HONDA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "HONDA"

Bản ghi

1 B20B4, Z2 2000CC 4CYL. CRV TIMING CHAIN KIT For CY-HND014 1 CY-HND TIMING BELT 125RU26 2 CY-HND014-TEN TENSIONER 9262 F22B1, B2 2156CC 4CYL. EX SERIES V-TEC F23A1, 4, 5, CC 4CYL. ACCORD, ODYSSEY CY-HND016 1 CY-HND BAL SHAFT BELT 70RU16 2 CY-HND TIMING BELT 112RU24 3 CY-HND016-TEN TENSIONER CY-HND016-T/BAL TENSIONER-BAL. SHAFT 9204 H22A1, CC VTEC 4CYL DIY H22 AUTO>H23 MANUAL TENSIONER CONV. 2.2L VTEC 4CYL. H22A1, H22A4 DOHC ENGINE PRELUDE CY-HND018 1 CY-HND BAL SHAFT BELT 70RU16 2 CY-HND TIMING BELT 155YU24 3 CY-HND018-ID IDLER-RIGHT CY-HND018-T/BAL TENSIONER-BAL. SHAFT CC DOHC V6 PASSPORT 6VD1 ENG CY-HND019 1 CY-HND TIMING BELT 191S8M32 2 CY-HND019-ID/L IDLER-LEFT CY-HND019-ID/R IDLER-RIGHT CY-HND019-TEN TENSIONER (1590CC) VTEC 4 CIVIC DELSOL COUPE SEDAN HATCHBACK (D16Z6 SOHC) 1992~2000 CY-HND021 1 CY-HND TIMING BELT TB RU24 2 CY-HND021-TEN TENSIONER

2 ACCORD CL7 ZENKI K20A ACCORD CL7 KOUKI K20A CIVIC FD2 CHUKI K20A CIVIC FD2 KOUKI K20A CIVIC ZENKI K20A CIVIC TYPE-R EURO FN2 K20A CIVIC TYPE-R EP3 KOUKI K20A INTEGRA DC5 ZENKI K20A INTEGRA DC5 KOUKI K20A CR-V A/T K20A ACCORD 2.0 A/T K20A CIVIC & CIVIC SI 2.0 K20A3,Z TIMING CHAIN KIT CY-HND022-M CY-HND022-H CY-HND022-A CY-HND022-CH CHAIN BWAx5x4x170L 2 CY-HND022-TEN TENSIONER 3 CY-HND022-G-A GUIDE 4 CY-HND022-G-B GUIDE 5 CY-HND022-G-C GUIDE 6 CY-HND022-CA CAM GEAR 46T 7 CY-HND022-CR CRANK GEAR 23T 8 CY-HND022-CH-OIL CHAIN SCHx5x4x62L 9 CY-HND022-TEN-OIL TENSIONER 10 CY-HND022-G-OIL GUIDE ACCORD L4 2.4L CR-V 2.4L K24A ELEMENT CIVIC 2.4L 2009 Acura TSX 5AT TSX K24A Acura TSX 5AT TSX K24A2 (NAVIGATION) Acura TSX 6MT TSX K24A Acura TSX 6MT TSX K24A2 (NAVIGATION) CR-V 5DR LX 2WD 2004 ACCORD 2.4L EXECUTIVE A/T K24A3 CY-HND023-A 1 CY-HND023-CH CHAIN SCHx5x4x176L 2 CY-HND023-TEN TENSIONER 3 CY-HND023-G-A GUIDE 4 CY-HND023-G-B GUIDE 5 CY-HND023-G-C GUIDE JAZZ L15A L13A GD CIVIC 4DR FIT JAZZ L12A1 1.2L 5MT KR JAZZ L13A1 1.4L 5MT S4ES CIVIC 4DR SI (NV) KA 6MT 2007 CY-HND024-P CY-HND024-A CY-HND024-CH CHNDIN SCH 5x4x126L 2 CY-HND024-CAM CAM GEAR 46T 3 CY-HND024-CR CRANK GEAR 23T 4 CY-HND024-TEN TENSIONER 5 CY-HND024-U GUIDE 6 CY-HND024-R GUIDE CIVIC 2DR DX KA 5MT CIVIC 4DR EX KA 5MT 1.8L 2007 K20 Civic SI K20 CIVIC TYPE R CIVIC 1.8 R18A CY-HND025-H CY-HND025-A CY-HND025-CH CHAIN BWA 3x4x136L 2 CY-HND025-CA CAM GEAR 3 CY-HND025-CR CRANK GEAR 4 CY-HND025-TEN TENSIONER 5 CY-HND025-L GUIDE 6 CY-HND025-R GUIDE 2

3 ACCORD 2DR/4DR CIVIC 2DR/3DR/4DR CR-V 5DR ELEMENT 5DR K24Z1 CR-V EX CR-V 5DR LX 2WD 2004 TIMING CHAIN KIT CY-HND CY-HND026-A CY-HND026-CH CHAIN SCHx5x4x62L 2 CY-HND026-GEAR CAM GEAR 46T 3 CY-HND026-TEN TENSIONER 4 CY-HND026-G GUIDE JAZZ 5MT VTI JAZZ L15A BF75DKOLHTA MARINE TPN VIN BBAJ AND LATER FIT 5AT SPORT CY-HND CY-HND027-A CY-HND027-CH CHAIN BWA 5x4x132L 2 CY-HND027-CAM CAM GEAR 46T 3 CY-HND027-CR CRANK GEAR 23T 4 CY-HND027-TEN TENSIONER 5 CY-HND027-L GUIDE 6 CY-HND027-R GUIDE CIVIC CY-HND029 1 CY-HND029-BELT TIMING BELT 104RU22 2 CY-HND029-TEN TENSIONER CIVIC 3DR & CIVIC 4DR CY-HND030 1 CY-HND030-BELT TIMING BELT 103RU24 2 CY-HND030-TEN TENSIONER JAZZ L12A1 1.2L 5MT KR JAZZ L13A1 1.4L 5MT S4ES CY-HND031 1 CY-HND031-CH CHAIN SCH 5x4x126L 2 CY-HND031-CAM CRANK GEAR 46T 3 CY-HND031-TEN TENSIONER 4 CY-HND031-U GUIDE 5 CY-HND031-R GUIDE 3

4 ACURA 2.2(2156CC) 4 Cyl. (F22B1 ENGINE) 2.2 CL (2254CC) SOHC 4 Cyl. (F23A1 ENGINE) 2.3 CL ISUZU 2.3L 2253CC, VTEC, SOHC, 4 Cyl OASIS 2.2(2156CC) VTEC 4 Cyl. F22B1 ACCORD (2253CC) VTEC 4 CYL. (F23A7 ENGINE) ODYSSEY 1998 TIMING CHAIN KIT CY-HND032 1 CY-HND BAL SHAFT BELT TB RU16 2 CY-HND TIMING BELT TB RU24 3 CY-HND032-TEN TENSIONER CY-HND032-IDLER TENSIONER-BAL. SHAFT 9204 ACCORD 3.0L V6 J30A1 DESIG ODYSSEY PILOT ACURA CL 3.0L V6 SOHC ACURA CL 3.2L V6 3210CC SOHC ACURA MDX 3.5L V6 3471CC J35A3 DESIG ACURA TL 3.2L V6 SOHC CY-HND CY-HND033-A CY-HND BAL SHAFT BELT 197YU26 2 CY-HND033-HY HYDRAULIC TENSIONER CY-HND033-TEN BELT TENSIONER CY-HA033-ID IDLER ODYSSEY ACCORD 2008 ACURA 2008 PILOT 2008 RIDGELINE RT RTL RTX 2008 ACURA CC V6 MDX, RL, TL, ACURA CC V6 CL, TL, ACURA CC V6 MDX CY-HND CY-HND035-A CY-HND035-BELT BELT 196X20 2 CY-HND035-PU IDLER 3 CY-HND035-TEN TENSIONER 4 CY-HND035-HYD HYDRAULIC TENSIONER ODYSSEY EX LX PILOT EX LX ACURA CL TL MDX CY-HND037 1 CY-HND037-BELT BELT 197YU26 2 CY-HND037-PU IDLER 3 CY-HND037-TEN TENSIONER 4 CY-HND037-HYD HYDRAULIC TENSIONER CIVIC CY-HND040 1 CY-HND040-BELT TIMING BELT 103RU24 2 CY-HND040-TEN TENSIONER 4

5 CIVIC TIMING CHAIN KIT CY-HND041 1 CY-HND041-BELT TIMING BELT 104RU22 2 CY-HND041-TEN TENSIONER ACCORD L4 2.4L CR-V 2.4L K24A ELEMENT CIVIC 2.4L 2009 ACURA TSX 5AT TSX K24A ACURA TSX 5AT TSX K24A2 (NAVIGATION) ACURA TSX 6MT TSX K24A ACURA TSX 6MT TSX K24A2 NAVIGATION CR-V 5DR LX 2WD 2004 CY-HND042 1 CY-HND042-CH CHAIN SCHx5x4x176L 2 CY-HND042-CH CHAIN SCHx5x4x62L 3 CY-HND042-TEN TENSIONER 4 CY-HND042-G-A GUIDE 5 CY-HND042-G-B GUIDE 6 CY-HND042-G-C GUIDE 7 CY-HND042-TEN TENSIONER 8 CY-HND042-G GUIDE ACCORD 2.4L 2354CC L4 DOHC K24A ACCORD 2.4L 2354CC L4 DOHC K24A CR-V 2.4L 2354CC L4 DOHC K24A ELEMENT 2.4L 2354CC L4 DOHC K24A ELEMENT 2.4L 2354CC L4 DOHC K24A CR-V 2004 K20A4 CY-HND043 1 CY-HND043-CH CHAIN BWAx5x4x170L 2 CY-HND043-TEN TENSIONER 3 CY-HND043-G-A GUIDE 4 CY-HND043-G-B GUIDE 5 CY-HND043-G-C GUIDE 6 CY-HND043-CA CAM GEAR 46T 7 CY-HND043-CR CRANK GEAR 23T 8 CY-HND043-CH-OIL CHAIN SCHx5x4x62L 9 CY-HND043-TEN-OIL TENSIONER 10 CY-HND043-G-OIL GUIDE 1.6L SOHC 4CYL. CIVIC L VTEC-E 4CYL. COUPE, HX COUPE CY-HND044 1 CY-HND TIMING BELT TB RU24 2 CY-HND044-TEN TENSIONER L DOHC 4CYL. B20B4, B20Z2, ENGINE CR-V CY-HND045 1 CY-HND TIMING BELT TB RU26 2 CY-HND045-TEN TENSIONER

6 CIVIC 2001 K20A2 TIMING CHAIN KIT CY-HND046 1 CY-HND046-CH CHAIN SCHx5x4x170L 2 CY-HND046-CH-OIL OIL PUMP CHAIN BWA 5x4x64L 3 CY-HND046-TEN TENSIONER 4 CY-HND046-L GUIDE-LEFT 5 CY-HND046-R GUIDE-RIGHT 6 CY-HND046-U GUIDE-UP 7 CY-HND046-SP SPROCKET, CHAIN DRIVE 8 CY-HND046-TEN-OIL TENSIONER, BALANCER SHAFT CHAIN 9 CY-HND046-G-OIL OIL PUMP CHIAN GUIDE K24A1 K24A4 K24A8 K24Z1 K24Z6 2354CC 2.4L 4CYL ACCORD V DOHC K24A1,4/8 K24Z1/ CR-V V K24A1,4/8 K24Z1/ ELEMENT 2.4 K24A1,4/8 K24Z1/ CY-HND047 1 CY-HND047-CH CHAIN SCHx5x4x176L 2 CY-HND047-TEN TENSIONER 3 CY-HND047-G-A GUIDE 4 CY-HND047-G-B GUIDE 5 CY-HND047-G-C GUIDE 6 CY-HND047-CA CAM GEAR 46T 7 CY-HND047-CR CRANK GEAR 23T 8 CY-HND047-CH-OIL CHAIN SCHx5x4x62L 9 CY-HND047-TEN-OIL TENSIONER 10 CY-HND047-G-OIL GUIDE ACURA TSX 2.4L L4 2354CC DOHC ACCORD 2.4L L4 2354CC DOHC CR-V 2.4L L4 2354CC ELEMENT 2.4L L4 2354CC DOHC CY-HND048 1 CY-HND048-CH CHAIN BWAx5x4x176L 2 CY-HND048-TEN TENSIONER 3 CY-HND048-G GUIDE 4 CY-HND048-LU/G LEFT UPPER GUIDE 5 CY-HND048-U/G UPPER GUIDE 6 CY-HND048-CA CAM GEAR 46T 7 CY-HND048-CR CRANK GEAR 23T/34T 8 CY-HND048-CH-OIL CHAIN BWA5x4x62L 9 CY-HND048-L LOWER 10 CY-HND048-L/G LEFT GUIDE ACCORD 2.4LK24A1 4/8, K24Z 1/6 4cyl CY-HND049 1 CY-HND049-1 TIMING CHAIN 176L /62L X2 PCS 2 CY-HND049-2 CAM PHASER(VVT)(RAA) 3 CY-HND049-3 CAM SPROCKET 4 CY-HND049-4 CRANK SPROCKET 5 CY-HND049-5 OIL PUMP SPROCKET 6 CY-HND049-6 TENSIONER X2 PCS 7 CY-HND049-7 GUIDE X4PCS 6

7 TIMING CHAIN KIT Accord 2.0/2.0 VTEC K20A/K20A Civic 2.0 Type-S 158HP K20A CR-V 2.0 MK2 K20A4/K20A 148HP Integra 2.0 K20A3 160HP Stream 2.0 MPV K20A/K20A1 154HP CY-HND050 1 CY-HND050-1 TIMING CHAIN 170L /62L X2 PCS 2 CY-HND050-2 CAM PHASER(VVT)(RBC) 3 CY-HND050-3 CAM SPROCKET 4 CY-HND050-4 CRANK SPROCKET 5 CY-HND050-5 OIL PUMP SPROCKET 6 CY-HND050-6 TENSIONER X2 PCS 7 CY-HND050-7 GUIDE X3 PCS ACCORD R20A3 1997CC 2.0i ACCORD EURO IX Saloon, IX Estate R20A3 2.0i CR-V R20A1 R20A2 1997CC 2.0i Odyssey 1997CC 2.0i CY-HND052 1 CY-HND052-1 TIMING CHAIN X2 PCS 2 CY-HND052-2 CAM SPROCKET 3 CY-HND052-3 CRANK SPROCKET 4 CY-HND052-4 TENSIONER 5 CY-HND052-5 GUIDE X4 PCS S2000 2DR BASE 2.0L KA6MT S2000 2DR CR 2.0L KA6MT S2000 2DR 2.0L S S L F20C1/C2 4CYL S L 2157CC F22C1-VET DOHC CY-HND053 1 CY-HND053-1 TIMING CHAIN 2 CY-HND053-2 CAM SPROCKET 3 CY-HND053-3 CRANK SPROCKET 4 CY-HND053-4 TENSIONER 5 CY-HND053-5 GUIDE X2 PCS S2000 2DR BASE 2.0L KA6MT S2000 2DR CR 2.0L KA6MT S2000 2DR 2.0L S S L F20C1/C2 4CYL S L 2157CC F22C1-VET DOHC CY-HND054 1 CY-HND054-1 TIMING CHAIN X2 PCS 2 CY-HND054-2 CAM SPROCKET 3 CY-HND054-3 CRANK SPROCKET 4 CY-HND054-4 TENSIONER X2 PCS 5 CY-HND054-5 GUIDE X3 PCS 7

8 TIMING CHAIN KIT N22A1/N22A2 DIESEL ACCORD VII (CL) 2.2 CTDi MK7 CN1/CN CIVIC VIII Hatchback MK8 (FK3/FN3) 2.2 I-CTDi CR-V MK2 (RD_) 2.2 CTDi CR-V Mk3 (RE6) 2.2 i-ctdi 4WD FR-V (BE) 2.2 i CTDi CY-HND055 1 CY-HND055-1 TIMING CHAIN 2 CY-HND055-2 CAM SPROCKET X2 PCS 3 CY-HND055-3 TENSIONER 4 CY-HND055-4 GUIDE X2 PCS N22A1/N22A2 DIESEL ACCORD VII (CL) 2.2 CTDi MK7 CN1/CN CIVIC VIII Hatchback MK8 (FK3/FN3) 2.2 I-CTDi CR-V MK2 (RD_) 2.2 CTDi CR-V Mk3 (RE6) 2.2 i-ctdi 4WD FR-V (BE) 2.2 i CTDi CY-HND056 1 CY-HND056-1 TIMING CHAIN X2 PCS 2 CY-HND056-2 CAM SPROCKET X3 PCS 3 CY-HND056-3 TENSIONER 4 CY-HND056-4 GUIDE X3 PCS L15B5/L15B8 CR-V 1.5T H-RV 1.5T Crown Road 1.5T Accord 1.5T Civic 1.5T VEZEL 1.5T CY-HND057 1 CY-HND057-1 TIMING CHAIN 2 CY-HND057-2 CRANK SPROCKET 3 CY-HND057-3 VVT GEARS X2 PCS 4 CY-HND057-4 TENSIONER 5 CY-HND057-5 TENSIONER GASKET 6 CY-HND057-6 GUIDE X3 PCS Fit 1.5L City 1.5L Civic 1.5L VEZEL 1.5L H-RV 1.5L CY-HND058 1 CY-HND058-1 TIMING CHAIN 2 CY-HND058-2 VVT GEARS 3 CY-HND058-3 CAM SPROCKET 4 CY-HND058-4 CRANK SPROCKET 5 CY-HND058-5 TENSIONER 6 CY-HND058-6 TENSIONER GASKET 7 CY-HND058-7 GUIDE X3 PCS 8

9 TIMING CHAIN KIT Accord 1.5L /Hydro electric hybrid CY-HND059 1 CY-HND059-1 TIMING CHAIN 2 CY-HND059-2 CAM SPROCKET 3 CY-HND059-3 CRANK SPROCKET 4 CY-HND059-4 TENSIONER 5 CY-HND059-5 GUIDE X3 PCS K24W5 2356cc Accord 2.4L GAS DOHC Odyssey 2.4L GAS DOHC CRV 2.4L GAS DOHC ELYSION 2.4L GAS DOHC CY-HND060 1 CY-HND060-1 TIMING CHAIN X2 PCS 2 CY-HND060-2 CAM SPROCKET 3 CY-HND060-3 CRANK SPROCKET 4 CY-HND060-4 OIL PUMP SPROCKET 5 CY-HND060-5 TENSIONER X4 PCS 6 CY-HND060-6 GUIDE X3 PCS K24W5 2356cc Accord 2.4L GAS DOHC Odyssey 2.4L GAS DOHC CRV 2.4L GAS DOHC ELYSION 2.4L GAS DOHC CY-HND061 1 CY-HND061-1 TIMING CHAIN X2 PCS 2 CY-HND061-2 VVT GEAR 3 CY-HND061-3 CAM/CRANK SPROCKET X2 PCS 4 CY-HND061-4 OIL PUMP SPROCKET 5 CY-HND061-5 TENSIONER X4 PCS 6 CY-HND061-6 GUIDE X3 PCS AVANCIER 2.0T CRV 2.0T GAS DOHC Odyssey 2.0T GAS DOHC Accord 2.0T GAS DOHC CY-HND062 1 CY-HND062-1 TIMING CHAIN X2 PCS 2 CY-HND062-2 CRANK SPROCKET 3 CY-HND062-3 OIL PUMP SPROCKET 4 CY-HND062-4 TENSIONER X4 PCS 5 CY-HND062-5 GUIDE X4 PCS 9

10 TIMING CHAIN KIT AVANCIER 2.0T CRV 2.0T GAS DOHC Odyssey 2.0T GAS DOHC Accord 2.0T GAS DOHC CY-HND063 1 CY-HND063-1 TIMING CHAIN X2 PCS 2 CY-HND063-2 VVT GEARS X2 PCS 3 CY-HND063-3 CRANK SPROCKET 4 CY-HND063-4 OIL PUMP SPROCKET 5 CY-HND063-5 TENSIONER X4 PCS 6 CY-HND063-6 GUIDE X3 PCS 10

DODGE

DODGE TIMING CHAIN KIT For B1500,B150,B2500,B250,D150,D250,Dakota,Durango 3.9L V6 3906cc 239 CID 1991-2003 B1500,B150,B2500,B250,B3500,B350,D150,D250,Dakota,Durango 5.2L V8 5211cc 318 CID 1990-2000 B1500,B2500,B250,B3500,B350,D150,D250,D350,Dakota,Durango

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

VL eng 150CC 3(2008).xls

VL eng 150CC 3(2008).xls BN157QMJ GY6 长箱体发动机 150CC E- 1 Cyl i nder Head Cover E- 2 Cyl i nder Head E- 3 Cyl i nder Updat ed t i mes: NO.1 E- 4 Cr ankshaf t Connect i ng Rod Pi st on E- 5 Cr ankcase- L E- 6 Lef t Cr ankcase Cover

Chi tiết hơn

PowerPoint User’s Guide

PowerPoint User’s Guide Dãy sản phẩm Chevron Vietnam Sản phẩm và đơn vị lưu kho SKU Các sản phẩm được phân biệt bằng: tên & độ nhớt - Ví dụ: Delo Silver SAE 40 và Delo Silver SAE 50 - Chevron Việt Nam có khoảng 110 sản phẩm SKU

Chi tiết hơn

BEN-YA INDUSTRIAL CO., LTD. 4F, NO.16, LANE 181, SEC.2, JIUZONG ROAD Taipei,Taiwan,R.O.C. BOX TEL: FAX: b

BEN-YA INDUSTRIAL CO., LTD. 4F, NO.16, LANE 181, SEC.2, JIUZONG ROAD Taipei,Taiwan,R.O.C. BOX TEL: FAX: b 1 ST-5987 SM5585 HONDA ACCORD 1998-2007 STRUT MOUNT 2 58510-25000 HYA97BK-BMC1 HONDA ACCENT 1300 (G4EH), 1500 (G4EK) BRAKE MASTER CYLINDER 13/16" 3 S1605-SNL-T04 HI127BK-SARIC HONDA CIVIC (1.8cc) SHOCK

Chi tiết hơn

6:43 AM9/30/2017 Son Tùng Skating Lịch Thi Đấu Giải KVTT Quốc tế Cúp Thăng Long mở rộng lần thứ tư năm 2017 SÐ Na

6:43 AM9/30/2017 Son Tùng Skating Lịch Thi Đấu Giải KVTT Quốc tế Cúp Thăng Long mở rộng lần thứ tư năm 2017 SÐ Na Lịch Thi Đấu Giải KVTT Quốc tế Cúp Thăng Long mở rộng lần thứ tư năm 2017 SÐ Nam Nữ Đơn vị SK Giờ Vòng Nhóm H Loại Điệu 11 Lê Quang Huy Nguyễn Ngọc Anh Trung tâm HL&TĐ TDTT T 259 20:08 30/9 Bán kết Thiếu

Chi tiết hơn

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

1:25 PM6/8/2018 Son Tùng Skating Lịch Thi Đấu Giải KVTT TP Vinh mở rộng lần thứ nhất năm Cúp Phượng Hoàng Trung Đô SÐ Nam Nữ Đơn

1:25 PM6/8/2018 Son Tùng Skating Lịch Thi Đấu Giải KVTT TP Vinh mở rộng lần thứ nhất năm Cúp Phượng Hoàng Trung Đô SÐ Nam Nữ Đơn Lịch Thi Đấu Giải KVTT TP Vinh mở rộng lần thứ nhất năm 2018 - Cúp Phượng Hoàng Trung Đô SÐ Nam Nữ Đơn vị SK Giờ Vòng Nhóm H Loại Điệu 11 Trần Lê Trung Anh -Sonata Center- 61 13:44 9/6 Tứ kết Thiếu nhi

Chi tiết hơn

Numerat619.pmd

Numerat619.pmd ñåð³ÿ ô³çè íà «ßäðà, àñòèíêè, ïîëÿ», âèï. 1 /23/ Ïîëó åíèå öèíêà âûñîêîé èñòîòû ñî åòàíèåì... 95 669. 54..,..,.. -,,, 6118,.,,. 1. 12 24... limb. -.. - 4N, 6N (85...9) %. :,,, -,, -,. -. :,, -,.. [1 5]..,

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

VR-6500-KF client final.xls

VR-6500-KF client final.xls VR-6500-KF2-00 MAIN UNIT NO. PART NO PART DESCRIPTION QTY REMARKS 00-1 VR-6500-KF2-01 ENGINE UNIT 1 00-2 VR-6500-KF2-02 OPERATION HANDLE UNIT 1 00-3 VR-6500-KF2-03 MAIN FRAME UNIT 1 00-4 VR-6500-KF2-04

Chi tiết hơn

Skating22c.xlsb

Skating22c.xlsb Ngày 3/6 Sự kiện 1 - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 Hạng FD Latin - C, R, Số Đôi: 40, Heat: 4, Giờ: 9h0 13.. Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 1 14.. Nguyễn Hà Linh NICE DANCE TP VINH 2 45.. Phạm Phương Anh CLB

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx Tra cứu bảng ASCII trong HTML ASCII là chữ viết tắt của American Standard Code for Information Interchange. Có 128 mã ASCII tiêu chuẩn, mỗi mã có thể được biểu diễn bởi 7 ký số nhị phân từ 0000000 đến

Chi tiết hơn

KORIZA_1L.cdr

KORIZA_1L.cdr TECHNICAL DETAILS ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Oil viscosity: admissible recommended Âèñêîçèòåò íà õèäðàâëè íîòî ìàñëî: äîïóñòèì ïðåïîðú âà ñå [ mm 2 /s] 6... 2 2 6 Degree of filtration: Ñòåïåí íà ôèëòðàöèÿ:

Chi tiết hơn

Isuzu D-max giảm giá hàng trăm triệu

Isuzu D-max giảm giá hàng trăm triệu D-MAX Phiên bản xe Isuzu D-Max mới với ngoại hình ấn tượng hơn cùng với nội thất đầy đủ tiện nghi hơn, mức giá hấp dẫn. Đánh giá: Chưa có đánh giá Hỏi về sản phẩm này Mô tả Xe bán tải izuzu D-max giảm

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 9 (Thời gian 45 phút)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 9 (Thời gian 45 phút) Thời gian làm bài. 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG KIẾN THỨC Dòng điện xoay chiều Truyền tải điện năng đi xa - Máy biến thế Thấu kính hội tụ - Thấu kính phân kỳ NHẬN BIẾT MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THÔNG HIỂU

Chi tiết hơn

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final தம ந அர 2019 க ய த ட ந த (ப க ) ற அரச ண எ.5, ந : 08-01-2019. (வ ள ப, ம கழ -24, த வ வ ஆ 2049) க ம க ஊத ய 2017-2018-ஆ கண ஆ த க ல க ம க ஊத ய ம ச ற த க ல க ம க ஊத ய வழ த ஒ பள - ஆ ணக - வள ய ட ப க றன. Ã tutdt

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Địa Lý THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - lần 1

Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Địa Lý THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN1 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ------------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------*-------------- CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Chi tiết hơn

11:44 PM1/20/2018 Son Tùng Skating Lịch Thi Đấu Linh Anh Cup Open Championship 2018 SÐ Nam Nữ Đơn vị SK Giờ Vòng Nhóm H Loại 12 Phạm Đứ

11:44 PM1/20/2018 Son Tùng Skating Lịch Thi Đấu Linh Anh Cup Open Championship 2018 SÐ Nam Nữ Đơn vị SK Giờ Vòng Nhóm H Loại 12 Phạm Đứ Lịch Thi Đấu Linh Anh Cup Open Championship 2018 SÐ Nam Nữ Đơn vị SK Giờ Vòng Nhóm H Loại 12 Phạm Đức Huy Lê Phương Anh Bắc Ninh Dancesport 186 13:49 21/1 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin 12 Phạm Đức Huy Lê

Chi tiết hơn

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Giáo dục Chính trị trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHAG ngày 09/9/2016 của Hiệu trưởng T

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Giáo dục Chính trị trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHAG ngày 09/9/2016 của Hiệu trưởng T CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Giáo dục Chính trị trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHAG ngày 09/9/016 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang) A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL

Chi tiết hơn

Značka Model CC Rok Přední Zadní ALFER 125 VR 4T FD138 FD165 ALFER 125 VR 4T NO LIMITS FD138 FD165 ALFER 250 VR ENDURO FD138 F

Značka Model CC Rok Přední Zadní ALFER 125 VR 4T FD138 FD165 ALFER 125 VR 4T NO LIMITS FD138 FD165 ALFER 250 VR ENDURO FD138 F Značka Model CC Rok Přední Zadní ALFER 125 VR 4T 125 03- FD138 FD165 ALFER 125 VR 4T NO LIMITS 125 03- FD138 FD165 ALFER 250 VR ENDURO 250 95- FD138 FD165 ALFER 250 VR MOTOCROSS 250 95- FD138 FD165 ALFER

Chi tiết hơn

Tuân thủ: Số 28/2010/TT-BCT; Phụ lục 17 PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Phiếu an toàn hóa chất, Tên phân loại, tên sản phẩm Số CAS Số UN Số đăng ký EC Sô đăng

Tuân thủ: Số 28/2010/TT-BCT; Phụ lục 17 PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Phiếu an toàn hóa chất, Tên phân loại, tên sản phẩm Số CAS Số UN Số đăng ký EC Sô đăng Tuân thủ Số 28/2010/TT-BCT; Phụ lục 17 PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Phiếu an toàn hóa chất, Tên phân loại, tên sản phẩm Số CAS Số UN Số đăng ký EC Sô đăng ky Danh mục hóa chất Việt Nam I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

JSC Volgogradneftemash Pump TKA120/ Í Ò Â Ò À Ã 13 Ê 1. Pump casing; 13. Spiral-woun

JSC Volgogradneftemash Pump TKA120/ Í Ò Â Ò À Ã 13 Ê 1. Pump casing; 13. Spiral-woun Pump TKA1/ 16 7 5 4 Í Ò Â Ò 8 9 2 11 6 1 17 21 15 14 18 19 12 22 23 Ã Ê 1. Pump casing;. Spiral-wound gaskets; 2. Pump cover; 14. Oil supply ring; 4. Shaft; 15. Complete set of washers; 5. Bearing housing;

Chi tiết hơn

Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017

Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Mục lục 0.1 Không gian tô-pô và phân hoạch đơn vị......... 5 0.2 Độ đo Borel phức và định lý biểu diễn Riesz...... 7 0.3 Không gian

Chi tiết hơn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ & KHUNG XE Innova 2.0V Kích thước - D x R x C mm 4735 x 1830 x Chiều dài cơ sở mm Khoảng sáng gầm xe mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ & KHUNG XE Innova 2.0V Kích thước - D x R x C mm 4735 x 1830 x Chiều dài cơ sở mm Khoảng sáng gầm xe mm THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ & KHUNG XE Kích thước - D x R x C mm 4735 x 1830 x 1795 - Chiều dài cơ sở mm 2750 - Khoảng sáng gầm xe mm 178 - Bán kính vòng quay tối thiểu m 5,4 - Trọng lượng không tải kg 1755

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

Spare Parts List IPF ENGINEERING LTD Ref: IDAF40359 Model: IDROP BENZ-C L DL2021Pi P 3-01IPC

Spare Parts List IPF ENGINEERING LTD Ref: IDAF40359 Model: IDROP BENZ-C L DL2021Pi P 3-01IPC Spare Parts List IPF ENGINEERING LTD Ref: IDAF40359 Model: IDROP BENZ-C L DL2021Pi P 3-01IPC Table: OVERALL Progressive Number: 1 0001 LAFN40179 CHASSIS BENZ HP 9-13 1,00 -- 0002 RTRT40006 WHEEL D. 13.5"X

Chi tiết hơn

!"# $% % & ' ' ) (.. ( R!06 ' G 0 )*& ^ >"! + \b$%&!"( F#+ $! +%&' &!"(! _+ %& ( )*& +*+%& (5 4,!"(+ - >" / + & 0+D1 +,- %& ('./01./ ' ##!!$ +!

!# $% % & ' ' ) (.. ( R!06 ' G 0 )*& ^ >! + \b$%&!( F#+ $! +%&' &!(! _+ %& ( )*& +*+%& (5 4,!(+ - > / + & 0+D1 +,- %& ('./01./ ' ##!!$ +! !# $ R!6 G ^!+ \b$! F#+ $!+!! _+ ++ 5 4!+ - + 5 /+ +D +- // ##!!$ +! +! #! 7! +! 7 + 8 4 4 :? 4 4 /#3 +!!! 7 -! -B!-! 7!! - -! 3-! 7-3 -! 7 7!7!!!!- - -! 3 4! 7 7!-! -! 7 9!!7! 77!!! -B!-!7! 7 - -- 7!!!

Chi tiết hơn

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04 ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﻳ ﻮﻓﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15000 ﻛﺘﺎب ﺻﻮﺗ ﻣﺠﺎﻧ ﻳ ﻤ ﻦ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻟﻺﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﺑﺪون إﻧﺘﺮﻧﺖ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﺪون أﻳﺔ ﻧﻘﻮد. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤ ﺘﺤﺪة

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiTich1.doc

Microsoft Word - GiaiTich1.doc Phầ I. Địh lý về hàm số khả vi. Chứg mih rằg phươg trìh + p + q = với guê dươg khôg thể có quá hi ghiệm thực ếu chẵ, khôg có quá ghiệm thực ếu lẻ.. Chứg mih bất đẳg thức si - si - b) rctg - rctg < - d)

Chi tiết hơn

(1)

(1) QT 8.2.1/QA6 BM2 TRYOG DAI QC TRA VI PROG DAM BAO CAT L.trcesic OG OA XA QI CU GIA VICT AM D*c Ip Ty d - nh phe SO: DBCL Tr Vh, ngety Or hng.gt nn 218 g qun BA ca Ket qu khi sit he vitt" Su di he Oct 1

Chi tiết hơn

Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy

Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy 6-7 - 01 Mục lục Lời nói đầu....................................... 6 Các thành viên tham gia chuyên đề........................

Chi tiết hơn

Giáo trình giảng dạy môn bóng đá CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM, TÁC DỤNG VÀ NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG ĐÁ - Đặc điểm - Tác dụng - Nguồn gốc - Lịch sử

Giáo trình giảng dạy môn bóng đá CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM, TÁC DỤNG VÀ NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG ĐÁ - Đặc điểm - Tác dụng - Nguồn gốc - Lịch sử CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM, TÁC DỤNG VÀ NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG ĐÁ - Đặc điểm - Tác dụng - Nguồn gốc - Lịch sử phát triển I. Mục tiêu: * Sinh viên nắm được nguồn gốc lịch sử ra đời của môn bóng đá.

Chi tiết hơn

cn_ktpm_14

cn_ktpm_14 UBND ỈNH AN GIANG RƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập ự do Hạnh phúc CHƯƠNG RÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Kỹ thuật phần mềm (oftware Engineering) rình độ đào tạo: Đại

Chi tiết hơn

Мотоциклетни вериги

Мотоциклетни вериги Мотоциклетни вериги - 2011 Honda 50 CRE 50 95-00 428NZ 132 50 CRE 50 BAJA 03-04 428NZ 132 50 CRE 50 DERAPAGE 97-04 428NZ 132 50 CRE 50 SIX 03-04 428NZ 132 50 NSR,50MIN 02-03 420NZ3 108 50 XR50R 02,5 420NZ3

Chi tiết hơn

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ sina dream ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ رﺣﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺨــﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﻪ رﺣﻠﺔ ﻳﺨـﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GIAO TRINH HOA DAI CUONG.doc

Microsoft Word - GIAO TRINH HOA DAI CUONG.doc LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Cơ sở lý thuyết hoá học được viết nhằm phục vụ cho môn học này ở bậc đại học thuộc các chuyên ngành kỹ thuật (xây dựng, môi trường, cơ khí, nhiệt, điện...), hệ đào tạo chính quy

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - ADVC E Series Whitepaper (27 kV & 38 kV) - Vietnamese.pptx

Microsoft PowerPoint - ADVC E Series Whitepaper (27 kV & 38 kV) - Vietnamese.pptx Hệ thống phân phối điện trung thế Catalogue 2018 Loại E Bộ tự đóng lại 3 pha sử dụng tủ điều khiển ADVC Các thông tin trong tài liệu này bao gồm các mô tả và/hoặc các đặc tính kĩ thuật của sản phẩm được

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

nn_nuoitrongthuysan_15

nn_nuoitrongthuysan_15 UBND ỈNH AN GIANG RƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập ự do Hạnh phúc CHƯƠNG RÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Nuôi trồng hủy sản (Aquaculture) rình độ đào tạo: Đại học Loại

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu ày, ếu phát hiệ sai sót hoặc ội dug kém chất lượg xi hãy thôg báo để chúg tôi sửa chữa hoặc thay thế bằg một tài liệu cùg chủ đề của tác giả khác. Bạ có thể tham khảo guồ tài liệu

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

71-139

71-139 120 STUDS - BA L L, DOUBLE EN D 120 Powerglide Kickdown 69-72 GM Accellerator Cable 68 > GM Accellerator Cable 71 > 1/4-20 X 1.04 OAL 5/16 AF.22 BALL OKW, 3949065 B-10991 1 $4 1/4-20 X.98 OAL 5/16 AF.25

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO K.57 (Ban hành theo Qu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO K.57 (Ban hành theo Qu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO K.57 (Ban hành theo Quyết định số: 1735/QĐ-ĐHNT ngày 27 tháng 12 năm 2013

Chi tiết hơn

T - SYSTEM vndancesport.com Kết Quả Tổng Hợp Giải KVTT Cup Thanh, Thiếu, Nhi Đà Nẵng mở rộng lần thứ III năm TTNDN Số đeo

T - SYSTEM vndancesport.com Kết Quả Tổng Hợp Giải KVTT Cup Thanh, Thiếu, Nhi Đà Nẵng mở rộng lần thứ III năm TTNDN Số đeo Kết Quả Tổng Hợp Giải KVTT Cup Thanh, Thiếu, Nhi Đà Nẵng mở rộng lần thứ III năm 2019 2019TTNDN Số đeo Họ tên nam Họ tên nữ Đơn vị Kết quả SK 1: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin Luân Oanh Dancesport

Chi tiết hơn

CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG RIÊNG CHO PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN BỞI LAZADA Không phụ thuộc vào các quy định trái với Các Điều Khoản, khi Nhà Bán Hàng lựa chọn phươ

CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG RIÊNG CHO PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN BỞI LAZADA Không phụ thuộc vào các quy định trái với Các Điều Khoản, khi Nhà Bán Hàng lựa chọn phươ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG RIÊNG CHO PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN BỞI LAZADA Không phụ thuộc vào các quy định trái với Các Điều Khoản, khi Nhà Bán Hàng lựa chọn phương thức Thực Hiện Bởi Lazada ( FBL), Các Bên tại đây

Chi tiết hơn

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Sƣ phạm Lịch sử trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHAG ngày 09/9/2016 của Hiệu trưởng Trườ

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Sƣ phạm Lịch sử trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHAG ngày 09/9/2016 của Hiệu trưởng Trườ CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Sƣ phạm Lịch sử trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHAG ngày 09/9/016 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang) A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

cn_cntt_14

cn_cntt_14 UBND ỈNH AN GIANG RƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập ự do Hạnh phúc CHƯƠNG RÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information echnology) rình độ đào tạo:

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH XD SX TM LÊ NGUYỄN Chuyên cung cấp gạch ốp lát,thiết bị điện Sino,Vanlock,Panasonic,MPE.và thiết bị vệ sinh. Địa chỉ: 36A Tân Chánh Hiệp

CÔNG TY TNHH XD SX TM LÊ NGUYỄN Chuyên cung cấp gạch ốp lát,thiết bị điện Sino,Vanlock,Panasonic,MPE.và thiết bị vệ sinh. Địa chỉ: 36A Tân Chánh Hiệp CÔNG TY TNHH XD SX TM LÊ NGUYỄN Chuyên cung cấp gạch ốp lát,thiết bị điện Sino,Vanlock,Panasonic,MPE.và thiết bị vệ sinh. Địa chỉ: 36A Tân Chánh Hiệp 0 - P.Tân Chánh Hiệp - Q2 ĐT:(028) 66857 977 - Hotline

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn