weidmuller_pcb_terminal_blocks.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "weidmuller_pcb_terminal_blocks.pdf"

Bản ghi

1 PCB connectors RS1.6 LS.. Product data IEC: 500 / 14 UL: / 10 or additional articles and information, refer to catalog.weidmueller.com Note: RS1.6 LS.. SN Rectangular plugin male connector with solder contacts for PCB applications. High connection density achieved by using several rows and crimp contacts in the mating connector. The plugin connectors can be coded and locked to the mating connector. Supplied in cardboard box. creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. õ ïíôè õ ðòìíþ ïïôè ðòìêþ ìôì ðòïéíþ Technical data In compliance with IEC / IEC Clamping range, max. Solid core H05(07) U Stranded H07 R lexible H05(07) K lexible with ferrule errule with plastic collar Stripping length Screwdriver blade ccording to norm Tightening torque range Nm, max. t ambient temperature or conductor crosssection Overvoltage category Pollution severity Rated impulse voltage k UL / CUL (Use Group) WG conductor WG CS (Use Group) WG conductor WG General data Type of insulation material UL 94 flaability rating Contact base material Material of contact surface Pin dimensions = d Solder eyelet Ø = D Solder eyelet Ø tolerance C 40 C III III II Wemid (P) 0 CuLeg tinned ,1 ccessories Note: Refer to the ccessories chapter for additional accessories. Coding Order No. RS1,6 KO Representative deratings curve /2015

2 RS1.6 LS.. SN Ü ²¹ ¼ ¹ ³ìó ±» Ô ï îò PCB connectors êó ±» õ ïíôè õ ðòìíþ îò ïïôè ðòìêþ çó ±» õ ïéô õ ðòêèçþ ìôì ðòïéíþ ïîó ±» ïèó ±» îìó ±» éò ðòîç dditional deratings curves íêó ±» éò ðòîç /2015.7

3 PCB connectors RS1.6 LB.. Product data IEC: 500 / 14 UL: / 10 or additional articles and information, refer to catalog.weidmueller.com Note: RS1.6 LB.. SN Rectangular plugin female connector with solder contacts for PCB applications. High connection density achieved by using several rows and crimp contacts in the mating connector. The plugin connectors can be coded and locked to the mating connector. Supplied in cardboard box. creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. õ èô õ ðòííþ ïìôí ðòêíþ ìôî ðòïêéþ Technical data In compliance with IEC / IEC Clamping range, max. Solid core H05(07) U Stranded H07 R lexible H05(07) K lexible with ferrule errule with plastic collar Stripping length Screwdriver blade ccording to norm Tightening torque range Nm, max. t ambient temperature or conductor crosssection Overvoltage category Pollution severity Rated impulse voltage k UL / CUL (Use Group) WG conductor WG CS (Use Group) WG conductor WG General data Type of insulation material UL 94 flaability rating Contact base material Material of contact surface Pin dimensions = d Solder eyelet Ø = D Solder eyelet Ø tolerance C 40 C III III II Wemid (P) 0 CuLeg tinned ,1 ccessories Note: Refer to the ccessories chapter for additional accessories. Coding Order No. RS1,6 KO Representative deratings curve /2015

4 RS1.6 LB.. SN Ü ²¹ ¼ ¹ ³ìó ±» Ô ï îò PCB connectors êó ±» õ èô õ ðòííþ îò ïìôí ðòêíþ çó ±» õ ïéô õ ðòêèçþ ìôî ðòïêé ïîó ±» ïèó ±» îìó ±» éò ðòîç dditional deratings curves íêó ±» éò ðòîç /2015.9

5 PCB connectors RS1.6 LS.. U Product data IEC: 500 / 14 UL: / 10 or additional articles and information, refer to catalog.weidmueller.com Note: RS1.6 LS.. U Rectangular plugin male connector with solder contacts for PCB applications. High connection density achieved by using several rows and crimp contacts in the mating connector. The plugin connectors can be coded and locked to the mating connector. Supplied in cardboard box. creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. õ ïíôè õ ðòìíþ ïïôè ðòìêþ ìôì ðòïéíþ Technical data In compliance with IEC / IEC Clamping range, max. Solid core H05(07) U Stranded H07 R lexible H05(07) K lexible with ferrule errule with plastic collar Stripping length Screwdriver blade ccording to norm Tightening torque range Nm, max. t ambient temperature or conductor crosssection Overvoltage category Pollution severity Rated impulse voltage k UL / CUL (Use Group) WG conductor WG CS (Use Group) WG conductor WG General data Type of insulation material UL 94 flaability rating Contact base material Material of contact surface Pin dimensions = d Solder eyelet Ø = D Solder eyelet Ø tolerance C 40 C III III II Wemid (P) 0 CuLeg Goldplated ,1 ccessories Note: Refer to the ccessories chapter for additional accessories. Coding Order No. RS1,6 KO Representative deratings curve /2015

6 RS1.6 LS.. U Ü ²¹ ¼ ¹ ³ìó ±» Ô ï îò PCB connectors êó ±» õ ïíôè õ ðòìíþ îò ïïôè ðòìêþ çó ±» õ ïéô õ ðòêèçþ ìôì ðòïéíþ ïîó ±» ïèó ±» îìó ±» éò ðòîç dditional deratings curves íêó ±» éò ðòîç /

7 PCB connectors RS1.6 LB.. U Product data IEC: 500 / 14 UL: / 10 or additional articles and information, refer to catalog.weidmueller.com Note: RS1.6 LB.. U Rectangular plugin female connector with solder contacts for PCB applications. High connection density achieved by using several rows and crimp contacts in the mating connector. The plugin connectors can be coded and locked to the mating connector. Supplied in cardboard box. creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. õ èô õ ðòííþ ïìôí ðòêíþ ìôî ðòïêéþ Technical data In compliance with IEC / IEC Clamping range, max. Solid core H05(07) U Stranded H07 R lexible H05(07) K lexible with ferrule errule with plastic collar Stripping length Screwdriver blade ccording to norm Tightening torque range Nm, max. t ambient temperature or conductor crosssection Overvoltage category Pollution severity Rated impulse voltage k UL / CUL (Use Group) WG conductor WG CS (Use Group) WG conductor WG General data Type of insulation material UL 94 flaability rating Contact base material Material of contact surface Pin dimensions = d Solder eyelet Ø = D Solder eyelet Ø tolerance C 40 C III III II Wemid (P) 0 CuLeg Goldplated ,1 ccessories Note: Refer to the ccessories chapter for additional accessories. Coding Order No. RS1,6 KO Representative deratings curve /2015

8 RS1.6 LB.. U Ü ²¹ ¼ ¹ ³ìó ±» Ô ï îò PCB connectors êó ±» õ èô õ ðòííþ îò ïìôí ðòêíþ çó ±» õ ïéô õ ðòêèçþ ìôî ðòïêé ïîó ±» ïèó ±» îìó ±» éò ðòîç dditional deratings curves íêó ±» éò ðòîç /

9 PCB connectors RS1.6 CS.. & CB.. Product data IEC: 630 / 17 UL: 600 / 10 / WG or additional articles and information, refer to catalog.weidmueller.com Note: RS1.6 CS.. Rectangular plugin connector for use with crimp contacts. Can be used as universal coupling, but also with the PCB variations. The crimp contacts guarantee a high connection density. The CS 1.6 or CB 1.6 contacts are used here. The connectors can be coded and locked together with their mates. Supplied in cardboard box. creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. Technical data In compliance with IEC / IEC Clamping range, max. Solid core H05(07) U Stranded H07 R lexible H05(07) K lexible with ferrule errule with plastic collar Stripping length Screwdriver blade ccording to norm Tightening torque range Nm, max. t ambient temperature or conductor crosssection Overvoltage category Pollution severity Rated impulse voltage k UL / CUL (Use Group) WG conductor WG CS (Use Group) WG conductor WG General data Type of insulation material UL 94 flaability rating Contact base material Material of contact surface Pin dimensions = d Solder eyelet Ø = D Solder eyelet Ø tolerance C 40 C III III II Wemid (P) 0 CuLeg ccessories Note: Refer to the ccessories chapter for additional accessories. Release tool Order No. DW RS Crimping tool Clipin foot Strain relief Coding HT RS 16 WI RS1,6 R12/35x15 SW RS1,6 R12/35x7.5 SW RS1,6 R18/35x15 SW RS1,6 R18/35x7.5 SW RS1,6 R24/35x15 SW RS1,6 R24/35x7.5 SW RS1,6 R36/35x15 SW RS1,6 R36/35x7.5 SW RS1,6 R4/35x15 SW RS1,6 R4/35x7.5 SW RS1,6 R6/35x15 SW RS1,6 R6/35x7.5 SW RS1,6 R9/35x15 SW RS1,6 R9/35x7.5 SW RS1,6 ZE04 BK BX RS1,6 ZE06 BK BX RS1,6 ZE09 BK BX RS1,6 ZE12 BK BX RS1,6 ZE18 BK BX RS1,6 ZE24 BK BX RS1,6 ZE36 BK BX RS1,6 KO Representative deratings curve /2015

10 RS1.6 CB.. Ó±«² ²¹ ½«±«PCB connectors ¾ Ò±ò ±º ±» Ü ³ò ø³³ ö Ü ³ò ¾ ø³³ ö /

11 PCB connectors Contact system CB 1.6 / CS 1.6 CB 1.6 / CS 1.6 Crimp contacts ì ðòïéþ ì ðòïéþ îðòê ðòèïïþ îéòî ïòðéðþ ÝÞ ±½µ» ÝÍ ² Š ²¼ ¼ ì ðòïéþ îèòé ïòïíðþ ÝÍÔ ² Š ±²¹ Tinned contacts or cable size Insulation diameter Separate contacts Cont. on a strip 2 WG Order No. Qty. Order No. Qty pin standard pin long socket pin standard pin long socket pin standard pin long socket pin standard pin long socket pin standard pin long socket pin standard pin long socket pin standard pin long socket Tinned contacts or cable size Insulation diameter Separate contacts Cont. on a strip 2 WG Order No. Qty. Order No. Qty Stift standard pin long socket Stift standard pin long socket Stift standard pin long socket Stift standard pin long socket Stift standard pin long socket Stift standard pin long socket Stift standard pin long socket /2015

AC500-ECO.rtf

AC500-ECO.rtf AC500-eCo: Dòng PLC Dành Cho Chế Tạo Máy Bộ nhớ chương trình lớn, tốc độ đáp ứng nhanh Khả năng mở rộng lớn và tối ưu hóa chi phí... PLC AC500-eco Hình ảnh thực tế của AC500-eCo Lý Do Để thay Đổi Giải

Chi tiết hơn

2018

2018 2018 ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN LOẠI TRƠN EMT TNH - VIỆT NAM Page 01-04 Page 05-14 ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN LOẠI REN IMC/ RSC TNH Page 15-20 Page 21-28 Page 29-40 Page 41-46 Page 47-57 01 Standard (Tiêu chuẩn

Chi tiết hơn

BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV

BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K-Eng CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor * (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá

Chi tiết hơn

Output file

Output file PROFILE THANG MÁNG CÁP- TỦ ĐIỆN Chúng tôi chuyên sản xuất các loại thang máng cáp như: Thang máng cáp sơn tĩnh điện (Power Coating Cable Ladder - trunking). Thang máng cáp tráng kẽm (Galvanized Cable Ladder

Chi tiết hơn

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn

Chi tiết hơn

Specification Eng-Viet-C10K.doc

Specification Eng-Viet-C10K.doc MODEL No. / MÃ SẢN PHẨM C10K 1 OF 7 INPUT / NGÕ VÀO Nominal Voltage Điện áp danh định Phase Số pha Voltage Range Hoạt động ở dải điện áp Voltage Detection Ngưỡng nhận biết điện áp Voltage Comeback Ngưỡng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - WI docx

Microsoft Word - WI docx pbib`qfll`~êçë m~êíkìãäéêëñçêíüépbijtutjoipbijtutjpi~åç pbijtutjq lêçéêáåöfåñçêã~íáçå OPRMkbeçéâáåë`çìêí mìääã~åit^vvnspjrsmprp^ müçåéwhnkrmvkppoknuvm c~ñwhnkrmvkppoktvvm fåíéêåéíwïïïkëéäáååkåçã bjã~áäwáåñç]ëéäáååkåçã

Chi tiết hơn

(Katalog _Senzorsko-aktuatorske mre\236e_ANG.pdf)

(Katalog _Senzorsko-aktuatorske mre\236e_ANG.pdf) ª Ÿ ž Ÿ œ š! " # $ % & ' ( ) * + * ( # $ %, -. + 0 # $ % $ 0 4 ( # $ % 5 - * l m = ; n C o p ; = q l m = ; n C o p ; = r F G H I J K S T U V W S T U V [ \ ] ^ _ ` a b T ` a c ] ^ c b ^ S T U V [ d e f

Chi tiết hơn

ENM 19

ENM 19 Ericsson Network Manager (ENM) 19 Training Program Commercial Presentation ENM 18 Learning Levels & Areas Technical Fundamentals ENM Radio Access Network ENM Transport ENM Delta Python in ENM ENM Core

Chi tiết hơn

CONTROL SWITCHBOARD TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN The control switchboard and control are, of course, integrated with the various control and operating apparatus

CONTROL SWITCHBOARD TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN The control switchboard and control are, of course, integrated with the various control and operating apparatus CONTROL SWITCHBOARD TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN The control switchboard and control are, of course, integrated with the various control and operating apparatus. They also offer a high level of preparation for assembly

Chi tiết hơn

Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng

Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng USB Type-C Đầu vào nhanh hơn 3X Chế độ chơi game ViewSonic

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Anh văn chuyên môn Công Nghệ Sinh học (The language

Chi tiết hơn

JSC Volgogradneftemash Pump TKA120/ Í Ò Â Ò À Ã 13 Ê 1. Pump casing; 13. Spiral-woun

JSC Volgogradneftemash Pump TKA120/ Í Ò Â Ò À Ã 13 Ê 1. Pump casing; 13. Spiral-woun Pump TKA1/ 16 7 5 4 Í Ò Â Ò 8 9 2 11 6 1 17 21 15 14 18 19 12 22 23 Ã Ê 1. Pump casing;. Spiral-wound gaskets; 2. Pump cover; 14. Oil supply ring; 4. Shaft; 15. Complete set of washers; 5. Bearing housing;

Chi tiết hơn

Mau ban thao TCKHDHDL

Mau ban thao TCKHDHDL TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tập 8, Số 2, 2018 3 12 DỊCH TỰ ĐỘNG VIỆT-K HO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO THỐNG KÊ Nguyễn Minh Hiệp a, Nguyễn Thị Lương a, Lê Văn Phượng b, Nguyễn Thị Minh Huyền b, Đinh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 11-KHMT-52NGUYEN VAN CUONG(88-93)

Microsoft Word - 11-KHMT-52NGUYEN VAN CUONG(88-93) THU HỒI NHIÊN LIỆU LỎNG TỪ NHỰA HDPE, PE VÀ LỐP XE PHẾ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN Nguyễn Văn Cường 1, Lê Hùng Anh 2, Nguyễn Hữu Sơn 1, Phạm Hoàng Ái Lệ 1, Đoàn Vũ Chí 1 và Trịnh Ngọc Nam 3 1 Khoa

Chi tiết hơn

PERFORMANCE DATA SC Series 10 inch (250mm) Submersible Borehole Pumps Selection Chart

PERFORMANCE DATA SC Series 10 inch (250mm) Submersible Borehole Pumps Selection Chart PERFORMANCE DATA Selection Chart SC125 6Ê-Ê75kW 6AÊ-Ê55kW SC125 50Hz 6AAÊ-Ê55kW 5Ê-Ê55kW 5AÊ-Ê45kW 5AAÊ-Ê45kW 4Ê-Ê37kW 4AÊ-Ê37kW 4AAÊ-Ê37kW 3-Ê30kW 3A-Ê30kW 3AAÊ-Ê22kW 2-Ê22kW 2A-Ê18.5kW 2AAÊ-Ê15kW 1Ê-Ê11kW

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ig5A2

Microsoft Word - Ig5A2 3 Biến tần hoàn hảo & Mạnh mẽ Starvert ig5a 0.4~7.5kW 3Pha 200~230 Vol 0.4~7.5kW 3Pha 380~480 Vol Thiết bị Tự Động Hoá Biến tần STARVERT ig5a LS Starvert ig5a có giá cả cạnh tranh và các chức năng nâng

Chi tiết hơn

i BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN Power cable price list LUCKY STAR (Trang 1 ~ 26) BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN Power cable price list FADACO (Trang 27 ~ 35) BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN

i BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN Power cable price list LUCKY STAR (Trang 1 ~ 26) BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN Power cable price list FADACO (Trang 27 ~ 35) BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN i BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN Power cable price list LUCKY STAR (Trang 1 ~ 26) BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN Power cable price list FADACO (Trang 27 ~ 35) BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN Power cable price list SHIKIKAWA (Trang 36-39) BẢNG

Chi tiết hơn

Máy chiếu phim gia đình Lumen 1080p PX725HD Khoảng màu Rec.709 Bánh xe màu RGBRGB tốc độ 6X Chế độ hiệu chuẩn ISF vcolor Tuner và phần mềm máy c

Máy chiếu phim gia đình Lumen 1080p PX725HD Khoảng màu Rec.709 Bánh xe màu RGBRGB tốc độ 6X Chế độ hiệu chuẩn ISF vcolor Tuner và phần mềm máy c Máy chiếu phim gia đình 2.000 Lumen 1080p PX725HD Khoảng màu Rec.709 Bánh xe màu RGBRGB tốc độ 6X Chế độ hiệu chuẩn ISF vcolor Tuner và phần mềm máy chiếu Đầu vào HDMI kép PX725HD của ViewSonic là máy

Chi tiết hơn

bang gia mcb, elcb abb

bang gia mcb, elcb abb Rơ le chống dòng rò RD RD Residual-current relays Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò Tiếp điểm loại CO (change over) Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 62020 acc. IEC/EN 62020 Dòng rò I n

Chi tiết hơn

Günzburger Produktkatalog 2014.pdf

Günzburger Produktkatalog 2014.pdf SMART TIPS! THESE ARE THE IMPORTANT THINGS WITH WORKING PLATFORMS AND STEP STOOLS! SMART TIP 1 SMART TIP 2 Í º»ô ½±³º± ¾»ô º ¹óº»» ± µ ²¹ Û ± ²¼»»² ½ ²¹ ²¹ ±½ ±² SMART TIP 3 SMART TIP 4 Í º» ²¼ Í» ºó ±½µ

Chi tiết hơn

Brochure update 10.5_A4

Brochure update 10.5_A4 Giới thiệu chung TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ. QUATEST

Chi tiết hơn

bảng giá / rate card

bảng giá / rate card bảng giá / rate card QUảng cáo l advertising Áp dụng từ 01/01/2019 Applied from 01/01/2019 trang chuẩn / Standard PLaceMent l Trang chuẩn phải Standard Single Right-Hand (SRH) 48,000,000 l Trang chuẩn

Chi tiết hơn

说明书 86x191mm

说明书 86x191mm Multi-function Tester (TC-V2.12k) ① Please carefully read this operation manual throughly before use ② Our company will reserve the right of interpretation for this manual ③ For product appearance please

Chi tiết hơn

VR-6500-KF client final.xls

VR-6500-KF client final.xls VR-6500-KF2-00 MAIN UNIT NO. PART NO PART DESCRIPTION QTY REMARKS 00-1 VR-6500-KF2-01 ENGINE UNIT 1 00-2 VR-6500-KF2-02 OPERATION HANDLE UNIT 1 00-3 VR-6500-KF2-03 MAIN FRAME UNIT 1 00-4 VR-6500-KF2-04

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QS2000E 93-AS220-T-3 Instructions doc

Microsoft Word - QS2000E 93-AS220-T-3 Instructions doc Hộp Nối Cáp Co Nguội QS 2000Eä Series 93-AS 220-T-3 Hệ Thống Nối Nhanh Hướng Dẫn Lắp Đặt Thành Phần: 3 Ống co nguội cách điện QS 2000E 2 Ống co nhiệt bao ngoài 1 Hộp chuẩn bị cáp 3 Tube mỡ P55/2 ( 4.5ml

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bia.doc

Microsoft Word - bia.doc TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LẦN THỨ 1 NĂM 2017 NGHỀ TỰ ĐỘNG HÓA Thời gian: 120 phút NHƠN TRẠCH 2, 2017 Hội thi tay nghề dầu khí lần thứ V Năm 2017 I. ĐỀ THI 1.1. Cấu trúc

Chi tiết hơn

tcvn tiªu chuèn quèc gia national STANDARD tcvn : 2009 ISO : 1994 XuÊt b n lçn 1 First edition CẦN TRỤC TỪ VỰNG PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH

tcvn tiªu chuèn quèc gia national STANDARD tcvn : 2009 ISO : 1994 XuÊt b n lçn 1 First edition CẦN TRỤC TỪ VỰNG PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH tcvn tiªu chuèn quèc gia national STANDARD tcvn 8242 2 : 2009 ISO 4306 2 : 1994 XuÊt b n lçn 1 First edition CẦN TRỤC TỪ VỰNG PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes Vocabulary Part 2: Mobile cranes HÀ NỘI 2009

Chi tiết hơn

Bài 4: Mô phỏng Monte Carlo cho các hệ khí lỏng Under construction.

Bài 4: Mô phỏng Monte Carlo cho các hệ khí lỏng Under construction. Bài 4: Mô phỏng Monte Carlo cho các hệ khí lỏng Under construction. Mô hình hóa hệ khí lỏng Các nguyên tử (phân tử) được coi là các hạt hình cầu. Các hạt có tương tác. Xét N hạt trong một thể tích hình

Chi tiết hơn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

PHẦN MỀM  QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ LẮP RÁP & CÀI ĐẶT MÁY TÍNH Biên Soạn: Nguyễn Văn Tùng NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC Cấu trúc máy tính Các thành phần của máy tính Lắp ráp & Bảo trì máy tính Thiết lập

Chi tiết hơn

Ú ÒÜ ÇÑËÎ ÐÛÎÚÛÝÌ ÞÎßÝÛÔÛÌ Í ÆÛ ÞÎßÝÛÔÛÌ ÝÑÒÝÛÐÌ Ý ±±» ÞÎßÝÛÔÛÌ ß¼¼ ±² ±º ÝÔ ÐÍ Ý±³¾ ²» ±«º ª± ÝØßÎÓÍ Ð ±»½ ±«½±»½ ±² ÍßÚÛÌÇ ÝØß Ò ± ½»» ±«± ² ÝØßÎÓ Þ

Ú ÒÜ ÇÑËÎ ÐÛÎÚÛÝÌ ÞÎßÝÛÔÛÌ Í ÆÛ ÞÎßÝÛÔÛÌ ÝÑÒÝÛÐÌ Ý ±±» ÞÎßÝÛÔÛÌ ß¼¼ ±² ±º ÝÔ ÐÍ Ý±³¾ ²» ±«º ª± ÝØßÎÓÍ Ð ±»½ ±«½±»½ ±² ÍßÚÛÌÇ ÝØß Ò ± ½»» ±«± ² ÝØßÎÓ Þ Ú ÒÜ ÇÑËÎ ÐÛÎÚÛÝÌ ÝÑÒÝÛÐÌ Ý ±±» ß¼¼ ±² ±º ÝÔ ÐÍ Ý±³¾ ²» ±«º ª± ÝØßÎÓÍ Ð ±»½ ±«½±»½ ±² ÍßÚÛÌÇ ÝØß Ò ± ½»» ±«± ² ÝØßÎÓ ÓÑÓÛÒÌÍ Þ» ½ ¾ ½»» i Þ» ½»º² ½ ± ²¹ ¾ ½»»» ¾» ½ ò Ó µ» » ±º» ¾ ½»» ½»¼ ²» ½ ²¼» ±½µ

Chi tiết hơn

Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chún

Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chún Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta sẽ làm quen với công việc tạo User, Group và tiến hành gởi Mail cho nhau giữa các User Tại màn hình Exchange

Chi tiết hơn

1 VIETNAMESE Sổ tay dành cho phụ huynh về Smarter Balanced Assessment và Hawai i State Science Assessment trực tuyến Hawai i Department of Education,

1 VIETNAMESE Sổ tay dành cho phụ huynh về Smarter Balanced Assessment và Hawai i State Science Assessment trực tuyến Hawai i Department of Education, 1 VIETNAMESE Sổ tay dành cho phụ huynh về Smarter Balanced Assessment và Hawai i State Science Assessment trực tuyến Hawai i Department of Education, 2018 The Regents of the University of California, 2018

Chi tiết hơn

Data Sheet 3575

Data Sheet 3575 Approved Cables for 3575 3575 0,5 16 x Ø 0,20 mm 30/31-2,3 ± 0,3 PVC lead-free +90 Gebauer & Griller 68384 FLY 0,50 mm² - B 3575 0,75 24 x Ø 0,19 mm 30,5-2,3 PVC lead-free +90 Leoni, Turkey 72003 H05V2-K

Chi tiết hơn

ISSN: Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Journal of Science, Can Tho University Säú 28a (2013) Volume 28a (2013)

ISSN: Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Journal of Science, Can Tho University Säú 28a (2013) Volume 28a (2013) Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Säú 28a (2013) Volume 28a (2013) Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số: 28a (Volume 28a) (2013) Tổng Biên tập (Editor-in-Chief) PGS. TS. Hà Thanh Toàn Phó Tổng Biên tập

Chi tiết hơn

Kỹ thuật và Công nghệ 179 MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG HIỆN NAY SOME THOUGHTS ON THE CURRENT CALCULATION F

Kỹ thuật và Công nghệ 179 MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG HIỆN NAY SOME THOUGHTS ON THE CURRENT CALCULATION F Kỹ thuật và Công nghệ 179 MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG HIỆN NAY SOME THOUGHTS ON THE CURRENT CALCULATION FOR REINFORCED WALLS IN HIGH BUILDINGS Nguyễn Thành

Chi tiết hơn

Ref# Display Part# Qty Remarks 1 MAIN P.C.B. VEP56199A 1 (RTL)E.S.D. P,PC,EE,GC,GH,GT,GK,GN,GD,PU 3 FLASH P.C.B. UNIT VEK0V28 1 (RTL)E.S.D. 3-1 SHEET

Ref# Display Part# Qty Remarks 1 MAIN P.C.B. VEP56199A 1 (RTL)E.S.D. P,PC,EE,GC,GH,GT,GK,GN,GD,PU 3 FLASH P.C.B. UNIT VEK0V28 1 (RTL)E.S.D. 3-1 SHEET Ref# Display Part# Qty Remarks 1 MAIN P.C.B. VEP56199A 1 (RTL)E.S.D. P,PC,EE,GC,GH,GT,GK,GN,GD,PU 3 FLASH P.C.B. UNIT VEK0V28 1 (RTL)E.S.D. 3-1 SHEET VGQ1L45 1 4 WI-FI NFC P.C.B. VEP56200A 1 E.S.D. 5 CAPACITOR

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CNC DRILL-MILLING UNIT _MAY KHOAN-PHAY CNC_.doc

Microsoft Word - CNC DRILL-MILLING UNIT _MAY KHOAN-PHAY CNC_.doc CNC DRILL/MILLING UNIT (MÁY KHOAN/PHAY CNC) CNC Drill / Milling Unit (Máy khoan/phay CNC) BO 90 CNC Thân máy được đúc bằng gang xám với bệ và các thanh dẫn lớn đảm bảo cho quá trình khoan và phay là tối

Chi tiết hơn

4. Kết luận Đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống nâng hạ tàu bằng đường triền dọc có hai đoạn cong quá độ, kết hợp sử dụng xe chở tàu thông minh đã t

4. Kết luận Đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống nâng hạ tàu bằng đường triền dọc có hai đoạn cong quá độ, kết hợp sử dụng xe chở tàu thông minh đã t 4. Kết luận Đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống nâng hạ tàu bằng đường triền dọc có hai đoạn cong quá độ, kết hợp sử dụng xe chở tàu thông minh đã thu được một số kết quả bước đầu: Tìm ra dạng hợp lý

Chi tiết hơn

Crystal Reports - DanhMucSPDuocCongNhan.rpt

Crystal Reports - DanhMucSPDuocCongNhan.rpt CU C ĐĂNG KIÊ M VIÊṬ NAM DANH MỤC SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF APPROVED PRODUCT Tư ngaỳ: 29/06/2010 Đê n ngaỳ: 29/06/2017 :, CWA,, CDA Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị Loại sản phẩm: Trang thiết bị/ Equipment

Chi tiết hơn

Công ty TNHH MTV TM DV Thiết Bị Điện Kim Quang ĐC: 41 đường số 1 - KDC Lý Chiêu Hoàng - P. An Lạc - Q. Bình Tân - Tp HCM ĐT: (08) (08) 66

Công ty TNHH MTV TM DV Thiết Bị Điện Kim Quang ĐC: 41 đường số 1 - KDC Lý Chiêu Hoàng - P. An Lạc - Q. Bình Tân - Tp HCM ĐT: (08) (08) 66 Công ty TNHH MTV TM DV Thiết Bị Điện Kim Quang ĐC: 41 đường số 1 - KDC Lý Chiêu Hoàng - P. An Lạc - Q. Bình Tân - Tp HCM ĐT: (08) 66 822 867 - (08) 6681 7379-0983 066 985-0931 455 668 www.kimquang.com.vn

Chi tiết hơn

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT THANG MAÙY VCE

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT THANG MAÙY VCE CATALOG HỆ THỐNG ĐỖ XE TỰ ĐỘNG APS4-5-6H HÀ NỘI - 2016 I. GIỚI THIỆU THIẾT KẾ 1. Tiêu chuẩn thiết kế 1.1. Căn cứ thiết kế: 1.1.1. Bản vẽ kiến trúc và yêu cầu từ khách hàng 1.1.2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật

Chi tiết hơn

Toyota Sienta User Manual

Toyota Sienta User Manual DOWNLOAD OR READ : TOYOTA SIENTA USER MANUAL PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 toyota sienta user manual toyota sienta user manual pdf toyota sienta user manual Toyota is headquartered in Toyota City,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( )

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( ) TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VỀ SINH KẾ CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Võ Hồng Tú 1 và Nguyễn Thùy Trang 1 1 Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận:

Chi tiết hơn

Modbus RTU - Modbus TCP/IP Converter

Modbus RTU - Modbus TCP/IP Converter BỘ CHUYỂN ĐỔI MODBUS RTU - MODBUS TCP/IP 1/20/2019 Hướng dẫn sử dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG Địa chỉ: 60 Đường số 1 P.Tân Thành Q.Tân Phú Tp.HCM Việt Nam Phone: 028.3842.5226 (Phím

Chi tiết hơn

Gút - Knots I. Mở Ðầu - Introduction Môn gút chiếm một ví trí khá quan trọng trong chương trình hoạt động thanh niên của Gia Ðình Phật Tử. Gút có thể

Gút - Knots I. Mở Ðầu - Introduction Môn gút chiếm một ví trí khá quan trọng trong chương trình hoạt động thanh niên của Gia Ðình Phật Tử. Gút có thể Gút - Knots I. Mở Ðầu - Introduction Môn gút chiếm một ví trí khá quan trọng trong chương trình hoạt động thanh niên của Gia Ðình Phật Tử. Gút có thể cứu hay giết chết người nếu ta xử dụng không đúng chỗ,

Chi tiết hơn

BW Series Cảm biến vùng CẢM BIẾN VÙNG Đặc điểm Khoảng cách phát hiện dài lên đến 7m. Có 22 loại sản phẩm (Trục quang: 20/40mm, chiều cao phát hiện: 12

BW Series Cảm biến vùng CẢM BIẾN VÙNG Đặc điểm Khoảng cách phát hiện dài lên đến 7m. Có 22 loại sản phẩm (Trục quang: 20/40mm, chiều cao phát hiện: 12 Cảm biến vùng CẢM BIẾN VÙNG Đặc điểm Khoảng cách phát hiện dài lên đến 7m. Có loại sản phẩm (Trục quang: 0/0mm, chiều cao phát hiện: 0~90mm). Giảm thiểu vùng không phát hiện với chiều dài trục quang 0mm

Chi tiết hơn

Chia sẻ Dữ liệu Vô danh Với Lenovo Nội dung Chia sẻ Dữ liệu Vô danh Với Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engagement

Chia sẻ Dữ liệu Vô danh Với Lenovo Nội dung Chia sẻ Dữ liệu Vô danh Với Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engagement Chia sẻ Dữ liệu Vô danh Với Lenovo Nội dung Chia sẻ Dữ liệu Vô danh Với Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (chỉ có

Chi tiết hơn

quy phạm trang bị điện, chương i.1

quy phạm trang bị điện, chương i.1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP Phần I QUY ĐỊNH CHUNG 11 TCN - 18-2006 Hà Nội - 2006 PHẦN I QUY ĐỊNH CHUNG Chương I.1 PHẦN CHUNG Phạm vi áp dụng và định nghĩa I.1.1. Quy phạm trang bị

Chi tiết hơn

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf Mũi bo cung tròn >> Kiểu C Cc i do t cung trn c nu có t l trn cng 1 cn. i do i có t ng ng i tui t rt co To t tin n on o trn i gi cng. Đặc điểm - i i do có 2 cn ct - Kt t cn cung trn t 5 ng dng trn cng

Chi tiết hơn

Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ giờ Tỉ lệ phóng s

Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ giờ Tỉ lệ phóng s Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ 20.000 giờ Tỉ lệ phóng siêu ngắn 0,24 Trải nghiệm xem tuyệt đẹp Ultra-high

Chi tiết hơn

Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû Êîpïóñ êëàï

Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû Êîpïóñ êëàï 190 83 17 3151-3510090-10 45 4321 1380 1 1 1 1 Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû 18 3151-3510074 45 4321 0090 1 1 1 1 Êîpïóñ êëàïàíà óïpàâëåíèÿ 19 351307 45 9964 2025 1 1 1 1 Âèíò Ì8õ18 ñòîïîpíûé 20 3151-3510092

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ket noi song song BSP 5S_Rev 1_VN

Microsoft Word - Huong dan ket noi song song BSP 5S_Rev 1_VN Hướng dẫn kết nối song song cho BSP 5S 1. Giới thiệu BSP 5S có thể được kết nối song song theo 2 cách: Kết nối song song 1 pha sử dụng 6 thiết bị. Tổng công suất tối đa được hỗ trợ là 30KW Kết nối song

Chi tiết hơn

MỤC LỤC THIẾT BỊ ĐIỆN LEGRAND MCB MCBs RX3 4.5kA*... 3 MCBs RX3 6kA*... 5 MCBs TX3 10kA*... 6 MCBs DX3 16kA DC*... 7 MCBs DX3 10kA*... 8 MCBs DX3 25kA

MỤC LỤC THIẾT BỊ ĐIỆN LEGRAND MCB MCBs RX3 4.5kA*... 3 MCBs RX3 6kA*... 5 MCBs TX3 10kA*... 6 MCBs DX3 16kA DC*... 7 MCBs DX3 10kA*... 8 MCBs DX3 25kA MỤC LỤC THIẾT BỊ ĐIỆN LEGRAND MCB MCBs RX3 4.5kA*... 3 MCBs RX3 6kA*... 5 MCBs TX3 10kA*... 6 MCBs DX3 16kA DC*... 7 MCBs DX3 10kA*... 8 MCBs DX3 25kA*... 9 MCBs DX3 50kA*... 11 RCCB RCCBs RX3... 12 RCCB

Chi tiết hơn

GV: Trần Thiên Đức - V2011 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI 1 1. Tên bài: Đo điện trở bằng mạch cầu Wheatston Đo suất điện động

GV: Trần Thiên Đức -   V2011 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI 1 1. Tên bài: Đo điện trở bằng mạch cầu Wheatston Đo suất điện động V2011 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI 1 1. Tên bài: Đo điện trở bằng mạch cầu Wheatston Đo suất điện động bằng mạch xung đối 2. Nhận xét: - Đây là chắc là một trong hai bài khó nhất trong đợt này vì các bạn thường

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHOA CƠ KHÍ GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM AUTODESK INVENTOR 2014 Chủ biên: TS. Nguyễn Đứ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHOA CƠ KHÍ GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM AUTODESK INVENTOR 2014 Chủ biên: TS. Nguyễn Đứ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHOA CƠ KHÍ ----------- ---------- GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM AUTODESK INVENTOR 2014 Chủ biên: TS. Nguyễn Đức Quý Biên soạn: ThS. Lê Hùng Phong Vũng Tàu - 2015

Chi tiết hơn

KORIZA_1L.cdr

KORIZA_1L.cdr TECHNICAL DETAILS ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Oil viscosity: admissible recommended Âèñêîçèòåò íà õèäðàâëè íîòî ìàñëî: äîïóñòèì ïðåïîðú âà ñå [ mm 2 /s] 6... 2 2 6 Degree of filtration: Ñòåïåí íà ôèëòðàöèÿ:

Chi tiết hơn

Price list

Price list Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icu(KA Giá bán ABN52c 15-20-30-40-50A 30 638,000 ABN54c 15-20-30-40-50A

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

TrÝch yÕu luËn ¸n

TrÝch yÕu luËn ¸n THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Dũng 2.Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/03/1985 4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation BÁO CÁO THÓI QUEN SỬ DỤNG TRANG PHỤC CÔNG SỞ CỦA GIỚI NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 11.2012 THÔNG TIN NGHIÊN CỨU Thời gian khảo sát : 10/11/2012 15/11/2012 Tổng mẫu : 720 Khu vực nghiên cứu Giới tính Độ tuổi Thu

Chi tiết hơn

System 8 Bộ pin Hướng dẫn sử dụng Rev-

System 8 Bộ pin Hướng dẫn sử dụng Rev- System 8 Bộ pin 8212-000-000 8215-000-000 Hướng dẫn sử dụng 2016-10 www.stryker.com Giới thiệu Hướng dẫn sử dụng này bao gồm các thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả và phù hợp.

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation BÁO CÁO THÓI QUEN SỬ DỤNG TRANG PHỤC CÔNG SỞ CỦA GIỚI NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 11.2012 THÔNG TIN NGHIÊN CỨU Thời gian khảo sát : 10/11/2012 15/11/2012 Tổng mẫu : 720 Khu vực nghiên cứu Giới tính Độ tuổi Thu

Chi tiết hơn

A High Level SPMD Programming Model: HPspmd and its Java Language Binding

A High Level SPMD Programming Model: HPspmd and its Java Language Binding Syracuse University SURFACE Northeast Parallel Architecture Center College of Engineering and Computer Science 1998 A High Level SPMD Programming Model: HPspmd and its Java Language Binding Guansong Zhang

Chi tiết hơn