialDaySixSteveBrown_2016MAY30

memorialDaySixSteveBrown_2016MAY30 Truyện ngắn Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Sáu Steve Brown Lời giới thiệu: Ngày Thứ Hai 30 tháng Năm sắp tới sẽ là Memorial Day 2016. Từ 1890, đây là Ngày Tưởng Niệm hàng năm của Hoa Kỳ hướng về các Chiến

Chi tiết hơn

Huấn Luyện Môn Đồ Đấng Christ ∣ Thiên Gia Vĩnh

Huấn Luyện Môn Đồ Đấng Christ ∣ Thiên Gia Vĩnh Huấn Luyện Môn Đồ Đấng Christ Thiên Gia Vĩnh -Sự Cứu Rỗi Chắc Chắn Không Hề Lay Chuyển của Tôi- Mục Lục Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8 Bài 9 Bài 10 Bài 11 Bài 12 Bài 13 Bài 14 Quyền Năng

Chi tiết hơn

0365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật án h: Lưu Tống Lương a Xá d ch Vi t h: T. Thí h Trí T nh ---o0o--- Nam Mô Bổn Sư Thí h Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Như v

0365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật án h: Lưu Tống Lương a Xá d ch Vi t h: T. Thí h Trí T nh ---o0o--- Nam Mô Bổn Sư Thí h Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Như v 0365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật án h: Lưu Tống Lương a Xá d ch Vi t h: T. Thí h Trí T nh ---o0o--- Nam Mô Bổn Sư Thí h Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai

Chi tiết hơn

Bài Học 6 29 Tháng 4 5 Tháng 5 CAM CHỊU VÌ ĐẤNG CHRIST CÂU GỐC: Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại c

Bài Học 6 29 Tháng 4 5 Tháng 5 CAM CHỊU VÌ ĐẤNG CHRIST CÂU GỐC: Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại c Bài Học 6 29 Tháng 4 5 Tháng 5 CAM CHỊU VÌ ĐẤNG CHRIST CÂU GỐC: Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chơn Ngài

Chi tiết hơn

Bài Học 1 29 Tháng 6 5 Tháng 7 ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN... CÂU GÓC: Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình; Còn ai thương xót người bần c

Bài Học 1 29 Tháng 6 5 Tháng 7 ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN... CÂU GÓC: Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình; Còn ai thương xót người bần c Bài Học 1 29 Tháng 6 5 Tháng 7 ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN... CÂU GÓC: Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài. (Châm ngôn 14:31) KINH THÁNH NGHIÊN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 33-MI-CHÊ.docx

Microsoft Word - 33-MI-CHÊ.docx 1 Sứ Ðiệp của CHÚA Cho Mi-chê 1 Lời của CHÚA đến với Mi-chê ở Mô-rê-sết trong thời của Giô-tham, A-kha, và Ê-xê-chia, các vua Giu-đa; đó là sứ điệp ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa 1 1990 Ngày 5 tháng 1 năm 1990 Chúa ơi? Cha đây; con hãy nương tựa vào Cha; con phải hiểu rõ con yếu đuối như thế nào; hãy cho Cha được hướng dẫn con, vì nếu không có Cha,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SC_IN1_VIE.docx

Microsoft Word - SC_IN1_VIE.docx SỰ NHẬP THỂ: HUYỀN NHIỆM GIÁNG SINH Sự Nhập Thể: Sự Trông Cậy Về Vinh Hiển, Phần 1 Dr. David Platt 3/12/06 Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, xin mời cùng mở ra với tôi Phi-líp 2. Đây là

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ BÀI DỰ THI CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2019 Học sinh thực hiện: Nguyễn Lưu Thạch Thảo Lớp 6/1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ BÀI DỰ THI CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2019 Học sinh thực hiện: Nguyễn Lưu Thạch Thảo Lớp 6/1 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ BÀI DỰ THI CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2019 Học sinh thực hiện: Nguyễn Lưu Thạch Thảo Lớp 6/1 CUỘC PHIÊU LƯU THÚ VỊ CỦA SÁCH Tác giả: Nguyễn Lưu Thạch

Chi tiết hơn

Kinh Quan Vo Luong Tho Phat - HT Tri Tinh Dich

Kinh Quan Vo Luong Tho Phat - HT Tri Tinh Dich Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Hán Dịch : Lưu Tống, Tam Cương Lương Gia Xá (Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật Thứ 62 Kinh Đại Bảo Tích) Việt Dịch HT. Trí Tịnh Dịch Nguồn http://www.quangduc.com Chuyển sang

Chi tiết hơn

HOÀNG BÁ THIỀN SƯ

HOÀNG BÁ THIỀN SƯ HOÀNG BÁ THIỀN SƯ TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU (Trích trong Chỉ Nguyệt Lục của bộ Tục Tạng Kinh) Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực --o0o - Lời Nói đầu Của Dịch giả. - Giới Thiệu Tác Giả. - Bùi Hưu. - Khai thị Bùi

Chi tiết hơn

1 Lễ Hội Quán Thế Âm Chùa Viên Giác Trong các vị Bồ Tát của Đạo Phật, Vị được nhiều người ngưỡng mộ nhất, nhiều fans nhất phải kể là ngài Quán Thế Âm.

1 Lễ Hội Quán Thế Âm Chùa Viên Giác Trong các vị Bồ Tát của Đạo Phật, Vị được nhiều người ngưỡng mộ nhất, nhiều fans nhất phải kể là ngài Quán Thế Âm. 1 Lễ Hội Quán Thế Âm Chùa Viên Giác Trong các vị Bồ Tát của Đạo Phật, Vị được nhiều người ngưỡng mộ nhất, nhiều fans nhất phải kể là ngài Quán Thế Âm. Chúng ta hãy tìm hiểu xem những công hạnh gì của Ngài,

Chi tiết hơn

Đặng Công Ảnh - hạt giống của mùa

Đặng Công Ảnh - hạt giống của mùa Năm học 2018-2019 Trường THPT Núi Thành vượt trội về thành tích học tập và thi đua của học sinh. Mùa thu hoạch đạt chất lượng cao, thầy cô vui mừng như người làm vườn đã gặt hái thành công lớn. Trong số

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Vietnamese, S? RA Ð?I VÀ TH?I THO ?U C?A CHÚA JÊSUS The life and times of Jesus Christ _lesson 1_.doc

Microsoft Word - Vietnamese, S? RA Ð?I VÀ TH?I THO ?U C?A CHÚA JÊSUS The life and times of Jesus Christ _lesson 1_.doc Bài một SỰ RA ĐỜI VÀ THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA JÊSUS Tại Sao Chúa Jêsus Lại Đến? Cuốn sách đầu tiên trong Kinh Thánh, Sáng thế ký, bắt đầu: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất (Sáng thế ký 1:1). Đức Chúa

Chi tiết hơn

Hướng Đi Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

Hướng Đi Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Washington D.C., ngày 27 tháng 4 năm 1982 Thưa các bạn, Hướng đi đã có sẵn rồi Sửa tâm, sửa tánh sang tồi như nhau. Học rồi tiến tới mau mau Hào quang khai triển nhiệm màu khai minh.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SC_AT1_VIE.docx

Microsoft Word - SC_AT1_VIE.docx MỐI LIÊN KẾT Phúc Âm và Người Nữ Phần 1 Dr. David Platt 11/05/08 Nếu quý vị có mang theo Kinh Thánh bên mình, và tôi hy vọng là quý vị có mang theo, xin chúng ta cùng mở ra trong sách Tít chương 2. Quý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SC_IN3_VIE.doc

