TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h"

Bản ghi

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Trong hình vẽ bên, điểm P biểu diễn số phức z, điểm Q biểu diễn số phức z Tìm số phức z = z + z + i B - + i C - + i D + i y P Q O Câu : Giả sử f( ) và g là các hàm số bất kỳ liên tục trên và a, b, c là các số thực Mệnh đề nào sau đây sai? b c a ò ò ò B ò cf d = cò f d fd () + fd () + fd () = a b c b b b ò ò ò D ò ( - ) + ò = ò C fgd ()() = fd () gd () a a a Câu : Cho hàm số y = f có tập ác định (- ; ] và bảng biến thiên như hình vẽ bên Mệnh đề nào sau đây sai về hàm số đã cho? Giá trị cực đại bằng B Hàm số có điểm cực tiểu C Giá trị cực tiểu bằng - D Hàm số có điểm cực đại b a b a b b b f () g() d g() d f () d a a a f() Câu : Cho cấp số cộng ( un ), có u =-, u = Số hạng u là 6 8 B 6 C D Câu 5: Trong không gian Oyz, cho đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng ( a ): + z + = Một véctơ chỉ phương của D là b(; -; ) B v(; ; ) C a(; ; ) D u(; ; -) Câu 6: Cho khối hộp ABCD A B C D có thể tích bằng Thể tích của khối tứ diện AB C D bằng B 6 C Câu 7: Tất cả các nguyên hàm của hàm số f = sin5là D cos 5 + C 5 B cos 5 + C C - cos 5 + C D Câu 8: Cho hàm số y = f có đồ thị như hình vẽ bên Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây? y (; ) B (; ) C (; ) D (- ; ) - cos 5 + C 5 O Trang /6 - Mã đề thi

2 Câu 9: Ðường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? y = B y = C y = D y = y O Câu : Giả sử a, b là các số thực dương tuỳ ý thoả mãn ab = Mệnh đề nào sau đây đúng? a C a log - log b = 8 B log a + log b = 8 log + log b = D log a- log b = Câu : Trong không gian Oyz, mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau song song với trục Oz? ( a ): z = B ( P): + y = C ( Q): + y + = D ( b ): z = Câu : Nghiệm của phương trình = là B C - D Câu : Mệnh đề nào sau đây sai? Số tập con có phần tử của tập 6 phần tử là 6 B Số cách ếp quyển sách vào trong 6 vị trí ở trên giá là 6 C Số cách chọn và ếp thứ tự học sinh từ nhóm 6 học sinh là 6 D Số cách ếp quyển sách trong 6 quyển sách vào vị trí trên giá là 6 Câu : Cho F là nguyên hàm của f = thoả mãn F () = Giá trị F( - ) bằng + B C D Câu 5: Biết tập hợp nghiệm của bất phương trình < - là khoảng ( a; b ) Giá trị a + b bằng B C D Câu 6: Đồ thị hàm số y = có bao nhiêu đường tiệm cận? B C D Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng ABC A B C có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC =, BC =, AA = Tính góc giữa AB và ( BCC B ) 5 B 9 C D 6 Câu 8: Cho hàm số y = f có đạo hàm f = ( + )( - ) với mọi Î Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f trên đoạn [- ; ] là f (- ) B f () C f () D f () y z Câu 9: Trong không gian Oyz, cho đường thẳng D : = = - và mặt phẳng ( a): - y + z = Góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng ( a ) bằng B 6 C 5 D Trang /6 - Mã đề thi

3 Câu : Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng = và =, biết rằng khi cắt bởi mặt phẳng tuỳ ý vuông góc với trục O tại điểm có hoành độ ( < < ) thì được thiết diện là nửa hình tròn có bán kính R = - 6 V = B V = C V 6 p = D V = p Câu : Cho số thực a > và gọi z, z là hai nghiệm phức của phương trình z - z + a = Mệnh đề nào sau đây sai? z z z z z z + là số thực B z - z là số ảo C + là số ảo D + là số thực z z z z Câu : Cho các số thực a, b thoả mãn < a < b và log b + log a = Tính giá trị của biểu thức a b T = a + b log ab B C 6 D 6 Câu : Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y f () = và trục hoành như hình vẽ bên Mệnh đề nào sau đây sai? O S= ò f() d-ò f() d B S = ò f d - C S = ò f d D S = ò - - f() d Câu : Trong không gian Oyz, mặt cầu có tâm I(; ; - ) và tiếp úc với trục Oy có bán kính bằng B C 5 D Câu 5: Cho hình nón đỉnh S có đường sinh bằng, đường cao bằng Tìm đường kính của mặt cầu chứa điểm S và chứa đường tròn đáy hình nón đã cho B C D Câu 6: Cắt mặt ung quanh của một hình trụ dọc theo một đường sinh rồi trải ra trên một mặt phẳng ta được hình vuông có chu vi bằng 8 p Thể tích của khối trụ đã cho bằng p B p C p D p Câu 7: Cho các số phức z, z thoả mãn z = z = và z - z = Môđun z + z bằng B C D Câu 8: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, a SA =, tam giác SAC vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với ( ABCD ) Tính theo a thể tích V của khối chóp SABCD 6a 6a 6a V = B V = C V = D V = a 6 Trang /6 - Mã đề thi

4 Câu 9: Trong không gian Oyz, cho đường thẳng D đi qua điểm M (; ; ) và có véctơ chỉ phương là u(; ; 6) Phương trình nào sau đây không phải là của đường thẳng D? ìï =-5-t ï íy =- - t ï z =- 5-6 t ïî B ìï = + t ï íy = + t ï z = 6 + t ïî C ìï = + t ï íy = + t ï z = + 6 t ïî D ìï = + t ï íy = 6 + t ï z = + 6 t ïî log Câu : Đạo hàm của hàm số f () = là - ln - ln - log - log f () = B f () = C f = D f = ln ln Câu : Cho hàm số y = f Hàm số y = f () có bảng biến thiên như hình vẽ bên Hàm số g = f - có bao nhiêu điểm cực trị? B f'() C D Câu : Cho hàm số y = f liên tục, nhận giá trị dương trên và có bảng ét dấu đạo hàm như hình bên Hàm số y = log ( f ) đồng biến trên f'() khoảng (; ) B (- ; - ) C (- ; ) D (- ; ) Câu : Gọi S là tập hợp tất cả các số nguyên m sao cho tồn tại số phức phân biệt z, z thoả mãn đồng thời các phương trình z - = z - i và z + m = m + Tổng tất cả các phần tử của S là B C D Câu : Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B với AB = BC = a, AD =, a SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD 6 a 6 a 6 a B C 6 Câu 5: Người ta sản uất một vật lưu niệm ( N ) bằng thủy tinh trong suốt có dạng khối tròn oay mà thiết diện qua trục của nó là một hình thang cân (em hình vẽ) Bên trong ( N ) có hai khối cầu ngũ sắc với bán kính lần lượt là R = cm, r = cm tiếp úc với nhau và cùng tiếp úc với mặt ung quanh của ( N ), đồng thời hai khối cầu lần lượt tiếp úc với hai mặt đáy của ( N ) Tính thể tích của vật lưu niệm đó D a 85p 78p (cm ) B 8 p (cm ) C 7 p (cm ) D 6 9 Câu 6: Cho hàm số f( ) liên tục trên có f () = và đồ thị hàm y số y = f () như hình vẽ bên Hàm số y = () f - đồng biến trên khoảng (; + ) B (- ; ) C (; ) D (; ) (cm ) O Trang /6 - Mã đề thi

