ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG"

Bản ghi

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - Năm 2016

2 Mục lục Lời nói đầu Xác suất trong lý thuyết tổ hợp và đồ thị Các ví dụ Đồ thị ngẫu nhiên Thuật toán Tìm kiếm và Sắp xếp nhanh Mô hình danh sách tự tổ chức Sinh hoán vị ngẫu nhiên Phương pháp xác suất Lời giới thiệu Ứng dụng xác suất để chứng minh sự tồn tại Xác định cận từ kỳ vọng Bài toán tập hợp độc lập có trọng số tối đa: Thuật toán cận biên và ngẫu nhiên Bài toán phủ tập hợp Phản xích Bổ đề rút gọn Lovasz Thuật toán ngẫu nhiên để tính phân hoạch cực tiểu của một đồ thị Xích Markov và mô phỏng MCMC Xích Markov Giới thiệu Phương trình Chapman-Kolmogorov Phân loại trạng thái Xác suất giới hạn và xác suất dừng Ứng dụng

3 2.1.6 Xích Markov với thời gian đảo ngược Mô phỏng Mô phỏng Monte Carlo Tạo các biến ngẫu nhiên rời rạc Tạo các biến ngẫu nhiên liên tục: Phương pháp biến đổi nghịch Mô phỏng MCMC Quá trình Poisson Quá trình Poisson không dừng Quá trình Poisson dừng Một số tính toán quá trình Poisson Phân loại biến cố của một quá trình Poisson không dừng Phân phối có điều kiện của các thời điểm đến

4 Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học Khoa hoc Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Đặng Hùng Thắng Hội đồng chấm luận văn: Chủ tịch: PGS.TS Trần Hùng Thao - Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam Phản biện 1: TS. Nguyễn Thịnh - Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQGHN Phản biện 2: TS. Ngô Hoàng Long - Đại học Sư phạm Hà Nội Thư ký: TS. Lê Vỹ - Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQGHN Ủy viên: TS. Trần Mạnh Cường - Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQGHN Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Khoa Toán-Cơ-Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) vào 15h giờ 30 ngày 28 tháng 12 năm 2016 Có thể tìm đọc luận văn tại: - Trung tâm thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội 3

5 LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, xác suất đã phát triển đa dạng và có nhiều ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực khoa học máy tính. Ví dụ, các chủ đề liên quan đến thuật toán như thuật toán ngẫu nhiên, thuật toán ước lượng và phân tích xác suất của thuật toán đều sử dụng phương pháp xác suất. Trong luận văn này, tôi muốn giới thiệu các loại mô hình và phân tích xác suất hữu dụng nhất trong khoa học máy tính. Giả sử với một hàm mở đầu trong xác suất, tôi trình bày một số đề tài quan trọng như phương pháp xác suất, xích Markov, mô phỏng MCMC và quá trình Poisson không dừng. Luận văn này cung cấp nhiều ví dụ và bài tập mô tả các đề tài như thuật toán sắp xếp, thuật toán tìm kiếm và biểu đồ ngẫu nhiên, bài toán tự sắp xếp theo danh sách, phản xích, phân hoạch cực đại và cực tiểu trong đồ thị và nhiều đề tài khác. Cấu trúc luận văn được chia làm 3 chương chính: Chương 1 đưa ra các ví dụ hay trong khoa học máy tính, đồng thời trình bày phương pháp xác suất và một số cách ứng dụng phương pháp này. Chương 2 viết về xích Markov trên không gian trạng thái rời rạc, phương pháp Monte Carlo và xích Markov Monte Carlo (MCMC). Chương 3 giới thiệu một số lớp quá trình Poisson, từ đó nghiên cứu bài toán phân loại biến cố của một quá trình Poisson không dừng và bài toán xác định phân phối có điều kiện của thời điểm đến. Trong khuôn khổ của luận văn này, do sự hạn hẹp về thời gian cũng như năng lực của bản thân, vì vậy không thể tránh khỏi những hạn chế về nội dung cũng như việc trình bầy. Tôi nhận thấy xác suất trong khoa học máy tính còn rất nhiều điều thú vị khác nữa và tôi rất mong có dịp trình bầy đầy đủ hơn. Luận văn được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tâm của GS.TSKH Đặng Hùng Thắng. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc của mình đến thầy. Qua đây tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong Tổ 4

6 bộ môn Xác suất thống kê và Ban Chủ nhiệm khoa Toán - Cơ - Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chỉ bảo và hướng dẫn tận tình giúp tôi hoàn thành luận văn này! Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn! Hà Nội, tháng 11/2015 5

7 Chương 1 Xác suất trong lý thuyết tổ hợp và đồ thị 1.1 Các ví dụ Đồ thị ngẫu nhiên Giờ hãy xem xét đồ thị với tập hợp đỉnh V = {1, 2,..., n} và tập hợp cạnh A = {(i, X(i)), i = 1,..., n} trong đó X(i) là các biến ngẫu nhiên độc lập thỏa mãn P {X(i) = j} = P j, Đồ thị vừa xây dựng là một đồ thị ngẫu nhiên. n P j = 1 Chúng ta sẽ tính xác suất để đồ thị ngẫu nhiên này là đồ thị liên thông. Để tìm được xác suất này, ta chọn một đỉnh, giả sử đỉnh 1 và lần theo chuỗi các đỉnh 1, X(1), X 2 (1),..., trong đó X n (1) = X(X n 1 (1)) để xác định giá trị của biến ngẫu nhiên N là chỉ số k nhỏ nhất sao cho X k (1) không là một đỉnh mới. Tức là, Đồng thời, gọi j=1 N = min(k : X k (1) {1, X(1),..., X k 1 (1)}) W = P 1 + N 1 i=1 P Xi (1) Nói cách khác, N là số đỉnh tiếp xúc trong chuỗi 1, X(1), X 2 (1),... trước khi một đỉnh xuất hiện hai lần còn W là tổng các xác suất của các đỉnh này. 6

8 Bổ đề Xét một đồ thị ngẫu nhiên gồm các đỉnh 0, 1,..., r, và các cạnh (i, Y i ), i = 1,..., r, trong đó Y i là các biến ngẫu nhiên độc lập và r P {Y i = j} = Q j, j = 0,..., r, Q j = 1 Đồ thị ngẫu nhiên ở trên bao gồm r đỉnh thông thường (đánh số từ 1 đến r) và một đỉnh đặc biệt (đánh số 0); cứ mỗi đỉnh thông thường có một cạnh độc lập đi qua đỉnh j với xác suất Q j ; không có cạnh nào xuất phát từ đỉnh đặc biệt. Khi đó, P {đồ thị liên thông} = Q 0. Mệnh đề P{đồ thị liên thông} = E[W] Trường hợp đặc biệt trong đó cạnh xuất phát từ mỗi đỉnh có thể đến mọi đỉnh của đồ thị với cùng xác suất P j = 1 n, j = 1,..., n. Hệ quả sau cho ta công thức tính xác suất đồ thị liên thông trong trường hợp đặc biệt này. Hệ quả Khi P j = 1/n, j=0 P {đồ thị là liên thông} = (n 1)! n n n 1 j=0 n j j! Hệ quả Với n lớn, P {đồ thị là liên thông} π/2n Thuật toán Tìm kiếm và Sắp xếp nhanh Gọi X là số phép so sánh cần sử dụng. Để tính E[X], trước hết ta biểu diễn X thành tổng các biến ngẫu nhiên khác theo cách sau. Đầu tiên, ta đánh dấu cho các giá trị được sắp xếp: 1 biểu thị giá trị nhỏ nhất, 2 biểu thị giá trị nhỏ nhì, cứ như vậy cho tới hết. Khi đó, với 1 i < j n, lấy I(i, j) bằng 1, nếu i và j được so sánh trực tiếp và bằng 0 nếu i và j không được so sánh trực tiếp. Tính tổng các biến này với i < j cho ta tổng số phép so sánh. Đó là n j 1 X = I(i, j) j=2 i=1 7

