SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO"

Bản ghi

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) * KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 0 Câu. Cho 0 k n; k, n. Số tổ hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A.. B. k!. C.. D.. ( n k)! k! k!( n k)! Câu. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A. 0. B.. C.. D.. Câu. Tìm tập xác định D của hàm số y tan x. A. D \ k B. D \ k C. D. D. D \ k Câu. Trong mặt phẳng tọa độ, M ;. Tìm tọa độ điểm M ' là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v ;. A. M ' ; 6. B. ' ;0. Oxy cho điểm M C. M ' ;0. D. M ' ; 6. Câu 5. Một hộp đựng 0 viên bi khác nhau, trong đó có 6 viên bi xanh và viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra viên bi gồm viên bi xanh và viên bi đỏ? A. 0. B. 60. C. 70. D. 6. Câu 6. Trong mặt phẳng, đường thẳng d ' là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q nào sau đây đúng? A. d ' song song với d. B. d ' trùng với d. C. d ' song song hoặc trùng với d. D. d ' vuông góc với d. Câu 7. Cho ABC vuông tại A, AB 6, AC 8. Phép vị tự tâm A tỉ số C thành C. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp AB' C'. A. R 5. B. R 9. C. A,90 0. Mệnh đề biến B thành B, biến 5 R. D. R. Câu 8. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau. B. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung. C. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. D. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. Câu 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y sin x trên tập xác định của nó. A.. B.. C.. D.. Câu 0. Từ các chữ số 0,,,,, 5, 6, 7 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 8 số. B. 78 số. C. số. D. số. Trang / Mã đề 0

2 Câu. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của CD, CB, SA. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. BD//(MNK). B. SB//(MNK). C. SC//(MNK). D. SD//(MNK). Câu. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố A là, xác suất xảy ra biến cố B là. Xác suất để xảy ra biến cố A và B là 7 A. P( AB. ). B. P( AB. ). C. P( AB. ). D. P( AB. ). 8 8 Câu. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT X, kết quả có 5 học sinh khối 0 gồm 5 học sinh nam và 0 học sinh nữ, 5 học sinh khối gồm 0 học sinh nam và 5 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. A.. B. 75. C Câu. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và x k k. B. x k C. x k và x k k. D. x k 6 6 D và x k k. và x k k Câu 5. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức x x (với x khác 0 ), tìm hệ số của số hạng chứa x. A. B.. C. C. D... B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu (,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) cos x. b) cosx sin x 0. Câu (,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AB song song với CD và AB = CD, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB và SD. a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). b) Xác định giao điểm của SC với mặt phẳng (AMN). c) Gọi G là trọng tâm SBC. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SCD). Câu (,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 08, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau HẾT Trang / Mã đề 0

3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 0 A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y sinx trên tập xác định của nó. A.. B. C.. D.. Câu. Tìm tập xác định D của hàm số y tan x. A. D \ k B. D \ k C. D. D. D \ k Câu. Cho k n; k, n. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A.. B.. C. k!. D.. ( n k)! k!( n k)! k! Câu. Trong mặt phẳng, đường thẳng d là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. d ' vuông góc với d. B. d ' song song với d. C. d ' trùng với d. D. d ' song song hoặc trùng với d. Câu 5. Từ các chữ số 0,,,,, 5, 6 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 60 số. B. 0 số. C. 8 số. D. 55 số. Câu 6. Cho ABC vuông tại A, AB 6, AC 8. Phép vị tự tâm A tỉ số thành C. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp AB' C'. A, 90 biến B thành B, biến C A. R. B. R. C. R. D. R. Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ, M ;. Tìm tọa độ điểm M ' là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v ;. A. M ' ;. B. Oxy cho điểm M ' ;. C. M ' ;. D. M ' ;. Câu 8. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A.. B. 0. C.. D.. Câu 9. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và x k k. B. x k và x k k. 6 C. x k và x k k. D. x k và x k k. 0 Trang / Mã đề 0

4 Câu 0. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, BC, SD. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. SA//(MNK). B. AC//(MNK). C. SB//(MNK). D. SC//(MNK). Câu. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức x (với x khác 0 ), tìm số hạng không x chứa x. 5 A. C 5. B. C C. C 5. D. C 5. Câu. Một hộp đựng 0 viên bi khác nhau, trong đó có 6 viên bi xanh và viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra viên bi gồm viên bi xanh và viên bi đỏ? A. 0. B C. 80. D.. Câu. Khẳng định nào sau đây sai? A. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng cùng chứa trong một mặt phẳng và không có điểm chung. B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. C. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. D. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau. Câu. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT A, kết quả có 5 học sinh khối 0 gồm 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ, 0 học sinh khối gồm 0 học sinh nam và 0 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. A B C D Câu 5. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố A là, A. xác suất xảy ra biến cố B là. Xác suất để xảy ra biến cố A và B là 5 P( AB. ). B. 5 8 P( AB. ). C. 5 P( AB. ). D. 5 P( AB. ). 5 B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu (,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) sin x. b) cosx cos x 0. Câu (,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AB song song với CD và CD = AB, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA và SC. a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). b) Xác định giao điểm của SB với mặt phẳng (DMN). c) Gọi G là trọng tâm SBC. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SAB). Câu (,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 08, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau HẾT Trang / Mã đề 0

5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 0 A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu. Một hộp đựng viên bi khác nhau, trong đó có 7 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra 5 viên bi gồm viên bi xanh và viên bi đỏ? A. 79. B C. 50. D. 0. Câu. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A.. B.. C. 0. D.. Câu. Trong mặt phẳng, đường thẳng d là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q nào sau đây đúng? A. d ' song song với d. B. d ' vuông góc với d. C. d ' trùng với d. D. d ' song song hoặc trùng với d. A,90 0. Mệnh đề Câu. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố A là, xác suất xảy ra biến cố B là. Xác suất để xảy ra biến cố A và B là A. P( AB. ). B. P( AB. ). C. P( AB. ). D. P( AB. ) Câu 5. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT A, kết quả có 8 học sinh khối 0 gồm 0 học sinh nam và 8 học sinh nữ, 0 học sinh khối gồm 0 học sinh nam và 0 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. A B C Câu 6. Cho ABC vuông tại A, AB 6, AC 8. Phép vị tự tâm A tỉ số 5 thành C. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp AB' C'. D biến B thành B, biến C A. R. B. R 5. C. R. D. R. Câu 7. Từ các chữ số 0,,,,, 5 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 6 số. B. 0 số. C. 0 số. D. 60 số. Câu 8. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. B. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung. C. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b song song. D. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. Câu 9. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y cos5x trên tập xác định của nó. A.. B.. C. 5. D. 5. Trang / Mã đề 0

6 Câu 0. Tìm tập xác định D của hàm số y cot x. A. D \ k B. D \ k D \ k, k. D. D. C. Câu. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và 5 x k k. B. x k và 5 x k k. C. x k và x k k. D. x k và x k k. Câu. Trong mặt phẳng tọa độ, M ;. Tìm tọa độ điểm M ' là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo véctơ v ;. A. M ' ;. B. Oxy cho điểm M ' ;. C. M ' ;. D. M ' ;. Câu. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của SB, CD, AD. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. SA//(MNK). B. SC//(MNK). C. SD//(MNK). D. AC//(MNK). Câu. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức hạng chứa 9 x. x x 8 (với x khác 0 ), tìm hệ số của số A. C 8. B. C 8. C. C 8. D. 6 C 8. Câu 5. Cho k n; k, n. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A. k!. B.. C.. D.. k! k!( n k)! ( n k)! B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu (,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) sin x. b) cosx cos x 0. Câu (,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AD song song với BC và AD = BC, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB và SD. a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). b) Xác định giao điểm của SC với mặt phẳng (AMN). c) Gọi G là trọng tâm SCD. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SBC). Câu (,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 08, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau HẾT Trang / Mã đề 0

7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu. Trong mặt phẳng, đường thẳng KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) d ' là ảnh của đường thẳng d qua phép quay MÃ ĐỀ 0 Q A,90 0. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. d ' song song với d. B. d ' trùng với d. C. d ' song song hoặc trùng với d. D. d ' vuông góc với d. Câu. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A.. B. 0. C.. D.. Câu. Trong mặt phẳng tọa độ, M ;. Tìm tọa độ điểm M ' là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v ;. A. M ' ; 6. B. ' ;0. Oxy cho điểm M C. M ' ;0. D. M * ' ; 6. Câu. Cho 0 k n; k, n. Số tổ hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A.. B. k!. C.. D.. ( n k)! k!( n k)! k! Câu 5. Tìm tập xác định D của hàm số y tan x. A. D \ k C. D \ k B. D k k D. D. \,. Câu 6. Cho ABC vuông tại A, AB 6, AC 8. Phép vị tự tâm A tỉ số C thành C. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp AB' C'. A. R 5. B. R 9. C. R. D. biến B thành B, biến Câu 7. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau. B. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung. C. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. D. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. Câu 8. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT X, kết quả có 5 học sinh khối 0 gồm 5 học sinh nam và 0 học sinh nữ, 5 học sinh khối gồm 0 học sinh nam và 5 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. A.. 9 B C R D Trang / Mã đề 0

8 Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của CD, CB, SA. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. SB//(MNK). B. BD//(MNK). C. SC//(MNK). D. SD//(MNK). Câu 0. Một hộp đựng 0 viên bi khác nhau, trong đó có 6 viên bi xanh và viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra viên bi gồm viên bi xanh và viên bi đỏ? A. 60. B. 0. C. 70. D. 6. Câu. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức x x (với x khác 0 ), tìm hệ số của số hạng chứa x. A.. B.. C.. D. C. Câu. Từ các chữ số 0,,,,, 5, 6, 7 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 8 số. B. số. C. 78 số. D. số. Câu. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và x k k. B. x k và x k k. C. x k và x k k. D. x k và x k k. 6 6 Câu. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y sin x trên tập xác định của nó. A.. B.. C.. D.. Câu 5. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố A là, xác suất xảy ra biến cố B là. Xác suất để xảy ra biến cố A và B là A. P( AB. ). B. P( AB. ). C. P( AB. ). D. 8 B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 7 P( AB. ). 8 Câu (,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) cos x. b) cosx sin x 0. Câu (,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AB song song với CD và AB = CD, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB và SD. a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). b) Xác định giao điểm của SC với mặt phẳng (AMN). c) Gọi G là trọng tâm SBC. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SCD). Câu (,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 08, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau HẾT Trang / Mã đề 0

9 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm có 0 trang) MÃ ĐỀ 05 A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu. Trong mặt phẳng, đường thẳng d là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. d ' song song với d. B. d ' vuông góc với d. C. d ' trùng với d. D. d ' song song hoặc trùng với d. Câu. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố A là, xác suất xảy ra biến cố B là. Xác suất để xảy ra biến cố A và B là 5 8 A. P( AB. ). B. P( AB. ). C. P( AB. ). D Câu. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức chứa x x x 5. 5 A, 90 Trang / Mã đề 05 0 P( AB. ). 5 (với x khác 0 ), tìm số hạng không A. C B. 5 C 5. C. C D. C 5. Câu. Trong mặt phẳng tọa độ, qua phép tịnh tiến theo vectơ v ;. A. M ' ;. B. Oxy cho điểm ; M. Tìm tọa độ điểm M ' là ảnh của điểm M M ' ;. C. M ' ;. D. M ' ;. Câu 5. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT A, kết quả có 5 học sinh khối 0 gồm 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ, 0 học sinh khối gồm 0 học sinh nam và 0 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. A. 6. B. 5. C.. D Câu 6. Cho k n; k, n. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A.. B. k!. C.. D.. k!( n k)! k! ( n k)! Câu 7. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A.. B. 0. C.. D.. Câu 8. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và x k k. B. x k và x k k. C. x k và x k k. D. x k và x k k. 6

10 Câu 9. Khẳng định nào sau đây sai? A. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng cùng chứa trong một mặt phẳng và không có điểm chung. B. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. D. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau. Câu 0. Tìm tập xác định D của hàm số y tan x. A. D \ k B. D \ k C. D \ k D. D. Câu. Từ các chữ số 0,,,,, 5, 6 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 60 số. B. 0 số. C. 8 số. D. 55 số. Câu. Một hộp đựng 0 viên bi khác nhau, trong đó có 6 viên bi xanh và viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra viên bi gồm viên bi xanh và viên bi đỏ? A. 0. B C.. D. 80. Câu. Cho ABC vuông tại A, AB 6, AC 8. Phép vị tự tâm A tỉ số biến B thành B, biến C thành C. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp AB' C' A. R. B. R. C. R. D. R. Câu. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, BC, SD. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. SA//(MNK). B. SB//(MNK). C. AC//(MNK). D. SC//(MNK). Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y sinx trên tập xác định của nó. A. B.. C.. D.. B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu (,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) sin x. b) cosx cos x 0. Câu (,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AB song song với CD và CD = AB, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA và SC. a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). b) Xác định giao điểm của SB với mặt phẳng (DMN). c) Gọi G là trọng tâm SBC. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SAB). Câu (,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 08, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau HẾT Trang / Mã đề 05

11 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 06 A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A.. B. 0. C.. D.. Câu. Cho k n; k, n. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A. k!. B.. C.. D.. ( n k)! k! k!( n k)! Câu. Cho ABC vuông tại A, AB 6, AC 8. Phép vị tự tâm A tỉ số 5 biến B thành B, biến C thành C. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp AB' C' A. R. B. R. C. R 5. D. R. Câu. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung. B. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b song song. C. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. D. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Câu 5. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y cos5x trên tập xác định của nó. A.. B.. C. 5. D. 5. Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của SB, CD, AD. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. SA//(MNK). B. AC//(MNK). C. SC//(MNK). D. SD//(MNK). Câu 7. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT A, kết quả có 8 học sinh khối 0 gồm 0 học sinh nam và 8 học sinh nữ, 0 học sinh khối gồm 0 học sinh nam và 0 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. A B C D Câu 8. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức x x (với x khác 0 ), tìm hệ số của số 9 hạng chứa x. A. 8. B C. 8. D. 6 C 8. Câu 9. Tìm tập xác định D của hàm số y cot x. A. D \ k B. D \ k D \ k, k. D. D. C. Trang / Mã đề 06

12 Câu 0. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố A là, xác suất xảy ra biến cố B là. Xác suất để xảy ra biến cố A và B là A. P( AB. ). B. P( AB. ). C. P( AB. ). D. P( AB. ) Câu. Trong mặt phẳng tọa độ, M ;. Tìm tọa độ điểm M ' là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo véctơ v ;. A. M ' ;. B. Oxy cho điểm M ' ;. C. M ' ;. D. M ' ;. Câu. Từ các chữ số 0,,,,, 5 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 6 số. B. 0 số. C. 0 số. D. 60 số. Câu. Trong mặt phẳng, đường thẳng d là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q A,90 0. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. d ' song song với d. B. d ' trùng với d. C. d ' vuông góc với d. D. d ' song song hoặc trùng với d. Câu. Một hộp đựng viên bi khác nhau, trong đó có 7 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra 5 viên bi gồm viên bi xanh và viên bi đỏ? A. 0. B. 79. C D. 50. Câu 5. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và x k k. B. x k và x k k. C. x k và x k k. D. x k và x k k. B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu (,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) sin x. b) cosx cos x 0. Câu (,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AD song song với BC và AD = BC, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB và SD. a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). b) Xác định giao điểm của SC với mặt phẳng (AMN). c) Gọi G là trọng tâm SCD. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SBC). Câu (,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 08, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau HẾT Trang / Mã đề 06

13 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 07 Câu. Một hộp đựng 0 viên bi khác nhau, trong đó có 6 viên bi xanh và viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra viên bi gồm viên bi xanh và viên bi đỏ? A. 0. B. 70. C. 6. D. 60. Câu. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố A là, xác suất xảy ra biến cố B là. Xác suất để xảy ra biến cố A và B là 7 A. P( AB. ). B. P( AB. ). C. P( AB. ). D. P( AB. ). 8 8 Câu. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của CD, CB, SA. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. BD//(MNK). B. SB//(MNK). C. SC//(MNK). D. SD//(MNK). * Câu. Cho 0 k n; k, n. Số tổ hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A.. B. k!. C.. D.. ( n k)! k! k!( n k)! Câu 5. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT X, kết quả có 5 học sinh khối 0 gồm 5 học sinh nam và 0 học sinh nữ, 5 học sinh khối gồm 0 học sinh nam và 5 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. A.. B Câu 6. Trong mặt phẳng, đường thẳng C.. D d ' là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q nào sau đây đúng? A. d ' song song với d. B. d ' trùng với d. C. d ' song song hoặc trùng với d. D. d ' vuông góc với d. A,90 0. Mệnh đề Câu 7. Cho ABC vuông tại A, AB 6, AC 8. Phép vị tự tâm A tỉ số biến B thành B, biến C thành C. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp AB' C'. 5 A. R. B. R 5. C. R 9. D. R. Câu 8. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và x k k. B. x k và x k k. 6 C. x k và x k k. D. x k và x k k. 6 Trang / Mã đề 07

14 Câu 9. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức x x (với x khác 0 ), tìm hệ số của số hạng chứa x. A.. B.. C.. D. C. Câu 0. Tìm tập xác định D của hàm số y tan x. A. D \ k C. D \ k Câu. Trong mặt phẳng tọa độ, qua phép tịnh tiến theo vectơ v ;. A. M ' ; 6. B. ' ;0. Oxy cho điểm ; B. D k k D. D. \,. M. Tìm tọa độ điểm M ' là ảnh của điểm M M C. M ' ;0. D. M ' ; 6. Câu. Từ các chữ số 0,,,,, 5, 6, 7 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 8 số. B. số. C. số. D. 78 số. Câu. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A. 0. B.. C.. D.. Câu. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau. B. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung. C. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. D. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y sin x trên tập xác định của nó. A.. B.. C.. D.. B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu (,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) cos x. b) cosx sin x 0. Câu (,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AB song song với CD và AB = CD, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB và SD. a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). b) Xác định giao điểm của SC với mặt phẳng (AMN). c) Gọi G là trọng tâm SBC. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SCD). Câu (,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 08, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau HẾT Trang / Mã đề 07

15 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 08 A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu. Trong mặt phẳng tọa độ, qua phép tịnh tiến theo vectơ v ;. A. M ' ;. B. Oxy cho điểm ; M. Tìm tọa độ điểm M ' là ảnh của điểm M M ' ;. C. M ' ;. D. M ' ;. Câu. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, BC, SD. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. AC//(MNK). B. SA//(MNK). C. SB//(MNK). D. SC//(MNK). Câu. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A. 0. B.. C.. D.. Câu. Cho k n; k, n. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A.. B.. C. k!. D.. k!( n k)! ( n k)! k! Câu 5. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố A là, xác suất xảy ra biến cố B là. Xác suất để xảy ra biến cố A và B là 5 8 A. P( AB. ). B. P( AB. ). C. P( AB. ). D. P( AB. ) Câu 6. Khẳng định nào sau đây sai? A. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. B. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng cùng chứa trong một mặt phẳng và không có điểm chung. C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. D. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau. Câu 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y sinx trên tập xác định của nó. A. B.. C.. D.. Câu 8. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức x x (với x khác 0 ), tìm số hạng không chứa x. 5 A. 5. B. 5. C. C D. 5. Câu 9. Tìm tập xác định D của hàm số y tan x. A. D \ k B. D \ k C. D \ k D. D. Trang / Mã đề 08 5

16 Câu 0. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT A, kết quả có 5 học sinh khối 0 gồm 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ, 0 học sinh khối gồm 0 học sinh nam và 0 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. A. 6. B. 5. C. 8. D Câu. Một hộp đựng 0 viên bi khác nhau, trong đó có 6 viên bi xanh và viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra viên bi gồm viên bi xanh và viên bi đỏ? A. 0. B. 80. C D.. Câu. Cho ABC vuông tại A, AB 6, AC 8. Phép vị tự tâm A tỉ số biến B thành B, biến C thành C. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp AB' C' A. R. B. R. C. R. D. R. Câu. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và x k k. B. x k và x k k. 6 C. x k và x k k. D. x k và x k k. Câu. Từ các chữ số 0,,,,, 5, 6 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 60 số. B. 55 số. C. 0 số. D. 8 số. Câu 5. Trong mặt phẳng, đường thẳng d là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. d ' vuông góc với d. B. d ' song song với d. C. d ' trùng với d. D. d ' song song hoặc trùng với d. B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu (,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) sin x. b) cosx cos x 0. Câu (,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AB song song với CD và CD = AB, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA và SC. a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). b) Xác định giao điểm của SB với mặt phẳng (DMN). c) Gọi G là trọng tâm SBC. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SAB). Câu (,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 08, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau HẾT A, 90 0 Trang / Mã đề 08

17 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 8 MÃ ĐỀ 09 Câu. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức x (với x khác 0 ), tìm hệ số của số x 9 hạng chứa x. A. C B. C C. C 6 6 D. 6 C Câu. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và 5 x k k. B. x k và 5 x k k. C. x k và x k k. D. x k x k k Câu. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A.. B. 0. C.. D.. Câu. Cho ABC vuông tại A, AB 6, AC 8. Phép vị tự tâm A tỉ số 5 thành C. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp AB' C'. và 5 5 A. R. B. R. C. R 5. D. R Câu 5. Trong mặt phẳng, đường thẳng d là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q biến B thành B, biến C 5. A, Mệnh đề nào sau đây đúng? A. d ' song song với d. B. d ' trùng với d. C. d ' song song hoặc trùng với d. D. d ' vuông góc với d. Câu 6. Cho k n; k, n. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A. k!. B.. C.. D.. k! k!( n k)! ( n k)! Câu 7. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố A là, xác suất xảy ra biến cố B là. Xác suất để xảy ra biến cố A và B là A. P( AB. ). B. P( AB. ). C. P( AB. ). D. P( AB. ) Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ, M ;. Tìm tọa độ điểm M ' là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo véctơ v ;. A. M ' ;. B. Oxy cho điểm M ' ;. C. ' ;. M D. M ' ;. Trang / Mã đề 09

18 Câu 9. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT A, kết quả có 8 học sinh khối 0 gồm 0 học sinh nam và 8 học sinh nữ, 0 học sinh khối gồm 0 học sinh nam và 0 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. A B C. 5. D Câu 0. Một hộp đựng viên bi khác nhau, trong đó có 7 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra 5 viên bi gồm viên bi xanh và viên bi đỏ? A. 79. B. 0. C D. 50. Câu. Từ các chữ số 0,,,,, 5 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 0 số. B. 0 số. C. 60 số. D. 6 số. Câu. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của SB, CD, AD. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. AC//(MNK). B. SA//(MNK). C. SC//(MNK). D. SD//(MNK). Câu. Tìm tập xác định D của hàm số y cot x. A. D \ k B. D \ k D \ k, k. D. D. C. Câu. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y cos5x trên tập xác định của nó. A.. B.. C. 5. D. 5. Câu 5. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung. B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. C. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b song song. D. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu (,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) sin x. b) cosx cos x 0. Câu (,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AD song song với BC và AD = BC, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB và SD. a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). b) Xác định giao điểm của SC với mặt phẳng (AMN). c) Gọi G là trọng tâm SCD. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SBC). Câu (,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 08, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau HẾT Trang / Mã đề 09

19 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 0 A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố A là, xác suất xảy ra biến cố B là. Xác suất để xảy ra biến cố A và B là 7 A. P( AB. ). B. P( AB. ). C. P( AB. ). D. P( AB. ). 8 8 Câu. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của CD, CB, SA. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. SB//(MNK). B. BD//(MNK). C. SC//(MNK). D. SD//(MNK). Câu. Cho ABC vuông tại A, AB 6, AC 8. Phép vị tự tâm A tỉ số biến B thành B, biến C thành C. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp AB' C'. 5 A. R 5. B. R 9. C. R. D. R. Câu. Trong mặt phẳng tọa độ, M ;. Tìm tọa độ điểm M ' là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v ;. A. M ' ;0. B. Oxy cho điểm M ' ; 6. C. M ' ;0. D. M ' ; 6. Câu 5. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT X, kết quả có 5 học sinh khối 0 gồm 5 học sinh nam và 0 học sinh nữ, 5 học sinh khối gồm 0 học sinh nam và 5 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. A.. 56 B.. 9 C D Câu 6. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức x x (với x khác 0 ), tìm hệ số của số hạng chứa x. A.. B.. C.. D. C. Câu 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y sin x trên tập xác định của nó. A.. B.. C.. D.. * Câu 8. Cho 0 k n; k, n. Số tổ hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A.. B.. C. k!. D.. k!( n k)! ( n k)! k! Trang / Mã đề 0

20 Câu 9. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A. 0. B.. C.. D.. Câu 0. Từ các chữ số 0,,,,, 5, 6, 7 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 8 số. B. số. C. số. D. 78 số. Câu. Trong mặt phẳng, đường thẳng d ' là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. d ' song song với d. B. d ' trùng với d. C. d ' vuông góc với d. D. d ' song song hoặc trùng với d. Câu. Tìm tập xác định D của hàm số y tan x. A. D \ k B. D \ k C. D. D. D \ k Câu. Một hộp đựng 0 viên bi khác nhau, trong đó có 6 viên bi xanh và viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra viên bi gồm viên bi xanh và viên bi đỏ? A. 0. B. 70. C. 6. D. 60. Câu. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung. B. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau. C. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. D. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. Câu 5. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và x k k. B. x k và x k k 6. C. x k và x k k. D. x k và x k k 6. B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu (,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) cos x. b) cosx sin x 0. Câu (,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AB song song với CD và AB = CD, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB và SD. a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). b) Xác định giao điểm của SC với mặt phẳng (AMN). c) Gọi G là trọng tâm SBC. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SCD). Câu (,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 08, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau HẾT Trang / Mã đề 0 A,90 0

21 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức chứa x. KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) x x 5 MÃ ĐỀ (với x khác 0 ), tìm số hạng không 5 5 A. C 5. B. 5 C 5. C. C 5. D. C 5. Câu. Khẳng định nào sau đây sai? A. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. B. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng cùng chứa trong một mặt phẳng và không có điểm chung. C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. D. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau. Câu. Một hộp đựng 0 viên bi khác nhau, trong đó có 6 viên bi xanh và viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra viên bi gồm viên bi xanh và viên bi đỏ? A. 0. B. 80. C D.. Câu. Cho k n; k, n. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A.. B. k!. C.. D.. k!( n k)! ( n k)! k! Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ, qua phép tịnh tiến theo vectơ v ;. A. M ' ;. B. Oxy cho điểm ; M. Tìm tọa độ điểm M ' là ảnh của điểm M M ' ;. C. ' ;. M D. M ' ;. Câu 6. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và x k k. B. x k và x k k. C. x k và x k k. D. x k và x k k. 6 Câu 7. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT A, kết quả có 5 học sinh khối 0 gồm 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ, 0 học sinh khối gồm 0 học sinh nam và 0 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. A B C.. 7 D Câu 8. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố A là, xác suất xảy ra biến cố B là 5. Xác suất để xảy ra biến cố A và B là A. 8 P( AB. ). B. 5 P( AB. ). C. 5 P( AB. ). D. 5 P( AB. ). 5 Trang / Mã đề

22 Câu 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y sinx trên tập xác định của nó. A. B.. C.. D.. Câu 0. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, BC, SD. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. SA//(MNK). B. AC//(MNK). C. SB//(MNK). D. SC//(MNK). Câu. Từ các chữ số 0,,,,, 5, 6 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 60 số. B. 0 số. C. 55 số. D. 8 số. Câu. Trong mặt phẳng, đường thẳng d là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. d ' song song với d. B. d ' trùng với d. C. d ' song song hoặc trùng với d. D. d ' vuông góc với d. Câu. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A. 0. B.. C.. D.. Câu. Cho ABC vuông tại A, AB 6, AC 8. Phép vị tự tâm A tỉ số C thành C. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp AB' C'. 0 A. R. B. R. C. Câu 5. Tìm tập xác định D của hàm số y tan x. 6 R. D. A. D \ k B. D \ k C. D. D. D \ k B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) A, 90 biến B thành B, biến Câu (,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) sin x. b) cosx cos x 0. Câu (,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AB song song với CD và CD = AB, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA và SC. a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). b) Xác định giao điểm của SB với mặt phẳng (DMN). c) Gọi G là trọng tâm SBC. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SAB). Câu (,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 08, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau HẾT R 0. 0 Trang / Mã đề

23 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu. Trong mặt phẳng, đường thẳng d là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q A,90 0. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. d ' song song với d. B. d ' vuông góc với d. C. d ' trùng với d. D. d ' song song hoặc trùng với d. Câu. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung. B. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b song song. C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. D. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. Câu. Từ các chữ số 0,,,,, 5 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 6 số. B. 0 số. C. 0 số. D. 60 số. Câu. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức x (với x khác 0 ), tìm hệ số của số x 9 hạng chứa x. A. C B. C C. 6 C 8. D. C Câu 5. Cho ABC vuông tại A, AB 6, AC 8. Phép vị tự tâm A tỉ số 5 thành C. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp AB' C'. 8 biến B thành B, biến C A. R. B. R. C. R 5. D. R. Câu 6. Cho k n; k, n. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A. k!. B.. C.. D.. k! ( n k)! k!( n k)! Câu 7. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố A là, xác suất xảy ra biến cố B là. Xác suất để xảy ra biến cố A và B là A. P( AB. ). B. P( AB. ). C. P( AB. ). D. P( AB. ) Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ, M ;. Tìm tọa độ điểm M ' là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo véctơ v ;. A. M ' ;. B. Oxy cho điểm M ' ;. C. ' ;. M D. M ' ;. Trang / Mã đề

24 Câu 9. Một hộp đựng viên bi khác nhau, trong đó có 7 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra 5 viên bi gồm viên bi xanh và viên bi đỏ? A. 79. B. 0. C D. 50. Câu 0. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và x k k. B. x k và x k k. C. x k và x k k. D. x k và x k k. Câu. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y cos5x trên tập xác định của nó. A.. B. 5. C. 5. D.. Câu. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A.. B. 0. C.. D.. Câu. Tìm tập xác định D của hàm số y cot x. A. D \ k B. D \ k C. D \ k D. D. Câu. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT A, kết quả có 8 học sinh khối 0 gồm 0 học sinh nam và 8 học sinh nữ, 0 học sinh khối gồm 0 học sinh nam và 0 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. A B. 5. C. 95. D Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của SB, CD, AD. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. SA//(MNK). B. SC//(MNK). C. SD//(MNK). D. AC//(MNK). B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu (,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) sin x. b) cosx cos x 0. Câu (,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AD song song với BC và AD = BC, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB và SD. a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). b) Xác định giao điểm của SC với mặt phẳng (AMN). c) Gọi G là trọng tâm SCD. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SBC). Câu (,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 08, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau HẾT Trang / Mã đề

25 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu. Từ các chữ số 0,,,,, 5, 6, 7 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và số đó chia hết cho 5? A. 8 số. B. số. C. 78 số. D. số. Câu. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của CD, CB, SA. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. SB//(MNK). B. BD//(MNK). C. SC//(MNK). D. SD//(MNK). Câu. Trong mặt phẳng, đường thẳng d ' là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q nào sau đây đúng? A. d ' song song với d. B. d ' vuông góc với d. C. d ' trùng với d. D. d ' song song hoặc trùng với d. A,90 0. Mệnh đề Câu. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức x x (với x khác 0 ), tìm hệ số của số hạng chứa x. A.. B.. C.. D. C. Câu 5. Phương trình cos x có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;? A. 0. B.. C.. D.. Câu 6. Phương trình sinx cosx 0 có tất cả các nghiệm là: A. x k và x k k. B. x k và x k k 6. C. x k và x k k. D. x k và x k k 6. Câu 7. Cho 0 k n; k, n *. Số tổ hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây? A.. B.. C. k!. D.. k!( n k)! ( n k)! k! Câu 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y sin x trên tập xác định của nó. A.. B.. C.. D.. Câu 9. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung. B. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. C. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. D. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau. Trang / Mã đề

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = tại điểm của hoành độ =

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 MOONVN Đề thi: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang-8 Thời gian làm bài : 9 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfacebookcom/groups/thuviendethi/

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 0 Câu : Khẳng định nào dưới

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 SỞ GD & ĐT BẮ NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ Mã đề thi: ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: 0-00 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút; (0 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề nà có 06 trng) Họ và tên:............................................ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: TOÁN Thời gin làm bài:

Chi tiết hơn

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website:   ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề ( THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: wwwvtedvn ĐỀ THI THỬ SỐ 5 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 07 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 46 Họ và tên thí sinh:

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 8-9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 9 Phút; (Đề có 5 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 6 Câu : Cho hàm số y = Mệnh

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU MÔN TOÁN LẦN NĂM 9 Thời gian làm bài : 9 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi Họ, tên thí sinh:... Số bá danh:...

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN Năm học: 7-8 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề. Câu : Cho hình chóp

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại Group thảo luận học tập :

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   Group thảo luận học tập : Group thảo luận học tập : https://www.fceook.com/groups/thuviendethi/ Câu. [5] Cho hàm số Hàm số có ảng iến thiên như su y 0 0 y đồng iến trên khoảng nào dưới đây? ;. ;. ;. Câu. [5] Trong không gin với

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN CÁC VÍ DỤ MẪU THAM KHẢO (Phần video bài giảng hệ thống ví dụ khác nhé các em!) Ví dụ 1: [Tham khảo] Cho khối chóp tam giác SABC

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn TRƯỜNG THPT TĨNH GIA TỔ TOÁN ------------------------ Câu. Đường cong trong hình ên là đồ thị củ một hàm số trong ốn hàm số được liệt kê ở ốn phương án A, B, C, D dưới đâ. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trng) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 90 phút, không kể thời gin phát đề Câu Đường cong trong hình ên là đồ thị củ

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ TOÁN LỚP Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:.............................................

Chi tiết hơn

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018 SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 MÔN TOÁN TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 07-08 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề: 4 Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Câu. Gọi x 0 là nghiệm dương lớn nhất

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 1 THÁNG 11-017 Mục lục 1 Đề giữa học kỳ 0.1 Đề kiểm tra giữa học kì 1, năm học 017-018, trường THPT

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ TƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 09 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP NĂM HỌC 06 07 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Cho hàm số = ( a)( b)( c) có đồ thị ( C ) với a < b

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y A. x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho

Chi tiết hơn

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối Câu [ 99] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 6 Tính thể tích củ khối lăng trụ 7 9 V V V V 8 Câu [ 9] Cho, b Khẳng định nào su đây đúng?

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 6-7 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... SBD:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT --------------- KỲ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 09 BÀI THI: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ THI: 86 Họ và tên thí sinh: SBD: Câu : Hàm số nào su đây

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 6 Câu Tìm số gio điểm củ đồ thị hàm số = và đồ thị

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02 Moonvn Học để khẳng định mình ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trng) ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 08 09 ĐỀ 0 Môn: TOÁN Lớp Thời gin m ài: 50 phút, không kể thời gin phát đề Họ, tên thí sinh: Số áo dnh: ID

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebookcom/dethithunet BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO (Đề gồm 6 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 7 Bài

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 56 Câu Cho hàm số y = + + + 6 Khẳng định nào su

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: Toán Mã đề thi 00 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 0. Cho hình chóp S.ABCD

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn VẤN ĐỀ 4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c vectơ chỉ phương là Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng như

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 6 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GI 7 Môn thi: TÁN Thời gian làm bài: 9 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu Cho bảng biến thiên của hàm số = f () trên nửa khoảng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án thang điểm gồm 06 trang) Câu Đáp án Điểm (,0 điểm) a. (,0 điểm) Khi m =, ta có: y = x +

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 08 MOONVN Đề thi: THPT Lục Ngạn -Bắc Ging-ID: 698 Thời gin làm ài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfceookcom/groups/thuviendethi/ Câu

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có trng) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 09 Môn thi: TOÁN Thời gin: 0 phút không kể thời gin phát đề ĐỀ THI MẪU Mã đề: 0 Câu Cho hàm số f PHẦN I: TRẮC

Chi tiết hơn

VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ 1 (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian p

VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ 1 (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian p VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 207 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên:.................................................

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc - - N TËP M«n to n II PHẦN RIÊNG (, điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm hần dành riêng cho chương trình đó (hần hoặc hần ) Theo chương trình Chuẩn: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 9 A CẤU TRÚC

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SƠN TÂY (Đề thi có 06 trg) ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (Lầ ) NĂM HỌC 08-09 BÀI THI: TOÁN Thời gi làm bài: 90 phút (khôg kể thời gi phát đề) Họ và tê học sih : Số báo dh : Mã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 Đề số 1 Bài 1 : (1,5đ) Cho phương trình : +m +m + m 3 = 0 (1) ( m là tham số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm số b) Gọi 1, là hai nghiệm của phương trình (1), tìm

Chi tiết hơn

03_LUYEN DE 2019_De chuan 03

03_LUYEN DE 2019_De chuan 03 OO.V HỌC ĐỂ KHẲG ĐỊH ÌH Đề thi gồm trg Họ, tê thí sih: Số áo dh:. ĐỀ THI THA KHẢO 9 PRO A Bài thi: TOÁ Thời gi làm ài: 9 phút, khôg kể thời gi phát đề ĐỀ CHUẨ Câu : Cho, > ; m, Z. Trog các đẳg thức su,

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 48 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 89 Câu Cho f (x) dx = 3, 3 f (x) dx =, 3

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài :

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài : SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU (Đề thi có 5 trg) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC - 9 MÔN Toá Thời gi làm bài : 9 phút (khôg kể thời gi phát đề) Họ và tê học sih : Số báo dh : Mã

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút,không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 08 09 MÔN: TOÁN 0 Phần : Trắc nghiệm: ( đ) A. Đại số: Chương : Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số câu Bất đẳng thức (lý thuyết) Bất phương trình bậc Bất phương

Chi tiết hơn

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A. Ngày thi :

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A.   Ngày thi : Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 00 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A Email: phukhanh@moeteduvn Ngày thi : 07000 (Chủ Nhật ) ĐỀ 0 I PHẦN BẮT BUỘC ( 7,0 điểm ) Câu I : ( điểm

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN MÃ ĐỀ: 101 (Đề thi gồm 05 trang) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 Năm học Môn: Toán 11 Thời gian

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN MÃ ĐỀ: 101 (Đề thi gồm 05 trang) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 Năm học Môn: Toán 11 Thời gian SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN MÃ ĐỀ: 101 (Đề thi gồm 0 trag) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 017-018 Mô: Toá Thời gia làm bài: 0 phút (khôg kể thời gia giao đề) 7 Câu 1: Cho tam giác

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHƯƠNG 04 BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO SỐ PHỨC... Các khái niệm cơ bản nhất Chủ đề 1. Các bài toán tính toán số phức B

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHƯƠNG 04 BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO SỐ PHỨC... Các khái niệm cơ bản nhất Chủ đề 1. Các bài toán tính toán số phức B CHƯƠNG 04 BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO SỐ PHỨC... Các khái niệm cơ bản nhất Chủ đề. Các bài toán tính toán số phức Bài tập áp dụng chi tiết Chủ đề. Phương trình số phức Bài tập áp dụng chi tiết Chủ đề 3. Các

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phạm Thái Ly Đồng nhất thức và bất đẳng thức hì

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phạm Thái Ly Đồng nhất thức và bất đẳng thức hì ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phạm Thái Ly Đồng nhất thức và bất đẳng thức hình học Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số:

Chi tiết hơn

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên ĐỀ THI HSG LỚP TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC: 08-09 THỜI GIAN : 80 PHÚT Bài (4 điểm) Cho hàm số y x x + 4 có đồ thị C, đường thẳng ( d ) đi qua ( ;) A và có hệ số góc m Tìm m để ( d ) cắt ( C ) tại ba điểm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai tap dai so 10

Microsoft Word - bai tap dai so 10 Chương. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP. MỆNH ĐỀ. Mệnh đề là gì? Bài. Các câu sau đây, câu nào là mệnh đề? Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Phúc đẹp trai! 27 > 5. Thầy Phan Anh Tôn Quốc là võ sư. e) x 2. f) là số thập

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG HI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓ HUẨN KIẾN THỨ TÓM TẮT GIÁO KHO 1 Định nghĩa: LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI Á ẠNG ÀI TẬP ài toán 1: TÍNH GÓ GIỮ HI ĐƯỜNG THẲNG Phương pháp: Để tính góc giữa hai đường thẳng d,d trong không

Chi tiết hơn

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM PRO X CHO TEEN K DUY NHẤT TẠI VTEDVN ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam website: wwwvtedvn Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại wwwvtedvn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN Đề thi gồm:5 trng ĐỀ KIỂM TRA HỌ KỲ II Năm học 6 7 Môn thi: TOÁN Thời gin làm ài: phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh: Số áo dnh: âu : ho

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams   HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS 1999-2010 (ENTRY LEVEL: GRADE 6) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam thường diễn ra vào tháng 6 hằng năm, và trung

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO Ụ & ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT NGUYỄN U ĐỀ HÍNH THỨ Mã đề hi ĐỀ THI HỌ KỲ II Môn: Toán Thời gian làm bài: 9 phú ( câu rắc nghiệm và 4 câu ự luận) (Học sinh không được sử dụng ài liệu) Họ và ên học

Chi tiết hơn

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 CHUYÊN VINH – MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 CHUYÊN VINH – MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 4 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 - LẦN Bài thi: Khoa học Tự nhiên, Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí

Chi tiết hơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số kh

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số kh TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số khác là Y thì số còn lại bằng bao nhiêu? A) ZY V B) Z/V

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn