DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S"

Bản ghi

1 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản Số điện thoại Giá trị quà tặng (VND) 1 NGUYEN VAN SON xxx xxx 10,000,000 2 HOANG TRONG QUAN xxx xxx 2,000,000 3 DO HOANG NGA xxx xxx 2,000,000 4 HOANG THU HA xxx xxx 2,000,000 5 TRAN VAN TUYEN xxx xxx 1,000,000 6 DAO ANH TUAN xxx xxx 1,000,000 7 PHAM TUAN ANH 22189xxx xxx 1,000,000 8 NGUYEN CAO SON xxx xxx 1,000,000 9 DO THI THU HUYEN 562xxx xxx 1,000, TRUONG MAI LONG 68939xxx xxx 1,000, NGUYEN THI THUY TRANG xxx xxx 1,000, DO TU LINH xxx xxx 1,000, TRAN VAN THUYEN xxx xxx 500, TRAN THI TRANG 74446xxx xxx 500, TRAN NGUYEN NHAT KHANH 88634xxx xxx 500, VU VIET THANH 59635xxx xxx 500, PHAN THI NHAN xxx xxx 100, LE HONG LAN 53703xxx xxx 100, VAN HONG HANH 82227xxx xxx 100, CAO VIET CUONG 96295xxx xxx 100, LE THI THUY 91028xxx xxx 100, DOAN THI NGOC DIEP xxx xxx 100, NGUYEN THI THANH NGAN 86313xxx xxx 100, NGUYEN MANH CUONG xxx xxx 100, HUYNH THI THANH HOA 1129xxx xxx 100, NGUYEN NGOC TOAI 85305xxx xxx 100, PHAN MINH HOANG 86283xxx xxx 100,000

2 28 HA MINH HAO xxx xxx 100, DUONG THI LUYEN xxx xxx 100, NGUYEN THANH HA xxx xxx 100, NGUYEN THI DIEM THANH xxx xxx 100, TRAN LU THAO NGUYEN xxx xxx 100, CHU HOANG VINH 32511xxx xxx 100, DAO THI THANH NGA xxx xxx 100, HOANG THU HUONG 89320xxx xxx 100, DO THI BICH THUY xxx xxx 100, HOANG THI THU TRANG xxx xxx 100, DO TIEN MANH 91190xxx xxx 100, PHAM HUU SON 69604xxx xxx 100, DINH HUYEN DIEU 75058xxx xxx 100, NGUYEN HONG QUAN xxx xxx 100, LE QUYNH ANH xxx xxx 100, HO THI NHU HA 50162xxx xxx 100, TRAN QUANG TUAN 82559xxx xxx 100, DANG THI NGOC HAN 91161xxx xxx 100, NGUYEN MINH BAO 10878xxx xxx 100, PHAM DUY NINH 56214xxx xxx 100, NGUYEN THI MAI PHUONG xxx xxx 100, NGUYEN THI HAI YEN 55931xxx xxx 100, LUONG ANH TUAN xxx xxx 100, DANG DINH TOAN xxx xxx 100, DO THU PHUONG 19576xxx xxx 100, PHAN BAO XUAN xxx xxx 100, TRAN HONG VU 73150xxx xxx 100, LE THI THANH TUYEN xxx xxx 100, PHAM THI DIEM 58857xxx xxx 100, NGUYEN XUAN HUONG 88594xxx xxx 100, TRAN HOA DIEU TRINH 208xxx xxx 100, LE VAN ANH 56464xxx xxx 100, TA VAN THUAN xxx xxx 100, NGHIEM XUAN DAT 37388xxx xxx 100, THAI THI UT xxx xxx 100, NGUYEN THI THANG 50973xxx xxx 100, NGUYEN HOAI SON 56493xxx xxx 100, BUI VAN SON 56243xxx xxx 100,000

3 66 LE DUC HOAN 71263xxx xxx 100, TRAN THI SONG THUONG 92052xxx xxx 100, TRAN THI HUONG 76652xxx xxx 100, PHAM THI THAO 85497xxx xxx 100, PHAM NGOC PHUONG xxx xxx 100, BUI THI KIEU ANH xxx xxx 100, NGUYEN THI HUE xxx xxx 100, TRAN THI MINH NGUYET xxx xxx 100, PHAM THI DIU xxx xxx 100, NGUYEN THAO HIEN 39087xxx xxx 100, NGUYEN HOANG ANH VU 82097xxx xxx 100, DAO HOANG TUAN xxx xxx 100, NGO NGOC QUAN 89588xxx xxx 100, LO THI TUYEN 85227xxx xxx 100, LE VAN TRUONG xxx xxx 100, PHUNG QUOC CHIEN 56717xxx xxx 100, NGUYEN KHANH DUY xxx xxx 100, DOAN THI DIEU LINH xxx xxx 100, NGUYEN NGOC PHUONG ANH xxx xxx 100, NGUYEN THI HOAI 69645xxx xxx 100, HUYNH THI HUONG GIANG 53799xxx xxx 100, DO CHI LAM SON 53052xxx xxx 100, TRAN THI TUYET THANH 46985xxx xxx 100, PHAN THI NGUYET LINH 43096xxx xxx 100, DO THI THUY xxx xxx 100, NGUYEN NHU QUYNH xxx xxx 100, NGUYEN THI LY LY xxx xxx 100, NGUYEN THI MAI LAN 56620xxx xxx 100, LE DINH TIEN 9866xxx xxx 100, NGUYEN THI VAN TRANG xxx xxx 100, PHAM ANH THUAN xxx xxx 100, HUYNH THI NGOC TRINH 85002xxx xxx 100, LE HUONG LY xxx xxx 100, DUONG HUONG THUY xxx xxx 100, TRAN THI PHIEN NHI 62893xxx xxx 100, NGUYEN DINH THINH 68444xxx xxx 100, DAO TRONG HIEP xxx xxx 100, MAI HUU NAM 83822xxx xxx 100,000

4 104 TRAN DUC THAI xxx xxx 100, NGO NGOC QUAN 89588xxx xxx 100, NGUYEN THI THOA xxx xxx 100, NGUYEN THANH HUNG xxx xxx 100, NGUYEN THI VAN xxx xxx 100, NGUYEN QUANG VINH 68773xxx xxx 100, DANG PHUONG THUY 62827xxx xxx 100, NGUYEN THANH VINH 55962xxx xxx 100, VU DUC CUONG 61637xxx xxx 100, NGUYEN TO BAO KHANH 66871xxx xxx 100, PHAN MINH THE 96436xxx xxx 100, NGUYEN VAN DONG xxx xxx 100, NGUYEN DUC HIEU xxx xxx 100, LE KIM TUAN 40378xxx xxx 100, DUONG THI AN xxx xxx 100, BUI DANH THU 67710xxx xxx 100,000 NGUYEN HOANG ANH xxx xxx 100,000 QUAN 121 NGUYEN TRUONG THANH 80282xxx xxx 100, VU TRANG DAI 80148xxx xxx 100, VUONG NGUYET ANH xxx xxx 100, NGUYEN THI DONG xxx xxx 100, VU THI THUY LINH 89275xxx xxx 100,000 HUYNH CHAU PHUONG xxx xxx 100,000 THAO 127 NGUYEN THI THU HOA xxx xxx 100, HUYNH VU THANH TU xxx xxx 100, BUI QUOC HUY xxx xxx 100, TRUONG QUOC HUY xxx xxx 100, LE THUY HIEN xxx xxx 100, NGUYEN THI HIEN 99998xxx xxx 100, VU VAN HAU 65715xxx xxx 100, NGUYEN QUYNH ANH xxx xxx 100, NGUYEN KIM NHUNG xxx xxx 100, LE THI NGOC KHUYEN 94074xxx xxx 100, VU THUY MINH THUY xxx xxx 100, PHAM THI THANH THUY xxx xxx 100, NGUYEN VAN DUAN xxx xxx 100, NGUYEN TRUNG NGHIA 68088xxx xxx 100,000

5 141 HOANG THI THUY HANG xxx xxx 100, TRAN THUY DUONG xxx xxx 100, NGUYEN DUY QUANG 72508xxx xxx 100, TRAN NGOC THUY xxx xxx 100, KHA MAI SUONG 27885xxx xxx 100, HA TRUNG AN 80872xxx xxx 100, TRUONG HUU TUNG xxx xxx 100, NGUYEN DUY CHIEN xxx xxx 100, NGUYEN MANH CUONG 94917xxx xxx 100, NGUYEN DUC MANH xxx xxx 100, NGUYEN THI THUY 87812xxx xxx 100, HOANG DUC AN 76068xxx xxx 100, NGUYEN THI THU THUY xxx xxx 100, NGUYEN NGOC LONG 61736xxx xxx 100, BUI DUC HANH xxx xxx 100, LE THI NGOC BICH 87274xxx xxx 100, HOANG NGOC DUNG 1836xxx xxx 50, Vu Hong Phong xxx xxx 50, DAO QUANG DUY 76455xxx xxx 50, Nguyen Thi Hong Trang xxx xxx 50, NGO THI MY NHUNG 88967xxx xxx 50, PHAN THANH HA 56277xxx xxx 50, Nguyen Thi Thu Thuy xxx xxx 50, Nguyen Thi Hong Trang xxx xxx 50, NGUYEN VAN DUC xxx xxx 50, NGUYEN THI KHANH LY 56412xxx xxx 50, Hoang Thu Van xxx xxx 50, NGUYEN PHUC TUAN 76284xxx xxx 50, NGUYEN THU THANH xxx xxx 50, HUYNH THI HUONG GIANG 53799xxx xxx 50, Dang Minh Chien xxx xxx 50, HOANG XUAN PHUONG xxx xxx 50, LY NGHIA THANH TAM 53883xxx xxx 50, DINH QUOC CUONG 62089xxx xxx 50, NGUYEN THI MY CHI xxx xxx 50, NGUYEN VAN TOI xxx xxx 50, NGUYEN VIET CUONG xxx xxx 50, BUI DUC DUNG xxx xxx 50,000

6 179 NGUYEN THI HONG PHUC 89527xxx xxx 50, LE PHUONG UYEN 95929xxx xxx 50, LE THI KIM ANH 98790xxx xxx 50, VU THI HIEN 97499xxx xxx 50, TRAN THI KIM DUYEN xxx xxx 50, PHAM DUC QUAN xxx xxx 50, PHAM DUC QUAN xxx xxx 50, LAM THI NAM 62753xxx xxx 50, LAM VINH PHUC 61908xxx xxx 50, NGUYEN THI THUY LINH 66922xxx xxx 50, NGUYEN THANH KI 47651xxx xxx 50, DANG QUYNH HUE xxx xxx 50, TRAN VIET ANH xxx xxx 50, VU THI THU TRANG 50855xxx xxx 50, NGUYEN PHUONG TUAN xxx xxx 50, LAM THI HONG NGA xxx xxx 50, NGUYEN NGOC HA xxx xxx 50,000 NGUYEN THI MINH xxx xxx 50,000 THUYEN 197 TRINH ANH TU 85789xxx xxx 50, HUYNH THI NGUYEN HONG 86180xxx xxx 50, DUONG DUC TIN 65285xxx xxx 50, NGO NGOC LUONG xxx xxx 50, NGUYEN VAN LONG xxx xxx 50, VO NU BAO TRAN 94577xxx xxx 50, NGUYEN KIEU LINH xxx xxx 50, VO HOANG DINH TRUONG 84979xxx xxx 50, PHAN MINH HOANG 86283xxx xxx 50, HOANG THI NHU HUE 61629xxx xxx 50, BUI THI KIEU ANH xxx xxx 50, PHI THI VAN 68909xxx xxx 50, BUI THI THANH LOAN xxx xxx 50, NGUYEN THANH TRUNG xxx xxx 50, Nguyen Ngoc Thang xxx xxx 50, DINH GIA DIEN xxx xxx 50, TRINH QUOC HUY xxx xxx 50, LE KIM TIEN 94592xxx xxx 50, NGUYEN THI HIEN xxx xxx 50, VAN THAI HA 98223xxx xxx 50,000

7 217 TRAN THI HONG xxx xxx 50, VO THI DA THAO 98167xxx xxx 50, VU XUAN THANG 84115xxx xxx 50, BUI QUANG HUY 30127xxx xxx 50, TRAN DINH VUONG xxx xxx 50, VU CONG HUY 55777xxx xxx 50, TRINH THU TRANG xxx xxx 50, LUU DUC CHI 58280xxx xxx 50, NGUYEN THI THUY 870xxx xxx 50, NGUYEN THANH TAM 737xxx xxx 50, LE THANH HUYEN xxx xxx 50, HOA HUU NGAN xxx xxx 50, NGUYEN THI DIU xxx xxx 50, NGUYEN VIET DUNG xxx xxx 50, NGUYEN QUYNH LAM xxx xxx 50, NGUYEN NGOC QUYET xxx xxx 50, CONG LIEN HOA 58623xxx xxx 50, NGUYEN THI KIM DUNG xxx xxx 50, DO THUY HANG xxx xxx 50, LE QUOC THANG xxx xxx 50, TRAN TRUNG HIEU xxx xxx 50, VU THI LUA xxx xxx 50, PHAM TRUNG HIEU 61974xxx xxx 50, NGUYEN NGUYET MINH 90634xxx xxx 50, NGUYEN THI THUY 23604xxx xxx 50, DUONG THI TUYET CHINH xxx xxx 50, LUONG THI LINH xxx xxx 50, DAO HUU HOAI 87284xxx xxx 50, LE THANH HUYEN xxx xxx 50, NGUYEN THU HUONG 71466xxx xxx 50, PHI THI THU HIEN 63034xxx xxx 50, PHAM MINH HUY 31228xxx xxx 50, NGUYEN DUC ANH xxx xxx 50, PHAN KIM NGOC 87141xxx xxx 50, LE THI KIM NGA xxx xxx 50, LE TAN PHONG 45599xxx xxx 50, NGUYEN CAM VAN 86274xxx xxx 50, PHAM THI BICH NGOC xxx xxx 50,000

8 255 DINH QUOC CONG 66360xxx xxx 50, PHAM VAN THIET 92653xxx xxx 50, DO HUY BINH 62647xxx xxx 50, NGUYEN TUAN TAI xxx xxx 50, NGUYEN QUYNH CHI xxx xxx 50, PHAM THANH NAM xxx xxx 50, NGUYEN NGOC DUNG xxx xxx 50, TRAN THI PHUONG THAO 26702xxx xxx 50, TRAN THANH HANG 83670xxx xxx 50, CHU VAN TAI 76112xxx xxx 50, NGUYEN THI THUY TRANG 83768xxx xxx 50, PHAM NGOC ANH VU xxx xxx 50, NGUYEN THI THUY DUNG xxx xxx 50, NGUYEN BACH BAO VINH 86405xxx xxx 50, VU VAN KHIEM xxx xxx 50, NGUYEN THI MAI HOA 67498xxx xxx 50, NGO MY THANH THANH xxx xxx 50, NGUYEN THI HA xxx xxx 50, HOANG DUC KHIEM xxx xxx 50, HA THU TRANG xxx xxx 50, NONG THI HUYEN 89137xxx xxx 50, NGUYEN QUANG CHAU 85953xxx xxx 50, NGUYEN THI THAI HA 69683xxx xxx 50, LE THI THANH TUYEN 97572xxx xxx 50, NGUYEN TIEN PHONG 56029xxx xxx 50, VUONG THI THANH HUYEN 38691xxx xxx 50, VU XUAN LONG 88278xxx xxx 50, HO MINH THINH xxx xxx 50, NGUYEN HUU HONG 89989xxx xxx 50, NGUYEN TRUNG HIEU 94128xxx xxx 50, NGUYEN THI HANG 65618xxx xxx 50, NGUYEN THI LIEN 49035xxx xxx 50, MAI THI THANH TAM 74467xxx xxx 50, HA THI HUE xxx xxx 50, LAM QUOC TOAN 82099xxx xxx 50, BUI VAN THIEN xxx xxx 50, HUYNH QUANG QUYEN 57178xxx xxx 50, NGUYEN THI HA VAN 62986xxx xxx 50,000

9 293 NGUYEN DUC BINH 29623xxx xxx 50, LE TRUNG KIEN 70389xxx xxx 50, LE THI BICH NGA xxx xxx 50, NGUYEN THUY DUNG 95296xxx xxx 50, NGUYEN THI HONG NHUNG xxx xxx 50, NGUYEN TIEN DUNG 59431xxx xxx 50, DOAN THUY LINH xxx xxx 50, BUI KHANH LINH xxx xxx 50, TRAN THI HONG HOA 59178xxx xxx 50, NGUYEN MINH TUAN xxx xxx 50, BUI THI HAI YEN 50177xxx xxx 50, NGUYEN THI KIM HUE xxx xxx 50, BUI HUYEN TRANG 94374xxx xxx 50, NGUYEN VIET DUNG xxx xxx 50, HUYNH THANH LIEM 85903xxx xxx 50, TRAN THI KIM THU 34737xxx xxx 50, NGUYEN THI PHUONG LINH xxx xxx 50, NGUYEN VAN KHANG xxx xxx 50, NGUYEN THI YEN xxx xxx 50, TRAN THU TRANG xxx xxx 50, NGUYEN THI HUONG GIANG 44600xxx xxx 50, TRINH CONG LY 94587xxx xxx 50, TRAN THI HAU xxx xxx 50, PHAN THUY DUONG xxx xxx 50, NGUYEN THI DUNG xxx xxx 50, HUA THI THU TRANG 49886xxx xxx 50, NGUYEN THI LONG xxx xxx 50, NGUYEN THANH PHUONG 83828xxx xxx 50, NGUYEN THI MO xxx xxx 50, PHAM LE PHUONG 28271xxx xxx 50, LE NGUYEN VONG CHAN 92018xxx xxx 50, DO HONG DIEP 69981xxx xxx 50, NGUYEN THANH TRUNG 55087xxx xxx 50, PHAM HONG ANH 62887xxx xxx 50,000 NGUYEN HOANG KHANH xxx xxx 50,000 VAN 328 NGUYEN THI TU UYEN xxx xxx 50, BANH NGOC PHUONG ANH 88833xxx xxx 50,000

10 330 DANG QUOC THANG xxx xxx 50, NGUYEN NHUT HUY xxx xxx 50, DUONG DOAN HIEP xxx xxx 50, LAM THI NGAN xxx xxx 50, LE THI MY LINH 51034xxx xxx 50, LE THI YEN xxx xxx 50, DO THI HAU 26706xxx xxx 50, NGUYEN MINH HAO 31295xxx xxx 50, TRAN HOANG ANH xxx xxx 50, DUONG QUOC ANH MINH 97752xxx xxx 50, LE THANH PHONG xxx xxx 50, NGUYEN THI TUYET TRINH 86271xxx xxx 50, HA HAI TRIEU 56385xxx xxx 50, DANG THI THU THUY 67404xxx xxx 50, DOAN TRAN THU TAM 464xxx xxx 50, NGUYEN THI MY LINH 94595xxx xxx 50, PHAM THI SEN xxx xxx 50, NGUYEN VAN LONG xxx xxx 50, NGUYEN THI NHUAN 35585xxx xxx 50, NGUYEN VAN QUANG 63864xxx xxx 50, NGUYEN THI THAO TIEN 87472xxx xxx 50, HOANG NGOC CHAU 72113xxx xxx 50, HOANG THI HOAI NHI xxx xxx 50, NGUYEN THANH BAC xxx xxx 50, BUI THI LIEN xxx xxx 50, NGUYEN THANH TUYEN xxx xxx 50, HUYNH VAN TUAN xxx xxx 50, VO NGAN GIANG 21037xxx xxx 50, CAO THI NHUNG 91967xxx xxx 50, PHAM LE THUONG xxx xxx 50, NGUYEN TRUNG KIEN 97140xxx xxx 50, LE THI LE NGA 87864xxx xxx 50, BUI THI KIM TIEN 62790xxx xxx 50, NGUYEN DAO HUNG xxx xxx 50, NGUYEN HOANG VU xxx xxx 50, PHAN ANH DUC xxx xxx 50, NGUYEN THI HOAI TRINH 87690xxx xxx 50, PHAM THI QUYNH NGAN xxx xxx 50,000

11 368 NGUYEN XUAN VIET 76134xxx xxx 50, LUONG THI HUE xxx xxx 50, NGO NGOC QUAN 89588xxx xxx 50, NGO NGOC QUAN 89588xxx xxx 50, DUONG THUY QUYNH xxx xxx 50, NGUYEN DUC PHU xxx xxx 50, CAO QUOC TUAN xxx xxx 50,000 PHAN PHUC HOANG xxx xxx 50,000 HOANH 376 PHAM ANH DUNG xxx xxx 50, NGUYEN VAN HA xxx xxx 50, NGUYEN THI HIEN 99998xxx xxx 50, TRAN THI HUYEN TRANG 63092xxx xxx 50, BUI THI THUY 99207xxx xxx 50, DO CANH DINH 88100xxx xxx 50, NGUYEN THE QUAN xxx xxx 50, TRAN THI CAI 62219xxx xxx 50, TRINH MINH TAI xxx xxx 50, TRAN MAI PHUONG 46720xxx xxx 50, PHAM THI THUY LINH xxx xxx 50, NGO THI THANH VAN 95310xxx xxx 50, TRAN QUANG DUY 54557xxx xxx 50, NGUYEN THANH TUNG xxx xxx 50, THAI THI HIEU 82057xxx xxx 50, NGUYEN THI LAN ANH 98960xxx xxx 50, NGUYEN THUY HOAN xxx xxx 50, VU THI THUY xxx xxx 50, NGUYEN MINH HAI xxx xxx 50, DINH DUC THINH xxx xxx 50, LE MANH CUONG 70474xxx xxx 50, TRAN DUC TOAN xxx xxx 50, NGUYEN THANH LICH 40862xxx xxx 50, PHAM THU TRANG 91405xxx xxx 50, NGUYEN VAN HIEN xxx xxx 50, LE DUY KHANG 93165xxx xxx 50, VU THANH HUNG xxx xxx 50, NGUYEN NGOC HA 70306xxx xxx 50, HA THI THU THUY 61711xxx xxx 50, VU TUAN ANH xxx xxx 50,000

12 406 HUA HUU THANG xxx xxx 50, TRAN THANH QUANG xxx xxx 50, NGUYEN THI THUC QUYEN xxx xxx 50, DANG VO CAO DINH xxx xxx 50,000 NGUYEN XUAN MINH xxx xxx 50,000 NGOC 411 CHU VAN CUONG 3141xxx xxx 50, NGUYEN QUANG HUY xxx xxx 50, LE PHUONG LINH xxx xxx 50, NGUYEN TRUNG HIEU 56312xxx xxx 50, TRAN THI KIM NGAN 63632xxx xxx 50, BUI THANH THAO 74787xxx xxx 50, PHAM THI ANH NGUYET 68978xxx xxx 50, NGUYEN DUC CHIEN 89666xxx xxx 50, HOANG MINH KHOA xxx xxx 50, DANG TO VAN TOAN xxx xxx 50, NGUYEN THU HANH xxx xxx 50, CAO THANH NHAT xxx xxx 50,000 NGUYEN THI PHUONG xxx xxx 50,000 LOAN 424 PHAN THI GIA 1093xxx xxx 50, VU HUAN xxx xxx 50, VU LE HOANG xxx xxx 50, NGUYEN THI THUY 38344xxx xxx 50, NGUYEN CONG SINH 79256xxx xxx 50, VO THI HOANG HA xxx xxx 50, HOANG THI MAI NGOAN 83237xxx xxx 50, DANG VAN DAT 93956xxx xxx 50, NGUYEN DINH THANH 80014xxx xxx 50, NGUYEN TAN CUONG xxx xxx 50, VI VAN HOA xxx xxx 50, MAI THOAI LAN 84386xxx xxx 50, NGUYEN CAO SON xxx xxx 50, NGUYEN THI MAI xxx xxx 50, DAM QUANG TUYEN 78153xxx xxx 50, LE HA PHUOC xxx xxx 50, NGUYEN HUNG SON 7725xxx xxx 50, HA THANH LIEM xxx xxx 50, NGUYEN TUAN TAI xxx xxx 50,000

13 443 NGUYEN THANH THUY 66177xxx xxx 50, TRINH CHIEU MINH 39310xxx xxx 50, NGUYEN THUY CANH YEN 969xxx xxx 50, NGUYEN QUOC PHUONG 29991xxx xxx 50, DUONG THANH BINH 66881xxx xxx 50, DANG THI BAO TRUC 31835xxx xxx 50, BUI VAN TIN xxx xxx 50, DO NGOC HUY 61998xxx xxx 50, NGUYEN VAN LONG xxx xxx 50, DANG THI PHUONG THAO xxx xxx 50, NGUYEN DUC LOI 10xxx xxx 50, NGUYEN THI LE THUY xxx xxx 50, VY THI THANH HUYEN 19059xxx xxx 50, LE THI HUONG 45502xxx xxx 50, TRAN DUC THONG xxx xxx 50, DUONG THI KHANH LINH xxx xxx 50, NGUYEN QUANG HUY 75091xxx xxx 50, NGUYEN NGOC TIEN xxx xxx 50, VO DUY ANH DUNG 66173xxx xxx 50, HUYNH CHI CUONG xxx xxx 50, TRAN VAN TRUNG 52983xxx xxx 50, NGUYEN DUY KHUONG xxx xxx 50,000 NGUYEN THI THANH xxx xxx 50,000 HUYEN 466 LE CHIEN CONG 18902xxx xxx 50, DO PHUOC NHON xxx xxx 50, HOANG THI MY BINH xxx xxx 50, DO VAN NAM xxx xxx 50, NGUYEN THI NGOC AI 68389xxx xxx 50, LE THI XUYEN TUC DUYEN xxx xxx 50, TRAN TRI TAM 88467xxx xxx 50, HOANG THI KIM NGAN 44517xxx xxx 50, NGUYEN QUANG MINH xxx xxx 50, NGUYEN HAI YEN xxx xxx 50, NGUYEN XUAN HUAN xxx xxx 50, NGUYEN THI THUONG 90764xxx xxx 50, LE QUOC CUONG xxx xxx 50, NGUYEN ANH DUC xxx xxx 50, VO THI THAO xxx xxx 50,000

14 481 HONG NGOC YEN xxx xxx 50, NGUYEN HONG TRANG 88286xxx xxx 50, DAO THI KIM ANH 58519xxx xxx 50, NGUYEN TRUNG KHANH xxx xxx 50, NGUYEN HOANG NAM xxx xxx 50, PHAM THANH XUAN 303xxx xxx 50, TRAN THI HOANG THO xxx xxx 50, PHAM ANH PHUONG 86781xxx xxx 50, CU HONG THAI xxx xxx 50, DINH THI KIEU DUNG 88045xxx xxx 50, VAN THUY TUYEN AN 22607xxx xxx 50, PHUNG THI MINH TRANG 63095xxx xxx 50, NGUYEN THI TU ANH 64138xxx xxx 50, TRAN NGOC THUY 65286xxx xxx 50, NGUYEN THI VAN xxx xxx 50, NGO NGOC PHUONG xxx xxx 50, VU XUAN THIEU xxx xxx 50, TRAN THI HAI HONG xxx xxx 50, VO VAN THINH 54908xxx xxx 50, BUI THI THANH 39652xxx xxx 50, TRAN VAN THUAT xxx xxx 50, TRAN DUC HIEU 98170xxx xxx 50, NGUYEN MAN xxx xxx 50, LE THI TUYET xxx xxx 50, LE THI HONG YEN 13807xxx xxx 50, PHAM VAN DAO xxx xxx 50, NGUYEN DUC NGOC LAN 86501xxx xxx 50, LE MAI PHUONG xxx xxx 50, NGO THI NGUYEN HANG xxx xxx 50, NGUYEN THI THU THAO xxx xxx 50, VU THANH NAM xxx xxx 50, LE PHUONG THAO xxx xxx 50, BUI THI DUNG xxx xxx 50, PHAM THI HUONG xxx xxx 50, DO THI THUONG 65285xxx xxx 50, DANG VO CAO DINH xxx xxx 50, DUONG THI NGA xxx xxx 50, LE THI LE NGA 87864xxx xxx 50,000

15 519 NGUYEN THI THANH xxx xxx 50, NGUYEN PHUC BAO xxx xxx 50, DO THU THUY xxx xxx 50, NGUYEN THI PHUONG 47044xxx xxx 50, NGUYEN THI BICH THUY 67446xxx xxx 50, TRAN THI LOAN xxx xxx 50, TRAN TRUNG 62870xxx xxx 50, DANG THI KY DUYEN xxx xxx 50, NGUYEN PHUONG LY xxx xxx 50, NGUYEN THI HAI YEN 1007xxx xxx 50, VU DINH HUY xxx xxx 50, NGUYEN THI HANH 4019xxx xxx 50, NGUYEN THI VAN 37102xxx xxx 50, NGUYEN DUC TRONG 20924xxx xxx 50, LUU THI THUY NINH 66628xxx xxx 50, PHAN TRUONG LAM xxx xxx 50, NGUYEN LE TUAN 56398xxx xxx 50, VU DIEU HUYEN 83930xxx xxx 50, DUONG THI MINH NGUYET xxx xxx 50,000 NGUYEN HONG THAO xxx xxx 50,000 NGUYEN 539 KIM LY HUYEN 341xxx xxx 50, TONG THI HUONG 97046xxx xxx 50, NGO HONG THUAN xxx xxx 50, HA DINH HUNG xxx xxx 50, NGUYEN THI THUY DUNG xxx xxx 50, PHAM XUAN TUNG 56209xxx xxx 50, TRAN THI LOAN 80347xxx xxx 50, PHAM TRUNG CANG 73285xxx xxx 50, PHAM THI TO LOAN 85444xxx xxx 50, PHAM VAN HUU 33220xxx xxx 50, NGUYEN THI QUYNH NHU 31142xxx xxx 50, TRAN KIM PHUOC 48926xxx xxx 50, NGUYEN THI KHUYEN xxx xxx 50, DUONG VAN NGO xxx xxx 50, PHAM THUY VAN 65990xxx xxx 50, DINH HOANG PHA 87559xxx xxx 50, VU THI MINH 1834xxx xxx 50, HOANG THI HIEN xxx xxx 50,000

16 557 NGUYEN THI HOA 68600xxx xxx 50, DO THANH LONG 86943xxx xxx 50, LE THI TOAN xxx xxx 50, TRAN THU THUY xxx xxx 50, NGUYEN THI KIM THAO 91111xxx xxx 50, DUONG THI THANH HANG xxx xxx 50, NGUYEN THI MINH NGUYET xxx xxx 50, HO BA PHUOC 65704xxx xxx 50, NGUYEN THI THAO 46786xxx xxx 50, NGUYEN LUU LIEN VY 34520xxx xxx 50,000 TRUONG QUANG BAO xxx xxx 50,000 TRAN 568 LUONG THI THU HOA 76395xxx xxx 50, NGUYEN THI HANG 53810xxx xxx 50, TRAN THI HUYEN TRANG xxx xxx 50, TRAN THI THU TRA xxx xxx 50, DAM THACH THAO xxx xxx 50, NGUYEN THI CHUC NGAN xxx xxx 50,000 NGUYEN HOANG NGOC 574 ANH 99368xxx xxx 50,000 NGUYEN THI TUYET 575 TRANG 5981xxx xxx 50, TRAN THI THU TRANG 65713xxx xxx 50, LE THI VAN xxx xxx 50, VU THI HAI YEN xxx xxx 50, DAO KHAC GIANG 98777xxx xxx 50, DAO MINH DUC xxx xxx 50, HOANG VAN QUAN 57682xxx xxx 50, PHAN CHI TAM xxx xxx 50, DANG THI THU HA 56000xxx xxx 50, NGUYEN DUY CUONG xxx xxx 50, NGUYEN THI MINH THU 60105xxx xxx 50, LE HUY NGOC 88312xxx xxx 50, CHU VAN DUY xxx xxx 50, LAM HAI YEN 55136xxx xxx 50, NGUYEN THI HONG VAN xxx xxx 50, HOANG LE PHUONG ANH 58951xxx xxx 50, TRAN THI LE TUYET 91851xxx xxx 50, LE THAI MINH HOANG 98817xxx xxx 50,000

17 593 NGUYEN VAN CUONG xxx xxx 50, BUI DIEU LINH xxx xxx 50, NGUYEN HUY THANH xxx xxx 50, NGUYEN THI NGOC HUONG 82080xxx xxx 50, LUONG HUNG xxx xxx 50, DUONG THI LAN 546xxx xxx 50, TRAN THI HOAI THUONG 55109xxx xxx 50, LY THANH CHAU xxx xxx 50, TRAN THI THANH HUE xxx xxx 50, LE QUOC VIET xxx xxx 50, NGUYEN VIET TRINH xxx xxx 50, NGUYEN HOAI THUONG 28818xxx xxx 50, TRAN THI THUY LINH 87134xxx xxx 50, PHAM ANH TUAN xxx xxx 50, NGUYEN DUC TRUNG 81250xxx xxx 50, BUI NGUYEN TRUC LINH 55039xxx xxx 50, TRAN THI THU VAN 86302xxx xxx 50, TO YEN PHUNG xxx xxx 50, TRAN DAI NGHIA 62472xxx xxx 50, NGUYEN THI DUYEN xxx xxx 50, NGUYEN MINH HUAN 75846xxx xxx 50, HOANG THU HA xxx xxx 50, VUONG THI THUY xxx xxx 50, NGUYEN DINH PHONG xxx xxx 50, TRAN VAN KHANH xxx xxx 50, VUONG CUONG 76103xxx xxx 50, NGUYEN VAN DUNG xxx xxx 50, DO PHUOC NHON xxx xxx 50, PHAM THANH XUAN 303xxx xxx 50, HO THI PHUONG xxx xxx 50, HO NGOC TRUONG SON xxx xxx 50, TRAN QUANG ANH 19431xxx xxx 50, NGUYEN BICH PHUONG xxx xxx 50, VU KHANH THIEN xxx xxx 50, LE THUY HANG xxx xxx 50, PHAM BINH TUAN 79828xxx xxx 50,000 HOANG THI HUYEN xxx xxx 50,000 PHUONG 630 NGUYEN THI KIM PHUONG xxx xxx 50,000

18 631 LE ANH TUAN xxx xxx 50, DO VAN THANG xxx xxx 50, TON THAT DINH xxx xxx 50, DINH PHUONG ANH xxx xxx 50, NGUYEN DUY KHUONG xxx xxx 50, NGUYEN NGOC PHONG xxx xxx 50, LE THI KIM LIEN 96839xxx xxx 50, TRAN VAN TUAN xxx xxx 50, NGUYEN THI HONG HAI 69506xxx xxx 50, HUYNH THANH VAN 26288xxx xxx 50, LE XUAN DONG xxx xxx 50, NGO THANH NGOC 38154xxx xxx 50, PHAM VAN HUNG 22108xxx xxx 50, MA VAN HA 80360xxx xxx 50, NGUYEN MAI LAN xxx xxx 50, TA QUANG TO 57463xxx xxx 50, DINH THI HUONG THAO 71028xxx xxx 50, LE THI THU THUY xxx xxx 50, HOANG THI QUYNH HOA xxx xxx 50, VU DUC QUAN xxx xxx 50, NGUYEN NGOC ANH 98988xxx xxx 50, LE KIM TRUNG 46829xxx xxx 50, PHAM SON TUNG xxx xxx 50, HUYNH THI HONG GAM xxx xxx 50, NGUYEN THI XUAN DUONG xxx xxx 50, LE THUY DUNG 88970xxx xxx 50, PHAM HONG DANG 99996xxx xxx 50, NGUYEN THI THU PHUONG 89178xxx xxx 50, GIAP THI THOM xxx xxx 50, VU PHUONG THAO CHI 78579xxx xxx 50, NGUYEN THI DIEM THUY xxx xxx 50, NGUYEN NGOC CHAU 41080xxx xxx 50, NGUYEN MANH THANG 80053xxx xxx 50, DOAN THI THANH HOA xxx xxx 50, HOANG THUY LINH 62048xxx xxx 50, DAO MINH DUC xxx xxx 50, NGUYEN THI MINH THU xxx xxx 50, PHAM HAI DANG 74235xxx xxx 50,000

19 669 CAO TUAN VU xxx xxx 50, NGUYEN MANH DUONG xxx xxx 50, DOAN THI HONG PHUONG 56207xxx xxx 50, NGUYEN MINH PHUC xxx xxx 50, LE THAI MINH HOANG 98817xxx xxx 50, LE THI LE NGA 87864xxx xxx 50, PHAN DINH ANH HOANG xxx xxx 50, LE BICH THUY 79325xxx xxx 50, NGUYEN TUAN TAI xxx xxx 50, PHAM QUANG HIEP xxx xxx 50, TRUONG HUYEN TRANG xxx xxx 50, TRUONG THANH MINH xxx xxx 50, NGUYEN QUI TIEN xxx xxx 50, DO THI HOA xxx xxx 50, HUYNH NHAT QUANG 69159xxx xxx 50, NGUYEN THI PHUONG NHA xxx xxx 50, HOANG DINH KHUE xxx xxx 50, PHAM MINH YEN xxx xxx 50, LE QUOC KHANH xxx xxx 50, NGUYEN KIM THANH 56297xxx xxx 50, LE DUC THUAN 53571xxx xxx 50, DO THI QUYNH xxx xxx 50, NGUYEN VAN TAY 65311xxx xxx 50, NGUYEN TRONG MINH 57162xxx xxx 50, PHAN THI THU TRANG xxx xxx 50, NGUYEN THI NGOC 55542xxx xxx 50, LUU THU HOAI xxx xxx 50, NGUYEN THI MY NGA xxx xxx 50, PHAN QUANG CHUNG xxx xxx 50, NGUYEN THI KIM MAI xxx xxx 50, PHI THI HIEN xxx xxx 50, NGUYEN THI THU HUYEN xxx xxx 50, NGUYEN HUYEN NHUNG xxx xxx 50, TRAN THI KIM LUYEN 87020xxx xxx 50, NGUYEN DINH TIEN 24315xxx xxx 50, NGUYEN VIET ANH 87891xxx xxx 50, NGUYEN THI HA LINH 40604xxx xxx 50, DO DUC CHUNG 68119xxx xxx 50,000

20 707 VO THI ANH TUYET 85492xxx xxx 50, NGUYEN NGOC DINH xxx xxx 50, NGUYEN DUC CHUONG 68841xxx xxx 50, NINH THI HONG xxx xxx 50, BUI KHANH HUYEN 56296xxx xxx 50, NGUYEN THI TRANG xxx xxx 50, LE THI HOA xxx xxx 50, LE VAN NHAM 41496xxx xxx 50, NGUYEN VAN THINH 57748xxx xxx 50, TRUONG VIET TRINH xxx xxx 50, NGO XUAN QUYEN 84914xxx xxx 50, HOANG NGUYEN HUNG 57931xxx xxx 50, NGUYEN DUC CUONG xxx xxx 50, BUI TRUNG KIEN xxx xxx 50, PHAM DINH CHINH 52818xxx xxx 50, LE GIA QUOC xxx xxx 50, TU VAN THIEN xxx xxx 50, LY QUANG HUY xxx xxx 50, NGUYEN THI MUI xxx xxx 50, NGUYEN THI HANG 33944xxx xxx 50, NGO XUAN TRUONG 90785xxx xxx 50, PHAM THI HONG LAM 57464xxx xxx 50, NGUYEN THI HA xxx xxx 50, HOANG DUC HIEP xxx xxx 50, NGUYEN QUOC DAT xxx xxx 50, TRINH THU HA 75530xxx xxx 50, NGUYEN VIET CUONG xxx xxx 50, NGUYEN THU HA 98411xxx xxx 50, LE THI NGOC KHUYEN 94074xxx xxx 50, NGUYEN VIET TIEN 60789xxx xxx 50, TRINH HOANG ANH xxx xxx 50, BUI THUY HANG xxx xxx 50, NGUYEN THI HUONG xxx xxx 50, NGUYEN THI NGOC ANH 48485xxx xxx 50, NGUYEN THI ANH HONG 48970xxx xxx 50, DINH THI DUNG 99846xxx xxx 50, NGUYEN THI CAM DUNG xxx xxx 50, DUONG NHAT MINH xxx xxx 50,000

21 745 NGO THI CAM VAN 75768xxx xxx 50, NGUYEN THANH CHUNG xxx xxx 50, TRAN VAN DUNG xxx xxx 50, DOAN THI MY DUNG xxx xxx 50, NGUYEN THE TAI xxx xxx 50, DINH MANH TUAN 94595xxx xxx 50, LE THI HUONG 62312xxx xxx 50, PHAN TUYEN HUAN xxx xxx 50, NGUYEN KIM NGAN xxx xxx 50, NGUYEN VAN TUNG 85779xxx xxx 50, NGUYEN QUOC THAI xxx xxx 50, VU QUANG MINH 60916xxx xxx 50, TA KHANH DUY 66155xxx xxx 50, VAN THE THANG 55943xxx xxx 50, LE VAN CUONG 86133xxx xxx 50, LE ANH DUNG xxx xxx 50, NGUYEN THI BICH NGOC 41752xxx xxx 50, PHUNG NGOC HANH 58640xxx xxx 50, DUONG VAN LUAN xxx xxx 50, NGUYEN QUYNH VAN xxx xxx 50, NINH THI HONG xxx xxx 50, NGUYEN XUAN HUAN xxx xxx 50, NGUYEN TRONG HIEU 63865xxx xxx 50, DUONG NGOC ANH xxx xxx 50, LE THU HIEN 64379xxx xxx 50, NGUYEN QUANG THANH 42486xxx xxx 50, TRAN CONG MINH xxx xxx 50, DANG VAN THUC xxx xxx 50, NGUYEN THANH HA 63210xxx xxx 50, NGUYEN THI HUONG 57551xxx xxx 50, MAI LAM TOI 53030xxx xxx 50, PHAM THI THAO xxx xxx 50, TRAN DUC THANG 49488xxx xxx 50, TONG THI PHUONG THAO 62223xxx xxx 50, HA THI HIEN xxx xxx 50, DUONG THI LAN 74777xxx xxx 50, NGUYEN HOANG TIEP xxx xxx 50, BACH THI HUONG GIANG 65934xxx xxx 50,000

22 783 TRAN BAO KHUYEN 99036xxx xxx 50, HUYNH PHUOC TOAN 95037xxx xxx 50, NGUYEN THI HONG xxx xxx 50, DANG THANH HOANG 90777xxx xxx 50, NGUYEN DUC THO xxx xxx 50, NGUYEN THANH BAC xxx xxx 50, PHAN SONG LAM 66485xxx xxx 50, DINH PHUONG THAO xxx xxx 50, DAO THI OANH xxx xxx 50, CHU THI LE HUYEN 4695xxx xxx 50, DO THI TRANG 61627xxx xxx 50, NGUYEN THI HIEN 99998xxx xxx 50, DANG QUOC VIET xxx xxx 50, VO THI THAO xxx xxx 50, BUI VAN THOI xxx xxx 50, PHAN THI MINH HAI 49495xxx xxx 50, DO KIEU TRANG 83176xxx xxx 50, TRAN THI TO LINH 71690xxx xxx 50, Van Ngoc Tuong Vi xxx xxx 50, NGUYEN THI HUE xxx xxx 50, PHAN MINH TUAN xxx xxx 50, TRAN TRUNG MANH xxx xxx 50, PHAM THI THU HIEN xxx xxx 50, DONG THE SUNG 50748xxx xxx 50, HO THI HUONG 56558xxx xxx 50, NGUYEN THUY LINH 48122xxx xxx 50, NGUYEN THI HAN xxx xxx 50, HUYNH THI THUY PHUONG 89806xxx xxx 50, TRAN THANH CUONG 92045xxx xxx 50, NGUYEN THI HUONG 56955xxx xxx 50, NGUYEN VAN ANH xxx xxx 50, TA THI THANH HUONG 63423xxx xxx 50, NGUYEN HOANG TUAN 96192xxx xxx 50, VU THI NHUNG 83163xxx xxx 50, NGUYEN THI HANG xxx xxx 50, HOANG HA TAN xxx xxx 50, TRAN TIEN DUNG xxx xxx 50, NGUYEN PHUONG VI xxx xxx 50,000

23 821 NGUYEN VAN THUAN 850xxx xxx 50, NGUYEN DINH DUY xxx xxx 50, DANG THI NGA 96926xxx xxx 50, PHAN THANH TUNG xxx xxx 50, NGUYEN HUU VIET xxx xxx 50, DANG THI HUYEN TRAM xxx xxx 50, NGUYEN THI MINH NGUYET xxx xxx 50, PHAM THI MINH THANH xxx xxx 50, TRAN NGOC TINH 76319xxx xxx 50, HOANG THI THUAN 548xxx xxx 50, PHI VIET NGHIA xxx xxx 50, NGUYEN THI PHUC xxx xxx 50, LUU BICH HONG 95693xxx xxx 50,000 NGUYEN TRUC HUYEN xxx xxx 50,000 TRANG 835 NGUYEN XUAN VU 62755xxx xxx 50, NGUYEN XUAN VU 62755xxx xxx 50, TRAN THI THANH HUYEN xxx xxx 50, DOAN LE MY HANH xxx xxx 50, VU THI HAI xxx xxx 50, DO THI YEN xxx xxx 50, VU HANG MY xxx xxx 50, TRAN THI THU TRANG xxx xxx 50, LIEU NGOC ANH 84516xxx xxx 50, NGUYEN QUANG LINH xxx xxx 50, NGUYEN HAI NAM xxx xxx 50, TRAN QUOC PHUONG xxx xxx 50, LE VAN KIEN 98166xxx xxx 50, PHAM THI THANH XUAN 62806xxx xxx 50, NGUYEN THI HA xxx xxx 50, NGUYEN THUY ANH xxx xxx 50, VU THI MINH THUY 1007xxx xxx 50, PHUNG VUONG 52980xxx xxx 50, LE QUOC VIET xxx xxx 50, NGUYEN THI HA xxx xxx 50, NGUYEN THI HUONG GIANG 803xxx xxx 50, NGUYEN THI HUONG 7164xxx xxx 50, HOANG THI VAN ANH xxx xxx 50,000

24 858 NGUYEN VAN MANH 62536xxx xxx 50, PHAN ANH VU 40720xxx xxx 50, DANG THI LAN ANH 40358xxx xxx 50, TRAN NHAN BAN xxx xxx 50, LE THI TINH 60531xxx xxx 50, CHU THI NHAN 19059xxx xxx 50, BUI DUC MINH 64509xxx xxx 50, NGO THI NGOAN 47588xxx xxx 50, MAI THI BICH TRAM 94037xxx xxx 50, DONG VAN VIET xxx xxx 50, VU MANH HUNG 86444xxx xxx 50, TRAN BICH THUY xxx xxx 50, NGUYEN XUAN THANH xxx xxx 50, NGUYEN DUY LUYEN xxx xxx 50, DANG HO VAN THO 85297xxx xxx 50, HOANG THI THANH HOA xxx xxx 50, NONG THI TRANG 82827xxx xxx 50, NGUYEN VAN DAM xxx xxx 50, CAO THI NGOC QUE xxx xxx 50, TRAN DANG ANH xxx xxx 50, TRINH PHAN HONG MINH xxx xxx 50, NGUYEN THI THU HA 56411xxx xxx 50, NGUYEN DIEU HONG LINH 76262xxx xxx 50, NGUYEN TUAN HUY xxx xxx 50, BUI THI THU TRANG xxx xxx 50, NGUYEN THI THIEN THANH 65051xxx xxx 50, TRAN KIM CHUNG 40868xxx xxx 2,000, PHAM LE NINH 44539xxx xxx 1,000, TRAN TUE THU 52222xxx xxx 1,000, VU NGOC LONG 67022xxx xxx 1,000, NGUYEN HOANG ANH xxx xxx 500, NGUYEN VAN KHOI xxx xxx 500, CHU QUANG TRUNG xxx xxx 500, TRAN PHUC ANH 89568xxx xxx 200, PHAN THI SUONG xxx xxx 200, BUI XUAN HOAI xxx xxx 200, LE THI DUNG xxx xxx 200, HOANG MANH TUAN xxx xxx 200,000

25 896 PHAM LE THUONG xxx xxx 200, NGUYEN TRUNG KIEN xxx xxx 200, NGUYEN THANH TUAN 78483xxx xxx 200, NGUYEN PHONG TRUYEN 30317xxx xxx 200, DINH THI THUY TIEN 98491xxx xxx 200, LUC VINH DAT 48460xxx xxx 100, NGUYEN NGUYET MINH 90634xxx xxx 100, CHU VAN DUY 69849xxx xxx 100, LE THI DIEU LINH xxx xxx 100, LE NGOC HUY xxx xxx 100, NGUYEN THI LAN ANH 72849xxx xxx 100, HUYNH THI PHUONG THAO 586xxx xxx 100, PHAM NGUYEN KHA TU xxx xxx 100, PHAM VAN HUNG 58295xxx xxx 50, PHAM VAN THAI xxx xxx 50, LE VAN BA 28763xxx xxx 50, TRAN MINH XUYEN xxx xxx 50, PHAM TRINH DUC ANH 90763xxx xxx 50, NGUYEN THI THU xxx xxx 50, LUONG QUAN NGON 82845xxx xxx 50, NGUYEN VAN LUAN 85422xxx xxx 50, NGUYEN THI MINH THU xxx xxx 50, VU THI THU HA xxx xxx 50, PHAM BICH NGOC xxx xxx 50, NGUYEN THI TUYET TRINH xxx xxx 50, TRAN VAN LAP xxx xxx 50, BUI VAN TUAN xxx xxx 50, NGUYEN TAM THANH 83583xxx xxx 50, LE THI THU THUY xxx xxx 50, DUONG THI HOA xxx xxx 50, NGUYEN DUC VAN 63898xxx xxx 50, TRAN TIEN DUNG xxx xxx 50, LE THI BICH CHAU xxx xxx 50, NGUYEN HONG GIANG xxx xxx 50, VU VIET ANH 51052xxx xxx 50, NGUYEN TRAN LAM 97681xxx xxx 50, NGUYEN QUANG DUNG 53864xxx xxx 50, BUI TRUNG DUNG 33443xxx xxx 50,000

26 934 TRUONG TUYET HOA xxx xxx 50, TRAN NHAN BAN xxx xxx 50, BUI CHIEN TUYEN xxx xxx 50, LUONG HAN NHUNG xxx xxx 50, PHAM VAN HOANG 66884xxx xxx 50, NGUYEN TRONG TINH 56119xxx xxx 50, NGUYEN HA VAN xxx xxx 50, KHUAT DUY MANH xxx xxx 50, LUONG BA TOAN 47507xxx xxx 50, TRAN THANH HAI xxx xxx 50, NGUYEN THI THOM xxx xxx 50, TRAN THANH THAO xxx xxx 50, BUI DINH PHUC xxx xxx 50, HO ANH KIET xxx xxx 50, NGO VAN TUE 83326xxx xxx 50, DAO ANH HIEN xxx xxx 50,000 TRUONG NGUYEN THIEN xxx xxx 50,000 HUONG 951 NGUYEN CAO THUY DUNG xxx xxx 50, DO BINH TRU 45599xxx xxx 50, TO VAN TIEN 96519xxx xxx 50, DINH CONG NINH xxx xxx 50, PHAM THI GIANG 81591xxx xxx 50, TRAN HUU DUC 34503xxx xxx 50,000 NGUYEN NGOC QUYNH 957 GIAO 753xxx xxx 50, NGUYEN TIEN DUC 96xxx xxx 50, NGUYEN NGOC TUAN THANH xxx xxx 50, NGUYEN THI XUAN CA xxx xxx 50, NGUYEN DINH HUY 98933xxx xxx 50, PHAM THI TU xxx xxx 50, PHAM DIEM QUYNH 5824xxx xxx 50, LE THI THU HUONG 46808xxx xxx 50, DOAN ANH MINH 56273xxx xxx 50, HA THI HIEN 99902xxx xxx 50, NGUYEN THI THU HUONG xxx xxx 50, HO THI MINH HA 114xxx xxx 50, PHAM THUY YEN xxx xxx 50, DUONG THI BICH LIEN 828xxx xxx 50,000

27 971 NGUYEN HOANG TIEN xxx xxx 50, NGUYEN THI HONG xxx xxx 50, NGUYEN THI TRANG 57407xxx xxx 50, CHU QUANG TRUNG xxx xxx 50, LE SY NHAT xxx xxx 50, PHAM THI QUYNH ANH xxx xxx 50, LE THI TO NHU 39004xxx xxx 50, LE THI THU xxx xxx 50, NGUYEN HUY KHOI xxx xxx 50, TRAN THI MY HANH 19667xxx xxx 50, DANG QUANG DIEM xxx xxx 50, NGUYEN THI THANH DUNG 70037xxx xxx 50, NGUYEN THUY DUONG 67264xxx xxx 50, NONG THI ANH LINH 30458xxx xxx 50, DINH THI NGA xxx xxx 50, PHAM THI LAN PHUONG 23056xxx xxx 50, DO QUY CUONG xxx xxx 50, TRAN NHA THI 99461xxx xxx 50, NGUYEN HUU DUY xxx xxx 50, PHAM HONG QUAN 80164xxx xxx 50, HOANG THI OANH 98388xxx xxx 50, LE THI BICH LE UYEN xxx xxx 50, NGUYEN DANG THANH Y xxx xxx 50, PHAM NGOC HOANG 45790xxx xxx 50, NGUYEN VAN CUONG 89419xxx xxx 50, VU PHUONG MANH xxx xxx 50, NGUYEN VAN NGHIA 56289xxx xxx 50, NGUYEN VAN CUONG xxx xxx 50, LAI SI TU 66356xxx xxx 50, TRAN CHUYEN GIA 48514xxx xxx 50, LE THI HOAI THU 95009xxx xxx 50, NGUYEN THU THUY 62261xxx xxx 50, NGUYEN THI THU 86862xxx xxx 50, NGUYEN PHU LOC xxx xxx 50, NGUYEN PHAN KHANH HA 25399xxx xxx 50, DO THI VAN ANH xxx xxx 50, LUU THI THU HUONG xxx xxx 50, NGUYEN THI HIEN 99998xxx xxx 50,000

28 1009 NGO THANH HUYEN xxx xxx 50, LE VAN KHOA xxx xxx 50, DINH THI THU MAI 78678xxx xxx 50, TRAN QUANG MINH 96200xxx xxx 50, DINH TIEN DUNG xxx xxx 50, BUI LE HAI NGUYEN 92233xxx xxx 50, NGUYEN TY xxx xxx 50, HOANG THI HONG PHUONG xxx xxx 50, NGUYEN THI KIEU DIEM xxx xxx 50, NGUYEN MANH TIEN 91628xxx xxx 50, PHAN VAN HOA 56084xxx xxx 50, DAU THI THUONG xxx xxx 50, NGUYEN THI THUY HONG 68648xxx xxx 50, NGUYEN THI HONG THAM 12655xxx xxx 50, PHAM THI LIEU xxx xxx 50, HOANG YEN 62084xxx xxx 50, PHAM THUY VAN 65990xxx xxx 50,000 TRUONG NGUYEN HONG xxx xxx 50,000 MINH 1027 LE THU THUY xxx xxx 50, LE TIEN HUNG xxx xxx 50, DANG XUAN TUNG xxx xxx 50, DO HUYEN MINH xxx xxx 50, DUONG MAI HOA xxx xxx 50, HO QUANG TIEN 38143xxx xxx 50, BACH DUC HUY xxx xxx 50, DUONG NGOC AN xxx xxx 50, NGO THI NGUYEN 94257xxx xxx 50, DINH THI SANG 49510xxx xxx 50, TRAN THUY DUONG xxx xxx 50, DOAN THI MAI TRANG 40686xxx xxx 50, NGUYEN THI ANH xxx xxx 50, NGUYEN THI THAO 80254xxx xxx 50, PHAN THI CHUYEN xxx xxx 50, DANG NGOC HANH 81520xxx xxx 50,000 NGUYEN THI HOANG xxx xxx 50,000 PHUONG 1044 NGUYEN THI LAN HUONG xxx xxx 50, TRUONG VAN TUAN 83711xxx xxx 50,000

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) STT MSSV HỌ TÊN LỚP Lê Văn Quỳnh Sang IIC_ Nguyễn

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) STT MSSV HỌ TÊN LỚP Lê Văn Quỳnh Sang IIC_ Nguyễn DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) 1 1111515 Lê Văn Quỳnh Sang IIC_21 2 1114054 Nguyễn Thị Định IIC_21 3 1212352 Lê Ngọc Tân IIC_20 4 1212479 Nguyễn Vũ Anh Tuấn

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN 1 C1 C1 Trịnh Nữ Hoàng Anh x x x x 2 C1 C1 Dương Gia Bảo x x x x 3 C1 C1 Võ Minh Cường x x x x 4 C1 C1 Phùng Thị Mỹ Duyên x x x x 5 C1 C1 Trương Nguyễn Kỳ Duyên x x x x 6 C1 C1 Phạm Thành Đạt x x x x 7

Chi tiết hơn

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG QUA CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KỶ NIỆM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN Chương trình Hành Trình Cuộc Sống do AIA Việt Nam và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam

Chi tiết hơn

Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ

Chương trình khuyến mãi VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đăng kí và kích hoạt ipay STT SỐ ĐIỆN THOẠI HỌ VÀ TÊN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/2019-30/4/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1 NGUYEN

Chi tiết hơn

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6 24 10 001806 Đặng Quang Duy Anh 10A 1 9 3 001451 Nguyễn Bá Trường An 10A 9 24 24 001820 Hoàng Lê Huệ Anh 10A 1 1 20 001276 Chu Lan Anh 10A 9 27 5 001873 Nguyễn Phương Anh 10A 1 1 13 001269 Bùi Trần Huy

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC PHAM THI HONG ANH PH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC PHAM THI HONG ANH PH DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC 103509276 2 PHAM THI HONG ANH 102328089 3 PHAM QUOC CONG 117216708 4 PHUNG THE HIEP 104985128 5

Chi tiết hơn

CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND

CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND SỐ THẺ 1 VU DUC ANH 000093000064 970403-9857 2 NGUYEN

Chi tiết hơn

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh 2 1 31131021256 Lương Ngọc Quỳnh Anh 19 2 2 31131021346 La Thị Thúy Kiều 28 2 3 31131021265 Nguyễn Quốc Thanh 22 2 4 31131021319 Chiêm Đức Nghĩa 23 2 5 31131021211 Lại Duy Cuờng 10 3 6 31121021229 Trần

Chi tiết hơn

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý 1 100001 10A1 NGUYỄN HỒNG AN 11/12/2000 1 10 7.5 9.5 9 8.5 2 100003 10A1 DƯƠNG

Chi tiết hơn

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng 1 538742******7691 ****829 TRUONG VAN PHUC Vali cao cấp

Chi tiết hơn

K10_TOAN

K10_TOAN Phòng số: 49 Tại phòng: 201 1 100001 10D2 Cao Quỳnh An 24/08/2003 2 100002 10N2 Hoàng Hải An 30/08/2003 3 100003 10D5 Hồng Vũ Sơn An 22/09/2003 4 100004 10D4 Nguyễn Hoàng Thái An 03/10/2003 5 100005 10D2

Chi tiết hơn

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng 1 1 2 Bùi Thị Ngọc Bích 1 1 3 Trương Khánh Chi 1 1 4 Nguyễn Đức Duy 1 1 5 Bùi Thị Mỹ Duyên 1 1 6 Đỗ Thành Đạt 1 1 7 Lê Thị Ngọc Đức 1 1 8 Phạm Ngọc Khải

Chi tiết hơn

DSKTKS Lần 2

DSKTKS Lần 2 Phòng số: 35 Tại phòng: 1 900001 9A3 Bùi Ngọc An 12/10/2004 2 900002 9A2 Lê Khánh An 22/10/2004 3 900003 9A3 Ngô Phương An 24/07/2004 4 900004 9A4 Nguyễn Hải An 13/03/2004 5 900005 9A3 Chu Quang Anh 25/09/2004

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/5/ /5/2019 STT HỌ VÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 10/5/ /5/2019 STT HỌ VÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/5/2019-25/5/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1

Chi tiết hơn

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải Sơn 24/07/1996 D340101 Quản Trị Kinh Doanh 19 2 Âu Xuân

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA ***

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA *** DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG 1.500.000VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA 135258*** 0948873*** 1,500,000 2 NG THI THANH HUONG 131509*** 0983932***

Chi tiết hơn

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) 12 16 Trần Võ Tuấn Anh Anh 0 24 06 01 12C01 57 Nguyễn Thị Thùy Dung Dung 1 05 01 01 12C01

Chi tiết hơn

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui" Từ ngày 15/09/ /10/2017 Ngân hàng T

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui Từ ngày 15/09/ /10/2017 Ngân hàng T Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui" Từ ngày 15/09/2017-01/10/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) xin trân trọng

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5162xxxxxx6871 5162xxxxxx7129 5324xxxxxx2262 5324xxxxxx0796

Chi tiết hơn

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122 MSSV HỌ TÊN 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 1119200 Đoàn Nguyễn Kỳ Loan 1211126 Nguyễn Hoàng Sang 1211443 Phan Đình Kỳ 1212227 Vũ Xuân Mạnh 1212347 Võ Kiên Tâm 1212352 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 1_ ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY *** Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019 đến 23:59:59 n

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 1_ ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY *** Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019 đến 23:59:59 n DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 1_ ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY *** Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019 đến 23:59:59 ngày 14/4/2019. Nội dung trả thưởng: Vietcombank tra

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày 20/10/2016 Những học sinh tô sai mã đề/sbd sẽ được

Chi tiết hơn

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/2001 21030107 730231 8.5 8.5 55.5 Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2001 21030113 730402 8.25 8.75 55 Minh Khai 3 Nguyễn Thị Khuyên 30/12/2001 21030113 730381 8.5 8 54.5 Minh Khai

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh to

DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh to DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh toán 15 ngày kể từ ngày kích hoạt. - Giao dịch từ 100,000

Chi tiết hơn

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential VN 2 BUI THI HAI YEN Công

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A Vũ Quốc Anh 10A

KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A Vũ Quốc Anh 10A KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A 1 216 8.5 34.0 549 Vũ Quốc Anh 10A 1 432 8.5 34.0 557 Ngô Mai Thiện Đức 10A 1 333 9.0 36.0 559 Võ Phạm

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 3) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Lì XÌ 1 AN DUY ANH 09458

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 3) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Lì XÌ 1 AN DUY ANH 09458 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 3) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Lì XÌ 1 AN DUY ANH 094586XXXX XUAN2019 2 BACH DINH SON 032986XXXX XUAN2019

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM XX

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM XX DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM 032619XXXX XUAN2019 2 AN DUONG LAN HUONG 090737XXXX XUAN2019

Chi tiết hơn

Điểm KTKS Lần 2

Điểm KTKS Lần 2 Phòng số: 45 1 900236 9N Trần Minh Quang 03/01/2004 7.50 5.75 7.50 2 9N0001 9N Đào Hương An 24/04/2004 8.25 7.00 4.25 3 9N0002 9N Đỗ Quốc An 07/07/2004 7.50 5.75 4.00 4 9N0003 9N Hoàng Quế An 17/08/2004

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Thị Thanh Nhung 2 Bắc Giang Nguyễn Thị Hà 3 Bắc Giang Đào Thị Kim Oanh

Chi tiết hơn

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/2014-15/2/2015) STT Tên KH Ngày trả thẻ CMT Tên thẻ 1 NGUYEN PHUONG ANH 20141118

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 0790 42K07.1-CLC Nguyễn Trường An 28/07/1998 D101 0791 42K01.1-CLC

Chi tiết hơn

DSSV THAM GIA 02 CHUYÊN ĐỀ SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhân tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn phím ENTER để kiểm tra tên

DSSV THAM GIA 02 CHUYÊN ĐỀ SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhân tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn phím ENTER để kiểm tra tên DSSV THAM GIA 02 CHUYÊN ĐỀ SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2018-2019 HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhân tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn phím ENTER để kiểm tra tên trong danh sách STT MSSV HỌ TÊN CHUYÊN ĐỀ 1 1412093

Chi tiết hơn

EPP test background

EPP test background 1 18110002 Nguyễn Quang Đạt ĐHQG-HCM 2 18110004 Nguyễn Đức Vũ Duy ĐHQG-HCM 3 18110005 Liêu Long Hồ ĐHQG-HCM 4 18110013 Nguyễn Duy Thanh ĐHQG-HCM 5 18110027 Nguyễn Lê Minh Triết ĐHQG-HCM 6 18110032 TRẦN

Chi tiết hơn

Xep lop 12-13

Xep lop 12-13 TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN DANH SÁCH CHÍNH THỨC HỌC SINH 7 NĂM HỌC 2012-2013 S Lop HoLot Ten R O lop moi 1 6a7 Đặng Quế Kim Anh x G T 7A1 2 6a1 Đoàn Tuấn Anh G T 7A1 3 6a7 Lê Nguyễn Mai Anh x G T 7A1 4 6a1

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/2019-25/6/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN" (Từ ngày 15/11/ /01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số d

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN (Từ ngày 15/11/ /01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số d DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN" (Từ ngày 15/11/2018-15/01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số dự thưởng Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VND) 1

Chi tiết hơn

document

document UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI HSG THÀNH PHỐ 2015-2016 1 Tống Phi Hải 06/09/1996 Nam

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/2019-13/01/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH 1 NGUYEN VAN

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC STT MÔN HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI 1 Toán Nguyễn Tiến Hoàng 12 TOÁN THPT chuyên Năng Khiếu NHẤT 2 Toán Nguy

KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC STT MÔN HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI 1 Toán Nguyễn Tiến Hoàng 12 TOÁN THPT chuyên Năng Khiếu NHẤT 2 Toán Nguy KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2018-2019 STT MÔN HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI 1 Toán Nguyễn Tiến Hoàng 12 TOÁN THPT chuyên Năng Khiếu NHẤT 2 Toán Nguyễn Nguyễn 12 TOÁN THPT chuyên Năng Khiếu NHẤT 3 Toán

Chi tiết hơn

DSKH Dong gop cho HTCS tu (Update 27 May)

DSKH Dong gop cho HTCS tu (Update 27 May) DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG QUA CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KỶ NIỆM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN Chương trình Hành Trình Cuộc Sống do AIA Việt Nam và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 9A1 1 013 Đoàn Lê Hoàng Anh 02/06/2003 P01 2 014 Đỗ Ngọc Trâm Anh 09/07/2003 P01 3 017 Hà Quỳnh Anh 07/12/2003 P01 4 018 Hoàng Lê Huệ Anh 25/08/2003 P01 5 019 Hoàng Minh Anh 30/03/2003 P01 6 039 Võ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện Vạn Ninh, ngày 8 tháng 4 năm 2019 NĂM HỌC: 2018-2019

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" STT Họ tên khách hàng CMT Khác

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT STT Họ tên khách hàng CMT Khác DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" 1 NGUYEN THI MAI HUONG 027***063 200,000 CN TP. Hà Nội 2 HOANG PHUONG ANH 001***041

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 70.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/2019-25/6/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Xuân Thịnh 2 Bắc Ninh Ngô Văn Luyện 3 Bắc Ninh Nguyễn Sỹ Khoa 4 Bình Định Cao

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 LẦN 1 NĂM 2018 Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu 1 MT /01/ Hồ Thị

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 LẦN 1 NĂM 2018 Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu 1 MT /01/ Hồ Thị 1 MT1 26 04/01/2018 1100879 Hồ Thị Xuân Đào Kỹ thuật môi trường Khá Kỹ sư 2 MT1 26 04/01/2018 3108062 Đỗ Văn Đảo Khoa học môi trường Khá Kỹ sư 3 MT1 26 04/01/2018 B1205056 Huỳnh Thị Huế Hương Kỹ thuật

Chi tiết hơn

YLE Flyers AM.xls

YLE Flyers AM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 31/03/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 DO NGUYEN MINH TRIET 06/12/2009 1 2 4 7 2 LAM THUY VAN 16/08/2009 5 5 5 15 3 NGUYEN

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 2_ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY" Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 15/4/2019 đến 23:59:59 ngày

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 2_ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 15/4/2019 đến 23:59:59 ngày DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 2_ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY" Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 15/4/2019 đến 23:59:59 ngày 12/5/2019. Nội dung trả thưởng: Vietcombank tra thuong

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng 709 học viên nhận chứng chỉ STARTERS STARTERS Lê Hạnh Cát An Lê Hoàng Phương An Lưu Thúy An Nguyễn Cát Tường An Nguyễn Hoàng Khánh An Nguyễn Hữu An Nguyễn Khánh An Nguyễn Phương An Nguyễn Thành An Nguyễn

Chi tiết hơn

Danh sách khách hàng trúng thưởng CTKM "Hè rộn ràng ưu đãi thật sang" STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI

Danh sách khách hàng trúng thưởng CTKM Hè rộn ràng ưu đãi thật sang STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI Danh sách khách hàng trúng thưởng CTKM "Hè rộn ràng ưu đãi thật sang" STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG Giải Đặc biệt 1 VU TRONG VINH 0947797xxx Giải

Chi tiết hơn

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 STT Họ và Tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD TB 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/ Ngu

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 STT Họ và Tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD TB 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/ Ngu BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/2000 5.8 4.75 5 3.5 7 2 4.8 2 Nguyễn Thị Trâm Anh 29/08/2000 4.8 5.75 5 6.5 5.5 3.8 4.97 3 Trần Đình Chiến 22/02/2000 6.4 6.75 6.5 6 3.8 4.16 4 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên Số thẻ Ngày mở thẻ Phone 1 CAO THI THU HUE 513094XXXXXX6830

Chi tiết hơn

SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI

SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số : 47/QĐ-LTĐ Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các HS đạt danh

Chi tiết hơn

Trường THPT Trần Quốc Tuấn STT Mã học sinh Họ tên HS Lớp QH với HS DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 Số thu

Trường THPT Trần Quốc Tuấn STT Mã học sinh Họ tên HS Lớp QH với HS DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 Số thu Trường THPT Trần Quốc Tuấn DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC 2018-2019 Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 1 TQT2017-0001 Nguyễn Khoa Bằng 11B01 Mẹ 0982303634 Cả năm SMS60 40,000 Trư c tiê p Nợ cước 2 TQT2017-0002

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 NGUYEN VU MINH ANH 05/06/2011 4 3 4 11 2 NGUYEN DINH NGHIA 03/04/2011 2 4 5

Chi tiết hơn

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG 50.000 2 PHAN HOANG DUY 50.000 3 HOANG MINH DUC 50.000 4 HA NGUYEN VU 50.000

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 31/12/ /01/2019 S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online Thời gian: 31/12/ /01/2019 S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 31/12/2018-06/01/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH 1 HOANG NAM

Chi tiết hơn

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 1 260001 Lê Thị Như Anh Nữ 28/02/02 Quảng Ngãi B4 THPT Lê Trung Đình Điện DD

Chi tiết hơn

DS phongthi K xlsx

DS phongthi K xlsx Ngày thi: 02/08/2019 Môn thi: TIẾNG ANH Phòng thi: 01 1 1001 Bùi Minh An Nữ 31-03-2008 2 1002 Đinh Quốc An Nam 21-06-2008 3 1003 Đỗ Đức An Nam 02-08-2008 4 1004 Nguyễn Hồng Diệu An Nữ 23-12-2008 5 1005

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI JOY+ THANSG 5/ Danh sách Khách hàng có thẻ MSB Credit Mastercard STT NGÀY GIAO DỊCH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI JOY+ THANSG 5/ Danh sách Khách hàng có thẻ MSB Credit Mastercard STT NGÀY GIAO DỊCH DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI JOY+ THANSG 5/2019 1. Danh sách Khách hàng có thẻ MSB Credit Mastercard STT NGÀY GIAO DỊCH SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GD SỐ TIỀN HOÀN 1 2019-05-03

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 8 CTKM "CHUYỂN TIỀN NHANH - NHẬN QUẢ PHANH" Danh sách khách hàng đăng ký và kích hoạt thành công dịch vụ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 8 CTKM CHUYỂN TIỀN NHANH - NHẬN QUẢ PHANH Danh sách khách hàng đăng ký và kích hoạt thành công dịch vụ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 8 CTKM "CHUYỂN TIỀN NHANH - NHẬN QUẢ PHANH" Danh sách khách hàng đăng ký và kích hoạt thành công dịch vụ VCB-iB@nking và có phát sinh giao dịch chuyển tiền nhanh qua

Chi tiết hơn

LICH TONG_d2.xlsx

LICH TONG_d2.xlsx LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TRONG NƯỚC (TOEFL ibt) Năm học: 2019-2020 Cập nhật đến: 14/08/2019 *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi *Địa điểm thi: Trường Đại học Quốc

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 10 CTKM "SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN" DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 NGUYEN MY HANH ,500,000 2 NGUYE

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 10 CTKM SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 NGUYEN MY HANH ,500,000 2 NGUYE DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 10 CTKM "SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN" DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 NGUYEN MY HANH 023970118 1,500,000 2 NGUYEN HUU TOAN 011384251 1,500,000 3 VU KHANH THUY 011970817

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.... Số: 140 /KT Cần Thơ, ngày 30 tháng 05 năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.... Số: 140 /KT Cần Thơ, ngày 30 tháng 05 năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.... Số: 140 /KT Cần Thơ, ngày 30 tháng 05 năm 2019 DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ HK

Chi tiết hơn

Chương trình chăm sóc khách hàng VIP Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 STT Tỉnh/Thành phố 1 An Giang Dương Thị Lệ Th

Chương trình chăm sóc khách hàng VIP Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 STT Tỉnh/Thành phố 1 An Giang Dương Thị Lệ Th Chương trình chăm sóc khách hàng VIP 2018 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 1 An Giang Dương Thị Lệ Thu 2 An Giang Ngô Thị Bích Lệ 3 An Giang Võ Thị Xuân Mai 4 An Giang Hà

Chi tiết hơn

DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THO

DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THO DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THOAI TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THOAI TENKH MADUTHUONG

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 STT MSSV Họ tên ĐRL Xếp loại Ghi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 STT MSSV Họ tên ĐRL Xếp loại Ghi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 1 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 50 Trung bình DH 2 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 55 Trung

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L PHÒNG: 1 1 7001 Trương Thái Hạnh An 10/05/2006 7A2 2 7002 Nguyễn Hoàng Khánh An 11/01/2006 7A3 3 7003 Đặng Thuý Minh An 11/02/2006 7A1 4 7004 Trần Đặng Nhật An 05/09/2006 7A4 5 7005 Nguyễn Trần Quý An

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐIỂM THƯỞNG LOYALTY CTKM "TẬN HƯỞNG DỊCH VỤ - DU LỊCH BỐN PHƯƠNG" STT Mã Chi nhánh Họ và tên khách hàng Số điểm Loyalty được

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐIỂM THƯỞNG LOYALTY CTKM TẬN HƯỞNG DỊCH VỤ - DU LỊCH BỐN PHƯƠNG STT Mã Chi nhánh Họ và tên khách hàng Số điểm Loyalty được DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐIỂM THƯỞNG LOYALTY CTKM "TẬN HƯỞNG DỊCH VỤ - DU LỊCH BỐN PHƯƠNG" STT Mã Chi nhánh Họ và tên khách hàng Số điểm Loyalty được tặng Số điện thoại 1 12498 HOANG MINH THAI 100000

Chi tiết hơn

KET for Schools_ xls

KET for Schools_ xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE Kỳ thi ngày: 09/06/2018 Cấp độ: KET 1 PHAN NHAT MINH NGUYEN Z 2 NGUYEN YEN NHI TRAN Pass with Distinction 140 3 NGOC MINH VY TRAN Pass 126 4 SO MINH

Chi tiết hơn

DSSV THAM GIA ĐẦY ĐỦ 2 CHUYÊN ĐỀ SHCD ĐẦU NĂM, NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra

DSSV THAM GIA ĐẦY ĐỦ 2 CHUYÊN ĐỀ SHCD ĐẦU NĂM, NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra DSSV THAM GIA ĐẦY ĐỦ 2 CHUYÊN ĐỀ SHCD ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2018-2019 HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra tên trong danh sách STT MSSV HỌ TÊN CHUYÊN ĐỀ 1 1653070

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: Phòng thi: PA01 1 100001 Lê Hồng An 1/29/2003 Nam A11 2 100002 Phạm Thành An 6/9/2003 Nam A2 3 100003 Lê Hoàng Anh 4/4/2003 Nam A6 4 100004 Lê Tuấn Anh 10/28/2003 Nam A5 5 100005 Lý Hoàng Trâm Anh 4/7/2003

Chi tiết hơn

Nhan su_Chinh thuc.xlsx

Nhan su_Chinh thuc.xlsx BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC COI THI KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - CHÍNH

Chi tiết hơn

Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (

Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB ( Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (từ ngày 25/12/2017-25/02/2018) 1 EIB HA NOI PHUNG NGOC

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tổng T+V+A Tổng T+l+H Tổn

TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tổng T+V+A Tổng T+l+H Tổn TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 1 Nguyễn Ngọc Thùy Anh 06/10/1998 12A 7,50 4,25 2,00 6,60 4,20 13,75 18,30 16,10 2 Trần Thị Lan Anh 26/01/1998 12A 8,25 3,25 3,00 7,80 6,60

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng 445 học viên nhận chứng chỉ STARTERS STARTERS Bùi Quốc An Đặng Thùy An Đặng Vũ Minh An Lê Đỗ Hoài An Nguyễn Phước An Nguyễn Sỹ An Nguyễn Tường Mỹ An Trương Hoàng Thiên An Huỳnh Duy Bảo Ân Nguyễn Đại Ân

Chi tiết hơn

STT Họ và tên Điểm khảo sát 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An Đỗ Nguyễn Bình An Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trầ

STT Họ và tên Điểm khảo sát 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An Đỗ Nguyễn Bình An Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trầ 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An 46.5 5 Đỗ Nguyễn Bình An 55.5 6 Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trần Cát An 38 8 Đỗ Trương Thái An 24 9 Đoàn Bảo An 41 10 Đoàn Thiên An 39 11 Đào

Chi tiết hơn

DS THU HP HE N xls

DS THU HP HE N xls 1 HỒ THỊ HY 108120009 1,505,000 15/06/2019 2 ĐINH VĂN SÔ 108120025 1,505,000 15/06/2019 3 TRỊNH ĐĂNG KHOA 109120100 301,000 15/06/2019 4 NGUYỄN VĨNH THỊNH 109120377 602,000 15/06/2019 5 PHAN CAO THÁI 101130129

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TSĐH 2019 STT SBD Họ tên Mã ngành trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển Cao Hoàng An Thiết kế cô

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TSĐH 2019 STT SBD Họ tên Mã ngành trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển Cao Hoàng An Thiết kế cô DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TSĐH 2019 Tên ngành 1 02047735 Cao Hoàng An 7210402 Thiết kế công nghiệp 2 42002883 Đào Vũ Hoàng An 7580101DL Kiến trúc (Đà Lạt) 3 41000923 Lê Thảo An 7580101 Kiến

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "VCB-MOBILE XÀI PHIÊN BẢN MỚI - PHƠI PHỚI NIỀM VUI" Giải Chào Đón - Đợt 2 (02 Kỳ từ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI VCB-MOBILE XÀI PHIÊN BẢN MỚI - PHƠI PHỚI NIỀM VUI Giải Chào Đón - Đợt 2 (02 Kỳ từ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "VCB-MOBILE B@NKING: XÀI PHIÊN BẢN MỚI - PHƠI PHỚI NIỀM VUI" Giải Chào Đón - Đợt 2 (02 Kỳ từ 17/4/2017 đến 30/4/2017) I. Kỳ 3: từ ngày 17/4/2017

Chi tiết hơn

Danh sách Tổng

Danh sách Tổng 643 học viên nhận chứng chỉ CAMBRIDGE Đặng Thanh Thúy An Nguyễn Duy An Tiêu Bối An Trần Phương An Bùi Diệp Anh Bùi Đoàn Minh Anh Bùi Huỳnh Thụy Anh Bùi Thảo Anh Bùi Thị Lan Anh Cao Bảo Anh Cù Minh Phương

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học BẢNG ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ DỰ THI LỚP 11 (Kèm theo Công văn số 396/SGD&ĐT-KT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học BẢNG ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ DỰ THI LỚP 11 (Kèm theo Công văn số 396/SGD&ĐT-KT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 2018-2019 BẢNG ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ DỰ THI LỚP 11 (Kèm theo Công văn số 396/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD ngày 20/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết hơn

ts2013_ds_nv1B_upweb.xls

ts2013_ds_nv1B_upweb.xls Trường Đại học Quốc tế Danh sách thí sinh được đăng ký Nguyện Vọng 1B STT Họ tên Ngày sinh Số Báo Danh 1 Nguyễn Ngọc Thùy An 29/04/95 QSQA.00001 2 Nguyễn Ngọc Sơn An 26/10/95 QSQA.00006 3 Phùng Ngọc Quỳnh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "TẬN HƯỞNG MÙA HÈ VỚI THẺ TÍN DỤNG VPBANK" STT CUSTOMER_NAME PRODUCT_DETAIL Phone Đợt 1 NGUYEN THI HOANG YEN 03

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM TẬN HƯỞNG MÙA HÈ VỚI THẺ TÍN DỤNG VPBANK STT CUSTOMER_NAME PRODUCT_DETAIL Phone Đợt 1 NGUYEN THI HOANG YEN 03 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "TẬN HƯỞNG MÙA HÈ VỚI THẺ TÍN DỤNG VPBANK" STT CUSTOMER_NAME PRODUCT_DETAIL Phone Đợt 1 NGUYEN THI HOANG YEN 03. TITANIUM STEPUP CREDIT xxxx9277 1 2 PHAM NGOC PHUONG

Chi tiết hơn

DSHS_theoLOP

DSHS_theoLOP Lớp: 12A1 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Đức Việt 1 1701718197 Nguyễn Quỳnh Anh 23-10-2002 Nữ x x 2 1701718198 Nguyễn Việt Anh 02-04-2002 Nam x 3 1701718199 Lê Trần Ngọc Ánh 04-08-2002 Nữ x x 4 1701718200

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 HO QUYNH ANH 29/09/2011 2 2 2 6 2 VO CONG MINH DANG 02/03/2011 5 4 5 14 3 PHAN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN 9704380037969xxx 1,000,000 2 NGUYEN QUYNH TRANG 9704380050118xxx 1,000,000 3 LUU

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 70.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/2019-30/4/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1 NGUYEN

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội *ĐT: Fax: Website: DA

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội *ĐT: Fax: Website:  DA DANH SÁCH CHỦ THẺ GHI NỢ MASTERCARD HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH JOY+ THÁNG 9 RẠP CHIẾU PHIM STT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN TIỀN GIAO DỊCH TIỀN HOÀN 1 511409xxxxxx0385 TRINH NGOC QUYNH TRA 780,000 390,000 2 511409xxxxxx3522

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS DANH SÁCH Thí sinh đăng ký đại học chính quy năm 2019 theo phương học bạ THPT (Cập nhật đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2019) 0001 Nguyễn

Chi tiết hơn