TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi"

Bản ghi

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho số phức z =- + i Trong hình ên điểm iểu diễn số phức z là Q B M C P D N Câu : Tất cả các nguyên hàm củ hàm f () = - là C B - + C C - + C D C Câu : Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh, SA và SA vuông góc với mặt phẳng đáy Thể tích củ khối chóp S ABCD ằng B C D 6 Câu 4: Cho hàm số y f() có đồ thị như hình ên Hàm số đã cho nghịch iến trên khoảng ; C B ; ; D ; Câu 5: Cho khối nón có độ dài đường co ằng và án kính đáy ằng Thể tích củ khối nón đã cho ằng B C 4 D Câu 6: Trong không gin Oyz, cho hi điểm A( -; - ; ) và B (; ; ) Gọi ( ) là mặt phẳng trung trực củ AB Một vectơ pháp tuyến củ ( ) có tọ độ là (; 4; - ) B (; ; - ) C (- ; ; ) D (; ; ) Câu 7: Cho cấp số nhân ( ) n 8 u =- B 9 u có u =, u =- Mệnh đề nào su đây đúng? 9 u = C 9 9 u =- D 9 8 u = 9 Câu 8: Với, là các số thực dương ất kỳ, log ằng log - log ( ) B log C log - log D log Câu 9: Từ các chữ số,,,, 9 lập được o nhiêu số có chữ số đôi một khác nhu? 9 B A 9 C 9 D C 9 Trng /6 - Mã đề thi

2 Câu : Cho hàm số y f() có đồ thị như hình ên Trên đoạn ; hàm số đã cho có mấy điểm cực trị? 4 B C 5 D Câu : Hình ên là đồ thị củ hàm số nào dưới đây? 4 y B y 4 C y D y y z Câu : Trong không gin Oyz, một vectơ chỉ phương củ đường thẳng : có tọ 5 độ là (; ; 5) B ( ; ; 5) C ( ; ; ) D (;;) Câu : Trong không gin Oyz, cho điểm I(; ; 5) và mặt phẳng ( ): y z Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp úc với ( ) là ( ) ( y ) ( z 5) 9 B ( ) ( y ) ( z 5) 9 C ( ) ( y ) ( z 5) D ( ) ( y ) ( z 5) + + Câu 4: Khi đặt = t thì phương trình = trở thành t -t - = B 9t -t - = C t -t - = D t -t - = Câu 5: Cho f () và g() là các hàm số liên tục ất kì trên đoạn ; Mệnh đề nào su đây đúng? f ( ) g ( ) d f ( ) d g ( ) d B f() g() d f () d g() d C f () g () d fd () gd () D f() g() d f () d g() d Câu 6: Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất củ hàm số é ; ù ê- ú Giá trị củ m + M ằng ë û B C - 4 D - Câu 7: Trong không gin Oyz, cho đường thẳng ( P): yz 5 Tọ độ gio điểm củ d với ( P) là p f ( ) = + cos trên đoạn y z d : (; ; ) B (; ; ) C (; ; ) D (; ; ) và mặt phẳng Câu 8: Cho hình lập phươngabcd ABC D có cạnh ằng Diện tích ung qunh củ hình trụ có hi đáy là hi hình tròn ngoại tiếp hi hình vuông ABCD và ABCD ằng B C D Trng /6 - Mã đề thi

3 Câu 9: Cho hàm số f () có đạo hàm ( )( ) ( ) f () = , " Î Số điểm cực trị củ f () là B C 4 D Câu : Cho hàm số y = f() có đồ thị như hình ên Hàm số y =- () f đồng iến trên khoảng ( ; ) B ( ; ) C (- ; ) D (- ; ) Câu : Cho số phức z thỏ mãn z + z = 6+ i Điểm iểu diễn số phức z có tọ độ là ( ; ) - B (-;- ) C ( ; ) D (- ) Câu : Bất phương trình log ( ) log ( 9 ) - > - có o nhiêu nghiệm nguyên? 4 B Vô số C D Câu : Đồ thị hàm số y = có o nhiêu đường tiệm cận? - B C 4 D Câu 4: Hàm số y = log và y = log có đồ thị như hình ên Đường thẳng y = cắt hi đồ thị tại các điểm có hoành độ là, Biết rằng =, giá trị ằng B C D Câu 5: Hàm số y ( ) = - có o nhiêu điểm cực trị? e B C D ; Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABC D có AB, AD, AC 6 Thể tích củ khối hộp chữ nhật ABCD ABC D ằng B C D Câu 7: Gọi ( D ) là hình phẳng giới hạn ởi các đường y, y, tròn oy tạo thành khi quy ( D ) ung qunh trục O được tính ởi công thức V + = pò d B V + = ò d C V Câu 8: Trong không gin Oyz, cho hi đường thẳng y z : Góc giữ hi đường thẳng, ằng 4 B 5 C = = = và = Thể tích V củ khối = ò 4 d D V 6 D = pò 4 d y z : 45 và Trng /6 - Mã đề thi

4 Câu 9: Gọi z, z là các nghiệm phức củ phương trình z - z + = Mô đun củ zz ằng 8 B 6 C 7 D 8 Câu : Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có AB, SA 5 Góc giữ hi mặt phẳng ( SAB) và ( ABCD) ằng 6 B 45 C Câu : Cho f () = ( -) - + Đồ thị hình ên là củ hàm số có công thức y f y =- f + - =- ( + ) + B ( ) C y =-f ( - ) + D y f ( ) =- - - D 75 4 p cos + sin cos + Câu : Biết d = + + c ( + ) ò ln ln, với,, c là các số hữu tỉ Giá 4 cos + sin cos p 4 trị củ c ằng - B - 4 C D - 6 Câu : Hi ạn Công và Thành cùng viết ngẫu nhiên r một số tự nhiên gồm hi chữ số phân iệt Xác suất để hi số được viết r có ít nhất một chữ số chung ằng 54 B 448 C Câu 4: Người t ếp hi quả cầu có cùng án kính r vào một chiếc hộp hình trụ so cho các quả cầu đều tiếp úc với hi đáy, đồng thời hi quả cầu tiếp úc với nhu và mỗi quả cầu đều tiếp úc với các đường sinh củ hình trụ (thm khảo hình vẽ) Biết thể tích khối trụ là cm, thể tích mỗi khối cầu ằng D 8 79 cm B 4 cm C cm D cm Câu 5: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, iết AB, AD, SA và SA vuông góc với mặt phẳng đáy Gọi M là trung điểm cạnh CD Khoảng cách giữ hi đường thẳng SC và BM ằng B 4 Câu 6: Xét các số phức z w, thỏ mãn w - i =, z + = iw Gọi z, z lần lượt là các số phức mà tại đó z đạt giá trị nhỏ nhất và đạt giá trị lớn nhất Mô đun z + z ằng C B C 6 D 6 Câu 7: Cho hàm số f () có ảng ét dấu đạo hàm như hình ên Hàm số y f ( ) iến trên khoảng æ ö - ; ç çè ø = - đồng æ ö B ; ç - - çè ø æ ö C ; ç çè ø D æ ö D ; ç çè ø Trng 4/6 - Mã đề thi

5 t t Câu 8: Trong không gin Oyz, cho hi đường thẳng d : y t ; d: y t và mặt phẳng z t z t ( P): yz Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ( P) và cắt hi đường thẳng d, d có phương trình là y z B y z 4 C y z D y z 4 Câu 9: Biết rằng e là một nguyên hàm củ f( - ) trên khoảng ( ; ) Gọi F() là một nguyên hàm thỏ mãn F(), củ f () e = giá trị củ F( - ) ằng 5 -e B 7 C 5 7 -e D Câu 4: Có o nhiêu số nguyên m để phương trình + = me có nghiệm phân iệt? 7 B 6 C 5 D Vô số Câu 4: Hàm số f () m với m là thm số thực có nhiều nhất o nhiêu điểm cực trị? 5 B 4 C D Câu 4: Cho f ( ) mà đồ thị hàm số y f( ) như hình ên Bất phương trình f ( ) sin m nghiệm đúng với mọi ; khi và chỉ khi m f() B m f() C m f() D m f( ) ln 5 nghiệm phân iệt? 5 B 4 C D Câu 44: Cho f ( ) mà đồ thị hàm số y f( ) như hình ên Câu 4: Có o nhiêu số nguyên 9; 9 để phương trình y f đồng iến trên khoảng Hàm số ; B ; C ; D ; có Câu 45: Cho hàm số f ( ) có đạo hàm liên tục trên thỏ mãn f () và f ( ) f( ), Tích phân f ( ) d ằng 5 B 4 C D Trng 5/6 - Mã đề thi

6 Câu 46: Cho khối hộp ABCD ABC D có thể tích ằng V Gọi M, N, P, Q, E, F lần lượt là tâm các hình ình hành ABCD, ABC D, ABBA, BCC B, CDDC, DAAD Thể tích khối đ diện có các đỉnh M, P, Q, E, F, N ằng V 4 B V C V 6 D V - y -4 z - Câu 47: Trong không gin Oyz, cho đường thẳng d : = = và hi điểm A(6; ; - ), B(; ; ) Gọi D là đường thẳng đi qu B, vuông góc với d và thỏ mãn khoảng cách từ A đến D là nhỏ nhất Một véctơ chỉ phương củ D có tọ độ là (; -; - ) B (; ; - ) C (; ; - 4) D (; -; - ) Câu 48: Trong không gin Oyz, cho điểm A(; ; 4), đường thẳng y z d : và mặt cầu ( S) : ( ) ( y ) ( z ) Mặt phẳng ( P) chứ đường thẳng d thỏ mãn khoảng cách từ điểm A đến ( P) lớn nhất Mặt cầu ( S) cắt ( P) theo đường tròn có án kính ằng 5 B C 4 D Câu 49: Sàn củ một viện ảo tàng mỹ thuật được lát ằng những viên gạch ho hình vuông cạnh 4 (cm) như hình ên Biết rằng người thiết kế 4 đã sử dụng các đường cong có phương trình 4 y và 4 y để tạo ho văn cho viên gạch Diện tích phần được tô đậm gần nhất với giá trị nào dưới đây? 56 (cm ) B 57 (cm ) C 747 (cm ) D 746 (cm ) Câu 5: Xét các số phức z, w thỏ mãn z, iw 5i Giá trị nhỏ nhất củ z wz 4 ằng 8 B 4 C HẾT D 9 5 Trng 6/6 - Mã đề thi

7 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LẦN - 9 Câu Mã Mã 9 Mã 57 Mã 485 D A A D C D D D B A C D 4 C C C A 5 A B D D 6 B D D C 7 D B C C 8 C C B A 9 B D A A D B D A B D B B A B D B A A B C 4 A B A B 5 B D D C 6 D B B A 7 8 D B A D C C A D 9 D D D D A D D B A D A C C A C C B B A A 4 B D A C 5 D C C C 6 C C C C 7 D A C C 8 D C A A 9 C B D D A C B B A C B B B A B C D C B D 4 C A C A 5 D C B B 6 C B B D 7 C B C A 8 A C A B 9 B A A B 4 A A A A 4 B A C D 4 A D D D 4 A D D A 44 A D C B 45 C C B D 46 C B A B 47 B C B A 48 D B C B 49 C A D C 5 A D A A

8 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT LẦN QG NĂM 9 MÔN: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (không kể thời gin gio đề) Mã Đề: 9 (Đề gồm 6 trng) Họ và tên: SBD: Câu : Cho khối nón có độ dài đường co ằng và án kính đáy ằng Thể tích củ khối nón đã cho ằng B 4 C D Câu : Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh, SA và SA vuông Câu : góc với mặt phẳng đáy Thể tích khối chóp S ABCD ằng B 6 C D Trong không gin Oyz, một vectơ chỉ phương củ đường thẳng có tọ độ là y z : 5 ;; 5 B ;; C ;; D ; ; 5 Câu 4: Với, là các số thực dương ất kì, log ằng log B log C log log D log log Câu 5: Trong không gin Oyz, cho hi điểm A; ; và B ;; Gọi trung trực củ AB Một vectơ pháp tuyến củ có tọ độ là ;4; B ;; C ;; D Câu 6: Cho cấp số nhân n 8 u9 B u có u, u Mệnh đề nào su đây đúng? 9 u9 C 9 u9 D là mặt phẳng ;; 8 u9 Câu 7: Hình dưới đây là đồ thị củ hàm số nào? Trng

9 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 y B y 4 C y 4 D y Câu 8: Trong không gin Oyz, cho điểm I ;;5 và mặt phẳng : y z Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp úc với là y z 5 B y z 5 C y z 5 9 D y z Câu 9: Cho hàm số y f Câu : Cho có đồ thị như hình vẽ dưới đây Trên đoạn ; hàm số đã cho có mấy điểm cực trị? B 5 C D đúng? f và g là các hàm số liên tục ất kì trên đoạn ; Mệnh đề nào su đây f g d f d g d B f g C f g Câu : Cho hàm số d f d g d f g d d d D f g y f có đồ thị như hình vẽ ên f g d d d Hàm số đã cho nghịch iến trên khoảng ; B ; C ; D ; Câu : Tất cả các nguyên hàm củ hàm f là Trng

10 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 C B C C C D C Câu : Khi đặt t thì phương trình 9 trở thành t t B 9t t C t t D t t Câu 4: Từ các chữ số,,,,9 lập được o nhiêu số có chữ số đôi một khác nhu 9 B A 9 C 9 D Câu 5: Cho số phức z i Trong hình ên điểm iểu diễn số phức z là M B Q C P D N y z Câu 6: Trong không gin Oyz, cho hi đường thẳng : y z : Góc giữ hi đường thẳng, ằng 4 B 45 C 6 D C 9 5 Câu 7: Cho số phức z thỏ mãn z z 6 i Điểm iểu diễn số phức z có tọ độ là ; B ; C ; D ; Câu 8: Trong không gin Oyz, cho đường thẳng P : y z 5 Tọ độ gio điểm củ d và P là y z d : ;; B ; ; C ;; D ;; và và mặt phẳng Câu 9: Bất phương trình log log 9 có o nhiêu nghiệm nguyên? 4 vô số B C 4 D Câu : Hàm số y có o nhiêu điểm cực trị? e B C D Câu : Gọi D là hình phẳng giới hạn ởi các đường y, y, và Thể tích V củ khối tròn oy tạo thành khi quy D qunh trục O được định ởi công thức Trng

11 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 V d B V d C V 4 d D V 4 d Câu : Cho hàm số Hàm số y f có đồ thị như hình ên y f đồng iến trên khoảng ; B ; C ; D ; Câu : Đồ thị hàm số y có o nhiêu đường tiệm cận Câu 4: Hàm số 4 B C D y log và y log có đồ thị như hình vẽ dưới đây Đường thẳng y cắt hi đồ thị tại các điểm có hoành độ, Biết rằng, giá trị củ ằng B C D Câu 5: Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABC D có AB, AD, AC 6 Thể tích khối hộp chữ nhật ABCD ABC D ằng Câu 6: Cho hàm số củ f B là C D f có đạo hàm f 4, Số điểm cực trị B 4 C D Trng 4

12 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Câu 7: Cho hình lập phương ABCD ABC D có cạnh ằng Diện tích ung qunh củ hình trụ có đáy là hi hình tròn ngoại tiếp hi hình vuông ABCD và AB CD B C D Câu 8: Gọi z, z là các nghiệm phức củ phương trình 4 z z Mô đun củ 8 B 6 C 7 D 8 z z ằng Câu 9: Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất củ hàm số cos trên đoạn ; Giá trị củ m M ằng B C D 4 Câu : Cho hình chóp đều SABCD có AB, SA 5 ABCD ằng f SAB và Góc giữ hi mặt phẳng B 45 C 6 D 75 Câu : Hi ạn Công và Thành cùng viết ngẫu nhiên r một số tự nhiên gồm chữ số phân iệt Xác suất để hi số được viết r có ít nhất một chữ số chung ằng Câu : Biết rằng B nguyên hàm củ e là một nguyên hàm củ f 8 54 C D f e thỏ mãn trên khoảng ; F, giá trị củ Gọi F ằng 7 B 5 e 7 e 5 C D F là một Câu : Cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật, iết AB, AD, SA và SA vuông góc với mặt phẳng đáy Gọi M là trung điểm cạnh CD Khoảng cách giữ hi đường thẳng SC và BM ằng 4 Câu 4: Cho hàm số B f C D có ảng ét dấu đạo hàm như hình ên dưới Hàm số y f đồng iến trên khoảng ; B ; C ; D ; Câu 5: Xét các số phức z, w thỏ mãn w i, z iw Gọi z, z lần lượt là các số phức mà tại đó z đạt giá trị nhỏ nhất và đạt giá trị lớn nhất Mô đun z z ằng B C 6 D 6 Trng 5

13 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Câu 6: Cho f Đồ thị hình ên là củ hàm số có công thức y f B y f C y f D y f Câu 7: Người t ếp hi quả cầu có cùng án kính r vào một chiếc hộp hình trụ so cho các quả cầu đều tiếp úc với hi đáy, đồng thời hi quả cầu tiếp úc với nhu và mỗi quả cầu đề tiếp úc với đường sinh củ hình trụ ( thm khảo hình vẽ) Biết thể tích khối trụ là cm, thể tích củ mỗi khối cầu ằng cm B cm C cos sin cos Câu 8: Biết 4 d ln c ln 4 cm D 4 cm, với,, c là các số hữu tỉ Giá trị cos sin cos củ c ằng B C 4 D 6 Câu 9: Trong không gin Oyz, cho hi đường thẳng t t d : y t ; d : y t và mặt z t z t phẳng P : y z Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đường thẳng d, d có phương trình là y z B y z 4 y z y z 4 C D P và cắt cả hi Câu 4: Có o nhiêu số nguyên m để phương trình me có nghiệm phân iệt? 7 B 6 C 5 D Vô số Câu 4: Cho f mà đồ thị hàm số y f như hình ên Hàm số đồng iến trên khoảng y f Trng 6

14 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 ; B ; C ; D Câu 4: Có o nhiêu số nguyên 9; 9 để phương trình hi nghiệm phân iệt? ; có ln 5 B C 4 D 5 Câu 4: Cho hàm số f ( ) có đạo hàm liên tục trên và thỏ mãn f () và f ( ) f ( ), Tích phân f ( )d ằng 4 B C 5 D f m Câu 44: Hàm số trị? (với m là thm số thực) có nhiều nhất o nhiêu điểm cực B C 5 D 4 Câu 45: Cho hình hộp ABCD A' B' C ' D ' có thể tích ằng V Gọi M, N, P, Q, E, F lần lượt là tâm các hình ình hành ABCD, A' B ' C ' D ', ABB ' A', BCC ' B ', CDD ' C ', DAA' D ' Thể tích khối đ diện có các đỉnh M, P, Q, E, F, N ằng 4 V B V C 6 V D V Câu 46: Sàn củ một viện ảo tàng mỹ thuật được lát ằng những viên gạch hình vuông cạnh 4 cm như hình ên Biết rằng người thiết kế đã sử dụng các đường cong có phương trình 4 y và 4( ) đạm gần nhất với giá trị nào dưới đây? y để tạo ho văn cho viên gạch Diện tích phần được tô Trng 7

15 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG cm B 747 cm C 57 cm D 746 cm Câu 47: Xét các số phức z, w thỏ mãn z, iw 5i Giá trị nhỏ nhất củ ằng 4 B 9 C 8 D 9 5 Câu 48: Cho f ( ) mà đồ thị hàm số y f '( ) như hình vẽ ên z Bất phương trình f ( ) sin m nghiệm đúng với mọi ; khi và chỉ khi m f () B m f () C m f ( ) D m f () Câu 49: Trong không gin Oyz, cho đường thẳng y 4 z d : wz 4 và điểm 6;; A, B ;; Gọi là đường thẳng đi qu B, vuông góc với d và thỏ mãn khoảng cách từ A đến là nhỏ nhất Một vectơ chỉ phương củ có tọ độ ;; B ; ; C ;; 4 D ; ; Câu 5: Trong không gin Oyz, cho điểm A; ;;4, đường thẳng cầu S : y z Mặt phẳng y z d : và mặt P chứ đường thẳng d thỏ mãn khoảng cách từ điểm A đến P lớn nhất Mặt cầu S cắt P theo đường tròn có án kính ằng 5 B C 4 D Trng 8

16 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 BẢNG ĐÁP ÁN A D A 4C 5B 6D 7B 8C 9D B D B A 4B 5D 6B 7A 8D 9D D D A B 4D 5C 6C 7A 8C 9B C C A C 4A 5C 6B 7B 8C 9A 4A 4A 4D 4D 44D 45C 46B 47C 48B 49A 5D Câu : Cho khối nón có độ dài đường co ằng và án kính đáy ằng Thể tích củ khối nón đã cho ằng Chọn A B 4 C Thể tích khối nón: V D Câu : Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh, SA và SA vuông góc với mặt phẳng đáy Thể tích khối chóp S ABCD ằng B 6 Chọn D C D Trng 9

17 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 S Câu : Thể tích khối chóp VS ABCD S ABCD SA Trong không gin Oyz, một vectơ chỉ phương củ đường thẳng có tọ độ là y z : 5 ;; 5 B ;; C ;; D ; ; 5 Chọn A Câu 4: Với, là các số thực dương ất kì, log ằng log B log C log log Chọn C T có: log log log log log D log log Câu 5: Trong không gin Oyz, cho hi điểm A; ; và B ;; Gọi trung trực củ AB Một vectơ pháp tuyến củ có tọ độ là ;4; B ;; C ;; D Chọn B B A C D là mặt phẳng ;; Vì là mặt phẳng trung trực củ AB nên vectơ pháp tuyến củ mặt phẳng là : n AB ; 4; ; ;, từ đây t suy r n ; ; là một vectơ pháp tuyến củ Câu 6: Cho cấp số nhân n u có u, u Mệnh đề nào su đây đúng? u9 B u9 C u9 D u9 Trng

18 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Chọn D Cấp số nhân có u, u q Vậy: u u q Câu 7: Hình dưới đây là đồ thị củ hàm số nào? y B y Chọn B 4 C y 4 D y Dự vào đồ thị đã cho t nhận thấy hàm số cần tìm chỉ có một cực trị nên đáp án C ị loại Mặt khác đồ thị hàm số đã cho có tính đối ứng qu trục tung nên đáp án D ị loại Đồ thị hàm số đã cho đi qu hi điểm ; và ; nên đáp án A ị loại Vậy hàm số cần tìm là hàm số ở đáp án B Câu 8: Trong không gin Oyz, cho điểm I ;;5 và mặt phẳng : y z Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp úc với là y z 5 B y z 5 C y z 5 9 D y z Chọn C 5 9 I R d ( α) H Từ tọ độ tâm I ;;5 t loại được hi đáp án B, D Trng

19 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Mặt khác theo ài t có R d I 5, nên đáp án A loại Vậy phương trình mặt cầu cần tìm có phương trình y z Vậy chọn C Câu 9: Cho hàm số y f có đồ thị như hình vẽ dưới đây Trên đoạn ; hàm số đã cho có mấy điểm cực trị? B 5 C D Chọn D Qun sát đồ thị đã cho t nhận thấy trên đoạn trị Câu : Cho đúng? f và ; hàm số y f có điểm cực g là các hàm số liên tục ất kì trên đoạn ; Mệnh đề nào su đây f g d f d g d B f g C f g d f d g d f g d d d D f g Chọn B Theo tính chất củ tích phân t có đáp án B là mệnh đề đúng f g d d d Mặt khác, t có nhận ét: + A si khi f g với ; + C si khi f d g d + D si khi f g d Câu : Cho hàm số y f có đồ thị như hình vẽ ên Trng

20 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Hàm số đã cho nghịch iến trên khoảng ; B ; C ; D Chọn D Dự vào đồ thị t có hàm số nghịch iến trên các khoảng Câu : Tất cả các nguyên hàm củ hàm f là ; ; và ; C B C C C D C Chọn B T có d d Câu : Khi đặt C C t thì phương trình 9 trở thành t t B 9t t C t t D Chọn A T có 9 9 t t Do đó khi đặt t t có phương trình 9t t t t Câu 4: Từ các chữ số,,,,9 lập được o nhiêu số có chữ số đôi một khác nhu 9 B A C 9 D C Chọn B 9 Gọi số cần tìm có dạng là,,, Mỗi ộ số ; ; là một chỉnh hợp chập củ 9 phần tử Vậy số các số cần tìm là A 9 số Trng 9

21 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Câu 5: Cho số phức z i Trong hình ên điểm iểu diễn số phức z là M B Q C P D N Chọn D T có z i Do đó điểm iểu diễn số phức z là N ; y z Câu 6: Trong không gin Oyz, cho hi đường thẳng : y z : Góc giữ hi đường thẳng, ằng 4 B 45 C 6 D 5 Chọn B Véc tơ chỉ phương củ Véc tơ chỉ phương củ là u ;; là u ;; 4 u u 4 9 cos, cos u, u u u 4 và Do đó góc giữ hi đường thẳng và là 45 Câu 7: Cho số phức z thỏ mãn z z 6 i Điểm iểu diễn số phức z có tọ độ là ; Chọn A B ; C ; D ; Gọi số phức z yi với, y Theo ài r t có yi yi 6 i yi 6 i y Trng 4

22 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Vậy điểm iểu diễn số phức z có tọ độ là ; Câu 8: Trong không gin Oyz, cho đường thẳng P : y z 5 ;; B ; ; Chọn D Xét hệ: y z d : P là Tọ độ gio điểm củ d và C ;; D ;; t y t z t y z 5 điểm củ đường thẳng và mặt phẳng Câu 9: Bất phương trình log log 9 A;; và mặt phẳng t t t 5 t là tọ độ gio có o nhiêu nghiệm nguyên? 4 vô số B C 4 D Chọn D Điều kiện: 9 9 T có: log log 9 log log So sánh điều kiện, t có: Vậy ất phương trình có nghiệm nguyên Câu : Hàm số y e có o nhiêu điểm cực trị? B C D Chọn D Hàm số y e có TXĐ: ; ; e y e Trng 5

23 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 y Bảng ét dấu Vậy hàm số có điểm cực trị Câu : Gọi D là hình phẳng giới hạn ởi các đường y, y, và Thể tích V củ khối tròn oy tạo thành khi quy D qunh trục O được định ởi công thức V d B V d C V 4 d D V 4 d Chọn D Thể tích V củ khối tròn oy tạo thành khi quy D qunh trục O được định ởi công thức V y d 4 d Câu : Cho hàm số Hàm số y f có đồ thị như hình ên y f đồng iến trên khoảng ; B ; C ; D ; Chọn A T có y f f Hàm số đồng iến f f Dự vào đồ thị hàm số t có f chọn đáp án Câu : Đồ thị hàm số y có o nhiêu đường tiệm cận 4 B C D Trng 6

24 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Chọn B Tập ác định T có: D \ lim y lim ; lim y lim Do đó đồ thị hàm số nhận đường thẳng làm tiệm cận đứng Lại có: + lim y lim lim lim Vậy đồ thị hàm số nhận đường thẳng y làm tiệm cận ngng + Câu 4: Hàm số lim y lim lim lim Vậy đồ thị hàm số nhận đường thẳng y làm tiệm cận ngng Do đó đồ thị hàm số đã có đường tiệm cận y log và y log có đồ thị như hình vẽ dưới đây Đường thẳng y cắt hi đồ thị tại các điểm có hoành độ, Biết rằng, giá trị củ ằng B C D Chọn D Từ đồ thị có là nghiệm củ phương trình log nên log Từ đồ thị có là nghiệm củ phương trình log nên log Do Vậy Trng 7

25 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Câu 5: Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABC D có AB, AD, AC 6 Thể tích khối hộp chữ nhật ABCD ABC D ằng Chọn C T có B AC C D 4 5, CC 6 5 Thể tích khối hộp chữ nhật là V AB AD CC Câu 6: Cho hàm số củ f là f có đạo hàm f 4, Số điểm cực trị B 4 C D Chọn C T có f 4 4 Nhận thấy cho có điểm cực trị là nghiệm ội nên f vẫn đổi dấu khi qu Vậy hàm số đã Câu 7: Cho hình lập phương ABCD ABC D có cạnh ằng Diện tích ung qunh củ hình trụ có đáy là hi hình tròn ngoại tiếp hi hình vuông ABCD và ABC D Chọn A B C D Trng 8

26 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Hình trụ có l, án kính đáy ằng Vậy diện tích ung qunh hình trụ ằng AC R Câu 8: Gọi z, z là các nghiệm phức củ phương trình S Rl q 4 z z Mô đun củ 8 B 6 C 7 D 8 Chọn C T có : z z z, i z z Do đó z z z z 7 z z ằng Câu 9: Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất củ hàm số f cos trên đoạn ; Giá trị củ m M ằng B C D 4 Chọn B f sin ; Vì sin sin f f f Hy t có m min f f 5 ; ; Vậy M m 5 f, ; ; M m f f Trng 9

27 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Câu : Cho hình chóp đều SABCD có AB, SA 5 ABCD ằng SAB và Góc giữ hi mặt phẳng B 45 C 6 D 75 Chọn C Theo tính chất hình chóp đều SM AB, MO AB, SAB ABCD AB Góc giữ hi mặt phẳng SAB và ABCD là góc giữ hi đường thẳng SM và MO Vì ABCD là hình vuông cạnh nên AC AO SO Xét tm giác vuông SMO có tn SO SMO SMO 6 OM Câu : Hi ạn Công và Thành cùng viết ngẫu nhiên r một số tự nhiên gồm chữ số phân iệt Xác suất để hi số được viết r có ít nhất một chữ số chung ằng B C D Chọn C C D S O B M A Cách : Số các số tự nhiên có hi chữ số phân iệt là 99 8 số Số phần tử củ không gin mẫu là n 8 Gọi A là iến cố thỏ mãn ài toán + Khả năng : Hi ạn chọn số giống nhu nên có 8 cách + Khả năng : Hi ạn chọn số đảo ngược củ nhu nên có 98 7 cách + Khả năng : Hi ạn chọn số chỉ có một chữ số trùng nhu Trng

28 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG TH: Trùng chữ số : Công có 9 cách chọn số và Thành đều có 8 cách chọn số nên có 98 7 cách - TH : Trùng chữ số : Nếu Công chọn số thì Thành có 6 cách chọn số có cùng chữ số Nếu Công chọn số khác, khi đó Công có 6 cách chọn số và Thành có 5 cách chọn số có cùng chữ số với Công nên có cách - Các trường hợp chọn trùng chữ số,,4,9 tương tự Vậy n A Xác suất cần tính là P A n A 59 8 n 8 79 Cách : Số các số tự nhiên có hi chữ số phân iệt là 99 8 số Số phần tử củ không gin mẫu là n 8 Gọi A là iến cố thỏ mãn ài toán Xét iến cố - TH : Công chọn số có dạng nên có 9 cách Khi đó có 5 số có ít nhất một chữ số trùng với số nên Thành có cách chọn số không có chữ số trùng với Công Vậy có cách - TH : Công chọn số không có dạng : Có 7 cách, khi đó số có ít nhất một chữ số trùng với số củ Công chọn nên Thành có 8 49 cách chọn số không có chữ số nào trùng với Thành Vậy có cách n A P A P A Câu : Biết rằng nguyên hàm củ e là một nguyên hàm củ f f trên khoảng ; e thỏ mãn F, giá trị củ F ằng Gọi 7 B 5 e 7 e 5 C D F là một Chọn A f e e e, ; T có Do đó f e e, ; Suy r f e, ; Nên e f e f e e e Trng

29 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 F d C F C C ; F C 7 F F Bởi vậy Từ đó Vậy Câu : Cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật, iết AB, AD, SA và SA vuông góc với mặt phẳng đáy Gọi M là trung điểm cạnh CD Khoảng cách giữ hi đường thẳng SC và BM ằng 4 Chọn C B C Gọi O là tâm hình chữ nhật, I BM AC Dựng // B IN SC N SA N, AK BM, AH NK S A H K O I D K BM, H NK C M D Dễ dàng chứng minh được AH BMN d SC,BM d SC, BMN d C, BMN Khi đó: T lại có: d C, BMN d A, BMN CO CI d C, BMN d A, BMN AH AI CO CO Xét tm giác vuông ANK : Trng

30 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 * S ABd M,AB ABM AK BM BM AN AI * AN AS AS AC ANAK Suy r: AH AN AK Vậy: d SC,BM AH Cách : z S A D y M B C Chọn hệ tọ độ Oyz so cho A O ; B O D Oy nên D; ;, S Oz T có SC ; ; ; BM ; ; SC, BM ; ; Vậy d Sc, BM nên ;; B, nên S;; C ; ; và ; ; SC, BM SB SC, BM và SB ;; M Câu 4: Cho hàm số f có ảng ét dấu đạo hàm như hình ên dưới Trng

31 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Hàm số y f đồng iến trên khoảng ; B ; C ; D ; Chọn A T có: y f f Từ ảng ét dấu t có f Từ đây t suy r hàm số đổng iến trên khoảng ; Câu 5: Xét các số phức z, w thỏ mãn w i, z iw Gọi z, z lần lượt là các số phức mà tại đó z đạt giá trị nhỏ nhất và đạt giá trị lớn nhất Mô đun z z ằng B C 6 D 6 Chọn C i i i T có: z iw w z w i z i z z Do đó z, z có các điểm iểu diễn trên mặt phẳng Oy thuộc đường tròn tâm I ; ; án kính Câu 6: Cho R Vậy z, z 5 z z 6 z z 6 f Đồ thị hình ên là củ hàm số có công thức y f B y f C y f D y f Chọn B Trng 4

32 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Cách : T có f Thử điểm đối với từng đáp án Đáp án A: y f y f Loại Đáp án B: y f y f Đáp án C: y f y f thoả mãn Loại Đáp án D: y f y f Loại Cách : Từ đồ thị suy r hàm số ứng với đồ thị trên là y T làm tường minh các hàm số cho trong các đáp án và so sánh y f Đáp án A: Đáp án B: Loại y f Nhận Câu 7: Người t ếp hi quả cầu có cùng án kính r vào một chiếc hộp hình trụ so cho các quả cầu đều tiếp úc với hi đáy, đồng thời hi quả cầu tiếp úc với nhu và mỗi quả cầu đề tiếp úc với đường sinh củ hình trụ ( thm khảo hình vẽ) Biết thể tích khối trụ là cm, thể tích củ mỗi khối cầu ằng cm B cm C cm D 4 cm Chọn B Chiều co củ hình trụ là r Đường kính củ hình trụ là 4r Suy r án kính củ hình trụ là r Thể tích khối trụ là r r 8 r Theo ài r có 4 8 r cm r 5 cm r Vậy thể tích củ mỗi khối cầu là cm Trng 5

33 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 cos sin cos Câu 8: Biết 4 d ln c ln, với,, c là các số hữu tỉ Giá trị cos sin cos 4 củ c ằng B C 4 D 6 Chọn C T có: tn cos sin cos 4 d cos cos cos 4 cos sin cos tn 4 4 tn tn tn tn 4 tn tn tn tn tn d 4 tn Đặt t tn T được t được 4 d d tn d tn dt tn d, đổi cận t, t 4 t t dt t dt t ln t ln ln t t Từ đây t suy r ln cln ln ln Do đó,, c suy r c 4 Câu 9: Trong không gin Oyz, cho hi đường thẳng phẳng P : y z t t d : y t ; d : y t và mặt z t z t Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đường thẳng d, d có phương trình là y z B y z 4 y z y z 4 C D P và cắt cả hi Chọn A Mặt phẳng P có vectơ pháp tuyến là n ;; Gọi là đường thẳng cần tìm và A d, B d Trng 6

34 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 nên gọi A t; t; t và B t; t; t Vì A d, B d AB t t ; t t ; t t t t t t t t nên AB, n cùng phương Do P t t 4 t A ; ; 4 t 4t t B ; ; Đường thẳng đi qu điểm B và có vectơ chỉ phương n ;; y z nên có phương trình Câu 4: Có o nhiêu số nguyên m để phương trình me có nghiệm phân iệt? 7 B 6 C 5 D Vô số Chọn A T có: me me Đặt Nếu m thì f f f me f me T ét với Bảng iến thiên có tối đ một nghiệm f m m, khi đó ln Để phương trình me có nghiệm phân iệt ln m m e Từ đó suy r m;;;4;5;6;7 Câu 4: Cho f mà đồ thị hàm số y f như hình ên Hàm số đồng iến trên khoảng y f Trng 7

35 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 ; B ; C ; D Chọn A y f T có Khi đó Đặt t ; y f Hàm số đồng iến khi f thì trở thành: f t t Qun sát đồ thị hàm số f t t y y f t và y t trên cùng một hệ trục tọ độ như hình vẽ Khi đó t thấy với t ; thì đồ thị hàm số y f t y t luôn nằm trên đường thẳng Suy r f t t, t ; Do đó ; thì hàm số iến y f đồng Câu 4: Có o nhiêu số nguyên 9; 9 để phương trình hi nghiệm phân iệt? ln 5 B C 4 D 5 có Trng 8

36 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Chọn D Phương trình Đặt hàm số T có : ln 5 ln 5 f ( ) ln( 5) ln f '( ) 5ln 5 f ( ) nghịch iến trên các khoảng củ tập ác định 4 Các giới hạn: lim f ( ) 5 5 ; lim f ( ) ; lim f ( ) ; lim f ( ) Bảng iến thiên Phương trình f ( ) Do có tập ác định D 5; 44;; lim f ( ) ; lim f ( ) 4 4 có hi nghiệm phân iệt khi và chỉ khi 9; 9 4; Vậy có giá trị củ Câu 4: Cho hàm số f ( ) có đạo hàm liên tục trên và thỏ mãn f () và f ( ) f ( ), Tích phân f ( )d ằng 4 B C 5 D ChọnD Thy t được f () f () f () f () T có: f ( )d f ( )d Trng 9

37 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG f ( ) f ( ) d d f ( )d Từ hệ thức đề r: Áp dụng công thức tích phân từng phần, t lại có: 4 f ( )d f ( ) f ( )d ( ) f m Câu 44: Hàm số trị? (với m là thm số thực) có nhiều nhất o nhiêu điểm cực B C 5 D 4 Chọn D g Xét hàm số T có g Bảng iến thiên m, TXĐ: ; g Từ ảng iến thiên t có hàm số Xét phương trình g nhiều nhất hi nghiệm Vậy hàm số f y g luôn có hi điểm cực trị m m m có nhiều nhất ốn điểm cực trị, phương trình này có Câu 45: Cho hình hộp ABCD A' B' C ' D ' có thể tích ằng V Gọi M, N, P, Q, E, F lần lượt là tâm các hình ình hành ABCD, A' B ' C ' D ', ABB ' A', BCC ' B ', CDD ' C ', DAA' D ' Thể tích khối đ diện có các đỉnh M, P, Q, E, F, N ằng 4 V B V C 6 V D V Chọn C Trng

38 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Gọi h là chiều co củ hình hộp ABCD A' B' C ' D ' Thấy hình đ diện MPQEFN là một át diện nên VMPQEFN VN PQEF h SPQEF h SPQEF V h S ABCD Lại có: PQEF là hình ình hành và có PQ EF AC; QE PF BD nên V SPQEF SABCD Do đó: VMPQEFN h SPQEF h S ABCD h SABCD 6 6 Câu 46: Sàn củ một viện ảo tàng mỹ thuật được lát ằng những viên gạch hình vuông cạnh 4 cm như hình ên Biết rằng người thiết kế đã sử dụng các đường cong có phương trình 4 B B' y và 4( ) được tô đạm gần nhất với giá trị nào dưới đây? P A' A Q N M F C' C y để tạo ho văn cho viên gạch Diện tích phần E D' D 56cm B 747 cm C 57 cm D Chọn B Chọn hệ trục tọ độ Oy như hình vẽ 746 cm Trng

39 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Gọi S là diện tích phần tô đậm T có S 4 d 4 ( ) d 5 dm 4 Vậy S 746,67 cm Câu 47: Xét các số phức z, w thỏ mãn z, iw 5i Giá trị nhỏ nhất củ ằng 4 B 9 C 8 D 9 5 Chọn C Cách : z wz 4 5i T có: iw 5i i w w 5 i i T có: T z wz 4 z wz z z wz z z z z z w z z w * Đặt z i Suy r: z z i Vì z nên Trng

40 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Gọi A, B lần lượt là điểm iểu diễn củ w và i Suy r: + A thuộc đường tròn C có tâm I 5;, án kính R + B thuộc trục Oy và 4 B 4 Từ * suy r: T AB MN 4 8 (em hình) Dấu ảy r khi và chỉ khi A M 4; w 4 i và B N ; i i z i 4 z i Vậy z Cách : wz 4 có giá trị nhỏ nhất ằng 8 Đặt z i, w c di (,, c, d ) Từ giả thiết, t có: 4 c d T có: 5 6; 4, d ;, ; c T z wz 4 z wz z z wz z z z z z w z z w T i c di d c c c 4 8 (do 6; 4 c 4 Dấu ảy r khi và chỉ khi d c 5 d c 4 Suy r một nghiệm thỏ mãn là d Vậy z wz 4 có giá trị nhỏ nhất ằng 8 Chú ý: Về một SAI Su khi có T z wz z z w z w z EF OI c ) z w kz, k Khi đó, đẳng thức không ảy r, vì hệ vô nghiệm z w 9 Hoặc: T z wz z z w z z w z w , cũng không có đẳng thức ảy r (Bạn đọc tự kiểm tr điều này) Trng

41 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Câu 48: Cho f ( ) mà đồ thị hàm số y f '( ) như hình vẽ ên Bất phương trình f ( ) sin m nghiệm đúng với mọi ; khi và chỉ khi m f () B m f () C m f ( ) D m f () Chọn B Xét ất phương trình f ( ) sin m ;, t có: f ( ) sin m f ( ) sin m () () với Đánh giá f ( ) sin với ; + Từ đồ thị củ hàm số y f '( ) đã cho t suy r BBT củ f ( ) như su: Trng 4

42 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Từ BBT t suy r: f ( ) f (), ; + Do ; nên: (*) Suy r: sin sin (**) Dấu " " ảy r khi + Từ (*) và (**) cho t: f ( ) sin f (), ; Do đó: Bất phương trình f ( ) sin m nghiệm đúng với mọi ; m f () Chọn B y 4 z Câu 49: Trong không gin Oyz, cho đường thẳng d : và điểm A6;;, B ;; Gọi là đường thẳng đi qu B, vuông góc với d và thỏ mãn khoảng cách từ A đến là nhỏ nhất Một vectơ chỉ phương củ có tọ độ ;; B ; ; C ;; 4 D ; ; Chọn A Gọi P là mặt phẳng qu B và vuông góc với d nên P : y z Gọi H là hình chiếu củ A lên P, t có: H ;; 4 T có: P nên d A; d A; P Dấu đẳng thức ảy r khi và chỉ khi H BH ;; Vậy một vectơ chỉ phương củ là Trng 5

43 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Câu 5: Trong không gin Oyz, cho điểm A; ;;4, đường thẳng cầu S : y z Mặt phẳng khoảng cách từ điểm A đến án kính ằng y z d : và mặt P chứ đường thẳng d thỏ mãn P lớn nhất Mặt cầu S cắt P theo đường tròn có 5 B C 4 D Chọn D T có: d đi qu M ; ; và có VTCP u d ;; S có tâm T có: d A P I ;; và án kính R 5 ; d A; d Dấu ảy r khi Khi đó: P có VTPT là np n AKM, ud Vì n AKM ud, AM 6;6; P chứ d và vuông góc với AK 9;8; 8 9; ; n P P : y z P : y z T có: d d I P ; 4 Vậy án kính đường tròn cần tìm: r R d 6 HẾT Trng 6

44 NHÓM TOÁN VD VDC ĐỀ THI THỬ THPTQG 8-9 Toàn thể n qun trị nhóm VD-VDC in được gửi tặng sản phẩm chuyên đại Vinh lần cho tất cả các quý thầy cô là thành viên củ nhóm Món quà nhỏ này như một lời tri ân đến quý thầy cô đã luôn ủng hộ nhóm trong suốt thời gin qu, tất cả các dự án đề thi thử trên nhóm lớn trong suốt mù thi qu Kính chúc quý thầy cô luôn có sức khỏe và luôn tràn đầy nhiệt huyết trong nghề Mong thầy cô sẽ luôn ủng hộ nhóm trong những chặng đường tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại Dù đã cố gắng làm việc nghiêm túc nhưng chắc sẽ có những si sót nên mong quý thầy cô hãy thông cảm Xin cảm ơn rất nhiều BAN QUẢN TRỊ NHÓM VD-VDC 5/5/9 Trng 7

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại Group thảo luận học tập :

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   Group thảo luận học tập : Group thảo luận học tập : https://www.fceook.com/groups/thuviendethi/ Câu. [5] Cho hàm số Hàm số có ảng iến thiên như su y 0 0 y đồng iến trên khoảng nào dưới đây? ;. ;. ;. Câu. [5] Trong không gin với

Chi tiết hơn

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02 Moonvn Học để khẳng định mình ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trng) ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 08 09 ĐỀ 0 Môn: TOÁN Lớp Thời gin m ài: 50 phút, không kể thời gin phát đề Họ, tên thí sinh: Số áo dnh: ID

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT --------------- KỲ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 09 BÀI THI: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ THI: 86 Họ và tên thí sinh: SBD: Câu : Hàm số nào su đây

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề nà có 06 trng) Họ và tên:............................................ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: TOÁN Thời gin làm bài:

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 08 MOONVN Đề thi: THPT Lục Ngạn -Bắc Ging-ID: 698 Thời gin làm ài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfceookcom/groups/thuviendethi/ Câu

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 56 Câu Cho hàm số y = + + + 6 Khẳng định nào su

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối Câu [ 99] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 6 Tính thể tích củ khối lăng trụ 7 9 V V V V 8 Câu [ 9] Cho, b Khẳng định nào su đây đúng?

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trng) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 90 phút, không kể thời gin phát đề Câu Đường cong trong hình ên là đồ thị củ

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 MOONVN Đề thi: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang-8 Thời gian làm bài : 9 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfacebookcom/groups/thuviendethi/

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có trng) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 09 Môn thi: TOÁN Thời gin: 0 phút không kể thời gin phát đề ĐỀ THI MẪU Mã đề: 0 Câu Cho hàm số f PHẦN I: TRẮC

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 8-9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 9 Phút; (Đề có 5 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 6 Câu : Cho hàm số y = Mệnh

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 0 Câu : Khẳng định nào dưới

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 6 Câu Tìm số gio điểm củ đồ thị hàm số = và đồ thị

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN Đề thi gồm:5 trng ĐỀ KIỂM TRA HỌ KỲ II Năm học 6 7 Môn thi: TOÁN Thời gin làm ài: phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh: Số áo dnh: âu : ho

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút,không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 142 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 142 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 4 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ TH THỬ THPT QUỐC GA 07 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn TRƯỜNG THPT TĨNH GIA TỔ TOÁN ------------------------ Câu. Đường cong trong hình ên là đồ thị củ một hàm số trong ốn hàm số được liệt kê ở ốn phương án A, B, C, D dưới đâ. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 6 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GI 7 Môn thi: TÁN Thời gian làm bài: 9 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu Cho bảng biến thiên của hàm số = f () trên nửa khoảng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KIỂM TRA HỌC KỲ II_NĂM HỌC 06-07 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN_LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trng) Thời gin làm ài: 90 hút (Không kể thời gin hát đề) Họ và tên :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN Năm học: 7-8 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề. Câu : Cho hình chóp

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018 SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 MÔN TOÁN TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 07-08 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề: 4 Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Câu. Gọi x 0 là nghiệm dương lớn nhất

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU MÔN TOÁN LẦN NĂM 9 Thời gian làm bài : 9 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi Họ, tên thí sinh:... Số bá danh:...

Chi tiết hơn

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website:   ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề ( THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: wwwvtedvn ĐỀ THI THỬ SỐ 5 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 07 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 46 Họ và tên thí sinh:

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ TƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 09 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP NĂM HỌC 06 07 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Cho hàm số = ( a)( b)( c) có đồ thị ( C ) với a < b

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc - - N TËP M«n to n II PHẦN RIÊNG (, điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm hần dành riêng cho chương trình đó (hần hoặc hần ) Theo chương trình Chuẩn: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 9 A CẤU TRÚC

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y A. x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 SỞ GD & ĐT BẮ NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ Mã đề thi: ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: 0-00 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút; (0 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ TOÁN LỚP Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:.............................................

Chi tiết hơn

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 1 THÁNG 11-017 Mục lục 1 Đề giữa học kỳ 0.1 Đề kiểm tra giữa học kì 1, năm học 017-018, trường THPT

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 48 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 89 Câu Cho f (x) dx = 3, 3 f (x) dx =, 3

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 6-7 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... SBD:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = tại điểm của hoành độ =

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebookcom/dethithunet BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO (Đề gồm 6 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 7 Bài

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 08 09 MÔN: TOÁN 0 Phần : Trắc nghiệm: ( đ) A. Đại số: Chương : Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số câu Bất đẳng thức (lý thuyết) Bất phương trình bậc Bất phương

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) * KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 0 Câu.

Chi tiết hơn

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ."

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ. I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ." II. ĐẶT VẤN ĐỀ:. Tầm qun trọng củ vấn đề: Bồi dưỡng về

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án thang điểm gồm 06 trang) Câu Đáp án Điểm (,0 điểm) a. (,0 điểm) Khi m =, ta có: y = x +

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt KỐ ÓP ĐỀU âu ho hình chóp tm giác đều có cạnh đá bằng Góc giữ mặt bên với mặt đá bằng 6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng () bằng: [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi G là trọng tâm tm giác, su r G là hình

Chi tiết hơn

03_LUYEN DE 2019_De chuan 03

03_LUYEN DE 2019_De chuan 03 OO.V HỌC ĐỂ KHẲG ĐỊH ÌH Đề thi gồm trg Họ, tê thí sih: Số áo dh:. ĐỀ THI THA KHẢO 9 PRO A Bài thi: TOÁ Thời gi làm ài: 9 phút, khôg kể thời gi phát đề ĐỀ CHUẨ Câu : Cho, > ; m, Z. Trog các đẳg thức su,

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN CÁC VÍ DỤ MẪU THAM KHẢO (Phần video bài giảng hệ thống ví dụ khác nhé các em!) Ví dụ 1: [Tham khảo] Cho khối chóp tam giác SABC

Chi tiết hơn

Lớp Luyện Thi Đại Học Thầy Giuse Quyền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số

Lớp Luyện Thi Đại Học Thầy Giuse Quyền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số Lớp Luện Thi Đại Học Thầ Giuse Quền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số = f () có tập ác định là D khi đó: Nếu f () > 0, D thì

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài :

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài : SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU (Đề thi có 5 trg) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC - 9 MÔN Toá Thời gi làm bài : 9 phút (khôg kể thời gi phát đề) Họ và tê học sih : Số báo dh : Mã

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ Một số lưu ý Khi giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ ta có thể gặp các dạng như: Đặt ẩn phụ đưa phương trình đã cho về

Chi tiết hơn

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG DÀI + Cảm ứng từ của dòng

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG DÀI + Cảm ứng từ của dòng Tên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠG 1. À TÁ LÊ QU ĐẾ TỪ TRƯỜG Ủ DÒG ĐỆ THẲG DÀ + ảm ứng từ của dòng điện thẳng, dài:.1. + guyên lý chồng chất từ tường: 1... n 7 VÍ DỤ H HỌ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: Toán Mã đề thi 00 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 0. Cho hình chóp S.ABCD

Chi tiết hơn

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A. Ngày thi :

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A.   Ngày thi : Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 00 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A Email: phukhanh@moeteduvn Ngày thi : 07000 (Chủ Nhật ) ĐỀ 0 I PHẦN BẮT BUỘC ( 7,0 điểm ) Câu I : ( điểm

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ 1 (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian p

VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ 1 (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian p VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 207 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên:.................................................

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn VẤN ĐỀ 4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c vectơ chỉ phương là Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng như

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phuong phap tinh tich phan - Luyen thi dai hoc.doc

Microsoft Word - Phuong phap tinh tich phan - Luyen thi dai hoc.doc PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN A. BẢNG CÁC NGUYÊN HÀM Nguyên hàm cơ ản. = + C. + = + C +. = ln + C. = + C ln 5. = + C ( ). cos. = sin + C 7. sin. = cos + C 8. = ( + tg ) = tg + C cos 9. = ( + cot

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 10 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 BỘ ĐỀ SỐ 1 ớp: 3 ọ và t n: ĐỀ Ể T UỐ Ọ : T Ố 3 T i gian: 4 p t Bài 1: K oan vào c ữ đặt trước câu trả l i đ ng: a) Số liền trước của 16 là: A. 161 B. 150 C. 159 D.

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn