ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG"

Bản ghi

1 ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG AN 11/12/ A1 DƯƠNG TRẦN HOÀNG ANH 29/11/ A1 NGÔ DIỆP ANH 19/10/ A1 NGUYỄN LAN ANH 19/09/ A1 NGÔ NGỌC ÁNH 23/01/ A1 TRỊNH THỊ NGỌC BÍCH 29/03/ A1 NGUYỄN TRỌNG CHIẾN 11/12/ A1 ĐỒNG THỊ KIỀU CHINH 29/07/ A1 PHẠM TRỌNG CƯỜNG 21/05/ A1 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG 10/11/ A1 NGUYỄN THỊ NGÂN GIANG 10/02/ A1 PHẠM THU HÀ 26/01/ A1 PHAN THỊ HÂN 23/07/ A1 NGUYỄN THU HIỀN 28/05/ A1 ĐỒNG MINH HIẾU 22/08/ A1 NGUYỄN DUY HIẾU 18/08/ A1 SÁI THU HUỆ 12/01/ A1 ĐỖ THỊ MINH HUYỀN 21/02/ A1 NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 02/06/ A1 ĐINH QUANG KHẢI 16/07/ A1 BÙI QUỐC KHÁNH 02/09/ A1 TRỊNH NGỌC LÂM 26/08/ A1 TRẦN THỊ NGỌC LY 23/10/ A1 BÙI PHƯƠNG MAI 27/10/ A1 KHỔNG THỊ NGỌC MAI 25/12/ A1 HOÀNG NHẬT MINH 23/06/ A1 NGUYỄN THỊ MINH 31/05/ A1 TRẦN HÀ NAM 08/01/ A1 ĐỖ THÙY NGÂN 03/12/ A1 SÁI THU NGÂN 23/10/ A1 HOÀNG THỊ NGỌC 31/03/ A1 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG NGỌC 23/10/ A1 PHAN ÁNH NGỌC 04/04/ A1 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 08/06/ A1 VI THỊ QUYÊN 09/03/ A1 LÊ HUY SƠN 11/05/ Hóa học Tiếng Anh 1/21

2 A1 TRƯƠNG NGUYỄN YẾN THANH 12/08/ A1 TRẦN PHƯƠNG THUỲ 13/03/ A1 NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY 15/12/ A1 PHẠM QUỲNH TRANG 23/11/ A1 VƯƠNG THỊ TRANG 05/08/ A1 NGUYỄN ANH TUẤN 13/05/ A1 NGUYỄN THỊ HẢI TUYẾN 21/09/ A1 LƯƠNG HỒNG VÂN 04/11/ A1 PHẠM TUẤN VIỆT 13/02/ A1 NGUYỄN QUANG VŨ 13/02/ A2 NGÔ THỊ LAN ANH 07/03/ A2 NGUYỄN HOÀNG ANH 03/02/ A2 THIỀU NGUYỄN NGỌC ÁNH 13/09/ A2 TRẦN NGỌC BÁCH 10/05/ A2 HOÀNG THỊ THỦY CHI 31/10/ A2 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 04/03/ A2 VŨ ÁNH DƯƠNG 08/09/ A2 NGÔ HUỲNH ĐỨC 12/06/ A2 HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG 20/11/ A2 NGHIÊM THỊ HỒNG HẢI 30/08/ A2 ĐOÀN NGỌC HIẾU 21/10/ A2 LƯU THỊ HUẾ 15/11/ A2 TRƯƠNG TUẤN HÙNG 01/07/ A2 SÁI THANH HUYỀN 14/12/ A2 NGUYỄN THỊ SÔNG HƯƠNG 21/06/ A2 TRẦN THỊ HƯỜNG 06/11/ A2 ĐẶNG ĐỨC KIÊN 21/11/ A2 NGUYỄN ĐỨC LÂM 02/12/ A2 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 24/10/ A2 NGUYỄN TUẤN LINH 20/05/ A2 VƯƠNG KIỀU LINH 27/03/ A2 NGUYỄN THẾ LỘC 13/02/ A2 NGUYỄN THỊ NGỌC LƯƠNG 12/09/ A2 LƯU THỊ MAY 02/02/ A2 TRỊNH QUANG MINH 17/10/ A2 ĐỖ THỊ HẰNG NGA 05/07/ A2 TRẦN MINH NGỌC 23/01/ A2 NGUYỄN MINH NGUYỆT 27/11/ A2 TRẦN THỊ NINH 09/10/ /21

3 A2 NGUYỄN THỊ PHẤN 10/05/ A2 BÙI THỊ QUYÊN 28/09/ A2 ĐỖ THỊ QUYÊN 18/05/ A2 TRẦN NGUYÊN QUYẾT 22/02/ A2 PHẠM TRUNG SÁNG 14/01/ A2 NGUYỄN THỊ SEN 03/03/ A2 BÙI CÔNG THÁI 29/05/ A2 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 02/12/ A2 ĐỖ THỊ THÌN 15/08/ A2 NGUYỄN THỊ THOA 04/07/ A2 NGUYỄN THỊ THUỶ 14/11/ A2 LÊ THANH XUÂN 11/09/ A2 ĐẶNG THỊ YẾN 02/11/ A3 NGUYỄN LƯƠNG AN 05/11/ A3 ĐÀM THỊ LAN ANH 03/11/ A3 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 09/08/ A3 NGUYỄN TUẤN ANH 31/10/ A3 VŨ THỊ XUÂN ANH 04/02/ A3 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH 15/09/ A3 LÊ NGỌC BÍCH 07/09/ A3 NGUYỄN ĐÌNH BÌNH 21/08/ A3 NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG 02/04/ A3 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP 03/06/ A3 TRẦN NAM ĐÔNG 17/09/ A3 VŨ NGỌC HÀ 17/06/ A3 ĐỖ ĐỨC HẢI 12/11/ A3 TRẦN THỊ HẠNH 20/09/ A3 LƯƠNG THUÝ HẰNG 09/02/ A3 Nguyễn Trịnh Minh Hiền 20/04/ A3 NGÔ MINH HIẾU 14/04/ A3 NGUYỄN THỊ MAI HUÂN 17/08/ A3 ĐỖ THỊ HƯƠNG 21/05/ A3 KHỔNG THỊ DIỄM HƯƠNG 27/03/ A3 LƯƠNG THỊ HƯƠNG 26/10/ A3 NGỤYỄN THANH HƯƠNG 19/10/ A3 NGUYỄN DIỆU LINH 20/03/ A3 NGUYỄN KHÁNH LINH 22/09/ A3 TRẦN HIỀN MAI 23/04/ A3 NGUYỄN TIẾN MẠNH 19/09/ /21

4 A3 NGUYỄN VĂN MẠNH 11/10/ A3 LƯU HOÀNG MINH 06/09/ A3 NGUYỄN ANH MINH 08/10/ A3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MY 08/09/ A3 NGUYỄN THỊ NGỌC 10/09/ A3 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG 14/02/ A3 ĐỖ QUANG QUÝ 10/08/ A3 SÁI THỊ QUYÊN 03/10/ A3 ĐỖ ĐỨC QUỲNH 19/09/ A3 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 17/02/ A3 HOÀNG HỒNG SƠN 27/11/ A3 TẠ DUY THÁI 26/08/ A3 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 22/09/ A3 NGUYỄN VĂN THUẬN 02/05/ A3 ĐỖ THỊ TRUNG 06/01/ A3 NGUYỄN THỊ LÊ VY 19/08/ A4 NGUYỄN THỊ LAN ANH 04/03/ A4 NGUYỄN THỊ ÁNH 17/04/ A4 BÙI THỊ PHƯƠNG BÌNH 13/11/ A4 TRẦN KIỀU CHINH 09/12/ A4 NGUYỄN THỊ CHUNG 22/09/ A4 ĐỒNG THỊ DUNG 14/01/ A4 PHẠM MỸ DUYÊN 20/05/ A4 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 11/05/ A4 NGÔ QUỐC ĐẠI 01/09/ A4 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 08/10/ A4 PHẠM MINH ĐỨC 27/05/ A4 NGUYỄN THU HIỀN 14/02/ A4 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 14/11/ A4 VŨ HUY HOÀNG 29/03/ A4 LƯU THỊ HỒNG 29/05/ A4 TẠ THỊ HỒNG 30/01/ A4 NGUYỄN VĂN HÙNG 04/07/ A4 BÙI THANH HƯƠNG 12/11/ A4 ĐINH XUÂN KHANG 25/11/ A4 PHẠM KHÁNH LINH 13/11/ A4 VŨ THỊ LINH 28/06/ A4 ĐÀM ĐỨC LONG 02/09/ A4 VƯƠNG XUÂN NAM 20/12/ /21