Microsoft Word - SC_IN3_VIE.doc SỰ NHẬP THỂ: HUYỀN NHIỆM GIÁNG SINH Sự Nhập Thể: Kỳ Quan Ân Điển, Phần 3 Dr. David Platt 17/12/06 Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, xin mời cùng mở ra với tôi Phi-líp

Chi tiết hơn

Trà đàm: Tình yêu luôn ở đây

Trà đàm: Tình yêu luôn ở đây TRÀ ĐÀM: TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN Buổi trà đàm ngày 22/11/2015 tại Đà Nẵng MỤC LỤC AI LÀ NGƯỜI LÀM HẠI BẠN NHIỀU NHẤT?... 2 VÌ SAO BẠN MUỐN SỬA CHÍNH MÌNH?... 7 CÂU CHUYỆN SỬA MÌNH CỦA TRONG

Chi tiết hơn

02 Loài Người Sa vào Tội Lỗi

02 Loài Người Sa vào Tội Lỗi Sáng Thế Ký (2) A-đam Và Người Nữ Phạm Tội Lỗi Sáng Thế Ký 3:1 24 Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền K ỳ trước chúng ta đã tra khảo về công trình sáng thế của Chúa Trời Đức Gia-vê. Ngài sáng tạo một

Chi tiết hơn

Kinh Dai Thong Phuong Quang Sam Hoi Diet Toi Trang Nghiem Thanh Phat - HT Trung Quan Dich

Kinh Dai Thong Phuong Quang Sam Hoi Diet Toi Trang Nghiem Thanh Phat - HT Trung Quan Dich Kinh Ðại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Việt Dịch HT Trung Quán Nguồn http://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 27-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 4 Chương 13 Việc Đã Thành Công Hì hì! Nữ tử ngồi trên giường, khuôn mặt tươi cười, thấy nam nhân tới gần giường, đột nhiên bướng bỉnh ôm thắt lưng nam tử kéo xuống một cái, tay nhỏ bé liền Ba ba đánh

Chi tiết hơn

Truyện ngắn QUẢ PHỤ HOÀNG SA Kính tặng tất cả Quả Phụ Hoàng Sa ĐIỆP MỸ LINH Vừa đẩy cửa bước vào, Bằng hơi khựng lại, vì tiếng đàn và giọ

Truyện ngắn QUẢ PHỤ HOÀNG SA Kính tặng tất cả Quả Phụ Hoàng Sa ĐIỆP MỸ LINH Vừa đẩy cửa bước vào, Bằng hơi khựng lại, vì tiếng đàn và giọ Truyện ngắn QUẢ PHỤ HOÀNG SA Kính tặng tất cả Quả Phụ Hoàng Sa 19-01-1974 1 ĐIỆP MỸ LINH Vừa đẩy cửa bước vào, Bằng hơi khựng lại, vì tiếng đàn và giọng hát buồn buồn của Lãm Thúy vợ của Bằng: Biết đi

Chi tiết hơn

Lời Chúa Là Đèn Soi Bước Chân Con, Là Ánh Sáng Chỉ Đường Dẫn Lối! (Thánh vịnh 119, câu 105) SUY NIỆM & SỐNG LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM C 3

Lời Chúa Là Đèn Soi Bước Chân Con, Là Ánh Sáng Chỉ Đường Dẫn Lối! (Thánh vịnh 119, câu 105) SUY NIỆM & SỐNG LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM C 3 Lời Chúa Là Đèn Soi Bước Chân Con, Là Ánh Sáng Chỉ Đường Dẫn Lối! (Thánh vịnh 119, câu 105) SUY NIỆM & SỐNG LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM C 3 11 2013 Con Người Ðến Ðể Tìm Và Cứu Lời Chúa (Lc 19,1-10)

Chi tiết hơn

I THỨ HAI Giáo đầu Chủ sự: Cộng đoàn: Tv 94 Thỉnh ca: KINH SÁNG Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Nguyện Chúa Trời ba

I THỨ HAI Giáo đầu Chủ sự: Cộng đoàn: Tv 94 Thỉnh ca: KINH SÁNG Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Nguyện Chúa Trời ba I THỨ HAI Giáo đầu Chủ sự: Cộng đoàn: Tv 94 Thỉnh ca: KINH SÁNG Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta, Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người.

