No tile

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "No tile"

Bản ghi

1 PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi lo cho anh. - Anh thì sao? - Tr vào Sài Gòn và hc tip ly bng bác s i Nguyên. Anh phi t c m c ca mình ch không li làm thuê th này hoài sao? Nht Nguyên lc u: - Anh ã ngh lâu ri, côn hc th nào c. - Anh có xin bo lthl kt qu hc tp ca mình mà. - a! Sao Khang bit? - Ch Vy nói. Nguyên Khang nói thêm: - C ch Vy cng mong Nguyên i hc li: Nguyên ng ch Vy tht vng. - Nhng mà... - Anh không phi lo lng chuyn kinh t na. Thu nhp ca em s lo ni cuc sng ca ba ch em mình, k c vic hc ca Nguyên. Nht Nguyên do d. Mt phn là anh không mun ri xa Hiu Lam trong lúc này. Có ln anh nói iu ó vi Hiu Lam. Cô tuy có hi bun nhng rt vui. Hiu Lam ã k cho Nht Nguyên v iu kin giao kt gia cô và ông Bnh, cho nên cô ng h chuyn anh v Sài Gòn tip tc hc ly bng bác s ngay: Bây gi thì anh không th ly lý o gì t chi nhng thin ý tt p ca thng em song sinh này, và càng ngh n Hiu Lam anh s càng ngh n tng lai ca mình

2 êm ó Nguyên Khang rt vui. Ba ch em ngi nôi chuyn n khuya. Nguyên Khang luôn pha trò và anh v ra bit bao vin nh tt p cho ba ngi. Khang nói: - Em có ý nh thng lng vi v chng anh ình Toàn mua li ngôi nhà cho ch em mình ó, ch Vy. - Ch mi là ngi mu thôi nhé cu, b tng mình là t phú sao? - Dù cha là t phú nhng em quyt tâm s kim tht nhiu tin. Nh em ã tng tuyên b: "Em s ly li nhng gì ch em mình ã mt'', mà trc tiên s là cn nhà y. Ging ch Vy xa vng: - Mi chuyn ã qua, hãy cho nó qua và quên i Khang! V li ngôi nhà y ri bun thêm hay chi? - Ch Vy nói phi ó Khang! - Vy thì em s mua bit th khác vy. - Bit th in trên lch ó h? - y! Ch khinh thng thng em này quá vy ta. Vy thì, ch hãy mau mau vào Sài Gòn thy bn lnh ca thng em này i. - Ri! Ch s tính li. Nht.Vy ã ha th là Nguyên Khang yên tâm. Anh v Sài Gòn trc vì công vic óng qung cáo ca mình. Bui chiu trên i thông lao xao lng gió, Nht Nguyên và Hiu Lam ngi bên nhau mà nghe ni su chia bit can kín c tâm hn. Ging Nht Nguyên tht ngt: - Xa à Lt, anh s nh em nhiu lm Hiu Lam! - Em cng vy! Nhng em ành phi anh i. Anh phi c gng hc mau chóng ly bng bác só nha

3 - Em mong c làm bà bác s lm phi hôn? Hiu Lam cong môi: - Em chi mong làm bà Nht Nguyên thôi. Cht nhiên cô nhìn anh thoáng ngp ngng: - Gó khi nào... anh... - Sao vy h em? - Em ch s anh li Sài Gòn luôn... vì ch Vy cng vào Sài Gòn vi anh luôn c mà. Bóp nh bàn tay cô, anh kh ging... - Làm sao anh không v à Lt c khi em vn còn ây? Anh không th nào không vng vn à Lt. Anh ùa thêm: - Thm chí ni ây mi làm vng bc chân i ca anh. - A? có ngha là anh nói em ã làm vng bn anh ch gì? Vy thì anh mau quên em i em không phi làm bn bu anh. Nhìn Hiu Lam phng phu, Nht Nguyên ci: - Cô bé yêu hôm nay li thành ''cô bé di hn''... Hiu Lam véo vào hông anh. Cô trm ngâm: - Thanh Liêm cng ã mua vé máy bay ri. Hy vòng ca phu thut s thành công, em c thoát khi ''vòng kim cô'', ch em và anh ko dài vy hoài em rt s. - Yên tâm i Lam! Em ã thuyt phc c anh Liêm i cha tr là coi nh chuyn thành công ã c na ri. Dù anh Liêm không th mt trm phn trm nh trc ây nhng anh tin khuôn mt anh y s c tái to li mt cách hoàn m. Hy vng là nh vy! Nhng em cng không bit ch i n bao gi ây na? - Th vic ông Bnh mun em cùng i sn sóc cho anh Liêm sao ri? 159

4 - Cng may Thanh Liêm ã phn i anh. Nu không em cng không bit t chi hay tính cách nào? Vì suy cho cùng, em phi làm úng bn phn và vai trò. Ý ca Thanh Liêm úng là ý tri. Ba m nh nht nht chiu theo. Em s anh Liêm ã ành, còn nh không hiu vì sao li "d ng'' em mi ng. nh còn bo nu em i theo thì nh s lp tc nhà, không phu thut gì ht... Thit úng là mt ngi lp d. Nht Nguyên ùa: - Và kinh d na! Nhng dù sao chuyn anh ta "d ng" em li là mt iu ht sc may mn... nên anh mi có c hi này. Hiu Lam ngn li: - Thôi, ng nói chuyn v Thanh Liêm na, khonh khc chúng mình bên nhau ít i lm anh. Nht Nguyên ngh: - Hay là em xin ba m Thanh Liêm cho em v nhà mình i: Hiu Lam lc u: - Không c anh! V li chuyn chú r "gi tht, tht gi'' gì n gl, ba m em cng chng h hay bit. Anh ng lo cho em. Em tin li nói ca ba anh Liêm ông là ngi trng ch tín lm! Dù sao vi gia ình anh Liêm em cng th n nhiu lm, ni vic ã làm ám ci ly chng ri mà em còn là con gái, anh ngh coi h ã rng lng c nào khi mà chng h ép buc em iu gì c. -, ông Cao Bnh rt tt! úng ra trong vic này, phi nói ông d oan mê tín, nhng không ng iu ó li mang n kt qu... ông Bnh không mong em sng i vi Thanh Liêm mà ch mong Thanh Liêm c thay hình i dng tr li hình hài trc ây thôi... - Th ch Vy ca anh có bit chuyn mình không? Nu ch không ng ý thì anh s tính sao h Nht Nguyên? Nht Nguyên âu có dám nói rng ch Vy ã phn i t lâu. Thôi thì sau khi Hiu Lam c gia ình ông Bnh cho t do thì s tính. Nht nh ch Vy s ng ý vì Hiu Lam hoàn toàn rt áng thng. Hai ngi ngi ta di gc thông. Di sui ting nc chy róc rách, róc rách... nh nhc nh quay v thc ti bun não rut làm sao? Hiu Lam tin Nht Nguyên ôn hu chân tình, nhng li lo s con ngi th hai ngang bng ca Nht Nguyên

5 Tình yêu ca anh có nguyên vn dành cho cô không? Sui vn ây, ting róc rách vn mãi còn ó nhng nc thì luôn chy... chy mãi... T nhiên thy Hiu Lam im lng, Nht Nguyên kh hi: - Ngh gì vy Lam? - Em ngh ti sao chúng ta không c sng gn nhau? Nht Nguyên n n ci m áp: - Bây gi thì cha. Tng lai s c, và anh tin rng ngày y s rt gn. Em hãy t tin nh anh nha.... Hiu Lam gt nh. Nht Nguyên ci bc bch: - T tin có li lm, cng nh anh lúc trc, anh âu dám ngh là s c yêu em và t bày vi em âu. Hiu Lam nghiêng u: - Th bây gi thì sao nh? - Toi ý! Câu tr li va dt thì ôi môi khát khao ca NhtNguyên ã gn cht vào môi Hiu Lam cung quýt, am mê. N hôn nng nàn a Hiu Lam nh bng bnh trong hnh phúc du êm. Mai Nht Nguyên i ri, thng nh li ây: Xa à Lt, anh có nh gì không? Nu không vì c m làm bác s thì có l Nht Nguyên s không ri à Lt vào lúc này. Dù à Lat không phi là quê hng, nhng t nhiên li tr thành ni thân thuc vì có bóng hình em kiêu sa ài các cho anh có chn i v "Gió có bit nói không? Mà tóc em chiu nay ri Bay vào môi anh Trái tim có bit nói không? Mà p tng nhp thn thc

6 Khi anh nhìn em... Khi ta nhìn nhau t tri thm m tình yêu. Nht Nguyên thì thm vào tai Hiu Lam ngt lm: - Ngày mai vào Sài Gòn, nhng hn anh li à Lt cho em. Hiu Lam nng nu: - cho em vy thì anh s là k không có tâm hn à? - Em ã bt mt hn anh ri còn hi. - Ê! ng tha em nha. Hn ai ny gi ch! - Chng nhng anh hn cho em mà còn giao luôn c thân xác na ó. - Thôi, em hng dám giâu. - Nu em không chu gi thì anh làm hn gi xác em ó nghe. Hiu Lam pha trò: - Anh c gi, nhng nhng hn em lìa khi xác nha. C hai cùng ci xòa. Hiu Lam hái mt óa hoa dã qu a lên môi hôn, ri trao óa hoa cho Nht Nguyên: - Dã qu hoang di nhng li là nhân chng cho tình yêu ca chúng mình. Hãy gi theo bên mình nhé anh! Nht Nguyên cm óa hoa, anh t n hôn ngay vào ch Hiu Lam va hôn, hng thm ngan ngát ca dã qu, hng thm ca ôi môi trinh n hòa quyn trong anh. Mai anh i ri li à Lt ni vn vng. Bt cht anh nh n mt bài th hi còn trung hc mt cô bn gái ã chép vào quyn v ca anh khi cui nm hc. ''Mai anh i ri, bé có bun không? Mai anh i anh nh bé vô cùng 162

7 Nh mt bui chiu nghiêng bóng x Nh môi ci áo trng rung rinh. Mai anh i bé bun hay vui? Xác lá nào ri xung ngm ngùi Thành phsáng mai thành k nim Anh i ri chc nh không nguôi. úng! Nht Nguyên s nh khôn nguôi! Nh à Lt! Nh Hiu Lam! Nh... và rt nh! Hi thm vài ngi, cui cùng àm My cng tìm c nhà Nht Vy. Va bc chân vô ca, cô ã há hc mm khi thy Nht Vy ang trò chuyn vi hai anh chàng ging nhau nhúc. àm My ng ngn ngi ra. Nht Vy trông thy lin reo lên: - Ôi, àm My! Em n nhà ch thit à? - Ch không hoan nghinh em sao? - ng nhiên hoan nghinh ri, và ch còn vui mng na. Vào, vào i em! àm My nói nhanh: - Em n t giã ch. - àm My v Canada à? - D. Nht Vy nháy mt vi Nht Nguyên nhng anh v không thy. Nht Vy nh gii thiu àm My vi hai cu em, nhng không ng Nguyên Khang li mau ming hi: - Cô Canada h? àm My bn ln: 163

8 - Vâng! Nu em không nhm thì anh là ngi mu qung cáo thi trang phi không? Nguyên Khang h hi: - Hóa ra cô ã gp tôi ri à? Nht Vy và Nht Nguyên nhìn em, Nht Vy trách nh: - nc ngoài em ã b hc vì chuyn này ri à? Vy mà em chng nói gì cho ch bit c. - Ch! Làm sao em dám nói khi mà em bit ch s phn i quyt lit. àm My lúng túng: - Xin li... em không bit là... Nht Vy xua tay: - Thôi b i! V li àm My thì nào có li trong vic này. c gp thn tng, àm,my mng r nói thêm: - Hôm ba anh n biu din ch cng ng ngi Vit, ám sinh viên bn em mê tít nh tìm anh xin ch ký, ai ng anh ã bay v Vlt Nam ci v. Nguyên Khang ré lên: - Ôi, tôi ci v hi nào? úng là tin git gân ây. Tim àm My p mnh, cô c bình tnh nói: - Ch không phi anh ci Hiu Lam sao? - Em ã trông thy... Nguyên Khang li ci phá lên: - Ci v bt c là ông anh Nht Nguyên ca tôi kìa. Va nói anh va a tay ch vào Nht Nguyên và hóm hnh nói thêm: - Ci Hiu Lam nhng không c Hiu Lam làm v. àm My lc u: - Anh nói gì em ch hiu. Nguyên Khang li pha trò: 164

9 - Min cô hiu rng tôi cha có v, và ngi i ci v không phi là tôi thì c ri. Con tim àm My m nhc reo vui. Cô nhìn Nht Nguyên ri hi: - Vy anh là ngi i ci Hiu Lam thit h? Không phi anh ngi mu ch? Câu hi c Nht Nguyên nh li khng nh: - Cô trông thy tôi ã làm chú r à? - Vâng! Hôm y em va n nhà Hiu Lam ã kp thy chic xe a cô dâu ca em i. - Cô là bn ca Hiu Lam? - Hiu Lam sang Canada du hc, ti em là bn thân. Nguyên Khang giu ct: - Bn thân mà cô li không bit chú r ca bn cô à? - Hiu Lam báo tin ám ci ht sc vi vàng, t ngt. Tôi còn tng v không kp na kìa. - Ri cô hn nhiên - Mà úng tht là không kp. Tôi ch nhìn thy hai ngi ngi trong xe và ngh là anh ch có bit âu. Nguyên Khang pha trò: - May mà cô cha thông tin lên báo chí, nu không chc tôi quá. - Anh s tht sao? - S ch. - Anh có nhiu fan ái m mà s phin h? - Tôi cha phi là ngôi sao ni ting, làm gì c nhiu fan ái m n vy. àm My lém lnh ùa: -Ngôi sao gia bóng ti cng ã là ngôi. - Th cô có ái m tôi không? àm My láu táu: - Nu anh cha có v

10 T nãy gi, Nguyên Khang và àm My nh quên s có mt ca ngi khác. Còn, Nht Vy thì thú v theo dõi cuc i thoi ca hai ngi, nên nghe th ch chen vào ging khôi hài: - Vy thì àm My c t nhiên á m i! Nguyên Khang thc s cha có lên "c hic xe bông'' mà em trông thy ó âu. - Nh vy là vn còn c h ch? - Tt nhiên! Nht Nguyên cng v pha trò: - Tic ghê! Tôi ây li tha. Khng có ai nghía tôi c. àm My nói ngay: Ngha anh cho Hiu Lam nhai u tôi à? - Ôi, Hiu Lam hin lm! C ch dám làm gì âu! àm My ci theo. Bây gi cô ã v l thn tng ca cô vn còn ó, anh chàng là Nguyên Khang, còn ông anh Nht Nguyên mi là chú r ca Hiu Lam. H là anh em sinh ôi. Nim vui trong cô c dn lên. Cô hi Nht Vy: - Hai anh này là... - Em trai ca ch. Nht Vy vui v nói, trong u thm ngh: Nht Nguyên không chu àm My thì Nguyên Khang cng c. Xem ra hai ngi này thích hp hn. Bt cht àm My hi nhanh Nht Nguyên: - a! Mà Hiu Lam âu, nãy gi tôi không thy vy? Nht Nguyên lúng túng. Nht Vy vi hi: - Em ra à Lt là tìm hiu Lam h? àm My thú nhn: 166

11 - Em n à Lt này là iu không nm trong mc ích v nc ca em. Có l Hiu Lam cng không ngh rng em cô v mà li không vào gp nó. Nguyên Khang ci to: - Ha ha... Chuyn tht ly kì, nu cô nghe xong s cho là k cc. Nhng mà tôi thì thy h hê, áng i cho cô bn Hiu Lam ca cô y: àm My tròn mt ngc nhiên: - Ngha là sao? - Thì c gp Hiu Lam i s bit. àm My li nói vi Nht Vy: - Em ti ch thm và t giã v không ng li bit mt iu nh bn ca em là em dâu ca ch. Nht Vy cc c: - Còn àm My thì sao? Ánh mt àm My nhìn Nguyên Khang tht m áp, nhng cô chng dám nói tht... cng nh bây gi c gp Nguyên Khang ây ri thì cô li cha mun v Canada... cha mun ri à Lt. Nht là bây gi, cô còn phi gp Hiu Lam na? nói cho nh y bit rng: ''àm My ã bt c chàng ri Hiu Lam!'' àm My nn n quá, Nht Nguyên ành ch cho cô n tìm Hiu Lam mà không th gii thích thêm iu gì c c. Thôi thì c hai cô gái gii ta ni lòng vi nhau. àm My i ri, Nht Vy trêu Nguyên Khang: Khang úng là có s ào hoa. Coi b cô bé này "cm'' em t lâu ri. - Cái này là c ti tay ai ngi ó pht. Ch thy cha? Em cha cm c bao gi mà c xúi em pht. Nht Nguyên na ùa na tht. Nht Vy khôn khéo: - Nhng em ng pht ln là c: - Ch... Nguyn Khang nhún vai: 167

12 - Hai ngi nói, em chng hiu gì c. - Khang nên hiu chuyn ca mình thôi. - Và ch cng vy na. - Chi sao nào? - Nht Vy kêu lên. Nguyên Khang h gong: - My hôm trc, em có i ung cà phê vi anh Phúc. nh ã ly d ri. Do này trông nh r nh con mèo mc ma. Nht Vy xua tay: - ng nhc n cái tên ó na, ch không nghe âu. - Ch không nghe nhng ch vn nh, có phi không? Ngi ta nói mi tình u không d quên, cng úng thôi: Bao nm qua, dù xa anh nhng tôi vn nh. Nh con ng nng ma u buôn, dìu nhau i tìm ni bóng mát, lòng bâng khuâng ngh chuyn vu v. Tôi vn nh êm hn hò bên trng sao, tng câu nói yêu thng ngt ngào - hay! Cái thng... Nht Vy m lên lng Nguyên Khang thùm thp, nu không nó dám hát ht bài lm. Thit là ht nói ni. Nht Vy yên lng nhng c Nht Nguyên và Nguyên Khang u bit trong lòng chang ngh gì? ng trc cn bit th ph y hoa qunh anh, lòng àm My vô cùng thc mc. Nhà ca ngi àn ông có khuôn mt khng khip áng s - nhà ca Thanh Liêm ây mà. Th Hiu Lam sao li y? àm My cng ngây ra ù cô ã a tay nhn chuông ri. Hiu Lam hin ra m cng. àm My mng r kêu lên: - Mi trng nhà này hâ Lam? 168

13 - Ôi, àm My! Sao mi bit ta - Hiu Lam ngp ngng ri hi luôn - Sao mi ha v vi ta hôm ngày ci mà mãi ti ba nay mi xut hin? àm My ranh mãnh: - Hng phi ba nay mi xut hin, mà ti vì chic xe hoa ln bánh sm quá, ta không kp xut u l din ó thôi. Nhng nè Hiu Lam! Ta vn không hiu sao mi không nhà ch Vy mà li ây? Hiu Lam ngc nhiên: - Mi bit ch Vy? - Bit ch Vy là ch chng ca mi, là ch ca Nht Nguyên và Nguyên Khang na kìa. - H! Mi nói chuyn gì vy? - Mi làm nh ta nói chuyn ánh nhau I-rc vy... hng bit gì ht. Hiu Lam kéo àm My vào trong, c hai ngi chung trên chic bng á. àm My hi lin: - Ba trc ta có vào ây, sao không thy mi vy h? - n ây à? - Hiu Lam ngc nhiên. àm My gt u: - Ta b chó rt chy ti ây, may là gp Thanh Liêm... con có b cuc không dám rt na. Hiu Lam mc c quá chng, nhng phi nhn hi: - Mi bit c anh Liêm? - Tình cô thôi! Ln ó ta i do ngoài i thông có gp nh di i.! Thì ra cái hôm c nhà nháo nhào i tìm Thanh Liêm ây. Nhng Hiu Lam không mun hi àm My vì sao li dám tip cn vi ngi áng s nh Thanh Liêm mà li không b ngt xu: Hiu Lam ch h ging: - Thanh Liêm là ai, mi có bit không? àm My lc u

14 - Chng ta ó. - Cái gì? àm My bt lên, cô lp bp: - Mi không b làm sao ch? u óc có vn gì không, Hiu Lam? Hiu Lam bun bun: - Trc s vic này, không mun có vn cng phi có. Ta cha iên là may ri. Bng ging u bun, Hiu Lam k ht mi chuyn cho àm My nghe ri kt lun: - Bây gi ta ch mong thi gian trôi nhanh, Thanh Liêm sm tr v. Lúc ó, ta sc gii thoát. - Mi nói nghe ging nh b li nguyn ca m phù thy quá. Hiu Lam gt u: -. Cho nên chng nào Thanh Liêm lành ln nh trc ây và tr v thì li nguyn mi c ci b. - Là sao? - Tao s c ly hôn. - Ly hôn ri, mày nên ci Nht Nguyên lin. - Kh nè! Nói gì k vy? - Thì hôm n anh Nguyên ci may ri, thì bây gi mày phi ci li, nh vy mi... hu! - Mà nè! Sao mi bit ch Vy và Nht Nguyên vy? n lt àm My k cho Hiu Lam nghe mi chuyn: - Ta âu ng Nht Nguyên và Nguyên Khang là anh em sinh ôi. Môi Hiu Lam mp máy: - Sinh ôi? Là hai ngi ln h? - Mi sao vy? B hng bit gì à? 170

15 - Ta ch bit Nht Nguyên, ch Nht Vy thì có nghe nhc n. Còn anh chàng Khang nào ó thì không. àm My hn h: - Nguyên Khang là em, hai ngi ging nh khuôn úc, khó mà phân bit c. Bây gi Hiu Lam mi v l: - Nh vy, ngi mà ta gp trên chuyn bay v Vit Nam là Nguyên Khang khó a. àm My but ming: - Mi và Nguyên Khang u có cách nói ging nhau, nhng li có v nh là không a nhau. - úng th! - K vy! Mi bo không h bit anh ta mà? - Ta s gii thích ngay bây gi thôi. Còn mi bo là ã gp c chàng ngi mu... hn là ai, âu? - Thì Nguyên Khang ó. Anh ta du hc Canada, hc ly bàng bác s nhng ã b chuyn qua lnh vc ngi mu. Hiu Lam xí dài: - Anh ta là bác s có nc hi cht ngi. - Nè! Sao mi ác cm vi thn tng ca ta quá vy? Hiu Lam k chuyn gp Nguyên Khang trên chuyn bay, ri vì sao xung sân bay, anh ã b cô cho bài hc nh i nh vy. àm My nghe xong phi ôm bng ci ngt ngho: - Ôi! Tc ci tht! Tho nào Không ng mày li qu quái vy ó, Lam. - Ai biu anh ta có b dng con kênh kênh trc chi. - Hai cô gái ci r, ting ci nh nhng chui âm thanh trong vt òa v. Nhng bn khon thc mc trong lòng Hiu Lam gi ây mi c gii ta: C tng Nht Nguyên là hai mt trong mt con ngi, gi không phi là tt ri

16 - Sao mi a ni tên Nguyên Khang ngang tàng y nh? àm My chp chp mt: - Ngang tàng vi mi thôi ch trong mt àm My, Nguyên Khang là ngi tài hoa. Anh ngi mu này úng là mu ngi lý tng ó nha bn. Hiu Lam v cnh cáo: - úng là khi thng trái u cng tròn. Nhng mà b hãy nên coi chng ó, mu ngi lý tng quá s có nhiu ngi mê y. Mà a s nhng ngi theo nghip này hng có chung tình âu. - hay! Ta ng h mi, mi ã không có mt li cám n li còn không ng h, ng tình vi ta. Không s ta ly gián li hai ngi sao? Hiu Lam vui v: - Không s, vì Nht Nguyên ca ta khác xa vi anh chàng Nguyên Khang: - Í! ''Nht Nguyên ca ta'', nghe mà ni da gà mun cht. Nhng mà nè! H khác xa, nhng li ging gn ó nha. Mi quên là anh em h ging nhau nh tc à? Hiu Lam vn gi ý: -, ging ngi nhng hng ging tính. úng vy! Nht Nguyên ca cô luôn là ngi àn ông có trái tim ôn hu, hòa nhã, áng yêu

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd TÀI LIU HC VIÊN T vn nuôi dng tr nh Ti c s y t Hà ni, tháng 7 nm 2011 GII THIU Gii quyt tình trng suy dinh dng tr em, c bit là suy dinh dng th thp còi tr di hai tui ang là u tiên ln ca Chính ph Vit Nam.

Chi tiết hơn

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D Binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D -Lý H ng (VS s 3 và 4) và T n (VS s 8, 9 và 10) - U ng quá! - Gì mà

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IM LI Báo cáo cp nht tình hình phát trin và ci cách kinh t ca Vit Nam Báo cáo ca Ngân

Chi tiết hơn

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Author : vanmau K? l?i bu?i sinh ho?t l?p c?a em Bài làm 1 C? vào th? 7 h?ng tu?n, l?p em l?i sinh ho?t l?p m?t l?n?? t?ng k?t tu?n v?a qua c?ng nh? tri?n khai công vi?c

Chi tiết hơn

Con Nhà Giàu 1 (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn

Con Nhà Giàu 1   (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn Con Nhà Giàu 1 www.hobieuchanh.com (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn nh cái tên c a ông. Ông làm ch c K hi n là ch c c

Chi tiết hơn

Microsoft Word - suongdem05.doc

Microsoft Word - suongdem05.doc CHƯƠNG V "Em đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em. Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh thầm yêu em, nên tim đau rã rời Anh đã thấy bao người yêu em. Tình anh nhức nhối thinh

Chi tiết hơn

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m i r i. Cô n sinh t y x p gi y má sách v l i, ng lên toan t t ng n

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 2 Buổi chiều, sau khi ghé nhà một vào người bạn, Mỹ Thu cũng đã về đến nhà. Cô vội đi thẳng lên phòng, đặt chiếc giỏ lên bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau trớ ra, cô ngồi vào bàn học. Cắm

Chi tiết hơn

 Phần 10 Nguyên khẽ bước đến bên vợ, khẽ khoác chiếc áo vào bờ vai Hảo, nỗi xúc động trong anh chợt dâng đầy khi nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại nơi mi mắt vợ. Ánh cúi xuống thật thấp bên vai

Chi tiết hơn

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn, Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn, ít nhất là cả hai đều làm ra vẻ người lớn. Nhưng lúc này nhìn hai nhóc quả giống hai đứa

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 4 Chương 13 Việc Đã Thành Công Hì hì! Nữ tử ngồi trên giường, khuôn mặt tươi cười, thấy nam nhân tới gần giường, đột nhiên bướng bỉnh ôm thắt lưng nam tử kéo xuống một cái, tay nhỏ bé liền Ba ba đánh

Chi tiết hơn

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I PHẦN I Vương Lan rời phòng ông Thành, khuôn mặt thanh tú của cô ỉu xìu như con mèo bị cắt râu. Ba mới về hôm qua thì hôm nay lại tìm ra chuyện để mắng cô. Từ đó giờ là vậy, y như rằng mỗi lần ba đi xa

Chi tiết hơn

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới đến, không gì cản nổi. Giàn giáo, gỗ, sơn và những vật dễ bắt lửa bày la liệt trong căn hộ đang được trang trí, chẳng

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN I Buổi sáng Mẫn Nhu lái chiếc X02 xanh đậm còn mới tinh của mình đến công ty thật sớm. Hôm nay có một hợp dồng quan trọng với công ty Thành Phát. Một công ty nổi tiếng nhất nhì thành phố trong lĩnh

Chi tiết hơn

Lộn Sòng Hữu Loan Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bả

Lộn Sòng Hữu Loan Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bả Lộn Sòng Hữu Loan Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bản hồ sơ đã làm thật thà quá. Rút kinh nghiệm lần này

Chi tiết hơn

-

- PHẦN MỘT - Thôi đi, anh đừng kể nữa! Hạnh Nguyên cười ngặt nghẽo, tiếng cười trong như pha lê, hồn nhiên vô tư. Kiến Trung vờ như không nghe, kể tiếp: - Rồi em biết không, bé Bi nói Hạnh Nguyên vừa cười

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc Phần 3 Giọng Tuệ Minh đầy ganh tỵ: - Mày nằm bệnh viện, được anh Vỹ lo cho quá trời. Không biết tao bị như mày, anh Vỹ có lo cho tao không nữa? Doanh Phối phì cười: - Sao không lo, ảnh nhận tụi mình là

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 2 Sau khi cơm nước xong, Thơ Thơ thì đưa Thi Thi và Tú Tú đi học, rồi mới trở về chở Nhã Kỳ. Nhã Kỳ vội rời khỏi nhà. Cô tiến dần về phía ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự nằm lưng chừng ngọn đồi, trông

Chi tiết hơn

Dây Oan 1 Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong

Dây Oan 1   Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong Dây Oan 1 www.hobieuchanh.com Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong châu-thành thì thiên-h l i qua n m-n p. Th y Phan-Thanh-Nhãn,

Chi tiết hơn

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch  đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó PHẦN V Không hiểu sao Nghi Xuân lại tìm đến đây, cô ngập ngừng rồi đưa tay bấm chuông. Người mở cửa là Đoàn Hùng, anh không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghi Xuân: Hôm nay em không đi học à? Em được nghĩ.

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 4 Chương 16 Mất Tích Cục công án thành phố Bạch, Nguyễn Vi ngẩng đầu lên liếc nhìn đồng hồ được treo trên vách tường. Khi cô và Trương Ức An bước vào phòng họp, người cảnh sát tiếp bọn họ mang ra

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 15 Chương 43 Trò Đùa Của Mạc Tùy Chẳng bao lâu sau, Tùy Kỳ đã về, tay xách theo hai túi to đùng. Mạc Tùy tiện tay lôi ra xem xong hết sức vừa ý, chạy vào nhà tắm xử lý xong xuôi rồi đi ra. Cô và Tùy

Chi tiết hơn

No tile

No tile THẦY TUNG TỚ HỨNG Ngày xưa, ở vùng Sơn Đông có một người chuyên môn bịa chuyện, nói khoác, thường bị người nghe vặn lại, nhiều lúc xảy ra cãi nhau. Anh chàng hay nói khoác này là con nhà giàu, có người

Chi tiết hơn

Bao giờ em trở lại

Bao giờ em trở lại PHẦN MƯỜI Rừng về đêm thật lạnh, gió thổi cành lá xào xạc. Tiếng dế rồi tiếng côn trùng và tiếng của loài thú đi ăn đêm. Thúy An nằm cạnh Đông Quân. Những cảm xúc và khao khát thuở nào bây giờ chìm lắng,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chantinh09.doc

Microsoft Word - chantinh09.doc CHƯƠNG IX Đoàn người đi vào khu nghĩa trang thành hàng dài. Bà Tú đi phía sau mấy người con trai, hai bên có người dìu đi. Sau mấy ngày lo đám, bà thật sự ngã quỵ, đã ngất đi mấy lần. Bà Tuyết thì có vẻ

Chi tiết hơn

No tile

No tile Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp Chương 4 Hồ Ly Tinh Ngàn Năm Phương Đa Bệnh nhanh chóng mang kiện khinh dung mà y cuộn lại trong chăn đến, Lý Liên Hoa bọc miếng chân giò vào trong y phục không hề thương tiếc, sau

Chi tiết hơn

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độc giả sẽ nhận ra tâm tình của mình y như hầu hết ý

Chi tiết hơn

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt Author : Hà Anh Đề bài: Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt Bài làm Nông thôn và nông dân vốn là đề tài quen thuộc của thể loại truyện

Chi tiết hơn

 PHẦN 1 Mải mê ngắm nhìn nhưng đoá hoa cúc nở vàng, Ngọc Minh cảm thấy hài lòng vì cô đã cố tình chăm sóc chúng thật chu đáo. Đây là thành quả miệt mài hơn tháng của cô. Dù bị bà chị dâu cho rằng mình vô

Chi tiết hơn

Hội thảo khoa học sinh viên lần IX năm 2016 DIỄN NGÔN NHÂN VẬT TRONG NHÓM TRUYỆN NGẮN THẾ SỰ CỦA NGUYỄN HUY THIỆP SV: Phan Thị Điệp Khoa Khoa học xã h

Hội thảo khoa học sinh viên lần IX năm 2016 DIỄN NGÔN NHÂN VẬT TRONG NHÓM TRUYỆN NGẮN THẾ SỰ CỦA NGUYỄN HUY THIỆP SV: Phan Thị Điệp Khoa Khoa học xã h DIỄN NGÔN NHÂN VẬT TRONG NHÓM TRUYỆN NGẮN THẾ SỰ CỦA NGUYỄN HUY THIỆP SV: Phan Thị Điệp Khoa Khoa học xã hội và nhân văn Là một nhà văn gây nhiều tranh cãi trên văn đàn, Nguyễn Huy Thiệp nổi lên như một

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 6 Cái va chạm làm cho Khả Tú bật ngửa, cô xoa xoa bàn tay trên trán: - Chết mất thôi! - Cô không sao chứ? Khả Tú ngẩng mặt, đôi môi cô chúm lại như chuẩn bị tung đòn: - Còn hỏi? Đụng người ta mạnh

Chi tiết hơn

NHÀ THƠ HỮU LOAN, LẦN GẶP MẶT Cung Tích Biền Sau tháng Tư 1975, tôi có dịp gặp gỡ các văn nghệ sĩ từ miền Bắc vào Nam. Những cuộc gặp lẫn gỡ này, cái

NHÀ THƠ HỮU LOAN, LẦN GẶP MẶT Cung Tích Biền Sau tháng Tư 1975, tôi có dịp gặp gỡ các văn nghệ sĩ từ miền Bắc vào Nam. Những cuộc gặp lẫn gỡ này, cái NHÀ THƠ HỮU LOAN, LẦN GẶP MẶT Cung Tích Biền Sau tháng Tư 1975, tôi có dịp gặp gỡ các văn nghệ sĩ từ miền Bắc vào Nam. Những cuộc gặp lẫn gỡ này, cái đinh đóng vô đầu, vui ít buồn nhiều. Vui, là gặp được

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 11 Chương 41 Liên Hệ Tô Niệm Đường xoay người, cúi thấp đầu: Em... Em không sao! Kỷ Lang còn muốn nói thêm nhưng đã đến Sở Sự Vụ, Đặng Phỉ xuống xe: Tôi tự về Cục cảnh sát, khi nào có báo cáo nghiệm

Chi tiết hơn

Ai baûo veà höu laø khoå

Ai baûo veà höu laø khoå TRANG 112 (Dành cho các Ái hữu trên 50 tuổi. Dưới 50 xin đừng đọc) Tràm Cà Mau Bạn tôi, có ông tự xưng là Hai Hô. Bởi răng ông hô. Ông rất thích thú với danh xưng nầy. Ông thường nói rằng, ngày xưa còn

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 2 Chương 6 Hoàng Tử Xuất Hiện Dừng tay!!! Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tất cả mọi người đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, tất nhiên là trừ Thiên Nhi, cô từ từ hạ tay xuống, lại có ai muốn phá

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 7 Chương 19 Xa Lạ Bắc Vũ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết là ánh đèn trong phòng không ngừng lay động. Cả người cô đều đau đớn. Cô giống như người bị say sóng, đầu váng mắt hoa,

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 4 Nghe tiếng thì thầm của mọi người ngoài cửa, bà Hai ngó ra nhìn. Trước mặt bà là một cô gái nhỏ nhắn, đẹp lộng lẫy và cách ăn mặc thật sang trọng. Cô ta đang ngó nghiêng nhìn vào trong nhà như đang

Chi tiết hơn

 Phần 1 Chiếc Mercedes dừng trước khu thương mại. Phương Lam quay qua ông Phương, căn dặn cẩn thận: - Lát nữa con sẽ đứng ngay góc cửa chờ ba. Nếu con ra trễ thì ba chờ con ở đó, chỗ có đèn hồng ấy, ba

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 4 Chương 16 Cố Ý Gây Khó Dễ Khẩu khí của Cố An Kỳ vô cùng tự tin, vô cùng tin vào kĩ năng biểu diễn của mình. Dương Văn Lâm không khỏi liếc xéo, trong một khoảnh khắc cô gái thân thể yếu ớt trước

Chi tiết hơn

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2 Bạn nên thâm nhập tu trì một pháp môn: Người tọa thiền thì phải chuyên tâm trì chí học thiền tông. Người học giáo thì phải chuyên tâm trì chí học Giáo tông. Người học luật thì phải chuyên môn học Luật

Chi tiết hơn

mộng ngọc 2

mộng ngọc 2 PHẦN SÁU Kiến Đức vừa ngồi vào xe, Lam Phương nóng nảy hỏi: - Sao anh Đức? - Anh phải nói là anh với Phú Quang thân nhau, muốn giúp đỡ Phú Quang nên cô ta mới chịu chỉ. Giờ này, chắc Phú Quang đang nhận

Chi tiết hơn

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I CHƯƠNG I Vừa bước vào nhà, Bích Chiêu đã bắt gặp gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của bà Chinh. Đang hát líu lo một bài nhạc thời thịnh hành, Chiêu vội tắt đài và hỏi: - Mẹ làm sao vậy? Bà Chinh lắc đầu, Bích

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 5 Minh Khoa đặt xấp tài liệu xuống bàn: - Mày quyết định thế nào? Vạn Bách nhíu mày: - Theo mày mình có nên đưa ra tòa không? Minh Khoa đáp không do dự: - Đương nhiên! Tao nghĩ mày phải sớm đưa ra

Chi tiết hơn

 Phần 3 Anh và Huân rời quán. Người nào về nhà người nấy. Vừa bước vào phòng khách anh đã nghe chuông reo từng hồi. Anh vội đi nhanh tới cầm máy. - Alô! Bên đầu dây kia là giọng Mai Trân: - Alô, có phải

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 1 Chương 1: Đầu xuân, máy điều hòa trong phòng làm việc được mở lên. Một tia gió lạnh theo cửa sổ chưa được đóng chặt len lỏi vào, gió lạnh se se, cô gái đang ngủ gục trên bàn khẽ rùng mình một cái,

Chi tiết hơn

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I PHẦN X Mặc cho Diệp Hinh lên án rồi trách mực không trả lời, anh ta còn có thể làm gì khác ngoài những điều đó, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi, nên không thấy bị sốc trước phản ứng dữ dội của anh ta. Cô

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 28 "N Chương 55 Nhỏ máu nghiệm thân "Nương tử, cũng đã hơn nửa năm, không có tin tức gì của Sở Hà cũng không biết hiện tại đã đến kinh thành chưa." Tằng Tử Phu lau tay, quay đầu cười cười với Thạch

Chi tiết hơn

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHOA SƯ PHẠM BÀI GIẢNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Th.s Nguyễn Minh Trung email: minhtrungspkt@gmail.com Mobile : 0939 094 204 1 MỤC LỤC Contents MỤC LỤC... 1 Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC...

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 34 Chương 166 Suy Đoán Của Âu Dương Thừa Cố An Kỳ không ở lại, cô không ngốc, mặc dù ban đầu câu hỏi bất ngờ của Âu Dương Thừa đúng là khiến cô hơi hoảng hốt, làm cho cô không thể phản ứng ngay lập

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 16 Chương 61 Bảy giờ sáng, A Minh gọi điện thoại tới, Chu Nghi Ninh đá Quý Đông Dương một cái, giọng rất khó chịu: Ồn quá. Tối qua hai người hơi điên cuồng, Quý Đông Dương không kiềm chế được mà phóng

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 12 Chương 56 Chọn Quần Áo Vừa nhìn thấy Mặc Hi thì Chu Tiểu Trúc đã đứng lên, cười nói, Mặc Mặc đã về. Vâng! Con đã về. Mặc Hi cười đáp, rồi đi tới ghế sô pha ba người đang ngồi. Mỗi ngày đều nói

Chi tiết hơn

Em hãy viết một đoạn văn tả lại cảnh đêm trăng sáng đẹp ở quê em

Em hãy viết một đoạn văn tả lại cảnh đêm trăng sáng đẹp ở quê em Em hãy viết một đoạn văn tả lại cảnh đêm trăng sáng đẹp ở quê em Author : vanmau Em hãy viết một đoạn văn tả lại cảnh đêm trăng sáng đẹp ở quê em Bài làm 1 Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng có những đêm

Chi tiết hơn

Tác Giả: Đồng Hoa Dịch: Tố Hinh TỪNG THỀ ƯỚC Chương 5 Thư Ngắn Tình Dài, Lòng Khôn Tỏ Thư viết rất dài, hết lải nhải kể mấy chuyện đất lề quê thói, rồ

Tác Giả: Đồng Hoa Dịch: Tố Hinh TỪNG THỀ ƯỚC Chương 5 Thư Ngắn Tình Dài, Lòng Khôn Tỏ Thư viết rất dài, hết lải nhải kể mấy chuyện đất lề quê thói, rồ Chương 5 Thư Ngắn Tình Dài, Lòng Khôn Tỏ Thư viết rất dài, hết lải nhải kể mấy chuyện đất lề quê thói, rồi dịu dàng tự thuật đôi ba câu chuyện, có điều, một câu xem chừng rất bình thường trong đó lại khiến

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 13 Chương 61 Xúc Nghịch Lân Giả Tử Nâng chân nhỏ lên, một cước đá văng ra, người phụ nữ kia ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu. Không ngó ngàng tới bà ta, bàn tay nhỏ nhấc thằng nhóc

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 4 Xe vừa đừng lại, Hồng Ngân kêu lên: - Nhà anh giàu thật! Không yêu anh em cũng muốn... yêu rồi đó. Đỗ Thái nhún vai: - Ba mẹ anh giàu chứ không phải là anh giàu. - Thì của cha mẹ cũng là của con

Chi tiết hơn

36

36 36 Em có phải là chiều thu êm ái Để lòng ta vuơng vấn mỗi chiều Vắng em lòng chạnh cô liêu Ôi xiêm áo và nồng hương tóc rối. Buổi hôm ấy, chiều chưa sụp tối Mà trăng vàng đã tỏa đầu non Xa xa mầu hạ héo

Chi tiết hơn

Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Author : Hà Anh Đề bài: Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Bài làm Làng quê chìm trong ko

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CÔ EM V?

Microsoft Word - CÔ EM V? CÔ EM VỢ Truyện ngắn của Kha Lăng Đa Không biết cung thê của Tân trong lá số tử vi thế nào mà chàng cứ bị cô em vợ theo quấy phá nhiều phen đến thất điên bát đảo. Thật đúng là nữ kê tác quái, gà gái quậy

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 3 Chương 9 Chú Mèo Nhỏ Dường như con tim bị điều gì đó khẽ chạm vào. Rớt nửa nhịp. Tạ Liễu Liễu cúi người xuống, nhẹ nhàng che lỗ tai lại. Hình như nơi đó có một cảm giác rất ngột ngạt, mỗi một cái

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 8 Vừa trông thấy Hồng Hoa, Trọng Minh vội, ngồi dậy: - Hoàng Lan sao rồi? - Cô ấy vẫn bình thường đâu có sao, còn hứa sẽ khuyên anh Khang đi khám bệnh. Trọng Minh lắc đầu: - Con người cố chấp như

Chi tiết hơn

SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 59 Chuyện 40 Năm Trước Phần 1 / 6: Sau 1975 Và Chuẩn Bị Đóng Ghe AH Trịnh Hảo Tâm Lời Mở Đầu: BPT xin đăng 6 bài viết

SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 59 Chuyện 40 Năm Trước Phần 1 / 6: Sau 1975 Và Chuẩn Bị Đóng Ghe AH Trịnh Hảo Tâm Lời Mở Đầu: BPT xin đăng 6 bài viết SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 59 Chuyện 40 Năm Trước Phần 1 / 6: Sau 1975 Và Chuẩn Bị Đóng Ghe AH Trịnh Hảo Tâm Lời Mở Đầu: BPT xin đăng 6 bài viết của AH Trịnh Hảo Tâm, một nhà văn mà tôi ngưỡng mộ,

Chi tiết hơn

Hoàng Văn Chí Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) 000o000 Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi HỮU LOAN Hữu Loan năm nay

Hoàng Văn Chí Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) 000o000 Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi HỮU LOAN Hữu Loan năm nay Hoàng Văn Chí Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) 000o000 Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi HỮU LOAN Hữu Loan năm nay chừng 40 tuổi, quê ở làng Vân Hoàng, huyện Nga Sơn,

Chi tiết hơn

CHÚ TƯ PHÚC Buổi pháp thoại chấm dứt bằng ba tiếng chuông ngân dài Mọi người đứng lên lễ Phật, xá thầy và đi ra. Chú Tư Phúc còn lại một mình trong ch

CHÚ TƯ PHÚC Buổi pháp thoại chấm dứt bằng ba tiếng chuông ngân dài Mọi người đứng lên lễ Phật, xá thầy và đi ra. Chú Tư Phúc còn lại một mình trong ch CHÚ TƯ PHÚC Buổi pháp thoại chấm dứt bằng ba tiếng chuông ngân dài Mọi người đứng lên lễ Phật, xá thầy và đi ra. Chú Tư Phúc còn lại một mình trong chánh điện vắng lặng, Đức Phật như gần gũi hơn với chú,

Chi tiết hơn

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Author : Kẹo ngọt T? hàng ngàn n?m tr??c, vua Lý Thái T??ã d?i?ô t? Hoa L? v???i La và??t tên thành là Th?ng Long. Tr?i qua bao bi?n c? l?ch s? và s? kh?t khe

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 3 Công việc hôm nay coi như cũng tạm ổn. Vy ngước lên nhìn đồng hồ, mới gần sáu giờ. Hôm nay được về sớm, phải ghé Ngọc Hạnh mới được. Nghĩ thế rồi Vy thu dọn đồ cho gọn gàng. Đeo túi xách lên vai,

Chi tiết hơn

Cúc cu

Cúc cu HỒI XX Oán Thù Tương Báo, Vĩnh Kết Tơ Duyên Vệ Thiên Nguyên đoán chắc là Phi Phụng nên tinh thần vô cùng hưng phấn, chàng liếc mắt nhìn qua thì quả nhiên là nàng, chàng vội kêu lên: - Phi Phụng, nàng đến

Chi tiết hơn

PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link Audio Tại Website

PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link Audio Tại Website PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 28-7-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Vì sao con người ai

Chi tiết hơn

Truyện ngắn : Bà Năm xóm Chợ Bà Chiểu

Truyện ngắn : Bà Năm xóm Chợ Bà Chiểu 1 Truyện ngắn : Bà Năm đi Mỹ *** Phan Đức Minh - Chợ Bà Chiểu ở Sài Gòn - Mấy hôm nay, Bà Năm mất cả ăn, cả ngủ vì chỉ còn 1 ngày nữa thôi, sáng mai là Bà lên máy bay sang Mỹ đoàn tụ gia đình, sống với

Chi tiết hơn

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc CHƯƠNG XIV Nhu Phong trở về nhà, lúc cha mẹ cô không ngờ đến vì chị Hương không hề hé môi gì với ông bà Công Đạt chuyện chị đến gặp Nhu Phong. Chị không dám nói cho ông bà chủ biết, chẳng qua chị sợ Nhu

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 5 Hai con thằn lằn con đùa nhau, cắn nhau đứt đuôi.... Một số điện thoại lạ hoắc hiện lên màn hình. Nhạc chuông reo lần thứ hai, Phương Vy mới chịu ấn nút nghe máy. - Alô! Vy nghe! Một giọng con trai

Chi tiết hơn

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch  đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó PHẦN VII Nghi Xuân quẹo phải, rẽ trái rồi lại quẹo phải, cô đi vòng vo như thế đến mỏi nhừ cả chân. Nép vào một góc, cô nín thở. Cái đuôi theo sau cô không còn bám theo nữa. Cởi cái áo đen khoác ngoài

Chi tiết hơn

Trăng Trong Truyện Kiều Lưu Khôn Ngày nay, nhờ những tiến bộ khoa học, nhất là khoa học không gian, trăng không còn xa lạ đối với chúng ta nữa. Tuy nh

Trăng Trong Truyện Kiều Lưu Khôn Ngày nay, nhờ những tiến bộ khoa học, nhất là khoa học không gian, trăng không còn xa lạ đối với chúng ta nữa. Tuy nh Trăng Trong Truyện Kiều Lưu Khôn Ngày nay, nhờ những tiến bộ khoa học, nhất là khoa học không gian, trăng không còn xa lạ đối với chúng ta nữa. Tuy nhiên, hình ảnh vầng trăng lơ lửng giữa trời, câu chuyện

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 Phần 1 Cho mẹ uống thuốc và đi ngủ, Yên Lam bước ra băng ghế đá chỗ khuôn viên phía trước buồng bệnh của mẹ ngồi. Chiều nay, bác sĩ vừa mới gọi cô vào phòng nói chuyện. Theo như lời bác sĩ nói thì mẹ cô

Chi tiết hơn

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong Tràm Cà Mau Vào chuyện: Trên một đảo nhỏ nằm giữa biên giới Việt Nam, Cao Miên và Thái Lan, không biết thuộc địa phận nước nào, có một gia đình bốn người vui sống êm đềm. Ba cha con là người địa phương,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 25-AI CA.docx

Microsoft Word - 25-AI CA.docx 1 Thành Hoang Phế (Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ) 1 Kìa thành phố một thời đông người nhộn nhịp, Nay thưa người đơn chiếc đìu hiu! Kìa nàng vốn đại đô các nước, Giờ trở thành góa phụ cô đơn! Kìa nàng vốn nữ hoàng

Chi tiết hơn

mộng ngọc 2

mộng ngọc 2 PHẦN BA Bỗng dưng thật yên ắng, Lam Phương rúc vào cái vỏ của cô, cô đang học thi, thỉnh thoảng mới đi tìm Phú Quang hỏi anh những chỗ khó hiểu. Phú Quang vừa đỡ phiền phức vừa không bận tâm. Nhưng chiều

Chi tiết hơn

hanhtrinhdenUC_2917JUN05

hanhtrinhdenUC_2917JUN05 Hồi ký Chủ đề: Vượt Biển Tác giả: Phương Thảo Nguyễn Kim Thơm Cuộc hành trình đến đất ÚC (Thi viết về đề tài người Việt trên đất Úc. Do Báo SAIGON TIMES Tổ chức. Bài dự thi số 44. Melbourne VIC. Đăng ngày

Chi tiết hơn

Cúc cu

Cúc cu CHƯƠNG 4 Thiên Hương ngồi khép nép trên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bàn trang điểm rộng rãi. Phía bên giường, mẹ Thiếu Giang đang nằm dài cho một cô gái xoa bóp. Thỉnh thoảng bà lại mở mắt nói chuyện với cô

Chi tiết hơn

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Cho hay thiên địa chí công, Dữ lành báo ứng vô cùng

Chi tiết hơn

No tile

No tile CHƯƠNG V - Nhật Linh! Em nhớ kỹ chưa, nói lại cho anh nghe xem nào? Quang Bình lên tiếng chất vấn sau khi đã diễn thử một lần các điệu vũ cho Nhật Linh xem. Nhật Linh vừa nhún nhẩy đôi chân, vừa nhắc lại

Chi tiết hơn

Tải truyện Nàng Không Là Góa Phụ | Chương 16 : Chương 16

Tải truyện Nàng Không Là Góa Phụ | Chương 16 : Chương 16 Nàng Không Là Góa Phụ Chương 16 : Chương 16 Trong suốt hai tuần trước ngày đám cưới, anh không nghĩ gì cả ngoài tâm trạng hoang mang và buồn bã. Anh không muốn lấy vợ, nhất là không muốn lấy một phụ nữ

Chi tiết hơn

Tùng, Một Chỗ Ngồi Dưới Chân Cầu Thang _ (Nguyễn Vĩnh Nguyên) (Tạp ghi)

Tùng, Một Chỗ Ngồi Dưới Chân Cầu Thang _ (Nguyễn Vĩnh Nguyên) (Tạp ghi) TÙNG, MỘT CHỖ NGỒI DƯỚI CHÂN CẦU THANG SGTT Xuân 2013 - Tùng có một không gian chính, nhiều người biết. Và một góc phụ khiêm cung nằm khuất phía sau quầy phục vụ, ít ai ngồi. Không biết ngày trước thì

Chi tiết hơn