5 Câu 7: Cho số thực m và hàm số y = f có đồ thị như - hình vẽ bên Phương trình f ( ) + = m có nhiều nhất bao nhiêu nghiệm phân biệt thuộc đoạn [- ; ]? B C D 5 O 5 y Câu 8: Trong không gian Oyz, cho tam giác ABC có A (; ; ), B( - ; ; ), C(; - ; ) Đường cao kẻ từ B của tam giác ABC đi qua điểm nào trong các điểm sau? P( -; ; - ) B M( - ;;) C N(; ; - ) D Q( - 5;;) Câu 9: Trong Lễ tổng kết Tháng thanh niên, có đoàn viên uất sắc gồm 5 nam và 5 nữ được tuyên dương khen thưởng Các đoàn viên này được sắp ếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang trên sân khấu để nhận giấy khen Tính ác suất để trong hàng ngang trên không có bất kỳ bạn nữ nào đứng cạnh nhau 7 B C 5 5 D 5 5 Câu : Giả sử m là số thực thoả mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số f = + + m trên là Mệnh đề nào sau đây đúng? m Î( -; - 5) B m Î( - 5; ) C m Î (; 5) D m Î (5; ) Câu : Cho hàm số y = f Hàm số y = f () có bảng biến thiên như hình vẽ bên Giá trị lớn nhất của hàm số g = f - sin trên đoạn [- ; ] là f (- ) B f () f'() C f () D f () Câu : Cho hàm số y = f có đồ thị như hình bên Có bao nhiêu số nguyên m để bất phương trình ( ) nghiệm đúng với mọi Î[ - ; ]? B C D m + m 5- + m + f ³ y O Câu : Một biển quảng cáo có dạng hình elíp với bốn đỉnh A, A, B, B như hình vẽ bên Người ta chia elíp bởi parabol có đỉnh B, trục đối ứng BB và đi qua các điểm M, N Sau đó sơn phần tô đậm với giá đồng/m và trang trí đèn led phần còn lại với giá 5 đồng/m Hỏi kinh phí sử dụng gần nhất với giá trị nào dưới đây? Biết rằng AA = m, BB = m, MN = m A M B B N A đồng B 57 đồng C 76 đồng D 66 đồng Câu : Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Nam thực hiện một dự án khởi nghiệp Anh vay vốn từ ngân hàng triệu đồng với lãi suất, 6% một tháng Phương án trả nợ của anh Nam là: sau đúng một tháng kể từ thời điểm vay anh bắt đầu trả nợ, hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền trả của mỗi lần là như nhau và hoàn thành sau đúng 5 năm kể từ khi vay Tuy nhiên, sau khi dự án có hiệu quả và đã trả nợ được tháng theo phương án cũ anh Nam muốn rút ngắn thời gian trả nợ nên từ tháng tiếp theo, mỗi tháng anh trả nợ cho ngân hàng 9 triệu đồng Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng từ thời điểm vay anh Nam trả hết nợ? tháng B tháng C 9 tháng D tháng Trang 5/6 - Mã đề thi

6 Câu 5: Giả sử hàm f có đạo hàm cấp trên thoả mãn f() = f () = và mọi Î Tính tích phân I = ò f () d I = B I = C I = D f f - + = với I = Câu 6: Trong không gian Oyz, cho tam giác ABC vuông tại A, ABC =, BC =, đường thẳng - y- 5 z + 7 BC có phương trình = =, đường thẳng AB nằm trong mặt phẳng ( a ): + z - = - Biết rằng đỉnh C có cao độ âm Tìm hoành độ của đỉnh A B C 9 D 5 Câu 7: Trong không gian Oyz, cho mặt cầu ( S) : ( - ) + ( y - ) + ( z - 6) = và điểm A( -; ; - ) Từ A kẻ các tiếp tuyến đến ( S ) với các tiếp điểm thuộc đường tròn ( w ) Từ điểm M di động nằm ngoài ( S ) và nằm trong mặt phẳng chứa ( w ) kẻ các tiếp tuyến đến ( S ) với các tiếp điểm thuộc đường tròn ( w ) Biết rằng khi hai đường tròn ( w ), ( w ) có cùng bán kính thì M luôn thuộc một đường tròn cố định Tìm bán kính r của đường tròn đó r = 6 B r = C r = 5 D r = Câu 8: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh, a AC =, a SAB là tam giác đều, SAD = Tính thể tích của khối chóp SABCD a B a C 6 a D a Câu 9: Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình m m = có đúng nghiệm thực phân biệt? Vô số B C D z Câu 5: Cho các số phức z và w thoả mãn ( + i) z = + - i Tìm giá trị lớn nhất của T = w + - i w B C D HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi

7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 - LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN TOÁN Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án A 9 B 57 D 85 C C 9 D 57 B 85 B B 9 C 57 D 85 B A 9 C 57 B 85 B 5 C 9 5 B 57 5 C 85 5 D 6 B 9 6 D 57 6 A 85 6 A 7 D 9 7 B 57 7 D 85 7 C 8 C 9 8 D 57 8 D 85 8 D 9 D 9 9 B 57 9 D 85 9 C B 9 D 57 C 85 D C 9 C 57 B 85 C B 9 A 57 D 85 C C 9 D 57 A 85 D D 9 D 57 C 85 A 5 D 9 5 A 57 5 B 85 5 D 6 C 9 6 A 57 6 D 85 6 D 7 D 9 7 C 57 7 B 85 7 B 8 B 9 8 B 57 8 C 85 8 C 9 A 9 9 C 57 9 B 85 9 B D 9 A 57 C 85 D C 9 B 57 D 85 B D 9 D 57 A 85 A B 9 B 57 A 85 C A 9 A 57 D 85 D 5 A 9 5 A 57 5 B 85 5 A 6 A 9 6 D 57 6 A 85 6 C 7 D 9 7 D 57 7 C 85 7 D 8 A 9 8 D 57 8 A 85 8 B 9 D 9 9 A 57 9 B 85 9 C B 9 B 57 B 85 B D 9 D 57 D 85 B A 9 A 57 B 85 C D 9 C 57 C 85 B C 9 C 57 C 85 A 5 D 9 5 C 57 5 B 85 5 B 6 C 9 6 C 57 6 B 85 6 B 7 B 9 7 B 57 7 B 85 7 A 8 A 9 8 B 57 8 B 85 8 D 9 B 9 9 A 57 9 A 85 9 A B 9 B 57 D 85 C B 9 A 57 C 85 B A 9 D 57 D 85 D A 9 D 57 A 85 A A 9 C 57 C 85 D 5 C 9 5 C 57 5 C 85 5 A 6 C 9 6 B 57 6 A 85 6 A 7 B 9 7 C 57 7 A 85 7 A 8 A 9 8 D 57 8 C 85 8 B 9 C 9 9 A 57 9 A 85 9 C 5 A 9 5 A 57 5 A 85 5 A

8 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN - 9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Bản quyền thuộc tập thể thầy cô STRONG Mọi sử dụng đều cần trích dẫn rõ nguồn! Xin cảm ơn!) Câu Trong hình vẽ bên, điểm P biểu diễn số phức B C + i D Q + i + i + i z biểu diễn số phức Tìm số phức z = z+ z z, điểm Chọn A Theo hình vẽ ta có z = + i, Câu Giả sử f và nào sau đây sai? g z = + i b c a Tác giả: Nguyễn Văn Chí ; Fb: nên z+ z = + i là hai hàm số bất kỳ liên tục trên và a, b b f d + f d + f d = B cf d = c f d a b c b b b C = b Nguyễn Văn Chí, c là các số thực Mệnh đề b b b f g d f d g d D f g d + g d = f d a a a Chọn C Theo tính chất tích phân ta có: b c a c a = + a a a a a Tác giả: Nguyễn Tuyết Lê ; Fb:Nguyen Tuyet Le f d d d d d a f b f f f c a = f ( )d = Đáp án A c a đúng b b + d = c f c f d, với c Đáp án B đúng a + a b b b b b b ( f g ) d + g d = f d g d + g d d a a a a a D đúng Đáp án C sai Câu Cho hàm số y = f có tập ác định ( ; nào sau đây sai về hàm số đã cho? a = f Đáp án a và bảng biến thiên như hình vẽ bên Mệnh đề Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 9 Mã đề

9 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Giá trị cực đại bằng B Hàm số có điểm cực tiểu C Giá trị cực tiểu bằng - D Hàm số có điểm cực đại Chọn B Dựa vào tập ác định và bảng biến thiên của hàm số tiểu là = Câu Cho cấp số cộng n u, có u =, u = Số hạng Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lan; Fb: Ngoclan nguyen u 6 y = f là ta thấy hàm số có điểm cực 8 B 6 C D Chọn A Áp dụng công thức của cấp số cộng d = Vậy: u u d 6 = + 5 = + 5 = 8 n Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lan; Fb: Ngoclan nguyen u = u + n d ta có: u = u+ d = + d Câu 5 Trong không gian Oyz, cho đường thẳng Một véctơ chỉ phương của là + z+ = vuông góc với mặt phẳng : u b( ; ; ) B v ( ;; ) C a ( ;; ) D ( ;; ) Chọn C Mặt phẳng ( ) có một véctơ pháp tuyến là ( ;; ) n = Tác giả: Nguyễn Việt Huy, FB:Huy Nguyễn vuông góc với ( ) nên có véctơ chỉ phương là a n ( ;; ) = = Câu 6 Cho khối hộp ABCD ABC D có thể tích bằng Thể tích khối tứ diện ABCD bằng B 6 C D Chọn B Tác giả: Nguyễn Việt Huy, FB:Huy Nguyễn Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

10 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 A D B C A' D' B' C' Gọi h Ta có là chiều cao của hình hộp S BCD = SA BCD Do đó VAB CD = h SB CD = h SA BCD = h SA BCD = VABCD ABC D = Câu 7 Tất cả các nguyên hàm của hàm số f = sin 5 là cos5 5 Chọn D + C B cos5 C Ta có sin 5 d = 5 Câu 8 Cho hàm số y f + C cos5+ C D sin 5 d 5 = cos5 + C 5 = có đồ thị như hình vẽ bên y cos5 + C 5 Tác giả: Võ Tự Lực; Fb:Võ Tự Lực - O Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây? ( ; ) B ( ; ) C ( ; ) D ( ; ) Chọn C Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy đồ thị hàm số đi lên trên khoảng ( ; ) hàm số đồng biến trên ( ; ) Tác giả: Võ Tự Lực ; Fb: Võ Tự Lực Câu 9 Đường cong dưới đây là đồ thị của hàm số nào? Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

11 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 C y = B y = D y = y = Chọn D ; Vì đồ thị đã cho đi qua điểm Tác giả: Nguyễn Văn Thắng; Fb: Nguyễn Thắng nên loại các phương án B, C Dựa vào đồ thị đã cho ta thấy đạo hàm của hàm số có nghiệm là và Xét : Câu Giả sử y ' = + 8 vô nghiệm nên loại Vậy chọn D ab, a là các số thực dương tùy ý thỏa mãn ab = Mệnh đề nào sau đây đúng? log log b= 8 B log a+ log b= 8 C a log + log b= D loga log b= Chọn B Vì, ab là các số thực dương nên a b ( a b ) Tác giả: Trần Thanh Sơn; Fb: Trần Thanh Sơn = log = log log a + log b = log log a + log b = 8 Câu Trong không gian Oyz, mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau song song với trục Oz? ( ) : z = B ( P) : + y = C ( Q) : + y + = D : z Chọn C Ta có trục Oz có véctơ chỉ phương là k = ( ;;) Gọi n( ) = ( ;; ), n = ( ;; ), n P = ( ;; ), Q ( ;;) của các mặt phẳng, ( P), ( Q), ( ) = Tácgiả:Lê Thị Phương; Fb: Lê Thị Phương n = lần lượt là véctơ pháp tuyến Nhận thấy n k = + + = và n k = + + = nên ta loại A và D Nhận thấy n k = + + = và O Oz ( P) Oz ( P) nên ta loại B P Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

12 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Câu Nghiệm của phương trình B Chọn B Ta có: = Câu Mệnh đề nào sau đây sai? = là C = = = Số tập con có phần tử của tập 6 phần tử là C 6 B Số cách ếp quyển sách vào trong 6 vị trí trên giá là C Số cách chọn và ếp thứ tự học sinh từ nhóm 6 học sinh là D D Số cách ếp quyển sách trong 6 quyển sách vào vị trí trên giá là Chọn C Tác giả: Trần Thị Thơm; Fb: Thom Tran A 6 C 6 A 6 Tác giả:nguyễn Mạnh Hùng ; Fb: Gia sư Alpha A đúng Lấy ngẫu nhiên phần tử từ tập 6 phần tử ta được một tập con của 6 phần tử Vậy Số tập con có phần tử của tập 6 phần tử là C 6 B đúng Mỗi cách sắp ếp quyển sách trong 6 quyển sách là một chỉnh hợp chập của 6 quyển sách Vậy số cách sắp ếp quyển sách vào vị trí trong 6 vị trí trên giá là C sai Mỗi cách lựa chọn và ếp thứ tự học sinh từ nhóm 6 học sinh là một chỉnh chập của 6 học sinh Vậy số cách lựa chọn và ếp thứ tự học sinh từ nhóm 6 học sinh là D đúng Mỗi cách sắp ếp quyển sách trong 6 quyển sách vào vị trí là một chỉnh hợp chập của 6 quyển sách Vậy số cách sắp ếp quyển sách trong 6 vào vị trí trên giá là A 6 A 6 A 6 Câu Cho F( ) là nguyên hàm của f = + B C thỏa mãn F = Giá trị F ( ) D bằng Chọn D F = f d = d = + + C + Theo đề bài Tác giả: Trần Luật ; Fb: Trần Luật F = nên C C F = + = Vậy F ( ) = + + = = Câu 5 Biết tập hợp nghiệm của bất phương trình là khoảng ( ab ; ) Giá trị a+ b là B C D Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

13 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Chọn D Tác giả: Tạ Tiến Thanh ; Fb: Thanh Ta Ta có: log log + ( )( ) Vậy tập hợp nghiệm của bất phương trình là khoảng (;) Suy ra a+ b= + = + Câu 6 Đồ thị hàm số y = B Chọn C Tập ác định: D = ( ; ; + ) Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng có bao nhiêu đường tiệm cận? C D Tác giả: Trần Vũ Thái ; Fb: Trần Vũ Thái + + Ta có: lim = lim = và lim = lim = lim = ( )( ) Nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là: y = Câu 7 Cho hình lăng trụ đứng ABC A B C và y = có đáy ABC là tam giác vuông tại BC =, AA = Tính góc giữa AB và ( BCCB ) 5 B Chọn D 9 C D 6 B, AC =, Tác giả: Nguyễn Đình Tâm; Fb: Tâm Nguyễn Đình A B C A/ C / B / Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

14 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 AB BC AB BB Ta có: AB ( BCCB) BB là hình chiếu của AB (, ) (, ) Do đó: Xét lên mặt phẳng ( BCCB ) AB BCCB = AB BB = ABB ABB vuông tại B có: AB AC BC = =, BB = tan AB B = AB = ABB = 6 BB Câu 8 Cho hàm số có đạo hàm f = ( + )( ) với mọi y = f của hàm số y = f trên đoạn ; f ( ) Chọn B B f là C f D = Ta có: f = ( + )( ) = =, với = là nghiệm kép = Ta có bảng biến thiên như sau: f Giá trị nhỏ nhất Tác giả: Vũ Đức Hiếu; Fb: Vu Duc Hieu Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn ; tại = y z Câu 9 Trong không gian Oyz, cho đường thẳng : Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng y + z = = = và mặt phẳng : Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 5 Mã đề bằng B 6 C 5 D Chọn A có vectơ chỉ phương là u = ( ; ; ) ( ) có vectơ pháp tuyến là ( ; ; ) ( ( )) n = un + + sin, = = = u n Tác giả : Nguyễn Minh Cường, FB: yen nguyen