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa 163 Tháng 8 năm 1990 (Tại tu viện thánh Nectario.) Lạy Chúa, lạy Thánh Thần Chân Lý, con biết không phải ngẫu nhiên mà con ở nơi đây. Lạy Thánh Thần Chân Lý, Chúa là Đấng

Chi tiết hơn

Hãy kể một kỷ niệm đáng nhơ về con vật nuôi mà em yêu thích

Hãy kể một kỷ niệm đáng nhơ về con vật nuôi mà em yêu thích Hãy kể một kỷ niệm đáng nhơ về con vật nuôi mà em yêu thích Author : vanmau Hãy kể một kỷ niệm đáng nhơ về con vật nuôi mà em yêu thích - Bài làm 1 Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng

Chi tiết hơn

01 Sáng Tạo Trời Đất, Muôn Vật và Loài Người

01 Sáng Tạo Trời Đất, Muôn Vật và Loài Người Sáng Thế Ký (1) Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền Bộ Cựu Ước Của Kinh Thánh Là Rất Mực Quan Trọng Sáng Thế Ký là quyển sách đầu tiên trong Kinh Thánh. Có nhiều Tín Đồ Cơ Đốc nghĩ rằng Cựu Ược là không

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SC_AB1_VIE.doc

Microsoft Word - SC_AB1_VIE.doc SỐNG TRONG ĐẤNG CHRIST Nhận dạng môn đồ - Phần 1 Dr. David Platt 09/09/07 Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hi vọng như vậy, xin cùng mở ra với tôi Ma-thi-ơ đoạn 11. Sách đầu tiên của Tân Ước. Ma-thi-ơ

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT 96 Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa Ngày 12 tháng 5 năm 1990 Chúa Giêsu ơi? Cha đây; bình an ở cùng con; Vassula, ngày mai con hãy cho Cha nghe thấy tiếng bước chân con đi vào Nhà Thờ; Cha thật bồn chồn ngóng

Chi tiết hơn

RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU RẤT NHÂN LÀNH VÀ ĐẦY DẪY SỰ ÂN ÁI... Câu chuyện xảy ra tại xứ đạo vùng quê nước Ý và do Cha Sở kể lại. Buổi sáng tin

RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU RẤT NHÂN LÀNH VÀ ĐẦY DẪY SỰ ÂN ÁI... Câu chuyện xảy ra tại xứ đạo vùng quê nước Ý và do Cha Sở kể lại. Buổi sáng tin RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU RẤT NHÂN LÀNH VÀ ĐẦY DẪY SỰ ÂN ÁI... Câu chuyện xảy ra tại xứ đạo vùng quê nước Ý và do Cha Sở kể lại. Buổi sáng tinh sương một ngày Thứ Sáu Đầu Tháng, tôi giật mình thức

Chi tiết hơn

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kim Cang thừa tam muội da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC (TẬP 4) Dịch Việt ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 1 Dịch theo bản in lần

Chi tiết hơn

Microsoft Word - donngonhapdaoyeumon-read.doc

Microsoft Word - donngonhapdaoyeumon-read.doc LỜI NÓI ĐẦU Trước đây chúng tôi đã cho ra tập Thiền Căn Bản, do các Thiền sư y trong kinh rút ra phương pháp tu thiền theo thứ lớp từ thấp lên cao. Đến tập này để tên là Thiền Đốn Ngộ, căn cứ vào các tác

Chi tiết hơn

Bài Học 2 6 Tháng 7 12 Tháng 7 SƠ ĐỒ CHO MỘT THẾ GIỚI LÝ TƯỞNG CÂU GỐC: Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu

Bài Học 2 6 Tháng 7 12 Tháng 7 SƠ ĐỒ CHO MỘT THẾ GIỚI LÝ TƯỞNG CÂU GỐC: Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu Bài Học 2 6 Tháng 7 12 Tháng 7 SƠ ĐỒ CHO MỘT THẾ GIỚI LÝ TƯỞNG CÂU GỐC: Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình: Ta là Đức Giê-hô-va

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 6 Chương 26 Thật Lòng Nhận Con Gái Ngày hôm sau, An Dĩ Mẫn đến vừa đúng lúc, không hổ là ông chủ của 1 trong 100 công ty đứng đầu thế giới, quan tâm đến cả chi tiết nhỏ này khiến người khác sinh ra

Chi tiết hơn

Mở đầu

Mở đầu CẦU NGUYỆN HY VỌNG TẬP 6 ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN Cầu Nguyện Hy Vọng 6. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Trang 1 MỤC LỤC 1. Chúng ta rao giảng điều gì?... 5 2. Đừng cắt xén

Chi tiết hơn

Con đường lành bệnh Tác giả: H. K. Challoner Việc chữa bệnh bằng những phương pháp khác y khoa thông thường hiện đang thịnh hành, nên tác phẩm The Pat

Con đường lành bệnh Tác giả: H. K. Challoner Việc chữa bệnh bằng những phương pháp khác y khoa thông thường hiện đang thịnh hành, nên tác phẩm The Pat Con đường lành bệnh Tác giả: H. K. Challoner Việc chữa bệnh bằng những phương pháp khác y khoa thông thường hiện đang thịnh hành, nên tác phẩm The Path of Healing (xuất bản khoảng 1942) được trình bầy

Chi tiết hơn

1

1 1 Câu Chuyện Tình Yêu từ Thiên Đàng bởi Mike Harding Tác quyền 2013 Tác quyền đã được bảo vệ. Mục Sư Mike Harding Hội Thánh Phúc Âm Tình Yêu P.O. Box 4482 Apache Junction, AZ 85178 480.510.7089 mikecrisharding@aol.com

Chi tiết hơn

I THỨ SÁU Giáo đầu Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Tv 94 Thỉnh ca: Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc

I THỨ SÁU Giáo đầu Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Tv 94 Thỉnh ca: Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc I THỨ SÁU Giáo đầu Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Tv 94 Thỉnh ca: Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta, Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người. Hãy đến

Chi tiết hơn

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết về hình thái dĩ thành mà chúng tôi đã có dịp giới

Chi tiết hơn

S LUẬN KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT Tác giả: Bồ tát Vô Trước. Há dịch: Đời Tù, Đại sư Đạt Ma Ngập Đa. Vi t

S LUẬN KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT Tác giả: Bồ tát Vô Trước. Há dịch: Đời Tù, Đại sư Đạt Ma Ngập Đa. Vi t S 1510 1 2 3 http://www.buddhamountain.ca LUẬN KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT Tác giả: Bồ tát Vô Trước. Há dịch: Đời Tù, Đại sư Đạt Ma Ngập Đa. Vi t ịch: Ng H UYỂN 1 Xuất sinh pháp Phật không gì hơn

Chi tiết hơn

VIETNAM ATTRACTS RECORD LEVEL OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT - Asia Pulse

VIETNAM ATTRACTS RECORD LEVEL OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT - Asia Pulse Ngôn Đạo TuệChương Nói là là một phương tiện truyền thông đặc biệt diễn đạt bằng âm thanh chỉ có con người mới có. Các loài động vật khác cũng có phương tiện diễn đạt bằng âm thanh nhưng rất hạn chế trong

Chi tiết hơn

ĐỨC TIN LÀ GÌ? Đức tin có một tầm quan trọng hết sức cơ bản trong cuộc sống đời người, đặc biệt là người trẻ. Một số người tự nhiên có đức tin, cơ hồ

ĐỨC TIN LÀ GÌ? Đức tin có một tầm quan trọng hết sức cơ bản trong cuộc sống đời người, đặc biệt là người trẻ. Một số người tự nhiên có đức tin, cơ hồ ĐỨC TIN LÀ GÌ? Đức tin có một tầm quan trọng hết sức cơ bản trong cuộc sống đời người, đặc biệt là người trẻ. Một số người tự nhiên có đức tin, cơ hồ như họ đã bú lấy nó được từ trong lòng mẹ vậy. có người

Chi tiết hơn

ban tin thang 7.cdr

ban tin thang 7.cdr HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ & THIẾU NHI Người trẻ & Người cao niên BẢN TIN ONLINE THÁNG 7/2019 Lời ngỏ Saigon ngày 30 tháng 06 năm 2019 Lm Gioan Lê Quang Việt 1 Trong số này Trang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - E xo te_PK_Hoa( ).docx

Microsoft Word - E xo te_PK_Hoa( ).docx Ê-xơ-tê Mục-đích: Để minh chứng chủ-quyền tối-cao của Đức Chúa TRỜI và sự chăm-sóc yêu-thương của Ngài ban cho dân Ngài Người viết: Vô danh. Có lẽ là Mạc-đô-chê (9.29). Có người đề-nghị là Ê-xơ-tê hay

Chi tiết hơn

VINCENT VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH 1 VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT (Bài 73) Chuyện đời nay. Thứ Bảy, July 1/2017, Nha Trang Bài đang viết gần xong, lại nhận thư anh Tui, nên tạm ngưng, đọc thư bạn trước. Điểm rất thú vị là chữ nghĩa lại lần, lần

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SC_AT5_VIE.docx

Microsoft Word - SC_AT5_VIE.docx MỐI LIÊN KẾT Phần 5: Phúc Âm và Người Nam Dr. David Platt 15/06/08 Nếu quý vị có Kinh thánh xin mời mở ra Thi thiên 128. Theo dự định ban đầu của tôi thì đây là bài cuối cùng trong loạt bài về Phúc âm

Chi tiết hơn

Quy tắc để khiến khách vãng lai trở thành khách hàng trung thành!

Quy tắc để khiến khách vãng lai trở thành khách hàng trung thành! Quy tắc 20-20-20 để khiến khách vãng lai trở thành khách hàng trung thành! Tâm lý chung của khách hàng luôn là mua hàng thử trong lần đầu tiên. Nếu lần đầu tiên mua hàng khiến họ thực sự thấy hài lòng

Chi tiết hơn

THI THIÊN

THI THIÊN 1 1. LỜI GIỚI THIỆU VỀ THI THIÊN NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI (Thi 1:1-6) Có bao giờ bạn đọc đến Lời giới thiệu về Thánh ca được sử dụng trong nhà thờ của bạn chưa? Cũng có thể đã có một số người từng đọc rồi.

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI NĂM II

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI NĂM II ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI NĂM III. KÝ 1. BI KÝ TRÌNH BÀY SỰ THẦN DỊ CỦA SUỐI BÁT CÔNG ĐỨC THUỘC TAM THÁNH THIỀN VIỆN

Chi tiết hơn

BÀN TIN GX. TAM HÀ NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH CN, 28/10/2018 Tin Mừng: Mc 1, "Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch". Tin Mừng: Mc 10, Suy niệm

BÀN TIN GX. TAM HÀ NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH CN, 28/10/2018 Tin Mừng: Mc 1, Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Tin Mừng: Mc 10, Suy niệm Tin Mừng: Mc 1, 40-45 "Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch". Tin Mừng: Mc 10, 46-52 Suy niệm: CHÚA NHẬT XXX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B Người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Cảnh tượng này cho ta thấy đời anh

Chi tiết hơn