LAS VEGAS LIVE U BOYS DIVISION POOL KEY Pool Team Name Pool Team Name E2 3Ball Academy (CA) E1 Hoopsters (FL) J3 5onfive Black (CA) G3 Hub City

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "LAS VEGAS LIVE U BOYS DIVISION POOL KEY Pool Team Name Pool Team Name E2 3Ball Academy (CA) E1 Hoopsters (FL) J3 5onfive Black (CA) G3 Hub City"

Bản ghi

1 LAS VEGAS LIVE U BOYS DIVISION POOL KEY Pool Team Name Pool Team Name E2 3Ball Academy (CA) E1 Hoopsters (FL) J3 5onfive Black (CA) G3 Hub City Gym Rats (CA) D3 5onfive Red (CA) D4 Impact Basketball (CA) E4 Above and Beyond (CA) C4 Inland Force (CA) D2 Arizona Eagles C1 JAM (CA) G2 Arizona Kings I4 LBA (CA) I3 AZ Stars Kaos B3 NM Spotlight (NM) H4 Aztecs (CA) F2 ProSkills Select (TX) A3 Baseline 2 Baseline (CA) J4 Roadrunners (CA) H2 Bozone (MT) A2 (FL) G1 Dickinson Select Gators (TX) D1 Seattle HYPE (WA) C3 Drill for Skill/Tucson Spartans (AZ) I1 SF Rebels (CA) C2 DRIVE Basketball (BC, Canada) B4 Supreme Court Panthers (FL) I2 EBC 7th Blue (WA) A1 Team Bibby Red (AZ) A4 Elite Shooting Stars (CA) F4 (WA) B1 Flight Elite (CA) B2 The Force (CO) J1 FOH Seattle (WA) H3 Top Gun Coastal Elite (CA) J2 Garland Dream Team (TX) F1 True Ballers Hustle (CA) F3 Great Falls Heat (MT) E3 (NV) H1 Hardwood Hustlers (UT) G4 Yellow Jackets (CA)

2 LAS VEGAS LIVE U BOYS DIVISION POOLS POOL A A1 Team Bibby Red (AZ) 2 1 2nd A2 (FL) 3 0 1st A3 Baseline 2 Baseline (CA) 0 3 4th A4 Elite Shooting Stars (CA) 1 2 3rd POOL B B1 Flight Elite (CA) 2 1 2nd B2 The Force (CO) 0 3 4th B3 NM Spotlight (NM) 2 1 3rd B4 Supreme Court Panthers (FL) 2 1 1st POOL C C1 JAM (CA) 3 0 1st C2 DRIVE Basketball (BC, Canada) 0 3 4th C3 Drill for Skill/Tucson Spartans (AZ) 2 1 2nd C4 Inland Force (CA) 1 2 3rd POOL D D1 Seattle HYPE (WA) 2 1 1st D2 Arizona Eagles 2 1 2nd D3 5onfive Red (CA) 0 3 4th D4 Impact Basketball (CA) 2 1 3rd POOL E E1 Hoopsters (FL) 2 1 2nd E2 3Ball Academy (CA) 1 2 3rd E3 (NV) 3 0 1st E4 Above and Beyond (CA) 0 3 4th POOL F F1 True Ballers Hustle (CA) 1 2 3rd F2 ProSkills Select (TX) 2 1 2nd F3 Great Falls Heat (MT) 0 3 4th F4 (WA) 3 0 1st POOL G G1 Dickinson Select Gators (TX) 2 1 3rd G2 Arizona Kings 0 3 4th G3 Hub City Gym Rats (CA) 2 1 1st G4 Yellow Jackets (CA) 2 1 2nd POOL H H1 Hardwood Hustlers (UT) 1 2 2nd H2 Bozone (MT) 1 2 4th H3 Top Gun Coastal Elite (CA) 3 0 1st H4 Aztecs (CA) 1 2 3rd POOL I I1 SF Rebels (CA) 3 0 1st I2 EBC 7th Blue (WA) 1 2 3rd I3 AZ Stars Kaos 2 1 2nd I4 LBA (CA) 0 3 4th POOL J J1 FOH Seattle (WA) 2 1 2nd J2 Garland Dream Team (TX) 3 0 1st J3 5onfive Black (CA) 1 2 3rd J4 Roadrunners (CA) 0 3 4th

3 POOL PLAY SCHEDULE TIME COURT 1 COURT 2 5:10 PM 6:15 PM 7:20 PM 8:25 PM WEDNESDAY, JULY 18, 2012 TARKANIAN BASKETBALL ACADEMY 9:30 PM J1 vs. J3 (66-33) I3 vs. I4 (49-43) COURT 3 E1 vs. E3 (43-74) D1 vs. D3 (70-27) A3 vs. A4 (56-66) B2 vs. B4 (50-61) C3 vs. C4 (50-45) COURT 4 F2 vs. F3 (63-39) G1 vs. G3 (54-47) J4 vs. J2 (33-45) F1 vs. F4 (54-69) H3 vs. H4 (60-24) THURSDAY, JULY 19, 2012 TARKANIAN BASKETBALL ACADEMY TIME COURT 1 COURT 2 COURT 3 COURT 4 10:10 AM I1 vs. I2 (52-51) 11:15 AM B3 vs. B2 (41-31) F4 vs. F2 (54-45) 12:20 PM A2 vs. A3 (75-41) F3 vs. F1 (75-76) 1:25 PM C1 vs. C3 (44-41) J2 vs. J1 (39-31) 2:30 PM A4 vs. A1 (48-62) C4 vs. C2 (45-20) J3 vs. J4 (41-40) 3:35 PM H4 vs. H1 (37-30) H2 vs. H3 (18-43) 4:40 PM B4 vs. B1 (57-62) I2 vs. I3 (43-45) 5:45 PM E4 vs. E1 (8-76) I4 vs. I1 (49-69) 6:50 PM G4 vs. G1 (38-32) D3 vs. D2 (28-51) 7:55 PM G3 vs. G2 (51-34) D4 vs. D1 (49-38) 9:00 PM B1 vs. B3 (42-52) E3 vs. E2 (58-18) GYM LOCATION Tarkanian Basketball Academy (2730 S Rancho, Las Vegas, NV 89103)

4 POOL PLAY SCHEDULE FRIDAY, JULY 20, 2012 TARKANIAN BASKETBALL ACADEMY TIME COURT 1 COURT 2 COURT 3 COURT 4 9:05 AM F3 vs. F4 (27-73) C2 vs. C1 (22-66) 10:10 AM F1 vs. F2 (74-87) H2 vs. H4 (26-20) 11:15 AM A4 vs. A2 (43-86) E2 vs. E4 (52-18) 12:20 PM A1 vs. A3 (65-42) C1 vs. C4 (52-41) 1:25 PM C3 vs. C2 (63-42) 2:30 PM G2 vs. G4 (25-58) B1 vs. B2 (61-41) 3:35 PM D2 vs. D4 (46-31) B3 vs. B4 (41-81) 4:40 PM H1 vs. H2 (32-19) J2 vs. J3 (59-26) 5:45 PM A2 vs. A1 (74-58) H3 vs. H1 (46-26) 6:50 PM J1 vs. J4 (40-36) I1 vs. I3 (52-40) 7:55 PM D3 vs. D4 (33-58) G1 vs. G2 (55-48) E4 vs. E3 (19-71) I2 vs. I4 (61-16) 9:00 PM D1 vs. D2 (47-29) G3 vs. G4 (70-59) E1 vs. E2 (56-35)

5 PLATINUM CHAMPIONSHIP BRACKET Hub City Gym Rats SAT 12:20 PM Drill for Skill/Tucson Sp SAT 1:25 PM ProSkills Select Garland Dream Team SAT 2:30 PM AZ Stars Kaos The Force SAT 3:35 PM Hardwood Hustlers Baseline 2 Baseline SAT 3:35 PM Arizona Eagles FOH Seattle SAT 2:30 PM SF Rebels Hoopsters SAT 1:25 PM Top Gun Coastal Elite SAT 12:20 PM Yellow Jackets Flight Elite SAT 4:40 PM Drill 4 Skill/Tucson Elite Shooting Stars SAT 5:45 PM SAT 6:50 PM AZ Stars Kaos Seattle HYPE SAT 7:55 PM The Force JAM SAT 7:55 PM Arizona Eagles SAT 6:50 PM SF Rebels NM Spotlight SAT 5:45 PM Team Bibby Red SAT 4:40 PM Top Gun Coastal Elite Flight Elite SUN 9:05 AM The Force JAM SUN 9:05 AM Team Bibby Red SUN 11:15 AM SUN 11:15 AM ALL GAMES AT TARKANIAN PLATINUM CHAMPIONSHIP SUN 1:25 PM RUNNIN REBELS

6 GOLD CHAMPIONSHIP BRACKET Inland Force SAT 8:00 AM Aztecs True Ballers Hustle SAT 9:05 AM 5onFive Black 3Ball Academy SAT 10:10 AM EBC 7th Blue Dickinson Select Gators SAT 11:15 AM Impact Basketball Inland Force SUN 10:10 AM True Ballers Hustle EBC 7th Blue SUN 10:10 AM Dickinson Select Gators ALL GAMES AT TARKANIAN True Ballers Hustle GOLD CHAMPIONSHIP SUN 12:20 PM Court 2 Dickinson Select Gators TRUE BALLERS HUSTLE SILVER CHAMPIONSHIP BRACKET DRIVE Basketball SAT 8:00 AM Bozone Great Falls Heat SAT 9:05 AM Roadrunners Above and Beyond SAT 10:10 AM LBA Arizona Kings SAT 11:15 AM 5onFive Red DRIVE Basketball Court 1 Great Falls Heat LBA Court 2 Arizona Kings ALL GAMES AT TARKANIAN Great Falls Heat SILVER CHAMPIONSHIP SUN 12:20 PM LBA GREAT FALLS HEAT

2015 LAS VEGAS EASTER SHOWDOWN 17U BOYS DIVISION POOL KEY L1 24/7 Hoops (UT) I3 LBA (CA) H2 702 Select Black (NV) J2 Lethbridge Blazers (AB, Canada) F

2015 LAS VEGAS EASTER SHOWDOWN 17U BOYS DIVISION POOL KEY L1 24/7 Hoops (UT) I3 LBA (CA) H2 702 Select Black (NV) J2 Lethbridge Blazers (AB, Canada) F 17U BOYS DIVISION POOL KEY L1 24/7 Hoops (UT) I3 LBA (CA) H2 702 Select Black (NV) J2 Lethbridge Blazers (AB, Canada) F3 702 Select Red (NV) C3 LV Stars (NV) L3 805 Vikes (CA) J1 Mad Moves, Inc. (NV) B2

Chi tiết hơn

DRESS REHEARSAL SCHEDULE- THURSDAY MAY 21ST RECITAL 2015 NORTH ROCKLND HIGH SCHOOL Arrive Class Stage photos leave 3:30 Ba 4 BE Sat 2:00 RED, WHITE &

DRESS REHEARSAL SCHEDULE- THURSDAY MAY 21ST RECITAL 2015 NORTH ROCKLND HIGH SCHOOL Arrive Class Stage photos leave 3:30 Ba 4 BE Sat 2:00 RED, WHITE & DRESS REHEARSAL SCHEDULE- THURSDAY MAY 21ST 3:30 Ba 4 BE Sat 2:00 RED, WHITE & BLUE PERF #1 4:10 4:30 5:10 3:30 Ba 5 LR Fri 6:30 4:10 4:30 5:10 3:30 Ba 6/7A BE Sat 12:00 4:10 4:30 5:10 3:45 Ki 1 LR Mon

Chi tiết hơn

2019_Delano_8th_Annual_3_on_3_Basketball_League_Division_Schedule

2019_Delano_8th_Annual_3_on_3_Basketball_League_Division_Schedule 2019 Delano 8th Annual 3 on 3 Basketball League Division Schedule for: 05/19/2019 Boys 2022 (Grade 9) 05/19/2019 08:10PM 8 B22-A : Stallions (Nermyr) B24-C : Girl Scouts (Franzen) 05/19/2019 08:35PM 8

Chi tiết hơn

BULLETIN No 4 Kien Giang, May

BULLETIN No 4 Kien Giang, May BULLETIN No 4 Kien Giang, May 4-209 COMPETITION SCHEDULE THE 3th INTERNATIONAL WOMEN S VOLLEYBALL TOURNAMENT VTV9-BINH DIEN CUP 209 (//209 9//209 ) Poo A. VTV BINH DIEN 2. NANJING 3. VIETIN BANK 4. THAI

Chi tiết hơn

План Вознаграждений_StepCoin_eng_small

План Вознаграждений_StepCoin_eng_small Ra Mắt Thế Giới! Mô hình hoạt động kinh doanh độc đáo Tạo thu nhập từ việc luyện tập. Phương thức trả thưởng chưa từng có 7 BƯỚC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SỰ TỰ DO TÀI CHÍNH 1 2 Tiền thưởng trực tiếp Tiền thưởng tăng

Chi tiết hơn

Page 1 Revised A 6B 7A Saturday, October 24, :00 AM CR THORNS G vs. GUSA SOL G TC AUSTIN AZTEKS G vs. WHY CHICAGO RED STARS G NCUSA W

Page 1 Revised A 6B 7A Saturday, October 24, :00 AM CR THORNS G vs. GUSA SOL G TC AUSTIN AZTEKS G vs. WHY CHICAGO RED STARS G NCUSA W Page 1 Revised 10-21-15 6A 6B 7A 10:00 AM CR THORNS G vs. GUSA SOL G TC AUSTIN AZTEKS G vs. WHY CHICAGO RED STARS G NCUSA WHITE G vs. LNSC BURN G 11:00 AM CRSC GOLD vs. CSL BLACK WYSA FLASH G vs. TC OKC

Chi tiết hơn

2019 SCHEDULE

2019 SCHEDULE MONDAY FL KING SOCCER ELECTIVE Lunch SWIM LI RUNNING BASES ELECTIVE Lunch SWIM ST FLAG FOOTBALL T3 ELECTIVE Lunch SWIM VI ELECTIVE FLAG FOOTBALL SWIM Lunch RA ELECTIVE SOFTBALL SWIM Lunch UN BBALL SKILLS

Chi tiết hơn

Bản Tin RA KHƠI SỐ 7 Trong Số Này Tâm Thư Của Linh Mục Tổng Linh Hướng Trang 01 Danh Sách Các Hội Viên Mới Qua Đời Trang Sinh Hoạt & Thông Báo T

Bản Tin RA KHƠI SỐ 7 Trong Số Này Tâm Thư Của Linh Mục Tổng Linh Hướng Trang 01 Danh Sách Các Hội Viên Mới Qua Đời Trang Sinh Hoạt & Thông Báo T Bản Tin RA KHƠI SỐ 7 Trong Số Này Tâm Thư Của Linh Mục Tổng Linh Hướng Trang 01 Danh Sách Các Hội Viên Mới Qua Đời Trang 04-05 Sinh Hoạt & Thông Báo Trang 06 2019 www.dccthaingoai.com Thư Tổng Linh Hướng

Chi tiết hơn

BULLETIN No.1 Kien Giang, May 11, 2019

BULLETIN No.1 Kien Giang, May 11, 2019 BULLETIN No. Kien Giang, May, 09 COMPETITION SCHEDULE THE 3th INTERNATIONAL WOMEN S VOLLEYBALL TOURNAMENT VTV9-BINH DIEN CUP 09 (/5/09 9/5/09 ) Poo A. VTV BINH DIEN. NANJING 3. VIETIN BANK 4. THAI LAND

Chi tiết hơn

Kim League schedule

Kim League schedule Dec 6th 9:00 AMMighty Ducks v Gators(P Raiders v Ducks (1-2nd) 10:00 ABulls v Bobcats(PreschooIrish v Vikings (1-2nd) 11:00 ALakers v Thunder(K) Pacers v Foresters (1-2nd) 12:00 PHeat v Magic (K) Rebels

Chi tiết hơn

State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P

State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P ➋ STATE 1A BASKETBALL 234567 5891054 ❶❷❸❹❺❻❸ ❼❽❾❿ ➀➁❸ ➂➃➄➂➃ ➅➆➆➇ ➈➉➊➌ ➂➍ ➂➍➄➂➍ ➈➇➎➌➏ ➐➉➎➎➌➑ ➂➍ ➂➒➄➂➒ ➓➏➎➌➌ ➉➎ ➂➂ ➂ ➄➂ ➐➇ ➌➎➏ ➌➎ ➂➂ ➍➃➄➍➃ ➇➆➉➎➎➌ ➑➌

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Doc1.docx

Microsoft Word - Doc1.docx COMPETITION SCHEDULE (DAY 2-Friday 22 APRIL) Men's Team Date Friday, April 22nd 2011 Time Court Match Pool Team "A" VS Pool Team "B" Score 1 25 R16 KAZ (DYACHENKO/ SIDOREN) VS R16 INA (DIAN/I PUTU) 21-14,

Chi tiết hơn

ICE CREAM DAY

ICE CREAM DAY 1 GAMES & SPORTS MONTHLY SPORTS ACTIVITIES 2 ARTISTS AT RUN PP II 11 APRIL 2017 3 PASSING THE PARCEL - PP I 28 APRIL 2017 4 POP A BALLOON RACE CLASS I 05 MAY 2017 5 DRESS UP & RUN PP I 08 MAY 2017 6 WATER

Chi tiết hơn

2019_Prior_Lake_7th_Annual_3_on_3_Basketball_League_Division_Schedule

2019_Prior_Lake_7th_Annual_3_on_3_Basketball_League_Division_Schedule 2019 Prior Lake 7th Annual 3 on 3 Basketball League Division Schedule for: 05/19/2019 Boys 2022 (Grade 9) 05/19/2019 06:45PM 2 B22-C : Cookies and Cream (Edmiston) B23-D : Royals (Bente) 05/19/2019 07:10PM

Chi tiết hơn

Chuùa Ñaõ Phuïc Sinh Alleluia! Alleluia! Trong Số Này Thư Tổng Linh Hướng Tâm Thư Của Linh Mục Tổng Linh Hướng Trang 01 Danh Sách Các Hội Viên Đau Yếu

Chuùa Ñaõ Phuïc Sinh Alleluia! Alleluia! Trong Số Này Thư Tổng Linh Hướng Tâm Thư Của Linh Mục Tổng Linh Hướng Trang 01 Danh Sách Các Hội Viên Đau Yếu Chuùa Ñaõ Phuïc Sinh Alleluia! Alleluia! Trong Số Này Thư Tổng Linh Hướng Tâm Thư Của Linh Mục Tổng Linh Hướng Trang 01 Danh Sách Các Hội Viên Đau Yếu Trang 03 Danh Sách Các Hội Viên Mới Qua Đời Trang

Chi tiết hơn

untitled

untitled WT Jones Field on the Reservation at Riverdale Hig, Wednesday, May 20, 2009 Final 1 2 3 4 5 6 R H E Decatur County Riverside 5 0 10 2 0 17 18 2 Coalfield 0 0 1 0 0 X 1 3 2 W: J. Keen, L: M. Johnston RIVERSIDE

Chi tiết hơn

GAMES ITEM CODE AND MAXIMUNM NUMBER OF PLAYERS Sl ITEM NAME S Ju Boys S Ju Girls Ju Boys Ju Girls Sen Boys Sen Girls 1 BASKET BALL (12)

GAMES ITEM CODE AND MAXIMUNM NUMBER OF PLAYERS Sl ITEM NAME S Ju Boys S Ju Girls Ju Boys Ju Girls Sen Boys Sen Girls 1 BASKET BALL (12) GAMES ITEM CODE AND MAXIMUNM NUMBER OF PLAYERS Sl ITEM NAME S Ju Boys S Ju Girls Ju Boys Ju Girls Sen Boys Sen Girls 1 BASKET BALL (12) 400 401 402 403 404 405 2 VOLLEY BALL (12) 406 407 408 409 410 411

Chi tiết hơn

;lmgvrglkdnlkvmnfdlf

;lmgvrglkdnlkvmnfdlf In 1861, Mary MacKillop went to work in Penola, a small town in South Australia. Here she met a Catholic priest, Father Julian Woods. Together they opened Australia's first free Catholic school. At that

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 20/05/ th Street SE. Calgary,

BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 20/05/ th Street SE. Calgary, BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 20/05/2018 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/Fax: (403) 262-1078

Chi tiết hơn

BẢN TIN IR QUÝ 1/2019 Nhìn về năm 2019 và các năm tiếp theo, HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên công ty luôn tỉnh thức để sáng tạo không ngừng, vượt tr

BẢN TIN IR QUÝ 1/2019 Nhìn về năm 2019 và các năm tiếp theo, HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên công ty luôn tỉnh thức để sáng tạo không ngừng, vượt tr Nhìn về năm 2019 và các năm tiếp theo, HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên công ty luôn tỉnh thức để sáng tạo không ngừng, vượt trên chuyển biến nhanh chóng của nền kinh tế và trào lưu xã hội - công nghệ

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

FA-Keppel_PalmGarden_Brochure_Content-23,5x32cm

FA-Keppel_PalmGarden_Brochure_Content-23,5x32cm Những cư dân tương lai của Palm Garden sẽ dễ dàng tiếp cận các tiện ích và tiện nghi đỉnh cao tại khu đô thị Palm City, từ văn phòng, trường học cho đến cơ sở y tế và trung tâm thương mại. Future residents

Chi tiết hơn

Du thuyền 5 sao thành phố giải trí trên biển Khám phá hải trình: Singapore Malaysia Thailand (6N) Trên du thuyền MARINER OF THE SEAS Khởi hành: 1/12/2

Du thuyền 5 sao thành phố giải trí trên biển Khám phá hải trình: Singapore Malaysia Thailand (6N) Trên du thuyền MARINER OF THE SEAS Khởi hành: 1/12/2 Du thuyền 5 sao thành phố giải trí trên biển Khám phá hải trình: Singapore Malaysia Thailand (6N) Trên du thuyền MARINER OF THE SEAS Khởi hành: 1/12/2014 Mariner of the Seas thành phố giải trí trên biển,

Chi tiết hơn

MEN'S BASKETBALL - MAY 2011.xls

MEN'S BASKETBALL - MAY 2011.xls SEMO BASKETBALL STRENGTH TRAINING WEEK ONE MONDAY LIFTING SETS/REPS 2. Squat 4x8,,.. 3a. DB Incline Press 3x12,,. 3b. Lat Pulldown 3x12,,. 3c. DB Walking Lunges 3x8 E,,. 4. Hypers 2x20 E,, 5. Hanging Knee

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

Surplus Stock POWER TOOLS July 2019 ITEM CODE DESCRIPTION PRICE EX GST PRICE INC.GST PER AVAIL.STK. METABO DRIVER BOSCH DRIVER METABO POWERGR

Surplus Stock POWER TOOLS July 2019 ITEM CODE DESCRIPTION PRICE EX GST PRICE INC.GST PER AVAIL.STK. METABO DRIVER BOSCH DRIVER METABO POWERGR Surplus Stock POWER TOOLS July 2019 ITEM CODE DESCRIPTION PRICE EX GST PRICE INC.GST PER AVAIL.STK. METABO DRIVER BOSCH DRIVER 60007759 METABO POWERGRIP Li DRIVER $ 239.00 $ 262.90 EA 1 HITCHI 12V DRILL

Chi tiết hơn

Gateway To Freedom Project Dự Án Xây Dựng Đường Đến Tự Do Danh Sách đồng hương đóng góp gạch cho lối vào cổng chính của Thư Viện Thomas Jefferson. Thứ

Gateway To Freedom Project Dự Án Xây Dựng Đường Đến Tự Do Danh Sách đồng hương đóng góp gạch cho lối vào cổng chính của Thư Viện Thomas Jefferson. Thứ Gateway To Freedom Project Dự Án Xây Dựng Đường Đến Tự Do Danh Sách đồng hương đóng góp gạch cho lối vào cổng chính của Thư Viện Thomas Jefferson. Thứ Họ Tên Tự 1 Nguyệt M. Oakberg ( 2 2 Vietnamese American

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SẢN PHẨM SMARPHONE & APPLE ÁP DỤNG GIẢM THÊM 500,000 ĐÔ NG CHO HO A ĐƠN TRI GIÁ TƯ 5,000,000 ĐÔ NG I. DANH MỤC SẢN PHẨM SMARTPHONE MÃ HÀNG T

DANH SÁCH SẢN PHẨM SMARPHONE & APPLE ÁP DỤNG GIẢM THÊM 500,000 ĐÔ NG CHO HO A ĐƠN TRI GIÁ TƯ 5,000,000 ĐÔ NG I. DANH MỤC SẢN PHẨM SMARTPHONE MÃ HÀNG T DANH SÁCH SẢN PHẨM SMARPHONE & APPLE ÁP DỤNG GIẢM THÊM 500,000 ĐÔ NG CHO HO A ĐƠN TRI GIÁ TƯ 5,000,000 ĐÔ NG I. DANH MỤC SẢN PHẨM SMARTPHONE MÃ HÀNG TÊN HÀNG GBL NOKIA 1239961 ĐTDĐ NOKIA 1320 RM-996 CV

Chi tiết hơn

Giáo Dục Quốc Tế Trường Cao Đẳng Pierce

Giáo Dục Quốc Tế Trường Cao Đẳng Pierce Giáo D ục Quốc Tế T rường C ao Đẳng P ier ce Giáo Dục Quốc Tế Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu (IEP) Chương Trình Chuyển Tiếp Đại Học dành cho Bằng Cao Đẳng Chương Trình Hoàn Thành Bậc Trung Học Cấp Tốc

Chi tiết hơn

Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas Shrine of Our Lady of La Vang S

Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas Shrine of Our Lady of La Vang S Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas 4835 S. Pearl St., Las Vegas, Nevada 89121 * Tel. (702) 821-1459 http://www.lavanglasvegas.com Đại Hội MẸ LA VANG 2013 Vào Sa Mạc Với Mẹ La Vang Kỳ VI 3:30 pm: Đón Tiếp Quý

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Mình Máu Thánh Chúa 03/06/ th Street SE. Calgary, Alber

BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Mình Máu Thánh Chúa 03/06/ th Street SE. Calgary, Alber BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Mình Máu Thánh Chúa 03/06/2018 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/Fax: (403) 262-1078 Email:

Chi tiết hơn

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!"2#

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!2# 012324103 567689ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO ÿ,-.ÿ/01ÿ023-ÿ4-56046ÿ.3ÿ06ÿ789:;77ÿ6-ÿ?0@aÿbcdeÿfgh56ÿ05iÿ3?hfÿ6?aÿj-ga05ÿk0gÿl-5-gÿm-2 28 9!"2#2$0%%&&'5%(64)* 02$ 2898/7ÿ-,,?5 +,-./0ÿ2/-ÿ3.4.-/05ÿ6.7,-8/9ÿ:,0,-ÿ;,9

Chi tiết hơn

MEDIKEY_Whitepaper_v1.2 (VET)

MEDIKEY_Whitepaper_v1.2 (VET) Medical Information Key on the Blockchain Whitepaper Ver1.2 2019.04.12 MỤC LỤC 1. Khái niệm về MEDIKEY 1.1. MEDIKEY là gì? 1.2. Bối cảnh dự án 2. Thành phần kĩ thuật của MEDIKEY 2.1. Phương pháp quản lí

Chi tiết hơn

Crystal Reports ActiveX Designer tmp

Crystal Reports ActiveX Designer tmp Rasi turn of planets Time Zone : GMT +5:30 Indian Time ã Vu, úu`m Mon, 15 May, 2006 02:57:07 AM Wõ`Tm Wõ`Tm Thu, 15 June, 2006 09:33:11 AM ªÕ]m ªÕ]m Sun, 16 July, 2006 08:25:34 PM LPLm LPLm Thu, 17 August,

Chi tiết hơn

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence Astrological Calendar for Jennifer Lawrence January Capricorn Ò ' Ò' Ò ' «Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Tra-Tra ª Å Ã Ã Æ Â Å Æ Â Æ Â Å Æ Â Ä Å Æ Ãª Â Ô 0 Tra-Nat Š ƪ ƪ Ä Â Ä Äª Ä Â Ä Ã Ä Ã Â Ä Ã Ã Åª Å Â Ã

Chi tiết hơn

San Diego Table Tennis Joint Team League Summer Invitation USA Table Tennis League Sponsored by Paddle Palace and Stiga Game Match Group A A B C D E F

San Diego Table Tennis Joint Team League Summer Invitation USA Table Tennis League Sponsored by Paddle Palace and Stiga Game Match Group A A B C D E F Summer Invitation USA Table Tennis League Sponsored by Paddle Palace and Stiga Game Match Group A A B C D E F G Record Record Place A SDTTA1 (HTC) W(4-1) W (3-0) W(3-2) B SDTTA2 (S.P.) W (4-1) W (3-1)

Chi tiết hơn

Department of Electrical and Electronics Engineering LIST OF THE STUDENTS PARTICIPATED in EXRA- CURRICULAR ACTIVITIES AY: Sl. No Ye

Department of Electrical and Electronics Engineering LIST OF THE STUDENTS PARTICIPATED in EXRA- CURRICULAR ACTIVITIES AY: Sl. No Ye LIST OF THE STUDENTS PARTICIPATED in EXRA- CURRICULAR ACTIVITIES AY: -19 2.0. / 1 2 4 5 6 7 1- v 1- v 24-28 NOV 4-5 Jan -8 Dec 18-21 Oct 4-5 Aug RACHITHA P V D SAI DINESH 1711D501 1611A0287 1611A0274 1711D501

Chi tiết hơn

Website

Website Trường trung học Balwyn là trường dạy chung cho cả nam lẫn nữ học sinh từ lớp 7 12 với khoảng 2000 học sinh. Vị trí trường chúng tôi nằm vào hướng Đông của thành phố Melbourne, trường được thành lập vào

Chi tiết hơn

JUNIOR BOYS TEAMS Pool A A1 A2 A3 A4 A5 A6 Pts. Pos CHINA CHN INDIA 2 IND CAMBODIA 2 CAM2 0-5

JUNIOR BOYS TEAMS Pool A A1 A2 A3 A4 A5 A6 Pts. Pos CHINA CHN INDIA 2 IND CAMBODIA 2 CAM2 0-5 JUNIOR BOYS TEAMS Pool A A A2 A3 A4 A5 A6 Pts. Pos. 04 CHINA CHN - 5-0 5-0 - - 4 2 06 INDIA 2 IND2 - - 5-0 5-0 - 4 3 03 CAMBODIA 2 CAM2 0-5 - - 4- - 3 4 4 09 NT / WA N/W 0-5 0-5 - 3-2 - 4 5 SOUTH AUSTRALIA

Chi tiết hơn

FINAL SCORE Utah #1 Washington April 06, 2018 Husky SB Stadium (Seattle, Washington) F I N A L S T A T I S T I C S

FINAL SCORE Utah #1 Washington April 06, 2018 Husky SB Stadium (Seattle, Washington) F I N A L S T A T I S T I C S FINAL SCORE Utah 17-16 0 #1 Washington 37-2 5 April 06, 2018 Husky SB Stadium (Seattle, Washington) F I N A L S T A T I S T I C S Official Box Score - Final Utah at Washington Utah 0 (17-16) # Player Pos

Chi tiết hơn

Game: New Brunswick vs Alberta (Visiting Team) Team: New Brunswick Date: 08/02/2017 # Name Pos Inn Cole Spilman RF 1 F-5 BB F-7 88

Game: New Brunswick vs Alberta (Visiting Team) Team: New Brunswick Date: 08/02/2017 # Name Pos Inn Cole Spilman RF 1 F-5 BB F-7 88 Game: New Brunswick vs Alberta (Visiting Team) # Name Pos Inn 4 5 6 7 8 Cole Spilman R -5 88 ab r h b b hr rbi tb bb hp sf so sb cs 88 Hunter Atwin P U 88 HR + 4 6 5- + 4 5 B 4 5 Andrew Dodds C HR K -5

Chi tiết hơn

Top 30 Chinese Phrases for Daily Activities 常见的 30 个日常活动短语 Phrases qǐ chuáng 1. 起床 [HSK 2] get up Wǒ měi tiān qī diǎn qǐ chuáng. 我每天七点起床 I get up at 7

Top 30 Chinese Phrases for Daily Activities 常见的 30 个日常活动短语 Phrases qǐ chuáng 1. 起床 [HSK 2] get up Wǒ měi tiān qī diǎn qǐ chuáng. 我每天七点起床 I get up at 7 Top 30 Chinese Phrases for Daily Activities 常见的 30 个日常活动短语 Phrases qǐ chuáng 1. 起床 [HSK 2] get up Wǒ měi tiān qī diǎn qǐ chuáng. 我每天七点起床 I get up at 7 o'clock every day. chī fàn 2. 吃饭 [HSK 1] have a meal

Chi tiết hơn

Startup

Startup BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Số 26.2018 TIN TỨC SỰ KIỆN 01 Khu CNC Đà Nẵng được lựa chọn thí điểm nâng cao tính năng sáng tạo, khởi

Chi tiết hơn

iCeeNee iOS User's Manual.docx

iCeeNee iOS User's Manual.docx CeeNee iceenee ios Remote HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Version 2.0 2013 Copyright 2013 All rights reserved CeeNee, Inc. Website: www.ceenee.com Bản quyền đã được bảo hộ. Không được sao chép, lưu trữ trong hệ thống

Chi tiết hơn

Triê n khai quy trình Báo động đỏ Tối ưu hóa nguồn lực và thời gian vàng đê cứu sống người bệnh nguy kịch TS.BS Đỗ Quốc Huy

Triê n khai quy trình Báo động đỏ Tối ưu hóa nguồn lực và thời gian vàng đê cứu sống người bệnh nguy kịch TS.BS Đỗ Quốc Huy Triê n khai quy trình Báo động đỏ Tối ưu hóa nguồn lực và thời gian vàng đê cứu sống người bệnh nguy kịch TS.BS Đỗ Quốc Huy Giơ i thiệu: xuâ t phát tư thực tiê n Nhu cầu giư ng bệnh ngày càng NB câ p ti

Chi tiết hơn

IBM IBM Bởi: Wiki Pedia IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New Yo

IBM IBM Bởi: Wiki Pedia IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New Yo Bởi: Wiki Pedia, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu

Chi tiết hơn

NRA OUTDOOR NATIONAL RECORDS - OLD B-16 (10/1/95).22 Caliber 20 SHOTS SLOW FIRE - 25 YDS (REDUCED TGT) (OLD B-16) OPEN H. L. ANDERSON, USA 200 9/17/19

NRA OUTDOOR NATIONAL RECORDS - OLD B-16 (10/1/95).22 Caliber 20 SHOTS SLOW FIRE - 25 YDS (REDUCED TGT) (OLD B-16) OPEN H. L. ANDERSON, USA 200 9/17/19 NRA OUTDOOR NATIONAL RECORDS - OLD B-16 (10/1/95).22 Caliber 20 SHOTS SLOW FIRE - 25 YDS (REDUCED TGT) (OLD B-16) OPEN H. L. ANDERSON, USA 200 9/17/1967 CIVILIAN W. AUDELO, LA HABRA, CA 199 4/17/1977 G.

Chi tiết hơn

2001 USRowing SW Regional Masters Championship.xls

2001 USRowing SW Regional Masters Championship.xls 2001 USRowing SW Regional Masters Championship July 8 Lake Natoma, Rancho Cordova, California FINAL RESULTS event # Time Event Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 1A 8:00 WA NAC Lane 5 Lane 6 Lane 7 Heat 1 av

Chi tiết hơn

Crystal Reports ActiveX Designer - 27A.tmp

Crystal Reports ActiveX Designer - 27A.tmp Rasi turn of planets Time Zone : GMT +5:30 Indian Time ÁÚÉ ÈæßÞÎÚ 02:57:07 AM ÈÚäÎÚºÚ Mon, 15 May, 2006 ÈÚäÎÚºÚ 09:33:11 AM Éß Úß«Ú Thu, 15 June, 2006 Éß Úß«Ú 08:25:34 PM OÚÁÛQlOÚ Sun, 16 July, 2006 OÚÁÛQlOÚ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HD SD CD T-88

Microsoft Word - HD SD CD T-88 MODEL: T-88 ELECTRONIC TIME RECORDER HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG ĐỒNG HỒ METRON T-88 JULY 2008 Thông tin về máy T-88 Mục này chứa thông tin giới thiệu về hoạt động của máy. Điều kiện tốt

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ I/2019 (Báo cáo chỉ sử dụng nội bộ, các số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phục vụ cho

Chi tiết hơn

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng chủ biên) NGUYỄN THỊ CHI (Chủ biên) LÊ KIM DUNG PHAN CHÍ NGHĨA VŨ MAI TRANG LƯƠNG QUỲNH TRANG - NGUYỄN QUỐC TUẤN TẬP HAI

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng chủ biên) NGUYỄN THỊ CHI (Chủ biên) LÊ KIM DUNG PHAN CHÍ NGHĨA VŨ MAI TRANG LƯƠNG QUỲNH TRANG - NGUYỄN QUỐC TUẤN TẬP HAI HOÀNG VĂN VÂN (Tổng chủ biên) NGUYỄN THỊ CHI (Chủ biên) LÊ KIM DUNG PHAN CHÍ NGHĨA VŨ MAI TRANG LƯƠNG QUỲNH TRANG - NGUYỄN QUỐC TUẤN TẬP HAI {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} CONTENTS Page...4...6... 16...

Chi tiết hơn

05/04/2019 Page: 1 Show Secretaries, Inc. Results by Class Report Show #6199 SERHA SPRING CELEBRATION I RALEIGH, NC 05/03/2019 Showbill: 32 Class: AQH

05/04/2019 Page: 1 Show Secretaries, Inc. Results by Class Report Show #6199 SERHA SPRING CELEBRATION I RALEIGH, NC 05/03/2019 Showbill: 32 Class: AQH 0/04/019 Page: 1 0/03/019 Showbill: 3 Class: AQHA 143000 Ranch Riding shown entered 1 344 SPANGLED RONNIE JOSIANE GAUTHIER GLEN YASSER 7.0 AQHA - 708867 01 AQHA - 170113 04/1/1984 ROCKY MOUNT, NC 71.00

Chi tiết hơn

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04 ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﻳ ﻮﻓﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15000 ﻛﺘﺎب ﺻﻮﺗ ﻣﺠﺎﻧ ﻳ ﻤ ﻦ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻟﻺﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﺑﺪون إﻧﺘﺮﻧﺖ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﺪون أﻳﺔ ﻧﻘﻮد. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤ ﺘﺤﺪة

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG ĐƠN VỊ TIÊN PHONG TRONG ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT NGUỒN SÁNG, TBCS, HỆ THỐNG & GIẢI PHÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG ĐƠN VỊ TIÊN PHONG TRONG ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT NGUỒN SÁNG, TBCS, HỆ THỐNG & GIẢI PHÁP CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG BẢNG GIÁ SẢN PHẨM RẠNG ĐÔNG 2018 THÁNG 3 UY TÍN - TIN CẬY WWW.HAGICO.NET I. CÁC SẢN PHẨM NGUỒN SÁNG 1. Nguồn sáng LED Bóng đèn LED Bulb...8 Bóng đèn LED TUBE...

Chi tiết hơn

Calendar 2019

Calendar 2019 1 September 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 2 3 09:36 am 4 5 01:09 pm 6 7 08:39 pm Å Å,Ä,Ä 8 023 Æ Ä,Ã,Å,Æ,Æ Æ, Å Æ Ä,Æ,ÆÀ, Ä, Ä,  ŠÅ,Æ,ÅÀ à 9 037 051 10 07:25 am Å, Å, Ä Æ,Å,Å Â, Â, à Æ,Æ,Æ,Æ,Æ Å,ÅÀ,Ã

Chi tiết hơn

FENESTA OPEN 2016 TUESDAY 0 ORDER OF PLAY - SHEET Week of City AITA Referee 3.10,.2016 New Delhi 0 Puneet Gupta 1st Match Court 1 Court 2

FENESTA OPEN 2016 TUESDAY 0 ORDER OF PLAY - SHEET Week of City AITA Referee 3.10,.2016 New Delhi 0 Puneet Gupta 1st Match Court 1 Court 2 FENESTA OPEN 2016 0 ORDER OF PLAY - SHEET 1 4.10.2016 Week of City AITA Referee 3.10,.2016 New Delhi 0 Puneet Gupta 1st Match Court 1 Court 2 Court 3 Court 6 Court 7 Court 8 Court 9 Court 10 Starting at

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn