SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD"

Bản ghi

1 SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD Phò Điểm bài thi Họ Tên Ngày sinh Ngữ Toán Tiếng Chuyên Môn chuyên ng văn Anh Nguyễn Minh An 26/08/ Chuyên Toán Trần Nguyễn Quốc An 14/10/ Chuyên Toán Lê Bá Duy Anh 19/06/ Chuyên Toán Nguyễn Thế Anh 29/12/ Chuyên Toán Vương Lê Tuấn Anh 10/03/ Chuyên Toán Nguyễn Trần Vân Anh 19/05/ Chuyên Toán Hồ Lê Gia Bảo 06/03/ Chuyên Toán Lê Quân Bảo 28/10/ Chuyên Toán Trần Quốc Bảo 04/10/ Chuyên Toán Trịnh Quốc Bảo 19/04/ Chuyên Toán Ngô Thanh Bình 12/05/ Chuyên Toán Vũ Thanh Bình 12/10/ Chuyên Toán Bàng Tú Bình 27/04/ Chuyên Toán Nguyễn Ngọc Vân Châu 03/09/ Chuyên Toán Bùi Trần Quốc Chiến 06/12/ Chuyên Toán Nguyễn Đức Duy 19/01/ Chuyên Toán Phạm Minh Duy 16/02/ Chuyên Toán Trần Trí Dũng 29/06/ Chuyên Toán Lê Thành Đạt 28/05/ Chuyên Toán Nguyễn Ngọc Đăng 24/06/ Chuyên Toán Đinh Công Đức 16/08/ Chuyên Toán Lê Nguyễn Hoàng Hà 09/04/ Chuyên Toán Ngô Quang Hải 16/12/ Chuyên Toán Đỗ Đăng Hiếu 04/01/ Chuyên Toán Nguyễn Minh Hiếu 14/09/ Chuyên Toán Vũ Minh Hiếu 18/05/ Chuyên Toán Hồ Ngọc Hiếu 07/03/ Chuyên Toán Nguyễn Phúc Quý Hiệp 03/09/ Chuyên Toán Trần Khải Hoàn 14/05/ Chuyên Toán Huỳnh Đỗ Bảo Hoàng 27/03/ Chuyên Toán Nguyễn Thị Hòa 20/05/ Chuyên Toán Huỳnh Phan Nhật Huy 19/01/ Chuyên Toán Nguyễn Tuấn Huy 28/12/ Chuyên Toán Lê Thanh Huyền 10/10/ Chuyên Toán Nguyễn Trần Đức Hùng 26/06/ Chuyên Toán Nguyễn Nguyên Hưng 20/05/ Chuyên Toán Nguyễn Hữu Khang 20/02/ Chuyên Toán Phạm Phú Khang 06/11/ Chuyên Toán Lại Tấn Khang 04/11/ Chuyên Toán Cao An Khánh 15/04/ Chuyên Toán Ghi chú Con dân tộc Hoa

2 Lê Đặng Gia Khánh 01/01/ Chuyên Toán Nguyễn Gia Khánh 02/07/ Chuyên Toán Phạm Ngọc Khánh 03/04/ Chuyên Toán Nguyễn Phan Trí Khôi 05/09/ Chuyên Toán Trịnh Đức Khuê 11/07/ Chuyên Toán Mai Đức Kiên 05/01/ Chuyên Toán Trần Trung Kiên 01/03/ Chuyên Toán Nguyễn Đặng Minh Lân 21/07/ Chuyên Toán Bãi ngang Lưu Thị Khánh Linh 14/09/ Chuyên Toán Huỳnh Nguyễn Khánh Long 23/11/ Chuyên Toán Nguyễn Xuân Ngọc Long 08/09/ Chuyên Toán Nguyễn Nhật Long 11/03/ Chuyên Toán Huỳnh Đăng Lưu 23/12/ Chuyên Toán Trần Bình Minh 21/04/ Chuyên Toán Đỗ Đức Minh 27/07/ Chuyên Toán Nguyễn Lê Thanh Minh 05/11/ Chuyên Toán Nguyễn Thảo My 23/04/ Chuyên Toán Nguyễn Hữu Nam 17/01/ Chuyên Toán Nguyễn Hồng Ngân 20/03/ Chuyên Toán Võ Thị Bích Ngọc 31/03/ Chuyên Toán Hồ Mỹ Ngọc 24/06/ Chuyên Toán Nguyễn Khoa Nguyên 29/07/ Chuyên Toán Võ Thành Nguyễn 09/01/ Chuyên Toán Nguyễn Hùng Nhân 04/03/ Chuyên Toán Nguyễn Trọng Nhân 18/11/ Chuyên Toán Lê Văn Hải Ninh 14/05/ Chuyên Toán Nguyễn Hùng Phát 09/08/ Chuyên Toán Nguyễn Thành Phát 15/09/ Chuyên Toán Vũ Hải Phong 13/02/ Chuyên Toán Nguyễn Hoàng Phong 14/01/ Chuyên Toán Mai Huỳnh Phú 30/07/ Chuyên Toán Đỗ Thành Minh Phú 17/10/ Chuyên Toán Đỗ Đức Phúc 24/08/ Chuyên Toán Nguyễn Hữu Phúc 21/06/ Chuyên Toán Phan Minh Quang 11/06/ Chuyên Toán Nguyễn Minh Phú Quang 01/01/ Chuyên Toán Lê Anh Quân 16/09/ Chuyên Toán Võ Hồng Quân 17/04/ Chuyên Toán Lê Nguyễn Tuấn Quỳnh 07/05/ Chuyên Toán Nguyễn Thị Phương Thanh 30/05/ Chuyên Toán Nguyễn Phúc Thành 26/04/ Chuyên Toán Lương Thị Diệu Thảo 04/05/ Chuyên Toán Phạm Phương Thảo 03/08/ Chuyên Toán Lương Xuân Thảo 20/01/ Chuyên Toán Nguyễn Phước Bảo Thiện 06/02/ Chuyên Toán Lê Minh Thiện 17/04/ Chuyên Toán Phạm Ngọc Thiện 13/09/ Chuyên Toán

3 Tô Duy Thịnh 24/12/ Chuyên Toán Lưu Phước Thịnh 03/01/ Chuyên Toán Lê Trần Thịnh 21/01/ Chuyên Toán Hồ Quang Thọ 07/12/ Chuyên Toán Nguyễn Vũ Thuận 06/09/ Chuyên Toán Trần Phương Duy Tiên 22/03/ Chuyên Toán Nguyễn Trần Bích Trâm 14/02/ Chuyên Toán Phan Gia Trí 05/03/ Chuyên Toán Bùi Minh Trọng 09/03/ Chuyên Toán Hoàng Hữu Trung 24/04/ Chuyên Toán Cao Nguyễn Ngọc Trúc 26/06/ Chuyên Toán Võ Mạnh Tuấn 09/11/ Chuyên Toán Võ Quang Tuấn 31/03/ Chuyên Toán Phạm Ngọc Bảo Uyên 17/01/ Chuyên Toán Võ Kỳ Vân 06/09/ Chuyên Toán Lê Khánh Vi 06/01/ Chuyên Toán Lê Hoàng Việt 01/07/ Chuyên Toán Đinh Hoàng Vinh 24/10/ Chuyên Toán Nguyễn Hoàng Vũ 23/11/ Chuyên Toán Hồ Hải Anh 03/10/ Chuyên Lý Nguyễn Phan Xuân Anh 12/04/ Chuyên Lý Hồng Gia Bảo 08/12/ Chuyên Lý Trần Đình Thái Bảo 28/07/ Chuyên Lý Nguyễn Thiên Bảo 06/12/ Chuyên Lý Nguyễn Đức Bình 12/08/ Chuyên Lý Nguyễn Khánh Bình 16/03/ Chuyên Lý Vũ Nguyễn Khánh Bình 07/04/ Chuyên Lý Bùi Việt Bình 16/12/ Chuyên Lý Lê Can Đảm 10/03/ Chuyên Lý Trương Quốc Đạt 26/08/ Chuyên Lý Nguyễn Thành Đạt 28/08/ Chuyên Lý Lê Gia Hân 22/07/ Chuyên Lý Nguyễn Minh Hiển 07/12/ Chuyên Lý Võ Hoàng Hiệp 17/08/ Chuyên Lý Đào Ngô Huy 23/01/ Chuyên Lý Bùi Ngọc Quang Huy 11/04/ Chuyên Lý Phạm Lê Tiểu Khanh 01/04/ Chuyên Lý Lê Hùng Khánh 16/09/ Chuyên Lý Tô Đức Khải 13/06/ Chuyên Lý Tô Đông Anh Khoa 26/03/ Chuyên Lý Lê Trung Kiên 26/06/ Chuyên Lý Lê Đức Trung Kiên 06/11/ Chuyên Lý Phan Tuấn Kiệt 28/08/ Chuyên Lý Trần Huỳnh Khả Liên 22/09/ Chuyên Lý Mai Bảo Ngọc Linh 21/08/ Chuyên Lý Phạm Tấn Lộc 05/07/ Chuyên Lý Hồ Hoàng Long 18/10/ Chuyên Lý

4 Lương Phi Long 04/07/ Chuyên Lý Nguyễn Minh Mẫn 02/11/ Chuyên Lý Đặng Đỗ Bá Minh 24/09/ Chuyên Lý Thái Bá Nam 03/02/ Chuyên Lý Huỳnh Thị Hồng Ngọc 16/02/ Chuyên Lý Đoàn Cao Nguyên 16/02/ Chuyên Lý Đỗ Đức Nhân 14/01/ Chuyên Lý Cao Minh Nhật 24/02/ Chuyên Lý Trần Đinh Tấn Phát 01/09/ Chuyên Lý Lê Thanh Phong 14/06/ Chuyên Lý Huỳnh Nguyễn Hoàng Phúc 25/11/ Chuyên Lý Nguyễn Hồng Ngọc Phương 15/08/ Chuyên Lý Thái Minh Quân 20/09/ Chuyên Lý Tiêu Minh Quân 31/07/ Chuyên Lý Nguyễn Cường Quốc 23/05/ Chuyên Lý Nguyễn Thái Sơn 01/01/ Chuyên Lý Nguyễn Ngọc Thiên Tâm 15/05/ Chuyên Lý Hoàng Thiên Thanh 01/07/ Chuyên Lý Nguyễn Thanh Thảo 14/11/ Chuyên Lý Nguyễn Ngọc Thiện 28/04/ Chuyên Lý Phan Nguyễn Phú Thông 20/04/ Chuyên Lý Nguyễn Ngọc Vân Thùy 27/06/ Chuyên Lý Nguyễn Anh Thư 18/03/ Chuyên Lý Huỳnh Lê Mỹ Tiên 10/03/ Chuyên Lý Lê Nguyễn Công Tiến 12/08/ Chuyên Lý Nguyễn Trung Tín 26/09/ Chuyên Lý Kiều Trần Minh Trang 14/07/ Chuyên Lý Bùi Ngọc Quế Trân 22/04/ Chuyên Lý Lê Cao Trí 08/10/ Chuyên Lý Trần Lập Trung 23/08/ Chuyên Lý Giang Nguyễn Thành Trung 27/08/ Chuyên Lý Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 31/08/ Chuyên Lý Đặng Thị Ánh Tuyết 07/03/ Chuyên Lý Bùi Thanh Tú 19/11/ Chuyên Lý Võ Văn Tùng 02/12/ Chuyên Lý Phan Thị Tú Uyên 02/09/ Chuyên Lý Hoàng Huy Việt 03/04/ Chuyên Lý Nguyễn Hà Triệu Vy 09/01/ Chuyên Lý Trần Ngọc Lâm Vỹ 14/10/ Chuyên Lý Lê Hải Yến 07/06/ Chuyên Lý Thái Đình Khánh An 11/09/ Chuyên Hóa Nguyễn Đức Anh 20/01/ Chuyên Hóa Nguyễn Ngọc Anh 09/04/ Chuyên Hóa Lê Nguyễn Việt Anh 27/02/ Chuyên Hóa Phương Gia Bảo 09/10/ Chuyên Hóa Trần Gia Bảo 19/09/ Chuyên Hóa Nguyễn Văn Bình 11/10/ Chuyên Hóa Con dân tộc

5 Phan Minh Chánh 04/02/ Chuyên Hóa Trần Đoàn Thị Thanh Châu 16/01/ Chuyên Hóa Đoàn Lan Chi 12/09/ Chuyên Hóa Hoàng Linh Chi 12/05/ Chuyên Hóa Trần Minh Chiến 10/11/ Chuyên Hóa Bùi Đức Chính 12/10/ Chuyên Hóa Nguyễn Chí Cường 19/03/ Chuyên Hóa Ngô Minh Bảo Duy 28/05/ Chuyên Hóa Trần Tiến Dũng 13/11/ Chuyên Hóa Trần Hiếu Khánh Dương 23/01/ Chuyên Hóa Nguyễn Anh Đạt 10/04/ Chuyên Hóa Lưu Hiển Đạt 08/08/ Chuyên Hóa Nguyễn Thành Đạt 01/06/ Chuyên Hóa Nguyễn Công Đức 18/05/ Chuyên Hóa Phan Hữu Đức 26/03/ Chuyên Hóa Trần Lê Quốc Hà 10/11/ Chuyên Hóa Bùi Thị Thu Hà 19/09/ Chuyên Hóa Trần Ngọc Thế Hào 16/06/ Chuyên Hóa Tạ Công Gia Hân 26/09/ Chuyên Hóa Nguyễn Bảo Hiệp 10/10/ Chuyên Hóa Nguyễn Minh Hoàng 18/05/ Chuyên Hóa Huỳnh Đức Huân 25/02/ Chuyên Hóa Trần Nguyễn Quang Huy 16/02/ Chuyên Hóa Lê Nguyễn Ngọc Hương 01/05/ Chuyên Hóa Trương Minh Khang 30/08/ Chuyên Hóa Nguyễn Phúc Nguyên Khang 24/12/ Chuyên Hóa Nguyễn Phúc Đăng Khoa 01/05/ Chuyên Hóa Trần Đăng Khoa 19/06/ Chuyên Hóa Nguyễn Anh Khôi 26/08/ Chuyên Hóa Nguyễn Ngọc Khôi 10/07/ Chuyên Hóa Nguyễn Minh Khuê 13/09/ Chuyên Hóa Trần Quang Anh Kiệt 08/10/ Chuyên Hóa Vương Tuấn Kiệt 12/10/ Chuyên Hóa Huỳnh Tô Khánh Lam 30/09/ Chuyên Hóa Lê Thanh Lam 23/08/ Chuyên Hóa Lê Phạm Khánh Linh 16/08/ Chuyên Hóa Nguyễn Đoàn Khánh Linh 24/02/ Chuyên Hóa Ngô Trần Phương Linh 25/11/ Chuyên Hóa Võ Thuỳ Linh 15/07/ Chuyên Hóa Lê Hồng Luân 25/04/ Chuyên Hóa Lê Hồng Mai 05/10/ Chuyên Hóa Nguyễn Thị Ngọc Mai 20/07/ Chuyên Hóa Võ Thị Quỳnh Mai 29/06/ Chuyên Hóa Hoàng Hà Tuyết Mai 17/03/ Chuyên Hóa La Nguyễn Thế Mạnh 11/06/ Chuyên Hóa Nguyễn Văn Mến 10/10/ Chuyên Hóa Trần Đức Minh 27/07/ Chuyên Hóa Dân tộc thiểu số (Nùng)

6 Châu Hồng Minh 19/08/ Chuyên Hóa Bùi Quang Minh 09/01/ Chuyên Hóa Phạm Hải Nam 17/10/ Chuyên Hóa Nguyễn Phương Nam 03/08/ Chuyên Hóa Nguyễn Hiếu Ngân 14/09/ Chuyên Hóa Đoàn Khánh Ngân 25/10/ Chuyên Hóa Lê Thuỳ Khánh Ngân 08/05/ Chuyên Hóa Nguyễn Trần Thanh Ngân 09/06/ Chuyên Hóa Nguyễn Trần Khánh Ngọc 10/08/ Chuyên Hóa Trần Huỳnh Đại Nhân 25/10/ Chuyên Hóa Chu Vũ Minh Nhân 17/04/ Chuyên Hóa Trương Lê Hoài Nhi 16/04/ Chuyên Hóa Trần Thị Minh Nhi 26/08/ Chuyên Hóa Nguyễn Vân Nhi 13/07/ Chuyên Hóa Trần Chính Phát 19/10/ Chuyên Hóa Lê Nguyễn Hồng Phát 25/09/ Chuyên Hóa Võ Ngọc Phát 19/06/ Chuyên Hóa Trần Võ Nhật Phong 15/06/ Chuyên Hóa Vũ Huy Phúc 03/07/ Chuyên Hóa Hoàng Bảo Phương 12/05/ Chuyên Hóa Lê Trúc Phương 28/11/ Chuyên Hóa Nguyễn Thành Phước 14/08/ Chuyên Hóa Hồ Nguyễn Anh Quân 29/12/ Chuyên Hóa Trần Nguyễn Hoàng Quân 04/07/ Chuyên Hóa Nguyễn Minh Quân 02/12/ Chuyên Hóa Trần Minh Quân 28/06/ Chuyên Hóa Hồ Tiến Quốc 02/09/ Chuyên Hóa Phạm Văn Quyến 28/11/ Chuyên Hóa Nguyễn Anh Quyền 12/08/ Chuyên Hóa Ninh Thị Ánh Quỳnh 03/09/ Chuyên Hóa Trần Lâm Diễm Quỳnh 23/08/ Chuyên Hóa Võ Lê Diễm Quỳnh 12/02/ Chuyên Hóa Trần Nhật Quỳnh 17/06/ Chuyên Hóa Trần Đặng Trúc Quỳnh 16/03/ Chuyên Hóa Mai Xuân Quỳnh 21/09/ Chuyên Hóa Nguyễn Minh Sơn 20/10/ Chuyên Hóa Phạm Duy Tài 16/12/ Chuyên Hóa Kiều Thanh Tâm 10/05/ Chuyên Hóa Trần Hữu Thành 11/09/ Chuyên Hóa Quảng Thị Minh Thảo 15/10/ Chuyên Hóa Lục Thanh Thảo 31/01/ Chuyên Hóa Phan Nguyên Thanh Thảo 20/10/ Chuyên Hóa Nguyễn Quang Thắng 29/08/ Chuyên Hóa Đoàn Nguyễn Anh Thi 27/02/ Chuyên Hóa Lương Khả Thi 17/08/ Chuyên Hóa Phạm Văn Thịnh 10/04/ Chuyên Hóa Trương Ngọc Thanh Thủy 12/02/ Chuyên Hóa

