Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2"

Bản ghi

1 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/ Minh Khai 3 Nguyễn Thị Khuyên 30/12/ Minh Khai 4 Hà Hoài Ngọc 21/09/ Minh Khai 5 Hoàng Thuỳ Trang 19/06/ Minh Khai 6 Đỗ Thị Hải Đoan 28/01/ Minh Khai 7 Mai Phương Loan 10/06/ Minh Khai 8 Đỗ Thị Ngoan 27/06/ Minh Khai 9 Đỗ Thuỳ Dung 10/01/ Minh Khai 10 Bùi Thị Minh Nguyệt 22/01/ Minh Khai 11 Kiều Thị ánh Tuyết 23/10/ Minh Khai 12 Dương Đức Nam 24/10/ Minh Khai 13 Nguyễn Minh Phương 30/09/ Minh Khai 14 Nguyễn Thị Minh Hằng 04/01/ Minh Khai 15 Đỗ Đức Quốc Anh 14/10/ Minh Khai 16 Đỗ Thùy Dương 18/11/ Minh Khai 17 Ngô Khánh Ly 21/10/ Minh Khai 18 Nguyễn Thị Giang May 03/04/ Minh Khai 19 Nguyễn Quốc Việt 03/09/ Minh Khai 20 Nguyễn Phương Anh 22/07/ Minh Khai 21 Nguyễn Duy Thể 01/06/ Minh Khai 22 Đỗ Thị Quyên 29/01/ Minh Khai 23 Đỗ Hạnh Trang 14/05/ Minh Khai 24 Nguyễn Thị ánh 26/03/ Minh Khai 25 Đỗ Thúy Hằng 27/04/ Minh Khai 26 Hoàng Thị Thanh 30/09/ Minh Khai 27 Ngô Thị Kiều Chinh 30/10/ Minh Khai 28 Nguyễn Tuấn Dũng 08/10/ Minh Khai 29 Ngô Mạnh Tiến 30/03/ Minh Khai 30 Vũ ánh Tuyết 01/09/ Minh Khai 31 Lê Đức Việt 11/10/ Minh Khai 32 Ngô Thị Ngọc Huyền 23/01/ Minh Khai 33 Nguyễn Văn Lộc 30/10/ Minh Khai 34 Nguyễn Văn Lợi 28/05/ Minh Khai 35 Đinh Ngọc Na 24/10/ Minh Khai 36 Cấn Thị Mai Anh 14/08/ Minh Khai 37 Nguyễn Anh Quân 09/07/ Minh Khai 38 Nguyễn Thị Diên 26/11/ Minh Khai 39 Nguyễn Thị Dung 01/08/ Minh Khai 40 Kiều Thị Thu Hằng 20/02/ Minh Khai 41 Phùng Thị Ngọc Huyền 23/03/ Minh Khai 42 Đào Thị Kiên 23/12/ Minh Khai 43 Bùi Thanh Phương 20/08/ Minh Khai 44 Nguyễn Thị Thu 25/12/ Minh Khai 45 Nguyễn Thị Thủy Tiên 20/02/ Minh Khai 46 Nguyễn Thị Quỳnh 20/02/ Minh Khai 47 Đào Quang Huy 08/11/ Minh Khai 48 Cấn Thị Thu Ngân 04/12/ Minh Khai 49 Trần Thị Linh Thư 12/11/ Minh Khai 50 Nguyễn Thị Dinh 14/09/ Minh Khai 51 Phùng Thị Huyền Mai 08/09/ Minh Khai

2 52 Nguyễn Thị A Vy 20/05/ Minh Khai 53 Hoàng Kim Chi 07/07/ Minh Khai 54 Tạ Thị Anh 11/02/ Minh Khai 55 Nguyễn Thị Giang 13/07/ Minh Khai 56 Hà Thị Luyến 18/03/ Minh Khai 57 Mai Thị Xoan 15/11/ Minh Khai 58 Nguyễn Thị Chung Anh 04/03/ Minh Khai 59 Nguyễn Mỹ Duyên 15/09/ Minh Khai 60 Vương Thị Thu Hà 28/06/ Minh Khai 61 Nguyễn Văn Huỳnh 28/12/ Minh Khai 62 Nguyễn Thành Luân 16/11/ Minh Khai 63 Ngô Anh Thư 19/01/ Minh Khai 64 Nguyễn Mai Thuỳ 21/08/ Minh Khai 65 Nguyễn Thị Trang 09/12/ Minh Khai 66 Đỗ Đức Anh 07/07/ Minh Khai 67 Nguyễn Huy Tưởng 22/11/ Minh Khai 68 Nguyễn Ngọc Hiếu 11/06/ Minh Khai 69 Phạm Gia Huy 25/08/ Minh Khai 70 Tô Thị ánh Nguyệt 01/11/ Minh Khai 71 Đỗ Thị Nguyệt ánh 23/11/ Minh Khai 72 Nguyễn Thanh Mỹ 04/11/ Minh Khai 73 Ngô Lan Anh 29/07/ Minh Khai 74 Nguyễn Thị Thảo Vân 13/02/ Minh Khai 75 Đỗ Đăng Khải 18/11/ Minh Khai 76 Tô Hương Linh 09/05/ Minh Khai 77 Đỗ Trà My 22/02/ Minh Khai 78 Đỗ Thanh Nhàn 26/04/ Minh Khai 79 Bùi Vũ Niền 24/02/ Minh Khai 80 Nguyễn Thị Thu 01/05/ Minh Khai 81 Nguyễn Ngọc Tuyền 04/07/ Minh Khai 82 Nguyễn Thị Huyền 02/08/ Minh Khai 83 Nguyễn Thị Yêu 23/04/ Minh Khai 84 Đỗ Thị Mai Hương 28/08/ Minh Khai 85 Nguyễn Hoàn Tất 19/05/ Minh Khai 86 Bùi Phương Thảo 03/06/ Minh Khai 87 Lê Văn Đang 19/12/ Minh Khai 88 Nguyễn Lê Trang Linh 30/07/ Minh Khai 89 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 24/08/ Minh Khai 90 Đinh Quang Thái 30/01/ Minh Khai 91 Ngô Văn Đông 17/08/ Minh Khai 92 Nguyễn Ngọc Hà 15/09/ Minh Khai 93 Lê Thị Hoài Linh 21/10/ Minh Khai 94 Cấn Đỗ Thuý Quỳnh 20/06/ Minh Khai 95 Đỗ Danh Sơn 23/11/ Minh Khai 96 Tô Thị Hương Thảo 25/02/ Minh Khai 97 Bùi Thị Thanh Diễm 05/12/ Minh Khai 98 Nguyễn Thị Khuyên 13/05/ Minh Khai 99 Nguyễn Kim Ngân 27/09/ Minh Khai 100 Kiều Thế Quang 03/03/ Minh Khai 101 Nguyễn Văn Thạo 14/01/ Minh Khai 102 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 22/07/ Minh Khai

3 103 Bùi Minh Hiếu 06/03/ Minh Khai 104 Đỗ Khánh Linh 22/12/ Minh Khai 105 Phan Trọng Tấn 29/09/ Minh Khai 106 Mai Thị Thảo 10/05/ Minh Khai 107 Cấn Minh Tiến 03/05/ Minh Khai 108 Vũ Thu Trang 07/12/ Minh Khai 109 Nguyễn Thị Thảo Vân 23/08/ Minh Khai 110 Dương Thị Hội 13/12/ Minh Khai 111 Nguyễn Thị Khánh Ngân 11/11/ Minh Khai 112 Nguyễn Thị Hoà 28/04/ Minh Khai 113 Mai Văn Huyên 06/10/ Minh Khai 114 Nguyễn Diệu Linh 25/01/ Minh Khai 115 Nguyễn Thị Hồng 19/01/ Minh Khai 116 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10/04/ Minh Khai 117 Lê Anh Đức 28/05/ Minh Khai 118 Nguyễn Tiến Dũng 07/09/ Minh Khai 119 Bùi Thuý Hà 11/03/ Minh Khai 120 Kiều Thế Bách 08/04/ Minh Khai 121 Đỗ Thị Ngát 28/02/ Minh Khai 122 Trần Thúy Linh 03/09/ Minh Khai 123 Nguyễn Thị Yến 14/03/ Minh Khai 124 Hà Thị Hiền 27/09/ Minh Khai 125 Mai Thị Minh 08/04/ Minh Khai 126 Nguyễn Hương Quỳnh 13/12/ Minh Khai 127 Nguyễn Văn Cẩm 27/06/ Minh Khai 128 Nguyễn Linh Chi 26/01/ Minh Khai 129 Bùi Thị Kiều Loan 19/02/ Minh Khai 130 Lương Thảo Nguyên 15/07/ Minh Khai 131 Đỗ Thanh Thảo 06/05/ Minh Khai 132 Ngô Trung Đức 24/10/ Minh Khai 133 Đỗ Thị Quỳnh Mai 25/01/ Minh Khai 134 Kiều Yến Anh 04/08/ Minh Khai 135 Trần Thị Quỳnh 23/08/ Minh Khai 136 Bùi Phương Thanh 03/06/ Minh Khai 137 Phạm Thanh Ly 15/03/ Minh Khai 138 Nguyễn Thị Như Quỳnh 07/01/ Minh Khai 139 Phùng Thị Thuý Vân 04/07/ Minh Khai 140 Đặng Thị Hường 23/01/ Minh Khai 141 Phan Trà My 18/01/ Minh Khai 142 Nguyễn Thị Ngát 11/01/ Minh Khai 143 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 20/04/ Minh Khai 144 Nguyễn Thị Thúy Nga 31/07/ Minh Khai 145 Đỗ Thị Trúc 14/12/ Minh Khai 146 Bùi Minh Hiếu 16/09/ Minh Khai 147 Màn Việt Anh 04/10/ Minh Khai 148 Lưu Văn Luật 13/12/ Minh Khai 149 Nguyễn Quang Minh 10/09/ Minh Khai 150 Trịnh Thị Nga 28/09/ Minh Khai 151 Cấn Thị Thanh Qúy 15/01/ Minh Khai 152 Phùng Thị Thảo 04/09/ Minh Khai 153 Nguyễn Thanh Tuyền 17/10/ Minh Khai

4 154 Nguyễn Thị Thu Hằng 11/06/ Minh Khai 155 Đỗ Thị Nhàn 23/07/ Minh Khai 156 Đỗ Thị Hoàn 22/02/ Minh Khai 157 Hoàng Luân 05/02/ Minh Khai 158 Nguyễn Thị Tú Oanh 15/12/ Minh Khai 159 Kiều Thúy Quỳnh 21/05/ Minh Khai 160 Cấn Văn Thắng 24/02/ Minh Khai 161 Lê Trùng Dương 21/07/ Minh Khai 162 nguyễn minh đức 06/10/ Minh Khai 163 Tô Việt Anh 22/02/ Minh Khai 164 Kiều Giang Lợi 05/09/ Minh Khai 165 Trần Văn Sơn 03/06/ Minh Khai 166 Tô Văn Trường 12/10/ Minh Khai 167 Nguyễn Văn Công 30/06/ Minh Khai 168 Sỹ Thị Ngọc Hà 27/11/ Minh Khai 169 Đỗ Thị Phượng 27/02/ Minh Khai 170 Nguyễn Phạm Doanh 11/09/ Minh Khai 171 Hà Thị Việt Huế 15/07/ Minh Khai 172 Sỹ Thị Miền 07/09/ Minh Khai 173 Phùng Thị Nguyệt 29/10/ Minh Khai 174 Hoàng Thị Huyền 20/04/ Minh Khai 175 Ngô Thị Lâm 12/03/ Minh Khai 176 Ngô Thị Thu Yến 30/06/ Minh Khai 177 Nguyễn Tuấn Thành 07/07/ Minh Khai 178 Kiều Thị Chi 21/03/ Minh Khai 179 Nguyễn Thị Thanh Bình 23/11/ Minh Khai 180 Lê Hữu Cường 16/06/ Minh Khai 181 Nguyễn Duy An Dương 01/11/ Minh Khai 182 Cấn Thị Lan 20/08/ Minh Khai 183 Nguyễn Quý Bồng 19/09/ Minh Khai 184 Nguyễn Thị Thanh Hằng 10/03/ Minh Khai 185 Nguyễn Thị Hường 17/11/ Minh Khai 186 Lê Thị Ngân 07/09/ Minh Khai 187 Đỗ Thành Đạt 06/01/ Minh Khai 188 Cao Thị Thu Huyền 27/08/ Minh Khai 189 Nguyễn Thảo Kiệt 15/06/ Minh Khai 190 Nguyễn Anh Quân 10/08/ Minh Khai 191 Nguyễn Tiến Hoàng 20/05/ Minh Khai 192 Tạ Tân Linh 26/03/ Minh Khai 193 Đỗ Thị Hồng Ngát 04/03/ Minh Khai 194 Đỗ Thị Thu Trang 31/01/ Minh Khai 195 Nguyễn Ngọc ánh 31/07/ Minh Khai 196 Nguyễn Thị Hải Anh 25/04/ Minh Khai 197 Ngô Thị Hậu 20/05/ Minh Khai 198 Tô Nam Khánh 01/07/ Minh Khai 199 Nguyễn Thị Thiên Trang 24/01/ Minh Khai 200 Trần Thanh Hà 20/10/ Minh Khai 201 Hoàng Đức Hiền 18/09/ Minh Khai 202 Vương Quang Linh 23/04/ Minh Khai 203 Nguyễn Thành Công 03/11/ Minh Khai 204 Bùi Văn Linh 19/12/ Minh Khai

5 205 Nguyễn Thành Luân 08/10/ Minh Khai 206 Nguyễn Thị Lý 16/08/ Minh Khai 207 Kiều Thị Tuyết 09/01/ Minh Khai 208 Nguyễn Thị Thu Hương 27/08/ Minh Khai 209 Phạm Thị Hà 26/10/ Minh Khai 210 Bùi Thị Lý 11/04/ Minh Khai 211 Nguyễn Thu Huệ 01/09/ Minh Khai 212 Đỗ Văn Sơn 04/01/ Minh Khai 213 Nguyễn Công Sinh 28/03/ Minh Khai 214 Nguyễn Thị Thắm 30/08/ Minh Khai 215 Ngô Đức Thắng 28/06/ Minh Khai 216 Lê Quốc Anh 12/02/ Minh Khai 217 Đỗ Danh Hữu 26/10/ Minh Khai 218 Hà Hải Ngọc 03/07/ Minh Khai 219 Nguyễn Thị Huyền 02/04/ Minh Khai 220 nguyễn minh đức 27/10/ Minh Khai 221 Phùng Lê Vân Anh 29/11/ Minh Khai 222 Đặng Nhật Minh 25/12/ Minh Khai 223 Nguyễn Thị Thu Uyên 11/02/ Minh Khai 224 Lê Đức Hiếu 28/04/ Minh Khai 225 Kiều Minh Hiếu 11/01/ Minh Khai 226 Nguyễn Thị Phương Mây 03/08/ Minh Khai 227 Nguyễn Văn Thiệp 10/08/ Minh Khai 228 Dương Kim Thoa 21/11/ Minh Khai 229 Phùng Văn Bằng 12/10/ Minh Khai 230 Cao Thị Thu Hường 27/08/ Minh Khai 231 Trần Quang Huy 24/04/ Minh Khai 232 Ngô Thị Khanh 18/10/ Minh Khai 233 Ngô Quang Linh 18/10/ Minh Khai 234 Nguyễn Thị Khánh Ly 15/04/ Minh Khai 235 Lê Thị Nga 21/10/ Minh Khai 236 Kiều Thị Ngọc 17/11/ Minh Khai 237 Nguyễn Thị Hiền 05/02/ Minh Khai 238 Nguyễn Thị Phượng 30/04/ Minh Khai 239 Vũ Lê Kiều Trang 23/04/ Minh Khai 240 Lê Quốc Bảo 21/02/ Minh Khai 241 Vương Xuân Biên 25/01/ Minh Khai 242 Nguyễn Thị Thùy Danh 03/09/ Minh Khai 243 Đỗ Thị Ngọc Huyền 20/12/ Minh Khai 244 Cấn Thị Vân 05/11/ Minh Khai 245 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 02/10/ Minh Khai 246 Nguyễn Minh Hiếu 03/03/ Minh Khai 247 Nguyễn Thị Thu Hoài 16/11/ Minh Khai 248 Tạ Thị Kim Huân 07/11/ Minh Khai 249 Kiều Thị Ngân 20/11/ Minh Khai 250 Nguyễn Văn Phúc 04/09/ Minh Khai 251 Tạ Văn Trăm 24/11/ Minh Khai 252 Nguyễn Bá Hân 30/07/ Minh Khai 253 Nguyễn Mỹ Linh 23/09/ Minh Khai 254 Nguyễn Văn Đạt 25/03/ Minh Khai 255 Lê Thị Dung 20/03/ Minh Khai

6 256 Sỹ Hoàng Long 19/09/ Minh Khai 257 Đàm Thị Phượng 06/10/ Minh Khai 258 Nguyễn Phú Tân 22/01/ Minh Khai 259 Nguyễn Đức Thọ 23/12/ Minh Khai 260 Hoàng Thị Thanh Thủy 24/12/ Minh Khai 261 Trần Thị Linh 08/12/ Minh Khai 262 Phí Minh Tiến 11/11/ Minh Khai 263 Nguyễn Thị Thu Trang 24/05/ Minh Khai 264 Bùi Thị Thuý Kiều 13/07/ Minh Khai 265 Ngô Thị Thảo 06/08/ Minh Khai 266 Hoàng Thị Hiếu 10/08/ Minh Khai 267 Nguyễn Văn Huy 11/05/ Minh Khai 268 Nguyễn Văn Nam 15/01/ Minh Khai 269 Nguyễn Thanh Nga 03/11/ Minh Khai 270 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/07/ Minh Khai 271 nguyễn thị hải yến 06/12/ Minh Khai 272 Nguyễn Mạnh Cường 10/10/ Minh Khai 273 Ngô Thị Lan Hương 20/02/ Minh Khai 274 Nguyễn Huy Hùng 29/09/ Minh Khai 275 Phùng Minh Hiếu 03/09/ Minh Khai 276 Kiều Văn Hiếu 18/07/ Minh Khai 277 Nguyễn Khắc Phúc Sinh 01/11/ Minh Khai 278 Lý Phú Thái 14/11/ Minh Khai 279 Kiều Đức Thịnh 30/04/ Minh Khai 280 Nguyễn Đình Đoàn 10/11/ Minh Khai 281 Nguyễn Thị Minh Châu 23/09/ Minh Khai 282 Lê Thị Huyền 17/10/ Minh Khai 283 Lê Minh Phương 03/09/ Minh Khai 284 Nguyễn Thị Tân 06/09/ Minh Khai 285 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11/06/ Minh Khai 286 Tạ Thị Liễu 14/07/ Minh Khai 287 Phùng Thế Quảng 18/04/ Minh Khai 288 Nguyễn Thị Thanh Thúy 20/11/ Minh Khai 289 Lê Thị Trang 13/09/ Minh Khai 290 Nguyễn Anh Quân 24/06/ Minh Khai 291 Hoàng Mai Anh 23/10/ Minh Khai 292 Nguyễn Thị Lan Hương 29/10/ Minh Khai 293 Nguyễn Thị Hạnh 30/01/ Minh Khai 294 Phùng Thanh Hiền 07/07/ Minh Khai 295 Phạm Đức Mạnh 27/08/ Minh Khai 296 Nguyễn Thị Thái 27/05/ Minh Khai 297 Ngô Thị Thuận 04/06/ Minh Khai 298 Ngô Thị Nga 28/04/ Minh Khai 299 Hoàng Văn Việt 17/10/ Minh Khai 300 Nguyễn Thị Điệp 07/03/ Minh Khai 301 Ngô Thị Hường 09/01/ Minh Khai 302 Trần Thị Khánh Hoà 09/07/ Minh Khai 303 Đàm Thị Hồng Nga 20/04/ Minh Khai 304 Nguyễn Văn Độ 15/08/ Minh Khai 305 Nguyễn Thị Giang 21/02/ Minh Khai 306 Kiều Tiến Hùng 17/07/ Minh Khai

7 307 Ngô Thị Kiều Trang 05/03/ Minh Khai 308 Sỹ Quỳnh Châu 04/12/ Minh Khai 309 Lưu Thị Diệp 09/04/ Minh Khai 310 Nguyễn Thị Hà 03/07/ Minh Khai 311 Đặng Thị Ngát 24/12/ Minh Khai 312 Nguyễn Văn Quân 27/12/ Minh Khai 313 Nguyễn Tiến Thành 01/11/ Minh Khai 314 Nguyễn Thanh Tùng 17/04/ Minh Khai 315 Kiều Quang Huy 26/07/ Minh Khai 316 Lương Minh Tân 23/04/ Minh Khai 317 Nguyễn Thị Hải Yến 13/11/ Minh Khai 318 Hoàng Thị Duyên 21/10/ Minh Khai 319 Nguyễn Duy Phượng 14/06/ Minh Khai 320 Nguyễn Hồng Thanh 30/01/ Minh Khai 321 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/04/ Minh Khai 322 Vũ Duy Tuấn 14/12/ Minh Khai 323 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 28/06/ Minh Khai 324 Ngô Văn Thành 10/04/ Minh Khai 325 Nguyễn Văn Sang 30/09/ Minh Khai 326 Hoàng Mạnh Duy 17/10/ Minh Khai 327 Cấn Thị Huệ 13/10/ Minh Khai 328 Hoàng Tuấn Linh 05/08/ Minh Khai 329 Lê Hoài Phương 05/06/ Minh Khai 330 Ngô Hồng Phong 05/11/ Minh Khai 331 Nguyễn Đình Quang 23/07/ Minh Khai 332 Tạ Văn Tuyền 13/09/ Minh Khai 333 Nguyễn Công Luận 11/04/ Minh Khai 334 Hoàng Thị Kim Oanh 24/02/ Minh Khai 335 nguyễn đình nam 06/01/ Minh Khai 336 Mai Văn Thanh 28/02/ Minh Khai 337 Nguyễn Văn Đại 17/03/ Minh Khai 338 Nguyễn Thị Hồng Liên 29/07/ Minh Khai 339 Kiều Thị Mai 15/01/ Minh Khai 340 Nguyễn Thị Mai 29/07/ Minh Khai 341 Nguyễn Văn Vinh 24/08/ Minh Khai 342 Bùi Đức Duy 27/02/ Minh Khai 343 Phạm Xuân Minh 28/05/ Minh Khai 344 Nguyễn Thị Thảo 02/04/ Minh Khai 345 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 06/05/ Minh Khai 346 Hoàng Thị Thanh Thảo 05/11/ Minh Khai 347 Nguyễn Minh Loan 29/04/ Minh Khai 348 Nguyễn Quyền Lực 10/09/ Minh Khai 349 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 13/05/ Minh Khai 350 Trần Thị Phương Thảo 15/06/ Minh Khai 351 Bùi Tiến Nam 02/10/ Minh Khai 352 Nguyễn Thị Thảo 17/03/ Minh Khai 353 Nguyễn Đức Toàn 24/05/ Minh Khai 354 Nguyễn Thị Hải Yến 22/05/ Minh Khai 355 Nguyễn Đình Đạt 30/11/ Minh Khai 356 Bùi Tuấn Linh 06/10/ Minh Khai 357 Đỗ Thị Quyên 16/08/ Minh Khai

8 358 Nguyễn Anh Đức 22/05/ Minh Khai 359 đỗ thị thúy giang 20/11/ Minh Khai 360 Phạm Thị Lan Anh 29/10/ Minh Khai 361 Nguyễn Thị Lan Chinh 05/08/ Minh Khai 362 Nguyễn Thị Giang 25/03/ Minh Khai 363 Kiều Đức Huynh 26/07/ Minh Khai 364 Đỗ Thị Hậu 09/09/ Minh Khai 365 Nguyễn Thị Phương 24/09/ Minh Khai 366 Vương Văn Nam 16/12/ Minh Khai 367 Nguyễn Thị Thu Trang 24/11/ Minh Khai 368 Trương Thị Uyên 13/10/ Minh Khai 369 Nguyễn Đình Khiêm 27/03/ Minh Khai 370 Hoàng Thị Linh 20/12/ Minh Khai 371 ứng Thị Mai Linh 21/09/ Minh Khai 372 Nguyễn Thị Lý 24/12/ Minh Khai 373 Nguyễn Thị Nhung 08/07/ Minh Khai 374 Kiều Thị Vân Oanh 24/06/ Minh Khai 375 Hoàng Thu Hà 22/08/ Minh Khai 376 Bùi Quang Lãm 21/07/ Minh Khai 377 Nguyễn Anh Thiên 23/11/ Minh Khai 378 Nguyễn Quang Thuyết 04/07/ Minh Khai 379 Vũ Minh Trí 16/02/ Minh Khai 380 Nguyễn Như Quỳnh 29/08/ Minh Khai 381 tô quang linh 23/03/ Minh Khai 382 kiều văn thìn 26/06/ Minh Khai 383 Vương Thanh Hằng 04/04/ Minh Khai 384 Hoàng Văn Khoa 20/09/ Minh Khai 385 Cấn Hữu Ngà 26/07/ Minh Khai 386 Kiều Thị Diệp 27/04/ Minh Khai 387 Bùi Thị Hạnh 30/03/ Minh Khai 388 Nguyễn Thị Thu Hường 08/11/ Minh Khai 389 Nguyễn Thị Thu Huyền 19/10/ Minh Khai 390 Kiều Thị Hoàng Ngân 27/12/ Minh Khai 391 Vương Đình Hiếu 23/04/ Minh Khai 392 Nguyễn Quang Tân 02/04/ Minh Khai 393 Nguyễn Phúc Thịnh 05/07/ Minh Khai 394 Sỹ Danh Tiến 12/12/ Minh Khai 395 Nguyễn Tuấn Huy 27/10/ Minh Khai 396 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/12/ Minh Khai 397 Đỗ Danh Lượng 06/12/ Minh Khai 398 Nguyễn Thị Thu Ngoan 29/12/ Minh Khai 399 Nguyễn Thị Thúy 23/07/ Minh Khai 400 Tạ Thị Thanh Tuyền 29/05/ Minh Khai 401 Vương Văn Toàn 30/08/ Minh Khai 402 nguyễn thị lân 24/09/ Minh Khai 403 Nguyễn Đình Đức 27/11/ Minh Khai 404 Bùi Thị Hảo 03/06/ Minh Khai 405 Dương Thị Hạnh 15/03/ Minh Khai 406 Nguyễn Văn Vinh 28/12/ Minh Khai 407 Đào Ngọc Hân 21/03/ Minh Khai 408 Cấn Thị Huyền 30/10/ Minh Khai

9 409 Nguyễn Thị Phương 26/07/ Minh Khai 410 Đỗ Thị Huyền Trang 30/11/ Minh Khai 411 Nguyễn Thành Đạt 19/07/ Minh Khai 412 Sỹ Thị Ngọc 16/01/ Minh Khai 413 Nguyễn Hữu Tình 02/11/ Minh Khai 414 Nguyễn Thị Nhung 25/01/ Minh Khai 415 Phạm Minh Phương 09/11/ Minh Khai 416 Nguyễn Thị Thanh Hoài 23/09/ Minh Khai 417 Hà Đức Phước 15/03/ Minh Khai 418 Nguyễn Ngọc Hiền 13/04/ Minh Khai 419 Nguyễn Văn Phúc 16/06/ Minh Khai 420 Nguyễn Công Tiến 01/02/ Minh Khai 421 Đỗ Thị Trúc 17/12/ Minh Khai 422 Nguyễn Lan Anh 26/07/ Minh Khai 423 Lê Văn Phúc 19/07/ Minh Khai 424 Nguyễn Anh Quân 19/05/ Minh Khai 425 Sỹ Văn Đạt 31/05/ Minh Khai 426 Kiều Thị Ngọc 03/10/ Minh Khai 427 Hoàng Thị Nhàn 09/11/ Minh Khai 428 Nguyễn Thu Uyên 16/04/ Minh Khai 429 Hoàng Anh Nhất 07/01/ Minh Khai 430 Nguyễn Thị Phương 25/09/ Minh Khai 431 Đỗ Thị Ngọc Anh 19/10/ Minh Khai 432 Doãn Tiến Lượng 10/07/ Minh Khai 433 Nguyễn Phương Linh 10/10/ Minh Khai 434 Ngô Văn Long 09/08/ Minh Khai 435 Phạm Minh Quang 21/10/ Minh Khai 436 Nguyễn Thị Thùy Linh 21/06/ Minh Khai 437 nguyễn thị thắm 30/01/ Minh Khai 438 Nguyễn Thị Linh 10/02/ Minh Khai 439 Doãn Thị Sơn 20/03/ Minh Khai 440 Đỗ Thị Thu 04/07/ Minh Khai 441 Đỗ Văn Hưng 23/11/ Minh Khai 442 Nguyễn Ngọc Nhất 23/10/ Minh Khai 443 Nguyễn Huy Chính 27/09/ Minh Khai 444 Nguyễn Thị Hạnh 12/10/ Minh Khai 445 Ngô Thị Hương 02/05/ Minh Khai 446 Cấn Nguyễn Thuỷ Nguyên 23/09/ Minh Khai 447 Nguyễn Văn Huỳnh 21/08/ Minh Khai 448 Nguyễn Tiến Đạt 15/09/ Minh Khai 449 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 30/08/ Minh Khai 450 Nguyễn Thị Thuý 17/06/ Minh Khai 451 Bùi Anh Đô 31/03/ Minh Khai 452 Nguyễn Hồng Đức 26/07/ Minh Khai 453 Kiều Tuấn Anh 17/07/ Minh Khai 454 Nguyễn Đình Long 30/12/ Minh Khai 455 Phạm Văn Luân 29/06/ Minh Khai 456 Nguyễn Văn Thịnh 20/02/ Minh Khai 457 Hoàng Thị Xuyên 27/03/ Minh Khai 458 Lê Duy Luyện 14/08/ Minh Khai 459 Ngô Bích Ngọc 13/06/ Minh Khai

10 460 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/09/ Minh Khai 461 Kiều Thị Tuyến 02/01/ Minh Khai 462 Đỗ Anh Đức 09/08/ Minh Khai 463 Nguyễn Minh Đức 08/05/ Minh Khai 464 Vương Quốc Huy 10/09/ Minh Khai 465 Nguyễn Thị Hoài Linh 10/12/ Minh Khai 466 Hoàng Thị Thuỷ 30/09/ Minh Khai 467 nguyễn xuân phúc 28/12/ Minh Khai 468 Nguyễn Minh Hiếu 23/04/ Minh Khai 469 Nguyễn Thị Quỳnh 14/05/ Minh Khai 470 Hoàng Văn Trung 26/09/ Minh Khai 471 Đỗ Thị Mai Anh 23/10/ Minh Khai 472 Ngô Văn Dũng 23/11/ Minh Khai 473 Đỗ Thị Giang 03/11/ Minh Khai 474 Dương Thị Kim Oanh 13/07/ Minh Khai 475 Lê Văn Sơn 16/06/ Minh Khai 476 Nguyễn Xuân Yên 08/10/ Minh Khai 477 Nguyễn Phạm Đông 28/08/ Minh Khai 478 Nguyễn Thành Hưng 22/05/ Minh Khai 479 Hoàng Thị Lệ 19/02/ Minh Khai 480 Nguyễn Quang Tuấn 22/07/ Minh Khai 481 Nguyễn Thị Hoa 02/08/ Minh Khai 482 Nguyễn Hoàng Lam 28/10/ Minh Khai 483 Phan Ngọc Mai 11/12/ Minh Khai 484 Lê Minh Pháp 02/09/ Minh Khai 485 Bùi Thu Phương 16/05/ Minh Khai 486 Nguyễn Công Chiến 21/09/ Minh Khai 487 Nguyễn Thuý Hiền 05/12/ Minh Khai 488 quách hữu thắng 13/04/ Minh Khai 489 Nguyễn Văn An 05/07/ Minh Khai 490 Trần Thị Mến 26/01/ Minh Khai 491 Nguyễn Duy Hào 20/02/ Minh Khai 492 Nguyễn Đăng Khoa 07/01/ Minh Khai 493 Nguyễn Văn Nam 24/08/ Minh Khai 494 Nguyễn Thị Phượng 25/05/ Minh Khai 495 Kiều Đức Thắng 13/11/ Minh Khai 496 Nguyễn Văn Hưng 20/01/ Minh Khai 497 Nguyễn Thị Thu Huyền 26/01/ Minh Khai 498 Lê Phương Thảo 01/05/ Minh Khai 499 Nguyễn Thị Thanh 13/01/ Minh Khai 500 Nguyễn Khắc Đức 31/07/ Minh Khai 501 Hoàng Thị Duyên 27/05/ Minh Khai 502 Lê Phùng Hưng 27/12/ Minh Khai 503 Đỗ Danh Phương 25/01/ Minh Khai 504 Bùi Văn Phước 09/12/ Minh Khai 505 Bùi Văn Thành 14/01/ Minh Khai 506 Ngô Khánh Linh 08/02/ Minh Khai 507 Sỹ Danh Công 22/10/ Minh Khai 508 Nguyễn Anh Tuấn 09/12/ Minh Khai 509 Sỹ Thị Thu Uyên 17/10/ Minh Khai 510 Hà Thị ánh 04/03/ Minh Khai

11 511 Nguyễn Thị Vân Anh 16/01/ Minh Khai 512 Tạ Ngọc Châu 22/03/ Minh Khai 513 Trần Thị Hằng 19/01/ Minh Khai 514 Trần Thị Linh 15/04/ Minh Khai 515 Lê Đức Thịnh 05/01/ Minh Khai 516 Nguyễn Đình Hướng 25/09/ Minh Khai 517 Tạ Quang Huy 11/12/ Minh Khai 518 Lương Văn Kiên 19/03/ Minh Khai 519 Phùng Thị Uyên 18/06/ Minh Khai 520 Phạm Thị Huyền 05/02/ Minh Khai 521 Nguyễn Hải Sơn 08/12/ Minh Khai 522 Nguyễn Quang Thuận Thà 19/03/ Minh Khai 523 Phùng Thế Mừng 02/08/ Minh Khai 524 Đỗ Văn Vượng 22/08/ Minh Khai 525 Đỗ Việt Hùng 22/12/ Minh Khai 526 Đỗ Thị Huệ 24/07/ Minh Khai 527 Từ Hoài Linh 06/10/ Minh Khai 528 Bùi Đức Mạnh 29/09/ Minh Khai 529 Đỗ Thị Thủy 28/05/ Minh Khai 530 Đỗ Thị Trang 15/09/ Minh Khai 531 Nguyễn Phú Mạnh Tuấn 08/09/ Minh Khai 532 Nguyễn Thị Thu Hoài 30/08/ Minh Khai 533 Nguyễn Ngọc Nam 10/05/ Minh Khai 534 Kiều Thị Phương Thảo 31/12/ Minh Khai 535 Đỗ Văn Trường 01/02/ Minh Khai 536 Nguyễn Thị Hải Yến 24/10/ Minh Khai 537 Nguyễn Viết Đạt 22/05/ Minh Khai 538 Tô Văn Phúc 12/11/ Minh Khai 539 Tô Văn Tuần 07/07/ Minh Khai 540 Nguyễn Tài Khiết 27/04/ Minh Khai 541 Nguyễn Thị Tâm 08/02/ Minh Khai 542 Nguyễn Nho Hải 27/10/ Minh Khai 543 Sỹ Thị Kiều Trinh 01/05/ Minh Khai 544 Nguyễn Bá Trường Hà 19/07/ Minh Khai 545 Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/01/ Minh Khai 546 Nguyễn Thanh Phương 14/07/ Minh Khai 547 Lê Thị Uyên 05/01/ Minh Khai 548 Bùi Văn Chiến 30/12/ Minh Khai 549 Đỗ Danh Đức 22/01/ Minh Khai 550 Đào Xuân Lương 11/08/ Minh Khai 551 Bùi Thị Nội 20/07/ Minh Khai 552 Đỗ Thị Thu Phương 12/10/ Minh Khai 553 Hoàng Thị Tuyết 11/10/ Minh Khai 554 Khương Thị Hào 25/07/ Minh Khai 555 Trần Tuấn Anh 16/10/ Minh Khai 556 nguyễn tuấn linh 28/10/ Minh Khai 557 Nguyễn Xuân Quý 09/05/ Minh Khai 558 Kiều Thị Hồng Anh 25/07/ Minh Khai 559 Ngô Thị Hạnh 31/07/ Minh Khai 560 Hoàng Văn Hiếu 17/11/ Minh Khai 561 Nguyễn Thị Phương Lan 16/09/ Minh Khai