5 A4 NGUYỄN DIỆU NGA 15/11/ A4 ĐỒNG THỊ HỒNG NHUNG 14/03/ A4 VŨ KIM OANH 13/10/ A4 NGUYỄN CÔNG PHÚC 30/06/ A4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 26/09/ A4 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 06/03/ A4 DƯƠNG CAO QUỐC SƠN 12/10/ A4 LÊ DANH SƠN 25/08/ A4 TRƯƠNG TIẾN SƠN 12/12/ A4 TRẦN ĐOÀN THÁI 14/07/ A4 TRƯƠNG THỊ THOA 06/09/ A4 LÊ VĂN THUẬN 04/12/ A4 DƯƠNG VĂN TIẾN 21/09/ A4 BÙI THỊ HUYỀN TRANG 07/05/ A4 NGUYỄN THỊ TRINH 25/08/ A4 ĐÀM ĐÌNH TUYỂN 11/11/ A4 PHẠM THỊ HỒNG VÂN 28/10/ A4 LÊ THỊ YẾN 28/05/ A6 PHẠM THỊ CHÀ 13/12/ A6 LƯU THỊ CÚC 06/12/ A6 NGUYỄN VĂN DIỆN 27/09/ A6 CAO THỊ MAI DUYÊN 20/10/ A6 TRẦN THẾ DƯƠNG 15/02/ A6 NGUYỄN MINH ĐỨC 08/12/ A6 ĐÀO HƯƠNG GIANG 09/01/ A6 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 01/11/ A6 NGUYỄN THỊ THU GIANG 17/06/ A6 VƯƠNG TRƯỜNG GIANG 08/09/ A6 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 02/01/ A6 NGUYỄN THỊ THUÝ HUỆ 21/07/ A6 ĐỒNG QUANG HUY 10/07/ A6 TRẦN THỊ HƯNG 20/12/ A6 NGÔ THỊ THÚY HƯỜNG 13/04/ A6 NGUYỄN THỊ HƯỚNG 06/11/ A6 BÙI THỊ LAN 06/06/ A6 NGUYỄN THUÝ LAN 23/11/ A6 TRẦN QUỐC LÂM 18/12/ A6 NGUYỄN THỊ LINH 21/06/ A6 NGUYỄN YẾN LINH 08/12/ /21

6 A5 LẠI ĐỨC ANH 08/12/ A5 NGUYỄN THỊ MAI ANH 23/09/ A5 NGUYỄN VIỆT ANH 30/08/ A5 NGUYỄN THỊ LINH CHI 07/05/ A5 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 05/04/ A5 NGUYỄN TUẤN DŨNG 16/04/ A5 VŨ TIẾN DŨNG 12/10/ A5 BÙI HOÀNG GIANG 27/01/ A5 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 08/07/ A5 HỒ THỊ THU HẢI 17/11/ A5 VÕ LÊ HỒNG HẠNH 11/08/ A5 LƯƠNG MINH HẰNG 22/12/ A5 NGUYỄN THỊ HIỀN 16/04/ A5 NGUYỄN THỊ HIỀN 01/08/ A5 LÊ TRUNG HIẾU 12/11/ A5 Nguyễn Xuân Hiệu 11/12/ A5 PHẠM THANH HOÀI 30/12/ A5 ĐỖ THỊ HỒNG 10/04/ A5 NGÔ THÚY HỒNG 20/01/ A5 NGUYỄN THỊ HỒNG 20/11/ A5 ĐỒNG THỊ HUỆ 02/05/ A5 Trịnh Văn Huy 20/09/ A5 HOÀNG XUÂN KHÁNH 15/10/ A5 PHẠM HOÀNG KHIỂN 03/11/ A5 NGUYỄN KHÁNH LINH 31/05/ A5 NGUYỄN PHI LONG 07/06/ A5 NGUYỄN THỊ LUYẾN 06/02/ A5 PHẠM THỊ LY 01/01/ A5 BÙI THỊ NGỌC 01/03/ A5 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 17/04/ A5 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 06/12/ A5 ĐỖ THỊ PHƯƠNG 18/11/ A5 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 10/11/ A5 NGUYỄN THỦY PHƯƠNG 23/09/ A5 NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN 31/03/ A5 ĐÀO HỒNG THẮM 06/03/ A5 NGUYỄN THỊ THU 13/07/ A5 LA THỊ THUỶ 30/05/ A5 HOÀNG NGỌC TRƯỜNG 15/10/ /21

7 A5 DƯƠNG THỊ TUYẾT 13/02/ A5 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 20/04/ A6 VƯƠNG THỊ LOAN 11/09/ A6 NGUYỄN THĂNG LONG 23/10/ A6 ĐỖ THỊ MƠ 17/05/ A6 LƯƠNG THỊ NGA 07/01/ A6 NGUYỄN NHƯ NGỌC 15/11/ A6 LƯU THỊ NGUYỆT 28/04/ A6 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 18/10/ A6 NGUYỄN HỒNG NHUNG 21/04/ A6 NGUYỄN THUÝ QUỲNH 24/12/ A6 VŨ BÁ NGỌC RỒNG 11/09/ A6 VƯƠNG THỊ THANH 07/08/ A6 BÙI THỊ THỊNH 02/08/ A6 NGÔ THỊ THỦY 06/11/ A6 NGUYỄN THU THỦY 22/08/ A6 VƯƠNG XUÂN TIẾN 14/12/ A6 NGUYỄN QUỲNH TRANG 21/04/ A6 VŨ THỊ THUỲ TRANG 13/07/ A6 NGÔ QUANG TUẤN 16/03/ A6 NGUYỄN ANH TUẤN 20/04/ A6 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 06/09/ A7 VŨ MẠNH ANH 07/07/ A7 LƯƠNG NGỌC ÁNH 30/10/ A7 NGUYỄN THỊ BÌNH 06/09/ A7 TÔ VĂN DIỆU 20/01/ A7 NGUYỄN TRUNG DŨNG 20/12/ A7 BÙI THỊ ÁNH DƯƠNG 11/07/ A7 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 23/04/ A7 NGUYỄN THỊ ĐÀO 01/11/ A7 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 06/04/ A7 CAO THỊ NGỌC HÀ 19/06/ A7 LÊ THÚY HÀ 05/09/ A7 TRƯƠNG VĂN HÀ 27/12/ A7 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 01/10/ A7 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 24/11/ A7 NGUYỄN MAI HỒNG 01/11/ A7 NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG 11/07/ A7 NGUYỄN THU HƯỜNG 07/02/ /21

8 A7 NGUYỄN THỊ LINH 04/10/ A7 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 19/08/ A7 TRƯƠNG THỊ THÚY LINH 22/12/ A7 HOÀNG VĂN LONG 19/04/ A7 ĐỖ HƯƠNG LY 30/01/ A7 TRƯƠNG VĂN MỪNG 24/04/ A7 NGUYỄN THỊ NGÂN 08/06/ A7 CAO XUÂN PHONG 03/10/ A7 NGÔ QUANG PHONG 01/08/ A7 NGUYỄN PHƯƠNG QUANG 12/01/ A7 NGUYỄN LONG QUỐC 12/11/ A7 DƯƠNG ĐÌNH THI 19/11/ A7 LÊ THỊ THƠM 05/10/ A7 VƯƠNG THỊ THUÝ 01/08/ A7 NGUYỄN THỊ THỦY 12/09/ A7 HOÀNG VĂN TOÀN 13/02/ A7 NGUYỄN THỊ TRANG 25/01/ A7 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 03/06/ A7 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 05/11/ A7 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 15/06/ A7 VŨ LAM TRƯỜNG 02/11/ A7 ĐỖ VĂN TUẤN 23/10/ A7 NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN 15/12/ A8 NGUYỄN QUỲNH ANH 25/11/ A8 BÙI THỊ NGỌC ÁNH 10/06/ A8 TRẦN VĂN CHÍNH 06/12/ A8 NGUYỄN VĂN DÂN 14/05/ A8 DƯƠNG MINH ĐỨC 15/02/ A8 NGUYỄN HOÀNG HẢI 08/05/ A8 TRẦN THỊ BÍCH HẠNH 07/11/ A8 NGÔ VĂN HIẾU 07/09/ A8 NGUYỄN THỊ HÒA 11/01/ A8 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 06/02/ A8 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 28/10/ A8 NGUYỄN THỊ HUYỀN 06/05/ A8 NGUYỄN BÍCH LIÊN 27/05/ A8 Nguyễn Khánh Linh 19/12/ A8 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 21/11/ A8 PHẠM VIẾT LONG 17/03/ /21

9 A8 NGUYỄN THỊ LỤA 14/02/ A8 NGUYỄN THỊ LUYẾN 04/08/ A8 VƯƠNG THỊ MAI 01/01/ A8 VŨ ĐÌNH MẠNH 10/06/ A8 TRẦN DUY NAM 14/02/ A8 TẠ THỊ KIM NGA 03/10/ A8 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 28/11/ A8 NGÔ THỊ NGUYỆT 12/05/ A8 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 14/10/ A8 LƯU THỊ PHƯƠNG 29/09/ A8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 20/08/ A8 TRỊNH MINH QUANG 02/01/ A8 NGUYỄN VĂN QUÂN 22/10/ A8 ĐÀO NHƯ QUỲNH 12/11/ A8 NGUYỄN THẾ TÀI 04/02/ A8 NGUYỄN VĂN THUẬN 10/12/ A8 DƯƠNG THỊ THUỶ 11/03/ A8 NGUYỄN THỊ THUỶ 11/05/ A8 NGUYỄN THỊ THU THUỶ 12/10/ A8 HOÀNG THỊ TRANG 30/09/ A8 ĐOÀN MINH TUẤN 08/02/ A8 NGUYỄN QUANG TÙNG 13/07/ A8 NGUYỄN THANH TÙNG 07/02/ A8 CAO QUỐC VIỆT 03/09/ A9 NGUYỄN TUẤN ANH 13/03/ A9 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 10/12/ A9 PHẠM THỊ BÍCH 10/10/ A9 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 11/11/ A9 ĐÀO VĂN DUY 27/09/ A9 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 05/06/ A9 TRẦN TUẤN ĐẠT 26/10/ A9 NGÔ THỊ THUỲ GIANG 27/10/ A9 NGUYỄN BÁ ĐỨC GIANG 10/02/ A9 VŨ THỊ HẠNH 15/11/ A9 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 02/05/ A9 NGUYỄN MINH HIẾU 27/10/ A9 PHẠM THỊ HOA 15/04/ A9 TRẦN THU HUYỀN 06/12/ A9 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 05/12/ /21

10 A9 VŨ THỊ DIỆU LINH 17/04/ A9 LÊ THÀNH LONG 10/12/ A9 ĐỒNG ĐỨC MẠNH 09/10/ A9 NGUYỄN THỊ HỒNG MƠ 06/02/ A9 VŨ THỊ NGỌC 02/12/ A9 ĐÀO THỊ TUYẾT NHUNG 09/09/ A9 LA THỊ NHUNG 26/08/ A9 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 26/12/ A9 Nguyễn Thị Phượng 23/01/ A9 NGUYỄN HỒNG QUÂN 20/02/ A9 HOÀNG SƠN 06/11/ A9 VƯƠNG ĐÌNH SƠN 23/10/ A9 ĐỒNG THỊ TUYẾT THANH 22/12/ A9 NGUYỄN VĂN THÀNH 12/11/ A9 ĐÀM THỊ THẢO 22/09/ A9 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 24/06/ A9 TRẦN THỊ MINH THU 09/03/ A9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUÝ 03/08/ A9 TRẦN THỊ THÚY 18/08/ A9 PHẠM VĂN TIẾN 12/12/ A9 NGUYỄN THỊ THU TRANG 21/01/ A9 ĐẶNG XUÂN TÙNG 13/02/ A9 DƯƠNG THỊ THU UYÊN 02/05/ A9 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 26/11/ A9 DƯƠNG THỊ VÂN 18/09/ A9 ĐỖ THỊ VÂN 03/01/ A10 NGUYỄN ĐỨC ANH 12/06/ A10 NGUYỄN QUANG HẢI ANH 19/05/ A10 NGUYỄN THỊ LAN ANH 24/11/ A10 PHẠM NGỌC ANH 15/12/ A10 LẠI THỊ ÁNH 28/12/ A10 MẪN THỊ THU CHÀ 07/11/ A10 NGÔ THỊ CHINH 03/08/ A10 TRẦN MẠNH CƯỜNG 17/06/ A10 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 25/09/ A10 PHẠM THỊ DUYÊN 05/08/ A10 NGUYỄN HẢI ĐA 27/07/ A10 Lê Thị Linh Đan 02/05/ A10 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 03/12/ /21

11 A10 NGUYỄN TRUNG HIẾU 07/12/ A10 ĐẶNG THỊ THU HOÀI 29/07/ A10 NGUYỄN MẠNH HÙNG 20/01/ A10 TẠ QUANG HUY 22/08/ A10 NGUYỄN THANH HƯƠNG 11/11/ A10 NGUYỄN TRỌNG LÂM 25/12/ A10 NGUYỄN VĂN LINH 14/05/ A10 TẠ HẢI LONG 06/07/ A10 NGUYỄN THỊ LUYẾN 24/09/ A10 ĐÀO VĂN NAM 30/01/ A10 LƯU XUÂN NGỌC 04/05/ A10 NGUYỄN THỊ NGÂN PHƯƠNG 26/12/ A10 LÊ VĂN QUANG 05/04/ A10 NGUYỄN ĐỨC QUANG 12/06/ A10 NGUYỄN NGỌC SƠN 20/09/ A10 HOÀNG NAM THÁI 14/01/ A10 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 06/10/ A10 NGÔ THỊ THẢO 09/03/ A10 NGUYỄN XUÂN THẢO 29/10/ A10 PHẠM THU THẢO 03/11/ A10 LA THỊ HỒNG THẮM 11/04/ A10 NGUYỄN THỊ THUỶ 15/02/ A10 NGUYỄN VĂN TOÀN 04/11/ A10 NGUYỄN KIỀU TRANG 28/07/ A10 TRƯƠNG THỊ TRANG 02/02/ A10 NGUYỄN DUY TÙNG 13/02/ A10 TRỊNH TIẾN TÙNG 29/01/ A10 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 06/05/ A1 NGÔ THÁI AN 24/09/ A1 NGUYỄN THỊ LAN ANH 06/11/ A1 NGUYỄN NGỌC ÁNH 22/02/ A1 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 17/11/ A1 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 22/02/ A1 KHỔNG THANH BÌNH 19/03/ A1 NGUYỄN THANH BÌNH 13/10/ A1 NGUYỄN THỊ CÚC 11/02/ A1 NGUYỄN VĂN ĐẠT 01/03/ A1 PHẠM NGỌC ĐÔNG 12/08/ A1 ĐẦU THỊ HƯƠNG GIANG 13/10/ /21

12 A1 NGUYỄN HOÀNG GIANG 21/09/ A1 NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ 17/09/ A1 NGUYỄN TRUNG HIẾU 14/02/ A1 PHẠM THU HOÀN 07/10/ A1 BÙI THU HUỆ 16/05/ A1 VŨ TRỌNG KHÁNH 20/04/ A1 ĐINH XUÂN KHIÊM 04/06/ A1 NGUYỄN THỊ BẰNG KIỀU 07/01/ A1 NGUYỄN THỊ LIÊN 21/03/ A1 CÙ THỊ DIỆU LINH 20/11/ A1 DƯƠNG QUANG LINH 04/05/ A1 ĐÀO THỊ THÙY LINH 21/09/ A1 NGUYỄN HIỀN LINH 03/07/ A1 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 27/06/ A1 TRẦN DIỆU LINH 30/05/ A1 NGUYỄN PHƯƠNG LOAN 26/10/ A1 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 08/12/ A1 LÊ THẢO MY 14/10/ A1 VŨ TRÀ MY 19/02/ A1 TRẦN VĂN NAM 04/01/ A1 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN 24/07/ A1 NGUYỄN DIỆU NGỌC 30/08/ A1 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 05/11/ A1 NGUYỄN MINH QUANG 04/12/ A1 NGUYỄN THU QUYÊN 25/11/ A1 KHỔNG VĂN SƠN 13/03/ A1 BÙI THỊ TRÀ 07/07/ A1 NGUYỄN HƯƠNG TRANG 08/09/ A1 NGUYỄN KIỀU TRANG 01/10/ A1 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 04/08/ A1 ĐỒNG THỊ THU UYÊN 16/02/ A1 LƯƠNG THỊ LINH UYÊN 04/09/ A2 ĐÀO THỊ TÚ ANH 20/02/ A2 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 28/06/ A2 TRẦN THỊ MINH ANH 23/01/ A2 ĐẦU THỊ LINH CHI 14/01/ A2 HOÀNG THỊ KIM CÚC 07/01/ A2 NGUYỄN MẠNH DŨNG 08/09/ A2 NGÔ ĐỨC DUY 22/05/ /21

13 A2 PHÍ ANH ĐỨC 03/08/ A2 ĐOÀN PHƯƠNG HÀ 14/05/ A2 NGUYỄN THỊ HÀ 08/01/ A2 NGUYỄN THỊ HÀ 12/08/ A2 HOÀNG HỒNG HẢI 12/08/ A2 KHỔNG MINH HẢI 17/01/ A2 PHẠM TRỌNG HIẾU 15/04/ A2 LÊ VIỆT HOÀNG 07/09/ A2 NGUYỄN THỊ MINH HỒNG 21/03/ A2 TỪ THỊ HUẾ 05/11/ A2 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 28/12/ A2 HÀN THỊ HƯƠNG 03/11/ A2 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 14/03/ A2 ĐỖ TÙNG LÂM 19/12/ A2 ĐỒNG BẢO LINH 24/02/ A2 TRẦN THỊ PHƯƠNG LOAN 04/01/ A2 ĐÀM THỊ HƯƠNG LY 18/06/ A2 PHẠM VĂN MÃO 10/02/ A2 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 06/11/ A2 BÙI THỊ ÁNH NGUYỆT 14/10/ A2 HOÀNG THỊ NHUNG 16/09/ A2 NGUYỄN THI GIANG NINH 16/11/ A2 ĐÀM THỊ OANH 28/12/ A2 NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯỢNG 01/01/ A2 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 03/09/ A2 TRƯƠNG THỊ THU QUỲNH 27/10/ A2 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 23/01/ A2 SÁI THỊ THÚY 06/09/ A2 NGUYỄN THỊ THƯ 24/04/ A2 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 21/09/ A2 NGUYỄN VĂN TRUNG 12/06/ A2 NGUYỄN TUẤN TÚ 10/08/ A2 ĐỖ HỮU TUẤN 16/11/ A2 VƯƠNG ANH TUẤN 13/01/ A2 LƯƠNG THU UYÊN 19/10/ A3 NGUYỄN TRƯỜNG AN 20/02/ A3 NGUYỄN HẢI ANH 01/09/ A3 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 02/03/ A3 ĐINH VĂN CƯỜNG 27/03/ /21

14 A3 LƯƠNG VĂN CƯỜNG 01/10/ A3 ĐẶNG KIM DUNG 11/10/ A3 NGUYỄN TUẤN DŨNG 03/01/ A3 NGUYỄN VŨ HƯƠNG GIANG 01/05/ A3 ĐÀM MINH GIẢNG 06/11/ A3 ĐỖ THỊ HÀ 31/08/ A3 NGUYỄN THỊ HẠNH 11/10/ A3 ĐỒNG THỊ HIỀN 09/11/ A3 TRẦN THỊ HIỀN 03/10/ A3 NGUYỄN QUỲNH HOA 28/08/ A3 NGUYỄN THỊ HỒNG 26/02/ A3 ĐÀM ÍCH HÙNG 26/10/ A3 ĐÀO THỊ HUYÊN 12/09/ A3 ĐỖ THỊ THU HUYỀN 25/10/ A3 LẠI VI HƯNG 15/02/ A3 NGÔ THỊ HƯƠNG 06/08/ A3 NGUYỄN THANH KHẢI 19/02/ A3 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 11/01/ A3 BÙI THỊ LIÊN 02/08/ A3 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 20/10/ A3 NGUYỄN VĂN MẠNH 13/11/ A3 NGUYỄN BÌNH MINH 27/09/ A3 DƯƠNG QUANG NINH 25/05/ A3 ĐỖ MINH PHƯƠNG 23/11/ A3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 27/01/ A3 NGUYỄN THỊ QUỲNH 19/12/ A3 NGHIÊM HOÀNG SƠN 04/03/ A3 PHAN VĂN THÀNH 23/10/ A3 NGUYỄN HỮU THẮNG 12/11/ A3 NGUYỄN HỒNG THOA 06/06/ A3 PHẠM THỊ THƠM 01/08/ A3 BÙI THỊ THÙY 20/11/ A3 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 18/07/ A3 NGUYỄN THU TRANG 25/08/ A3 NGUYỄN THU TRANG 14/11/ A3 BÙI VĂN TRIỆU 28/09/ A3 DƯƠNG THỊ TUYẾT 03/11/ A4 TRƯƠNG THỊ VÂN ANH 02/02/ A4 HOÀNG ANH CHIẾN 25/10/ /21

15 A4 ĐỒNG MẠNH DƯƠNG 13/09/ A4 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 12/08/ A4 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 15/09/ A4 ĐỖ THỊ THUÝ GIANG 06/10/ A4 NGUYỄN THỊ HẰNG 16/12/ A4 NGUYỄN THU HIỀN 02/05/ A4 LÊ NGỌC HIỂN 21/10/ A4 NGUYỄN HỒNG HOAN 31/10/ A4 NGUYỄN ĐÌNH HOÀN 20/01/ A4 TRƯƠNG VIỆT HOÀNG 18/05/ A4 NGUYỄN VĂN HỢI 08/08/ A4 ĐÀM THỊ HƯƠNG 10/01/ A4 NGUYỄN LAN HƯƠNG 14/06/ A4 ĐÀO THỊ THUÝ HƯỜNG 25/09/ A4 NGÔ QUỐC KHÁNH 30/04/ A4 NGUYỄN THỊ LAN 26/10/ A4 BÙI THỊ KIM LIÊN 14/03/ A4 NGUYỄN THỊ LINH 01/07/ A4 VƯƠNG MẠNH LINH 14/08/ A4 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 29/09/ A4 NGUYỄN THỊ HIỀN LƯƠNG 17/02/ A4 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 10/06/ A4 TRẦN NGỌC MAI 12/03/ A4 ĐÀO HÙNG MẠNH 12/08/ A4 NGUYỄN VĂN NAM 29/04/ A4 TRỊNH QUỲNH NGA 16/12/ A4 NGUYỄN QUANG NGUYÊN 13/04/ A4 HOÀNG VIỆT PHƯƠNG 21/09/ A4 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 19/09/ A4 NGÔ VĂN QUANG 01/02/ A4 BÙI CÔNG QUÂN 21/07/ A4 TRẦN MINH QUÝ 06/05/ A4 NGUYỄN THỊ QUYÊN 08/07/ A4 NGUYỄN THẾ TÂM 12/12/ A4 NGUYỄN VĂN TOÁN 06/01/ A4 NGUYỄN THỊ THU TRANG 09/10/ A4 NGUYỄN THÀNH TUYÊN 10/11/ A4 NGUYỄN THỊ VÂN 20/04/ A4 NGUYỄN VĂN VIỆT 10/09/ /21

16 A4 ĐÀM THỊ YẾN 16/09/ A4 NGUYỄN HẢI YẾN 22/07/ A5 NGUYỄN HOÀNG ANH 23/06/ A5 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12/12/ A5 NGUYỄN THÙY ANH 17/10/ A5 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 23/08/ A5 ĐỖ DUY CHIẾN 20/10/ A5 NGUYỄN THỊ CHUNG 01/01/ A5 PHẠM THỊ DUNG 24/09/ A5 NGUYỄN TIẾN DŨNG 19/09/ A5 NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG 20/11/ A5 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 30/08/ A5 TRẦN THỊ HẬU 24/04/ A5 ĐÀM THỊ HIỀN 04/11/ A5 PHẠM MINH HIỀN 26/10/ A5 VŨ THỊ HOA 05/09/ A5 TRẦN ÁNH HỒNG 21/09/ A5 NGUYỄN THANH HƯƠNG 13/03/ A5 NGUYỄN DIỆU LINH 10/12/ A5 VŨ THUỲ LINH 13/02/ A5 ĐỖ THỊ THÚY LY 01/09/ A5 TRỊNH HOÀI LY 09/07/ A5 NGUYỄN TRÀ MI 27/05/ A5 ĐỒNG HÀ MY 21/09/ A5 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 09/11/ A5 NGUYỄN VĂN NAM 30/04/ A5 NGUYỄN THUÝ NGA 07/09/ A5 PHẠM THỊ NGỌC 23/01/ A5 LÊ ĐÌNH PHÚC 18/08/ A5 ĐỖ THỊ QUỲNH PHƯƠNG 22/07/ A5 ĐỒNG THỊ HOÀI PHƯƠNG 17/01/ A5 ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG 30/03/ A5 NGUYỄN VĂN QUANG 04/10/ A5 NGUYỄN HỒNG QUÂN 16/09/ A5 BÙI THỊ SÁNG 08/02/ A5 ĐỒNG THÁI SƠN 01/02/ A5 PHAN NGỌC KHÁNH TÂM 24/01/ A5 NGUYỄN THỊ THẢO 02/10/ A5 LA THỊ THU 26/07/ /21

17 A5 ĐOÀN THỊ THANH THUỶ 05/10/ A5 PHẠM THỊ MINH THÚY 09/05/ A5 NGUYỄN HOÀNG VÂN 16/09/ A5 VƯƠNG THỊ HỒNG VÂN 25/10/ A5 NGUYỄN THỊ YẾN 20/09/ A6 NGUYỄN THÁI ANH 20/10/ A6 SÁI TIẾN ANH 21/12/ A6 NGUYỄN THÁI BẢO 20/09/ A6 VŨ THANH BÌNH 30/07/ A6 HOÀNG MINH CHIẾN 24/08/ A6 DƯƠNG QUANG ĐẠI 01/05/ A6 NGUYỄN QUANG ĐỨC 05/06/ A6 PHẠM MINH ĐỨC 23/06/ A6 ĐÀM THỊ MỸ HẠNH 15/02/ A6 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 03/02/ A6 NGUYỄN THỊ HOA 12/04/ A6 ĐẶNG HỒNG HOAN 28/07/ A6 NGUYỄN CHUNG HỮU 15/04/ A6 NGUYỄN THỊ LAM 10/02/ A6 NGUYỄN THỊ LIỄU 28/06/ A6 NGUYỄN HÀ LINH 15/01/ A6 TRƯƠNG VĂN LONG 24/01/ A6 ĐẶNG THỊ LY 23/09/ A6 NGUYỄN KHÁNH LY 25/04/ A6 NGUYỄN THỊ MAI 24/03/ A6 ĐẶNG NGỌC MÂY 24/04/ A6 TRẦN TRỌNG MINH 22/06/ A6 HỨA THỊ NGÂN 03/12/ A6 ĐỖ NGUYỄN TIẾN NHẬT 16/11/ A6 NGUYỄN LONG NHẬT 28/09/ A6 NGUYỄN VĂN NHUNG 02/07/ A6 NGUYỄN VĂN PHÚC 24/07/ A6 NGÔ XUÂN QUÝ 15/01/ A6 NGUYỄN HOÀI THANH 01/01/ A6 NGUYỄN THỊ THANH 04/11/ A6 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 24/09/ A6 ĐÀO VĂN THIỆN 15/10/ A6 NGUYỄN THỊ THU 15/09/ A6 LÊ THỊ HOÀI TRANG 23/07/ /21

18 A6 NGÔ KIỀU TRANG 26/09/ A6 ĐỖ DƯƠNG ANH TÚ 28/12/ A6 BÙI DUY TÙNG 28/09/ A6 NGUYỄN THỊ HẢI TUYỀN 06/06/ A6 LƯU THỊ TUYẾT 10/04/ A6 LƯU THỊ VÂN 13/07/ A6 TRẦN THỊ HẢI VÂN 28/09/ A6 ĐỖ QUANG VINH 30/09/ A7 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 23/04/ A7 ĐỖ THỊ LINH CHI 24/01/ A7 NGÔ VĂN CƯỜNG 12/11/ A7 HOÀNG TRUNG DŨNG 04/08/ A7 ĐỖ HẢI ĐĂNG 06/10/ A7 ĐỖ MẠNH ĐỨC 25/11/ A7 ĐỖ THỊ HÀ 12/09/ A7 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 01/11/ A7 NGUYỄN MẠNH HIỆP 09/11/ A7 NGUYỄN MINH HIẾU 23/12/ A7 LƯU THỊ BÍCH HÒA 23/10/ A7 LƯƠNG VIỆT HOÀNG 23/12/ A7 NGUYỄN MINH HUY 14/05/ A7 NGUYỄN VĂN HUY 12/12/ A7 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 06/12/ A7 ĐÀO THỊ THANH LAM 04/12/ A7 NGUYỄN HỒNG HOÀI LINH 18/05/ A7 NGÔ ĐỨC LONG 25/04/ A7 LÊ THỊ MAI 06/03/ A7 NGUYỄN THỊ MAI 30/10/ A7 NGUYỄN THỊ MƠ 02/04/ A7 NGUYỄN VĂN NAM 18/09/ A7 ĐỖ THỊ NGA 13/06/ A7 NGÔ THỊ NGỌC 30/03/ A7 NGUYỄN TIẾN PHONG 18/04/ A7 LÊ THỊ MINH PHƯỢNG 31/03/ A7 TRẦN MINH QUANG 23/10/ A7 LÊ VĂN QUÍ 22/01/ A7 ĐÀO NHƯ QUỲNH 16/02/ A7 NGUYỄN THỊ QUỲNH 07/08/ A7 ĐINH VIẾT SƠN 27/07/ /21

19 A7 ĐÀO VĂN SỸ 24/03/ A7 HOÀNG ĐỨC TÀI 15/09/ A7 NGÔ THỊ THANH 26/06/ A7 NGUYỄN THỊ THẢO 19/08/ A7 DƯƠNG VĂN THỰC 15/12/ A7 LÊ THỊ THU TRANG 08/12/ A7 NGUYỄN THỊ HIỀN TRANG 04/05/ A7 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 04/01/ A7 NGUYỄN THỊ TUYỂN 20/06/ A8 NGUYỄN THỊ LAN ANH 30/01/ A8 PHẠM VIỆT ANH 12/05/ A8 NGUYỄN QUÝ BẢO 25/03/ A8 NGUYỄN VĂN BÌNH 30/04/ A8 PHẠM QUANG BÌNH 06/07/ A8 ĐỒNG THỊ THUỲ DƯƠNG 08/11/ A8 TRƯƠNG VĂN ĐOÀN 08/05/ A8 LẠI THỊ VIỆT HÀ 12/01/ A8 LÊ THỊ HÀ 24/08/ A8 NGUYỄN THỊ HÀ 02/01/ A8 TRẦN THỊ THU HÀ 26/10/ A8 TRỊNH THỊ THU HIỀN 12/10/ A8 NGUYỄN VĂN HIẾU 05/05/ A8 NGUYỄN THỊ HOA 30/07/ A8 TRƯƠNG VĂN HOÀNG 11/07/ A8 NGUYỄN THỊ NGỌC HỒI 18/11/ A8 ĐÀM THỊ HUYỀN 28/08/ A8 LÊ THỊ HƯƠNG 14/01/ A8 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 11/12/ A8 LƯƠNG THỊ TÀI LINH 08/05/ A8 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 30/10/ A8 TẠ VĂN MẠNH 11/08/ A8 LƯU THỊ MÂY 08/03/ A8 NGUYỄN CAO MINH 09/03/ A8 NGUYỄN VĂN NAM 23/12/ A8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 09/02/ A8 ĐỖ NHƯ QUỲNH 08/08/ A8 NGUYỄN VĂN SƠN 01/12/ A8 TRẦN THUẬN SƠN 19/01/ A8 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 22/12/ /21

20 A8 VƯƠNG THỊ TÂM 30/06/ A8 NGÔ THỊ THANH 28/01/ A8 NGUYỄN VIẾT THANH 24/09/ A8 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THUỲ 18/06/ A8 Nguyễn Thị Phương Thùy 28/11/ A8 HOÀNG THANH THỦY 20/10/ A8 NGUYỄN ĐỨC TÔN 22/05/ A8 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 17/11/ A8 VŨ BÁ ANH TRÁNG 07/10/ A8 TRẦN ANH TUẤN 05/04/ A8 NGUYỄN VĂN TUYÊN 06/04/ A9 TRẦN PHAN QUỲNH ANH 02/12/ A9 ĐÀM THỊ NGỌC ÁNH 19/11/ A9 LƯU QUANG BÌNH 20/09/ A9 NGUYỄN THỊ BỐN 01/08/ A9 NGUYỄN MẠNH ĐỨC 16/02/ A9 ĐỒNG VĂN HẢI 27/08/ A9 HOÀNG VĂN HẢI 22/01/ A9 NGUYỄN VĂN HẢI 25/09/ A9 NGUYỄN THỊ HẠNH 13/03/ A9 KHỔNG THỊ HOA 04/11/ A9 NGUYỄN VĂN HOÀ 19/01/ A9 NGÔ VĂN HÙNG 03/09/ A9 NGUYỄN VĂN HÙNG 07/10/ A9 PHẠM SỸ HÙNG 14/10/ A9 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 09/12/ A9 NGUYỄN THỊ HUYNH 10/07/ A9 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 23/07/ A9 LÊ QUANG KHẢI 07/05/ A9 NGUYỄN THỊ LIÊN 16/01/ A9 ĐẶNG NGỌC LINH 15/11/ A9 KIỀU THỊ LY 18/07/ A9 PHẠM THỊ HUYỀN MY 11/10/ A9 LƯƠNG THỊ NGA 03/09/ A9 NGUYỄN THỊ HỒNG NGOAN 28/08/ A9 TRẦN THỊ NGOAN 25/08/ A9 LÊ THỊ HỒNG NHI 29/12/ A9 NGUYỄN HỒNG SƠN 09/10/ A9 NGUYỄN THỊ TÂM 06/06/ /21

21 A9 ĐỖ THUẬN THÀNH 15/10/ A9 NGUYỄN TIẾN THÀNH 05/09/ A9 NGUYỄN XUÂN THÀNH 27/03/ A9 NGUYỄN THỊ THU THẢO 15/04/ A9 NGUYỄN THỊ THẮM 01/03/ A9 PHẠM HOÀI THƯƠNG 28/12/ A9 VŨ VĂN TOÀN 13/07/ A9 NGUYỄN THỊ THU TRANG 12/10/ A9 TRẦN VĂN TRƯỜNG 08/10/ A9 NGUYỄN THANH TUẤN 16/07/ A9 NGUYỄN THANH TÙNG 12/06/ A9 ĐỖ MINH VĨ 01/11/ A9 CHU THỊ XUÂN 10/03/ /21

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/2001 21030107 730231 8.5 8.5 55.5 Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2001 21030113 730402 8.25 8.75 55 Minh Khai 3 Nguyễn Thị Khuyên 30/12/2001 21030113 730381 8.5 8 54.5 Minh Khai

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA ***

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA *** DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG 1.500.000VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA 135258*** 0948873*** 1,500,000 2 NG THI THANH HUONG 131509*** 0983932***

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/2018 31/3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản Số điện thoại Giá trị quà tặng (VND) 1 NGUYEN VAN SON

Chi tiết hơn

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải Sơn 24/07/1996 D340101 Quản Trị Kinh Doanh 19 2 Âu Xuân

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN 1 C1 C1 Trịnh Nữ Hoàng Anh x x x x 2 C1 C1 Dương Gia Bảo x x x x 3 C1 C1 Võ Minh Cường x x x x 4 C1 C1 Phùng Thị Mỹ Duyên x x x x 5 C1 C1 Trương Nguyễn Kỳ Duyên x x x x 6 C1 C1 Phạm Thành Đạt x x x x 7

Chi tiết hơn

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng 1 538742******7691 ****829 TRUONG VAN PHUC Vali cao cấp

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/2019-30/4/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1 NGUYEN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 10 CTKM "SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN" DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 NGUYEN MY HANH ,500,000 2 NGUYE

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 10 CTKM SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 NGUYEN MY HANH ,500,000 2 NGUYE DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 10 CTKM "SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN" DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 NGUYEN MY HANH 023970118 1,500,000 2 NGUYEN HUU TOAN 011384251 1,500,000 3 VU KHANH THUY 011970817

Chi tiết hơn

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6 24 10 001806 Đặng Quang Duy Anh 10A 1 9 3 001451 Nguyễn Bá Trường An 10A 9 24 24 001820 Hoàng Lê Huệ Anh 10A 1 1 20 001276 Chu Lan Anh 10A 9 27 5 001873 Nguyễn Phương Anh 10A 1 1 13 001269 Bùi Trần Huy

