HƯỚNG ĐẠO, CHỈ THẾ THÔI! Lý thuyết và thực hành dành cho các Trưởng Hướng Đạo Nam và nữ. Hướng Đạo, đơn giản thế thôi! 1

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "HƯỚNG ĐẠO, CHỈ THẾ THÔI! Lý thuyết và thực hành dành cho các Trưởng Hướng Đạo Nam và nữ. Hướng Đạo, đơn giản thế thôi! 1"

Bản ghi

1 Lý thuyết và thực hành dành cho các Trưởng Hướng Đạo Nam và nữ. Hướng Đạo, đơn giản thế thôi! 1

2 Tổ chức Thế Giới của Phong trào Hướng Đạo. ĐƯỜNG LỐI Tư liệu này là một yếu tố thực hiện đường lối. Văn phòng Hướng Đạo Thế Giới Hộp Thư Genève 4, Sulsse. 2

3 BẢN QUYỀN 1996, Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới. Các Hội Hướng Đạo Quốc Gia hội viên của tổ chức phong trào Hướng Đạo Thế Giới được phép dịch và sao tài liệu này, nhưng bắt buộc phải nêu xuất xứ. Những ai khác thì phải xin phép. 3

4 MỤC LỤC Lời nói đầu Chân dung Trưởng Hướng Đạo Người lớn phục vụ trẻ nhỏ Một mục đích phát triển toàn diện con người Một chọn lựa trong vấn đề giáo dục Một hệ thống giáo dục Thay cho lời kết 4

5 LỜI NÓI ĐẦU Tập sách này dành cho tất cả các Trưởng Hướng đạo nam và nữ trên Thế giới. Với vài Trưởng, nó nhắc lại những điểm cốt yếu của Hướng đạo cho những ai tự nhận là dùng phương pháp Hướng đạo để giúp cho thiếu niên và nhi đồng phát triển. Dù họ ở đâu, tập này cũng muốn mang đến cho họ một sự giúp đỡ trực tiếp trong hành động hàng ngày của họ với lớp trẻ, bằng cách cho họ biết những điều cốt yếu chơi Hướng đạo. Ở khắp mọi nơi và mọi nền văn hóa, phải có một cái gì chung cho tất cả Hướng đạo sinh. Điều hiển nhiên là trên bình diện quốc gia, các yếu tố ấy phải được thích nghi với những yếu tố trong xứ, với nét văn hóa của xứ ấy và với các điều kiện xã hội, kinh tế để đáp ứng có hiệu quả cho những nhu cầu của lớp trẻ. Trên bình diện địa phương cũng vậy, mỗi Trưởng nam hay nữ, sẽ có nhiệm vụ làm cho các yếu tố ấy được thích nghi với những đặc điểm của nhóm trẻ mình hướng dẫn kể cả những quan điểm đã được chấp nhận trên bình diện quốc gia. Để có thể thích nghi thì trước hết phải am hiểu. Cho nên tập sách nhỏ này chính là để giải thích những yếu tố chung nhất đó, để làm căn bản cho Phong trào Hướng đạo. Những ví dụ dùng trong tập này chỉ để minh họa cho vài trường hợp mà thôi. Chúng không chung nhất cho mọi trường hợp và không phản ảnh được sắc thái vô cùng đa dạng của một Phong trào Thế giới. Chúng tôi chúc cho những người nam và nữ đọc tập này chẳng những được thành công mà còn được thích thú trong khi thực 5

6 hành một tổ chức Hướng đạo có phẩm chất, sát với nhu cầu của lớp trẻ và rộng mở trước những thực tế ngày nay. B.P. Trưởng Hướng đạo không phải là sĩ quan, hay là linh mục, hay là võ sư. Trưởng Hướng đạo giống như người anh cả đang nhìn sự việc theo quan điểm của lớp trẻ. Anh ta chỉ đạo, hướng dẫn và khích lệ các em hăng hái trong hướng tốt (Guide du Chef Eclaireur) 6

7 CHÂN DUNG MỘT TRƯỞNG HƯỚNG ĐẠO Mỹ Kha được 35 tuổi, chuyên viên về tin học và là nhân viên một hãng bán máy và những chương trình vi tính. Anh còn đảm trách dịch vụ sửa chữa, lại phụ trách một đoàn Hướng đạo gồm có 25 đoàn sinh nam và nữ từ 14 đến 17 tuổi. Anh có hai đoàn phó trẻ hơn anh một chút. Như nhiều người khác, chính qua sự rèn luyện, qua việc nuôi nấng hai đứa con của anh nay lên 8 và 10 tuổi mà anh trở nên nhà giáo dục chuyên nghiệp. Chỉ vì quan tâm đến trẻ, đến tương lai của chúng, mà anh quyết định làm một cái gì cho chúng. Trước kia, anh đã là một Hướng đạo sinh. Từ kinh nghiệm bản thân, anh hiểu rằng Hướng đạo có thể dạy cho lớp trẻ tự xoay xở và anh đã quyết định làm Trưởng. Anh không tìm cách sống lại những gì anh đã từng sống cách đây hai mươi năm các trò chơi lớn, xưởng, trại vì biết rằng mọi việc đều chuyển biến. Mặc dầu thế, anh vẫn cảm thấy có một cái gì đặc biệt khi anh đến với các Hướng đạo sinh của anh. Khi anh nghĩ đến các con của anh, đến những gì chúng nó làm và những gì có thể xảy ra cho chúng, anh cảm thấy có trách nhiệm, có liên quan trực tiếp. Nếu hỏng việc đó là do lỗi của anh, anh sẽ là thủ phạm. Cho nên anh phải cẩn thận, không được làm liều. 7

8 Đối với các Hướng đạo sinh cũng vậy, anh cảm thấy có trách nhiệm, nhưng không phải cùng một cách, không phải cùng một thứ lo sợ. Đối diện với anh là những người khác, trẻ hơn anh, nhưng không tùy thuộc vào anh. Mối tương quan cũng khác, khoảng cách giữa chúng và anh lớn hơn. Kỳ thực, anh không mong chờ chúng sẽ làm được những gì anh đã không làm được, nhưng chỉ muốn chúng tự thực hiện. Ai cũng hiểu, săn sóc con cái người khác dễ hơn săn sóc con cái của chính mình, các Trưởng Hướng đạo cũng biết điều này và Mỹ Kha cũng thế. Đây có lẽ là điều giúp ích cho anh, đối với chúng, giữ một thứ quan hệ khác; Thuật ngữ chuyên môn gọi đó là quan hệ giáo dục. Đối với anh, đó chỉ là phong cách đối xử với những trẻ trong đoàn. Phong cách đối xử này thật ra khá phức tạp, nó vận dụng nhiều yếu tố. Nhưng, kỳ thực, anh cảm thấy và thực hiện trong đời sống một cách tự nhiên hơn là dụng ý. Trên thực tế, nó phát xuất từ một ý niệm đơn giản và dễ hiểu: giáo dục tức là làm phát triển một con người, là cả một tiến trình, nghĩa là một chuỗi sự kiện tiếp nối trong thời gian chứ không phải một cái gì đột xuất. Các chuyên viên sẽ giải thích rằng tiến trình ấy gồm có bốn giai đoạn, và đối với mỗi chúng ta mỗi tiến bộ trong bất cứ địa hạt nào cũng bắt buộc phải trải qua tiến trình ấy. Trước tiên, phải có ý thức. Ví dụ, tôi có thể (có quyền hoặc có khả năng thế lực) đi, chạy, leo trèo.ý thức nầy chuyển hóa cái tiềm lực (tôi có thể) thành năng lực, thành khả năng. Khi ấy, tôi thử, tôi làm thí nghiệm (đi, chạy, leo trèo) đó là điều mà người ta gọi là sự khích động. Rồi tôi rút tỉa những quy kết (việc ấy dễ, khó, đòi hỏi sức cố gắng, sự luyện tập, có những nguy hiểm). Từ đó, hoặc tôi bỏ cuộc, hoặc tôi phát triển năng lực (tôi luyện tập, thực hành, gia tăng thẩm quyền, thành tích) và tôi thâm nhập nhận thức ấy vào trong kho kinh nghiệm của tôi. 8

9 Những điều nầy nói ra có vẻ rắc rối, nhưng trên thực tế, đó là một tiến trình tự nhiên, một con đường mà mỗi chúng ta đã đi qua nhiều lần. Với tư cách Trưởng Hướng đạo, Mỹ Kha chỉ cần cùng tiến bước với nhóm trẻ do anh phụ trách trên con đường ấy. Tuy anh không nói ra, nhưng trên thực tế, anh tạo các điều kiện đưa đến sự nhận thức kết thúc cái tiến trình khích động, phân tích, tăng cường và thâu nhập. Để cùng đi với lớp trẻ, anh có một phương pháp, phương pháp HĐ. Mỹ Kha biết rõ rằng sự phát triển một con người phải hướng vào một mục đích, ấy là làm trỗi dậy một con người tự lập có khả năng tự mình quyết định cho mình nhưng đồng thời cũng liên đới, nghĩa là cũng phải kể đến quyền lợi kẻ khác, trong khi mình quyết định và chọn lựa. Anh cũng biết rằng Hướng đạo đề nghị một số mục tiêu tăng trưởng, và anh biết rõ các mục tiêu ấy thích hợp thế nào với các lứa tuổi. Là Trưởng HĐ, vai trò của anh là hướng nhóm đoàn sinh vào những mục tiêu ấy, làm cho chúng ham thích đạt đến, và anh cũng biết rõ rằng để làm được điều này, mỗi người phải chấp nhận các mục tiêu ấy, thích nghi chúng vào hoàn cảnh riêng của mình, gom chúng lại thành công thức của riêng mình. Điều đáng kể là phương chung, còn chi tiết thì dĩ nhiên phải thay đổi theo từng người. Mỗi khi Mỹ Kha, trong vai trò Trưởng HĐ (hoặc chủ gia đình) mà quên hay không biết điều ấy thì phương pháp mà anh đã nổ lực áp dụng, chẳng có kết quả gì! Như vậy, đối với người Trưởng là có sự chỉ đạo, có một hướng đi và những mục tiêu sư phạm phải đạt. Tốt lắm! nhưng các điều ấy chưa cho biết cách làm thế nào để đạt mục tiêu. Nếu chỉ cần chọn một hoạt động tốt mà đạt mục tiêu ngay tức khắc thì quả là chuyện không thể có! Sự hoạt động cần phải được hướng dẫn, nó 9

10 đâu phải là một hỏa tiễn có đầu đạn tự động tìm đến mục tiêu! Trong phương pháp HĐ, có những yếu tố khác tác động, và tất cả nghệ thuật của Mỹ Kha là biết sử dụng các yếu tố ấy một cách thông minh và điều vào hướng tốt. Chúng ta hãy lấy ví dụ cách xử trí của Mỹ Kha đối với đoàn của anh ( các chuyên viên sẽ gọi đó là cách cổ vũ ). Hiển nhiên là anh sẽ bám sát các mục tiêu. Nếu Mỹ Kha muốn cho Đoàn của anh thấy tầm quan trọng của sự đối thoại và sự kính trọng đối phương trong cuộc đối thoại thì anh không thể áp đặt sự chọn lựa và những quyết định của anh lên trên trẻ. Các việc làm, các dự án, các quy định về đời sống của Đoàn đều phải là kết quả một cuộc thảo luận và phản ảnh sự tôn trọng ý kiến của đoàn sinh. Nếu không thì sẽ rơi vào tình trạng mà mọi người đều bình đẳng nên lại còn có người bình đẳng hơn người khác. Người Trưởng không thể viện cớ gì để thoái thác, bản thân anh phải thực hành những điều gì anh đã giảng dạy, nếu không sẽ tự mình làm mất tư cách của mình dưới mắt đoàn sinh. Mặt khác, cuộc sống xã hội hằng ngày của nhóm trẻ, những gì chúng thấy, phong cách các người đối xử với nhau, tất cả các thứ ấy đóng một vai trò trong tiến trình giáo dục chẳng khác gì các mục tiêu giáo dục, cách thức sinh hoạt hay các hoạt động. Đã nêu lên những hoạt động thì không thể bỏ qua. Một phương diện cốt yếu của Hướng đạo là làm cho các hành vi trong cuộc sống hằng ngày chứa đựng một ý nghĩa giáo dục và đưa hành vi ấy vào tiến trình giáo dục. Vì thế mà trong cuộc du ngoạn hay cắm trại, Mỹ Kha cho đoàn sinh có đủ thời giờ để sửa soạn góc trại, nấu ăn, dựng lều; nói tóm lại, để có cuộc sống chung. 10

11 Một số Trưởng thường kiếm cách tranh thủ thời gian, ví dụ bỏ việc nấu ăn (cho người khác nấu thay hay phát bánh mì thịt) để dành cho một hoạt động khác. Hướng đạo, đó là trường đời. Chúng ta hãy nhớ rằng chính bằng động tác đi mà chúng ta đã học đi trong đó có một chút liều lĩnh nhưng chúng ta đã có những cánh tay đưa ra, sẵn sàng đón và nâng đỡ chúng ta. Dĩ nhiên, đó chỉ là một hình ảnh. Nhưng Mỹ Kha đã hiểu vai trò làm Trưởng của mình như thế: tạo môi trường hoạt động, trong đó đoàn sinh nhận thức mình có thể làm gì, và những điều kiện an toàn trong đó đoàn sinh thử nghiệm và học hỏi một cách tự do, và cho đoàn sinh những phương tiện để tự cải tiến và lấy kinh nghiệm mới để thêm vào cái kho kinh nghiệm sống của mình. Mỹ Kha luôn luôn nghĩ đến việc cần đạt sự phát triển toàn diện và quân bình nơi mỗi đoàn sinh, về phương diện thể, trí, cảm xúc, xã hội và tâm linh, và làm thế nào để sau một thời gian, các hoạt động và cuộc sống hằng ngày của Đoàn có thể đem đến nhiều tiến bộ trong mọi địa hạt. Anh cũng phải cố gắng làm sao cho vai trò cổ vũ của anh ăn khớp với các hoài bão và những mục tiêu anh đã nêu ra vì lớp trẻ. 11

12 B.P. Bất cứ thằng ngu nào cũng có thể chỉ huy sai khiến, bắt người khác vâng theo ý mình, miễn là nó có những phương tiện để sát phạt kẻ nào bất tuân. Nhưng mà dẫn dắt người ta vào một sự nghiệp lớn lao, phải có một phong cách khác hắn. (Franchis l obstacle) 12

13 NGƯỜI LỚN PHỤC VỤ TRẺ NHỎ Hướng đạo trước hết là một phong trào cho giới trẻ, là nơi để các em có thể ăn nói, thử nghiệm, phát kiến nhờ những sinh hoạt thích thú để các em tự xác định lấy nhân cách và vị trí mình trong lớp trẻ và đối với người lớn. Các người trưởng thành, nam và nữ, chịu lắng nghe lớp trẻ, để hiểu hoài bão và nhu cầu của các em, đều có mặt để giúp đỡ trẻ. Những vị này có mặt để giúp đỡ trẻ. Những vị này sẽ cùng chung bước trên đường đời với các em trong một thời gian, để làm sao cho các hoạt động thích thú của trẻ giúp trẻ phát triển về mọi mặt: thể chất, trí tuệ, tình cảm, xã hội và tâm linh. Người lớn không phải ở đó để đóng vai trẻ, để kéo dài tuổi thanh xuân của mình. Là một tráng niên giữa lớp trẻ, người vẫn giữ bản sắc một tráng niên để thủ vai trò bên cạnh nhóm trẻ bằng cách lắng nghe và tìm hiểu họ. Muốn làm Trưởng, dù nam hay nữ, đều phải biết nhận định nơi mỗi đứa trẻ cái chân giá trị của nó. Đứa trẻ không phải là một trang giấy trắng trên đó người lớn muốn vẽ gì tùy ý mình. Nó cũng không phải là một khối vật chất thô để cho người lớn đẽo gọt và nắn theo sở thích của mình. Nó là một con người 13

14 sống, có cá tính riêng biệt và có thể tự phát triển trong thời gian cuộc sống. Vai trò người lớn là khích lệ tiến trình tăng trưởng ấy, đặt những trụ mốc để giúp người trẻ tìm phương hướng và chọn lựa một cách sáng suốt, và tạo một môi trường thuận tiện cho sự phát triển cá nhân, vì người ta không thể làm cho cây lớn bằng cách kéo ngọn nó lên được. Vậy phải có một số không gian, trong đó có thể thực hiện được những gì không có được trong gia đình, ở trường học, nơi công tác, v.v.v.. Hướng đạo phải là một khoảng không gian như vậy! 14

15 MỘT KHÔNG GIAN Đời sống của chúng ta diễn biến trong một loạt không gian khác nhau. Ví dụ, không gian lao động gồm có một số đặc điểm riêng: địa bàn, khung cảnh, bầu không khí, những con người, và sự nhận thức về mình và kẻ khác. Những thứ này không phải là những đặc điểm của không gian gia đình tuy ở đây cũng có một khung cảnh, một bầu không khí, những con người, một nhận thức về mình và người khác..và hai không gian này cũng khác với không gian nhàn rỗi ; đại để là thế. Khi xác định Hướng đạo là một không gian cho trẻ nhỏ, chính chúng ta muốn giải thích nó như sau đây. Không gian này gồm có một số đặc điểm riêng, để phân biệt nó với những không gian hoạt động khác của giới trẻ. Trong không gian HĐ, mỗi cá nhân phải giữ một vai trò, một trách nhiệm để đóng góp vào việc thực hiện một dự án, vào diễn tiến một sinh hoạt và vào đời sống của tập thể. Qua sự đóng góp này, mỗi cá nhân được biểu lộ, và lòng tự tôn tăng dần làm cho họ càng vững vàng thêm để nhận những vai trò, v.v..một trong những chức năng quan trọng nhất của không gian HĐ là tạo khả năng nhận lãnh vai trò, là điều rất cần thiết cho sự phát triển. Các không gian 15

16 khác, như gia đình và học đường, không làm được tốt điều ấy, do những đặc điểm riêng của nó. Không gian gia đình có đặc điểm là lắm khi đầy dẫy những việc không rõ ràng và những điều không nói ra được. Có khi nó là một trường tranh giành quyền lực đóng kín, và tại đó những mối tương quan tựu trung chỉ là cuộc đọ sức giữa người và người, giữa người và nhóm, hay giữa các nhóm với nhau. Nó là một không gian sinh hoạt trong đó mỗi người có sẵn một dự tính cho người khác (này con, con sẽ phải là một trang nam tử!) và cũng tại đó, phần lớn các vai trò và các vở trình diễn đều đã định trước. Tất nhiên, không phải gia đình nào cũng như thế cả.tuy nhiên.! Không gian học đường có chức năng chuẩn bị cho trẻ bước vào xã hội, thường bị kẹt vào chỗ thiếu sự rõ ràng giữa lời giảng có tính cách giáo dục ( nói rằng mọi người đều có cơ may ngang nhau và cần phát triển các ưu điểm của mỗi trẻ) và thực tế có tính cách chọn lọc ( cho rằng người tốt nhất là người biết khép mình trong khuôn khổ, và thành đạt là nhờ tuân theo các đòi hỏi mà người ta áp đặt cho mình). Tất nhiên, gia đình và học đường giữ một vai trò không thể thay thế được và không thiếu gì những ví dụ cho thấy sự phát triển cá nhân bị suy kém và sự thành đạt bị tổn hại như thế nào khi thiếu một trong hai yếu tố ấy. Nhưng, khốn thay, không có cái nào trong hai yếu tố ấy có thể vượt qua được mối trở ngại cố hữu, là sự mâu thuẩn nội tại nói trên. 16

17 MỘT MỐI QUAN HỆ Trong Hướng đạo, mối quan hệ giữa Trưởng và đoàn sinh trước hết là một thứ quan hệ đồng hội, đồng thuyền, nghĩa là hai người cùng chung một ý hướng mỗi người biết rõ giá trị của người kia cùng đứng về một phía để đóng góp mỗi người một phần vào dự án chung. Dự án ở đây là đời sống hay, nói cách khác, là một cuộc sống dấn thân, sung sướng, hoạt động, hữu ích. Trẻ và già đều cùng dấn thân vào một dự án cuộc sống và mỗi người tự tạo phong phú cho mình cùng các phong phú của người khác. Mối quan hệ này đồi hỏi lòng tin cậy, biết lắng nghe, sự tương kính và sự chấp nhận rằng người bạn đường có thể khác ta về các ước vọng, nhu cầu và cách hiểu đời. Mối quan hệ ấy cũng đặt căn bản trên sự nhìn nhận rằng mỗi người phải đối diện với những sự lựa chọn mà chỉ có mình làm được mà thôi, với những quyết định 17

18 mà chỉ có mình quyết định mà thôi; không ai có thể thay thế cho ai được, dù đó là người đã trưởng thành, khôn ngoan và giàu kinh nghiệm về đời. Một mối quan hệ như thế hơi hiếm có, nhưng nếu muốn làm Trưởng trong Phong trào thì phải có được mối quan hệ như vậy. Này anh Trưởng Hướng đạo, lý do vì sao anh đã dấn thân, là vì anh đã chịu đưa mình phục vụ lớp trẻ, chịu dành thì giờ và sức lực để thực hiện cho được thứ không gian và mối quan hệ như đã nói ở trên. Muốn làm một Trưởng Hướng Đạo tốt, ( ) thì phải có tinh thần một người trẻ và có thể đặt ngay mình vào trình độ người trẻ để hiểu nhu cầu, tâm lý và hoài vọng của lớp trẻ trong mọi lứa tuổi, chiếu cố đến mỗi cá nhân thay vì tập thể, và làm phát triển tinh thần cộng đồng ở toàn thể giới trẻ. B.P. (Guide du Chef Eclaireur) 18

19 MỘT MỤC ĐÍCH: PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CON NGƯỜI Một con người là một cá nhân độc nhất và đặc biệt. Mỗi người sinh ra với một số đặc tính riêng biệt cho cá nhân ấy và với khả năng phát triển những đặc tính ấy. Phát triển con người tức là phát triển những đặc tính ấy! Tiến trình tăng trưởng này không giới hạn vào thời kỳ thơ ấu và thiếu niên, mà tiếp tục suốt cả đời, bắt đầu từ khi sinh cho đến khi chết. Sống là biến đổi. Cuộc sống là sự hoạt động của thân xác, tư tưởng, cảm xúc, giao tiếp, trí óc. Sống có nghĩa là phát triển không ngừng. Phát triển nghĩa là thay đổi, chuyển dần từ phụ thuộc đến tự lập trong mọi địa hạt, trên bình diện thể, trí, cảm xúc và tâm linh. Và cũng là phát hiện những kẻ khác quanh mình và chuyển từ tinh thần vị kỷ sang tinh thần đoàn kết. 19

20 20

21 21

22 Chúng ta cũng biết rằng tiến trình ấy không diễn biến đều đặn theo đường thẳng mà theo từng bậc cấp, lúc mạnh, lúc yếu, lúc nhanh, lúc chậm, khi cao, khi thấp với những thời kỳ tạm ngưng. Cũng có khi dừng hẵn, đó là khi đương sự cho rằng mình đã đến nơi và không còn gì để học nữa. Tất nhiên, hai biểu đồ trên đây chỉ có mục đích làm cho dễ hiểu cách tiến trình chứ không diễn tả tỉ mỉ tiến trình đó. Vả lại (và chắc bạn đã thấy rồi), nơi đó không có trình bầy các nội dung phát triển. Lý tưởng chúng ta theo đuổi là một con người có hạnh phúc và quân bình, vừa có tự lập vừa biết đoàn kết. Trên bình diện cá nhân, tự lập là khả năng chọn lọc, quyết định, tự xác định mình có cá tính và có trách nhiệm. Tự lập là một lý tưởng cho sự phát triển cá nhân. Tuy nhiên, tinh thần tự lập không được tách rời tinh thần đoàn kết, có khả năng chia sẻ, cảm thông với người khác, dấn thân vì người khác, dấn thân cho một lý tưởng cao cả. Không dễ gì đạt được tinh thần tự lập và tinh thần đoàn kết, nhưng chính hai khả năng đó là điều mà Bi Pi thường gọi là chí khí. Thực vậy, người có chí khí là người có khả năng vận dụng, khi hữu sự, tất cả những phương tiện mình có, với lương tâm và trách nhiệm đối với mình và đối vơid kẻ khác. Sự tự lập nói ở đây chẳng ăn nhập gì đến chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa vị kỷ. Người chủ trương chủ nghĩa cá nhân chỉ nghĩ đến mình mà thôi và hành động theo những ham muốn của mình, không mảy may đếm xỉa đến kẻ khác, làm như mình là duy nhất trên đời. Người vị kỷ đem hết mọi thứ về cho mình, tự cho ta là trung tâm thế giới. Mọi sự việc đều tự xếp đặt chung quanh ta, và những kẻ khác chỉ tồn tại là nhờ ở ta và để phục vụ ta. Người tự lập quan 22

23 tâm đến mình và đến kẻ khác, và giải quyết mọi việc vừa phù hợp với quyền lợi mình, vừa tôn trọng quyền lợi kẻ khác. Trong khi phát triển tánh tự lập, ta tạo cho mình phương tiện để có được những mối liên hệ rộng mở khác, vì người tự lập chấp nhận và kính trọng kẻ khác, và không khi nào lợi dụng người khác cho những mục đích riêng tư của mình. Khi nói phát triển mọi lĩnh vực là nói đến mọi khía cạnh của con người: thể chất, trí tuệ, tình cảm, xã hội và tâm linh. Mỗi một khía cạnh đó có thể được phát triển trong mỗi cuộc đời. Mỗi khía cạnh có thể bị ràng buột vào một người nào hay một cái gì đó. Mối ràng buột này làm trở ngại cho sự tự lập của con người, cho nên cần phải đập tan nó mới đạt được tự lập ở mức độ cao. Tự chủ bản thân không phải là chẳng đếm xỉa gì đến những xúc cảm, những tình tứ, những đột thức của mình, hoặc là cắt xén hay ức chế chúng lại. Tự chủ là nắm vững được chúng để, khi cần, cho chúng được biểu lộ, hầu gìn giữ quân bình cho bản thân mà vẫn tôn trọng nguyên vẹn cái dị biệt của người khác. Với vài thí dụ đơn giản sau đây, ta sẽ được lối chuyển dịch từ trạng thái bị ràng buột đến giai đoạn đã tự lập về mọi mặt khác nhau của hành trình phát triển. Thí dụ đơn giản nhất tất nhiên là về mặt thể chất, vì nó cụ thể và dễ thấy. Phát triển tự lập thể chất là phát triển khả năng cử động, sử dụng chân, tay, bắp thịt. Trong những điều kiện bình thường nghĩa là không bệnh hoạn, không khuyết tật thì tự lập thể chất (xem bề ngoài) có thể đạt được khá nhanh chóng. Như một đứa trẻ, ban đầu phải hoàn toàn phụ thuộc người khác để cử động, ăn uống và gìn giữ thân thể, nhưng nó đã có thể có đủ các cơ năng cần thiết trong những năm đầu. Tuy nhiên, vẫn còn lâu lắm điều cần có 23

24 để gia tăng các khả năng thể chất, giữ gìn sức khỏe và thể trạng tốt. Hơn nữa, tự lập về thể chất không phải chỉ là có năng động, có khả năng chơi thể thao, mà còn biết cách ăn uống, sử dụng rượu chè, ma túy, và khi đang sống trong định hạn nào, thể chất biết cách tự chế hoặc vượt qua các định hạn đó. Nói gọn lại là để không còn bị phụ thuộc nữa. Về mặt trí tuệ, tự lập là khả năng nhận thức và thích ứng các tình huống và ý kiến, biết xét đoán với phê phán, giữ tự quyết cho tư duy. Vừa lắng nghe người khác nói, mà vẫn phải tự định đoạt ý kiến cho mình. Đó cũng là khả năng phân tích thông tin và sử dụng nó để tìm lấy một hay nhiều biện pháp cho một vấn đề nào. Ngày nay, khả năng đổi mới và sáng tạo thường bị suy giảm. Khó mà thoát khỏi những ảnh hưởng nặng nề của xã hội, của thời trang, thoát khỏi những gì nhằm ngăn cấm, kiểm soát, điều khiển tư duy cá nhân theo hướng tư duy độc nhất và đúng đắn về mặt chính trị, hoặc theo hướng thủ cựu bất cứ về chiều nào. Đạt tự lập về cảm xúc, trước hết là có khả năng tiếp thu, nhận thức tánh chất của điều đã cả nhận đó, và để cho những cảm xúc của mình được biểu lộ, hưởng thụ đều thích thú và niềm vui hoặc chấp nhận nỗi đau đớn và buồn phiền, mà không ra vẻ lãnh đạm và khách quan, đó là chứng tỏ sự tự lập về cảm xúc. Người nào không biết nhìn nhận và diễn bày cảm xúc của mình là tự cắt bỏ một năng khiếu cốt yếu, và làm cho đời mình nghèo nàn đi về mặt cảm thọ. Chưa kể rằng các cảm xúc mà ta chối bỏ, lại ăn sâu hơn vào ta, ấy chính vì ta không ý thức về chúng. Lẽ dĩ nhiên, biểu lộ cảm xúc của mình không phải loại bỏ lòng tôn trọng trọn vẹn đối với kẻ khác. Có ý muốn đánh mà nói ra lời (tức là biểu lộ tình cảm và xúc động) khác hẵn với việc muốn đánh và đánh thật (tức là chuyển sang hành động). Tình cảm và xúc 24

25 động được gợi lên trong một tình huống nào (sợ sệt, giận dữ.v.v.) là những phản ứng tự nhiên, đột khởi và chánh đáng. Tự chủ không phải là không biết đến các tình cảm hay cảm xúc ấy, hoặc dồn nén chúng để sau đó chúng lại trỗi dậy mãnh liệt hơn, với sức công phá lớn hơn, mà tự chủ là biết quản lý chúng một cách tích cực, tùy thuộc vào lợi ích của chính ta và những kẻ khác quanh ta. Trên bình diện xã hội, có thể nói đến tự lập được không? Phải chăng có mâu thuẩn giữa hai từ ấy? Chắc chắn là không, vì tự lập không phải là không biết đến kẻ khác, không đếm xỉa đến số phận của họ, và hành động như chỉ có một mình ta trên thế gian. Tự lập còn có nghĩa là tìm hiểu và chấp nhận kẻ khác với những đặc tính dị biệt của họ. Không phải vì họ khác biệt với ta mà họ tốt hơn hay xấu hơn ta. Tự lập cũng là nhận thức chỗ tất yếu của sự tùy thuộc vào nhau để thực thi tình đoàn kết và sự quan tâm của mình đến kẻ khác, mà vẫn không chối bỏ hay xao lãng những nhu cầu của chính mình. Tự lập là giao tiếp với kẻ khác, tương thông với kẻ khác một cách tự nguyện chớ không phải vì bất dắc dĩ. Tự lập là chọn lấy lòng hợp tác, tình tương trợ, và khứng (hứng?) chịu đứng ra để chỉ đạo khi cần. Cuối cùng, tự lập là tuân hành những quy ước đời sống xã hội, để chuyển một lề lối xử thế có tính bắt buột thành một hệ thông giá trị mà ta tự nguyện chấp nhận làm căn bản cho những hành vi có trách nhiệm, với lòng tôn trọng tha nhân cùng chung văn hóa. Đây là vấn đề chuyển một hình thức bề ngoài thành sự thuận tình sâu sắc bên trong về những quy tắc chung, vì lợi ích mà ai nấy đều đã tự nguyện chấp nhận. Về mặt tâm linh, sự tự quản trước hết là nhìn nhận có một khuôn khổ vượt quá chúng ta chúng ta không phải là người khởi điểm và sự kết thúc của tất cả - là chấp nhận đi sâu vào vấn đề để rút ra những kết luận cho đời sống hằng ngày và trong mối tương quan với các khuôn khổ khác. Đặc biệt, khả năng sư phạm giúp ta đi vào 25

26 một tiến trình tăng trưởng và phát triển liên tục của lương tri. Khuôn khổ tinh thần ấy sẽ giải đáp (định hướng và ý nghĩa) cho tất cả những điểm còn lại. Nếu chúng ta đối chiếu các nguyên tắc căn bản của HĐ, và đặc biệt vào ba khuôn khổ đã được nêu lên dưới hình thức ba bổn phận (bổn phận đối với Thượng đế, bổn phận đối với người khác và bổn phận đối với mình) thì sẽ thấy dễ dàng đó là sự phát triển toàn diện con người được đề cập. Chính ở đây, trong tinh thần của HĐ và trước hết là của vị sáng lập, chúng ta đã tìm được một tâm giá trị thiết yếu. Để có một thế giới tốt đẹp hơn, sự cải thiện xã hội nhất thiết phải bắt nguồn từ sự cải thiện những cá nhân trong xã hội, và điều này chỉ có được nhờ sự phát triển toàn diện của con người. Tất nhiên, HĐ không tự phụ có thể giúp con người thực hiện đầy đủ những lý tưởng ấy, nghĩa là làm nảy nở nhân cách đến mức hoàn hảo vì điều này là mục tiêu suốt cả một đời. Mặt khác, chúng ta đều biết rằng HĐ không phải là tác nhân duy nhất trong việc đào tạo lớp trẻ. Gia đình, học đường, tổ chức tôn giáo cũng là những tác nhân giáo dục, với những phương tiện, khả năng, khuyết điểm và giới hạn riêng. Cũng đừng quên rằng còn có những yếu tố khác như các bạn trẻ, nam và nữ, các đồng nhóm, và các phương tiện truyền thông,.vv. đều là những yếu tố giáo dục thường không chính thức bằng nhưng lại có tính chất quyết định nhiều hơn. Đó là những điều cần nhìn thấy để các Trưởng, nam hay nữ, phải khiêm tốn phần nào. Trưởng không phải là diễn viên duy nhất và đừng tưởng tượng rằng mình sẽ nhồi nặn tâm hồn đứa trẻ. Tuy nhiên, HĐ có thể giữ - và thường vẫn giữ - một vai trò quan trọng bởi vì những thành tựu của kinh nghiệm sống trong sự 26

27 phát triển, sự đào tạo của con người. Ảnh hưởng ấy không phải chỉ tùy thuộc thời gian mà tùy thuộc nhiều hơn vào bề dày của kinh nghiệm nữa. Sức mạnh của HĐ chính là ở đó. Nó giúp bạn trẻ sống bằng kinh nghiệm bản thân và của người xung quanh sống động và đầy ý nghĩa. Giới trẻ thu thập càng nhiều kinh nghiệm, càng có nhiều yếu tố quyết định nhân cách mình. Cá nhân chủ nghĩa khi được tự do phát triển, nó sẽ đưa đến tính ích kỷ, trái với điều chúng ta mong muốn. Ngược lại, cá tính dựa trên nhân cách là một chuyện khác hẵn. Đó là một cá nhân có kỷ luật, đầy năng lực, khôn khéo và trung thực, quan tâm đến sự công bằng và điều tốt lành cho mọi người. B.P (La Route du Succès) 27

28 MỘT CHỌN LỰA TRONG VẤN ĐỀ GIÁO DỤC Theo một định nghĩa Giáo dục là hành động do thế hệ người lớn tác động vào lớp trẻ chưa được chín muồi trong cuộc sống xã hội. Mục tiêu giáo dục là kích thích và làm phát triển một số trạng thái thể chất, trí tuệ, đạo đức mà tổng thể xã hội, đòi hỏi chung cùng môi trường riêng dành cho họ nữa. (E.Durkheim,1911) Theo một định nghĩa khác,- Giáo dục là tất cả những phương pháp giúp cho đứa trẻ vượt những thời kỳ phát triển dẫn đến sự nẩy nở cá nhân đến mức đầy đủ so sánh với sự rộng mở mà xã hội dâng tặng nó. (S. Lebovici, 1979) Định nghĩa thứ nhất lấy gốc từ chữ la tinh educare ( làm thinh ) nghĩa là tạo hình cho cái gì chưa có hình. Định nghĩa thứ hai lấy gốc từ chữ educere ( làm nảy nở ) nghĩa là làm sinh động một cái gì đã hiện hữu. Tuy vậy, trong định nghĩa này hay định nghĩa kia, cả hai phương diện cá nhân và tập thể, con người và xã hội đều cần thiết phải có mặt, vì không thể giáo dục mà không đồng thời kể đến hai yếu tố là con người và xã hội trong đó con người đang sống. 28

29 Hướng đạo, do Baden Powell sáng lập, bao gồm cả hai phương diện. Mục đích của HĐ có tính cách cá thể và vừa là cộng đồng. Nó nhằm làm phát triển toàn diện con người, chuẩn bị tốt hơn cho sự tham gia tích cực vào xã hội. Phương pháp HĐ chú tâm dìu dắt mỗi cá nhân trong tiến trình phát triển và chủ trương giáo dục bề sâu, đối lập với trang bị kiến thức bề ngoài. Đây là phát triển cái tôi sẵn có, là làm trỗi dậy phần đang tiềm tàng một cách tích cực và có trách nhiệm. Điều này giải thích sự thành công rực rỡ của HĐ lúc sơ khởi, vào thời kỳ mà khuynh hướng đúc khuôn con người đang thống trị rõ ràng trong lĩnh vực giáo dục giới trẻ. Ngoài sự kiện xem cá nhân là một thực thể duy nhất và có trách nhiệm, có khả năng tự lo liệu cho mình, Hướng đạo còn có lợi điểm là không xem giáo dục như là giai đoạn chuẩn bị, trong tư thế đợi chờ tuổi thành niên, mà xem đó là một sự tiếp nối liên tục cuộc sống. Mỗi cá nhân là một con người hoàn chỉnh trong một thời điểm đời sống của mình. Không phải là cách tôn vinh con người khi cho rằng giai đoạn thành niên và làm sao hiểu được giai đoạn này bắt đầu từ đâu và chấm dứt khi nào là giai đoạn hoàn tất duy nhất của nhân cách, và nghĩ rằng trước hay sau giai đoạn ấy, nhân cách con người đều chưa được đầy đủ. Khi cho rằng HĐ là một trường đời, chúng ta muốn nói, tại đó, con người tập sống ngày càng tốt hơn, nghĩa là có ý thức hơn, phát triển hơn, có trách nhiệm hơn trong mỗi khuôn khổ nói trên: thể, trí, đạo đức, xã hội và tâm linh trong mỗi thời điểm của cuộc sống. Nhìn dưới góc độ ấy, con người là một thực thể bất khả phân. Thực thể này có nhiều mối tương quan tương quan với tự thân (thể xác, cảm xúc, nghị lực, các dục vọng, hoài bão,v.v ) tương quan với tha nhân (từng người hay nhóm) tương quan với thế giới (thiên nhiên, môi trường, xã hội), tương quan với Thượng đế (sống, chết, cõi thác,v.v..). Tất nhiên, sự tương quan ấy được xây 29

30 dựng dần dần trên những giá trị mà mỗi người đã lựa chọn để gia nhập và đem lại một ý nghĩa cho đời sống. Bởi vì sống, rốt cuộc, chính là chấp nhận những tương quan ấy ngày càng có ý thức và trong sự thống nhất. Sự tương quan với thể xác không độc lập đối với các mối tương quan khác hoặc tương quan với Thượng đế. Một điều rất rõ là bề ngoài thể xác của tôi (phong cách, sức khỏe, cách chăm sóc thân thể), ảnh hưởng đến nhận thức của người khác về tôi và sự giao tiếp của tôi đối với họ. Cũng có khi ngược lại, cách giao tiếp của tôi với kẻ khác ảnh hưởng đến trạng thái thể chất, đến mối tương quan với thân thể tôi. Tôi gìn giữ sức khỏe cho tốt để làm gì nếu mối tương quan ấy không còn nữa. Về phương diện tâm linh cũng vậy. Nếu tôi tin rằng thân thể là thánh đường của Tâm linh thì tất nhiên phải đòi hỏi sự trong sạch thể hiện trong hành động, trong cách quan tâm đến thân thể tôi và tôn trọng thân thể kẻ khác. Quan niệm giáo dục này gắn liền với cuộc sống, với sự phát triển một con người có ý thức, năng động và có trách nhiệm, vừa biết tự quản, vừa biết liên kết. Lối giáo dục này không diễn tiến theo một đường thẳng đều đặn, không thể có một sự tiếp nối tự động của các giai đoạn tiến triển của cuộc đời, dính liền với cá tính và sự tự do của mỗi người. Điểm cốt yếu là mỗi người phát triển từ những kinh nghiệm mà họ đã trải qua. Cuộc sống là một chuỗi dài liên hệ đến con người trong tổng thể và trong sự ràng buột lẫn nhau. Như thế, mỗi kinh nghiệm về tinh thần có thể làm nảy sinh những tình cảm, những cảm xúc, làm thay đổi nhận thức về mình và về người, cơ sở cho kinh nghiệm tâm linh. Tuy nhiên, từ các kinh nghiệm sống, chính con người tự lựa chọn và quyết định không phải theo lý trí (trí thông minh) mà theo những gì họ cảm thấy được trong thể chất và trong cảm xúc để cuối cùng, chấp nhận hay gạt bỏ. Và khi ấy, những điều chấp nhận được tích lũy vào kho kinh nghiệm sống tức 30

31 là vào bản thân người ấy. Chữ tôi là hàm nghĩa những gì tôi làm, những gì tôi cảm nhận và tôi sống. Về mặt giáo dục, đã đặt nhà giáo dục người hướng dẫn vào đúng vị trí của họ rồi. Nhà giáo dục đề nghị, còn quyết định là của đối tượng, miễn là người ta dành những phương tiện cho nhà giáo dục Trong vấn đề giáo dục, người ta thường dùng hai hệ thống tương phản, Một là làm nảy nở nhân cách một con người, truyền cho họ sự ham thích và lòng hăng hái để họ tự mình tìm học lấy. Cách thứ hai là in vào não, nhồi nhét kiến thức vào đầu óc đối tượng. Trong Hướng đạo, chúng ta dùng phương pháp thứ nhất. B.P. (Headquarters Cazette) 31

32 MỘT HỆ THỐNG GIÁO DỤC Trong các trang trước, chúng tôi cố gắng trình bày những nguyên tắc cơ sở của HĐ và làm sáng tỏ các mục tiêu định hướng cho sinh hoạt HĐ. Tất cả những điều ấy nằm trong một hệ thống giáo dục bao gồm toàn bộ những phương tiện cụ thể mà nếu không có chúng, các lý thuyết dù cho tốt đẹp cũng không thể thực hiện được. Nhiều cơ chế khác cũng nhắm đào tạo những con người ổn định và có đủ tài năng, tham gia vào cộng đồng. Không phải chỉ một mình Hướng đạo nhắm sự phát triển toàn diện của con người, nhưng chắc chắn HĐ là Phong trào Thế giới duy nhất lấy sự phát triển toàn diện ấy làm mục tiêu chính. Đó là một trong những đặc điểm riêng biệt của Hướng đạo. Đặc điểm khác thuộc về phương pháp mà HĐ đề nghị để đạt mục tiêu. Nó bao gồm những yếu tố bất khả phân. Thật ra, một số yếu tố ấy cũng có ở nhiều nơi khác ví dụ, phương pháp học bằng thực hành nhưng trong HĐ tất cả đều hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau và tạo thành một hệ thống. Nếu một trong các yếu tố ấy thiếu đi, cả hệ thống sẽ thay đổi bản chất, không còn là HĐ nữa. Chính sự phối hợp chặc chẽ này là đặc điểm của phương pháp có thể được mô tả như một hỏa tiễn được 32

33 chế tạo để đưa vào quỹ đạo (nghĩa là tách rời khỏi con tàu chở nó và phóng nó vào không gian cuộc sống ) một con người tự quản, nghĩa là có khả năng tự mình chọn lựa và làm chủ đời sống của mình trong xã hội (theo ngữ nguyên: autonomie nghĩa là tự quản) và liên đới (có khả năng quan tâm đến kẻ khác, hoạt động cùng với họ và cho họ, chia xẻ những mối quan tâm của họ) và có trách nhiệm (nghĩa là có khả năng quyết định sự chọn lựa, tôn trọng những điều đã cam kết, hoàn tất những việc đã nhận làm) và dấn thân (nghĩa là giữ vững lập trường đối với các giá trị, chủ nghĩa, lý tưởng đã chọn và hành động theo lập trường ấy). Đó là người mà Baden Powell gọi là công dân sung sướng, hoạt động, hữu ích và có cá tính. Ba tầng của giàn phóng hỏa tiễn gồm có: 1. Một đề nghị 2. Một phương pháp 3. Một sức sống mãnh liệt 1. Một đề nghị: Trực tiếp gởi cho các giới trẻ và cho thời điểm này: phải sống ngay trong hiện tại (trong giờ phút này) chứ không phải để trở thành (chờ đến sau này). Đề nghị này gồm có: Một cam kết của cá nhân: Chính bạn trẻ tự ý cam kết dấn thân vào một lý tưởng sống. Tự đảm trách lấy mình: Nhận vị trí của mình, làm chủ số phận mình, tự đặt các mục tiêu, tự tạo các phương tiện và luôn có trách nhiệm. 33

34 Khả năng hành động ngay hôm nay: Sống với ý thức trách nhiệm, trọng sự cam kết, có được nhiều khả năng phát triển cá nhân và sự quan hệ với kẻ khác. Tự tu dưỡng không ngừng tiến bộ: Trong hiện tại là một bạn trẻ tự do, tự quản, có trách nhiệm, tăng trưởng, cởi mở, liên đới để ngày mai thành một tráng niên phát triển, có trách nhiệm và đầy đủ tài năng.v.v 2. Một phương pháp: Phương pháp mà người Trưởng, nam hay nữ, dùng để thực hiện đề nghị trên và hoàn thành sứ mạng của Phong trào, gồm có bảy yếu tố liên kết chặc chẽ với nhau và luôn luôn tác động lẫn nhau. Phù hợp với đề nghị của HĐ là mời các bạn trẻ hãy sống với một số thực tại để tự chuẩn bị cho tương lai, các yếu tố của phương pháp này hình thành vừa một lối sống cho hiện tại, vừa một cách tập sự cho ngày mai. a. Luật và Lời hứa: Đây là yếu tố trung tâm của phương pháp Luật đây là luật chung cho tập thể, những cũng là một lối sống, một tổ hợp các giá trị dạng thực hành mà người trẻ cam kết bằng lời Hứa. Đối với Trưởng, Luật là một lý tưởng cho mọi thành viên, trẻ hay già, của Phong trào mà cũng là một dụng cụ sư phạm, một phương pháp để học sống theo lý tưởng. Còn về Lời Hứa, nó cũng có hai phương diện ấy. Đó là sự cam kết sống theo Luật Hướng đạo tức là luật của tập thể và lý tưởng 34

35 đời sống nhưng nó cũng là một dụng cụ sư phạm, một phương tiện hành động dạy cách giữ điều đã cam kết và tôn trọng lời đã hứa. Bằng cách giữ đúng Luật: ngày nay làm thực nghiệm ở một quy tắc và phát triển cho ngày mai ý thức tự nguyện tôn trọng các quy luật. Từ lời Hứa, ngày nay lấy kinh nghiệm của sự cam kết tự nguyện và ngày mai sự học tập tôn trọng những lời đã hứa. Mỹ Kha biết rằng điều quan trọng không phải là Hướng đạo sinh có thể đọc thuộc lòng Luật HĐ mà là làm cho Luật thật sự đi vào cuộc sống và hướng dẫn hành động của họ khi ở trong tập thể và cả khi ở ngoài. Mỗi khi có dịp và không bao giờ thiếu là Mỹ Kha đối chiếu vào Luật. Không phải để nhắc lại một cách khô khan điều khoản nào đó mà để hướng dẫn tư duy của đoàn sinh về mặt hành động, một cử chỉ, một thái độ nào đó. Dù là trong sự tương quan giữa lớp trẻ với nhau hay trong phạm vi một tổ chức, một sinh hoạt, Luật vẫn là một dụng cụ tuyệt hảo để đánh giá một toàn bộ tiêu chuẩn giúp mỗi người có thể so sánh sự việc đã xảy ra với một lý tưởng. Ví dụ trường hợp một đội không có mặt tại điểm hẹn trong một kỳ du ngoạn chỉ vì nhóm ấy tự động đổi ý, thì cuộc thảo luận của đội phải nhắm vào sự tin cậy lẫn nhau, sự tôn trọng kẻ khác. Trường hợp này là sự lo lắng của Mỹ Kha khi không tìm thấy các bạn đồng đội ở nơi quy định. Đối với Mỹ Kha, đây không phải là lúc phán xét và vạch tội các đoàn viên mà chỉ đơn giản là làm cho họ ý thức được những hậu quả của một quyết định thiếu suy nghĩ. Trưởng thành, cũng là biết dự kiến rồi nhận trách nhiệm những hậu quả có thể xảy ra từ những quyết định của mình. 35

36 Còn về Lời Hứa, Mỹ Kha không lấy đó làm sự phong chức cho Hướng đạo sinh lý tưởng và và hoàn chỉnh. Mà đó là một dấu hiệu, một cam kết của một thiếu niên trước đồng đội. Từ lời Hứa, họ chứng tỏ đã hiểu các quy tắc sống của đoàn thể cùng lý tưởng HĐ và tỏ ý muốn làm hết sức mình để tuân theo các quy tắc của tập thể và thể hiện lý tưởng ấy trong đời sống hằng ngày. Trong thực tế, Mỹ kha tổ chức Lế Tuyên Hứa long trọng một phần nào để tỏ ra đó là thời điểm quan trọng, là cái mốc đáng ghi nhớ trong đời của bạn trẻ ấy, chứ không xem như một lễ nhập đạo hay thánh lễ. b. Sống từng nhóm nhỏ Điều mà Baden Powell gọi là một Hệ thống đội là yếu tố xây dựng của Phong trào Hướng đạo. Nhóm nhỏ ấy (gọi là Toán, Đội,.v.v ) là đơn vị cơ sở của HĐ. Đó là một nhóm bảy hay tám thiếu niên số này ít hơn trong tuổi ấu sinh do một bạn trong nhóm cầm đầu. Đó chỉ là cách sử dụng động lực tự nhiên của lớp trẻ với khuynh hướng sống từng đoàn và tự tổ chức riêng với nhau. Một số nhóm thường là 5 nhóm họp thành một đoàn do một tráng niên trông nom. Hệ thống này hoạt động tốt khi nguyên tắc được tôn trọng, nghĩa là sáng kiến phải phát xuất từ dưới lên, có sự tham gia trực tiếp của các đoàn sinh trong việc lấy những quyết định liên quan đến họ, tự chọn lựa những công tác để làm, và sự hiện diện của người lớn chỉ là điểm tựa để dìu dắt họ thành công. Nói cách khác, đội không phải hình thành từ việc lấy một đoàn mà phân chia ra, và đội trưởng không phải như sợi dây chuyền trong một guồng máy làm những nhiệm vụ chuyển những mệnh lệnh và những quyết định của cấp điều khiển. 36

37 Bên trong nhóm nhỏ, qua công việc hằng ngày, được phát sinh và củng cố những mối liên hệ giữa các cá nhân. Người này khám phá ra người kia, tìm hiểu những ưu và khuyết điểm, biết có thể tin cậy người ấy mức độ nào và trong những lĩnh vực nào, và cũng khám phá ra mỗi đội viên có thể đóng góp gì cho đời sống của đội. Đúng là những kinh nghiệm sống mà người trẻ chia sẻ giữa lòng nhóm nhỏ của mình, có khi trong những trường hợp đẹp đẽ, những thời điểm tốt, nhưng cũng có khi đầy dẫy khó khăn và có thể là những sự bất hoà. Đối với Mỹ Kha, để cho mỗi đội sinh chia sẻ kinh nghiệm không phải là việc dễ dàng. Lắm khi anh nghĩ rằng nếu anh tự quyết định thì sẽ lợi thời gian hơn nhiều. Phải, anh là một Tráng niên, đã trải qua trường hợp này rồi, và kinh nghiệm cũng đủ để thuyết phục lớp trẻ. Nhưng, khốn thay, sự việc không diễn tiến đúng như vậy, kinh nghiệm là một ngọn đuốc chỉ soi sáng người nào cầm nó trên tay. Việc thu thập kinh nghiệm qua cuộc sống trong nhóm, không ai có thể làm thay ai được. Mỹ Kha còn nhớ cách đây vài năm, khi anh khởi sự lập Liên đoàn, anh phải mất gần một năm các toán mới tự xây dựng và hình thành được. Nhưng sau đó, các toán ấy, bạn có biết ra sao không? - Gắn bó, dũng mãnh, có khả năng tự quyết, tham gia và uỷ nhiệm. Các bạn trẻ biết cách phân phối cho nhau các nhiệm vụ. Nếu Mỹ Kha tự mình thành lập và chia nhóm thì không thể đạt được kết quả như ngày nay. Qua sự việc trên, anh đã hiểu được cơ sở vững chắc của trực giác Hướng đạo, biết sử dụng một cách tích cực các động cơ tự nhiên của đưa strẻ, sức năng nổ và những khuynh hướng tự nhiên của tuổi trẻ và dựa vào những ưu điểm đặc thù ấy. 37

38 o o o o o Ngày nay phải học tập giữ vai trò và vị trí của mình trong tập thể, phát biểu ý kiến, tham gia lấy quyết định, gây ảnh hưởng đối với các sự việc. Lắng nghe quan điểm của những người khác, đối thoại, chấp nhận những ý nghĩ và chính kiến khác với mình. Hãy đóng vai diễn viên trong trình tự mọi công việc. Học tập cho ngày mai sự lắng nghe chủ động, sự tham gia, tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm, sự tôn trọng những điều đã cam kết. Ngày nay rút kinh nghiệm về sự liên đới và tuỳ thuộc lẫn nhau, sự quan tâm đến kẻ khác và lòng tôn trọng tah nhân, phát triển cho ngày mai ý nghĩa của việc phục vụ. c. Giáo dục bằng hành động Thoạt tiên trong ý nghĩ của nhiều người, cần thay thế lối giáo dục nặng về lý thuyết và sách vở bằng một phương pháp thực hành cụ thể để phát triển năng khiếu của mỗi cá nhân. Nhưng giáo dục bằng hành động vượt xa sự thu thập những kiến thức chuyên môn Ví dụ: thực tập thắt nút là để học hỏi điều đó nhưng sự giáo dục lại bao trùm tất cả các lĩnh vực phát triển của con người. Ấy vậy, cuộc sống tập thể giúp ta quen dần cách giao tiếp với người xung quanh, học cách dấn thân và thực hành, cách sống đoàn kết với mọi người. Từ ngữ Trường đời mang hai ý nghĩa. Một là học cách sống ở đời, nghĩa là phát triển kiến thức, hiểu biết quyền hạn và thái độ đúng đắn để sống tự chủ, biết liên kết và có trách nhiệm. Mặt khác của vấn đề là học tập từ đời sống nghĩa là biết rút ra những điều bổ ích từ sinh hoạt tập thể, từ những hoạt động cương quyết, những hoàn cảnh đầy thử thách trong mọi tình huống của cuộc sống đoàn, đội. 38

39 Hướng đạo lấy những việc làm hằng ngày làm phong phú thêm nội dung giáo dục. thường thường, thông qua một nổ lực thẩm định giá trị liên tục của những việc làm, ta có thể rút ra được những kinh nghiệm sống, góp phần làm phát triển mỗi con người trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Đối với Mỹ Kha, làm phong phú thêm những hành động là một thách thức thường trực. Thật vậy, phải làm thế nào để những gì xảy ra trong tập thể, trong các hành động quyết định, sẽ có thể góp phần vào việc phát triển các bạn trẻ, trong mọi lĩnh vực. Lẽ tất nhiên, nếu như các bạn trẻ sẵn sàng phát biểu ý kiến của mình. Trước hết là họ dấn thân vào hiểm nguy để lập được nhiều thành tích và thành công trong những hoạt động đúng sở thích của mình. Còn nội dung giáo dục, ấy là một chuyện khác. Đối với Mỹ Kha, đúng ra đấy là toàn bộ vấn đề, nghĩa là khi một công việc đưa ra, phải được công bố đầy đủ, rành mạch ngay từ lúc đầu và suốt trong quá trình thực hiện. Một vấn đề khác nữa: làm thế nào, trong quãng thời gian nào đó, tạo được sự quân bình giữa những hành động để cho toàn bộ đóng góp tốt vào việc phát triển tổng thể của con người. Tất cả chúng ta đều biết - cả Mỹ Kha cũng biết nữa - ở những đội có cánh tay khoẻ, mọi sinh hoạt chính đều hướng về sự phát triển thể lực, biểu diến thể thao, những cuộc tranh tuyển. Các mặt khác đều bị xếp vào một bên. Theo Mỹ Kha, chú trọng vào các khả năng chuyên môn, các năng khiếu, là điều rất dễ, rất nhanh chóng dồn những bạn trẻ một cách liều lĩnh vào những hoạt động truyền thông. Từ đó, đưa vào sinh hoạt Đ một ký thuật mới mà các bạn trẻ dấn thân vào trọn ven. Cuói cùng chỉ để tạo nên một tập thể có đầu óc mềm yếu, tay chân lỏng khỏng. đâu! Làm Trưởng Hướng đạo, không phải lúc nào cũng dễ 39

40 d. Cái khung tiêu biểu Từ lúc ra đời, Phong trào Hướng đạo đã nằm trong một cái khung tiêu biểu - phạm vi sinh hoạt của những kẻ chạy nhảy giữa rừng, giữa không gian khoáng đạt, của những nhà thám hiểm Cái khung ấy rất phù hợp với óc tưởng tượng của lớp trẻ, họ được quan tâm và đáp ứng mọi nhu cầu trong điều kiện tốt nhất. Năm 1907, được bao nhiêu bạn trẻ Anh có thể mặc quần cụt chạy băng đồng, trải áo xuống đất để nhồi bột làm bánh mì, nhóm lửa, men theo những đường mòn và ngủ trong các lều trại? Lúc bấy giờ, biểu tượng của sinh hoạt HĐ là tự do trong hoạt động, là cuộc sống ngoài trời, là luôn luôn biết xoay xở. Nhưng không bao giờ chịu khuôn rập, không áp đặt lên một ai làm chỉ để những ưu điểm của mối cá nhân tự phát triển, giúp họ đủ khả năng chiếm một vị trí đặc thù và linh hoạt trong xã hội. Sau này, những điều nói trên sẽ được ứng dụng ở những lứa tuổi, trong những khung cảnh khác nhau: cuộc sống giữa rừng già, của con người nhỏ nhoi, của sinh hoạt bầy cho Sói con, dựa theo kiến thức trong sách Rừng xanh, huyền thoại về người hiệp sĩ, về người Thập tự quân để phổ biến lý tưởng của hành động, tính cao thượng và lòng dũng cảm, bất vụ lợi, huyền thoại về người da đỏ để cổ vũ cho đời sống giữa thiên nhiên, sự gan dạ, đời sống bộ tộc, sự giản dị trong tập quán, nét đặc thù của HĐS giữa những người thường, huyền thoại về người lính ( ), sắc sảo cá tính, có đủ khả năng sống còn trong một đám người thù nghịch, nhưng luôn bênh vực chính nghĩa, công bằng và tự tin. Hoặc như huyền thoại về người tiên đạo (Pionnier) đi khám phá và tạo lập một châu lục mới, đã đương đầu với sự thật là ai sẽ xây những chiếc cầu bắt qua thung lũng. Nhiều khung tiêu biểu khác, nhiều mẫu chuyện huyền thoại khác cũng đã đánh dấu Phong trào, nhưng lẽ tất nhiên là được thay đổi tùy theo nền văn hóa. 40

41 Mỗi câu chuyện huyền thoại đều tương ứng với mỗi giai đoạn lịch sử của Phong trào và của xã hội. Nhưng tất cả đều thống nhất là cùng cụ thể hóa một lý tưởng cho nam nữ thanh thiếu niên; kích thích óc tưởng tượng bay bổng của các bạn trẻ, dìu dắt họ tự sáng tạo ngay trong cái khung tiêu biểu ấy, những hoạt động, những công việc, những vật dụng và hình ảnh. Tất cả sẽ làm cho họ trở thành những người hùng trong tưởng tượng của một thời. Không phải thoát ly thực tại mà là dự phóng về tương lai, trong một môi trường khác, là tự chuẩn bị cho mình, chỉ rõ những thách thức trong thế giới ảo này, với thái độ chấp nhận và sinh động để đối mặt với những thách thức hằng ngày của thực tại, của cuộc sống và con người đúng nguyên hình của nó. Ở đó, chúng ta lại tìm thấy một trực giác thiết yếu khác của HĐ: Nắm bắt những điều lợi ích của các bạn trẻ qua trí tưởng tượng, cùng khả năng làm điều kỳ diệu và thâm nhập vào một thế giới khác lạ. Nhưng đối với họ, không xa rời thực tại bao nhiêu, mà thường khi lại thiết lập được con đường dẫn đến thực tại. Đó là một trong những nguyên động lực chính yếu trong trò chơi tự nhiên của trẻ. Chối từ cần thiết do trí ảo tưởng, hoang đường là một thái độ liều lĩnh, tự khép kín con đường dẫn đến thực tại. Ngày nghỉ cuối tuần của Đoàn, tuần lễ qua, sống giữa rừng, ấy là sự thách thức của gấu trắng miền Bắc cực. Chân mang giày đi tuyết, Mỹ Kha và cùng các bạn HĐ đã lội trong tuyết, dựng lều bằng tảng băng để trú đêm, nhặt củi khô đốt lửa trại. Nằm cách Genève (Thụy sĩ) 30 km, dãy Jura đã trở thành vùng Bắc cực xa nhất của Canada, và đối với giới trẻ, quả là một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Sinh hoạt này không mảy may liên quan đến những buổi trượt tuyết cùng gia đình vào những ngày chủ nhật khác. ở Jura, các bạn phải phấn đấu để tồn tại, giữa gió lộng và giá rét, trong đêm đen dưới những vòm sao, cùng với những tảng băng giá. Mỗi trại sinh, khi trở 41

42 về nhà, đều có vài mẩu chuyện để kể và có cảm giác là mình đã hoàn thành một cuộc thám hiểm thật sự. Như thế, không phải để khoe khoang mà chỉ đơn giản để nói rằng: Tối hôm ấy, tôi đã đẩy lùi được những hạn chế của mình. Đúng là một kinh nghiệm thực sự và con gấu trắng băng cực đã giúp đỡ tôi rất nhiều e. Sự tiến triển cá nhân Trải qua những hoạt động và sinh hoạt tập thể, mỗi người đều thấy mình tiến bộ lên trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Mỗi người tiến triển theo những mục tiêu gắn liền với các lĩnh vực tăng trưởng khác nhau. Những sinh hoạt mang một nội dung phong phú đều giúp được cho sự phát triển cá nhân. Đối với các bạn trẻ, mặc dù họ chú trọng vào sinh hoạt và sự thách thức của nó, vào lợi ích và những niềm vui từ bản thân nó, trong tực tế, nó đã được hướng về một mục đích không cần thiết phải biện minh rõ ràng lúc khởi điểm. Sự ích lợi của trò chơi cũng để đủ ta vào cuộc. Chân giá trị sẽ được khám phá sau. Về Lời Hứa, mỗi người cam kết làm hết sức mình và tiêu chuẩn đích thực để đánh giá và để tiến bộ, chính là con đường mà mỗi người phải tự lực trải qua, so sánh trình độ mình lúc mới bắt đầu đi. Trong một vài sinh hoạt, mà hiểu biết chỉ là yếu tố kích thích và chứng minh, nhưng dù sao đó không phải là tiêu chuẩn thẩm định giá trị và sự tiến bộ của con người. Nếu trèo lên đỉnh núi Kenya, điều quan trọng là bạn đi đến nơi, không cần thiết phải là người đến trước tiên, không cần xem đấy là cuộc hành trình lần đầu của bạn. Vừa tầm mức của tập thể, sự thành công chung quan trọng hơn công tích của từng cá nhân. Ấy là toàn đội đã chinh phục được đỉnh núi nhờ mọi người biết tương trợ lẫn nhau, kẻ khỏe rmạnh cõng người ốm yếu. 42

43 Trong HĐ, sự tiến bộ thường được đánh dấu bằng những phù hiệu, dùng để công bố những thành tựu mà mỗi bạn trẻ đạt được cùng khả năng phục vụ cho tập thể. Sự tiến bộ của cá nhân mới đáng kể chứ không phải là tập thể. Đối với Mỹ Kha, ý thức về cái đích đến của Phong trào và các mục tiêu sư phạm đang theo đuổi, không phải luôn luôn dễ dàng khi muốn dìu dắt lớp trẻ tự mình lo liệu và xác định những mục tiêu trưởng thành cho mình. Mỹ Kha cũng hiểu rõ rằng không phải như thế, bởi vì nếu Hội cứ cẩn thận đề xuất các mục tiêu dẫn đến thực tại để các bạn trẻ chấp nhận, thì thật là một điều không tốt cho Hội chút nào. Tựu trung, mỗi người, suốt cuộc đời, phải tự định hướng, nhắm vào mục đích muốn đạt được, không ai làm thay cho ta được cả. Tát cả những gì họ có thể làm, là giúp bạn hăng hái lên, làm điều có ích, nâng đỡ bạn đi đến mục tiêu cần bám sát, giúp phương tiện để chiếm lĩnh, nghĩa là giúp bạn thành công. Mỹ Kha thấy rõ rằng đối với bạn X, việc gia nhập vào tập thể và được các bạn khác công nhận, là điều có tầm quan trọng to lớn. Chỉ cần nhìn một bạn trẻ mới vào Đoàn, thèm muốn trông ngắm những bạn đoàn viên cũ đang có một vị trí vững chắc, là đủ rõ điều đó. Trong đêm không ngủ của toàn đội, Mỹ Kha đã tạo cơ hội để X trình bày những gì mình phải làm cho bản hòa tấu, nghĩa là phải tự tìm một chỗ đứng trong dàn nhạc của tập thể vậy. Từ đó, X đã gia nhập vào đoàn và quá trình thẩm định giá trị là một nguồn vui tràn đây, thấy mình được công nhận và được chia xẻ với các bạn khác. 43

44 Nhận lãnh trách nhiệm ngày hôm nay, khẳng định các mục tiêu tăng trưởng trong các lĩnh vực phát triển khác nhau và ước lượng đoạn đường đã trải qua. Chú ý đến sự tiến bộ cá nhân so với điểm xuất phát, hơn là so sánh và cạnh tranh với người khác. Phát triển năng lực từ hôm nay để tham gia tích cực vào đời sống tập thể và vào một cộng đồng rộng lớn hơn. Phát triển tính hiếu kỳ, ham học hỏi và khám phá để ngày mai, tiếp tục sống trong thực tại, theo nhịp tiến hóa và đổi thay. 44

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 TÂM ĐIỂM CỦA THIỀN ĐỊNH Tương truyền rằng ngay sau khi rời gốc bồ đề, ra đi lúc mới vừa thành Phật, Ðức thế tôn đã gặp trên đường một du sĩ ngoại giáo. Bị cuốn hút bởi phong thái siêu phàm cùng

Chi tiết hơn

Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) – Văn mẫu lớp 12

Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) – Văn mẫu lớp 12 Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) - Văn mẫu lớp 12 Author : Nguyễn Tuyến Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) - Bài số 1 Nguyễn Khải là nhà văn giỏi quan sát chuyện đời, chuyện

Chi tiết hơn

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan Dịch giả: Kỳ Thư Lời tựa Cho dù bạn đang ở đâu trên trái đất này, nơi núi non hùng vĩ hay ở chốn phồn hoa đô hội, trên thiên đường hay dưới địa ngục, thì bạn cũng chính là người tạo dựng nên cuộc sống

Chi tiết hơn

365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn Osho Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn Osho Chia sẽ ebook :  Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn Osho Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã khôn

Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã khôn Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã không biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời mình

Chi tiết hơn

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một triệu lượt truy cập trên mạng, rất nhiều độc giả để

Chi tiết hơn

19/12/2014 Do Georges Nguyễn Cao Đức JJR 65 chuyễn lại GIÁO DỤC MIỀN NAM

19/12/2014 Do Georges Nguyễn Cao Đức JJR 65 chuyễn lại GIÁO DỤC MIỀN NAM http://boxitvn.blogspot.fr/2014/12/giao-duc-mien-nam-viet-nam-1954-1975.html 19/12/2014 Do Georges Nguyễn Cao Đức JJR 65 chuyễn lại GIÁO DỤC MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975) TRÊN CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT

Chi tiết hơn

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM TÀI LIỆU GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG (Dành cho hội viên, phụ nữ) Tháng 12/2015 1 MỘT SỐ CÂU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ Không có chỗ cho Bác gái đứng à? Ngày 26 tháng 12

Chi tiết hơn

1

1 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THANH TRÚC TƯ TƯỞNG NHÂN SINH CỦA MINH MẠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN

Chi tiết hơn

VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG SẢN VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘ

VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG SẢN VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘ VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG SẢN VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC Tập tài liệu bạn đang có trong tay là kết tụ những

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19. LỜI TỰA CHO BỘ TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC (Năm Dân Quốc 22 1933). Pháp Môn Tịnh Độ rộng

Chi tiết hơn

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III:

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III: MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT ĐỂ ÁP DỤNG TÀI HÙNG BIỆN TRONG

Chi tiết hơn

Những Thành Tựu Lẫy Lừng Trong Tâm Lý Học Hiện Đại Pierre Daco Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpa

Những Thành Tựu Lẫy Lừng Trong Tâm Lý Học Hiện Đại Pierre Daco Chia sẽ ebook :  Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpa Những Thành Tựu Lẫy Lừng Trong Tâm Lý Học Hiện Đại Pierre Daco Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng

Chi tiết hơn

Gian

Gian Giận Thích Nhất Hạnh Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach Table

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 4 Chương 13 Việc Đã Thành Công Hì hì! Nữ tử ngồi trên giường, khuôn mặt tươi cười, thấy nam nhân tới gần giường, đột nhiên bướng bỉnh ôm thắt lưng nam tử kéo xuống một cái, tay nhỏ bé liền Ba ba đánh

Chi tiết hơn

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 Mục Lục: 1. Duyên khởi:.......................... trang 03 2. Lời tri ân:............................ trang 06 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm:.......... trang 09 4. Chương 2: Người

Chi tiết hơn

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH Pháp sư Viên Nhân 1 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 LỜI NÓI ĐẦU... 6 PHẦN I. CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH... 14 LỜI DẪN... 14 CHUƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ?... 20 Phóng sinh có những công đức gì?... 22 CHUƠNG

Chi tiết hơn

Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả

Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả nước Tàu Trung ương ba cõi người mau rõ tường 4 Điển

Chi tiết hơn

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ thí chủ, Khuynh Thành vốn là một vũ khí chất chứa

Chi tiết hơn

Công chúa Đông Đô, Hoàng hậu Phú Xuân Nàng là ai? Minh Vũ Hồ Văn Châm LGT: Bác sĩ Hồ Văn Châm là Cựu Tổng Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, Cựu Tổng Trưởng Bộ

Công chúa Đông Đô, Hoàng hậu Phú Xuân Nàng là ai? Minh Vũ Hồ Văn Châm LGT: Bác sĩ Hồ Văn Châm là Cựu Tổng Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, Cựu Tổng Trưởng Bộ Công chúa Đông Đô, Hoàng hậu Phú Xuân Nàng là ai? Minh Vũ Hồ Văn Châm LGT: Bác sĩ Hồ Văn Châm là Cựu Tổng Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, Cựu Tổng Trưởng Bộ Dân Vận Chiêu Hồi, Việt Nam Cộng Hòa Bác Sĩ sinh ngày

Chi tiết hơn

Cúc cu

Cúc cu HỒI XX Oán Thù Tương Báo, Vĩnh Kết Tơ Duyên Vệ Thiên Nguyên đoán chắc là Phi Phụng nên tinh thần vô cùng hưng phấn, chàng liếc mắt nhìn qua thì quả nhiên là nàng, chàng vội kêu lên: - Phi Phụng, nàng đến

Chi tiết hơn

73 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Những ngày mùa Thu tháng Tám của

73 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Những ngày mùa Thu tháng Tám của 73 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Những ngày mùa Thu tháng Tám của 73 năm về trước, từ Khu Giải phóng Tân Trào, lệnh Tổng

Chi tiết hơn

Ngũ Luân Thư CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT SÁCH KINH DOANH

Ngũ Luân Thư CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT SÁCH KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT SÁCH KINH DOANH Tác giả: Miyamoto Musashi Người dịch: Bùi Thế Cần Nhà xuất bản Thế Giới, 2013 Về tác giả Miyamoto Musashi (1584-1645) là một Thánh kiếm, sáng lập trường phái binh pháp

Chi tiết hơn

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook :  Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 2 TẠI SAO PHẢI THIỀN ĐỊNH Từ những người sơ cơ cho đến cả những thiền sinh thâm niên vẫn thường có một câu hỏi cho chính mình về lý tưởng của đời sống thiền định, hay nói rõ hơn là hầu hết vẫn chưa

Chi tiết hơn

1. Tình hình thế giới và trong nước sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế

1. Tình hình thế giới và trong nước sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế 1. Tình hình thế giới và trong nước sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới. Các nước phát xít Đức, Ý, Nhật bị đánh bại còn

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 28 "N Chương 55 Nhỏ máu nghiệm thân "Nương tử, cũng đã hơn nửa năm, không có tin tức gì của Sở Hà cũng không biết hiện tại đã đến kinh thành chưa." Tằng Tử Phu lau tay, quay đầu cười cười với Thạch

Chi tiết hơn

MỘT CÁCH NHÌN VỀ MƯỜI BA NĂM VĂN CHƯƠNG VIỆT NGOÀI NƯỚC ( ) (*) Bùi Vĩnh Phúc Có hay không một dòng văn học Việt ngoài nước? Bài nhận định dướ

MỘT CÁCH NHÌN VỀ MƯỜI BA NĂM VĂN CHƯƠNG VIỆT NGOÀI NƯỚC ( ) (*) Bùi Vĩnh Phúc Có hay không một dòng văn học Việt ngoài nước? Bài nhận định dướ MỘT CÁCH NHÌN VỀ MƯỜI BA NĂM VĂN CHƯƠNG VIỆT NGOÀI NƯỚC (1975 1988) (*) Bùi Vĩnh Phúc Có hay không một dòng văn học Việt ngoài nước? Bài nhận định dưới đây là một trả lời cho câu hỏi ấy. Nó đã được những

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI TÁM 17

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI TÁM 17 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI TÁM 17. KHUYÊN KHẮP MỌI NGƯỜI KÍNH TIẾC GIẤY CÓ CHỮ VÀ TÔN KÍNH KINH SÁCH (Năm Dân Quốc 24-1935).

Chi tiết hơn

Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích tro

Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích tro Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích trong bài «Kinh Hạnh Phúc» mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Chi tiết hơn

Lương Sĩ Hằng Tìm Lẽ Du Dương

Lương Sĩ Hằng Tìm Lẽ Du Dương Lương Sĩ Hằng TÌM LẼ DU DƯƠNG Thưa các bạn! Cuộc vui phân tách hôm nay trở lại với chúng ta trong giây phút thiêng liêng tâm linh. Ðược cơ hội phân tách ra những gì trên con đường Tình Thương và Ðạo Ðức.

Chi tiết hơn

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2 Bạn nên thâm nhập tu trì một pháp môn: Người tọa thiền thì phải chuyên tâm trì chí học thiền tông. Người học giáo thì phải chuyên tâm trì chí học Giáo tông. Người học luật thì phải chuyên môn học Luật

Chi tiết hơn

LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : C

LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook :  Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :  C LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach Người lãnh

Chi tiết hơn

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt? Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt? - Khỉ ốm, chỉ có da bọc xương. Thịt khỉ lại tanh, không ai

Chi tiết hơn

LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại : Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuy

LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại :  Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuy LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại : www.sachvui.com Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuyện của bạn với người thân, bạn bè đều xoay quanh anh

Chi tiết hơn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH TIỀN GIANG TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN Tháng 7/2017 Lƣu hành nội bộ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƢ TƢỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Học tập gƣơng làm việc suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1. Làm việc

Chi tiết hơn

Suy nghĩ về thời gian và giá trị của thời gian đối với cuộc sống con người

Suy nghĩ về thời gian và giá trị của thời gian đối với cuộc sống con người Văn mẫu hay lớp 12 trình bày suy nghĩ của em về thời gian - quà tặng kì diệu của cuộc sống, nghị luận về giá trị của thời gian với cuộc sống con người. Đề bài: Hãy trình bày suy nghĩ của em về thời gian

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 NHỮNG MA CHƯỚNG VÀ TRỞ LỰC CỦA THIỀN ĐỊNH Trong kinh điển Phật giáo Nguyên thủy vẫn thường nhấn mạnh đến những trở lực có nguy cơ phương hại cho hành trình tu tập mà gần như không một ai chẳng

Chi tiết hơn

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà TẬP BA Xin mở cuốn Hạ của bộ Kinh,

Chi tiết hơn

Phân tích nhân vật Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Phân tích nhân vật Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam Thạch Lam Author : elisa Thạch Lam - Bài số 1 Hai đứa trẻ của Thạch Lam được viết vào năm 1938, nhân vật Liên là một nhân vật mà tác giả đã khai thác rõ nhất về tâm trạng cũng như nội tâm. Dù đó chỉ là

Chi tiết hơn

VINCENT VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH 1 VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT (Bài 75) */ Bài 2. TIẾNG GÕ CỦA ĐỊNH MỆNH I. Sau hơn ba mươi năm dập vùi sóng gió, nhìn lại đời mình như nhìn một bức tranh từng đã vẽ (chứ không còn là đang vẽ), mới thấy rõ ràng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ĐÔ YẾU TỐ TỰ TRUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM VÀ THANH TỊNH Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ĐÔ YẾU TỐ TỰ TRUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM VÀ THANH TỊNH Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ĐÔ YẾU TỐ TỰ TRUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM VÀ THANH TỊNH Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.01.21 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI

Chi tiết hơn

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ 1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắc của : Minh Thanh Và bản của : James Green. Dịch giả

Chi tiết hơn

GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI NGUYỄN HỒNG MAI Gia đình là một thể chế xã hội có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ ki

GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI NGUYỄN HỒNG MAI Gia đình là một thể chế xã hội có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ ki GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI NGUYỄN HỒNG MAI Gia đình là một thể chế xã hội có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ kia vẫn có sự khác biệt. Ai cũng có một gia đình, thuộc

Chi tiết hơn

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4 Mấy Ðiệu Sen Thanh: Phần 4 PHƯƠNG HẢI SANH Đồng tử Phương Hải Sanh là con của cư sĩ Phương Dưỡng Thu ở Hương Cảng. Dưỡng Thu ưa làm việc phước thiện, sau tuổi trung niên lại chuyên tâm hướng về Tịnh độ.

Chi tiết hơn

Thiền tông và Tịnh độ tông - chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ

Thiền tông và Tịnh độ tông - chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ Thế thì dù niệm Phật, hay tu Thiền quán mà tâm chuyên chú an định từ một ngày cho đến bảy ngày thì nhất định người đó đạt được đạo quả. Tu Tịnh thì được thấy Phật, còn tu Thiền thì chứng từ sơ quả đến

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SC_AT1_VIE.docx

Microsoft Word - SC_AT1_VIE.docx MỐI LIÊN KẾT Phúc Âm và Người Nữ Phần 1 Dr. David Platt 11/05/08 Nếu quý vị có mang theo Kinh Thánh bên mình, và tôi hy vọng là quý vị có mang theo, xin chúng ta cùng mở ra trong sách Tít chương 2. Quý

Chi tiết hơn

Code: Kinh Văn số 1650

Code: Kinh Văn số 1650 Code: Kinh Văn số 1650 Luận Về Nhơn Duyên Bích Chi Phật Quyển Thượng Thứ tự Kinh Văn số 1650 - Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận tập Bộ toàn. Từ trang 473 đến trang 480. - Không rõ

Chi tiết hơn

Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa

Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa Chú (Lần thứ tư) tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu Người

Chi tiết hơn

Con đường lành bệnh Tác giả: H. K. Challoner Việc chữa bệnh bằng những phương pháp khác y khoa thông thường hiện đang thịnh hành, nên tác phẩm The Pat

Con đường lành bệnh Tác giả: H. K. Challoner Việc chữa bệnh bằng những phương pháp khác y khoa thông thường hiện đang thịnh hành, nên tác phẩm The Pat Con đường lành bệnh Tác giả: H. K. Challoner Việc chữa bệnh bằng những phương pháp khác y khoa thông thường hiện đang thịnh hành, nên tác phẩm The Path of Healing (xuất bản khoảng 1942) được trình bầy

Chi tiết hơn

J

J J. KRISHNAMURTI BÀN VỀ SỐNG VÀ CHẾT On living and Dying Lời dịch: Ông Không [www.jkrishnamurtiongkhong.com] Tháng 3-2009 2 3 C hết phải là cái gì đó lạ thường, giống như sống. Đau khổ, phiền muộn, buồn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - giao an van 12 nam 2014.docx

Microsoft Word - giao an van 12 nam 2014.docx Tuần 1: Ngày soạn 11/8/2013 Tiết 1,2: Văn học sử KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh nắm được: -Nắm được những đặc điểm của một

Chi tiết hơn

Lương Sĩ Hằng ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH Bài Giảng: ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH tại Đại Hội Tâm Linh, Bruxelles, Bỉ Quốc, ngày 3 tháng 8 năm 1993 Đời Đạo Phân Minh 1

Lương Sĩ Hằng ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH Bài Giảng: ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH tại Đại Hội Tâm Linh, Bruxelles, Bỉ Quốc, ngày 3 tháng 8 năm 1993 Đời Đạo Phân Minh 1 Lương Sĩ Hằng ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH Bài Giảng: ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH tại Đại Hội Tâm Linh, Bruxelles, Bỉ Quốc, ngày 3 tháng 8 năm 1993 Đời Đạo Phân Minh 1 2 Đời Đạo Phân Minh ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH Hôm nay ngày 3 tháng

Chi tiết hơn

Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử

Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử Author : vanmau Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử - Bài làm 1 Chưa bây giờ tôi thấy lòng mình nặng trĩu như lúc này. Bởi tôi vừa vô tình nghe được câu chuyện bà kể

Chi tiết hơn

Phong thủy thực dụng

Phong thủy thực dụng Stephanie Roberts PHONG THỦY THỰC DỤNG Bản quyền tiếng Việt Công ty Sách Alpha NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI Dự án 1.000.000 ebook cho thiết bị di động Phát hành ebook: http://www.taisachhay.com Tạo ebook:

Chi tiết hơn

Nhung Bai Giang Bat Hu cua Cha - Gioan Maria Vianney.pdf

Nhung Bai Giang Bat Hu cua Cha - Gioan Maria Vianney.pdf Tủ Sách Công Giáo NHỮNG BÀI GIẢNG BẤT HỦ 1 Tiểu Sử Thánh Gioan Maria Vianney 2 Kiêu Ngạo (1) 3 Kiêu Ngạo (2) 4 Tham Lam 5 Dâm Dục 6 Mê Dâm Dục 7 Giận Dữ 7 Mê Ăn Uống 8 Ghen Tị 9 Lười Biếng 10 Tội Lỗi

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Ph? k\375 t?c \320?A TH? PHONG2)

(Microsoft Word - Ph? k\375 t?c \320?A TH? PHONG2) Phả ký tộc ÐỊA THẾ PHONG-THỦY CỦA HÀ-NỘI, HUẾ, SÀI-GÒN VÀ VẬN MỆNH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. Source: http://www.vietnamgiapha.com Từ xưa đến nay, việc lựa chọn một khu vực thích hợp và thuận tiện làm thủ đô

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 MỤC LỤC Mục lục 3 Thiếp chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng SỰ KIỆN 4 Kỳ diệu thay Đảng của chúng ta 7 Thông báo Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chi tiết hơn

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết Author : vanmau Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền

Chi tiết hơn

ĐỨC TIN LÀ GÌ? Đức tin có một tầm quan trọng hết sức cơ bản trong cuộc sống đời người, đặc biệt là người trẻ. Một số người tự nhiên có đức tin, cơ hồ

ĐỨC TIN LÀ GÌ? Đức tin có một tầm quan trọng hết sức cơ bản trong cuộc sống đời người, đặc biệt là người trẻ. Một số người tự nhiên có đức tin, cơ hồ ĐỨC TIN LÀ GÌ? Đức tin có một tầm quan trọng hết sức cơ bản trong cuộc sống đời người, đặc biệt là người trẻ. Một số người tự nhiên có đức tin, cơ hồ như họ đã bú lấy nó được từ trong lòng mẹ vậy. có người

Chi tiết hơn

KINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG

KINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG KINH THUYẾT VÔ CẤU XƯNG Hán dịch: Ðại Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Thích nữ Tịnh Nguyên Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðỗng Minh, Tỳ kheo Thích Tâm Hạnh. --- o0o --- Quyển thứ nhất. 1- PHẨM

Chi tiết hơn

Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 BỘ TRƯỞNG LÊ

Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 BỘ TRƯỞNG LÊ Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/2016 http://phapluatplus.vn CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: BỘ TRƯỞNG LÊ THÀNH LONG: Lực lượng Công an phải tin và dựa vào nhân dân S áng 27/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước

Chi tiết hơn

Đàm Loan và Đạo Xước

Đàm Loan và Đạo Xước Từ đệ nhất Tổ Liên tông là đại sư Huệ Viễn đến cận đại có đại sư Ấn Quang, Liên tông cộng tất cả 13 vị Tổ, điều này hầu như mọi hành giả Tịnh độ đều biết. Ngoài ra còn có hai vị đại sư là, hai ngài không

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN IX CHƯƠNG 15 "An thương yêu! Khi anh nhận được thư này thì em không còn ở đây nữa. Đừng giận em vì đã đặt anh vào hoàn cảnh trớ trêu này, cái đám cưới mà chúng mình cùng mong chờ sẽ không thành. Anh

Chi tiết hơn

LUẬT BẤT THÀNH VĂN TRONG KINH DOANH Nguyên tác: The Unwritten Laws of Business Tác giả: W. J. King, James G. Skakoon Người dịch: Nguyễn Bích Thủy Nhà

LUẬT BẤT THÀNH VĂN TRONG KINH DOANH Nguyên tác: The Unwritten Laws of Business Tác giả: W. J. King, James G. Skakoon Người dịch: Nguyễn Bích Thủy Nhà LUẬT BẤT THÀNH VĂN TRONG KINH DOANH Nguyên tác: The Unwritten Laws of Business Tác giả: W. J. King, James G. Skakoon Người dịch: Nguyễn Bích Thủy Nhà xuất bản: NXB Tri thức Nhà phát hành: Phương Nam Khối

Chi tiết hơn

Làm thế nào để chinh phục đối phương Tako Kagayaki Ebook miễn phí tại :

Làm thế nào để chinh phục đối phương Tako Kagayaki Ebook miễn phí tại : Làm thế nào để chinh phục đối phương Tako Kagayaki Ebook miễn phí tại : www.sachvui.com Mục lục Table of Contents Lời nhà xuất bản Lời đầu sách 1. Dùng phương pháp kích động gián tiếp 2. Để đối phương

Chi tiết hơn

Microsoft Word - doc-unicode.doc

Microsoft Word - doc-unicode.doc TU THIỀN Giảng tại Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật - Hà Nội - 1996 Hôm nay chúng tôi nói về đề tài Tu Thiền. Bởi vì hiện thời nhiều người đang khao khát tu thiền mà chưa biết thiền nào là thiền chánh,

Chi tiết hơn

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề (550-577). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích, tại Canada, năm 2016. 1 Đệ

Chi tiết hơn

Kinh Thừa Tự Pháp: Chánh Pháp luôn tồn tại sinh động nơi những người con Phật Nguyên Nghĩa Chỉ có tâm hồn con người cần phải được chuyển đổi, được chu

Kinh Thừa Tự Pháp: Chánh Pháp luôn tồn tại sinh động nơi những người con Phật Nguyên Nghĩa Chỉ có tâm hồn con người cần phải được chuyển đổi, được chu Kinh Thừa Tự Pháp: Chánh Pháp luôn tồn tại sinh động nơi những người con Phật Nguyên Nghĩa Chỉ có tâm hồn con người cần phải được chuyển đổi, được chuyển hóa để nhận thức đúng, để hiểu đúng, để thực hành,

Chi tiết hơn

Kinh Di Da Giang Giai - HT Tuyen Hoa

Kinh Di Da Giang Giai - HT Tuyen Hoa KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ ( LƯỢC GIẢI ) Hán Văn: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Giảng Giải: Tại Vạn Phật Thánh Thành Tuyên Hóa Thượng Nhân HT.Tuyên Hóa Mục Lục I/ Thích danh II/ Hiển thể III/ Minh

Chi tiết hơn

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Người dịch phải tự

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 10 CHƯƠNG 10 KIẾN GIẢI VỀ NGHIỆP LÝ QUY LUẬT TÁC ĐỘNG VÀ PHẢN ỨNG Quy luật nghiệp lý là một trong những quy luật quan trọng nhất chi phối và điều động đời sống của chúng ta. Hiểu được nghiệp lý, sống trong

Chi tiết hơn

Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước – Văn mẫu lớp 12

Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước – Văn mẫu lớp 12 Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước - Văn mẫu lớp 12 Author : Kẹo ngọt Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước - Bài làm 1 Đã có thời trong xã hội chúng ta quan niệm một cách đơn giản

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa 1 1990 Ngày 5 tháng 1 năm 1990 Chúa ơi? Cha đây; con hãy nương tựa vào Cha; con phải hiểu rõ con yếu đuối như thế nào; hãy cho Cha được hướng dẫn con, vì nếu không có Cha,

Chi tiết hơn

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ KINH PHÁP CÚ MINH HỌA: Mr. P. Wickramanayaka (Illustrated Dhammapada) CHUYỂN DỊCH THƠ:

Chi tiết hơn

Bạn Tý của Tôi

Bạn Tý của Tôi Nhớ Sử Xưa Để Trông Về Việt Nam Hôm Nay TRẦN HƯNG Thế Tổ Gia Long sau khi thống nhất sơn hà đã đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam(1802). Nối tiếp ông, các vua như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, lần lượt

Chi tiết hơn

chulangnghiem.com Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4

chulangnghiem.com Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4 Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4 Lúc bấy giờ Tôn giả Phú-lâu-na-di-đa-la-ni Tử đang ở giữa đại chúng,

Chi tiết hơn

Cái Chết

Cái Chết Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để đốt, thì phân bò là tốt nhất, và trong tất cả những loại tỉnh giác khác

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tuyen tap 15 bai Tho Phat Dan PL TNTMacGiang.doc

Microsoft Word - Tuyen tap 15 bai Tho Phat Dan PL TNTMacGiang.doc Nhân Mùa Phật Đản 2634 Phật lịch 2554 Năm Canh Dần 2010 Chúng tôi đã viết được 15 bài như dưới đây, chân thành dâng lên Đức Phật, nguyện cầu Pháp Pháp trường tồn, chúng sanh độ tận, thế giới hòa bình,

Chi tiết hơn

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Thời tiền Đường, Sa Môn Thích Đạo Tuyên ở núi Thái Nhất; Chung Nam soạn thuật. LỜI TỰA Triều Đại tiền Đường có được thiên hạ gần 40 năm, thuần phong dượm hợp;

Chi tiết hơn

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT (Tập 3A- Lời khuyên anh chị em) Tác giả: Cư sỹ Diệu Âm (Minh Trị Úc Châu) 1 MỤC LỤC Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ:... 3 Lời Giới Thiệu... 5 Lời Tâm Sự!... 6 Đôi Lời Trần Bạch:...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx LỜI NÓI ĐẦU Phần đông Phật tử Quy Y Tam Bảo mà chưa ý thức nhiệm vụ mình phải làm gì đối với mình, đối với mọi người, đối với đạo. Hoặc có ít người ý thức lại là ý thức sai lầm, mình lầm hướng dẫn kẻ khác

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 2 Chương 6 Hoàng Tử Xuất Hiện Dừng tay!!! Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tất cả mọi người đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, tất nhiên là trừ Thiên Nhi, cô từ từ hạ tay xuống, lại có ai muốn phá

Chi tiết hơn

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai RICHARD TEMPLAR VIỆC HÔM NAY (CỨ) CHỚ ĐỂ NGÀY MAI Bản quyền tiếng Việt 2012 Công ty Sách Alpha Lời giới thiệu Tôi đoán rằng khi chọn đọc cuốn sách này, hẳn bạn đang nghĩ mình chẳng làm được gì nên hồn,

Chi tiết hơn

Mở đầu

Mở đầu CẦU NGUYỆN HY VỌNG TẬP 9 ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN Cầu Nguyện Hy Vọng 9. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Trang 1 MỤC LỤC 1. Chỗ của Chúa trong đời con... 5 2. Đức ái nhẫn nại...

Chi tiết hơn

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó PHẦN V Không hiểu sao Nghi Xuân lại tìm đến đây, cô ngập ngừng rồi đưa tay bấm chuông. Người mở cửa là Đoàn Hùng, anh không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghi Xuân: Hôm nay em không đi học à? Em được nghĩ.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu vi THUC HANH _ edited.doc

Microsoft Word - Tu vi THUC HANH _ edited.doc TỦ SÁCH TỬ VI LÝ SỐ DỊCH LÝ HUYỀN CƠ TỬ VI Nhắn gởi, M ục đích tôi khi viết ra quyển Tử Vi Chính Biện này, sau khi đã tham khảo và học hỏi các sách chính truyền của nhiều bậc danh tiếng tại Trung Hoa,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thamthienyeuchi-read.doc

Microsoft Word - thamthienyeuchi-read.doc THAM THIỀN YẾU CHỈ I. ĐIỀU KIỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TIÊN CỦA SỰ THAM THIỀN. Mục đích tham thiền là cầu được minh tâm kiến tánh. Muốn thế, phải gạn lọc các thứ nhiễm ô của tự tâm, thấy rõ mặt thật của tự tánh.

Chi tiết hơn

Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác (Cẩm nang quản lý hiệu quả) Roy Johnson & John Eaton Chia sẽ ebook : Tham gia cộn

Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác (Cẩm nang quản lý hiệu quả) Roy Johnson & John Eaton Chia sẽ ebook :  Tham gia cộn Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác (Cẩm nang quản lý hiệu quả) Roy Johnson & John Eaton Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree

Chi tiết hơn

Con Đường Khoan Dung

Con Đường Khoan Dung THÍCH THÁI HÒA MỞ LỚN CON ĐƯỜNG NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC - 2018 - Mở lớn con đường 1 MỤC LỤC Con Đường Khoan Dung... 5 Con Đường Giáo Dục... 11 Kho Báu Vô Tận... 27 Ma Tử... 31 Mở Rộng Không Gian... 34 Hiếu

Chi tiết hơn

VÀI SUY NGHĨ VỀ : VIỆN NGHIÊN CỨU KHỔNG TỬ TẠI VIỆT NAM Trần Văn Chinh I.- SƠ LƯỢC VỀ KHỔNG TỬ : Khổng Tử ( trtc), người làng Xương-bình, phủ D

VÀI SUY NGHĨ VỀ : VIỆN NGHIÊN CỨU KHỔNG TỬ TẠI VIỆT NAM Trần Văn Chinh I.- SƠ LƯỢC VỀ KHỔNG TỬ : Khổng Tử ( trtc), người làng Xương-bình, phủ D VÀI SUY NGHĨ VỀ : VIỆN NGHIÊN CỨU KHỔNG TỬ TẠI VIỆT NAM Trần Văn Chinh I.- SƠ LƯỢC VỀ KHỔNG TỬ : Khổng Tử (551-479 trtc), người làng Xương-bình, phủ Duyên-châu, tỉnh Sơnđông thuộc nước Lỗ, một chư hầu

Chi tiết hơn

Kinh Từ Bi

Kinh Từ Bi Kinh Từ Bi Ni sư Ayya Khema Diệu Liên-LTL chuyển ngữ 1 Người hằng mong thanh tịnh: Nên thể hiện pháp lành, Có khả năng, chất phác, Hiền hòa, không kiêu mạn. Sống dễ dàng, tri túc, Thanh đạm không rộn ràng,

Chi tiết hơn

J

J J. KRISHNAMURTI BÀN VỀ TÌNH YÊU VÀ SỰ CÔ ĐỘC ON LOVE AND LONELINESS Lời dịch: Ông Không [www.jkrishnamurtiongkhong.com] Tháng 3-2009 2 Chân thành cám ơn Tâm Diệu Thư Viện Hoa Sen đã gữi tặng nguyên bản

Chi tiết hơn

LÔØI TÖÏA

LÔØI TÖÏA ĐỪNG MẤT THỜI GIAN VÌ NHỮNG ĐIỀU VỤN VẶT Nguyên tác Don t Sweat the Small Stuff with Your Family RICHARD CARLSON Nguyễn Minh Tiến dịch Những bí quyết đơn giản giúp bạn có được cuộc sống hạnh phúc trong

Chi tiết hơn

50 n¨m h¶i qu©n nh©n d©n viÖt nam anh hïng

50 n¨m h¶i qu©n nh©n d©n viÖt nam anh hïng BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN CỤC CHÍNH TRỊ 60 NĂM HẢI QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG (7/5/1955-7/5/2015) (Đề cương tuyên truyền) Tháng 3 năm 2015 Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời,

Chi tiết hơn

Sach

Sach NGUYỄN TRẦN BẠT Cội nguồn cảm hứng NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN Lời tác giả Khi đặt bút viết quyển sách này, tôi như con chim hót những tiếng hót được khích lệ bởi âm thanh tự do của các bậc tiền bối như

Chi tiết hơn

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI VỀ LỐI SỐNG ĐẸP

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI VỀ LỐI SỐNG ĐẸP NGHI LUÂ N XA HÔ I VÊ LÔ I SÔ NG ĐE P ĐÊ : Hãy hướng về phía Mặt Trời, bóng tối sẽ ngả về phía sau bạn. Gợi ý làm bài + Yêu cầu về kĩ năng: Đáp ứng được yêu cầu của bài văn Nghị luận xã hội. Bố cục hợp

Chi tiết hơn

HỒI I:

HỒI I: MỞ ĐẦU TÓM LƯỢC CỐT TRUYỆN XÁC CHẾT LOẠN GIANG HỒ Tiêu Lĩnh Vu, con một vị quan hồi hưu mắc phải tuyệt chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, đáng lẽ chỉ sống đến hai mươi tuổi là cùng. Phụ thân chàng đi chơi thuyền

Chi tiết hơn