Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final"

Bản ghi

1 Newsletter BẢN TIN PHÁP LUẬT TRONG SỐ NÀY THÁNG 7 NĂM 2013 NGÂN HÀNG... 2 Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay... 2 Quy định về lãi suất tối đa đối với tiền gửi, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... 2 THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ... 2 Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, thu nộp lệ phí trên chương trình hải quan điện tử... 2 Các công văn hướng dẫn áp dụng một số sắc thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG... 3 Từ ngày 1/7/2013, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là đồng/tháng... 3 VĂN BẢN KHÁC... 3 Luật số 37/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp... 3 Nhà nước kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư với doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước và ưu tiên đầu tư vốn cho các dự án, công trình quan trọng của Nhà nước... 3 Bắt đầu triển khai thực hiện hệ thống phần mềm cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 1/7/ Áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan cho một số doanh nghiệp đủ điều kiện... 4 DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN... 5 LIST OF LEGAL DOCUMENTS IN ENGLISH... 7 DFK Việt Nam là thành viên của hãng kiểm toán quốc tế DFK International. DFK International là một hệ thống các công ty kiểm toán độc lập đã và đang đáp ứng được yêu cầu về dịch vụ của các khách hàng tại các quốc gia trên 50 năm qua. Hệ thống này có hơn 300 văn phòng tại 80 quốc gia trên toàn thế giới. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: Văn phòng Hà Nội Tầng 25, Tòa nhà M3M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội T E. Dịch vụ kiểm toán Phạm Thế Hưng Dịch vụ tư vấn thuế và pháp luật Đỗ Long Bảo Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh 38/8 Lam Sơn, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh T E. Vui lòng truy cập để tìm hiểu thêm về DFK Việt Nam. để đọc nội dung Bản tin Pháp luật đã được phát hành từ trước đến nay. Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam Bản Tin Pháp Luật cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất do các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam ban hành. Bản Tin chỉ nhằm cung cấp những thông tin chung, và không phải là tư vấn pháp lý. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có toàn bộ nội dung văn bản và được tư vấn thêm. 1

2 NGÂN HÀNG Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay Ngày 18/7/2013, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2013 nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để đạt mức tăng trưởng tín dụng 12% theo định hướng đã đề ra từ đầu năm. Đối với các đơn vị thuộc NHNN, Chỉ thị yêu cầu tạo thuận lợi cho hệ thống tổ chức tín dụng đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng 12% và xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng có khả năng. Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải chấp hành nghiêm túc các quy định về mua bán ngoại tệ, niêm yết giá, quản lý ngoại hối để ổn định thị trường ngoại hối và tỷ giá. Đồng thời chấm dứt việc huy động, cho vay vốn bằng vàng và nhiều giao dịch bằng vàng khác. Hoạt động giữ hộ vàng của các tổ chức tín dụng cũng được quy định cụ thể tại Chỉ thị này. Quy định về lãi suất tối đa đối với tiền gửi, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ngày 27/6/2013, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các Thông tư số 14/2013/TT-NHNN, 15/2013/TT-NHNN, 16/2013/TT-NHNN quy định về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ, đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoại và quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Các Thông tư này đều có hiệu lực từ ngày 28/6/2013 và lần lượt thay thế các Thông tư số 14/2011/TT-NHNN ngày 1/6/2011, Thông tư số 08/2013/TT-NHNN ngày 25/3/2013, Thông tư số 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013. Theo đó, mức lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay tối đa của các đối tượng trên được quy định như sau: - Lãi suất tối đa (bao gồm cả chi phí khuyến mãi dưới mọi hình thức) đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ (quy định tại Thông tư 14/2013/TT- NHNN): 0,25%/năm (quy định cũ là 0,5%/năm) đối với tiền gửi của tổ chức là người cư trú hoặc không cư trú (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài); 1,25%/năm (quy định cũ là 2,0%/năm) đối với tiền gửi của cá nhân là người cư trú hoặc người không cư trú. Tiền gửi nêu trên bao gồm tất cả các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài). - Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (quy định tại Thông tư 15/2013/TT- NHNN): 1,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 7,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 1 tháng đến dưới 6 tháng (quy định cũ là 7,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng); riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô được ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 7,5%/năm; Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường. - Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế (quy định tại Thông tư 16/2013/TT- NHNN) là 9%/năm đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô ấn định mức lãi suất này tối đa là 10%/năm (quy định cũ lần lượt là 10%/năm và 11%/năm). THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, thu nộp lệ phí trên chương trình hải quan điện tử 2

3 Ngày 18/7/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 9297/BTC-TCHQ nhằm giải đáp một số vướng mắc trong việc thu nộp lệ phí hải quan trên chương trình hải quan điện tử. Trường hợp doanh nghiệp chỉ nợ lệ phí hải quan thì không thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan và được áp dụng thời hạn ân hạn nộp thuế nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, đồng thời được xem là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan trong việc áp dụng quản lý rủi ro đối với việc kiểm tra hải quan. Công văn cũng hướng dẫn quy trình nộp lệ phí hải quan đối với các trường hợp người khai hải quan thực hiện nộp lệ phí hải quan theo tháng hoặc theo từng lần phát sinh. Các công văn hướng dẫn áp dụng một số sắc thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 Ngày 28/6/2013, Bộ Tài chính ban hành 2 công văn: Công văn 8336/BTC-CST và Công văn 8355/BTC-TCT về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 1/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Ngoài ra, ngày 8/7/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8817/BTC-TCT về việc triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 1/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nội dung các công văn này đã được chúng tôi tổng hợp và phân tích tại Bản tin đặc biệt về thuế tháng 7/2013. LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Từ ngày 1/7/2013, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là đồng/tháng Đây là quy định tại nghị định 66/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/6/2013, thay thế các mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lượng và các chế độ khác có liên quan. Mức lương cơ sở trên áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang. Mức lương này sẽ được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác; tính mức hoạt động phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. VĂN BẢN KHÁC Luật số 37/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp Ngày 20/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật số 37/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/8/2013. Theo đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 1/7/2006, đã hết hạn hoạt động theo Giấy phép đầu tư sau ngày 1/7/2006 nhưng chưa thực hiện thủ tục giải thể và có đề nghị được tiếp tục hoạt động phải đăng ký lại trước ngày 1/2/2014 theo các điều kiện do Chính phủ quy định. Việc đăng ký lại sẽ có hiệu lực từ ngày hết hạn hoạt động ghi trên Giấy phép đầu tư. Trường hợp các doanh nghiệp không đăng ký lại thì tiếp tục tổ chức quản lý, hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp. Doanh nghiệp được điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trong trường hợp không thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư; việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm điều chỉnh, bổ sung. Trường hợp thay đổi thời hạn hoạt động hoặc việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề làm thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp phải đăng ký lại theo quy định trên. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư với doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước và ưu tiên đầu tư vốn cho các dự án, công trình quan trọng của Nhà nước Ngày 11/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính nhằm quản lý hiệu quả hơn vốn đầu tư vào các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước. 3

4 Theo đó, với nguyên tắc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp để tạo ra ngành, lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, đảm bảo phục vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện điều tiết nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô mang tính chiến lược trong từng giai đoạn. Chính phủ quy định chỉ đầu tư vốn Nhà nước vào các dự án, công trình quan trọng của Nhà nước tại doanh nghiệp, như: Dự án có tổng vốn đầu tư từ tỷ đồng trong đó vốn Nhà nước từ tỷ đồng trở lên; dự án, công trình có ảnh hướng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; dự án, công trình sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 hecta trở lên; dự án, công trình phải di dân tái định cư từ người trở lên ở miền núi, từ người trở lên ở các vùng khác; Bên cạnh đó, việc đầu tư vốn Nhà nước để thành lập mới doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chỉ áp dụng với các lĩnh vực, địa bàn như: Ngành, lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho xã hội, trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và toàn bộ nền kinh tế, đòi hỏi lớn Việc đầu tư vốn Nhà nước để thành lập công ty con của doanh nghiệp này phải nhằm mục đích để phát triển, phục vụ trực tiếp cho ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp quy định trong Nghị định này sẽ không được góp vốn mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán; không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản; ). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2013. Bắt đầu triển khai thực hiện hệ thống phần mềm cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 1/7/2013. Ngày 1/7/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 4054/QĐ-UBND nhằm hướng dẫn quy chế phối hợp triển khai thực hiện hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng cấp quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh khi thành lập hộ kinh doanh, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Thời hạn để giải quyết các thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện là 5 ngày làm việc. Quyết định cũng quy định rõ trình tự, thủ tục cấp đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp trên và nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên. Phần mềm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được áp dụng trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 1/7/2013. Áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan cho một số doanh nghiệp đủ điều kiện Quy định trên được áp dụng từ ngày 11/8/2013 theo hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 86/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/6/2013. Theo đó, các doanh nghiệp được ưu tiên bao gồm ba loại: doanh nghiệp được ưu tiên trong xuất khẩu, nhập khẩu tất cả các mặt hàng, loại hình xuất khẩu, nhập khẩu; doanh nghiệp được ưu tiên trong xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và nhập khẩu hàng hóa là nguyên phụ liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nêu trên; doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao được ưu tiên trong nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất; xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao. Các doanh nghiệp trên cần đáp ứng đầy đủ các quy định trong Thông tư và lập hồ sơ để được xét chế độ ưu tiên. Các chế độ ưu tiên bao gốm: các ưu tiên trong giai đoạn thông quan; giai đoạn sau thông quan; khai hải quan một lần; ưu tiên các thủ tục về thuế. Thời hạn doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên lần đầu là 24 tháng kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp. Sau thời hạn này, doanh nghiệp được đánh giá lại để gia hạn hoặc đình chỉ, tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/8/2013; thay thế Thông tư 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 và Thông tư 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/

5 DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN 1. Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 18/7/2013 của Ngân hàng nhà nước về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2013; 2. Thông tư số 14/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 của Ngân hàng nhà nước về quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 3. Thông tư số 15/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 của Ngân hàng nhà nước về quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 4. Thông tư số 16/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 của Ngân hàng nhà nước về quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt nam của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành, kinh tế; 5. Công văn số 3713/TCHQ-TXNK ngày 4/7/2013 của Tổng cục hải quan về thuế giá trị gia tăng tài nguyên xuất khẩu; 6. Công văn số 9297/BTC-TCHQ ngày 18/7/2013 của Bộ tài chính về việc vướng mắc trong việc thu nộp lệ phí hải quan; 7. Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 8. Luật số 37/2013/QH13 ngày 20/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp; 9. Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính nhằm quản lý hiệu quả hơn vốn đầu tư vào các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước; 10. Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 1/7/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế phối hợp triển khai thực hiện hệ thống phần mềm cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng cấp Quận/ Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 11. Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện; 12. Công văn 2125/TCT-CS ngày 1/7/201 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phần mềm; 13. Công văn 2223/TCT-TNCN ngày 12/7/2013 của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập; 14. Công văn 2231/TCT-CS ngày 12/7/2013 của Tổng cục Thuế về việc giải pháp về tiền thuê đất; 15. Công văn 2452/LĐTBXH-LĐTL ngày 5/7/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu khi chấm dứt hợp đồng lao động; 16. Công văn 2522/LĐTBXH-LĐTL ngày 11/7/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu; 5

6 17. Công văn 3640/TCHQ-TXNK ngày 2/7/2013 của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa miễn thuế theo địa bàn; 18. Công văn 3930/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2013 của Tổng cục Hải quan về việc xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu; 19. Công văn 3931/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2013 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định; 20. Công văn số 2146/TCT-TNCN ngày 2/7/2013 của Tổng cục thuế về việc khai nộp thuế TNCN; 21. Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế; 22. Công văn 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi; 23. Công văn 3937/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2013 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung một số điều của Công văn 8356/BTC-TCHQ; 24. Công văn 8817/BTC-TCT ngày 8/7/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 1/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN. 6

7 LIST OF LEGAL DOCUMENTS IN ENGLISH 1. Directive No. 03/CT-NHNN dated 18 July 2013 of the State Bank of Vietnam on solutions of monetary, credit and banking operating in the second half of 2013; 2. Circular No. 14/2013/TT-NHNN dated 27 June 2013 of the State Bank of Vietnam on promulgating the maximum interest rates for USD deposits; 3. Circular No. 15/2013/TT-NHNN dated 27 June 2013 of the State Bank of Vietnam on promulgating the maximum interest rate of VND; 4. Circular No. 16/2013/TT-NHNN dated 27 June 2013 of the State Bank of Vietnam on promulgating the maximum interest rate for VND short-term loans for some economic areas and sectors; 5. Official Letter No. 3713/TCHQ-TXNK date of 4 July 2013 of the Vietnam Customs on Value Added Tax of exported resource; 6. Official Letter No. 9297/BTC-TCHQ dated 18 July 2013 of the Ministry of Finance on issues of collection and payment of customs fees; 7. Decree No. 66/2013/ND-CP dated 27 June 2013 of the Government on promulgating the basic wage level for cadres, civil servants, employees working for public sector and army forces; 8. Law No. 37/2013/QH13 dated 20 June 2013 of the Parliament on amending and supplementing Article 170 of the Enterprises Law; 9. Decree No. 71/2013/ND-CP dated 11 July 2013 of the Government on promulgating state capital investment to the enterprises and financial management to enterprise that have 100% chartered capital owned by the State; 10. Decision No. 4054/QD-UBND dated 1 July 2013 of the Hanoi People's Committee on promulgating regulations implementing collaboration software system certificate of business registration via County/District level in Hanoi; 11. Circular No. 86/2013/TT-BTC dated 27 June 2013 of the Ministry of Finance on providing application of the priority regime in the state management of customs to eligible businesses; 12. Official Letter No. 2125/TCT-CS dated 1 July 2013 of the General Department of Taxation on value added tax on software services; 13. Official Letter No. 2223/TCT-TNCN dated 12 July 2013 of the General Department of Taxation on personal income tax for individuals which have two or more sources of income; 14. Official Letter No. 2231/TCT-CS dated 12 July 2013 of the General Department of Taxation on solutions on land tax; 15. Official Letter No. 2452/LDTBXH-LDTL dated 5 July 2013 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on severance allowance settlement for retired employees upon termination of employment contract; 16. Official Letter No. 2522/LDTBXH-LDTL dated 11 July 2013 of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs on severance allowance settlement for retired employees; 17. Official Letter No. 3640/TCHQ-TXNK dated 2 July 2013 of the Vietnam Customs on duty-free goods in areas; 7

8 18. Official Letter No. 3930/TCHQ-TXNK dated 16 July 2013 of the Vietnam Customs on excise tax for imported cars; 19. Official Letter No. 3931/TCHQ-TXNK dated 16 July 2013 of the Vietnam Customs of the tax free imported goods to form fixed assets; 20. Official Letter No. 2146/TCT-TNCN dated of 2 July 2013 of the General Department of Taxation on personal income tax declaration; 21. Official Letter No. 8355/BTC-TCT dated 28 June 2013 of the Ministry of Finance and the General Department of Taxation on implementation of some provisions take effect from 1 July in 2013 that amending and supplementing some Articles of the Tax Administration Law; 22. Official Letter No. 8356/BTC-TCHQ dated 28 June 2013 of the Ministry of Finance on guiding predetermined number, the value and duration of tax payments under the provisions of the Tax Administration amendments; 23. Official Letter No. 3937/TCHQ-GSQL dated 16 July 2013 of the Vietnam Customs on additional guidance some documents of Official Letter No. 8356/BTC-TCHQ; 24. Official Letter No. 8817/BTC-TCT dated 8 July 2013 of the Ministry of Finance on implementation of regulations in force from 1 July 2013 that amend and supplement some articles of the Personal Income Tax Law. 8

CFOVietnam_Newsletter_Apr-2019 (Final)

CFOVietnam_Newsletter_Apr-2019 (Final) Bản tin CFO Việt Nam Tháng 04/2019 1 TRONG SỐ NÀY BẢN TIN 04/2019 1. Bản tin thuế 2. Kinh nghiệm pháp lý 3. Tin tài chính 4. Góc quản trị 5. Tin hoạt động 2 Bản tin thuế Bản tin thuế Dự thảo Nghị quyết

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ngành Ngân hàng Giảm tốc cho tăng trưởng bền vững Giảm tốc tín dụng năm Kiểm soát tín dụng chặt chẽ hơn trong năm Giảm tốc tín dụng cần thiết cho tăng trưởng bền vững lâu dài NIM cải thiện khiêm tốn trong

Chi tiết hơn

VBPL V

VBPL V www.uniaudit.vn BẢN TIN PHÁP LUẬT Tháng 0/016 1. Thông tư 53/016/TT-BTC sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp 1 Ngày 1/03/016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN B

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN B NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 N

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 N CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA,

Chi tiết hơn

BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC

Chi tiết hơn

Ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc

Ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc Khoa häc Lao éng vµ x héi Ấn phẩm ra một quý một kỳ Số 18/ Quý I 2009 Đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính thế giới đến lao động, việc làm ở Việt Nam Toµ so¹n : Sè 2 inh LÔ, Hoµn KiÕm, Hµ Néi Telephone

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo

Chi tiết hơn

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ TÀI CHÍNH ----------- Số: 193/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------------- Hà nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ Quy

Chi tiết hơn

1 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế và các công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

1 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế và các công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 1 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 2 Thông tin về Công ty Giấy phép Đầu tư số 270/GP 16/11/1991 Giấy chứng nhận Đầu tư số 472033000328 (điều chỉnh lần 1) 28/11/2007 472033000328 (điều chỉnh lần

Chi tiết hơn

1 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế và các công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

1 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế và các công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018 1 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018 2 Thông tin về Công ty Giấy phép Đầu tư số 270/GP 16/11/1991 Giấy chứng nhận Đầu tư số 472033000328 (điều chỉnh lần 1) 28/11/2007 472033000328 (điều chỉnh lần

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và một số chính sách quan trọng về thuế Tháng 6 năm 2019 JAN 02 03 APR 05 06 JUL 08 09 OCT 11 12 Bản tin thuế số 5-2019 Nội dung Trong bản tin này, Grant Thornton

Chi tiết hơn

82 CÔNG BÁO/Số /Ngày NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

82 CÔNG BÁO/Số /Ngày NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - 82 CÔNG BÁO/Số 293 + 294/Ngày 03-04-2012 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 06/2012/TT-NHNN Hà Nội, ngày 16 tháng

Chi tiết hơn

1 BỘ TÀI CHÍNH Số: 133/2018/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 Dự thảo THÔNG TƯ H

1 BỘ TÀI CHÍNH Số: 133/2018/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 Dự thảo THÔNG TƯ H 1 BỘ TÀI CHÍNH Số: 133/2018/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước Căn cứ Luật

Chi tiết hơn

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ HỌC Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Nguyễn Anh Bắc * Tóm tắt: Doanh nghiệp

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ HỌC Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Nguyễn Anh Bắc * Tóm tắt: Doanh nghiệp CHÍNH TRỊ - KINH TẾ HỌC Nguyễn Anh Bắc * Tóm tắt: Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vai trò quan trọng và nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước

Chi tiết hơn

Proposal title this spans across two lines only

Proposal title this spans across two lines only Cập nhật nghị định mới và một số chính sách quan trọng về thuế và hải quan ban hành Tháng 4/2018 1 Nội dung Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật tới Quý khách hàng về một số hướng

Chi tiết hơn

THÖ VIEÄ ÄN TRÖÔØ ØNG ÑAÏ ÏI HOÏ ÏC COÂ ÂNG NGHIEÄ ÄP TP. HCM SAÛ ÛN PHAÅ ÅM TRÍCH BAÙ ÙO TAÏ ÏP CHÍ KHOA HOÏ ÏC & COÂ ÂNG NGHEÄ Ä Vaê ên

THÖ VIEÄ ÄN TRÖÔØ ØNG ÑAÏ ÏI HOÏ ÏC COÂ ÂNG NGHIEÄ ÄP TP. HCM SAÛ ÛN PHAÅ ÅM TRÍCH BAÙ ÙO TAÏ ÏP CHÍ KHOA HOÏ ÏC & COÂ ÂNG NGHEÄ Ä Vaê ên THÖ VIEÄ ÄN TRÖÔØ ØNG ÑAÏ ÏI HOÏ ÏC COÂ ÂNG NGHIEÄ ÄP TP. HCM ----- ----- SAÛ ÛN PHAÅ ÅM TRÍCH BAÙ ÙO TAÏ ÏP CHÍ KHOA HOÏ ÏC & COÂ ÂNG NGHEÄ Ä Vaê ên baû ûn phaù ùp quy Vieä ät Nam Ban haø ønh thaù ùng

Chi tiết hơn

Microsoft Word QTOAN HOP NHAT theo mau.doc

Microsoft Word QTOAN HOP NHAT theo mau.doc BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 766.355.749.376 717.993.860.428 I. Tiền và các khoản

Chi tiết hơn

CÁC BIỂU MẪU NHÂN SỰ KHÓ TÌM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HARD TO FIND TEMPLATES OF HUMAN RESOURCE RELATING TO LABOUR LAW Mục lục Timetable LỜI CẢ

CÁC BIỂU MẪU NHÂN SỰ KHÓ TÌM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HARD TO FIND TEMPLATES OF HUMAN RESOURCE RELATING TO LABOUR LAW Mục lục Timetable LỜI CẢ Mục lục Timetable LỜI CẢM ƠN...8 ACKNOWLEDGEMENTS...9 PHẦN MỞ ĐẦU...10 INTRODUCTION...11 CHƯƠNG I: TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỬ VIỆC CHAPTER I: LABOUR RECRUITMENT AND PROBATION 1 MẪU SỔ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Chi tiết hơn

February News VN

February News VN Bản tin tháng Tháng Hai, 2018 Smart decisions. Lasting value. Liên hệ chúng tôi Bản tin được cung cấp miễn phí. Quý vị có thể nhận bản tin qua website hoặc đăng ký qua dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng

Chi tiết hơn

BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH

Chi tiết hơn

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND IN TECHNICAL UNIVERSITIES IN VIETNAM

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 3. Quach Manh Hao.doc

Microsoft Word - Bai 3. Quach Manh Hao.doc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 23 28 Những điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay (1) TS. Quách Mạnh Hào * Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học

Chi tiết hơn

BẢN TIN THUẾ

BẢN TIN THUẾ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT VÀ PARTNERS 157 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh BẢN TIN THUẾ THÁNG 10 NĂM 2016 1 A. VĂN BẢN MỚI Chính phủ ban hành NĐ 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về lệ

Chi tiết hơn

FINANCIAL SECTOR REFORM

FINANCIAL SECTOR REFORM BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN VÀ QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN Người trình bày: PGS.TS Lê Xuân Trường Học viện Tài chính 5 December 2018 PGS.TS Lê Xuân Trường 1 NỘI DUNG CHÍNH I. Giới thiệu phương pháp

Chi tiết hơn

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀ

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (BỔ SUNG 1 ) (Ban hành kèm theo Quyết định số 2156/QĐ-NHNN

Chi tiết hơn

BẢN TIN THÁNG 04 NĂM 2019 Nội dung I. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Công văn số 1211/TCT-DNNCN ngày 4/4/2019 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hoạt

BẢN TIN THÁNG 04 NĂM 2019 Nội dung I. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Công văn số 1211/TCT-DNNCN ngày 4/4/2019 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hoạt BẢN TIN THÁNG 04 NĂM 2019 Nội dung I. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Công văn số 1211/TCT-DNNCN ngày 4/4/2019 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và một số chính sách quan trọng về thuế Tháng 1, 2019 Số 1 JAN 02 03 05 06 08 09 11 12 APR JUL OCT 2019 Nội dung Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam xin

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 06

Chi tiết hơn

1 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế và các công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014

1 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế và các công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014 1 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014 2 Thông tin về Công ty Giấy phép Đầu tư số 270/GP 16/11/1991 Giấy chứng nhận Đầu tư số 472033000328 (điều chỉnh lần 1) 28/11/2007 472033000328 (điều chỉnh lần

Chi tiết hơn

Nghị định số 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc CHÍNH PHỦ Số: 130 /2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

Nghị định số 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc CHÍNH PHỦ Số: 130 /2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA Nghị định số 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc CHÍNH PHỦ Số: 130 /2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD ĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày tháng năm 2014 DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD ĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày tháng năm 2014 DANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD ĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày tháng năm 2014 DANH SÁCH MÔN HỌC ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2013-2014

Chi tiết hơn

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN TỪ DŨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc quy chế quản lý, sử dụng tài sản của bệnh viện từ dũ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3678/QĐ-BVTD

Chi tiết hơn

MỤC LỤC 1. TỔNG QUAN Thông tin chung về BAC A BANK Quá trình hình thành - phát triển Ngành nghề và địa bàn kinh doanh...

MỤC LỤC 1. TỔNG QUAN Thông tin chung về BAC A BANK Quá trình hình thành - phát triển Ngành nghề và địa bàn kinh doanh... MỤC LỤC 1. TỔNG QUAN... 1 1.1. Thông tin chung về BAC A BANK... 1 1.2. Quá trình hình thành - phát triển... 2 1.3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh... 3 1.4. Mô hình tổ chức quản lý... 5 1.5. Định hướng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bao cao cong ty Hop nhat Quy doc

Microsoft Word - bao cao cong ty Hop nhat Quy doc NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II/2015 MỤC LỤC Trang - Bảng cân đối kế toán hợp nhất 2-3 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 4 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp

Chi tiết hơn

BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ---------- Số: 164/2009/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ Hà Nội, ngày13 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ Hướng dẫn về thuế

Chi tiết hơn

Template

Template Công ty Luật TNHH Đỗ Nguyễn và Liên danh là một Hãng luật Việt Nam chuyên nghiệp. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên sâu, toàn diện liên quan đến hoạt động kinh doanh và đầu tư, từ tài sản,

Chi tiết hơn

QUỐC HỘI

QUỐC HỘI QUỐC HỘI Luật số:../2017/qh14 (Dự thảo 2 Ngày 04/4/2017) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 1 NĂM 2018 Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo

Chi tiết hơn

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Trịnh Quốc Trung Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG HCM - Email: trinhquoctrung@yahoo.com Phạm

Chi tiết hơn

T h á n g P h u o c & P a r t n e r s W h e r e Y o u r S u c c e s s D e t e r m i n e s O u r s W h e r e Y o u r S u c c e s s D e t e r m

T h á n g P h u o c & P a r t n e r s W h e r e Y o u r S u c c e s s D e t e r m i n e s O u r s W h e r e Y o u r S u c c e s s D e t e r m W h e r e Y o u r S u c c e s s D e t e r m i n e s O u r s Thành phố Hồ Chí Minh - Trụ sở chính Tòa nhà Phuoc & Partner, 68/1 Quốc Hương, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh Tel: +84 (8) 3744 9977 Fax: +84

Chi tiết hơn

Báo cáo thường niên Quỹ Hưu trí Tự nguyện 2018

Báo cáo thường niên Quỹ Hưu trí Tự nguyện 2018 Báo cáo thường niên 2018 Mục Lục 1 2 3 4 5 6 Thông điệp từ Tổng giám đốc Manulife Việt Nam Tình hình thị trường 2018 Phân tích tình hình hoạt động của Báo cáo tình hình hoạt động của Triển vọng và thách

Chi tiết hơn

5 Ban thuyet minh BCTC hop nhat_Viet

5 Ban thuyet minh BCTC hop nhat_Viet BẢN THUYẾT MINH QUÝ 2 NĂM 2016 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 1. Hình thức sở hữu vốn Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam là Công ty cổ phần được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty thương

Chi tiết hơn

Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết Chung 2018

Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết Chung 2018 Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết Chung 2018 Mục Lục 1 2 3 4 5 6 Thông điệp từ Tổng giám đốc Manulife Việt Nam Tình hình thị trường 2018 Phân tích tình hình hoạt động của Quỹ Liên kết Chung Báo cáo kết

Chi tiết hơn

Microsoft Word May Phu Thinh _NTHP

Microsoft Word May Phu Thinh _NTHP BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỀM TOÁN Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Tp. Hồ Chí Minh - Tháng 03 năm 2014 MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1-2 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 3-4 BÁO

Chi tiết hơn

KPMG Model VAS Financial Statements Version

KPMG Model VAS Financial Statements Version Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế và công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Thông tin về Công ty Giấy phép Đầu tư số 270/GP

Chi tiết hơn

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Chủ biên: TS. Nguyễn T

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Chủ biên: TS. Nguyễn T BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI ----------------------------- Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Vân TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Chi tiết hơn

DU THAO DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG NHTMCP NGOAI THUONG VIET NAM

DU THAO DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG NHTMCP NGOAI THUONG VIET NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Dự thảo 9 (07/04/2008) ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ( VIETCOMBANK - VCB )

Chi tiết hơn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (dưới đây

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (dưới đây THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (dưới đây gọi tắt là Ngân hàng ) là một ngân hàng thương mại cổ phần

Chi tiết hơn

90 CÔNG BÁO/Số /Ngày NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 15/2015/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

90 CÔNG BÁO/Số /Ngày NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 15/2015/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 90 CÔNG BÁO/Số 1059 + 1060/Ngày 22-10-2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 15/2015/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày VĂN BẢN HỢP NHẤT - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BÁO/Số /Ngày VĂN BẢN HỢP NHẤT - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG BÁO/Số 429 + 430/Ngày 10-3-2018 61 VĂN BẢN HỢP NHẤT - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG TƯ Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh

Chi tiết hơn

24 CÔNG BÁO/Số /Ngày NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 36/2014/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh p

24 CÔNG BÁO/Số /Ngày NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 36/2014/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh p 24 CÔNG BÁO/Số 1033 + 1034/Ngày 06-12-2014 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 36/2014/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯ Quy

Chi tiết hơn

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Số: 29/2011/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Số: 29/2011/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC,

Chi tiết hơn

1 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Báo cáo tài chính riêng Qúy 1 năm 2015

1 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Báo cáo tài chính riêng Qúy 1 năm 2015 1 Báo cáo tài chính riêng Qúy 1 năm 2015 2 Thông tin về Công ty Giấy phép Đầu tư số 270/GP 16/11/1991 Giấy chứng nhận Đầu tư số 472033000328 (điều chỉnh lần 1) 28/11/2007 472033000328 (điều chỉnh lần 2)

Chi tiết hơn

Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước v/v hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị

Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước v/v hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN LINH Số: 98/TB-THCSNVL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Chánh, ngày 17 tháng 5năm 2019 THÔNG BÁO Về tuyển dụng

Chi tiết hơn

May News VN

May News VN Bản tin tháng Thańg Năm, 2017 Smart decisions. Lasting value. Liên hệ chúng tôi Bản tin được cung cấp miễn phí. Quý vị có thể nhận bản tin qua website hoặc đăng ký qua dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng

Chi tiết hơn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 n

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 n Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Thông

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Địa chỉ: Số 320 đường Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mã số thuế: 0 3

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Địa chỉ: Số 320 đường Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mã số thuế: 0 3 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Địa chỉ: Số 320 đường Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mã số thuế: 0 3 0 2 3 1 7 6 2 0 BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC SOÁT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 8. Nguyen Hong Son.doc

Microsoft Word - Bai 8. Nguyen Hong Son.doc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 27 (2011) 194 201 Thu hút các nguồn vốn để phát triển tỉnh Hà Giang PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn 1, *, ThS. Phạm Sỹ An 2 1 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc

Chi tiết hơn

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM MÃ SỐ: QT.ĐĐNN.002 Hà Nội, tháng

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM MÃ SỐ: QT.ĐĐNN.002 Hà Nội, tháng BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM MÃ SỐ: QT.ĐĐNN.002 Hà Nội, tháng 01-2018 TRANG BÌA NGOÀI THEO DÕI SOẠN THẢO Người / Đơn vị được phân phối: 1. Các TV HĐQT; Ban Kiểm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Legal Update Newsletter Jan 2010 VN _final_

Microsoft Word - Legal Update Newsletter Jan 2010 VN _final_ TƯ VẤN LUẬT Thaùng 1 2010 THUẾ DỊCH THUẬT Baûn tin Phaùp luaät NỘI DUNG PHẦN I - VẤN ĐỀ QUAN TÂM Trốn thuế hay tránh thuế PHẦN II CÁC QUY ĐỊNH ĐÁNG CHÚ Ý 1. Cấm quảng cáo việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cản

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cản BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12

Chi tiết hơn

BẢO HIỂM VIETINBANK Mã số: QC Ngày ban hành :26/04/2018 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT MỤC LỤC Lần sửa đổi: 01 Trang: 1/ 18 CHƯƠ

BẢO HIỂM VIETINBANK Mã số: QC Ngày ban hành :26/04/2018 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT MỤC LỤC Lần sửa đổi: 01 Trang: 1/ 18 CHƯƠ MỤC LỤC Trang: 1/ 18 CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG... 2 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh... 2 Điều 2. Đối tượng áp dụng... 2 Điều 3. Tài liệu liên quan... 2 Điều 4. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt... 2

Chi tiết hơn

ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM Tp.HCM, ngày. tháng. năm. 1

ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM Tp.HCM, ngày. tháng. năm. 1 ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM Tp.HCM, ngày. tháng. năm. 1 MỤC LỤC Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG... 5 Điều 1. Giải thích thuật ngữ... 5 Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt

Chi tiết hơn

PHẦN I – VẤN ĐỀ QUAN TÂM

PHẦN I – VẤN ĐỀ QUAN TÂM Where your success determines ours Thành phố Hồ Chí Minh Trụ sở chính Phòng 1602, Tầng 16, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Đường Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Bản tin pháp luật Tháng 1

Chi tiết hơn

1 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019

1 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019 1 Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019 2 Thông tin về Công ty Giấy phép Đầu tư số 270/GP 16/11/1991 Giấy chứng nhận Đầu tư số 472033000328 (điều chỉnh lần 1) 28/11/2007 472033000328 (điều chỉnh lần 2)

Chi tiết hơn

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ MỤC LỤC Trang 1. Mục lục 1 2. Báo cáo của Ban Giám đốc 2-4 3. Báo cáo kiểm toán 5 4. Bảng cân đối kế tổng hợp toán tại ngày

Chi tiết hơn

Newsletter 08/2018 TIN TIÊU ĐIỂM TRANG BÌNH LUẬN Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của tòa án giâi quyết phá sân Một số bình luận về Lu

Newsletter 08/2018 TIN TIÊU ĐIỂM TRANG BÌNH LUẬN Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của tòa án giâi quyết phá sân Một số bình luận về Lu Newsletter 08/2018 TIN TIÊU ĐIỂM TRANG BÌNH LUẬN Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của tòa án giâi quyết phá sân Một số bình luận về Luật Cạnh tranh 2018 Xác định thu nhập chịu thuế Thu

Chi tiết hơn

Tham luận ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT TRÊN CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lê Thái Hỷ - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông

Tham luận ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT TRÊN CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lê Thái Hỷ - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Tham luận ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT TRÊN CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lê Thái Hỷ - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh Thực hiện quyết định số 235/QĐ-TTg ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuy?t minh BCTC 6th-N

Microsoft Word - Thuy?t minh BCTC 6th-N THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ KẾ TOÁN KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017 1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam ( Công ty ) là một công ty cổ phần được

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2018 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018 HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 201

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2018 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018 HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 201 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2018 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018 HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2018 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: P

Chi tiết hơn

Số 93 / T TIN TỨC - SỰ KIỆN Công đoàn SCIC với các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ (Tr 2) NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Thúc đẩy chuyển giao

Số 93 / T TIN TỨC - SỰ KIỆN Công đoàn SCIC với các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ (Tr 2) NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Thúc đẩy chuyển giao Số 93 / T3-2019 TIN TỨC - SỰ KIỆN Công đoàn SCIC với các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ (Tr 2) NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Thúc đẩy chuyển giao đại diện sở hữu vốn nhà nước, các bộ ngành chạy đua

Chi tiết hơn

El título de la propuesta abarca sólo dos líneas

El título de la propuesta abarca sólo dos líneas Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới & một số chính sách quan trọng về thuế Tháng 7 2019 02 03 05 06 08 09 11 12 JAN APR JUL OCT Bản tin Thuế số 6 năm 2019 Nội dung Trong bản tin này, Grant Thornton

Chi tiết hơn

CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY LÀÕP THÆÌA THIÃN HUÃÚ THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Trụ sở : Lô 9 P

CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY LÀÕP THÆÌA THIÃN HUÃÚ THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Trụ sở : Lô 9 P CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY LÀÕP THÆÌA THIÃN HUÃÚ THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Trụ sở : Lô 9 Phạm Văn Đồng Thành phố Huế Điện thoại : 054. 3821510

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 MỤC LỤC Trang Báo cáo của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc 1-3 Báo cáo kiểm toán độc

Chi tiết hơn

PIT_KOR

PIT_KOR Nội dung 1) THỜI HẠN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HÀ NG HÓ A XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU - LUẬT SỐ 21/2012/QH13 BAN HÀ NH NGÀ Y 20/11/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ. 2) CÔ NG VĂN Số 8356/BTC-TCHQ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC 2018-2022 Các em sinh viên thân mến! Sổ tay học tập là một trong những tài

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTCC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hư

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTCC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hư CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTCC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Chi tiết hơn

Thông tư 71/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn

Thông tư 71/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn BỘ TÀI CHÍNH ------------ Số: 71/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc -------------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ẤN ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI CƠ

Chi tiết hơn

Quốc hội CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Hòa bình-độc lập-dân chủ-thống nhất-thịnh vượng Số 11/QH Viêng chăn, ngày 9/11/2005 LUẬT DOA

Quốc hội CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Hòa bình-độc lập-dân chủ-thống nhất-thịnh vượng Số 11/QH Viêng chăn, ngày 9/11/2005 LUẬT DOA Quốc hội CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Hòa bình-độc lập-dân chủ-thống nhất-thịnh vượng ------------------ Số 11/QH Viêng chăn, ngày 9/11/2005 LUẬT DOANH NGHIỆP PHẦN MỘT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục

Chi tiết hơn

VAN HIEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE VOLUME 4 NUMBER 3 THAM GIA CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) VÀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) SO

VAN HIEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE VOLUME 4 NUMBER 3 THAM GIA CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) VÀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) SO THAM GIA CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) VÀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) SO SÁNH MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM Lê Thị Mai Hương 1, Nguyễn Minh Đức 2 1, 2 Trường Đại

Chi tiết hơn

Báo cáo hoạt động Quỹ Hưu trí tự nguyện 2018 | Sun Life Việt Nam

Báo cáo hoạt động Quỹ Hưu trí tự nguyện 2018 | Sun Life Việt Nam Báo cáo tình hình HOẠT ÐỘNG 2018 QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN Mục Lục Trang THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC 4 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 2018 6 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 8 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN 11

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Savico-FS2015-Consol-VN-Final

Microsoft Word - Savico-FS2015-Consol-VN-Final Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Thông tin về Công ty Quyết định

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày QUỐC HỘI Luật số: 68/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT DOANH NGH

CÔNG BÁO/Số /Ngày QUỐC HỘI Luật số: 68/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT DOANH NGH CÔNG BÁO/Số 1175 + 1176/Ngày 30-12-2014 3 QUỐC HỘI Luật số: 68/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CT CHẤT LƯỢNG CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH BẢO VỆ KH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CT CHẤT LƯỢNG CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH BẢO VỆ KH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CT CHẤT LƯỢNG CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH

Chi tiết hơn

BẢN TIN THÁNG 02 & THÁNG 03 NĂM 2019 Nội dung I. HÓA ĐƠN Công văn số 812/TCT-DNL ngày 13/3/2019 của Tổng cục Thuế về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn

BẢN TIN THÁNG 02 & THÁNG 03 NĂM 2019 Nội dung I. HÓA ĐƠN Công văn số 812/TCT-DNL ngày 13/3/2019 của Tổng cục Thuế về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn BẢN TIN THÁNG 02 & THÁNG 03 NĂM 2019 Nội dung I. HÓA ĐƠN Công văn số 812/TCT-DNL ngày 13/3/2019 của Tổng cục Thuế về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC Công văn số

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled ðơn vị báo cáo: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM ðịa chỉ: 321 Trần Hưng ðạo, Q.1, Tp.HCM Mẫu số B 01 -DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ-BTC BẢNG CÂN ðối KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Chi tiết hơn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11 /CT-TTg Hà Nội, ngàyíitháng 4 năm 2019 CHỈ THỊ về một số giả

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11 /CT-TTg Hà Nội, ngàyíitháng 4 năm 2019 CHỈ THỊ về một số giả THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11 /CT-TTg Hà Nội, ngàyíitháng 4 năm 2019 CHỈ THỊ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Chi tiết hơn

MỤC LỤC Trang Thông điệp từ Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam 3 Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Liên kết Chung năm Tình hình hoạt động của Qu

MỤC LỤC Trang Thông điệp từ Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam 3 Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Liên kết Chung năm Tình hình hoạt động của Qu MỤC LỤC Trang Thông điệp từ Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam 3 Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Liên kết Chung năm 2013 5 Tình hình hoạt động của Quỹ Liên kết Chung năm 2013 và triển vọng năm 2014 8

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - T?p ch\355 - N?i dung.doc)

(Microsoft Word - T?p ch\355 - N?i dung.doc) KHOA HỌC QUẢN LÝ N X U NGÂN HÀNG VÀ CÁC V N ð X LÝ PH M TH KIM ÁNH Khoa Tài chính K toán Tr ng ðhcn Th c ph m Tp.HCM TÓM T T Nợ xấu ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế cũng như đến sự tồn

Chi tiết hơn

BCTC Mẹ Q xlsx

BCTC Mẹ Q xlsx GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 01 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ ( Dạng đầy đủ) Quý 01 năm 2019 31 tháng 03 năm 2019 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu

Chi tiết hơn

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1635 /LN GDĐT-TC Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 9 năm 2012 HƯỚNG DẪN

Chi tiết hơn

a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 06 tháng 8 năm 2018

a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 06 tháng 8 năm 2018 a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 06 tháng 8 năm 2018 Bộ, ngành 1. Nhiệm vụ trọng tâm 2. Quy định bất hợp lý 3 năm mới sửa xong: Trên thúc giục, dưới từ từ 3. Phó Thủ

Chi tiết hơn

Số 165 (7.513) Thứ Sáu ngày 14/6/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 165 (7.513) Thứ Sáu ngày 14/6/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 165 (7.513) Thứ Sáu ngày 14/6/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC: Vun đắp, phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hàn

Chi tiết hơn

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c --------------------------- --------------------------- Công văn Tiê

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT PHẠM THỊ THÚY NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH V

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT PHẠM THỊ THÚY NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH V BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT PHẠM THỊ THÚY NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO

Chi tiết hơn