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A Vũ Quốc Anh 10A

KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A Vũ Quốc Anh 10A KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A 1 216 8.5 34.0 549 Vũ Quốc Anh 10A 1 432 8.5 34.0 557 Ngô Mai Thiện Đức 10A 1 333 9.0 36.0 559 Võ Phạm

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Thị Thanh Nhung 2 Bắc Giang Nguyễn Thị Hà 3 Bắc Giang Đào Thị Kim Oanh

Chi tiết hơn

document

document UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI HSG THÀNH PHỐ 2015-2016 1 Tống Phi Hải 06/09/1996 Nam

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5162xxxxxx6871 5162xxxxxx7129 5324xxxxxx2262 5324xxxxxx0796

Chi tiết hơn

Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ

Chương trình khuyến mãi VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đăng kí và kích hoạt ipay STT SỐ ĐIỆN THOẠI HỌ VÀ TÊN

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: Phòng thi: PA01 1 100001 Lê Hồng An 1/29/2003 Nam A11 2 100002 Phạm Thành An 6/9/2003 Nam A2 3 100003 Lê Hoàng Anh 4/4/2003 Nam A6 4 100004 Lê Tuấn Anh 10/28/2003 Nam A5 5 100005 Lý Hoàng Trâm Anh 4/7/2003

Chi tiết hơn

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 STT Họ và Tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD TB 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/ Ngu

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 STT Họ và Tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD TB 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/ Ngu BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/2000 5.8 4.75 5 3.5 7 2 4.8 2 Nguyễn Thị Trâm Anh 29/08/2000 4.8 5.75 5 6.5 5.5 3.8 4.97 3 Trần Đình Chiến 22/02/2000 6.4 6.75 6.5 6 3.8 4.16 4 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) 12 16 Trần Võ Tuấn Anh Anh 0 24 06 01 12C01 57 Nguyễn Thị Thùy Dung Dung 1 05 01 01 12C01

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KỲ THI: HK1-ANH12 - MÔN THI: ANH12 SBD Họ tên Lớp Mã đề Điểm Số câu đúng 1175 Hồ Minh Phát 12A Nguyễn Chí Trung 12A

KẾT QUẢ KỲ THI: HK1-ANH12 - MÔN THI: ANH12 SBD Họ tên Lớp Mã đề Điểm Số câu đúng 1175 Hồ Minh Phát 12A Nguyễn Chí Trung 12A KẾT QUẢ KỲ THI: HK1-ANH12 - MÔN THI: ANH12 SBD Họ tên Lớp Mã đề Điểm Số câu đúng 1175 Hồ Minh Phát 12A 1 357 8.8 44 1372 Nguyễn Chí Trung 12A 1 357 6.8 34 1491 Lê Hoàng Lâm 12A 1 132 7.2 36 1524 Nguyễn

Chi tiết hơn

DSHS_theoLOP

DSHS_theoLOP Lớp: 12A1 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Đức Việt 1 1701718197 Nguyễn Quỳnh Anh 23-10-2002 Nữ x x 2 1701718198 Nguyễn Việt Anh 02-04-2002 Nam x 3 1701718199 Lê Trần Ngọc Ánh 04-08-2002 Nữ x x 4 1701718200

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 70.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/2019-30/4/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1 NGUYEN

Chi tiết hơn

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG 50.000 2 PHAN HOANG DUY 50.000 3 HOANG MINH DUC 50.000 4 HA NGUYEN VU 50.000

Chi tiết hơn

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng 1 1 2 Bùi Thị Ngọc Bích 1 1 3 Trương Khánh Chi 1 1 4 Nguyễn Đức Duy 1 1 5 Bùi Thị Mỹ Duyên 1 1 6 Đỗ Thành Đạt 1 1 7 Lê Thị Ngọc Đức 1 1 8 Phạm Ngọc Khải

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện Vạn Ninh, ngày 8 tháng 4 năm 2019 NĂM HỌC: 2018-2019

Chi tiết hơn

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG QUA CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KỶ NIỆM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN Chương trình Hành Trình Cuộc Sống do AIA Việt Nam và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam

Chi tiết hơn

K10_TOAN

K10_TOAN Phòng số: 49 Tại phòng: 201 1 100001 10D2 Cao Quỳnh An 24/08/2003 2 100002 10N2 Hoàng Hải An 30/08/2003 3 100003 10D5 Hồng Vũ Sơn An 22/09/2003 4 100004 10D4 Nguyễn Hoàng Thái An 03/10/2003 5 100005 10D2

Chi tiết hơn

Xep lop 12-13

Xep lop 12-13 TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN DANH SÁCH CHÍNH THỨC HỌC SINH 7 NĂM HỌC 2012-2013 S Lop HoLot Ten R O lop moi 1 6a7 Đặng Quế Kim Anh x G T 7A1 2 6a1 Đoàn Tuấn Anh G T 7A1 3 6a7 Lê Nguyễn Mai Anh x G T 7A1 4 6a1

Chi tiết hơn

Điểm KTKS Lần 2

Điểm KTKS Lần 2 Phòng số: 45 1 900236 9N Trần Minh Quang 03/01/2004 7.50 5.75 7.50 2 9N0001 9N Đào Hương An 24/04/2004 8.25 7.00 4.25 3 9N0002 9N Đỗ Quốc An 07/07/2004 7.50 5.75 4.00 4 9N0003 9N Hoàng Quế An 17/08/2004

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày 20/10/2016 Những học sinh tô sai mã đề/sbd sẽ được

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 9A1 1 013 Đoàn Lê Hoàng Anh 02/06/2003 P01 2 014 Đỗ Ngọc Trâm Anh 09/07/2003 P01 3 017 Hà Quỳnh Anh 07/12/2003 P01 4 018 Hoàng Lê Huệ Anh 25/08/2003 P01 5 019 Hoàng Minh Anh 30/03/2003 P01 6 039 Võ

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS DANH SÁCH Thí sinh đăng ký đại học chính quy năm 2019 theo phương học bạ THPT (Cập nhật đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2019) 0001 Nguyễn

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI MÔN: PED5004: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI MÔN: PED5004: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI MÔN: PED5004: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hệ đào tạo: Đại học chính quy - Kỳ II, Năm học 2018-2019

Chi tiết hơn

Số hồ sơ Số báo danh DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 0

Số hồ sơ Số báo danh DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 0 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 08/08/2019) 1 01007596 VŨ TÙNG LÂM 23/04/1995 Nam 7720101 Y khoa 2NT 0.5

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tổng T+V+A Tổng T+l+H Tổn

TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tổng T+V+A Tổng T+l+H Tổn TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 1 Nguyễn Ngọc Thùy Anh 06/10/1998 12A 7,50 4,25 2,00 6,60 4,20 13,75 18,30 16,10 2 Trần Thị Lan Anh 26/01/1998 12A 8,25 3,25 3,00 7,80 6,60

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA TẬP TRUNG HK2, PHÒNG: MÁY CHIẾU STT SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh GT HỌC SIN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA TẬP TRUNG HK2, PHÒNG: MÁY CHIẾU STT SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh GT HỌC SIN TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 PHÒNG: MÁY CHIẾU STT SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh GT Văn AV Hóa Lý Sinh Đại Địa GDCD AV Hình Sử Hóa Đại 1 110525 11A1 Bùi Quang Trường 05/10/2001

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN 9704380037969xxx 1,000,000 2 NGUYEN QUYNH TRANG 9704380050118xxx 1,000,000 3 LUU

Chi tiết hơn

DSKTKS Lần 2

DSKTKS Lần 2 Phòng số: 35 Tại phòng: 1 900001 9A3 Bùi Ngọc An 12/10/2004 2 900002 9A2 Lê Khánh An 22/10/2004 3 900003 9A3 Ngô Phương An 24/07/2004 4 900004 9A4 Nguyễn Hải An 13/03/2004 5 900005 9A3 Chu Quang Anh 25/09/2004

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/2019-13/01/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH 1 NGUYEN VAN

Chi tiết hơn

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Vietnam

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Vietnam DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng 1 538742******4382 ****306 NGUYEN THANH VAN Vali cao

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/2019-25/6/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES (CHƯƠNG TRÌNH TRAVEL JOY+ THÁNG 3/2019) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES (CHƯƠNG TRÌNH TRAVEL JOY+ THÁNG 3/2019) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES (CHƯƠNG TRÌNH TRAVEL JOY+ THÁNG 3/2019) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 VU VIET KY 4303xxxxxx1449 1,000,000 2 LE THI MAI

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 31/12/ /01/2019 S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online Thời gian: 31/12/ /01/2019 S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 31/12/2018-06/01/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH 1 HOANG NAM

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Xuân Thịnh 2 Bắc Ninh Ngô Văn Luyện 3 Bắc Ninh Nguyễn Sỹ Khoa 4 Bình Định Cao

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) STT MSSV HỌ TÊN LỚP Lê Văn Quỳnh Sang IIC_ Nguyễn

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) STT MSSV HỌ TÊN LỚP Lê Văn Quỳnh Sang IIC_ Nguyễn DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) 1 1111515 Lê Văn Quỳnh Sang IIC_21 2 1114054 Nguyễn Thị Định IIC_21 3 1212352 Lê Ngọc Tân IIC_20 4 1212479 Nguyễn Vũ Anh Tuấn

Chi tiết hơn

SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI

SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số : 47/QĐ-LTĐ Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các HS đạt danh

Chi tiết hơn

Trường THPT Châu Thành Năm Học DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG Stt Họ và tên Lớp S Lớp C T L H SI A V KHỐI A KHỐI B KHỐI A1

Trường THPT Châu Thành Năm Học DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG Stt Họ và tên Lớp S Lớp C T L H SI A V KHỐI A KHỐI B KHỐI A1 Trường THPT Châu Thành Năm Học 2015-2016 DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG 1 Trần Ngọc Thiên Ân 12A1 12C1 6.25 6.8 8.8 7.8 21.85 22.85 2 Huỳnh Thị Ngọc Châu 12A1 12C1 7.25 7.2 6.4 8 20.85

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh to

DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh to DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh toán 15 ngày kể từ ngày kích hoạt. - Giao dịch từ 100,000

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 3) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Lì XÌ 1 AN DUY ANH 09458

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 3) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Lì XÌ 1 AN DUY ANH 09458 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 3) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Lì XÌ 1 AN DUY ANH 094586XXXX XUAN2019 2 BACH DINH SON 032986XXXX XUAN2019

Chi tiết hơn

DANH SÁCH LỚP 6.1 NH DANH SÁCH LỚP 6.2 NH Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29

DANH SÁCH LỚP 6.1 NH DANH SÁCH LỚP 6.2 NH Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29 DANH SÁCH LỚP 6.1 NH 2019-2020 DANH SÁCH LỚP 6.2 NH 2019-2020 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29/12/2008 01 Đoàn Thị Thảo An 31/05/2008 02 Đỗ Nguyễn Tiến Anh 01/12/2008 02 Lê Hà Minh Anh 15/04/2008 03 Nguyễn Quỳnh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 10 CTKM "TIỆN ÍCH TUYỆT VỜI CÙNG I. 100 Khách hàng đăng ký và kích hoạt đầu tiên STT Chi nhánh Họ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 10 CTKM TIỆN ÍCH TUYỆT VỜI CÙNG I. 100 Khách hàng đăng ký và kích hoạt đầu tiên STT Chi nhánh Họ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 10 CTKM "TIỆN ÍCH TUYỆT VỜI CÙNG VCB-IB@NKING" I. 100 Khách hàng đăng ký và kích hoạt đầu tiên STT Chi nhánh Họ tên Khách hàng trúng thưởng Số tài khoản 1 QUẢNG NGÃI

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 LẦN 1 NĂM 2018 Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu 1 MT /01/ Hồ Thị

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 LẦN 1 NĂM 2018 Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu 1 MT /01/ Hồ Thị 1 MT1 26 04/01/2018 1100879 Hồ Thị Xuân Đào Kỹ thuật môi trường Khá Kỹ sư 2 MT1 26 04/01/2018 3108062 Đỗ Văn Đảo Khoa học môi trường Khá Kỹ sư 3 MT1 26 04/01/2018 B1205056 Huỳnh Thị Huế Hương Kỹ thuật

Chi tiết hơn

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122 MSSV HỌ TÊN 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 1119200 Đoàn Nguyễn Kỳ Loan 1211126 Nguyễn Hoàng Sang 1211443 Phan Đình Kỳ 1212227 Vũ Xuân Mạnh 1212347 Võ Kiên Tâm 1212352 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 0790 42K07.1-CLC Nguyễn Trường An 28/07/1998 D101 0791 42K01.1-CLC

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐIỂM THƯỞNG LOYALTY CTKM "TẬN HƯỞNG DỊCH VỤ - DU LỊCH BỐN PHƯƠNG" STT Mã Chi nhánh Họ và tên khách hàng Số điểm Loyalty được

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐIỂM THƯỞNG LOYALTY CTKM TẬN HƯỞNG DỊCH VỤ - DU LỊCH BỐN PHƯƠNG STT Mã Chi nhánh Họ và tên khách hàng Số điểm Loyalty được DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐIỂM THƯỞNG LOYALTY CTKM "TẬN HƯỞNG DỊCH VỤ - DU LỊCH BỐN PHƯƠNG" STT Mã Chi nhánh Họ và tên khách hàng Số điểm Loyalty được tặng Số điện thoại 1 12498 HOANG MINH THAI 100000

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/5/ /5/2019 STT HỌ VÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 10/5/ /5/2019 STT HỌ VÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/5/2019-25/5/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1

Chi tiết hơn

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/2014-15/2/2015) STT Tên KH Ngày trả thẻ CMT Tên thẻ 1 NGUYEN PHUONG ANH 20141118

Chi tiết hơn

DSSV THAM GIA 02 CHUYÊN ĐỀ SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhân tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn phím ENTER để kiểm tra tên

DSSV THAM GIA 02 CHUYÊN ĐỀ SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhân tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn phím ENTER để kiểm tra tên DSSV THAM GIA 02 CHUYÊN ĐỀ SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2018-2019 HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhân tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn phím ENTER để kiểm tra tên trong danh sách STT MSSV HỌ TÊN CHUYÊN ĐỀ 1 1412093

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2018 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) TT NGÀNH - CƠ SỞ MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI TN GHI CHÚ 1 Ngữ văn Anh - Đinh Ti

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2018 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) TT NGÀNH - CƠ SỞ MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI TN GHI CHÚ 1 Ngữ văn Anh - Đinh Ti DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2018 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) TT NGÀNH - CƠ SỞ MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI TN GHI CHÚ 1 Ngữ văn Anh - Đinh Tiên Hoàng 1037011150 Bùi Minh Nhật Nam 05-12-1992 Trung

Chi tiết hơn

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential VN 2 BUI THI HAI YEN Công

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG CTKM MỞ THẺ CÓ QUÀ VỚI SACOMBANK JCB Điều kiện nhận hoàn tiền: Hoàn vnd với giao dịch thanh toán tối thiểu 1

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG CTKM MỞ THẺ CÓ QUÀ VỚI SACOMBANK JCB Điều kiện nhận hoàn tiền: Hoàn vnd với giao dịch thanh toán tối thiểu 1 DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 02.2019 CTKM MỞ THẺ CÓ QUÀ VỚI SACOMBANK JCB Điều kiện nhận hoàn tiền: Hoàn 200.000vnd với giao dịch thanh toán tối thiểu 1 triệu đồng qua thẻ 1 TRAN THI HOANG MY 356480-0610

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC PHAM THI HONG ANH PH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC PHAM THI HONG ANH PH DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC 103509276 2 PHAM THI HONG ANH 102328089 3 PHAM QUOC CONG 117216708 4 PHUNG THE HIEP 104985128 5

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 2_ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY" Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 15/4/2019 đến 23:59:59 ngày

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 2_ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 15/4/2019 đến 23:59:59 ngày DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 2_ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY" Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 15/4/2019 đến 23:59:59 ngày 12/5/2019. Nội dung trả thưởng: Vietcombank tra thuong

Chi tiết hơn

Chương trình chăm sóc khách hàng VIP Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 STT Tỉnh/Thành phố 1 An Giang Dương Thị Lệ Th

Chương trình chăm sóc khách hàng VIP Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 STT Tỉnh/Thành phố 1 An Giang Dương Thị Lệ Th Chương trình chăm sóc khách hàng VIP 2018 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 1 An Giang Dương Thị Lệ Thu 2 An Giang Ngô Thị Bích Lệ 3 An Giang Võ Thị Xuân Mai 4 An Giang Hà

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L PHÒNG: 1 1 7001 Trương Thái Hạnh An 10/05/2006 7A2 2 7002 Nguyễn Hoàng Khánh An 11/01/2006 7A3 3 7003 Đặng Thuý Minh An 11/02/2006 7A1 4 7004 Trần Đặng Nhật An 05/09/2006 7A4 5 7005 Nguyễn Trần Quý An

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD

SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD Phò Điểm bài thi Họ Tên Ngày sinh Ngữ Toán Tiếng Chuyên

Chi tiết hơn

DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THO

DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THO DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THOAI TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THOAI TENKH MADUTHUONG

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội *ĐT: Fax: Website: DA

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội *ĐT: Fax: Website:  DA DANH SÁCH CHỦ THẺ GHI NỢ MASTERCARD HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH JOY+ THÁNG 9 RẠP CHIẾU PHIM STT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN TIỀN GIAO DỊCH TIỀN HOÀN 1 511409xxxxxx0385 TRINH NGOC QUYNH TRA 780,000 390,000 2 511409xxxxxx3522

Chi tiết hơn

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui" Từ ngày 15/09/ /10/2017 Ngân hàng T

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui Từ ngày 15/09/ /10/2017 Ngân hàng T Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui" Từ ngày 15/09/2017-01/10/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) xin trân trọng

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM XX

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM XX DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM 032619XXXX XUAN2019 2 AN DUONG LAN HUONG 090737XXXX XUAN2019

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NGUYEN PHUC KHANG 15/01/2008 5 4 5 14 2 NGUYEN TRAN NGOC LUC 12/05/2008 4 4 4

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 STT MSSV Họ tên ĐRL Xếp loại Ghi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 STT MSSV Họ tên ĐRL Xếp loại Ghi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 1 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 50 Trung bình DH 2 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 55 Trung

Chi tiết hơn

DS phongthi K xlsx

DS phongthi K xlsx Ngày thi: 02/08/2019 Môn thi: TIẾNG ANH Phòng thi: 01 1 1001 Bùi Minh An Nữ 31-03-2008 2 1002 Đinh Quốc An Nam 21-06-2008 3 1003 Đỗ Đức An Nam 02-08-2008 4 1004 Nguyễn Hồng Diệu An Nữ 23-12-2008 5 1005

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG Giải thưởng tháng ĐỢT II "Quốc khánh trọn niềm vui" MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG GIẢI THƯỞNG STT TÊN KHÁCH HÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG Giải thưởng tháng ĐỢT II Quốc khánh trọn niềm vui MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG GIẢI THƯỞNG STT TÊN KHÁCH HÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG Giải thưởng tháng ĐỢT II "Quốc khánh trọn niềm vui" MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG GIẢI THƯỞNG STT TÊN KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH Giải nhất 1 LAM THI VAN HỒ CHÍ MINH QK0841917

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO AN THÀNH TÀI, QUÀ TẶNG CON YÊU THÁNG 12/2015 STT Số HĐBH Tên khách hàng Số điện thoại Tên chi nhánh

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO AN THÀNH TÀI, QUÀ TẶNG CON YÊU THÁNG 12/2015 STT Số HĐBH Tên khách hàng Số điện thoại Tên chi nhánh DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO AN THÀNH TÀI, QUÀ TẶNG CON YÊU THÁNG 12/2015 Tên khách hàng điện thoại Tên chi nhánh 1 1 00 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 0989262 BA ĐÌNH 2 76 NGUYỄN THU TRANG

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH H

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH H SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI HKI - Năm học: 2018-2019 1 Trần Thị

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HỒNG BÀNG KÊ T QUA THI THỬ VÀO LỚP 10 - NĂM 2017 LẦN 2 Môn thi Tổng Điê m TT Họ và tên Ngày Trường SBD Phòng Văn Toán T.Hợp Quy đổi X.Thứ

TRƯỜNG THPT HỒNG BÀNG KÊ T QUA THI THỬ VÀO LỚP 10 - NĂM 2017 LẦN 2 Môn thi Tổng Điê m TT Họ và tên Ngày Trường SBD Phòng Văn Toán T.Hợp Quy đổi X.Thứ sinh THCS thi Thang Thang Thang [(Toa n+văn)x2 điê m10 điê m10 điê m 20 +T.Hơ p] 1 Hoàng Bằng An 14/09/02 Nguyễn Bá Ngọc 340001 P1 4 7.5 12.00 35.00 102 Có thể thi được vào THPT Hồng Bàng 2 Bùi Đức Anh

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** DANH SÁCH CÁC NHÓM THỰC HÀNH NGHỀ N

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** DANH SÁCH CÁC NHÓM THỰC HÀNH NGHỀ N ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** DANH SÁCH CÁC NHÓM THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 1 NHÓM 1: THẦY HÀ ĐỨC SƠN 1 1811101010301 1621000644

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 05/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 05/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 05/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 LE NGUYEN VAN NGHI 18/11/2010 5 5 5 15 2 PHAM QUANG MINH 23/02/2010 5 3 5 13

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI TRUNG TÂM KHẢO THÍ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NHẬP MÔN VIỆT NGỮ (VLC5040) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC , T

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI TRUNG TÂM KHẢO THÍ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NHẬP MÔN VIỆT NGỮ (VLC5040) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC , T TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI TRUNG TÂM KHẢO THÍ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NHẬP MÔN VIỆT NGỮ (VLC5040) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019, THI LẦN 1 THI NGÀY 11.11.2018 PHÒNG THI: 604-C CA 1

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ SÁT HẠCH HỘ CHIẾU CNTT (IP) TẠI BÌNH DƯƠNG Ngày sinh STT SBD PIN Họ và tên Giới tính Ngày Tháng Năm Phòng thi 1 IP

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ SÁT HẠCH HỘ CHIẾU CNTT (IP) TẠI BÌNH DƯƠNG Ngày sinh STT SBD PIN Họ và tên Giới tính Ngày Tháng Năm Phòng thi 1 IP DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ SÁT HẠCH HỘ CHIẾU CNTT (IP) TẠI BÌNH DƯƠNG Ngày sinh STT SBD PIN Họ và tên Giới tính Ngày Tháng Năm Phòng thi 1 IP04-0033 10618 Nguyễn Bình An Nam 26 06 1996 D3.101 2 IP04-0040

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 12/01/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 CHENG CHIA HAO 19/10/2006 3 3 5 11 2 PHAM HUYNH HOANG HAI 14/02/2012 5 5 5 15

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Kết quả sơ loại ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '1

DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Kết quả sơ loại ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '1 DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '10/02/1994 '341726878 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên Huỳnh Lê Nữ '07/01/1997 '281171007 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên Lê Kiều

Chi tiết hơn

CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND

CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND SỐ THẺ 1 VU DUC ANH 000093000064 970403-9857 2 NGUYEN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" STT Họ tên khách hàng CMT Khác

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT STT Họ tên khách hàng CMT Khác DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" 1 NGUYEN THI MAI HUONG 027***063 200,000 CN TP. Hà Nội 2 HOANG PHUONG ANH 001***041

Chi tiết hơn

EPP test background

EPP test background 1 18110002 Nguyễn Quang Đạt ĐHQG-HCM 2 18110004 Nguyễn Đức Vũ Duy ĐHQG-HCM 3 18110005 Liêu Long Hồ ĐHQG-HCM 4 18110013 Nguyễn Duy Thanh ĐHQG-HCM 5 18110027 Nguyễn Lê Minh Triết ĐHQG-HCM 6 18110032 TRẦN

Chi tiết hơn

YLE Flyers AM.xls

YLE Flyers AM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 31/03/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 DO NGUYEN MINH TRIET 06/12/2009 1 2 4 7 2 LAM THUY VAN 16/08/2009 5 5 5 15 3 NGUYEN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019 Đối tượng: Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên TT Mã HS Họ tê

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019 Đối tượng: Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên TT Mã HS Họ tê DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019 Đối tượng: Học sinh hệ của các trường THPT 1 003/HSC.19 Bùi Ngọc Anh Nữ 02/05/2001 THPT Chuyên Hưng Yên Sử Thành viên, QG

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH S

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH S ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Chi tiết hơn

STT Họ và tên Điểm khảo sát 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An Đỗ Nguyễn Bình An Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trầ

STT Họ và tên Điểm khảo sát 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An Đỗ Nguyễn Bình An Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trầ 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An 46.5 5 Đỗ Nguyễn Bình An 55.5 6 Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trần Cát An 38 8 Đỗ Trương Thái An 24 9 Đoàn Bảo An 41 10 Đoàn Thiên An 39 11 Đào

Chi tiết hơn

XE STT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI NỮ (X) GHI CHÚ GVCN: PHAN MINH TRÍ GVCN: HUỲNH PHƯỚC NGUYÊN 1 Vũ Hoàng Lan Anh x 11A3 2 Nguyễn Thanh P. Hoài x 2,1 11A3 3

XE STT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI NỮ (X) GHI CHÚ GVCN: PHAN MINH TRÍ GVCN: HUỲNH PHƯỚC NGUYÊN 1 Vũ Hoàng Lan Anh x 11A3 2 Nguyễn Thanh P. Hoài x 2,1 11A3 3 GVCN: PHAN MINH TRÍ GVCN: HUỲNH PHƯỚC NGUYÊN 1 Vũ Hoàng Lan Anh x 11A3 2 Nguyễn Thanh P. Hoài x 2,1 11A3 3 Lê Minh Huy 11A3 4 Trần Thị Thanh Hường x 11A3 5 Nguyễn Gia Hy 11A3 6 Trần Long Phúc Khang 11A3

Chi tiết hơn

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh 2 1 31131021256 Lương Ngọc Quỳnh Anh 19 2 2 31131021346 La Thị Thúy Kiều 28 2 3 31131021265 Nguyễn Quốc Thanh 22 2 4 31131021319 Chiêm Đức Nghĩa 23 2 5 31131021211 Lại Duy Cuờng 10 3 6 31121021229 Trần

Chi tiết hơn

Trường THPT Uông Bí KẾT QUẢ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Toán Nhóm các môn tự nhiên Nhóm các mô

Trường THPT Uông Bí KẾT QUẢ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Toán Nhóm các môn tự nhiên Nhóm các mô 1 UB001 Thái Thúy An 12C4 5,60 4,50 5,25 2 UB002 Đặng Châu 12C5 3,20 6,20 3 UB003 Bùi Đức 12C2 4,40 5,50 4,80 5,00 4 UB004 Trần Đức 12C5 3,80 2,25 3,20 5 UB005 Đoàn Hoàng 12C7 5,40 3,20 5,75 5,50 6 UB006

Chi tiết hơn

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên Số thẻ Ngày mở thẻ Phone 1 CAO THI THU HUE 513094XXXXXX6830

Chi tiết hơn

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 1 260001 Lê Thị Như Anh Nữ 28/02/02 Quảng Ngãi B4 THPT Lê Trung Đình Điện DD

Chi tiết hơn