9 tức là E[X] = n j 1 P { i và j được so sánh } j=2 i= Mô hình danh sách tự tổ chức Xem xét n phần tử e 1,..., e n ban đầu được sắp xếp theo một trật tự. Tại mỗi thời điểm có một yêu cầu đối với một trong số các phần tử này; e i được yêu cầu độc lập với trước đó, xác suất P i. Sau khi đáp ứng được yêu cầu, phần tử này được chuyển lên đầu danh sách. Chúng ta sẽ xác định vị trí kỳ vọng của phần tử được yêu cầu với giả thiết quá trình này diễn ra trong thời gian dài. Đặt R là vị trí phần tử được yêu cầu, ta sẽ tìm E[R] phần tử được chọn bằng cách kiểm tra điều kiện với Y. Ta có n E[R] = E[ vị trí của e i ]P i i=1 Dấu bằng cuối cùng dựa trên cơ sở vị trí của e i và biến cố e i được yêu cầu độc lập với nhau. Điều này có được do xác suất để e i được yêu cầu là P i cho dù hiện tại e i có ở vị trí nào đi nữa. Tuy nhiên, ta thấy vị trí của e i = 1 + trong đó j i I i,j ta thu được { 1, nếu ej đứng trước e I i,j = i 0, ngược lại E[vị trí của e i ] = 1 + E[I i,j ] j i = 1 + P {e j đứng trước e i } (1.1) j i Để xác định P {e j đứng trước e i }, ta thấy e j đứng trước e i nếu lần yêu cầu cuối cùng với một trong hai phần tử này là lần yêu cầu với e j. Tuy nhiên, biết rằng một lần yêu cầu có thể yêu cầu hoặc e i hoặc e j nên xác suất để e j được yêu cầu là P (e j e i hoặc e j ) = P j P i + P j 8

10 Do đó, P {e j đứng trước e i } = P j /(P i + P j ). Từ kết quả (??) và (1.1) ta có E[R] = 1 + n P i i=1 j i P j P i + P j Sinh hoán vị ngẫu nhiên Ta nói rằng vec-tơ X(1),..., X(n) ngẫu nhiên là hoán vị ngẫu nhiên của giá trị 1,..., n nếu P {(X(1),..., X(n)) = (i 1,...i n )} = 1/n! cho tất cả n! hoán vị i 1,..., i n của 1,..., n. Khi đó, một hoán vị ngẫu nhiên có thể là bất cứ hoán vị nào trong n! hoán vị của 1,..., n. Giả sử trong phần này X(1),..., X(n) là một hoán vị ngẫu nhiên. Hệ quả N = n j=1 trong đó I 1,..., I n là các biến ngẫu nhiên độc lập sao cho P {I j = 1} = Từ Hệ quả 1.1.3, có I j 1 n j + 1 = 1 P {I j = 0}, j = 1,..., n E[N] = n i=1 1 i Var(N) = n i=1 i 1 i 2 Ngoài ra, khi n lớn, từ Hệ quả và định lý giới hạn trung tâm, N có hàm phân phối xấp xỉ chuẩn. 1.2 Phương pháp xác suất Lời giới thiệu Phương pháp xác suất là một kỹ thuật phân tích thuộc tính của phần tử trong một tập hợp bằng cách đưa ra một không gian xác suất cho tập hợp này và khảo sát một phần tử ngẫu nhiên. Phương pháp này chủ yếu được ứng dụng để giải quyết các bài toán lý thuyết tổ hợp và đồ thị. 9

11 1.2.2 Ứng dụng xác suất để chứng minh sự tồn tại Giả sử chúng ta muốn chứng minh một phần tử của tập hợp S có một tính chất nào đó. Ta có thể nghiên cứu một phần tử ngẫu nhiên X trong tập hợp S rồi chứng minh xác suất của biến cố đối,biến cố mà X không có tính chất này, nhỏ hơn Xác định cận từ kỳ vọng Gọi f là hàm của phần tử s thuộc tập hợp hữu hạn S, giả sử ta muốn tìm m = max s S f(s) Cận dưới hữu ích có thể được xác định bằng cách sau: gọi X là một phần tử ngẫu nhiên của S có giá trị kỳ vọng f(x) có thể tính được, với m f(x) ta có m E[f(X)] Bất đẳng thức mạnh nếu f(x) là một đại lượng ngẫu nhiên không đổi Bài toán tập hợp độc lập có trọng số tối đa: Thuật toán cận biên và ngẫu nhiên Giả sử mỗi đỉnh i, i = 1,..., n có trọng số w i dương liên hợp với nó. Với mỗi tập hợp đỉnh A thì và w(a) = i A w i m = max w(a) A trong đó lấy cực đại trên các tập hợp A độc lập. m được gọi là số độc lập của đồ thị. Gọi X i, i = 1,..., n là các biến ngẫu nhiên lũy thừa độc lập với hệ số λ i, i = 1,..., n. Mệnh đề Với mỗi số dương λ i, i = 1,..., n, m n w i λ i / i i=1 10

12 trong đó i = j D(j) Đây là thuật toán sắp xếp ngẫu nhiên để ước lượng cả m và tập hợp độc lập có trọng số tối ưu. λ j Thuật toán ước lượng ngẫu nhiên hóa 1. Đặt λ i = (w i /d(i)) b với tất cả các đỉnh i trong tập hợp đỉnh V 2. Tạo giá trị cho mỗi biến ngẫu nhiên I theo P {I = j} = λ j, λ i i V j V 3. Đặt đỉnh I vào tập hợp độc lập, loại bỏ I và các đỉnh kề nó khỏi tập hợp đỉnh của đồ thị. Tính lại bậc của các đỉnh còn lại rồi quay lại bước 1. Lặp lại các bước này thu được tập hợp độc lập có trọng số lớn nhất là một ước lượng của tập hợp độc lập có trọng số tối đa. Ta có thể chạy lại thuật toán với cùng giá trị của b hoặc thay giá trị khác sau mỗi lần chạy Bài toán phủ tập hợp Gọi S i, i = 1,..., m, là tập con của S = {1, 2,..., s}, Gọi n i là số tập hợp con chứa i, và giả sử n i > 0 với mỗi i = 1,..., s. Bài toán phủ tập hợp là bài toán tìm số tập con nhỏ nhất có thể hợp lại thành tập S. Gọi r là số tập con nhỏ nhất, sử dụng phương pháp xác suất, chứng minh rằng với mỗi số nguyên k ( s m ni ) k r k + ) m k + 1 n i Phản xích i=1 ( m k (1.2) Tập hợp A 1, A 2,..., A r là các tập hợp con của {1, 2,..., n}, được gọi là một phản xích nếu không có tập hợp nào trong các tập hợp này là tập hợp con của tập khác, tức là A i / A j với tất cả các cặp i j. Định lý Sperner chỉ ra rằng số tập hợp lớn nhất trong một phản xích là ( n [n/2]) trong đó [n/2] là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng n/2. Do đó, tập hợp tất cả các tập hợp con của {1, 2,..., n} kích thước [n/2] tạo thành phản xích lớn nhất. 11

13 1.2.7 Bổ đề rút gọn Lovasz Xem xét tập hợp các biến cố {A i, i = 1,..., n} với 0 < P (A i ) < 1, giả sử ta muốn chứng minh không biến cố nào có thể xảy ra. Rõ ràng đây là trường hợp các biến cố độc lập với nhau nhưng ngay cả khi chúng không độc lập thì kết quả này cũng có thể xảy ra khi mỗi biến cố độc lập lẫn nhau với mỗi tập hợp con chứa hầu hết các biến cố khác như định nghĩa sau đây. Định nghĩa Biến cố A độc lập lẫn nhau với tập hợp các biến cố {B 1,..., B r } nếu xác suất có điều kiện của A, với điều kiện để B i xảy ra, bằng xác suất không điều kiện P (A). Bổ đề Bổ đề rút gọn Lovasz Cho các biến cố A 1,..., A n, nếu với mỗi i, i = 1,..., n, A i độc lập lẫn nhau với một tập hợp chứa tất cả các biến cố ngoại trừ nhiều nhất d biến cố A j khác, j i và P (A i ) 1 e(d + 1) thì ( n P j=1 A c j ) > Thuật toán ngẫu nhiên để tính phân hoạch cực tiểu của một đồ thị ta đặt Giả sử ta muốn tìm một cách phân hoạch có sức chứa nhỏ nhất. Tức là nếu m 0 = min c(x, X c ) thì bài toán trở thành tìm m 0 cùng với một phân hoạch sức chứa m 0. Với X 0, X0 c là một phân hoạch có sức chứa nhỏ nhất. Xây dựng một thuật toán xác suất để cho ra một phân hoạch mà sức chứa của nó bằng c(x 0, X0 c) với xác suất lớn hơn hoặc bằng 2/n 2. Thuật toán này còn có thể cho ta một phân hoạch cực tiểu với xác suất cao tùy ý. 12

14 Chương 2 Xích Markov và mô phỏng MCMC 2.1 Xích Markov Giới thiệu Xét quá trình ngẫu nhiên thời gian rời rạc. Nếu X n = i thì quá trình được gọi là trong trạng thái i tại thời điểm n. Giả sử khi quá trình ở trạng thái i, có một xác suất cố định P i,j để trạng thái tiếp theo là trạng thái j. Tức là P {X n+1 = j X n = i, X n 1 = i n 1,..., X 0 = i 0 } = P i,j (2.1) P i,j 0, P i,j = 1 Gọi P là ma trận các xác suất chuyển tiếp một bước P i,j P 0,0 P 0,1... P 0,j... P 1,0 P 1,1... P 1,j... P = P i,0 P i,1... P i,j Phương trình Chapman-Kolmogorov P n i,j j là xác suất để xích chuyển từ trạng thái i sang trạng thái j sau n bước. Phương trình Chapman Kolmogorov giúp ta tính được xác suất n bước này. Phương trình như sau: P n+m i,j = k=0 P n i,k P m k,j (2.2) 13

15 2.1.3 Phân loại trạng thái Ta nói trạng thái i đến được trạng thái j nếu tồn tại Pi,j n > 0 với n 0, kí hiệu i j. Hai trạng thái i và j được gọi là liên thông nếu i j và j i, kí hiệu i j Quan hệ liên thông là quan hệ tương đương. Một Xích Markov được gọi là tối giản nếu hai trạng thái bất kỳ đều liên thông với nhau. Với mỗi trạng thái i, gọi f i là xác suất để bắt đầu từ trạng thái i, quá trình sẽ trở lại trạng thái đó. Trạng thái i được gọi là hồi quy nếu f i = 1 và trạng thái i được gọi là trans nếu f i < 1. Mệnh đề Trạng thái i hồi quy nếu Pi,i n = trans nếu n=0 n=0 P n i,i < Hệ quả Nếu trạng thái i hồi quy và trạng thái i liên thông j thì trạng thái j hồi quy Xác suất giới hạn và xác suất dừng Nếu trạng thái i hồi quy thì nó được gọi là hồi quy dương nếu bắt đầu từ i, kỳ vọng thời gian đến khi quá trình quay lại trạng thái i là hữu hạn. Trạng thái hồi quy dương không tuần hoàn được gọi là giả thiết ergodic. Định lí Với một xích Markov tối giản ergodic, tồn tại lim n P n i,j và độc lập với i. Gọi π j = lim P i,j n n thì π j, j 0, là nghiệm không âm duy nhất của π j = π i P i,j (2.5) i π j = 1 (2.6) j Mệnh đề Gọi {X n, n 1} là xích Markov tối giản với xác suất dừng π j và gọi r là hàm giới hạn không gian trạng thái. Khi đó, với xác suất 1, N n=1 lim r(x n) = r(j)π j N N 14 j

16 2.1.5 Ứng dụng Mô hình cho hiệu suất thuật toán Bài toán tối ưu hóa sau đây được gọi là quy hoạch tuyến tính: cực tiểu biểu thức cx với điều kiện: Ax = b, x 0 trong đó A là một ma trận hằng có kích thước m n, c = (c 1,..., c n ) và b = (b 1,..., b m ) là các véc tơ hằng cố định và x = (x 1,.., x n ) R + n được chọn để tối tiểu hóa cx = n i=1 c ix i. Ta xem xét một mô hình xác suất (xích Markov) đơn giản thể hiện cách thuật toán di chuyển theo tập hợp các điểm cực biên. Cụ thể, giả sử nếu tại thời điểm nào đó thuật toán đang ở điểm cực biên tốt thứ j, nên sau lần lặp tiếp theo, điểm cực biên tìm thấy có thể là bất cứ điểm nào trong j 1 điểm cực biên tốt hơn. Xem xét một xích Markov trong đó P 1,1 = 1, và với i > 1 P i,j = 1, j = 1,..., i 1 i 1 Gọi T i là số lần chuyển tiếp cần thiết để đi từ trạng thái i đến trạng thái 1. Ta viết được hàm đệ quy cho E[T i ] bằng cách lấy xác suất điều kiện với trạng thái ban đầu: E[T i ] = i 1 i 1 E[T j ] i 1 Chứng minh bằng phương pháp quy nạp, ta có E[T i ] = 1/j Để biểu thị T N một cách hoàn chỉnh hơn, ta sử dụng biểu thức T N = N 1 j=1 j=1 j=1 I j (2.11) trong đó I j = { 1, nếu xích ở trạng thái j 0, nếu ngược lại 15

17 Mệnh đề Dãy biến ngẫu nhiên I 1,..., I N 1 là độc lập, và Hệ quả (a) E[T N ] = (b) V ar(t N ) = N 1 j=1 P {I j = 1} = 1/j, j = 1,..., N 1 1 j (1 1 j ) N 1 j=1 1 j (c) Với n lớn, T N có phân phối xấp xỉ chuẩn với trị số trung bình và phương sai đều bằng ln N. Tổng quát, để mô hình hóa số lần lặp của một thuật toán luôn chuyển tới một trạng tối ưu hơn ta có thể sử dụng một xích Markov có xác suất chuyển thỏa mãn điều kiện: P i,j = 0 nếu0 i < j (2.12) Gọi D i là lượng trạng thái giảm khi chuyển tiếp từ trạng thái i, khi đó P {D i = k} = P i,i k Mệnh đề Đặt N n là số chuyển tiếp cần để một xích Markov có xác suất chuyển tiếp thỏa mãn điều kiện (2.12) đi từ trạng thái n sang trạng thái 0. Nếu tồn tại hàm không tăng d(i), i > 0, thoả mãn E[D i ] d(i) thì E[N n ] n i=1 1 d(i) (2.13) Xích Markov với thời gian đảo ngược Xem xét một xích Markov dừng có xác suất chuyển tiếp là P i,j và xác suất dừng π i. Giả sử bắt đầu từ thời điểm n, ta thấy xích trạng thái quay ngược lại trình tự trước đó. Tức là với một xích các trạng thái X n, X n 1, X n 2,... bản thân xích này là một xích Markov với xác suất chuyển tiếp Q i,j trong đó Q i,j π j P j,i π i Nếu Q i,j = P i,j thì xích Markov được gọi là đảo ngược thời gian. 16

18 Định lí Điều kiện Kolmogorov để đảo ngược thời gian Một xích Markov có P i,j = 0 khi P j,i = 0 có tính đảo ngược thời gian nếu bắt đầu từ trạng thái i, bất cứ đường đi từ i nào đều có cùng xác suất với đường đi từ hướng ngược lại. Tức là xích có tính đảo ngược thời gian nếu P i,i1 P i1,i 2... P ik,i = P i,ik P ik,i k 1... P i1,i (2.3) với mọi k và trạng thái i, i 1,..., i k. Khái niệm xích nghịch đảo khá hữu dụng ngay cả khi xích Markov ban đầu không có tính đảo ngược thời gian. Để mô tả điều này, ta cần sử dụng Mệnh đề sau. Mệnh đề Xem xét một xích Markov tối giản có xác suất chuyển tiếp P i,j. Nếu có thể tìm được các số dương π i, i 0 có tổng bằng 1 và ma trận xác suất chuyển tiếp Q = [Q i,j ] thỏa mãn P i,j = π j Q j,i (2.4) thì Q i,j là xác suất chuyển tiếp của xích nghịch đảo và π i là xác suất dừng của cả xích ban đầu và xích nghịch đảo. 2.2 Mô phỏng Mô phỏng Monte Carlo Đặt X = (X 1,..., X n ) là véc tơ ngẫu nhiên có hàm mật độ chung là f(x 1,..., x n ), giả sử ta cần xác định θ = E[g(X) =... g(x 1,..., x n )f(x 1,..., x n )dx 1...dx n với hàm n chiều g nào đó. Trong nhiều trường hợp, ta không thể tính được cụ thể tích phân trên hay thậm chí cũng không thể ước lượng được một khoảng chính xác nào đó. Ta chỉ có thể ước lượng θ bằng cách mô phỏng. Để ước lượng θ bằng phương pháp mô phỏng, trước hết ta tạo một vec tơ ngẫu nhiên X (1) có hàm mật độ f, và tìm giá trị Y 1 = g(x (1) ). Sau đó tạo ra một thứ ngẫu nhiên vector X (2), độc lập đầu tiên, cũng với mật độ f, và sau đó tính Y 2 = g(x (2) ). Tiếp tục như vậy cho đến khi bạn có tạo ra các giá trị của r, một 17

19 số được xác định trước, của các biến ngẫu nhiên Y i = g(x (i) ), i = 1,..., r Theo luật số lớn mạnh ta có: Y Y r lim r r = E[g(X (1) )] = θ Do đó, ta có thể sử dụng trung bình các giá trị tạo được Y i là một ước lượng của θ. Phương pháp ước lượng E[g(X)] này được gọi là phương pháp mô phỏng Monte Carlo Tạo các biến ngẫu nhiên rời rạc suất Giả sử ta cần tạo giá trị của một biến ngẫu nhiên X có hàm phân bố xác p i = P {X = x j }, j = 0, 1,... Ta có thể thực hiện bằng cách tạo một số ngẫu nhiên U và thiết lập x 0, nếu U < p 0 x 1, nếu p 0 U < p 0 + p 1 X =. x j, nếu j 1 i=1 p i U < j i=1 p i. Vì P {a U < b} = b a với 0 < a < b < 1, ta có { j 1 P {X = x j } = P p i U < i=1 j } p i = p j i= Tạo các biến ngẫu nhiên liên tục: Phương pháp biến đổi nghịch Xem xét một biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm phân phối F. Một phương pháp tổng quát để tạo ra X, được gọi là phương pháp biến đổi nghịch, dựa trên mệnh đề sau. Mệnh đề Gọi U là biến ngẫu nhiên đều (0, 1). Với bất kỳ hàm phân phối liện tục F, biến ngẫu nhiên X được xác định như sau X = F 1 (U) Có phân phối F trong đó F 1 (u) là giá trị của x thỏa mãn F (x) = u. 18

20 2.3 Mô phỏng MCMC Gọi X là véc tơ ngẫu nhiên rời rạc có tập hợp các giá trị là x j, j 1. Đặt P {X = x j }, j 1 là hàm phân bố xác suất của X và giả sử ta cần tính θ = E[h(X)] = h(x j )P {X = x j } j Với mọi hàm h cho trước. Trong nhiều trường hợp việc tính tất cả các h(x j ) là rất phức tạp nên ta thường chuyển sang mô phỏng để ước lượng θ. Một trong các phương pháp như vậy là Mô phỏng Monte Carlo, nó dùng các số ngẫu nhiên để tạo ra một dãy các véc tơ ngẫu nhiên độc lập {X 1, X 2,..., X n } có cùng phân bố P {X = x j }. Theo luật mạnh số lớn n i=1 lim h(x i) = θ n n Nên ta có thể ước lượng θ bằng cách chọn n đủ lớn và dùng trung bình các giá trị của h(x i ) làm ước lượng. Tuy nhiên, thông thường rất khó để tạo ra một véc tơ ngẫu nhiên có hàm phân bố xác suất cho trước, đặc biệt khi X là véc tơ của các biến ngẫu nhiên phụ thuộc. Hơn nữa, có nhiều ứng dụng trong đó hàm phân bố xác suất của X chỉ được biết sai khác một hằng số nhân, tức là hàm được cho theo dạng P {X = x j } = Cb j, j 1 trong đó b j được cho trước nhưng phải tính C. Tuy nhiên, vẫn có một phương pháp khác bên cạnh phương pháp Monte Carlo thông thường là sử dụng mô phỏng để ước lượng θ. Bằng cách tạo ra một xích không phải gồm các véc tơ ngẫu nhiên độc lập mà là các trạng thái liên tiếp của một xích Markov mang giá trị véc tơ X n, n 1,ở đó xác suất dừng là P {X = x j }, j 1. Khi điều này được thực hiện, ta có thể áp dụng Mệnh đề và sử dụng n i=1 h(x i)/n để ước lượng θ. Để hiểu cách tạo một xích Markov với xác suất dừng ngẫu nhiên chỉ được cho dưới dạng một hàm hệ số bội, gọi b(j), j 1, là các số dương có tổng B = j=1 b(j) hữu hạn. Thuật toán sau đây, được gọi là thuật toán Hastings Metropolis, được sử dụng để tạo ra một xích Markov đảo ngược thời gian có xác suất dừng: π(j) = b(j)/b, j 1. 19

21 Gọi Q ma trận xác suất chuyển của xích Markov tối giản có không gian trạng thái là tập các số nguyên, với q(i, j) biểu diễn giá trị ở hàng i cột j. Giờ ta sẽ xác định xích Markov {X n } như sau: Khi X n = i, tạo một biến Y ngẫu nhiên sao cho P {Y = j} = q(i, j). Nếu Y = j thì đặt X n+1 bằng j với xác suất α(i, j) và đặt bằng i với xác suất 1 α(i, j), trong đó giá trị của α(i, j) sẽ được cho dưới đây. Với những điều kiện này, dãy các trạng thái là một xích Markov có xác suất chuyển tiếp P i,j thỏa mãn cho bởi P i,j = q(i, j)α(i, j), j i P i,i = q(i, i) + q(i, k)[1 α(i, k)] k i xích Markov này có tính khôi phục ngươc thời gian và có xác suất dừng π(j) nếu điều này tương đương với π(i)p i,j = π(j)p j,i Tuy nhiên, nếu ta chọn π(j) = b(j)/b và đặt π(i)q(i, j)α(i, j) = π(j)q(j, i)α(j, i) (2.5) α(i, j) = min ( π(j)q(j, i) π(i)q(i, j), 1) (2.6) thì đẳng thức (2.5) dễ dàng được thỏa mãn (vì nếu π(j)q(j, i)/π(i)q(i, j) 1 thì α(i, j) bằng tỉ lệ này và α(j, i) bằng 1; với một kết quả nghịch đảo nếu tỉ lệ này lớn hơn 1.) Do vậy, xích Markov là khả nghịch với xác suất dừng π(j) = b(j)/b. Hơn nữa, từ đẳng thức (2.6) ta thấy α(i, j) = min ( b(j)q(j, i) b(i)q(i, j), 1) tức là để xác định xích Markov thì không cần biết giá trị của B mà chỉ cần biết các giá trị b(j), j 1 là đủ. Hơn nữa, thường thì π(j) không chỉ là xác suất dừng mà còn là xác suất giới hạn của xích Markov tìm được. Một điều kiện đủ để đảm bảo điều này là p i,i > 0 với mọi i. 20

22 Chương 3 Quá trình Poisson 3.1 Quá trình Poisson không dừng Một quá trình ngẫu nhiên {N(t), t 0} được gọi là quá trình đếm nếu các biến cố xuất hiện ngẫu nhiên trong một thời gian và N(t) là số biến cố xảy ra trong khoảng thời gian từ 0 đến t. Định nghĩa Quá trình đếm N(t), t 0 được gọi là một quá trình Poisson không dừng có hàm cường độ λ(t), t 0, nếu 1. N(0) = 0 2. N(t), t 0 có gia số độc lập 3. P {N(t + h) N(t) = 1} = λ(t)h + o(h) 4. P {N(t + h) N(t) 2} = o(h) Nếu ta đặt thì ta có kết quả sau đây. m(t) = 1 0 λ(y)dy Định lí [m(s+t) m(s)] [m(s + t) m(s)]n P {N(s + t) N(s) = n} = e n! Nghĩa là N(s + t) N(s) là một biến Poisson ngẫu nhiên có trị số trung bình m(s + t) m(s). 21

23 3.2 Quá trình Poisson dừng Một quá trình Poisson không dừng có λ(t) λ được gọi là quá trình Poisson dừng có tham số λ. Với quá trình Poisson có tham số λ, gọi T 1 là thời gian xảy ra biến cố đầu tiên và T n, n > 1, là thời gian giữa biến cố thứ (n 1) và biến cố thứ n. Dãy T n, n 1 được gọi là dãy thời gian các lần đến liên tiếp. Mệnh đề Thời gian các lần đến liên tiếp T n, n 1, độc lập và là các biến lũy thừa ngẫu nhiên có tham số λ phân phối giống hệt nhau. 3.3 Một số tính toán quá trình Poisson Một phương pháp thường được sử dụng để tính giá trị kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X(t), trong đó t là thời gian và giá trị X(t) phần nào được xác định bởi quá trình Poisson, là tìm một phương trình vi phân. Ví dụ và sẽ mô tả phương pháp này. 3.4 Phân loại biến cố của một quá trình Poisson không dừng Quan sát một quá trình Poisson không dừng {N(t), t 0} có hàm cường độ λ(t). Giả sử một biến cố xảy ra tại thời điểm s độc lập với các biến cố trước đó là một biến cố loại 1 với xác suất p(s) hoặc loại 2 với xác suất 1 p(s), s 0. Gọi N i (t) là số biến cố loại i xảy ra tính đến thời điểm t. Mệnh đề sau đây thường được áp dụng trong các bài toán. Mệnh đề {N 1 (t), t 0} và {N 2 (t), t 0} là các quá trình Poisson không dừng độc lập có hàm cường độ tương ứng là λ(t)p(t) và λ(t)(1 p(t)). 3.5 Phân phối có điều kiện của các thời điểm đến Với một biến cố riêng trong một quá trình Poisson không dừng xảy ra trước thời điểm t, ta sẽ tìm phân phối có điều kiện của thời điểm xảy ra biến cố này. Gọi S 1 là thời điểm xảy ra biến cố, khi đó với 0 s t, 22

24 Mệnh đề Biết N(t) = n, n thời điểm biến cố 0 < S 1 < S 2 <... < S n < t được phân phối theo thống kê thứ tự từ một tập hợp n biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối có hàm mật độ F (s) = λ(s) m(t), 0 s t 23

25 Tài liệu tham khảo Tiếng Việt [1] Đặng Hùng Thắng (2012), Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng, NXB Giáo dục Việt nam. [2] Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên (2013), Lý Thuyết Xác suất, NXB Giáo dục Việt Nam. Tiếng Anh [3] Barbour, A.,Holst, L., and Jansen, S. (1992),Poisson Approximations. Oxford University Press. [4] Bollobas, B. (1999), Random Graphs. 2nd ed., San Diego: Academic Press. [5] Ross, S. (1996), Stochastic Processes. 2nd ed., NY: Wiley. [6] Sheldon M.Ross (2002), Probability Models for Computer science, Harcourt/ Academic Press. 24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

Chương 5 Kiểm định giả thuyết thống kê Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán Khái niệm chung Giả thuyết thống kê Thủ tục kiểm định Các bước ti

Chương 5 Kiểm định giả thuyết thống kê Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán Khái niệm chung Giả thuyết thống kê Thủ tục kiểm định Các bước ti Chương 5 Kiểm định giả thuyết thống kê Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán Lê Phương Bộ môn Toán kinh tế Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Homepage: http://docgate.com/phuongle 5.1 Nội dung 1

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM LUYỆN THI THỦ KHOA Hồ Chí Minh - Năm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM LUYỆN THI THỦ KHOA Hồ Chí Minh - Năm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM LUYỆN THI THỦ KHOA Hồ Chí Minh - Năm wwwluyenthithukhoavn PHƯƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP PHẦN : XÁC ĐỊNH SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH Việc biết một phương trình có bao nhiêu nghiệm,

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN-TIN BÀI GIẢNG ÔN TẬP GIẢI TÍCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỒNG THÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN-TIN BÀI GIẢNG ÔN TẬP GIẢI TÍCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỒNG THÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN-TIN BÀI GIẢNG ÔN TẬP GIẢI TÍCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỒNG THÁP - 24 MỤC LỤC Lời nói đầu 3 Đạo hàm 4. Tính đạo hàm bằng định nghĩa...................

Chi tiết hơn

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính 1 2 0 2 2 1 0 2 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ths. Ngô Quốc Nhàn BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A2 Hệ Đại Học Ngành: Thời lượng giảng dạy: 45 tiết. TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ths. Ngô Quốc Nhàn BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A2 Hệ Đại Học Ngành: Thời lượng giảng dạy: 45 tiết. TP.HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ths Ngô Quốc Nhàn BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A2 Hệ Đại Học Ngành: Thời lượng giảng dạy: 45 tiết TPHỒ CHÍ MINH-2016 LƯU HÀNH NỘI BỘ Mục lục 1 MA TRẬN- ĐỊNH THỨC 4 1

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI -

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI - 25 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC NGUYỄN DUY KHÁNH BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC NGUYỄN DUY KHÁNH BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC NGUYỄN DUY KHÁNH BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Chuyên ngành:

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HÀ KHẢO SÁT THÀNH NGỮ TRÊN BÁO AN NINH THẾ GIỚI Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy

Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy 6-7 - 01 Mục lục Lời nói đầu....................................... 6 Các thành viên tham gia chuyên đề........................

Chi tiết hơn

Toán Ứng Dụng Biên tập bởi: PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

Toán Ứng Dụng Biên tập bởi: PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh Toán Ứng Dụng Biên tập bởi: PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh Toán Ứng Dụng Biên tập bởi: PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh Các tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh Phiên bản trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/197e4e6e MỤC LỤC

Chi tiết hơn

ƯỚNG Nguyễn Amể BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGUYỄN VĂN TINH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN V

ƯỚNG Nguyễn Amể BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGUYỄN VĂN TINH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN V ƯỚNG Nguyễn Amể BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGUYỄN VĂN TINH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CNTT BỘ MÔN TOÁN (01) Đề thi số: 01 Ngày thi: 30 /12/2015 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Đại số tuyến tính

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CNTT BỘ MÔN TOÁN (01) Đề thi số: 01 Ngày thi: 30 /12/2015 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Đại số tuyến tính (01) Đề thi số: 01 Ngày thi: 0 /1/015 Câu I (0 điểm) Cho ma trâṇ 1 0 A 1 1 1 1 Ma trận A có khả nghịch không? Nếu có hãy tìm ma trận nghịch đảo của A Câu II (0 điểm) Giải hệ phương trình: x1 x x x x1 x

Chi tiết hơn

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC HỌC PHẦN: LÍ LUẬN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Phương Học viên: Cù Văn Toàn K6A Tên đề tài: Phương pháp dạy học nhóm: Lí thuyết và vận dụng thực tiễn. 1. Khái

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG PHẠM VĂN NAM PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM LI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG PHẠM VĂN NAM PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM LI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------- PHẠM VĂN NAM PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM LIÊN TỤC Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân

Chi tiết hơn

Chương 4 Ước lượng tham số Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán Lý thuyết mẫu Phương pháp mẫu Cách trình bày mẫu Các đặc trưng mẫu Tính các đ

Chương 4 Ước lượng tham số Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán Lý thuyết mẫu Phương pháp mẫu Cách trình bày mẫu Các đặc trưng mẫu Tính các đ Chương 4 Ước lượng tham số Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán Lê Phương Bộ môn Toán kinh tế Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Homepage: http://docgate.com/phuongle 4.1 Nội dung 1 Cách trình bày

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 MỤC LỤC Mục lục 3 Thiếp chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng SỰ KIỆN 4 Kỳ diệu thay Đảng của chúng ta 7 Thông báo Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chi tiết hơn

Tình hình tài chính qua phân tích Tình hình tài chính qua phân tích Bởi: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tình hình tài chính qua phân tích báo cáo cáo tài ch

Tình hình tài chính qua phân tích Tình hình tài chính qua phân tích Bởi: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tình hình tài chính qua phân tích báo cáo cáo tài ch Tình hình tài chính qua phân tích Bởi: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân báo cáo cáo tài chính. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua phân tích báo cáo cáo tài chính. Công việc này sẽ cung cấp cho chúng ta

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN HỒNG HIỂN GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN HỒNG HIỂN GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN HỒNG HIỂN GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN HỒNG HIỂN

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN DOÃN ĐÀI QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH HUỀ TRÌ, XÃ AN PHỤ, HUYỆN KIN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN DOÃN ĐÀI QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH HUỀ TRÌ, XÃ AN PHỤ, HUYỆN KIN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN DOÃN ĐÀI QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH HUỀ TRÌ, XÃ AN PHỤ, HUYỆN KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN

Chi tiết hơn

17. CTK tin chi - CONG NGHE KY THUAT O TO.doc

17. CTK tin chi - CONG NGHE KY THUAT O TO.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA Độc lập do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ CĐCT ngày 18

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nganh Kinh te quoc te

Microsoft Word - Nganh Kinh te quoc te TRƯỜNG ðại HỌC MỞ TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ðại HỌC Chuyên ngành Kinh tế quốc tế Khoa Kinh Tế 2007-2011 K H O A K I N H T Ế, P. 2 0 3, 9 7 V Õ V Ă N T Ầ N, P. 6, Q. 3, ð T : 8 4-8 - 3 9 3 0 7 1 7 2

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG PHẠM THỊ THU HƯƠNG DẠY HỌC MỸ THUẬT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG PHẠM THỊ THU HƯƠNG DẠY HỌC MỸ THUẬT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG PHẠM THỊ THU HƯƠNG DẠY HỌC MỸ THUẬT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC NGHIỆM, VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 MỤC LỤC Mục lục SỰ KIỆN 3 Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 14 trần

Chi tiết hơn

1. PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 tín chỉ Học phần tiên quyết: Không Tóm tắt nội dung học phần: Học phần những nguyên lý c

1. PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 tín chỉ Học phần tiên quyết: Không Tóm tắt nội dung học phần: Học phần những nguyên lý c 1. PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 tín chỉ Học phần tiên quyết: Không Học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 cung cấp cho người học thế giới quan và phương

Chi tiết hơn

Chương 12: Trạng thái cân bằng tĩnh và sự đàn hồi Chương 10 và 11 đã trình bày các kiến thức động lực học để khảo sát chuyển động của vật rắn. Trong c

Chương 12: Trạng thái cân bằng tĩnh và sự đàn hồi Chương 10 và 11 đã trình bày các kiến thức động lực học để khảo sát chuyển động của vật rắn. Trong c Chương 12: Trạng thái cân bằng tĩnh và sự đàn hồi Chương 10 và 11 đã trình bày các kiến thức động lực học để khảo sát chuyển động của vật rắn. Trong chương 12 này ta sẽ khảo sát vật rắn ở trạng thái cân

Chi tiết hơn

THÔNG TIN TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN 2019 I. MỤC ĐÍCH: Mục đích của Trường hè là hỗ trợ các sinh viên giỏi toán phát huy được khả năng học tập và tậ

THÔNG TIN TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN 2019 I. MỤC ĐÍCH: Mục đích của Trường hè là hỗ trợ các sinh viên giỏi toán phát huy được khả năng học tập và tậ THÔNG TIN TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN 2019 I. MỤC ĐÍCH: Mục đích của Trường hè là hỗ trợ các sinh viên giỏi toán phát huy được khả năng học tập và tập dượt nghiên cứu trong quá trình học đại học. Qua

Chi tiết hơn

251 SỰ LÃNH ĐẠO BẰNG CHÁNH NIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG TRONG VĂN HÓA VĂN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM (TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI) Nguyễn Hữu Sơn * 1. MỞ Đ

251 SỰ LÃNH ĐẠO BẰNG CHÁNH NIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG TRONG VĂN HÓA VĂN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM (TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI) Nguyễn Hữu Sơn * 1. MỞ Đ 251 SỰ LÃNH ĐẠO BẰNG CHÁNH NIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG TRONG VĂN HÓA VĂN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM (TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI) Nguyễn Hữu Sơn * 1. MỞ ĐẦU Trong lịch sử văn hóa văn học Việt Nam, khái niệm

Chi tiết hơn

Giáo trình thực hành nghiệp vụ lễ tân

Giáo trình thực hành nghiệp vụ lễ tân s ở GIẢO DỰC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI N G U YỄN T R U N G K IÊ N GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH NGHIỆP vụ LỄ TÂN (D ùng trong các trườn (Ị T H C N ) NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 2007 Lời giới thiêu ước ta đang bước vào thời kỳ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bài giảng môn học THIẾT KẾ & QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT PGS.TS. Nguyễn Văn Định, Khoa CNTT, ĐHNN Hà Nội Chương 2. Thiết kế và quản lý dự án Công nghệ Thông tin Mở đầu. Dự án Công nghệ thông tin, trước hết đó cũng

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y A. x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NINH VIỆT TRIỀU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NINH VIỆT TRIỀU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NINH VIỆT TRIỀU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ban tom tat.doc

Microsoft Word - Ban  tom tat.doc VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI --- --- THÁI PHAN VÀNG ANH NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI Chuyện ngành : Lý luận văn học Mã số : 62.22.32.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN

Chi tiết hơn

LUẬT BẤT THÀNH VĂN TRONG KINH DOANH Nguyên tác: The Unwritten Laws of Business Tác giả: W. J. King, James G. Skakoon Người dịch: Nguyễn Bích Thủy Nhà

LUẬT BẤT THÀNH VĂN TRONG KINH DOANH Nguyên tác: The Unwritten Laws of Business Tác giả: W. J. King, James G. Skakoon Người dịch: Nguyễn Bích Thủy Nhà LUẬT BẤT THÀNH VĂN TRONG KINH DOANH Nguyên tác: The Unwritten Laws of Business Tác giả: W. J. King, James G. Skakoon Người dịch: Nguyễn Bích Thủy Nhà xuất bản: NXB Tri thức Nhà phát hành: Phương Nam Khối

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LÊ MINH THÀNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ HƠI TẦNG SÔI TUẦN HOÀN ỨNG DỤNG

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LÊ MINH THÀNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ HƠI TẦNG SÔI TUẦN HOÀN ỨNG DỤNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA --------------------------------------- LÊ MINH THÀNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ HƠI TẦNG SÔI TUẦN HOÀN ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Chuyên ngành : KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 6 (2016-2018) Hà Nội,

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRẦN THỊ THANH TÂM MÔ PHỎNG NỒNG ĐỘ CHẤT Ô NHIỄM CÁC CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN HÒA C

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRẦN THỊ THANH TÂM MÔ PHỎNG NỒNG ĐỘ CHẤT Ô NHIỄM CÁC CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN HÒA C ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRẦN THỊ THANH TÂM MÔ PHỎNG NỒNG ĐỘ CHẤT Ô NHIỄM CÁC CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN HÒA CẦM. ĐỀ XUẤT, CẢI TIẾN VẬN HÀNH ĐỂ NỒNG ĐỘ ĐẦU RA ĐẠT

Chi tiết hơn

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC BẢO VỆ RƠLE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Tài liệu tham khảo nội bộ dùng trong Khoa Hệ thố

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC BẢO VỆ RƠLE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Tài liệu tham khảo nội bộ dùng trong Khoa Hệ thố TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC BẢO VỆ RƠLE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Tài liệu tham khảo nội bộ dùng trong Khoa Hệ thống điện TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CÁC TÁC GIẢ THs. Nguyễn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

KT01017_TranVanHong4C.doc

KT01017_TranVanHong4C.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TRẦN VÂN HỒNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH VẠN LỢI LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO

Chi tiết hơn

Vật lý thống kê Vật lý thống kê là một ngành trong vật lý học, áp dụng các phương pháp thống kê để giải quyết các bài toán liên quan đến các hệ chứa m

Vật lý thống kê Vật lý thống kê là một ngành trong vật lý học, áp dụng các phương pháp thống kê để giải quyết các bài toán liên quan đến các hệ chứa m Vật lý thống kê Vật lý thống kê là một ngành trong vật lý học, áp dụng các phương pháp thống kê để giải quyết các bài toán liên quan đến các hệ chứa một số rất lớn những phần tử, có số bậc tự do cao đến

Chi tiết hơn

I - CÁC KHÁI NIỆM VỀ CHỢ VÀ PHÂN LOẠI CHỢ :

I - CÁC KHÁI NIỆM VỀ CHỢ VÀ PHÂN LOẠI CHỢ : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ ANH TUẤN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHỢ TRUYỀN THỐNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016 Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 5 tháng năm 6 Mục lục Kiến thức cơ sở 4. Giải bài toán Olympic như thế nào....................

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN ĐĂNG TUẤN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TR

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN ĐĂNG TUẤN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TR ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN ĐĂNG TUẤN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN Chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện Mã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN :2013 ISO :2013 Xuất bản lần 1 BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT PHẦN 2: BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT SHEWHART Control char

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN :2013 ISO :2013 Xuất bản lần 1 BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT PHẦN 2: BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT SHEWHART Control char TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A ISO 7870-2:2013 Xuất bản lần 1 BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT PHẦN 2: BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT SHEWHART Control charts Part 2: Shewhart control charts HÀ NỘI - 2013 9 2 Mục lục Trang Lời

Chi tiết hơn

CẢI CÁCH GIÁO DỤC

CẢI CÁCH GIÁO DỤC CẢI CÁCH GIÁO DỤC Tìm hướng giải quyết cho việc cải cách giáo dục trong cơ chế thị trường Nguyễn-Đăng Hưng, Giáo sư trưởng, trường ĐH Liège, Bỉ, E-mail: H.NguyenDang@ulg.ac.be Chủ nhiệm các chương trình

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Tên chương trình : KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN Tên tiếng Anh : SEA TRANSPORT ECONOMICS Trình độ đào tạo :

Chi tiết hơn

HỘI NGHỊ NCKH KHOA SP TOÁN-TIN THÁNG 05/2015 GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GAs) VÀ CÁC ỨNG DỤNG ThS. Trần Kim Hương Khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học Đồng

HỘI NGHỊ NCKH KHOA SP TOÁN-TIN THÁNG 05/2015 GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GAs) VÀ CÁC ỨNG DỤNG ThS. Trần Kim Hương Khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học Đồng GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GAs) VÀ CÁC ỨNG DỤNG ThS. Trần Kim Hương Khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học Đồng Tháp Email: tkhuong@dthu.edu.vn ThS. Nguyễn Thị Ngọc Chi Khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan 8H

Microsoft Word - Phan 8H Phần 8H, Chương 1 II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT PHẦN 8H SÀ LAN CHUYÊN DÙNG CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Quy định chung 1.1.1 Phạm vi áp dụng 1 Quy định trong Phần này áp dụng cho vật liệu, hàn, tính ổn định, kết

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Chương trình ĂÀo tạo - Website

Microsoft Word - ChÆ°Æ¡ng trình ĂÀo tạo - Website NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG MINH VÀ ĐA PHƢƠNG TIỆN (SIM) I. Khung chƣơng trình Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 85 tín chỉ Việt Nam (123 ECTS Hệ Châu Âu

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ CHO NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ CHO NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ CHO NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 10 CHƯƠNG 10 KIẾN GIẢI VỀ NGHIỆP LÝ QUY LUẬT TÁC ĐỘNG VÀ PHẢN ỨNG Quy luật nghiệp lý là một trong những quy luật quan trọng nhất chi phối và điều động đời sống của chúng ta. Hiểu được nghiệp lý, sống trong

Chi tiết hơn

TÊN CHƯƠNG

TÊN CHƯƠNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯƠNG VĂN NGHĨA THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN THEO TIẾP CẬN KHAI PHÁ DỮ LIỆU Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số: 62 48 01 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Luan an.doc

Microsoft Word - Luan an.doc i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được ai công bố trong bất cứ một công

Chi tiết hơn

Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin

Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin http://www.hcmus.edu.vn/ trannamdung@yahoo.com Ngày 07 tháng 3 năm 2015 Titan Education (titan.edu.vn)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tom tat luan an chinh thuc.doc

Microsoft Word - Tom tat luan an chinh thuc.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN DƯƠNG VĂN HÙNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GIẦY DÉP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý Thương mại

Chi tiết hơn

BÀI GIẢI

BÀI GIẢI ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2013 Môn thi : SINH HỌC Mã đề 749 (Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Ở một

Chi tiết hơn

NguyenThiThao3B

NguyenThiThao3B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN

Chi tiết hơn

Khoa Cô Khí Coâng Ngheä Baøi giaûng Maùy GCCH NSTP BM: Maùy STH vaø CB Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1. Vai trò của phương pháp GCCH trong CBNSTP. Th

Khoa Cô Khí Coâng Ngheä Baøi giaûng Maùy GCCH NSTP BM: Maùy STH vaø CB Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1. Vai trò của phương pháp GCCH trong CBNSTP. Th Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1. Vai trò của phương pháp GCCH trong CBNSTP. Thay đổi tính chất vật lý học cơ học nhằm tăng giá trị sử dụng theo mục đích của nhà sử dụng yêu cầu. Trong sản xuất lương thực,

Chi tiết hơn

Tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay NGUYỄN THỊ THANH MAI Tóm tắt: Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức ra đời v

Tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay NGUYỄN THỊ THANH MAI Tóm tắt: Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức ra đời v Tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay NGUYỄN THỊ THANH MAI Tóm tắt: Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức ra đời và tồn tại đến nay đã hơn 2500 năm. Trong suốt thời

Chi tiết hơn

ĐẠI CƯƠNG VỀ TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ HỌC NHÀ TRƯỜNG

ĐẠI CƯƠNG VỀ TÂM LÝ  VÀ TÂM LÝ HỌC NHÀ TRƯỜNG Tâm lý học sư phạm và giao tiếp sư phạm TS. Lê Thị Thanh Thủy Chủ đề 1. Tâm lý học sư phạm Chủ đề 2. Giao tiếp trong sư phạm A. Tâm lý học sư phạm 1. Đối tượng của tâm lý học sư phạm Nghiên cứu những quy

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ TRONG CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM 1.Chuyển động Chất điểm Hệ qui chiếu: - Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác trong không gian theo thời gian. Chuyển động có tính

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 TÂM ĐIỂM CỦA THIỀN ĐỊNH Tương truyền rằng ngay sau khi rời gốc bồ đề, ra đi lúc mới vừa thành Phật, Ðức thế tôn đã gặp trên đường một du sĩ ngoại giáo. Bị cuốn hút bởi phong thái siêu phàm cùng

Chi tiết hơn

NGHỆ THUẬT DIONYSOS NHƯ MỘT DIỄN NGÔN TRONG THƠ THANH TÂM TUYỀN Trần Thị Tươi 1 Tóm tắt Là một trong những thành viên trụ cột của nhóm Sáng Tạo những

NGHỆ THUẬT DIONYSOS NHƯ MỘT DIỄN NGÔN TRONG THƠ THANH TÂM TUYỀN Trần Thị Tươi 1 Tóm tắt Là một trong những thành viên trụ cột của nhóm Sáng Tạo những NGHỆ THUẬT DIONYSOS NHƯ MỘT DIỄN NGÔN TRONG THƠ THANH TÂM TUYỀN Trần Thị Tươi 1 Tóm tắt Là một trong những thành viên trụ cột của nhóm Sáng Tạo những năm 50-60 của thế kỷ XX, có thể xem Thanh Tâm Tuyền

Chi tiết hơn

VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG SẢN VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘ

VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG SẢN VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘ VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG SẢN VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC Tập tài liệu bạn đang có trong tay là kết tụ những

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH NGUYỄN HOÀNG DŨNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH NGUYỄN HOÀNG DŨNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH NGUYỄN HOÀNG DŨNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG BẮC MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Kế toán

Chi tiết hơn

На правах рукописи

На правах рукописи MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Với dân số hơn 90 triệu người, Việt Nam không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn nằm trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Trong cơ cấu các mặt

Chi tiết hơn

Truyền thuyết và lễ hội dân gian ở Kiến Thụy, Hải Phòng

Truyền thuyết và lễ hội dân gian ở Kiến Thụy, Hải Phòng ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ------------ MAI KIM THANH TRUYỀN THUYẾT VÀ LỄ HỘI DÂN GIAN Ở KIẾN THỤY, HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM Thái Nguyên: 2017 ĐẠI HỌC THÁI

Chi tiết hơn

2018 Nhận xét, phân tích, góp ý cho Chương trình môn Tin học trong Chương trình Giáo dục Phổ thông mới

2018 Nhận xét, phân tích, góp ý cho Chương trình môn Tin học trong Chương trình Giáo dục Phổ thông mới 2018 Nhận xét, phân tích, góp ý cho Chương trình môn Tin học trong Chương trình Giáo dục Phổ thông mới Nhận xét, phân tích, góp ý cho CT môn Tin học trong CT GDPT mới Bùi Việt Hà Nhiều bạn bè, giáo viên

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn

11_Xac suat thong ke_P2_BaiGiang

11_Xac suat thong ke_P2_BaiGiang Tài liệu bài giảng (Toán Moon.vn) XÁ SUẤT THỐNG KÊ (P2) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI HI TIẾT Á BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 2. TÍNH XÁ SUẤT THÔNG QU

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dang lan chuong 7 11

Microsoft Word - Dang lan chuong 7 11 CHƯƠNG 4: TỪ TRƯỜNG Câu 1: Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra A. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó. B. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó. C. lực đàn hồi tác dụng lên

Chi tiết hơn

Luan an ghi dia.doc

Luan an ghi dia.doc HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH & LÊ THỊ CHIÊN NHÂN TỐ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2017 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ

Chi tiết hơn

NGUYỄN VĂN MẬU (CHỦ BIÊN) CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN TOÁN VÀ ỨNG DỤNG (Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa Học) Bắc Giang, 27-28/11/2009

NGUYỄN VĂN MẬU (CHỦ BIÊN) CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN TOÁN VÀ ỨNG DỤNG (Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa Học) Bắc Giang, 27-28/11/2009 NGUYỄN VĂN MẬU (CHỦ BIÊN) CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN TOÁN VÀ ỨNG DỤNG (Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa Học) Bắc Giang, 27-28/11/2009 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN TOÁN VÀ ỨNG DỤNG Để kỷ niệm 20 năm

Chi tiết hơn

MỞ ĐẦU

MỞ ĐẦU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ PHAN QUỲNH TRANG CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ LIÊN TƢỞNG VÀ TƢ DUY THƠ CHẾ LAN VIÊN QUA BA TẬP DI CẢO Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chi tiết hơn

Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 BỘ TRƯỞNG LÊ

Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 BỘ TRƯỞNG LÊ Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/2016 http://phapluatplus.vn CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: BỘ TRƯỞNG LÊ THÀNH LONG: Lực lượng Công an phải tin và dựa vào nhân dân S áng 27/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GT modun 04 - Nhan dan ong

Microsoft Word - GT modun 04 - Nhan dan ong BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN NHÂN ĐÀN ONG MÃ SỐ: 04 NGHỀ: NUÔI ONG MẬT Trình độ: Sơ cấp nghề Hà nội: 2012 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN: Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Phan-tich-va-de-xuat-mot-so-giai-phap-hoan-thien-cong-tac-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-cua-tong-cong-ty-dien-luc-mien-nam.pdf

Phan-tich-va-de-xuat-mot-so-giai-phap-hoan-thien-cong-tac-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-cua-tong-cong-ty-dien-luc-mien-nam.pdf PHẦN MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây công tác quản lý đầu tư xây dựng đã trở thành quen thuộc đối với các nhà quản lý các cấp, có rất nhiều hoạt động trong tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp được thực hiện

Chi tiết hơn

1

1 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THANH TRÚC TƯ TƯỞNG NHÂN SINH CỦA MINH MẠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN

Chi tiết hơn

KT02031_NguyenXuanThanhK2-KT.doc

KT02031_NguyenXuanThanhK2-KT.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI --------------- NGUYỄN XUÂN THÀNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

Chi tiết hơn

Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Bởi: Nguyễn Hoàng Minh Khá

Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Bởi: Nguyễn Hoàng Minh Khá Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Bởi: Nguyễn Hoàng Minh Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn Hiệu quả sử dụng vốn là sự so sánh giữa chí phí sử dụng vốn và những lợi ích mà đồng

Chi tiết hơn

CỤC THUẾ QUẢNG BÌNH

CỤC THUẾ QUẢNG BÌNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN HOÀNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 183 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kinh tế nông nghiệp (Agricultural Economics) Mã ngành: 52620115 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Kinh

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

1 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN THAO Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN LÊ HÙNG

1 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN THAO Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN LÊ HÙNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN THAO Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN LÊ HÙNG NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÂN TẬP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Chi tiết hơn