15 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9, = Vậy ( ) Câu Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng = và =, biết rằng khi cắt bởi mặt << phẳng tùy ý vuông góc với trục O tại điểm có hoành độ hình tròn có bán kính R = V = 6 B V = C V = 6 D thì được thiết diện là nửa V = Tácgiả:Tô Thị Lan ; Fb: Lan Tô Chọn D = = = Ta có diện tích thiết diện là S R ( ) ( ) Thể tích của vật thể cần tìm là V = S d = ( ) d = = z z a Câu Cho số thực a và gọi z, zlà hai nghiệm phức của phương trình nào sau đây sai? z + = Mệnh đề z z z z + z là số thực B z z là số ảo C + là số ảo D + là số thực z z z z Chọn C Xét phương trình z z a + = Ta có: ' = a ( a ) Tác giả: Bùi Chí Thanh ; Fb: Thanh bui Nên phương trình có hai nghiệm phức là: z = + a i; z = a i (không làm mất tính tổng quát) Ta có: z + z = + a i + a i = là một số thực nên A đúng z z = + a i a i = a i là một số ảo (với a ) nên B đúng z z + a i a i a + = + = z z a i + a i a Câu : Cho các số thực ab, thỏa mãn a b và a + b T = logab là một số thực (với a ) nên C sai log ab logba + = Tính giá trị của biểu thức 6 B C 6 D Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 6 Mã đề

16 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn ; Fb: Nguyễn Tuấn Chọn D Ta có Đặt log a b logb a log a b logb a t = log a b + = + = Do a b t log a t Khi đó a t = KTM t + = t t + = t t = TM Với Câu Gọi t = ta có log b a b a = = a + b Suy ra T = logab = log a = log a a a = S trở thành: là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số hoành như hình vẽ bên Mệnh đề nào sau đây sai? f = + và trục B = S f d f d S = f d C S = f d D Chọn B S = f d Tác giả: Nguyễn Như Thành ; Fb: Nguyen Nhu Thanh Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = f và trục hoành: = + = = = Từ hình vẽ ta thấy f, ( ;) và f, ( ; ) Do đó = = = S f d f d f d f d Suy ra các phương án A, C, D đúng Câu Trong không gian Oyz, mặt cầu có tâm I ( ;; ) và tiếp úc với trục Oy có bán kính bằng B C 5 D Chọn A Tác giả: Nguyễn Văn Hòa ; Fb: Nguyễn Văn Hòa Hòa Gọi H là hình chiếu vuông góc của tâm I ( ;; ) trên trục Oy ( ;;) H IH = Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 7 Mã đề

17 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Gọi R I ;; là bán kính mặt cầu có tâm và tiếp úc với trục Oy R = IH = Câu 5 Cho hình nón đỉnh S có đường sinh bằng, đường cao bằng Tìm đường kính của mặt cầu chứa điểm S và chứa đường tròn đáy hình nón đã cho B C D Chọn A Tác giả: Giáp Minh Đức; Fb: Giáp Minh Đức S l h A r H B R O Gọi OR, lần lượt là tâm và bán kính của mặt cầu Đường tròn đáy của hình nón có tâm H Do H là hình chiếu của S và O bán kính r trên mặt đáy của hình nón nên S, H, O thẳng hàng Hình nón có độ dài đường sinh l =, đường cao h = Suy ra r l h = = Góc ở đỉnh của hình nón là ASB Trong tam giác OAH vuông tại H OA OH HA = + = ASH = nên suy ra H SO ta có: R = R h + r Vậy đường kính mặt cầu chứa điểm S h + r R = = h và đường tròn đáy hình nón bằng (như hình vẽ) Cách : Gọi OR, lần lượt là tâm và bán kính của mặt cầu Đường tròn đáy của hình nón có tâm H bán kính r Do H là hình chiếu của S và O trên mặt đáy của hình nón nên S, H, O thẳng hàng Hình nón có độ dài đường sinh l =, đường cao h = (như hình vẽ) Trong tam giác SAH vuông tại H ta có Xét tam giác SOA có OS = OA = R và OSA = 6 Suy ra tam giác SOA đều Do đó R = OA = SA = SH cos ASH = = ASH = 6 SA Vậy đường kính mặt cầu chứa điểm S và đường tròn đáy hình nón bằng Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 8 Mã đề

18 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Câu 6 Cắt mặt ung quanh của một hình trụ dọc theo một đường sinh rồi trải ra trên một mặt phẳng ta được hình vuông có chu vi bằng 8 Thể tích của khối trụ đã cho bằng Chọn A B C D Tác giả: Quỳnh Thụy Trang; Fb: Xuka Ta có chu vi hình vuông bằng 8 R =, đường sinh Do đó hình trụ có bán kính Vậy thể tích hình trụ V= Rh= Câu 7 Cho các số phức z, z cạnh hình vuông bằng l = ( cũng chính là đường cao) thỏa mãn z = z = và z z = Môđun z + z bằng Chọn D Cách : B C Gọi các số phức z = a + bi, z = a + bi ( a, b, a, b ) z z = a a + b b i, z + z = a + a + b + b i Ta có: z = a + b = a + b = z = a + b = a + b = Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 9 Mã đề D z z = a a + b b = a a + b b = a + b + a + b a a b b = a a + b b = Do đó: Cách : Tác giả: Bùi Thị Thu Hiền ; Fb:Hiền Tấm z + z = a + a + b + b = a + b + a + b + a a + b b = 8 = z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 8

19 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 z z Cách : Gọi AB, lần lượt là điểm biểu diễn số phức z, z OA = OB =,AB = Gọi I là trung điểm của AB Khi đó tam giác OAB có OI OA AI = = z+ z = OI = Câu 8 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh ABCD vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với khối chóp S ABCD a, SA = a, tam giác SAC Tính theo a thể tích V của 6a 6a 6a a V = B V = C V = D V = 6 Chọn A Tác giả: Nguyễn Tấn Kiệt; Fb: Kiệt Nguyễn Vẽ SH Khi đó: Theo đề AC tại H ( SAC ) ( ABCD) SH ( SAC ) SAC ABCD = AC SH SH AC SAC vuông tại S nên ta có: ( ABCD) V = SH S ABCD SC = AC SA 6a = và SH S SC = = AC a 6a a 6a = Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

20 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Vậy V = SH S ABCD = 6a Câu 9 Trong không gian Oyz, cho đường thẳng M ;; đi qua điểm và có véctơ chỉ phương là u ;;6 Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của đường thẳng? = 5 t y = t B z = 5 6t = + t y = + t z = 6 + t C = + t y = + t z = + 6t D = + t y = 6 + t z = + 6t Chọn D M ;; Tác giả: Trần Thị Thanh Thủy; Fb: Song tử mắt nâu ;; Thay tọa độ điểm vào các phương trình, dễ thấy = + t trình y = 6 + t z = + 6t log Câu Đạo hàm của hàm số f = là ' ln ' ln f = B f = C f ln M log = D ln ' không thỏa mãn phương log f = ' Tác giả: Nguyễn Thị Huệ; Fb: Nguyễn Thị Huệ Chọn B Đk: Ta có: f log log (log ) (log ) ln ln ' ' ' = = = ln = ln Câu Cho hàm số y f Hàm số y f có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây: Hàm số g = f có bao nhiêu điểm cực trị? Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

21 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 B C D Tác giả: Minh Anh Phuc; Fb: Minh Anh Phuc Chọn D = ; g f g f = = Dựa vào bảng biến thiên của hàm số Bảng ét dấu g y f ta có f = = = Vậy hàm số g = f có một điểm cực trị Câu Cho hàm số dưới đây y = f liên tục, nhận giá trị dương trên R và có bảng ét dấu đạo hàm như Hàm số y log f ; Chọn A f'() = đồng biến trên khoảng B( ; ) Đặt g = log f, ta có g Theo giả thiết, ta có Do đó g f C( ;) D( ;) f, R điểm) Suy ra hàm số Tác giả: Thu Trang ; Fb: Nguyễn Thị Thu Trang f = f ln, (dấu bằng ảy ra tại hữu hạn y = g đồng biến trên các khoảng ; ;+ Chọn và Câu Gọi S là tập hợp tất cả các số nguyên m sao cho tồn tại hai số phức phân biệt z, z thỏa mãn đồng thời các phương trình z = z i và z + m = m + Tổng tất cả các phần tử của S là B C D Tác giả:trần Thanh Hà ; Fb: Hà Trần Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

22 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Chọn D Cách ( cách hình học) Gọi M ( ; y) (, y R) cầu bài toán Có: z + m = m + là điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn yêu TH: m + = m = z = (loại) vì không thỏa mãn phương trình: z = z i TH: m+ m Theo bài ra ta có: z = z i ( ) + yi = + ( y ) i + y = + y z + m = m + ( + m) + yi = m + ( + m) + y = ( m + ) y ( * ) + m + y = m + = Từ suy ra: tập hợp điểm M ( ; y) M ; y Từ suy ra: tập hợp điểm Tâm I ( m;) ( C) : bk R = m + Khi đó: M ( C) số giao điểm M Để tồn tại hai số phức phân biệt, biểu diễn của số phức biểu diễn của số phức z là đường thẳng: : y z là đường tròn chính là số nghiệm của hệ phương trình z z thỏa mãn ycbt ( C ) cắt = * tại hai điểm phân biệt m m + ( m + ) m m + ( ;) m + d I R m + m m + Vì m m S ;; = Vậy tổng các phần tử của S là + + = (C) I(-m;) Δ - y = Cách ( cách đại số) Giả sử: z = + yi (, y ) Có: z + m = m + TH: m + = m = z = (loại) vì không thỏa mãn phương trình: z = z i TH: m+ m Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

23 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Theo bài ra ta có: z = z i ( ) + yi = + ( y ) i + y = + y z + m = m + ( + m) + yi = m + ( + m) + y = ( m + ) y = y = ( + m) + = ( m + ) + m + m m = ( * ) Để tồn tại hai số phức phân biệt z, z thỏa mãn ycbt PT (*) có nghiệm phân biệt = = m m m m m m Kết hợp điều kiện và, m m S = ;; Vậy tổng các phần tử của S là: + + = Câu Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và B với AB = BC = a,, Tính theo khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD AD = a 6a 6 Chọn C Cách S ABCD ABCD SA vuông góc với mặt phẳng đáy và B 6a C SA = a 6a A a D a Tác giả: Bùi Thị Kim Oanh ; Fb: Bùi Thị Kim Oanh Gọi I là trung điểm của cạnh AD ABC vuông cân tại B, ICD vuông cân tại Khi đó AC + CD = AD nên ACD vuông cân tại C Trong ( ABCD ), dựng hình vuông ACDE Trong ED SA ED SAE ED AH ED AE Ta có Từ ( ) và ( ) suy ra AH ( SDE ) Vì // AC ED nên Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề I và có AB = IC = a nên AC = CD = a SAE, kẻ AH SE ( ) ( ) ( ) d AC, SD = d AC; SDE = d A; SDE = AH

24 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Trong SAE, S AE a a 6a = + AH = AH = = AH SA AE SA + AE a + a ( ) 6a d AC SD = Vậy (, ) Cách AG CD, DG // AC, Dễ thấy DC ( SAC) Trên mặt phẳng ( ABCD ), dựng: // DG AB = E Dễ dàng chứng minh được: S AED là tam diện vuông Tính được: AE AD a Với AH = = Mà là đoạn thẳng dựng từ A 6a Ta có: = + + AH = AH SA AE AD Cách Gắn hệ trục tọa độ Oyz AC // SDE d = d AC; SD ( AC; SDE ) = d ( A; ( SDE )) = AH vuông góc với mặt phẳng ( ADE) Khi đó A ( ;;), C ( a; a ;), D( ; a ;), ( ;; ) S a Do đó AC = ( a; a;), SD = ( ; a; a), SA = ( ;; a) và AC ; SD= ( a; a;a) Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 5 Mã đề

25 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 AC ; SD SA a + a + a ( a) 6a Ta có d ( AC, SD) = = = AC ; SD ( a) + a + ( a) Câu 5 Người ta sản uất một vật lưu niệm (N) bằng thủy tinh trong suốt có dạng khối tròn oay mà thiết diện qua trục của nó là một hình thang cân (em hình vẽ) Bên trong (N) có hai khối cầu ngũ sắc với bán kính lần lượt là ung quanh của (N), đồng thời hai khối cầu lần lượt tiếp úc với hai mặt đáy của (N) Tính thể tích vật lưu niệm đó R = cm, r = cm tiếp úc với nhau và cùng tiếp úc với mặt ( cm ) B C D ( cm ) 6 8 cm 7 cm Tác giả: ; Fb: PhanKhanh Chọn D 9 Gọi tâm của hai đường tròn trong (N) là C và D Ta có GS là tiếp tuyến chung của hai đường DJ GS tròn tại K và J Khi đó: CK GS DN GS ( N IS ) Kẻ // CH = cm, khi đó DHKJ là hình chữ nhật nên HK = DJ = cm, do đó ta có Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 6 Mã đề

26 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Ta có GF = 9 Ta lại có DHC đồng dạng GJD nên cm DHC đồng dạng GFS cm FS = GS GF = cm Vì GEL N Vì Câu 6 Cho hàm số đồng dạng GFS DJ GD = CH CD GS GF = DC DH EL GE = FS GF DG = GS = DJ CD CH DC GF DH GE FS nên EL = = = GF 9 78 V S N = EL + F + EL FS EF = 9 là khối nón cụt nên: f f = liên tục trên có và đồ thị hàm số = = cm từ đó suy ra = y = f ' DC GF DC CH = 6 như hình vẽ bên y = f đồng biến trên khoảng Hàm số ( ;+ ) B ( ;) C ( ; ) D Tác giả: Trần Trung Chiến ; Fb: Trần Trung Chiến Chọn C Đặt g = f Hàm số ban đầu có dạng y g Ta có g ' = f ' Cho = g ' = = = = ; Dễ thấy g = Ta có bảng biến thiên Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 7 Mã đề

27 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 y = g Dựa vào BBT suy ra hàm số đồng biến trên khoảng và hàm số Câu 7 Cho số thực m y = f nhiều nhất bao nhiêu nghiệm phân biệt thuộc đoạn ; g a = và ( a ; +) với có đồ thị như hình vẽ Phương trình có ( f ) ;? + = m B C Chọn B t t D Tác giả: Vũ Việt Tiến, FB: Vũ Việt Tiến Đặt = = + với ; Hàm t = t liên tục trên ; và t = ln ln, t Bảng biến thiên: 5 = = Vậy ; 7 t ; 5 Với mỗi t ; có giá trị của thỏa mãn t = Với mỗi t ; có duy nhất giá trị thỏa mãn Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 8 Mã đề

28 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 f t Xét phương trình = m với Từ đồ thị, phương trình ( f ) f t = m có 7 t ; nghiệm t, t, trong đó có Khi đó, phương trình có ( f ) Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 9 Mã đề + = m có số nghiệm nhiều nhất khi và chỉ khi phương trình 5 t ; + = m có nhiều nhất Câu 8 Trong không gian Oyz, cho tam giác ABC kẻ từ B của tam giác ABC 5 7, t ; ; nghiệm phân biệt thuộc đoạn có A( ;; ), B ( ; ; ), C ( ; ;) đi qua điểm nào trong các điểm sau? P ( ;; ) B M ( ;; ) C Chọn A N ;; Ta có AB = ( ) AC = ( ) n = AB AC= ;;, ; ;,, ;; Một vectơ chỉ phương của đường cao kẻ từ B Phương trình đường cao kẻ từ B là: Đường cao Q 5;; D Tác giả: Nguyễn Thành Đô ; Fb: Thành Đô Nguyễn = + t y = z = t Ta thấy điểm P ( ;; ) thuộc đường thẳng trên của tam giác ABC, ;; là u = n AC= ( ) Câu 9 Trong Lễ tổng kết Tháng thanh niên, có đoàn viên uất sắc gồm 5 nam và 5 nữ được tuyên dương khen thưởng Các đoàn viên này được sắp ếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang trên sân khấu để nhận giấy khen Tính ác suất để trong hàng ngang trên không có bất kì bạn nữ nào đứng cạnh nhau 7 Chọn B Cách n( ) =! B Bước : Xếp 5 bạn nữ có: 5! cách C 5 D 5 5 Tác giả: Nguyễn Thị Hiền ; Fb: Hien Nguyen Bước : Xếp 5 bạn nam vào en giữa khoảng trống của 5 bạn nữ và hai vị trí đầu hàng Có hai trường hợp sau +) TH: Xếp bạn nam vào khoảng trống giữa 5 bạn nữ, bạn nam còn lại có hai lựa chọn: ếp vào hai vị trí đầu hàng Trường hợp này có A cách +) TH: - Chọn một khoảng trống trong khoảng trống giữa hai bạn nữ để ếp hai bạn nam có cách 5 C

29 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 - Chọn hai bạn nam trong 5 bạn nam để ếp bào vị trí đó có A5 cách - Ba khoảng trống còn lại ếp còn lại ba bạn nam còn lại có! cách Trường hợp này có C A! 5 cách Vậy có tất cả 5! ( A 5 C A5!) Vậy ác suất là: Cách n =! - Xếp 5 + cách ( A5 + C A5 ) 5!! P = =! bạn nam có 5! cách - Xếp 5 bạn nữ en vào giữa Vậy có 5 5!A 6 cách 5 5! A6 Vậy P = =! Câu Giả sử m khoảng trống và vị trí đầu hàng có là số thực thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số m 5; 5 A6 cách f m = + + trên là m ( ; 5) B C D Chọn B Ta có : m ;5 m 5; Tác giả: Đỗ Văn Dương ; Fb: Dương Đỗ Văn f = + + m f = ln+ ln + m Xét trường hợp sau: TH: m, f hàm số y f = luôn đồng biến TH: m f ln ln f không tồn tại giá trị min = + có nhiều nhất nghiệm trường hợp f = có nghiệm, khi đó Chọn Khi đó: f = + + m = f = + + m = ln ln Với = m= ( ) ln ln 5; (*) Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

30 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Với (*) (**) ** m = m = ln ln m 5; Từ bấm máy tính ta thấy Câu Cho hàm số Hàm số y = f y = f ' là thỏa mãn có bảng biến thiên như hình vẽ dưới Giá trị lớn nhất của hàm số g f sin ; = trên f (-) B f () C f D f Tác giả: Nguyễn Thành Trung ; Fb: Nguyễn Thành Trung Chọn B Ta có g = f f [ ;] suy ra bảng biến thiên sin Dựa vào BBT suy ra f f () g f () [ ;] g ; ma = f đạt = được khi = sin = Câu Cho hàm số y = f() có đồ thị như hình bên Có bao nhiêu số nguyên m để bất phương trình (m m 5 m ) f() nghiệm đúng với mọi [ ;]? B C D Tác giả: Nguyễn Văn Đắc; Fb: Đắc Nguyễn Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

31 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Chọn A Đặt g() = (m+ m 5 + m+ ) f() Từ đồ thị y = f() ta thấy có nghiệm đổi dấu là = thì g() là hàm số liên tục trên [-;] Do đó để bất phương trình (m m 5 m ) f() nghiệm đúng với mọi [ ;] Thì điều kiện cần là = phải là nghiệm của h() = m+ m + m+ = [ m m = =,5 h() = m+ m 5 + m+ Do bài cần m nguyên nên ta thử lại với m=- h() = 5, [ ;] Dựa theo dấu y = f() Và trên đồ thị ta suy ta h() = 5, [;] g() = (m+ m 5 + m+ ) f(), [ ; ] Vậy m=- thỏa mãn điều kiện bài ra Câu Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A, A, B, B như hình vẽ bên Người ta chia elip bởi parabol có đỉnh phần tô đậm với giá m B đồng/, trục đối ứng m BB và đi qua các điểm M, N Sau đó sơn và trang trí đèn led phần còn lại với giá 5 đồng/ Hỏi kinh phí sử dụng gần nhất với giá trị nào dưới đây? Biết rằng A A = m, B B = m, MN = m M B N A A B đồng B 57 đồng C 76 đồng D 66 đồng Chọn A Tác giả: Lưu Huệ Phương; Fb: Lưu Huệ Phương M y N - - O B - Phương trình đường Elip là: y + = Diện tích hình Elip là S a b E = m = Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

32 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 = = Tọa độ giao điểm M, N là nghiệm hệ: y + = y = Vậy M ;, N ; P Parabol đối ứng qua Oy có dạng y a c ( a ) = + c = Vì B ( ; ), N ; ( P) ( P) y a = + : = + Diện tích phần tô đậm là: S = + + d Tính I d = d Đặt = sin t = cos td Đổi cận Suy ra = sin cos = cos = ( + cos ) I t tdt tdt t dt = t = = t = 6 6 sin t 6 = t+ = + Tính I = + + d = + + = + 6 Vậy S = + + = Tổng số tiền sử dụng là: S + S S 5 đồng E Câu Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Nam thực hiện một dự án khởi nghiệp Anh vay vốn từ ngân hàng triệu đồng với lãi suất,6% một tháng Phương án trả nợ của anh Nam là: sau đúng Giả thiết suy ra sau 5 năm: 6 a 6 ( + r) ( r) a,979 r + = = triệu đồng Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề m một tháng kể từ thời điểm vay, anh bắt đầu trả nợ, hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền phải trả mỗi tháng là như nhau và anh trả hết nợ sau đúng 5 năm từ thời điểm vaytuy nhiên, sau khi dự án có hiệu quả và đã trả được nợ trong tháng theo phương án cũ, anh nam muốn rút ngắn thời gian trả nợ nên từ tháng tiếp theo, mỗi tháng anh trả nợ cho ngân hàng 9 triệu đồng Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực té của tháng đó Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng từ thời điểm vay anh Nam trả hết nợ? tháng B tháng C 9 tháng D tháng Chọn A Gọi a là số tiền anh Nam trả hàng tháng r =,6% Tác giả : Quang Pumaths, FB: Quang Pumaths

33 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Số tiền anh Nam còn nợ sau tháng: a M = ( + r) ( r) 65,5 r + = triệu đồng Với số tiền góp 9 triêu đồng tháng, giả sử anh Nam mất n tháng để trả hết nợ, ta có: n 9 n M ( + r) ( r) n 9,5 r + = = Vậy sau + = tháng, anh Nam trả hết nợ Câu 5 Giả sử hàm f có đạo hàm cấp trên R với mọi R Tính tích phân I = B ( f ( ) + f = Nhận ét: Thay = () vào () I = f d I = thỏa mãn f() = f() = và C ta được f () = I = D f ( ) + f = I = (mâu thuẫn với giả thiết bài toán) Sửa đề: Thầy Nguyễn Việt Hải Admin Strong Team Toán VD-VDC Giả sử hàm Tính tích phân f có đạo hàm cấp n I = f d trên R, n N I = B I = C * và + = với mọi R f f I = D I = Chọn B f ( ) + f = () Thay = vào () ta được f () = Đạo hàm hai vế của () ta có Thay = vào () f + f + f = ta được f () = Mặt khác, lấy tích phân hai vế cận từ đến của () f ( ) d + f d = d f ( ) d( ) + f () f d = f d f d = Đặt f d = I Vì I I = I = I = I I = Vậy I = Tác giả: Mai Đức Thu; Fb: Nam Việt ta có: () f ( ) d = f () f ( ) d = f ( ) d nên ta có hệ: Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang Mã đề

34 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Câu 6 Trong không gian Oyz, cho tam giác thẳng BC : z có phương trình + = Biết rằng đỉnh C Chọn C B ABC vuông tại A, y 5 z + 7 = =, đường thẳng ABC = AB có cao độ âm Tìm hoành độ của đỉnh A C C 9 D, BC =, đường nằm trong mặt phẳng Tác giả: Nguyễn Tân Tiến ; Fb: Nguyễn Tiến 5 + Tọa độ B + Do C BC là nghiệm của hệ phương trình nên C ( c;5 c; 7 c) Theo giả thiết BC = Mà đỉnh C + + ( c) 8 + = 8 có cao độ âm nên C ( ;; ) A y 5 z + 7 = = + z = B B c= C ; ; c = C ; ;5 ;; + Gọi A( ; y; ) ( ) Do ABC = nên 8 y 6y AB = ( ) + ( y ) + ( ) = 9 AC ( ) + ( y ) + ( 6 ) = = = + y 5 = () y 6y + = () 8 + y 8y + = Từ ( ) có 5 y = Thay vào ( ) ta có = = 9 = = ; ; A Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 5 Mã đề

35 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Câu 7 Trong không gian Oyz A( ;; ) Từ A kẻ các tiếp tuyến đến điểm M di động nằm ngoài với các tiếp điểm thuộc đường tròn, cho mặt cầu ( S ) ( ) ( y ) ( z ) S ( S ) : = và điểm với các tiếp điểm thuộc đường tròn Từ và nằm trong mặt phẳng chứa, kẻ các tiếp tuyến đến ( ') Biết rằng khi luôn thuộc một đường tròn cố định Tính bán kính r r = 6 B r = C và ( ') của đường tròn đó 5 D S có cùng bán kính thì M Tác giả: Từ Văn Khanh, FB: Từ Văn Khanh Chọn B P Gọi Mặt cầu là mặt phẳng chứa đường tròn S có tâm I ( ;;6) và có bán kính R = = 6 Ta có: IA = = 6 Do hai đường tròn Tam giác Do H IAK ' và vuông tại K có cùng bán kính nên IM = IA = 6 nên ta có: là tâm của đường tròn ( ) nên điểm H IK IK = IH IA IH = = = 6 IA 6 cố định Tam giác IHM vuông tại H nên ta có: MH IM IH = = 6 6 = Do H cố định thuộc mặt phẳng ( P ), M di động trên mặt phẳng ( P ) và MH = không đổi Suy ra điểm M thuộc đường tròn có tâm là H và có bán kính r = HM = Câu 8 [H--] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, AC = a, SAB là tam giác đều, SAD = Tính thể tích khối chóp S ABCD a B a C 6 a D a Tác giả : Vũ Thị Duyên, FB: Duyên Vũ Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 6 Mã đề

36 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Chọn A Cách + Tam giác SAB đều SA = SB = AB = a + Xét tam giác SAD có SD = SA + AD S ADcos SAD = a SD = a + Gọi AC BD = O AC a AO = = BO = AB AO = a BD = a Áp dụng công thức Hêrông ta tính được diện tích của tam giác SBD + Gọi H là hình chiếu của A trên ( SBD ) Vì AB = AD = AS = a H là S = SBD 8 a là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBD Cách SB SD BD a SH = = 9 8 S SBD 6a 6 a AH = SA SH = a = a 8a a VS ABD = VA SBD = AH S SBD = = 8 V = V = a S ABCD S ABD AB + AC BC a + a a Ta có cos BAC = = = AB AC a a ( cos BAC ) 5 cos BAD = = 8 Áp dụng công thức tính nhanh cho khối chóp SBD ta có AS AB AD VA SBD = + cos SABcos BADcos DAS cos SAB cos BAD cos DAS 6 a a a 5 5 a = + = Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 7 Mã đề

37 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 V = V = V = a S ABCD S ABD SBD Câu 9 Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình m m = có đúng nghiệm thực phân biệt Vô số B C D Chọn C Ta có Tácgiả: Lê Cảnh Dương ; FB: Cảnh Dương Lê m m m + + = m + = t = + t m Đặt, phương trình () thành + ( t + m+ ) = ( t ) Bài toán trở thành tìm số giá trị nguyên của m có đúng nghiệm thực phân biệt để phương trình t là một nghiệm của phương trình thì t Do đó điều kiện cần để phương trình có đúng nghiệm thực phân biệt là phương trình Nhận ét: Nếu có nghiệm Với t = Thử lại: t = +) Với thay vào phương trình () ta có m = m m+ = m = cũng là một nghiệm của phương trình t m = phương trình () thành + + ( t ) = t t +, t và t ( t ), t t suy ra Ta có Dấu bằng ảy ra khi +) Với m = phương trình t =, hay phương trình t có nghiệm t =, t =, t = t thành + ( t + 6) = Dễ thấy phương trình Ta chứng minh phương trình nghiệm phương trình nên ta chỉ ét phương trình Trên tập ) t ; +, ( t t ) chỉ có nghiệm t =, t =, t = Vì + + t, t t có nghiệm duy nhất t = nên loại m = t trên ; + ) là nghiệm thì = t f t = + t + 6 trên t ; + ) t t t t f ' t = ln ln, f ''( t ) = ln + ln +, t t t Xét hàm Ta có Suy ra f '( t ) đồng biến trên ( ; + ) f '( t) nghiệm t ; + ) Suy ra trên ; + ), phương trình Do đó trên tập, phương trình t cũng là = có tối đa nghiệm t f ( t) = có tối đa có nghiệm t =, t = có đúng nghiệm t =, t =, t = Vậy chọn m = Chú ý: Đối với bài toán trắc nghiệm này, sau khi loại được m = ta có thể kết luận đáp án C do đề không có phương án nào là không tồn tại m Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 8 Mã đề

38 Sản phẩm của Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần - Năm 9 Câu 5 Cho các số phức z và w thỏa mãn Chọn A Nhận ét Đặt z B = R z =, R z + i z = + i Tìm giá trị lớn nhất của T = w+ i w C không thỏa mãn giả thiết bài toán z w R + R + i = Ta có: ( + i) z = + i ( ) R = + w Suy ra 5R R w, R 5R R+ = w Ta có T = w + i w + i + = Đẳng thức ảy ra khi Vậy mat = R D Tác giả: Bùi Văn Khánh, FB: Khánh Bùi Văn z w 9 = 5 + =, R + R R R z = z = w = k( i), k w z = ( i) + z = + i w ( i) Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam Trang 9 Mã đề

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 8-9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 9 Phút; (Đề có 5 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 6 Câu : Cho hàm số y = Mệnh

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website:   ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề ( THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: wwwvtedvn ĐỀ THI THỬ SỐ 5 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 07 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 46 Họ và tên thí sinh:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 0 Câu : Khẳng định nào dưới

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN Năm học: 7-8 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề. Câu : Cho hình chóp

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 MOONVN Đề thi: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang-8 Thời gian làm bài : 9 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfacebookcom/groups/thuviendethi/

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại Group thảo luận học tập :

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   Group thảo luận học tập : Group thảo luận học tập : https://www.fceook.com/groups/thuviendethi/ Câu. [5] Cho hàm số Hàm số có ảng iến thiên như su y 0 0 y đồng iến trên khoảng nào dưới đây? ;. ;. ;. Câu. [5] Trong không gin với

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 6 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GI 7 Môn thi: TÁN Thời gian làm bài: 9 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu Cho bảng biến thiên của hàm số = f () trên nửa khoảng

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ TƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 09 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP NĂM HỌC 06 07 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Cho hàm số = ( a)( b)( c) có đồ thị ( C ) với a < b

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y A. x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho

Chi tiết hơn

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebookcom/dethithunet BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO (Đề gồm 6 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 7 Bài

Chi tiết hơn

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018 SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 MÔN TOÁN TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 07-08 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề: 4 Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Câu. Gọi x 0 là nghiệm dương lớn nhất

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề nà có 06 trng) Họ và tên:............................................ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: TOÁN Thời gin làm bài:

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 6-7 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... SBD:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU MÔN TOÁN LẦN NĂM 9 Thời gian làm bài : 9 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi Họ, tên thí sinh:... Số bá danh:...

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 SỞ GD & ĐT BẮ NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ Mã đề thi: ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: 0-00 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút; (0 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 1 THÁNG 11-017 Mục lục 1 Đề giữa học kỳ 0.1 Đề kiểm tra giữa học kì 1, năm học 017-018, trường THPT

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối Câu [ 99] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 6 Tính thể tích củ khối lăng trụ 7 9 V V V V 8 Câu [ 9] Cho, b Khẳng định nào su đây đúng?

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 08 MOONVN Đề thi: THPT Lục Ngạn -Bắc Ging-ID: 698 Thời gin làm ài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfceookcom/groups/thuviendethi/ Câu

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT --------------- KỲ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 09 BÀI THI: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ THI: 86 Họ và tên thí sinh: SBD: Câu : Hàm số nào su đây

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = tại điểm của hoành độ =

Chi tiết hơn

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02 Moonvn Học để khẳng định mình ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trng) ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 08 09 ĐỀ 0 Môn: TOÁN Lớp Thời gin m ài: 50 phút, không kể thời gin phát đề Họ, tên thí sinh: Số áo dnh: ID

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc - - N TËP M«n to n II PHẦN RIÊNG (, điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm hần dành riêng cho chương trình đó (hần hoặc hần ) Theo chương trình Chuẩn: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 9 A CẤU TRÚC

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn TRƯỜNG THPT TĨNH GIA TỔ TOÁN ------------------------ Câu. Đường cong trong hình ên là đồ thị củ một hàm số trong ốn hàm số được liệt kê ở ốn phương án A, B, C, D dưới đâ. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 08 09 MÔN: TOÁN 0 Phần : Trắc nghiệm: ( đ) A. Đại số: Chương : Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số câu Bất đẳng thức (lý thuyết) Bất phương trình bậc Bất phương

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 56 Câu Cho hàm số y = + + + 6 Khẳng định nào su

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trng) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 90 phút, không kể thời gin phát đề Câu Đường cong trong hình ên là đồ thị củ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) * KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 0 Câu.

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ TOÁN LỚP Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:.............................................

Chi tiết hơn

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN CÁC VÍ DỤ MẪU THAM KHẢO (Phần video bài giảng hệ thống ví dụ khác nhé các em!) Ví dụ 1: [Tham khảo] Cho khối chóp tam giác SABC

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút,không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 6 Câu Tìm số gio điểm củ đồ thị hàm số = và đồ thị

Chi tiết hơn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn VẤN ĐỀ 4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c vectơ chỉ phương là Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng như

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 48 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 89 Câu Cho f (x) dx = 3, 3 f (x) dx =, 3

Chi tiết hơn

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A. Ngày thi :

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A.   Ngày thi : Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 00 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A Email: phukhanh@moeteduvn Ngày thi : 07000 (Chủ Nhật ) ĐỀ 0 I PHẦN BẮT BUỘC ( 7,0 điểm ) Câu I : ( điểm

Chi tiết hơn

03_LUYEN DE 2019_De chuan 03

03_LUYEN DE 2019_De chuan 03 OO.V HỌC ĐỂ KHẲG ĐỊH ÌH Đề thi gồm trg Họ, tê thí sih: Số áo dh:. ĐỀ THI THA KHẢO 9 PRO A Bài thi: TOÁ Thời gi làm ài: 9 phút, khôg kể thời gi phát đề ĐỀ CHUẨ Câu : Cho, > ; m, Z. Trog các đẳg thức su,

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có trng) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 09 Môn thi: TOÁN Thời gin: 0 phút không kể thời gin phát đề ĐỀ THI MẪU Mã đề: 0 Câu Cho hàm số f PHẦN I: TRẮC

Chi tiết hơn

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 Đề số 1 Bài 1 : (1,5đ) Cho phương trình : +m +m + m 3 = 0 (1) ( m là tham số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm số b) Gọi 1, là hai nghiệm của phương trình (1), tìm

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỤM 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trang ) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 90 ph

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỤM 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trang ) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 90 ph BỘ GIÁO DỤ & ĐÀO TẠO ỤM 5 TRƯỜNG THT HUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trg ) KỲ THI THỬ THT QUỐ GIA NĂM HỌ - 8 MÔN TOÁN Thời gi làm bài : 9 phút Đợt thi //8 &//8 Họ và tê : Số báo dh : Mã đề thi âu : ho hàm số y

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SỐ PHỨC.doc

Microsoft Word - SỐ PHỨC.doc Gáo vên: Th.S Đặng Vệt Đông Trường THPT Nho Quan A Emal: dangvetdong.bacgang.vn@gmal.com Phần Số Phức - Gả tích ** ĐT: 09780646 Trang A LÝ THUYẾT CHUNG. Khá nệm số phức Tập hợp số phức: C Số phức (dạng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: Toán Mã đề thi 00 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 0. Cho hình chóp S.ABCD

Chi tiết hơn

VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ 1 (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian p

VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ 1 (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian p VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 207 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên:.................................................

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN Đề thi gồm:5 trng ĐỀ KIỂM TRA HỌ KỲ II Năm học 6 7 Môn thi: TOÁN Thời gin làm ài: phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh: Số áo dnh: âu : ho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án thang điểm gồm 06 trang) Câu Đáp án Điểm (,0 điểm) a. (,0 điểm) Khi m =, ta có: y = x +

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học 015 016 A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3) Lũy

Chi tiết hơn

Bí kíp CASIO ver1.0 Beta CASIO EXPERT : Nguyễn Thế Lực fb.com/ad.theluc Chuyên đề Skill CASIO Công Phá Trắc nghiệm Toán 2017 Ver 1.O Beta Chú ý: Skill

Bí kíp CASIO ver1.0 Beta CASIO EXPERT : Nguyễn Thế Lực fb.com/ad.theluc Chuyên đề Skill CASIO Công Phá Trắc nghiệm Toán 2017 Ver 1.O Beta Chú ý: Skill Chuyên đề Skill CASIO Công Phá Trắc nghiệm Toán 07 Ver.O Beta Chú ý: Skill này đã có version.0 hoàn thiện và mở rộng nhiều hơn, các em tham khảo sách và khóa học có skill version tại đây: http://bikiptheluc.com/luyen-thi-trac-nghiemtoan-07.html

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài :

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài : SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU (Đề thi có 5 trg) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC - 9 MÔN Toá Thời gi làm bài : 9 phút (khôg kể thời gi phát đề) Họ và tê học sih : Số báo dh : Mã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KIỂM TRA HỌC KỲ II_NĂM HỌC 06-07 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN_LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trng) Thời gin làm ài: 90 hút (Không kể thời gin hát đề) Họ và tên :

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút. (không

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút. (không SỞ GIÁO DỤ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ HÍ MINH ĐỀ THI HÍNH THỨ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 1 THPT NĂM HỌ 18 19 Môn thi: TOÁN Thời gian: 1 phút. (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: /6/18 Bài 1 (1,5 điểm) ho parabol

Chi tiết hơn

Lớp Luyện Thi Đại Học Thầy Giuse Quyền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số

Lớp Luyện Thi Đại Học Thầy Giuse Quyền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số Lớp Luện Thi Đại Học Thầ Giuse Quền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số = f () có tập ác định là D khi đó: Nếu f () > 0, D thì

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn