NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T"

Bản ghi

1 NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không được chọn tất cả các dòng. Sẽ loại bỏ kết quả của bảng khi: Chọn tất cả các dòng Không chọn dòng nào Sau đây là các câu hỏi: 1. Vật liệu cấu tạo thành bê tông: Cốt liệu lớn : Cần có kích thước hạt phù hợp Phải có cường độ đá gốc thích hợp Sạch, không lẫn rác, lẫn bùn Không tiếp tục tiết ra chất kiềm Không lấn quá 15% hạt dẹt và hạt dài Có hình dáng tròn 0 Cốt liệu lớn : Sạch sẽ Cường độ đá gốc gấp 2 lần cường độ bê tông với bê tông 200 Cường độ đá gốc gấp 2 lần cường độ bê tông với bê tông >300 0 Cường độ đá gốc gấp 3 lần cường độ bê tông với bê tông >300 Không tiếp tục tiết ra chất kiềm Có kích thước hạt tiêu chuẩn là 20 mm Cốt liệu lớn Cường độ đá gốc gấp 2 lần cường độ bê tông với bê tông 200 Cường độ đá gốc gấp 2 lần cường độ bê tông với bê tông >300 0 Cường độ đá gốc gấp 3 lần cường độ bê tông với bê tông >300 Không tiếp tục tiết ra chất kiềm Không bẩn do bùn, sét và lẫn rác

2 Có thể có tổng viên dài và dẹt dưới 15% Côt liệu mịn Phải là cát thạch anh Có thể là cát đen sông Hồng nếu thiết kế duyệt Có hạt nhỏ nhất là 0,13 mm Có hạt lớn nhất là 5 mm, Được lấn phù sa dưới 5% 0 Phải sạch sẽ Cốt liệu mịn Phải là cát thạch anh Có thể là cát đen sông Hồng nếu thiết kế duyệt Có hạt nhỏ nhất là 0,13 mm Có hạt lớn nhất là 5 mm, Được lấn phù sa dưới 15% 0 Phải sạch sẽ Cốt liệu mịn Phải là cát thạch anh Có thể là cát đen sông Hồng nếu thêm 20% xi măng 0 Có hạt nhỏ nhất là 0,13 mm Có hạt lớn nhất là 5 mm, Không được lẫn phù sa Phải sạch sẽ Cốt liệu mịn Không nhất thiết phải là cát thạch anh 0 Dùng cát đen sông Hồng người thiết kế phải cho thêm xi măng Có hạt nhỏ nhất là 0,13 mm Có hạt lớn nhất là 5 mm, 2

3 Không được lẫn phù sa Phải sạch sẽ Cốt liệu mịn Phải là cát thạch anh Có thể là cát đen sông Hồng nếu thêm 20% xi măng 0 Có hạt nhỏ nhất là 0,13 mm Có hạt lớn nhất là 5 mm, Không được lẫn phù sa Phải sạch sẽ Cốt liệu mịn Không nhất thiết phải là cát thạch anh Có thể là cát đen sông Hồng nếu thiết kế cho phép sử dụng và thêm xi măng do thiết kế định đoạt Có hạt nhỏ nhất là 0,13 mm Có hạt lớn nhất là 5 mm, Được lấn phù sa dưới 5% 0 Phải sạch sẽ Cốt liệu mịn Phải là cát thạch anh Không được lẫn các loại muối dạng hoà tan bao mặt ngoài cát Có hạt nhỏ nhất là 0,13 mm Có hạt lớn nhất là 5 mm, Được lấn phù sa dưới 15% 0 Phải sạch sẽ 3

4 Nước cho bê tông Phải là nước trắng, không sắc, không màu, không lẫn tạp chất Không có các loại muối, chỉ được có it muối ăn 0 Không có tạp chất hữu cơ Không có mùi vị Không có vi khuẩn Phải uống được Nước cho bê tông Phải là nước trắng, không sắc, không màu, không lẫn tạp chất Không có các loại muối Không có tạp chất hữu cơ, có thể có chút ít đường 0 Không có mùi vị Không có vi khuẩn Phải uống được Nước cho bê tông Phải là nước trắng, không sắc, không màu, không lẫn tạp chất Không có các loại muối, có thể có chút ít ClNa ( nước lợ ) 0 Không có tạp chất hữu cơ, có thể có chút ít đường 0 Không có mùi vị Không có vi khuẩn Phải uống được Phải là nước trắng, không sắc, không màu, không lẫn tạp chất Được dùng nước lợ, có chút ít phèn 0 Không có tạp chất hữu cơ, có thể có chút ít đường 0 Không có mùi vị Không có vi khuẩn Phải uống được 4

5 Phụ gia trong bê tông Nhà chế tạo bê tông phải làm thí nghiệm về phụ gia được sử dụng Nhà chế tạo phải báo cho bên người mua bê tông đầy đủ dữ liệu Người bán bê tông đề nghị sử dụng phụ gia nào phải có hồ sơ trình Chủ đầu tư phải duyệt bằng văn bản mới được sử dụng phụ gia Chủ đầu tư chỉ cần thoả thuận miệng 0 Phải có catalogue của phụ gia kèm với báo cáo thí nghiệm của người bán bê tông Phụ gia trong bê tông Nhà chế tạo bê tông phải làm thí nghiệm về phụ gia được sử dụng Nhà chế tạo báo cho bên mua bê tông biết là có dùng phụ gia Người bán bê tông đề nghị sử dụng phụ gia nào phải có hồ sơ trình Chủ đầu tư phải duyệt bằng văn bản mới được sử dụng phụ gia Chủ đầu tư chỉ cần thoả thuận miệng 0 Phải có catalogue của phụ gia kèm với báo cáo thí nghiệm của người bán bê tông Phụ gia trong bê tông Nhà chế tạo bê tông phải làm thí nghiệm về phụ gia được sử dụng Nhà chế tạo báo cho bên mua bê tông biết là có dùng phụ gia Người bán bê tông đề nghị sử dụng phụ gia nào phải có hồ sơ trình Chủ đầu tư phải duyệt bằng văn bản mới được sử dụng phụ gia Chủ đầu tư chỉ cần thoả thuận miệng trước lúc thi công 0 Phải có catalogue của phụ gia kèm với báo cáo thí nghiệm của người bán bê tông Phụ gia trong bê tông Nhà bán bê tông báo bằng miệng về loại phụ gia sử dụng 0 Nhà chế tạo bê tông phải làm thí nghiệm về phụ gia được sử dụng Người bán bê tông đề nghị sử dụng phụ gia nào phải có hồ sơ trình Chủ đầu tư phải duyệt bằng văn bản mới được sử dụng phụ gia Catalogue của phụ gia phải của nhà sản xuất phụ gia lập Phải có catalogue của phụ gia kèm với báo cáo thí nghiệm của 5

6 người bán bê tông Đổ, đầm bê tông Đổ bê tông theo hướng phát triển của bê tông đã đổ 0 Đổ bê tông thành từng lớp chiều dày 30 cm để đầm kỹ mới đổ tiếp Đầm bê tông đủ chặt thì thôi nếu không sẽ bị phân tầng Đầm bê tông từ chân dốc lên trên Di chuyển đầm theo bán kính tác dụng của đầm Sau khi đầm thì cán mặt cho phẳng mặt bê tông Đổ, đầm bê tông Đổ bê tông thành từng lớp chiều dày 30 cm để đầm kỹ mới đổ tiếp Đầm bê tông đủ chặt thì thôi nếu không sẽ bị phân tầng Sau khi đầm thì cán mặt cho phẳng mặt bê tông Di chuyển đầm theo bán kính tác dụng của đầm Đẩm một chỗ càng lâu càng tốt 0 Đầm bê tông từ chân dốc lên trên Đổ, đầm bê tông Sau khi đầm thì cán mặt cho phẳng mặt bê tông Đổ bê tông dầm cao đổ thành từng lớp chiều dày 30 cm để đầm kỹ mới đổ tiếp Đầm bê tông đủ chặt thì thôi nếu không sẽ bị phân tầng Đầm bê tông từ chân dốc lên trên cho kết cấu có dốc Cần tỳ đầm vào thanh thép cho đầm rung được sâu 0 Di chuyển đầm theo bán kính tác dụng của đầm Đổ, đầm bê tông Sau khi đầm thì cán mặt cho phẳng mặt bê tông Di chuyển đầm dùi theo bán kính tác dụng của đầm Đầm bê tông đủ chặt thì thôi nếu không sẽ bị phân tầng Di chuyển đầm bàn theo từng dải cho mặt bê tông nhẵn đều Gắn đầm bàn với thanh ngang để tăng năng suất đầm Tỳ đầm vào khung thép cột để rung đầm xuống sâu 0 6

7 Dự kiến câu hỏi cho năm 2006: Câu hỏi kiểm tra nhóm B1 Câu 1 : A / Những chỉ tiêu gì cần kiểm tra sau khi tạo lỗ cọc khoan nhồi 1 Độ sụt của bê tông. Tính đồng nhất của bê tông tươi 2 Cặn lắng ở đáy hố khoan 3 Chất lượng của dung dịch sét giữ thành vách 4 Đường kính, độ sâu, độ nghiêng của cọc 5 Sức chịu tải và cường độ của bê tông 6 Thể tích của cọc và thể tích của bê tông đổ vào cọc 7 Sự trồi lên hoặc sụt xuống của lồng thép 8 Độ đồng nhất của bê tông thân cọc 9 Số lượng và cách bố trí lồng cốt thép 10 Vị trí của cọc trên mặt bằng B / Cải tạo nền đất bằng phương pháp nào là thích hợp 1 Với mục đích tăng cường độ là chính a Dùng phương pháp hoá học b Dùng cọc trộn xi măng hoặc cọc bơm ép vữa, đầm chặt nông và sâu c Bấc thấm, vải kỹ thuật 2 Với mục đích tăng nhanh độ lún a Bơm ép vữa, cọc trộn sâu b Đầm chặt bề mặt c Thoát/ tháo nước ( bấc thấm, cọc cát) d Vải địa kỹ thuật Câu 2 : A/ Khi thi công bê tông khối lớn, hãy chọn biện pháp hiệu quả và đơn giản nhất trong các biện pháp sau đây để hạn chế ứng suất kéo do chênh lệch nhiệt độ 7

8 1 Dùng phụ gia hoá dẻo 2 Dùng xi măng ít toả nhiệt 3 Dùng phụ gia chậm đông kết 4 Trộn bê tông bằng nước lạnh 5 Che phủ bê tông bằng vật liệu cách nhiệt 6 Độn đá hộc vào khối đổ B/ Tần số kiểm tra cốt thép vào những thời điểm nào khi dùng một trong các phương pháp sau đây 1 Theo phiếu giao hàng, chứng chỉ và quan sát gờ cốt trhép a Mỗi lần nhận hàng b Trước khi gia công 2 Đo lường bằng thước kẹp cơ khí a Mỗi lần nhận hàng b Trước khi gia công 3 Thử mẫu theo TCVN 197, a Mỗi lâng nhận hàng b Trước khi gia công Câu 3 : A/ Những yêu cầu trong giám sát thi công nút cầu trong mái lưới hệ thanh không gian 1 Giám sát chất lượng nút cầu: vật liệu và quy cách nút, chiều sâu và đường kính lỗ ren, góc tương đối giữa các lỗ, diện tích và chất lượng mặt vát 2 Giám sát chất lượng vật liệu và quy cách của các đầu côn, bu lông, ống lồng và vít chì 3 Cả hai nội dung trên đều đúng B/ Biến hình do hàn gây nên tác hại gì cho sụ làm việc của kết cấu 1 Biến hình hàn làm phát sinh ứng suất phụ ban đầu trong kết cấu 2 Biến hình hàn làm thay đổi hình dạng kéo theo sự thay đổi các đặc trưng hình học của tiết diện; Sự phân bố uứng suất trên tiết diện thực tế khác đi so với dự kiến tính toán ban đầu 3 Biến hình làm cong vênh trục thanh, thay đổi hình dạng kết 8

9 cấu, giá trị và sự phân bố nội lực trên kết cấu thực khác đi so với dự kiến ban đầu 4 Cả ba nội dung trên đều đúng C/ Phân biệt sự làm việc chủ yếu của bulông trong hai loại liên kết truyền lực do tỳ chặt và truyền lực do ma sát 1 Trong liên kết tỳ chặt bu lông chịu cắt và ép mặt. Trong liên kết truyền lực ma sát giữa các mặt tiếp xúc bu lông chịu kéo để ép chặt các mặt có ma sát 2 Trong cả hai loại liên kết, bu lông chịu cắt và ép mặt là chủ yếu 3 Trong cả hai loại liên kết trên, bu lông chịu kéo là chủ yếu D/ Nêu những nguyên nhân chủ yếu gây nên sai số khi dùng clê mô men để khống chế lực xiết bu lông 1 Sai số do chất lượng lỗ, chất lượng bản thép 2 Sai số do chất lượng bu lông, vòng đệm 3 Sai số do tính đàn hồi của tay đòn clê 4 Sai số do cả 3 nguyên nhân trên Câu 4 : A/ Vì sao để đảm bảo chất lượng phải giám sát sử dụng vật liệu không chỉ trước khi thi công mà còn cả trong quá trình thi công 1 Vì chúng có thể gây ảnh hưởng đến một số quá trình thi công 2 Vì chúng quyết định tới giá thành công trình 3 Vì chúng có các chỉ tiêu chất lượng có thể bị thay đổi hoặc chỉ hình thành hoàn chỉnh trong quá trình thi công 9

10 B/ Khi kiểm tra đường kính cốt thép gai, phương án nào trong các phương án sau đây là chính xác? 1 Dùng thước cặp đo đường kính trong, ngoài và lấy trung bình 2 Tính bằng công thức theo trọng lượng chia cho chiều dài mẫu thử 3 Đo chu vi trong và ngoài, lấy trung bình quy đổi ra đường kính C/ Trình độ công nghệ sản xuất bê tông : Thủ công hoàn toàn, thủ công bán cơ giới, cơ giới liên hoàn ảnh hưởng tới quyết định nào sau đây của người tư vấn giám sát? 1 Mẫu ở trong phòng thí nghiệm phải có độ an toàn phù hợp về cường độ 2 Mẫu ở trong phòng thí nghiệm phải có độ an toàn về độ sụt 3 Lựa chọn kết cấu được phép thi công D/ Khi bê tông khối đổ có yêu cầu về độ chống thấm nước cần quan tâm giám sát nhất công đoạn nào? 1 Sử dụng đúng vật liệu, thành phần đã chọn trong phòng thí nghiệm, trộn kỹ, đổ và đầm bê tông từng lớp đúng quy phạm; xử lý tốt các mạch ngừng ; tăng cường bảo dưỡng độ ẩm cho bê tông 2 Sử dụng vật liệu sạch, cho thêm phụ gia chống thấm, đầm bê tông nhiều lần kết hợp với vỗ bên ngoài ván khuôn 3 Cho thêm một ít xi măng hoặc phụ gia chống thấm Câu 5 : A/ Điều kiện tối thiểu để định vị công trình trên mặt bằng: 1 Có một điểm biết trứơc toạ độ 2 Có 2 điểm biết trước toạ độ hoặc 1 điểm biết trước toạ độ và một hướng cho trước 10

11 3 Có 3 điểm biết trước toạ độ B/ Hãy lựa chọn những ý đúng trong giám sát công tác đo lún công trình 1 Khâu công việc quan trọng nhất là quá trình gắn các mốc lún vào công trình 2 Khâu quan trọng nhất là quá trình đo chênh cao giữa các mốc lún 3 Khâu công việc quan trọng nhất là quá trình thi công đặt các mốc chuẩn 4 Số lượng mốc chuẩn là 2 mốc 5 Số lượng mốc chuẩn là 3 mốc 6 Vị trí mốc chuẩn nằm trong công trình 7 Vị trí mốc chuẩn nằm ngoài khu vực ảnh hưởng lún của công trình Câu 6 : Các tiêu chí cần kiểm tra trong hệ thống thông gió như dưới đây, những tiêu chí nào đúng : 1 Thử độ kín khít của ống dẫn khí 2 Độ sạch của ống trong hệ thống lạnh 3 Đo áp lực nước tại các điểm đầu chảy 4 Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt về mặt áp suất 5 Thổi bỏ tạp chất, thử kín khít,rút chân không,bơm môi chất lạnh và vận hành thử hệ thống lạnh 6 Nhiệt độ nước thải không quá 35oC ở đầu vào và 70oC ở đầu ra của máy lạnh khi thử hệ thống lạnh 7 Chạy thử toàn bộ hệ thống 8 Điều hoà trung tâm phải chạy thử không ít hơn 24 h. Câu 7 : A/ Mẫu bê tông kiểm tra ngoài hiện trường thường lấy theo kích thước nào nhất x 100 x x 150 xz 150 x 11

12 3 200 x 200 x x 300 x x x 300 x B/ Nguyªn t¾c chèng thêm 1 TÇng tçng, líp líp 2 Çm bª t«ng thët kü x C/ Nªu iòu kiön îc gäi lµ bª t«ngkhèi lín 1 ChiÒu cao h > 2 m vµ c¹nh a min > 2 m x 2 ChiÒu cao h > 1,5 m vµ c¹nh a min > 2,5 m 3 ChiÒu cao h > 1 m vµ c¹nh a min > 1 mðt C u hái thi nhãm B2 C u 1: C c yõu tè nh h ëng Õn chêt l îng thi c«ng nòn mãng lµ g? 1 iòu kiön Þa chêt c«ng tr nh vµ Þa chêt thuû v n x 2 Thêi tiõt lóc thi c«ng x 3 C«ng nghö vµ thiõt bþ thi c«ng x 4 Þnh møc, n gi p dông cho thi c«ng nòn mãng 5 Tr nh é chuyªn m«n cña c n bé qu n lý vµ c«ng nh n x 6 Kho ng c ch vþ trý c c h¹ng môc c«ng tr nh trong tæng mæt b»ng x 7 Gi thµnh h¹ng môc c«ng tr nh 8 Ghi chðp Çy ñ, kþp thêi vµ trung thùc v c«ng tr nh mãng lµ khuêt x C u 2 : Nh ng c«ng t c cçn chó ý Ó viöc thi c«ng nòn mãng tù nhiªn b o m chêt l îng lµ g? 1 Þnh vþ mãng trªn mæt b»ng x 2 èi chiõu vµ kióm tra Êt nòn khi µo víi tµi liöu kh o s t x 3 Tr nh tù µo vµ vën chuyón Êt x 4 Tr nh tù æ Çm san Êt khi vën chuyón ra khái hè mãng x 12

13 5 Tæ chøc tho t n íc mæt vµ n íc ngçm x 6 Ch¾n gi thµnh hè mãng, m b o æn Þnh c«ng tr nh chung x quanh 7 LÊy méu thö vµ ph ng ph p b o d ìng bª t«ng x 8 X c Þnh é s u vµ ph¹m vi gia cè mãng 9 X c Þnh ph ng ph p gia cè mãng( ho häc, bêc thêm v i Þa kü thuët) 10 Sai sè h nh häc vµ c c trôc cña mãng x C u 3 : A/ é sôt cña bª t«ng t¹i vþ trý æ, khi dïng Çm m y víi kõt cêu BTCT cã mët é thðp dµy Æc mm mm x B/ èi víi c c kõt cêu æ b»ng bª t«ng b m mm mm x C/ Khi träng l îng trªn mét n vþ chiòu dµi cña 2 thanh thðp trßn tr n, cã gê b»ng nhau th êng kýnh danh nghüa cña chóng thõ nµo 1 B»ng nhau 2 Kh c nhau D/ Khi thi c«ng dçm BTCT chiòu cao lín ( h mm) thường xảy ra những vết nứt thẳng đứng ở hai bên mặt dầm, hãy tìm nguyên nhân 1 Do thiết kế thiếu thép cấu tạo x 2 Do co ngót bê tông 3 Do lún cây chống cốp pha Câu 4 : A/ Loại thép CCT38 thể hiện những đặc điểm gì 1 Theo TCVN thép cácbon thoả mãn yêu cầu cơ học và thành phần hoá học có giới hạn bền chịu kéo nhỏ nhất là 38 dan/mm2, nhóm lặng 13

14 2 Theo TCVN thép cácbon thoả mãn yêu cầu cơ học và thành phần hoá học có giới hạn chảy là 38 dan/mm2 3 Theo TCVN thép cácbon thoả mãn yêu cầu cơ học có hàm lượng cácbon trong hỗn hợp là 0,38 % B/ Sắp xếp các loại thép sau đây theo 3 nhóm tương đương về độ bền và về phạm vi áp dụng Theo TCVN : CT38, CT42.09Mn2Si Theo ASTM : A36,A52, A572 Theo JIS : SM490, SS400 Nhóm 1 : Cường độ thường Nhóm 2 : Cường độ khá cao Nhóm 3 : Cường độ cao C/ Nhà tiền chế và nhà thép truyền thống khác nhau ở những đặc điểm cơ bản nào? 1 Sử dụng chủ yếu là thép cường độ cao, cấu kiện đặc mảnh, tiết diện linh hoạt, tính toán phức tạp và chưa phổ biến trong TCVN 2 Liên kết các cấu kiện dùng bu lông là chủ yếu, xây lắp nhanh, giá rẻ 3 Cả hai nội dung trên đều đúng Câu 5 : A/ Mục tiêu cần đạt khi giám sát trộn hỗn hợp bê tông là gì? 1 Sử dụng đúng vật liệu và thành phần bê tông đã thí nghiệm 2 Trạm bê tông trộn đúng cấp phối do phòng thí nghiệm lập 3 Sử dụng đúng vật liệu đã lấy mẫu thí nghiệm B/ Các chỉ tiêu cần quan tâm khi chấp nhận chứng chỉ cốt thép bê tông là gì? 14

15 1 Giới hạn chảy, giới hạn bền, độ dãn dài, đường kính uốn và góc uốn 2 Loại, đường kính, giới hạn chảy 3 Loại, đường kính, giới hạn chảy, giới hạn bền, độ dãn dài, đường kính uốn và góc uốn, tính hàn ( khi có mối hàn) C/ Nếu thiết kế không chỉ định tiêu chuẩn vật liệu liên quan thì sử dụng tiêu chuẩn vật liệu nào làm căn cứ giám sát 1 Thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia nào thì lấy tiêu chuẩn vật liệu liên quan của quốc gia đó làm căn cứ 2 Lấy tiêu chuẩn quốc gia có mức chất lượng cao nhất để giám sát 3 Công trình xây dựng ở Việt Nam thì lấy tiêu chuẩn vật liệu của Việt Nam làm căn cứ D/ Mẫu bê tông tình trụ DxH 150 x 300 mm có cường độ cao hay thấp hơn so với mẫu bê tông hình lập phương150 x 150 x 150 mm nếu được đúc cùng một mẻ với hỗn hợp bê tông? 1 Bằng nhau 2 Cao hơn 3 Thấp hơn Câu 6: Lưới dây điện A/ Hãy đề xuất các tiêu chí để kiểm tra chất lượng mạng lưới dây điện 1 Đối chiếu vật liệu điện sử dụng cho từng nơi, từng lộ so thực tế với bản vẽ 2 Bên lắp đặt phải chịu trách nhiệm về vận hành, không cần chi li trong kiểm tra từng thứ vật liệu điện 3 Bên thiết kế đã qui định các tiêu chí dây dẫn theo tính toán, không cần đối chiếu giữa phụ tải bên dưới với tiết diện dây 4 Cần kiểm tra từng trang thiết bị đến từng phụ tải 5 Chỉ cần nghiệm thu khâu sau cùng Cấp nước đô thị 1 Giếng thu nước 15

16 2 Máy bơm nước thô 3 Bể tiếp xúc 4 Bể lắng, bể lọc và bể chứa 5 Trạm bơm 6 Hệ ống phân phối 7 Vòi phun Câu 7 : A/ Các yêu cẩu cần chống khi thiết kế điện theo IEC Chống điện giật 2 Chống các tác động nhiệt 3 Chống quá dòng 4 Chống sét 5 Chống rò điện 6 Chống nhiễu loạn điện áp B/ Nội dung chính cần kiểm tra trong công việc thi công Móng máy 1 Kiểm tra kích thước hình học và chân bu lông 2 Kiểm tra chất lượng bê tông khi sắp đổ vào móng máy 3 Kiểm tra việc đầm bê tông 4 Kiểm tra kích thước hố đào 5 Kiểm tra mực nước ngầm và vách hố đào 6 Kiểm tra vị trí bu lông Câu 8 : Hãy điền vào các con số tương ứng cần nhớ trong ISO Số lượng các yếu tố chất lượng của các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO9002, ISO9003 ( phiên bản 1987 và 1994) 2 Soos nhóm yếu tố chất lượng của tiêu chuẩn ISO Số lượng quy trình bắt buộc của hệ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001: Số cấp văn bản của hệ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:

17 Câu hỏi kiểm tra phần Chuyên môn 1. Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không được chọn tất cả các dòng. Sẽ loại bỏ mà không tính điểm của bài làm khi: Chọn tất cả các dòng Không chọn dòng nào 2. Thời gian làm bài thi 20 phút Nội dung các câu hỏi như sau: Câu hỏi kiểm tra nhóm B1 Câu 1 : A / Những chỉ tiêu gì cần kiểm tra sau khi tạo lỗ cọc khoan nhồi 1 Độ sụt của bê tông. Tính đồng nhất của bê tông tươi 17

18 2 Cặn lắng ở đáy hố khoan 3 Chất lượng của dung dịch sét giữ thành vách 4 Đường kính, độ sâu, độ nghiêng của cọc 5 Sức chịu tải và cường độ của bê tông 6 Thể tích của cọc và thể tích của bê tông đổ vào cọc 7 Sự trồi lên hoặc sụt xuống của lồng thép 8 Độ đồng nhất của bê tông thân cọc 9 Số lượng và cách bố trí lồng cốt thép 10 Vị trí của cọc trên mặt bằng B / Cải tạo nền đất bằng phương pháp nào là thích hợp 1 Với mục đích tăng cường độ là chính : a Dùng phương pháp hoá học b Dùng cọc trộn xi măng hoặc cọc bơm ép vữa, đầm chặt nông và sâu c Bấc thấm, vải kỹ thuật 2 Với mục đích tăng nhanh độ lún a Bơm ép vữa, cọc trộn sâu b Đầm chặt bề mặt c Thoát/ tháo nước ( bấc thấm, cọc cát) d Vải địa kỹ thuật Câu 2 : A/ Khi thi công bê tông khối lớn, hãy chọn biện pháp hiệu quả và đơn giản nhất trong các biện pháp sau đây để hạn chế ứng suất kéo do chênh lệch nhiệt độ 1 Dùng phụ gia hoá dẻo 2 Dùng xi măng ít toả nhiệt 3 Dùng phụ gia chậm đông kết 4 Trộn bê tông bằng nước lạnh 5 Che phủ bê tông bằng vật liệu cách nhiệt 6 Độn đá hộc vào khối đổ 18

19 B/ Tần số kiểm tra cốt thép vào những thời điểm nào khi dùng một trong các phương pháp sau đây 1 Theo phiếu giao hàng, chứng chỉ và quan sát gờ cốt trhép a Mỗi lần nhận hàng b Trước khi gia công 2 Đo lường bằng thước kẹp cơ khí a Mỗi lần nhận hàng b Trước khi gia công 3 Thử mẫu theo TCVN 197, a Mỗi lâng nhận hàng b Trước khi gia công Câu 3 : A/ Những yêu cầu trong giám sát thi công nút cầu trong mái lưới hệ thanh không gian 1 Giám sát chất lượng nút cầu: vật liệu và quy cách nút, chiều sâu và đường kính lỗ ren, góc tương đối giữa các lỗ, diện tích và chất lượng mặt vát 2 Giám sát chất lượng vật liệu và quy cách của các đầu côn, bu lông, ống lồng và vít chì 3 Cả hai nội dung trên đều đúng B/ Biến hình do hàn gây nên tác hại gì cho sụ làm việc của kết cấu 1 Biến hình hàn làm phát sinh ứng suất phụ ban đầu trong kết cấu 2 Biến hình hàn làm thay đổi hình dạng kéo theo sự thay đổi các đặc trưng hình học của tiết diện; Sự phân bố uứng suất trên tiết diện thực tế khác đi so với dự kiến tính toán ban đầu 19

20 3 Biến hình làm cong vênh trục thanh, thay đổi hình dạng kết cấu, giá trị và sự phân bố nội lực trên kết cấu thực khác đi so với dự kiến ban đầu 4 Cả ba nội dung trên đều đúng C/ Phân biệt sự làm việc chủ yếu của bulông trong hai loại liên kết truyền lực do tỳ chặt và truyền lực do ma sát 1 Trong liên kết tỳ chặt bu lông chịu cắt và ép mặt. Trong liên kết truyền lực ma sát giữa các mặt tiếp xúc bu lông chịu kéo để ép chặt các mặt có ma sát 2 Trong cả hai loại liên kết, bu lông chịu cắt và ép mặt là chủ yếu 3 Trong cả hai loại liên kết trên, bu lông chịu kéo là chủ yếu D/ Nêu những nguyên nhân chủ yếu gây nên sai số khi dùng clê mô men để khống chế lực xiết bu lông 1 Sai số do chất lượng lỗ, chất lượng bản thép 2 Sai số do chất lượng bu lông, vòng đệm 3 Sai số do tính đàn hồi của tay đòn clê 4 Sai số do cả 3 nguyên nhân trên Câu 4 : A/ Vì sao để đảm bảo chất lượng phải giám sát sử dụng vật liệu không chỉ trước khi thi công mà còn cả trong quá trình thi công 1 Vì chúng có thể gây ảnh hưởng đến một số quá trình thi công 2 Vì chúng quyết định tới giá thành công trình 3 Vì chúng có các chỉ tiêu chất lượng có thể bị thay đổi hoặc chỉ hình thành hoàn chỉnh trong quá trình thi công B/ Khi kiểm tra đường kính cốt thép gai, phương án nào trong các phương án sau đây là chính xác? 1 Dùng thước cặp đo đường kính trong, ngoài và lấy trung bình 2 Tính bằng công thức theo trọng lượng chia cho chiều dài mẫu thử 20

21 3 Đo chu vi trong và ngoài, lấy trung bình quy đổi ra đường kính C/ Trình độ công nghệ sản xuất bê tông : Thủ công hoàn toàn, thủ công bán cơ giới, cơ giới liên hoàn ảnh hưởng tới quyết định nào sau đây của người tư vấn giám sát? 1 Mẫu ở trong phòng thí nghiệm phải có độ an toàn phù hợp về cường độ 2 Mẫu ở trong phòng thí nghiệm phải có độ an toàn về độ sụt 3 Lựa chọn kết cấu được phép thi công D/ Khi bê tông khối đổ có yêu cầu về độ chống thấm nước cần quan tâm giám sát nhất công đoạn nào? 1 Sử dụng đúng vật liệu, thành phần đã chọn trong phòng thí nghiệm, trộn kỹ, đổ và đầm bê tông từng lớp đúng quy phạm; xử lý tốt các mạch ngừng ; tăng cường bảo dưỡng độ ẩm cho bê tông 2 Sử dụng vật liệu sạch, cho thêm phụ gia chống thấm, đầm bê tông nhiều lần kết hợp với vỗ bên ngoài ván khuôn 3 Cho thêm một ít xi măng hoặc phụ gia chống thấm Câu 5 : A/ Điều kiện tối thiểu để định vị công trình trên mặt bằng: 1 Có một điểm biết trứơc toạ độ 2 Có 2 điểm biết trước toạ độ hoặc 1 điểm biết trước toạ độ và một hướng cho trước 3 Có 3 điểm biết trước toạ độ B/ Hãy lựa chọn những ý đúng trong giám sát công tác đo lún công trình 1 Khâu công việc quan trọng nhất là quá trình gắn các mốc lún vào công trình 2 Khâu quan trọng nhất là quá trình đo chênh cao giữa các mốc 21

22 lún 3 Khâu công việc quan trọng nhất là quá trình thi công đặt các mốc chuẩn 4 Số lượng mốc chuẩn là 2 mốc 5 Số lượng mốc chuẩn là 3 mốc 6 Vị trí mốc chuẩn nằm trong công trình 7 Vị trí mốc chuẩn nằm ngoài khu vực ảnh hưởng lún của công trình Câu 6 : Các tiêu chí cần kiểm tra trong hệ thống thông gió như dưới đây, những tiêu chí nào đúng : 1 Thử độ kín khít của ống dẫn khí 2 Độ sạch của ống trong hệ thống lạnh 3 Đo áp lực nước tại các điểm đầu chảy 4 Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt về mặt áp suất 5 Thổi bỏ tạp chất, thử kín khít,rút chân không,bơm môi chất lạnh và vận hành thử hệ thống lạnh 6 Nhiệt độ nước thải không quá 35oC ở đầu vào và 70oC ở đầu ra của máy lạnh khi thử hệ thống lạnh 7 Chạy thử toàn bộ hệ thống 8 Điều hoà trung tâm phải chạy thử không ít hơn 24 h. Câu 7 : A/ Mẫu bê tông kiểm tra ngoài hiện trường thường lấy theo kích thước nào nhất x 100 x x 150 xz x 200 x x 300 x x x

23 B/ Nguyªn t¾c chèng thêm 1 TÇng tçng, líp líp 2 Çm bª t«ng thët kü C/ Nªu iòu kiön îc gäi lµ bª t«ngkhèi lín 1 ChiÒu cao h > 2 m vµ c¹nh a min > 2 m 2 ChiÒu cao h > 1,5 m vµ c¹nh a min > 2,5 m 3 ChiÒu cao h > 1 m vµ c¹nh a min > 1 mðt Câu hỏi thi nhóm B2 Câu 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thi công nền móng là gì? 1 Điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn 2 Thời tiết lúc thi công 3 Công nghệ và thiết bị thi công 4 Định mức, đơn giá áp dụng cho thi công nền móng 5 Trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý và công nhân 6 Khoảng cách vị trí các hạng mục công trình trong tổng mặt bằng 7 Giá thành hạng mục công trình 8 Ghi chép đầy đủ, kịp thời và trung thực vì công trình móng là khuất Câu 2 : Những công tác cần chú ý để việc thi công nền móng tự nhiên bảo đảm chất lượng là gì? 1 Định vị móng trên mặt bằng 2 Đối chiếu và kiểm tra đất nền khi đào với tài liệu khảo sát 3 Trình tự đào và vận chuyển đất 4 Trình tự đổ đầm san đất khi vận chuyển ra khỏi hố móng 5 Tổ chức thoát nước mặt và nước ngầm 6 Chắn giữ thành hố móng, đảm bảo ổn định công trình chung quanh 7 Lấy mẫu thử và phương pháp bảo dưỡng bê tông 23

24 8 Xác định độ sâu và phạm vi gia cố móng 9 Xác định phương pháp gia cố móng( hoá học, bấc thấm vải địa kỹ thuật) 10 Sai số hình học và các trục của móng Câu 3 : A/ Độ sụt của bê tông tại vị trí đổ, khi dùng đầm máy với kết cấu BTCT có mật độ thép dày đặc mm mm B/ Đối với các kết cấu đổ bằng bê tông bơm mm mm C/ Khi trọng lượng trên một đơn vị chiều dài của 2 thanh thép tròn trơn, có gờ bằng nhau thì đường kính danh nghĩa của chúng thế nào 1 Bằng nhau 2 Khác nhau D/ Khi thi công dầm BTCT chiều cao lớn ( h mm) thường xảy ra những vết nứt thẳng đứng ở hai bên mặt dầm, hãy tìm nguyên nhân 1 Do thiết kế thiếu thép cấu tạo 2 Do co ngót bê tông 3 Do lún cây chống cốp pha Câu 4 : A/ Loại thép CCT38 thể hiện những đặc điểm gì 1 Theo TCVN thép cácbon thoả mãn yêu cầu cơ học và thành phần hoá học có giới hạn bền chịu kéo nhỏ nhất là 38 dan/mm2, nhóm lặng 2 Theo TCVN thép cácbon thoả mãn yêu cầu cơ học và thành phần hoá học có giới hạn chảy là 38 dan/mm2 24

25 3 Theo TCVN thép cácbon thoả mãn yêu cầu cơ học có hàm lượng cácbon trong hỗn hợp là 0,38 % B/ Sắp xếp các loại thép sau đây theo 3 nhóm tương đương về độ bền và về phạm vi áp dụng Theo TCVN : CT38, CT42.09Mn2Si Theo ASTM : A36,A52, A572 Theo JIS : SM490, SS400 Nhóm 1 : Cường độ thường Nhóm 2 : Cường độ khá cao Nhóm 3 : Cường độ cao C/ Nhà tiền chế và nhà thép truyền thống khác nhau ở những đặc điểm cơ bản nào? 1 Sử dụng chủ yếu là thép cường độ cao, cấu kiện đặc mảnh, tiết diện linh hoạt, tính toán phức tạp và chưa phổ biến trong TCVN 2 Liên kết các cấu kiện dùng bu lông là chủ yếu, xây lắp nhanh, giá rẻ 3 Cả hai nội dung trên đều đúng Câu 5 : A/ Mục tiêu cần đạt khi giám sát trộn hỗn hợp bê tông là gì? 1 Sử dụng đúng vật liệu và thành phần bê tông đã thí nghiệm 2 Trạm bê tông trộn đúng cấp phối do phòng thí nghiệm lập 3 Sử dụng đúng vật liệu đã lấy mẫu thí nghiệm 25

26 B/ Các chỉ tiêu cần quan tâm khi chấp nhận chứng chỉ cốt thép bê tông là gì? 1 Giới hạn chảy, giới hạn bền, độ dãn dài, đường kính uốn và góc uốn 2 Loại, đường kính, giới hạn chảy 3 Loại, đường kính, giới hạn chảy, giới hạn bền, độ dãn dài, đường kính uốn và góc uốn, tính hàn ( khi có mối hàn) C/ Nếu thiết kế không chỉ định tiêu chuẩn vật liệu liên quan thì sử dụng tiêu chuẩn vật liệu nào làm căn cứ giám sát 1 Thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia nào thì lấy tiêu chuẩn vật liệu liên quan của quốc gia đó làm căn cứ 2 Lấy tiêu chuẩn quốc gia có mức chất lượng cao nhất để giám sát 3 Công trình xây dựng ở Việt Nam thì lấy tiêu chuẩn vật liệu của Việt Nam làm căn cứ D/ Mẫu bê tông tình trụ DxH 150 x 300 mm có cường độ cao hay thấp hơn so với mẫu bê tông hình lập phương150 x 150 x 150 mm nếu được đúc cùng một mẻ với hỗn hợp bê tông? 1 Bằng nhau 2 Cao hơn 3 Thấp hơn Câu 6: Lưới dây điện A/ Hãy đề xuất các tiêu chí để kiểm tra chất lượng mạng lưới dây điện 1 Đối chiếu vật liệu điện sử dụng cho từng nơi, từng lộ so thực tế với bản vẽ 26

27 2 Bên lắp đặt phải chịu trách nhiệm về vận hành, không cần chi li trong kiểm tra từng thứ vật liệu điện 3 Bên thiết kế đã qui định các tiêu chí dây dẫn theo tính toán, không cần đối chiếu giữa phụ tải bên dưới với tiết diện dây 4 Cần kiểm tra từng trang thiết bị đến từng phụ tải 5 Chỉ cần nghiệm thu khâu sau cùng Cấp nước đô thị 1 Giếng thu nước 2 Máy bơm nước thô 3 Bể tiếp xúc 4 Bể lắng, bể lọc và bể chứa 5 Trạm bơm 6 Hệ ống phân phối 7 Vòi phun Câu 7 : A/ Các yêu cẩu cần chống khi thiết kế điện theo IEC Chống điện giật 2 Chống các tác động nhiệt 3 Chống quá dòng 4 Chống sét 5 Chống rò điện 6 Chống nhiễu loạn điện áp B/ Nội dung chính cần kiểm tra trong công việc thi công Móng máy 1 Kiểm tra kích thước hình học và chân bu lông 2 Kiểm tra chất lượng bê tông khi sắp đổ vào móng máy 27

28 3 Kiểm tra việc đầm bê tông 4 Kiểm tra kích thước hố đào 5 Kiểm tra mực nước ngầm và vách hố đào 6 Kiểm tra vị trí bu lông Câu 8 : Hãy điền vào các con số tương ứng cần nhớ trong ISO Số lượng các yếu tố chất lượng của các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO9002, ISO9003 ( phiên bản 1987 và 1994) 2 Số nhóm yếu tố chất lượng của tiêu chuẩn ISO Số lượng quy trình bắt buộc của hệ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001: Số cấp văn bản của hệ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation X y dùng c c c«ng tr nh thñy lîi, thñy iön ë viöt nam Nh ng vên Ò èi mæt PGS. TS. Phạm Văn Quốc Bộ môn Thủy công, Khoa Công trình, Đại học Thủy lợi Hµ Néi 2013 1 H HáNG, Sù Cè MéT Sè C NG TR NH THñY LîI

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN

Microsoft Word - TCVN Lời nói đầu TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9361:2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Foundation works - Check and acceptance TCVN 9361:2012 được chuyển đổi từ TCXD 79:1980 theo quy định tại khoản

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

QUY TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHOAN ĐCCT (Ban hành theo QĐ số 292 /QĐ-QLKT ngày 05 tháng 07 năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định và Địa

QUY TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHOAN ĐCCT (Ban hành theo QĐ số 292 /QĐ-QLKT ngày 05 tháng 07 năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định và Địa QUY TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHOAN ĐCCT (Ban hành theo QĐ số 292 /QĐ-QLKT ngày 05 tháng 07 năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định và Địa kỹ thuật) Phần I: Quy định chung CHƯƠNG I: NHỮNG QUY

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

H­íng dÉn chung

H­íng dÉn chung TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A Xuất bản lần 1 ÁO ĐƢỜNG MỀM XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA NỀN ĐẤT VÀ CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƢỜNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SỬ DỤNG TẤM ÉP CỨNG Flexible Pavement - Determination of

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH Địa chất động lực công trình nghiên cứu và vạch ra: Qui luật phân bố các quá trình và hiện tượng địa chất khác nhau; chủ

ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH Địa chất động lực công trình nghiên cứu và vạch ra: Qui luật phân bố các quá trình và hiện tượng địa chất khác nhau; chủ ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH Địa chất động lực công trình nghiên cứu và vạch ra: Qui luật phân bố các quá trình và hiện tượng địa chất khác nhau; chủ yếu là ngoại sinh và một số là nội sinh xảy ra trên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Bài 4 XÂY DỰNG THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC NẮP CỐ ĐỊNH

Bài 4  XÂY DỰNG THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC NẮP CỐ ĐỊNH Bài 4 XÂY DỰNG THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC NẮP CỐ ĐỊNH Dự án Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt nam 2007 2011 Cục Chăn nuôi - Tổ chức Phát triển Hà Lan - SNV 1 Mục tiêu giảng dạy Cần làm học

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] qcvn bgtvt

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] qcvn bgtvt QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 22:2010/BGTVT VỀ CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ XẾP DỠ National technical regulation on construction and survey of lifting appliances 1. Quy định chung 1.1.

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TXD CẨM NANG XÂY NHÀ Dành cho người xây nhà 1 P a g e

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TXD CẨM NANG XÂY NHÀ Dành cho người xây nhà 1 P a g e CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TXD CẨM NANG XÂY NHÀ Dành cho người xây nhà 1 P a g e Mục lục PHẦN 1: XÂY NHÀ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU... 4 1. Quy trình làm nhà... 4 2 P a g e Quy trình 6 bước tạo nên một ngôi nhà... 4 Bước

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxd

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxd 1. Quy định chung TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 190:1996 MÓNG CỌC THIẾT DIỆN NHỎ - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Minipile foundation - Standard for constrution, check and acceptance 1.1. Định nghĩa:

Chi tiết hơn

KỸ THUẬT CƠ BẢN LÁI Ô TÔ

KỸ THUẬT CƠ BẢN LÁI Ô TÔ GIÁO TRÌNH : KỸ THUẬT LÁI XE CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ, TÁC DỤNG CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU TRONG BUỒNG LÁI XE ÔTÔ 1.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU TRONG BUỒNG LÁI ÔTÔ Trong buồng lái ôtô có bố trí nhiều bộ phận

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] qcvn bct

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] qcvn bct QCVN 01:2016/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT CỐ ĐỊNH BẰNG KIM LOẠI National technical safety regulation of metallic rigid gas pipelines Lời nói đầu QCVN 01: 2016/BCT do

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - TCVN9385_2012 Ch?ng s\351t cho c\364ng tr\354nh x\342y d?ng - Hu?ng d?n thi?t k?, ki?m tra v\340 b?o tr\354 h? th?ng)

(Microsoft Word - TCVN9385_2012 Ch?ng s\351t cho c\364ng tr\354nh x\342y d?ng - Hu?ng d?n thi?t k?, ki?m tra v\340 b?o tr\354 h? th?ng) 9385 : 2012 BS 6651:1999 Xuất bản lần 1 CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG Protection of structures against lightning - Guide for design, inspection and

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS69N48EU Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm máy rửa bát mang thương hiệu nổi tiếng BOSCH, hi vọng sản ph

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS69N48EU Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm máy rửa bát mang thương hiệu nổi tiếng BOSCH, hi vọng sản ph HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS69N48EU Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm máy rửa bát mang thương hiệu nổi tiếng BOSCH, hi vọng sản phẩm sẽ đem đến cho khách hàng sự yên tâm và hài lòng.

Chi tiết hơn

GVHD: NGUYỄN THỊ HIỀN CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN CÁ Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1

GVHD: NGUYỄN THỊ HIỀN CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN CÁ Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1 Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1 MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU... 3 1. Chất dinh dưỡng trong cá... 3 1.1 Nước... 3 1.2 Protein... 3 1.3 Mỡ... 3 1.4 Vitamin... 3 1.5 Khoáng chất... 3 2. Lợi ích của việc sử

Chi tiết hơn

Tài liệu hướng dẫn công tác an toàn lao động Shared by by HSEVIET.COM TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Điều 56 và các điều liên quan 29, 39, 61 của Hiến pháp nướ

Tài liệu hướng dẫn công tác an toàn lao động Shared by by HSEVIET.COM TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Điều 56 và các điều liên quan 29, 39, 61 của Hiến pháp nướ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Điều 56 và các điều liên quan 29, 39, 61 của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; 2. Bộ Luật lao động. 3. Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 4. Luật Bảo vệ môi trường

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Bài Giả

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Bài Giả ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Bài Giảng Giám Sát Thi Công Đường Bộ Giảng viên trình bày:

Chi tiết hơn

Tài liệu sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật Điều dưỡng BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG NHIỄM TRÙNG SƠ SINH I. ĐỊNH NGHĨA: Nhiễm trùng sơ sinh (NTSS) là

Tài liệu sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật Điều dưỡng BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG NHIỄM TRÙNG SƠ SINH I. ĐỊNH NGHĨA: Nhiễm trùng sơ sinh (NTSS) là Tài liệu sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật Điều dưỡng BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG NHIỄM TRÙNG SƠ SINH I. ĐỊNH NGHĨA: Nhiễm trùng sơ sinh (NTSS) là các bệnh nhiễm trùng xảy ra từ lúc mới sinh đến 28

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN Moc noi do dam

Microsoft Word - TCVN Moc noi do dam MỤC LỤC Lời nói đầu...5 1 Phạm vi áp dụng... 7 2 Tài liệu viện dẫn... 7 3 Thuật ngữ và định nghĩa... 7 4 Yêu cầu kỹ thuật... 7 4.1 Yêu cầu chung... 7 4.2 Yêu cầu kỹ thuật của móc nối và khung đuôi móc

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thiet ke XD be tu hoai.doc

Microsoft Word - Thiet ke XD be tu hoai.doc 1. Giới thiệu Thiết kế, xây dựng và sử dụng bể tự hoại Bể tự hoại đầu tiên xuất hiện ở Pháp vào năm 1860, do kỹ sư Fosse Mouras phát minh ra. Cho đến nay, loại công trình xử lý nước thải tại chỗ này đã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Sach TTNT A4_P2.doc

Microsoft Word - Sach TTNT A4_P2.doc PGS.TS. Đinh Văn Cải, ThS. Nguyễn Ngọc Tấn TRUYỀN TINH NHÂN TẠO CHO BÒ Nhà xuất bản Nông nghiệp Năm 2007 - Tiếp cận và cầm cột bò cẩn thận trong giá phối tinh. Kiểm tra âm đạo, tử cung để chắc bò không

Chi tiết hơn

quy phạm trang bị điện chương ii.4

quy phạm trang bị điện chương ii.4 Chương II.4 ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV Phạm vi áp dụng và định nghĩa II.4.1. Chương này áp dụng cho đường dây tải điện trên không (ĐDK) điện áp đến 1kV dùng dây trần, dây bọc cách điện

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ÔN VĂN HUY NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH CỦA BỜ SÔNG THẠCH HÃN QUẢNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ Chuyên ngành: Xây

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ÔN VĂN HUY NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH CỦA BỜ SÔNG THẠCH HÃN QUẢNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ Chuyên ngành: Xây BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ÔN VĂN HUY NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH CỦA BỜ SÔNG THẠCH HÃN QUẢNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy Mã số : 60.58.40 TÓM TẮT LUẬN

Chi tiết hơn

untitled

untitled NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG THIẾT KẾ CẤU TẠO KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG NGHIỆP THIẾT KẾ CẤU TẠO KIẾN TRÚC KẾT CẤU CHỊU LỰC 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 YÊU CẦU CHUNG THIẾT KẾ CẤU TẠO NHÀ CÔNG NGHIỆP Thiết kế cấu tạo kiến trúc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan 8H

Microsoft Word - Phan 8H Phần 8H, Chương 1 II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT PHẦN 8H SÀ LAN CHUYÊN DÙNG CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Quy định chung 1.1.1 Phạm vi áp dụng 1 Quy định trong Phần này áp dụng cho vật liệu, hàn, tính ổn định, kết

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

CUỘC THI QUỐC GIA LÁI XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU LẦN THỨ 31

CUỘC THI QUỐC GIA LÁI XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU LẦN THỨ 31 CUỘC THI LÁI XE SINH THÁI - TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU Honda 2015 NĂM THỨ 6 TẠI VIỆT NAM QUY ĐỊNH CUỘC THI Thời gian: 11/4/2015 (Thứ bảy) Chạy thử 12/4/2015 (Chủ nhật) Thi đấu chính thức Địa điểm (dự kiến):

Chi tiết hơn

Microsoft Word

Microsoft Word Phòng cháy chữa cháy Hệ thống Sprinkler tự động Yêu cầu thiết kế và lắp đặt Fire protection Automatic sprinkler systems Design and installation requirements LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7336:2003 do Ban kỹ thuật tiêu

Chi tiết hơn

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 10798:2015 Xuất bản lần 1 TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG Precast reinforced c

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 10798:2015 Xuất bản lần 1 TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG Precast reinforced c TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 10798:2015 Xuất bản lần 1 TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG Precast reinforced concrete slabs for canal-slope and pavement HÀ NỘI 2015

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GT modun 03 - SX thuc an hon hop chan nuoi

Microsoft Word - GT modun 03 - SX thuc an hon hop chan nuoi 1 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN CHUẨN BỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN SẢN XUẤT MÃ SỐ: MĐ 03 NGHỀ: SẢN XUẤT THỨC ĂN HỖN HỢP CHĂN NUÔI Trình độ: Sơ cấp nghề Hà Nội, Năm 2011 2

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Chuong3.Tong quan CTN_TNR.doc

Microsoft Word - Chuong3.Tong quan CTN_TNR.doc 3-1 Chương 3.Tổng quan về các phương pháp, công nghệ thi công xây dựng công trình ngầm 3.1 Khái quát Với nhu cầu xây dựng công trình ngầm nói chung và công trình ngầm thành phố nói riêng ngày càng nhiều,

Chi tiết hơn

Microsoft Word _QD-BCT.doc

Microsoft Word _QD-BCT.doc BỘ CÔNG THƯƠNG Số: 6061/Qð-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ðịnh Về việc công bố ðịnh mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác

Chi tiết hơn

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý tự nhiên Bài: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh th

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý tự nhiên Bài: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh th Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý tự nhiên Bài: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ Câu 1. Lãnh thổ nước ta trải dài: A. Trên 12º vĩ. B. Gần 15º vĩ. C. Gần 17º vĩ. D. Gần 18º vĩ. Câu 2. Nội thuỷ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SINH 1_SINH 1_132.doc

Microsoft Word - SINH 1_SINH 1_132.doc TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 1 NĂM 2016 MÔN SINH HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 132 Câu 1: Cơ sở tính quy luật của hiện tượng di truyền các tính trạng

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded stee

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded stee TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded steel mesh for the reinforcement of concrete - Standard

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 2 QD BKHCN (K)

Microsoft Word - 2 QD BKHCN (K) BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC (Kèm theo

Chi tiết hơn

NHÀ THƠ HỮU LOAN, LẦN GẶP MẶT Cung Tích Biền Sau tháng Tư 1975, tôi có dịp gặp gỡ các văn nghệ sĩ từ miền Bắc vào Nam. Những cuộc gặp lẫn gỡ này, cái

NHÀ THƠ HỮU LOAN, LẦN GẶP MẶT Cung Tích Biền Sau tháng Tư 1975, tôi có dịp gặp gỡ các văn nghệ sĩ từ miền Bắc vào Nam. Những cuộc gặp lẫn gỡ này, cái NHÀ THƠ HỮU LOAN, LẦN GẶP MẶT Cung Tích Biền Sau tháng Tư 1975, tôi có dịp gặp gỡ các văn nghệ sĩ từ miền Bắc vào Nam. Những cuộc gặp lẫn gỡ này, cái đinh đóng vô đầu, vui ít buồn nhiều. Vui, là gặp được

Chi tiết hơn

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Định mức dự toán xây dựng công trình Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức dự t

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Định mức dự toán xây dựng công trình Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức dự t THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Định mức dự toán xây dựng công trình Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức về

Chi tiết hơn

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thi công lắp ráp hệ trục- máy chính Tàu hàn

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thi công lắp ráp hệ trục- máy chính Tàu hàn PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thi công lắp ráp hệ trục- máy chính Tàu hàng 4000-5000T Tàu hàng cỡ nhỏ 4000T- 5000T ngày nay

Chi tiết hơn

Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 218 Chương 5: Bản mặt cầu Hệ dầm mặt cầu Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặ

Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 218 Chương 5: Bản mặt cầu Hệ dầm mặt cầu Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặ Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 18 Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặt cầu và hệ mặt cầu theo tiêu chuẩn hiện hành TCN 7-05 5.1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Người học

Chi tiết hơn

bé x©y dùng céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam

bé x©y dùng céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam TCXDVN TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM Biên soạn lần1 HỆ THỐNG CẤP KHÍ ĐỐT TRUNG TÂM TRONG NHÀ Ở - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Gas supply - Internal system in domestic- Design standard HÀ NỘI 2006 Lời nói đầu TCXDVN:

Chi tiết hơn

TỔNG HỢP, SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN BỞI NGUYỄN TRƯỜNG THÁI TỔNG HỢP 1090 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 THEO BÀI BÀI 2. VỊ T

TỔNG HỢP, SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN BỞI NGUYỄN TRƯỜNG THÁI   TỔNG HỢP 1090 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 THEO BÀI BÀI 2. VỊ T TỔNG HỢP 1090 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 THEO BÀI BÀI 2. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ Câu 1. Khung hệ tọa độ địa lí của nước ta có điểm cực Bắc ở vĩ độ: A. 23 23'B. B. 23 24'B. C. 23 25'B D. 23 26'B

Chi tiết hơn

Phong thủy thực dụng

Phong thủy thực dụng Stephanie Roberts PHONG THỦY THỰC DỤNG Bản quyền tiếng Việt Công ty Sách Alpha NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI Dự án 1.000.000 ebook cho thiết bị di động Phát hành ebook: http://www.taisachhay.com Tạo ebook:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN18_2011_BGTVT_ doc

Microsoft Word - QCVN18_2011_BGTVT_ doc QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 18:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU TOA XE KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI National technical regulation on acceptance test of newly

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GT modun 04 - Nhan dan ong

Microsoft Word - GT modun 04 - Nhan dan ong BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN NHÂN ĐÀN ONG MÃ SỐ: 04 NGHỀ: NUÔI ONG MẬT Trình độ: Sơ cấp nghề Hà nội: 2012 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN: Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Nguồn (Aug 27,2008) : Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm

Nguồn (Aug 27,2008) :   Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm Nguồn (Aug 27,2008) : http://phamtinanninh.com/?p=239 Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm từ ngày miền Nam thất thủ) Phạm Tín An Ninh. Những

Chi tiết hơn

HỒI I:

HỒI I: MỞ ĐẦU TÓM LƯỢC CỐT TRUYỆN XÁC CHẾT LOẠN GIANG HỒ Tiêu Lĩnh Vu, con một vị quan hồi hưu mắc phải tuyệt chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, đáng lẽ chỉ sống đến hai mươi tuổi là cùng. Phụ thân chàng đi chơi thuyền

Chi tiết hơn

INSTRUCTION MANUAL AQR-IFG50D

INSTRUCTION MANUAL AQR-IFG50D Update: 8 AUG 205 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Tủ lạnh AQR-IFG50D MỤC LỤC TRANG VỊ TRÍ ĐẶT TỦ LẠNH...2 CHỨC NĂNG... 3 Nơi trữ thực phẩm... 3 Cách sử dụng màn hình cảm ứng... 4 Tên gọi của các đèn, các phím điều khiển

Chi tiết hơn

BÃy gi© Di L¥c BÒ Tát nói v§i ThiŒn Tài r¢ng :

BÃy gi© Di L¥c BÒ Tát nói v§i ThiŒn Tài r¢ng : An Lạc Tập Thích Đạo Xước soạn Thích Nhất Chân dịch Bộ An Lạc Tập này trọn một bộ gồm 12 đại môn, môn nào cũng đều trích dẫn các Kinh và Luận ra để chứng minh, nhằm khuyến khích người học tin tưởng mà

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

2 CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016

2 CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016 2 CÔNG BÁO/Số 1275 + 1276/Ngày 28-12-2016 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám

Chi tiết hơn

Inbooklet-Vn-FINAL-Oct9.pub

Inbooklet-Vn-FINAL-Oct9.pub TỔ CHỨC CARE QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM SỔ TAY PHÒNG NGỪA GIẢM NHẸ ẢNH HƯỞNG CỦA LŨ VÀ BÃO DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG Trang 32 Trang Tài liệu tham khảo Giới Thiệu Về Phòng Ngừa Thảm Họa. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Nxb

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê Author : Ngân Bình Lê Minh Khuê thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Những tác phẩm đầu tay của chị ra mắt

Chi tiết hơn

THƯ MỤC TẠP CHÍ XÂY DỰNG SỐ 3 NĂM 2018 Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Xây dựng số 3 năm Một số vấn đề về

THƯ MỤC TẠP CHÍ XÂY DỰNG SỐ 3 NĂM 2018 Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Xây dựng số 3 năm Một số vấn đề về THƯ MỤC TẠP CHÍ XÂY DỰNG SỐ 3 NĂM 2018 Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Xây dựng số 3 năm 2018. 1. Một số vấn đề về quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 25-AI CA.docx

Microsoft Word - 25-AI CA.docx 1 Thành Hoang Phế (Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ) 1 Kìa thành phố một thời đông người nhộn nhịp, Nay thưa người đơn chiếc đìu hiu! Kìa nàng vốn đại đô các nước, Giờ trở thành góa phụ cô đơn! Kìa nàng vốn nữ hoàng

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ I. PHẦN LÝ THUYẾT: (2,0 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Tìm những yếu tố nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng của chúng: Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca

Chi tiết hơn

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 220/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 220/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010 BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 220/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY,

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

TÌM NƯỚC

TÌM NƯỚC Nước Cội Nguồn Của Sự Sống 346 TÌM NƯỚC TRONG HOANG DÃ Nước là nhu cầu số một và cũng là chìa khoá của sự sống và sự mưu sinh nơi hoang dã. Cơ thể của chúng ta chứa 75% nước, nhưng cũng dễ mất nước qua

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc Buổi chiều ở thị trấn Sơn Pha Buổi chiều ở thị trấn Sơng Pha Phạm Thành Châu Mưa càng lúc càng nặng hạt. Thị trấn Sơng Pha với hai dãy phố trên quốc lộ 20 như chìm ngập trong mưa. Người đàn ông lom khom

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Mục lục Trang Các lưu ý an toàn Tên của từng bộ phận Các điểm chính khi giặt Hướng dẫn các chức năng của bảng điều khiển 6 Sách hướng dẫn vận hà

Mục lục Trang Các lưu ý an toàn Tên của từng bộ phận Các điểm chính khi giặt Hướng dẫn các chức năng của bảng điều khiển 6 Sách hướng dẫn vận hà Mục lục Trang Các lưu ý an toàn Tên của từng bộ phận Các điểm chính khi giặt 2 4 5 Hướng dẫn các chức năng của bảng điều khiển 6 Sách hướng dẫn vận hành Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi. Hướng

Chi tiết hơn

TCVN TIÊU CHUẨN Q UỐC GIA TCVN 9411 : 2012 Xuất bản lần 1 NHÀ Ở LIÊN KẾ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Row houses - Design standards HÀ NỘI

TCVN TIÊU CHUẨN Q UỐC GIA TCVN 9411 : 2012 Xuất bản lần 1 NHÀ Ở LIÊN KẾ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Row houses - Design standards HÀ NỘI TCVN TIÊU CHUẨN Q UỐC GIA Xuất bản lần 1 NHÀ Ở LIÊN KẾ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Row houses - Design standards HÀ NỘI - 2012 2 TCVN 9411: 2012 Mục lục Lời nói đầu... 4 1 Phạm vi áp dụng... 5 2 Tài liệu viện

Chi tiết hơn

II CÁC VUA 1:1 1 II CÁC VUA 1:8 II Các Vua Ê-li và vua A-cha-xia 1 Sau khi vua A-háp qua đời thì Mô-áp tách ra khỏi quyền thống trị của Ít-ra-en. 2 A-

II CÁC VUA 1:1 1 II CÁC VUA 1:8 II Các Vua Ê-li và vua A-cha-xia 1 Sau khi vua A-háp qua đời thì Mô-áp tách ra khỏi quyền thống trị của Ít-ra-en. 2 A- II CÁC VUA 1:1 1 II CÁC VUA 1:8 II Các Vua Ê-li và vua A-cha-xia 1 Sau khi vua A-háp qua đời thì Mô-áp tách ra khỏi quyền thống trị của Ít-ra-en. 2 A-cha-xia té qua các chấn song của phòng trên gác ở Xa-ma-ri

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn: NGỮ VĂN Thời gian làm bài 120 phút I. PHẦN LÝ TH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn: NGỮ VĂN Thời gian làm bài 120 phút I. PHẦN LÝ TH CẦN THƠ I. PHẦN LÝ THUYẾT: (2,0 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Tìm những yếu tố nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng của chúng: Câu 2: (0,5 điểm) Ta làm con chim hót Ta làm một cành

Chi tiết hơn

Kỹ thuật nuôi lươn Kỹ thuật nuôi lươn Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn Kỹ thuật nuôi lươn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình n

Kỹ thuật nuôi lươn Kỹ thuật nuôi lươn Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn Kỹ thuật nuôi lươn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình n Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình nuôi trong bể có đất. Mô hình đó giống với điều kiện tự nhiên. Nhưng tới nay, cách nuôi đó chỉ thích hợp với

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn