Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m"

Bản ghi

1 Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m: -Ki nh thưa quy vi, đây la ba Hân. Co le quy vi biê t ba. Va i ngươ i nhi n ba Hân, cươ i; va i ngươ i no i Hi, Han. Ba Hân vư a trao go i qua tân gia cho Ti n vư a cha o ca c ba n cu ng xo m: -Cha o mo i ngươ i. Nhi n quanh pho ng ăn, thâ y không co n ghê trô ng, Ti n mơ i ba Hân sang pho ng kha ch: -Mơ i cô ngô i đây. Cha u se tiê p cô. Co n va i ngươ i nư a se đê n, cô không bi le loi đâu. -Ca m ơn. Ti n lo tiê p kha ch đi, đư ng bâ n tâm vê tôi. Ông Fred Coper bưng hai di a tra i cây va ba nh ngo t đê n, ân câ n ho i thăm: -Kho e không, Hân? -Ca m ơn Fred, tôi kho e. Co n ông? -Ca m ơn. Tôi bi nh an. Ông Coper đưa di a thư c ăn, mơ i: -Qua cư a sô, thâ y ba đi va o, tôi lâ y să n thư c ăn đê mơ i ba. -Ca m ơn Fred. Vư a ngô i va o xa-lông ông Coper vư a than: - 1 -

2 -Da o na y no ng qua, tôi i t ngô i trên ghê xi ch-đu trươ c hiên nha cho nên không thâ y ba đi bô ngang qua nha. -Vi trơ i no ng qua, con tôi ghi danh cho tôi tâ p thê du c ơ gym. -Thê thi tô t cho ba nhưng buô n cho tôi; vi không đươ c thâ y ba thươ ng xuyên. Trong như ng buô i chiê u thươ ng xuyên cha o ho i nhau, ông Coper biê t ba Hân la mô t go a phu ; ba Hân biê t ông Coper ly di vơ tư lâu va ông co ve râ t cô đơn. Đôi khi ba Hân ca m nhâ n dươ ng như ông Coper thi ch no i chuyê n nhiê u vơ i ba ; nhưng lu c na o ba cu ng cô ti nh không ke o da i câu chuyê n. Hôm nay thâ y ba Hân phu c sư c li ch sư, trên khuôn mă t phu c hâ u cu a ba co n thoa ng ty kem thoa mă t, môi son va viê n mă t, ông Coper ca m thâ y vui vui, chưa ki p khen thi chuông cư a reng. Ti n mơ cư a. Ông Steve Perez xuâ t hiê n. Ông Coper đư ng lên, bă t tay ông Perez rô i giơ i thiê u vơ i ba Hân: -Đây la Hân Nguyê n va đây la Steve Perez ngươ i la ng giê ng mơ i cu a tôi. Sau khi ba Hân va ông Perez bă t tay, no i lơ i xa giao, Ti n đê n, trao cho ông Perez mô t di a tra i cây va ba nh ngo t rô i mơ i ông ngô i va o xa-lông. Vư a ăn ông Coper vư a ho i: -Steve! Daisy đâu? -Ba â y đang ngâm mi nh trong hô bơi. Đa p lơ i ông Coper xong, ông Perez xoay sang ba Hân: -Tôi mơ i dơ i va o ca nh nha Fred ca ch nay va i tuâ n, chưa quen ai trong khu vư c na y ca. Ba cu ng ơ trong khu vư c na y, pha i không, thưa ba? -Nha tôi đô i diê n vơ i nha cu a Ti n. -Thê thi tô t qua. Khu vư c na y yên ti nh, xe an ninh cha y thươ ng xuyên. Ngưng mô t chô c, ông Perez tiê p: -La m ơn cho tôi ho i mô t câu, đươ c không, thưa ba? -La m ơn go i tôi la Hân. Chu ng ta la xo m giê ng, no i chuyê n thân mâ t đi

3 -Vâng. Ca m ơn ba đa cho phe p. -Ông muô n ho i tôi điê u gi? -Ba la ngươ i Trung Hoa hay la ngươ i Nhâ t, Đa i Ha n? -Xin lô i Steve, ông co thê nhâ m tôi vơ i bâ t cư dân tô c na o; nhưng xin đư ng nhâ m tôi vơ i ngươ i Ta u! -Xin lô i. Tôi không cô ti nh xu c pha m ba. Ông Coper chen va o: -Hân la ngươ i Viê t Nam; sang My năm 1975, sau khi cô ng sa n Viê t Nam (csvn) cươ ng chiê m miê n Nam. Ông Perez vô i đê di a tra i cây xuô ng ba n, quay sang ba Hân vơ i tha i đô niê m nơ như vư a nhâ n ra ngươ i ba n thân: -Ba la ngươ i Viê t, sang My năm 1975 thi chă c chă n ba không thê đê n tư Bă c Viê t. Thê ba co biê t ca c đi a danh như Qua ng Tri, Đông Ha, Nha Trang hay không? Ba Hân tro n mă t nhi n ông Perez: -La m thê na o ông biê t đươ c như ng đi a danh đo? -Tôi la Thu y Quân Lu c Chiê n, tư ng tham chiê n ta i Viê t Nam. Vô i đê di a thư c ăn xuô ng ba n, ba Hân đư ng lên, dang tay: -Steve! Ông la mô t trong như ng ngươ i hu ng cu a tôi. Cho tôi hug ông đê ta ơn. Ông Perez hugs ba Hân. Lu c na y ông Perez mơ i nhâ n ra va i ngươ i la ng giê ng bên pho ng ăn. Ông Perez ca m ơn ba Hân rô i bươ c sang pho ng ăn đê cha o ho i. Ông Coper no i vơ i ba Hân: -Xin lô i. Đê tôi giơ i thiê u Steve vơ i va i ngươ i ma Steve chưa biê t; chu ng tôi se trơ la i ngay. Ba Hân đu a: -Vâng! Tôi không cha y trô n đâu