12 562 Nguyễn Hải Long 04/01/ Minh Khai 563 Bùi Tuấn Việt 25/11/ Minh Khai 564 Nguyễn Trung Đức 31/07/ Minh Khai 565 Nguyễn Thị Phương Anh 26/06/ Minh Khai 566 Kim Ngọc Anh 27/01/ Minh Khai 567 Đỗ Thị Huyền 03/07/ Minh Khai 568 Kiều Thị Linh 18/05/ Minh Khai 569 Nguyễn Tiến Đạt 01/11/ Minh Khai 570 Dương Văn Khiêm 25/06/ Minh Khai 571 Cấn Văn Thuyết 10/04/ Minh Khai 572 Đỗ Huy Hoàng 26/08/ Minh Khai 573 Vương Văn Thắng 09/07/ Minh Khai 574 Nguyễn Thu Trang 15/06/ Minh Khai 575 Nguyễn Thị Hải Yến 08/10/ Minh Khai 576 Nguyễn Thị Kim Chung 04/01/ Minh Khai 577 Nguyễn Văn Hậu 08/12/ Minh Khai 578 Nguyễn Thị Thảo 23/12/ Minh Khai 579 Nguyễn Đắc Trung 03/06/ Minh Khai 580 Nguyễn Thị Thúy 18/03/ Minh Khai 581 Nguyễn Văn Trường 27/04/ Minh Khai 582 Nguyễn Thị Thuỳ 02/08/ Minh Khai 583 Doãn Khắc Dũng 30/05/ Minh Khai 584 Nguyễn Thùy Duyên 02/11/ Minh Khai 585 Vương Thị Thu Hằng 12/07/ Minh Khai 586 Nguyễn Đức Khải 30/08/ Minh Khai 587 Mai Thị Mỹ Linh 07/03/ Minh Khai 588 Lê Thị Bảo Ngọc 10/01/ Minh Khai 589 Nguyễn Thanh Thúy 18/09/ Minh Khai 590 Nguyễn Thị Hải Yến 09/08/ Minh Khai 591 Trần Bảo Yến 19/05/ Minh Khai 592 Nguyễn Thị Hòa 19/12/ Minh Khai 593 Dương Khánh Linh 30/09/ Minh Khai 594 Nguyễn Anh Văn 09/12/ Minh Khai 595 Nguyễn Thị Ninh 15/10/ Minh Khai 596 kiều đức phi 30/08/ Minh Khai 597 Chu Thị Mai 20/05/ Minh Khai 598 Vương Tuấn An 06/08/ Minh Khai 599 Lê Thu Hiền 05/12/ Minh Khai 600 Nguyễn Xuân Hiệp 05/10/ Minh Khai 601 Ngô Hoài Nam 23/05/ Minh Khai 602 Hoàng Văn Hoàng 13/07/ Minh Khai 603 Lê Thế Kỷ 13/06/ Minh Khai 604 Trần Thế Quyền 12/09/ Minh Khai 605 Đỗ Danh Thanh 29/09/ Minh Khai 606 Nguyễn Văn Ngọc Đức 24/01/ Minh Khai 607 Bùi Thị Hường 21/04/ Minh Khai 608 Hoàng Văn Quân 26/06/ Minh Khai 609 Nguyễn Quang Tuấn 07/03/ Minh Khai 610 Nguyễn Văn Viên 19/09/ Minh Khai 611 Nguyễn Thị Linh 06/09/ Minh Khai 612 Nguyễn Xuân Long 11/09/ Minh Khai

13 613 Đào Thị Lưu 13/03/ Minh Khai 614 Nguyễn Thị Nga 06/06/ Minh Khai 615 Nguyễn Thanh Phương 08/09/ Minh Khai 616 nguyễn thị phương 7/01/ Minh Khai 617 nguyễn đình mừng 23/03/ Minh Khai 618 Vũ Văn Bảng 11/09/ Minh Khai 619 Nguyễn Thu Trang 27/07/ Minh Khai 620 Nguyễn Đăng Đức 20/02/ Minh Khai 621 Lê Đình Biển 12/08/ Minh Khai 622 Tạ Thị Dinh 26/08/ Minh Khai 623 Đỗ Đình Hiếu 08/02/ Minh Khai 624 Nguyễn Thị Huyền 22/02/ Minh Khai 625 Nguyễn Kiều Phước Nam 28/09/ Minh Khai 626 Nguyễn Trọng Quyết 20/12/ Minh Khai 627 Nguyễn Thị Hiền 28/02/ Minh Khai 628 Nguyễn Quang Long 24/05/ Minh Khai 629 Doãn Trí An 16/11/ Minh Khai 630 Nguyễn Diệu Linh 20/04/ Minh Khai 631 Nguyễn Quang Thắng 27/05/ Minh Khai 632 Nguyễn Đắc Tuyển 04/06/ Minh Khai 633 Nguyễn Văn Tân 21/11/ Minh Khai 634 Nguyễn Thị Thiện 08/05/ Minh Khai 635 Lê Tuấn Anh 13/07/ Minh Khai 636 Kiều Văn Tuyền 14/04/ Minh Khai 637 Lý Hoàng Anh 17/04/ Minh Khai 638 Tạ Đình Ban 10/12/ Minh Khai 639 Hoàng Mạnh Hưng 26/02/ Minh Khai 640 Nguyễn Thị Huế 26/07/ Minh Khai 641 Nguyễn Thị Diệu Linh 04/04/ Minh Khai 642 Ngô Thị Mai 13/04/ Minh Khai 643 Nguyễn Thị Thúy 10/09/ Minh Khai 644 Nguyễn Thanh Quang 12/12/ Minh Khai 645 Đỗ Văn Tuân 04/04/ Minh Khai 646 Nguyễn Diệu Linh 23/03/ Minh Khai 647 Nguyễn Khắc Hiệp 05/10/ Minh Khai 648 Vũ Thị Anh 19/01/ Minh Khai 649 Lê Thị Thu Hằng 01/10/ Minh Khai 650 Đặng Đình Hải 13/04/ Minh Khai 651 Hoàng Anh Vũ 21/04/ Minh Khai 652 Trần Văn Mạnh 22/09/ Minh Khai 653 Kiều Thị Hoài Ngọc 28/09/ Minh Khai 654 Mai Văn Thịnh 18/03/ Minh Khai 655 Nguyễn Đình Long 26/03/ Minh Khai 656 Nguyễn Văn Công 04/02/ Minh Khai 657 Bùi Anh Tuấn 05/10/ Minh Khai 658 Đàm Thuỳ Dung 18/06/ Minh Khai 659 Nguyễn Tiến Phú 04/01/ Minh Khai 660 Hà Quang Trung 10/05/ Minh Khai 661 Hà Hữu Hai 20/08/ Minh Khai 662 Nguyễn Thanh Tuyền 23/10/ Minh Khai 663 Bùi Ngọc Hiền 12/01/ Minh Khai

14 664 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/11/ Minh Khai 665 Hoàng Văn Huy 26/10/ Minh Khai 666 Nguyễn Thị Lam 30/11/ Minh Khai 667 Đỗ Danh Quang 12/10/ Minh Khai 668 Phùng Thị Thắm 10/09/ Minh Khai 669 Nguyễn Thị Hương Giang 01/02/ Minh Khai 670 Nguyễn Văn Tùng 23/08/ Minh Khai 671 Đỗ Thị Quỳnh Trang 03/01/ Minh Khai 672 Đỗ Văn Vượng 10/04/ Minh Khai 673 Nguyễn Tài Toàn 22/03/ Minh Khai 674 Nguyễn Khắc Tú 20/08/ Minh Khai 675 lý thị thu nga 01/10/ Minh Khai 676 Dương Thị Ngọc ánh 19/02/ Minh Khai 677 Ngô Thị Vui 01/01/ Minh Khai 678 Ngô Thế Anh 08/04/ Minh Khai 679 Nguyễn Mạnh Dũng 24/04/ Minh Khai 680 Nguyễn Ngọc Triệu Tùng 15/08/ Minh Khai 681 Trần Tuấn Hùng 23/05/ Minh Khai 682 Bùi Văn Nam 11/04/ Minh Khai 683 Nguyễn Thị Tươi 07/12/ Minh Khai 684 Vương Văn Mạnh 30/08/ Minh Khai 685 Đỗ Văn Nhiên 13/10/ Minh Khai 686 Bành Thị Thảo 23/10/ Minh Khai 687 Nguyễn Viết Hoàng 15/12/ Minh Khai 688 Nguyễn Thị Hạnh 05/12/ Minh Khai 689 Trần Quang Luận 16/12/ Minh Khai 690 hoàng long trường 29/02/ Minh Khai 691 Kiều Hoàng Việt 13/04/ Minh Khai 692 Nguyễn Phú Đăng 31/05/ Minh Khai 693 Tạ Thị Hằng 27/05/ Minh Khai 694 Nguyễn Quang Hà 18/12/ Minh Khai 695 Dương Tiến Long 23/10/ Minh Khai 696 Nguyễn Văn Mạnh 31/12/ Minh Khai 697 Hoàng Thị Nhung 09/03/ Minh Khai 698 Kiều Văn Hiếu 24/04/ Minh Khai 699 Nguyễn Thị Nhung 17/02/ Minh Khai 700 Đỗ Tiến Tuân 30/10/ Minh Khai 701 Tô Minh Tuấn 10/10/ Minh Khai 702 Vương Ngọc Nam 11/09/ Minh Khai 703 Tạ Văn Phúc 22/11/ Minh Khai 704 ngô duy quỳnh 28/10/ Minh Khai 705 Đỗ Lai Tuấn 01/03/ Minh Khai 706 Lê Thế An 13/06/ Minh Khai 707 Nguyễn Đức Dũng 05/03/ Minh Khai 708 Kiều Duy Huy 26/10/ Minh Khai 709 Dương Minh Oai 24/07/ Minh Khai 710 Nguyễn Hồng Sơn 02/08/ Minh Khai 711 Kiều Văn Việt 28/09/ Minh Khai 712 Nguyễn Thị Mai Hương 04/08/ Minh Khai 713 Nguyễn Văn Nam 29/09/ Minh Khai 714 Nguyễn Văn Quân 19/02/ Minh Khai

15 715 Nguyễn Văn Tuấn 14/09/ Minh Khai 716 Hoàng Thị Lung 01/04/ Minh Khai 717 Đỗ Hữu Nam 14/10/ Minh Khai 718 Đào Quang Trường 13/09/ Minh Khai 719 Trương Thị Nhung 06/04/ Minh Khai 720 Nguyễn Thị Bích Thủy 11/05/ Minh Khai 721 Nguyễn Thị Thảo Linh 16/08/ Minh Khai 722 Đỗ Danh Lưu 29/09/ Minh Khai 723 Lê Đình Duẩn 13/03/ Minh Khai 724 Nguyễn Hữu Thu 30/12/ Minh Khai 725 Nguyễn Thị Phượng 09/08/ Minh Khai 726 Bùi Thị Thuỷ 04/09/ Minh Khai 727 Nguyễn Thành Công 18/07/ Minh Khai 728 Nguyễn Thị Thúy Vân 16/10/ Minh Khai 729 Đỗ Quốc Anh 12/02/ Minh Khai 730 Ngô Hoàng Anh 29/08/ Minh Khai 731 Hoàng Lân 22/05/ Minh Khai 732 Nguyễn Xuân Trường 28/03/ Minh Khai 733 Nguyễn Quang Huy 20/04/ Minh Khai 734 Nguyễn Thị Quỳnh 23/02/ Minh Khai 735 Đỗ Thị Thùy Dung 25/05/ Minh Khai 736 Nguyễn Đình Lượng 09/12/ Minh Khai 737 Doãn Khắc Vượng 13/08/ Minh Khai 738 lê văn minh 14/10/ Minh Khai 739 hoàng thị duyên 25/10/ Minh Khai 740 Nguyễn Thị Linh Chi 07/09/ Minh Khai 741 Nguyễn Thị Quỳnh 17/06/ Minh Khai 742 Nguyễn Văn Vũ 22/10/ Minh Khai 743 Nguyễn Trường Sơn 28/06/ Minh Khai 744 Nguyễn Đình Tâm 24/03/ Minh Khai 745 Đỗ Thị Xuân 02/05/ Minh Khai 746 Nguyễn Tài Hải Long 02/06/ Minh Khai 747 Phan Trọng Nam 16/06/ Minh Khai 748 trần thị phượng 26/01/ Minh Khai 749 Lê Đình Công 08/12/ Minh Khai 750 Nguyễn Thùy Hương 28/09/ Minh Khai 751 Nguyễn Ngọc Báu 13/11/ Minh Khai 752 Đỗ Mai Thương 17/10/ Minh Khai 753 Hoàng Văn Dương 07/09/ Minh Khai 754 Nguyễn Thị Oanh 18/11/ Minh Khai 755 Đỗ Thị Quyên 05/03/ Minh Khai 756 Nguyễn Chí Công 19/04/ Minh Khai 757 Trần Văn Cường 28/01/ Minh Khai 758 Tạ Văn Tú 13/07/ Minh Khai 759 vương văn hiếu 27/02/ Minh Khai 760 Đỗ Lai Đạt 11/07/ Minh Khai 761 Nguyễn Văn Quyền 17/07/ Minh Khai 762 Nguyễn Hữu Quyền 31/01/ Minh Khai 763 Nguyễn Văn Đản 10/09/ Minh Khai 764 Nguyễn Vân Anh 10/01/ Minh Khai 765 Bùi Đức Duy 24/08/ Minh Khai

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý 1 100001 10A1 NGUYỄN HỒNG AN 11/12/2000 1 10 7.5 9.5 9 8.5 2 100003 10A1 DƯƠNG

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN 1 C1 C1 Trịnh Nữ Hoàng Anh x x x x 2 C1 C1 Dương Gia Bảo x x x x 3 C1 C1 Võ Minh Cường x x x x 4 C1 C1 Phùng Thị Mỹ Duyên x x x x 5 C1 C1 Trương Nguyễn Kỳ Duyên x x x x 6 C1 C1 Phạm Thành Đạt x x x x 7

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: Phòng thi: PA01 1 100001 Lê Hồng An 1/29/2003 Nam A11 2 100002 Phạm Thành An 6/9/2003 Nam A2 3 100003 Lê Hoàng Anh 4/4/2003 Nam A6 4 100004 Lê Tuấn Anh 10/28/2003 Nam A5 5 100005 Lý Hoàng Trâm Anh 4/7/2003

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5162xxxxxx6871 5162xxxxxx7129 5324xxxxxx2262 5324xxxxxx0796

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 9A1 1 013 Đoàn Lê Hoàng Anh 02/06/2003 P01 2 014 Đỗ Ngọc Trâm Anh 09/07/2003 P01 3 017 Hà Quỳnh Anh 07/12/2003 P01 4 018 Hoàng Lê Huệ Anh 25/08/2003 P01 5 019 Hoàng Minh Anh 30/03/2003 P01 6 039 Võ

Chi tiết hơn

Xep lop 12-13

Xep lop 12-13 TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN DANH SÁCH CHÍNH THỨC HỌC SINH 7 NĂM HỌC 2012-2013 S Lop HoLot Ten R O lop moi 1 6a7 Đặng Quế Kim Anh x G T 7A1 2 6a1 Đoàn Tuấn Anh G T 7A1 3 6a7 Lê Nguyễn Mai Anh x G T 7A1 4 6a1

Chi tiết hơn

Điểm KTKS Lần 2

Điểm KTKS Lần 2 Phòng số: 45 1 900236 9N Trần Minh Quang 03/01/2004 7.50 5.75 7.50 2 9N0001 9N Đào Hương An 24/04/2004 8.25 7.00 4.25 3 9N0002 9N Đỗ Quốc An 07/07/2004 7.50 5.75 4.00 4 9N0003 9N Hoàng Quế An 17/08/2004

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/2018 31/3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản Số điện thoại Giá trị quà tặng (VND) 1 NGUYEN VAN SON

Chi tiết hơn

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải Sơn 24/07/1996 D340101 Quản Trị Kinh Doanh 19 2 Âu Xuân

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA ***

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA *** DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG 1.500.000VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA 135258*** 0948873*** 1,500,000 2 NG THI THANH HUONG 131509*** 0983932***

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS DANH SÁCH Thí sinh đăng ký đại học chính quy năm 2019 theo phương học bạ THPT (Cập nhật đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2019) 0001 Nguyễn

Chi tiết hơn

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng 1 1 2 Bùi Thị Ngọc Bích 1 1 3 Trương Khánh Chi 1 1 4 Nguyễn Đức Duy 1 1 5 Bùi Thị Mỹ Duyên 1 1 6 Đỗ Thành Đạt 1 1 7 Lê Thị Ngọc Đức 1 1 8 Phạm Ngọc Khải

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện Vạn Ninh, ngày 8 tháng 4 năm 2019 NĂM HỌC: 2018-2019

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày 20/10/2016 Những học sinh tô sai mã đề/sbd sẽ được

Chi tiết hơn

Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ

Chương trình khuyến mãi VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đăng kí và kích hoạt ipay STT SỐ ĐIỆN THOẠI HỌ VÀ TÊN

Chi tiết hơn

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng 1 538742******7691 ****829 TRUONG VAN PHUC Vali cao cấp

Chi tiết hơn

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6 24 10 001806 Đặng Quang Duy Anh 10A 1 9 3 001451 Nguyễn Bá Trường An 10A 9 24 24 001820 Hoàng Lê Huệ Anh 10A 1 1 20 001276 Chu Lan Anh 10A 9 27 5 001873 Nguyễn Phương Anh 10A 1 1 13 001269 Bùi Trần Huy

Chi tiết hơn

DSKTKS Lần 2

DSKTKS Lần 2 Phòng số: 35 Tại phòng: 1 900001 9A3 Bùi Ngọc An 12/10/2004 2 900002 9A2 Lê Khánh An 22/10/2004 3 900003 9A3 Ngô Phương An 24/07/2004 4 900004 9A4 Nguyễn Hải An 13/03/2004 5 900005 9A3 Chu Quang Anh 25/09/2004

Chi tiết hơn

Số hồ sơ Số báo danh DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 0

Số hồ sơ Số báo danh DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 0 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 08/08/2019) 1 01007596 VŨ TÙNG LÂM 23/04/1995 Nam 7720101 Y khoa 2NT 0.5

Chi tiết hơn

K10_TOAN

K10_TOAN Phòng số: 49 Tại phòng: 201 1 100001 10D2 Cao Quỳnh An 24/08/2003 2 100002 10N2 Hoàng Hải An 30/08/2003 3 100003 10D5 Hồng Vũ Sơn An 22/09/2003 4 100004 10D4 Nguyễn Hoàng Thái An 03/10/2003 5 100005 10D2

Chi tiết hơn

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh 2 1 31131021256 Lương Ngọc Quỳnh Anh 19 2 2 31131021346 La Thị Thúy Kiều 28 2 3 31131021265 Nguyễn Quốc Thanh 22 2 4 31131021319 Chiêm Đức Nghĩa 23 2 5 31131021211 Lại Duy Cuờng 10 3 6 31121021229 Trần

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/2019-30/4/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1 NGUYEN

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 12/01/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 CHENG CHIA HAO 19/10/2006 3 3 5 11 2 PHAM HUYNH HOANG HAI 14/02/2012 5 5 5 15

Chi tiết hơn

DANH SÁCH LỚP 6.1 NH DANH SÁCH LỚP 6.2 NH Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29

DANH SÁCH LỚP 6.1 NH DANH SÁCH LỚP 6.2 NH Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29 DANH SÁCH LỚP 6.1 NH 2019-2020 DANH SÁCH LỚP 6.2 NH 2019-2020 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29/12/2008 01 Đoàn Thị Thảo An 31/05/2008 02 Đỗ Nguyễn Tiến Anh 01/12/2008 02 Lê Hà Minh Anh 15/04/2008 03 Nguyễn Quỳnh

Chi tiết hơn

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) 12 16 Trần Võ Tuấn Anh Anh 0 24 06 01 12C01 57 Nguyễn Thị Thùy Dung Dung 1 05 01 01 12C01

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/2019-13/01/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH 1 NGUYEN VAN

Chi tiết hơn

DS phongthi K xlsx

DS phongthi K xlsx Ngày thi: 02/08/2019 Môn thi: TIẾNG ANH Phòng thi: 01 1 1001 Bùi Minh An Nữ 31-03-2008 2 1002 Đinh Quốc An Nam 21-06-2008 3 1003 Đỗ Đức An Nam 02-08-2008 4 1004 Nguyễn Hồng Diệu An Nữ 23-12-2008 5 1005

Chi tiết hơn

CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND

CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND SỐ THẺ 1 VU DUC ANH 000093000064 970403-9857 2 NGUYEN

Chi tiết hơn

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 STT Họ và Tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD TB 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/ Ngu

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 STT Họ và Tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD TB 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/ Ngu BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/2000 5.8 4.75 5 3.5 7 2 4.8 2 Nguyễn Thị Trâm Anh 29/08/2000 4.8 5.75 5 6.5 5.5 3.8 4.97 3 Trần Đình Chiến 22/02/2000 6.4 6.75 6.5 6 3.8 4.16 4 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tổng T+V+A Tổng T+l+H Tổn

TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tổng T+V+A Tổng T+l+H Tổn TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 1 Nguyễn Ngọc Thùy Anh 06/10/1998 12A 7,50 4,25 2,00 6,60 4,20 13,75 18,30 16,10 2 Trần Thị Lan Anh 26/01/1998 12A 8,25 3,25 3,00 7,80 6,60

Chi tiết hơn

YLE Flyers AM.xls

YLE Flyers AM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 31/03/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 DO NGUYEN MINH TRIET 06/12/2009 1 2 4 7 2 LAM THUY VAN 16/08/2009 5 5 5 15 3 NGUYEN

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 HO QUYNH ANH 29/09/2011 2 2 2 6 2 VO CONG MINH DANG 02/03/2011 5 4 5 14 3 PHAN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH LỚP 9.1 NH DANH SÁCH LỚP 9.2 NH STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ 01 Tô Thị Thuý An Nguyễn Hoài An

DANH SÁCH LỚP 9.1 NH DANH SÁCH LỚP 9.2 NH STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ 01 Tô Thị Thuý An Nguyễn Hoài An DANH SÁCH LỚP 9.1 NH 2019-2020 DANH SÁCH LỚP 9.2 NH 2019-2020 01 Tô Thị Thuý An 8.1 01 Nguyễn Hoài An 8.2 02 Hồ Đặng Vân Anh 8.1 02 Phan Gia Bảo 8.2 03 Mai Thuỵ Kim Anh 8.1 03 Đoàn Dương 8.2 04 Trần Bùi

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 70.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/2019-30/4/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1 NGUYEN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI JOY+ THANSG 5/ Danh sách Khách hàng có thẻ MSB Credit Mastercard STT NGÀY GIAO DỊCH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI JOY+ THANSG 5/ Danh sách Khách hàng có thẻ MSB Credit Mastercard STT NGÀY GIAO DỊCH DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI JOY+ THANSG 5/2019 1. Danh sách Khách hàng có thẻ MSB Credit Mastercard STT NGÀY GIAO DỊCH SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GD SỐ TIỀN HOÀN 1 2019-05-03

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG THỬ THÁCH KINH DOANH CÙNG DOUBLE X - Trong danh sách này, có một số mã số ADA có tô màu vàng vì lý do là 1 ADA nhưng lại

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG THỬ THÁCH KINH DOANH CÙNG DOUBLE X - Trong danh sách này, có một số mã số ADA có tô màu vàng vì lý do là 1 ADA nhưng lại - Trong danh sách này, có một số mã số ADA có tô màu vàng vì lý do là 1 ADA nhưng lại có 2 thông tin Họ Và Tên khác nhau. Đối với các anh chị nào rơi vào tình trạng trên, vui lòng liên hệ trực tiếp tổng

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A Vũ Quốc Anh 10A

KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A Vũ Quốc Anh 10A KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A 1 216 8.5 34.0 549 Vũ Quốc Anh 10A 1 432 8.5 34.0 557 Ngô Mai Thiện Đức 10A 1 333 9.0 36.0 559 Võ Phạm

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA TẬP TRUNG HK2, PHÒNG: MÁY CHIẾU STT SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh GT HỌC SIN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA TẬP TRUNG HK2, PHÒNG: MÁY CHIẾU STT SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh GT HỌC SIN TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 PHÒNG: MÁY CHIẾU STT SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh GT Văn AV Hóa Lý Sinh Đại Địa GDCD AV Hình Sử Hóa Đại 1 110525 11A1 Bùi Quang Trường 05/10/2001

Chi tiết hơn

DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THO

DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THO DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THOAI TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THOAI TENKH MADUTHUONG

Chi tiết hơn

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG QUA CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KỶ NIỆM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN Chương trình Hành Trình Cuộc Sống do AIA Việt Nam và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam

Chi tiết hơn

DSHS_theoLOP

DSHS_theoLOP Lớp: 12A1 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Đức Việt 1 1701718197 Nguyễn Quỳnh Anh 23-10-2002 Nữ x x 2 1701718198 Nguyễn Việt Anh 02-04-2002 Nam x 3 1701718199 Lê Trần Ngọc Ánh 04-08-2002 Nữ x x 4 1701718200

Chi tiết hơn

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential VN 2 BUI THI HAI YEN Công

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Thị Thanh Nhung 2 Bắc Giang Nguyễn Thị Hà 3 Bắc Giang Đào Thị Kim Oanh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 LẦN 1 NĂM 2018 Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu 1 MT /01/ Hồ Thị

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 LẦN 1 NĂM 2018 Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu 1 MT /01/ Hồ Thị 1 MT1 26 04/01/2018 1100879 Hồ Thị Xuân Đào Kỹ thuật môi trường Khá Kỹ sư 2 MT1 26 04/01/2018 3108062 Đỗ Văn Đảo Khoa học môi trường Khá Kỹ sư 3 MT1 26 04/01/2018 B1205056 Huỳnh Thị Huế Hương Kỹ thuật

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD

SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD Phò Điểm bài thi Họ Tên Ngày sinh Ngữ Toán Tiếng Chuyên

Chi tiết hơn

document

document UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI HSG THÀNH PHỐ 2015-2016 1 Tống Phi Hải 06/09/1996 Nam

Chi tiết hơn

Trường THPT Trần Quốc Tuấn STT Mã học sinh Họ tên HS Lớp QH với HS DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 Số thu

Trường THPT Trần Quốc Tuấn STT Mã học sinh Họ tên HS Lớp QH với HS DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 Số thu Trường THPT Trần Quốc Tuấn DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC 2018-2019 Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 1 TQT2017-0001 Nguyễn Khoa Bằng 11B01 Mẹ 0982303634 Cả năm SMS60 40,000 Trư c tiê p Nợ cước 2 TQT2017-0002

Chi tiết hơn

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122 MSSV HỌ TÊN 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 1119200 Đoàn Nguyễn Kỳ Loan 1211126 Nguyễn Hoàng Sang 1211443 Phan Đình Kỳ 1212227 Vũ Xuân Mạnh 1212347 Võ Kiên Tâm 1212352 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L PHÒNG: 1 1 7001 Trương Thái Hạnh An 10/05/2006 7A2 2 7002 Nguyễn Hoàng Khánh An 11/01/2006 7A3 3 7003 Đặng Thuý Minh An 11/02/2006 7A1 4 7004 Trần Đặng Nhật An 05/09/2006 7A4 5 7005 Nguyễn Trần Quý An

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 31/12/ /01/2019 S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online Thời gian: 31/12/ /01/2019 S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 31/12/2018-06/01/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH 1 HOANG NAM

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng 445 học viên nhận chứng chỉ STARTERS STARTERS Bùi Quốc An Đặng Thùy An Đặng Vũ Minh An Lê Đỗ Hoài An Nguyễn Phước An Nguyễn Sỹ An Nguyễn Tường Mỹ An Trương Hoàng Thiên An Huỳnh Duy Bảo Ân Nguyễn Đại Ân

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN 9704380037969xxx 1,000,000 2 NGUYEN QUYNH TRANG 9704380050118xxx 1,000,000 3 LUU

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I-K6 LỚP: 6A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I-K6 LỚP: 6A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 6A1 1 019 Nguyễn Duy Anh 13/06/2006 P01 2 022 Nguyễn Quỳnh Anh 22/02/2006 P01 3 025 Nguyễn Tiến Anh 31/01/2006 P01 4 026 Nguyễn Trâm Anh 01/05/2006 P02 5 041 Nguyễn Hoàng Bách 23/08/2006 P02 6 044

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 70.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/2019-25/6/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1

Chi tiết hơn

STT Họ và tên Điểm khảo sát 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An Đỗ Nguyễn Bình An Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trầ

STT Họ và tên Điểm khảo sát 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An Đỗ Nguyễn Bình An Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trầ 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An 46.5 5 Đỗ Nguyễn Bình An 55.5 6 Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trần Cát An 38 8 Đỗ Trương Thái An 24 9 Đoàn Bảo An 41 10 Đoàn Thiên An 39 11 Đào

Chi tiết hơn

LICH TONG_d2.xlsx

LICH TONG_d2.xlsx LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TRONG NƯỚC (TOEFL ibt) Năm học: 2019-2020 Cập nhật đến: 14/08/2019 *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi *Địa điểm thi: Trường Đại học Quốc

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐIỂM THƯỞNG LOYALTY CTKM "TẬN HƯỞNG DỊCH VỤ - DU LỊCH BỐN PHƯƠNG" STT Mã Chi nhánh Họ và tên khách hàng Số điểm Loyalty được

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐIỂM THƯỞNG LOYALTY CTKM TẬN HƯỞNG DỊCH VỤ - DU LỊCH BỐN PHƯƠNG STT Mã Chi nhánh Họ và tên khách hàng Số điểm Loyalty được DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐIỂM THƯỞNG LOYALTY CTKM "TẬN HƯỞNG DỊCH VỤ - DU LỊCH BỐN PHƯƠNG" STT Mã Chi nhánh Họ và tên khách hàng Số điểm Loyalty được tặng Số điện thoại 1 12498 HOANG MINH THAI 100000

Chi tiết hơn

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui" Từ ngày 15/09/ /10/2017 Ngân hàng T

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui Từ ngày 15/09/ /10/2017 Ngân hàng T Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui" Từ ngày 15/09/2017-01/10/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) xin trân trọng

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 0790 42K07.1-CLC Nguyễn Trường An 28/07/1998 D101 0791 42K01.1-CLC

Chi tiết hơn

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Vietnam

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Vietnam DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng 1 538742******4382 ****306 NGUYEN THANH VAN Vali cao

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Xuân Thịnh 2 Bắc Ninh Ngô Văn Luyện 3 Bắc Ninh Nguyễn Sỹ Khoa 4 Bình Định Cao

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM XX

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM XX DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM 032619XXXX XUAN2019 2 AN DUONG LAN HUONG 090737XXXX XUAN2019

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC LỚP 1A1 (P.102) GVCN: Trần Hoàng Liên GVPCN: Ngô Thị Hiền STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH GHI CHÚ 1 Phương Khán

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC LỚP 1A1 (P.102) GVCN: Trần Hoàng Liên GVPCN: Ngô Thị Hiền STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH GHI CHÚ 1 Phương Khán DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 1A1 (P.102) GVCN: Trần Hoàng Liên GVPCN: Ngô Thị Hiền 1 Phương Khánh An Nữ 13/05/2010 2 Nguyễn Đình Phúc Anh Nam 27/02/2010 3 Đặng Mỹ Anh Nữ 09/05/2010 4 Trần Phương

Chi tiết hơn

EPP test background

EPP test background 1 18110002 Nguyễn Quang Đạt ĐHQG-HCM 2 18110004 Nguyễn Đức Vũ Duy ĐHQG-HCM 3 18110005 Liêu Long Hồ ĐHQG-HCM 4 18110013 Nguyễn Duy Thanh ĐHQG-HCM 5 18110027 Nguyễn Lê Minh Triết ĐHQG-HCM 6 18110032 TRẦN

Chi tiết hơn

Nhan su_Chinh thuc.xlsx

Nhan su_Chinh thuc.xlsx BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC COI THI KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - CHÍNH

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 3) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Lì XÌ 1 AN DUY ANH 09458

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 3) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Lì XÌ 1 AN DUY ANH 09458 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 3) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Lì XÌ 1 AN DUY ANH 094586XXXX XUAN2019 2 BACH DINH SON 032986XXXX XUAN2019

Chi tiết hơn

Trường THPT Châu Thành Năm Học DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG Stt Họ và tên Lớp S Lớp C T L H SI A V KHỐI A KHỐI B KHỐI A1

Trường THPT Châu Thành Năm Học DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG Stt Họ và tên Lớp S Lớp C T L H SI A V KHỐI A KHỐI B KHỐI A1 Trường THPT Châu Thành Năm Học 2015-2016 DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG 1 Trần Ngọc Thiên Ân 12A1 12C1 6.25 6.8 8.8 7.8 21.85 22.85 2 Huỳnh Thị Ngọc Châu 12A1 12C1 7.25 7.2 6.4 8 20.85

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC PHAM THI HONG ANH PH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC PHAM THI HONG ANH PH DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC 103509276 2 PHAM THI HONG ANH 102328089 3 PHAM QUOC CONG 117216708 4 PHUNG THE HIEP 104985128 5

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) STT MSSV HỌ TÊN LỚP Lê Văn Quỳnh Sang IIC_ Nguyễn

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) STT MSSV HỌ TÊN LỚP Lê Văn Quỳnh Sang IIC_ Nguyễn DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) 1 1111515 Lê Văn Quỳnh Sang IIC_21 2 1114054 Nguyễn Thị Định IIC_21 3 1212352 Lê Ngọc Tân IIC_20 4 1212479 Nguyễn Vũ Anh Tuấn

Chi tiết hơn

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/2014-15/2/2015) STT Tên KH Ngày trả thẻ CMT Tên thẻ 1 NGUYEN PHUONG ANH 20141118

Chi tiết hơn

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên Số thẻ Ngày mở thẻ Phone 1 CAO THI THU HUE 513094XXXXXX6830

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Công nghiệp Việt Trì St

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Công nghiệp Việt Trì St SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020 BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng : THPT Công nghiệp Việt Trì 1 001 030001 BÙI THÁI AN Nam 03/09/2004 Tỉnh Phú Thọ Kinh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 1_ ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY *** Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019 đến 23:59:59 n

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 1_ ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY *** Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019 đến 23:59:59 n DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 1_ ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY *** Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019 đến 23:59:59 ngày 14/4/2019. Nội dung trả thưởng: Vietcombank tra

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh to

DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh to DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh toán 15 ngày kể từ ngày kích hoạt. - Giao dịch từ 100,000

Chi tiết hơn

bang vinh danh1819.xlsx

bang vinh danh1819.xlsx BẢNG VINH DANH NĂM HỌC 2018-2019 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI MÔN 1 Nguyễn Thanh Hương Giải nhì Lịch Sử 2 Lý Bình Nghi Giải ba Ngữ văn 3 Trịnh Hải

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/2019-25/6/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/5/ /5/2019 STT HỌ VÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 10/5/ /5/2019 STT HỌ VÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/5/2019-25/5/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls Kỳ thi ngày: 23/06/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) 601 NGUYEN PHU BAO LAM 28/11/2011 5 5 5 15 602 TIEN THANH KHAI 08/05/2011 2 3

Chi tiết hơn

SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI

SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số : 47/QĐ-LTĐ Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các HS đạt danh

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 NGUYEN VU MINH ANH 05/06/2011 4 3 4 11 2 NGUYEN DINH NGHIA 03/04/2011 2 4 5

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" STT Họ tên khách hàng CMT Khác

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT STT Họ tên khách hàng CMT Khác DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" 1 NGUYEN THI MAI HUONG 027***063 200,000 CN TP. Hà Nội 2 HOANG PHUONG ANH 001***041

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Kết quả sơ loại ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '1

DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Kết quả sơ loại ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '1 DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '10/02/1994 '341726878 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên Huỳnh Lê Nữ '07/01/1997 '281171007 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên Lê Kiều

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2018 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) TT NGÀNH - CƠ SỞ MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI TN GHI CHÚ 1 Ngữ văn Anh - Đinh Ti

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2018 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) TT NGÀNH - CƠ SỞ MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI TN GHI CHÚ 1 Ngữ văn Anh - Đinh Ti DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2018 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) TT NGÀNH - CƠ SỞ MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI TN GHI CHÚ 1 Ngữ văn Anh - Đinh Tiên Hoàng 1037011150 Bùi Minh Nhật Nam 05-12-1992 Trung

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng 709 học viên nhận chứng chỉ STARTERS STARTERS Lê Hạnh Cát An Lê Hoàng Phương An Lưu Thúy An Nguyễn Cát Tường An Nguyễn Hoàng Khánh An Nguyễn Hữu An Nguyễn Khánh An Nguyễn Phương An Nguyễn Thành An Nguyễn

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 STT MSSV Họ tên ĐRL Xếp loại Ghi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 STT MSSV Họ tên ĐRL Xếp loại Ghi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 1 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 50 Trung bình DH 2 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 55 Trung

Chi tiết hơn

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG 50.000 2 PHAN HOANG DUY 50.000 3 HOANG MINH DUC 50.000 4 HA NGUYEN VU 50.000

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG CTKM MỞ THẺ CÓ QUÀ VỚI SACOMBANK JCB Điều kiện nhận hoàn tiền: Hoàn vnd với giao dịch thanh toán tối thiểu 1

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG CTKM MỞ THẺ CÓ QUÀ VỚI SACOMBANK JCB Điều kiện nhận hoàn tiền: Hoàn vnd với giao dịch thanh toán tối thiểu 1 DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 02.2019 CTKM MỞ THẺ CÓ QUÀ VỚI SACOMBANK JCB Điều kiện nhận hoàn tiền: Hoàn 200.000vnd với giao dịch thanh toán tối thiểu 1 triệu đồng qua thẻ 1 TRAN THI HOANG MY 356480-0610

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NGUYEN PHUC KHANG 15/01/2008 5 4 5 14 2 NGUYEN TRAN NGOC LUC 12/05/2008 4 4 4

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.... Số: 140 /KT Cần Thơ, ngày 30 tháng 05 năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.... Số: 140 /KT Cần Thơ, ngày 30 tháng 05 năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.... Số: 140 /KT Cần Thơ, ngày 30 tháng 05 năm 2019 DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ HK

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học BẢNG ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ DỰ THI LỚP 11 (Kèm theo Công văn số 396/SGD&ĐT-KT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học BẢNG ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ DỰ THI LỚP 11 (Kèm theo Công văn số 396/SGD&ĐT-KT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 2018-2019 BẢNG ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ DỰ THI LỚP 11 (Kèm theo Công văn số 396/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD ngày 20/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết hơn

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 1 260001 Lê Thị Như Anh Nữ 28/02/02 Quảng Ngãi B4 THPT Lê Trung Đình Điện DD

Chi tiết hơn

Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (

Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB ( Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (từ ngày 25/12/2017-25/02/2018) 1 EIB HA NOI PHUNG NGOC

Chi tiết hơn