7 Nguyễn Lê Minh Thư 31/07/ Chuyên Hóa Vũ Minh Thư 27/05/ Chuyên Hóa Phan Hồ Ngọc Tiên 14/10/ Chuyên Hóa Trần Nguyên Tĩnh 26/09/ Chuyên Hóa Lương Thiên Hoàng Trang 21/01/ Chuyên Hóa Đỗ Lê Khánh Trang 10/03/ Chuyên Hóa Hoàng Khánh Trang 07/06/ Chuyên Hóa Lê Ngọc Thùy Trang 03/04/ Chuyên Hóa Vũ Thị Thùy Trang 21/01/ Chuyên Hóa Lê Thị Thanh Trà 15/08/ Chuyên Hóa Võ Ngọc Khánh Trâm 01/05/ Chuyên Hóa Lê Ngọc Quỳnh Trâm 06/12/ Chuyên Hóa Nguyễn Đình Bảo Trân 10/05/ Chuyên Hóa Hoàng Minh Trí 19/10/ Chuyên Hóa Võ Thị Thanh Trúc 22/04/ Chuyên Hóa Nguyễn Đăng Ngọc Tuyền 15/01/ Chuyên Hóa Đặng Thái Thu Uyên 29/05/ Chuyên Hóa Phạm Đình Văn 19/02/ Chuyên Hóa Võ Trần Thị Mỹ Vân 05/04/ Chuyên Hóa Thới Quang Vinh 04/12/ Chuyên Hóa Lê Võ Khánh Vy 14/10/ Chuyên Hóa Trần Thái An 21/09/ Chuyên Sinh Bùi Thị Thúy An 13/04/ Chuyên Sinh Đoàn Thị Quỳnh Anh 14/04/ Chuyên Sinh Trương Phước Bách 08/06/ Chuyên Sinh Phạm Phùng Gia Bảo 19/12/ Chuyên Sinh Trương Quang Chấn 27/10/ Chuyên Sinh Mai Quỳnh Chi 09/10/ Chuyên Sinh Đào Xuân Chính 21/02/ Chuyên Sinh Nguyễn Thái Dương 19/09/ Chuyên Sinh Nguyễn Lê Minh Đức 29/12/ Chuyên Sinh Phạm Bá Huy Hoàng 20/05/ Chuyên Sinh Nguyễn Minh Hoàng 04/05/ Chuyên Sinh Nguyễn Quỳnh Hương 25/07/ Chuyên Sinh Mai Thiên Hương 12/02/ Chuyên Sinh Phạm Thị Bảo Khánh 19/06/ Chuyên Sinh Nguyễn Huy Khánh 08/04/ Chuyên Sinh Phạm Võ Kim Khánh 05/02/ Chuyên Sinh Nguyễn Vũ Hoàng Minh 30/11/ Chuyên Sinh Đỗ Phan Hà My 10/12/ Chuyên Sinh Trần Khánh Ngân 19/08/ Chuyên Sinh Trần Nguyễn Khánh Ngân 20/04/ Chuyên Sinh Lưu Bội Nghi 18/06/ Chuyên Sinh Nguyễn Đinh Bảo Ngọc 06/10/ Chuyên Sinh Phan Võ Đăng Nguyên 19/03/ Chuyên Sinh Đặng Thị Quỳnh Như 22/07/ Chuyên Sinh Nguyễn Thị Ngọc Oanh 09/11/ Chuyên Sinh

8 Lê Hoàng Châu Phúc 08/03/ Chuyên Sinh Lê Hải Phương 03/11/ Chuyên Sinh Trương Bùi Tấn Sang 24/10/ Chuyên Sinh Trần Đình Minh Tâm 01/04/ Chuyên Sinh Lê Phương Thảo 28/10/ Chuyên Sinh Nguyễn Thị Phương Thảo 22/10/ Chuyên Sinh Nguyễn Võ Thanh Thảo 12/09/ Chuyên Sinh Võ Trung Thắng 31/01/ Chuyên Sinh Phan Thị Ngọc Thi 15/10/ Chuyên Sinh Vũ Trần Anh Thơ 10/03/ Chuyên Sinh Đoàn Ngọc Anh Thư 11/08/ Chuyên Sinh Nguyễn Kim Hoài Trang 08/05/ Chuyên Sinh Trần Trí 29/10/ Chuyên Sinh Nguyễn Thảo Uyên 20/02/ Chuyên Sinh Hồ Nguyễn Tường Vi 09/01/ Chuyên Sinh Doãn Khánh Vinh 25/03/ Chuyên Sinh VKK Nguyễn Hoàng Thục Vy 09/05/ Chuyên Sinh Trần Hạnh An 15/05/ Chuyên Văn Vũ Thị Hoàng Anh 20/05/ Chuyên Văn Đỗ Nguyễn Lan Anh 31/01/ Chuyên Văn Trần Lan Anh 13/04/ Chuyên Văn Trần Thiên Anh 06/01/ Chuyên Văn Trương Ngọc Ánh 02/01/ Chuyên Văn Nguyễn Thị An Bình 17/05/ Chuyên Văn Phan Hương Cát 26/01/ Chuyên Văn Phạm Nguyễn Minh Châu 28/11/ Chuyên Văn Phạm Nguyễn Mai Chi 01/01/ Chuyên Văn Cam Thu Diễm 14/06/ Chuyên Văn Đồng Nguyễn Phương Dung 21/05/ Chuyên Văn Nguyễn Nhật Duy 30/10/ Chuyên Văn Trần Ngọc Ánh Duyên 02/06/ Chuyên Văn Võ Thị Kim Duyên 13/09/ Chuyên Văn Nguyễn Lâm Kỳ Duyên 19/03/ Chuyên Văn Trần Lê Anh Đại 19/12/ Chuyên Văn Trần Ngọc Nguyên Đoan 13/05/ Chuyên Văn Trần Nguyễn Thục Đoan 15/10/ Chuyên Văn Trần Hương Giang 22/09/ Chuyên Văn Bùi Khánh Hà 02/04/ Chuyên Văn Trần Khánh Hà 10/12/ Chuyên Văn Bùi Nhật Hà 06/05/ Chuyên Văn Nguyễn Ngọc Bảo Hân 18/11/ Chuyên Văn Lê Nguyễn Gia Hân 03/06/ Chuyên Văn Nguyễn Hoàng Mai Hân 28/07/ Chuyên Văn Nguyễn Trịnh Tuyết Hoa 26/10/ Chuyên Văn Phạm Ngọc Trang Hòa 20/02/ Chuyên Văn Phan Thị Nhật Hồng 15/12/ Chuyên Văn Nguyễn Đình Minh Huy 19/06/ Chuyên Văn

9 Nguyễn Viết Phúc Huy 04/12/ Chuyên Văn Đinh Thị Khánh Huyền 29/02/ Chuyên Văn Lê Thị Khánh Huyền 11/02/ Chuyên Văn Vũ Thị Ngọc Huyền 24/10/ Chuyên Văn Cao Thu Huyền 22/09/ Chuyên Văn Lưu Đức Hưng 05/09/ Chuyên Văn Nguyễn Đình Khánh Hưng 29/11/ Chuyên Văn Lê Kiều Hương 23/07/ Chuyên Văn Ngô Khang 29/09/ Chuyên Văn Nguyễn Ngọc Vân Khanh 01/11/ Chuyên Văn Võ Nguyễn Bảo Khánh 17/08/ Chuyên Văn Nguyễn Thu Minh Khuê 18/03/ Chuyên Văn Trương Ngọc Thiên Kim 11/04/ Chuyên Văn Nguyễn Phạm Khánh Linh 29/07/ Chuyên Văn Nguyễn Lê Ngọc Linh 01/12/ Chuyên Văn Đỗ Phương Linh 12/01/ Chuyên Văn Trần Nam Long 16/01/ Chuyên Văn Nguyễn Hồng Thảo Ly 04/11/ Chuyên Văn Nguyễn Hồ Hạ My 23/11/ Chuyên Văn Nguyễn Triệu Kiều My 17/05/ Chuyên Văn Trương Ngọc My 04/01/ Chuyên Văn Đặng Nguyễn Thảo My 24/08/ Chuyên Văn Trần Gia Mỹ 19/03/ Chuyên Văn Nguyễn Thị Khánh Ngân 03/09/ Chuyên Văn Phan Quý Khánh Ngân 14/12/ Chuyên Văn Dương Kiều Ngân 13/07/ Chuyên Văn Kiều Trần Thu Ngân 22/01/ Chuyên Văn Lương Lê Phương Nghi 05/05/ Chuyên Văn Lê Hoàng Bảo Ngọc 07/11/ Chuyên Văn Lê Ly Yến Ngọc 02/10/ Chuyên Văn Đàm Lê Thảo Nguyên 06/02/ Chuyên Văn Hồ Thảo Nguyên 24/06/ Chuyên Văn Trần Ngọc Bảo Nhi 17/08/ Chuyên Văn Nguyễn Ngọc Khánh Nhi 22/12/ Chuyên Văn Nguyễn Nhật Uyên Nhi 31/08/ Chuyên Văn Lê Phương Yến Nhi 24/07/ Chuyên Văn Đinh Ngọc Minh Như 22/03/ Chuyên Văn Trần Mỹ Như 23/10/ Chuyên Văn Lê Quỳnh Như 17/03/ Chuyên Văn Trương Phan Quỳnh Như 01/01/ Chuyên Văn Huỳnh Nguyễn Yến Như 12/09/ Chuyên Văn Lê Minh Phú 24/12/ Chuyên Văn Nguyễn Thị Lan Phương 16/11/ Chuyên Văn Nguyễn Phan Nhật Quyên 20/05/ Chuyên Văn Lê Thảo Quyên 26/04/ Chuyên Văn Trần Thị Tường Quyên 26/11/ Chuyên Văn Lê Ngọc Diễm Quỳnh 18/10/ Chuyên Văn

10 Lâm Tự Như Quỳnh 15/01/ Chuyên Văn Lê Phúc Quỳnh 08/03/ Chuyên Văn Lê Thị Dương Thanh 09/12/ Chuyên Văn Hoàng Phương Thảo 01/10/ Chuyên Văn Nguyễn Đoàn Phương Thảo 16/12/ Chuyên Văn Nguyễn Thị Phương Thảo 31/05/ Chuyên Văn Phạm Ngọc Thiện 01/12/ Chuyên Văn Nguyễn Ngân Thuận 09/12/ Chuyên Văn Phạm Ngọc Thanh Thúy 26/09/ Chuyên Văn Lê Thị Thanh Thủy 24/03/ Chuyên Văn Đinh Minh Thư 12/05/ Chuyên Văn Trần Vũ Minh Thư 28/09/ Chuyên Văn Tưởng Huỳnh Ngọc Thương 01/05/ Chuyên Văn Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 25/03/ Chuyên Văn Phan Anh Toàn 10/10/ Chuyên Văn Hồ Trần Quỳnh Trang 06/09/ Chuyên Văn Nguyễn Quỳnh Trang 26/01/ Chuyên Văn Tiền Hữu Ngọc Trâm 02/12/ Chuyên Văn Hà Huỳnh Bảo Trân 23/03/ Chuyên Văn Nguyễn Đức Trường 30/09/ Chuyên Văn Trần Đình Minh Tuấn 20/06/ Chuyên Văn Bùi Nguyễn Kim Tuyền 17/10/ Chuyên Văn Nguyễn Đoàn Minh Uyên 10/04/ Chuyên Văn Nguyễn Thị Uyên Vy 16/01/ Chuyên Văn Lê Bình An 16/03/ Chuyên Anh Nguyễn Thị Phượng An 10/12/ Chuyên Anh Nguyễn Thị Tường An 16/11/ Chuyên Anh Nguyễn Hoàng Châu Anh 10/12/ Chuyên Anh Trần Doãn Anh 09/11/ Chuyên Anh Nguyễn Hoàng Hạ Anh 20/05/ Chuyên Anh Nguyễn Hồng Anh 24/02/ Chuyên Anh Lê Nguyễn Minh Anh 05/04/ Chuyên Anh Võ Minh Anh 21/01/ Chuyên Anh Cao Thị Phương Anh 07/11/ Chuyên Anh Trần Quốc Anh 13/03/ Chuyên Anh Mai Nguyễn Quỳnh Anh 17/05/ Chuyên Anh Phạm Ngọc Quỳnh Anh 28/10/ Chuyên Anh Phạm Thục Anh 26/11/ Chuyên Anh Nguyễn Xuân Trâm Anh 11/03/ Chuyên Anh Đặng Như Tuấn Anh 25/07/ Chuyên Anh Hoàng Lưu Vân Anh 06/10/2004 V V V V Chuyên Anh Trương Ngọc Ánh 15/09/ Chuyên Anh Nguyễn Hoàng Bảo 28/11/ Chuyên Anh Phạm Quốc Bảo 28/03/ Chuyên Anh Nguyễn Thái Bảo 21/12/ Chuyên Anh Nguyễn Thành Trí Bảo 14/04/ Chuyên Anh Nguyễn Lê Minh Bằng 14/07/ Chuyên Anh

11 Nguyễn Trần Khánh Bình 22/02/ Chuyên Anh Kiều Bảo Châu 05/09/ Chuyên Anh Võ Băng Châu 13/02/ Chuyên Anh Cao Nguyễn Hạnh Châu 24/10/ Chuyên Anh Phạm Minh Châu 04/03/ Chuyên Anh Nguyễn Quỳnh Chi 03/01/ Chuyên Anh Hoàng Công Chiến 08/05/ Chuyên Anh Nguyễn Viết Cường 10/02/ Chuyên Anh Nguyễn Quỳnh Dao 30/04/ Chuyên Anh Phạm Thị Mỹ Duyên 13/05/ Chuyên Anh Đoàn Mạnh Dũng 03/05/ Chuyên Anh Phan Phước Đại 25/10/ Chuyên Anh Phan Long Đạo 13/05/ Chuyên Anh Phạm Tiến Đạt 07/06/ Chuyên Anh Nguyễn Bùi Thanh Định 06/08/ Chuyên Anh Nguyễn Xuân Đức 15/11/ Chuyên Anh Bùi Đinh Khánh Hà 27/01/ Chuyên Anh Trần Linh Hà 11/03/ Chuyên Anh Nguyễn Thanh Hà 30/03/ Chuyên Anh Nguyễn Hoàng Hào 15/07/ Chuyên Anh Lê Võ Hồng Hạnh 27/02/ Chuyên Anh Nguyễn Nguyệt Hạnh 20/03/ Chuyên Anh Huỳnh Nguyễn Gia Hân 15/03/ Chuyên Anh Hà Thúc Vy Hân 14/10/ Chuyên Anh Đỗ Thị Nguyên Hậu 11/02/ Chuyên Anh Nguyễn Quý Hậu 11/02/ Chuyên Anh Trần Đào Thanh Hiếu 02/03/ Chuyên Anh Nguyễn Trọng Trung Hiếu 24/11/ Chuyên Anh Lê Nguyễn Khánh Hiền 30/03/ Chuyên Anh Tạ Thị Thanh Hiền 15/05/ Chuyên Anh Nguyễn Ngọc Thu Hiền 12/09/ Chuyên Anh Trần Tuấn Hiền 21/10/ Chuyên Anh Huỳnh Minh Hoài 02/07/ Chuyên Anh Trương Huy Hoàng 20/05/ Chuyên Anh Võ Huy Hoàng 08/09/ Chuyên Anh Lê Minh Hoàng 17/04/ Chuyên Anh Võ Quang Nhật Hoàng 05/09/ Chuyên Anh Ngô Việt Hoàng 15/09/ Chuyên Anh Phạm Thanh Hòa 18/06/ Chuyên Anh Thân Nhật Thái Hòa 22/05/ Chuyên Anh Nguyễn Nhật Hồng 05/10/ Chuyên Anh Nguyễn Xuân Huân 01/02/ Chuyên Anh Hồ Gia Huy 24/07/ Chuyên Anh Nguyễn Hoàng Huy 26/01/ Chuyên Anh Vũ Minh Huy 19/08/ Chuyên Anh Đặng Lê Tấn Huy 21/11/ Chuyên Anh Nguyễn Khánh Huyền 18/10/ Chuyên Anh

12 Trịnh Ngọc Mạnh Hùng 12/12/ Có mẹ là người dân tộc Chuyên Anh Nguyễn Khánh Hưng 27/07/ Chuyên Anh Nguyễn Tấn Hưng 20/03/ Chuyên Anh Huỳnh Đàm Vĩnh Hưng 20/10/ Chuyên Anh Phan Thị Ngọc Hương 26/06/ Chuyên Anh Đinh Thị Thu Hương 16/09/ Chuyên Anh Phạm Bửu Kha 17/04/ Chuyên Anh Nguyễn Đắc Khang 29/10/ Chuyên Anh Lê Công Minh Khang 28/03/ Chuyên Anh Trịnh Quý Khang 26/08/ Chuyên Anh Nguyễn Việt Khang 26/09/ Chuyên Anh Ngô Thái Bảo Khanh 26/07/ Chuyên Anh Kiều Lê Minh Khanh 18/02/ Chuyên Anh Nguyễn Xuân Khánh 12/08/ Chuyên Anh Trương Vũ Uyên Khoa 19/07/ Chuyên Anh Đoàn Nguyễn Minh Khôi 17/10/ Chuyên Anh Nguyễn Minh Khôi 21/09/ Chuyên Anh Nguyễn Ngọc Khuê 25/02/ Chuyên Anh Huỳnh Tuấn Kiệt 17/07/ Chuyên Anh Trần Đặng Thiên Kim 06/09/ Chuyên Anh Nguyễn Thư Kỳ 12/05/ Chuyên Anh Phạm Hoàng Lam 24/08/ Chuyên Anh Bãi ngang Trần Ngọc Thảo Lam 19/06/ Chuyên Anh Lý Hà Linh 23/02/ Chuyên Anh Đặng Phan Khánh Linh 23/01/ Chuyên Anh Huỳnh Võ Khánh Linh 25/03/ Chuyên Anh Lê Nguyễn Thùy Linh 08/03/ Chuyên Anh Huỳnh Nguyễn Vân Linh 24/03/ Chuyên Anh Phạm Cát Lộc 06/11/ Chuyên Anh Dương Quý Lộc 01/12/ Chuyên Anh Trần Quang Long 07/11/ Chuyên Anh Phan Nhất Chi Mai 01/11/ Chuyên Anh Nguyễn Phương Mai 19/04/ Chuyên Anh Nguyễn Lê Phương Mai 20/04/ Chuyên Anh Nguyễn Lê Anh Minh 08/03/ Chuyên Anh Trần Anh Minh 09/03/ Chuyên Anh Larsen Cao Minh 12/06/2004 V V V V Chuyên Anh Mai Hoàng Minh 16/12/ Chuyên Anh Nguyễn Khánh Minh 25/01/ Chuyên Anh Nguyễn Kỳ Minh 09/10/ Chuyên Anh Nguyễn Chu Nguyệt Minh 21/09/ Chuyên Anh Nguyễn Đặng Nguyệt Minh 24/09/ Chuyên Anh Trần Nguyễn Kiều My 18/10/ Chuyên Anh Nguyễn Lê Bảo Ngân 03/02/ Chuyên Anh Trần Bảo Ngân 16/07/ Chuyên Anh Lê Phan Khánh Ngân 07/06/ Chuyên Anh Phạm Khánh Ngân 22/03/ Chuyên Anh

13 Lê Khang Nghi 05/11/ Chuyên Anh Nguyễn Lê Phụng Nghi 06/01/ Chuyên Anh Nguyễn Phương Nghi 16/02/ Chuyên Anh Lương Thiện Bảo Ngọc 20/02/ Chuyên Anh Nguyễn Trần Bảo Ngọc 17/12/ Chuyên Anh Trần Thị Bích Ngọc 19/03/ Chuyên Anh Dương Châu Ngọc 04/02/ Chuyên Anh Phạm Lê Khánh Ngọc 04/10/ Chuyên Anh Lê Kỳ Kim Ngọc 04/12/ Chuyên Anh Nguyễn Lê Minh Ngọc 28/03/ Chuyên Anh Nguyễn Phương Nguyên 12/12/ Chuyên Anh Ngô Tấn Nguyên 31/12/ Chuyên Anh Hoàng Thảo Nguyên 17/05/ Chuyên Anh Lê Thành Nhân 16/06/ Chuyên Anh Nguyễn Vũ Trọng Nhân 28/09/ Chuyên Anh Phan Vũ Nhật 01/05/ Chuyên Anh Phan Nguyễn Bình Nhi 06/11/ Chuyên Anh Võ Diệp Hoàng Nhi 30/06/ Chuyên Anh Nguyễn Phan Ngọc Nhi 09/05/ Chuyên Anh Nguyễn Ngọc Phương Nhi 05/04/ Chuyên Anh Võ Hoàng Thảo Nhi 20/12/ Chuyên Anh Võ Thiện Nhi 21/11/ Chuyên Anh Nguyễn Lê Xuân Nhi 24/05/ Chuyên Anh Lê Vân Yến Nhi 30/01/ Chuyên Anh Trần Thị Hồng Nhung 27/12/ Chuyên Anh Nguyễn Phương Nhung 03/01/ Chuyên Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 12/10/ Chuyên Anh Lê Hoàng Vân Như 20/06/ Chuyên Anh Nguyễn Hoàng Oanh 18/12/ Chuyên Anh Lê Đức Phát 30/06/ Chuyên Anh Nguyễn Ngọc Phát 01/01/ Chuyên Anh Nguyễn Tấn Phát 11/06/ Chuyên Anh Nguyễn Hùng Phong 19/05/ Chuyên Anh Phạm Ngọc Phú 25/10/ Chuyên Anh Hoàng Gia Phúc 04/01/ Chuyên Anh Mai Hoàng Phúc 10/01/ Chuyên Anh Lê Hồng Phúc 16/03/ Chuyên Anh Lê Hoàng Nguyên Phúc 03/03/ Chuyên Anh Nguyễn Lê Như Phương 28/07/ Chuyên Anh Nguyễn Thanh Phương 14/11/ Chuyên Anh Đinh Lệnh Bảo Phước 11/04/ Chuyên Anh Võ Kim Phượng 29/04/ Chuyên Anh Võ Ngọc Quang 16/02/ Chuyên Anh Nguyễn Anh Quân 27/06/ Chuyên Anh Trần Hoàng Quân 26/07/ Chuyên Anh Lê Minh Quân 24/04/ Chuyên Anh Phạm Thế Quân 20/12/ Chuyên Anh

14 Võ Nguyễn Nguyên Quốc 13/08/ Chuyên Anh Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 01/01/ Chuyên Anh Huỳnh Vĩnh Sang 08/07/ Chuyên Anh Nguyễn Tấn Tài 21/04/ Chuyên Anh Lã Tiến Hoàng Tâm 15/01/ Chuyên Anh Lê Thị Thanh Tâm 06/11/ Chuyên Anh Trần Đăng Thành 12/11/ Chuyên Anh Nguyễn Ngọc Bích Thảo 08/11/ Chuyên Anh Đỗ Huỳnh Phương Thảo 21/10/ Chuyên Anh Nguyễn Hà Thi 27/04/ Chuyên Anh Nguyễn Trần Tiểu Thiên 03/04/ Chuyên Anh Ngô Đức Thiện 22/05/ Chuyên Anh Bãi ngang Huỳnh Phúc Thịnh 10/12/ Chuyên Anh Nguyễn Phúc Thịnh 15/09/ Chuyên Anh Võ Phạm Thi Thơ 07/09/ Chuyên Anh Nguyễn Công Thuận 27/09/ Chuyên Anh Nguyễn Minh Thùy 12/04/ Chuyên Anh Tôn Nữ Phương Thùy 01/10/ Chuyên Anh Nguyễn Lê Anh Thư 13/10/ Chuyên Anh Nguyễn Ngọc Anh Thư 09/09/ Chuyên Anh Nguyễn Ngọc Anh Thư 19/04/ Chuyên Anh Nguyễn Đỗ Nhất Thương 30/10/ Chuyên Anh Phan Đỗ Nhật Thy 11/03/ Chuyên Anh Nguyễn Huỳnh Cẩm Tiên 23/10/ Chuyên Anh Đinh Triều Ngọc Tiên 23/03/ Chuyên Anh Nguyễn Thị Minh Trang 26/03/ Chuyên Anh Kiều Thu Trang 08/11/ Chuyên Anh Huỳnh Hà Trâm 03/01/ Chuyên Anh Nguyễn Phương Trâm 25/06/ Chuyên Anh Lê Quỳnh Trâm 26/06/ Chuyên Anh Phan Gia Trân 07/08/ Chuyên Anh Trần Diệu Huyền Trân 25/08/ Chuyên Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân 03/05/ Chuyên Anh Phạm Dạ Bảo Trinh 06/06/ Chuyên Anh Lê Đức Minh Trung 29/04/ Chuyên Anh Nguyễn Thành Trung 15/10/ Chuyên Anh Nguyễn Thị Thanh Trúc 30/06/ Chuyên Anh Hồ Sơn Trường 05/07/ Chuyên Anh Lê Tuấn 02/03/ Chuyên Anh Phùng Anh Tuấn 02/02/ Chuyên Anh Trần Anh Tuấn 13/03/ Chuyên Anh Lương Hoàng Tuấn 11/10/ Chuyên Anh Lê Anh Tú 21/04/ Chuyên Anh Nguyễn Khắc Thanh Tùng 12/07/ Chuyên Anh Nguyễn Minh Cát Tường 17/02/ Chuyên Anh Phạm Ngô Cát Tường 16/03/ Chuyên Anh Đỗ Mai Uyên 12/01/ Chuyên Anh

15 Nguyễn Phương Uyên 04/10/ Chuyên Anh Phan Phương Uyên 06/11/ Chuyên Anh Lê Tố Uyên 27/12/ Chuyên Anh Chu Hà Vân 03/02/ Chuyên Anh Trần Khánh Vân 12/10/ Chuyên Anh Nguyễn Thị Thanh Vân 16/09/ Chuyên Anh Phan Gia Vinh 05/04/ Dân tộc: Hán Chuyên Anh Trần Nhựt Quang Vinh 08/10/ Chuyên Anh Từ Nguyễn Triệu Vy 20/02/ Chuyên Anh Trần Thái Ngân Xuân 07/03/ Chuyên Anh Trần Đoàn Như Ý 03/12/ Chuyên Anh Nguyễn Đức Anh 25/11/ Chuyên Tin Lê Hoàng Anh 16/04/ Chuyên Tin Phan Quỳnh Chi 26/02/ Chuyên Tin Cao Hữu Khương Duy 06/05/ Chuyên Tin Phan Bá Đức 19/02/ Chuyên Tin Lê Minh Thái Hoà 22/08/ Chuyên Tin Phạm Quốc Huy 04/10/ Chuyên Tin Võ Đình Quốc Huy 30/12/ Chuyên Tin Lê Minh Hùng 12/02/ Chuyên Tin Lê Quốc Hưng 26/02/ Chuyên Tin Vũ Huỳnh Nam Khánh 27/01/ Chuyên Tin Trần Đức Anh Khoa 03/08/ Chuyên Tin Điểm chuyên lấy từ Môn Hóa Đặng Duy Lân 24/09/ Chuyên Tin Đàm Gia Nhật Long 05/07/ Chuyên Tin Lê Thị Kim Ngân 06/02/ Chuyên Tin Nguyễn Quang Tuấn Nghĩa 21/03/ Chuyên Tin Đặng Phước Trường Sinh 27/07/ Chuyên Tin Phạm Duy Tân 31/07/ Chuyên Tin Nguyễn Nhật Tân 09/08/ Chuyên Tin Nguyễn Lê Duy Thịnh 03/12/ Chuyên Tin Hồ Sơn Thịnh 17/12/ Chuyên Tin Đào Ngọc Thủy 06/11/ Chuyên Tin Vũ Đặng Lan Trâm 20/02/ Chuyên Tin Hoàng Anh Vinh 17/08/ Chuyên Tin..., ngày tháng năm Hiệu trưởng (Ký tên và đóng dấu)

Xep lop 12-13

Xep lop 12-13 TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN DANH SÁCH CHÍNH THỨC HỌC SINH 7 NĂM HỌC 2012-2013 S Lop HoLot Ten R O lop moi 1 6a7 Đặng Quế Kim Anh x G T 7A1 2 6a1 Đoàn Tuấn Anh G T 7A1 3 6a7 Lê Nguyễn Mai Anh x G T 7A1 4 6a1

Chi tiết hơn

DS phongthi K xlsx

DS phongthi K xlsx Ngày thi: 02/08/2019 Môn thi: TIẾNG ANH Phòng thi: 01 1 1001 Bùi Minh An Nữ 31-03-2008 2 1002 Đinh Quốc An Nam 21-06-2008 3 1003 Đỗ Đức An Nam 02-08-2008 4 1004 Nguyễn Hồng Diệu An Nữ 23-12-2008 5 1005

Chi tiết hơn

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122 MSSV HỌ TÊN 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 1119200 Đoàn Nguyễn Kỳ Loan 1211126 Nguyễn Hoàng Sang 1211443 Phan Đình Kỳ 1212227 Vũ Xuân Mạnh 1212347 Võ Kiên Tâm 1212352 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN 1 C1 C1 Trịnh Nữ Hoàng Anh x x x x 2 C1 C1 Dương Gia Bảo x x x x 3 C1 C1 Võ Minh Cường x x x x 4 C1 C1 Phùng Thị Mỹ Duyên x x x x 5 C1 C1 Trương Nguyễn Kỳ Duyên x x x x 6 C1 C1 Phạm Thành Đạt x x x x 7

Chi tiết hơn

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6 24 10 001806 Đặng Quang Duy Anh 10A 1 9 3 001451 Nguyễn Bá Trường An 10A 9 24 24 001820 Hoàng Lê Huệ Anh 10A 1 1 20 001276 Chu Lan Anh 10A 9 27 5 001873 Nguyễn Phương Anh 10A 1 1 13 001269 Bùi Trần Huy

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 9A1 1 013 Đoàn Lê Hoàng Anh 02/06/2003 P01 2 014 Đỗ Ngọc Trâm Anh 09/07/2003 P01 3 017 Hà Quỳnh Anh 07/12/2003 P01 4 018 Hoàng Lê Huệ Anh 25/08/2003 P01 5 019 Hoàng Minh Anh 30/03/2003 P01 6 039 Võ

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A Vũ Quốc Anh 10A

KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A Vũ Quốc Anh 10A KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A 1 216 8.5 34.0 549 Vũ Quốc Anh 10A 1 432 8.5 34.0 557 Ngô Mai Thiện Đức 10A 1 333 9.0 36.0 559 Võ Phạm

Chi tiết hơn

Điểm KTKS Lần 2

Điểm KTKS Lần 2 Phòng số: 45 1 900236 9N Trần Minh Quang 03/01/2004 7.50 5.75 7.50 2 9N0001 9N Đào Hương An 24/04/2004 8.25 7.00 4.25 3 9N0002 9N Đỗ Quốc An 07/07/2004 7.50 5.75 4.00 4 9N0003 9N Hoàng Quế An 17/08/2004

Chi tiết hơn

YLE Movers PM.xls

YLE Movers PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 17/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NGUYEN HAI DONG 19/02/2010 3 3 3 9 2 HOANG KHANH LINH 29/06/2010 4 5 5 14 3 LE

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: Phòng thi: PA01 1 100001 Lê Hồng An 1/29/2003 Nam A11 2 100002 Phạm Thành An 6/9/2003 Nam A2 3 100003 Lê Hoàng Anh 4/4/2003 Nam A6 4 100004 Lê Tuấn Anh 10/28/2003 Nam A5 5 100005 Lý Hoàng Trâm Anh 4/7/2003

Chi tiết hơn

DANH SÁCH LỚP 9.1 NH DANH SÁCH LỚP 9.2 NH STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ 01 Tô Thị Thuý An Nguyễn Hoài An

DANH SÁCH LỚP 9.1 NH DANH SÁCH LỚP 9.2 NH STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ 01 Tô Thị Thuý An Nguyễn Hoài An DANH SÁCH LỚP 9.1 NH 2019-2020 DANH SÁCH LỚP 9.2 NH 2019-2020 01 Tô Thị Thuý An 8.1 01 Nguyễn Hoài An 8.2 02 Hồ Đặng Vân Anh 8.1 02 Phan Gia Bảo 8.2 03 Mai Thuỵ Kim Anh 8.1 03 Đoàn Dương 8.2 04 Trần Bùi

Chi tiết hơn

DSKTKS Lần 2

DSKTKS Lần 2 Phòng số: 35 Tại phòng: 1 900001 9A3 Bùi Ngọc An 12/10/2004 2 900002 9A2 Lê Khánh An 22/10/2004 3 900003 9A3 Ngô Phương An 24/07/2004 4 900004 9A4 Nguyễn Hải An 13/03/2004 5 900005 9A3 Chu Quang Anh 25/09/2004

Chi tiết hơn

K10_TOAN

K10_TOAN Phòng số: 49 Tại phòng: 201 1 100001 10D2 Cao Quỳnh An 24/08/2003 2 100002 10N2 Hoàng Hải An 30/08/2003 3 100003 10D5 Hồng Vũ Sơn An 22/09/2003 4 100004 10D4 Nguyễn Hoàng Thái An 03/10/2003 5 100005 10D2

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L PHÒNG: 1 1 7001 Trương Thái Hạnh An 10/05/2006 7A2 2 7002 Nguyễn Hoàng Khánh An 11/01/2006 7A3 3 7003 Đặng Thuý Minh An 11/02/2006 7A1 4 7004 Trần Đặng Nhật An 05/09/2006 7A4 5 7005 Nguyễn Trần Quý An

Chi tiết hơn

YLE Flyers AM.xls

YLE Flyers AM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 31/03/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 DO NGUYEN MINH TRIET 06/12/2009 1 2 4 7 2 LAM THUY VAN 16/08/2009 5 5 5 15 3 NGUYEN

Chi tiết hơn

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng 1 1 2 Bùi Thị Ngọc Bích 1 1 3 Trương Khánh Chi 1 1 4 Nguyễn Đức Duy 1 1 5 Bùi Thị Mỹ Duyên 1 1 6 Đỗ Thành Đạt 1 1 7 Lê Thị Ngọc Đức 1 1 8 Phạm Ngọc Khải

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 NGUYEN VU MINH ANH 05/06/2011 4 3 4 11 2 NGUYEN DINH NGHIA 03/04/2011 2 4 5

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng KET 361 học viên nhận chứng chỉ CAMBRIDGE KET Lê Vi Vi An Nguyễn Nhật Tú An Phan Hoài An Trần Ngọc Nguyệt An Vũ Huy An Nguyễn Đỗ Hồng Ân Nguyễn Võ Phúc Ân Đặng Đức Anh Đồng Ngọc Minh Anh Hoàng Minh Anh

Chi tiết hơn

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng 1 538742******7691 ****829 TRUONG VAN PHUC Vali cao cấp

Chi tiết hơn

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) 12 16 Trần Võ Tuấn Anh Anh 0 24 06 01 12C01 57 Nguyễn Thị Thùy Dung Dung 1 05 01 01 12C01

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS DANH SÁCH Thí sinh đăng ký đại học chính quy năm 2019 theo phương học bạ THPT (Cập nhật đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2019) 0001 Nguyễn

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NGUYEN PHUC KHANG 15/01/2008 5 4 5 14 2 NGUYEN TRAN NGOC LUC 12/05/2008 4 4 4

Chi tiết hơn

DSHS_theoLOP

DSHS_theoLOP Lớp: 12A1 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Đức Việt 1 1701718197 Nguyễn Quỳnh Anh 23-10-2002 Nữ x x 2 1701718198 Nguyễn Việt Anh 02-04-2002 Nam x 3 1701718199 Lê Trần Ngọc Ánh 04-08-2002 Nữ x x 4 1701718200

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện Vạn Ninh, ngày 8 tháng 4 năm 2019 NĂM HỌC: 2018-2019

Chi tiết hơn

YLE Movers PM.xls

YLE Movers PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/01/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 TRAN QUANG CUONG 24/12/2009 4 4 5 13 2 HUYNH GIA HUY 31/08/2009 4 5 4 13 3 HOANG

Chi tiết hơn

LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT Năm học: *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi Nhấn Ctrl+F để tìm

LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT Năm học: *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi Nhấn Ctrl+F để tìm LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT Năm học: 2019-2020 *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi Nhấn Ctrl+F để tìm nhanh thông tin STT Số báo danh Họ và tên Ngày thi

Chi tiết hơn

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh 2 1 31131021256 Lương Ngọc Quỳnh Anh 19 2 2 31131021346 La Thị Thúy Kiều 28 2 3 31131021265 Nguyễn Quốc Thanh 22 2 4 31131021319 Chiêm Đức Nghĩa 23 2 5 31131021211 Lại Duy Cuờng 10 3 6 31121021229 Trần

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 STT MSSV Họ tên ĐRL Xếp loại Ghi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 STT MSSV Họ tên ĐRL Xếp loại Ghi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 1 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 50 Trung bình DH 2 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 55 Trung

Chi tiết hơn

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG 50.000 2 PHAN HOANG DUY 50.000 3 HOANG MINH DUC 50.000 4 HA NGUYEN VU 50.000

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày 20/10/2016 Những học sinh tô sai mã đề/sbd sẽ được

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5162xxxxxx6871 5162xxxxxx7129 5324xxxxxx2262 5324xxxxxx0796

Chi tiết hơn

LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT Năm học: *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi Nhấn Ctrl+F để tìm

LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT Năm học: *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi Nhấn Ctrl+F để tìm LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT Năm học: 2019-2020 *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi Nhấn Ctrl+F để tìm nhanh thông tin STT Số báo danh Họ và tên Ngày thi

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers Candidate number First name L

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers Candidate number First name L BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers 1 TRAN HOANG LAM GIANG 15/06/2009 4 4 5 13 2 HUYNH MINH HAI 11/11/2009 3 4 5 12

Chi tiết hơn

YLE Movers PM PB - Results.xls

YLE Movers PM PB - Results.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 08/04/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1LE NGUYEN KIM THU 22/12/2007 3 2 4 9 2LE NGUYEN KIM NHU 22/12/2007 4 4 4 12 3VU

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 07/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 NGUYEN TIEN MINH CHAU 14/02/2010 5 5 5 15 2 PHUONG DANG 27/10/2010 5 5 3 13

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 HUYNH NGUYEN KHANH NHU 04/08/2009 4 5 5 14 2 PHUNG DUY TRAM ANH 24/04/2009 4 4

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I-K6 LỚP: 6A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I-K6 LỚP: 6A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 6A1 1 019 Nguyễn Duy Anh 13/06/2006 P01 2 022 Nguyễn Quỳnh Anh 22/02/2006 P01 3 025 Nguyễn Tiến Anh 31/01/2006 P01 4 026 Nguyễn Trâm Anh 01/05/2006 P02 5 041 Nguyễn Hoàng Bách 23/08/2006 P02 6 044

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 LAM NHAT DANG 23/09/2010 2 1 5 8 2 TRAN TRUONG BAO NGOC 20/11/2010 1 1 3 5 4 TRAN

Chi tiết hơn

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 1 260001 Lê Thị Như Anh Nữ 28/02/02 Quảng Ngãi B4 THPT Lê Trung Đình Điện DD

Chi tiết hơn

ts2013_ds_nv1B_upweb.xls

ts2013_ds_nv1B_upweb.xls Trường Đại học Quốc tế Danh sách thí sinh được đăng ký Nguyện Vọng 1B STT Họ tên Ngày sinh Số Báo Danh 1 Nguyễn Ngọc Thùy An 29/04/95 QSQA.00001 2 Nguyễn Ngọc Sơn An 26/10/95 QSQA.00006 3 Phùng Ngọc Quỳnh

Chi tiết hơn

Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE)

Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Starters BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) 1 PHAN NGOC TO QUYEN 31/05/2010 2 1 4 7 2 LE TAT ANH KHOA 24/01/2010 3 2 5 10 3

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 0790 42K07.1-CLC Nguyễn Trường An 28/07/1998 D101 0791 42K01.1-CLC

Chi tiết hơn

SỞ GD-ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRẦN HƯNG ĐẠO Năm học TT SBD Họ và Tên Ngày Sinh HS Trường

SỞ GD-ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRẦN HƯNG ĐẠO Năm học TT SBD Họ và Tên Ngày Sinh HS Trường SỞ GD-ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRẦN HƯNG ĐẠO Năm học 2015-2016 TT SBD Họ và Tên Ngày Sinh HS Trường Điểm Văn 1 Điểm Toán 1 Điểm Anh 1 Điểm Chuyên ĐXT Lớp

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 HO QUYNH ANH 29/09/2011 2 2 2 6 2 VO CONG MINH DANG 02/03/2011 5 4 5 14 3 PHAN

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KỲ THI: HK1-ANH12 - MÔN THI: ANH12 SBD Họ tên Lớp Mã đề Điểm Số câu đúng 1175 Hồ Minh Phát 12A Nguyễn Chí Trung 12A

KẾT QUẢ KỲ THI: HK1-ANH12 - MÔN THI: ANH12 SBD Họ tên Lớp Mã đề Điểm Số câu đúng 1175 Hồ Minh Phát 12A Nguyễn Chí Trung 12A KẾT QUẢ KỲ THI: HK1-ANH12 - MÔN THI: ANH12 SBD Họ tên Lớp Mã đề Điểm Số câu đúng 1175 Hồ Minh Phát 12A 1 357 8.8 44 1372 Nguyễn Chí Trung 12A 1 357 6.8 34 1491 Lê Hoàng Lâm 12A 1 132 7.2 36 1524 Nguyễn

Chi tiết hơn

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/2001 21030107 730231 8.5 8.5 55.5 Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2001 21030113 730402 8.25 8.75 55 Minh Khai 3 Nguyễn Thị Khuyên 30/12/2001 21030113 730381 8.5 8 54.5 Minh Khai

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA ***

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA *** DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG 1.500.000VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA 135258*** 0948873*** 1,500,000 2 NG THI THANH HUONG 131509*** 0983932***

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC DANH SÁCH CÔNG BỐ ĐIỂM THI VÀO LỚP CHUYÊN VĂN D

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC DANH SÁCH CÔNG BỐ ĐIỂM THI VÀO LỚP CHUYÊN VĂN D BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 D SÁCH CÔNG BỐ THI VÀO LỚP D SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN sẽ được công bố lúc 16h00-14/06/2019 1 V001 NGUYỄN

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 30/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 VU NGOC TUONG KHUE 11/12/2010 3 3 4 10 2 HUYNH NGOC THINH PHAT 21/10/2010 2

Chi tiết hơn

Trường THPT Trần Quốc Tuấn STT Mã học sinh Họ tên HS Lớp QH với HS DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 Số thu

Trường THPT Trần Quốc Tuấn STT Mã học sinh Họ tên HS Lớp QH với HS DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 Số thu Trường THPT Trần Quốc Tuấn DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC 2018-2019 Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 1 TQT2017-0001 Nguyễn Khoa Bằng 11B01 Mẹ 0982303634 Cả năm SMS60 40,000 Trư c tiê p Nợ cước 2 TQT2017-0002

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/05/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 2 DOAN DANG LAM 25/08/2010 3 3 2 8 3 LE HOANG AN 06/10/2010 4 5 5 14 4 TRAN NGOC

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Kết quả sơ loại ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '1

DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Kết quả sơ loại ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '1 DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '10/02/1994 '341726878 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên Huỳnh Lê Nữ '07/01/1997 '281171007 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên Lê Kiều

Chi tiết hơn

YLE Movers PM.xls

YLE Movers PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/10/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 0001 LAM TAM AN 29/04/2009 1 1 2 4 0002 LE THAN THAO AN 11/05/2009 2 3 3 8 0003

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng 709 học viên nhận chứng chỉ STARTERS STARTERS Lê Hạnh Cát An Lê Hoàng Phương An Lưu Thúy An Nguyễn Cát Tường An Nguyễn Hoàng Khánh An Nguyễn Hữu An Nguyễn Khánh An Nguyễn Phương An Nguyễn Thành An Nguyễn

Chi tiết hơn

DANH SÁCH LỚP 6.1 NH DANH SÁCH LỚP 6.2 NH Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29

DANH SÁCH LỚP 6.1 NH DANH SÁCH LỚP 6.2 NH Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29 DANH SÁCH LỚP 6.1 NH 2019-2020 DANH SÁCH LỚP 6.2 NH 2019-2020 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29/12/2008 01 Đoàn Thị Thảo An 31/05/2008 02 Đỗ Nguyễn Tiến Anh 01/12/2008 02 Lê Hà Minh Anh 15/04/2008 03 Nguyễn Quỳnh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TSĐH 2019 STT SBD Họ tên Mã ngành trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển Cao Hoàng An Thiết kế cô

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TSĐH 2019 STT SBD Họ tên Mã ngành trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển Cao Hoàng An Thiết kế cô DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TSĐH 2019 Tên ngành 1 02047735 Cao Hoàng An 7210402 Thiết kế công nghiệp 2 42002883 Đào Vũ Hoàng An 7580101DL Kiến trúc (Đà Lạt) 3 41000923 Lê Thảo An 7580101 Kiến

Chi tiết hơn

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential VN 2 BUI THI HAI YEN Công

Chi tiết hơn

YLE Movers AM.xls

YLE Movers AM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 25/08/2018 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers 0001 TRAN ANH KIET 18/07/2008 2 2 4 8 0002 TRAN NGOC MY DUYEN 23/05/2008 3 3 4 10

Chi tiết hơn

XE STT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI NỮ (X) GHI CHÚ GVCN: PHAN MINH TRÍ GVCN: HUỲNH PHƯỚC NGUYÊN 1 Vũ Hoàng Lan Anh x 11A3 2 Nguyễn Thanh P. Hoài x 2,1 11A3 3

XE STT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI NỮ (X) GHI CHÚ GVCN: PHAN MINH TRÍ GVCN: HUỲNH PHƯỚC NGUYÊN 1 Vũ Hoàng Lan Anh x 11A3 2 Nguyễn Thanh P. Hoài x 2,1 11A3 3 GVCN: PHAN MINH TRÍ GVCN: HUỲNH PHƯỚC NGUYÊN 1 Vũ Hoàng Lan Anh x 11A3 2 Nguyễn Thanh P. Hoài x 2,1 11A3 3 Lê Minh Huy 11A3 4 Trần Thị Thanh Hường x 11A3 5 Nguyễn Gia Hy 11A3 6 Trần Long Phúc Khang 11A3

Chi tiết hơn

LICH TONG_d2.xlsx

LICH TONG_d2.xlsx LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TRONG NƯỚC (TOEFL ibt) Năm học: 2019-2020 Cập nhật đến: 14/08/2019 *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi *Địa điểm thi: Trường Đại học Quốc

Chi tiết hơn

PHÒNG GD&ĐT QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TH NGÔI SAO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH THI TOÁN BẰNG

PHÒNG GD&ĐT QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TH NGÔI SAO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH THI TOÁN BẰNG PHÒNG GD&ĐT QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TH NGÔI SAO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH THI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Chi tiết hơn

EPP test background

EPP test background 1 18110002 Nguyễn Quang Đạt ĐHQG-HCM 2 18110004 Nguyễn Đức Vũ Duy ĐHQG-HCM 3 18110005 Liêu Long Hồ ĐHQG-HCM 4 18110013 Nguyễn Duy Thanh ĐHQG-HCM 5 18110027 Nguyễn Lê Minh Triết ĐHQG-HCM 6 18110032 TRẦN

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls Kỳ thi ngày: 23/06/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) 601 NGUYEN PHU BAO LAM 28/11/2011 5 5 5 15 602 TIEN THANH KHAI 08/05/2011 2 3

Chi tiết hơn

Danh sách Tổng

Danh sách Tổng 643 học viên nhận chứng chỉ CAMBRIDGE Đặng Thanh Thúy An Nguyễn Duy An Tiêu Bối An Trần Phương An Bùi Diệp Anh Bùi Đoàn Minh Anh Bùi Huỳnh Thụy Anh Bùi Thảo Anh Bùi Thị Lan Anh Cao Bảo Anh Cù Minh Phương

Chi tiết hơn

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý 1 100001 10A1 NGUYỄN HỒNG AN 11/12/2000 1 10 7.5 9.5 9 8.5 2 100003 10A1 DƯƠNG

Chi tiết hơn

DSSV THAM GIA ĐẦY ĐỦ 2 CHUYÊN ĐỀ SHCD ĐẦU NĂM, NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra

DSSV THAM GIA ĐẦY ĐỦ 2 CHUYÊN ĐỀ SHCD ĐẦU NĂM, NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra DSSV THAM GIA ĐẦY ĐỦ 2 CHUYÊN ĐỀ SHCD ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2018-2019 HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra tên trong danh sách STT MSSV HỌ TÊN CHUYÊN ĐỀ 1 1653070

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 15/06/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 15/06/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 15/06/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 TRAN QUOC ANH 15/08/2010 5 4 5 14 2 LE NGUYEN NGOC HAN 16/10/2009 5 5 5 15 3

Chi tiết hơn

Số hồ sơ Số báo danh DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 0

Số hồ sơ Số báo danh DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 0 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 08/08/2019) 1 01007596 VŨ TÙNG LÂM 23/04/1995 Nam 7720101 Y khoa 2NT 0.5

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HCM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HCM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HCM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY HÌNH

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/2019-13/01/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH 1 NGUYEN VAN

Chi tiết hơn

YLE Starters PM PB - Results.xls

YLE Starters PM PB - Results.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 24/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 DANG THUY AN 28/07/2011 3 1 3 7 2 DANG HOANG GIA AN 15/03/2012 5 5 5 15 3 TRAN

Chi tiết hơn

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên Số thẻ Ngày mở thẻ Phone 1 CAO THI THU HUE 513094XXXXXX6830

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/2018 31/3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản Số điện thoại Giá trị quà tặng (VND) 1 NGUYEN VAN SON

Chi tiết hơn

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG QUA CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KỶ NIỆM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN Chương trình Hành Trình Cuộc Sống do AIA Việt Nam và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 LE NGUYEN NHAT KHANH 25/07/2008 4 3 4 11 2 NGUYEN LE NHU QUYNH 27/02/2008 3 3 4

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. THÔNG TIN THÍ SINH: PHIẾU BÁO DỰ THI HỘI THI TOEFL JUNIOR CHALLENGE (VÒNG 2) CHỦ NHẬT NGÀY 31/03/2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. THÔNG TIN THÍ SINH: PHIẾU BÁO DỰ THI HỘI THI TOEFL JUNIOR CHALLENGE (VÒNG 2) CHỦ NHẬT NGÀY 31/03/2019 TRUONG NGOC HIEN 28/06/2007 JC84 88407039 6/35 NGUYEN NGOC THUC NHI 13/06/2007 JC84 88407040 6/35 NGUYEN KHANH QUYNH 05/05/2007 JC84 88407041 6/35 PHAM TAN CO 01/07/2007 JC84 88407043 6/35 LAM BAO HAN

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 15/06/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 15/06/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 15/06/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 LE TRUC PHUONG 01/10/2008 3 4 4 11 2 NGUYEN DUY NGOC DIEP 15/02/2009 1 3 5 9 3

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN 9704380037969xxx 1,000,000 2 NGUYEN QUYNH TRANG 9704380050118xxx 1,000,000 3 LUU

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ THI VIẾT VÒNG 2 TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2019 STT Họ tên Ngày sinh Số CMTND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Số báo danh Kết quả 1 Lê Kiều Gia

KẾT QUẢ THI VIẾT VÒNG 2 TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2019 STT Họ tên Ngày sinh Số CMTND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Số báo danh Kết quả 1 Lê Kiều Gia KẾT QUẢ THI VIẾT VÒNG 2 TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2019 1 Lê Kiều Giang '26/10/1995 '221363319 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên 1725 Đạt 2 Trương Thị Kim Giang '16/07/1995 '273516814 Bà Chiểu Chuyên

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng 445 học viên nhận chứng chỉ STARTERS STARTERS Bùi Quốc An Đặng Thùy An Đặng Vũ Minh An Lê Đỗ Hoài An Nguyễn Phước An Nguyễn Sỹ An Nguyễn Tường Mỹ An Trương Hoàng Thiên An Huỳnh Duy Bảo Ân Nguyễn Đại Ân

Chi tiết hơn

KET for Schools_ xls

KET for Schools_ xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE Kỳ thi ngày: 09/06/2018 Cấp độ: KET 1 PHAN NHAT MINH NGUYEN Z 2 NGUYEN YEN NHI TRAN Pass with Distinction 140 3 NGOC MINH VY TRAN Pass 126 4 SO MINH

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THAM GIA BHYT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC STT MSSV HỌ TÊN THAM GIA TẠI Phạm Lê Khánh Trường Bùi Đăng Bộ Trường

DANH SÁCH THAM GIA BHYT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC STT MSSV HỌ TÊN THAM GIA TẠI Phạm Lê Khánh Trường Bùi Đăng Bộ Trường DANH SÁCH THAM GIA BHYT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 1 11520170 Phạm Lê Khánh Trường 2 12520032 Bùi Đăng Bộ Trường 3 12520035 Nguyễn Thanh Cao Trường 4 12520108 Phạm Duy Trường 5 12520227 Nguyễn Thị Linh

Chi tiết hơn

Trường THPT Châu Thành Năm Học DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG Stt Họ và tên Lớp S Lớp C T L H SI A V KHỐI A KHỐI B KHỐI A1

Trường THPT Châu Thành Năm Học DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG Stt Họ và tên Lớp S Lớp C T L H SI A V KHỐI A KHỐI B KHỐI A1 Trường THPT Châu Thành Năm Học 2015-2016 DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG 1 Trần Ngọc Thiên Ân 12A1 12C1 6.25 6.8 8.8 7.8 21.85 22.85 2 Huỳnh Thị Ngọc Châu 12A1 12C1 7.25 7.2 6.4 8 20.85

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers Candidate number First name L

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers Candidate number First name L BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers 1 NGUYEN HANH TRAM 05/01/2009 5 4 5 14 2 NGUYEN TU QUYNH 29/10/2009 3 3 5 11 4 HO

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH H

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH H SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI HKI - Năm học: 2018-2019 1 Trần Thị

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 19/05/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 19/05/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 19/05/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 NGUYEN TRAN PHUONG LINH 20/07/2008 2 1 4 7 2 HA HUYNH THANH DAT 01/10/2008 5 4

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 NGUYEN HOANG MINH 20/12/2009 1 2 4 7 2 LE TUAN HIEN 18/01/2011 4 4 5 13 3 VO

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh to

DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh to DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh toán 15 ngày kể từ ngày kích hoạt. - Giao dịch từ 100,000

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 16/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 NGUYEN HUNG THINH 20/05/2011 4 4 5 13 2 NGUYEN CONG DINH 24/04/2011 4 5 5 14

Chi tiết hơn

document

document UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI HSG THÀNH PHỐ 2015-2016 1 Tống Phi Hải 06/09/1996 Nam

Chi tiết hơn

Danh sách chung kết Bảng 2

Danh sách chung kết Bảng 2 VUS NGUYỄN CHÍ THANH Lê Trần Đại Cát Nguyễn Ngọc Diễm Châu Nguyễn Phạm Tâm Đan Trần Trí Đạt Huỳnh Khả Di Nguyễn Thị Hương Giang Ninh Thị Như Hà Lê Ngọc Hân Nguyễn Gia Hân Võ Ngọc Minh Hoàng Trần Đại Huân

Chi tiết hơn

Nhan su_Chinh thuc.xlsx

Nhan su_Chinh thuc.xlsx BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC COI THI KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - CHÍNH

Chi tiết hơn

STT Họ và tên Điểm khảo sát 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An Đỗ Nguyễn Bình An Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trầ

STT Họ và tên Điểm khảo sát 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An Đỗ Nguyễn Bình An Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trầ 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An 46.5 5 Đỗ Nguyễn Bình An 55.5 6 Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trần Cát An 38 8 Đỗ Trương Thái An 24 9 Đoàn Bảo An 41 10 Đoàn Thiên An 39 11 Đào

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 12/01/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 CHENG CHIA HAO 19/10/2006 3 3 5 11 2 PHAM HUYNH HOANG HAI 14/02/2012 5 5 5 15

Chi tiết hơn

KET for Schools PM.xls

KET for Schools PM.xls Kỳ thi ngày: 15/12/2018 BẢNG KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE Cấp độ: KET 1 LIU CHENG YU 17/04/2009 Pass 132 2 NGUYEN DUY AN 11/02/2007 Pass 122 3 TRAN PHUONG AN 21/04/2006 Pass 131 4

Chi tiết hơn

DanhSachTrungTuyen.xls

DanhSachTrungTuyen.xls ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP CHUYÊN Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2011-2012 () () Lý Văn 1 00006 Đào Tuấn An Nam 24/01/1996 TPHCM 5 5.9 7.25 2.25

Chi tiết hơn