4 -Ba không thê trô n kho i tôi; vi tôi biê t nha cu a ba chô na o. Tư nha bê p đem thêm tra i cây cho kha ch, thâ y ba Hân ngô i mô t mi nh, Ti n đê n, ngô i xuô ng, ho i thăm: -Cô va ông Perez quen nhau tư trươ c a, cô? -Không. Ông Perez la cưu chiê n binh thơ i chiê n tranh Viê t Nam. Tôi muô n ta ơn ông â y. -Chiê n tranh chiê n triê t gi nư a, cô! Đâ t nươ c đang trên đa pha t triê n toa n diê n đê ho a nhâ p va o sư tiê n ho a cu a ca c cươ ng quô c ma cô nhă c la i chuyê n chiê n tranh la m gi? -Nê u Viê t Nam đang trên đa pha t triê n toa n diê n thi ta i sao Ti n va vơ con cu a Ti n không ơ la i Viê t Nam đê sô ng trong sư tiê n ho a đo ma Ti n la i đưa vơ con sang đây? -Vơ chô ng cha u sang đây chi vi tương lai cu a con chu ng cha u chư không pha i chu ng cha u sang đây đê ti m sư sô ng. -Ta i sao Ti n không đưa vơ con sang Trung cô ng hoă c Nga đê ti m tương lai cho con cu a Ti n ma Ti n la i đem vơ con cu a Ti n sang đê quô c My xư tư ba n gia y chê t na y? Ti n không ti m đươ c câu tra lơ i. Ti n va gia đi nh dơ i va o ngôi nha na y chi khoa ng hơn mô t tha ng. Thâ y ba Hân la m vươ n, Ti n sang la m quen. Nhơ vâ y, ba Hân biê t Ti n cu ng gia đi nh tư Viê t Nam sang, ơ ta m nha ngươ i ba con đươ c va i tha ng Ti n mơ i ti m đươ c khu vư c an ninh đê mua nha gâ n trươ ng ho c tô t cho con đi ho c. Ba Hân không to mo ti m hiê u xem Ti n va gia đi nh sang My theo diê n na o; nhưng khi thâ y Ti n va vơ thay phiên nhau la i chiê c Cadillac va chiê c Mercedes thi ba hiê u. Ba Hân tiê p: -Tôi nghi, Ti n va gia đi nh sang đây theo diê n đâ u tư EB-5; ma diê n đâ u tư EB-5 thi chi co như ng đa i gia bên Viê t Nam mơ i co thê đu điê u kiê n bôi trơn hô sơ đê đươ c csvn cho xuâ t ca nh va đa i gia đo pha i đem va o My sô tiê n lơ n thi mơ i hô i đu điê u kiê n nhâ p cư cu a My. Đu ng không? -Nê u đu ng thi sao va nê u không thi sao? - 4 -

5 -Không sao ca. Tôi cu ng chi la ngươ i ăn nhơ ơ đâ u trên ma nh đâ t na y giô ng như Ti n chư tôi chă ng co quyê n ha n gi. -Gia thư như cô co quyê n ha n thi cô se ha nh xư như thê na o? -Nê u co quyê n ha n, tôi se không cho phe p dân cu a ca c nươ c cô ng sa n ngoa i trư như ng nhân vâ t tranh đâ u cho nhân quyê n ma bi cô ng sa n đa n a p, bă t nhô t tu đươ c đi nh cư ta i Hoa Ky. -Di dân đê n đây ho cu ng đem theo văn ho a tô t đe p cu a đâ t nươ c ho nư a, cô quên rô i sao? -Tôi không quên; vi tôi la mô t di dân. Nhưng khi Ti n ba o ră ng di dân cu ng đem theo văn ho a tô t đe p thi sorry, văn ho a tô t đe p cu a ngươ i Ta u như thê na o, Ti n biê t rô i: Xa ra c, lơ n tiê ng nơi công cô ng; ăn că p ta i liê u quân sư, ta i liê u khoa ho c, ta i liê u y tê, v.v Co n văn ho a tô t đe p cu a Viê t Nam sau 1975 la gi? Tôi râ t thă ng ti nh, Ti n muô n tôi no i ra hay không? -Cô cư no i. -Văn ho a cu a ngươ i Viê t Nam sau 1975 ma tôi go i la ngươ i Viê t mơ i dê nhâ n biê t lă m. -Ty du? -Ngươ i Viê t mơ i mua nha đă c tiê n va đi xe sang hơn chu ng tôi. Điê u na y không co nghi a la chu ng tôi nghe o hay la chu ng tôi ty hiê m vê ba n ti nh thi ch khoe khoang cu a ngươ i Viê t mơ i ma chu ng tôi chi ca m thâ y bâ t bi nh vi tha i đô cu a ngươ i Viê t mơ i thôi. Co n vâ n đê gia u nghe o, sô ng ơ đây lâu Ti n se nhâ n ra: Ngươ i ca ng gia u bao nhiêu thi cuô c sô ng cu a ho ca ng đơn gia n bâ y nhiêu. -Ngươ i Viê t mơ i la m gi ma ngươ i cô bâ t bi nh? -Vi la i xe sang, khi đê n ba i đâ u, ngươ i Viê t mơ i đâ u ngay giư a lă n ranh cu a hai chô đâ u xe đê xe kha c không thê đâ u ca nh, kho i bi que t. Ngươ i Viê t mơ i không să p ha ng ma chi chen va o giư a ha ng; đôi khi chen ca i re t, đôi khi chen tư tư tư ng bươ c như Trung cô ng lâ n chiê m biê n Đông trong khi ngươ i ta bâ n xem iphone, không đê y ; đi ăn buffet, thâ y rau, gia hoă c đâ u thi đưa tay bô c

6 Ti n thoa ng giâ t mi nh; vi chi nh vơ chô ng Ti n cu ng thươ ng ha nh đô ng theo kiê u như ba Hân diê n ta. Ti n ho i: -La m thê na o cô biê t đươ c như ng tha nh phâ n như cô kê la ngươ i Viê t mơ i? -Tư năm 75 cho đê n cuô i thê ky XX, nhiê u đơ t di dân tư Viê t Nam sang My theo diê n đoa n tu, thuyê n nhân, hoă c thu nhân chi nh tri ; nhưng như ng sư viê c như tôi kê không hê xa y ra. Đâ u thê ky XXI, nhiê u du ho c sinh sang; ngươ i Viê t di ta n trươ c 75 vê Viê t Nam kiê m vơ cho con, kiê m vơ, kiê m chô ng cho chi nh ho ; gia đi nh đa i gia, ca n bô cao câ p sang, thi sinh hoa t thươ ng nga y trong cô ng đô ng không co n như trươ c nư a. -Căn cư va o đâu cô co thê phân biê t ngươ i na o sang My thơ i gian na o? -Dê lă m! Khi thâ y bâ t cư ngươ i A đông na o co ha nh đô ng như tôi vư a kê thi cư cươ i thân thiê n, gia vơ la m quen, ho i bă ng tiê ng Viê t: Mơ i qua, pha i không? hoă c no i tiê ng Anh, khuyên ho đư ng nên la m như vâ y. Nê u ho im lă ng, quay đi hoă c sư ng sô muô n gây sư thi đu ng ho la ngươ i Viê t mơ i ; co n nê u ho đa p bă ng tiê ng Anh: Sorry, tôi không hiê u anh no i gi? hoă c I m sorry! thi ho la ngươ i Châu A, kha c chu ng tô c. -Như ng tha nh phâ n cô kê co thê chi la mô t sô ngươ i Viê t thiê u văn ho a. -Co thê la như vâ y. Va la i, tôi chi đê câ p đê n mô t sô ngươ i Viê t mơ i thiê u li ch sư chư tôi không hê no i tâ t ca ngươ i Viê t mơ i đê u thiê u li ch sư. -Nhưng cô pha i công nhâ n la ngươ i Viê t mơ i cu ng go p đươ c nhiê u điê u tô t đe p cho cô ng đô ng chư? -Điê u gi tô t đe p? -Chă ng ha n như văn ho a â m thư c. -Tôi chưa thâ y đươ c điê u tô t đe p hoă c thư c ăn ngon ma tôi chi thâ y nhiê u điê u râ t khôi ha i. -Ta i sao? Nhâ n thâ y ca ch đă t câu cu a Ti n không như ng không đươ c lê đô ma co n ra ve xâ c xươ c, ba Hân, đa p: - 6 -

7 -Co le tôi nên đi vê. -Ta i sao? Cô bâ n viê c a? -Không. Tôi chi nga i sư ngay thă ng va ti nh tha nh thâ t cu a tôi se la m phiê n lo ng Ti n. -Không sao. Cha u să n sa ng nghe. -Ti n co nhâ n thâ y chu hoă c qua n ly nha ha ng ngươ i Viê t mơ i không như ng không thân thiê n vơ i kha ch ma ho co n nghê ch mă t to ve ta đây la chu, la sê p hay không? -Ba chu, ông qua n ly cha nh thi mă c ho. -Ti n nghi như thê na o khi mô t ngươ i giu p viê c cho nha ha ng mơ i Ti n ngô i, lâ y tâ p giâ y, cây bu t ra rô i ho i: Mi nh muô n go i mo n gi a? -Ngươ i bô i ba n du ng tư mi nh la chi to ve thân thiê n thôi. -Du không pha i la mô t nha ngôn ngư ho c tôi cu ng hiê u đươ c ră ng tiê ng Viê t sau 1975 biê n tha i va bi la m du ng qua nhiê u. Sư thân thiê n giư a con ngươ i vơ i con ngươ i râ t câ n thiê t; nhưng khi sư thân thiê n đo đă t không đu ng chô thi sư thân thiê n đo trơ nên khôi ha i, lô bi ch va thiê u lê đô. Tiê ng mi nh chi du ng giư a như ng ngươ i thân thiê t ma ngươ i ta co thê tin tươ ng, như vơ chô ng; co n mô t ngươ i nho tuô i tôi không đê câ p đê n đi a vi xa hô i go i mô t ngươ i cơ tuô i ba Nô i, ông Ngoa i cu a cô, câ u â y la mi nh thi không thê châ p nhâ n đươ c! Im lă ng. Ba Hân nhi n Ti n râ t nhanh đê đo lươ ng pha n ư ng cu a Ti n, rô i tiê p: -Ngươ i miê n Nam Viê t Nam go i thư c ăn la đô ăn; ngươ i Viê t trong nươ c go i la văn ho a â m thư c. Nê u đa go i la văn ho a thi ta i sao ho đă t cho nha ha ng cu a ho như ng ba ng hiê u râ t pha n văn ho a va nhân viên phu c vu cu ng thiê u lê đô ma thư c kha ch vâ n đê n ăn, tra tiê n đê châ p nhâ n ha nh đô ng thiê u văn ho a cu a chu va nhân viên cu a tiê m đo? Thư va o mô t tiê m Hamburger, order mô t hamburger bô n năm đô la thôi, se nhâ n đươ c mâ y nu cươ i toe toe t va bao nhiêu tiê ng ca m ơn. -Ha nh đô ng ma cô cho la thiê u văn ho a chi la mô t ca ch lâ p di đê câu kha ch thôi

8 -Ông Ba mi nh thươ ng no i ca ch cho hơn cu a cho. Khi cho ma Ông Ba cu a mi nh cu ng khe o le o, li ch sư đê ngươ i nhâ n kho i tu i thân; đă ng na y ho ba n, thu tiê n va o cho ho bă ng tha i đô, ngôn ngư tri ch thươ ng đô i vơ i như ng ngươ i tra tiê n cho ho ma vâ n co ngươ i tra tiê n đê ăn, nghe va thâ y như ng điê u kho châ p nhâ n thi tôi không hiê u! -Nê u cô không thi ch thi đo la quyê n cu a cô. -Di nhiên. Nhưng đư ng đem hai chư văn ho a gă n va o như ng ha nh đô ng va ngôn tư thiê u văn ho a. -Cha u nghi, đo không pha i la lô i cu a như ng ngươ i thiê u văn ho a ma đo la lô i cu a kha ch ha ng như ng ngươ i chi u bo tiê n ra đê châ p nhâ n như ng tha i đô, lơ i no i thiê u văn ho a. -Tôi đô ng y vơ i Ti n. Vư a khi đo, vơ cu a Ti n tư pho ng ăn ra dâ u cho Ti n. Ti n no i vơ i ba Hân: -Ty nư a cha u trơ la i. Ba Hân cươ i, okay. Thâ y Ti n rơ i pho ng kha ch, ông Coper va ông Perez trơ la i, ngô i va o vi tri cu. Ông Coper ho i: -Hân! Co ngươ i Viê t sô ng trong khu vư c na y, ba vui lă m,pha i không? -Di nhiên. Ông Perez nga c nhiên: -Hân la ngươ i Viê t duy nhâ t ngu trong xo m cu a chu ng ta a? Ba Hân nhi n ông Perez, cươ i thay cho câu tra lơ i. Ông Perez tiê p: -Thê thi tôi se kê cho ba nghe chuyê n tôi bi thương mô t ca ch râ t ly ky! -Bi thương ma ly ky? Ông Perez nghiêm gio ng: -Chuyê n tôi bi thương như thê na y: Theo tin ti nh ba o cho biê t, Viê t Cô ng (V.C.) đang khuâ y pha vu ng đo. Nhưng khi chu ng tôi đê n mu c tiêu, lu c soa t va ca n que t - 8 -

9 thi không thâ y V.C.. Chiê u, đoa n quân cu a chu ng tôi đang đi đê n điê m he n đê đươ c trư c thăng bô c, đưa vê hâ u cư, bâ t ngơ, mô t tiê ng nô vang lên, tôi quy xuô ng. Nhi n như ng ma i tranh hiê n ho a ca nh kho m cây chuô i hoă c mâ y ha ng dư a, chu ng tôi chi thâ y ngươ i gia, phu nư va tre em. Chu ng tôi không thê biê t, không thê suy luâ n la viên đa n đê n tư đâu. -Ông bi thương nă ng không? -Nă ng chư! Nhưng điê u ray rư c tôi la viên đa n đo tư đâu đê n? -Co thê tư dươ i hâ m cu a như ng ma i tranh hay la tư mô t trong mâ y đư a tre quanh đo. -Ba no i sao, V.C. đưa tre em va o chiê n trâ n? -V.C. sau 1975 hiê n nguyên hi nh la csvn luôn luôn chiêu du va ca ngơ i ca c cô câ u be chăn trâu, chăn bo như la ngươ i hu ng, rô i tâ p cho ca c cô câ u be na y ca ch bă n su ng va tha y lư u đa n chư V.C. không bao giơ huâ n luyê n ca c cô câ u be na y như ca c quân trươ ng trên thê giơ i huâ n luyê n quân nhân. -Thâ t không? Ai cho phe p csvn đưa tre em va o chiê n trâ n? -Đa ng va ngươ i csvn la như ng ke sô ng ngoa i vo ng pha p luâ t. Lu c na o ho cu ng i mă t ra chi u nhu c chư không bao giơ tuân thu luâ t lê ngay ca luâ t lê do ho ban ha nh hay ky kê t trươ c sư gia m sa t cu a quô c tê. -Tôi đa nghe điê u đo ; nhưng viê c csvn đưa tre em ra chiê n trâ n tôi chưa hê biê t. Ba Hân lâ y iphone, ti m va i ba i ma ba đa đo c, rô i chi cho ông Perez đo c như ng con sô sô tuô i cu a ca c dân quân ga i va no i: -Đây, theo ta c gia Ha Bă c cu a ba o Ca nh Sa t Toa n Câ u online: Ba Pha m thi Ca i sau khi theo V.C. đươ c đô i tên tha nh Nguyê n Thi Ngo c Loan 13 tuô i đươ c đưa vê Đô ng Tha p Mươ i, gia nhâ p đoa n giao liên. Năm 15 tuô i be Loan đươ c nhâ n va o lư c lươ ng Thanh Niên Xung Phong. Năm 16 tuô i be Loan nhâ n chư c Tiê u Đô i Trươ ng. Va đây la ta c gia Câ m Hoa ng cu a ba o Thanh Ho a: Trung đô i dân quân ga i Hoa Lô c đươ c tha nh lâ p vơ i tô ng sô 14 thiê u nư đang đô tuô i 15/16. Trong trâ n Đông Nga n, ca c thiê u nư na y bă n ha 02 ma y bay My bă ng su ng bô binh. Ông Perez đưa hai tay lên: - 9 -

10 -Chu a ơi! Chuyê n thâ n thoa i! Ta i sao csvn la i ta n a c va vô nhân đa o đê n như vâ y? -Nê u hai ông không tin tôi, tôi se nhơ Ti n di ch giu m. Ông Perez khoa t tay: -Tôi hoa n toa n tin ba. Chi nh trong cuô c ha nh quân đo, chu ng tôi lu c soa t ky lă m ma cu ng vâ n không thâ y ngươ i đa n ông, thanh niên na o ca. -Ca i he n cu a csvn la xu i tre em cho c giâ n đô i phương; co n đa n ông, thanh niên thi trô n chui, trô n nhu i dươ i hâ m, trên nă p hâ m đươ c ngu y trang bă ng rơm, ra, phân trâu, phân bo chư không da m ra mă t đê ba o vê Cha Me, vơ con. Nê u xa y ra điê u đa ng tiê c, csvn se đươ c di p tuyên truyê n bi p như đa tuyên truyê n mô t ca ch phiê n diê n vê sư viê c xa y ra ta i My Lai. -Du gi thi tôi cu ng vui la chiê n tranh Viê t Nam không co n nư a. -Vâng. Chiê n tranh không co n. My ru t quân đê Trung cô ng va o tung hoa nh trên đâ t nươ c tôi. -Ngươ i Ta u va o Viê t Nam nhiê u lă m a? Nê u đu ng thi đo la âm mưu thâm đô c cu a Trung cô ng tư cuô c chiê n vư a qua. Trung cô ng viê n trơ cho scvn tô i đa va huâ n luyê n bô đô i csvn thư c hiê n chiê n thuâ t biê n ngươ i đê ngươ i Viê t Bă c, Nam giê t nhau ca ng nhiê u ca ng tô t! -Tư nho, tôi cư nghi ră ng chi ngươ i miê n Nam mơ i thu hâ n Trung cô ng; nhưng, sau vu csvn muô n cho Trung cô ng thuê ba đă c khu, tôi mơ i biê t ngươ i Viê t trong nươ c cu ng đa nhâ n ra mưu đô cu a Trung cô ng va sư ba n nươ c mô t ca ch đê he n cu a csvn. Đê tôi ti m ba n tin tôi đo c ca ch nay va i hôm, di ch cho ông nghe thi ông se hiê u. Mơ iphone, thâ y Viê t Nam Thơ i Ba o nga y 02 tha ng 08, ba Hân ti m ba i cu a Minh Châu. Ti m ra rô i, ba Hân di ch thoa ng như ng lơ i pha t biê u cu a ba Nguyê n Thi Oanh Hô i Tư Vâ n thuê Tôi nghi Viê t Nam chi u thiê t ha i nă ng nê trong vu a p thuê na y, vi ơ Ha i Pho ng, ca c doanh nghiê p Trung quô c đông như quân Nguyên vâ y!...va nha câ m quyê n Bă c Kinh đa yêu câ u như ng nha đâ u tư Trung quô c ta i Ha i Pho ng pha i biê n khu công nghiê p na y tha nh nơi trưng ba y sa ng kiê n Va nh Đai va Con Đươ ng cu a Trung quô c đê n Viê t Nam. Như vâ y, du la quân Nguyên sao đi nư a thi thiê t ha i lơ n nhâ t, tôi nghi, vâ n thuô c vê Viê t Nam

11 Ông Perez lă c đâ u, cha n na n: -Thôi, thê la hê t! Ông Coper to mo : -Hân! Ha i Pho ng ca ch Nha Trang xa không? -Xa lă m. Ông Perez no i: -Hô i đo tôi nghe ai cu ng khen ba i biê n Nha Trang đe p, nhưng tôi chưa bao giơ đê n. Ông Coper cươ i: -Hân! Ha y diê n ta ve đe p quê Nô i cu a ba cho Steve nghe đi. Ba Hân vư a đa p vư a mơ iphone: -Ca m ơn Fred. Nhưng tôi diê n ta không thê na o bă ng như ng tâ m hi nh cu a Google đâu. Đê tôi mơ ra, khoe vơ i Steve. Ba Hân va o Zing.vn. Ba i biê n Nha Trang chơ n vơ n trên ma n hi nh iphone cu ng la lu c ba Hân tươ ng như do ng nha c thiê t tha, di u da ng cu ng lơ i ca ươ t lê đang ngân lên trong hô n ba : Nha Trang la miê n Quê hương ca t tră ng, ai qua không quên đê la i mô t va i luyê n tiê c xa xôi. Nha Trang, ngươ i vê cho ta nhă n vơ i Nha Trang Quê Hương di u hiê n nga n đơ i lo ng tôi mê n yêu (1) Tiê ng ha t đê n đây, tâ m hi nh ba i biê n biê n mâ t; thay va o đo la a nh mô t ngo n đô i xơ xa c như vư a qua cơn đi a châ n ta n a c, kinh hoa ng! Không thê na o ba Hân nhâ n ra đươ c nơi ma ba cu ng ca c ba n thươ ng đa p xe đa p đê n, chi đê đư ng bên gô c cây, nhi n bao qua t vu ng không gian tươi đe p, hiê n ho a cu a Quê Nô i thân yêu. Khi thâ y ha ng chư nho dươ i tâ m a nh: Di ti ch lâ u Ba o Đa i bi pha tan hoang trươ c khi đươ c ba o tô n ba Hân ha ho c mô m như vư a thâ y điê u gi kinh tơ m lă m, rô i môi ba run va trê xuô ng! Vư a que t nươ c mă t ba Hân vư a thi thâ m: Đa pha tan hoang thi co n gi nư a ma ba o tô n, Trơ i! Thâ y ba Hân kho c, ca ông Coper va ông Perez cu ng chô m vê phi a ba : -Hân! Ca i gi xa y ra?

12 -Hân! Bi nh ti nh! Ha y no i cho chu ng tôi nghe xem chu ng tôi co giu p đươ c gi hay không? Ba Hân vư a đưa iphone cho ông Perez va ông Coper vư a gia i thi ch: -Ca ch nay va i hôm, trên ba o Ngươ i Viê t, ta c gia Tr.N. đa đăng ba n tin như thê na y: Nga y , ông Vo Bi nh Tân pho gia m đô c Sơ Lao Đô ng, Thương Binh, Xa Hô i ti nh Kha nh Ho a xa c nhâ n vơ i ba o Ngươ i Lao Đô ng ră ng: Trươ ng Trung Câ p Nghê Nha Trang, ơ xa Phươ c Đô ng, tha nh phô Nha Trang, đa trơ tha nh đi a điê m phu c vu kha ch Trung quô c. Bây giơ tôi thâ y trên Zing.vn câu na y: Ca o tro c di ti ch lâ u Ba o Đa i đê xây biê t thư, nha ha ng! Ông Perez than: -Trung cô ng chiê m Viê t Nam thâ t rô i! Ông Coper đa p: -Steve! Trung cô ng đa va o Viê t Nam tư lâu rô i. Gâ n đây tôi đo c đươ c mô t tweet cu a Ryan Martinson phu ta gia o sư ta i U.S. Naval War College viê t ră ng: Nga y Trung cô ng đa đưa ta u Marine Geology va o vu ng la nh ha i thuô c chu quyê n cu a Viê t Nam đê thư c hiê n kha o sa t đi a châ n. Ba Hân chi va o iphone, tiê p lơ i ông Coper: -Đây, ba o Ngươ i Viê t online nga y thông ba o: Gia o sư Carl Thayer thuô c Ho c viê n Quô c phòng Hoàng Gia Úc cho hay Trung Quô c đưa tơ i 80 chiê c ta u đê ca n trơ hoa t đô ng khoan tìm dâ u khí cu a phía Viê t Nam ta i ba i Tư Chi nh. Ông Perez chư i thê nho nho, nhưng vô i che miê ng xin lô i. Ba ngươ i lu ng tu ng nhi n nhau. Ông Perez ho i: -Viê t Nam pha n ư ng như thê na o? Ông Coper nhu n vai. Ông Perez nhi n ba Hân. Ba Hân đa p: -Bên Viê t Nam im lă ng; ma i đê n gâ n cuô i tha ng Ba y, Bô Ngoa i Giao Viê t Nam mơ i da m lên tiê ng, gư i công ha m pha n đô i Trung cô ng. Gio ng cu a ông Perez buô n buô n:

13 -Thơ i gian phu c vu ta i Viê t Nam, tôi thâ y thanh niên, thiê u nư Viê t Nam biê u ti nh hoa i ma ta i sao bây giơ ngươ i tre Viê t Nam trong nươ c la i im lă ng? Ba Hân nghe n nga o: -Đo la nô i đau qua lơ n cho thê hê cu a chu ng tôi!... No i ngang đây, ba Hân chơ t nhơ, vô i tiê p: -Ô, tôi quên cho hai ông hay ră ng: Trươ c như ng ha nh đô ng đâ y tha ch thư c, đâ y đe do a cu a Trung cô ng, ngươ i tre Viê t Nam trong nươ c im lă ng. Nhưng theo sư loan ta i cu a Viê t Ba o va ba o Ngươ i Viê t ngươ i gia ty na n thuô c Liên Ủy Ban Chô ng Cô ng Sa n và Tay Sai, Cô ng Đô ng Ngươ i Viê t Quô c Gia Nam California đa tô chư c cuô c biê u tình vào lúc 11 giơ trưa thư Sa u nga y 2 tha ng 8 năm 2019, trươ c Tòa Lãnh Sư Trung cô ng ta i sô 443 Shatto Place, Los Angeles, đê pha n đô i Trung cô ng xâm chiê m Đa o Tư Chi nh, vi pha m chu quyê n lãnh ha i Viê t Nam. Ông Perez reo lên: -Tô t! Pha i như thê mơ i đươ c! Bâ t ngơ, điê n thoa i cu a ông Perez rung. Chi va i giây lă ng nghe, ông Perez no i okay rô i tă t điê n thoa i, ca o tư mo i ngươ i. Ông Coper va mâ y ngươ i bên pho ng ăn cu ng ra vê. Ba Hân na n la i sau cu ng, vơ i du ng y ti m vơ cu a Ti n đê ta tư. Bâ t ngơ ba Hân nghe gio ng giâ n dư cu a phu nư tư pho ng ăn: -Ôi, Giơ i! Mơ i tân gia ma chu ng no chi cho ba nh ke o thi na m ca i.e o gi! Biê t thê.e o mơ i! Ti n thoa ng giâ t mi nh. Ba Hân vơ như không nghe, cô bươ c nhanh cho ki p ông Coper. Ông Coper quay la i, khen: -Hôm nay vui qua, đươ c nghe mâ y câu chuyê n kha thu vi! -Ca m ơn Fred. Nhi n sang nha ba Hân, thâ y hoa bông bu p nơ rô, ông Coper no i: -Hôm na o tôi đê n nha ba, ba vui lo ng chi cho tôi ca ch trô ng hoa bông bu p, nha!

14 -Tôi không biê t lu c na o tôi ơ nha ; vi đôi khi tôi pha i đo n cha u cu a tôi đi ho c vê. Biê t ba Hân tư chô i khe o, ông Coper no i bye, Hân rô i đi đê n xe. Vư a cho xe cha y tư tư ông Coper vư a mơ radio. Tiê ng ha t cu a Paul Anka vang lên: I'm just a lonely boy, lonely and blue. I'm all alone with nothin' to do. I've got everything you could think of. But all I want is someone to love (2) Ông Coper thơ da i, ca m nhâ n đươ c niê m cô đơn vô tâ n đang gâ m nhâ m tâm hô n ông đê n ra rơ i! 1.- Nha Trang cu a Minh Ky. 2.- Lonely Boy cu a Paul Anka. ĐIÊ P MY LINH Kính mời đọc thêm những truyê n khác của tác giả tại: [<= bâ m vào]

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY - 1 - ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ y ca nh să c dươ i xa trông không kha c chi như ng

Chi tiết hơn

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê qua n ly cô ng đô ng co vai tro lơ n trong xa hô i,

Chi tiết hơn

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô ha o, kêu go i cu a thu tươ ng cô ng sa n Viê t Nam

Chi tiết hơn

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê t va Tin Thơ i Tiê t rô i va o mailbox đo c emails

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm 1972. Khoa ng tha ng 9 năm 1975 nho m tu binh chu ng tôi tư Bă c vê Nam. Khi co

Chi tiết hơn

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE Với tất cả tấm lòng yêu mến và kính phục, xin dành tặng cuốn sách này cho những người Việt Nam đã, đang và sẽ cống hiến, đấu tranh không mệt mỏi và sẵn

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong ky ư c, cu ng co như ng niê m vui như vâ n co n lay

Chi tiết hơn

ĐẠO LÀM CON

ĐẠO LÀM CON ĐẠO LÀM CON Biên soạn: Lý Dục Tú - Giả Tồn Nhân Chuyển ngữ: Nhóm Tịnh Nghiệp Hiếu & Đạo 4 NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG Mục lục Lời giới thiệu...5 Phần 1: CHÁNH VĂN...9 Phần 2: GIẢI THÍCH...24 Phần tựa...25

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa

Chi tiết hơn

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ngươ i yêu do Pha m Duy phô nha c. Thi sĩ Lê Thi Y la

Chi tiết hơn

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO Điê u quan tro ng khi tre bi ô m ha y liên la c ngay tơi pho ng kha m sư c kho e tư vâ n đi nh ky hoă c trung tâm y tê xin giâ y ô m ngay trong nga y. Giâ y ô m chư

Chi tiết hơn

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P 4.0 3 MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1 TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mu a an cư năm 2018, tôi tri nh ba y chuyên

Chi tiết hơn

DẪN NHẬP

DẪN NHẬP TS. Phạm Anh Tuấn Trung tâm E-Bơi (Pi C&E Co., Ltd.) www.eboi.vn E-BƠI BABY Pi C&E 1 TS. Pha m Anh Tuâ n - GĐ Trung tâm E-Bơi, PGĐ Pi C&E - Ngươ i thićh truyê n cươ i, yê u thơ con co c, thićh la m bo

Chi tiết hơn

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u Hoan nghênh đe n phiên đa o ta o gia o du c ve cha n đo ng cu a He Trươ ng Công la p Qua n Prince William cho ca c va n đo ng viên va phu huynh trung ho

Chi tiết hơn

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH Thông điê p tư Chu ti ch và TGĐĐH cu a chúng ta Các ba n đô ng nghiê p thân mê n! Khi Honeywell ngày càng lơ n ma nh, chúng ta pha i tiê p tu c tâ p trung duy tri

Chi tiết hơn

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd Lưu hành trực tuyến: Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn) Facebook: Học Luật OnLine (fb.com/hocluat.vn) Nên chia sẻ để học tập, không nên thương mại hóa! LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM JICA PHÁP

Chi tiết hơn

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese THÔNG BÁO HÀNG NĂM CHO PHỤ HUYNH / NGƯỜI 2018 2019 (Vietnamese) Pho ng Gia o Du c Rosemead Thông Ba o Ha ng Năm Page i MỤC LỤC ĐIE M CHI NH CU A LUA T VA QUY ĐI NH PHA N VIE T TA T 1 SƯ DU NG HƠ P LY

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ t nghe ông My, să p ha ng sau ba, nhă c khe : -Ba ti

Chi tiết hơn

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

Chi tiết hơn

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo thay đô i đi a chi hoă cgo p y kiê n. Có le ca c AH đo

Chi tiết hơn

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL. SỬ DỤNG CHO ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

1

1 1 2 LỜI TỰA Pháp môn Niệm Phật hợp với tất cả mọi người. Già, trẻ, tại gia, xuất gia, ai cũng niệm Phật được. Nếu hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về thế giới của đức Phật A Di Đà, mà niệm danh hiệu Phật

Chi tiết hơn

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ 188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ ng, Xu c xư pho ng ha o quang, Vi thoa i, vi t ơ ng,

Chi tiết hơn

ROF

ROF REACHING OUT FOUNDATION A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION Website: http://reaching-out-foundation.org Facebook: reaching out foundation (ROF) Email address: khaidangpham@yahoo.com P.O. Box 41848 Long Beach,

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP 535.04.001 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. Nê u ba n sư du ng đu ng ca ch, sa n phâ m cu a ba

Chi tiết hơn

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Tha ng Hai 2014 bô phâ n ba o vê ba o ha nh cơ đô ng

Chi tiết hơn

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận Victoria, BC Canada Liên Gia Gioan Phaolo II Lâ n Thư Nhì Ngày: Chúa Nhật, 3 tháng 7 năm 2016 Thời gian: 7:00 pm 8:30 pm Địa điểm: Tại nhà AC Hiếu Nguyệt

Chi tiết hơn

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n Quy Khă c Phu c Hâ u Qua Thiên Tai cu a Khoa n Trơ

Chi tiết hơn

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông TRUNG HO C PHÔ THÔNG CƠ HÔ I HO C TÂ P QUA CA C CHƯƠNG TRI NH HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ N PRINCE WILLIAM Gifted Education High School Specialty Program Brochure 2018-19 Vietnamese HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ

Chi tiết hơn

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đại. Chúng tôi nằm trên con đường tới Thủ đô của New

Chi tiết hơn

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống HƯƠ NG DÂ N Ca c Chương triǹh Gia o du c Phi Truyê n thô ng I. Mu c Đićh Đê thiê t la p ca c quy triǹh phân phô i ca c chương triǹh gia o du c phi truyê n thô ng đê cung ca p gia ng da y cho như ng hô

Chi tiết hơn

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thiể t bi mo i lu c mo i nơi Tháo tá c đơn giá n, thuá

Chi tiết hơn

R738-1

R738-1 CA C HO C SINH Quy đi nh 738-1 HO C SINH Nga y 14/02/2018 Thu tu c Khiê u na i cho Lơ i Khai cu a Ho c sinh vê Phân biê t Đo i xư hoa c Qua y ro i Hê Trường Công Qua n Prince William (PWCS) không phân

Chi tiết hơn

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a M. nhưng mâ y cây đo cu ng dê mo c lă m nên M. cu

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C 48900(a)(1) Gây ra, co y điṇh gây ra, hoă c đe doạ gây thương tı ch cho ngươ i kha c đươc xa c điṇh, taọ điê u kiêṇ cho ho c sinh ta i nhâ p đây cu a ho c sinh va ta i liêụ sư cô hiêṇ tai co trong Synergy

Chi tiết hơn

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/ Trang 1 / 6 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH Cùng vơ i Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của PepsiCo, chính sách này nhấn mạnh nghĩa vụ của PepsiCo phải hành động đạo đức và có trách nhiê m trong mọi giao dịch kinh doanh

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn mơ i tinh trên ma i to c xô c xệch của vơ con những

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Như ng Mu c tiêu chăm so c Khôi phu c hi nh da ng va ch c năng sau khi bi ung thư Giu p tăng thêm lơ i i ch vê sinh ly va tâm ly - Quan hê v i ngươ i phô i ngâ u - Ta o lo ng tư tin vơ i hi nh a nh thê

Chi tiết hơn

Ta p ghi TƯ HÔ CHI MINH ĐÊ N BƯ C TƯ TRƯƠ NG SA ĐIÊ P MY LINH Vi mă t ke m, kho đo c tin trên iphone, Huyê n lâ y xâ p giâ y đa in să n mâ y ba n tin

Ta p ghi TƯ HÔ CHI MINH ĐÊ N BƯ C TƯ TRƯƠ NG SA ĐIÊ P MY LINH Vi mă t ke m, kho đo c tin trên iphone, Huyê n lâ y xâ p giâ y đa in să n mâ y ba n tin Ta p ghi TƯ HÔ CHI MINH ĐÊ N BƯ C TƯ TRƯƠ NG SA ĐIÊ P MY LINH Vi mă t ke m, kho đo c tin trên iphone, Huyê n lâ y xâ p giâ y đa in să n mâ y ba n tin cu a CNN, Yahoo, BBC, VOA, Viê t Ba o va Ngươ i Viê

Chi tiết hơn

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI TỈNH ỦY GIA LAI * Số 33-CTr/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Pleiku, ngày 22 tháng 02 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH thực hiện Nghi quyê t Hôi nghi ḷâ n thư tư Ban Châ p ha nh Trung ương Đa ng (kho a XII) về tăng cươ

Chi tiết hơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) /

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) / Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG BIÊN SOẠN KIỂM TRA PHÊ DUYỆT HỌ VÀ TÊN NGUYỄN NGỌC TUẤN NGUYỄN ĐỨC HỌC NGUYỄN ĐỨC HỌC CHỮ KÝ Ngày ban hành: 01/6/2018

Chi tiết hơn

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương đã có nhã ý gửi cho bài nghiên

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Đa nh gia kê t qua học tập tin học (Evaluation and

Chi tiết hơn

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết hợp với khu nghĩ dưỡng đẳng cấp 5 sao tiêu chuẩn quốc

Chi tiết hơn

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m Mu c Viê t Nam là: Đồng Ha nh Với Các Gia Đình Trẻ.

Chi tiết hơn

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình,

SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo

Chi tiết hơn

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô ng. Mă c du số người ti m ca ch trốn đi đê n mô t

Chi tiết hơn

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng 02.2018 TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 NỘI DUNG TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG THÁNG 02/2018 I. LÁ THƯ LM G.HUẤN TH 02/2018: HỘI VIÊN HHTM SỐNG TINH

Chi tiết hơn

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965,

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, 281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM (1965-1975) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả nước Việt Nam 1, gây

Chi tiết hơn

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500 Ba o ca o lần đầu 2/2/217 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) 42.35 Tiê m năng tăng giá 4,5% Cô tư c (VND) 1.5 Doanh nghiê p hươ ng lơ i lớn tư gia cao su phu c hô i Đư

Chi tiết hơn

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ (Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Belarus và Ukraina đến thăm Công ty

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU 3 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 6 (2016-2018)

Chi tiết hơn

B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả th

B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả th B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả thọ - cảm gia c trung ti nh, không kho chi u cũng không

Chi tiết hơn

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr UBND TỈNH LONG AN LỄ HỘI LÚA GẠO VÀ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Long An lần thứ I - năm 018 Địa điểm: Thành phố Tân An, tỉnh Long An Thời gian: Ngày

Chi tiết hơn

Su tu phu thuy va cai tu ao

Su tu phu thuy va cai tu ao Biên niên sử Narnia tập 2: Sư tử, phù thủy và cái tủ áo C. S. Lewis Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree

Chi tiết hơn

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng Sô Hươ ng Dâ n Sư Du ng Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh Dell Tô ng quan Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh (Display Manager) Dell la ư ng du ng Windows du ng đê qua n ly ma n hi nh hoă c mô t nho m ma n hi nh. Ư ng

Chi tiết hơn

Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Author : vanmau Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Hướng dẫn Đề bài:suy nghi cuả em vê

Chi tiết hơn

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào cho phù hợp? Đáp: Quy định pháp luật hiện hành về thủ

Chi tiết hơn

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Như ng Qua n Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Source: Cursillos in Christianity National Newsletter February 2015. Ba i thuyê t trình cu a LM Modesto Lewis Pérez ơ Đa i Hô i Cursillo Toa n Quốc

Chi tiết hơn

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông đã mồ côi mẹ. Khi còn trẻ, vì mưu sinh cho cuộc sống cơ cực, vất vả, ông đã phải làm phóng viên

Chi tiết hơn

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Mục lục Lơ i ca m ơn Thư chào

Chi tiết hơn

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, kha

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, kha YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, khai tha c va ba n ca c sản phẩm dịch vụ cho kha ch ha

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Buoàn Vui Ñôøi Vaän Taûi. Cùng là lính Mũ Xanh, anh cầm súng, còn tôi tay ôm chặt lấy vô lăng đưa anh ra tiền tuyến đối diện với quân thù, đ

SÓNG THẦN Buoàn Vui Ñôøi Vaän Taûi. Cùng là lính Mũ Xanh, anh cầm súng, còn tôi tay ôm chặt lấy vô lăng đưa anh ra tiền tuyến đối diện với quân thù, đ SÓNG THẦN Buoàn Vui Ñôøi Vaän Taûi. Cùng là lính Mũ Xanh, anh cầm súng, còn tôi tay ôm chặt lấy vô lăng đưa anh ra tiền tuyến đối diện với quân thù, đầy hiểm nguy gian khổ từ vùng đầm lầy Năm Căn Cái Nước

Chi tiết hơn

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c --------------------------- --------------------------- Công văn Tiê

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC VÀ VỆ SINH: BÀI HỌC KINH NGHIỆM Dự án Rửa tay với Xà phòng Mở rộng

Chi tiết hơn

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ 10 VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ PHẦN THU Y SA N MINH PHÚ HẬU GIANG ĐÊ N NĂM 2020 USING SPACE MATRIX

Chi tiết hơn

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Tác giả: Mu c sư H C Hoeksema Biên tập J J Lim Với

Chi tiết hơn

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND Trang 1 thuô c 11 BA N THÔNG TIN AN TOÀN MU C 1 DANH TÍNH SA N PHÂ M VÀ CÔNG TY SA N PHÂ M Mô ta sa n phâ m: Dâ u gô c và các phu gia Ma sa n phâ m.: 201520402010, 441048 Sư du ng đúng mu c đích: Dâ u

Chi tiết hơn

QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ QUY TẮC ỨNG XỬ *TEAMS: Total Environmental Advanced Management System Toàn tập đoàn vận dụng có hiệu quả TEAMS xúc tiến nâng cao hơn nữa các hoạt động môi trường. TUYÊN NGÔN MÔI TRƯỜNG Một công ty càng

Chi tiết hơn

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM NHA TRANG Tháng 02 va tha ng 03 năm 2016 TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM NHA TRANG Tháng 02 va tha ng 03 năm 2016 TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Thôøi Chinh Chieán Ha Vy Cuô c chiên khốc liệt gần ¼ thê kỷ đã gây ra không biê t bao nhiêu cảnh tang to c cho nhân dân Việt Nam của cả 2 mi

SÓNG THẦN Thôøi Chinh Chieán Ha Vy Cuô c chiên khốc liệt gần ¼ thê kỷ đã gây ra không biê t bao nhiêu cảnh tang to c cho nhân dân Việt Nam của cả 2 mi Thôøi Chinh Chieán Ha Vy Cuô c chiên khốc liệt gần ¼ thê kỷ đã gây ra không biê t bao nhiêu cảnh tang to c cho nhân dân Việt Nam của cả 2 miền Nam-Bă c! Hơn 2 triệu thanh niên Việt Nam đã chê t và thương

Chi tiết hơn

Newsletter 2004

Newsletter 2004 23 THA NG 8 2019 SÔ 8 THƯ HIÊ U TRƯƠ NG TÔ CHƯ C TRƯƠ NG CHO NĂM 2020 Kế hoạch trường học cho năm 2020 sắp bắt đầu. Nếu qui vi có con tròn năm tuổi trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 và qui vi chưa đăng ky

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định 108/2019/QĐ-ĐHHV ngày 03

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV. Bà chính mắt chứng kiến ông nội và 3 người anh ruột

Chi tiết hơn

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 09 2017 cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 : 14g30-17g00 Chu a nhâ t 12/11/2017 : 14g30-17g00

Chi tiết hơn

My Responsibilities as the Organizational Representative Payee: A Best Practices Guide

My Responsibilities as the Organizational Representative Payee:  A Best Practices Guide California s protection & advocacy system Toll-Free (800) 776-5746 Trách Nhiệm Của Tôi Với Tư Cách Là Ngươ i Đươ c Thanh Toán Đa i Diện Mang Tính Tổ Chức Của Những Ngươ i Thụ Hưởng Thu Nhập An Sinh Bổ

Chi tiết hơn

Hê thô ng Tri liê u Bê nh nhân Citadel Hươ ng dâ n Sư du ng VI Rev A 03/ with people in mind

Hê thô ng Tri liê u Bê nh nhân Citadel Hươ ng dâ n Sư du ng VI Rev A 03/ with people in mind Hươ ng dâ n Sư du ng 830.238-VI Rev A 03/2016...with people in mind Chính sách thiết kế và bản quyền và là các nhãn hiê u thuộc tập đoàn ArjoHuntleigh trừ trường hợp ngoại lê. ArjoHuntleigh 2016 Vì chính

Chi tiết hơn

Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u khôn

Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u khôn Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u không qua kho ti nh, co n li nh tra ng chu ng tôi đo c

Chi tiết hơn

SỐ 187 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình,

SỐ 187 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, SỐ 187 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG Số: 03/2017/BC-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

Chi tiết hơn

PI397V Notice of Privacy Practices-Vietnamese

PI397V Notice of Privacy Practices-Vietnamese Thông Ba o Chung vê Nguyên Tă c Ba o Vê Quyê n Riêng Tư Notice of Privacy Practices / Vietnamese Thông Ba o Chung vê Nguyên Tă c Ba o Vê Quyê n Riêng Tư cu a Bê nh Viê n Nhi Đồng Seattle va Mô t Sô Nha

Chi tiết hơn

Baûn Tình Ca Cuõ Nguyễn Đông Giang, K19 Non sông còn lại bài ca cũ Em hát làm chi nữa thêm buồn Ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ. Nhớ nhà. Nhớ nước.

Baûn Tình Ca Cuõ Nguyễn Đông Giang, K19 Non sông còn lại bài ca cũ Em hát làm chi nữa thêm buồn Ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ. Nhớ nhà. Nhớ nước. Baûn Tình Ca Cuõ Nguyễn Đông Giang, K19 Non sông còn lại bài ca cũ Em hát làm chi nữa thêm buồn Ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ. Nhớ nhà. Nhớ nước. Lệ còn tuôn Khi em hát bản tình ca cũ Anh nghe sầu

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá khứ cũng tùy thuộc vào mỗi người, có điều chắc chắn rằng

Chi tiết hơn

Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng

Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng Công ty TNHH Mô t tha nh viê n Ta i Chính Toyota Viê t Nam ( TFSVN ) la mô t công ty ta i chính được tha nh lập va hoạt đô ng theo pháp luật Viê t Nam, Giấy phép

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Đańh gia kê t qua ho c tâ p Lịch sử (Evaluation and

Chi tiết hơn

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nhiê u hình thức sở hữu, nhiê u thành phần kinh tê, hình

Chi tiết hơn

New

New Quy Điṇh 718-1 CA C HO C SINH Nga y 12 tha ng 10 năm 2016 HO C SINH Ca c ho c sinh Kinh nghie m Vô gia cư I. Đa o lua t Ho trơ Vô gia cư McKinney-Vento năm 2001 ( 11432, đươ c bo sung la i bơ i Đa o lua

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 944 /TB-ĐHĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2019 THÔNG BÁO Tuyê n sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đơ

Chi tiết hơn

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên Nguyêñ Đa o Đăng Thư DS.Hô ng Ngo c Dung Ký Ngày ban hành: Trang

Chi tiết hơn

2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2

2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2 2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2 3 3 4 HỘI ĐỒNG TOA THA NH VỀ GIA ĐÌNH 08 tha ng 12 năm 1995 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ

Chi tiết hơn

Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm

Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm 2019 - Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tâ p sa ch nho na

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) -

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) - ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) - Ở mục này, các em có thể đọc một đoạn trích trong bài

Chi tiết hơn

General Education SURVEY on behalf of Special Education

General Education SURVEY on behalf of Special Education Pho ng Gia o du c ha t Santa Clara BA N KHA O SA T: Ca c Di ch vu Gia o du c Đă c biê t Pho ng Gia o du c ha t Santa Clara đang làm viê c với công ty tư vấn gia o du c Total School Solutions để xa c đi

Chi tiết hơn

Tóm tắt về Quyền lợi Ngày 1 tháng 1 năm Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Blue Shield Promise AdvantageOptimum Plan (HMO)

Tóm tắt về Quyền lợi Ngày 1 tháng 1 năm Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Blue Shield Promise AdvantageOptimum Plan (HMO) Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm 2019 - Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tập sách nho này

Chi tiết hơn

Ngữ Văn 12 : Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

Ngữ Văn 12 : Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) Ngữ Văn 12 : Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyêñ Minh Châu) Author : vanmau Ngữ Văn 12: Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyêñ Minh Châu) Hướng dẫn Ngữ Văn 12: CHIÊĆ THUYÊǸ NGOAÌ XA (Nguyêñ Minh Châu) I.Câu hoỉ: 2đ Câu

Chi tiết hơn