(Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức: DIN và ISO 9001:2008) STT Tên sản phẩm Áp lực (PN:bar) THÔNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA PP-R - EuroPipe Chiều

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "(Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức: DIN và ISO 9001:2008) STT Tên sản phẩm Áp lực (PN:bar) THÔNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA PP-R - EuroPipe Chiều"

Bản ghi

1 (Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức: DIN và ISO 9001:2008) Tên sản phẩm Áp lực (PN:bar) THÔNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA PP-R - EuroPipe Chiều dày -Giá ống có hiệu lực đến ngày có thông báo giá mới. 1 Ngày 12 tháng 05 năm 2014 GIÁ BÁN (VNĐ/m) (Trước VAT) (Sau VAT) (mm) 1 D m 21,273 23,400 L=4m/ống 2 D m 23,636 26,000 3 D m 26,273 28,900 4 D m 37,909 41,700 L=4m/ống 5 D m 43,636 48,000 6 D m 46,091 50,700 7 D m 49,182 54,100 L=4m/ống 8 D m 59,091 65,000 9 D m 67,818 74, D m 65,909 72,500 L=4m/ống 11 D m 80,000 88, D m 105, , D m 96, ,300 L=4m/ống 14 D m 127, , D m 163, , D m 153, ,000 L=4m/ống 17 D m 200, , D m 257, , D m 213, ,000 L=4m/ống 20 D m 272, , D m 356, , D m 311, ,000 L=4m/ống 23 D m 381, , D m 532, , D m 499, ,000 L=4m/ống 26 D m 581, , D m 750, , D m 618, ,000 L=4m/ống

2 Tên sản phẩm Áp lực (PN:bar) Chiều dày (mm) GIÁ BÁN (VNĐ/m) (Trước VAT) (Sau VAT) 29 D m 754, , D m 1,009,091 1,110, D m 762, ,000 L=4m/ống 32 D m 918,182 1,010, D m 1,281,818 1,410, D m 1,040,909 1,145,000 L=4m/ống 35 D m 1,272,727 1,400, D m 1,704,545 1,875, D m 1,640,000 1,804,000 L=4m/ống 38 D m 2,280,000 2,508, D m 2,680,000 2,948, D m 1,990,000 2,189,000 L=4m/ống 41 D m 2,820,000 3,102, D m 3,300,000 3,630,000 Chủ tịch HĐTV Phòng Kinh doanh -Giá ống có hiệu lực đến ngày có thông báo giá mới. 2

3 THÔNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA PP-R - EuroPipe (Phụ kiện được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức: DIN và ISO 9001:2008) Ngày 12 tháng 05 năm Mối nối thẳng/ Măng sông Phụ kiện đúc D cái 2,818 3,100 D cái 4,727 5,200 D cái 7,273 8,000 D cái 11,636 12,800 D cái 20,909 23,000 D cái 41,818 46,000 D cái 70,091 77,100 D cái 118, ,500 D cái 192, ,600 2 Mối nối ren trong lõi đồng Phụ kiện đúc D20x1/2" 20.0 cái 34,545 38,000 D25x1/2" 20.0 cái 42,273 46,500 D25x3/4" 20.0 cái 47,182 51,900 D32x1" 20.0 cái 76,818 84,500 D40x1.1/4" 20.0 cái 190, ,501 D50x1.1/2" 20.0 cái 252, ,000 D63x2" 20.0 cái 511, ,500 D75x2.1/2" 20.0 cái 728, ,800 D75x2.1/4" 20.0 cái 728, ,800 D90x3" 20.0 cái 1,460,000 1,606,000 D90x3.1/2" 20.0 cái 1,460,000 1,606,000 3 Mối nối ren ngoài lõi đồng Phụ kiện đúc D20x1/2" 20.0 cái 43,636 48,000 D25x1/2" 20.0 cái 50,455 55,501 D25x3/4" 20.0 cái 60,909 67,000 D32x1'' 20.0 cái 90,000 99,000 D40x1.1/ cái 261, ,000 D50x1.1/2" 20.0 cái 327, ,000 D63x2" 20.0 cái 554, ,000 D75x2.1/2" 20.0 cái 850, ,000 D75x2.1/4" 20.0 cái 890, ,000 D90x3.1/2" 20.0 cái 1,718,182 1,890,000 D110x4" 20.0 cái 2,890,909 3,180,000 D110x4.1/2" 20.0 cái 2,890,909 3,180,000 4 Rắc co nhựa Phụ kiện đúc D cái 34,545 38,000 D cái 50,909 56,000 D cái 73,182 80,500 D cái 84,091 92,500 -Giá ống có hiệu lực đến ngày có thông báo giá mới. 3

4 D cái 126, ,000 D cái 292, ,000 5 Rắc co ren trong Phụ kiện đúc D20x1/2" 20.0 cái 82,273 90,500 D25x3/4" 20.0 cái 131, ,000 D32x1'' 20.0 cái 193, ,500 D40x1.1/ cái 302, ,000 D50x1.1/2" 20.0 cái 527, ,000 D63x2" 20.0 cái 702, ,000 6 Rắc co ren ngoài Phụ kiện đúc D20x1/2" 20.0 cái 87,727 96,500 D25x3/4" 20.0 cái 136, ,500 D32x1'' 20.0 cái 215, ,500 D40x1.1/ cái 319, ,000 D50x1.1/2" 20.0 cái 563, ,500 D63x2" 20.0 cái 761, ,000 7 Côn thu/ Mối nối chuyển bậc Phụ kiện đúc D25x cái 4,364 4,800 D32x cái 6,182 6,800 D40x cái 9,545 10,500 D50x cái 17,182 18,900 D63x cái 33,273 36,600 D32x cái 6,182 6,800 D40x cái 9,545 10,500 D50x cái 17,182 18,900 D63x cái 33,273 36,600 D40x cái 9,545 10,500 D50x cái 17,182 18,900 D63x cái 33,273 36,600 D50x cái 17,182 18,900 D63x cái 33,273 36,600 D75x cái 58,091 63,900 D63x cái 33,273 36,600 D75x cái 58,091 63,900 D110x cái 166, ,600 D75x cái 58,091 63,900 D90x cái 94, ,700 D110x cái 166, ,600 D90x cái 94, ,700 D110x cái 166, ,600 8 Cút 90 độ Phụ kiện đúc D cái 5,273 5,800 D cái 7,000 7,700 D cái 12,273 13,500 D cái 20,000 22,000 D cái 35,091 38,600 D cái 107, ,201 D cái 140, ,300 D cái 216, ,000 -Giá ống có hiệu lực đến ngày có thông báo giá mới. 4

5 D cái 440, ,000 8 Cút 45 độ Phụ kiện đúc D cái 4,364 4,800 D cái 7,000 7,700 D cái 10,545 11,600 D cái 21,000 23,100 D cái 40,091 44,100 D cái 91, ,000 D cái 141, ,300 D cái 168, ,000 D cái 292, ,100 9 Cút 90 độ ren trong lõi đồng Phụ kiện đúc D20x1/2" 20.0 cái 38,455 42,301 D25x1/2" 20.0 cái 43,636 48,000 D25x3/4" 20.0 cái 58,818 64,700 D32x1'' 20.0 cái 108, ,500 D40x1'' 20.0 cái 254, , Cút 90 độ ren ngoài lõi đồng Phụ kiện đúc D20x1/2" 20.0 cái 54,091 59,500 D25x1/2" 20.0 cái 61,182 67,300 D25x3/4" 20.0 cái 72,273 79,500 D32x1'' 20.0 cái 115, ,600 D40x1'' 20.0 cái 270, , Tê đều 90 độ Phụ kiện đúc D cái 6,182 6,800 D cái 9,545 10,500 D cái 15,727 17,300 D cái 24,545 27,000 D cái 48,182 53,000 D cái 120, ,000 D cái 151, ,400 D cái 238, ,500 D cái 436, , Tê thu/ giảm 90 độ Phụ kiện đúc D25x cái 9,545 10,500 D32x cái 16,818 18,500 D40x cái 37,000 40,700 D50x cái 65,000 71,500 D32x cái 16,818 18,500 D40x cái 37,000 40,700 D50x cái 65,000 71,500 D63x cái 114, ,700 D75x cái 156, ,101 D40x cái 37,000 40,700 D50x cái 65,000 71,500 D63x cái 114, ,700 D75x cái 156, ,101 D50x cái 65,000 71,500 D63x cái 114, ,700 D75x cái 156, ,101 -Giá ống có hiệu lực đến ngày có thông báo giá mới. 5

6 D63x cái 114, ,700 D75x cái 168, ,000 D90x cái 245, ,001 D75x cái 156, ,101 D90x cái 263, ,000 D110x cái 418, ,000 D90x cái 243, ,200 D110x cái 418, ,000 D110x cái 418, , Tê 90 độ nối ren trong lõi đồng Phụ kiện đúc D20x1/2" 20.0 cái 38,727 42,600 D25x1/2" 20.0 cái 41,455 45,601 D25x3/4" 20.0 cái 60,455 66,501 D32x1" 20.0 cái 132, ,200 D32x3/4" 20.0 cái 132, ,200 D50x1" 20.0 cái 363, ,000 D50x1/2" 20.0 cái 218, ,000 D50x3/4" 20.0 cái 254, , Tê 90 độ nối ren ngoài lõi đồng Phụ kiện đúc D20x1/2" 20.0 cái 47,727 52,500 D25x1/2" 20.0 cái 51,818 57,000 D25x3/4" 20.0 cái 62,727 69,000 D32x1" 20.0 cái 131, ,000 D50x1" 20.0 cái 150, ,000 D50x3/4" 20.0 cái 150, , Đoạn ống tránh Phụ kiện đúc D cái 13,636 15,000 D cái 25,455 28, Đầu bịt ống Phụ kiện đúc D cái 2,636 2,900 D cái 4,545 5,000 D cái 5,909 6,500 D cái 8,909 9,800 D cái 16,818 18, Van cửa Phụ kiện đúc D cái 135, ,001 D cái 183, ,000 D cái 211, ,000 D cái 238, ,000 D cái 559, ,000 D cái 772, ,000 D cái 1,237,273 1,361,000 D cái 1,551,000 1,706,100 D cái 1,772,727 1,950,000 Chủ tịch HĐTV Phòng Kinh doanh -Giá ống có hiệu lực đến ngày có thông báo giá mới. 6

ỐNG NHỰA PHẲNG HDPE ỐNG NHỰA PHẲNG HDPE 1

ỐNG NHỰA PHẲNG HDPE ỐNG NHỰA PHẲNG HDPE 1 1 Ống nhựa phẳng HDPE là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp điện trong các công trình hạ ngầm theo các tiêu chuẩn DIN 8074 và DIN 8075. Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Hướng nghiệp học sinh qua dự án học tập Tìm hiểu các làng nghề truyền thống HƯỚNG NGHIỆP HỌC SINH QUA DỰ ÁN HỌC TẬP TÌM HIỂU CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TẠI TAM KỲ, QUẢNG NAM Thực hiên: Học sinh lớp 8 của

Chi tiết hơn

bé x©y dùng céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam

bé x©y dùng céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam TCXDVN TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM Biên soạn lần1 HỆ THỐNG CẤP KHÍ ĐỐT TRUNG TÂM TRONG NHÀ Ở - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Gas supply - Internal system in domestic- Design standard HÀ NỘI 2006 Lời nói đầu TCXDVN:

Chi tiết hơn

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số: 07 -KH/TWHSV Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019 KẾ HOẠCH Cuộc thi Ý tưởng sinh viên tình nguyện

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số: 07 -KH/TWHSV Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019 KẾ HOẠCH Cuộc thi Ý tưởng sinh viên tình nguyện HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số: 07 -KH/TWHSV Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019 KẾ HOẠCH Cuộc thi Ý tưởng sinh viên tình nguyện năm 2019 Thực hiện chương trình công tác Hội và phong

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Những đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu về quản lý rác thải nhựa Người thuyết trình: Ông Tomaso Andreatta, Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng Xanh thuộc EuroCham Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng

Chi tiết hơn

Nữ Kỹ sư phát minh ra loại nhựa mới có thể hòa tan trong nước, cứu nguy cho đại dương. Nữ Kỹ sư Sharon Barak đã phát minh ra một loại nhựa 100% từ vật

Nữ Kỹ sư phát minh ra loại nhựa mới có thể hòa tan trong nước, cứu nguy cho đại dương. Nữ Kỹ sư Sharon Barak đã phát minh ra một loại nhựa 100% từ vật Nữ Kỹ sư phát minh ra loại nhựa mới có thể hòa tan trong nước, cứu nguy cho đại dương. Nữ Kỹ sư Sharon Barak đã phát minh ra một loại nhựa 100% từ vật liệu thân thiện với môi trường và dễ dàng hòa tan

Chi tiết hơn

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ BƠM HTbx PHỤC VỤ TƢỚI Tóm tắt TIÊU CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TS. Phạm Văn Thu, Ths. Nguyễn Hồng Long, Ths. Vũ Mạ

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ BƠM HTbx PHỤC VỤ TƢỚI Tóm tắt TIÊU CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TS. Phạm Văn Thu, Ths. Nguyễn Hồng Long, Ths. Vũ Mạ MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ BƠM HTbx 2500-3 PHỤC VỤ TƢỚI Tóm tắt TIÊU CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TS. Phạm Văn Thu, Ths. Nguyễn Hồng Long, Ths. Vũ Mạnh Tiến, Ths. Nghiêm Quang Hưng Viện Bơm & Thiết Bị

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO Ụ & ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT NGUYỄN U ĐỀ HÍNH THỨ Mã đề hi ĐỀ THI HỌ KỲ II Môn: Toán Thời gian làm bài: 9 phú ( câu rắc nghiệm và 4 câu ự luận) (Học sinh không được sử dụng ài liệu) Họ và ên học

Chi tiết hơn

ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH Địa chất động lực công trình nghiên cứu và vạch ra: Qui luật phân bố các quá trình và hiện tượng địa chất khác nhau; chủ

ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH Địa chất động lực công trình nghiên cứu và vạch ra: Qui luật phân bố các quá trình và hiện tượng địa chất khác nhau; chủ ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH Địa chất động lực công trình nghiên cứu và vạch ra: Qui luật phân bố các quá trình và hiện tượng địa chất khác nhau; chủ yếu là ngoại sinh và một số là nội sinh xảy ra trên

Chi tiết hơn

CTCP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG NTP (HNX) BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH Ngày 02 tháng 11 năm 2016 CẬP NHẬT KQKD Q VÀ 9T.2016 NTP đã công bố báo cáo tài

CTCP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG NTP (HNX) BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH Ngày 02 tháng 11 năm 2016 CẬP NHẬT KQKD Q VÀ 9T.2016 NTP đã công bố báo cáo tài CTCP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG NTP (HNX) BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH Ngày 02 tháng 11 năm 2016 CẬP NHẬT KQKD Q3.2016 VÀ 9T.2016 NTP đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất Q3.2016 và 9T.2016 với doanh thu và

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu tao do choi

Microsoft Word - Tu tao do choi BÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẦM NON TỰ TẠO ĐỒ CHƠI, ĐỒ DÙNG 1. Mục đích - ý nghĩa : Trong trường mầm non, vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ và đồ chơi là phương tiện giúp trẻ thực hiện

Chi tiết hơn

HỆ THỐNG ĐỆM KÍN TRỤC Hệ thống Đệm kín Ống Đuôi tàu DryMax E Thân thiện với Môi trường E Hệ thống Bôi trơn bằng Nước E Loại bỏ độ Hao mòn Trục LLOYD S

HỆ THỐNG ĐỆM KÍN TRỤC Hệ thống Đệm kín Ống Đuôi tàu DryMax E Thân thiện với Môi trường E Hệ thống Bôi trơn bằng Nước E Loại bỏ độ Hao mòn Trục LLOYD S HỆ THỐNG ĐỆM KÍN TRỤC Hệ thốg Đệm kí Ốg Đuôi tàu DryMax E Thâ thiệ với Môi trườg E Hệ thốg Bôi trơ bằg Nước E Loại bỏ độ Hao mò Trục LLOYD S REGISTER TYPE APPROVED PRODUCT Dàh cho các trục cáh quạt từ:

Chi tiết hơn

Brochure_Tapflo_product_overview_2015_ENG_web.vi

Brochure_Tapflo_product_overview_2015_ENG_web.vi TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM bản 1 năm 2015 Để dòng chảy liên tục Để dòng chảy liên tục ở mọi nơi. Tapflo là một trong những nhà sản xuất bơm hàng đầu với mong muốn cung cấp đa dạng các sản phẩm chất lượng phục

Chi tiết hơn

THIẾT BỊ HỖ TRỢ TẬP BÓNG BÀN TỰ CHẾ *-*-*-*-* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY BẮN BÓNG BÀN HIEPASC Homemade ( Có kèm tài liệu chi tiết cấu tạo máy ) Thiết bị đư

THIẾT BỊ HỖ TRỢ TẬP BÓNG BÀN TỰ CHẾ *-*-*-*-* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY BẮN BÓNG BÀN HIEPASC Homemade ( Có kèm tài liệu chi tiết cấu tạo máy ) Thiết bị đư THIẾT BỊ HỖ TRỢ TẬP BÓNG BÀN TỰ CHẾ *-*-*-*-* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY BẮN BÓNG BÀN HIEPASC Homemade ( Có kèm tài liệu chi tiết cấu tạo máy ) Thiết bị được giải nhất cuộc thi nhà sáng chế số 3 năm 2014 Thiết

Chi tiết hơn

Chuyên đề

Chuyên đề 1/10 Chuyên đề ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TỰ HỌC I. Tự học và các dạng tự học 1. Tự học của SV - Tự học là một bộ phận của học, một thành phần của dạy học. - Đặc trưng của tự học là tính tự

Chi tiết hơn

Open rack.pdf

Open rack.pdf OPEN RACK amtec Product Catalogue Product Catalogue 2016-2017 Nhà máy Nhà AMTEC máy AMTEC được thành được thành lập từ lập năm từ năm 2007, 2007, đến đến nay nay AMTEC AMTEC là một là một trong trong

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Chương trình hành động về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững: Định hướng giai đoạn 2020-2030 Hà Nội, 23/4/2019 Nội dung: I. Chương trình Hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Hướng dẫn lắp đặt PLEXIGLAS Hi-Gloss.docx

Microsoft Word - Hướng dẫn lắp đặt PLEXIGLAS Hi-Gloss.docx CTTNHH SẢN XUẤT NHỰA SƠN HÀ Showroom: 871 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, HCM Tel: (08) 3815 0080 Hotline: 091 599 52 54 Email: plexiglas.vn@gmail.com Facebook: Plexiglas Vietnam Website: acrylic-sonha.com.vn

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN o0o Đề tài: BÀI TẬP NHÓM PHÂN TÍCH BTCT PHÂN TÍCH NGANG DỌC BCTC CỦA CTCP NHỰA BÌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN o0o Đề tài: BÀI TẬP NHÓM PHÂN TÍCH BTCT PHÂN TÍCH NGANG DỌC BCTC CỦA CTCP NHỰA BÌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN -------o0o------- Đề tài: BÀI TẬP NHÓM PHÂN TÍCH BTCT PHÂN TÍCH NGANG DỌC BCTC CỦA CTCP NHỰA BÌNH MINH Giáo viên hướng dẫn : TS. Phạm Thị Thủy Nhóm

Chi tiết hơn

CPKN

CPKN Máy bơm hóa chất tiêu chuẩn CPKN Vòng bi UP02 đến UP06 và P08s Cài đặt/vận hành Sổ tay hướng dẫn Thông tin pháp lý/bản quyền Cài đặt/vận hành Sổ tay hướng dẫn CPKN Sổ tay hướng dẫn vận hành gốc Mọi quyền

Chi tiết hơn

Tay khoan phổ quát Sonopet Tay khoan có góc Tay khoan thẳng Hướng dẫn sử dụng Phiên bản F Ngày in: 11/11/ :

Tay khoan phổ quát Sonopet Tay khoan có góc Tay khoan thẳng Hướng dẫn sử dụng Phiên bản F   Ngày in: 11/11/ : Tay khoan phổ quát Sonopet Tay khoan có góc Tay khoan thẳng Hướng dẫn sử dụng 07-2015 www.stryker.com Mục lục Giới thiệu... 3 Chỉ định sử dụng... 3 Chống chỉ định... 3 Sử dụng với... 3 An toàn cho bệnh

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH XD SX TM LÊ NGUYỄN Chuyên cung cấp gạch ốp lát,thiết bị điện Sino,Vanlock,Panasonic,MPE.và thiết bị vệ sinh. Địa chỉ: 36A Tân Chánh Hiệp

CÔNG TY TNHH XD SX TM LÊ NGUYỄN Chuyên cung cấp gạch ốp lát,thiết bị điện Sino,Vanlock,Panasonic,MPE.và thiết bị vệ sinh. Địa chỉ: 36A Tân Chánh Hiệp CÔNG TY TNHH XD SX TM LÊ NGUYỄN Chuyên cung cấp gạch ốp lát,thiết bị điện Sino,Vanlock,Panasonic,MPE.và thiết bị vệ sinh. Địa chỉ: 36A Tân Chánh Hiệp 0 - P.Tân Chánh Hiệp - Q2 ĐT:(028) 66857 977 - Hotline

Chi tiết hơn

Wall mount rack.pdf

Wall mount rack.pdf AMTEC C-CLASS WALL MOUNT RACK amtec Product Catalogue Product Catalogue 2016-2017 Nhà máy Nhà AMTEC máy AMTEC được thành được thành lập từ lập năm từ năm 2007, 2007, đến đến nay nay AMTEC AMTEC là một

Chi tiết hơn

Bảng Mục Lục 1 Tổng Quát Phạm Vi Mục Đích Các Cấp Sản Phẩm Các Đơn Vị Đo Lường và Ứng Dụng Kiểm Chứng Các Kí

Bảng Mục Lục 1 Tổng Quát Phạm Vi Mục Đích Các Cấp Sản Phẩm Các Đơn Vị Đo Lường và Ứng Dụng Kiểm Chứng Các Kí Bảng Mục Lục 1 Tổng Quát 1-1 1.1 Phạm Vi 1-2 1.2 Mục Đích 1-2 1.3 Các Cấp Sản Phẩm 1-2 1.4 Các Đơn Vị Đo Lường và Ứng Dụng 1-2 1.4.1 Kiểm Chứng Các Kích Thước 1-2 1.5 Định Nghĩa Các Điều Kiện 1-2 1.5.1

Chi tiết hơn

Dräger X-plore 5500 Mặt nạ kín mặt Bất kể là trong ngành hóa chất, kim loại hay ô tô, đóng tàu, cung ứng hay xử lý chất thải: Mặt nạ kín mặt Drager X-

Dräger X-plore 5500 Mặt nạ kín mặt Bất kể là trong ngành hóa chất, kim loại hay ô tô, đóng tàu, cung ứng hay xử lý chất thải: Mặt nạ kín mặt Drager X- Dräger X-plore 5500 Mặt nạ kín mặt Bất kể là trong ngành hóa chất, kim loại hay ô tô, đóng tàu, cung ứng hay xử lý chất thải: Mặt nạ kín mặt Drager X-plore 5500 luôn là giải pháp đúng đắn trong các môi

Chi tiết hơn

TECOMEN T P OÀN Catalogue 2017 te co me n. com 1

TECOMEN T P OÀN Catalogue 2017 te co me n. com   1 TECOMEN T P OÀN Catalogue 2017 te co me n. com 1 2 Giới thiệu XÂY ĐẮP NIỀM TIN Kể từ khi thành lập vào năm 2006 cho đến nay, Tecomen đã trở thành nhà sản xuất số 1 Việt Nam về sản phẩm máy lọc nước (OEM),

Chi tiết hơn

1

1 1 {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} Tài liệu Dạy học Vật lí 6 đã được Hội đồng bộ môn Vật lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh thẩm định. Một số hình ảnh minh hoạ trong sách được sử dụng từ nguồn

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 1 NỘI DUNG TPP 2018 Thư gửi cổ đông 3 Các chỉ số nổi bật 2018 4 Các chỉ số tài chính cơ bản 5 Kết quả tài chính 2016-2018 6 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Quá trình phát triển 8 Cơ sở hạ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK VÀ ĐỊN

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK VÀ ĐỊN CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2014-2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NK 2019-2024 Kính thưa: ĐHĐCĐ thường

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Hàm phức (Complex Analysis) - Mã số học phần : SP115

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN NGỌC MINH VẬN DỤNG DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG HÌNH HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN NGỌC MINH VẬN DỤNG DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG HÌNH HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN NGỌC MINH VẬN DỤNG DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG HÌNH HỌC 11 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM

Chi tiết hơn

Chào các bạn chạy bộ VJM, Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc đua của chúng tôi tại Pù Luông xinh đẹp, một điểm đến rất gắn bó vớ

Chào các bạn chạy bộ VJM, Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc đua của chúng tôi tại Pù Luông xinh đẹp, một điểm đến rất gắn bó vớ Chào các bạn chạy bộ VJM, Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc đua của chúng tôi tại Pù Luông xinh đẹp, một điểm đến rất gắn bó với cá nhân tôi. Năm nay chúng ta có 53% người Việt tham

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM Địa chỉ: Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội Tel: (024) * Hotline: Website: vattuphu3ds.com - E

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM Địa chỉ: Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội Tel: (024) * Hotline: Website: vattuphu3ds.com - E BẢNG BÁO GIÁ THANH REN MẠ ĐIỆN PHÂN THANH REN MẠ ĐIỆN PHÂN 1 Thanh ren M6 x 2m Cây 1 5,500 2 Thanh ren M6 x 3m Cây 1 8,250 3 Thanh ren M8 x 2m Cây 1 9,500 4 Thanh ren M8 x 3m Cây 1 14,250 5 Thanh ren M10

Chi tiết hơn

Tủ lạnh Hướng dẫn sử dụng RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K* Thiết bị không có giá đỡ Untitled :23:47

Tủ lạnh Hướng dẫn sử dụng RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K* Thiết bị không có giá đỡ Untitled :23:47 Tủ lạnh Hướng dẫn sử dụng RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K* Thiết bị không có giá đỡ Untitled-21 1 2016-03-21 3:23:47 Nội dung Nội dung 3 Những biểu tượng và chú ý an toàn quan trọng: 5 Các dấu hiệu cảnh báo

Chi tiết hơn

10 CÔNG BÁO/Số ngày BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 17/2010/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI

10 CÔNG BÁO/Số ngày BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 17/2010/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI 10 CÔNG BÁO/Số 384 + 385 ngày 09-7-2010 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BNH VÀ XÃ HỘ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BNH VÀ XÃ HỘ Số: 17/2010/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KIẾN TRÚC Sinh viên : Bùi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KIẾN TRÚC Sinh viên : Bùi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001-2008 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KIẾN TRÚC Sinh viên : Bùi Thị Hạnh Msv : 121458 Ngƣời hƣớng dẫn: KTS. Nguyễn

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU AN TOÀN (MSDS)

TÀI LIỆU AN TOÀN (MSDS) TÀI LIỆU AN TOÀN (MSDS) Ngày 01/06/17 1. DANH TÍNH CÔNG TY VÀ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM : SP HYDRAULIC VG CẤP ĐỘ ISO : 32, 46, 68 TÊN CÔNG TY : Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐIỆN

Chi tiết hơn

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Trẻ biết tên bài tập Bật tách, khép chân qua 7 ô. - Trẻ biết dùng sức của đôi chân để bật tách, khép chân qua cá

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Trẻ biết tên bài tập Bật tách, khép chân qua 7 ô. - Trẻ biết dùng sức của đôi chân để bật tách, khép chân qua cá I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Trẻ biết tên bài tập Bật tách, khép chân qua 7 ô. - Trẻ biết dùng sức của đôi chân để bật tách, khép chân qua các ô một cách khéo léo, không dẫm vào cạnh ô, chạm đất

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thiet ke XD be tu hoai.doc

Microsoft Word - Thiet ke XD be tu hoai.doc 1. Giới thiệu Thiết kế, xây dựng và sử dụng bể tự hoại Bể tự hoại đầu tiên xuất hiện ở Pháp vào năm 1860, do kỹ sư Fosse Mouras phát minh ra. Cho đến nay, loại công trình xử lý nước thải tại chỗ này đã

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOÁN RỜI RẠC (DISCRETE MATHEMATICS) Bùi Thị Thủy Đặng Xuân Thọ Support 2 TS. Đặng Xuân Thọ Mobile: 091.2629.383 Email: thodx@hnue.edu.vn Website: http://fit.hnue.edu.vn/~thodx/ Toán rời rạc - ĐHSPHN NỘI

Chi tiết hơn

nhµ m¸y nh«m ®«ng anh

nhµ m¸y nh«m ®«ng anh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI --------- ---------- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Hà Nội 2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI Năm báo cáo: Năm 2018

Chi tiết hơn

Brochure Hako Citymaster 600

Brochure Hako Citymaster 600 Made in Germany Công nghệ lau dọn Công nghệ đô thị Xe quét rác đa năng Nhỏ gọn và phổ dụng sản phẩm hàng đầu trong ngành Phụ kiện có thể thay lắp nhanh chóng Mạnh mẽ, thiết thực và dễ dàng điều khiển đó

Chi tiết hơn

Chỉ số kinh tế vĩ mô Việt Nam 1

Chỉ số kinh tế vĩ mô Việt Nam 1 Chỉ số kinh tế vĩ mô Việt Nam 1 Chỉ số kinh tế vĩ mô Việt Nam Tăng trưởng GDP đạt 6,8 trong 6T/19 và duy trì ổn định hơn so với năm trước. Ngành sản xuất và chế biến tiếp tục là đóng góp chính cho động

Chi tiết hơn

BỆNH VIỆN NÔNG NGHIỆP

BỆNH VIỆN NÔNG NGHIỆP BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Ký Đã ký Đã ký Đã ký Họ và tên Bs CKI Nguyễn Ngọc Hải Ths Tống Lê Văn Ts Hà Hữu Tùng BỆNH VIỆN

Chi tiết hơn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG I TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC Kiều bào là một phần máu thịt không thể

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG I TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC Kiều bào là một phần máu thịt không thể ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG I TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC Kiều bào là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Tối 26/1, Ủy ban Nhà nước về người

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 25-AI CA.docx

Microsoft Word - 25-AI CA.docx 1 Thành Hoang Phế (Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ) 1 Kìa thành phố một thời đông người nhộn nhịp, Nay thưa người đơn chiếc đìu hiu! Kìa nàng vốn đại đô các nước, Giờ trở thành góa phụ cô đơn! Kìa nàng vốn nữ hoàng

Chi tiết hơn

AR75-A1(2017) OK

AR75-A1(2017) OK Mục lục Thông tin an toàn Giới thiệu sản phẩm. Bản vẽ cấu trúc máy 2. Sơ đồ đường đi của nước 3. Các thông số kĩ thuật 4. Giới thiệu chức năng các bộ phận chính của máy 5. Giới thiệu chức năng các bộ phận

Chi tiết hơn

SÁCH TRÒ CHƠI AWANA

SÁCH TRÒ CHƠI AWANA SÁCH TRÒ CHƠI AWANA SÁCH TRÒ CHƠI Awana International 1 East Bode Road Streamwood, Illinois 60107-6658 U.S.A. www.awana.org InternationalProgram@awana.org 2004 Awana Clubs International. All rights reserved.

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Loa Bluetooth Di động Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn vàgiữ lại để tham khảo sau. MODE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Loa Bluetooth Di động Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn vàgiữ lại để tham khảo sau. MODE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Loa Bluetooth Di động Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn vàgiữ lại để tham khảo sau. MODELS PH1 PH1L PH1R *MFL69561905* www.lg.com Bắt Đầu

Chi tiết hơn

Số TT Phụ lục VI BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số /2014/Q

Số TT Phụ lục VI BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số /2014/Q Số TT Phụ lục I BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH Ụ TẠI NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số /2014/QĐ-UBND ngày tháng năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu

Chi tiết hơn

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC HỌC PHẦN: LÍ LUẬN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Phương Học viên: Cù Văn Toàn K6A Tên đề tài: Phương pháp dạy học nhóm: Lí thuyết và vận dụng thực tiễn. 1. Khái

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] qcvn bct

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] qcvn bct QCVN 01:2016/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT CỐ ĐỊNH BẰNG KIM LOẠI National technical safety regulation of metallic rigid gas pipelines Lời nói đầu QCVN 01: 2016/BCT do

Chi tiết hơn

Title

Title EKI64500OX VI Nồi Hướng dẫn Sử dụng 2 www.electrolux.com MỤC LỤC 1. THÔNG TIN VÊ AN TOAǸ... 3 2. HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN...5 3. MÔ TẢ SẢN PHẨM...8 4. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU... 9 5. NGĂN LÒ - SỬ DỤNG HÀNG

Chi tiết hơn

http:

http: www.talawas.org về trang chính tìm OK (dùng Unicode hoặc không dấu) tác giả: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z Văn học Văn học Việt Nam Loạt bài: Hồ sơ Nhân văn-giai phẩm 1 2 3 4

Chi tiết hơn

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thi công lắp ráp hệ trục- máy chính Tàu hàn

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thi công lắp ráp hệ trục- máy chính Tàu hàn PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thi công lắp ráp hệ trục- máy chính Tàu hàng 4000-5000T Tàu hàng cỡ nhỏ 4000T- 5000T ngày nay

Chi tiết hơn

Wallaby warmer Hướng dẫn sử dụng Ngày có hiệu lực: Tháng 10, 2019 Số phát hành: 01 Phiên bản 03VN Ngày phát hành: Tháng 8, Wall

Wallaby warmer Hướng dẫn sử dụng Ngày có hiệu lực: Tháng 10, 2019 Số phát hành: 01 Phiên bản 03VN Ngày phát hành: Tháng 8, Wall Wallaby warmer Hướng dẫn sử dụng Ngày có hiệu lực: Tháng 10, 2019 Số phát hành: 01 Phiên bản 03VN Ngày phát hành: Tháng 8, 2019 www.mtts-asia.com 2265 Nội dung Thông tin công ty Giới thiệu Mô tả thiết

Chi tiết hơn

Amtec catalogue-Datacenter cabinet.pdf

Amtec catalogue-Datacenter cabinet.pdf DATACENTER CABINET SERIES amtec Product Catalogue Product Catalogue 01-017 Nhà máy Nhà AMTEC máy AMTEC được thành được thành lập từ lập năm từ năm 007, 007, đến đến nay nay AMTEC AMTEC là một là một trong

Chi tiết hơn

Chất lượng & vệ sinh đầu nối quang - sự đảm bảo cần thiết cho hệ thống

Chất lượng & vệ sinh  đầu nối quang - sự đảm bảo cần thiết  cho hệ thống Tiến hành đo kiểm chứng nhận theo tiêu chuẩn giúp việc đánh giá hệ thống cáp trở nên khách quan chính xác hơn. Ngoài ra, sử công cụ kiểm tra lý những đảm bảo hiệu suất cho hệ thống, mà còn tăng suất tiết

Chi tiết hơn

Phiếu An toàn Hóa chất Trang: 1/14 BASF Phiếu An toàn Hóa chất Ngày / Đã được hiệu chỉnh: Phiên bản: 2.0 Sản phẩm: Lupro-Cid NA ( /S

Phiếu An toàn Hóa chất Trang: 1/14 BASF Phiếu An toàn Hóa chất Ngày / Đã được hiệu chỉnh: Phiên bản: 2.0 Sản phẩm: Lupro-Cid NA ( /S Phiếu An toàn Hóa chất Trang: 1/14 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp Lupro-Cid NA Sử dụng: Chất phụ gia cho ngành thức ăn chăn nuôi. Công ty: BASF Vietnam Co. Ltd. 12 Tu do Boulevard,

Chi tiết hơn

cn_ktpm_14

cn_ktpm_14 UBND ỈNH AN GIANG RƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập ự do Hạnh phúc CHƯƠNG RÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Kỹ thuật phần mềm (oftware Engineering) rình độ đào tạo: Đại

Chi tiết hơn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01 Tel : / Đường 01, KCN Bi

TỔNG CÔNG TY SONADEZI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01 Tel : / Đường 01, KCN Bi TỔNG CÔNG TY SONADEZI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01 Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075 Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070

Chi tiết hơn

EU301_VN

EU301_VN NƯỚC NGON THUẦN KHOÁNG TRÒN VỊ YÊU THƯƠNG NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM CÓ THỂ CẢI THIỆN TỐT CHO CÁC VẤN ĐỀ VỀ DẠ DÀY. Làm thế nào để cải thiện tình trạng dạ dày? Giảm cảm giác khó chịu của dạ dày. Giúp tiêu

Chi tiết hơn

RM6 Manual - Huong dan xay lap & lap dat

RM6 Manual - Huong dan xay lap & lap dat RM6 Tủ hợp bộ trung thế phục vụ khách hàng HƯỚNG DẪN XÂY LẮP VÀ LẮP ðặt ****************** P1: NỘI DUNG Lời nói ñầu Các ký hiệu và quy ước Phù hợp với ISO 3864-2 Phù hợp với ISO 3864-2 Phù hợp với ISO

Chi tiết hơn

Microsoft Word - L?m c?m Sài Gòn thiên h? s?.doc

Microsoft Word - L?m c?m Sài Gòn thiên h? s?.doc Lẩm cẩm Sài Gòn thiên hạ sự Số 63 ngày 9-7-2004 * Văn Quang Cuộc sống thê thảm của hậu duệ thi sĩ Tản Đà tại Sài Gòn Quả thật tôi không biết dùng danh từ nào hơn là hai chữ thê thảm trong hoàn cảnh của

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 STT Tên lớp HP Tên học phần Mã HP Nhóm TC Mã Lớp XTKB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 STT Tên lớp HP Tên học phần Mã HP Nhóm TC Mã Lớp XTKB TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 16-17 Trang 1 1 AN1259 _01 Thực hành sư phạm âm nhạc AN1259 01 2 1412D60A 2 AN2206 _01 Lí thuyết âm nhạc cơ bản 2 AN2206

Chi tiết hơn

Muongson_Chuan

Muongson_Chuan CATALOGUE Products CÔNG TY CỔ PHẦN MƯỜNG SƠN CHUYÊN CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP VẬT TƯ VỀ THÉP Địa chỉ: Tầng 2 - Tổng kho kim khí số 3 Km3 đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại: 04 35402378

Chi tiết hơn

03_Tap hop_P2_Baigiang

03_Tap hop_P2_Baigiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 2. PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP Ví dụ 1: [ĐVH]. Cho A = {0; 1; 2; 3; 4}, B = {2; 3; 4; 5; 6}. a) Tìm các tập A \ B, B \ A, A B,

Chi tiết hơn

THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP LỆNH CẤM DÙNG TÚI NHỰA CỦA CHÍNH PHỦ VICTORIA Vào tháng 11, 2019 Chính phủ Tiểu bang Victorian sẽ chấp hành lệnh c

THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP LỆNH CẤM DÙNG TÚI NHỰA CỦA CHÍNH PHỦ VICTORIA Vào tháng 11, 2019 Chính phủ Tiểu bang Victorian sẽ chấp hành lệnh c LỆNH CẤM DÙNG TÚI NHỰA CỦA CHÍNH PHỦ VICTORIA Vào tháng 11, 2019 Chính phủ Tiểu bang Victorian sẽ chấp hành lệnh cấm dùng các túi nhựa loại nhẹ trong mua sắm. Lệnh cấm sẽ áp dụng cho TẤT CẢ nhà bán lẻ,

Chi tiết hơn

Điều kiện chung về Mua hàng Schaeffler Vietnam Co., Ltd.

Điều kiện chung về Mua hàng Schaeffler Vietnam Co., Ltd. of I. Ký kết hợp đồng/yêu cầu về hình thức pháp lý 1. Bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào giữa nhà cung cấp và chúng tôi đều tuân theo các điều kiện và điều khoản dưới đây. Những điều kiện do nhà cung cấp quy

Chi tiết hơn

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỀ THI THỰC HÀNH TÊN NGHỀ Bậc trình độ kỹ năng nghề

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỀ THI THỰC HÀNH TÊN NGHỀ Bậc trình độ kỹ năng nghề BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỀ THI THỰC HÀNH TÊN NGHỀ Bậc trình độ kỹ năng nghề : ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP : Bậc III I. MÔ TẢ BÀI THI MODUN

Chi tiết hơn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN MỤC LỤC 1. Lời mở đầu... 4 1.1. Thông điệp của Chủ tịch HĐQT... 4 1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị... 5 1.3. Hành trình 2018... 6 2. Giới thiệu công ty... 9 2.1. Thông tin khái quát... 9 2.2. Các thông

Chi tiết hơn

QMR Brief

QMR Brief Tăng trưởng GDP đạt 7,1 nhờ hoạt động sản xuất và xuất khẩu khởi sắc. Ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ vào tiêu dùng trong nước và lượng khách du lịch kỷ lục. Doanh thu bán lẻ của cả nước tăng

Chi tiết hơn

Dư Luận Viên, Những Thành Phần Lưu Manh và Cặn Bã Nhất Của Chế Độ Độc Tài Cộng sản Nguyễn Tiến Dân Trong quá trình phát triển, loài người

Dư Luận Viên, Những Thành Phần Lưu Manh và Cặn Bã Nhất Của Chế Độ Độc Tài Cộng sản Nguyễn Tiến Dân Trong quá trình phát triển, loài người Dư Luận Viên, Những Thành Phần Lưu Manh và Cặn Bã Nhất Của Chế Độ Độc Tài Cộng sản Nguyễn Tiến Dân 27-3-2019 1- Trong quá trình phát triển, loài người đã chứng kiến bao nhiêu học thuyết và trải qua vô

Chi tiết hơn

Học sinh tồi trường Bắc Đại. (Nguyên tác: Bắc Đại sức khỏe) Tác giả: Phá Đầu Converter: nothing_nhh Thể loại: Hài, ngôn tình Chuyển ngữ: Sâu Beta: Vũ

Học sinh tồi trường Bắc Đại. (Nguyên tác: Bắc Đại sức khỏe) Tác giả: Phá Đầu Converter: nothing_nhh Thể loại: Hài, ngôn tình Chuyển ngữ: Sâu Beta: Vũ Học sinh tồi trường Bắc Đại. (Nguyên tác: Bắc Đại sức khỏe) Tác giả: Phá Đầu Converter: nothing_nhh Thể loại: Hài, ngôn tình Chuyển ngữ: Sâu Beta: Vũ Trung Phi Yến Nguồn: http://thanhdaocac.wordpress.com

Chi tiết hơn

danaige1

danaige1 æπƒ ª øπ æπ 840.132/2-0 𠪻 ø æ» ºÃ» ªπ æ µ ª º Ω π Ω øº πºπ Ω ºº DN 50-00 (2-24 ) º 300 ø ºæ æπ ø EN1251πASMEB1-34 º ø πω æ æπã πωπã, æ πωπã, Ωæ» º ª æ ππ, ª Ω æ» ø πω æ æπã, µ à ø æ» ª æ πƒ ªπΩ ø æ»ω

Chi tiết hơn

Vietnam Market Brief Q VN

Vietnam Market Brief Q VN Tóm lược Thị trường Tp. Hồ Chí Minh Tóm lược Thị trường Hà Nội 9T/18, tăng trưởng GDP đạt 6,9, mức tăng 9T cao nhất trong 8 năm. Chính phủ dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm 18 sẽ đạt chỉ tiêu 6,7. Ngành

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CAPI EDU VIỆT NAM TRỞ THÀNH HỆ THỐNG GIÁO DỤC MẦM NON ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG CAO, CÓ THƯƠNG HIỆU TRÊN BẢN ĐỒ GIÁO DỤC MẦM NON TOÀN QUỐC PHÁP NHÂN

Chi tiết hơn

Các giải pháp làm sạch Khí Nước Chất rắn sinh học

Các giải pháp làm sạch Khí Nước Chất rắn sinh học Các giải pháp làm sạch Khí Nước Chất rắn sinh học FUCHS Truyền thống luôn đổi mới Môi trường sơ khai Trong những thập kỷ gần đây, bảo vệ môi trường đang trở thành một trong những vấn đề cấp bách nhất của

Chi tiết hơn

dưới bóng cổ thụ

dưới bóng cổ thụ Truyện ngắn GIỌT NƯỚC MẮT THỨ BA ĐIỆP-MỸ-LINH Từ khách sạn bước ra, Ninh hướng dẫn viên du lịch phát ngôn bằng Anh ngữ: - Xin quý vị vui lòng đợi thêm giây lát. Không ai đáp lời Ninh. Ninh trở lại khách

Chi tiết hơn

cn_cntt_14

cn_cntt_14 UBND ỈNH AN GIANG RƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập ự do Hạnh phúc CHƯƠNG RÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information echnology) rình độ đào tạo:

Chi tiết hơn

AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ   TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ ThS.BS.PHẠM THỊ HỒNG MINH VIỆN PASTEUR NHA TRANG Thế nào là an toàn, vệ sinh lao động trong quản lý chất thải y tế? Giá trị của an

Chi tiết hơn

Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản B Collection Editor: VOCW

Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản B Collection Editor: VOCW Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản B Collection Editor: VOCW Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản B Collection Editor: VOCW Authors: VOCW vocw Online: < http://cnx.org/content/col10950/1.1/ > C

Chi tiết hơn

Hội Hoa Lan Việt Nam Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 10, 2016: Thu Buồn và... Sợ Sau vài năm đến Mỹ, chúng tôi cố gắng làm việc,

Hội Hoa Lan Việt Nam   Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 10, 2016: Thu Buồn và... Sợ Sau vài năm đến Mỹ, chúng tôi cố gắng làm việc, Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 10, 2016: Thu Buồn và... Sợ Sau vài năm đến Mỹ, chúng tôi cố gắng làm việc, dành dụm, mượn thêm tiền các chị, mua được căn nhà nhỏ, nằm trong một khu xóm yên tĩnh. Theo cáí

Chi tiết hơn

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điện thoại: 3822472-3822473 Fax: 3827608 E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp. 14-22 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn VAI TRÒ CỦA TOÁN HỌC HÓA TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG

Chi tiết hơn

PCSMT1420_00_31 - TV

PCSMT1420_00_31 - TV VN-PCSVN0 CHẤT LƯỢNG BẢO HÀNH Daikin cam kết bảo hành cho toàn bộ sản phẩm trong catalog này 0 năm cho thiết bị nói chung và 0 năm cho máy nén. Phạm vi bảo hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. NĂM BẢO HÀNH

Chi tiết hơn

MINUET 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VI Issue 13 03/ with people in mind

MINUET 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VI Issue 13 03/ with people in mind MINUET 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 746-396-VI Issue 13 03/2016...with people in mind Chính sách thiết kế và bản quyền và là các nhãn hiệu thuộc tập đoàn ArjoHuntleigh. ArjoHuntleigh 2016 Vì chính sách của chúng

Chi tiết hơn

HUYỆN UỶ LÝ NHÂN VĂN PHÒNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, ngày 30 tháng 11 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả công tác Tuần thứ 48 năm 2018 (Từ ngày 24/11 đế

HUYỆN UỶ LÝ NHÂN VĂN PHÒNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, ngày 30 tháng 11 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả công tác Tuần thứ 48 năm 2018 (Từ ngày 24/11 đế HUYỆN UỶ LÝ NHÂN VĂN PHÒNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, ngày 30 tháng 11 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả công tác Tuần thứ 48 năm 2018 (Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2018) ----- A- TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TUẦN

Chi tiết hơn

, SWC MT I. THONG TIN MAu uv BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TY cap NUDC SAl GON TRA.CH NHI~M HUU H~N MQT THANH V[EN PHIEU KET QuA

, SWC MT I. THONG TIN MAu uv BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TY cap NUDC SAl GON TRA.CH NHI~M HUU H~N MQT THANH V[EN PHIEU KET QuA , SWC057618MT I. THONG TIN MAu uv BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TY cap NUDC SAl GON TRA.CH NHI~M HUU H~N MQT THANH V[EN PHIEU KET QuA KIEM NGHI~M 28/09/2018 1. Ten khach hang: TONG CONG

Chi tiết hơn

Cẩm Nam Nuôi Dạy Chó Cảnh - AZ Dog Shop

Cẩm Nam Nuôi Dạy Chó Cảnh - AZ Dog Shop MỤC LỤC I. LỜI NÓI ĐẦU...2 II. CÁC LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH NUÔI...2 III. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG 3 3.1. Dinh dưỡng cho chó theo độ tuổi.3 3.2. Các lưu ý khi cho chó ăn 3 IV. KỸ THUẬT LÀM VỆ SINH CHO CHÓ.4 V. CÁC

Chi tiết hơn

Đôi Mắt Bị Xử Bắn trong Rặng Bình Bát Nguyễn Bửu Thoại 1. Đến Kinh Cai Tổng Cang, một con kinh cắt ngang Rạch Bà Đầm-Thát Lát, Tiểu Đoàn chia làm hai

Đôi Mắt Bị Xử Bắn trong Rặng Bình Bát Nguyễn Bửu Thoại 1. Đến Kinh Cai Tổng Cang, một con kinh cắt ngang Rạch Bà Đầm-Thát Lát, Tiểu Đoàn chia làm hai Đôi Mắt Bị Xử Bắn trong Rặng Bình Bát Nguyễn Bửu Thoại 1. Đến Kinh Cai Tổng Cang, một con kinh cắt ngang Rạch Bà Đầm-Thát Lát, Tiểu Đoàn chia làm hai cánh. Cánh A: Tiểu Đoàn trừ (-), trách nhiệm bờ Nam.

Chi tiết hơn